PDA

View Full Version : Adam, Eva, Noag, en moderne genetika.Die Filadelfieer
May 14th 2012, 08:19 AM
Al ooit gewonder of dit wat ons weet en leer van moderne genetika ooreenstem met die Bybelse geskiedenis ?

Volgens wat ons lees in die Woord is daar drie sleutel gebeurtenisse wees wat 'n rol moet speek in hoe ons genetiese "bloudruk" daarna uitsien, nl die skepping, die sondvloed, en natuurlik die verstrooiing by Babel.

Hier is 'n interesante artikel (http://creation.com/noah-and-genetics)oor die onderwerp (so geskryf dat selfs ek dit kon verstaan ! :), met die volgende uittreksel :


It comes as a surprise to most people to hear that there is abundant evidence that the entire human race came from two people just a few thousand years ago (Adam and Eve), that there was a serious population crash (bottleneck) in the recent past (at the time of the Flood), and that there was a single dispersal of people across the world after that (the Tower of Babel). It surprises them even more to learn that much of this evidence comes from evolutionary scientists. In fact, an abundant testimony to biblical history has been uncovered by modern geneticists. It is there for anyone to see, if they know where to look!

Verseker die lees werd, en interesant om te merk dat moderne wetenskap, teen die wil van moderne sekulÍre wetenskaplikes natuurlik, al hoe meer die geskiedenis van die Bybel begin ondersteun. Daar is daagliks meer en meer geluide vanuit hierdie einste sekulÍre bronne dat evolusie al hoe minder antwoorde bied vir die massas inligting wat vanaf ooral oor stroom. Die probleem is egter dat daar **niks** anders is om die teorie mee te vervang nie.... behalwe natuurlik die skeppingsmodel, maar ons hoef nie ons asem op te hou dat dit oorals-oor aanvaar gaan word nie. :)

Johnny
May 14th 2012, 09:32 AM
so geskryf dat selfs ek dit kon verstaan

Dit wil gedoen wees. Wie is die skrywer? Miskien kan ek 'n paar tips by hom leer. Spot maar net. :D

Die ou weerspreek homself so 'n bietjie nadat hy die regte vers aanhaal. God het 'n ribbebeen geneem en nie "flesh" soos waarna hy verwys nie.


ďAnd the Lord God caused a deep sleep to fall on Adam, and he slept; and he took one of his ribs, and closed up the flesh in its place. Then the rib which the Lord God had taken from the man he made into a woman, and He brought her to the man.Ē Gen 2:21Ė22

These simple statements have profound implications. They put a limit on the amount of diversity we should find in people living today. The Bible clearly says the human race started out with two people only. But how different were these two people? There is an intriguing possibility that Eve was a clone of Adam. The science of cloning involves taking DNA from an organism and using it to manufacture an almost perfect copy of the original. Here, God is taking a piece of flesh, with cells, organelles, and, importantly, Adamís DNA, and using it to manufacture a woman. Of course, she could not be a perfect clone, because she was a girl! But what if God had taken Adamís genome and used it to manufacture Eve? All he would have had to do was to leave out Adamís Y chromosome and double his X chromosome and, voilŠ, instant woman!

Die kaart wys ook dat die mensdom hier onder in middel Afika iewers ontstaan, wat natuurlik nie waar is nie.

http://creation.com/images/fp_articles/2010/7267Human-mtDNA-migrations.jpg

Die Filadelfieer
May 14th 2012, 09:43 AM
Dit wil gedoen wees. Wie is die skrywer? Miskien kan ek 'n paar tips by hom leer. Spot maar net. :D

Die ou weerspreek homself so 'n bietjie nadat hy die regte vers aanhaal. God het 'n ribbebeen geneem en nie "flesh" soos waarna hy verwys nie.Die kaart wys ook dat die mensdom hier onder in middel Afika iewers ontstaan, wat natuurlik nie waar is nie.

http://creation.com/images/fp_articles/2010/7267Human-mtDNA-migrations.jpg

Ag nee Johnny, kan ek vra dat jy die artikel eers LEES voor jy kommentaar lewer ?

Die "vlees" waarna die skrywer verwys is die selle, DNA ensovoorts wat God verwyder het uit Adam, geen weerspreking nie, en die kaart se onderskrif sÍ baie mooi die is die " evolutionary map of world migrations " , nie die post-Babilon kaart nie.

Johnny
May 14th 2012, 10:36 AM
Ag nee Johnny, kan ek vra dat jy die artikel eers LEES voor jy kommentaar lewer ?

Die "vlees" waarna die skrywer verwys is die selle, DNA ensovoorts wat God verwyder het uit Adam, geen weerspreking nie, en die kaart se onderskrif sÍ baie mooi die is die " evolutionary map of world migrations " , nie die post-Babilon kaart nie.

Sorry as ek nie verstaan nie. Lyk my dit is aansteeklik. Ribebeen vir my beteken ribebeen en vlees beteken vlees. Ek kan maar net nie insien dat God nodig het om selle en DNA te neem om nog 'n mens te maak nie.

Waar was Babilon en die tuin van Eden?

Die Filadelfieer
May 14th 2012, 11:03 AM
Sorry as ek nie verstaan nie. Lyk my dit is aansteeklik. Ribebeen vir my beteken ribebeen en vlees beteken vlees. Ek kan maar net nie insien dat God nodig het om selle en DNA te neem om nog 'n mens te maak nie.Johnny, "been" bevat selle en DNS, m.a.w. Adam se ribbebeen het sy selle en DNA bevat. Dit is nie net vlees (per jou eie definisie vel, spiere, ens.) wat 'n wese se DNS bevat nie.
As jy nie sy manier van skryf "verstaan" nie, gaan die volgende jou NOG meer deurmekaar maak :


Gen 6:12 Toe sien God die aarde aan, en—dit was verdorwe, want alle vlees het sy wandel op die aarde verderwe.

Volgens jou redenasie was alles behalwe die geraamtes van die lewende wesens verderwe.... interesante teologie !Waar was Babilon en die tuin van Eden?


Die tuin van Eden, asook die landmerke wat die omgewing van die tuin beskryf is vernietig tydens die vloed. Daar is dus geen manier om te bepaal presies waar die tuin geleŽ was nie.

Wat Babilon betref kan mens seker aanneem dat dit was waar dit nou is, m.a.w. omtrent 90km suid van Bagdad in hedendaagse Irak.

Johnny
May 14th 2012, 11:48 AM
Johnny, "been" bevat selle en DNS, m.a.w. Adam se ribbebeen het sy selle en DNA bevat. Dit is nie net vlees (per jou eie definisie vel, spiere, ens.) wat 'n wese se DNS bevat nie.
As jy nie sy manier van skryf "verstaan" nie, gaan die volgende jou NOG meer deurmekaar maak :Volgens jou redenasie was alles behalwe die geraamtes van die lewende wesens verderwe.... interesante teologie !Die tuin van Eden, asook die landmerke wat die omgewing van die tuin beskryf is vernietig tydens die vloed. Daar is dus geen manier om te bepaal presies waar die tuin geleŽ was nie.

Wat Babilon betref kan mens seker aanneem dat dit was waar dit nou is, m.a.w. omtrent 90km suid van Bagdad in hedendaagse Irak.

Ja nee....nou is ek deurmekaar.

TUIN VAN EDEN


Genesis 2-3 locates the garden with reference to four rivers and the regions they flow through:

Now a river flowed out of Eden to water the garden; and from there it divided and became four rivers. The name of the first is Pishon (http://en.wikipedia.org/wiki/Pishon); it flows around the whole land of Havilah (http://en.wikipedia.org/wiki/Havilah), where there is gold.[...] The name of the second river is Gihon (http://en.wikipedia.org/wiki/Gihon); it flows around the whole land of Cush (http://en.wikipedia.org/wiki/Cush). The name of the third river is Tigris (http://en.wikipedia.org/wiki/Tigris); it flows east of Assyria (http://en.wikipedia.org/wiki/Assyria) And the fourth river is the Euphrates (http://en.wikipedia.org/wiki/Euphrates).

