PDA

View Full Version : ...soos een van Ons....Ta-An
May 20th 2010, 10:21 AM
Gen 3:22 (http://bibledatabase.org/cgi-bin/bib_search/bible.cgi?BIBLE=1&BOOK=1&CHAP=3&SEARCH=jesus%20king%20lord&Read=Read&FIRST=OK&HV=22) Toe s die HERE God: Nou het die mens geword soos een van Ons deur goed en kwaad te ken. As hy nou maar nie sy hand uitsteek en ook van die boom van die lewe neem en eet en lewe in ewigheid nie

Wat s God hier??

Eerstens dat God meervoud is in Eenheid
Tweedens.... soos wie van die "Ons" het die mens geword?? :hmm:
Hy is ook die draer van : "deur goed en kwaad te ken"


Ek dink tog die klem val op "een" van Ons, anders sou dit net moes lees "... soos Ons", sonder die woord 'een'.... soos watter een van God het die mens geword??

Johnny
May 20th 2010, 12:14 PM
Gen 3:22 (http://bibledatabase.org/cgi-bin/bib_search/bible.cgi?BIBLE=1&BOOK=1&CHAP=3&SEARCH=jesus%20king%20lord&Read=Read&FIRST=OK&HV=22) Toe s die HERE God: Nou het die mens geword soos een van Ons deur goed en kwaad te ken. As hy nou maar nie sy hand uitsteek en ook van die boom van die lewe neem en eet en lewe in ewigheid nie

Wat s God hier??

Eerstens dat God meervoud is in Eenheid
Tweedens.... soos wie van die "Ons" het die mens geword?? :hmm:
Hy is ook die draer van : "deur goed en kwaad te ken"


Ek dink tog die klem val op "een" van Ons, anders sou dit net moes lees "... soos Ons", sonder die woord 'een'.... soos watter een van God het die mens geword??


Gen 3:22 Behold, the man is become as one of us, to know good and evil - See what he has got, what advantages, by eating forbidden fruit! This is said to humble them, and to bring them to a sense of their sin and folly, that seeing themselves thus wretchedly deceived by following the devil's counsel, they might henceforth pursue the happiness God offers, in the way he prescribes.

Behold, the man is become as one of us to know good and evil.
We are now prepared to understand the nature of the two trees which were in the midst of the garden. The tree of the knowledge of good and evil effected a change, not in the physical constitution of man, but in his mental experience - in his knowledge of good and evil.

Paul Pienaar
May 20th 2010, 03:11 PM
Ek moet dalk nie, maar as ek nog 'n kinkel mag ingooi, het julle
al gesien hoe party vertalings van "is become" gebruik maak, teenoor
"has become" en "het...geword"?

So asof daar die moontlikheid bestaan dat dit 'n proses in wording is,
i.p.v. 'n gebeurtenis wat reeds plaasgevind en geeindig het.

Ta-An
May 20th 2010, 04:04 PM
Ek moet dalk nie, maar as ek nog 'n kinkel mag ingooi, het julle
al gesien hoe party vertalings van "is become" gebruik maak, teenoor
"has become" en "het...geword"?

So asof daar die moontlikheid bestaan dat dit 'n proses in wording is,
i.p.v. 'n gebeurtenis wat reeds plaasgevind en geeindig het.
Paul, "is become" klink vir my baie soos asof die mens die volheid/volmaaktheid van die dimensie van konflik tussen goed en kwaad bemeester het... en nou die verantwooredlikheid van die posisie sal moet dra.
"is become" iets wat klaar gebeur het en nou nagevolge het...

Dit laat my nou sommer dink aan die Skrif wat s : Joshua 24:15 Maar as dit verkeerd is in julle o om die HERE te dien, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien: f die gode wat julle vaders daar oorkant die Eufraat gedien het, f die gode van die Amoriete in wie se land julle woon; maar ek en my huis, ons sal die HERE dien.

Die mens het 'n keuse gemaak, en nou sal die mens die volle verantwoordelikheid daarvan moet dra....dus swak keuses wat tot die sonde/dood lei, die mens maar self daardie skuld sal moet dra.... agv die verkeerde keuse van ongehoorsaamheid aan God.

Volgens Gen 3:15 sien ons dat God voorsiening vir rekonsiliasie maak.... deur Christus.....

Nou is my vraag??
Is die verwysing in Gen3:22 na Christus?
1 Thim 2:5 Want daar is een God en een Middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus,

Ta-An
May 20th 2010, 04:11 PM
Kan Skrif soos : "mede-erfgename" Romeine 8:17 en as ons kinders is, dan ook erfgename, erfgename van God en mede erfgename van Christus, as ons naamlik saam met Hom ly, sodat ons ook saam met Hom verheerlik kan word.
hiermee verband hou??

Paul Pienaar
May 21st 2010, 03:03 AM
Hallo Ta-an,

Ek't lank gelede gelees oor die onderwerp, en kan nie die
detail nou meer onthou nie, spesifiek nie die term van die
Hebreeuse 'tense' (Afr?) wat gebruik word vir 'n gebeurtenis
wat strek vanuit die verlede, in die huidige steeds is, en deurloop
tot in die toekomstige nie. Soos ek verstaan het dit betrekking
juis op hierdie teks.

My verstaan is dat hierdie lewe ons 'n ervaring van goed en kwaad
gee. Mens kan seker s ons leer die verskil van die goeie en die
kwade. Soos jy noem, "en nou die verantwooredlikheid van die posisie sal moet dra".
Ek dink net dat elke dag vir ons nuwe verantwoordelikhede bring
soos ons ons keuses uit oefen, gelei deur die Gees, al dan nie - in
ons proses van verlossing deur Christus en die oorkoming van sondes/
sondige aard. Jou aanhaling van Joshua 24:15 dink ek is heel gepas
en sluit heeltemal aan by hierdie onderwerp.

Jy skryf, "dat God voorsiening vir rekonsiliasie maak.... deur Christus....."
Kyk na die volgende minder bekende verse:
1Pe 1:19 maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van n lam sonder gebrek en vlekkeloos,
1Pe 1:20 wat wel vooruit geken is voor die grondlegging van die wreld, maar in hierdie laaste tye geopenbaar is om julle ontwil,
1Pe 1:21 julle wat deur Hom glo in God wat Hom uit die dode opgewek en Hom heerlikheid gegee het, sodat julle geloof en hoop op God kan wees.
Dit lyk of die verse ondersteun wat jy geskryf het, dat Christus
reeds voor die grondlegging van die wreld/skepping 'geken' is.
Lyk dit nie vir jou of dit s dat God geweet het Sy seun, Christus,
sou nodig gewees het vir die komende skepping se sonde probleem
nie?

So ek kan sien hoekom Gen 3:22 na Christus sal wys hier.
Ek dink dit dui juis op Christus, soos wat 1Pet 1 ondersteun.

Maar die vraag gaan eintlik oor die "Ons" in die vers. Menende, wie
is die ander een of meer.
Ons weet Christus is vanaf Sy Vader af. Kyk na die volgende twee
verse:
Joh 14:12 Voorwaar, voorwaar Ek s vir julle, wie in My glodie werke wat Ek doen, sal hy ook doen; en hy sal groter werke doen as dit, omdat Ek na my Vader gaan.
Joh 14:28 Julle het gehoor dat Ek aan julle ges het: Ek gaan weg en Ek kom weer na julle toe. As julle My liefgehad het, sou julle bly wees dat Ek ges het: Ek gaan na my Vader, omdat my Vader groter is as Ek.

Vanaf boonste verse lei ek af dat Christus terug gaan na Sy Vader. As Hy
terug gaan, beteken dit mos dan ook dat Hy vanaf Sy Vader moes gekom het
vroer. Dit maak dus vir my sin om te verstaan dat die "ons" van
Gen 3:22 verwys na Christus en die Vader.

Hoe dink jy daaroor?

Ta-An
May 22nd 2010, 08:16 AM
eerste hoofstuk van Efesiers, en die verhaal oor Josef en sy broers en vader duik ook hier op vir my...