PDA

View Full Version : Bespreking Jy het agtergebly.......Johnny
May 8th 2012, 01:23 PM
Miskien glo jy nie in die wegraping nie, maar as jy daarin glo.....wat sal jy doen as jy agterbly?

http://www.biographyministries.com/images/left-behind-news.jpg

http://www.youvebeenleftbehind.com/

CFJ
May 8th 2012, 02:09 PM
Ek dink iemand wat agterbly en weet ek het nou agtergebly, sal baie gou moet begin glo in die wegraping. Dis miskien so bietjie laat maar gelukkig is daar net 7 jaar van bekommernis...

Ek het nie gestem nie, want daar is nie 'n opsie wat my siening mee oplyn nie...

Ta-An
May 8th 2012, 02:12 PM
Miskien kan opsie 1 lees.... en self tot bekering kom...

Johnny
May 8th 2012, 03:43 PM
Miskien kan opsie 1 lees.... en self tot bekering kom...

Ta-An.....of jy was bekeer, maar nie waardig......

Lukas 21:36 Waak dan en bid altyddeur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan.

Ja nee CFJ.......ek sal dan BAIE spoedig met mense, vriende en familie begin deel.

Kalahari
May 9th 2012, 04:25 AM
[QUOTE=Johnny;2843348]Ta-An.....of jy was bekeer, maar nie waardig......

Johnny

Hoe is jy waardig? Ons kan net op een manier waardig wees en dit is in Christus. Sonder Hom of op enige manier waar jy dink dat jy iets moet doen is jy onwaardig.

Net in Christus is ons waardig.

Kalahari

Johnny
May 9th 2012, 05:53 AM
[QUOTE=Johnny;2843348]Ta-An.....of jy was bekeer, maar nie waardig......

Johnny

Hoe is jy waardig? Ons kan net op een manier waardig wees en dit is in Christus. Sonder Hom of op enige manier waar jy dink dat jy iets moet doen is jy onwaardig.

Net in Christus is ons waardig.

Kalahari

Kalahari....hier is 'n paar verse net oor die woord "onberispelik" en daar is ander ook wat die Here van ons verlang. Dit laat my nogal diep binne myself en my lewe kyk of ek "waardig" is of nie. Die Here self se nie almal wat vir my se "Here Here sal in my koninkryk ingaan nie".

(Job 22:3) Het die Almagtige daar belang by dat jy regverdig is? Of is dit voordeel vir Hom dat jy onberispelik wandel?

(Luk 1:6) En hulle was altwee regverdig voor God en het in al die gebooie en regte van die Here onberispelik gewandel.

(1Co 1:8) wat julle ook sal bevestig tot die einde toe, om in die dag van onse Here Jesus Christus onberispelik te wees.

(Php 2:15) sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God sonder gebrek te midde van n krom en verdraaide geslag onder wie julle skyn soos ligte in die wreld,

(Col 1:22) in die liggaam van sy vlees deur die dood, om julle heilig en sonder gebrek en onberispelik voor Hom te stel;

(1Th 2:10) Julle is getuies, en God, hoe heilig en regverdig en onberispelik ons ons gedra het teenoor julle wat glo,

(1Th 3:13) sodat Hy julle harte kan versterk om onberispelik te wees in heiligheid voor onse God en Vader by die wederkoms van onse Here Jesus Christus met al sy heiliges.

(1Th 5:23) En mag Hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van onse Here Jesus Christus!

(1Ti 3:2) n Opsiener dan moet onberispelik wees, die man van een vrou, nugter, ingeto, fatsoenlik, gasvry, bekwaam om te onderrig;

(1Ti 3:10) En hulle moet ook eers n proeftyd deurmaak; daarna, as hulle onberispelik is, kan hulle dien.

(1Ti 5:7) Beveel ook hierdie dinge, sodat hulle onberispelik kan wees.

(1Ti 6:14) dat jy die gebod onbevlek, onberispelik bewaar tot by die verskyning van onse Here Jesus Christus

(Tit 1:6) as iemand onberispelik is, die man van een vrou, gelowige kinders het wat nie beskuldig word van losbandigheid of tugteloos is nie.

(Tit 1:7) Want n opsiener moet as n rentmeester van God onberispelik wees, nie eiesinnig, nie oplopend, geen drinker, geen vegter, geen vuilgewinsoeker nie;

(Heb 8:7) Want as daardie eerste een onberispelik was, sou daar nie plek vir n tweede gesoek word nie.

(2Pe 3:14) Daarom, geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, beywer julle dat julle vlekkeloos en onberispelik voor Hom bevind mag word in vrede.

Die Bruid van Christus is nie die MENIGTE wat by stadions verkondig word nie....dit is 'n oorblyfsel....'n "Remnant"......

(Act 15:17) sodat die oorblyfsel van die mense die Here kan soek, en al die nasies oor wie my Naam uitgeroep is, spreek die Here wat al hierdie dinge doen.