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/Tigr-euph.png

BABEL


Babylon lies in the land of Shinar as revealed in the Bible (Gen 10:10) and its general location has never been disputed. See Geography

The Tower of Babel

http://www.bible-history.com/babylonia/tower_of_babel1.gif

The Bible reveals that all false systems of religion began in the land of Babylon and will have their consummation from the spirit of Babylon in the last days. It is interesting to note that every organized system of religion in the world today has traces of ancient Babylon. The Bible records in Genesis 10:10, that, after the great flood, all men spoke one common language and a man named Nimrod built a city and established a common religion. Nimrod was a descendant of Noahís son, Ham. Genesis 11:1-9 describes the building of the city and its famous tower "whose top may reach unto heaven." It also records how God came down and punished the peopleís arrogance by creating a confusion of different languages and possibly their racial distinctions. This way man would be forced to obey Godís original command to "be fruitful and fill the whole earth." It is interesting that the materials used to build the Tower of Babel were the same as those employed for the construction of the great ziggurat of Babylon and similar ziggurats, according to ancient building inscriptions.

http://www.bible-history.com/babylonia/near_east9.gif

Lyk vir my die twee was ongeveer in dieselfde area? Hulle kon dus bymekaar gewees het?

Die Filadelfieer
May 14th 2012, 11:55 AM
Ja nee....nou is ek deurmekaar.

TUIN VAN EDENBABELLyk vir my die twee was ongeveer in dieselfde area? Hulle kon dus bymekaar gewees het?Moontlik, maar nie noodwendig nie nee. Daar is redelike goeie bewyse dat die kontinente radikaal verander het tydens die vloed, wat sal beteken dat ons nooit seker kan wees waar die tuin regtig was nie. Gaan doen bietjie navorsing rondom vloed-geologie vir meer inligting.

Die Filadelfieer
May 14th 2012, 12:13 PM
Hier is 'n interesante artikel oor die ligging van die tuin :


Was the Garden of Eden Located in Iraq? (http://www.answersingenesis.org/articles/2003/10/21/garden-eden-iraq)


'n opsomming :


Contrary to popular belief, then, the Garden of Eden was not in Iraq. It was destroyed by the global Flood, and so its actual location under piles of sediment can never be known. For that matter, the original Garden could have been on the other side of the world!

Nog 'n artikel :

The Biblical Testimony of a Global Flood
(http://www.answersingenesis.org/articles/aid/v7/n1/biblical-testimony-flood)

The purpose of the Flood was to destroy not just all people, but also all land animals and birds and the surface of the earth itself. “I will destroy man whom I have created from the face of the earth, both man and beast, creeping thing and birds of the air, for I am sorry that I have made them. . . . I will destroy them with the earth” (Genesis 6:7 (http://biblia.com/bible/nkjv/Genesis%206.7), 13 (http://biblia.com/bible/nkjv/Genesis%206.13)). Only a global Flood would accomplish that purpose, for a local Flood in the Mesopotamian valley would not affect any animals or birds in North and South America, Europe, Africa, Russia, India, China, or Australia.

Johnny
May 14th 2012, 12:13 PM
Moontlik, maar nie noodwendig nie nee. Daar is redelike goeie bewyse dat die kontinente radikaal verander het tydens die vloed, wat sal beteken dat ons nooit seker kan wees waar die tuin regtig was nie. Gaan doen bietjie navorsing rondom vloed-geologie vir meer inligting.

Dus kon die aarde iets soos die gelyk het?

http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/science/images/earth1.jpg

Nee.....ek dink God het alles op sy plek gesit by die grondlegging en elke kontinent en grense van die see is nogsteeds waar dit was +6000 gelede.:) Ek dink nie ek hoef navorsing te doen oor vloed-geologie nie....jy hoef net hoofstuk 38 in die boek Job te lees.

Job 38:1 Daarna het die HERE Job uit ‘n storm geantwoord en gesÍ:
Job 38:2 Wie maak die raadsbesluit daar tot duisternis met woorde sonder kennis?
Job 38:3 Gord dan soos ‘n man jou heupe—dan sal Ek jou ondervra, en onderrig jy My.
Job 38:4 Waar was jy toe Ek die aarde gegrond het? Gee te kenne as jy insig het.
Job 38:5 Wie het sy afmetinge bepaal? —jy weet dit mos! Of wie het daaroor die meetsnoer gespan?
Job 38:6 Waar is sy fondamentklippe op ingesink? Of wie het sy hoeksteen gelÍ?
Job 38:7 Toe die mŰresterre saam gejubel en al die seuns van God gejuig het?
Job 38:8 En wie het die see met deure afgesluit toe dit uitgebreek, uit die moederskoot voortgekom het?
Job 38:9 Toe Ek die wolk tot sy kleding gemaak het en die donkerheid tot sy windsel.
Job 38:10 Toe Ek my grens daarvoor uitgebreek en grendel en deure gemaak het;
Job 38:11 en gesÍ het: Tot hiertoe mag jy kom en nie verder nie; en hier word ‘n grens gestel vir jou trotse golwe.
Job 38:12 Het jy, solank as jy lewe, die mŰre ontbied, die dageraad sy plek aangewys,
Job 38:13 om die some van die aarde aan te gryp, sodat die goddelose daarvan afgeskud word?
Job 38:14 Dit neem nuwe vorme aan soos die klei onder ‘n seŽl; en die dinge kry gestalte soos ‘n kleed.
Job 38:15 En aan die goddelose word hulle lig ontneem, en die hoŽ arm word verbreek.
Job 38:16 Het jy gekom tot by die bronne van die see? En het jy rondgewandel in die binneste diepte van die wÍreldvloed?
Job 38:17 Is die poorte van die dood vir jou ontbloot? En het jy die poorte van die doodskaduwee gesien?
Job 38:18 Omvat jou begrip die breedtes van die aarde? Gee te kenne as jy dit alles weet.
Job 38:19 Waar is tog die weg na die woning van die lig? En die duisternis—waar is tog sy plek,
Job 38:20 sodat jy dit kan bring, elkeen na sy gebied en kan verstaan die paaie na hulle huis?
Job 38:21 Jy weet dit seker wel, want jy is toe gebore! En die getal van jou dae is groot!
Job 38:22 Het jy gekom by die skatkamers van die sneeu? En het jy die skatkamers van die hael gesien,
Job 38:23 wat Ek opgespaar het vir die tyd van benoudheid, vir die dag van stryd en oorlog?
Job 38:24 Waar is tog die weg na die plek waar die lig gedeel word, die oostewind hom uitsprei oor die aarde?
Job 38:25 Wie het ‘n kanaal gesplyt vir die stortvloed en ‘n pad vir die onweerstraal;
Job 38:26 om te laat reŽn op ‘n land waar geen mens is nie, op ‘n woestyn waar niemand woon nie;
Job 38:27 om woestheid en verwoesting te versadig en op die groeiplek jong gras te laat uitspruit?
Job 38:28 Het die reŽn ‘n vader? Of wie verwek die doudruppels?
Job 38:29 Uit wie se moederskoot kom die ys te voorskyn? En die ryp van die hemel—wie baar dit?
Job 38:30 Die waters word hard soos ‘n klip, en die oppervlakte van die watervloed sluit aanmekaar.
Job 38:31 Kan jy die bande van die Sewe-ster knoop? Of die toue van die OrŪon losmaak?
Job 38:32 Kan jy die Diereriem uitbring op sy tyd? En die Beer met sy kleintjies lei?
Job 38:33 Ken jy die wette van die hemel? Of kan jy sy heerskappy oor die aarde bestel?
Job 38:34 Kan jy jou stem na die wolke verhef, sodat ‘n oorvloed van water jou oordek?
Job 38:35 Kan jy die bliksems uitstuur, sodat hulle heengaan en vir jou sÍ: Hier is ons!
Job 38:36 Wie het wysheid neergelÍ in die wolke? Of wie het verstand gegee aan die wolkgevaarte?
Job 38:37 Wie kan die wolke met wysheid tel? En die watersakke van die hemel—wie giet hulle leeg
Job 38:38 wanneer die stof saamvloei tot ‘n stuk gietwerk en die kluite aanmekaar klewe?
Job 38:39 (39:1) Kan jy prooi jag vir die leeuin? Of die honger van die jong leeus stil maak
Job 38:40 (39:2) as hulle neerbuig in die lÍplekke, klaar sit in die skuilplek om te loer?
Job 38:41 (39:3) Wie berei vir die kraai sy spys as sy kleintjies roep tot God, ronddwaal by gebrek aan voedsel?

