PDA

View Full Version : Doop as teken van die nuwe verbondDavid2
Aug 24th 2010, 02:08 PM
Op 'n ander draad word die stelling gemaak dat doop (waterdoop) 'n teken is van die nuwe verbond. Ek vind geen aanduideing in die Bybel dat dit die geval is nie. Op navraag of daar 'n vers is wat dit kan bevestig, het Phil die volgende aangebied.


Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie?
Ons is dus saam met Hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel.
Romeine 6:3-4

Is dit nie tog die essensie van die nuwe verbond nie? Is die waterdoop nie juis die teken van die doop in die dood van Christus en saam met hom opstaan weer nie?
Phil, onthou net, daar is baie soorte dope in die Bybel. Ons het: 1) Die doop in die Heilige Gees; 2) Die doop in vuur, 3) Israel se doop op dro grond in die Rooisee wat van hulle "Israel" gemaak het; 4) Jesus se doop in water (anders as die gewone waterdoop want Hy het geen sonde gehad nie); 5) Jesus se doop in sy eie dood aan die kruis (sonder water); 6) Die doop van die Heilige Gees in die liggaam van Christus; 7) Die 12 wat mense tot "tot bekering" of "tot redding" in water moes doop toe die kruisevangelie nog nie geken is nie.

Watter een van die dope het ons nou hier in Rom. 6? Dit lyk my of jy sommer aanvaar dat dit die gewone waterdoop is. Dit is nie noodwendig die geval nie.

Onthou: Jesus is in sy kruisdood gedoop. Nou kom s Romeine 6 dat ons almal in Jesus se kruisdood gedoop moet wees. Hoekom was dit vir Paulus so belangrik dat ons almal in Jesus se dood gedoop moes wees? Sodat ons saam met Hom in 'n nuwe lewe kan wandel, s die verse wat jy aangehaal het. Dus, hierdie doop in die dood van Jesus, maak ons deel van Hom en verseker dat ons een met Hom sal wees. Doen waterdoop dit vir 'n mens? Nooit! In alle ewigheid nooit!

Let op: Hier is 'n doop in die Nuwe Testament wat geweldig onmisbaar belangrik is. Ons moet almal beklee word met die dood van Jesus aan die kruis. Ons moet almal "deur die kruiservaring" gaan. Ons moet sterf aan onsself en beklee word met Christus. 'n Paar druppels water op 'n baba se kop kan dit nie doen nie. 'n Bad vol water vir 'n grootmens kan dit ook nie doen nie (in teendeel, daardie grootmens moet reeds glo en gered wees om gedoop te kan word; dus kan die water hom nie deel gee aan Chrustus nie want hy moet dit voor die doop alreeds wees).

Maar nou is mense se o so vol water dat hulle oral waar hulle die woord "doop" sien, net water voor hulle sien. Dit is 'n fout, 'n baie groot fout. Hierdie verse praat van die dood van Christus waarin ons gedoop moet wees, soos wat Jesus self by die kruis in ons dood gedoop is.

Let verder op dat hier 'n doop in die Nuwe Testament is, sonder enige water, waardeur ons deel word van die liggaam van Christus. Is daar 'n doop wat belangriker kan wees as dit (1 Kor. 12:13)? Water en die beste predikant/pastoor in die land kan dit nie doen nie, net die Heilige Gees kan en daarom s die vers duidelik dat die Heilige Gees ons moet doop in die liggaam van Christus.

So, watter doop sou hierdie een in Rom. 6 dan wees? Is dit die werk van 'n pastoor met 'n bad water of 'n dominee met 20 ml. water wat die persoon deel gee aan die kruis en die dood van Christus en om so in 'n nuwe lewe te kan wandel? Glo julle regtig dat die kombinasie van water/predikant/pastoor die dinge kan doen wat Rom. 6:1-3 van praat?

Wel, natuurlik is dit totaal onmoontlik, want ons is nie in die bedeling van tekens/ervarings/rituele/seremonies nie, maar in die bedeling van die heilsweldade van die Heilige Gees wat enkel en alleen deur die geloof opgeneem kan word (elk glo julle ken die verse wat dit bevestig). Moet Rom. 6 dus groot asseblief nie stroop van sy ryke en kragtige geestelike betekenis en dit vervang met 'n ritueel wat met of sonder geloof met hande uitgevoer word nie.

