PDA

View Full Version : Bespreking Psigiatrie of SielsgeneeskundeCFJ
Nov 20th 2010, 09:11 PM
Jesus het Sy 12 dissipels uitgestuur en hulle volkome bemagtig, op wie Hy ook Sy hele koninkryk gebou het... en Paulus som dit so op..., 'So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God, gebou op die fondament van die apostels en profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is, in wie die hele gebou, goed saamgevoeg, verrys tot n heilige tempel in die Here, in wie julle ook saam opgebou word tot n woning van God in die Gees.' (Efe 2:19-22 AOV) Ons word volgens hierdie beginsel, wat deur beide die profete en apostels as fondament (die basis van ons bestaan kan mens dit seker ook noem) vir ons gestel is, gebou tot 'n woning, van God in die Gees. Dt, is groot woorde, om gebou te word as 'n woning van God in die Gees!!! As mens miskien net kan terugkyk na waar alles begin het en wat Jesus gedoen het om Sy apostels te bemagtig, staan daar byvoorbeeld die volgende...

En Hy het sy twaalf dissipels na Hom geroep en aan hulle mag gegee oor onreine geeste, om hulle uit te dryf en om elke siekte en elke kwaal te genees.
(Mat 10:1 AOV)
Jesus het hulle mag gegee oor onreine geeste, om hulle uit te dryf en ook die vermo om elke siekte en kwaal te genees. Dit is werklik eenvoudig en soos ek verstaan is dit net die volgende, geestestoestande en fisiese kwale is wat Jesus se apostels moes genees. As dit werklik so eenvoudig is, waar laat iets soos die ongelooflike kompleksiteit van psigiatrie ons dan?

Hieronder is 'n uitstekende artikel op Philip se webblad, wat elkeen gerus kan lees om meer hieroor te wete te kom..., want ons leef in tye waar die waarheid lankal nie meer erken word nie en psigiatrie (ook bekend as sielsgeneeskunde) het ernstige leemtes wat mens van bewus moet wees, as jy werklik geloof in God nog belangrik ag...


PSIGOTERAPIE, PSIGIATRIESE MEDISYNE
en die
CHEMIE van die BREIN
WAT ELKE CHRISTEN MOET WEET (http://www.truthexposed.co.za/index.php?option=com_wrapper&Itemid=42)

chisel
Nov 21st 2010, 10:36 AM
Ek is nog besig om die artikel te lees, maar ek vind dit uiters insiggewend. Dit kom maar net neer op die ou ou storie: Die mens, vervreemd van God a.g.v. sonde en 'n sondige natuur(wil), probeer om hul skande te verberg onder vyeblare en weg te kruip van God af.
In moderne terme is die vye-blaar sielkundige verskonings soos chemiese wanbalanse, en hul kruip weg binne die dekmantel van filosofiese materialisme waarmee vandag se wetenskappe deurtrek is.

'n Interessante artikel wat, ek dink, goed hierby aansluit is J Budziszewski se 5 furies of conscience.
Die artikel is 'n studie van die morele wet, die menslike gewete en spesifiek die dinge wat mense doen om die aanklag van die gewete (en dus die morele wet) te probeer ontwyk of stil te maak.

Hier is die artikel: http://www.touchstonemag.com/archives/article.php?id=16-07-027-f

CFJ
Nov 21st 2010, 11:32 AM
Hi chisel,

Wat mens nogal graag sal wil ondersoek, is of geestestoestande meer onder beheer is aan die een kant weens psigiatrie, maar belangrik aan die ander kant... of psigiatrie nie maar bloot in die denke toestande genereer wat 'opgespice' word om sielsgeneeskunde 'n gemanipuleerde tuiste as geneesmiddel te probeer gee, sodat God se antwoord tog net nie beskikbaar moet wees nie?

Dit lyk werklik of geestestoestande erg toeneem en so kompleks gemaak word dat net 'geleerdes sogenaamd verstaan'.

CFJ
Nov 21st 2010, 12:58 PM
Ek is nog besig om die artikel te lees, maar ek vind dit uiters insiggewend.

Een van die belangrike aspekte wat hierdie artikel aanraak, is die leuens wat psigiatrie in wese as wetenskap voorhou, wat nog van 'n eksakte wetenskap sou mens dit net meer wil beklemtoon. Dit is regtig een van die beste artikels wat ek nog hieroor gelees het en dit sal interessant wees wat Philip en ook miskien ook dr Callie Joubert hieroor kan byvoeg in hierdie draad.

protea
Nov 21st 2010, 05:15 PM
Ek sit nou en giggel oor die Parental Alienation Disorder! Die 'gehoorprobleem' wat ook hiermee gepaard gaan , word maklik met n warm agterwereld opgelos. DAN skiet die ore vinnig oop en sussie se kamer word vinnig in orde gebring!

