PDA

View Full Version : Tweespalt binne 'n gemeentelukeskywalker
Jan 18th 2011, 08:11 PM
Ons het nou al maande 'n geskil binne ons gemeente. My gevoel is dat die enigste bron van twis die satan is, dis sy manier om ons besig te hou terwyl ons eerder met belangriker dinge besig moet en kan wees, ons oog word as't ware van die bal af gehaal.

Wat dink julle?

Ta-An
Jan 19th 2011, 11:15 AM
Klink baie moontlik.... :yes:

Son of the South
Jan 19th 2011, 11:19 AM
Luke, ek stem tot 'n mate saam met jou, maar ek glo ook dat as jy een vinger wys, dan wys daar drie terug na jouself toe. Selfs as jy 'n vinger na die Satan wys (en ja verseker en gewis het hy en sy gesante hulle mes in vir al wat 'n gemeente is) dan moet mens maar so bietjie selfondersoek ook doen. Dikwels is daar iets soos die een of ander dwaalleer wat verkondig word onder die oppervlak wat die skeuring veroorsaak. Ek wonder, is daar enige nuwe 'preekmateriaal' of 'kursus' wat onlangs in die gemeente van stapel gestuur is?

Tonton
Jan 19th 2011, 07:31 PM
Satan is die verhoudingsverbreker, en hy kry dit reg via die werke van die vlees - in 'n gemeente is dit dikwels grootmoedigheid van individue (hul ego's).

Ek bid vir jou gemeente dat die vrug van die Gees kan heers...

Anton

RR van Wyk
Jan 20th 2011, 05:17 AM
Ons het nou al maande 'n geskil binne ons gemeente. My gevoel is dat die enigste bron van twis die satan is, dis sy manier om ons besig te hou terwyl ons eerder met belangriker dinge besig moet en kan wees, ons oog word as't ware van die bal af gehaal.

Wat dink julle?

Wens daar was eenvoudige antwoorde! Ek weet van geen gemeente waar almal eenders oor alles voel nie. En in die moderne eeu waar allerhande snaakse goed kop uitsteek en aanvaarbaar raak, hoe meer druk plaas dit op gemeentes. Kyk maar net hier op lighuis hoe verskil ons oor onderwerpe.

Ons kerk is ook maar nog 'n voorbeeld. Paar groeppies binne die groter groep. Paar glo sterk in uitreike en raak as groep betrokke. Ander groeppe is minder geteld op uitreike maar besoek af en toe ouetehuise of kinderhuise(ook maar vorm van uitreike). Ander hou nou glad nie daarvan nie, maar maak maar die koffie of bak die koekkies. Ander is tevrede om net hulle tiende te betaal.
Dit is maar 'n simpel voorbeeld, het seker geen betrekking op jou probleem nie. Maar partykeer is verskil goed en selfs gesond vir 'n gemeente. Almal se fokus is nie op dieselfde plekke nie, so word baie gedoen op einde van die dag.

Die moderne eeu waarin ons onsself bevind bly egter 'n uitdaging. Goed soos doop, besprinkeling, homoseksualiteit, mense wat saambly voor hulle getroud is, ens. bly maar groot kopsere. Ons wil heelteid die Bybel eenkant toe skuif om ons sondige natuur te akomodeer, of om meer mense by die kerk in te skakel.

As Christenne moet ons maar brobeer verdraagsaam wees, maar ook net tot 'n punt. As Christenne moet ons ook ons broers en susters ophelp as hulle struikel. Om stil te bly omdat ons bang is wat ander gaan s kan ook skadelik wees. Watter familie het nie russies nie? Dit moet net op 'n volwasse manier hanteer word.

Johnny
Jan 20th 2011, 09:41 AM
Ek dink RR van Wyk vat dit mooi saam. Elke gemeente het maar sy eie kopsere. Die feit dat een koekies bak en die ander een bring die hele wereld tot bekering tel nie by God punte nie. Elkeen werk vir die Here in sy gemeente soos wat die Here bepaal. Mag ek vra in watter gemeente jy is lukeskywalker?

lukeskywalker
Feb 24th 2011, 05:40 AM
Die ding begin nou lelik raak, die ontevredenes het hulleself as kerkraadslede verkiesbaar gestel (so 5 of 6 van hulle) en almal is Sondag tot die kerkraad verkies. Ek het besluit om uit protes as kerkraadslid losmaking te vra, maar het ek die regte ding gedoen?

RR van Wyk
Feb 24th 2011, 06:34 AM
Nie een van ons is gekwalifiseer om daardie vraag te beantwoord nie.... Ons weet dan nie eers waaroor die tweespalt gaan nie?

Johnny
Feb 24th 2011, 07:32 AM
Die ding begin nou lelik raak, die ontevredenes het hulleself as kerkraadslede verkiesbaar gestel (so 5 of 6 van hulle) en almal is Sondag tot die kerkraad verkies. Ek het besluit om uit protes as kerkraadslid losmaking te vra, maar het ek die regte ding gedoen?

Ek dink as jy voel dat dit wat gebeur nie meer in lyn is met die kerk se konsitusie op in lyn met die Worod is nie, dan kan en mag jy dit aanspreek ens lefs bedank.

Rom 12:1 Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jul liggame stel as n lewende, heilige en aan God welgevallige offer dit is julle redelike godsdiens.
Rom 12:8 of wie vermaan, in die vermaning; wie uitdeel, in opregtheid; wie n voorganger is, met ywer; wie barmhartigheid bewys, met blymoedigheid.
2Co 13:11 Verder, broeders, wees bly; word volmaak; laat julle vermaan; wees eensgesind; hou vrede, en die God van liefde en vrede sal met julle wees.
Eph 4:1 Ek vermaan julle dan, ek, die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is,

1Pe 5:1 Ek vermaan die ouderlinge onder julle, ek wat n mede-ouderling en getuie van die lyde van Christus is, wat ook n deelgenoot is van die heerlikheid wat geopenbaar sal word:
1Pe 5:2 Hou as herders toesig oor die kudde van God wat onder julle is, nie uit dwang nie, maar gewilliglik; nie om vuil gewin nie, maar met bereidwilligheid;
1Pe 5:3 ook nie as heersers oor die erfdeel nie, maar as voorbeelde vir die kudde.

Daar is nog BAIE Skrifte oor vermaning

CFJ
Feb 24th 2011, 07:45 PM
Die ding begin nou lelik raak, die ontevredenes het hulleself as kerkraadslede verkiesbaar gestel (so 5 of 6 van hulle) en almal is Sondag tot die kerkraad verkies. Ek het besluit om uit protes as kerkraadslid losmaking te vra, maar het ek die regte ding gedoen?

Hi lukeskywalker,

Alles hang af van die omstandighede en feite waarmee mens gekonfronteer word. Aan die een kant glo ek jy wil nie jou gemeente of jouself blootstel nie, maar ek glo nie een van ons sal 'n antwoord kan gee sonder om meer te weet nie. Jy kan hierdie gesprek privaat ook hanteer en op een van twee maniere, deur aan elkeen wat hier deelneem en sou belangstel 'n privaatboodskap te stuur of 'n draad oop te maak in Chat to the Moderators.

lukeskywalker
Mar 16th 2011, 05:53 PM
Ek het so paar dae terug hierdie stuk in Romeine 16 gelees, vers 17 tot 20, so ek het nou vrede in my gemoed dat ek die regte ding gedoen het.