PDA

View Full Version : Watter rol het ons as kerk in hierdie land?RR van Wyk
Dec 10th 2010, 08:51 AM
Ek sal graag julle menings wil hoor hieroor. Ek plaas dit hier waar almal toegang het om dit te lees, want ek dink dit is van kardinale belang.

Wat is ons as Christenne se rol in hierdie land? Hoe is ons veronderstel om op te tree teenoor geweld, moord, verkragting, diefstal en die ander honderde onmenslikhede wat daagliks in hierdie land plaasvind?

Dit is asof die kerk aan stilswye lei. Ons is 'n geslote gemeenskap wat ons in kerkgeboue opsluit. Selfs die ACDP, wat sogenaamd 'n Christelike party hier is, is taamlik baie stil.

En terwyl ons aan stilswye lei en net onder mekaar kla oor die toestand, raak dit net al erger. Hoe erger dit raak, hoe moeiliker gaan dit word later om dit stop te sit.

Baie mense maak staat daarop dat die wederkoms nie meer ver is, dat Jesus binnekort al die goed sal stop. Die probleem wat ek hiermee het is ons as kerk het nog heeltemal teveel werk om te doen, glo ek, voordat Jesus kom. Die oes is nog te klein...

Ek sal graag julle menings ook wil hoor.

CFJ
Dec 10th 2010, 09:04 AM
Hi RR,

Ek dink juis hierdie omstandighede skep 'n ideale platvorm, om in die duidelike stukkende wreld, die goeie nuus van die evangelie te kan uitdra. Ek glo persoonlik dat die Here dit vir Sy 'gestuurdes' eintlik makliker maak om Hom te verheerlik, in toestande wat vir die mens onhoudbaar is...

Ons plig is om heel eerste die evanglie te verkondig (ewige heil), tydig en ontydig en terwyl ons dit doen, sal ander dinge (menslike heil) ook ter sprake kom, soos en waar van toepassing...

mari
Dec 10th 2010, 09:33 AM
Liewe RR ...

..... 'n beginpunt sou seker wees om op te hou vinger wys en eerder hande saam te vat teen die regte vyand .......

..... om die wat 'n poging aanwend om versoening en geestelike verantwoordelikheid te preek, en wat bid vir en uitsien na herlewing in ons geloofsgemeenskap, nie te kritiseer nie, maar saam werk deur in jou eie hart en jou eie huis te begin ........

..... om die fokus van ons wederkomsverwagting weg te draai van 'n hends-op houding van "dis nou maar die eindtyd" ...... en aan te vuur met die werklikheid van 'n rype oes op ons voorstoep .....

...... ?!? ..........

Die Filadelfieer
Dec 10th 2010, 10:27 AM
Baie goeie draad RR, die kerke se "laer trek" is 'n ding wat my al lankal pla. Duidelik is daar iets groots fout, maar die kerke, en seker meer belangrik die individue wat die verskillende gemeentes opmaak, kry dit nie aangespreek of opgelos nie.

Ek het wel 'n voorstel, en dit gaan ook oor iets wat my 'n geruime tyd pla : Hierdie fancy, super duur sendinguitreike na o.a. eerste-wreld lande en derglike dinge. Is dit nie duidelik genoeg dat ons in ons eie land eerder ingryping nodig het nie ? My voorstel is dus dit : Vat die derduisende rande wat 'n sending-trippie na Japan sou gekos het, en bou eerder 'n gemeenskapsdiensentrum daarmee. Kry die jongmense van die straat af. Leer hulle 'n nuwe vaardigheid wat hulle kan gebruik. Leer hulle bou en bou met eie arbeid die volgende sentrum ! Plant 'n groentetuin en leer die mense om dit self te bewerk. ( Vol mage is baie meer ontvanklik vir die Evangelie). 'n Groot gros van ons bevolking kort net weer menslikheid in hulle wesens. As hulle dit terug gekry het, of selfs vir die eerste keer ervaar het, gaan hulle self die hopelose dier-agtige elemente uit hulle midde werk. Hoekom hou ons die staat grootliks hiervoor verantwoordelik as maatskaplike dienste eintlik 'n kerk aangeleentheid veronderstel is om te wees ?

Daar is soveel dinge wat mense daadwerklik kan doen, as ons net kan reg prioritiseer en die wiel aan die rol kry.

RR van Wyk
Dec 10th 2010, 10:40 AM
Dankie vir julle antwoorde. Ek dink ek gaan baie beslis baie meer aandag daaraan skenk om veral my eie prioriteite reg te kry.

Ons is lief daarvoor om te s ons streef daarna om Jesus se voorbeeld te volg. Jesus het ges dat Hy sy skape agterlaat terwyl Hy 'n enkele verlore skaap gaan soek. As ons dan Sy voorbeeld volg, waarom is ons net betrokke in die kerk self tussen al die skape wat nie verlore is nie? Daar is dan juis duisende verlore skape daar buite.