(Rom 9:27) En Jesaja roep oor Israel uit: Al is die getal van die kinders van Israel soos die sand van die see, net die oorblyfsel sal gered word;

(Rom 11:5) Net so is daar dan ook in die teenwoordige tyd n oorblyfsel, ooreenkomstig die verkiesing van die genade.

http://www.revivalwaters.net/web_images/WaitingBride.jpg

Openbaring 19:7 Laat ons bly wees en ons verheug en aan Hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die Lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak.

Kalahari
May 9th 2012, 06:56 AM
Johnny

Dit is juis my punt. Ons kan net in Christus waardig word. Sonder Hom of indien ons probeer om uit ons self waardig te wees, is dit gedoem.

Jy word geheilig en wil leef volgens God se wil omrede die Here in jou hart is. Jy is nou 'n nuwe mens. Jy kan nie anders as om voort te bring van die nuwe fontein nie. Die bron is egter die Here.

Die wat die Here van getuig dat Hy hulle nie ken nie, is die wat uit eie gewin die Here aanroep of wat dit doen omrede hulle ander mense wil bendruk. Hulle doen dit nie omrede hulle deur die Here verlos en verkies is nie. Hulle is dus nie wedergebore nie en is dus nog van die saad van die wreld.

Ek is waardig omrede Christus waardig is. Daar is niks wat ek kan byvoeg by dit wat Hy gedoen het nie. Daar is geen manier dat ek enigsins voor God kan kom of waardig genoeg geag kan word indien dit nie in Christus is nie. Indien dit so sou wees, dan sou dit beteken dat die Here nie 'n volkome versoening en redding gebring het nie en dit is nie waarvan die Bybel getuig nie.

Groete
Kalahari

Johnny
May 9th 2012, 07:12 AM
Johnny

Dit is juis my punt. Ons kan net in Christus waardig word. Sonder Hom of indien ons probeer om uit ons self waardig te wees, is dit gedoem.

Jy word geheilig en wil leef volgens God se wil omrede die Here in jou hart is. Jy is nou 'n nuwe mens. Jy kan nie anders as om voort te bring van die nuwe fontein nie. Die bron is egter die Here.

Die wat die Here van getuig dat Hy hulle nie ken nie, is die wat uit eie gewin die Here aanroep of wat dit doen omrede hulle ander mense wil bendruk. Hulle doen dit nie omrede hulle deur die Here verlos en verkies is nie. Hulle is dus nie wedergebore nie en is dus nog van die saad van die wreld.

Ek is waardig omrede Christus waardig is. Daar is niks wat ek kan byvoeg by dit wat Hy gedoen het nie. Daar is geen manier dat ek enigsins voor God kan kom of waardig genoeg geag kan word indien dit nie in Christus is nie. Indien dit so sou wees, dan sou dit beteken dat die Here nie 'n volkome versoening en redding gebring het nie en dit is nie waarvan die Bybel getuig nie.

Groete
Kalahari

Ek hoor wat jy se en in dieselfde asem wil ek net byvoeg dat ek glo nie in "Eenkeer gered altyd gered" nie. EK glo jy kan jou saligheid verloor.....al was jy op 'n stadium in jou lewe waarlik bekeer, maar dit is 'n (sensitiewe) onderwerp vir 'n ander bespreking.

CFJ
May 9th 2012, 07:14 AM
Johnny,

Hoe wandel mens onberispelik? Ek dink mens hoef nie 'n wetenskaplike te wees om in te sien dat die werkwoord, 'wandel', iets beteken wat deurlopend is nie. Mens kan dus nie deurlopend wandel omdat jy 'n eenmalige gebeurtenis soos byvoorbeeld die waterdoop, onderneem het nie (wat ek weet jou eie standpunt is). 'n Enkele aksie en om te deurlopend te wandel is nie dieselfde nie en verskil in intensiteit, betekenis en in volhoubaarheid. Dit moet iets wees wat ons elke dag naby Christus hou. Daardie iets is die kruis, want net die kruis se krag, laat die self sterf, sodat jy in Christus kan wandel. Net mense wat by die kruis leef (die boodskap wat die Skrif verkondig dat die self moet sterf, sodat Christus kan lewe), kan waardig wees en soos Kalahari reeds uitgewys het, is dit Christus alleen wat ons waardig maak. Ons moet net sterf, sodat Hy kan lewe!

Johnny
May 9th 2012, 08:47 AM
Johnny,

Hoe wandel mens onberispelik? Ek dink mens hoef nie 'n wetenskaplike te wees om in te sien dat die werkwoord, 'wandel', iets beteken wat deurlopend is nie. Mens kan dus nie deurlopend wandel omdat jy 'n eenmalige gebeurtenis soos byvoorbeeld die waterdoop, onderneem het nie (wat ek weet jou eie standpunt is). 'n Enkele aksie en om te deurlopend te wandel is nie dieselfde nie en verskil in intensiteit, betekenis en in volhoubaarheid. Dit moet iets wees wat ons elke dag naby Christus hou. Daardie iets is die kruis, want net die kruis se krag, laat die self sterf, sodat jy in Christus kan wandel. Net mense wat by die kruis leef (die boodskap wat die Skrif verkondig dat die self moet sterf, sodat Christus kan lewe), kan waardig wees en soos Kalahari reeds uitgewys het, is dit Christus alleen wat ons waardig maak. Ons moet net sterf, sodat Hy kan lewe!

Ek dink die meerderheid mense wat tot bekeing gekom het val weer terug na hul ou wee. Daar is statistiek vir dit. Is hulle dan nog gered? Nie volgends die Skrif nie. Jy sal weer tot bekering moet kom......en dit het niks met die doop te doen soos jy my nou van beskuldig nie. Die meerderheid van ons het maar die uiterlike skyn van Godsaligheid, maar binne is ons koud.....en ek moet waak dat ek nie ook een van hulle is nie.

Openbaring 2:4
Maar Ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het.
Openbaring 2:5
Onthou dan waarvandaan jy uitgeval het, en bekeer jou en doen die eerste werke. Anders kom Ek gou na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder as jy jou nie bekeer nie.

1 Korinthiers 10:12
Daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie.

CFJ
May 9th 2012, 09:17 AM
Ek dink die meerderheid mense wat tot bekeing gekom het val weer terug na hul ou wee. Daar is statistiek vir dit. Is hulle dan nog gered? Nie volgends die Skrif nie. Jy sal weer tot bekering moet kom......en dit het niks met die doop te doen soos jy my nou van beskuldig nie. Die meerderheid van ons het maar die uiterlike skyn van Godsaligheid, maar binne is ons koud.....en ek moet waak dat ek nie ook een van hulle is nie.

Openbaring 2:4
Maar Ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het.
Openbaring 2:5
Onthou dan waarvandaan jy uitgeval het, en bekeer jou en doen die eerste werke. Anders kom Ek gou na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder as jy jou nie bekeer nie.

1 Korinthiers 10:12
Daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie.Johnny,

Ek beskuldig jou nie en wou bloot wys wat die verskil tussen 'n aksie en 'n wandel by die Here is. Net die kruis rig ons wandel en nie die stuk hout waarvan die kruis gemaak is nie, maar die doel van die kruis om die self te laat sterf en daagliks in Jesus te kan wandel. Kyk mooi wat staan hier en daarin glo ek, l die sleutel tot elkeen se wandel en uiteindelike heil in die Here Jesus...

Want baie—van wie ek julle dit dikwels ges het en nou ook onder trane s—wandel as vyande van die kruis van Christus. Hulle einde is die verderf, hulle god is die buik en hulle eer is in hulle skande; hulle bedink aardse dinge.
(Filp 3:18-19)

Johnny
May 9th 2012, 09:27 AM
Johnny,

Ek beskuldig jou nie en wou bloot wys wat die verskil tussen 'n aksie en 'n wandel by die Here is. Net die kruis rig ons wandel en nie die stuk hout waarvan die kruis gemaak is nie, maar die doel van die kruis om die self te laat sterf en daagliks in Jesus te kan wandel. Kyk mooi wat staan hier en daarin glo ek, l die sleutel tot elkeen se wandel en uiteindelike heil in die Here Jesus...

Want baievan wie ek julle dit dikwels ges het en nou ook onder trane swandel as vyande van die kruis van Christus. Hulle einde is die verderf, hulle god is die buik en hulle eer is in hulle skande; hulle bedink aardse dinge.
(Filp 3:18-19)

Dit bevestig maar net my siening van 'n "Remnant" wat gered gaan word.

Ta-An
May 16th 2012, 04:19 PM
Dit bevestig maar net my siening van 'n "Remnant" wat gered gaan word."Remnant" .... is die verskil tussen die Bruid en die Bruilofsgaste .. of hoe s jy??:)

HammerHead
Aug 31st 2012, 06:09 AM
Die blote idee maak nie vir my sin nie....

Noudat jy 'agtergebly' het, nou wil jy ieweskielik jouself bekeer en in God glo?

Hoekom sal jy so iets doen? Net omdat Hy jou moes wys FISIES voordat jy begin glo het?

En noudat jy begin glo het, nou al rede hoekom jy jouself bekeer en ander mense wil vertel van Hom is sodat jy self gered kan word?

Volgens my, is dit selfsug, en is dit die presiese sonde wat die oorsprong van ALLE sonde was...

Joh 20:29 Jesus s vir hom: Omdat jy My gesien het, Thomas, het jy geglo; salig is die wat nie gesien het nie en tog geglo het.

Johnny
Sep 3rd 2012, 05:33 AM
"Remnant" .... is die verskil tussen die Bruid en die Bruilofsgaste .. of hoe s jy??:)

Yip.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX