PDA

View Full Version : Bespreking Waar staan ons met Israel?HammerHead
Nov 23rd 2012, 08:05 PM
Soos bespreek, hier is die draad wat ek graag wou oopmaak oor Israel, sodat ons nie Johnny se draad "besoedel" nie...:huh:

Nadat ek soortvan omgekrap was na ek die video wat Johnny wou he ek moes kyk, gekyk het, het ek die volgende opgestel. Daar is eintlik so baie wat ek wil se oor hierdie onderwerp, maar ek het die "kortverhaal" so kort as moontlik probeer hou, dat dit nie vervelig word nie:

Ons begin by die begin: (klink soos die beste plek)

God het met Abraham n verbond gesluit, dit gaan so:


Gen 22:18 And in thy seed shall all the nations of the earth be blessed; because thou hast obeyed my voice.

Paulus verduidelik vir ons hierdie seed is Jesus.


Gal 3:16 Nou is aan Abraham die beloftes toeges en aan sy saad. Hy s nie: En aan die sade, asof dit op baie sien nie, maar op een: En aan jou saad, dit is Christus.

So God het Abraham dekades voor Isak gebore is belowe Hy sal hom n seun gee, en vanaf hierdie seun sal n ander Seun gebore word, deur middel van n wonderwerk, en hierdie Seun sal verlossing vir die hele wereld bring.

Abraham het hierdie verlossingsplan, wat Jesus se geboorte en sterwe vir die hele wereld, verstaan dekades voor Jesus gebore is, en dekades voor enige Jood of Israeliet bestaan het

So hou in gedagte dit is wat die plan was van die begin af!

Nou na n verloop van tyd, toe Abraham nog nie n kind het nie, besluit Abraham en Sara God se plan is in gedrang, en maak hulle hul eie planne om God te help:cry:

Hulle het gedink hulle kan verlossing bewerk deur die mens se hulp, of deur die mens se inwerking

So twee seuns is gebore, Ismael en IsakISMAEL (SLAWERNY)

ISAK (VRY)Gebore vanaf die vleeslike (mens)

Gebore uit die Gees. (Belofte van God)Gebore deur werke van die mens

Gebore sonder enige menslike invloed.Verlossing bewerk deur menslike ingryping

Verlossing deur God se beloftes alleenlikGebore vanag n slaaf. (Maak Ismael ook n slaaf)

Gebore vanaf sy vrou. (Maak Isak sy enigste erfgenaam) Gen 22:2
Waarom gee God vir ons hierdie verhaal in die Bybel? :hmm:Paulus verduidelik vir ons dit is simbolies en het ook n ander betekenis!


Gal 4:22 Want daar is geskrywe dat Abraham twee seuns gehad het, een uit die slavin en een uit die vrye.
Gal 4:23 Maar die een uit die slavin is gebore na die vlees, en die ander een uit die vrye deur die belofte.
Gal 4:24 Dit is sinnebeelde, want di vroue staan vir twee verbonde: een, van die berg Sinai afkomstig, wat vir die slawerny kinders baardit is Hagar;
Gal 4:25 want Hagar staan vir die berg Sinai in Arabi en kom ooreen met die teenswoordige Jerusalem en is met haar kinders saam in slawerny.

Ons sien Ismael verteenwoordig die verbond wat by die berg Sinai gemaak is, kom ons gaan kyk bietjie na hierbie verbond:


Exo 19:3 Maar Moses het opgeklim na God toe, en die HERE het hom van die berg af toegeroep en ges: So moet jy aan die huis van Jakob s en aan die kinders van Israel verkondig:
Exo 19:4 Julle het self gesien wat Ek aan die Egiptenaars gedoen het, en dat Ek julle op arendsvlerke gedra en julle na My toe gebring het.
Exo 19:5 As julle dan nou terde na my stem luister en my verbond hou, sal julle my eiendom uit al die volke wees, want die hele aarde is myne.
Exo 19:6 En jlle sal vir My n koninkryk van priesters en n heilige nasie wees. Dit is die woorde wat jy aan die kinders van Israel moet meedeel.
Exo 19:7 En Moses het gekom en die oudstes van die volk laat roep en hulle al hierdie woorde voorgehou wat die HERE hom beveel het.
Exo 19:8 Toe antwoord die hele volk eenparig en s: Alles wat die HERE gespreek het, sal ons doen. En Moses het die woorde van die volk aan die HERE oorgebring.


Voorwaarde van die belofte is wat? Gehoorsaamheid!

Nou hoe lank het hierdie belofte van die volk gehou? Nie baie lank nie het dit! Die hele woestyn verhaal is n rebellie teen God, ten speite van die feit dat hulle belowe het: Alles wat die Here gespreek het, sal ons doen.

Die Israeliete het gedink hulle kan die wet van die Here hou deur hul eie werke, nes Abraham ook gedink het hy kan verlossing bring deur God te help.

So God het hulle n nuwe verbond gegee, want hulle het hul belofte gebreek:


Jer 31:31 Kyk, daar kom dae, spreek die HERE, dat Ek met die huis van Israel en die huis van Juda n nuwe verbond sal sluit;
Jer 31:32 nie soos die verbond wat Ek met hulle vaders gesluit het op di dag toe Ek hulle hand gegryp het om hulle uit Egipteland uit te lei niemy verbond wat hlle verbreek het, alhoewel k gebieder oor hulle was, spreek die HERE.
Jer 31:33 Maar dit is die verbond wat Ek n di dae met die huis van Israel sal sluit, spreek die HERE: Ek gee my wet in hulle binneste en skrywe dit op hulle hart; en Ek sal vir hulle n God wees, en hulle sal vir My n volk wees.


Wat was die ou verbond? Onderhou God se gebooie..

Wat is God se nuwe verbond? God se ek gee My gebooie in hulle harte die keer.

So wat het verander aan die verbond?:confused Nie of die wet geonderhou moet word nie, net die plek waar die wet geskryf sal wees!!

Die wet sal steeds onderhou word, die keer net omdat dit in hul harte geskryf is, en dit uit hulle sal vloei, instede van uit hul eie dade probeer doen!

So wie se God wie sal vir Hom n volk wees? Wie is God se Israel?

Kom ons kyk bietjie verder wat daar gese word oor wie God se Volk is:

wat se Paulus oor die Jode van sy dag?


Gal 4:25 want Hagar staan vir die berg Sinai in Arabi en kom ooreen met die teenswoordige Jerusalem en is met haar kinders saam in slawerny.


Hy se die Jode van sy dag is deel van hierdie verbond wat die kinders van slawerny voorstel!

En wat is hulle kondisie?


Rom 10:3 Want omdat hulle die geregtigheid van God nie ken nie en hulle eie geregtigheid probeer oprig, het hulle hul aan die geregtigheid van God nie onderwerp nie.

Abraham het probeer om deur sy eie werke Verlossing vir die wereld te bring, nes die Israeliete die wet van God probeer hou het deur hul eie werke, en nes die Jode van Paulus se tyd hul eie geregtigheid probeer oprig het!

MAAR NOU::note:
Hoor wat se Paulus:


Gal 4:31 Daarom, broeders, ons is nie kinders van die slavin nie, maar van die vrye.

Paulus verstaan hierdie 2 verbonde en hy se hulle is nie deel van hierdie verbond onder die slavin nie, maar hy se die Jode / Israeliete van sy dag is wel!!
Wat se Paulus in werklikheid? :hmm:

Hy se die Jode van sy dag, was kinders van Hagar, en was nie regtig Jode nie!

Hoekom nie? Want die Jode sal kinders van Isak wees! En die Jode van sy dag is nie werklik deel van die nuwe verbond nie!

So is fisiese Israel van vandag die volk van God? Paulus se nie eers die Israel van SY dag was deel van God se volk nie, so verseker is vandag se Israel ook nie letterlik die volk van God nie!

So wie IS dan die ware Jode en die kinders onder die verbond van Sara?

Wie is die enigste ware saad van Abraham? Wie is die saad van Abraham wat die beloftes verdien wat aan Abraham gemaak is? Wie is die enigste saad wat die verbond onderhou het?

Dit is Jesus alleen!:hug: (Daarom dat ek gese het daar was net een Ware Jood)

So waar pas ons dan in die prentjie in?


Joh 1:12 Maar almal wat Hom (Jesus) aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo;
Joh 1:13 wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van n man nie, maar uit God gebore is.

Wie is uit die wil van n man gebore? Ismael wat uit die wil van Abraham gebore is. So die wat Jesus aanneem, is kinders van die nuwe verbond.

Jy sien, jy is nie n Jood of deel van Israel as jy so gebore is nie, jy word deel van Israel wanneer jy Jesus aanneem alleenlik!

En vir die wat dit nie kan glo nie, hier is n paar verse wat dit so beaam:


Rom 2:28 Want nie hy is n Jood wat dit in die openbaar is nie, en nie dt is besnydenis wat dit in die openbaar in die vlees is nie;
Rom 2:29 maar hy is n Jood wat dit in die verborgene is, en besnydenis is di van die hart, in die gees, nie na die letter nie. Sy lof is nie uit mense nie, maar uit God.


Rom 9:6 Maar ek s dit nie asof die woord van God verval het nie; want hulle is nie almal Israel wat uit Israel is nie.

Wat bedoel Paulus nie alle Israeliete is Israeliete nie? Hy verduidelik:


Rom 9:7 Ook nie omdat hulle Abraham se nageslag is, is hulle almal kinders nie; maar: in Isak sal jou nageslag genoem word.
Rom 9:8 Dit wil s, nie hulle is kinders van God wat die kinders van die vlees is nie, maar die kinders van die belofte word gereken as die nageslag.

Jesus verduidelik hierdie dinge ook so in die volgende verse:


Joh 8:32 En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak.

As jy nie vry is nie, wat is jy dan? Dan is jy n slaaf. (Onder die verbond van Ismael)

Hoe word jy dan vry?


Joh 8:36 As die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees.

Alleenlik deur Jesus te aanvaar, die ware Saad van Abraham, kan jy deel wees van God se volk en deel he aan God se beloftes!

Die gesprek gaan verder, om ons beter te verduidelik:


Joh 8:33 Hulle antwoord Hom: Ons is die geslag van Abraham en het nog nooit vir iemand slawediens verrig nie; hoe s U dan: Julle sal vry word?

Die Jode se vir Jesus ons IS die letterlike saad van Abraham!

Het Jesus enige betekenis aan die letterlike geslag van Abraham gekoppel?? NEE, verseker NIE!

Dit gaan verder:


Joh 8:37 Ek weet dat julle die geslag van Abraham is.. (Jesus se Hy weet hulle is die letterlike afstammelinge van Abraham, maar wie se Jesus is hulle vader?)

Jesus se vir hulle:


Joh 8:41 Julle doen die werke van jul vader.
Joh 8:44 Julle het die duiwel as vader..

Alhowel hulle letterlike afstamelinge van Abraham was, het dit niks beteken vir Jesus nie! Hoekom nie? Want wat maak van jou n ware afstameling van Abraham?

Weereens Jesus se antwoord:


Joh 8:42 En Jesus s vir hulle: As God julle Vader was, sou julle My liefh, want Ek het uit God uitgegaan en gekom; want Ek het ook nie uit Myself gekom nie, maar Hy het My gestuur.

ALLEENLIK DEUR JESUS WORD JY N AFSTAMMELING VAN ISAK, EN WORD JY DEEL VAN ISRAEL, EN KAN JY DEEL HE AAN GOD SE BELOFTES AAN ABRAHAM!:pp

So as die Jode van vandag Jesus verwerp, word hulle as afstammelinge van Abraham gereken? Nee! Is hulle geregtig op enige beloftes wat God aan Abraham gemaak het? Nee!!

wat het Jesus nog gese oor hierdie onderwerp. Die Samaritaanse vrou kom na Jesus en vra vir Hom:


Joh 4:20 Ons vaders het op hierdie berg aanbid, en julle s dat die plek waar ons behoort te aanbid, in Jerusalem is.

Joh 4:21 Jesus s vir haar: Vrou, glo My, daar kom n uur wanneer julle nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem die Vader sal aanbid nie.

Hoekom se Jesus dit?? Jesus se: geen meer heilige berge, geen meer heilige tempels ens ens nie, daar waar EK IS, dit is waar redding is!

Nie op watse berg jy aanbid nie! Nie van watter geslag jy af kom nie! Alleenlik Jesus!!

Net om seker te maak se Jesus ook vir haar wie is waarlik Israeliete:


Joh 4:23 But the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth: for the Father seeketh such to worship him.

Die ware betekenis van n Jood/Israeliet word nie gevind in watter stam / bloedlyn hy gebore is nie, dit het NOG NOOIT vir God gegaan oor jou fisiese herkoms nie! God sou alle mense red deur een Saad, Jesus Christus, en wanneer jy Hom aangeneem het sal jy gereken word as n seun, en nie n slaaf nie!!

Dan is jy n Israeliet, en het jy reg tot die beloftes van God...

Johnny
Nov 25th 2012, 05:21 AM
Die Moslems is die afstammelinge van Ismael. Jy het een ding reg, en dit is dat Jesus 'n Jood was, dit vandag nog is en altyd sal wees. Ons word deel van die geestelike Israel met wedergeboorte, maar almal buiten die Joodse volk (God se oogappel) is heiden nasies. Ja....hulle moet hulle ook tot God bekeer.

Ek sien jy haal ook die vers aan wat so baie blankes aanhaal wat deel is van die Nuwe Israel visie naamlik "....hulle het die duiwel as vader.....". Jammer HH, maar ek dink nie jy verstaan Israel, die Jode of enigsins God se verbond met Abraham nie.

Ek stel voor jy gaan besoek Professor Johan Malan se webtuiste. Daar is oneindig Woordgebaseerde lering oor Israel en al jou vrae sal daar beantwoord word.

http://www.bibleguidance.co.za/

johan777
Nov 25th 2012, 09:59 AM
Die Moslems is die afstammelinge van Ismael. Jy het een ding reg, en dit is dat Jesus 'n Jood was, dit vandag nog is en altyd sal wees. Ons word deel van die geestelike Israel met wedergeboorte, maar almal buiten die Joodse volk (God se oogappel) is heiden nasies. Ja....hulle moet hulle ook tot God bekeer.

Ek sien jy haal ook die vers aan wat so baie blankes aanhaal wat deel is van die Nuwe Israel visie naamlik "....hulle het die duiwel as vader.....". Jammer HH, maar ek dink nie jy verstaan Israel, die Jode of enigsins God se verbond met Abraham nie.

Ek stel voor jy gaan besoek Professor Johan Malan se webtuiste. Daar is oneindig Woordgebaseerde lering oor Israel en al jou vrae sal daar beantwoord word.

http://www.bibleguidance.co.za/

Die Moslems em Ismael het niks met mekaar te doen nie.