Op n ernstiger noot: Ek dink min van ons gewone burgers het geweet van soveel korrupsie en waninformasie in die psigiatrie veld. Want as hierdie kennis algemene kennis moet word , sit menige 'kopdokter' sonder n inkomste...

CFJ
Nov 21st 2010, 06:07 PM
Op n ernstiger noot: Ek dink min van ons gewone burgers het geweet van soveel korrupsie en waninformasie in die psigiatrie veld. Want as hierdie kennis algemene kennis moet word , sit menige 'kopdokter' sonder n inkomste...

Ek kan net saamstem protea en dit wys mens net soos die Hollanders s, 'n leuen hardloop snel, maar die waarheid agterhaal hom wel. Iemand het op die regte tyd die leuen blootgestel... Dit is soos met die evolusie debat, sonder leuens kan God se skeppingswerk nie 'aangevat' word nie en hier sien mens basies dieselfde tendens by psigiatrie of sielsgeneeskunde. Ons is eintlik bederf met ons taal, wat 'n term soos sielsgeneeskunde het om in een oogopslag te sien waarop dit poog om neer te kom, die genesing van die mens se siel. Wie is in beheer van die mens se siel en daardie antwoord sal wys Wie die ware Sielsgeneser is... Is die Bybel nie ook en veel meer beskrywend as sielsgeneeskunde nie?

Ta-An
Nov 21st 2010, 07:32 PM
Ferdi, ek stem saam.
Maar waag dit nou net om aan die mense die waarheid te vertel..... :o
Snaaks dat as mens net eers skimp na bevryding as behandeling dan maak hulle sommer gou-gou 'n saak van belastering oop teen jou.... Vir God het sommige mense geen tyd nie want hulle glo nie meer in Hom nie, maar durf waag die Duiwel die skuld gee vir 'n sielesiekte dan is jy in die moeilikehid :o

CFJ
Nov 22nd 2010, 05:11 AM
Anneke,

As mens die eenvoud wat God gegee het ignoreer, kompliseer mens iets later so, dat eenvoud die enigste logiese antwoord raak. God spot met die mens staan daar, maar die mens let dit nie op nie...

CFJ
Nov 22nd 2010, 06:52 AM
Ek sit nou en giggel oor die Parental Alienation Disorder! Die 'gehoorprobleem' wat ook hiermee gepaard gaan , word maklik met n warm agterwereld opgelos. DAN skiet die ore vinnig oop en sussie se kamer word vinnig in orde gebring!Hier is nog so paar belaglikhede...


Hou 10-jarige Jannie daarvan om sy wiskunde-huiswerk te doen? Volgens die DSM-IV (met sy 374 persoonlikheidsversteurings) het Jannie Development Arithmetic Disorder.
Miskien is hy n outjie wat met sy ouers argumenteer oor wat belangrik en onbelangrik is vir hom. Jannie het nou Oppositional Defiant Disorder.
En as n sielkundige of psigiater bevind dat sy ouers sy gedrag opmaak (uit hul duime suig), dan lei hulle aan Fictitious Disorder Syndrome.
Indien sy ouers weier om vir hulself professionele hulp in te win, dan is dit n simptoom van n onderliggende sielkundige abnormaliteit. Dit is daar, reg in die DSM: hulle het n Noncompliance with Treatment Disorder (sien Hunt, 325-326).

... en dan hierdie een,


Sover terug as 1972 het Stanislav Andreski in sy Social Sciences as Sorcery geskryf, psychology is perhaps the most difficult of all the scienceswhere, consequently, significant discoveries are rare Most of the practitioners, however, do not like to admit this and prefer to pretend that they speak with the authority of an exact science (p. 25).

Ta-An
Nov 22nd 2010, 08:23 AM
Snaaks dat wanneer ouens geneeskunde studeer, moet hulle 'n geestes-vak neem,,,, want dit is bewys dat pasiente vir wie daar gebid word, beter herstel :D

CFJ
Nov 22nd 2010, 02:21 PM
Besoek gerus die webblad hieronder, waar hierdie mense 'n plek geskep het, om vele webblaaie wat psigiatrie ondersoek en blootstel, op een enkele webblad opgesom word en vir iemand wat vrdere navorsing wil doen, is dit die ideale plek om te besoek...


