PDA

View Full Version : Israel se geboorte op 14 Mei 1948 - Bybels verantwoordbaarJohnny
Apr 25th 2012, 07:30 AM
It's all about Israel.

Israel is hierdie jaar 64 jaar oud. Eindtyd profesie het sedert 14 Mei 1948 in"overdrive" gegaan as ek dit so kan noem. Een van die grootste gebeurtenisse in ons tyd wat vir ons definitief kan se dat ons die geslag is wat die wederkoms sal beleef.

EEN VAN DIE WONDERLIKSTE BEWYSE – Israel se geboorte as volk en nasie op 14 Mei 1948

Jesaja 46:9-10
"Dink aan die dinge wat tevore was, van ouds af, dat Ek God is, en daar is geen ander nie; Ek is God, en daar is niemand soos Ek nie;
wat van die begin af verkondig die einde, en van die voortyd af wat nog nie gebeur het nie; wat sÍ: My raad sal bestaan, en al wat my behaag, sal Ek doen;"

-Koninkryk skeur in 2 na Salomo se Terugval. Sy seuns wyer om God te dien.
-Israel wyer om hul te bekeer en gaan agter valse gode aan.
-Noordryk word verower in 721vC

2 Konings 17:6
"In die negende jaar van Hosťa het die koning van AssiriŽ SamarŪa ingeneem en Israel in ballingskap weggevoer na AssiriŽ en hulle laat woon in Halag en aan die Habor, die rivier van Gosan, en in die stede van MediŽ."

-Jeremia gee finale profisieŽ oor die volk voor die Ryk van Juda weg gevoer word na BabiloniŽ in 606vC. Die Jode moet Babilon dien vir 70 jaar lank.
-Koreshet Babilon verower 70 jaar later presies soos Jeremia voorspel het. Hy het die Jode laat terugkeer na hul land in 536vC (Nisan = Mrt/Apr).

Esra 1:1-3
"En in die eerste jaar van Kores, die koning van PersiŽ, het die HERE—sodat die woord van die HERE uit die mond van JeremŪa vervul sou word—die gees van Kores, die koning van PersiŽ, opgewek, dat hy ‘n oproep deur sy hele koninkryk laat gaan het, selfs ook skriftelik, om te sÍ:
So sÍ Kores, die koning van PersiŽ: Al die koninkryke van die aarde het die HERE, die God van die hemel, aan my gegee; en Hy het my opgedra om vir Hom ‘n huis te bou in Jerusalem wat in Juda is.
Enigeen onder julle wat aan sy volk behoort—mag sy God met hom wees, en laat hom optrek na Jerusalem wat in Judais, en die huis van die HERE, die God van Israel, bou! Hy is die God wat in Jerusalem is."

*390 Jaar en 40 Jaa r= 430 Jaar totale straf.
*-70 Jaar van Babiloniese Ballingskap = 430 - 70 = 360 Jaar oor.
*Israel het hul steeds nie bekeer nie!

Levitikus 26:18,21,23-24,27-28
"En as julle dan nog nie na My luister nie,sal Ek voortgaan om julle sewevoudig weens julle sondes te tugtig.
En as julle jul teen My versit en na My nie wil luister nie, sal Ek meer plae op julle lÍ, sewevoudig volgens julle sondes.

En as julle hierdeur jul nie deur My laat tugtig nie, maar julle teen My versit,
sal Ek My ook teen julle versit en julle ook sewevoudig tref weens julle sondes.

As Ek vir julle die staf van die brood verbreek, sal tien vroue julle brood in een oond bak en julle brood by die gewig teruggee; en julle sal eet, maar nie versadig word nie. As julle ook hierom nie na My luister nie, maar julle teen My versit,...."

*360 x 7 = 2520 Bybelse Jare. Bybelse Jaar = 360 dae!
*Dus sal die straf eers 2520 jaar later verby wees, dank aan Israel te volle na hul land terugkeer.
*2520 x 360 = 90700dae. 90700 ų 365.25 = 2483.8Jaar (Ons kalender Jare)
*Dit vanaf 536vC
*Onthou daar is slegs 1 jaar tussen 1vC en 1nC, nie 2 nie!
*M.a.w. 2483.8 - 535 = 1948

Op 14 Mei 1948 het Israel weer ‘n Nasie geword!

*Mei 1948 = Maand later op die Joodse Kalender, nl. April/Mei!

“En leer van die vyeboom hierdie gelykenis: Wanneer die tak al sag word en sy blare uitbot, weet julle dat die somer naby is. So weet julle ook, wanneer jullle al hierdie dinge sien, dat dit naby is, voor die deur. Voorwaar ek sÍ vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie.” Matthew 24:32-34

As jy nou nog dink dat Israel nie 'n plek in eintyd profesie het nie of dat Israel nie God se volk is nie of dat Israel nie die middelpunt van eindtyd gebeure is nie......dan moet jy maar wag en self sien, want God gaan vir die hele wereld wys dat Hy nie Sy volk vergeet het nie!


ShalomChaverim,
YOMHAZIKARON’ (DAY OF REMEMBRANCE)


25April 2012

10808


Israel Independence Day celebrates the anniversaryof the establishment of the State of Israel. The day preceding thiscelebration, ‘Yom Hazikaron’, is devoted to the memory of those who gave theirlives for the achievement of the country's independence and its continuedexistence.


The total number of soldiers and security personnelwho fell since the War of Independence is over 21,000. The total includingthose who fell in the struggle for the state before 1948 is over 22,000.


On this day, Jewish people Honour the memory of theyoung men and women who gave their lives for the creation and security of theJewish State.‘Yom Hazikaron’ is an Israeli national holiday, and this year it iscommemorated on the 25th April.
Theday includes many national ceremonies for fallen soldiers in which seniorpublic officials and military officers are present. The day opens the precedingevening (24 April) at 20h00, given that in the Hebrew calendar system daysbegin at sunset, with a one minute siren during which most Israelis stand insilence, commemorating the fallen and showing respect. The official ceremony tomark the opening of the day takes place at the Western Wall, at which time theflag of Israel is lowered to half mast.


A two-minute siren is sounded in the morning, at11h00, which marks the opening of the official memorial ceremonies as well asprivate remembrance gatherings which are held at each cemetery where soldiersare buried. The day officially draws to a close between 19h00 – 20h00 in theofficial ceremony of Israel Independence Day on Mount Herzl, when the flag ofIsrael is returned to full mast.