Ben Cronje
Nov 25th 2012, 06:54 PM
Johnny, HH het slegs uit die Woord van God aangehaal hierso. As hy die Ou Testament gekwoteer het, het hy die Nuwe Testament aangehaal wat verduidelik wat die ou Testament bedoel het sodat daar GEEN onsekerheid in die interpretasie daarvan kan wees nie. GEEN.

Kyk nou na jou antwoord. Haal jy enige iets uit die Bybel uit aan om jou siening te staaf?
Rugsteun jy enige van jou stellings met Bybelse getuienis?

Nee en Nee:cry:

Jy probeer ontwyk met irrelevansie teenstrydig met Galasiers 4:22-25 wat verduidelik wat bedoel was met die geskiedenis van Ismael/Isak:


Die Moslems is die afstammelinge van Ismael.

Dan bring jy 'n Israel Visie-ding op ala Julius wat Niks te doen het met die relefansie van die vers nie, omdat hy in konteks gebruik word vir 'n verandering....

Ek sien jy haal ook die vers aan wat so baie blankes aanhaal wat deel is van die Nuwe Israel visie naamlik "....hulle het die duiwel as vader.....". Jammer HH, maar ek dink nie jy verstaan Israel, die Jode of enigsins God se verbond met Abraham nie.

En dan, in plaas van om uit die Bybel uit jul "geloof" oor Israel te verduidelik, hardloop jy na.........mense toe!:hmm:

Ek stel voor jy gaan besoek Professor Johan Malan se webtuiste. Daar is oneindig Woordgebaseerde lering oor Israel en al jou vrae sal daar beantwoord word.

So jy steun eerder op wat mense jou vertel, as wat God jou self vertel in Sy woord?:cry:


1Ti 6:3-5 As iemand iets anders leer en nie instem met die gesonde woorde van onse Here Jesus Christus en met die leer wat volgens die godsaligheid is nie, di is verwaand en verstaan niks nie, maar het n sieklike sug na twisvrae en woordestryd waaruit ontstaan afguns, twis, lasteringe, bose agterdog, nuttelose stryery van mense wat verdorwe in hulle verstand en van die waarheid beroof is en dink dat die godsaligheid winsgewend is. Onttrek jou aan sulke mense.

Gaan lees weer HH se plasing. Nie uit 'n "ek-teen-die-wereld-oogpunt" uit nie, maar uit wat die Bybel ons vertel. Nie uit wat jou pastoor en prof Malan kwytraak nie, maar wat die Bybel ons vertel.

Anders, vertel JY ons dan hoe die verse wat HH aangehaal het geinterpreteer moet word.:thumbsup:
Dit maak mos sin, dan nie?

Johnny
Nov 25th 2012, 06:59 PM
Die Moslems em Ismael het niks met mekaar te doen nie.


Islam
Ishmael is recognized as an important prophet and patriarch of Islam. Muslims believe that Ishmael was the firstborn of Abraham, born to him from his second wife Hagar. Ishmael is recognized by Muslims as the ancestor of several prominent Arab tribes and being the forefather of Muhammad.[25] Muslims also believe that Muhammad was the descendant of Ishmael that would establish a great nation, as promised by God in the Old Testament.[26]
http://en.wikipedia.org/wiki/Ishmael


Genesis 17:20 Ook wat Ismael aangaan, het Ek jou verhoor. Kyk, Ek sen hom en maak hom vrugbaar en vermeerder hom buitengewoon. Twaalf vorste sal hy verwek, en Ek sal hom ‘n groot nasie maak.
Genesis 17:21 Maar my verbond sal Ek oprig met Isak wat Sara vir jou anderjaar op hierdie tyd sal baar.

RR van Wyk
Nov 28th 2012, 05:48 AM
Hierdie is werklik 'n baie moeilike onderwerp om te bespreek, en selfs nog moeiliker om agter die kap van die byl te kom.

Ek het gisteraand 'n boek gelees van 'n baie bekende gelowige in SA en sal graag soos ek kans kry aanhaal wat sy opinie hieroor is.

Ek dink ons almal stem saam dat God wel 'n verbond gesluit het met Abraham. 'n fisiese verbond. God het aan hulle 'n land van hul eie gegee.
Ek glo ons almal stem saam dat Jesus as verlosser vir ons almal opgetree het, natuurlik eers vir die Jode, maar omdat hulle verhard was(vir 'n baie goeie rede), is die verlossing aan almal geoffer.
Volgens die persoon was slegs 'n klein deel van die Jode verhard. Met een doel, en dit is sodat die Jode nie die ware Messias kon erken nie. Slegs na die kruisdood is die verharding weggeneem en die verlossing beskikbaar vir almal.

Volgens die skrywer bevind ons onsself in die kerkperiode. Israel is huidiglik steeds nie van belang nie. Hulle nog versprei en verdeel. Volgens hom, met baie aanhalings uit Bybel, sal Israel(die huis van Dawid) wel herstel word, wel die senterpunt wees van die aarde, maar NA die kerkperiode, wanneer God 'n volk vir Homself geneem het uit die heiden nasies. Wanneer die volle getal heidenne bereik is. Dan sal God Homself weer ontverm oor Israel.

Ek het hier 'n baie verkorte weergawe hier geplaas, sonder enige verwysings uit Bybel, sal graag as ek kans kry meer in diepte hier wil ingaan.

My punt is, baie, baie moeilike onderwerp!!

Die Filadelfieer
Nov 28th 2012, 08:32 AM
Help my reg as ek verkeerd is asseblief, want ek is glad nie seker hieroor nie, maar soos ek dit verstaan was Ismael nie die ontstaan van Islam gewees nie. Was Ismael se nageslag nie ook gesen nie?Was Islam daar voor Mohammed "die profeet" op die toneel verskyn het ?

Philip dT
Dec 2nd 2012, 03:15 PM
Die Moslems is die afstammelinge van Ismael. Jy het een ding reg, en dit is dat Jesus 'n Jood was, dit vandag nog is en altyd sal wees. Ons word deel van die geestelike Israel met wedergeboorte, maar almal buiten die Joodse volk (God se oogappel) is heiden nasies. Ja....hulle moet hulle ook tot God bekeer.

Ek sien jy haal ook die vers aan wat so baie blankes aanhaal wat deel is van die Nuwe Israel visie naamlik "....hulle het die duiwel as vader.....". Jammer HH, maar ek dink nie jy verstaan Israel, die Jode of enigsins God se verbond met Abraham nie.

Ek stel voor jy gaan besoek Professor Johan Malan se webtuiste. Daar is oneindig Woordgebaseerde lering oor Israel en al jou vrae sal daar beantwoord word.

http://www.bibleguidance.co.za/

Johnny. Jy het net een ding verkeerd en dit is dat Jesus 'n Joods sou wees. Judaisme het ong. eers 70 CE ontstaan. Jesus was wel 'n gebore Israeliet. Maar 'n Israeliet en 'n Jood is nie dieselfde ding nie. Daar was wel Judiers voor 70 CE, maar dit was 'n etniese naam vir diegene wat Abraham as fisiese stamvader gehad het en kindskap van God geclaim het op grond van wet, besnydenis en etnisiteit. Die evangelieskrywers en Paulus wys egter dat kindskap sedert Christus nie meer op etnisiteit, wet en besnydenis gegrond is nie. Daardie dimensies is alles vervul in Christus. Israel is die naam vir die volk van God voor Christus. Sedert Christus is die volk van God die gelowiges in Christus.

trudie
Dec 3rd 2012, 09:43 AM
Waar in die Bybel staa n dit dat die kerk nou Israel is.As dit waar sou wees dan kan ek nog meer probleme sien Hoe gaan die kerk in die stamme verdeel word en wat van die land van Israel of word dit ook geestelike grond gebied.Ek weet net een ding verseker is dat God sal besluit wat en hoe,nie ons die mens nie.

Louwrens Erasmus
Dec 3rd 2012, 10:01 AM
Waar in die Bybel staa n dit dat die kerk nou Israel is.As dit waar sou wees dan kan ek nog meer probleme sien Hoe gaan die kerk in die stamme verdeel word en wat van die land van Israel of word dit ook geestelike grond gebied.Ek weet net een ding verseker is dat God sal besluit wat en hoe,nie ons die mens nie.

Efesirs 2: "11 Daarom, onthou dat julle wat vroer heidene in die vlees was en onbesnedenes genoem word deur die sogenaamde besnydenis wat in die vlees met hande verrig word, 12 dat julle in di tyd sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten aansien van die verbonde van die belofte, sonder hoop en sonder God in die wreld. 13 Maar nou in Christus Jesus het julle wat vroer ver was, naby gekom deur die bloed van Christus. 14 Want Hy is ons vrede, Hy wat albei een gemaak en die middelmuur van skeiding afgebreek het 15 deurdat Hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, naamlik die wet van gebooie wat in insettinge bestaan; sodat Hy, deur vrede te maak, die twee in Homself tot een nuwe mens kon skep 16 en albei in een liggaam met God kon versoen deur die kruis, nadat Hy daaraan die vyandskap doodgemaak het." Hier bevestig Paulus dat daar geen verskil meer tussen Israel en die Kerk is nie, en dat ons as wedergebore Christene, Jode word wanneer ons in verbond met die Here staan.

Verder skryf Paulus as volg aan die Christene in Rome: En as God, al wil Hy sy toorn bewys en sy mag bekend maak, tog met groot lankmoedigheid die voorwerpe van toorn wat vir die verderf toeberei is, verdra het, juis om bekend te maak die rykdom van sy heerlikheid oor die voorwerpe van barmhartigheid wat Hy voorberei het tot heerlikheid, ons naamlik wat Hy geroep het, nie alleen uit die Jode nie, maar ook uit die heidene? Soos Hy ook in Hosa s: Ek sal die wat nie my volk is nie, my volk noem; en haar wat nie bemin is nie, beminde; en in die plek waar aan hulle ges is: Julle is nie my volk nie! daar sal hulle genoem word kinders van die lewende God. (Rom 9:22-26). Petrus verklaar die volgende in 1 Petrus 2: Maar julle is n uitverkore geslag, n koninklike priesterdom, n heilige volk, n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van Hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig, julle wat vroer geen volk was nie, maar nou die volk van God is; aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. (1Petrus 2:9-10)

Johnny
Dec 3rd 2012, 11:57 AM
Ek weet net een ding verseker is dat God sal besluit wat en hoe,nie ons die mens nie.

Trudie, ek stem saam met jou. Laat ons op God vertrou en nie op mense nie.

Psalm 118:8 "Dit is beter om by die HERE te skuil as om op mense te vertrou."

Ek probeer al sedert ek hier aangesluit
Join Date:Mar 2009 om mense se oe oop te maak aangaande God se volk die Jode en hulle beloofde land Israel, maar ek loop my teen 'n muur vas. As die Heilige Gees nie kan oortuig nie dan sal ons dit nog minder reg kry.

Ben Cronje
Dec 3rd 2012, 03:32 PM
Trudie, ek stem saam met jou. Laat ons op God vertrou en nie op mense nie.

Dis nie wat jy hier ges het nie, Johnny:


Jy sien, uit my eie krag kan ek dit nie doen nie, daarom raadpleeg ek mense wat baie meer kennis as ek het. Ek verhef nie myself hier op die forum asof ek alles weet soos jy en jy alleen nie. Julle kommentaar oor ons videos se alles. Julle is die nie eerste of die laaste wat my leraars en ons gemeente sal verkleineer hier op die forum nie. Daar was al baie voor julle. Gelukkig kan ek my beroem op die volgende:

Een van hierdie twee stellings is 'n leun, Johnny. In jou eerste stelling vertrou jy op God en op in jou tweede stelling vertrou jy op mense....Watter een van die twee was 'n leun? Sien, jy is nou in 'n situasie. Altwee kan nie die waarheid wees nie. As jy s jou tweede stelling is nie 'n leun nie, dan is jou eerste stelling 'n leun, want jou twee stellings is direk teenoorgesteld. :hmm:

Johnny
Dec 3rd 2012, 03:47 PM
Dis nie wat jy hier ges het nie, Johnny:Een van hierdie twee stellings is 'n leun, Johnny. In jou eerste stelling vertrou jy op God en op in jou tweede stelling vertrou jy op mense....Watter een van die twee was 'n leun? Sien, jy is nou in 'n situasie. Altwee kan nie die waarheid wees nie. As jy s jou tweede stelling is nie 'n leun nie, dan is jou eerste stelling 'n leun, want jou twee stellings is direk teenoorgesteld. :hmm:

Ag Ben.....julle SDA's is baie glad met die bek om met stellings en woorde te speel. Kyk vir 'n slag wat God te se het oor Sy land (Israel) en Sy volk (Jode) sodat jy kan wys word.

Ben Cronje
Dec 3rd 2012, 04:05 PM
Waar in die Bybel staa n dit dat die kerk nou Israel is.As dit waar sou wees dan kan ek nog meer probleme sien Hoe gaan die kerk in die stamme verdeel word en wat van die land van Israel of word dit ook geestelike grond gebied.Ek weet net een ding verseker is dat God sal besluit wat en hoe,nie ons die mens nie.

Hi Trudie.:wave:
Die hele Romeine 11 verduidelik dit ook. So OOK die hele eerste plasing van HH op hierdie draad.;)
So ook:

Gal 3:29 En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename.
Inteendeel, die HELE Galasiers 3 verduidelik dit ook aan die Galasiers wat nog aan die fisiese Israel vasgeklou het, soos Johnny.
En wat noem Paulus hulle?

Gal 3:1-2 o, Onverstandige Galsirs, wie het julle betower om die waarheid nie gehoorsaam te wees nie, julle voor wie se o Jesus Christus afgeskilder is as onder julle gekruisig?
en:

Gal 3:3 Is julle so onverstandig? Nadat julle met die Gees begin het, eindig julle nou met die vlees?

Dis nou Geestelike Israel, nie meer vleestelik nie.

Hier is nog ‘n leidraad:

Gal_3:8 En die Skrif wat vooruit gesien het dat God die heidene uit die geloof sou regverdig, het vooraf aan Abraham die evangelie verkondig met die woorde: In jou sal al die volke gesen word.
Kom ons gaan soek dit:


Gen 12:3 En Ek sal sen diegene wat jou sen, en hom vervloek wat jou vervloek; en in jou sal al die geslagte van die aarde gesen word.
Gen 18:18 terwyl Abraham tog sekerlik ‘n groot en magtige nasie sal word en al die nasies van die aarde in hom gesen sal word?
Gen 26:4 En Ek sal jou nageslag vermeerder soos die sterre van die hemel en aan jou nageslag al hierdie lande gee, en in jou nageslag sal al die nasies van die aarde gesen word;

En kyk wat s Paulus verder in Gal 3:

Gal 3:29 En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename.

Dis gaan nou oor 'n geestelike Israel, nie 'n fisiese Israel nie. Deur nog in 'n vleeslike, fisiese Israel te glo soos die Galasiers is on "fools" volgens Paulus.....:hmm:

Gal 3:3 Are ye so foolish?

Ben Cronje
Dec 3rd 2012, 04:09 PM
Ag Ben.....julle SDA's is baie glad met die bek om met stellings en woorde te speel. Kyk vir 'n slag wat God te se het oor Sy land (Israel) en Sy volk (Jode) sodat jy kan wys word.

Ja Johnny, speel die man , nie die bal nie.
As mens nie die feite agter jou het nie, is dit al opsie wat mens het; om die man te speel!

Dis JOU EIE WOORDE wat ek kwoteer het hierso, Johnny. Watter een van jou EIE twee stellings was die leun?:dunno:

Johnny
Dec 3rd 2012, 04:19 PM
Ja Johnny, speel die man , nie die bal nie.
As mens nie die feite agter jou het nie, is dit al opsie wat mens het; om die man te speel!

Dis JOU EIE WOORDE wat ek kwoteer het hierso, Johnny. Watter een van jou EIE twee stellings was die leun?:dunno:

Ek kan sien jy verstaan nie die verskil (of betekenis) in die 2 stellings wat ek gemaak het nie. :rofl:

Ben Cronje
Dec 3rd 2012, 05:37 PM
Ek kan sien jy verstaan nie die verskil (of betekenis) in die 2 stellings wat ek gemaak het nie. :rofl:

Ek dink ook nie jy doen nie, Johnny!:rofl:


Die Moslems is die afstammelinge van Ismael.
As jy nou ges het meeste ARABIERE is afstammelinge van Ismael, sou jy n ware stelling gemaak het.
Die Fillepeinse Eilande is amper almal Moslems. Is hulle ook afstammelinge van Ismael? Is die Britse sanger Cat Stevens (sy Pa en Ma is Grieke) (hy is n Moslem) n afstammeling van Ismael? Nee en Nee. So jy begin jou antwoord sommer met n vals stelling, i.e. n leun. Dis nie die ideale manier om enige posisie mee te begin verdedig nie, Johnny?

Ek probeer al sedert ek hier aangesluit om mense se oe oop te maak aangaande God se volk die Jode en hulle beloofde land Israel, maar ek loop my teen 'n muur vas. As die Heilige Gees nie kan oortuig nie dan sal ons dit nog minder reg kry.
Al daaraan gedink dat hierdie muur waarteen jy jou vasloop die BYBEL is, Johnny? Jys nie bekend daarvoor dat jou doktrines Bybel-gebaseerd is nie, maar eerder AGS, Pastoor, DVD en Internet-gebaseerd!!! Hoekom oortuig die Heilige Gees ons nie, Johnny?
Is dit miskien omdat:

Rom 9:1 Ek spreek die waarheid in Christus, ek lieg nie my gewete getuig saam met my in die Heilige Gees

Die Heilige Gees oortuig van waarheid. BYBELSE waarheid, Johnny....
Hoeveel keer het ek jou nie al gevra om jou interpretasie van seker Bybelverse te gee nie? Selfs op hierdie draad het ek jou al gevra;

Anders, vertel JY ons dan hoe die verse wat HH aangehaal het geinterpreteer moet word.:thumbsup:
Dit maak mos sin, dan nie?
Dan ignoreer jy dit totaal en al (sover op hierdie draad ook ) of s dis bog en jy antwoord nie op bog nie! Bybelverse is BOG, Johnny????
Daarom maak hierdie stelling van jou sin:

Jy sien, uit my eie krag kan ek dit nie doen nie, daarom raadpleeg ek mense wat baie meer kennis as ek het. Ek verhef nie myself hier op die forum asof ek alles weet soos jy en jy alleen nie. Julle kommentaar oor ons videos se alles. Julle is die nie eerste of die laaste wat my leraars en ons gemeente sal verkleineer hier op die forum nie. Daar was al baie voor julle. Gelukkig kan ek my beroem op die volgende:
Maar as jy hierdie wil s, Johnny:

Trudie, ek stem saam met jou. Laat ons op God vertrou en nie op mense nie.
Psalm 118:8 "Dit is beter om by die HERE te skuil as om op mense te vertrou."
...gaan jy moet begin om jou stellings met bog Bybelverse te staaf. Dan sal jy ons oortuig, Johnny.
So begin en verduidelik vir ons hoe ons dan die Bybelverse wat HH aangehaal het in plasing #1 van hierdie draad moet interpreteer. Vat hulle een op n slag en verduidelik vir ons wat hulle eindelik beteken.
Dan speel ons biedjie die bal....

Johnny
Dec 3rd 2012, 05:56 PM
Hierdie draad se opskrif is "Waar staan ons met Israel" as ek reg is. Dit is baie duidelik uit die plasings waar meeste van die deelnemers staan teenoor Israel! :cry: Wat egter vir my water dra is waar staan God teenoor Israel. :pp

http://www.bibleprophecyupdate.com/wp-content/uploads/2010/06/AllIsraelSaved.jpg

Johnny
Dec 3rd 2012, 06:11 PM
Ek dink ook nie jy doen nie, Johnny!:rofl:


As jy nou ges het meeste ARABIERE is afstammelinge van Ismael, sou jy ‘n ware stelling gemaak het.
Die Fillepeinse Eilande is amper almal Moslems. Is hulle ook afstammelinge van Ismael? Is die Britse sanger Cat Stevens (sy Pa en Ma is Grieke) (hy is ‘n Moslem) ‘n afstammeling van Ismael? Nee en Nee. So jy begin jou antwoord sommer met ‘n vals stelling, i.e. ‘n leun. Dis nie die ideale manier om enige posisie mee te begin verdedig nie, Johnny?

Al daaraan gedink dat hierdie muur waarteen jy jou vasloop die BYBEL is, Johnny? Jy’s nie bekend daarvoor dat jou doktrines Bybel-gebaseerd is nie, maar eerder AGS, Pastoor, DVD en Internet-gebaseerd!!! Hoekom oortuig die Heilige Gees ons nie, Johnny?
Is dit miskien omdat:


Die Heilige Gees oortuig van waarheid. BYBELSE waarheid, Johnny....
Hoeveel keer het ek jou nie al gevra om jou interpretasie van seker Bybelverse te gee nie? Selfs op hierdie draad het ek jou al gevra;

Dan ignoreer jy dit totaal en al (sover op hierdie draad ook ) of s dis bog en jy antwoord nie op bog nie! Bybelverse is BOG, Johnny????
Daarom maak hierdie stelling van jou sin:

Maar as jy hierdie wil s, Johnny:

...gaan jy moet begin om jou stellings met “bog” Bybelverse te staaf. Dan sal jy ons oortuig, Johnny.
So begin en verduidelik vir ons hoe ons dan die Bybelverse wat HH aangehaal het in plasing #1 van hierdie draad moet interpreteer. Vat hulle een op ‘n slag en verduidelik vir ons wat hulle eindelik beteken.
Dan speel ons biedjie die bal....

Yip....die Bybel is waar. Daar is tog 'n ander jesus, ander evangelie en ander heilige gees in die laaste dae. As enige christen nie vir Israel en God se volk is in die laaste dae nie, maak nie saak wat hulle gedoen of nie gedoen het nie, dan is hy met met iets anders besig!

2 Korinthiers 11:4 "Want as iemand kom en ‘n ander Jesus verkondig as wat ons verkondig het, of as julle ‘n ander gees ontvang as wat julle ontvang het, of ‘n ander evangelie as wat julle aangeneem het, laat julle jul dit goed geval."

http://2.bp.blogspot.com/-epfkXsK1ves/UAguOKu_hqI/AAAAAAAAAFs/AGbao8DKTpA/s1600/Christian-stands-with-israel.jpg

Sy behoort 'n medalje te kry. Hier is nie veel christinne op hierdie forum wat die rugraat het wat sy het nie! Veral nie die mans nie.

Ben Cronje
Dec 3rd 2012, 06:15 PM
Yip....die Bybel is waar.

Beteken dit jy gaan nou vir ons HH se verse een-een uit plasing #1 uit vir ons interpreteer soos dit interpreteer moet word?:pp:pp:pp:thumbsup:

Philip dT
Dec 3rd 2012, 08:28 PM
Waar in die Bybel staa n dit dat die kerk nou Israel is.As dit waar sou wees dan kan ek nog meer probleme sien Hoe gaan die kerk in die stamme verdeel word en wat van die land van Israel of word dit ook geestelike grond gebied.Ek weet net een ding verseker is dat God sal besluit wat en hoe,nie ons die mens nie.

Hallo. Ek is nie seker of jy op my plasing reageer het nie, maar ek het nie ges dat die kerk nou Israel is nie. Inteendeel, ek het ges:


Israel is die naam vir die volk van God voor Christus. Sedert Christus is die volk van God die gelowiges in Christus.

Al Israel se beloftes is reeds aan hulle vervul. Hulle het 'n fisiese land verwag en 'n aardse Messias wat hulle verlos van onderdrukking. Jesus het alles vervul, maar nie op die manier wat hulle gedink het nie. Die regverdiges berf nou die hele aarde (vervulling van land), en Christus se koninkryk is nie van hierdie wreld nie (vervulling van heerskappy van Messias).

Groete
Philip

trudie
Dec 4th 2012, 05:49 AM
Ek het dit gelees en veral Romeine ,dit is nou as jy die hele hooftukke lees 1-11 Romeine .Daar was ook genoem dat Petrus ook skryf aan die 'nuwe ' volk maar die verstrooing wat hy gebruik verwys na die selfde woord wat Jakobus gebruik en dit is gerig aan die verstooide Jode/Israel.Dit lyk vir my ons verskil in verstaan wat gesryf is.
Wat ek egter glo is dat God al die beloftes hou wat gemaak is aan die nageslag van Araham,Isak en Jakob.

Die Filadelfieer
Dec 4th 2012, 05:51 AM
[COLOR=#0000ff] .....maak nie saak wat hulle gedoen of nie gedoen het nie, dan is hy met met iets anders besig!
Speel Jesus enigsins 'n rol in hierdie "evangelie" van jou Johnny ? Kan jy byvoorbeeld bogenoemde staaf met (in konteks) Skrif ?

Ek sal graag wil sien waar dit staan dat mens slegs 'n kind van God kan wees as jy die jode ondersteun op 'n baie spesifieke manier : deur hulle op eie stoom te deporteer van ander lande af.

Johnny
Dec 4th 2012, 05:51 AM
Hallo. Ek is nie seker of jy op my plasing reageer het nie, maar ek het nie ges dat die kerk nou Israel is nie. Inteendeel, ek het ges:Al Israel se beloftes is reeds aan hulle vervul. Hulle het 'n fisiese land verwag en 'n aardse Messias wat hulle verlos van onderdrukking. Jesus het alles vervul, maar nie op die manier wat hulle gedink het nie. Die regverdiges berf nou die hele aarde (vervulling van land), en Christus se koninkryk is nie van hierdie wreld nie (vervulling van heerskappy van Messias).

Groete
Philip

Hi Philip/Ben, julle ontken dus openlik op die forum dat fisiese Israel nie bestaan nie en dat die Jode nie tans in hulle beloofde land is nie! Dit is seker die mees misleidenste stelling op die draad. Julle noem God 'n leuenaar en nie 'n waarmaker van Sy Woord nie! Wat het gebeur op 14 Mei 1948? Het die Here julle oe SO verblind? Dit is nie net Bybels verantwoordbaar nie, maar selfs wiskundig.

Jesaja 66:8 "Wie het so iets gehoor? Wie het sulke dinge gesien? Word n land op een enkele dag gebore? Of word n nasie met een slag gebaar? Want Sion het we gekry, meteens haar kinders gebaar."The Birth Of Israel

http://birthrightinisrael.com/wp-content/uploads/2012/08/State_of_Israel_Born.jpg

Israel, officially the State of Israel ( /ˈɪzriːəl/ or /ˈɪzreɪəl/; Hebrew: מְדִינַת יִשְׂרָאֵל‎, Medīnat Yisrā'el, IPA: [me̞diˈnt jisʁˈʔe̞l] ( listen); Arabic: دَوْلَة إِسْرَائِيل‎, Dawlat Isrāʼīl, IPA: [dawlat ʔisraːˈʔiːl]), is a parliamentary republic in the Middle East, on the south-eastern shore of the Mediterranean Sea. It borders Lebanon in the north, Syria in the northeast, Jordan and the West Bank in the east, Egypt and the Gaza Strip on the southwest, and the Gulf of Aqaba in the Red Sea to the south, and it contains geographically diverse features within its relatively small area.[1][6] In its Basic Laws Israel defines itself as a Jewish and Democratic State and it is the world's only Jewish-majority state.[7]

On 29 November 1947, the United Nations General Assembly recommended the adoption and implementation of the United Nations partition plan of Mandatory Palestine. On 14 May 1948 David Ben-Gurion, the Executive Head of the World Zionist Organization[8] and president of the Jewish Agency for Palestine, declared "the establishment of a Jewish state in Eretz Israel, to be known as the State of Israel," a state independent upon the termination of the British Mandate for Palestine, 15 May 1948.[9][10][11] Neighboring Arab states invaded the next day in support of the Palestinian Arabs. Israel has since fought several wars with neighboring Arab states,[12] in the course of which it has occupied the West Bank, Sinai Peninsula (between 1967 and 1982), Gaza Strip and the Golan Heights. Portions of these territories, including East Jerusalem, have been annexed by Israel, but the border with the neighboring West Bank has not yet been permanently defined.[neutrality is disputed][13][14][15][16][17] Israel has signed peace treaties with Egypt and Jordan, but efforts to resolve the IsraeliPalestinian conflict have so far not resulted in peace.

Israel's financial centre is Tel Aviv,[18] while Jerusalem is the country's most populous city and its capital (although not recognized internationally as such). The population of Israel, as defined by the Israel Central Bureau of Statistics, was estimated in 2012 to be 7,941,900 people, of whom 5,985,100 are Jewish. Arabs form the country's second-largest ethnic group with 1,638,500 people (including Druze and Bedouins).[3][2] The great majority of Israeli Arabs are settled-Muslims, with smaller but significant numbers of semi-settled Negev Bedouins and Arab Christians. Other minorities include various ethnic and ethno-religious denominations such as Druze, Circassians, African Hebrew Israelites of Jerusalem,[19] Samaritans, Maronites and others.

Israel is a representative democracy with a parliamentary system, proportional representation and universal suffrage.[20][21] The Prime Minister serves as head of government and the Knesset serves as Israel's unicameral legislative body. Israel has one of the highest life expectancies in the world.[22] It is a developed country, an OECD member,[23] and its economy, based on the nominal gross domestic product, was the 41st-largest in the world in 2011. Israel has the highest standard of living in the Middle East.[24]

http://www.judaicawebstore.com/Assets/ProductImages/00/BIG/DMVID-101_BIG.JPG

Johnny
Dec 4th 2012, 05:53 AM
Speel Jesus enigsins 'n rol in hierdie "evangelie" van jou Johnny ? Kan jy byvoorbeeld bogenoemde staaf met (in konteks) Skrif ?

Ek sal graag wil sien waar dit staan dat mens slegs 'n kind van God kan wees as jy die jode ondersteun op 'n baie spesifieke manier : deur hulle op eie stoom te deporteer van ander lande af.

Na soveel jare het jy nog niks wyser geword insake Israel en die Jode nie. :cry:

Die Filadelfieer
Dec 4th 2012, 05:57 AM
Na soveel jare het jy nog niks wyser geword insake Israel en die Jode nie. :cry:Soos telkemale aan jou verduidelik is : jou evangelie is sonder fondasie Johnny. Jy kon tot dusver NIE EEN KEER die Bybel as bron gebruik nie, slegs die internet, tuisgemaakte video's en jou pastoor. Daar is dus eenvoudig niks om oor "wys" te raak nie, want jou poste is sonder wysheid.


Bewys my verkeerd en gebruik die Bybel as bronnelys vir jou stellings !

Johnny
Dec 4th 2012, 06:13 AM
Soos telkemale aan jou verduidelik is : jou evangelie is sonder fondasie Johnny. Jy kon tot dusver NIE EEN KEER die Bybel as bron gebruik nie, slegs die internet, tuisgemaakte video's en jou pastoor. Daar is dus eenvoudig niks om oor "wys" te raak nie, want jou poste is sonder wysheid.


Bewys my verkeerd en gebruik die Bybel as bronnelys vir jou stellings !

Hoeveelkeer moet ek jou nog verkeerd bewys....uit die Bybel?

Johannes 12:40 "Hy het hulle o verblind en hulle hart verhard, sodat hulle nie met die o sou sien en met die hart verstaan....."

2 Timoteus 3:7 "......wat altyd leer en nooit tot die kennis van die waarheid kan kom nie."

Johnny
Dec 4th 2012, 06:16 AM
http://www.messianicjudaism.me/yinon/files/israel.jpg

Die Filadelfieer
Dec 4th 2012, 06:28 AM
Hoeveelkeer moet ek jou nog verkeerd bewys....uit die Bybel?

Johannes 12:40 "Hy het hulle o verblind en hulle hart verhard, sodat hulle nie met die o sou sien en met die hart verstaan....."

2 Timoteus 3:7 "......wat altyd leer en nooit tot die kennis van die waarheid kan kom nie."


Net een keer sal genoeg wees ! :)

Ek kan vir jou keer op keer, pos na pos wys hoe jy van die waarheid probeer ontglip Johnny : deur persoonlike aanmerkings te maak en GLAD NIE die olifant in die kamer aanspreek nie. Nou vra ek jou weer :

Ek sal graag wil sien waar dit staan dat mens slegs 'n kind van God kan wees as jy die jode ondersteun op 'n baie spesifieke manier : deur hulle op eie stoom te deporteer van ander lande af.

Die probleem is egter dat, indien mens al die vrae wat jy onbeantwoord los op een plek moet plaas, ons heel moontlik 'n klomp nuwe drade daarvoor sal moet skep.

Kom Johnny ! Gebruik bietjie die Bybel toe ? Antwoord bietjie van die vrae op jou stellings reguit en sonder om die man te speel ?

Johnny
Dec 4th 2012, 06:41 AM
Ek sal graag wil sien waar dit staan dat mens slegs 'n kind van God kan wees as jy die jode ondersteun op 'n baie spesifieke manier : deur hulle op eie stoom te deporteer van ander lande af.

Dit is jy wat dit se, nie ek nie. :yes:

Philip dT
Dec 4th 2012, 06:44 AM
Ek het dit gelees en veral Romeine ,dit is nou as jy die hele hooftukke lees 1-11 Romeine .Daar was ook genoem dat Petrus ook skryf aan die 'nuwe ' volk maar die verstrooing wat hy gebruik verwys na die selfde woord wat Jakobus gebruik en dit is gerig aan die verstooide Jode/Israel.Dit lyk vir my ons verskil in verstaan wat gesryf is.
Wat ek egter glo is dat God al die beloftes hou wat gemaak is aan die nageslag van Araham,Isak en Jakob.

Na watter tekse in Rom verwys jy? God se beloftes aan Abraham, Isak en Jakob is alles in Christus vervul.

Groete
Philip

Johnny
Dec 4th 2012, 06:49 AM
Na watter tekse in Rom verwys jy? God se beloftes aan Abraham, Isak en Jakob is alles in Christus vervul.

Groete
Philip

Miskien plasing #18? :)

Die Filadelfieer
Dec 4th 2012, 06:55 AM
Dit is jy wat dit se, nie ek nie. :yes:

Weereens 'n teken van jou oneerlikheid Johnny.

In plasing # 19 van hierdie draad skryf jy :


Yip....die Bybel is waar. Daar is tog 'n ander jesus, ander evangelie en ander heilige gees in die laaste dae. As enige christen nie vir Israel en God se volk is in die laaste dae nie, maak nie saak wat hulle gedoen of nie gedoen het nie, dan is hy met met iets anders besig!

So, ala Johnny : " indien jy nie vir Israel ondersteun nie, is jy nie 'n kind van die Here nie", ongeag of jy Jesus as jou verlosser aangeneem het of nie.

Wat behels hierdie ondersteuning, volgens Johnny, vaalpark AGS en die internet ? Volgens die vele poste hier gemaak, en die videos waarna daar verwys word ( die "Alida" video is 'n uitstekende voorbeeld hiervan), moet daar eerder gebid word dat jode verhuis na Israel ( met geldelike ondersteuning van genoemde AGS vaalpark) as wat daar gebid word dat hierdie joodse families hulle harte vir Christus gee.

Hoekom sal dit wees ?

Sien die aangehaalde stelling :

As enige christen nie vir Israel en God se volk is in die laaste dae nie, maak nie saak wat hulle gedoen of nie gedoen het nie, dan is hy met met iets anders besig

Johnny
Dec 4th 2012, 09:55 AM
Weereens 'n teken van jou oneerlikheid Johnny.

In plasing # 19 van hierdie draad skryf jy :So, ala Johnny : " indien jy nie vir Israel ondersteun nie, is jy nie 'n kind van die Here nie", ongeag of jy Jesus as jou verlosser aangeneem het of nie.

Wat behels hierdie ondersteuning, volgens Johnny, vaalpark AGS en die internet ? Volgens die vele poste hier gemaak, en die videos waarna daar verwys word ( die "Alida" video is 'n uitstekende voorbeeld hiervan), moet daar eerder gebid word dat jode verhuis na Israel ( met geldelike ondersteuning van genoemde AGS vaalpark) as wat daar gebid word dat hierdie joodse families hulle harte vir Christus gee.

Hoekom sal dit wees ?

Sien die aangehaalde stelling :

As enige christen nie vir Israel en God se volk is in die laaste dae nie, maak nie saak wat hulle gedoen of nie gedoen het nie, dan is hy met met iets anders besig

Nou ja.....ek weet nou nie hoe kry jy my plasing uit by wat jy beweer ek gese het nie. Miskien het jy net nie meer antwoorde op die waarheid aangaande Israel en die Jode nie. :crazy:

Philip dT
Dec 4th 2012, 10:15 AM
Johnny.

Rom 11:26 dui op die redding van historiese Israel (voor Christus) in Christus. Dit het reeds gebeur. Die futurum (toekomstige tyd) van redding is 'n logiese futurum, net soos die regverdig-stelling in bv. Rom 5:19 'n logiese futurum is, en reeds gebeur het. Ek beweer nie dat Israelies/Jode nie bestaan nie of dat daar nie 'n staat "Israel" is nie. Maar hulle is nie meer God se volk nie. God se volk in die Ou Testament was Israel en in die Nuwe Testament is dit nou die gelowiges in Christus. Vandag se Jode is nie meer die Israel van die Ou Testament nie. Daardie era is afgesluit in Christus. Kind-van-God-wees word nou gedefinier vanuit geloof in Christus en die inwoning van die Heilige Gees. Ons gees getuig saam met God se Gees dat ons kinders van God is (Rom 8:16). Deur die geloof is ons kinders van Abraham (Gal 3:7). Geloof en die inwoning van die Heilige Gees is dus nou die merktekens van kindskap. Kind-van-God-wees word dus nie meer gedefinier op grond van wet/besnydenis/etnisiteit nie. Lg. was alles deel van die ou era voor Christus in die vlees (Rom 7:7-25).

Groete
Philip

Die Filadelfieer
Dec 4th 2012, 10:17 AM
Nou ja.....ek weet nou nie hoe kry jy my plasing uit by wat jy beweer ek gese het nie. Miskien het jy net nie meer antwoorde op die waarheid aangaande Israel en die Jode nie. :crazy:


Ontken jy dus die bestaan en julle ondersteuning van die sogenaamde ebenezer en aliyah projekte Johnny ?

Johnny
Dec 4th 2012, 10:27 AM
Ontken jy dus die bestaan en julle ondersteuning van die sogenaamde ebenezer en aliyah projekte Johnny ?

Lyk my jy vergeet vinnig. Jy weet goed waar ons staan betreffende Ebenezer en Aliyah. Weet nogsteeds nie hoe die twee bymekaar uitkom nie. Ek is seker maar te dom vir julle. Wat van jy antwoord my vraag/stelling dat julle openlik op die forum ontken dat fisiese Israel bestaan en dat die Jode God se uitverkore volk is. ;) Of gaan jy dit nou weer verdoesel met een of ander stelling wat ek gemaak het. Toe....ek "DARE" jou...se dit, se dit as jy rugraat het! As jy dit kan doen, dan se jy dit sommer direk in God se gesig ook. Toe.....komaan!!!!!! :thumbsup:

Ben Cronje
Dec 4th 2012, 10:48 AM
Hi Philip/Ben, julle ontken dus openlik op die forum dat fisiese Israel nie bestaan nie en dat die Jode nie tans in hulle beloofde land is nie! Dit is seker die mees misleidenste stelling op die draad. Julle noem God 'n leuenaar en nie 'n waarmaker van Sy Woord nie! Wat het gebeur op 14 Mei 1948? Het die Here julle oe SO verblind? Dit is nie net Bybels verantwoordbaar nie, maar selfs wiskundig.

Jesaja 66:8 "Wie het so iets gehoor? Wie het sulke dinge gesien? Word n land op een enkele dag gebore? Of word n nasie met een slag gebaar? Want Sion het we gekry, meteens haar kinders gebaar."

Beteken dit jy gaan nou vir ons HH se verse een-een uit plasing #1 uit vir ons interpreteer soos dit interpreteer moet word?:pp:pp:pp:thumbsup:
En sommer vir ons verse oor Israel uit die NUWE Testament uit kwoteer, nie die oue nie;)
Natuurlik is daar 'n Fisiese land met die naam van Israel. Volgens sommige groeperings is hy vol Askanatiese Jode, afstammelinge van die Khazare en nie Juda nie! :lol: Die Sefardiese Jode is in die minderheid, klaim hulle ook...:hmm:
http://en.wikipedia.org/wiki/Bulan_(Khazar)

Die "Dawid Ster" is op Israel se vlag. Wys sommer vir ons waar in die OU Testament kom die Dawid Ster in voor?
Ook, Israel is veronderstel om 12 stamme te wees. Jy het net een stam wat jy aanbid, Johnny. Die Jode. Waar gaan jy die ander 11 stamme kry om na jou Fisiese Israel toe te stuur?:hmm:
Of gaan ek nou weer hoor ek is blind, verstaan nie, sien nie ensomeer? ;)

En jy skuld vir Fila ook aantwoorde....;)

Johnny
Dec 4th 2012, 11:09 AM
Beteken dit jy gaan nou vir ons HH se verse een-een uit plasing #1 uit vir ons interpreteer soos dit interpreteer moet word?:pp:pp:pp:thumbsup:
En sommer vir ons verse oor Israel uit die NUWE Testament uit kwoteer, nie die oue nie;)
Natuurlik is daar 'n Fisiese land met die naam van Israel. Volgens sommige groeperings is hy vol Askanatiese Jode, afstammelinge van die Khazare en nie Juda nie! :lol: Die Sefardiese Jode is in die minderheid, klaim hulle ook...:hmm:
http://en.wikipedia.org/wiki/Bulan_(Khazar)

Die "Dawid Ster" is op Israel se vlag. Wys sommer vir ons waar in die OU Testament kom die Dawid Ster in voor?
Ook, Israel is veronderstel om 12 stamme te wees. Jy het net een stam wat jy aanbid, Johnny. Die Jode. Waar gaan jy die ander 11 stamme kry om na jou Fisiese Israel toe te stuur?:hmm:
Of gaan ek nou weer hoor ek is blind, verstaan nie, sien nie ensomeer? ;)

En jy skuld vir Fila ook aantwoorde....;)


Ben, jy weet minder oor Israel as wat ek aanvanklik gedink het.Another Fragment of the Lost Tribes of Israel Found in Africa? www.israelnationalnews.com (http://www.israelnationalnews.com) › NewsCached - Similar
You +1'd this publicly. Undo
7 Mar 2010 – Another Fragment of the Lost Tribes of Israel Found in Africa? ... The Lemba are also divided into 12 tribes, and among the Buba, the priestly ...


12 Tribes of Israel ancienthistory.about.com/od/judaism/f/12Tribes.htmCached - Similar
You +1'd this publicly. Undo
by N.S. Gill - in 53 Google+ circles

What are the 12 tribes of Israel? ... Now BBC News reports, in Lost Jewish tribe ' found in Zimbabwe' (March 6, 2010), that a group in Zimbabwe, which has ...Israelites Came To Ancient Japan: Chapter 2www5.ocn.ne.jp/~magi9/isracam2.htmCached - Similar
You +1'd this publicly. Undo
The descendants of these sons formed 12 tribes of Israel . ... These places are located in today's northern Iraq or Northwest Iran called Kurdistan . ..... Chinese and look Chinese-Burmas, but the entire tribe is conscious of their Israeli ancestry.


Ten Lost Tribes - Wikipedia, the free encyclopediaen.wikipedia.org/wiki/Ten_Lost_TribesCached - Similar
You +1'd this publicly. Undo
5.3.1 Beta Israel of Ethiopia; 5.3.2 Igbo Jews; 5.3.3 Yoruba; 5.3.4 Lemba ... The twelve sons fathered the twelve Tribes of Israel. ... In addition, some members of Tribe of Levi, who had no land allocation, were found in the Northern Kingdom.

....en so aan en so aan.....

By Kapernaum langs die See van Galilea waar Jesus vir 3 jaar gewerk en gebly het is die ruines van die Dawid ster op die pilare van die Sinagoge wat dateer uit die dae van Jesus....Ben, net vir jou...uit die Ou Testament.


Stone carving with the star of david found at Capernaum synagogue www.israelimages.com/see_image_details.php?idi=1383Cached (http://www.israelimages.com/see_image_details.php?idi=1383Cached) - Similar
You +1'd this publicly. Undo
Add to basket Add to lightbox Mail to friend Send E-card. Stone Carving With The Star Of David Found At Capernaum Synagogue. SUBSCRIPTIONS מנויים ...

http://www.israelimages.com/searchresult_watermark.php?image=Web-Regular/11696.jpg&watermark_text=1383&watermark_color=ffffff

Nodeloos om te se ek was al 5 keer daar oor 5 toere. Yip, dit bestaan.

Aliyah Statistics

Hierdie is Jode van verskillende kulture....die 12 stamme net soos God belowe het sal terugkeer!

http://en.wikipedia.org/wiki/Aliyah
The number of immigrants to Israel (http://bibleforums.org/wiki/Israel) since its establishment in 1948 by country of birth is given in the table below.[31] (http://bibleforums.org/#cite_note-CBS-31) For the period before 1948, mostly the last region of residence is available.[44] (http://bibleforums.org/#cite_note-44)[45] (http://bibleforums.org/#cite_note-45)[46] (http://bibleforums.org/#cite_note-46)


Region
2000–
2011
1990–
1999
1980–
1989
1972–
1979
1961–
1971
1952–
1960
1948–
1951
1919–
1948
1882–
1918
Total


Africa (http://bibleforums.org/wiki/African_Jews)
41,795
48,558
28,664
19,273
164,885
143,485
93,282
4,041

543,983


Algeria (http://bibleforums.org/wiki/History_of_the_Jews_in_Algeria)
2,349
1,317
1,830
2,137
12,857
3,433
3,810


27,733


Egypt (http://bibleforums.org/wiki/History_of_the_Jews_in_Egypt)/Sudan (http://bibleforums.org/wiki/History_of_the_Jews_in_Sudan)
206
176
352
535
2,963
17,521
16,024


37,777


Ethiopia (http://bibleforums.org/wiki/Beta_Israel)
31,759
39,651
16,965
306
98
59
10


88,848


Libya (http://bibleforums.org/wiki/History_of_the_Jews_in_Libya)
47
0
66
219
2,466
2,079
30,972


35,849


Morocco (http://bibleforums.org/wiki/History_of_the_Jews_in_Morocco)
2,702
2,623
3,809
7,780
130,507
95,945
28,263


271,629


South Africa (http://bibleforums.org/wiki/History_of_the_Jews_in_South_Africa)
2,260
2,918
3,575
5,604
3,783
774
666


19,580


Tunisia (http://bibleforums.org/wiki/History_of_the_Jews_in_Tunisia)
2,321
1,251
1,942
2,148
11,566
23,569
13,293


56,090


Other (Africa)
151
888
125
544
645
105
244


2,702


Americas (http://bibleforums.org/wiki/Americas)/Oceania (http://bibleforums.org/wiki/History_of_the_Jews_in_Oceania)
45,676
33,367
39,369
45,040
42,400
6,922
3,822
7,754

224,350


Argentina (http://bibleforums.org/wiki/History_of_the_Jews_in_Argentina)
12,026
8,886
10,582
13,158
11,701
2,888
904


60,145


Australia (http://bibleforums.org/wiki/History_of_the_Jews_in_Australia)/New Zealand (http://bibleforums.org/wiki/History_of_the_Jews_in_New_Zealand)
731
1,017
959
1,275
833
120
119


5,054


Brazil (http://bibleforums.org/wiki/History_of_the_Jews_in_Brazil)
2,615
1,937
1,763
1,763
2,601
763
304


11,746


Canada (http://bibleforums.org/wiki/History_of_the_Jews_in_Canada)
2,144
1,717
1,867
2,178
2,169
276
236


10,587


Central America (http://bibleforums.org/wiki/Central_America)
971
125
8
104
129
43
17


1,397


Chile (http://bibleforums.org/wiki/List_of_Chilean_Jews)
790
521
1,040
1,180
1,790
401
48


5,770


Colombia (http://bibleforums.org/wiki/Colombia)
1,167
545
475
552
415
0
0


3,154


Mexico (http://bibleforums.org/wiki/History_of_the_Jews_in_Mexico)
914
916
993
861
736
168
48


4,636


Paraguay (http://bibleforums.org/wiki/Paraguay)
81
21
62
73
210
42
0


489


United States (http://bibleforums.org/wiki/History_of_the_Jews_in_the_United_States)
19,472
15,480
18,904
20,963
18,671
1,553
1,711
6,613
2,000
105,367


Uruguay (http://bibleforums.org/wiki/Uruguay)
1,860
724
2,014
2,199
1,844
425
66


9,132


Venezuela (http://bibleforums.org/wiki/History_of_the_Jews_in_Venezuela)
758
319
180
245
297
0
0


1,799


Other (Americas/Oceania)
2,147
1,159
522
500
1,125
91
327


5,871


Asia (http://bibleforums.org/wiki/List_of_Asian_Jews)
32,190
61,305
14,433
19,456
56,208
37,119
237,704
40,895

499,310


Afghanistan (http://bibleforums.org/wiki/History_of_the_Jews_in_Afghanistan)
14
0
57
132
516
1,106
2,303


4,128


China (http://bibleforums.org/wiki/History_of_the_Jews_in_China)
104
192
78
43
96
217
504


1,234


India (http://bibleforums.org/wiki/History_of_the_Jews_in_India)/Pakistan (http://bibleforums.org/wiki/History_of_the_Jews_in_Pakistan)
1,332
1,717
1,539
3,497
13,110
5,380
2,176


28,751


Iran (http://bibleforums.org/wiki/History_of_the_Jews_in_Iran)
1,844
0
8,487
9,550
19,502
15,699
21,910


76,992


Iraq (http://bibleforums.org/wiki/History_of_the_Jews_in_Iraq)
219
0
111
939
3,509
2,989
123,371


131,138


Israel (http://bibleforums.org/wiki/History_of_the_Jews_in_the_Land_of_Israel)
1,844
954
288
507
1,021
868
411


5,893


Lebanon (http://bibleforums.org/wiki/History_of_the_Jews_in_Lebanon)
46
0
179
564
2,208
846
235


4,078


Soviet Union (http://bibleforums.org/wiki/History_of_the_Jews_in_the_Soviet_Union) (Asia)
25,196
49,52474,720


Syria (http://bibleforums.org/wiki/History_of_the_Jews_in_Syria)
41
0
995
842
3,121
1,870
2,678


9,547


Turkey (http://bibleforums.org/wiki/History_of_the_Jews_in_Turkey)
1,153
1,095
2,088
3,118
14,073
6,871
34,547


62,945


Yemen (http://bibleforums.org/wiki/Yemenite_Jews)
136
0
17
51
1,066
1,170
48,315


50,755


Other (Asia)
252
7,362
594
213
349
103
1,254


10,127


Europe (http://bibleforums.org/wiki/History_of_the_Jews_in_Europe)
182,135
812,079
70,898
183,419
162,070
106,305
332,802
377,381

2,227,089


Austria (http://bibleforums.org/wiki/History_of_the_Jews_in_Austria)
213
317
356
595
1,021
610
2,632


5,744


Belgium (http://bibleforums.org/wiki/History_of_the_Jews_in_Belgium)
1,171
891
788
847
1,112
394
291


5,494


Bulgaria (http://bibleforums.org/wiki/History_of_the_Jews_in_Bulgaria)
700
3,673
180
118
794
1,680
37,260


44,405


Czechoslovakia (http://bibleforums.org/wiki/History_of_the_Jews_in_Czechoslovakia)
333
479
462
888
2,754
783
18,788
16,700

41,187


France (http://bibleforums.org/wiki/History_of_the_Jews_in_France)
15,791
10,443
7,538
5,399
8,050
1,662
3,050


51,933


Germany (http://bibleforums.org/wiki/History_of_the_Jews_in_Germany)
1,228
2,150
1,759
2,080
3,175
1,386
8,210


19,988


Greece (http://bibleforums.org/wiki/History_of_the_Jews_in_Greece)
60
121
147
326
514
676
2,131


3,975


Hungary (http://bibleforums.org/wiki/History_of_the_Jews_in_Hungary)
1,157
2,150
1,005
1,100
2,601
9,819
14,324
10,300

42,456


Italy (http://bibleforums.org/wiki/History_of_the_Jews_in_Italy)
535
595
510
713
940
414
1,305


5,012


Netherlands (http://bibleforums.org/wiki/History_of_the_Jews_in_the_Netherlands)
483
926
1,239
1,170
1,470
646
1,077


7,011


Nordic countries (http://bibleforums.org/wiki/Nordic_countries)
407
1,071
1,178
903
886
131
85


4,661


Poland (http://bibleforums.org/wiki/History_of_the_Jews_in_Poland)
1,120
2,765
2,807
6,218
14,706
39,618
106,414
171,900

345,548


Romania (http://bibleforums.org/wiki/History_of_the_Jews_in_Romania)
1,299
5,722
14,607
18,418
86,184
32,462
117,950
41,200

317,842


Soviet Union (http://bibleforums.org/wiki/History_of_the_Jews_in_the_Soviet_Union) (Europe)
151,493
772,239
29,754
137,134
29,376
13,743
8,163
51,500

1,193,402


Spain (http://bibleforums.org/wiki/History_of_the_Jews_in_Spain)
239
242
321
327
406
169
80


1,784


Switzerland (http://bibleforums.org/wiki/History_of_the_Jews_in_Switzerland)
773
904
706
634
886
253
131


4,287


United Kingdom (http://bibleforums.org/wiki/History_of_the_Jews_in_the_United_Kingdom)
4,658
4,851
7,098
6,171
6,461
1,448
1,907


32,594


Yugoslavia (http://bibleforums.org/wiki/Yugoslavia)
313
1,894
140
126
322
320
7,661


10,776


Other (Europe)
162
646
303
252
412
91
1,343


3,209


Not known
3
419
469
394
911
3,307
20,014
52,786

78,303


Total
301,799
956,319
153,833
267,580
427,828
297,138
687,624
482,857
62,500
3,637,478

Ben Cronje
Dec 4th 2012, 11:26 AM
Terwyl jy nou besig is met die Dawid ster, Johnny, wys sommer ook vir ons waar die Dawid Ster OOK gevind is lank voor die Israeliete 'n volk was, soos Babilon byvoorbeeld.....jy kan nie net selektief wys wat jou pas nie! Onthou, daar was baie afgodsdiens onder die Jode en ander volke in daardie tyd. Die ster op die Sinagoge is nie die hele storie nie....:hmm:

Ook, hierdie tabel is van Jode wat uit die verskillende lande uit terugkeer.
Waar is Ruben vandag? En Efraim? Hulle moet ook terug. Onthou, Die Jode is maar een volkie wat deel is van die Groter Israel....

Ben Cronje
Dec 4th 2012, 11:28 AM
En Johnny...

Jy moet nog die een ook antwoord.....
Beteken dit jy gaan nou vir ons HH se verse een-een uit plasing #1 uit vir ons interpreteer soos dit interpreteer moet word?:pp:pp:pp:thumbsup:

Philip dT
Dec 4th 2012, 11:28 AM
Johnny, ek is nie so seker of jou feite reg is nie.


It is well known that the earliest Jewish use of the Star of David was as the seal of Joshua Ben Asayahu found in Sidon (Second Temple period, 6th century B.C.E.) and then as a carved decoration in a synagogue frieze on fourth-century synagogue at Capernaum (Kfar Nachum) in Israel.

Photo courtesy of Dan Mahler from Hofesh Organization
Re Dating and Updating the Capernaum Synagogue
There's an archeological debate about the dating of Capernaum synagogue:
Paul Roche represents the old theory about this dating problem and writes in his book, The Bible's Greatest Stories (2001 Page 380)
Capernaum was a prosperous city became the center of Jesus' Galilean ministry, perhaps because Peter had a house there. The Franciscans, who have been constantly excavating the ruins of Capernaum since the 1920s have identified Peter's houseRecent archeological finds have also unearthed the ruins of a first-century synagogue which is almost certainly the one in which Jesus preached.
James D G Dunn represents the more updated theory in his book, Jesus Remembered: Christianity in the Making (2003 Page 318) and writes that it dates from 4th or 5th century CE although underneath it there are earlier walls of houses and stone pavements
The reason for this re-dating is that archeologists Corbo and Loffreda excavated underneath the synagogue and discovered coins from the 5th century.
This re dating is very significant since there are numerous reviews about the history of this symbol that start with saying that this artifact is the earliest Star of David that was found in a synagogue. Even if there are ruins underneath the synagogue the artifacts are belonging to the later date. Now it is not only about re dating it is also about updating.

http://star-of-david.blogspot.com/2006/04/capernaum-synagogue.html

sien ook:


The synagogue of Capernaum is located just inland from the shore with its facade facing Jerusalem. It has been difficult to date, with scholarly opinion ranging from the 2nd to 5th centuries.

http://www.sacred-destinations.com/israel/capernaum

Philip dT
Dec 4th 2012, 11:29 AM
Hier is nog 'n interessante een:


Third, the star spoken of in Capernaum, dating back to the 3rd century as the Jewish Encyclopedia states, or the 2nd century CE as Rabbi Kasdan writes, again speaks of pagan or Christian influence, just as the zodiac found on another synagogue floor in Israel, tells us that those Jews were not unduly influenced by their pagan neighbors. Nothing new for us Jews. There is no biblical evidence, whether Scriptural or archeological, that the so called 'Star of David' is a God given symbol for His People Israel. But there is extensive evidence that the 'Star of David' originated in the occult and continues to occupy a place in it today.

http://www.seedofabraham.net/stardavd.html

Johnny
Dec 4th 2012, 11:44 AM
Terwyl jy nou besig is met die Dawid ster, Johnny, wys sommer ook vir ons waar die Dawid Ster OOK gevind is lank voor die Israeliete 'n volk was, soos Babilon byvoorbeeld.....jy kan nie net selektief wys wat jou pas nie! Onthou, daar was baie afgodsdiens onder die Jode en ander volke in daardie tyd. Die ster op die Sinagoge is nie die hele storie nie....:hmm:

Ook, hierdie tabel is van Jode wat uit die verskillende lande uit terugkeer.
Waar is Ruben vandag? En Efraim? Hulle moet ook terug. Onthou, Die Jode is maar een volkie wat deel is van die Groter Israel....


Tribe of Ephraim - Wikipedia, the free encyclopediaen.wikipedia.org/wiki/Tribe_of_EphraimCached - Similar
You +1'd this publicly. Undo
According to the Hebrew Bible, the Tribe of Ephraim (Hebrew: אֶפְרַיִם .... 34:6, 34:9; ^ 'Lost tribe of Israel' found in southern India, Canadian Jewish News, ...