Maruis
Dec 10th 2010, 11:26 AM
Daar is eintlik miljoene verlore siele in die kerke. Maar weereens moet ons eers vir Jesus vra vir lyding. Op ons eie kan ons niks doen oor die verlore siele. Net God se wil sal die pad oop maak vir ons.

David2
Dec 11th 2010, 04:06 AM
En terwyl ons aan stilswye lei en net onder mekaar kla oor die toestand, raak dit net al erger. Hoe erger dit raak, hoe moeiliker gaan dit word later om dit stop te sit.Hoe kyk ons na hierdie toestand? Sien ons dit as iets wat ons moet stopsit? Moet ons werk aan die simptome of die oorsaak of albei? Goed, kom ons werk aan albei, maar dan moet die fokus steeds op die oorsaak, naamlik ongeloof in Jesus Christus gerig wees.

Wat is die oplossing? Het ons 'n sterker polisiemag nodig? Moet daar sterker in wetgewing en regspleging teen die euwels opgetree word? Daar is lande waar mense se hande afgekap word of waar hulle doodgemaak word as hulle steel, moor of verkrag. Gaan dit werklik daar beter? Moet die kerk betrokke raak by regspleging en teregstelling van kriminele? Is dit Christene se verantwoordelikheid om die gemeenskap te beheer deur wetstoepassing af te dwing?

Is daar enige ander oplossing as die liefde van Christus wat 'n mens se lewe moet oorneem? En selfs dit is geen oplossing nie, want almal gaan Hom nooit aanneem nie.

Waar laat dit ons? Die vuur waarmee die aarde verbrand gaan word is onafwendbaar. Laat ons maar net ons pogings verskerp om teen die vuur te waarsku en oor die wederkoms te preek en sodoende mense, enkelinge soos brandhout uit die vuur te ruk. Wederkomsprediking is vir my nie 'n ontvlugtingsroete of 'n stokperdjie om my besig te hou met interessanthede van voorspellings en vervullings nie, maar dit is die Godgegewe boodskap vir ons dag om mense van die erns van die saak te oortuig en hulle by Jesus Christus uit te kry.

Kom ons kry duidelikheid daaroor: Christene gaan nie van die wreld 'n beter plek maak nie. Hulle kon dit vir 2000 jaar al nie regkry nie en gaan dit nou ook nie doen nie. Dit is ook nie ons taak of opdrag nie en dit is ook nie die kriterium waaraan die sukses van ons bediening gemeet gaan word nie. Jy gaan nie die naderende vlamme van die hel stop nie, nie met die beste brandweer op aarde nie. Moet dus nie op die hel konsentreer asof jy iets daaraan kan doen nie. Gaan lees jou opdrag in 2 Kor. 5:18-21 en voer dit met nougesette pligsbesef uit.

En dit alles is uit God wat ons met Homself versoen het deur Jesus Christus en ons die bediening van die versoening gegee het,

naamlik dat God in Christus die wreld met Homself versoen het deur hulle hul misdade nie toe te reken nie en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou.

Ons tree dan op as gesante om Christus wil, asof God deur ons vermaan. Ons bid julle om Christus wil: Laat julle met God versoen.

Want Hy het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in Hom.

Let ook op die sinsnede "Ons tree dan op as gesante om Christus wil" 'n Gesant is 'n ambassadeur in 'n vreemde land. Hoeveel Christene is daar wat besef dat hulle hier op aarde ambassadeurs in 'n vreemde land is? Wat doen 'n ambassadeur? Probeer hy die wette van die land verander en die maatskaplike probleme oplos? Nee, hy verteenwoordig sy land van herkoms (in hierdie geval die hemel) in 'n vreemde land waar hy geen burgerregte het nie en nie eers kan stem nie (in hierdie geval die wrerld)! Jou taak is om die mense te wys hoe jou land lyk en hulle jaloers te maak op jou land. Ek is 'n onderwyser en ek kry in Pretoria by die ambassades gratis groot posters van Duitsland, Japan en ander lande wat ek in my klas opsit! Kom mense! julle gaan nie hierdie aarde regkry nie! Vergeet daarvan! Bestee julle tyd aan die dinge wat saakmaak! Doen die werk van 'n gesant! Sit posters op van die hemel en maak die mense jaloers om saam met jou hemel toe te gaan!