Om op te som: Nee, Phil, Rom. 6 praat nie van (1) die verbond nie en ook nie van (2) water nie en ook nie van (3) tekens nie en daarom kan jy seker en gewis nie Rom. 6 aanhaal as bewys dat die waterdoop 'n teken van die nuwe verbond is nie. Ek glo dat ek en jy dieselfde respek vir Jesus en sy kruis het en daarom wil ek jou werklik baie mooi vra: Kan ons nie asseblief die kruis-waarhede van Rom 6 letterlik lees net soos dit daar staan en alle ander idees wat ons daar wil inlees uitlaat nie?

Francois Marais
Aug 24th 2010, 02:54 PM
Jammer vir die brits...

Col 2:11 Also it was in union with him that you were circumcised with a circumcision not done by human hands, but accomplished by stripping away the old nature's control over the body. In this circumcision done by the Messiah,
Col 2:12 you were buried along with him by being immersed; and in union with him, you were also raised up along with him by God's faithfulness that worked when he raised Yeshua from the dead.
Col 2:13 You were dead because of your sins, that is, because of your "foreskin," your old nature. But God made you alive along with the Messiah by forgiving you all your sins.
Col 2:14 He wiped away the bill of charges against us. Because of the regulations, it stood as a testimony against us; but he removed it by nailing it to the execution-stake.

David2
Aug 24th 2010, 03:40 PM
Francois
Uit die verse wat jy aanhaal wil ek baie sterk klem l op die feit dat die besnydenis van Kol. 2:11 "nie met hande" gedoen is nie, maar deur Jesus Christus. Dan gaan dieselfde sin aan in vers 12 en praat van die doop (kyk na my openningsplasing hierbo - daar is minstens 7 soorte dope). So van watter een praat Kol. 2:12? Moet hy nou met hande gedoen word deur 'n predikant, of is dit in dieselfde sin as vers 11 ook 'n doop wat nie met hande uitgevoer word nie en net deur Christus gedoen kan word?

Kyk ook na die ryke geestelike gevolge wat hierdie "besnydenis" en hierdie "doop" moet h. Kan 'n teken dit vir jou gee? Kan water dit vir jou gee? Nee, ek dink nie hier is water ter sprake nie. Hierdie is die "een doop" van Ef. 4:5, die belangrikste doop wat daar in die NT is, die een wat ons deel gee aan al die heilsweldade van Jesus Christus. Dit is die Heilige Gees wat ons doop in die liggaam van Christus in (1 Kor. 12:13). Dit is die doop wat ons deel gee aan die kruis van Christus en ons instaat stel om in 'n nuwe lewe saam met Hom te lewe (Rom. 6:1-3 - water kan dit nie doen nie). Dit is die doop van Jesus se kruis (Matt. 20:22-23). Dit is die doop wat ons hierbo by die openingsplasing by nr. 5 genoem het.

Kalahari
Aug 24th 2010, 04:13 PM
David

Net vir meer inligting. Wat maak dit saak watter doop of deur wie dit uitgevoer word? Is die doop nie 'n teken nie of is daar iets aan die doop waar dit 'n verskil sal maak.

Ek glo die doop is 'n teken van die nuwe verbond in Christus. Dit is dan ook hoekom dit 'n sakrament is. Ons moet nie gaan en van die doop iets maak wat dit nie is nie. Die doop wys na Christus en dit wat Hy vir ons gedoen het. Daarom glo ek aan die doop van kinders, want dit wys na Christus en Sy genade. Dit wys nie na iets wat ek gedoen of moes doen of begrawe het nie.

In die ou verbond het ons die wet en die besnydenis gehad, wat in Christus vervul is. In die nuwe verbond het ons die geloof en die doop. Die doop en besnydenis is dus nie dieselfde nie, behalwe dat altwee tekens was van verbonde. Altwee het egter hulle vervulling in Christus wat dit 'n ewige verbond maak.

Groete
Kalahari

Francois Marais
Aug 24th 2010, 06:46 PM
WAAR KOM DAAI WOORD SAKRAMENT VANDAAN ASB... Ek is jare deur daai woord geslaan in die kerk? Is dit 'n NG ding, want elke keer wat ek dit hoor vlam die gastro in my op. Asb ek weet nie waar daai woor bestaan gekry het nie (het 'n idee maar sal my verbale - of is dit vinger - gastro vir myself hou)

Francois Marais
Aug 24th 2010, 07:27 PM
Vrae:... Wat doen water? Wat doen Jesus? Wat is 'n profetiese aksie? (o ja, sommige kerke glo nie die deel van profetiese aksies nie)
Wat is die simbool van Water doop?

