PDA

View Full Version : Is Messiaanse Jode Christene?David2
Aug 20th 2010, 07:57 PM
Ons het al op 'n ander draad oor die vraag gepraat. Ek onthou nie meer waar nie. Nou kry ek die e-pos van JoŽl Rosenberg. Lees asb. deeglik. Hy sÍ dat die Messiaanse Jode net soos die Jode en selfs soos die ortodokse Jode lyk, dat hulle die meeste van die Joodse gebruike nakom en dat hulle selfs ook die besnydenis "honor". Nou ja, waar laat dit ons in die lig van Gal. 5:2? Kan hulle dan wel Christene genoem word?

Gal. 5:2 Kyk, ek, Paulus, sÍ vir julle dat as julle jul laat besny, Christus vir julle tot geen nut sal wees nie.

"Some 15,000 Messianic Jews currently live in Israel, but if you saw one on the street you would almost certainly fail to recognize any difference. They honor Jewish circumcision, bar-mitzvah, and wedding ceremonies, but believe Jesus is the messiah....Some are Orthodox, and dress as the haredim do, while others are traditional and wear a yarmulke or no religious symbol at all.

RR van Wyk
Aug 21st 2010, 08:02 AM
Twee woorde wat onmiddelik by my opkom hier is tradisie en groepsdruk.... Om 'n Christen in Israel te moet wees, kan nogal 'n uitdaging wees, is ek seker van.

Dit vat partykeer mense hier in Suid-Afrika, waar ons vryheid het in ons Christenskap, 'n leeftyd om die volle omvang en grootheid van Jesus te verstaan, God se liefde deur Jesus...

Ek het amper simpatie vir die mesiaanse Jode... Dit kan nogal seker 'n verskriklike verwarring vir hulle word, so reg in die hartjie van Judaisme en moslems....
Ek dink jy moet taamlik sterk wees in jou geloof daar, keer om nie jou ore uit te leen nie of geboellie te word deur die dominante gelowe daar nie. Tradisie maak dit ook nie juis makliker nie, veral as jou kwaai oupa jou baie skeef uitkyk nie...

Die waarheid mag dalk so duidelik soos daglig wees daar, maar as niemand dit verstaan behalwe jy nie, kan jy dalk nou en dalk wonder of die probleem nie dalk by jou lÍ nie... veral as die ander so oortuigend is....

Moeilike situasie...

Ta-An
Aug 22nd 2010, 05:44 PM
Messiaanse Jood....
Van hulle glo dat Jesus (Yeshua) die Messias is, ander nie :D

Deur 'n Christen te wees varander nie die feit dat jy 'n Afrikaner is nie :D, sommige Christen Afrikaners fier Gelofte Dag, ander nie ;)

Om die volbringing van die Feeste in Christus te fier, is wat ons as Christene ook doen. :idea:

Francois Marais
Aug 23rd 2010, 09:42 AM
Om die volbringing van die Feeste in Christus te fier, is wat ons as Christene ook doen. :idea:
Tannie dit is net hartseer dat 99% van Christen mense nie nou 'n clue het wat tannie van praat nie. Want as die mense begin praat oor die feeste word mens as 'n jood gesien die laaste tyd...

Die wat glo in die goeie nuus dat Christus vir ons tekortkominge gesterf het kan onder dieselfde skoen val.

En lees bietie die vers in 'n ander vertaling:


Gal 5:2 Mark my words - I, Sha'ul, tell you that if you undergo b'rit-milah the Messiah will be of no advantage to you at all! CJB

Behold, I, Paul, say to you, that if ye are circumcised, Christ shall profit you nothing.
Darby

VOORDEEL nie NUT nie! Onthou hulle het gesÍ jy moet besny word om die Heilige Gees te ontvang... En as dit soos julle kinderdoop 'n besluit van die ouers was, wat maak so mens? Is die liefde van Vader nie groter as die goed nie?


