PDA

View Full Version : Benodig raad Handelinge 2:38Johnny
Jan 21st 2010, 10:54 AM
Handelinge 2:38 En Petrus s vir hulle: Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang.

Wat beteken "Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word". Hierdie is nie 'n bespreking nie, net 'n eenvoudige vraag wat 'n antwoord soek.

CFJ
Jan 21st 2010, 11:17 AM
Hi Johnny,

Die opsie wat ek wil bespreek is nie in die meningspeiling nie, maar ek sou glo dat as iemand in krag van die kruis bekeer, so een hom outomaties ook laat doop. Ek sal jou graag wil antwoord oor Hand 2:38 soos op 'n ander draad ook geantwoord was, daar staan, 'En Petrus s vir hulle: Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang.'

Die deel wat jyself as opdrag sien is, bekeer jou en laat jou doop. As jy dit met water wil illustreer is dit sekerlik nie verkeerd nie, maar hoe kan mens die Heilige Gees as gawe ontvang, sonder dat jy gesterf het in jouself? Jy kan dit net doen as jy gekruisig is vir die wreld en op geen ander manier nie. By die kruis vind 'n doop plaas wat werklikwaar verhewe bo die waterdoop is en vrder is niks anders sentraal in ons godsdiens nie, behalwe die kruis. Die waterdoop is nie sentraal nie en sal nooit kan wees nie, maar die kruis is sentraal omdat soveel dinge daar gebeur. Nt daar is volkome versoening en ook daar vind 'n doop plaas, wat ook Jesus van gepraat het. Jesus gebruik die Griekse baptizo, wanneer Hy die volgende s...


Maar Jesus antwoord en s: Julle weet nie wat julle vra nie. Kan julle die beker drink wat Ek aanstons gaan drink, en gedoop (baptizo) word met die doop waarmee Ek gedoop (baptizo) word? Hulle s vir Hom: Ons kan. En Hy s vir hulle: Dis waar, my beker sal julle drink en met die doop waarmee Ek gedoop (baptizo) word, sal julle gedoop (baptizo) word; maar om te sit aan my regter— en aan my linkerhand berus nie by My om te gee nie, maar is vir hulle vir wie dit deur my Vader berei is.
(Mat 20:22-23 AOV)

Maar Ek het ‘n doop om mee gedoop (baptizo) te word, en hoe benoud word Ek totdat dit volbring is!
(Luk 12:50 AOV)
Om jou te laat doop is veel meer om jou te laat kruisig, as wat dit oor doop met water handel en tog kan doop met water simbolies hierop wys, maar water kan nooit die kruis vervang nie. Die enigste gehoorsaamheid wat sinvol is, is 'n gehoorsaamheid wat dag tot dag inspraak in jou lewe maak en ook hier kan die waterdoop nie kers vashou, met die kruisboodskap nie, want Jesus het iets ingebou in Sy opdragte aan ons, wat net deur die kruis vervul kan word. Hy s,


En Hy s vir almal: As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verlon en sy kruis elke dag opneem en My volg.
(Luk 9:23 AOV)

En elkeen wat sy kruis nie dra en agter My aan kom nie, kan my dissipel nie wees nie.
(Luk 14:27 AOV)
Ek is 100% oortuig, net hulle wat hulle kruis opneem, kan hulle laat doop. Daar is 'n moordenaar aan die kruis en op die kruis gered en die hele wye wreld kan vandag getuig dat terwyl hy nog aan die kruis gehang het, het Jesus redding aan hom belowe. Jesus het nie vir die moordenaar voorwaardes uitgespel nie, omdat die kruis al is wat waar moet wees in enige iemand se lewe om gered te kan word. Bekeer jou en laat jou doop, was oombliklik waar by die kruis van hierdie moordenaar. Al wat hierdie moordenaar moes doen, was om self sy kruis op te neem en so hom te laat doop. Ek dink nie die doop kan ooit so sentraal en ooit so kragtig soos die kruis self wees nie. Net die kruis het so ryk en diep boodskap en ook krag, wat redding bewerk. Die doop met water kan nie redding bewerk nie en ek is oortuig dat in die Kerk van ons dag, baie Skrif negeer word, om die kruis te verydel. Dit alleen laat my verstaan hoekom Paulus die volgende kon s..., oor 'n waterbad wat die kruis se plek begin inneem het...


Want Christus het my nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig, nie met wysheid van woorde nie, sodat die kruis van Christus nie verydel mag word nie.
(1Kor 1:17 AOV)
Die kruis kan die doop insluit en omvat, maar die doop kan nie dieselfde met die kruis doen nie, behalwe om daarna te verwys.

Phil Fourie
Jan 21st 2010, 12:35 PM
Jy gee nie die regte opsies nie, maar dan "Benodig" jy seker nie my "raad" nie :lol: Skies, ek kon myself nie help nie :saint:

Johnny
Jan 21st 2010, 01:08 PM
Jy gee nie die regte opsies nie, maar dan "Benodig" jy seker nie my "raad" nie :lol: Skies, ek kon myself nie help nie :saint:

2 Korinthiers 1:13 "Want ons skryf aan julle niks anders as wat julle lees of ook verstaan nie, en ek hoop dat julle dit ook tot die einde toe sal verstaan,....."

Lanie
Jan 21st 2010, 02:37 PM
Hi Johnny...:)

Ek het nie gestem nie want ek glo daar is nog 'n opsie. Die Grieks waarin die NT geskryf is het nie sinskonstruksie soos ons dit in Afrikaans het nie. Handelinge 2:38 kon net sowel vertaal gewees het as laat julle doop en bekeer julle. Die feit dat dit vertaal is in die volgorde "bekeer julle en laat julle doop" is nie genoegsame bewys dat dit in daardie volgorde moet geskied nie want in die oorspronklike teks is dit nie in 'n volgorde voorgeskryf nie.

Groete
Lanie

Johnny
Jan 22nd 2010, 04:51 AM
Hi Johnny...:)

Ek het nie gestem nie want ek glo daar is nog 'n opsie. Die Grieks waarin die NT geskryf is het nie sinskonstruksie soos ons dit in Afrikaans het nie. Handelinge 2:38 kon net sowel vertaal gewees het as laat julle doop en bekeer julle. Die feit dat dit vertaal is in die volgorde "bekeer julle en laat julle doop" is nie genoegsame bewys dat dit in daardie volgorde moet geskied nie want in die oorspronklike teks is dit nie in 'n volgorde voorgeskryf nie.

Groete
Lanie

Hi Lanie. lekker om van jou te hoor. Grieks was die taal van die Nuwe Testament. As ons aanneem wat julle se, dan trek ons God se Woord in twyfel. Baie gevaarlike grond om op te beweeg om ons menslike/kerklike siening te staaf.

(2Th 2:15) So dan, broeders, staan vas en hou julle aan die voorskrifte wat julle geleer is f deur ‘n woord f deur ‘n brief van ons.

(2Pe 1:19) En ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee soos op ‘n lamp wat in ‘n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die mrester opgaan in julle harte;

2Ti 3:16 Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid,

Ek haal wwer aan wat die doop in die gedeelte beteken:

G907
βαπτίζω
baptizō
bap-tid'-zo
From a derivative of G911; to make whelmed (that is, fully wet); used only (in the New Testament) of ceremonial ablution, especially (technically) of the ordinance of Christian baptism: - baptist, baptize, wash.

God is 'n God van orde en nie wanorde nie. Ek herhinner julle aan hierdie woorde:

Rev 22:19 En as iemand iets van die woorde van die boek van hierdie profesie wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe en uit die heilige stad en uit die dinge waarvan in hierdie boek geskrywe is.

Lanie, ek kan ongelukkig nie saam stem met julle redenasie dat die Bybel verkeerd vertaal is nie. Elke jota (komma) ....elke titel(streepie) is op sy plek. Die Nuwe vertalings word wel vertaal om juis by menslike en kerklike sienings in te pas, maar die 1953 vertaling kom van die oorspronklike KJV af en dit is die beste vertaling wat daar was uit die oorspronklike taal.

Mat 5:18 Want voorwaar Ek s vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titteltjie van die wet ooit verbygaan totdat alles gebeur het nie.

Johnny
Jan 22nd 2010, 05:23 AM
Lanie, kom ek gee jou 'n tipeiese voorbeeld van hoe die "kerk" saam met die Bybelgenootskap die onderdompelings doop uit die Bybel wil verwyder. Die volgende vers in Handelinge 8:37 is heeltemal uit die 1983 vertaling weggelaat....ja. jy het reg gelees...en dit handel JUIS oor die doop, en dit nogal die doop van JESUS.

Handelinge8:37 VERS UITGELAAT: Toe s Fillipus: As u glo met u hele hart, is dit geoorloof. En hy antwoord en s: Ek glo dat Jesus Christus die Seun van God is.