The Ten Lost Tribes of Israel www.israelforum.com Forum Israel Discussions Religion/CultureCached
You +1'd this publicly. Undo
8 posts - 29 Dec 2003
The Ten Lost Tribes of Israel In Afghanistan, Pakistan, Kashmir, Myanmar, and ... Israel had 12 sons, who were Reuben, Simeon, Levi, Judah, Zevulun, ... We find the descendants of them in Afghanistan, Pakistan, Kashmir, ...

http://www.awrambatimes.com/wp-content/uploads/Ethiopian-Jews.jpg http://www.ynetnews.com/PicServer2/02022009/1927903/NY372_wa.jpg http://www.russianjewry.com/news/images/437_okunovmatzah2S.jpg http://www.jewishproblem.com/wp-content/uploads/2012/06/china-jew.jpg http://bethaderech.com/wp-content/uploads/2010/01/beneyisrael1.gif

....en so aan...en so aan....en so aan......

Johnny
Dec 4th 2012, 11:47 AM
Hier is nog 'n interessante een:http://www.seedofabraham.net/stardavd.html

Philip, gelukkig ken ek jou siening in sake die Dawid Ster en die Jode. Jy sien God se volk en hulle gebruike as die "okkult" en daarvoor is daar legio bewyse van jou eie plasings op die forum. Ons weet dat die satan 'n na-aper is.

trudie
Dec 4th 2012, 11:51 AM
Ek verwys nie na 'n teks nie maar die volle 3 hoofstukke en die hele boek van Romeine is nog beter.Ek dink dit is hoe ek dit verstaan As jy dit anders verstaan en dit maak jou gelukkig dan glo jy dit.Ek gaan nie ontsteld wees of slaaplose nagte daaroor h nie.Ek glo soos ek glo en ek is nie van plan om anders te glo nie.

Johnny
Dec 4th 2012, 11:57 AM
Ek verwys nie na 'n teks nie maar die volle 3 hoofstukke en die hele boek van Romeine is nog beter.Ek dink dit is hoe ek dit verstaan As jy dit anders verstaan en dit maak jou gelukkig dan glo jy dit.Ek gaan nie ontsteld wees of slaaplose nagte daaroor h nie.Ek glo soos ek glo en ek is nie van plan om anders te glo nie.

Amen Trudie! :hug:

Numeri 23:19 "God is geen man dat Hy sou lieg nie; of n mensekind dat dit Hom sou berou nie. Sou Hy iets s en dit nie doen nie, of spreek en dit nie waar maak nie?"

Philip dT
Dec 4th 2012, 05:30 PM
Philip, gelukkig ken ek jou siening in sake die Dawid Ster en die Jode. Jy sien God se volk en hulle gebruike as die "okkult" en daarvoor is daar legio bewyse van jou eie plasings op die forum. Ons weet dat die satan 'n na-aper is.

God se volk en hulle gebruike as "okkult" s jy? Ek dink nie meeste mense hier het nie 'n probleem met die feit dat jy 'n ander standpunt het nie, ek ook nie. Die probleem is met die manier hoe jy verskil. As jy verskil, verskil dan met wat iemand s, of haal die persoon aan, maar as jy 'n stelling maak oor iemand se siening wat iets aan hom/haar toedig wat daardie persoon nie ges het nie (bv. dat ek God se volk en hulle gebruike sou sien as okkult), dan tas dit jou geloofwaardigheid as gespreksgenoot aan, en maak dit dat mense jou aanvallend en persoonlik beledigend ondervind. En dit maak ook dat jy nie oortuigend oorkom nie, maar eerder dat jy 'n verskuilde agenda het.

As jy oortuigend wil oorkom, maak erns met ander mense se standpunte, moenie iets aan hulle toedig wat hulle nie ges het nie, en regeer op wat hulle s, nie op wat jy hulle wil maak s nie. Wanneer jy 'n karikatuur maak van ander se standpunte wys dat dat jy of nie verstaan nie, nie wil verstaan nie, of nie wil toegee dat jy verkeerd is nie. Maar dit skep beslis nie die indruk dat jy weet waarvan jy praat of selfs oortuig is van jou eie standpunt nie. Maak eerder erns met die probleem en ek gaan enige tyd met jou in gesprek: Wat is die Nuwe Testamentiese basis waarop jy beweer daar bestaan steeds 'n aparte volk van God naas Christene?

Johnny
Dec 4th 2012, 07:32 PM
God se volk en hulle gebruike as "okkult" s jy? Ek dink nie meeste mense hier het nie 'n probleem met die feit dat jy 'n ander standpunt het nie, ek ook nie. Die probleem is met die manier hoe jy verskil. As jy verskil, verskil dan met wat iemand s, of haal die persoon aan, maar as jy 'n stelling maak oor iemand se siening wat iets aan hom/haar toedig wat daardie persoon nie ges het nie (bv. dat ek God se volk en hulle gebruike sou sien as okkult), dan tas dit jou geloofwaardigheid as gespreksgenoot aan, en maak dit dat mense jou aanvallend en persoonlik beledigend ondervind. En dit maak ook dat jy nie oortuigend oorkom nie, maar eerder dat jy 'n verskuilde agenda het.

As jy oortuigend wil oorkom, maak erns met ander mense se standpunte, moenie iets aan hulle toedig wat hulle nie ges het nie, en regeer op wat hulle s, nie op wat jy hulle wil maak s nie. Wanneer jy 'n karikatuur maak van ander se standpunte wys dat dat jy of nie verstaan nie, nie wil verstaan nie, of nie wil toegee dat jy verkeerd is nie. Maar dit skep beslis nie die indruk dat jy weet waarvan jy praat of selfs oortuig is van jou eie standpunt nie. Maak eerder erns met die probleem en ek gaan enige tyd met jou in gesprek: Wat is die Nuwe Testamentiese basis waarop jy beweer daar bestaan steeds 'n aparte volk van God naas Christene?

Philip as jy enigsins (en jy het) al die plasings en bewyse wat ek oor die jare geplaas het ter harte geneem het, dan sou jy ook al teen die tyd die lig aan die einde van die tonnel kon sien.

Kalahari
Dec 4th 2012, 07:59 PM
Johnny

Ek weet jy het 'n geweldige passie vir Israel. Vir my neig dit na verering, maar dit is net my persepsie as ek so na jou plasings kyk.

Ek sal dit egter waardeer indien jy die laaste vraag van Phillip hier sal beantwoord. "Wat is die Nuwe Testamentiese basis waarop jy beweer daar bestaan steeds 'n aparte volk van God naas Christene?"

Ek dink dit is relevant tot die gesprek hier.

Johnny, mag ek maar stout wees? Ek wil net graag weet of jy darem in 2012 al die Bybel deurgelees het. Ek onthou in vorige drade dat jy erken het dat jy nog nie die Bybel deurgelees het nie.

Groete
Kalahari

Johnny
Dec 5th 2012, 05:21 AM
Johnny

Ek weet jy het 'n geweldige passie vir Israel. Vir my neig dit na verering, maar dit is net my persepsie as ek so na jou plasings kyk.

Ek sal dit egter waardeer indien jy die laaste vraag van Phillip hier sal beantwoord. "Wat is die Nuwe Testamentiese basis waarop jy beweer daar bestaan steeds 'n aparte volk van God naas Christene?"

Ek dink dit is relevant tot die gesprek hier.

Johnny, mag ek maar stout wees? Ek wil net graag weet of jy darem in 2012 al die Bybel deurgelees het. Ek onthou in vorige drade dat jy erken het dat jy nog nie die Bybel deurgelees het nie.

Groete
Kalahari

Nee Kalahari....ek het nie die Bybel deurgelees nie. Soos Pastoor Dries altyd se: "Jy kan 10 keer deur die Bybel lees, maar wat saak maak is hoeveel keer is die Bybel al deur jou"?

Jou Israel vraag sal ek nog beantwoord en ek dink daar is al baie plasings hieroor in die verlede gemaak. Net so terloops al die profetiese verwysings na Isreal in die laaste dae uit die Ou Testament soos Jeremia, Amos, Jesaja ens verwys direk na die Nuwe Testamentiese tyd waarin ons nou leef. Hoeveel meer bewyse wil jy he as dit?

RR van Wyk
Dec 5th 2012, 06:01 AM
Johnny, ek stem saam met Kalahari. Jy plaas teveel klem op Israel en die Jode wat dit baie meer na verering laat lyk en of jy hulle verwerping van Jesus goedkeur. Dit bemoeilik dinge heelwat.

Ek glo Israel en eindgebeure gaan hand aan hand. God het nie van hulle vergeet nie, daar is 'n plan met hulle. Maar ek glo nie dit is 100% die plan wat jy dalk in gedagte het nie.

En terloops net vir interresantheid. Ek vind dit nogal baie snaaks die prentjie van man wat meer soos Chinees lyk wat dink hy is Jood net van wat iemand aan hom verduidelik het wat Jood is... 'n voorbeeld hoe vermeng en kompleks dit is..

Philip dT
Dec 5th 2012, 06:58 AM
Philip as jy enigsins (en jy het) al die plasings en bewyse wat ek oor die jare geplaas het ter harte geneem het, dan sou jy ook al teen die tyd die lig aan die einde van die tonnel kon sien.

Wat is die lig wat ek moet sien, Johnny? Dat die ganse Christendom mislei word? Ek word elke dag meer daarvan bewus hoe meer plasings jy maak. En daarmee s ek nie jy wat Johnny is mislei mense nie, maar dat dit wat ons in die wreld sien gebeur en wat ons in die media sien (die berigte ens.), bevestig dat Christene mislei word.

Ben Cronje
Dec 5th 2012, 11:55 AM
Net so terloops al die profetiese verwysings na Isreal in die laaste dae uit die Ou Testament soos Jeremia, Amos, Jesaja ens verwys direk na die Nuwe Testamentiese tyd waarin ons nou leef. Hoeveel meer bewyse wil jy he as dit?

Die nuwe Testament het ook profesie in. Wat s Pastoor Dries s die Nuwe Testament Profesiee oor die OU Testamentiese Israel?:hmm:

Die Filadelfieer
Dec 5th 2012, 12:03 PM
Die nuwe Testament het ook profesie in. Wat s Pastoor Dries s die Nuwe Testament Profesiee oor die OU Testamentiese Israel?:hmm:

Agenee Ben ! As jy by hierdie tyd nog nie die lig gesien het in verband met Israel nie moet jy vir jou flits nuwe btteries gaan koop !:)

chisel
Dec 5th 2012, 01:47 PM
Ek stem saam met die ander. Ek dink nie Sionisme is 'n vereiste vir Christenskap nie. Ook dink ek nie Christenskap impliseer Sionisme nie.

Johnny
Dec 5th 2012, 04:28 PM
Die nuwe Testament het ook profesie in.

Ja.....soos byvoorbeeld die 7 jaar verdrukking wat in Jesus se tyd al plaasgevind het....:lol: :rofl: :crazy:

Johnny
Dec 5th 2012, 04:36 PM
Agenee Ben ! As jy by hierdie tyd nog nie die lig gesien het in verband met Israel nie moet jy vir jou flits nuwe btteries gaan koop !:)

Fila.....it is your lucky day. Daar is nou beter batterye vir jou as Duracell. :pp Of dit vir jou gaan werk twyfel ek egter. :cry: Jy het 'n wonderwerk nodig. Gelukkig verrrig Jesus vandag nog wonderwerke. Wie weet, dalk sien jou tog die Lig eendag.....:dunno:

http://www.easyvectors.com/assets/images/vectors/afbig/long-lasting-battery-clip-art.jpg

Die Filadelfieer
Dec 5th 2012, 05:16 PM
Fila.....it is your lucky day. Daar is nou beter batterye vir jou as Duracell. :pp Of dit vir jou gaan werk twyfel ek egter. :cry: Jy het 'n wonderwerk nodig. Gelukkig verrrig Jesus vandag nog wonderwerke. Wie weet, dalk sien jou tog die Lig eendag.....:dunno:

http://www.easyvectors.com/assets/images/vectors/afbig/long-lasting-battery-clip-art.jpg


Interesant Johnny. Dit lyk werklikwaar of jy nie meer antwoorde het vir al die vrae wat aan jou gevra is nie. Beweer jy nou met hierdie pos van jou dat slegs die wat saam met jou stem Christene is ?

Kan jy relevante teksverwysings hiervoor verskaf, of word jy weereens deur "die pastoor" voorges in hierdie verband ?

Johnny
Dec 5th 2012, 06:51 PM
Elke christen behoort op sy kniee te gaan en die Here te dank vir die Jode. As hulle nie geval het nie, het saligheid nie na ons as heidene toe gekom nie. Dit is wat die Bybel se!

Romeine 11:11 Ek vra dan: Het hulle miskien gestruikel om te val? Nee, stellig nie! Maar deur hulle val het die saligheid tot die heidene gekom om hulle jaloers te maak.
Romeine 11:12 En as hulle val die rykdom van die wreld is en hulle tekort die rykdom van die heidene, hoeveel te meer sal hulle volheid dit nie wees nie!


12 Reasons Why Every Christian Should Stand With Israel

http://24.media.tumblr.com/tumblr_mdtl3uAvYq1rr5tjqo1_400.jpg

1. The Bible Is Filled With Israel
All Bible believing people should stand with Israel. The Bible introduces The God of Israel and 2/3rds of the scriptures are dedicated to the people of Israel, their history and their destiny.

2. Christians Have A Common Destiny With Israel
Our ultimate destiny is the manifest Kingdom of God in which Jesus rules from the throne of David in Jerusalem. If we truly believe the Bible we must inevitably believe in the future good of Israel. Isaiah 2:2-5. Micah 4: 1-4 Isaiah 2:2-3 Now it shall come to pass in the latter days that the mountain of the LORD'S house shall be established on the top of the mountains, and shall be exalted above the hills; and all nations shall flow to it. 3 Many people shall come and say, "Come, and let us go up to the mountain of the LORD, to the house of the God of Jacob; he will teach us His ways, and we shall walk in His paths." For out of Zion shall go forth the law, and the word of the LORD from Jerusalem. (NKJ) Micah 4:1-2 But in the last days it shall come to pass, that the mountain of the house of the LORD shall be established in the top of the mountains, and it shall be exalted above the hills; and people shall flow unto it. 2 And many nations shall come, and say, Come, and let us go up to the mountain of the LORD, and to the house of the God of Jacob; and he will teach us of his ways, and we will walk in his paths: for the law shall go forth of Zion, and the word of the LORD from Jerusalem.(KJV)

3. Because Israel Is A Unique And Special Nation To God
Exodus 19:5 'Now therefore, if you will indeed obey My voice and keep My covenant, then you shall be a (peculiar) special treasure to Me above all people; for all the earth is Mine. (NKJ) Deuteronomy 14:2 "For you are a holy people to the LORD your God, and the LORD has chosen you to be a people for Himself, a (peculiar) special treasure above all the peoples who are on the face of the earth. (NKJ) Psalm 135:4 For the LORD hath chosen Jacob unto himself, and Israel for his peculiar treasure.(KJV)

4. Christians Also Are A Peculiar Treasure To God
Titus 2:14 Who gave himself for us, that he might redeem us from all iniquity, and purify unto himself a peculiar people, zealous of good works. (KJV) 1 Pet 2:9 But ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people; that ye should shew forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvellous light: (KJV) Both Israel and the church are therefore said to be a peculiar treasure to God. This fact surely forges a link between the two!