Fil. 3:20 Want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as Verlosser verwag die Here Jesus Christus

Son of the South
Dec 11th 2010, 04:48 AM
Hoekom hou ons die staat grootliks hiervoor verantwoordelik as maatskaplike dienste eintlik 'n kerk aangeleentheid veronderstel is om te wees ?Fila, ek sal graag meer hieroor wil hoor. Ek het dit dat maatskaplike dienste eintlik 'n staat aangeleentheid mt wees en dat gelowiges hulle eerstens oor mede gelowiges moet ontferm:
As daar nou ‘n broeder of suster naak is en aan die daaglikse voedsel gebrek het, en een uit julle sou vir hulle s: Gaan heen in vrede, word warm, word versadig, maar julle gee hulle nie wat vir die liggaam nodig is nie—wat baat dit?
(Jam 2:15-16)
Maar wie die goed van die wreld het en sy broeder sien gebrek ly en sy hart vir hom toesluit, hoe bly die liefde van God in hom? (1Jo 3:17)
Maar iemand wat vir sy eie mense, en veral sy huisgenote, nie sorg nie, het die geloof verlon en is slegter as ‘n ongelowige.
(1Ti 5:8) Soos dit vir my lyk het die gelowiges 'n direktre opdrag om in woord en daad na mekaar om te sien.


Want die owerhede is geen voorwerp van vrees by die goeie dade nie, maar by die slegte. Maar wil jy die mag nie vrees nie, doen wat goed is, en jy sal lof van hom ontvang; want hy is ‘n dienaar van God, jou ten goede. Maar as jy kwaad doen, vrees dan; want hy dra die swaard nie verniet nie, want hy is ‘n dienaar van God, ‘n wreker om die een wat kwaad doen, te straf. (Rom 13:3-4)Nog een van die owerhede se take is om die een (die mens) wat kwaad doen te straf.

RR van Wyk
Dec 11th 2010, 05:47 AM
Hi Dawid, dankie vir jou uitstekende plasing. Daar is beslis baie om oor na te dink. Jy s ons sal nooit hierdie wreld verander nie. Dalk nie, maar gee dit my verskoning om tou op te gooi en niks te doen nie?

Op die einde van die dag as ons ware ambasadeurs is van Christus, is daar tog 'n verskil in hierdie wreld. Al rede waarom hierdie wreld nog staan is vir die gelowiges en die wat nog gered moet\kan word. Dis waaroor dit eintlik gaan en waarop klem gel moet word, die oes.

Ek sidder om te dink hoe hierdie land sou lyk sonder Christus. Dis waarlik al hoop om aan vas te klou.

Jy noem dat Christenne die laaste 2000 jaar nie die aarde 'n beter plek kon maak nie... jy seker? Jy bedoel seker eintlik Christenne kon dit nog nooit hemel op aarde maak nie, maar baie beslis 'n beter plek!!

Glo jy dan nie in die krag van Gebed? Word gebede nie verhoor? Het dit werklik nie 'n impak op ons en mense om ons se daaglikse bestaan nie?

Maar jy het ook 'n punt beet. Die wreld is gebroke en sal ongelukkig so bly tot die wederkoms...

RR van Wyk
Dec 11th 2010, 05:55 AM
Daar is eintlik miljoene verlore siele in die kerke. Maar weereens moet ons eers vir Jesus vra vir lyding. Op ons eie kan ons niks doen oor die verlore siele. Net God se wil sal die pad oop maak vir ons.

Dis waar wat jy s Maruis. Almal se rol verskil ook natuurlik. Nie almal is gebou vir sendingwerk nie. Ek baie beslis seker ook nie. Maar dit hoef my nie te keer nie. Ek kan steeds mense wat die werk doen finansieel en op ander wyses ondersteun. En af en toe saam op 'n uitreik te gaan sal beslis ook nie seermaak nie.

Daar is verlore sielle in die kerke, maar ek glo minder as wat ons dalk dink. Mense is mense. Wat red 'n mens nou eintlik? Deur dade, of om te glo?
Ek is geneig om vinnig te oordeel en te dink 'n persoon het nie die vaagste benul waaroor dit gaan nie. Hy werk in die bediening maar doen presies die teenoorgestelde wat Jesus sou doen. Is daardie persoon verlore? Ek sal seker nie weet nie. Ek kan net bid vir daardie persoon.

Daardie verlore sielle in die kerk waarvan jy praat het reeds van Jesus gehoor en hoor van Hom gereeld. Hoeveel mense is daar wat minder gereeld van Hom leer en hoor? Jy kan net soveel doen, ons is, soos Dawid s, net ambasadeurs, die res is die werk vir die Heilige gees.

David2
Dec 11th 2010, 07:00 AM
Hi Dawid, dankie vir jou uitstekende plasing. Daar is beslis baie om oor na te dink. Jy s ons sal nooit hierdie wreld verander nie. Dalk nie, maar gee dit my verskoning om tou op te gooi en niks te doen nie?

Op die einde van die dag as ons ware ambasadeurs is van Christus, is daar tog 'n verskil in hierdie wreld. Al rede waarom hierdie wreld nog staan is vir die gelowiges en die wat nog gered moet\kan word. Dis waaroor dit eintlik gaan en waarop klem gel moet word, die oes.

