PDA

View Full Version : Raad of hulp met depressieCFJ
Nov 23rd 2010, 07:32 AM
Ons leef in tye waar depressie so algemeen soos teerpaaie is en dit lyk of sommige mense heeltyd op hierdie pad van depressie is. Dit lyk soos 'n pad wat nooit gaan ophou nie, maar soos met alle teerpaaie, is daar 'n begin en 'n einde en daar is hoop en ook genesing vir depressie!

As jy iemand is wat self aan depressie lei, gaan ons probeer om in hierdie draad of onderwerp 'n paar goeie wenke te gee en oor tyd hoop mens om 'n waardevolle bydra te lewer. Sou jy graag hulp wil h van een van ons, weet dat 'n hele paar van ons beskikbaar is, maar ons het 'n aanlyn berader, wat spesifiek vir jou hier is. Jy kan meer oor hom lees in hierdie draad (http://bibleforums.org/showthread.php/179805-Kom-deel-jou-hart-met-ons-aanlyn-Berader-Predikant) en ook hoe om hierdie forum tot jou eie voordeel te kan gebruik, sou jy hulp nodig h.

Weet een ding, die Here bied volkome genesing vir enige geestes-toestand, enige siekte of enige kwaal en dit behoort alle mense se vertrekpunt te wees, in 'n wreld waar die lewende God op die agtergrond geskuif word, oor veral aansprake in die wetenskap en wysheid van die mens. Mense vergeet ook dat ons 'n praktiese God dien en baie keer is wonderwerke nie nodig om 'n saak te beredder nie, maar bloot praktiese logika. 'n Mens wat byvoorbeeld genoeg slaap inkry, waar die liggaam herstel word en die regte kosse eet, is al reeds in die regte rigting om iets soos depressie te oorwin. Ek dink mens onderskat reg eet en genoeg slaap en veral die eenvoud daaragter.

Hou gerus hierdie draad dop en enige iemand wat graag 'n bydrae wil maak is meer as welkom...

Son of the South
Nov 23rd 2010, 06:55 PM
Ek het 'n DVD gesien waar verhoogde inname van sekere vitamienes, soos vitamiene B3 (niasien) en vitamiene C, as deel van 'n depressie behandeling aanbeveel word. Hulle praat byvoorbeeld van 'n vitamien B3 inname van 3g (3000 mg) per dag en selfs hor. Vir die wat bekommerd is oor die risikos, stel hulle gerus dat ontsettend min sterftegevalle aan vitamien oordosis toegeskryf kan word.

Ek weet nie veel daarvan af nie, so ek gaan kyk toe so 'n bietjie op die www. 'n Google soektog oor 'niacin depression' lewer sommer derduisende resultate, byvoorbeeld hier (http://www.doctoryourself.com/hoffer_niacin.html). 'n Soektog oor 'vitamin B3 overdose' lewer ook 'n hele klompie resultate, soos bv. hier (http://www.vitamins-supplements.org/vitamin-B3-niacin.php).

Wel, waar daar 'n rokie trek is daar 'n vuurtjie. Dalk is dit die moeite werd om dit bietjie verder te ondersoek? Miskien kan iemand vir ons meer inligting, of selfs 'n getuienis gee.

CFJ
Jan 5th 2011, 08:17 AM
Hierdie onderwerp l my baie na aan die hart en dit mag dalk lyk of mens dit vergeet het, maar omdat dit soos ekself glo 'n uiters belangrike onderwerp is, wil mens die inligting wat myself betref, deeglik oorweeg voor mens dit hier plaas. Wees geduldig met my en soos die Here wil plaas ek spoedig iets wat ek glo tot stigting kan wees vir mense wat self in depressie vasgevang is...

Sou jyself iemand wees wat hulp nodig het, neem vrymoedigheid en kontak ons en as jy privaat wil gesels, maak 'n draad oop vir aandag aan wie jy dit wil rig. Jy kan dit rig aan Gene, CFJ, Son of the South, Philip dT, Die Filadelfieer of Ta-an en die plek om privaat te gesels is in Chat to the Moderators (http://bibleforums.org/forumdisplay.php/84-Chat-to-the-moderators). Klik net op die skakel en maak 'n draad oop, niemand kan daar lees nie behalwe jyself en die modereerders.

CFJ
Feb 26th 2011, 07:40 PM
Enige iemand wat hier lees, moet besef dat daar net een antwoord (Jesus) en ook net een oorsaak (sonde) vir die mens se probleme is (weldra sal meer hieroor ges word). Dit is werklik so eenvoudig soos dit. Daar staan byvoorbeeld in Jesaja 9:6, ‘Want ‘n Kind is vir ons gebore, ‘n Seun is aan ons gegee; en die heerskappy is op sy skouer, en Hy word genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors—‘

Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader en Vredevors, is wat hier staan. Die vraag is, glo JY dit? In die Engelse vertalings is Raadsman as ‘Counselor’ vertaal, wat ons in Afrikaans as Berader ook kan vertaal. Iemand wat beraad, is ‘n raadsman of –vrou. Tog kan niemand in eie krag beraad nie en is die hele uitgangspunt om jou by jou eie Berader te bring, want net Hy kan werklik vir jou intree (Rom 8:34). ‘n Ander mens is bloot ‘n instrument om jou by Jesus te bring. Daar staan dan ook die volgende oor Hom geskrywe, ‘Maar deur Hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het wysheid uit God en geregtigheid en heiligmaking en verlossing.’ (1Kor 1:30)

Jesus Christus, het vir ons geword, wysheid uit God, geregtigheid, heiligmaking en verlossing! Bedink eers hierdie baie eenvoudige saak en soos die Here wil, sal mens kort stukkies op gereelde grondslag plaas, wat alles gaan handel oor praktiese antwoorde soos mens uit die Skrif of Bybel alleen kry. Dit is iets wat mens nt glo… of nie glo nie!