Thousands of Israeli soldiers, some of them youngboys and girls just out of school, have died defending Israel during thevarious wars fought against them by the Arab nations as well as the war againstterrorism.


Arab nations are still trying to annihilate Israel,some of them stating that they ‘dream of a map without Israel – of course, thiswill never happen.


Pray for theprotection of the Israel Defense Force (IDF) soldiers.


More importantly,pray for their salvation.‘YOM HA’ATZMAUT’ (INDEPENDENCE DAY)


26April 2012


http://lib.store.yahoo.net/lib/dokosite/israel-birth-of-a-nation.jpg


This year, ‘Yom Ha’atzmaut’ is commemorated on the26th April.
‘Yom Ha'atzmaut’ commemorates the declaration of independence of Israel in1948, celebrating the declaration of the State of Israel by David Ben Gurion inTel Aviv on May 14, 1948, and the end of the British mandate of Palestine.This ‘Yom Ha’atzmaut’ commemorates 64 years of the independence ofIsrael.
Modern day Israel is the fulfillment of the prophecyin Isaiah 66:8 which declares: “Who has heard such a thing? Who hasseen such things? Shall the earth be made to give birth in one day? Or shall anation be born at once? For as soon as Zion was in labour, she gave birth toher children.”


Many people say that G-D is finished with the Jewishpeople and Israel, and that Israel has been replaced with the church. They saythat G-D has no plan for the Land of Israel today and that Israel is just ‘anothercountry’. They also say that the current return of the Jewish peopleto Israel is ‘just a coincidence’ and that it is not the fulfillment ofprophecy.


This is not true.


G-D’s intention has always been to bring the Jewsback to the land promised to Abraham and his descendants (the Jewish people) -Israel. The following scriptures in Isaiah 11:11-12 confirm this.


“It shall come to pass in that day that the Lordshall set His hand again the second time to recover the remnant of His peoplewho are left, from Assyria, and Egypt, from Pathros, and Cush, from Elam andShinar, from Hamath, and the islands of the sea. He will set up a banner forthe nations, and will assemble the outcasts of Israel, and gather together thedispersed of Judah from the four corners of the earth.”


In fact we are living in the very time of thefulfillment of the above prophecy.
One of the requirements for the return of Yeshua(Jesus) is that modern day Israel had to be established; for it is to Israel,specifically the Mount of Olives in Jerusalem that the ‘Mashiach’, Yeshua, willreturn.


Let us rejoice with Israel as she celebrates 64years of independence. Let us marvel at G-D’s faithfulness in fulfillingHis word.


As Christian believers we stand together with Israeland the Jewish people and mourn with them as they mourn the death of sixmillion Jews in the holocaust as well as the death of all the soldiers who havegiven up their lives defending their Jewish homeland.
We also rejoice with Israel and the Jewish people asIsrael celebrates 64 years of independence.


Please pray forIsrael!AM YISRAEL CHAI


THENATION OF ISRAEL LIVES!!

B'ShemY'shua,
------------------------------
BET SHALOMBEDIENING
Jesaja 62:1
"Ter wille vanSion sal Ek nie swyg nie en ter wille van Jerusalem nie stil bly nie.."

Epos: betshalomzv@gmail.com (betshalomzv@gmail.com)
Blog metverskeie artikels om te lees:http://betshalombediening.blogspot.com/ (http://betshalombediening.blogspot.com/)
Donations: Standard Bank, Code: 014737, Savings account: 033 593 604, South Africa.

Philip dT
Apr 26th 2012, 07:37 AM
Die Israeliete het reeds die land gekry: Joshua 21:43-45; 23:14-15; 24:28, dus die profesie is reeds vervul. 1 Kon 4:21: Koning Salomo se regering was trouens groter as net die land Israel. Sien ook 2 Kron 9:26.

Neh 9:8 "En U het sy hart getrou bevind voor u aangesig, en U het met hom die verbond gesluit om die land te gee van die Kanašniete, Hetiete, Amoriete en Feresiete en Jebusiete en Girgasiete, om dit aan sy nageslag te gee; en U het u woorde vervul, want U is regverdig."

Jer 11:5 "om te bevestig die eed wat Ek vir julle vaders gesweer het om aan hulle te gee ‘n land wat oorloop van melk en heuning soos dit vandag is. Toe het ek geantwoord en gesÍ: Amen, o HERE!"

Betreffende 1948, sien ook http://www.allthingsfulfilled.com/was-1948-the-regathering-of-israel-in-bible-prophecy/

Johnny
Apr 26th 2012, 08:54 AM
Die Israeliete het reeds die land gekry: Joshua 21:43-45; 23:14-15; 24:28, dus die profesie is reeds vervul. 1 Kon 4:21: Koning Salomo se regering was trouens groter as net die land Israel. Sien ook 2 Kron 9:26.

Neh 9:8 "En U het sy hart getrou bevind voor u aangesig, en U het met hom die verbond gesluit om die land te gee van die Kanašniete, Hetiete, Amoriete en Feresiete en Jebusiete en Girgasiete, om dit aan sy nageslag te gee; en U het u woorde vervul, want U is regverdig."

Jer 11:5 "om te bevestig die eed wat Ek vir julle vaders gesweer het om aan hulle te gee ‘n land wat oorloop van melk en heuning soos dit vandag is. Toe het ek geantwoord en gesÍ: Amen, o HERE!"

Betreffende 1948, sien ook http://www.allthingsfulfilled.com/was-1948-the-regathering-of-israel-in-bible-prophecy/

Die website propageer maar net die valse lering dat die kerk nou Israel is. Gelukkig is daar selfs wiskundige bewyse (soos gewys) buiten die Bybel dat Israel weer op 14 Mei 1948 gebore sou word. God het ook geweet van hierdie valse lering en daarom het Hy sommer.....net omdat Hy kan....en natuurlik omdat Hy God is, ook dit deur wiskundige interpretasie kom wys......vir die wat nie wil glo nie. Hier weer die skakel oor hierdie valse lering:


Die Verbondsvolk Israel: Wie is Hulle
Johan Malan, Universiteit van die Noorde .... 'n Persoon moet 'n fisiese afstammeling van Israel as die verbondsvolk wees om 'n erfgenaam van God se .... Hulle hou hulleself aan die Christelike kerk in die Weste as die uitverkore volk voor om ...

http://www.bibleguidance.co.za/Afrartikels/Israelvisie.htm

Vervolgens 'n artikel oor William Bell.

http://podcast.ad70.net/wp-content/uploads/2012/02/Two_Guys_and_Bible.jpg


The Scythian and Salvation

A few months back, Don K. Preston and William Bell – both prominent Preterists – responded to a claim made by Rivers Of Eden that "all of the promises and covenants spoken of in the Bible were specific to the tribes of Israel." In a Two Guys and a Bible Internet broadcast, Don and William together wove some arguments to counter the claim, which I want to address in this blog and podcast.