5. Because God Says He Will Bless Those Who Bless Them.
Genesis 12:3: "I will bless them that bless thee and curse them that curse thee, and in thee shall all the nations of the earth be blessed.". Isaiah 60:12: 'For the nation that will not serve you will perish; it will be utterly ruined. Throughout human history many mighty world kingdoms have fallen and disintegrated e.g Egypt, Persia, Rome, Greece, Spain, Germany, Britain. In every instance there have been factors of anti Semitism inbred in the system and this has brought about their downfall in accordance with the Bible principle.

6. Because We Owe Them A Debt For What We Have Received Through Them
Through Israel the promises and covenants were given. Through them came the law, the prophets and the Messiah Jesus, who has opened up access to God for all. Through the Jewish apostles the gospel first went to the nations. To the Israelites 'pertain the adoption, the glory, the covenants, the giving of the law, the service of God and the promises, of whom are the fathers and from whom, according to the flesh, Christ came, who is over all.' (Romans 9:4-5). "For if the Gentiles have come to share in their spiritual blessings, they ought also be of service them in material to them in their material blessings" (Romans 15:27)

7. Because God's Gifts and Call On Them Have Never Been Revoked
Romans 11:28: 'As regards the gospel they are enemies of God for our sake; but as regards the election they are beloved for the sake of their forefathers. For the gifts and call of God are irrevocable.' Though most Jews have not yet responded to the gospel, this has not invalidated God's plan for them, which He will ultimately fulfill. The covenant with Abraham has not been replaced by the New Covenant, nor been set aside because of their failure to enter the New Covenant. Though the once for all sacrifice of Jesus has fulfilled and replaced the Temple sacrifices, the eternal covenant God made with Abraham, Isaac and Jacob and their descendants has NOT been set aside. A hardening has come upon part of Israel, until the full number of the gentiles has come in, and so all Israel will be saved.(Rom 11:26)

8. Because God Has Promised To Bring Them Back To Their Land.
God has promised to turn, again to the Jewish people, to bring them back to their land and to cleanse them from unrighteousness. I will restore the fortunes of My people Israel and they shall rebuild the ruined cities and inhabit them; l will plant them upon their land and they shall never again be plucked up out of the land which I have given them ' says the Lord your God.‟ (Amos 9:14-15) I will take the people of Israel from the nations among which they have gone, and will gather them from all sides and bring them to their own land; and I will make them one nation in the land, upon the mountains of Israel; and one king shall be king over them all. (Ezekiel 37:21-22) The regathering of Israel is prophesied in Ezekiel, Isaiah, Deuteronomy, Amos, Hosea, Jeremiah, by Jesus in Luke 21:24, and by Paul in Romans 11. It is a key condition to the full flowering of the Messianic age. God promised Abraham and his descendants the land of Israel as an everlasting possession. He confirmed that promise with Isaac as recorded in Genesis 26:3-4 and again with Jacob in Genesis 35:12.

9. Because The Times Of The Gentiles Are Fulfilled
'Jerusalem will be trodden down underfoot by the Gentiles until the times of the Gentiles are fulfilled.' (Luke 21:24) Jesus foresaw that the Roman Gentile armies would overthrow every vestige of Jewish rule in Jerusalem; but He also saw that that Gentile domination of Jerusalem would come to an end. In 70 AD Jerusalem fell to the Roman army. In 1967, in the course of defending themselves against an attack from their Arab neighbours, the Israelis regained control of the entire City of Jerusalem for the first time since 70 A D. thus fulfilling this prophecy of Jesus. All believers in the words of Jesus should know that the ending of Gentile control of the city is God's plan. When you see these things happen look up your redemption draws nigh. (Luke 21:28)

10. Because We. Are To "Comfort Gods People"
In Isaiah, God says 'Comfort, comfort my people says your God. Speak tenderly to Jerusalem and cry to her that her warfare is ended, that her iniquity is pardoned that she has received from the Lord's hand double for all her sins'. (Isaiah 40:1-2) This is a call to Christians to comfort the Jewish people. Isaiah also envisions that the leaders of the nations would help the Jewish people and nurture them in their regathering. 'Thus says the Lord God: "Behold, I will lift up my hand to the nations, and raise my signal to the peoples; and they shall bring your sons in their bosom, and your daughters shall be carried on their shoulders. Kings shall be your foster fathers and their queens your nursing mothers. With their faces to the ground they shall bow down to you and lick the dust off your feet. Then you will know that I am the Lord; those who wait for me shall not be put to shame." (Isaiah 49:22-23) God says that the Gentiles will nurture the Jewish people and assist them in their reentry to their land. It is our divine mandate to help them for their own sakes and for the fulfillment of their unique call. Gentile believers must do more than observe what God is doing with the Jewish people...God is asking us to get involved in helping them!

11. Because We Need To Make Reparation For Anti-Semitic Teachings And Actions
Throughout the history of the Church, since the second century, Christian leaders have been guilty of the most vicious anti-Semitic remarks. These remarks have provided the basis for despots throughout the centuries to this day to ridicule, discriminate, and even kill the Jewish people. Often those who claimed to be followers of the Messiah (Rescuer of Israel, and the One who has taught us how to love and forgive) have perpetrated these actions. Can we blame the Jews for so often resisting a Messiah whose followers were anti-Semitic? In justice as well as in charity we need to make reparation for the tragic record of Christianity (both in its Catholic & in its Protestant forms) in its dealings with the Jewish people. We who should have been their nurturers; have so often been their enemies and tormentors. The spirit of anti-Semitism did not begin or end with Adolf Hitler but can find a landing ground on Christians who have not been awakened to their responsibility towards Israel The heretical teaching that the Church has replaced Israel has been taught since the second century. This teaching is faithful neither to the Old Testament nor New Testament Scriptures. Though most nations and churches denounce anti-Semitism today, anti-Zionism is still widely acceptable. It is the new anti-Semitism. Opposition to Israel's right to fulfill their God given destiny in the land of promise is the most dangerous form of anti-Semitism today.

12. Because God Is Working With Them To Work Out His Plan For World Peace
Romans 11:15: 'For if their rejection means the reconciliation of the world, what will their acceptance mean but life from the dead?' The Messiah is coming back to Israel to be reconciled with His own people. He will reign from there with His overcoming saints 'from every tribe and tongue and people and nation' over all the nations. (Rev. 7:9; 11:15) Isaiah 2:3 'For out of Zion shall go forth the law and the word of the Lord from Jerusalem. He shall judge between the nations, and shall decide for many peoples: and they shall beat their swords into plowshares and their spears into pruning hooks; nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war any more.' World peace is coming. The fullness of the Messianic age is coming. But first there will be the destruction of all systems and kingdoms that ignore Gods Messianic plan.

If you want world peace, pray and help the Jewish people.
If you want to see the Church restored, pray for and help the Jewish people:
If you want to see the Messiah return, pray for the restoration of Israel.
If you want to see your nation and all the nations including the Arab nations) blessed, pray and
work for it to stand with Israel and the Jewish people, and resist anti-Semitism.
If you want your own life to be blessed, help and bless the Jewish people
If you want your life to prosper, pray for the peace of Jerusalem.

Seven Practical Things Believers Can Do To Help Israel

1. Study and understand what the Bible has to say about God's plan for Israel and the Jewish people.
2. Pray for the peace of Jerusalem and for God's purposes for the Jewish people. "Pray for the peace of Jerusalem. They shall prosper that love you" (Psalm 122.6).
3. Teach your church to stand with Israel. Organize a pro Israel event or seminar in your church or city each year to encourage biblical solidarity with God's plan for the Jewish people and Israel. This will bring a blessing on your church and city.
4. Support (financially and otherwise) Christian agencies that help the Jewish people return to Israel and settle in their land. E.g. The International Christian Embassy, Jerusalem Christian Friends Of Israel, Bridges For Peace Jerusalem etc
5. Share the Messiah with the Jewish people in the context of their own faith, destiny, and scriptures.
6. Refuse to support anti-Semitic sentiments in public and social life. Where appropriate speak out as the Spirit leads in wise and loving ways e.g. notify politicians and/or media of your views.
7. Visit Israel if possible. This is a practical way to learn about the people and support them and their economy. "Walk about Zion and go all around her. Count her towers mark well her bulwarks. Consider her palaces that you may tell it to the generations following." (Psalm 48:13) In this time of international travel should we not all consider making Jerusalem our destination of choice?

Spreuke 23:9 "Spreek nie voor die ore van n dwaas nie, want hy sal die verstandigheid van jou woorde verag."

Ben Cronje
Dec 5th 2012, 08:00 PM
Elke christen behoort op sy kniee te gaan en die Here te dank vir die Jode. As hulle nie geval het nie, het saligheid nie na ons as heidene toe gekom nie. Dit is wat die Bybel se!

Henog was nie 'n Jood nie. Ook nie 'n Israeliet nie! Hoe het hy in die hemel gekom? Wat s Pastoor Dries?
Is Adam, Set, regdeur tot Noag almal hel toe, Johnny. Of wag, jy gaan ons nie kan antwoord nie. Vra more vir Pastoor Dries, dan kom vertel jy ons.......
Wat van Nebbukatnesser? Hy was nie deel van Israel nie, tog het hy 'n stukkie in die Bybel geskryf! Is hy hel toe?

Sal interessant wees om te hoor wat s Pastoor Dries vir jou moet jy vir ons kom s...:hmm:

Johnny
Dec 6th 2012, 05:49 AM
Henog was nie 'n Jood nie. Ook nie 'n Israeliet nie! Hoe het hy in die hemel gekom? Wat s Pastoor Dries?
Is Adam, Set, regdeur tot Noag almal hel toe, Johnny. Of wag, jy gaan ons nie kan antwoord nie. Vra more vir Pastoor Dries, dan kom vertel jy ons.......
Wat van Nebbukatnesser? Hy was nie deel van Israel nie, tog het hy 'n stukkie in die Bybel geskryf! Is hy hel toe?

Sal interessant wees om te hoor wat s Pastoor Dries vir jou moet jy vir ons kom s...:hmm:

Ben Cronje, jou en jou "clan" se aanslag op my Pastoor en gemeente gedurig is baie ongevraagd. Pastoor Dries is 'n gesant van die lewende God en na 11 jaar in die gemeente het ek die grootste respek vir hom. Jy ken hom van geen kant af nie en ek vra julle asseblief om hom en ons gemeente uit hierdie forum uit te los. Jy is nie eers werd om sy naam oor jou lippe te laat rol nie! Ek praat in my eie hoedanigheid hier en raadpleeg nie Pastoor Dries oor wat om te se nie. Hy is nie eers bewus van my deelname hier nie. Die enigste rede hoekom julle so optree is seker omdat baie min van julle aan 'n gemeente wat die moeite werd is behoort....of rond dobber sonder enige gemeente.

Jou plasing het net mooi NIKS te doen met die opskrif van hierdie draad nie. Maak 'n nuwe draad op as jy antwoorde soek vir daardie vrae.

Pleks antwoord jy op my vorige plasing insake Israel. Ek het al oor die jare honderde plasing gemaak met Skrif verwysings soos my vorige pos. Dit sal goed wees as enige van julle net 1 (een) Skrif kan plaas waar God se dat ons NIE sy land Israel en Sy volk die Jode moet indersteun nie.

Kom ek toets julle hierin!

chisel
Dec 6th 2012, 06:20 AM
Elke christen behoort op sy kniee te gaan en die Here te dank vir die Jode. As hulle nie geval het nie, het saligheid nie na ons as heidene toe gekom nie. Dit is wat die Bybel se!

Johnny, dink mooi.

Wil jy regtig h dat ons op ons kniee moet val en vir die HERE dankie s dat Israel so korrup, vol afgodery, eiegeregtigheid, en valse vormgodsdiens geraak het, dat hulle Jesus verwerp het?
Is ons redding gebasseer op sonde en boosheid?

chisel
Dec 6th 2012, 06:24 AM
[COLOR=#0000ff]Jy is nie eers werd om sy naam oor jou lippe te laat rol nie!
Ja, Ben!
Het jy dan nog nooit Dries 3 vers 16 gelees nie? Daar staan, "Jy mag die naam van die Driesmeister nie ydellik gebruik nie."

Philip dT
Dec 6th 2012, 06:24 AM
Johnny.

1. Die woord "Jood/Jode" kom nie in Rom 11 voor nie. Slegs "Israel." Die Israel waarvan Rom 11 praat is die Israel van die Ou Testament. Hoe bring jy die Ou Testamentiese "Israel" en vandag se "Jode" by mekaar uit as Judaisme eers in 70 n.C. ontstaan het? (Onthou, Paulus het Rom ongeveer 57 n.C. geskryf).

2. Paulus gebruik wel die term Ioudaios/Ioudaioi, maar dit is nie dieselfde as vandag se Jode nie, en moet eerder vertaal word met "Juder(s)." Paulus het dus niks te doen gehad met wat ons vandag as "Jode" ken nie, want hulle het nog nie bestaan nie. Paulus gebruik die terms Ioudaios/Ioudaioi om 'n etniese groep aan te dui. Nrens dra Ioudaios/Ioudaioi by Paulus die konnotasie van God se volk nie.

Johnny
Dec 6th 2012, 06:31 AM
Johnny, dink mooi.

Wil jy regtig h dat ons op ons kniee moet val en vir die HERE dankie s dat Israel so korrup, vol afgodery, eiegeregtigheid, en valse vormgodsdiens geraak het, dat hulle Jesus verwerp het?
Is ons redding gebasseer op sonde en boosheid?

Chisel, dink mooi wat God in die aangehaalde Skrif gese het. Ek verstaan jou comments, maar jy moet God se Woord verstaan insake Israel en die Jode. Ek het met geen plasing enigsins Jesus verwerp en dat Hy nie die een is voorwie ons moet buig nie. Ek het net Skrif aangehaal. Dit staan in my Bybel. Gaan kyk in jou Bybel of dit ook daar staan. As dit nie daar staan nie, dan is jy met die verkeerde bybel besig. Ek wag nog vir Skrif soos gevra waar God se ons moet NIE sy land en volk ondersteun nie. Ek dink die volgende kandidate pas die versoek.

Fila - Ben - Chisel - RR - Kalahari - Philip.....en enige een wat die uitnodiging aanvaar!

Johnny
Dec 6th 2012, 06:36 AM
Ja, Ben!
Het jy dan nog nooit Dries 3 vers 16 gelees nie? Daar staan, "Jy mag die naam van die Driesmeister nie ydellik gebruik nie."

Nou ja, ek weet dat die moderator van die draad geen rugraat het om 'n infraksie in te stel teen Chisel of Ben vir persoonlike aanval nie....of hoe Filadelfieer? Jy kan mos nie jou tjommas aanvat nie. Dit nadat ek in plasing #62 mooi gepleit het om my Pastoor en gemeente hier uit te hou.