Die Filadelfieer
May 14th 2012, 12:35 PM
Dus kon die aarde iets soos die gelyk het?

http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/science/images/earth1.jpg

Nee.....ek dink God het alles op sy plek gesit by die grondlegging en elke kontinent en grense van die see is nogsteeds waar dit was +6000 gelede.:) Ek dink nie ek hoef navorsing te doen oor vloed-geologie nie....jy hoef net hoofstuk 38 in die boek Job te lees.
Dit kon baie maklik so gelyk het ja, maar, soos jy sÍ, stel jy nie belang om meer te weet nie. Die idee van 'n enkele "superkontinent" word wyd aanvaar en die bewyslas is van so aard dat dit nie regtig in dispuut is nie. Hierdie artikel as voorbeeld (http://www.answersingenesis.org/articles/2007/06/02/reason-five-continental-drift):


Moreover, rocks and fossils found on the facing shores of the different continents were remarkably similar. We now understand this, not just theoretically, but experimentally, by recognizing that the continents are indeed drifting apart. Using satellite data we can measure that South America and Africa are moving apart at an average rate of 5.7 centimeters per year, about the same rate at which your fingernails grow. This spreading apart of the continents is now understood because material is measured to be moving up to the surface from deep in the earth at the mid-ocean ridges. Our understanding of the Earth’s dynamics is completely consistent with this observation,

Let veral op die volgende :


Since this is an observation that can be made in the present, this falls under operational science. And, of course, creationists agree with these observable facts.

Weet jy iets oor die onderwerp van kontinentale verskuiwing wat bogenoemde verkeerd bewys ?


As jy byvoorbeeld belang gestel het om meer te weet sou jy al gehoor het van tektoniese plate, en hoe Christen wetenskaplikes 'n baie goeie model het van hoe vinnig kontinente tydens die vloed kon geskuif het : Dit word die " catastrophic plate tectonics model (http://www.answersingenesis.org/articles/nab/catastrophic-plate-tectonics)" genoem en is 'n absolute fassinerede lees, mits jy belang stel om meer te weet natuurlik.

Johnny
May 14th 2012, 01:21 PM
Dit kon baie maklik so gelyk het ja, maar, soos jy sÍ, stel jy nie belang om meer te weet nie. Die idee van 'n enkele "superkontinent" word wyd aanvaar en die bewyslas is van so aard dat dit nie regtig in dispuut is nie. Hierdie artikel as voorbeeld (http://www.answersingenesis.org/articles/2007/06/02/reason-five-continental-drift):Let veral op die volgende :Weet jy iets oor die onderwerp van kontinentale verskuiwing wat bogenoemde verkeerd bewys ?


As jy byvoorbeeld belang gestel het om meer te weet sou jy al gehoor het van tektoniese plate, en hoe Christen wetenskaplikes 'n baie goeie model het van hoe vinnig kontinente tydens die vloed kon geskuif het : Dit word die " catastrophic plate tectonics model (http://www.answersingenesis.org/articles/nab/catastrophic-plate-tectonics)" genoem en is 'n absolute fassinerede lees, mits jy belang stel om meer te weet natuurlik.

Fila, ek dink die Here het voorspel dat dinge in die laaste dae gaan verander soos jy noem. Ek weet egter nie of ons kan se dat dit 6000 jaar gelede al so was nie. Sal moet die Bybel raadpleed, en daarom glo ek vir eers wat in Job 38 staan, dat God alle grense bepaal het van alles.

Die Filadelfieer
May 14th 2012, 01:29 PM
Fila, ek dink die Here het voorspel dat dinge in die laaste dae gaan verander soos jy noem. Ek weet egter nie of ons kan se dat dit 6000 jaar gelede al so was nie. Sal moet die Bybel raadpleed, en daarom glo ek vir eers wat in Job 38 staan, dat God alle grense bepaal het van alles.

Interesant dat jy die laaste dae noem. Di Bybel het nogals iets hieroor te sÍ :


En net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees.
Want net soos hulle was in die dae voor die sondvloed toe hulle geŽet en gedrink het, getrou en in die huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het,
en dit nie verstaan het voordat die sondvloed gekom en almal weggevoer het nie, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees. ( Mat 24 )


Raadpleeg gerus die Bybel, as jy ooit besluit om na my bronne te kyk sal jy opmerk dat dit nie sekulÍr van aard is nie, maar geskryf en nagevors deur Christen wetenskaplikes wat Skrif verwysings regdeur hulle navorsing gebruik en dit ook so plaas in die gepubliseerde artikels.

Johnny
May 14th 2012, 01:38 PM
Interesant dat jy die laaste dae noem. Di Bybel het nogals iets hieroor te sÍ :
Raadpleeg gerus die Bybel, as jy ooit besluit om na my bronne te kyk sal jy opmerk dat dit nie sekulÍr van aard is nie, maar geskryf en nagevors deur Christen wetenskaplikes wat Skrif verwysings regdeur hulle navorsing gebruik en dit ook so plaas in die gepubliseerde artikels.

Ek lees egter nie daar dat God gese het Hy gaan kontinente skuif of die aarde se geografie verander nie. Soos jy se.....raadpleeg die Bybel, en as ek dit doen, dan kry ek die volgende Skrif wat daarop wys dat daar 'n nuwe hemel en aarde kom....en die oue het verby gegaan. Dit verwys dus dat die 1ste aarde was soos van die begin af ,want eers in die eindtyd (soos genoem) gaan God dinge verander.
;)
(Isa 65:17) Want kyk, Ek skep nuwe hemele en Ďn nuweaarde, en aan die vorige dinge sal nie gedink word en hulle sal in die hart nie opkom nie.

(Isa 66:22) Want soos die nuwe hemel en die nuwe aarde wat Ek maak, voor my aangesig sal bestaan, spreek die HERE, so sal julle nageslag en julle naam bestendig wees.

(2Pe 3:13) Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en Ďn nuwe aarde waarin geregtigheid woon.

(Rev 21:1) En ek het Ďn nuwe hemel en Ďn nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan; en die see was daar nie meer nie.

Die Filadelfieer
May 14th 2012, 02:02 PM
Johnny,
Soos wat jy voorheen geskryf het, stel jy nie regtig belang om meer oor die onderwerp te weet nie. My voorstel aan jou sal weereens wees om dit wat op die tafel is te bestudeer en dan van daar af 'n opinie te lug, anders as wat jy nou doen. Om lukraak versies uit konteks te plak en te stry vir die lekker doen jou saak glad nie goed nie.

Ek vra jou weer :

Het jy enige bewyse dat kontinentale verskuiwing nie plaasvind nie ?
Het jy enige bewyse dat ons genetiese bloudruk nie terug getrek kan word na die drie sleutel gebeure soos beskryf in die eerste pos nie ?

Johnny
May 14th 2012, 03:00 PM
Johnny,
Soos wat jy voorheen geskryf het, stel jy nie regtig belang om meer oor die onderwerp te weet nie. My voorstel aan jou sal weereens wees om dit wat op die tafel is te bestudeer en dan van daar af 'n opinie te lug, anders as wat jy nou doen. Om lukraak versies uit konteks te plak en te stry vir die lekker doen jou saak glad nie goed nie.

Ek vra jou weer :

Het jy enige bewyse dat kontinentale verskuiwing nie plaasvind nie ?
Het jy enige bewyse dat ons genetiese bloudruk nie terug getrek kan word na die drie sleutel gebeure soos beskryf in die eerste pos nie ?

Behalwe al die Skrif wat ek reeds gegee het...hier nog so 1 of 2 ter bevestiging.


Het jy enige bewyse dat kontinentale verskuiwing nie plaasvind nie ?
Handelinge 17:26 "En Hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak om oor die hele aarde te woon, terwyl Hy vooraf bepaalde tye en die grense van hulle woonplek
vasgestel het,..."


Het jy enige bewyse dat ons genetiese bloudruk nie terug getrek kan word na die drie sleutel gebeure soos beskryf in die eerste pos nie?
Prediker 1:4 Die een geslag gaan, en die ander geslag kom, en die aarde bly vir ewig staan.

BONUS SKRIF
Psalm 118:8 Dit is beter om by die HERE te skuil as om op mense te vertrou.

Die Filadelfieer
May 14th 2012, 04:21 PM
Johnny,

Jou bewering dat ons nie afstammelinge van Adam en Eva is nie trek jy 'n streep deur Genesis, en ter implikasie die res van die Bybel. Ek weet jy gaan die volgende nie lees nie, maar ek plaas dit net ter volledigheid :

Genesis: The Missing Piece of the Puzzle (http://creation.com/genesis-the-missing-piece-of-the-puzzle)

Die goeie nuus, Johnny, is dat ons , sonder om ons breine by die deur te los, met gemak en met talle bewyse die Bybelse vertelling van die skepping, sondvloed en verstrooiing by Babel as letterlike gebeurtenisse kan opvat, net soos wat Abraham, Moses, Paulus en selfs Jesus Christus gedoen het. Ek kan sien jy probeer dit weg wens en weg redeneer met halwe waarhede en tekste uit konteks, maar weet dit : jy gaan op 'n stadium jouself vertrengel in die leeuens van die wÍreld waarop jy ingekoop het, en dit kan net lei tot hartseer.

