PDA

View Full Version : Gebedversoek , herlewing in SAMazal
Jan 5th 2012, 11:00 AM
[EgAfrikaans] Gebedsversoek.
Liewe Vriende,Ek het die volgende ontvang en stuur dit graag aan ons adreslys.Tydens die eeufeesvieringe van die ANC in Bloemfontein op 6-8 Januarie 2012 gaan offers aan die voorvaders gebring word. Dit is aanduidend van die geestelike verval en nood van ons land. Die hele Bybel is vol van God se afkeur oor afgodery (Eks. 20:3). Ons land kan nie hoop op God se sen, as ons Hom die rug toekeer en uittart met afgodery nie. Die situasie in ons land maak dit uiters noodsaaklik dat daar nou ernstig en volhardend vir herlewing gebid moet word. Hierdie is 'n saak waaroor Christene van alle denominasies saam behoort te staan.

Kom ons verenig in gebed. Kom ons smeek die Here om ons te besoek met 'n herlewing deur die Heilige Gees, soos wat hierdie land nog nooit gesien het nie. Sal u nie asseblief besluit om individueel of in 'n groep elke dag op 'n sekere tyd vir herlewing te bid tot 15 Januarie nie?

Mag God u sen.Stuur hierdie asseblief so wyd moontlik aan.

Ta-An
Jan 5th 2012, 07:26 PM
Dankie Hemel Vader dat U ons Banier is, dat ons kan staan onder U vlerke en dat ons as Christene saam kan stem en s: Die Here God van Israel, God van Abraham , Isak en Jakob is ook ons God.
Ons roep U aan, YHVH Nissi en ons dank U dat ons weet dat ons krag in U is, die krag wat ons van U ontvang wanneer ons op U wag...
Dankie day U ons Hoop is en dat daar geen ander is soos U nie.
Here ons weet dat die stryd reeds gewen is deur Jesus ons Verlosser, maar ons ondervind nog steeds die geveg wat aan die gang is.
Dankie Here dat U die God van Gelofte is... en dat ons op U kan vertrou.
Dankie dat ons die krag ken wat in U Naam is
Dankie Here!!

protea
Jan 6th 2012, 06:49 AM
Here God , dankie dat ons WEET U het die oorlog by Golgota reeds gewen. Daarom pleit ons by U dat U U Lig in die duisternis van voorvaderaanbidding sal laat skyn sodat almal sal sien U is die God en Vader van SA. Ons eis SA vir U in die wonderlike Naam van U Seun Jesus sodat almal sal sien : Ek en my familie, ek en my gemeenskap, ek en my volk DIEN DIE HERE VAN DIE LEERSKARE! Dankie vir U onuitspreeklike genade en liefde vir elke sondaarmens op aarde. Dankie dat U in beheer is van die al die feesvieringe in Bloemfontein die naweek en dat U gebede VERhoor ver bo bo wat ons kan bid of selfs dink! In Jesus se Naam , AMEN!

Die Filadelfieer
Jan 6th 2012, 07:58 AM
Ons roep U aan, YHVH Nissi en ons dank U dat ons weet dat ons krag in U is, die krag wat ons van U ontvang wanneer ons op U wag...
!

Nou't ek ook iets nuut vir die dag geleer :


YHVH Nissi = YHVH my banner. Exodus 17:15-16 V15 And Moses built an altar, and called the name of it Jehovah-nissi: V16 For he said, Because the LORD hath sworn that the LORD will have war with Amalek from generation to generation.


:)

Son of the South
Jan 6th 2012, 10:29 AM
AMEN!

Almagtige Vader, skepper van hemel en aarde en ons God. Ons sny in die gees af enige verbintenis wat namens die mense van ons land gemaak word aan die bose, in die naam van Jesus. Ons is U eiendom! Aan U kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid.

