PDA

View Full Version : Inligting Waarom Calvinistiese Kerke nie die Profesie VerkondignieJohnny
Apr 11th 2012, 11:26 AM
Ek het op hierdie artikel afgekom en ek het maar 'n beperkte kennis van die onderwerp en wil ook nie eers in 'n debat betrokke raak nie. Die punt wat ek wil uitlig in die artikel is dat BAIE min christinne enige kennis het van profesiee of die eindtyd, en dit juis omdat hulle dit nie in hul gemeentes hoor nie, en ek dink dit geld seker vir alle denominasies. Dit is ook miskien die rede hoekom daar so baie koppe gestamp word juis oor hierdie onderwerp, veral omdat Israel (volgens my) omtrent in die middel van alle eindtyd profesiee staan.

Waarom Calvinistiese Kerke nie die Profesie Verkondig nie

http://www.dicklincoln.com/wp-content/uploads/2009/08/John-Calvin.jpg

Prof. Johan Malan, Mosselbaai (Februarie 2012)
Daar is geweldige veranderings en grootskaalse verval in die wreld aan die gang, en baie van hierdie verskynsels is die vervulling van tekens van die tye wat in die Bybel voorspel is. In verskeie kerke word daar egter nie ’n woord oor hierdie tendense gerep nie en hulle laat nooit die soeklig op eindtydse profesie in die Bybel val nie. By nadere ondersoek blyk dit dat hierdie gebrek nie net die gevolg van onkunde is nie, maar van ’n foutiewe teologiese orintasie in veral Calvinistiese (gereformeerde) kerke. Hierdie probleem is dus diepliggend en kan nie reggestel word deur bloot aan ’n predikant ’n goeie boek oor die eindtyd te gee sodat hy dit kan begin verkondig nie.
Calvyn het verkeerdelik die idee by Augustinus oorgeneem, naamlik dat die koninkryksfase nie eers n Christus se wederkoms volg soos wat die Bybel s nie, maar tussen sy eerste en tweede koms verloop en dus met die kerkbedeling saamval. Augustinus word ook in die Rooms-Katolieke Kerk as een van die belangrikste kerkvaders erken. Die gevolg van sy siening oor die koninkryk, soos onder andere vervat in sy boek, De Civitate Dei, is dat sy volgelinge dit as regverdiging gebruik het vir die formulering van die koninkryksteologie. Dit het die kerk toegelaat om regeringsmagte te verkry, en selfs ook die reg om ketters tereg te stel. Gedurende die Middeleeue het die Vatikaan inderdaad ’n weermag gehad en andersdenkendes summier om die lewe gebring. Calvinistiese kerke het ook hewige vervolging ingestel teen mense wat nie by hulle staatskerke wou aansluit nie, en Calvyn self (as aanklaer wat met die siviele howe saamgewerk het) was vir die teregstelling van ten minste 53 gelowiges verantwoordelik wat teologies van hom verskil het en gevolglik as ketters aangekla en veroordeel is.
Vir meer inligting oor die donker sy van Calvyn, Google bloot die woorde “Calvin refuted”, “John Calvin’s persecution”, of “Michael Servetus”. U kan ook die volgende webblad besoek: www.evangelicaloutreach.org/ashes.htm (http://www.evangelicaloutreach.org/ashes.htm)

Gedurende die groot herlewings van die 18de en 19de eeue het verskeie van die Calvinistiese kerke (ook die gereformeerde kerke) egter meer evangelies en dus minder Calvinisties geraak, en in ’n stadium was baie van hulle slegs eenpunt-Calviniste. Vir meer inligting oor hierdie en verwante aspekte van Calvinisme, lees ons artikel: “Calvinisme uit die Bybel Weerl”, op Bible Guidance se webblad by: http://www.bibleguidance.co.za/Afrartikels/Davehunt.htm (http://www.bibleguidance.co.za/Afrartikels/Davehunt.htm)

Wat die valse koninkryksvisie betref, moet die teologiese gevolge daarvan in ag geneem word. Di kerke wat nie glo dat Christus se vrederyk eers tydens sy wederkoms ingestel gaan word nie (vgl. Op. 11:15), glo verkeerdelik dat die kerk bemagtig is om die koninkryk van God fisies tydens die huidige bedeling in te stel. Hulle is dus behep met die idee dat die kerk die wreld gaan oorneem en daaroor regeer. Hierdie siening bring hulle totaal in botsing met Bybelse profesie wat onteenseglik aandui dat daar in die eindtyd grootskaalse verval van die waarheid af sal wees, dat evangeliese kerke vervolg sal word en selfs gedwing sal word om “ondergronds” te gaan, en dat net die valse kerke wat met die Antichris saamwerk, sal floreer en op sy rug sal ry. Dit sal op ’n totaal antichristelike nuwe wreldorde uitloop, waarin die Antichris vir sewe jaar lank oor die wreld sal regeer. Openbaring 13:7 s: “Dit is ook aan hom gegee om oorlog te voer teen die heiliges en hulle te oorwin, en aan hom is mag gegee oor elke stam en taal en nasie.”
Hierdie donker uiteinde van die kerkbedeling is vir koninkryksteolo totaal onaanvaarbaar, daarom vergeestelik hulle Bybelse profesie of verklaar dit histories. Hulle beweer dat Nero die Antichris was, en dat al die donker profesie oor die eindtyd in die eerste eeu n.C. vervul is toe Jerusalem verwoes en Israel internasionaal verstrooi is. Hulle aanvaar nie die letterlike vertolking van eindtydse profesie wat verwys na groot afvalligheid, die herstel van Israel in hulle land, die wegvoering van die ware kerk, die opkoms van die Antichris as wreldleier, die sewe jaar van die verdrukking, en ook die aanloop na die Derde Wreldoorlog wat tydens Christus se wederkoms na die slag van Armageddon sal lei nie. Dit is vir koninkryksteolo ’n harde en onaanvaarbare boodskap dat daar niks gaan kom van hulle mensgemaakte koninkryk nie, daarom verwerp hulle so ’n scenario. Hulle s dat ’n God van liefde nie die mensdom sal oordeel nie.
Soos wat ons die eindtyd dieper ingaan, raak Calvinistiese kerke wat in ’n stadium meer evangelies was, nou weer al hoe meer Calvinisties. Dit lei hulle op ’n pad van teologiese verval terug na hiper-Calvinisme (kyk artikel: Die Verwerping van Christelike Leerstellings: http://www.bibleguidance.co.za/Afrartikels/Kerkverval1.htm (http://www.bibleguidance.co.za/Afrartikels/Kerkverval1.htm)).

Daar is nie ’n maklike “regruk-aksie” vir vervalle kerke nie. Die totale kerkgeskiedenis lewer bewys daarvan dat nog nie een gedeformeerde kerk van binne af gereformeer het nie. Alle aksies van reformasie het daaruit bestaan dat ontevrede lidmate uit vervalle kerke uitgestap en met nuwe, evangeliese kerke begin het. Wanneer hierdie nuwe kerke mettertyd self verval, herhaal die proses homself en moet evangeliese Christene maar weer ’n nuwe tuiste vir aanbidding soek.
Ek noem ’n voorbeeld van hierdie proses van aanhoudende reformasie (“semper reformada”). In Engeland het die Anglikane van die Rooms-Katolieke afgestig. Later het die Metodiste van die Anglikane afgestig kort na John Wesley se intensiewe evangelisasieveldtogte op baie plekke. Daarna het die Metodiste ook verval en uiteindelik in die ekumeniese Wreldraad van Kerke beland. Die Kerk van die Nasarener en die Wesleyaanse Kerk het toe van hulle afgestig. Die proses van afstigting gaan nog steeds aan, daarom is daar min hoop vir gevestigde, vervalle kerke om self te reformeer. Die verval kom gewoonlik van bo af, van die geestelike leiers af, en hulle is nie oop vir oortuiging deur persone wat deur hulle as leke beskou word nie. Evangeliese Christene is nog altyd gedwing om groener weivelde te gaan soek, en volgens alle aanduidings gaan die situasie nie nou verander nie.

Addendum: ’n Uitdaging aan Predikante en Kerke

Onderstaande boodskap is op 29 Januarie 2012 deur ’n bekende Messiaanse Jood, Joel Rosenberg, op ’n predikante-konferensie in Jacksonville, VSA, gebring. Die absolute belangrikheid van die verkondiging van Bybelse profesie word hierin beklemtoon, en pertinente vrae aan predikante gevra oor die wyse waarop hulle di verantwoordelikheid nakom:

THE HANDWRITING ON THE WALL: Lessons from Daniel chapter 5 on the future of America and the coming war in the Middle East (http://flashtrafficblog.wordpress.com/2012/02/02/the-handwriting-on-the-wall-lessons-from-daniel-chapter-5-on-the-future-of-america-and-the-coming-war-in-the-middle-east/)

Joel C. Rosenberg: Jacksonville Pastors Conference, January 29, 2012
For the full, original text, visit: http://flashtrafficblog.wordpress.com/author/joelcrosenberg/ (http://flashtrafficblog.wordpress.com/author/joelcrosenberg/)

of

http://www.bibleguidance.co.za/Afrartikels/Kerkstagnasie.htm (http://www.bibleguidance.co.za/Afrartikels/Kerkstagnasie.htm)

Lees meer op skakels voorsien

Die Filadelfieer
Apr 11th 2012, 12:20 PM
Hierdie het nogals die potensiaal om 'n erg kontroversiele onderwerp te raak, maar as julle belowe om mooi te speel dan dink ek kan dit nogals 'n interesante gesprek raak en hoef die draad nerens heen te skuif nie.

Ek persoonlik voel ( en julle mag natuurlik van my verskil ! ) dat die kerke hulle lank nie meer op "heilige-koei" status kan beroep nie, en nodig het om met Christene oor sinvolle kritiek te kan gesels.

Dus

As die kritiek sinvol is, laat waai !

Johnny
Apr 11th 2012, 03:24 PM
Hierdie het nogals die potensiaal om 'n erg kontroversiele onderwerp te raak, maar as julle belowe om mooi te speel dan dink ek kan dit nogals 'n interesante gesprek raak en hoef die draad nerens heen te skuif nie.