Ek sidder om te dink hoe hierdie land sou lyk sonder Christus. Dis waarlik al hoop om aan vas te klou.

Jy noem dat Christenne die laaste 2000 jaar nie die aarde 'n beter plek kon maak nie... jy seker? Jy bedoel seker eintlik Christenne kon dit nog nooit hemel op aarde maak nie, maar baie beslis 'n beter plek!!

Glo jy dan nie in die krag van Gebed? Word gebede nie verhoor? Het dit werklik nie 'n impak op ons en mense om ons se daaglikse bestaan nie?

Maar jy het ook 'n punt beet. Die wreld is gebroke en sal ongelukkig so bly tot die wederkoms...

RR
Dit gaan maar net oor ons ingesteldheid en ons konsep oor wat die taak van 'n Christen op aarde is. As mens soos baie groot kerke glo dat ons nie hemel toe gaan nie en dat ons uiteindelik hier op aarde gaan woon, goed ja, dan moet ons alles insit om die grense van die hel hier uit aarde uit te skuif. Maar ek glo nie dit nie. My burgerskap is in die hemel.

Nee, moet my ook nie daarvan beskuldig dat ek "tou opgooi" nie. Alles behalwe. Ek het as Christen 'n taak en 'n opdrag wat ek uit die Skrif vir jou aangehaal het en ek moet met nog groter ywer my daaraan toewy. Maar ek lees nrens dat dit my taak is om die bose op aarde te onttroon nie.

Ja, verseker het die teenwoordigheid van Christene op aarde 'n stabiliserende uitwerking en dit is ook goed so. Maar laat dit nooit van my ges word dat dit die hooffokus van my Christelike bedrywigheid is om van die wreld 'n beter plek te maak nie. My hooffokus is om 'n populasie vir die hemel te help insamel, en as dit dan ook daartoe bydra dat die aarde ook (tydelik) 'n effe beter plek geword het met nog een brandende hout wat uit die vuur uit geruk is, dan is dit goed so.

Ja, ek glo in gebed, veral as dit gebed is wat in eerste instansie gerig is op die belangrikste taak wat aan Christene opgedra is.

My belange op aarde is verkoop en my plek is die hemel. Is dit dan verkeerd as ek die hemel wil uitbasuin en mense se ankers in- en hulle liefde vir die aarde wil verminder?
Een van Willie Marais se eerste boekies oor die weg tot saliheid wat hy as jong predikant geskryf het, was "Die hemel en hoe om daar te kom". Pragtig! ek is so bly hy het die boekie nie genoem: "Die aarde en hoe om dit 'n beter plek te maak" nie.

Dave Hunt het ook 'n boek geskryf waarin hy sy ernstige kommer uitspreek oor Christene se beheptheid met die aarde (wat bestem is om te vergaan) en hulle totale stilswye oor die hemel. Die titel van die boek is: "Whatever happended to heaven!" Waar is Christene se verlange om hemel toe te gaan?

volgens my reikhalsende verwagting en hoop dat ek in niks beskaam sal word nie; maar dat Christus met alle vrymoedigheid, soos altyd so ook nou, groot gemaak sal word in my liggaam, of dit deur die lewe of deur die dood is.

Want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins.

Maar as ek in die vlees moet lewe, dan beteken dit vir my vrugbare arbeid; en wat ek sal kies, weet ek nie.

Want ek word van weerskante gedring: ek het verlange om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste;

CFJ
Dec 11th 2010, 08:21 AM
Hoe kyk ons na hierdie toestand? Sien ons dit as iets wat ons moet stopsit? Moet ons werk aan die simptome of die oorsaak of albei? Goed, kom ons werk aan albei, maar dan moet die fokus steeds op die oorsaak, naamlik ongeloof in Jesus Christus gerig wees.

Wat is die oplossing? Het ons 'n sterker polisiemag nodig? Moet daar sterker in wetgewing en regspleging teen die euwels opgetree word? Daar is lande waar mense se hande afgekap word of waar hulle doodgemaak word as hulle steel, moor of verkrag. Gaan dit werklik daar beter? Moet die kerk betrokke raak by regspleging en teregstelling van kriminele? Is dit Christene se verantwoordelikheid om die gemeenskap te beheer deur wetstoepassing af te dwing?

Is daar enige ander oplossing as die liefde van Christus wat 'n mens se lewe moet oorneem? En selfs dit is geen oplossing nie, want almal gaan Hom nooit aanneem nie.