Gal 5:6 For [if we are] in Christ Jesus, neither circumcision nor uncircumcision counts for anything, but only faith activated and energized and expressed and working through love.

So as hulle kies om Jesus Y'shua te volg sien ek dit as dat hulle gered is. Waar lÍ die finale besluit. Nie by jou of my nie maar by VADER!

Die Filadelfieer
Aug 23rd 2010, 10:23 AM
Ons het al op 'n ander draad oor die vraag gepraat. Ek onthou nie meer waar nie. Nou kry ek die e-pos van JoŽl Rosenberg. Lees asb. deeglik. Hy sÍ dat die Messiaanse Jode net soos die Jode en selfs soos die ortodokse Jode lyk, dat hulle die meeste van die Joodse gebruike nakom en dat hulle selfs ook die besnydenis "honor". Nou ja, waar laat dit ons in die lig van Gal. 5:2? Kan hulle dan wel Christene genoem word?

Gal. 5:2 Kyk, ek, Paulus, sÍ vir julle dat as julle jul laat besny, Christus vir julle tot geen nut sal wees nie.

"Some 15,000 Messianic Jews currently live in Israel, but if you saw one on the street you would almost certainly fail to recognize any difference. They honor Jewish circumcision, bar-mitzvah, and wedding ceremonies, but believe Jesus is the messiah....Some are Orthodox, and dress as the haredim do, while others are traditional and wear a yarmulke or no religious symbol at all.

Dit kan nogals 'n ingewikkelde sakie raak ! Soos ek dit verstaan is 'n Christen iemand wat in Christus glo, so, indien 'n gebore jood in Christus glo, is hy volgens hierdie eenvoudige definisie m.a.w .inderdaad 'n Christen. 'n Jood wat egter nog steeds joodse gebruike nakom ( feeste/besnydenis/ens) is net soos die groeiende getal westerlinge wat hierdie dinge al hoe meer modieus begin vind, eenvoudig mense wat self kies om hulle weer terug te plaas onder die wet, ten spyte van wat die Woord daaroor te sÍ het.

Ta-An
Aug 23rd 2010, 10:57 AM
Die probleempie kom in by die etiket wat aan die woord : Christen hang :D

"kinder doop"
"Moeder Maria" aan bidding..... goed waarmee 'n Jood hom nie mee sal vereenselwig nie :D

Gene
Aug 24th 2010, 09:18 AM
Natuurlik is messiaanse Jode christene! Enigiemand wat sy eie verlorenheid en onvermoŽ om homself te red, besef, en Jesus Christus as Verlosser aanneem, is 'n geredde christen. Ek ken messiaanse Jode wat 'n baie nou verhouding met Jesus het. Natuurlik doen hulle dinge nog op die Joodse manier vanweŽ hulle agtergrond, maar dit kan mos nie maak dat hulle nie christene genoem kan word nie? Sou dit verkeerd wees om sekere dae uit jou volk se geskiedenis te herdenk? Of om in die huwelik te tree op die manier waarop jy grootgeword het? Is dit verkeerd om jou te laat besny, veral as dit deel van jou kultuur is? GalasiŽrs 5:2 belet ons beslis nie om ons te laat besny nie - dit gaan oor wetsonderhouding, en die feit dat die onderhouding van die wet niemand kan red nie, slegs geloof in Jesus Christus kan dit doen. En messiaanse Jode glo dit, anders sou hulle nie MESSIAANSE Jode genoem word nie. Lees gerus Romeine 14 wat handel oor verdraagsamheid teenoor christene wat anders dink en doen as ons.

