PDA

View Full Version : Tekse verlang oor Jode se terugkeer en dat vandag se ongelowige Jode God se volk isPhilip dT
Feb 2nd 2010, 09:05 AM
Ek het aan Johnny gevra:

Gee asb.:

1. Die teks wat sÍ dat die ongelowige Jode van vandag God se volk is (net 1 sal fine wees).
2. Die teks wat sÍ dat Jode na Israel moet terugkeer voor Christus weer kom (net 1 sal fine wees).

Johnny antwoord:


Ek kan 'n 110 gee, en jy sal NIE verstaan nie. Weet jy hoekom? Omdat jy NIE glo nie!

2Th 2:11 En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur, om die leuen te glo,Johnny, net een teks van elk sal fine wees, dan kan ons dit bespreek.

Enige ander deelnemer is ook welkom om te antwoord.

Johnny
Feb 2nd 2010, 09:38 AM
Vervulling van Jesaja 66:8 op 15 Mei 1948

Jesaja 66:8

" Wie het so iets gehoor? Wie het sulke dinge gesien? Word Ďn land op een enkele dag gebore? Of word Ďn nasie met een slag gebaar? Want Sion het weŽ gekry, meteens haar kinders gebaar."

Vir die afgelope 2000 jaar het Israel net in die Bybel bestaan, omdat die Jode in 70 nC en daarna, reg oor die wÍreld verstrooi is. Skielik op 15 Mei 1948 is daar weer ín Israel op die wÍreldkaart.

Daar is teoloŽ wat navorsing hieroor gedoen het en bevind het dat God op 1487 plekke in die Skrif belowe het dat Hy die land Israel vir EWIG aan die Jode gee. [Exodus 32:13] Vir ín tweede keer is hulle terug in hul land.

EsegiŽl 38:12 ďom buit te maak en roof te rowe, om jou hand uit te steek teen die puinhope wat weer bewoon is, en teen Ďn volk wat uit die nasies versamel is, wat vee en goed verwerf het, wat op die middelpunt van die aarde woon.Ē

Jesaja 11:11-12 En in diť dag sal die Here weer vir die tweede keer sy hand uitstrek, om die oorblyfsel van sy volk los te koop wat sal oorbly uit AssiriŽ en Egipte en Patros en Kus en Elam en SŪnear en Hamat en uit die kuslande van die see;
en Hy sal Ďn banier ophef vir die nasies en bymekaar laat kom die seuns van Israel wat verdryf is, en versamel die dogters van Juda wat verstrooi is, uit die vier hoeke van die aarde.Ē
Hoe het dit in die eerste plek gebeur dat Israel uit hul land is?

Jeremia 2:7 ďEn Ek het julle gebring in Ďn land van tuine, om die vrugte en die goeie daarvan te eet; maar toe julle inkom, het julle my land verontreinig en my erfenis Ďn gruwel gemaak.Ē

Die rede vir die Joodse ballingskap na BabeloniŽ was onder andere agv Sabbatsontheiliging. Lees die volgende skrifte.

Levitikus 25:1-5; Levitikus 26:31-35; 2 Kronieke 36:21; Jer. 25:9-11

Volgens EsegegiŽl 4:5-6 sou Israel 430jaar. [390+40] in ballingskap gaan.
ďEn …k lÍ jou die jare van hulle ongeregtigheid op volgens die getal dae, drie honderd en negentig dae, dat jy die ongeregtigheid van die huis van Israel moet dra.
En as jy met hierdie dae klaar is, moet jy, vir die tweede keer, op jou regterkant gaan lÍ en die ongeregtigheid van die huis van Juda dra, veertig dae lank: vir elke jaar lÍ Ek jou een dag op.Ē

Na die 70 jaar in BabiloniŽ bly daar 360 jaar oor. Volgens Levitikus 26:17+21 sal die Here hul sewevoudig straf as hulle verder ongehoorsaam is.

ín Bybeljaar is 360 dae. 7 x 360 = 2520 jaar. Vermenigvuldig dit met die aantal ballingskapjare wat nog oor is en jy kry 907 200 dae. Deel dit deur ons jaar dws 365.25 dae en jy kry 2483.8 jaar.

Vanaf die einde van die Babiloniese ballingskap in 536 vC [die maand Nisan] + 2483.8 jaar werk presies uit op 15 Mei 1948.

Ďn Interessante geval is die van Joshua 19:48, waar ons lees oor die laaste van die 12 stamme wat hulle grondgebied gekry het nadat die volk Israel die beloofde land onder leiding van Josua ingeneem het. Dit herinner aan 1948 toe die Jode weer hulle land teuggekry het, al is dit so dat mense later die versverwysings in die Skrif geplaas het. Sou God se Hand nie ook daarin wees nie?

Deur die eeue is die land van Israel oorheers deur oa die BabiloniŽrs [587-536 vC], die Meders en die Perse [536-533vC], die Grieke [331-301vC], Egipte [301-198vC], SiriŽ [198-63vC], Rome [63vC-396nC]. Deur die jare het die Jode wat nie weggevoer is nie, uit die land gevlug sodat in 70nC net ín klein groepie in Jerusalem oorgebly het. Teen 135nC was al die Jode uit die land gedryf. Daarna is die land steeds deur vreemde moonthede beheer: Die Basintyne [396-638nC], die Mohammedane [639-1099nC], die Kruisvaarders [1100-1291nC], Moslem [1292], Egipte [1292-1517], Turkye [1517-1917], Brittanje [1917-1948]

Jesaja 66:8 ďWie het so iets gehoor? Wie het sulke dinge gesien? Word Ďn land op een enkele dag gebore? Of word Ďn nasie met een slag gebaar? Want Sion het weŽ gekry, meteens haar kinders gebaar.Ē

Philip DT, ek hoop dit hou jou besig vir 'n rukkie.:cool:

David2
Feb 2nd 2010, 07:19 PM
Philip
Hierdie ding wat jy altyd na wil terugkom om te vra vir tekste wat bewys dat Israel nou God se volk is, is al baie bespreek. Ek het ook dikwels vir jou daarop gewys dat nie een van die standaard dispensasionele leerboeke Israel onder JudaÔsme bestempel as "God se volk nie". Jesus het self die Skrifgeleerdes (amtelike verteenwoordigers van die volk) uitgekryt as 'n addergeslag en het 'n groot oordeel oor hulle uitgespreek. Hulle sou as krygsgevangenes weggevoer word na baie nasies toe en Jerusalem sou vir 'n bepaalde tyd deur die nasies vertrap word. So, nee, ek het nie vir jou so 'n vers wat sÍ dat Israel vandag God se volk is nie, en ek glo ook nie hulle is nie.

Ek gaan ook nie met Johnny baklei as hy dalk glo dat die Jode vandag God se volk is nie. Daar is wel 'n paar van my mede-Chiliastiese broeders en susters wat Israel van vandag "God se volk" noem, maar ek glo die meeste van hulle weet dat 'n Jood sonder Christus totaal verlore is. In die Nuwe Testament het God net 'n geestelike volk. Om dus verlore te wees diskwalifiseer jou uit God se volk uit. In die OT het "die volk van God" (Israel) wel bestaan uit gelowiges en ongelowiges, maar in die NT is so iets nie moontlik nie. In elk geval geniet die volk Israel nie meer die posisie van voorrang wat hulle in die OT gehad het nie. Ons is nou in "die tye van die nasies" en nie in "die tye van Israel" nie. Al wat Israel vandag is, is 'n ongelowige en wederstrewige nasie wat God besig in om as teken vir die nasies op te rig en te herstel. Die proses is nog ver nie afgehandel nie en daar lÍ nog bittere swaar tye vir hulle voor. In die groot verdrukking gaan die holocaust soos 'n klein piekniek lyk. Ek is nie geamuseerd as ek dit sÍ nie, dit is 'n baie ernstige saak. Dit is nog 'n rede waarom Christus met groot dringendheid vir die Jood aangebied moet word.

