PDA

View Full Version : Hoe praat GodForgiven Sinner
Mar 21st 2010, 07:21 AM
Ek wil graag by mense hoor hoe praat God met julle behalwe deur die Woord? Mense sę: "Bespreek jou probleem met God en luister wat Hy sę."
God praat nie met my nie behalwe deur Sy wil in die Bybel maar dis nie "real time" nie maar "in time" as ek dit so kan stel.

Ek weet van 'n vrou wat getuig God praat met haar soos twee mense maar ek het nie baie uitgevra nie want ek was getroud en het my afstand gehou. Dit klink nie vir my normaal nie maar dalk is dit omdat ek dit nie ken nie.

Dankie!

Son of the South
Mar 21st 2010, 09:40 AM
Hi Forgiven Sinner,

Elke gelowige kom op een of ander stadium voor hierdie vraag te staan, meeste van ons keer-op-keer. Daar was al 'n vorige gesprek presies oor hierdie onderwerp, gaan kyk asb. hier (http://bibleforums.org/showthread.php?170882-Hoe-praat-God-met-mense). Ek glo jy sal van die antwoorde op jou vraag daar kan vind.

mari
Mar 21st 2010, 12:30 PM
Fosi & Sos ......

hierdie is so 'n belangrike gesels dat ek dit graag 'n hupstoot wil gee en sommer Willem se inleiding plasing uit die vorige gesprek hier plak ........

quote : Willem 1 Jun '09

Hoe praat God met mense
Die is parafrase van Mel Tari se boek: soos magitge wind.D

Daar is sewe maniere wat God met ons praat.

1. God praat hoorbaar. vgl
1 Sam 3:9 ( praat Here , U dienskneg luister )
Hand 9:3-5 ( Saul Saul waarom vervolg jy My? )

2. In visioene. vgl
Eseg 1:1 ( Esegiel sien hemel geopen )
Openbaring 1:10 ( Johannes en dit wat die Here Jesus Christus aan hom gewys het )

3. Drome . vgl
Gen 31:11 ( Jakob droom )
Mat 2:13 ( Josef word gewaarsku oor Herodus )

4. Profesie .vgl
Hand 21:10 ( hoe Paulus aan Romeine oorgegee sou word )

5. Klein stil stemmtjie in binneste ... wat ons noem ons gewete
miskien ook daai vers wat se " jy sal stem hoor wat se nie hier nie, maar daar moet jy loop" ?

6. Deur Sy Woord . .....ek soek antwoord en dan lees ek weer vers en skielik verstaan ek dit en dit is so duidelik...

7. Deur omstandighede ... die lei ons in rigting waar hy wil he ons moet gaan...

Maar ! Toets dit aan Woord of vra vir bevestiging sonder om spesifiek te se wat jy wil weet ( bid asb vir my vir leiding sodat ek antwoord van here kan kry , nie bid oor so en of so nie )... laat die antwoord aan Here oor in geheel.

Ek weet ek mis seker nog baie verse en daar kan nog baie bygevoeg word en hieroor gepraat word, maar dit het vir my ongelooflik baie beteken en soveel vrae beantwoord dat ek graag dat ons so sticky kan oopmaak vir nuwe lede want dis seker een van die top vrae: "hoe praat God met ons?"God se stem kom nie altyd in donnerweer en geraas nie, maar in die stilte .... en dit is kosbaar om Sy stem te hoor ........

groete
m

Ta-An
Mar 23rd 2010, 05:45 PM
5. Klein stil stemmtjie in binneste ... " jy sal stem hoor wat se nie hier nie, maar daar moet jy loop" ABSOLUUT.... en as ek maar net altyd wil luister !!
6. Deur Sy Woord . .....
En ek ervaar die Deur Sy Woord gaan soms saam met die Klein stil stemmetjie .... Ek het al antwoord gekry uit die Skrif, deur na die Stil Klein Stemmetjie te luister vir Skrif verwysing...
En ander dae.... bloot deur die Skrif wat ek vir daardie dag lees, wat die slimste antwoorde op my vrae het, of die regte bemoediging vir 'n vriend of situasie ..vir daardie dag :)

Son of the South
Mar 23rd 2010, 06:15 PM
Moet ook nie hiervan vergeet nie:
En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus.
(Phi 4:7)Baie maal het God my al deur Sy vrede, of dan die afwesigheid daarvan, op die regte koers gebring.

mari
Mar 24th 2010, 07:30 AM
Sos .... dis so waar .....

Soms lyk dinge so reg, alles val in plek en jou keuse klink soos die logiese korrekte rigting, en tog ....... daardie iets wat so knaag ......... en jy weet dit is die Gees ....... jy verander jou keuse en later sien jy hoe alles ten goede meewerk en die vrede neem oor .........

dis wonderlik om 'n genadige Vader te dien ! .....

Willem
Mar 28th 2010, 09:02 AM
Hi Mari,

nou so rukkie terug het iemand ook vir my gese, ons moet doen wat ons kan soos ons glo Hy ons geroep het om te doen , en daar waar ons nie meer kan nie, is waar Hy altyd ( in die broer se ondervinding ) kom oorneem en soveel meer doen as wat jy kon dink... sukkel nog, maar Hy het ook gese ons sal nie meer kry as wat ons kan hanteer nie!

Forgiven Sinner
Apr 2nd 2010, 08:56 AM
Baie dankie vir almal se insette. Ek het begin dink ek is die enigste wat nie 'n een tot een gesprek beleef nie.

Die stemmetjie weet ek van maar dalk is ek teveel op feite gefokus. Als is seker nie altyd wit of swart nie.Die rede vir dit is dat as ek nie God se wil geken het nie sou ek ook nie die stem gehoor het nie. Die stem kom tog van wat jy weet wat God se wil is, nie waar nie? Is die Gees in jou as jy die stemmetjie hoor?
Die ander ding is dat die stemmetjie ook al gesę het om dinge te doen wat ek weet nie God se wil is nie. Is dit Satan? Ek glo so want hy het ook 'n stemmetjie.Bly Satan dan ook in my? Die Gees en Satan sal tog nie dieselfde "host" deel nie?

Ta-An
Apr 4th 2010, 04:50 PM
Ek wil graag hierby las....

Ons het vanoggend in die kerk gedans.... met tamboryne, die eerste diens is baie konserwatief en ingetoë, wat heeltemal anders is as die tweede diens wat meer Charismaties is.

Die dans titel was baie gepas vir Opstandings Sondag.... die formasie was 2, 2, 1.
Die een danser stel voor, in die closing instrumetele gedeelte, laat die voorste 2 in die paaidjie agtermekaar af staan, sodat sy kan sien wat ek doen, want ons sak op ons knieë af...

Min besef ons dat die formasie dan 1,1,2,1 is, wat van die gemeente se kant af as 'n kruis vorm is....

Die dame wat versoek het dat ons by die eerste diens dans, want ons dans gewoonlik net by die 2e diens, was in trane, toe ek daarna uit-vra, toe verduidelik sy die kruis formasie, so sonder dat ons dit so gechoriografeer het, het die subliminale boodskap deurgekom....

Wat ek eintlik wil sę is dit..... Die Here praat soms met ons deur ander mense.... dit geheim is gehoorsaamheid aan Sy stem.

Gene
Apr 6th 2010, 10:11 AM
Die Here praat op verskeie maniere met 'n mens. Mari het hierbo sewe maniere genoem, wat dit nogal mooi saamvat, maar ek glo nie God is gebind tot slegs daardie sewe maniere nie. God is God, en Hy kan ENIGE manier gebruik om met 'n mens te praat, waarvan 'n persoonlike een-tot-een gesprek maar slegs een manier is...

Iemand het eenmaal gese dat daar drie dinge in plek moet wees om te weet dat dit God se stem is.... ook hier kan sekerlik bygevoeg word, maar dit werk nogal vir my. Eerstens moet dit strook met die Woord. (God sal bv NIE vir 'n mens se om te skei nie, want dit is nie Skriftuurlik nie) Dit is die eerste toets. Is dit wat ek hoor, in lyn met die Skrif? Die tweede toets is 'n mens se omstandighede. Wanneer God praat, maak Hy die pad gelyk en dan val die omstandighede soos 'n legkaart in mekaar. Wanneer omstandighede dit onmoontlik maak, is dit waarskynlik nie God se stem nie! Laastens is daar die innerlike vrede wat 'n mens ervaar, waarvan iemand vroeer in hierdie draad ook gepraat het. Die Heilige Gees gee vir 'n mens daardie sekerheid (vrede) in jou hart, sodat jy net WEET dat dit God se stem is wat jy gehoor het. As jy nie daardie vrede ervaar nie, is dit waarskynlik ook nie God se stem nie.

Maar dan wil ek byvoeg, 'n mens moet werklik in 'n verhouding met God staan, en 'n pad met Hom loop, om Sy stem te herken. So dikwels praat die Here met ons, en ons hoor nie, want ons is nie ingestel daarop om Sy stem te hoor nie....

mari
Apr 6th 2010, 10:35 AM
Ja, Gene ....

en soms hou ons nie van die antwoorde nie ..... of wil net hoor wat ons wil hoor ....... my ma het altyd gese ons kinders ly aan " selektiewe doofheid " .... dis nou wanneer die ore net invat wat die breins wil hoor en die rest uitblok ....... :-)

dis nie altyd so maklik om werklik te vra " laat U wil geskied " nie ..... want soms is dit anders as wat ons wil, hoe goed ons intensies ook al ....... tog werk alles ten goede saam as ons volkome Sy wil soek ..... en as ons in waarheid soek, sal Hy ons in waarheid antwoord ....... as ons in nederigheid wil hoor .......

..... m

JPR
Apr 21st 2010, 07:53 PM
Ek "spoeg en plak" wat ek elders oor die onderwerp geskryf het. Dit wat hier oor geskryf word, het my lewe verander. Ek plaas dit daarom weer omdat ek hoop dat iemand wat my getuienis lees, dalk net ook op sy knieë voor die Vader van die ligte sal val, Hom sal smeek, en Hy sal antwoord....

My ervaring is dat geloof altyd nodig is om die Here te hoor of om die leiding van die Heilige Gees te ervaar. Geloof is om oortuig te wees van wat buite die sintuiglike lę (Heb 11:1)

Wat sy stem aanbetref:

Ek lees die Heilige Geskrifte soekend en as Hy praat was dit nog altyd geskrewe Woord wat in lewendheid en toepaslikheid op een of ander manier wat ek nie kan verklaar nie, uitstaan. Dit is daarom altyd buite die konteks van die oorspronklike skrywe maar altyd binne die konteks van waar ek my bevind op daardie stadium in my lewe. Dit is somtyds so van toepassing op my dat ek nie kan glo dat die skrywer iemand anders daarmee wou bereik nie. Geskrewe woord in konteks kan per definisie nooit vir my lewend wees nie omdat ek nooit die onderwerp van die oorspronklike skrywer was nie. Die Outeur van die oorspronkike geskrewe Woord (God) het dit egter so geformuleer dat dit op my ook van toepassing sou wees baie jare later. In kort: die geskrewe woord bring ‘n toepaslike boodskap op so ‘n manier wat ek oortuig geraak het kan net gebeur as daar ‘n lewende God is wie se eie Woorde so lewend is dat Hy dit (weer) aan my openbaar op tye wat Hy bepaal en in my spesifieke omstandighede.

Dit is so werklik dat ek met tye al “heen en weer” met God gekommunikeer het deur woorde wat duisende jare terug op papier vasgevang is.

Die leiding van die Gees ervaar ek op verskillende maniere en eintlik is wat ek hier bo geskrywe ook seker niks anders as die Heilige Gees wat die geskrewe Woord lewend maak nie. Verder is dit my ervaring dat Hy my herinner aan gesprekke wat ek voorheen met God gehad het. Ek ervaar dat Sy Woorde in my gedagte opkom wat op ‘n spesifieke situasie van toepassing is.

Laastens; aanvanklik was my eie begeertes baie sterk en het ek by geleentheid my eie begeertes as’t ware gemeng met wat ek by God gehoor het. Soos toe hy vir my gesę het hy gaan my voorspoedig maak het ek verkeerdelik inkomste gehoor. Ek was by een so ‘n geleentheid erg verleë en verslae toe dit nie gebeur soos Hy gesę het nie. Sy Woorde aan my kort daarna was dat “ek niks moet byvoeg by wat Hy my sę nie” (Spreuke 30:6) Ek het deur dure ervaring en tugtiging geleer dat die self geen plek in God se kommunikasie het. Gedagtes wat moontlik uit die self kom, verwerp ek onmiddellik. Die Heilige Gees het my nog altyd “in Christus” in en uit die self uit gelei.

Ek hou dagboek van God se gesprekke met my en dit is baie, baie kosbaar. Soms was Hy baie kwaai met my, selfs veroordelend toe ek aan my vlees toegegee het, en ander kere sag en koesterend. Nooit was ek weer honger gewees nie en nooit was ek sonder Hom nie. Hy is liefde.