Waar laat dit ons? Die vuur waarmee die aarde verbrand gaan word is onafwendbaar. Laat ons maar net ons pogings verskerp om teen die vuur te waarsku en oor die wederkoms te preek en sodoende mense, enkelinge soos brandhout uit die vuur te ruk. Wederkomsprediking is vir my nie 'n ontvlugtingsroete of 'n stokperdjie om my besig te hou met interessanthede van voorspellings en vervullings nie, maar dit is die Godgegewe boodskap vir ons dag om mense van die erns van die saak te oortuig en hulle by Jesus Christus uit te kry.

Kom ons kry duidelikheid daaroor: Christene gaan nie van die wreld 'n beter plek maak nie. Hulle kon dit vir 2000 jaar al nie regkry nie en gaan dit nou ook nie doen nie. Dit is ook nie ons taak of opdrag nie en dit is ook nie die kriterium waaraan die sukses van ons bediening gemeet gaan word nie. Jy gaan nie die naderende vlamme van die hel stop nie, nie met die beste brandweer op aarde nie. Moet dus nie op die hel konsentreer asof jy iets daaraan kan doen nie. Gaan lees jou opdrag in 2 Kor. 5:18-21 en voer dit met nougesette pligsbesef uit.

En dit alles is uit God wat ons met Homself versoen het deur Jesus Christus en ons die bediening van die versoening gegee het,

naamlik dat God in Christus die wreld met Homself versoen het deur hulle hul misdade nie toe te reken nie en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou.

Ons tree dan op as gesante om Christus wil, asof God deur ons vermaan. Ons bid julle om Christus wil: Laat julle met God versoen.

Want Hy het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in Hom.

Let ook op die sinsnede "Ons tree dan op as gesante om Christus wil" 'n Gesant is 'n ambassadeur in 'n vreemde land. Hoeveel Christene is daar wat besef dat hulle hier op aarde ambassadeurs in 'n vreemde land is? Wat doen 'n ambassadeur? Probeer hy die wette van die land verander en die maatskaplike probleme oplos? Nee, hy verteenwoordig sy land van herkoms (in hierdie geval die hemel) in 'n vreemde land waar hy geen burgerregte het nie en nie eers kan stem nie (in hierdie geval die wrerld)! Jou taak is om die mense te wys hoe jou land lyk en hulle jaloers te maak op jou land. Ek is 'n onderwyser en ek kry in Pretoria by die ambassades gratis groot posters van Duitsland, Japan en ander lande wat ek in my klas opsit! Kom mense! julle gaan nie hierdie aarde regkry nie! Vergeet daarvan! Bestee julle tyd aan die dinge wat saakmaak! Doen die werk van 'n gesant! Sit posters op van die hemel en maak die mense jaloers om saam met jou hemel toe te gaan!

Fil. 3:20 Want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as Verlosser verwag die Here Jesus Christus

Dankie vir hierdie uitstekende plasing David! Vanoggend wou ek spesifiek in hierdie draad iets kom plaas wat op my hart is en hoe aangenaam verras was ek nie, toe ek iets kom vind vr bokant dit wat ek self wou s! Mens kan dit maar net eggo!

As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus, wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sal julle ook saam met Hom in heerlikheid geopenbaar word.
(Kol 3:1-4 AOV)

14390876
Dec 11th 2010, 09:11 AM
Het enige iemand vanoggend Fritz Gaum se artikel in die By gelees. Dit opskrif lees:" L die Christendom op sy sterfbed?" alhoewel dit vir my 'n jammerte is hoe die kerke besig is om leeg te loop in Europa, is dit vir my tog goeie nuus dat daar 'n groeiende getal Christene in Africa en veral in plekke soos China is. Dit is interessant dat China se ekonomiese vooruitgang gebeur terwyl Christenskap besig is om groot deurbrake te maak in 'n land wat nog altyd baie vyandig teenoor enige geloof was. 'n mens kan redelik seker wees dat die Christene wat daar is regtig ernstig is oor hulle geloof (ek het al een of twee chineese christene ontmoed) , aangesien daar geen sin daarin sou wees om iets wat enige oomblik dalk jou kan kos halfhartig te doen nie. Ek dink al lank dat ons nie meer so baie sendelinge net na Indi of Malawi toe moet stuur nie, maar moet begin om mense na europa te stuur om mense daar wakker te maak. Die gevolgtrekking van Frits Gaum was dat christenskap eintlik nog sterk staan en seker groei op sekere plekke. Dis net dat mense nie kerk toe gaan nie. Ek het net gedink dis interessant.

RR van Wyk
Dec 12th 2010, 10:13 AM
Ek sal graag daardie artikel wil lees.. Daar is seker baie verskillende faktore waarom mense nie meer so gereeld kerk toe gaan nie. In sekere gevalle gaan lidmate nie noodwendig alteid kerk toe nie, maar is baie betrokke agter de skerms waar baie kerkgangers nie regtig betrokke wil raak nie. Juis daar waar die meeste aksie gebeur en mens meer geestelike groei ondervind. Maar dis maar 'n baie klein persentasie mense... Waar die ander heengaan weet ek nie, miskien kry hulle nie in die kerke waarna hulle soek nie.

Hoe meer ek dink aan Dawid se plasings hoe meer verstaan ek beter wat hy probeer s.
Die gevolgtrekking wat ek dus kan maak is, ons prioriteite moet reg wees. Ons as kerk moet eerstens ingesteld wees om mense bewus te maak van Jesus sodat hulle gered kan word. Al sou ons graag van die wreld 'n beter plek wou maak, moet dit 'n gevolg wees van ons hoofdoel, en moet ons dit nie as die belangrikste beskou nie, want die wreld is bedoel vir die bederf en gaan inelkgeval tot nuut gaan.

Vlees en bloed is verganklik, maar gees is ewigheid.

Maar tog leer die Bybel ons om te kyk en om te sien na ons medemens, te midde van hierdie gebroke wreld. Op die einde van die dag kan mens posetiewwe verandering in enige gemeenskap nie keer waar ware Christenskap vlamvat nie. Die gevolg van 'n gelowige en geestelike lewe.

Dankie Dawid, ek glo nie ek het 100% my prioriteite agtermekaar gehad nie. God en Sy belange alteid eerste, ons gevoel, veiligheid, geluk, ens. borrel dan vanself uit ons gehoorsaamheid aan Hom.
Dit is nogal interresant hoe dit werk, mens besef net weer van voor die Grootheid van ons Skepper..

14390876
Dec 12th 2010, 12:22 PM
ek stem volledig. Ek wil gou 'n analogie gebruik om 'n punt miskien tuis te bring. Die Bybel beskryf die kerk as die liggaam van Christus en ons almal (ek glo dit geld ook in die sin van verskillende kerke) 'n rol het om te speel. Nou as jy aan 'n liggaam dink, wat is die een ding wat alle liggaamsdele nodig het om te oorleef en te werk? Bloed. Sonder bloed wat deur die are vloei kan die brein nie seine uitstuur nie en kan die senuwee stelsel nie werk nie. Bloed vervoer ook voedsel sodat alle dele energie het en ook goed soos kalsium wat belangrik is vir been groei. So selfs die bene het bloed nodig. Bloed genees ook die liggaam en help om die temperatuur te reguleer. Maar bloed wat net daar sit, help niemand nie. Ook nie bloed wat besmet of arm is nie. Die bloed moet pomp en sirkuleer na elke deel. Dus moet elke lid van die liggaam verseker dat elke ander deel ook bloed ontvang. Dat die bloed oral bereik want dan kan elke deel ook sy eie taak doen tot voordeel en in samewerking met die hele liggaam. Ek dink te veel mense dink hulle is onbelangrik en het nie die geloof om die stappe te neem om te doen waarvoor hulle daar is nie. Dit is omdat hulle nie die lewens bloed op 'n konstante basis ontvang nie. Dit werk in china omdat elke lid weet hoe kosbaar die bloed is maar ook weet dat elke lid iets moet doen. As ons dit net vir mense kan tuisbring, sal mense weer terugkom kerk toe, want hulle sal dan voel hulle behoort daar en dat hulle om ander familie is wat hulle sal help en belangrikste van al, dat God hulle kan en wil gebruik nes hulle is. Daarom moet elkeen en die kerk as geheel in Hom geanker wees. Dink net hoekom gaan jy kerk toe as daar 'n duisend ander plekke is waar jy vermaak gemaak kan word. Ek (en baie ander) kom kerk toe want daar is lewe daar (Johannes 6:68) en omdat daar geleentheid is om te help.

Merweda
Dec 12th 2010, 10:23 PM
Kom ons kyk wat die Kerk van vandag vir ons bied. Gaan ons kerk toe om die Woord te hoor of net ons eie ego te streel. Matt 21:12-17 praat van die reiniging van die tempel. Baie van vandag se kerke voel vir my soos`n handelshuis waar geld prioriteit nommer een is. JESUS het in die tempel ingegaan en dit van binne skoon gemaak. Die Woord van GOD moet daar suiwer verkondig word en ongesuiwerde elemente moet verwyder word. Wanneer laas of heellaas, hoor ons nog bekeringsboodskappe van die kansel af? Kerke word soos maatskappye bestuur waar. Vanaf vers 18 tot vers2 in Matt 21, word daar gepraat van die verdroogdevyeboom. As JESUS vandag by kerke moet instap en kom eet van die vye(Woord) daar, gaan HY niks vind nie as net le banke en s:"Laat daar uit jou tot in ewigheid nooit weer vrugte(Woord) kom nie"! Wil ons h dit moet gebeur? Wil ons kerke soos gedroogde vyebome wees, waar geen vrug(Woord) gedra word nie? Nee, kerke moet baie meer sending bewus wees, want dit was JESUS se groot opdrag in Matt 28:19, "Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies en doop hulle in die Naam van die VADER, en die SEUN en die HEILIGE GEES, en leer hulle om alles te onderhou wat EK hulle beveel het. As ons nie hierdie opdrag uit voer nie, broers, is ek bevrees, kan die kerke maar hulle deure toemaak.

