PDA

View Full Version : Wat is wedergeboorte?Freek
Jan 22nd 2010, 12:35 PM
Ek het in my soeke die Nuwe Testament seker al 10 keer deurgelees en party boeke meer kere as dit - alles behalwe Openbaring en ek begin wonder waaroor dit presies gaan. Wat is dit? 'n Ontmoeting met Jesus?? Daardie antwoord maak nie sin nie, want Jesus is in die hemel en ons is hier op aarde. Daar is wel mense wat getuig dat hulle hom in lewende lywe ontmoet het, maar ek dink dis die uitsondering.

Waarom is dit nodig om wedergebore te word voordat mens hemel toe kan gaan? Ek het 'n paar dinge raakgesien in die NT, maar dan lees mens op 'n forum soos hierdie, ander dinge? Ek dink dis veiliger om die Bybel te glo as die menings van mense, maar is daar dalk iemand wat my presies kan vertel wat met my gaan gebeur as ek wedergebore word? Hoekom is die mense in die Ou Testament nie wedergebore nie?

Ek het tydens my lesery 'n klomp dinge raakgelees wat ek nog nie in enige kerk waar ek was gehoor het nie nie 'n susterskerk of in die charismatiese kerke nie en dit skep vir my 'n probleem. Ek het 'n rukkie lank hier rondgedwaal en kon ook nie hier 'n antwoord kry wat sin maak nie.

CFJ
Jan 22nd 2010, 01:04 PM
Hallo Freek en baie welkom by ons! Vir eers net eers die volgende. Die feit dat Jesus in die hemel is en ons op die aarde, verander nie die feit dat mens Hom werklik persoonlik kan ontmoet nie. Hy is eerstens alomteenwoordig en dan s Hy die volgende,


Maar as die Trooster gekom het wat Ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan, sal Hy van My getuig. En julle getuig ook, omdat julle van die begin af met My is.
(Joh 15:26-27 AOV)
Ek kan getuig dat ek Hom persoonlik ontmoet het in 1987 en my hele wese het verander. Ek was werklik 'n nuwe mens en die Skrif het my baie gehelp om te verstaan wat met my gebeur het...


Daarom, as iemand in Christus is, is hy n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword.
(2Kor 5:17 AOV)

dat julle, wat die vorige lewenswandel betref die oue mens moet afl wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid.
(Efe 4:22-24 AOV)

Phil Fourie
Jan 22nd 2010, 01:47 PM
Hi Freek en welkom hier.

Ja dis maar moeilik, want almal is 'n kenner en op die internet is dit so maklik om as gesaghebbend oor te kom. Jy is heeltemal reg, die Bybel is al wat gaan uithelp. Kom ons begin by 'n punt, 'n plek waar Jesus begin het, wil jy nie vir eers Johannes 3 lees nie, dan praat ons verder.

Ek sal binnekort huistoe gaan, maar sal later weer loer of jy iets hier geskryf het.

Groete
Phil

David2
Jan 22nd 2010, 01:53 PM
Freek,
Jy weet seker van Joh. 3 se bespreking oor wedergeboorte. Wedergeboorte is die inplanting van die lewe van God in die mens (Joh. 3:6). Soos ons gebore is, het ons net deel aan die gevalle natuur van Adam af. Dit is wat ons ook die erfsonde noem. 'n Mens is nie in die eerste plek verlore op grond van sy eie sondes of afvalligheid nie, maar eintlik omdat hy in sonde gebore is soos wat die meeste evangeliese belydenisse ook leer. In ons natuurlike staat is ons "dood" (Ef. 2:1). Wanneer mens wedergebore word, gaan jy oor uit die dood in die lewe (Joh. 5:24).

By jou eerste geboorte is jy gebore uit twee kragte, 23 van die pa en 23 van die ma wat 46 uitmaak vir die unieke nuwe skepsel. By die tweede geboorte ook, die Woord en die Gees het saamgespan om 'n nuwe skepsel in jou tot stand te bring, 'n geestelike wese wat instaat is om die ewige lewe saam met God te kan deel.

Alle mense wil, wanneer hulle tot hulle verstand gekom het, gewoonlik weet: "Wie is ek en waar kom ek vandaan? Mense gaan soms ook na heeltemal verkeerde plekke om antwoorde op die vrae te kry. Maar kom ons glo wat die Bybel hieroor te s het. Mens kom direk van jou ouers af, maar indirek van Adam af, en hy kan net volgens sy eie aard mense voortbring (Gen 5:3). Die gevalle Adam kon net gevalle wesens tot gevolg h (Rom. 5:12). Ek en jy het dus ons lewe hier op aarde begin as gevalle, sonige aardse wesens wat nie geskik is vir die hemel nie. Dit is die slegte nuus. Die goeie nuus is dat, toe jy en ek tot die saligheid in Jesus Christus geglo het (Hand. 16:31), het God die tweede geboorte (van bo af) in ons hart laat plaasvind. Daardeur het ek en jy (as jy ook wedergebore is) 'n nuwe natuur ontvang, van God in die Hemel, sondeloos en nie instaat om ooit iets anders as sondeloos te wees nie!. (1 Joh. 3:9).

Daar is ons nou as Christene, heeltemal anderse wesens! Ons is een persoon met twee nature, twee geneigdhede, twee moontlikhede en twee stelle voorkeure en afkeure. So, ja, ons probleme is na wedergeboorte nie heeltemal verby nie! In teendeel, in 'n sekere sin het ons probleme nou maar eers begin. Maar, by dit alles moet ons nooit vergeet nie dat ons, in ons Adamise natuur alleen, totaal hopelose sondaars was, op pad na die hel. Maar nou, as wedergeborenes, is ons sonder enige twyfel op pad na ons wonderbare hemelse bestemming. Ons was op pad hel toe, maar God het ons losgekoop met 'n gawe wat sy Seun aan die kruis ten volle betaal het. Moet nooit vergeet waarvandaan God ons gaan haal het, en waarheen Hy ons gebring het nie. Hierdie kennis is die petrol wat ons aan die gang hou en tot sy diens inspireer. Onthou hoe 'n genadige God jou lot totaal omgekeer het!