Antwoorde soos ek dit verstaan (EN EK KAN VERKEERD WEES)
Water maak skoon (reg of verkeerd)
Jesus het ons sondes kom weg was (reg og verkeerd)
Profetetiese aksie - soos om gedoop te word is om te erken dat mens 'n sondige persoon is. Die doop verteenwoordig ook die wedergeboorte as 'n profetiese aksie (en jou predekant hoef nie by te wees nie en jou ook nie vas te hou nie as jy met jou aangesig eerste onder die water gaan en dan opkom self)

En soos ek ges het ek kan verkeerd wees, so verskoon my maar as ek dit verkeerd verstaan.

David2
Aug 24th 2010, 07:37 PM
Francois
Ek stem saam. Die woord "sakramente" het 'n sterk katolieke kleur en dit dra ook 'n klomp bagasie wat ons nie in die Bybel kry nie. "Sakramente" beteken eerstens "genademiddele" (vir die mense wat die woord graag gebruik). Nagmaal en doop stort dan genade uit in die mens. Die Bybel weet daar niks van nie. Vir my is die enigste genademiddel die Woord en die Gees. Niks meer nie.

Tweedens s die woord "sakramente" dat doop en nagmaal 'n sterk ooreenkoms het, maar ek betwyfel dit. Nagmaal is duidelik 'n Nuwe Testamentiese instelling (herinnering aan die kruis en opstanding), maar die doop het al bestaan lank voor die Nuwe Testament. Die nuwe testament begin by die kruis, maar lank voor dit, reg aan die begin van die verhaal van die evangelies, lees ons dat die doop alreeds daar was. Verder was die doop 'n eenmalige ervaring en die nagmaal is 'n herhaaldelike herinnering. Verder word die doop dikwels gebruik saam met begrippe soos "bekering" of "redding". Die waterdoop was "tot redding" in die tyd toe die kruis nog nie geken is nie, maar die nagmaal nooit. Baie groot verskille en ek weet ook nie wie toe sommer besluit het hulle moet altwee "sakramente" genoem word nie.

Francois Marais
Aug 24th 2010, 07:46 PM
Daar is so BTW 7 sakramente vir die wat dit nie geweet het nie:
http://www.jesuschristsavior.net/Sacraments.html

BAPTISM
CONFIRMATION - Wat ek 50 mense sien doen het waarvan 12 (practising) sataniste was
THE EUCHARIST
CONFESSION
THE ANOINTING OF THE SICK
HOLY ORDERS
MARRIAGE


Dan dink ek regtig mens moet na Vader toe gaan, saam met Jesus 'n pad stap en die woord gaan ondersoek. Ek het al gehoor van 'n predekant van NG wat ges het hy word net nie groot gedoop nie vir sy pensioen...

Onthou... Profetiese aksie

Phil Fourie
Aug 25th 2010, 05:56 AM
David

Ek het jou baie meer as dit geantwoord, jy neem slegs nou 'n deel van my antwoord buite konteks, so ek gaan nie kommentaar lewer op hierdie draad nie, ek het my standpunt redelik deeglik uitgel in die ander draad en daarby volstaan ek vir nou.

Groete
Phil

David2
Aug 25th 2010, 12:53 PM
En die belangrikste rede waarom die waterdoop niks met die nuwe verbond te doen het nie, is die feit dat dit laaaaaaank voor die instelling van die nuwe verbond (die kruisiging) reeds beofen is. Johannes die doper stel nie die doop in nie, hy vra die mense net om te kom om gedoop te word. Die doop het toe alreeds bestaan. Maar selfs Johannes die Doper het geen lering oor die nuwe verbond gehad nie, niks daarbvan geweet nie, en die praktyk van waterdoop (wat net vir grootmense was) nooit met die nuwe verbond in verband gebring nie. So, waarom moet kleindoop kerke dan nou so sterk klem l op iets wat nooit in die Bybel voorkom nie en wat boonop onmoontlik is omdat waterdoop lank voor die nuwe verbond bestaan het?

