PDA

View Full Version : Ate´sme, nie vir eenvoudige menseCFJ
Oct 29th 2010, 07:05 AM
Iets wat my opval, is dat wanneer mens iemand ontmoet wat 'n ate´s is, dit sonder uitsondering iemand is wat meer as gemiddelde kennis besit. Nog nooit het ekself iemand ontmoet wat werklik net 'n eenvoudige dag tot dag bestaan voer nie en ook 'n ate´s is nie. Miskien het ekself maar net nie genoeg mense ontmoet om 'n werklik akkurate mening hieroor te vorm nie, maar dit wil tog vir my lyk, of mens nie 'n ate´s kan wees as jy nie meer kennis het van byvoorbeeld die wetenskap en veral evolusie, as die gemiddelde mens nie. Kennis tot mens se beskikking het verseker 'n wesenlike en kardinale invloed op die wŕreldbeeld wat jy huldig en dit lyk of daar 'n verband tussen kennis tot mens se beskikking en/of geleerdheid aan die een kant en ate´sme bestaan.

Sou daar wel so verband wees, dan blyk dit dat geen mens 'n ate´s kan wees, as sekere kennis tot hulle beskikking, dit nie so rig nie...

Wat is julle ondervinding of mening hieroor?

Gene
Oct 29th 2010, 11:43 AM
In Matt 11:25 sŕ Jesus: "Ek loof U, Vader, Here van die hemel en die aarde, dat U hierdie dinge verberg het vir wyse en verstandige mense en dit aan kindertjies geopenbaar het." Die evangelie is vir eenvoudiges geskryf. Sodra 'n mens jou verstand wil gebruik, dan gaan dit geen sin maak nie. 1 Kor 3:19 "want die wysheid van hierdie wŕreld is dwaasheid by God" Jesus het nie verniet gesŕ dat ons nie die Koninkryk van God kan be-erwe as ons nie soos kinders word nie....

Eenvoudige (minder intellegente) mense sal nie sommer ateiste word nie, omdat hulle verstand nie in die weg kom nie - hulle aanvaar wat in die Bybel staan soos kinders. Wanneer 'n mens se verstand in die weg kom, dan ontstaan daar vrae wat nie beantwoord kan word nie...

Die Filadelfieer
Oct 29th 2010, 11:55 AM
Wanneer 'n mens se verstand in die weg kom, dan ontstaan daar vrae wat nie beantwoord kan word nie...

Baie waar Gene, en een van die moeilikste dinge vir Christene om te aanvaar : daar gaan nie 'n antwoord vir alles wees nie, sekere dinge moet geglo word soos wat 'n kind dit sal glo en klaar.

protea
Oct 29th 2010, 05:29 PM
Om nie te praat van ateiste wat geweldig baie navorsing doen en boeke lees asof hulle die Evangelie en die Bybel verkeerd WIL probeer bewys nie. So baie van hulle gevolgtrekkinge kom neer op die verkryging van redding deur werke en deur jou eie bootjie te roei. Die genade boodskap is in die meeste gevalle afwesig.

CFJ
Oct 30th 2010, 08:35 AM
In Matt 11:25 sŕ Jesus: "Ek loof U, Vader, Here van die hemel en die aarde, dat U hierdie dinge verberg het vir wyse en verstandige mense en dit aan kindertjies geopenbaar het." Die evangelie is vir eenvoudiges geskryf. Sodra 'n mens jou verstand wil gebruik, dan gaan dit geen sin maak nie. 1 Kor 3:19 "want die wysheid van hierdie wŕreld is dwaasheid by God" Jesus het nie verniet gesŕ dat ons nie die Koninkryk van God kan be-erwe as ons nie soos kinders word nie....

Eenvoudige (minder intellegente) mense sal nie sommer ateiste word nie, omdat hulle verstand nie in die weg kom nie - hulle aanvaar wat in die Bybel staan soos kinders. Wanneer 'n mens se verstand in die weg kom, dan ontstaan daar vrae wat nie beantwoord kan word nie...

Mens kan dit seker nie beter en bondiger stel nie, goeie plasing Gene! Die Bybel bevestig dit sonder teŰspraak, dat dit basies mens se eie verstand en wysheid is, wat lei na iets soos ate´sme..., ek dink nie mens hoef eers te twyfel daaroor nie.

Francois Marais
Nov 1st 2010, 01:25 PM
Ongelukkig is dit waar. Meeste mense wat ek elke dag mee werk is van 'n Universiteit. Ek het nie baie mense ontmoet wat Christene is nie. Meeste van hulle glo hulle self is 'n god, en dat hulle 'n geskenk aan die wŕreld is. Meeste dinge probeer hulle ook verwetenskaplik. Als volgens van hulle het 'n wetenskaplike verklaring. Gelukkig het ek nie genoeg kennis om daai mense aan te vat oor hulle standpunt nie, maar ek vertrou dat Vader my eendag die kennis sal gee om die goeie nuus tussen al die mense wat ek mee werk te versprei.

Een ding wat ek wel kan sien is dat hulle vertrou op hulle titels, roem, aansien, naam, kennis en geld...

Philip dT
Nov 4th 2010, 10:55 AM
Ek dink dadelik aan 1 Kor 8:1 wat sŕ "Kennis maak opgeblase maar die liefde stig."

Dit is daardie obgeblasenheid wat later omsit in rebellie teenoor die gesag van God. Dit, sou ek sŕ is die wortel van ate´sme: "jy weet beter as God."

protea
Nov 7th 2010, 12:38 PM
Ons ekoloog Mirrelsis vertel dat daar so n klein persentasie uitgesproke Christenne in ekologiese kringe is. Mens sou verwag dat hulle wat soveel meer insig het in God se skepping veral die wonder daarvan sal kan insien en vir die Skepper daarvan die eer toebring. God het geskep en die mens het maar so in sy lewensverloop daarvan kennis geneem en daarvan geleer. Die mens kan nie lewe skep nie , maar kan dit slegs in stand hou in sommige gevalle. Wil die mens nie baiekeer vir homself die roem toe-eien wat hoegenaamd nie by sy adres tuishoort nie?