PDA

View Full Version : Callie Joubert weerlę ook Jaco Gericke se proefskrif.Philip dT
Mar 23rd 2010, 12:40 PM
In Maart 2007 het ek uitgebreide kommentaar hier gepubliseer oor op die proefskrif van Jaco Gericke (http://www.truthexposed.co.za/index.php?option=com_wrapper&Itemid=21), wat die bestaan van God ontken in 'n proefskrif getiteld: "Does Yahweh exist? A philosophical-critical reconstruction of the case against realism in Old Testament Theology."


(Jaco Gericke staan op Kletskerk bekend as Wedergestorwe Christen).


Dr. Callie Joubert het onlangs, nadat hy ook my kommentaar op Gericke se proefskrif verreken het, addisionele kommentaar geskryf vanuit 'n meer filosofiese invalshoek.


Dit is inderdaad so dat daar baie filosofiese leemtes is tot Gerike se benadering, en ek dink Joubert het die essensie daarvan meesterlik uitgewys. Ek vind veral waardevol en insiggewend wat hy uitgewys het oor die "vrees van God" wat ondeliggend by ateïste geïdentifiseer kan word en ook uitmond in militante ateïsme (soos dit uitkom by Gericke en Dawkins), en dat dit op sigself impliseer dat God werklik moet wees. Ek vind ook waardevol die 6 modusse van Christelike denke waarna hy verwys en hoe dit kongruent is met realisme ('n werklike gelukkige persoon wat sin ervaar in sy lewe) en nie met anti-realisme nie. Die inkonsekwenthede in Gericke se stellings en voorveronderstellings (vir sy proefskrif) wat hy aan die begin en teen die einde uitwys (m.b.t. Job, ens.) dien ook om Gericke se eie posisie en sy aansprake te dekonstrueer.


Buiten dat hierdie stuk van Joubert kommentaar is op Gericke se proefskrif, stel dit ook belangrike en waardevolle argumente vir die bestaan van God op die tafel, wat dit ook 'n uiters waardevolle dokument maak vir die Christelike, bybelse apologetiek vandag.


Die volledige titel en skakel is hier:

(http://www.truthexposed.co.za/index.php?option=com_wrapper&Itemid=40)
On the Existence of Jahweh (God) and a Brief Evaluation of the Case of a Devil's advocate - Callie Joubert (http://www.truthexposed.co.za/index.php?option=com_wrapper&Itemid=40)

Die Filadelfieer
Mar 23rd 2010, 12:55 PM
Dankie ! Hierdie is werklik 'n waardevolle stuk skryfwerk, veral saam met jou eie oor die onderwerp gelees.