PDA

View Full Version : 1 Kor 7 : 14 ... Hoe kan ek dan deur my geloof my gesin "heilig" ?mari
Jan 31st 2010, 07:51 PM
1 Kor 7: 14 Want die ongelowige man is geheilig deur die vrou, en die ongelowige vrou is geheilig deur die man; want anders sou julle kinders onrein wees, maar nou is hulle heilig.

Hoe werk dit ? Wat word bedoel met "geheilig" en "rein" hier ?

Is my man se geloof dan nie sy eie verantwoordelikheid nie ? ....

bietjie gepazzle ....:hmm:
m

David2
Feb 1st 2010, 03:44 AM
Mari
Ek reken ons moet maar gaan kyk na die grondbetekenis van die woord "heilig". Die beteken nie om gered te wees nie en ook nie dat jy 'n gelowige is nie, maar wel dat jy vir 'n sekere doel gemerk is of afgesonder is. As albei die ouers ongelowiges is, dan is die hele gesin in die oŽ van die wÍreld ongelowig. As die een gelowig is, dan is die hele gesin in die oŽ van die mense aan God gewy. GeseŽnd is die kind wat een gelowige ouer het, maar dubbel geseŽnd die kind wat twee gelowige ouers het. GeseŽnd ook is die ongeloiwige ouer wat getroud is met 'n gelowige, want hy kom onder die daaglikse klank en leefruimte van die evangelie. Geen goedkeuring hier vir 'n huwelik met 'n ongelowige nie, maar beslis afkeur om 'n huwelik te verbreek net omdat die een ongelowig is. Verstaan "heilig" in hierdie vers dus as "geplaas in die kamp van gelowiges". Dit lyk vir my in die konteks is dit die betekenis van hierdie vers. In die verbondsteologie reken sommige dat die vers beteken "die geloof van die vrou red die man" of "die geloof van die ouer red die kind", maar ek glo verseker nie dat die vers iets met so 'n verbons-idee te doen het nie.

CFJ
Feb 1st 2010, 12:30 PM
1 Kor 7: 14 Want die ongelowige man is geheilig deur die vrou, en die ongelowige vrou is geheilig deur die man; want anders sou julle kinders onrein wees, maar nou is hulle heilig.

Hoe werk dit ? Wat word bedoel met "geheilig" en "rein" hier ?

Is my man se geloof dan nie sy eie verantwoordelikheid nie ? ....

bietjie gepazzle ....:hmm:
m

Hi Mari,

Soos ek verstaan gaan dit nie hier oor die ongelowige wat heilig is nie, maar dat die huwelik waarin die ongelowige is, wel heilig is, want die instelling van die huwelik word net deur een gelowige geheilig en daarom is ook die kinders heilig wat daarin gebore word. Die kinders is dus ook nie outomaties by geboorte heilig nie, maar die ark (huwelik) wat hulle dra wel...

Philip dT
Feb 1st 2010, 12:54 PM
Die “heiliging” van die van die kinders in 1 Kor 7:14 staan in dieselfde konteks as die heiliging van die ongelowige man. Dit beteken klaarblyklik nie dat die man of die kinders gered is nie (of by God aanneemlik is: 1983 vertaling; of dat die kinders aan Hom behoort nie: soos "Die Boodskap" dit vertaal). Hulle staan buite die redding. 1 Kor 7:16 sÍ: "Want hoe weet jy, vrou, of jy die man sal red; of hoe weet jy, man, of jy die vrou sal red?" Dit het niks met hulle redding as sodanig te doen nie. Paulus wil hierdeur aandui dat 'n ongelowige eggenoot geen rede is tot egskeiding nie, en dat hulle in die huwelik moet bly. Dit bly 'n geldige en heilige huwelik. Kinders uit so 'n huwelik kan nie gereken word as onheilig in die sin van "buite-huweliks" (illegitimate children) nie. Die "hagios" dui in hierdie konteks dus op legitieme kinders en 'n legitieme huwelik.

Barnes se kommentaar op 1 Kor sÍ: "But it is a good rule of interpretation, that the words which are used in any place are to be limited in their signification by the connection; and all that we are required to understand here is, that the unbelieving husband was sanctified “in regard to the subject under discussion;” that is, in regard to the question whether it was proper for them to live together, or whether they should be separated or not. And the sense may be, “They are by the marriage tie one flesh. They are indissolubly united by the ordinance of God. As they are one by his appointment, as they have received his sanction to the marriage union, and as one of them is holy, so the other is to be regarded as sanctified, or made so holy by the divine sanction to the union, that it is proper for them to live together in the marriage relation.” And in proof of this, Paul says if it were not so, if the connection was to he regarded as impure and abominable, then their children were to be esteemed as illegitimate and unclean. But now they were not so regarded, and could not so be; and hence, it followed that they might lawfully continue together. So Calvin, Beza, and Doddridge interpret the expression." (my aksent)

En ook:

"The supposition that this means that the children would be regarded as illegitimate if such a separation should take place, is one that accords with the whole scope and design of the argument. “When one party is a Christian and the other not shall there be a separation?” This was the question. “No,” says Paul; if there is such a separation, it must be because the marriage is improper; because it would be wrong to live together in such circumstances. What would follow from this? Why, that all the children that have been born since the one party became a Christian, must be regarded as having been born while a connection existed that was improper, and unChristian, and unlawful, and of course they must be regarded as illegitimate. But, says he, you do not believe this yourselves. It follows, therefore, that the connection, even according to your own views, is proper."

So selfs Calvyn en ander gereformeerde teoloŽ verstaan diť teks op hierdie manier.

Uit die konteks blyk dit duidelik dat die vrou moet met haar geloofsoortuiging vrede in die huis probeer bring (vers 15) en sy moet probeer om die man en kinders tot redding te bring (vers 16). Hulle is dus nog nie gered nie.

CFJ
Feb 1st 2010, 02:10 PM
1 Kor 7: 14 Want die ongelowige man is geheilig deur die vrou, en die ongelowige vrou is geheilig deur die man; want anders sou julle kinders onrein wees, maar nou is hulle heilig.

Hoe werk dit ? Wat word bedoel met "geheilig" en "rein" hier ?

Is my man se geloof dan nie sy eie verantwoordelikheid nie ? ....

bietjie gepazzle ....:hmm:
m

Net iets wat ek graag sal wil byvoeg Mari, is die feit dat die Skrif voldoende voorbeelde gee van mense se geloof wat ander aanraak en selfs red. Hier is 'n paar...


Maar toe Jesus dit hoor, antwoord Hy hom en sÍ: Moenie vrees nie. Glo net, en sy sal gered word.
(Luk 8:50 AOV)

Toe antwoord Jesus en sÍ vir haar: o Vrou, groot is jou geloof; laat dit vir jou wees soos jy wil hÍ. En haar dogter het gesond geword van daardie uur af.
(Mat 15:28 AOV)

Jesus sÍ vir haar: Het Ek nie vir jou gesÍ, as jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien nie? Hulle neem toe die steen weg waar die oorledene lÍ. En Jesus het sy oŽ opgeslaan en gesÍ: Vader, Ek dank U dat U My verhoor het; en Ek het geweet dat U My altyd verhoor, maar ter wille van die skare wat rondom staan, het Ek dit gesÍ, sodat hulle kan glo dat U My gestuur het. En nadat Hy dit gesÍ het, het Hy met Ďn groot stem geroep: Lasarus, kom uit! En die oorledene het uitgekom, aan hande en voete met grafdoeke gebind, en sy gesig was toegedraai met Ďn doek. Jesus sÍ vir hulle: Maak hom los en laat hom gaan.
(Joh 11:40-44 AOV)
Elkeen moet self verantwoording doen, maar ons geloof is nie kragteloos om vir sulkes in te tree nie...

mari
Feb 2nd 2010, 06:41 PM
.... hoe strook hierdie vers met die uitverkiesingsleer ?

CFJ
Feb 2nd 2010, 07:47 PM
.... hoe strook hierdie vers met die uitverkiesingsleer ?

Dit kan natuurlik relatief wees tot wat met uitverkiesingsleer bedoel word, omdat daar mense is wat met daardie vers redding bedoel, wat dit nie kan wees nie (soos ek dit verstaan).

Johnny
Feb 3rd 2010, 07:01 AM
1 Kor 7: 14 Want die ongelowige man is geheilig deur die vrou, en die ongelowige vrou is geheilig deur die man; want anders sou julle kinders onrein wees, maar nou is hulle heilig.

Hoe werk dit ? Wat word bedoel met "geheilig" en "rein" hier ?

Is my man se geloof dan nie sy eie verantwoordelikheid nie ? ....

bietjie gepazzle ....:hmm:
m

Die vers se juis dit...dat elkeen vir homself sal rekenskap gee, behalwe natuurlik, glo ek, as jy sterf as 'n kind of baba wat nognie tot sy verstand gekom het om te kan onderskei tussen reg of verkeerd nie.

Eze 18:20 Die siel wat sondig, diť moet sterwe; die seun sal nie die ongeregtigheid van die vader help dra nie, en die vader sal nie die ongeregtigheid van die seun help dra nie; die geregtigheid van die regverdige sal op hom wees, en die goddeloosheid van die goddelose sal op hom wees.

mari
Feb 4th 2010, 08:17 PM
Johnny ...

as mens dit logies straight foreward lees, staan hierdie twee verse lynreg teenoor mekaar .........

en in die Nuwe Testament is ons geregtigheid in Christus ......

:confused