PDA

View Full Version : Bespreking Die tyd van Die VerdrukkingTa-An
May 25th 2012, 08:52 PM
Ek wil graag weet wat julle siening is oor: Die Tyd van die Verdrukking.

Gaan Christene deur die Tyd van Verdrukking gaan, of nie? Hoekom s jy so :hmm:

AndreHa
May 26th 2012, 12:28 PM
Ek wil graag weet wat julle siening is oor: Die Tyd van die Verdrukking.

Gaan Christene deur die Tyd van Verdrukking gaan, of nie? Hoekom s jy so :hmm:

Ek se nee. Hier's hoekom:

Jesus het mos gese dat as hy opvaar hemel toe, dan sal die Heilige Gees uitgestort word, om saam met die gelowiges te wees vir alle ewigheid. So, ons gelowiges sal die Heilige Gees he, in die lewe, en die volgende.

Die Bybel se ook mos dat met die groot verdrukking, die Heilge Gees se invloed verwyder sal word van die wereld af. Nou, as ons nie van die Heilige Gees geskei gaan word nie, sal die gelowiges ook verwyder moet word van die aarde af.

Ander redes is byvoorbeeld dat die Here belowe om vir ons alles te voorsien wat ons nodig het solank ons Sy Koninkryk en Sy geregtigheid soek. Dit sal nie sin maak dat ons van die honger moet omkom oor ons nie die merk van die bees wil ontvang om te kan koop en verkoop nie.

Ek is geen teologie professor nie, maar ek glo vas dat die Here ons nooit sal verlaat nie, en dat Hy altyd vir ons sal sorg en voorsien. Ek weet dat Hy in Sy woord belowe om alles te voorsien vir Sy gehoorsame kinders, en dis 'n belofte wat staan, tot in ewigheid.

Hoe dink julle?

protea
May 26th 2012, 01:39 PM
Ek het die ander dag met n skok agtergekom oor hoe die verskillende Bybel vertalings verskil oor hierdie onderwerp.

Lukas 21 vs 36 in :

Die Nuwe Afr Vertaling: "Maar wees waaksaam en bid altyddeur dat julle die krag kan ontvang om deur al hierdie dinge wat gaan gebeur , BEHOUE DEUR TE KOM en om voor die Seun van die mens te verskyn".

Ou Afr Vertaling: "Waak dan en bid altyddeur, sodat julle waardig geag mag word om hierdie dinge wat kom, TE ONTVLUG en voor die Seun van die mens te staan."


Amplified: " Keep awake then and watch at all times, praying that you may have the full strengh and ability and be accounted worthy TO ESCAPE all these things that will take place, and to stand in the presense of the Son of Man."

Wat is die oorspronklike Griekse of Hebreeuse woord wat vir daardie begrip gebruik word wat dan tog SO verskillend vertaal word?!

Natuurlik sou ek ook ook graag die Groot Verdrukking wil vryspring. Op daardie 'vryspraak kaartjie' staan daar ook GENADE geskryf want niks wat jy doen kan dit vir jou verkry nie. So ook natuurlik nie jou verlossing nie!

Julle slim manne met kennis van die antieke tale: Wat beteken die begrip in daardie tale? Gaan ons ontvlug of gaan ons daardeur? Ry ons of bly ons.....?

Ta-An
May 26th 2012, 04:27 PM
Ek het die ander dag met n skok agtergekom oor hoe die verskillende Bybel vertalings verskil oor hierdie onderwerp.

Lukas 21 vs 36 in :

Die Nuwe Afr Vertaling: "Maar wees waaksaam en bid altyddeur dat julle die krag kan ontvang om deur al hierdie dinge wat gaan gebeur , BEHOUE DEUR TE KOM en om voor die Seun van die mens te verskyn".

Ou Afr Vertaling: "Waak dan en bid altyddeur, sodat julle waardig geag mag word om hierdie dinge wat kom, TE ONTVLUG en voor die Seun van die mens te staan."


Amplified: " Keep awake then and watch at all times, praying that you may have the full strengh and ability and be accounted worthy TO ESCAPE all these things that will take place, and to stand in the presense of the Son of Man."

Wat is die oorspronklike Griekse of Hebreeuse woord wat vir daardie begrip gebruik word wat dan tog SO verskillend vertaal word?!

Natuurlik sou ek ook ook graag die Groot Verdrukking wil vryspring. Op daardie 'vryspraak kaartjie' staan daar ook GENADE geskryf want niks wat jy doen kan dit vir jou verkry nie. So ook natuurlik nie jou verlossing nie!

Julle slim manne met kennis van die antieke tale: Wat beteken die begrip in daardie tale? Gaan ons ontvlug of gaan ons daardeur? Ry ons of bly ons.....?

Ander vertalings van die vers:
KJV : that ye may be worthy to escape
ASV : that ye may prevail to escape all these things that shall come to pass,
BBE: that you may be strong enough to come through all these things
Darby English: that ye may be accounted worthy to escape all these things
WEB: asking that you may be counted worthy to escape all these things that will happen

Ek is besig met die Boek van Openbaring op die oomblik...... en dit is hoekom ek vra, ek sal later my mening pos :D

Die Filadelfieer
May 29th 2012, 01:30 PM
Ek is self oop vir oorreding ! :)Wat my nog altyd gepla het van die wegrapingsteorie is dat, vir iets wat eintlik heelbelangrik veronderstel is om te wees, is die Bybel glad nie so duidelik daaroor nie.

CFJ
May 29th 2012, 01:46 PM
Ek wil graag weet wat julle siening is oor: Die Tyd van die Verdrukking.

Gaan Christene deur die Tyd van Verdrukking gaan, of nie? Hoekom s jy so :hmm:

Ja, ek glo so Anneke en die volgende wys daarop...


Dit het Ek vir julle ges, dat julle in My vrede kan h. In die wreld sal julle verdrukking h; maar hou goeie moed, Ek het die wreld oorwin.
(Joh 16:33)

Ek bid nie dat U hulle uit die wreld wegneem nie, maar dat U hulle van die Bose bewaar.
(Joh 17:15)

en die siele van die dissipels versterk en hulle vermaan om in die geloof te bly deur te s: Ons moet deur baie verdrukkinge in die koninkryk van God ingaan.
(Hand 14:22)

Soos geskrywe is: Om U ontwil word ons die hele dag gedood, ons is gereken as slagskape.
(Rom 8:36)

Ek het groot vrymoedigheid teenoor julle; my roem oor julle is groot; ek is vervul met troos; ek loop oor van blydskap in al ons verdrukking.
(2Kor 7:4)

Want ook toe ons by julle was, het ons julle vooruit ges dat ons verdruk sou word, soos dit ook gebeur het en soos julle weet.
(1Thes 3:4)

En almal wat ook godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word.
(2Tim 3:12)


Die geskiedenis bewys dat hierdie verdrukking so erg is as wat mens jouself kan voorstel. Ek glo nie die Here sal sekere gelowiges deur buitengewone verdrukkinge in die verlede laat gaan en net aan die einde die gelowiges wegneem om hul die verdrukking te spaar nie, want dan is die Here nie konsekwent nie. Daar is een vraag wat mens jouself moet afvra, watter tipe pyn is erger as om lewendig verbrand te word? Is daar iets wat in die 7 jaar verdrukking gaan plaasvind, wat erger as vuur se lyding sal wees? Die hel word juis as 'n plek met 'n ewige vuur beskryf en mens sal jouself moet afvra, hoekom gelowiges in die middeleeue, op brandstapels moes sterf? Tydens die Bartlomsnag moorde word getuig dat daardie by benadering 30 000 gelowiges lofliedere gesing het, terwyl hulle lewendig verbrand was.