Johnny
May 14th 2012, 04:48 PM
Johnny,

Jou bewering dat ons nie afstammelinge van Adam en Eva is nie trek jy 'n streep deur Genesis, en ter implikasie die res van die Bybel. Ek weet jy gaan die volgende nie lees nie, maar ek plaas dit net ter volledigheid :

Genesis: The Missing Piece of the Puzzle (http://creation.com/genesis-the-missing-piece-of-the-puzzle)

Die goeie nuus, Johnny, is dat ons , sonder om ons breine by die deur te los, met gemak en met talle bewyse die Bybelse vertelling van die skepping, sondvloed en verstrooiing by Babel as letterlike gebeurtenisse kan opvat, net soos wat Abraham, Moses, Paulus en selfs Jesus Christus gedoen het. Ek kan sien jy probeer dit weg wens en weg redeneer met halwe waarhede en tekste uit konteks, maar weet dit : jy gaan op 'n stadium jouself vertrengel in die leeuens van die wÍreld waarop jy ingekoop het, en dit kan net lei tot hartseer.

Dan moes ek 'n fout gemaak het met 'n misplasing, want natuurlik is ons afstammelinge van Adam en Eva. Dus vergewe maar. Jy weet waarmee ek nie saamstem in die gesprek nie....en die Adam en Eva storie is nie een van hulle nie. Ons praat oor die vloed en kontinent verskuiwings, en dit is waarop ek probeer fokus. Ek glo nie Afrika het gesit waar Japan nou sit nie en ook nie dat die tuin van Eden nou in die Amasone is nie. As ek verkeerd is.....wel, dan hoop ek nie dit beinvloed my saligheid nie. Ek maak veel eerder hier 'n fout as met Handelinge 2:38!

Ai....hier sit ons en debateer of die kontinente geskuif het terwyl daar 'n BAIE belangriker gebeurtenis vandag is. Dit is Israel se verjaarsdag!

Happy Birthday, Israel

http://cdn.thedailybeast.com/content/dailybeast/articles/2012/04/26/happy-birthday-israel/_jcr_content/body/inlineimage.img.503.jpg/1335441409190.cached.jpg

WE DECLARE that, with effect from the moment of the termination of the Mandate being tonight, the eve of Sabbath, the 6th Iyar, 5708 (15th May, 1948), until the establishment of the elected, regular authorities of the State in accordance with the Constitution which shall be adopted by the Elected Constituent Assembly not later than the 1st October 1948, the People’s Council shall act as a Provisional Council of State, and its executive organ, the People’s Administration, shall be the Provisional Government of the Jewish State, to be called “Israel”.

THE STATE OF ISRAEL will be open for Jewish immigration and for the Ingathering of the Exiles; it will foster the development of the country for the benefit of all its inhabitants; it will be based on freedom, justice and peace as envisaged by the prophets of Israel; it will ensure complete equality of social and political rights to all its inhabitants irrespective of religion, race or sex; it will guarantee freedom of religion, conscience, language, education and culture; it will safeguard the Holy Places of all religions; and it will be faithful to the principles of the Charter of the United Nations.

THE STATE OF ISRAEL is prepared to cooperate with the agencies and representatives of the United Nations in implementing the resolution of the General Assembly of the 29th November, 1947, and will take steps to bring about the economic union of the whole of Eretz-Israel.

Die Filadelfieer
May 14th 2012, 05:22 PM
Dan moes ek 'n fout gemaak het met 'n misplasing, want natuurlik is ons afstammelinge van Adam en Eva.


Ek het jou spesifiek gevra oor ons genetiese bloudruk teenoor die agtergrond van Genesis, waarmee jy gestry het en tot 'n Bybelversie geplak het om jou "punt" te bewys. Dit vertel boekdele oor die eerlikheid waarmee jy die Woord hanteer, wat jy baie duidelik eerder vir jou eie agendas aanwend as die Woord van die Leermeester. Jou blote deelname aan hierdie draad, wat gaan oor ons genetiese afstammeling vanaf Adam en Eva, en waarmee jy van die begin af stry, is klinkklare bewys hiervan.

Jy het nog geen van die vrae wat ek jou gevra het eerlik geantwoord nie Johnny, ek daag jou nou uit om jou oneerlikheid en arogansie te los en 'of te kyk na die feite op die tafel, 'of alternatiewelik uit 'n draad te bly waaroor jy geen kennis het nie, en kennelik nie belang stel om te leer nie. Die onus rus dus op jou : bewys my verkeerd....of bewys hierdie pos reg.

Johnny
May 14th 2012, 05:33 PM
Ek het jou spesifiek gevra oor ons genetiese bloudruk teenoor die agtergrond van Genesis, waarmee jy gestry het en tot 'n Bybelversie geplak het om jou "punt" te bewys. Dit vertel boekdele oor die eerlikheid waarmee jy die Woord hanteer, wat jy baie duidelik eerder vir jou eie agendas aanwend as die Woord van die Leermeester. Jou blote deelname aan hierdie draad, wat gaan oor ons genetiese afstammeling vanaf Adam en Eva, en waarmee jy van die begin af stry, is klinkklare bewys hiervan.

Jy het nog geen van die vrae wat ek jou gevra het eerlik geantwoord nie Johnny, ek daag jou nou uit om jou oneerlikheid en arogansie te los en 'of te kyk na die feite op die tafel, 'of alternatiewelik uit 'n draad te bly waaroor jy geen kennis het nie, en kennelik nie belang stel om te leer nie. Die onus rus dus op jou : bewys my verkeerd....of bewys hierdie pos reg.

Goed Fila ek klim uit sodat iemand anders kan inklim. Ek glo daar is ander slim mense op die forum soos jy met baie kennis oor evolusie, want evolusie leer ons dat al die kontinenente een was, maar nie die Bybel nie. Verskoning vir my onkunde. So...ouens, die draad is nou julle sin saam met Fila.

http://www.rocksinmyheadtoo.com/Pangea.jpg

CFJ
May 14th 2012, 07:38 PM
Johnny,

Jy reageer heeltemal te vinnig en lees nie werklik wat geskryf word nie. Besin eers so bietjie oor jou reaksies op hierdie draad. Die skrywers van hierdie artikels is kreasioniste en in presies dieselfde kamp as waar jy jouself bevind. Dit lyk werklik of jy net verskil om te verskil en alle objektiwiteit verloor het...

chisel
May 15th 2012, 06:09 AM
Fila, het jy al opgelees oor Baumgartner se Catastrophic Plate Tectonics?
Dit is nogal baie interessant. Baumgardner is 'n kreasionis en 'n geoloog, en CPT is 'n teoretiese model oor hoe die vloed plaasgevind het.

Hier is 'n paar artikels http://www.answersingenesis.org/get-answers/topic/plate-tectonics

Die Filadelfieer
May 16th 2012, 05:49 AM
Fila, het jy al opgelees oor Baumgartner se Catastrophic Plate Tectonics?
Dit is nogal baie interessant. Baumgardner is 'n kreasionis en 'n geoloog, en CPT is 'n teoretiese model oor hoe die vloed plaasgevind het.

Hier is 'n paar artikels http://www.answersingenesis.org/get-answers/topic/plate-tectonics

Plasing # 10 in hierdie draad ! :)

chisel
May 20th 2012, 02:34 PM
Plasing # 10 in hierdie draad ! :)

Ahh, ek sien dit nou eers dat jy dit reeds geplaas het.

Ben Cronje
Sep 5th 2012, 03:34 PM
Hullo julle.
'n belangrike punt: toe die diere uit die ark gekom het, moes hul die wereld weer bevolk. Hulle het vir seker nie oor die Atlantiese en Indiese Oseane geswem nie. 'n Sogenaamde "land-brug" oor Siberie sou ook nie werk nie, want dit sou te koud wees vir baie diere om te gebruik. Daarom kan mens nie anders as om saam te stem met julle dat die kontinente eens vas aan mekaar was en na die vloed uit mekaar uit gedryf het nie.

Selfs 'n HOOGS-sekulere boek, "Fingerprint of the gods" bevestig dit waar kaarte van Antarktika gevind is (sonder ys op) in die 1600's (onder korreksie) waarop al die riviere, inhamme ens op aangeteken is; iets wat eers bevestig is met die koms van sataliete en "radar" wat deur ys gaan. Dit beteken Antarktika was in die "onlangse" verlede nie waar hy nou is nie.:hmm:

Die Filadelfieer
Sep 6th 2012, 05:53 AM
Hullo julle.
'n belangrike punt: toe die diere uit die ark gekom het, moes hul die wereld weer bevolk. Hulle het vir seker nie oor die Atlantiese en Indiese Oseane geswem nie. 'n Sogenaamde "land-brug" oor Siberie sou ook nie werk nie, want dit sou te koud wees vir baie diere om te gebruik. Daarom kan mens nie anders as om saam te stem met julle dat die kontinente eens vas aan mekaar was en na die vloed uit mekaar uit gedryf het nie.

Selfs 'n HOOGS-sekulere boek, "Fingerprint of the gods" bevestig dit waar kaarte van Antarktika gevind is (sonder ys op) in die 1600's (onder korreksie) waarop al die riviere, inhamme ens op aangeteken is; iets wat eers bevestig is met die koms van sataliete en "radar" wat deur ys gaan. Dit beteken Antarktika was in die "onlangse" verlede nie waar hy nou is nie.:hmm:


Dit is natuurlik ook 'n moontlikheid, alhoewel ek nogals hou van die model wat hoŽr op in die draad genoem word. Een van die probleme met die kontinente wat redelik vinnig moet skuif terwyl die diere reeds daar is, is dat daar wilde en woeste tektoniese aktiwiteite sou gewees het, wat dit baie moeilik sou maak vir die diere om te oorleef.

Ek verskil ( baie gemoedelik natuurlik ! :) )van jou rondom die interpretasie van die Antarktika kaart. Soos ek dit verstaan wys dit eerder dat Antarktika so vroeg soos 'n paar 100 jaar gelede nie onder ys was nie, wat moontlik kan beteken dat die temperatuurskommelinge wat ons nou beleef eerder deel is van 'n natuurlike siklus as wat dit 'n mensgemaakte verskynsel is. ( Enter "global warming" stage left :) )

RR van Wyk
Sep 6th 2012, 09:32 AM
EK glo ook die wÍreld het natuurlike siklusse wat dit deurgaan, en sekerre slim ouens reken wel dat ons aan die begin van die volgende "ice age" is.

So volgens alles wat ek hier lees, is daar letterlik TONNE bewyse dat dinosorisse kon leef tuidens die vloed. Amper al die fosielle wat gevind word, word gevind in sedimente wat lyk soos modderstortings wat die diere in 'n oogwink begrawe het.

Kan dit wees dat al die diere wat in die ark beland het, net die diere is wat Noag kon vind in sy onmiddelike omgewing?

Die Filadelfieer
Sep 6th 2012, 10:27 AM
Kan dit wees dat al die diere wat in die ark beland het, net die diere is wat Noag kon vind in sy onmiddelike omgewing?


Ek dink nie so nie RR. ( Ek praat natuurlik heeltemal onder korreksie)
Die Bybel is baie duidelik daaroor dat daar van al die spesies voorbeelde, of te wel genetiese inligting moes gewees het.

Eerstens, indien daar 'n pangea-agtige superkontinent was voor die vloed, sou daar nie 'n probleem gewees het om al die diere by Noag uit te kry nie, en tweedens wil dit blyk dat daar heelwat onderverdeling van spesies (soorte) na die vloed kon gewees het.

Daar was verseker plek vir al hierdie diere op die ark gewees, en natuurlik moet ons nie God se almag uit die oog verloor nie. As Hy dit so wou hÍ, sal dit so gebeur !

RR van Wyk
Sep 6th 2012, 12:04 PM
Natuurlik, ek het skoon vergeet van die superkontinent!!
Hoekom dinosorusse dan nie saam om ark beland het nie kan dalk 'n interresante gesprek word..

Een van jou plasings noem van dat hulle uit die DNA kan vasstel dat die menslike populasie deur 'n bottelnek gegaan het. Die jagluiperd het baie jare gelede ook deur 'n bottelnek gegaan(volgens wetenskap). Dit is waarom hulle onder anderre nie goeie oorlewingsuifers het onder hul kleintjies nie. hulle het bitter min genetiese diversiteit. Nogal interresant.

Die Filadelfieer
Sep 6th 2012, 12:13 PM
Natuurlik, ek het skoon vergeet van die superkontinent!!
Hoekom dinosorusse dan nie saam om ark beland het nie kan dalk 'n interresante gesprek word..

Een van jou plasings noem van dat hulle uit die DNA kan vasstel dat die menslike populasie deur 'n bottelnek gegaan het. Die jagluiperd het baie jare gelede ook deur 'n bottelnek gegaan(volgens wetenskap). Dit is waarom hulle onder anderre nie goeie oorlewingsuifers het onder hul kleintjies nie. hulle het bitter min genetiese diversiteit. Nogal interresant.


Ek dink daar was wel dino's op die ark gewees. Daar is goeie aanduidings dat mense en dino's vir baie lank, en nie so vreeslik lank terug nie, in dieselfde tydperk gelewe het. Ek sal bietjie verwysings hiervoor soek en dit pos.

As ons aan dino's dink, dink ons aan reuse reptielagtige diere, maar in werklikheid was 'n groot persentasie van hierdie klas diere niks groter as 'n hoender nie. ( Ek praat natuurlik nie van die T-rex'e en sy maters nie). Nog 'n ding, wat Hovind lief was om te noem in sy praaitjies, is dat God net gesÍ het " soveel van elke soort" , hy het nooit gesÍ hulle kan nie veel kleiner baba-diere wees nie. :)

Die Filadelfieer
Sep 6th 2012, 12:27 PM
Soos belowe :

Were dinosaurs on Noahís Ark? (http://creation.com/were-dinosaurs-on-noahs-ark-welcome-afa-journal-subscribers)


Is there evidence that humans and dinosaurs coexisted in the recent past? (http://creation.com/dinosaur-questions-and-answers) ( 'n skakel na 'n hele paar artikels in die middel van die bladsy )

Ben Cronje
Sep 6th 2012, 05:01 PM
Dit is natuurlik ook 'n moontlikheid, alhoewel ek nogals hou van die model wat hoŽr op in die draad genoem word. Een van die probleme met die kontinente wat redelik vinnig moet skuif terwyl die diere reeds daar is, is dat daar wilde en woeste tektoniese aktiwiteite sou gewees het, wat dit baie moeilik sou maak vir die diere om te oorleef.

Ek verskil ( baie gemoedelik natuurlik ! :) )van jou rondom die interpretasie van die Antarktika kaart. Soos ek dit verstaan wys dit eerder dat Antarktika so vroeg soos 'n paar 100 jaar gelede nie onder ys was nie, wat moontlik kan beteken dat die temperatuurskommelinge wat ons nou beleef eerder deel is van 'n natuurlike siklus as wat dit 'n mensgemaakte verskynsel is. ( Enter "global warming" stage left :) )

Eina....:blush:

OK, ek gaan die model bo bestudeer.:hmm: Ek moet bieg, ek het nie daarna gekyk nie :blushhap:
Miskien kan ek daarna dan 'n meer "ingeligte" bydrae lewer:lol:

RR van Wyk
Sep 7th 2012, 08:11 AM
Nog 'n interresante artikel:

http://www.answersingenesis.org/articles/nab/human-and-dino-fossils-together

Johnny
Sep 11th 2012, 10:38 AM
Chapter 5

The Hovind Theory

What about pangaea? Were the continents ever connected? Maybe you were taught in school that it is a proven fact that the continents were connected at some point in time. School children are still being taught this theory. The only evidence to support this theory is that Africa and South America look as if they would fit together. Although the shapes give the appearance they could fit together, it is pure coincidence, based upon the water level. If you raise or lower the oceans, the shapes of the continents change. I could tell you that your home is perfectly parallel to Hardeeís right down the highway. If you move two buildings together that perfectly fit side by side this must prove that they broke apart 80 million years ago when the highway oozed up between them. Shapes fitting together as a jigsaw puzzle does not mean anything. If you look at a map of the earthís crust, you will see many different mountain ranges and plateaus. The appearance of the land would drastically change if the oceans were not as deep. The second evidence that is given for pangaea is the idea that the continents are drifting. There is a little movement, but that doesnít prove that it has been happening for millions of years. It could have started one hundred years ago. Until recently, we haven't had the technology to measure such movement. Another fact given to back up their theory is that there are similar fossils on each continent. Africa and South America have the same kinds of fossils. This is true, but it still doesnít prove that they were ever joined together.