Psychiatry Exposed
The Truth about Psychiatry (http://www.itsaruby.com/Psych%20Truth.htm)

CFJ
Nov 22nd 2010, 02:33 PM
In die video hieronder, kan mens geen ander afleiding maak, as dat psigiatrie nie 'n eksakte wetenskap is nie en selfs psigiaters erken dit...


http://www.youtube.com/watch?v=Q7dQufOaqcU&feature=related

CFJ
Nov 22nd 2010, 04:52 PM
In eie geledere word erken of skyn dit dat psigiatrie, bepaald, bedrog is...


http://www.youtube.com/watch?v=-P6_FwpVo_s&NR=1

chisel
Nov 23rd 2010, 06:01 AM
Een van die belangrike aspekte wat hierdie artikel aanraak, is die leuens wat psigiatrie in wese as wetenskap voorhou, wat nog van 'n eksakte wetenskap sou mens dit net meer wil beklemtoon. Dit is regtig een van die beste artikels wat ek nog hieroor gelees het en dit sal interessant wees wat Philip en ook miskien ook dr Callie Joubert hieroor kan byvoeg in hierdie draad.

Dit laat mens nogal aan die sogenaamde oorsprongswetenskappe dink. Wetenskap begin deesdae te groot raak vir haar skoene, deur 'n rol aan te neem wat sy nie kan vervul nie. Sielkunde is gebasseer op dieselfde materialisme waarop evolusie gebasseer is. Trouens ek dink moderne sielkunde is 'n uitvloeisel van evolusie in vele opsigte.
Evolusie probeer ons vertel dat ons nie geskape wesens in die beeld van God is nie, maar blote chemiese ongelukke is. Soos Ravi Zecharias s, "a chance colocation of atoms".
As hierdie waar is, dan moet sielkunde sin maak van ons gedrag vanuit 'n eksklusief chemiese oogpunt."Neurowetenskap behels “the investigation of brains…born of the belief that nothing is out of bounds to science”"


As niks buite die ruim van die wetenskap is nie, en die wetenskap soos ons vandag geleer word uitsluitlik kyk na die die materiele wreld, dan is neurowetenskap gebasseer op die idee dat alles materie is. So van die intrapslag af, word die bonatuurlike uitgesluit by die studie van breine, nie deur obserwasie of logiese deduksie nie, maar as gevolg van 'n a priori filosofiese besluit. So, selfs al is 'n aspek van ons bestaan geestelik, weier die wetenskappe om dit te erken.
Presies dieselfde wat mens sien met die oorsprongs-wetenskappe, soos kosmiese, chemiese, organiese en biologiese ewolusie.

As ons hele bestaan blote chemie is, dan is die oplossing vir al ons probleme chemies. Maar hoe weet die wetenskappe dat ons hele bestaan blote chemie is? Vir dit om waar te wees moet die wetenskappe omvattende kennis oor elke liewe aspek van menswees h, maar dit het dit nie. So alhoewel wetenskappe trots verklaar dat dit slegs op obserwasie en logiese deduksie staatmaak, is die hele fondasie daarvan gebasseer op 'n idee ('n 'belief') wat niemand gesien of logies bepaal het nie.

Philip dT
Nov 23rd 2010, 08:18 AM
Hallo ja. Hierdie artikel van dr. Joubert verwoord 'n baie belangrike aspek. Dieselfde tendens wat ingetree het in die antropologie (leer oor die mens) - naamlik dat die mens bloot as materie gesien word en dat bewussyn, wil, siel, gees en gedagtes bloot as funksies van sinapse en neurone gesien word - het gekom in die teologie - naamlik om die bybel te stroop van alles wat bonatuurlik is.

Vir my persoonlik is dit belangrik dat die fisiese (natuurlike) en geestelike (bonatuurlike) geskei is. Op dieselfde wyse is die liggaam en die gees/siel van die mens van mekaar geskei - ("skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg" - Heb 4:12). Bv. ons gaan verheerlikte liggame kry maar ons siel en gees bly voortleef by die wederkoms. My bekommernis byvoorbeeld met die Hebrew roots movement is dat hulle die siel/gees en liggaam vermeng - en dit as "Joods" identifiseer, terwyl dit in wese Joods-kabbalisties is, dus okkulties / Babilonies en oosters (= New Age). Die New Agers s mos ons is deel van God, en God is deel van ons. Dit is die volgende stap in die vermenging van siel en liggaam. Die Hebrew Roots ouens s die sg. "dualisme" van Paulus is Grieks, maar dit is nie Grieks nie, dit is Bybels!

Aan die ander kant nou weer ontken die naturaliste die geestelike / bonatuurlike dimensie en sien alles as materie.

Dus, beide New Age Denke en naturalistiese (materialistiese) denke is MONISTIES = d.w.s. hulle erken NET EEN realiteit (hetsy materiel of geestelik).

Die bybelse wreldbeeld behou egter 'n TWEELEDIGE REALITEIT, waarin die fisiese en geestelike (of te wel die materile en nie-materile) GESKEI is.

Hoop dit maak sin.