Watter verdrukking is erger as om jou lewe te gee daarvoor? Al die dissipels met uitsondering van Johannes het hul lewe gegee vir hul saak en hulle was nie weg geneem om hulle dit te spaar nie. Die Here sal elke gelowige die krag gee om enige lyding te weerstaan. Vele der vele dele in die Nuwe Testament handel baie spesifiek daaroor om gelowiges te versterk en te bemoedig, omdat ons in 'n plek van verdrukking is, 'n plek van ons vreemdelingskap. Dis 'n plek wat mens verwerp en juis hieroor het ons Jesus se vrede ontvang, om weens hierdie feit alles te verwerk, alles te kan hanteer en tot alles instaat sal wees.... Vrede laat Ek vir julle na, my vrede gee Ek aan julle; nie soos die wreld gee, gee Ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. (Joh 14:27)

trudie
May 30th 2012, 07:09 AM
Ek my Hoog Holandse Bybel gelees en die vers lui soos volg.
waakt dan te aller tijd, biddende, dat gij moogt waardig geacht worden te ontvliegden al deze dingen, die geschieden zullen, en te staan voor den Zoon des menscen.

Die BYBEL IS GEDRUK 1927

Britsche en Buiteulandsche Bijbelgenootskap te London.

Son of the South
May 30th 2012, 08:21 AM
Ander vertalings van die vers:
KJV : that ye may be worthy to escape
ASV : that ye may prevail to escape all these things that shall come to pass,
BBE: that you may be strong enough to come through all these things
Darby English: that ye may be accounted worthy to escape all these things
WEB: asking that you may be counted worthy to escape all these things that will happen

Ek is besig met die Boek van Openbaring op die oomblik...... en dit is hoekom ek vra, ek sal later my mening pos :D
My vraag is: Binne die konteks van die gedeelte, waar moet ons die hakkies inlees:
En toe sommige oor die tempel praat, dat dit met mooi klippe en gewyde geskenke versierd was, s Hy: Hierdie dinge wat julle sien daar sal dae kom wanneer daar nie een klip op die ander gelaat sal word wat nie afgebreek sal word nie. En hulle vra Hom en s: Meester, wanneer sal dit dan wees, en wat is die teken wanneer dit gaan gebeur? En Hy antwoord: Pas op dat julle nie mislei word nie; want baie sal onder my Naam kom en s: Dit is ek! en: Die tyd is naby! Gaan dan nie agter hulle aan nie. En wanneer julle hoor van oorlo en opstande, moenie skrik nie; want di dinge moet eers plaasvind, maar dit is nie dadelik die einde nie. Toe s Hy vir hulle: Die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander. En daar sal groot aardbewings op verskillende plekke wees en hongersnode en pessiektes; en daar sal verskriklike dinge en groot tekens van die hemel kom. Maar voor al hierdie dinge sal hulle die hande aan julle slaan en julle vervolg en oorlewer in sinagoges en gevangenisse en julle voor konings en goewerneurs bring ter wille van my Naam. En dit sal vir julle uitloop op n getuienis. Neem julle dan in jul harte voor om nie vooraf oor julle verdediging te dink nie. Want Ek sal aan julle woorde en wysheid gee wat al julle testanders nie sal kan tespreek of weerstaan nie. Maar julle sal oorgelewer word ook deur ouers en broers en bloedverwante en vriende, en hulle sal van julle doodmaak. En julle sal gehaat wees deur almal ter wille van my Naam. En geen haar van julle hoof sal ooit verlore gaan nie. Deur julle volharding moet julle jul lewe in besit kry. En wanneer julle Jerusalem deur lers omsingeld sien, dan moet julle weet dat sy verwoesting naby is. Dan moet die wat in Juda is, na die berge vlug; en die wat in die stad is, moet uitgaan; en die wat in die buitewyke is, moet nie daar inkom nie. Want dit sal dae van wraak wees, sodat alles wat geskrywe is, vervul kan word. Maar wee die vroue wat swanger is en die wat nog soog in daardie dae; want daar sal n groot nood in die land wees en toorn oor hierdie volk. En hulle sal deur die skerpte van die swaard val en as krygsgevangenes geneem word na al die nasies, en Jerusalem sal vertrap word deur die nasies totdat die tye van die nasies vervul is. En daar sal tekens wees aan son en maan en sterre, en op die aarde benoudheid van nasies in hulle radeloosheid, wanneer see en branders dreun, en mense se harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wreld kom. Want die kragte van die hemele sal geskud word. En dan sal hulle die Seun van die mens sien kom in n wolk, met groot krag en heerlikheid. En as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is. Toe vertel Hy hulle n gelykenis: Let op die vyeboom en al die bome. Net soos hulle bot, weet julle vanself, as julle dit sien, dat die somer al naby is. So moet julle ook weet dat die koninkryk van God naby is wanneer julle hierdie dinge sien gebeur. Voorwaar Ek s vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat alles gebeur het nie. Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie. Maar pas op vir julleself, dat julle harte nie miskien beswaar word deur swelgery en dronkenskap en sorge van die lewe nie, en di dag julle nie skielik oorval nie. Want soos n strik sal hy kom oor almal wat op die hele aarde woon. Waak dan en bid altyddeur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan.
(Luk 21:5-36)Wat presies word alles ingesluit in "al hierdie dinge" wat ons sal ontvlug?

CFJ
May 30th 2012, 08:23 AM
Ek het die ander dag met n skok agtergekom oor hoe die verskillende Bybel vertalings verskil oor hierdie onderwerp.

Lukas 21 vs 36 in :

Die Nuwe Afr Vertaling: "Maar wees waaksaam en bid altyddeur dat julle die krag kan ontvang om deur al hierdie dinge wat gaan gebeur , BEHOUE DEUR TE KOM en om voor die Seun van die mens te verskyn".

Ou Afr Vertaling: "Waak dan en bid altyddeur, sodat julle waardig geag mag word om hierdie dinge wat kom, TE ONTVLUG en voor die Seun van die mens te staan."


Amplified: " Keep awake then and watch at all times, praying that you may have the full strengh and ability and be accounted worthy TO ESCAPE all these things that will take place, and to stand in the presense of the Son of Man."

Wat is die oorspronklike Griekse of Hebreeuse woord wat vir daardie begrip gebruik word wat dan tog SO verskillend vertaal word?!

Natuurlik sou ek ook ook graag die Groot Verdrukking wil vryspring. Op daardie 'vryspraak kaartjie' staan daar ook GENADE geskryf want niks wat jy doen kan dit vir jou verkry nie. So ook natuurlik nie jou verlossing nie!