That the promises and the covenants were specific to a literal, physical people should be apparent from the most cursory reading of the Inspired Word. It's my belief that Don and William know the score: if the promises and the covenants cannot be applied to all peoples, but only to a remnant of a certain people, then the entire contemporary Christian paradigm changes.

I've chosen to highlight the references made to the Scythian, because if Israel can be found among the Scythians, they can also be found among the Thessalonians, Galatians, Colossians and the other nations in the near east and Asia. Let's address each primary topic brought up by Preston and Bell, and conclude with some observations and some challenges.

Die res van die artikel wat langerig is kan hier (http://thekingdomnow.typepad.com/thekingdomnoworg/2011/04/the-scythian-and-salvation.html) gelees gaan word. Vervolgens die einde van die artikel.


Summary

We find confirmation in the Inspired Word that Yahweh keeps his promises to the Covenant people, who were the descendants of Abraham, Isaac and Jacob. His prophets prophesied to these distinct people concerning their restoration, redemption and salvation. The preterist view of the last days is utterly dependent upon the Covenant people being literal, physical descendants of Abraham, Isaac and Jacob.

What explicit process do we find in the Bible that these promises were also applied to all the peoples of His Creation? When did it begin, and did it run parallel to or replace literal fulfillment? If it began with Isaac at the offering of his son Isaac, as William Bell maintains, and the literal seed promises were "dead" nearly 2000 years before the fulfillment, why would there even be need for the arrival of literal seed of Jacob (through David) to be the sacrifice for the literal seed of Jacob?

This process cannot both replace the literal seed promises and run parallel to it. If it ran parallel to the literal seed promises, where do we find that the Kingdom can be given to all peoples?

It amazes me that Preston and Bell, who tie the people and their promises to the last days events culminating in the destruction of the old Temple and the arrival of the New Covenant, actually try to argue that the people were "dead" long before the first century!

The preterist argument breaks if the people to whom the promises were given, in any part of their history, are removed from their promises.

Preston and Bell have failed to show, using the Inspired Word of God and history, that the promises were ever extended to another people through some process or passage of time.

If you hear nothing else in this message, please listen to this! The New Covenant Kingdom would have no end. The Kingdom was given to the literal, physical Covenant people. Therefore, the literal, physical Covenant people would have no end.

If we are in the New Covenant, then we should find a literal, physical Covenant people today. My challenge to Preston and Bell is this: who are those people today?

I acknowledge that there are a lot of whacky "Identity" people and ideas out there. This should not surprise us, because there are also a lot of whacky mainstream Judeo-Christians out there with a lot of whacky doctrines. But if Preston dismisses the core belief of the "Identity" people, he should not only be able to bring some clarity into his argument, but be willing to debate those who hold to the view. Preston continues to refuse to do so, and appears to have become more indignant towards them. The burden is now on Preston.

I want to quote from a Christian Israel friend who listened to Preston and Bell's ideas:

"Mr. Preston gave a very scathing remark about how the "Christian Identity" groups are the only groups that believe that the 'Barbarian and Scythian' mentioned in Colossians 3:11 were Israelites. Now, technically, we do NOT believe that they were Israelites until they were regathered by Christ's gospel of the Kingdom. We teach that it is not enough for one to be born of the familial lineage of Abraham, Isaac, and Jacob. We must be reborn from above. They were lost Israelites. There's a big difference."

He's right. I believe Preston and Bell are laboring under the impression that "identity" adherents believe their literal lineage alone is sufficient for their salvation. Paul said "No!" So do we. An Israelite is counted among the saved upon their conversion according to the election and the promises given to their fathers. They are as doomed as the heathen if they reject the Living Son of God, the Precious Lamb. This is not, however, the same thing as saying there is no difference between the Israelite and non-Israelite! It's as big a difference as the a man's bride over all the other women on Earth. It's a difference that is demonstrated in a continuous, unbroken thread from Genesis to Revelation.

Louwrens Erasmus
Apr 26th 2012, 12:11 PM
Johnny

Verduidelik dan vir my wat Paulus hiermee bedoel het as daar soos jy sÍ 'n verskil tussen Israel en die Kerk is:

EfesiŽrs 2: "11 ∂ Daarom, onthou dat julle wat vroeŽr heidene in die vlees was en onbesnedenes genoem word deur die sogenaamde besnydenis wat in die vlees met hande verrig word, 12 dat julle in diť tyd sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten aansien van die verbonde van die belofte, sonder hoop en sonder God in die wÍreld. 13 Maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeŽr ver was, naby gekom deur die bloed van Christus. 14 ∂ Want Hy is ons vrede, Hy wat albei een gemaak en die middelmuur van skeiding afgebreek het 15 deurdat Hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, naamlik die wet van gebooie wat in insettinge bestaan; sodat Hy, deur vrede te maak, die twee in Homself tot een nuwe mens kon skep 16 en albei in een liggaam met God kon versoen deur die kruis, nadat Hy daaraan die vyandskap doodgemaak het."

Die Filadelfieer
Apr 26th 2012, 12:23 PM
Johnny skryf :


It's all about Israel.


Wat het van Jesus Christus geword ?