Callie
Nov 25th 2010, 08:14 AM
Ek wil graag by Philip inhaak deur twee dinge by te voeg. Eerstens, "a small boat in a big sea is all right, but a big sea in a small boat, is all wrong". Ek dink dit word belangrik dat Christene hul verhouding tot die wysheid van die wereld behoort te heroorweeg, veral ten aansien van "sielsgeneeskunde" en die derglike meer. Tweedens, die idee dat die Hebreers net 'n monistiese wereld geken het en dat 'n sg "twee-terreine" leer die uitvloeisel is van Griekse denke, laat my wonder of ons nie iets misverstaan omtrent kennis nie. Aan die een kant, as ek byvoorbeeld iets geleer het by 'n ongelowige Hindoe, en dit die waarheid is, dan sal dit verkeerd wees om my nou sondermeer te beskuldig dat ek ongelowiges se waarhede my eie maak. Bv is 2+2=4 waar, ongeag plek, tyd of mens. Aan die ander kant, LANK VOOR Sokrates, Plato en Aristotel op die verhoog van menslike lewe verskyn het, het die bybel na God verwys as die "God van die geeste van alle vlees!" (Num 16:22; 27:16). Meer nog, die bybel gee kennis van die wisselwerking tussen daardie twee verskillende ontologiese werklikhede: "[V]an verdriet het my oog mat geword, my siel EN my liggaam" (Ps 31:10). Dit sal dus 'n fout wees as iemand ons en al ons probleme tot die biologiese en breinchemie vernou.

CFJ
Nov 25th 2010, 08:29 AM
Baie welkom by ons Callie! Dankie ook vir jou bydra en ek dink dit kom in 'n tyd waar dit nodiger as ooit is, om veral gelowiges te versterk aan die een kant, maar om mense ingelig te hou oor die algemeen. Mense word so gebombardeer met bevooroordeling wat die media betref, dat mense amper nie eers agterkom hoe skeef die skaal weeg nie..., so asof wetenskap en menslike wysheid alles in pag het. Ek hou van hierdie een! :D

"a small boat in a big sea is all right, but a big sea in a small boat, is all wrong"

CFJ
Nov 26th 2010, 09:51 AM
Hi Callie,

Hierdie is 'n onderwerp wat my na aan die hart l en dit was al geruime tyd dat mens iets gesoek het wat werklik die toue na die oppervlak bring en dit lyk werklik of jy iemand is wat baie moeite met hierdie saak gedoen het. In kort, wat sou jy reken is die meriete van psigiatrie? Is daar enigsins iets hierin vervat wat die mens nodig het of is dit iets wat liefs nooit moes gewees het nie?

Ek vra juis hierdie vrae, want na ek jou artikel gelees het, het ek bietjie gaan kyk wat kan mens nog vind op die internet en dit is oorweldigend hoe gekant mense teen psigiatrie oor die algemeen is en watter skade dit al berokken het. Wat my veral opgeval het is die houding wat sekere psigiaters teen hul eie professie inneem...

Callie
Nov 29th 2010, 11:48 AM
Geagte CFJ

Op jou vraag of psigiatrie enige meriete het (voordele vir mense inhou) sal ek soos volg antwoord. Eerstens, dit is nie net psigiaters (en sielkundiges) wat mense met hul persoonlike probleme kan help of kan vertel wat fout is met hulle nie. In my artikel het ons geleentheid gehad om te sien dat ongeleerde "persone in die straat" net so suksesvol is met diagnose as psigiaters. Maar dit beteken nou nie dat psigiaters en/sielkundiges morele "monsters" is nie. In ander woorde, of psigiatrie meriete het gaan afhang by watter persoon se deur jy gaan aanklop en hoe hy of sy jou laat voel - en dit is 'n uiters subjektiewe saak (kyk weer na die sg "placebo-effek" in die artikel). Wesenlike vrae is onder andere die volgende: Hoe verstaan hy/sy 'n persoon? Is 'n persoon 'n brein in 'n skedel of wesenlik anders? Tweedens, mense verkeer ook onder die indruk dat elke psigiese ongemaklikheid 'n biologiese oorsaak het, dus met een of ander tablet of stropie "genees" kan word. Die probleem is egter soos Philip du Toit tereg opgemerk het in 'n persoonlike e-pos aan my. Wat begin het as 'n psigiese probleem kan na medisinale "behandeling" eindig as 'n liggaam-brein probleem. En as dit eers begin "snowball" het, dan word dit moeilik om te besluit wat eerste was, die hoender of die eier. En hierdie keuse word al moeiliker om te maak na langdurige gebruik van psigiatriese medisyne. Derdens, en dit is belangrik, mense moet nooit dink dat iemand se beursie of mediesefonds en iemand anders se kontantvloei nie 'n rol speel wanneer dit by diagnose kom nie. Sielkundiges sal weet waarvan ek praat as ek byvoorbeeld sal verwys na oordiagnose en die kodifisering van mediese eise wat nie die werklike stand van sake reflekteer nie.

