PDA

View Full Version : Hoekom soveel antichriste?Pages : [1] 2

Ben Cronje
Aug 1st 2012, 12:31 PM
Hallo julle.

Ek is steeds vars op hierdie forum, en wat my opgeval het was toe ek antichrist in die soek enjin op die webwerf intik. Dit krioel van die antichriste!!!! Van Obama, Matrya reg deur tot Islam! EEN Bybel en legio Antichriste. :hmm: Dit dui vir my net op een ding! Ons is besig om te verdwaal in ons eie detail en teori. Dis asof mens in hierdie doolhof is en al wat mens om mens sien is gange en deure en verdwaal. En as mens verdwaal, moet mens terug gaan na die begin toe, is dit nie? Mens moet ast ware opgelig word uit die doolhof uit sodat mens van bo af na die ding kan kyk in geheel beeld en jou pad daaruit vind. Hoe doen ons die geheel-beeld?

Daar is twee stappe:

1) Gaan kyk wat s die Bybel.
2) Gaan kyk wat is die leerskole van Profesie vandag.

Openbaring is n wonderlike boek, een wat aanvanklik selfs vir Martin Luther verward gehad het. Tot hy Daniel ontdek" het; die sleutel tot Openbaring. En dis baie belangrik om albei die twee altyd langs mekaar te hou wanneer mens die spulletjie benader. J. Maar ek is seker dit is geen nuwe nuus vir meeste van julle nie.
So al ken meeste van julle baie van die dinge, is dit miskien goed om net weer hierdie pad te stap saam met my......Die doel van hierdie draad is dus om net weer diep asem te haal om weer perspektief te kry.

Punt 1:Wat s die Bybel oor die Antichris:

Sy naam:

Antichris(1Joh 2:18; 2:22, 4:3; 2Joh 1:7);
Mens van sonde (2 The 2:3);
Klein Horinkie (Dan 7:8).
Dier uit die see (Open 13:1)
Vrou op Skarlaken rooi dier (Open 17:3)Kenmerke

Klein Horinkie
(Daniel 7)

Mens van sonde
(2 Thes 2)

Dier uit die see
(Open. 13)

Vrou op Dier
(Open. 17)Oorsprong


Groei uit die kop uit van die VIERDE DIER (Rome)(7:8; 7:20)

Reeds aan die werk in Paulus (2 Thes 2:7) en Johannes (1 Joh 4:3) se tyd, maar kom tot prominensie nadat hy wat te hou, verwyder is (2 Thes 2:6)

Kom uit die see en wat is see in profesie? Rev 17:15 En hy s vir my: Die waters wat jy gesien het, waar die hoer op sit, is volke en menigtes en nasies en tale.)

Verreis uit n plek met 7 berge ( (Rome is op 7 berge gebou) en regeer oor baie waters (7:1; 7:15) i.e. Die waters wat jy gesien het, waar die hoer op sit, is volke en menigtes en nasies en tale.
En die vrou wat jy gesien het, is die groot stad wat heerskappy voer oor die konings van die aarde.(17:18)


Begin


Kom uit TUSSEN die 10 horings, maar nadat die 10 horings reeds daar was. (7:8; 7:20) (Onthou: die val van Romeinse Reik het tot 10 koninkrtyke gelei). So, Verreis Net na die val van Romeinse Reik!!

Word geopenbaar eers nadat dit wat hom te hou, verwyder is (2 Thes 2:3). Die ou Kerkvaders was dit eens: Die Romeinse reik het hom tee gehou.

en die draak het hom sy krag gegee en sy troon en groot mag (13:2)

Vrou tussen 10 horings, wat haar eventueel sal haat (17:3; 17:16)


Religio-politieke
Kerk-Staat
Mag


Mag se gestalte is groter as die voriges, En hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste en die heiliges van die Allerhoogste mishandel; en hy sal probeer om tye en wet te verander, en hulle sal in sy hand oorgegee word gedurende n tyd en tye en die helfte van n tyd. Dan 7:25


Politieke karakter word nie genoem nie, maar verhef himself bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is.
So word aanbid/verwag om aanbid te word.

Konglomeraat van Daniel se diere,wat koningkryke is, dra krone en verwag en ontvang aanbidding
En hulle het die draak aanbid wat die dier mag gegee het, en die dier aanbid en ges: Wie is aan die dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog voer?(13:4)
En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, almal wie se name nie van die grondlegging van die wreld af in die boek van die lewe van die Lam wat geslag is, geskrywe is nie.(13:8)

Die hoer /vrou is n afvallige kerk. Die dier is n Mag van die staat, n koninkryk. So hier het ons n Kerk-Staat Mag wat n priester-koning heerser het. Ken jy een?


Gods lasterlik
Verwaantheid


in hierdie horing was o soos mens-o, en n mond wat groot dinge spreek. (7:8)
En hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste en die heiliges van die Allerhoogste mishandle (7:25)

die testander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. (2:4)

En n mond is aan hom gegee wat groot woorde en godslasteringe uitspreek (13:5).
En hy het sy mond oopgemaak om te laster teen God, om sy Naam en sy tabernakel en die wat in die hemel woon, te laster. (13:6)
it is ook aan hom gegee om oorlog te voer teen die heiliges en hulle te oorwin, en aan hom is mag gegee oor elke stam en taal en nasie.(13:7)

en ek het n vrou sien sit op n skarlakenrooi dier, vol godslasterlike name (17:3)


Tyd van Mag


en die heiliges van die Allerhoogste mishandel; en hulle sal in sy hand oorgegee word gedurende n tyd en tye en die helfte van n tyd.(7:25)
Dus: 1260 profetiese dae
---


en aan hom is mag gegee om dit twee en veertig maande lank te doen. (13:5)
---Oorlog teen Gos se mense


Ek het gesien dat hierdie horing oorlog voer met die heiliges en hulle oorwin, (7:21)
en die heiliges van die Allerhoogste mishandle (7:25)
---


Dit is ook aan hom gegee om oorlog te voer teen die heiliges en hulle te oorwin, en aan hom is mag gegee oor elke stam en taal en nasie.(13:7)

En ek het die vrou (afvallige Kerk) gesien, dronk van die bloed van die heiliges en van die bloed van die getuies van Jesus (17:6).


Dodelike wond

-

-

En ek het een van sy koppe gesien net of dit dodelik gewond was, en sy dodelike wond is genees. En die hele wreld het verwonderd agter die dier aan gegaan.(13:3)waarvan die dodelike wond genees is.(13:12)vir die dier wat die swaardwond ontvang en lewendig geword het.(13:14)

-Verwag godelike aanbidding


En hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste en die heiliges van die Allerhoogste mishandel; en hy sal probeer om tye en wet te verander, en hulle sal in sy hand oorgegee word

die testander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is.

and they worshipped the beast(13:4)
En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, almal wie se name nie van die grondlegging van die wreld af in die boek van die lewe van die Lam wat geslag is, geskrywe is nie

en die bewoners van die aarde het dronk geword van die wyn van haar hoerery. (17:2)


Sy Einde


Maar die gereg sal sit, en hulle sal hom die heerskappy ontneem om dit vir goed te verdelg en te vernietig. (7:26)

deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak,
(2:8)

v 19:20 En die dier is gevange geneem, en saam met hom die valse profeet wat die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het, waarmee hy hlle verlei het wat die merk van die dier ontvang en sy beeld aanbid het. Lewend is die twee gewerp in die vuurpoel wat met swawel brand.

Rev 18:8 daarom sal haar plae op een dag kom: dood en droefheid en honger; en met vuur sal sy verbrand word, want sterk is die Here God wat haar oordeel.

So, ons kan soort van n tick-lys maak van die Antichris:


Hy verreis wanneer Rome opbreek (uit die 4de Dier uit)(Dan 7:7-8, 20). (Dit is inharmonie met Paulus (2 Thes 2:7) en Johannes (1 Joh 4:3) wat bevestig dat die gees van antichrist reeds teenwoordig is in hul tyd, maar nog te gehou worddeur n Rome wat nog moet opbreek (2 Thes 2:6)).
Hy verreis tussen die 10 horings (Dan 7:8)(Dan17:3;16)). So dit is nEUROPESE Mag..
Hy verreis nadat die 10 horings reeds daar is (na 476 AD toe Rome opgebreek het)(Dan 7:24).
Hy is anders as die ander (Dan 7:24).
Hy is van gestalte groter as die ander (Dan 7:20)
Hy ontwortel en vernietig 3 koningkryke (Dan 7:8; 7:20).
Hy verhef homself na waar God is (Dan 7:8; 7:25). Hy vervang Godelike voorskrifte met menslike voorskrifte,en hy karteer die pad hemel toe deur mense, nie Jesus Christus nie).
Hy word dus aanbid (2 Thes 2:4)(Open 13:4, 12)(Open 17:2). n Kerk-komponent!
Voer oorlog teen God se volgelinge en mishandle hulle(Dan7:21,25)(Open 17:6). Dus, n vervolgings mag.
Verander tye en wette (Dan7:25). Watter tye en wette is vir God belangrik? Sy tye en wette!! Nie mense sn nie.
Die gelowiges word aan hom oorgegee vir 1260 profetiese dae.(Dan 7:25)
Hy sal die hele aarde verslind (Dan7:23) en oor hom regeer (Open 17:1, 2, 15, 18),en Heers vanaf n stad met sewe berge (Open 17:9, 18). n Politieke komponent!
Bestaan tot en met Wederkoms (Dan7:22).
Sy heerskappy sal weg geneem word deur Jesus self met Sy wederkoms (Dan7:26).


Nou kan ons al hierdie antichriste soos Obama et.al hieraan gaan meet. Byvoorbeeld; vervolg Obama Christene, word hy aanbid, was hy al teenwoordig in Paulus en Johannes se tyd, bly hy in Europa,is Washington op sewe berge gebou??? NEE. So ontspan, hy is nie die antichrist NIE! En so kan mens maar deur die lysie van potensiele kanidate gaan....

Ons hierso is almal protestante uit die reformasie-stal, neem ek aan. So kom ons gaan terug na ons wortels toe en kyk wat het die kerkvaders hieroor te s gehad.Want sedert die reformasie het ons protestante nie net in ons eie detail verdwaal nie, maar ook as gevolg van politieke korrekheid en kompromie baie vr van die waarheid af weg gedwaal!


The Reformation of the sixteenth century, which gave birth to Protestantism, was based on Scripture. It
gave back to the world the Bible. It taught the Scriptures; it exposed the errors and corruptions of Rome by
the use of the sword of the Spirit. It applied THE PROPHECIES, and accepted their practical guidance.
Such Reformation work requires to be done afresh. We have suffered prophetic anti-papal truth to be too
much forgotten.This generation is dangerously latitudinarian indifferent to truth and error on points on
which Scripture is tremendously decided and absolutely clear. Romanism and the reformation. H. Grattan Guiness. 1887.
"Oh Christ, my Lord, look down upon us and bring upon us thy day of judgment, and destroy the brood of Satan in Rome. There sits the Man, of whom the apostle Paul wrote (2 THESSALONIANS 2:3-4)that he will oppose and exalt himself above all that is called God - that man of Sin, that Son of Perdition. What else is papal power but sin and corruption? It leads souls to destruction under thine own name, O Lord!....The papal see is practicing iniquity to its heights. He suppresses the Law of God and exalts his commandments above the commandments of God."-- Dr. MartinLuther's smmtliche Werke.Vol 21, p339.
"I deny him to be the vicar of Christ, who,infuriously persecuting the gospel, demonstrates by his conduct that he is the Antichrist - I deny him to be the successor of Peter... I deny him to be the head of the church." (Calvin, 'Tracts', Vol.1, pp.219-220).


A Great Cloud of Witnesses:"Wycliffe, Tyndale, Luther, Calvin, Cranmer; in the seventeenth century,Bunyan, the translators of the King James Bible and the men who published the Westminster and Baptist confessions of Faith; Sir Isaac Newton, Wesley,Whitfield, Jonathan Edwards; and more recently Spurgeon, Bishop J.C. Ryle and Dr. Martin Lloyd-Jones; these men among countless others, all saw the office ofthe Papacy as the antichrist." Taken from All Roads Lead to Rome, by Michael de Semlyen. Dorchestor House Publications, p. 205. 1991.


Of hulle was almal verkeerd, en is verniet dood gemartel en verbrand, of hulle was reg en 95% van die Protestante vandag glo nie meer wat die Reformeerders gepreek het nie! Hoekom nie? Rome was glad nie gelukkig om uitgewys te word nie. Die Jesuitiese orde is gestig met die uitsluitlike doel om die reformasie tee te werk en ook hul uitwysing as Antichris tee te werk. Hoe het hulle dit gedoen? Deur twee Jesuite by name De Alcazar en Ribera wat met twee doctrines vorendag gekom het: Preterisme en Futurisme. Dit bring ons by punt 2:

Wat isPreterisme en Futirisme?


Preterisme: RC Sproul deffinieer dit as An eschatological viewpoint that places many or all eschatological events in the past, especially during the destruction of Jerusalem in AD 70. (R C Sproul, The Last Days according toJesus, p 228). nSoeke op die wys dit is begin deur n Rooms Katolieke Jesuiet by name Luis De Alcazar (1554-1613) en nog een van sy medewerkers. In Preterisme is die antichris dan ook uit gewys as n Griek by name Antiochus Epiphanes terwyl nog n groep in hierdie groep s dit was Keizer Nero.Futerisme is begin deur Francisco Ribera (1537-1591). Hy was a Jesuiet doktor in teologie, ook gebore in Spanje. Hyt n boek geskryf by name: InSacrum Beati Ioannis Apostoli, & Evangelistiae Apocalypsin Commentarij,gepubliseer in omtrent 1590. Hierin het hy voorgestel dat die eerste paar hoofstukke van die Apocalypse toegepas moet word op die ou Romynse Ryk, en die ander helfte plaas hy in 7 letterlike jare aan die einde in die eindtyd,oomblike voor die wederkoms. Verder het hy dan ook ges dat, gedurende hierdie tyd sal die Rooms Katolieke Kerk wegval van die pous af in apostasy. Verder het hy dan ges die antichris , n enkele individuele persoon, sal Jesus se volgers vervolg en belaster, Die tempel in Jerusalem herbou, Die Christelike gehoof verban, Jesus Christus ontken, Met ope arms deur die Jode ontvang word, Voorgee hy is God, God se twee getuies doodmaak en oor die wereld heers.


Klink dit bekend??

So hierdie is wat die internet s De Alcazar en Ribera s. En dit is wat 90% van die Protestante kerke skielik vandag ook s!
Wat s jy?

Die Filadelfieer
Aug 1st 2012, 12:48 PM
Baie interesante pos Ben, al stem ek nie noodwendig saam met alles nie.

Johnny
Aug 1st 2012, 01:02 PM
Ons sal eers werklik weet tydens die 2de helfte van die 7 jaar verdrukking wie of "wat" hy is wanneer hy geopenbaar gaan word. Hopelik is ek nie meer hier nie.

Die Filadelfieer
Aug 1st 2012, 01:58 PM
Ben, het jy al The two Babylons van Alexander Hislop gelees ?
'n Aanlyn weergawe kan hier (http://www.biblebelievers.com/babylon/index.htm) gevind word. Dit het redelik betrekking op die studie wat jy gedoen het.

Ben Cronje
Aug 1st 2012, 03:40 PM
Nee Filadelfieer, ek het nog nie daardie boek gelees nie. Sal vir seker daarna gaan kyk. Net vir interessantheid, waarmee stem jy nie alles saam nie? :)
Die hoof rede hoekom ek hierdie geplaas het, is juis om 'n lekker gesprek hieroor aan die gang te sit. Die futerisme-siening van die eindtyd antichris (waarvan ek self 'n groot dissipel was) het net eenvoudig vir my teen te veel bybelverse doodgeloop. Dit het my "navorsing" aan die gang gesit......
Johnny, met respek bedoel, almal kyk vas in die 7 letterlike jare van "Futerisme". Maar 'n profetiese dag is een werklike jaar lank.


Eze 4:6 En as jy met hierdie dae klaar is, moet jy, vir die tweede keer, op jou regterkant gaan l en die ongeregtigheid van die huis van Juda dra, veertig dae lank: vir elke jaar l Ek jou een dag op.
Num 14:34 Volgens die getal dae dat julle die land verken het, veertig dae, vir elke dag een jaar, moet julle jul ongeregtighede dra, veertig jaar lank, en my testand gewaar word.1260 dae is dan 1260 jaar. Wat in harmonie is met Paulus en Johannes wat genoem het dat hy daar was in hul tyd en sal wees tot die wederkoms. Paulus en Johannes gee dus die ekstreme, en Daniel en openbaring gee die tyd tussen-in. :)

Ben Cronje
Aug 1st 2012, 03:48 PM
....en hy is ge-openbaar. Die reformasie het hom geopenbaar. en toe is die sluier weer oor hom gegooi. en dit is ook in harmonie met Saggaria 5:


Zec 5:6 Toe s ek: Wat beteken dit? En hy antwoord: Dit is die efa wat te voorskyn kom. Verder het hy ges: So lyk hulle in die ganse land.
Zec 5:7 En meteens word daar ‘n looddeksel opgelig, en daar was ‘n vrou wat binne-in die efa sit.
Zec 5:8 En hy s: Dit is die goddeloosheid. En hy het haar binne-in die efa teruggewerp en die looddeksel op die opening daarvan gegooi.

Die Filadelfieer
Aug 2nd 2012, 06:04 AM
Ek moet nog so bietjie herkou aan hierdie idee Ben. Soos ek dit verstaan gaan daar 'n "vals profeet" wees wat voorbrand gaan maak vir die koms van die Antichris, met die openbaring van die Antichris as 'n kulminasie van 'n klomp gebeure. Ek is nie seker hoe dit inpas by jou teorie nie. Verstaan egter dat my kop soms bietjie raas. Ek vermoed byvoorbeeld, aan die hand van tekste soos Daniel 2:43 dat die Antichris moontlik nie heeltemal mens op 'n genetiese vlak gaan wees nie.

Wat ek wel van seker is, is die boosheid van die RKK. As jy Hislop se boek lees sal jy sien waar die kerk en sy strukture eintlik vanaf kom. Die sekondre titel van die boek is nie verniet The Papal Worship Proved to be the Worship of Nimrod and His Wife nie.
Daar is ook 'n redelike sterk beweging wat reken dat die Nikolaete, wat God baie reguit s Hy haat ( Op 2:6) op meer as een manier gekoppel kan word aan die RKK, veral met betrekking tot die struktuur van die kerk.

Johnny
Aug 2nd 2012, 06:29 AM
Ek moet nog so bietjie herkou aan hierdie idee Ben. Soos ek dit verstaan gaan daar 'n "vals profeet" wees wat voorbrand gaan maak vir die koms van die Antichris, met die openbaring van die Antichris as 'n kulminasie van 'n klomp gebeure. Ek is nie seker hoe dit inpas by jou teorie nie. Verstaan egter dat my kop soms bietjie raas. Ek vermoed byvoorbeeld, aan die hand van tekste soos Daniel 2:43 dat die Antichris moontlik nie heeltemal mens op 'n genetiese vlak gaan wees nie.

Wat ek wel van seker is, is die boosheid van die RKK. As jy Hislop se boek lees sal jy sien waar die kerk en sy strukture eintlik vanaf kom. Die sekondre titel van die boek is nie verniet The Papal Worship Proved to be the Worship of Nimrod and His Wife nie.
Daar is ook 'n redelike sterk beweging wat reken dat die Nikolaete, wat God baie reguit s Hy haat ( Op 2:6) op meer as een manier gekoppel kan word aan die RKK, veral met betrekking tot die struktuur van die kerk.

Die valse profeet gaan die pous wees wat dan aan bewind is in die Vatican soos ons dit verstaan......tydens die 7 jaar verdrukking.

Ben Cronje
Aug 2nd 2012, 08:03 PM
Hi Filadelfieer. Die naam wat jy gekies het op hierdie forum beteken ongelooflik baie. :).


Ek moet nog so bietjie herkou aan hierdie idee Ben.

Jou opregte antwoord hierso dui daarop dat jy ook altyd oop is vir oortuiging, mits dit ABSOLUUT in harmonie is met die Bybel. Jy kon as alternatief hier weg getrek het met "guns blazing"...
Dis, my persoonlike opinie, 'n geseende plek om in te wees. Ons almal is mense, en eie aan mens, het ons elkeen ons dinge waaraan ons lankal glo, en dis makliker om dit te verdedig as om oop te maak. Maar oop maak beteken natuurlik om die nuwe moontlikheid dadelik terug te vat na God se Woord toe, en dit daaraan te gaan meet.


Soos ek dit verstaan gaan daar 'n "vals profeet" wees wat voorbrand gaan maak vir die koms van die Antichris, met die openbaring van die Antichris as 'n kulminasie van 'n klomp gebeure. Ek is nie seker hoe dit inpas by jou teorie nie. Verstaan egter dat my kop soms bietjie raas. Ek vermoed byvoorbeeld, aan die hand van tekste soos Daniel 2:43 dat die Antichris moontlik nie heeltemal mens op 'n genetiese vlak gaan wees nie.

Nee, jou kop raas vir seker nie! :).


Dan 2:43 Dat u die yster gemeng met kleigrond gesien het—hulle sal deur menslike gemeenskap onder mekaar vermeng raak, maar hulle sal nie aanmekaar vasklewe nie, net soos yster nie met klei meng nie.

Dis die tien tone. Baie goeie vraag wat jy vra. Kom ons kyk daarna na die hand van geskiedenis. Daniel 2 verduidelik wat die 10 koningkryke was. Die kop van die beeld was die Babiloniese ryk (Dan 2:38)(het regeer tussen 605-539 BC) . Geskiedenis wys die Mede en Perse het die Babiloniese ryk vernietig (Dan5:28). Hulle is dus die bors en twee arms. Onthou, eers was die Mede sterk, toe die Perse. Twee arms. (Hulle het regeer tussen 539-331 BC)Die derde ryk was die Grieke met Alexander die Grote(sien ook Dan 8:24). Hy't regeer tussen 331-168 BC . Die Vierde ryk was die Romeinse Reik. Toe Rome opgebreek het, het hul opgebreek in 10 koningkryke:
Die Alamani (vandag die Duitsers)
Die Burgundians (vandag die Switzers)
Die Franks (vandag die Franse)
Die Lombards (vandag die Italianers)
Die Saxons (vandag die Britte)
Die Suevi (vandag die Portegese)
Die Visigoths (vandag die Spanjaarde)
Die Heruli, Die Vandale, en die Ostrogoths. Al drie hierdie het uitgesterf. As jy in die geskiedenis gaan kyk is hul uitgemoor deur.....Lande wat beheer was deur die Rooms Katolieke Kerk! Gaan ky na die ou geskiedenis boeke. Nie die nuwe herskryfde boeke nie.


Dan 7:8 Terwyl ek op die horings ag gee, kom daar ‘n ander horinkie tussen hulle op, en drie van die vorige horings is daarvoor ontwortel; en kyk, in hierdie horing was o soos mens-o, en ‘n mond wat groot dinge spreek.

Hierdie drie "koningkryke" (Die Heruli, Die Vandale, en die Ostrogoths)(Hulle is so uitgewis dat selfs hul geskrifte vernietig is! Wortel en tak!) was die drie horings. Die res van die horings is vandag nog hier. Maar klei en yster. Wat gebeur in Europa al van daardie tyd af? Konings van verskillende Europese lande trou onder mekaar in 'n poging om Europa te verenig. Kyk na al die sogenaamde "Holy Roman Empires" deur die geskiedenis. Maar yster en klei meng nie. Wat gebeur vandag in die Europese Unie??? Hul probeer yster en klei saamvoeg. Gaan dit werk??? Hoe is die enigste manier wat die Europese Unie kan "saamkom"? 'n Gemeenskaplike godsdiens. Wat is die Godsdiens? Rooms Katoliek. Wie is in beheer van die Europese bank ensomeer vandag. Dragi ens. Jesuits. In diens van die.....Rooms Katolieke kerk.


Rev 17:12 En die tien horings wat jy gesien het, is tien konings wat nog geen koningskap ontvang het nie, maar hulle ontvang mag soos konings een uur lank saam met die dier.
Rev 17:13 Hulle het een gesindheid en sal hulle krag en mag oorgee aan die dier.

Ongelukkig probeer ek nou te veel goed in te min kort sinne noem, dat dit half ongelooflik mag klink. Maar glo my..... Hier is slegs harmonie in met God se woord en na my wete GEEN teenstrydige verse nie. Anders as met Futerisme.....

Dis hoekom ek hoop hierdie draad lei tot groot gesprek...dan kan mens dit alles wys. En uitwys. Hierdie is nie my teorie nie. Hierdie is 'n waarheid onderskraag deur die eeue heen! Ek glo en propageer dit net nou. Toets dit.

Die valse profeet? Ons gaan dit vir seker bespreek. Onthou Johnny, in Openbaring 13 is die antichris VOOR die valse profeet daar!!!!!!!! Die dier kom uit die aarde uit NADAT die antichris reeds daar is. So met alle respek; hoe kan :


Die valse profeet gaan die pous wees wat dan aan bewind is in die Vatican soos ons dit verstaan......tydens die 7 jaar verdrukking.

Die RKK is al daar vir meer as 1800 jaar! As hul die valse profeet is, is dit nie in harmonie met Openbaring 13 nie.:hmm:

Die valse profeet is die vervalle Protestantisme wat terug beweeg na Rome toe. Nou gaan jy dalk dink: ONMOONTLIK!!!!!!!!!
Ons gaan nog lekker kan gesels op hierdie draad...:) 'n "Teaser": Google "Billy Graham and Pope" en kyk wat kry jy. Billy Graham is 'n "protestant", let wel.
Protestante wat die Pous besing? Protestante het juis weg gebreek van die Pous af!!!!! En terwyl jy dit lees, dink hieraan:


Rev 13:11 En uit die aarde het ek ‘n ander dier sien opkom, en hy het twee horings gehad net soos ‘n lam en het gepraat soos ‘n draak.
Rev 13:12 En hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy o, en hy maak dat die aarde en die wat daarop woon, die eerste dier aanbid, waarvan die dodelike wond genees is.

Protestante met horings soos 'n lam, maar besing die pous en verwys mense terug na die Rooms Katolieke kerk toe????? En dis nie net hy nie! Google al hierdie groot Evangeliste en pous saam en kyk wat jy kry.....
Meeste protestante is nou in Ekumenisme in. AL die kerke moet saam kom. Gaan google biedjie dit ook. Al die gelowe moet saam kom in een gelukkige familie met die ......Pous as hoof! Soos Santam, almal onder een sambreel.....:pp
En God se opinie:

2Co 6:17 Daarom, gaan onder hulle uit en sonder julle af, spreek die Here; en raak nie aan wat onrein is nie, en Ek sal julle aanneem;

Twee teenoorgestelde doktrines, is dit nie?

RR van Wyk
Aug 3rd 2012, 08:24 AM
Die yster en klei scenario speel homself nie net in europa af nie, maar wreldwyd. Die mens poog hard om mure tussen verskillende kulture en nasies af te breek. Ons sit nie net met 'n "reenboognasie" hier in SA nie, maar regoor die wreld. Vandag is dit groot sonde om te diskrimineer taan ander volk of ras, en die woord "apartheid" is 'n lelike skelwoord, alhoewel elke land homself probeer beskerm teen ander volke in die geheim, hulle dit streng afkeur in die openbaar. Dit is presies hoe julle s, hierdie yster en klei meng nie lekker nie. In 'n ideale Christelike omgewing kan ek sien dat Christus maklik hierdie yster en klei in harmonie kan laat saamwerk. Maar in die huidige wreld waar die Satan regeer is dit 'n resep vir groot tragedie.

Daar kan slegs volle eenheid wees as Christus die aarde verewig oorwin het.

Ben Cronje
Aug 4th 2012, 07:49 AM
Hallo RR.
Dit is 'n geldige punt wat jy daar maak. Die yster en klei scenario speel homself wel wereldwyd af. Maar ons moet egter in die konteks van die profesiee self hierna kyk. En as ons dit doen, is daar 'n paar dinge wat ons nie uit die oog kan verloor nie, nl:
1) In Daniel 2 is die voete aan die bene van die beeld. En ons weet die bene van yster is die Romynse Ryk. Die voete eindig in 10 tone (konings)(Dan 2:44). En ons weet deur geskiedenis dat die Romeinse reik opgebreek het in kleiner koningkryke. Selfs al is daar debat oor presies wie die tien koningkryke is kan ons weet God sal kyk na die 10 wat vir Hom saakmaak in 'n groter bestel. Die feit bly egter staan dat Rome opgebreek het in 'n klomp kleiner koningkryke.
2) Daniel 7 skadu Daniel 2, maar met Diere. En die vierde dier is weereens...die Romeinse Reik. En hy het 10 horings gehad; 10 konings (Dan 7:24). En konings het koningkryke.

Die Romeinse ryk het op die Europese Kontinent regeer, en dus so ook die splinter-koningkryke. So yster en klei is in die grense van die profesie Europees!

Klei is ook swakker as yster. As mens gaan kyk na die geskiedenis van Europa was daar 'n klomp individue wat Europa probeer verenig het onder die faandel van die "Holy Roman Empire", met ander woorde onder die Rooms Katolieke kerk. van Charlamaine reg deur. Dit het hulle probeer deur oorlog en ondertrouery van die verskillende konings huise. Sterk en swak koningkryke saam onder een Faandel. En dit het nie gewerk nie. Hulle probeer nou weer met die Europese Unie!
En dit maak volgens profesie, glo ek, geweldig sin....:)

Ben Cronje
Aug 4th 2012, 09:43 AM
RE die antichris is daar nog 'n paar dinge wat mens sterk ingedagte moet hou:

Die klein horinkie kom tussen die versplinterde koningkryke van die Romeinse Ryk in Europa op en hy werp 3 van die 10 konings neer (Dan 7:24). So die klein horinkie-antichris het tussen hulle opgekom (Europees) en om drie te kon neer werp, moes hy al reeds in hul tyd daar gewees het!!!!!! Hy kan dus NIE in die toekoms iewers nog kom nie!!!!!! Rome het finaal geval in 476 AD. Self al het Rome 'n 1000 jaar later geval, is die Antichris steeds ouer as wat enige individuele mens OOIT kan word, so dit kan nie een individu wees nie!!!!! Dit kan wel EEN TITEL wees!

Openbaring 17 noem die antichris 'n vrou (Open 17:4). En ook 'n hoer (Open17:1). Nou is die vraag; wat is 'n vrou en 'n hoer in profetiese terme? Kom ons vra die Bybel self..


Eff 5:22-24, "Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig, soos aan die Here. Want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook Hoof is van die gemeente; en Hy is die Verlosser van die liggaam. Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vroue dit ook in alles aan hul eie mans wees."


Jesaja 54:5-6, "Want jou Maker is jou Man; Here van die leerskare is sy Naam; en die Heilige van Israel is jou Verlosser. Hy sal die God van die hele aarde genoem word. Want soos 'n verlate vrou en 'n bedroefde van gees het die HERE jou geroep, en soos 'n vrou uit die jeugtyd as sy versmaad was, s jou God."2 Kor 11:2, "Want ek is jaloers oor julle met 'n godelike jaloersheid, want ek het julle aan een man verbind, om julle as reine maagd aan Christus voor te stel."

So 'n vrou is 'n kerk! Dan is 'n hoer 'n afvallige kerk.


Eseg 16:28, "Verder het jy gehoereer met die kinders van Assur, omdat jy nie bevredig was nie; ja, jy het met hulle gehoereer en is tog nie bevredig nie. En jy het jou hoerery vermenigvuldig na die koopmansland, na Chaldea; en ook daarmee is jy nie bevredig nie."


Jer 3:3, "En die reenbuie is ingehou, en daar was geen reens nie. Maar jy het 'n hoerevoorhoof gehad, jy het geweier om jou te skaam."


Jeremia 3:3 sluit nogal mooi aan by Open 17:5, "en op haar voorhoof was n naam geskrywe: Verborgenheid, die groot Babilon, die moeder van die hoere en van die gruwels van die aarde."

So 'n hoer is 'n afvallige kerk! En as die antichris 'n opvolging van 'n titel is, dan begin die saak BAIE sterker raak al klaar! Voeg daarby al die talle verse dat die Antichris vol Godslastering gaan wees en homself gaan verhef bo God; dan raak dit interessanter. Wat is Godslastering? Kom ons vra die Bybel.....


Joh 10:33, "Die Jode antwoord Hom en s: Dit is nie oor 'n goeie werk dat ons U stenig nie, maar oor godslastering, en omdat U wat 'n mens is, Uself God maak."
Lukas 5:21, "En die skrifgeleerdes en die Fariseers het begin redeneer en s: Wie is Hy wat so godslasterlik praat? Wie kan sondes vergewe behalwe God alleen


So laster is dus as jy jouself God maak, en wil voorgee dat jy sondes kan vergewe. Kom ons meet dit deur stellings van die kanidaat van die vroe kerkvaders:


"Thou art a priest forever:says the ordaining bishop... He is no longer a man, a sinful child of Adam, but an ʻAlter Christusʼ, another Christ... Forever a priest of the Most High, with power over the Almighty. The Pope is not only the representative of Jesus Christ, but he is Jesus Christ himself, hidden under the feil of flesh. The Catholic National, July 1895.
All names which in theScriptures are applied to Christ, by virtue of which it is established that he is over the church, all the same names are applied to the pope. Cardinal Bellarmine, On the Authority of Councils,Vol 2, p 266

Given in Rome from our palace, the 10th of February, 1817, the XIV Jurisdiction of the most holy pontiff and father in christ, and our lord our god the pope, Leo XII, ... Rome as it is, p. 180

We hold upon this earth the place of god almighty. The Great Encyclical Letters of pope Leo XIII, Encyclical Letter, June 20, 1894

We define that the Holy Apostolic See and the Roman Pontiff holds the primacy over the whole world. The Most Holy Councils, vol 13, col 1167
This judicial authority will even include the power to pardon sin. Catholic Encyclopedia, vol 12, art. pope, p 265


Seek where you will, through heaven and earth, and you will find one created being who can forgive the sinner, who can free him from the chains of hell. That extraordinary being is the priest, the Roman Catholic priest. The Catholic Priest, p78

God Himself is obliged to abide by the judgment of His priest, and either not to pardon, or to pardon, according as they refuse or give absolution... The sentence of the priest precedes, and God subscribes to it. Dignities and Duties of the Priest, vol 12, p 27
En hierdie is maar net n paar kwotasies......

Het die kerkvaders dalk 'n punt gehad?

Kalahari
Aug 8th 2012, 06:10 AM
Ben

Baie interessant en ek kan met baie wat jy s saamstem. Ek dink ook dat die anti-chris 'n afvallige kerk is. Ons fokus te veel op die anti en moet meer fokus op die christus. Die anti-chris gaan meer christus as anti wees en daarom moet gelowiges so versigtig wees.

Ek is baie gemaklik dat die Roomse Kerk kan voldoen aan die beskrywing van die anti-chris, maar ek dink nie ons moet dink dat dit die enigste is nie. Daar is vele ander kerke wat ook kan voldoen. Ek wil hier iets noem en indien die mods besluit dit moet kontro toe gaan, dan is dit ook goed so.

Voldoen die hele beweging van vrye wil nie ook aan die vereiste nie? Die persoon besluit self of hy gered word, die persoon besluit self of hy nie meer wil glo nie, die persoon besluit self dat God hom moet sen en voorspoedig maak, die persoon besluit hoe en wanneer God hom moet help en besluit ook of ander gered is of nie. Dit is net sommige van die dinge waaraan ek nou kan dink. Ek dink ons moet baie versigtig wees.

Groete
Kalahari

CFJ
Aug 8th 2012, 07:32 AM
Ben,

Ek stem in wese saam met jou benadering en dit is 'n vars briesie wat my betref.....

CFJ
Aug 8th 2012, 07:48 AM
Voldoen die hele beweging van vrye wil nie ook aan die vereiste nie? Die persoon besluit self of hy gered word, die persoon besluit self of hy nie meer wil glo nie, die persoon besluit self dat God hom moet sen en voorspoedig maak, die persoon besluit hoe en wanneer God hom moet help en besluit ook of ander gered is of nie. Dit is net sommige van die dinge waaraan ek nou kan dink. Ek dink ons moet baie versigtig wees.Ek kom al meer onder die oortuiging, dat vry wil die godsdiens van die god van hierdie wreld is en ek kan nie langer stilbly daaroor.

Enige wedergebore mens ontvang mag, om kind van God genoem te mag word (Joh 1:12). Hierdie selfde mag, gee aan gelowiges al die mag oor die vyand (Luk 10:19). Oor hierdie rede kan 'n gelowige self besluit, wanneer en waar hulle die Satan sou toelaat om beheer oor hulle lewens te neem of om die Satan te weerstaan.

Nog nooit het enige gelowige mag oor God ontvang nie en dit is die heel grootste leuen wat hierdie wreld ooit gesien het, dat 'n God wat perfek in beheer is, eers toegelaat moet word deur Sy skepseltjies, of Hy hulle mag beheer of nie. God se beheer oor ons is net goed en maak ons vry en geen mens hoef eers 'n keuse daaroor te maak nie of Hom eers toe te laat nie, want Hy laat ren oor die gelowige en ongelowige (nie een van hulle kan Hom eers toelaat en eers dan val die ren nie). Vry wil is vals en die Reformasie het dit bewys, toe 'n man presies net mooi dit kom aanspreek het in krag van die Here (Martin Luther). Sy heel grootste stryd was teen vry wil (onbelemmerde determinasie) en om God se totale beheer weer aan die mensdom te wys. Dit is 'n baie interessante storie hoe die Roomse Kerk en in name 'n ene De Molina, Arminius onder hande gehad het en vry wil as deel van die 'Counter Reformation', terug in hoofstroom Protestantisme ingevloei het. Die Roomse Kerk kon dit net nie self doen nie en het Arminius as pion gebruik (dit is feite, gaan dit maar na)

Die enigste mens wat ooit 'n onbelemmerde determinaie (vry wil) gehad het, was Adam, want Adam het nie 'n nietige keuse uitge-oefen nie, nee Adam het gedetermineer en 'n hele mensdom het geval. Watter mens na Adam, kon so besluit neem? Dit is presies wat die Satan wil poog, om die mensdom te laat dink, hulle kan self determineer en hoe vals is dit nie. Mens kan tot jou eie redding determineer en weer determineer om dit te verloor ook, wat 'n grap! Julle het My nie uitverkies nie, maar Ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in my Naam vra, Hy julle dit kan gee. (Joh 15:16)

Ek gaan 'n draad oopmaak hieroor, want hoe kan mens langer stilbly!

Die Filadelfieer
Aug 8th 2012, 09:10 AM
Wat myself betref stem ek saam dat hierdie "nuwe" uitkyk op die onderwerp definitief iets is wat ek in my gereedskaptassie gaan sit. Ek was nie bewus hiervan nie maar dit maak sin. Dit sal ook 'n interesante studie wees om dit toe te pas op eindtydgebeure soos ons dit verstaan.
Wat maak ons as voorbeeld met die "dodelike wond" van Openbaring 13:3 ? Word dit dus as 'n alegorie verstaan ?

Ben Cronje
Aug 10th 2012, 07:38 AM
Kalahari, welkom...:)
Voor ons verder gaan dink ek daar is 'n punt wat ons eers moet beklemtoon. In Openbaring 2 leer God ons 'n baie belangrike les:


Open 2:6 Maar dit het jy, dat jy die werke van die Nikolaete haat, wat Ek ook haat.

God haat die daad, nie die persoon nie. Die selfde hierso. God haat die sisteem, die die individue nie. So ons is nie hier op 'n vingerwysing na mense wat in die RKK is nie. Ek glo daar is wonderlike Godsvresende mens ook in die RKK, maar as gevolg van indoktrenasie, is hul onwetend onder heelwat onbybelse beskouinge.
So dis die sisteem wat hier fout gaan, en die manne in beheer daarvan wat wetend daarmee volhard.

Dan, om op jou stellings te reageer:
Daar is vele kerke wat ook AMPER kan voldoen, maar hulle is nie oud genoeg nie. Slegs die RKK kan sy geskiedenis so ver terug trek. Maar die "kerk" het wel dogters......soos die Bybel self dan noem.
Jy noem 'n baie belangrike ding met vrye wil. Wat is "HERACY"? Dis om vir jouself te besluit wat jy wil glo. Miljoene Christene is in die donker eeur deur die RKK vervolg en vermoor omdat hul besluit het om self te besluit wat hul wou glo! So ja, weereens ongelukkig voldoen die RKK ook aan daardie kriterium.....Hierdie is geskiedenis.

En jy is reg, ons moet versigtig wees en nie likraak vinger te wys nie. Daarom kwoteer ek juis die geskrewe werke van groot kerkmanne en ook stellings van die RKK SELF! En gaan nog meer van hul eie stellings kwoteer.

Ben Cronje
Aug 10th 2012, 08:31 AM
CFJ,

Ek is nie seker of ek jou reg verstaan hier nie:


Ek kom al meer onder die oortuiging, dat vry wil die godsdiens van die god van hierdie wreld is en ek kan nie langer stilbly daaroor.

Enige wedergebore mens ontvang mag, om kind van God genoem te mag word (Joh 1:12). Hierdie selfde mag, gee aan gelowiges al die mag oor die vyand (Luk 10:19). Oor hierdie rede kan 'n gelowige self besluit, wanneer en waar hulle die Satan sou toelaat om beheer oor hulle lewens te neem of om die Satan te weerstaan.

Nog nooit het enige gelowige mag oor God ontvang nie en dit is die heel grootste leuen wat hierdie wreld ooit gesien het, dat 'n God wat perfek in beheer is, eers toegelaat moet word deur Sy skepseltjies, of Hy hulle mag beheer of nie. God se beheer oor ons is net goed en maak ons vry en geen mens hoef eers 'n keuse daaroor te maak nie of Hom eers toe te laat nie, want Hy laat ren oor die gelowige en ongelowige (nie een van hulle kan Hom eers toelaat en eers dan val die ren nie). Vry wil is vals en die Reformasie het dit bewys, toe 'n man presies net mooi dit kom aanspreek het in krag van die Here (Martin Luther). Sy heel grootste stryd was teen vry wil (onbelemmerde determinasie) en om God se totale beheer weer aan die mensdom te wys. Dit is 'n baie interessante storie hoe die Roomse Kerk en in name 'n ene De Molina, Arminius onder hande gehad het en vry wil as deel van die 'Counter Reformation', terug in hoofstroom Protestantisme ingevloei het. Die Roomse Kerk kon dit net nie self doen nie en het Arminius as pion gebruik (dit is feite, gaan dit maar na)

Die enigste mens wat ooit 'n onbelemmerde determinaie (vry wil) gehad het, was Adam, want Adam het nie 'n nietige keuse uitge-oefen nie, nee Adam het gedetermineer en 'n hele mensdom het geval. Watter mens na Adam, kon so besluit neem? Dit is presies wat die Satan wil poog, om die mensdom te laat dink, hulle kan self determineer en hoe vals is dit nie. Mens kan tot jou eie redding determineer en weer determineer om dit te verloor ook, wat 'n grap! Julle het My nie uitverkies nie, maar Ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in my Naam vra, Hy julle dit kan gee. (Joh 15:16)

Volgens hierdie geskrewe van jou lyk dit asof jy teen vrye wil is????? Verstaan ek reg?:hmm:
God het ons juis geskape met 'n vrye wil. Dis die grootste geskenk van God af. Hoe kan ek so se???? Laat ek verduidelik:

God het die engele geskep met vrye wil/keuse. Hoe weet ons dit? Wel, Satan het teen God gekies. Daarna het 'n derde van die Engele gekies om eerder Satan te volg.
As God TEEN vrye wil/keuse was, dan sou HY na die insident nie vir Adam en Eva met vrye keuse geskep het nie, reg? Maar God het! God is VIR vrye keuse. Hy het ons almal in Sy alwetentheid met vrye keuse geskep!
God kon met ons skepping, robotte geskep het sonder vrye wil. Hier gaan ek nou direk met iemand anders se kallers ploeg met hierdie voorbeeld:
Gestel jou vrou is geprogrameer om jou lief te he. En elke oggend en aand, 'n honderd keer 'n dag, vertel sy jou hoe lief sy vir jou is. Want sy is geprogrameer om so te maak. En jy weet sy is "geprogrameer" om so te wees. Dit gaan lekker wees vir die eerste paar maande, maar daarna gaan dit jou teen die mure uitdryf! Maar nou kan sy kies. En ten spyte van jou foute, kies sy om lief te wees vir jou. As sy jou dan opreg in die oe kyk en vir jou vertel dat sy lief is vir jou; beteken dit nie SOVEEL ONGELOOFLIK meer nie?
God het ons juis met vrye keuse geskep. Daarom toets God ons so baie. Om te sien of ons liefde opreg is! God het geweet dat met vrye keuse kan ons ook teen Hom kies. Maar dis die kans wat Hy in al Sy liefde geneem het! Daarom vind ons:


Joh 14:15 As julle My liefhet, bewaar my gebooie.
Open 3:20 Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou, en hy met My.

God forseer Homself nie op ons af nie! Anders was ons robotte sonder keuse. Hy staan by die deur en klop. Ons moet KIES of ons Hom wil inlaat, al dan nie.
Maar Satan daarinteen, wil homself op mense af forseer deur vrye keuse te wil vernietig!!!
Die RKK het juis besluit dat slegs hul priesters en pous God se woord mag interpreteer en SLEGS hulle mag vir jou besluit wat jy mag glo!!!!!! Vrye keuse het hul as "HERACY" beskou!!!! En daarvoor is miljoene Christene vermoor! Juis omdat hierdie Christene besluit het: tot hierso en nie verder nie. Hulle sal self besluit wat God vir hul in die Bybel se. Dis hoekom ons ELKEEN eendag as individue voor Jesus gaan staan om verantwoording te doen vir hy/sy se dade self!
Maak dit sin, my vriend?

Ben Cronje
Aug 10th 2012, 08:50 AM
Hallo Fila...:)


Wat myself betref stem ek saam dat hierdie "nuwe" uitkyk op die onderwerp definitief iets is wat ek in my gereedskaptassie gaan sit. Ek was nie bewus hiervan nie maar dit maak sin. Dit sal ook 'n interesante studie wees om dit toe te pas op eindtydgebeure soos ons dit verstaan.
Wat maak ons as voorbeeld met die "dodelike wond" van Openbaring 13:3 ? Word dit dus as 'n alegorie verstaan ?

My hart is verheug om te sien dat jy bereid is om na nuwe moontlikhede te kyk en te oorweeg: Mits dit in harmonie is met God se Woord! Ons as mense is baie geneig om vas te klou aan dit wat ons ken, en dit te verdedig selfs al twyfel mens in mens se eie binneste oor mens se eie lank-gevolgde teorie. (Die eie-ek-ding waarmee ek self so worstel soms. :).

Die wond! Jy vra 'n baie belangrike vraag. As die Here wil, gaan ek vannaand 'n lekker-lees plasing hierso opsit wat daarna kyk, sowel as 'n baie interessante koerant artikel uit die New York times (as ek reg onthou).
Groete tot dan

O Ja, in die interim, ek weet hierdie is seker nie die plek daarvoor nie, maar kan iemand my dalk red met 'n praktiese oplossing: waar "click" mens as mens 'n kappie-e of deelteken-e soek terwyl mens tik? Soms gaan tik ek eers als in MS-word en "copy and paste" als hierin, maar dis teen-produktief! :lol:

CFJ
Aug 10th 2012, 08:54 AM
CFJ,

Ek is nie seker of ek jou reg verstaan hier nie:Volgens hierdie geskrewe van jou lyk dit asof jy teen vrye wil is????? Verstaan ek reg?:hmm:


Hallo Ben,

Ek ken al die argumente en was al in vele der vele debatte die laaste 10 jaar, wat hierdie onderwerp betref. Daar het iets in my lewe gebeur, waar God se beheer so vas en seker gewys kan word, dat mens en veral wat myself betref, nie kan twyfel daarin, dat Sy beheer vas en seker is nie. Die teks van elke mens se lewe is vas geskryf en God se plan met elkeen van ons, kan nie deur ons eie keuses besoedel word nie, want dan hoef God nie planne te h nie en is Sy raadsplan 'n nietige konsep. Daar was een enkele sondeval, een enkele skepping, een enkele wet op kliptafels, een tog deur die woestyn, een oorsteek van die Jordaan, een enkele kruisiging en een wederkoms. Wie gaan dit verander, ons keuses? Die mensdom sien egter nie dat God teenstellend werk, tot menslike wysheid nie. Die mens dink as hulle vry kan wees om te kies, het hulle 'n kans en dit is nie so nie, ons omstandighede bind ons en verlos ons, nie ons keuses ( kan dit mooi verduidelik). Ons moet eers slawe van Christus word, voor ons vry is. Ons moet eers sterf, voor ons kan lewe. Ons moet eers swak wees, voor ons sterk is. Ons moet eers die dwaasheid van die prediking glo, voor ons wys is en so kan mens aangaan en aangaan. Ons moet werklik robotte wees, voor ons identiteit het en God se beheer is ons behoud, as ons hierdie geheimenis kan raaksien.

Ben Cronje
Aug 10th 2012, 10:30 AM
CFJ
Jammer, ek het nie geweet die punt is al tot ad nausium debateer nie. En dat God ten volle in beheer is; dit betwyfel ek glad nie. Profesie wys vir my dat God in beheer is, want Hy het alles wat nog moet gebeur, reeds vooraf vir ons vertel. Sy beheer is vas en seker. God het ook elke mens wat Hy al ooit geskape het, se naam in die boek van die lewe geskryf. Daarom se hy dan ook:

Open 22:19 En as iemand iets van die woorde van die boek van hierdie profesie wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe en uit die heilige stad en uit die dinge waarvan in hierdie boek geskrywe is.

So ons keuse en besluite wat ons TOEPAS bepaal of ons name in daardie boek bly of weggeneem word. Is God nie wonderlik nie!!! Hy gee ons die voordeel van die twyfel by ons geboorte, want Hy wil elke mens red.
Een vraag egter, as die teks van elke mens vas geskryf is al by die skepping, soos jy se, dan is daar dus reeds vir my, Ben, bepaal of ek hemel of hel toe gaan. Dan, by implikasie, het Jesus verniet vir my sonde gesterf. Hy's verniet gekruisig, want daar is dalk reeds bepaal dat Ben vorentoe ongeag verlore gaan gaan! En al kies ek Jesus as my persoonlike Saligmaker, is dit verniet, want daar is reeds bepaal dat Ben verlore is! Jammer CFJ, maar ek kan ongelukkig nie met jou saam stem nie!
Deu 30:19 Ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle; die lewe en die dood, die sen en die vloek het ek jou voorgehou. Kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag,
Deu 30:20 deur die HERE jou God lief te h, na sy stem te luister en Hom aan te hang; want dit is jou lewe en die lengte van jou dae, sodat jy kan woon in die land wat die HERE aan jou vaders Abraham, Isak en Jakob met ‘n eed beloof het om dit aan hulle te gee.
Jos 24:15 Maar as dit verkeerd is in julle o om die HERE te dien, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien: f die gode wat julle vaders daar oorkant die Eufraat gedien het, f die gode van die Amoriete in wie se land julle woon; maar ek en my huis, ons sal die HERE dien.
1Kron 21:10 Gaan heen en spreek met Dawid en s: So spreek die HERE: Drie dinge l Ek jou voor; kies vir jou een daaruit, dat Ek dit aan jou kan doen.
Job 15:5 Want jou ongeregtigheid gee onderrig aan jou mond, en jy kies die taal van die listiges.
Psa 25:12 Mem. Wie tog is die man wat die HERE vrees? Hy sal hom leer aangaande die weg wat hy moet kies.
Jes 7:15 Dikmelk en heuning sal hy eet as hy weet om te verwerp wat kwaad is en om te kies wat goed is.
Jes 7:16 Want voordat die seuntjie weet om te verwerp wat kwaad is en te kies wat goed is, sal die land vir wie se twee konings jy bang is, verlate wees.
Jes 40:20 Wie te arm is vir so ‘n offergawe, kies ‘n stuk hout wat nie vergaan nie; hy soek vir hom ‘n kunsvaardige ambagsman om ‘n beeld op te rig wat nie wankel nie.
Filip 1:22 Maar as ek in die vlees moet lewe, dan beteken dit vir my vrugbare arbeid; en wat ek sal kies, weet ek nie.

Maar jy het al die argumente ook gehoor. Ek wil nie met jou stry nie, my vriend. Ek kies Jesus Christus, dat Hy vir Ben se sonde ook gesterf het en dat Hy my gaan red deur Sy GENADE, nie omdat daar vooraf al vir Ben besluit is wat sy eindbestemming gaan wees nie! ;)

Ben Cronje
Aug 10th 2012, 10:34 AM
Hi Fila.
Ek het goubiedjie tyd, so
Kom ons gaankyk na die wond in Openbaring 13....
In my eersteplasing op hierdie draad het ons gesien dat die antichrist n kerklike enpolitieke component het:
Kerklik:want dis n vrou/hoer (Open 17:3, 17:1) en ons weet n vrou in profesie is nkerk, en n hoer is n afvallige kerk)(Effe 5:22-23; 2 Kor 11:2; Jer 2:32; Joh3:29; Jes 54:5-6) en wat aanbid word (2 Thes 2:4; Open 13:4,12; Open 17:2).
Polities:Want hy verslind die wereld (Dan7:23) en regeer (Open 17:1, 2, 15, 18), enHeers vanaf n stad met sewe berge (Open 17:9, 18).

Dieantichris is dus n twee-ledige komponent: hy staan op twee bene. Vat een wegen hy is gewond. Wat s die geskiedenis vir ons het gebeur?

On February 11th, 1929, anhistoric treaty was signed between the Italian Government and the Vaticanre-establishing the political power and diplomatic standing of the CatholicChurch, which had been lost when Italy seized Rome, the last of the PapalStates, on September 20th, 1870."

VATICAN AND ITALY SIGN PACT RECREATING A PAPAL STATE;
60 YEARS OF ENMITY ENDED; THRONGS CHEER IN STREETS
Acclaim Gasparri and Mussolini, Signers of Three Agreements.

By ARNALDO CORTESI.
Wireless to THE NEW YORK TIMES ROME, Feb. 11.--The Pope is again an independent sovereign ruler, as he was throughout the Middle Ages, though his temporal realm, established today, is the most microscopic independent State in the world, and probably the smallest in all history. THE NEW YORK TIMES, Tuesday, February 12, 1929.

Hierdietreaty wat geteken is, word die LateranConcordat van 1929 genoem.
Wathet die koerante verder daaroor te s gehad?

Inaffixing the autographs to the memorable document, healing the woundwhich has festered since 1870, extreme cordiality was displayed on both sides Reno Nevada State Journal, Tuesday, February 12, 1929.

Even Catholic newspapersreporting the event declared the "wound" to be healed by the LateranTreaty. Here is a page from The Catholic Advocate,published in Brisbane, Australia on April 18th, 1929. http://www.biblelight.net/wound.htm (http://www.biblelight.net/wound.htm)

Beantwoorddit jou vraag?

Ben Cronje
Aug 10th 2012, 10:37 AM
Jammer dat van die woorde skielik aan een is. Het..."gekop en paste" uit MS Word uit....:B
Het nie eers voor die tyd gaan kyk of dit reg is nie. Kom daarvan as mens biedjie haastig is.....

Kalahari
Aug 10th 2012, 10:43 AM
Ben

Dankie vir die verwelkoming. Ek stem saam dat ons nie moet fokus op individue nie, maar die instellings. Die probleem met baie van die "vrye wil" instellings is egter dat hulle so verbind is met die individu dat daar nie eintlik 'n struktuur is nie, net op globale vlak. Hulle is egter onafhanklik en dit maak dit net nog meer gevaarlik. Kap jy die een se kop af agv dwaling is die ander nog springlewendig.

Ek is al hoe meer van mening dat die "vrye wil" beweging 'n dogter is van die RKK en daarom voldoen hulle aan al die waarskuwings wat die Bybel gee teen die verleiding. Dit is regtig daarom so hartseer dat so baie mense onder 'n valse indruk is. God is nog steeds soewerein en genadig, maar ek bekommer my dat dit hier veral gaan wees soos Jesus gewaarsku het nl. Mat 7:21-23 "Nie elkeen wat vir My s: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Baie sal in daardie dag vir My s: Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam duiwels uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen nie? En dan sal Ek aan hulle s: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk!"

Jy mag dalk vra nou waar is die misleiding? Dit is in die ontkenning van God se beheer en almag. Die eer word van God weggeneem en aan die skepsel gegee, sy wil nie God se genade nie. God waarsku dat Hy 'n jaloerse God is. Sy eer is vir Hom baie belangrik. Deur die eer weg te neem kom ons onder God se oordeel. Hoe kan die mens ooit die eer aan God gee indien hy sy aanvaarding van God se verlossing enige oomblik deur sy eie wil kan verloor. Daar is dan geen eer en geen redding nie, net 'n menslike skaduwee van die werklike redding wat in God vas en ewig is. Die mens dwaal rond en sy redding is mensgemaak wat fataal is. Ja, soos die stuk in Mat kan mense "wonders" doen, die duiwels doen dit ook, maar dit is nie geanker in God nie. Die eer van daardie wonders kan valslik aan God toegeken word, maar by nadere studie sal dit altyd blyk dat die werklike eer die bediener is.

Is ons dan robotte sonder 'n wil. Nee verseker nie. Ons wil is vry in die verbond. In die verbond het ons die genade ontvang om 'n keuse te kan maak, wat ons dan ook moet doen. Buite die verbond is daar egter nie iets soos 'n vrye wil nie, want ons is in sonde ontvang en gebore en slawe van die sonde.

Weereens dankie vir jou stuk om ons te waarsku hoe slu die verleiding is.

Groete
Kalahari

Ben Cronje
Aug 10th 2012, 11:46 AM
Hallo Kalahari.
Ek is dit eens met 'n paar punte wat jy hier bo aan raak. Maar verskil ongelukkig oor vrye wil om twee redes:
1) Die RKK het miljoene Christene vervolg in die Donker middel eeue onder die faandel van "Herecy". Juis hulle (RKK) het toe geglo (en glo vandag nog) dat die mens nie vrye wil het nie!!!! Daarom mag SLEGS die RKK vir mense dikteer het wat hulle mag glo. Slegs priesters en die Pous mag die Woord van God interpreteer het en Bybels is verban! Sodat slegs RKK priesters die Bybel mag besit het en interpreteer het. Jy mag dus slegs in RKK dogma geglo het. As jy vir jouself besluit het wat jy wou glo is jy as "herretic" uitgwys en het op die brandstapel gesterf Dis waar die inkwisisie ingekom het. Toe kom Luther en Calvin en someer en hulle wyer om voorgeskryf te word. En Luther begin die Bybel vertaal! Hulle is as herretics uitgekryt en baie van hulle het dan ook op brandstapels betaal daarvoor. Die Protestante het juis onder die Roomse juk uit gevlug en lande gestig waar jy vrylik kon besluit wat jy wou glo!!!! Was hulle dan almal verkeerd??????? Het hulle almal verniet gelei en gesterf???? Wil vandag se protestante nou terug gaan na hierdie Roomse doktrine van pre-destinasie en geen vrye wil nie?
As CFJ en jy reg is, hoe interpreteer julle dan
Jud 1:9 Maar toe Mgael, die aartsengel, met die duiwel in woordestryd was oor die liggaam van Moses, het hy geen oordeel van lastering durf uitspreek nie, maar het ges: Die Here bestraf jou!
Hoekom sal Mgael en die duiwel in 'n woordestryd wees oor die liggaam van Moses? Daar is dan vooraf besluit oor hom, as jul reg is?
2) Of hoe interpreteer jul dan die verse:


Deu 30:19 Ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle; die lewe en die dood, die sen en die vloek het ek jou voorgehou. Kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag,
Deu 30:20 deur die HERE jou God lief te h, na sy stem te luister en Hom aan te hang; want dit is jou lewe en die lengte van jou dae, sodat jy kan woon in die land wat die HERE aan jou vaders Abraham, Isak en Jakob met n eed beloof het om dit aan hulle te gee.Jos 24:15 Maar as dit verkeerd is in julle o om die HERE te dien, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien: f die gode wat julle vaders daar oorkant die Eufraat gedien het, f die gode van die Amoriete in wie se land julle woon; maar ek en my huis, ons sal die HERE dien.


1Kron 21:10 Gaan heen en spreek met Dawid en s: So spreek die HERE: Drie dinge l Ek jou voor; kies vir jou een daaruit, dat Ek dit aan jou kan doen.
Job 15:5 Want jou ongeregtigheid gee onderrig aan jou mond, en jy kies die taal van die listiges.
Psa 25:12 Mem. Wie tog is die man wat die HERE vrees? Hy sal hom leer aangaande die weg wat hy moet kies.
Jes 7:15 Dikmelk en heuning sal hy eet as hy weet om te verwerp wat kwaad is en om te kies wat goed is.
Jes 7:16 Want voordat die seuntjie weet om te verwerp wat kwaad is en te kies wat goed is, sal die land vir wie se twee konings jy bang is, verlate wees.
Jes 40:20 Wie te arm is vir so n offergawe, kies n stuk hout wat nie vergaan nie; hy soek vir hom n kunsvaardige ambagsman om n beeld op te rig wat nie wankel nie.
Filip 1:22 Maar as ek in die vlees moet lewe, dan beteken dit vir my vrugbare arbeid; en wat ek sal kies, weet ek nie.

Verstaan ek dan verkeerd dat hierdie mense kan kies???????

Kalahari
Aug 10th 2012, 12:13 PM
Ben

Net die volgende. Volgens my is die vrye wil waarteen die RKK is nie dieslefde vrye wil as waarteen ek dit byvoorbeeld het nie. Die RKK was teen die Woord en die vryheid wat ons daardeur het. Hulle het die evangelie gekaap en 'n ander evangelie aan die mense verkondig. Deur die Woord weg te hou van die mense af, wou hulle die misleiding beheer.Ek glo nie dat jou standpunt reg is dat die protestante onder die juk van die RKK uitgevlug het om te glo wat hulle wil nie, nee hulle het gevlug om die ware Woord te glo, nie die mismaaksel van Rome nie. Hulle het geglo in die genade van God en die verlossing wat vir almal beskikbaar is deur die verbond. Jy sien, deur die verbond kom God se genade tot Sy reg. Die hele uitverkiesingleer verduidelik dit mooi. Mens begin nie by die uitverkiesing en eindig by die keuse nie. Jy begin by die genade en verbond en eindig by die sowereiniteit van God en die uitverkiesing. In God se verbond word die mens opgeroep tot keuse. Glo jy dat God jou God is of neem jy Hom nie aan nie. Al die voorbeelde wat jy noem is keuses uit die verbond, want dit was gerig aan 'n verbondsvolk. Sonder die verbond is daar nie 'n keuse nie, want ons is slawe van die sonde.

Ons moet ook onthou dat ons daagliks keuses uitoefen tov ons heiligmaking. Dat 'n Christen daagliks voor menigte keuses te staan kom is gewis, ons is mense nie robotte nie. Die keuse tov ons redding is terwyl ons daarmee worstel, ons besluit wat ons moet neem. Indien ons dit egter klaar geneem het sal ons sien dat dit egter net genade was en goedheid van die Here en dit alles volgens Sy raadsplan en uitverkiesing.

Wat Migael en Moses se liggaam aanbetref sien ek dit as volg. Die twis het nie gegaan oor Moses se redding nie, maar oor sy graf. Jy sal onthou dat Moses deur die Here begrawe is en niemand weet waar sy graf is nie. Die deel in Judas waarsku om nie oor dinge te praat en te laster waarvan ons nie weet nie. Die mens wat in ongebondenheid lewe en van die genade afgewyk het spreek oor alles en het ontsag vir niks nie. Hoeveel mense spreek vandag dat daar nie 'n duiwel of 'n God is nie. Hulle is soos redelose diere wat net verstaan dit wat hulle kan sien.

Groete
Kalahari

Ben Cronje
Aug 10th 2012, 02:19 PM
Hi Kalahari. Dankie dat jy jou interpretasie gedeel het:).


Ek glo nie dat jou standpunt reg is dat die protestante onder die juk van die RKK uitgevlug het om te glo wat hulle wil nie, nee hulle het gevlug om die ware Woord te glo, nie die mismaaksel van Rome nie.
Meeste protestante het gevlug VSA, Australie, NZ en Suid Afrika toe. Waar vryheid van geloof en spraak die eerste instellings in hul konstitusies was. Selfs RKK geloof is nie verban nie. As ek so ver verkeerd was in my stelling, so dit dus sin maak om slegs Protestantisme as wettige geloof in te stel en uitverkiesings-leer, want dit is die "enigste" korrekte leer, sonder keuse. Die ou geskiedenis boeke is 'n skatkis vol interessanthede. Gaan kyk biedjie na hul redes. Dis kleur die prentjies aansienlik in. :)

Net 'n praktiese vraag, hoekom sou daar 'n twis oor Moses se graf wees? 'n Liggaam aan die einde van die dag is maar net (en ek bedoel dit nie oneervol nie) verrottende vleis wat in 'n oogwink "stof" is. Dink jy nie dit gaan oor baie meer hierso nie? As mens in sonde kan verval en so verlore raak, kan mens uit sonde kom en gered raak. Ek moet opreg eerlik wees, ek sukkel werklik met 'n uitverkies-leer waar mense se lot reeds bepaal is voor hul geboorte. Want hoekom moet mens uitgaan en die evangelie gaan verkondig as die lot reeds gewerp is. Dit gaan baie oortuiging moet kos om my te oortuig, en baie Bybelverse! Maar ek is oop daarvoor. Is daar so 'n draad waar mens dit kan bespreek of moet ons 'n nuwe een begin, want hierdie draad is seker nie die forum daarvoor nie.
Jy het wel baie interessante punte aangeraak wat tot lekker gesels kan lei.:).

Kalahari
Aug 10th 2012, 03:30 PM
Ben

Die vryheid van geloof is juis die vryheid in Christus. Hy is die enigste wat beheer het oor Sy kerk, geen menslike instelling of denominasie kan dit voorskryf of beheer nie. Ek glo die protestante het dit besef en het volle vertroue in die beheer van God gehad, daarom die afkeur van 'n wettiese aardse hulp vir dit wat alleen deur God beheer en onderhou word. Hy het nie ons hulp of wette nodig nie, ons het Sy genade en beheer nodig. Hy gebruik egter ons in gehoorsaamheid.

Is dit nie vir jou interessant dat die groot profete nie begrawe is deur mense nie bv. Moses en Elia. Hulle is deur die Here begrawe wat onbekend is aan die mense (Moses) en die ander is opgeneem (Elia). Ek dink dat die rede juis is dat die mens hulle sou wou vereer, soos mense vandag maak tov Elvis, prinses Diana en andere. Ons mense is geneig om vir ons goue kalwers te maak en daardeur die Here te mis. Dit wys vir ons net weer hoe goed Hy is deur ons nie die geleentheid te gee om daardeur versoek te word nie. Dit is hoekom die satan so graag dit wou gebruik, want hy is die vader van die leuen en sal alles doen om ons te laat struikel.

Hier is baie drade op die forum oor die uitverkiesing ens. Miskien moet jy dit bestudeer en op die een wat jy graag wil reageer kan ons die gesprek verder vat of jy kan 'n nuwe draad begin.

Groete
Kalahari

CFJ
Aug 11th 2012, 07:45 AM
CFJ,

Volgens hierdie geskrewe van jou lyk dit asof jy teen vrye wil is????? Verstaan ek reg?:hmm:

Jy is doodreg Ben, ek is 100% gekant teen vry wil en gaan poog om dit so goed as moontlik aan jou te verduidelik. Die Reformasie se imputus was juis 'n man wat vry wil verafsku het en God se beheer weer aan die wreld kom wys het. Die Rooms Katolieke Kerk is 'n vry wil instelling en hy het hulle ontbloot en ook dit sal ek graag aan jou wil wys. Alles met die Reformasie, het gehandel oor die herstel van God se beheer en die valsheid wat satan self aan die mensdom voorhou, naamlik vry wil.God het ons juis geskape met 'n vrye wil. Dis die grootste geskenk van God af. Hoe kan ek so se???? Laat ek verduidelik:

Wat presies is vry wil? Voor mens dit nie definieer nie, kan ons nie sinvol daaroor gesels nie. Ek gaan iets aan jou voorhou en dan verduidelik jy hoekom jy sou verskil daarmee. Wat beteken vry? Kan mens s dit beteken kort en kragtig, om onbelemmerd te wees? Wat beteken wil? Kan mens s dit beteken kortweg, mens se determinasie om dinge te doen?

Sou jy werklik reken ek en jy het 'n onbelemmerde determinasie?


God het die engele geskep met vrye wil/keuse. Hoe weet ons dit? Wel, Satan het teen God gekies. Daarna het 'n derde van die Engele gekies om eerder Satan te volg.
As God TEEN vrye wil/keuse was, dan sou HY na die insident nie vir Adam en Eva met vrye keuse geskep het nie, reg? Maar God het! God is VIR vrye keuse. Hy het ons almal in Sy alwetentheid met vrye keuse geskep!

Hiermee stem ek 100% saam. Alle engele en ook Satan, Adam en Eva, het vry wil, want hulle het werklik 'n onbelemmerde determinasie gehad! Hoekom weet mens dit? Hulle keuses was nie nietige keuses, wat uitkoms nie kon determineer nie. Toe Satan sy keuse (onbelemmerde determinasie) uitoefen, het hy permanent iets gedetermineer wat vas en onbeweeglik nie weer sou verander nie. Selfde met Adam, toe hy sy onbelemmerde determinasie deur keuse gebruik, het daar iets gebeur wat geen mens na hom, weer kon vermag nie, behalwe Christus self. Adam het 'n mensdom se toekoms gedetermineer en dit was nie 'n nietige keuse nie.

Kon jy al so geweldige keuse maak, wat 'n mensdom laat val het of 'n mensdom kon determineer in 'n bepaalde rigting? Ek glo nie so nie en dus het nie jy of ek, onbelemmerde determinasie nie. Vry wil is die leuen wat satan aan ons opdis, dat ons kan determineer en ons kan onbelemmerd determineer. Ons determineer ons redding en ook ons val en God se beheer is onderworpe aan ons determinasie, wat Hom wat God is, impotent laat. Lees weer my aanvanklike plasing en sien hoekom ons satan kan toelaat om te beheer, maar nie vir God nie. Ons ontvang 'n mag van God om Satan te beheer, maar nrens lees mens dat ons so mag oor God self besit nie. Scary, as dit so kon wees...


God kon met ons skepping, robotte geskep het sonder vrye wil. Hier gaan ek nou direk met iemand anders se kallers ploeg met hierdie voorbeeld:
Gestel jou vrou is geprogrameer om jou lief te he. En elke oggend en aand, 'n honderd keer 'n dag, vertel sy jou hoe lief sy vir jou is. Want sy is geprogrameer om so te maak. En jy weet sy is "geprogrameer" om so te wees. Dit gaan lekker wees vir die eerste paar maande, maar daarna gaan dit jou teen die mure uitdryf! Maar nou kan sy kies. En ten spyte van jou foute, kies sy om lief te wees vir jou. As sy jou dan opreg in die oe kyk en vir jou vertel dat sy lief is vir jou; beteken dit nie SOVEEL ONGELOOFLIK meer nie?
God het ons juis met vrye keuse geskep. Daarom toets God ons so baie. Om te sien of ons liefde opreg is! God het geweet dat met vrye keuse kan ons ook teen Hom kies. Maar dis die kans wat Hy in al Sy liefde geneem het! Daarom vind ons:

Wat beteken hierdie vers vir jou Ben? Want die slaaf wat in die Here geroep is, is ‘n vrygemaakte van die Here; so is ook hy wat as vryman geroep is, ‘n slaaf van Christus.
(1Kor 7:22)

Hoe word ons vry, deur God se beheer of deur ons keuses? Ek kan jou vele verhale in die Bybel wys, waar verkeerde keuses (wat kontra produktief tot vry wil staan wat impliseer ons moet regte keuses maak), God verheerlik het en ook die mense wat dit gemaak het. Moses het 'n moord gepleeg (verkeerde keuse) en het so 40 jaar in die woestyn beland, waar God hom kon verheerlik vir sy groot taak! Paulus het Christus se liggaam verkrag en dood gemaak, sodat hierdie doring in sy vlees hom kon verheerlik vir sy groot taak en word hy dan ook beskou as naas Jesus Christus self, die grootste man wat op aarde gewandel het. Sy verkeerde keuses, nie sy vry wil keuses om sogenaamd reg te kies, het hom daar gebring.

Geen mens kon sedert Adam, determineer nie en daarom het die mens vry wil verloor. Dit is wat die Here ges dood sou gaan en Satan het kom lieg en ges, julle sal sekerlik nie sterwe nie. So lieg Satan nog steeds, asof ons nog kan determineer, wyl God nou beheer en eers wanneer alles aan Hom onderwerp is, sal elke mens weer onbelemmerde determinasie kan h, as Hy alles in almal is en elke mens weer, onbelemmerd is. Ek en jy is nie onbelemmerd nie, daar is ons vlees wat ons beperk.God forseer Homself nie op ons af nie! Anders was ons robotte sonder keuse. Hy staan by die deur en klop. Ons moet KIES of ons Hom wil inlaat, al dan nie.


Die Bybel verhaal is forseer, punt!Maar Satan daarinteen, wil homself op mense af forseer deur vrye keuse te wil vernietig!!!

Die oksimoron, van hoe God werk en hoe Satan werk, moet verstaan word om te sien wat gebeur as God forseer en wat gebeur as Satan forseer. As ons swak is, maak God ons sterk, maar Satan verstrap ons. As ons sterf, dan eers lewe ons, maar Satan vermoor ons. As ons dwaas is, is ons wys, maar Satan hou ons dom. As ons 'n slaaf is, maak die liewe Here ons vry, maar Satan bind ons. Kan jy sien hoe op die oppervlak mense na God kyk. Dit sal ons baat om so bietjie stil te staan, wanneer God werk en nie met die menslike verstand, dinge te wil beredeneer nie. Sy we is hor as ons s'n...Die RKK het juis besluit dat slegs hul priesters en pous God se woord mag interpreteer en SLEGS hulle mag vir jou besluit wat jy mag glo!!!!!! Vrye keuse het hul as "HERACY" beskou!!!! En daarvoor is miljoene Christene vermoor! Juis omdat hierdie Christene besluit het: tot hierso en nie verder nie. Hulle sal self besluit wat God vir hul in die Bybel se. Dis hoekom ons ELKEEN eendag as individue voor Jesus gaan staan om verantwoording te doen vir hy/sy se dade self!
Maak dit sin, my vriend?

Ek glo werklik hierdie is 'n saak waaroor jy ernstig sal moet besin, want vry wil is/was juis die Rooms Katolieke Kerk se probleem en is nog steeds. Augustinus het seker die heel gevaarlikste dogma wat hierdie planeet nog gesien het, blootgestel en Pelagianisme is uitgewys. Op subtiele wyse het semi-Pelagianisme die Roomse Kerk kom besoedel en Martin Luther het soos Augistisnus, dit kom ontbloot in sy fel aanslag teen vry wil (sy heel grootste stryd). So het De Molina se imputus t.o.v. die Jesuitiese 'Counter Reformation', Arminius benvloed en ons weet hoe vry wil weer 'n weg binne Protestantisme gevind het. Kyk bietjie wat verklaar die Roomse Kerk, na hulle ontbloot was en hoe hard en fel hulle vry wil verdedig het....


The Council of Trent, 1545

In 1545, the Council of Trent was convened by Pope Paul III. In this Council, the Catholic Church adopted a stance on Justification that was blatantly contrary to the scriptures. In Canon 9 of the Council, the church declared, "If any one saith, that by faith alone the impious is justified; in such wise as to mean, that nothing else is required to co-operate in order to the obtaining the grace of Justification, and that it is not in any way necessary, that he be prepared and disposed by the movement of his own will; let him be anathema." During the Council, the Jesuits were ordered by the Pope to make war, silently and openly against the Reformation.

Ondersoek eers hierdie saak oor vry wil en hoe uiters gevaarlik dit werklik is en hoe dit die basis vorm van die Room Katolieke Kerk se misleiding. Ek het lank geneem, voor ek hierdie stap moes neem, maar ek kan nie langer stilbly...

CFJ
Aug 11th 2012, 08:08 AM
Verstaan ek dan verkeerd dat hierdie mense kan kies???????

Hallo Ben,

Ons kan kies wat God ons toelaat. Ons kan egter nie kies om Sy beheer van Hom weg te neem nie, want dan was die Bybel nie nodig. As Hy jou toelaat om dinge te kies, soos sou jy 'n vrou trou wat nie die Here dien nie en sy skei van jou. Jy kan dan kies om ongetroud te bly, weer te trou met enige iemand van jou keuse, maar net in die Here of jy kan kies om jou met jou vrou te versoen. Drie wonderlike keuses, maar nie uit jouself nie, net deur Sy toelatende beheer kan jy dit doen.

Ons kan ook kies om Satan toe te laat om ons te beheer of ons kan kies om die Satan teen te staan, nie uit onsself nie, maar deur Sy toelatende beheer. Kan jy kies hoe die liewe Here moet beheer word? Kan jy wys hoe werk daardie keuses en hoe God Hom onderwerp aan die mens se keuse (vry wil)?

Enige keuse wat Hom verheerlik, doen Hy deur ons. Spurgeon het byvoorbeeld hierdie mooi beeld dat toe hy die Here gekies het, hy aanvanklik gedink het hy het self gekies, tot hy besef het, die Here het deur hom gekies, want niemand kan sonder God se beheer, tot redding kom. Hy ontwerp die omstandighede, sodat ons dit kan doen en Hy het ook Sy onveranderlike Woord, wat instaan vir ons. Nie een enkele keuse wat ons maak, kan Hom verheerlik, as dit uit onsself kom nie. Toets jouself, hoeveel soorte keuses kan jy maak? Uit jouself uit, uit God uit en wat nog?

Ben Cronje
Aug 11th 2012, 09:40 AM
Hi CFJ
Baie dankie vir twee baie in diepte-antwoorde. Dit het egter baie teen-vrae by my opgebring en hierdie gesprek gaan te groot raak vir hierdie draad se doel. So ek gaan 'n ander draad begin vandag waarop ons hierdie gesprek kan voortsit.
Ek beklemtoon egter net weer; ek is altyd oop vir oortuiging. Maar daarvoor het ons spasie nodig. ;)

Ben Cronje
Aug 11th 2012, 10:19 AM
Kom ons kyk na nog n kriterium van die antichris:

By voorbaat wil ek net verskoning maak vir al die Engelse kwotasies. Maar in kwotasies wil mens nie foute maak met interpretasie in vrye vertaling nie.

Dan 7:25.... en hy sal probeer om tye en wet te verander,.......

Watter tye en wette? Is ons tye en wette vir God belangrik? Of is God se eie wette, feeste en tye vir Hom belangrik?


The pope has the power to change times, to abrogate laws, and to dispense with all things, even the precepts of Christ. Decretal De Translat, Episcop. Cap.

Het hulle die tye verander? Wat se kalender gebruik ons vandag? Die Gregorian kalender. Vernoem na Gregory XIII, n pous. Wat s Wikipedia?


The Gregorian calendar, also called the Western calendar and the Christian calendar, is the internationally accepted civil calendar (http://en.wikipedia.org/wiki/Civil_calendar).[1] (http://en.wikipedia.org/wiki/Gregorian_calendar#cite_note-0)[2] (http://en.wikipedia.org/wiki/Gregorian_calendar#cite_note-1)[3] (http://en.wikipedia.org/wiki/Gregorian_calendar#cite_note-2)It was introduced by Pope Gregory XIII (http://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Gregory_XIII), after whom the calendar was named, by a decree signed on 24 February 1582; the decree, a papal bull (http://en.wikipedia.org/wiki/Papal_bull), is known by its opening words, Intergravissimas (http://en.wikipedia.org/wiki/Inter_gravissimas).[4] (http://en.wikipedia.org/wiki/Gregorian_calendar#cite_note-3)The reformed calendar was adopted later that year by a handful of countries, with other countries adopting it over the following centuries. The motivation for the Gregorian reform was that the Julian calendar (http://en.wikipedia.org/wiki/Julian_calendar) assumes that the time between vernal equinoxes (http://en.wikipedia.org/wiki/Vernal_equinoxes) is 365.25 days, when in fact it is presently almost exactly 11minutes shorter. The discrepancy accumulates at the rate of about three days every four centuries, resulting in the equinox being on March 11 (a cumulative error of about 10 days since Roman times), and moving steadily earlier in the Julian calendar, at the time of the Gregorian reform. Because the spring equinox (http://en.wikipedia.org/wiki/Spring_equinox) was tied to the celebration of Easter, the Roman Catholic Church considered this steady movement in the date of the equinox undesirable. http://en.wikipedia.org/wiki/Gregorian_calendar

In die proses het hul paasfees (Easter) geskuif om in lyn te val met die fees van Ishtar,n heiden fees. Waar die Pasga gevier moes word volgens die nuwe maan, wat beteken dit kon val op enige dag van die week afhangende van die vol maan, het die RRK dit verander agter die Saduseers aan (wat hul opleiding in Alexandria gehad het in okultiese dinge) om in lyn te val met Ishtar. Ishtar (en nou Easter) val slegs op n Sondag. As die Pasga wel saamval met Easter, skuif die RKK dit sodat hulle nie saamval nie!!!!
So die RKK het die tye en feeste vir seker verander.......


Because of the Protestant Reformation (http://en.wikipedia.org/wiki/Protestant_Reformation), however, many Western European countries did not initially follow the Gregorian reform, and maintained their old-style systems. Eventually other countries followed there form for the sake of consistency, but by the time the last adherents of the Julian calendar in Eastern Europe (Russia and Greece) changed to the Gregorian system in the 20th century, they had to drop 13 days from their calendars, due to the additional difference between the two calendars accumulated after 1582. Wikipedia.

So geleidelik het almal maar ingegee.
Die dag is ook in die proses verander van sons ondergang tot sons ondergang na middernag tot middernag! Die bronne is egter verdeeld hieroor, so ek wil dit nie aan die proses toeskryf sonder meer soliede getuienis nie!

Gen 1:5,...En dit was aand en dit was mre, die eerste dag.

Gen 2:3, En God het die sewende dag gesen en dit geheilig, omdat Hy daarop gerus het van al sy werk wat God geskape het deur dit te maak.

Eks 31:16, En die kinders van Israel moet die sabbat onderhou deur die sabbat te vier in hulle geslagte as n ewige verbond.


The Pope can modify divine law. Prompta Bibliotheca, Papa, art. 2

Tien gebooie: Wat het die RK daarmee gemaak? Hieronder word die 10 gebooie soos in Eksodus 20 vergelyk met die Rooms Katolieke Kategisme wat jul kan vind op hul webtuiste:
http://www.vatican.va/archive/ccc_css/archive/catechism/command.htm (http://www.vatican.va/archive/ccc_css/archive/catechism/command.htm)

Die langste gebooie is die meeste gesny..., twee is totaal uitgehaal, en die tiende is opgebreek in twee gebooie om tien te kry; om op te maak vir die tweede gebod wat uit gelaat is....


10 Gebooie (Eksodus 20)

A Traditional Catechetical FormulaEerste: Ek is die HERE jou God wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis, uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig h nie.

1. I am the LORD your God: you shall not have strange gods before meTweede: Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie; want Ek, die HERE jou God, is n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat My haat; en Ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat My liefhet en my gebooie onderhou

VERWYDERDerde: Jy mag die Naam van die HERE jou God nie ydellik gebruik nie, want die HERE sal die een wat sy Naam ydellik gebruik, nie ongestraf laat bly nie.

2. You shall not take the name of the LORD your God in vainVierde: Gedenk die sabbatdag, dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen; maar die sewende dag is die sabbat van die HERE jou God; dan mag jy gn werk doen niejy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die HERE die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het Hy gerus. Daarom het die HERE die sabbatdag gesen en dit geheilig.

3. Remember to keep holy the LORDs dayVyfde: Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die HERE jou God aan jou gee.

4. Honor your father and your motherSesde: Jy mag nie doodslaan nie.

5. You shall not killSewende: Jy mag nie egbreek nie.

6. You shall not commit adulteryAgtste: Jy mag nie steel nie.

7. You shall not stealNegende: Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie.

8. You shall not bear false witness against you neighborTiende: Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie; jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie.

9. You shall not covet your neighbors wife
10. You shall not covet your neighbors goods
En wat het hul gedoen met die vierde gebod? Kom ons vra hulle self:


Q: Which is the Sabbath day?
A: Saturday is the Sabbath day
Q: Why do we observe Sunday instead of Saturday?
A: We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church transferred the solemnity from Saturday to Sunday. (The Converts Chatechism of Catholic Doctrine. 1957, p50)


Sunday is our mark of authority... The Church is above the Bible, and this tranceference of Sabbath observance is proof of that fact. Catholic Record. September 1, 1923.She took the pagan Sunday and made it the Christian Sunday...and thus the pagan Sunday, dedicated to Balder, became the Christian Sunday sacred to Jesus. Catholic World, March 1894, p. 809.Of course the Catholic church claims that the change was her act, and the act is a MARK of her ecclesiastical power. Faith of our fathers (Cardinal Gibbons).The Bible says remember that thou keep holy the Sabbath day. The Catholic Church says No! By my devine power I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week. And lo the entire civilized world bows down in reverent obedience to the command of the holy Catholic church. Father Enright, American Sentinal, June 1893.Sunday is a Catholic institution, and its claims to observance can be defended only on Catholic principles...From the beginning to the end of Scripture there is not a single passage which warrants the transfer of weekly public worship from the last day of the week to the first. Catholic Press (Sydney) August 25, 1900.If Protestants would follow the Bible, they should worship God on the Sabbath Day. In keeping the Sunday, they are following a law of the Catholic Church. Albert Smith, Chancellor of the Archdiocese of Baltimore, replying for the Cardinal in a letter dated February 10, 1920.Protestantism, in disregarding the authority of the Roman [Catholic] Church, has no good reasons for its Sunday theory, and ought logically to keep Saturday as the Sabbath. John Gilmary Shea, in the American Catholic Quarterley Review,January 1883.Not the Creator of the Universe, in Genesis 2:1-3, but the Catholic Church can claim the honor of having granted man a pause to his work every seven days. S.C. Mosna, Storia della Domenica, 1969, pp. 366-367.Reason and common sense demand the acceptance of One or the other of these alternatives; either Protestantism and the keeping holy of Saturday, or Catholicity and the keeping holy of Sunday. COMPROMISE is impossible. The Catholic Mirror, December 23, 1893.


Open 13:3 En ek het een van sy koppe gesien net of dit dodelik gewond was, en sy dodelike wond is genees. En die hele wreld het verwonderd agter die dier aan gegaan.

Ben Cronje
Aug 11th 2012, 01:49 PM
Hi CFJ
Ek sien met nabetragting hier in #15 van die draad, jy se:


Die enigste mens wat ooit 'n onbelemmerde determinaie (vry wil) gehad het, was Adam, want Adam het nie 'n nietige keuse uitge-oefen nie, nee Adam het gedetermineer en 'n hele mensdom het geval. Watter mens na Adam, kon so besluit neem? Dit is presies wat die Satan wil poog, om die mensdom te laat dink, hulle kan self determineer en hoe vals is dit nie. Mens kan tot jou eie redding determineer en weer determineer om dit te verloor ook, wat 'n grap! Julle het My nie uitverkies nie, maar Ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in my Naam vra, Hy julle dit kan gee. (Joh 15:16)

Ek gaan 'n draad oopmaak hieroor, want hoe kan mens langer stilbly!

Het jy al 'n draad hieroor oopgemaak? Want ek wil nie een oopmaak as jy al reeds het nie?

As jy nie het nie, en nog wil, begin sommer met hierdie qote van jou op die nuwe draad, dan neem ons die vrye wil-gesprek soentoe. :)

Ben

CFJ
Aug 11th 2012, 02:40 PM
Hi CFJ
Ek sien met nabetragting hier in #15 van die draad, jy se:Het jy al 'n draad hieroor oopgemaak? Want ek wil nie een oopmaak as jy al reeds het nie?

As jy nie het nie, en nog wil, begin sommer met hierdie qote van jou op die nuwe draad, dan neem ons die vrye wil-gesprek soentoe. :)

Ben

Jy kan hier (http://bibleforums.org/showthread.php/240376-Die-vry-wil-godsdiens) gaan lees Ben...

Ben Cronje
Sep 14th 2012, 08:21 PM
In plasing #1 van hierdie draad het ons gekyk na wat die Bybelse kriteria is vir die antichris, of anders gestel, aan watter kriteria n indivudie/instelling moet voldoen om as die antichrist te kwalifiseer dan. Julle sal met my saamstem dat die antichris AAN AL die kriteria moet voldoen, nie net n paar nie! Ons het ook gesien dat al die vroe Kerkvaders dit EENS was oor wie hierdie antichris is. Dan het ons ook gekyk na ander leerstellings daar buite, nl Futerisme vs Preterisme.

In plasing #6 Het ons gesien dat in Saggaria word geopenbaar dat die antichrist vir n kort tyd ontbloot sou word, maar dat die deksel weer terug gesit sou word. So het die Reformasie die antichrist ontbloot, maar n deksel van Futerisme/Preterisme is weer oor hom gesit om hom weg te steek.

In Plasing #9 is vlugtig verwys na die 10 tone van Dan 2, die 10 horings en die vals profeet (Vervalle Protestantisme)

Plasing 12 het bevestig dat die antichris n vrou is, en dat n vrou in profesie altyd n KERK is, daarom kan die antichris SLEGS n kerk wees, nie n indivudie nie!! In Saggaria is die persoon in die effa ook n VROU ter bevesteging.

In Plasing #22 is kortliks gekyk na die dodelike wond van die antichris.

In Plasing #32 het ons gekyk na die kriterium dat die antichris sou tye en wette verander........

Hierdie is maar net die samevatting sovr. Die volgende kriterium waarna ons gaan kyk is die MERK van die dier (antichris).......

Ben Cronje
Sep 14th 2012, 09:05 PM
Die Merk van die dier:

En hier raak dinge baie interessant! Hierdie merk is al orals gesien: van barcodes op produkte, super rekenaars soos Big Brother reg deur. Byna net soveel merke soos antichriste. Maar kom ons stop biedjie, haal biedjie asem en begin stap-gewys dink.

In die opsomming van die plasings het ons al reeds gesien wie die antichris is; die hervormers en vroe protestante kerke was dit almal eens: Rooms Katolieke kerk.
So as hulle die dier is en hulle het n merk, wat het hulle self oor n merk, HUL Merk, te s???? Kom ons kyk:


Sunday is our mark of authority... The Church is above the Bible, and this tranceference of Sabbath observance is proof of that fact. Catholic Record. September 1, 1923.


"Of course the Catholic Church claims that the change (from Saturday to Sunday) was her act. It could not have been otherwise, as none in those days would have dreamed of doing anything in matters spiritual and religious without her, and the act is a mark of her ecclesiastical power and authority in religious matters." Letter from H.F. Thomas, Chancellor of Cardinal Gibbons.

OK, so hulle s Sondag is hul MERK of teken. En hulle self klaim dat hulle die dag van aanbidding verander het van Saterdag na Sondag.
Maar dan beteken dit Saterdag is n merk of teken van outoriteit van iemand anders. Van wie? Wat s die Bybel?


Ese 20:12,20 Daarby het Ek ook my sabbatte aan hulle gegee om n teken te wees tussen My en hulle, dat hulle kan weet dat dit Ek, die HERE, is wat hulle heilig. En heilig my sabbatte; en hulle sal n teken wees tussen My en julle, dat julle kan weet dat Ek die HERE julle God is.

Wat is die oorspronklike woord vir teken hierso?

oth
Probably from H225 (in the sense of appearing); a signal (literally or figuratively), as a flag, beacon, monument, omen, prodigy, evidence, etc.: - mark, miracle, (en-) sign, token.

So......, dis n Saterdag/Sondag ding? Kan dit wees? Miskien moet n mens biedjie meer in detail hierso ingaan...:hoe meer informasie mens het, hoe beter om iets te sien al dan nie..


Eks 20:8-11 Gedenk die sabbatdag, dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen; maar die sewende dag is die sabbat van die HERE jou God; dan mag jy gn werk doen niejy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die HERE die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het Hy gerus. Daarom het die HERE die sabbatdag gesen en dit geheilig.

Want beteken daar is n rede, so alles wat na n want volg is n rede.....
Wat doen evolusie met in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is? Gooi dit weg. Hoekom? Anders is mens in die moeilikheid met die volgende stukkie, nl. ,en op die sewende dag het Hy gerus. Daarom het die Here die sabbatdag gesen en dit geheilig.
Met ander woorde, Hy het dit eenkant gesit vir heilige gebruik. Reg? So God moet in hierdie formule wees!
Hierdie stukkie s dan ook wie die Skepper is: Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is.
en op die sewende dag het Hy gerus.
So was God moeg? Nee. So wat is hierdie rus dan? Want in hierdie skepping wat vervul is in die mens, Sy hele plan vir die heelal, vind God rus in dit. Soos twee geliefdes amper wat vir n ruk geskei was en mekaar intens gemis het en skielik weer saam kom..., daardie gevoel van weer saam wees...om rus te vind in die verhouding. Verstaan wat ek probeer s?
Die oorspronklike woord:


noo'-akh
A primitive root; to rest, that is, settle down; used in a great variety of applications, literally and figuratively, intransitively, transitively and causatively (to dwell, stay, let fall, place, let alone, withdraw, give comfort, etc.): - cease, be confederate, lay, let down, (be) quiet, remain, (cause to, be at, give, have, make to) rest, set down.

So God vind rus in die mens en die mens vind rus in God. As ek dit so kan probeer stel. En God s ast ware vir die mens; gaan heers, gaan doen wat jy ookal wil doen, verander, modifiseer, gaan aan, maar een keer n week kom ons saam en spandeer tyd saam. Ons gesels steeds elke dag en praat elke dag, maar EEN KEER n week, een dag n week sit ons opsy! En daardie dag is die sewende dag. MAAR DAAR IS MEER...kom ons kyk gou weer na Esegiel:


Eze 20:12 Daarby het Ek ook my sabbatte aan hulle gegee om n teken te wees tussen My en hulle, dat hulle kan weet dat dit Ek, die HERE, is wat hulle heilig.
Eze 20:20 En heilig my sabbatte; en hulle sal n teken wees tussen My en julle, dat julle kan weet dat Ek die HERE julle God is.

Is dit per implikasie dus moontlik dat iemand anders jou here jou god kan wees???? Wel, deur die eeue het die mens maar telkemale afgedwaal en voor ander gode die knie gebuig. So God s dus nee, nee, nee, heilig MY sabatte, sodat julle kan weet dat Ek julle God is. So hierdie is soos n TOETS!!! n Baie groot toets.


Exo 31:13 Spreek jy met die kinders van Israel en s: Julle moet sekerlik my sabbatte onderhou, want dit is n teken tussen My en julle in julle geslagte, sodat die mense kan weet dat Ek die HERE is wat julle heilig.
Exo 31:16 En die kinders van Israel moet die sabbat onderhou deur die sabbat te vier in hulle geslagte as n ewige verbond.
Exo 31:17 Tussen My en die kinders van Israel is dit vir ewig n teken; want in ses dae het die HERE die hemel en die aarde gemaak, maar op die sewende dag het Hy gerus en Hom verkwik.

So om op te som, dis n teken. Vir? Want God is ons Skepper, en Hy s basies, Kies My! Al die ander gode steel jou net, hulle het jou nie gemaak nie, en gee niks terug nie, behalwe dood nie.....
OK, ons het gesien verder op wat die oorspronklike woord vir teken is. Oth. Kom ons kyk gou weer:


oth
Probably from H225 (in the sense of appearing); a signal (literally or figuratively), as a flag, beacon, monument, omen, prodigy, evidence, etc.: - mark, miracle, (en-) sign, token.

So het God n MERK???? Jip. Die Sabbat. Het die Dier n MERK???? Jip. Hulle s self so heel bo aan die plasing. Die Sondag.
Is God genteresseerd in n bar-code en n rekenaar? Of is God genteresseerd in jou karakter en jou getrouheid? Duidelik in die tweede opsie.
So God het n Merk of Teken, die Sabbat, en dit is vir ewig (Eks 31:16-17). Maar wat is n merk, n teken, n sel?
n Sel staaf/bekragtig n dokument. Hoe lyk die deursnee tipe sel?

http://www.heraldica.org/topics/britain/pics/seal_george5.jpg

Hier is Koning George V se sel. Wat kry mens op so n tipiese sel?
n Naam: George V
Titel: Koning
Gebied: Groot Brittanje etc.

En sonder dit is n wet nutteloos. Ek kan my eie wette maak en onderaan teken. Maar wie gaan die wette nakom? Want ek het nie outoriteit nie. Vir al nie in Brittanje nie.....Maar sit die boonste sel op n wet in Brittanje, en die mense gehoorsaam dit, want dit het outoriteit.
Gaan kyk nou na die 10 gebooie. Dis die wet van God. Hoe weet ons dit? Want Sy sel is daarop!! En wat is die sel? Die vierde Gebod!! Die ander wette is net moets en moenies. Maar die 4de gebod is spesiaal: Dis n sel.


Want in ses dae het die HERE die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het Hy gerus. Daarom het die HERE die sabbatdag gesen en dit geheilig

Naam: Die Here
Titel: Skepper
Gebied: Hemel, aarde, See en alles wat daarin is.

So sonder die Sabbat het die wet geen outoriteit en egtheid nie. Dis net nog n stel reels ast ware. Maar nou het dit die stempel van God. Nou het dit outoriteit? Lees weer Ese 20:12:


Eze 20:12 Daarby het Ek ook my sabbatte aan hulle gegee om n teken te wees tussen My en hulle, dat hulle kan weet dat dit Ek, die HERE, is wat hulle heilig.

Maak die vers nou meer sin?
Hoe wys ons God dat ons gewillig is om Hom te aanbid? Sit ek n banier op of dra sekere klere of sekere hoedens? Of gehoorsaam ek Hom en Exo 20:8 Gedenk die sabbatdag, dat jy dit heilig?

So wat as iemand anders nou kom en s, Hey! Wag n biedjie! Wat gaan hier aan? Hoekom gehoorsaam jy hierdie bevel/voorskrif en gee jou getrouheid aan daai Mag? Ek s vir jou, ek wil nie h jy moet Hom gehoorsaam nie, ek wil h jy moet MY gehoorsaam! Ek s vir jou, ek gaan dit nou verander. Kom ons kyk wie het outoriteit in jou lewe! Gehoorsaam MY! Van nou af op hierdie manier! Op hierdie dag! Wat gaan jy doen??


Jes 56:6-7 En die uitlanders wat hulle by die HERE aangesluit het, om Hom te dien en om die Naam van die HERE lief te h deur sy knegte te weeselkeen wat die sabbat hou, sodat hy dit nie ontheilig nie, en hulle wat vashou aan my verbond, hulle sal Ek bring na my heilige berg, en Ek sal hulle vreugde laat smaak in my huis van gebed; hulle brandoffers en hulle slagoffers sal welgevallig wees op my altaar; want my huis sal n huis van gebed genoem word vir al die volke.

Net nog een wat beklemtoon dat dit nie net 'n Jode-ding is nie....
So die Sabbat is n teken van jou getrouheid aan God, ons Skepper. En nou raak dit nog interessanter:


Deu 11:13-20 As julle dan goed luister na my gebooie wat Ek julle vandag beveel, om die HERE julle God lief te h en Hom te dien met julle hele hart en met julle hele siel, dan sal Ek die ren van julle land gee op die regte tyd, vroe rens en laat rens, sodat jy jou koring en jou mos en jou olie kan insamel. En Ek sal plante gee op jou veld vir jou vee, en jy sal eet en versadig word. Neem julle in ag dat julle hart nie verlei word nie, sodat julle afwyk en ander gode dien en voor hulle neerbuig, en die toorn van die HERE teen julle ontvlam en Hy die hemel toesluit, sodat daar geen ren is en die aarde sy opbrings nie gee nie, en julle gou uit die goeie land omkom wat die HERE julle gee. L dan hierdie woorde van my weg in julle hart en in julle siel, en bind dit as n teken op julle hand en laat dit as n voorhoofsband tussen julle o wees, en leer dit aan julle kinders deur daaroor te spreek as jy in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan l en as jy opstaan; en skryf dit op die deurposte van jou huis en op jou poorte,

So die gebooie (insluitend Sabbat)(Deut 5:29 AL My gebooie) moet op jou hand EN voorhoof tussen jou o wees. Kom ons maak seker:


Deu 6:8 Ook moet jy dit as n teken bind op jou hand, en dit moet as n voorhoofsband tussen jou o wees.

Wat beteken die hand en voorkop? Beteken dit mens moes hul letterlik as papiertjies om jou hand en voorkop vasbind soos die fariseers ens gedoen het? Of beteken dit jy moet dit GLO (voorkop) en DOEN (hand)??? Hy is my God en ek sal Hom volg. Reg?

Het die Dier n Merk wat op die hand OF die voorkop moet wees??????:hmm:


Open 14:9 En n derde engel het hulle gevolg en met n groot stem ges: As iemand die dier en sy beeld aanbid en n merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang,


Open 13:16-17 En hy maak dat aan almal, klein en groot, en die rykes en die armes, en die vrymense en die slawe n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word; sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het.
Rev 13:16 And he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand, or in their foreheads:

Wat is die verskil egter hier? By die dier moet die merk op die hand OF die voorhoof wees, God se merk moet op die hand EN die voorhoof wees! En dit is baie belangrik.
God is nie tevrede met halwe dien nie. Dis alles of niks. Warm of koud, nie lou nie!
Die Dier aan die ander kant gee nie om hoe jy hom dien nie, solank jy hom net dien. So of jy nou in jou voorkop het (glo dis reg) OF net doen, al glo jy nie dis reg nie, hy is gelukkig! Solank jy hom net dien, hy gee nie om hoe nie.....
En as jy dit nie doen nie; ekonomiese boikot (Open 13:17). Vries jou bankrekening of wat ook al.

So kom ons kyk na nog n paar kwotasies van die RKK:


He can pronounce sentences and judgements in contradiction to the rights of nations, to the law of God and man.....He can free himself from the commands of the apostles, he being their superior, and from the rules of the old testament. (Decretal de Translat. Episcop. Cap.)


The Pope has power to change times, to abrogate laws, and to dispense with all things, even the precepts of Christ. (Decretal de Translat. Episcop. Cap.)

So die Pous is bo God, s hy. Herken julle hom in die volgende verse:


2Th 2:3-4 Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf die testander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is.


The Church, ....after changing the day of rest from the Jewish Sabbath, or seventh day of the week, to the first, made the third commandment refer to Sunday as the day to be kept holy as the Lords Day Catholic Encyclopedia, Vol. 4. P. 153.


The Bible says remember that thou keep holy the Sabbath day. The Catholic Church says No! By my devine power I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week. And lo the entire civilized world bows down in reverent obedience to the command of the holy Catholic church. Father Enright, American Sentinal, June 1893.

Hy val duidelik die outiriteit van God direk hier aan!!! Jy kan nie die outoriteit van God op enige van die ander gebooie so aanval soos op die Sabbat-gebod nie!!!!

Gaan lees nou weer hul eie woorde in die laaste klomp kwotasies in plasing #32 om te sien wie het die Sabbat van Saterdag na Sondag verskuif.
En gaan ons geforseer word om te kies tussen die Merk van God en die Merk van die dier???
VIR SEKER. Google net Blue Laws en sien hoe word daar in Europa en Amerika gepoog om Sondag wetgewing in te bring....

Die dag wanner ons moet kies is om die draai.....

RR van Wyk
Sep 15th 2012, 09:35 AM
As ek die volgende mag byvoeg..:

Hierdie uitgahaal uit wikipedia:

Sunday: Old English Sunnandg (pronounced [sun.nan.dg] or [sun.nan.dj), meaning "sun's day". This is a translation of the Latin phrase dies Solis. English, like most of the Germanic languages, preserves the original pagan/sun associations of the day. Many other European languages, including all of the Romance languages, have changed its name to the equivalent of "the Lord's day" (based on Ecclesiastical Latin dies Dominica). In both West Germanic and North Germanic mythology the sun is personified as a goddess, Sunna/Sl.

Dit is interresant hoe baie kulture regoor die wreld die dae benoem volgens planetere liggame. baie van hulle noem byvoorbeeld sondag as bogenoemde uittreksel.

Iewers anders uit wikipedia:
"It was a custom of the Pagans to celebrate on the same 25 December the birthday of the Sun, at which they kindled lights in token of festivity. In these solemnities and revelries the Christians also took part. Accordingly when the doctors of the Church perceived that the Christians had a leaning to this festival, they took counsel and resolved that the true Nativity should be solemnised on that day." [46]

So ons hou nie net kerk op 'n sondag(wat volgens die vroee romynse tyd en vroeer die son se dag is), maar ons beskou die 25ste desember as Jesus se geboortedag(wat volgens bogenoemde deur die "pagans" beskou was as die son se geboortedag)

En ek hoef nie eers te noem van paasfees, hoe hase en eiers vermeng is met die dag nie(ook van "pagan" geloof)

So wat nou??

God weet wat in elkeen se hart aangaan. Hy weet, sowel as mense om my, wie my God is. Selfs 'n ongelowe sal weet, deur na my te kyk en na my leefstyl, wie ek volg en liefhet.

Ek het 'n saak met dae van die week, hase en eiers en 'n snaakse man in 'n rooi jas. Al daai goed saai verwarring en verdeeldheid.

Son of the South
Sep 16th 2012, 07:37 PM
:hmm: Ben, ek wil voorstel dat jy hierdie gesprek (http://bibleforums.org/showthread.php/115891-Die-Sewende-Dag-is-die-Sabbat-van-die-Here!?) mooi gaan bekyk. Philip dT gee daar ook 'n paar skakels na goeie artikels wat jy gerus kan volg en mooi rustig bestudeer. Ek sou graag wil hoor wat jy daarvan dink.

Hierdie (http://moriel.org/MorielArchive/index.php/announcements/now-available-shadows-of-the-beast) behoort baie interessante leesstof te wees. :idea:

AndreHa
Sep 17th 2012, 06:02 AM
Hallo Fila...:)
O Ja, in die interim, ek weet hierdie is seker nie die plek daarvoor nie, maar kan iemand my dalk red met 'n praktiese oplossing: waar "click" mens as mens 'n kappie-e of deelteken-e soek terwyl mens tik? Soms gaan tik ek eers als in MS-word en "copy and paste" als hierin, maar dis teen-produktief! :lol:

Hi Ben

Ek kan help met die kappie-e, of enige ander soort "e". Ek maak mos my brood en botter uit rekenaars. :D

As jy die "alt" knoppie inhou, en 137 tik op die numeriese area - heel regs op jou sleutelbord, sal jy die spesiale karaktertjies kry. Byvoorbeeld, Alt+137 gee vir jou "", en Alt+136 gee vir jou "". Die ander kodes kan jy hierso (http://www.asciitable.com) opkyk.

Ns. Dankie vir jou plasings - ek lees hulle gereeld. :)

Ben Cronje
Sep 17th 2012, 08:14 AM
:hmm: Ben, ek wil voorstel dat jy hierdie gesprek (http://bibleforums.org/showthread.php/115891-Die-Sewende-Dag-is-die-Sabbat-van-die-Here!?) mooi gaan bekyk. Philip dT gee daar ook 'n paar skakels na goeie artikels wat jy gerus kan volg en mooi rustig bestudeer. Ek sou graag wil hoor wat jy daarvan dink.

Dankie SOS, het gaan kyk en dit is interessant. Hopelik bring mense dieselfde goed hier op, dan kan ons daarna kyk. ;)

Dankie AndreHa. Jy help my inderdaad verskriklik baie. Ek gaan dit op 'n papier skryf en langs my rekenaar plak! :). Ek moes die karakters elke keer in MSWord skryf en "copy en Paste". En Dankie vir die kompliment. Ek is bly dit is stof tot nadenke. :)

Ben Cronje
Sep 17th 2012, 08:34 AM
Ek sou graag wil hoor wat jy daarvan dink.

Hierdie (http://moriel.org/MorielArchive/index.php/announcements/now-available-shadows-of-the-beast) behoort baie interessante leesstof te wees. :idea:

Hierdie artikel het ek egter net die eerste paragraaf gelees. Hierdie woorde daarin:


"Unlike so many other works on the Antichrist, this book does not attempt to name a specific person or over-emphasize a single aspect of the Antichrist, but examines the whole of Scripture to fulfill the goal of the books subtitle, How the identity of the coming Antichrist will be revealed to the faithful church."

The comming antichrist = Futerisme.
"....but examines the whole of Scripture...." Ons het al genoeg gestoei met Futerisme om te weet hul kyk nie na AL die kriteria van die antichris nie, net die wat die Futerismiese model pas....:blush:

Son of the South
Sep 17th 2012, 12:37 PM
Dankie SOS, het gaan kyk en dit is interessant. Hopelik bring mense dieselfde goed hier op, dan kan ons daarna kyk. ;)Ek is bly jy het daarna gekyk en sal graag wil h jy moet die tyd maak om meer aandagtig daarna te kyk. Veral ook na die artikels rakende die Wet en die Sabbat waarna daar verwys word, want hoe ons onsself posisioneer ten opsigte van die wet en die Kruis gaan deurslaggewend wees van hoe ons hierdie dinge gaan interpreteer.

Ek sal graag ook wil weet hoe ons die tien gebooie en veral die Vierde gebod moet verstaan in die lig van die kruisboodskap en spesifiek ook Hebriers 4.

Ek moet met jou eerlik wees: as die DAG die seel is van die Antichris, sal hy vir hom 'n ander seel moet kry. Alhoewel die dae se name na die afgodery teruggelei kan word, sit dit nie in enige iemand se broek om vir homself die eerste of enige van die ander dae toe te eien nie (ook nie die pous nie), want God is die Skepper en die Baas daarvan:
Toe sien God dat die lig goed was. En God het skeiding gemaak tussen die lig en die duisternis; en God het die lig dag genoem, en die duisternis het Hy nag genoem. En dit was aand en dit was mre, die eerste dag.
(Gen 1:4-5)

Ben Cronje
Sep 17th 2012, 01:10 PM
Ek is bly jy het daarna gekyk en sal graag wil h jy moet die tyd maak om meer aandagtig daarna te kyk. Veral ook na die artikels rakende die Wet en die Sabbat waarna daar verwys word, want hoe ons onsself posisioneer ten opsigte van die wet en die Kruis gaan deurslaggewend wees van hoe ons hierdie dinge gaan interpreteer.

Ek sal graag ook wil weet hoe ons die tien gebooie en veral die Vierde gebod moet verstaan in die lig van die kruisboodskap en spesifiek ook Hebriers 4.

Ek moet met jou eerlik wees: as die DAG die seel is van die Antichris, sal hy vir hom 'n ander seel moet kry. Alhoewel die dae se name na die afgodery teruggelei kan word, sit dit nie in enige iemand se broek om vir homself die eerste of enige van die ander dae toe te eien nie (ook nie die pous nie), want God is die Skepper en die Baas daarvan:.

Ek hou van jou diplomasie. :)

Hoekom moet die antichris vir hom 'n ander seel/merk kry SoS? Ek verstaan nie heeltemal wat jy bedoel nie. Ek verstaan wel dat toe Farao 'n anti-Sabbat wet gemaak het dat die Israeliete MOET op die Sabbat werk, toe gryp God in met plae. Aan die eindtyd kom daar plae teen die manne met die merk. Die een is mos 'n Tipe van die ander??

Onthou, ek kwoteer die RKK self hier; hul EIE woorde! En hulle is glad nie vaag oor hoe hulle hier voel nie. Ek sal twee van hul kwotasies herhaal:


“The Bible says remember that thou keep holy the Sabbath day. The Catholic Church says No! By my devine power I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week. And lo the entire civilized world bows down in reverent obedience to the command of the holy Catholic church.” Father Enright, American Sentinal, June 1893.

Hier is hulle baie duidelik! Die Bybel s ook die antichris gaan dink hy kan God se tye verander. Maar wie kan God se tye verander? Niemand...Dit beteken egter nie die antichris gaan nie probeer nie

Maar hier trek die RKK die lyn in die sand:


“Reason and common sense demand the acceptance of One or the other of these alternatives; either Protestantism and the keeping holy of Saturday, or Catholicity and the keeping holy of Sunday. COMPROMISE is impossible.” The Catholic Mirror, December 23, 1893.

Wat het die Guru's van die verskeie denominasies al te s gehad oor die Saterdag/Sondag storie? Jammer vir die Engelse name. (Dis nie noodwendig dat hul vandag nog so s nie, maar hul is nie onbewus daarvan nie, as jy sal verstaan wat ek bedoel):


Episcopal: “Is there any command in the New Testament to change the day of weekly rest from Saturday to Sunday? None.” (Manual of Christian Doctrine, p. 127)
“We have made a change from the seventh day to the first day, from Saturday to Sunday, on the authority of the one holy Catholic and apostolic church of Christ.” (Why we keep Sunday, p. 28.)

Lutherse: “ The observance of the Lord’s day (Sunday) is founded not on any command of God, but on the authority of the church.” (“The Augsburg Confession” In: Catholic Sabbath Manual, part 2, section 10.)

Presbyterian: “A Change of the day to be observed from the last day of the week to the first. There is no record, no express command, authorizing this change. N.L. Rice, The Christian Sabbath, p. 60)

Methodiste: “Take the matter of Sunday... there is no passage telling Christians to keep that day, or to transfer the Jewish Sabbath to that day.” (H.F. Rall, Christian Advocate, July 2, 1942)

Congregationalist: “It is quite clear that however rigidly, or devoutly we spend Sunday, we are not keeping the Sabbath... There is not a single sentence in the New Testament to suggest that we incur any penalty by violating the supposed sanctity of Sunday.” (Dr. R.W. Dale, The Ten Commandments, pp. 100-101)

Anglican: “Many people think that Sunday is the Sabbath, but neither in the New Testament nor in the early church, is there anything to suggest that we have any right to transfer the observance of the seventh day of the week to the first. The Sabbath was and is Saturday and not Sunday...” (Rev. Lionel Beere, Church and People, Sept. 1st, 1947)

Baptist: “There was and is a commandment to keep holy the Sabbath day, but that Sabbath day was not Sunday... There is no scriptural evidence of the change of the Sabbath institution from the seventh day to the first day of the week.” (Dr. Edward T. Hiscox, (author of the Baptist Manual) New York Ministries Conference, Nov. 13, 1893)

“Reverend Philip Carrington, Anglican Archbishop of Quebec, sent local clergymen into a huddle today by saying outright that there was nothing to support Sunday being kept holy. Carrington definitely told a church meeting in this city of straight-laced Protestantism that tradition, not the Bible, had made Sunday the day of worship.” (Toronto Daily Star, Oct 26, 1949).

Tradisie, ingebring deur die Rooms Katolieke Kerk. Kyk na die volgende kwotasie:


“Almost all churches throughout the world celebrate the sacred mysteries (the Lord’s supper) on the Sabbath of every week...yet the Christians of Alexandria and Rome, on account of some ancient tradition, have ceased to do so.” (Ecclesiastical History, bk. 5, Ch. 22. NPNF 2nd series, V2.)

Alexandria was die plek waar al die “Pagan” doctrines in gebring is destyds. Dis waar die Sadisieers geleer het dat daar nie ‘n opstanding was nie. Dat as jy dood gaan, jy op Abraham se skoot gaan sit het.... Alexandria en Rome was die setel van “Paganism”. Alexandria het antieke Egiptiese gnostiese leringe geleer. Met ‘n groot dosis Kabalisme in vermeng.


“Sunday is founded not on Scripture, but on tradition, and is a distinctly Catholic institution.” (Catholic Record, Sept. 17, 1893)


“The New Testament makes no explicit mention that the apostles changed the day of worship, but we know it from tradition.” (The New Revised Baltimore Catechism (1949), p. 139)

Wat s die Bybel oor tradisie?

Mat 15:3 Maar Hy antwoord en s vir hulle: Waarom oortree julle ook die gebod van God ter wille van julle oorlewering?
Mat 15:6 So het julle dan die gebod van God kragteloos gemaak ter wille van julle oorlewering.
Mat 15:9 Maar tevergeefs vereer hulle My deur leringe te leer wat gebooie van mense is.

Die King James gebruik “Tradition” in die plek van “oorlewering”. Hier gaan dit nou wel oor ‘n ander gebod, maar wat vir die een geld, geld vir die ander, is dit nie?


Mar 7:9 And he said unto them, Full well ye reject the commandment of God, that ye may keep your own tradition.

So die Bybel s een ding, die RKK s die ander, en hier het ons ‘n basis vir konflik! Die een staan teenoor die ander. En hierdie konflik gaan al groter word.


“The authority of the church could therefore not be bound to the authority of the Scriptures, because the Church had changed...the Sabbath into Sunday, not by command of Christ, but by it’s own authority.” (Canon and Tradition, p. 263)

Hiermee word nrens ges mense wat vandag op Sondae aanbid het die merk van die dier nie! Wanneer die Sondag wette inkom EN 'n anti-Sabbat wet, dan is die Merk daar en dan gaan ons moet kies! Want dan is dit of die een, of die ander...

Maar Sos, as ons by mekaar verby praat en ek mis jou punt bo, spel hom maar net weer vir my uit....soms is ek biedjie stadig;)

Ben Cronje
Sep 17th 2012, 01:30 PM
As ek die volgende mag byvoeg..:

Hierdie uitgahaal uit wikipedia:.

Dankie vir jou by voeg, RR. Jip, ons kon ook maar gehou het by dag1, dag twee, dag 3 ens. Dit sou egter niks verander het aan Dag 7 wat nou Dag 1 geword het nie...

Ek dink Shakespear het ges; "A Rose called by any other name smell just as sweet..". Maar ek dink nie ek het hom verbatum reg kwoteer nie.:). Wie het die "Pagan" geloof in Paasfees ingebring? Of was dit nog altyd in Paasfees. Ek herfraseer: Wie het Pasga Paasfees gemaak? Die RKK. Maar laat ons nie die draad weer skeeftrek nie. Maak vir ons 'n draad oop hieroor iewers. Dit sal lekker gesels...:)

Johnny
Sep 17th 2012, 01:38 PM
Hiermee word nrens ges mense wat vandag op Sondae aanbid het die merk van die dier nie!

Proof the official doctrine of the Seventh-day Adventist churches is that the Mark of the beast is those who worship on Sunday.
"Sunday-keeping must be the mark of the beast." ... "The reception of his mark must be something that involves the greatest offense that can be committed against God." (The Marvel of Nations, Elder U. Smith pages 170, 183)
"Here we find the mark of the beast. The very act of changing the Sabbath into Sunday, on the part of the Catholic church, without any authority from the Bible." (Ellen G. White, The Mark of the Beast, page 23)
"The Sunday Sabbath is purely a child of the Papacy. It is the mark of the beast." (Advent Review, Vol. I, No. 2, August, 1850.)
"The change of the Sabbath is the sign or mark of the authority of the Romish church." ... "The keeping of the counterfeit Sabbath is the reception of the mark." (Ellen G. White, Great Controversy, Vol. 4, page 281.
"The mark of the beast is Sunday-keeping. A law will enforce this upon Seventh-day Adventists. They won't obey. Then they will be outlawed, persecuted, and condemned to death! Of all the wild Advent speculations in the prophecies, this deserves to stand among the wildest." (Seventh-day Adventism Renounced (http://www.bible.ca/7-Seventh-day-Adventism-RENOUNCED-by-D-M-Canright.htm)" by D.M. Canright, 1914)
"Sunday-keeping is an institution of the first beast, and ALL who submit to obey this institution emphatically worship the first beast and receive his mark, 'the mark of the beast.' .... Those who worship the beast and his image by observing the first day are certainly idolaters, as were the worshippers of the golden calf." (Advent Review Extra, pages 10 and 11, August, 1850)
"the Seventh day, Saturday, must be kept; that keeping Sunday is the mark of the beast; that all should pay tithes; that Mrs. White is inspired as were the writers of the Bible; that the Bible must be interpreted to harmonize with her writings" (Seventh-day Adventism Renounced (http://www.bible.ca/7-Seventh-day-Adventism-RENOUNCED-by-D-M-Canright.htm)" by D.M. Canright, 1914)

Show me where Leo Schreven indicates: Sunday-keeping is a step towards the mark of the beast (http://www.bible.ca/7-mark-beast.htm#mark)Show me where Leo Schreven says: Sunday-keepers will be condemned (http://www.bible.ca/7-mark-beast.htm#damned)http://www.bible.ca/7-mark-beast.htm

Son of the South
Sep 17th 2012, 01:40 PM
Hiermee word nrens ges mense wat vandag op Sondae aanbid het die merk van die dier nie! Wanneer die Sondag wette inkom EN 'n anti-Sabbat wet, dan is die Merk daar en dan gaan ons moet kies! Want dan is dit of die een, of die ander...

Maar Sos, as ons by mekaar verby praat en ek mis jou punt bo, spel hom maar net weer vir my uit....soms is ek biedjie stadig;)Die keuse van 'n DAG raak vir my in Christus irrelevant sodra dit oor die PERSOON gaan.

Miskien kan ek maar net weer die kruks van my vraag woordeliks herhaal:
Ek sal graag ook wil weet hoe ons die tien gebooie en veral die Vierde gebod moet verstaan in die lig van die kruisboodskap en spesifiek ook Hebriers 4.

Ben Cronje
Sep 17th 2012, 01:44 PM
Proof the official doctrine of the Seventh-day Adventist churches is that the Mark of the beast is those who worship on Sunday.
"Sunday-keeping must be the mark of the beast." ... "The reception of his mark must be something that involves the greatest offense that can be committed against God." (The Marvel of Nations, Elder U. Smith pages 170, 183)
"Here we find the mark of the beast. The very act of changing the Sabbath into Sunday, on the part of the Catholic church, without any authority from the Bible." (Ellen G. White, The Mark of the Beast, page 23)
"The Sunday Sabbath is purely a child of the Papacy. It is the mark of the beast." (Advent Review, Vol. I, No. 2, August, 1850.)
"The change of the Sabbath is the sign or mark of the authority of the Romish church." ... "The keeping of the counterfeit Sabbath is the reception of the mark." (Ellen G. White, Great Controversy, Vol. 4, page 281.
"The mark of the beast is Sunday-keeping. A law will enforce this upon Seventh-day Adventists. They won't obey. Then they will be outlawed, persecuted, and condemned to death! Of all the wild Advent speculations in the prophecies, this deserves to stand among the wildest." (Seventh-day Adventism Renounced (http://www.bible.ca/7-Seventh-day-Adventism-RENOUNCED-by-D-M-Canright.htm)" by D.M. Canright, 1914)
"Sunday-keeping is an institution of the first beast, and ALL who submit to obey this institution emphatically worship the first beast and receive his mark, 'the mark of the beast.' .... Those who worship the beast and his image by observing the first day are certainly idolaters, as were the worshippers of the golden calf." (Advent Review Extra, pages 10 and 11, August, 1850)
"the Seventh day, Saturday, must be kept; that keeping Sunday is the mark of the beast; that all should pay tithes; that Mrs. White is inspired as were the writers of the Bible; that the Bible must be interpreted to harmonize with her writings" (Seventh-day Adventism Renounced (http://www.bible.ca/7-Seventh-day-Adventism-RENOUNCED-by-D-M-Canright.htm)" by D.M. Canright, 1914)

Show me where Leo Schreven indicates: Sunday-keeping is a step towards the mark of the beast (http://www.bible.ca/7-mark-beast.htm#mark)Show me where Leo Schreven says: Sunday-keepers will be condemned (http://www.bible.ca/7-mark-beast.htm#damned)http://www.bible.ca/7-mark-beast.htm

Dankie Johnny! Op hierdie draad quote ek die RKK self, nie die SDA nie. Maar ek sien hulle stem saam. Gaan antwoord gou die 3 vrae op die ander draad, "Amerika Quo Vadis", dan kom gesls jy verder hier... ;)

Ben Cronje
Sep 17th 2012, 01:53 PM
Die keuse van 'n DAG raak vir my in Christus irrelevant sodra dit oor die PERSOON gaan.

Miskien kan maar net weer die kruks van my vraag woordeliks herhaal:

Sos, daar is 'n hele paar manne se input op daardie draad. Wat is jou, SoS, se opinie? Waar glo jy staan jy onder die wet? Glo Jy Jesus het die wet aan die Kruis vas gespyker? En met die wet bedoel ek die 10 Gebooie, nie die seremoniele wette wat op Jesus se koms gedui het nie...


Joh 14:15 If ye love me, keep my commandments.

Son of the South
Sep 17th 2012, 01:59 PM
Sos, daar is 'n hele paar manne se input op daardie draad. Wat is jou, SoS, se opinie? Waar glo jy staan jy onder die wet? Glo Jy Jesus het die wet aan die Kruis vas gespyker? En met die wet bedoel ek die 10 Gebooie, nie die seremoniele wette wat op Jesus se koms gedui het nie...Kom ons praat oor Jesus, want dit is waaroor dit alles gaan. Ek lees in die Bybel dat Jesus aan die kruis vasgespyker is. Ben, antwoord my vraag in pos #46.

Ben Cronje
Sep 17th 2012, 02:08 PM
Kom ons praat oor Jesus, want dit is waaroor dit alles gaan. Ek lees in die Bybel dat Jesus aan die kruis vasgespyker is. Ben, antwoord my vraag in pos #46.

Jesus is aan die kruis vas gespyker. Maar Hy Het opgestaan! En Hy s dat as ons lief is vir Hom, sal ons Sy gebooie volg (Joh 14:15). Hy het ook vir ons PROFESIE gegee. En in daardie profesie het Hy vir ons vertel hoe die eindtyd gaan wees, wat die "issues" gaan wees en die tekens. Moet ons dit ignoreer?

Maar laat ek Hebreers 4 gaan lees, dan kom ek terug na jou toe.:)

Ben Cronje
Sep 17th 2012, 02:35 PM
Die keuse van 'n DAG raak vir my in Christus irrelevant sodra dit oor die PERSOON gaan.

Miskien kan ek maar net weer die kruks van my vraag woordeliks herhaal:

OK, ek's terug. Dit klink vir my (met vinnige oorsig) asof Hebreers 4 dit bevestig. Hoewel die oorspronklike woord vir rus anders is. So ingeval daar steeds misverstande is:
Laat ek s wat ek glo: Ons staan steeds onder die 10 gebooie. Paulus verduidelik dit in detail in Romeine 3. En dan eindig hy met:


Rom 3:31 Maak ons dan die wet tot niet deur die geloof? Nee, stellig nie! Inteendeel, ons bevestig die wet.

In 'n vorige voorbeeld op 'n ander draad het ek ook die voorbeeld gebruik:
Die Farriseers het die vrou na Hom gebring wat in owerspel gevang is. Wat het Jesus vir haar ges?:


Joh 8:11 En sy antwoord: Niemand nie, Here. En Jesus s vir haar: Ek veroordeel jou ook nie. Gaan heen en sondig nie meer nie.

"Ek veroordeel jou ook nie" = Genade. "Gaan heen en sondig nie meer nie" = Plaas haar onder die wet. Want wat is sonde?


1Joh 3:4 Whosoever committeth sin transgresseth also the law: for sin is the transgression of the law.

Jammer weereens vir die engelse een, maar dis duideliker hier.

Beantwoord dit jou vraag?:hmm: Of mis ek nog 'n punt hierso? En ek bedoel dit op geen negatiewe manier nie, ek wil netnie lyk asof ek jou vraag probeer omseil nie. :)

Son of the South
Sep 17th 2012, 06:17 PM
Ben, dit word op 'n paar plekke in die Nuwe Testament bevestig, kyk ook na:
Laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank of met betrekking tot ‘n fees of nuwemaan of sabbat nie, wat ‘n skaduwee is van die toekomstige dinge; maar die liggaam behoort aan Christus.
(Col 2:16-17)Hierdie Wet ding is nogals belangrik en ek stel voor ons moet na Galasiers 3 ook kyk en spesifiek ook:
Want almal wat uit die werke van die wet is, is onder die vloek; want daar is geskrywe: Vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie. En dat niemand deur die wet by God geregverdig word nie, is duidelik; want die regverdige sal uit die geloof lewe.
(Gal 3:10-11)Ek gee sommer weer 'n skakel (http://www.truthexposed.co.za/index.php?option=com_content&task=view&id=98&Itemid=1) na die artikel van Philip dT, want dit is nogal 'n goeie samevatting van wat ek glo oor die wet.

Wanneer ons spesifiek na die Vierde gebod kyk, dan s dit:
Gedenk die sabbatdag, dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen; maar die sewende dag is die sabbat van die HERE jou God; dan mag jy gn werk doen nie—jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die HERE die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het Hy gerus. Daarom het die HERE die sabbatdag gesen en dit geheilig.
(Exo 20:8-11)In die lig van Hebriers 4 beteken dit vir my dat ek moet onthou om op te hou met my eie poging om genoeg 'punte' te kry.

Die woord Antichris het 'n tweeledige betekenis, nl. teen Christus en in die plek van Christus. Wanneer ek myself in die plek van Christus, die Verlosser, stel deur my eie verlossing te probeer bewerk, dan is k 'n antichris!

Ben Cronje
Sep 17th 2012, 06:55 PM
Ben, dit word op 'n paar plekke in die Nuwe Testament bevestig, kyk ook na:Hierdie Wet ding is nogals belangrik en ek stel voor ons moet na Galasiers 3 ook kyk en spesifiek ook:Ek gee sommer weer 'n skakel (http://www.truthexposed.co.za/index.php?option=com_content&task=view&id=98&Itemid=1) na die artikel van Philip dT, want dit is nogal 'n goeie samevatting van wat ek glo oor die wet.

Wanneer ons spesifiek na die Vierde gebod kyk, dan s dit: In die lig van Hebriers 4 beteken dit vir my dat ek moet onthou om op te hou met my eie poging om genoeg 'punte' te kry.

Die woord Antichris het 'n tweeledige betekenis, nl. teen Christus en in die plek van Christus. Wanneer ek myself in die plek van Christus, die Verlosser, stel deur my eie verlossing te probeer bewerk, dan is k 'n antichris!

OK, Sos, ek gaan jou verduidelik hoe ek dit verstaan, en dit sal Kollesense insluit. Maar dit gaan 'n laaaang verduideliking wees;). Het jy 'n koppie koffie by jou?

Ta-An
Sep 17th 2012, 07:20 PM
. Het jy 'n koppie koffie by jou? Gooi in :D

Ben Cronje
Sep 17th 2012, 07:35 PM
Ek is bly jy het daarna gekyk en sal graag wil h jy moet die tyd maak om meer aandagtig daarna te kyk. Veral ook na die artikels rakende die Wet en die Sabbat waarna daar verwys word, ......

Ek gaan na die Sabbat en wet gelyk kyk. Soos ek dit op die oomblik verstaan en ek gaan motiveer hoekom ek dit verstaan soos ek dit verstaan. Hoop jy het tyd.....

Die RKK en die ou Kerkvaders is van mening dat daar GEEN redes vir Sondag aanbidding is in die Bybel nie. Geen skuif van die Sewende dag na die Eerste dag toe nie. Slegs tradisie. Hulle kwotasies is hier bo. Is hulle reg?

Kom ons gaan kyk. Wat gee eSword vir ons as ons "eerste dag" in sit? 8 Verse. Kom ons gaan kyk na hulle:


Mat 28:1 In the end of the sabbath, as it began to dawn toward the first day of the week, came Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulchre.
NEB (New English Bible): The Sabbath had passed and it was about daybreak on Sunday when Mary....
Mat 28:1 En laat n die sabbat toe dit begin lig word, teen die eerste dag van die week, kom Maria Magdalna en die ander Maria om na die graf te gaan kyk.

Is hier enige iets hier van aanbidding? Nee. Slegs n historiese stelling. Inteendeel, Jesus is reeds gekruisig en is in die graf, en hulle het steeds die Sabbat onderhou:


Luk 23:54-56 En dit was die dag van voorbereiding, en die sabbat wou aanbreek. En die vroue wat saam met Hom van Galila gekom het, het ook gevolg en die graf gesien en hoe sy liggaam neergel was. Daarop het hulle teruggegaan en speserye en salf berei en op die sabbat gerus volgens die gebod.

So as daar 'n verandering was, sou hul daarvan geweet het..:hmm:


Mar 16:1-2 En toe die sabbat verby was, het Maria Magdalna en Maria, die moeder van Jakobus, en Salme speserye gekoop om Hom te gaan salf. En baie vroeg op die eerste dag van die week, net n sonop, kom hulle by die graf.

Enige iets van n verandering hierso? Nee, lyk nie so nie.Mar 16:9 En nadat Hy opgestaan het, vroeg op die eerste dag van die week, het Hy eers verskyn aan Maria Magdalna, uit wie Hy sewe duiwels uitgedryf het.

Enige iets hier van n verandering? Of is dit net n feitlike stelling?


Luk 24:1 En baie vroeg in die mre, op die eerste dag van die week, het hulle en ander saam met hulle by die graf gekom en die speserye gebring wat deur hulle toeberei was.

Geen verandering. n Herhaling.


Joh 20:1 En op die eerste dag van die week kom Maria Magdalna vroeg, terwyl dit nog donker was, by die graf en sien dat die steen van die graf weggeneem was.

Weereens niks van verandering nie.....


Joh 20:19 En toe dit aand was op daardie eerste dag van die week en die deure waar die dissipels vergader het uit vrees vir die Jode, gesluit was, het Jesus gekom en in hul midde gestaan en aan hulle ges: Vrede vir julle!

OK, het die dissipels hier op die eerste dag van die week bymekaar gekom om te aanbid? Hulle het agter geslote deure vergader omdat hulle bang was vir die Jode. Hulle het geweet hulle was veilig op die Sabbat, want geen Jood gaan hul vervolg op die Sabbat nie, as gevolg van hul miljoene reels. Maar op die eerste dag was dit n heel ander scenario. Maar dit s niks van aanbidding nie, eerder n vergadering.Hand 20:7 En op die eerste dag van die week, toe die dissipels vergader het om brood te breek, het Paulus hulle toegespreek, omdat hy die volgende dag sou vertrek en hy het sy rede gerek tot middernag toe.

:hmm: Hierdie is n gewilde een. Die NEB s sommer, ...on Saturday night...
OK, kom ons analiseer hom. Wanneer begin die eerste dag? Aan die einde van die Sabbat. Dus Saterdag aand teen son-onder. En hulle het bymekaar gekom om brood te breek.
Paulus het vir hulle gepreek, en hy het aangehou en aangehou tot middernag toe, omdat hy die volgende oggend moes vertrek. So as hy die volgende oggend moes vertrek, sou dit STEEDS die eerste dag wees, en hy moes ver reis. So dit was nie n Sondag oggend vergadering nie, maar n Saterdag aand een. Dit was ook nie gehou op die Sabbat nie, want die Sabbat was heilig. En as Sondag so Heilig was, hoekom sou Paulus dan so ver stap/reis op die dag? Maar kom ons maak net meer seker dit was Saterdag aand en nie Sondag dag nie:


Hand 20:8 En daar was baie lampe in die bovertrek waar hulle vergader het.
Hand 20:11 En hy het boontoe gegaan en brood gebreek en geet; en nadat hy nog n geruime tyd gespreek het tot dagbreek toe, het hy vertrek.

So hy het self na die etery langer gebly en gepreek (Gepraat, volgens KJV). En dan, wat brood breek betref:


Hand 2:46 En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet,..

So, het hul nagmaal gehou? Nee, hul het aandete saam gehad..... Inteendeel, Hand 20:7 ondersteun die heiligheid van die Sabbat, want eers na die Sabbat het hul bymekaar gekom om dinge te bespreek en aandete saam te h.1Co 16:1-2 Wat die insameling vir die heiliges betref, moet julle ook so doen soos ek vir die gemeentes van Galsi gerel het. Op elke eerste dag van die week moet elkeen van julle self opsy sit en opspaar namate sy voorspoed is, sodat die insamelinge nie eers plaasvind as ek kom nie.

Was dit kerk kollekte? Het hulle op die eerste dag kerk gehou en n kollekte? Kom ons kyk. In die ou dae is werkers weekliks betaal, soos nou nog soms. Wanneer was payday? Wanner is dit vandag? "Vrydae is pay dae"...of hoe gaan die leuse? Dan vat jy jou geld huis toe. Maar onthou, Vrydae is die voorbereidings dag vir die Sabbat. So Paulus s basies; gaan huis toe en berei voor vir die Sabbat. Werk jou tiendes en stuff uit op die eerste dag na die Sabbat. Sit dit dan self opsy en SPAAR dit op totdat.... Hier is dus nie n kollekte nie, want as jy jou geld gee, kan jy dit nie opspaar nie. Hierdie vers help eerder Sabbat aanbidding.

Het Jesus die Sabbat verander?


Luk 4:16 Toe kom Hy in Nsaret waar Hy opgevoed was; en soos Hy gewoond was, gaan Hy op die sabbatdag in die sinagoge en staan op om te lees.


Mat 5:17-19 Moenie dink dat Ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Want voorwaar Ek s vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titteltjie van die wet ooit verbygaan totdat alles gebeur het nie. Elkeen dus wat een van die minste van hierdie gebooie breek en die mense s leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele; maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele.

So Jesus het nie net die Sabbat onderhou nie, maar Hy s ook niks van die 10 gebooie gaan verdwyn nie.:hmm: So as ons enige van die gebooie breek...om 'n gebod te kan breek moet dit in plek en van krag wees, soos ek dit verstaan.


1Pe 2:21 Want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gely het en julle n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg;..
1Jn 2:6-7 Hy wat s dat hy in Hom bly, behoort self ook so te wandel soos Hy gewandel het. Broeders, dit is geen nuwe gebod wat ek aan julle skryf nie, maar n ou gebod wat julle van die begin af gehad het. Die ou gebod is die woord wat julle van die begin af gehoor het.

Jesus self het die Sabbat onderhou. En ons is veronderstel om Hom te volg, Sy veotstappe kan navolg.
Verander God? Het Jesus die Sabbat na die eerste dag toe verskuif?


Mal 3:6 Want Ek, die HERE, het nie verander nie; ..........
Heb 13:7-8 Gedenk julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het; aanskou die uiteinde van hulle lewenswandel en volg hulle geloof na.
Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid.
Psa 89:34 (89:35) Ek sal my verbond nie ontheilig nie, en wat oor my lippe gegaan het, sal Ek nie verander nie.

So wie het dit verander? Die Katolieke Kerk. Hulle erken dit nie net nie, maar roem daarop.


Joh 14:15 As julle My liefhet, bewaar my gebooie.
Joh 15:10 As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos Ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly.
1Jn 2:4 Hy wat s: Ek ken Hom, en sy gebooie nie bewaar nie, is n leuenaar en in hom is die waarheid nie.
1Jn 5:3 Want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar; en sy gebooie is nie swaar nie.

Het die Kruis die Sabbat verander?


Luk 23:54 En dit was die dag van voorbereiding, en die sabbat wou aanbreek.
Luk 23:56 Daarop het hulle teruggegaan en speserye en salf berei en op die sabbat gerus volgens die gebod.

Dis NA Jesus gekruisig is. As die Sabbat verander het met Sy kruiseging, sou hulle daarvan geweet het. Aanvaar ek reg?


Mat 24:20 En bid dat julle vlug nie in die winter of op die sabbat mag plaasvind nie.

So duidelik voorsien Jesus die Sabbat gaan dan nog daar wees...:hmm:

Nou die groot teks wat iemand op die ander draad ook aanhaal en jy SoS:


Col 2:16 Laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank of met betrekking tot n fees of nuwemaan of sabbat nie,
Col 2:16 Let no man therefore judge you in meat, or in drink, or in respect of an holyday, or of the new moon, or of the sabbath days:

Hoekom s die KJV hier Sabbath DAYS?
Watter van die 10 gebooi handel oor eet en drink en feeste en nuwe mane en in die selfde asem en konteks dus sabatte? Enige van hulle? NEE.

Watter handel daar oor? Die Seremoniele wette!


Col 2:14 en die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het deur dit aan die kruis vas te nael,
Col 2:14 Blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross;

Col 2:17 wat n skaduwee is van die toekomstige dinge; maar die liggaam behoort aan Christus.

Die Seremoniele wette het gedui op Jesus (skaduwee van toekomstige dinge). Dus, Jesus het twee dinge aan die kruis vas gespyker:
Die seremoniele wette, want Jesus het die vervulling daarvan geword.
Die oordeel van die Wet, maar nie die Wet self nie! En Paulus verduidelik dit breedvoerig in Romeine 3.

Maar hoe kan ons so seker wees? Handwriting of ordinances: Moses het die Seremoniele wette geskryf as n getuie teen hulle, en langs die ark gesit. Die 10 Gebooie is deur God Self geskryf!

So, die weeklikse Sabbat is al reeds in Eden ingestel. En het bestaan voor sonde op aarde. En dit verwys terug na die Skepping.
Die seremoniele Sabatte (Fees van ongesuurde brode, paasfees, ens) het vorentoe gedui op Jesus en kon val op enige dag.

So, as Kollesense s, wat n skaduwee is van die toekomstige dinge, dan verwys dit na die seremoniele wette wat vorentoe gewys het.
Ons hoef dus nie meer hierdie seremoniele feeste en dinge te volg nie.
MAAR DIE Sabbat handel oor die Skepping en die 10 Gebooie. Dis steeds in plek.

Het die Dissipels die Sabbat verander?


Act 17:2 En volgens sy gewoonte het Paulus na hulle gegaan en drie sabbatte lank met hulle gespreek uit die Skrifte
Act 18:4 En hy het elke sabbat in die sinagoge gespreek en Jode sowel as Grieke oortuig.
Act 13:42 En toe die Jode uit die sinagoge gaan, het die heidene versoek dat daardie woorde op die volgende sabbat tot hulle gespreek sou word.
Act 13:44 En op die volgende sabbat het byna die hele stad saamgekom om die woord van God te hoor.Open 14:12 Hier kom die lydsaamheid van die heiliges te pas; hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar.

Hoeveel gebooie is daar? 9?


Open 22:14 Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan h op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad.

En die RKK s Nee, julle sal my volg!


Dis hoe ek dit verstaan. Waar gaan ek verkeerd?

Ben Cronje
Sep 17th 2012, 08:06 PM
Net ter wille van interessantheid, hier is die 10 gebooie in die Nuwe Testament:

Eerste gebod:

Mat 4:10 Toe s Jesus vir hom: Gaan weg, Satan! want daar is geskrywe: Die Here jou God moet jy aanbid en Hom alleen dien.
Rev 19:10 En ek het voor sy voete neergeval om hom te aanbid; maar hy het vir my ges: Moenie! Ek is ‘n mededienskneg van jou en van jou broeders wat die getuienis van Jesus het. Aanbid God. Want die getuienis van Jesus is die gees van die profesie

Tweede Gebod:

1Jn 5:21 My kinders, bewaar julleself van die afgode. Amen.
Hand 17:29 As ons dan die geslag van God is, moet ons nie dink dat die godheid aan goud of silwer of steen, die beeldwerk van menslike kuns en uitvinding, gelyk is nie.

Derde Gebod:

1Ti 6:1 Almal wat diensknegte is onder ‘n juk, moet hulle eie here alle eer waardig ag, sodat die Naam van God en die leer nie belaster mag word nie.

Vierde Gebod:

Mar 2:27 En Hy s vir hulle: Die sabbat is gemaak vir die mens, nie die mens vir die sabbat nie.
Mar 2:28 Daarom is die Seun van die mens Here ook van die sabbat.
Heb 4:4 Want Hy het rens van die sewende dag so gespreek: En God het op die sewende dag van al sy werke gerus;

Vyfde Gebod:

Mat 19:19 eer jou vader en moeder; en: Jy moet jou naaste liefh soos jouself.
Eph 6:1 Kinders, julle moet jul ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg.
Eph 6:2 Eer jou vader en jou moeder—dit is die eerste gebod met ‘n belofte—
Eph 6:3 sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde.

Sesde Gebod:

Rom 13:9 Want dt: Jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag nie begeer nie, en watter ander gebod ook al, word in hierdie woord saamgevat: Jy moet jou naaste liefh soos jouself.
Jas 2:11 Want Hy wat ges het: Jy mag nie egbreek nie, het ook ges: Jy mag nie doodslaan nie. As jy nou nie egbreek nie, maar doodslaan, het jy ‘n oortreder van die wet geword.

Sewende Gebod:

Mat 19:17 En Hy s vir hom: Waarom noem jy My goed? Niemand is goed nie, behalwe een, naamlik God. Maar as jy in die lewe wil ingaan, onderhou die gebooie.
Mat 19:18 Hy vra Hom: Watter? En Jesus s—dit: Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie;

Agtste Gebod:

Rom 13:9 Want dt: Jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag nie begeer nie, en watter ander gebod ook al, word in hierdie woord saamgevat: Jy moet jou naaste liefh soos jouself.

Negende Gebod:

Rom 13:9 Want dt: Jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag nie begeer nie, en watter ander gebod ook al, word in hierdie woord saamgevat: Jy moet jou naaste liefh soos jouself.

Tiende Gebod:

Rom 7:7 Wat sal ons dan s? Is die wet sonde? Nee, stellig nie! Inteendeel, ek sou die sonde nie anders as deur die wet geken het nie; want ek sou ook die begeerlikheid nie geken het nie as die wet nie ges het: Jy mag nie begeer nie.

Interessant...:cool:

Son of the South
Sep 18th 2012, 04:29 AM
Dis hoe ek dit verstaan. Waar gaan ek verkeerd?Ben, 100%, jy het die regte DAG beet...net soos die Jode...maar hulle ken nie vir Jesus nie en hulle verstaan ook nie die kruisboodskap nie. :cry:

RR van Wyk
Sep 18th 2012, 06:24 AM
Ben, 100%, jy het die regte DAG beet...net soos die Jode...maar hulle ken nie vir Jesus nie en hulle verstaan ook nie die kruisboodskap nie. :cry:

Daarmee natuurlik stem ek 100% saam. Die Jode het Sabbat en die tien gebooie. Ek as Christen glo natuurlik ook in die tien gebooie, ek skryf dit nie af nie, maar besef dat Jesus my vrygemaak het daarvan. Omdat ons nie perfek is nie, is daar GEEN MANIER hoe ons daardie tien gebooie kan uitleef nie, selfs in ons verstand.(jy hoef nie iets fisies te doen om jou skuldig daaraan te maak nie).

En ek het natuurlik geen probleem met die Sabbat nie. Ek verstaan die beginsel en rede en storie daarvan. Ben het uitstekende inligting geplaas, maar vir my is dit meer op Jode van toepassing(in die tyd toe die kerk basies begin het).
Die vroee kerk het uit baie Jode bestaan, en dit was deel van hulle gewoonte om Saterdag as rusdag te H.
En natuurlik as mens tussen mense woon en werk wat Saterdag rus, is dit net logies, vir praktiese redes om dit dan ook te doen/daardie dag te deel.

Vir my is dit prakties as dit op 'n sondag is. Nie 'n fisiese Sabbat nie, maar 'n rusdag. Dan is die hele land tot stilstand. Hoekom die hele perdekar omvoetter??
Ek is seker baie lees dit nou met veragting. Maar soos iemand reeds genoem het. God het aand en dag geskep. Dit behoort aan Hom. Elke dag. So ek kan basies ses dae van die week(enige dae) werk en die sewende een rus. Dit is net prakties om by die res in te val.

Die hele wreld sien inelkgeval Sondag as die dag waar Christenne buimekaarkom..

Ben Cronje
Sep 18th 2012, 01:00 PM
Ben, 100%, jy het die regte DAG beet...net soos die Jode...maar hulle ken nie vir Jesus nie en hulle verstaan ook nie die kruisboodskap nie. :cry:Daarmee natuurlik stem ek 100% saam.


Dankie vir die eerlike terugvoer, manne.:thumbsup: En ek gaan ook opreg eerlik wees; tot 3 jaar terug nog het ek julle opine gedeel. Inteendeel, ek was nie lekker nie. Gemak sones is ‘n lekker plek. Dit was vir my altans. En hierdie vers:


Heb 4:12 Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is ‘n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart.

Ek het lank hier op gepeins. Sien, daar is ‘n paar feite wat ek nie kon weerl nie:


Mat 5:18 Want voorwaar Ek s vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titteltjie van die wet ooit verbygaan totdat alles gebeur het nie.

Jesus SELF is hier aan die woord. Nie Paulus nie, nie Johannes nie, nie Filippus nie, nee, JESUS SELF. Hierdie is ook nie ‘n spekulatiewe sin nie. Dis ‘n FEITLIKE stelling.

Jesus is God. Hy weet alles.Hy het ook geweet hoekom Hy vir ons kom sterwe het. As dit was om die Wet aan die kruis te kom vas spyker, hoekom sou Hy dit dan s? Dis juis absoluut twee teenoorgestelde konsepte. So, teensy Jesus vir ons gejok het, s hierdie stelling dat elke liewe stukkie van die wet van krag sal bly TOT die hemel en aarde vergaan. Nie tot Sy kruiseging nie, nee. Tot die hemel en die aarde vergaan. En enige interpretasie om die wet, moet geskied teen hierdie as basis en agtergrond. Was hierdie Jesus se enigste stelling oor die Wet?


Mat 5:19 Elkeen dus wat een van die minste van hierdie gebooie breek en die mense s leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele; maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele.

Mat 15:9 Maar tevergeefs vereer hulle My deur leringe te leer wat gebooie van mense is.
Mar 7:7 Maar tevergeefs vereer hulle My deur leringe te leer wat gebooie van mense is.

Mat 19:17 En Hy s vir hom: Waarom noem jy My goed? Niemand is goed nie, behalwe een, naamlik God. Maar as jy in die lewe wil ingaan, onderhou die gebooie.
Joh 14:15 As julle My liefhet, bewaar my gebooie.
Joh 14:21 Wie my gebooie het en di bewaar, dit is hy wat My liefhet; en wie My liefhet, hm sal my Vader liefh, en Ek sal hom liefh en My aan hom openbaar.
Joh 15:10 As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos Ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly.


Ek weet nie van julle nie, maar ek tel ‘n patroon hier op. Nee, NIEMAND kan al die gebooie nakom nie! Maar dit beteken nie ons moet dit weg rasionaliseer en opgee nie. Ons moet probeer!!!Daar is vergifnis en genade in Jesus Christus as ons opreg berou het elke keer as ons faal..

Nou is die vraag; Hoeveel gebooie is daar? Nege? Nee, Tien. En dit klink my is ons probleem. Ons is ALMAL gou om te oordeel as iemand by ons inbreek, of ‘n “affair” het, of as iemand wat mens ken geskiet word!!!! Ons veroordeel die korrupsie en gaan mal. Want dan het ons die Wet en ons gebruik hom as maatstaf! Maar boeta, as die Vierde gebod opduik, dan is daar rasionaliserings soos wat mens nie kan glo nie! Ons ALMAL soek die wet, netnie die Vierde een nie!
Hoekom nie?
Is dit omdat ons, baie diep binne, weet dat ons skuldig is? Kan dit dalk dit wees? Anders, hoekom al die rationaliserings?
Dis ‘n feit dat die dissipels/apostels die Sabbat gehou het.
Dis opgeteken in die antieke geskiedenis boeke dat die vroe kerk die Sabbat gehou het. Toe kom die RKK en verander dit. En die Christene, onder vervolging, aanvaar maar te gewillig Sondag en rationaliseer dit ook nog boonop!
By die “Council of Trent” het die Reformasie teen die Katolieke Kerk verloor; wat was die punt waarop hul verloor het? Die Sabbat. Die Hervormers het ges: Die Bybel en die Bybel alleen. Genade en genade alleen. Toe s die RKK: AS DIT DIE BYBEL en die Bybel alleen is, hoekom aanbid jul op ‘n Sondag? Want Sondag is tradisie. Dan is dit nie meer die Bybel en die Bybel alleen nie, maar die Bybel EN Tradisie, en dan is die RKK reg! Gaan lees dit op! Dis alles daar......


Mat 24:20 En bid dat julle vlug nie in die winter of op die sabbat mag plaasvind nie.

Weereens Jesus aan die woord. Praat hy met die Jode of Sy volgelinge? Dis ‘n toekoms profesie gemeet aan waar hulle was. En Jesus praat oor die Sabbat hier as ‘n gegewe FEIT! Onlosmaaklik deel van die Tien Gebooie.

Ek het tot die vroe manne van die verskillende denominasies ge”Kwoteer”. Dis nie spekulasie en hoor-s nie. Hulle s NIKS van die Sabbat moet anders verstaan word en ge-interpreteer word nie. Nee. Hulle s hulle weet hul is verkeerd! PUNT.

Hoekom noem ons dit die Tien Gebooie of Commandments? Hoekom noem ons dit nie die Tien Voorstelle of die Tien Riglyne, of so iets nie??
Hoekom wei Paulus ‘n hele hoofstuk (hoofstuk 3) van Romeine daaraan om te verduidelik hoe die wet nou werk?

RR, ek gaan jou gou kwoteer, maar weet net dis niks teen jou nie. Jou gedagtes hier verteenwoordig myne van 'n wyle terug en baie ander s'n..:cool:


...maar vir my is dit meer op Jode van toepassing(in die tyd toe die kerk basies begin het).
Die vroee kerk het uit baie Jode bestaan, en dit was deel van hulle gewoonte om Saterdag as rusdag te H.

Hoe "relate" mens die stelling met die volgende vers......?


Joh 14:15 As julle My liefhet, bewaar my gebooie.

As die Sabbat ‘n Joodse ding is, beteken dit ons hoef net 9 gebooie te bewaar as ons Jesus lief het? Of hoef ons net Sy gebooie te bewaar as ons Jode is?


En natuurlik as mens tussen mense woon en werk wat Saterdag rus, is dit net logies, vir praktiese redes om dit dan ook te doen/daardie dag te deel.

Die hele wreld sien inelkgeval Sondag as die dag waar Christenne buimekaarkom..

Maar hoe sien God dit? of is dit beter om deel te wees van die wereld?


Rev 18:4 And I heard another voice from heaven, saying, Come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues.

Die twee is nogal teenstrydig? Jammer, Ek moes Engels gaan hier, hy klink net beter.....Vir my is dit prakties as dit op 'n sondag is.

Wat is gehoorsaamheid? Is dit om te doen wat vir ns gemaklik en prakties is, of is dit om te doen wat Jesus wil h? Is Christenskap nie juis dat ons moet minder raak en Jesus mr nie? Of verstaan ek verkeerd?

Die punt wat ek probeer maak, manne, is dit:

As die interpretasie reg is hier, en die RKK onder lyding van satan wat TEEN alles is wat God voor staan en alles wat God staande gemaak het wil teenwerk (evolusie om die Skepping teen te werk, byvoorbeeld) en God se Sabbat na ‘n “Pagan” afgode dag geskyf het (Sondag), en dat dit die issue gaan wees (onthou ook die anti-Sabbat wet van Farao en die plae wat ‘n tipe was vir die eindtyd), dan GAAN die Sabbat/Sondag die MERK wees.
Dan maak dit nie saak hoe enige een van ons die Sabbat interpreteer nie. Dit GAAN die issue wees!!!
En as ons nou nie eers vir God se Sabbat kan opstaan nie (terwyl als gemaklik gaan) omdat dit nie “prakties” is nie, hoe gaan ons daarvoor opstaan as ons vervolg word????:hmm:
Die een ding wat niemand wat hierdie draad gelees het ten minstens dan kan s nie: “Jammer, ek het nie geweet nie.”

En as die interpretasie verkeerd is hier met alles wat ek hier op hierdie draad geplaas het, wel ouens, lag my af en gee my enige “label” wat julle wil. Dan verdien ek dit. Onthou egter net, hierdie hele interpretasie is nie een sin nie. Dis 'n hele paket. So as mens verskil op een punt, sien dit in die lig van die gehele prentjie hierop geplaas....

Hierdie is nie om enige iemand te wil "indoktrineer" nie. Mens kan dit lees, of nie lees nie; oordink of af lag. Maar ten minstens is daar nou nog ‘n interpretasie van profesie vir enige indivudie om te oorweeg. Hoe meer agtergrond mens het oor verskillende interpretasies, hoe beter ingeligte besluite kan individue neem.:)

HammerHead
Sep 18th 2012, 01:31 PM
Hi

Die 10 gebooie = Die karakter van God

So kom ons vergeet van die wet, en ons almal volg net Jesus se voorbeeld na! probleem opgelos...;)

Johnny
Sep 18th 2012, 01:48 PM
Vir 'n Kind van die Here (wedergebore, bekeerde) moet elke dag eintlik soos 'n Sondag wees.


Die Joodse Sabbat of die Christelike Sondag?
Daar is n groeiende beweging onder sekere Christene selfs evangeliese gelowiges om na die Ou Testamentiese wet terug te keer, insluitende die wet op sabbatsonderhouding. Hierdie beweging laat baie vrae oor die sg. universele toepaslikheid van die sabbat ontstaan. Die basiese vraag is: Hoe moet die Ou Testamentiese sabbat (sewende dag van die week) en die Nuwe Testamentiese opstandingsdag van Christus (eerste dag van die week) van mekaar onderskei word? Baie mense is steeds nie van hierdie onderskeid seker nie en, onder die benvloeding van Sewendedag-Adventiste, beweer hulle selfs dat Sondag-byeenkomste onbybels is en eers eeue later deur Konstantyn of die Rooms-Katolieke Kerk ingestel is. Wat is die werklike feite?

Daar is ook ander oorwegings vir sabbatsonderhouding: n Paar jaar gelede het daar onder sekere groepe Christene n beweging, die Hebrew Roots Movement, ontstaan, wat sterk daarop ingestel is om op die seremonile terrein nouer bande met Israel aan te knoop. Hulle koester die ideaal om die Joodse wortels van die Christelike geloof in die volk Israel en hulle Ou Testamentiese wette en feesdae te soek. In die proses word gelykvormigheid aan Israel en hulle godsdienstige tradisies die hoofdoel vir geestelike ontwikkeling, en nie meer in die eerste plek gelykvormigheid aan die Here Jesus en sy leerstellings soos in die Nuwe Testament vervat nie.

Die gevolg van hierdie nuwe orintasie is Judastiese hervormings waarin sommige van Israel se seremonile wette onderhou word, insluitende die sabbatsviering op die sewende dag dit strek van Vrydagaand af tot Saterdagaand. Sommige van hierdie nie-Joodse Christene beskou hulleself later as Jode en begin dan ook om net die Hebreeuse name vir God en Christus te gebruik. Die tragedie is dat hulle hulself onder die wet plaas.

In hierdie hoofstuk sal ons kyk of daar in die Bybel hoegenaamd n verpligting met betrekking tot die wet, insluitende die sabbatswet, op Christene gel kan word.

Betekenis van die sabbat
Die Here het n sy skeppingswerk op die sewende dag gerus en di dag geheilig (Gen. 2:2-3). Op grond hiervan is Israel beveel om op die sewende dag te rus en geen beroepswerk te doen nie (Ex. 20:8-11).

In Levitkus 23, waar die godsdienstige feesdae van Israel ingestel word, word die sabbat eerste genoem, en word dit benewens die aspek van rus ook as n heilige vierdag gekwalifiseer, m.a.w. n dag van geestelike toewyding aan die Here (Lev. 23:2-3). Wat die offers betref, was dit n dag van dubbele toewyding aan die Here. In plaas van een lam moes twee lammers geoffer word, met n ooreenstemmende vermeerdering van die fynmeel (Num. 28:9-10). Op die sabbat moes die Here dus meer as op ander dae gedien en aanbid word. Dit was die dag waarop vars toonbrode in die tempel geplaas moes word (Lev. 24: 5-9), en al die stamme was hierin verteenwoordig.

Daar was ook n derde, spesifiek Joodse rede vir die sabbat, en dit was n teken tussen die Here en Israel. Die onderhouding van die sabbat moes die volk se aandag op die uittog uit Egipte vestig (Deut. 5:15). Di teken moes hulle daaraan herinner dat die Here hulle verlos, heilig en afsonder vir sy diens (Eseg. 20:12). N die Babiloniese ballingskap het die viering van die sabbat onder Jode ontaard en het veral die Farisers verskeie nuwe bepalings bygevoeg oor wat nie op hierdie dag gedoen mag word nie. Oor hierdie leerstuk van hulle het Jesus dikwels met hulle in botsing gekom (vgl. Matt. 12:1-8).

Nuwe Testamentiese dag van die Here
Die weeklikse dag van rus en geestelike toewyding sou in die Here Jesus n nuwe, dieper betekenis kry en as sy opstandingsdag gevier word. Twee vrae moet egter hieroor beantwoord word: (1) Waarom is die Nuwe Testamentiese dag van die Here die dag n die Ou Testamentiese sabbat?, en (2) Gee die Ou Testament enige aanduiding van s n dag n die sabbat wat in n toekomstige bedeling van groot belang sou wees? Op hierdie twee vrae is daar duidelike antwoorde in die bepaling van Israel se feeste in Levitikus 23.

Eerstens is daar die groot klem op sowel die dieper betekenis van die fees van die eerste vrugte as die besondere dag waarop dit gevier moes word: Spreek met die kinders van Israel en s aan hulle: As julle in die land kom wat Ek julle gee en sy opbrings oes, moet julle die eerstelingsgerf van julle oes na die priester bring. En hy moet die gerf voor die aangesig van die Here beweeg, sodat julle welgevallig kan wees; die dag n die Sabbat moet die priester dit beweeg (Lev. 23:10-11).

In die lentemaand toe Jesus gekruisig is, is die beweegoffer van die eerstelingsgerf op n Sondagmre gebring die dag toe Jesus uit die graf opgestaan het: Hy [het] opgestaan, vroeg op die eerste dag van die week (Mark. 16:9). Die koringkorrel wat in die grond geval en gesterf het (die dood en begrafnis van Jesus), het op die Sondagoggend toe Jesus uit die graf opgestaan het, sy eerste vrug opgelewer. Dit het die oesseisoen ingelui en die hele oes wat daarna ingesamel sou word, geheilig. Verder het dit ook die oorgang van die ou verbond na die nuwe aangedui. Dit is waarom dit op n Sondag moes gebeur, die eerste dag van die week en simbolies ook die begin van n nuwe bedeling. Dit is waarom die viering van die spesiale dag van rus en toewyding aan die Here in die nuwe genade-bedeling van die sewende na die eerste dag van die week verander het.

Op grond van die volbragte heilswerk van die Messias kan ons elke Sondag opstandingsdag vier. Ons het deur Hom tot n nuwe verbond met God toegetree waarin ons deelgenote in die opstandingslewe van die Here Jesus is: As Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs en vergeefs ook julle geloof Maar nou, Christus is opgewek uit die dode; Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het (1 Kor. 15:14,20).

In die lig hiervan staan die groot betekenis van opstandingsdag in die Nuwe Testament onteenseglik vas. Net so ook die duidelike uitspraak oor die dag waarop dit sou plaasvind, nl. die dag n die sabbat. Profeties is dit dus bepaal dat Jesus op die eerste dag van die week (dit is n Sondag) uit die dood sou opstaan, en dat Hy op di dag die volk vir God welgevallig sou maak.

Benewens die dag van voorbereiding en die sabbat (Vrydag en Saterdag) het Israel in Bybelse tye nie name vir die ander dae van die week gehad nie. Hulle het bloot na die eerste of tweede dag van die week verwys, en so ook die daaropvolgende dae. Die dag n die sabbat word soms die agtste dag genoem. Agt is die getal van nuwe dinge in die Bybel, omdat die agtste dag ook die eerste dag van n nuwe week is. In n brer verband verwys dit na die eerste dag van n nuwe bedeling in die raadsplan van God.

Die vervulling van die pinksterfees, toe die kerk van Jesus Christus sy formele beslag gekry het, was ook vir n Sondag bestem: Dan moet julle tel van die dag n die sabbat, van die dag af as julle die beweegoffergerf bring sewe volle weke moet dit wees; tot die dag n die sewende sabbat moet julle vyftig dae tel; dan moet julle n nuwe spysoffer aan die Here bring (Lev. 23:15-16). Die vervulling van hierdie Ou Testamentiese fees, ook op n Sondag, was die dag toe die Heilige Gees uitgestort is (Hand. 2).

Die fees van die eerste vrugte is dus op die eerste dag (n Sondag) deur die beweegoffer van die eerstelingsgerf ingelui, en 50 dae later (weer op n Sondag) deur die pinksterfees afgesluit. Die term Pinksterfees beteken letterlik Die Fees van die Vyftigste Dag.

Ons weet vir seker dat Jesus op n Sondag uit die graf opgestaan het, en daardeur die eersteling geword het van di wat uit die dode opgestaan het (Matt. 28:1; Joh. 20:1). Daarna het 40 dae tot met sy hemelvaart verloop (Hand. 1:3), en nog tien dae waarin die dissipels op die uitstorting van die Heilige Gees gewag het. Op die vyftigste dag, wat presies met die Ou Testamentiese pinksterfees saamgeval het, is die Heilige Gees uitgestort (Hand. 2:1-3). Op daardie Sondagoggend het die bedeling van die kerk begin.

Kan u sien dat dit slegs deur God se beskikking is dat die belangrike heilsgebeure tussen Christus se opstanding en die uitstorting van die Heilige Gees op Sondae plaasgevind het? Die eerste twee geleenthede waarop Christus sy dissipels n sy opstanding as n groep ontmoet en tot hulle gespreek het, was op Sondae. Dit dui onteenseglik op die prominensie wat Sondag-aanbidding in die nuwe dispensasie sou inneem wat pas begin het. Neem die volgende basiese feite oor die historiese n geestelike betekenis van hierdie dag in ag:

Opstandingsdag. Jesus het op n Sondag sy oorwinning oor die graf en die dood gedemonstreer: En op die eerste dag van die week kom Maria Magdalena vroeg, terwyl dit nog donker was, by die graf en sien dat die steen van die graf weggeneem was (Joh. 20:1).

Die eerste Christelike byeenkomste waartydens Jesus n sy opstanding boodskappe aan sy dissipels gebring het, was op Sondae: En toe dit aand was op daardie eerste dag van die week en die deure waar die dissipels vergader het uit vrees vir die Jode gesluit was, het Jesus gekom en in hul midde gestaan en aan hulle ges: Vrede vir julle! En nadat Hy dit ges het, wys Hy hulle sy hande en sy sy. En die dissipels was bly toe hulle die Here sien. Jesus s toe weer vir hulle: Vrede vir julle! Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook. En nadat Hy dit ges het, blaas Hy op hulle en s vir hulle: Ontvang die Heilige Gees... En agt dae daarna was sy dissipels weer binne, en Thomas saam met hulle. En Jesus het gekom terwyl die deure gesluit was, en in hul midde gestaan en ges: Vrede vir julle! (Joh. 20:19-22,26). Die uitdrukking agt dae daarna is volgens die Jode se inklusiewe tydsberekening presies n week, omdat altwee Sondae getel word.

Uitstorting van die Gees. En toe die dag van die pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig bymekaar. En daar kom skielik uit die hemel n geluid soos van n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het... En hulle is almal vervul met die Heilige Gees (Hand. 2:1-4). Volgens Levitikus 23:16 is die pinksterfees sedert sy ontstaan net op die eerste dag van die week gevier die dag n die sabbat.

Teen die agtergrond van hierdie gebeure is dit te begrype waarom die dissipels en al die lede van die vroe Christelike kerk spontaan op Sondae byeengekom het om in gemeenteverband die Here te aanbid, Nagmaal te vier en bydraes vir die werk van die Here te gee: En op die eerste dag van die week, toe die dissipels vergader het om brood te breek, het Paulus hulle toegespreek, omdat hy die volgende dag sou vertrek, en hy het sy rede gerek tot middernag toe (Hand. 20:7).

Proff. Walvoord & Zuck (The Bible Knowledge Commentary, bl. 412-413) lewer die volgende kommentaar oor Handelinge 20:7: Dit is die duidelikste teks in die Nuwe Testament wat daarop dui dat Sondag die normale dag vir byeenkomste in die vroe kerk was. Paulus het vir sewe dae in Troas gebly (v.6) en die kerk het op die eerste dag van die week byeengekom. Lukas se metode om dae te tel was hier nie Joods waarin dae van sononder tot sononder bereken word nie, maar Romeins, waarin dae van middernag tot middernag getel word. Dit kan met groot sekerheid gekonstateer word omdat dagbreek (v.11) die volgende dag was (v.7). Die gemeente het waarskynlik in die aande bymekaargekom omdat die meeste mense in die dag gewerk het. Omdat Paulus hulle moontlik vir die laaste keer sou verlaat, het hy sy rede tot middernag uitgerek.

Dit was van die vroegste tye af ook gebruiklik om tydens die dienste op Sondae bydraes vir die werk van die Here op te neem: Wat die insameling vir die heiliges betref, moet julle ook so doen soos ek vir die gemeentes van Galsi gerel het. Op elke eerste dag van die week moet elkeen van julle self opsy sit en opspaar namate sy voorspoed is, sodat die insameling nie eers plaasvind as ek kom nie (1 Kor. 16:1-2).

Omdat ons nie onder die wet is nie, word bydraes deur kerklidmate nie as tiendes beskryf nie. Walvoord & Zuck (ibid., bl. 546) s die volgende oor 1 Kor. 16:1-2: Die gee van bydraes behoort n sistematiese, weeklikse aktiwiteit te wees op Sondae wanneer die gemeente byeenkom. Die bedrag wat gegee word, behoort in ooreenstemming met n persoon se inkomste te wees.

n Spesiale dag van toewyding
Daar is ook n ander aanduiding in die Ou Testament van n besondere dag wat die Here tot die eer van sy Naam sou maak. Dit staan in verband met die koms van die Messias, en hoewel Hy deur sy eie volk verwerp sou word, sou Hy die opstanding en lewe vir miljoene mense op aarde word: Die steen wat die bouers verwerp het, het n hoeksteen geword. Dit het van die Here gekom; dit is wonderbaar in ons o. Dit is die dag wat die Here gemaak het; laat ons daaroor juig en bly wees (Ps. 118:22-24). Petrus bevestig in Handeling 4:10-11 dat Jesus Christus wat gekruisig en uit die dode opgewek is, die steen is wat deur die Joodse leiers verag is, maar n hoeksteen in God se koninkryk geword het. Sy opstanding word elke Sondag as die dag van die Here gevier. Dit is die dag waaroor ons as Christene moet juig en bly wees: Hy het opgestaan Hy leef!

In die verslae oor die vroe Christelike kerk is daar oorvloedige getuienis dat Christene nog altyd, sedert die begin van die kerkbedeling, die dag van die Here op Sondae gevier het. Hulle het dit die Here se heilige dag genoem en op di dag bymekaargekom om die Woord te verkondig, uit apostels se geskrifte wat beskikbaar was, te lees, geestelike liedere te sing, getuienisse van geredde persone aan te hoor, te bid en die Nagmaal te vier.

Dr. David King (The Imperial Bible Dictionary, bl. 112-113) s: Die groot aanspraak van hierdie dag op godsdienstige eerbied is dat Christus hierop uit die dood opgestaan het. Sy opstanding was n gebeurtenis met betekenisvolle en blye gevolge. Dit het sy vernedering beindig en die aanvaarding van sy offer deur die Vader gedemonstreer. Dit was die bekragtiging van sy titel as Middelaar en het die redding van sy volgelinge verseker. Om die aanspraak van hierdie dag se voorkeurposisie ng duideliker te begryp, moet Christus se posisie op die eerste dag vergelyk word met di op die voorafgaande sewende dag. Op die Joodse sabbat was Hy in die graf, en op die eerste dag het Hy die bande van die dood verbreek: Hom het God opgewek, nadat Hy die smarte van die dood ontbind het, omdat dit onmoontlik was dat Hy daardeur vasgehou sou word (Hand. 2:24).

Die vroe kerkvaders bevestig almal die feit van Sondag-aanbidding as n algemene instelling. Ignatius, die biskop van Antiochi, het in 110 n.C. geskryf: Diegene onder ons wat die nuwe hoop verkry het, onderhou nie meer die sabbat nie maar die dag van die Here waarop ons in Hom opgestaan het, sodat ons as dissipels van Jesus Christus geken kan word. Justinius die Martelaar (100 165 n.C.), n dissipel van Johannes, het geskryf: Op Sondae het almal in die stede en op die platteland op een plek saamgekom waar die verslae van die apostels en die geskrifte van die profete gelees is Sondag is die dag van ons algemene byeenkomste, omdat dit die eerste dag is waarop God uit die duisternis lig geskep en die aarde gemaak het. Jesus Christus, ons Verlosser, het op dieselfde dag uit die dode opgestaan. Irenaeus het in omtrent 178 n.C. ges dat die opstanding van die Here Jesus net op die dag van die Here (die eerste dag van die week) gevier kan word. Cyprianus, biskop van Karthage (200-258), het ges dat die dag van die Here sowel die eerste as die agtste dag is. Die agtste dag is die eerste dag van n nuwe week.

Petrus, biskop van Alexandri, het in omtrent 300 n.C. ges: Ons onderhou die dag van die Here as n dag van blydskap omdat Hy op hierdie dag opgestaan het. Die kerkvader Eusbius het in omtrent 315 n.C. ges: Kerke oral in die wreld het, van apostoliese tye af tot nou toe, ons vastyd op die opstandingsdag van ons Here beindig Op byeenkomste is oor n kerklike rel besluit dat die Here se opstanding net op die dag van die Here (Sondag) gevier moet word. Hierdie tradisie het reeds op die opstandingsdag van Jesus begin en word vandag nog eerbiedig. Dit het hoegenaamd nie in later eeue eers op n bedenklike wyse ontstaan nie.

Die Judasering van gelowiges
Handelinge 15 doen verslag van n kerkvergadering in Jerusalem waar die vraag deur prominente apostels bespreek is of gelowiges uit die nie-Joodse volke aan die eise van Judaseerders moes voldoen. Sekere misleiers het rondgegaan en beweer dat alle gelowiges besny behoort te word en die wet van Moses moes onderhou om gered te kon word. Dit beteken dat die onderhou van die ganse wet, insluitende die sabbat, as die grondslag vir regverdigmaking verkondig is nie slegs geloof in die soendood en opstanding van Jesus Christus nie (vgl. Gal. 5:3-4).

Op die raadsvergadering van die vroe kerk in Jerusalem is daar egter tot die gevolgtrekking gekom dat gelowiges uit Israel n die nasies almal op dieselfde manier gered word, naamlik deur geloof in die Here Jesus en nie deur die werke van die wet nie (Hand. 15:7-11). Gelowiges uit die nie-Joodse nasies was nie aan die wet onderworpe nie en moes net versoek word om hulle te onthou van die dinge wat deur die afgode besoedel is en van hoerery en van wat verwurg is en van bloed (Hand. 15:20). Dit is morele beginsels wat ook deel van Christelike moraliteit vorm.

Hierdie basiese morele beginsels is aan die jong Christelike gemeentes gegee, maar glad nie die Ou Testamentiese wet nie. Die belangrike saak waaroor dit in hierdie leerstellige uitspraak gegaan het, is dat beide Jode n nie-Jode die Heilige Gees ontvang het om hulle van sonde te oortuig, te wederbaar, krag vir die stryd teen boosheid te gee, en om hulle in die hele waarheid te lei: En God wat die harte ken, het vir hulle getuienis gegee deur aan hulle die Heilige Gees te skenk net soos aan ons (Hand. 15:8). In die nuwe verbond word mense se lewens nie deur die wet beoordeel wat hulle veronderstel is om te onderhou nie, maar hulle word deur die Heilige Gees van sonde oortuig. Hulle kry vergifnis van sonde deur geloof in Jesus Christus wat gesterf het om versoening vir hulle sonde te doen. Die Here Jesus verwag van ons om getrou aan Hom te bly, deur die Gees te wandel en Hom nie te bedroef nie, en om geestelik na die volwasse man of vrou in Christus op te groei (Ef. 4:13-14,30). Hy het nooit aan sy dissipels opdrag gegee om die onderhou van die Ou Testamentiese wet tot n Christelike deug te verhef nie. Hy verwag ook nie van ons vandag om werke van die wet, soos die besnydenis en sabbatsonderhouding, na te streef nie.

Skaduwee en werklikheid
Die sabbatte, feeste en offers van die Ou Testament, asook die sabbatsjaar elke sewende jaar (Lev. 25:3-4), was almal skaduagtige heenwysings na die nuwe bedeling wat met die koms van die Messias sou aanbreek. In Hom sou hulle konkrete vervulling verkry, want Hy is die liggaam of substansie daarvan. In die Messias gaan ons die rus van die Here in, omdat Hy die hele wet vervul het. Laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank of met betrekking tot n fees of n nuwemaan of sabbat nie, wat n skaduwee is van die toekomstige dinge; maar die liggaam behoort aan Christus (Kol. 2:16-17). Ons is nie meer onder die verpligting van wette oor kos, feeste en sabbatte nie, wat almal net skaduwees was van die Messiaanse bedeling wat lankal reeds aangebreek het.

Ons moet ons vreugde, blydskap en geestelike vervulling in die Here Jesus vind en sy opstanding as die spesiale dag van die Here vier, sonder om dit deur wetlike bepalings te verswaar. Hy het aan ons net een wet gegee en dit is die wet van die liefde liefde teenoor God en liefde teenoor ons naaste. Want dit: jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie en watter ander gebod ook al word in hierdie woord saamgevat: Jy moet jou naaste liefh soos jouself daarom is die liefde die vervulling van die wet (Rom. 13:9-10). Die sabbatswet is ook vervul wanneer ek God deur Jesus Christus liefhet. Ek het my rus in Hom gevind en Hy het my van sonde n die wet vrygemaak.

Die liefde is die vervulling van die hele wet dit sluit seremonile sowel as morele wette in. Die woord vervul beteken volgens die Strongs Konkordansie: die beindiging van n tydperk of taak, voleindig, afhandel of afsluit. Die wet is nie in Christus ontbind nie, maar vervul. Deur die wedergeboorte en vervulling met die Heilige Gees word die liefde van God in ons harte uitgestort en die beginsels van sy wet van liefde op die tafels van ons harte geskrywe. Die uitnemende invloed van God se genade deur Jesus Christus is oneindig meer verhewe in die lewe van n gelowige as die morele verpligtings en vrees vir straf wat deur die wet ingeskerp word. Deur die reiniging met Christus se bloed en die instaatstellende krag van die Heilige Gees lei ons n lewe waarin die beeld van God in alle aspekte van ons lewe uitgewerk word. Dit is die opstandingslewe van Jesus Christus, waaraan ons gelykvormig moet word (Rom. 6:5; Fil. 3:10).

In hierdie nuwe lewe moet ons van oorwinning tot oorwinning gaan. Ons moet vasstaan in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het, en onsself nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie ook nie diensbaarheid aan skaduagtige wette en sabbatte wat nie eers naby aan die heerlikheid kom wat in die nuwe bedeling aan ons geopenbaar is nie (Gal. 5:1).

Eindtydse kompromie
Die gees van Judasering het n Israel se herstel as n moderne staat weer begin opleef. Die Internasionale Christenambassade in Jerusalem het n musikale opvoering, The Covenant, in Hebreeus n Engels bekend gestel. Een van die reaksies van n Jood wat diep hierdeur geraak is, was: As Christene dan so baie van die Joodse tradisies weet, behoort hulle te begin om die sabbat met groter eerbied te vier.

Dit sou jammer wees indien net die Jode se ortodokse sentimente deur hierdie opvoering versterk is, want dan beteken dit dat die boodskap van Jesus as die Messias van Israel n die nasies verswyg is. Indien ons nie daarin slaag om Jode oor te haal om saam met ons die Messias te dien en sy opstanding uit die dode te vier nie, het ons geestelik niks bereik nie. Om saam met Jode aan feesdae deel te neem waarop die Messias nie uitdruklik erken, geer en gedien word nie, kom op kompromie en selfs die openlike verloning van die Messias neer.

Ons sal bereid moet wees om buitekant die laer van Judasme te gaan en die smaad van die Here Jesus te dra indien ons iets vir Hom en sy koninkryk wil beteken ook vir die redding van Jode (Heb. 13:13). Jesus het ges: Salig is elkeen wat aan My nie aanstoot neem nie (Matt. 11:6). Die Jode het egter telkens aanstoot aan Hom geneem (Matt. 13:57; 15:12). Waarom? Omdat hulle basis vir regverdigmaking die werke van die wet was en nie geloof in die Messias en sy versoeningswerk nie. Paulus s: hulle het hul gestamp teen die steen van aanstoot. Soos geskrywe is: Kyk, Ek l in Sion n steen van aanstoot en n rots van struikeling; en elkeen wat in Hom glo, sal nie beskaam word nie (Rom. 9:32-33).

Ons moet ten spyte van die felste opposisie wat dit mag meebring, die Messias aan Israel n die nasies verkondig. Hiermee saam gaan ook die viering van sy kruisiging en opstanding uit die dode. As ons dit regtig met oortuiging doen, sal ons die Jode jaloers maak (Rom. 11:11). Hulle moet kan sien dat ons iets het wat hulle met hulle wettisisme en ortodokse sabbatsvierings glad nie het nie. Dit sal ons nie baat om jaloers op Israel se seremonile wette en feeste te word en dit te vier nie, want vir hulle het die Here Jesus geen plek daarin nie. Ons kan nie s getuies vir die Messias wees nie, omdat dit n terugkeer uit die vervulde werklikheid na die Ou Testamentiese skaduwee sal wees.

Sondagviering
Die Sondagviering word deur geen wette afgedwing of gekompliseer nie. Dit is slegs tot alle mense se voordeel dat dit eerbiedig word. Hierdie dag kan s van die ander dae van die week onderskei word:

Die opstandingsdag van Jesus is die rusdag van die Nuwe Testament.

Dit is n dag van blydskap in die Here.

Dit is n dag van besondere eerbetoon aan die Here.

Dit is n dag om deel te neem aan en te gee vir die verkondiging van die evangelie.

Dit is n dag van geestelike voorbereiding vir die week wat voorl.

Dit is n dag om goed te doen aan andere en in hulle behoeftes te voorsien.

Dit is n dag van geestelike verkwikking.

Die idee is nie om oor uiterlike rels hare te kloof nie, maar om die algemene gees en karakter van hierdie dag tot sy reg te laat kom en in jou lewe te verwesenlik. Die dag van die Here is juis tot jou beskikking gestel sodat jy die voordele daarvan kan geniet. Dit geld vir alle mense, omdat almal n rusdag nodig het waarop hulle van hul sekulre werk kan rus: En Hy s vir hulle: Die sabbat [die rusdag] is gemaak vir die mens, nie die mens vir die sabbat nie. Daarom is die Seun van die mens Here ook van die sabbat (Mark. 2:27-28). In Hom gaan ons die ewige rus van Here in. Die geestelike rus en verdieping wat ons nodig het, asook die verering van die Here, is die hoofdoel van die Sondag. Hierdie rus het eers n werklikheid geword nadat die Messias op n Sondag uit die dood opgestaan en die Heilige Gees sewe weke later, ook op n Sondag, uitgestort is.

Dit is opvallend dat daar in ons tyd, wat op alle lewensterreine deur n roekelose gees van afvalligheid gekenmerk word, n groter wordende stroom van kritiek teen die onderhouding van Sondag as n Christelike rusdag en dag van spesiale toewyding aan die Here is. Baie van hierdie kritici kom uit sg. Christelike kerke, en hulle vat nou hande met die wreldlinge om van Sondag n veeleisende sportdag, n dag vir wreldse vermaak en n dag vir werk en inkopies te maak. Wat gaan sonder n dag van rus en toewyding van die mens word?

Moenie die eindtydse gees van permissiwiteit ten prooi val en op grond daarvan die Christelike Sondag verwerp of minag nie. Moet aan die ander kant ook nie n rigiede stel rels vir jouself opl waardeur die vreugde van hierdie godgegewe rusdag en Christusfees onder n donker wolk van moets en moenies verberg word nie. Bring die dag tot eer van die Here deur en word geestelik verryk en versterk vir die stryd wat voorl. Rus uit van die week se werksaamhede en herwin sodoende ook jou liggaamskragte. Moe, onuitgeruste mense is nie produktief nie en kan ook nie krisisse en spanning goed hanteer nie.

Moenie skuldig voel oor noodsaaklike werk wat op hierdie dag gedoen mt word nie, en moet ook nie nalaat om op Sondae goed te doen as dit in jou vermo is nie (Matt. 12:11-12). Bo alles moet die Here se Naam groot gemaak en jou verhouding met Hom deur n dubbele maat van toewyding versterk word. Deur dit te doen sal jy verseker dat jy nie in jou denke en optrede heeltemal sekulariseer deur alle aandag en energie net aan jou werk en die dinge van die wreld te wy nie. Dit sal die geestelike balans van jou lewe heeltemal omver werp.

Huidige veldtog deur die SDA
Die Sewende Dag Adventiste (SDA) is by n intensiewe veldtog betrokke om hulle kerk se siening oor die Ou Testamentiese sabbat onder soveel as moontlik mense in Suid-Afrika te bevorder. Dvds deur prof. Walter Veith word oral onder die publiek versprei, ook by byeenkomste van Angus Buchan, waar niksvermoedende mense wat by die hekke uitgaan, n geskenkpakkie van die SDA af kry.

Ek wil diegene wat deur Walter Veith benvloed is, aanraai om sy teologie deeglik te ondersoek. Die SDA self is diep oor sy leerstellings verdeeld. Op die webtuiste, www.thejerichoroad.com, spreek een van hulle leraars, Jan McKenzie, groot besorgdheid oor prof. Veith se sterk beklemtoning van samesweringsteorie, geheime organisasies en die Rooms-Katolieke Kerk uit tot s n mate dat hy baie min oor die evangelie van die kruis te s het. Jan McKenzie voeg by: Baie van Veith se stellings is bloot foutief... Ek vind dit ondenkbaar dat n man wat homself n Christelike leermeester noem, s min oor sy Here te s het.

Wat die SDA se leer oor die sabbat betref, omseil hulle alle Bybelse feite wat met hulle siening bots, en keer na die bedeling van die wet terug om regverdiging daarvoor te kry. Hulle begaan die ernstige fout om Nuwe Testamentiese uitdrukkings soos die gebooie van Christus (vgl. Joh. 14:15,22) met die Ou Testamentiese wet gelyk te stel en ook die sabbat daarin te lees. Christus se gebooie het egter op liefde, vrede, gehoorsaamheid, vergewensgesindheid, diensbaarheid, gebed en verskeie ander sake betrekking. Hy het nooit sabbatsonderhouding en ander Ou Testamentiese wette hierby ingesluit nie.

Daar is talle historiese bewyse oor Sondag-aanbidding deur die vroe Christelike kerk, maar die SDA aanvaar dit nie en beweer steeds dat Sondag-aanbidding eers eeue later deur die Rooms-Katolieke Kerk ingestel is. Hulle hou duidelik ook nie van Paulus se verwysing na geestelike byeenkomste, insluitend Nagmaal, op die eerste dag van die week nie (vgl. Hand. 20:7; 1 Kor. 16:2).

Die SDA het n vreemde beheptheid met die aanbidding van die Here Jesus op Saterdae. Hulle toon uiters gebrekkige insig in Nuwe Testamentiese teologie n die kruisiging en opstanding van die Here Jesus, asook die uitstorting van die Heilige Gees. In die proses doen hulle afbreuk aan die kruisboodskap van die Nuwe Testament en hou hulle met eindelose twisgesprekke besig. Daar het reeds verskeie onnodige en bitter familietwiste a.g.v. Walter Veith se dvds ontstaan. Die kruisdood en genade-boodskap van Jesus Christus is blykbaar nie vir hulle genoeg nie dit moet vir hulle nog deur die wet en die sabbat aangevul word. Die SDA se veldtog moet as een van die groot bedreigings vir die evangeliese Christendom in ons land gesien word, daarom moet Christene meer kennis oor hierdie omstrede saak opdoen.

Hierdie kerk is so begeester met hulle valse aanname oor die voortsetting van die sabbat nadat die Here Jesus ons van die wet vrygemaak en deur die Heilige Gees in sy evangelie van genade bevestig het (Rom. 10:4), dat hulle talle wonderlike beloftes in die Nuwe Testament oor die hoof sien. Op hierdie manier verarm hulle hulself geestelik. Op grond van die onbybelse vervangingsteologie wat hulle beoefen, sien die SDA hulleself as die Nuwe Testamentiese voortsetting van Israel. Hulle verwerp die belofte van die wegraping as ontvlugting uit die oordele van die verdrukking (Luk. 21:36), daarom is hulle in werklikheid op al die ellendes van die groot verdrukking ingestel. Hulle sien bv. n verwagte verbod op Saterdag-aanbidding as die begin van die vervolging van ware Christene. Wat n jammerlike toestand!

Ek wil hulle aanraai om, soos Paulus, net Jesus Christus te verkondig, en Hom as die gekruisigde (1 Kor. 2:2). As hulle op iets wil roem, moet hulle nie op hulle kerk of op die sabbat roem nie, maar roem in die kruis van onse Here Jesus Christus, deur wie die wreld vir my gekruisig is en ek vir die wreld (Gal. 6:14). Die Nuwe Testamentiese opdrag is om vas te staan in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het, en ons nie weer onder die juk van diensbaarheid aan die wet te bring nie (Gal. 5:1). Ek wil die SDA aanraai om n intensiewe studie van die boeke Romeine en Galsirs te doen ten einde groter duidelikheid oor ons verhouding teenoor die wet te verkry. S n studie sal egter vereis dat hierdie kerk sy dogma n naam sal moet verander!

Ons moet mense eerder daaraan herinner dat die wet nie vir Christene gegee is nie, maar vir ongeredde sondaars (1 Tim. 1:9). Dit is vir hulle n tugmeester na Christus toe (Gal. 3:24-25). In Jesus Christus is daar geen ruimte vir wettisisme nie, omdat dit ons getuienis van Jesus as ons enigste Verlosser heeltemal sal vernietig (Gal. 5:4).

Ons moet besef dat die evangelie van die genade van Christus veel belangriker as die wet van die Ou Testament is. Ons het die voordeel dat die Heilige Gees ons van sonde, geregtigheid en oordeel oortuig, en ons ook in die hele waarheid lei. Christus reinig ons deur sy bloed en heilig ons deur sy Gees wat ons met die nuwe natuur van die Here Jesus beklee. As mense nie besef dat dit al is wat hulle nodig het nie, en hulle keer na n vorm van Ou Testamentiese wetsonderhouding terug, dan verlon hulle die algenoegsaamheid van die kruisevangelie. Moenie voor die versoeking swig om dit te doen nie. Die wet is volkome deur Jesus Christus vervul en Hy lei ons in n lewe van heiligheid en gelykvormigheid aan Homself.

http://www.bibleguidance.co.za/Afrboeke/Wet%20en%20Genade/Wet-genade-5.htm

RR van Wyk
Sep 18th 2012, 01:48 PM
Dankie Ben.

Ek glo nie een van ons hier maak van die tien gebooie net nege of agt gebooie nie. Ek glo daarin dat mens ses dae moet werk en die sewende dag rus.

En ek is seker dat geen mens op hierdie forum die gebooie net afskryf nie. Ons almal streef hard daarna, elke dag om dit na te kom, minder omdat ons moet, meer omdat ons ons Skepper liefhet en omdat ons glo.

Die groot gevaar(uiters groot gevaar!)is dat ons Jesus vervang met die wet. Dan gaan ons sleg tweede kom. Ek hoor wat jy s. Maar waaragtig, ons moet realisties bly. Dit gaan alles behalwe oor gemaksone. Daar is nie so iet soos 'n gemaksone as jy Jesus volg nie. Daar is baie wat ons prysgee(en natuurlik baie wen in die proses).

Ek glo God weet presies wat in jou en my hart aangaan. Wanneer ons opreg is en wanneer nie. Iets wat ek en jy nie in ander kan sien nie.
Daar is al hard gesloeg oor die Sabbat storie. Hoe meer ek daarna kyk, hoe meer lyk dit steeds soos 'n Jode ding. Dalk is elk verkeerd. Maar ons prioriteite as Christenne lyk bietjie anders. Daar is baie ander goed wat my meer pla as die Sabbat. Soos byvoorbeeld dat ek nie die dissipel is wat Jesus wil h ek moet wees. Die lande is reg vir die oes. Daar is baie sielle wat gered moet word...

Ek probeer nie afwyk van jou standpunt nie. Ek hoor wat jy s. Ek verstaan wat jy s. Ek was al waar jy nou is. Vrek hard gestoei hiermee. Daar was nou waaragtig GEEN gemak aan daai een gewees. Ek het net iets besef van Jesus en die kruis, hoe pieperig en swak ek inelkgeval is. Ek het BAIE meer as gehoorsaamheid nodig... GENADE.

RR van Wyk
Sep 18th 2012, 01:51 PM
Hi

Die 10 gebooie = Die karakter van God

So kom ons vergeet van die wet, en ons almal volg net Jesus se voorbeeld na! probleem opgelos...;)


Mooi ges!! Beter kon ek nie doen nie. Kort en kragtig

HammerHead
Sep 18th 2012, 01:52 PM
Johnny, meeste mense kan nie eers "sondag" hou soos hulle moet nie, nevermind nog ELKE dag...

Maar nee ek stem nie saam nie, God het die 7de dag, GEHEILIG, en afgesonder van ander dae, maak nie saak watter dag wie glo die "7de" is nie...daardie dag is afgesonder deur GOD...

HammerHead
Sep 18th 2012, 01:56 PM
Ek glo nie iemand hier stel die wet bo Jesus nie, Jesus is ons enigste hoop op n verlore wereld, en NET deur Jesus is daar vir ons n toekoms....

Die vraag ontstaan hier, nadat jy Jesus ontdek het, probeer jy Hom navolg, en Sy voorbeeld volg, of gaan jy maar net aan met jou lewe soos normaal?

Jesus se Self, nadat jy Hom ontdek het, KAN jy nie weer dieselfde wees nie...

RR van Wyk
Sep 18th 2012, 03:56 PM
Dankie Hammerhead. Baie kragtige woorde. Mens kan beslis nie meer dieselfde wees nie. Ek het al gehoor dat mense so vreeslik verander, dat mense wat die persoon jare ken dit nie kan glo nie. Dit is natuurlik ook hoe die wet dan in jou hart geskryf is.

Johnny
Sep 19th 2012, 05:29 AM
Soos julle weet was ek al bevoorreg om al 5 keer in Israel te wees. As ek daar kyk (en die res van die wereld) hoe die Jode die Sabat hou....dan twyfel ek BAIE sterk dat julle ouens wat so graag hierdie Joodse gebruik probeer navolg voldoen aan die vereistes. Hier is maar net 'n basiese riglyn. Nee wat....julle voldoen nie. Ek plaas sommer 'n paar prentjies ook.

http://beitsimcha.org/a_img/Oneg%20Shabbat%202.jpg

Shabbat

Level: Basic

Shabbat is a joyful day of rest
Shabbat is two commandments: to remember and to observe
A traditional dish is cholent, slow-cooked stew

http://www.crownheights.info/media/2/20081207-394gb.jpg

For six days you may perform melachah, but the seventh day is a complete Sabbath, holy to the L-RD ... it is an eternal sign that in six days, the L-RD made heaven and earth, and on the seventh day he rested and was refreshed. -Exodus 31:15-17

The Nature of Shabbat

http://www.silverberch.com/jewish4.jpg

The Sabbath (or Shabbat, as it is called in Hebrew) is one of the best known and least understood of all Jewish observances. People who do not observe Shabbat think of it as a day filled with stifling restrictions, or as a day of prayer like the Christian Sabbath. But to those who observe Shabbat, it is a precious gift from G-d, a day of great joy eagerly awaited throughout the week, a time when we can set aside all of our weekday concerns and devote ourselves to higher pursuits. In Jewish literature, poetry and music, Shabbat is described as a bride or queen, as in the popular Shabbat hymn Lecha Dodi Likrat Kallah (come, my beloved, to meet the [Sabbath] bride). It is said "more than Israel has kept Shabbat, Shabbat has kept Israel."

http://images.nationalgeographic.com/wpf/media-live/photos/000/258/cache/shabbat-service_25860_600x450.jpg

Shabbat is the most important ritual observance in Judaism. It is the only ritual observance instituted in the Ten Commandments. It is also the most important special day, even more important than Yom Kippur. This is clear from the fact that more aliyot (opportunities for congregants to be called up to the Torah) are given on Shabbat than on any other day.

http://njjewishnews.com/njjn.com/111308/pmbFamiliesBringTouch.jpg

Shabbat is primarily a day of rest and spiritual enrichment. The word "Shabbat" comes from the root Shin-Beit-Tav, meaning to cease, to end, or to rest.

Shabbat is not specifically a day of prayer. Although we do pray on Shabbat, and spend a substantial amount of time in synagogue praying, prayer is not what distinguishes Shabbat from the rest of the week. Observant Jews pray every day, three times a day. See Jewish Liturgy. To say that Shabbat is a day of prayer is no more accurate than to say that Shabbat is a day of feasting: we eat every day, but on Shabbat, we eat more elaborately and in a more leisurely fashion. The same can be said of prayer on Shabbat.

http://theyeshiva.net/Content/Images/lighting%20shabbat%20candles.jpg

In modern America, we take the five-day work-week so much for granted that we forget what a radical concept a day of rest was in ancient times. The weekly day of rest has no parallel in any other ancient civilization. In ancient times, leisure was for the wealthy and the ruling classes only, never for the serving or laboring classes. In addition, the very idea of rest each week was unimaginable. The Greeks thought Jews were lazy because we insisted on having a "holiday" every seventh day.

Shabbat involves two interrelated commandments: to remember (zakhor) Shabbat, and to observe (shamor) Shabbat.

http://www.jewish-discovery.com/media/images/65/hdfV651886.jpg

Zakhor: To Remember
Remember the Sabbath day to sanctify it (Hebrew: Zakhor et yom ha-Shabbat l'kad'sho) -Exodus 20:8
We are commanded to remember Shabbat; but remembering means much more than merely not forgetting to observe Shabbat. It also means to remember the significance of Shabbat, both as a commemoration of creation and as a commemoration of our freedom from slavery in Egypt.

In Exodus 20:11, after Fourth Commandment is first instituted, G-d explains, "because for six days, the L-rd made the heavens and the earth, the sea and all that is in them, and on the seventh day, he rested; therefore, the L-rd blessed the Sabbath day and sanctified it." By resting on the seventh day and sanctifying it, we remember and acknowledge that G-d is the creator of heaven and earth and all living things. We also emulate the divine example, by refraining from work on the seventh day, as G-d did. If G-d's work can be set aside for a day of rest, how can we believe that our own work is too important to set aside temporarily?

http://blog.beliefnet.com/windowsanddoors/files/import/4_family_shabbat_SH_22178005.jpg

In Deuteronomy 5:15, while Moses reiterates the Ten Commandments, he notes the second thing that we must remember on Shabbat: "remember that you were a slave in the land of Egypt, and the L-rd, your G-d brought you forth from there with a mighty hand and with an outstretched arm; therefore the L-rd your G-d commanded you to observe the Sabbath day."

What does the Exodus have to do with resting on the seventh day? It's all about freedom. As I said before, in ancient times, leisure was confined to certain classes; slaves did not get days off. Thus, by resting on Shabbat, we are reminded that we are free. But in a more general sense, Shabbat frees us from our weekday concerns, from our deadlines and schedules and commitments. During the week, we are slaves to our jobs, to our creditors, to our need to provide for ourselves; on Shabbat, we are freed from these concerns, much as our ancestors were freed from slavery in Egypt.

http://www.bj.org/wp-content/uploads/2012/04/hebrew_school-retreat-havdalah-edit-web.jpg

We remember these two meanings of Shabbat when we recite kiddush (the prayer over wine sanctifying Shabbat or a holiday). Friday night kiddush refers to Shabbat as both zikaron l'ma'aseih v'rei'**** (a memorial of the work in the beginning) and zeikher litzi'at Mitz'rayim (a remembrance of the exodus from Egypt).

Shamor: To Observe
Observe the Sabbath day to sanctify it (Hebrew: Shamor et yom ha-Shabbat l'kad'sho) -Deuteronomy 5:12
Of course, no discussion of Shabbat would be complete without a discussion of the work that is forbidden on Shabbat. This is another aspect of Shabbat that is grossly misunderstood by people who do not observe it.

Most Americans see the word "work" and think of it in the English sense of the word: physical labor and effort, or employment. Under this definition, turning on a light would be permitted, because it does not require effort, but a rabbi would not be permitted to lead Shabbat services, because leading services is his employment. Jewish law prohibits the former and permits the latter. Many Americans therefore conclude that Jewish law doesn't make any sense.

The problem lies not in Jewish law, but in the definition that Americans are using. The Torah does not prohibit "work" in the 20th century English sense of the word. The Torah prohibits "melachah" (Mem-Lamed-Alef-Kaf-Hei), which is usually translated as "work," but does not mean precisely the same thing as the English word. Before you can begin to understand the Shabbat restrictions, you must understand the word "melachah."

Melachah generally refers to the kind of work that is creative, or that exercises control or dominion over your environment. The word may be related to "melekh" (king; Mem-Lamed-Kaf). The quintessential example of melachah is the work of creating the universe, which G-d ceased from on the seventh day. Note that G-d's work did not require a great physical effort: he spoke, and it was done.

The word melachah is rarely used in scripture outside of the context of Shabbat and holiday restrictions. The only other repeated use of the word is in the discussion of the building of the sanctuary and its vessels in the wilderness. Exodus Ch. 31, 35-38. Notably, the Shabbat restrictions are reiterated during this discussion (Ex. 31:13), thus we can infer that the work of creating the sanctuary had to be stopped for Shabbat. From this, the rabbis concluded that the work prohibited on Shabbat is the same as the work of creating the sanctuary. They found 39 categories of forbidden acts, all of which are types of work that were needed to build the sanctuary:

1.Sowing
2.Plowing
3.Reaping
4.Binding sheaves
5.Threshing
6.Winnowing
7.Selecting
8.Grinding
9.Sifting
10.Kneading
11.Baking
12.Shearing wool
13.Washing wool
14.Beating wool
15.Dyeing wool
16.Spinning
17.Weaving
18.Making two loops
19.Weaving two threads
20.Separating two threads
21.Tying
22.Untying
23.Sewing two stitches
24.Tearing
25.Trapping
26.Slaughtering
27.Flaying
28.Salting meat
29.Curing hide
30.Scraping hide
31.Cutting hide up
32.Writing two letters
33.Erasing two letters
34.Building
35.Tearing a building down
36.Extinguishing a fire
37.Kindling a fire
38.Hitting with a hammer
39.Taking an object from the private domain to the public, or transporting an object in the public domain.

(Mishnah Shabbat, 7:2)

All of these tasks are prohibited, as well as any task that operates by the same principle or has the same purpose. In addition, the rabbis have prohibited handling any implement that is intended to perform one of the above purposes (for example, a hammer, a pencil or a match) unless the tool is needed for a permitted purpose (using a hammer to crack nuts when nothing else is available) or needs to be moved to do something permitted (moving a pencil that is sitting on a prayer book), or in certain other limited circumstances. Objects that may not be handled on Shabbat are referred to as "muktzeh," which means, "that which is set aside," because you set it aside (and don't use it unnecessarily) on Shabbat.

The rabbis have also prohibited travel, buying and selling, and other weekday tasks that would interfere with the spirit of Shabbat. The use of electricity is prohibited because it serves the same function as fire or some of the other prohibitions, or because it is technically considered to be "fire."

The issue of the use of an automobile on Shabbat, so often argued by non-observant Jews, is not really an issue at all for observant Jews. The automobile is powered by an internal combustion engine, which operates by burning gasoline and oil, a clear violation of the Torah prohibition against kindling a fire. In addition, the movement of the car would constitute transporting an object in the public domain, another violation of a Torah prohibition, and in all likelihood the car would be used to travel a distance greater than that permitted by rabbinical prohibitions. For all these reasons, and many more, the use of an automobile on Shabbat is clearly not permitted.

As with almost all of the commandments, all of these Shabbat restrictions can be violated if necessary to save a life.

A Typical Shabbat
At about 2PM or 3PM on Friday afternoon, observant Jews leave the office to begin Shabbat preparations. The mood is much like preparing for the arrival of a special, beloved guest: the house is cleaned, the family bathes and dresses up, the best dishes and tableware are set, a festive meal is prepared. In addition, everything that cannot be done during Shabbat must be set up in advance: lights and appliances must be set (or timers placed on them, if the household does so), the light bulb in the refrigerator must be removed or unscrewed, so it does not turn on when you open it, and preparations for the remaining Shabbat meals must be made.

Shabbat, like all Jewish days, begins at sunset, because in the story of creation in Genesis Ch. 1, you will notice that it says, "And there was evening, and there was morning, one day." From this, we infer that a day begins with evening, that is, sunset. For the precise time when Shabbat begins and ends in your area, consult the list of candle lighting times provided by the Orthodox Union, by Chabad or by any Jewish calendar.

Shabbat candles are lit and a blessing is recited no later than eighteen minutes before sunset. This ritual, performed by the woman of the house, officially marks the beginning of Shabbat. Two candles are lit, representing the two commandments: zakhor (remember) and shamor (observe), discussed above.

The family then attends a brief evening service (45 minutes - that's brief by Jewish standards - see Jewish Liturgy).

After services, the family comes home for a festive, leisurely dinner. Before dinner, the man of the house recites Kiddush, a prayer over wine sanctifying Shabbat. The usual prayer for eating bread is recited over two loaves of challah, a sweet, eggy bread shaped in a braid. The family then eats dinner. Although there are no specific requirements or customs regarding what to eat, meals are generally stewed or slow cooked items, because of the prohibition against cooking during Shabbat. (Things that are mostly cooked before Shabbat and then reheated or kept warm are OK).

After dinner, the birkat ha-mazon (grace after meals) is recited. Although this is done every day, on Shabbat, it is done in a leisurely manner with many upbeat tunes.

By the time all of this is completed, it may be 9PM or later. The family has an hour or two to talk or study Torah, and then go to sleep.

The next morning Shabbat services begin around 9AM and continue until about noon. After services, the family says kiddush again and has another leisurely, festive meal. A typical afternoon meal is cholent, a very slowly cooked stew. My recipe is below. By the time birkat ha-mazon is done, it is about 2PM. The family studies Torah for a while, talks, takes an afternoon walk, plays some checkers, or engages in other leisure activities. A short afternoon nap is not uncommon. It is traditional to have a third meal before Shabbat is over. This is usually a light meal in the late afternoon.

Shabbat ends at nightfall, when three stars are visible, approximately 40 minutes after sunset. At the conclusion of Shabbat, the family performs a concluding ritual called Havdalah (separation, division). Blessings are recited over wine, spices and candles. Then a blessing is recited regarding the division between the sacred and the secular, between Shabbat and the working days, etc. For details, see Havdalah Home Ritual.

As you can see, Shabbat is a very full day when it is properly observed, and very relaxing. You really don't miss being unable to turn on the TV, drive a car or go shopping.

Recipe for Cholent

http://i-cdn.apartmenttherapy.com/uimages/kitchen/2011-02-14-JewishDeli.jpg

Cholent is a traditional Shabbat dish, because it is designed to be cooked very slowly. It can be started before Shabbat and is ready to eat for lunch the next day. The name "cholent" supposedly comes from the French words "chaud lent" meaning "hot slow." If French seems like a strange source for the name of a traditional Jewish dish, keep in mind that many of the ancestors of Ashkenazic Jews traveled from Israel to Germany and Russia by way of France.

2 pounds fatty meat (I use stewing beef, but brisket is more common)
2 cups dry beans (navy beans, great northern beans, pintos, limas are typical choices).
1 cup barley
6 medium potatoes
2 medium onions
2 tablespoons flour
3 tablespoons oil
garlic, pepper and paprika to taste
water to cover

Soak the beans and barley until they are thoroughly softened. Sprinkle the flour and spices on the meat and brown it lightly in the oil. Cut up the potatoes into large chunks. Slice the onions. Put everything into a Dutch oven and cover with water. Bring to a boil on the stove top, then put in the oven at 250 degrees before Shabbat begins. Check it in the morning, to make sure there is enough water to keep it from burning but not enough to make it soggy. Other than that, leave it alone. By lunch time Shabbat afternoon, it is ready to eat.

This also works very well in a crock pot on the low setting, but be careful not to put in too much water!


--------------------------------------------------------------------------------


SABBATH BASICS
by Yeshayahu Heiliczer

The Sabbath is the first mentioned and probably the most important of the "moedim" or G-d-ordained appointed times. Therefore it is extremely important for all Jews, especially a person who is coming back to Judaism and considers himself/herself a "baal teshuvah." to understand the Biblical and Rabbinic rules concerning the honoring of the Sabbath. This article is in no way a complete treatise on the laws of the Sabbath, only a basic understanding.

In the Biblical calendar, a new day starts at the beginning of sunset, and ends at the end of the next sunset, approximately 25 hours later. This is because in the Torah, in the book of Bereshiyt (Genesis) the days of creation are described as "and the evening and the morning were the ___ day." However, "sunset" is not a moment in time, a specific instant which we can look out our window and say has come. Because of the importance of the Sabbath (and other ordained festivals) it is imperative that all preparations and other normal-day activities be complete by the beginning of sunset. The Sabbath then ends at the end of sunset the next day, creating a day of approximately 25 hours. Because of this, the Sabbath candles, marking the end of the workweek (and the last moment that a fire may be kindled in the home) are lit 18 minutes before the "astronomical" sunset, and the havdalah ceremony marking the beginning of the workweek takes place 42 minutes after the next sunset.

CANDLE LIGHTING TIMES

It is a major responsibility for all Jews to honor the Sabbath or festival by lighting candles 18 minutes before sunset. This unique commandment, entrusted to the Jewish woman, is rich with meaning and purpose. In a world so full of darkness the candles lit by Jewish women and girls bring light, joy and holiness. A little light, our sages say, dispels much darkness. It is very important to know the exact candle-lighting time, because we are not allowed, under any circumstances, to kindle these or any other lights after sunset.

Married women should light at least two candles, corresponding to the two commandments of "Remember the Sabbath" (Exodus 20:8) and "Observe the Sabbath" (Deuteronomy 5:12) but single women, and even young girls, light only one (in deference to their mothers).

Specialness of a Sabbath

The Bible states that we are to make the Sabbath a special, holy and unique day. Part of that uniqueness is the command to refrain from "work" during the 25-hours of the Sabbath. The word used in the Bible which is usually translated "work" is "melakha." The Hebrew word melakha means more than just labor. In fact, in order to make the Sabbath holy, one must refrain from any activity which is creative (because G-d rested from His creative activities), or otherwise changes our environment.

The following is a summary of the laws concerning the Sabbath:
Establishment

1. Sabbath is "Saturday."

The Sabbath is as old as the creation of the world. Gen. 2:2 establishes that the Sabbath as ordained by G-d is on the seventh day of the week, the one which is called in the Gregorian calendar "Saturday."

Genesis 2:2
By the seventh day G-d had finished the work he had been doing; so on the seventh day he rested from all his work.

2. Sabbath is Holy.

Gen. 2:3 Shows G-d's attitude about the Sabbath -- He blessed it, and made it holy - va*y'qaddeish -- separated for Him.

And G-d blessed the seventh day and made it holy, because on it he rested from all the work of creating that he had done.

3. Sabbath is Foremost of G-d's Appointed Feasts.

Lev. 23:1-3
HaShem said to Moses, "Speak to the Israelites and say to them: 'These are my appointed feasts, the appointed feasts of HaShem, which you are to proclaim as sacred assemblies. There are six days when you may work, but the seventh day is a Sabbath of rest, a day of sacred assembly...'"


Requirements

4. Sabbath is for rest and Sacred Assembly.

No work is to be done on the Sabbath. The words used in the Bible which are translated into English as "work" are the Hebrew words kolm'lawkhaw meaning "all and any kind of creative 'generative' endeavor, changes to the environment or any object."

Lev. 23:3
There are six days when you may work, but the seventh day is a Sabbath of rest, a day of sacred assembly. You are not to do any work; wherever you live, it is a Sabbath to HaShem.

Exodus 34:21
Six days you shall labor, but on the seventh day you shall rest; even during the plowing season and harvest you must rest.

5. Preparation and cooking of food prohibited.

These are prime examples of work which is "generative" - i.e., changing something's character. Boiling includes not only bringing a liquid to a boil with food in it, but changing food by pouring boiling water over it. It is also considered cooking to boil the water itself. Baking means not just warming something to make it better to eat, but includes bringing something to a high temperature - high enough to change it. This includes toasting bread, even in an already heated oven or surface.

Ex 16:21-30
Each morning everyone gathered as much [manna] as he needed, and when the sun grew hot, it melted away. On the sixth day, they gathered twice as much-- two omers for each person-- and the leaders of the community came and reported this to Moses. He said to them, "This is what HaShem commanded: `Tomorrow is to be a day of rest, a holy Sabbath to HaShem. So bake what you want to bake and boil what you want to boil. Save whatever is left and keep it until morning.'" So they saved it until morning, as Moses commanded, and it did not stink or get maggots in it. "Eat it today," Moses said, "because today is a Sabbath to HaShem. You will not find any of it on the ground today. Six days you are to gather it, but on the seventh day, the Sabbath, there will not be any." Nevertheless, some of the people went out on the seventh day to gather it, but they found none. Then HaShem said to Moshe, "How long will you refuse to keep my commands and my instructions? Bear in mind that HaShem has given you the Sabbath; that is why on the sixth day he gives you bread for two days. Everyone is to stay where he is on the seventh day; no one is to go out." So the people rested on the seventh day.


6. Carrying anything out of a "domain" is prohibited.

"Domain" means your home/property, building/campus, etc. A walled city is considered a single domain. It should be noted that many Jewish communities have established an "eruv," which is a fence which legally establishes the community as a single domain.

Jer. 17: 21
This is what HaShem says: Be careful not to carry a load on the Sabbath day or bring it through the gates of Jerusalem. Do not bring a load out of your houses or do any work on the Sabbath, but keep the Sabbath day holy, as I commanded your forefathers.

7. Do Not Make (or allow) Others Work.

Besides your not being allowed to work, you are prohibited from doing anything that will make the following people work. You are not to allow any of these to work:

Your children
Any employee or person who would serve you (this includes any stranger who would serve you).
Any animal you own.
Any non-Jewish person in your home.
Ex 20:8-10
Remember the Sabbath day by keeping it holy. Six days you shall labor and do all your work, but the seventh day is a Sabbath to HaShem your G-d. On it you shall not do any work, neither you, nor your son or daughter, nor your manservant or maidservant, nor your animals, nor the alien within your gates.

Exodus 23:12
Six days do your work, but on the seventh day do not work, so that your ox and your donkey may rest and the slave born in your household, and the alien as well, may be refreshed.

Deut 5:12
Observe the Sabbath day by keeping it holy, as HaShem your G-d has commanded you. Six days you shall labor and do all your work, but the seventh day is a Sabbath to HaShem your G-d. On it you shall not do any work, neither you, nor your son or daughter, nor your manservant or maidservant, nor your ox, your donkey or any of your animals, nor the alien within your gates, so that your manservant and maidservant may rest, as you do. Remember that you were slaves in Egypt and that HaShem your G-d brought you out of there with a mighty hand and an outstretched arm. ThereforeHaShem your G-d has commanded you to observe the Sabbath day.

8. Lighting a fire on the Sabbath is not permitted.

This is understood to mean doing anything on Sabbath which directly or indirectly lights a fire, such as striking a match, lighting a gas stove, adding wood to a fire, changing a thermostat so as to start a gas or oil furnace, etc. Using (turning on and off) electricity or anything electronic is included in this rule.

Exodus 35:3
Do not light a fire in any of your dwellings on the Sabbath day.


Penalty

9. Penalty for desecrating the Sabbath is death.

It is not totally clear what the modern response should be to requirements of the death penalty for desecrating the Sabbath. Since the Theocracy of Yisrael does not currently exist, the death penalty for desecrating the Sabbath is not possible. However, throughout history the importance of the Sabbath for keeping the Jewish people alive is evident. It is clear that the person can and should be considered as having strayed from the Jewish community. This parallels "must be cut off from his people" as in verse 14.

Exodus 31:13-15
Say to the Israelites, "You must observe my Sabbaths. This will be a sign between me and you for the generations to come, so you may know that I am HaShem, who makes you holy. Observe the Sabbath, because it is holy to you. Anyone who desecrates it must be put to death; whoever does any work on that day must be cut off from his people. For six days, work is to be done, but the seventh day is a Sabbath of rest, holy to HaShem. Whoever does any work on the Sabbath day must be put to death."

Num. 15:32-36
While the Israelites were in the desert, a man was found gathering wood on the Sabbath day. Those who found him gathering wood brought him to Moses and Aaron and the whole assembly, and they kept him in custody, because it was not clear what should be done to him. Then HaShem said to Moshe, "The man must die. The whole assembly must stone him outside the camp." So the assembly took him outside the camp and stoned him to death, as HaShem commanded Moshe.

THE 39 CATEGORIES

In order to understand the meaning of the Hebrew word melakha, the Sages specified 39 categories of endeavor which are not allowed on the Sabbath (in addition to the direct commands shown above). These are generally thought of as being derived from those tasks which were required in the building of the Holy Temple. It is important to understand that these are general categories. For instance, mowing the lawn could fit into a few of these categories, including plowing, reaping or harvesting.

Carrying
Burning
Extinguishing
Finishing
Writing
Erasing
Cooking
Washing
Sewing
Tearing
Knotting
Untying
Shaping
Plowing
Planting
Reaping
Harvesting
Threshing
Winnowing
Selecting
Sifting
Grinding
Kneading
Combing
Spinning
Dyeing
Chain-stitching
Warping
Weaving
Unraveling
Building
Demolishing
Trapping
Shearing
Slaughtering
Skinning
Tanning
Smoothing
Marking
It should be kept in mind that the main command concerning the Sabbath says to make it "holy." This means that we are to separate and dedicate the entire day to G-d and the study of His holy Torah. This may take some getting used to, but this is the ultimate goal and purpose for G-d's appointed times.

HAVDALAH

Havdalah is a short ceremony which is usually done in the home after the end of the Sabbath. Its purpose is simple: to mark the end of the Sabbath and the beginning of the work week. Because we are not allowed to kindle any sort of light on the Sabbath, the lighting of the special havdalah candle shows that the work week has begun. Although we remember the Sabbath by smelling the spices, we have separated the holy from the worldly and look forward to the next Sabbath rest.

1997-2001 Yeshayahu Heiliczer
http://www.teshuvah.com/articles/shabbat/sabbath1.htm

Son of the South
Sep 19th 2012, 06:41 AM
Ons verlossing berus nie op 'n puntesisteem nie, maar alleenlik die Kruis.
Verder, my broeders, verbly julle in die Here. Dit is vir my nie lastig om dieselfde dinge aan julle te skrywe nie, en dit gee julle sekerheid. Let op die honde; let op die slegte arbeiders; let op die versnyding. Want ns is die besnydenis, ons wat God in die Gees dien en in Christus Jesus roem en nie op die vlees vertrou nie; alhoewel ek rede het om ook te vertrou op die vlees. As iemand anders meen dat hy op die vlees kan vertrou, ek nog meer. Ek is besny op die agtste dag, uit die geslag van Israel, uit die stam van Benjamin, n Hebrer uit die Hebrers; wat die wet betref, n Fariser; wat ywer betref, n vervolger van die gemeente; wat die geregtigheid in die wet betref, onberispelik. Maar wat vir my wins was, dit het ek om Christus wil skade geag. Ja waarlik, ek ag ook alles skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Here, ter wille van wie ek alles prysgegee het en as drek beskou, om Christus as wins te verkry en in Hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met di wat deur die geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit God is deur die geloof; sodat ek Hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde terwyl ek aan sy dood gelykvormig word, of ek miskien die opstanding uit die dode kan bereik.
(Php 3:1-11)
Paulus s hy het al die regte boksies gemerk en hy het amper volpunte gehad....vir die verkeerde vraestel....vir Wiskunde....maar toe hy die vraestel omdraai, toe skryf hy eintlik daardie dag Afrikaans.

Johnny
Sep 19th 2012, 06:54 AM
Ons verlossing berus nie op 'n puntesisteem nie, maar alleenlik die Kruis.Paulus s hy het al die regte boksies gemerk en hy het amper volpunte gehad....vir die verkeerde vraestel....vir Wiskunde....maar toe hy die vraestel omdraai, toe skryf hy eintlik daardie dag Afrikaans.

Amen! En ja....daar is sekerlik opdragte wat ons moet gehoorsaam, maar die hou van die Sabat op 'n Vrydag - Saterdag is nie een van hulle nie.

HammerHead
Sep 19th 2012, 10:26 AM
Amen! En ja....daar is sekerlik opdragte wat ons moet gehoorsaam, maar die hou van die Sabat op 'n Vrydag - Saterdag is nie een van hulle nie.

Nou wat was die opdrag dan?

Exo 20:11 Want in ses dae het die HERE die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het Hy gerus. Daarom het die HERE die sabbatdag gesen en dit geheilig.

Moet ons God se voorbeeld volg? As God dit goed gedink het om op die sabbat te rus, wat maak ons, wat Sy kinders is, anders om dit nie te doen nie? God het dit geseen en geheilig.

Geseen


to consecrate or sanctify by a religious rite; make or pronounce holy.

Geheilig


regarded as holy; venerated; sacred

Daarom, kan jy nie elke dag beskou as n sabbat dag nie, want God het nie elke dag afgesonder van die ander nie, Hy het een dag n week vir ons afgesonder, omdat Hy TYD saam met ons wil spandeer...Dit gaan vir God oor ons verhouding met Hom...

Moenie my verkeerd verstaan nie, dit beteken nie jy moenie elke dag tyd saam Hom spandeer nie, dit beteken net God het dit goed gedink om 1 dag uit 7 te heiling, sodat ons daardie tyd SPESIAAL met Hom kan spandeer, en vergeet van die wereldse dinge...

Son of the South
Sep 19th 2012, 04:16 PM
Daarom, kan jy nie elke dag beskou as n sabbat dag nie, want God het nie elke dag afgesonder van die ander nie, Hy het een dag n week vir ons afgesonder, omdat Hy TYD saam met ons wil spandeer...Dit gaan vir God oor ons verhouding met Hom...

Moenie my verkeerd verstaan nie, dit beteken nie jy moenie elke dag tyd saam Hom spandeer nie, dit beteken net God het dit goed gedink om 1 dag uit 7 te heiling, sodat ons daardie tyd SPESIAAL met Hom kan spandeer, en vergeet van die wereldse dinge...Haai HH, ek het geen probleem as sommige 'n dag wil afsonder nie en ek het ook geen probleem daarmee as iemand elke dag gelyk ag nie. Ek het wel 'n probleem met sogenaamde "Sondag Christene" wat Sondag vroom in die kerkbanke sit en die res van die week soos die duiwel leef, want God soek algehele oorgawe. Ek het ook 'n probleem daarmee wanneer sommiges glo dat hulle bonuspunte kn, of selfs erger: mt verdien deur die sewende dag sabbat te onderhou.

So, hoe werk die besigheid dan nou? As Sondag die merk van die Dier is dan s ons m.a.w. die mens wat op Sondag aanbid kry minus punte en die ou wat die sewende dag Sabbat onderhou kry volpunte. Wat gebeur met die Christus gelowige wat in 'n moslem land woon, kry hy darem halfpunte omdat hy op Vrydag rus, of verbeur hy al die punte? :hmm:

Ben Cronje
Sep 19th 2012, 07:19 PM
Haai HH, ek het geen probleem as sommige 'n dag wil afsonder nie en ek het ook geen probleem daarmee as iemand elke dag gelyk ag nie. Ek het wel 'n probleem met sogenaamde "Sondag Christene" wat Sondag vroom in die kerkbanke sit en die res van die week soos die duiwel leef, want God soek algehele oorgawe. Ek het ook 'n probleem daarmee wanneer sommiges glo dat hulle bonuspunte kn, of selfs erger: mt verdien deur die sewende dag sabbat te onderhou.

So, hoe werk die besigheid dan nou? As Sondag die merk van die Dier is dan s ons m.a.w. die mens wat op Sondag aanbid kry minus punte en die ou wat die sewende dag Sabbat onderhou kry volpunte. Wat gebeur met die Christus gelowige wat in 'n moslem land woon, kry hy darem halfpunte omdat hy op Vrydag rus, of verbeur hy al die punte? :hmm:

SoS, mag ek dalk hier inval en jou iets vra?
Glo jy in hierdie vers? Jesus s hierdie vir elkeen van ons persoonlik:


Joh 14:15 As julle My liefhet, bewaar my gebooie.

Hierdie is nie 'n lang, ingewikkelde sin wat ons op 6 maniere kan interpreteer nie. Dit s wat dit s. Dit s nie iets anders nie.......Dis nie 'n "performance"-godsdiens nie. Dis iets wat mens WIL DOEN omdat jy lief is vir Jesus!!!!!
Vir ingeval ons dit wel regkry om dit mis te verstaan, hier word dit herhaal:

Joh 14:21 Wie my gebooie het en di bewaar, dit is hy wat My liefhet; en wie My liefhet, hm sal my Vader liefh, en Ek sal hom liefh en My aan hom openbaar.

1Jn 5:3 Want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar; en sy gebooie is nie swaar nie.

Of is dit te swaar.... Ons s ons is lief vir Jesus, tot ons dit moet wys! Lip-service. En daarvoor is daar ook 'n vers:


1Jn 2:3 En hieraan weet ons dat ons Hom ken: as ons sy gebooie bewaar.
1Jn 2:4 Hy wat s: Ek ken Hom, en sy gebooie nie bewaar nie, is n leuenaar en in hom is die waarheid nie.

Wil ons net God se gebooie bewaar solank dit vir ons gemaklik is? Is al hierdie verse hier bo net riglyne, algemene stellings wat outyds is. Is ons net lief vir Jesus so lank ons nie opofferings hoef te maak nie?
Gaan dit oor wat ONS wil h, of gaan dit oor wat JESUS wil h.
As dit oor ONS gaan, het ek ook "geen probleem as sommige 'n dag wil afsonder nie en ek het ook geen probleem daarmee as iemand elke dag gelyk ag nie."

Maar as dit gaan oor wat JESUS wil h, dan wil Hy: "Joh 14:15 As julle My liefhet, bewaar my gebooie". En moet ons dalk begin om die "eie ek" te begrawe! En dit het niks met punte te doen nie. Mens doen dit omdat mens wil, want mens is opreg lief vir Hom. En onlosmaaklik deel van daardie gebooie is nie die eerste dag nie, nie die tweede dag nie, die SEWENDE dag. As God wou gehad het dat ons enige dag kon kies wat ons pas, sou hy nie die woord SEWENDE gebruik het nie. Reg?


Ek het wel 'n probleem met sogenaamde "Sondag Christene" wat Sondag vroom in die kerkbanke sit en die res van die week soos die duiwel leef,.....
Hulle gaan, net soos elkeen van ons, individueel voor God moet staan en rekenskap gee. God sal wel regverdig daaroor besluit. Elkeen is verantwoordelik vir sy/haar eie besluite.


.....want God soek algehele oorgawe.
Daar s jy dit.;)So, hoe werk die besigheid dan nou? As Sondag die merk van die Dier is dan s ons m.a.w. die mens wat op Sondag aanbid kry minus punte en die ou wat die sewende dag Sabbat onderhou kry volpunte. Wat gebeur met die Christus gelowige wat in 'n moslem land woon, kry hy darem halfpunte omdat hy op Vrydag rus, of verbeur hy al die punte?

Dit gaan nie oor punte nie, maar gehoorsaamheid uit liefde vir Jesus! :pp

Glo my, of mens in die Sewende dag glo of nie, daar gaan 'n dag kom wat elkeen moet kies.;)

HammerHead
Sep 19th 2012, 08:07 PM
Ek verstaan nou nie lekker nie, vergeet ons net dat dit n opdrag van God is dat ons Sy gebooie moet bewaar?

Ek is dankbaar vir wat Jesus vir my aan die kruis gedoen het, en weet ek dat daar niks is wat ek kan doen om ooit genoeg dankie te se nie, maar omdat ek Jesus so liefhet, gaan ek my uiterste bes doen om Sy gebooie te bewaar, want watse seun wat lief is vir sy pa, gaan doelbewus ongehoorsaam aan sy pa wees?

Ek weet ook ek kan nooit die gebooie 100% nakom nie, en dit is waar Jesus inkom, Hy staan in my plek en wanneer God dan na my kyk, dan sien Hy Sy perfekte Seun raak...

Beteken dit ek kan nou net maak wat ek wil en n losbandige lewe lei en en en?

En hoe kan daar sonde bestaan as daar nie n wet is nie? Sonde is die oortreding van die wet, nou hoe sondag ons daagliks as daar nie n wet is nie?

Daarom kan God se wet nie as "outyds" of "aan die kruis genael" wees nie, want daar moet n "reg" wees, om die "verkeerd" te kan uitwys....

Johnny
Sep 20th 2012, 06:44 AM
Seventh Day Adventists also believe the Bible, but they do not fully recognize the division between the Old and New Testaments. They still hold that the main day of worship should be on Saturday, the seventh day of the week, the Sabbath. In the New Testament, we see that the church was established on Pentecost. Pentecost was always on the first day of the week. We see that the early Christians met upon the first day of every week. (Acts 20:7, 1 Corinthians 16:1-2)
The Old Law was fulfilled and nailed to the cross with Christ. (Colossians 2:14, Hebrews 9) Now no man can judge us on the ceremonies of the Old Law, nor based on Sabbath days. (Colossians 2:16).


Heb 9:1 So het dan die eerste verbond sowel verordeninge vir die erediens asook sy aardse heiligdom gehad.
Heb 9:2 Want die tabernakel is so ingerig: die eerste, waarin die kandelaar was en die tafel en die toonbrode, wat die Heilige genoem word;
Heb 9:3 en agter die tweede voorhangsel die tabernakel wat genoem word die Allerheiligste,
Heb 9:4 waarin n goue wierookbak was en die ark van die verbond, rondom heeltemal met goud oortrek, waarin die goue kruik met die manna was en die staf van Aron wat gebloei het, en die tafels van die verbond;
Heb 9:5 en daar bo-op die grubs van die heerlikheid wat die versoendeksel oorskadu het, waaroor nie nou afsonderlik gespreek kan word nie.
Heb 9:6 En nadat hierdie dinge so ingerig was, het die priesters wel gedurig in die eerste tabernakel ingegaan om die dienste te vervul,
Heb 9:7 maar in die tweede die hopriester alleen, een maal in die jaar, nie sonder bloed nie, wat hy offer vir homself en vir die sondes van die volk uit onwetendheid begaan
Heb 9:8 waarmee die Heilige Gees dt duidelik maak, dat die weg na die heiligdom nog nie geopen is so lank as die eerste tabernakel nog standhou nie.
Heb 9:9 Dit was n beeld met die oog op die teenwoordige tyd waarin daar gawes en offers gebring word, wat hom wat die diens verrig, na die gewete nie volkome kan maak nie,
Heb 9:10 omdat dit net bestaan het in spys en drank en verskillende wassinge en vleeslike verordeninge wat opgel is tot op die tyd van herstelling.
Heb 9:11 Maar Christus, wat opgetree het as Hopriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel wat nie met hande gemaak is nie, dit wil s, wat nie aan hierdie skepping behoort nie,
Heb 9:12 ook nie met die bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed, een maal ingegaan in die heiligdom en n ewige verlossing teweeggebring.
Heb 9:13 Want as die bloed van stiere en bokke en die as van n vers wat die verontreinigdes besprinkel, heilig maak tot reiniging van die vlees,
Heb 9:14 hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat Homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien.
Heb 9:15 En daarom is Hy Middelaar van n nuwe testament, sodat, terwyl daar n dood plaasgevind het vir die verlossing van die oortredinge onder die eerste testament, die wat geroepe is, die belofte van die ewige erfenis kan ontvang.
Heb 9:16 Want waar n testament is, moet noodsaaklik die dood van die testamentmaker aangekondig word;
Heb 9:17 want n testament is geldig by sterfgevalle, aangesien dit nooit van krag is so lank as die testamentmaker nog leef nie.
Heb 9:18 Daarom is ook die eerste testament nie sonder bloed ingewy nie;
Heb 9:19 want toe elke gebod volgens die wet deur Moses aan die hele volk aangekondig is, het hy die bloed van die kalwers en bokke saam met water en skarlakenrooi wol en hisop geneem en die boek self en die hele volk besprinkel
Heb 9:20 en ges: Dit is die bloed van die testament wat God met die oog op julle verorden het.
Heb 9:21 En hy het ook die tabernakel en al die gereedskap van die diens net so met die bloed besprinkel.
Heb 9:22 En byna alles word met bloed gereinig volgens die wet, en sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie.
Heb 9:23 Dit was dus nodig dat die afbeeldinge van die dinge in die hemele deur hierdie offers gereinig moes word, maar die hemelse dinge self deur beter offers as hierdie.
Heb 9:24 Want Christus het nie ingegaan in n heiligdom met hande gemaak, n tebeeld van die ware nie, maar in die hemel self om nou voor die aangesig van God vir ons te verskyn;
Heb 9:25 ook nie om Homself dikwels te offer, soos die hopriester elke jaar in die heiligdom ingaan met bloed wat nie sy eie is nie,
Heb 9:26 want dan moes Hy dikwels gely het van die grondlegging van die wreld af. Maar nou het Hy een maal in die voleinding van die eeue verskyn om die sonde deur sy offer weg te doen.
Heb 9:27 En net soos die mense bestem is om een maal te sterwe en daarna die oordeel,
Heb 9:28 so sal Christus ook, nadat Hy een maal geoffer is om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat Hom verwag tot saligheid.
Handelinge 20:7 En op die eerste dag van die week, toe die dissipels vergader het om brood te breek, het Paulus hulle toegespreek, omdat hy die volgende dag sou vertrek en hy het sy rede gerek tot middernag toe.
1 Korinthiers 16:1 Wat die insameling vir die heiliges betref, moet julle ook so doen soos ek vir die gemeentes van Galsi gerel het.
1 Korintjiers 16:2 Op elke eerste dag van die week moet elkeen van julle self opsy sit en opspaar namate sy voorspoed is, sodat die insamelinge nie eers plaasvind as ek kom nie.
Collosense 2:14 en die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het deur dit aan die kruis vas te nael,
The Bible does not contradict itself, therefore if two churches contradict each other, at least one of them must be teaching error by contradicting the Bible. Search the Scriptures to see which doctrine is true! (Acts 17:11)

Handelinge 17:11 En hierdie mense was edelmoediger as di in Thessalonka; hulle het die woord met alle welwillendheid ontvang en elke dag die Skrifte ondersoek of hierdie dinge so was.

Son of the South
Sep 20th 2012, 10:43 AM
Dit gaan nie oor punte nie, maar gehoorsaamheid uit liefde vir Jesus! :ppDaar is ons heeltemal in ooreenstemming.


Glo my, of mens in die Sewende dag glo of nie, daar gaan 'n dag kom wat elkeen moet kies.;)Vir die Christus gelowiges in oosterse lande het daardie dag lankal aangebreek. Hulle hou hul samekomste op 'n Vrydag, want dit is die rusdag in moslem lande. En nee, hulle word nie doodgemaak oor 'n DAG nie, maar oor hulle belydenis dat hulle kinders van die enigste ware God is. Dit is net gelowiges in westerse lande wat nog die luukse het om die dag te kan 'kies'.

In plasing #36 s jy:
So het God ‘n MERK???? Jip. Die Sabbat. Het die Dier ‘n MERK???? Jip. Hulle s self so heel bo aan die plasing. Die Sondag. Is hierdie merk van God dieselfde merk?

En ek het ‘n ander engel sien opkom van die opgang van die son, met die sel van die lewende God; en hy het met ‘n groot stem geroep na die vier engele aan wie dit gegee is om die aarde en die see te beskadig en ges: Moenie die aarde of die see of die bome beskadig voordat ons die diensknegte van onse God op hulle voorhoofde versel het nie.
(Rev 7:2-3) En is hierdie merk van die Dier dieselfde merk waarvan jy praat?
En ‘n derde engel het hulle gevolg en met ‘n groot stem ges: As iemand die dier en sy beeld aanbid en ‘n merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang, sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toorn, en hy sal gepynig word met vuur en swawel voor die heilige engele en voor die Lam.
(Rev 14:9-10)Met ander woorde jy s mense wat die Sabbat heilig word gered en die wat die Sondag aanvaar, word nie gered nie?

HammerHead
Sep 20th 2012, 12:29 PM
Hi Sos

Ek het n draad begin wat dit bespreek hier (http://bibleforums.org/showthread.php/241927-Die-se%C3%ABl-van-God-VS-Die-merk-van-die-dier)

;)

HammerHead
Sep 20th 2012, 01:07 PM
In the New Testament, we see that the church was established on Pentecost. Pentecost was always on the first day of the week. We see that the early Christians met upon the first day of every week. (Acts 20:7, 1 Corinthians 16:1-2)
The Old Law was fulfilled and nailed to the cross with Christ. (Colossians 2:14, Hebrews 9) Now no man can judge us on the ceremonies of the Old Law, nor based on Sabbath days. (Colossians 2:16).

Johnny, ek weet nie watse bybel van jou wys dat die dissipels op Sondag aanbid het nie want my bybel, die OAV se vir my hulle het op Sabbat aanbid:


Luk 23:55 En die vroue wat saam met Hom van Galila gekom het, het ook gevolg en die graf gesien en hoe sy liggaam neergel was.
Luk 23:56 Daarop het hulle teruggegaan en speserye en salf berei en op die sabbat gerus volgens die gebod.


Act 13:14 Maar hulle het van Perge af verder gegaan en in Antioch in Pisdi aangekom, en hulle het op die sabbatdag in die sinagoge gegaan en gaan sit.

Paulus en die ander het ook in 45AD, 14 jaar na Jesus op opvaarding die Sabbat onderhou:


Act 13:42 En toe die Jode uit die sinagoge gaan, het die heidene versoek dat daardie woorde op die volgende sabbat tot hulle gespreek sou word.


