PDA

View Full Version : Verskille tussen mans en vrouensCFJ
Jan 8th 2012, 11:58 AM
Ek plaas die draad juis hier, omdat die familie so direk benvloed word deur wie 'n man regtig is en wie 'n vrou is.

Bespreek dit gerus en miskien moet mens begin daar waar alles ontstaan het, dat die vrou 'n hulp is wat by die man moes pas.

Toe het die HERE God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak. En die HERE God het aan die mens bevel gegee en ges: Van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie; want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Ook het die HERE God ges: Dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom ‘n hulp maak wat by hom pas.
(Gen 2:15-18)

As ek hierdie reg verstaan, dan het die mens (die man) reeds voor die vrou daar was, geweet van die boom van kennis van goed en kwaad. As mens 'n afleiding kan maak, is dit dan seker ook die rede hoekom die man (Adam) verantwoordelik gehou was vir die sondeval. Die eerste groot verskil lyk dit my gaan oor die verantwoordelikhede wat die man en die vrou onderskeidelik het.

Mazal
Jan 8th 2012, 12:03 PM
Iets wat vir my gereeld uitstaan is die opdrag dat mans hulle vrouens moet liefh:

Efesiers 5:25,28,32; Kollosense 3:19

Ek sien so baie vandag dat mans nie meer mans is nie. Hulle is nie meer net lief vir hulle vrouens nie maar heg altyd klomp voorwaardes aan hulle liefde.

paidforinfull
Jan 8th 2012, 05:27 PM
Daar is meer as net fisiese verskille tussen mans en vrouens.

Vrouens raak baie makliker emosioneel en emosioneel betrokke as mans, en mans en vrouens hanteer stres en probleme op verskillende maniere.

'n Wyse vrou laat haar man toe om die rol van die beskermer en voorsiener van die familie te wees, en om aan hom onderdanig te wees. Ja, die man moet die vrou liefhe, en as hy die Here gehoorsaam is sal die vrou geen onderdrukking ervaar nie, maar sal sy kan ontspan en haar man vertrou om die regte besluite te neem.

Dis hoe die Here dit wil he.

CFJ
Jan 8th 2012, 07:32 PM
Om aan te sluit by julle twee, dink ek aan 'n preek van dr. Willie Marais, wat gehandel het oor verskille tussen mans en vroue. Hy het dit basies so opgesom, -"'n Man is daar om 'n vrou lief te h en as hy sy vrou werklik lief het, sal sy gewillig onderdanig aan hom wees. As 'n vrou 'n man soos haar koning laat voel, sal sy haar man se koninkryk besit".

paidforinfull
Jan 8th 2012, 11:35 PM
Om aan te sluit by julle twee, dink ek aan 'n preek van dr. Willie Marais, wat gehandel het oor verskille tussen mans en vroue. Hy het dit basies so opgesom, -"'n Man is daar om 'n vrou lief te h en as hy sy vrou werklik lief het, sal sy gewillig onderdanig aan hom wees. As 'n vrou 'n man soos haar koning laat voel, sal sy haar man se koninkryk besit".

Goeie opsomming - ek moet dit onthou :)

Mazal
Jan 9th 2012, 05:31 AM
Om aan te sluit by julle twee, dink ek aan 'n preek van dr. Willie Marais, wat gehandel het oor verskille tussen mans en vroue. Hy het dit basies so opgesom, -"'n Man is daar om 'n vrou lief te h en as hy sy vrou werklik lief het, sal sy gewillig onderdanig aan hom wees. As 'n vrou 'n man soos haar koning laat voel, sal sy haar man se koninkryk besit".

Stem saam met hierdie. 'n Baie goeie opsomming en iets wat ek op die harde manier geleer het.