Was dit ook 'n fout met die oorspronklike vertaling dat die vers miskien glad nie in die Bybel moes wees nie?:hmm:

Miskien moet ek al die verskille in die 1983 vertaling bietjie op die forum plaas....en toe het ek. Volg die skakel.

http://bibleforums.org/showthread.php?202055-Verdraaiings-in-die-1983-vertaling-van-die-Bybel&p=2330255

CFJ
Jan 22nd 2010, 06:30 AM
Ek haal wwer aan wat die doop in die gedeelte beteken:

G907
βαπτίζω
baptizō
bap-tid'-zo
From a derivative of G911; to make whelmed (that is, fully wet); used only (in the New Testament) of ceremonial ablution, especially (technically) of the ordinance of Christian baptism: - baptist, baptize, wash.Johnny,

Ekself is nie 'n kenner van die Griekse taal nie, maar hier en daar is daar dinge wat mens al ondersoek het en om Griekse woorde alleen betekenis van die Bybel toe te staan, gaan mens met groot probleme laat. Mens moet ook na die konteks kyk waarin die woorde gebruik word en dit is nie heeltemal so eenvoudig, deur net 'n woord in Grieks aan te haal, asof sou dit die saak daar en dan uitsorteer nie. Kom ek gee jou 'n praktiese voorbeeld, wanneer Jesus self baptizō gebruik oor 'n doop wat Hy en ook ons ontvang, ss Hy dit ontvang het?


Maar Jesus antwoord en s: Julle weet nie wat julle vra nie. Kan julle die beker drink wat Ek aanstons gaan drink, en gedoop (baptizo) word met die doop waarmee Ek gedoop (baptizo) word? Hulle s vir Hom: Ons kan. En Hy s vir hulle: Dis waar, my beker sal julle drink en met die doop waarmee Ek gedoop (baptizo) word, sal julle gedoop (baptizo) word; maar om te sit aan my regter— en aan my linkerhand berus nie by My om te gee nie, maar is vir hulle vir wie dit deur my Vader berei is.
(Mat 20:22-23 AOV)

Maar Ek het ‘n doop om mee gedoop (baptizo) te word, en hoe benoud word Ek totdat dit volbring is!
(Luk 12:50 AOV)
Wat presies beteken baptizō in hierdie gedeelte?

Johnny
Jan 22nd 2010, 06:57 AM
Johnny,

Ekself is nie 'n kenner van die Griekse taal nie, maar hier en daar is daar dinge wat mens al ondersoek het en om Griekse woorde alleen betekenis van die Bybel toe te staan, gaan mens met groot probleme laat. Mens moet ook na die konteks kyk waarin die woorde gebruik word en dit is nie heeltemal so eenvoudig, deur net 'n woord in Grieks aan te haal, asof sou dit die saak daar en dan uitsorteer nie. Kom ek gee jou 'n praktiese voorbeeld, wanneer Jesus self baptizō gebruik oor 'n doop wat Hy en ook ons ontvang, ss Hy dit ontvang het?


Maar Jesus antwoord en s: Julle weet nie wat julle vra nie. Kan julle die beker drink wat Ek aanstons gaan drink, en gedoop (baptizo) word met die doop waarmee Ek gedoop (baptizo) word? Hulle s vir Hom: Ons kan. En Hy s vir hulle: Dis waar, my beker sal julle drink en met die doop waarmee Ek gedoop (baptizo) word, sal julle gedoop (baptizo) word; maar om te sit aan my regter en aan my linkerhand berus nie by My om te gee nie, maar is vir hulle vir wie dit deur my Vader berei is.
(Mat 20:22-23 AOV)

Maar Ek het n doop om mee gedoop (baptizo) te word, en hoe benoud word Ek totdat dit volbring is!
(Luk 12:50 AOV)
Wat presies beteken baptizō in hierdie gedeelte?

CFJ, hier is Westley se kommentaar oor Matteus 20:23......'n Heel ander storie.

Mat 20:23 But to sit on my right hand - Christ applies to the glories of heaven, what his disciples were so stupid as to understand of the glories of earth. But he does not deny that this is his to give. It is his to give in the strictest propriety, both as God, and as the Son of man. He only asserts, that he gives it to none but those for whom it is originally prepared; namely, those who endure to the end in the faith that worketh by love.

As die Bybel dan so moeilik geskyf is dat ons ander dinge moet verstaan uit dit wat ons lees.....wat van die arme drommel wat skaars kan lees...en dit nog moet probeer verstaan. Ek haal weereens die Skrif aan wat ek reeds aangehaal het:

2Co 1:13 Want ons skryf aan julle niks anders as wat julle lees of ook verstaan nie, en ek hoop dat julle dit ook tot die einde toe sal verstaan,

2Ti 3:14 Maar bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het,
2Ti 3:15 en dat jy van kleins af die heilige Skrifte ken wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus.