Ek persoonlik voel ( en julle mag natuurlik van my verskil ! ) dat die kerke hulle lank nie meer op "heilige-koei" status kan beroep nie, en nodig het om met Christene oor sinvolle kritiek te kan gesels.

Dus

As die kritiek sinvol is, laat waai !

Soos ek reeds genoem het is my kennis te beperk en my deelname aan die "topic" kan dalk net meer kwaad as goed wees. Wat ek wel glo is:

1.) Die Bybel se dit sal wees soos in die dae van Noag, m.a.w. die meerderheid mense op planeet aarde gaan hulle nie veel steur aan natuurrampe, oorloe, hongersnood, ens, ens nie. (Almal eet en drink en gee in die huwelik uit)
2.) Daar is nie 'n wederkoms verwagting by die meerdeheid christinne of kerke nie, juis a.g.v 'n gebrek aan eintyd lering. (Selfs gelowiges redeneer dit is nog 100de indien nie 1000de jare voor Jesus terugkom nie)
3.) Die wereld gaan 'n Eutopia word met geen onreg of "crime" nie. Dit gaan net 'n beter plek word. (Word by groot byeenkomste verkondig deur vooraanstaande leraars)
4.) Israel word nie erken as 'n staat of as God se volk en land nie, al het hulle op 14 Mei 1948 weer 'n staat geword na bykans 2000 jaar. Selfs Hebreeus word as landstaal weer gepraat soos die Bybel voorspel het. (Grootskaalse ontkenning, selfs dat die Holocaust nooit plaasgevind het nie)
5.) Daar kom nie 'n herlewing waar miljoene tot WARE bekering gaan kom nie. (Die Bybel verkondig die teenoorgesteld)
6.) 'n Ander jesus, ander evangelie en 'n ander heilige gees sal in die kerk opereer. (Bewyse is reeds volop hiervan)

Dalk het van die punte niks te doen met die onderwerp nie, maar dit is maar my beskeie bydrae.

CFJ
Apr 12th 2012, 06:44 AM
Ek stem saam met Fila, dat dit 'n draad is wat baie sinvol kan wees. Ek glo ook die wese van die onderwerp wat jy aanraak Johnny, het baie meriete, want in die Gereformeerde familie of Calvinistiese Kerke hoor mens baie min sulke preke. In die tyd van Dr. Willie Marais en ds. Danie Steyn was daar 'n veel groter fokus op die profesie oor eindtye, maar miskien nie so groot soos mens elders vind nie, maar deesdae is dit baie stil (vir wat mens kan waarneem). Die enigste Gereformeerde groep wat wel hierop fokus, is die Evangelies Gereformeerde Kerke, maar soos ek verstaan is daar ook onderstrominge wat 'vry wil' versus 'vry genade' of dan nou uitverkiesingsleer betref in hierdie denominasie en is die noemnaam 'Gereformeerd', nie noodwendig of uitsluitlik Calvinisties nie.

Dit is net hier waar dit ingewikkeld en interessant gaan raak, want selfs binne die NGK is Calvinisme nie meer orals die heersende basis waarop gemeentes gebou is nie en vele gemeentes onderskryf in hulle handel en wandel nie hul eie belydenisskrifte nie. In 'n sekere sin gaan dit 'n moeilike onderwerp wees om te bespreek, want ek ken byvoorbeeld mense wat in NG kerke lidmate is, wat chiliasties glo en ook in vry wil glo.

Kalahari
Apr 12th 2012, 07:30 AM
Ek dink dat die eindtyd wel verkondig word, maar dat dit deur verskillende mense verskillend verstaan word. Volgens hoe ek verstaan is ons alreeds in die eindtyd en verwag ons die wederkoms van die Here. Die wederkoms is egter eenmalig en met die wederkoms volg die oordeel.

Ek glo nie in wegrapings of 'n fisiese 1000 jarige ryk nie. Ek glo ook nie die fisiese herstel van Israel nie, want Israel is die gelowiges. Indien gereformeerde kerke dus hieroor stil is, is dit so omdat ons glo dat dit nie Bybels is nie en dus nie verkondig word nie. Wat ons wel verkondig oor die eindtyd is dat Jesus sal terugkom om te kom oordeel. Die tyd is dus min en jy het net vandag om die Here aan te neem.

Dit is my opinie.

Groete
Kalahari

Ta-An
Apr 12th 2012, 07:37 AM
......ek ken byvoorbeeld mense wat in NG kerke lidmate is, wat chiliasties glo en ook in vry wil glo. Ek wil nou nie die draad hi-jack nie...... MAAR.....Dink jy kerkverband het iets te doen met hoe 'n individu glo :hmm:

CFJ
Apr 12th 2012, 07:50 AM
Ek wil nou nie die draad hi-jack nie...... MAAR.....Dink jy kerkverband het iets te doen met hoe 'n individu glo :hmm:

In die verlede was dit veel meer so as vandag Ta-An. Op hierdie stadium met die inligtingseeu waarin ons is, het dit baie relatief begin raak. As mens byvoorbeeld kyk na boeke wat mense skrywe, het mens veel meer boeke van gereformeerde skrywers gekry wat ongeveer 30 en langer jare terug, gemoeid was met die onderwerp waaroor hierdie draad handel. Ons het byvoorbeeld 'n hele reeks van Dr. Marais oor die eindtye en dit was so 30 jaar en terug as ek reg is gepreek.

Die denominasie speel al minder en minder 'n rol oor wat die waarheid is, want as mens dit sou doen, dan kan mens ook redeneer dat hoe meer vry wil ge-orinteerd die NGK geraak het, hoe meer het hulle verval. Dit kan uiteraard nie noodwednig hieraan toegeskryf word nie, want die aanslag op die waarheid is divers, maar mens kan dit doen, ongeag of mense daarmee gaan saamstem of nie. 'n Vriend van my het so onlangs soos 7-12 jaar gelede op verskeie geleenthede aan my genoem dat die NGK nou die waarheid begin verkondig, want al meer en meer gemeentes het doopbaddens vir groot doop en hy sien dat hier 'n groot herlewing oppad is. Ek kon nie met hom saamstem nie en sedertdien het die NGK net vrder geval en wat mens daar sien, het met gereformeerdheid as denkwyse absoluut niks te doen nie. Die NGK het die wreld begin omarm en beweeg self al vrder en vrder weg van hul eie belydenisse. Mens kan dus 'n hele ander argument met hierdie tendens staaf en dit is nie so eenvoudige of voor die hand liggende onderwerp hierdie nie...

Dat die NGK werklik besig is om weg te val van die waarheid, kan mens nie mis nie. As hulle egter wegval van die waarheid, wat beteken dit, het hulle dan iewers die waarheid beet gehad? Mens kan nie van 'n leuen wegval nie en dit behoort maklik te wees om te sien dat die NGK met sulke groot strukture, 'n maklike prooi vir die Satan is om aan te val. Geen ander denominasie is so blootgestel nie en mense vergeet gou van die verlede, want dit was hierdie denominasie wat in wese ons Bybels aan ons verskaf het en mens moet maar eers kyk waarvan hulle weg beweeg het, voor mens die reuse struktuur en negatiewe dinamika van wat mens nou waarneem, be-oordeel.

Ta-An
Apr 12th 2012, 09:43 AM
...Dat die NGK werklik besig is om weg te val van die waarheid, kan mens nie mis nie. Ek darm nie mens kan die mantel van wegval net oor die NGK draai nie.

Die Filadelfieer
Apr 12th 2012, 10:19 AM
Ek darm nie mens kan die mantel van wegval net oor die NGK draai nie.

Absoluut nie ! Dit wil al hoe meer voorkom asof elkeen van die tradisionele susterskerke hulle eie stelle probleme begin bymekaarmaak. Ek vermoed in elk geval dit is niks anders as sataniese aanslagte nie.

Kalahari
Apr 12th 2012, 10:23 AM
Ta-An

Ek dink die kerkverband waarin mens is het definitief 'n invloed op hoe jy glo. Wat egter meer belangrik is, is wat jy glo. Mens moet seker wees dat die kerk waaraan jy behoort die ware kerk is en nie vals nie. Die feit dat sekere kerke net byvoorbeeld psalms sing maak dit nie vals nie, net anders. Om te bepaal of 'n kerk vals is of nie het ons kerk die volgende in hul belydenisskrif:

Artikel 29: Ons glo dat ons sorgvuldig en met groot oplettendheid uit die Woord van God behoort te onderskei watter kerk die ware kerk is, aangesien al die sektes wat daar vandag in die wreld is, hulle ten onregte die naam kerk toe-eien. Ons praat hier nie van die huigelaars wat in die kerk met die goeies vermeng is en tog nie aan die kerk behoort nie alhoewel hulle uiterlik daarin is; maar ons s dat ’n mens die liggaam en gemeenskap van die ware kerk moet onderskei van al die sektes wat beweer dat hulle kerk is. Die kenmerke waaraan ons die ware kerk kan uitken, is die volgende: Wanneer die kerk die evangelie suiwer preek, die sakramente suiwer bedien soos Christus dit ingestel het en die kerklike tug gebruik om die sondes te straf—kortom, wanneer almal hulle ooreenkomstig die suiwere Woord van God gedra, alles wat daarmee in stryd is, verwerp en Jesus Christus as die enigste Hoof erken. Hieraan kan ons met sekerheid die ware kerk uitken, en niemand het die reg om hom daarvan af te skei nie. Vervolgens, aangaande die lidmate van die kerk: Ons kan hulle uitken aan die kenmerke van Christene, naamlik hulle geloof dat hulle die enigste Verlosser Jesus Christus aangeneem het en dat hulle daarna die sonde ontvlug, die geregtigheid najaag, die ware God en hulle naaste liefhet, nie regs of links afwyk nie en hulle sondige natuur met sy werke kruisig. Hiermee s ons nie dat daar nie nog groot swakheid in hulle is nie; inteendeel, deur die Gees stry hulle juis al die dae van hulle lewe daarteen, terwyl hulle altyd weer hulle toevlug neem tot die bloed, die dood, die lyding en gehoorsaamheid van die Here Jesus Christus; in wie hulle deur die geloof vergewing van hulle sondes het. Wat die valse kerk betref: dit skryf aan homself en sy besluite meer gesag toe as aan die Woord van God; dit wil homself nie onder die juk van Christus onderwerp nie; dit bedien die sakramente nie soos Christus dit in sy Woord beveel het nie, maar neem weg en voeg by na eie goeddunke; dit vertrou meer op mense as op Christus, en dit vervolg hulle wat volgens die Woord van God heilig lewe en wat die valse kerk oor sy euwels, gierigheid en afgodery bestraf. Hierdie twee kerke kan maklik uitgeken en van mekaar ondrskei word.
Denominational confessions. Bilingual (Afrikaans and English) . Logos Information Systems.

As mens die maatstaf moet gebruik is baie kerke vandag vals of oppad om afvallig te word en af te wyk van die ware kerk. Dit is ook van toepassing op gemeentes. Party gemeentes en predikante binne 'n kerkverband tree vandag so verskillend op dat dit die hele kerk onder verdenking plaas asgevolg van die feit dat die tug nie meer toegepas word nie.

Groete
Kalahari

Kalahari
Apr 12th 2012, 11:10 AM
Ek moet s dat by die lees van die artikels van die eerste plasing ek met geeneen kan identifiseer of ondersteun nie. Ek dink hier is baie drade op die forum waar ons baie van die standpunte gedebateer het.

Die standpunte is almal vanaf 'n sekere posisie, nl vrye wil, wegraping en 'n duisendjarige vrederyk. Soos julle weet verskil ons oor al die punte.

Die vraag is of die verskille die kernwaardes van ons geloof aantas en of ons kan aangaan om ooreen te kom om te verskil, want dit maak nie 'n verskil aan die kern van ons geloof naamlik Jesus nie.

Groete
Kalahari

Die Filadelfieer
Apr 12th 2012, 12:21 PM
Die vraag is of die verskille die kernwaardes van ons geloof aantas en of ons kan aangaan om ooreen te kom om te verskil, want dit maak nie 'n verskil aan die kern van ons geloof naamlik Jesus nie.Die belangrikste vraag van hulle almal, en die antwoord wat ons uiteindelik saamsmee as een kerk, en een liggaam. Een van die probleme is dat party mense, en sekere dinominasies, glad nie die dinge wat jy noem as randkwessies sien nie, maar eerder as kernpunte van hulle geloof, en dan vind mens sommer vinnig uit dat so 'n geloof op sand gebou is.

Johnny
Apr 12th 2012, 12:36 PM
Dit wil vir my voorkom of die probleem daarin l in wie is reg en wie is verkeerd. Ek glo nie dit is noodwendig 'n denominasie wat reg of verkeerd is nie, maar of die Woord wat uitgaan Bybels verantwoordbaar is. So het ek die afgelope paar jare gesien dat Pinkster kerke val vir die "Toronto Blessing" en dat Gereformeerde kerke "Homoseksuele Leraars" goedkeur. Dus is daar maar dinge wat in elke denominasie insluip wat, as dit onbybels is, uitgeroei moet word, wortel en tak. Ons kan nie dit maar net aanvaar en dink ons kan nogsteeeds met die dinge van die Here besig wees nie en dit afmaak dat ons in 'n ander generasie leef as die Bybel se tyd nie. God se Woord het nog nooit verander nie, maar wel mense en kerke.

Dit lyk ook vir my ons moet bepaal wat is die eienskappe van 'n ware of valse kerk om hierdie draad te kan verstaan, ongeag of jy in die klein doop of groot doop glo. Ongeag of jy in die wegraping glo of die 1000 jaar vrederyk. Of Israel fisies is of nie. Ek het 'n paar jaar gelede 'n plasing gemaak oor 'n ware of valse kerk en ek dink ek gaan dit gou weer doen vir 'n aansluitingspunt.

‘N WARE OF ‘N VALSE KERK?

Die probleem is nie beperk tot een kerk nie! Lidmate is otnugter met die Kerke waaraan hulle behoort. Liberale teologiese professore geniet ongekende vryheid binne Kerke om die gesag en inhoud van die Bybel roekeloos te vernietig. In plaas daarvan dat so ‘n Kerk die mense uit sy geledere verwyder, gee gemeentes en ‘christelike’ tydskrifte- en radiostasies vir hierdie vyande van God ‘n platform om hul standpunte te stel. Die toestand van die Kerk maak dat baie weier om aan enige Kerk te behoort. In die groot stede kom naamlose sel-groepe gereld bymekaar. Verby is die dae dat die Kerke groot invloed het. Die Kerke het hul gesag van vroer verloor. Dat Kerke onbewustelik die regering napraat, kom na vore in sake soos homoseksualiteit, egskeiding en hertrou, en die uitwissing van grense tussen mans en vrouens. Kerke word gebrandmerk deur die groepe as ruggraatloos, ‘n tuiste vir liberale leraars wat eerder huurlinge as herders is, onder beheer van Kerkraadslede wat glad nie aan die beginsels van die Skrif voldoen nie en met lidmate wat “in groot liefde en geduld” toegelaat word selfs al is hulle aktief ‘Gay’, of by vrye liefde betrokke. Vrymesselaars, dobbelaars, mense by okkultiese-alternatiewe genesing betrokke, eienaars van drankwinkels, verslaafdes aan rook, drank, geld, en ander dinge is lidmate van ‘kerke’. Baie bly in hul kerke met ‘n valse vergeefse hoop dat hy ‘n verskil kan maak. Baie verander van Kerk, terwyl baie ander in kleiner dorpies met groot frustrasie ‘gevonnis’ is met geen ander Kerk-keuse waar hy kan inskakel nie.
Daar is ‘n toevlug na sogenaamde vernuwingsgemeentes wat die onderskeid en grens tussen opwinding en ware aanbidding nie ken nie. Gewoonlik is die rede vir die groei dat mense gehelp word om goed te voel en in die Kerke vermaak word met allerhande prikkelende programme. Die doodsheid en sekularisering binne die Kerk het dit vir duisende lidmate net onmoontlik gemaak om daar te bly.

Eienskappe van die ware Kerk.
1. Suiwer verkondiging van die Woord.
2. Bediening en toesig oor die sakramente.
3. Die uitoefening van die tug.

Talle Kerke is ook onkundig ten opsigte van die Bybelse kenmerke van die ware Kerk.

“Neopaganism and secularization, pragmatism, and ignorance are all serious problems with churches today. The purpose of too many evangelical churches has fallen from one of glorifying God simply to growing larger, assuming that that goal, however achieved, must glorify God” (Mark Dever)

KENMERKE VAN ‘N WARE KERK
1. Die Woord van God is sentraal.
Wie die regte Kerk soek, moet vra: Is die Woord sentraal in die prediking?” Die prediking moet Woord-uitleg wees. Die prediking breek die Woord oop vir die mense sodat mense die Woord verstaan en deur die toepassing hoor wat God wil s. Die Woord is sentraal omdat Jesus self geleer het: ‘…die woorde wat Ek tot julle spreek, is gees en lewe.” (Joh 6:63) Dit is die boodskap van die hele Bybel: Jesus self is die Woord en die Woord het skeppende krag en is ‘n instrument om herlewing en lewe te bring. Dit is die gepredikte Woord in Esegil 37 wat lewe in die dooie beendere bring. Romeine 10:17 en andere gedeeltes bevestig die waarheid: “Die geloof is uit die gehoor, en die gehoor is uit die Woord van God.”
Die Woord skep nie net geloof nie, dit maak ons ook beter mense om meer soos Jesus te lyk. Daarom bid Jesus: “Heilig hulle in u waarheid; U woord is die waarheid.” (Vgl ook Ef :25-26)
Valse profete preek wat mense graag wil hoor (Gal 1:10). Hulle soek herlewing deur die Gawes van die gees te beklemtoon in plaas van die Gewer en Sy Woord. Maar, herlewing kom nie deur verandering te bring in die liturgie, die rel van nuwe kursusse, lewendige sang, koordanse of dinamiese of emosionele sprekers nie! Wie glo dat die Bybel die Woord van God is, dat die Woord herskep en dat God daardeur met ons praat, sal die Woord sentraal stel in die gemeente. ‘n Voorbeeld is Lukas 24: “En Hy het begin van Moses en al die profete af en vir hulle uitgel in al die Skrifte die dinge wat op Hom betrekking het. En hulle s vir mekaar: Was ons harte nie brandend in ons toe Hy met ons op die pad gepraat en vir ons die Skrifte uitgel het nie.” (vs27,32). Die werking van die Heilige Gees mag nooit losgemaak word van die Woord nie.

2. Die leierskap is volgens die Woord
Die rol van die geestelike leier bepaal die koers van ‘n Gemeente. Wie die regte Kerk soek, moet kyk na die leer, lewe en prediking van die geestelike leier. As die leraar die gemeente voed met morele lessies, sosiale teregwysings, geskiedkundige feite, kursusse, seminare en die Woord nie sentraal is nie, is die gemeente ‘n valse Kerk.
Ware geroepe bedienaars van die Woord sal uitstaan as manne van die BOEK! “Verkondig die Woord; hou aan tydig en ontydig…”, s Paulus aan Timotheus (2 Tim 4:2). Dit is hulle wat vreesloos die sonde aanspreek, Christus met ‘n passie oplig asof onder hulle gekruisig en die volle raad van God verkondig: “Daarom betuig ek…dat ek rein is van die bloed van almal. Want ek het nie nagelaat om aan julle die hele raad van God te verkondig nie.” (Hand 20:26-27)
Die kerkraad moet volgens die Woord saamgestel wees. Die Kerkraad is daar om toesig te hou oor die leer en lewe van lidmate, leraar en kerkraad. Hulle moet toesig hou oor die bediening van die sakramente en nuwe lidmate keur. As hulle self nie reg is nie, sal dit ook nie in die sake van die gemeente reg loop nie. As die kerkraad heilige manne is, sal die gemeente bestaan uit heilige lidmate. Daarom is daar baie duidelike voorskrifte en vereistes vir die lewe van die ouderling (lerende ouderling ingesluit) en diaken. (Tit 2 & 1 Tim 3). Hy moet goeie getuienis van buitestanders h(1 Tim 3:7). Hy moet ‘n geen drinker wees. (Tit. 1:7; 1 Tim 3:3). Hy moet onberispelik wees. Dit beteken niemand kan iets teen hom s nie (1 Tim 3:2; Tit 1:6). Hy mag nie ‘n geskeide man wees nie (1 Tim 3:2; Tit 1:6). Sy eie huis moet in orde wees en sy kinders onberispelik. As hy self ‘n mislukking maak in sy eie familie, hoe sal hy leiding kan gee aan die gemeente? Dus, as iemand ‘n opsienersamp verlang, begeer hy ‘n voortreflike werk. Maar dan moet hy aan die vereistes in Timotheus en Titus voldoen anders diskwalifiseer hy homself.
As ‘n gemeente Kerkraadslede kies op grond van hul status in die samelewing, rykdom, vriendskap of ander redes en nie op grond van hul toewyding aan die Here nie, is dit duidelik nie meer ‘n Evangeliese/Bybelse Kerk nie.

3. Die ware Kerk verkondig goeie nuus
Evangelie beteken goeie nuus. Die Goeie Nuus het te doen met mense se verlossing. Die goeie nuus is nie net dat God liefde is en sondaars liefhet nie. Die goeie nuus is ook nie dat Hy ons wil sen met voorspoed, met Sy gawes en dat ons reg moet lewe nie! Die goeie nuus is nie dat ons almal nie so sleg is nie! Inteendeel, deel van die goeie nuus is juis dat ons oneindig boos en verrot van binne gebore is. Dit is net as jy weet hoe ernstig siek jy is, dat jy ‘n dokter sal waardeer. Teenoor baie mense se pogings om die sondaar se selfbeeld te verbeter, leer die Bybel dat daar niemand is wat goed is nie. Daar is niemand wat goed doen nie. (Rom 3:12) Die Bybel beskryf elke mens as ‘n gebore vyand van God met ‘n muur van sonde wat hom van God skei. Niks wat ‘n mens doen, kan hierdie situasie verander nie.
Die Goeie Nuus is dat God ‘n plan gemaak het om die vervreemde en vervloekte mens weer terug tot Hom te bring. Daarom word Christus ook ‘n mens. Wanneer Hy aan die Kruis hang, vat Hy jou naam, Hy vat jou sonde en die vloek en straf van daardie sonde. Omdat Hy onder jou naam daar hang, word Hy namens die skuldige sondaar onskuldig. “Dit is volbring”, afgehandel. Sy opstanding daarna is God se waarmerk op die persoon en werk van Christus. In die ware Kerk, word die klem op Jesus gel. Na ‘n tyd as lidmaat in so ‘n gemeente sal lidmate ‘n ontsaglike waardering vir die Seun van God h. Jesus het self van die Heilige Gees ges: “Hy sal My verheerlik.” Die ware Kerk word juis herken as ‘n Kerk waar die Heilige Gees aan die werk is. Hierdie werking van die Heilige Gees word nie herken aan vreemde on-Bybelse gebeure nie. Dit is die entoesiastiese verkondiging van Jesus ‘asof onder-julle gekruisig”. Lidmate wat gehelp is in die ware Kerk, sal soos drenkelinge vashou aan Jesus as die enigste Hoop en Weg.

“Today, people can be happy, healthy members of evangelical churches without ever having to face a God who is anything more than a “buddy”, a Savior who is anything more than a example, and a Holy Spirit who is anything more than a power source. And that can happen without faith, without repentance, indeed, without conversion.” (PA Newton)

4. Lidmaatskap is voorwaardelik
“Terwyl ek kragtig by die Jode sowel as die Grieke aangedring het op die bekering tot God en die geloof in onse Here Jesus Christus.” (Hand 20:21). Die versikl tussen ‘n sekulre organisasie en die Kerk as organisme, as liggaam van Christus, is baie groot. ‘n Kerk is ‘n groep mense wat ‘n ervaring van wedergeboorte het en deur die Heilige Gees saamgevoeg is in ‘n liefdesgemeenskap. Aan ‘n Kerk mag net bekeerde, gelowige mense behoort. “En die Here het daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is” (Hand 2:47) ‘n Geredde mens is iemand wat sy rug gedraai het op sonde. Daarom noem die Bybel sulke mense, “die Liggaam van Christus”, “Heiliges” (afgesonderes). Hulle is verlos van verslawende sondes. Alhoewel hulle nog dikwels struikel, het hulle berou en ‘n desperaatheid om God te verheerlik en nie weer te bedroef nie. Hierdie gesindheid kenmerk hulle lewe.
Met ‘n valse kerk is bekering nie die voorwaarde vir lidmaatskap nie. Die Kerk keur jou nie meer nie, jy keur die Kerk, of dit aan jou verwagtinge voldoen of nie. ‘n Goedkoop evangelie wat jou rug krap sonder kosteberekening, het die kruis-dra boodskap vervang. Lidmaat getalle is belangriker as beginsels. Die Bybel is nie meer die maatstaf nie, maar ‘n pragmatiese benadering (“as dit werk is dit reg”). “Experience, not biblical truth, led the way into church growth as a movement. With such an approach, the Bible is secondary. Man-centred techniques for evangelism have multiplied so that the bottom line with churches is adding numbers, not true disciples. Church growth has become the goal of churches rather than the glory of Christ.” (PA Newton: The pastor and church growth)
Wanneer ‘n gemeente geen streng Bybelse vereistes vir lidmaatskap het nie, neem die wreld die Kerk oor om ‘n valse Kerk of hoogstens ‘n barmhartigheids organisasie te wees.

“There is a common worldly kind of Christianity in this day, which many may have, and think they have enough – a cheap Christianity which offends nobody, and requires no sacrifice – which costs nothing, and is worth nothing.”
J C Rylehttp://www.amazon.com/review/R2NZ6XSZ46KC5I

5.Dissipline/Tug
Daar behoort ‘n duidelike verskil te wees tussen die wreld en die Kerk. Sogenaamde christene lyk vandag net soos die ongeredde wreld. Hulle taal is dieselfde, hulle kyk na dieselfde onsedelike TV programme, lees dieselfde vuil tydskrifte, kul met die belasting, lag vir dieselfde vuil grappies, koop Lotto kaartjies, ens, ens. Die Kerk is veronderstel om heilig te wees want die Kerk se bestaansrede is die verheerliking van God. Enigiets wat nie in ooreenstemming met die Woord van God is nie, moet aangespreek word. Tug en dissipline in die gemeente begin daar. Sonde tas die eer en beeld van God aan en is tot oneer van Sy Naam. Hebrers 12 leer dat God self Sy eie kinders tug en dissiplineer en Hy verwag dieselfde van sy Kerk. Mattheus 18:15-17 hanteer die vraag hoe iemand reageer as iemand anders teen hom gesondig het. In 1 Kor 5:1-11 gaan dit oor mense wat immoreel leef. Streng voorskrifte volg in die hoofstuk om teen sulke mense op te tree. Die rede is: Wie na berisping nog moedswillig aanhou met sonde, is in rebellie teen God en moet uit die gemeente verwyder word.
Buitestaanders moet die boodskap kry: God is ‘n Heilige God. God haat sonde want sonde was die oorsaak van die dood van God se Seun. Daarom woorde soos: “hy verwyder kan word”; “aan die staan oorgee”; “suiwer dan die ou suurdeeg uit”; “ Om nie met hoereerders om te gaan nie”; “om nie om te gaan met iemand wat, al staan hy as ‘n broeder bekend, ‘n hoereerder is of ‘n gierigaard of ‘n afgodedienaar of ‘n kwaadspreker of ‘n dronkaard of ‘n rower nie; met so iemand moet julle selfs nie saam eet nie……verwyder tog die slegte mens onder julle uit,’ (1 Kor 5:2,5,7,11,13) ‘Moenie in dieselfde juk trek as ongelowiges nie’ (2 Kor 6:14) ‘gaan onder hulle uit’ (vs 17) ‘vermy hulle’, (Rom 16:17) ‘dat julle jul onttrek aan elke broeder wat onordelik wandel’ (2 Tes 3:7); ‘hou geen gemeenskap met hom nie, sodat hy skaam kan word’ (vs 14); ‘onder wie daar is Himens en Alexander, wat ek aan die satan oorgegee het’ (1 Tim 1:20); ‘Bestraf die wat sondig, in die teenwoordigheid van almal, sodat ook die ander kan vrees’ (1 Tim 5:20) ‘Aan ‘n man wat partyskap verwek, moet jy jou onttrek na die eerste en tweede vermaning, wetende dat so iemand op ‘n verkeerde pad is en sonde doen en selfveroordeeld staan. (Tim 3:10,11) ‘Gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag h nie… (Op 18:4).
‘n Gemeente is die liggaam van Christus. Sonde maak die hele liggaam siek. (Jos 6&7) ‘n Gemeente wat hom nie duidelik teen sonde uitspreek, lidmate vermaan en die wat volhard in sonde verwyder nie, die sakramente weier vir die wat onverskillig is, se litmate sal geen vrees vir God h nie. God is ‘n heilige God en daarom s Jesus self: “as hy na die gemeente ook nie luister nie, laat hom vir jou wees soos die heiden en die tollenaar.” (Mat 18:17) Die suiwering van ‘n gemeente toon die erns van die gemeente om die heiligheid en eer van God te beskerm. (1 Pet 1:14-16; 2:9-10) Sogenaamde ‘liefdevolle’ leraars wat te bang is om sonde by die naam te noem omdat dit glo die Heilige Gees se werk is om van sonde te oortuig, is leraars wat geen vrees vir God het nie. ‘n Leraar wat nie oor sonde wil preek nie omdat hy glo dat hy ‘n positiewe boodskap moet verkondig, is op ‘n dwaalspoor.