Many times there are two ways to look at things. Donít forget the farmer back in chapter four. It might be that there was a world-wide flood, and the dead animals floated all over the place and then settled down as the water level subsided. Camels have been found at the North Pole. That doesnít prove that the North Pole was at the equator in times past. It might prove that there was a flood that floated these animals up to the North Pole. There might be another way of looking at things. Therefore pangaea is a far cry from a proven fact.

http://www.cs.joensuu.fi/~vtenhu/hovind/CHP-5.htm

Die Filadelfieer
Sep 11th 2012, 11:03 AM
Ek het ongelooflik baie respek vir Kent Hovind en die werk wat hy gedoen het. Hy is 'n baie goeie evangelis wat al derduisende mense na God gelei het.

Die probleem is egter dat van sy navorsing verouderd geraak het. Die "catastrophic plate techtonics" teorie wat hierbo genoem word blaas op hierdie stadium enige ander teenstrydige teorie uit die water. Ek glo Hovind sal, indien hy weer besluit om aan te gaan waar hy noodgedwonge moes ophou, heel moontlik sy navorsing in des voege aanpas. Daar is net te veel aanduidings vir die bestaan van 'n superkontinent om dit anders te wil sien.

Ek verstaan aan die ander kant ook heeltemal waar Hovind hiermee vandaan kom. In die tyd wat hy hierdie teorie ontwikkel het was daar nie iets wat die vinnige skuif van tektoniese plate omskryf het nie, en was die idee van 'n superkontinent slegs by "ou aarde" wetenskaplikes gevestig.

Johnny
Sep 11th 2012, 11:51 AM
Ek het ongelooflik baie respek vir Kent Hovind en die werk wat hy gedoen het. Hy is 'n baie goeie evangelis wat al derduisende mense na God gelei het.

Die probleem is egter dat van sy navorsing verouderd geraak het. Die "catastrophic plate techtonics" teorie wat hierbo genoem word blaas op hierdie stadium enige ander teenstrydige teorie uit die water. Ek glo Hovind sal, indien hy weer besluit om aan te gaan waar hy noodgedwonge moes ophou, heel moontlik sy navorsing in des voege aanpas. Daar is net te veel aanduidings vir die bestaan van 'n superkontinent om dit anders te wil sien.

Ek verstaan aan die ander kant ook heeltemal waar Hovind hiermee vandaan kom. In die tyd wat hy hierdie teorie ontwikkel het was daar nie iets wat die vinnige skuif van tektoniese plate omskryf het nie, en was die idee van 'n superkontinent slegs by "ou aarde" wetenskaplikes gevestig.

Ek lees nerens in die Bybel van enige grond/land verskuiwings met die vloed nie. Wat ek wel lees is die water het die aarde gevul tot bo oor die hoogste berg en net so weer terug gesak tot op hul huidige vlak. Ek lees dat die aarde goed was soos wat God dit geskape het. Die Bybel praat van mense, diere en plante wat verwoes sal word, maar nie van die aarde waar berge verskuif sal word, nog minder kontinente. Daar is absoluut GEEN bewyse hiervoor in die Skrif nie. Genesis 2:4 praat van die "geskiedenis" van die aarde. Geskiedenis is nie iets wat jy kan verander nie.
(Gen 1:1) In die begin het God die hemel en die aarde geskape.

(Gen 1:2) En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wÍreldvloed, en die Gees van God het gesweef op die waters.

(Gen 1:10) En God het die droŽ grond aarde genoem, en die versameling van die waters het Hy see genoem. Toe sien God dat dit goed was.

(Gen 2:1) So is dan voltooi die hemel en die aarde met hulle ganse leŽrmag.

(Gen 2:4) Dit is die geskiedenis van die hemel en die aarde toe hulle geskape is. Die dag toe die HERE God die aarde en die hemel gemaak het,

(Gen 6:17) Want kyk, …k bring Ďn watervloed oor die aarde, om van onder die hemel te verdelg alle vlees waar Ďn lewensgees in is. Alles wat op die aarde is, sal wegsterwe.

(Gen 7:6) En Noag was ses honderd jaar oud toe die watervloed oor die aarde gekom het.

(Gen 7:10) NŠ die sewe dae kom toe die waters van die vloed op die aarde.

(Gen 7:12) en die stortreŽn was op die aarde veertig dae en veertig nagte lank.

(Gen 7:17) En die vloed was veertig dae lank op die aarde: die waters het vermeerder en die ark opgehef, sodat dit opgerys het bo die aarde.

(Gen 7:18) En die waters het die oorhand gekry en grootliks vermeerder op die aarde, terwyl die ark op die waters drywe.

(Gen 7:19) En die waters het heeltemal die oorhand gekry op die aarde, sodat al die hoŽ berge onder die ganse hemel bedek was.

(Gen 7:23) So is dan al die lewende wesens verdelg wat op die aarde was, die mens sowel as die vee en die kruipende diere en die voŽls van die hemel; hulle is verdelg van die aarde af. En net Noag het oorgebly en wat by hom in die ark was.

(Gen 7:24) En die waters het die oorhand behou oor die aarde honderd en vyftig dae lank.

(Gen 8:1) En God het gedink aan Noag en aan al die wilde diere en al die vee wat saam met hom in die ark was; en God het Ďn wind oor die aarde laat waai, sodat die waters gesak het.

(Gen 8:3) Toe het die waters geleidelik van die aarde teruggegaan, en die waters het afgeneem aan die end van honderd en vyftig dae.

(Gen 8:8) Daarop laat hy Ďn duif van hom af wegvlieg om te sien of die waters oor die aarde verminder het.

(Gen 8:13) In die ses honderd en eerste jaar, in die eerste maand, op die eerste van die maand, het die waters weggedroog van die aarde af. En Noag het die deksel van die ark weggeneem en uitgekyk, en die aarde was droogó

(Gen 8:14) in die tweede maand, op die sewe en twintigste dag van die maand, was die aarde droog.

(Gen 9:1) En God het Noag en sy seuns geseŽn en aan hulle gesÍ: Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde.

Dat God wel al die kontinente bymekaar kon plaas en hulle later weg van mekaar geskuif het is moontlik.......want Hy is GOD. Daar is egter nie Skrif vir so 'n stelling of bewyse nie.


Job 38:4 Waar was jy toe Ek die aarde gegrond het?

God het reeds die grense bepaal van die begin af.


Psalm 74:17 U het al die grense van die aarde bepaal; somer en winter, U het hulle geformeer.

Tye en grense is vooraf bepaal


Handelinge 17:26 En Hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak om oor die hele aarde te woon, terwyl Hy vooraf bepaalde tye en die grense van hulle woonplek vasgestel het,....

Net soos wat Hy ons geformeer het van die begin af.....so ook die aarde.


Psalm 95:5 Aan wie die see behoort wat Hy self gemaak het, en die droŽ land wat sy hande geformeer het.

As ons eerlik moet wees, kan ons nie anders as om uit die Skrif te sien dat God alles gemaak het, vooraf bepaald, met 'n doel. Ek is seker daar is nog ander Skrif wat ek kan aanhaal, maar sal moet soek. Het ons in elk geval meer Skrif nodig?

Die Filadelfieer
Sep 11th 2012, 12:02 PM
Johnny,
As jy enigsins die vermoŽ besit om Bybeltekste binne konteks aan te haal, is dit nou die tyd om dit te wys. Wat op dees aarde hierdie tekste van jou met die onderwerp te doen het sal net jy weet.

Johnny
Sep 11th 2012, 12:14 PM
Johnny,
As jy enigsins die vermoŽ besit om Bybeltekste binne konteks aan te haal, is dit nou die tyd om dit te wys. Wat op dees aarde hierdie tekste van jou met die onderwerp te doen het sal net jy weet.

Dit is Gr R wiskunde. Dit het alles met die onderwrp te doen. Daar was net eenvoudig nie 'n superkontinent (Pangaea) nie.

http://cdn.twentytwowords.com/wp-content/uploads/or-math.jpg

Johnny
Sep 12th 2012, 05:39 AM
Het bietjie gaan nadink gisteraand. Wat se die evoluste? Blykbaar dieselfde as julle. Is julle besig om evolusie leer "heimlik" in te voer?


Pangaea, Pangśa, or Pangea

http://www.rocksinmyheadtoo.com/Pangea.jpg


(/ (http://bibleforums.org/wiki/Wikipedia:IPA_for_English)p (http://bibleforums.org/wiki/Wikipedia:IPA_for_English#Key)ś (http://bibleforums.org/wiki/Wikipedia:IPA_for_English#Key)n (http://bibleforums.org/wiki/Wikipedia:IPA_for_English#Key)ˈ (http://bibleforums.org/wiki/Wikipedia:IPA_for_English#Key)dʒ (http://bibleforums.org/wiki/Wikipedia:IPA_for_English#Key)iː (http://bibleforums.org/wiki/Wikipedia:IPA_for_English#Key)ə (http://bibleforums.org/wiki/Wikipedia:IPA_for_English#Key)/ (http://bibleforums.org/wiki/Wikipedia:IPA_for_English) pan-JEE-ə (http://bibleforums.org/wiki/Wikipedia:Pronunciation_respelling_key);[1] (http://bibleforums.org/#cite_note-0)) was a supercontinent (http://bibleforums.org/wiki/Supercontinent) that existed during the late Paleozoic (http://bibleforums.org/wiki/Paleozoic) and early Mesozoic (http://bibleforums.org/wiki/Mesozoic) eras, forming about 300 million years ago[2] (http://bibleforums.org/#cite_note-1) and beginning to rift around 200 million years ago, before the component continents (http://bibleforums.org/wiki/Continent) were separated into their current configurations.[3] (http://bibleforums.org/#cite_note-2) The single global ocean which surrounded Pangaea is accordingly named Panthalassa (http://bibleforums.org/wiki/Panthalassa).
The name Pangaea is derived from Ancient Greek (http://bibleforums.org/wiki/Ancient_Greek), pan (πᾶν) meaning "entire," and Gaia (Γαῖα) meaning "Earth." The name was coined during a 1927 symposium discussing Alfred Wegener (http://bibleforums.org/wiki/Alfred_Wegener)'s theory of continental drift (http://bibleforums.org/wiki/Continental_drift). In his book The Origin of Continents and Oceans (Die Entstehung der Kontinente und Ozeane), first published in 1915, he postulated that all the continents had at one time formed a single supercontinent (http://bibleforums.org/wiki/Supercontinent) which he called the "Urkontinent", before later breaking up and drifting to their present locations.[4] (http://bibleforums.org/#cite_note-3)
http://en.wikipedia.org/wiki/Pangaea


Wat julle beweer is dat terwyl Noag, sy gesin en al hulle troeteldiere rustig in hulle booitjie vaar het die hele wereld (aard massa) onder hulle wat met water bedek is, bo die hoogste berge, het die land massa uitmekaar geskeur, klowe, afgronde (abyss) gevorm wat duisende kilometers diep is. Land massas wat toe duisende kilometers ver uitmekaar geskeur is en weg beweeg het om nuwe kontinente te vorm. Dink aan al die seestrome, golwe, tsunamis wat dit nie net moes veroorsaak nie. Lava wat uit die aardkors na bo moes uit borrel. Die aardkors moes tot in die middel....of selfs middeldeur geskeur het.http://www.786peace.com/picture_library/k2(8611m)second_highest_mountain_in_the_world.jpg2 .jpg

Mount Everest:
The "Highest Altitude"

Almost everyone knows that Mount Everest is the highest mountain in the world and climbers from everywhere travel to Everest hoping to earn the distinction of climbing the "World's Highest".

The peak of Mount Everest is 8,850 meters (29,035 feet) above sea level. This high elevation gives Mount Everest the distinction of being the mountain with the highest altitude.Kan jy dink hoe onstuimiog die see moet wees as berge van 8,85km hoog onder jou bed moet begin rondskuif?

As die tektoniese plate oormekkaar moes skuif om hierdie massas land duisende kilometers van mekaar te skei, was dit die grootste grondverskuiwings exersise nog!

Ek is seker Noag hulle moes redelik seesiek geword het!

http://www.mymoviescripts.com/hot/movie_posters/tt177971/photo-big-9941734.jpg


What Can We Conclude?

If human and dinosaur bones are ever found in the same layers, it would be a fascinating find to both creationists and evolutionists. Those who hold a biblical view of history (http://bibleforums.org/home/area/faq/history.asp) wouldnít be surprised but would consider several logical possibilities, such as human parties invading dinosaur lands for sport or for food, or merely humans and dinosaurs being washed up and buried together.
Evolutionists, on the other hand, who believe the geologic layers represent millions of years of time, would have a real challenge. In the old-earth view, man isnít supposed to be the same age as dinosaurs. Yet we can be sure that this finding would not overturn their starting assumptionsóthey would simply try to develop a hypothesis consistent with their preconceived view of history. For example, they might search for the possibility that the fossils were moved and redeposited.
So, ultimately, the debate is not about the evidence itselfówhere we find human fossils and dinosaur fossils. Nobody was there to actually observe humans and dinosaurs living together. We are forced to reconstruct that history based on our existing assumptions about time and history, as well as our limited fossil evidence from the rocks.

As biblical creationists, we donít require that human and dinosaur fossils be found in the same layers. Whether they are found or not, does not affect the biblical view of history.

http://www.answersingenesis.org/assets/images/articles/nab/history-rock-layers.jpg


The fundamental debate is really about the most trustworthy source (die bybel natuurlik) of information about history. Do we start with the Bible, which God says is true in every detail, including its history, or do we start with the changing theories of imperfect man? God tells Christians to walk by faith and that ďwithout faith it is impossible to please HimĒ (Hebrews 11:6 (http://biblia.com/bible/nkjv/Hebrews%2011.6)). But this is not a blind faith. God has filled the world with clear evidences that confirm the truth of His Word and the certainty of the Christian faith. The fossil record itself is an incredible testimony to the truth of Godís Word and His promise to ďblot outĒ all land dwelling, air-breathing animals and humans in a worldwide catastrophe.
http://www.answersingenesis.org/articles/nab/human-and-dino-fossils-togetherOpenbaring 21:1 "En ek het Ďn nuwe hemel en Ďn nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan; en die see was daar nie meer nie."

Ek lees bo van 1 (een) hemel en 1 (een) aarde wat verbygegaan het, nie 1 (een) hemel en 2 (twee) aardes nie. Ek lees ook van 1 (een) nuwe hemel en 1 (een) nuwe aarde wat aan't kom is.

DONT MISS THE BOAT!

RR van Wyk
Sep 12th 2012, 05:53 AM
Ek kan BAIE GOED verstaan hoekom God kontinente sou laat skuif. En dalk nie eens met die vloed nie, maar dalk later, tuidens die verwoesting van toring van Babel. Die mens wou saamkoek op een plek. God se plan was egter dat die mens moet versprei en die HELE aarde bewoon. Wat 'n perfekte manier om mense ander tale te laat praat sodat hulle mekaar nie verstaan, en dan nog verder te verdeel met oseane!!

Ek sÍ natuurlik nie dit was so of was nie so nie. Dit is alles spekulasie. Met God is alles moontlik. Daar is baie moontlikhede en ek dink ons moet alle alternatiewwe in gedagte hou.

Die Filadelfieer
Sep 12th 2012, 06:00 AM
[COLOR=#0000ff]Het bietjie gaan nadink gisteraand. Wat se die evoluste? Blykbaar dieselfde as julle. Is julle besig om evolusie leer "heimlik" in te voer?

Johnny,
Ek verwys jou terug na plasing # 20 op hierdie draad.

Dit is duidelik dat niks werklikwaar verander het vandat daardie plasing gemaak is nie. Jy is duidelik nog net so onkundig oor die onderwerp soos toe. My voorstel aan jou is dat jy eers gaan oplees hieroor voor jy weereens jou onkunde aan die wÍreld te toon stel.

Die Filadelfieer
Sep 12th 2012, 06:02 AM
Ek kan BAIE GOED verstaan hoekom God kontinente sou laat skuif. En dalk nie eens met die vloed nie, maar dalk later, tuidens die verwoesting van toring van Babel. Die mens wou saamkoek op een plek. God se plan was egter dat die mens moet versprei en die HELE aarde bewoon. Wat 'n perfekte manier om mense ander tale te laat praat sodat hulle mekaar nie verstaan, en dan nog verder te verdeel met oseane!!

Ek sÍ natuurlik nie dit was so of was nie so nie. Dit is alles spekulasie. Met God is alles moontlik. Daar is baie moontlikhede en ek dink ons moet alle alternatiewwe in gedagte hou.