Die Filadelfieer
Jan 7th 2012, 06:23 PM
'n Bloedoffer vir die voorvaders( lees : demone ) voor 'n kerk.
(http://www.news24.com/SouthAfrica/Politics/ANC-bash-Zuma-performs-symbolic-sacrifice-20120107)

Son of the South
Jan 8th 2012, 06:11 AM
'n Bloedoffer vir die voorvaders( lees : demone ) voor 'n kerk.
(http://www.news24.com/SouthAfrica/Politics/ANC-bash-Zuma-performs-symbolic-sacrifice-20120107)Die ekumeniese geroesemoes spreek boekdele.
Moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie, want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid, en watter gemeenskap het die lig met die duisternis?
(2Co 6:14)

CFJ
Jan 8th 2012, 11:43 AM
Toe ek gisteraand die nuus op SABC 2 luister, was dit nogal opvallend dat alles by die 'Kerk' begin is en lyk my dit gaan ook daar eindig. Bloedoffers by Kerke is 'n belediging vir wat Christus kom doen het... en trek 'n streep deur Sy volmaakte soenverdienste! Mag mense dit tog net begin sien... :pray:

Francois Marais
Jan 12th 2012, 12:05 PM
Ek dink die mense in SA weet nie wat al reeds met SA gedoen is nie. As julle nou eers wakker skrik vra ek net een ding... Waar was julle die afgelope tyd vanaf 1994 af?

Son of the South
Jan 12th 2012, 12:49 PM
Ek dink die mense in SA weet nie wat al reeds met SA gedoen is nie. As julle nou eers wakker skrik vra ek net een ding... Waar was julle die afgelope tyd vanaf 1994 af?Dit is so, maar eintlik nog van alle tye af, nie net n '94 nie...;)

Gelowiges se opdrag is om sout en lig te wees en daarom dink ek dit is belangrik dat gelowiges nie apaties sal staan teenoor sulke blatante stappe soos in hierdie draad uitgelig nie. Ons mt sulke geestelike verderf tewerk. Dit is nie asof ons heeltemal kan verhoed dat sulke verderf plaasvind nie, want die verderf is so vir ons in die Bybel vooruit voorspel. Daarom is dit ook nie asof ons "koninkryk nou" teologie wil aanhang nie, maar wat sal gebeur as sout nie meer sout is nie en die verderf toegelaat word om onverhinderd voort te snel?

Francois Marais
Jan 13th 2012, 07:49 AM
Dit is so, maar eintlik nog van alle tye af, nie net n '94 nie...;)

Gelowiges se opdrag is om sout en lig te wees en daarom dink ek dit is belangrik dat gelowiges nie apaties sal staan teenoor sulke blatante stappe soos in hierdie draad uitgelig nie. Ons mt sulke geestelike verderf tewerk. Dit is nie asof ons heeltemal kan verhoed dat sulke verderf plaasvind nie, want die verderf is so vir ons in die Bybel vooruit voorspel. Daarom is dit ook nie asof ons "koninkryk nou" teologie wil aanhang nie, maar wat sal gebeur as sout nie meer sout is nie en die verderf toegelaat word om onverhinderd voort te snel?

Ook waar... As mens kyk wat die San en daai outjies aanbid het is dit te verstane dat Afrika as die donker plek geken word. Vanaf dier geeste tot voorvaders tot new age dinge als in een gevou.

Son of the South
Jan 13th 2012, 10:51 AM
Ook waar... As mens kyk wat die San en daai outjies aanbid het is dit te verstane dat Afrika as die donker plek geken word. Vanaf dier geeste tot voorvaders tot new age dinge als in een gevou.Daar is sekerlik waarheid in wat jy s, maar ek sal dit graag nader aan die huis wil bring, veral na aanleiding van 'n DVD oor Vrymesselary wat ek anderdag gekyk het. Deur ons land se geskiedenis was klomp van ons eie boere mense ook maar verstrengel in allerhande okkulte bedrywighede. Vandag ken die bose natuurlik ook geen kleur of perk nie. Wat ek s is dat wanneer mens een vinger wys, is daar altyd drie wat terug wys. 'n Mens hoef dus nie die skuld voor enige een party se deur af te pak nie, want niemand is sonder sonde nie. Wat wel moet gebeur is dat elkeen eerstens sy eie lewe oorgee aan God en ook verder alles binne jou invloedsfeer. In Christus reik ons invloedsfeer natuurlik tot diep in die gees ook. Daarom is my gebed: "Here, sommiges wil ons land en sy mense verbind aan die bose, maar moenie my daarby inreken nie. Vir sover dit myself en my huis aangaan: ons dien U Here."