PDA

View Full Version : Die wederkoms van ons ware Mesias en Koning, Jesus ChristusRR van Wyk
Mar 2nd 2010, 06:17 AM
Ek sal werklik baie daarvan hou as ons BAIE tyd oor die wederkoms van Jesus spandeer. As ons hierdie
draad kan volpak met informasie.

Ek is bevrees die wreld is vas aan die slaap, die wederkoms gaan die wreld lelik onkant betrap. En diegene wat dink hulle het goeie idiee hoe dit gaan gebeur gaan erg verras word.
Die Jode wil die tempel bou sodat hulle mesias kan aarde toe kom en hulle regeer virewig. Die ware Mesias wie hulle gekruisig het, gaan egter Sy verskning maak. Inplaas van dat hulle verlos gaan word sal hulle eers veroordeel word.

Dieselfde met die moslems. Veral die Iranse leier tree deesdae op as die valse profeet vir die valse mesias.
Daar word ges dat hy wreldverwoesting aan die gang wil sit deur, soos hy dit stel, die groot antichris(amerika) en die klein antichris(israel) wil platvee, om die koms van sy mesias te versnel.

Ek sal regtig graag wil hoor wat almal tes het hieroor. As ons mekaar kan aanhou wakker skud sodat ons nie slaap met Sy terugkeer nie.

CFJ
Mar 2nd 2010, 08:17 AM
Hi RR,

Ek het nou al geleer dat die Here meeste van die tyd met my kommunikeer as dit stil is en dit is tussen 2 en 3 uur in die nag. So onlangs soos die naweek word ek wakker met Jol 2 en daar staan in die eerste vers... Blaas die basuin op Sion, en blaas alarm op my heilige berg! Laat al die inwoners van die land bewe, want die dag van die HERE kom, want hy is naby—
(Jol 2:1 AOV)

Daar so baie tekens, maar die een wat my bybly is die afvalligheid van mense wat soos die tyd aanstap, al meer arrogant God uitdaag en probeer om 'n karikatuur van Hom te maak. Hulle was sekerlik nog altyd daar, maar word nou so baie dat mens eintlik benoud raak daarvan...

Die Filadelfieer
Mar 2nd 2010, 08:26 AM
Baie oulike draad RR, ek stel voor dat ons met al die tekste begin wat praat van Christus se wederkoms , die HOE , WAT , en WAAR , as te ware.

RR van Wyk
Mar 2nd 2010, 09:30 AM
Klink na 'n plan, sal in die aande soos ek kan kyk na die verskillende tekste wat ek in die hande kan kry, ek glo daar is baie!!
Dankie CFJ, dit is lekker as mense vertel van hulle komminukasie met God. Sy wederkoms is dalk nie in ons leeftyd nie, maar is regtig werklik ontsettend naby, so kom ons blaas dan die basuin!!!

protea
Mar 2nd 2010, 12:25 PM
Wat my opval is dat die boodskap van so baie drome en visoene van gelowiges deesdae dieselfde is: Kry jou huis in orde, want die Here se Wederkoms is naby! Maak jou keuse VIR Christus, die tyd is min! Tot klein kindertjies van 3 en 4 jaar kom na hulle ouers met die woorde: Jesus kom gou. En julle weet almal dat mens maar op die Moses in die biesiemandjie en Daniel in die leeukuil temas borduur as jy vir die kleingoed Bybelstories lees op daardie ouderdom. Tot n gelowige maatskappy eienaar het die ander dag die 'vraag' gekry: Sal diegene wat agterbly weet waar om die nodige dokumente te kry wat van belang is vir hulle om aan te gaan in jou afwesigheid? Daar is te veel sulke verhale en getuienisse om NIE aandag aan sulke waarskuwings te gee nie.

Ta-An
Mar 2nd 2010, 12:40 PM
Waaroor ek baie bly is, is dat Sy koms nie verskuil sal wees nie, maar ALMAL sal Hom sien kom op die wolke.

....en kyk maar vir die klappie op die regter oog ;) van die slegte herder......

Sagaria 11:17 Wee die slegte herder wat die skape in die steek laat! Mag die swaard sy arm tref en sy regteroog! Mag sy arm heeltemal verdor en sy regteroog heeltemal verduister word!

Philip dT
Mar 2nd 2010, 06:22 PM
Kom ek plaas twee tekste:

2 Tess 2:1-12 "Maar ons vra julle, broeders, met die oog op die wederkoms van onse Here Jesus Christus en ons vereniging met Hom, (2) om nie gou julle verstand te verloor of verskrik te word nie—deur gees of deur woord of deur brief wat van ons afkomstig sou wees—asof die dag van Christus al daar is. (3) Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf (4) die testander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. (5) Onthou julle nie dat ek dit altyd vir julle ges het toe ek nog by julle was nie? (6) En nou, julle weet wat hom tehou, sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word. (7) Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat nou tehou, uit die weg geruim is; (8) en dan sal die ongeregtige geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak, (9) hy wie se koms is volgens die werking van die Satan met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen (10) en met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie. (11) En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur, om die leuen te glo, (12) sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid nie geglo het nie, maar behae gehad het in die ongeregtigheid."

Mat 24:15-44 "Wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is deur die profeet Danil, sien staan in die heiligdom—laat hy wat lees, oplet— (16) dan moet die wat in Juda is, na die berge vlug; (17) wie op die dak is, moet nie afkom om iets uit sy huis weg te neem nie; (18) en wie op die land is, moet nie omdraai om sy klere weg te neem nie. (19) Maar wee die vroue wat swanger is en die wat nog soog, in daardie dae. (20) En bid dat julle vlug nie in die winter of op die sabbat mag plaasvind nie. (21) Want dan sal daar groot verdrukking wees soos daar van die begin van die wreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie. (22) En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie; maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word. (23) As iemand dn vir julle s: Kyk, hier is die Christus! of: Daar! —moet dit nie glo nie. (24) Want daar sal valse christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei. (25) Kyk, Ek het dit vir julle vooruit ges. (26) As hulle dan vir julle s: Kyk, Hy is in die woestyn—moenie uitgaan nie; kyk, Hy is in die binnekamer—moet dit nie glo nie. (27) Want soos die weerlig uit die ooste uitslaan en tot in die weste skyn, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees. (28) Want oral waar die dooie liggaam l, daar sal die aasvols saamkom. (29) En dadelik n die verdrukking van daardie dae sal die son verduister word, en die maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val, en die kragte van die hemele sal geskud word. (30) En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid. (31) En Hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid, en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke, van die een einde van die hemele af tot die ander einde daarvan. (32) En leer van die vyeboom hierdie gelykenis: Wanneer sy tak al sag word en sy blare uitbot, weet julle dat die somer naby is. (33) So weet julle ook, wanneer julle l hierdie dinge sien, dat dit naby is, voor die deur. (34) Voorwaar Ek s vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie. (35) Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie. (36) Maar van di dag en di uur weet niemand nie, ook die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen. (37) En net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees. (38) Want net soos hulle was in die dae voor die sondvloed toe hulle geet en gedrink het, getrou en in die huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het, (39) en dit nie verstaan het voordat die sondvloed gekom en almal weggevoer het nie, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees. (40) Dan sal daar twee op die land wees; die een word aangeneem en die ander word verlaat. (41) Twee vroue sal by die meul maal; die een word aangeneem en die ander word verlaat. (42) Waak dan, omdat julle nie weet watter uur julle Here kom nie. (43) Maar weet dit: as die huisheer geweet het in watter nagwaak die dief sou kom, sou hy gewaak en nie toegelaat het dat in sy huis ingebreek word nie. (44) Daarom moet julle ook gereed wees, want die Seun van die mens kom op ‘n uur dat julle dit nie verwag nie."

RR van Wyk
Mar 3rd 2010, 06:46 AM
Dankie Philip, dit is seker die duidelikste teksgedeeltes wat in de bybel staan.
Soos ek dit verstaan, en jy kan uitbrei hierop, is dat die wederkoms van Christus en die wegraping twee verskillende gebeurtenisse gaan wees?

Is ek reg as ek s dat al die tekens dui op die wederkoms, maar daar is geen tekens wat die wegraping voorafgaan nie? Die wegraping kan dus enige tyd plaasvind?

Ek wil net ook twee teksgedeeltes bysit:
Daniel 7:13,14
"My nagtelike visioen het voortgeduur: daar het in die wolke iemand aangekom, iemand soos 'n menslike wese.Hy het na Hom toe gegaan wat ewig lewe en is voor Hom gebring. Aan die menslike wese is die heerskappy en eer en koningskap gegee sodat al die volke, nasies en taalgroeppe Hom sou dien. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy, dit sal nie tot niet gaan nie, Sy koningskap sal nie ophou nie"

Is ek reg as ek s hierdie het in die hemel reeds gebeur. Voor al die hemelwesens is die heerskappy oor alles aan Christus gegee. Almal wat dus in Hom glo, op hemel en aarde, val onder Sy beskerming soos 'n landsburger onder sy koning val.
Jesus praat namens ons, Hy is ons Advokaat, Hy vat alle verantwoordelikheid oor die dade van sy koninkryk, soos dit 'n goeie herder behaag. Op hierdie einste oomblik is Hy die skakel tussen God en ons, sonder Hom is ons lank reeds verlore.

Dit is egter nie meer lank nie, wat Hy ook aarde toe sal kom om sy erfporsie op te eis, Sy koninkryk ook hier sal vestig. En omdat ons onder Hom staan, Sy volgelinge is, is ons dan ook automaties erflinge van daardie koninkryk.

Maar volgens Matteus 25:1-13, gaan baie mense die wederkoms "mis". Matteus 25:13 "Waak dan, omdat julle nie weet op watter dag en uur dit sal gebeur nie"

Johnny
Mar 3rd 2010, 08:15 AM
Waaroor ek baie bly is, is dat Sy koms nie verskuil sal wees nie, maar ALMAL sal Hom sien kom op die wolke.

....en kyk maar vir die klappie op die regter oog ;) van die slegte herder......

Sagaria 11:17 Wee die slegte herder wat die skape in die steek laat! Mag die swaard sy arm tref en sy regteroog! Mag sy arm heeltemal verdor en sy regteroog heeltemal verduister word!

Ta-An.....jy het 'n "Passion.....".......die REGTE Passion! Die oor groter meerderheid van die kerk sit elke Paasnaweek na die verkeerde Passion en kyk. Dit is JUIS die KERK wat aan die slaap gevang gaan word en BAIE "christinne", en nie sondaars wat nognie tot bekering gekom het nie.

RR van Wyk
Mar 3rd 2010, 08:55 AM
Jy het 'n punt beet Johnny... wanneer laas het ek na 'n eindtye preek in die kerk geluister... Ek weet nie eers nie...

Philip dT
Mar 3rd 2010, 10:16 AM
RR Van Wyk. Danil 7 is verseker ook 'n wederkoms gedeelte, en baie interessant daarby:

Dan 7:8-28 "Terwyl ek op die horings ag gee, kom daar ‘n ander horinkie tussen hulle op, en drie van die vorige horings is daarvoor ontwortel; en kyk, in hierdie horing was o soos mens-o, en ‘n mond wat groot dinge spreek. (9) Ek het bly kyk totdat trone reggesit is en ‘n Oue van dae gaan sit het; sy kleed was wit soos sneeu en die hare van sy hoof soos skoon wol; sy troon was vuurvlamme, die wiele daarvan ‘n brandende vuur; (10) ‘n stroom van vuur het gevloei en voor Hom uit gegaan; duisend maal duisende het Hom gedien, en tien duisend maal tien duisende het voor Hom gestaan; die gereg het gaan sit, en die boeke is geopen. (11) Ek het toe bly kyk vanwe die stem van die groot woorde wat die horing gespreek het; ek het bly kyk totdat die dier gedood en sy liggaam vernietig en aan die verbranding deur vuur oorgegee is. (12) Ook aan die ander diere is hulle heerskappy ontneem, en verlenging van die lewe is aan hulle gegee tot op tyd en uur. (13) Ek het gesien in die naggesigte, en kyk, met die wolke van die hemel het Een gekom soos die Seun van ‘n mens, en Hy het gekom tot by die Oue van dae, en hulle het Hom nader gebring voor Hom. (14) En aan Hom is gegee heerskappy en eer en koningskap; en al die volke en nasies en tale het Hom vereer; sy heerskappy is ‘n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie. (15) Die gees van my, Danil, is in sy omhulsel verontrus, en die gesigte van my hoof het my verskrik. (16) Ek het nader gekom na een van die wat daar gestaan het, en van hom sekerheid gevra oor dit alles; en hy het dit vir my ges en die uitlegging van die dinge aan my bekend gemaak: (17) Hierdie groot diere wat vier is—vier konings sal uit die aarde opstaan; (18) en die heiliges van die Allerhoogste sal die koningskap ontvang, en hulle sal die koninkryk in besit neem tot in ewigheid, ja, tot in alle ewigheid. (19) Toe wou ek sekerheid verkry oor die vierde dier wat van al die ander verskillend was, buitengewoon vreeslik, met ystertande en met koperkloue, wat verslind, vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap het, (20) en oor die tien horings wat op sy kop was, en die ander een wat opgekom het en waarvoor drie geval het, naamlik hierdie horing wat o en ‘n mond gehad het wat groot dinge gespreek het, terwyl sy gestalte groter was as van die ander. (21) Ek het gesien dat hierdie horing oorlog voer met die heiliges en hulle oorwin, (22) totdat die Oue van dae kom en aan die heiliges van die Allerhoogste reg verskaf is en die bepaalde tyd gekom het dat die heiliges die koninkryk in besit geneem het. (23) S het hy ges: Die vierde dier—die vierde koninkryk sal op die aarde wees, wat verskil van al die koninkryke en die hele aarde sal verslind en dit sal vertrap en dit verbrysel. (24) En die tien horings—uit daardie koninkryk sal tien konings opstaan, en ‘n ander een sal n hulle opstaan, en hy sal verskillend wees van die voriges en drie konings neerwerp. (25) En hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste en die heiliges van die Allerhoogste mishandel; en hy sal probeer om tye en wet te verander, en hulle sal in sy hand oorgegee word gedurende ‘n tyd en tye en die helfte van ‘n tyd. (26) Maar die gereg sal sit, en hulle sal hom die heerskappy ontneem om dit vir goed te verdelg en te vernietig. (27) Dan word die koningskap en die heerskappy en die grootheid van die koninkryke onder die ganse hemel gegee aan die volk van die heiliges van die Allerhoogste; hulle koninkryk is ‘n ewige koninkryk, en al die heerskappye sal hulle vereer en gehoorsaam wees. (28) Hier is die einde van die saak. Wat my, Danil, betref, my gedagtes het my baie verskrik en my gelaatskleur het verander aan my, maar die saak het ek in my hart bewaar."

RR van Wyk
Mar 6th 2010, 03:38 PM
Gisteraand toe ek sit en dink aan al die dinge wat deesdae gebeur, die sondes van die mense regoor die aardbol. Ek is seker as ons terug in tyd kan beweeg en in die middel van Sodom en Gomora gaan staan, sal dit seker min of meer lyk soos vandag, of nie te ver daarvan af nie.

Die ergste van alles is dat die moraliteid van die wreld teen 'n vreeslike tempo nog verder daal. Dit word so erg dat baie dinge(sondes) in die moderne wreld amper glad nie as verkeerd beskou word nie.

Enige logiesdenkende mens kan sien moraliteid rafel uit.

En toe wonder ek waarom dit toegelaat word, waarom, soos met die sondvloed, toring van babel, vernietiging van pompei, Sodom en Gomora, ens., wanneer gaan so iets weer plaasvind?

Die Bybel praat van die groot afvalligheid.(2Tim.3) As die Bybel, dink ek, van hierdie tyd en era verwys as die groot afvalligheid is ons seker net in die beginstadium en gaan dit seker nog baie erger raak.

Maar waarom word God se toorn, se woedde, se haat teenoor sonde weerhou van mense wat so 'n optrede verdien?
As ek s dat Jesus, wat huidiglik in die heiligste van die heiligstes is, by God ons vader en Skepper is, as ek s dat Hy vir die mensdom se sondes om vergifnes en genade vra, sou julle saam my stem dat Jesus dalk 'n rol speel in die weerhouding van God se toorn en woedde oor ons?
Wat is julle opinie?

Wat sou gebeur as Jesus die Heilgste van Heiligstes verlaat, oppad aarde toe, om die wat in Hom glo, te kom haal? Wie is dan in die Hemel om vir die mensdom te pleit? Wie sal staande bly teenoor die toorn van God?

Ta-An
Mar 6th 2010, 05:46 PM
Mattheus 24:27 Want soos die weerlig uit die ooste uitslaan en tot in die weste skyn, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees.

Ons kan die tekens van die weer sien, maar wanneer die weerlig slaan....... weet net Hy wat Hom stuur

Johnny
Mar 8th 2010, 05:53 AM
Ek dink die "Maat van sonde" is nognie vol nie.....die beker van sonde. Hy is naby aan oorloop, maar die groot afval is nog nie hier nie. As ek na die kerke wereld kyk vandag dan lyk dit of die "afval" alreeds daar is, maar sal dalk in die 7 jaar verdrukking to sy volle reg kom wanneer die Heilige Gees nie meer hier is om mense van sonde te oortuig nie. Ek is oortuig dat dit nie meer lank sal wees nie.

RR van Wyk
Mar 8th 2010, 06:56 AM
Johnny, ek kan dalk net by jou woorde byvoeg, dat ek amper seker is dat die groot verval van die wreld momentum gaan kry net na die wegraping. Ons gelowiges is seker al wat nog alles half aan mekaar hou. En natuurlik saam met ons is God se beskerming. Met ons weg, is Sy beskerming ook weg hier en kan elke euwel wat mens aan kan dink feesvier sonder teenkanting...

Johnny
Mar 8th 2010, 07:25 AM
Ek dink hierdie vers vat dit alles saam:

Matteus 24:21 "Want dan sal daar groot verdrukking wees soos daar van die begin van die wreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie."

lukeskywalker
Mar 18th 2010, 07:46 PM
Nie almal glo dat daar so iets soos 'n "wegraping" gaan wees nie...die gereformeerde kerke glo dat daar net een wederkoms is, wat beteken dat ons Christene deur die verdrukking moet gaan as dit in ons leeftyd gebeur.

David2
Mar 19th 2010, 03:26 AM
Die wegraping is die groot passie en liefde van my lewe. Ek sien daarna uit met 'n brandende hart. Dit is vir my baie spesiaal om te weet dat ons wat in Christus is, waarlik op daardie dag verenig gaan wees, dat ons nie meer gemeng gaan wees met die wreld nie, maar ons Here Jesus alleen gaan ontmoet. Ons gaan nie in 'n ry geplaas word saam met ander veroordeeldes nie, want die Here ken die wat aan Hom behoort. Die vooruitsig om in 'n oogwenk verander te word met 'n ewige hemelse liggaam maak my so opgewonde dat ek my lag nie kan hou nie. As ek kyk na Israel en Iran dan weet ek verseker die tyd is daar. Ek moet elke oggend gereed wees om my God en Here te ontmoet. Ek probeer ook om elke week rens vir iemand iets te vertel van die wegraping om hulle so aan te moedig (soos dit aan ons opgedra is).

RR van Wyk
Mar 20th 2010, 05:56 AM
Daar is seker verskillende opinnies oor die wegraping, maar persoonlik hoop ek en sien ek ook baie uit na die wegraping...
Ek het verskeie redes, maar die belangrikste is seker die rigting waarna alles beweeg. As ek so na alles kyk, gaan die groot verdrukking meer wees as net 'n swaar tyd fisies waardeur mense sal gaan. Daar gaan geen liefde tussen mense meer wees, hierdie aarde gaan letterlik vir 'n tydperk sonder sy Skepper wees. Mense gaan na Hom soek maar Hom nie kry nie.

Dit maak net sin dat alle gelowiges weggeraap gaan word, sodat daar liefdeloosheid en goddeloosheid kan agterbly. Dan wil ek regtigwaar nie onder sulke omstandighede nog hier op aarde rondhang nie, dit gaan letterlik hel op aarde wees..

David2
Mar 20th 2010, 07:51 PM
Ek stem heelhartig saam. Die verdrukking is nie vir ons nie. Dit is wat 1 Thess. 5 bedoel. Die dag van die Here (verdrukking) kom soos 'n dief in die nag oor "hulle". Die wat in die duisteris is, s 1 Thess. 5, is die "hulle" oor wie hierdie tyd van verskrikking sal kom. Dan word ver 8 en 9 ook as bevestiging bygevoeg dat "ons" 'n ander groep is as "hulle". Ons is van die lig en ons hoop is om die saligheid te ontvang en nie om in die oordeel ingelei te word nie.

Die Filadelfieer
Mar 23rd 2010, 12:39 PM
Ek stem heelhartig saam. Die verdrukking is nie vir ons nie. Dit is wat 1 Thess. 5 bedoel. Die dag van die Here (verdrukking) kom soos 'n dief in die nag oor "hulle". Die wat in die duisteris is, s 1 Thess. 5, is die "hulle" oor wie hierdie tyd van verskrikking sal kom. Dan word ver 8 en 9 ook as bevestiging bygevoeg dat "ons" 'n ander groep is as "hulle". Ons is van die lig en ons hoop is om die saligheid te ontvang en nie om in die oordeel ingelei te word nie.


Die teendeel is natuurlik dat hierdie teksgedeeltes s dat Christene die verdrukking behoort te verwag, en nie onkant daardeur gevang gaan word nie. ( " Maar julle, broeders, is nie in duisternis, dat die dag julle soos 'n dief sou oorval nie. " ) Die dag kom m.a.w., maar Christene gaan daarvan weet deur die Bybelse tekens reg te interpreteer. ( " Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees.
" )

David2
Mar 23rd 2010, 01:53 PM
Fila
Nie noodwendig nie. Die deel wat jy aanhaal s tog duidelik dat dit met die "hulle" is wat deur die dag oorval gaan word. Wat dan van die "ons"? Wel die "ons" is mos al deeglik behandel in 1 Tess. 4:16-16. Vir "ons" wat nie van die duisternis is nie, kom die Here tog om hulle te haal soos reeds daar beskryf, en dit is dan juis daarom dat hulle nie deur die dag van verskrikking oorval sal word nie.

RR van Wyk
Mar 24th 2010, 06:36 AM
Die wegraping kan eintlik enige tyd plaasvind, ons moet alteid gereed en voorbereid wees. Ek dink egter ons sal nie die groot verdrukking heeltemal vryspring nie, veral die eerste gedeelte daarvan. Maar net soos God nog alteid die getroue mense verwyder uit 'n samelewing voordat Hy dit totaal verwoes, gaan Hy met die getroue mense doen voordat Hy Sy finale oordeel oor die aarde vel...

God is gister, vandag en mre alteid dieselfde, so ons hoef net in die verlede te kyk om te weet min of meer hoe dit in die toekoms gaan lyk, natuurlik net met 'n "twist"....

Ta-An
Mar 24th 2010, 07:00 PM
Ek dink die "Maat van sonde" is nognie vol nie.....die beker van sonde. Hy is naby aan oorloop, maar die groot afval is nog nie hier nie. As ek na die kerke wereld kyk vandag dan lyk dit of die "afval" alreeds daar is, maar sal dalk in die 7 jaar verdrukking to sy volle reg kom wanneer die Heilige Gees nie meer hier is om mense van sonde te oortuig nie. Ek is oortuig dat dit nie meer lank sal wees nie...... die maat van sonde nog nie vol nie...???? :hmm: Ek dink nie baie mense luister meer na die Heilige Gees nie....

Johnny
Mar 26th 2010, 09:01 AM
..... die maat van sonde nog nie vol nie...???? :hmm: Ek dink nie baie mense luister meer na die Heilige Gees nie....

Dit is waar wat jy se. Ek dink daar is alreeds 'n ander heilige gees in die kerk vandag.

RR van Wyk
Apr 19th 2010, 12:40 PM
Het julle al opgemerk hoeveel aardbewings reg oor die wreld deesdae nuus maak? Dink julle dit is relevant by wat Jesus aan sy dessipels ges het van die "geboortepyne"?

Dit trek ten minste my aandag, ek hou dinge fyn dop.... My lamp is vol olie en ek is wawyd wakker!!

Johnny
Apr 19th 2010, 01:32 PM
Het julle al opgemerk hoeveel aardbewings reg oor die wreld deesdae nuus maak? Dink julle dit is relevant by wat Jesus aan sy dessipels ges het van die "geboortepyne"?

Dit trek ten minste my aandag, ek hou dinge fyn dop.... My lamp is vol olie en ek is wawyd wakker!!

Ek stem 100% saam met jou. Dit is beslis 'n eye opener. Maar, daar sal weer die meerderheid wees wat sal se: "Daar was nog altyd aarbewings"!

Willem
Apr 22nd 2010, 08:33 PM
Gaan juis vanaand 2012 kyk, mense by werk daaroor gevra, dan kan ek miskien saam praat en uit Woord antwoorde vind.

Die tyd kom beslis nader, maar die belangriker saak is wanneer is jou en jou geliefdes en die mense met wie jy elke dag in aanraking kom se "wegraping" ? want as hy verby is IS DIT VERBY ......

Ta-An
Apr 23rd 2010, 06:58 PM
Kyk wat kry ek in e-pos......

"I would so like to speak to you personally but am not able to get to you all, so I will use technology to convey my message.

I know this message is long, but please just take five minutes to read this message. Yesterday I heard a testimony that for me was so “unreal”. Because there is always pieces added to stories I phoned around and found out that this testimony is indeed true.

A woman in our church (me, (Alta) spoke to her personally). Her friend’s sister was on her way to Pretoria after the Easter weekend. She says she never picks up any hitch-hikers along the way. But on this day she felt she must pick up a man she will see along the way. At first she doubted if she should indeed pick up a certain man. She prayed to God and asked Him to give her confirmation as to this request. The Holy Spirit spoke to her and confirmed that the man will have a book in his hand. She rode on further and after a while she saw a man with a ‘BOOK IN HIS HAND’ standing next to the road. She stopped and the man got in the car, he however was silent and never said a word. She started a conversation with him but he was still silent. Just before Pretoria there was a road block. She said to the man. “I hope you are not in a hurry as we will be here for a while”.

The man turned to her and with his open hand purposely and with all five fingers pointing upwards and about 10cm from face. He said, do you see my hand? She was surprised at the strange question and only answered “yes”. The man said to her, “AS CLOSE AS MY HAND IS TO YOUR FACE, CLOSER THAN THIS IS THE RETURN OF JESUS CHRIST.” She began to shake from fright and shock, and when she turned to the man in her car, he was gone.

She was in shock and spoke to a police man and said she wanted to pull over as she is shacking too much. She told her story to the police man and he said to her, “Madam you are the seventh person today that has told us this”….

The lady that I am currently in contact with over the phone says there was such a case on the Johannesburg road. Don’t have any info about this case.

Now the personal question to each one: do you have a 110% surety that you are ready to enter into heaven or do you have 0.01% doubt? Have you ever come to a point where you gave your life to Jesus? You guys here where I sit I’m soooo excited because I know what is to come but also so sad because I know there is people who are lost and its people I know. God is a God of love and He doesn’t want anybody to go to hell but live eternally with Him. It’s your choice – TURN OR BURN.

The Word tells us that the coming of Jesus will be like a thief in the night, nobody will expect it. Don’t catch yourself standing in front of Jesus telling Him: I didn’t know the coming of Jesus existed or I didn’t know it will be so soon or I thought I still have enough time because I’m young. Its gonna be to late!

Surely I want so see everybody I know, at work, all my friends and family live with me in my Fathers house, Heaven!"
Het iemand anders hiervan gehoor??

protea
Apr 24th 2010, 12:42 PM
Ta -An , dis n AWESOME verhaal! Ons moet onthou dat God Gees is en Hy regeer en woon in n geestelike wereld wat nie vir ons mense waarneembaar is nie. En dat dieselfde insident met 7 mense gebeur het ....

Ek interpreteer dit as n daad van liefde van ons Vader wat nog n laaste-laaste keer vir ons kom waarsku deur n engel? moontlik om ons huis in orde te kry en ons keuses te maak want die terugkeer van Sy Seun , ons Bruidegom is SO naby. Turn or burn......

Ons as mens is so geneig om alles wat bo-natuurlik is van die tafel te wil afvee omdat ons dit nie wetenskaplik kan verklaar nie.

Mia Ashton
Apr 24th 2010, 04:44 PM
Dit is voorwaar a awesome verhaal. Ek wil uitroep soos in Openbaring: "Ja kom Here Jesus, kom tog gou!" Al ons worries, trane, finansies, verlange, alles w...e.....g. vir altyd en ewig.

Tog dink ek met bewing aan hulle naby my wat nie reg is nie, ek vrees vir hulle part. Al wat ek kan doen is intree in gebed en smeek dat die Here Gees met Sy wonderlike liefde hulle sal beweeg om hulle saak met ons Vader reg te maak en opnuut te sorg dat my lampie brand en vol olie is. Hand in eie boesem steek en in nederigheid en eerlikheid ook te kyk na my eie lewe.

Ek dink ons het verhale soos hierdie nodig, veral in hierdie tyd waarin Satan rondloop soos 'n brullende leeu en kyk wie hy kan verslind.

Johnny
Apr 26th 2010, 05:53 AM
"Al wat ek kan doen is intree in gebed en smeek......."

Mia, ons kan meer doen as dit. Ons kan "bekering" met hulle deel. Jy kan hulle self na die Here toe lei. As jy wil kan jy hierdie skakel (http://www.oospoort.co.za/source/bekering.html) volg en sien hoe kan jy persoonlik deel wees van 'n familielid, vriend of vriendin se aanneming van Jesus as hule persoonlike Verlosser.

protea
Apr 26th 2010, 06:22 AM
Johnny, ek vermoed dat die groepie mense van wie Mia hier praat is mense wat ons elkeen individeel ook ken. Dis mense wat AL die kennis oor Jesus se verlossingsboodskap het , wat AL die regte antwoorde het maar wat nog nie daardie finale stap geneem het en kan se : Dankie Here dat U ook vir my (Annie /Piet) aan die kruis gesterf het nie. Met al die kennis oor Jesus se verlossingsboodskap kan jy nie namens n ander mens daardie finale keuse maak nie. Ek glo dis mense wat ons elkeen ken en bekommerd oor is , maar dat ons vir hulle moet bid sodat die Heilige Gees hulle moet 'roer' is n feit. Op n punt kan jy vir n ander mens niks meer se of doen om hulle by Jesus uit te bring nie. Dan is die onus op hulle. Jy kan nie soos ek in my jong lewe wou hulle aan hulle hare tot by die Evangelie sleep nie....... dis elke ou se eie keuse en daardie keuse moet elkeen vir hom self doen. EK ken ook ongelukkig sulke familie en vriende...... en hulle besef nie dat die tyd bitterlik min raak om daardie finale keuse te maak nie....

Johnny
Apr 26th 2010, 06:40 AM
Johnny, ek vermoed dat die groepie mense van wie Mia hier praat is mense wat ons elkeen individeel ook ken. Dis mense wat AL die kennis oor Jesus se verlossingsboodskap het , wat AL die regte antwoorde het maar wat nog nie daardie finale stap geneem het en kan se : Dankie Here dat U ook vir my (Annie /Piet) aan die kruis gesterf het nie. Met al die kennis oor Jesus se verlossingsboodskap kan jy nie namens n ander mens daardie finale keuse maak nie. Ek glo dis mense wat ons elkeen ken en bekommerd oor is , maar dat ons vir hulle moet bid sodat die Heilige Gees hulle moet 'roer' is n feit. Op n punt kan jy vir n ander mens niks meer se of doen om hulle by Jesus uit te bring nie. Dan is die onus op hulle. Jy kan nie soos ek in my jong lewe wou hulle aan hulle hare tot by die Evangelie sleep nie....... dis elke ou se eie keuse en daardie keuse moet elkeen vir hom self doen. EK ken ook ongelukkig sulke familie en vriende...... en hulle besef nie dat die tyd bitterlik min raak om daardie finale keuse te maak nie....

Hi Protea. EK stem met jou 100% saam. Dit is in elk geval nie ek of jy wat mense red nie. Net die Here kan dit doen. Ons kan maar net aan hulle die blye boodskap verkondig. EK hoor wat jy se, sit self met 'n vriende en familie lede wat nie beried is om die "Ou Lewe" te los nie, want dit is te "LEKKER", al het hulle tot die kennis van die waarhied gekom.

Son of the South
Apr 26th 2010, 05:28 PM
Ons Bybelstukkie by huisgodsdiens vanaand was uit Lukas 21 van vers 5 tot 19. Die gedeelte hier uitgelig het my getref:
En Hy antwoord: Pas op dat julle nie mislei word nie; want baie sal onder my Naam kom en s: Dit is ek! en: Die tyd is naby! Gaan dan nie agter hulle aan nie.
(Luk 21:8)

Johnny
Apr 28th 2010, 05:55 AM
Ons Bybelstukkie by huisgodsdiens vanaand was uit Lukas 21 van vers 5 tot 19. Die gedeelte hier uitgelig het my getref:

Dit is seker die GROOTSTE teken van die eindtyd.......MISLEIDING!