Natuurlik is daar Jode wat hulself "messiaanse Jode" noem maar nog op wetsonderhouding staatmaak om hemel toe te kan gaan. Dis na hierdie mense wat Paulus verwys in Gelasiers 5. Maar in my opinie is sulke Jode nie werklik messiaanse Jode nie, al noem hulle hulself so. Net so sit ons kerke vandag vol mense (nie-Jode) wat hulself christene noem, maar steeds dink dat goeie dade hulle in die hemel kan bring. Sulke mense is ook verlore, en beslis nie christene nie, al besef hulle dit nie. Maar die kruks van die die saak is dat almal wat Jesus Christus as Verlosser aanneem, Jode of nie-Jode, christene is (m.a.w. gered is), daaroor is die Bybel baie duidelik.

David2
Aug 24th 2010, 03:11 PM
Gene, ek neem kennis van jou siening en ek kan nie van jou verskil nie. Soos Fila sÍ, dit is 'n "moeilike sakie". As ons met stellige sekerheid sÍ dat Messiaanse Jode wel Christene is, dan sÍ ons in teenstelling met Gal. 5:2 dat daar wel mense is wat die besnydenis beoefen en vir wie Jesus wel nut het in hulle lewe. Of hoe? Of wat maak die Messiaanse Jode nou met GalasiŽrs? Nou praat ek ook nie net van 5:2 nie, maar die hele boek. Die hoofboodskap is tog die totale uitfasering van die wet in die lig van die toetrede van geloof in Christus. Wat maak hulle met die boek? Ek weet daar is baie van hulle wat dit nooit lees nie.

David2
Aug 24th 2010, 10:44 PM
Hier is 'n Amerikaner wat meer as die helfte van sy tyd in Israel deurbring saam met die Messiaanse Jode (of sekere groepe van hulle).

Sy boodskap is baie dieselfde as die Israelvisie, maar daar is 'n verskil. Hy glo nie dat al die blankes Israeliete is nie. Hy glo wel die Jode is Jode en het baie kontak met hulle. Hy beywer hom daarvoor dat die heidene by Israel moet gaan aansluit want die Messias het net 'n verbond met Israel en nie met die heidene nie (so glo hy).

'n Heiden wat gered wil word, moet nou ook 'n Jood word en homself onder die Torah plaas want die Messias het net met Israel 'n verbond en het net vir hulle gesterf. Die boek word nou ook wyd hier in Suid-Afrika versprei.

In die boek gaan hy ook uit sy pad om vir die Jode te bewys wie die ware Messias is en die gedeeltes van die boek is nogal nie sleg nie. Maar dit is waar dit bly. 'n Jood moet net weet Jashua is die Messias wat vir sy sondes gesterf het en verder moet hy volledig 'n Jood bly en die ander nasies moet ook by hulle gaan aansluit.

Hierdie is maar net nog 'n aanduideing waarom ek meer as ernstige bedenkinge het oor die verskynsel van "Messiaanse Jode". Meeste van hulle is totaal onder die wet en hulle boodskap is dat heidene by hulle moet gaan aansluit.

Natuurlik beywer die ou hom ook vir die Hebreeuse name van Christus en van "die Vader". Hebreeuse name vir die Godheid en vir Christus gaan gewoonlik saam met 'n strewe om mense onder die wet in te kry. Ek het die boek in pdf. Stuur vir my 'n pm met jou e-pos adres en ek stuur die boek vir jou (550 KB in pdf, 100 bl.).

Phil Fourie
Aug 25th 2010, 06:01 AM
Een gedagte wat by my opkom aangaande diegene wat hulself weer onder die wet wil plaas............................................. ................vervloeking