Julle slim manne met kennis van die antieke tale: Wat beteken die begrip in daardie tale? Gaan ons ontvlug of gaan ons daardeur? Ry ons of bly ons.....?

Hi Mona,

Ek is oortuig dat die Nuwe Afrikaanse Vertaling (1983) dit vaag stel en dat die Ou Afrikaanse Vertaling (1933/'53) baie meer spesifiek is. In Strongs staan daar dat ontvlug of 'escape' in Engels die volgende beteken,G1628
ἐκφεύγω
ekpheugō
ek-fyoo'-go
From G1537 and G5343; to flee out: - escape, flee.


Die vraag is net, waarvan moet hulle ontvlug en hoe? Dat dit verdrukking is waarvan hulle moet ontvlug kan mens aanvaar, maar is dit die wegraping waarvan hier gepraat word? In Dispensasionele teologie word hierdie deel van toepassing gemaak op Israel en in Matths 24 word hierdie 'ontvlugting' van Lukas 21 so oorgedra...dan moet die wat in Juda is, na die berge vlug; wie op die dak is, moet nie afkom om iets uit sy huis weg te neem nie; en wie op die land is, moet nie omdraai om sy klere weg te neem nie. Maar wee die vroue wat swanger is en die wat nog soog, in daardie dae. En bid dat julle vlug nie in die winter of op die sabbat mag plaasvind nie. Want dan sal daar groot verdrukking wees soos daar van die begin van die wreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie.
(Mat 24:16-21)


Hier word hulle, die Jode (die Dispensasionele uitgangspunt), beveel om na die berge te vlug en dat hulle vlug afgebid moet word om nie in die winter te wees nie. Alhoewel ekself nie met Dispensasionalisme saamstem nie, is dit hoe ek hulle standpunt verstaan en miskien help dit jou om die ooreenkoms tussen Lukas 21 en Matths 24 te maak, deurdat 'ontvlugting' (escape) nie noodwendig op die wegraping wys nie, maar veel eerder net 'vlug' is.

protea
Jun 1st 2012, 04:04 PM
Dankie Ferdie! Ek het nog nooit so daaraan gedink nie.......

Die Filadelfieer
Jun 4th 2012, 05:49 AM
Ek het nogals 'n interesante stukkie raak geluister oor die onderwerp .En net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees. (Mat 24 : 37 )

Die argument is dat daar drie tipes mense voor die vloed was :

- Die op die Ark ( Noag en familie )
- Die weggerapene(s) ( Henog )
- Die res van die wreld. ( Ongelowiges )

Die teorie is dus dat daar geen meer gelowiges op aarde was toe die vloed aangebreek het nie, en dat God gewag het tot Metsalag, die laaste gelowige , gesterf het voor Hy die aarde vernietig het. Daar is selfs aanduidings dat Metsalag se dood die vloed "aangekondig" het as te ware. Nog 'n teks wat hierdie gedagte ondersteun is natuurlik die baie bekende Genesis 6:12 :


Toe sien God die aarde aan, en—dit was verdorwe, want alle vlees het sy wandel op die aarde verderwe.

As die teorie korrek is, en ons sien Mat 24:37 in hierdie konteks, dan beteken dit daar weereens nie gelowiges op aarde gaan wees " met die koms van die Seun van die mens " nie.

protea
Jun 5th 2012, 04:03 PM
Fila , as die teorie korrek is en daar is nie meer gelowiges op aarde nie, waar is hulle dan teen daardie tyd? Weggeraap?

Die Filadelfieer
Jun 6th 2012, 05:42 AM
Fila , as die teorie korrek is en daar is nie meer gelowiges op aarde nie, waar is hulle dan teen daardie tyd? Weggeraap?

Dit is hoe ek dit verstaan Protea.

Wat van as mens , aan die hand van eindtydgeskrifte soos Openbaring ensovoorts, die wreld in drie groepe opdeel ?

- Gelowiges (Die kerk)
- Ongelowiges
- Israel

HammerHead
Aug 25th 2012, 07:18 AM
Die teorie is dus dat daar geen meer gelowiges op aarde was toe die vloed aangebreek het nie, en dat God gewag het tot Metsalag, die laaste gelowige , gesterf het voor Hy die aarde vernietig het. Daar is selfs aanduidings dat Metsalag se dood die vloed "aangekondig" het as te ware. Nog 'n teks wat hierdie gedagte ondersteun is natuurlik die baie bekende Genesis 6:12 :

Was die wat in die bood was dan nie op die aarde nie?

Die gelowiges gaan nogsteeds op die aarde wees met die Wederkoms, maar hulle sal verseel wees met Christus s bloed...

Daar is nog kommentaar wat ek wil lewer oor die verdrukking...het nie nou genoeg tyd nie

Son of the South
Aug 25th 2012, 08:02 AM
Was die wat in die bood was dan nie op die aarde nie?

Die gelowiges gaan nogsteeds op die aarde wees met die Wederkoms, maar hulle sal verseel wees met Christus s bloed...

Daar is nog kommentaar wat ek wil lewer oor die verdrukking...het nie nou genoeg tyd nieHi HH (ek wou al lankal dit ges het ;)), ek het ook al ondervind dat mense wat die wegraping aan my probeer verduidelik die storie van Noag as voorbeeld gebruik. Ek het dan ook tot die selfde gevolgtrekking gekom as jy: Die agt mense was veilig binne die ark, maar die ark was fisies nie van hierdie aarde af weggeraap na elders nie. Selfde met die Israeliete in Egipte: Die tien plae het Egipte getref terwyl die Israeliete veilig binne in Egipte in Goosen was. Nie een van hierdie verhale oortuig my daarvan dat daar definitief 'n wegraping sal plaasvind voor die verdrukking nie.

As ek 'n antwoord kan waag op die vraag wat ek self in plasing #8 hier bo stel: Ons sal gewis (deur die genade) die oordele van God vryspring, maar ek is nog nie oortuig dat ons die verdrukking in hierdie wereld sal vryspring nie.

HammerHead
Aug 28th 2012, 06:32 AM
Hi HH (ek wou al lankal dit ges het ;)), ek het ook al ondervind dat mense wat die wegraping aan my probeer verduidelik die storie van Noag as voorbeeld gebruik. Ek het dan ook tot die selfde gevolgtrekking gekom as jy: Die agt mense was veilig binne die ark, maar die ark was fisies nie van hierdie aarde af weggeraap na elders nie. Selfde met die Israeliete in Egipte: Die tien plae het Egipte getref terwyl die Israeliete veilig binne in Egipte in Goosen was. Nie een van hierdie verhale oortuig my daarvan dat daar definitief 'n wegraping sal plaasvind voor die verdrukking nie.

As ek 'n antwoord kan waag op die vraag wat ek self in plasing #8 hier bo stel: Ons sal gewis (deur die genade) die oordele van God vryspring, maar ek is nog nie oortuig dat ons die verdrukking in hierdie wereld sal vryspring nie.