CFJ
Feb 27th 2011, 09:21 AM
Daar is ‘n gegewe, wat mens nie verby kan kom nie… en dit is, gebrokenheid en meer spesifiek, die totale gebrokenheid wat mens in hierdie wreld sien. Hierdie gebrokenheid het met die sondeval gekom en weens sonde, ervaar mens gebrokenheid, niks anders nie. Daar staan, ‘Daarom, soos deur een mens die sonde in die wreld ingekom het en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het’ (Rom 5:12 AOV)

Dit is nie spesifiek altyd die sondes wat onsself doen nie, maar die sondige toestand waarin die mensdom verkeer, wat hier geld. Sonde in totaliteit bring op bepaalde maniere bepaalde vloeke op mense en ons ervaar dit op vele wyses, waarvan depressie een is. In die Bybel is daar vele voorbeelde van depressie.Hoe dink jy, moes Adam en Eva gevoel het net na die sondeval?
Gaan lees Genesis 15 en dink hoe Abraham moes voel, sonder ‘n nageslag?
Hoe dink jy het Jona gevoel in Jona 4, toe hy hierdie woorde ge-uiter het; - o HERE, neem dan nou tog my siel van my weg, want dit is vir my beter om te sterwe as om te lewe?
Die hele verhaal van Job, hoe het Job nie sy dood begeer nie?
In 1Kon 19 staan daar, ‘…maar self het hy ‘n dagreis ver die woestyn ingegaan en daar onder ‘n besembos gaan sit en gewens dat hy mag sterwe’… en mens wonder hoe kan dit wees dat so groot profeet soos Elia so kon redeneer?
Kyk ook na Jeremia en die hele boek Jeremia getuig van sy depressie.
Dan is daar Dawid en hoeveel keer was hy nie depressief nie, hier is Psalms wat daaroor handel (6, 13, 18, 23, 25, 27, 31, 32, 34, 37-40, 42-43, 46, 51, 55, 62-63, 69, 71, 73, 77, 84, 86, 90-91, 94-95, 103-104, 107, 110, 116, 118, 121, 123-124, 130, 138, 139, 141-143, 146-147)?Die voorbeeld wat mens graag wil uitwys, is een oor Saul en kyk veral wanneer het hy beter gevoel…,


(14) Maar die Gees van die HERE het van Saul gewyk, en ‘n bose gees, deur die HERE gestuur, het hom verskrik.
(15) Toe s die dienaars van Saul vir hom: Kyk tog, ‘n bose gees van God verskrik u:
(16) laat ons heer net s, en u dienaars wat voor u staan, sal ‘n man soek wat op die siter kan speel; en as die bose gees van God oor u is, moet hy speel met sy hand, dan sal dit beter met u word.
(17) Daarop s Saul aan sy dienaars: Kyk tog vir my uit na ‘n man wat goed kan speel, en bring hom na my.
(18) En een van die dienaars antwoord en s: Kyk, ek het ‘n seun van Isai, die Betlehemiet, gesien wat kan speel, en hy is ‘n dapper held en ‘n krygsman en wel ter tale en mooi gebou, en die HERE is met hom.
(19) Toe het Saul boodskappers na Isai gestuur en ges: Stuur tog jou seun Dawid wat by die skape is, na my.
(20) Isai neem toe ‘n esel, brood en ‘n leersak met wyn en ‘n bokkie en stuur dit met sy seun Dawid na Saul.
(21) So het Dawid dan by Saul gekom en voor hom gestaan; en di het hom baie liefgekry, sodat hy sy wapendraer geword het.
(22) Daarna het Saul na Isai gestuur om te s: Laat Dawid tog voor my staan, want hy het guns in my o gevind.
(23) En net wanneer daar ‘n gees van God oor Saul kom, neem Dawid die siter en speel met sy hand; dan voel Saul verlig en word beter, en die bose gees wyk van hom.
(1Sam 16:14-23)
As die Gees van God oor mens kom, voel mens beter en die Here het Dawid gebruik as instrument om dit vir Saul te doen. As die Gees van God egter van mens wyk, voel mens verskrik en alhoewel die Here nie almal met ‘n bose gees gaan verskrik nie, is daar vandag nog gevalle waar mens kan aanvaar dit so sal wees. Moet nie ontstel word nie, want Dawid wat prakties in soveel Psalms soos hierbo depressief was, skryf onder andere hierdie helende woorde,Toe ek benoud was, het ek die HERE aangeroep, en ek het tot my God geroep om hulp (Ps 18:6)
U het my gered uit die getwis van die volk; U het my ‘n hoof gemaak van nasies; ‘n volk wat ek nie geken het nie, het my gedien. (Ps 18:43)
Ek het die HERE gesoek, en Hy het my geantwoord en my uit al my vrees gered. (Ps 34:4)
Vrywillig wil ek aan U offer; ek wil u Naam, o HERE, loof, want di is goed; want di het my uit alle benoudheid gered, en my oog het met welgevalle op my vyande neergesien. (Ps 54:6-7)
Red my uit die modder en laat my nie sink nie; laat my gered word van my haters en uit waterdieptes. (Ps 69:14)
Here, my God, ek wil U loof met my hele hart en u Naam vir ewig eer; want u goedertierenheid is groot oor my, en U het my siel uit die doderyk diep daaronder gered. (Ps 86:12-13)Niemand hoef in sak en as te wees nie, want ons dien 'n God wat gister, vandag en vir altyd dieselfde is. Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. (Heb 13:8 AOV) As Dawid soveel keer in sak en as was en elke keer kon s dat die Here hom kom red het daaruit, kan ons dit vandag ook doen, want Jesus IS gister en vandag en tot in alle ewigheid dieselfde!