“I think that genuine renewal in the church is tied in same way to her willingness to confront sin.”
John H Armstrong

6. Evangelisasie
“The test of a congregation, apart from personal holiness, is how effectively members penetrate the world. American churches are filled with pew-filling, sermon-tasting, spiritual schizophrenics, whose believe and behaviors are not congruent.”
Die Kerk bestaan uit mense wat uit genade gered is (genade is ‘n donasie). ‘n Donasie is ‘n gratis geskenk, ontvang sonder enige verdienste. Dankbaarheid is die gevolg van die ontvang van ‘n donasie. ‘Hy vir wie baie vergewe is, het baie lief.’ (Luk 7:47) Hieruit volg ‘n lewe van gehoorsaamheid en die begeerte om te getuig. Dit is tot sulke wedergebore, dankbare kinders van die Here wat die laaste opdrag uitgaan: “Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies…” (Mat 28:19).
Die bestaansrede van die Kerk is om sending- en evangelisasie werk te doen. Dit is waarom God mense red en die gereddes saamvoeg om sout en lig te wees. ‘God het een Seun gehad en Hy het van Hom ‘n sendeling gemaak.’ Jesus het twaalf dissipels gehad en almal van hulle het sendelinge geword en die een wat nie ‘n sendeling geword het nie, het ‘n veraaier geword. Al die boeke in die Nuwe Testament is deur sendelinge geskryf.
Jesus se totale bediening was toegespits daarop om Sy sending opdrag uit te voer. “Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle.” (Joh 20:21) Jesus het Sy dissipels voortdurend bewus gemaak van die sendinguitdaging. ‘Die oes is groot…” (Mat 9:37, 38) Deur Sy gelykenisse het Hy ‘n liefdeskommer en ‘n las vir siele wakker gemaak soos bv. in die gelykenis van die verlore skaap en die verlore penning. Sy laaste opdrag bevestig Sy hoop en vertroue dat die goeie nuus by almal moet uitkom voordat Hy terugkeer.
Die Heilige Gees is gestuur om God se kinders bekwaam te maak om sending- en evangelisasie werk te doen. ‘n Kerk wat die Heilige Gees het, sal Sy getuie wees (Hand 1:8) Elke ware Kerk is ‘n baie sendingbewuste gemeente. In so ‘n gemeente sal die bestuur van die gemeente finansies gaan rondom die vraag: ‘Hoe kan die gemeente-finansies gebruik word om die Evangelie by mense uit te bring?’ Die prediking sal gerig wees op die toerusting van die gemeentelede om dissipels van Jesus te wees om beter getuies te wees. Die kinders van die gemeente sal van kleinsaf sendingbewus gemaak word. Die voorbidding in die gemeente sal gelei word waarvoor daar in die sending gebid moet word. Betrokkenheid by die sending sal deur besoeke aan sendingprojekte- en velde gestimuleer word.
Soos ‘n vuur sonder vlamme en ‘n liggaam sonder asem – so is ‘n Kerk of gemeente wie se hart nie is waar God se hart is nie, nl. by die soek van mense om gered te word nie. So ‘n gemeente het geen bestaansrede nie. ‘n Gemeente wat nie baie sendinggewus is nie, bedroef die Heilige Gees. Moenie deel wees van ‘n Gemeente wat God se belangrikste saak verwaarloos nie!
Na aanleiding van die sewe briewe in Openbaring, gee John Stott die volgende kenmerke van die ware Kerk:

“These are then the marks of the Ideal Church – love, suffering, holiness, sound doctrine, genuineness, evangelism and humility. These are what Christ desires to find in His Churches as He walks among them.”
John Stott: Men with a Message

7. Agape liefde
Die Kerk behoort ‘n intieme liefdesgemeenskap te wees. “Maar as ons in die lig wandel soos Hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar…” (1 Joh 1:7) Jesus het gewaarsku dat daar geen verhouding met God kan wees as mense nie onderling met makaar in die regte verhouding is nie. Hy het Sy verhouding met Sy Vader as voorbeeld gegee. Die verhouding tussen Vader en Seun moes in die gemeente reflekteer. “’n Nuwe gebod gee Ek julle, dat julle mekaar moet liefh; soos Ek julle liefgehad het, moet julle ook mekaar liefh. Hieraan sal almal weet dat julle My dissipels is, as julle liefde onder mekaar het.” (Joh 13:34; 15:12)
Hierdie Agape-liefde moes ‘n atmosfeer skep waarin gemeentelede veiligheid, warmte en versorging ervaar. So ‘n gemeente was die eerste Nuwe Testamentiese gemeente.
 Die Here het daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is. (Hand 2;47) Geredde mense is mense wat vergewe is en ander vergewe. Hulle het hul vyande liefgehad en liefde gegee al het hulle geen liefde ontvang nie. “En as julle die liefhet wat vir julle liefhet, watter dank het julle? Want die sondaars het ook die lief wat vir hulle liefhet” (Luk 6:32)
 Hulle het gereeld bymekaar gekom. “En hulle het volhard in die leer van die Apostels en in die gemeenskap en in die breking van die brood en in die gebede.” (Hand 2:24)
 Hulle was sensitief vir mekaar se tydelike/materile nood en behoeftes. “…en het alles gemeenskaplik besit. En hulle eiendomme en besittings verkoop en die opbrings onder almal verdeel, volgens wat elkeen nodig gehad het.” (Hand 2:44,45) Hulle gee anders, hulle moes gee sonder om terug te verwag. ‘Gee, en aan julle sal gegee word. ‘n Goeie maat wat ingedruk en geskud en oorlopend is, sal hulle in jul skoot gee, want met dieselfde maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word.” (Luk 6:38)
 Hulle het mekaar emosioneel versorg. “…van huis tot huis brood gebreek…”(vs 46) “Geliefdes, as God ons so liefgehad het, behoort ons ook mekaar lief te h.” (1 Joh 4:11)
‘n Evangelies/Bybelse gemeente het iets wat die wreld nie het nie, nl. agape-liefde. Hierdie liefde sal na vore kom in onderlinge sorg en belangstelling in mekaar se lewens. In tye van hartseer en teleurstelling, troos hulle mekaar. Wanneer dit met die een goed en gesend gaan, is die ander net so bly daaroor. Nederig bedien hulle mekaar, altyd bereid om te help. Vir almal is die gerelde dienste en weeklikse byeenkomste iets waarna uitgesien word. Wanneer ‘n gemeente sy liefde onderling vir mekaar verloor het, het so ‘n gemeente geen boodskap/goeie nuus vir die wreld nie.
“Want julle ken die genade van onse Here Jesus Christus, dat Hy, alhoewel Hy ryk was, ter wille van julle arm geword het, sodat julle deur sy armoede ryk kan word.” (2 Kor 8:9)

8. Vervolging
Van die begin af was vervolging ‘n kenmerk van die ware Kerk. Die geskiedenis van die Nuwe Testamentiese Kerk is geskryf met die bloed van die martelare. Dit is asof Paulus dit aan ons wil deurgee dat ons as die liggaam van Christus altyd vreemdelinge en bywoners in hierdie wreld sal bly. Die ongeredde wreld sal nooit die heilige lewens van wedergebore christene verdra nie.
“The gospel is confrontational in its very nature. Any presentation of the gospel that doen not present a challenge to the unbeliever to radically change…is not the same gospel preached in the pages of the New Testament!”
Ons word daarom gewaarsku dat sodra ‘n gemeente groot, gewild en populr word, dit dalk die eerste tekens van ‘n geestelike afval in die gemeente is. “Wee julle wanneer al die mense goed van julle praat, want hulle vaders het net so aan valse profete gedoen.” (Luk 6:26) As lidmate leef, praat, getuig, skryf, ens. soos wat die Here van ons verwag, sal die teenstand kom. “En almal wat ook godvrugtig wil lewe in Christus, sal vervolg word.” (2 Tim 3:12) In die plaaslike gemeente, as liggaam van Christus, sal Christus se swaarkry in hierdie wreld voortduur. “Nou verbly ek my in my lyding vir julle en vul in my vlees aan die oorblyfsels van die verdrukking van Christus vir sy liggaam, wat die gemeente is.” (Kol 1:24) Die Ou- en Nuwe Testament word gekenmerk deur die lyding van die ware Kerk. “Neem as voorbeeld van lyding, my broeders, en van geduld die profete wat in die Naam van die Here gespreek het.” (Jak 5:10)
1 Petrus 4;13
“Namate julle gemeenskap het aan die lyding van Christus, moet julle bly wees, sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel.”
Gevolgtrekking
Miskien is u ook iemand wat kla oor die Kerk waaraan u behoort. In die lig van riglyne uit die Woord, kan u nou miskien beter verstaan waarom u ongelukkig in u Kerk is.

DIE WARE KERK BEHOORT AL AGT VAN BOOGENOEMDE EIENSKAPPE TE OPENBAAR.

“Our churches are to display the glorious Gospel of God to His creation……That’s what we’re called to – we’re called to display God and His character in a glorious way to His creation (Eph. 3:10). We are to bring Him glory by our lives together.”
Mark Dever

Johnny
Apr 12th 2012, 05:32 PM
Ek hoop ek is nog op die regte spoor met die draad. Nog 'n studie stuk wat ek opgespoor het is die van Sarel vd Merwe. Nou ek het persoonlik die 2 DVD's van hom en dit is baie goed. Dat daar 'n verval in die kerke wreld is kan ons nie weg redineer nie. Dit is so omdat die bybel ges het dit gaan so wees. Natuurlik 'n eienskap wat bewys dat ons die enigste ware God aanbid en die enigste ware Woord besit, en dit is porfesie wat 1000de jare nadat dit voorspel is, waar word. Ek plaas net die laaste paragaaf vanuit die skakel en julle kan self die hele storie daar gaan lees.

http://www.deceptioninthechurch.com/EmergentChurch3.jpg


Dit het laat geword vir die kerk in hierdie land - later as wat ons dink! Ek wil u verseker die tekens van die groot geestelike afval waarna ek hierbo verwys het, verteenwoordig maar net die punt van n veel groter ysberg van Antichristelike Infiltrasie wat reeds ons ganse samelewing en die kerk deurtrek het. Onthou die waarskuwende woorde van die Here Jesus aan Sy gemeente in Sardis: As jy nie wakker word nie, sal Ek op jou afkom soos n dief Ons kan nie langer bekostig om te bekommer oor die goeie naam van ons Kerk en sy leiers terwyl ons die Naam van die Here van die Kerk deur die modder sleep nie! Ons kan nie langer ons eie naaktheid met vyeblare probeer verberg en voortgaan om gruwelike Antichristelike dwaalleer toe te smeer en as Nuwe Teologie te herinterpreteer nie. Die Skrif s: moenie meedoen aan die vrugtelose praktyke van die duisternis nie, maar stel dit eerder aan die kaak (Ef 5:11) Ons en ons kinders kan nie langer bekostig om soos blinde volgelinge van blinde leiers na n geestelike afgrond voort te strompel nie. Jesaja het tereg ges:
Di wat oor my volk moet waak, is almal blind, hulle weet niks nie (OV: hulle merk niks op nie) Hulle is almal stom honde, hulle kan nie blaf nie Hulle is herders sonder insig

Oor die tragiese geskiedenis van die geestelike verval van die Kerk van Christus, kan ons maar net die woorde van Hosea 4:6 in groot rooi letters skryf: My volk gaan ten gronde weens n gebrek aan kennis; omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp Moenie langer onkundig bly nie.

Artikel gebruik met die toestemming van WTL Multimedia Bedieninge.

CD's en DVD's kan bestel word by: sarelwtltelkomsa.net

http://www.sharingbiblicaltruth.co.za/e107_plugins/content/content.php?content.222

Louwrens Erasmus
Apr 13th 2012, 04:58 AM
Ek het so 'n gedeelte van 'n boek wat ek oor die onderwerp geskryf het hier geplaas. Onthou net dit is my siening en ek probeer nie om mense wat anders glo te wys dat hulle verkeerd is nie.

Hier dan die aanhaling:
In die hemel sal daar areas wees waar Christene volgens hulle geloof sal leef, met ander woorde daar sal n verskil wees tussen mense op grond van hoe ons glo. Die HERE het vir ons n model gegee waarvolgens ons moet lewe.

Die model is as volg:
Alle mense word in Egipte gebore, n lewe verwyder van en in vyandskap met die HERE.

Soos Israel moes uitroep na die HERE vir verlossing, moet ons uitroep na die HERE vir verlossing, sodat ons van die Farao, die duiwel, gered kan word. Ons moet besef dat ons nie uit Egipte kan kom sonder dat Hy ons uitlei nie. Ek moet eers besef dat ek daar is, dat ek n sondige mens is met n sondige natuur, n verlosser nodig het, en dan moet ek aanvaar dat Hy alleen my daar kan uithaal. Dit help nie ek verklaar myself n Christen nie, want nie ek of enige persoon op aarde kan my n Christen maak nie. Net die HERE kan my wederbaar. Ek moet besluit om my lewe neer te l en Sy lewe te ontvang. So om n verklarings gebed saam met iemand te maak om Jesus aan te neem en Sy naam te bely voor mense beteken niks nie, nee, ek moet in nederigheid my lewe by die kruis van Jesus gaan neerl en Sy lewe ontvang. Hy moet die nuwe lewe skep, en Hy sal as ek Hom vra, maar my gesindheid moet reg wees. Ek moet weet dat ek niks is nie, maar dat ek net my lewe sal behou as ek Sy lewe ontvang.

Ons moet dan besluit om ons by Sy volk, Israel te voeg deur deel te word van die verbond. Dit gebeur deur Sy bloed en Sy liggaam te eet met Nagmaal. Hy sal dan soos Moses van ouds vir Israel gelei uit Egipte uit, Sy Gees stuur om ons te lei en ons Sy gebooie te leer. Deur te deel met die Nagmaal verklaar ons ook dat ons onder die Bloed van die Lam kom om nie die lewe van n sondaar sal sterf nie. Dit is hier waar meeste mense vashaak, en sterf. Hulle is deel van die volk van die HERE maar sit nog in Egipte en kan nie verstaan dat hulle nog sukkel met die mag van sonde in hulle lewe nie. Hier vind ons nog steeds dat mense sal saam vergader en Dominees aanstel, Kerkrade bymekaar kom, maar almal is nog in Egipte. Hier kom die meeste strydvrae ook voort en probeer die mense antwoorde kry en gee vir vrae wat hulle eers die antwoorde in Kanan voor gaan kry. Ons moet onthou dat die HERE vir Moses aangestel het as n God vir die Farao, En die HERE het aan Moses ges: Kyk, Ek stel jou as n god vir Farao, en jou broer Aron sal jou profeet wees. Eks7:1. So moet ons dus onthou dat Moses dan as verlosser opgetree het en verklaar dit ook hoekom hy nie in die beloofde land kon ingaan nie, want indien hy dit sou doen hy dan die volmaakte weg gebaan het. Nou sal Jesus ons dan lei deur Sy Gees, omdat Hy die volmaakte weg gebaan het en self in die beloofde land ingegaan het.

Daarna moet ons uit Egipte trek, deur gedoop te word.

o En die kinders van Israel het midde-in die see getrek op dro grond. En die waters was vir hulle n muur aan hul regter en aan hul linkerkant. Toe het die Egiptenaars hulle gejaag en agter hulle aan getrekal Farao se perde, sy strydwaens en sy ruitersdie see in. En in die mrewaak het die HERE, in die vuur en wolkkolom, op die ler van die Egiptenaars afgekyk en die ler van die Egiptenaars in verwarring gebring. En Hy het die wiele van hulle strydwaens laat insak en hulle met moeite laat voortgaan. Toe s die Egiptenaars: Laat ons van Israel af wegvlug, want die HERE stry vir hulle teen die Egiptenaars. Daarop s die HERE vir Moses: Steek jou hand uit oor die see, dat die waters kan terugvloei oor die Egiptenaars, oor hulle strydwaens en oor hulle ruiters. En Moses het sy hand oor die see uitgesteek, en die see het teen dagbreek in sy bedding teruggevloei, en die Egiptenaars het dit tegemoet gevlug. So het die HERE dan die Egiptenaars binne-in die see gestort. En toe die waters terugvloei, het hulle die strydwaens en die ruiters van Farao se hele lermag wat agter hulle die see ingetrek het, oordek. Geeneen van hulle het oorgebly nie. Maar die kinders van Israel het binne-in die see op dro grond getrek. En die waters was vir hulle n muur aan hul regter en aan hul linkerkant. So het die HERE Israel dan di dag uit die hand van die Egiptenaars verlos. En Israel het die Egiptenaars dood gesien aan die kant van die see. Ook het Israel die magtige daad gesien wat die HERE aan die Egiptenaars verrig het. Toe het die volk die HERE gevrees en geglo in die HERE en aan Moses, sy kneg. (Ex 14:22-31).

o Hier leer die HERE ons dat die mag van die sonde, Farao en sy trawante, totaal gebreek word met die doop en kan ek kies om Sy wil te doen daarna. Ek sal steeds sonde doen, maar dit sal vergewe word volgens 1 Johannes 1 verse 8;

o Paulus beskryf dit as volg in Romeine 6: So moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus, onse Here. Laat die sonde dan in julle sterflike liggaam nie heers dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie. En moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julleself tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het, en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God. Want die sonde sal oor julle nie heers nie; want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Wat dan? Sal ons sonde doen, omdat ons nie onder die wet is nie maar onder die genade? Nee, stellig nie! Weet julle nie dat aan wie julle julself as diensknegte tot beskikking stel om hom gehoorsaam te wees, julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is nie f van die sonde tot die dood, f van die gehoorsaamheid tot geregtigheid? Maar ons dank God dat julle wel diensknegte van die sonde was, maar van harte gehoorsaam geword het aan die voorbeeld van die leer wat aan julle oorgelewer is, en, vrygemaak van die sonde, het julle diensbaar geword aan die geregtigheid. Ek spreek menslikerwys ter wille van die swakheid van julle vlees; want net soos julle jul lede diensbaar gestel het aan die onreinheid en wetteloosheid om wetteloos te wees, so moet julle nou jul lede diensbaar stel aan die geregtigheid tot heiligmaking. Want toe julle diensknegte was van die sonde, was julle vry van die geregtigheid. Watter vrug dan het julle toe gehad van die dinge waaroor julle jul nou skaam? Want die uiteinde daarvan is die dood. Maar nou dat julle vrygemaak is van die sonde en diensbaar geword het aan God, het julle jul vrug tot heiligmaking en uiteindelik die ewige lewe. Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, onse Here. (Rom 6:11-23)

Soos Israel by Mara, moet ons ook die doping in die Heilige Gees ontvang sodat ons lewende water kan voortbring soos genoem in Johannes 7: En op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en ges: As iemand dors het, laat hom na My toe kom en drink! Hy wat in My glo, soos die Skrif s: strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En dit het Hy ges van die Gees wat di sou ontvang wat in Hom glo; want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. (Joh 7:37-39)

By Sinai gaan ons tyd spandeer om die wet van die HERE in ons harte te ontvang. Ons sal Sy Tabernakel in ons harte ontvang. Hierdie is die leer gedeelte van ons lewe waar ons sal uitvind wat is reg en wat is verkeerd vir die HERE, en dit is wat ons dominee (baie selde want hulle word gewoonlik nie Dominees hier genoem nie) of pastoor of leraar moet doen. Dit is wat met Israel by Sinai gebeur het. Gedurende hierdie tyd sal party van ons ook as ouderlinge en diakens funksioneer in ons plaaslike gemeentes waar ons nog leer.

Sodra ons opleiding verby is, is ons veronderstel om n keuse te ontvang van ons gemeente leier, om ons in Kanan te vestig. Die oproep sal direk van die HERE af kom om jou op te roep. Sommige persone sal die oproep aanvaar en Kanan ingaan, terwyl die res sal sterf in die woestyn. Indien jy nie glo dat die HERE jou kan gebruik nie, s ek nie dat jy hel toe gaan nie, maar dat jy nie bereik wat jy eintlik kon bereik nie. Die sal later in die boek meer duidelik beskryf word.

Die wat in Kanan ingaan mag hulle eie bedienings bedrywe, terwyl ander weer sal glo dat hulle n koning moet dien soos Israel. (n Koning is iemand wat oor jou sal heers en mag n geestelike vader wees of selfs jou kerkverband.) So sal ons dan gewoonlik iemand soek wat ons hoof sal dek (die Engelse gebruik n goeie woord, ons covering sal wees).

Meeste van die mense wat in Kanan ingaan, sal sterf terwyl hulle hierdie koning dien, terwyl n oorblyfsel geroep sal word om in ballingskap te gaan. Die persone sal deel vorm van Juda, Levi en Benjamin se stam in die duisendjarige vrederyk.