Ek's baie bly jy uiteindelik kans gekry om dit te se! :lol:

Om die waarheid te se, hoekom gebruik ons nie sommer dieselfde storie van Noag om dit te verduidelik nie...Die bybel se dan tog dit gaan soos daardie dae wees in Mat 24:37

God se kinders gaan nogsteeds op die aarde wees wanneer die laaste plae val, maar nes die bloed van die lam aan die deurposte die Israeliete weerhou het van die eersgeborene dood in Egipte daardie aand, netso sal Jesus se bloed elkeen van Sy kinders veilig hou in die tyd wanneer die plae val..

God se kinders gaan in die "bood", op die aarde wees, VEILIG, soos wat Noag se familie veilig in die bood was...

Oor die verdrukking, daardeur sal God se kinders ook gaan.

Open 16:6 ...want hulle het die bloed van heiliges en profete vergiet, en U het aan hulle bloed gegee om te drink, want hulle het dit verdien.

Die wat op die aarde is teen die tyd wat die 7 laaste plae sal val, het bloed van heiliges en profete laat vergiet, dit beteken, die wat die merk van die dier het, het God se kinders vervolg. Dit is duidelik deurdat die engel se hulle 'verdien' om die bloed te drink...d.w.s hulle het God se kinders nie "onskuldig" vervolg nie...

Open 13:15 - En dit is hom gegee om ‘n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie. (Daar gaan verseker n vervolging plaasvind) Maar let op dat dit nie se dat almal WEL gedood is nie...

Ben Cronje
Sep 5th 2012, 07:00 PM
Hi HH (ek wou al lankal dit ges het ;)), ek het ook al ondervind dat mense wat die wegraping aan my probeer verduidelik die storie van Noag as voorbeeld gebruik. Ek het dan ook tot die selfde gevolgtrekking gekom as jy: Die agt mense was veilig binne die ark, maar die ark was fisies nie van hierdie aarde af weggeraap na elders nie. Selfde met die Israeliete in Egipte: Die tien plae het Egipte getref terwyl die Israeliete veilig binne in Egipte in Goosen was. Nie een van hierdie verhale oortuig my daarvan dat daar definitief 'n wegraping sal plaasvind voor die verdrukking nie.

As ek 'n antwoord kan waag op die vraag wat ek self in plasing #8 hier bo stel: Ons sal gewis (deur die genade) die oordele van God vryspring, maar ek is nog nie oortuig dat ons die verdrukking in hierdie wereld sal vryspring nie.

Ek moet saam met HH en SoS stem hierso. God gaan sy gelowiges seel en beskerm in die finale verdrukking. As ek reg onthou staan daar ook iewers dat God ons kos en water sal verseker in hierdie tyd wat Hy ons beskerm. Ek soek net nog die verse....
Praat Paulus nie iewers ook dat die lewendes die dooies nie vooraf sal gaan nie? Maar dat almal gelyk sal opgaan om Jesus in die lug te ontmoet nie?

Ben Cronje
Sep 5th 2012, 07:07 PM
Ahhh, ek het al een klomp gevind:


1Th 4:14 Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met Hom bring.
1Th 4:15 Want dit s ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenes hoegenaamd nie sal vr wees nie.
1Th 4:16 Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ‘n geroep, met die stem van ‘n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan.
1Th 4:17 Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees.

Dit maak 'n wegraping BAIE onwaarskynlik.....of verstaan ek dit verkeerd?

Johnny
Jun 18th 2013, 01:14 PM
Ek moet saam met HH en SoS stem hierso. God gaan sy gelowiges seel en beskerm in die finale verdrukking. As ek reg onthou staan daar ook iewers dat God ons kos en water sal verseker in hierdie tyd wat Hy ons beskerm. Ek soek net nog die verse....
Praat Paulus nie iewers ook dat die lewendes die dooies nie vooraf sal gaan nie? Maar dat almal gelyk sal opgaan om Jesus in die lug te ontmoet nie?

Hoe nou? Oral op die forum praat jy van geen verdrukking wat kom nie, maar hier praat jy van 'n "finale" verdukking.

Johnny
Jun 18th 2013, 01:33 PM
Ahhh, ek het al een klomp gevind:

1Th 4:14 Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met Hom bring.
1Th 4:15 Want dit s ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenes hoegenaamd nie sal vr wees nie.
1Th 4:16 Want die Here self sal van die hemel neerdaal met n geroep, met die stem van n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan.
1Th 4:17 Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees.

Dit maak 'n wegraping BAIE onwaarskynlik.....of verstaan ek dit verkeerd?

Die Skrif wat jy aanhaal gaan JUIS oor die wegraping, wat dit BAIE waarskynlik maak. :idea:

The Alchemist
Jun 19th 2013, 12:52 PM
Hoe lank is die verdrukking?

Johnny
Jun 19th 2013, 01:02 PM
Hoe lank is die verdrukking?

As ons verwys na die verdukking waarvan die Bybel praat soos daar nog nooit was of weer sal wees nie, dan glo ek die Bybel verwys na die 7 jaar verdrukking.

The Alchemist
Jun 19th 2013, 01:06 PM
As ons verwys na die verdukking waarvan die Bybel praat soos daar nog nooit was of weer sal wees nie, dan glo ek die Bybel verwys na die 7 jaar verdrukking.

7 jaar presies? Wat gebeur aan die einde van die sewe jaar?

Johnny
Jun 19th 2013, 01:19 PM
7 jaar presies? Wat gebeur aan die einde van die sewe jaar?

Wat binnekort moet gebeur:

9 LAASTE OORLOE

(Eerste 8 in n kwessie van 10 jaar, waarvan die Psalm 83 oorlog voor die deur is)

1. Psalm 83 oorlog (Streekoorlog Lande direk grensend aan Israel)
2. Gog en Magog (Esegiel 38,39) Rusland, Iran, Turkye (Lande nie direk grensend aan Israel)
3. WEGRAPING WEGRAPING WEGRAPING -WEGRAPING ?????
4. 3de Wereld oorlog -Openbaring 6 4 perde (1ste in 7 jaar verdrukking) 3de Tempel word gebou.
5. Atoom oorlog Openbaring 8,9 (2de in 7 jaar verdrukking)
6. Hemelse oorlog Openbaring 12 Michael/satan (3de in 7 jaar verdrukking)
7. Benoudheid van Daniel 11 2de helfte verdrukking antichris word openbaar, vervolg Jode (4de in 7 jaar verdrukking)
8. Ander nasies teen antichrist Ooste nasies - Daniel 11, Openabaring 16 (5de in 7 jaar verdrukking)
9. Armaggedon Joel 3, Sagaria 14, Openbaring 19 - Jizreal Al die nasies Wynpers (6de in 7 jaar verdrukking) - WEDERKOMS - BRUILOFSMAAL
10. Na 1000 vrederyk Openbaring 20 Laaste Gog en Magog satan en sy mag
11. Nuwe hemel en nuwe aarde Ewige lewe.

The Alchemist
Jun 19th 2013, 01:30 PM
Sjoe!

So Jesus kom aan die einde van sewe letterlike jare van verdrukking? Deel Christinne die siening?

Johnny
Jun 19th 2013, 01:35 PM
Sjoe!