Gene
Aug 25th 2010, 09:21 AM
David, met die besnydenis en die hou van sekere Joodse gebruike is niks per se verkeerd nie. Om die OT wette te onderhou, is nie verkeerd nie (net onnodig). Onthou dat hierdie goed deel van die mense se geskiedenis en kultuur is. Maar wat Galasiers 5 sÍ, is dat daar nie op wetsonderhouding staat gemaak moet word om gered te word nie (vers 4: "Julle wat geregverdig wil wees deur die wet, is losgemaak van Christus; julle het van die genade verval." As jy jou laat besny omdat jy glo dat dit jou kan red, dan moet jy ook die hele wet 100% onderhou, (wat uiteraard onmoontlik is), want dan maak jy nie staat op Christus vir redding nie. 'n Jood wat op wetsonderhouding staat maak vir redding, is myns insiens NIE werklik 'n messiaanse Jood nie, al noem hy homself so. Messiaanse Jode is Jode wat Christus as Verlosser aangeneem het en besef dat die wet (besnydenis ens) hulle nie kan red nie, maar Jesus alleen. Sommige van die messiaanse Jode wat ek ken, onderhou ook steeds die besnydenis en ander Joodse gebruike, (om watter rede ookal), maar nie omdat hulle hoop om daardeur gered te word nie. Hulle weet dat slegs Christus hulle kan red, en dit maak van hulle christene in my oŽ.

Maar ek hoor wat jy sÍ oor "messiaanse" Jode wat nog vashou aan die gebruike en wette van die OT omdat hulle glo dat dit nodig is vir redding, maar terselfdertyd ook Jesus as Messias erken... ek aanvaar dat dit die mense is na wie jy eintlik verwys. En ek is geneig om met jou saam te stem, veral in die lig van GalasiŽrs 5. Maar sulke Jode glo myns insiens nie IN Jesus Christus nie, en as sulks is hulle verlore. Die Bybel leer dat die duiwels ook AAN Jesus glo, m.a.w. hulle erken Hom ook as Messias, maar hulle kan nie gered word nie, omdat hulle nie IN Hom glo nie. Om IN Jesus te glo, beteken om jou eie verlorenheid te besef en te erken, en op Hom alleen staat te maak vir redding. Hierdie Jode doen dit nie, al erken hulle Jesus as Messias, en daarom kan hulle tog nie gered wees nie. Maar my vraag bly steeds, kan sulke Jode werklik as MESSIAANS bestempel word?

(Ek stuur vir jou 'n pm met my e-pos adres, sal graag die boek wil lees. Dankie!)

Die Filadelfieer
Aug 25th 2010, 10:21 AM
Om die OT wette te onderhou, is nie verkeerd nie (net onnodig).

Behalwe dat jy in die tronk gaan beland as jy van die goed toepas ! Ek dink nou as voorbeeld aan van die wat voorskryf wanneer jy iemand moet stenig, ens.

Francois Marais
Aug 25th 2010, 12:04 PM
Wel van die regering kan ons dalk daai wet toepas... :D

Phil Fourie
Aug 25th 2010, 12:22 PM
Net weereens 'n klip in die bos, as ons die wet (vrywilliglilk) wil hou dan moet ons die offers ook bring. Vir my 'n wesenlike probleem dan nie?

David2
Aug 25th 2010, 12:42 PM
Phil
Ja die ding van die offers is nogal interessant. Hierdie boek waarvan ek praat en waarskynlik ook die meeste messiaanse Joode wil die hele wet behou maar die die Levitiese offersisteem nie, want hulle erken die Messias as hulle redder. Die ou probeer ook in die boek verduidelik waarom die wet noodsaaklik is, maar nie die offers nie. Ek dink nie mens gaan dit maklik verstaan hoe hy die onderskeid maak nie.

Gene
Aug 25th 2010, 12:49 PM
Behalwe dat jy in die tronk gaan beland as jy van die goed toepas ! Ek dink nou as voorbeeld aan van die wat voorskryf wanneer jy iemand moet stenig, ens.

Ag nee Fila! Binne perke natuurlik... (Ek glo nie eers ongeredde, ortodokse Jode stenig links en regs mense in vandag se tyd nie.) En die bring van offers val ook in daardie kategorie. Ek praat nie soseer van wette wat nagekom word nie, maar eerder van tradisies, soos die besnydenis en die vier van sekere feesdae, wat deel van die mense se kultuur is. Maar ek hoor wat julle sÍ, Írens moet daar seker 'n streep getrek word....

Phil Fourie
Aug 25th 2010, 01:53 PM
Gene

Ek verstaan presies jou standpunt, maar ek het net skielik verder gedink wat die implikasies is daarvan om vas te hou aan tradisies, die feeste gaan gepaard met offers wat gebring moet word, so as ek die fees wil hou, beter ek dit doen soos die Skrif vereis en dan beter ek offers bring soos die Skrif bepaal en dan? Dan ontken ek my Verlosser as die volmaakte offer.

Nee, ek dink eerder daar moet met tradisies gebreek word. Judisme is nie 'n godsdiens wat God dien in Christus nie, ons verwag tog van bekeerlinge uit die Afrika gelowe om heeltemal hul godsdienstige tradisies soos voorvaderaanbidding en offers en sangoma's te laat staan, al hierdie "tradisies" van die Jode is godsdienstige tradisies wat of mensgemaak is, of vervul is in Christus (die wat wel vanuit die Skrif is), laat staan dit dan ook. Aanbid net vir Christus en Hom alleen, los die mensgemaakte reŽls. Dit is goed en wel ons beweer dit is tradisies, maar mense besef ons wat die sg. tradisies van die Jode behels wat hierdie Mesiaanse Jode wil nakom? Dit is mensgemaakte wette wat die wat daaronder is onder 'n vloek bring en mense dubbelle hellelinge maak, dit is tog wat Christus ons hieraangaande geleer het. Nee, kom weg van dit af, beskou dit as drek soos Paulus dit gedoen het en dien die Here in Christus.
En vir daai onthalwe, kom ons laat staan ons God onteerende Afrikaner tradisies sommer ook, daar is baie vorm godsdiens in ons midde, laat staan dit en maak erns met die Here in Christus.

Dit is hoe ek daaroor voel.

Die Filadelfieer
Aug 25th 2010, 02:11 PM
Ag nee Fila! Binne perke natuurlik... (Ek glo nie eers ongeredde, ortodokse Jode stenig links en regs mense in vandag se tyd nie.) En die bring van offers val ook in daardie kategorie. Ek praat nie soseer van wette wat nagekom word nie, maar eerder van tradisies, soos die besnydenis en die vier van sekere feesdae, wat deel van die mense se kultuur is. Maar ek hoor wat julle sÍ, Írens moet daar seker 'n streep getrek word....

Die probleem is dat daar geen streep in die Bybel is nie : geen wet is meer of minder belangrik as 'n ander nie. Dit sluit steniging en ( hier wil ek graag by Phil aansluit) bloedoffers in. Hoe besluit mens dus, as 'n Christen, waar die streep van "aanvaarbare" wette lÍ ? Dalk gemeet aan ons westerse inbors ?

Ek wil so ver gaan en sÍ dat 'n Christen, mesiaanse jood of te not, eintlik 'n streep deur die hele wet moet trek, en NIE die besnydines moet ondersteun as 'n kulturele aangeleentheid nie, net soos wat bloedoffers en steniging nie meer toepaslik is in 'n kind van die Here se lewe nie. Hoekom, as 'n voorbeeld, sal 'n Christen jood nog die besnydenis van sy of haar seun ondersteun as hy/sy die Nuwe Verbond verstaan ? Daar is geen goeie rede daarvoor nie !

Francois Marais
Aug 25th 2010, 07:00 PM
Net weereens 'n klip in die bos, as ons die wet (vrywilliglilk) wil hou dan moet ons die offers ook bring. Vir my 'n wesenlike probleem dan nie?

Gaan nie snaaks wees nie, maar die rede hoekom daar nie meer offers gemaak word nie is omdat daar nie 'n tempel is om offers by te maak nie? Of het ek die kat aan die stert beet?