Act 17:2 En volgens sy gewoonte het Paulus na hulle gegaan en drie sabbatte lank met hulle gespreek uit die Skrifte


Act 18:1,4,11 En daarna het Paulus uit Athne vertrek en in Korinthe gekom...En hy het elke sabbat in die sinagoge gespreek en Jode sowel as Grieke oortuig....En hy het daar gebly ‘n jaar en ses maande lank en die woord van God onder hulle geleer.

Netso het Jesus ook die Sabbat gehou op die 7de dag:


Luk 4:16 Toe kom Hy in Nsaret waar Hy opgevoed was; en soos Hy gewoond was, gaan Hy op die sabbatdag in die sinagoge en staan op om te lees.


Joh 15:10 As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos Ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly

Jesus het selfs aangewys dat NA Sy DOOD die Sabbat nogsteeds heilig sou wees...Met verwysing na die val van Jerusalem in 70AD het Jesus gese:


Mat 24:20 En bid dat julle vlug nie in die winter of op die sabbat mag plaasvind nie.

So as Jesus, en die dissipels nogsteeds op die 7de dag Sabbat aanbid het, waar dink jy kom die verandering in? Nerens in die bybel lees ek waar God se, Ek verander die 7de dag Sabbat, na die 1ste dag Sondag toe nie...

En met betrekking tot die wet "wat aan die kruis genael is" Snaaks hoe ek in die Nuwe Testament dieselfde wet kry!


11383

Click op die prentjie om dit te vergroot...

HammerHead
Sep 20th 2012, 01:37 PM
Johnny net om verder te staaf wat die bybel oor Sabbat se:


While there are as many as 84 Sabbath services recorded in Acts, there is only one mention of the first day, and it does not support Sunday sacredness:

And upon the first day of the week, when the disciples came together to break bread, Paul preached unto them, ready to depart on the morrow; and continued his speech until midnight (Acts 20:7).
The New English Bible identifies the time:

When the disciples came together to break bread, on the Saturday night in order to assemble for the breaking of bread, Paul, who was to leave the next day, addressed them, and went on speaking until midnight (Acts 20:7 NEB).

An evening meeting is recorded on the first day of the week. This means that since the Sabbath ended at sunset, the first day of the week began according to Bible reckoning. The New English Bible puts it in modern language and uses the words “on Saturday night.” It is recorded that Paul continued his speech until midnight on Saturday.

Evidently, Paul had visited all day Sabbath with them, and was persuaded to stay on that night and speak further. According to Acts 20:11, “talked a long while, even till break of day, so he departed.”

Paul did not stay on the Sunday, which would have been the case if Sunday was the new Sabbath. Indeed, it was only after the Sabbath that the disciples came together to have a meal together, and Paul spoke to them until daybreak on Sunday morning, and then left on a long journey by foot, an act that would never have been sanctioned on the Sabbath day. The fact that Paul undertook a long journey by foot alone shows that the first day of the week—Sunday was not held in any special regard. The text is thus in support of Sabbath sanctity, rather than Sunday sanctity.

The fact that the disciples broke bread together on the Sunday is often used as a support of Sunday worship. This is however not the case, as the disciples ate together every day of the week. The partaking of communion is not limited to Sunday:

And they, continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, did eat their food with gladness and singleness of heart (Acts 2:46).

For as often as ye eat this bread, and drink this cup, ye do shew the Lord’s death till he come (1 Corinthians 11:26).

Jammer vir die engels, en dat ek lui genoeg was om met iemand anders se kalwers te ploeg...Maar dit kom op dieselfde neer...

Johnny
Sep 20th 2012, 01:48 PM
Man.....julle moet net nie TE veel fokus op die Sabbat en wet nommer 7 (en andere) vergeet nie. Hammerhead....het jy al na 'n ander vrou gekyk om haar vleeslik te begeer?

Ben Cronje
Sep 20th 2012, 04:36 PM
Man.....julle moet net nie TE veel fokus op die Sabbat en wet nommer 7 (en andere) vergeet nie. Hammerhead....het jy al na 'n ander vrou gekyk om haar vleeslik te begeer?

Johnny, KONSENTREER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Die fokus van hierdie gesprek op hierdie draad IS JUIS SEWENDE DAG VS EERSTE DAG as MERK.
Fokus, Johnny, Fokus!

Het jy al my drie vrae op "Amerika Quo Vadis" aan jou gaan antwoord?
Of ignoreer jy dit nog steeds soos wat jy die fokus van hierdie gesprek ignoreer?

Johnny
Sep 21st 2012, 05:27 AM
Johnny, KONSENTREER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Die fokus van hierdie gesprek op hierdie draad IS JUIS SEWENDE DAG VS EERSTE DAG as MERK.
Fokus, Johnny, Fokus!

Het jy al my drie vrae op "Amerika Quo Vadis" aan jou gaan antwoord?
Of ignoreer jy dit nog steeds soos wat jy die fokus van hierdie gesprek ignoreer?

Ben ek wil 'n punt maak! Ek lees nerens in die Bybel dat ek oppad hel toe is omdat ek nie die Sabat hou nie, behalwe dat die SDA so beweer nie. Ek lees ook nerens dat ek oppad hel toe is omdat ek op 'n Sondag kerk hou i.p.v 'n Saterdag nie. Wat doen julle as julle nie elke Saterdag Sabat kan hou nie, byvoorbeeld jy is met vakansie of by die werk.....of mag julle nie "werk" of "kos" maak......of "braai" op 'n Saterdag nie!

Soos ek reeds gevra het, hou julle Sabat soos dit die Joodse gebruik is, volgens hulle voorgeskrewe metode en manier?

Ek lees wel in die Bybel dat as ek steel, moordpleeg, losbandig lewe, 'n ander ou se vrou begeer, God se naam gebruik as 'n vloekwoord, lieg, begeer....dan is ek oppad hel toe! Ongelukkig....of gelukkig lees ek nerens dat ek hel toe gaan as ek NIE op 'n Saterdag die Sabat hou nie. Dus.....bekommer julle oor Hom wat die Vlees sowel as die Gees in die helse vuur kan werp, en nie op hom (satan) wat net die vlees kan beskadig nie.

Oppad na die Kruis het Jesus die volgende gese:

Luk 23:27 En ‘n groot menigte van die volk het Hom gevolg, en vroue wat rou bedryf en Hom beklaag het.
Luk 23:28 Maar Jesus het Hom omgedraai en vir hulle ges: Dogters van Jerusalem, moenie oor My ween nie, maar ween oor julleself (julle sondes by implikasie) en oor julle kinders;

Dit help ons niks ons probeer die Sabat onderhou....maar is oppad hel toe a.g.v ons sondes....waaroor ons bekommerd moet wees en aan moet werk deur Heiligmaking, waarsonder NIEMAND vir God sal sien nie!

Heb 12:14 Jaag die vrede na met almal, en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie;1 Timoteus 1:1 - 20

Die Wet VS God se genade

http://www.bdeslaw.com/overview.jpg http://www.internetmonk.com/wp-content/uploads/Godsgrace.jpg


1Ti 1:1 Paulus, ‘n apostel van Jesus Christus, volgens die bevel van God, ons Verlosser, en van die Here Jesus Christus, ons Hoop,
1Ti 1:2 aan Timthes, my ware kind in die geloof: Genade, barmhartigheid, vrede van God onse Vader en Christus Jesus, onse Here!
1Ti 1:3 Soos ek jou versoek het toe ek na Macedni op reis was, moet jy in fese wag om sekere persone te beveel dat hulle geen ander leer moet leer nie,
1Ti 1:4 en hulle nie besig hou met fabels en eindelose geslagsregisters nie, wat net twisvrae bevorder meer as stigting van God wat in die geloof is.
1Ti 1:5 Maar die doel van die gebod is liefde uit ‘n rein hart en ‘n goeie gewete en ‘n ongeveinsde geloof
1Ti 1:6 waarvan sommige mense afgedwaal en hulle afgewend het na onsinnige praatjies;
1Ti 1:7 hulle wil leraars van die wet wees, alhoewel hulle wat hulle s, of die dinge wat hulle beslis beweer, nie verstaan nie.
1Ti 1:8 Maar ons weet dat die wet goed is as iemand dit wettiglik gebruik
1Ti 1:9 en as hy weet dat die wet nie gegee is vir die regverdige nie, maar vir die wettelose en tugtelose mense, goddelose en sondaars, onheiliges en ongewydes, vadermoorders en moedermoorders, moordenaars,
1Ti 1:10 hoereerders, sodomiete, mensediewe, leuenaars, meinediges en wat daar anders met die gesonde leer in stryd is ,
1Ti 1:11 volgens die evangelie van die heerlikheid van die salige God wat aan my toevertrou is.
1Ti 1:12 En ek dank Hom wat my krag gegee het, Christus Jesus, onse Here, dat Hy my getrou geag en in die bediening gestel het,
1Ti 1:13 my wat vroer ‘n lasteraar en ‘n vervolger en ‘n geweldenaar was. Maar aan my is barmhartigheid bewys, omdat ek dit onwetend gedoen het in ongeloof.
1Ti 1:14 En die genade van onse Here was baie oorvloedig met geloof en liefde wat in Christus Jesus is.
1Ti 1:15 Dit is ‘n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word, dat Christus Jesus in die wreld gekom het om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is.
1Ti 1:16 Maar daarom is aan my barmhartigheid bewys, dat Jesus Christus in my as die vernaamste al sy lankmoedigheid sou betoon, om ‘n voorbeeld te wees vir die wat in Hom sal glo tot die ewige lewe.
1Ti 1:17 Aan die Koning van die eeue, die onverderflike, onsienlike, alleenwyse God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.
1Ti 1:18 Hierdie boodskap vertrou ek aan jou toe, my kind Timthes, ooreenkomstig die profesie wat vroer aangaande jou uitgespreek is, sodat jy daardeur die goeie stryd kan stry
1Ti 1:19 en aan die geloof en ‘n goeie gewete vashou (Nie die Sabat nie!) . Sommige het dit van hulle weggestoot en aan die geloof skipbreuk gely,
1Ti 1:20 onder wie daar is Himens en Alexander, wat ek aan die Satan oorgegee het, sodat hulle kan leer om nie te laster nie.

HammerHead
Sep 21st 2012, 07:30 AM
Ek lees wel in die Bybel dat as ek steel, moordpleeg, losbandig lewe, 'n ander ou se vrou begeer, God se naam gebruik as 'n vloekwoord, lieg, begeer....dan is ek oppad hel toe! Ongelukkig....of gelukkig lees ek nerens dat ek hel toe gaan as ek NIE op 'n Saterdag die Sabat hou nie. Dus.....bekommer julle oor Hom wat die Vlees sowel as die Gees in die helse vuur kan werp, en nie op hom (satan) wat net die vlees kan beskadig nie.

Hier noem jy amper al die 10 die gebooie op, maar dan se jy ons is nie meer onder die wet nie, hy is aan die kruis genael?? Hoe maak dit sin?

So as gebod nommer 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 op jou van toepassing is, soos jy nou net bevestig het, wat maak dat gebod nommer 4 ieweskielik nie is nie? Die bybel is nie n "salad bar" waar jy kan se, mmmmm ek hou van tamatie, ek sal dit vat, ma oohh ek hou nie van olywe nie, ek sal dit ma los nie....

Nee, jy is of onder al 10 gebooie, of onder geen!Soos ek reeds gevra het, hou julle Sabat soos dit die Joodse gebruik is, volgens hulle voorgeskrewe metode en manier?

SDA hou nie die sabbat soo dit die JOODSE gebruik is nie, ons hou die sabbat, soos dit God se gebruik is...


Dit help ons niks ons probeer die Sabat onderhou....maar is oppad hel toe a.g.v ons sondes....waaroor ons bekommerd moet wees en aan moet werk deur Heiligmaking, waarsonder NIEMAND vir God sal sien nie!

Wat jy hierbo doen is om die sabbat uit die 10 gebooie te haal, en dit appart te klasifiseer...Hoe kan jy dit doen? Is dit dan jou wet wat jy kan verander soos jy wil?

Want wat jy dan nou doen is presies wat die Roomse Kerk gedoen het, hulle PROBEER OM GOD SE WET TE VERANDER....

Wat is heiligmaking Johnny? Is dit nie die heiligwording en strewe om soos Jesus te word nie? Nou se my, as die 10 gebooie God se karakter is, en jy wil strewe om God se karakter te he, wat moet jy doen?? Jy moet die 10 gebooie bewaar...

Johnny
Sep 21st 2012, 07:57 AM
SDA hou nie die sabbat soo dit die JOODSE gebruik is nie, ons hou die sabbat, soos dit God se gebruik is...

Hoe sal dit wees? Ek is nuuskierig om te sien wat julle doen, aantrek, eet, ens vanaf die Vrydagaand tot en met Saterdagaand. Record julle die rugby en braai julle na sononder? :) Gaan julle glad nie shops toe nie? Vertel my, of gee my 'n skakel. Ek sal graag wil sien hoe, wat, waar en wanneer julle WAT onderhou, doen....of nie doen nie. Skrif verwysing uit die Woord kan ook help hoe God vir julle se wat julle maatstaf moet wees. :yes:

HammerHead
Sep 21st 2012, 01:33 PM
Hoe sal dit wees? Ek is nuuskierig om te sien wat julle doen, aantrek, eet, ens vanaf die Vrydagaand tot en met Saterdagaand. Record julle die rugby en braai julle na sononder? :) Gaan julle glad nie shops toe nie? Vertel my, of gee my 'n skakel. Ek sal graag wil sien hoe, wat, waar en wanneer julle WAT onderhou, doen....of nie doen nie. Skrif verwysing uit die Woord kan ook help hoe God vir julle se wat julle maatstaf moet wees. :yes:

Ai Johnny, jy is n meester in "vermying" ne? Het jy gekyk na my post, of net blindelings weer n klomp goed gevra?

Moet jy Johnny, nog die tien gebooie onderhou, of moet jy nie?

Soos altyd het ek geen probleem om vir jou bewyse te gee van hoe en wat gedoen moet word nie...

In alles wil ek net vir jou se, hou dop dat ALLES oor Christus gaan, en dat die fokus nie op my, of op enige iemand behalwe Jesus is nie...

Nee ek kyk nie tv nie...Ek vestig my aandag op Jesus.
Daar word Vrydae aande Sabbat geopen, deur le lees en te bid as n familie, om ast ware die Sabbat aan te kondig..(Niks dwing my nie, maar eks seker jy sal saamstem dis n goeie ding)...oja, en dan weer Saterdae aande Sabbat gesluit...
Natuurlik gaan ons kerk toe Sabbat more en spandeer tyd in bybelstudie en gemeenskap met ander gelowiges soos dit Jesus en die dissipels se gewoonte was. (Fokus is op Jesus.)
Sabbat middae sal ons aanwend vir dinge wat weereens verband hou met evangelie, bybelstudie, siekes besoek ens ens...(Fokus is op Jesus)
Wat ek aantrek het niks tedoen met my saligheid nie, en fokus niks op Jesus nie, so dis nie relevant nie...
Wat ek eet is geensins anders as wat ek die res van die tyd sou eet nie, so dis ook nie relevant nie...
Ek gaan nie winkels toe nie, want dit trek die fokus van God af, en kan op n ander dag geskiet...

Maar laat ek nie vir jou aanhou se wat EK doen nie, as ons n maatstaf soek van wat om te doen, wie beter as Jesus....

Jesus het sinagoges (kerk) toe gegaan en genees op die Sabbat...Mat 12:9-13
Jesus het geleer op die Sabbat. (Evangelisasie) Mat 1:21
Jy mag goeie dinge doen op die Sabbat... Mat 12:11-12
Jy mag jou diere kos gee, en daarmee word bedoel, moenie onrealisties wees nie...Luk 13:14-16
Jy mag loop op die sabbat (net om te wys dat die joodse wette oor die sabbat nie geld nie) Joh 5:5-9

Ons kan dalk nie mense genees op n sabbat nie, maar dit keer ons nie om vir genesing te bid, of om die siekes te besoek op n Sabbat nie...

So jy sal sien Johnny, dat die Sabbat daar is, om jou verhouding met Christus te versterk, om tyd saam met Hom te spandeer, en om goeie dinge te doen aan ander..

Net vir interesantheid, jy hou ook die wet dan. (Liefde vir God, liefde vir jou naaste)

Ben Cronje
Sep 21st 2012, 07:52 PM
Ben ek wil 'n punt maak! Ek lees nerens in die Bybel dat ek oppad hel toe is omdat ek nie die Sabat hou nie, behalwe dat die SDA so beweer nie. Ek lees ook nerens dat ek oppad hel toe is omdat ek op 'n Sondag kerk hou i.p.v 'n Saterdag nie. Wat doen julle as julle nie elke Saterdag Sabat kan hou nie, byvoorbeeld jy is met vakansie of by die werk.....of mag julle nie "werk" of "kos" maak......of "braai" op 'n Saterdag nie!

Nou hoekom het jy nie jou punt in die eerste plek gemaak soos in hierdie stelling nie..:rolleyes:
Des nie teenstaande was my reaksie in plasing #80 ekstreem en ek kon dit beter hanteer het.:blushsad: Ek het heel nag daaroor sleg gevoel en daarom wil ek net nou op reg om verskoning vra.
Jammer Johnny.

Ek glo en vertrou egter HH het jou voldoende kon beantwoord?

Ben Cronje
Sep 21st 2012, 09:13 PM
Ek lees nerens in die Bybel dat ek oppad hel toe is omdat ek nie die Sabat hou nie, behalwe dat die SDA so beweer nie.

Johnny, kom ons sit gou hierdie stelling in perspektief (SoS, ek't ook nie vergeet dat jy my die volgende vraag gevra het nie: "Met ander woorde jy s mense wat die Sabbat heilig word gered en die wat die Sondag aanvaar, word nie gered nie?":)):

Die Merk van die dier is Sondag. Die dier SELF, i.e. RKK, "claim" dit en noem dit hul Merk. Mens hoef net al hul eie woorde te gaan kyk wat ek al reeds van hulle op hierdie draad gekwoteer het om dit te sien. En ek gaan in hierdie plasing nog van hul woorde kwoteer. Maar kom ons kyk wat s die Bybel SELF oor wat gaan gebeur met die mense wat die Merk van die dier gaan ontvang:


Open 14:9-11 En n derde engel het hulle gevolg en met n groot stem ges: As iemand die dier en sy beeld aanbid en n merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang, sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toorn, en hy sal gepynig word met vuur en swawel voor die heilige engele en voor die Lam. En die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid, en hulle het dag en nag geen rus nie hulle wat die dier en sy beeld aanbid, en elkeen wat die merk van sy naam ontvang.

So wat is die lot van die wat die merk gaan ontvang?
En in teenstelling daarmee....?


Open 14:12 Hier kom die lydsaamheid van die heiliges te pas; hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar.

So dinge lyk nie goed vir die wat die dier aanbid en sy MERK gaan kry nie. Die Bybel s hulle gaan hel toe. Maar eers tref die plae hulle....


Open 16:2 Toe gaan die eerste een weg en gooi sy skaal op die aarde uit, en kwaai en bose swere het aan die mense gekom wat die merk van die dier gehad het en sy beeld aanbid het.

Mens hoef net die res van die hoofstuk te lees om die res van die plae te sien wat hul tref. En in teenstelling weereens:


Open 20:4 En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee; en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie; en hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die duisend jaar lank.

So kom ons fokus net op die dier se merk, en nie God sn nie, aangesien almal nog nie heeltemal oortuig is dat God se merk die Sabbat is nie. Die RKK is 200% seker hul merk is Sondag. So, as ons Sondag met Merk vervang:

dan lees die Bybel dat as jy "Sondag" gaan ontvang (kies?), is daar plae en uiteindelik die hel.
MAAR, as jy nie "Sondag" gaan ontvang nie, regeer jy as koning saam met Christus.

Dis wat die Bybel s as ons dit so uitruil. Maar laat ons nou nie iets baie belangrik vergeet nie; Wie besluit wie gered word en wie nie? Jesus Christus alleen. Hoe word ons gered? Slegs deur Sy genade. Maar daar kom n TOETS. En die toets gaan die Sondag/anti-Sabbat wet wees!

Ons lees van plae in die eind tyd wat SLEGS die met die Merk gaan tref! Waar lees ons nog van plae? Ou Testament, met die uittog uit Egipte. Nou, as die uittog uit Egipte 'n tipe was van wat in die eindtyd gaan gebeur, moet ons daarna gaan kyk. Wat het Farao gedoen toe Moses weer die Israeliete die Sabbat laat onderhou het? En hier is 'n belangrike leidraad: Farao het 'n anti-Sabbat wet gemaak! Die Israeliete moes werk op 'n Saterdag. en ...Plae!!!! Wat was die issue? 'n Anti-Sabbat wet. As dit dus 'n tipe was, wat gaan die Issue in die finale tyd wees? 'n Anti-Sabbat wet????

Kom ons gebruik n ander meer hedendaagse voorbeeld ; een wat gegrond is in n realiteit wat al baie gebeur het in onstabiele lande (Byvoorbeeld Ethiopie en Nigerie waar Moslems en Cristene slaags is). Waar mense in die kerk sit en Moslems storm daar in met AK47s en stel die mense voor n keuse:
OF jy neem Islam aan, of jy stref! Die hartseer is, baie mense kies Islam! Sien, deur vervolging word die hangers-on geskei van die opregtes.
En dit gaan dieselfde met hierdie toets wees. Die wet gaan s almal moet Sondae af wees en winkels moet toe wees (Sondag wet). Maar dis OK, want Jy kan nog steeds God se Sabbat onderhou en Sondag as n af dag beskou. Maar die Anti-Sabbat deel gaan s ALMAL moet op Saterdae werk!. Dan gaan ons moet kies! Kies jy Saterdag, en jy weier om te werk, gaan ALMAL weet wie jy rerig dien; die God van die Sabbat. En daar is net EEN GOD van die Sabbat! En boeta, dan gaan hulle jou vervolg. Maar as jy Sondag kies, kan dit enige god wees. Verstaan wat ek bedoel?

Gaan lees maar weer al die kwotasies wat ek alreeds op hierdie draad geplaas het van die RKK self.
Vandag is die RKK nie net arrogant nie, hulle spot die Protestante en daag hulle letterlik uit! Kyk biedjie hierdie stellings van nog n paar Katolieke bronne:Sunday is therefore to this day the acknowledged offspring of the Catholic Church, a spouse of the Holy Ghost, without a word of remonstrance from the Protestant world. Editorial, The Catholic Mirror (Baltimore), Sept 23, 1893.


...the observance of Sunday by Protestants is an homage they pay, in spite of themselves, to the authority of the Catholic Church. Monsignor Louis Segar, Plain Talk about Protestantism of Today, p. 213.


But the Protestant says: How can I receive the teachings of an apostate church? How, we ask, have you managed to receive her teachings all your life, in direct opposition to your recognized teacher, the Bible, on the Sabbath question. The Christian Sabbath (2nd Ed; Baltimore; The Catholic Mirror (1893), pp. 29,30.

Die volgende stellings van die RKK gaan dalk n paar wenkbroue laat lig, insluitende joune, Johnny. Maar terwyl hul nou so prominent in jou gedagtes is..;)


The (Catholic) Church changed the observance of the Sabbath to Sunday by right of the divine, infallible authority given to her by her founder, Jesus Christ. The Protestant claiming the Bible to be the only guide of faith has no warrant for observing Sunday. In this matter the Seventh-day Adventist is the only consistent Protestant. The Question Box, The Catholic Universe Bulletin, (August 14, 1942), p.4.


Those that follow the Bible as their guide, the Israelites and the Seventh-day Adventists, have the exclusive weight of evidence on their side, whilst the Biblical Protestant has not a word in self defence for the substitution of Sunday for Saturday. The Catholic Mirror, Sept 9, 1893.


The Adventist are the only body of Christians with the Bible as their teacher, who can find no warrant in its pages for the change of day from the seventh to the first. Hence their appellation, Seventh-day Adventists. - The Catholic Mirror, Sept 9, 1893.

Uit die mond van die RKK self uit....

AndreHa
Sep 22nd 2012, 08:27 AM
Een ding pla my:

Die Bybel se mos dat sonder die merk van die dier, mens nie sal kan koop of verkoop nie. Nou, as die merk van die dier is om Sondak kerk toe te gaan, hoe gaan mens jou "Sondag kerktoegaan" uit jou sak kan haal en by 'n kredietkaart masjien "swipe" ?:hmm:

Iets anders is dat ek onthou dat daar geskryf is dat die dier Jesus nie sal erken as Heer nie. Ek dink nie die RKK het al ooit gese dat Jesus nie die Seun van God is nie. Maar ek weet Islam doen dit wel...

Wat se julle?

RR van Wyk
Sep 22nd 2012, 09:12 AM
Dit is waar ja.. En Vrydag is dan mos hulle "merk"..

En mens kan allerhande ander afleidings maak ook, dalk nie regte afleidings nie.... soos die moskee wat op die oomblik in Jerusalem staan presies op die plek waar God se tempel gastaan het.. Dit afstootlike ding wat op heilige grond staan??

Die probleem is, mens kan vinnig afleidings maak en dan vir 'n mens self reels maak om nie te breek nie net om jouself te bind en te beperk. Weer wette te skep waarvan ons juis vrygemaak is van. Dit raak alles baie ingewikkeld as mens te diep grou vir antwoorde, antwoorde wat nie altyd van toepassing is nie. Veral as ons sit met oogklappe soos 'n resiesperd wat veroorsaak dat ons teveel fokus op een klein dingetjie en skoon vergeet van die prent in geheel.

AndreHa
Sep 22nd 2012, 09:37 AM
Dis die ding. Ek verkies om dinge eenvoudig te hou - soos eerste gebod, Here se wil, vra vir hulp wanneer ek vashaak, en so aan. Die Heilige Gees weet Hy is altyd meer as welkom om my in enige rigting te stuur net soos Hy graag wil. So, vir my is dit beter om te rus in die versekering dat Hy my mooi sal bystaan, en nie toelaat dat ek die verderf instrompel nie. Hy't my al 'n klomp kere gered van 'n ontydige dood, en dis 'n sen om in Sy beskermende liefde te kan rus.

Ben Cronje
Sep 22nd 2012, 09:42 AM
Een ding pla my:

Die Bybel se mos dat sonder die merk van die dier, mens nie sal kan koop of verkoop nie. Nou, as die merk van die dier is om Sondak kerk toe te gaan, hoe gaan mens jou "Sondag kerktoegaan" uit jou sak kan haal en by 'n kredietkaart masjien "swipe" ?:hmm:

Iets anders is dat ek onthou dat daar geskryf is dat die dier Jesus nie sal erken as Heer nie. Ek dink nie die RKK het al ooit gese dat Jesus nie die Seun van God is nie. Maar ek weet Islam doen dit wel...

Wat se julle?

Hi, AndreHa. Jy vra twee baie goeie vrae. Kom ons kyk na die eerste een:
En ek wil jou graag terug vat na die periode net voor die tweede wereld oorlog: Duitsland. Wat het met die Jode gebeur? Hulle het uitgestaan, onder andere as Sabbat houers. Met ander woorde, hulle was nie baie moeilik om te identifiseer nie. Nie dat die Sabbat onderhouding hul enigste uitstaande kenmerk was nie. Maar die punt egter wat ek hier wil maak is dat daar ekonomiese boikotte teen hul tot stand gekom het. Duitsers het nie meer by hul winkels gekoop nie, en hulle moes ook, nadat hul geidentifiseer was, armbande dra ensovoorts. En tegnologie was toe maar primitief gemeet aan vandag.
Kom ons kom terug na vandag toe. Vandag waar die elektroniese wereld alles amper regeer, jy enige iets amper oor enige iemand kan uitvind met die druk van 'n rekenaar knoppie. En is geld nog vandag papier en metaal? Nie meer so baie soos toe nie. Vandag is dit meer en deels nommertjies op 'n skerm en in die kuber-wereld, op debiet en krediet kaarte en fisiese geld is op pad uit. Fisiese geld se rol verklein by die dag en nuwe "verskonings" word in regerings via banke en media uitgedink om mense te motiveer om nog minder geld te gebruik. En elke liewe elektroniese transaksie kan vandag gemonitor word. Maar nie elke liewe kontant transaksie nie. So dit is te verstane dat om geld te beheer, moet kontant uitgefaseer word.
Onthou ook, die Merk is nognie hier nie, hy kom nog. Fisiese geld se totale uitfasering en die Merk (wette) is albei om die draai.
Nou, as jy God se Sabbat onderhou in 'n wereld waar wetgewing almal forseer om Saterdae te werk, gaan jy maklik geidentifiseer word; jy gaan die persoon wees wat die Saterdae vir werk opdaag nie. Hoe maklik gaan dit dan nie wees om jou bankrekeninge te stop nie, jou kaarte te stop nie? Slegs met die druk van 'n knoppie, en jy kan niks meer koop nie. Jy kan ook nie verkoop nie, want die kopers wat jou ware moet koop se geld is ook elektronies, en die transaksie word bloot nie toegelaat nie, want dit word elektronies blokkeer. Vertsaan waarmee ek gaan hiermee?
En dink jy dit gaan moeilik wees om mense te oorreed om van fisiese geld afstand te doen? Met al die roof by outobanke ensomeer word daar heeldag en aldag vir mense gepreek om nie met kontant in hul sakke rond te loop nie. En min word gedoen om die rowers aan die pen te laat ry. Selfde met dwelm middels. Dwelm misbruik is 'n Massiewe probleem. Hou dop hoe daar al hoe meer klem gel gaan word op; as daar nie fisiese geld is nie, kan dwelm handelaars nie hul dwelms verkoop nie. En hierdie is maar net enkele voorbeelde.
Maar verstaan wat ek probeer skets hierso? Maak dit sin? En net vir interessantheid, wie beheer op die oomblik die "European Central Bank"(ECB), en dus effektief die Europese Unie? Mario Draghi. Wie en wat is hy? So beskryf een koerant hom: "Draghi is a true European imperialist, a Jesuit-educated son of Rome."
Wiki self:

Mario Draghi (Italian pronunciation: [ˈmaːrjo ˈdraːɡi]; born 3 September 1947) is an Italian banker and economist who succeeded Jean-Claude Trichet as President of the European Central Bank on 1 November 2011.[1] He was previously the governor of the Bank of Italy from January 2006 until October 2011.
He was born in Rome, where he studied at the Massimiliano Massimo Institute [2] and graduated from La Sapienza University under the supervision of Federico Caff
http://en.wikipedia.org/wiki/Mario_Draghi

Click op Massimiliano Massimo Institute:


The Massimiliano Massimo Institute (Istituto Massimiliano Massimo) is a Jesuit school in Rome.
http://en.wikipedia.org/wiki/Massimiliano_Massimo_Institute

Aan wie rapporteer die Jesuiete? Direk aan die Pous. So wie beheer die ECB en dus die Europese Unie? die Pous miskien???:hmm:

OK, ek het voorheen al genoem dat julle "blue laws" moet google. Kom ek help gou. Wat s Wiki?


A blue law is a type of law, typically found in the United States, Scandinavia and, formerly, in Canada, designed to enforce religious standards, particularly the observance of Sunday as a day of worship or rest, and a restriction on Sunday shopping. Most have been repealed, have been declared unconstitutional, or are simply unenforced; though prohibitions on the sale of alcoholic beverages or prohibitions of almost all commerce on Sundays are still enforced in many areas. Blue laws often prohibit an activity only during certain hours and there are usually exceptions to the prohibition of commerce, like grocery and drug stores. In some places, blue laws may be enforced due to religious principles, but others are retained as a matter of tradition or out of convenience.[1]
Many European countries, such as Germany, ban most Sunday shopping. In Saudi Arabia, eating in public during the daytime is prohibited during the Muslim month of Ramadan.[2]
http://en.wikipedia.org/wiki/Blue_law

So, google nou Sunday laws en Blue laws en jy sal verstom wees watter lande in Europa besig is om dit in te stel, hoe die pous dit aanvra en agter dit staan. En jy sal verstaan dat hierdie nie net spekulasie is nie:hmm:

Jou tweede vraag:
Islam erken Jesus, maar slegs as 'n gewone profeet. Was Islam al in Johannes en Paulus se tyd daar? Nee. Islam is deur Mohammad begin en hy is eers in 570AD gebore. Die RKK erken Jesus, maar hulle erken vandag ook Maria as die "co-redemptrix". Hulle erken verseker nie Jesus as die enigste manier om gered te word nie, nee. Jy kan nou deur Maria gered word, deur die meriete van hul baie "saints" en wat nog. Hulle ag hulle self dan hor as God. Kyk maar net weer na hul stelling hierso:


" God Himself is obliged to abide by the judgment of His priests , and either not to pardon or to pardon, according as they refuse or give absolution...The sentence of the priest precedes , and God subscribes to it." 1 Dignities and Duties of the Priest, vol. 12, p. 27 .

Beantwoord hierdie stelling jou vraag?;)

AndreHa
Sep 22nd 2012, 09:59 AM
Janee, ek kan sien dat die RKK sleg uit die bus geval het waar dit waarheid en gehoorsaamheid betref. Sou jy se dat die volgende pous gaan wette laat inbring wat mense dwing om hom fisies te aanbid?

Ben Cronje
Sep 22nd 2012, 10:05 AM
Dit is waar ja.. En Vrydag is dan mos hulle "merk"..

En mens kan allerhande ander afleidings maak ook, dalk nie regte afleidings nie.... soos die moskee wat op die oomblik in Jerusalem staan presies op die plek waar God se tempel gastaan het.. Dit afstootlike ding wat op heilige grond staan??

Die probleem is, mens kan vinnig afleidings maak en dan vir 'n mens self reels maak om nie te breek nie net om jouself te bind en te beperk. Weer wette te skep waarvan ons juis vrygemaak is van. Dit raak alles baie ingewikkeld as mens te diep grou vir antwoorde, antwoorde wat nie altyd van toepassing is nie. Veral as ons sit met oogklappe soos 'n resiesperd wat veroorsaak dat ons teveel fokus op een klein dingetjie en skoon vergeet van die prent in geheel.

Ek hoor wat jy s RR. En dit is belangrik ja. Maar ons moet dit in perspektief sien. In hierdie spesifiekie draad fokus ons op die Antichris en kriteria vir die antichris. Op 'n ander draad word daar gekyk na engele of hul manlik of vroulik is. So het elke draad 'n fokus. Beteken dit ons ignoreer die sentraliteit van die Evangelei? Nee. om 'n aspek te ontleed beteken nie mens ignoreer die res nie.
So, gaan meet nou Islam aan die Bybelse kriteria van die antichris. Hulle voldoen nie eers aan die helfde nie. Verstaan wat ek bedoel. Die RKK voldoen aan ALMAL. Geen ander individu of instelling huidiglik of in die verlede voldoen aan almal nie, behalwe die RKK. Is dit nie van toepassing nie?
So as ek jou reg verstaan hier bo, is dit biedjie kras. Hopelik verstaan ek jou verkeerd.


Weer wette te skep waarvan ons juis vrygemaak is van.

Dit bring egter 'n paar vrae op:

Is ons werklik vry gemaak van die 10 gebooie?
Kan ek nou gaan moord pleeg soos ek wil?
Mag ek gaan steel soos ek wil?:pp
Bestaan daar GEEN sonde meer nie, want ons is vry van die 10 Gebooie?
Of het Jesus ons vry gemaak van die PRYS van die 10 Gebooie?Die Bybel s tog sonde is die verbreking van die 10 Gebooie.

1Jn 3:4 Whosoever committeth sin transgresseth also the law: for sin is the transgression of the law.

So as ons vry is van die 10 gebooie is ons vry van sonde, is dit nie?:hmm:
Hoekom is daar dan nog iets soos vergifnis van sonde as ons vry is daarvan?:hmm:

Ben Cronje
Sep 22nd 2012, 10:14 AM
Janee, ek kan sien dat die RKK sleg uit die bus geval het waar dit waarheid en gehoorsaamheid betref. Sou jy se dat die volgende pous gaan wette laat inbring wat mense dwing om hom fisies te aanbid?

Weereens 'n baie goeie vraag:)
Wat word in die Bybel alles geklassifiseer onder aanbidding? Kyk byvoorbeeld hierna:


Mat 6:24 Niemand kan twee here dien nie; want f hy sal die een haat en die ander liefh, f hy sal die een aanhang en die ander verag. Julle kan nie God n Mammon dien nie!

Om Mammon te die, beteken dit jy bou 'n afbeeld in 'n vertrek in jou huis en elke aand gaan kniel jy voor die afbeeld en aanbid hom? Of beteken dit dan iets anders?
Mens dien die "Heer" aan wie jy gehoorsaam is, want daardeur (gehoorsaamheid) erken jy sy heerskappy oor jou, is dit nie?:idea:

Dien jy God deur gehoorsaamheid aan Sy wette of die RKK deur gehoorsaamheid aan sy wette?:) Help dit?

AndreHa
Sep 22nd 2012, 10:25 AM
Ahhh - ek sien wat jy bedoel. Mens kan seker argumenteer dat jy nie jou baas by die werk aanbid as jy sy opdragte uitvoer nie, maar om te kniel voor 'n mens (soos oom pous) sal ek sien as deksels naby aanbidding. Ook, om maria te aanbid sou ek se is 'n gevaarlike dwaling. Ons sal seker weet die gort is gaar wanneer ons geforseer word om iets te doen wat net nie reg voel nie. As ons nog hier is, sal die Heilige Gees ons mooi lei om nie in die verderf in te loop nie.

Ben Cronje
Sep 22nd 2012, 10:52 AM
Weer wette te skep waarvan ons juis vrygemaak is van.

RR, wil jy nie dalk asb vir ons 'n draad skep wat handel oor die vrymaking van die wet nie? Dit beloof om 'n lekker gesels-draad te wees:)

RR van Wyk
Sep 22nd 2012, 01:02 PM
Die Moordenaar wat tien jaar terug moord gepleeg het, en homself intussen bekeer het en in Jesus glo vandag, is hy nie verlos van die wet nie?
Net iets om in gedagte te hou..

Ek weet presies waaroor die RKK gaan. En daar is natuurlik niks wat Ben oor hulle s waarteen ek stry nie. Ek is op dieselfde bladsy teenoor daai mense. Ek stem dat hulle ontsettend naby, indien nie in die kol is oor om hulle te vergelyk met die antichrus en die merk van die dier, ens.

Waar ek egter die lyn wil trek, is om te s dat ons as Christenne gelyk is aan die RKK met betrekking tot Sondag aanbidding.

'n draad oor die vrymaking van die wet klink na 'n goeie plan.. ek sal egter eers seker moet maak daar is nie reeds so 'n draad nie.

Ben Cronje
Sep 22nd 2012, 02:00 PM
'n draad oor die vrymaking van die wet klink na 'n goeie plan.. ek sal egter eers seker moet maak daar is nie reeds so 'n draad nie.

Kwai, dan bespreek ons jou plasing #96 daarop:)

HammerHead
Sep 25th 2012, 07:27 AM
God se kinders, maak nie saak in watter denominasie hulle nou hulself bevind nie, gaan uitstaan vir God soos wat Daniel en sy 3 vriende uitgestaan het toe Nebukadneser gese het aanbid die beeld...

Natuurlik is Sondag kerk ganende Christenne nie gelyk aan die RKK nie.

Wat elke liewe siel wel na moet kyk, ware liefde vir God kan nie bestaan sonder gehoorsaamheid nie. En om uit te vind hoe jy gehoorsaam kan wees aan God, moet jy in Sy woord kyk.

Jy stem saam dat die RKK BAIE naby, of dalk wel die antichris is, so mens kan aanneem jy wil nie hulle "volg" of enigsins met hulle geassosieer word nie.

Nou kyk, as die RKK self se hulle het die Sabbat van die Here verander van Saterdag na Sondag toe, dan moet jy begin vrae vra...

As ons is God se woord kyk, dan sien ek die volgende:

1.God is die Skepper van die Sabbat in Genesis, so deur Sy heilige Sabbat te onderhou, verklaar jy Hy is God van jou lewe...
2.Geensins se die Bybel, God het Sabbat verander van Saterdag na Sondag nie.
3.God het dit belangrik genoeg geag om dit in die 10 gebooie in te sluit, en dit in klip te skryf, wat simbolies is vir, dit is vir ewig. (set in stone)
4.Jesus het die wet kom verifieer, en nie ontbind nie...
5.Jesus het ons Sy voorbeeld gegee om te volg, en Hy het die Sabbat onderhou.
6.Die dissipels het ook die Sabbat onderhou, selfs jare na Jesus se dood.
7.God sal nie vir ons se, "moenie die merk van die dier ontvang", en ons dan nie s wat die merk van die dier is nie...
8.As die dag van die Sabbat verander het, en God het gese Sy Sabbat sal die Seel van God wees, dan sal Hy verseker vir ons dit duidelik laat verstaan het Sy dag van aanbidding het verander.

Daarom:

As die Sabbat van die Heer op die 7de dag is,
nerens in die bybel het dit verander nie,
die RKK het die 7de dag na die 1ste toe verander, omdat God volgens hulle aan hulle wette gehoorsaam moet wees...

Dit se vir my ek wil graag God gehoorsaam uit liefde vir Hom, en Sy Sabbat onderhou.

RR van Wyk
Sep 25th 2012, 08:54 AM
As jy die Sabbat wil onderhou dan is dit goed. Onthou net dat daar baie streng reels gepaart gaan met Sabbat. Jy kan nie eers opstaan om die ligte aan te skakel in die huis nie. Jou pap wiel vervang nie. Wel, basies niks wat werk vereis nie.

So sterkte daarmee. Ek s dit nie om snaaks te wees nie, maar ek is seker die wat dit probeer onderhou faal 'n paar keer per dag om dit ten volle reg te kry. En voel jy dan skuldig elke keer as jy iets doen wat verkeerd is volgens daardie Sabbat wette?

Daai skuldgevoel veroorsaak 'n wig tussen jou en God. Dit bring twyfel. Jammer, dit klink nie asof dit iets vir my is nie.

Ek gaan dit nie half probeer doen nie. Voordat ek dit halfartig aanpak, net skuldig voel oor my onperfeksie, los ek dit liewwer heeltemal.

Ek pas wel God se beginsel toe van werk ses dae en rus die sewende dag. Maar nie op die manier hoe Jode dit doen nie. Die Jode het kwaad geword toe Jesus mense gesond maak op 'n Sabbat.

onthou net, leef volgens die wette van die ou testament, en jy word veroordeel deur daardie wette. Dit is hoe dit werk, dit is die reels. Is julle nuwe wyn in ou wynsakke? Staan julle met een voet in die ou testament, en met 'n ander in die nuwe testament?

Son of the South
Sep 25th 2012, 09:16 AM
...in die nuwe testament?Ek stem saam met jou RR. Ek sien ook nog nie in dat die nalaat van die 4e gebod i.t.v. die DAG die onvergeeflike sonde is en die maatstaf is van redding of die ewige dood nie.

Net voor iemand dalk vra en dalk nie so bedrewe is met die soekfunsie nie: http://bibleforums.org/showthread.php/222201-Waar-begin-die-Nuwe-Testament? :)

HammerHead
Sep 25th 2012, 11:29 AM
Ek stem saam met jou RR. Ek sien ook nog nie in dat die nalaat van die 4e gebod i.t.v. die DAG die onvergeeflike sonde is en die maatstaf is van redding of die ewige dood nie.

Net voor iemand dalk vra en dalk nie so bedrewe is met die soekfunsie nie: http://bibleforums.org/showthread.php/222201-Waar-begin-die-Nuwe-Testament? :)

Nee SoS, ekt nooit gese jou redding hang af van of jy die wet onderhou of nie, jou redding hang slegs af van een ding, en dit is Jesus Christus.

Die wet kan jou nie red nie, maar die wet kan jou wel laat verlore gaan...

HammerHead
Sep 25th 2012, 11:39 AM
As jy die Sabbat wil onderhou dan is dit goed. Onthou net dat daar baie streng reels gepaart gaan met Sabbat. Jy kan nie eers opstaan om die ligte aan te skakel in die huis nie. Jou pap wiel vervang nie. Wel, basies niks wat werk vereis nie.

So sterkte daarmee. Ek s dit nie om snaaks te wees nie, maar ek is seker die wat dit probeer onderhou faal 'n paar keer per dag om dit ten volle reg te kry. En voel jy dan skuldig elke keer as jy iets doen wat verkeerd is volgens daardie Sabbat wette?

Daai skuldgevoel veroorsaak 'n wig tussen jou en God. Dit bring twyfel. Jammer, dit klink nie asof dit iets vir my is nie.

Ek gaan dit nie half probeer doen nie. Voordat ek dit halfartig aanpak, net skuldig voel oor my onperfeksie, los ek dit liewwer heeltemal.

Ek pas wel God se beginsel toe van werk ses dae en rus die sewende dag. Maar nie op die manier hoe Jode dit doen nie. Die Jode het kwaad geword toe Jesus mense gesond maak op 'n Sabbat.

onthou net, leef volgens die wette van die ou testament, en jy word veroordeel deur daardie wette. Dit is hoe dit werk, dit is die reels. Is julle nuwe wyn in ou wynsakke? Staan julle met een voet in die ou testament, en met 'n ander in die nuwe testament?

RR, God se Self Sy wet is nie swaar nie, so kan dit geonderhou word? Verseker!!

Soos ek in #84 verduidelik het aan Johnny, moet mens net in die Woord kyk hoe mens die Sabbat moet onderhou. Jesus het vir ons n baie goeie voorbeeld gegee, en ek weet verseker, dat as jy die Heilige Gees vra om jou te oortuig oor hoe om God se Sabbat te onderhou, dat Hy baie duidelik met jou sal praat daaroor..

Die Jode se wette, is nie God se wette nie, ek volg nie die Jode se reels nie, ek probeer wel om God se Heilige Sabbat te onderhou soos Hy ons voorskryf om te doen in die bybel...

Die wet van God is ook nie net van toepassing op die ou testament nie, Hy het Sy wet in klip geskryf vir altyd. Die bybel se ook Sy wet sal nooit verander word, of verbygaan nie, dit is altyd van toepassing.

HH

Johnny
Sep 25th 2012, 12:06 PM
RR, God se Self Sy wet is nie swaar nie, so kan dit geonderhou word? Verseker!!

Soos ek in #84 verduidelik het aan Johnny, moet mens net in die Woord kyk hoe mens die Sabbat moet onderhou. Jesus het vir ons n baie goeie voorbeeld gegee, en ek weet verseker, dat as jy die Heilige Gees vra om jou te oortuig oor hoe om God se Sabbat te onderhou, dat Hy baie duidelik met jou sal praat daaroor..

Die Jode se wette, is nie God se wette nie, ek volg nie die Jode se reels nie, ek probeer wel om God se Heilige Sabbat te onderhou soos Hy ons voorskryf om te doen in die bybel...

Die wet van God is ook nie net van toepassing op die ou testament nie, Hy het Sy wet in klip geskryf vir altyd. Die bybel se ook Sy wet sal nooit verander word, of verbygaan nie, dit is altyd van toepassing.

HH

Die mens is nie in staat om enige iets goeds te doen nie. Ons kan nie 1 (een) dag derugaan somder om te sodig nie, hoe kan ons nog probeer om die wette te onderhou?

Romeine 3:11 Daar is niemand wat verstandig is nie, daar is niemand wat God soek nie.
Romeine 7:18 Want ek weet dat in my, dit wil s in my vlees, niks goeds woon nie; want om te wil, is by my aanwesig, maar om goed te doen, dit vind ek nie.
Romeine 7:19 Want die goeie wat ek wil, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek.

Al wat dit aan mense doen om hulle te probeer oortuig om die sabat te hou is om nog swaarder laste op hulle skouers te plaas, pleks daarvan dat ons moet streef na Heiligmaking, die ou lewe af te le en Jesus in die oog te hou. Jesus se oor die eintyd as ons hierdie dinge sien gebeur in die wereld, hef dan op julle hoofde want julle verlossing is naby. Ons moet Hom in die oog hou, nie sabats wette nie.

Lukas 21:28 En as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is.

Die middelste vers in die hele Bybel is die volgende:

Psalm 118:8 Dit is beter om by die HERE te skuil as om op mense te vertrou.

HammerHead
Sep 25th 2012, 12:18 PM
Die mens is nie in staat om enige iets goeds te doen nie. Ons kan nie 1 (een) dag derugaan somder om te sodig nie, hoe kan ons nog probeer om die wette te onderhou?

Romeine 3:11 Daar is niemand wat verstandig is nie, daar is niemand wat God soek nie.
Romeine 7:18 Want ek weet dat in my, dit wil s in my vlees, niks goeds woon nie; want om te wil, is by my aanwesig, maar om goed te doen, dit vind ek nie.
Romeine 7:19 Want die goeie wat ek wil, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek.

Al wat dit aan mense doen om hulle te probeer oortuig om die sabat te hou is om nog swaarder laste op hulle skouers te plaas, pleks daarvan dat ons moet streef na Heiligmaking, die ou lewe af te le en Jesus in die oog te hou. Jesus se oor die eintyd as ons hierdie dinge sien gebeur in die wereld, hef dan op julle hoofde want julle verlossing is naby. Ons moet Hom in die oog hou, nie sabats wette nie.

Lukas 21:28 En as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is.

Die middelste vers in die hele Bybel is die volgende:

Psalm 118:8 Dit is beter om by die HERE te skuil as om op mense te vertrou.

Johnny jy probeer my se dat die 10 gebooie mens gemaak is?

Wat jy se is direk in kontras met mekaar..

Jy se ons moet fokus op heiligmaking, soos ek voorheen al gese het is heiligmaking om te strewe na Jesus/God se karakter. So wat jy probeer se is, ons moet fokus op die 10 gebooie? En dan se jy ons moet nie fokus op die 10 gebooie nie want dit is onmoontlik om te hou....:huh:

Ek het ook nooit gese dat jy die wet moet hou uit jou eie krag nie, ek het juis gese om die Heilige Gees te nader. d.w.s met die hulp van God kan jy sy gebooie bewaar.

En dan kan jy vir my Romeine opnoem soveel jy wil, maar ek kan met oortuiging se dat my God is groot genoeg om my te help Sy wet te hou...En wanneer ek Sy wet onderhou, dan sal alle lof en eer na Hom toe gaan, want ek stem saam dat daar is niks goed in my nie, en alles 'goed' wat ek doen, is die werk van God...

Johhny, noem vir my een wet wat jy nie vandag kan onderhou met die hulp van die Heilige Gees nie...

Johnny
Sep 25th 2012, 12:27 PM
Ek kan nie eers bid as die Heilige Gees nie vir my intree nie. Se gou vir my....net 'n JA of 'n NEE vir elke vraag. Geen bespreking vir 'n antwoord nie!

1) Gaan ek hel toe as ek nie van die Vrydagaand tot die Saterdagaand Sabat hou nie? (Ontvang nie die merk)

JA - NEE

2) Gaan ek hel toe as ek op 'n Sondag kerk toe gaan? (Ontvang die merk)

JA - NEE

Matteus 5:37 Maar laat julle woord wees: Ja ja, nee nee. Wat meer as dit is, is uit die Bose.

Johnny
Sep 25th 2012, 12:50 PM
Ek het al die basiese riglyne (Bybelse mandaat) gegee hoe die Jode (God se volk) die Sabbat moes hou en gehoorsaam...en tot vandag toe nog doen. Hier is die SDA se basiese riglyne, en ek dink ek sal dit in 2 plasings moet maak omdat dit te veel is vir die toelaatbare hoeveelheid karakters deur die forum.http://ellenwhitenow.com/wp-content/uploads/2010/11/ellen-white-1899-medialibrary.jpg

Sabbath and the Authority of God's Word. Ellen White points out that the Sabbath commandment is unique, for it contains the seal of God's law. It alone "brings to view both the name and title of the Lawgiver. It declares Him to be the Creator of the heavens and the earth, and thus shows His claim to reverence and worship above all others. Aside from this precept, there is nothing in the Decalogue to show by whose authority the law is given."--The Great Controversy, p 452.

DEEL 1

Guidelines for Sabbath Observance
Purpose and Perspective

The main objective of this document on Sabbath observance is to provide counsel or guidelines to church members desiring a richer, more meaningful experience in Sabbath keeping. It is hoped that this will provide an impetus toward a real reform in Sabbath keeping on a worldwide basis.

Conscious of the fact that the worldwide worshiping community encounters numerous problems in Sabbath observance arising from within a given cultural and ideological context, an attempt has been made to take these difficulties into consideration. It is not the intent of this document to address every question pertaining to Sabbath keeping, but rather to present Biblical principles and Spirit of Prophecy guidelines that will assist the church members as they endeavor to follow the leading of the Lord.

It is hoped that the counsel given in the document will be helpful. Ultimately, however, decisions made under critical circumstances must be motivated by one's personal faith and trust in the Lord Jesus Christ.

Sabbath - A Safeguard of Our Relationship With God

The Sabbath encompasses our entire relationship with God. It is an indication of God's action on our behalf in the past, present, and future. The Sabbath protects man's friendship with God and provides the time essential for the development of that relationship. The Sabbath clarifies the relationship between God and the human family, for it points to God as Creator at a time when human beings would like to usurp God's position in the universe.

In this age of materialism, the Sabbath points men and women to the spiritual and to the personal. The consequences for forgetting the Sabbath day to keep it holy are serious. It will lead to the distortion and eventual destruction of a person's relationship with God.

When the Sabbath is kept, it is a witness to the rest that comes from trusting God alone as our sustainer, as the basis of our salvation, and as the ground of our hope in the future. As such, the Sabbath is a delight because we have entered God's rest and have accepted the invitation to fellowship with Him.

When God asks us to remember the Sabbath day He does so because He wants us to remember Him.

Principles and Theology of Sabbath Observance

1) Nature and Purpose of the Sabbath. The origin of the Sabbath lies in Creation when God rested from His work on the seventh day (Gen 1-3). The Sabbath has significance as a perpetual sign of the everlasting covenant between God and His people in order that they might know who it is that created them (Ex 31-17) and sanctifies them (Ex 31:13; Ezek 20:12), and that they might recognize Him as the Lord their God (Ezek 20:20).

2) Uniqueness of the Sabbath. The Sabbath is a special occasion for worshiping God as Creator and Redeemer and as the Lord of Life with whom the human family will be reunited at the second advent. The Sabbath commandment forms the center of the moral law as the seal of God's authority. Since it is a symbol of God's love relationship with His earthly children, human beings are obliged to respect this gift in the sense that they will do everything in their power to promote and engage in activities that will help establish and enhance a lasting relationship with God. Thus His people will engage only in those activities that are directed toward God and their fellowmen and not in those that lean toward self-gratification or self-interest.

3) Universality of the Sabbath. The universality of the Sabbath is rooted in Creation. Thus its privileges and obligations are binding in all nations, sectors, or classes. (See Ex 20:11; 23:12; Dent 5:13; Isa 56:1-8.) Sabbath observance pertains to all members of the household including children and extends even "to the stranger that is within thy gates" (Ex 20:10).

4) Time Frame of the Sabbath. Biblical Data: The Sabbath starts at the end of the sixth day of the week and lasts one day, from evening to evening (Gen 1; Mark 1:32). This time coincides with the time of sunset. Wherever a clear delineation of the time of sunset is difficult to ascertain, the Sabbath keeper will begin the Sabbath at the end of the day as marked by the diminishing light.

5) Principles Guiding Sabbath Observance. Although the Bible does not deal directly with many of the specific questions we may have regarding Sabbath observance in our day, it does provide us with general principles that are applicable today. (See Ex 16:29; 20:8-11; 34:21; Isa 58:13; Neh 13:15-22.)

"The law forbids secular labor on the rest day of the Lord; the toil that gains a livelihood must cease; no labor for worldly pleasure or profit is lawful upon that day; but as God ceased His labor of creating, and rested upon the Sabbath and blessed it, so man is to leave the occupations of his daily life, and devote those sacred hours to healthful rest, to worship, and to holy deeds."--The Desire of Ages, p 207

This concept, however, is not supportive of total inactivity. Both the Old and New Testaments invite us to care for the needs and alleviate the sufferings of others, for the Sabbath is a good day for all, particularly the lowly and the oppressed (Ex 23:12; Matt 12:10-13; Mark 2:27; Luke 13:11-17; John 9:1-21).

Yet even good works on the Sabbath must not obscure the chief Biblical characteristic of Sabbath observance, namely, rest (Gen 2:1-3). This includes both physical (Ex 23:12) and spiritual rest in God (Matt 11:28). The latter leads the Sabbath observer to seek the presence of, and communion with God in worship (Isa 48:13), both in quiet meditation (Matt 12:1-8) and in public worship (Jer 23:32, 2 Kings 4:23; 11:4-12; 1 Chron 23:30 ff; Isa 56:1-8). Its object is to recognize God as Creator and Redeemer (Gen 2:1-3; Dent 5:12-15), and it is to be shared by the individual family and the larger community (Isa 56:1-8).

6) Sabbath and the Authority of God's Word. Ellen White points out that the Sabbath commandment is unique, for it contains the seal of God's law. It alone "brings to view both the name and title of the Lawgiver. It declares Him to be the Creator of the heavens and the earth, and thus shows His claim to reverence and worship above all others. Aside from this precept, there is nothing in the Decalogue to show by whose authority the law is given."--The Great Controversy, p 452.


The Sabbath as a sign of the Creator points to His ownership and authority. Meaningful Sabbath observance, therefore, indicates the acceptance of God as Creator and Owner and acknowledges His authority over all creation, including oneself. Sabbath observance is based on the authority of God's Word. There is no other logical reason for it.

Human beings have the freedom to enter into a relationship with the Creator of the universe as with a personal friend.

Sabbath keepers may have to face resistance at times because of their commitment to God to keep the Sabbath holy. To those who do not recognize God as their Creator, it seems arbitrary or inexplicable for someone to cease from all work on the Sabbath day for merely religious reasons. Meaningful Sabbath observance testifies to the fact that we have chosen to obey God's commandment. We thus recognize that our life is now lived in obedience to God's Word. The Sabbath will be a special test in the end time. The believer will have to make a choice either to give allegiance to God's Word or to human authority (Rev 14:7, 12).

Home and Family Life as Related to the Sabbath

1) Introduction. Home life is the cornerstone of proper Sabbath observance. Only when individuals keep the Sabbath conscientiously in the home and assume their assigned responsibilities as members of the family will the Church as a whole reveal to the world the joys and privileges of God's holy day.

2) Different Kinds of Homes. In the twentieth century there are various kinds of homes, for example, the home in which there is a husband, wife, and children; the home in which there is husband and wife and no children; the home in which there is a single parent and children (where because of death or divorce one parent must function in both maternal and paternal roles); the home in which a person has never married or where death or divorce has left one single, and no children are involved; or the home in which one parent only is a member of the Church. In addressing the needs and problems of these categories, it should be understood that some of the principles and suggestions enunciated will apply to all groups and some will be more specialized.

3) Two Sacred Institutions--The Home and the Sabbath. "In the beginning" God placed a man and a woman in the Garden of Eden as their home. Also, "in the beginning" God gave to human beings the Sabbath. These two institutions, the home and the Sabbath, belong together. Both are gifts from God. Therefore both are sacred, the latter strengthening and enriching in its unique manner the bond of the former.

Close fellowship is an important element of the home. Close fellowship with other human beings also is an important element of the Sabbath. It binds families closer to God and binds the individual members closer to one another. Viewed from this perspective, the importance of the Sabbath to the home cannot be overestimated.

4) Responsibilities of Adults as Teachers. In choosing Abraham as the father of the chosen people, God said, "I know him, that he will command his children and his household after him" (Gen 18:19). It seems clear, then, that an enormous responsibility has been given to adults in the home for the spiritual- welfare of their children. By both precept and example, they must provide the kind of structure and atmosphere that will make the Sabbath a delight and such a vital part of Christian living that, long after leaving the home, the children will continue the customs they were taught in childhood.

In harmony with the injunction, "Thou shalt teach them (God's commandments) diligently unto thy children" (cf Dent 6:4-9), the adult members of the family should teach their children to love God and keep His commandments. They should teach them to be loyal to God and to follow His directives.

From earliest infancy, children should be taught to participate in family worship so that worship in the house of God will become an extension of a family custom. Also from infancy, children should be taught the importance of church attendance, that true Sabbath observance involves going to God's house for worship and Bible study. Adults in the family should set the example by attending services on Sabbath, providing a pattern that will be seen as important when their children make decisions on what is of value in life. Through discussions, as the children grow older and more mature, and through Bible study, the children should be taught the meaning of the Sabbath, its relationship to Christian living, and the enduring quality of the Sabbath.

5) Preparation for the Sabbath. If the Sabbath is to be observed properly, the entire week should be programmed in such a way that every member will be ready to welcome God's holy day when it arrives. This means that the adult family members will plan so that all household tasks--the buying and preparing of food, the readying of clothes, and all the other necessities of everyday life--will be completed before sundown Friday. The day of rest should become the pivot around which the wheel of the entire week turns. When Friday night approaches and sundown is near, adults and children will be able to greet the Sabbath with tranquility of mind, with all preparation finished, and with the home in readiness to spend the next 24 hours with God and with one another. Children can help achieve this by carrying Sabbath preparation responsibilities commensurate with their maturity. The way the family approaches the beginning of the Sabbath at sundown on Friday night and the way Friday night is spent will set the stage for receiving the blessings that the Lord has in store for the entire day which follows.

6) Proper Sabbath Dress. Where there are children in the home, on Sabbath morning as the family dresses for church, adults may, by precept and example, teach children that one way to honor God is to appear in His house in clean, representative clothing appropriate to the culture in which they live.

7) Importance of Bible Study Hour. Where children do not have the advantage of attending Adventist schools, the Sabbath School becomes the most important means of religious instruction outside the home. The value of this Bible study hour cannot be overestimated. Therefore, parents should attend Sabbath morning services and do everything possible to take their children with them.

8) Family Activities on the Sabbath. In most cultures the Sabbath noon meal, when the family gathers around the dinner table in the home, is a high point of the week. The spirit of sacred joy and fellowship, begun upon arising and continued through the worship services at church, is intensified. Free from the distractions of a secular atmosphere, the family can converse on themes of mutual interest and maintain the spiritual mood of the day.

When the sacred nature of the Sabbath is understood, and a loving relationship exists between parents and children, all will seek to prevent intrusions into the holy hours by secular music, radio, and video and television programs, and by newspapers, books, and magazines.

Sabbath afternoons, as far as possible, will be spent in family activities--exploring nature; making missionary visits to shut-ins, the sick, or others in need of encouragement; and attending meetings in the church. As the children grow older, activities will enlarge to encompass other members of their age group in the church, with the question always in mind, "Does this activity cause me to understand better the true nature and sacredness of the Sabbath?" Thus proper Sabbath observance in the home will have a lasting influence for time and eternity.

Sabbath Observance and Recreational Activities

1) Introduction. Sabbath observance includes both worship and fellowship. The invitation to enjoy both is open and generous. Sabbath worship directed toward God usually takes place in a community of believers. The same community provides fellowship. Both worship and fellowship offer unlimited potential to praise God and to enrich the lives of Christians. When either Sabbath worship or fellowship Is distorted or abused, both praise to God and personal enrichment are threatened. As God's gift of Himself to us, the Sabbath brings real joy in the Lord. It is an opportunity for believers to recognize and reach their God-given potential. Thus, to the believer the Sabbath is a delight.

2) Alien Factors to Sabbath Observance. The Sabbath can be intruded upon easily by elements alien to its spirit. In the experience of worship and fellowship the believer must ever be alert to alien factors which are detrimental to one's realization of Sabbath sacredness. The sense of Sabbath holiness is threatened particularly by the wrong kinds of fellowship and activities. By contrast, the sacredness of the Sabbath is upheld when the Creator remains the center of that holy day.

3) Culturally Conditioned Phenomena in Sabbath Observance. It is important to understand that Christians render obedience to God and thus observe the Sabbath at the place in history and culture where they live. It is possible that both history and culture may falsely condition us and distort our values. By appealing to culture we may be guilty of giving ourselves license or excuse to indulge in sports and recreational activities that are incompatible with Sabbath holiness. For example, intensive physical exertion and various forms of tourism are out of harmony with true Sabbath observance.

Any attempt to regulate Sabbath observance beyond Biblical principles by developing lists of Sabbath prohibitions will be counterproductive to a sound spiritual experience. The Christian will test his Sabbath experience by principle. He knows that it is the main purpose of the Sabbath to strengthen the bond of union between himself and God. Thus one's activities guided by Biblical principles and contributing toward such a strengthening are acceptable.

Inasmuch as no one can evaluate rightly the personal motives of others, a Christian must be very careful not to criticize his brethren living in cultural contexts other than his own who engage in Sabbath recreational activities of which they approve.

While traveling, Adventist tourists should make every effort to observe the Sabbath with their fellow believers in any given area. Respecting the sacredness of the seventh day, it is recommended that Adventists avoid using the day for a holiday set aside for sightseeing and secular activity.

Churches and Church Institutions

In establishing specific guidelines and policies for the corporate Church and Church institutions, the Church is setting an example of Sabbath keeping for the membership at large. It is the responsibility of the members to apply true Sabbath keeping principles in their own lives. The Church can assist by providing Sabbath keeping principles as found in the Bible and the Spirit of Prophecy, but it cannot be conscience for the members.

1) Churches--Role of Church and Family in Sabbath Afternoon Activities. The pastor and the local church leaders are entrusted with the responsibility of providing carefully planned Sabbath activities for children, youth, adults, and the elderly, and for families and singles, emphasizing the importance of making the Sabbath a day of joy, worship, and rest. Church activities should complement rather than replace family and home activities.

2) Churches--Sabbath Music. Music has a powerful impact on a person moods and emotions. Church leaders will select music and musicians that will enhance the worshipful atmosphere of the Sabbath rest and the person's relationship with God. Sabbath choir rehearsals should be avoided during regularly scheduled Sabbath meetings.

3) Churches--Community Outreach. Although Christians may participate in certain types of social work for students, youth, and the poor in inner cities or in suburbs, they still will exert an exemplary influence of consistent Sabbath keeping. When engaged in an extension school or special school for children and youth, they will select subjects and classes that are different from the ordinary secular subjects or classes for the week, including activities that contribute to spiritual culture. Nature or neighborhood walks may replace recesses; nature walks or field trips of minimal effort can replace secular subjects and classes.

4) Churches--Ingathering. The general practice of Seventh-day Adventist churches is to do Ingathering on days other than the Sabbath. Where there is a practice to do Ingathering on Sabbath, the plan should be implemented so as to bring spiritual benefits to all participants.

5) Churches--Fundraising on the Sabbath. The doctrine of Christian stewardship is found throughout the Scriptures. The act of giving has a definite place in the worship services. When appeals for funds are made, they should be conducted in such a manner as to uphold the sacredness of the service as well as of the Sabbath.

6) Churches--Sabbath Weddings. The marriage service is sacred and would not in itself be out of harmony with the spirit of Sabbath keeping. However, most weddings involve considerable work and almost inevitably a secular atmosphere develops in preparing for them and in holding receptions. In order that the spirit of the Sabbath not be lost, the holding of weddings on the Sabbath should be discouraged.

7) Churches--Sabbath Funerals. In general, Adventists should try to avoid Sabbath funerals. In some climates and under certain conditions, however, it may be necessary to conduct funerals without delay, the Sabbath notwithstanding. In such cases arrangements should be made in advance with morticians and cemetery employees to perform their routine tasks for the deceased in advance of the Sabbath day, thus reducing the labor and commotion on the Sabbath. In some instances a memorial service could be held on the Sabbath, and interment take place later.

8) Seventh-day Adventist Health-care Institutions. Adventist health care institutions provide the only contact many people have with the Seventh-day Adventist Church. Adventist hospitals are to be more than merely health-care delivery systems. They have a unique opportunity to bear a Christian witness 24 hours a day to the communities they serve. In addition, they have the privilege of presenting the Sabbath message by example every week. In healing the sick and loosing the bonds of the physically infirm, even on the Sabbath, Christ set an example that we look to as the basis for establishing and operating Adventist health-care institutions. Therefore, an institution offering medical care to the public must be prepared to minister to the needs of the sick and suffering without regard to hours or days.

This places a great responsibility on each institution to develop and implement policies that reflect the example of Christ and apply the principles of Sabbath observance as found in the Scriptures and taught by the Seventh-day Adventist Church. Administrators have a special responsibility to see that all departments maintain the true spirit of Sabbath keeping by instituting appropriate Sabbath procedures and by guarding against laxity in its observance.

Johnny
Sep 25th 2012, 12:52 PM
DEEL 2

The following applications of Sabbath observance principles are recommended:

a. Provide emergency medical care willingly and cheerfully whenever needed with high levels of excellence. However, neither Adventist institutions nor physicians and dentists should provide the same office or clinic services on the Sabbath as they do on weekdays.

b. Discontinue all routine activities that could be postponed. Usually this means a complete closing of those facilities and departments not immediately related to patient care, and the maintenance of a minimum number of qualified people in other departments to handle emergencies.

c. Postpone elective diagnostic and therapeutic services. Decisions as to what is necessary or of an emergency nature should be made by the attending physician. If this privilege is abused, it should be dealt with by the hospital administration. Nonadministrative institutional employees should not become involved in making these decisions nor should they be obliged to confront the attending physicians. Misunderstandings may be avoided by making it clear in medical staff bylaws that only surgical, diagnostic, or therapeutic procedures which are not postponable because of the condition of the patient, will be done. A clear understanding with all who are appointed to staff membership, at the time of appointment, will do much to avoid misunderstandings and abuses.

Convenience and elective surgery should be discouraged or limited on Fridays. Procedures thus scheduled allow the patient to be in the hospital over the weekend and hence lose fewer days at work. However, this places the first post-operative day, usually with the most intensive nursing care, on the Sabbath.

d. Close administrative and business offices to routine business. Although it may be necessary to admit or discharge patients on the Sabbath, it is recommended that the rendering of bills and the collection of money be avoided. Never should the keeping of the Sabbath be a source of irritation to those we seek to serve and to save, but rather a hallmark of "the children of light" (Eph 5:8; Acts of the Apostles, p 260).

e. Make the Sabbath a special day for patients, providing a memory of Christian witnessing never to be forgotten. Meaningful Sabbath-keeping is much easier to achieve in an institution that employs a predominantly Adventist staff. Presenting the Sabbath in a proper light can be accomplished by the believing workers employed in patient care, and may well be a convicting influence in the lives of those not of our faith.

f. The direct care of the sick is a seven-day-a-week activity. Illness knows no calendar. Nevertheless, when scheduling all personnel, health-care institutions should take into consideration the sincere religious beliefs, observances, and practices of each employee and prospective employee. The institution should make reasonable accommodation for such religious beliefs unless it is demonstrated that such accommodation would place an undue hardship on its operation. It is recognized that the consciences of individuals vary in regard to the propriety of Sabbath employment. Neither the Church nor its institutions can act as the conscience for its employees. Rather, reasonable accommodation should be made for individual conscience.

g. Resist pressures for relaxing Seventh-day Adventist standards. Some institutions have been pressured by the communities, the medical staffs, and/or employees (where a majority is comprised of non-Adventists), to abandon or weaken Sabbath keeping principles and practices so that the Sabbath would be treated as any other day. In some cases, pressure has been applied to maintain full services on the Sabbath and reduce them on Sunday instead. Such action should be vigorously resisted. Compliance would cause serious reexamination of the relationship of such an institution to the Church.

h. Educate employees who are not Seventh-day Adventist concerning Sabbath keeping principles practiced by the institution. Every non-Adventist, at the time of employment at an Adventist health care institution, should be made aware of Seventh-day Adventist principles, especially institutional policies regarding the observance of the Sabbath. Though non-Adventists may not believe as we do, they should know from the very beginning how they are expected to fit into the institutional program to help it reach its objectives.

i. Foster an attitude for continuing Christian witnessing by Adventist employees. The only contact that many non-Adventist workers ever may have with Seventh-day Adventists may be in the institution employing them. Every relationship should be friendly, kind, and expressive of the love that exemplified the life and work of the Great Physician. Compassion for the sick, unselfish regard for our fellowman, an eagerness to serve, and unstinted loyalty to God and the Church may well prove to be a savor of life unto life. The keeping of the Sabbath is a privilege and an honor as well as a duty. It should never become burdensome or obnoxious to those who keep it or to those about us.

9) Sabbath Work in Non-Adventist Hospitals. While it is essential in medical institutions that a minimum of labor be performed at all times in order to maintain the welfare and comfort of the patients, Seventh-day Adventists employed in non-denominational institutions where Sabbath hours bring no relief from routine duties are under obligation to remember the principles that regulate all Sabbath activities. In order to avoid situations where our church members may be faced with problems of Sabbath keeping in non-Adventist institutions, it is recommended that:

a. When Seventh-day Adventists accept employment in non-Seventh-day Adventist hospitals, they make known their Sabbath keeping principles and request a work schedule that will exempt them from Sabbath duties.

b. Where work schedules or other factors make this impossible, Adventists should clearly identify the duties, if any, they can conscientiously perform on the Sabbath and the frequency thereof.

c. Where the above accommodations cannot be arranged, members should make loyalty to God's requirements paramount and abstain from routine work.

10) Seventh-day Adventist Educational Institutions. Seventh-day Adventist secondary boarding schools leave a major role in shaping the Sabbath observance habits of future generations of members of the Church, and Seventh-day Adventist colleges and universities do much to mold the thinking of the Church's clergy and professional class. It is important, therefore, that both the theory and practice of how to maximize the joyful blessings of the Sabbath be as close as possible to the ideal in these institutions.

Applications of this principle should include:

a. Adequate preparation for the Sabbath.

b. Demarcation of the beginning and ending of the Sabbath hours.

c. Appropriate school-home activities: worships, prayer bands, witness, etc.

d. Keeping necessary duties to a minimum, preferably entrusting them to people who volunteer their service rather than to those who do the same work for pay during the week.

e. Inspiring worship services, preferably modeling what is expected to characterize such services in the churches of the school's constituency.

f. Adequate and varied activities on Sabbath afternoon.

g. Structuring of the weekly program so that the Sabbath will be a lingering joy and the climax of the week, rather than a prelude to contrasting activities on Saturday night.

1. Cafeteria Sales. School cafeterias are designed to serve students and their visiting parents and bona fide guests; they should not be open to the public on the Sabbath. To avoid unnecessary business transactions during sacred time, each institution should make provision for payment outside of the Sabbath hours.

2. Attendance of Faculty at Professional Meetings. In some countries, Seventh-day Adventists are privileged to attend professional meetings in order to keep abreast of current developments in their given field of specialization. It may be tempting to justify attendance at these meetings on the Sabbath. However, it is recommended that academic personnel join fellow members in worship rather than fellow professionals at work.

3. Radio Stations. College radio stations can be a blessing to their communities. To maximize the blessings, programming during the Sabbath hours should reflect the philosophy of the Church. If fund-raising appeals are made on the Sabbath, they should be conducted in such a way as to uphold the sacredness of that day.

4. Promotional Trips. In order to maintain the worshipful nature of the Sabbath, promotional tours should be planned in such a way as to minimize travel on the Sabbath and to provide maximum time for worship with fellow believers. The Sabbath hours should not be used for travel to provide a Saturday night program.

5. Sabbath Observance in Education for the Ministry. Pastors have a large responsibility for shaping the spiritual life of the Church by their personal example. Therefore institutions training ministers and their spouses need to help their trainees form a sound philosophy of Sabbath observance. Proper guidance received at school can be instrumental in the experience of a genuine renewal of the Sabbath joys in their own life as well as in the life of their church.

6. Sabbath Examinations. Seventh-day Adventists who face required examinations given on the Sabbath in non-Adventist schools or for certification by professional governing boards face special problems. In dealing with such situations we recommend that they arrange for administration of the examinations on hours other than the Sabbath. The Church should encourage its members in careful Sabbath observance and where possible intercede with the appropriate authorities to provide for both reverence for God's day and access to the examinations.

Secular Employment and Trade as Related to the Sabbath

1) Statement of Principle. The Biblical view of the Sabbath includes both a divine and a human dimension (Matt 12:7). From the divine perspective the Sabbath invites the believer to renew his commitment to God by desisting from the daily work in order to worship God more freely and more fully (Ex 20:8-10; 31:15,16; Isa 58:13,14). From the human perspective, the Sabbath summons the believer to celebrate God's creative and redemptive love by showing mercy and concern toward others (Dent 5:12-15; Matt 12:12; Luke 13:12; John 5:17). Thus the Sabbath encompasses both cessation from secular work for the purpose of honoring God and performing deeds of love and kindness toward fellow beings.

2) Essential and Emergency Work. In order to uphold the sanctity of the Sabbath, Seventh-day Adventists must make wise choices in matters of employment, guided by a conscience enlightened by the Holy Spirit. Experience has shown that there are hazards in choosing vocations which will not allow them to worship their Creator on the Sabbath day free from involvement in secular labor. This means that they will avoid types of employment which, although essential for the function of a technologically advanced society, may offer problems in Sabbath observance.

The Scriptures and the Spirit of Prophecy are explicit about our duties as Christians to our fellowman, even on the Sabbath day. In the modern context, many employed in occupations involved with the saving of life and property are called upon to deal with emergencies. Arranging for regular weekend work requiring the use of the Sabbath hours for gainful emergency employment or accepting work only on weekends in emergency occupations to augment the family budget is out of harmony with Sabbath keeping principles given by Christ. Responding to emergency situations where life and safety are at stake is quite different from earning one's livelihood by routinely engaging in such occupations on the Sabbath which are often accompanied by commercial, secular, or routine activities. (See Christ's comments on rescuing oxen or sheep from ditches and helping people in need. Matt 12:11; Luke 13:16.) Absenting one's self from God's house and being denied fellowship with the believers on the Sabbath can have a chilling effect on one's spiritual life.

Many employers in so-called essential service areas willingly make accommodations for Sabbath keepers. Where such is not granted, members should review carefully Biblical principles of Sabbath keeping and in that light examine the type of activity, environment, requirements of the job, and personal motives before committing themselves to working on the Sabbath. They should ask of the Lord as did Paul on the Damascus road, "Lord, what wilt thou have me to do?" When this attitude of faith prevails, we are persuaded that the Lord will lead the believer to discern His will and supply strength and wisdom to follow it.

3) Moral Decision Regarding Sabbath Observance. Sabbath privileges are sometimes curtailed or denied by military, educational, political, or other organizations. To prevent and/or alleviate these regrettable situations, the following suggestions should be considered:

A competent church official, preferably the Public Affairs and Religious Liberty director, should be appointed to keep abreast of developments that could undermine freedom of worship on the Sabbath. When necessary, this official will approach responsible authorities to intercede when an adverse impact upon Seventh-day Adventists is present in any contemplated measure or legislation. This course of action may prevent enactment of laws that could curtail or deny Sabbath privileges.

Adventist members should be encouraged to stand by faith for the principle of Sabbath keeping regardless of circumstances, resting in the assurance that God will honor their commitment to Him.

Church members should offer spiritual, moral, and, if needed temporal help to other members experiencing Sabbath problems. Such support will serve to strengthen the commitment to the Lord not only of the individual member facing Sabbath problems but also of the Church as a whole.

4) Purchase of Goods and Services on the Sabbath.

a. The Sabbath is designed to provide spiritual freedom and joy for every person (Ex 20:8-11). As Christians, we must be supportive of this basic human right granted to each individual by the Creator. As a general rule, the purchasing of goods, eating out in restaurants, and paying for services to be provided by others ought to be avoided because they are out of harmony with the principle and practice of Sabbath keeping.

b. Furthermore, the above-mentioned commercial activities will turn the mind away from the sacredness of the Sabbath. (See Neh 10:31; 13:15 ff.) With proper planning adequate provisions can be made in advance for foreseeable Sabbath needs.

5) Sabbath Travel. While Sabbath travel may be necessary for engaging in Sabbath activities, one should not allow Sabbath travel to become a secular function; therefore, preparation should be made in advance. Automobile fuel and other needs should be cared for before the Sabbath begins. Travel on commercial carriers for personal or business reasons should be avoided.

6) Treating a Specific Employment Problem. When a member of the Church finds it necessary to resign from a position, or loses his job because of Sabbath problems, and is reemployed by the denomination in similar work, and where the new job, because of its essential nature, requires the member to work on the Sabbath, the following suggestions are recommended:

a. A careful explanation of the essential nature of the work will be given to the member.

b. All efforts should be made by the organization to as certain that only the essential aspects of the new job will be performed on the Sabbath. Administrators should also explain to the new employee the religious purposes and basic objectives of the employing organization.

c. A rotation schedule will be adopted in order that the member who can conscientiously accept such work on the Sabbath may frequently be able to enter into a fuller celebration of the Sabbath day.

7) Shift work. When a Seventh-day Adventist works for an employer where Shift work is the rule, he may be requested to work on the Sabbath or a portion thereof. Under such circumstances the member involved is encouraged to consider the following:

a. The member should strive to be the best possible worker, a valuable employee whom the employer cannot afford to lose.

b. If a problem develops, the member should seek to resolve it by appealing to the employer personally for an accommodation based on goodwill and fairness.

c. The member should assist the employer by suggesting such accommodations as:


1. Working a flexible schedule;

2. Taking a less desirable shift;

3. Trading shifts with another employee; or

4. Working on holidays.

8) If the employer resists an accommodation, the member should immediately seek assistance from the pastor and from the Public Affairs and Religious Liberty Department in countries where they are involved in such activities.

_______________

The General Conference of Seventh-day Adventists Executive Committee at the General Conference Session in Indianapolis, Indiana, on July 9, 1990, voted to acknowledge receipt of the above document on Sabbath observance.

http://i.ytimg.com/vi/-CTsJvvh1aQ/0.jpg

http://adventist.org/beliefs/other-documents/other-doc6.html

Ek weet nie julle ouens nie, maar ek sal dit (reels) nie kan volhou nie. :no:

Hammerhead/Ben.....hoeveel van hierdie 100de reels hou julle....of kan enige mens hou?

HammerHead
Sep 25th 2012, 12:54 PM
Ek kan nie eers bid as die Heilige Gees nie vir my intree nie. Se gou vir my....net 'n JA of 'n NEE vir elke vraag. Geen bespreking vir 'n antwoord nie!

1) Gaan ek hel toe as ek nie van die Vrydagaand tot die Saterdagaand Sabat hou nie? (Ontvang nie die merk)

JA - NEE

2) Gaan ek hel toe as ek op 'n Sondag kerk toe gaan? (Ontvang die merk)

JA - NEE

Matteus 5:37 Maar laat julle woord wees: Ja ja, nee nee. Wat meer as dit is, is uit die Bose.

Johnny, laat ek liewers soos Jesus vir satan in die woestyn geantwoord het, jou uit die Woord antwoord, want wat ek se maak nie saak nie:


1 ) Gaan ek hel toe as ek nie van die Vrydagaand tot die Saterdagaand Sabat hou nie? (Ontvang nie die merk)

Maak nie sin nie, jy hou nie God se sabbat nie, maar jy kry nie die merk nie?2) Gaan ek hel toe as ek op 'n Sondag kerk toe gaan? (Ontvang die merk)

Rev 14:9 En ‘n derde engel het hulle gevolg en met ‘n groot stem ges: As iemand die dier en sy beeld aanbid en ‘n merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang,
Rev 14:10 sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toorn, en hy sal gepynig word met vuur en swawel voor die heilige engele en voor die Lam.

Verder se God ook:

Heb 10:26 Want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie,
Heb 10:27 maar ‘n verskriklike verwagting van oordeel en ‘n vuurgloed wat die testanders sal verteer.

Jas 4:17 Wie dan weet om goed te doen en dit nie doen nie, vir hom is dit sonde.

Johnny
Sep 25th 2012, 01:08 PM
Johnny, laat ek liewers soos Jesus vir satan in die woestyn geantwoord het, jou uit die Woord antwoord, want wat ek se maak nie saak nie:

Maak nie sin nie, jy hou nie God se sabbat nie, maar jy kry nie die merk nie?

Rev 14:9 En n derde engel het hulle gevolg en met n groot stem ges: As iemand die dier en sy beeld aanbid en n merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang,
Rev 14:10 sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toorn, en hy sal gepynig word met vuur en swawel voor die heilige engele en voor die Lam.

Verder se God ook:

Heb 10:26 Want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie,
Heb 10:27 maar n verskriklike verwagting van oordeel en n vuurgloed wat die testanders sal verteer.

Jas 4:17 Wie dan weet om goed te doen en dit nie doen nie, vir hom is dit sonde.

Kom ek stel dit dan sodat daar net 'n JA of 'n NEE antwoord is. Geen Skrif verwysings nie, net jou eerlike opinie in plain afrikaans.

1) Gaan ek hel toe as ek nie van die Vrydagaand tot die Saterdagaand Sabat hou nie? Jy hoef nie Skrif te gee nie, net jou eerlike opinie.

JA - NEE

2) Gaan ek hel toe as ek op 'n Sondag kerk toe gaan?

JA - NEE

HammerHead
Sep 25th 2012, 01:13 PM
Johnny, dankie vir die insiggewende stuk, maar ek sukkel om te sien hoe enige van dit onbybels en verkeerd is? Dit is geensins Joodse wette nie, en soos ek in my post aan jou voorheen verduidelik het, die fokus is Christus en die verhouding wat Hy met ons wil bou, daarom korrigeer my as ek verkeerd is, maar is dit dan nie goed nie?

Johhny, ek moet jou se, jy is besig om die Almagtige God van die heelal bietjie min krediet hier te gee...God se in Matt 19:26, Phill 4:13, 2 Kor 2:14, John 15:5 dat deur Hom jy tot enige iets in staat is, en dat Hy jou die krag sal gee om dit te kan doen.

Het jy al ooit probeer om die Sabbat te hou? As jy nie het nie, kan jy ook nie se jy sal nie kan nie...As dit so onmoontlik was, hoekom vind ek dit so n groot plesier om God se Sabbat te onderhou?

HammerHead
Sep 25th 2012, 01:19 PM
Kom ek stel dit dan sodat daar net 'n JA of 'n NEE antwoord is. Geen Skrif verwysings nie, net jou eerlike opinie in plain afrikaans.

1) Gaan ek hel toe as ek nie van die Vrydagaand tot die Saterdagaand Sabat hou nie? Jy hoef nie Skrif te gee nie, net jou eerlike opinie.

JA - NEE

2) Gaan ek hel toe as ek op 'n Sondag kerk toe gaan?

JA - NEE

Hoekom wil jy dit so graag uit my mond uit hoor Johnny? Wat maak dit saak wat ek dink? Was dit nie jy wat net so paar kommentare terug n vers aangehaal het wat so gegaan het nie?


Psalm 118:8 Dit is beter om by die HERE te skuil as om op mense te vertrou.

Ek het jou God se opinie gegee, nou wil jy nie Sy opinie aanvaar voordat jy gehoor het wat my opinie is nie?:hmm:

Jou vraag is elkgeval vaag, want bedoel jy voor jy gedwing word om sabbat te onderhou, of bedoel jy na jy gedwing word om sabbat te onderhou?

Johnny
Sep 25th 2012, 01:23 PM
Hoekom wil jy dit so graag uit my mond uit hoor Johnny? Wat maak dit saak wat ek dink? Was dit nie jy wat net so paar kommentare terug n vers aangehaal het wat so gegaan het nie?Ek het jou God se opinie gegee, nou wil jy nie Sy opinie aanvaar voordat jy gehoor het wat my opinie is nie?:hmm:

Jou vraag is elkgeval vaag, want bedoel jy voor jy gedwing word om sabbat te onderhou, of bedoel jy na jy gedwing word om sabbat te onderhou?

As jy my sou vra of ek oppad hel toe is sonder wedergeboorte of bekering (Johannes 3:3), dan sou my eenvoudige antwoord JA gewees het sonder om enige Skrif aan te haal. Kan jy nie dieslefde doen nie, of is jy nie seker nie? :hmm:

HammerHead
Sep 25th 2012, 01:31 PM
As jy my sou vra of ek oppad hel toe is sonder wedergeboorte of bekering (Johannes 3:3), dan sou my eenvoudige antwoord JA gewees het sonder om enige Skrif aan te haal. Kan jy nie dieslefde doen nie, of is jy nie seker nie? :hmm:

Nee Johnny, dis nie omdat ek nie seker is nie, dis omdat geen oordeel my toekom nie. Ek het vir jou duidelik uit die Woord gewys God se JA, as jy Sy dag nie hou nadat jy die lig gekry het om dit te doen nie, dan aanvaar jy nie God as jou Skepper nie, en sal jy die merk van die dier kry.

Nou as God dit so duidelik vir jou se, reken ek nie dat jy nodig het om my opinie te hoor daaroor nie.

Johnny
Sep 25th 2012, 01:40 PM
Nee Johnny, dis nie omdat ek nie seker is nie, dis omdat geen oordeel my toekom nie. Ek het vir jou duidelik uit die Woord gewys God se JA, as jy Sy dag nie hou nadat jy die lig gekry het om dit te doen nie, dan aanvaar jy nie God as jou Skepper nie, en sal jy die merk van die dier kry.

Nou as God dit so duidelik vir jou se, reken ek nie dat jy nodig het om my opinie te hoor daaroor nie.

Great. Nou weet ons dat ons oppad hel toe is omdat ons op Sondag kerk toe gaan, en net om te wys dat ek nie oordeel nie, God se self dat die enigste manier om die ewige lewe te beerwe is deur wedergeboorte of bekering, en nie deur die Sabbat te hou nie of onsself nie.

Johannes 3:3 Jesus antwoord en s vir hom: Voorwaar, voorwaar Ek s vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie.

Effesiers 2:8 Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God;

Ben Cronje
Sep 25th 2012, 05:12 PM
Great. Nou weet ons dat ons oppad hel toe is omdat ons op Sondag kerk toe gaan, en net om te wys dat ek nie oordeel nie, God se self dat die enigste manier om die ewige lewe te beerwe is deur wedergeboorte of bekering, en nie deur die Sabbat te hou nie of onsself nie.

Johannes 3:3 Jesus antwoord en s vir hom: Voorwaar, voorwaar Ek s vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie.

Effesiers 2:8 Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God;

Johnny, die Evangelie staan op twee bene. Genade en gehoorsaamheid.


Joh 8:11 En sy antwoord: Niemand nie, Here. En Jesus s vir haar: Ek veroordeel jou ook nie. Gaan heen en sondig nie meer nie.

Die deel in "Bold" is genade. Die deel wat op genade VOLG (onderstreep) is gehoorsaamheid.
Ek sien nie Jesus wat vir haar s sy Hy oordeel haar nie, en sy kan aangaan met haar lewe soos voorheen nie. Sien jy dit? Want dit is wat SLEGS genade impliseer.

NEE.

Jesus gee genade en plaas haar dan onder die WET, want Hy s sy moet nie meer sondig nie. Sonde is die verbreking van die Wet. Die Bybel se self so. OF lees ek die vers verkeerd???

As ek dit verkeerd lees, Johnny, vertel jy my hoe interpreteer jy Joh 8:11? Vertel my hoe moet ek die vers interpreteer?:hmm:

HammerHead
Sep 25th 2012, 08:01 PM
Great. Nou weet ons dat ons oppad hel toe is omdat ons op Sondag kerk toe gaan, en net om te wys dat ek nie oordeel nie, God se self dat die enigste manier om die ewige lewe te beerwe is deur wedergeboorte of bekering, en nie deur die Sabbat te hou nie of onsself nie.

Johannes 3:3 Jesus antwoord en s vir hom: Voorwaar, voorwaar Ek s vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie.

Effesiers 2:8 Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God;

Ai Johnny, ek dink ek moet jou nie verder ophou deur jou te oorreed jy kan nie God liefhe, en dan Sy gebooie ignoreer nie. Jou liefde vir God word gekenmerk deur jou gehoorsaamheid.

Verder kan ek vir jou al die bewyse uit die Woord gee wat daar is, jy sal nogsteeds nie dit glo nie. Dit kan vir jou uitgespel word in die bybel, maar jy sal nie dit aanvaar nie. Belowe my maar net die ding, wanneer daar n wet in werking tree dat Sondag die amptelike dag van rus verklaar word, onthou net wat hier bespreek is en maak dan die regte besluit.

En vir die rekord, ek het nie gese as jy Sondag kerk toe gaan is jy verlore nie, so niemand kan my daarvan beskuldig nie.

HammerHead
Sep 25th 2012, 08:04 PM
Johnny, die Evangelie staan op twee bene. Genade en gehoorsaamheid.Die deel in "Bold" is genade. Die deel wat op genade VOLG (onderstreep) is gehoorsaamheid.
Ek sien nie Jesus wat vir haar s sy Hy oordeel haar nie, en sy kan aangaan met haar lewe soos voorheen nie. Sien jy dit? Want dit is wat SLEGS genade impliseer.

NEE.

Jesus gee genade en plaas haar dan onder die WET, want Hy s sy moet nie meer sondig nie. Sonde is die verbreking van die Wet. Die Bybel se self so. OF lees ek die vers verkeerd???

As ek dit verkeerd lees, Johnny, vertel jy my hoe interpreteer jy Joh 8:11? Vertel my hoe moet ek die vers interpreteer?:hmm:

Ben ek dink jy mors jou asem, Johnny gaan jou net ignoreer want hy het nie die antwoord nie.

So sterkte!
HH

RR van Wyk
Sep 26th 2012, 05:24 AM
Ouens, met alle eerlikheid... Ek het nou werklik vir baie lank probeer om julle punt in te sien. Uit 'n Christelike perspektief probeer sin maak daaruit.Ek besef dit is nie die geval met julle nie, maar dit bots erg hier binne my gees. Wat julle vir my s is nie versoenbaar nie. Meer as tweeduisend jaar terug sou dit 'n hele ander prentjie wees. Maar vandag is ek juis vrygemaak van al hierdie dinge. Dit maak vir my geensens sin om, nadat God my en jou so lief gehad het dat Hy Sy Seun laat sterf het vir ons vryheid, ek doelbewus en opsetlik myself weer vasmaak aan daardie boeie.

Dit is waar wat julle s, met God se hulp kan mens die wet onderhou. My probleem is, baie stoot baiekeer God se leidende hand onwetend weg. Volg dan sy eie idiees en wat hy dink is reg en verkeerd. Miskien as jy 'n pop was met toutjies aan kan ek sien hoe daardie redenasie kan werk..

Uit my ondervinding oor die mens wat die wet probeer onderhou en dit vaal, is ek bevrees dit lyk nie goed vir enige mens wat probeer "wetties" optree nie. Dawid was 'n groot man van God. Met alle respek ges, as hy gesukkel het...

Ben Cronje
Sep 26th 2012, 07:42 AM
Ouens, met alle eerlikheid... Ek het nou werklik vir baie lank probeer om julle punt in te sien. Uit 'n Christelike perspektief probeer sin maak daaruit.Ek besef dit is nie die geval met julle nie, maar dit bots erg hier binne my gees. Wat julle vir my s is nie versoenbaar nie. Meer as tweeduisend jaar terug sou dit 'n hele ander prentjie wees. Maar vandag is ek juis vrygemaak van al hierdie dinge. Dit maak vir my geensens sin om, nadat God my en jou so lief gehad het dat Hy Sy Seun laat sterf het vir ons vryheid, ek doelbewus en opsetlik myself weer vasmaak aan daardie boeie.

Dit is waar wat julle s, met God se hulp kan mens die wet onderhou. My probleem is, baie stoot baiekeer God se leidende hand onwetend weg. Volg dan sy eie idiees en wat hy dink is reg en verkeerd. Miskien as jy 'n pop was met toutjies aan kan ek sien hoe daardie redenasie kan werk..

Uit my ondervinding oor die mens wat die wet probeer onderhou en dit vaal, is ek bevrees dit lyk nie goed vir enige mens wat probeer "wetties" optree nie. Dawid was 'n groot man van God. Met alle respek ges, as hy gesukkel het...

Wel RR, jy is baie bevoorreg!:pp. Gaan vanmiddag, loer daar oor die heining en kyk wat jou buurman het wat jy nie het nie. Klim oor die heining en gaan vat dit. Dis nie vir jou sonde nie, want jy staan nie onder die wet nie. En as jou buurman voel hy staan nog onder die wet en hy word kwaad omdat jy sy goed volgens hom "steel", skiet hom sommer dood. Hy verdien dit. Want as hy so dom wil wees om nog onder die wet te wil staan, is dit sy eie probleem. En al is jy getroud, kan jy sommer 'n verhouding met sy vrou op die kantlyn begin ook, want sy is nou weer "single". Jy staan mos nie onder die wet sedert jou wedergeboorte nie en God kyk nou anderpad terwyl jy hierdie dinge doen, Sy Genade maak Hom blind en Hy sien nie meer hierdie dinge nie.
Terwyl jy by die buurvrou is, vra vir haar of sy Tip-exx het en vat dit! Haar sker ook. Dan tip-exx jy al die 70+ verse in die NUWE TESTAMENT uit waar hul van die gebooie praat, want dit hoort nie in die nuwe testament nie. In teendeel, skryf "Genade" oor die tip-exx waar gebooie eens gestaan het. Verse soos;

1Co 7:19 Die besnydenis is niks en die onbesnedenheid is niks, maar die onderhouding van die gebooie van God.
Rom 3:31 Maak ons dan die wet tot niet deur die geloof? Nee, stellig nie! Inteendeel, ons bevestig die wet.

Om die waarheid te s, vat die sker en sy die HELE Romeine 3 uit.;)

Onthou egter net,die 10 Gebooie is alles of niks. Dis OF die HELE 10 gebooie, of dis GEEN van die 10 gebooie nie.

Jas 2:10 Want wie die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, het aan almal skuldig geword.

So, selfs al erken jy net een van die 10 gebooie, moet jy almal erken!!!!! ALLES of NIKS.:cool:


Uit my ondervinding oor die mens wat die wet probeer onderhou en dit vaal

Ek wil waag om te s ek dink nie mense verstaan heeltemal genade reg nie. Maar ek sien nou net jy het 'n nuwe skakel oopgemaak vir hierdie gesprek, so kom ons vat die hele gesprek oor die wet al dan nie soentoe. Hierdie draad is nou al skeefgetrek genoeg:lol:

RR van Wyk
Sep 26th 2012, 08:19 AM
Ben ek het nie eers jou hele plasing hierbo gelees nie want ek het myself sumier vir jou verfies!! as ek van my buurman steel, is ek nie lief vir my naaste nie, ook nie my Skepper nie. Dit maak deel uit van die Nuwe verbond waaronder ek staan.

Duidelik verskil ons groot van mekaar hier. Doen soos jy wil, jy asook ek sal voor God eendag verantwoording moet doen.

RR van Wyk
Sep 26th 2012, 08:55 AM
Ok ,ek is nou kalm en my emosies onder beheer. Duidelik voel julle sterk oor hierdie onderwerp.
Net 'n paar vrae wat my pla:

Hoe sou julle dan s is die regte manier dan nou, vir 'n nie-Jood Christen om die Sabbat te hou?
En wat presies beteken dit dan waar Jesus ges het laat niemand julle veroordeel nie?

HammerHead
Sep 26th 2012, 08:59 AM
Ben ek het nie eers jou hele plasing hierbo gelees nie want ek het myself sumier vir jou verfies!! as ek van my buurman steel, is ek nie lief vir my naaste nie, ook nie my Skepper nie. Dit maak deel uit van die Nuwe verbond waaronder ek staan.

Duidelik verskil ons groot van mekaar hier. Doen soos jy wil, jy asook ek sal voor God eendag verantwoording moet doen.

RR jy het dit nou self gese, waaroor gaan die 10 gebooie? Dit gaan oor liefde vir God, en liefde vir jou naaste, nou wil jy die 10 gebooie weggooi?

Ek verstaan hoekom jy jou vererg het vir Ben, maar wat Ben se is die "bottom line"


Dit maak vir my geensens sin om, nadat God my en jou so lief gehad het dat Hy Sy Seun laat sterf het vir ons vryheid, ek doelbewus en opsetlik myself weer vasmaak aan daardie boeie.

Hier sien ek sommer waar die verskil inkom, jy sien die wet as boeie, iets wat jou terughou...Geen wonder jy wil nie onder die wet wees nie...


Pro 29:18 As daar geen openbaring is nie, word die volk bandeloos; maar hy wat die wet onderhou, gelukkig is hy.


Pro 3:1 My seun, vergeet my onderwysing nie, en laat jou hart my gebooie bewaar;
Pro 3:2 want dit sal lengte van dae en jare van lewe en vrede vir jou vermeerder.

Die wet is nie daar om jou te boei nie, maar dit is juis wat jou vry maak!Dit is waar wat julle s, met God se hulp kan mens die wet onderhou. My probleem is, baie stoot baiekeer God se leidende hand onwetend weg. Volg dan sy eie idiees en wat hy dink is reg en verkeerd. Miskien as jy 'n pop was met toutjies aan kan ek sien hoe daardie redenasie kan werk..

Sien jy nie die probleem hier nie, die mens stoot God weg, en nou kan Hy nie die gebooie onderhou nie.. DIT IS JUIS DIE PROBLEEM!

En soos Ben se, duidelik beteken genade dat sodra ek Jesus aanneem, kan ek nou maak soos ek wil...Daarom, een keer gered, ALTYD gered...

Jesus het ons kom vrymaak van die resultaat van die oortreding van die wet, nie die wet self nie!

HammerHead
Sep 26th 2012, 09:03 AM
Ok ,ek is nou kalm en my emosies onder beheer. Duidelik voel julle sterk oor hierdie onderwerp.
Net 'n paar vrae wat my pla:

Hoe sou julle dan s is die regte manier dan nou, vir 'n nie-Jood Christen om die Sabbat te hou?
En wat presies beteken dit dan waar Jesus ges het laat niemand julle veroordeel nie?


Ai tog, die Sabbat is nie n joodse instelling nie, dit is n God gegewe instelling by die Skepping..Daarom steur ek my nie aan wat die Jode se hoe jy die Sabbat moet onderhou nie, maar ek steur my aan hoe God se ek die Sabbat moet hou, deur Jesus se voorbeeld te volg...

Ek verstaan nie heeltemal hoekom die 2de vraag daar ingekom het nie, ek het verseker niemand geoordeel nie...

En dit is nie dat ons "sterk" daaroor voel nie, want nou dink almal weer ons fokus op die Sabbat...

Ons is besig om die Sabbat te bespreek, dit is al...Ons ag nie die wet bo Christus of enige iets nie, en dink ook nie ons gaan onsself in die hemel in werk nie...

Ek is onder die nuwe verbond wat Jesus aanvaar as my Offerlam, en kan nie genoeg dankbaar wees daarvoor nie, want dit is al hoe ek gered kan word.. Maar noudat ek Jesus aanvaar het, nou gehoorsaam ek Hom deur Sy gebooie te onderhou...

Ben Cronje
Sep 26th 2012, 09:45 AM
Ben ek het nie eers jou hele plasing hierbo gelees nie want ek het myself sumier vir jou verfies!! as ek van my buurman steel, is ek nie lief vir my naaste nie, ook nie my Skepper nie. Dit maak deel uit van die Nuwe verbond waaronder ek staan.

Duidelik verskil ons groot van mekaar hier. Doen soos jy wil, jy asook ek sal voor God eendag verantwoording moet doen.

Jammer RR. Ek vra opreg om verskoning, dit was nie bedoel om uittartend te wees nie. Op jou nuwe draad sal jy sien ek het dit bevestig. Maar jammer as ek so oorgekom het.:blush:

Ben Cronje
Sep 26th 2012, 09:54 AM
RR, kyk wat noem die Bybel die 10 Gebooie nog:


Jas 1:25 Maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid en daarby bly, hy sal, omdat hy nie ‘n vergeetagtige hoorder is nie, maar ‘n dader van die werk, gelukkig wees in wat hy doen.
Jas 2:12 Julle moet so spreek en so doen soos diegene wat deur die wet van vryheid geoordeel sal word.

As almal die 10 gebooie nagekom het, dink jy jy sou sleutels of deure nodig gehad het? 'n Vrou sou 3 uur die oggend op straat kon alleen rondloop. Geen misdaad. Is dit 'n wet van boeie?:hmm:

RR van Wyk
Sep 26th 2012, 10:17 AM
Ek wil nou nie weer h ons praat verby mekaar hier nie. Dit gebeur so maklik.
Ok so julle glo nie in alles wat die Jode doen op Sabbat en al hulle bygelowe nie. Dit maak sin uit die o van 'n Christen.

Klink heel goed. Maar hoe maak julle hierdie gebod prakties deel van julle lewe? Basies soos die res van die Christendom, net op 'n saterdag?

Ek gooi nie die wette by die deur uit nie. Dit is eintlik half onmoontlik. Waarvan ek probeer wegbly sover moontlik, is om die klem te plaas daarop. Al my aandag en belangstelling is op Jesus, nie op die wet nie. Alhoewel, ek hoor en verstaan wat jy s en bedoel oor as jy Jesus liefhet kom jy die gebooie na. Dis basies hoe ek dit ook verstaan, al klink dit nie so nie. Die hoofoorsaak daarvan is juis omdat ek die klem van die wette wil afhaal. Maar steeds doen jy maar net jou bes om die wette na te kom.

Ek verskil egter dat die wet jou vrymaak.. Jesus maak jou vry. Die wet beoordeel jou, en bevind jou skuldig. Net Jesus maak jou vry.
Ek sal graag daardie skrifgedeeltes van naderby bekyk en ander opinies kry. Want as die wet regtig vrymaak... tensy julle dalk dit vir my kan verduidelik.

Ben Cronje
Sep 26th 2012, 10:42 AM
Hoe sou julle dan s is die regte manier dan nou, vir 'n nie-Jood Christen om die Sabbat te hou?

RR, laat die Woord van God (nie wette soos die 1000de wat die Jode ingestel het of ander menslike reels nie) jou enigste leiding wees hierso, en jou gewete onder leiding van die Heilige Gees.

'n Goeie begin is Jesaja:


Jes 58:13 As jy jou voet terughou van die sabbatom nie jou sake op my heilige dag te doen nie, en as jy die sabbat n verlustiging noem en die heilige dag van die HERE hooghou; en as jy dit eer deur nie jou gewone gang te gaan nie, nie geleentheid vir jou sake soek of ydele taal spreek nie;
Isa 58:14 dan sal jy jou verlustig in die HERE, en Ek sal jou laat ry oor die hoogtes van die aarde en jou laat geniet die erfdeel van jou vader Jakob; want die mond van die HERE het dit gespreek.

Hier is al klaar 'n paar goeie "pointers" in. Jy sal verbaas wees hoe min "reels" daar in die Bybel is. Maar die mens kon dit nie verstaan nie, en sit toe hordes by!
Persoonlik laat ek my sover deur Jesaja lei. Ek self het eers die Sabbat begin onderhou van die begin van 2012 af, nadat ek oor 'n tydperk van 4 jaar van navorsing van profesie al hoe meer besef het dat ek (aanvanklik onwetend) verkeerd was oor Sondag-aanbidding. Dat Saterdag God se geheiligde dag was. En ek het in 'n plek in my lewe gekom waar ek (omdat ek nou die kennis gehad het) die keuse moes maak. Of die Sondag of die Sabbat. Ek het lank dwars geskop, glo my. Onthou ook, tot en met toe was ek 20 jaar laas in enige kerk!!!! Selfs na Jan 2012.
So ek het nie tot die Sabbat-waarhied deur die SDA gekom nie. Maar nou onderhou ek God se Sabbat na die beste van my wete en glo God sal verstaan en my vergewe op die kleiner puntjies wat ek dalk nog onbewustelik verkeerd doen terwyl Hy my sal leer en korregeer.
Ek behoort steeds aan geen denominasie nie. Ek glo egter ons almal het die ondersteuning van broers en susters nodig, geen mens kan 'n eiland wees nie. So ek het die laaste maand en 'n half na SDA dienste toe gegaan. En dit vreeslik baie geniet, moet ek bieg;). En ek gaan weer gaan. Maar ek benadruk: EK PRAAT SLEGS NAMENS MYSELF ter verduideliking van my punt.


En wat presies beteken dit dan waar Jesus ges het laat niemand julle veroordeel nie?

Hierdie stukkie het ek ook al in hierdie draad in detail bespreek. Dit gaan oor die seremoniele wette, nie die 10 gebooie nie.:)

Hoop dit beantwoord jou 2 vrae?

RR van Wyk
Sep 26th 2012, 04:41 PM
Ben, ek is bly vir jou dat jy saligheid hierin gevind het en dit in jou leefsteil kan inpas.
Vir my sal dit egter 'n vreeslike moeilike aanpassing wees. Ek werk ses dae 'n week. Het net een dag in die week wat ek af is. En Saterdae is nou juis die dag wat die meeste kliente my sien, omdat baie van hulle so gelukkig is om twee dae 'n week af te h. En natuurlik is ek in 'n kerk wat Sondae aanbid. So ja, taamlik ingewikkeld. En dit is nie so eenvoudig om van kerk te verander nie, dis my familie, ons het al lang pad saam gestap.

Jy sal natuurlik van mening wees dat bogenoemde net 'n verskoning is. Ek is egter nie op hierdie stadium oortuig dat ek alles moet verander oor 'n onderwerp waaroor ek nie oortuig is nie.

Ek sal natuurlik jou goeie raad volg, dat my gewete onder leiding van die Heilige Gees sal wees.

HammerHead
Sep 27th 2012, 05:47 AM
Ben, ek is bly vir jou dat jy saligheid hierin gevind het en dit in jou leefsteil kan inpas.
Vir my sal dit egter 'n vreeslike moeilike aanpassing wees. Ek werk ses dae 'n week. Het net een dag in die week wat ek af is. En Saterdae is nou juis die dag wat die meeste kliente my sien, omdat baie van hulle so gelukkig is om twee dae 'n week af te h. En natuurlik is ek in 'n kerk wat Sondae aanbid. So ja, taamlik ingewikkeld. En dit is nie so eenvoudig om van kerk te verander nie, dis my familie, ons het al lang pad saam gestap.

Jy sal natuurlik van mening wees dat bogenoemde net 'n verskoning is. Ek is egter nie op hierdie stadium oortuig dat ek alles moet verander oor 'n onderwerp waaroor ek nie oortuig is nie.

Ek sal natuurlik jou goeie raad volg, dat my gewete onder leiding van die Heilige Gees sal wees.

Hi RR, Nee bogenoemde is nie net n verskoning nie, as mens nie oortuig is van n ding nie, dan kan jy dit nie doen nie! Ek weet verseker dat dit ook nie n "ligte" onderwerp is nie...Ek sal bid dat die Heilige Gees jou leiding sal gee, want sonder Hom sal ons in niks glo nie...God se plan van verlossing is so "onglobaar" uit die mens se oog, dis bo ons vuurmaak plek!:lol:

Ben Cronje
Sep 27th 2012, 07:40 AM
Ben, ek is bly vir jou dat jy saligheid hierin gevind het en dit in jou leefsteil kan inpas.

Ai RR, as jy maar net kon raai wat ek moes prys gee en steeds doen en nog gaan doen vir hierdie oortuiging en gehoorsaamheid. Maar dit is buite die strekking van hierdie draad. Weet net dat daar 'n groot wereldse prys is wat ek betaal. ;) Persoonlik op die oomblik in my eie lewe klou ek aan hierdie belofte van God:

Mat 6:33 Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.

En wat het daardie RSG Saterdag dominie ges? Iets soos; As mens In is by die wereld, is jy uit by God en vice versa. :).
Maar ek stem heelhartig saam met HH hierso;

Hi RR, Nee bogenoemde is nie net n verskoning nie, as mens nie oortuig is van n ding nie, dan kan jy dit nie doen nie! Ek weet verseker dat dit ook nie n "ligte" onderwerp is nie...Ek sal bid dat die Heilige Gees jou leiding sal gee, want sonder Hom sal ons in niks glo nie...God se plan van verlossing is so "onglobaar" uit die mens se oog, dis bo ons vuurmaak plek!:lol:

HammerHead
Sep 27th 2012, 07:59 AM
Ek verskil egter dat die wet jou vrymaak.. Jesus maak jou vry. Die wet beoordeel jou, en bevind jou skuldig. Net Jesus maak jou vry.
Ek sal graag daardie skrifgedeeltes van naderby bekyk en ander opinies kry. Want as die wet regtig vrymaak... tensy julle dalk dit vir my kan verduidelik.

Hierdie is eintlik vir my amazing...Ek hoop ek kan dit reg verduidelik...Dit is deel van n baie groter onderwerp wat ek wil takel op die forum...

Die vraag is, wat is die doel van die wet?

Omdat ons die verkeerde "prentjie" of persepsie van God het, verstaan ons meeste van die tyd wat Hy doen verkeerd!

- Het God eendag lank gelede verveeld gesit en gewonder wat kan Hy doen om die lewe moeilik te maak vir engele en mense (nog nie geskape nie)?
- Het Hy gese, "kom Ons vat al die lekker dinge in die lewe, en noem dit sonde, en Ons vat al die boring, slegte goed in die lewe, en noem dit goed?"
- Het God besluit Hy maak die wet sodat Hy ons kan straf wanneer ons dit oortree, en dan kan Hy se, "told you so"?

NEE, EK KAN DIT ONMOONTLIK GLO VAN ONS LIEFDEVOLLE GOD!!!!

So, hier is n ander benadering van wat gebeur het....

God (wat alles weet) het gesien, dat wanneer sekere aksies gevolg word, dit lei tot n negatiewe, ongelukkige, “destructive” resultaat…En dit is so van nature! (intrinsiek)

En netso het God ook gesien deur sekere ander aksies te volg, dit lei to geluk, vrede, opbouende gevoelens, inherent – liefde, etc…

En omdat God ons so lief het, vat Hy al hierdie negatiewe aksies (wat God nie geskape het nie, dit is net hoe dit is!), en gee vir ons n wet wat se, moenie daardie aksies volg nie, dit is sleg vir jou…

En dit is waar God se wet vandaan kom, nie om ons weg te hou van iets “lekker” nie, maar om ons te BESKERM van iets wat lei tot vernietiging!

Daarom kan God s Sy wet bring VREDE, GELUK, N LANG LEWE ETC.

God se wet is n atlas om ons op God se gelukkige we te hou, sodat ons God se vrede en geluk uituindelik kan ervaar…

Ek dink nie ek het dit justice gedoen nie, maar ek probeer...

Ben Cronje
Sep 29th 2012, 02:06 PM
Die volgende artikel kan gekry word op: http://kmpjscmp.blogspot.com/Saturday, September 22, 2012 Is the EU About to Enforce Sunday Worship in Greece?Greece must introduce a six-day working week, or lose its bailout money, Greeces creditors said, according to a letter leaked to the Guardian and published September 4. This demand means Greeks would have to work Saturday and rest on Sunday as theyre forced to conform to the teachings of the Catholic and Orthodox churches, regardless of their personal beliefs.
The Guardian reported that the letter orders the government to extend the working week into the weekend. It was sent last week to Greeces finance and labor ministries. An excerpt from the letter published by the Guardian called on the government to increase the number of maximum workdays to six days per week for all sectors.
The letter is from the troikaGreeces three main creditors who oversee its bailout program: the European Commission, the European Central Bank and the International Monetary Fund. They also called for Greece to take several other steps to make working hours more flexible and to cut labor market regulation.
Their demand for a six-day week would mean that workers would be pushed to work on Saturday, not Sunday. Greek law already forbids working on Sunday. It states: Employees are entitled to a minimum continuous period of rest of at least 24 hours per week, including Sunday as a rule, depending on the labor law provisions in force for each category of employees, according to the European Commissions website (emphasis added throughout).
If the working week is extended to six days, this law will almost certainly remain in force. Employers could soon be demanding a six-day week from most Greek workers. If someone tries to stick to his religious principles by working on Sunday and resting on Saturday, it would be illegal.
Catholic bishops have been working to introduce similar laws across the EU, robbing Europes citizens of the choice of which day they rest. They have tried several times to change Europes Working Time Directive, which says that all European workers must have at least one rest day a week, to say that all EU workers must take that rest day on Sunday.
Posted by Ken Proctor

Die oorspronklike artikel in die guardian: http://www.guardian.co.uk/business/2012/sep/04/eurozone-six-day-week-greece

Hierdie is maar net om te wys dat hierdie dinge besig is om te gebeur daar buite; of mens hiermee saamstem of nie :hmm:

Son of the South
Sep 30th 2012, 06:47 AM
Ben, jy is reg, ek vind dit nogal interessant. Dit is al.

Ook interessant:
En die gewig van Salomo se inkomste aan goud in een jaar was ses honderd ses en sestig talente goud, behalwe wat ingekom het van die koopmans wat rondtrek, en van die wins van die handelaars en van al die konings van die gemengde bevolking en van die goewerneurs van die land.
(1Ki 10:14-15) Salomo het mos baie goed begin, maar later het dinge ook maar skeefgeloop. Daar is 'n paar Bybelse figure wat as voorbeelde van 'antichriste' en ook as 'tipes' van di Antichris gesien kan word.
Kinders, dit is die laaste uur; en soos julle gehoor het dat die Antichris kom, bestaan daar ook nou baie antichriste, waaruit ons weet dat dit die laaste uur is. Hulle het van ons uitgegaan, maar hulle was nie van ons nie; want as hulle van ons was, sou hulle by ons gebly het; maar dit moes aan die lig kom dat hulle nie almal van ons is nie. En julle het die salwing van die Heilige en weet alles. Ek het nie aan julle geskrywe omdat julle die waarheid nie ken nie, maar omdat julle dit ken en omdat geen leuen uit die waarheid is nie. Wie is die leuenaar, behalwe hy wat ontken dat Jesus die Christus is? Dit is die Antichris wat die Vader en die Seun lon. Elkeen wat die Seun lon, het ook nie die Vader nie.
(1Jn 2:18-23) Bekende figure in die meer onlangse geskiedenis kan ook as 'antichriste' en 'tipes' van die Antichris beskou word. Figure soos Hitler natuurlik. En Islam.

Ontken die Katolieke die Seun?

Ben Cronje
Sep 30th 2012, 09:35 AM
Ben, jy is reg, ek vind dit nogal interessant. Dit is al.

Ook interessant: Salomo het mos baie goed begin, maar later het dinge ook maar skeefgeloop. Daar is 'n paar Bybelse figure wat as voorbeelde van 'antichriste' en ook as 'tipes' van di Antichris gesien kan word. Bekende figure in die meer onlangse geskiedenis kan ook as 'antichriste' en 'tipes' van die Antichris beskou word. Figure soos Hitler natuurlik. En Islam.

Ontken die Katolieke die Seun?

Dis 'n interessante pos, dankie SoS. Nee, die Katolieke ontken nie Jesus nie. Hulle ontken wel dat Hy die enigste deur is. Jy kan volgens hulle ook hemel toe gaan deur
1) Die Priester wat jou sondes vergewe
2) Deur die miriete van al hul "Heiliges"
3) Maria is mos nou die "bemiddelaar" tussen die Mens en Jesus". Sy is soos hul in Engels noem; "Immaculate" en "Co-Redemtrix"
Dan is die Pous ook Jesus op aarde en ek weet nie watter klomp lasterlike dinge nog nie.

Maar dis waar wat jy s; daar is baie "antichriste" en "tipes". Maar wanneer dit kom by DIE Antichris, moet hy aan AL die Bybelse kriteria voldoen soos genoem in plasing 1 op hierdie draad. Hy moet uit die Romeinse Ryk kom volgens Daniel (en kan dus nie aan die einde kom soos Futurisme beweer nie), moes al daar gewees her sedert Paulus en Johannes se tyd, en sal daar wees tot aan die einde, want Jesus self gaan hom vernietig met Sy wedekoms. En die RKK is die enigste een wat daaraan voldoen. Die ENIGSTE een.:hmm:
Ek gaan nog iets plaas op hierdie draad oor die dier se nommer (666). Jy sal sien ek sukkel om Tabelle te "Copy and Paste" uit MS Word na die forum toe as jy gaan kyk by "Test Posts". Die oomblik as iemand my gehelp het daarmee daarso, plaas ek dit. :bounce:

Ben Cronje
Sep 30th 2012, 12:38 PM
OK, kom ons kyk na nog 'n kriteria van die Antichris:

666


Open 13:16 En hy maak dat aan almal, klein en groot, en die rykes en die armes, en die vrymense en die slawe n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word;
Open 13:17 sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het.
Open 13:18 Hier kom die wysheid te pas. Wie die verstand het, laat hom die getal van die dier bereken, want dit is die getal van n mens; en sy getal is ses honderd ses en sestig.

Hieruit kan ons sommer 'n paar dinge wys word:
Vers 17 wys die antichris het outoriteit, want hy MAAK dat mense die Merk kry.
Daar is 3 aspekte aan die Antichris: 'n Merk van Outoriteit, 'n Naam en 'n getal van sy naam.
Dan is daar ook wysheid en verstand nodig om die getal van sy naam te bereken.
Die getal moet BEREKEN word.
Dan wys dit ook dat dit die getal van 'n mens is, nie 'n demoon of iets nie. Maar is dit van 'n enkele persoon ala Futerisme, of 'n suksessie van 'n persoon via 'n titel?

En hier wil ek graag die aandag vestig op nog 'n vers, gekwoteer uit die Afrikaanse en KJV Bybels:


Open 19:16 En Hy dra op sy kleed en op sy heup die Naam wat geskrywe is: Die Koning van die konings en die Here van die here.
Rev 19:16 And he hath on his vesture and on his thigh a name written, KING OF KINGS, AND LORD OF LORDS.

Die oorspronklike Griekse woord vir "Naam" hierso is "Onoma (G3686), dieselfde as wat gebruik word vir naam in Open 13 heel bo. Dus wys dit daarop dat dit op 'n titel ook kan dui.

En....dit moet bereken word. 'n Hele paar groepe en instansies het dit al gedoen, en tot die selfde slotsom gekom. Daar is 'n hele paar web blaaie wat dit dan ook uitwys. Kom ons kyk:

Kom ons begin met GRIEKS:

Alle gGriekse letters het numeriese waardes. Mens kan maar net gaan kyk in die "Encyclopedia Britannica" onder "Languages of the World", Table 8".
Die antieke Griekse woord vir "Latyns sprekende man" is LATEINOS.Letter
Numeric
Grieks


L
30
lambda


A
1
alpha


T
300
tau


E
5
epsilon


I
10
iota


N
50
nu


O
70
omicron


S
200
sigma666
Onthou: Latyn is die offisiele taal van die RKK. Die nuwe pous het selfs die Latynse "Mass" terug gebring! Kerk dokumente word 99% van die tyd EERS in Latyns gepubliseer en dan na Engels en ander tale toe vertaal. Die assosiasie van "Lateinos" met 666 was aanvanklik voorgestel deur Irenus (ca. 130-202 A.D.). Hy het voorgestel in sy "Against Heresies" dat dit moontlik die naam van die 4de koningkryk kon wees in Daniel 7:7. Bron: "Against Heresies, by Irenus, Book 5, chapter 30, paragraph 3. St. Irenaeus biography online at the New Advent Catholic web site."

Die antieke Grieks vir
"Die Latynse Koningkryk" is
HE LATINE BASILEIA
BASILEIA is Strong's # G932

Die antieke Grieks vir
"Italiaanse Kerk" is
ITALIKA EKKLESIA
EKKLESIA is Strong's # G1577

In antieke Grieks is
die woord APOSTATES

In antieke Grieks is
die woord vir "tradisie"
PARADOSIS
Strong's # G3862H = 0 (transliterated)
E = 8 eta

L = 30 lambda
A = 1 alpha
T = 300 tau
I = 10 iota
N = 50 nu
E = 8 eta


B = 2 beta
A = 1 alpha
S = 200 sigma
I = 10 iota
L = 30 lambda
E = 5 epsilon
I = 10 iota
A = 1 alpha
________________________________________
666

I = 10 iota
T = 300 tau
A = 1 alpha
L = 30 lambda
I = 10 iota
K = 20 kappa
A = 1 alpha


E = 5 epsilon
K = 20 kappa
K = 20 kappa
L = 30 lambda
E = 8 eta
S = 200 sigma
I = 10 iota
A = 1 alpha
________________________________________
666

A = 1 alpha
P = 80 pi
O = 70 omicron
ST = 6 stigma*
A = 1 alpha
T = 300 tau
E = 8 eta
S = 200 sigma
________________________________________
666
* Stigma as Griekse karakter is nou in onbruik, maar dit verskyn in die Nuwe Testament in Open 13:18 om die waarde van 666 te gee (chi xi stigma - Sien Strong's Concordance, # G5516).

P = 80 pi
A = 1 alpha
R = 100 rho
A = 1 alpha
D = 4 delta
O = 70 omicron
S = 200 sigma
I = 10 iota
S = 200 sigma
________________________________________
666
Maar baie van hierdie woorde kan meer algemeen lyk, so kom ons gaan Latyn toe en kyk wat die Titels wat die pous homself toe ein ens. bereken:
Weereens het Latynse letters ook numeriese waardes.Numeries
Naam
Waarde


I
unis
1


V
quinque
5


X
decem
10


L
quinquaginta
50


C
centum
100


D
quingenti
500


M
mille
1000VICARIUS FILII DEI

Die letterlike betekenis volgens die bronne is: Vicarius = "in die plek van/vervanging". Filii = "seun". Dei = God. Letterlik dus "In die plek van die Seun van God". En mens hoef net kwotasies reeds geplaas op hierdie draad van die RKK self om te sien hulle s self die pous is Jesus op aarde! Hoe werk hy Numeries uit?


V
5
F
Geen waarde
D
500


I
1
I
1
E
Geen waarde


C
100
L
50
I
1


A
Geen waarde
I
1
R
Geen waarde
I
1
I
1


U/V
5


S
Geen waarde112

53

501112 + 53 + 501 = 666.
Interessant. Hier is nog twee:DUX CLERI
beteken "Kaptein van die 'Clergy'"

LUDOVICUS
beteken "Vicar of the Court"D = 500
L = 50


U = 5
U = 5


X = 10
D = 500


C = 100
O = Geen waarde


L = 50
V = 5


E = Geen waarde
I = 1


R = Geen waarde
C = 100


I = 1
U = 5S = Geen waarde


666
666Selfs in Hebreeus (wat ook numeriese waarde het) sien mens hierdie opduik.

Ek plaas hierdie SLEGS as nog iets om na te kyk. Ek glo mens sal 666 kan optel in baie ander woorde wat niks met die RKK of pous te doen het nie. So opsigself dra hierdie plasing nie baie gewig nie, en ek wil dit net graag benadruk.

MAAR (daar is altyd mos 'n maar ;) ) as mens gaan kyk na AL die BYBELSE kriteria van die antichris soos opgesom in plasing #1 op hierdie draad, is hierdie maar net nog 'n leidraad in die groter prentjie van die antichris. Daar is dus net te veel "toeval"....:cool:

Son of the South
Oct 1st 2012, 09:21 AM
Die RKK ontken tog nie die maagdelike geboorte nie, maar 'n klomp mense wat hulleself gereformeerd noem s hulle glo nie daarin nie:
Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wreld uitgegaan. Hieraan ken julle die Gees van God: elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God; en elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie; en dit is die gees van die Antichris waarvan julle gehoor het dat hy kom, en hy is nou al in die wreld.
(1Jn 4:1-3)

Kalahari
Oct 1st 2012, 11:08 AM
Ek wonder net.....

Is dit na Jesus se opstanding of nie. Daar is baie wat glo dat die opstanding nie in die vlees is nie, maar slegs geestelik.

Ta-An
Oct 1st 2012, 11:24 AM
Heilige Sabbat te onderhou soos Hy ons voorskryf om te doen in die bybel...

Die wet van God is ook nie net van toepassing op die ou testament nie, Hy het Sy wet in klip geskryf vir altyd. Die bybel se ook Sy wet sal nooit verander word, of verbygaan nie, dit is altyd van toepassing.

HH
Asseblief onthou net :
Onderhouding van die wet bewerk nie my redding nie :D

Lees biki wat Paulus s in Romeine 7, ons is nie meer met die wet getroud nie
Nou lewe ons uit genade..... Onderhouding van die sabbat, is nou vir my rus.... en nie om die wet, geskrewe in klip na te kom nie.
Markus 2:27 (http://bibledatabase.org/cgi-bin/bib_search/bible.cgi?BIBLE=1&BOOK=41&CHAP=2&SEARCH=jesus%20king%20lord&Read=Read&FIRST=OK&HV=27) En Hy s vir hulle: Die sabbat is gemaak vir die mens, nie die mens vir die sabbat nie.

Ben Cronje
Oct 1st 2012, 03:50 PM
Asseblief onthou net :
Onderhouding van die wet bewerk nie my redding nie :D

Lees biki wat Paulus s in Romeine 7, ons is nie meer met die wet getroud nie
Nou lewe ons uit genade..... Onderhouding van die sabbat, is nou vir my rus.... en nie om die wet, geskrewe in klip na te kom nie.
Markus 2:27 (http://bibledatabase.org/cgi-bin/bib_search/bible.cgi?BIBLE=1&BOOK=41&CHAP=2&SEARCH=jesus%20king%20lord&Read=Read&FIRST=OK&HV=27) En Hy s vir hulle: Die sabbat is gemaak vir die mens, nie die mens vir die sabbat nie.

Hi Ta-An. :wave: Jy is reg. Dit bewerk nie ons redding nie.
Maar dieselfde Paulus skryf ook:

Rom 3:31 Maak ons dan die wet tot niet deur die geloof? Nee, stellig nie! Inteendeel, ons bevestig die wet.
Hoe nou?:hmm:

En dieselfde Jesus wat ons almal hier wat ons so graag propageer ons SO lief het, daardie selfde Jesus s vir ons:Joh 14:15 As julle My liefhet, bewaar my gebooie.
Nou is die vraag wat elkeen homself moet afvra:
"Hoe lief is EK vir Jesus? Lief genoeg om Sy gebooie te onderhou soos HY my vra? Al 10 daarvan? Of net lief genoeg dat ek Hom wil dien op MY eie terme? Hoe dit vir MY gemaklik is? Hoe dit MY pas?"

Wie bepaal hoe daar gedien moet word? Die Skepper of die skepping? In ons verhouding met God, moet ons MEER word en Hy minder? Of moet EK minder word en Hy meer?
Hoe erken ons outoriteit in ons lewens? Deur gehoorsaamheid aan daardie outoriteit, is dit nie? Het jy kinders Ta-An? Verwag jy gehoorsaamheid van hulle? Wil jy graag h jou kinders moet die reels wat jy het gehoorsaam omdat hul bang is vir jou? Of omdat hul dit uit liefde en respek vir jou doen omdat hul jou as hul Ma erken, as die moederlike outoriteit in hul lewe?:hug:

Selfde hier...... Is ons kinders van God?:hmm:


2Ti 3:1-2 Maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Want die mense sal liefhebbers van hulleself wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig,

"Die EIE EK" is dalk die ding wat ons moet begin begrawe......;)

Ben Cronje
Oct 1st 2012, 03:53 PM
Die RKK ontken tog nie die maagdelike geboorte nie, maar 'n klomp mense wat hulleself gereformeerd noem s hulle glo nie daarin nie:

Dis hartseer wat jy s SoS, maar dis ongelukkig waar wat jy s. Maar onthou, die vals profeet is vervalle protestantisme.....:(

Ben Cronje
Oct 1st 2012, 03:56 PM
Ek wonder net.....

Is dit na Jesus se opstanding of nie. Daar is baie wat glo dat die opstanding nie in die vlees is nie, maar slegs geestelik.

Sakkie Spannenberg en sy kaders is groot op die een. So ook Tutu. Thomas was destyds ook. Tot Jesus vir hom ges het hy kan kom voel... Daar's niks geestelik in om jou vingers in gate in te druk nie..dis Fisies.

Ta-An
Oct 1st 2012, 05:11 PM
Sakkie Spannenberg en sy kaders is groot op die een. So ook Tutu. Thomas was destyds ook. Tot Jesus vir hom ges het hy kan kom voel... Daar's niks geestelik in om jou vingers in gate in te druk nie..dis Fisies.....en met so 'n fisiese liggaam loop mens deur 'n toe deur ;) Johannes 20:26 En agt dae daarna was sy dissipels weer binne, en Thomas saam met hulle. En Jesus het gekom terwyl die deure gesluit was, en het in hul midde gestaan en ges: Vrede vir julle!

Ben Cronje
Oct 1st 2012, 05:25 PM
....en met so 'n fisiese liggaam loop mens deur 'n toe deur ;) Johannes 20:26 En agt dae daarna was sy dissipels weer binne, en Thomas saam met hulle. En Jesus het gekom terwyl die deure gesluit was, en het in hul midde gestaan en ges: Vrede vir julle!


Nee. Maar met 'n fissiese, verheerlikte liggaam wel.;) Onthou, Jesus se graf was......... leeg!:amen:

Ta-An
Oct 1st 2012, 07:30 PM
Nee. Maar met 'n fissiese, verheerlikte liggaam wel.;) Onthou, Jesus se graf was......... leeg!:amen: En nou de-rail ek die draad met die vraag : Wat van mense wat ver-as word :hmm:

Ta-An
Oct 1st 2012, 08:49 PM
En dieselfde Jesus wat ons almal hier wat ons so graag propageer ons SO lief het, daardie selfde Jesus s vir ons:Joh 14:15 As julle My liefhet, bewaar my gebooie.
Hoe nou?:hmm:
Wat is Jesus se gebooie?? :hmm: :idea: Sekerlik is dit opgeteken :pp


Markus 12:29 (http://bibledatabase.org/cgi-bin/bib_search/bible.cgi?BIBLE=1&BOOK=41&CHAP=12&SEARCH=jesus%20king%20lord&Read=Read&FIRST=OK&HV=29) En Jesus antwoord hom: Die eerste van al die gebooie is: Hoor, Israel, die Here, onse God, is 'n enige Here;

30 en jy moet die Here jou God liefh uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele verstand en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod.

31 En die tweede, hieraan gelyk, is dit: Jy moet jou naaste liefh soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as di nie.

Johnny
Oct 2nd 2012, 05:20 AM
Nee. Maar met 'n fissiese, verheerlikte liggaam wel.;) Onthou, Jesus se graf was......... leeg!:amen:

Hy is nounog leeg. Was al 5 keer daar...en elke keer is hy leeg. :pp

Johnny
Oct 2nd 2012, 05:32 AM
Daar's niks geestelik in om jou vingers in gate in te druk nie..dis Fisies.

Akskuus! :o Het Jesus 'n fout gemaak om vir die ongelowige Thomas te laat glo deur sy vingers in Jesus se wonde te steek? Hierdie dui vir my op 'n BAIE geestelike ervaring vir Thomas en nie net 'n fiesiese een nie.

http://www.fringefaith.com/images/doubting-thomas-by-caravaggio1.jpg

Joh 20:27 Daarna s Hy vir Thomas: Bring jou vinger hier, en kyk na my hande; en bring jou hand en steek dit in my sy; en moenie ongelowig wees nie, maar gelowig.
Joh 20:28 En Thomas antwoord en s vir Hom: My Here en my God!
Joh 20:29 Jesus s vir hom: Omdat jy My gesien het, Thomas, het jy geglo; salig is die wat nie gesien het nie en tog geglo het.

Ben Cronje
Oct 2nd 2012, 07:21 AM
En nou de-rail ek die draad met die vraag : Wat van mense wat ver-as word :hmm:

....of mense wat op see gesterf het of deur krokodille opgeeet is of ....;) Maak 'n draad oop vir hom, dan bespreek ons dit daar.:cool:

:OFFT:


Wat is Jesus se gebooie?? :hmm: :idea: Sekerlik is dit opgeteken :pp


Markus 12:29 (http://bibledatabase.org/cgi-bin/bib_search/bible.cgi?BIBLE=1&BOOK=41&CHAP=12&SEARCH=jesus%20king%20lord&Read=Read&FIRST=OK&HV=29) En Jesus antwoord hom: Die eerste van al die gebooie is: Hoor, Israel, die Here, onse God, is 'n enige Here;

30 en jy moet die Here jou God liefh uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele verstand en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod.

31 En die tweede, hieraan gelyk, is dit: Jy moet jou naaste liefh soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as di nie.


Jy moet die Here jou God liefh = Die eerste 4 Gebooie
Jy moet jou naaste liefh soos jouself = die laaste 6 gebooie.
Hierdie is 'n 2-sin opsomming van die 10 gebooie. Gaan kyk biedjie. ;). So Markus 12:29 BEVESTIG en ondersteun Joh 14:15. :pp.

Ta-An
Oct 2nd 2012, 09:47 AM
....of mense wat op see gesterf het of deur krokodille opgeeet is of ....;) Maak 'n draad oop vir hom, dan bespreek ons dit daar.:cool:

:OFFT: Reg so, hier is dit (http://bibleforums.org/showthread.php/242263-Verassing-en-die-opstanding?p=2899530#post2899530) :idea:
Jy moet die Here jou God liefh = Die eerste 4 Gebooie
Jy moet jou naaste liefh soos jouself = die laaste 6 gebooie.
Hierdie is 'n 2-sin opsomming van die 10 gebooie. Gaan kyk biedjie. ;). So Markus 12:29 BEVESTIG en ondersteun Joh 14:15. :pp.


Johannes 9:14 En dit was sabbat toe Jesus die klei gemaak en sy o geopen het.
15 Die Farisers vra hom toe weer hoe hy siende geword het. En hy antwoord hulle: Hy het klei op my o gesit, en ek het my gewas en ek sien.
16 En sommige van die Farisers s: Hierdie man kom nie van God nie, omdat Hy die sabbat nie hou nie. Ander s: Hoe kan 'n sondige mens sulke tekens doen? En daar was verdeeldheid onder hulle.

Johannes 5:18 Hieroor het die Jode toe nog meer probeer om Hom dood te maak, omdat Hy nie alleen die sabbat gebreek het nie,,,,,,,,,,

Son of the South
Oct 2nd 2012, 09:58 AM
Maar onthou, die vals profeet is vervalle protestantisme.....:(Waaraan weet ons nou weer dat die vervalle protestantisme = vals profeet? Ek dink ek stem saam, maar ek kan nie meer onthou hoe daar by di gevolgtrekking gearriveer is nie, want die draad het al 'n paar lang esse gegooi.

Ben Cronje
Oct 2nd 2012, 10:07 AM
Waaraan weet ons nou weer dat die vervalle protestantisme = vals profeet? Ek dink ek stem saam, maar ek kan nie meer onthou hoe daar by di gevolgtrekking gearriveer is nie, want die draad het al 'n paar lang esse gegooi.

Hi SoS, dit begin hierso......


Dit is nie maklik om Amerika se betrokkenheid te verduidelik, sonder om n paar dinge voor die tyd reg te verstaan nie, maar om n boek daaroor te skryf nou gaan ook nie goed wees nie, daarom as ek iets noem wat iemand nie mee saamstem nie, maak geraas en laatweet my, dan kan ons dit bespreek…

Klik maar net op die twee hakkie-goed agter HH se naam op HH se kotasie om soentoe te gaan. Maar ek beoog om 'n aparte draad te begin slegs vir die "Vals Profeet" waarin ons alles kan saam vat. :). Dit kan 'n lekker gesels draad wees... Hopelik nog in die week as God my spaar.

Johnny
Oct 2nd 2012, 10:15 AM
Dit kan 'n lekker gesels draad wees...

......en moontlik 'n geestelike ervaring!;)

Ben Cronje
Oct 2nd 2012, 10:30 AM
[I][COLOR="#660099"]Johannes 9:14 En dit was sabbat toe Jesus die klei gemaak en sy o geopen het.
15 Die Farisers vra hom toe weer hoe hy siende geword het. En hy antwoord hulle: Hy het klei op my o gesit, en ek het my gewas en ek sien.
16 En sommige van die Farisers s: Hierdie man kom nie van God nie, omdat Hy die sabbat nie hou nie. Ander s: Hoe kan 'n sondige mens sulke tekens doen? En daar was verdeeldheid onder hulle.

Johannes 5:18 Hieroor het die Jode toe nog meer probeer om Hom dood te maak, omdat Hy nie alleen die sabbat gebreek het nie,,,,,,,,,,

Ta-An, jy hou my besig!:lol: God het baie min reels vir hoe om die Sabbat te onderhou. Maar die Jode het hul EIE duisende reels vir die Sabbat gemaak. Hulle het die Sabbat dus omskep in vorm-godsdiens met reels en ritueeltjies. Jesus het, volgens hulle dus, hul Sabbat reels gebreek. Jesus het vir seker nie God se reels gebreek nie! En dit is belangrik dat ons nie die twee verwar nie.;)

Jes 58:13-14 As jy jou voet terughou van die sabbat—om nie jou sake op my heilige dag te doen nie, en as jy die sabbat ‘n verlustiging noem en die heilige dag van die HERE hooghou; en as jy dit eer deur nie jou gewone gang te gaan nie, nie geleentheid vir jou sake soek of ydele taal spreek nie; dan sal jy jou verlustig in die HERE, en Ek sal jou laat ry oor die hoogtes van die aarde en jou laat geniet die erfdeel van jou vader Jakob; want die mond van die HERE het dit gespreek.

Die Jode en Farriseers het hordes onsinnige reels gehad en gemaak....:o

Ek gaan jou nuwe draad uitkyk;)

Johnny
Oct 2nd 2012, 12:01 PM
God het baie min reels vir hoe om die Sabbat te onderhou.

Het jy al na al die SDA reels vir die Sabat gekyk wat ek geplaas het....en volgens die bron wat ek gebruik het is dit net 'n verkorte weergawe. Ek wil nie weet hoe lyk die laaaaaaaaaaaaang weergawe nie. :no:

Ta-An
Oct 2nd 2012, 12:41 PM
Ta-An, jy hou my besig!:lol: :lol: [COLOR="#660099"]So jy weet dan hoe ek voel as jy met 'n antwoord kom wat ek wens jy nie van geweet het nie n??


God het baie min reels vir hoe om die Sabbat te onderhou. Maar die Jode het hul EIE duisende reels vir die Sabbat gemaak. Hulle het die Sabbat dus omskep in vorm-godsdiens met reels en ritueeltjies. Jesus het, volgens hulle dus, hul Sabbat reels gebreek. Jesus het vir seker nie God se reels gebreek nie! En dit is belangrik dat ons nie die twee verwar nie.;)


Die Jode en Farriseers het hordes onsinnige reels gehad en gemaak....:o

Ek hou van jou Skrif aanhaling:[I] Jes 58:13 As jy jou voet terughou van die sabbat--om nie jou sake op my heilige dag te doen nie, en as jy die sabbat 'n verlustiging noem en die heilige dag van die HERE hooghou; en as jy dit eer deur nie jou gewone gang te gaan nie, nie geleentheid vir jou sake soek of ydele taal spreek nie; 14 dan sal jy jou verlustig in die HERE, en Ek sal jou laat ry oor die hoogtes van die aarde en jou laat geniet die erfdeel van jou vader Jakob; want die mond van die HERE het dit gespreek.

Ta-An
Oct 2nd 2012, 12:44 PM
Het jy al na al die SDA reels vir die Sabat gekyk wat ek geplaas het....en volgens die bron wat ek gebruik het is dit net 'n verkorte weergawe. Ek wil nie weet hoe lyk die laaaaaaaaaaaaang weergawe nie. :no:

Okay wat is God se reels van die Sabbat (http://bibleforums.org/showthread.php/242264-Onderhouding-van-die-Sabbat?p=2899574#post2899574)??

Johnny
Oct 3rd 2012, 11:58 AM
Okay wat is God se reels van die Sabbat (http://bibleforums.org/showthread.php/242264-Onderhouding-van-die-Sabbat?p=2899574#post2899574)??

Ta-An, ek hou Sondag kerk. Ons het 'n dvd wat ek weer sal oplaai op 'n stadium "Is Sondag regtig die Sabbat". Hier word mooi uiteengesit waaroor dit gaan. Sal jou op hoogte hou. :)

Ben Cronje
Oct 3rd 2012, 07:00 PM
Okay wat is God se reels van die Sabbat (http://bibleforums.org/showthread.php/242264-Onderhouding-van-die-Sabbat?p=2899574#post2899574)??


Hallo jy...:wave:
Click op die twee pyltjies in blou agter my naam op die kwotasie; "hallo jy". Dan vat dit jou na my antwoord toe......;)

Ta-An
Oct 3rd 2012, 08:47 PM
Click op die twee pyltjies in blou agter my naam op die kwotasie; "hallo jy". Dan vat dit jou na my antwoord toe......;) :o, Nee jong, gooi 'n link :idea:

HammerHead
Oct 4th 2012, 06:32 AM
Het jy al na al die SDA reels vir die Sabat gekyk wat ek geplaas het....en volgens die bron wat ek gebruik het is dit net 'n verkorte weergawe. Ek wil nie weet hoe lyk die laaaaaaaaaaaaang weergawe nie. :no:

Hier moet ek alweer net die fokus verander....Johnny, n copy en paste van jou reels van die SDA se sabbat in #106:


Guidelines for Sabbath Observance

Enige een opgemerk? Dit is die woord "guidelines"....

Interesant, is dit nie maar hoe satan ons ook vang nie, hy wys vir ons die waarheid, maar hier en daar verander hy n woordjie of twee, en siedaar, dis n leuen!!


guideline - a detailed plan or explanation to guide you in setting standards or determining a course of action


Rule - An authoritative, prescribed direction for conduct, especially one of the regulations governing procedure in a legislative body or a regulation observed by the players in a game, sport, or contest.

N redelike groot verskil in die twee woorde volgens my...Is dit verkeerd van die SDA om n riglyn te wil he hoe om die sabbat te hou? Ek glo nie, inteendeel, dit bewerk eenvormigheid wat orde bewerkstellig...

Ta-An
Oct 4th 2012, 07:00 AM
N redelike groot verskil in die twee woorde volgens my...Is dit verkeerd van die SDA om n riglyn te wil he hoe om die sabbat te hou? Ek glo nie, inteendeel, dit bewerk eenvormigheid wat orde bewerkstellig... Net soos die Rabbi's oor die Sabbat .... :idea:

Ben Cronje
Oct 4th 2012, 07:09 AM
Net soos die Rabbi's oor die Sabbat .... :idea:

Die Rabbi's s'n was WETTE, Ta-An. Ek verwys jou terug na plasing 160 vir die verskil.;). God SELF gee riglyne. Jes 58:13-14 is riglyne. Het iemand al dood neergeslaan oorhul Jesaja 58:13-14 ignoreer het? Nee....:cool:

Maar kom ons neem nou hierdie gesprek na jou draad toe wat jy spesiaal hiervoor geskep het..... :yes:

Ta-An
Oct 4th 2012, 07:15 AM
Maar kom ons neem nou hierdie gesprek na jou draad toe wat jy spesiaal hiervoor geskep het..... :yes:
Eventueel..... Dankie :D

Ben Cronje
Oct 4th 2012, 07:37 AM
:o, Nee jong, gooi 'n link :idea:

Ek weet nie hoe om 'n "link" te gooi nie.....:blushsad:. Ek voel biedjie soos 'n onderpresteerder.......:blushhap:

Kan jy nie sseblief vir ons 'n Link hier gooi nie? :hug:

Johnny
Oct 4th 2012, 08:00 AM
http://bibleforums.org/showthread.php?p=2900057#post2900057

Ben Cronje
Oct 4th 2012, 08:06 AM
http://bibleforums.org/showthread.php?p=2900057#post2900057

Dankie Johnny. :pp. Almal kan nou net daarop klik en na Ta-An se Draad toe gaan. Die gesprek is interessant daar.:cool:

Ta-An
Oct 4th 2012, 08:09 AM
Ek weet nie hoe om 'n "link" te gooi nie.....:blushsad:. Ek voel biedjie soos 'n onderpresteerder.......:blushhap:

Kan jy nie sseblief vir ons 'n Link hier gooi nie? :hug: Kyk na pos# 156 in die draad, sien jy dat die 2e helfte 'n ander kleur is, en as jy daarop kliek, dan neem dit jou na 'n ander draad toe ;) (Dis 'n Link ;) ) Wanner jy pos, kyk na die laaste versameling goeterjies bo-aan die pos, die eerste een het 'n aardbol met 'n 8 op sy sy.... kliek daarop en plaas die URL van die Bl waarna jy verwys daarin :D

Ben Cronje
Oct 7th 2012, 07:41 AM
Hoekom sal die Duitse hof die Rooms Katolieke Kerk ondersteun? Wetlik. Is 'n demokrasie nie juis 'n skeiding van Kerk en Staat nie?
Die "Holy Roman Empire" is juis, soos reeds genoem op hierdie draad, aan die vorm. Die Europese Unie met die Rooms Katolieke Kerk en Duitsland aan die hoof. Koppel daaraan die "Blue Laws" of Sondag wet, en die prentjie word duideliker...


Open 13:3 En ek het een van sy koppe gesien net of dit dodelik gewond was, en sy dodelike wond is genees. En die hele wreld het verwonderd agter die dier aan gegaan.

http://i.huffpost.com/gen/782730/thumbs/s-CATHOLIC-BISHOPS-large.jpg

BERLIN -- Germany's top administrative court has ruled that Catholics who opt out of paying religious taxes must automatically leave the church as well.

The court's verdict Wednesday is a victory for the Catholic Church in Germany, which receives more than (EURO)4 billion ($5.14 billion) annually from a surcharge of up to nine percent on income tax bills of registered Catholics.

The judges at the Federal Administrative Court in Leipzig ruled against retired German theologian Hartmut Zapp, who wanted to leave the church as an institution but remain a member of the Catholic community.

Germany's bishops announced last week that believers who refuse to pay the tax are committing a "grave lapse" and as a result won't be able to receive the sacrament, become godparents or have a religious funeral.
http://www.huffingtonpost.com/2012/09/26/german-court-backs-cathol_n_1915790.html

Ben Cronje
Oct 7th 2012, 08:01 AM
Word die RKK nou Duits?
Behalwe vir die feit dat die Pous Duits is, kyk wie is sy nuwe hoof van die spier-kant van die RKK..

http://img.rasset.ie/0006183e-314.jpg


Mller new Prefect of the Congregation for the Doctrine of the Faith

2012-07-02 Vatican Radio
Pope Benedict XVI on Monday appointed Bishop Gerhard Ludwig Mller, previously the bishop of Regensburg, as Prefect of the Congregation for the Doctrine of the Faith, raising him to the dignity of Archbishop. By virtue of his office, he will also be the president of the Pontifical Commission Ecclesia Dei, the Pontifical Biblical Commission, and the International Theological Commission. The previous prefect, Cardinal William Joseph Levada, resigned from the position, having reached the age limit.
http://www.news.va/en/news/muller-new-prefect-of-the-congregation-for-the-doc

Wie is die Sogenaamde "Congregation for the Doktrine of the Faith"? Kom ons vra Wikipedia:


The Congregation for the Doctrine of the Faith (CDF) (Congregatio pro Doctrina Fidei), previously known as the Supreme Sacred Congregation of the Roman and Universal Inquisition (wherefrom arose the names Roman Inquisition or Holy Inquisition popularly used in reference to the 16th century tribunals against witchcraft and heresy), and after 1904 called the Supreme Sacred Congregation of the Holy Office, is the oldest of the nine congregations of the Roman Curia. Among the most active of the congregations, it oversees Catholic Church doctrine. Its offices are housed at the Palace of the Holy Office at the Vatican.
http://en.wikipedia.org/wiki/Congregation_for_the_Doctrine_of_the_Faith

Dit raak al hoe interessanter.....:hmm:

Ben Cronje
Oct 20th 2012, 08:51 AM
Net om te wys hoe in-een geweef die Rooms Katolieke Kerk en die Europese Unie is.....
Spanje se Eerste Minister 'n Jesuiet? Italie s'n?
Wie beheer die EU werklik agter die skerms? Duidelik die Pous;)


Why Rome/Berlin Cant Let Spain Fail

October 11, 2012 From theTrumpet.com

All eyes are on Spain, waiting for Prime Minister Mariano Rajoy to blink. But Rajoy knows EU elites cannot afford to let Spain fail.


http://www.cadenaser.com/recorte/20120223csrcsrint_1/LCO668/Ies/Rajoy-Mario-Monti-Roma.jpg

The Spanish prime minister, Jesuit-educated Mariano Rajoy, is playing a great game of brinksmanship with the Spanish economy, the fourth largest in the eurozone.

He is postponing till the absolute death knock the day of reckoning when Spain will formally ask for bailout assistance for its economy. This, he is doing in the hope of extracting concessions on the imposition of austerity measures, part of any deal for a bailout. Additionally, Rajoy knows that the longer things fester economically in Spain, the greater the degree of social disruption within the nation.

The spreading of such disruption carries with it a strong risk of negative effect on the euro crisis and even on global markets. EU elites know theres a limit to the markets patience in tolerating inaction over one of the European Unions major economies in crisis. Its now a matter of who blinks first in relation to a rescue plan for the Spanish economyRajoy or the bailers out!

Following riots in late September, demonstrations were mounted in various Spanish cities on October 9, with calls for a general strike heating up.

If Rajoy is waiting for a signal from those with the capacity to rescue the Spanish economy, the time for such a signal must be very close. The major player in the whole grand scheme to resurrect the Holy Roman imperial system in Europe, which has a particularly strong interest in the survival of the Spanish economy, is the Rome/Berlin axis.

Spain is the largest Roman Catholic country in the EU. Its historic connections to Latin America, where Spanish remains the dominant language and Roman Catholicism the most influential religion, are vital to the increasing hegemonic aspirations of European imperialist elites.

A year or so ago, the nation most mentioned in relation to Germany was France. For decades the Franco-German nexus had been the bastion of strength behind EU growth and expansion. But that all changed around this time last year. If you checked the headlines, in particular since the French elections, there are two nations that since register more than France in relation to their connection with Germany and their vital role in the ongoing euro crisisItaly and Spain. This, to any keenly aware watcher of European affairs with an eye to history and prophecy, does not seem strange at all. It seems inevitable.

It was by no means accidental that EU elites installed the Jesuit-educated Eurocrat Mario Monti as unelected prime minister of Italy, home nation to Vatican City. Montis close connections with his fellow Jesuit-educated EU cohorts, EU Council President Herman van Rompuy and European Central Bank guru, Mario Draghi, have stood him in good stead in handling Italys approach to the euro crisis.

Also, as Ambrose Evans-Prichard has observed, Nor is the Monti-Rajoy axis as weak as it looks. The Latins can inflict a deflationary shock and banking crisis on Germany at any time by walking out of emu and imposing capital controlsas a chorus of leading economists now advocateif provoked. Who really holds the aces in this game of poker? (Telegraph, August 5).

Spanish Prime Minister Rajoy, similarly Jesuit-educated and therefore of the same spirit and imperialist orientation as his fellows mentioned above, is enjoying strong support from his Jesuit-educated friends behind the scenes as the Spanish crisis plays out.

That the Spanish economy will be rescued there is no doubt. As to the conditions attached to the rescue, they will guarantee much closer ties to the Rome/Berlin axis, as Spain becomes one of the key nations in the dominant 10-power combine that will soon comprise a reorganized European Union.

The two continents to which EU elites crave more direct access for raw materials and for markets for EU exports are Africa and South America.

The penetration of Africa involves considerably complex interaction with a multiplicity of disparate ethnic groups, often at each others throats involved in internecine warfare. Traditionally, imperialistic nations have gained access to that continents trove of raw materials by force, not without considerable cost in the process.

By comparison, Spains unique history attached to Latin America gives it a considerable diplomatic edge in granting the EU easy access to South Americas raw materials and markets. The common cultural bonds of language and religion ease the process considerably.

Thus we can expect that current events in relation to the rising Holy Roman imperialist expansion will play out similar to past history. One factor will serve to ease the situation somewhat for EU elites. Those pesky Anglo-Saxons who tended to interfere with the progress of Holy Roman imperialism in recent centuries will be nowhere to be seen on this latter occasion. Their influence on European affairs is waning rapidly as their internal problems sap their political will.

Back in 1982, Pope John Paul ii made a pilgrimage to Spain. While there he pleaded with his Spanish audience, and through them to Europe as a whole, to return to their Holy Roman roots. Herbert Armstrong observed of that visit, On the popes recent 10-day visit to Spain, he made an urgent plea for a united Europe. He warned that Europe faces many crises in the immediate future. The solution, he said, lies in the affirmation of Europes Christian heritage. He told the audience: Find yourself discover your origins. Give life to your roots, which are Roman Catholic.

So even the pope now comes out in public advocating European restoration of the Holy Roman Empire (co-worker letter, Nov. 22, 1982).

That cry by the pope for the resurrection of the Holy Roman Empire was issued from Santiago de Compostela, the traditional site for pilgrims traveling from Canterbury to Europe, known as the Way of St. James, a prime Catholic pilgrimage route originated from the ninth century.

In 2005, Pope Benedict powerfully endorsed the words of his predecessor: I would like to do so by thinking back to the pilgrimage in 1982 of my beloved predecessor, the servant of God John Paul ii, to Santiago de Compostela, where he made a solemn Declaration to Europe in which he spoke these memorable words of the greatest timeliness which I now repeat: I, bishop of Rome and shepherd of the universal church, from Santiago, utter to you, Europe of the ages, a cry full of love: Find yourself again. Be yourself. Discover your origins, revive your roots. Return to those authentic values which made your history a glorious one and your presence so beneficent in the other continents.

Benedict was, of course, referring to Europes Holy Roman imperial roots.

Visiting Santiago de Compostela for a pilgrimage in 2010, Benedict confirmed the symbolic linkage between that city and Europes future: I raise my eyes to the Europe that came in pilgrimage to Compostela. What are its great needs, fears and hopes? What is the specific and fundamental contribution of the Church to that Europe which for half a century has been moving towards new forms and projects? (Catholic Herald, November 7, 2010).

It just so happens that not only is Spanish Prime Minister Rajoy a native of Santiago de Compostela, he was Jesuit educated at the University of Santiago de Compostela. So his own roots run deep in this pilgrim city. The popes words would certainly not be lost on Mariano Rajoy.

As you watch the continuing rise of the prophesied seventh and final resurrection of the Holy Roman Empire, expect a continuing diminution of influence from France and a concomitant rise in influence in Italy and Spain in consortium with Berlin in the process.

In the immediate term, watch for EU elites to rush together a formula guaranteeing Spains survival economically and socially so as to cement that nations role as a bastion within the coming 10-power combine that will ultimately comprise the prophesied seventh, and final, resurrection of the Holy Roman Empire. ▪

Ben Cronje
Oct 20th 2012, 09:09 AM
En die Rooms Katolieke Kerk begin hul profiel al hoe meer lig. Hulle begin al hoe meer op die voorgrond tree op 'n religieuse vlak. Maar dis ook belangrik om baie mooi te lees wat hulle alles kwytraak;):

http://catechesisinthethirdmillennium.files.wordpress.com/2012/03/year-of-faith.jpg

POPE-FAITH (CORRECTED) Oct-18-2011 (1,010 words) With photos. xxxi

Pope announces 'Year of Faith' to help renew missionary energy

Pope Benedict XVI stands on a wheeled platform as he arrives for a Mass in St. Peter's Basilica at the Vatican Oct. 16. This was the pope's first use of the mobile platform, which was used by Pope John Paul II during his last years. The Vatican said use of the platform is intended to reduce the physical toll on the pope. (CNS/Paul Haring)

By Cindy Wooden
Catholic News Service

VATICAN CITY (CNS) -- Pope Benedict XVI announced a special "Year of Faith" to help Catholics appreciate the gift of faith, deepen their relationship with God and strengthen their commitment to sharing faith with others.

Celebrating Mass Oct. 16 with participants in a Vatican conference on new evangelization, the pope said the Year of Faith would give "renewed energy to the mission of the whole church to lead men and women out of the desert they often are in and toward the place of life: friendship with Christ who gives us fullness of life."

The pope said the observance would begin Oct. 11, 2012 -- the 50th anniversary of the opening of the Second Vatican Council -- and conclude Nov. 24, 2013 -- the feast of Christ the King.

"It will be a moment of grace and commitment to an ever fuller conversion to God, to reinforce our faith in him and to proclaim him with joy to the people of our time," the pope said in his homily.

Pope Benedict explained his intention more fully in "Porta Fidei" ("The Door of Faith"), an apostolic letter released Oct. 17 to formally announce the special year.

"Faith grows when it is lived as an experience of love received and when it is communicated as an experience of grace and joy," the pope wrote.

He said the Catechism of the Catholic Church, first published in 1992, should serve as the handbook for helping Catholics rediscover the truths of faith and deepen their understanding of church teaching.

The Congregation for the Doctrine of the Faith, he said, will publish a "note" to help people live the year "in the most effective and appropriate ways at the service of belief and evangelization."

Jesuit Father Bederico Lombardi, the Vatican spokesman, told reporters the document would be published by the end of the year; its tone will be pastoral, rather than doctrinal, giving bishops and Catholic faithful ideas for implementing the pope's call to deeper faith and greater missionary commitment.

In his apostolic letter, the pope said the year's focus will be on Jesus Christ because "in him, all the anguish and all the longing of the human heart finds fulfillment."

Pope Benedict said that in addition to studying the catechism and gaining a greater understanding of the creed, the Year of Faith also must be accompanied with more acts of charity.

Faith helps people recognize the face of Christ in those who are suffering, and "it is his love that impels us to assist him whenever he becomes our neighbor along the journey of life," the pope wrote.

Pope Benedict said Catholics cannot "grow lazy in the faith."

"What the world is in particular need of today is the credible witness of people enlightened in mind and heart by the word of the Lord, and capable of opening the hearts and minds of many to the desire for God and for true life, life without end," he wrote.

The papal Mass and announcement of the Year of Faith followed a daylong conference Oct. 15 sponsored by the Pontifical Council for Promoting New Evangelization.

The morning session brought together representatives of 33 bishops' conferences and 115 new movements, organizations, charismatic groups, parish renewal programs and study groups.

Archbishop Rino Fisichella, head of the council, told the representatives that their presence and activity is proof that "the new evangelization isn't something new introduced with the pontifical council; it's a reality already working in the church."

Conference participants discussed how to better evangelize in the area of culture, among immigrants, in Catholics' political involvement, through the use of media, in families, through the liturgy and in active, lively parishes.

The main points were illustrated by leaders from Communion and Liberation, the Community of Sant'Egidio, the Brazilian media group Cancao Nova, the Neo-Catechumenal Way, the Emmanuel Community, the charismatic renewal and an Italian parish renewal program.

Cardinal Donald W. Wuerl of Washington told the gathering that catechesis is essential for any program of new evangelization. "When a person is well-grounded catechetically -- that means each one of us renewing our faith -- that person has the confidence to be able to express it" and "to invite others into the experience of faith," he said.

"We have spoken a great deal today about this very secular world in which we live," he said, "but we also need to recognize that among many, many of our young people there is an enormous openness to hearing about Christ. Many of them are seekers."

The day's focus on new evangelization continued in the evening in the Vatican audience hall where an atmosphere similar to a tent revival reigned. The speakers -- the Spanish founder of a thriving new religious community of women, a journalist, an astrophysicist and a Colombian bishop -- gave personal testimonies. The crowd of about 8,000 people, mainly from new Catholic movements, erupted in applause anytime one of the speakers spoke about the basic tenet of Catholic faith: belief in Jesus as savior.

The astrophysicist, Marco Bersanelli, used his own experience of wonder and awe before the cosmos as a lesson on the error of assuming that scientists cannot be faithful Christians and evangelizers.

The evening event, which featured a mini-concert by tenor Andrea Bocelli and a speech by Pope Benedict, also marked the official announcement of a new internet project established by Jesus Colina, who recently resigned as head of the Legionaries of Christ's Zenit news service.

The new platform, Aleteia.org, is designed to be a multimedia "community" where people can ask questions about Catholic faith and practices and receive answers they can be sure are in line with official church teaching.

"The internet is where people go for answers today, even about God, religion and faith," Colina told the assembly, announcing that the website would be launched Oct. 19.

He said the site would involve journalists and theologians from around the world and would link to "the best sites" for Catholic teaching and information.

Catholics "need to create networks on the net -- not get more hits than one another," he said.

END
http://www.catholicnews.com/data/stories/cns/1104073.htm

http://mymission.org.uk/wp-content/uploads/2011/10/Year-of-Faith.jpg

Ben Cronje
Oct 20th 2012, 09:25 AM
Daar is nogal interessante kommentaar daar buite oor hierdie "Jaar van Geloof" van die RKK.

Ron Fraser van The Trumpet skryf die volgende op die 12de October, 2012;


Called the “Year of Faith,” the next 12 months will showcase a plethora of initiatives designed to revive what the Vatican sees as the key role of the church: its commitment to evangelize the world.

“The church exists to evangelize. … At various times in history, divine providence has given birth to a renewed dynamism in the church’s evangelizing activity.” Thus announced Pope Benedict during his latest homily to the faithful in St. Peter’s Square Sunday, October 7.

Pope Benedict is strongly implying that “divine providence” is, at this moment in history, giving “birth to a renewed dynamism in the Church’s evangelizing activity.” Our question is, with Europe in crisis and the world in the utter turmoil of global disorder, why now?

Believe it or not, your Bible answers that question. The timing of Pope Benedict’s new crusade gels perfectly in sequence with the signs Jesus Christ gave to highlight those world events leading up to his return (Matthew 24:4-5, 24).

The Vatican’s Year of Faith was launched on the 50th anniversary of Vatican ii, called by Pope John xxiii in 1962 to address how the Roman Catholic Church would maintain relevance in the post-war 20th century as communism and its country cousin, liberal socialism, began offering ideological alternatives to a new generation.

Pope Benedict is one of four clerics with an active role in Vatican ii who subsequently became pope.

Vatican ii became the catalyst for an ecumenical drive by Rome to garner back into its fold the Orthodox churches and the wayward Protestant daughters.

Whereas the most well-known doctrine affirmed unanimously by all delegates to Vatican i, convened by Pius ix in 1868, was papal infallibility, the most declarative statement made at Vatican ii relating to Rome’s interpretation of its role was the Dogmatic Constitution on the Church, Lumen Gentium. This states that “the sole church of Christ which in the creed we profess to be one, holy, catholic and apostolic, which our Saviour, after His resurrection, commissioned Peter to shepherd, and him and the other apostles to extend and direct with authority, which He erected for all ages as ‘the pillar and mainstay of the truth.’ This Church, constituted and organized as a society in the present world, subsists in the Catholic Church, which is governed by the successor of Peter and by the bishops in communion with him” (emphasis mine).

Thus it was reestablished as a binding doctrine of Roman Catholicism at Vatican ii that the Roman Church is the only true church.

Notwithstanding this, for some reason Vatican ii created a set of problems that Rome has contended with to this day. A freer spirit entered the church post-Vatican ii leading to the rapid rise of liberalism within the ranks of the clergy.

This movement festered globally but found particularly fertile ground in Latin America.

On ascending to the papal throne in 1978, one of John Paul ii’s first actions was to appoint his Vatican ii contemporary, Josef Ratzinger, as his prime enforcer with a directive to oust the most influential liberal voices in the church.

Subsequently, both John Paul ii and Ratzinger (as Pope Benedict xvi) stacked the curia with the most conservative of clergy in an effort to swing the pendulum back to Roman Catholic conservative dogma.

Now comes the crusading Year of Faith, launched with deliberate intent on the jubilee of Vatican ii.

One of the pope’s main efforts in the Year of Faith is to garner back into Rome’s fold the wayward who have drifted from the church following its liberalization in the wake of Vatican ii.

Another prime goal is to evangelize globally for new converts. This will accelerate the ecumenical movement of the church—and simultaneously cause deep concern to one of Roman Catholicism’s chief competitors, pan-Islamism.

As the pope declared in last Sunday’s homily, “Such renewed evangelical dynamism produces a beneficent influence on the two specific ‘branches’ developed by it, that is, on the one hand the Missio ad Gentes or announcement of the Gospel to those who do not yet know Jesus Christ and his message of salvation, and on the other the new evangelization, directed principally at those who, though baptized, have drifted away from the Church and live without reference to the Christian life.”

Toward the end of his homily, Pope Benedict declared, “We cannot speak about the new evangelization without a sincere desire for conversion.”

Oft repeated is the statement that those who forget history are bound to repeat it. We only have to go back in history 70 years to witness the horror of forced conversions to Rome’s religion at the end of a gun in the Balkans. Search the history of past crusades and conversion to Rome’s religion by force, and violence was integral to them.

In our Anglo-Saxon politically correct societies, it has become most unfashionable to dwell on the atrocities committed under the banner of religion in two world wars. Yet your Bible prophesies that there is coming a crusade of a nature that will far eclipse the devastation wrought by Rome’s past efforts at converting the world.

Voorwaar baie interessant..:hmm:

Son of the South
Oct 21st 2012, 10:18 AM
Interessante plasings, Ben. Ek is (onder andere) 'n protestant in murg en been en stem dus saam met die siening dat die pousdom antichristelik is. Wat ek nog nie verstaan nie, is hoe Islam in die prentjie inpas, wat k net so probeer om wet en tye te verander. Die pous se misleiding in die weste is duidelik vanuit jou plasings, maar dit kom vir my voor dat die misleiding van die ooste nie tot dieselfde mate in berekening gebring word nie?

Ben Cronje
Oct 21st 2012, 12:43 PM
Interessante plasings, Ben. Ek is (onder andere) 'n protestant in murg en been en stem dus saam met die siening dat die pousdom antichristelik is. Wat ek nog nie verstaan nie, is hoe Islam in die prentjie inpas, wat k net so probeer om wet en tye te verander. Die pous se misleiding in die weste is duidelik vanuit jou plasings, maar dit kom vir my voor dat die misleiding van die ooste nie tot dieselfde mate in berekening gebring word nie?

Hi SoS. Ek sal biedjie aan 'n plasing werk om hier te plaas wat hopelik sal help. Dit gaan 'n lekker lang plasing wees wat ek glo jy baie interessant sal vind.
As God my spaar en dit is in Sy wil, sal dit my fokus vir die week wees. Soos ek dit verstaan speel Islam twee rolle. Dit kan tot lekker gesels lei:). Dankie vir jou terugvoer.
Hou die spasie dop.;)

Ben Cronje
Oct 28th 2012, 07:38 AM
Hi Sos:wave:

Hier is ek...uiteindelik. Jammer, ten spyte van al my goeie voornemens, het hierdie week nie uitgedraai soos beplan nie, en het ek in ander dinge en drade vasgedraai.
Wat Islam SELF betref, en hul posisie in die eindtyd, is die beste plek om altyd te begin; weereens God se Woord self.


Open 13:3-14 En ek het een van sy koppe gesien net of dit dodelik gewond was, en sy dodelike wond is genees. En die hele wreld het verwonderd agter die dier aan gegaan. En hulle het die draak aanbid wat die dier mag gegee het, en die dier aanbid en ges: Wie is aan die dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog voer?
Open 13:8 En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, almal wie se name nie van die grondlegging van die wreld af in die boek van die lewe van die Lam wat geslag is, geskrywe is nie.
Open 13:16 En hy maak dat aan almal, klein en groot, en die rykes en die armes, en die vrymense en die slawe ‘n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word;
Open 17:1-2 En een van die sewe engele met die sewe skale het gekom en met my gespreek en vir my ges: Kom hierheen, ek sal jou toon die oordeel van die groot hoer wat op die baie waters sit, met wie die konings van die aarde gehoereer het, en die bewoners van die aarde het dronk geword van die wyn van haar hoerery.
Open 17:18 En die vrou wat jy gesien het, is die groot stad wat heerskappy voer oor die konings van die aarde.

Wat Jesus dus vir ons vertel, is dat die hele wereld die onheilige 3-eenheid. i.e. Die Draak, die Dier en die vals profeet, gaan dien. Die Dier is dus tong-in-kies die PR-afdeling van die 3. Die prominente een. En ons weet wie dit is, daar is net EEN wat aan al die kriteria voldoen; die RKK. Die hele wereld gaan hom dien. En dit sluit Islam in. So ons moet teen die agtergrond hiervan na Islam kyk.
Ons moet gaan kyk na wie vandag in die "Islam wereld" bly, waar hul hoofsaaklik vandaan kom(Ishmail).
Ons moet gaan kyk hoe Islam begin het, wat Ensiklopidiee s wie Allah eintlik is (jy sal verbaas wees dalk), wie Mohammed was, wie sy vrou was (dit is 'n "eye opener") en hoe Islam ontstaan het.
Dan kan ons na ander profesiee begin kyk soos Psalm 83, die laaste boek van Daniel, boeke in Openbaring.
So jy sal met my saamstem dat hier 'n redelike klompie inligting in l, en ek dink dat dit beter sal wees as ek dalk 'n aparte draad oopmaak net hiervoor. Dan, wanneer ons deur al daardie inligting is, sal ek ook op hierdie draad weer weeklikse wereldnuus gebeure plaas wat die Islam wereld insluit en dan meer sin sal maak.
Ons praat weer spoedig. Gegewe die "verdraagsaamheid" wat Islam van ons verwag teenoor hulle (soos wat hul verdraagsaam is teenoor die weste;)) moet die nuwe draad dalk onder kontroversiele sake wees, ek weet nie. Ek glo die Mods sal vir ons meer duidelikheid hieroor kan gee?
Fila, wat dink jy?

Ben Cronje
Oct 28th 2012, 01:38 PM
In die tussentyd:

Hoekom het die mensdom die Toring van Babel gebou?
En toe, met net een woord van God, verander Hy die tale en versprei die mens die wereld vol! Dit het Satan en sy planne 'n paar duisend jaar terug gesit.

Kyk hoe lyk die traditionele fotos van voorstellings van die Toring van Babel vs die Europese Unie se nuwe gebou:

http://www.explorers-journal.com/wp-content/uploads/2012/07/Tower-Of-Babel-And-European-Union.jpg

En vie ingeval ons dink dis toeval dat die twee na mekaar lyk, hier is 'n EU-poster self:

http://signsofthelastdays.com/wp-content/uploads/2009/12/EU-Poster-Tower-Of-Babel-374x500.jpg

En 'n beter foto van die EU-gebou:

http://1.bp.blogspot.com/_JicEloDZRno/TPbUmocChFI/AAAAAAAAAOA/gxQwMdh2BuI/s1600/eu-parliament.jpg

Probeer hulle God dalk uitdaag? Die EU gebou is so gebou dat dit lyk asof hy nog onder konstruksie is.....'n "Die keer SAL ons slaag" tipe uitdaging?

Die wereld se boodskap is dat almal moet SAAM KOM onder die "Nuwe Wereld Orde"-faandel.

En God se boodskap?

2Kor 6:17-18 Daarom, gaan onder hulle uit en sonder julle af, spreek die Here; en raak nie aan wat onrein is nie, en Ek sal julle aanneem; en Ek sal vir julle n Vader wees, en julle sal vir My seuns en dogters wees, spreek die Here, die Almagtige.
Open 18:4 En ek het n ander stem uit die hemel hoor s: Gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag h en van haar plae ontvang nie.

Dis twee teenoorgestelde doktrines...

HammerHead
Oct 29th 2012, 05:30 AM
Vind dit baie interresant...Dankie Ben...:hug:

Son of the South
Oct 29th 2012, 06:26 AM
Ben, dit klink asof jy goeie inligting het oor Islam wat jy vir ons bymekaar wil sit. Waar is die 'smiley' vir handjies vryf in afwagting...
Gegewe die "verdraagsaamheid" wat Islam van ons verwag teenoor hulle (soos wat hul verdraagsaam is teenoor die weste;)) moet die nuwe draad dalk onder kontroversiele sake wees, ek weet nie. Ek glo die Mods sal vir ons meer duidelikheid hieroor kan gee?
Fila, wat dink jy?Dit is nou nie asof hulle nie weet dat Islam antichristelik is nie, hulle s dit tog in die Koran: "god has no son". Inteendeel, dit is op die Dome of the Rock in klip gekerf bo-op die tempelberg. Allah is dus NIE die Skeppergod van die Bybel NIE! Maar goed, ek gee toe: kom ons neem daardie gesprek Konto toe.

Ben Cronje
Oct 31st 2012, 06:47 AM
Draghi Supports German Plans for Super-Commissioner?

http://images.businessweek.com/cms/2012-07-26/0726_mario_draghi_630x420.jpgIn an interview with SPIEGEL, President of the European Central Bank Mario Draghi defends his euro crisis policies and promises to keep prices stable. He also says he's on Germany's side when it comes to encouraging reforms in the euro zone.

http://www.spiegel.de/international/europe/spiegel-interview-with-ecb-president-mario-draghi-a-863971.html#ref=rss?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

Klik maar net op die skakel bo vir volledige onderhoud.;)
So staan hul al nader aan mekaar....

Ben Cronje
Nov 1st 2012, 11:35 AM
Gaan die Lutherse Kerk terug na Rome toe?

Het Martin Luther verniet gesterf? Dit lyk so. En hier is die begin:


'Progressives and Traditionalists Suffer From the Same Ailment'

Interview with Cardinal Kurt Koch, President of the Pontifical Council for Promoting Christian Unity

By Jan Bentz

VATICAN CITY, OCTOBER 29, 2012 (Zenit.org).- During the 13th General Congregation of the Synod of Bishops on the New Evangelization, ZENIT interviewed Cardinal Kurt Koch, president of the Pontifical Council for Promoting Christian Unity.

ZENIT: In the past you have taken part in other Synods. What are your impressions of this Synod?

Cardinal Koch: This is now my fourth Synod. In two of them, I participated as bishop of Basle, that is, in the Extraordinary Synod on Europe; then in the [Synod] on the Word of God in 2008. In my new position, I took part in the Synod on the Middle East and now in that of the New Evangelization. On the whole, the outline is always the same but this Synod of bishops is particularly interesting since there are episcopal representatives of the whole world. To be able to glean the experiences of all the bishops is already something extraordinary, and also to ba able to experience how different the Church is in the world and at the same time how much the problems resemble one another.

ZENIT: You are the president of the Pontifical Council for Promoting Christian Unity. The dialogue with Protestants is, in fact, very important in Germany. In your opinion, what progress has been made recently in Germany and what can be expected concretely from the Synod?

Cardinal Koch: The Joint Declaration on the Doctrine of Justification signed in August of 1999 was undoubtedly a great step forward in the ecumenical dialogue with Lutherans. The task remaining now is to discuss the ecclesiological consequences of this Joint Declaration. What is clear, in fact, is that the Evangelicals have another understanding of the Church in regard to Catholic Christians. Its not enough to recognize one another mutually as a Church. What is needed, rather, is a serious theological dialogue on what constitutes the essence of the Church.

ZENIT: Is a solution similar to the Anglicanorum coetibus for Anglicans possible for Evangelical Christians?

Cardinal Koch: Anglicanorum coetibus was not an initiative of Rome, but came from the Anglican Church. The Holy Father then sought a solution and, in my opinion, found a very broad solution, in which the Anglicans ecclesial and liturgical traditions were taken into ample consideration. If similar desires are expressed by the Lutherans, then we will have to reflect on them. However, the initiative is up to the Lutherans.

ZENIT: During the Synod we also heard representatives of the Orthodox Churches. What is emerging for the dialogue with the Orthodox in the near future?

Cardinal Koch: At present the Orthodox Church is very busy with preparations for the Pan-Orthodox Synod. Personally, I am convinced that when it takes place it will be a great step forward for ecumenical dialogue. Hence, we must support these Orthodox efforts and also have patience. In the ecumenical commissions we continue the theological dialogue on the relation between 'Synodalism' and Primacy.

ZENIT: Many believe that secularization was also caused by the Church, even if involuntarily. On the whole, isnt it necessary to analyze which currents and attitudes led to secularization in order to correct them?

Cardinal Koch: In fact, some historians rightly stress that the 16thcentury schism and the subsequent bloody confessional wars, in particular the Thirty Years War, caused secularization in the sense of the privatization of religion. Given that Christianity was present only in the form of different faiths which were fighting one another to the point of spilling blood; it could no longer serve as the foundation and guarantor of social unity and peace. For this reason, thecurrent modern age sought a new foundation of unity, doing without religion. These grievous processes must also be kept present in view of the 500thanniversary of the Reformation. In the subsequent history of the modern age other developments of secularization certainly arose such as the abandonment of the question of God, which have other motives and are also addressed in the plan of the New Evangelization.,

ZENIT: In regard to Vatican Council II, the discussion is very timely today on the concept of the hermeneutics of continuity. Is it not the case that the two political extremes of the Church, that is traditionalists and progressives, are both committing the same error, in the sense that they consider the Council a break?

Cardinal Koch: Yes, but precisely for this reason the Pope calls his interpretation of the Council not hermeneutics of continuity but hermeneutics of reform. It is a question of renewal in continuity. This is the difference: the progressives profess a hermeneutics of discontinuity and break. The traditionalists profess a hermeneutics of pure continuity: only that which is already noticeable in the Tradition can be Catholic doctrine, therefore, practically, there cannot be a renewal. Both see the Council equally as a break, even if in a very different way. The Holy Father has questioned this understanding of the conciliar hermeneutics of the break and proposed the hermeneutics of reform, which unites continuity and renewal. The Holy Father presented this hermeneutics already in his first Christmas address in 2005 and thus gave precise indications on how to interpret the Council and make it fruitful for the future.

[Translation by ZENIT]
http://www.zenit.org/article-35839?l=english

Onthou hoe die Anglikaanse kerk in 2009 uitgenooi is? En wat daarna gebeur het?
Hordes het oorgeloop eventueel. Volgende is die Luterse kerk. Hou die spasie dop:thumbsup:.

Jes 47:8 Hoor dan nou dit, wellustige wat so veilig sit, wat in jou hart s: Dit is ek en niemand anders nie! Ek sal nie as weduwee sit of kinderloosheid ken nie.

En sy's reg. Haar kinders keer terug na haar toe. Een-een. Eers die Anglikane, nou?


"We Catholics are the "Mother" Church and Our Protestant Daughters Are Harlots - (Rev. 17:5)

It must always be clear, when the expression sister churches is used in this proper sense that the one, holy, catholic and apostolic universal church is not sister but mother of all the particular churches" -- Cardinal Ratzinger.

Source: Note on the Expression Sister Churches by Cardinal Joseph Ratzinger and Archbishop Tarcisio Bertone, SDB, June 30, 2000.

Ben Cronje
Nov 10th 2012, 07:59 AM
Eers nooi die Katolieke die Lutherse kerk.....
Nou gooi die staat alweer, in die form van Angela Merkel, haar gewig in:hmm::

http://www.duesseldorf-blog.de/wp-content/uploads/Angela%20Merkel.jpg

Merkel urges German churches to agree on Luther fest
Posted: Monday, 05 November 2012 03:09PM
By Tom Heneghan, Religion Editor

PARIS (Reuters) - Chancellor Angela Merkel urged Germany's Protestant and Roman Catholic churches on Monday to stress their common beliefs at ceremonies marking the 500th anniversary of the start of the Protestant Reformation.

Although still five years away, the date has already prompted debate between Protestants preparing major celebrations and Catholics who rue the rebellion of the German monk Martin Luther in 1517 as the start of a painful split in western Christianity.

The Evangelical Church in Germany (EKD), the country's largest association of Protestant churches, wants the Catholics to attend its planned "Luther Jubilee", and its annual synod in a Baltic resort near Luebeck is debating how to make it possible for them to do so.

Merkel, daughter of a Protestant pastor, made a rare visit to the synod and said that, in a secularized world, Christian churches should stress what united them, rather than their enduring theological differences.

"I've learned that even the word 'jubilee' used in connection with the Reformation can give rise to discussions," Merkel said. Catholics attach a special meaning to 'jubilee years' and would prefer to call the event a commemoration.

"Especially in a very secular world, we should always stress what is common in the Christian religion," she said.

The Reformation began in 1517 when Luther nailed his 95 Theses to a church door in Wittenberg to denounce corruption in the Catholic Church, especially the sale of indulgences to help build the lavish Saint Peter's Basilica in Rome.

Excommunicated by Rome, he won support from German princes who soon battled others who remained Catholic. The ensuing wars of religion killed about a third of Germany's population over the next century and spread to neighboring countries as well.

The two churches are roughly equal in size in Germany and, despite falling attendances, both run many schools and social services. Intermarriage is common.

EKD President Nikolaus Schneider told the synod the two churches had already agreed to write a joint book on Christianity next year and hold a major conference on the Bible in 2015 in preparation for the anniversary.

They have also begun discussing whether they could hold a joint service of reconciliation in 2017 "that recognizes before God all the injuries both churches inflicted on each other".

Speaking for the Catholic Church, Hamburg Archbishop Werner Thissen told the synod he hoped for an agreement on how to mark the anniversary.

"Times have changed dramatically since Luther," he said, noting that the Catholic Church's modernizing Second Vatican Council of 1962-65 had "learned a lot from Martin Luther".

(Reporting By Tom Heneghan)

http://kgmi.com/Merkel-urges-German-churches-to-agree-on-Luther-fe/11461924?newsId=175824

Ben Cronje
Nov 10th 2012, 08:11 AM
En is die EU veronderstel om net 'n ekonomiese blok te bly, of 'n staat soos die VSA?

German memo shows secret slide towards a super-state

An intrusive European body with the power to take over the economies of struggling nations should be set up to tackle the eurozone crisis, according to a leaked German government document.
By Bruno Waterfield, in Brussels
11:27PM GMT 17 Nov 2011

The six-page memo, by the German foreign office, argues that Europes economic powerhouses should be able to intervene in how beleaguered eurozone countries are run.

The confidential blueprint sets out Germanys plan to tackle the eurozone debt crisis by creating a stability union that will be immediately followed by moves on the way towards a political union.

It will prompt fears that Germanys euro crisis plans could result in a European super-state with spending and tax plans set in Brussels.

The proposals urge that the European Stability Mechanism (ESM), a eurozone bailout fund that will be established by the end of next year, should be transformed into a version of the International Monetary Fund for the EU.

The European Monetary Fund (EMF) would be able to take full fiscal control of a failing country, including taking countries into receivership.

The leaked document, The Future of the EU: Required Integration Policy Improvements for the Creation of a Stability Union, comes as David Cameron meets Angela Merkel, the German chancellor, in Berlin today to talk about treaty changes and the eurozone crisis.

The German plan begins with a proposal to create automatic sanctions that could be imposed on euro members spending beyond targets set by the European Commission. Germany is demanding that if euro rules are consistently violated, it should be able to demand action from the European Court of Justice.

Germany, Finland, Austria and the Netherlands would be able to ask EU courts to impose sanctions, from fines to the loss of budgetary sovereignty, to protect the euro.

The memo states the EMF would be given real intervention rights in the budgets of euro members who have received EU-IMF bailouts.

Open Europe, a think tank, has called for Mr Cameron to demand concessions from Mrs Merkel in exchange for the plans, which need the consent of all 27 EU countries, giving Britain a veto.
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/eu/8898213/German-memo-shows-secret-slide-towards-a-super-state.html

Ben Cronje
Nov 10th 2012, 08:34 AM
En toe bevestig Angela Merkel dit sommer self, soos hierdie artikel wys:

http://www.littledealclincher.com/wp-content/uploads/2012/05/Angela-merkel-eu.jpg

Merkel: EU Will Become a Superstate

November 9, 2012 From theTrumpet.com

The German chancellor outlines her plans for the European Commission to transform into an EU government.

German Chancellor Angela Merkel outlined her vision of Europe in a speech to the European Parliament November 7. But it was when she stepped away from her prepared notes to respond to a statement by parliamentary leaders that she revealed most about the future she sees for the European Union.

The EU will transform into single nationa superstateotherwise it will not work in the long term, she said. Here is Merkels full statement:

"Im sure the Commission will become a government one day. Im sure that the Council will become a second chamber one day. And Im sure the European Parliament will take European responsibilities otherwise it wont work in the long term. But today we must save the euro and create the basis properly. And we must give people a little bit of time so that they can come with us."

This is probably the clearest any European leader has been in showing what they want the EU to become. Last September in his state of the union speech, Jos Manuel Barroso made similar calls for the EU to become a a federation of nation-states. He gave the caveat that he wasnt calling for a superstate.

Chancellor Merkel gave no such caveat. An EU with its own government, complete with a two-chamber systema congress and a senateis exactly the kind of thing we envision when we say that it will become a superstate.

Merkel admitted that this superstate wasnt yet the will of the electorate. She pointed out that European leaders tried to set the groundwork for this with the European constitution, which was rejected, but that she plans to push ahead anyway and hopes that after the financial crisis the voters will come along.

Guy Verhofstadt, head of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe, who is one of the most outspoken parliamentary leaders, disagreed with part of what Merkel saidthe need for time. Our point of view in the parliament is that you need it now he said. You dont solve the problem around the euro crisis if you dont put in place these things and these reforms.

The Trumpet has long said that European insiders knew that creating the euro would bring about something like the current crisisforcing Europe to become a superstate, against the will of most Europeans. This is exactly what we are seeing happen right now. Merkels statements show how Europes leaders see the EU. They want it to become a superstate, and the euro crisis gives them the chance to create the basis properly. And Mr. Verhofstadt is undoubtedly right. The euro crisis will force the EU to go through this metamorphosis more quickly than Merkels statements suggest. ▪

Die volgende webwerwe kan ook besoek word vir verdere leesstof hier oor:

'More Europe!': Germany's battle-cry for the eurozone:
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-18557059

Germanys vision of a European superstate threatens national sovereignty and the transatlantic alliance
http://blogs.telegraph.co.uk/news/nilegardiner/100167976/germanys-vision-of-a-european-superstate-threatens-national-sovereignty-and-the-transatlantic-alliance/

The founders of the EU were trying to prevent another German superstate. But that is precisely where we are heading
http://blogs.telegraph.co.uk/news/petermullen/100117608/the-founders-of-the-eu-were-trying-to-prevent-another-german-superstate-but-that-is-precisely-where-we-are-heading/

Ben Cronje
Nov 10th 2012, 10:14 AM
Kom ons som net weer op:


Open 17:4-5 En die vrou was bekleed met purper en skarlaken en versierd met goud en kosbare stene en prels, en sy het in haar hand n goue beker gehad, vol gruwels en die onreinheid van haar hoerery; en op haar voorhoof was n naam geskrywe: Verborgenheid, die groot Babilon, die moeder van die hoere en van die gruwels van die aarde.

http://www.whoistheantichrist.co.uk/userimages/scarletpurple.jpg

http://home.fuse.net/gospel/cardinals%20and%20purple%20and%20scarlet.jpg


Open 13:4 En hulle het die draak aanbid wat die dier mag gegee het, en die dier aanbid en ges: Wie is aan die dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog voer?

Jip, deur die geskiedenis, as iemand die dier, die RKK, in oorlog aangevat het, het die dier gewen. Konings moes op hul knie die Pous om verskoning vra....
Die dier is natuurlik die vals Seun. Hys die een wat die plek van Jesus Christus vat:


The Pope takes the place of Jesus Christ on earth...by divine right the Pope has supreme and full power in faith, in morals over each and every pastor and his flock. He is the true vicar, the head of the entire church, the father and teacher of all Christians. He is the infallible ruler, the founder of dogmas, the author of and the judge of councils; the universal ruler of truth, the arbiter of the world, the supreme judge of heaven and earth, the judge of all, being judged by no one, God himself on earth. Quoted from the New York Catechism.

Hy is dus die anti-Christus, die ander Christus op die aarde. Dit is sy rol. Hy neem die titles van Jesus aan vir himself, soos mens ook in die boonste stelling kan sien.
En waar Jesus die Here ook van die Sabbat (Saterdag) is:


Luk 6:5 Toe s Hy vir hulle: Die Seun van die mens is Here k van die sabbat.

...is die RKK ook here van sy eie sabbat, die Sondag:


Sunday is our mark of authority... The Church is above the Bible, and this tranceference of Sabbath observance is proof of that fact. Catholic Record. September 1, 1923.
She took the pagan Sunday and made it the Christian Sunday...and thus the pagan Sunday, dedicated to Balder, became the Christian Sunday sacred to Jesus. Catholic World, March 1894, p. 809.
Of course the Catholic church claims that the change was her act, and the act is a MARK of her ecclesiastical power. Faith of our fathers (Cardinal Gibbons).

Die antichris proklameer dus sy eie sabbat en s; buig jou kniee voor my en eer my en aanbid my deur my reels en wette te gehoorsaam en nie iemand anders sn nie!!!


The Bible says remember that thou keep holy the Sabbath day. The Catholic Church says No! By my devine power I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week. And lo the entire civilized world bows down in reverent obedience to the command of the holy Catholic church. Father Enright, American Sentinal, June 1893.

En wat s die Bybel daaroor?


Rom 6:16 Weet julle nie dat aan wie julle julself as diensknegte tot beskikking stel om hom gehoorsaam te wees, julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is nie f van die sonde tot die dood, f van die gehoorsaamheid tot geregtigheid?

Die RKK het n dodelike wond gehad (plasing #22 op hierdie draad), en het weer geleef....n perfekte namaaksel van Jesus Christus, is dit nie?
Voorwaar die antichrist. En as sulks moet hy die koningkryk van die vader ontvang, wat die Draak (Satan) is in hierdie vals drie-eenheid (Draak, Dier en vals profeet).

So die vals profeet is die een wat die tekens en wonders kry en uitstorting van die heilige gees, want hy is die vervalsing van die Heilige Gees, soos die Rkk die vervalsing is van Jesus en die Draak (Satan) die vervalsing is van God. En Ons weet die vals profeet is Vervalle Protestantisme, hoofsaaklik gesetel in die VSA.

Maar ons weet ook die konings van die wereld gaan hierdie dier aanbid en gehoorsaam. Vandaar wat mens kan sien hoe die Europese unie ineen geweef is met die RKK.


Open 17:12-13En die tien horings wat jy gesien het, is tien konings wat nog geen koningskap ontvang het nie, maar hulle ontvang mag soos konings een uur lank saam met die dier. Hulle het een gesindheid en sal hulle krag en mag oorgee aan die dier.


Ek gaan ook vir julle wys hoe die ander konings van die wereld, i.e. presidente van die wereld ook ere bring aan die Pous!


Open 17:2 met wie die konings van die aarde gehoereer het, en die bewoners van die aarde het dronk geword van die wyn van haar hoerery.

Want wie is die grootste?
Die een wat eer, of die een wat ge-eer word? Logika s die een wat ge-eer word.

Logika s ook dat as Satan n universele koningkryk op hierdie aarde wil teweeg bring met n universele geloof wat hom eer, beteken dit hy moet die suiwer Evangelie van Jesus Christus UITSLUIT, want profesie s twee groepe gaan eventueel teen mekaar bots! En so gaan ek dit ook uitwys op hierdie draad aan die hand van huidige wereld gebeure......


Open 17:2 met wie die konings van die aarde gehoereer het, en die bewoners van die aarde het dronk geword van die wyn van haar hoerery.

Ben Cronje
Nov 14th 2012, 06:14 PM
Nuwe Anglikaanse Biskop: vat hy hierdie Protestante vinniger terug Rome toe?

http://www.assistnews.net/images11/Justin%20Welby%202%20s.jpg

Daar is n nuwe aangewese Anglikaanse Biskop, Justin Welby. Hy was die biskop van Durham. Ons man, Justin, het sterk bande met die Rooms Katolieke Kerk. As nuwe leier kan hy natuurlik die kerk baie nader aan Rome bring...

n Stukkie van n artikel in die Trumpet lui;

All Church of England clergy have a spiritual director. But Welbys director is Catholic. A person will usually stick with the same spiritual director for years, meaning Welbys religious thinking will have been heavily shaped by the Catholic Church.
During his press conference after the announcement of his appointment, Welby singled out the Catholic Church, mentioning no other groups. Learning from other traditions than the one into which I came as a Christian has led me into the riches of Benedictine and Ignatian spirituality, the treasures of contemplative prayer and adoration, and confronted me with the rich and challenging social teaching of the Roman Catholic Church.
Welby said the greatest influence over his moral thinking was Rerum Novaruma letter by Pope Leo XIII.

Nog 'n artikel lees soos volg:


Announcement of the 105th Archbishop of Canterbury
Friday 9th November 2012

The Queen has approved the nomination of the Right Reverend Justin Welby for election as the 105th Archbishop of Canterbury.
He will succeed Dr Rowan Williams who is retiring at the end of December after ten years as Archbishop.
The Right Reverend Justin Welby, aged 56, is currently Bishop of Durham. He will be enthroned as Archbishop of Canterbury in Canterbury Cathedral on 21st March 2013.

Die volledige artikel kan gelees word op:
http://www.archbishopofcanterbury.org/articles.php/2692/announcement-of-the-105th-archbishop-of-canterbury


Graag egter wil ek net sy volgende woorde in hierdie artikel uitlig:


Learning from other traditions than the one into which I came as a Christian has led me into the riches of Benedictine and Ignatian spirituality, the treasures of contemplative prayer and adoration, and confronted me with the rich and challenging social teaching of the Roman Catholic Church.

Let wel, dit is n Protestant wat so praat!!!! Die "Ignatian spirituality" waarna hy verwys is meditasie begin deur Ignatius Lyola, die stigter van die Jesuiete!!! Die Alpha-kursus wat in die protestante kerke ingesluip het, is 'n "modifikasie" van die van Lyola.


Open 13:11-12 En uit die aarde het ek n ander dier sien opkom, en hy het twee horings gehad net soos n lam en het gepraat soos n draak. En hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy o, en hy maak dat die aarde en die wat daarop woon, die eerste dier aanbid, waarvan die dodelike wond genees is.

Ben Cronje
Nov 20th 2012, 05:58 AM
Pous verklaar: Jesus was nie ‘n profeet nie!

En hier praat ons nou nie van “slegs net nog ‘n profeet” soos die Moslems Jesus sien nie, nee. Hier het die Pous besluit dit help nie om op eindtye te konsentreer nie! Lees self in die:

http://ivarfjeld.files.wordpress.com/2011/03/pope-benedict-xvi.jpg

Concentrate on Jesus, not end-of-the-world prophecies, Pope tells audience
CWN - November 19, 2012

Christians should not concern themselves with predictions of the end of the world, Pope Benedict XVI told his midday audience on Sunday, November 18.
Commenting on the day’s Gospel reading, the Pope said that Jesus, in speaking about the end times, “wishes to ensure that his disciples in every age remain unmoved by dates and predictions.” The essential thing for Christians, the Pope observed, is union with Christ.
In speaking about the end of the world, Jesus uses Old Testament imagery to describe “a future that exceeds our own categories of comprehension,” the Pope said. Most important, Jesus reminds his disciples that their focus should be on “a new center: Himself, the mystery of his person, his death and resurrection.”
In Biblical language, the Pope continued, “the Word of God is the origin of creation.” With the Incarnation, the Word of God takes on flesh and Jesus becomes “the true firmament that guides man’s thoughts and actions on earth.”
http://www.catholicculture.org/news/headlines/index.cfm?storyid=16290


Hierdie is so ‘n blatante poging om die waarheid te verdraai! Nie net om die fokus van hulself as antichris af weg te vat nie, maar ook twyfel oor die Bybel self te saai. Want Jesus het immers self ges:

Joh 16:4 Maar hierdie dinge het Ek vir julle ges, sodat wanneer die uur kom, julle kan onthou dat Ek julle dit ges het. Maar Ek het julle dit nie van die begin af ges nie, omdat Ek saam met julle was.
En Jesus het vir seker die toekoms met die eindtyd uitgestippel in Matteus 24, Lukas 21 en Markus 25.
En wat van Openbaring 19:10

Open 19:10 En ek het voor sy voete neergeval om hom te aanbid; maar hy het vir my ges: Moenie! Ek is ‘n mededienskneg van jou en van jou broeders wat die getuienis van Jesus het. Aanbid God. Want die getuienis van Jesus is die gees van die profesie.

Die Pous weet egter blykbaar beter!
Maar moet ons verbaas wees? Nee.
Die RKK het reeds die uitwysing as antichris deur die Reformasie suksesvol oorkom met hul Jesuit-doktrines van Futerisme (Antichris kom in toekoms met ‘n 7 jaar verdrukking) en Preterisme (Die antichris het reeds in die verlede gekom en gesterf in die Griekse era). Dit is reeds in plasing #1 van hierdie draad bespreek. Die Ware Christene wat hulself nie laat mislei het deur hierdie twee Draak-geinspireerde doktrines nie, is dus nog steeds ‘n probleem vir die RKK en dus Satan self. Nou val hul dus die integriteit van die Woord van God en dus Jesus SELF aan! En ongelukkig gaan nog mense hierdeur mislei word.
Laat dit nie ons wees nie!

Kalahari
Nov 21st 2012, 09:07 AM
Ben

Ek is jammer, maar ek mis die boodskap.

Ek het nie die link gelees nie, maar volgens die stuk wat jy geplaas het blyk dit vir my nie onverantwoordelik te wees nie. Ons moet nie ag slaan op sogenaamde eindtyd profesie nie soos die Mayna's, Nostradamus, ens nie. Ons fokus moet altyd op Christus wees. Ek lees dit nie dat hy s dat daar nie 'n eindtyd is nie, net dat ons fokus op die regte plek moet wees. Verstaan ek dit verkeerd?

Kalahari

Ben Cronje
Nov 21st 2012, 12:35 PM
Ben

Ek is jammer, maar ek mis die boodskap.


Hi Kalahari. Lees dit weer. Met die Pous en RKK se stellings is elke woord gelaai.;). Hulle s ook dinge as gevolg van dinge wat hul voorheen ges het. :cool:

Johnny
Nov 21st 2012, 12:44 PM
Ek weet dat die RKK 'n groot aandeel in die laaste dae gaan speel. Ons glo nie dat die pous die antichris gaan wees nie, maar wel die valse profeet saam met die antichris. Ons glo ook die volgende pous gaan die laaste pous wees. Ben, die sal jou dalk intereseer.

http://www.raidersnewsupdate.com/PetrusRomanusWeb.jpg

http://www.raidersnewsupdate.com/vatican-angelsdemons.jpg

Jy kan hier gaan aflaai:
http://www.raidersnewsupdate.com/

Ben Cronje
Nov 21st 2012, 01:04 PM
Kalahari, eers het die Pous in sy referaat, Verbum Domini terug geval op hul Middel Eeuse doktrine dat die Bybel nie letterlik opgeneem kan word nie. Met ander woorde, God het nie die aarde in byvoorbeeld letterlik 6 dae geskep nie ensomeer...
Soos ek voorheen genoem het, alles wat die Pous en RKK kwyt raak, is baie gelaai.
Om meer te wete te kom oor Verbum Domini kan mens biedjie hierdie skakel lees:
http://www.huntsvillebible.com/wp-content/uploads/2010/11/pope-benedict-2.jpg

http://ericsammons.com/blog/2010/11/12/verbum-domini-and-the-challege-of-catholic-scripture-interpretation/
Hier is byvoorbeeld n kwotasie uit hierdie webwerf wat na die kompleksiteit verwys:


Proper Catholic biblical interpretation has two main pillars it bases itself on. The first is the belief that the Bible must be read in the context in which it was written, i.e. within the Church. If a historical-critic rejects the Virgin Birth because it is not historical, then a Catholic can be sure that this critics interpretation is invalid, because the same Spirit that inspired the writing of the Bible led the Church to accept this doctrine as true. Likewise, if a fundamentalist believes the earth is only 6,000 years old and thinks that rejecting that belief is contrary to the Bible, then a Catholic can be sure that the fundamentalist is going beyond the text, since the Church has made clear that the age of the earth is a scientific, not theological, question.


Dan skryf Ron Fraser byvoorbeeld in sy interpretasie van Verbum Domini:

Pope Benedict: Bible Cannot Be Taken Literally
November 15, 2010
http://www.huntsvillebible.com/2010/11/pope-bible-not-literal/

In his latest treatise, Pope Benedict XVI reverts to medieval teaching.

Hard on the heels of the recent Vatican statement declaring that the Jews have no scriptural claim to the Promised Land comes another papal shocker.
It is contained in the popes most recent apostolic exhortation, Verbum Domini (The Word of the Lord), issued on November 11.
In this lengthy exhortation, the pope has issued a lofty and impassioned plea for everyone in the church to rediscover the Bible (cna/ewtn News, November 11).
But its more than an impassioned plea from this pope to his parishioners. Its a direct attack on all who believe the inerrancy of the literal Scriptures as inspired by God!

In direct relation to the study of the Bible, Pope Benedict has criticized fundamentalist or literalist interpretations and urged renewed appreciation for the symbolic and spiritual interpretation techniques used by the ancient fathers of the church (ibid., emphasis mine).
In a most outlandish pontification, Benedict declared, An authentic interpretation of the Bible must always be in harmony with the faith of the Catholic Church.

Die volledige artikel kan op die boonste skakel gelees word.
As mens dan, in die lig hiervan, na plasing # 186 gaan kyk, begin dit interessanter lyk, doen dit nie?:hmm:

Ben Cronje
Nov 21st 2012, 01:19 PM
Hi Johnny:wave:. Lanklaas gesels.:)


Ben, die sal jou dalk intereseer.

Dankie vir jou deelname hierso:thumbsup:. Dit is baie interessant.


[COLOR=#0000ff]Ek weet dat die RKK 'n groot aandeel in die laaste dae gaan speel..

Ek stem ten volle saam met jou oor bogenoemde. Waaroor ek egter wonder is die volgende stelling:


Ons glo nie dat die pous die antichris gaan wees nie, maar wel die valse profeet saam met die antichris..

Die RKK self trek hul geskiedenis terug na Petrus. So hulle is al in die rondte vir honderde (duisende + eintlik) jare.
As die pous dus die valse profeet is, beteken dit die false profeet is al vir al daardie jare hier. Reg? En die Antichris moet nog kom. Maar volgens profesie is die Dier (antichris) EERSTE daar, dan kom die vals profeet.
Hoe verduidelik julle dit?:hmm:

Ben Cronje
Dec 3rd 2012, 10:55 AM
En gaan ons geforseer word om te kies tussen die Merk van God en die Merk van die dier???
VIR SEKER. Google net “Blue Laws” en sien hoe word daar in Europa en Amerika gepoog om Sondag wetgewing in te bring....
Die dag wanner ons moet kies is om die draai.....
Nou:
Wat is hierdie “Blue Laws” wat ek hier van gepraat het in plasing #36 op hierdie draad?
Hoekom noem hulle dit “Blue Laws”?
Ek wil graag die lang antwoord hierop gee, want hoe meer detail, hoe meer verstaan mens dit. En ek wil dit graag verduidelik deur te begin met ‘n vraag:

Wat doen Jesus op die oomblik? Wat s die Bybel?

Heb 4:14 Terwyl ons dan ‘n groot Hopriester het wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou.

In die algemeen verstaan ons as Christene nie die rol van Hopriester wat Jesus besig is om te vervul nie. Kom ons gebruik ‘n voorbeeld:

As jy ‘n onderwyser is maar sonder ‘n skool(leerlinge) om by skool te gee, dan is jy maar net ‘n persoon met opleiding. Maar as jy ‘n skool (en dus leerlinge) kry, dan is jy ‘n Onderwyser! Skielik beteken jou opleiding iets en is jy ‘n onderwyser. Selfde hierso;

Jesus word in die Bybel (Heb 4:14 hier bo) ons Hopriester genoem. En om ‘n Hopriester te wees, beteken mens moet ‘n PLEK h om hierdie rol te kan uitoefen. Reg? ‘n Hopriester het ‘n Tempel nodig soos ‘n onderwyser ‘n skool nodig het, of ‘n vlienier ‘n vliegtuig.... So Jesus het ‘n Tempel, ‘n Heiligdom.
Wat het in die aardse Tempel gebeur toe Jesus dood is?


Mat 27:50-51 Daarop het Jesus weer met ‘n groot stem geroep en die gees gegee. En kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur, van bo tot onder, ....

Die voorhangsel het die Heilige van die Aller Heiligste geskei. Hierdie voorhangsel is geskeur van bo na onder! Hulle het bereken dat hierdie voorhangsel omtrent 6 meter hoog was, en omtrent so duk soos ‘n man se hand as jy hom van die kant bekyk het. GEEN mens kon hom dus van BO na onder skeur nie. God SELF het hom geskeur, van bo na onder, sodat daar gn twyfel na die tyd kon wees nie.
Nou, Jesus sterf op die kruis, en die voorhangsel skeur! Hoekom sal die voorhangsel skeur binne in die Tempel as Jesus buite op die kruis sterf? Is daar ‘n konneksie tussen die twee?:hmm:

Heb 10:19-20 Terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus op die nuwe en lewende weg wat Hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees,
:hmm:
Die voorhangsel verteenwoordig dus Jesus se vlees. Net soos die lam Jesus verteenwoordig het as die Paas Lam, die brood Jesus verteenwoordig het as die Brood van die Lewe, en die Kandelare as Jesus, die lig van die lewe. Die HELE tempel en Tempel diens het vooruit gewys na Jesus. Alles was verteenwoordigend van Jesus!

Wat was die dominante kleure reg deur die Tabernakel en latere Tempel?


Exo 25:4 And blue, and purple, and scarlet, and fine linen, and goats' hair,
Exo 26:1 Moreover thou shalt make the tabernacle with ten curtains of fine twined linen, and blue, and purple, and scarlet: with cherubims of cunning work shalt thou make them.
Exo 27:16 And for the gate of the court shall be an hanging of twenty cubits, of blue, and purple, and scarlet, and fine twined linen, wrought with needlework: and their pillars shall be four, and their sockets four.
Exo 28:33 And beneath upon the hem of it thou shalt make pomegranates of blue, and of purple, and of scarlet, round about the hem thereof; and bells of gold between them round about:

Die dominante kleure reg deur die tabernakel was dus: Blou, Pers en Skarlaken. So duidelik het hierdie kleure vir iets gestaan. So ook die voorhangsel (Eks 27:16). God doen NIKS net sommer nie. Daar is nie toevallighede met God nie. Alles wat God doen, het ‘n rede. Jammer vir die engelse kwotasies hierbo, maar die Afrikaans vertaal blou iets anders. As die Tabernakel/Tempel verteenwoordigend van Jesus was, is die 3 kleure ook dus verteenwoordigend van Jesus. Reg?
Elke kleur het vir iets spesifieks gestaan, maar ek wil graag net vir nou na Blou kyk:


Open 17:4-5 En die vrou was bekleed met purper en skarlaken (purple and scarlet) en versierd met goud en kosbare stene en prels, en sy het in haar hand ‘n goue beker gehad, vol gruwels en die onreinheid van haar hoerery; en op haar voorhoof was ‘n naam geskrywe: Verborgenheid, die groot Babilon, die moeder van die hoere en van die gruwels van die aarde.
Open 18:16 Wee, wee die groot stad wat bekleed was met fyn linne en purper en skarlaken en versierd met goud en edelgesteente en prels, omdat in een uur soveel rykdom verwoes is!

Die Antichris se kleure: Purper en Skarlaken. Watter kleur kom kort? BLOU. Hoekom? Wat verteenwoordig Blou in die Bybel? Kom ons vra die Bybel...


Num 15:37-38 And the LORD spake unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel, and bid them that they make them fringes in the borders of their garments throughout their generations, and that they put upon the fringe of the borders a ribband of blue:
Num 15:39 And it shall be unto you for a fringe, that ye may look upon it, and remember all the commandments of the LORD, and do them; and that ye seek not after your own heart and your own eyes, after which ye use to go a whoring:
Num 15:40 That ye may remember, and do all my commandments, and be holy unto your God.
Num 15:41 I am the LORD your God, which brought you out of the land of Egypt, to be your God: I am the LORD your God.

So BLOU staan vir die GEHOORSAAMHEID aan die 10 Gebooie VAN GOD!!!!!!
En meeste van die 10 gebooie is “Jy mag” en “Jy mag nie”! Maar die 4de gebod begin met:


Exo 20:8 Remember the sabbath day, to keep it holy.

Jip, dit s in Engels REMEMBER en dis die een wat ons as Christene die hardste probeer vergeet!

Eseg 20:12 Daarby het Ek ook my sabbatte aan hulle gegee om 'n teken te wees tussen My en hulle, dat hulle kan weet dat dit Ek, die HERE, is wat hulle heilig.
En soos ek reeds hier:

Die Merk van die dier:
( in plasing #36 op hierdie draad) verduidelik het, is die Sabbat God se teken/sel/Merk van OUTORITEIT (plasing #82, op die “onderhouding van die Sabbat draad):

Die Sabbat het dus te doen met Outoriteit!!!!
...tussen Hom en Sy mense (wat ONS is), “dat hulle kan weet dat dit Ek, die HERE, is wat hulle heilig.”

Want daar is ‘n ander god wat probeer om die mense op aarde te heilig! Satan val die 10 Gebooie aan met passie. Maar die Vierde Gebod, die Sabbat, val hy aan met oorgawe! Want dit is die EEN gebod wat oor Outoriteit gaan. En die satan wil hom as’t ware uitkap, toe pleister en sy eie gebod van outoriteit daar insit!
Wel, op hierdie aarde het ons ‘n botsing! ‘n Botsing tussen:

Die Hopriester van God (Jesus)( met 3 geestelike kleure, nl. Blou, Pers en skarlaken)
Vs
Die hopriester van satan (die Pous)(met twee geestelike kleure, nl Skarlaken en Pers)(sien fotos hier in plasing #184 van hierdie draad)

Die Antichris kan nie direk Blou h nie, want hy wil nie gehoorsaam aan God se 10 Gebooie wees nie!
Jesus s:

Mat 11:28 Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee.
Die Pous en RKK s:

“Not the Creator of the Universe, in Genesis 2:1-3, but the Catholic Church can claim the honor of having granted man a pause to his work every seven days.” S.C. Mosna, “Storia della Domenica”, 1969, pp. 366-367.
Effektief s die RKK dus; kom na my toe en ek sal julle rus gee.....

Ons het reeds gesien dat hul ook s Dat Sondag hul Merk van OUTORITEIT is!

“Sunday is our mark of authority... The Church is above the Bible, and this tranceference of Sabbath observance is proof of that fact.” Catholic Record. September 1, 1923.

God s Saterdag is die Merk van Sy Sisteem en Outoriteit sodat Sy mense “dat hulle kan weet dat dit Ek, die HERE, is wat hulle heilig.”,
Die Antichris s Sondag is die merk van sy sisteem en outoriteit, dat hulle kan weet dat dit ek, die Pous, is wat hulle heilig.”
Dit gaan oor OUTORITEIT!
God verwag respek vir Saterdag. Die pous:

“Pope demands respect for Sundays”
Sunday, 9 Sept, 2007
http://news.bbc.co.uk/2/hi/6986053.stm
Pope Benedict XVI has appealed for renewed respect for Sundays as he celebrated Mass at St Stephen's cathedral in the heart of Vienna.
He was speaking on the final day of his three-day visit to Austria.
Nou, dit mag dalk lyk soos ‘n baie klein verskil. En inderdaad, baie Christene s vandag :
“Maar vir my maak dit nie rerig ‘n verskil watter dag dit is nie. Solank dit een dag ‘n week is.”
Selfs op hierdie draad en die Sabbat draad is dit al menigmaal ges....:hmm:
Nou is die teenvraag;
Wat van God? Dink jy dit maak ‘n verskil vir God, of gaan dit hier oor wat ONS dink?
Is dit nie miskien dieselfde as wat Kain gedink het nie? Kain het die beste van wat hy gehad het gebring om te offer. Hy het God ge eer deur die beste te bring wat hy gehad het om te offer. Maar het hy gebring wat God wou gehad het? Nee. God wou gehad het hy moet ‘n lam bring, want die lam het gestaan vir iets!
En al het Kain die beste gebring wat hy gehad het, was dit nie wat God voor gevra het nie! Het God toe ges, “Moenie worry nie Kain, Ek sal dit maar anyway aanvaar..”

Nee. God vra vir sekere dinge vir sekere redes! Dieselfde met die Sabbat.
En Sondag wette GAAN NOG kom, gevolg deur Anti-Sabbat wette! En hierde wette gaan deur regerings wereldwyd uitgebring word en gaan ‘n skeiding bring tussen mense van God wat al 10 die gebooie gehoorsaam (Open 12:17, 14:12 en 22:14) en die res van die wereld wat dit nie doen nie:


2Jn 1:6 En dit is die liefde, dat ons wandel volgens sy gebooie. Dit is die gebod soos julle van die begin af gehoor het dat julle daarin moet wandel.
Open 12:17 En die draak was vertoornd op die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou.
Open 14:12 Hier kom die lydsaamheid van die heiliges te pas; hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar.
Open 22:14 Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan h op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad.

En nee, die Sabbat was nie net ‘n Joodse ding nie, soos reeds hier (http://bibleforums.org/showthread.php/242264-Onderhouding-van-die-Sabbat) in plasing #4, “Onderhouding van die Sabbat”) bewys:
God soek aanbidding volgens SY wil, en nie volgens die mens se wil nie. Soos Fila altyd s, God het ‘n Koningskap, nie ‘n demokrasie nie.

Soos ek reeds genoem het: Die Antichris se kleure: Purper en Skarlaken. (Open 17:4, 18:6)
Fotos hiervan kan gesien word op hierdie draad in plasing #184.
Nerens kom daar egter blou voor nie! Hoekom nie?
Ons weet satan wil alles wat God het, vir homself h. Hy neem alles oor, verander dit biedjie en maak dit sy eie. So hoekom sal hy net twee kleure van God “neem” en nie blou nie? Wel, hy wil blou h, maar met sy eie betekenis aan. Hoe doen hy dit?
Onthou wat ek ges het voorheen op hierdie draad:

En gaan ons geforseer word om te kies tussen die Merk van God en die Merk van die dier???
VIR SEKER. Google net “Blue Laws” en sien hoe word daar in Europa en Amerika gepoog om Sondag wetgewing in te bring....
Die dag wanner ons moet kies is om die draai.....
“The Blue Laws”! Wat is dit? Google dit. Dit is SONDAG WETTE! En die wereld noem dit dit!
Baie regerings het, soos mens sal sien as mens dit google en oplees, blou wette in plek, maar dit word nie rerig toegepas nie. Nognie! Hulle l maar net dormant as’t ware daar..


Open 13:16-17 En hy maak dat aan almal, klein en groot, en die rykes en die armes, en die vrymense en die slawe ‘n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word; sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het.

En meeste mense spring op die “sodat niemand kan koop of verkoop nie” as die Merk is ‘n “barcode”. En ‘n rekenaar etc etc...

Wat het ‘n “barcode” en rekenaar te doen met aanbidding?
Die probleem is aanbidding.
Die probleem in die begin in die hemel al was...aanbidding!!
Die probleem op die aarde is... aanbidding!!
Jesus vra vir ons aanbidding. Satan vra vir ons aanbidding.
En God se Merk is die Sabbat. Die Dier se Merk is Sondag. Dit is reeds verduidelik hierso (http://bibleforums.org/showthread.php/240220-Hoekom-soveel-antichriste/page3) in plasing #36!

Mikroskyfies, staafkodes en rekenaars, kontant wat verdwyn en krediet en debiet kaarte is alles net meganismes waardeur die Merk van die dier afgeforseer gaan word, maar dit is nie die Merk self nie. Die Merk self onderskei deur aanbidding God se mense van satan se mense.

Ek het netnou ges:
“En Sondag wette GAAN NOG kom, gevolg deur Anti-Sabbat wette! En hierde wette gaan deur regerings wereldwyd uitgebring word...”

Wie in die wereld beheer Koop en Verkoop?
Die Banke.
Wie beheer die groot banke? Soos reeds op hierdie draad (plasing #170) gewys het: Jesuite, i.e. die RKK. :hmm:
En dan het regerings ook aandele in die banke gekoop met die finansiele krisis die afgelope paar jaar. So daar is die Kerk-Staat Dier in plek!

Begin dit meer sin maak? En onthou die RKK se anti-Sabbat wet wat hy al reeds voorheen gemaak het by die “Council of Laodicea” in 363 AD:


“Christians must not judaize by resting on the Sabbath, but must work on that day, rather honoring the Lord’s Day; and, if they can, resting then as Christians. But if any shall be found to be judaizers, let them be anathema from Christ.”

Pope says church role in politics “for good of all”
http://www.reuters.com/article/2008/06/14/us-pope-idUSL1446013920080614
Gaan lees maar.....


Critics say pope aims to change laws
http://www.redorbit.com/news/technology/1562618/critics_say_pope_aims_to_change_laws/
Critics of the Roman Catholic Church say Pope Benedict XVI wants to retake Europe, if not in the number of its faithful, then at the political table.
Benedict presents the church as an underdog fighting for a voice in secular Europe when it actually remains a mighty power influencing law through friendly center-right governments, said Paolo Flores d’Arcais, editor of the left-wing Italian journal MicroMega.
“How can you say that you’re an oppressed minority?” Flores d’Arcais asked. “That’s madness.”
This month in France, Benedict called for Roman Catholics throughout Europe to strongly support church opposition to same-sex couples, euthanasia, abortion and artificial insemination, The New York Times reported Sunday.
With Mass attendance and the number of priests at a record low, Benedict is wielding his influence to try to change laws in countries with church-friendly coalitions such as Germany, Italy and France, said John Allen Jr., who writes for National Catholic Reporter, a U.S. newspaper.

Onthou, as die pous praat is woord retoriek baie belangrik. Hy het die gawe dat, sou mens iets wat hy s die eerste maal lees, dit soos een iets beteken, maar lees dit meer noukeurig en die implikasie is iets heeltemal anders.....


“The Pope is calling for Global Sunday observance.” – From The Brook, July-Sept 1988, Vol 4, No 3.


“If Protestants would follow the Bible, they should worship God on the Sabbath Day. In keeping the Sunday, they are following a law of the Catholic Church.” Albert Smith, Chancellor of the Archdiocese of Baltimore, replying for the Cardinal in a letter dated February 10, 1920.
So selfs die RKK s dat die dag van aanbidding ‘n wet is…..


“If we believe Religion is true, we should be re-introducing a criminal penalty for those who fail to attend church on Sunday!” – Daily independent, 4/11/98. Sara Maitland on the Issues of Belief.

Om ‘n kriminele oortreding te begaan, beteken mens moet ‘n regerings-wet oortree. :hmm:


“In This matter, my predecessor Pope Leo XIII in his Encyclical Rerum Novarum spoke of Sunday rest as a worker’s right which the State must guarantee…. Therefore, also in the particular circumstances of our time, Christians will naturally strive to ensure that civil legislation respects their duty to keep Sunday holy” – DIES DOMINI

“A Person who violates the sanctity of Sunday is to be punished as a heretic.” – Pope John Paul II, Detroit News, July 7, 1998, pA1.

En wat was die straf vir kettery in die verlede? Die Dood. Op brandstapels ensomeer.

En gebeur Sondag wetgewing of “Blou Wette” al?


Sunday Shopping banned in Croatia:
http://usatoday30.usatoday.com/news/world/2008-07-15-3207228841_x.htm

ZAGREB, Croatia (AP) — The Croatian parliament has passed a law forcing shops to close on Sundays in a concession to the Roman Catholic church.
The church has campaigned for years for Sundays to be devoted to family or Mass in Croatia, which is almost 90 percent Roman Catholic. But Croatians have begun spending weekends in shopping malls that have flourished across the country in the past few years and remain open seven days a week.
The law adopted Tuesday and goes into effect Jan. 1. It allows Sunday shopping over the summer and Christmas holidays.
The law also allows stores in gas, bus and train stations to open on Sundays year-round, along with those in hospitals. Bakeries, newsstands and flower shops are also exempt from the ban.“ Catholic Church enforces Sunday Laws in Europe”
July 27, 2008
http://www.presentruth.com/2008/07/catholic-church-enforces-sunday-law-in-europe/


Hierdie dinge is besig om te gebeur, of mens daarin glo of nie! En hierdie is ou nuus. Meer het al in die tussentyd gebeur, soos ek nog hier sal plaas.


Mat 23:9 En julle moet niemand op die aarde julle vader noem nie, want een is julle Vader, Hy wat in die hemele is.

Wat noem hulle die Pous? Holy Father?
Wat het oud pres George Bush, die hoof van PROTESTANTE AMERIKA, nie net die pous genoem nie, maar ook van hom ges:WASHINGTON, D.C., APRIL 13, 2008 (Zenit.org).- U.S. President George Bush said that when he looks into Benedict XVI's eyes, he sees God.

The President made this affirmation Friday when he answered the last question posed him during an interview with Eternal Word Television Network (EWTN) anchor Raymond Arroyo.

Arroyo noted that Bush is planning an all-out welcome for the Pope, who arrives in the United States on Tuesday for a five-day visit. Most notably, Bush will go to the airport to receive the Holy Father, a courtesy he has never extended to any visiting leader.

The President says he plans to do this "because [the Pope] is a really important figure in a lot of ways. One, he speaks for millions. Two, he doesn't come as a politician; he comes as a man of faith. And, three, that I so subscribe to his notion that [...] there's right and wrong in life, that moral relativism has a danger of undermining the capacity to have more hopeful and free societies, that I want to honor his convictions, as well."

“The Holy Father”, Bush said, "represents and stands for some values that I think are important for the health of the country, and when he comes to America, millions of my fellow citizens will be hanging on his every word. And that's why it's important."
http://freeforumzone.leonardo.it/lofi/APOSTOLIC-VOYAGE-TO-THE-U-S-A-amp-U-N-/D7092407-10.html


Protestante Amerika is die Vals profeet wat die wereld gaan terug vat na die Dier toe…


Open 13:11-12 En uit die aarde het ek ‘n ander dier sien opkom, en hy het twee horings gehad net soos ‘n lam en het gepraat soos ‘n draak. En hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy o, en hy maak dat die aarde en die wat daarop woon, die eerste dier aanbid, waarvan die dodelike wond genees is.


Ons gaan moet besluit: Gaan ons die Blou wet van Christus aanvaar, of die Blou wet van die Antichris. Moenie dink dit maak nie saak watter dag ons aanbid nie. Vir ons maak dit dalk nie nou saak nie, maar vir God en satan maak dit BAIE saak. En ultimately gaan dit vir ons bepalend wees. Want die Bybel is onomwonde wat die lot is van die mense wat die Merk van die dier het, gaan wees!


Open 14:11 En die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid, en hulle het dag en nag geen rus nie hulle wat die dier en sy beeld aanbid, en elkeen wat die merk van sy naam ontvang.

Lyk dit of dit nie saak maak in Open 14:11 nie?????
En direk daarna:

Open 14:12 Hier kom die lydsaamheid van die heiliges te pas; hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar.

Ben Cronje
Dec 3rd 2012, 07:31 PM
Wie is die "European Sunday Alliance"?

Kom ons vra hulle:


The European Sunday Alliance is a network of national Sunday Alliances, trade unions, civil society organizations and religious communities committed to raise awareness of the unique value of synchronised free time for our European societies.

Sunday and, more general, decent working hours, are the focus of our campaigns. In our Founding Statement, we draw attention to aspects of life/work-balance and social cohesion that depend on a vast majority of people to have their lawful free time at the same time.
http://www.europeansundayalliance.eu/site/home

OK, dit is 'n speel groepie van:
- Vakbonde
- Sondag Verbonde
- Siviele organisasies
- Geloofs groepe

Wanneer die Sondag wette kom gaan selfs Christene hande klap van blydskap, want dit klink mos reg!!!!!!:pp

Wanneer die dissipels vir Jesus vra wat is die tekens van die eindtye, wat is die EERSTE ding wat Jesus s?:

Mat 24:4 En Jesus antwoord en s vir hulle: Pas op dat niemand julle mislei nie.

Kyk weer wie die groeperinge is. Die RKK soek siviele wette. Onthou, die Vals Profeet (Dier uit die aarde), Protestante Amerika, gaan die wereld help forseer om die dier (Dier uit die See) te dien!
Onthou ook, God se mense in die laaste tyd is 'n "REMNANT", hulle is vir seker nie 'n MEERDERHEID nie!!!! En meeste mense gaan mislei word. Dit moet ons ook nie vergeet nie!
Meeste Christene glo Sondag is reg. Dat dit nie saak maak watter dag mens kies uit elke 7 dae nie. Selfs hulle gaan moet kies wanneer die anti-Sabbat wette kom! Want soos reeds gewys, die MERK maak BAIE vir God en die duiwel saak! Want dit gaan oor Outoriteit!


Rom 6:16 Weet julle nie dat aan wie julle julself as diensknegte tot beskikking stel om hom gehoorsaam te wees, julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is nie f van die sonde tot die dood, f van die gehoorsaamheid tot geregtigheid?


The Bible says remember that thou keep holy the Sabbath day. The Catholic Church says No! By my devine power I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week. And lo the entire civilized world bows down in reverent obedience to the command of the holy Catholic church. Father Enright, American Sentinal, June 1893.

Wel, hier bo is hoe die RKK dit sien...:hmm:

So, het hierdie Alliansie 'n Amerikaanse groep?

The Lord's Day Alliance of the U.S
http://www.ldausa.org/lda/


Our Mission

The Lords Day Alliance of the United States exists to encourage Christians to reclaim the Sabbaththe Lords Dayas a day of spiritual and personal renewal, enabling them to impact their communities with the Gospel.

Our History

The Lords Day Alliance of the United States (LDA) was founded in 1888. That year representatives of six major Protestant denominations met in Washington, D.C. to organize the American Sabbath Union; this name was later changed to The Lords Day Alliance of the United States. The LDA has been the one national organization whose sole purpose is to maintain and cultivate the first day of the week as a time for rest, worship, Christian education and spiritual renewal.

Today, The Lords Day Alliance promotes the importance of the Sabbath, and a message of spiritual renewal and personal well-being in this fast-paced 24/7, 21st century American culture.

Our Leadership

The LDA is led by a Board of Managers comprised of clergy and laity from Christian churches and includes persons from Baptist, Catholic, Episcopalian, Friends, Lutheran, Methodist, Non-Denominationalist, Orthodox, Presbyterian, and Reformed traditions.

David C. McNair, a businessman/entrepreneur from Jackson, Miss., is president of the Board of Managers. Co-Executive Directors Tim Norton and Rodney Petersen provide staff guidance to the LDA.

Watter dag is die Lord's Day? Dis vir seker nie Saterdag nie, nee. Dis Sondag. Hulle offisiele tydskrif se naam is "Sunday Magazine". :hmm:

Wat maak Protestante Kerke saam met die Katolieke Kerk in 'n Alliansie????:hmm:

Open 13:11-12 En uit die aarde het ek n ander dier sien opkom, en hy het twee horings gehad net soos n lam en het gepraat soos n draak. En hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy o, en hy maak dat die aarde en die wat daarop woon, die eerste dier aanbid, waarvan die dodelike wond genees is.

So die druk-groepe is daar. Siviele wette bestaan, maar word nie toegepas nie...nognie. En as die Sondag wette kom? Dis OK. Maar as die Anti-Sabbat wette kom wat s dat niemand mag "Judaize" en op Saterdae rus nie, DAN is dit tyd om te kies!

En die tyd kom vinniger nader......

Ben Cronje
Dec 7th 2012, 10:17 PM
Die Draak:


Ons het op hierdie draad al redelik in diepte na die Antichris, die RKK, gekyk. Miskien is daar nog baie mense wat twyfel...:hmm:
So miskien, as mens na die Draak gaan kyk, gaan mens biedjie meer verstaan van die Antichris.

Wat was die oorspronklike kondisie van die aarde toe dit vars geskep is deur God met dou nog op hom as’t ware....


Gen 1:1-4 In die begin het God die hemel en die aarde geskape. En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wreldvloed, en die Gees van God het gesweef op die waters. En God het ges: Laat daar lig wees! En daar was lig. Toe sien God dat die lig goed was. En God het skeiding gemaak tussen die lig en die duisternis;
Kom ons spring nou deur ‘n paar verse:

Gen 1:10 En God het die dro grond aarde genoem, en die versameling van die waters het Hy see genoem. Toe sien God dat dit goed was.
Gen 1:12 Die aarde het voortgebring grasspruitjies, plante wat saad gee volgens hulle soorte en bome wat vrugte dra, waarin hulle saad is, volgens hulle soorte. Toe sien God dat dit goed was.
Gen 1:18 en om te heers oor die dag en oor die nag en om skeiding te maak tussen die lig en die duisternis. Toe sien God dat dit goed was.
Gen 1:21 En God het die groot seediere geskape en al die lewende wesens wat beweeg, waar die waters van wemel, volgens hulle soorte; en al die gevleuelde vols volgens hulle soorte. Toe sien God dat dit goed was.
Gen 1:25 En God het die wilde diere van die aarde gemaak volgens hulle soorte en die vee volgens hulle soorte en al die diere wat op die grond kruip, volgens hulle soorte. Toe sien God dat dit goed was.
Gen 1:31 Toe sien God alles wat Hy gemaak het, en—dit was baie goed. En dit was aand en dit was mre, die sesde dag.

So dit was GOED! En toe alles klaar was, was dit BAIE GOED! So ons kan dus veilig aflei dat alles in die begin GOED was.
En as ons na vandag kyk, kan ons nog dieselfde s? Nee. Ons sit met siektes en dood en oorlo en haat en jy noem dit. Wat het gebeur? Sonde het gebeur!!! Kom ons beweeg van die eerste boek in die Ou Testament na die eerste boek in die NUWE Testament toe: Hier vind ons vir Jesus besig om ‘n gelykenis te vertel;

Mat 13:24 ‘n Ander gelykenis het Hy hulle voorgehou en ges: Die koninkryk van die hemele is soos ‘n man wat goeie saad in sy land gesaai het;
Hier is ons woord van Genesis1 weer: GOEIE!

Mat 13:25-30 maar terwyl die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid onder die koring gesaai en weggegaan. En toe die spruitjies opgeskiet en vrug gevorm het, toe verskyn die onkruid ook. En die diensknegte van die huisheer het gekom en vir hom ges: Meneer, het u dan nie goeie saad in u land gesaai nie? Waar kry dit dan die onkruid vandaan?

Wat s Jesus hier s die man aan diensknegte, “wel, terwyl julle nie gekyk het nie het ek onkruid saad ook tussen die goeie saad gesit!”. Is dit wat gebeur het? NEE. Kyk mooi wat s die volgende vers:

Vers 28: En hy antwoord hulle: ‘n Vyandige mens het dit gedoen.....
Dis belangrik om dit te onthou!!!!

Toe s die diensknegte rir hom: Wil u dan h dat ons dit moet gaan bymekaarmaak? Maar hy antwoord: Nee, dat julle nie miskien, as julle die onkruid bymekaarmaak, die koring daarmee saam uittrek nie. Laat altwee saam groei tot die oes toe, en in die oestyd sal ek vir die maaiers s: Maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand, maar bring die koring bymekaar in my skuur.
En vanaf vers 37 gee Jesus die verklaring:

Mat 13:37 En Hy het geantwoord en vir hulle ges: Hy wat die goeie saad saai, is die Seun van die mens,
Mat 13:38 en die saailand is die wreld. Die goeie saad—dit is die kinders van die koninkryk, en die onkruid is die kinders van die Bose,
Mat 13:39 en die vyand wat dit gesaai het, is die duiwel. Die oes is die voleinding van die wreld, en die maaiers is die engele.
So oorspronklik was daar SLEGS GOEIE saad!20in die veld (wreld) gesaai. Dit stem 100% ooreen met Genesis 1.
Wie het die onkruid geplant? Wel, volgens vers 28 het die Vyand dit gedoen, en Jesus identifiseer hom in vers 39 as DIE DUIWEL!!!! So volgens hierdie gelykenis vat Jesus GEEN persoonlike verantwoordelikheid vir die aanwesigheid van onkruid nie!!! En dit is baie belangrik, so ek herhaal dit:
Volgens hierdie gelykenis vat Jesus GEEN persoonlike verantwoordelikheid vir die aanwesigheid van onkruid nie!!!

“‘n Vyandige mens het dit gedoen.....”
‘n Vyand het dit gedoen. En wie is hierdie vyand? Die Duiwel.


Luk 13:10 En Hy was besig om op die sabbat in een van die sinagoges te leer.
Luk 13:11 En daar was ‘n vrou wat ‘n gees van krankheid agttien jaar lank gehad het, en sy was inmekaargetrek en glad nie in staat om regop te kom nie.
Luk 13:12 En toe Jesus haar sien, roep Hy haar en s: Vrou, jy is van jou krankheid verlos.
Luk 13:13 En Hy het haar die hande opgel, en onmiddellik het sy regop gestaan en God verheerlik.
Luk 13:14 Maar die owerste van die sinagoge, wat verontwaardig was dat Jesus op die sabbat genees het, antwoord en s vir die skare: Daar is ses dae waarop ‘n mens behoort te werk; kom dan op di dae en laat julle genees en nie op die sabbatdag nie.
Luk 13:15 Toe antwoord die Here hom en s: Jou geveinsde, maak elkeen van julle nie op die sabbat sy os of esel van die krip los en lei hom weg om hom te laat drink nie?
Luk 13:16 Maar hierdie vrou wat ‘n dogter van Abraham is, wat die Satan—dink daaraan! —agttien jaar lank gebind het, moes sy nie van hierdie band op die sabbatdag verlos word nie?

Vat Jesus enige verantwoordelikheid vir die vrou se kondisie? NEE. Inteendeel:


“Maar hierdie vrou wat ‘n dogter van Abraham is, wat die Satan—dink daaraan! —agttien jaar lank gebind het...”
Baie dieselfde as Mat 13:28! Die vyand het dit gedoen. Maar dit is JESUS wat haar GENEES!!!!!! So om op te som sovr:
Jesus bevestig wat Genesis 1 beskryf; dat alles GOED geskep is, maar volgens Jesus het die Duiwel alles geruneer. Hy is die verantwoordelike een. Satan word ook die krediet gegee vir die vrou wat gebind was! Die Vyand! Iemand wat TEEN iemand staan. Die oposisie...


Luk 10:18 Toe s Hy vir hulle: Ek het die Satan soos ‘n bliksem uit die hemel sien val.
So waar kom die Satan vandaan? Die Hemel. En Jesus s Hy het hom sien VAL.

So die verantwoordelikheid van Satan se aksies is SY EIE, dit rus op s eie skouers!
Kom Satan rerig uit die hemel uit? Jip! So wat het gebeur? Kom ons gaan na Esegiel 28 toe. Hier vind ons Esegiel wat Satan vergelyk met ‘n antieke, euwel koning van Tirus:


Eseg 28:11 Verder het die woord van die HERE tot my gekom en ges:
Eseg 28:12 Mensekind, hef ‘n klaaglied aan oor die koning van Tirus, en s vir hom:...