Maar wat is ballingskap? Kom ons kyk na n paar verse en verklarings oor ballingskap.

o Die eerste is die fisiese ballingskap. In die Bybelse tyd is die verloorder in n oorlog altyd in ballingskap weggevoer na die oorwinnaar se land toe. Die verloorder het al sy roerende bates verloor en moes die oorwinnaar se slaaf word. Wanneer iemand dus in ballingskap gegaan het, is sy hele huis se meubels, sy skoene, sy staf ensovoorts, na buite gedra en dan het die persoon vertrek. Al wat agter gebly het was sy huis. Wat is die betekenis vir ons vandag? Ek moet die oorlog teen die HERE verloor, sodat ek Sy slaaf kan word, en weggevoer kan word na Sy land, Sy Kanan. Ek moet my hele vertroue in hom plaas sodat ek soos n slaaf ten volle van Hom afhanklik moet wees vir dit wat ek moet doen en dit wat ek nodig het om te oorleef. Hy moet soos in die tye van ouds vir my sorg vir huisvesting en vir die daaglikse voedsel. Hy het duur betaal vir my, met Sy bloed. U sien Hy het die dood wat vir my bestem was, oorwin, maar dit het Sy lewe gekos. So vir my beteken dit dat ek fisies my lewe by die kruis moet gaan neerl, en my onderdanig aan Hom stel, sodat Hy vir my kan sorg. So sal ek dan tot die besef kom dat alles wat ek het, en alles wat ek is, net genade is en van die HERE afkomstig is.
o Die tweede gedeelte, oor ons geestelike ballingskap, kom uit Jeremia 48 vanaf vers 11: Moab was gerus van sy jeug af en het stil gel op sy afsaksel, sonder dat hy leeggemaak is van vat in vat: hy het nie in ballingskap gegaan nie; daarom het sy smaak in hom gebly en sy geur nie verander nie. Hierdie gedeelte het my vir maande gepla, aangesien ek dit regtig nie kon uitpluis nie. Wat die HERE egter hier vir ons wil leer, is dat ons die mense probeer bendruk met hoe skoon ons is, maar sodra iemand aan ons karring, kom al die onreinheid skielik te voorskyn. Ek moet dus toelaat dat die HERE eers nadat ek Sy slaaf geword het, my van vat na vat sal skei van dit wat vuil is in my lewe. Indien ek dit nie doen nie, verander my geur aanhoudend aangesien ek die afsaksel se geur aanneem. Ek moet my dus self ledig van alles wat my lewe vuil maak en my besmet. Hierdie skoonmaak proses is ook nie iets wat skielik kan plaasvind nie, aangesien ek tyd moet toelaat vir die afsaksel om weer op die bodem te gaan l voordat ek weer afgegooi kan word. Die skrif wat my veral opgeval het en wat verduidelik het wat die HERE in my lewe gedoen het, kom uit Sefanja. En in di tyd sal Ek Jerusalem met lanterns deursoek en besoeking doen oor die manne wat dik geword het op hulle afsaksel, wat in hulle hart s: Die HERE doen geen goed en Hy doen geen kwaad nie. (Sefanja 1:12 AOV) U sien ek moes eers ontslae raak van my afsaksel. Ek het die hele tyd maar net gedink dat ek moet glo en die HERE sal vir die res sorg. Maar dit was nie so nie. Hy moes my van my afsaksel skei, sodat ek ontslae kon raak van dit wat nog verkeerd was in my lewe.

Sodra hierdie mense hulle tyd in ballingskap volbring het, sal hulle terugkeer na Jerusalem en die ware tempel van die HERE (die Kerk) herstel.
Daar is nog gedeeltes wat volg op die model, maar dit sal ek later behandel.

Nou volg n baie interessante gedeelte, wat almal oor stry. Die wat glo in die wegraping, verwag dat Jesus nou moet kom en Sy koninkryk kom vestig, n nuwe Jerusalem kom bou, kom regeer as n aardse koning, Gog en Magog verslaan, en dan kom die oordeel. Afhangende van n persoon se standpunt kan die wegraping voor, gedurende of na die tyd gebeur. Maar soos ek alreeds ges het, is daar bewyse dat daar geen wegraping gaan wees nie. Lees maar weer die eerste boek oor die onderwerp, Ontwaak jy wat slaap.

So wat sal gebeur? Al wat ek kan kry in die Bybel, is dat daar n tyd sal wees waar die HERE almal sal laat opstaan uit die dood, dit is nou almal wat deel van die verbond geword het, en dan sal die duisendjarige vrederyk begin. Dit is wat Esegil 37 vir my beteken. Wanneer gaan dit gebeur? Ek weet nie of jy direk na jou dood jou alreeds in die ryk bevind nie en of daar n spesifieke dag is waarop dit gaan gebeur nie. Nie een van die profete gee vir ons n definitiewe antwoord daaroor nie. Die een wat die naaste aan n antwoord kom is Sagaria in hoofstuk 14: En julle sal vlug in die dal van my bergewant die dal van die berge sal loop tot by Asalen julle sal vlug soos julle gevlug het vir die aardbewing in die dae van Ussa, die koning van Juda. Dan sal die HERE my God kom, al die heiliges met U! En in di dag sal daar geen lig wees nie, die sterre sal duister wees. En dit sal n enige dag wees wat aan die HERE bekend isgeen dag en geen nag nie; maar teen die aand sal dit lig word.(Sag 14:5-7). Al wat ek weet is dat Jesus op die wolke sal kom om die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het saam te neem na die duisendjarige vrederyk toe.

Hierdie is nie n lang relaas oor wanneer en hoe dit gaan gebeur nie. Al wat ek weet is dat dit wel gaan gebeur. Al wat ek graag wil beskryf, is wat gedurende die tyd gaan gebeur, en wat met elke persoon gaan gebeur. So die res van die model is as volg:

Die volgende wat sal gebeur gaan rondom die dood. Die van ons wat nog lewe wanneer Jesus weer op die wolke kom, sal saam met die wat reeds gesterf het in Jesus, weggevoer word na die duisendjarige vrederyk toe. (1 Tess 4:17) Hier sal ons woon in die gebied volgens wat ons op aarde geglo het.
Indien ons aan die besprinkeling van babas glo en nooit die trek uit Egipte voltooi het deur dat ons nie as gelowiges gedoop is nie, sal in Egipte wees. Daar gaan ons die oordele van Egipte ervaar soos deur die profete verklaar. Alle mense sal iewers tussen Egipte en Jerusalem bly, afhangende van hoe hulle geglo het op aarde. So sal ons mense vind in Egipte, by Mara, en al hoe nader aan Jerusalem, en sal soos Jesaja verklaar, daar n grootpad tussen Egipte en Assiri wees. Gedurende die tyd sal die mense leer wie die HERE is, en sal Hy hom openbaar aan die mensdom vir wie Hy is, en sal ons die geleentheid kry om Hom ten volle te ken. So ons sal almal leer sodat ons in eenheid kan wees oor ons geloof, dat daar geen faksies meer bestaan nie. Jesaja 2 vers 3: En baie volke sal heengaan en s: Kom laat ons optrek na die berg van die HERE, na die huis van die God van Jakob, dat Hy ons sy we kan leer en ons in sy paaie kan wandel. Want uit Sion sal die wet uitgaan en die woord van die HERE uit Jerusalem. Miga 4 vers 2: En baie nasies sal heengaan en s: Kom, laat ons optrek na die berg van die HERE en na die huis van die God van Jakob, dat Hy ons in sy we kan leer en ons in sy paaie kan wandel. Want uit Sion sal die wet uitgaan en die woord van die HERE uit Jerusalem. Die rede daarvoor is dat Jesus eers aan die einde van Sy duisendjarige vrederyk homself sal onderwerp aan die Vader en almal oorhandig aan die Vader. (1 Kor.15) Dan moet ons almal in eenheid wees, wat ons verseker nie nou is nie.

Aan die einde van die duisendjarige vrederyk sal die HERE weer vir Satan loslaat om teen die mensdom op te tree, en sal hy nog steeds mense verlei, maar dan sal die groot dag van die oordeel kom en sal die Satan saam met sy lers, verslaan word wanneer Gog en Magog verslaan word. (Esegil 38 en 39 en Openbaring 20)

Daarna vind die wit troon oordeel plaas, en sal ons in die Nuwe Jerusalem, of volgens Esegil n Nuwe Tempel, kan kom.
So almal wat nie die uittog uit Egipte ervaar het nie, so hulle is nie gedoop nadat hulle tot bekering gekom het nie, sal in Egipte wees. So sal daar ook ander mense wees wat in die woestyn is, enige plek van Mara tot by die Jordaanrivier, afhangende van hoe ver hulle getrek het. Dit is ook waarvan ons in Markus 16 lees dat mense nie veroordeel sal word omdat hulle nie gedoop is nie, maar omdat hulle nie geglo het nie. Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word; maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. (Mar 16:16)

Johnny
Apr 13th 2012, 12:09 PM
Hi Louwrens en welkom hier op Lighuis.


Onthou net dit is my siening en ek probeer nie om mense wat anders glo te wys dat hulle verkeerd is nie.

Ek moet bely dat ek baie van jou sienings nog nooit van gehoor het nie en die draad sal baie ingewikkeld raak as ek dit moet bespreek. Daar is egter heelwat besprekings oor baie van jou onderwerpe reeds elders op die forum. Ek versprei wel gratis dvd's wat jou onderwerpe aanspreek uit 'n ander oogpunt en as jy belangstel kan ek dit vir jou pos. Besoek ook gerus my webblad skakel hier (http://www.oospoort.co.za/). Daar is ongeveer 70 ure se video lering op die 2 dvd's. Jy kan ook hier (http://bibleforums.org/showthread.php/213667-Nuwe-DVD-Gratis) gaan inloer.

Louwrens Erasmus
Apr 14th 2012, 11:55 AM
Ek mag dalk nuut hier wees, maar het al vyf boeke geskryf oor Christen wees, en is almal in Afrikaans en Engels beskikbaar. Die laaste een is verlede jaar in die VSA vrygestel. As jy wil weet wie ek is en waar ek vandaan kom, en hoe my denkwyses gevorm is, gaan lees dit op Woes by http://www.woes.co.za/bydrae/artikel/moses-3-vers-3-hoe-lyk-jou-getuienis-1334403655. Ongelukkig is ons besig om ons webtuiste te herbou so dit sal seker eers oor 4 of 5 weke weer terug op die lug wees.

Wat jou sienswyses betref kan ek net s "been there, done that, got the t shirt", en het toe aanbeweeg. Soos jy s is die forum nie die plek om sulke ingewikkelde onderwerpe te bespreek nie, dis hoekom ek my maar toespits daarop om te skryf, en pastore op te lei, waarvan daar selfs van die persone as AGS pastore dien en gedien het.

Johnny
Apr 14th 2012, 01:53 PM
Ek mag dalk nuut hier wees, maar het al vyf boeke geskryf oor Christen wees, en is almal in Afrikaans en Engels beskikbaar. Die laaste een is verlede jaar in die VSA vrygestel. As jy wil weet wie ek is en waar ek vandaan kom, en hoe my denkwyses gevorm is, gaan lees dit op Woes by http://www.woes.co.za/bydrae/artikel/moses-3-vers-3-hoe-lyk-jou-getuienis-1334403655. Ongelukkig is ons besig om ons webtuiste te herbou so dit sal seker eers oor 4 of 5 weke weer terug op die lug wees.

Wat jou sienswyses betref kan ek net s "been there, done that, got the t shirt", en het toe aanbeweeg. Soos jy s is die forum nie die plek om sulke ingewikkelde onderwerpe te bespreek nie, dis hoekom ek my maar toespits daarop om te skryf, en pastore op te lei, waarvan daar selfs van die persone as AGS pastore dien en gedien het.

Hi Louwrens. Ek het nog geen boeke geskryf of enige pastore opgelei nie, maar dit beteken nie dat u vyf boeke noodwendig Bybels korrek is nie. Ek sien u glo nie in 'n wegraping of 'n 7 jaar van verdrukking nie, maar dat Jesus ons kom haal en dan sal ons dadelik in die 1000 jarige vrederyk wees. Op watter ouderdom of wanneer moet ons gedoop word.....en hoe? Glo u in 'n fisiese Israel met 'n Joodse volk wat terug is in hulle beloofde land Israel? Die verbond wat met Abraham gesluit was en die Joodse volk (God se volk), het die spesifieke verbond op ons van toepassing? Gaan Jesus se Bruilofsmaal met die Bruid 'n Joodse Bruilof wees en wanneer volgens u gaan dit plaasvind?

Ek het nie 'n probleem dat u Egipte en so meer gebruik as 'n tipe beeldspraak nie, want dit is so......ons moet uit "Egipte". Miskien is my vrae maar redelik onnosel in u o, maar dit is maar net 'n paar dinge wat ek so vinnig aan kan dink waar ons heel moontlik verskil.....en ons mag verskil. Vandag se kerk is maar redelik "confused" en deurmekaar. Daarom dat dit nie vir my gaan oor 'n denominasie, pastore of dominees nie, maar oor Woordgebaseerde lering. NS: Ek is ook geen opgeleide teoloog nie, maar net 'n gewone lidmaat van 'n Woordgebaseerde gemeente.

Hiermee net 'n prentjie van die fisiese en Joodse Israel (God se verbonds volk) waarna ek verwys en natuurlik God se land. Gebore op een dag op 14 Mei 1948

Jesaja 66:8 "Wie het so iets gehoor? Wie het sulke dinge gesien? Word n land op een enkele dag gebore? Of word n nasie met een slag gebaar? Want Sion het we gekry, meteens haar kinders gebaar."

http://www.themiddleeastonline.com.au/wp-content/uploads/2011/10/1948-Palestine-Post-headline-Israel-is-Born.jpg
http://www.travmed.com/guide/template-destinations_files/map-israel.gif

Louwrens Erasmus
Apr 14th 2012, 05:52 PM
Ek roem nie daarop dat ek goed is of enigsins beter is as ander mense nie. Al wat ek vra is dat mense nie dinge sal glo van hoors nie, maar werklik die Bybel ondersoek om vas te stel of dit waarin hulle glo, werklik in die Bybel bevestig word nie. So sal ek en jy verskil van die wegraping, want daar sal nie so iets wees nie. Dit waarop dit en die sewe jaar waarvan jy praat gebou is, bestaan nie in die Bybel nie. Dani se sewende dag is reeds met Jesus se koms die eerste keer volbring. Dit is alles gebou rondom Darby se lering en is oorspronklik gebou op lerings wat deur die Roomse kerk versprei is om tweedrag te saai. Israel van die Bybel en israel van vandag is twee heeltemal verskillende begrippe. Onthou Israel het Jesus verwerp, en so sal hulle soos Esau wat sy eersgebore reg verkoop het, geoordeel word. Gaan lees maar die hoofstuk en sien wat ek bedoel hier: http://www.woes.co.za/bydrae/artikel/ontwaak-jy-wat-slaap-hoofstuk-1-is-daar-n-verskil-tussen-israel-en-die-kerk. Gaan lees weer Efesirs 2: 11 en gaan dink oor wat Paulus hier skryf.

Ek het ook nie gaan leer as teoloog nie, maar is op grond van my kennis as pastoor georden, en uitgeskop uit die AGS omdat ek van hulle leerstellings verskil het. Soos ek ges het in my vorige skrywe, ek weet waar jy is. Ek was ook daar, ek het in Benny Hinn se koor gesing in die negentigs toe hy hier was, ek het gehelp om Kenneth Copeland se toer in die negentigs 'n sukses van te maak, maar dit was voordat ek werklik besef het wat dei Bybel is, en wie ons as Christene is.

Soos ek ook genoem het, ek is nie iemand wat myself op forums begewe nie, en sal jy nie weer van my hoor nie. Gaan maar na Woes by www.woes.co.za en gaan lees alles wat onder Moses geskryf is voordat jy oordeel.

Groetnis

trudie
Apr 14th 2012, 06:38 PM
Louwrens ek stem saam met Johnny.Ek is ook nie Bybel geleerd nie ,maar iemand wat die Woord van God glo.As jy Deteronomium 28 -30 lees en dan die geskiedenis van die Jode ,dan kan jy nie anders as om te sien dat God nie die Jode verwerp het nie.Daar gaan weer vergifnis aan hulle geskenk gaan word.Jy noem ook dat die Jode Jesus verwerp het,maar wat van die wat nie daardie dag nie in Jerusalem was nie.Die dissipels was ook Jode.Onthou God het nog altyd 'n groepie gelowiges laat oor bly, soos in die tyd van Elia.
Ek glo ook die grootste fout wat gemaak is met die vertaling van die Bybel ,was om dit in teks verse te skryf,op hierdie manier kan 'n hele dogma gebou word op een teks vers.Hoop om jou weer hier te sien.

CFJ
Apr 15th 2012, 04:03 AM
Soos ek ook genoem het, ek is nie iemand wat myself op forums begewe nie, en sal jy nie weer van my hoor nie. Gaan maar na Woes by www.woes.co.za en gaan lees alles wat onder Moses geskryf is voordat jy oordeel.

Groetnis[/FONT][/COLOR]

Hallo Louwrens,

Miskien kan jy net oorweeg dat Lighuis geen denominasie se sieninge verteenwoordig nie. Hierdie forum het werklik 'n unieke doel... en dit is, om sieninge in hoofstroom protestantisme (vir wat die behoudende kant daarvan in wese betref) te ondersoek. Die waarheid is tog iets wat mens vir sovr moontlik wil verdedig en van elke geleentheid gebruik maak om dit oor te dra en as mens moontlik verkeerd is, is daar ook geleentheid dat iemand jou die regte weg kan wys. 'n Eerlike soeke gaan altyd saam met 'n eerlike hart en 'n eerlike hart kan baie 'vat'. Hier is mense wat glad nie meer deur denominasies gerig word in hoe hulle dinge verstaan nie, waarvan ekself een is, maar dit wat ek glo oorvleuel in wese met wat mens in konserwatiewe gereformeerde- of ook pinskter Kerke sal vind.

Johnny
Apr 15th 2012, 06:12 AM
Louwrens dankie vir jou antwoord, en jy hoef regtig nie weg te bly van die forum nie. Dalk het die Here jou juis hier geplaas sodat ons kan gesels oor ons verskille, want daar is. Daar is ook menigsverskille tussen ons wat al jare hier deelneem, en so versterk en bou ons mekaar. Dit is nie altyd maanskyn en rose nie. Met my vrae wou ek net meer uitvind oor jou siening oor die Wederkoms, en ek glo ek het 'n idee hoe jy daaroor voel. Ek is bly jy is uit die greep van Benny Hinn en Kenneth Copeland. Dit is reeds 'n oorwinning en ek dank die Here daarvoor. Daar is egter 'n spreekwoord wat s 'n halwe waarheid is gevaarliker as 'n volle leuen. Hoor graag van jou. :)

Johnny
Apr 16th 2012, 05:35 PM
Nou hoekom sou enige iemand nie in Bybelse profesie glo nie?

27% of the Bible is Prophecy
Every now and then I run into someone who believes that Bible prophecy is a bunch of fairy tales, or that they are completely unaware that the Bible contains prophecy.
For example, we once received an email from a minister, asking how many prophecies are contained in the Bible. It seemed that this person, although an ordained minister, had never studied any Bible prophecy while in the seminary.
In answering her question, we quoted from a book, Encyclopedia of Biblical Prophecy, by J. Barton Payne, which lists 1,239 prophecies in the Old Testament, and 578 prophecies in the New Testament.
That works out to a total of of 1,817, by his count. And prophecies involve 8,352 of the Bible's verses.
And because there are 31,124 verses in the Bible, the 1,817 verses works out toabout 27 percent of the total, meaning one-fourth of the Bible is prophecy.
There are many web sites that explain Bible prophecy, including one at100 prophecies.org, which offers commentary on 100 of the Bible's prophecies.
There are many different types of Bible prophecy. Some Bible prophecies predicted details involving the birth, life, mission, death and resurrection of a Messiah
(Jesus Christ)<http://www.aboutbibleprophecy.com/messianic.htm>, according to AboutBibleProphecy.com. Other Biblical prophecies foretold of events involving the people and land of Israel, the surrounding nations, and the future of the world.
There also is a group of Biblical prophecies that people dub as "End Times" prophecies, which speak of how the world as we know it will come to an end. While that might sound like a scary topic, it actually is good news for Christians because
the end of the world marks the beginning of something new, and better: eternal life in heaven with God.

http://www.konig.org/wc24.htm