Goed, daar is nog 'n paar probleempies, klein probleempies as hulle vergelyk word met die oorheersende gawe wat ons reeds ontvang het. En die probleme wat daar nog is, word duidelik in die Woord aangespreek en die oplossing word aangebied.

LS Chafer het ons probleem so gestel:

Twee nature woon in my liggaam
Een is vervloek en die een gesen
Die een sal ek bemin en die een verag
Die een wat ek koester sal die wenpaal haal!

Dus, gee kos aan die nuwe natuur en laat die oue verhonger. Gal. 5 s hierdie twee nature stry teen mekaar, maar ons is nie net passiewe toeskouers in die geveg nie. Die een vir wie ons kos gee, gaan sterker wees en gaan die oorhand kry.

Maar daar is na wedergeboorte nog iets wat ons van moet kennis neem. Die persoon wat ek was voor wedergeboorte, het wettiglik eintlik by wedergeboorte gesterf (Rom. 6:6). God kyk na ons asof daardie persoon met alles wat hy was en wat hy gedoen het, nie meer bestaan nie. Nou verwag God van ons om self ook so na die ou mens te kyk. Ag hom as dood en gee al die aandag en erkenning aan die nuwe een wat in sy plek opgestaan het. Moet dus nie daardie ou mens probeer rehabiliteer en mooier maak nie. Vergeet van hom! God het van hom vergeet en wil h dat jy dit ook moet doen.

Die ou natuur en die ou geneigdhede is nog daar, soos ons hierbo gesien het, maar die werklike ou persoon is deur God uit die geskiedenisboeke uit verwyder. Ek is dus nie meer die ou veroordeelde David nie, maar 'n nuwe geregverdigde David. Niemand kan ter selfder tyd veroordeeld en geregverdig wees nie (Rom. 8:33-34). Ek het wel die probleem dat ek 'n geredde persoon is wat woon in 'n liggaam met sondige geneigdhede ('n sondige natuur), maar ek het nie die probleem van ander mense wat as veroordeeldes voor God staan nie en sal dit ook nooit weer h nie!

Freek
Jan 22nd 2010, 05:16 PM
Freek,
Die ou natuur en die ou geneigdhede is nog daar, soos ons hierbo gesien het, maar die werklike ou persoon is deur God uit die geskiedenisboeke uit verwyder. Ek is dus nie meer die ou veroordeelde David nie, maar 'n nuwe geregverdigde David. Niemand kan ter selfder tyd veroordeeld en geregverdig wees nie (Rom. 8:33-34). Ek het wel die probleem dat ek 'n geredde persoon is wat woon in 'n liggaam met sondige geneigdhede ('n sondige natuur), maar ek het nie die probleem van ander mense wat as veroordeeldes voor God staan nie en sal dit ook nooit weer h nie!

David, Hier het ek in my omswerwinge 'n probleem opgetel met die verskillende vertalings. Die NAV vertaal vlees met sondige natuur, maar dan is 2 Kor 5:21 verkeerd en 2 Petrus 1:4 ook. Daar is dan verskeie ander tekste wat ook nie reg kan wees nie. Ek wonder ook al 'n ruk oor die konsep van tegelyk veroordeeld en regverdig wees, soos jy tereg op wys. Dis nie logies nie, soos George Cl@@sen sou s. Iewers mis ek iets, maar wat?

Freek
Jan 22nd 2010, 05:40 PM
Net 'n bietjie agtergrond:

Ek het 'n paar jaar gelede besef dat ek 'n onsterflike wese is en dit het my aan die soek gesit. Ek kon nie aanvaar dat ons net 80 jaar of so hier is en dan vergaan soos 'n dier nie. Die Koran beweer dat 'n man redelik sinlike plesiertjies in die hiernamaals gaan h. Toe wonder ek, Wat van my vrou? Wat van my dogter? Hoekom word 'n man so hoog geag deur Islam en vroue so laag? Ek moet erken dat ek nie die Koran in diepte bestudeer het nie - hoofsaaklik omdat dit kultuurvreemd vir my was.

Die Book of Mormon was nie geredelik beskikbaar nie en toe takel en op aandrang van 'n vriend maar die Bybel. Hy het intussen die tydelike met die ewige verwissel, maar hy het my een ding vertel wat ek tot vandag toe toepas. "Moet nooit, maar nooit, dit beteken geensins onder geen omstandighede nie, 'n versie uit sy konteks neem en dit probeer ontleed nie, want dan kan jy enigiets regverdig uit die Bybel. Lees ten minste die hoofstuk voor, die hoofstuk waarin die versie voorkom en die hoofstuk daarna. 99% van die kere sal jy die antwoord daar kry."

Dit het baie vrae laat ontstaan oor wat ek van die kansel af gehoor het. Voorbeeld: Almal gebruik Lukas 6:38 voor kollektetyd, maar as jy die konteks lees het daardie teks niks met kollektes te doen nie.

In Genesis s God, “Laat Ons mense maak na ons beeld, na Ons gelykenis en laat hulle heers...”

Die voordeel daarvan om elke Bybelboek so klomp kere deur deur te lees, is dat dinge begin vassteek en as jy iets in een boek opmerk, onthou jy iets in 'n ander boek wat relevant is tot 'n spesifieke teksvers. Dit was hier met my die geval.

Joh 4:24 vertel dat God Gees is. As ons na Sy gelykenis gemaak is, moet ons dus ook gees wees. In die gelykenis van die ryk man en Lasarus is die ryk man na sy dood begrawe en het sy o in die hel oopgemaak. Ek weet dat my liggaam begrawe gaan word as ek die dag doodgaan, maar my gees waar gaan hy opeindig? Dis my probleem....

