PDA

View Full Version : God se wilmari
May 26th 2010, 11:20 AM
Rom 12

1 Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jul liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer dit is julle redelike godsdiens.
2 En word nie aan hierdie węreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat
die goeie
en welgevallige
en volmaakte wil van God is.

Eng KJV : 1 I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. 2 And be not conformed to this world: but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good, and acceptable, and perfect, will of God.


GOEIE G18
ἀγαθός agathos ag-ath-os'
A primary word; "good" (in any sense, often as noun): - benefit, good (-s, things), well. Compare G2570.


WELGEVALLIGE G2101
εὐάρεστος euarestos yoo-ar'-es-tos
From G2095 and G701; fully agreeable: - acceptable (-ted), wellpleasing.


VOLMAAKTE G5046
τέλειος teleios tel'-i-os
From G5056; complete (in various applications of labor, growth, mental and moral character, etc.); neuter (as noun, with G3588) completeness: - of full age, man, perfect.


My vraag .....

* is daar verskillende vlakke / opsies / grade van God se wil ? ....

* en indien wel, wat doen ons / kan ons as mens ( gelowig of ongelowig ) om dit te beinvloed ?

* indien nie, is as alles om ons God se enigste wil in volmaaktheid ?

............ :hmm:

Gene
May 26th 2010, 01:01 PM
Ek glo nie dat daar verskillende vlakke of grade van God se wil is nie. Sy wil is volmaak. Ek glo ook nie dat ons Sy wil enigsins kan beinvloed nie. Dit is egter ongelukkig so dat God se wil nie in die wereld gehandhaaf word nie. Die mens volg sy eie kop en tree buite God se wil op. Dit wat ons om ons sien, is geensins God se wil nie. Maar God laat sekere dinge toe, al is dit buite Sy wil. Romeine 12 roep ons op om God toe te laat om ons denke nuut te maak, sodat ons kan onderskei wat Sy wil is. Ek dink al wat die teks vir ons se, is dat God se wil volmaak, en goed en vir Hom welgevallig is. En as ons toelaat dat Hy ons denke nuutmaak, dan sal ons Sy volmaakte, goeie en welgevallige wil ken....

mari
May 26th 2010, 01:17 PM
Gene ... help my so bietjie, dit klink of jy jouself weerspreek .....

Sy wil is volmaak...... Dit is egter ongelukkig so dat God se wil nie in die wereld gehandhaaf word nie...... Dit wat ons om ons sien, is geensins God se wil nie

Ek glo ook nie dat ons Sy wil enigsins kan beinvloed nie....... Die mens volg sy eie kop en tree buite God se wil op. .

.... dit klink asof God nie Almagtig is nie en Sy Wil, wat volmaak is, nie kan laat geskied nie .......

Lees ek verkeerd ? .....

Gene
May 26th 2010, 01:42 PM
Nee Mari, jy lees reg.... Neem maar vir Job as voorbeeld. Dit was nie God se wil dat hy moes ly nie, maar Hy het dit TOEGELAAT. Dit was die satan se toedoen en wil wat Job se lyding veroorsaak het. God se wil is volmaak, en Hy wil net die beste he vir Sy kinders, maar Sy wil word nie altyd gehandhaaf nie. (Alhoewel Hy in beheer is, laat Hy soms toe dat dinge gebeur wat buite Sy wil is) Dink jy dit was Sy wil dat die ramp op 11/9 in New York plaasgevind het? Ek glo dit vir geen oomblik nie. Maar Hy is in beheer, en Hy het dit toegelaat. Dink jy dit was God se wil dat Adam en Eva gesondig het? Nee, dit was die satan se wil, maar God het dit toegelaat. Sonde heers in die werleld om ons. Dink jy vir een oomblik dit is God se wil? Nee, God se wil is volmaak, maar Hy laat toe dat die mens sy gang gaan.... tot op 'n punt! Dan gryp Hy in, soos Hy ook in Job se lewe ingegryp en Sy wil volbring het. Hy is ten volle in beheer, en soos wat Hy die satan net toegelaat het om Job tot op 'n punt te beproef (Hy kon nie verder gaan as wat God toegelaat het nie) so laat Hy ook vandag dinge toe wat buite Sy wil is, maar net so ver as wat Hy wil.

mari
May 26th 2010, 02:00 PM
Gene ...

.... dit klink dus asof daar tog 'n volmaakte ( perfect = teleios ) en 'n toelaabare ( accepteble = euarestos ) wil kan wees ?

..... God het Sy volmaakte wil vir die mens, maar laat tog sommige dinge toe wat oenskylik teen Sy wil is, om op die ou end sy perfekte plan te laat geskied ....

.... ?

Gene
May 27th 2010, 06:58 AM
Mari, dis soos ek dit sien - dis wat vir my die meeste sin maak. Negatiewe dinge wat gebeur, is meesal nie God se wil of toedoen nie, maar Hy laat dit toe, om watter rede ookal. 'n Mens kan dit seker Sy "toelaatbare wil" noem.... dis beslis nie deel van Sy "volmaakte wil" nie. Maar uiteindelik sal Sy volmaakte wil geskied, want Hy is en bly te alle tye in beheer.