So Jesus kom aan die einde van sewe letterlike jare van verdrukking? Deel Christinne die siening?

Christinne is BAIE verdeeld. As jy glo in 'n wegraping voor die verdrukking, dan kom haal Jesus sy Bruid voor die verdrukking waar die Bruid saam met Hom in die Bruilofskamer sal wees vir 7 jaar, daarna kom Hy terug met sy Bruid na die aarde vir die Bruilofsmaal. Bestudeer die Joodse bruilof VS wegraping.

The Alchemist
Jun 19th 2013, 02:25 PM
Christinne is BAIE verdeeld. As jy glo in 'n wegraping voor die verdrukking, dan kom haal Jesus sy Bruid voor die verdrukking waar die Bruid saam met Hom in die Bruilofskamer sal wees vir 7 jaar, daarna kom Hy terug met sy Bruid na die aarde vir die Bruilofsmaal. Bestudeer die Joodse bruilof VS wegraping.

Bedoel jy dan dat Jesus nog twee keer kom - voor die verdrukking en na die verdrukking? Ek hoor Christinne praat van die wederkoms, en dit het nog altyd vir my geklink asof die 'wederkoms' in die enkelvoud gebruik was.

Ek het al voorheen gelees dat niemand, nie eers die Engele, as ek nou reg onthou, weet wanneer Jesus weer terug keer nie. Mens kan seker aanvaar dat diegene wat in die verdrukking gaan wees, bewus sal wees van hule situasie, en dat hulle dus sal kan meet hoe lank die verdrukking al was en nog sal wees - sewe jaar. M.a.w., wanneer iemand reeds, arguments onthalwe, vyf jaar in die vedukking was, dan sal daardie persoon mos weet hoeveel jare/maande dit nog sal wees voor Jesus se wederkoms. Maar Jesus het genoem dat niemand sal weet wanneer hy weer kom nie. Hoe moet ek dit verstaan?

Ben Cronje
Jun 19th 2013, 03:50 PM
Die Skrif wat jy aanhaal gaan JUIS oor die wegraping, wat dit BAIE waarskynlik maak. :idea:

:huh:

Hoe kan dit 'n wegraping ondersteun, Johnny???????????
Wegraping-leer s:

Jesus kom en Hy raap die Lewendes in Christus (die Kerk) LEWEND weg.
Dan kom 'n 7 jaar verdrukking van die lewendes wat oorbly.
hulle bekeer volgens julle.
Dan kom Jesus NA 7 jaar WEER.
Nou word die dooies opgewek.

Hierdie Bybelverse s BESLIS nie dit nie. Dit s:


1Th 4:14 Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met Hom bring.
1Th 4:15 Want dit s ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenes hoegenaamd nie sal vr wees nie.

Hoekom sal ons nie voor die dooies (ontslapenes) wees nie?:


1Th 4:16 Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ‘n geroep, met die stem van ‘n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan.
So die dooies sal EERSTE opgewek word. Wat gebeur dan volgende?:


1Th 4:17 Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees.

So ons sal die dooies wat opgewek is in die lug ontmoet en SAAM sal ons na Jesus toe gaan. Saam, nie 7 jaar VOOR OF NA die tyd nie, Johnny. Om enige ander betekenis hier in te probeer lees is bloot geforseerd en kreatief en glad nie wat die vers "plainweg" en op die man af s nie....

Johnny
Jun 20th 2013, 05:29 AM
Om enige ander betekenis hier in te probeer lees is bloot geforseerd en kreatief en glad nie wat die vers "plainweg" en op die man af s nie....

......dit is nou net as jou glo die 7 jaar verdrukkng het in Jesus se tyd reeds plaasgevind, wat ek natuurlik nie glo nie. :)

Johnny
Jun 20th 2013, 05:33 AM
Bedoel jy dan dat Jesus nog twee keer kom - voor die verdrukking en na die verdrukking? Ek hoor Christinne praat van die wederkoms, en dit het nog altyd vir my geklink asof die 'wederkoms' in die enkelvoud gebruik was.

Ek het al voorheen gelees dat niemand, nie eers die Engele, as ek nou reg onthou, weet wanneer Jesus weer terug keer nie. Mens kan seker aanvaar dat diegene wat in die verdrukking gaan wees, bewus sal wees van hule situasie, en dat hulle dus sal kan meet hoe lank die verdrukking al was en nog sal wees - sewe jaar. M.a.w., wanneer iemand reeds, arguments onthalwe, vyf jaar in die vedukking was, dan sal daardie persoon mos weet hoeveel jare/maande dit nog sal wees voor Jesus se wederkoms. Maar Jesus het genoem dat niemand sal weet wanneer hy weer kom nie. Hoe moet ek dit verstaan?

Jy is heeltemal reg, niemand weet nie en dit is waar die wegraping inpas. Dit val saam met die Fees van die Trompette (Rosh Hashana - September/Oktober). Ons kan net nie presies se watter uur of watter jaar nie. Gaan bestudeer nou die Joodse Bruilof saam met Rosh Hashana iewers hier op die forum dan sal jy die kloutjie by die oor kan bring.

Die wegraping en die wederkoms is twee verskillende gebeurtenisse.

The Alchemist
Jun 20th 2013, 07:02 AM
Jy is heeltemal reg, niemand weet nie en dit is waar die wegraping inpas. Dit val saam met die Fees van die Trompette (Rosh Hashana - September/Oktober). Ons kan net nie presies se watter uur of watter jaar nie. Gaan bestudeer nou die Joodse Bruilof saam met Rosh Hashana iewers hier op die forum dan sal jy die kloutjie by die oor kan bring.

Die wegraping en die wederkoms is twee verskillende gebeurtenisse.

Hallo Johnny,

Dankie dat jy my so mooi reg help. Maar, asseblief, beweeg bietjie stadiger met my. Ek het maar nie 'n groot agtergronds kennis van hierdie dinge nie. Ek't net 'n paar dinge gehoor en probeer nou besluit of ek dit moet glo, of nie. Jy skryf, "Jy is heeltemal reg". Bedoel jy daarmee dat ek reg is dat Jesus nog twee keer sal kom?
Ek lees die mense hier op die forum stry vreeslik oor die wegraping. Ek het nou gesoek na die woord 'wegraping' in die Bybel, maar het niks gevind nie. Dalk het ek na 'n verkeerde vertaling gekyk?
Maar, of die wegraping plaasvind, of nie, sal diegene wat agterbly dan nie weet hulle is in die verdrukking en die tyd kan af tel tot Jesus weer kom nie?

Johnny
Jun 20th 2013, 07:13 AM
Hallo Johnny,

Dankie dat jy my so mooi reg help. Maar, asseblief, beweeg bietjie stadiger met my. Ek het maar nie 'n groot agtergronds kennis van hierdie dinge nie. Ek't net 'n paar dinge gehoor en probeer nou besluit of ek dit moet glo, of nie. Jy skryf, "Jy is heeltemal reg". Bedoel jy daarmee dat ek reg is dat Jesus nog twee keer sal kom?
Ek lees die mense hier op die forum stry vreeslik oor die wegraping. Ek het nou gesoek na die woord 'wegraping' in die Bybel, maar het niks gevind nie. Dalk het ek na 'n verkeerde vertaling gekyk?
Maar, of die wegraping plaasvind, of nie, sal diegene wat agterbly dan nie weet hulle is in die verdrukking en die tyd kan af tel tot Jesus weer kom nie?

Jy is heeltemal reg bedoelende niemand weet die presiese tyd nie. Die mense wat in die verdrukking gaan wees gaan hel op aarde beleef! Die Heilige Gees gaan nie meer teenwoordig wees nie. Die hele wereld gaan die antichris aanvaar as die ware messias. Hulle gaan nie weet van 'n "wegraping" nie. Ek het vir jou 2 gratis dvd's wat ek versprei wat BAIE van jou vrae sal antwoord. Daar is ongeveer 70 ure se video lering op. Jy instaleer dit op jou rekenaar en kyk dit met Windows Media Player. Sal dit met graagte vir jou pos. Dit is gratis.

Met Jesus se koms met die wegraping gaan Hy nie 'n voet op die aarde sit nie. Hy kom haal Sy Bruid. Met Sy wederkoms kom Sy Bruid saam met Hom en Hy sal fisies op die aarde regeer vir 1000 jaar.

SKAKEL
http://bibleforums.org/showthread.php/213667-Nuwe-DVD-Gratis?p=2984074#post2984074

The Alchemist
Jun 20th 2013, 11:48 AM
Hi Johnny,

Nee jong, ek weet darem nie so mooi oor die verduideliking nie. Ek haak vas by die sewe jaar ding. Die mense wat in die verdrukking in gaan, sal mos darem seker al gehoor het van die wederkoms, en die storie oor die sewe jaar. En daar sal mos nog bybels beskikbaar wees wat die storie kan versprei, so dit sal mos slegs 'n bietje lees werk en wiskunde kos om uit werk hoeveel tyd daar oor is vanaf die begin van die verdrukking tot die wederkoms.

Johnny
Jun 20th 2013, 12:04 PM
Hi Johnny,

Nee jong, ek weet darem nie so mooi oor die verduideliking nie. Ek haak vas by die sewe jaar ding. Die mense wat in die verdrukking in gaan, sal mos darem seker al gehoor het van die wederkoms, en die storie oor die sewe jaar. En daar sal mos nog bybels beskikbaar wees wat die storie kan versprei, so dit sal mos slegs 'n bietje lees werk en wiskunde kos om uit werk hoeveel tyd daar oor is vanaf die begin van die verdrukking tot die wederkoms.

Volgens die volgende Skrifgedeeltes kan God nie eers deur al Sy toorn alle mense tot Hom bekeer in die 7 jaar verdukking nie!


(Openbaring 2:22) Kyk, Ek werp haar neer op ‘n siekbed, en die wat met haar owerspel bedryf, in ‘n groot verdrukking, as hulle hul nie van hul werke bekeer nie.

(Openbaring 9:20) En die orige mense wat deur hierdie plae nie gedood is nie, het hulle nie bekeer van die werke van hul hande, om die duiwels te aanbid, of die afgode van goud en silwer en koper en klip en hout wat nie kan sien of hoor of loop nie.

(Openbaring 9:21) En hulle het hul nie bekeer van hul moorde en hul towerye en hul hoerery en hul diefstalle nie.

(Openabring 16:9) En die mense is geskroei met ‘n groot hitte, en hulle het die Naam van God gelaster wat mag het oor hierdie plae, en hulle het hul nie bekeer om Hom heerlikheid te gee nie.

(Openbaring 16:11) en hulle het die God van die hemel gelaster oor hulle pyne en oor hulle swere, en het hulle nie bekeer van hul werke nie.

As die wereld God nie eers nou kan dien en tot bekering kom terwyl die Heilige Gees nog teenwoordig is nie, hoe gaan hulle dit doen wanneer die Heilige Gees nie meer hier is nie terwyl alle hel op aarde losbars?

The Alchemist
Jun 20th 2013, 12:17 PM
Johnny,

Ja, maar wat nou van die vraag oor die mense wat sal kan weet wanneer Jesus weer kom?
Die sommetjie is mos darem 'n eenvoudige enetjie om te maak.

Johnny
Jun 20th 2013, 12:30 PM
Johnny,

Ja, maar wat nou van die vraag oor die mense wat sal kan weet wanneer Jesus weer kom?
Die sommetjie is mos darem 'n eenvoudige enetjie om te maak.

Ek dink daar is maar weinig mense wat in ons tyd 'n veer omgee oor wanneer Jesus kom. As jy na al die misleiding in die kerk en valse lering kyk, gaan die meeste die "Ark" mis. Die meerderhied gaan nie eers weet as Jesus kom nie, en dit in 'n tyd waar ons gereed behoort te wees! Die Bybele se op baie plekke dat min gered gaan word. Ons kan nie eers nou die sommetjies maak nie!

Juis omdat baie christinne en kerke nie eers weet van Isael se geboorte op 14 Mei 1948 nie en dat dit juis een van die grooste tekens van ons tyd is dat Jesus se koms naby is, dink hulle dit is nog 1000de jare!

2 Petrus 3:9 Die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie, maar Hy is lankmoedig oor ons en wil nie h dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom.

Die wereld het so boos geword dat die Here die volgende se:

Matteus 24:22 En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie; maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word.

M.A.W, as Jesus nie binnekort kom nie, gaan NIEMAND gered word nie, nie in ons tyd nie en nog minder in die verdrukking.

The Alchemist
Jun 20th 2013, 01:04 PM
Dankie Johnny,

Jy het nou nie eintlik my vraag beantwoord nie, dalk sal iemand anders, maar jy laat my nou wel wonder oor die ander onderwerp wat ek al baie oor gehoor het - die uitverkorenes. Is jy 'n uitverkorene?

Ook, hoe kan jy se dat mense die ark sal mis? Die ark was mos 'n groot boot in die verlede. Gaan dit weer gebou word?

Johnny
Jun 20th 2013, 01:09 PM
Dankie Johnny,

Jy het nou nie eintlik my vraag beantwoord nie, dalk sal iemand anders, maar jy laat my nou wel wonder oor die ander onderwerp wat ek al baie oor gehoor het - die uitverkorenes. Is jy 'n uitverkorene?

Ook, hoe kan jy se dat mense die ark sal mis? Die ark was mos 'n groot boot in die verlede. Gaan dit weer gebou word?

Uit genade is ek gered en dit nie uit myself nie. Ek het tot bekering gekom in 2001 volgens Johannes 3:3. Die woord "Ark" is maar beeldspraak. Dit is soos om te se jy gaan die bus verpas. Tog verwys Jesus dit sal wees soos in die dae van Noag.;)

Dit is nogal moeilik om 70 ure se video vir jou in 2 sinne te verduidelik.

The Alchemist
Jun 20th 2013, 01:32 PM
So jy is 'n uitverkorene Johnny. Ek dink ek verstaan wat jy bedoel met beeldspraak. Ek lees onder andere 'n ander groep Christene se webwerf ook, en hulle noem ook baie van beeldspraak. Dit is seker soos die boek van Openbaring wat vol is van beeldspraak.

Johnny
Jun 20th 2013, 01:35 PM
So jy is 'n uitverkorene Johnny. Ek dink ek verstaan wat jy bedoel met beeldspraak. Ek lees onder andere 'n ander groep Christene se webwerf ook, en hulle noem ook baie van beeldspraak. Dit is seker soos die boek van Openbaring wat vol is van beeldspraak.

Kom ek vertaal "Ark" dan met "Wegraping", dan gebruik ek die regte terme......of nog beter......BRUIDSKAP!

The Alchemist
Jun 20th 2013, 02:18 PM
Maar hoekom kan ek die term "ark" in die bybel opspoor, maar nie "wegraping" nie? Is dit nie gevaarlik om woorde te gebruik wat die bybel skrywers self nie gebruik het nie? Se nou maar net iemand was oneerlik en het hierdie idee van 'n wegraping begin om sy of haar eie agenda te bevorder. Dit wil vir my lyk 'n gevaarlike risiko om te loop.

Ben Cronje
Jun 20th 2013, 06:46 PM
......dit is nou net as jou glo die 7 jaar verdrukkng het in Jesus se tyd reeds plaasgevind, wat ek natuurlik nie glo nie. :)

OK, verduidelik die verse dan vir my van uit die oogpunt van die stelling wat jy hier ingesluit uit jou stelling maak. :thumbsup:

Johnny
Jun 21st 2013, 05:39 AM
Maar hoekom kan ek die term "ark" in die bybel opspoor, maar nie "wegraping" nie? Is dit nie gevaarlik om woorde te gebruik wat die bybel skrywers self nie gebruik het nie? Se nou maar net iemand was oneerlik en het hierdie idee van 'n wegraping begin om sy of haar eie agenda te bevorder. Dit wil vir my lyk 'n gevaarlike risiko om te loop.

Glo jy in die Drie Eenheid?

Johnny
Jun 21st 2013, 05:42 AM
OK, verduidelik die verse dan vir my van uit die oogpunt van die stelling wat jy hier ingesluit uit jou stelling maak. :thumbsup:

Ben ek vertrou dat ek met alles wat ek tot my beskikking het reeds verduidelik het hoekom, hoe en waar die 7 jaar verdrukking inpas en heokom ons so glo. As jy dit nounognie verstaan nie, then I give up.

The Alchemist
Jun 21st 2013, 08:54 AM
Glo jy in die Drie Eenheid?

Dag Johnny,

Ek weet nie of dit vir my is nie. Soos ek reeds genoem het, moet jy maar asseblief stadig met my wees sienende dat ek nog probeer verstaan van die Christene se geloof voor ek 'n besluit neem.
So, ek glo nog maar in min dinge. Ek lees hier sodat ek meer kan leer, maar dit lyk my die mense hier stem nie heeltemal saam nie. Is die wat glo in 'n wegraping Christene end ie wat nie daarin glo nie, nie Christene nie?

Ben Cronje
Jun 21st 2013, 09:18 AM
Die wegraping en die wederkoms is twee verskillende gebeurtenisse.

Rerig Johnny?:hmm:
As die wegraping en wederkoms twee verskillende dinge is, hoekom "lees" jy wegraping as daar duidelik Wederkoms staan????:

Waarom s jy dan dat 1Thes 4:14-17 gaan oor:

Die Skrif wat jy aanhaal gaan JUIS oor die wegraping, wat dit BAIE waarskynlik maak. :idea:

...as die gedeelte SELF s gaan oor:

1Th 4:15 Want dit s ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenes hoegenaamd nie sal vr wees nie.

Die Bybel s dit gaan oor die Wederkoms
Johnny s dit gaan oor die wegraping..

Hier is n konflik..... Wie is reg? Johnny of die Bybel?

Johnny
Jun 21st 2013, 09:24 AM
Dag Johnny,

Ek weet nie of dit vir my is nie. Soos ek reeds genoem het, moet jy maar asseblief stadig met my wees sienende dat ek nog probeer verstaan van die Christene se geloof voor ek 'n besluit neem.
So, ek glo nog maar in min dinge. Ek lees hier sodat ek meer kan leer, maar dit lyk my die mense hier stem nie heeltemal saam nie. Is die wat glo in 'n wegraping Christene end ie wat nie daarin glo nie, nie Christene nie?

Jy kan net glo in 'n wegraping.....of nie as jy 'n bekeerde christen is. Daar is baie wat bely hulle is christinne, maar het nog nooit hulle harte en lewens vir Jesus gegee nie. Ons noem dit bekering of wedergeboorte.

SKAKEL
http://www.oospoort.co.za/source/bekering.html

Baie is onder die indruk om te glo in 'n wegraping is daar gestel deur 'n denominasie. Verskillende denominasies glo verskillende dinge, alhoewel die meeste in die Bybel glo. Die wegraping kan ek nie vir jou verduidelik in 'n paar sinne nie, daarom die aanbod vir die gratis dvd's. Keuse is joune of jy dit wil ontvang of nie.

Hier is 'n paar dinge waarin ons glo, nie omdat ons denominasie ons dit leer nie, maar omdat dit Bybels verantwoordbaar is.

1.) Baba's en kindertjies wat nognie tot geloof in Jesus gekom het nie, gaan hemel toe as hulle sterf.
2.) Dat die doop van baba's onbybels is. Die verbond is met Abraham gesluit en het alles te doen met Israle en die Jode.
3.) Dat jy tot bekering (wedergeboorte) moet kom nadat jy tot die geloof gekom het vir ewige lewe (Johannes 3:3)
4.) Jesus het vir ons die voorbeeld gestel om deur die doopwater te gaan nadat ons tot bekering gekom het (Handelinge 2:38)
5.) Ons glo in 'n wegraping

Net die 5 punte alleen is teenstrydig met dit wat die gereformeerde kerke glo. Dit is wat Pinkster mense glo, want dit is Woordgebaseerd. Ek ken gereformeerde lidmate wat wel groot gedoop is, wat wel glo in die wegraping, maar nogsteeds lidmate van hul eie gemeente is.

In die Bybel is daar nie denominasies nie. Net 'n ware kerk of 'n valse kerk. 'n Ware kerk doen wat die Woord verwag en 'n valse kerk doen nie wat die Woord van haar verwag nie. Hiermee se ek nou nie dat kerke wat nie glo soos ons glo in sekere dinge valse kerke is nie. Enige iemand wat in watse kerk of geloof ookal is, wat nie Jesus aanvaar as sy/haar Verlosser nie.....is oppad hel toe.

Johnny
Jun 21st 2013, 09:29 AM
Rerig Johnny?:hmm:
As die wegraping en wederkoms twee verskillende dinge is, hoekom "lees" jy wegraping as daar duidelik Wederkoms staan????:

Waarom s jy dan dat 1Thes 4:14-17 gaan oor:


...as die gedeelte SELF s gaan oor:


Die Bybel s dit gaan oor die Wederkoms
Johnny s dit gaan oor die wegraping..