Hier s baie mense dit gaan glad nie hier oor Satan nie, maar oor ‘n mens, die euwel koning van Tirus. Glad nie. Wat Esegiel hier doen onder die insperasie van God; God s vir hom Hy gaan met hom praat oor hierdie koning van Tirus, maar dit gaan meer oor die mag AGTER die koning van Tirus. Soos om te s!u00EA ek wil met jou praat oor Hitler, of Stalin, of Mossolini. Maar hulle was nie eilande in hulself nie, daar was ‘n euwel mag agter hulle. Kom ons lees verder...


So spreek die Here HERE: Jy was die selring van eweredigheid, vol wysheid en volmaak in skoonheid.
Eseg 28:13 Jy was in Eden, die tuin van God; allerhande edelgesteentes was jou bedekking: karneool, topaas en jaspis, chrisoliet, oniks, sardoniks, saffier, karbonkel en smarag; en van goud was die werk van jou kassies en groewe aan jou; op die dag toe jy geskape is, is hulle berei.

Was die koning van Tirus in Eden? Nee. Satan was wel. En hy was.....geskape!!


Eseg 28:14 Jy was ‘n grub met uitgespreide vlerke wat beskut, en Ek het jou gestel op ‘n heilige berg; ‘n god was jy; jy het gewandel tussen vurige gesteentes.
Eseg 28:15 Jy was volkome in jou we van die dag af dat jy geskape is, totdat daar ongeregtigheid in jou gevind is.

So hier wys God vir Esegiel wat agter die skerms aangegaan het! Satan was dus as Lusifer perfek geskape. Hy was ‘n gerub wat bedek het, m.a.w. hy het langs God se troon gestaan. Soos daar twee beelde van gerubs op die Ark (wat vir Jesus gestaan het) was, het daar in die Hemel twee Gerubs langs die Troon gestaan.
So hy was volmaak en perfek geskape. Hy was een van die engele wat in God se onmiddelike teenwoordigheid was!
Een van hierdie perfeksies was dat God hom egte Vrye Wil gegee het. Dit is die vermo om te kan kies.
Ware, opregte LIEFDE moet die reg kan h om NEE te kan s. Wat Liefde so spesiaal maak, is dat dit nie verpligtend is nie. Liefde is nie liefde as dit geforseerd is nie! Liefde moet die potensiaal kan h om Nee Dankie te s. As daar nie die potensiaal is om nee te kan s nie, is liefde eintlik nie-liefde. Verstaan wat ek bedoel?
So hier is hierdie volmaak geskape, pragtige gerub by name Lusifer! En deel daarvan was ‘n gevaarlike ding naamlik die mag om te kies! En hy het gekies........
Ons eerste vraag is Hoe kon jy... Dit was Jesaja s’n ook:


Jes 14:12 Hoe het jy uit die hemel geval, o mrester, seun van die dageraad! Hoe l jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies!
Vers 13 begin ons insig gee hierso:


Jes 14:13 En jy het in jou hart ges: Ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God en sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die Noorde.
Jes 14:14 Ek wil klim bo die hoogtes van die wolke, my gelykstel met die Allerhoogste!

Die Engels het dit beter:

the ground, which didst weaken the nations!
Isa 14:13 For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God: I will sit also upon the mount of the congregation, in the sides of the north:
Isa 14:14 I will ascend above the heights of the clouds; I will be like the most High.

Jip, hy het ‘n EK-probleem ontwikkel. Maar daar is meer. Hy het begeer wat hom nie toe gekom het nie!
So het Lucifer, die volmaakte gerub wat beskut het het, Satan, die vyand van God geword.
Hy was volmaak geskep, maar hy het ‘n KEUSE gemaak! En God het, “gentleman” wat Hy is, daardie keuse gerespekteer! God forseer nie sy pad in ons harte in nie.

Open 3:20 Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou, en hy met My.
God s nie hy staan by jou deur met ‘n Taakmag en Hy gaan jou deur inskop en jou forseer om Hom lief te h of jy nou daarvan hou of nie, nie. Nee.
Maar die hele “Vry Wil”-konsep is natuurlik iets wat nie almal mee saamstem nie, en die debat daaroor kan hier (http://bibleforums.org/showthread.php/240376-Die-vry-wil-godsdiens) gevolg word.
Liefde is die fondasie van God se Koningkryk. Maar liefde moet toegelaat word om nee te kan s.
Nog ‘n potensile kontroversiele punt: God het nie vir Satan geskape nie!
God het vir Lusifer geskape. Maar Lusifer, deur sy eie vrye wil, het Satan geword.

Net soos wat ‘n Ma nie geboorte gee aan ‘n massa moordenaar nie, is dit die selfde hier. Die ma het geboorte gegee aan ‘n pragtige seuntjie. Aan die einde van die dag het hy as gevolg van sy eie vrye keuses ‘n moordenaar geword. Selfde konsep. Maar in vandag se samelewing blameer almal altyd iets anders. God het nie ‘n Satan, ‘n Vyand geskape nie, maar ‘n perfekte, volmaakte Lusifer. Maar deel daarvan was die potensiaal om nee te s en hy het dit gedoen. En ‘n derde van die engele gekry om dit saam met hom te doen. Maak dit sin?
Wat wou Lusifer gehad het toe hy begin het om die!20“plot” te verloor?
Hy wou ‘n hor posisie gehad het
Hy wou ‘n verhewe troon gehad het
Hy wou heerskappy en dominansie gehad het (OUTORITEIT)
Hy wou AANBIDDING gehad het! (my gelyk stel aan die aller hoogste).

Aanbidding was die “issue” dus aan die begin, en aanbidding is die “issue” regdeur tot aan die einde!


2Th 2:3 Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf
2Th 2:4 die testander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is.

Volgens Openbaring is die issue aan die einde Aanbidding. Kyk hoe beskryf Paulus die Antichris Mag hier bo in vers 4. Vergelyk dit met Jes 14: 13-14. Daar is groot ooreenkoms tussen die Antichris en Satan se houding! Altwee wil h wat nie regtelik hulle s’n is nie. Altwee wil hulself verhef bo God.
Die Antichris gaan nie in die Tempel in om te wys hy is TEEN God nie, O NEE, hy s hy IS GOD! En die klein nuanse is baie belangrik!
Dis hoekom mense nog altyd so deurmekaar was oor die Antichris. Hulle het gedink hy gaan aankom en omdat hy anti of TEEN God is, gaan dit maklik wees om hom uit te ken.
En hy soek AANBIDDING.


Open 13:1 (12:18) En ek het op die sand van die see gaan staan. (13:1) En ek het ‘n dier uit die see sien opkom met sewe koppe en tien horings, en op sy horings tien krone en op sy koppe ‘n naam van godslastering.
Open 13:2 En die dier wat ek gesien het, was soos ‘n luiperd, en sy pote soos di van ‘n beer, en sy bek soos die bek van ‘n leeu; en die draak het hom sy krag gegee en sy troon en groot mag.
Open 13:3 En ek het een van sy koppe gesien net of dit dodelik gewond was, en sy dodelike wond is genees. En die hele wreld het verwonderd agter die dier aan gegaan.

So die Draak gee sy krag, troon en mag aan die dier (Antichris). Wie is die draak?


Open 12:9 En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wreld verlei, hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp.
So volgens die Bybel self is die draak Satan! Maar let nou baie mooi op na die volgende vers:


Open 13:4 En hulle het die draak aanbid wat die dier mag gegee het, en die dier aanbid en ges: Wie is aan die dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog voer?

En hulle het die draak (Satan) aanbid!!!!! Kom ons wees eerlik, as Satan nou by ‘n kerk instap met ‘n teken wat s, EK IS DIE DUIWEL, en hy gaan staan voor en s, “Mense, aanbid my!”
Gaan iemand hom aanbid? Glad nie! En die duiwel weet dit. Daarom is hy slinks. Want hy wil steeds aanbid word. Daarom moet hy ‘n “stunt-double”, ‘n “Front-man” soos hul in Engels s, h. So hy kry sy “Front-man”, die antichris, en hy gee die antichris sy mag, troon en krag sodat, as jy die dier/antichris aanbid, aanbid jy eintlik vir Satan. Kyk weer na vers 4! So Satan kry wat hy begeer deur sy antichris wat aanbid word. En die antichris sit in die tempel as God.
En ons het op hierdie draad genoeg kwotasies van die RKK af gesien dat hul s die Pous is God. En hulle sit in ‘n kerk.

So om op te som, Satan se hartsbegeerte is om aanbid te word, maar hy weet dat niemand hom sal aanbid as hul weet wie hy is nie, so hy kry vir homself ‘n “Front-man”, die antichris, ‘n geloofspersoon, en gee vir hom sy troon, mag en krag want hy weet as hulle die antichris aanbid, aanbid hulle hom.

Onthou wat Jesus s:

Joh 14:6 Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.
So ons aanbid die Vader deur Jesus Christus. Jesus is ons verteenwoordiger voor die Troon. Die Vader het Sy Mag, Sy Troon en Outoriteit aan Jesus gegee:

Mat 28:18 En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en ges: Aan My is gegee alle mag in die hemel en op aarde. So ons het toegang tot die Vader deur Jesus Christus. Ons aanbid Jesus en die aanbidding word oorgedra aan die Vader, want Hy is die verteenwoordiger van Sy Vader;

Joh 14:9 Jesus s vir hom: Ek is so lankal by julle, en het jy My nie geken nie, Filippus? Hy wat My gesien het, het die Vader gesien. En hoe s jy: Toon ons die Vader?

Selfde hier mer die Draak en die Dier. Hulle is 'n Vals drie-eenheid. En die draak het sy Mag ens aan die dier oorgedra.....


Open 13:4 En hulle het die draak aanbid wat die dier mag gegee het, en die dier aanbid en ges: Wie is aan die dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog voer?
Open 13:8 En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, almal wie se name nie van die grondlegging van die wreld af in die boek van die lewe van die Lam wat geslag is, geskrywe is nie.
Open 13:12 En hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy o, en hy maak dat die aarde en die wat daarop woon, die eerste dier aanbid, waarvan die dodelike wond genees is.
Open 13:15 En dit is hom gegee om ‘n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie.
Open 14:7 En hy het met ‘n groot stem ges: Vrees God en gee Hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom; en aanbid Hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het.
Open 14:9 En ‘n derde engel het hulle gevolg en met ‘n groot stem ges: As iemand die dier en sy beeld aanbid en ‘n merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang,
Open 14:11 En die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid, en hulle het dag en nag geen rus nie hulle wat die dier en sy beeld aanbid, en elkeen wat die merk van sy naam ontvang

Jip, dit gaan Outoriteit en dus aanbidding. En deel van aanbidding is gehoorsaamheid.


Rom 6:16 Weet julle nie dat aan wie julle julself as diensknegte tot beskikking stel om hom gehoorsaam te wees, julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is nie f van die sonde tot die dood, f ran die gehoorsaamheid tot geregtigheid?

En kyk biedjie hier:


Mat 4:8 Weer neem die duiwel Hom saam na ‘n baie ho berg en wys Hom al die koninkryke van die wreld en hulle heerlikheid,
Mat 4:9 en s vir Hom: Al hierdie dinge sal ek aan U gee as U neerval en my aanbid.
Mat 4:10 Toe s Jesus vir hom: Gaan weg, Satan! want daar is geskrywe: Die Here jou God moet jy aanbid en Hom alleen dien.

Jip, die skepsel vra die Skepper om hom te aanbid! Hoe desperaat.....

Ben Cronje
Dec 15th 2012, 07:30 AM
Vatikaan vra vir 'n Nuwe Wereld Regering en 'n Nuwe Wereld Orde:
Maandag, 3 Desember 2012

http://4.bp.blogspot.com/-gKQ0hxwEUgE/TwTUZyz_UkI/AAAAAAAAADg/UfR838oUuMU/s1600/VATICAN_POPE_E_570508f.jpg


Andrew Puhanic
AP

The leader of the Catholic Church, Pope Benedict XVI, has called for the establishment of World Government and a New World Order.

In a speech made at the Pontifical Council for Justice and Peace on Monday December 3 2012, the Pope called for the construction of a world community, with a corresponding authority, to serve the common good of the human family.
As a means of defending global peace and justice, the popes vision for the establishment of World Government and a New World Order is supposedly not to create a new superpower, but a new governing body that offers to those (politicians) who are responsible for making decisions, criteria for judgment and practical guidelines.

The Pope was quoted as saying:


The proposed body (World Government) would not be a superpower, concentrated in the hands of a few, which would dominate all peoples, exploiting the weakest.

The Pope also described his vision as a moral force or moral authority that has the power to influence in accordance with reason, that is, a participatory authority, limited by law in its jurisdiction.


These latest remarks made by the Pope and the Catholic Church come as no surprise considering that in 2010 the Catholic Church sought the establishment of a new Central World Bank that would be responsible for regulating the global financial industry and the international money supply.

It was reported that the Vatican sought a supranational authority which would have worldwide scope and universal jurisdiction to guide and control global economic policies and decisions.

Chinas new push for closer ties with Russia, the growing intrusions from the United Nations with regards to control of the Internet and the latest remarks made by the Catholic Church all point to a new world order that will set in stone a path the world may not be able to recover from.

Andrew Puhanic is the founder of the Globalist Report.

Die Gekwoteerde artikel kan gevind word op:
http://www.pakalertpress.com/2012/12/11/vatican-calls-for-world-government-and-a-new-world-order/

Mens kan met sekerheid verwag dat oproepe soos hierdie van die Vatikaan se kant af sal toeneem in frekwensie oor die volgende paar maande!

Ben Cronje
Dec 20th 2012, 06:59 AM
Duitsland wen stryd om beheer oor die EU Bank sektor

http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2011/12/22/article-0-02B4964000000578-773_468x305.jpg

EU leiers het na 'n dinkskrum wat geduur het tot in die oggendure van die 13de Desember, aangekondig dat hul besluit het op nuwe Bank Regulasies. Die EU leiers het dit besing as 'n baie groot sukses! Maar 'n baie groot sukses vir wie?

Duitsland se wense en wil het natuurlik geskied met elke kwessie. En dit het duidelik gewys wie nou eintlik Europa beheer. Die nuwe regulasies virseker ook dat Duitsland hierdie beheer sal behou in die onmiddelike toekoms...

Meer kan hieroor gelees word by:
http://www.european-council.europa.eu/home-page/highlights/the-european-council-agrees-on-a-roadmap-for-the-completion-of-economic-and-monetary-union?lang=en

En:


Too European To Fail? New E.U. Banking Safety Net Takes Shape

Lees Meer: http://business.time.com/2012/12/17/too-european-to-fail-new-eu-banking-safety-net-takes-shape/#ixzz2FZYue6od

Ben Cronje
Dec 21st 2012, 03:34 PM
Ons het nou al op hierdie draad gesien aan die hand van nuusberigte dat Duitsland nie net die EU beheer nie, maar ook hand aan hand met die pous is. Inteendeel, dit was al so reg deur die middel eeue deur, deur die Wereld Oorloe tot vandag toe.

Hoe staan Duitsland met betrekking tot Sondag-wetgewing/"Blue Laws" soos bespreek 'n plasing of twee terug?:hmm:


German Court Enforces Day of Rest

By SIOBHN DOWLING
Dec. 3, 2009

Many visitors to Germany can find themselves standing outside a closed department store, perplexed to find that they cannot do a bit of shopping during their weekend trip. This is a result of Germany's long-held resistance to Sunday shopping even in the face of growing consumerism.

Yet many of Germany's 16 states have already made some exceptions, allowing stores to open a few Sundays a year. And in Berlin the city government had gone the furthest in chipping away at the ban on Sunday trading. In 2006 the German capital gave the green light for retailers to open on 10 Sundays a year, including the four Advent Sundays preceding Christmas.

However, Germany's Constitutional Court has now upheld a complaint made by the country's Catholic and Protestant churches, based on a clause in the German constitution that Sunday should be a day of rest and "spiritual elevation."

LET WEL: Die Katolieke SOWEL as die Protestante kerke.......:note:
Wat ook interessant is, is die volgende stukkie in die artikel:


The labor unions had joined the churches in their campaign to ring-fence Sunday as a day off for the nation. However, their focus was not on protecting the right to practise religion, but rather on protecting workers in the retail sector from having to work on Sundays, sometimes the only day they might get to spend with other members of their family. The services union Verdi greeted Tuesday's ruling with "relief and joy," saying this was a boon to shopworkers and their families.

Jip. Selfs werkers vakbonde. Hulle bring hom in van al die kante af. Wie het ons weereens in hierdie Sondag alliansie? Die Howe (dus staat), Kerke en werkers vakbonde! Sien, almal gaan dink dit is die regte ding om te doen. En dit is wat so gevaarlik is aan misleiding! En gaan net 'n paar mense die dier volg?


Open 12:9 En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wreld verlei, hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp.
Open 13:3 En ek het een van sy koppe gesien net of dit dodelik gewond was, en sy dodelike wond is genees. En die hele wreld het verwonderd agter die dier aan gegaan.
Open 13:8 En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, almal wie se name nie van die grondlegging van die wreld af in die boek van die lewe van die Lam wat geslag is, geskrywe is nie.

En in teenstelling hiermee:

Open 12:17 En die draak was vertoornd op die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou.
Open 14:12 Hier kom die lydsaamheid van die heiliges te pas; hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar.
Open 22:14 Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan h op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad.

So die meerderheid gaan hiervoor val, ongelukkig....:sad: Maar nie Jesus se ware volgelinge wat vas klou aan Hom en in gehoorsaamheid aan Hom is nie!
Ons lees verder in die artikel:


The left-leaning Die Tageszeitung, which is based in Berlin, writes:

"Sunday as a day off is a great gift. The treadmill is closed for 24 hours. The court has given relaxation, rest and 'spiritual elevation' precedence over the thirst for profit and the right to a consumer fix. However, it made it clear in its ruling that Sunday was not just for those who wanted to practise their religion undisturbed. It is also to play cards, go for a walk or simply to laze around. After all even the strictest atheist needs the switching off that Sundays allow."

Die volledige artikel kan hier (http://abcnews.go.com/Travel/court-rules-shopping-sunday-germany/story?id=9236076) gelees word.

Ben Cronje
Dec 22nd 2012, 07:30 AM
Die Vatikaan se Biljoen Euro Taks Kersgeskenk

http://nimg.sulekha.com/others/thumbnailfull/joaquin-almunia-2009-6-7-14-20-21.jpg

The Vatican has received a generous early Christmas present from European Union chiefs with the announcement that illegal tax exemption from 2006 to 2011, which saved the Catholic Church billions of euros, will not have to be paid back.

Europes Competition Commissioner, Joaquin Almunia, said two years ago that the Vaticans exemption from Italian property tax, or ICI, payments, on thousands of buildings, including 4,714 hospitals and clinics, breached EU competition law. He suggested that the Church would have to cough up the missing payments.

But now the European Commission has said that the Italian government had demonstrated that clawing back the missed payments would be absolutely impossible given how hard it would be to decide which properties in that period were being used exclusively for commercial purposes.

This year the Italian government introduced a revised form of property tax, IMU, which the Commission is satisfied will allow tax breaks only for purely non-commercial buildings. As a result of the IMU, the Churchs tax bill will increase but not by as much as some of its critics would like.
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/eu-lets-catholic-church-off-its-billioneuro-tax-bill-8426163.html

Ben Cronje
Dec 29th 2012, 09:48 AM
Ons weet dat die Italiaanse onverkose Eerste Minister en Jesuiet, Mario Monti, aan die einde van sy termyn kom en dat dit tyd is om 'n nuwe Eerste Minister te KIES hierdie keer. Met 'n gestemmery hierdie keer. ;);)
Hy het wel te kenne gegee dat hy bereid is om steeds te help sou hul hom nodig kry en as die Mense van Italie hom terug vra, sou hy Eerste Minister-skap weer oorweeg. Aan die lig hiervan is die volgende artikel baie interessant:

Vatican newspaper backs Mario Monti

A call for politics on an elevated level

http://www.timesofmalta.com/articles/view/20121228/world/Vatican-newspaper-backs-Mario-Monti.451069
http://www.allaboutitaly.us/wp-content/uploads/2012/08/monti-pays-personal-visit-to-pope.jpg

The Vaticans newspaper yesterday voiced its support for outgoing Italian Premier Mario Monti, whose readiness to take part in the forthcoming election campaign has pitted him against scandal-hit Silvio Berlusconi.

Montis use of the term ascent into politics a barbed reference to Berlusconis oft-quoted phrase in which he announced his descent into the political fray in 1994 was a call to rediscover the more noble meaning of politics, LOsservatore Romano said.

Monti, seen by some as a means of preventing Berlusconi from returning to power and undoing hard-won reforms, has urged com-patriots to rise up and commit to renewal of national politics.

It is a call for politics on an elevated level which the figure of Mario Monti is probably in the process of grasping, the paper said.

The Roman Catholic Church, an influential political player in Italy, once supported Berlusconi but took steps to distance itself from the media magnate amid a series of high-profile sex scandals.

Monti announced on Friday that he would step down after 13 months at the head of an unelected team of technocrats that was appointed to steer Italy out of a financial crisis that could have had dire consequences for the entire 17-nation eurozone.

As an Italian senator for life, the former premier cannot himself run for office, but is in a position to be renamed prime minister if a party or coalition that he supports wins the vote on February 24-25.

Let maar baie mooi op die taalgebruik. Hierdie manne weeg hulle woorde deeglik voor hul dit uitstuur........En moet nie die Mag van die RKK onderskat in Europa nie. Soos Richard Palmer hier (https://www.thetrumpet.com/article/5040.0.104.0/europe/the-kingbreaker) in sy artikel in die Trumpet skryf onder die Titel, "The Kingbreaker" in Mei 2008, wys die RKK juis hoe magtig hulle is om presidente en Eerste Ministers aan te stel of af te dank. Gaan lees dit gerus...

Ben Cronje
Jan 4th 2013, 04:10 PM
Soos hier bo gewys, staan die RKK bank vas agter Mario Monti, die uitgaande Eerste Minister van Itali, om weer verkies te word. Hulle was natuurlik bankvas agter hom om hom in die eerste plek daar in te gekry het, soos blyk uit hierdie artikel in 2011:


Pope meets Monti, heads to Africa
Published: Nov. 18, 2011 at 7:42 AM
http://www.upi.com/Top_News/World-News/2011/11/18/Pope-meets-Monti-heads-to-Africa/UPI-50201321620179/
ROME, Nov. 18 (UPI) -- Pope Benedict XVI met with new Italian Premier Mario Monti and wished him well in his task of cutting the country's debt, officials said.
"I voice to you, Mr. Premier, my fervid prayers for the good and prosperity of the whole Italian people," the pope said.
ANSA said Monti has the support of Italy's powerful Catholic Church.

Lees ook ‘n artikel uit die Duitse Gesaghebbende tydskrif, De Spiegel, hierso (http://www.spiegel.de/international/europe/markets-celebrate-berlusconi-exit-high-hopes-for-the-italian-prussian-in-rome-a-797632.html).
En Monti staan natuurlik bankvas agter die RKK. Hy in nie net in die publiek duidelik te kenne gegee dat hy ‘n Rooms Katoliek is nie, maar het ook baie openlik die Pous se brief, “Caritas in Veritate” onderskrywe! Soos Ron Fraser daaroor komentaar lewer:


Last year, Mario Monti was effusive in his endorsement of the pope’s encyclical “Caritas in Veritate,” claiming that it was a virtual textbook for the operation of a global economy and universal society.
La Stampa reported that as he presented Benedict XVI’s social encyclical in Saint John Lateran, the pope’s cathedral, on Feb. 23, 2010, Monti declared that “The ‘Caritas in Veritate’ document resembles a technical governing handbook for society in which economy plays a fundamental role, as a natural outcome of ethical reflection, and even has the agreement of those who do not share in the Catholic ethical vision” (November 14). Monti used that occasion also to publicly declare himself “to be Catholic.”
Interessant, is dit nie? Ons man Monti glo dat die RKK se model van regeer ideaal is vir die EU en die Nuwe Wereld Orde...
Die Rooms Katolieke kerk is vir seker nie lief vir Demokrasie en Kapitalisme nie. Wat het die Pous in sy Nuwe Jaars Boodskap alles kwyt geraak?


Pope Denounces ‘Unregulated Capitalism’ in New Year’s Message
http://photos.peacefmonline.com/photos/news/201205/99023037_569287.jpg
Posted on January 1, 2013 at 5:00pm by Erica Ritz
http://www.theblaze.com/stories/pope-denounces-unregulated-capitalism-in-new-years-message/
A message for 2013 from the Vatican has left many scratching their heads. According to Reuters, Pope Benedict XVI spent part of his New Year’s address talking politics– even comparing “unregulated capitalism” to “various forms of terrorism and criminality.”
Reuters writes:
Earlier in his homily, the leader of the world’s 1.2 billion Roman Catholics decried “hotbeds of tension and conflict caused by growing instances of inequality between rich and poor“.
He also denounced “the prevalence of a selfish and individualistic mindset which also finds expression [in] unregulated capitalism, various forms of terrorism and criminality“.
[...]
In his full message for the peace day, the pope called for a new economic model and ethical regulations for markets, saying the global financial crisis was proof that capitalism does not protect society’s weakest members.
He also warned that food insecurity was a threat to peace in some parts of the world and strongly reaffirmed the Church’s opposition to gay marriage. [Emphasis added]
The reaction on Twitter has varied

OK, watter model hou die RKK dan van?


For today Rome considers the Fascist regime the nearest to its dogmas and interest. We have not merely the Reverend (Jesuit) Father Coughlin praising Mussolini's Italy as "a Christian Democracy," but Civilita Cattolica, house organ of the Jesuits, says quite frankly "Fascism is the regime that corresponds most closely to the concepts of the Church of Rome. - Pierre van Paassen, Days of our Years (New York: Hillman-Curl, 1939): 465.
Interessante kwotasie, n?


Under Fascism, property owners may keep their property titles and deeds, but the use of their property is, as Leo XIII wrote, “common”. Fascism is a form of socialism that retains the forms and trappings of capitalism, but not its substance. Under Fascism, property titles and deeds are intact, but the institution of private property has disappeared. Government regulations and mandates have replaced it. For this distinction between legal ownership and actual use, the fascists owe a debt to the Roman Church-State (emphases added). - Pius XI, Quadragesimo Anno (1931): 58.

As enige iemand ‘n baie interessante artikel wil lees oor die RKK en Fassisme deur die geskiedenis, gaan lees gerus hierdie een (http://ivarfjeld.wordpress.com/category/vatican-and-fascism/) . Daar is ook baie foto’s by wat hul stellings staaf. Dit is baie interessant en die moeite werd, glo my.:thumbsup:

Maar om terug te kom by Monti , skryf Ron Fraser die volgende:

Mario Monti is a member of the EU splinter organization called “The Spinelli Group.” That group is committed to establishing a federal Europe based on the Catholic social chapter that underpins the pope’s “governing handbook for society.” Endorsement of that Roman imperialist vision marks Monti out as one of those in tune with the European elites who are in the process at this time of carving up Europe into a continent where the many will become the vassals of the few.

Ben Cronje
Jan 18th 2013, 04:58 PM
Sondag Wette: wat is nuut-erig?

Daar is 'n hele paar nuwe dinge. Kom ons begin by hierdie een:


Vatican works to stop Sunday shopping in Italy[/B]
By Alessandro Speciale| Religion News Service, Dec 19, 2012 07:00 PM EST
http://www.washingtonpost.com/national/on-faith/vatican-works-to-stop-sunday-shopping-in-italy/2012/12/19/5ca8cc38-4a0e-11e2-8af9-9b50cb4605a7_story.html

VATICAN CITY The Roman Catholic Church, trade unions and small business associations have joined forces in a bid to save Sundays.
In a bid to spur economic growth, outgoing Italian Prime Minister Mario Monti backed a new law that allows shops to stay open on the Sabbath.
But Sunday traditions are strong in the European nation, and the change provoked strong resistance from religious and secular groups.
Last month, an Italian shop owners association and the countrys Catholic bishops conference launched a campaign to free up Sundays. They aim to gather the 50,000 signatures needed to try to repeal the liberalizing shop law.
Confesercenti, the shop owners association, fears that mom-and-pop stores the backbone of the Italian retail sector will be squeezed by large retailers and American-style malls.
The issue extends beyond Italy. In Brussels, dozens of religious groups including the Catholic Church unions and business associations from 27 countries have formed the European Sunday Alliance to lobby the European Union to keep Sunday as a continentwide day of rest, at least in principle.
Johanna Touzel, the alliances spokeswoman, said that setting Sunday aside is not necessarily a religious issue, and not discriminatory towards Jews and Muslims. We need one day when everyone can rest this is the origin of Shabbat. And in fact, even Muslim organizations support us.
For the Catholic Church, keeping Sundays free from shopping and work concerns is of larger consequence than the economy.
The Rev. Marco Scattolon of Camposampiero, Italy, became an instant celebrity when he labeled Sunday shopping a sin and called on his parishioners to do penance for it. Sundays, he told the Corriere del Veneto newspaper, are important not just in the religious sense. They are one of the few occasions left for families to be together.
Bishop Antonio Mattiazzo of Padua sided with Scattolon while other bishops publicly signed the Confesercenti campaign.
The broad consensus in opposing Sunday openings shows that having a common weekly day for rest is something that benefits everyone, not just believers, says Luca Diotallevi, a Catholic sociologist who advises Italys bishops on social issues. Sunday has not just a social value but a theological one too: Man needs to have a holy day.
Others go even further in arguing for work-free Sundays.
Mimmo Muolo, a journalist for Italys official Catholic newspaper Avvenire, in his recent book, Le feste scippate (The Stolen Holidays), argues that the 24/7 retail cycle has reintroduced a system of slaves and masters. He said that employees who have no choice but to work on Sundays and thus have no time for family and other social activities are Sunday slaves.
At least in Italy, there are signs that few businesses have taken advantage of the reform.
Before the usual Christmas shopping rush kicked in, it was difficult to find many open shops on Sundays outside the tourist areas of the city centers.
It is pointless because people dont have enough money to spend, says Anna Lucentini, 35, a saleswoman on one of Romes busiest commercial streets.
She says that the only result of the Sunday-opening reform is that employees will have to work more at their bosses request. In Italy, those who still have a job are afraid to lose it and so let themselves be exploited without complaining.

OK, baie interessant.

In plasing #132 op hierdie draad (bladsy 9) het ek die volgende artikel geplaas:


Die volgende artikel kan gekry word op: http://kmpjscmp.blogspot.com/
Is the EU About to Enforce Sunday Worship in Greece?
Saturday, September 22, 2012
Die oorspronklike artikel in die guardian: http://www.guardian.co.uk/business/2012/sep/04/eurozone-six-day-week-greece
Hierdie is maar net om te wys dat hierdie dinge besig is om te gebeur daar buite; of mens hiermee saamstem of nie :hmm:

Dit was 22 Sept, 2012. Wat het ek ook kort daarna uitgewys?:

Om n kriminele oortreding te begaan, beteken mens moet n regerings-wet oortree. :hmm:

En dit impliseer die Kerk en die Staat moet saamwerk vir Siviele wette. En wat van die nie-gelowiges? Want onthou, die hele wereld gaan agter die dier aanloop, met ander woorde die meerderheid. Hoe gaan Sondag aan almal verkoop word?
Vir die Rooms Katolieke Christene: Sondag! Dis die RKK se dag. Hulle soek die wetgewing.
Vir die Protestante Christene: OK, dit maak nie saak watter dag dit is nie, solank dit 1 dag n week is. Ons volg tradisie en doen Sondag. So hulle gaan die wetgewing ook verwelkom.
Vir die Nie-Cristene: Kry die werkers unies aan jou kant. Noem Sondag n gesins-dag wat werkers MOET h om tyd aan hul gesinne te kan bestee!
En die meerderheid van die wereld is aan jou kant. En wat sien ons in die artikel waarmee hierdie plasing begin het?:


VATICAN CITY The Roman Catholic Church, trade unions and small business associations have joined forces in a bid to save Sundays.

Daar het hul almal aan hul kant! Of wat hiervan;


Proposed 'Sundays Off' Makes it Past Israel Prime Minister
September 2012
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/160125#.UF5pA41lT-l
"A proposal to extend the weekend past Shabbat into Sunday has made it past the prime minister, sources in Jerusalem said this week. There is nothing new about a shorter work week in many Western industrialized nations, but in Israel, the six-day work week is a standard."
In Israel? Maar hulle onderhou dan die Bybelse Sabbat?? Hoekom nounog Sondag ook begin akkomodeer?:hmm:


Why Shutting up Shop on Sunday is Good for Everyone
September 2012
http://www.christiantoday.com/article/sunday.trading.give.us.a.break/30718.htm
"The reason Christians argue for a day off is because it's good for people to have a rest, not for some abstract or particularly religious reason."Sunday Alliance is Formed in Switzerland
November 2012
http://www.europeansundayalliance.eu/site/newsevents/breakingnews?SWS=7aaeee33864f1cb654a20e4bf1d6237d
"Good news from Switzerland! On 13 June 2012 the Sunday Alliance Switzerland was founded. The Alliance for a work-free Sunday in Switzerland was initiated by the trade union Unia ... The organisations stated at the press conference in June 2012 that Sunday ... needs to be protected as the day of rest and of social gathering."


A Growing Movement in America Seeking to Keep "A" Sabbath
November 2012
http://blogs.courier-journal.com/faith/2012/11/23/remember-the-sabbath-says-kentucky-doctor-author-matthew-sleeth/
http://blogs.courier-journal.com/faith/2012/11/22/give-it-a-rest-say-theologians-and-advocates-for-work-free-sundays/

"More and more holidays are becoming days of shopping and other business, and Sundays long ago ceased to be quiet days of rest and worship. A Kentucky doctor and author is part of a growing movement in the opposite direction. The doctor's prescription: Keep a Sabbath."

Hierdie dinge is besig om te gebeur ONGEAG of mens daarin glo of nie...:thumbsup:

Ben Cronje
Jan 18th 2013, 07:36 PM
Duitsland en Sondag:

Hierdie is al ‘n ou artikel, maar dit vat ‘n paar waarhede vas, wat mooi aansluit by die vorige plasing:


The World from Berlin: 'Even Atheists Need to Switch Off on Sundays'
http://www.spiegel.de/international/germany/the-world-from-berlin-even-atheists-need-to-switch-off-on-sundays-a-664754.html
12/02/2009

Germany's highest court has ruled that Sunday should be kept as a day of rest and has overturned a Berlin law easing restrictions on Sunday shopping. Most German newspapers on Wednesday greet the ruling, some for reasons of religion and tradition, others out of a concern for workers' rights.
Many visitors to Germany can find themselves standing outside a closed department store, perplexed to find that they cannot do a bit of shopping during their weekend trip. This is a result of Germany's long-held resistance to Sunday shopping even in the face of growing consumerism.
Yet many of Germany's 16 states have already made some exceptions, allowing stores to open a few Sundays a year. And in Berlin the city government had gone the furthest in chipping away at the ban on Sunday trading. In 2006 the German capital gave the green light for retailers to open on 10 Sundays a year, including the four Advent Sundays preceding Christmas.
However, Germany's Constitutional Court has now upheld a complaint made by the country's Catholic and Protestant churches, based on a clause in the German constitution that Sunday should be a day of rest and "spiritual elevation."
The court on Tuesday decided in favor of the churches, saying that Sunday opening should not take place four weeks in a row. The ruling will not affect shopping this December, but would come into force next year. However, the ruling did not overturn completely the principle of limited Sunday store opening.
The labor unions had joined the churches in their campaign to ring-fence Sunday as a day off for the nation. However, their focus was not on protecting the right to practise religion, but rather on protecting workers in the retail sector from having to work on Sundays, sometimes the only day they might get to spend with other members of their family. The services union Verdi greeted Tuesday's ruling with "relief and joy," saying this was a boon to shopworkers and their families.
German papers on Wednesday are broadly in favor of the ruling, though their reasons for supporting the court's decision are strikingly different.

Die res van die artikel kan gelees word deur op die skakel te klik net onder die Titel van bogenoemde artikel.
Sien hoe verskillende redes aan verskillende partye gebied word om almal eenstemmig te kry?

Gaan kyk ook maar gerus na die “Work-Free Sunday” beweging in Europa deur hierso (http://www.free-sunday.eu/en/content/landingpage) te klik.
Hul leuse op die webwerf is, “Mom and Dad belong to us on Sunday”. Hulle het kerke en werkers unies agter hulle!

Ben Cronje
Jan 23rd 2013, 07:16 PM
Waar kry die Vatikaan so baie geld?

Wel, hierdie week is ‘n nuwe storie besig om te breek. Met opskrifte soos:

How The Vatican Built A Secret Property Empire Using Mussolini's Millions
The Business Insider - 22/01/2013
http://www.businessinsider.com/how-the-vatican-built-a-secret-property-empire-using-mussolinis-millions-2013-1


Vatican dismisses Guardian 'secret property empire' report
Gazzetta del Sud - 22/01/2013
http://www.gazzettadelsud.it/news/english/31500/Vatican-dismisses-Guardian--secret-property-empire--report.html


Vatican denies it built property empire on back of Mussolini's money
Daily Telegraph – 22/01/2013
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/vaticancityandholysee/9818781/Vatican-denies-it-built-property-empire-on-back-of-Mussolinis-money.html


Vatican property empire in London “uncovered”
Vatican Insider – 23/01/2013
http://vaticaninsider.lastampa.it/en/the-vatican/detail/articolo/vaticano-vatican-vaticano-21576


How the Vatican built a secret property empire using Mussolini's millions
The Guardian – 21/01/2013
http://www.guardian.co.uk/world/2013/jan/21/vatican-secret-property-empire-mussolini

Hierdie volgende opskrif vat dit mooi saam, dink ek:

The fascist origins of much of the Vatican's wealth
http://www.democraticunderground.com/121864529

Jip, die Vatikaan hou nie net van Fasisme soos bespreek in plasing #200 op hierdie draad nie, hulle is nader aan hierdie vorige fasistiese lande as wat mens dink!
Moet egter nie dink hierdie is die enigste plek nie. Maar dit lig iets belangriks uit. En gaan hier iets van kom? Nee. Voel egter vry om die artikels te gaan lees....:thumbsup:

Ben Cronje
Feb 2nd 2013, 09:24 AM
Nuwerige Vatikaan-Stellings oor Sondag:

Baie van wat die Vatikaan kwytraak oor Sondag en wat ek op hierdie draad kwoteer het, is redelik ouerig. En mens mag dalk dink dinge het verander. So kom ons kyk na 'n paar meer-hedendaagses. Maar kyk eers na hierdie 1913 stelling, net om te sien daar is 'n lang termyn plan!:


"This organization proposes in every possible way to aid in preserving Sunday as a civil institution. Our national security requires the active support of all good citizens in the maintenance of our American Sabbath. Sunday laws must be enforced." Quoted as "principles contained in the Constitution" of the original orginization (then called the American Sabbath Union), cited in The Lord's Day Alliance, Twenty fifth Report (1913), p6

Jip, om iets te "enforce" het mens siviele wetgewing nodig.:thumbsup:


On September 7, 1947, Pope Pius XII declared that the time for reflection and planning is past in religious and moral fields and the time for action has arrived. He said that the battle in religious and moral fields hinged on five points: Religious culture, the sanctifying of Sunday, the saving of the Christian family, social justice and loyalty and truthfulness in dealings." (Evening Star (Washington D.C.), Sept. 8, 1947)

"In respecting religious liberty and the common good of all, Christians [in the USA and elsewhere] should seek recognition of Sundays and the Church's holy days as legal holidays." (Catechism of the Catholic Church, popular and definitive edition, 2000, par. 2188)

"Saturday is no longer the worship day of God, only on Sunday can we become part of the body of Christ in the world, only by worshiping on Sunday can we avoid egoistic isolation and instead be united in a great community...a universal community becoming related to everyone in the world." (Meeting with Diocesan Clergy of Aosta, Address of Pope Benedict XVI, Parish Church at Introd (Aosta Valley), Monday, July 25, 2005.)

"Every Sunday is to be dedicated and given to God." (Mass on the Solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary, Homily of Pope Benedict XVI, given in Parish Church of Castel Gandolfo, Monday, August 15, 2005.)

"Sunday is a day of rest for all workers." (Address of Pope Benedict XVI to the Italian Christian Workers' Associations (A.C.L.I.), Clementine Hall, Friday, January 27, 2006.)

"People cannot be sanctified except on Sunday, that Christ transferred Sabbath sacredness to Sunday, that only those who keep Sunday belong to Christ, that only on Sunday does the risen Lord makes himself present among his followers, that only these worship God properly, and that may Sunday regain all its importance." (Letter of Pope Benedict XVI to Card. Francis Arinze on the Occasion of the Study Day in Honour of the 43rd Anniversary of the Promulgation of the Constitution on the Sacred Liturgy, Sacrosanctum Concilium, From the Vatican, November 27, 2006.)

"Sunday is an obligation for all the faithful which brings authentic freedom enabling them to live each day, that it is the Lord's day, that it is a day to be sanctified, and those who do not keep it suffer the loss of an authentic sense of Christian freedom and the loss of being the children of God, that Sunday is the primordial holy day and is meant to be kept holy, a day of rest from work, which hopefully will also be recognized by civil society by law." (Sacramentum Caritatis: Post-Synodal Apostolic Exhortation on the Eucharist as the Source and Summit of the Church's Life and Mission, Given by Pope Benedict XVI in Rome, at Saint Peter's, February 22, 2007, the Feast of the Chair of Peter.)

"It is necessary to hold Sunday in special high regard in order to remain united to Christ, as it is the day dedicated to the Lord." (Message of Pope Benedict XVI to the Participants in the 9th International Youth Forum (Rocca di Papa, 28-31 March 2007), from the Vatican, March 28, 2007.)

"Without the Lord's day, we cannot live, that meeting with the Lord only occurs on the specific day of Sunday, that life does not flourish without Sunday, and that Sunday is a day of rest, of freedom and equality for all the world." (Eucharistic Celebration Homily of Pope Benedict XVI , Saint Stephen's Cathedral, Vienna, Sunday, September 9, 2007.)

"Encouraged America to exercise its leadership within the international community based on the common moral law [Sunday holiness]." (Address of Pope Benedict XVI to H.E. Mrs. Mary Ann Glendon, New Ambassador of the United States of America to the Holy See, Friday, February 29, 2008.)

"The world has greater need of hope for peace, justice and freedom, which can never be delivered without obedience to the law of God [Sunday holiness]." (Video-Message of the Pope Benedict XVI to Catholics and People of the United States of America on the Occasion of the Upcoming Apostolic Journey, April 15-21, 2008.)

The RCC "makes its contribution (in the ethical and moral sphere) according to the dispositions of international law, helps to define that law, and makes appeal to it, that we live in a time when little groups of independent people threaten the unity of the world, and that the only way to combat this problem is by establishing law and then ordering all of society according to this law, thus promoting peace and good will throughout the earth." (Apostolic Journey to the United States of America and Visit to the United Nations Organization Headquarters, Meeting with the Members of the General Assembly of the United Nations Organization, Address of Pope Benedict XVI, New York, Friday, April 18, 2008.)

"Recovering the theological significance of Sunday is fundamental to rebalancing our lives ... We strongly urge both clergy and laity to work cooperatively within their communities to stress the importance of Sunday for worship and family ... The rediscovery of this day is a grace which we must implore." (The North American Orthodox-Catholic Theological Consultation, Saint Pauls College, Washington, DC, October 27, 2012.)

Ben Cronje
Feb 9th 2013, 09:16 AM
Katolike Kerk aanvaar Protestante Doop?

Die Katolieke Kerk sal van nou af die doop, soos gedoen deur van Amerika se grootste Protestante kerke, aanvaar. En natuurlik vice versa. Dit het gebeur na die Groepe 'n ooreenkoms geteken het op die 29ste Januarie, 2013. Kom ons kyk hierna en na die implikasies:


Catholics, Reformed Christians Publicly Sign Historic Agreement To Recognize Each Others Baptisms
http://www.usccb.org/news/2013/13-032.cfm

February 1, 2013

WASHINGTONRepresentatives of the U.S. Conference of Catholic Bishops (USCCB) and four Reformed Christian denominations publicly signed an agreement on baptism, January 29, in Austin, Texas. The agreement affirmed that all of the churches involved recognize the validity of each others baptisms.

The signing took place at the opening of the annual meeting of the ecumenical association Christian Churches Together (CCT), which includes over 40 Christian communions and groups. Each member group received a copy of the agreement, which Catholic and Reformed leaders hope will encourage them to consider how and whether they too will respond.

There has already been a strong response from CCT members who have said this represents healing, said Oblate of Saint Francis De Sales Father John Crossin, executive director of USCCBs Secretariat for Ecumenical and Interreligious Affairs. In the past, there has been much confusion, and even pain, over the failure to reach an understanding on this question. Our hope is that this would be a model for similar agreements.

We are overjoyed at this historic recognition of one anothers baptism and are committed to move forward in a new round exploring a common vision of the church, said Bishop Denis Madden, auxiliary bishop of Baltimore and chairman of the USCCB Committee on Ecumenical and Interreligious Affairs.

The Common Agreement on the Mutual Recognition of Baptism is the result of the seventh round of the Catholic-Reformed Dialogue in the United States, from 2003-2010, which found that the agreed formula for a valid baptism is that it include flowing water and be performed in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. While other episcopal conferences around the world have similar agreements with Protestant communities, this is the first such agreement into which USCCB has entered.

Die res van die artikel kan gelees word deur op die skakel in die kwotasie te klik. Let op waar dit geteken is en ook ander "clishe's" uitgelig in "bold".
Hierdie gebeurtenis word baie mooi gestel in die volgende sin:
"The Catholic Churchs recognition of Protestant baptisms is another step toward Rome reunifying with its Protestant daughters."
Afterall, die Bybel s tog:

Jes 47:8 Hoor dan nou dit, wellustige wat so veilig sit, wat in jou hart s: Dit is ek en niemand anders nie! Ek sal nie as weduwee sit of kinderloosheid ken nie.

Of wie is die antichris:


Open 17:5 en op haar voorhoof was n naam geskrywe: Verborgenheid, die groot Babilon, die moeder van die hoere en van die gruwels van die aarde.

So die RKK het dogters. 'n Kerk is 'n vrou...met dogters... Die Rooms Katolieke Kerk beskou die Protestante Kerke as haar dogters, en sy bring hulle gelydelik weer terug.

Ben Cronje
Feb 9th 2013, 01:22 PM
"Indulgences" - 'n Katalisator tot Reformasie

Indulgences is 'n Rooms Katolieke ding (Jammer, "Aflatings" is 'n Afrikaanse woord wat ek daarvoor kon vind, maar....:no:) wat veral groot was in die middeleeue. Dit was onder andere dan ook een van die Hoof redes wat Luther se reformasie begin het!
Wiki beskryf dit soos volg:


In Catholic theology, an indulgence is the full or partial remission of temporal punishment[1] due for sins which have already been forgiven. The indulgence is granted by the Catholic Church after the sinner has confessed and received absolution.[2] An indulgence is thus not forgiveness of sin nor release from the eternal punishment associated with hell in Christian beliefs.[3] The belief is that indulgences draw on the Treasury of Merit accumulated by Christ's superabundantly meritorious sacrifice on the cross and the virtues and penances of the saints.[4] They are granted for specific good works and prayers.[4]

Indulgences replaced the severe penances of the early Church.[4] More exactly, they replaced the shortening of those penances that was allowed at the intercession of those imprisoned and those awaiting martyrdom for the faith.[5]

Alleged abuses in selling and granting indulgences were a major point of contention when Martin Luther initiated the Protestant Reformation (1517).
http://en.wikipedia.org/wiki/Indulgence

Inelkgeval, die Wereld het hande geklap na die Groot "Vatican2" dokument. Want dit het op die oog af gelyk of die RKK "verander" na iets goed en meer "Protestants" toe, as ek dit so in die ekstreme kan stel? Maar het die RKK werklik verander?
Kom ons kyk bevoorbeeld na hierdie 1 belangrike punt: Indulgences. Want vandag begin die Protestante Kerke al hoe meer terug beweeg na die RKK-kamp toe. Mens sal graag wil glo dat as een van die hoofpunte van die "split" Indulgences was, dan moes die RKK seersekerlik daarmee weg gedoen het vir die Protestantse denominasies om nou terug te gaan. Wel het die RKK daarvan afstand gedoen?


The sick, their caregivers can gain indulgences on World Day of Sick
INDULGENCE-SICKDAY Jan-28-2013
By Cindy Wooden
Catholic News Service
http://www.catholicnews.com/data/stories/cns/1300350.htm

VATICAN CITY (CNS) -- The sick, their caregivers and any Catholic who prays for or lovingly assists someone who is ill can gain an indulgence with prayers and service on or around the feast of Our Lady of Lourdes, which the Catholic Church marks as World Day of the Sick.

A special Mass and services marking the Feb. 11 day of prayer for the sick will be celebrated at the shrine of Our Lady of Altotting in Germany. Catholic faithful can receive one indulgence each day Feb. 7-11 by joining observances at Altotting or at any church or shrine designated by their local bishop, according to the Vatican decree announcing the indulgence.

Catholic health care professionals, volunteers and family members of the sick who cannot attend a special World Day of the Sick service "can obtain the same gift of a plenary indulgence if, during those days, they generously offer at least a few hours of loving assistance (to the sick) as if they were offering it to Christ the Lord himself," and fulfill the prayer requirements in a timely manner.

The sick and the aged who cannot attend special services can obtain the indulgence by "spiritually participating" in them, particularly if the Mass in Altotting or a local World Day of the Sick Mass is being broadcast on a local television or radio station.

The Vatican decree also said a partial indulgence is available in early February "to all the faithful every time they turn to the merciful God with a contrite heart" and pray for the sick.

An indulgence is a remission of the temporal punishment a person is due for sins that have been forgiven. The faithful can claim it for themselves or offer it on behalf of someone who has died, the decree said.

The decree, which the Vatican released Jan. 28, was signed by Cardinal Manuel Monteiro de Castro, head of the Vatican tribunal that deals with indulgences and with matters related to the sacrament of penance.

Those wishing to obtain an indulgence must pray for the sick, recite the Lord's Prayer, the creed and invoke the intercession of Mary. In addition, they must fulfill the normal conditions for obtaining an indulgence: sacramental confession, communion and praying for the intentions of the pope.

Cardinal Monteiro de Castro said Pope Benedict XVI authorized the special indulgences "so that the faithful, truly repentant and moved by charity and the example of the good Samaritan, with a spirit of faith and a merciful soul, would place themselves at the service of their suffering brothers and sisters."

In addition, the cardinal said, the pope hoped Catholics who are sick would endure "the pains and adversities of live, raising their hearts to God with humble trust and offering witness to the faith."

Nee, Rome het nie verander nie. Wie het dan verander? Die Protestante,.....ongelukkig.

Ben Cronje
Feb 11th 2013, 10:56 AM
Wanneer dit by die Vatikaan kom en die stellings wat uit hul monde uit kom, en mens gaan kyk werklik mooi daarna, sal mens vind dat elke woord gelaai is soos die clishe gaan.

Hi Kalahari. Lees dit weer. Met die Pous en RKK se stellings is elke woord gelaai.;). Hulle s ook dinge as gevolg van dinge wat hul voorheen ges het. :cool:
n Goeie voorbeeld is byvoorbeeld hierdie volgende stelling van hulle:

"Saturday is no longer the worship day of God, only on Sunday can we become part of the body of Christ in the world, only by worshiping on Sunday can we avoid egoistic isolation and instead be united in a great community...a universal community becoming related to everyone in the world." (Meeting with Diocesan Clergy of Aosta, Address of Pope Benedict XVI, Parish Church at Introd (Aosta Valley), Monday, July 25, 2005.)
Kom ons analiseer bogenoemde stelling biedjie;


Saturday is no longer the worship day of God, only on Sunday can we become part of the body of Christ in the world,...

So om deel te wees van die wereld in hierdie wereld kan mens dit slegs doen deur Sondag te onderhou?
En ek het reeds gewys dat die RKK volle verantwoordelikheid aanvaar vir die verskuiwing van die God se aanbiddingsdag van Saterdag na Sondag. Ek het dit ook met die Geskiedenis bevestig op hierdie draad. Sondag is TRADISIE alleen.


...only by worshiping on Sunday can we avoid egoistic isolation and instead be united in a great community... a universal community becoming related to everyone in the world
So volgens die RKK stelling moet mens deel word van die wereld (ekumeunisme) en om jouself te isoleer deur aan die Bybel vas te hou in plaas van TRADISIE is Egoisties??? Om nie deel van die wereld te wees nie is egoisties? So om gehoorsaam aan God te wees in die volgende verse is egoisties?:

Open 18:4 En ek het n ander stem uit die hemel hoor s: Gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag h en van haar plae ontvang nie.
2Co 6:17 Daarom, gaan onder hulle uit en sonder julle af, spreek die Here; en raak nie aan wat onrein is nie, en Ek sal julle aanneem;
Weereens word die lyn getrek:

Saterdag Sabbat en wees gehoorsaam aan God en wees nie deel van die wereld nie, maar "egoisties geisoleerd"

Of

Sondag en wees dus gehoorsaam aan die RKK en wees deel van die wreld.

Interessant, n? Daar gaan n tyd kom wat ons gaan moet kies. Want die RKK wil die Sondag Siviele wetgewing maak (Blou Wette) asook wetgewing wat jou gaan verplig om Saterdae te werk (anti-Sabbat wette). En of mens nou hiermee saamstem of nie, of n mens hierin glo of nie, jy gaan steeds moet kies. Want of dit vir jou saak maak of nie, dit maak vir God saak en dit maak vir die draak saak, want die Issue hier is gehoorsaamheid/aanbidding.

Rom 6:16 Weet julle nie dat aan wie julle julself as diensknegte tot beskikking stel om hom gehoorsaam te wees, julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is nie f van die sonde tot die dood, f van die gehoorsaamheid tot geregtigheid?

So ons kan nie aan albei gehoorsaam wees nie, OF die een, OF die ander. Die vers wys dus ook vir ons dat ons 'n keuse sal moet maak. Elkeen van ons...


Open 12:17 En die draak was vertoornd op die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou.
Open 22:14 Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan h op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad.

Ben Cronje
Feb 11th 2013, 12:08 PM
Die Pous Bedank!

Jip, dinge raak nou baie interessant! Hier is biedjie meer detail:


Vatican: Pope Benedict to resign
Benedict, 85, says he is resigning due to his 'advanced age'
From Hada Messia CNN
http://www.localnews8.com/news/Vatican-Pope-Benedict-to-resign/-/308662/18492862/-/8p0m4p/-/index.html

"Strength of mind and body are necessary, strength which in the last few months has deteriorated in me to the extent that I have had to recognize my incapacity to adequately fulfill the ministry entrusted to me," the pope told the cardinals, according to the Vatican.

The last pope to resign was Gregory XII in 1415. He did so to end a civil war within the church in which more than one man claimed to be pope.

Benedict, the 265th pope, is the sixth German to serve as pope and the first since the 11th century. He became pope in 2005.

He has led church after the third-longest papacy in church history and during a time in which the church is declining in his native Europe but expanding in Africa and Latin America.

Benedict's time as pope has been marked with a series of scandals and controversies, including hundreds of new allegations of sexual abuse by priests.

Die Filadelfieer
Feb 11th 2013, 12:24 PM
Die Pous Bedank!

Jip, dinge raak nou baie interessant! Hier is biedjie meer detail:

Dit is inderdaad interesant !
Wie of wat die volgende pous gaan wees gaan sommer 'n KLOMP stories vertel ...............

Die Filadelfieer
Feb 11th 2013, 12:34 PM
Ben, loer gerus hier na die Petrus Romanus videos (http://www.prophecyinthenews.com/tv-program-petrus-romanus/)oor die onderwerp van die volgende pous ............

Johnny
Feb 11th 2013, 01:30 PM
Het al reeds 'n hele ruk gelede hieroor berig onder Eindtyd Nuus Gebeure. Die volgende pous behoort die laaste een te wees. Hy sal die Valse Profeet wees saam met die Antichris.


Search ResultsBREAKING: The next pope will be the 112th and last one. DOOM is ...www.godlikeproductions.com/forum1/message2135388/pg1You +1'd this publicly. Undo
22 posts - 2 authors - 1 hour ago
After the news revealed the pope's step-down, I went to look for the prophecy of Malachi. The next and last pope will be the 112th on the list of this prophecy.

Who will be the new Pope !!???‎ - 2 posts - 11 Feb 2013
BREAKING- Pope Benedict resigning at the end of the ...‎ - 30 posts - 11 Feb 2013
Jesus himself will be the new pope‎ - 13 posts - 11 Feb 2013
BREAKING- Pope Benedict resigning at the end of the ...‎ - 30 posts - 11 Feb 2013

http://www.godlikeproductions.com/forum1/message2135388/pg1
http://en.m.wikipedia.org/wiki/Prophecy_of_the_Popes

More results from godlikeproductions.com

..New pope will probably be elected by end of March: Vatican
Reuters 1 hr 6 mins ago....Email 0Share
4Tweet9Share0Print......ROME (Reuters) - A new pope will probably be elected by the end of March, a Vatican spokesman said on Monday, after Pope Benedict left his aides "incredulous" with his announcement that he would resign because he was too weak to fulfill the duties of his office.

Benedict said he would step down on February 28 and would not take part in the conclave to elect a new pope, Father Federico Lombardi told reporters at the Vatican.

After resigning, the former pope will move to a summer residence near Rome. After that, he will live in a former monastery within Vatican territory, Lombardi said.

(Reporting by Philip Pullella and James Mackenzie. Writing by Steve Scherer; editing by Barry Moody)

...

Ben Cronje
Feb 11th 2013, 02:13 PM
Het al reeds 'n hele ruk gelede hieroor berig onder Eindtyd Nuus Gebeure. Die volgende pous behoort die laaste een te wees. Hy sal die Valse Profeet wees saam met die Antichris.

..New pope will probably be elected by end of March: Vatican
Reuters – 1 hr 6 mins ago....Email 0Share
4Tweet9Share0Print......ROME (Reuters) - A new pope will probably be elected by the end of March, a Vatican spokesman said on Monday, after Pope Benedict left his aides "incredulous" with his announcement that he would resign because he was too weak to fulfill the duties of his office.

Benedict said he would step down on February 28 and would not take part in the conclave to elect a new pope, Father Federico Lombardi told reporters at the Vatican.

After resigning, the former pope will move to a summer residence near Rome. After that, he will live in a former monastery within Vatican territory, Lombardi said.

(Reporting by Philip Pullella and James Mackenzie. Writing by Steve Scherer; editing by Barry Moody)

...

Dankie vir die ekstra inligting in die verband, Johnny.:thumbsup:


Het al reeds 'n hele ruk gelede hieroor berig onder Eindtyd Nuus Gebeure. Die volgende pous behoort die laaste een te wees. Hy sal die Valse Profeet wees saam met die Antichris.

Ek onthou. Jy het bogenoemde ook ges in plasing #189 op hierdie draad. Jy het egter nog nie my vraag beantwoord daarop in plasing #191 nie, naamlik:


Die RKK self trek hul geskiedenis terug na Petrus. So hulle is al in die rondte vir honderde (duisende + eintlik) jare.
As die pous dus die valse profeet is, beteken dit die false profeet is al vir al daardie jare hier. Reg? En die Antichris moet nog kom. Maar volgens profesie is die Dier (antichris) EERSTE daar, dan kom die vals profeet.
Hoe verduidelik julle dit?:hmm:
Openbaring 13:1-10 wys dat die antichris Eerste daar is. Dan eers kom die vals profeet vanaf vers 11 af. Maar as ek jou stelling reg verstaan hier bo dat die Pous die vals profeet is en die antichris moet nog kom, het julle dit anders om as die Bybel, is dit nie? Kan dit dan korrek wees?

Ben Cronje
Feb 11th 2013, 02:21 PM
Ben, loer gerus hier na die Petrus Romanus videos (http://www.prophecyinthenews.com/tv-program-petrus-romanus/)oor die onderwerp van die volgende pous ............

Baie dankie, Fila. Ek gaan dit vir seker bekyk :thumbsup:

Johnny
Feb 11th 2013, 07:22 PM
Dankie vir die ekstra inligting in die verband, Johnny.:thumbsup:Ek onthou. Jy het bogenoemde ook ges in plasing #189 op hierdie draad. Jy het egter nog nie my vraag beantwoord daarop in plasing #191 nie, naamlik:


Openbaring 13:1-10 wys dat die antichris Eerste daar is. Dan eers kom die vals profeet vanaf vers 11 af. Maar as ek jou stelling reg verstaan hier bo dat die Pous die vals profeet is en die antichris moet nog kom, het julle dit anders om as die Bybel, is dit nie? Kan dit dan korrek wees?

Ben, die Valse Profeet en die Antichris is altwee spring lewendig op die stadium. Dit is net 'n kwessie van tyd.....en volgens God se besluit Hoe, Waar en Wanneer hulle tweetjies hul verskyning gaan maak. Ek is regtig nie gepla wie van hulle is eerste of laaste nie, want hulle gaan in elk geval hand aan hand opereer. Dit wys ook vir ons hoe naby die bou van die 3de Tempel op die Tempelberg is!

Ben Cronje
Feb 13th 2013, 09:44 AM
Hi Johnny.


Ben, die Valse Profeet en die Antichris is altwee spring lewendig op die stadium.
Tot en met hierso stem ek 200% saam met jou, Johnny. Dit is ‘n rare oomblik! :hug:. Maar vanaf die volgende sin af in die volgende skei ons paaie van verstaan:

Dit is net 'n kwessie van tyd.....en volgens God se besluit Hoe, Waar en Wanneer hulle tweetjies hul verskyning gaan maak.
Ons (insluitend AL die Reformasie-manne en vroe Protestante kerke) glo:

Die Draak is Satan (Open 12:9),
Die Antichris is die RKK wat sy begin het in Johannes en Paulus se tyd (1 Joh 4:3 en 2 Thes 2:7) (Hulle self roem daarop dat hul begin is in Petrus, volgens hul hul eerste Pous) en wat daar sal wees tot en met die Wederkoms van Jesus ons Verlosser (2Thes 2:8-9)
Die Vals Profeet is vervalle Protestantisme soos reeds uitgewys elders.

Julle glo ook die draak is Satan, maar dan:

Het al reeds 'n hele ruk gelede hieroor berig onder Eindtyd Nuus Gebeure. Die volgende pous behoort die laaste een te wees. Hy sal die Valse Profeet wees saam met die Antichris.
...met die verskil dat jul nie ‘n idee het wie die antichris is nie. Verstaan ek dit reg?:hmm:

Ek kan net vir myself praat hier en probeer my nou in Futeristiese skoene plaas en tersefde tyd ‘n opregte soeke na God se waarheid in sy woord te h. En omdat ek ‘n opregte soeke na God se waarheid het, gaan daar dis opregte vrae wees wat ek nie sal kan ignoreer nie en gaan moet aanspreek as my soeke na God se waarheid opreg is! Hierdie vrae is:

1) As die Bybel duidelik is daaroor in Open 13: 1-10 dat die Antichris EERSTE daar is en dan eers kom die Vals Profeet, hoe kan my verstaan dan reg wees as dit 100% teenoorgesteld is van die Woord van God????
2) Maar gestel die RKK is die vals profeet, dan beteken dit dat sy doktrines vals is en nie geglo kan word nie; soos bevestig in Open 14:8, 17:2 en 18:3. So as ek glo dat die RKK die Vals profeet is en hul doktrines dan vals is, hoe kan ek glo in Futerisme wat nie net reeds deur geskiedenis BEWYS is as ‘n doktrine begin deur die RKK in die vorm van hul Jesuiete priesters by name Ribera en sy makkers. ‘n Goeie opsomming kan hier (http://www.aloha.net/~mikesch/antichrist.htm) gevind word , maar ook op soveel vlakke teenstrydig uitgewys is met die woord van God.
Teen die agtergrond hiervan maak jou volgende stelling my opreg bekommerd, my vriend:

Ek is regtig nie gepla wie van hulle is eerste of laaste nie, want hulle gaan in elk geval hand aan hand opereer.
Ek sukkel om ‘n opregte soeke na God se waarheid te versoen met bogenoemde stelling. Maar dalk verstaan ek jou net verkeerd. As ek doen, vergewe my asseblief.

Maar dan ook; of die RKK nou die antichris of vals profeet is, hul albei versprei die doktrine van Satan en die vrae bly ewe relefant en legitiem

Johnny
Feb 13th 2013, 10:17 AM
Niemand weet wie die antichris gaan wees nie. Selfs in Openbaring staan daar hy sal eers geopenbaar word tydens die 2de helfte van die 7 jaar verdukking......waarin julle natuurlik nie glo nie, want dit het reeds met Jesus gebeur. Dus het ons.....of julle 'n groot probleem. Ek glo nie dit is ons nie. Onthou die "POLL". ;)

Ben Cronje
Feb 13th 2013, 10:25 AM
Selfs in Openbaring staan daar hy sal eers geopenbaar word tydens die 2de helfte van die 7 jaar verdukking......

Waar in Openbaring staan dit, Johnny? Duidelik het ek iets gemis.....

Ben Cronje
Feb 13th 2013, 10:35 AM
Niemand weet wie die antichris gaan wees nie.

Is jou stelling hier die waarheid, Johnny? Paulus het dan aan die gemeente vertel wie hy is en wie hom te hou. Gaan lees gerus ook plasing # 17 hierso (http://bibleforums.org/showthread.php/231309-Hy-wat-nou-tehou/page2).

Dan het jy ook nog nie vir my 1 Joh 4:3 en 2 Thes 2:7 geinterpreteer soos ek jou al oor die 30 keer gevra het nie, Johnny. Dit wys die antichris is al daar van Paulus en Johannes se tyd af tot en met die Wederkoms! So hy kan nie in die toekoms kom nie.......So interpreteer hulle gou. Dit kan nie so moeilik wees nie. Of hulle beteken iets anders, of julle is verkeerd....Dis mos so eenvoudig soos dit, is dit nie?

Johnny
Feb 13th 2013, 10:49 AM
Waar in Openbaring staan dit, Johnny? Duidelik het ek iets gemis.....

Jammer....ek verwys dalkk na die gedeelte. Selle ding...


2Th 2:1 Maar ons vra julle, broeders, met die oog op die wederkoms van onse Here Jesus Christus en ons vereniging met Hom,
2Th 2:2 om nie gou julle verstand te verloor of verskrik te word niedeur gees of deur woord of deur brief wat van ons afkomstig sou weesasof die dag van Christus al daar is.
2Th 2:3 Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf
2Th 2:4 die testander (antichris) wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die (3de) tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is.
2Th 2:5 Onthou julle nie dat ek dit altyd vir julle ges het toe ek nog by julle was nie?
2Th 2:6 En nou, julle weet wat hom tehou, sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word.
2Th 2:7 Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat nou tehou, uit die weg geruim is;

Daar is seker nog ander verwysings ook. Jy gaan natuurlik nou 'n klomp vrae en stellings he om dit verkeerd of on-bybels te probeer bewys. :yes:

Ben Cronje
Feb 13th 2013, 12:22 PM
Jammer....ek verwys dalkk na die gedeelte. Selle ding...

Nee, Johnny, dit is ongelukkig nie dieselfde ding nie...:no:


Daar is seker nog ander verwysings ook. Jy gaan natuurlik nou 'n klomp vrae en stellings he om dit verkeerd of on-bybels te probeer bewys. :yes:

Ek wil baie graag vrae stel onder andere, maar sovr maak jy dit baie moeilik om gesonde debat te voer deur die vrae te ignoreer...:help: Ek wonder ook wel oor die feit dat jy die tempel van 2 Thes 2:4 SELF die derde tempel maak met jou invoeging! Is dit 'n eerlike ding om te doen?:hmm:
Die oorspronklike griekse woord en betekenis verskil dan ook drasties met jou oor die Derde tempel...


G3485
ναός
naos
nah-os'
From a primary word ναίω naiō (to dwell); a fane, shrine, temple: - shrine, temple. Compare G2411.
Om weereens Chisel se stelling te herhaal aan iemand, jy lees dit in die teks in (Forseer in hierdie geval) en maak dan asof dit uit die teks uit kom.;)

So hierdie maak gesonde gesprek tussen ons baie moeilik, Johnny: Jy was nie baie eerlik oor Openbaring nie, is oneerlik oor jou interpretasie van 2 Thes 2:4 deur jou derde tempel in die skrif in te forseer, jy ignoreer vir die soveelste keer die versoek om jou interpretasie van 1 Joh 4:3 en 2 Thes 2:7 te gee, reageer glad nie op die twee knelpunte genoem in plasing #215 nie, en ek sien ook glad nie dat jy enige van die punte weerl het op die draad “Wil jy regtig weg geraap word?” nie. Inteendeel, dit was weer die ignoreer-ding.:hopelessness: Maar as jy van plan verander, klik net hierop (http://bibleforums.org/showthread.php/243752-Wil-Jy-Regtig-Weg-Geraap-Word/page6) en begin by die vrae in plasing # 86.
My stelling oor die hele 2 Thes 2 is vervat hier (http://bibleforums.org/showthread.php/231309-Hy-wat-nou-tehou/page2) in DETAIL in plasing # 17

Onthou net een ding my vriend, deur die knelvrae/kwelvrae en Bybelse teenstrydighede in Futerisme te ignoreer, gaan hulle nie vanself laat weg gaan nie. In teendeel, dit is sommer 'n TROP olifante in EEN vertrek!....:encouragement:

Ben Cronje
Feb 13th 2013, 07:36 PM
Ben, loer gerus hier na die Petrus Romanus videos (http://www.prophecyinthenews.com/tv-program-petrus-romanus/)oor die onderwerp van die volgende pous ............
Hi Fila, ek het toe na hierdie Petrus Romanus videos gaan kyk en besef ek is wel familir hiermee, maar as die Profesie van Malichy. Dit is en bly egter voorwaar interessante lees- en kykstof. Dankie dat jy my aandag daarop atent gemaak het. 'n Vraag wat ek verseker ingedagte hou is: was Malachy n regte profeet of n Nostradamus-tipe persoon? En mens moet maar teen die agtergrond hiervan na dit alles kyk. Ek gaan vir seker my aandag biedjie daarop vestig vir die volgende rukkie.:thumbsup:

Johnny
Feb 13th 2013, 08:53 PM
Aaaiiiii................:B

DIE 3DE TEMPEL

http://www.templeinstitute.org/images/TI_banner-update-wide.jpg

http://www.templeinstitute.org/

DIE VALSE PROFEET

http://static.ak.fbcdn.net/rsrc.php/v2/y4/r/-PAXP-deijE.gif
http://raptureimminent.files.wordpress.com/2013/02/cardinal-tarcisio-bertone.jpg?w=584

http://static.ak.fbcdn.net/rsrc.php/v2/y4/r/-PAXP-deijE.gif (http://raptureimminent.wordpress.com/2013/02/13/final-pope-already-running-the-vatican/) 'Final pope' already running the Vatican?

(http://raptureimminent.wordpress.com/2013/02/13/final-pope-already-running-the-vatican/)
raptureimminent.wordpress.com Did Pope Benedict XVI line up his successor and then resign to fulfill a 900-year-old prophecy that the next leader of the Roman Catholic Church would be history's "final pope?" You simply can't mi...

(http://raptureimminent.wordpress.com/2013/02/13/final-pope-already-running-the-vatican/)

DIE ANTICHRIS (In Openbaring.....Ben. Ek het dus nie gelieg soos jy my hier op die forum beskuldig in jou plasing #220 nie. ;) )

Rev 13:1 (12:18) En ek het op die sand van die see gaan staan. (13:1) En ek het ‘n dier uit die see sien opkom met sewe koppe en tien horings, en op sy horings tien krone en op sy koppe ‘n naam van godslastering.
Rev 13:2 En die dier wat ek gesien het, was soos ‘n luiperd, en sy pote soos di van ‘n beer, en sy bek soos die bek van ‘n leeu; en die draak het hom sy krag gegee en sy troon en groot mag.
Rev 13:3 En ek het een van sy koppe gesien net of dit dodelik gewond was, en sy dodelike wond is genees. En die hele wreld het verwonderd agter die dier aan gegaan.
Rev 13:4 En hulle het die draak aanbid wat die dier mag gegee het, en die dier aanbid en ges: Wie is aan die dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog voer?
Rev 13:5 En ‘n mond is aan hom gegee wat groot woorde en godslasteringe uitspreek, en aan hom is mag gegee om dit twee en veertig maande lank te doen.
Rev 13:6 En hy het sy mond oopgemaak om te laster teen God, om sy Naam en sy tabernakel en die wat in die hemel woon, te laster.
Rev 13:7 Dit is ook aan hom gegee om oorlog te voer teen die heiliges en hulle te oorwin, en aan hom is mag gegee oor elke stam en taal en nasie.
Rev 13:8 En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, almal wie se name nie van die grondlegging van die wreld af in die boek van die lewe van die Lam wat geslag is, geskrywe is nie.
Rev 13:9 As iemand ‘n oor het, laat hom hoor.
Rev 13:10 As iemand krygsgevangenes maak, gaan hy in krygsgevangenskap; as iemand met die swaard doodmaak, moet hy met die swaard doodgemaak word. Hier is die lydsaamheid en die geloof van die heiliges.
Rev 13:11 En uit die aarde het ek ‘n ander dier sien opkom, en hy het twee horings gehad net soos ‘n lam en het gepraat soos ‘n draak.
Rev 13:12 En hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy o, en hy maak dat die aarde en die wat daarop woon, die eerste dier aanbid, waarvan die dodelike wond genees is.
Rev 13:13 Hy doen ook groot tekens, sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdaal op die aarde voor die o van die mense.
Rev 13:14 En hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat hom gegee is om voor die o van die dier te doen, deur aan die bewoners van die aarde te s dat hulle ‘n beeld moet maak vir die dier wat die swaardwond ontvang en lewendig geword het.
Rev 13:15 En dit is hom gegee om ‘n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie.
Rev 13:16 En hy maak dat aan almal, klein en groot, en die rykes en die armes, en die vrymense en die slawe ‘n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word;
Rev 13:17 sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het.
Rev 13:18 Hier kom die wysheid te pas. Wie die verstand het, laat hom die getal van die dier bereken, want dit is die getal van ‘n mens; en sy getal is ses honderd ses en sestig.

Ben Cronje
Feb 14th 2013, 07:43 AM
Dankie vir 'n interessante plasing, Johnny.


Aaaiiiii................:B

DIE 3DE TEMPELWel Johnny, ek het die stukkie gaan lees oor die "Derde Tempel" wat jy ingesit het. Ongelukkig gee hul geen Bybelverse om hul motivering mee te rugsteun nie. :confused:....duidelik is die fisiese derde Tempel iets van mense af, nie iets van God en Sy Woord af nie.:dejection:
Al die Tempel dienste, die Tempel self het vooruit gewys en gestaan vir Jesus Christus. Daaraan het ek al op hierdie draad geraak tot 'n mate en uit die Bybel uit op gewys. En kyk wat s Jesus self oor die Tempel:

Mat 12:6 En Ek s vir julle: Een wat groter is as die tempel, is hier.
Joh 2:19 Jesus antwoord en s vir hulle: Breek hierdie tempel af, en in drie dae sal Ek dit oprig.
So wie is die Derde Tempel (as jy dit dan so wil noem, Johnny)? Jesus Christus is die “Derde Tempel”.

Open 21:22 En ‘n tempel het ek nie daarin gesien nie, want die Here God, die Almagtige, is sy tempel, en die Lam.

So deur ‘n fisiese derde tempel te wil bou, s mens daardeur dat Jesus Christus nie vir jou gesterf het nie. Die Jode het Jesus verwerp, daarom wil hul die tempel herbou. Volgens hulle dus het Jesus nog nie vir hulle gekom nie...
Dieselfde geld ook met wat ek hier onder herhaal wat ek reeds voorheen ges en gewys het.

Christus is die Nuwe Israel! En soos die nageslag van Abraham deur Jacob kinders van die Fisiese Israel was, is almal wat in Christus is, Sy kinders en dus kinders van die Nuwe Israel!
So as mens nou terug gaan in die Ou Testament in en die profesi gaan interpreteer en s dit gaan gebeur met Letterlike Israel en dit en dit, dan interpreteer mens die Bybel asof Jesus nooit gekom het nie!! En dit is presies wat die Jode vandag doen! Want vir die Jode het Jesus nognie gekom nie!! En ongelukkig interpreteer so baie Christene dit ook vandag so!:hmm:
Dit is vir seker nie hoe die Nuwe Testament Skrywers dit gesien het nie! Hulle het gesien: “Vervul in Jesus”, “Vervul in Jesus”.:thumbsup:
Jesus is die vervulling van die Ou Testamenp. En deur aan te dring dat God steeds nog beloftes moet vervul aan ‘n Letterlike Israel, interpreteer mens die Ou Testament anders as wat Jesus en die Nuwe Testament Skrywers dit interpreteer het. Dit impliseer dan dat daardie persone meer genspereerd is as Paulus. En Matteus....en Jesus selfs! Jesus beskou Homself as die vervulling van die Ou Testament! Paulus en Matteus en almal glo dat Jesus die vervulling van die Ou Testament is. En nou wil mense s, Nee, Letterlike Israel is!! Adam het sy kans gehad, Noag het sy kans gehad, Israel het hul kans gehad! En hulle het gefaal! Letterlike Israel het gefaal. 70 Weke is vir hul as laaste kans gegee, en hulle het gefaal! Die Evangelie is na die “Gentiles” toe, want God het ‘n nuwe verteenwoordiger in Jesus Christus! Jesus het NIE gefaal nie!

DIE VALSE PROFEET
Ironies genoeg, kyk watter deel van Openbaring kwoteer jy hier onder, Johnny.......

DIE ANTICHRIS (In Openbaring.....Ben. Ek het dus nie gelieg soos jy my hier op die forum beskuldig in jou plasing #220 nie. ;) )
...en dan kwoteer jy Openbaring 13!!! Kyk wat het jy ges oor Openbaring 13:

[/SIZE]Rev 13:1 (12:18) En ek het op die sand van die see gaan staan. (13:1) En ek het ‘n dier uit die see sien opkom met sewe koppe en tien horings, en op sy horings tien krone en op sy koppe ‘n naam van godslastering.
Rev 13:2 En die dier wat ek gesien het, was soos ‘n luiperd, en sy pote soos di van ‘n beer, en sy bek soos die bek van ‘n leeu; en die draak het hom sy krag gegee en sy troon en groot mag.
Rev 13:3 En ek het een van sy koppe gesien net of dit dodelik gewond was, en sy dodelike wond is genees. En die hele wreld het verwonderd agter die dier aan gegaan.
Rev 13:4 En hulle het die draak aanbid wat die dier mag gegee het, en die dier aanbid en ges: Wie is aan die dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog voer?
Rev 13:5 En ‘n mond is aan hom gegee wat groot woorde en godslasteringe uitspreek, en aan hom is mag gegee om dit twee en veertig maande lank te doen.
Rev 13:6 En hy het sy mond oopgemaak om te laster teen God, om sy Naam en sy tabernakel en die wat in die hemel woon, te laster.
Rev 13:7 Dit is ook aan hom gegee om oorlog te voer teen die heiliges en hulle te oorwin, en aan hom is mag gegee oor elke stam en taal en nasie.
Rev 13:8 En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, almal wie se name nie van die grondlegging van die wreld af in die boek van die lewe van die Lam wat geslag is, geskrywe is nie.
Rev 13:9 As iemand ‘n oor het, laat hom hoor.
Rev 13:10 As iemand krygsgevangenes maak, gaan hy in krygsgevangenskap; as iemand met die swaard doodmaak, moet hy met die swaard doodgemaak word. Hier is die lydsaamheid en die geloof van die heiliges.
Rev 13:11 En uit die aarde het ek ‘n ander dier sien opkom, en hy het twee horings gehad net soos ‘n lam en het gepraat soos ‘n draak.
Rev 13:12 En hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy o, en hy maak dat die aarde en die wat daarop woon, die eerste dier aanbid, waarvan die dodelike wond genees is.
Rev 13:13 Hy doen ook groot tekens, sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdaal op die aarde voor die o van die mense.
Rev 13:14 En hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat hom gegee is om voor die o van die dier te doen, deur aan die bewoners van die aarde te s dat hulle ‘n beeld moet maak vir die dier wat die swaardwond ontvang en lewendig geword het.
Rev 13:15 En dit is hom gegee om ‘n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie.
Rev 13:16 En hy maak dat aan almal, klein en groot, en die rykes en die armes, en die vrymense en die slawe ‘n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word;
Rev 13:17 sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het.
Rev 13:18 Hier kom die wysheid te pas. Wie die verstand het, laat hom die getal van die dier bereken, want dit is die getal van ‘n mens; en sy getal is ses honderd ses en sestig.

