PDA

View Full Version : Musiek in die eerste Kerk...?CFJ
Feb 8th 2010, 03:22 PM
Kyk gerus na al hierdie uitsprake van vroeë Kerkvaders en ook daarna en veral met die reformasie (http://www.bible.ca/H-music.htm). Hoekom was hierdie mense so gekant teen instrumente wat betref musiek in die Kerk? Die volgende berig was in Beeld en dit sal nogal interessant wees om hierdie afwesigheid van musiek in die vroeë Kerk beter te verstaan...


Kerk duld lánk geen instrumente (http://www.beeld.com/Content/MyBeeld/Briewe/1976/fcdffc4d61154bfc950f792a0884013f/28-01-2010-09-18/Kerk_duld_l%C3%A1nk_geen_instrumente)
deur Alwyn Hefer
2010-01-28 21:18


Beeld-deurloop, “Van geraas tot heilige harmonie” deur Wilhelm Jordaan op 27 Januarie verwys.

Wilhelm sê onder meer: “Tradisioneel word die orrel geasso*sieer met kerkmusiek en die saxofoon met wêreldmusiek.”

As Wilhelm die American Encyclopedia raadpleeg, sal hy vind dat daar meer as 700 jaar lank ná Christus geen musiekinstrument in die erediens gespeel is nie.

Ná die 8ste eeu n.C. is die orrel al hoe meer in die Latynse kerk gehoor, maar nie sonder sterk teenkanting van die monnike nie. In die Schaff-Herzog Encyclopedia word gesê dat die Hervormde Kerk die orrel uitgegooi het.

Dit is waarom die eerste hervormers geen musiekinstrumente in hul dienste geduld het nie. Kyk wat sê Martin Luther van die orrel: “The organ in the worship of God is an ensign of Baal.”

Die apostels wat gelei is deur die Heilige Gees het nie musiekinstrumente in die kerk toegelaat nie. Die enigste musiek wat God hoor, is die sang en melodie in die hart van Jesus se volgelinge. By gelowiges gaan dit oor wat God beveel.

Ta-An
Feb 8th 2010, 06:03 PM
So, wat het Mirriam met haar Tamboryn gemaak??
OOPS!!
Dis voor Christendom....
In die OT kerk, is van siters en harpe en tamboryne gebruik gemaak.

Daar word ook geglo dat Satan, die vermoe gehad het (dit was sy roeping) om musiek in die hemel te maak... en dat Satan musiek gebruik on sy wil te laat geskied....

Die Filadelfieer
Feb 10th 2010, 06:41 AM
Baie interesant !
Ek verstaan dat die Puritane, wat bekend daarvoor was dat hulle die kerk so Bybels suiwer as moontlik probeer hou het, ook nie musiekinstrumente tydens dienste gebruik het nie.

mari
Feb 10th 2010, 08:36 AM
Eff 5 : 19 Spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere; en sing en psalmsing in julle hart tot eer van die Here,

Kol 3 : 16 Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere, en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here.


Dit is dus 'n nuwe testament verordening om te Psalmsing .....

OK, nou wat se die Psalms ? ...... hier is net 'n paar voorbeelde :
Psalms :
33 :
1 o Regverdiges, jubel in die HERE! 'n Loflied betaam die opregtes.
2 Loof die HERE met die siter; psalmsing tot sy eer met die tiensnarige harp.
3 Sing tot sy eer 'n nuwe lied; speel goed met trompetgeklank.

71 :
22 So wil ek U dan ook loof met die instrument van die harp, u trou, my God! Ek wil psalmsing tot u eer op die siter, o Heilige van Israel!
23 My lippe sal jubel as ek psalmsing tot u eer, en my siel, wat U verlos het.

81
3 Hef aan 'n lied en laat die tamboeryn klink, die lieflike siter saam met die harp.
4 Blaas die basuin op nuwemaan, op volmaan vir ons feesdag.

98
5 Psalmsing tot eer van die HERE met die siter, met die siter en die stem van gesang,
6 met trompette en basuingeklank; juig voor die aangesig van die Koning, die HERE!

108
2 My hart is gerus, o God! Ek wil sing en psalmsing, ja, ook my eer.
3 Waak op, harp en siter! Ek wil die dageraad wakker maak.

149
1 Halleluja! Sing tot eer van die HERE 'n nuwe lied, sy lof in die vergadering van die gunsgenote!
2 Laat Israel hom verheug in sy Maker; laat die kinders van Sion juig oor hulle Koning!
3 Laat hulle sy Naam loof in koordans, Hom psalmsing met tamboeryn en siter.

150 :
1 Halleluja! Loof God in sy heiligdom, loof Hom in sy sterk uitspansel!
2 Loof Hom oor sy magtige dade, loof Hom na die volheid van sy grootheid!
3 Loof Hom met basuingeklank, loof Hom met harp en siter;
4 loof Hom met tamboeryn en koordans, loof Hom met snarespel en fluit;
5 loof Hom met helder simbale, loof Hom met klinkende simbale!
6 Laat alles wat asem het, die HERE loof! Halleluja!

:pp :spin: :pp:bounce::wave:

RR van Wyk
Feb 10th 2010, 08:55 AM
Moet ons God loof en Prys sonder musiek, sonder instrumente? Moet ons dan begrafnis hou? Dikbek rondloop? Styf wees en onself stilhou? Nee dit klink nie reg nie... Ek is self 'n baie stil teruggetrokke mens, maar ek geniet dit vreeslik as mense 'n groot kabaal opskop, georganiseerde harmonieuese geraas maak met instrumente, gesing en handeklap, om jouself net spontaan oor te gee om jou Skepper se Naam groot te maak.

Ons is mos almal kinders, so kom ons gedra ons soos kinders!! Kinders van Almagtige God. Want ons kan, uit liefde vir Hom kan ons beslis :)

Phil Fourie
Feb 10th 2010, 09:11 AM
Calvyn het liedere self geskryf en laat skryf vir die eredienste. Ja, dit is waar, voor die reformasie was musiek in eredienste nie werklik aanwesig nie. Dit maak dit nie noodwendig goed of sleg nie, enigiets waardeur ons God kan verheerlik (nie emosies opsweep nie) is vir my goed, maar die prediking en Woord moet sentraal in enige erediens staan.

Ta-An
Feb 10th 2010, 06:47 PM
Ahhhh ek het vanoggend gelees : To prophesy with the Harp!! 1 Kronieke 25:1 En Dawid en die leërowerstes het vir die diens die seuns van Asaf en Heman en Jedútun afgesonder, wat op siters en op harpe en op simbale besield gespeel het, (Om daarmee te profeteer) :)

So .... musiek instrumente kan gebruik word om die Here mee te bedien... en om mee te profeteer,,,, sommige harpe het 22 snare, die getal letter vd Hebreeuse alfabet ;), so wanneer mens daarop speel, dan spel jy eintlk WOORD uit :)

CFJ
Feb 11th 2010, 07:44 AM
Dankie vir julle antwoorde. Ek is nie self gekant teen musiek nie (inteendeel dit is iets wat mens baie kan stig en dit is lekker om tot eer van Here uit volle bors te sing), behalwe as dit oordadig en manipulerend raak glo ek is musiek nie opbouend nie. My vraag is egter, waaroor was die eerste Kerk en dan ook tydens die reformasie, mense so gekant teen musiek en hoekom was musiek so lank afwesig in die Kerk?

Mens wil graag agter die kap van die byl kom, dink julle hierdie mense wat so gekant was daarteen was in reguit taal, van die pad af?

Paul Pienaar
Feb 12th 2010, 06:07 AM
Hoe profeteer 'n harp?

Ta-An
Feb 12th 2010, 06:25 AM
Hoe profeteer 'n harp?

net soos jou stem.... die instrument wat jy gebruik om iets mee te doen :)

Paul Pienaar
Feb 12th 2010, 07:22 AM
So jy sê die stem en die harp profeteer dieselfde?

CFJ
Feb 12th 2010, 08:56 AM
Wat sou fout wees, met die volgende 4 gekwoteerde uitsprake?


CHRYSOSTOM "David formerly sang songs, also today we sing hymns. He had a lyre with lifeless strings, the church has a lyre with living strings. Our tongues are the strings of the lyre with a different tone indeed but much more in accordance with piety. Here there is no need for the cithara, or for stretched strings, or for the plectrum, or for art, or for any instrument; but, if you like, you may yourself become a cithara, mortifying the members of the flesh and making a full harmony of mind and body. For when the flesh no longer lusts against the Spirit, but has submitted to its orders and has been led at length into the best and most admirable path, then will you create a spiritual melody." (Chrysostom, 347-407, Exposition of Psalms 41, (381-398 A.D.) Source Readings in Music History, ed. O. Strunk, W. W. Norton and Co.: New York, 1950, pg. 70.)


CLEMENT "Leave the pipe to the shepherd, the flute to the men who are in fear of gods and intent on their idol worshipping. Such musical instruments must be excluded from our wingless feasts, for they arc more suited for beasts and for the class of men that is least capable of reason than for men. The Spirit, to purify the divine liturgy from any such unrestrained revelry chants: 'Praise Him with sound of trumpet," for, in fact, at the sound of the trumpet the dead will rise again; praise Him with harp,' for the tongue is a harp of the Lord; 'and with the lute. praise Him.' understanding the mouth as a lute moved by the Spirit as the lute is by the plectrum; 'praise Him with timbal and choir,' that is, the Church awaiting the resurrection of the body in the flesh which is its echo; 'praise Him with strings and organ,' calling our bodies an organ and its sinews strings, for front them the body derives its Coordinated movement, and when touched by the Spirit, gives forth human sounds; 'praise Him on high-sounding cymbals,' which mean the tongue of the mouth which with the movement of the lips, produces words. Then to all mankind He calls out, 'Let every spirit praise the Lord,' because He rules over every spirit He has made. In reality, man is an instrument arc for peace, but these other things, if anyone concerns himself overmuch with them, become instruments of conflict, for inflame the passions. The Etruscans, for example, use the trumpet for war; the Arcadians, the horn; the Sicels, the flute; the Cretans, the lyre; the Lacedemonians, the pipe; the Thracians, the bugle; the Egyptians, the drum; and the Arabs, the cymbal. But as for us, we make use of one instrument alone: only the Word of peace by whom we a homage to God, no longer with ancient harp or trumpet or drum or flute which those trained for war employ." (Clement of Alexandria, 190AD The instructor, Fathers of the church, p. 130)


CLEMENT "Moreover, King David the harpist, whom we mentioned just above, urged us toward the truth and away from idols. So far was he from singing the praises of daemons that they were put to flight by him with the true music; and when Saul was Possessed, David healed him merely by playing the harp. The Lord fashioned man a beautiful, breathing instrument, after His own imaged and assuredly He Himself is an all-harmonious instrument of God, melodious and holy, the wisdom that is above this world, the heavenly Word." … "He who sprang from David and yet was before him, the Word of God, scorned those lifeless instruments of lyre and cithara. By the power of the Holy Spirit He arranged in harmonious order this great world, yes, and the little world of man too, body and soul together; and on this many-voiced instruments of the universe He makes music to God, and sings to the human instrument. "For thou art my harp and my pipe and my temple"(Clement of Alexandria, 185AD, Readings p. 62)


ERASMUS "We have brought into our churches certain operatic and theatrical music; such a confused, disorderly chattering of some words as I hardly think was ever in any of the Grecian or Roman theatres. The church rings with the noise of trumpets, pipes, and dulcimers; and human voices strive to bear their part with them. Men run to church as to a theatre, to have their ears tickled. And for this end organ makers are hired with great salaries, and a company of boys, who waste all their time learning these whining tones." (Erasmus, Commentary on I Cor. 14:19)

Die feit is, altans dit is hoe dit huidiglik vir myself voorkom volgens die inligting wat mens reeds het, is dat instrumente wat betref musiek vir honderde jare na Christus nie in die Kerk was nie. Dit moet mos weens 'n goeie rede wees, kan ons dit vandag net eenvoudig ignoreer, al weet ons musiek met instrumente is mooi?

Ta-An
Feb 12th 2010, 04:42 PM
So jy sê die stem en die harp profeteer dieselfde?

Gaan lees die pos waar jy die gesien het weer ;)

Paul Pienaar
Feb 12th 2010, 05:59 PM
En 'n siter en 'n simbaal en 'n 'kinnor' wat nie 22 snare het nie?

Hoe profeteer hierdie musiek instrumente?

Ta-An
Feb 12th 2010, 07:13 PM
En 'n siter en 'n simbaal en 'n 'kinnor' wat nie 22 snare het nie?

Hoe profeteer hierdie musiek instrumente?

Daar is 'n lied in Hebreeus wat so gaan : " Ani kinor" Wat sê dat jy 'n harp is, dus jy is die instrument wat die musiek maak..... laat my dink aan "klinkende metaal en luidende simbaal" 1 Kor 13:1 Al sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n luidende simbaal geword. Weer word hier verwys na die handeling van die mens as musiek instrument...

1 Kron 15:16 En Dawid het aan die owerstes van die Leviete gesê om hulle broers, die sangers, op te stel met musiekinstrumente, harpe en siters en simbale, om hulle te laat hoor deur die stem met blydskap te verhef.

2 Kron 7:6 terwyl die priesters op hulle poste gestaan het, ook die Leviete met die musiekinstrumente van die HERE, wat koning Dawid gemaak het, om die HERE te loof dat sy goedertierenheid tot in ewigheid is, met die loflied van Dawid wat deur hulle voorgedra is. Intussen het die priesters teenoor hulle op die trompette geblaas, en die hele Israel het gestaan.

Lyk nogals asof dit OK is met die Here om musiek instrumente te gebruik.... soos Hy opdrag gegee het daarvoor ;)

mari
Feb 12th 2010, 08:14 PM
Die feit is, altans dit is hoe dit huidiglik vir myself voorkom volgens die inligting wat mens reeds het, is dat instrumente wat betref musiek vir honderde jare na Christus nie in die Kerk was nie. Dit moet mos weens 'n goeie rede wees, kan ons dit vandag net eenvoudig ignoreer, al weet ons musiek met instrumente is mooi?

Nee, Ferdi, ons kan die Vader Prys dat deur Sy Gees die "kerk" se harte weer oopgegaan het vir die Waarheid ...... en dit wat satan probeer steel het, weet terugbring in die samesyn van ware gelowiges ........

HALELUJAH !!!!!!!!

CFJ
Feb 13th 2010, 06:30 AM
Nee, Ferdi, ons kan die Vader Prys dat deur Sy Gees die "kerk" se harte weer oopgegaan het vir die Waarheid ...... en dit wat satan probeer steel het, weet terugbring in die samesyn van ware gelowiges ........

HALELUJAH !!!!!!!!

Miskien is jy reg Mari, maar dink jy die Handelinge Kerk was suiwerder/onsuiwerder as die Kerk vandag? Ek het nog steeds geen argument in hierdie draad gesien oor hoekom instrumente afwesig was nie en ek ondersoek dit self nog, want ek kan nog nie heeltemal verstaan hoe dit alles in mekaar pas nie. Dink jy werklik dit is die satan wat dit weggeneem het, hy is dan die engel gemoeid met musiek gewees en mens sou eerder dink dis satan wat dit ingebring het? Ek dink mens moet maar na die balans van musiek as argument kyk, want musiek is nie noodwendig goed of sleg persé nie. Ek dink wel dat iemand wat dink die satan gaan nie ook in die Kerk musiek as wapen aanwend nie, is werklik naïef. So mooi en goed musiek is, want ek is nie gekant daarteen nie, so geweldig manipulerend word musiek ook aangewend om mense te hipnotiseer en baie van hierdie gebedsgenesings kruistogte, is al telkemale ontbloot vir die valshede wat daarmee saamgaan.

RR van Wyk
Feb 13th 2010, 07:11 AM
Hier is 'n link wat handel hieroor, net vir bietjie meer inligting:

http://www.bible.ca/H-music.htm

JPR
Feb 13th 2010, 10:13 AM
Kol 3:16 Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere, en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here.

Efs 5:19 Spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere; en sing en psalmsing in julle hart tot eer van die Here,

Uit die 27 boeke wat meeste mense glo deur die Heilige Gees geinspireer is na Christus op aarde was, kry ek net drie verwysings na gesamentlike sang. (Openbaring uitgesluit) In twee van die verwysings (bo aangehaal) word gesê ons moet in ons “harte sing”. Daar word gesê ons moet Psalms en geestelike liedere gebruik om mekaar te leer maar nie deur dit vir mekaar te sing nie. Daar is ‘n paar verwysings na Psalms maar dit sê “spreek” en “leer” Psalms, nie sing die Psalms nie.

Waarom sê God nêrens ons moet in die gemeente sing nie en tog beslaan dit meer as 50% van die tyd in sommige byeenkomste? Waarom verkondig so baie gelowiges dat alles wat hulle doen en sê in die Woord verrekenbaar is, maar hier is oënskynlik ‘n gebruik wat nie in die “nuwe testament” verreken kan word nie?

Daar is seker baie antwoorde op die vraag maar ek deel met julle die een wat ek by die Here gehoor het.

Baie geestelike liedere verkondig valsheid en deur dit met jou mond te bely, verkondig jy valsheid. Jy word onrein deur wat by jou mond uitkom (Matt 15:18). Deur gelowiges te leer hulle aanbid God in sang, en almal daaraan te laat meedoen, ipv God in waarheid en Gees te aanbid, soos Yeshuah geleer het(Joh 4:23), word hierdie ‘n ideale manier om gelowiges onrein te kry!

Joh 4:23 Maar daar kom ‘n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid; want die Vader soek ook mense wat Hom só aanbid.

Paul Pienaar
Feb 14th 2010, 06:47 AM
Daar is 'n lied in Hebreeus wat so gaan : " Ani kinor" Wat sê dat jy 'n harp is, dus jy is die instrument wat die musiek maak..... laat my dink aan "klinkende metaal en luidende simbaal" 1 Kor 13:1 Al sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n luidende simbaal geword. Weer word hier verwys na die handeling van die mens as musiek instrument...

1 Kron 15:16 En Dawid het aan die owerstes van die Leviete gesê om hulle broers, die sangers, op te stel met musiekinstrumente, harpe en siters en simbale, om hulle te laat hoor deur die stem met blydskap te verhef.

2 Kron 7:6 terwyl die priesters op hulle poste gestaan het, ook die Leviete met die musiekinstrumente van die HERE, wat koning Dawid gemaak het, om die HERE te loof dat sy goedertierenheid tot in ewigheid is, met die loflied van Dawid wat deur hulle voorgedra is. Intussen het die priesters teenoor hulle op die trompette geblaas, en die hele Israel het gestaan.

Lyk nogals asof dit OK is met die Here om musiek instrumente te gebruik.... soos Hy opdrag gegee het daarvoor ;)Hallo Ta-an,

Volgens jou aanhaling van 1 Kor 13 word die mens VERGELYK met 'n musiek instrument.
Geen mens is letterlik 'n simbaal of metaal nie. Dit is 'n vergelyking.
1 Kor 13 - Nuwe Testament, nuwe verbond, geestelik, hemelse tabernakel, die realiteit, ....

Gee hierdie vegelyking nie vir ons die sleutel om gedeeltes soos jou Kronieke aanhalings
te verduidelik, aan die hand van die eerste vergelyking nie?
Kronieke - Ou Testament, ou verbond, fisies, mens-gemaakte tabernakel, 'n skaduwee, ....

Dit is Ok met God om musiek instrumente te gebruik....SOOS HY opdrag gegee het.
Ons moet net in ag neem die verskille tussen die OT en NT, ou en nuwe verbond,
hemelse en mens-gemaakte tabernakel, dat die OT, ou verbond ens. 'n skaduwee is
van die nuwe.

Groete

Paul Pienaar
Feb 14th 2010, 06:55 AM
JPR,

'n Goeie plasing. Dit is presies ook hoe ek dit verstaan.

Indien die 'Handelinge Kerk', waaroor CFJ vroeër gevra het, dit ook so sou verstaan het, sou dit vir my
verduidelik hoekom musiek instrumente afwesig was.


Groete

CFJ
Feb 14th 2010, 09:24 AM
Kol 3:16 Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere, en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here.

Efs 5:19 Spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere; en sing en psalmsing in julle hart tot eer van die Here,

Uit die 27 boeke wat meeste mense glo deur die Heilige Gees geinspireer is na Christus op aarde was, kry ek net drie verwysings na gesamentlike sang. (Openbaring uitgesluit) In twee van die verwysings (bo aangehaal) word gesê ons moet in ons “harte sing”. Daar word gesê ons moet Psalms en geestelike liedere gebruik om mekaar te leer maar nie deur dit vir mekaar te sing nie. Daar is ‘n paar verwysings na Psalms maar dit sê “spreek” en “leer” Psalms, nie sing die Psalms nie.

Waarom sê God nêrens ons moet in die gemeente sing nie en tog beslaan dit meer as 50% van die tyd in sommige byeenkomste? Waarom verkondig so baie gelowiges dat alles wat hulle doen en sê in die Woord verrekenbaar is, maar hier is oënskynlik ‘n gebruik wat nie in die “nuwe testament” verreken kan word nie?

Daar is seker baie antwoorde op die vraag maar ek deel met julle die een wat ek by die Here gehoor het.

Baie geestelike liedere verkondig valsheid en deur dit met jou mond te bely, verkondig jy valsheid. Jy word onrein deur wat by jou mond uitkom (Matt 15:18). Deur gelowiges te leer hulle aanbid God in sang, en almal daaraan te laat meedoen, ipv God in waarheid en Gees te aanbid, soos Yeshuah geleer het(Joh 4:23), word hierdie ‘n ideale manier om gelowiges onrein te kry!

Joh 4:23 Maar daar kom ‘n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid; want die Vader soek ook mense wat Hom só aanbid.

Dankie vir hierdie insiggewende plasing JPR, dit is basies waarop die skakel wat RR van Wyk hierbo gegee het op neerkom. Dit is hoe ekself verstaan, wat die motief van die Handelinge Kerk was en ek is bly Paul Pienaar sien dit ook so. Ek was nooit bewus hiervan nie en dit lyk vir myself, of dit iets verklaar van hoe ek oor oordadige gebruik van musiek-instrumente voel, want dit pla my en nou weet ek al so ietste van hoekom dit my pla...

mari
Feb 14th 2010, 06:08 PM
Miskien is jy reg Mari, maar dink jy die Handelinge Kerk was suiwerder/onsuiwerder as die Kerk vandag? Ek het nog steeds geen argument in hierdie draad gesien oor hoekom instrumente afwesig was nie en ek ondersoek dit self nog, want ek kan nog nie heeltemal verstaan hoe dit alles in mekaar pas nie. Dink jy werklik dit is die satan wat dit weggeneem het, hy is dan die engel gemoeid met musiek gewees en mens sou eerder dink dis satan wat dit ingebring het? Ek dink mens moet maar na die balans van musiek as argument kyk, want musiek is nie noodwendig goed of sleg persé nie. Ek dink wel dat iemand wat dink die satan gaan nie ook in die Kerk musiek as wapen aanwend nie, is werklik naïef. So mooi en goed musiek is, want ek is nie gekant daarteen nie, so geweldig manipulerend word musiek ook aangewend om mense te hipnotiseer en baie van hierdie gebedsgenesings kruistogte, is al telkemale ontbloot vir die valshede wat daarmee saamgaan.

Ferdi ....

Op grond waarvan reken jy dat daar "geen instrumente" in die Handelinge kerk was nie ....... daar word tog verwys na "Psalmsing" en dit sou die gebruik van instrumente insluit ? .....

Dat Satan musiek as wapen gebruik is duidelik ..... dat ons as gelowigis dit in die stryd teen die bose kan aanwend, word nie aldag besef nie ....

groete....m

CFJ
Feb 14th 2010, 06:25 PM
Op grond waarvan reken jy dat daar "geen instrumente" in die Handelinge kerk was nie ....... daar word tog verwys na "Psalmsing" en dit sou die gebruik van instrumente insluit ? .....Hallo Mari,

Daar is nie werklik bewyse in die Nuwe Testament van instrumente wat in die Kerk gebruik was nie, maar self weet ek nie of dit wel die geval sou wees, dat geen instrumente in die Handelinge Kerk gebruik was nie. Die enigste goeie aanduiding is wat die Kerkvaders en ander na hulle kwyt geraak het en hier is skakels wat hul uitsprake beter toelig. Die openingsplasing verwys na 'n afwesigheid van 700 jaar, wat betref musiekinstrumente in die Kerk en ek weet nie of dit werklik so is nie, maar alle aanduiders wil dit so laat voorkom. As jy dit betwyfel, hoekom betwyfel jy dit en op grond van watter bronne sou jyself reken daar was musiekinstrumente in die Handelinge Kerk?

As jy byvoorbeeld argumenteer dat daar Psalmsang was, hoekom sou dit noodwendig met musiekinstrumente gepaard gaan, kon dit nie net sang alleen ook wees nie?

mari
Feb 15th 2010, 12:14 PM
As jy byvoorbeeld argumenteer dat daar Psalmsang was, hoekom sou dit noodwendig met musiekinstrumente gepaard gaan, kon dit nie net sang alleen ook wees nie?

oooh.... dit klink ampertjies soos bankly ! .... nee,nee ..... die onderwerp is nogal interessant aangesien ek nog nie so iet gehoor het nie .....

my "argument" sou dan seker wees dat indien daar ge "psalmsing" is, die Psalms tog oor en oor na instrumente verwys en jy kan tog nie sing van iets wat jy nie kan doen nie ...... ? of hoe ?? ....

....m

CFJ
Feb 15th 2010, 02:33 PM
oooh.... dit klink ampertjies soos bankly ! .... nee,nee ..... die onderwerp is nogal interessant aangesien ek nog nie so iet gehoor het nie .....

my "argument" sou dan seker wees dat indien daar ge "psalmsing" is, die Psalms tog oor en oor na instrumente verwys en jy kan tog nie sing van iets wat jy nie kan doen nie ...... ? of hoe ?? ....

....m

Ek is ook nogal verbaas oor hierdie onderwerp en mens is soms blootgestel oor inligting wat nagelees moet word Mari, maar ongeag die realiteit van instrumente in die vroeë Kerk, glo ek sonder dat hierdie inligting aan my bekend was, dat oordadige gebruik van instrumente meer skadelik as goed is.

mari
Feb 15th 2010, 07:39 PM
Ferdi ....

Hiermee stem ek 100% saam ...... musiek kan gebruik word vir manupulasie, en ou satan is 'n expert daarin.... daarom moet dit, net soos prediking of enige ander aspek van die diens, uiters sensitief aangepak word ......

....en onthou : omdat sommiges iets misbruik, maak dit nie die wonder van onse Vader se skepping, en die skeppingsvermoee in musiekmaak wat Hy in Sy groot genade aan ons mensekinders gegee het, af te skryf nie ...... speel ons nie daardeur reg in die vyand se had nie ? ....

ek is self in praise & worship - speel guitaar, en weet eerstehands hoe jou worship teams 'n diens kan maak of breek, en het so ietsie geleer van hoe klank jou "mood" kan aantas ......... maar dis 'n ander storie .....

.... nog iets om te oorweeg oor die vroee kerk en kerkvaders se terughouding met musiek instrumente ..... kan dit dalk wees dat dit so 'n sensitiewe saak is dat die kerk eers bietjie moes "groei" in geestelike volwassenheid ( soos vroue wat moes stilbly en hulle mans moes gaan vra na die diens as hulle iets wou weet - en vandag het ons vroue teoloee want die vrou se rol in die kerk het gegroei ..... ) .... totdat die Heilige Gees dit weer teruggebring het met instrumente wat nie soseer aan ander rituele gekoppel is nie ..... net 'n gedagte ?