Ta-An
Feb 27th 2011, 03:01 PM
So waar Ferdi..... eerste punt wanneer ons benoud is, is altyd om God se aangesig te soek
Dan die Vit.B kompleks, vars groente en vrugte en water en oefening :yes:

CFJ
Feb 27th 2011, 08:16 PM
So waar Ferdi..... eerste punt wanneer ons benoud is, is altyd om God se aangesig te soek
Dan die Vit.B kompleks, vars groente en vrugte en water en oefening :yes:

Anneke,

Ek dink die ingewikkelde gedeelte van God se oplossing, is die eenvoud daarin. Die mens is geneig om ingewikkeld te raak en eenvoud is ongelukkig nie meer deel van ons daaglikse bestaan nie. Die Bybel, soos 'n geleerde teoloog dit gestel het, is vlak genoeg vir kindertjies om in te swem, maar diep genoeg vir teolo om in te verdrink. Die lewe as metafoor hiervan is dieselfde, dit is eenvoudig genoeg om te verstaan en tog ingewikkeld genoeg om verstrik te raak in. Dit hang alles af van hoe eenvoudig mens dit wil maak..., want die oplossing is so eenvoudig, jy hoef net te glo... en miskien is dit juis die struikelblok, want kan dit alles so eenvoudig wees, is die reaksie meesal?

CFJ
Feb 28th 2011, 12:34 PM
Ek besef egter dat iemand wat vasgevang is in die greep van depressie en heel moontlik medikasie gebruik hiervoor, nie alles as so eenvoudig kan aanvaar nie en alhoewel ek 100% oortuig is dat dit wel so eenvoudig is, sal die trant van hierdie draad oor die eenvoud van God se oplossing handel, vir sovr dit van myself afhang. As hier iemand is wat wel hier lees en graag daaroor (jou eie depressie of iemand wat jy ken s'n) wil gesels, is 'n privaat gesprek moontlik en kan mens jou unieke omstandighede oorweeg en baie belangrik, biddend en afhanklik na die Here kom. Hierdie draad gaan oor God se almag en oor die realiteit van menslike gebrokenheid en oor die lewende waarheid in God se Woord.

Eerstens die realiteit van depressie soos die Bybel self uitwys... Die gees van ‘n man ondersteun hom in sy krankheid; maar ‘n verslae gees—wie kan dit opbeur?
(Spr 18:14 AOV)

Tweedens die realiteit van lewe en herstel uit depressie in die Bybel... My siel kleef aan die stof; maak my lewend na u woord.
(Ps 119:25 AOV)

mari
Feb 28th 2011, 12:50 PM
Ek besef egter dat iemand wat vasgevang is in die greep van depressie en heel moontlik medikasie gebruik hiervoor, nie alles as so eenvoudig kan aanvaar nie en alhoewel ek 100% oortuig is dat dit wel so eenvoudig is, sal die trant van hierdie draad oor die eenvoud van God se oplossing handel, vir sovr dit van myself afhang.

Ferdi ....... wat jy se is baie waar ......

..... wanneer jy in die greep van werklike mediese depressie is, lyk alles baie ingewikkeld ......... die wil om te wil beter voel is ook sommer by die agterdeur uit - pille en al ........ maar daar is altyd die Weg :

slegs toenadering tot God die Vader ..... net soos jy is ......... sonder voorgee of maskers ......

jou kop wil nie, jou hart sit iewers in timboektu ........ maar iewers in jou weet jy God weet ......

en dan kan jy net bid :

Lord I'm willing to be willing ........ make me willing ........Ps 139 Klim ek op na die hemel, U is daar; en maak ek die doderyk my bed, kyk, U is daar! Neem ek die vleuels van die dageraad, gaan ek by die uiteinde van die see woon, ook daar sou u hand my lei en u regterhand my vashou.

shalom
m

CFJ
Mar 1st 2011, 06:31 PM
Daar is verskeie redes hoekom die mens depressief kan raak, maar een van die meer algemene redes is weens n skuldgevoel en baie keer oor iets wat mens ook nie altyd besef nie.

