PDA

View Full Version : BELANGRIK Is Israel deel van jou gebeds kalender?Johnny
May 21st 2010, 06:51 AM
DEEL 1


Ons leef in die laaste dae. Die Midde-Ooste is besig om 'n kookpot te word. Ek wil vra dat die wat so gelei voel om in te tree vir Israel in gebed dat julle dit sal doen. Ek plaas 'n artikel van Zeta wat in Jerusalem werksaam is. Julle kan haar e-pos as julle wil....natuurlik met positiewe kommetaar, want sy het ook gebed nodig vir die werk wat sy vir die Here dar doen. (Johnny)


"Ter wille van Sion sal Ek nie swyg nie en ter wille van Jerusalem nie stil bly nie.." Jesaja 62:1


Waarom ondersteun ons Israel?


Deur Zetta Visser (E-pos adres (betshalomzv@gmail.com))

Ons leef in 'n tyd waarin profetiese Skrifte byna daagliks vervul word. Dit kon van geen ander eeu ges word nie. Die moderne staat Israel is in die huidige geslag se leeftyd gebore; daar is 'n magtige uitstorting van die Heilige Gees oor die hele wreld en die nasies staan in 'n patroon wat duisende jare gelede al in die Bybel voorspel is, teenoor mekaar. Ons leef voorwaar in die mees kritieke tyd wat daar nog ooit in die geskiedenis van die mensdom was.

Israel se roeping, verstrooing en herstel :
Die groot teken dat ons in die eindtyd is, is die herstel van Israel in hulle eie land in 1948. Jerusalem is in 1967 deur moderne Israel van Jordaniese beheer bevry en in 1980 tot die ewige en onverdeelbare hoofstad van Israel verklaar. Toe het die stad vir die eerste keer weer die status verkry wat dit voor die Babiloniese ballingskap gehad het, naamlik die hoofstad van ‘n onafhanklike volk van Israel, wat nie onder die beheer van enige wreldmoondheid is nie. Die ster van Dawid het oor die stad gewapper om die sekere boodskap te verkondig dat die tyd van God se groot eindtydse handelinge met Israel en die nasies in hierdie geslag sal aanbreek. (Matt 24:32-35).
Die volk Israel is van groot betekenis omdat die woorde van God aan hulle toevertrou is (Rom 3:1-2). Ons het alle rede om ernstig tot Vader vir die vedere herstel van Israel te bid. Hierdie volk is wel in ‘n gevorderde stadium van fisiese herstel, maar hulle is geestelik nog dood. Vandag is daar wel al baie Messiaanse Jode in Israel wat Jesus (Y’shua in Hebreeus) as die Messias aangeneem het, maar hulle is steeds in die minderheid. Messiaanse Jode word ook baie keer deur hul families verwerp en daarom moet ons ook vir hulle bid.
Abba Vader het aan Esegil, ‘n profeet van Israel tydens die Babiloniese ballingskap getoon dat Hy Israel in die eindtyd na hulle land sal terugbring om hulle ook geestelik te laat herleef (Eseg. 36:22-28). God het belowe om Israel te herstel – God het ook belowe om die Jode terug te bring na hulle beloofde land. (Eseg 39:27-28). Vandag is daar al oor die 6 miljoen Jode in Israel en steeds is hulle besig om vanaf reg oor die wreld terug te emmigreer na Israel. God is besig om sy volk terug te neem na hulle huis – na Israel toe!
Bid vir die geestelike ontwaking van Israel. Hulle verwerp (meederheid van die Jode) steeds die Messias en daarom wag die komende verdrukking ook vir Israel. Hierdie volk moet eers geestelik lewend gemaak en met die Messias versoen word voordat Jesus/Y’shua die troon van Dawid sal herstel en uit Jerusalem oor die hele wreld sal regeer. Israel se herstel gaan tot sen wees vir die hele wreld – ons moet Vader herinner aan die beloftes in Sy Woord (Jesaja 62:6-7).
Koning Dawid, wat Jerusalem 3000 jaar gelede verower en tot hoofstad van Israel verklaar het, het ges “Bid om die vrede van Jerusalem, mag hulle wat jou liefhet, rustig lewe” Ps 122:6. Jesaja bevestig ook die belofte van die Messias wat vir ewig van die troon van Dawid sal regeer (Jes 9:5-6).
Ons is op die drumpel van ‘n direkte ingryping van Vader in die lotgevalle van Israel en die nasies. Ons het meer as enige rede nodig om by die Heilige van Israel vir die geestelike herstel van hierdie volk in te tree. Die Woord s duidelik dat daar 'n tyd gaan kom wanneer God se handelinge met die nasies afgehandel sal wees. Wanneer die tyd van die Nasies vervul sal wees. (Luk. 21:24).

Dit is ook vandag baie duidelik dat God die ware gelowiges daartoe roep om hom opnuut met die Jood te identifiseer. Die profesie wat handel oor die roeping, verstrooiing en herstel van Israel, vorm 'n deurlopende tema. Dit strek vanaf die eerste, onvoorwaardelike beloftes aan Abraham, tot by die Messias se ryk wat met die wederkoms van Jesus/Y’shua tot stand sal kom.

Anti-Semitisme:

God se beloftes en waarskuwings aan hierdie volk is deur die eeue heen letterlik vervul. Daarom mag ons nie 'n streep deur Israel se geskiedenis trek nie. Elke Christen moet deeglike selfondersoek doen. Hy moet besluit of hy nie ook deur die gees van Jodehaat of anti-Semitisme bei'nvloed word nie. Want dan sal hy beslis, bewustelik of onbewustelik, probeer om die vervulling van God se plan met Israel teen te werk.

Die Jode moes egter deur die eeue baie lyding deurmaak soos onder andere tydens die agt kruistogte wat van die elfde tot die dertiende eeue af na die Heilige Land gerel is. Die kruisvaarders het van Engeland, Frankryk, Duitsland en Rome af gereis en op hulle pad net soveel Jode as wat hulle kon, vermoor, vermink en besteel. Ook tydens die "swart dood" wat van Asie af soos 'n veldbrand na Europa versprei het het hulle lyding ervaar. Gerugte word versprei dat die Jode daarvoor verantwoordelik was en Jode is dwarsdeur Europa gevang, gemartel en vermoor. Alle lasterlike dinge wat van die Jode ges is en word, sal deur die almagtige God geoordeel word. Want Hy het duidelik ges: "Ek sal. . . hom vervloek wat jou vervloek" (Gen. 12:3).
Die donkerste uur in Israel se geskiedenis, naamlik die tyd toe ses-miljoen Jode deur die Nazi's vermoor is, is gekenmerk deur die feit dat die kerk niks gedoen het om dit te verhoed nie. Die meeste Christene het eenvoudig stil gebly en feitlik elke land in die wreld het sy deure vir die Joodse vlugtelinge uit Europa gesluit. En daar is hulle op die mees onmenslike maniere moontlik gemartel en doodgemaak.
Die verhaal van Israel gaan egter eindig op 'n wonderlike oorwinning wanneer die Messias kom. Hy het reeds 2 000 jaar gelede ges dat Hy weer sal kom om die volke van die wreld te oordeel. Dan sal Hy die volke oordeel aan die hand van die wyse waarop hulle teenoor sy broers, dit is die Jode, opgetree het. Die verwerping en vervolging van Israel is deel van ‘n duiwels-genspireerde proses van die verwerping van die God van Israel, wat die God van die Bybel is.
Israel is die teiken van anti-semitisme (Jodehaat) en wreldwyd is hierdie haat besig om teen ‘n geweldige spoed toe te neem. Pogings word aangewend om hierdie volk se belange op alle lewensterreine te ondermyn, hulle ‘n slegte naam te gee en sodoende die swart skaap van die internasionale gemeenskap te maak. Die huidige geskil oor die land is nie werklik grondgebied nie maar die wortel is haat. Agter hierdie veldtog is Satan. Hy weet dat die herstel van Israel in die laaste geslag voor die koms van die Messias plaasvind. Hy probeer dus om hulle terugkeer na die Beloofde Land ongedaan te maak, hulle as volk te vernietig en hulle land aan Islamitiese afgodsdienaars oor te lewer. Satan is veral oor die beheer van Jerusalem begaan. Alle pogings word aangewend om di stad van die Jode te vervreem omdat dit die stad is waarheen die Messias gaan terugkeer en regeer.
Die rede hoekom Satan die Joodse volk soveel haat, is omdat hulle God se waarheidsliefde weerspiel – en die werklikheid van God word bewys deur die wyse waarop Hy Sy beloftes teenoor hulle gehou het, asook al Sy Profesie teenoor hierdie nasie. Dit spreek van Sy groot genade, Sy standvastige, onvoorwaardelike liefde en Sy getrouheid, al het hulle dit nie verdien nie.

Sen en Troos:

Christen-gelowiges moet Israel as ‘n volk erken met wie God ‘n verbond gesluit het en hulle ook aktief ondersteun. Om oor onsself die sen van God te verseker, moet ons Israel sen. Ons moenie haastig wees om Israel te verdoem omdat hulle Jesus/Y’shua verwerp en gekruisig het nie. Dit was wl ‘n daad van ongeloof aan hulle kant, maar dit was deel van God se raadsplan vir die redding van sondaars in die hele wreld. Sonder die dood van Jesus/Y’shua sou jy en ek nooit Christene kon word nie, daarom hou Israel se struikeling en wandade tg vir ons ‘n groot sen in – Rom 11:11-12.
Omdat Israel vir Jesus/Y’shua verwerp en gekruisig het, het die saligheid tot ons, die nie-Joodse volke, gekom. Israel is in sy gevalle toestand dus ‘n bron van sen vir ons! Ons is baie aan Israel verskuldig - ons moet hulle jaloers maak op die wyse waarop ons die God van Abraham, Isak en Jakob deur die Messias, Jesus/Y’shua, dien.
Om iemand te sen beteken om God se guns oor hom af te smeek. Om dit ten opsigte van Israel te doen, beteken dat die Here jou k in guns sal aansien. En om iemand te vervloek beteken om hom te verdoem en die wens uit te spreek dat rampe en ongelukke hom sal tref. Wil jy die sen van die Here in jou lewe geniet? Dien Hom dan met jou hele hart en sen sy volk Israel! “Ek sal sen diegene wat jou sen, en hom vervloek wat jou vervloek; en in jou sal al die geslagte van die aarde gesen word” (Gen. 12:3).
Israel moet vertroos en bemoedig word, sodat hulle kan ervaar dat hulle vriende het wat te midde van al die aanvegtinge en vyandigheid by hulle staan. “Troos, troos my volk, s julle God. Spreek na die hart van Jerusalem, en roep haar toe dat haar stryd verby is, dat haar skuld betaal is” (Jes. 40:1-2).
Ons moet Israel sen en vertroos deur:
- ondersteuning te gee aan Israel en hulle te erken as God se volk
- jodehaat te te staan en te weerl en by Israel te staan maak nie saak wat die wreld s nie
- finansile en materile steun te lewer waar nodig (Rom 15:25-27)
- deur te bid vir hierdie land en volk -die kern van enige hulp-program vir Israel is gebedsondersteuning:
Gelowiges moet handevat met die Jode en saam met hulle staan. Deur die optrede van ware wedergebore gelowiges, sien die Joodse volk die Messias raak. Ons het ‘n geweldige groot taak om uit voer. Ons moet die Messias se Lig aan die Joodse volk uitdra. Ironies was dit die teenoorgestelde wat die kerk deur al die eeue uitgedra het. Dis tyd dat gelowiges uitreik na die Joodse volk in liefde en bowenal met Jesus/Y’shua se Lig wat deur hulle na die Joodse volk sal skyn.

Gelowiges het ‘n plig teenoor Israel. Reik jy ook ‘n helpende hand na ‘n volk in sy nood? Daar is baie organisasies wat hulp verleen in Israel maar sonder die steun en finansiele hulp van mede-gelowige christene kan hulle nie die Jode volkome bystaan nie.

Moet nooit Israel se bestaansreg in twyfel trek nie, maar gee erkenning aan hulle as die volk deur wie die Woord van God tot die hele wreld gekom het. “Wat is dan die voordeel van die Jood? Of wat is die nut van die besnydenis? Groot, in alle opsigte: ten eerste tog seker dat aan hulle die woorde van God toevertrou is. Want wat maak dit as sommige ontrou geword het? Sal hulle ontrou miskien die getrouheid van God vernietig? Nee, stellig nie!” (Rom. 3:1-4).
Moet nie die Joodse oorsprong van die Christelike geloof vergeet nie. “Want as hulle verwerping die versoening van die wreld is, wat sal hulle aanneming anders wees as lewe uit die dode? En as die eerstelinge heilig is, dan die deeg ook; en as die wortel heilig is, dan die takke ook. En as sommige van die takke afgebreek is, en jy wat ‘n wilde olyfboom was, onder hulle ingent is en deel gekry het aan die wortel en die vettigheid van die olyfboom, moet dan nie teen die takke roem nie; en as jy roem – dit is nie jy wat die wortel dra nie, maar die wortel vir jou” (Rom. 11:15-18).

Jesus/Y’shua ‘n Jood:

Daar is ‘n paar dinge omtrent die Jode wat ‘n mens nooit uit die oog moet verloor nie.
Dit is ‘n volk wat deur God gekies is om sy saligheidsplan aan die wreld te openbaar. Romeine 9:5 s dat die Messias na die vlees uit Israel kom. Romeine 3:2 s dat die woorde van God aan hulle toevertrou is, en voeg by dat selfs al het sommige van hulle ontrou geword, bly hulle nog steeds die volk van God. Daar sal altyd ‘n gelowige oorblyfsel wees. In Johannes 4:22 s Jesus dat die saligheid uit die Jode is. Sagaria 2:8 s dat Israel God se oogappel is. By die wederkoms sal die hele oorblyfsel van Israel volgens Sagaria 13:9 die Messias aanneem. In die Millennium sal Israel ‘n voorbeeld vir die hele wreld wees oor hoe die Here gedien moet word, en die nasies sal hierdie rol met dankbaarheid erken (Jer. 31:34; Sag. 8:22-23).
Die Bybel is ‘n Joodse boek, geskryf meestal deur Jode en grootendeels vir Jode. Die Nuwe Testament was ook meestal geskryf deur Jode, vir Jode sowel as vir Nie-Jode. Y’shua die Messias, is as Jood gebore in ‘n Joodse familie in ‘n Joodse omgewing nl. Betlehem. Wat opgegroei het tussen Jode in Nasaret en voldoen het aan alle Joodse gebruike. Wat ‘n gebedsdoek (Tallit) gedra het soos alle Joodse mans, wat aanbid en lering gegee het in die sinagoges en tempel van Jode. Sy aardse bediening was meestal gerig op Jode veral in Galilea. Hy sterf as Koning van die Jode en staan op uit ‘n graf in ‘n Joodse stad, Jerusalem – alles in die land Israel wat Abba Vader aan die Joodse mense gegee het. Y’shua se 12 dissipels was almal Jode. Dit was Jode wat die evangelie na die Nie-Jode (ek en jy) gebring het. Paulus was ‘n Jood alhoewel hy die evangelie na die Nie-Jode versprei het. Dis Jode wat vir ons die Woord gegee het omdat Vader hierdie volk vir hierdie taak gekies het.

Johnny
May 21st 2010, 06:52 AM
DEEL 2

Hoe kan ons dan s dat ons Jesus/Y’shua liefhet, maar die Jode haat?

Israel is God se droom en ons is geroep om deel van Sy span te wees. God se profetiese horlosie is gestel op Jerusalem tyd. En die spotlig van die hemel is steeds op die Joodse volk. Dit het alles begin met hulle en sal alles ook eindig met hulle. God se plan is vir ewig! As gelowiges kan ons nie meer ons verantwoordelikheid teenoor Israel verwaarloos nie. Ons moet saam staan met die huis van Israel.

Jerusalem is Vader se Stad:

Jerusalem is die enigste stad ter wreld wat God ons voor beveel het om voor te bid. Hy het ook ‘n sen beveel op die wat vir Jerusalem sal bid. Psalm 122:6. Ons moet bid vir die mense van Jerusalem. Hierdie stad is die hoofstad van die wreld waar ook die meeste konflik tans plaasvind. “Bid om die vrede van Jerusalem; mag hulle wat jou liefhet, rustig lewe!” (Ps. 122:6; vgl. ook Jes. 62:6-7).

Die oorlewing van die Joodse volk deur al die eeue heen ten spyte van die wreedste vervolging ooit, is ‘n vervulling van Bybelse profesie. Die feit dat die Joodse volk bestaan is ‘n wonderwerk van God. Die feit dat die land Israel weer aan die Jode behoort en dat hulle weer terugkeer van regoor die wreld waar hulle verstrooi was tussen die nasies deur baie eeue, is ‘n wonderwerk van God. Esegiel 36:24 – “En Ek sal julle uit die nasies gaan haal en julle uit al die lande bymekaar laat kom, en Ek sal julle in jul land bring”

Regdeur die Bybel het God sy Ewige beloftes aan die mense van Israel gemaak en dat Hy dit sal vervul. Israel is God se oogappel en om ons o vir Israel se noodkrete te sluit is om ‘n vinger in God se oog te steek. Of jy ondersteun Israel, of jy is teen Israel. As gelowiges ondersteun ons Israel omdat God hulle ondersteun en omdat Sy Woord hulle ondersteun. Die Bybel begin en eindig met Israel. Israel se bestaan demonstreer die getrouheid van Vader.

God is opsoek na ware gelowiges en intersessors wat bereid sal wees om in hierdie tyd wat ons tans leef, as wagte op Jerusalem se mure hulle plek te kan in-neem, en ernstig vir hierdie stad, volk en land te kan begin bid! God se o deurloop die aarde en soek na mede-werkers wat sal luister na Sy stem, en sal deel in die passie wat Hy vir Israel het. God sal intersessors oprig wat profeties sal bid vir die vervulling van God se Woord. Hierdie wagte sal sien wat Vader sien! Abba Vader het Israel ontsettend lief!!

Hoekom moet gelowiges vir Israel ondersteun? - Omdat Abba Vader dit doen!! Omdat die saligheid uit die Jode is (Joh 4:22) – omdat sen, voorspoed en welvaart na nie-Jode kom (Gen 12:3, Ps 122:6, Gen 30:27) – omdat goddelike genesing vir nie-Jode ook bedoel is (Lukas 7:1-5) – Nie-Jode wat die wilde olyftak is, is inge-ent op die mak olyfboom wat Israel is (Rom 11).

Ons moet verstaan dat baie wat God gaan doen op aarde tussen nou en die Messias se wederkoms, gaan gedoen word deur en in Israel.

A love for Israel is the standing testimony of a believer whose ears are circumcised praying:

"Lord, I read what you have told me through Your Word, as well as through others who teach by Your anointing and through the inward witness of Your Holy Spirit, that You are faithful to your promises for all eternity. Because You Lord are faithful to Israel, I also know that You will never leave me or forsake me, either. Lord, I stand with Israel, to pray and intercede for her because she walks without the knowledge of her Messiah Jesus and her recognition of Him will be "life from the dead," and because You stand with Israel. You are her sword and shield Psalms. 84:11; 89:18; 115:9 and mine also, because we are grafted together Romans 11: 17-24. I seek to be a blessing to Israel, not to replace or slander her, and I know You will bless me for it Genesis 12:3. Thank You for revealing this mystery to me "lest I be wise in my own conceits" Romans 11:2.

In Jesus’ (Y’shua’s) Name, Amen."

David2
May 23rd 2010, 08:23 AM
Johnny
Ek verstaan nie hierdie benaming nie: Jesus/Y’shua Is dit die bedoeling van die artikel dat ons die Jode nou so lief moet h dat ons ook 'n Hebreeuse vertaling van Jesus se naam, wat nrens in die Bybel vir Jesus gebruik word nie en dus onbybels is, nou moet begin gebruik? Dit maak nie sin nie.

Ek stem in groot mate saam met die strekking van die artikel, veral as dit gesien word as 'n voorspelling vir die volgende bedeling. Nadat die kerk weggeneem is, sal die vervalle hut van David weer opgerig word. Maar nou, tydens die bedeling van die kerk, twyfel ek werklik of Israel die oogappel van God is. Israel is nou nog afgekap. Hulle is nou nog verstrooi as gevolg van hulle ongeloof. Dit is nou nog die tyd van die nasies. Ons leef nou nog in die tyd waar die verlossingsboodskap na al die nasies sonder enige onderskeid uitgedra moet word. Ons bid ook nou vir die verlossing en bekering van alle ongelowiges, nie net Jode nie en ook nie Jode in die besonder nie. Nou is dit die dag van heil (2Kor. 6:2) vir alle nasies! Israel is nou nog van God geskei, "lo-ami", soos Hosea dit noem. Die Joodse voorrang wat voor Paulus se tyd gegeld het en na die wegraping weer sal geld, is nie nou van toepassing nie. Nou bid ons vir alle nasies sonder enige onderskeid (ook vir Jode).

Maar, soos ges, hier is 'n paar goed in die artikel wat nog sin maak.
"Die rede hoekom Satan die Joodse volk soveel haat, is omdat hulle God se waarheidsliefde weerspiel – en die werklikheid van God word bewys deur die wyse waarop Hy Sy beloftes teenoor hulle gehou het, asook al Sy Profesie teenoor hierdie nasie. Dit spreek van Sy groot genade, Sy standvastige, onvoorwaardelike liefde en Sy getrouheid, al het hulle dit nie verdien nie."

God se Naam was in die ou bedeling verbind met die naam van Israel. Maar vandag is dit nie die geval nie. Die huwelik tussen God en Israel bestaan vandag nie. Tog is dit so dat in die o van die wreld, God se naam deur die laaste 2000 jaar erg skade gely het as gevolg van Israel se val, verharding, verstrooiing en hulle ongeloof. Die wreld weet dat Israel altyd "die volk van die Bybel" was. God het sy Naam aan hulle verbind en daarom haat die Satan die Jode ook met 'n passie en probeer om hulle van die aardbol af te verdelg. Maar God gaan sy heilige Naam nie vir altyd laat ontheilig nie. Die tye van die nasies sal verbygaan (met die wegraping) en dan sal Israel herstel word en die Naam van die Here voor die o van die nasies daarmee saam.

David2
May 23rd 2010, 08:50 AM
Hoekom moet gelowiges vir Israel ondersteun? - Omdat Abba Vader dit doen!! Omdat die saligheid uit die Jode is (Joh 4:22) – omdat sen, voorspoed en welvaart na nie-Jode kom (Gen 12:3, Ps 122:6, Gen 30:27) – omdat goddelike genesing vir nie-Jode ook bedoel is (Lukas 7:1-5) – Nie-Jode wat die wilde olyftak is, is inge-ent op die mak olyfboom wat Israel is (Rom 11).Ek het nie te veel probleme met hierdie stelling nie, behalwe dat ek die tye van die werkwoorde hier en daar sal wil verander. Bv. so: Hoekom moet gelowiges nou vir Israel bid? - Omdat Abba Vader dit doen!! Omdat die saligheid uit die Jode was en weer sal wees (Joh 4:22) – omdat sen, voorspoed en welvaart na nie-Jode kom (Gen 12:3, Ps 122:6, Gen 30:27) – omdat goddelike genesing vir nie-Jode ook bedoel is (Lukas 7:1-5) – Nie-Jode wat die wilde olyftak is, is inge-ent op die mak olyfboom wat Israel is (Rom 11).

Dit is inderdaad waar dat groot seninge nou na die nie-Jode uitgaan juis op grond van die feit dat die Jood afgekap is. Dit is die duidelike strekking van Rom. 11. Daarom kan ons maar gerus met deernis en ontferming kyk na die Jood in hulle huidige beproewing en hulle toekomstige groot beproewing in die verdrukking. Kom ons bid vir hulle en bid veral dat daar nou soveel as moontlik van hulle soos brandhout uit die vuur geruk sal word, dat hulle Jesus as Here en verlosser sal aanneem, uit die laer van Israel sal uitgaan (Hebr. 13:12,13) en by die kerk, die liggaam van Christus sal aansluit. Dit is dus wat ondersteuning van Israel en gebed vir Israel vir my betreken.

Maar of ek nou vir die vrede van Jerusalem as stad moet bid, dink ek nie is moontlik nie. Jerusalen is nie nou die geestelike hoofstad van die wreld soos wat dit was toe die opdrag in die Woord opgeteken is nie en hy sal dit ook nie wees tot na die groot verdrukking nie. As ek nou vir die vrede van Jerusalem moet bid, dan kan ek dit alleen doen in profetiese sin, nl. dat die tyd tog gou moet aanbreek wanneer Jerusalem weer die troon van God op aarde sal wees (die 1000 jarige vrederyk).

Maar om vandag vir vrede in Jerusalem te bid en dat Israel die oorwinning moet behaal oor hulle vyande ens. is nie vir ons om oor te besluit nie. Israel staan nog steeds onder God se oordeel (hulle is afgekap en verstrooi vanwee hulle ongeloof). Wat ookal in die tyd van verstrooiing met hulle bebeur en watter rampe hulle ookal tref, is deur God bepaal en Hy sal dit beindig op die regte tyd. Israel se groot bekering gaan juis plaasvind wanneer die laaste paar van hulle wat gaan oorbly, totale uitwissing in die gesig gaan staar (Sag. 13:7-9). Om nou, voordat hulle nog gered is, te bid vir vrede en dat Jerusaslem weer sommer nou die stad van vrede moet word, gaan nie werk nie. Dit is nie wat God voorspel het nie. Bid liewer vir hulle redding as indidvidue, nou, voor die verdrukking net soos ons vir almal se redding bid.

Johnny
May 24th 2010, 06:52 AM
Ek verstaan nie hierdie benaming nie: Jesus/Yshua Is dit die bedoeling van die artikel dat ons die Jode nou so lief moet h dat ons ook 'n Hebreeuse vertaling van Jesus se naam, wat nrens in die Bybel vir Jesus gebruik word nie en dus onbybels is, nou moet begin gebruik? Dit maak nie sin nie

G2424
Ἰησοῦς
Iēsous
ee-ay-sooce'
Of Hebrew origin [H3091]; Jesus (that is, Jehoshua), the name of our Lord and two (three) other Israelites: - Jesus.

David2
May 25th 2010, 04:14 AM
Johnny
Dit mag so wees dat die Naam van ons Here 'n Hebreeuse oorsprong het, maar dit is nooit in die Bybel so in sy Hebreeuse vorm gebruik nie en is daarom onbybels en ontoelaatbaar om die Naam van ons Here te gaan verander in iets wat Bybelvreemd is. Die motief om Jesus se Naam in Hebreeus uit te spreek gaan saam met 'n poging om Ou Testamentiese name en gebruike in die NT in te voer. Dit is totaal teenproduktief en in wese 'n kompromie wat met die evangelie aangegaan word. Dit was presies die groot stryd wat die apostel gehad het om veral in Galasirs en in Kolossense die Christelike geloof suiwer te hou en dit vry te maak van enige Joodse oorbyfsels wat daaraan kleef.

2:20 As julle dan saam met Christus die eerste beginsels van die wreld afgesterf het, waarom is julle, asof julle nog in die wreld lewe, onderworpe aan insettinge

2:21 soos: raak nie, smaak nie, roer nie aan nie? --

2:22 almal dinge wat deur die gebruik bestem is om te vergaan--volgens die gebooie en leringe van mense,

Johnny
May 25th 2010, 10:50 AM
Johnny
Dit mag so wees dat die Naam van ons Here 'n Hebreeuse oorsprong het, maar dit is nooit in die Bybel so in sy Hebreeuse vorm gebruik nie en is daarom onbybels en ontoelaatbaar om die Naam van ons Here te gaan verander in iets wat Bybelvreemd is. Die motief om Jesus se Naam in Hebreeus uit te spreek gaan saam met 'n poging om Ou Testamentiese name en gebruike in die NT in te voer. Dit is totaal teenproduktief en in wese 'n kompromie wat met die evangelie aangegaan word. Dit was presies die groot stryd wat die apostel gehad het om veral in Galasirs en in Kolossense die Christelike geloof suiwer te hou en dit vry te maak van enige Joodse oorbyfsels wat daaraan kleef.

2:20 As julle dan saam met Christus die eerste beginsels van die wreld afgesterf het, waarom is julle, asof julle nog in die wreld lewe, onderworpe aan insettinge

2:21 soos: raak nie, smaak nie, roer nie aan nie? --

2:22 almal dinge wat deur die gebruik bestem is om te vergaan--volgens die gebooie en leringe van mense,

Jesus het in Hebreeus lering gegee. Wil jy nou vir my se dat Hy onbybels en ontoelaatbaar opgetree het? Die Nuwe Testament is in Grieks geskryf en ek is oortuig dat Hy nie met almal Grieks gepraat het nie en dat almal Hom nie in Grieks op Sy naam genoem het nie. < KNIP >

Hebreeus WAS ook deel van die Nuwe Testament:

(Joh 5:2) En daar is in Jerusalem by die Skaapspoort ‘n bad met vyf pilaargange wat in Hebreeus Betsda genoem word.
(Joh 19:13) En toe Pilatus hierdie woord hoor, het hy Jesus buitentoe gebring en op die regterstoel gaan sit in die plek wat Plaveisel genoem word, en in Hebreeus Gbbata.
(Joh 19:17) En Hy het sy kruis gedra en uitgegaan na die sogenaamde Hoofskedelplek, in Hebreeus Glgota,
(Joh 19:20) Hierdie opskrif dan het baie van die Jode gelees, omdat die plek waar Jesus gekruisig is, naby die stad was; en dit was geskrywe in Hebreeus en Grieks en Latyn.
(Rev 9:11) En hulle het as koning oor hulle die engel van die afgrond; sy naam in Hebreeus is Abddon, en in Grieks het hy die naam van Apllion.
(Rev 16:16) En hulle het hul versamel op die plek wat in Hebreeus genoem word Armagddon.

Paulus aan die woord:

Act 21:40 En toe hy dit toegelaat het, gaan Paulus op die trappe staan en wink met die hand vir die volk. En nadat daar ‘n groot stilte gekom het, het hy hulle in die Hebreeuse taal toegespreek en ges:
Act 22:1 Broeders en vaders, luister nou na my verdediging teenoor julle!
Act 22:2 En toe hulle hoor dat hy hulle in die Hebreeuse taal toespreek, was hulle nog stiller. En hy s:
Act 22:3 Ek is ‘n Jood, gebore in Tarsus in Cilci, maar opgevoed in hierdie stad aan die voete van Gamlil, streng ooreenkomstig die voorvaderlike wet, ‘n yweraar vir God soos julle almal vandag is.

As ek na vers 2 in blou kyk dan lyk dit vir my of die Hebreeuse taal GESAG gehad het in die Nuwe Testament!

Die Filadelfieer
May 25th 2010, 11:26 AM
Johnny,
Kan jy vir my een plek in die ganse Bybel wys waar die naam "Jesus" in hebreeus geskryf staan ? Net een sal genoeg wees.

David2
May 25th 2010, 12:52 PM
Dankie Fila, dit is wat ek probeer s.

Dan moet Johnny verder daarop let dat Jesus se aardse bediening eerstens gerig was op die volk Israel wat 'n Hebreeuse agtergrond gehad het (hoewel hulle self toe al Aramees gepraat het en nie meer Hebreeus nie. Om dinge dus nou terug te vertaal in Hebreeus, gaan oor, soos genoem, 'n poging om die OT weer in die NT in te dra en dit is totaal onbybels en onaanvaarbaar. Veral aangesien Jesus se naam in die ganse Bybel nooit in Hebreeus voorkom nie.

Let verder daarop dat dit duidelik die plan van die Heilige Gees was om die NT vir ons in 'n algemene wreldtaal (Grieks) te gee, en nie in Hebreeus nie. Die redes is voor die hand liggend. OT instellings het GEEN PLEK in die NT nie, en daarom moes die OT taal ook daarmee saam uit die weg geruim word. Hebreeus is 'n eksklusiewe taal terwyl die Here wat ons vandag dien en die evangelie wat ons aanhang, totaal inklusief is. Niemand is uitgesluit nie. Is dit nie dalk die rede waarom die Heilige Gees die naam van ons Here nooit in Hebreeus laat opteken het nie?

Groete

Johnny
May 25th 2010, 01:07 PM
Jesus was 'n Jood.......'n VOLBLOED JOOD! :pp Dink julle Sy naam is nie Hebreeus nie? Was Hy miskien 'n Griek? :rofl: Dit is God se taal....Sy volk se taal......en ook Sy Seun se taal! Jammer ek kan julle nie infraksie gee vir "insulting the Son of God" nie!

Ta-An
May 25th 2010, 01:49 PM
Johnny,
Kan jy vir my een plek in die ganse Bybel wys waar die naam "Jesus" in hebreeus geskryf staan ? Net een sal genoeg wees.

Johannes 4:25 Die vrou s vir Hom: Ek weet dat die Messas kom, Hy wat Christus genoem word. Wanneer Hy kom, sal Hy ons alles verkondig.
Johannes 1:41 Hy het eers sy eie broer Simon gekry en vir hom ges: Ons het die Messas gevind--dit is, as dit vertaal word, die Christus.

:D

Ta-An
May 25th 2010, 01:53 PM
Johnny......

verduidelik asseblief vir my, wat beteken dit vir jou persoonlik om te bid vir die Vrede van Jerusalem?? :hmm:

David2
May 25th 2010, 03:33 PM
Jesus was 'n Jood.......'n VOLBLOED JOOD! :pp Dink julle Sy naam is nie Hebreeus nie? Was Hy miskien 'n Griek? :rofl: Dit is God se taal....Sy volk se taal......en ook Sy Seun se taal! Jammer ek kan julle nie infraksie gee vir "insulting the Son of God" nie!

Sorry pel, Jesus WAS, toe Hy nog in die vlees was, 'n halfbloed Jood. Of glo jy nie aan die maagdelike geboorte nie?

En wat meer is, het jy al kennis geneem dat ons nou nie meer die Christus na die vlees aanbid nie, maar na die Gees (2 Kor. 5:16)? Is dit nie dalk die rede waarom die evangelie vir vandag s: DAAR IS NOU GEEN ONDERSKEID NIE. Jesus het op aarde in sy vleeslike en Joodse gewaad die beloftes van die vaders (Joodse vaders) bevestig (Rom. 15:8). Maar is dit vandag nog sy bediening? Nooit nie! Daar is nou geen onderskeid tussen Jood en heiden nie. In teendeel, Israel bestaan nou nie voor sy aangesig nie. Hulle is nou afgekap (Rom. 11) en lo-ami (nie my volk nie - Hosea).

Of het jy nie gevorder tot op die tyd van die GEEN ONDERSKEID nie? Het jy vasgehak by die vlees en die Joodskap van Christus?

Christus in sy Joodse gewaad het vandag geen bediening nie. Hy is vandag die "SONDER ONDERSKEID" verlosser van die hele wreld. Hy is weer verhoog in die hemel tot 'n hor status selfs as wat Hy gehad het voordat Hy aarde toe gekom het. Of het jy gedink dit is sy vleeslike Joodskap wat Hom die ho status in die hemel gegee het?

Jy vra of Hy dan 'n Griek was. Nee, Johnny, jy dink nog steeds aards en vleeslik. "Ons ken Hom vandag nie meer na die vlees nie". Gaan dink hieroor na en kry duidelikheid daaroor wat die implikasies hiervan is en hoe dit kon gebeur dat alle mense op aarde nou, totaal afgesien van enige ras, taal, kultuur of afkoms, vrye toegang tot God het DEUR CHRISTUS JESUS. Of het jy gedink dit is sy vleeslike Joodskap wat dit moontlik gemaak het? Nog nooit nie!

Wie het aan die kruis betaal vir my sondes? Is dit die "Jood" in Jesus wat dit gedoen het, of is dit die GOD VAN HEMELSE OORSPRONG wat dit gedoen het? 'n Aardse mens-Jood kan nie betaal vir enige mens se sondes nie, veral nie as hy 'n "volbloed Jood" is nie. Dit was noodsaaklik dat Jesus die gestalte van 'n mens moes aanneem en ook van 'n Jood, want daar was in die OT sekere beloftes aan Jode gemaak en net 'n Joodse Messias kon daardie beloftes vervul (maar ek is nie 'n Jood nie, het nie daardie beloftes nie, en 'n Joodse Messias as sulks kan niks vir my doen nie. Jesus moes ook 'n mens word om die sonde van mense op Hom te kon neem, Goddank daarvoor, maar was dit as mens en as Jood wat Hy aan die kruis vir ons sondes betaal het? Nee, dit was nie, dit is net God wat dit kon doen.

En Hy het nie altyd die mens-Jood gebly nie. Lees die res van die verhaal in Fil. 2:

2:8 en in gedaante gevind as 'n mens, het Hy Homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis.

2:9 Daarom het God Hom ook uitermate verhoog en Hom 'n naam gegee wat bo elke naam is,

2:10 sodat in die Naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is,

Willem
May 25th 2010, 07:22 PM
Hi Johnny,

ek stem saam met omtrent alles wat in die artikels geskryf is, maar David het ook baie goeie uitleg uit die Woord uit so ek kan nie tans comment nie, moet eers baie leer en lees dink ek. (weet wel dis baie meer letterlik as wat baie kerke se dit is... die dag as Sy voet die Olyfberg raak of sal ons se WEER raak want Hy kom weer ! gaan daar sports wees soos my oupa sou seg )

Al ding wat my hart onrustig maak is dat jy se Hebreeus het gesag..... God is die gesag agter alles.... hebreeus op sigself .... ?
sonder verhouding met Hom het ons geen gesag nie

Act 19:13 En sommige van die rondtrekkende Jode, duiwelbesweerders, het dit gewaag om die Naam van die Here Jesus te noem oor die wat bose geeste gehad het, en te s: Ons besweer julle by die Jesus wat Paulus verkondig!
Act 19:14 Dit was sekere sewe seuns van Skeva, n Joodse owerpriester, wat dit gedoen het.
Act 19:15 Maar die bose gees het geantwoord en ges: Jesus ken ek, en van Paulus weet ek, maar julle, wie is julle?
Act 19:16 Toe spring die man in wie die bose gees was, op hulle en oormeester en oorweldig hulle, sodat hulle naak en gewond uit daardie huis gevlug het.
Act 19:17 En dit het bekend geword aan al die Jode en Grieke wat in fese woon, en vrees het op hulle almal geval, en die Naam van die Here Jesus is groot gemaak.

Ek dink net ons moet versigtig wees, het Dungeons and Dragons gespeel in my jonger dommer dae en goed of woorde of iets wat gesag het is basis van al die "magic" in die speletjies en stories en movies en alles... pas asb op.... hy is liegbek en dief en moordenaar .... miskine oor - reageer ek maar ek wil nie my broer verloor nie! Shalom vir jou.

Johnny
May 26th 2010, 05:39 AM
Willem ek verstaan jolu skrywe. Die twispunt egter is dat Jesus nou blykbaar nie 'n Hebreeuse naam gehad het nie, al is die Nuwe Testament in Grieks geskryf. Dit was die wereld taal van daai tyd en het eintlik niks te make of Jesus se naam Hebreeus was al dan nie. Die hele draad gaan in elk geval nie hieroor nie.......maar "iemand" moes mos nou die draad kom swaai sodat ons tog net nie vir Israel en Jode moet bid nie. Jy is 'n blanke Suid Afrikaner en vandaar die naam Willem. My oudste broer se naam is eintlik Schalk, maar ons noem hom Willem. Jou naam is tog nie William nie?

Miskien moet ons dit eerder so stel:

As Jesus dan 'n Jood was (en ek glo nogsteeds is), sy moedertaal was Hebreeus, sy opvoeding was Hebreeus, sy geloof was Hebreeus......sou Sy naam dan nie ook in Hebreeus wees of nie? Antwoord almal dan hierdie vraag eerlik sonder verduidelikings. Kom......laat julle JA JA wees en julle NEE NEE!

Ta-An
May 26th 2010, 06:44 AM
Johnny :hug: eintlik as ons sou vertaal ne, dan sou ons net moes se: "Verlossing" Dit is Sy Naam, en Hy IS ons Verlossing

Die Filadelfieer
May 26th 2010, 06:58 AM
Miskien moet ons dit eerder so stel:

As Jesus dan 'n Jood was (en ek glo nogsteeds is), sy moedertaal was Hebreeus, sy opvoeding was Hebreeus, sy geloof was Hebreeus......sou Sy naam dan nie ook in Hebreeus wees of nie? Antwoord almal dan hierdie vraag eerlik sonder verduidelikings. Kom......laat julle JA JA wees en julle NEE NEE!

As dit wel so was, impliseer dit dat elke liewe nuwe testamentiese skrywer 'n fout gemaak het deur Jesus se naam verkeerdelik neer te pen.
Soos wat David aan jou (probeer) verduidelik het, gaan dit oor die naam wat aan ons ge-openbaar is in die Woord van God, nie oor een of ander persepsie van wat mense "dink" dit "moes" gewees het nie. GEEN nuwe testamentiese brondokument was in Hebreeus gewees nie, al is daar sekere sektariese denkrigtings wat sulke aantuigings sonder enige feitlike fondasie wil impliseer.

Johnny
May 26th 2010, 07:27 AM
As dit wel so was, impliseer dit dat elke liewe nuwe testamentiese skrywer 'n fout gemaak het deur Jesus se naam verkeerdelik neer te pen.
Soos wat David aan jou (probeer) verduidelik het, gaan dit oor die naam wat aan ons ge-openbaar is in die Woord van God, nie oor een of ander persepsie van wat mense "dink" dit "moes" gewees het nie. GEEN nuwe testamentiese brondokument was in Hebreeus gewees nie, al is daar sekere sektariese denkrigtings wat sulke aantuigings sonder enige feitlike fondasie wil impliseer.

Fila.......ek weet wat julle probeer se. Die Nuwe Testament is in Grieks geskryf en Ou Testament in Hebreeus. Dit beteken NIE dat Hy NIE 'n Hebreeuse naam gehad het nie.

Die Filadelfieer
May 26th 2010, 07:33 AM
Fila.......ek weet wat julle probeer se. Die Nuwe Testament is in Grieks geskryf en Ou Testament in Hebreeus. Dit beteken NIE dat Hy NIE 'n Hebreeuse naam gehad het nie.

Dit bring ons dus weer by die vraag : Indien jy reg is met jou aanspraak, moet dit tog iewers in die Bybel staan ?
Ek vra weer : Wys vir my EEN plek waar die naam Jesus in hebreeus geskryf is, net een. Jy roem jouself daarop dat jy al jou skrywes en menings op die Bybel rig....bewys dit nou.

Johnny
May 26th 2010, 08:06 AM
Dit bring ons dus weer by die vraag : Indien jy reg is met jou aanspraak, moet dit tog iewers in die Bybel staan ?
Ek vra weer : Wys vir my EEN plek waar die naam Jesus in hebreeus geskryf is, net een. Jy roem jouself daarop dat jy al jou skrywes en menings op die Bybel rig....bewys dit nou.

Jy sien Fila......lyk my julle dink Jesus bestaan NET in die Nuwe Testament en net met die naam JESUS. Hier is 'n lys van name vir Jesus. Die Ou Testament is vol van Jesus, net soos die Nuwe Testament. Jy kan nie die Ou en die Nuwe los van mekaar gebruik nie. Hy is die BEGIN en die EINDE. As Hy in die Ou Testament Hebreeus was dan ook in die Nuwe. Kies maar watter naam behalwe Jesus is vir jou aanvaarbaar, dan kan ons weer gesels of Hy nou 'n Hebreeuse naam in die Nuwe Testament gehad het of nie. Ek dink hoekom julle Hom nie met 'n Hebreeuse naam wil sien nie, is omdat julle Hom nie aan die Jode wil koppel nie, want ons weet mos nou al wat is die gevoel teenoor die Jode op hierdie "christelike" forum? Ek noem "christelik" in aanhalings tekens want "anything goes" op die forum as Woordgebaseerd (The Shack, Siener, ens, ens)

The whole Bible is filled with references to Jesus in one way or another. Beyond that, the primary message spread by the Lord Himself and his followers was to go directly to Jesus Himself, place a submissive-obedient faith and trust in him and continue [endure] to the end for salvation. It is very easy to see why we are directed by God to do this after noting the various ways the Lord Jesus is described by his many names and titles. Each refers to yet another important place or position that Jesus holds in Gods plan for mans salvation. Please ponder how precious and preeminently important Jesus is for mans salvation. The truth is: Jesus is the all-sufficient Savior. No other savior is needed besides Him or with Him. (Please know that the following is just a partial listing of the many Scriptural names and titles of the Lord. There are others not listed here.)

Advocate (1 John 2:1)
Almighty (Rev. 1:8; Mt. 28:18)
Alpha and Omega (Rev. 1:8; 22:13)
Amen (Rev. 3:14)
Apostle of our Profession (Heb. 3:1)
Atoning Sacrifice for our Sins (1 John 2:2)
Author of Life (Acts 3:15)
Author and Perfecter of our Faith (Heb. 12:2)
Author of Salvation (Heb. 2:10)
Beginning and End (Rev. 22:13)
Blessed and only Ruler (1 Tim. 6:15)
Bread of God (John 6:33)
Bread of Life (John 6:35; 6:48)
Bridegroom (Mt. 9:15)
Capstone (Acts 4:11; 1 Pet. 2:7)
Chief Cornerstone (Eph. 2:20)
Chief Shepherd (1 Pet. 5:4)
Christ (1 John 2:22)
Creator (John 1:3)
Deliverer (Rom. 11:26)
Eternal Life (1 John 1:2; 5:20)
Faithful and True (Rev. 19:11)
Faithful Witness (Rev. 1:5)
Faithful and True Witness (Rev. 3:14)
First and Last (Rev. 1:17; 2:8; 22:13)
Firstborn From the Dead (Rev. 1:5)
Firstborn over all creation (Col. 1:15)
Gate (John 10:9)
God (John 1:1; 20:28; Heb. 1:8; Rom. 9:5; 2 Pet. 1:1;1 John 5:20; etc.)
Good Shepherd (John 10:11,14)
Great Shepherd (Heb. 13:20)
Great High Priest (Heb. 4:14)
Head of the Church (Eph. 1:22; 4:15; 5:23)
Heir of all things (Heb. 1:2)
High Priest (Heb. 2:17)
Holy and True (Rev. 3:7)
Holy One (Acts 3:14)
Hope (1 Tim. 1:1)
Hope of Glory (Col. 1:27)
Horn of Salvation (Luke 1:69)
I Am (John 8:58)
Image of God (2 Cor. 4:4)
Immanuel (Mt. 1:23)
Judge of the living and the dead (Acts 10:42)
King Eternal (1 Tim. 1:17)
King of Israel (John 1:49)
King of the Jews (Mt. 27:11)
King of kings (1 Tim 6:15; Rev. 19:16)
King of the Ages (Rev. 15:3)
Lamb (Rev. 13:8)
Lamb of God (John 1:29)
Lamb Without Blemish (1 Pet. 1:19)
Last Adam (1 Cor. 15:45)
Life (John 14:6; Col. 3:4)
Light of the World (John 8:12)
Lion of the Tribe of Judah (Rev. 5:5)
Living One (Rev. 1:18)
Living Stone (1 Pet. 2:4)
Lord (2 Pet. 2:20)
Lord of All (Acts 10:36)
Lord of Glory (1 Cor. 2:8)
Lord of lords (Rev. 19:16)
Man from Heaven (1 Cor. 15:48)
Master (Lk. 5:5; 8:24; 9:33)
Mediator of the New Covenant (Heb. 9:15)
Mighty God (Isa. 9:6)
Morning Star (Rev. 22:16)
Offspring of David (Rev. 22:16)
Only Begotten Son of God (John 1:18; 1 John 4:9)
Our Great God and Savior (Titus 2:13)
Our Holiness (1 Cor. 1:30)
Our Husband (2 Cor. 11:2)
Our Protection (2 Thess. 3:3)
Our Redemption (1 Cor. 1:30)
Our Righteousness (1 Cor. 1:30)
Our Sacrificed Passover Lamb (1 Cor. 5:7)
Power of God (1 Cor. 1:24)
Precious Cornerstone (1 Pet. 2:6)
Prophet (Acts 3:22)
Rabbi (Mt. 26:25)
Resurrection and Life (John 11:25)
Righteous Branch (Jer. 23:5)
Righteous One (Acts 7:52; 1 John 2:1)
Rock (1 Cor. 10:4)
Root of David (Rev. 5:5; 22:16)
Ruler of Gods Creation (Rev. 3:14)
Ruler of the Kings of the Earth (Rev. 1:5)
Savior (Eph. 5:23; Titus 1:4; 3:6; 2 Pet. 2:20)
Son of David (Lk. 18:39)
Son of God (John 1:49; Heb. 4:14)
Son of Man (Mt. 8:20)
Son of the Most High God (Lk. 1:32)
Source of Eternal Salvation for all who obey him (Heb. 5:9)
The One Mediator (1 Tim. 2:5)
The Stone the builders rejected (Acts 4:11)
True Bread (John 6:32)
True Light (John 1:9)
True Vine (John 15:1)
Truth (John 1:14; 14:6)
Way (John 14:6)
Wisdom of God (1 Cor. 1:24)
Word (John 1:1)
Word of God (Rev. 19:13)

Die Filadelfieer
May 26th 2010, 08:20 AM
Johnny,
Ek neem dus aan jy kan nie my vraag antwoord nie, om die blote feit dat jou argument geensins water dra nie. Dus, volgens jou eie standaarde wat jy kort-kort hier verkondig : as 'n ding nie deur die Bybel fundeer word nie, is dit nie korrek nie, en is die skryfster van die artikel totaal verkeerd om 'n naam te gebruik vir Jesus wat NERENS in die ganse Bybel staan nie.

Jy skryf ook :


[COLOR="blue"] As Hy in die Ou Testament Hebreeus was dan ook in die Nuwe.

Hoe kom jy by hierdie stelling uit ? Die Nuwe Testament is nie in Hebreeus geskryf nie Johnny, en daar is goeie argumente vir die rede agter die Here se besluit om dit NIE in Hebreeus te gedoen het nie.

My vrae aan jou : Hoekom sou jy so graag 'n Hebreeuse grondteks vir die Nuwe Testament wil sien ?
Het jy enige bewyse dat die Nuwe Testament inderdaad 'n Hebreeuse grondteks het ?

Johnny
May 26th 2010, 08:22 AM
JESUS: Derived from the Hebrew "Joshua" (Y'shua) or "Je-Hoshua" meaning JEHOVAH IS SALVATION.

CHRIST: is equivalent to the Hebrew 'Messiah' (Meshiach), "The Anointed One."

Other NT Titles for Jesus: Shepherd of the Sheep; Master; King of kings; Lord of lords; Bishop and Guardian of our Souls; Daystar, Deliverer, Advocate, Last (or Second) Adam, Ancient of Days, Branch, Chief Cornerstone, Immanuel, First Born, Head of the Body, Physician, Rock, Root of Jesse, Stone, Potentate; Chief Apostle; Great High Priest; Pioneer and Perfecter of our Faith (or Author and Finisher); Lamb of God; Lamb Slain before the Foundation of the World; Lord God Almighty.

http://ldolphin.org/Names.html

Ta-An
May 26th 2010, 08:39 AM
Johnny..... dis die Afrikaanse kant van die forum hierdie..... ;)

Plaas jou eie oortuigings en nie in Engels nie.... my brein willie in trurat werk as ek besig is met Afrikaans nie :)

David2
May 26th 2010, 09:10 AM
Johnny
Jy maak (weereens) 'n fout. Die gesprek (ek noem dit nie 'n twispunt soos jy nie), gaan bloot oor die vraag na die naam van Christus wat vir ons gegee is vir ons gebruik. Ek het dit nog nooit erken of ontken dat Jesus by die huis dalk 'n Hebreeuse naam kon h nie (alhoewel ons weet dat hulle nie Hebreeus gepraat het nie, maar Aramees). Wat sy noemnaam by die huis ookal was en in watter taal dit ookal was, is NIE TER SAKE en TOTAAL IRELEVANT. Die Bybel het vir ons ges wat sy naam is, en ons bly daarby.

Mense wat sy naam in Hebreeus wil oorskryf is besig met 'n gevaarlike speletjie. Hulle gooi die deur oop om, waar dit hulle pas, die Bybel te verander en te "verbeter". Dit is totaal onaanvaarbaar. Tweedens gooi hulle ook die deur oop vir ander hebrasmes en judasmes, ou "eerste beginsels" van die Jodendom ( Hebr. 5:12-6:2 en Kol. 2:8, 20-22)wat uitgefaseer is, in die evangelie in te voer. Volkskap of nasieskap funksioneer hoegenaamd nie in die evangelie wat vir ons gegee is nie. Daar is nou net "een" evangelie en net "een" liggaam (volk). Om dus aan so 'n Verlosser 'n eksklusiewe Hebreeuse naam te gee wat net deur een volk gepraat is, toe nie meer gepraat is nie en nou weer gepraat word, is teen die openbaring van die Bybel en teen die hele bedoeling van die evangelie. En wat dit nog erger maak, daardie volk is volgens die getuienis van die Bybel "afgekap".

Johnny, Jy haal Prof. Malan baie dikwels aan. Ek dink jy sal goed doen om te gaan lees wat hy van die name van Christus en van die Godheid te s het. As jy die artikels nie kan kry nie, vra net dan plaas ek die links hier.

Ta-An
May 26th 2010, 09:23 AM
Johnny..... ek het nou net onthou......

My Joodse vriend het my 'n Joodse naam gegee :idea: maar weet jy, dit verander nie die naam wat my Ma my gegee het nie..... en dit maak nie regtig saak wie my aanspreek nie, ek reageer op die herkenbare stem wat my aanspreek...

Johnny, het jy al in die winkel geloop en gehoor hoe baie ander kinders hulle Pa aanspreek as 'Pappa'?? Hoeveel keer het jy al omgedraai ?? Ek is seker jy draai net om as dit jou kind is was s "Pappa" want jy reageer op 'n bekende stem.
:hug: Maak nie saak of jou vrou vir jou se: Pappa of Johnny of Liefie nie... jy weet sy praat met jou :)

Johnny
May 26th 2010, 09:56 AM
Johnny,
Ek neem dus aan jy kan nie my vraag antwoord nie, om die blote feit dat jou argument geensins water dra nie. Dus, volgens jou eie standaarde wat jy kort-kort hier verkondig : as 'n ding nie deur die Bybel fundeer word nie, is dit nie korrek nie, en is die skryfster van die artikel totaal verkeerd om 'n naam te gebruik vir Jesus wat NERENS in die ganse Bybel staan nie.

Jy skryf ook :Hoe kom jy by hierdie stelling uit ? Die Nuwe Testament is nie in Hebreeus geskryf nie Johnny, en daar is goeie argumente vir die rede agter die Here se besluit om dit NIE in Hebreeus te gedoen het nie.

My vrae aan jou : Hoekom sou jy so graag 'n Hebreeuse grondteks vir die Nuwe Testament wil sien ?
Het jy enige bewyse dat die Nuwe Testament inderdaad 'n Hebreeuse grondteks het ?

Fila.....ek dink hulle het hulle tyd gemors om op die kruis in drie tale te skryf. Hulle moes dit maar net in Grieks gedoen het.

Lukas 23:38 En daar was ook ‘n opskrif bokant Hom geskrywe in Griekse en Romeinse en Hebreeuse letters: HY IS DIE KONING VAN DIE JODE.

Johnny
May 26th 2010, 10:04 AM
Johnny..... dis die Afrikaanse kant van die forum hierdie..... ;)

Plaas jou eie oortuigings en nie in Engels nie.... my brein willie in trurat werk as ek besig is met Afrikaans nie :)

Ek is maar die dom ene aan hierdie kant van die forum........kannie vertaal nie.

Johnny
May 26th 2010, 10:06 AM
Johnny..... ek het nou net onthou......

My Joodse vriend het my 'n Joodse naam gegee :idea: maar weet jy, dit verander nie die naam wat my Ma my gegee het nie..... en dit maak nie regtig saak wie my aanspreek nie, ek reageer op die herkenbare stem wat my aanspreek...

Johnny, het jy al in die winkel geloop en gehoor hoe baie ander kinders hulle Pa aanspreek as 'Pappa'?? Hoeveel keer het jy al omgedraai ?? Ek is seker jy draai net om as dit jou kind is was s "Pappa" want jy reageer op 'n bekende stem.
:hug: Maak nie saak of jou vrou vir jou se: Pappa of Johnny of Liefie nie... jy weet sy praat met jou :)

Maak nou nie saak wat Jesus se naam is nie.........en of dit nou Hebreeus, Grieks, Japanees of Filandees is ......HY KEN MY!:pp

2Ti 2:19 Ewenwel, die fondament van God staan vas met hierdie sel: Die Here ken die wat syne is;:pray:

Die Filadelfieer
May 26th 2010, 10:30 AM
Fila.....ek dink hulle het hulle tyd gemors om op die kruis in drie tale te skryf. Hulle moes dit maar net in Grieks gedoen het.

Lukas 23:38 En daar was ook ‘n opskrif bokant Hom geskrywe in Griekse en Romeinse en Hebreeuse letters: HY IS DIE KONING VAN DIE JODE.Johnny,
Jou lukrake stellings het absoluut niks met die onderwerp te make nie. Wat het jou aangehaalde versie hoegenaamd met die onderwerp te make ? Kyk gerus na David se laaste skrywe ( pos # 24 ) vir 'n opsomming van die probleem wat ontstaan om sekere Bybelse waarhede te wil "ver-hebreeus" sonder dat daar enige Skriftuurlike gronde daarvoor bestaan. Gaan lees gerus die artikel van Johan Malan : jy mag dalk net iets leer daaruit.

Johnny
May 26th 2010, 10:35 AM
Johnny,
Jou lukrake stellings het absoluut niks met die onderwerp te make nie. Wat het jou aangehaalde versie hoegenaamd met die onderwerp te make ? Kyk gerus na David se laaste skrywe ( pos # 24 ) vir 'n opsomming van die probleem wat ontstaan om sekere Bybelse waarhede te wil "ver-hebreeus" sonder dat daar enige Skriftuurlike gronde daarvoor bestaan. Gaan lees gerus die artikel van Johan Malan : jy mag dalk net iets leer daaruit.

......en van wanneer af hou jy van Johan Malan se lering? :lol: Ek moet se....jy verbaas my elke dag. Fila....kan ons nie maar net Israel EN die Jode insluit in ons gebdeskalender nie. Dit is al wat ek van die begin af gevra het.

As jy nie Jesus se naam in Hebreeus geskryf wil sien nie........fine. Ek wil en dit lyk BAIE COOL!

So.....kom ons bid nou eers 'n bietjie.....:pray:

Die Filadelfieer
May 26th 2010, 10:45 AM
[COLOR=blue]......en van wanneer af hou jy van Johan Malan se lering? :lol: Ek moet se....jy verbaas my elke dag. Fila....

Johnny, as jy so bietjie terug gaan in die argiewe sal jy sien dat ek nog altyd groot respek vir Johan Malan se leringe het, en baie openlik was daarmee...... op my ou pc was sy webblad my "homepage" gewees ! Ek sal dus graag wil weet waar jy daaraan kom dat ek NIE van sy leringe hou nie ? Kan jy dalk dit met 'n voorbeeld aantoon ?

Johnny
May 26th 2010, 11:17 AM
Johnny, as jy so bietjie terug gaan in die argiewe sal jy sien dat ek nog altyd groot respek vir Johan Malan se leringe het, en baie openlik was daarmee...... op my ou pc was sy webblad my "homepage" gewees ! Ek sal dus graag wil weet waar jy daaraan kom dat ek NIE van sy leringe hou nie ? Kan jy dalk dit met 'n voorbeeld aantoon ?

Oooo gats.........ek kan nie, maar hy het nogal baie waarhede oor Israel, die Jode, terugkeer van die Jode na HULLE land, misleiding, Siener en so voorts, en so voorts. Hier is 'n skakel na sy nuwe webblad:

http://www.bibleguidance.co.za/

Die Filadelfieer
May 26th 2010, 11:33 AM
.
Johnny, Jy haal Prof. Malan baie dikwels aan. Ek dink jy sal goed doen om te gaan lees wat hy van die name van Christus en van die Godheid te s het. As jy die artikels nie kan kry nie, vra net dan plaas ek die links hier.

Die skakels asb David ?

Johnny
May 26th 2010, 11:52 AM
Die skakels asb David ?

Aaaag..........OK.........as julle dan aandring.

Name van die Here Jesus Christus
Die name van die Here Jesus kan in die volgende vier kategorie verdeel word:

Sy eienaam as vleesgeworde Verlosser.

Die name wat op sy Godheid dui.

Sy ampsnaam asook die sewe ampte wat Hy beklee.

Sy beskrywende name.

1. Sy Eienaam
Die naam Jesus (Die Here [Jahweh] is Verlossing; Hebreeus: Jeshua) is deur God self aan sy Seun gegee. n Engel het in n droom aan Josef verskyn en ges: Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria, jou vrou, by jou te neem nie, want wat in haar verwek is, is uit die Heilige Gees; en sy sal n seun baar, en jy moet Hom Jesus noem, want dit is Hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos (Matt. 1:20-21).

2. Sy Naam as God

In sy hoedanigheid as God is Jesus gelyk aan en een met die Vader; daarom kon Hy s: Ek en die Vader is een (Joh. 10:30). Aan die dissipels het Hy ges: Hy wat My gesien het, het die Vader gesien (Joh. 14:9).

3. Sy Ampsnaam

Die Here Jesus is ook die Gesalfde [Hebreeus. Mashiach (Messias); Grieks Christos (Christus)] wat vir sy sending na die aarde afgesonder en toegerus is. In n messiaanse profesie stel Jesaja dit s: Die Gees van die Here HERE [Adonai Jahweh] is op My, omdat die HERE [Jahweh] My gesalf het om die blye boodskap te bring... (Jes. 61:1).

Verdere studie kan op Prof. Johan Malan se webblad gemaak word.

http://www.bibleguidance.co.za/Afrartikels/Jesus.htm

Paul Pienaar
May 26th 2010, 01:50 PM
Vanaf Johnny se laaste skrywe waar hy Prof. Malan aanhaal,
net die volgende subtiele foutjie:

"2. Sy Naam as God

In sy hoedanigheid as God is Jesus gelyk aan en een met die Vader; daarom kon Hy s: Ek en die Vader is een (Joh. 10:30). Aan die dissipels het Hy ges: Hy wat My gesien het, het die Vader gesien (Joh. 14:9). "
-Prof. Malan-


VS.


Joh 14:28 Julle het gehoor dat Ek aan julle ges het: Ek gaan weg en Ek kom weer na julle toe. As julle My liefgehad het, sou julle bly wees dat Ek ges het: Ek gaan na my Vader, omdat my Vader groter is as Ek.

Dat Jesus Christus een is met die Vader is wel waar, maar om
verder te gaan en te s dat Jesus Christus gelyk is aan die
Vader, is 'n leuen.

David2
May 26th 2010, 02:33 PM
Dit is werklik jammer dat hier telkens mense op hierdie forum verskyn wat die basiese grondwaarhede van die Christelike geloof in twyfel trek en dit dan sommer ook leuens noem. Wel as mens 'n grondwaarheid van Jesus Christsus wat net so in die Bybel staan, 'n leuen noem, dan beweeg jy werklik op dun ys. Baie, baie dun ys (as daar ooit nog 'n lagie ys is waarop jy kan loop).

Hebr. 1 leer dat Jesus die aarde geskape het, dat Hy uit Homself die reiniging van ons sondes bewerk het en dat 'n ewige septer van regeermag aan Hom behoort. Hy word ook meer as een keer as God aangespreek. Wat is dit anders as Godgelykheid?

Dan s Fil. 2:6 dit reguit dat Jesus voor sy vernedering reeds aan God gelyk was. Na die hemelvaart is Hy weer nog hor verhoog. Fil. 2:9 s dat Hy 'n naam ontvang het wat bo elke naam is en dat dit heerlikheid aan God die Vader laat toekom het. Weereens, Jesus was minstens aan God gelyk.

Die Arirs en die Jehovas gebruik Joh. 14:28 om te s dat Jesus 'n mindere tipe God as die Vader is, maar ek het nie geweet hier is mense in die hoofstroom Christendom wat dit ook doen nie. Nee, soos Filipense dit verduidelik en soos dit hier in Johannes was op die stadium toe Jesus op aarde was, was Hy vir 'n wyle minder as die engele en dus ook minder as God die Vader. Maar Hy was toe juis weer op pad na die Vader om weer sy ewige posisie van Godgelykheid met die Vader in te neem.

Om uit Joh. 14:28 af te lei dat Jesus permanent 'n mindere wese as die Vader was, skep logiese en Skriftuurlike onmoontlikhede. As Hy minder as die Vader was, dan kon Hy mos nie een met die Vader wees nie. Dan beteken dit dat Hy 'n aparte wese van die Vader moes wees om minder as Hy te kon wees. Hierdie siening lei dus uiteindelik ook tot veelgodendom. Die Woord leer dat die Vader en die Seun dieselfde wese en essensie deel (Joh. 1:1,2; 14:9 en 20:28). Ek vra weer: Hoe is dit moontlik om dieselfde wese, essensie en benaming te deel, maar tog 'n mindere wese te wees? Totaal onmoontlik.

Ta-An
May 26th 2010, 03:49 PM
Dat Jesus Christus een is met die Vader is wel waar, maar om
verder te gaan en te s dat Jesus Christus gelyk is aan die
Vader, is 'n leuen. ???

Die Vader, het omdat Hy die Seun lief het ALLES in Sy hand gegee......
Johannes 3:35 Die Vader het die Seun lief en het alles in sy hand gegee

Dink jy nie dit stel die Seun aan die Vader gelyk nie.... :hmm:
Ek is besig om iewers 'n ding na te vors..... en kan dit nog nie hier pos nie want ek het nog nie al die Skrif verwysings nie.... maar dit hou verband met Josef en sy Pa wat voor hom kom buig het, en toe buig Josef voor sy Pa...... op dieseflde trant..... Vader en Seun..... maar ek is nog besig....

Paul Pienaar
May 26th 2010, 04:29 PM
1Co 11:3 Maar ek wil h dat julle moet weet dat Christus die hoof is van elke man, en die man die hoof van die vrou, en God die hoof van Christus.

1Co 11:12 Want soos die vrou uit die man is, so is ook die man deur middel van die vrou; maar alles is uit God.


David,

Soos jy, 'n Malan is (korrek?) en van jou biologiese vader is,
sy gene deel en een met hom is, maar tog is hy steeds jou meerdere
in die sin dat jy vanuit hom kom, verstaan ek dat Christus een is met
sy Vader, maar tog nie gelyk(dieselfde) is nie en dat beide God is.
Of anders gestel, ek en my pa is beide Pienaars, tog is hy die vader
en ek die seun. Ons is egter beide dieselfde in die sin dat ons Pienaars is.

Verder, kan ek nie sien hoe die risiko geloop kan word om by veelgodendom
uit te kom deur te aanvaar dat Christus nie gelyk is aan Sy Vader
nie. Is Jesus dan nie God en Sy Vader ook God nie? Sou die
aanbidding van die Vader en die Seun, gesien in die lig dat hulle
nie gelyk is nie, maar wel beide God is, vir jou beteken dat dit
veelgodendom is - die aanbidding van die Vader, en Sy Seun?

Ek lei nie permanensie af vanuit Joh 14:28 vers nie. Dit sou dan
teenstrydig wees met ander tekste gedeeltes. Maar nie in die manier
wat jy hier aandui nie. Ek dink eerder aan die volgende gedeelte:

1Co 15:28 En wanneer alles aan Hom onderwerp is, dan sal ook die Seun self Hom onderwerp aan die Een wat alles aan Hom onderwerp het, sodat God alles in almal kan wees.

Paul Pienaar
May 26th 2010, 04:45 PM
???

Die Vader, het omdat Hy die Seun lief het ALLES in Sy hand gegee......
Johannes 3:35 Die Vader het die Seun lief en het alles in sy hand gegee

Dink jy nie dit stel die Seun aan die Vader gelyk nie.... :hmm:
Ek is besig om iewers 'n ding na te vors..... en kan dit nog nie hier pos nie want ek het nog nie al die Skrif verwysings nie.... maar dit hou verband met Josef en sy Pa wat voor hom kom buig het, en toe buig Josef voor sy Pa...... op dieseflde trant..... Vader en Seun..... maar ek is nog besig....


Ta-an,

Ek dink dit stel die Vader en Sy Seun gelyk in die sin dat
hulle God is. Steeds verstaan ek dat Christus vanuit Sy Vader
kom, wel alles in Sy hand het, soos Sy Vader Hom gegee het,
maar nie gelyk is met die Vader nie. Soos ek in my vorige pos
aan David verduidelik het aan die hand van die pa en seun
voorbeeld wat beide dieselfde van deel, maar nie dieselfde
persone is nie.
Ek's nie seker of dit die oorwegende siening is dat die Vader
en Sy Seun eintlik een wese is nie?

Oor die verhaal van Josef en sy pa sou ek graag wou hoor
wat jy dink. Josef was as die jongste, en uitgewekene, wat nie
eers deur sy broers herken was nie, hul verlosser, nadat hulle
eers baie swaar gekry het. En toe, soos jy geskryf het, buig
selfs sy pa voor hom. Ek sou graag wil weet wie jy dink Josef en
sy pa verteenwoordig.

David2
May 26th 2010, 05:27 PM
Jou vergelyking tussen "Pienaar" en "God" totaal sinneloos. Dit s vir my niks nie. As jy die Pienaars as voorbeeld gebruik oor hoe ons God moet verstaan, is jy ver van die merk af. Jy en jou pa is twee aparte persone terwyl die drie-eenheid 'n onskeibare verbond is met verskillende funksies. Daardie "funksies" (by gebrek aan 'n beter woord) dra wel die konsep van die een wat aan die ander onderworpe is, maar die eenheid, wat in jou vergelyking hoegenaamd nie bestaan nie bepaal dat die eenheid essensieel gelyk moet wees.

Man en vrou is in status gelyk voor God, maar in funksie is die man die hoof. Die Vader en die Seun is gelyk en steeds is die Vader die hoof van die Seun.

Feit is, die Bybel s hulle is gelyk en jy het nie daarop geantwoord nie.

Ta-An
May 26th 2010, 05:44 PM
Ta-an,


Ek's nie seker of dit die oorwegende siening is dat die Vader
en Sy Seun eintlik een wese is nie? Nie een 'persoon' nie


Josef was as die jongste, Eintlik was dit Benjamin :)
En toe, soos jy geskryf het, buig
selfs sy pa voor hom. Ek sou graag wil weet wie jy dink Josef en
sy pa verteenwoordig.Vader en Seun...... maar ek werk nog aan die skrifte want dis iets wat ek skielik begin raak lees het...

Willem
May 26th 2010, 09:39 PM
Johnny,

op jou vraag, ja ek sal vir Israel bid spesifiek, want die Woord se ek sal seen kry en ek sal dit basically eerder soek as die vloek wat ek ook sal kry as ek hulle vervloek. :blush: maar mens en ek weet hulle is God se volk... wanneer en hoe stop en begin... afgekap al daai goet... dis nie in my lewe nou so life altering issue nie ...so...

Maar dis nie soseer 'n kalender as 'n dink daaraaan en bid dan issue... ek is nog nie so dissiplined nie... oor die Naam miskien is daar rede dat jy die so moet gebruik en iemand anders dit anders... solank ons dit to eer van die Here doen is altwee ok as ek die "een dag hou en die ander dag nie hou nie , maar albei tot eer van die Here " din g reg verstaan , want ek weet Hy soek wat in harte aangaan...

Miskien is dit spesifiek jou roeping om Jode die evangelie te gaan deel... vir myself weet ek volke maak nie saak nie.. mense is meer my hart... roeping..? dink ek? .... maar seker ons sal mekaar wel eendag in hemel raakloop

Shalom ( dis nou 1 hebreeuse woord wat ek nie kan vertaal nie - God se vrede wat alle verstand te bowe gaan )

Paul Pienaar
May 27th 2010, 02:27 AM
Jou vergelyking tussen "Pienaar" en "God" totaal sinneloos. Dit s vir my niks nie. As jy die Pienaars as voorbeeld gebruik oor hoe ons God moet verstaan, is jy ver van die merk af. Jy en jou pa is twee aparte persone terwyl die drie-eenheid 'n onskeibare verbond is met verskillende funksies. Daardie "funksies" (by gebrek aan 'n beter woord) dra wel die konsep van die aan wat aan die ander onderworpe is, maar die eenheid, wat in jou vergelyking hoegenaamd nie bestaan nie bepaal dat die eenheid essensieel gelyk moet wees.

Man en vrou is in status gelyk voor God, maar in funksie is die man die hoof. Die Vader en die Seun is gelyk en steeds is die Vader die hoof van die Seun.

Feit is, die Bybel s hulle is gelyk en jy het nie daarop geantwoord nie.David,

Dit verbaas my hoe jy my skrywe mis verstaan. Of dalk is dit doelbewus?
Wat is die doel om dit te bespreek as jy bly verkeerd verstaan en dan op
so 'n verkeerde begrip antwoord? Jy stry met jou eie idee oor wat jy
verkeerdelik dink ek s.

Jy skryf, "Die Vader en die Seun is gelyk en steeds is die Vader die hoof van die Seun."
Dit is 'n kontradiksie.
Iets kan nie gelyk wees en terselfdertyd hoof wees nie.
Ek s weer, die Vader is God, Sy Seun is God, maar die Vader is nie gelyk
aan Sy Seun nie. Die Vader is groter.

David2
May 27th 2010, 02:36 AM
Vir jou is dit 'n kontradiksie. Vir my is dit nie. Ek het die voorbeeld van die huwelik aangehaal. Jy behoort te weet dat man en vrou in status gelyk is en dat die vrou in sekere opsigte selfs die voorrang geniet. Let ook daarop dat die huwelik slegs 'n analogie is en nie die hele verhaal vertel nie. Die eenheid tussen Vader en Seun is baie sterker as die eenheid tussen man en vrou. Dus die gelykheid tussen die twee ook. Verder het jy my nog steeds nie geantwoord op die Bybel se direkte uitspraak dat die Vader en die Seun gelyk is nie.

Paul Pienaar
May 27th 2010, 03:35 AM
David,

Jy's vroeg op. Ek wou my laaste skrywe gaan edit het om die eerste gedeelte/paragraaf
te gaan uitvee het. Dit was nie nodig om dit te geskryf het nie. Ek vra om verskoning vir die
eerste gedeelte van die plasing. Ek sal dit nou maar so los, sodat dit nie enige verwarring skep
as iemand dan nou hierdie plasing ook lees nie.

David, ek stem saam dat die eenheid tussen Vader en Seun sterker is as die eenheid tussen
man en vrou en dat dit as 'n analogie gebruik word.
En kan egter nie antwoord oor hoe die Vader en Seun gelyk is nie. Ek lees dit net nie so nie.
Wat ek wel lees is dat die Vader alle mag aan Sy Seun gegee het. Christus is dus seker so
magtig soos Sy Vader, en dalk is dat wat party verstaan met "gelyk", tog verstaan ek nie
daarmee dat Christus nou op gelyke voet met Sy vader is nie. Ek verstaan steeds 'n rangorde.
Tog dink ek nie dit impliseer soseer dat Christus in 'n mindere mate God is nie.
.....Een wat alles aan Hom onderwerp het, sodat God alles in almal kan wees.

Paul Pienaar
May 27th 2010, 03:40 AM
'Skuus Johnny dat ek jou draad so skeefgetrek het.

David2
May 27th 2010, 03:45 AM
Johnny
Johan Malan is nie 'n voorstaander van die gebruik van Hebreeuse name vir Christus nie. Dit kom eerstens nie in die Bybel voor nie, en tweedens speel dit in die hande van die Israelvisie, die "Sacred names movement" en die "Hebrew roots movement". Die motief is die Judasering van die evangelie, iets wat Paulus sterk beveg het. Johan skryf:

Hebreeuse name
'n Inherente deel van die Judasering van die Christendom is die gebruik van Hebreeuse name vir God en die Here Jesus. Dit staan as die Sacred Name-beweging bekend wat grootliks op onkunde en valse aannames gebaseer is. Sommige van hulle gaan selfs so ver as om te beweer dat die Griekse name vir God - waarvan ook die name in ander tale afgelei is - almal op afgode dui. Daar word bv. beweer dat Jesus van Je-Zeus afgelei is, wat Seun van Zeus beteken ('n bekende afgod in die Griekse mitologie). Om duidelikheid oor hierdie omstrede saak te kry, sal ons die gebruik van verskillende tale in Bybelse tye moet ondersoek.

Tydens die Assiriese en latere Babiloniese ballingskap van Israel, en ook daarna, het die meeste Jode verleer om Hebreeus te praat. Hulle het Aramees en Grieks aangeleer en as omgangstale gebruik. Aramees was 'n omgangstaal
wat in die hele Midde-Ooste deur baie volke gepraat is. Dit was 'n mengsel tussen Siries en Hebreeus. "Aram" is die Bybelse naam vir Siri. In die tyd van Jesus was Aramees ook die omgangstaal in Israel. Jesus en sy dissipels het 'n Galilese dialek van Aramees gepraat. Die kennis van Hebreeus was beperk tot geleerde Jode, bv. die rabbi's en skrifgeleerdes.

Daar is na Jesus Christus in Aramees as Eashoa Msheekha verwys, in Hebreeus as Yashua (of Yeshua) Ha Mashiach, en in Grieks as Iesous Christos (Iesous met die ongeaspireerde "i" word as Yesous uitgespreek). Al die boeke van die Nuwe Testament is oorspronklik deur die inspirasie van die Heilige Gees in Grieks ingegee (vgl. 2 Tim. 3:16; 2 Pet. 1:21), en daarin word na God as
Theos, Here as Kurios, en Jesus Christus as Iesous Christos verwys. Dit is lasterlik om te beweer dat dit name van afgode uit 'n nie-Joodse kultuur is. Die Griekse name vir God (Theos en Kurios) was toe al vir meer as twee eeue lank gevestig en ook in Israel algemeen in gebruik. Dit was nooit omstrede nie.

Die naamwoorde God of gode kan egter as generiese terme ook na afgode verwys, afhangende van die konteks waarin dit gebruik word. So bv. word die duiwel as die god (theos) van hierdie wreld beskryf (2 Kor. 4:4). Dieselfde rel geld ook in Hebreeus, waar Elohim na sowel God as afgode kan verwys. In Exodus 20:2-3 staan daar: "Ek is die Here (Yahweh) jou God (Elohim) ... jy mag geen ander gode (elohim) voor my aangesig h nie." Beide die Griekse en Hebreeuse eiename n naamwoorde is oorspronklik deur die Heilige Gees gebruik toe Hy die Bybelskrywers genspireer het, en dit is foutief om te
beweer dat die Griekse name swak vertalings van die Hebreeuse name is.

In die tyd van Jesus was Aramees die algemene omgangstaal in Israel. Die stelling in Handelinge 21:40 dat Paulus die volk in Hebreeus toegespreek het, behoort meer korrek vertaal te word as "in 'n Hebreeuse dialek" - in hierdie geval Aramees. Die Amplified Bible asook die Modern King James Version s: "... he spoke to them in the Hebrew dialect." Die NIV vertaal
dit s: "...he said to them in Aramaic". In hulle Bible Knowledge Commentary (bl. 417) s proff. Walvoord & Zuck: "When Paul was granted permission to speak to the mob, he addressed them in Aramaic, the common language of
Palestinian Jews, used throughout the Middle East at that time." Baie van hulle was ook Grieks magtig.

Name van God
Die Israelvisie is baie gesteld daarop dat slegs die Hebreeuse name vir God gebruik moet word. Die vertalings daarvan word nie aanvaar nie omdat dit na bewering heidense godsbegrippe in die Bybel indra om dit vir die wreldgodsdienste meer aanvaarbaar te maak. Ds. Steenkamp s in sy boek, "Wie is uitverkore?," dat die naam "Jesus" uit die Griekse mitologie afkomstig is en van "Je-Zeus" (Seun van Zeus) afgelei is. Dit is die rede waarom die Israelvisie na Jesus as Jeshua of Jashua verwys, na Christus as Messias of Mashiach, en na God of die Here as Jahweh, Elohim of Adonai. Hierdeur gee die Israelvisie te kenne dat die Christelike godsdiens die afgelope byna 2000 jaar deur valse kerke in die name van valse gode beoefen is.

Johnny
May 27th 2010, 06:05 AM
Johnny,

op jou vraag, ja ek sal vir Israel bid spesifiek, want die Woord se ek sal seen kry en ek sal dit basically eerder soek as die vloek wat ek ook sal kry as ek hulle vervloek. :blush: maar mens en ek weet hulle is God se volk... wanneer en hoe stop en begin... afgekap al daai goet... dis nie in my lewe nou so life altering issue nie ...so...

Maar dis nie soseer 'n kalender as 'n dink daaraaan en bid dan issue... ek is nog nie so dissiplined nie... oor die Naam miskien is daar rede dat jy die so moet gebruik en iemand anders dit anders... solank ons dit to eer van die Here doen is altwee ok as ek die "een dag hou en die ander dag nie hou nie , maar albei tot eer van die Here " din g reg verstaan , want ek weet Hy soek wat in harte aangaan...

Miskien is dit spesifiek jou roeping om Jode die evangelie te gaan deel... vir myself weet ek volke maak nie saak nie.. mense is meer my hart... roeping..? dink ek? .... maar seker ons sal mekaar wel eendag in hemel raakloop

Shalom ( dis nou 1 hebreeuse woord wat ek nie kan vertaal nie - God se vrede wat alle verstand te bowe gaan )

Willem......jy is die enigste een wat by die tema van die draad hou. God ken jou hart en weet met watter opregtheid jy dit doen. Hou aan bid vir Israel. Na gisteraand se biduur waar ons weereens gesien het wat besig is om in die wereld en die Midde-Ooste gebeur is al wat ek kan se: "Hou julle geestelike tasse gepak en raak onstslae van die venter waentjies........die Here kom"! Israel en die Jode is die middelpunt waarom alles draai en dit is waar alles gaan gebeur.

Paul.......don't worry.......julle kan rustig verder gesels. Ek het gese wat ek wou se.;)

Ta-An
May 28th 2010, 07:26 AM
Dat Jesus Christus een is met die Vader is wel waar, maar om
verder te gaan en te s dat Jesus Christus gelyk is aan die
Vader, is 'n leuen.Johannes 5:18 Hieroor het die Jode toe nog meer probeer om Hom dood te maak, omdat Hy nie alleen die sabbat gebreek het nie, maar ook God sy eie Vader genoem het en Hom met God gelykgestel het.

Johnny
May 28th 2010, 07:34 AM
Johannes 5:18 Hieroor het die Jode toe nog meer probeer om Hom dood te maak, omdat Hy nie alleen die sabbat gebreek het nie, maar ook God sy eie Vader genoem het en Hom met God gelykgestel het.

Take that to the bank.:hug:

Johnny
Aug 21st 2012, 01:33 PM
"Father, In Yeshua's name, do not allow the enemies of your people accomplish their plans of destruction. May Your will, and Your will alone be done in both Israel and the nations surrounding her…" AMEN!

WARS AND RUMORS OF WARS
"But when you hear of wars and rumors of wars, do not be troubled; for such things must happen, but the end is not yet. For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. And there will be earthquakes in various places, and there will be famines and troubles. These are the beginnings of sorrows." Yeshua, ( Mark 13:7-8 )
"Set up the standard toward Zion. Take refuge! Do not delay! For I will bring disaster from the north, And great destruction..." God, ( Jeremiah 4:6 )

Shabbat Shalom!

Anyone following daily intelligence reports from Israel knows that the threat of war is looming once again in the middle East. Many Israeli politicians and IDF top brass are presenting their doomsday scenarios while Israelis instinctively sense that this is the lead-up to another imminent and bloody conflict with Hezbollah, Syria, and Iran. Lines are forming in cities for new Israeli gas masks. Many are finding that there are not enough for everyone in the country.

Makeshift bomb shelters are being hastily built throughout Israel, including underground parking lots. There simply are not enough shelters for every citizen. Unfortunately, many of the shelters that that do exist are neglected and undersupplied.
Read these recent headlines for yourself...

✡ Gas masks in demand as Israel tracks Syria's chemical and biological arms

11298

(Reuters) - The Syrian government is still in full control of its chemical weapons stockpiles, Israeli defense officials said on Tuesday, in an apparent bid to calm fears that a non-conventional war could be looming.

Israeli minister says Hezbollah access to arsenal is ""red line"

Syria's 16-month-old conflict has spread concern that the chemical arsenal, acknowledged by Damascus for the first time on Monday, could fall into the hands of Hezbollah, the Lebanese Islamist group allied to Iran and Syrian President Bashar al-Assad, or that Assad could use then in a desperate last stand.

✡ Israelis grab gas masks as Iran attack threat rises

11299

(Bloomberg News) Israelis crowded in front of a storefront at a Jerusalem shopping mall this week to pick up new gas masks, part of civil defense preparations in case the military strikes Iran and the Islamic Republic or its allies retaliate.

“Our leaders seem to have gotten very hawkish in their speeches, and this time it seems they mean what they say,” said Yoram Lands, 68, a professor of business administration, who was picking up new masks for himself and his wife at a distribution center in the mall.

Prime Minister Benjamin Netanyahu told visiting U.S. Defense Secretary Leon Panetta this month that time “is running out” for a peaceful solution to Iran’s atomic program.

✡ Israelis grab gas masks as Iran attack threat rises

11300

50 or so parking lots will serve as a solution for those who don’t have a bomb shelters.

(Jerusalem Post) In the coming weeks, the Tel Aviv Municipality will release a list of dozens of underground parking lots that can be used by the public in the case of a missile attack on the Israeli home front, the municipality said on Tuesday. According to the city, the estimated 50 or so parking lots represent around 800,000 square meters of space and will serve as a solution for those residents who don’t have a bomb shelter in their house or nearby.

✡ We May Need to Destroy Parts of Lebanon (and Gaza) to Stop Rockets

11301

11302

(Jerusalem Post) Israel may need to destroy parts of Lebanon and Gaza if Hezbollah and Hamas rain missiles upon the country in response to an Israeli attack on Iran, former Mossad head Danny Yatom said Monday. Those rockets, he said, can "cover all of Israel, and that is the main problem."

Yatom said that the lesson Israel learned from the 2006 Second Lebanon War, when Hezbollah fired hundreds of rockets on the north, was that "we will have to stop the firing of missiles, both from the north and the south, as quickly as possible." To do this, he said, Israel would have to "act with great force against infrastructure in Lebanon and Gaza, and it is possible that the price that Lebanon and Gaza will pay will be horrible. We are liable to destroy, or likely to destroy, parts of Lebanon, and parts of Gaza, so that our citizens will not suffer and be killed."

✡ Iran can build a Nuclear bomb by October 1

http://muftah.org/wp-content/uploads/2012/04/iran-nuclear-program.jpg

DEBKAfile At its present rate of enrichment, Iran will have 250 kilograms of 20-percent grade uranium, exactly enough to build its first nuclear bomb, in roughly six weeks, and two-to-four bombs by early 2013, military and intelligence sources report. Hence the leak by an unnamed Israeli security source Sunday, Aug. 12, disclosing Iran’s progress in developing the detonator and fuses for a nuclear warhead which can be fitted onto Shehab-3 ballistic missiles capable of reaching Israel.

Since 20 percent refined uranium is a short jump to weapons grade fuel, Iran will have the capability and materials for building an operational nuclear bomb by approximately October 1.

http://israelinsight.com/wp-content/uploads/2011/11/iran-nuclear-facilities.jpg


A call to prayer and intercession

Now is the time to pray and intercede for the nation of Israel! We know that the weapons of our warfare are not carnal but spiritual! We must believe that our prayers (weapons of warfare) will truly assist Israel during the looming threat of war in the weeks ahead…
"For the weapons of our warfare are not carnal but mighty in God for pulling down strongholds…" 2 Corinthians 10:4
As the birth pangs of this age increase in speed and intensity, we know we are getting closer to the end and the new beginning of Messiah’s Kingdom that will be established in Jerusalem. Like our title verse says in Mark 13:8 ‘these are the beginnings of birth pains..."

More than ever, today is the day, now is the time to rise up from our sleep, cast off the works of darkness and begin to intercede with fervent prayer as His Word teaches us to watch and pray!

You too can be a (IDF) prayer warrior, guarding the borders of Israel with blankets of prayer day and night; as it is written:
Behold, he that keepeth Israel shall neither slumber nor sleep Psalm 121:4

PRAY THE WORD OF GOD…
[Elisha] answered, "Do not fear, for those who are with us are more than those who are with them..." And behold, the mountain was full of horses and chariots of fire all around Elisha. So when the Syrians came down to him, Elisha prayed to the Lord, and said, "Strike this people, I pray, with blindness.' And He struck them with blindness according to the word of Elisha." 2 Kings 6:16-18

You shall not be afraid of the terror by night, Nor of the arrow that flies by day, Nor of the pestilence that walks in darkness, Nor of the destruction that lays waste at noonday. Psalm 91:5-6

No weapon formed against you shall prosper, And every tongue which rises against you in judgment You shall condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, And their righteousness is from Me," says the Lord. Isaiah 54:17

Johnny
Sep 5th 2012, 11:12 AM
31 DAILY SCRIPTURE PRAYERS PROCLAMATIONS TO BLESS ISRAEL

You have established your people Israel as your very own forever, and you, O Lord, have become their God. (2 Samuel 7:24)

http://www.derekprince.info/Images/Content/173/290306.jpg

Derek Prince who wrote the prayers for Israel below shares with us the following introduction to proclaiming prayer.


"Over the years, I have come to understand that prayer is most effective in three stages: proclamation, thanksgiving and praise. As I travel around the world and meet so many people from different parts of the body of Christ, I find that in many places God is placing a new emphasis on proclamation.
"The word 'proclaim' is derived from a Latin verb which means 'to shout forth' or 'to shout aloud.' It means essentially to declare something with great boldness and strength. I believe that it is a most powerful spiritual weapon or resource which has too long been neglected by Christians."

While we have this open window of time let us join together with thousands in agreement and each day proclaim aloud one scripture/prayer for Israel, one for America and one for the next generation.

Prayer No. 1
Father God, remove the veil You have sovereignly placed over the eyes of Israel, that they would recognize Jesus as their Messiah. (2 Corinthians 3:14)

http://blog.christianitytoday.com/women/upload/2010/01/417556122_1d538ca23c.jpg

Prayer No. 2
Lord, show Your mercy and favor to Israel in this set time. (Psalm 102:13)

Prayer No. 3
We pray for the current leaders in Israel, including the prime minister, the mayor of Jerusalem, and all those in military service. Raise up government leaders in Israel (and worldwide) who will not seek to "divide the land," and who would recognize the unique significance of Jerusalem in God's end-time purposes.

Prayer No. 4
He who scattered Israel will gather him, and will keep him as a shepherd keeps his flock. (Jeremiah 31:10) Father, continue to draw the Jewish people to You according to Your sovereign plan.

http://www.insightonthenews.net/wp-content/uploads/2012/02/danielmandel.jpg

Prayer No. 5
Let them all be confounded and turned back that hate Zion. Let them be as grass upon the housetops, which withers before it grows up. (Psalm 129:5-6) Lord, deal justly and swiftly with Your enemies.

Prayer No. 6
Destroy and divide the tongues of those who would incite violence against Israel. (Psalm 55:9) In the name of Jesus, we bind every false religion and false doctrine that does not acknowledge Your eternal plan for the land and people of Israel

Prayer No. 7
The scepter of the wicked will not remain over the land allotted to the righteous. (Psalm 125:3) Father, break the strongholds of religion, pride and wickedness that seek to control Israel.

Prayer No. 8
The Lord will not forsake His people for His great name's sake, because it has pleased the Lord to make Israel His people. (1 Samuel 12:22) Use us to help others understand Your plan for Israel and Your love for the Jewish people.

Prayer No. 9
The Lord brings the counsel of the nations to nothing; He makes their plans of no effect. (Psalm 33:10) We declare that God's purposes for Israel will be completely fulfilled and that He will be glorified.

Prayer No. 10
Show Your lovingkindness to Your people Israel and keep them as the apple of Your eye. Hide them under the shadow of Your wings, from the wicked who oppress them, from their deadly enemies who surround them. (Psalm 17:7-9)

Prayer No. 11
We pray that You would remember your covenants and promises towards Israel, especially when others rise up against her toswallow her alive. When their wrath is kindled against her, the waters will not overwhelm her. God will not give her as prey to their teeth. (Psalm 124)

Prayer No. 12
Sanctify Your great name which has been profaned among the nations, which has been profaned in the midst of Israel. That nations shall know that the Lord is God, when He is sanctified in Israel before their eyes. Sprinkle the clean water of Your Word on Israel and cleanse her from her filthiness and from all her idols, including abortion and the occult. Give Israel a new heart, and put a new spirit within her. Remove her heart of stone and give her a heart of flesh that can respond to the Holy Spirit, and cause her to walk in Your statutes, keep Your commandments and do them. (Ezekiel 36:23-27)

Prayer No. 13
Cause the church to fulfill its commission to preach the Gospel to the whole world, so the full number of the Gentiles would come into the Kingdom. Then all Israel will be saved. (Romans 11:25-26)

Prayer No. 14
We pray for the peace of Jerusalem (Psalm 122:6) and for it to remain Israel's undivided capital.

Prayer No. 15
Father, in Your mercy vanquish the tremendously powerful religious spirits which dominate the whole territory-Jewish, Christian and others.

Prayer No. 16
We pray for a spirit of unity-for peace between religious and secular Jews, for peace to exist between believers in the land.

Prayer No. 17
We pray for the body of Messiah in Israel to become a praying, maturing body. We pray that this body would allow the love and compassion of Yeshua to flow through them and touch everyone they encounter.

Prayer No. 18
Raise up intercessors for Israel. Put more watchmen on the walls of Jerusalem, who would give You no peace day or night until You establish Jerusalem and make her the praise of the earth. (Isaiah 62:6-7).

Prayer No. 19
Father, bring glory to Your name through the mercy You show to the land. Bring the necessary seasonal rain upon the country. Cause the crops to be bountiful.

Prayer No. 20
We pray that the three spiritual forces of humanism, Marxistsocialist philosophy, and the spiritual inheritance of the Ottoman Empire will be broken and rendered powerless.

Prayer No. 21
Bless Israel through the many immigrants who are flowing back to the nation. Bring a sovereign, supernatural move of the Holy Spirit among these new immigrants, that they might proclaim Your truth to their fellow Jews.

Prayer No. 22
We pray for a radical change in the Israeli system of government, that divisiveness and partisanship would give way to unity and cooperation; grant wisdom and revelation to all members of the Knesset and Israel's Supreme Court.

Prayer No. 23
We pray that, in the midst of the pressures, the people of Israel will turn to You, God. We pray that You will hear the heart cries of people in this land and have mercy. As it says in Isaiah 30:19, "You shall weep no more. He will be very gracious to you at the sound of your cry. When He hears it, He will answer."

Prayer No. 24
Pour out Your Spirit upon the people of Israel-especially upon the young people so that your works can be declared to future generations.

Prayer No. 25
Raise up "sons of Zion" who take God's word seriously in opposition to the humanistic "sons of Greece." (Zechariah 9:13)

Prayer No. 26
We pray for the Holy Spirit to intervene in the current situation in Israel. "When the enemy shall come in like a flood, the Spirit of the Lord shall lift up a standard against him." (Isaiah 59:19)

Prayer No. 27
Turn the hearts of the people of Israel to trust in the name of the Lord for deliverance-not in the "chariots and horses" of their military might. (Zechariah 4:6)

Prayer No. 28
God, raise up elders and young leaders to teach and train the new generation of Israelis who are coming to faith in the Messiah

Prayer No. 29
We pray that the Palestinian Arabs will come to faith in Christ and embrace God's end-time purpose for Israel; send forth laborers to bring in the appointed harvest from the whole of the Middle East.

Prayer No. 30
May Israel's relationship with the United States be strong, and may our nation-and especially young believers-recognize and support God's purposes for Israel.

Prayer No. 31
Lord, we ask that young believers in America (South Africa) would come to love the Jewish people as they seek to prepare the way for the return of Messiah.

Johnny
Oct 30th 2012, 10:32 AM
Dear Friends

Please see report below: You can also see more news of these attacks on the following website: http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4296374,00.html

Thank you for joining with us in prayer. Today I had several calls from Olim living in these cities living in fear. Praise the Lord no serious injuries have been reported 3 workers were lightly injured but the trauma and stress is really bad and people are again living in Bomb shelters because the time to get to safety is at times less than 15 seconds.

Blessings
Shirley


Terrorists in Gaza have escalated their war against Israel. Just on Wednesday, more than 80 rockets, missiles and mortars have been fired from Gaza at civilian population centers in southern Israel. Israeli schools in the south have all been closed. Residents are being told to stay in or near their bomb shelters.

Please pray and please mobilize your friends to pray for Israel, that Israel will turn to the Lord for protection and His rescue. Let us remember the prayer of the Israelite King Jehoshaphat. "O Lord, the God of our fathers, are You not God in the heavens? And are You not ruler over all the kingdom of the nations? Power and might are in Your hand so that no one can stand against You. Did You not, O our God, drive out the inhabitants of this land before Your people Israel and give it to the descendants of Abraham, Your friend forever?....Should evil come upon us, the sword, or judgment, or pestilence, or famine, we will stand before this house and before You (for Your name is in this house) and cry to You in our distress, and You will hear and deliver us....O our God, will You not judge them [our enemies]? For we are powerless before this great multitude who are coming against us; nor do we know what to do, but our eyes are on You." (2 Chronicles 20:6-12)

"Then in the midst of the assembly the Spirit of the Lord came upon Jahaziel...and he said, 'Listen, all Judah and the inhabitants of Jerusalem and King Jehoshaphat: thus says the Lord to you, "Do not fear or be dismayed because of this great multitude, for the battle is not yours but God's....You need not fight this battle; station yourselves, stand and see the salvation of the Lord on your behalf, O Judah and Jerusalem." Do not fear or be dismayed; tomorrow go out to face them, for the Lord is with you.' Jehoshaphat bowed his head with his face to the ground, and all Judah and the inhabitants of Jerusalem fell down before the Lord, worshipping the Lord." (2 Chron. 20:14-18)

* Please pray for the one million Israelis that are living in fear of rocket attacks - pray that they and all Israel turn to the Lord for Him to deliver them.
* Please pray for peace and security to be reestablished, by God's grace and mercy.
* Please pray for the Lord to give Israeli leaders wisdom to know how best to handle the situation.

Shirley Lawrenson
Ebenezer Operation Exodus Israel
P O Box 28112
Jerusalem 91280

Tel: (972) 02 624 4164
Mobile: (972) 054 742 5311

Skype: Shirley-Travel
Email: ebenezer.shirley@gmail.com
Web site: www.operation-exodus.org/israel

HammerHead
Oct 31st 2012, 06:27 AM
1Co 11:3 Maar ek wil h dat julle moet weet dat Christus die hoof is van elke man, en die man die hoof van die vrou, en God die hoof van Christus.

1Co 11:12 Want soos die vrou uit die man is, so is ook die man deur middel van die vrou; maar alles is uit God.


David,

Soos jy, 'n Malan is (korrek?) en van jou biologiese vader is,
sy gene deel en een met hom is, maar tog is hy steeds jou meerdere
in die sin dat jy vanuit hom kom, verstaan ek dat Christus een is met
sy Vader, maar tog nie gelyk(dieselfde) is nie en dat beide God is.
Of anders gestel, ek en my pa is beide Pienaars, tog is hy die vader
en ek die seun. Ons is egter beide dieselfde in die sin dat ons Pienaars is.

Verder, kan ek nie sien hoe die risiko geloop kan word om by veelgodendom
uit te kom deur te aanvaar dat Christus nie gelyk is aan Sy Vader
nie. Is Jesus dan nie God en Sy Vader ook God nie? Sou die
aanbidding van die Vader en die Seun, gesien in die lig dat hulle
nie gelyk is nie, maar wel beide God is, vir jou beteken dat dit
veelgodendom is - die aanbidding van die Vader, en Sy Seun?

Ek lei nie permanensie af vanuit Joh 14:28 vers nie. Dit sou dan
teenstrydig wees met ander tekste gedeeltes. Maar nie in die manier
wat jy hier aandui nie. Ek dink eerder aan die volgende gedeelte:

1Co 15:28 En wanneer alles aan Hom onderwerp is, dan sal ook die Seun self Hom onderwerp aan die Een wat alles aan Hom onderwerp het, sodat God alles in almal kan wees.


Dis n baie interresante onderwerp die...En ek moet se, alby sieninge het verse wat dit staaf...(en dit maak dit nogal moeilik)

Ek glo natuurlik dat die 3 Eenheid 3 aparte "persone" is, maar nes David dit verduidelik het deur die huwelik, dat Hulle 1 God is, nes die man en vrou 1 is...

Ek het altyd geglo die 3 Eenheid, is presies gelyk aan mekaar, soos n driehoek se hoeke almal ewe groot moet wees om n perfekte driehoek te vorm...

Maar Paul se verse wat hy aangehaal het gooi nogal n spanner in my werke!

Die vraag wat ek myself afvra is, watse verskil sal/moet dit maak vir my AS die Seun nie gelyk sou wees aan die Vader nie...Is dit n probleem as ek glo die Seun is nie gelyk aan die Vader nie?

Die Vader, die Seun en die Heilige Gees bestaan al vir altyd, die Een het nie die ander geskape nie, so in terme daarvan is Hulle gelyk! Hoekom het Hulle dan besluit daar moet n Vader en n Seun wees? Soos Ta-An gese het, is dit nie maar omdat Hulle elkeen die funksie verrig van n "seun" en n "vader" nie? Is Hulle nie maar net die Seun en die Vader, omdat die Godheid dit vir ons so wou verduidelik het, en omdat Hulle geweet het ons sal dit nie anders kan verstaan nie?

Ons weet nie presies wat die verhouding tussen die 3 Eenheid is nie, en Hulle het dalk gedink die enigste manier om dit te verstaan tot in n mate, is om dit as n "vader-seun" verhouding te verduidelik....

Elkgeval, ek glo nog Hulle is 100% gelyk, en ek glo saam David dat die "mens" Jesus minder was as die Vader, maar dat die "God" Jesus gelyk is aan die Vader, en die Heilige Gees...

johan777
Nov 19th 2012, 10:02 AM
Daar kom 'n nuwe Jerusalem met 'n nuwe naam en die naam is nie Jerusalem nie. So se die bybel.
Die sogenaamde Heilige stad en heilige Jerusalem is 'n bespotting om dit heilige land en stad te noem. Alle oorloe het hul oorsprong in Israel.
http://www.presstv.ir/detail/2012/09/30/264323/kissinger-intel-community-accept-israels-end/

Johnny
Nov 19th 2012, 10:11 AM
Daar kom 'n nuwe Jerusalem met 'n nuwe naam en die naam is nie Jerusalem nie. So se die bybel.
Die sogenaamde Heilige stad en heilige Jerusalem is 'n bespotting om dit heilige land en stad te noem. Alle oorloe het hul oorsprong in Israel.
http://www.presstv.ir/detail/2012/09/30/264323/kissinger-intel-community-accept-israels-end/

Mmmmm.....nog mense wat nie Eintyd profesie ken nie. Dit is heelwat later. Daar kom nog 'n 7 jaar verdrukking en 'n 1000 jaar vrederyk....dan die einde...of sal ek se, die BEGIN sonder 'n einde!


Kissinger, US intelligence community endorse “World Without Israel”

http://previous.presstv.ir/photo/20120930/ghavidel20120930170517980.jpg

Angry Palestinians in Hebron (File Photo)Sun Sep 30, 2012 5:51PM
By Kevin Barrett Share | Email | Print
Iran's President Mahmoud Ahmadinejad has been vilified in the Western media for daring to imagine “a world without Israel.”


But according to news reports, Henry Kissinger and sixteen American intelligence agencies agree that in the near future, Israel will no longer exist.

The New York Post quotes Kissinger “word for word”: In 10 years, there will be no more Israel.

Kissinger's statement is flat and unqualified. He is not saying that Israel is in danger, but could be saved if we just gave it additional trillions of dollars and smashed enough of its enemies with our military. He is not saying that if we elect Netanyahu's old friend Mitt Romney, Israel could somehow be salvaged. He is not saying that if we bomb Iran, Israel might survive. He is not offering a way out. He is simply stating a fact: In 2022, Israel will no longer exist.

johan777
Nov 19th 2012, 10:29 AM
Waar mense die fout maak is om te se ons leef in die laaste dae, bedoelende laaste paar jaar of so iets. Die waarheid is dat die laaste dae 2000 is en die laaste dag soos jy noem is 1000 die vrederyk.
Daarom verstaan mense nie die eindtye nie.
Groete

Johnny
Nov 19th 2012, 11:46 AM
http://www.womennpower.com/web_images/call_to_pray_for_israel.jpg

The last time we went into Gaza in 2008's "Operation Cast Lead," we did a very incomplete job of routing out the terrorist leadership. If we do go in with a ground attack I would assume that we will try and totally eliminate the Hamas and Islamic Jihad leadership.
Remember this is a Middle East in great turmoil with a fanatic anti-Israel government in Egypt, Hezbollah feeling very insecure in Lebanon, and a civil war raging already in Syria.


Pray for P.M. Netanyahu, Defense Minister Barak and the Israeli Government to have the wisdom of God concerning the situation in the South and all the possible ramifications in the whole region.
Pray for the P.M. and others to be able to clearly bring Israel's case of self-defense to an increasingly anti-Israel world.
Pray for Egypt to stay out of any armed conflict.
Pray for the protection of Israel's soldiers and the protection of all innocent civilians.
If Israel does do a ground attack, pray that all that God wants accomplished in this conflict will be fulfilled.
Pray that if it is time to remove the evil of Hamas, Israel will not stop until it is accomplished.
Pray for great alertness on the Lebanese border. Both concerning Hezbollah attacking Israel with rockets and also trying to attack Israeli settlements on the border and trying to kidnap soldiers there.

Johnny
Nov 21st 2012, 07:58 AM
Dear Friends

Shalom greetings Thank you for all your prayers scriptures calls and encouragement over the past week. Last night there was hope for a Cease Fire but it has not yet been agreed.
There are many mixed feelings about a Cease Fire in Israel as people are just tired of years and years of attacks on Israel.
All we can do is continue to pray that the Lord will continue to give the Leadership of Israel wisdom how to move forward in the next days as pressure from everywhere is coming their way.
Prayer also for the soldiers waiting at the border in Gaza. Many have been called to report and now they are waiting to see what the decision from the leaders will be and in the meantime while they are on the border wives and children are having to live in bunkers and fear for the attacks that are ongoing.

11444

The attached photo gives an idea of the number of attacks Israel has had to experience the past years. Thats why we are where we are today in this difficult time.

Thank you for standing with Israel and the people of Israel and for your faithful prayers.

If any more details come forward then I will update you again in the coming days.

Blessings
Shirley

Shirley Lawrenson
Ebenezer Operation Exodus Israel
P O Box 28112
Jerusalem 91280

Web site: www.operation-exodus.org/israel (http://www.operation-exodus.org/israel)

RR van Wyk
Nov 21st 2012, 12:51 PM
Dit is vir my verbasend ironies hoe eensydig mense kan wees. Hoe terroristegroeppe alteid gesien word as die arme onderdruktes. Ek wens Israel wil Nou Gaza eens en vir alteid oorneem en klaarkry. En elke keer as daar 'n misiel uit 'n streek geskiet word, sommer daardie streek dan summier oorneem.

Hierdie kat en muis speletjies kos langtermyn baie lewens en kostes loop sekerlik ook hoog. Duidelik help dit nie om "nice" te wees en diplomasie eers kans te gee, hulle word elkgeval gehaat. Dalk sal dit meer help as Israel gevrees word....

Johnny
Nov 21st 2012, 01:30 PM
Dit is vir my verbasend ironies hoe eensydig mense kan wees. Hoe terroristegroeppe alteid gesien word as die arme onderdruktes. Ek wens Israel wil Nou Gaza eens en vir alteid oorneem en klaarkry. En elke keer as daar 'n misiel uit 'n streek geskiet word, sommer daardie streek dan summier oorneem.

Hierdie kat en muis speletjies kos langtermyn baie lewens en kostes loop sekerlik ook hoog. Duidelik help dit nie om "nice" te wees en diplomasie eers kans te gee, hulle word elkgeval gehaat. Dalk sal dit meer help as Israel gevrees word....

Ek het so dag of twee gelede genoem dat Gaza weer bewoon gaan word deur Jode in die laaste dae. Heel moontlik na die Psalm 83 oorlog. Daar gaan finaal afgereken word met die Moslems tydens die oorlog......wat lyk my voor die deur is! Dit is nie net jy wat so voel nie, maar selfs in Israel.

JERUSALEM POST: Israel Needs To Crush Gaza Once And For All

Why do our citizens have to live with rocket fire from Gaza while we fight with our hands tied? Why are the citizens of Gaza immune? If the Syrians were to open fire on our towns, would we not attack Damascus? If the Cubans were to fire at Miami, wo ...


SHARON: Israel Needs To Crush Gaza - Business Insiderwww.businessinsider.com/paper-israel-needs-to-crush-gaza-2012-11Cached

http://static2.businessinsider.com/image/50a5850b6bb3f7856200001b-5760-3840/gaza-iron-dome.jpg?maxX=621&maxY=413

2 days ago – GILAD SHARON: Israel Needs To Crush Gaza Once And For All ... "cease-fire" agreement that allows Hamas to continue to blast Israel with the ...


Gilad Sharon, the son of former Prime Minister Ariel Sharon, takes a hard line in the Jerusalem Post with respect to the latest conflict between Israel and Gaza:

Israel needs to completely wipe out Gaza's infrastructure, he says--gas, power, water--or else re-occupy the territory.

Otherwise, Sharon argues, this conflict will end the way other skirmishes have: With a lame "cease-fire" agreement that allows Hamas to continue to blast Israel with the occasional rocket.

Israel shouldn't have to tolerate that, Sharon says. So it's time for decisive action.

It's worth noting that Sharon's views are considered extreme, and the Jerusalem Post is being attacked for publishing them.

Why do our citizens have to live with rocket fire from Gaza while we fight with our hands tied? Why are the citizens of Gaza immune? If the Syrians were to open fire on our towns, would we not attack Damascus? If the Cubans were to fire at Miami, wouldn’t Havana suffer the consequences? That’s what’s called “deterrence” – if you shoot at me, I’ll shoot at you. There is no justification for the State of Gaza being able to shoot at our towns with impunity. We need to flatten entire neighborhoods in Gaza. Flatten all of Gaza. The Americans didn’t stop with Hiroshima – the Japanese weren’t surrendering fast enough, so they hit Nagasaki, too.

There should be no electricity in Gaza, no gasoline or moving vehicles, nothing. Then they’d really call for a ceasefire.
Were this to happen, the images from Gaza might be unpleasant – but victory would be swift, and the lives of our soldiers and civilians spared.
IF THE government isn’t prepared to go all the way on this, it will mean reoccupying the entire Gaza Strip. Not a few neighborhoods in the suburbs, as with Cast Lead, but the entire Strip, like in Defensive Shield, so that rockets can no longer be fired.

There is no middle path here – either the Gazans and their infrastructure are made to pay the price, or we reoccupy the entire Gaza Strip.

Read more: http://www.businessinsider.com/paper-israel-needs-to-crush-gaza-2012-11#ixzz2CrbQbcrz

johan777
Nov 21st 2012, 07:34 PM
Ek het so dag of twee gelede genoem dat Gaza weer bewoon gaan word deur Jode in die laaste dae. Heel moontlik na die Psalm 83 oorlog. Daar gaan finaal afgereken word met die Moslems tydens die oorlog......wat lyk my voor die deur is! Dit is nie net jy wat so voel nie, maar selfs in Israel.

JERUSALEM POST: Israel Needs To Crush Gaza Once And For All

Why do our citizens have to live with rocket fire from Gaza while we fight with our hands tied? Why are the citizens of Gaza immune? If the Syrians were to open fire on our towns, would we not attack Damascus? If the Cubans were to fire at Miami, wo ...
Skokkend om te sien hoe min mense dink van die Muslems. Wanneer gaan Israel die grond wat hulle gesteel het terug gee? Hulle sal nooit 'n skikking wil he nie, hulle is te onderduims.

Johnny
Nov 22nd 2012, 05:29 AM
Skokkend om te sien hoe min mense dink van die Muslems. Wanneer gaan Israel die grond wat hulle gesteel het terug gee? Hulle sal nooit 'n skikking wil he nie, hulle is te onderduims.

Johan, ek stel voor jy gaan kyk na hierdie video (http://www.oospoort.co.za/openbaring/Alida.wmv) voor jy sulke aantuigings maak, dan sal jy verstaan die ewige verbond wat God met Sy volk die Jode oor Sy land Israel gemaak het. Die hele streek vanaf die Nyl rivier in Egipte tot by die Eufraat rivier in Irak behoort aan hulle. God het dit vir hulle gegee.

http://www.thefirearmsforum.com/attachment.php?attachmentid=44003&d=1298041056

Jy maak God 'n leuenaar. Jy het nie nou te doen met 'n mens nie, maar 'n Almagtige God.

http://www.themuslimtimes.org/wp-content/uploads/2011/08/Israel-Islam-World-Map-Crop1.gif

Sien jy daai klein rooi kolletjie op die kaart? Dit is Israel, so groot soos die Kruger Wildtiun. Sien jy die GROEN op die kaart? Dit is wat aan die Palestyne, Filistyne en Moslems behoort. Dit is eerder andersom. Hulle het grond gebied by Israel gesteel.....dit wat God aan Abraham en sy nageslag belowe het.

Die land van melk en heuning. Ek was al 5 keer daar. Eintlik moet Israel in groen wees en die res in bruin, want dit is hoe dit daar is. Die Palestyne kon nog nooit eers 'n boom plant nie. Hulle is agter die land van melk en heuning aan.

Hou maar die gebeure dop in die Midde-Ooste, want binnekort gaan God dit wat Hy aan hulle belowe het, vir hulle gee.

Ek sien in jou profiel jy is 'n christen.


About johan777

Are you a Christian?: Yes, I am a Christian

Skokkend om te sien hoe min christinne weet van God se land en Sy volk, die Jode!:cry:

HammerHead
Nov 22nd 2012, 05:35 AM
Mmmmm.....nog mense wat nie Eintyd profesie ken nie. Dit is heelwat later. Daar kom nog 'n 7 jaar verdrukking en 'n 1000 jaar vrederyk....dan die einde...of sal ek se, die BEGIN sonder 'n einde!

Johnny jy sal net nie hier wees om dit te sien gebeur nie ne? Jy sal mos teen daardie tyd weg geraap gewees het...

Ek dink regtig jy moet jou studie oor die eindtyd weer aanpak, jy bly beskuldigings gooi rond en bond dat mense nie die eindtyd gebeure verstaan nie.
Ek dink as jy regtig volhard in jou studie, met n oop gemoed, sal jy dalk agterkom dat jy die eindtyd gebeure self misverstaan het...

Ek weet ook dat as mens nie fisiese / Geestelike Israel reg verstaan nie, mens natuurlik ander dinge in die Bybel kan dwing om in te pas by jou siening, en ons moet passop dat ons siening nie vir ons belangriker word as God se siening nie...:bible:

Johnny
Nov 22nd 2012, 05:52 AM
Johnny jy sal net nie hier wees om dit te sien gebeur nie ne? Jy sal mos teen daardie tyd weg geraap gewees het...

Ek dink regtig jy moet jou studie oor die eindtyd weer aanpak, jy bly beskuldigings gooi rond en bond dat mense nie die eindtyd gebeure verstaan nie.
Ek dink as jy regtig volhard in jou studie, met n oop gemoed, sal jy dalk agterkom dat jy die eindtyd gebeure self misverstaan het...

Ek weet ook dat as mens nie fisiese / Geestelike Israel reg verstaan nie, mens natuurlik ander dinge in die Bybel kan dwing om in te pas by jou siening, en ons moet passop dat ons siening nie vir ons belangriker word as God se siening nie...:bible:

Hammerhead, ek bid dat ek en my gesin deel sal wees van die wegraping. Ek vertrou op God se genade. My siening is juis God en die Bybel se siening, nie soos ander wat op Allen G White se sienings staat maak wat niks met God of die Bybel te doen het nie. ;)

HammerHead
Nov 22nd 2012, 06:23 AM
Hammerhead, ek bid dat ek en my gesin deel sal wees van die wegraping. Ek vertrou op God se genade. My siening is juis God en die Bybel se siening, nie soos ander wat op Allen G White se sienings staat maak wat niks met God of die Bybel te doen het nie. ;)

Johnny sal jy so gaaf wees om vir my een plek te wys waar ek Ellen White aangehaal het, instede van die Bybel? Wys my sommer waar ek al ooit EGW aangehaal het, behalwe uit die draad waar sy die onderwerp was...

Want weereens maak jy valse aantuigings...

Ek het nog altyd die bybel gebruik om my sieninge te staaf..Jy gebruik n oorvloed van mense woorde, en wanneer jy wel die Bybel aanhaal, is dit meeste van die tyd of uit konteks geneem, of dit het niks tedoen met die onderwerp nie...

Hoeveel keer was jy nie al aangespreek oor die manier wat jy altyd die man speel nie? Jy kraak mense af en laat dit klink of jy die enigste een is wat die Bybel in totaliteit verstaan.. Dit is nie hoe Jesus dit sou gedoen het nie..

En ek is jammer as jy dink ek val jou nou aan, dit is nie my doel nie...Maar na jy amper 4 jaar op die forum is, wonder ek of jy ooit gaan begin 2 keer lees aan jou plasings, voor jy dit plaas, om te sien of jy nie dalk die man speel nie??:hmm:

Mag niemand met jou dan verskil nie...:confused

Johnny
Nov 22nd 2012, 06:29 AM
Johnny sal jy so gaaf wees om vir my een plek te wys waar ek Ellen White aangehaal het, instede van die Bybel? Wys my sommer waar ek al ooit EGW aangehaal het, behalwe uit die draad waar sy die onderwerp was...

Want weereens maak jy valse aantuigings...

Ek het nog altyd die bybel gebruik om my sieninge te staaf..Jy gebruik n oorvloed van mense woorde, en wanneer jy wel die Bybel aanhaal, is dit meeste van die tyd of uit konteks geneem, of dit het niks tedoen met die onderwerp nie...

Hoeveel keer was jy nie al aangespreek oor die manier wat jy altyd die man speel nie? Jy kraak mense af en laat dit klink of jy die enigste een is wat die Bybel in totaliteit verstaan.. Dit is nie hoe Jesus dit sou gedoen het nie..

En ek is jammer as jy dink ek val jou nou aan, dit is nie my doel nie...Maar na jy amper 4 jaar op die forum is, wonder ek of jy ooit gaan begin 2 keer lees aan jou plasings, voor jy dit plaas, om te sien of jy nie dalk die man speel nie??:hmm:

Mag niemand met jou dan verskil nie...:confused

Ek stel dan voor dat jy ook na die video gaan kyk waarvan ek die skakel voorsien het voor jy enige aantuigings oor Israel wil maak en of dit wat ek beweer onbybels is. Dan kan ons weer gesels.

Ben Cronje
Nov 22nd 2012, 08:03 AM
Wel Johnny, ek sal die video gaan kyk...:cool:

Maar voor ek dit doen:

Johnny, as ek die video uit die Bybel uit verkeerd kan bewys, sal jy bereid wees om jou posisie te verander?:hmm:

Ben Cronje
Nov 22nd 2012, 08:08 AM
Johnny sal jy so gaaf wees om vir my een plek te wys waar ek Ellen White aangehaal het, instede van die Bybel? Wys my sommer waar ek al ooit EGW aangehaal het, behalwe uit die draad waar sy die onderwerp was...

Want weereens maak jy valse aantuigings...

Johnny, HH is reg hierso. Jy gaan jou aantuigings moet begin staaf. En hierdie is 'n goeie plek om by te begin...:thumbsup:

RR van Wyk
Nov 22nd 2012, 08:15 AM
Skokkend om te sien hoe min mense dink van die Muslems. Wanneer gaan Israel die grond wat hulle gesteel het terug gee? Hulle sal nooit 'n skikking wil he nie, hulle is te onderduims.

Skokkend? Mense wat bomme aan hulself vasmaak en honderde onskuldiges doodmaak of beseer? Wat juig en partytjie hou as misielle op Israel ren? Wat skuil agter vrouens en kinders en onskuldige mense se lewens in gevaar stel? Hoe kan ek respek h vir so iets??
Dit walg my, dit is uiters barbaars!

Johnny
Nov 22nd 2012, 08:37 AM
Wel Johnny, ek sal die video gaan kyk...:cool:

Maar voor ek dit doen:

Johnny, as ek die video uit die Bybel uit verkeerd kan bewys, sal jy bereid wees om jou posisie te verander?:hmm:

Jy sal die Bybel moet verdraai om dit te doen. Maar nou ja........

Die Filadelfieer
Nov 22nd 2012, 08:38 AM
Skokkend? Mense wat bomme aan hulself vasmaak en honderde onskuldiges doodmaak of beseer? Wat juig en partytjie hou as misielle op Israel ren? Wat skuil agter vrouens en kinders en onskuldige mense se lewens in gevaar stel? Hoe kan ek respek h vir so iets??
Dit walg my, dit is uiters barbaars!

Jy is natuurlik 100% reg RR, alhoewel mens in gedagte moet hou dat daar inderdaad vrouens en kinders betrokke is, en hulle ook op hierdie stadium baie swaar kry in die middel van al hierdie dinge. Dink jy hulle het 'n keuse om as menslike skilde gebruik te word terwyl Israel se wapens neerren op hulle ? Kan jy die vrees in daardie kinderhartjies indink terwyl "die grootmense" oorlog voer rondom hulle ? Daar word altyd gepraat van die "bose palestyne", maar soms word die "kleiner prentjie" misgekyk, totdat nog 'n klein lykie tussen die bom-rommel uitgehaal word.

Johnny
Nov 22nd 2012, 08:39 AM
Skokkend? Mense wat bomme aan hulself vasmaak en honderde onskuldiges doodmaak of beseer? Wat juig en partytjie hou as misielle op Israel ren? Wat skuil agter vrouens en kinders en onskuldige mense se lewens in gevaar stel? Hoe kan ek respek h vir so iets??
Dit walg my, dit is uiters barbaars!

Hulle wil nie vrede he nie. Hulle het 'n heilige oorlog (Jihad) teen Israel verklaar en sal nie rus voor al die Jode in die see is nie. Nie net die Jode nie. As hulle klaar is met die Jode dan kom die christinne aan die beurt. Dit is hulle openbare deklerasie. Gelukkig dien ons die enigste ware God....die God van die Bybel wat self met hulle (deur Israel) gaan afreken.

Johnny
Nov 22nd 2012, 08:44 AM
Jy is natuurlik 100% reg RR, alhoewel mens in gedagte moet hou dat daar inderdaad vrouens en kinders betrokke is, en hulle ook op hierdie stadium baie swaar kry in die middel van al hierdie dinge. Dink jy hulle het 'n keuse om as menslike skilde gebruik te word terwyl Israel se wapens neerren op hulle ? Kan jy die vrees in daardie kinderhartjies indink terwyl "die grootmense" oorlog voer rondom hulle ? Daar word altyd gepraat van die "bose palestyne", maar soms word die "kleiner prentjie" misgekyk, totdat nog 'n klein lykie tussen die bom-rommel uitgehaal word.

Hulle is die agressors Fila. Vir maande word missiele op Israel se woongebiede afgeskiet. Nie op militere instellings nie! Nee.....op inwoners! Israel lewe al in oorlog sedert hulle onafhanklikheid in 1948. Israel se publiek en kinders moet dag vir dag na bomskuilings hardloop. Selfs die hotelle daar het bomskuilings. Vra my, ek was daar. Dit is meer as 65 jaar van aanvalle op hulle deur die Palestyne, Filistyne en Moslems. Noem hulle wat jy wil. Nee......Israel is nie die skuldiges nie. Is dit hoe 'n land en volk in vrede moet probeer lewe? Ons kan maklik praat want ons is nie in dieslefde situasie nie......wel.....nognie.

Johnny
Nov 22nd 2012, 08:50 AM
Johnny, HH is reg hierso. Jy gaan jou aantuigings moet begin staaf. En hierdie is 'n goeie plek om by te begin...:thumbsup:

Ok...dalk was dit te krities. Back to topic! :OFFT:

Johnny
Nov 22nd 2012, 09:47 AM
The Third Intifada
Prof. Johan Malan, Mossel Bay, South Africa (April 2011)

http://shariafreeusa.com/wp-content/uploads/2012/01/jihad-kid.jpg

The widening circle of Arab uprisings in the Middle East is a cause of great concern to Christians, Jews, and all people who prefer peaceful solutions to violent struggles in settling political, religious and other disputes. The situation is rapidly deteriorating as the revolutions spread from one country to another, everywhere aimed at bringing down the local government and replacing it with an Islamic peoples government. The circle of violence is closing in on Israel and the scene is already set for a Third Intifada by the Palestinians and their millions of militant supporters in neighbouring Muslim countries.

http://martyrobertsblog.com/images/jihad-nursery.jpg

Although the securing of human rights is offered as an excuse for the present uprisings, there is clearly a very strong Islamic motivation for the revolts. Islamic jihads (so-called holy wars) became an ever increasing phenomenon in modern times after the restoration of Israel in 1948. By the early 1980s Islamic revolutions were already so firmly established that Prof. E. Gellner wrote in his book, Muslim Society, (1983): It is evident that Islam enjoys the biggest political support of all the worlds religions during the 20th century... It is able to generate intense revolutionary fervour and to combine with extreme radicalism. As a means for political mobilisation Islam has surpassed Marxism, as well as all other religions.

http://www.jihadwatch.org/images/SookhdeoGlobalJihad.jpg

The Islamic jihad has two objectives. The one is the demolition of evil governments in Islamic states as they are seen to be Islamic only in name. It is regarded as a religious duty to bring them down and replace them with fundamentalist Islamic governments. The other objective is to fight against non-Islamic states particularly Israel and the USA. Although Israel is the major target of the jihadists, the USA is held accountable for supporting Israel financially and supplying sophisticated weaponry to them, thereby recognising and ensuring their right to survive. Muslims see this support as the major reason why Israel has not yet been defeated and obliterated. In view of this perception, radical Islam refers to Israel as Satan and to America as the Big Satan. They are intent on subjecting both these countries, and often shout or display slogans such as: Death to America! and Death to Israel!

http://www.jihadwatch.org/images/FearInc.Jihad.jpg

Between 1948 and 1980 Israel was involved in a number of major wars against coalitions of Arab states. In 1987, the struggle developed a new dimension by way of internal Arab uprisings by the Palestinians. They use a wide range of weapons against Israel, ranging from demonstrations and stone-throwing, to the use of rifles, rockets, missiles and suicide bombings. The first Palestinian uprising (Intifada) occurred between 1987 and 1993. The second Intifada started in September 2000 on the Temple Mount when Ariel Sharon, a former Israeli Prime Minister, visited the Temple Mount. This Intifada is also referred to as the al-Aqsa Intifada as it started at this mosque on the Temple Mount. A third Intifada is scheduled for 15th May 2011.

http://www.nowtheendbegins.com/blog/wp-content/uploads/hate_america_crush_israel.jpg

Expanding the struggle
The Third Intifada has a global support base and is therefore quite unlike the localised nature of the first two Intifadas. The new uprising is rightly labelled the Electronic Intifada by one of its front organisations as it makes full use of Internet websites, Facebook, Twitter, cell-phones and other electronic media to gain support for their movement. On the website www.electronicIntifada.net they publish highly emotional stories on alleged murders and atrocities committed by the IDF against Palestinian civilians, thereby supporting the call for mass action against Israel. They also wage an international campaign to discredit Israel among the international community. On their website they triumphantly announce that Israels negative ratings are rising sharply in the US and UK.

Facebook pages are continuously opened to urge all Palestinians who are scattered in other countries to return to Israel at the same time - on May 15, 2011 - to overwhelm the Jewish state. One of these pages was so radical that it called for the killing of all Jews and the liberation of Jerusalem through violent means. The page was soon afterwards banned by Facebook but virtually the same message is still being communicated by many other Facebook pages and Arabic websites.

One of the largest and most popular Muslim pages on Facebook is entitled, Subscribe now to the Palestinian Intifada. Their main thrust is to: Make the Prophet Number One on Facebook. Apart from all its praises for Allah and Islams founder, the Prophet Muhammad, the website also offers links to other pages that are promoting the Third Intifada as a united attempt to destroy the Jewish state.

This page very soon received more than three million votes of support from Facebook members around the world. Organizers have summoned millions of Arabs from across the Middle East to march into Israel and forcibly implement their Right of Return, thereby opening the way to the mass immigration of several million Arabs. The date for this march has been set for May 15, the date of the establishment of the State of Israel. Arabs refer to this day as the Nakba or Tragedy.

Another Arabic Facebook page is Maseera 2011. In a statement on the page they say: Our goal is to carry out the march of the Right of Return in both word and deed to Palestine on May 15, 2011 from Lebanon, Syria, Jordan, Egypt, the Gaza Strip and the West Bank, in order to penetrate the borders of Palestine and return to the homeland and validate the right of return in word and deed.

One of the factors which seriously threatens unity among the supporters of the Third Intifada is the deep political rift between the Fatah and Hamas parties in the Palestinian territories. They are engaged in a struggle for supremacy, and the competition between them may easily lead to a Palestinian civil war. The Fatah faction PA President, Mahmoud Abbas, are strengthening themselves and many of the PAs soldiers are presently undergoing intensive military training in Jordan. These soldiers will either be used in a future war against Israel or to suppress uprising in the Palestinian territories.

Palestinian independence
International support is rapidly mounting for the declaration of Palestinian independence in September 2011. Many of the supporters hope that this objective will be achieved through a mutually accepted settlement plan between Israel and the PA. But time is running out and there are no definite indications that Israel is willing to accept the highly unreasonable conditions of dividing Jerusalem and withdrawing from all the West Bank territories captured during the 1967 war. That would also mean withdrawing from the Golan Heights.

Should Israel fail to withdraw, they will fall victim of an unprecedented barrage of international criticism and become a pariah state. But Israel knows full well that a withdrawal to pre-1967 borders would not guarantee the permanence of a reduced Israel, as pressure would then be exerted on them to withdraw to pre-1948 borders and thus vanish from the world map. That is exactly the final demand of Israels neighbouring states:

Behold, Your enemies make a tumult; and those who hate You... have taken crafty counsel against Your people... They have said: Come, and let us cut them off from being a nation, that the name of Israel may be remembered no more. For they have consulted together with one consent; they form a confederacy against You: the tents of Edom and the Ishmaelites; Moab and the Hagarites; Gebal, Ammon and Amalek; Philistia with the inhabitants of Tyre; Assyria also joined with them (Ps. 83:1-8).

A war of annihilation is contemplated against Israel and it may erupt anytime, particularly if Israel is unwilling to make more substantial concessions. Plans are already in place for a unilateral declaration of Palestinian independence, should Israel refuse to reach a negotiated settlement according to the terms of the PA and the international community. It is a foregone conclusion that the UN, including the US and other Western powers, will recognise a Palestinian state created under such conditions.

Will Israel succumb to these conditions of political suicide, or will they engage in a war of survival against the multitude of enemies? The Bible has predicted an international siege of Jerusalem (Zech. 12:2-3) and also a time of great trouble for Israel (Jer. 30:7). Dark war clouds are indeed building up over the Middle East.

The Brotherhood connection
The Muslim Brotherhood is the largest political opposition organization in many Arab states. The group is the worlds oldest and largest Islamic political grouping, and the worlds most influential Islamist movement. The Brotherhood has as its slogan: Islam is the solution. It was founded in 1928 in Egypt by the Islamic scholar and schoolteacher Hassan al-Banna. Since 2005 Muslim Brotherhood members in Egypt have also become a significant movement online. In 2006 Abdel Menem Mahmoud created the first publicly identified Brotherhood blog, Ana Ikhwan (http://ana-ikhwan.blogspot.com).

The Brotherhood in Egypt was mainly responsible for organising the mass demonstrations which led to the toppling of President Hosni Mubarak and his regime, and they will probably form the core of the next government in Egypt. It is very likely that the Brotherhood will cancel Egypts 32-year peace treaty with Israel, unless the Jewish state complies with all the demands of the Palestinian Authority and the international community.

The Islamic Resistance Movement, or Hamas, founded in 1987 in Gaza, is a wing of the Brotherhood, formed out of Brotherhood-affiliated charities and social institutions that had gained a strong foothold among the local population. During the First Intifada (198793), Hamas militarised and transformed into one of the strongest Palestinian militant groups. The Hamas takeover of the Gaza Strip in 2007 was the first time since the Sudanese coup of 1989 that a Muslim Brotherhood group ruled a significant geographic territory.

The Muslim Brotherhood in Syria was founded in the 1930s. In the first decade or so of independence it was part of the legal opposition, and in the 1961 parliamentary elections it won ten seats. But after the 1963 coup that brought the Baath Party to power it was banned, but it retains a network of support in the country, of unknown strength, and has external headquarters in London and Cyprus. Membership in the Syrian Brotherhood became a capital offence in Syria in the 1980s (under Emergency Law 49) and remains so, but a regional office of the MB-linked Palestinian group, Hamas, is located in Syrias capital Damascus, where it is given Syrian government support (Wikipedia: The Muslim Brotherhood).

The Brotherhood is largely responsible for the present uprising in Syria. Israels Prime Minister, Benjamin Netanyahu, believes that Bashar Assads presidency is better for the Jewish states interests than any regime that would replace him. Netanyahu believes an Islamist entity tied to the Muslim Brotherhood would rise to power in Syria in the place of Assad. The Israeli PM said in an interview that even though Assad coordinated with Iran, the Syrian president is still more desirable than dealing with a Muslim Brotherhood entity.

The Shiite threat
Israel also faces a very serious threat of annihilation from the stronghold of the Shiite faction of Islam in Iran. President Ahmadinejad has already said publicly on various occasions that Israel should be wiped off the face of the earth. Iran has a frightening arsenal of missiles that can strike any target in Israel, and this country is on the verge of becoming a nuclear power. Irans military treaty with Russia ensures a large flow of sophisticated military hardware from Russia to them, and also to Syria who has concluded a similar treaty with Russia.

Two of Irans vanguards in their struggle against Israel are Hamas in Gaza and Hezbollah in Lebanon. These terrorist groups have transformed themselves into political parties and they are financed, trained, motivated and armed by Iran with thousands of rockets and missiles to fight against Israel. Syria also supports them. In elections, Hezbollah has gained control over Lebanon and Hamas over Gaza. They are becoming major forces to be reckoned with by Israel as well as their political opponents in their own territories. Hamas is associated with the Brotherhood as far as their religious orientation within Islam is concerned, but they rely mostly on Iran for logistical support in their struggle against Israel.

It is important to note that Irans leader has a very strong expectation of the coming of Islams Imam Mahdi in the near future. According to him, the Imam will unite Islam, destroy the Jews and Christians, and subject the whole world to the authority of Allah and the Qurans Sharia law. Ahmadinejad is very excited about the uprisings in the Arab world, since he believes that the Imam Mahdi will only come when chaos and disorder prevails on earth. He sees it as his duty to contribute towards the causing of chaos.

Iran plays a big role in preparing the way for the appearance of the Shiites Imam Mahdi. According to the website of the Islamic Republic of Irans Broadcasting Corporation, the Mahdi will shortly make his triumphant appearance at the Kaaba in Mecca. He will immediately set up armed forces to destroy Islams enemies in a series of apocalyptic battles. One of his biggest victories will be against the Zionist enemies and their allies in Jerusalem.

The Imam will move further north and establish his headquarters at Kufa near the ancient city of Babylon in Iraq. This website also says that the prophet Jesus, son of Mary, will appear with the Mahdi and help him to islamise the world and bring an end to oppression everywhere so that righteousness can prevail. Daily prayers are said in Iran in which Allah is petitioned to hasten the coming of the Mahdi.

The diplomatic war
General Amos Gilad, chief of Israels Diplomatic-Security Bureau warned that Israel faced an isolation no less severe than war should the United Nations recognize Palestine as an independent state this September. According to him, the Palestinian Authority is organising an international diplomatic assault against Israel. The central issue facing Netanyahu concerning September is whether Israel should enter into a partnership for peace with the Palestinians and spare itself international pressure, or continue to oppose them, thereby bringing about a third Intifada. Gilad said that, if Israel does not enter into negotiations, the diplomatic isolation will legitimise clashes that could erupt from a coincidental event or incident that with Twitter and Facebook could spark an entire fire.

Gilads remarks were similar to those made by Defense Minister Ehud Barak recently in an address to the National Security Institute in Tel Aviv. Barak warned then that a diplomatic tsunami would wash over Israel should the world recognise a Palestinian state according to 1967 borders in September. Barak emphasized in his address that Israel must develop its own political initiative to end the conflict in order to prevent disaster.

Conclusions
Israel is faced by serious dangers from different sides and of a varied nature:

The Third Intifada with its strong religious and political basis, attended by highly emotional outcries for Palestinian independence, and driven with the aid of highly effective electronic media, is posing an unprecedented threat to the internal stability of the Jewish state.

The planned declaration of a Palestinian state later this year, with or without Israels consent, poses a real threat to Israels existence as an independent Jewish state with Jerusalem as their capital.

The sooner Israel succumbs to international demands to divide their land and capital city, the sooner they will reach the end of the road as a viable state. The longer they resist international pressure, the sooner they will become an isolated pariah state. None of these two options is acceptable.

The uprisings in various Arab states may lead to ominous developments as they will most likely open the door to Islamic reforms that will challenge the very existence of Israel. The Muslim Brotherhood is preparing itself for an active role in this regard.

The Shiite threat from Iran and Hezbollah is becoming more serious as time goes by and more lethal weapons are delivered to Israels enemies by Iran, Syria and Russia.

Israels own religious basis is shaky and does not render the much needed spiritual motivation which they need to overcome the dark and menacing opposition against them. Unfortunately, their problems will aggravate until they look on Him whom they have crucified and fully embrace Him as their Saviour and Messiah-King (Zech. 12:10). After the dark days of the coming tribulation, He will return to the Mount of Olives in Jerusalem to save the remnant of Israel and the nations. But why wait until it is almost too late to get into the right relationship with Him? Only in Him does any person or people have a hopeful future.


Best matches for jihad professor johan malan
The Third Intifada. Prof. Johan Malan, Mossel Bay, South Africa (April 2011)... Jump to text
Although Israel is the major target of the jihadists, the USA is held accountable for... Jump to text
More matches Fewer matches

HammerHead
Nov 22nd 2012, 09:55 AM
Jy sal die Bybel moet verdraai om dit te doen. Maar nou ja........

Reeds bevooroordeeld...So daar is nie n kans dat Johnny sy posisie sal verander nie...

Johnny
Nov 22nd 2012, 10:06 AM
Reeds bevooroordeeld...So daar is nie n kans dat Johnny sy posisie sal verander nie...

Jy is 100% korrek. Ek sal NOOIT my siening oor Israel verander nie. Die Bybel is net te duidelik daaroor. Miskien sal dit vir julle ook duidelik word.......eendag. :pray:

http://i43.tower.com/images/mm112113640/gods-chosen-people-israel-adamuel-ben-paperback-cover-art.jpg

HammerHead
Nov 22nd 2012, 11:15 AM
Jy is 100% korrek. Ek sal NOOIT my siening oor Israel verander nie. Die Bybel is net te duidelik daaroor. Miskien sal dit vir julle ook duidelik word.......eendag. :pray:

Dit is n baie gevaarlike ding om te se Johnny...Daars is 1000'de ander mense daar buite wat presies dieselfde woorde as jy gebruik, maar wat glad nie glo wat jy glo nie...So wie is nou reg? Hulle of jy?

Het jy geweet deur so iets te se, kan jy dalk teen die Heilige Gees sondig? :hmm: (Ek se nie jy het, of doen nie...Ek trai jou wys dit is gevaarlik om dit te se)

HammerHead
Nov 22nd 2012, 11:25 AM
Johnny, ek kan jou net so duidelik uit die Bybel uit wys dat die Jode / Israel van die Bybelse tyd, nie eers regtig Israel was nie!

En ek sal dit nog vir jou wys, het net nie nou die tyd nie...Alhowel ek geensins verwag dat jy dit sal glo nie:cry:

Maar nietemin...Ek respekteer jou entusiasme:thumbsup:

johan777
Nov 22nd 2012, 11:28 AM
Johan, ek stel voor jy gaan kyk na hierdie video (http://www.oospoort.co.za/openbaring/Alida.wmv) voor jy sulke aantuigings maak, dan sal jy verstaan die ewige verbond wat God met Sy volk die Jode oor Sy land Israel gemaak het. Die hele streek vanaf die Nyl rivier in Egipte tot by die Eufraat rivier in Irak behoort aan hulle. God het dit vir hulle gegee.

http://www.thefirearmsforum.com/attachment.php?attachmentid=44003&d=1298041056

Jy maak God 'n leuenaar. Jy het nie nou te doen met 'n mens nie, maar 'n Almagtige God.

http://www.themuslimtimes.org/wp-content/uploads/2011/08/Israel-Islam-World-Map-Crop1.gif

Sien jy daai klein rooi kolletjie op die kaart? Dit is Israel, so groot soos die Kruger Wildtiun. Sien jy die GROEN op die kaart? Dit is wat aan die Palestyne, Filistyne en Moslems behoort. Dit is eerder andersom. Hulle het grond gebied by Israel gesteel.....dit wat God aan Abraham en sy nageslag belowe het.

Die land van melk en heuning. Ek was al 5 keer daar. Eintlik moet Israel in groen wees en die res in bruin, want dit is hoe dit daar is. Die Palestyne kon nog nooit eers 'n boom plant nie. Hulle is agter die land van melk en heuning aan.

Hou maar die gebeure dop in die Midde-Ooste, want binnekort gaan God dit wat Hy aan hulle belowe het, vir hulle gee.

Ek sien in jou profiel jy is 'n christen.Skokkend om te sien hoe min christinne weet van God se land en Sy volk, die Jode!:cry:

Jy is verkeerd; God het die land waarvan jy praat weggeneem by die Jode en hulle weet dit, daarom wou hulle eers in afrika en toe in suid amerika 'n land gestig het maar het toebesluit op palastina die sogenaamde verlore land. Daar is slegs "een" jood en dit is wat die bybel se en hulle wat in die sogenaamde Israel sit is nie die ware Jode nie. Onthou daar was 'n inenting.Jy verstaan blykbaar nie wie jood is nie.
Ek stel nie belang in 'n video om te sien nie. Ons sal die gebeure dophou in die midde ooste en dit waarvoor jy wag sal nie gebeur nie, wat maak die "jode" daar?
Die hele wereld is dit eens dat hulle grond by die palistyne steel, hulle bou nou nog huise op palistynse grond. Wat sou jy gedoen het as jy in daardie posisie was.
Vergeet jy hoeveel Christene doen afgryslike dinge?

HammerHead
Nov 22nd 2012, 11:36 AM
Daar is slegs "een" jood en dit is wat die bybel se en hulle wat in die sogenaamde Israel sit is nie die ware Jode nie

Ek stem 100% saam met Johan777 hier, daar was net een Ware Jood..Ek sal verduidelik in n draad wat ek sal oopmaak, of sommer aangaan op hierdie draad..Dit is tog relevant...

Johnny
Nov 22nd 2012, 11:49 AM
Ek stem 100% saam met Johan777 hier, daar was net een Ware Jood..Ek sal verduidelik in n draad wat ek sal oopmaak, of sommer aangaan op hierdie draad..Dit is tog relevant...

Oh PLEASE! Hoe verdwaal is julle nie net nie. Gaan maak gerus 'n ander draad oop vir daai bespreking want ek wil nie die draad besoedel met onwaarhede nie. Dankie.

HammerHead
Nov 22nd 2012, 12:01 PM
Oh PLEASE! Hoe verdwaal is julle nie net nie. Gaan maak gerus 'n ander draad oop vir daai bespreking want ek wil nie die draad besoedel met onwaarhede nie. Dankie.

Johnny...Ons probeer dalk n besoedelde draad suiwer maak....:D

Ek is regtig bekommerd dat jy nie eers bereid is om n ander siening,(Bybels of nie) wil aanhoor nie...:note:

Dit is nie gesond nie Johnny, en jy behoort dit ten minste te weet...:(

Johnny
Nov 22nd 2012, 12:06 PM
Johnny...Ons probeer dalk n besoedelde draad suiwer maak....:D

Ek is regtig bekommerd dat jy nie eers bereid is om n ander siening,(Bybels of nie) wil aanhoor nie...:note:

Dit is nie gesond nie Johnny, en jy behoort dit ten minste te weet...:(

HH, maak die draad oop dan vat ons dit vandaar af. Ek weet egter uit ondervinding dat iermand wat redeneer soos julle kan 'n mens nie oortuig nie. As jy nognie moeite gedoen het om die video te kyk nie, dan mis jy die hele prentjie.

Ek het dit al gese en ek se dit weer. Jy kan nie Eindtyd gebeure en die Midde-Ooste verstaan as jy nie Israel en die Jode verstaan en wat God se plan met Sy volk en land is nie.

HammerHead
Nov 22nd 2012, 12:24 PM
HH, maak die draad oop dan vat ons dit vandaar af. Ek weet egter uit ondervinding dat iermand wat redeneer soos julle kan 'n mens nie oortuig nie. As jy nognie moeite gedoen het om die video te kyk nie, dan mis jy die hele prentjie.

Ek het dit al gese en ek se dit weer. Jy kan nie Eindtyd gebeure en die Midde-Ooste verstaan as jy nie Israel en die Jode verstaan en wat God se plan met Sy volk en land is nie.

Snaaks Johnny, ek wou presies dieselfde vir jou se...

Mens kan nie iemand wat redeneer soos jy anders oortuig nie, en jy kan ook nie eindtyd gebeure verstaan as jy nie Geestelike Israel reg verstaan nie..:eek::cool:

Maar nietemin, ek sal eers na die video gaan kyk voor ek die draad oopmaak, sodat jy nie heeltyd daarop kan terugval wanneer ek jou uit die Bybel ander waarhede wys nie...

Daarom sal ek sodra ek dit gedoen het, op hierdie draad n verwysing daarna maak sodat almal bewus is wat die gesprek dalk volg...

Ek se egter vooraf...Ek het n oop sienswyse, en sal enige iets aanvaar wat uit God se Woord kom, en in lyn met die res van die Woord is...

As jy nie met dieselfde sienswyse na daardie draad gaan kyk nie, los dit eerder, want jy sal net jou tyd mors...:sad:

Johnny
Nov 22nd 2012, 12:25 PM
Jy is verkeerd; God het die land waarvan jy praat weggeneem by die Jode en hulle weet dit, daarom wou hulle eers in afrika en toe in suid amerika 'n land gestig het maar het toebesluit op palastina die sogenaamde verlore land. Daar is slegs "een" jood en dit is wat die bybel se en hulle wat in die sogenaamde Israel sit is nie die ware Jode nie. Onthou daar was 'n inenting.Jy verstaan blykbaar nie wie jood is nie.
Ek stel nie belang in 'n video om te sien nie. Ons sal die gebeure dophou in die midde ooste en dit waarvoor jy wag sal nie gebeur nie, wat maak die "jode" daar?
Die hele wereld is dit eens dat hulle grond by die palistyne steel, hulle bou nou nog huise op palistynse grond. Wat sou jy gedoen het as jy in daardie posisie was.
Vergeet jy hoeveel Christene doen afgryslike dinge?

Eeiisshhhhh.....ek het die antwoord van jou gemis. Mens.........iemand het jou liederlik bedrieg.

Johnny
Nov 22nd 2012, 12:40 PM
Snaaks Johnny, ek wou presies dieselfde vir jou se...

Mens kan nie iemand wat redeneer soos jy anders oortuig nie, en jy kan ook nie eindtyd gebeure verstaan as jy nie Geestelike Israel reg verstaan nie..:eek::cool:

Maar nietemin, ek sal eers na die video gaan kyk voor ek die draad oopmaak, sodat jy nie heeltyd daarop kan terugval wanneer ek jou uit die Bybel ander waarhede wys nie...

Daarom sal ek sodra ek dit gedoen het, op hierdie draad n verwysing daarna maak sodat almal bewus is wat die gesprek dalk volg...

Ek se egter vooraf...Ek het n oop sienswyse, en sal enige iets aanvaar wat uit God se Woord kom, en in lyn met die res van die Woord is...

As jy nie met dieselfde sienswyse na daardie draad gaan kyk nie, los dit eerder, want jy sal net jou tyd mors...:sad:

As die video jou nie tot nuwe insigte bring nie.....sal niks nie.

HammerHead
Nov 22nd 2012, 12:44 PM
Skies Johnny, daar is soveel links na videos, eks nie meer seker watter een jy na verwys nie..

Kan jy asb die regte een weer hier plaas?

dankie

Louwrens Erasmus
Nov 22nd 2012, 12:47 PM
Weet julle, almal het al hoeveel keer probeer om vir Johnny te wys en oortuig dat sy interpretasie verkeerd is. Hy het nou mos al hoeveel keer ges hy sal nie sy siening verander nie. En as jy vra dat hy sy standpunt moes bewys, weet ons almal hy is koning van spoeg en plak op die internet. (Ek glo op meeste forums sou hy al lankal belet gewees het om sy propaganda so plaas)
So los hom nou maar uit. Die Bybel is duidelik oor hoe ons teen so ‘n persoon moet optree en wat ons moet doen.
Paulus beskryf dit so:
1 Kor: 38 Maar as iemand onkundig is, laat hom onkundig bly.
Gal:6:5 Want elkeen sal sy eie pak dra.
Jesus stel dit so toe Hy uitgevra is oor die Farisers Mat 15:14 Laat hulle staan; hulle is blinde leiers van blindes. En as ‘n blinde ‘n ander blinde lei, sal altwee in die sloot val.

So los hom nou uit.

trudie
Nov 22nd 2012, 12:49 PM
Johan ,het jy dit iewers gehoor of gelees.Ek het dit nog nooit in die Bybel gelees nie.Ek glo ons moet versigtig wees om nie namens God uitsprake te maak nie.God kan ook immers self besluit wat gedoen word en ek twyfel baie sterk dat Hy raad sal vra by ons.

johan777
Nov 22nd 2012, 12:49 PM
Eeiisshhhhh.....ek het die antwoord van jou gemis. Mens.........iemand het jou liederlik bedrieg.

Se jy dalk die bybel het my liederlik bedrieg?

johan777
Nov 22nd 2012, 01:01 PM
Johan ,het jy dit iewers gehoor of gelees.Ek het dit nog nooit in die Bybel gelees nie.Ek glo ons moet versigtig wees om nie namens God uitsprake te maak nie.God kan ook immers self besluit wat gedoen word en ek twyfel baie sterk dat Hy raad sal vra by ons.

Hi Trudie; nee dit is wat die bybel se maar mens moet die bybel verstaan.
Net in kort; die wat diebesnydenis in die hart het is Jode en nie die wat die besnydenis in die penis het nie. Die wat die besnydenis het soos die veronderstelde jode het is steeds in die voorhof van die tabernakel, terwyl hulle wat die besnydenis in die hart het is reeds in die Heilige kamer aldus die bybel.
Die wat in die hart besny is is hulle wat jesus volg.
Vra maar as jy nie verstaan. Groete. Johan.

RR van Wyk
Nov 22nd 2012, 01:07 PM
Jy is natuurlik 100% reg RR, alhoewel mens in gedagte moet hou dat daar inderdaad vrouens en kinders betrokke is, en hulle ook op hierdie stadium baie swaar kry in die middel van al hierdie dinge. Dink jy hulle het 'n keuse om as menslike skilde gebruik te word terwyl Israel se wapens neerren op hulle ? Kan jy die vrees in daardie kinderhartjies indink terwyl "die grootmense" oorlog voer rondom hulle ? Daar word altyd gepraat van die "bose palestyne", maar soms word die "kleiner prentjie" misgekyk, totdat nog 'n klein lykie tussen die bom-rommel uitgehaal word.

Ek verstaan dit is 'n baie moeilike kwessie hierdie. Maar ek sien dit as die plig van 'n regering om tereur in hul eie land hok te slaan. Huidiglik wil dit voorkom asof die palestyne hierdie terroriste ondersteun. Selfs die gewone mense op straat.

Ek weet darrem nie, maar Israel kan ook nie heeltemal rondstaan en kyk hoe hulle kinders en vrouens doodgemaak word nie. As Israel die hele Gaza beheer en kan polisieer, is ek seker hulle kan tereur beter verhoed as wat die palestyne op die oomblik doen.

paidforinfull
Nov 22nd 2012, 01:07 PM
Ek bid gereeld vir vrede in Jerusalem.

Aan die ander kant glo ek ook dat ons in die laaste dae inbeweeg, en dat dinge gaan erger i.p.v. beter gaan in Israel (en natuurlik wereldwyd). Mag die Here Sy kinders bewaar waar ons ookal mag wees, en laat Sy perfekte Wil geskied.

:hug:s
B.

HammerHead
Nov 22nd 2012, 01:09 PM
Weet julle, almal het al hoeveel keer probeer om vir Johnny te wys en oortuig dat sy interpretasie verkeerd is. Hy het nou mos al hoeveel keer ges hy sal nie sy siening verander nie. En as jy vra dat hy sy standpunt moes bewys, weet ons almal hy is koning van spoeg en plak op die internet. (Ek glo op meeste forums sou hy al lankal belet gewees het om sy propaganda so plaas)
So los hom nou maar uit. Die Bybel is duidelik oor hoe ons teen so n persoon moet optree en wat ons moet doen.
Paulus beskryf dit so:
1 Kor: 38 Maar as iemand onkundig is, laat hom onkundig bly.
Gal:6:5 Want elkeen sal sy eie pak dra.
Jesus stel dit so toe Hy uitgevra is oor die Farisers Mat 15:14 Laat hulle staan; hulle is blinde leiers van blindes. En as n blinde n ander blinde lei, sal altwee in die sloot val.

So los hom nou uit.

Hi Louwrens, ek hoor wat jy se... Maar sal dit skade doen om nog n keer te probeer?:dunno:

Johnny
Nov 22nd 2012, 01:15 PM
Skies Johnny, daar is soveel links na videos, eks nie meer seker watter een jy na verwys nie..

Kan jy asb die regte een weer hier plaas?

dankie

Daar was die hele tyd nog net een en dit is in plasing #63.
Johan, ek stel voor jy gaan kyk na hierdie video voor jy sulke aantuigings maak, dan sal jy verstaan die ewige verbond wat God met Sy volk die Jode oor Sy land Israel gemaak het. Die hele streek vanaf die Nyl rivier in Egipte tot by die Eufraat rivier in Irak behoort aan hulle. God het dit vir hulle gegee.

Jy verwys seker na al die ander van Walter Veith. :P

Hier is hy weer:

http://www.oospoort.co.za/openbaring/Alida.wmv

Johnny
Nov 22nd 2012, 01:17 PM
Weet julle, almal het al hoeveel keer probeer om vir Johnny te wys en oortuig dat sy interpretasie verkeerd is. Hy het nou mos al hoeveel keer ges hy sal nie sy siening verander nie. En as jy vra dat hy sy standpunt moes bewys, weet ons almal hy is koning van spoeg en plak op die internet. (Ek glo op meeste forums sou hy al lankal belet gewees het om sy propaganda so plaas)
So los hom nou maar uit. Die Bybel is duidelik oor hoe ons teen so n persoon moet optree en wat ons moet doen.
Paulus beskryf dit so:
1 Kor: 38 Maar as iemand onkundig is, laat hom onkundig bly.
Gal:6:5 Want elkeen sal sy eie pak dra.
Jesus stel dit so toe Hy uitgevra is oor die Farisers Mat 15:14 Laat hulle staan; hulle is blinde leiers van blindes. En as n blinde n ander blinde lei, sal altwee in die sloot val.

So los hom nou uit.

So....ons begin sommer met jou. :idea:

HammerHead
Nov 22nd 2012, 01:17 PM
Hi Trudie; nee dit is wat die bybel se maar mens moet die bybel verstaan.
Net in kort; die wat diebesnydenis in die hart het is Jode en nie die wat die besnydenis in die penis het nie. Die wat die besnydenis het soos die veronderstelde jode het is steeds in die voorhof van die tabernakel, terwyl hulle wat die besnydenis in die hart het is reeds in die Heilige kamer aldus die bybel.
Die wat in die hart besny is is hulle wat jesus volg.
Vra maar as jy nie verstaan. Groete. Johan.

Hier is die vers wat Johan dalk na verwys:


Rom 2:28 Want nie hy is ‘n Jood wat dit in die openbaar is nie, en nie dt is besnydenis wat dit in die openbaar in die vlees is nie;
Rom 2:29 maar hy is ‘n Jood wat dit in die verborgene is, en besnydenis is di van die hart, in die gees, nie na die letter nie. Sy lof is nie uit mense nie, maar uit God.

RR van Wyk
Nov 22nd 2012, 01:19 PM
Jy is verkeerd; God het die land waarvan jy praat weggeneem by die Jode en hulle weet dit, daarom wou hulle eers in afrika en toe in suid amerika 'n land gestig het maar het toebesluit op palastina die sogenaamde verlore land. Daar is slegs "een" jood en dit is wat die bybel se en hulle wat in die sogenaamde Israel sit is nie die ware Jode nie. Onthou daar was 'n inenting.Jy verstaan blykbaar nie wie jood is nie.
Ek stel nie belang in 'n video om te sien nie. Ons sal die gebeure dophou in die midde ooste en dit waarvoor jy wag sal nie gebeur nie, wat maak die "jode" daar?
Die hele wereld is dit eens dat hulle grond by die palistyne steel, hulle bou nou nog huise op palistynse grond. Wat sou jy gedoen het as jy in daardie posisie was.
Vergeet jy hoeveel Christene doen afgryslike dinge?

Is dit moontlik om dalk 'n nuwe draad te begin waar ons hierdie stelling verder kan bespreek? Dit is 'n interresante siening wat ek graag verder wil ondersoek.
Die stelling dat daar net een ware Jood was klink net so interresant..

Johnny
Nov 22nd 2012, 01:19 PM
Ek bid gereeld vir vrede in Jerusalem, want Jesus het dit beveel.

Aan die ander kant glo ek ook dat ons in die laaste dae inbeweeg, en dat dinge gaan erger i.p.v. beter gaan in Israel (en natuurlik wereldwyd). Mag die Here Sy kinders bewaar waar ons ookal mag wees, en laat Sy perfekte Wil geskied.

:hug:s
B.

En die gemeente van die Here se: "AMEN"

Johnny
Nov 22nd 2012, 01:22 PM
Hi Louwrens, ek hoor wat jy se... Maar sal dit skade doen om nog n keer te probeer?:dunno:

Miskien moet Louwrens ook die video gaan kyk. :yes: Dit is nou as hy al uit die :sleeping: wakker geword het?

Die Filadelfieer
Nov 22nd 2012, 01:24 PM
Ek verstaan dit is 'n baie moeilike kwessie hierdie. Maar ek sien dit as die plig van 'n regering om tereur in hul eie land hok te slaan. Huidiglik wil dit voorkom asof die palestyne hierdie terroriste ondersteun. Selfs die gewone mense op straat.

Ek weet darrem nie, maar Israel kan ook nie heeltemal rondstaan en kyk hoe hulle kinders en vrouens doodgemaak word nie. As Israel die hele Gaza beheer en kan polisieer, is ek seker hulle kan tereur beter verhoed as wat die palestyne op die oomblik doen.

Ek stem heeltemal saam met jou. Ons eie land ondersteun ook die einste terroriste, wat dit natuurlik nie beter maak nie.......

Wat ek eintlik probeer s is dat Israel self ook nie eintlik soos engeltjies optree in hierdie hele gemors nie.

HammerHead
Nov 22nd 2012, 01:30 PM
Is dit moontlik om dalk 'n nuwe draad te begin waar ons hierdie stelling verder kan bespreek? Dit is 'n interresante siening wat ek graag verder wil ondersoek.
Die stelling dat daar net een ware Jood was klink net so interresant..

Hi RR ek het gese ek sal n nuwe draad begin, maar eers nadat ek Johnny se movie gekyk het...So dit mag dalk n tydjie vat...

As iemand anders dit wil begin kan hulle maar, en dan sal ek daarop aangaan, maar ek wil hom nie nou begin sonder om my bybelse verse te plaas nie...

Johnny
Nov 22nd 2012, 01:41 PM
Wat ek eintlik probeer s is dat Israel self ook nie eintlik soos engeltjies optree in hierdie hele gemors nie.

Dan voel ek maar jammer vir die wereld want God self gaan nie soos 'n engeltjie optree wanneer Hy die nasies begin oordeel juis oor Sy land en volk nie.

Sagaria 12:9 "Ook sal Ek in di dag daarna soek om al die nasies wat teen Jerusalem aankom, te verdelg."

Ag...en hierdie sommer as "bonus" 'n foto clip uit die video waarna julle kan kyk. :)

11447

johan777
Nov 22nd 2012, 01:45 PM
Hier is die vers wat Johan dalk na verwys:

Dankie vir die versie. Ek wag vir jou draad soos julle dit noem. Ek kan moontlik iets anders aanvoer onder die titel die tabernakel van Moses wat hierdie duidelik verklaar maar ek wag maar eers miskien pas dit in by jou stellings.

HammerHead
Nov 22nd 2012, 01:46 PM
Dan voel ek maar jammer vir die wereld want God self gaan nie soos 'n engeltjie optree wanneer Hy die nasies begin oordeel juis oor Sy land en volk nie.

Sagaria 12:9 "Ook sal Ek in di dag daarna soek om al die nasies wat teen Jerusalem aankom, te verdelg."

Ag...en hierdie sommer as "bonus" 'n foto clip uit die video waarna julle kan kyk. :)

Wag bietjie...So God stel NET belang in fisiese Israel??:confused En al die ander nasies gaan les op se omdat hulle nie deel is van Israel nie? For real??

paidforinfull
Nov 22nd 2012, 01:46 PM
Wat ek eintlik probeer s is dat Israel self ook nie eintlik soos engeltjies optree in hierdie hele gemors nie.

Hi Fila:

Ja-nee, Israel is en was nog nooit juis engeltjies nie - die Bybel getuig daarvan. Dit verander nog steeds nie die feit dat Israel God se uitverkore volk is nie. Ek glo dat Christene nie anders kan as om Israel te ondersteun nie, maak nie saak wat hulle doen nie. (Nie dat ons hulle verkeerde optrede moet probeer goedpraat nie, maar nou ja, die ander kant is ook nie engeltjies nie ...).

Mag God se perfekte Wil geskied.

B.

Johnny
Nov 22nd 2012, 01:49 PM
Wag bietjie...So God stel NET belang in fisiese Israel??:confused En al die ander nasies gaan les op se omdat hulle nie deel is van Israel nie? For real??

Weereens bewys jy deur jou eie plasing dat jy geen kennis van Eindtyd gebeure rondom Israel het nie.

HammerHead
Nov 22nd 2012, 01:49 PM
Dankie vir die versie. Ek wag vir jou draad soos julle dit noem. Ek kan moontlik iets anders aanvoer onder die titel die tabernakel van Moses wat hierdie duidelik verklaar maar ek wag maar eers miskien pas dit in by jou stellings.


Nes jy wil Johan...Elke onderwerp in die Bybel pas in elkgeval by mekaar in...

Vir nou gaan ek eers van die forum af, en gaan na my entertainment vir die aand kyk...;)

HammerHead
Nov 22nd 2012, 01:53 PM
Weereens bewys jy deur jou eie plasing dat jy geen kennis van Eindtyd gebeure rondom Israel het nie.


Haha..Nee wag nou Johnny...Wat ek daar gese het, is nie wat ek glo nie...Dit is wat jy glo.. So jyt sopas gese dit wat jy glo rakende die Eindtyd gebeure nie sin maak nie? :rolleyes:

trudie
Nov 22nd 2012, 03:12 PM
Dankie vir jou antwoord.Wat ek nie verstaan nie is hoe kan enige mens God se beloftes in twyfel trek nie.God is betroubaar en as ons wil besluit dat God so nou en dan beloftes verbreek ,dan klink dit soos daardie liedjie van die Dapper muis .Dit is dan so of ons s behalwe vir dit en vir dat hou God sy beloftes.AS ons vir iemand van die Liefde van God vertel,moet ons dan sommer hulle waarsku dat God net so nou en dan Sy beloftes hou.

johan777
Nov 22nd 2012, 03:23 PM
Dankie vir jou antwoord.Wat ek nie verstaan nie is hoe kan enige mens God se beloftes in twyfel trek nie.God is betroubaar en as ons wil besluit dat God so nou en dan beloftes verbreek ,dan klink dit soos daardie liedjie van die Dapper muis .Dit is dan so of ons s behalwe vir dit en vir dat hou God sy beloftes.AS ons vir iemand van die Liefde van God vertel,moet ons dan sommer hulle waarsku dat God net so nou en dan Sy beloftes hou.

Hi Trudie; ek verstaan nou nie hoe God sy beloftes verbreek het nie. Daar kom 'n nuwe Jerusalem met 'n nuwe naam en die naam en plek is nie Jerusalem wat ons nou ken nie. Jesus het ook gese; daar kom 'n tyd dat julle nie in hierdie Jerusalem of berg sal aanbid nie. God hou steeds sy beloftes oor Israel/die ware jood. Ons moet net verstaan hoe die bybel werk.

Die Filadelfieer
Nov 23rd 2012, 06:06 AM
Ek het uiteindelik een van Johnny se video's gekyk, en is eerlikwaar erg teleurgesteld.

Nie net word verse deurentyd uit konteks aangehaal om 'n punt te "bewys" nie, maar Israel vervang as te ware Jesus Christus as fokuspunt van die Bybel. Dit word 'n valse en oneerlike evangelie, met geen krag vir redding nie.
Hierdie weergawe van die "goeie nuus" is dat Israel die geredde volk is, met Christuskinders wat deurentyd aan die agterspeen van 'n afgewaterde weergawe van Jesus se Reddingsplan tevrede moet wees.

Die Menorah en Israel lands vlag is deurentyd sigbaar in die video, en word duidelik en ondubbelsinnig gebruik om die kruis te vervang as simbool van redding. Verder word daar aangemoedig om, in direkte teenstelling met Jesus se evangelisasie opdrag, eerder op 'n verdraaide weergawe van 'n tipe sendingsreis te gaan na Rusland en ander plekke om "die plan" te gaan verkondig : die deportering van joodse families na Israel. Die kersie op die koek is dat daar vir gebed met hierdie pogings gevra word : nie dat hierdie jode hulle harte vir Jesus moet gee nie, MAAR DAT HULLE OORREED WORD OM ISRAEL TOE TE TREK.


Hierdie lyk amper soos 'n poging van hierdie groep (die "organisasie" soos daar in die video na hulle verwys word) om God aan te jaag met Sy planne vir die eindtyd, maar dit daar gelaat.

Johnny,
die uitdaging van jou kant is natuurlik om nou hierdie standpunte wat julle huldig te verdedig. Ek het na jou video gekyk soos wat jy gevra het, en dit laat meer vrae as antwoorde. Ek is verder bevrees dat, as DIT die tipe videos is wat julle vir nuwe christenne aanbeveel(soos wat jy doen), dit ontsaglike misleiding kan veroorsaak, veral aangrsien dit blyk dat jy, soos telkemale gesien in hierdie en ander drade, geen Bybelse fundering vir jou sieninge het nie.

Bewys my verkeerd, en antwoord bietjie van die vrae wat jy reg deur hierdie forum gevra is, sonder om na NOG 'n video te verwys, om een of ander ellelange obskure plasing te spoeg en plak van die eerste webtuiste wat jy kon raak-Google.

Louwrens Erasmus
Nov 23rd 2012, 07:21 AM
Fila

Baie dankie vir jou antwoord. Ek dog ek is die enigste een wat gaan kyk het. Het al Johnny se DVD's afgelaai van hulle "kerk" site soos hy ges het, en ander sites, en ek en my vrou is verbaas oor al die twak wat hulle kan kwytraak. Gelukkig werk ek van die huis so my internet is 'n groot pyp en word deur die ontvanger betaal. Bly iemand anders lewer kommentaar wat sy gewone antwoord an my is maar net "Ja Louwrens", of hy kan nie glo dat iemand nie vir sy Israel wil sien as die Bybelse Israel. gelukkig het ek soveel ammunisie gekry vir my volgende boek wat ek so teen die einde van die vakansie wil klaar skryf, dat ek nie omgee dat hy soveel van hul dwaalleer verkondig nie.

Ben Cronje
Nov 23rd 2012, 07:35 AM
Jy sal die Bybel moet verdraai om dit te doen. Maar nou ja........
Hi Johnny. So ek verstaan jou reg dat jy glo dit is VERKEERD om die Bybel te verdraai? Want jy het immers ook al tevore die volgende ges;

Enige evangelie wat nie volgens die Bybel is nie, is 'n ander evangelie. Dit is of van God of van die duiwel.
Wat s die HAT is verdraai?

1. Anders draai, verwring, uit sy plek draai. 2. Opsetlik en verkeerdelik uitleg gee; verkeerd draai, verkeerd voorstel:
Kom ons kyk na n voorbeeld:

Open (12:18) En ek het op die sand van die see gaan staan. (13:1) En ek het n dier uit die see sien opkom met sewe koppe en tien horings, en op sy horings tien krone en op sy koppe n naam van godslastering.
Open 13:11 En uit die aarde het ek n ander dier sien opkom, en hy het twee horings gehad net soos n lam en het gepraat soos n draak.
As mens deur Open 13 in sy totaliteit lees, sal mens sien Die Antichris is eerste daar, DAN eers kom die Vals Profeet. Wat doen julle hiermee?


Ons glo nie dat die pous die antichris gaan wees nie, maar wel die valse profeet saam met die antichris.
So julle draai dit om! Die HAT noem dit verdraai. Julle s die Pous, wat reeds hier is, is die valse profeet. En die Antichris moet nog kom iewers aan die eindtyd in n 7 jaar verdrukking! Daar is natuurlik baie ander Bybelse teenstrydighede met hierdie 7 jaar eindtyd-ding. Teenstrydighede waaroor ek jou al letterlik meer as 20 keer op die forum gevra het jy moet Bybels bewys deur slegs jou interpretasie van Bybelse verse te gee wat 100% teenstrydig is met wat julle propageer. Jy het dit elke keer geignoreer asof dit nooit gevra is nie, en toe jy wel erken het dat jy die vrae wel gesien het, het jy dit uitgemaak as bog en nie die moeite werd om te antwoord nie. Let Wel, Bybelverse wat teenstrydig is met wat julle propageer is bog!!!

Ek is die een wat besluit of ek teen bog wil redeneer, daarop antwoord of nie.
Maar terug by die verdraaiing van die Bybel: Kan mens in een asem s dis verkeerd om die Bybel te verdraai, net om in die selfde asem die Bybel WEL te verdraai en te s dis die waarheid?:hmm:
En tog s jy;

Enige evangelie wat nie volgens die Bybel is nie, is 'n ander evangelie. Dit is of van God of van die duiwel.
Wat Israel betref:

Jy is 100% korrek. Ek sal NOOIT my siening oor Israel verander nie. Die Bybel is net te duidelik daaroor. Miskien sal dit vir julle ook duidelik word.......eendag. :pray:
Hoe kan mens God se waarheid soek vanaf so n uitgangs-punt? So n uitgangs punt s eerder mens soek mens se eie waarheid, nie God sn nie. So n eie waarheid gaan ook noodwendig beteken dat mens net uit die Bybel gaan haal wat mens se eie teorie ondersteun (hoe uit konteks ookal) en enige verse wat teenstrydig is met mens se eie teorie Totaal ignoreer! Israelvisie is baie bekend daarvoor. En ongelukkig jy ook.:cry:
As jy bedoel wat jy s dat n Evangelie volgens die Bybel moet wees, behoort die feit dat daar soveel Bybelse getuienis TEEN wat jy huidiglik glo is baie rooi ligte by jou te laat flikker! Teensy jy bedoel die Evangelie moet net volgens sommige dele van die Bybel wees, en nie volgens die HELE Bybel nie!?:hmm:
Fila se terugvoer hierso is iets om baie ernstig en opreg na te kyk, my vriend:

Ek het uiteindelik een van Johnny se video's gekyk, en is eerlikwaar erg teleurgesteld.
Nie net word verse deurentyd uit konteks aangehaal om 'n punt te "bewys" nie, maar Israel vervang as te ware Jesus Christus as fokuspunt van die Bybel. Dit word 'n valse en oneerlike evangelie, met geen krag vir redding nie.
Hierdie weergawe van die "goeie nuus" is dat Israel die geredde volk is, met Christuskinders wat deurentyd aan die agterspeen van 'n afgewaterde weergawe van Jesus se Reddingsplan tevrede moet wees.
Die Menorah en Israel lands vlag is deurentyd sigbaar in die video, en word duidelik en ondubbelsinnig gebruik om die kruis te vervang as simbool van redding. Verder word daar aangemoedig om, in direkte teenstelling met Jesus se evangelisasie opdrag, eerder op 'n verdraaide weergawe van 'n tipe sendingsreis te gaan na Rusland en ander plekke om "die plan" te gaan verkondig : die deportering van joodse families na Israel. Die kersie op die koek is dat daar vir gebed met hierdie pogings gevra word : nie dat hierdie jode hulle harte vir Jesus moet gee nie, MAAR DAT HULLE OORREED WORD OM ISRAEL TOE TE TREK.
Hierdie lyk amper soos 'n poging van hierdie groep (die "organisasie" soos daar in die video na hulle verwys word) om God aan te jaag met Sy planne vir die eindtyd, maar dit daar gelaat.
En ek stem saam met hom hierso:

Johnny,
die uitdaging van jou kant is natuurlik om nou hierdie standpunte wat julle huldig te verdedig. Ek het na jou video gekyk soos wat jy gevra het, en dit laat meer vrae as antwoorde. Ek is verder bevrees dat, as DIT die tipe videos is wat julle vir nuwe christenne aanbeveel(soos wat jy doen), dit ontsaglike misleiding kan veroorsaak, veral aangrsien dit blyk dat jy, soos telkemale gesien in hierdie en ander drade, geen Bybelse fundering vir jou sieninge het nie.

Bewys my verkeerd, en antwoord bietjie van die vrae wat jy reg deur hierdie forum gevra is, sonder om na NOG 'n video te verwys, om een of ander ellelange obskure plasing te spoeg en plak van die eerste webtuiste wat jy kon raak-Google.

Hierdie is nie 'n-pik-op-Johnny-sessie nie! Jy is 'n opregte mens vol entosiasme. En ons waardeer jou daarvoor. Maar mens kannie net jou opinies op almal afbring sonder om dit BYBELS te kan verderdig nie. En as mens dit nie Bybels kan verdedig nie, moet mens dan kan erken dat mens se verstaan dalk verkeerd is en dit moet verander, is dit nie?:hmm:

HammerHead
Nov 24th 2012, 08:07 AM
Goed ek het n nuwe draad oopgemaak om Israel te bespreek:

http://bibleforums.org/showthread.php/243403-Waar-staan-ons-met-Israel (http://bibleforums.org/showthread.php/243403-Waar-staan-ons-met-Israel)

HH

trudie
Nov 24th 2012, 01:54 PM
Johan,ek het nie ges God het sy beloftes verbreek,wat ek wel glo as ons die ou Testament lees en al die beloftes wat God gemaak het en telkens bevestig het oor 'n fiisiese gebied vir fisiese mense nl die Jode,kan ons nie anders as om te glo dat God nie vir Israel permanent verwerp het nie.Dat daar 'n Nuwe Hemel en Aarde gaan kom,is verseker.Ons weet net nie wanneer nie.

johan777
Nov 24th 2012, 08:54 PM
Johan,ek het nie ges God het sy beloftes verbreek,wat ek wel glo as ons die ou Testament lees en al die beloftes wat God gemaak het en telkens bevestig het oor 'n fiisiese gebied vir fisiese mense nl die Jode,kan ons nie anders as om te glo dat God nie vir Israel permanent verwerp het nie.Dat daar 'n Nuwe Hemel en Aarde gaan kom,is verseker.Ons weet net nie wanneer nie.

Hi Trudie; jammer as ek verkeerd verstaan het. Absoluut het God nie die Jode permanent verwerp nie. Ja ons is almaal hoopvol vir 'n nuwe hemel en nuwe aarde.
Ek is van mening dat ons net baie onkundig is oor die bybel en onkundige leuens verkondig.
As voorbeeld; ons se dat beide die man en vrou die tuin in Eden verlaat het terwyl die bybel se slegs die man het, en dan maak dit 'n reuse verskil aan wat ons glo.
Hou maar net goeie moed die 3de dag van opstanding is om die draai.

Johnny
Nov 25th 2012, 05:35 AM
Ben/Fila, ek ken gelukkig Fila se jarelange siening oor Israel. Na al die ajre wat ek hier deelneem het hy nog niks wyser geword oor Isael en die Jode nie. As die video oor die terugkeer van die Jode en wie hulle is in die raadsplan van God nie julle oe kan oopmaak nie.....wie sal dit dan kan doen?

Die wereld noem julle sienig en houding teenoor die Jode "Antisemitisme". Aangesien julle so graag aanhaal uit die HAT....dit beteken die volgende:


antiSemitism noun \ˌan-tē-ˈse-mə-ˌti-zəm, ˌan-ˌtī-\
Definition of ANTI-SEMITISM

: hostility toward or discrimination against Jews as a religious, ethnic, or racial group
antiSemitic \-sə-ˈmi-tik\ adjective
antiSemite \-ˈse-ˌmīt\ noun
See antiSemitism defined for English-language learners

http://bajurtov.files.wordpress.com/2009/03/antisemitism.jpg

Ben Cronje
Nov 25th 2012, 06:34 AM
Die wereld noem julle sienig en houding teenoor die Jode "Antisemitisme". Aangesien julle so graag aanhaal uit die HAT....dit beteken die volgende:

Jy doen nou wat Malema doen as hy weet hy is verkeerd en in 'n hoek gedryf......speel die RACE-card..:no:

Die Bybel en die Bybel alleen Johnny. As jou siening 100% strook met die Woord van God behoort dit maklik te wees om jou glo te verdedig uit die Bybel uit. Al die Bybelse getuienis moet dan aan jou kant wees!:thumbsup:...en teen ons wees. Nie die internet en mense soos Johan Malan en jul pastoor se "steun" nie... Slegs die Bybel, my vriend.:pp

Johnny
Nov 25th 2012, 06:06 PM
Jy doen nou wat Malema doen as hy weet hy is verkeerd en in 'n hoek gedryf......speel die RACE-card..:no:

Die Bybel en die Bybel alleen Johnny. As jou siening 100% strook met die Woord van God behoort dit maklik te wees om jou glo te verdedig uit die Bybel uit. Al die Bybelse getuienis moet dan aan jou kant wees!:thumbsup:...en teen ons wees. Nie die internet en mense soos Johan Malan en jul pastoor se "steun" nie... Slegs die Bybel, my vriend.

Jy sien, uit my eie krag kan ek dit nie doen nie, daarom raadpleeg ek mense wat baie meer kennis as ek het. Ek verhef nie myself hier op die forum asof ek alles weet soos jy en jy alleen nie. Julle kommentaar oor ons videos se alles. Julle is die nie eerste of die laaste wat my leraars en ons gemeente sal verkleineer hier op die forum nie. Daar was al baie voor julle. Gelukkig kan ek my beroem op die volgende:

2 Timoteus 3:14 "Maar bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het,......"

Ek wil net vir jou en almal hier se wat sulke dinge oor my gemeente en leraars kwytraak. Julle het GEEN mandaat om sulke uitlatings te maak nie. Julle kan julle ou vrot skoene agter hulle aangooi!

Johnny
Nov 25th 2012, 06:12 PM
Fila

Baie dankie vir jou antwoord. Ek dog ek is die enigste een wat gaan kyk het. Het al Johnny se DVD's afgelaai van hulle "kerk" site soos hy ges het, en ander sites, en ek en my vrou is verbaas oor al die twak wat hulle kan kwytraak. Gelukkig werk ek van die huis so my internet is 'n groot pyp en word deur die ontvanger betaal. Bly iemand anders lewer kommentaar wat sy gewone antwoord an my is maar net "Ja Louwrens", of hy kan nie glo dat iemand nie vir sy Israel wil sien as die Bybelse Israel. gelukkig het ek soveel ammunisie gekry vir my volgende boek wat ek so teen die einde van die vakansie wil klaar skryf, dat ek nie omgee dat hy soveel van hul dwaalleer verkondig nie.

Die duiwel sorg ook vir sy kinders.

Johnny
Nov 25th 2012, 06:14 PM
Ek het uiteindelik een van Johnny se video's gekyk, en is eerlikwaar erg teleurgesteld.

Nie net word verse deurentyd uit konteks aangehaal om 'n punt te "bewys" nie, maar Israel vervang as te ware Jesus Christus as fokuspunt van die Bybel. Dit word 'n valse en oneerlike evangelie, met geen krag vir redding nie.
Hierdie weergawe van die "goeie nuus" is dat Israel die geredde volk is, met Christuskinders wat deurentyd aan die agterspeen van 'n afgewaterde weergawe van Jesus se Reddingsplan tevrede moet wees.

Die Menorah en Israel lands vlag is deurentyd sigbaar in die video, en word duidelik en ondubbelsinnig gebruik om die kruis te vervang as simbool van redding. Verder word daar aangemoedig om, in direkte teenstelling met Jesus se evangelisasie opdrag, eerder op 'n verdraaide weergawe van 'n tipe sendingsreis te gaan na Rusland en ander plekke om "die plan" te gaan verkondig : die deportering van joodse families na Israel. Die kersie op die koek is dat daar vir gebed met hierdie pogings gevra word : nie dat hierdie jode hulle harte vir Jesus moet gee nie, MAAR DAT HULLE OORREED WORD OM ISRAEL TOE TE TREK.


Hierdie lyk amper soos 'n poging van hierdie groep (die "organisasie" soos daar in die video na hulle verwys word) om God aan te jaag met Sy planne vir die eindtyd, maar dit daar gelaat.

Johnny,
die uitdaging van jou kant is natuurlik om nou hierdie standpunte wat julle huldig te verdedig. Ek het na jou video gekyk soos wat jy gevra het, en dit laat meer vrae as antwoorde. Ek is verder bevrees dat, as DIT die tipe videos is wat julle vir nuwe christenne aanbeveel(soos wat jy doen), dit ontsaglike misleiding kan veroorsaak, veral aangrsien dit blyk dat jy, soos telkemale gesien in hierdie en ander drade, geen Bybelse fundering vir jou sieninge het nie.

Bewys my verkeerd, en antwoord bietjie van die vrae wat jy reg deur hierdie forum gevra is, sonder om na NOG 'n video te verwys, om een of ander ellelange obskure plasing te spoeg en plak van die eerste webtuiste wat jy kon raak-Google.

Yip.....na langer as 4 jaar op die forum het niks nog verander nie. Die selfde ou aanslae van die satan. Gelukkig weet ons dat Jesus hom reeds oorwin het.

Ben Cronje
Nov 25th 2012, 06:24 PM
So jou gemeente en leraars is verhewe bo die Bybel?:hmm:
My vraag aan jou was:

Die Bybel en die Bybel alleen Johnny. As jou siening 100% strook met die Woord van God behoort dit maklik te wees om jou glo te verdedig uit die Bybel uit. Al die Bybelse getuienis moet dan aan jou kant wees!:thumbsup:
Jou antwoord:

Jy sien, uit my eie krag kan ek dit nie doen nie, daarom raadpleeg ek mense wat baie meer kennis as ek het. Ek verhef nie myself hier op die forum asof ek alles weet soos jy en jy alleen nie. Julle kommentaar oor ons videos se alles. Julle is die nie eerste of die laaste wat my leraars en ons gemeente sal verkleineer hier op die forum nie. Daar was al baie voor julle. Gelukkig kan ek my beroem op die volgende:
2 Timoteus 3:14 "Maar bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het,......"
Ek wil net vir jou en almal hier se wat sulke dinge oor my gemeente en leraars kwytraak. Julle het GEEN mandaat om sulke uitlatings te maak nie. Julle kan julle ou vrot skoene agter hulle aangooi!
Die Woord Bybel kom nie eers voor in jou antwoord nie..???

Kyk biedjie na die verskil tussen die volgende twee sinne, Johnny:


Php 4:13 Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee.


Jy sien, uit my eie krag kan ek dit nie doen nie, daarom raadpleeg ek mense wat baie meer kennis as ek het.
Jy steun dalk te veel op jou gemeente en pastoor, en te min op die HELE Woord van God, Johnny?:hmm:

Johnny
Nov 25th 2012, 06:50 PM
So jou gemeente en leraars is verhewe bo die Bybel?:hmm:
My vraag aan jou was:

Jou antwoord:

Die Woord Bybel kom nie eers voor in jou antwoord nie..???

Kyk biedjie na die verskil tussen die volgende twee sinne, Johnny:
Jy steun dalk te veel op jou gemeente en pastoor, en te min op die HELE Woord van God, Johnny?:hmm:

Dit wil vir my voorkom dat Ben Cronje is "God's gift to Afrikaanse Lighuis". Ek is baie trots op my gemeente en leraars. Manne van God wat die Woord reg sny. Ek dank die Here vir hulle :pray:

Ben Cronje
Nov 25th 2012, 07:07 PM
Dit wil vir my voorkom dat Ben Cronje is "God's gift to Afrikaanse Lighuis". Ek is baie trots op my gemeente en leraars. Manne van God wat die Woord reg sny. Ek dank die Here vir hulle :pray:

Nee, Johnny. "God is my gift" en ek dank Hom elke oomblik daarvoor dat Hy nie op my opgee nie!:pp
Hy leer my elke dag iets nuuts, en in my gebede vra ek Hom om my trotse eie-ek te verwyder sodat dit nie in die pad sal staan van Sy waarheid nie!:thumbsup:
Ek vra ook elke dag vir nederigheid sodat ek sal erken wanneer ek verkeerd is, my trots in my sak sal steek en Sy waarheid sal om-arm.
En ek het al op hierdie forum erken waar ek verkeerd was. En as enige iemand my uit God se woord uit kan oortuig dat ek op ander plekke verkeerd verstaan, sal ek dit ook erken. Want ek is eerder verkeerd as wat ek God se waarheid mis! :pray:
So kom ons keer terug na God se Woord toe, die Bybel.......;)

Johnny
Nov 25th 2012, 07:14 PM
Nee, Johnny. "God is my gift" en ek dank Hom elke oomblik daarvoor dat Hy nie op my opgee nie!:pp
Hy leer my elke dag iets nuuts, en in my gebede vra ek Hom om my trotse eie-ek te verwyder sodat dit nie in die pad sal staan van Sy waarheid nie!:thumbsup:
Ek vra ook elke dag vir nederigheid sodat ek sal erken wanneer ek verkeerd is, my trots in my sak sal steek en Sy waarheid sal om-arm.
En ek het al op hierdie forum erken waar ek verkeerd was. En as enige iemand my uit God se woord uit kan oortuig dat ek op ander plekke verkeerd verstaan, sal ek dit ook erken. Want ek is eerder verkeerd as wat ek God se waarheid mis! :pray:
So kom ons keer terug na God se Woord toe, die Bybel.......;)

Dan bid ek dat die Here deur die Heilige Gees jou iets leer omtrent Israel en Sy volk die Jode.....sommer GOU! :pray:

Die Filadelfieer
Nov 28th 2012, 08:24 AM
Johnny,

Jou laaste paar poste op hierdie draad wys maar net weereens dat jy nie werklik ernstig opgevat kan word nie. Antisemitisme ? Duiwelskinders ?

Regtig ?

Dit wil voorkom asof die groot kommunikasie gaping tussen jou en die res van die forum gebaseer is op die verskil in definisie van die term "Woordgebaseerd".

Die "anitsemitiste" en "duiwelskinders" , soos wat jy ons noem, verstaan hierdie term as "gebaseer op die Bybel" , terwyl jou eie definiese blyk te wees " gebasseer op die internet en vaalpark AGS se pastore. "

Hierdie verskil in verstaan is so ver verwyder van mekaar dat die gaping eenvoudig onoorbrugbaar is. Dit is veral die geval omrede die deelnemers hier nie bereid is om af te staan van hulle Bybelse fondasie nie, en jy nie wil afstaan van jou nie-Bybelse bronnelyste nie.

Jy moet egter verstaan dat, solank jy aanhou om stellings te maak wat nie op die Bybel gegrond is nie, jy konsekwent daarop gewys gaan word.

Johnny
Nov 29th 2012, 12:34 PM
Jy moet egter verstaan dat, solank jy aanhou om stellings te maak wat nie op die Bybel gegrond is nie, jy konsekwent daarop gewys gaan word.

Solank as wat jy nie God se volk die Jode en land Israel erken nie, sal jy daarop gewys word. ;)

Johnny
Apr 12th 2013, 05:15 AM
11719

Next week Israel celebrates the 65th anniversary of the miraculous rebirth of the Jewish state in 1948. There is no question that this unprecedented event was the direct fulfillment of the prophecies of Scripture. Yet on the very day that Israel announced independence there were attacks from all sides. Military forces from the surrounding Arab nations invaded in an attempt to destroy Israel before it could be established.

The survival of the tiny Jewish state was another miracle—it cannot be explained solely in the military arena. It was impossible … yet it happened. But of course you know that was not the only desperate struggle for survival that Israel faced. There were major wars in 1956, 1967, 1973 and 1982. And there have been terrorist attacks, raids, missiles, bombings and more throughout the years.

Today as Israel prepares for a milestone birthday, the Jewish state is still a nation on the brink. The old threats of war have been taken to another level by the Iranian nuclear program. Mushroom clouds over Israeli cities represent the greatest threat of mass murder of the Jewish People since the Holocaust. And these fears are in addition to the knowledge that thousands of chemical and biological weapons next door in Syria could easily slip through the fingers of a crumbling regime into the hands of terrorists.

So while this is a day for celebration and thanksgiving, it is also a day for solemn prayers for God’s deliverance and continued protection. The threat that Israel faces today is not the threat of a massive invasion of numerically superior forces, but a sudden strike with weapons capable of killing hundreds of thousands in a single attack. The Jewish People need the defense of the God of Abraham more than ever right now.

The Prayer of the Solemn Assembly
Joel 1:14,15 Sanctify ye a fast, call a solemn assembly, gather the elders and all the inhabitants of the land into the house of the LORD your God, and cry unto the LORD, Alas for the day! for the day of the LORD is at hand, and as a destruction from the Almighty shall it come.

Ben Cronje
Apr 15th 2013, 12:40 PM
Solank as wat jy nie God se volk die Jode en land Israel erken nie, sal jy daarop gewys word. ;)

So wanneer gaan Vaalpark AGS hul naam verander na Vaalpark Sinagoge toe en julle julle tot die orige kwart Joodse geloof bekeer? Julle is al immers driekwart daar...:thumbsup:

Francois Marais
Apr 15th 2013, 12:53 PM
Ag nee, is dit nou al weer 'n Jew bashing wat hier aangaan?

En ja, hulle is. Ps 122:6 s tog ons moet. So hoekom sal ek nou daai deel van die bybel skip as ek die hele woord wil deel maak van my lewe.

Johnny
Apr 15th 2013, 12:57 PM
So wanneer gaan Vaalpark AGS hul naam verander na Vaalpark Sinagoge toe en julle julle tot die orige kwart Joodse geloof bekeer? Julle is al immers driekwart daar...:thumbsup:

Hoor wie praat! Ons probeer nie die Joodse Sabat hou soos die 7de dag Advintiste.....en Ben Cronje en Hammerhead nie. :rofl:

Johnny
Apr 15th 2013, 12:58 PM
Ag nee, is dit nou al weer 'n Jew bashing wat hier aangaan?

En ja, hulle is. Ps 122:6 s tog ons moet. So hoekom sal ek nou daai deel van die bybel skip as ek die hele woord wil deel maak van my lewe.

Dit het nog nooit opgehou nie Franscois.....nog nooit! Inteendeel, antisemitisme gaan net erger word.

Francois Marais
Apr 15th 2013, 01:01 PM
Dan het ek maar 'n probleem. Cause I am born from a Jew, but I belief that Yeshua died for me. And that G-D gave His only Son so that the dividing sin will be taken care of. So that I can go to my Holy Father in heaven to be at His feet...

Francois Marais
Apr 15th 2013, 01:09 PM
Gelukkig het ek vanoggend 'n stukkie in dink Rev 15 gelees...

Great and marvelous are your deeds,
Lord God Almighty.
Just and true are your ways,
King of the nations.[a (http://www.biblegateway.com/passage/?search=Revelation%2015&version=NIV#fen-NIV-30950a)]
4 Who will not fear you, Lord,
and bring glory to your name?
For you alone are holy.
All nations will come
and worship before you,
for your righteous acts have been revealed.[b (http://www.biblegateway.com/passage/?search=Revelation%2015&version=NIV#fen-NIV-30951b)]

5 After this I looked, and I saw in heaven the templethat is, the tabernacle of the covenant lawand it was opened.

So hulle kan maar die vlees kom dood maak. Ek gee nie meer om nie. My Vader sal vir my sorg!

Ben Cronje
Apr 15th 2013, 01:38 PM
Ag nee, is dit nou al weer 'n Jew bashing wat hier aangaan?

Hallo Francois. Nee Francois, hierdie is nie 'n Jew-bashing nie. Hoekom word kritiek altyd gesien word as 'n bashing?:hmm:
As mens iemand kritiseer wat die ANC prys, is mens 'n rasis? Selfde konsep hierso... :)

Toe Johnny ons antisemitiste en duiwelskinders noem, moes jy nie dan ook ingetree het en hom gevra het of hy nou Christian Bashing doen nie? Dan was jy konsekwent... :)

Daar is 'n spesifieke punt hier wat uitgelig word, naamlik "Hiper"....
Om geld te h is nie 'n sonde nie, maar as dit mens se end-all en be-all word, is dit 'n probleem is dit nie?
Dit geld vir enige iets, behalwe Christus. Hy behoort ons be-all en end-all te wees en niks anders nie... :thumbsup:
Dink jy nie ook so nie?

Ben Cronje
Apr 15th 2013, 01:42 PM
Hoor wie praat! Ons probeer nie die Joodse Sabat hou...

As jy vir my op enige plek in die Bybel kan wys waar die woord "Joodse Sabbat" voorkom Johnny, is jy reg en ek verkeerd. Tot dan is dit egter nie die geval nie.
Dis egter vir my interessant dat jy dit opbring..;)

Ben Cronje
Apr 15th 2013, 01:46 PM
Johnny, net nog 'n praktiese vraag;

Statisties is daar nog meer Jode in Amerika as in Israel self. Behoort Amerika nie eintlik eerder Israel genoem te word nie? :hmm:

Johnny
Apr 15th 2013, 04:20 PM
Dan het ek maar 'n probleem. Cause I am born from a Jew, but I belief that Yeshua died for me. And that G-D gave His only Son so that the dividing sin will be taken care of. So that I can go to my Holy Father in heaven to be at His feet...

Francois, ek praat teen mense wat hulle Jode wil hou......maar dit nie is nie. Catch my drift?

Johnny
Apr 15th 2013, 04:31 PM
Johnny, net nog 'n praktiese vraag;

Statisties is daar nog meer Jode in Amerika as in Israel self. Behoort Amerika nie eintlik eerder Israel genoem te word nie? :hmm:

As jy enigsins vertroud is met Eindtyd profesie aangaande die Jode dan sal weet dat selfs hulle ook......ja elkeen van hulle gaan terugkeer na hulle beloofde land. En ons as gemeente is persoonlik betrokke daarby. ;)

http://www.jpost.com/HttpHandlers/ShowImage.ashx?ID=197323

Esegiel 39:28 "En hulle sal weet dat Ek, die HERE, hulle God is, daaraan dat Ek hulle in ballingskap laat gaan het na die nasies, maar hulle weer versamel het in hulle land en dr niemand meer uit hulle agter laat bly het nie."


http://www.jpost.com/Metro/Features/Aliya-in-progress

http://ebenezerusa.org/wp-content/themes/ebenezer_in/images/header_bg.jpg

http://ebenezerusa.org/

"Behold, I will gather them out of all countries where I have driven them….. and I will assuredly plant them in this land, with all My heart and with all My soul." Jeremiah 32:37…41

11722

Johnny
Apr 15th 2013, 04:57 PM
As jy vir my op enige plek in die Bybel kan wys waar die woord "Joodse Sabbat" voorkom Johnny, is jy reg en ek verkeerd. Tot dan is dit egter nie die geval nie.
Dis egter vir my interessant dat jy dit opbring..;)

As ek die volgende Skrif gedeelte reg verstaan dan is dit presies wat God self hier se....en doen. Hy gee die sabbat vir die Jode (Israeliete)


Exo 16:28 Toe s die HERE vir Moses: Hoe lank weier julle om my gebooie en my wette te onderhou?
Exo 16:29 Kyk, omdat die HERE julle die sabbat gegee het , daarom gee Hy julle op die sesde dag brood vir twee dae. Laat elkeen bly waar hy is; laat niemand op die sewende dag van sy woonplek af weggaan nie.
Exo 16:30 So het die volk dan op die sewende dag gerus.
Exo 16:31 En die huis van Israel het dit MAN genoem. En dit was wit soos koljandersaad, en dit het gesmaak soos heuningkoek.

Ek lees niks hier van christinne, heidene of Ben Cronje nie. Ek is seker daar is nog ander verwysings ook.


Exo 31:16 En die kinders van Israel moet die sabbat onderhou deur die sabbat te vier in hulle geslagte as ‘n ewige verbond.

Ek weet nie van jou nie, maar ek kom uit 'n heiden nasie en is nie 'n kind van Israel nie. M.a.w ek is nie 'n Jood nie, en dit het niks te doen dat ons deel word van die geestelike Israel na wedewgeboorte nie. Hier word verwys na 'n fisiese Joodse nasie.

Francois Marais
Apr 15th 2013, 07:27 PM
Ek verstaan. If you were not born from Jewish blood, you are a gentile...

Maar hulle is ingelyf (kan nie die ander afrikaanse woord onthou nie) in die boomstam van Yeshua (Jesus). En soos ek die woord van G-D verstaan kan ons nie deel deel lewe van die woord nie. Die wet staan steeds. Its been dealt with by Yeshua, but the law still governs our handlings and way we think.

Anders kan ek nou gaan 'n hoer raps en net die hyper grace ding glo en net voortgaan waar ek wil voortgaan...

Die groot ding hoekom ons almal nie oor die weg kom nie, is omdat ons mens is. En ek gaan dit nou s daar is 'n groot clash in die gees.

Terug by die vraag. Bid ek vir die Jode. Ja, want daar is krag in gebed.
Bid ek vir Israel? Ja ek doen, my bybel s ek moet.

Iets anders. Gaan bid oor die Shabbat. Vra vir die Skepper wat jy moet doen. Moet nie na mense se idees luister nie. Bou 'n verhouding met G-D! Mens leer so baie by die Skepper en so baie min by die skepping.

Ben Cronje
Apr 16th 2013, 09:47 AM
As ek die volgende Skrif gedeelte reg verstaan dan is dit presies wat God self hier se....en doen. Hy gee die sabbat vir die Jode (Israeliete)

Ek lees niks hier van christinne, heidene of Ben Cronje nie. Ek is seker daar is nog ander verwysings ook.


Ek weet nie van jou nie, maar ek kom uit 'n heiden nasie en is nie 'n kind van Israel nie. M.a.w ek is nie 'n Jood nie, en dit het niks te doen dat ons deel word van die geestelike Israel na wedewgeboorte nie. Hier word verwys na 'n fisiese Joodse nasie.

OK Johnny, kom ons kyk hoe reg jy is:

Deu 5:14 maar die sewende dag is die sabbat van die HERE jou God; dan mag jy gn werk doen nie—jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie; sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy.

OK, het die Jode Jode as diensknegte en -maagde gehad?
Of wat van hierdie vers:

Mar 2:27 En Hy s vir hulle: Die sabbat is gemaak vir die mens, nie die mens vir die sabbat nie.
Mens hierbo is oorspronklik:

anth'-ro-pos
From G435 and ὤψ ōps (the countenance; from G3700); manfaced, that is, a human being: - certain, man.
Jip, die mensdom, nie net die Jode nie....

Moet ek aangaan?

Terwyl jy daarvan hou om goed te plak, laat ek die guns terug doen:


Was the Sabbath made only for the Jews?
This falsehood has gained such strength that multitudes of Christians refer to it as the “Jewish Sabbath.” But nowhere do we find such an expression in the Bible. It is called “the Sabbath of the Lord,” (Exodus 20:10) but never “the Sabbath of the Jews.” Luke was a Gentile writer of the New Testament and often made reference to things which were peculiarly Jewish. He spoke of the “nation of the Jews,” “the people of the Jews,” “the land of the Jews,” and the “synagogue of the Jews.” Acts 10:22, 12:11, 10:39 and 14:1. But please take note that Luke never referred to the “Sabbath of the Jews” or the “Jewish Sabbath” and we do find that he mentioned the Sabbath repeatedly.

Christ unmistakably taught that “the Sabbath was made for man.” Mark 2:27. It does not say the Sabbath was made for Jews. Some say since it was made for man we can choose not to keep it. The fact is that all the Commandments were made for man. So does this mean we can choose to ignore all of them? Of course not! Man was made on the sixth day and the only reason that we have a seventh day is because God added it for a Sabbath rest for man. It was made for man at creation so what has changed? Nothing! The Pharisees thought the Sabbath was made just for them so Jesus was correcting them and said the Sabbath was made to be a blessing for ALL man and not a day of legalistic rules that they had turned it into. Picking corn on the Sabbath for a meal was a necessity and not unlawful.

The fact is that Adam was the only man in existence at the time God made the Sabbath. There were no Jews in the world for at least 2,000 years after creation. It could never have been made for them. Jesus used the term “man” in the generic sense, referring to mankind. The same word is used in connection with the institution of marriage which was also introduced at creation. Woman was made for man just as the Sabbath was made for man. Certainly no one believes that marriage was made only for the Jews. The fact is that two beautiful, original institutions were set up by God Himself before sin ever came into the world; marriage and the Sabbath. Both were made for man, both received the special blessing of the Creator and both continue to be just as holy now as when they were sanctified in the Garden of Eden. Note that the “children of Israel” God was angry with for not keeping the Sabbath in Exodus 16:25-30 were not Jews either. They were Abraham’s seed just as we are. Galatians 3:29, “And if ye be Christ’s, then are ye Abraham’s seed, and heirs according to the promise.” We are in fact spiritual Jews! See also Romans 2:28-29.

Jesus was the One who made the Sabbath in the first week of time. There was a reason for His claim to be Lord of the Sabbath day (Mark 2:28). If He is the Lord of the Sabbath day, then the Sabbath must be the Lord’s Day. John had a vision on “the Lord’s day,” according to Revelation 1:10. That day had to be the Sabbath. It is the only day so designated and claimed by God in the Bible. In writing the Ten Commandments, God called it “the Sabbath of the Lord.” Exodus 20:10. Adam and Eve were not Jewish. “God blessed the seventh day and sanctified it.” Genesis 2:3. Sanctified means “to be set apart for holy use.” This was pre-sin and the only ones in Eden to “Sanctify” the Sabbath were Adam and Eve. The other Nine are not “Just for the Jews.” Does idolatry, murder, stealing and adultery apply only to Jews? The Sabbath is also for the “stranger” who are Gentiles. Exodus 20:10. In “the new earth ... from one Sabbath to another, shall ALL FLESH come to worship before me, saith the Lord.” Isaiah 66:22-23. Grace saved Gentiles kept the Sabbath. “The Gentiles besought that these words be preached to them the next Sabbath ... Paul and Barnabas ... persuaded them to continue in the grace of God.” Acts 13:42-43. Luke was a Gentile who kept the Sabbath. Luke was the only Gentile writer in the New Testament. He travelled with Paul and wrote, “On the Sabbath we went out of the city by a river side.” Acts 16:13. It was the Creation Sabbath. Both Luke and Paul knew it. See also does the Bible say the Sabbath was changed to Sunday or is the Sabbath Saturday or Sunday for further proof that it predates Judaism.

This argument has also led many to believe the Sabbath existed only for a limited period of time following creation. But is this a fact? Actually, the Sabbath could never be just a type or shadow of anything, for the simple reason that it was made before sin entered the human family. Certain shadows and typical observances (ordinances) were instituted as a result of sin and pointed forward to the deliverance from sin. Such were the sacrifices employed to symbolize the death of Jesus, the Lamb of God. There would have been no animal sacrifices had there been no sin. These offerings were abolished when Christ died on the cross, because the types had met their fulfilment (Matthew 27:51). But no shadow existed before sin entered this world; therefore, the Sabbath could not be included in the ceremonial law of types and shadows. The ceremonial laws were temporary but all of God’s moral law is eternal as it mirrors His loving, unchanging Holy character. He is “the same yesterday, and to day, and for ever.” Hebrews 13:8.

Paul referred to the temporary system of ordinances in Colossians 2:14-16 as being “against us” and “contrary to us.” He tied it to the meat offerings, drink offerings and yearly festivals of the law that were “blotted out.” It is true he referred to sabbaths also in the text, but take careful note that he called them “sabbath days (note also the original Greek here is plural) which are a shadow of things to come.” Were some sabbath days blotted out at the cross? Yes, there were at least seven yearly sabbaths which came on certain set days of the month, and they were nailed to the cross. They were shadows and required specified meat and drink offerings. All of these annual sabbaths are described in Leviticus 23:24-36, and then summarized in verses 37 and 38: “These are the feasts of the Lord, which ye shall proclaim to be holy convocations, to offer an offering made by fire unto the Lord, a burnt offering, and a meat offering, a sacrifice, and drink offerings, every thing upon his day: beside the Sabbaths of the Lord...” The Scripture differentiates between the annual, shadowy sabbaths and the weekly “Sabbaths of the Lord.” The ceremonial sabbaths were only for the Jews and were blotted out at the cross as they had been added as a consequence of sin. But the Sabbath of the Ten Commandments was hallowed before sin and Jews and later incorporated into the moral law written by the finger of God. It was eternal in its very nature as love is everlasting
http://www.godssabbathtruth.com/sabbath-jews.html

Hoop dit help, Johnny....;)

Johnny
Apr 16th 2013, 10:33 AM
Deut 5:14 (Sabbat)
H7676
שׁבּת
shabbâth
shab-bawth'
Intensive from H7673; intermission, that is, (specifically) the Sabbath: - (+ every) sabbath.

Markus 2:27 (Sabbat)

G4521
σάββατον
sabbaton
sab'-bat-on
Of Hebrew origin [H7676]; the Sabbath (that is, Shabbath), or day of weekly repose from secular avocations (also the observance or institution itself); by extension a se'nnight, that is, the interval between two Sabbaths; likewise the plural in all the above applications: - sabbath (day), week.

Ben Cronje
Apr 19th 2013, 06:12 PM
Deut 5:14 (Sabbat)
H7676
שׁבּת
shabbâth
shab-bawth'
Intensive from H7673; intermission, that is, (specifically) the Sabbath: - (+ every) sabbath.

Markus 2:27 (Sabbat)

G4521
σάββατον
sabbaton
sab'-bat-on
Of Hebrew origin [H7676]; the Sabbath (that is, Shabbath), or day of weekly repose from secular avocations (also the observance or institution itself); by extension a se'nnight, that is, the interval between two Sabbaths; likewise the plural in all the above applications: - sabbath (day), week.

En jou punt is.....?:hmm:

Johnny
Apr 21st 2013, 12:16 PM
En jou punt is.....?:hmm:

My punt (vraag) van die draad is of jy vir Israel en die Jode bid. As jy dit nie doen nie, begin. As jy nie wil nie, vat jou goed en trek na jou onskriftuurlike Sabbats draad toe.

Ben Cronje
Apr 21st 2013, 02:06 PM
My punt (vraag) van die draad is of jy vir Israel en die Jode bid. As jy dit nie doen nie, begin. As jy nie wil nie, vat jou goed en trek na jou onskriftuurlike Sabbats draad toe.

Ek neem aan dit is jou manier om te s dat, omdat jou leerstellings onverdedigbaar uit die Bybel uit is, jy dit sal verkies dat mense wat van jou verskil nie op jou drade mag deel neem nie, want jy kan hul nie antwoord nie...?
Ons wil vir Israel en die Jode bid om Jesus as hul persoonlike saligmaker te aanvaar. As jy wil h ons moet vir meer as dit bid, gaan jy ons moet oortuig eers. Daarom vra ons vrae, maar jy kan ons nie antwoord nie:no:
Ook: jy neem op die Sabbats drade deel en ek beantwoord jou vrae daar uit die Bybel uit...;) Ek het nie nodig om daar van jou te vra wat jy hier van my vra nie..:thumbsup:

Johnny
Apr 21st 2013, 06:57 PM
Ek neem aan dit is jou manier om te s dat, omdat jou leerstellings onverdedigbaar uit die Bybel uit is, jy dit sal verkies dat mense wat van jou verskil nie op jou drade mag deel neem nie, want jy kan hul nie antwoord nie...?
Ons wil vir Israel en die Jode bid om Jesus as hul persoonlike saligmaker te aanvaar. As jy wil h ons moet vir meer as dit bid, gaan jy ons moet oortuig eers. Daarom vra ons vrae, maar jy kan ons nie antwoord nie:no:
Ook: jy neem op die Sabbats drade deel en ek beantwoord jou vrae daar uit die Bybel uit...;) Ek het nie nodig om daar van jou te vra wat jy hier van my vra nie..:thumbsup:

Al wat jy hier wil kom doen is om dit in nog een van jou onbybelse sabbats lesing te omskep. :yes:Jy het duid elik geen kennis waaroor die draad gaan nie. :no: Om vir Israel te bid :pray: is nie net 'n Bybelse opdrag nie, maar dit kom van God self, anders as jou oproep tot die hou van die sabbat wat van Allen G White af kom. :crazy:

Ek se jou wat. Ek kom binnekort weer Kaapstad toe. Ek is daar vanaf die Donderedag tot die Saterdag vir die werk. Ek gaan kuier altyd vir vriende in Gordonsbaai die Vrydagaand. Gee my jou fisiese adres dan kom "surpise" ek jou na Sononder die Vrydag en weer die Saterdag, dan kan ek eerstehands sien of jy die "Basiese" reels vir die Sabbat onderhou. Hoe is daai? :monkeyd:

Grace Alone
Nov 8th 2013, 05:59 PM
Ek bid ook vir Israel. :pray: Hoe kan enige wedergebore christen NIE vir Israel bid nie! As jy nie vir Israel bid nie dan bevraagteken ek iemand se bekering en of die Heilige Gees in U werksaam is, want dit is juis deur Sy Gees dat ons 'n liefde in ons harte vir Israel het.

MartindeBeer
Nov 22nd 2013, 12:42 PM
Julle, ek wil rerig nie 'n jakkals in die hoenderhok gooi nie, maar kan dit ongelukkig nie help nie. Ek het baie respek vir mense wat onder die Jode evangelisasiewerk doen, want die Jode is skepsels van die Almagtige nes enige ander een van ons.

Wat my egter onrustig maak is die hedendaagse bykanse verafgoding van die Jodedom (die mense, die taal en hulle geloof) asook die gebied van Israel. Hierdie tendens is te danke aan, myns insiens, foutiewe interpretasies van die Woord en algemene onkunde.

Die Jode (Mense)

Eerstens moet ons verstaan dat die term "Jood" hoogstens na die stamme van Juda en Benjamin verwys, weens die verdeling en opvolgende verskille en geskiedenis van die Noorderyk (Israel) en die Suideryk (Juda). Die naam Jood word afgelei van Juda, maw 'n wettige afstammeling van Juda.

Wat se Christus in die Boek van Openbaring omtrent die Jode? Daar is slegs twee verwysings na die Jode, Opb 2:9 en 3:9, en altwee is negatief. Beide verwysings handel oor mense wat hulle as Jode voordoen, maar in werklikheid die sinagoge van Satan is.

Ek het ongelukkig nie nou 'n Afrikaanse teks van die Bybel byderhand nie, so julle sal my bewerings moet nagaan en ordeel of ek dit reg het of nie.

Esra, Hoofstuk 9 deel ons mee dat heelwat van die ballinge wat uit Babilon teruggekeer het na Israel toe, met vreemde vrouens getrou en kinders by die gehad het. Dit was natuurlik 'n oortreding van die gebod om met die ander volkere van die omgewing te vermeng. Daar is besluit dat hierdie vrouens en kinders weggestuur moes word, met ander woorde hulle was nie wettige afstammelinge van Israel nie.

Baie Jode het in Babilon agter gebly of iewers elders heen getrek, minstens sommiges, vanwee die feit dat hulle ook vermeng het en geweet het dat hulle nie kan terugtrek nie? Sedet hierdie tyd, etlike eeue voor Christus, het die Jode duidelik begin om met ander volkere te vermeng. Ons lees ook nerens van enige optrede of suiwering na Esra se tyd nie.

In Johannes 8:44 se Christus dat die Jode die duiwel as vader het en dat hy 'n moordenaar en 'n leuenaar is. Het Jesus geweet dat hulle nie almal Jode is nie, maar dat baie bedrieers is, of het Hy maar net verwys na hulle sonde? Wel, Christus se ook dat Hy gekom het na die verlore skape van Israel, dat sy skape sy stem ken en hom volg?

Nou, as Jesus se wooorde waar is en enige afstammeling uit enige stam van Israel die evangelie gehoor het of sou hoor, sou hulle die stem erken en Hom volg? Met ander woorde die Jode in Israel wat hulle bekeer het toe hulle die evangelie hoor was Israel, maar die ander kon nie Sy woorde verstaan nie en het Hom nie gevolg nie, maar Hom gekruisig.

Uit Christus se eie leeringe moet ons verstaan dat daar destyds al geweldig baie bedrieer Jode bestaan het, welke feit bevestig word deur die twee verse in die Boek van Openbaring.

Na 70AD het die Jode in Israel meestal wyd versprei deur die wereld, sodat hulle, in werklikheid, net so verlore geraak het soos die ander tien stamme waarna deesdae toenemend verwys word.

As Christus se woorde waar was en die evangelie so wyd verkondig word, kan daar werklik ware Jode wees wat Hom nie volg nie?

Kyk ons na die wetenskap vind ons ook interessanthede. Voor 2012 was daar heel party Joodse "wetenskaplikes" wat genetiese bewyse beweer het dat die Jode uit Israel afkomstig is. Sedert einde 2012 het twee studies, die eerste toevallig deur n Jood, die lig gesien waarin bewys word die Ashkhenazi Jode, die oorgrote meerderheid, geen wortels in Israel het nie, maar stam uit die Khazars en Europese lyne (laasgenoemde aan moederskant). Uit die "Khazar Correspondence" weet ons dat die Khazars van Japhet afgestam het en nie van Sem nie, wat meebring dat die oorgrote meerderheid van hedendaagse Jode ook nie Semiete is nie, terwyl heelwat van die "Arabiere" wel is!

Hierdie Khazars was blote bekeerlinge, geen Israeliete nie.

Die hele Israel (die mense) is onder die Christene van die wereld versprei, maar nie alle Christene is Israel nie. God sal hulle uitwys wanneer die tyd ryp is en hulle na Israel toe laat bring, soos wat die Woord voorspel.

Judaisme

Judaisme is juis die rede hoekom Jesus moes kom. As mens bietjie navorsing doen is dit ongelooflik hoeveel afwykende strominge van hierdie geloof bestaan en hoe betrokke Judaisme in okkultpraktyke is. Judaisme, soos Katolisisme, is nie 'n godsdiens nie, maar 'n stelsel. Jy kan nie net bekeer na die Joodse geloof nie, jy moet 'n proses deurmaak en dan deur 'n paneel van drie beoordeel word of jy inderdaad kwalifiseer!

As mens die Talmud en Zorah bietjie naspeur, lees hierdie mense nie dieselfde Ou Testament as ons nie of hulle verkies om net brokkies, wat hulle pas uit te haal of verdraai dit na hulle sin.

Die Gebied Israel

Baie Jode veroordeel die vestiging van Israel en sy bestaan as 'n sondedaad, wat vir die Messias moes oorstaan! Hulle is nader aan die Waarheid, maar die grondlegging vir die Wederkoms moes gele word. Hoekom kan die Jodedom nie in vrede die hele Israel besit en bewoon nie? Alleenlik omdat die Moslems om hulle so onhebbelik is? Is hulle god so onmagtig om hulle te behoed en beskerm? Soos Israel van ouds hardloop hulle na die VSA, Frankryk, Saudi Arabie en wie nogal vir ondersteuning, omdat hulle weet dat hulle god nie oppermagtig is nie en, omdat hulle as lasteraars geen reg het om die Oppermagtige aldus op te roep het nie?

Kyk na die profesie oor toekomstige Egipte in Jesaja 19. Die Here verwys na die "land van Juda" wat vir Egipte 'n "terreur" sal wees en nie na Juda of Israel nie, maar die mense wat in Juda se land woon.

Slotsom

Ja, ek bid vir alle mense dat hulle tot die Waarheid sal kom, sonder uitsondering, want my Bybel se die Here se skapies is reeds in Sy kraal. Ek bid vir die land van Israel dat die Here dit sal bewaar teen verwoesting deur bedrieers wat dit vertrap en dat Hy die land sal bou en voorberei vir die terugkeer van die ware Israel en die Wederkoms van ons Here.

Dit is al waarvoor ek in alle opregtheid en eerlikheid kan bid.

Die Filadelfieer
Nov 22nd 2013, 12:53 PM
Welkom op Lighuis Martin ! :)

MartindeBeer
Nov 22nd 2013, 02:35 PM
Dankie, dis lekker om hier te wees. Lekker aand en 'n ongelooflike naweek vir jou en almal op die forum!

CFJ
Nov 23rd 2013, 12:23 PM
Baie insiggewende plasing Martin. Mens kan sien jy het goeie navorsing gedoen.

Rapture Ready
Jul 4th 2014, 06:55 PM
Ja. Staan juis moreoggend 01h30 op om vir Israel en ander sake te bid. Wat 'n voorreg.

Rapture Ready
Jul 13th 2014, 07:53 PM
As jy as 'n christen nognie vir Israel bid, dan is dit nou die tyd om wakker te word!!!