Ta-An
Apr 26th 2012, 01:49 PM
Israel is hierdie jaar 64 jaar oud.
Huidige Gowerment is 64 jaar oud :)

Johnny
Apr 26th 2012, 02:21 PM
Johnny

Verduidelik dan vir my wat Paulus hiermee bedoel het as daar soos jy sÍ 'n verskil tussen Israel en die Kerk is:

EfesiŽrs 2: "11 ∂ Daarom, onthou dat julle wat vroeŽr heidene in die vlees was en onbesnedenes genoem word deur die sogenaamde besnydenis wat in die vlees met hande verrig word, 12 dat julle in diť tyd sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten aansien van die verbonde van die belofte, sonder hoop en sonder God in die wÍreld. 13 Maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeŽr ver was, naby gekom deur die bloed van Christus. 14 ∂ Want Hy is ons vrede, Hy wat albei een gemaak en die middelmuur van skeiding afgebreek het 15 deurdat Hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, naamlik die wet van gebooie wat in insettinge bestaan; sodat Hy, deur vrede te maak, die twee in Homself tot een nuwe mens kon skep 16 en albei in een liggaam met God kon versoen deur die kruis, nadat Hy daaraan die vyandskap doodgemaak het."

Ons is die wilde olyf wat ingeent is.


Rom 11:16 En as die eerstelinge heilig is, dan die deeg ook; en as die wortel heilig is, dan die takke ook.
Rom 11:17 En as sommige van die takke afgebreek is, en jy wat Ďn wilde olyfboom was, onder hulle ingeŽnt is en deel gekry het aan die wortel en die vettigheid van die olyfboom,
Rom 11:18 moet dan nie teen die takke roem nie; en as jy roem dit is nie jy wat die wortel dra nie, maar die wortel vir jou.


Rom 11:24 Want as jy afgekap is van die olyfboom wat van nature wild was, en teen die natuur op die mak olyfboom ingeŽnt kan word, hoeveel te meer kan hulle dan wat dit van nature is, op hul eie olyfboom ingeŽnt word?
Rom 11:25 Want ek wil nie hÍ, broeders, dat julle hierdie verborgenheid nie moet weet nie, sodat julle nie eiewys mag wees nie: dat die verharding ten dele oor Israel gekom het totdat die volheid van die heidene ingegaan het;
Rom 11:26 en so sal die hele Israel gered word, soos geskrywe is: Die Verlosser sal uit Sion kom en sal die goddelooshede van Jakob afwend;

Johnny
Apr 26th 2012, 02:26 PM
Johnny skryf :Wat het van Jesus Christus geword ?

Jy fokus op die verkeerde gedeelte van die plasing want dit is nie waaroor die plasing gaan nie.....Capice? Die plasing gaan oor die geboorte van Israel (lees die opskrif van die draad) as 'n nasie en nie oor Jesus wat gekruisig is nie. Ek glo daar is drade wat oor die onderwerp handel wat jy kan gaan navors.

Johnny
Apr 26th 2012, 02:29 PM
[/FONT]
Huidige Gowerment is 64 jaar oud :)

As jy dit so wil sien....ja....dit ook. Israel is die enigste volk en nasie wat na duisende jare se vervolging nog voort bestaan en wat weer hule eie landstaal, Hebreeus praat soos wat die Bybel voorspel het dit gaan wees in die laaste dae. AWESOME! :monkeyd:

Louwrens Erasmus
Apr 26th 2012, 02:34 PM
"Ons is die wilde olyf wat ingeent is."

Ons is nog steeds een boom, en nie twee nie. Een en dieselfde. Probeer weer.

Johnny
Apr 26th 2012, 02:38 PM
"Ons is die wilde olyf wat ingeent is."

Ons is nog steeds een boom, en nie twee nie. Een en dieselfde. Probeer weer.

Dus sÍ jy dat die kerk Israel is?

Louwrens Erasmus
Apr 26th 2012, 03:24 PM
Ja en nee. Ek praat nie van vervangingsteologie nie. Elke persoon wat deel word van die verbond word dus deelagtig aan alles wat aan Israel beloof is. So ja die Kerk het deel geword van Israel. Tot tyd en wyl jy my kan bewys dat die twee gedeeltes in die Bybel verklaar dat ons nie saam met Israel een geword het nie, is dit my standpunt. Ek sien nie twee bome nie, en ek sien nie dat Paulus bedoel het dat ons twee is nie. Hy verklaar juis as volg: Hy wat albei een gemaak en die middelmuur van skeiding afgebreek het. So, tot tyd en wyl jy my anders kan bewys, en vergeet maar van die wiskunde, sal ek aanhou om te glo dat die Kerk deel van Israel geword het.

Johnny
Apr 26th 2012, 03:33 PM
Ja. Tot tyd en wyl jy my kan bewys dat die twee gedeeltes in die Bybel verklaar dat ons nie saam met Israel een geword het nie, is dit my standpunt. Ek sien nie twee bome nie, en ek sien nie dat Paulus bedoel het dat ons twee is nie. Hy verklaar juis as volg: Hy wat albei een gemaak en die middelmuur van skeiding afgebreek het. So, tot tyd en wyl jy my anders kan bewys, en vergeet maar van die wiskunde, sal ek aanhou om te glo dat die Kerk deel van Israel geword het.

Ek aanvaar jou standpunt Louwrens. Daar is egter heelwat drade en besprekings op die foum waar ek myself al doodmoeg probeer bewys het en ek sien nie kans om dit weer hier van vooraf te doen nie. Soos jy sal ek bly glo dat Israel God se volk is en dat hulle onvoorwaardelik terug is in hulle beloofde land en dat die kerk NIE die Nuwe Israel is nie. Ons het hulle deelagtig geword, maar ons is nie fisiese Israel nie en nog minder God se uitverkore volk.

http://ecx.images-amazon.com/images/I/51xCd1S384L._SL500_AA300_.jpg

Louwrens Erasmus
Apr 27th 2012, 12:27 PM
Johnny

Onthou net dat Christus die Ou Verbond vervul het, so die Jode of Israel moet ook glo in Jesus as Christus om deel van die volk van die HERE te word.

Net om dit nog moeiliker vir jou te maak, kan jy ook nadink aan die vers: 1Pe 2:9 Maar julle is ‘n uitverkore geslag, ‘n koninklike priesterdom, ‘n heilige volk, ‘n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van Hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig, julle wat vroeŽr geen volk was nie, maar nou die volk van God is; aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is.

En as jy dit al so goed bespreek het, dan kan jy mos gou vir my verwysings gee eerder as wat ek nou die hele forum moet deur lees.

trudie
Apr 27th 2012, 05:32 PM
Daar was meer as een verbond ,God is nie 'n leunaar nie.Wil jou net volgende vra.As dit nou om arguments onthalwe waar is dat die "Kerk" die Jode as God se Volk vervang het,hoekom is die "kerk" of altans 'n groot deel van die "Kerk" so oor ywerig om die land van Israel so op 'n silwer skinkbord vir die moslems te gee.Die moslems verwerp nie alleen Jesus as Redder nie ,hulle stel Hom sommer as ondergeskikte aan Mohamed.

Louwrens Erasmus
Apr 28th 2012, 06:03 AM
Onthou net die land Israel van vandag is 'n politieke staat soos enige ander staat. Wat sy toekoms aanbetref word polities beslis, nie deur enige kerk of kerkverband nie. As dit 'n "heilige" staat was, dan kon ek mos net daar gaan bly en dan deel van die HERE se volk wees.

Dit is wat in HebreŽrs staan. Maar julle het gekom by die berg Sion en die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem en tien duisende engele, by die feestelike vergadering en die gemeente van eersgeborenes wat in die hemele opgeskrywe is, en by God, die Regter van almal, en by die geeste van die volmaakte regverdiges, en by Jesus, die Middelaar van die nuwe testament, en die bloed van die besprenkeling wat van beter dinge spreek as Abel.
(Heb 12:22-24)

So die Jerusalem waar Jesus gaan wees bestaan al reeds, en is 'n hemelse Jerusalem.

CFJ
Apr 28th 2012, 09:31 AM
Johnny

Verduidelik dan vir my wat Paulus hiermee bedoel het as daar soos jy sÍ 'n verskil tussen Israel en die Kerk is:

EfesiŽrs 2: "11 ∂ Daarom, onthou dat julle wat vroeŽr heidene in die vlees was en onbesnedenes genoem word deur die sogenaamde besnydenis wat in die vlees met hande verrig word, 12 dat julle in diť tyd sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten aansien van die verbonde van die belofte, sonder hoop en sonder God in die wÍreld. 13 Maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeŽr ver was, naby gekom deur die bloed van Christus. 14 ∂ Want Hy is ons vrede, Hy wat albei een gemaak en die middelmuur van skeiding afgebreek het 15 deurdat Hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, naamlik die wet van gebooie wat in insettinge bestaan; sodat Hy, deur vrede te maak, die twee in Homself tot een nuwe mens kon skep 16 en albei in een liggaam met God kon versoen deur die kruis, nadat Hy daaraan die vyandskap doodgemaak het."

Ek wil graag aansluit by hierdie plasing Louwrens. Dit is bloot my verstaan en hier is 'n paar kriptiese gedagtes. Hoekom het Jesus in die vlees kom ly?

As daar nog 'n volk is wat nou in die vlees moet ly, wat het Sy eerste koms dan beteken? Gelowiges ly ook nou in die vlees, omdat Hy vir ons gely het en Israel in die vlees moet direk weens Hom ly, om gereken te word as gelowiges. Ek glo dat die kruis verydel word, as mense nie kan sien dat die toegang tot God se volk nou deur die kruis kom en nie deur vleeslike herkoms nie.

Wat ek wel glo is dat Israel 'n teken is, om God te verheerlik en dat Hy deur hulle wys Sy vleeslike beloftes aan hulle word volvoer, soos toe hulle hul land weer in 1948 ontvang het. Dit is egter 'n punt wat ek nie onomwonde sal wil verdedig nie, want misleiding hierin is nie uitgesluit nie en tog bevredig dit my intellek, omdat daar ander baie pertinente dinge rondtom fisiese Jode is wat mens ag op kan gee. As God vleeslike beloftes gestand gee, dan wys Hy aan Sy eintlike volk (die Israel van God), dat Hy ook die geestelike belofte gestand sal gee. Vleeslike Israel is dus 'n sekondÍre beginsel en mag nooit primÍr verhef word nie. Daar is slegs 'n les in te leer en dit bekommer mens dat Israel in die vlees verhef word tot God se volk. Die Skrif sÍ in Rom 9 dat nie almal wat uit Israel is, deel is van Israel nie. Israel was nog altyd bedoel as 'n volk wat God in die hart dien of in ander woorde, in die Gees dien. Nou word die heidene ook ingesluit en so word heidene ook deel van die Israel van God, soos in Gal 6 staan.

Die vleeslike in die Bybel is altyd net 'n teken of beeld en is nie die teŽbeeld nie. Christus self is die teŽbeeld. Alle tekens is vleeslik, maar wys op iets groters, soos wat die doop met water ook is, die nagmaal ook is en ook die vleeslike volk Israel is. Die teken wat al hierdie tekens omvat is die kruis, want slegs die kruis kan ons letterlik in Christus se liggaam plaas. Ek glo tog daar is meriete met Israel in die vlees, maar dit vra perspektief en moet in die regte plek geplaas word om enigsins sinvol te wees. Die vleeslike volk Israel is nie God se volk nie, soos wat die vleeslike waterdoop nie God se 'een doop' (Efe 4) is nie. Die doop wat ons in Jesus se liggaam plaas, is 'n doop wat met die kruis (Mat 20:22-23, Rom 6:3-5) verband hou en die volk waarin ons geplaas word wat as God se volk bekend is, se toegang is ook deur die kruis. Geen toegang tot God, kan kom sonder die kruis van Christus nie. Waaroor sou Christus se versoening dan anders handel?

Ons ken dus van nou af niemand meer na die vlees nie; en al het ons ook Christus na die vlees geken, nou ken ons Hom tůg nie meer so nie. Daarom, as iemand in Christus is, is hy ‘n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. En dit alles is uit God wat ons met Homself versoen het deur Jesus Christus en ons die bediening van die versoening gegee het, naamlik dat God in Christus die wÍreld met Homself versoen het deur hulle hul misdade nie toe te reken nie en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou. Ons tree dan op as gesante om Christus wil, asof God deur ons vermaan. Ons bid julle om Christus wil: Laat julle met God versoen. Want Hy het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in Hom.
(2Kor 5:16-21)

CFJ
Apr 28th 2012, 11:55 AM
Die Israeliete het reeds die land gekry: Joshua 21:43-45; 23:14-15; 24:28, dus die profesie is reeds vervul. 1 Kon 4:21: Koning Salomo se regering was trouens groter as net die land Israel. Sien ook 2 Kron 9:26.

Neh 9:8 "En U het sy hart getrou bevind voor u aangesig, en U het met hom die verbond gesluit om die land te gee van die Kanašniete, Hetiete, Amoriete en Feresiete en Jebusiete en Girgasiete, om dit aan sy nageslag te gee; en U het u woorde vervul, want U is regverdig."

Jer 11:5 "om te bevestig die eed wat Ek vir julle vaders gesweer het om aan hulle te gee ‘n land wat oorloop van melk en heuning soos dit vandag is. Toe het ek geantwoord en gesÍ: Amen, o HERE!"

Betreffende 1948, sien ook http://www.allthingsfulfilled.com/was-1948-the-regathering-of-israel-in-bible-prophecy/

In wese sien ek dit ook so Philip. Vleeslike Kanašn is vleeslike Israel s'n en geestelike Kanašn is die gelowiges s'n...

CFJ
Apr 29th 2012, 09:37 AM
As mens kan aanvoer dat fisiese Israel, God se volk was, dan kan mens tekens sien wat vandag nog sigbaar is. As fisiese Israel egter God se volk is, wie is die Kerk dan? Leer die Bybel werklik dat daar twee volke van God is?

Ta-An
Apr 29th 2012, 05:26 PM
Leer die Bybel werklik dat daar twee volke van God is? Ja, dit doen.... Johannes 10:16 Ek het nog ander skape wat nie aan hierdie stal behoort nie. Ek moet hulle ook lei, en hulle sal na my stem luister, en dit sal wees een kudde, een herder.

CFJ
Apr 29th 2012, 08:25 PM
Ja, dit doen.... Johannes 10:16 Ek het nog ander skape wat nie aan hierdie stal behoort nie. Ek moet hulle ook lei, en hulle sal na my stem luister, en dit sal wees een kudde, een herder.


Anneke,

Is die ander skape na wie Jesus verwys nie die heidene nie (die verborgenheid van Paulus se bediening as geroepe apostel onder heidene, waarna Jesus verwys het)? Die eerste Christene was tog Jode gewees, dan nie?

Johnny
Apr 30th 2012, 05:47 AM
Johnny

Onthou net dat Christus die Ou Verbond vervul het, so die Jode of Israel moet ook glo in Jesus as Christus om deel van die volk van die HERE te word.

Net om dit nog moeiliker vir jou te maak, kan jy ook nadink aan die vers: 1Pe 2:9 Maar julle is Ďn uitverkore geslag, Ďn koninklike priesterdom, Ďn heilige volk, Ďn volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van Hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig, julle wat vroeŽr geen volk was nie, maar nou die volk van God is; aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is.

En as jy dit al so goed bespreek het, dan kan jy mos gou vir my verwysings gee eerder as wat ek nou die hele forum moet deur lees.

Louwrens, kom ek gee jou een of twee redes hoekom ek nie weer in hierdie debat betrokke wil raak nie. As jy nie tyd wil maak om op ander drade na die argumente te gaan kyk nie, dan hoef jy nie. Hiermee een of twee uitreksels uit e-posse wat ek met mense al gehad het wat soos julle glo.

http://www.vosizneias.com/wp-content/uploads/2010/10/we452-512x399.jpg


Johnny,
Jou leraars sny verseker nie die Woord "reg" wat JOOD betref nie, maar kom ons laat dit daar soos jyself ook sÍ. 'n Dienskneg van YHWH moet nie twis nie. Iets anders wat my pla omtrent jou "leraars" - WAAROM leer hulle jou nie dat HERE BAšL BETEKEN NIE ?? Jesus = IESUS - 'n Griekse God ?? En so kan ons aangaan.
Die vraag is as na bg. alleen gekyk word, WIE aanbid julle nou regtig ?? Geen wonder julle is so verdwaal wat sekere dinge betref nie.
Die JODE waarvan hulle jou leer, hierdie Godvresende manne wat die "Woord reg sny" volgens Jou ??? is ADDERGESLAG, my broer !! JY HET VERDWAAL !!
Sterkte !!
Ds Jannie Spangenberg,
Jan Kempdorp
1934/55 Bybels. Kan jy my n verklaring gee vir Openb. 22v16? Jy praat van 300 profesie in die "Ou testament" oor jesus cristos, kan jy vir my net een gee asb? More Johnny. Ek het al lankel my respek verloor vir die Prof en daai Doktor wat almal se nonsens in die boek of daai boek lees, dan sy eie thesis skyf, graad kry op grond van nonsens en dan ander probeer oortuig hulle is geleerd terwyl die waarheid is, Universiteite is vir onnosel en verwaande mense om iets te gaan leer, al is dit nonsens. Ek het nog nooit gesien dat n graad twee bakstene op mekaar sit nie. Ek het geen ander boek nodig as die Bybelgeskrifte om israEL se herkoms te bepaal nie. Die nuwe testament is grootliks deur satan gesante geskryf. My doelwit is nie om enige iemand te oortuig nie Johnny, my plig is om mense te verwittig, dan is daar geen bloedskuld op my hoof. Die jews is uit Edom, dis hoekom hulle deur die ma se bloedlyn werk. EL-ALMAGTIG haat hulle vir ewig omdat hulle uit die satan/esau/edomiet bloedlyn kom.
Nou waar pas die gemors satansaad jew in en moet nie vir my Juda se nie want dit sal van jou uiterse onkunde getuig. Daar is 12 uitverkore stamme van israEL, nie een enkele stam of volk nie!!!

Die jew gemors kan gerus die land van israEL kry want GOD-ALMAGTIG gaan SY nasie israEL vergader in Suid-Afrika nadat ons ons land skoon gemaak het van al die gemors volgens Jesaja. Die jew en sy satan god sal uit gewis word vir ewig volgens EssegiEL.
Adriaan Muller

En hierdie ouens noem hulle self dominees en leraars in Christus. Wat 'n skande! As jy werklik ware studies wil navors gaan dan na Prof Johan Malan se webtuiste sodat jy uit iemand wat weet se mond kan hoor en nie 'n ou ongeletterde soos ek wat duidelik nie in julle voetspore kan stap nie.
SKAKEL:
http://www.bibleguidance.co.za/

Die Filadelfieer
Apr 30th 2012, 06:26 AM
Louwrens, kom ek gee jou een of twee redes hoekom ek nie weer in hierdie debat betrokke wil raak nie. As jy nie tyd wil maak om op ander drade na die argumente te gaan kyk nie, dan hoef jy nie. Hiermee een of twee uitreksels uit e-posse wat ek met mense al gehad het wat soos julle glo.Nee wat Johnny, alweer strooipop argumente. Ek het jou die volgende vrae gevra, wat jy baie spesifiek vermy :

- Glo jy dat die enigste "gelowiges" in die Ou Testament Israeliete was ?
- Sluit jou definisie van anti-semmitisme die standpunt in dat moderne jode nie die verbondsvolk is nie ?

Ek heg die volgende vraag by hierdie twee aan :

- Hoekom is jy nie bereid om hierdie reguit vrae te antwoord nie ?


Ek gaan die aanname maak dat, na aanleiding van jou pos # 22 , jy wel onder die indruk is dat mense wat nie soos jy glo inderdaad anti-semities is, wat verder vir my sÍ dat jy in wese nie die vaagste benul het van wat die term eintlik beteken nie.

CFJ
Apr 30th 2012, 07:17 AM
Hi Johnny,

Wat die aanhalings betref van die predikante (Spangenberg en Muller) in jou plasing #22, kan mens veral nie met Adriaan Muller saamstem nie en wat Jannie Spangenberg betref laat die trant van sy skrywe 'n perspektief wat veroordelend klink. Laat hulle self verantwoording doen vir hul skrywes en wat hulle skryf kan nie toegedig word aan wat ons hier skryf nie. Daar is 'n verskil om vyandig te wees en om jou standpunt te stel.

Johnny
Apr 30th 2012, 07:59 AM
Nee wat Johnny, alweer strooipop argumente. Ek het jou die volgende vrae gevra, wat jy baie spesifiek vermy :

- Glo jy dat die enigste "gelowiges" in die Ou Testament Israeliete was ?
- Sluit jou definisie van anti-semmitisme die standpunt in dat moderne jode nie die verbondsvolk is nie ?

Ek heg die volgende vraag by hierdie twee aan :

- Hoekom is jy nie bereid om hierdie reguit vrae te antwoord nie ?


Ek gaan die aanname maak dat, na aanleiding van jou pos # 22 , jy wel onder die indruk is dat mense wat nie soos jy glo inderdaad anti-semities is, wat verder vir my sÍ dat jy in wese nie die vaagste benul het van wat die term eintlik beteken nie.

Ek dog jy is weg vir die lang naweek? Julle het dit in 'n Jode debat verander, nie ek nie. Dit is maar julle manier om konflik hier te veroorsaak. Weereens wys ek jou (julle) na die opskrif van die draad naamlik die geboorte van Israel. Hou asseblief by die besprekingspunt. Al wat jy hoef te getuig is of Israel wel op 14 Mei 1948 gebore is of nie en nie om te probeer bewys dat God se uitverkore volk en Sy land Israel nie bestaan nie. Vir die gene wat nie weet nie......hier is Israel op die wereld kaart.

http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/asia/ilas.gif


2 Timoteus 2:16 "......onsinnige praatjies moet jy vermy; want hulle sal al verder gaan....."
2 Timoteus 2:18 "......wat van die waarheid afgedwaal het,....."

Johnny
Apr 30th 2012, 08:10 AM
Johannes 12:40
"Hy het hulle oŽ verblind en hulle hart verhard, sodat hulle nie met die oŽ sou sien en met die hart verstaan..."

Galasiers 4:16
"Het ek dan julle vyand geword deur julle die waarheid te vertel?"

Hier is 'n nuwe draad vir die ouens wat graag wil debateer. Ongelukkig sal ek nie deel wees van die draad nie. Daar kan julle lappop argumente rondslinger en God se verbondsvolk en land uitmekaar skeur.

http://bibleforums.org/showthread.php/237823-Fila-se-draad-Israel-bestaan-nie-en-die-Jode-is-nie-God-se-verbondsvolk-nie?p=2839414#post2839414

Louwrens Erasmus
Apr 30th 2012, 09:42 AM
Johnny

Ek wil tog net twee punte maak. Eerstens kan ek nie verantwoordelikheid aanvaar vir ander mense se gedrag en woorde nie. As hulle met jou ongeskik was, is dit hulle saak, maar moenie my nou daarvoor verantwoordelik hou en verwag dat ek soos hulle is nie.

Die tweede punt is net dit: Ek het nie 'n graad nodig om die Bybel te verstaan of te interpreteer nie. So moenie jouself minder ag as iemand anders nie. Ek het ook nie 'n graad in teologie nie, maar ek dink ek ken die Bybel en dit wat die Bybel vir ons as Christene moet wees. Ek bevraagteken elke persoon se standpunt want dit is die enigste manier wat ons kan groei, deur om te ondersoek of dinge so is of nie. Onthou selfs in Paulus se dae het hulle nie alles aanvaar wat hy vir die mense gesÍ het nie. Handelinge 17 stel dit so: Daarop het die broeders dadelik in die nag Paulus en Silas na Berťa weggestuur. En toe hulle daar kom, het hulle na die sinagoge van die Jode gegaan. En hierdie mense was edelmoediger as diť in ThessalonŪka; hulle het die woord met alle welwillendheid ontvang en elke dag die Skrifte ondersoek of hierdie dinge so was. (Hand 17:10-11)

Dit is al wat ek van alle mense verwag, om nie blindelings enige persoon se oortuigings as reg te aanvaar nie. Om my nou na iemand se webtuiste te stuur wat jou oortuigings op gebou is, sal nie help nie want ek het reeds sy standpunte ondersoek en stem nie saam met dit nie. Ek kan jou ook dan vra om na my webtuiste te gaan en te gaan kyk wat my standpunt is. Dit is by www.shama.org.za/wp/. As jy wil weet wie Israel is, en ek glo dit sluit vir jou en my in, lees die hoofstuk: http://shamaministries.org.za/wp/moses-2-oor-grondbeginsels/moses-2-vers-10-wie-is-uitverkies-is-dit-nog-geldig-vandag-en-indien-wel-hoe-werk-dit/

Johnny
Apr 30th 2012, 09:58 AM
Johnny

Ek wil tog net twee punte maak. Eerstens kan ek nie verantwoordelikheid aanvaar vir ander mense se gedrag en woorde nie. As hulle met jou ongeskik was, is dit hulle saak, maar moenie my nou daarvoor verantwoordelik hou en verwag dat ek soos hulle is nie.

Die tweede punt is net dit: Ek het nie 'n graad nodig om die Bybel te verstaan of te interpreteer nie. So moenie jouself minder ag as iemand anders nie. Ek het ook nie 'n graad in teologie nie, maar ek dink ek ken die Bybel en dit wat die Bybel vir ons as Christene moet wees. Ek bevraagteken elke persoon se standpunt want dit is die enigste manier wat ons kan groei, deur om te ondersoek of dinge so is of nie. Onthou selfs in Paulus se dae het hulle nie alles aanvaar wat hy vir die mense gesÍ het nie. Handelinge 17 stel dit so: Daarop het die broeders dadelik in die nag Paulus en Silas na Berťa weggestuur. En toe hulle daar kom, het hulle na die sinagoge van die Jode gegaan. En hierdie mense was edelmoediger as diť in ThessalonŪka; hulle het die woord met alle welwillendheid ontvang en elke dag die Skrifte ondersoek of hierdie dinge so was. (Hand 17:10-11)

Dit is al wat ek van alle mense verwag, om nie blindelings enige persoon se oortuigings as reg te aanvaar nie. Om my nou na iemand se webtuiste te stuur wat jou oortuigings op gebou is, sal nie help nie want ek het reeds sy standpunte ondersoek en stem nie saam met dit nie. Ek kan jou ook dan vra om na my webtuiste te gaan en te gaan kyk wat my standpunt is. Dit is by www.shama.org.za/wp/. As jy wil weet wie Israel is, en ek glo dit sluit vir jou en my in, lees die hoofstuk: http://shamaministries.org.za/wp/moses-2-oor-grondbeginsels/moses-2-vers-10-wie-is-uitverkies-is-dit-nog-geldig-vandag-en-indien-wel-hoe-werk-dit/

Louwrens, ek dink julle het 'n wonderlike bediening en julle webtuiste kan vir baie tot seen wees, maar ons stem nogsteeds nie saam oor die geboorte van Israel op 14 Mei 1948 en die profetiese terugkeer van die Jode na hul beloofde land as God se uitverkore volk in die laaste dae waarin ons nou leef nie. Enige iemand wat dit ontken verstaan duidelik nie die Skrif betreffende Israel en die Jode nie. Dit is waar die probleem le.


Both Hettie and I are ordained pastors.......

Ek glo ook nie dat die Bybel ons leer dat vrouens in die bediening moet staan nie. Ek moet oudmodies wees.

Ta-An
Apr 30th 2012, 02:26 PM
Anneke,

Is die ander skape na wie Jesus verwys nie die heidene nie (die verborgenheid van Paulus se bediening as geroepe apostel onder heidene, waarna Jesus verwys het)? Die eerste Christene was tog Jode gewees, dan nie? Daar is net 2 kampe in die Bybel, Jode en Goyim (nie-jode of heidene), ons as Christene val onder die 'Heidene',,, (so is my verstaan)

Johnny
May 1st 2012, 01:19 PM
Daar is net 2 kampe in die Bybel, Jode en Goyim (nie-jode of heidene), ons as Christene val onder die 'Heidene',,, (so is my verstaan)

Net so. Alle nasies buiten die Joodse volk is heiden nasies. Louwrens, hier vir jou 2 skakels, en as jy regtig agter die kap van die byl wil kom, volg dit. Die een is 'n video wat nie baie groot is nie, maar wat vir jou in detail uitlÍ die hoekoms en die waaroms omtrent Israel. Die Bybel sal vir jou oopgaan soos jy dit nognie beleef het nie.

Wonder van Israel
http://www.oospoort.co.za/source/wonder_van_israel.html

Die herstel van Israel aan die einde van tyd.
http://www.oospoort.co.za/openbaring/Alida.wmv

CFJ
May 1st 2012, 04:57 PM
Daar is net 2 kampe in die Bybel, Jode en Goyim (nie-jode of heidene), ons as Christene val onder die 'Heidene',,, (so is my verstaan)

Hi Anneke,

Ek wil sommer aansluit by Johnny se plasing net hierbo ook. Wat Jesus hier gesÍ het in Johannes, was gesÍ teenoor Joodse Christene en Hy het gewys op die ander skape wat ook ingesluit sou word. Dit het gou gebeur en Paulus het hierdie verborgenheid openbaar, dat ook die heidene nou deel kan word van presies dieselfde verbond en presies dieselfde belofte as wat gelowige Jode deel aan gehad het. Abraham was gelowig, Isak was, Jakob was, Dawid, Moses, Joshua en Elia was. Die dissipels was en so was die eerste Christene gelowige Jode. Die dele wat wys dat die Heilige Gees nou hulle deel sou raak, is reeds vervul en mens kan dit nie uniek wil toepas op Israel wat eers hier in 1948 hul onafhanklikheid gekry het nie. Oor die laaste 2000 jaar is duisende Jode bekeer en hoe moet mens hulle meet aan die profesie dat die Heilige Gees hul deel sou word. Al was net een Jood bekeer voor 1948, plaas dit mens in 'n dilemma oor die profetiese verloop van die Skrif. Val hulle weg en word slegs die na 1948 ingesluit? Ek is werklik nie moedswillig nie en glo mens is naÔef om sommer net dele in die Skrif wat honderde en selfde 2000 jaar gelede al relevant was vir gelowige Jode, te negeer ter wille van Israel in die vlees vandag. Dit glo ek, is nie eerlik nie en tog kan mens meriete sien in Israel wat in 1948 weer 'n Joodse staat geword het, maar of dit uitsluitlik nou eers sekere profesiŽe waar maak, is te bewtyfel...

Johnny
May 2nd 2012, 09:45 AM
Ek dink daar is nog meer soos byvoorbeeld die Here het gese dat Hebreeus weer hulle landstaal sal wees......en na 1948 het dit inderdaad gebeur.

10 Prophecies Fulfilled in 1948
Last Updated: 01/09/2012 03:40

http://daniel.hristianstvo.net/images/israel%20prophecy.jpg |

These 10 Bible prophecies were fulfilled in 1948 when Israel became an independent, united nation for the second time in history, and for the first time in 2,900 years. © 100 Prophecies

Vir volledige studie kan julle die skakel volg.
http://www.watchmanbiblestudy.com/Articles/1948PropheciesFulfilled.htm