Hoe op aarde moet 'n klein kind die Heilige Skrifte verstaan en ken as daar eintlik "iets anders bedoel" was as wat geskryf is.

Nee wat, julle argument dra nie water nie.

Die Filadelfieer
Jan 22nd 2010, 07:34 AM
Ek sou eintlik graag nog opsies wou wil sien voor ek stem. Ek dink byvoorbeeld aan :

(alternatiewe opsie a punt een) Dit is ongesond om 'n fiksasie te h met een enkele aspek van ons geloofslewe.

(alternatiewe opsie b punt twee punt een) Waterdoop skuif in die agtergrond in na aanleiding van tekste soos Mat 3:11 :" Ek doop julle wel met water tot bekering; maar Hy wat n my kom, is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. " Sien ook Markus 1:8 :" Ek het julle wel met water gedoop, maar Hy sal julle doop met die Heilige Gees."

(alternatiewe opsie b punt twee punt twee) Dit is veel belangriker om met die Heilige Gees gedoop te word as om met water besprinkel te word of selfs onderdompel te word.

(alternatiewe opsie c punt drie ter stawing van alternatiewe opsie b punt twee punt een ) 1 Kor 1:17 "Want Christus het my nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig, nie met wysheid van woorde nie, sodat die kruis van Christus nie verydel mag word nie."(Nota Bene : Die skrywer behou die reg om nog opsies by te voeg of te verwyder na aanleiding van hoe sy/haar dag verloop)

CFJ
Jan 22nd 2010, 08:24 AM
CFJ, hier is Westley se kommentaar oor Matteus 20:23......'n Heel ander storie.

Mat 20:23 But to sit on my right hand - Christ applies to the glories of heaven, what his disciples were so stupid as to understand of the glories of earth. But he does not deny that this is his to give. It is his to give in the strictest propriety, both as God, and as the Son of man. He only asserts, that he gives it to none but those for whom it is originally prepared; namely, those who endure to the end in the faith that worketh by love.

As die Bybel dan so moeilik geskyf is dat ons ander dinge moet verstaan uit dit wat ons lees.....wat van die arme drommel wat skaars kan lees...en dit nog moet probeer verstaan. Ek haal weereens die Skrif aan wat ek reeds aangehaal het:

2Co 1:13 Want ons skryf aan julle niks anders as wat julle lees of ook verstaan nie, en ek hoop dat julle dit ook tot die einde toe sal verstaan,

2Ti 3:14 Maar bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het,
2Ti 3:15 en dat jy van kleins af die heilige Skrifte ken wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus.

Hoe op aarde moet 'n klein kind die Heilige Skrifte verstaan en ken as daar eintlik "iets anders bedoel" was as wat geskryf is.

Nee wat, julle argument dra nie water nie.

Hallo Johnny,

In die eerste plek sien mens nie wat Westley oor baptizō skryf nie, dit wat jy hier weergee is slegs van toepassing op die laaste deel van Mat 20:23 (maar om te sit aan my regter— en aan my linkerhand berus nie by My om te gee nie, maar is vir hulle vir wie dit deur my Vader berei is.). Wat sou Westley oor baptizō en die konteks daarvan verstaan en meer belangrik, wat verstaan jyself? Aan die einde van die dag het elkeen van ons 'n verhouding met Jesus en 'n eerlike mens kan nie dinge forseer om te lees wat jyself daarin wil lees nie. Die doop waarvan Jesus in Mat 20:22-23 praat, kan nie 'n waterdoop wees nie en iemand wat dit beweer is oneerlik. Hier is nog 'n voorbeeld wat baptizō betref en daar is nog...


Want ek wil nie h, broeders, dat julle nie sou weet nie dat ons vaders almal onder die wolk was en almal deur die see deurgegaan het, en almal in Moses gedoop (baptizō) is in die wolk en in die see, en almal dieselfde geestelike spys geet het, en almal dieselfde geestelike drank gedrink het, want hulle het gedrink uit ‘n geestelike rots wat gevolg het, en die rots was Christus.
(1Kor 10:1-4 AOV)
Dit is baie duidelik dat dit hier oor 'n geestelike konsep gaan, wat Jesus self is en ook hierdie doop wat in Moses is, het met onderdompeling van 'n gedoopte in water 100% niks te doen nie. Kyk ook na die posisie van hierdie doop, eers die doop in Moses en toe Christus, want dit het op Christus gewys en bevestig weereens die doop van babas, wat presies dieselfde begrip is. Ook by die tabernakel moes die priesters hulle eers in die waskom reining (wat is dit anders as doop?), voor hulle die heilige kon ingaan. Dit is egter nie verkeerd om baptizō te interpreteer soos jy wel doen nie, maar ongelukkig kan mens nie van die doop maak en wat die werklike diepte van die doop oor die algemeen is en ook wat baptizō in wese kan beteken, deur alles net aan 'n waterdoop te koppel nie. Om die doop net aan 'n ritueel met water en onderdompeling van die gedoopte te koppel, vervlak die doop tot iets wat God nooit bedoel het dit moet wees nie. Wat meer kan mens s as die bewyse soos 'n paal bo water staan?

CFJ
Jan 22nd 2010, 08:39 AM
Net nog iets wat mens mt meld. As onderdompeling in water so krities belangrik is, hoekom stel Paulus dit dan so duidelik in 1Kor 1:17, dat Christus hom wat Paulus is, nie gestuur het om mense met water te doop nie (en baptizō is die Griekse woord wat daar gebruik word deur hom), maar om net die evangelie te verkondig en dan hierdie kritiese woorde, sodat die kruis nie verydel mag word nie!?

Phil Fourie
Jan 22nd 2010, 08:51 AM
Ek sou eintlik graag nog opsies wou wil sien voor ek stem. Ek dink byvoorbeeld aan :

(alternatiewe opsie a punt een) Dit is ongesond om 'n fiksasie te h met een enkele aspek van ons geloofslewe.

(alternatiewe opsie b punt twee punt een) Waterdoop skuif in die agtergrond in na aanleiding van tekste soos Mat 3:11 :" Ek doop julle wel met water tot bekering; maar Hy wat n my kom, is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. " Sien ook Markus 1:8 :" Ek het julle wel met water gedoop, maar Hy sal julle doop met die Heilige Gees."

(alternatiewe opsie b punt twee punt twee) Dit is veel belangriker om met die Heilige Gees gedoop te word as om met water besprinkel te word of selfs onderdompel te word.

(alternatiewe opsie c punt drie ter stawing van alternatiewe opsie b punt twee punt een ) 1 Kor 1:17 "Want Christus het my nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig, nie met wysheid van woorde nie, sodat die kruis van Christus nie verydel mag word nie."(Nota Bene : Die skrywer behou die reg om nog opsies by te voeg of te verwyder na aanleiding van hoe sy/haar dag verloop)

Broeder, op 'n punt van orde! Ek kry nie knoppies om te stem by jou opsies nie, kan ons moontlik 'n kommissie afvaardig om die oorspronklike gebrekkige opsies te ondersoek en 'n sub-kommissie om die probleem aangaande stemknoppies in jou plasing te ondersoek?

Johnny
Jan 22nd 2010, 10:05 AM
Broeder, op 'n punt van orde! Ek kry nie knoppies om te stem by jou opsies nie, kan ons moontlik 'n kommissie afvaardig om die oorspronklike gebrekkige opsies te ondersoek en 'n sub-kommissie om die probleem aangaande stemknoppies in jou plasing te ondersoek?

Phil, daar is alreeds 3 buite byelse opsies wat ek daar geplaas wat julle kan kies het en 1 bybelse opsies. Om nog buitebybelse/kerklike/mensgemaakte opsies daar te plaas sal 'n klap in God se gesig wees. Daar is 2 opdragte (nie opsies) nie wat God daar stel:

1.) Bekeer jou en
2.) Laat jou doop

Take it or leave it. So eenvoudig soos dit. Onthou, ons gaan nie eendag voor 'n mens staan en verduidelik hoekom ons ons nie gedoop het na ons bekering nie, jy gaan voor God staan.....en ons almal (hopelik) weet dat Hy Alwetend is.

Snaaks dat die ouens op die engelse kant dit beter verstaan as die afrikaanse kant. Hier is ek die enigste een wat Handelinge 2:38 dieselfde as hulle verstaan. Ek moet iets reg verstaan.....of hoe?;)

http://bibleforums.org/showthread.php?202010-Acts-2-38

Johnny
Jan 22nd 2010, 10:07 AM
Net nog iets wat mens mt meld. As onderdompeling in water so krities belangrik is, hoekom stel Paulus dit dan so duidelik in 1Kor 1:17, dat Christus hom wat Paulus is, nie gestuur het om mense met water te doop nie (en baptizō is die Griekse woord wat daar gebruik word deur hom), maar om net die evangelie te verkondig en dan hierdie kritiese woorde, sodat die kruis nie verydel mag word nie!?

CFJ, ek het vir jou 'n antwoord op daardie een ook. Sal Pastoor Dries vra die naweek want hy het juis daardie punt al behandel in 'n doopdiens om vir die skeptisie 'n antwoord te gee. Hou goeie moed.

Phil Fourie
Jan 25th 2010, 06:36 AM
Phil, daar is alreeds 3 buite byelse opsies wat ek daar geplaas wat julle kan kies het en 1 bybelse opsies. Om nog buitebybelse/kerklike/mensgemaakte opsies daar te plaas sal 'n klap in God se gesig wees. Daar is 2 opdragte (nie opsies) nie wat God daar stel:

1.) Bekeer jou en
2.) Laat jou doop

Take it or leave it. So eenvoudig soos dit. Onthou, ons gaan nie eendag voor 'n mens staan en verduidelik hoekom ons ons nie gedoop het na ons bekering nie, jy gaan voor God staan.....en ons almal (hopelik) weet dat Hy Alwetend is.

Snaaks dat die ouens op die engelse kant dit beter verstaan as die afrikaanse kant. Hier is ek die enigste een wat Handelinge 2:38 dieselfde as hulle verstaan. Ek moet iets reg verstaan.....of hoe?;)

http://bibleforums.org/showthread.php?202010-Acts-2-38


Johnny

Jammer, maar hierdie plasing van jou skree van arrogansie aan jou kant. Lanie het vir jou duidelik vertel watse opsies ons "On-Bybelse" mense daar wil sien, ek het vir jou duidelik verduidelik wat daar aangaan en dat jy nie 'n orde van Bekeer-->Doop daar kan inlees nie, maar nee Johnny, is mos die oppergesag in Bybelinterpretasie en as Johnny ges het daar is net 1 Bybelse opsie, dan moet ons maar luister jong, want Johnny het al bewys hoeveel moeite hy bereid is om te doen om hierdie punt ordentlik te bespreek deur sy klassieke vingers in die ore model.

Dis nie vir my aanvaarbaar nie.

Johnny
Jan 25th 2010, 07:00 AM
Johnny

Jammer, maar hierdie plasing van jou skree van arrogansie aan jou kant. Lanie het vir jou duidelik vertel watse opsies ons "On-Bybelse" mense daar wil sien, ek het vir jou duidelik verduidelik wat daar aangaan en dat jy nie 'n orde van Bekeer-->Doop daar kan inlees nie, maar nee Johnny, is mos die oppergesag in Bybelinterpretasie en as Johnny ges het daar is net 1 Bybelse opsie, dan moet ons maar luister jong, want Johnny het al bewys hoeveel moeite hy bereid is om te doen om hierdie punt ordentlik te bespreek deur sy klassieke vingers in die ore model.

Dis nie vir my aanvaarbaar nie.

Ek het 'n eenvoudige vraag gevra....MENIGMAAL en NIEMAND op die afrikaanse kant kon my 'n antwoord gee nie. Daar was BAIE aannames gemaak, maar ongelukkig nie dit wat God beveel nie. Ek het NIKS teen Lanie se plasing gese behalwe dat ons nie die Woord van God kan verdraai om iets anders te lees as wat daar staan nie. Ek dink dit is duidelik uit die engelse kant en dan die een persoon sover (weet nie wie hy/sy is nie) wat die rugraat gehad het om 'n antwoord te gee deur die "poll", dat dit eenvoudig beteken:

Bekeer jou en laat jou Doop"![/COLOR]

Jammer Phil dat jy so oor my voel, maar dit is NIE my woord nie....maar GOD se Woord. Val Hom aan as Hy volgens jou mening die Skrif aan ons verkeerd gegee het, en nie dit wat mesne "in hulle gehoor wil streel nie".

Daar was tot dusver 17 stemmings aan die engelse kant en 2 aan die afrikaanse kant....en as jy gaan kyk Phil is dit 'n 100% instemming met wat God se Woord se. Gaan baklei sommer op die engelse kant met almal wat Handelinge 2:38 lees en verstaan soos ek dit lees en verstaan. [COLOR="blue"]Dit God se Woord en dit is God aan die Woord!

Lanie, moenie dinge lees in Phil se uitlatings wat my en jou vriendskap kan bederf nie. Jy weet wat ek bedoel en jy weet dat ek dit wat ek vir jou se, uit liefde doen.

Phil Fourie
Jan 25th 2010, 07:48 AM
Ek is jammer Johnny, maar dis weereens nie die waarheid nie, jy is hoeveel male gewys op die verkeerde gebruik van EEN TEKS buite KONTEKS. Wat die Engelse kant aanbetref, dit pla my nie, daar is die meerderheid pinkster en nie gereformeerd nie, ek is gereformeerd en gaan met jou verskil tot jy besef dit gaan nie oor groot doop of klein doop nie, maar jy wat weier om ander se plasings en antwoorde aan jou te verreken. Ek val nie God aan nie, Hy het sy Woord aan ons volmaak gegee, maar Hy het nie sy Woord aan ons in Afrikaans gegee nie, ek dink die 53 is 'n puik vertaling, maar daar is sekere konsepte in Grieks wat jy nie so kan gebruik soos jy dit hier doen nie, ek is jammer, maar dit grens aan geestelike bedrog.

Om jou hele teologie op 1 vers te bou is uiters gevaarlik, wanneer ander wat jou van jou verskil moeite doen om die hele Skrif te verreken.

So, as 100% mense stem dat die Bybel nie teen homoseks is nie, is dit nou skielik reg? NEE! En so gee ek wraggies nie om of jy net stemme het wat ja is op jou uiters beperkde meningspeiling nie, ek gee om wat die Woord in sy volheid leer. Dis tyd dat jy die hele Skrif begin verreken, ek s weer, hierdie is nie vir my 'n saak van groot doop vs klein doop nie, dis 'n saak van Bybelse manipulering, ek verwys jou weer na iemand soos Philip wat pro bekeringsdoop is, maar moeite doen om die hele Skrif te verhandel, met so 'n uitgangspunt kan mens gesprek voer, met jou uitgangspunt kan mens nie.

chisel
Jan 25th 2010, 08:09 AM
Ek stem saam met Ferdi se uitleg van die doop, en ek dink dat daardie doop model pas by die beste by die volledige skrif, en nie net by sekere verse nie.
Behalwe vir die sterk bybelse ondersteuning wat reeds gegee is, dink ek daardie konsep kom ook op interessante wyse na vore as mens na die doop kyk vanuit 'n historiese oogpunt. Doops baddens was hoofsaaklik gebou in die vorm van 'n kruis en daaruit kan mens sien dat vir die vroee kerk was die kruis die sentrale tema van die doop en nie soseer die water alleen nie.

http://www.bibleplaces.com/images/Mampsis_eastern_church_baptistery,_tb_n121701.jpg

http://www.robertnotgrass.com/interesting/ReligiousPictures/Baptistry%20250-600%20AD.jpg

http://www.robertnotgrass.com/interesting/ReligiousPictures/Baptistry%20(2)%20250-600%20AD.jpg

Johnny
Jan 25th 2010, 08:10 AM
Goed, dan is die saak afgehandel. Moderators kan nou maar die draad an altwee kante sluit.

chisel
Jan 25th 2010, 12:24 PM
Goed, dan is die saak afgehandel. Moderators kan nou maar die draad an altwee kante sluit.

Ek stem saam, want die meningspeiling is ietwat van 'n klug, want dit verteenwoordig eintlik net een siening.

Mens kan netsowel vra, "Wie maak die beste ligte motorvoertuig: a) Volkswagen b) KOO c) All-Gold"
Twee volkswagen eienaars stem a) en al die ander mense is uitgesluit, deurdat hulle eenvoudig nie verteenwoordig word nie. Op die ou end word Volkswagen as die beste motorvoertuig bestempel omdat volkswagen 100% van die stemme gewen het.

hmmmmmm.

Johnny
Jan 25th 2010, 12:30 PM
Ek stem saam, want die meningspeiling is ietwat van 'n klug, want dit verteenwoordig eintlik net een siening.

Mens kan netsowel vra, "Wie maak die beste ligte motorvoertuig: a) Volkswagen b) KOO c) All-Gold"
Twee volkswagen eienaars stem a) en al die ander mense is uitgesluit, deurdat hulle eenvoudig nie verteenwoordig word nie. Op die ou end word Volkswagen as die beste motorvoertuig bestempel omdat volkswagen 100% van die stemme gewen het.

hmmmmmm.

Ek sou se KOO maak beslis beter motors as Volkswagen.:D

Phil Fourie
Jan 25th 2010, 01:08 PM
Ek wou jou rep chisel, maar moet eers weer bietjie ander rep, wat 'n uitstekende plasing :lol:

Johnny
Jan 25th 2010, 01:22 PM
Ek wou jou rep chisel, maar moet eers weer bietjie ander rep, wat 'n uitstekende plasing :lol:

Geen wonder ek kry geen rep's nie...hier is te veel "boetie boetie" op die forum. Ag nee ouens man, gee my ook 'n gap. Nee ek moet bieg, ek kry BAIE bad rep's....en dit is 'n voorreg om dit te ontvang. Beteken ek doen iets reg.