Oor Openbaring 13 het jy die vorige dus dan ges:

Selfs in Openbaring staan daar hy sal eers geopenbaar word tydens die 2de helfte van die 7 jaar verdukking......
Hier gaan jy my nou moet help asseblief, Johnny. Want ek sien nie in Open 13 wat jy daarin sien nie, so jy gaan dit vir my moet uit wys. Waar in Open 13 staan daar iets van ‘n “Sewe Jaar Verdrukking”?:dunno: Of dat die Antichris eers geopenbaar gaan word aan die einde van hierdie “Sewe Jaar verdrukking”?:dunno:
Die beelde van Open 13:1-10 oor die antichris kom uit Daniel 7 uit. Die dier wat hier beskryf word het kenmerke van al 4 die diere van Dan 7, dus het die antichris elemente van al hierdie diere in. Dit wys dan ook weereens dat die antichris DIREK uit die Romeinse Reik kom en dus al daar is met die val van die Romeinse Reik!!! Onteenseglik. Hy kan nie in die toekoms iewers dus eers kom nie.
My vraag oor Openbaring 13 is steeds die volgende, Johnny:

1) As die Bybel duidelik is daaroor in Open 13: 1-10 dat die Antichris EERSTE daar is en dan eers kom die Vals Profeet, hoe kan my verstaan dan reg wees as dit 100% teenoorgesteld is van die Woord van God????
2) Maar gestel die RKK is die vals profeet, dan beteken dit dat sy doktrines vals is en nie geglo kan word nie; soos bevestig in Open 14:8, 17:2 en 18:3. So as ek glo dat die RKK die Vals profeet is en hul doktrines dan vals is, hoe kan ek glo in Futerisme wat nie net reeds deur geskiedenis BEWYS is as ‘n doktrine begin deur die RKK in die vorm van hul Jesuiete priesters by name Ribera en sy makkers. ‘n Goeie opsomming kan hier (http://www.aloha.net/~mikesch/antichrist.htm) gevind word , maar ook op soveel vlakke teenstrydig uitgewys is met die woord van God.

Die goeie ding darem is dat jy Totaal bewus is van Openbaring 13 deur dit aan te haal. Dit beteken jy WEET dat Open duidelik wys dat die Antichris eerste daar is, dan eers die vals profeet..... Julle het dit anders om! Wat beteken jul verstaan is "anders om".
Kan dit dus wees dat Futerisme reg is en Openbaring 13 verkeerd????.;)
Kan ek ook dus dan aanneem dat julle glo Openbaring 13 het dit verkeerd, Johnny?:hmm:

Ben Cronje
Feb 14th 2013, 12:10 PM
Hi Fila
‘n Biedjie wereld nuus oor die Pous-profisie van Malichy:thumbsup:

Ron Fraser skryf:

“With speculation rife concerning Pope Benedict XVI’s replacement, the question on many a Bible student’s mind is, “Will the next pope be the last?”
Followers of the Catholic “prophet” Malachy point to his prediction that there will be one last pope who will take the name Peter of Rome. Still others predict that the last pope will be a black man, similar to the first, Nimrod of Babylon.”

Hiermee som hy nogal die twee denkwyses van spekulasie mooi op. Die volgende artikel bespreek albei ook:

Catholic Church downplays prophecy about ‘last pope’
By Philip C. Tubeza
Philippine Daily Inquirer
http://ph.news.yahoo.com/philippine-bishop-downplays-prophecy-last-pope-060002485.html

Manila (Philippine Daily Inquirer/ANN)—It’s not the end of the world, yet.
A Catholic Church official downplayed on Tuesday, the prophecy of a 12th-century Irish saint who supposedly predicted that the next Pope would be the last and the end of the world would follow.
Fr. Francis Lucas, executive secretary of the Catholic Bishops’ Conference of the Philippines-Episcopal Commission on Social Communications and Mass Media, said the prophecies of St. Malachy about the popes of the Catholic Church were sometimes inaccurate.
“It’s not always exact (and) the end of the world has always been prophesied and lately, almost every two years or every year we hear about a prophecy about the end of the world,” Lucas said in a Church-organized forum in Intramuros, Manila.
“What I’d like to say is when you talk about prophecies, it’s not always about the future. That is often times the wrong way of looking at prophecy. A prophet is somebody who speaks in behalf of somebody else,” he added.
St. Malachy supposedly predicted that the Church would suffer persecution under the next Pope and, afterwards, Rome would be destroyed and the Last Judgment would commence.
The prophecies have again been discussed in social media sites after Pope Benedict XVI’s surprise decision to resign. The last time a Pope resigned was 600 years ago.
But Lucas said the faithful should not give a literal interpretation of the St. Malachy prophecy.
“What he is saying is there could be a cleansing, a purging of the Church. When that will happen or the end of the world, nobody knows because his explanations are sometimes mythical and mystical,” Lucas said.
He said believers should concentrate on the “ultimate message of God” in these prophecies and not focus on the “material events.”
“Look for the message and we need to really reflect. We need to convert ourselves. We need to be real witnesses to our faith. We have to stand by our faith,” Lucas said.

Aan die ander kant van die spektrum is daar Ghana se Kardinaal Peter Kodwo Appiah Turkson. Hy wil uit Afrika Pous word.

African papal contender Peter Turkson wants change
by Nicole Winfield, Associated Press | February 12, 2013 at 4:04 PM
http://thegrio.com/2013/02/12/african-papal-contender-peter-turkson-wants-change/#s:peter-turkson-2

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ae/Cardinal_Tukson_987.jpg/220px-Cardinal_Tukson_987.jpg
VATICAN CITY (AP) — One of Africa’s brightest hopes to be the next pope, Ghanaian Cardinal Peter Turkson, says the time is right for a pontiff from the developing world, and that he’s up for the job “if it’s the will of God.”
In an interview Tuesday with The Associated Press, the day after Pope Benedict XVI announced he would soon resign, Turkson said the “young churches” of Africa and Asia have now become solid enough that they have produced “mature clergymen and prelates that are capable of exercising leadership also of this world institution.”
The church in the Third World doesn’t need a pope of its own to thrive, he said. It’s done just fine growing exponentially with European pontiffs. But Turkson said a pope from the global south, where half of the world’s 1.2 billion Catholics live, would “go a long way to strengthen them in their resolve.”
Turkson, 64, became Ghana’s first cardinal when he was elevated by Pope John Paul II in 2003, while he was archbishop of Cape Coast. Six years later, Benedict tapped him to head the Vatican’s peace and justice office, which tackles issues such as the global financial meltdown, armed conflicts and ethical codes for the business world.
It has earned him the unofficial role of being the social conscience of the church.
During his tenure, however, Turkson has raised eyebrows with his occasional blunt talk.
Last year, he caused a major stir during a meeting of the world’s bishops by screening an alarmist video about the inroads Islam is making in Europe and the world. He apologized, but the gaffe may have ended his hopes as a papal contender: Even Vatican Radio called the film a “4-year-old, fear-mongering presentation of statistics” that have been widely debunked.
Benedict, however, clearly thinks highly of him.

Persoonlik is ek ook uiters skepties oor die profesie bloot uit die Wiki artikel:

http://en.wikipedia.org/wiki/Prophecy_of_the_Popes
The Prophecy of the Popes is a series of of 112 short, cryptic phrases in Latin which purport to predict the Roman Catholic popes (along with a few antipopes), beginning with Pope Celestine II. The prophecies were first published by Benedictine Arnold de Wyon in 1595. Wyon attributes the prophecies to Saint Malachy, the 12th century Archbishop of Armagh. Given the very accurate description of popes up to 1590 and lack of accuracy after that point, historians have generally concluded that the prophecies were written shortly before they were published.

As mens na die artikel gaan kyk wys dit dat die profesie oor die Pous tot 1590 toe en die profesie is “gepubliseer” in 1595! So dit sou maklik kon wees om terug in die geskiedenis in te “profeteer”. Maar die profesiee van 1590 af aan is verskriklik algemeen en die konneksies met elke Pous is soos Nostradamus; mens moet diep gaan soek om indirekte konnoksies met nog meer inderekte feite te maak. En dan is dit werklik nie uitstaande feite nie. Maar dit is slegs my opinie tot op datum toe. Dalk is ek verkeerd, maar solank ek twyfel, vertrou ek slegs op Bybel-profesie! Dit is waar en vas!

2Pe 1:19 En ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee soos op ‘n lamp wat in ‘n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die mrester opgaan in julle harte;

Die Filadelfieer
Feb 14th 2013, 12:47 PM
Ben
Ek hou glad nie die Malachy profesi voor as evangelie nie. Het dit bloot geplaas vir interesantheidswaarde.

Ben Cronje
Feb 14th 2013, 12:57 PM
Ben
Ek hou glad nie die Malachy profesi voor as evangelie nie. Het dit bloot geplaas vir interesantheidswaarde.

Jammer Fila, ek het glad nie gedink jy hou die Malichy profesi voor as Evangelie nie. So as dit dalk geklink het of ek so iets insinueer wil ek onmiddelik om verskoning vra. Ek weet jy is te objektief daarvoor en het al jou insette gelees op profesie-drade om van beter te weet as om so iets te dink.

Ek is net bloot besig om my eie vorming van opinie hier op die draad weer te gee soos ek vorder. Ek rig dit maar net aan jou omdat jy my aandag op dit hervestig het uit interessantheids-waarde uit, en het gedink die wereld-diskussie daaroor mag jy dalk interessant vind om dieselfde redes.:thumbsup:

Maar weereens jammer as ek so oor gekom het.:hug:

Johnny
Feb 14th 2013, 03:37 PM
I rest my case! :pray:

Spanning op die Tempelberg

Prof. Johan Malan
In Openbaring 11 word daar uitdruklik na die tempeldiens en die ontheiliging van die tempel in die komende verdrukking verwys. Watter tempel is dit? In die geskiedenis en profesie oor Israel word daar na die volgende vier tempels verwys:

1. Die tempel van Salomo. Hierdie tempel is voor die Babiloniese ballingskap verwoes maar n Israel se herstel uit die ballingskap weer herbou. Dit staan as die eerste tempel bekend. (1ste Tempel :))
2. Die tempel van Herodes. Hierdie tempel is in die laaste eeu voor Christus deur Herodes vir die Jode gebou. Dit staan as die tweede tempel bekend. (2de Tempel :lol:)
3. Die tempel van die verdrukking. Hierdie tempel sal in die komende verdrukking (die 70ste jaarweek van Danil) n ‘n verbond met die Antichris in Jerusalem gebou word. Hierna word as die derde tempel verwys. (3de Tempel :spin:)
4. Die tempel van die Messiasryk. Hierdie tempel sal n die koms van die ware Messias in Jerusalem gebou word (Eseg. 40-44). Hierna word as die vierde tempel verwys. (4de Tempel :pp)

Die volgende verwysing word in Openbaring na die opmeet van die tempel in Jerusalem gemaak, asook die ontheiliging daarvan: “En ‘n riet soos ‘n stok is aan my gegee, en die engel het gestaan en ges: Staan op en meet die tempel van God en die altaar en die wat daarin aanbid. Maar die voorhof buitekant die tempel moet jy uitlaat en dit nie meet nie, want dit is aan die heidene gegee; en hulle sal die heilige stad 42 maande lank vertrap” (Op. 11:1-2).
Hierdie profesie is opgeteken 25 jaar nadat die tempel van Herodes (die tweede tempel) in 70 n.C. deur die Romeine verwoes is, en kan dus slegs op ‘n toekomstige, herboude tempel in Jerusalem betrekking h. Een van die probleme is egter die ho profiel van Islam op die Tempelberg, deurdat twee van hul beroemde tempels daar gebou is – die Rotskoepel en die Al Aksa moskee, met ‘n derde een wat later gebou is. Die Moslems beweer dat Mohammed vanaf die rots waaroor die Rotskoepel gebou is, na die hemel opgevaar en weer met ‘n opdrag van God teruggekeer het. Vir hulle is dit die derde heiligste plek op aarde n Mekka en Medina.
Die feit dat die Rotskoepel ten duurste gerestoureer is met nuwe goudbeslag op die koepel, is ‘n aanduiding dat Islam geensins van plan is om van die Tempelberg af pad te gee nie. Die mening wat jare lank gehuldig is, naamlik dat die Rotskoepel op die plek staan waar die tempel herbou moet word, blyk met latere argeologiese opgrawings nie die geval te wees nie. Die Joodse tempel kan nt noord van die Rotskoepel gebou word, met omtrent drie of vier meter afstand tussen die twee geboue. Indien die feit in ag geneem word dat die Antichris as die gemeenskaplike Messias van alle gelowe aanvaar sal word, kan verwag word dat die tempel en die moskee inderdaad langs mekaar sal staan. Islam en Judasme sal dan, in hierdie tyd van groot misleiding, vir 3 jaar as sustersgodsdienste saam met al die ander gelowe beskou word.
Die derde tempel sal n 3 jaar deur die valse messias ontheilig word: “En hy sal een week lank met baie ‘n sterk verbond sluit, en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou” (Dan. 9: 27). Die afskaffing van die Jode se offerdiens in die middel van die verdrukking sal saamval met die tyd wanneer die Antichris sy rol as militre diktator aanneem, homself tot God verklaar en ook ‘n beeld van homself in die Allerheiligste van die tempel laat oprig. Daar, waar slegs die hopriester een maal ‘n jaar mag ingaan om op die verbondsark van die ware God ‘n versoeningsoffer vir die volk te bring, sal die Antichris s beeld oprig en homself in die plek van God tot God verklaar. Oor hierdie rebelse daad s Danil:

“En deur hom sal lers op die been gebring word en die heiligdom, die vesting, ontheilig, en hulle sal die voortdurende offer afskaf en die ontsettende gruwel opstel… En di koning sal doen net wat hy wil en homself verhef en hom groot hou bo enige god, en teen die God van die gode sal hy wonderbaarlike dinge spreek; en hy sal voorspoedig wees, totdat die grimmigheid ten einde is” (Dan. 11:31, 36). Die Here Jesus het ook na die gruwelike afgodsbeeld van die Antichris in die tempel verwys wat pas voor die aanbreek van die groot verdrukking (die laaste 3 jaar van die verdrukking) in die tempel opgerig sal word: “Wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting [die valse messias en sy beeld] waarvan gespreek is deur die profeet Danil, sien staan in die heiligdom… dan moet die wat in Juda is na die berge vlug… Want dan sal daar groot verdrukking wees soos daar van die begin van die wreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie. En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie” (Matt. 24:15-21).
Paulus noem ook die Antichris se ontheiliging van die tempel in die middel van die verdrukking wanneer hy homself tot God sal verklaar. Hierdie rebel word beskryf as: “…die testander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is” (2 Thess. 2:4).
In Openbaring 13 word die volle implikasies van die oprigting van hierdie afgodsbeeld in die tempel, asook die gedwonge aanbidding van die Antichris as die selfverklaarde god van hierdie wreld, uitgespel, naamlik summiere doodstraf vir almal wat sou weier om die Antichris as god te aanbid. Die valse profeet sal okkultiese lewe aan die beeld verleen: “En dit is hom gegee om ‘n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie” (Op. 13:15).
Die Antichris sal homself tot God verklaar en nie net die Joodse offerdiens verbied nie, maar ook alle ander godsdienste, omdat hy homself sal groot hou bo elke god. Dit sal ‘n komplot teen alle gelowe wees sodat die Antichris universeel as die enigste God aanbid kan word. Alle ander aanbiddingsvorms sal verbode wees.
Dit is duidelik dat die ortodokse Jode eers n die herbouing van die Tempel en die ontheiliging daarvan deur die valse messias, sal besef dat hulle deur hom mislei is. Op die oomblik is hulle nog vuur en vlam om die tempel te bou, en kan hulle nouliks vir ‘n geskikte geleentheid wag om daarmee te begin. Spanning neem egter op die Tempelberg toe en die besoek van Jode aan hierdie terrein word streng beperk. Die beheer oor die Tempelberg met sy Moslem moskees is n Israel se oorwinning in die 1967-oorlog deur die destydse genl. Moshe Dayan aan ‘n Moslem-komitee, die Wakf, oorgedra.
Die rede vir die beperkings op die Tempelberg is omdat ‘n Joodse teenwoordigheid hier as ‘n bedreiging vir die vredesinisiatiewe tussen Israel en ’n toekomstige Palestynse staat gesien word. Die voortslepende Al Aksa-Intifada het in September 2000 hier uitgebreek toe Joodse leiers die terrein besoek het. Daar is ook ontsteltenis onder Jode omdat die Moslems opgrawings vir bouwerk op die Tempelberg doen en in die proses kosbare argeologiese artefakte uit Israel se geskiedenis vernietig. Hulle het intussen nog ‘n moskees bygebou, en as gevolg hiervan word die suidelike muur op die Tempelberg deur ineenstorting bedreig.
Die Tempel-Instituut

Ten spyte van al die probleme vorder die Tempel-Instituut in Jerusalem vinnig met voorbereidings vir die herbouing van die tempel. Hulle het al meer 60% van die artikels vervaardig wat in die tempel gebruik moet word, insluitende die kleed van die hopriester. In hulle verklaring hieronder word steun vir di projek gevra. Wat hulle oor die Bybelse status van Jerusalem as Israel se hoofstad s, is heeltemal waar, ook oor die groot bedreiging van Islam. Die gevaar in hulle veldtog is egter die implisiete verwerping van Jesus as die Messias van Israel en Redder van die nasies. Om di rede kan Christene nie hulle veldtog steun nie:
“Dit is nou die tyd om ’n duidelike stelling oor die God van Israel en die tempel te maak. Namens die Tempel-instituut wend ons onsself tot u uit Jerusalem, die stad wat deur God verkies is, met die versoek dat u ons pogings sal ondersteun. Die profete van Israel het almal die tyd voorsien wanneer die tempel herbou sal word om die geestelike fokuspunt van die hele wreld te wees. Jesaja s: “My huis sal ’n huis van gebed genoem word vir al die nasies.”
“Soos u bewus is, is hierdie ’n tyd van aanvegtinge en tespoed vir Israel, en baie daarvan is op die Tempelberg gerig. Die Moslem Wakf is nie net besig om die oorblyfsels van die eerste en tweede tempels te vernietig nie, maar beplan om nog ’n moskee op die terrein van die heilige tempel te bou. Hierdeur sal hulle die status van Jerusalem en die Tempelberg permanent verander.
“Besef u dat Jerusalem nooit die hoofstad van enige ander nasie behalwe Israel was nie? Dit was beslis nooit ’n Arabiese hoofstad nie! Die naam “Jerusalem” staan meer as 700 keer in die Bybel, en verskyn nie eers een keer in die Koran nie. Nogtans s die Islamitiese Raad van Jerusalem: “Daar sal geen vrede en stabiliteit in die streek of in die wreld wees voordat Jerusalem as ’n Arabiese en Islamitiese hoofstad van die heilige Palestynse staat herstel is nie.” Hulle verwerp ook die Christelike besetting van sekere heilige plekke. Arafat sal nooit die beheer oor die Tempelberg prysgee nie. Die Mufti van Jerusalem, Sheikh Sabri, beweer selfs dat daar nooit so-iets soos ’n Joodse tempel was nie, en dat die Moslem-raad alle eise vir die herbouing daarvan sal verwerp.
“Die Tempel-Instituut gaan egter aan met voorbereidings vir die hervatting van die tempeldiens. In die afgelope jaar is drie belangrike voorwerpe voltooi, naamlik die goue kandelaar, die reukofferaltaar en die tafel vir die toonbrode. Vir die eerste keer sedert die vernietiging van die tempel in die eerste eeu is die volk van Israel weer binne bereik van die tempeldiens. Hoewel die magte van die duisternis skynbaar die oorhand het, vorder die voorbereidings vir die tempeldiens vinnig en sal ons met die hulp van God spoedig die tempel kan bou.”
Status van Israelse Jodendom

Die huidige herstelfase van Israel na hulle land is ook ‘n belangrike aanduiding dat die herbouing van die tempel op hande is. Oor die feit van hulle terugkeer het die Here ges dat Israel in die laaste dae as volk in die land wat Hy aan hulle vaders gegee het, herstel sal word: “So spreek die Here Here: Kyk, Ek gaan die kinders van Israel haal tussen die nasies uit waarheen hulle getrek het, en Ek sal hulle van alle kante bymekaar laat kom en hulle bring in hul land. En Ek sal hulle een volk maak in die land, op die berge van Israel... en hulle sal nie meer twee nasies wees nie en verder nie meer in twee koninkryke verdeel wees nie” (Eseg. 37:21-22). Hulle sal dus ’n verenigde volk wees.
‘n Belangrike demografiese ontwikkeling in Israel is die feit dat di land volgens hulle Sentrale Statistiekdiens nou die grootste enkele Joodse gemeenskap in die wreld het, nl. 5,4 miljoen. Volgens die jongste Federale opname in Amerika is daar in die VSA 5,2 miljoen Jode. Prof. Pergola van die Hebreeuse Universiteit in Jerusalem meen egter dat daar steeds meer Jode in Amerika is, en dat dit nog drie jaar sal neem voordat Israel se Jode meer as di in Amerika sal wees. Dit sal ’n belangrike demografiese keerpunt wees, omdat Israel vir die eerste keer sedert die vernietiging van Jerusalem in 70 n.C. die grootste konsentrasie Jode in die wreld sal h. Volgens ortodokse rabbi’s sal Israel dn namens die hele Joodse volk op ’n godsdienstig wettige manier besluite kan neem en verbonde sluit. ‘n Baie ernstige, verkeerde verbond wat hulle sal sluit, sal volgens Danil 9:27 en Johannes 5:43 met die valse messias wees, wat homself ook as Israel se Messias sal voordoen. Hy sal hulle toelaat om die tempel te herbou, omdat hy ‘n bedekte plan sal h om homself in die herboude tempel tot God te verklaar (2 Thess. 2:4). Die tyd hiervoor is beslis baie naby.
Die wederkoms

Aan die einde van die tyd van benoudheid vir Jakob (die groot verdrukking) sal die ware Messias kom. Dan sal die oorblyfsel van Israel n die nasies met Hom versoen word: “En dadelik n die verdrukking van daardie dae sal die son verduister word, en die maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val, en die kragte van die hemele sal geskud word. En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid” (Matt. 24:29-30). “En in di dag sal sy voete staan op die Olyfberg wat voor Jerusalem l, aan die oostekant” (Sag. 14:4).
Van die Olyfberg af sal Jesus deur die Kidron-vallei en dan deur die Oospoort (wat tans nog toegebou is) na die Tempelberg kom (Eseg. 44:1-2). Die Tempelberg is deel van die berg Sion, waar die Here Jesus die vervalle troon van Dawid sal herstel (Hand. 15:16-17) en dan in die vrederyk van Jerusalem af oor die wreld sal regeer (Jer. 3:17; Jes. 2:2-4). Aan die begin van die vrederyk sal die vierde tempel in Jerusalem gebou word, as ’n terugverwysing na die genadewerk van Jesus (Eseg. 40–44).
Dit is duidelik dat dramatiese en hoogs betekenisvolle gebeure vir die hele wreld in die nabye toekoms in Jerusalem gaan afspeel. Die eerste reeks gebeure sal met die grootste geestelike misleiding van alle tye in verband staan, naamlik die openbaring, navolging en aanbidding van die Antichris. Terwyl hy nog op die kruin van sy mag sal wees, sal Christus kom en hom deur die verskyning van sy wederkoms verdelg (2 Thess. 2:8; Op. 19:19-20).
Die ortodokse Jode is tans besig om die tafel vir die Antichris te dek, want die inisiatief vir die herbouing van die tempel staan in die teken van die voortgesette verwerping van Jesus se eenmalige offer vir die sondes van die hele wreld (Joh. 1:29; Heb. 10:10). Dit is die rede waarom die Antichris hierdie derde tempel sal gebruik om homself valslik tot God te verklaar. Mike Oppenheimer het ’n boek oor die derde tempel geskryf, met die paslike titel van: “A Home for the Antichrist.”
Die vrede van God sal duidelik nie oor Jerusalem neerdaal wanneer die derde tempel gebou word nie, maar wanneer die oorblyfsel van Israel sal opsien na Hom vir wie hulle deurboor het, en sal rouklaag oor Hom soos ’n mens bitterlik rouklaag oor ’n enigste seun (Sag. 12:10). Op daardie dag sal hulle nie hulle heil in die tempeldiens met sy slagoffers en spysoffers soek nie, maar in di Een met die spykermerke in sy hande en voete. Hy is reeds eenmalig vir die sondes van die hele wreld geoffer, ook vir di van Israel, daarom hoef mense nooit weer die bloed van bokke en stiere as ’n soenoffer vir hulle sondes aan te bied nie.

Ben Cronje
Feb 15th 2013, 10:37 AM
Hi Johnny.
"I cannot rest my case, ...yet!":eagerness:

Eerstens (;)), om ‘n klomp promosie hier van Futerisme te plaas, spreek glad nie die teenstrydighede wat Futerisme het met die Bybel aan nie.
Deur dit die heeltyd te ignoreer gaan dit ook nie vanself laat weg gaan nie.
En net omdat Johan Malan ‘n Prof is, beteken nie noodwendig sy verstaan is 100% korrek nie. Daar is Duisende profesore daar buite wat glo evolusie is reg. Omdat hulle almal profesore is, maak dit hulle reg? Net omdat hulle al die bewyse uitlig wat op die oog af lyk of dit evolusie ondersteun en die gross van die bewyse wat teen evolusie is ignoreer.
Is Sakkie Spannenberg en sy Prof-kaders se verstaan van God se Woord reg? Johan Malan is nie deel van die Nuwe Reformasie nie en ek probeer dit nie impliseer nie, ek s maar net dat net omdat hy ‘n Prof is en in Futerisme glo, maak dit nie noodwendig Bybels korrek nie. Kom ons kyk byvoorbeeld sommer na die eerste punt wat Prof Malan maak ala jou plasing:

In Openbaring 11 word daar uitdruklik na die tempeldiens en die ontheiliging van die tempel in die komende verdrukking verwys. Watter tempel is dit? In die geskiedenis en profesie oor Israel word daar na die volgende vier tempels verwys:
En dan, vanaf hierdie afleiding wat hy maak, maak hy onmiddelik afleidings van sy oorspronklike afleiding:

1. Die tempel van Salomo. Hierdie tempel is voor die Babiloniese ballingskap verwoes maar n Israel se herstel uit die ballingskap weer herbou. Dit staan as die eerste tempel bekend. (1ste Tempel :))
2. Die tempel van Herodes. Hierdie tempel is in die laaste eeu voor Christus deur Herodes vir die Jode gebou. Dit staan as die tweede tempel bekend. (2de Tempel :lol:)
3. Die tempel van die verdrukking. Hierdie tempel sal in die komende verdrukking (die 70ste jaarweek van Danil) n ‘n verbond met die Antichris in Jerusalem gebou word. Hierna word as die derde tempel verwys. (3de Tempel :spin:)
4. Die tempel van die Messiasryk. Hierdie tempel sal n die koms van die ware Messias in Jerusalem gebou word (Eseg. 40-44). Hierna word as die vierde tempel verwys. (4de Tempel :pp)

En nou regverdig hy sy afleiding en afleidings van sy eerste afleiding met die volgende:

Die volgende verwysing word in Openbaring na die opmeet van die tempel in Jerusalem gemaak, asook die ontheiliging daarvan: “En ‘n riet soos ‘n stok is aan my gegee, en die engel het gestaan en ges: Staan op en meet die tempel van God en die altaar en die wat daarin aanbid. Maar die voorhof buitekant die tempel moet jy uitlaat en dit nie meet nie, want dit is aan die heidene gegee; en hulle sal die heilige stad 42 maande lank vertrap” (Op. 11:1-2).
Wel Johnny, is sy afleiding korrek wat hy maak dat daar “In Openbaring 11 word daar uitdruklik na die tempeldiens en die ontheiliging van die tempel in die komende verdrukking verwys” soos hy “uitdruklik” sien in Open 11:1-2 wat hy dan ook kwoteer?:hmm: Is dit so eenvoudig so onomwonde duidelik? Kom ons kyk weer daarna en sit sommer ‘n vers of twee by omdat ons reeds daaroor ook al in die verlede verskil het en steeds doen:

Open 11:1-7 En ‘n riet soos ‘n stok is aan my gegee, en die engel het gestaan en ges: Staan op en meet die tempel van God en die altaar en die wat daarin aanbid. 2 Maar die voorhof buitekant die tempel moet jy uitlaat en dit nie meet nie, want dit is aan die heidene gegee; en hulle sal die heilige stad twee en veertig maande lank vertrap. 3 En Ek sal aan my twee getuies gee dat hulle, met sakke bekleed, duisend twee honderd en sestig dae lank sal profeteer. 4 Hulle is die twee olyfbome en die twee kandelaars wat voor die God van die aarde staan. 5 En as iemand hulle wil beskadig, gaan daar vuur uit hulle mond en verslind hulle vyande; en as iemand hulle wil beskadig, moet hy op dieselfde manier gedood word. 6 Hulle het mag om die hemel te sluit, sodat daar in die dae van hulle profesie geen ren val nie; en hulle het mag oor die waters, om dit in bloed te verander en om die aarde te tref met allerhande plae so dikwels as hulle wil. 7 En wanneer hulle hul getuienis voleindig het, sal die dier wat uit die afgrond opkom, teen hulle oorlog voer en hulle oorwin en hulle doodmaak;
Ek kan nog verstaan dat mens ‘n Letterlike Tempel (Malan beweer dit gaan oor 'n letterlike Tempel) fisies kan meet in vers 1, maar dan moet jy fisies (volgens die vers) ook die mense meet. Hoe meet jy “die wat daarin aanbid” fisies saam met die Letterlike Tempel:hmm:? Is Malan se afleiding dus noodwendig hier korrek? Gaan dit oor ‘n letterlike tempel of oor Jesus Christus (die Tempel), en Sy kerk? Want wat is immers die tema van Openbaring? Jesus en Sy volgelinge vs Satan en sy volgelinge. Korrek? En hierdie is ‘n belangrike vraag, want Malan bou sy Hele Tempel-teorie van hier af!!
En wat is hierdie gemetery waarvan hierso gepraat word in vers 1 en 2?
Met profesie is daar ‘n paar goeie riglyne om te volg:

1) Wel, dit is algemene kennis (ek hoop) dat Openbaring Meeste van sy beelde vat uit die profesi van die Ou Testament uit. Selfs Luther kon nie sin uit Openbaring maak totdat hy Daniel vertaal het nie! Skielik het Openbaring vir hom oop gegaan.
2) En wanneer dit by profesie kom, verklaar die Bybel homself.

Met hierdie twee riglyne in ag geneem en teen die agtergrond van dat die Bybel nie oorspronklik in hoofstukke en genommerde verse geskryf is nie, kom ons gaan kyk.
Open 11 leen hier uit Saggaria 4 en 5 uit. Hoe kan ek so ‘n stelling maak? Wel, oor die baie raakpunte! Kom ons gaan eers na Open 11:3 toe, en wat julle glo:

Ben, in a nutshell.....
Openbaring 11:3 "En Ek sal aan my twee getuies gee dat hulle, met sakke bekleed, duisend twee honderd en sestig dae lank sal profeteer."
Boonste gedeelte verwys na die eerste 3,5 jaar van die 7 jaar verdrukking: Twee getuies, moontlik Henog en Elia.
Ek het reeds genoem dat Open 11 swaar leen uit Saggaria 4 en 5 uit, en mens kan dit sien in die baie raakpunte. Hier is die eerste een. Eers praat Open 11:3 van die twee getuies en in vers 4 s wie hierdie twee getuies is:

Open 11:4 Hulle is die twee olyfbome en die twee kandelaars wat voor die God van die aarde staan.
Kom ons gaan kyk:

Sag 4:2 En hy het vir my ges: Wat sien jy? Toe antwoord ek: Ek sien daar ‘n kandelaar, heeltemal van goud, en sy oliekan bo-oor hom en sy sewe lampe op hom; telkens sewe aanvoerpype loop na die lampe wat bo-oor hom is.
Sag 4:3 Ook twee olyfbome langs hom, een aan die regterkant van die oliekan en een aan die linkerkant daarvan.
Sag 4:4 Daarop het ek begin spreek en aan die engel wat met my gespreek het, ges: Wat beteken dit, my heer?
Sag 4:5 En die engel wat met my gespreek het, antwoord en s vir my: Weet jy dan nie wat dit beteken nie? En ek het ges: Nee, my heer.
Sag 4:6 Toe antwoord hy en s vir my: Dit is die woord van die HERE aan Serubbbel, naamlik: Nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my Gees, s die HERE van die lerskare.
So Open 11 leen uit Sag 4 uit, en Sag 4 gee meer inligting: die twee getuies is die OU en Nuwe Testament, die Woord van die Here. Die Bybel wat homself verklaar. Maar as dit die ENIGSTE raakpunt was tussen Open 11 en Sag 4/5, kan mens dit dalk nog as toeval afmaak. Onthou, die Bybel is oorspronklik sonder Hoofstuk en versnommers geskryf. Dit is deur mense ingesit om mens se plek te kan kry. Met dit in ag genome, kom ons lees verder:

Sag 4:11-14 Daarop het ek begin spreek en aan hom ges: Wat beteken hierdie twee olyfbome aan die regterkant van die kandelaar en aan die linkerkant daarvan? En ek het toe nogmaals gespreek en vir hom ges: Wat beteken die twee olyftakkies aan die kant van die twee goue pype wat goud uit hulle laat uitstroom? Toe antwoord hy my en s: Weet jy nie wat dit beteken nie? En ek het ges: Nee, my heer. En hy s: Dit is die twee gesalfdes wat by die Here van die ganse aarde staan.
Wat staan by die Here vandag vir almal om te sien? Wie getuig van die Here vandag vir almal om te sien? Slegs die Bybel. En die Bybel het dit nog altyd gedoen. Reg deur die donker Middel eeue. Reg deur die Hervorming en Protestantisme se leuse was nie verniet "Sola Scriptura, Sola Gratia" nie. Die Bybel ALLEEN, Genade Alleen . Dink solank hieroor.......Maar kom ons lees verder, want Saggaria sien meer:

Sag 5:1 En ek het my o weer opgeslaan en gekyk—daar was ‘n vliende boekrol.
AHA! So wat is 'n vliende boekrol? Dis ook die Woord van God. Onthou ook: oorspronklik is dit as 'n rol geskryf. Boeke het eers baie later gekom. Hier sien ons die Woord van God wat deur die lug vlieg, simbolies van die boodskap wat orals heen versprei word (hierdie is ook nie 'n lukrake stelling nie, daars verse agter dit...). Dis net nog 'n verdere leidraad dat dit hier oor die Woord van God gaan....

Sag 5:2-4 En hy het vir my ges: Wat sien jy? Toe antwoord ek: Ek sien ‘n vliende boekrol, sy lengte is twintig el en sy breedte tien el. Daarop s hy vir my: Dit is die vloek wat uitgaan oor die ganse land; want ooreenkomstig daarmee sal al die diewe hiervandaan weggeruim word, en ooreenkomstig daarmee sal al die meinediges hiervandaan weggeruim word. En laat dit uitgaan, spreek die HERE van die lerskare, en dit sal kom in die huis van die dief en in die huis van hom wat vals sweer by my Naam; en dit sal binne-in sy huis vernag en dit verteer saam met sy balke en sy klippe.
Wat is ‘n vloek? ‘n Straf. Hierdie vloek gaan uit oor diewe (Eks 20:15 Jy mag nie steel nie.), meinediges (Eks 20:16 Jy mag geej valse getuienis teen jou naaste spreek nie.) en valse sweerders by God se Naam (Eks 20:7 Jy mag die Naam van die HERE jou God nie ydellik gebruik nie,). Wat is die MAATSTAF dus waarmee hier gemeet word? Die 10 Gebooie!!!!! Maar kom ons lees verder:

Sag 5:5 Daarop kom die engel vorentoe wat met my gespreek het, en s vir my: Slaan tog jou o op, en kyk wat daar te voorskyn kom. Toe s ek: Wat beteken dit? En hy antwoord: Dit is die efa wat te voorskyn kom. Verder het hy ges: So lyk hulle in die ganse land.
Nou wat is 'n EFA? Dit was 'n Standaard van meting. 'n Standaard hoeveelheid. Is daar nie ook in Open 11:1 'n ge-metery aan die gang nie....?
So hier het ons ook 'n metery aan die gang. 'n Standaard van hoeveelheid. Maar hier word 'n Efa gebruik, 'n ander standaard as in Open 11:1 ("En ‘n riet soos ‘n stok is aan my gegee, en die engel het gestaan en ges: Staan op en meet die tempel van God en die altaar en die wat daarin aanbid." EN DIT IS BAIE BELANGRIK!!!!!.. Hierdie is 'n ander standaard van wat reg en verkeerd is. 'n Standaard wat "So lyk hulle in die ganse land."...gaan wereldwyd wees.
Hoe kan ek so s? Kom ons lees verder.....

Sag 5:7 En meteens word daar ‘n looddeksel opgelig, en daar was ‘n vrou wat binne-in die efa sit.
Ons weet in profesie is 'n vrou 'n kerk (Efe 5:22-23; 2Co 11:2; Jer 2:32; Joh 3:29; Jes 54:5; Jes 54:6 om net 'n paar te noem). So hier het ons 'n afvallige kerk wat sy eie Standaard gaan opstel reg oor die wereld! ‘n Standaard nie heeltemal dieselfde as die 10 Gebooie nie! . Kan ek sommer net s dis 'n afvallige kerk? Dalk is dit 'n goeie kerk? Ons weet dit as gevolg van wat die volgende vers s:

Sag 5:8 En hy s: Dit is die goddeloosheid. En hy het haar binne-in die efa teruggewerp en die looddeksel op die opening daarvan gegooi.
So hierdie Kerk was vir 'n rukkie blootgestel vir almal wat wou sien, toe is die LOOD-deksel terug gesit, sodat niemand meer kon sien nie...Lood is swaar, so die Kerk is weer goed verskuil. Ons weet die Hervorming en vroee Protestante het ALMAL (deur die bank almal) die Vals Standaard van die Rooms Katolieke Kerk uitgewys as onbybels. Hulle het ALMAL ges die RKK was die antichris wat aan AL die kriteria voldoen. Maar toe kom die lood deksel van die onbybelse RKK-Futerisme soos begin deur Jesuiete Robeira et al weer op waar die antichris skielik in een of ander onkonsikwente 7 jaar verdrukking aan die eindtyd moet kom, en mislei hele protestantse denominasies om dit te glo. En vandag is die lood deksel weer op! Protestante s nie meer die RKK is die antichris nie. Hartseer . Maar kom ons lees verder.....

Sag 5:9 Toe slaan ek my o op en kyk—daar kom twee vroue te voorskyn met die wind in hulle vlerke; en hulle het vlerke gehad soos die vlerke van ‘n groot sprinkaanvol, en hulle het die efa weggevoer tussen die aarde en die hemel.
sprinkaanvols ("Storks") is onrein vols in die Bybel. En vols (duiwe) is byvoorbeeld die simbool vir die Heilige Gees. So hier is twee kerk groepe wat, deur die werking van 'n VALS gees, hierdie Standaard (met die RKK in dit) gaan oplig of verhef as DIE standaard wat die wereld moet volg.

Sag 5:10-11 Daarop s ek aan die engel wat met my gespreek het: Waarheen bring hulle die efa? En hy antwoord my: Om vir haar ‘n huis te bou in die land Snear; en is dit klaar, dan word sy daar op haar plek neergesit.
Shinar is Babylon. Wat Saggaria dus s is dat 'n ander Standaard die aarde gaan regeer. En hierdie Standaard sal deur 'n Kerk opgestel word. Almal sal op 'n stadium weet die Kerk en Standaard is euwel en onbybels, aangesien dit openbaar sou word. Maar heirdie euwel is weer goed weg gesteek onder 'n lood deksel. En dan gaan twee magtige "Vroue" (Die Draak en Vals Profeet) hierdie Standaard oplig en s, Hier is dit! En Babylon is gebore in 'n geestelike sin op die aarde met 'n Standaard wat God se standaard vervang!

Aan die lig hiervan, kom ons gaan nou weer terug na Openbaring 11 toe.....

Open 11:1 En ‘n riet soos ‘n stok is aan my gegee, en die engel het gestaan en ges: Staan op en meet die tempel van God en die altaar en die wat daarin aanbid.
In Engels is daar 'n beskrywing, "See if it measures up". So as mens iets meet, kyk mens of dit voldoen. "Jy is geweeg en te lig bevind" ensomeer. Maak dit sin? Inelkgeval, die Bybel s ons is die Tempel van die lewende God (2 Col 6:16). Die Engelse sou vra hier, "Do we measure up?".
Dit maak tog meer sin as om ‘n Fisiese Derde Tempel Fisies te meet en ook, terwyl jy nou Fisies meet, ook sommer “die wat daarin aanbid”? fisies meet!??
Inelkgeval, voorheen het ons 'n nommering in Openbaring gehad van God se mense, nou het ons 'n gemetery....

Open 11:2 Maar die voorhof buitekant die tempel moet jy uitlaat en dit nie meet nie, want dit is aan die heidene gegee; en hulle sal die heilige stad twee en veertig maande lank vertrap.
So hulle gaan op die waarheid van God en die redding in Christus (wat verteenwoordig word deur die Heiligdom) vertrap. Hoe verteenwoordig die Heiligdom Jesus?
Die deur na die Heiligdom = "Joh 10:7 Jesus het toe weer vir hulle ges: Voorwaar, voorwaar Ek s vir julle, Ek is die deur van die skape."
Die reukaltaar verteenwoordig die kruis, die lam wat wat geslag is verteenwoordig Jesus wat die sondes van die wereld wegvat, die waskom dui op Jesus wat ons sondes weg was; die eerste vertrek (die Heilige) is Jesus die brood van die lewe, die lig van die wereld, die reukwerk/wierook wat ons aanvaarbaar maak voor God deur Sy meriete). Die Aller Heiligste: Jesus is die wetgewer, Hy beskerm ons teen die prys van die Wet deur Sy genade. Dis 'n gesprek op sy eie, maar ek noem dit nou ter wille van agtergrond ter verstaan van Openbaring.....So hier is basies die Redding in Christus wat vertrap sal word deur seker heiden-magte en dit sal gedoen word vir.....42 maande. Dit is profetiese tyd. En die Bybel s vir ons 'n profetiese dag is een letterlike jaar lank (al stry julle iets verskrikliks hier, Johnny.). Hoe lank is 42 maande? Dit is 42x30 dae = 1260 dae. Openbaring leun hier op Daniel 7, waar die vereistes van die antichris gegee word insluitend die feit dat hy so lank sal regeer en vertrap. Mmmmmm....1260 profetiese dae is 1260 letterlike jare. Dit is reg deur die middel eeue waar die RKK nie net regeer en die Woord van God vertrap en verdraai het en miljoene christene deur die inkwisisie vermoor het nie, maar die Bybel is ook verban. Tot en met die reformasie!!!!!!
Daniel s die antichris kom direk uit die Romeinse Ryk uit, en sal 1260 jaar regeer voordat God die tyd verkort het met die reformasie. Dan die wond, dan word die wond gesond en hy regeer verder tot Jesus self die antichris vernietig met Sy wederkoms, in ag genome ook Openbaring.
Paulus en Johannes s beide en afsonderlik in 2Thes 2:7 "Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat nou tehou, uit die weg geruim is en 1Joh 4:3 ("en elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie; en dit is die gees van die Antichris waarvan julle gehoor het dat hy kom, en hy is nou al in die wreld.") afsonderlik dat die antichris reeds in hul tyd daar is en sal regeer tot Jesus hom sal vernietig met Sy wederkoms! Dit is 'n baie lang tyd en beklemtoon dat die 1260 profetiese dae NIE 1260 letterlike dae kan wees NIE! Terug na Openbaring 11.....

Open 11:3 En Ek sal aan my twee getuies gee dat hulle, met sakke bekleed, duisend twee honderd en sestig dae lank sal profeteer.
Hierdie is Hebreeuse paralellisme. Hulle s dit eers op een manier, en herhaal dit dan op 'n ander. Met Sakke bekleed = onderdrukking.
Deur die middel eeue (nie verniet die donker eeue genoem nie) mag niemand die Bybel besit het, behalwe die RKK klomp nie. En slegs hulle mag die Bybel interpreteer het. Meer as die helfde van die Bybel bevat profesie, so die Bybel profeteer! So vir 1260 jaar is God se Heiligdom en Sy mense (ons is Tempels, onthou) vertrap! Maar kom ons lees verder....

Open 11:4 Hulle is die twee olyfbome en die twee kandelaars wat voor die God van die aarde staan.
So is Prof Malan se afleiding uit Open 11:1 korrek? Kan mens onomwonde soos hy s:

In Openbaring 11 word daar uitdruklik na die tempeldiens en die ontheiliging van die tempel in die komende verdrukking verwys. Watter tempel is dit? In die geskiedenis en profesie oor Israel word daar na die volgende vier tempels verwys:
En die twee getuies wat Futerisme glo hulle dink is:

Boonste gedeelte verwys na die eerste 3,5 jaar van die 7 jaar verdrukking: Twee getuies, moontlik Henog en Elia.

Open 11:5 En as iemand hulle wil beskadig, gaan daar vuur uit hulle mond en verslind hulle vyande; en as iemand hulle wil beskadig, moet hy op dieselfde manier gedood word.
Kan mens SPEKKULEER dat dit twee letterlike mense gaan wees (moontlik Henog en Elia) met letterlike VUUR wat uit hul monde gaan kom soos HH ook eenmaal jou tereg af gevra het????
Of is dit soos Saggaria 4 self s die Ou en Nuwe Testament? En was dit die Hervormers en die vertaling van die Woord van God wat daartoe gelei het dat mense nou die RKK en hul doktrines kon meet en bewys hoe vervalle en euwel hul is. Die Ou en Nuwe Testament was hul maatstaf, die vuur wat die RKK baie skade gedoen het en hul leuns verteer het?

En dit is maar net die eerste stelling nog van Prof Malan. Die res van sy stellings is reeds bevraagteken en alternatiewe verstane uitgewys op die drade “Wil jy regtig weg geraap word” hierso (http://bibleforums.org/showthread.php/243752-Wil-Jy-Regtig-Weg-Geraap-Word/page6) in plasings #86, 87, 91 en 93. Ook op hieride draad selfs.:thumbsup:

Ben Cronje
Feb 15th 2013, 11:25 AM
En omdat ek weet dat ek soms verkeerd oorkom, wil ek graag net die volgende noem: Ek skiet nie hier Prof Malan af as persoon nie. Ek bevraagteken ook glad nie sy opregte Christenskap nie. Ek bevraagteken slegs Futerisme in die algemeen ten sterkste en omdat hy daarin glo dus sy verstaan daarvan.:thumbsup:

Louwrens Erasmus
Feb 15th 2013, 12:17 PM
Ben,
Onthou net die ou het nie teologie gestudeer nie. Hy was proffesor in Antropologie aan die Universiteit van die Noorde.

Johnny
Feb 15th 2013, 12:32 PM
Ben,
Onthou net die ou het nie teologie gestudeer nie. Hy was proffesor in Antropologie aan die Universiteit van die Noorde.

Wel, hy weet meer as ouens wat wel teologie gestudeer het......en natuurlik andere op die forum ;)

Ben Cronje
Feb 15th 2013, 02:24 PM
Die Vatikaan-Duitsland band verdiep:

Jip, nog 'n Duitse konneksie met die Vatikaan tree op die voorgrond. Hier is 'n biedjie nuus vars uit die oond...


Benedict XVI appoints German financier to oversee Vatican bank
Published: Friday, February 15, 2013
By The Associated Press
http://www.nhregister.com/articles/2013/02/15/news/doc511e3fc216af9902413119.txt

VATICAN CITY — Pope Benedict XVI signed off on one of the last major appointments of his papacy Friday, approving a German lawyer and financier to head the Vatican's embattled bank.

Ernst von Freyberg has solid financial and Catholic credentials as a former investment banker and member of the Sovereign Military Order of Malta, an ancient chivalrous order drawn from European nobility.

http://1.standaardcdn.be/Assets/Images_Upload/2013/02/15/f316bf84-776a-11e2-9337-ffb2c1b03a52_web.jpg.h380.jpg

The appointment ends a nine-month search after the Institute of Religious Works ousted its previous president, Ettore Gotti Tedeschi, for incompetence. The ouster came just as the Vatican was submitting its finances to a review by a Council of Europe committee in a bid to join the list of financially transparent countries.

The Vatican said von Freyberg, currently the chairman of a Hamburg-based ship component group Blom+Voss Group, had been appointed by the bank's commission of cardinals and that the pope had "expressed his full consent."

The appointment may well be one of the last major decisions of Benedict's papacy given his planned retirement Feb. 28, and signals what the Vatican hopes will be a revived push to clean up its reputation in international financial circles.

The Vatican passed the Council of Europe Moneyval committee's transparency test over the summer, but the IOR and the Vatican's financial watchdog agency received failing grades. The new president will be tasked with bringing the IOR into compliance by Moneyval's next review.

Ben Cronje
Feb 16th 2013, 09:33 AM
Nuus oor nuwe bestuurder van Vatikaan Bank raak al hoe interessanter.....


Vaticans new bank chief has military ship links
1 hour ago Associated Press
http://www.heraldextra.com/lifestyles/faith-and-values/vatican-s-new-bank-chief-has-military-ship-links/article_ff0e606d-a79e-5a55-9fcc-146a988dca83.html

VATICAN CITY -- The Vatican was drawn into a new controversy Friday after acknowledging that its bank's new president is also chairman of a shipbuilder making warships -- a significant conflict for an institution that has long shunned ties to military manufacturing.

The Vatican announced to great fanfare that Pope Benedict XVI had signed off on one of the last major appointments of his papacy, approving Ernst von Freyberg as president of the Vatican's bank, officially known as the Institute for Religious Works.

The Vatican spokesman was caught off-guard, though, when a journalist noted that the German shipbuilder von Freyberg chairs, Blohm + Voss, is known for its military ship construction.

The Rev. Federico Lombardi demurred and defended the selection. He later issued a statement saying von Freyberg chairs a civilian branch of Blohm + Voss, which repairs and transforms cruise ships and builds yachts -- but that the company is currently part of a consortium that is building four frigates for the German navy.

The Vatican and its bank have deep-rooted traditions of steering clear of investments in companies that manufacture weapons or contraceptives, in line with Catholic Church teaching.

Michael Brasse, spokesman for Blohm + Voss in Hamburg, said that von Freyberg is chairman of the executive board of Blohm + Voss Shipyards, a unit that concentrates on building civilian ships.

But before Blohm + Voss Shipyards and other non-military units of Blohm + Voss were sold in 2011 to Star Capital Partners, its military shipbuilding unit, Blohm + Voss Naval, had contracted with the German Defense Ministry for four new frigates. Blohm + Voss Naval subcontracted the actual construction of those vessels to Blohm + Voss Shipyards.

Though Blohm + Voss Naval is now known as ThyssenKrupp Marine Systems GmbH, and is entirely separate from the other Blohm + Voss units, the Shipyards unit is still constructing the frigates under the legacy contract.

After they are built, however, the company plans to concentrate entirely on non-military ships. Von Freyberg will remain its chairman while working for the Vatican.

"The focus of the business is for yachts, and on the repair side for cruise ships or the offshore oil and gas industry," Brasse said.

Lombardi pointed out that Blohm + Voss is not engineering or designing military equipment, just involved in steel welding and docking. Germany's navy has contributed frigates and other ships to the EU's anti-piracy patrols off the Horn of Africa.

The revelation dominated what was supposed to have been the Vatican's triumphant appointment of a new president for the bank after its last president, Italian banker Ettore Gotti Tedeschi, was fired nine months ago for incompetence.

Gotti Tedeschi's stunning ouster came just as the Vatican was submitting its finances to a review by the Council of Europe's Moneyval committee in a bid to join the list of financially transparent countries.

The Vatican last summer passed the test of the Moneyval committee, which seeks to prevent money laundering and terrorist financing. But the IOR and the Vatican's financial watchdog agency received failing grades.

The new president will be tasked with bringing the IOR into compliance by Moneyval's next review.

The Vatican stressed von Freyberg's Catholic credentials, noting that he was a member of the Sovereign Military Order of Malta, an ancient chivalrous military order drawn from European nobility. He himself is a member of one of Germany's aristocratic families.

The Vatican said he had been appointed by the bank's commission of cardinals and that the pope had "expressed his full consent."

The appointment may well be one of the last major decisions of Benedict's papacy given his planned retirement Feb. 28. On Friday, he held one of his last audiences, meeting with Romania's president.

While the appointment was seemingly curiously timed, Lombardi went to great lengths to stress that the selection process took its own path and was to some degree irrelevant to the change in governance of the church.

Lombardi said von Freyberg was selected after a "meticulous and articulate" seven-month search process from an initial list of about 40 candidates put forward by an international executive head-hunting firm. He had the full support of the bank's lay board, the five members of its cardinal's commission, and finally the pope, Lombardi said.

But he was completely thrown by the suggestion that the bank's new president may have links to Germany's military.

"I would say that if he is a competent person who works in the field of ship-building, this is not a reason not to take him," Lombardi said. "As we know, he also organizes pilgrimages to Lourdes, he is a member of the Order of Malta, he takes care of the sick, so certainly he is a person with a notable human and Christian sensibility."

It appeared that the IOR's board simply didn't know about the old frigate contract and that von Freyberg didn't think to mention it, given that the company's primary work is in civilian shipbuilding.

The Vatican bank's finances have long been shrouded in secrecy and scandal. Most famously, the bank was implicated in a scandal over the collapse of the Banco Ambrosiano in the 1980s in one of Italy's largest fraud cases. Roberto Calvi, the head of Banco Ambrosiano, was found hanging from Blackfriars Bridge in London in 1982 in circumstances that remain mysterious.

Banco Ambrosiano collapsed following the disappearance of $1.3 billion in loans the bank had made to several dummy companies in Latin America. The Vatican had provided letters of credit for the loans.

While denying any wrongdoing, the Vatican bank agreed to pay $250 million to Ambrosiano's creditors.

David Rising and Juergen Baetz contributed from Berlin.

Duitsland, Itali en die Vatikaan gaan al nader aan mekaar beweeg en Frankryk al meer uit die prentjie uit skyf. Traditioneel het die "Holy Roman Empire" maar altyd as fondasie die 3 eersgenoemde groepe as basis bevat, met hier en daar ander spelers betrokke. Maar al hoe meer gaan die 3 al hoe meer ysters in mekaar se vure h.:thumbsup:

Henry44
Feb 16th 2013, 07:12 PM
Ben,
Onthou net die ou het nie teologie gestudeer nie. Hy was proffesor in Antropologie aan die Universiteit van die Noorde.

Louwrens, dink jy werklik dat die Woord net beperk is tot gekwalifiseerde teolo?As dit die geval is, is jy waarlik onder 'n wanindruk!

Joh 16:13 Maar wanneer Hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei; want Hy sal nie uit Homself spreek nie, maar alles wat Hy hoor, sal Hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig.

Ben Cronje
Feb 16th 2013, 09:51 PM
Ben,
Onthou net die ou het nie teologie gestudeer nie. Hy was proffesor in Antropologie aan die Universiteit van die Noorde.

Dankie vir die inligting, Lourens:thumbsup:. Ek het juis gewonder waarin hy 'n Prof is (maar slegs vir interessantheid). My kommentaar bly steeds. Baie keer sien mense die woord Prof en dink dadelik die ou is 'n kenner op waaroor hy ookal kommentaar lewer en aanvaar dit as evangelie amper. Aan die einde van dit alles het ons slegs die Woord van God wat ons met vrymoedigheid alles aan kan gaan meet. Jy het egter vir my 'n biedjie Google-moeite gespaar... :)

Louwrens Erasmus
Feb 17th 2013, 07:02 AM
Henry

Nee, ek glo dat slegs die Heilige Gees ons kan onderig, soos jy tereg uitwys. Dit is tog waarvoor Hy gekom het. Al wat ek duidelik gemaak het is dat ons nie sommer iemand moet glo omdat hy nou 'n Prof is nie, veral nie as die indruk geskep word dat hy baie van teologiese kwessies weet nie. Maar die mense hou van titels, en dan plaas hulle mense op 'n troon oor sy titel, en bevraagteken nooit sy idees nie, want hy is nou mos gesaghebbend. Ek het dit slegs geplaas omdat mense na sy site verwys, en dan ook dat hy 'n Prof is, en daarmee die indruk skep dat hy vak geleerd is. Teologie is nie sy vak gebied nie, en hy is nie vir daardie rede 'n Prof nie. As hy oor antropologie praat, is dit 'n ander storie.

Lees maar weer my plasing.

Johnny
Feb 17th 2013, 09:58 AM
Henry

Nee, ek glo dat slegs die Heilige Gees ons kan onderig, soos jy tereg uitwys. Dit is tog waarvoor Hy gekom het. Al wat ek duidelik gemaak het is dat ons nie sommer iemand moet glo omdat hy nou 'n Prof is nie, veral nie as die indruk geskep word dat hy baie van teologiese kwessies weet nie. Maar die mense hou van titels, en dan plaas hulle mense op 'n troon oor sy titel, en bevraagteken nooit sy idees nie, want hy is nou mos gesaghebbend. Ek het dit slegs geplaas omdat mense na sy site verwys, en dan ook dat hy 'n Prof is, en daarmee die indruk skep dat hy vak geleerd is. Teologie is nie sy vak gebied nie, en hy is nie vir daardie rede 'n Prof nie. As hy oor antropologie praat, is dit 'n ander storie.

Lees maar weer my plasing.

Ek weet van ouens hier wat nie Professors op die troon sit nie......maar hulleself!


Ek mag dalk nuut hier wees, maar het al vyf boeke geskryf oor Christen wees, en is almal in Afrikaans en Engels beskikbaar. Die laaste een is verlede jaar in die VSA vrygestel. (En ek dink as ek reg onthou het die skrywer gese was dit 'n top verkoper)

Ben Cronje
Feb 17th 2013, 03:36 PM
Ek weet van ouens hier wat nie Professors op die troon sit nie......maar hulleself!

Johhny, lees weer mooi wat Lourens hier gese het:

Henry

Nee, ek glo dat slegs die Heilige Gees ons kan onderig, soos jy tereg uitwys. Dit is tog waarvoor Hy gekom het. Al wat ek duidelik gemaak het is dat ons nie sommer iemand moet glo omdat hy nou 'n Prof is nie, veral nie as die indruk geskep word dat hy baie van teologiese kwessies weet nie. Maar die mense hou van titels, en dan plaas hulle mense op 'n troon oor sy titel, en bevraagteken nooit sy idees nie, want hy is nou mos gesaghebbend. Ek het dit slegs geplaas omdat mense na sy site verwys, en dan ook dat hy 'n Prof is, en daarmee die indruk skep dat hy vak geleerd is. Teologie is nie sy vak gebied nie, en hy is nie vir daardie rede 'n Prof nie. As hy oor antropologie praat, is dit 'n ander storie.

Lees maar weer my plasing.
Lourens vat die spesifieke punt mooier saam as ek. Ons praat hier van "Titel-skap" in die algemeen en trek dit dan na hierdie spesifieke geval as voorbeeld dan. Jy vergeet egter dat dit in plasing #228 was slegs die eerste paragraaf daaraan gewy. In die res van die plasing word Malan se STELLINGS gemeet aan die Bybel. So verras ons nou en dra konstruktief by deur die Bybel te vat en in konteks vir ons te wys dat sy stellings wel Bybels korrek is deur vir ons Saggaria 4 en 5 te her-interpreteer op die korrekte manier soos jy glo dit verstaan moet word! Eerder as om nou die fokus daarvan af weg te vat met stellings soos:

Ek weet van ouens hier wat nie Professors op die troon sit nie......maar hulleself!

Want as jy nou Saggaria korrek interpreteer soos jy glo dit verstaan moet word, kan ons almal so daarby baat vind en iets leer:pp. Maar jou bydrae hier bo skiet 'n biedjie te kort aan daardie verwagtinge......;)

Johnny
Feb 17th 2013, 05:46 PM
Ek is maar BAIE versigtig vir vandag se teoloe! Ons lewe in 'n era waar die kerk en hulle teoloe vals geword het. Daarom glo ek eerder mense soos Hal Lindsey, John McTernan, Dave Hunt en so meer, en natuurlik my eie Pastore as dit kom by Eindtyd lering en die Wederkoms. Selfs hierdie forum is nie 'n goeie plek nie, want selfs hier is maar groot valsheid en misleiding. So.....hoekom is ek dan nog hier? Die Here alleen weet.

Ben Cronje
Feb 18th 2013, 08:46 AM
Ek is maar BAIE versigtig vir vandag se teoloe! Ons lewe in 'n era waar die kerk en hulle teoloe vals geword het. Daarom glo ek eerder mense soos Hal Lindsey, John McTernan, Dave Hunt en so meer, en natuurlik my eie Pastore as dit kom by Eindtyd lering en die Wederkoms. Selfs hierdie forum is nie 'n goeie plek nie, want selfs hier is maar groot valsheid en misleiding. So.....hoekom is ek dan nog hier? Die Here alleen weet.

As ek 'n voorstel kan maak Johnny;
Miskien moet jy eerder vertrou op God en Sy Woord, die Bybel, en nie op mense nie. Gaan meet alles wat ges word hier eerder aan die Bybel, nie aan pastore, teolo ensomeer nie.


Psa 118:8 Dit is beter om by die HERE te skuil as om op mense te vertrou.

Ben Cronje
Feb 23rd 2013, 12:27 PM
Komende Pous verkiesing geskied blykbaar nie so "Kerklik" nie... ;)


Vatican condemns scandal

Vatican says reports of intrigue and blackmail meant to pressure cardinals ahead of vote
AFP
Published: 15:58 February 23, 2013


Vatican City: The Vatican on Saturday condemned Italian media reports of intrigue, corruption and blackmail among senior prelates, saying these were meant to pressure cardinals ahead of their vote to elect Pope Benedict XVIs successor.

Vatican spokesman Federico Lombardi dismissed as gossip, disinformation and sometimes calumny the reports, which are linked to an investigation by a committee of cardinals last year over a series of damaging leaks of confidential papal documents.

In a statement on Vatican radios website, Lombardi also referred to the upcoming conclave saying there was unacceptable pressure to condition the vote of one or other member of the college of cardinals, who might be disliked for one reason or another.

There are people who are trying to take advantage of this moment of surprise and disorientation of weak souls to sow confusion and discredit the Church and its government, Lombardi said.

"People who think in terms of money, sex and power and see different realities through this prism cannot see the Church any differently, he said.

The result is a profoundly unjust description of the Church and many of its people, he added.

We want this to be a time of sincere reflection as tradition and the laws of the Church indicate.

The pope last year appointed three retired cardinals to conduct a wide-ranging investigation into the Roman Curia, in parallel with a police inquiry into a scandal known as Vatileaks.

The popes former butler Paolo Gabriele was arrested, convicted and later pardoned by the pope for leaking the documents, but suspicions linger in the Vatican that more people were implicated.

The cardinals submitted their secret report for the popes eyes only, but Italian media have reported they will also share their conclusions with the cardinals who will elect the next pope, ahead of the pontiffs resignation next week.

The Panorama news weekly and the Repubblica daily said on Thursday that the cardinals report contained allegations of corruption and of blackmail attempts against gay Vatican clergymen, as well as favouritism based on gay relationships.

But in an interview with El Pais, one of the investigating cardinals, Julian Herranz, said the scandal was a bubble that had been inflated.

There will be black sheep, I am not saying there are not, like in all families, he said, adding that the investigators had spoken to people, seen what works and what does not, lights and shadows.

At his final public mass last week, Benedict himself condemned religious hypocrisy and urged an end to individualism and rivalry.

The face of the Church... is at times disfigured. I am thinking in particular of the sins against the unity of the Church, he said, without elaborating.

The run-up to conclaves to elect a new pope is often accompanied by rumours and gossip in Italian media, as rival factions battle for influence.

Vatileaks first exploded in January last year when Italian media published a series of letters to the pope in which Carlo Maria Vigano, then head of the Vatican Citys government, denounced corruption.

The following leaks pointed to divisions in the Vatican including efforts to unseat Secretary of State Tarcisio Bertone, a divisive figure.

On May 23, Gabriele was arrested and his house inside the Vatican walls was raided by Vatican gendarmes who found hundreds of sensitive documents.

A day later, the head of the Vatican bank, Ettore Gotti Tedeschi, was sacked, accused of mismanagement and indiscretions linked to the leaks.

Dino Boffo, the former editor of the Italian Catholic weekly Avvenire, who was hounded out by false gossip that he had molested another man, said it was time to put an end to Vatican intrigue.

I think the Holy See should stop with the terrible vice of anonymous letters being sent with no signatures and no intended recipients, he told the Ansa news agency, adding that Benedict had always urged a clean sweep and an end to internal wars.

Johnny
Feb 24th 2013, 11:52 AM
As ek 'n voorstel kan maak Johnny;
Miskien moet jy eerder vertrou op God en Sy Woord, die Bybel, en nie op mense nie. Gaan meet alles wat ges word hier eerder aan die Bybel, nie aan pastore, teolo ensomeer nie.

Ek vertrou JUIS die mense se lering wie se name ek genoem het......dit JUIS omdat hulle die Bybel beter as ek ken en omdat hulle lering Woordgebaseerd is.......en nie die van Allen G White nie....wat opsig self hier kan inpas as 'n tipe antichris. ;)

Ben Cronje
Feb 24th 2013, 12:50 PM
Ek vertrou JUIS die mense se lering wie se name ek genoem het......

Ons kan almal sien jy doen, Johnny.:dejection:

In die algemeen glo ek tog dat mens Ps 118:8 ter harte moet neem;


Psa 118:8 Dit is beter om by die HERE te skuil as om op mense te vertrou.


...en hierdie "mense" waarop mens so vertrou se doktrines SELF aan die Bybel te gaan meet, en nie blindelings toe te laat dat hulle dit namens mens doen en dan te glo as hul net sekere verse kwoteer dat dit Woordgebaseerd is nie. Want dalk mag mens moontlik net ontdek dat dit net selektief "Biedjie Woordgebaseerd" is en nie "Die Hele Woord"-gebaseerd is nie.;). Mens mag dalk aan die neus rond gelei word.....:hmm:


Daarmee s ek nie mens moenie ander se interpretasies as riglyne gebruik nie! Inteendeel, doen wel so, maar gaan SELF terug en meet dit aan die Bybel.
Hierdie is geen beskuldiging nie, Johnny. Net stof tot nadenke...:thumbsup:

Johnny
Feb 24th 2013, 05:49 PM
Ons kan almal sien jy doen, Johnny.:dejection:

In die algemeen glo ek tog dat mens Ps 118:8 ter harte moet neem;
...en hierdie "mense" waarop mens so vertrou se doktrines SELF aan die Bybel te gaan meet, en nie blindelings toe te laat dat hulle dit namens mens doen en dan te glo as hul net sekere verse kwoteer dat dit Woordgebaseerd is nie. Want dalk mag mens moontlik net ontdek dat dit net selektief "Biedjie Woordgebaseerd" is en nie "Die Hele Woord"-gebaseerd is nie.;). Mens mag dalk aan die neus rond gelei word.....:hmm:


Daarmee s ek nie mens moenie ander se interpretasies as riglyne gebruik nie! Inteendeel, doen wel so, maar gaan SELF terug en meet dit aan die Bybel.
Hierdie is geen beskuldiging nie, Johnny. Net stof tot nadenke...:thumbsup:

2 Timoteus 3:14 "Maar bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het,........." :pray:

Ben Cronje
Feb 25th 2013, 04:39 PM
2 Timoteus 3:14 "Maar bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het,........." :pray:

En as ons die HELE vers lees:


2Ti 3:14 Maar bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het,
2Ti 3:15-17 en dat jy van kleins af die heilige Skrifte ken wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus. 16 Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, 17 sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus.

Dan kom dit maar weer terug na die Bybel toe, nie mense nie, n Johnny.:thumbsup:

Johnny
Feb 26th 2013, 05:27 AM
En as ons die HELE vers lees:Dan kom dit maar weer terug na die Bybel toe, nie mense nie, n Johnny.:thumbsup:

Exactly..................:yes:

Ben Cronje
Feb 27th 2013, 08:45 AM
n Interessante opskrif het my oog gevang: Duitsland wen verkiesing in Cyprus.


Cyprus votes for a presidential chosen one
http://www.dw.de/cyprus-votes-for-a-presidential-chosen-one/a-16626337

http://www.topnews.in/files/Cyprus-Flag-1.jpg
In its presidential election, Cyprus traded a communist for a conservative. Nikos Anastasiadis will try to stave off bankruptcy, please his people and cater to the EU. Opposition parties think he's a pawn.

Soos Richard Palmer (https://www.thetrumpet.com/article/10410.19.0.0/economy/euro/cypriot-elections-nation-chooses-europe) dit stel:

The result was a landslide. With 57.5 percent of the vote in runoff elections, Nicos AnastasiadesMerkels pickwon with the greatest majority in 30 years.
The election was almost exclusively about a single issue: the bailout. Cyprus needs a bailout by April or the government will run out of cash and default on its debt.
The Communist candidate, Stavros Malas, accepted the need for a bailout but rejected austerity. Cypruss former president, also a Communist, Demetris Christofias, refused to consider privatizing state industries or reforming the banking sector.
Anastasiades promises to be more cooperative, and he is the overwhelming choice of the people. We want Europe on our side, Anastasiades said on Sunday. We will be absolutely consistent and meet our promises. Cyprus belongs to Europe.
Hy sluit dan af met n baie treffende stelling

Germany is in the process of gaining control of a vital piece of real estate for any European nation that wants to project its power in the Middle East.

So kom hulle al nader aan mekaar.:thumbsup:

Die Filadelfieer
Feb 27th 2013, 09:34 AM
‘n Interessante opskrif het my oog gevang: “Duitsland wen verkiesing in Cyprus”.Soos Richard Palmer (https://www.thetrumpet.com/article/10410.19.0.0/economy/euro/cypriot-elections-nation-chooses-europe) dit stel:

Hy sluit dan af met ‘n baie treffende stelling”


So kom hulle al nader aan mekaar.:thumbsup:


Hier kom nog 'n ding Ben. Wat sal die uiteindelike prys wees om Europa aan hulle kant te h wonder ek ?

Ben Cronje
Mar 1st 2013, 06:30 PM
Hier kom nog 'n ding Ben. Wat sal die uiteindelike prys wees om Europa aan hulle kant te h wonder ek ?

Hi Fila.
Jy vra n verskriklike belangrike vraag hierso. :thumbsup:
Teensy dit egter 'n retoriese vraag was wil ek graag my opinie waag deur te s hoe ek dit verstaan:
Dit het ongelukkig nie n mooi of eenvoudige antwoord nie, glo ek. Ek glo egter ook dat ons onsself hierso kan laat lei deur Geskiedenis en profesie!
Uit n geskiedenis-oogpunt:
Die sogenaamde Holy Roman Empire of HRE is n Europese droom wat al n paar keer deur die geskiedenis tot stand gekom het. Die Holy Roman Empire word onder andere as volg deur Wiki beskryf as:

Holy Roman Empire
http://en.wikipedia.org/wiki/Holy_Roman_Empire
The Holy Roman Empire (Latin: Imperium Romanum Sacrum, German: Heiliges Rmisches Reich, Italian: Sacro Romano Impero, Czech: Svat ře řmsk, Slovene: Sveto rimsko cesarstvo) was a varying complex of lands[1] that existed from 962 to 1806 in Central Europe.[2] It grew out of East Francia, one of the primary divisions of the Frankish Empire. Its character changed during the Middle Ages and the Early Modern period, when the power of the emperor gradually weakened in favour of the princes. In its last centuries, it had become quite close to a union of territories.
The empire's territory lay predominantly in Central Europe and at its peak included territories of the Kingdom of Germany, Kingdom of Bohemia, Kingdom of Italy and the Kingdom of Burgundy.[3] For much of its history, the Empire consisted of hundreds of smaller sub-units, principalities, duchies, counties, Free Imperial Cities and other domains.
The Holy Roman Empire explicitly proclaimed itself to be the continuation of the Western Roman Empire under the doctrine of translatio imperii ("transfer of rule" via a succession of singular rulers vested with supreme power).[4] In 962 Otto I was crowned Holy Roman Emperor (Latin: Imperator Romanus Sacer), although the Roman imperial title was first restored to Charlemagne by Pope Leo III in 800. Otto was the first emperor of the realm who was not a member of the earlier Carolingian dynasty.[5] The last Holy Roman Emperor was Francis II, who abdicated and dissolved the Empire in 1806 during the Napoleonic Wars
Ander weer sluit Hitler se droom as deel hiervan in. Inteendeel, the usual suspects was maar altyd deel daarvan. Dit is altyd n kombinasie van n seker paar state (+een of twee veranderlikes) EN die Rooms Katolieke Kerk. Van daar die HOLY Roman Empire. Al is daar een of twee variasies op die tema, is die gemiddelde algemene beskouing van die HRE as volg onder die volgende manne:
Justinian, Charlamagne, Otto die Grote, Henry IV, Maximillian I, Charles V en Napoleon. Hitler, natuurlik, wou dit ook probeer vermag. Die RKK se rol daarin en die rat lines waarmee hul die Nazzis beskerm het is geskiedkundige feite vandag. Selfs die geld wat hul van Mossoulini gekry het, het ek al uit gelig op hierdie draad.
En die slagoffer WAS nog ALTYD DEMOKRASIE. Fasisme is die enetjie wat altyd wen. En wat is die RKK se ideale vorm van regering? Fasisme. Gaan lees maar weer gerus plasing # 200 op bladsy 14 op hierdie draad.;)
So, in ag genome dit, om terug te kom by jou oorspronklike vraag:
Op die kort termyn glo ek is die eerste prys wat Cyprus gaan betaal hul soeweryne outoriteit. Soos Griekeland ensomeer dan ook al reeds gedoen het. Duitsland gaan nou dikteer wat daar gebeur. Tweede prys is die geleidelike afsterf van demokrasie. Om dieselfde redes. Gaan kyk hoe Italie en Griekeland se laaste leiers gekies is...
Dit maak hul op die lang termyn deel van profesie. Hoe kan die antichris hul forseer onder demokrasie om:

Open 13:15 En dit is hom gegee om n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie.
Vir die boonste "en maak dat" het mens wetgewing nodig, en demokrsie is n nee-nee hiervoor. Hoewel die wette in baie demokratiese lande in plek is vir Sondag-wette (blue laws) byvoorbeeld, is Outokrasie die weg om te gaan om dit drakonies te kan toepas.

Ek glo dat al die stukkies van die legkaart nou al hoe vinniger in plek val.
Wat dink jy?:hmm:

Ben Cronje
Mar 1st 2013, 06:44 PM
Iemand wat in Futerisme glo (i.e. 7 Jaar verdrukking/Wegraping/toekomstige antichris) het op ‘n ander draad die volgende ges:

Wat die aanbieding (wat ek nog soek) beweer is dat die pous wat nog sal lewe die valse profeet gaan wees en indien pous Johannes opgewek word (weet nie hoe nie?) dat hy moontlik die antichris kan wees. Onthou dit is alles spekulasie en ons weet eenvouding nie hoe dinge gaan werk nie. Hiermee se ek ook nie dat ek saamstem dat hulle die pous wel gaan opwek nie.
My vraag daarop was die volgende:

As jy mooi persoonlik daaroor gaan dink (sonder invloede van buite af):

Dink jy dit sou regverdig gewees het van God om ons te waarsku teen die antichris sonder om vir ons duidelik te vertel wie die antichris is, sodat ons hom kan vermy?
Dink jy dit sou regverdig van God wees om ons te waarsku teen die merk van die dier sonder om vir ons te vertel wat die merk van die dier is, sodat ons dit kan vermy?

As jou antwoord Nee is, hoekom moet julle dan nog spekuleer?
As jou antwoord Ja is, is God onregverdig?
En hierdie twee vrae is baie belangrike vrae wat mens mens self moet af vra in hierdie verband, glo ek.
As ons aanvaar die Bybel (Die Woord van God) is die ABSOLUTE waarheid, dan is die Bybel 100% die waarheid. Nie 90% nie, nie 99% nie, maar 100%.
Dit beteken:
‘n Mens se antichris moet dus aan 100% van AL die Bybel se kriteria van die antichris voldoen, of jou antichris is NIE die BYBELSE ANTICHRIS NIE. Hy kan nie aan 90% of 99% van die kriteria voldoen nie. Hy moet aan 100% daarvan voldoen.
As die Bybel dus s die antichris kom direk uit die Romeinde ryk uit (TUSSEN DIE 10 horings...Dan7:8) terwyl die Romeinse Ryk in 10 gesplit is en Paulus EN Johannes s die antichris is REEDS DAAR in hulle tyd al (2 Thes 2:7 en 1 Joh 4:3) en sal daar wees tot Jesus self hom gaan vernietig met Sy Wederkoms, DAN KAN DIE ANTICHRIS NIE IEWERS IN DIE TOEKOMS EENDAG EERS KOM NIE!
Ter selfde tyd ellimineer dit ook 'n toekomstige antichris wat 'n individuele mens is, want geen mens kan honderde, duisende jare oud word om te kan leef vanaf die tyd van die val van die Romeinse Ryk tot die wederkoms nie. Koppel dit ook aan die feit dat die Bybel self vir ons duidelik maak dat die antichris 'n VROU ('n KERK) is, en dit bevestig dat die antichris nie 'n individuele persoon kan wees soos Futerisme in glo en voor uitkyk nie. So gemeet aan bogenoemde kriteria; as jou antichris nie daaraan voldoen nie, is so 'n antichris die verkeerde een! Want dan verskil hy en die een van die Bybel en net een kan reg wees. Of jy, of die Bybel. Daar is nie ‘n ander opsie nie. Want die Bybel is of 100% die waarheid of glad nie.
Op hierdie draad glo ek (en AL die reformeerders soos Luther et al) en AL die vroe Protestante dat die RKK die antichris is.
My uitdaging:
Kan enige iemand my wys aan watter Bybelse kriteria van die antichris die RKK nie aan voldoen nie?
Ek kan wel wys aan watter Bybelse kriteria ‘n toekomstige antichris nie aan voldoen nie, in teendeel, ek het nounet reeds in hierdie plasing 7 lyne terug.:cool: