PDA

View Full Version : Wie is deur die 12 bedien?David2
Mar 19th 2010, 01:53 PM
Hoe verstaan ons dit?
Die 12 kry eers opdrag om net na Jode te gaan, dan na al die nasies en dan kom hulle ooreen om die nasies vir Paulus te los en self hulle by die Jode te bepaal (Matt. 10:5-10; 28:18-20; Gal. 2:7-9).

Matt. 10:5 Jesus het hierdie twaalf uitgestuur en hulle bevel gegee en gesÍ: Moenie gaan op pad na die heidene nie, en moenie ingaan in 'n stad van die Samaritane nie;
10:6 maar gaan liewer na die verlore skape van die huis van Israel.
10:7 En gaan preek en sÍ: Die koninkryk van die hemele het naby gekom.

Matt. 28:18 En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesÍ: Aan My is gegee alle mag in die hemel en op aarde.
28:19 Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.
28:20 En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wÍreld. Amen

Gal. 2:7 Maar, inteendeel, toe hulle sien dat aan my die evangelie vir die onbesnedenes toevertrou is, net soos aan Petrus diť vir die besnedenes--
2:8 want Hy wat Petrus bekragtig het met die oog op die apostelskap vir die besnedenes, het my ook bekragtig met die oog op die heidene--
2:9 en toe hulle merk die genade wat aan my gegee is, het Jakobus en Cťfas en Johannes, wat as pilare geag is, aan my en Barnabas die regterhand van gemeenskap gegee, sodat ons na die heidene en hulle na die besnedenes kon gaan;

Johnny
Mar 26th 2010, 08:52 AM
Die blye boodskap moes eers aan die Jode en dan aan heiden verkondig word. Hier is 'n uitreksel uit Barnes en Westley se kommentaar in E-Sword.

BARNES
Mat 10:5
Into the way of the Gentiles - That is, among the Gentiles, or nowhere but among the Jews. The full time for preaching the gospel to the Gentiles was not come. It was proper that it should be first preached to the Jews, the ancient covenant people of God, and the people among whom the Messiah was born. Afterward he gave them a charge to go into all the world, Mat_28:19.

WESTLEY
Mat 10:5 These twelve Jesus sent forth - Herein exercising his supreme authority, as God over all. None but God can give men authority to preach his word. Go not - Their commission was thus confined now, because the calling of the Gentiles was deferred till after the more plentiful effusion of the Holy Ghost on the day of pentecost. Enter not - Not to preach; but they might to buy what they wanted, Joh_4:9.

mari
Mar 26th 2010, 09:46 AM
... ons kan seker maar net lees wat die NT se ...

Mark 26 : 14 Later het Hy aan die elf self verskyn toe hulle aan tafel was, en Hy het hulle hul ongeloof en hardheid van hart verwyt, omdat hulle die wat Hom nŠ sy opstanding gesien het, nie geglo het nie. 15 En Hy het vir hulle gesÍ: Gaan die hele wÍreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom.

Matt 28 : 16 En die elf dissipels het na Galilťa gegaan, na die berg waar Jesus hulle bestel het. 17 En toe hulle Hom sien, het hulle Hom aanbid; maar sommige het getwyfel. 18 En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesÍ: Aan My is gegee alle mag in die hemel en op aarde.
19 Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.

Luk 24 : 45 Toe open Hy hulle verstand om die Skrifte te verstaan. 46 En Hy sÍ vir hulle: So is dit geskrywe, en so moes die Christus ly en op die derde dag uit die dode opstaan, 47 en bekering en vergewing van sondes in sy Naam verkondig word aan al die nasies, van Jerusalem af en verder. 48 En julle is getuies van hierdie dinge. 49 En kyk, Ek stuur die belofte van my Vader op julle. Maar julle moet in die stad Jerusalem bly totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. 20 En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wÍreld. Amen

as dit Jesus self se opdrag was ( na sy opstanding ) dat hulle die hele wereld moes ingaan en die Evangelie aan al die nasies moes verkondig, kan ons tog aflei dat hulle gehoorsaam aan sy opdrag was en dit nie alles vir Paulu gelos het nie ? .......

Johnny
Mar 26th 2010, 10:04 AM
Mari, jy is reg. Hulle moes eers glo voor hulle die wereld kon ingaan. As hulle nie geglo het wat hulle sien nie, sou ons heel waarskynlik nie vandag die Blye boodskap gehoor het nie.

Joh 20:29 Jesus sÍ vir hom: Omdat jy My gesien het, Thomas, het jy geglo; salig is die wat nie gesien het nie en tog geglo het.