Wat betref jou opmerking rakende psigiaters (en sielkundiges) wat krities staan teenoor hul eie professie kan ek slegs twee dinge noem. Een, dit sal 'n fout wees om hulle te ignoreer. En twee, hierdie is besondere mense; hulle is besorgd en soek nie hul eie voordeel nie.

Ek hoop jy vind die bogenoemde van waarde.

CFJ
Nov 29th 2010, 06:49 PM
Dankie Callie. Ek kan maar net hoop en vertrou dat meer mense kennis neem hiervan. Ek wil graag iemand skakel wat ek so rukkie terug mee gesels het hieroor, wat werklik glo dat depressie 'n mediese siektetoestand is. Wat ek biddend oorweeg, is om miskien jou artikel uit te druk en dit net aan te bied as iets wat hierdie persoon kan besin oor.

mari
Dec 6th 2010, 02:59 PM
Ferdi ....

verwant hieraan is 'n vriendin se storie ...... sy is op 14 met post traumatic stress disorder gediagnoseer en op pille gesit, gepaardgaande met sielkundige behandeling ( wat die probleem bespreek het, maar nie oplossings anders as medikasie kon bied nie ) ...... ja, die trauma wat sy deurgemaak het was erg en haar liggaam het in 'n oordrewe angs reaksie reageer met geringe stress, en natuurlik die gepaardgaande depressie ...... na 'n klompie jare het sy behoorlike pastorale berading ontvang en die oorsaak van die probleem is hanteer volgens die Woord ...... sy het heeltemal verander in 'n stralende gelowige met 'n besonderse getuienis van vergifnis - die sleutel van haar genesing ......

maar daar was 'n probleem ....... sy kon nie die pille los nie ...... later is vasgestel dat sy te jonk te sterk medikasie ontvang het en haar brein dus die vermoee om sy eie chemiese balans te behou / herstel heeltemal verloor het ....... sy is nog steeds op medikasie - baie ligter dosis, maar kan nie daarsonder finksioneer nie - soos 'n diabeet met insulien .......

.........................

aan die ander kant moet ek as autie ma darem so 'n bietjie vir die kopdokters opkom .... nie alle vorme van psigiatrie is seker darem kotteljons nie ........... my kind word gereel ge-evalueer met sielkundige / neurologiese metodes en die inligting help ontsettend met sy ontwikkeling ....... 'n paar jaar gelede is autistiese kinders as "geestesversteurd" gesien - danksy neurologiese navorsing weet ons vandag beter en kan die spesiale outjies gehelp word om hul potensiaal te bereik ......... maar ja, daar is oor medikasie ens. ook maar 'n tameletjie - ouers met fensie mediese fondste worstel met bottels stropies en pilletjies ..... terwyl onse ou gewone ma's en pa's elke ding vat soos hy kom in geloof vir beter dae ......

.... hoe eet jy 'n olifant ....... ? .... 'n hap op 'n slag ..... met of sonner pille ...... ;)

... shalom

.... m

Philip dT
Dec 6th 2010, 03:06 PM
Mari, dit is so. 'n Dipressie wat waarskynlik nie 'n biologiese oorsprong het nie, word met pille behandel, die pille is afhanklikheidsvormend, en nou is die depressie beslis biologies. M.a.w. dit wat die depressie biologies maak is die pille. Tog dink ek kan God mens weer heeltemal herstel dat jy ook nie die pille nodig het nie. Maar ek het begrip vir mense wat afhanklik geword het van die depressie-pille en ek het nie 'n probleem daarmee as hulle op die pille bly nie.

En ek stem saam, nie alle psigiatrie is kotteljons nie! Ek dink ook nie dis wat Callie impliseer nie. ;)

CFJ
Dec 7th 2010, 06:13 AM
Ferdi ....

verwant hieraan is 'n vriendin se storie ...... sy is op 14 met post traumatic stress disorder gediagnoseer en op pille gesit, gepaardgaande met sielkundige behandeling ( wat die probleem bespreek het, maar nie oplossings anders as medikasie kon bied nie ) ...... ja, die trauma wat sy deurgemaak het was erg en haar liggaam het in 'n oordrewe angs reaksie reageer met geringe stress, en natuurlik die gepaardgaande depressie ...... na 'n klompie jare het sy behoorlike pastorale berading ontvang en die oorsaak van die probleem is hanteer volgens die Woord ...... sy het heeltemal verander in 'n stralende gelowige met 'n besonderse getuienis van vergifnis - die sleutel van haar genesing ......

maar daar was 'n probleem ....... sy kon nie die pille los nie ...... later is vasgestel dat sy te jonk te sterk medikasie ontvang het en haar brein dus die vermoee om sy eie chemiese balans te behou / herstel heeltemal verloor het ....... sy is nog steeds op medikasie - baie ligter dosis, maar kan nie daarsonder finksioneer nie - soos 'n diabeet met insulien .......

.........................

aan die ander kant moet ek as autie ma darem so 'n bietjie vir die kopdokters opkom .... nie alle vorme van psigiatrie is seker darem kotteljons nie ........... my kind word gereel ge-evalueer met sielkundige / neurologiese metodes en die inligting help ontsettend met sy ontwikkeling ....... 'n paar jaar gelede is autistiese kinders as "geestesversteurd" gesien - danksy neurologiese navorsing weet ons vandag beter en kan die spesiale outjies gehelp word om hul potensiaal te bereik ......... maar ja, daar is oor medikasie ens. ook maar 'n tameletjie - ouers met fensie mediese fondste worstel met bottels stropies en pilletjies ..... terwyl onse ou gewone ma's en pa's elke ding vat soos hy kom in geloof vir beter dae ......

.... hoe eet jy 'n olifant ....... ? .... 'n hap op 'n slag ..... met of sonner pille ...... ;)

... shalom

.... m

Dankie vir die bydrae Mari! Ek dink dit is juis die tipe insette wat mens wil sien en meer spesifiek dinge wat in die praktyk kan gebeur, want wat myself betref het ek wel 'n opinie oor die groter prentjie en glo ek psigiatrie is oor die algemeen ontoereikend, maar die feit van die saak is dat dit deel van ons wreld is en mens moet dit in gedagte hou en die meriete wat daar wel in is kan raaksien...

mari
Dec 7th 2010, 09:27 AM
Ferdi .....

Ons mensekinders hou maar van vasklou aan pendilum idees - aan die een kant is enigiets wat met jou kop skeefloop 'n demoon of een of ander "geestelike" deurmekaargeit ...... dan staan die slimme kopdokters heel aan die anderkant en wil alles afbring tot 'n "chemiese" vlak en met pilletjies die "wanbalanse" probeer korregeer .........

..... en iewers in die middel is die balans tussen gees, siel en vlees .......

die beste "sielkundige" raad vind ons in ons geliefde Bybel ! ........ ( agge nee, waar's Bible search ?! ) ....... :

Be transformed by the renewing of your mind = vernuwe jou denke - verander jou denkpatroon oor 'n situasie .......
As a man thinks, so he is = jou denke bepaal jou optrede ...... verander dit en jou optrede verander
leer vergewe pleks van vashou aan bitterheid .........
die Waarheid maak vry .......

.... maar binne dit het God ook die slimmes die wysheid gegee om te onderskei wanneer iets wel "chemies" of " nerologies" is ..... dat hulle die kluts kwyt geraak en alles tot 'n amoeba vlak wil afbring, is maar wat ons wat glo in gedagte moet hou .......

Baie van dit wat ons as "wetenskaplike" feite beskou rondom outisme, werk nie so wanneer geloof en geestelike prinsiepe toegepas word nie : .......
die slimmes s kinders met die toestand het nie geestelike insig nie, want hulle denke is te hier en nou en het nie juis plek vir "verbeelding" nie ..... maar het hulle al gesien hoe 'n outistiese outjie wat nie regtig kan praat nie, saam van Jesus sing ?????? ...... of dat kleinman verstaan Ouma is nou nie meer siek nie, maar by Jesus ?? .......
hulle skryf pille en stropies voor vir die "fits" wat outies kry weens hul erg sensitiewe sintuue wat in "overdrive" gaan ......... ons seunskind het juis weens sy sensitiviteit 'n chemies toksiese reaksie teen die medikansie ontwikkel en pa het dit simuur in die wasbak weggespoel ...... hom styf vashou, saggies in tale sing en hom omvou met die vrede van Jesus werk baie beter ! .......... ( hy is nou al amper 'n jaar "fitloos" .... ) ......
" ouers met outistiese kinders is geneig tot chemies verwante depressie weens die gedurige ho vlak van stress " .... nope ! .... al gehoor van die vrede wat alle verstand te bowe gaan wat jou hart en verstand in Christus bewaar ? ..... DIT WERK !:pp

en so aan .... en so aan ..... en so aan .......

maar aan die ander kant het neurologiese navorsing die beeld van outisme heeltemal verander met breinscans en behoorlike psigiatreise toetsing .......... die kinders se eintlike probleem is nie 'n vorm van vertraagdheid of geestelike versteuring nie ...... wat eintlik gebeur is dat dele van die brein te vinnig werk, wat nie die res kans gee om op te vang nie ...... en die bisare emosionele optredes het te doen met sintuie wat baie sensitiewer as die gewone mens s'n is, en nie alles kan deur 'n alreeds ooraktiewe breintjie verwerk word nie .......
in die verlede is hierdie kinders as vertraag en geestesversteurd behandel met die gevolge dat die besige breintjie hier by tiener begin afskakel het en die kind dan wel as vertraagde volwassene opeindig ...... vandag is daar psigiatriese en ander terapiee wat hulle help om breinfunksie te integreer .... en desensitasie tegnieke met arbeidsterapie wat die wereld bietjie draagliker maak ...... nou kry ons al outiste in Amerika wat as volwassenes tot professors en doktors uitpop waar hul potensiaal van ho intellegensie en sensitiewe sintuie tot hul voordeel gebruik kon word ......

..... anyway ...... hoop julle verstaan wat ek probeer oordra ......... psigiatrie in balans het wel sy meriete, maar enige van die uiterstes is maar ewe van die brug af ......... ons denke / gemoed is nie suiwer net die een of net die ander nie ........ sielkundiges wat alles met pille probeer uitspoel sonder werklike insig van die gees / siel, sit die pot heeltemal mis en pasiente moet bedag wees daarop ( veral die met die mega bucks mediese fondse ) ........ maar "geestelikes" wat alle deurmekaargeit as demonies of wat ook al probeer benader, moet ook maar hulle koppe laat lees :spin: .........

en dan kry jy nog die new age lot wat alles in overdriwe vat met kossies en olitjies en klippies ! - :eek:

aai, ons mensekinders kan darem deurmekaar raak as ons ons o van die LIG af wegdraai ! ..... g'n wonder die wetenskaaplike kopdokters koteljons so onder ons nie ! .......:blush:

Callie
Dec 11th 2010, 08:44 AM
Geagte Mari (en Ferdi en Philip)

Ek moet bieg, ek het lank gewik en weeg hoe om te reageer op die paar dinge wat tot dusver oor en weer tussen ons berig is. Aan die een kant is dit omdat die inhoud van Mari se persoonlike omstandighede my tot trane dwing, en aan die ander kant omdat die hele affre oor sielsgenesing vir my ‘n persoonlike aangeleentheid geword het. Ek verduidelik. Ek is van oortuiging dat ons hemelse Vader SPESIALE kinders aan SPESIALE OUERS toevertrou. Ek voel ontsettend klein in vergeleke met hulle, en (2) omdat ek self bekend is met smarte wat my soms soos ‘n ho muur omring. My oudste dogter (nou 26 jaar oud), was deur vyf mans verkrag toe sy 16 jaar oud was. Ek kan nie begin om die omvang daarvan te beskryf nie, maar wat relevant is tot ons gesprek is dat sy later as ‘n bipolr-versteurde gediagnoseer was sodat ‘n sekere antidepressant aan haar voorgeskryf kon word (geen diagnose, geen medisyne!). Ongeveer twee maande terug, twee weke nadat die dokter haar ‘n pil voorgeskryf het, sny sy toe haar polse (en gelukkig is sy betyds gevind). My hartseer is dat ek BAIE DINGE WEET, maar min omtrent dit doen, veral ten aansien van die effek van dinge wat in die naam van die wetenskap plaasvind (onder andere, om ons anders te laat dink oor ons Vader, Jesus Christus en die bybel).

Dit is daarom belangrik dat ek net weer s wat ek voorheen ges het. Ek gaan dit so effe anders stel: ‘n Masjien-geweer is opsigself nie gevaarlik nie, maar die oomblik as hy deur die mens gehanteer word, kan ons enigiets verwag. So werk dit met die wetenskap. As ek die analogie ‘n bietjie mag rek, NIE alle persone skiet ewe goed NIE. Dit volg, ons mag NIE dink net omdat die woord “wetenskap” gebruik word, dit outomaties INSIG, VEILIG en REG beteken NIE. Om my punt te illustreer sal ek die volgende voorbeelde gebruik, almal aankondigings oor ‘n periode van nege dae.


Neurowetenskaplikes het onlangs bevind dat persone wat gedurende wintermaande gebore word, ‘n hor risiko het om neurologiese versteurings op te doen, soos bv “seisoenale affektiewe versteuring”, bipolre depressie en skisofrenie (webartikel: 6 Des 2010). Proefnemings op muise bewys dit! “Seisoenale affektiewe versteuring”??? Dit is iets wat meer by sterrewiggelary hoort as die wetenskap.
Neurowetenskaplikes het onlangs bevind dat anti-depressante het “side-effects” op persone wat aan depressie lei (NOU EERS???). Die nuwe antwoord is ‘n proten wat die verbinding tussen reseptore “disrupt” – di het skynbaar dieselfde uitwerking as ‘n anti-depressant. Hier is hul “bold claim”: “After we administered the [protein] peptide, we saw a marked improvement on depression related behavior”. Wie (of wat) se gedrag is waargeneem? Muise! (webartikel: 7 Des 2010).
Neurowetenskaplikes het bevind dat OORMATIGE alkohol by jeugdiges lei tot depressie tydens volwassenheid (NOU EERS???). Oor vrae soos sonde sal ons eerder swyg (webartikel: 7 Des 2010).
Neurowetenskaplikes het onlangs bevind dat “Yo-Yo” dite lei tot depressie. Die proefnemings op muise het gelei tot die volgende aanname: “Now we have the reason why a pizza or a chocolate cake seems such an enticing prospect after a stressful day at work. ‘n Ander studie: “A new animal study [on mice, of course!] has found that exposure to stress post dieting can increase chances of binge eating” (vraatsug???) (webartikel: 7 Des 2010).
Neurowetenskaplikes het onlangs bevind dat die atmosfeer waarbinne ‘n persoon aan lig blootgestel word, lei tot veranderinge in die brein en “bad mood” soos bv depressie. Bv, soos om in die nag onder lig te werk. Ek kan nie help nie, ek moet vra: HOE ANDERS WERK IEMAND IN DIE DONKER? Wie (of wat) was die “proefkonyne”? Twee mannetjie hamsters (webartikel: 7 Des 2010).
Neurowetenskaplikes het onlangs bevind dat bullebakke (“bullying”) op skool daartoe lei dat neurochemiese veranderinge in ander kinders se breine ontstaan, en dat dit slagoffers kan predisposisioneer tot depressie, angs en selfmoord. Weereens, ek kan nie help om te vra nie: Is dit wetenskaplik of “commonsense”? Breine wat “ge-scan” is van volwassenes wat “gedokumenteer” het dat hulle tydens skooljare geboelie was, het getoon “they had observable abnormalities in a part of the brain…” (webartikel: 28 Nov 2010).
Neurowetenskaplikes het onlangs bevind “my brain made me buy it”; “we shop because of our innate primal instincts, because it creates a pleasurable response in our brains…”. Die benaming vir di verskynsel is: “Neural shopper” (webartikel: 7 Des 2010).
Neurowetenskaplikes het onlangs die “mommy brain” ontdek. Studies het getoon (gedokumenteer in die akademiese joernaal Behavioral Neuroscience) dat moeders se breine direk na geboorte in volume toeneem. Hoe so? Dit help hulle onder andere “to find their babies”, om hulle te VERSORG en te VOED! Hule slotsom: “[N]ew moms are more emphatic creatures… What’s interesting are the causes of all this emphathy” (webartikel: 1 Des 2010).
Dit is wat die media aan die man op straat vertel word in die naam van die neurowetenskap. Anders gestel, die boodskap is dat die neurowetenskap die antwoord het vir elke menslike skeet, gier, “afwyking” en probleem. MAAR LET OP waar die OORSAAK van PROBLEME GESOEK en GEVIND word: die BREIN!!!!!!!!!! En wat moet ons dink is die ANTWOORD op di “goeters”? PILLE!!!!!! Om die minste te s, ek voel vernederd, want as DIT wetenskap is, dan het ek ‘n probleem van my eie: ‘n VERSTEURING VAN MY COMMONSENSE! Dink julle daar is al ‘n pil op die rak? http://bibleforums.org/images/icons/help.gif Laat weet seblief!

CFJ
Dec 11th 2010, 09:39 AM
Ek moet eerlik met myself hier wees Callie, dat as ek 'n keuse moet maak vir of teen psigiatrie as voorbeeld, ek nie vir een enkele oomblik sal huiwer om daarteen te wees nie en jou skrywe hierbo eggo my eie gevoel daaroor. Die rede is juis dat sonde se effek op die mens negeer word en allerlei ander redes gesoek word om die mens se aksies te regverdig, net om hulle in 'n muisvalletjie (PILLE en sogenaamde gesag van die wetenskap binne die raamwerk van menslike nietigheid) te laat beland. Ek glo die mensdom is in wese naef, oor hoe hulle 'n speelbal van satan geraak het...

Philip dT
Dec 11th 2010, 10:13 AM
Om die minste te s, ek voel vernederd, want as DIT wetenskap is, dan het ek ‘n probleem van my eie: ‘n VERSTEURING VAN MY COMMONSENSE! Dink julle daar is al ‘n pil op die rak? http://bibleforums.org/images/icons/help.gif Laat weet seblief![/FONT]

Ja nee kyk, dit is juis omdat daar nie pille is vir stupidgeit nie, dat die populre wetenskap opdis wat dit opdis!