Hier is n konflik..... Wie is reg? Johnny of die Bybel?

Rapture in the Bible: 1 Thessalonians 4:15-17

http://beginningandend.com/wp-content/uploads/2012/03/The-Rapture-in-Bible-Prophecy1.jpg

The Bible teaches that one day Jesus Christ will return to earth to gather his followers to heaven. Many Christians call this future event the "Rapture," and see this passage as a description of that moment.
http://biblegateway.com/passage/?search=1Thess.4.15-1Thess.4.17&version=NIV

Topics: End Times, Left Behind, Rapture

Related Bible Verses
1 Thessalonians 4:15-17 (KJV)
For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep.

For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God: and the dead in Christ shall rise first:

Then

Ben Cronje
Jun 21st 2013, 09:50 AM
Rapture in the Bible: 1 Thessalonians 4:15-17

http://beginningandend.com/wp-content/uploads/2012/03/The-Rapture-in-Bible-Prophecy1.jpg

The Bible teaches that one day Jesus Christ will return to earth to gather his followers to heaven. Many Christians call this future event the "Rapture," and see this passage as a description of that moment.
http://biblegateway.com/passage/?search=1Thess.4.15-1Thess.4.17&version=NIV

Topics: End Times, Left Behind, Rapture

Related Bible Verses
1 Thessalonians 4:15-17 (KJV)
“ For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep.

For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God: and the dead in Christ shall rise first:

Then…

Johnny, al die webblaaie in die wereld verander nie die Feit dat 1 Thes 4:15-17 dit SELF (en dus die Bybel SELF) dit duidelik maak dat dit hier praat van die WEDERKOMS nie. Dink jy nie dit is oneerlik om enige iets anders as die wederkoms hier te probeer inlees as die woord WEDERKOMS self gebruik word nie?

Hoe kan mens s "Die Bybel alleen" en dit dan iets anders wil maak as wat die Bybel self s nie?
Die wegraping gaan oor wegneem van lewendiges. 1Thes 4:15 tot 17 praat onomwonde van die opwekking van die DOOIES OOK!!!?

Johnny
Jun 21st 2013, 09:55 AM
Johnny, al die webblaaie in die wereld verander nie die Feit dat 1 Thes 4:15-17 dit SELF (en dus die Bybel SELF) dit duidelik maak dat dit hier praat van die WEDERKOMS nie. Dink jy nie dit is oneerlik om enige iets anders as die wederkoms hier te probeer inlees as die woord WEDERKOMS self gebruik word nie?

Hoe kan mens s "Die Bybel alleen" en dit dan iets anders wil maak as wat die Bybel self s nie?
Die wegraping gaan oor wegneem van lewendiges. 1Thes 4:15 tot 17 praat onomwonde van die opwekking van die DOOIES OOK!!!?

Ek vergewe jou dat jy nie die Skrif reg verstaan nie. Aanvaar nou maar net dat ons glo in 'n wegraping voor die 7 jaar verdrukking en 'n wederkoms na die 7 jaar verdukking. Weereens le die probleem hier in dat julle nie glo in 'n 7 jaar verdrukking nie.

Ben Cronje
Jun 21st 2013, 10:04 AM
Ek vergewe jou dat jy nie die Skrif reg verstaan nie. Aanvaar nou maar net dat ons glo in 'n wegraping voor die 7 jaar verdrukking en 'n wederkoms na die 7 jaar verdukking. Weereens le die probleem hier in dat julle nie glo in 'n 7 jaar verdrukking nie.

Dankie vir die vergifnis, Johnny. Dit is verkeerd van my om, as die Bybel s "WEDERKOMS", dit te aanvaar as WEDERKOMS. Ek sal myself moet bekeer weg van die sonde van "in wat die Bybel s" af......

Ben Cronje
Jun 21st 2013, 10:08 AM
Dankie Johnny,

Jy het nou nie eintlik my vraag beantwoord nie, dalk sal iemand anders, maar jy laat my nou wel wonder oor die ander onderwerp wat ek al baie oor gehoor het - die uitverkorenes. Is jy 'n uitverkorene?

Ook, hoe kan jy se dat mense die ark sal mis? Die ark was mos 'n groot boot in die verlede. Gaan dit weer gebou word?

Hi Alchemist.

Baie welkom op hierdie forum.

Jy kan die interessante gesprekke ook gaan lees op die draad, "Wil jy regtig weg geraap word" deur op hierdie skakel (http://bibleforums.org/showthread.php/243752-Wil-Jy-Regtig-Weg-Geraap-Word) in blou te klik. Ek glo jy sal dit interessant vind....

Johnny
Jun 21st 2013, 10:10 AM
Dankie vir die vergifnis, Johnny. Dit is verkeerd van my om, as die Bybel s "WEDERKOMS", dit te aanvaar as WEDERKOMS. Ek sal myself moet bekeer weg van die sonde van "in wat die Bybel s" af......

Hier vir jou 'n link vir bekering, op 'n Bybelse manier.

SKAKEL
http://www.oospoort.co.za/source/bekering.html

Johnny
Jun 21st 2013, 10:16 AM
Hi Alchemist.

Baie welkom op hierdie forum.

Jy kan die interessante gesprekke ook gaan lees op die draad, "Wil jy regtig weg geraap word" deur op hierdie skakel (http://bibleforums.org/showthread.php/243752-Wil-Jy-Regtig-Weg-Geraap-Word) in blou te klik. Ek glo jy sal dit interessant vind....

Alchemist, wees versigting vir misleiding. Een van die grootste tekens van Jesus se "wederkoms".

Matteus 24:4 "En Jesus antwoord en s vir hulle: Pas op dat niemand julle mislei nie."

Louwrens Erasmus
Jun 21st 2013, 10:51 AM
Alchemist, wees versigting vir misleiding. Een van die grootste tekens van Jesus se "wederkoms".

Matteus 24:4 "En Jesus antwoord en s vir hulle: Pas op dat niemand julle mislei nie."


En daar s die grootste misleider waarvoor jy moet op pas.

Ben Cronje
Jun 21st 2013, 10:51 AM
So jy s dus ek moet bekeer...

Ek sal myself moet bekeer weg van die sonde van "in wat die Bybel s" af......
Na die Evangelie volgens Oospoort AGS volgens jou?:

Hier vir jou 'n link vir bekering, op 'n Bybelse manier.

SKAKEL
http://www.oospoort.co.za/source/bekering.html
As die Bybel s:

1Th 4:15 Want dit s ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenes hoegenaamd nie sal vr wees nie.
S Oospoort AGS, “Nee, die Bybel het ‘n fout gemaak. Dit moet ‘dat ons wat in die lewe oorbly tot by die WEGRAPING’ lees.”

Alchemist, wees versigting vir misleiding. Een van die grootste tekens van Jesus se "wederkoms".

Matteus 24:4 "En Jesus antwoord en s vir hulle: Pas op dat niemand julle mislei nie."
Is ek werklik so mislei, Johnny?:hmm:

Johnny
Jun 23rd 2013, 12:43 PM
Eishhh.....en Ben en Louwrens keer vinnig vir hulle wickets! :rofl: