PDA

View Full Version : Bespreking Transformation Africa - Deel 1Johnny
Apr 28th 2010, 09:00 AM
Wat is dit? Waaroor gaan dit? Wie is betrokke? Is dit in lyn met die Woord?


TRANSFORMATION AFRICA
Transformasie-herlewing

Daar is ook ‘n groeiende beweging in die węreld om die koninkryk van die Here deur middel van ’n rekonstruksionistiese transformasie te vestig. Sommige van die voorstanders hiervan is erg charismaties en vind aansluiting by die twee bewegings wat hierbo genoem is (bv. Peter Wagner), terwyl andere nie charismaties is nie. Die basiese uitgangspunt van hierdie beweging is dat die koninkryk van Satan eers van sy invloed en mag gestroop moet word sodat die struikelblokke teen die vestiging van God se koninkryk en die uitbreek van herlewing uit die weg geruim kan word.
Om dit te kan doen, moet Christene van verskillende kerke hande vat en kragte saamsnoer sodat suksesvolle strategiese geestelike oorlogvoering teen die vestings van Satan gedoen kan word. Dit behels massa-byeenkomste op stadions, ens. Eers daarna sal ’n transformasieproses na ‘n Christelike samelewing plaasvind omdat die vestings van sonde en ongeregtigheid afgebreek is. Bewegings wat hulleself hiervoor beywer is, onder meer, Peter Wagner se World Prayer Center, George Otis van die Sentinel-groep, Mike Bickle van die Kansas City Prophets, Bennie Mostert van Nupsa, Marches for Jesus en Turning the Tide. Bruce Wilkinson (tans met sy nuwe visie in SA) het ook sy gewig hierby ingegooi.
LEES VERDER: http://www.bibleguidance.co.za/Afrartikels/Valsherlewing.htm (http://www.bibleguidance.co.za/Afrartikels/Valsherlewing.htm)
Die transformasie van Suidelike Afrika

Die aanbreek van die nuwe millennium het in Suidelike Afrika met die geboorte van ‘n transformasiebeweging saamgeval wat deel is van ‘n proses om die koninkryk van God in hierdie streek te vestig. Die bal is met die vrystelling van twee transformasie-video’s deur die Sentinel-groep van George Otis aan die rol gesit. Hierin word oordrewe bewerings gemaak van ‘n aantal stede en gebiede wat deur Christelike transformasies oorgeneem en van bose vestings bevry is. Die video’s skep egter ‘n eensydige en misleidende beeld van ekumeniese byeenkomste (waarby ook groot getalle Katolieke betrokke was) as die magsmonstering wat Satan se magte laat swig en die wyk laat neem het. Misdaad het drasties afgeneem en tronke begin leegloop. Volgens die video’s het harmonie en vrede op die bevryde gemeenskappe neergedaal, herlewing het uitgebreek en ‘n tydperk van vinnige ekonomiese groei het aangebreek.
Dr. B. Mostert van NUPSA (Network for United Prayer in Southern Africa) het die eerste van hierdie twee video’s wyd in Suid-Afrika en Namibië versprei en ook George Otis se boeke bekend gestel (vir ‘n bespreking van George Otis se valse teologie, klik hier (http://www.bibleguidance.co.za/Afrartikels/Otislering.htm)). Dr. Mostert het ook ‘n navolger van C. Peter Wagner van die “World Prayer Center” geword. Soos George Otis, beoefen hy geestelike kartering as voorbereiding vir strategiese geestelike oorlogvoering om demoniese vestings in stede en oor lande neer te werp.
LEES VERDER: http://www.bibleguidance.co.za/Afrartikels/Heerskappyteologie.htm (http://www.bibleguidance.co.za/Afrartikels/Heerskappyteologie.htm)
‘Promise Keepers’ op Kerkeenheid Ingestel

Louisa Coetzee, Kaapstad
Opsomming: Die Promise Keepers is een van verskeie organisasies wat hulleself ten doel stel om die Christenwęreld ekumenies te verenig.
Die magtige beweging van die 'Promise Keepers' is 'n fyn uitgewerkte plan om miljoene mans vir 'n godsdienstige beweging met oënskynlik goeie doelstellings te mobiliseer. Die beweging is egter ekumenies met 'n uitdruklike agenda om kerke te verenig – dit sluit ook die Rooms-Katolieke in. Die hoofleier is 'n lid van die Vineyard charismatiese kerk wat węreldwyd vir vreemde manifestasies en buite-Bybelse profesieë bekend geword het.
‘n Nuwe eenheid

Promise Keepers se sukses is in ’n groot mate te wyte aan die ondersteuning en promovering van bekende sprekers van wie hulle gebruik maak. Vroeg in 1997 is daar deur Promise Keepers in Atlanta ’n saamtrek van 39 000 predikante gereël. Daar was verteenwoordigers van die Węreldraad van Kerke, Evangeliese kerke, Mormone en Rooms-Katolieke (daar was nie minder nie as 600 Roomse priesters). Die vise-president van Promise Keepers se Pastorale Bediening, Dale Schlafer, het verklaar dat hierdie eenheid nie op leerstellings (waarheid) berus nie, maar op verhoudings.
Dave Hunt sę hieroor: “Bybelse eenheid is ‘n leerstelling wat gedefinieer moet word. Sekere leerstellige verskille is so groot soos die afstand tussen die hemel en die hel en kan nie goedsmoeds ter wille van eenheid oor die hoof gesien word nie.”
LEES VERDER: http://www.bibleguidance.co.za/Afrartikels/Promise.htm (http://www.bibleguidance.co.za/Afrartikels/Promise.htm)
Peter Wagner

Peter Wagner is die hoof van Global Harvest Ministries en die World Prayer Center in Colorado Springs. Hy beywer homself vir verenigde stadskerke, en ook vir die bevordering van strategiese geestelike oorlogvoering. Dr. Wagner definieer die volgende drie vlakke van geestelike oorlogvoering:
George Otis

George Otis jnr. is die voorsitter van die Sentinel groep in Seattle, en is węreldwyd bekend oor die Transformasie-video’s wat hy gemaak het. Daar is groot probleme met sy teologie, veral met sy verlossingsleer. In lesings wat Otis oor die omstrede Moral Government Theology by YWAM in Tacoma gelewer het, het hy onder meer die volgende gesę:
LEES VERDER: http://www.bibleguidance.co.za/Afrartikels/Kerkgroei.htm (http://www.bibleguidance.co.za/Afrartikels/Kerkgroei.htm)

Transformasie, Vloeke, Vestings en Bevryding
Misleiding deur die 'Transformasie' Video (http://www.bibleguidance.co.za/Afrartikels/Transformasie.htm)
Verdere 'Transformasie' Misleiding (http://www.bibleguidance.co.za/Afrartikels/TransformSA.htm)
George Otis en sy Misleidende Teologie (http://www.bibleguidance.co.za/Afrartikels/Otislering.htm)
Die Valse Teorie van Bloedlynvloeke (http://www.bibleguidance.co.za/Afrartikels/Vloeke.htm)
Profete en Apostels Vestig Hulleself Só (http://www.bibleguidance.co.za/Afrartikels/Rebecca.htm)
Ope Brief aan Herald Ministry (http://www.bibleguidance.co.za/Afrartikels/Herald.htm)
Hoe Moet Daar vir Stede en Dorpe Gebid Word? (http://www.bibleguidance.co.za/Afrartikels/Stede.htm)
Transformasie 2003 (http://www.bibleguidance.co.za/Afrartikels/Transf2.htm)
Transformasie Afrika 2007: Die Misleiding Duur Voort (http://www.bibleguidance.co.za/Afrartikels/Transfor2007.htm)

DEON FORSTER

I am a husband, father, and a follower of Jesus.
I am married to Megan and have two wonderful children, Courtney and Liam.
A lot of my time is spent trying to figure out new ways of relating the unchanging love of God to an ever changing world. That is risky business! I have also devoted a great deal of my life to helping people to develop to their very highest potential in order to be agents of healing and transformation in the world.
I hold a doctorate in theology and science (Artificial Intelligence, Neuroscience, and African Theology). I have published numerous books (click here (http://www.dionforster.com/dr-dion-forsters-books-and-res/) to read more).
I am a consultant and chaplain to the Global Day of Prayer / Transformation Africa movement.

http://www.dionforster.com/about-me/ (http://www.dionforster.com/about-me/)
An uncommon path (http://www.dionforster.com/)

Theology, neuroscience and life!
KAAPSTAD VIR JESUS
Greenpoint) stadium. I'm sure that the 22nd of March 2010 will be remembered by many of the 50 000 people who arrived for the special event. The program went off very well with a great mix between praise and worship, prayer and some speakers. I was particularly pleased to leaders and members of various Churches and ministries in the City of Cape Town from all sorts of denominations and groupings in attendance. The Moderator of the Dutch Reformed and Presbyterian Churches were in attendance, as were many Methodist colleagues, senior leaders from the Anglican, Catholic and Baptist Churches, as well as many pastors from independent, charismatic and pentecostal Churches.
Angus Buchan was the main speaker at the event - and he was well received!
Cape Town for Jesus - the final countdown! (http://www.dionforster.com/blog/2010/3/21/cape-town-for-jesus-the-final-countdown.html)
With just 19 hours to go to the start of the Cape Town for Jesus event at the new Cape Town stadium in Greenpoint, my excitement is growing.
I spent the day here with our wonderful Global Day of Prayer team running through the rehearsal and final arrangements for the day. Etienne Piek (http://etiennepiek.tumblr.com/), the head of GDOP (http://www.globaldayofprayer.com/) has done an incredible job on putting together a diverse group of participants - with a wide range in age, gender, race and theological background. Among the participants will be Graham Power, Angus Buchan, Nicky Cruz, Barry Isaacs, Zoleka Majola, AyJay Jaantjies and many others.

http://www.dionforster.com/blog/tag/angus-buchan (http://www.dionforster.com/blog/tag/angus-buchan)

Johnny
Apr 28th 2010, 09:02 AM
Transformation Africa - Deel 2

ANGUS BUCHAN & GRAHAM POWER in GEORGE

Tuesday 6 October: Day of Repentance & Prayer for Rain

It is with great excitement that we can announce today that Graham Power and Angus Buchan will be visiting George on Tuesday, 6 October 2009 to lead the town and region in prayer for rain. We have seen God work in amazing ways the past week to make this possible.

The George Municipality has committed themselves to request all business to come to a standstill and to allow their employees to attend the free gathering from 3pm to 5pm at Outeniqua Park Rugby Stadium. Requests is hereby made to the entire community...schools, churches and businesses – for everyone to join in repentance and unity; to pray for the rain we so desperately need.

http://www.plettcommunitychurch.co.za/news/latest-news/290-angus-buchan-a-graham-power-in-george.html

Turn2God 2010 Conference

Angus Buchan, Graham Power, Elza Meyer, Bennie Mostert, Soweto Gospel Choir, Joe Niemand, Retief Burger, Louis Brittz, Keke and Jackson Khosa


http://74.125.77.132/search?q=cache:aKOSR3XHhdQJ:https://itickets.co.za/artists/19787/Graham%2520Power_concert+Graham+Power&cd=14&hl=en&ct=clnk&gl=za

The purpose of the Summit is to:

Affirm existing denominational, church and ministry prayer networks and facilitate their involvement in the Global Day of Prayer event and process.
Learn from one another and share models and resources for prayer mobilization.
Discuss mobilization for the Global Day of Prayer and ongoing prayer including the promotional resources.
Identify prayer focus areas – regionally and continentally.
Re-affirm a continental prayer network and encourage national networks where none exist.
Ensure decentralized ownership.
To learn about the significance of our prayers in the Transformation Process and the importance of Unity to achieve this.
http://www.crossconnections.net/african-prayer-summit-pretoria-transformation-afri

Transformasie Afrika 2007: Die Misleiding Duur Voort

Prof. Johan Malan, Middelburg (Mei 2007)

‘n Suid-Afrikaanse gebedsbediening, Jerigo Mure, het van 19 tot 23 Februarie 2007 ‘n Afrika Gebedskonferensie by die Alte Lekker-jeugkamp buite Pretoria gehou. Die hoofsprekers op die byeenkoms was George Otis van die Sentinel-groep in Amerika en Graham Power, direkteur van Transformasie Afrika in Kaapstad. Die geleentheid was ter voorbereiding van die Węreldgebeddag wat op Pinkstersondag, 27 Mei 2007, gehou sal word.

George Otis Jr.

George Otis is die afgelope aantal jare ná die bekendstelling van sy eerste twee transformasie-video’s, na aanleiding waarvan Transformasie Afrika tot stand gekom het, sterk deur verskeie evangeliese Christene gekritiseer oor sy oordrewe voorstelling van herlewings en omvangryke sosiale transformasies wat na bewering in plekke soos Kali in Kolombië, Almolonga in Guatemala, Kiambu in Kenia, en Hemet in Kalifornië plaasgevind het. Latere gebeure in hierdie plekke, asook in die res van die węreld, bevestig nie sy aansprake nie en is dikwels eerder ‘n bewys van ‘n teenoorgestelde beweging.

Graham Power

Die persoon wat die grootste opspraak op die konferensie verwek het, is Graham Power van Transformasie Afrika. Sy praatjie het sekere lede van die gehoor laat besluit om hulleself uit die beweging te onttrek en selfs uit kerke te bedank wat steeds hierdie aksie steun.

http://www.bibleguidance.co.za/Afrartikels/Transfor2007.htm

http://www.bibleguidance.co.za/Afrartikels/TransformSA.htm

Verdere TransformasieMisleiding

Prof. Johan Malan en mev. Louisa Coetzee

OPSOMMING: Strategiese geestelike oorlogvoering om gebiedsdemone te verdryf, asook pogings om bloedlynvloeke en verbonde met die geesteswęreld te kanselleer, is ook in SA gedoen.


SOUTH AFRICAN PARTNERS

T2G had also a wonderful year in SA! Angus Buchan, Graham Power and Bennie Mostert agreed to work with T2G in 2010. They will also be speakers at the T2G conference at the Union Buildings on the 6th of March 2010. I am really excited about the event.

http://itickets.co.za/events/238971/Pretoria_/Turn2God_2010_Conference.html

Farmer Sees 'Revival' In South Africa


Sunday, 30 November 2008 07:00 PM EST Wesley W.J. Richards News - New Man

Angus Buchan says filling stadiums in the nation is nothing short of miraculous

Farmer-turned-evangelist Angus Buchan believes South Africa is experiencing a revival as people fill stadiums to hear his message of hope, faith and reconciliation.

AFRICAN PRAYER SUMMIT in Pretoria by Transformation Africa

“One word by God received in faith and obedience by one man has led to a global movement.” This is the observation of one of the African coordinators. Looking back to 2003 when African countries were first exposed to the vision and reading the reports from the various countries this year 2006, one realizes just how much God has done in a few years.

Fuller Theological One World Religion Take Over

By Deborah from here -

“Taken from SeekGod website: Information reveals that many in today’s leadership and organizations were as a result of involvement with Fuller Theological Seminary in some way. Fullers goal was to devise and implement strategies and methodologies, that, according to Nancy Flint, who worked with John Wimber, “... run the gamut from introducing heretical doctrine, to manipulation of spiritual forces through the bringing down of “fire” from heaven, virtually all pockets of resistance to this global movement have been overcome… Literally thousands of church leaders have been trained and “deployed” into “power” positions from this seminary.“ Our own research would concur with these statements. [Italic/underlining emphasis added by Deborah (see link to slain in spirit/calling down FIRE article below)]

Deborah's note: some info included on ties to George Otis Jr (Transformation), Graham Power (Transformation) and Angus Buchan, Bennie Mostert and Rick Joyner below as side note information]

Graham Power lives in Cape Town, South Africa. He the Executive Chairman of Power Group of Companies, the chairman of Transformation Africa and Global Day of Prayer, and was the founder of the Unashamedly Ethical campaign.


http://74.125.77.132/search?q=cache:L0SvA03lJO8J:endtimespropheticwords .wordpress.com/category/promise-keepers/+bennie+mostert+en+angus+buchan+en+promise+keepers&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=za

SLOTSOM

Met hierdie plasing wil ek NIEMAND aanvat of KRITISEER nie. Al wat ek wil uitwys is wie is met wie deurmekaar en wat is die motiewe agter al hierdie "handevat" en massa byeenkomste. Dit klink voorwaar mooi, maar is DIT alles die waarheid? Ek het moeite gedoen om te ondersoek, julle kan ook.

Bennie Mostert en NUPSA is die grootste "skuldige". As ek reg is is dit hy wat 'n paar jaar gelede hierdie "vreemde" buite bybelse lering van "Transformation" die land ingebring het. Ek weet BAIE gaan van my verskil en my heel moontlik aanvat oor hierdie plasing. EK se weer, dit gaan NIE oor 'n persoon nie, maar daar is 'n storie agter die storie, hoe goed en mooi dit ookal lyk en bedoel word.

CFJ
Apr 28th 2010, 12:36 PM
Hi Johnny,

Hierdie selfde dinge het al tot my ook gekom en oor hierdie rede is daar nie een enkele rede hoekom mens bloot alles wat 'Christelik' gegeur is, vir soetkoek moet opeet nie. Ons moet almal 'true Bereans' wees en mens moet maar skepties staan, om dit wel te kan wees, mens moet net nie sinies raak nie, want daar is 'n verskil tussen sinies wees en skepties wees. Daar is verseker dinge rondom Angus Buchan wat ek nie verstaan nie en dit lyk van buite verdag, maar aan die anderkant sien mens daadwerklik verskille in mense se lewens en ek sal graag getuienisse wil plaas, van 'n paar mense wat direk weens Angus Buchan se bediening, kragtige instrumente in God se hand geraak het.

Nie een van hierdie manne aanbid Angus nie en ekself gaan geen kwaad spreek teen 'n man wat werklik die evangelie onverdund verkondig nie, nie voor mens eerstehands meer kan verstaan oor sekere aspekte in sy bediening, waar hy met mense saamwerk wat wel 'n oogwimper laat lig. Tot mens nie eerstehands hierdie antwoorde kan verkry nie, moet mens stadig wees om iemand wat God werklik gebruik, te diskrediteer.

Johnny
Apr 28th 2010, 12:56 PM
Hi Johnny,

Hierdie selfde singe het al tot my ook gekom en oor hierdie rede is daar nie een enkele rede hoekom mens bloot alles wat 'Christelik' gegeur is, vir soetkoek moet opeet nie. Ons moet almal 'true Bereans' wees en mens moet maar skepties staan, om dit wel te kan wees, mens moet net nie sinies raak nie, want daar is 'n verskil tussen sinies wees en skepties wees. Daar is verseker dinge rondom Angus Buchan wat ek nie verstaan nie en dit lyk van buite verdag, maar aan die anderkant sien mens daadwerklik verskille in mense se lewens en ek sal graag getuienisse wil plaas, van 'n paar mense wat direk weens Angus Buchan se bediening, kragtige instrumente in God se hand geraak het.

Nie een van hierdie manne aanbid Angus nie en ekself gaan geen kwaad spreek teen 'n man wat werklik die evangelie onverdund verkondig nie, nie voor mens eerstehands meer kan verstaan oor sekere aspekte in sy bediening, waar hy met mense saamwerk wat wel 'n oogwimper laat lig. Tot mens nie eerstehands hierdie antwoorde kan verkry nie, moet mens stadig wees om iemand wat God werklik gebruik, te diskrediteer.

CFJ, ek stem 100% saam dat daar mense is wat werklik tot bekering kom. Soos ek aan die einde van Deel 2 se dat ek niemand wil aanval nie. Ek ondersoek maar net. Ek wonder hoeveel mense op die forum, dan praat ek nie eers van die miljoene daar buite nie, weet van die dinge wat ek hier geplaas het? Ek vra maar net die vrae.

Soos my ma altyd gese het: "My kind.....jy word geken aan jou vriende".

mari
Apr 28th 2010, 02:02 PM
:B Johnny ....

kan ons jou dan nou George toe nooi en sal jy self 'n byeenkoms hou wat soortgelyke rillings in satan se geledere veroorsaak .... en soortgelyke vrugte in die Christen gemeenskap hier bewerkstellig op grond van WOORD en nie menslike lering nie ? ...

( 'askies, maar ek raak nou moeg vir hierdie vingerwysery ....... )

met Christenne soos die wat hierdie websites opstel, met die doel om ander af te breek ......... het satan nie atieiste nodig nie ..........

:giveup: .... m

CFJ
Apr 29th 2010, 06:09 AM
Alhoewel ek persoonlik glo dat van hierdie dinge in die draad nie ongegrond is nie, bekommer dit mens dat hier soveel negatiewe publisiteit aan die MMC kongresse en Angus Buchan spesifiek gegee word en dit is nie ons doel om af te breek nie en tog glo ek dat 'n draad soos hierdie in die regte perspektief, balans kan gee aan die feit dat mens altyd ondersoekend moet bly, oor die wese van die waarheid. Daar sal uiteraard negatiewe dinge hieraan gekoppel kan word en mens wil dit nie negeer nie, maar sonder die geringste twyfel, kan ek uit myself getuig dat daar werklik ongelooflike positiewe dinge uitgevloei het en derhalwe wil mens vir eers nie vęrder enige afbreek hieraan doen nie en word hierdie draad eers gesluit.