Kalahari
Aug 25th 2010, 01:18 PM
David

'n Mens het deur die eeue verskillende dope gekry wat verskillende betekenisse gehad het. Mens moet nie vandag die doop wat ingestel is deur Jesus verwar of vervang met ander dope nie. Net soos verskillende groepe en kulture hulle laat besny, beteken nie dat dit dieselfde besnydenis is van Israel en die ou verbond nie.

Daarom bespreek ons hier net die doop wat deur Christus ingestel is en wat een van die twee sakramente is wat hy ingestel het. Die feit dat daar ander dope en gebruike daaromtrent is, is eintlik irrelevant.

Ek wil hier weer 'n plasing maak van oom Gideon wat hy op 'n ander draad gemaak het om dit te help verduidelik.

Toe God die verbond met Abraham gesluit het, het Hy belangrike uitsprake gemaak - wat deurentyd in ag gehou moet word - reg deur die gesprek rondom die doop. Dit is 'n geval van "Skrif verklaar Skrif":

1. Abraham sal die vader van baie nasies word. Die verbondsbeloftes is vir hom en sy nageslag in al hulle geslagte, as 'n ewige verbond. Gal.3:7,29 s dat christen-gelowiges is ook nageslag van Abraham, en erfgename van daardie beloftes - dus ingesluit in daardie verbond.

2. God sluit die kinders in die verbond in, op grond van die ouer (Abraham) se geloof. Hulle moet ook die teken van hierdie verbondsverhouding ontvang. Hierdie reling is nooit opgehef nie.

3. God maak van bestaande kennis, gebruike en praktyke gebruik om Sy bedoeling aan mense verstaanbaar te maak (soos Jesus gebruik gemaak het van gelykenisse).
3.a. Besnydenis was toe 'n bekende gebruik, maar God sonder dit uit as voortaan 'n teken van die verbond. (Jesus het ook, met die instelling van die doop, 'n wyd-bekende en bestaande gebruik gekies en dit uitgesonder as voortaan die teken van dissipelskap).
(NOTA: Interessant: beide besnydenis [higinies] en doop dra die konnotasie/simboliek van reiniging/toewyding aan God [Dt.10:16; 30:6; Jer.4:4])

3.b. God sluit die verbond met Abraham op die patroon van die destydse Hetitiese Vasalverdrag - 'n selfvervloekingsformule geld, en indien die verbond verbreek sou word, sal die ander party 'n "verbondsboodskapper" stuur om regstelling te eis, anders het hy die volle reg om die vloek van die verbond oor die oortreder te voltrek.

God is 'n lankmoedige en genadige God: Hy stuur nie net n verbondsboodskapper (volgens vereiste) nie, maar baie - al die profete wat deur Israel weggejaag en selfs doodgemaak is, was verbondsboodskappers wat vir Israel kom waarsku het oor sy verbonds-ontrou.

Uiteindelik stuur God Sy finale Verbondsboodskapper, Jesus. Maar Hy steek nog verder 'n genadehand uit - Hy stuur Johannes die Doper om Sy volk daaroor te kom waarsku en hulle te bekeer, anders...(vgl. Mal.3:1-5; Luk.3:1-4; Joh.1:31).

Let op dat Johannes geen heiden tot die Godsgeloof geroep het nie, maar wel die bestaande verbondsvolk, om hulle te bekeer van hulle verbonds-ontrou.

Jesus kom dus onder die wolk van God se toorn oor verbondsverbreking, en die gepaargaande straf. MAAR... Hy kom k om hierdie straf op Homself te neem. WAAROM KAN ONS DT S?

In die brief aan die Hebrers (vernaamlik hoofstukke 9 &10) lees ons hoe die O.T. seremonies vooruitgewys het na Jesus. In Lev.16 lees ons van 2 bokke (wat spesifiek betrekking het op Jesus se doop). Die een bok ("die bok vir God") word geslag en geoffer as sonde-offer. Oor die ander bok ("die bok vir Asasel [="duiwel"/"sonde"] bely die hopriester die sondes van hom en die volk, en dit pak saam op die bok, wat dan weggelei word na die woestyn en daar gelaat word.

Toe Jesus na Johannes kom om gedoop te word, vat Johannes die rol/simboliek van die 2 bokke saam in een sin: "Daar is die Lam van God wat [nou!] die sonde van die wreld wegneem (= optel/oplig en wegdra"). En Jesus dring daarop aan om net dr, waar die bekeerdes hulle ontrou bely het, in hulle skoene in te klim en soos 'n oortreder behandel te word. Daar word Hy die (onskuldige) sondebok, "die bok vir Asasel", en die Heilige Gees lei Hom weg na die woestyn, om deur die duiwel (Asasel) versoek te word.