Ons moet heers oor die sonde in ons lewe, soos wat die Here hier aan Kain ges het, toe sy hoof gehang het (hy depressief was), En die HERE s vir Kain: Waarom is jy kwaad, en waarom laat jy jou hoof hang? Is daar nie verheffing as jy goed doen nie? En as jy nie goed doen niedie sonde l en loer voor die deur, en sy begeerte is na jou; maar jy moet daaroor heers. (Gen 4:6-7 AOV)

As daar een ding is wat die mens oor die algemeen baie groot in fouteer, dan is dit om in opregte erkenning van jou swakheid voor God te leef. Daar is net een enkele rede, wat skeiding tussen Skepper en skepsel veroorsaak en dit is ongelukkig n harde werklikheid en iets wat ek self al telkemale kon beproef, dit is werklik so


Kyk, die hand van die HERE is nie te kort om te help nie, en sy oor is nie te swaar om te hoor nie; maar julle ongeregtighede het n skeidsmuur geword tussen julle en julle God, en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat Hy nie hoor nie.
(Jes 59:1-2 AOV)

Die HERE is ver van die goddelose, maar die gebed van die regverdiges hoor Hy.
(Spr 15:29 AOV)

Julle ongeregtighede het hierdie dinge afgeweer, en julle sondes het die goeie van julle teruggehou.
(Jer 5:25 AOV)
En ook in die Nuwe Testament,


Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van n regverdige het groot krag. Ela was n mens net soos ons, en hy het ernstig gebid dat dit nie moes ren nie, en dit het op die aarde drie jaar en ses maande lank nie geren nie; en hy het weer gebid, en die hemel het ren gegee en die aarde het sy vrug laat uitspruit.
(Jak 5:16-18 AOV)

En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sugtinge. En Hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat Hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree.
(Rom 8:26-27 AOV)
Daar is werklik geen twyfel by myself, dat as die Almagtige se Gees op mens kom, jy verseker vol en vry raak. As God se Gees egter van mens wyk, raak mens depressief en depressie is nie altyd negatief nie, want die Here kan ook n verhewe doel h daarmee, wanneer Hy ons louter en deur die smeltkroes laat gaan, sodat Hy meesterstukke van ons kan maak. Aan die anderkant is dit weereens, ongelukkig vir die mens n werklikheid, dat Sy afwesigheid mens in sak en as laat

Ons elkeen soek eintlik net God se teenwoordigheid en dit is die sleutel tot oorwinning van depressie!

CFJ
Mar 4th 2011, 09:06 AM
Die groot vraag wanneer ons vr van God voel, is hoe kom mens binne Sy teenwoordigheid?

Die maklikste antwoord is dat God self weet hoe baie of hoe min op een slag en Hy kan in een oomblik perfekte genesing bied, maar Hy kan ook bietjie vir bietjie gee. Dit antwoord nog nie iemand se vraag in nood nie, want as jy in nood is (DEPRESSIEF IS), is dit bloot net dit, God voel werklik vr van jou af.

Alhoewel God perfek in beheer is en baie dinge self doen, het Hy ook aan die mens bepaalde beheer gegee en veral oor ons eie lewe. Die wyse waarop hierdie beheer in ons hande geplaas word, is om dit met ‘n persoonlike Handleiding (die Bybel, ons elkeen se persoonlike instruksie handleiding) te rig. Elke produk in die sekulre wreld wat geskep word, kom met 'n handleiding en hierdie konsep is by God afgekyk, want dit wat Hy geskep het, kom ook met 'n handleiding. Niemand kan dus s hulle het nie ‘n antwoord nie, hulle het geen riglyn nie, want as jyself nie weet nie, sal jy net kan uitvind as jy soek en as jy hier lees, soek jy al reeds. Hierdie persoonlike Handleiding s die volgende oor iemand wat soek… ‘En Ek s vir julle: Bid, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal vind; klop, en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid, ontvang; en hy wat soek, vind; en vir hom wat klop, sal oopgemaak word.’ (Luk 11:9-10 AOV)

Hier is ‘n paar beloftes (SAL) en by elkeen van hierdie beloftes sal mens moet stilstaan en kyk, hoe bid mens, hoe soek mens en hoe klop mens…?…, want daar staan geskrywe, ‘bid, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal vind; klop, en vir julle sal oopgemaak word’ en ook, ‘elkeen wat bid, ontvang; en hy wat soek, vind; en vir hom wat klop, sal oopgemaak word’.

As jy verkeerd bid, gaan jy nie God se stem hoor nie, as jy verkeerd soek (dit sluit ook die verkeerde plekke in), gaan jy nie vind nie en as jy verkeerd klop, gaan daar nie oopgemaak word vir jou nie. Hierdie beginsels is glad nie ingewikkeld nie en die eenvoud daarin is meesal die struikelblok vir meeste…

CFJ
Mar 5th 2011, 10:53 AM
Iets kort oor hoe ons moet bid

Die eerste punt van belang in Lukas 11:9, skryf Lukas Jesus se woorde neer en dit kan ons glo, is presies wat Jesus ges het, ‘En Ek s vir julle: Bid, en vir julle sal gegee word…’

Bid, en vir julle SAL gegee word. Tog bid baie mense en getuig dat hierdie woorde nie vir hulle waar is nie. Die vraag is, hoekom? Die antwoord is moontlik…, jy bid verkeerd!

Julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welluste deur te bring.
(Jak 4:3 AOV)
Jy hoor dalk nie iemand anders se nood nie en sien net jou eie nood raak.

Wie sy oor toestop vir die geskreeu van die arme, hy sal self ook roep en nie verhoor word nie.
(Spr 21:13 AOV)
Miskien twyfel jy…

Maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel; want hy wat twyfel, is soos ‘n golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word.
(Jak 1:6 AOV)
Jy kan miskien jouself regverdig in die trots wat in die self gesetel is…

Dan roep hulle, maar Hy antwoord nie, vanwe die trotsheid van die kwaaddoeners.
(Job 35:12 AOV)
Dit wat jy vra is moontlik buite God se wil…

En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor Hom het, dat Hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil.
(1Joh 5:14 AOV)
Moontlik vra jy ‘n hele maand se oplossings of ‘brood’ of in uiterste gevalle ‘n hele jaar se ‘brood’, terwyl Jesus ons so geleer het…

gee ons vandag ons daaglikse brood;
(Mat 6:11 AOV)
Jy kwel jou oor mre en volgende week en bid oor dinge wat n, vandg, geen effek kan h nie…

Kwel julle dus nie oor mre nie, want mre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad.
(Mat 6:34 AOV)
Hierdie is enkele redes wat die Bybel ons leer, hoekom jy nie God se stem kan hoor nie en belangrik, God se teenwoordigheid nie kan ervaar nie. Miskien moet mens net meer prakties raak en dit met ‘n voorbeeld uitwys. Gestel jy moet volgende Dinsdag in ‘n hofsaak getuig en dit is iets wat jou werklik ontstel en ook bevrees maak, hoe moet jy dit hanteer en hoe moet jy prakties bid, om God se teenwoordigheid te kan ervaar?

Die Here s nie ons moet nie oor volgende Dinsdag bid nie, maar Hy gaan 9 uit 10 keer nie ‘n week voor die tyd met jou praat daaroor nie, terwyl die mens normaalweg onmiddellik al ‘n antwoord verwag. In alle waarskynlikheid gaan die Here eers volgende Dinsdag jou antwoord, op die dag wat die hofsaak plaasvind. Nou kwel jy jouself oor volgende Dinsdag en jy hoor niks en die slotsom wat jy maak is ‘n onredelike een, God antwoord nie my gebed nie! Een van die heel belangrikste beginsels in God se Woord, is dat ons op Hom sal wag!

maar die wat op die HERE wag, kry nuwe krag; hulle vaar op met vleuels soos die arende; hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie.
(Jes 40:31 AOV)
Fokus op dit wat vandag saakmaak, die telefoon oproep wat vir my wag en wat moet ek s Here…?…, wie kan dit wees Here…?…, gee my krag Here! Deur op ‘n onverwagse telefoon oproep te fokus en die Here te ken daarin, kry jy net dalk die antwoord oor volgende Dinsdag en juis omdat Dinsdag nie die belangrikste is met so fokus nie, maar die telefoon oproep self. So mis ons baie keer klein dingetjies en kry ons geen antwoord van die Here nie. Ken die Here in al jou we, staan daar geskrywe en Hy sal jou paaie gelykmaak (Spr 3:6). Begin fokus op elke dag se dingetjies en ken die Here daarin en jy SAL Sy stem hoor en belangrikste van alles, jy sal Sy teenwoordigheid ervaar, wat so nodig is om opgehef te word, want God se Gees wat op ons kom, hef ons op.

As jy bid vir vandag, sal jy vandag die antwoord kry en so sal jy God se stem hoor, maar as jy bid vir volgende week, gaan jy in meeste gevalle niks hoor nie en dan dink jy God is dood, maar jy het eintlik net verkeerd gebid. Iemand wat depressief is voel 'dood', afgemat en siek en soek net een ding, jy wil lewe en God wat ‘n gebed antwoord, bevestig lewe!

CFJ
Mar 7th 2011, 06:36 AM
Iets kort oor soek

Die 2de punt van belang in Lukas 11:9 is om te soek en daar staan, 'soek, en julle sal vind...'

Wat moet ons soek, want dit kan nogal onbeperk raak en waar begin mens? Eintlik is dit heel eenvoudig, ons moet net die Here soek en die wat soek, SAL vind. Om dit beter te verstaan, oorweeg die volgende...Die jong leeus ly armoede en het honger; maar die wat die HERE soek, het geen gebrek aan enigiets nie.
(Ps 34:10 AOV)

Beroem julle in sy heilige Naam; laat die hart van die wat die HERE soek, bly wees. Vra na die HERE en sy sterkte; soek sy aangesig altyddeur.
(Ps 105:3-4 AOV)

Slegte mense verstaan die reg nie, maar die wat die HERE soek, verstaan alles.
(Spr 28:5 AOV)

Hier is enkele gedagtes oor wat die Bybel s van ons soeke na die Here en die gevolg daarvan. Ons sal geen gebrek h aan enige iets nie, ons sal bly wees en seker die belangrikste, ons sal verstaan en pertinent, ons sal alles verstaan. Ek dink depressie het een wesens probleem vir die wat daarmee sukkel, want jy verstaan nie. Om hierdie hele saak vrder te beredder, het Jesus die volgende nog duideliker kom maak...


Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.
(Mat 6:33 AOV)

Al hierdie dinge wat bygevoeg sal word, is enige iets en die oplossing oor dinge waaroor ons onsself kan kwel, SOEK DIE HERE EERSTE EN JY SAL RUS VIND, VREDE VIND, BLYDSKAP VIND, GELUK VIND EN ALLES WAT JY NODIG HET (LET WEL, NODIG HET), SAL JY VIND!

MercyChild
Feb 14th 2012, 08:01 PM
Sjoe hier is baie inligting, meeste wat ek gelees het maak sin, maar ek sal dit moet uit druk en rustig deurwerk voor ek 'n opinie lewer. Eetgewoontes is sommer punt nommer een wat ek sal aanspreek. Dankie vir die moeite met die insetting van hierdie draad.

CFJ
Feb 15th 2012, 07:11 AM
Iets kort oor klop

Die 3de en dringendste punt in Luk 11:9 is, 'klop en vir julle sal oopgemaak word...'

As iemand in nood 'n dokter na ure by sy huis soek..., is dit een ding om die dokter se huis te vind, maar wanneer mens daar kom soek jy die dokter en net een wyse gaan jou by die dokter bring..., jy moet hom wakker klop! Hy gaan net sy deur vir jou oopmaak as jy fisies iets doen, soos om miskien te bel of te skreeu of werklik te klop aan sy deur. Bid en soek en klop is een beginsel en die drie kan nie sonder mekaar nie. Bid en soek kan baie relatief raak, as mens nie klop nie. Klop kan weer relatief raak as mens nie eers gebid en gesoek het nie, want hoe weet jy, jy is op die regte plek wanneer jy klop?

Klop in die oorspronklike Grieks is 'n baie eenvoudige konsep, 'klop aan die deur', so eenvoudig soos dit. As jy nie klop nie, kan dit jou duur te staan kom..., 'Wanneer die eienaar van die huis opgestaan en die deur gesluit het, en julle begin buitekant te staan en aan die deur te klop en te s: Here, Here, maak vir ons oop—sal Hy antwoord en vir julle s: Ek ken julle nie waar julle vandaan is nie.' (Luk 13:25)

Ons moet klop terwyl ons nog kan en mens klop net aan 'n deur, omdat mens werklik die deur sien. As mens twyfel, gaan mens nie klop nie en so seker soos die son sak, so seker moet jy wees jy klop aan God se deur!!! Wanneer moet mens klop? Mens klop altyd n, want dit is dringend!!!Soek die HERE terwyl Hy nog te vinde is; roep Hom aan terwyl Hy naby is.
(Jes 55:6)

Want Hy s: In die tyd van die welbehae het Ek jou verhoor, en in die dag van heil het Ek jou gehelp. Kyk, nou is dit die tyd van die welbehae; kyk, nou is die dag van heil.
(2Kor 6:2)

Daarom, soos die Heilige Gees spreek: Vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie soos in die verbittering, in die dag van die versoeking in die woestyn nie,
(Heb 3:7-8)

MercyChild
Feb 15th 2012, 08:42 AM
Hi Ferdi, baie dankie vir al die inligting. Ek kon eerlikwaar met so baie identifiseer. Daar is beslis 'n tekortkoming in baie van my handelinge wat ek tans kan verander.

Wat skrikwekkend was, was die gedeelte wat ek gelees het dat God se Gees wel van ons kan afwyk, maar ek besef ook dat wanneer ons kies om die verkeerde dinge te doen, dat dit eintlik ons is wat God se Gees wegjaag.

Dit is waar dat sodra 'n mens depressief raak dat jy op verskillende plekke vir hulp en toenadering soek om die probleem te probeer kort vat, maar dit is ook waar dat ons soms op die verkeerde plekke na hulp soek. Ek het uit daardie fout geleer. Die belangrike is dat ek bly soek het en daardeur kon ek sekere dinge elimineer en besef dat alles wat ek probeer toepas het nie van belang is nie. Dus wanneer 'n mens depressief is, neig mens om net op of oor te gee, maar solank ons aktief bly deur soekend te wees is dit moontlik dat jy by die regte hulp sal uitkom. Dit is wat ek besig is om te verstaan.

Daar is ook 'n ander taktiek wat ek vind die vyand teen ons gebruik. Hoe nader ons aan die waarheid kom, hoe meer dinge word ons kant gegooi wat buite ons beheer is wat ons sommer gou-gou wil terug vat na 'n toestand van hopeloosheid.

Die waarheid is as ek kies om op die Woord te staan, soos die genoemde skrifte, kan daar kom wat wil, God se beloftes bly altyd waar, dit kan nie verander nie. Dit is soms moeilik om dit te bly glo as dinge bly verkeerd gaan, maar ek dink dit is net die aanslag van die vyand om ons weereens te oortuig van sy leuens. Dit is een van die dinge wat ek gereeld in gedagte hou, dat satan die vader van leuens is en dat ek altyd moet kyk na feite. Feite is die belangrikste aspekte wat 'n mens op die regte plek hou. As ek dan deur gevoelens mislei word, skryf ek die feite neer, soos die skrifte wat gegee is en dan probeer om nie op gevoelens te reageer nie, al is dit hoe moeilik. Die ander probleem is, is dat ons te analities word oor ons handelinge sowel as ons bestaan.

Ek weet ook deur ervaring dat wanneer my eetgewoontes reg is, dat ek beter vaar. As 'n mens depressief raak, is dit asof jy nie belangstelling het om na die liggaam te kyk nie. Daarom is dit die eerste en belangrikste stap om mee te begin, buiten om in geloof te wandel. Geen motor kan sonder brandstof ry nie, en daarom kan ook geen liggaam op geen voeding behoorlik funksioneer nie. Maar so ook moet ons geestelik gevul bly.

Depressie wakker onredelike vrese in 'n mens. Hoeveel maal het ek self soos Jona gesmeek dat God my moet neem terwyl ek die krag het om die regte ding te doen, en dat Hy my nie in my eie genade moet oorlaat nie.

Soos jy s skuldgevoel is die grootste oorsaak van depressie, want ons weet wat ons reg moes doen, maar het nogsteeds verkeerd gehandel. Spyt volg kort daarna, met bitterheid op sy hakke.

As 'n depressie lyer vind ek dat ek meer vervalle raak wanneer dinge buite my beheer is. Dit is juis hier wat ek alles vir God moet oorgee. Ons wil soms te veel beheer h wat oor sake wat ons glad nie kan beheer nie.

Fokus is beslis 'n belangrike punt wat jy noem. Ek erken dat ek soms meer fokus op die dag van more in pleks van wat God vandag aan my geskenk het. Of meer fokus of die probleem in pleks van God se belofes. Soms het ons onredelike vrese agv dinge uit ons verlede of dinge wat ons verkeerd gedoen het en nog nie reg gemaak het nie. Die grootste geheim wat ek ontdek het, is dat dit so maklik is om te s ons vergewe, maar tog so moeilik is om werklik in ons harte vergifnis te kry.

Depressie is nie so ingewikkeld soos wat ons dink dit is nie en dit behoort nie so 'n swaar las te wees soos wat dit vir ons voel nie. Soos jy skryf die antwoord is tog eenvoudig. God is die geneesheer, maar ons moet ons sondige natuur weerstaan.

Ek dink deur my soeke en gebede het ek geklop en geklop en geklop, die deur sal tog oopgemaak word. Dit is 'n belofte en ek staan vas op dit. Bid, bid en nog meer gebed is die belangrikste wat ons kan doen. As jy "down en out" is, (kom ons wees eerlik) is gebed soms die laaste ding waarvoor ons lus het of wil doen. Ons bid soms omdat ons weet dat dit is wat ons moet doen, maar bid ons omdat ons regtig soekend is? Dit is waar ek geleer het die verskil l. Ek moet bid omdat ek Hom nodig het, en omdat Hy in beheer van sake is, en nie langer die eie ek nie.

CFJ
Feb 17th 2012, 12:13 PM
Hi MC,

Hier is 'n mooi gedeelte wat ekself nodig gehad het, net vanoggend...

Laat in U vrolik en bly wees almal wat U soek; en laat die liefhebbers van u heil altyddeur s: Groot is God! Maar ek is ellendig en behoeftig: o God, kom tog gou na my! U is my hulp en my redder; HERE, vertoef tog nie!
(Ps 70:4-5)

Philip dT
Feb 17th 2012, 07:23 PM
Hallo. Goeie bydraes!

Ek wil net byvoeg dat depressie dikwels saamhang met 'n gevoel van verlies aan beheer, wanneer jy voel jy het nie beheer oor jou omstandighede nie, en/of dat jy niks kan doen om jou situasie te verander nie.

Dit hang ook dikwels saam met 'n eksterne en interne lokus van beheer. Dit gaan nou nie of die Here of jyself in beheer van jou lewe is of nie. Dit is 'n beginsel wat ook in die sielkunde aangewend word, wat ek dink tog waarde het vir gelowiges, natuurlik vanuit 'n Christelike perspektief.

'n Eksterne lokus van beheer (of kontrole) gaan daaroor om jou gemoedstoestand en geluk grotendeels laat bepaal deur jou omgewing, jou omstandighede, wat mense s, hoe hulle oor jou dink, hulle opinies, ens.: dinge van buite. Die gevaar kan ontstaan dat mens dalk te veel staat maak op mense se opinies, en dat jy gou 'n slagoffer van jou omstandighede kan raak. 'n Eksterne lokus van beheer kan dus aanleiding gee tot depressie: dat jy voel jou omstandighede raak te veel vir jou. Mense met 'n sterk eksterne lokus van beheer kan dikwels emosioneel manipulerend en veeleisend wees. Bv., hulle is so afhanklik van mense se opinies, dat hulle amper nooit self tot 'n besluit kan kom nie. Lg. kan ook depressie tot gevolg h.

'n Interne lokus van beheer beteken dat jy positiewe besluite neem op grond van God se beloftes van binne, en nie op grond van jou omstandighede nie; dat jy jou lewe nie laat bepaal deur omstandighede en wat mense s nie. 'n Interne lokus van beheer, gaan oor die positiewe uitleef van God se beloftes en sy krag in jou: "inner strength." Dit gaan nie daaroor dat jou krag in jouself l nie, maar dat jy nie beheer word deur jou omstandighede nie. Dit gaan oor die uitleef en toe-eiening van jou identiteit in Christus, en dat dit jou lewe beheer. Dit is waarin werklike vervulling en geluk l. 'n Goeie voorbeeld van 'n interne lokus van beheer is bv. Corrie Ten Boom wat ten spyte van haar omstandighede en die feit dat sy in 'n konsentrasiekamp was, haar krag van binne, van die Here in haar gekry het en daaraan vasgehou het, al het al die eksterne faktore op die teendeel gewys.

Natuurlik het almal van ons input van ons wreld rondom ons, en input van ons eie gedagtes, en ons almal word dus met interne en eksterne faktore gekonfonteer. Maar dit help om perspektief te kry oor jou omstandighede. Vir iemand wat depressie het, sal ek dus die raad gee om te fokus op 'n interne lokus van beheer (soos hierbo verduidelik).

MercyChild
Feb 21st 2012, 02:59 PM
Ek besef egter dat iemand wat vasgevang is in die greep van depressie en heel moontlik medikasie gebruik hiervoor, nie alles as so eenvoudig kan aanvaar nie en alhoewel ek 100% oortuig is dat dit wel so eenvoudig is, sal die trant van hierdie draad oor die eenvoud van God se oplossing handel, vir sovr dit van myself afhang. As hier iemand is wat wel hier lees en graag daaroor (jou eie depressie of iemand wat jy ken s'n) wil gesels, is 'n privaat gesprek moontlik en kan mens jou unieke omstandighede oorweeg en baie belangrik, biddend en afhanklik na die Here kom. Hierdie draad gaan oor God se almag en oor die realiteit van menslike gebrokenheid en oor die lewende waarheid in God se Woord.

(Ps 119:25 AOV)[/I][/SIZE]

Hi Ferdi,

Wat sal jy s is jou opinie ivm medikasie? Kan 'n mens dit tydelik gebruik as 'n kruk? Is daar dalk Bybelse aspekte wat daarna verwys?

CFJ
Feb 21st 2012, 07:48 PM
Hi Ferdi,

Wat sal jy s is jou opinie ivm medikasie? Kan 'n mens dit tydelik gebruik as 'n kruk? Is daar dalk Bybelse aspekte wat daarna verwys?

Hi MC,

Persoonlik dink ek jy beskryf dit akkuraat, sou jy dit as 'n tydelike kruk beskou. Daar is egter meer as een kruk op die mark en almal is nie ewe goed nie en van hierdie krukke maak dat jy permanent skeef kan loop, na jy dit gebruik het. Ek is egter geen kenner van medikasie nie, maar as mens psigiatrie ondersoek en meet aan die Skrif, dan kan mens nie anders as om skepties te staan teenoor hierdie sogenaamde wetenskap nie. Psigiatriese medisyne raak dan ook deel hiervan en dan moet mens baie versigtig raak om te veel gesag hieraan te gee. Hier is 'n bespreking (Psigiatrie of Sielsgeneeskunde (http://bibleforums.org/showthread.php/217695-Psigiatrie-of-Sielsgeneeskunde/page2)) wat jy baie raadsaam mag vind en kyk veral na plasing #25 van Dr Callie Joubert...

Wat mens net in gedagte moet hou, is dat elke situasie uniek is en om 'n antwoord te gee, gaan afhang van die omstandighede. Die beste antwoord sal mens net kry as mens op die Here wag en dit sal mens weet as jy op daardie brug is. Iemand wat nog nooit medikasie gebruik het nie, sal mens anders moet hanteer as een wat verslaaf is aan medikasie, want daar is dan 'n ekstra dimensie, psigiatriese medisyne, wat ook hanteer moet word.

anxietyattacks58
Dec 5th 2012, 05:08 AM
CFJ, waar kan ek in kontak kom met jou want ek het iemand wat baie dringend hulp kort sy lei aan depressie en is al op selfmoord stadium. Asb as jy my dringend kan laat weet sy het 'n berader nodig

CFJ
Dec 5th 2012, 08:02 AM
CFJ, waar kan ek in kontak kom met jou want ek het iemand wat baie dringend hulp kort sy lei aan depressie en is al op selfmoord stadium. Asb as jy my dringend kan laat weet sy het 'n berader nodig

Hallo anxietyattacks58,

Welkom by ons. Jy kan in die privaat forum ((klik net op die skakel = Chat to the moderators (http://bibleforums.org/forumdisplay.php/84-Chat-to-the-moderators))) 'n draad oopmaak vir my aandag, dan kan ons kontak details bespreek. Dit is goed om dit nie in die oop forum te gee nie.