1 Thes 5:23 s ek het 'n siel en 'n gees en 'n liggaam. Die liggaam weet ek van, want ek kyk elke dag in hom vas, maar waar sit die ander twee? Het wedergeboorte iets hiermee te doen?

David2
Jan 22nd 2010, 06:11 PM
Freek
Ek is nie heeltemal seker waarna jy verwys as jy s dat 2 Kor. 5:21 verkeerd is nie. Verduidelik verder asb. Intussen wil ek net oor die vers opmerk dat ons hier 'n kragtige uitspraak het oor hoe ver God bereid was om te gaan om mense van sy goeie bedoelings te oortuig. In ver 20 noem Paulus homself 'n ambassadeur van Christus (in 'n land wat teen God in opstand gekom het). Soos wat Jesus eers in Paulus (en ons) plek aan die kruis sonde vir ons geword het (5:21) was Paulus (en ons) Jesus se verteenwoordigers om in Sy plek by mense te kom pleit om daardie versoening aan te neem. Dit is wel ten volle betaal en volbring aan die kruis, maar dit word nie vanself in elke mens toegepas nie. Ons is bedienaars van die versoening en moet by mense gaan pleit om met God versoen te raak deur Christus in die geloof aan te neem.

Freek
Jan 22nd 2010, 07:11 PM
Ek is nie heeltemal seker waarna jy verwys as jy s dat 2 Kor. 5:21 verkeerd is nie. Verduidelik verder asb. Intussen wil ek net oor die vers opmerk dat ons hier 'n kragtige uitspraak het oor hoe ver God bereid was om te gaan om mense van sy goeie bedoelings te oortuig. In ver 20 noem Paulus homself 'n ambassadeur van Christus (in 'n land wat teen God in opstand gekom het). Soos wat Jesus eers in Paulus (en ons) plek aan die kruis sonde vir ons geword het (5:21) was Paulus (en ons) Jesus se verteenwoordigers om in Sy plek by mense te kom pleit om daardie versoening aan te neem. Dit is wel ten volle betaal en volbring aan die kruis, maar dit word nie vanself in elke mens toegepas nie. Ons is bedienaars van die versoening en moet by mense gaan pleit om met God versoen te raak deur Christus in die geloof aan te neem.

Dit gaan oor God se natuur wat in mens "ingeplant" word. As mens Sy geregtigheid kry, hoe kan mens dan nog 'n sondige natuur ook h? Duisternis wyk mos voor Lig??? As mens deur "Sy onverganklike saad - 1 Petrus 1:23" wedergebore word, behoort mens iets van Hom (Sy natuur???) te kry. My logiese brein s so. My hond het so ruk gelede hondbabas gekry en ek en my vrou laaank gelede mensebabas. Werk dit dan anders met God en die wedergeboorte? Wat is geestelike babas dan?

Die ambassadeursteks wat jy aanhaal het my laat dink aan "...ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as Verlosser verwag die Here Jesus Christus..." Is mens dan na wedergeboorte 'n Alien van 'n ander planeet af? ...wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die Seun van sy liefde"

Begin jy sien wat my vrae is?

Mia Ashton
Jan 22nd 2010, 09:19 PM
Hi Freek
Baie welkom hier by Lighuis. Ek is seker jy gaan baie lekker met ons kuier en gesels.

Vir my beteken wedergeboorte om in jou gees" weer gebore" te word. Nuut te word. 'n Heel nuwe lewe te he. Dit kannie uit jouself geskied nie, maar slegs deur die inwerking van die Heilige Gees. Jy het reeds begin besef jy is nie net vlees nie, maar ook gees. 'n Wonderlike ding is besig om met jou te gebeur. Dit is 'n kosbare skat wat jy ten alle koste moet najaag. Vind uit soveel jy kan en lees jou Bybel tydig en ontydig totdat jy die Vrede van God wat alle verstand te bowe gaan sal ondervind.

In Rom. 9 vers 9: " As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God Hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons, en ons word vrygespreek en met die mond bely ons, en ons word gered." So word jy vernuwe met 'n nuwe gees. Die onverganklike saad is geestelike saad. Tog bly ons nog volledig mens tot ons sterf waarna ons na ons regte Vaderhuis sal gaan en daar sal ons van ons menslike natuur en die natuurlike neiging tot sonde vir ewig en altyd bevry wees. Met ons wedergeboorte begin ons heiligmaking en as ons dit najaag dan word ons meer soos Jesus. Die Goddelikke wat in ons ingeplant is met ons wedergeboorte, verdryf wel die duisternis in ons, maar ons teenstander die Duiwel is nog op vrye voet en sal alles in sy vermoee doen om jou weer te laat struikel. God het egter vir jou Sy Gees gegee wat jou sal lei en help en hoe meer jy jou Bybel lees en met mense gesels wat jou met al jou vrae kan help, hoe meer sal jy groei en die wonder van Geestelike wedergeboorte verstaan.

Eintlik is ons as mense hier op aarde Aliens, ons eintlike woonplek is in die Hemel by ons Vader wat ons so liefgehad het, dat Hy Sy Enigste Seun gestuur het sodat die wat in Hom glo, nooit verlore sal gaan, maar die ewige Lewe sal he. Joh. 3 vers 16.