En s bring Jesus ook die vooruitsegging van daardie 2 bokke tot vervulling, neem Hy die sonde van die wreld op Hom en dra dit 3 jaar ver na die kruis van Golgota, waar Hy as "die bok vir God" geslag en geoffer word vir die sondes van die wreld.

Drom is dit duidelik dat ons nie Jesus se voorbeeld van Sy doop kan navolg nie - ons kan nie sonder sonde gaan staan om ons te laat doop nie, en ons kan nie deur ons doop ander se sonde op ons neem nie. Hierdie was 'n eenmalige, unieke gebeurtenis, onherhaalbaar, afgehandel.

Die christelike doop van vandag, wat Jesus by Sy hemelvaart beveel het, het geen verband met die bekeringsdoop van Johannes nie. Lg. kan ook nie gebruik word om ons huidige doop as "doop van bekering" te regverdig nie, al is die element van bekering (van 'n volwasse heiden) ter sprake.

Jesus het die doop ("in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees") gegee as teken van dissipelskap, en dus 'n teken van die verbondsverhouding wat tot stand gekom het by die bekering van 'n volwasse heiden. Vanuit daadie verbondsverhouding volg dit dan ook dat sy kind(ers) van daardie oomblik af k in daardie verhouding ingesluit is, en moet hulle k die verbondsteken ontvang - al kan hulle nie glo nie. Dt is wat God immers van die begin af bepaal het.

Ek hoop dit kan jou help.

Groete
Kalahari

Phil Fourie
Aug 25th 2010, 01:39 PM
En die belangrikste rede waarom die waterdoop niks met die nuwe verbond te doen het nie, is die feit dat dit laaaaaaank voor die instelling van die nuwe verbond (die kruisiging) reeds beofen is. Johannes die doper stel nie die doop in nie, hy vra die mense net om te kom om gedoop te word. Die doop het toe alreeds bestaan. Maar selfs Johannes die Doper het geen lering oor die nuwe verbond gehad nie, niks daarbvan geweet nie, en die praktyk van waterdoop (wat net vir grootmense was) nooit met die nuwe verbond in verband gebring nie. So, waarom moet kleindoop kerke dan nou so sterk klem l op iets wat nooit in die Bybel voorkom nie en wat boonop onmoontlik is omdat waterdoop lank voor die nuwe verbond bestaan het?

David

Hierdie argument is vir my ontoereikend, ons weet die besnydenis is 'n teken van die ou verbond met Abram/Abraham, tog is dit nie net die nageslag van Abraham wat besnydenis toepas nie, ons weet van baie kulture wat dit kon moontlik reeds in gebruik gewees het voor die verbond met Abraham, dus kan ons nie s oordat daar sekere dopings plaasgevind het voor die nuwe verbond dit nie kan dien as teken van die nuwe verbond nie, so kan ons ook nie s aangesien daar reeds wyn en ongesuurde brood voor die instelling van die nagmaal geeet en gedrink is, mens dit nie kan gebruik as teken van die bloed en liggaam van Christus nie.

Die vraag is nie wat God gebruik om as tekens in te stel nie, die vraag is of God tekens instel, maak nie saak wat Hy gebruik het nie, die metode is nie hier ter sprake nie, maar die instelling as teken van die nuwe verbond en weereens glo ek in die ander draad het ek verduidelik hoekom ek oortuig is die doop is wel teken van die nuwe verbond.

NS! Sien Kalahari het reeds melding gemaak van wat ek hierbo geskryf het, skies dat ek so effe mosterd na die maal is vandag :lol:

CFJ
Aug 25th 2010, 06:44 PM
Net 'n vraag, as mens so van die kantlyn af iets kan s. Het verbonde nie noodwendig tekens nie? Die renboog was deur God genoem 'n teken, naamlik Sy boog of eerder My boog. En God het ges: Dit is die teken van die verbond wat Ek sluit tussen My en julle en al die lewende wesens wat by julle is, vir ewige geslagte: my boog gee Ek in die wolke; dit sal ‘n teken wees van die verbond tussen My en die aarde.
(Gen 9:12-13 AOV)

Met Abraham weet ons van die teken van die besnydenis. Dit is my verbond wat julle moet hou tussen My en julle en jou nageslag n jou: Al wat manlik onder julle is, moet besny word— julle moet aan die vlees van julle voorhuid besny word, en dit sal ‘n teken wees van die verbond tussen My en julle.
(Gen 17:10-11 AOV)

Ek is werklik oortuig dat die nuwe verbond ook 'n teken sal h en mens moet miskien eers weer na hierdie tekens hierbo kyk, om te verstaan hoe die verbond werk.

