PDA

View Full Version : nagmaalTa-An
Jun 22nd 2010, 06:02 PM
Is daar skrif verwysing oor hoe gereeld die Nagmaal bedien/gebruik word??

Die Filadelfieer
Jun 23rd 2010, 09:47 AM
Sovr ek weet, nee !
Daar word wel vertel hoe die apostels van huis tot huis gegaan het en nagmaal bedien het, so ek gaan my nek uitsteek en s dat mens sekerlik soveel nagmaal kan gebruik soos wat jy wil. Ek weet van mense wat BAIE nagmaal gebruik, veral tydens tye van intense verootmoediging.

Johnny
Jun 23rd 2010, 10:45 AM
1Co 11:23 Want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin Hy verraai is, brood geneem het;
1Co 11:24 en nadat Hy gedank het, het Hy dit gebreek en ges: Neem, eet; dit is my liggaam wat vir julle gebreek word; doen dit tot my gedagtenis.
1Co 11:25 Net so ook die beker n die ete, met die woorde: Hierdie beker is die nuwe testament in my bloed; doen dit, so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis.
1Co 11:26 Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat Hy kom.
1Co 11:27 Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here.

Let ook op dat dit op n' waardige manier gedoen moet word.....sekerlik nie met elke ete en 'n glas Creamsoda nie?

WESTLEY
1Co 11:25 After supper - Therefore ye ought not to confound this with a common meal. Do this in remembrance of me - The ancient sacrifices were in remembrance of sin: this sacrifice, once offered, is still represented in remembrance of the remission of sins.

Mat 26:27 Toe neem Hy die beker, en nadat Hy gedank het, gee Hy dit aan hulle en s: Drink almal daaruit.
Mat 26:28 Want ditismybloed, die bloed van die nuwe testament, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes.

En beslis nie soos die RKK elke oggend waar hulle Jesus oor en oor kruisig nie!

Ta-An
Jun 23rd 2010, 06:14 PM
Ek het die Ingilse ouens ok biki gaan vra.....

... en nogals 'n ander versie daar raak geloop.
Hulle verwys na Handelinge 20:7 En op die eerste dag van die week, toe die dissipels vergader het om brood te breek, het Paulus hulle toegespreek, omdat hy die volgende dag sou vertrek en hy het sy rede gerek tot middernag toe.

Ja Fila..... ek het geen probleem om meer gereeld voor die Here te staan en my belydenis van geloof af te l en 'n stukkie brood saam met Hom te breek nie.Dus het hulle elke Sondag nagmaal gebruik

Gene
Jun 24th 2010, 06:57 AM
Ek stem saam, wat meer is, ek is van mening dat ons so dikwels moontlik nagmaal moet gebruik. (1 Kor 11:25 & 26 "... Net so ook die beker n die ete, met die woorde: Hierdie beker is die nuwe testament in my bloed; doen dit, so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat Hy kom. )

Ek weet nie waar die gedagte ontstaan het om slegs een maal per kwartaal nagmaal te gebruik nie, maar ek vermoed dat dit iets te doen gehad het met die feit dat mense vroeer jare so ver moes reis (per ossewa) om 'n kerkdiens by te woon. Tydens sulke naweke het lidmate vir die hele naweek by die kerk saamghetrek en dan sommer alles gedoen - nagmaal, doop, belydenisaflegging ens.

Iets anders, (dis dalk 'n heel ander onderwerp) waar kom die gedagte vandaan dat nagmaal net deur 'n predikant bedien mag word? Ek en my gesin doen dit van tyd tot tyd, en so ook ons selgroep. Maar dit word eintlik deur die "kerk" verbied....

Johnny
Jun 24th 2010, 11:12 AM
Ta-An, sien jy dat hulle dit die dag NA die Sabbat gebruik het....die eerste dag.....of agste dag. Ons bedien op Sondae en in ons gemeente een keer 'n maand, met Paasfees en dan Ou jaarsaand net so voor die nuwejaar om 24h00.

mari
Jun 24th 2010, 02:52 PM
Wie hier is ook met broodbreek en 'n glas deel getroud ? .......

Die gebruik dat 'n huwelikspaartjie nagmaal gebruik as deel van die seremonie, is vir my nogal kosbaar ....... die eerste taak as "priester" van sy huis vir die man .......

voel nog soos nou die dag ! ....
m ...

Ta-An
Jun 24th 2010, 04:27 PM
Gene, die spyker op sy kop..... ek het eendag aan 'n klompie vrouens namaal bedien,,,, toe raak die Ds skrikkerig om my in die kerk toe te laat!!

mari.... you are so blessed !!

DanieB
Jun 24th 2010, 08:34 PM
"Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat Hy kom". Ek verstaan dit as elke ete. "Hierdie brood" dink ek nie is net brood nie, maar enige kos, so ook die beker, is enige iets wat ons drink. Hy wil tog h ons moet altyd, heeltyd, oral aan Hom dink. "Waardige wyse" is waneer ons dankbaar is vir wat Hy vir ons gedoen het.

Johnny
Jun 25th 2010, 08:33 AM
"Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat Hy kom". Ek verstaan dit as elke ete. "Hierdie brood" dink ek nie is net brood nie, maar enige kos, so ook die beker, is enige iets wat ons drink. Hy wil tog h ons moet altyd, heeltyd, oral aan Hom dink. "Waardige wyse" is waneer ons dankbaar is vir wat Hy vir ons gedoen het.