Ek is bly jy het by Lighuis uitgekom. Hier is werklik begaafde manne en vroue wat jou sal kan help en lei. Ek bid vir jou!
Groete
Mia

CFJ
Jan 23rd 2010, 06:36 AM
Dit gaan oor God se natuur wat in mens "ingeplant" word. As mens Sy geregtigheid kry, hoe kan mens dan nog 'n sondige natuur ook h? Duisternis wyk mos voor Lig??? As mens deur "Sy onverganklike saad - 1 Petrus 1:23" wedergebore word, behoort mens iets van Hom (Sy natuur???) te kry. My logiese brein s so. My hond het so ruk gelede hondbabas gekry en ek en my vrou laaank gelede mensebabas. Werk dit dan anders met God en die wedergeboorte? Wat is geestelike babas dan?Hallo Freek,

Daar is verskillende menings oor sonde, maar al wat vir my sin maak om hierdie toestand waarin die mens is te verstaan, is toe ek tot die besef gekom het dat daar twee soorte sondes is. Daar is erfsonde (wat van Adam kom en dit gee jou 'n sondige natuur) en sondesmet (wat in jou vlees woon en dit is die sondes wat jyself doen). Omdat die mens gebore word met 'n sondige natuur, sal mens weens hierdie feit oor die algemeen van sonde hou. Mense wat die Here nie ken nie is lief vir die wreld oor die algemeen (wedergeboorte kruisig hierdie liefde vir die wreld, sien Gal 6) - is ongelowiges lief vir partytjies en lief vir losbandigheid en veral lief vir die eie belang en so kan mens aangaan. Dit wissel van mens tot mens, maar in wese is daar 'n verhouding met sonde op een of ander wyse wat mens 'n slaaf van jou sondige toestand maak en ook meer en meer kan maak, want die graad gaan verskil van mens tot mens en van tyd tot tyd. Enkeles gaan van moord hou en tog s die Here as jy liefdeloos optree, moor jy jou broer.

Jesus het ons kom verlos van ons sondige natuur en by wedergeboorte word jou natuur verander na 'n natuur van geregtigheid. Ongelukkig is jy nog steeds 'n vleeslike wese en in jou vlees woon sonde. Die krag wat mens egter nou besit, is 'n nuwe natuur van geregtigheid wat nie meer van sonde hou nie... en daarom kan hierdie nuwe natuur van jou afreken met die sonde wat in jou vlees woon. Na wedergeboorte is dit nie meer mens se sondige natuur wat sondig nie, maar die feit dat sonde in jou vlees woon (kyk Rom 7). Om gered te word is 'n drie-ledige beginsel, want mens word eerstens geregverdig by wedergeboorte en dan word heiligmaking deel van jou, wanneer jy afreken met sonde in jou lewe (jy het dalk nog gerook of baie gevloek weens gewoontes wat jy aangeleer het en dit moet jy afsterf) en laastens sal ons by die verskyning van ons Verlosser met die wederkoms verheerlik word. Wanneer ons verheerlik word kry ons 'n nuwe liggaam waar geen sonde in woon nie.

Dit is heiligmaking wat mens meer en meer volwasse in die Here maak, wanneer mens meer en meer met sonde afreken. By wedergeboorte is ons babas in die Here en ons moet groei, deur af te reken met alles wat ons swak maak in die Here.

Johnny
Jan 25th 2010, 11:56 AM
Freek, ek het 'n verkorte weergawe op die forum geplaas van hoe ek Jesus aanneem.

http://bibleforums.org/showthread.php?195151-Hoe-neem-ek-Jesus-aan

Jy kan dit ook meer breedvoering op my webblad (http://www.oospoort.co.za/source/woordskool.html) volg onder "Bekering".

Freek
Jan 25th 2010, 06:11 PM
...wil jy nie vir eers Johannes 3 lees nie, dan praat ons verder.

Hi Phil
Ek het Johannes 3 nou so paar maal deurgelees.

Groete

Philip dT
Jan 26th 2010, 08:09 AM
Hallo Freek. Daar is verskil van standpunt oor wat presies wedergeboorte behels. Ek sien dit as 'n afsterwe van die vlees, wat in die konteks van Rom 6-8 dui op die ou, sondige natuur en bestaanswyse ("vlees" het nie altyd in die NT presies dieselfde betekenis nie). En dit dui op geboorte uit onverganklike saad (1 Pet 1:23), die opstanding in die nuwe lewe saam met Christus (Rom 6:1-4). Dit is trouens ook waarop die doop met water dui. Die onderdompeling dui op jou sterwe saam met Christus, en die opkom uit die water dui op die opstanding in die nuwe lewe. Paulus noem dit in 2 Kor 5:17 'n nuwe skepsel. Die ou sondige "jy" leef dan nie meer nie, maar Christus leef in jou (Gal 2:20). Jy kry deur wedergeboorte deel aan die goddelike natuur (2 Pet 1:4). Dit is jou geestelike geboorte (Joh 3:3-5). Miskien mag hierdie oor wederbeboorte (http://www.truthexposed.co.za/index.php?option=com_content&task=view&id=103&Itemid=15)van hulp wees.

Freek
Jan 26th 2010, 11:46 AM
Dankie Philip,
Dis 'n klomp inligting daardie. Ek sal gou so uurtjie daar spandeer. 'n Teks waarop ek afgekom het is, 1 Kor 2:14. Dit blyk hieruit dat 'n mens bittermin van die Bybel gaan verstaan as jy nie wedergebore is nie. Vroer in die hoofstuk s Paulus dat hy aan hulle slegs Christus en Hom as gekruisigde aan hulle verkondig het. Is dit dalk al wat 'n "onwedergebore" persoon kan verstaan??

Philip dT
Jan 26th 2010, 12:29 PM
Hallo Freek. Dis 'n baie interessante punt wat jy daar noem. Sonder die Gees bly die bybel 'n menslike of akademiese boek. Maar ek dink tog dat die Gees reeds die Woord kan oopbreek vir iemand al is hy/sy nog nie wedergebore nie. Maar daar is inderdaad 'n dieper dimensie aan die skrif as net die teks self. Soveel so dat bv. die dissipels nie vanuit die Skrif verstaan het dat Christus uit die dood moes opgewek word nie, al was dit daar (Joh 20:9)

Freek
Jan 27th 2010, 09:50 AM
Ek lees nou in Joh 3:10, Jesus se vraag aan Nikodemus. Wat moes hy - Nikodemus - geweet het van wedergeboorte. Sou Jesus hom daardie vraag sonder rede vra?

Ta-An
Jan 27th 2010, 11:07 AM
Hi Freek
Elke keer wanneer ek die draad sien hoor ek die Hallelujah lied:
Wedergebore,
REIN deur Sy Bloed,
smaak ek Sy vrede in my gemoed.....
Dit is my roem-taal
dit is my lied.
lof wat ek Jesus ewig sal bied....

OK hier is dit:

HL 210

1. BLYE VERSEEKRING, JESUS IS MYN,
O, WATTER VREUGDE, HEERLIK EN REIN!
WEDERGEBORE, REIN DEUR SY BLOED,
SMAAK EK SY VREDE IN MY GEMOED.

KOOR:
DIT IS MY ROEMTAAL, DIT IS MY LIED,
LOF WAT EK JESUS EWIG SAL BIED.
DIT IS MY ROEMTAAL, DIT IS MY LIED,

2. VOLLE BERUSTING, HOE SWAAR MY LOT,
HEIL'GE VERRUKKING, BLYE GENOT;
ENG'LE WAT HERWAARTS BOODSKAPPE DRA,
TYDINGS VAN LIEFDE EN VRYE GENA.

3. VOLLE VERSEEKRING, VREDE EN RUS.
HEERLIK VAN JESUS LIEFDE BEWUS;
MET MY GELOOFSOOG OPWAARTS GEHOU,
RUS EK IN JESUS LIEFDE EN TROU.Met die Heilige Gees se krag van wedergeboorte word my innerlike gemoed (my gees) met die “vrug van die Heilige Gees” vernuwe! Inderdaad is die vrug van die Heilige Gees ook die vervulling van GOD se Wet in my hart, en is ek nou vry van oordeel deur die Wet, sodat ek nou met vrymoedigheid, in Gees en waarheid met die VADER kan wandel! (Gal. 5:22)

her jy al die website (http://www.laasteweek.co.za/Content/na_wedergeboorte.asp) raak gelees?

Philip, miskien wil jy net daar kyk of dit okay is..??

Johnny
Jan 27th 2010, 12:07 PM
Ta-An...ek sing sommer kliphard saam.:pp Ek was gou op die webblad. Niks fout daarmee nie. Ek lees vinnig daar hulle praat van sakramente. Daar is natuurlik net 2 sakramente in die Bybel.

1.) Die sakrament van die Nagmaal
2.) Die sakrament van die doop (Jy weet watter doop ek hiervan praat....ne);)

Ta-An
Jan 27th 2010, 06:27 PM
ou draad (http://http://bibleforums.org/showthread.php?98588-Bekering-of-wedergeboorte&p=2333455)wat ek raak geloop het
En nog ene (http://bibleforums.org/showthread.php?124221-Wedergeboorte-!) deur die Fia....

Freek
Jan 28th 2010, 07:58 PM
Ek het toe die stap geneem en die Here aangeneem en nou bid ek die gebed van Paulus in Efe 1:17-23 vir myself. Ek is nou reg om die dieptes van God te ondersoek en baie nader aan Hom te kom, maar ek is nie lus vir godsdiens nie. Dooie rituele is al baie lank deel van my lewe, maar ek soek 'n verhouding. Ek bid dat die Gees van Waarheid my in die volle waarheid sal lei.

Ek weet nie presies wat nou anders is nie, maar ek beplan om uit te vind. Ek dink dis 'n interessante reis waarop ek my begewe het.

CFJ
Jan 29th 2010, 08:12 AM
Ek het toe die stap geneem en die Here aangeneem en nou bid ek die gebed van Paulus in Efe 1:17-23 vir myself. Ek is nou reg om die dieptes van God te ondersoek en baie nader aan Hom te kom, maar ek is nie lus vir godsdiens nie. Dooie rituele is al baie lank deel van my lewe, maar ek soek 'n verhouding. Ek bid dat die Gees van Waarheid my in die volle waarheid sal lei.

Ek weet nie presies wat nou anders is nie, maar ek beplan om uit te vind. Ek dink dis 'n interessante reis waarop ek my begewe het.

Fantasties!!!! Prys die Here Freek! Ek is self nie in enige kerkverband nie en is dit al sedert 1998, want dit is net ons verhouding met Jesus wat enigsins sin maak, godsdiens is werklik dood soos jyself ook besef en insien en wat min besef, is dat God godsdiens verag, Hy hou nie daarvan nie. Dit was net die godsdienstiges van Sy tyd, wat Jesus addergeslag genoem het. Die probleem met godsdiens is dat dit 'n valse waan van redding bevat en dat dit God in die agtergrond plaas. Daar is egter gemeentes wat baie nader as ander beweeg aan hulle Skepper, maar in wese is die hoofstroom op 'n gevaarlike pad en dit het nie noodwendig met denominasies te doen nie.

Die Filadelfieer
Jan 29th 2010, 08:44 AM
Ek het toe die stap geneem en die Here aangeneem en nou bid ek die gebed van Paulus in Efe 1:17-23 vir myself. Ek is nou reg om die dieptes van God te ondersoek en baie nader aan Hom te kom, maar ek is nie lus vir godsdiens nie. Dooie rituele is al baie lank deel van my lewe, maar ek soek 'n verhouding. Ek bid dat die Gees van Waarheid my in die volle waarheid sal lei.

Ek weet nie presies wat nou anders is nie, maar ek beplan om uit te vind. Ek dink dis 'n interessante reis waarop ek my begewe het.

Net toe ek dink dit gaan 'n stadige Vrydag wees .....

Prys die Here !

Philip dT
Jan 29th 2010, 09:42 AM
Ek het toe die stap geneem en die Here aangeneem en nou bid ek die gebed van Paulus in Efe 1:17-23 vir myself. Ek is nou reg om die dieptes van God te ondersoek en baie nader aan Hom te kom, maar ek is nie lus vir godsdiens nie. Dooie rituele is al baie lank deel van my lewe, maar ek soek 'n verhouding. Ek bid dat die Gees van Waarheid my in die volle waarheid sal lei.

Ek weet nie presies wat nou anders is nie, maar ek beplan om uit te vind. Ek dink dis 'n interessante reis waarop ek my begewe het.

Dis wonderlik Freek! Ek is saam met jou opgewonde en bid die Here se sen vir jou. Onthou net, dit is 'n geloofstap en commitment, en nie iets wat afhanklik is van jou gevoel nie. Ons leef uit die geloof.

Freek
Jan 29th 2010, 11:16 AM
Dis wonderlik Freek! Ek is saam met jou opgewonde en bid die Here se sen vir jou. Onthou net, dit is 'n geloofstap en commitment, en nie iets wat afhanklik is van jou gevoel nie. Ons leef uit die geloof.

Dankie Philip. Nou begin ek wonder, wat is volgende? Wat is die doelwit? Ek verstaan dat ek nou moet groei, maar wat is die einddoel? Ek gaan mos nou hemel toe as ek doodgaan, maar wat van hierdie lewe?

Philip dT
Jan 29th 2010, 11:43 AM
Dankie Philip. Nou begin ek wonder, wat is volgende? Wat is die doelwit? Ek verstaan dat ek nou moet groei, maar wat is die einddoel? Ek gaan mos nou hemel toe as ek doodgaan, maar wat van hierdie lewe?

Wel, goeie vraag. Ek glo die ewige lewe gaan oor baie meer as net hemel toe gaan, dit gaan oor 'n persoonlike verhouding met God. Natuurlik speel ervaring of belewenis ook 'n rol, maar alles in die Christelike geloof begin by geloof. Die volgende stap sou ek s is vervulling met die Heilige Gees. Miskien mag hierdie oor die Heilige Gees (http://www.truthexposed.co.za/index.php?option=com_wrapper&Itemid=19) van hulp wees.

groete

Paul Pienaar
Jan 29th 2010, 02:14 PM
Hallo Freek,


Ek is saam bly vir hierdie besluit. Die geloof wat jy nou het, is van Hom
af, en deel van die "Nou begin ek wonder, wat is volgende?" vraag
van jou, sou ek beantwoord met die volgende gedeelte:

Joh 17:3 En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enige waaragtige God, en Jesus Christus wat U gestuur het.

Groete
Paul

JPR
Jan 31st 2010, 07:47 AM
Freek, ek plaas 'n perspektief oor wedergeboorte waarby ek uitgekom het. My huidige staat van kennis is onvolledig en onderhewig aan veranderinge soos die Heilige Gees my lei. (Jammer dat dit bietjie lywig is. Ek hoop die formaat plaas 'n perspektief wat vir iemand iets sal beteken)


Die mens was geskep met n keuse om die saad te eet van n boom wat lewe gee (Gen 2:9: Gen 2:17), maar instede daarvan kies hulle oordeelsvermoe (Gen 3:22) en sterf (Gen 2:17). Oordeelsvermo maak jou toerekensvatbaar omdat jy goed van kwaad kan onderskei (Gen 3:22). Om te weet wat reg is en dit nie te doen nie, is sonde (Jak 4:17) en sonde bring die dood (Jak 1:15). Weens hierdie verkeerde keuse word die mens die voorreg van die boom van die lewe ontneem (Gen 3:24).

Soos grond, was die vlees van die mens geskep om die saad van God se Lewensboom te ontvang. Die besoedeling van die vlees, en slawediens aan Satan, het die grond onbruikbaar gemaak, nie soseer omdat dit besoedel was nie maar omdat dit vervloek was. God sou eers die grond met Homself moes versoen, voor Hy Sy saad daarin kan plant.

God verduidelik deur skaduwette aan n volk wat uit n gelowige man ontstaan het, die proses wat nodig is om die grond (vlees van die mens) weer met Homself te versoen (Lev 23:27). Die grond (vlees) is vervloek weens die bloed van onskuldige mense soos Abel (Gen 4:11). Hierdie bloedskuld rus swaer op die hele mensdom (Gen 9:5) en die enigste manier om versoening te bewerk was deur die bloed (1 Pet 1:18 19) van n onskuldige mens (Heb 4:15) .

Yshuah se sterwe versoen die hele wreld met Yehovah (2 Kor 5:19) (1 Joh 2:2). Slegs n baie klein persentasie van die wat versoen is, gaan gered word (Luk 13:24). Die versoening maak die weg na wedergeboorte moontlik omdat God niemand se vroe sondes meer teen hom hou nie (2 Kor 5:19) en nou Sy Saad, deur Sy Gees se werking (Joh 3:5) in die grond (vlees), waartoe Hy regtens toegang verkry het, kan plant. Die tweede Adam het restoreer wat die eerste Adam verydel het (Rom 5:18). Die versoening is gedoen, die pad na vergifnis en redding vir elke individu wat sou wou, is gebaan! (Joh 19:30)
Die eerste stap vir die individu is wedergeboorte.

Wedergeboorte vind plaas uit Goddelike, onverganglike saad (1 Pet 1:23) en gee aanleiding tot n plant in grond (Heb 6:7) (vlees) wat onafhanklik van Sy geestelike Vader en die Heilige Gees, soos die geval met Adam en Eva, keuses en besluite kan, maar nooit moet neem nie (Kol 3:17). Na wedergeboorte kan mens die koninkryk vir die eerste keer regtig sien (Joh 3:3) en word die keuses belangrik en veral onnadenkende keuses lei tot groot verleentheid (Luk 14:27 30).

Wedergeboorte gee aan die mens, behalwe vir die vleeslike liggaam wat hy deur sy eerste geboorte gekry het, n geestelike liggaam (Joh 3:6; 1 Kor 15:44). Hierdie twee-ledige mens het die mag gekry om kind van God te word as Hy God aanneem as Sy Vader (Joh 1:12 13). Sommige word van wedergeboorte weerhou (Mat 23:15) en by ander kom die keuses na wedergeboorte tot niks nie (Mat 13:20 22). Yehoshuah s die rede is dat die Satan die saad uit die hart wegneem (Mark 4:15) of dat die sorge en genietinge van die lewe die Goddelike lewe uit die plant wurg en die plant sterf n vroe dood (Luk 8:14). Hy s die persoon het nie genoeg wortel in homself (Mat 13:21) om die saad na ontkieming aan die groei te hou nie. Indien die persoon die keuse om God die Vader deur Yeshuah die Christus te dien, is die kindskap deur so n keuse afhanklik van voortgesette leiding van die Vader se Gees (Rom 8:14) en volgehoue geloof in Yshuah (Gal 3:26) en gekenmerk deur wetsgehoorsaamheid (1 Joh 3:4 10).

Die twee-liggaam samestelling is dieselfde as wat Yehoshuah gehad het wie se herkoms ook uit God en mens was. Yshuah is so gebore en is dus die enigste gebore of eniggebore (1 Joh 4:9) kind van God terwyl al sy broers dit deur wedergeboorte bereik het (Mat 19:28). Hy Yshuah is in alle opsigte aan sy broers gelyk (Heb 2:14; Heb 2:17).

Die wedergeborene sondig nie (1 Joh 3:6) maar sy vlees het sonde(1 Joh 1:8). Die sonde in sy vlees is deur Yeshuah tot die dood veroordeel (Rom 8:3) maar die aanklag teen die vlees word deur die sterwe aan die kruis vernietig (Kol 2:14). Hy wat gesterf het is van sonde geregverdig (Rom 6:7). Hy groei in gelykvormigheid aan Sy dood (en natuurlik daardeur aan sy opstanding (Rom 6:5)) en vir solank die proses voortgaan en hy deur die Gees van God gelei word en in Christus bly (Joh 15:4), is hy onder geen veroordeling nie (Rom 8:1).

Die doop behoort gou na aanvang van geloof aan mense bedien te word (Han 8:37) en word die bad van die wedergeboorte genoem (Tit 3:5). Meeste wat tot geloof gekom het, ervaar kort na wedergeboorte n sterk drang deur die Heilige Gees om gedoop te word. Die doop is die begrafnis (Rom 6:4) (begrafnis spreek van sterwe) van die vleesliggaam en lg. is nodig om vergifnis te kry (Rom 6:6 7). Netsoos n vrou nie vry is om te hertrou voor haar man gesterf het nie (Rom 7:2), moet die gelowige se vlees sterf voor hy kan vrykom van die skuldigbevinding van die wet (Rom 7:4). Die sterwens proses van die vlees begin by die doop maar duur voort en beide doop (Rom 6:3) en pasga (nagmaal) (1 Kor 10:16) is die aksies wat die gelowige neem om in Christus te wees en gemeenskap aan Sy lewe en sterwe te bekom. Dit is eintlik net die wat Goddelike lewe in hulle het, wat gemeenskap aan sy dood kan bekom (Joh 6:53; Rom 8:10). Die vergifnis van sonde van die gelowige word deur Yshuah se dood bemiddel en bewerkstellig (Heb 9:28; 1 Joh 3:5; 1 Pet 2:24; 1 Kor 15:3; Rom 6:10) maar vind nie daarby plaas nie. Die gelowige kom vry deur sy vlees self te laat sterf soos gedemonstreer deur die skaduwet wat op die korban offer van toepassing is (Lev 4:23). Offerhandes is die inruil van n laer lewensvorm in de geval ons vlees liggaam, terwille van die vryheid van die hor lewensvorm in de geval ons gees liggaam. Die eienaar van die twee lewens is die enigste een wat daaroor beheer het en dus die enigste een wat die offer kan bring. Die offer lei tot vergifnis deur Yshuah se versoening (Lev 4:31).

Die plant van God se Lewende Woord in die vlees van die mens gee aanleiding tot die geboorte van n geesmens (Joh 3:6). Hierdie geesmense is eersgeborenes (Heb 12:23). Alle eersgeborenes moes losgekoop word vir diens aan God omdat hulle heilig is (Num 18:17). Die wedergeborenes word deur die sterwe van die Verlosser losgekoop vir God se gebruik (Eks 13:2). Die loskoop konsep (ransom) word die beste verstaan aan die hand van wetgewing uit die Torah (Lev 25:25 28) en die implikasie daarvan is dat die geesmens die gebruik van sy vleesliggaam skuldvry en tydelik terugkry vir diens aan God (Han 20:28; Rom 6:13).

Ons is tans met n stoflike (Pred 3:20) liggaam oorklee (2 Pet 1:14). Die gelowige het sy stoflike liggaam met sy sonde deur sterwe afgel en is deur die doop aan die kruis saam met Christus vir die wreld dood (Gal 6:14). Die sterwe saam met Christus wat by die doop plaasgevind het (Rom 6:3) is n aksie wat die gelowige neem om met die dood van Christus te vereenselwig en waarsonder hy nie met n opstandingsliggaam beklee gaan word nie (1 Kor 15:38). God s by monde van Paulus dat dit net dwase mense is wat dink dat hulle n opstandingsliggaam gaan kry as hulle nie hulle vleesliggaam soos n koringkorreltjie in die grond laat sterwe nie. (1 Kor 15:36 37) Die doop sou waardeloos wees juis omdat die opstanding daardeur is (1 Kor 15:29). Yehoshuah het homself ondubbelsinnig oor hierdie aangeleentheid uitgedruk en ges dat ons nie sonder n bereidheid om te sterwe sy dissipels kan wees nie (Mat 16:24). Die hand wat ons moet afruk (Mat 18:8), en die oog wat ons moet uitpluk (Mat 18:9), is niks anders as die vlees wat moet sterf om die individu van n gewisse tweede dood te red. Baie gaan probeer om deur die nou pad van selfsterwe die koninkryk in te gaan, maar min gaan dit regkry (Luk 13:24). As Yeshuah se sweet soos bloeddruppels op die grond geval het (Luk 22;24), wie is ons wat dink dit gaan maklik wees.

Terwille van diegene wat glo dat ons nie tot ons redding kan bydrae nie omdat dit uit genade gedoen (Ef 2:8) is wil ek graag beklemtoon dat die reddende genade wat aan ons verskyn (Tit 2:11) het ons leer om regverdig te lewe en, in ooreenstemming met Yehoshuah se lering van selfverloning (Mat 16:24), ons aardse begeertes te verlon (Tit 2:12). Wat dit verder s is dat ons nie deur werke gered word nie maar deur geloof (Efes 2:8) en deur die bad van die wedergeboorte (doop) en deur die vernuwing van die Gees van God (Tit 3:5). Die feit dat daar n kruis is waaraan ons onsself kan offer is genade. Die feit dat daar n smal poort is waardeur ons kan gaan is genade. Die feit dat God Sy Seun gestuur het, is genade. Die feit dat die Heilige Gees gestuur is om ons te vernuwe is genade. Alles is genade maar dit neem nie ons keuses weg nie en nog minder kan ons op ons eie voorwaardes gered word. Genade is nie ongebondenheid nie (Jud 1:4). Paulus dui aan dat genade meer sigbaar is waar baie sonde is (Rom 5:20) omdat die krag of heerskappy van genade sondeloosheid en geregtigheid bring (Rom 5:21), nie meer sonde nie! (Rom 6:1-2)

Die Woord (wat s ons moet saam met Christus aan die kruis sterf), is dwaasheid vir die wat verlore gaan maar vir ons is dit die krag van God (1 Kor 1:18).

Freek
Feb 3rd 2010, 06:19 PM
Wel, goeie vraag. Ek glo die ewige lewe gaan oor baie meer as net hemel toe gaan, dit gaan oor 'n persoonlike verhouding met God. Natuurlik speel ervaring of belewenis ook 'n rol, maar alles in die Christelike geloof begin by geloof. Die volgende stap sou ek s is vervulling met die Heilige Gees. Miskien mag hierdie oor die Heilige Gees (http://www.truthexposed.co.za/index.php?option=com_wrapper&Itemid=19) van hulp wees.

groete

Hallo Philip, Kan ons 'n bietjie gesels oor geloof? Daar is so baie sienings daaroor. Dit moet belangrik wees, want die Bybel s 'n paar keer dat die regverdige deur die geloof sal lewe.

Philip dT
Feb 3rd 2010, 06:35 PM
Freek, seker. Watter aspek moet ons oor gesels?

Wat ek so lank kan s:

1) Geloof is geen werk nie, en daarom nie verdienstelik nie. M.a.w. dit ontvang slegs wat God reeds gedoen het in Christus (vir almal).
2) Geloof is die bewys van dinge wat ons nie sien nie (Heb 11:1). Die realiteite van die geestelike realm is nie empiries (deur wetenskaplike meetinstrumente) meetbaar nie, want dit bestaan in 'n ander dimensie. Geloof is die manier waarop ons die geestelike beloftes en waarhede ons eie maak. Baie mense wag vir 'n fisiese teken of 'n manifestasie van die geestelike binne 'n fisiese realm, maar God hoef nie dit te doen voordat ons die geestelike dimensie as werklik kan ervaar nie. Dus, ervaring, bevestiging en sekerheid is belangrik, maar volg op geloof, en gaan dit nie vooraf nie. Dit l ook die regte basis vir die geloofslewe, want as ons elke keer eers God se voorsiening moet ervaar voordat ons glo in ons lewens, dan is geloof eintlik oorbodig of nutteloos. Geloof is om vas te hou aan God se woord, dit te bely, dit toe te eien, al sien jy nie nou al die resultate in jou eie lewe nie. Geloof gaan daarom ook dikwels saam met volharding.

Hoop dit help.

Groete

Freek
Feb 3rd 2010, 06:50 PM
Ek is besig om te probeer uitvind wat Christus alles vir ons gedoen het. Op die stadium lyk dit asof daar by die kruis 'n tipe "ruiltransaksie" plaasgevind het. Hy het sonde geword sodat ons die geregtigheid van God kon word. Hy het arm geword sodat ons ryk kan word, ens. Lg teks is in 2 Kor 8:9. Ek probeer nou nie materialisties voorkom nie, maar wys net op 2 voorbeelde waarop ek sover afgekom het. Is dit die "beloftes" wat mens deur geloof jou eie maak en dan realiseer dit??

Philip dT
Feb 4th 2010, 08:12 AM
Freek, ja, deur sy dood en opstanding skenk Christus aan ons die geestelike wedergeboorte wat ons nuwe mense maak, wat ons in 'n nuwe verhouding van geregrigheid plaas, en wat ons die ewige lewe gee.

Freek
Feb 4th 2010, 10:02 AM
Freek, ja, deur sy dood en opstanding skenk Christus aan ons die geestelike wedergeboorte wat ons nuwe mense maak, wat ons in 'n nuwe verhouding van geregrigheid plaas, en wat ons die ewige lewe gee.

Hoe beleef mens die volheid daarvan? Dis wat ek probeer uitvind?

Philip dT
Feb 4th 2010, 10:25 AM
Freek, kon jy al kyk na die artikel oor die doop met die Gees? Dit is waarskynlik die naaste antwoord wat ek jou daaroor kan gee.

Freek
Feb 4th 2010, 03:54 PM
Ja Philip, ek het dit uitgedruk en deurgewerk. Om die waarheid te s, ek het daardie skrif verwysings al redelik intensief deurgewerk. Hoe leef die regverdige deur die geloof? Hoe kan ons privaat gesels?

CFJ
Feb 4th 2010, 06:10 PM
Hi Freek,

As jy privaat met Philip wil gesels, kan jy in Chat to the moderators (klik net op die skakel) (http://bibleforums.org/forumdisplay.php?84-Chat-to-the-moderators) 'n draad oopmaak vir Philip. Noem jou draad iets soos, 'Philip asseblief' of 'draad vir Philip' of sommer net 'Philip'.