Dit is natuurlik 'n bekende teorie waarmee ek met gemak kan saamleef. As ek dit reg het word daar gesÍ dat dit tydens Peleg se tyd moes gewees het ?

Johnny
Sep 12th 2012, 06:18 AM
Johnny,
Ek verwys jou terug na plasing # 20 op hierdie draad.

Dit is duidelik dat niks werklikwaar verander het vandat daardie plasing gemaak is nie. Jy is duidelik nog net so onkundig oor die onderwerp soos toe. My voorstel aan jou is dat jy eers gaan oplees hieroor voor jy weereens jou onkunde aan die wÍreld te toon stel.

Fila ek het gaan oplees....in die Bybel. Ek kry nogsteeds niks daar waar die Here se hy het bulldozers ingebring vir grondverskuiwings (kontinent) nie. Dan bly ek maar onkundig. Alles buite die blaaie van die Bybel, soos RR tereg se is blote spekulasie.


spec∑u∑la∑tion (spky-lshn)

1.)
a. Contemplation or consideration of a subject; meditation.
b. A conclusion, opinion, or theory reached by conjecture.
c. Reasoning based on inconclusive evidence; conjecture or supposition.

2.)
a. Engagement in risky business transactions on the chance of quick or considerable profit.
b. A commercial or financial transaction involving speculation.

http://www.thefreedictionary.com/speculation

RR van Wyk
Sep 12th 2012, 06:41 AM
Ek was nie eens bewus daarvan dat dit 'n bekende teorie is nie..
Gekopieer uit wikipedia:
"A theory current in some modern creationist schools of thought[4] interprets this verse to suggest that Peleg lived at the time the continent of Pangaea split into modern continents, although some other creationist geologists[5] contend that such an event had happened during the Flood, five generations before Peleg."

Johnny
Sep 12th 2012, 07:09 AM
Ek was nie eens bewus daarvan dat dit 'n bekende teorie is nie..
Gekopieer uit wikipedia:
"A theory current in some modern creationist schools of thought[4] interprets this verse to suggest that Peleg lived at the time the continent of Pangaea split into modern continents, although some other creationist geologists[5] contend that such an event had happened during the Flood, five generations before Peleg."

Ek ook nie. :o Nog 'n haas uit die hoed want ek lees die woorde "theory" en "interpret" en "suggest" en "although" en "content" en so aan en so aan.......:).

RR van Wyk
Sep 12th 2012, 08:59 AM
Ek ook nie. :o Nog 'n haas uit die hoed want ek lees die woorde "theory" en "interpret" en "suggest" en "although" en "content" en so aan en so aan.......:).

Natuurlik. Dis hoe dit hoort. Of moes dit liewwer aanvaar word as feit, soos hulle doen vandag met evolusie?

Johnny
Sep 13th 2012, 05:33 AM
Ek lees wel in Openbaring van eilande wat gaan vlug en berge wat gaan verdwyn. Sou God dit nie ook genoem het "as" dit met die vloed gebeur het nie? :hmm:


Rev 16:14 Want dit is geeste van duiwels wat tekens doen, wat uitgaan na die konings van die aarde en die hele wÍreld, om hulle te versamel vir die oorlog van daardie groot dag van die almagtige God.
Rev 16:15 Kyk, Ek kom soos ‘n dief. Salig is hy wat waak en sy klere bewaar, sodat hy nie miskien naak rondloop en hulle sy skaamte sien nie.
Rev 16:16 En hulle het hul versamel op die plek wat in Hebreeus genoem word Armagťddon.
Rev 16:17 En die sewende engel het sy skaal uitgegooi in die lug, en ‘n groot stem het uit die tempel van die hemel gekom, van die troon af, wat gesÍ het: Dit is verby!
Rev 16:18 En daar het stemme gekom en donderslae en bliksemstrale, en daar het ‘n groot aardbewing gekom soos daar nog nie gewees het vandat die mense op die aarde was nie so ‘n geweldige groot aardbewing.
Rev 16:19 En die groot stad is in drie dele verdeel, en die stede van die nasies het geval. En die groot Babilon is in gedagtenis gebring voor God, om haar te gee die beker met die wyn van die grimmigheid van sy toorn.
Rev 16:20 En alle eilande het gevlug, en berge is daar nie gevind nie; Rev 16:21 en groot hael, omtrent ‘n talent swaar, het uit die hemel op die mense geval; en die mense het God gelaster oor die plaag van die hael, omdat sy plaag ontsettend groot was.

http://collider.com/wp-content/image-base/Movies/T/Two_2012/posters/2012%20movie%20poster%20slice.jpg

HammerHead
Oct 11th 2012, 06:56 AM
Julle, ek het nou eers die draad van die begin af gelees...en het ek nou lekker gelag...:lol:

Ek is natuurlik baie dom wanneer dit kom by die onderwerp (en baie ander ook) maar veral die een..

Ek wonder partykeer of God nie spyt was dat Hy die mens so "inquisitive" gemaak het nie..Ons wil antwoorde op alles he! Maar ek se dit sommer as n grap...

Ek kan Fila se punt insien oor al die teoriee wat genoem is, en sal ook nie Johnny se teorie by die deur uitgooi nie...alby kan dalk waar wees..

Wat ek wel oor wonder, is die tydperk van al hierdie gebeutenisse?

Fila, glo jy dat die aarde miljoene jare oud is etc?

Johnny, glo jy dat die aarde so tussen 6000 en 7000 jaar oud is?

Ek het natuurlik n teorie dat die aarde wel miljoene jare oud kan wees....God kon die planeet "aarde" miljoene jare gelede geskape het, en met die skepping dit net leefbaar geskape het vir die mens...Daarom kan ek nog insien dat n klippie miljoene jare oud kan wees....

Maar moenie my vertel dat daar n tipe aap miljoene jare geleef het nie...Dit is ongelukkig onbybels...

HammerHead
Oct 11th 2012, 07:03 AM
Dit is natuurlik ook 'n moontlikheid, alhoewel ek nogals hou van die model wat hoŽr op in die draad genoem word. Een van die probleme met die kontinente wat redelik vinnig moet skuif terwyl die diere reeds daar is, is dat daar wilde en woeste tektoniese aktiwiteite sou gewees het, wat dit baie moeilik sou maak vir die diere om te oorleef.

Ek verskil ( baie gemoedelik natuurlik ! :) )van jou rondom die interpretasie van die Antarktika kaart. Soos ek dit verstaan wys dit eerder dat Antarktika so vroeg soos 'n paar 100 jaar gelede nie onder ys was nie, wat moontlik kan beteken dat die temperatuurskommelinge wat ons nou beleef eerder deel is van 'n natuurlike siklus as wat dit 'n mensgemaakte verskynsel is. ( Enter "global warming" stage left :) )

Interesant dat jy die global warming hier noem, wat is julle siening omtrent global warming? Dink julle dit is mensgemaak, dink julle dat die mense ons eintlik baie mislei en dat global warming nie eintlik eers bestaan nie, maar net n geldmaak storie is, of, as dit wel bestaan, dat dit n God gemaakte ding is wat maar net tekens van die einde van tyd aankondig?

HammerHead
Oct 11th 2012, 07:20 AM
Ek dink daar was wel dino's op die ark gewees. Daar is goeie aanduidings dat mense en dino's vir baie lank, en nie so vreeslik lank terug nie, in dieselfde tydperk gelewe het. Ek sal bietjie verwysings hiervoor soek en dit pos.

As ons aan dino's dink, dink ons aan reuse reptielagtige diere, maar in werklikheid was 'n groot persentasie van hierdie klas diere niks groter as 'n hoender nie. ( Ek praat natuurlik nie van die T-rex'e en sy maters nie). Nog 'n ding, wat Hovind lief was om te noem in sy praaitjies, is dat God net gesÍ het " soveel van elke soort" , hy het nooit gesÍ hulle kan nie veel kleiner baba-diere wees nie. :)

Yaiii!!!! Die dino gesprek!!!!

Hiers my siening....

Dinos het bestaan, hulle was deel van God se skepsel! maar nes die leeu etc het God hulle ook as herbivore geskape en het hulle nie mense verslind soos in Jurassic Park nie...

Met die sonvloed, het God egter nie meer hulle "plek" in die ontwikkelende wereld gesien nie, en het hulle, saam met moontlike ander diere laat uitsterf...En sodoende het ons nou n wereld sonder dinos...

HH