Wat die terugkeer uit internasionale ballingskap betref, is daar baie. Johnny se verse is 'n goeie begin. Hy haal Jesaja 11 aan wat duidelik sÍ dat dit die tweede keer is wat hulle herstel sal word. Dan is daar Sag. 12-14 wat herhaaldelik praat oor die inwoners van Jeusalem wat daar sal wees wanneer die wederkoms plaasvind. Vir byna 2000 jaar was dit nie die geval nie, maar nou is dit waar. Dan is daar die laaste verse van Amos wat ook sÍ dat hulle terugkeer hierdie keer totaal permanent sal wees en dat hulle nie weer uit hulle land sal uitgaan nie. Amos praat ook van Edom an ander dele wat hulle in besit sal neem, wat nou nog nie die geval is nie, maar soos op ander drade hier bespreek, verwag ons dit baie gou dat Israel se grondgebied uitgebrei gaan word. Ek maak nie daarvoor propaganda nie, samel nie daarvoor geld in nie en betoog ook nie daarvoor nie. Ek lees dit maar net in die Bybel en ek weet dit gaan gebeur. Ons gaan dit nie doen nie en ook nie Israel nie, God gaan. En nie ter wille van Israel nie, maar ter wille van sy eie Heilige Naam. Dit wat reeds gebeur het, staan ook in die Bybel en is vir my as Christen 'n wonderbare versekering om te weet die Bybel is waar soos hy daar staan en die eindtydse gebeurtenisse is nie net naby nie, maar is inderdaad aan die gang.

Philip dT
Feb 2nd 2010, 08:32 PM
Dankie vir julle reaksies tot dusver. Ek sal reageer sodra ek tyd kry.

Roelof
Feb 3rd 2010, 03:20 AM
Philip
Hierdie ding wat jy altyd na wil terugkom om te vra vir tekste wat bewys dat Israel nou God se volk is, is al baie bespreek. Ek het ook dikwels vir jou daarop gewys dat nie een van die standaard dispensasionele leerboeke Israel onder JudaÔsme bestempel as "God se volk nie". Jesus het self die Skrifgeleerdes (amtelike verteenwoordigers van die volk) uitgekryt as 'n addergeslag en het 'n groot oordeel oor hulle uitgespreek. Hulle sou as krygsgevangenes weggevoer word na baie nasies toe en Jerusalem sou vir 'n bepaalde tyd deur die nasies vertrap word. So, nee, ek het nie vir jou so 'n vers wat sÍ dat Israel vandag God se volk is nie, en ek glo ook nie hulle is nie.David2

Jy het dit baie mooi gestel

Mens kan natuurlik ook bid daaroor en vra wat vertel die Heilige Gees

Philip dT
Feb 3rd 2010, 03:02 PM
David. Ek het kennis geneem van jou standpunt dat jy nie ongelowige Jode as God se volk beskou nie. My gesprek was eintlik met Johnny, en dit lyk nie vir my of sy beskouing daaroor presies dieselfde is as joune nie. Tog is jy simpatiek teenoor sy beskouing, wat maak dat ek nie heeltemal die kloutjie by die oor kry oor jou eie standpunt nie, want jou toegewing maak dat jou standpunt nie heeltemal konsekwent is nie. Want hoe kan daar uitstaande beloftes wees aan 'n groep mense wat nie God se volk is nie? Maar nietemin, dit kan ek en jy verder oor gesels as jy wil.

Johnny:

Net ter verfrissing. Die sake is:

Gee asb.:

1. Die teks wat sÍ dat die ongelowige Jode van vandag God se volk is (net 1 sal fine wees).
2. Die teks wat sÍ dat Jode na Israel moet terugkeer voor Christus weer kom (net 1 sal fine wees).

Jy lys:

Jes 66:8

Ek sien nie hoe dit betrekking het op punte 1 of 2 nie. Die teks dui daarop dat God nie 'n nasie in een dag baar nie.

Eks 32:13

Op 21:1-7 dui daarop dat die beloftes in onder andere Eks 32 en Lev 26 eskatologies vervul word, by die nuwe hemel en die nuwe aarde/land. Alle fisiese en vleeslike aspekte van die verbond van God met sy volk verval en word vervul in Christus. Die saad van Abraham, vir wie die belofte in Eks 32 bedoel is, dui in elk geval op die gelowiges, want deur geloof is ons kinders van Abraham (Gal 3:7). Ek het dit elders op die forum breedvoerig bespreek.

(plasings #21 en #22 op hierdie blad: http://bibleforums.org/showthread.php?197045-Dispensasies-as-sleutel/page2&highlight=dispensasies+sleutel (http://bibleforums.org/showthread.php?197045-Dispensasies-as-sleutel/page2&highlight=dispensasies+sleutel))

Eks 32:13 sÍ dus niks oor die status van vandag se Jode nie, want God se volk in die nuwe testament is die gelowiges alleenlik.

Eseg 38:12

Die hele hoofstuk is ook duidelik eskatologies van aard. Dit dui op die opstanding van die dode wat 'n magtige leer vorm en in 'n eskatologiese tyd op die nuwe hemel en aarde gevestig word. Niks met vandag se fisiese Jode te doen nie.

Jes 11

Dit dui duidelik op die toestand van die nuwe hemel en die nuwe aarde. Sien bv. vers 6: "Dan wei die wolf by die lam, en die luiperd gaan lÍ by die bokkie". Die hele Jes 11 gebruik simboliese taal om hierdie realiteit uit te beeld. Dit is bekend dat die beeldspraak in terme van die hiernamaals in baie meer "aardse terme" in die Ou Testament uitgedruk word.


Jer 2:7 praat van die verontreiniging van die land. Dit het nie betrekking op punte 1 en 2 soos hierbo uiteengesit nie.

Kyk na plasings #21 en #22 vir my antwoord op tekste wat David aangehaal het op hierdie blad:

http://bibleforums.org/showthread.php?197045-Dispensasies-as-sleutel/page2&highlight=dispensasies+sleutel

Groete
Philip

David2
Feb 3rd 2010, 03:39 PM
Philip


Jes 66:8

Ek sien nie hoe dit betrekking het op punte 1 of 2 nie. Die teks dui daarop dat God nie 'n nasie in een dag baar nie.Jou interpretasie van die vers is nie korrek nie. Die vers sÍ dat in die normale gang van sake 'n nasie nie in een dag tot stand kom nie. Maar tog: "Sion het weŽ gekry en meteens haar kinders gebaar". Dus, hoe onmoontlik dit ook al blyk te wees, met Sion sou dit wel gebeur! Israel het in een dag tot stand gekom. Prof. John Martin sÍ van die vers: "Israel's return to the land will be so remarkably quick that it will be like a woman giving birth to a son as soon as she has any labour pains." Vers 9 en 10 bevestig verder waaroor dit gaan. As God die geboorte gegee het, sal Hy ook Jeusalem verder tot groot blydskap vir almal maak. Almal wat oor Jerusalem treurig was, moet dan juig.

Dit is die logiese en voor-die-han-liggende verklaring van die vers. Jy het gesÍ net een vers sal fine wees. Hier is hy, hy is meer as fine. Natuurlik sal iemand soos jy nooit glo wat die vers sÍ nie, maar dit maak nog geen verskil aan die werklike betekenis van die vers nie.

Philip, wat jy eintlik vir Johnny moes vra, is dat hy 'n vers oor die terugkeer van Jode moes verskaf wat jy sal aanvaar dat dit die strekking van daardie vers is. Dan sou Johnny vooraf geweet het dat jy nou 'n onmoontlike taak aan hom opgedra het, want jy sal geen vers glo nie, maak nie saak hoe duidelik dit is nie.


Eseg 38:12

Die hele hoofstuk is ook duidelik eskatologies van aard. Dit dui op die opstanding van die dode wat 'n magtige leer vorm en in 'n eskatologiese tyd op die nuwe hemel en aarde gevestig word. Niks met vandag se fisiese Jode te doen nie.
Met ander woorde jy glo dat daar oorlog gemaak gaan word teen Israel in die nuwe hemel en die nuwe aarde. Sorry Philip, ek het al baie vergesogte interpretasies gehoor van mense wat nie wil glo wat die Bybel sÍ nie, maar hierdie een is regtig baie erg.

Groete

Philip dT
Feb 3rd 2010, 06:24 PM
Hallo David.

Jes 66:8.

My bedoeling was nie om 'n volledige interpretasie van Jes 66:8 te gee nie, bloot om die saak waaroor dit handel te noem. Die feit dat God 'n nasie in een dag baar (wat eintlik 'n wonderwerk is omdat dit "unheard of" is) het absoluut niks te doen met of moderne Jode as volk van God beskou kan word nie, of dat Jode moet terugkeer na fisiese Israel voor Christus weer kom nie. Dit is al punt wat ek maak.

Eseg 38:12

Ek gee toe, hier het ek Eseg 37 in gedagte gehad wat handel oor die God se volk wat opstaan uit die dood en deel vorm van die koninkryk van die lig. Eseg 38 handel oor die leŽr van die Gog en Magog, wat die magte van die Satan en die koninkryk van die duisternis verteenwoordig, wat die finale stryd gaan voer teen God se volk en die koninkryk van die lig. Dit is eskatologies: dit dui op die tyd van die einde (Eseg 38:16 sÍ "aan die einde van die dae sal dit wees."). Die magte van die duisternis word dan finaal oorwin en die nuwe hemel en die nuwe aarde volg. Dit het dus niks te doen met of moderne, ongelowige Jode as God se volk beskou kan word nie, of dat die Jode na Israel moet terugkeer voordat Christus weer kom nie.

Johnny
Mar 3rd 2010, 08:41 AM
Johnny:

Net ter verfrissing. Die sake is:

Gee asb.:

1. Die teks wat sÍ dat die ongelowige Jode van vandag God se volk is (net 1 sal fine wees).
2. Die teks wat sÍ dat Jode na Israel moet terugkeer voor Christus weer kom (net 1 sal fine wees).


Groete
Philip

Jammer vir die engels, maar jy verstaan nie die Afrikaans nie.

Miraculous Signs in Israel

Sign #1: The Diaspora

The Bible prophesied the Jewish diaspora. The Nation of Israel would dwell for many years outside of their country and promised land. After this time had elapsed they would return to their ancient possession. The predictions were exact and complete making the nation's return a supernatural happening of our age. A modern miracle. They were dispersed for over 1,900 years. They are there again today.

Hosea 3:4-5 - "For the Israelites will live many days without king or prince, without sacrifice or sacred stones, without ephod or idol. Afterward the Israelites will return and seek the LORD their God and David their king. They will come trembling to the LORD and to his blessings in the last days."

Hosea 6:1 - "Come, let us return to the LORD. He has torn us to pieces but he will heal us; he has injured us but he will bind up our wounds."

To see the rest of the passage fulfilled, Israel needs only to turn to God. For David to become their king once again, there will be a resurrection from the dead.

Sign #2: The Return

Hundreds, perhaps thousands, of Bible passages predict the return of Israel to the land of Palestine. Here are only two.

Ezekiel 20:34 - "I will bring you from the nations and gather you from the countries where you have been scattered -- with a mighty hand and an outstretched arm and with outpoured wrath."

Isaiah 11:11-12 NIV - "In that day the Lord will reach out his hand a second time to reclaim the remnant that is left of his people from Assyria, from Lower Egypt, from Upper Egypt, from Cush, from Elam, from Babylonia, from Hamath and from the islands of the sea. He will raise a banner for the nations and gather the exiles of Israel; he will assemble the scattered people of Judah from the four quarters of the earth."

Sign #3: Buying back the land

The prophet Jeremiah prophesied about 600 years B.C. just as the nation of Judah was being destroyed and the people taken captive into the land of Babylon. He spoke of a day when Jews would once again purchase land within the ancient territory. That is precisely what returning Jews did, starting nearly a century ago - they bought back the land.

Jeremiah 32:44 NIV - "Fields will be bought for silver, and deeds will be signed, sealed and witnessed in the territory of Benjamin, in the villages around Jerusalem, in the towns of Judah and in the towns of the hill country, of the western foothills and of the Negev, because I will restore their fortunes, declares the LORD."

Sign #4: Israel - Reborn in a day

Israel, a nation that had not really existed as a separate nation for nearly 2,500 years, was declared a new sovereign state by an act of the United Nations on May 14, 1948. The nation was born in a day.

Isaiah 66:8 NIV - "Who has ever heard of such a thing? Who has ever seen such things? Can a country be born in a day or a nation be brought forth in a moment? Yet no sooner is Zion in labour than she gives birth to her children."

Sign #5: The order of the return

The first returning Jews to Palestine came primarily from eastern Arab countries. The next major movement came from the western countries of Europe, especially Germany. Then they came in great numbers from Russia (north) during the end of the 1980's. The last great migrations of Jews returning to Israel came from Ethiopia in the south. This precise order of return was predicted by Isaiah the prophet.

Isaiah 43:5-6,21 - "Do not be afraid, for I am with you; I will bring your children from the east and gather you from the west. I will say to the north, `Give them up!' and to the south, `Do not hold them back.' Bring my sons from afar and my daughters from the ends of the earth..."

"... the people I formed for myself that they may proclaim my praise."

Psalm 107:2-3 NIV - "Let the redeemed of the LORD say this -- those he redeemed from the hand of the foe, those he gathered from the lands, from east and west, from north and south.

Sign #6: A pure language

With the return of the nation, the ancient Hebrew language has been revived and become the official language of the state. Prior to this happening, the Jews spoke an impure form of the language called Yiddish. The return to a pure common language was again predicted by the prophets.

Zephaniah 3:8-10 KJV - "For then will I turn to the people a pure language, that they may all call upon the name of the LORD, to serve him with one consent. From beyond the rivers of Ethiopia my suppliants, [even] the daughter of my dispersed, shall bring mine offering".

Sign #7: The shekel

After nearly 2,000 years the shekel has been reinstated as the common monetary unit in Israel, again, just as predicted.

Ezekiel 45:12-16 NIV - "The shekel is to consist of twenty gerahs. Twenty shekels plus twenty-five shekels plus fifteen shekels equal one mina.... All the people of the land will participate in this special gift for the use of the prince in Israel."

Sign #8: Named cities of Israel

There are many cities in Israel that bear the ancient names of previous Jewish cities. Some of these that bear their Biblical identification include: Cana, Nazareth, Jericho, Nain, Bethany, Bethlehem, Hebron, Gaza, etc. Again, as the ancient nation was in the process of being destroyed, Ezekiel the prophet predicted that many of the ancient cities would, in fact, be re-inhabited and settled in the exact locations.

Ezekiel 36:11; 24 KJV - "And I will multiply upon you man and beast; and they shall increase and bring fruit: and I will settle you after your old estates, and will do better [unto you] than at your beginnings: and ye shall know that I [am] the LORD.... For I will take you from among the heathen, and gather you out of all countries, and will bring you into your own land."

Sign #9: Cities excepted - never to be inhabited

Jesus pronounced a curse on at least three cities within the land. These remain in ruins today.

Matthew 11:21-23 NIV - "Woe to you, Korazin! Woe to you, Bethsaida! If the miracles that were performed in you had been performed in Tyre and Sidon, they would have repented long ago in sackcloth and ashes. And you, Capernaum, will you be lifted up to the skies? No, you will go down to the depths. If the miracles that were performed in you had been performed in Sodom, it would have remained to this day."

Sign #10: From desolation to productivity

The restoration of the agriculture and of the trees and forests of Israel has been another remarkable miracle. Scarcely 75 years ago, the land was a desolate waste, full of malarial swamps and deserts. Today the replanted forests are flourishing and the Israeli agricultural production is one of the great wonders of the world. This tiny country exports quality produce around the world. Should we say, "Again, just as predicted!"

Isaiah 26:6 NIV - "In days to come Jacob will take root, Israel will bud and blossom and fill all the world with fruit."

Isaiah 35:1-2 NIV - "The desert and the parched land will be glad; the wilderness will rejoice and blossom. Like the crocus, it will burst into bloom; it will rejoice greatly and shout for joy...."

http://www.therefinersfire.org/jews_return_to_israel.htm

Philip dT
Mar 3rd 2010, 11:10 AM
Johnny. Kom ek regeer weereens net op enkele tekste hier (al het ek dit al vroeŽr gedoen):

Jes 11

vers 11:6-8 "Dan wei die wolf by die lam, en die luiperd gaan lÍ by die bokkie, en die kalf en die jong leeu en die vetgemaakte vee bymekaar, en ‘n klein seuntjie sal hulle aanja. (7) Die koei en die berin wei, en hulle kleintjies lÍ bymekaar; en die leeu eet strooi soos die os; (8) en die suigling speel by die gat van ‘n adder, en die gespeende kind steek sy hand uit na die kuil van ‘n basilisk."

SÍ eerlik, gaan die wolf en die lam saamwei hier op aarde voor die Here se wederkoms?

Eseg 20

vers 35 "En Ek sal julle bring in die woestyn van die volke, en Ek sal daar met julle in die gerig tree van aangesig tot aangesig."

Wanneer sien mense die Here van aangesig tot aangesig, voor die wederkoms?

(sien 1 Kor 13:12).

So hoe kan hierdie stelling korrek wees: "Hundreds, perhaps thousands, of Bible passages predict the return of Israel to the land of Palestine. Here are only two"

Stem jy dus saam dat die aanhaling van hierdie 2 tekste (Eseg 20 en Jes 11) ongeldig is?

Wat belangrik is oor die OT eskatalogie, m.a.w. as die OT praat oor die eindtye en wederkoms, is dat dit dikwels in aardse terme is met aardse plekke - en is dikwels beeldspraak en metafore wat op die hiernamaals dui. Jes 11 is 'n uitstekende voorbeeld. Mens moet telkens kyk in sulke tekste of daar elemente in die konteks is wat dit in hemelse konteks plaas (hiernamaals) of op die aarde - soos die wolf en die lam wat saam wei. Beide hierdie 2 gedeeltes (Jes 11 en Eseg 20) is in konteks van die hiernamaals.

Johnny
Mar 3rd 2010, 12:31 PM
Wat belangrik is oor die OT eskatalogie, m.a.w. as die OT praat oor die eindtye en wederkoms, is dat dit dikwels in aardse terme is met aardse plekke - en is dikwels beeldspraak en metafore wat op die hiernamaals dui. Jes 11 is 'n uitstekende voorbeeld. Mens moet telkens kyk in sulke tekste of daar elemente in die konteks is wat dit in hemelse konteks plaas (hiernamaals) of op die aarde - soos die wolf en die lam wat saam wei. Beide hierdie 2 gedeeltes (Jes 11 en Eseg 20) is in konteks van die hiernamaals.

Die Jode keer FISIES terug na hul land net soos God dit in Sy raadsplan bewerk het......miljoene reg oor die wereld. Dit is vir my 'n groot genoeg bewys. Al het NIKS anders in die werled plaasgevind om die wederkoms wat voor die deur is te bevestig nie, geen aardbewings, tsunamies, oorloe, ens, ens.....is hierdie enkele vervulling van profesie vir my genoeg bewys daarvan. Die druppels val al op die Ark se deure en nogsteeds steur die mense hulle nie aan Noag se waarskuwings nie.....tot GOD die deur sluit!

Philip dT
Mar 3rd 2010, 12:45 PM
Maar Johhny, dink jy nie dit kan ook wees dat die fisiese terugkeer van Jode na Palestina (terloops, die bron waaruit jy aanhaal praat van Palestina) nie gebou is op 'n korrekte interpretasie van die bybel nie, maar omdat dit gedryf word deur 'n soeke na een wÍreldregering (deur Jode) en 'n soeke na mag en beheer nie? Hoekom is dit dan so dat Vrymesselaars se onderbou ook is dat die reÔnkarnasie van Koning Salamo weer moet regeer oor die hele wÍreld vanaf Israel? Of dink jy die ooreenkoms is net toevalling? Wat daarvan as juis dit die "great delusion" is waarvoor duisende mense gaan val nie?

Inteendeel, soos ek die bybel verstaan, gaan die aardse messias wat as koning van Jerusalem gaan kom, juis die valse messias wees, en duisende mense gaan mislei wees en dink dit is die ware een! Die bybel sÍ dan "daar sal valse christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei"

Johnny
Mar 3rd 2010, 01:16 PM
Dit is so dat die antichris gaan regeer...en dit uit die nuutgeboude 3de tempel in die 7 jaar verdrukking. Of die Jode nou ongelowig is of nie, hulle bly God se volk. Ek haal graag die vers aan:

1 Johannes 5:19 Ons weet dat ons uit God is en die hele wÍreld in die mag van die Bose lÍ.

Die hele wereld is boos....nie net van die Jode nie.

RR van Wyk
Mar 3rd 2010, 03:17 PM
Hi Johnny,

Jou teksgedeelte, 1Johannes 5:19. Die "ons" waarvan gepraat word. Hoe weet ons dit is spesefiek die Jode en dat dit nie net vervang kan word met "die mense" nie, almal ingesluit?

Johnny
Mar 4th 2010, 05:22 AM
Hi Johnny,

Jou teksgedeelte, 1Johannes 5:19. Die "ons" waarvan gepraat word. Hoe weet ons dit is spesefiek die Jode en dat dit nie net vervang kan word met "die mense" nie, almal ingesluit?

Die "ons" dui gladnie op die Jode nie. Dit dui op waarlik wedergebore (bekeerde) christinne. Mense wat Jesus as hul persoonlike Verlosser en Saligmaker aangeneem het. Dit sluit nie ALMAL in wat net die Naam van Jesus bely nie. Daar is 'n verskil tussen ware kinders van die Here en mense wat elke Sondag die kerkbanke warm sit.

Ta-An
Mar 4th 2010, 06:54 AM
Philip, hier is verse wat sÍ dat die Here Sy kinders sal laat terugkeer na hulle land.
...en is ons nie maar Sy hande wat sal help werk om hulle te laat terugkeer nie? :hmm:

Jesaja 11:11 En in diť dag sal die Here weer vir die tweede keer sy hand uitstrek, om die oorblyfsel van sy volk los te koop wat sal oorbly uit AssiriŽ en Egipte en Patros en Kus en Elam en SŪnear en Hamat en uit die kuslande van die see;

12 en Hy sal 'n banier ophef vir die nasies en bymekaar laat kom die seuns van Israel wat verdryf is, en versamel die dogters van Juda wat verstrooi is, uit die vier hoeke van die aarde.

Jesaja 49:22 So sÍ die Here HERE: Kyk, Ek sal my hand ophef na die nasies en my banier opsteek na die volke; dan sal hulle jou seuns aan die boesem bring, en jou dogters sal op die skouer gedra word;

Jesaja 60:9 Ja, op My wag die eilande, en die skepe van Tarsis kom vooraan, om jou seuns van ver te bring.

Jesaja 43:6 Ek sal sÍ aan die noorde: Gee! en aan die suide: Hou nie terug nie! Bring my seuns van ver, en my dogters van die einde van die aarde af,

Jeremia 16:15 maar: So waar as die HERE leef, wat die kinders van Israel laat optrek het uit die Noordland en uit al die lande waarheen Hy hulle verdryf het. Ja, Ek sal hulle terugbring in hulle land wat Ek aan hulle vaders gegee het.

16 Kyk, Ek stuur baie vissers, spreek die HERE, wat hulle sal vang, en daarna sal Ek baie jagters stuur wat hulle sal opjaag, van elke berg en van elke heuwel en uit die klipskeure.

Johnny
Mar 4th 2010, 07:49 AM
Ek het seker self al al hierdie verse aangehaal......maar dit het op dooie ore geval.

Philip dT
Mar 4th 2010, 08:23 AM
Philip, hier is verse wat sÍ dat die Here Sy kinders sal laat terugkeer na hulle land.
...en is ons nie maar Sy hande wat sal help werk om hulle te laat terugkeer nie? :hmm:

Jesaja 11:11 En in diť dag sal die Here weer vir die tweede keer sy hand uitstrek, om die oorblyfsel van sy volk los te koop wat sal oorbly uit AssiriŽ en Egipte en Patros en Kus en Elam en SŪnear en Hamat en uit die kuslande van die see;

12 en Hy sal 'n banier ophef vir die nasies en bymekaar laat kom die seuns van Israel wat verdryf is, en versamel die dogters van Juda wat verstrooi is, uit die vier hoeke van die aarde.

Jesaja 49:22 So sÍ die Here HERE: Kyk, Ek sal my hand ophef na die nasies en my banier opsteek na die volke; dan sal hulle jou seuns aan die boesem bring, en jou dogters sal op die skouer gedra word;

Jesaja 60:9 Ja, op My wag die eilande, en die skepe van Tarsis kom vooraan, om jou seuns van ver te bring.

Jesaja 43:6 Ek sal sÍ aan die noorde: Gee! en aan die suide: Hou nie terug nie! Bring my seuns van ver, en my dogters van die einde van die aarde af,

Jeremia 16:15 maar: So waar as die HERE leef, wat die kinders van Israel laat optrek het uit die Noordland en uit al die lande waarheen Hy hulle verdryf het. Ja, Ek sal hulle terugbring in hulle land wat Ek aan hulle vaders gegee het.

16 Kyk, Ek stuur baie vissers, spreek die HERE, wat hulle sal vang, en daarna sal Ek baie jagters stuur wat hulle sal opjaag, van elke berg en van elke heuwel en uit die klipskeure.

Hallo Ta-An.

1. Wie is "die Here se kinders"? Jode wat Christus verwerp het? Of die kinders van Abraham (gelowiges - Gal 3:7)? Is daar enige Nuwe Testamentiese gronde om te sÍ ongelowige Jode is "God se kinders" nadat Paulus uitdruklik sÍ dat "vlees" nie meer 'n kriterium is vir kindskap nie, maar Gees (Rom 8)?
2. Vind dit plaas in die huidige aardse bestaan, of in die hiernamaals? (Die nuwe "aarde" waarvan Op 21 praat is "gÍ" = land = dieselfde woord wat in die LXX [Griekse vertaling van OT] gebruik word in die OT om "land" aan te dui)
3. Ek het vir Johnny ook daarop gewys: Kyk na Jes 11. Dit gebeur in die konteks van die wolf en die lam wat gaan saamwei (vers 6). Hoe kan dit dan op 'n stadium voor die hiernamaals dui?
4. SÍ Jes 49:22 werklik iets oor Israel se terugkeer na Palestina? Ek sien dit nie daar nie.
5. Jes 60. Kyk vers 19: "Die son sal bedags jou lig nie meer wees nie, en as glans sal die maan vir jou geen skynsel gee nie; maar die HERE sal vir jou wees Ďn ewige lig, en jou God sal jou sieraad wees" Dui dit op 'n stadium voor die hiernamaals? Verseker nie. Die hele Jes 60 praat van die hiernamaals. Onthou, die OT gebruik dikwels aardse plekke en beeldspraak as dit oor die hiernamaals praat.
6. Jes 43 dui ook op die hiernamaals: sien Jes 43:19-20 "Kyk, Ek gaan iets nuuts maak; nou sal dit uitspruit; sal julle dit nie merk nie? Ja, Ek maak Ďn pad in die woestyn, riviere in die wildernis. (20) Die wilde diere van die veld sal My eer, die jakkalse en die volstruise; want Ek gee waters in die woestyn, riviere in die wildernis om my volk, my uitverkorene, te laat drink."
7. Jes 16. Kyk bv wat sÍ Matthew Henry: "The restoration from the Babylonish captivity would be remembered in place of the deliverance from Egypt; it also typified spiritual redemption, and the future deliverance of the church from antichristian oppression. But none of the sins of sinners can be hidden from God, or shall be overlooked by him. He will find out and raise up instruments of his wrath, that shall destroy the Jews, by fraud like fishers, by force like hunters. The prophet, rejoicing at the hope of mercy to come, addressed the Lord as his strength and refuge. The deliverance out of captivity shall be a figure of the great salvation to be wrought by the Messiah. The nations have often known the power of Jehovah in his wrath; but they shall know him as the strength of his people, and their refuge in time of trouble." Dit word vervul in Christus. Die nuwe hemel en die nuwe aarde is die land (gÍ) wat God se kinders (die Israel van God - gelowiges) gaan beŽrf. Kyk Jer 16:16 "Kyk, Ek stuur baie vissers, spreek die HERE, wat hulle sal vang, en daarna sal Ek baie jagters stuur wat hulle sal opjaag, van elke berg en van elke heuwel en uit die klipskeure." Dit dui nie op 'n bymekaarmaak van Jode nie, maar op vissers van mense, die evangelietyd, waarin die wat afgedwaal het gevind word. Sien ook Jer 17:7 "GeseŽnd is die man wat op die HERE vertrou" Dit dui nie op die herstel van ongelowiges nie, maar van diť wat op die Here vertrou en Hom aanneem, in Hom glo. In die NT tyd kom niemand na die Vader behalwe deur Jesus Christus nie.

Ta-An
Mar 4th 2010, 08:37 AM
Philip.... die verse kom almal uit die OT so ek sou sÍ op daardie stadium is dit slegs op Jode van toepassing :)

RR van Wyk
Mar 4th 2010, 08:59 AM
Ek luister aandagtig na beide kante van die gesprek en 'n duidelike prentjie is besig om ingekleur te word. Dit is 'n feit dat die Jode terugkeer na Israel, niemand kan stof opskop daarteen nie, en ek glo ook nie enigiemand doen nie.

Nou wonder ek maar net. Die Jode het Jesus 2000 jaar terug verwerp en doen dit steeds. Maak dit nie JUIS sin dat hulle almal weer bymekaar sal kom in hulle miljoenne na 'n klein lappie aarde, almal bymekaar, met Jesus se wederkoms nie?
Sodat hulle kan verantwoord vir hul optrede? As al die Jode hulself brandmerk as Jode deur daar te gaan bly, is daar mos geen uitkoms vir hom nie, verantwoording is sy voorland.

Ons moet ook saamstem dat die Jode nie heeltemal met dieselfde kam geskeer gaan word as ander volke nie, hulle het meer om voor verantwoording te doen op die einde, mens kan amper sÍ hulle is diepper in die moeilikheid.

Dit maak vir my sin dat hulle bymekaargemaak word, meer sin juis omdat dit een van die eindtye tekens is.

En dit is ook juis hoekom ons as Christenne nie die Jode moet aanhang of na aap nie, deurmekaar moet raak met "jewish roots" en dinge nie. Daar is baie onsuiwerhede vandag in die Joodse geloof wat met die jare ingesluip het, ons moet liewwer daarvan wegbly. God het 'n GROOT appeltjie te skil met hulle en ek dink ons moet onself daaruit hou. Vonke gaan spat. Hou jouself uit die spervuur uit :) Dit is BAIE makliker om by Jesus weg te kruip!!

Die Filadelfieer
Mar 4th 2010, 09:37 AM
En dit is ook juis hoekom ons as Christenne nie die Jode moet aanhang of na aap nie, deurmekaar moet raak met "jewish roots" en dinge nie. Daar is baie onsuiwerhede vandag in die Joodse geloof wat met die jare ingesluip het, ons moet liewwer daarvan wegbly. God het 'n GROOT appeltjie te skil met hulle en ek dink ons moet onself daaruit hou. Vonke gaan spat. Hou jouself uit die spervuur uit :) Dit is BAIE makliker om by Jesus weg te kruip!!

Hierdie is seker een van die beste poste oor HRM wat ek al op Lighuis gesien het.

Onthou julle daai fliek van die varkie wat skaapwagter gespeel het ? Die varkie en die moewie se naam was Babe as ek dit nie mis het nie.
Nou ja, met apologie aan Babe se eienaar, wil ek graag sÍ " That'l do RR , that'l do ........... " :) :)

Philip dT
Mar 4th 2010, 09:48 AM
Philip.... die verse kom almal uit die OT so ek sou sÍ op daardie stadium is dit slegs op Jode van toepassing :)

Maar sou jy nie sÍ dat die OT se betekenis in die NT vervul word nie.? Ek meen, Paulus sÍ dan: Gal 3:16 "Nou is aan Abraham die beloftes toegesÍ en aan sy saad. Hy sÍ nie: En aan die sade, asof dit op baie sien nie, maar op een: En aan jou saad, dit is Christus." En vers 7 sÍ: "Julle verstaan dan dat die wat uit die geloof is, hulle is kinders van Abraham."

Mia Ashton
Mar 4th 2010, 10:24 AM
RR, ek stem saam met jou. Ekself wil maar net by Jesus skuil. Tog moet ek se dat ek op die oomblik ietwat verward is oor al die verskillende menings. Ekself het nog altyd uit die boek Jesaja wonderlike troos, maar ook waarskuwings kon vind. Ek dink maar aan Jes. 40:31: ".. maar die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke, hulle hardloop en word nie moet nie, hulle loop en raak nie afgemat nie." Het dit gladnie op my of op enige ander kind van die Heer betrekking nie???? As ek reg is beteken die naam Jesaja "die Here bewerk redding". In hierdie boek met sy pragtige troos vir verdruktes maar ook sy menige waarskuwings ...... ek probeer nie om die Bybel te verdraai of om enige ander verklaring te kry nie, en probeer net vir myself uitwerk hoe ek steeds kan vashou en weet - dit sluit ook vir my in. Hierdie woorde van Jesaja is ook bedoel om aan my die troos van redding en die versekering van my Hemelse Vader te bring. In en uit en deur Jesus omsluit dit my volkome, al is dit is die OT geskryf.

Johnny
Mar 4th 2010, 11:37 AM
Nou wonder ek maar net. Die Jode het Jesus 2000 jaar terug verwerp en doen dit steeds.World Population 6,806,363,813 (Biljoen)
11:33 UTC (EST+5) Mar 04, 2010

The worldwide Jewish population is 13.3 million Jews. Jewish population growth worldwide is close to zero percent. From 2000 to 2001 it rose 0.3%, compared to worldwide population growth of 1.4%.

Smaak my daar gaan heelwat meer mense voor God se oordeel staan omdat hulle HOM verwerp het................as Jode!:eek:

Ta-An
Mar 4th 2010, 12:27 PM
Maar sou jy nie sÍ dat die OT se betekenis in die NT vervul word nie.? Ek meen, Paulus sÍ dan: Gal 3:16 "Nou is aan Abraham die beloftes toegesÍ en aan sy saad. Hy sÍ nie: En aan die sade, asof dit op baie sien nie, maar op een: En aan jou saad, dit is Christus." En vers 7 sÍ: "Julle verstaan dan dat die wat uit die geloof is, hulle is kinders van Abraham."

Phiilp sou jy wou dat alle Christene en Jode na Israel keer? :)

Paul Pienaar
Mar 4th 2010, 02:51 PM
Ek sien die draad handel nou maar oor die mense wat in die
Staat van Israel bymekaar kom.
Op die draad word daar verwys hierdie mense as Jode.

Watse Jode is hierdie mense? Verwys julle na Sephardim Jode
of Ashkenazim Jode? Daar is mos 'n verskil tussen hierdie twee groepe.

So, na watter groep verwys julle?

RR van Wyk
Mar 4th 2010, 03:13 PM
Ek sien die draad handel nou maar oor die mense wat in die
Staat van Israel bymekaar kom.
Op die draad word daar verwys hierdie mense as Jode.

Watse Jode is hierdie mense? Verwys julle na Sephardim Jode
of Ashkenazim Jode? Daar is mos 'n verskil tussen hierdie twee groepe.

So, na watter groep verwys julle?

Sjoe, nee wag, ek dink jy sal nou eers aan ons hierdie terme moet verduidelik, ek het gedink 'n Jood is 'n Jood!!

RR van Wyk
Mar 4th 2010, 03:16 PM
World Population 6,806,363,813 (Biljoen)
11:33 UTC (EST+5) Mar 04, 2010

The worldwide Jewish population is 13.3 million Jews. Jewish population growth worldwide is close to zero percent. From 2000 to 2001 it rose 0.3%, compared to worldwide population growth of 1.4%.

Smaak my daar gaan heelwat meer mense voor God se oordeel staan omdat hulle HOM verwerp het................as Jode!:eek:

Ek sou graag wou reageer op jou plasing, maar ek is bevrees ek het jou bietjie verloor, wat probeer jy sÍ?

Philip dT
Mar 4th 2010, 03:41 PM
Ta-An, ek het mos in my vorige plasing vir jou gewys dat die land in eskatologiese konteks staan, en dus nie na fisiese Israel verwys nie. Kon jy al kyk na my kommentaar?

Inteendeel, die NT plaas 'n "constraint" (grens) aan die interpretasie van die tekste in die OT, as jy dit nie vanuit NT perspekjtief en vanuit Christus lees nie, bly daar 'n bedekking oor (2 Kor 3). Nie waar nie?

Paul Pienaar
Mar 4th 2010, 04:43 PM
RR,

Die Sephardim Jode is meestal afstammelinge vanaf die Bybelse Israeliete.
Hulle is 'n minderheids groep. As jy 'n bietjie sou gaan op lees oor hulle,
sal jy sien dat hulle hoofsaaklik in Spanje en Portugal gebly het, maar na die
1400s begin versprei het na ander Wes Europese lande a.g.v. erge vervolging.

Die Ashkenazim Jode aan die ander kant, is in die meerderheid, by verre.
Onder hulle is daar ook direkte afstammelinge vanaf die Bybelse Israeliete.
Maar, baie van hierdie Joodse groep, is nie afstammelinge vanaf die ou Israeliete
nie. Die rede hiervoor is, dat die Khazars van ouds, 'n groep wat gewoon het in
verre Oos Europa en suidelike Rusland, die Joodse geloof aangeneem na hulle hierdie
Jode vrye en veilige toegang tot hul koninkryk verleŽn het.
Die Khazars het m.a.w. Jode geword en a.g.v. daarvan, kan die Ashkenazim Jode
vandag nie naastenby meer gesien word as die ou Isaraelitiese Joodse afstammelinge
nie. 'n Khazar van ouds, kan dus vandag gesein word as 'n Jood. Die vraag is dan hoe
verskil hierdie Jood van 'n Jood met 'n suiwer Israelitiese agtergrond?

Interressant die feit dat die "Jode" in Khazar, nooit vervolg was nie,
teenoor die Sephardim Jode, wat wel was.

Om mee af te sluit, persoonlik het ek geen erns met wie of wat 'n fisiese Jood
is nie. Ek noem bogenoemde maar slegs om die argumente in hierdie draad
nog 'n bietjie meer in te kleur.

Ek volg Paulus se siening oor wie 'n Jood is.

Philip dT
Mar 4th 2010, 06:55 PM
Paul, hier is 'n interessante artikel oor Benjamin Freedman (http://www.sweetliberty.org/issues/israel/freedman.htm) wat baie nou aansluit by wat jy sÍ.

Johnny
Mar 5th 2010, 06:41 AM
Ek sou graag wou reageer op jou plasing, maar ek is bevrees ek het jou bietjie verloor, wat probeer jy sÍ?

Wat ek probeer se is dat daar word so gehammer op die Jode wat die Messias verwerp.....dat ons vergeet dat ENIGE iemand wat Jesus NIE aanneem as sy persoonlike Verlosser nie, skuldig staan daaraan dat hy/sy die Messias verwerp. Dink aan die 1,3 Miljoen Rooms Katolieke, die 1,3 Biljoen Moslems, die biljoene Hindoes, Budiste......ag sommer die hele wereld! Ons gaan net so skuldig soos die Jode voor God staan omdat ons Sy Seun nie aangeneem het nie (Verwerp het):cool:

1 Petrus 2:7 Vir julle dan wat glo, is Hy kosbaar; maar vir die ongelowiges geld die woord: Die steen wat die bouers verwerp het, dit het Ďn hoeksteen geword; en: Ďn Steen des aanstoots en Ďn rots van struikelingó

1 Petrus 2:4 Kom na Hom toe, die lewende steen wat deur die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar is;

Ons is ALMAL skuldig.....nie net die Jode nie...en terloops net vir inligiting. Dit is ook nie die Jode wat Jesus gekruisig het nie. Hy het Homself gegee as losprys.

Gal 1:3 Genade vir julle en vrede van God die Vader en onse Here Jesus Christus,
Gal 1:4 wat Homself gegee het vir ons sondes, sodat Hy ons kan uitred uit die teenwoordige bose wÍreld, volgens die wil van onse God en Vader,
Gal 1:5 aan wie die heerlikheid toekom in alle ewigheid! Amen.

RR van Wyk
Mar 5th 2010, 07:04 AM
Johnny, jy is reg, die wÍreld wat die waarheid nie aanvaar en glo nie sal moet verantwoording doen, ons almal weet dit. Maar hierdie skakel handel juis oor die Jode, so daarom word daar so gehammer op die Jode spesefiek.

En dit gaan nie soseer oor die kruisiging van Jesus hier nie, maar die verwerping. Selfs na al die tekens en die ooggetuies na die kruisiging was Hy verwerp, veral deur die een enkelle volk wat die BESTE kans gehad het om te verstaan wat aangaan, hulle het hoefeel honderde jare die skrif gehad om te lees.

Baie is so hard besig om Jode te probeer verdedig, dat die boodskap wat ek kry is dat julle glo julle redding lÍ in Jode. Wat ek hiermee sÍ is wees net versigtig oor die boodskap wat julle onwetend oordra, ek weet dit is nie wat julle probeer doen nie.
Soos met enige ander nasie op hierdie aardbol het ek niks teen Jode nie. Wat Paul ons wysgemaak het hierbo, wys ons hoe deurmekaar die hele spul is, geen mens kan werklik kop of stert uitmaak van die hele spul nie, wie is ware Israeliet en wie nie?
Al wat ek sÍ is moenie mense aanhang nie, moenie onwetend afgode van mense maak nie. Ek het min vertroue in mense wat my redding betref, juis omdat hulle so min geloofwaardig is, byvoorbeeld: Iran, Amerika, Israel: Elkeen vertel 'n ander storie....wie verdraai die waarheid? Wie het 'n verskuilde agenda? Wat op aarde gaan werklik aan? Ons word gespeel soos marionette. Ek weet net ek wil nie wÍreldleiers se pop wees wat my beheer deur toutjies(hulle liegstories)nie. Ek staan terug en kyk van alle kante wat aangaan. Dit is beter om nie eensydig te wees nie, om kant te kies nie, want dan raak jou besluitneming 'n emosionele dillema en sien dalk nie die waarheid raak nie.

Johnny
Mar 5th 2010, 07:11 AM
Ek hang glad die Jode aan nie. Ons het 'n besonderse liefde vir God se volk.....'n liefde wat ek al geleer het ONMOONTLIK is om op die forum oor te dra. Dit is iets wat binne in jou plaasvind. Ek weet waar my redding vandaan kom, ek is waarlik wedergebore volgens Johannes 3:3........'n Nuwe Skepping in Jesus Christus. Ek hang nie die lering van mense aan nie.

Genesis 12:3 En Ek sal seŽn diegene wat jou seŽn, en hom vervloek wat jou vervloek; en in jou sal al die geslagte van die aarde geseŽn word.

Philip dT
Mar 5th 2010, 08:13 AM
[COLOR="blue"]Wat ek probeer se is dat daar word so gehammer op die Jode wat die Messias verwerp.....dat ons vergeet dat ENIGE iemand wat Jesus NIE aanneem as sy persoonlike Verlosser nie, skuldig staan daaraan dat hy/sy die Messias verwerp. Dink aan die 1,3 Miljoen Rooms Katolieke, die 1,3 Biljoen Moslems, die biljoene Hindoes, Budiste......ag sommer die hele wereld! Ons gaan net so skuldig soos die Jode voor God staan omdat ons Sy Seun nie aangeneem het nie (Verwerp het)

Presies! Alle volke is voor God gelyk. Hoe kan ongelowige Jode dan nog as God se volk beskou word? Ons is dan nou Abraham se kinders (Gal 3:7) en God se nuwe volk (1 Pet 2:9)

Johnny
Mar 5th 2010, 08:30 AM
Presies! Alle volke is voor God gelyk. Hoe kan ongelowige Jode dan nog as God se volk beskou word? Ons is dan nou Abraham se kinders (Gal 3:7) en God se nuwe volk (1 Pet 2:9)

Ek reken jy moet daardie vraag vir God vra......Hy is die een wat dit in Sy Woord verkondig.

RR van Wyk
Mar 5th 2010, 08:45 AM
Johnny, ek verstaan as jy 'n groot liefde vir hierdie volk het en ek verstaan dit as mens simpatiseer met hulle. Deesdae is ek geneig om te simpatiseer met die Pallesteine. Tot 'n mate simpatiseer ek met Iran(tot op 'n punt) Amerika het ek nie veel ooghare voor nie.

Ek verstaan jou siening, dit is net dat daar heelwat mense is wat te ver gaan, wat mense of groeppe blindelings na-aap, ek is seker jy sal saam my stem dat daar gevare daarin is.

Johnny
Mar 5th 2010, 09:08 AM
Johnny, ek verstaan as jy 'n groot liefde vir hierdie volk het en ek verstaan dit as mens simpatiseer met hulle. Deesdae is ek geneig om te simpatiseer met die Pallesteine. Tot 'n mate simpatiseer ek met Iran(tot op 'n punt) Amerika het ek nie veel ooghare voor nie.

Ek verstaan jou siening, dit is net dat daar heelwat mense is wat te ver gaan, wat mense of groeppe blindelings na-aap, ek is seker jy sal saam my stem dat daar gevare daarin is.

My Verlosser kom uit hierdie volk. Hoe kan ek hulle NIE liefhe nie? Hy (Jesus) was immers 'n Jood. Ek dink Jesus was een van die "suiwerste" Jode wat daar was. Jode wat terugkeer na Israel moet kan bewys dat hul ma of ouma en verder terug in die geslag 'n Jood is. Hulle kyk nie of jou vader of oupa 'n Jood is nie. Jesus se moeder Maria was 'n volbloed Jodin. Hy het geen aardse vader nie, wat Hom die suiwerste Jood maak!

Philip dT
Mar 5th 2010, 09:08 AM
Ek reken jy moet daardie vraag vir God vra......Hy is die een wat dit in Sy Woord verkondig.

Johnny, ek het, en Hy het gesÍ hulle is nie meer sy volk nie! Hy het gesÍ die takke is afgekap (Rom 11). Hy het gesÍ ons is nou Abraham se kinders! (Gal 3)

Johnny
Mar 5th 2010, 09:17 AM
Johnny, ek het, en Hy het gesÍ hulle is nie meer sy volk nie! Hy het gesÍ die takke is afgekap (Rom 11). Hy het gesÍ ons is nou Abraham se kinders! (Gal 3)

Rom 9:22 En as God, al wil Hy sy toorn bewys en sy mag bekend maak, tog met groot lankmoedigheid die voorwerpe van toorn wat vir die verderf toeberei is, verdra het,
Rom 9:23 juis om bekend te maak die rykdom van sy heerlikheid oor die voorwerpe van barmhartigheid wat Hy voorberei het tot heerlikheid,
Rom 9:24 ons naamlik wat Hy geroep het, nie alleen uit die Jode nie, maar ook uit die heidene?
Rom 9:25 Soos Hy ook in Hosťa sÍ: Ek sal die wat nie my volk is nie, my volk noem; en haar wat nie bemin is nie, beminde;
Rom 9:26 en in die plek waar aan hulle gesÍ is: Julle is nie my volk nie! daar sal hulle genoem word kinders van die lewende God.
Rom 9:27 En Jesaja roep oor Israel uit: Al is die getal van die kinders van Israel soos die sand van die see, net die oorblyfsel sal gered word;
Rom 9:28 want Hy volbring Ďn saak en verkort dit in geregtigheid, omdat die Here Ďn saak wat verkort is, op die aarde sal doen.
Rom 9:29 En soos Jesaja tevore gesÍ het: As die Here van die leŽrskare vir ons nie Ďn nageslag oorgelaat het nie, soos Sodom sou ons geword het en aan Gomorra gelyk gewees het.
Rom 9:30 Wat sal ons dan sÍ? Dat die heidene, wat die geregtigheid nie nagejaag het nie, die geregtigheid verkry het, naamlik die geregtigheid wat uit die geloof is;
Rom 9:31 terwyl Israel, wat die wet van die geregtigheid nagejaag het, die wet van die geregtigheid nie bereik het nie.
Rom 9:32 Waarom? Omdat dit nie uit die geloof was nie, maar net asof dit uit die werke van die wet was; want hulle het hul gestamp teen die steen van aanstoot.
Rom 9:33 Soos geskrywe is: Kyk, Ek lÍ in Sion Ďn steen van aanstoot en Ďn rots van struikeling; en elkeen wat in Hom glo, sal nie beskaam word nie.

Westley (E-Sword)
Rom 9:25 Beloved - As a spouse. Who once was not beloved - Consequently, not unconditionally elected. This relates directly to the final restoration of the Jews. Hos_2:23

Hosea 2:23 (2:22) En Ek sal haar vir My saai in die land en My oor Lo-RugŠma ontferm, en aan Lo-Ammi sÍ: Jy is my volk; en hy sal sÍ: My God!

Die Filadelfieer
Mar 5th 2010, 09:21 AM
My Verlosser kom uit hierdie volk. Hoe kan ek hulle NIE liefhe nie? Hy (Jesus) was immers 'n Jood. Ek dink Jesus was een van die "suiwerste" Jode wat daar was. Jode wat terugkeer na Israel moet kan bewys dat hul ma of ouma en verder terug in die geslag 'n Jood is. Hulle kyk nie of jou vader of oupa 'n Jood is nie. Jesus se moeder Maria was 'n volbloed Jodin. Hy het geen aardse vader nie, wat Hom die suiwerste Jood maak!

Nee Johnny, jy moet dalk bietjie meer navorsing gaan doen oor jou stelling. Gaan kyk gerus na Christus se bloedlyn, jy sal verbaas wees oor hoeveel nie-jode daar spesifiek genoem word. Dit wys juis op 'n inklusiewe Evangelie, asof God van die begin af beplan het om meer mense as net die jode by Sy raadsplan in te sluit..............

Johnny
Mar 5th 2010, 09:27 AM
Nee Johnny, jy moet dalk bietjie meer navorsing gaan doen oor jou stelling. Gaan kyk gerus na Christus se bloedlyn, jy sal verbaas wees oor hoeveel nie-jode daar spesifiek genoem word. Dit wys juis op 'n inklusiewe Evangelie, asof God van die begin af beplan het om meer mense as net die jode by Sy raadsplan in te sluit..............

Ek weet dit. Wil jy op die forum bevestig dat my aanname dat jy se dat Jesus NIE 'n Jood is nie, waar is?

Die Filadelfieer
Mar 5th 2010, 09:32 AM
Ek weet dit. Wil jy op die forum bevestig dat my aanname dat jy se dat Jesus NIE 'n Jood is nie, waar is?

As jy dit weet hoekom 'n stelling maak wat iets anders sÍ ? Beteken dit dat jy oneerlik was en gehoop het niemand vang jou uit nie. ?

Vertel bietjie vir my waar jou aanames vandaan kom ? Kan jy my aanhaal ter stawing asseblief ?

Johnny
Mar 5th 2010, 09:44 AM
As jy dit weet hoekom 'n stelling maak wat iets anders sÍ ? Beteken dit dat jy oneerlik was en gehoop het niemand vang jou uit nie. ?

Vertel bietjie vir my waar jou aanames vandaan kom ? Kan jy my aanhaal ter stawing asseblief ?

Ek wonder maar net. Niks om oor opgewonde te raak nie. Ek is nie bang iemand vang my uit oor enige iets nie. Waar sou jy se kom Jesus dus vandaan?

Philip dT
Mar 5th 2010, 09:49 AM
Rom 9:22 En as God, al wil Hy sy toorn bewys en sy mag bekend maak, tog met groot lankmoedigheid die voorwerpe van toorn wat vir die verderf toeberei is, verdra het,
Rom 9:23 juis om bekend te maak die rykdom van sy heerlikheid oor die voorwerpe van barmhartigheid wat Hy voorberei het tot heerlikheid,
Rom 9:24 ons naamlik wat Hy geroep het, nie alleen uit die Jode nie, maar ook uit die heidene?
Rom 9:25 Soos Hy ook in Hosťa sÍ: Ek sal die wat nie my volk is nie, my volk noem; en haar wat nie bemin is nie, beminde;
Rom 9:26 en in die plek waar aan hulle gesÍ is: Julle is nie my volk nie! daar sal hulle genoem word kinders van die lewende God.
Rom 9:27 En Jesaja roep oor Israel uit: Al is die getal van die kinders van Israel soos die sand van die see, net die oorblyfsel sal gered word;
Rom 9:28 want Hy volbring ‘n saak en verkort dit in geregtigheid, omdat die Here ‘n saak wat verkort is, op die aarde sal doen.
Rom 9:29 En soos Jesaja tevore gesÍ het: As die Here van die leŽrskare vir ons nie ‘n nageslag oorgelaat het nie, soos Sodom sou ons geword het en aan Gomorra gelyk gewees het.
Rom 9:30 Wat sal ons dan sÍ? Dat die heidene, wat die geregtigheid nie nagejaag het nie, die geregtigheid verkry het, naamlik die geregtigheid wat uit die geloof is;
Rom 9:31 terwyl Israel, wat die wet van die geregtigheid nagejaag het, die wet van die geregtigheid nie bereik het nie.
Rom 9:32 Waarom? Omdat dit nie uit die geloof was nie, maar net asof dit uit die werke van die wet was; want hulle het hul gestamp teen die steen van aanstoot.
Rom 9:33 Soos geskrywe is: Kyk, Ek lÍ in Sion ‘n steen van aanstoot en ‘n rots van struikeling; en elkeen wat in Hom glo, sal nie beskaam word nie.

Westley (E-Sword)
Rom 9:25 Beloved - As a spouse. Who once was not beloved - Consequently, not unconditionally elected. This relates directly to the final restoration of the Jews. Hos_2:23

Hosea 2:23 (2:22) En Ek sal haar vir My saai in die land en My oor Lo-RugŠma ontferm, en aan Lo-Ammi sÍ: Jy is my volk; en hy sal sÍ: My God!

Presies! Die gelowiges is nou God se volk!

Die Filadelfieer
Mar 5th 2010, 09:50 AM
Ek wonder maar net. Niks om oor opgewonde te raak nie. Ek is nie bang iemand vang my uit oor enige iets nie. Waar sou jy se kom Jesus dus vandaan?

Wel sien jouself dus as uitgevang. Jy het 'n stelling gemaak wat bloot nie waar is nie, al het jy van die teendeel geweet.
Ek vra jou weer reguit, na aanleiding van hierdie stelling :


Wil jy op die forum bevestig dat my aanname dat jy se dat Jesus NIE 'n Jood is nie, waar is?

Ek soek jou bewyse waar ek al ooit so iets geskryf het, anders is dit niks anders as nog 'n infame leun nie.

Johnny
Mar 5th 2010, 09:57 AM
Wel sien jouself dus as uitgevang. Jy het 'n stelling gemaak wat bloot nie waar is nie, al het jy van die teendeel geweet.
Ek vra jou weer reguit, na aanleiding van hierdie stelling :Ek soek jou bewyse waar ek al ooit so iets geskryf het, anders is dit niks anders as nog 'n infame leun nie.


Gaan kyk gerus na Christus se bloedlyn, jy sal verbaas wees oor hoeveel nie-jode daar spesifiek genoem word.

Voor jy nou selfmoordneigings kry, uit hierdie stuk het ek aangeneem dat jy se dat Jesus nie 'n suiwer bloedlyn het nie en dus nie 'n Jood is nie......Happy? As dit nie so is nie, dan hoef ons nie verder hieroor te praat nie.

Die Filadelfieer
Mar 5th 2010, 10:09 AM
Voor jy nou selfmoordneigings kry, uit hierdie stuk het ek aangeneem dat jy se dat Jesus nie 'n suiwer bloedlyn het nie en dus nie 'n Jood is nie......Happy? As dit nie so is nie, dan hoef ons nie verder hieroor te praat nie.

Johnny, om oneerlik te wees gaan jou saak verseker nie help nie, ek wil jou aanraai om daarmee op te hou as jy ernstig opgeneem wil word hier.
Tweedens, waar kom die aanmerking oor selfmoordneigings vandaan ? Weet jy dalk iets wat ek nie weet nie, of is dit jou manier om jou leuns te verdoesel ?

Vir die rekord, en dit het ek in die verlede ook al geskryf, was Jesus 100% jood. Sy pa en ma was 'n jood, en Hy is duidelik in die joodse tradisies groot gemaak. Dit is tog duidelik te lese reg oor die Evangelies. Om egter dit as motivering te gebruik vir hoekom ons almal blykbaar meer moet "ver-joods" in plaas daar van om die suiwer Evangelie aan te hang weet nugter alleen.

RR van Wyk
Mar 5th 2010, 10:10 AM
Dink julle ouens nie ons gaan nou bietjie te ver nie?

Ek dink ons almal het ons sÍ gesÍ, ek het inelkgeval. Ons almal behoort nou te weet wat almal se standpunt is. Ons gaan duidelik nooit hieroor saamstem nie, wat dalk 'n goeie ding is, anders het dit nooit gelei tot so 'n goeie stukkie gesprek nie.

Johnny
Mar 5th 2010, 10:14 AM
Johnny, om oneerlik te wees gaan jou saak verseker nie help nie, ek wil jou aanraai om daarmee op te hou as jy ernstig opgeneem wil word hier.
Tweedens, waar kom die aanmerking oor selfmoordneigings vandaan ? Weet jy dalk iets wat ek nie weet nie, of is dit jou manier om jou leuns te verdoesel ?

Vir die rekord, en dit het ek in die verlede ook al geskryf, was Jesus 100% jood. Sy pa en ma was 'n jood, en Hy is duidelik in die joodse tradisies groot gemaak. Dit is tog duidelik te lese reg oor die Evangelies. Om egter dit as motivering te gebruik vir hoekom ons almal blykbaar meer moet "ver-joods" in plaas daar van om die suiwer Evangelie aan te hang weet nugter alleen.

Wie "ver-joods"......?