Francois Marais
Aug 25th 2010, 07:20 PM
Jammer, maar ek dink dit gaan dalk kras wees om dit te stel, maar ek gaan maar dit doen.

Die feeste hou verband met Jesus se verlossing. As ek nie verkeerd is nie, moet 2 feeste nog volbring word (en omdat ek 'n groot gebrek aan kennis het kan ek nie onthou watter 2 feeste nog vervul moet word nie)

En nog iets vir die bossies - Ons dien dieselfde G-d as die Jode. 'n G-d van LIEFDE! Wat ons eerstens moet lief hÍ!
Bid eerder vir die waarheid van Vader af. Vra Jesus om ons en hulle oŽ sal oopmaak sodat ons kan agter kom dat ons vir die selfde weermag veg. En JA, ek sal saam met die Jode veg vir G-d. Dit is my en jou broer en suster! Onthou meeste mense word by die boom (hoe spel mens dit?) in geent... Ek komvan 'n takkie af van die boom en ek sal so graag saam met die christen mense wil veg, maar as mens net iets naby Joods uit die sak uithaal word mens aangeval (en dit het Dinsdag met my gebeur by TUKS)

Onthou, jy kan nie die Jood uit Christenskap neem nie!

En net voor julle my aanval... Jesus het my kom uithaal uit satan se kloue uit! So Jesus IS MY REDDER!

Phil Fourie
Aug 26th 2010, 06:48 AM
Die boom se wortel en sappigheid is Christus, nie die Jode nie, hulle het Hom verwerp, hulle is afgekap ;)

En as ons dan nou kras wil wees, ek is immers goed hiermee, hoekom teruggaan dan iets wat die Bybel duidelik in die nuwe testament drek noem? Die probleem is die wetten van mense wat die Jode onderhou. Ek verseker jou die sg. messiaanse Jode is meer genoŽ met die hou van die rabieniese wette as die Levietiese wette, die spesiale wassings, die oorleweringe van die voorvaders, juis dit waarteen Jesus Homself so sterk uitgesprek het.

Kom weg daarvan af en die die ware wingerdstok.

Ta-An
Aug 26th 2010, 11:42 AM
Die boom se wortel en sappigheid is Christus, nie die Jode nie, hulle het Hom verwerp, hulle is afgekap ;) Nie almal nie :D beste wat ons kan doen is om nie daarop te roem nie :D

Phil Fourie
Aug 26th 2010, 12:05 PM
Ek dink nie die kwessie is meer soseer dat Christenne roem nie, maar dat afgekapte takke (ek weet nie almal van hulle is afgekap nie, sommige het wedergebore geword) lÍ en doodgaan en steeds roem op iets wat hulle nie is nie.

David2
Aug 26th 2010, 12:41 PM
Inderdaad. Onwedergebore Jode dink hulle is die volk van God terwyl hulle niks is nie. Dit is presies wat Jesus vir die FariseŽrs en die Skrifgeleerdes gesÍ het. Hulle dink hulle het Abraham tot vader, maar Abraham was nie werklik hulle vader nie. As Abraham werklik hulle vader was, sou hulle in Jesus geglo het, maar nou is die duiwel hulle vader (Joh. 8:32-44).

Die Filadelfieer
Aug 27th 2010, 05:55 AM
Inderdaad. Onwedergebore Jode dink hulle is die volk van God terwyl hulle niks is nie. Dit is presies wat Jesus vir die FariseŽrs en die Skrifgeleerdes gesÍ het. Hulle dink hulle het Abraham tot vader, maar Abraham was nie werklik hulle vader nie. As Abraham werklik hulle vader was, sou hulle in Jesus geglo het, maar nou is die duiwel hulle vader (Joh. 8:32-44).


Hoekom is dit so moeilik vir mense om te verstaan en/of aanvaar ?

Phil Fourie
Aug 27th 2010, 06:05 AM
Hoekom is dit so moeilik vir mense om te verstaan en/of aanvaar ?

Ek dink dit is 'n kwessie van mense wat die Ou Testament lees en sien watse wonderlilke dinge God vir die volk Israel gedoen het en die wonderlike verhale rondom die volk en nou wil hulle inkoop in hierdie volk in, maar wat hulle nie besef nie, die volk Israel het verval in on-Bybelse gebruike wat uit mense kom, wat nie van God af kom nie en hulle dink dit doen wel en moet dan iets spesiaal wees, as meer mense maar net besef dat baie van die dinge wat die Jode vandag mee besig is, uit die Kaballah (sp) kom en nie van God af nie, julle weet ek glo God het nog 'n plan met die volk, maar daardie plan glo ek is bekering en terugkeer na God se wil, nie na die wil van FariseŽrs en Skrifgeleerdes nie.

Dit is eintlik bejammeringswaardig as jy my vra.

Kalahari
Aug 27th 2010, 01:23 PM
Hoekom is dit so moeilik vir mense om te verstaan en/of aanvaar ?

Ons moet onthou ons vyand die duiwel is baie slinks. Hy sal enige iets probeer om die fokus weg van Jesus te neem. Sy beste taktiek is ook halwe waarhede. As hy blatant sou optree, sou mens hom 'n myl sien aankom, maar nou doen hy dit baie slinks dmv. die wet en die Jode as verbondsvolk, new age, RKK met hulle dwalinge, ens.

Al die begenoemde het aspekte waarmee ons dalk sou kon saamstem, maar dit is nie die weg en waarheid volgens die Bybel nie. Dit is ons enigste antwoord en ons enigste verlosser is Jesus.

Groete
Kalahari

Willem
Aug 30th 2010, 07:52 PM
Kom die probleem nie in by die menslike titels vir groepe en organisasies in nie? ( kerk ( denominasie ) christen ( menslike term van ongelowiges wat na Jesus se dissipels verwys het ) ens.... )

God gaan elkeen van ons se hart oordeel op die einde van die dag weet net Hy en elkeen van ons of Sy Gees saam met ons Gees getuig...

Daar is een vraag .... glo jy in Jesus as Seun van God en bely jy dit en ken Hy jou.... ( Angus het eenkeer gevra hoe kan ek se ek ken Jesus as ek nie tyd saam met Hom spandeer nie ..... dit het regtig "HOME " geslaan )

Philip dT
Sep 2nd 2010, 09:14 AM
Ek dink nie ons moet oor die Jode oordeel nie, maar ek sal versigtig wees om te sÍ ons en die deursnee Jood van vandag dien dieselfde Here. JudaÔsme het so vervleg geraak met die Joodse esoteriese tradisie en kaballa, dat hulle Godsbeeld en religie totaal en al daarin opgegaan het (http://www.truthexposed.co.za/index.php?option=com_wrapper&Itemid=39). Kabbala, wat ook die wortel is van Vrymesselary, verwag 'n aarde, politiese messias, wat die Joodse nasie van aardse onderdrukking moet bevry. Die ware Messias, Jesus Christus, en sy koninkryk was toe nooit 'n aardse koning soos wat die Jode verkeerdelik verwag het nie, en sal nooit wees nie.

David2
Sep 2nd 2010, 06:29 PM
Die ware Messias, Jesus Christus, en sy koninkryk was toe nooit 'n aardse koning soos wat die Jode verkeerdelik verwag het nie, en sal nooit wees nie.Philip
Ek en heelwat ander hier op die forum lees die Bybel op die gewone reguit , normale manier soos dit daar staan en as sulks kry ons die boodskap duidelik dat minder as die helfte van profesie wat in die OT uitgespreek is reeds vervul is. Die wat wel vervul is, is letterlik vervul soos dit daar staan. Ons neem dus met goeie gesag aan dat die res van die profesie nie nou skielik op "geestelike" of metaforiese wyse vervul gaan word nie, maar net soos die model van vervulde profesie voorstel. Ek sal dus versigtig wees om so maklik die sin by te voeg dat Jesus nooit in 'n koninkryk hier op aarde sal regeer nie. So 'n uitspraak trek 'n streep deur die duidelike "letterlik - letterlik" verband tusssen vervulde en onvervulde profesie.

Verder maak die uitspraak die waenhuisdeur wawyd oop vir ongekende en onbeperkte spekulasie van wat ons dan wel op "geestelike" vlak in die onvervulde OT profesie moet inlees. Jy self glo blykbaar aan 'n pre-mil wederkoms met die duisend jaar nie op aarde nie. Daar word baie wyd gespekuleer oor hierdie profesieŽ as mens dit nie lees met die gesagvolle riglyn van die Bybelse verband tussen vervulde en onvervulde profesie nie. Ek sal maar liewer bly op die gebaande weŽ en die onvervulde profesie op dieselfde model verklaar as wat die vervulde profesie reeds vir ons vervul is.

Wat meer is, vir my is dit nie 'n opsie nie, dit is 'n Bybelse noodsaaklikheid en noodwendigheid dat die vervulde vir ons die weg aantoon hoe om die onvervulde te verstaan. Jy het werklik nie 'n keuse nie, jy vat hom soos hy daar staan (sonder om die hemel daarin te lees) of jy los hom. Maak vir ons 'n draad oop waar ons weer kan praat oor die vraag of Jesus na sy wederkoms hier op aarde gaan regeer (as daar nog iets oor is om te sÍ na die talle diskussies op ander drade). Hierdie draad praat oor die status van Messiaanse Jode.

Ja ek stem saam dat die onwedergebore Jood beslis nie dieselfde God as ons aanbid nie. Die Messiaanse Jood is vir my 'n probleem. Ek weet nie waar om hom te plaas nie. Hy bely sy geloof in Jesus, maar hy gaan nie uit die stelsel van "Israel na die vlees" uit nie, ignoreer die grootste deel van die Nuwe Testament en sit uitgediende vleeslike praktyke voort wat nie in die bedeling van die Gees tuishoort nie.

Philip dT
Sep 3rd 2010, 07:37 AM
David, jy is welkom om op hierdie punt van my te verskil. Ek gaan nie met jou hieroor baklei nie. Soos ek al voorheen op baie plekke aangedui het, is ek nie oortuig dat uitstaande profesieŽ in die OT 'n aardse vervulling het nie, veral as ek dit lees vanuit die beginsel wat Paulus neerlÍ dat daar 'n bedekking is oor die OT wat slegs in Christus weggeneem word, en die feit dat Christus se koninkryk van die hemel is. Om profesieŽ in die OT se vervulling in die hiernamaals te sien, maak nie dat die interpretasie on-letterlik is nie, net in die hiernamaalse bedeling, en nie op die huidige aarde nie.

Groete.

David2
Sep 6th 2010, 03:24 PM
Philip
Baie dankie dat jy nie sal baklei nie en dat ek mag verskil. Jy mag ook verskil. Ja, ek verskil beslis. Dit is kruis en dwars die boodskap van die profesie dat die Messias oor die aarde sal regeer. Soos gesÍ hoort die diskussie nie hier nie. Ek sal 'n ander draad daarvoor begin. Hierdie draad praat oor die geestelike posisie van Messiaanse Jode.

Ta-An
Sep 6th 2010, 05:51 PM
Gaan nie snaaks wees nie, maar die rede hoekom daar nie meer offers gemaak word nie is omdat daar nie 'n tempel is om offers by te maak nie? Of het ek die kat aan die stert beet?
Daar word nie offers gemaak nie omdat daar nie 'n tempel is nie.... Daar is nie 'n Tempel nie nie net omdat dit afgebreek is nie, maar omdat dit nie meer nodig is nie. Die Messias het gekom, die finale offer is reeds gemaak :)