PDA

View Full Version : Herskepping?CFJ
Sep 12th 2011, 09:54 AM
Daar is 'n denkrigting wat mens deesdae redelik baie by gelowiges vind, waar hulle glo dat die skepping van Genesis 1 'n herskepping was en nie die aanvanklike skepping nie en dit sluit aan by die 'Gap-teorie'. Wat myself betref maak dit glad nie sin nie en is daar groteske implikasies en op vele vlakke van ons geloof, sou mens dit so interpreteer. Ek plaas graag hierdie draad in hierdie forum, omdat ek glo die waarheid verdedig moet word en elkeen wat wil is welkom om by te dra.

Mens kan sommer begin by Openbaring, waar staan, En ek het n nuwe hemel en n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan; en die see was daar nie meer nie.
(Open 21:1)

As daar 'n herskepping was, dan leef ons mos nou op die tweede aarde, dan nie? Tog s die Bybel hierdie is die eerste aarde...

Johnny
Sep 12th 2011, 10:22 AM
Ek stem saam. Daar was net een skepping tot dusver en ek glo gladnie in die "gap" teorie nie.

Genesis 1:5 en God het die lig dag genoem, en die duisternis het Hy nag genoem. En dit was aand en dit was mre, die eerste dag.

Kenmerkend se God na elke dag dit is die eerste, tweede, derde, ens dag, wat wys dat daar nie iewers 'n "gap" was nie. Ons glo ook dat die skepping tans 6000 jaar oud is en nie miljoene of selfs biljoene jare nie. Die "gap" teorie is 'n poging om by hierdie getalle uit te kom sodat evolusie in 'n sin geregverdig kan word.

CFJ
Sep 12th 2011, 01:10 PM
Nog 'n rede wat dit werklik moeilik maak om in 'n herskepping te glo rakende Genesis 1, is die feit dat God ges het, 'Toe sien God alles wat Hy gemaak het, en—dit was baie goed. En dit was aand en dit was mre, die sesde dag.' (Gen 1:31)

Wat beteken alles wat Hy gemaak het, beteken dit werklik alles? Daar is ook hierdie deel oor Satan wat mens nie kan miskyk nie..., 'Jy was in Eden, die tuin van God; allerhande edelgesteentes was jou bedekking: karneool, topaas en jaspis, chrisoliet, oniks, sardoniks, saffier, karbonkel en smarag; en van goud was die werk van jou kassies en groewe aan jou; op die dag toe jy geskape is, is hulle berei. Jy was ‘n grub met uitgespreide vlerke wat beskut, en Ek het jou gestel op ‘n heilige berg; ‘n god was jy; jy het gewandel tussen vurige gesteentes. Jy was volkome in jou we van die dag af dat jy geskape is, totdat daar ongeregtigheid in jou gevind is.' (Ese 28:13-15)

Hierdie deel in Esegil wys redelik duidelik dat satan nie gesondig het voor die skepping nie, maar hy wat Satan was is 'n geskape wese en was in die tuin van Eden as volkome in sy we. Om in die herskepping te glo moet mens 'n ander verklaring aan Ese 28 gee, anders as wat daar staan.

Ta-An
Sep 12th 2011, 05:02 PM
Ek sal onthou om die op my vrae-lysie vir eendag by te voeg. :yes:

Philip dT
Sep 14th 2011, 09:08 AM
Ek lys 8 punte van kritiek teen die Gap Teorie (Klik op die Hofie "Wat van die gap teorie?" onder die inhoudsopgawe):

http://www.truthexposed.co.za/index.php?option=com_wrapper&Itemid=20

CFJ
Sep 14th 2011, 09:21 AM
Ek lys 8 punte van kritiek teen die Gap Teorie (Klik op die Hofie "Wat van die gap teorie?" onder die inhoudsopgawe):

http://www.truthexposed.co.za/index.php?option=com_wrapper&Itemid=20

My plan was nogal om hierdie skakel vandag hier te plaas Philip. Mense kan gerus gaan kyk na dit wat jy daar geskryf het, dit is baie insiggewend en maklik om in te neem...

Philip dT
Sep 14th 2011, 03:53 PM
My plan was nogal om hierdie skakel vandag hier te plaas Philip. Mense kan gerus gaan kyk na dit wat jy daar geskryf het, dit is baie insiggewend en maklik om in te neem...

Dankie vir die bemoedigende woorde! Ek waardeer dit.