CFJ
Dec 13th 2010, 06:17 AM
Hi Merweda,

Ek dink jy raak 'n baie belangrike punt aan, dat as Kerke nie meer uitgaan na 'n verlore wreld nie, hulle beperkte bestaansreg het. Daar is wat sending betref 'n baie groot leemte, maar aan die anderkant kan mens dit aanvaar, bloot omdat dit voorspel was dat dinge so sou wees. Tog is daar weer sending-uitreike aan die anderkant, waar mense hulleself stuur en nie van die Here gehoor het nie. Miskien is hulle nie teen die evangelie nie, maar die vraag is, kan mens uit jouself gaan sendingwerk doen, as die Here jou nie gestuur het nie? Dit lyk so half of baie romantiseer oor sendingwerk en meer agter avontuur aan is as iets anders, maar ek glo tog dat selfs hier, kan die Here Sy eer in Sy opdrag laat geld...

14390876
Dec 13th 2010, 07:25 AM
Sendingwerk (of evangeliesasie) gebeur te min maar dit gebeur darem nogal. Dit is deels dit wat my ek probeer s het deur my vorige poste. Die lewens bloed van 'n kerk (en die kerk as geheel) is sy lewensbloed. Sonder dit gaan die kerk beslis uitsterf. 'n mens is geneig om daaraan te dink as iets wat mens in die buite land gaan doen. Maar dit kan net in jou die buurt ook wees. By my kerk (ek noem dit net as voorbeelde) het ons verskeie sulke bedienings. Ons stuur elke jaar mense na Indi, Malawi, Zambi, Sommige Europese lande, selfs Zimbabwe. Maar daar is ook 'n bediening waar mense na kroe en nagklubs gaan om daar die evangelie te verkondig. Dit werp baie goeie vrugte af. Ek het self al 'solewinning sommer op Stellenbosch kampus gedoen. Al wat kommerwekkend is, is dat daar te min mense in die kerk betrokke word by hierdie bediening. Ons kerk is redelik groot en as almal in spring en deelneem sal ons regtig 'n verskil maak. So op die oomblik gaan dit baie daaroor om mense te laat besef dat apart van ander rolle wat hulle speel, hulle eintlik ook aan so iets moet deelneem. Baie mense is te bang om met mense te gaan praat. Bang vir wat mense gaan s en vir harde grond. Maar ons sal, met die Here se genade, tog eendag almal aanboord kry.

David2
Dec 18th 2010, 04:42 AM
Ek sal graag julle menings wil hoor hieroor. Ek plaas dit hier waar almal toegang het om dit te lees, want ek dink dit is van kardinale belang.

Wat is ons as Christenne se rol in hierdie land? Hoe is ons veronderstel om op te tree teenoor geweld, moord, verkragting, diefstal en die ander honderde onmenslikhede wat daagliks in hierdie land plaasvind?

Dit is asof die kerk aan stilswye lei. Ons is 'n geslote gemeenskap wat ons in kerkgeboue opsluit. Selfs die ACDP, wat sogenaamd 'n Christelike party hier is, is taamlik baie stil.

En terwyl ons aan stilswye lei en net onder mekaar kla oor die toestand, raak dit net al erger. Hoe erger dit raak, hoe moeiliker gaan dit word later om dit stop te sit.

Baie mense maak staat daarop dat die wederkoms nie meer ver is, dat Jesus binnekort al die goed sal stop. Die probleem wat ek hiermee het is ons as kerk het nog heeltemal teveel werk om te doen, glo ek, voordat Jesus kom. Die oes is nog te klein...

Ek sal graag julle menings ook wil hoor.

Die geweld, moord diefstal en verkragting in ons land het baie wye repperkussies. Hier op Lighuis wil Christene vanuit hulle verstaan van die Bybel sin uit die gebeure maak, maar dit is ook teolo wat tans met die goed worstel. Hier is 'n uiters relevante artikel waarvan ons in hierdie worsteling kennis moet neem.

Son of the South
Dec 18th 2010, 06:41 AM
Dankie David

Die slotgedagte hou beslis vir ons 'n sleutel: "Ons moet daagliks bid dat die Here ons en ons gesinne van die Bose sal bewaar." Die gelowiges mt die sout wees wat die verderf tehou, deur daaglikse totale oorgawe aan God en Sy bewaringskrag.

Son of the South
Dec 18th 2010, 06:58 AM
Ek wil tg 'n gedagte byvoeg. Die verderf het nie ewe skielik gekom nie. Bietjie vir bietjie is alles wat goed en heilsaam is afgebreek.

Ek was in 'n tegniese horskool, wat op daardie stadium by implikasie 'n seunskool was. Nou hoe dink julle hou mens bykans 'n duisend 'normale' jongmanne op die regte pad? Wel, onder andere was ons onderhoof 'n meester op die gebied van kindersielkunde. So het die skool ook 'n reel gehad oor haarstyl: nie te lank nie, nie te kort nie, nie gekleur nie en geen byderwetse style nie. As jy 'n GROOT rebel in die skool was, het jy 'n 'step' in jou hare laat sny. Dan was jy nou 'mean'. So, wat was die doel van daardie 'onsinnige' militaristiese reel? Dit het tog die verderf tegehou, deurdat rebelse jong mannetjies hulle nie tot erger wandade gewend het nie.

So, hoe breek 'n mens 'n samelewing se moraliteit totaal af? Wel, jy begin nie by moord en verkragting nie. Jy begin by die klein dingetjies, soos ontagsaming van verkeersreels, rommelstrooiing ens. Later word dit heeltemal aanvaarbaar om te skei en hertrou...op 'n dag skrik ons wakker en siedaar: moord en verkragting.

Die feit dat dit ons vandag skok is dalk maar 'n teken van God se genade. Dat Hy ons o daarvoor oopmaak, sodat ons die wereld se verlorenheid kan besef, terwyl daar nog 'n kans op redding is.

Die kerk MAG NIE net soos die wereld wees en lyk nie!

14390876
Dec 18th 2010, 08:07 AM
Die van julle wat die burger lees sal dalk die volgende raak gelees het " Ek sukkel om te verstaan waarom mense die NG Kerk swartsmeer as hulle nie daar gelukkig is nie. Ons lewe in 'n vry land. Vind 'n ander kerk of los die kerk. Moslem en Jode sal nie op hul moskees/sinagoges en gelowe kritiek lewer nie." dit is vir my 'n interessante punt. Jy sal nooit hoor dat 'n sinagoge leeg loop of dat Moslems wonder oor die rol van die moskee nie. Dis vir my nogal 'n jammerte dat dit altyd lyk of Christene so sukkel om eenheid te bewerkstellig. Ons is so geneig om na mekaar te hap. En dit kan 'n baie aantreklike gesig vir die res van die wreld wees nie

RR van Wyk
Dec 20th 2010, 07:45 AM
Die van julle wat die burger lees sal dalk die volgende raak gelees het " Ek sukkel om te verstaan waarom mense die NG Kerk swartsmeer as hulle nie daar gelukkig is nie. Ons lewe in 'n vry land. Vind 'n ander kerk of los die kerk. Moslem en Jode sal nie op hul moskees/sinagoges en gelowe kritiek lewer nie." dit is vir my 'n interessante punt. Jy sal nooit hoor dat 'n sinagoge leeg loop of dat Moslems wonder oor die rol van die moskee nie. Dis vir my nogal 'n jammerte dat dit altyd lyk of Christene so sukkel om eenheid te bewerkstellig. Ons is so geneig om na mekaar te hap. En dit kan 'n baie aantreklike gesig vir die res van die wreld wees nie

Waarom sal Satan onenigheid in moskees en sinagoges wil skep? Om die mense die gleentheid te gee om 'n vars kykie na Christenskap te gee? Ek twyfel.
Onenigheid is JUIS by ons, want die waarheid is Christus. Satan haat daardie waarheid en probeer gedurig wanorde skep in ons kerke. Hoe meer suksesvol 'n kerk, of hoe meer 'n kerk se prioriteite en leerings in lyn is, hoe groter is die aanvalle.

CFJ
Dec 20th 2010, 09:06 AM
Onenigheid is JUIS by ons, want die waarheid is Christus. Satan haat daardie waarheid en probeer gedurig wanorde skep in ons kerke. Hoe meer suksesvol 'n kerk, of hoe meer 'n kerk se prioriteite en leerings in lyn is, hoe groter is die aanvalle.

Dit is een van die redes hoekom ek glo dat byvoorbeeld die NGK, verdedig kan word (gegewe omstandighede nou en in die verlede), want die NGK het verseker nie van 'n leuen afvallig geraak nie, nie soos baie beweer hulle altyd nog 'n leuen was nie. Daar is in 'n sekere sin 'n baie positiewe rigtingwyser in Kerke wat afvallig word, hulle moet iewers in hul verlede die waarheid besit het...

Jehovah Getuies as nog 'n voorbeeld, word net eenvoudig nie afvallig nie, gaan kyk maar hoe stabiel is die omgewing waarin hulle opereer. 'n Leuen kan nie afvallig raak nie...