Die Filadelfieer
Jan 25th 2010, 01:44 PM
Beteken ek doen iets reg.

Hoe so Johnny ?

Johnny
Jan 25th 2010, 01:52 PM
Hoe so Johnny ?

Dit is maar 'n tendens in die wereld dat christinne vervolg sal word in die laaste dae.....en al hoe meer deur christinne. (Ek noem nie name nie:cool:)

Mat 10:22 En julle sal deur almal gehaat word ter wille van my Naam. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word.

2009 Worst Year For Pakistan Christians
Last year was the worst period of persecution against Christians in Pakistan in thelast decade, with attacks, arrests and detentions that reportedly killed some 130 Christians across the Islamic country, an advocacy group said Thursday, January 21.

Die Filadelfieer
Jan 25th 2010, 01:57 PM
Dit is maar 'n tendens in die wereld dat christinne vervolg sal word in die laaste dae.....en al hoe meer deur christinne. (Ek noem nie name nie:cool:)

Mat 10:22 En julle sal deur almal gehaat word ter wille van my Naam. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word.

2009 “Worst Year” For Pakistan Christians
Last year was the worst period of persecution against Christians in Pakistan in thelast decade, with attacks, arrests and detentions that reportedly killed some 130 Christians across the Islamic country, an advocacy group said Thursday, January 21.

Ek kan nie glo wat ek hier lees nie. Is jy ernstig ?

CFJ
Jan 25th 2010, 02:20 PM
Hi Johnny,

Ek dink darem nie jy word vervolg hier nie. Dit gaan heel moontlik meer daaroor dat as mens heeltyd konfronteer, dit mens gaan inhaal. Uiteraard geld dit vir almal van ons, want ek het ook al gevoel ek word vervolg hier en dan kom ek agter dis ekself wat so bietjie hard op die ander neerkom. Dis nie noodwendig sleg om reguit en op die man-af te wees nie, juis omdat mense wat nog onverbiddelik die waarheid verdedig al skaarser word, maar dit leer mens tog om dieselfde ding te s met meer takt as mens jou eie fout agterkom en skielik vervolg niemand jou later nie. Op hierdie forum behoort mense soos jy nie vervolg te word nie, want ons is almal baie naby mekaar wat ons fundamentalistiese uitkyk oor Jesus Christus betref. As iemand hier vervolg word is so iemand werklik vals en dit is jy verseker nie, jy is net iemand wat die waarheid verdedig, maar so passievol is dat jy nie ander se standpunte altyd opweeg teenoor jou eie nie...

Ek moet een ding s, jou passie is aansteeklik en hier is ander wat gerus by jou kan leer wat dit betref... :)

Phil Fourie
Jan 25th 2010, 02:58 PM
Haai kom nou Johnny, ek is seker ek het al vir jou 'n rep of 2 gegee en ek het in my hele tyd op BF nog nooit vir iemand 'n negatiewe rep gegee nie, ek sal dit ook nie doen nie, dit voel vir my effe agteraf, dis hoekom ek eerder in die ope verskil, dan weet jy ek is nie teen jou nie :)

Dit is vir my tog jammer dat jy vervolg voel en reken jy is daarom die enigste ware Christen op hierdie forum, ek is nog nooit vervolg hier nie, so ek klassifiseer dan seker nie as 'n ware Christen nie, wel, ek het al erg koppe gestamp met van my vriende hier, dalk kan dit vir my bietjie "vervolgingspunte" gee.

Ek dink ons moet die rep sisteem verander na 'n Martelaar sisteem. Dan kan dit lees soos: Phil is 'n ware martelaar en werklik gehaat op hierdie forum. Hou so aan :D Skies, ek dryf net die spot, sal nou ophou :saint:

David2
Jan 25th 2010, 06:08 PM
Johnny,
Hand. 2:38 s niks van eers die een dan die ander een nie. Daar staan net van twee goed wat hulle moes doen: Hulle moes bekeer en doop. Dit is al. Bekering en doop het saam gegaan. Maar hier is nou nog 'n vragie oor Hand. 2 waaroor jy kan nadink: Staan hier in Hand. 2 in die preek op Pinksterdag iets van die kruisevangelie? Of iets van glo in Jesus Christus en jy sal gered word?

CFJ
Jan 25th 2010, 08:42 PM
Goed, dan is die saak afgehandel. Moderators kan nou maar die draad an altwee kante sluit.

Draad gesluit...

Dis eintlik 'n baie goeie draad en as jy dit weer wil oopmaak laat weet gerus Johnny.