Danie ek wil met jou verskil. Die brood verwys na die liggaam van Jesus en die beker na Sy bloed. Ek glo dit is te kosbaar om dit deel te maak van ons daaglikse kos of koeldrank wat ons inneem.

Francois Marais
Jun 25th 2010, 10:49 AM
Ek het gewoonlik die Matt teks gebruik as ek en my vriende, en gesin nagmaal gehou het.

Ons het Woensdag aand na my berading sessie saam met die berader tannie, haar man en een van die intersessors nagmaal gehou. Was iets besonder. Ek het wel iets gebid wat die mense laat dink het. Y'shua het die tempel vir ons oopgestel sodat ek en jy in die teenwoordigheid van Vader mag gaan.

Geseende dag vir almal :)

mari
Jun 26th 2010, 06:54 PM
"Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat Hy kom". Ek verstaan dit as elke ete. "Hierdie brood" dink ek nie is net brood nie, maar enige kos, so ook die beker, is enige iets wat ons drink. Hy wil tog h ons moet altyd, heeltyd, oral aan Hom dink. "Waardige wyse" is waneer ons dankbaar is vir wat Hy vir ons gedoen het.

Ja, Danie ...

soos enige "ritueel" is die presiese serimoniele "props" nie die krag nie, maar die geloof en geestelike waarheid daaragter ..... natuurlik is dit beter om die oorspronklike manier na te volg soos deur Christus self ingestel .... ( het iemand al gewonder hoekom Jesus nie vleis gebruik het om te breek nie, maar brood is dit dalk al wat op die tafel oor was ) ..........


.... soms is omstandihede egter bietjie anders ..... as die Gees beweeg is ons nie altyd so "voorberei" met uiterlike fisiese dinge soos ons innerlikke gees nie ..... een van my kosbaarste herinneringe van bybelskool was juis 'n "nagmaal" bo-op Tafelberg ........ met 'n pakkie Niknaks en blik coke ...........

.....
m

protea
Jun 27th 2010, 02:02 PM
....of met druiwesap in n boksie en Eet Som More koekies in die volmaan tydens Paasnaweek langs die Oranjerivier..... Een van my mooiste herinneringe!

Johnny
Jun 28th 2010, 06:32 AM
........ met 'n pakkie Niknaks en blik coke ...........

:o:eek::confused

Johnny
Jun 28th 2010, 06:43 AM
Mat 26:26 En terwyl hulle eet, neem Jesus die "niknaks", en nadat Hy gedank het, breek Hy dit en gee dit aan sy dissipels en s: Neem, eet, dit is my liggaam.
Mat 26:27 Toe neem Hy die "blikkie coke", en nadat Hy gedank het, gee Hy dit aan hulle en s: Drink almal daaruit.
Mat 26:28 Want dit is my bloed, die bloed van die nuwe testament, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes.
Mat 26:29 Maar Ek s vir julle: Ek sal van nou af nooit meer van hierdie vrug van die wynstok drink nie, (daar is seker nie coke en niknaks in die hemel nie) tot op daardie dag wanneer Ek dit met julle nuut sal drink in die koninkryk van my Vader.
Mat 26:30 En nadat hulle die lofsang gesing het, het hulle uitgegaan na die Olyfberg.

Klink nie reg vir my nie......goedkoop.....sonder respek.......! Geen wonder die kerk is vandag in die toestand wat hy is nie.

Die Filadelfieer
Jun 28th 2010, 06:53 AM
Mat 26:26 En terwyl hulle eet, neem Jesus die "niknaks", en nadat Hy gedank het, breek Hy dit en gee dit aan sy dissipels en s: Neem, eet, dit is my liggaam.
Mat 26:27 Toe neem Hy die "blikkie coke", en nadat Hy gedank het, gee Hy dit aan hulle en s: Drink almal daaruit.
Mat 26:28 Want dit is my bloed, die bloed van die nuwe testament, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes.
Mat 26:29 Maar Ek s vir julle: Ek sal van nou af nooit meer van hierdie vrug van die wynstok drink nie, (daar is seker nie coke en niknaks in die hemel nie) tot op daardie dag wanneer Ek dit met julle nuut sal drink in die koninkryk van my Vader.
Mat 26:30 En nadat hulle die lofsang gesing het, het hulle uitgegaan na die Olyfberg.

Klink nie reg vir my nie......goedkoop.....sonder respek.......! Geen wonder die kerk is vandag in die toestand wat hy is nie.

Ek sien nrens dat Mari of Protea die nagmaal sonder respek behandel nie. Wat ek wel sien is mense wat die essensie daarvan verstaan en daarvolgens handel. Wat is die verskil tussen SPAR se witbrood in blokkies gesny en niknaks ?

Daar is wel 'n gebrek aan respek, maar dit kom nie van bogenoemde deelnemers af nie. Ek vra jou asseblief om op te hou daarmee.

Son of the South
Jun 28th 2010, 01:13 PM
soos enige "ritueel" is die presiese serimoniele "props" nie die krag nie, maar die geloof en geestelike waarheid daaragter ..... natuurlik is dit beter om die oorspronklike manier na te volg soos deur Christus self ingestel ....Ek wil tog hiermee saamstem. Ek vermoed dat Jesus baie diep in ons harte inkyk, eerder as om op die uiterlike te fokus.

DanieB
Jun 30th 2010, 02:31 PM
Danie ek wil met jou verskil. Die brood verwys na die liggaam van Jesus en die beker na Sy bloed. Ek glo dit is te kosbaar om dit deel te maak van ons daaglikse kos of koeldrank wat ons inneem.

Johnny dit is Jesus wat kosbaar is, nie die nagmaal nie. Hy wil juis h ons moet Hom deel maak van ons lewe, dit sluit alles in en as dit wat ons eet en drink ons kan herinner aan wat Hy vir ons gedoen het dan is dit 'n voordeel.

Francois Marais
Jun 30th 2010, 05:18 PM
Dan gaan julle dit seker verloor as ek stel dat ek nie meer nagmaal wil gebruik as dit nie met druiwesap (wyn) of Matzah (מַצָּה‎) (ongesuurde brood) is nie. En nee is nie 'n Catholic nie. Praat so van ek nodig weer Matzah broodjies...

Son of the South
Jul 1st 2010, 07:40 AM
'n Opregte soeke na die volkome wil van die Here en 'n terugkeer na wat Hy werklik van ons vra is 'n goeie ding. Die dag wat ons egter by wyse van 'n voorbeeld sou begin s iemand is nie gedoop voor hy nie met water uit die Jordaan gedoop is nie, dan glo ons nie meer in Jesus alleen nie, maar Jesus n. Dit klink vir my na gevaarlike grond. Om fisies die nagmaal en/of die doop letter vir letter waar te neem, sonder 'n opregte hart, klink vir my mr verkeerd. Ek sal eerder fisies tevrede wees om te gebruik wat ook al tot my beskikking is en in my hart opreg probeer wees met my verootmoediging voor Jesus.

mari
Jul 3rd 2010, 07:24 PM
Liewe Johnny ...

ironies van die spesifieke "nagmaal" ( hoeka hier in die voormiddag en nie laat nag nie ) ..... was juis dat die wat daar saam gedeel het uit baie verskillende ( en van hulle selfs geen ) " kerk" gekom het nie ............ ons was saam om 'n Jesusfees van saamwees in geloof te nuttig .... dit was nie beplan met voorskrifte en emosioneel georkestreer nie ..... net sommer so sommer daar maar glad nie sommer net nie .......... ons kon teruggaan na ons verskillende "kerke" en steeds die nagmaal volgens ons denaominasies se reeling nuttig, maar met die wete dat die Nagmaal iets is wat ons ( metafories ) saambind in die liggaam van Christus ........

shalom
m

Johnny
Jul 7th 2010, 10:52 AM
Johnny dit is Jesus wat kosbaar is, nie die nagmaal nie. Hy wil juis h ons moet Hom deel maak van ons lewe, dit sluit alles in en as dit wat ons eet en drink ons kan herinner aan wat Hy vir ons gedoen het dan is dit 'n voordeel.

Juis......! Daar is net twee sakramente in die Bybel:

1.) Die HEILIGE Nagmaal
2.) Die HEILIGE Doop (Nie die baba doop nie)

Altwee is HEILIG. As ek "Niknaks" eet......dan dink ek BESLIS nie aan wat Jesus vir my gedoen het nie, nog minder as ek 'n blikkie Coke drink. Juis daarom is Jesus kosbaar as ek hierdie twee instellings van die Koning self gebruik soos Hy dit bedoel het, met waardigheid en respek. Daar is 'n duur prys betaal vir my en jou en ek verafsku 'n goedkoop evangelie.

Johnny
Jul 7th 2010, 11:01 AM
'n Opregte soeke na die volkome wil van die Here en 'n terugkeer na wat Hy werklik van ons vra is 'n goeie ding. Die dag wat ons egter by wyse van 'n voorbeeld sou begin s iemand is nie gedoop voor hy nie met water uit die Jordaan gedoop is nie, dan glo ons nie meer in Jesus alleen nie, maar Jesus n. Dit klink vir my na gevaarlike grond. Om fisies die nagmaal en/of die doop letter vir letter waar te neem, sonder 'n opregte hart, klink vir my mr verkeerd. Ek sal eerder fisies tevrede wees om te gebruik wat ook al tot my beskikking is en in my hart opreg probeer wees met my verootmoediging voor Jesus.

Ek lees nerens dat enige dissipel of Jesus 'n plaasvervanger vir die brood en die wyn (suiwer druiwesap - nie alkoholies) gebruik het nie.

1Co 11:25 Net so ook die beker n die ete, met die woorde: Hierdie beker is die nuwe testament in my bloed; doen dit, so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis.
1Co 11:26 Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat Hy kom.
1Co 11:27 Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here.
1Co 11:28 Maar die mens moet homself beproef en s van die brood eet en uit die beker drink.
1Co 11:29 Want wie op onwaardige wyse eet en drink, eet en drink ‘n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie.

Vers 28: ".....beproef....":hmm:

Ek reken die manier hoe ons dit gebruik en met watter waardigheid wys of ons "beproef" is.:cool:

David2
Jul 7th 2010, 12:14 PM
Johnny, nee, daar is nie twee sakramente in die Bybel nie. Waar staan dit?

Jy l ook totaal te veel klem op uiterlike dinge. Ons is in die bedeling van die Gees. Geen sening van God kom na ons deur uiterlike, sigbare en tasbare dinge nie. Miskien wel deur hoorbare dinge want hoorbare goed soos woorde, praat met ons oor die dinge van die Gees - en die Gees is soos die wind. Jy hoor sy geluid maar verder niks nie. 'n Gejaag na uiterlike dinge wat gesien en aangeraak en geproe kan word verteenwoordig 'n miskonsepsie van die groot geestelike waarheid van vandag.

Johnny
Jul 7th 2010, 12:42 PM
Johnny, nee, daar is nie twee sakramente in die Bybel nie. Waar staan dit?

Jy l ook totaal te veel klem op uiterlike dinge. Ons is in die bedeling van die Gees. Geen sening van God kom na ons deur uiterlike, sigbare en tasbare dinge nie. Miskien wel deur hoorbare dinge want hoorbare goed soos woorde, praat met ons oor die dinge van die Gees - en die Gees is soos die wind. Jy hoor sy geluid maar verder niks nie. 'n Gejaag na uiterlike dinge wat gesien en aangeraak en geproe kan word verteenwoordig 'n miskonsepsie van die groot geestelike waarheid van vandag.

.......en daar is ook 'n valse gees werksaam in die laaste dae......'n misleidende een.

Gene
Jul 7th 2010, 12:49 PM
Ek lees nerens dat enige dissipel of Jesus 'n plaasvervanger vir die brood en die wyn (suiwer druiwesap - nie alkoholies) gebruik het nie.

1Co 11:25 Net so ook die beker n die ete, met die woorde: Hierdie beker is die nuwe testament in my bloed; doen dit, so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis.
1Co 11:26 Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat Hy kom.
1Co 11:27 Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here.
1Co 11:28 Maar die mens moet homself beproef en s van die brood eet en uit die beker drink.
1Co 11:29 Want wie op onwaardige wyse eet en drink, eet en drink ‘n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie.

Vers 28: ".....beproef....":hmm:

Ek reken die manier hoe ons dit gebruik en met watter waardigheid wys of ons "beproef" is.:cool:

Ai Johnny, ek (ek ek glo, almal hier) respekteer jou siening oor nagmaalgebruik. Ek glo dat ons almal dit eens is dat die nagmaal heilig is en nie ligtelik opgeneem moet word nie. (...op 'n "onwaardige" wyse...") Maar weereens, daar is twee kante van 'n saak. Ek dink persoonlik dat jy hier aan die "letter van die wet" probeer vashou, en die doel daaragter miskyk. Nagmaal gaan nie oor brood en wyn nie, dit gaan oor die herdenking van die liggaam van Christus wat vir ons gebreek is.

En ja, ek stem saam, gebruik brood en wyn, dis immers wat Jesus gebruik het. Maar beteken dit nou dat, wanneer brood en wyn nie beskikbaar is nie, dat 'n mens glad nie Jesus se dood op hierdie simboliese wyse mag herdenk nie? Ek dink die waarskuwing oor die "onwaardige" gebruik van die brood en wyn gaan eerder oor 'n mens se innerlike ingesteldheid. Die nagmaal mag nie ligtelik opgeneem word, of met verkeerde motiewe gebruik word nie. Maar ek glo vir geen oomblik dat daardie waarskuwing iets te doen het met die brood en wyn as sulks nie. Jesus het die nagmaal ingestel met dit wat hulle daardie aand aan tafel gehad het, naamlik ONGESUURDE brode en "wyn." Maar die bakkery-brood, en OBS van die drankwinkel wat ons vandag gebruik, is beslis ver verwyderd van die brood en wyn wat Jesus gebruik het, al word dit ook "brood en wyn" genoem. Tog pla dit ons nie, want die brood en wyn wat Jesus gebruik het, is nie vir ons beskikbaar nie. Waarom dan nie 'n Niknak en 'n slukkie Coke gebruik as dit al is wat beskikbaar is nie? Mits die heiligheid en respek vir die nagmaal nie verlore gaan nie, maar dit met die regte gesindheid en motiewe gebruik word, natuurlik.

Onthou, ek s vir geen oomblik dat jy noodwendig verkeerd is nie. Doen soos jou gewete vir jou s. Romeine 14:5 s: Laat elkeen in sy eie gemoed ten volle oortuig wees Maar gee aan elkeen daardie selfde ruimte.

Rom 14:13 "Laat ons dan mekaar nie meer oordeel nie, maar besluit dt liewer, om nie die broeder ‘n hindernis of struikelblok in die weg te l nie.
Rom 14:14 Ek weet en is oortuig in die Here Jesus dat niks op sigself onrein is nie, maar hy wat reken dat iets onrein is, vir hom is dit onrein.
Rom 14:15 Maar as jou broeder deur voedsel gegrief word, dan wandel jy nie meer volgens die liefde nie. Moenie deur jou voedsel hom te gronde rig vir wie Christus gesterf het nie.
Rom 14:16 Laat dan van die goeie wat aan julle behoort, nie kwaad gespreek word nie.
Rom 14:17 Want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees.
Rom 14:18 Want hy wat Christus hierin dien, is aan God welgevallig en by die mense geag.
Rom 14:19 Laat ons dan najaag wat tot vrede en onderlinge stigting dien.

Alhoewel hierdie gedeelte handel oor die eet van rein en onrein voedsel, is ek oortuig dat dieselfde beginsel ook hier geld. Die nagmaal gaan nie oor brood en wyn nie, maar oor Christus.

Johnny
Jul 7th 2010, 01:05 PM
Dankie Gene....ek hoor wat jy se. Ons gebruik druiwesap en cream crackers (het geen suurdeeg in nie) en is vrylik beskikbaar. Ek persoonlik sal nie nagmaal anders hou nie. Ek is seker wanneer daar nagmaal gehou word is dit iets wat vooraf beplan word en nie iets wat op die ingewing van die oomblik by 'n byeenmkoms gehou word nie......nee, jy sal voorbereid wees. Nou ja, ek gaan van die punt afstap. Elkeen moet dit hou soos hy/sy gemaklik voel.

Aanhaling uit 'n webblad op die internet:

"'n Sakrament is 'n tydgebonde, fisiese, tasbare teken van die Heilige. 'n Sakrament is 'n manier waarop dit wat Goddelik is, vir ons mense teenwoordig word - hier en nou. Dink maar aan die Doop en die Nagmaal. Die Bybel is vir ons God se Woord, ook vir ons hier en nou. Deur die Bybel is God vir ons in byvoorbeeld die erediens of persoonlike stiltetyd teenwoordig.

Ons kerk het twee sakramente, te wete die Doop en die Nagmaal en dit is reg so."

Die Filadelfieer
Jul 8th 2010, 05:51 AM
[COLOR=blue]. Ons gebruik druiwesap en cream crackers (het geen suurdeeg in nie) en is vrylik beskikbaar.

http://images.clickliverpool.com/admin/article/articleimages/1236965411-Jacobs.jpg

VS.

http://www.expatshop.co.za/images/products/Simba%20Nik%20Naks%20Real%20Cheese_medium.jpg

Altwee produkte lyk vir my maar ewe komersieel Johnny.

Is daar een of ander geskrewe, of selfs ongeskrewe rel in jou kerk wat een van hierdie produkte bo die ander stel ? Is jy nie nou besig om teen Simba te diskrimineer nie ?

Johnny
Jul 8th 2010, 06:58 AM
http://i.ehow.com/images/a02/03/qa/teach-child-bible-200X200.jpg

VS

http://rishimajumder.files.wordpress.com/2009/07/koran1.jpgAltwee produkte lyk vir my maar ewe komersieel Johnny.


enIs daar een of ander geskrewe, of selfs ongeskrewe rel in jou kerk wat een van hierdie produkte bo die ander stel ? Is jy nie nou besig om teen Simba te diskrimineer nie ?


Definitief stel ons Bybelse waarhede bo die van onbybelse waarhede......en ek diskrimineer nie teen die Koran (Moslems) nie....ek kry hulle BAIE jammer. So ook mense wat die Woord goedkoop maak. Julle weet baie goed wat vandag in die kerk aan die gang is. Ek distansieer my van sulke goedkoop gebruike en dit dan koppel aan 'n God wat HEILIG is.

Kom nou ouens en vrouens.....wees eerlik met jul self! Is dit REGTIG hoe ons met die Woord van God en Sy instellings moet omgaan? Ek wil niemand probeer afkraak nie, maar "come on"! Ons is besig met God wat die liggaam sowel as die siel kan vernietig en nie net die liggaam nie. Dit is tyd vir 'n "wakeup" call!

9047


Mat 7:6 Moenie wat heiligis, aan die honde gee nie; en gooi julle prels nie voor die varke nie, sodat hulle dit nie miskien met hulle pote vertrap en omdraai en julle verskeur nie.
Joh 17:17Heilig hulle in u waarheid; u woord is die waarheid.
Rom 11:16 En as die eerstelinge heiligis, dan die deeg ook; en as die wortel heiligis, dan die takke ook.
1Co 3:17 As iemand die tempel van God skend, sal God hom skend; want die tempel van God isheilig, en dit is julle.

1Pe 1:16 omdat daar geskrywe is: Wees heilig, want Ek isheilig.

NS: Terloops.....ek is nie so heilig as wat ek dalk voorgee nie......het baie sondes en tekortkominge waarmee ek worstel, maar as iemand (GOD) my daarop attend maak deur die werking van die Heilige Gees.....dan probeer luister ek!

Die Filadelfieer
Jul 8th 2010, 07:13 AM
Johnny, jy het nog nie regtig my vraag beantwoord nie.
Reken jy dus met jou plasing dat die Niknaks vs. Cream Crackers debat neerkom op wie die Koran lees en wie die Bybel ? Baie interesant ! Ek wonder of ons nie nog sulke vergelykings kan uitdink nie ? Ek dink byvoorbeeld onmidelik aan die Coke vs. Pepsi debat wat vir so lank wreldwyd geheers het, en eintlik nou nog 'n kwessie is. Ek dink omrede daar meer Coke as Pepsi in ons land gedrink word kan mens onmiddelik alle Pepsi drinkers onder die vaandel van Koran-lesers plaas, of wat dink jy ?
Sulke vuilgoed ! Dit wil my voorkom asof die bre pad al hierdie tyd besaai is met blikkies Pepsi en pakkes NikNaks !

Johnny
Jul 8th 2010, 08:16 AM
Ek probeer 'n punt maak. As "Coke en Niknaks" enigsins 'n Bybelse konsep is, dan kan ons seker maar die Koran gelykstel aan die Bybel?:hmm:

Die Filadelfieer
Jul 8th 2010, 09:10 AM
[COLOR="blue"]Ek probeer 'n punt maak. ..

En in die proses mis jy die punt heeltemal !

Gene het vir jou geskryf :

Nagmaal gaan nie oor brood en wyn nie, dit gaan oor die herdenking van die liggaam van Christus wat vir ons gebreek is.

maar jy verstaan dit lyk my glad nie. Eerder gaan die nagmaal vir jou oor die materiaal wat gebruik word tydens die sakrement, want mens MOET mos Pick 'n Pay cream crackers en druiwesap gebruik sien, en nie SPAR witbrood en soetwyn nie, en wee die een wat hiervan afwyk, want hy of sy is " 'n Godslateraar wat die nagmaal goedkoop maak ". Ek stel voor dat jy die ander deelnemers se poste begin lees, en begin insien dat jy dalk nie altyd die enigste een is met 'n grondige standpunt nie, veral as dit kom by jou futiele obsessie om een of ander wet te onderhou wat net in jou eie kop bestaan.

Johnny
Jul 8th 2010, 09:30 AM
Ok.......gebruik julle dan maar Coke (en ek hoop dit is sonder brandewyn) en Niknaks.

Ek sal maar hou by druiwesap en ongesuurde brood.

mari
Jul 8th 2010, 11:36 AM
Liewe Johnny ....

... wat help dit jy het jongwyn uit die dal van Galelea ( wat grapetizer nie is nie )...... en handgekniede, vuuroondgebakte ongesuurde brode met van olyfolie en handgemaalde meel volgens die Joodse resep ( wat creamcrackers nie is nie ), en jou hart is nie in dit wat jy doen nie ...... die nagmaal gaan oor eenheid en versoening in die Liggaam van Christus ..... dit wat die "kerk" veronderstel is om te wees ..... deur Sy eie Vlees en Bloed ( metafories ) ...... dit gaan nie om simbole nie, maar oor die oorwinende krag van dit wat gevier word .......

...... maar wee die een wat in eiewyse onversoening / onvergewingsgesindheid / met wrokke teen broeders dit gebruik ........... dan eet en drink jou oordeel oor jouself ( as ek reg verstaan ? ) .......:cry:anyways ..... laat ek dan nou maar bietjie uitbrei op die coke en nicknacks nagmaal storie ....
.... 'n klomp van ons was saam op Tafelberg ..... meeste studente van Bybelskool, maar ook 'n paar nuwe bekeerlinge uit van ons straatwerk in Kaapstad ......... die uitstappie was al amper oor en die meeste se drinkgoed ( daai tyd was daar nog nie die fensie bottelwater van deeskedae nie ) ...... en eetgoed het al hul doel gedien as verversings in die Desember sonnetjie ......... ons maak toe 'n gebedskring en begin vir die stad en ons werk daar, sowel as die wat reeds daarduer geraak is, te bid .. ...... iemand noem toe dat dit ideaal sou wees as ons kon nagmaal deel ( aangesien meeste van ons uit verskillende denominasies kom is ons kans om dit saam in 'n "kerk" te doen, maar skraal ) .......... iemand krap toe in 'n sak en bring 'n pakkie niknaks en 'n blikie coke - wat glad nie meer so koud was nie, tevore en daar deel ons toe nagmaal ...... nie chips en coke op tafelberg nie, maar die Liggaam van Christus op die Tafel van die Gees ....... dit was uiters kosbaar ....... 'n paar dae later het ons straatwerkers wel "gewone" formele nagmaal by 'n diens op konferensie plek gehou .... met brood en druiwesap .....

liewe Johnny ..... wat help dit jy het jongwyn uit die dal van Galelea ( wat grapetizer nie is nie )...... en handgekniede, vuuroondgebakte ongesuurde brode met olyfolie en handgemaalde meel volgens die Joodse resep ( wat creamcrackers nie is nie ), en jou hart is nie in dit wat jy doen nie ...... die nagmaal gaan oor eenheid en versoening in die Liggaam van Christus ..... dit wat die "kerk" veronderstel is om te wees ..... deur Sy eie Vlees en Bloed ( metafories ) ...... dit gaan nie om simbole nie, maar oor die oorwinende krag van die all-encompasing verlossing in Christus wat gevier word .......

...... maar wee die een wat in eiewyse onversoening / onvergewingsgesindheid / met wrokke teen broeders, dit gebruik ........... dan eet en drink jou oordeel oor jouself ( as ek reg verstaan ? ) .......:cry:


...... respek vir die Nagmaal is nie wat jy 'n jou hand het en in jou mond sit om die tafel nie, maar dit wat jy in jou hart het en in jou gedagtes in geloof toevou .........

'.........................


.......en ingelse johannes .....
:confused sorry ...... maar ekke beging 'n bietjie twyfel oor hoe "real" jy is en of jy nie iemand is wat 'n karrakter opmaak net om dinge bietjie op te stir op die net nie ..... jou plasings mis gereeld die punt .... jy gaan tekere oor klein detail en verontagsaam basiese waarhede deur jou argumente te verwremel met tierlantynties .... en ironies genoeg is dit waarvan jy ander hollersteboller beskuldig juis jou eie grootste foute ! ......... but anyway ......... :eek:

shalom:hug:
m

Johnny
Jul 8th 2010, 01:06 PM
Marie dit is great en 'n pragtige gebaar.....maar ek sien daar is paar "nuwe bekeerlinge". Sal hulle in die toekoms dink dit is hoe dit gedoen moet word? Weereens, ek wil niemand veroordeel nie, ek staan te diep in die stof met my eie voete.
:hug:

Philip dT
Jul 12th 2010, 02:08 PM
Johnny, nee, daar is nie twee sakramente in die Bybel nie. Waar staan dit?

Jy l ook totaal te veel klem op uiterlike dinge. Ons is in die bedeling van die Gees. Geen sening van God kom na ons deur uiterlike, sigbare en tasbare dinge nie. Miskien wel deur hoorbare dinge want hoorbare goed soos woorde, praat met ons oor die dinge van die Gees - en die Gees is soos die wind. Jy hoor sy geluid maar verder niks nie. 'n Gejaag na uiterlike dinge wat gesien en aangeraak en geproe kan word verteenwoordig 'n miskonsepsie van die groot geestelike waarheid van vandag.

David, sou jy s ons moet die nagmaal ook afskaf?

David2
Jul 12th 2010, 06:12 PM
Phillip
Nee, ek meen nie dat die nagmaal afgeskaf is nie en dit is ook nie ek wat die doop wou afskaf nie. Ek lees maar net in die Woord dat Paulus nie 'n oprag gehad het om te doop nie en dat hy daarby dikwels ges het dat ons hom moet navolg. Verder s hy (ek glo dit was hy) ook in Hebr. 6 dat ons die doop moet "verlaat", "agterlaat", "los".

Maar die nagmaal is anders. Die verskille is taamlik groot.

Doop kom baie duidelik uit die Ou Testament en die nagmaal is uit en uit Nuwe Testamenties.
Paulus ontvang nie 'n opodrag om te doop nie en gee ook geen opdrag om met water te doop nie, maar hy erken wel die nagmaal.

Doop en nagmaal word albei "sakramente" genoem (in navolging van die katolieke) maar die Bybel ken nie die term nie. Doop en nagmaal word dus nie in dieselfde asem genoem nie. Elkeen moet op sy eie Bybelse gronde beoordeel word.

Waterdoop word dikwels (in die tyd voor die kruisevangelie gepredik is) as vereiste vir die saligheid, vir redding, vir bekering aangegee. Maar nagmaal word nooit as vereiste vir die saligheid genoem nie.

Doop was net vir een keer, soos 'n inlywingseremonie by 'n universiteit wat ook net een keer plaasvind, dan is jy vir altyd ingelyf en dit kan ook met of sonder water wees. Maar nagmaal is op geen manier 'n inlywingseremonie nie, Dit is 'n herinnering en moet as sulks so dikwels as moontlik plaasvind. Om aan iets herinner te word, is gans anders as 'n inlywing. By 'n inlywing vind daar iets plaas, 'n verandering van status tree in, maar by 'n herinnering geensins. Dit wat moes plaasvind het lank terug reeds totaal afgehandeld plaasgevind en nou word jy slegs daaraan herinner. Niks minder en niks meer nie. Dus, die katolieke (en die protestante wat hulle nagevolg het) wat die doop en die nagmaal saam gegroepeer het en altwee "sakramente" genoem het, het nie geweet waarvan hulle praat nie.

Nagmaal mag vandag in die groot kerke slegs deur 'n predikant (priester) bedien word. Belaglik. Moet mens nou juis 'n graad in teologie h om iemand aan die dood on opstanding van Christus te herinner? Verder moet mens iemand wat onder tug is van die nagmaal weerhou. So, as iemand "onder tug" is, moet jy hom nie herinner aan die dood en opstanding van Christus nie. Maak dit sin?

Dus, die nagmaal word duidelik aangegee as 'n "gedagtenis" of "herinnering" aan die groot daad van soenverdienste aan die kruis. Dit is ons opdrag vir hierdie bedeling "totdat Hy kom". Maar, die sakramentele en priesterlike gewaad wat die kerk deur die eeue om die nagmaal gegooi het, is onbybbels.

Johnny
Jul 13th 2010, 08:28 AM
Doop en nagmaal word albei "sakramente" genoem (in navolging van die katolieke) maar die Bybel ken nie die term nie

Die Bybel se nagmaal en doop het NIKS met die Katolieke te doen nie. Hulle doop en nagmaal (Eucharist) is onbybelse satanisties gebruike waarmee hulle die songod aanbid. Jy kan nie die Woord van God vergelyk met hulle gebruike nie.

Philip dT
Jul 13th 2010, 09:04 AM
Phillip
Nee, ek meen nie dat die nagmaal afgeskaf is nie en dit is ook nie ek wat die doop wou afskaf nie. Ek lees maar net in die Woord dat Paulus nie 'n oprag gehad het om te doop nie en dat hy daarby dikwels ges het dat ons hom moet navolg. Verder s hy (ek glo dit was hy) ook in Hebr. 6 dat ons die doop moet "verlaat", "agterlaat", "los".


In dit waarna jy verwys is daar nie in die minste 'n suggestie dat die doop afgeskaf is of afgeskaf moes word nie.

Ek haal aan vanuit die ander draad wat jy (vir een of ander rede?) verkies het om nie op te reageer nie:

1 Kor 1:12-17 "Ek bedoel dit, dat elkeen van julle s: Ek is van Paulus, en ek van Apollos, en ek van Cfas, en ek van Christus. (13) Is Christus verdeel? Is Paulus miskien vir julle gekruisig? Of is julle in die naam van Paulus gedoop? (14) Ek dank God dat ek niemand van julle gedoop het nie, behalwe Crispus en Gajus, (15) sodat niemand kan s dat ek in my naam gedoop het nie. (16) Ek het ook nog die huisgesin van Stfanas gedoop. Verder weet ek nie of ek iemand anders gedoop het nie. (17) Want Christus het my nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig, nie met wysheid van woorde nie, sodat die kruis van Christus nie verydel mag word nie."

Let mooi op die konteks. Dit gaan nie daaroor dat Paulus iets het teen die doop met water nie. Behalwe dat Paulus inderdaad gedoop het (Crispus, Gajus, gesin van Stfanas), was dit nie sy hooffokus nie. Die euwel hier is nie die doop nie, maar die feit dat mense sekere mense aangehang het, en nie Christus self nie. Hulle het hulle aan bepaalde mense verbind omdat diegene hulle gedoop het. Let wel, die probleem is nie die doop met water as sodanig nie, maar die feit dat mense hulleself gedentifiseer het met diegene wat hulle gedoop het. Hulle het ges: "ek van Apollos, en ek van Cfas" ens. Paulus impliseer nie hulle is verkeerdelik met water gedoop, of hulle is gedoop in plaas daarvan om wedergebore te word, of iets soortgelyks nie.

In die Heb 6 gedeelte het ek jou ook in geen onduidelike terme daarop gewys dat daar nie sprake is dat die doop of die fondamente van die evangelie "gelos" moet word nie, bloot dat mense nie daarby moet bly en net dit moet verkondig nie, want dit is nog melkkossies, hulle moet ook vaste spyse leer eet.

Of hoe David?

Phil Fourie
Jul 23rd 2010, 10:49 AM
Ek sit nou hier en dink. Nick Nacks, Coke sonder brandewyn en Bunny Chow nou ter syde...

Is dit reg om die nagmaal so op die ingewing van die oomblik te hou. Is daar nog van ons wat glo dat mens jouself geestelik moet voorberei voor jy die nagmaal gebruik? Wat vra dat die Heilige Gees jou hart ondersoek of daar nie moontlik onvergewingsgesindheid in jou hart is t.o.v. 'n broeder (LW, 'n broeder, soos in 'n mede-Christen), wat versigtig is om nie die nagmaal op 'n onwaardige manier te gebruik en sodoende 'n oordeel oor jouself te eet en te drink nie.

My probleem met die "ingewing van die oomblik" gebruik van die nagmaal is juis dat baie mense in die kerk instap op 'n Sondag oggend, nie geweet het daar is nagmaal nie, maar mens weet, daar is ernstige probleme in hul lewens, tog gebruik hulle sonder om 'n oog te knip die nagmaal, sonder dat daar eers besinning was oor die aangleentheid. Ek het as ongereddene die nagmaal gebruik, ek skaam my vandag dood daarvoor, ek het m.a.w. op 'n onwaardige wyse van die teken van die liggaam van Christus en sy bloed gebruik, ek dank Hom dat Hy my kom vrykoop het, maar hoeveel doen dit steeds voort bloot uit tradisie?

Ek dink ons moet versigtiger omgaan met die nagmaal, wat dink julle?

mari
Jul 23rd 2010, 11:23 AM
ooi jooi jooi .... dat 'n herinnering so 'n debat kan aan die gang sit ....

anyway .... Phil ...... ek stem heeltemal met jou saam ......

........ die gebruik van nagmaal is kosbaar en wonderlik as dit korrek gebruik word ..... nie soseer met die "regte" brood en wyn en seremonie nie, maar defnitief met die korrekte harts toenadering ......... dit is juis wat ons uitstappie op Tafelberg so besonders gemaak het .... daar was 'n paar onlangs bekeerdes by en die gesels so met die stap het baie oor vergifnis gegaan ...... die Gees het duidelik in meer as een van ons beweeg om die nagmaal net daar en dan te gebruik om die oorwinning wat vergifnis in sommiges daar openbaar is, vas te le in 'n besondere belewenis ..........

.... en soos jy tereg opmerk ...... sommiges van ons wat, megevoer in die seremonie, die crackers kou en druiwesap sluk...... sonder die gewaarwording van Goddelike vergifnis ....... of met bitterheid / onvergewingsgesindheid teenoor 'n broer, eet en drink oordeel, en selfs siekte en lyding, oor onsself ........ daaroor is die Woord baie duidelik :

I Kor 11 :26 Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat Hy kom. 27 Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. 28 Maar die mens moet homself beproef en s van die brood eet en uit die beker drink. 29 Want wie op onwaardige wyse eet en drink, eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. 30 Daarom is daar onder julle baie swakkes en sieklikes, en 'n aantal het ontslaap. 31 Want as ons onsself beoordeel het, sou ons nie geoordeel word nie. 32 Maar as ons geoordeel word, word ons deur die Here getugtig, sodat ons nie saam met die wreld veroordeel mag word nie.

..... m

Phil Fourie
Jul 23rd 2010, 11:42 AM
anyway .... Phil ...... ek stem heeltemal met jou saam ......

Lyk my ek het my "touch" verloor :lol:

mari
Jul 23rd 2010, 11:49 AM
... he-he.... neewat, Phil

....... as jy mooi gaan kyk knik ons twee se koppe baie meer saam as wat dit kap ......

...... dis lekker om jou stem weer hier in onse kuberkapel te hoor .........

Philip dT
Jul 23rd 2010, 11:55 AM
Hallo Phil. Welkom terug! Goeie punte wat jy maak. Ek stem saam.