CFJ
Aug 26th 2010, 10:05 AM
Ek is werklik oortuig dat die nuwe verbond ook 'n teken sal h en mens moet miskien eers weer na hierdie tekens hierbo kyk, om te verstaan hoe die verbond werk.


En hy het die teken van die besnydenis ontvang as ‘n sel van die geregtigheid van die geloof toe hy nog nie besny was nie; dat hy die vader sou wees van almal wat glo terwyl hulle onbesnede is, sodat ook aan hulle die geregtigheid toegereken sou word;
(Rom 4:11 AOV)
Abraham het die teken van besnydenis ontvang, as 'n sel van die geregtigheid van die geloof. Die besnydenis het dus as teken gewys op die geloof wat Abraham gehad het. Hoe word ons vandag versel? Ek kry hierdie teks...


in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding, gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, versel is met die Heilige Gees van die belofte,
(Efe 1:13 AOV)
Wat wys op hierdie belofte?


En Petrus s vir hulle: Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na Hom sal roep.
(Hand 2:38-39 AOV)
As Abraham se geloof deur 'n teken kon manifesteer, as sel van sy geloof en as hy hierdie belofte wat in hierdie teken vervang was aan sy nageslag kon bedien, wat presies sou Petrus anders s, as dat jy 'n teken ontvang en dat hierdie teken wys op die belofte van God se Gees as sel op ons geloof en dat dit ook kom na jou kinders? Wat is hierdie teken anders as die doop en in welke formaat dit ook mag wees? Persoonlik glo ek dat al die verskillende dope in die Skrif aan die einde van die dag wys op die EEN DOOP van Efe 4, wat ek persoonlik glo 'n doop van versoening moet wees en slegs een plek bewerk versoening, naamlik die kruis.

Kalahari
Aug 26th 2010, 11:14 AM
Ferdi

Ek hou baie van die plasing wat jy gemaak het.

Hier kom alles bymekaar: die verbond, die geloof en die uitverkiesing, sowel as die teken van die doop.

Dankie
Kalahari

CFJ
Aug 26th 2010, 01:12 PM
Wat presies sou die dieper betekenis hiervan wees, die teken dat Jesus dood was..., 'Maar een van die soldate het met ‘n spies in sy sy gesteek, en dadelik het daar bloed en water uitgekom.' (Joh 19:34 AOV)

Wat sou bloed en water in hierdie verband beteken? Is dit bloot toevallig of kan mens meer hierin lees? Self het ek 'n grepie waaraan ek kan vashou, maar dit sal interessant wees om te hoor wat dink ander hieroor...?

Ta-An
Aug 27th 2010, 09:37 AM
Wat presies sou die dieper betekenis hiervan wees, die teken dat Jesus dood was..., 'Maar een van die soldate het met ‘n spies in sy sy gesteek, en dadelik het daar bloed en water uitgekom.' (Joh 19:34 AOV)

Wat sou bloed en water in hierdie verband beteken? Is dit bloot toevallig of kan mens meer hierin lees? Self het ek 'n grepie waaraan ek kan vashou, maar dit sal interessant wees om te hoor wat dink ander hieroor...?

Wel soos ons weet word Ps22 aan die kruis deur Jesus aangehaal, en in v 15 s Hy: "Psalms 22:15 Ek is uitgestort soos water"

So dus :

* Om Skrif te vervul

** Die liggaam gaan in skok in,,, en dit veroorsaak vinniger hartklop... die hart wat nou sukkel om bloed te klop wat daar nie is nie agv al die bloedverlies .... en nou vergader daar vloeistof (water) in die sak om die hart en om die longe,,,op Engels word dit genoem : pericardial effusion,om die hart, en om die longe: pleural effusion. En dan met die steek van die spies word die sakke deurboor en die water kom uit.... die spies moes deur die ribbes in wat dan die longe tref om by die hart uit te kom want om seker te maak Hy is dood, moes die hart deurboor word.

*** Derdens is dit vir my simbolies van Water= Doop, en die Bloed = Nagmaal

:D

CFJ
Aug 27th 2010, 10:53 AM
Wel soos ons weet word Ps22 aan die kruis deur Jesus aangehaal, en in v 15 s Hy: "Psalms 22:15 Ek is uitgestort soos water"

So dus :

* Om Skrif te vervul

** Die liggaam gaan in skok in,,, en dit veroorsaak vinniger hartklop... die hart wat nou sukkel om bloed te klop wat daar nie is nie agv al die bloedverlies .... en nou vergader daar vloeistof (water) in die sak om die hart en om die longe,,,op Engels word dit genoem : pericardial effusion,om die hart, en om die longe: pleural effusion. En dan met die steek van die spies word die sakke deurboor en die water kom uit.... die spies moes deur die ribbes in wat dan die longe tref om by die hart uit te kom want om seker te maak Hy is dood, moes die hart deurboor word.

*** Derdens is dit vir my simbolies van Water= Doop, en die Bloed = Nagmaal

:D

Dankie Ta-An. Ek kan dieselfde simboliek aanvaar, maar ek glo tog dit is 'n teken wat veel dieper as net dit is. Versoen Sy letterlike dood nie die Ou- en Nuwe Testamente ook nie, dus ook die ou- en nuwe verbonde nie? Die feit dat die water en bloed, soos jy hierbo verduidelik die teken was dat Hy werklik dood was, is die punt in tyd wat moes kom, sodat alles in Sy dood verheerlik kon word, deur die opstanding wat eers na die dood moontlik is. Die water en bloed is 'n teken van Sy dood en ek glo dat mens eintlik nie genoeg sal kan skryf hieroor in een mens se leeftyd nie, nie eers in almal se leeftyd gesamentlik nie.

Kalahari
Aug 27th 2010, 01:09 PM
By die bestudering van wat by die kruis gebeur het, kom mens net weereens tot die besef wat Jesus alles vir ons gedoen het!

Mens hoor dikwels hoe mense praat dat as hul eendag by Jesus sou kom, hulle Hom dit of dat wou vra. Nadat ek weereens weer besef het wat Hy vir my gedoen het, dink ek jy sal nie anders kan as om Hom net te bedank en te prys nie! Daar sal nie tyd wees om iets anders te wil doen nie.

Dankie Jesus

Kalahari

CFJ
Aug 27th 2010, 01:15 PM
As die teken van Christus se dood, water en bloed is, kan dit nie dalk beteken, besnydenis (teken ou verbond) en doop (teken nuwe verbond) ook nie?

Om in Jesus se liggaam gedoop te word (wedergeboorte = sterf by die kruis en l vlees af), wat sou dit anders beteken as dat die hart besny moet word (wedergeboorte = sterf by die kruis en l vlees af)? Bewys dit nie moontlik die onlosmaaklike verband tussen die besnydenis en die doop ook nie, die teken van Christus se dood nie?

Kalahari
Aug 27th 2010, 01:45 PM
Ferdi

Altwee tekens wys na Christus en is vervul in Christus. Dit is hoekom dit belangrik is om gedoop te word, dit is deur Jesus ingestel en is 'n opdrag van Hom, maar dit wys ook op die verbond wat ons as gelowiges deelagtig is deur Jesus.

Dit is hoekom ek kan getuig dat ek 'n verbondskind is, maar nie net dit nie,'n geredde kind uit genade ook. Ek is dus deel van die verbond vanaf die begin. (OT sowel as NT) Die teken van die verbond is vandag egter die doop, aangesien bloed nie meer nodig is nie. Jesus het eenmalig vir ons die offer gebring. Geen bloed is nou meer nodig nie, net genade.

Wat s altwee verbonde. S dit nie in wese dieselfde nie. God kom bied aan om ons God te wees en ons Sy kinders/volk. In die OT was dit die wet en die besnydenis. Die wet was egter 'n skynsel wat in Christus vervul is. Die besnydenis het ook gewys op die bloed van Christus as offerande vir ons. In die NT het ons die genade en die doop. God red ons uit genade uit deur Sy Seun Jesus en die doop is die teken daarvan soos ingestel deur Jesus.

Groete
Kalahari