2 Petrus 3:3 "Dit moet julle veral weet, dat daar aan die einde van die dae spotters sal kom wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel....."

En dan spot Chisel nog met die mees waardevolste vers in die Bybel, Johannes 3:16 waar God sy Seun gestuur het om vir ons sondes te sterf. 'n Skryende SKANDE!

Johnny
Dec 6th 2012, 06:47 AM
Johnny.

1. Die woord "Jood/Jode" kom nie in Rom 11 voor nie. Slegs "Israel." Die Israel waarvan Rom 11 praat is die Israel van die Ou Testament. Hoe bring jy die Ou Testamentiese "Israel" en vandag se "Jode" by mekaar uit as Judaisme eers in 70 n.C. ontstaan het? (Onthou, Paulus het Rom ongeveer 57 n.C. geskryf).

2. Paulus gebruik wel die term Ioudaios/Ioudaioi, maar dit is nie dieselfde as vandag se Jode nie, en moet eerder vertaal word met "Juder(s)." Paulus het dus niks te doen gehad met wat ons vandag as "Jode" ken nie, want hulle het nog nie bestaan nie. Paulus gebruik die terms Ioudaios/Ioudaioi om 'n etniese groep aan te dui. Nrens dra Ioudaios/Ioudaioi by Paulus die konnotasie van God se volk nie.

So...Judaisme het 70 NC ontstaan. Dus ontken jy dat Jesus 'n Jood is. Eenkeer 'n Jood altyd 'n Jood. Ons is seker ook nou nie meer blanke boere Suid Afrikaners nie, want na 1994 het 'n "nuwe" kultuur ontstaan. Wat sal jy ons nou noem? Reenboog Suid Afrikaners. :rofl:

http://www.greenitweb.co.za/images/stories/rainbow-nation.jpg

chisel
Dec 6th 2012, 06:50 AM
Chisel, dink mooi wat God in die aangehaalde Skrif gese het. Ek verstaan jou comments, maar jy moet God se Woord verstaan insake Israel en die Jode.

Ek dink ek doen Johnny. Ek hoop nie jy gaan soos Johan777 die "iets waarvan jy niks weet nie" taktiek gebruik nie.Ek het met geen plasing enigsins Jesus verwerp en dat Hy nie die een is voorwie ons moet buig nie.

Ek het nie ges jy het. Jou stelling was "Ons moet dankie s aan God vir die Jode omdat deur hulle, redding na ons toe gekom het."
Dit was jou woorde.


Ek het net Skrif aangehaal. Dit staan in my Bybel. Gaan kyk in jou Bybel of dit ook daar staan. As dit nie daar staan nie, dan is jy met die verkeerde bybel besig.

Ek weet wat in die Bybel staan Johnny. Ons word gered primr deur God se genade. God se plan was nog altyd om die heidene te red. Alhoewel die bring van die evangelie na die heidene ge-"trigger" is deur die val val Israel is ons redding nie afhanklik of veroorsaak deur die val van Israel nie.

Wat jy doen is jy verwar Israel as voertuig vir redding met Israel as OORSAAK van redding.

In dieselfde teksgedeelte waarna jy verwys s dit ook dat deur die heidene sal Israel jaloers gemaak word, om terug te keer na God. So moet Jode vir God dank vir die heidene vir hulle redding?

Nee, God is redder en deur sy genade word ons gered. Ons niemand anders iets verskuldig nie.

Dink so daaraan: As ons plig is om vir God dankie te s vir die middele wat hy ingespan het om ons redding te bewerk dan moet ons onder andere:
1. Dankie s vir koolstof. Want sonder dit sou nie ek of jy of die jode bestaan het nie.
2. Dankie s vir die innoverende Egiptenaar wat ontdek dat mens papirus kan gebruik om gedagtes op neer te skryf waarsonder ons nie die ou testament sou h nie.
3. Dankie s vir Kanaan, waarsonder ons nie 'n voorbeeld sou h van hoe God boosheid veroordeel en uitwis nie.
4. Dankie s vir mosterd, waarsonder Jesus nie vir ons die gelykenis van die mosterdsaad kon gee, en sodoende ons verstaan van die koningkryk van God kon verbeter nie.
5. Dankie s vir brood, sodat Jesus iets kon h om te breek en 5000 mee te voed.

ens. ens.
Ek wag nog vir Skrif soos gevra waar God se ons moet NIE sy land en volk ondersteun nie. Ek dink die volgende kandidate pas die versoek.

http://www.nizkor.org/features/fallacies/burden-of-proof.html

chisel
Dec 6th 2012, 06:51 AM
Nou ja, ek weet dat die moderator van die draad geen rugraat het om 'n infraksie in te stel teen Chisel of Ben vir persoonlike aanval nie....of hoe Filadelfieer? Jy kan mos nie jou tjommas aanvat nie. Dit nadat ek in plasing #62 mooi gepleit het om my Pastoor en gemeente hier uit te hou.

2 Petrus 3:3 "Dit moet julle veral weet, dat daar aan die einde van die dae spotters sal kom wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel....."


Word groot, Johnny.

Skillie
Dec 6th 2012, 07:07 AM
Nou ja, ek weet dat die moderator van die draad geen rugraat het om 'n infraksie in te stel teen Chisel of Ben vir persoonlike aanval nie....of hoe Filadelfieer? Jy kan mos nie jou tjommas aanvat nie. Dit nadat ek in plasing #62 mooi gepleit het om my Pastoor en gemeente hier uit te hou.

2 Petrus 3:3 "Dit moet julle veral weet, dat daar aan die einde van die dae spotters sal kom wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel....."

En dan spot Chisel nog met die mees waardevolste vers in die Bybel, Johannes 3:16 waar God sy Seun gestuur het om vir ons sondes te sterf. 'n Skryende SKANDE!


Hallo Johnny, wat is 'n infraksie?

Ben Cronje
Dec 6th 2012, 07:12 AM
Ja, Ben!
Het jy dan nog nooit Dries 3 vers 16 gelees nie? Daar staan, "Jy mag die naam van die Driesmeister nie ydellik gebruik nie."

Sorry Chisel! :blushsad:
Ek was maar nog altyd 'n biedjie van 'n onderpresteerder.......:blushhap:

Ben Cronje
Dec 6th 2012, 07:14 AM
Ben Cronje, jou en jou "clan" se aanslag op my Pastoor en gemeente gedurig is baie ongevraagd. Pastoor Dries is 'n gesant van die lewende God en na 11 jaar in die gemeente het ek die grootste respek vir hom. Jy ken hom van geen kant af nie en ek vra julle asseblief om hom en ons gemeente uit hierdie forum uit te los. Jy is nie eers werd om sy naam oor jou lippe te laat rol nie! Ek praat in my eie hoedanigheid hier en raadpleeg nie Pastoor Dries oor wat om te se nie. Hy is nie eers bewus van my deelname hier nie. Die enigste rede hoekom julle so optree is seker omdat baie min van julle aan 'n gemeente wat die moeite werd is behoort....of rond dobber sonder enige gemeente.
Jou plasing het net mooi NIKS te doen met die opskrif van hierdie draad nie. Maak 'n nuwe draad op as jy antwoorde soek vir daardie vrae.
...s jy wat die SDA orals in elke draad in sleep!
ALLES wat jy my hier van in jou kwotasie beskuldig IS PRESIES WAT JY DIE HEELTYD AAN ONS DOEN! Nou dat die rolle omgeruil is, hou Johnny skielik nie daarvan nie en gooi sy speelgoed!:hmm:
Dit is nie lekker nie, is dit Johnny!;)
Verstaan jy nou ons frustrasie met jou?
So kom ons begin by 'n punt:
As jy :

Ek praat in my eie hoedanigheid hier en raadpleeg nie Pastoor Dries oor wat om te se nie. Hy is nie eers bewus van my deelname hier nie.
....hoekom haal jy dan Pastoor Dries en jul gemeente se DVD's so chronies aan en ignoreer die Bybel so baie?

Pleks antwoord jy op my vorige plasing insake Israel. Ek het al oor die jare honderde plasing gemaak met Skrif verwysings soos my vorige pos. Dit sal goed wees as enige van julle net 1 (een) Skrif kan plaas waar God se dat ons NIE sy land Israel en Sy volk die Jode moet indersteun nie.
Kom ek toets julle hierin!
Oooooh, Johnny dring gefrustreerd aan op Bybelverse!!! Nadat ek hom meer as 25 keer al gevra het om SY interpretasie te gee van sekere Bybelverse en hy dit 25 keer al ignoreer!
Dan het ek jou ook al gevra om jou interpretasie te gee van al die Bybelverse aangehaal in plasing # 1 van hierdie draad, want dit is teenoorgesteld van wat jy propageer. Hoeveel keer het ek dit al vir jou gevra op hierdie draad? 3 keer? 4 Keer?
Ek het al vir jou Galasiers 3 gewys op hierdie draad. Jy het dit totaal en al geignoreer (wat is nuut?) waarin Paulus wys dat Israel nou geestelik is!
Ek kan wel vir jou wys dat die Bybel OOK vir ons s om vir ander groeperings te bid soos armes, jou vyande ensomeer! So Israel is nie uitsluitlik nie!
Jy is besig om uit verhouding uit 'n ongesonde Godsdiens van Israel en die Jode te maak. En dit is skokkend om te s, maar in jou verdediging van jou godsdiens, Israel, tree jy ongelukkig net soos Johan777 op, met dieselfde ontwykings, ignorering van skrif, speel die man en beskuldig teenstand van onchristelikheid, blindheid ensomeer. Ek kan 'n tabel van ooreenkomste opstel tussen jou en Johan777 met al die bewyse en jy gaan geskok wees, my vriend.
Iets om opreg aan te dink:
Dink jy nie God het die 12 stamme van Israel in die OU Testament gebruik om 'n lig te wees vir Sy Evangelie soos Hy die 12 dissipels/apostels in die NUWE Testament gebruik het nie?
Miskien?:hmm:

Johnny
Dec 6th 2012, 07:17 AM
Die Ou Testamentiese Jode het soos Jode aangetrek en Joodse gebruike gevolg. Jesus het dit gedoen en vandag se Jode doen dit nogsteeds. So Philip, jy sal moet erstig gaan navorsing doen.

Ou Testament (voor die Nuwe Testment en Jesus)

http://judaica-art.com/images/uploads/Praying-border-vic.jpg

Jesus (Net 'n voorbeeld.) Dit is nie die gesig van Jesus nie!


http://images.fineartamerica.com/images-medium-large/fundraise-series-3-praying-jew-kerstin-berthold.jpg


Nuwe Testament (Vandag - 2012)

http://www.alljewishlinks.com/wp-content/uploads/2011/07/38_07_bobov_4605.jpg

Johnny
Dec 6th 2012, 07:20 AM
Hallo Johnny, wat is 'n infraksie?

Dit is wanneer jy gestraf word omdat jy nie saam met die res van die forum stem nie, veral nie die moderators (wyse manne) nie.

Johnny
Dec 6th 2012, 07:22 AM
Ek dink ek doen Johnny. Ek hoop nie jy gaan soos Johan777 die "iets waarvan jy niks weet nie" taktiek gebruik nie.


Ek het nie ges jy het. Jou stelling was "Ons moet dankie s aan God vir die Jode omdat deur hulle, redding na ons toe gekom het."
Dit was jou woorde.


Ek weet wat in die Bybel staan Johnny. Ons word gered primr deur God se genade. God se plan was nog altyd om die heidene te red. Alhoewel die bring van die evangelie na die heidene ge-"trigger" is deur die val val Israel is ons redding nie afhanklik of veroorsaak deur die val van Israel nie.

Wat jy doen is jy verwar Israel as voertuig vir redding met Israel as OORSAAK van redding.

In dieselfde teksgedeelte waarna jy verwys s dit ook dat deur die heidene sal Israel jaloers gemaak word, om terug te keer na God. So moet Jode vir God dank vir die heidene vir hulle redding?

Nee, God is redder en deur sy genade word ons gered. Ons niemand anders iets verskuldig nie.

Dink so daaraan: As ons plig is om vir God dankie te s vir die middele wat hy ingespan het om ons redding te bewerk dan moet ons onder andere:
1. Dankie s vir koolstof. Want sonder dit sou nie ek of jy of die jode bestaan het nie.
2. Dankie s vir die innoverende Egiptenaar wat ontdek dat mens papirus kan gebruik om gedagtes op neer te skryf waarsonder ons nie die ou testament sou h nie.
3. Dankie s vir Kanaan, waarsonder ons nie 'n voorbeeld sou h van hoe God boosheid veroordeel en uitwis nie.
4. Dankie s vir mosterd, waarsonder Jesus nie vir ons die gelykenis van die mosterdsaad kon gee, en sodoende ons verstaan van die koningkryk van God kon verbeter nie.
5. Dankie s vir brood, sodat Jesus iets kon h om te breek en 5000 mee te voed.

ens. ens.
http://www.nizkor.org/features/fallacies/burden-of-proof.html

Maar 'n power poging om die vraag op die tafel te "sidestep".

Johnny
Dec 6th 2012, 07:25 AM
...s jy wat die SDA orals in elke draad in sleep!
ALLES wat jy my hier van in jou kwotasie beskuldig IS PRESIES WAT JY DIE HEELTYD AAN ONS DOEN! Nou dat die rolle omgeruil is, hou Johnny skielik nie daarvan nie en gooi sy speelgoed!:hmm:
Dit is nie lekker nie, is dit Johnny!;)
Verstaan jy nou ons frustrasie met jou?
So kom ons begin by 'n punt:
As jy :

....hoekom haal jy dan Pastoor Dries en jul gemeente se DVD's so chronies aan en ignoreer die Bybel so baie?

Oooooh, Johnny dring gefrustreerd aan op Bybelverse!!! Nadat ek hom meer as 25 keer al gevra het om SY interpretasie te gee van sekere Bybelverse en hy dit 25 keer al ignoreer!
Dan het ek jou ook al gevra om jou interpretasie te gee van al die Bybelverse aangehaal in plasing # 1 van hierdie draad, want dit is teenoorgesteld van wat jy propageer. Hoeveel keer het ek dit al vir jou gevra op hierdie draad? 3 keer? 4 Keer?
Ek het al vir jou Galasiers 3 gewys op hierdie draad. Jy het dit totaal en al geignoreer (wat is nuut?) waarin Paulus wys dat Israel nou geestelik is!
Ek kan wel vir jou wys dat die Bybel OOK vir ons s om vir ander groeperings te bid soos armes, jou vyande ensomeer! So Israel is nie uitsluitlik nie!
Jy is besig om uit verhouding uit 'n ongesonde Godsdiens van Israel en die Jode te maak. En dit is skokkend om te s, maar in jou verdediging van jou godsdiens, Israel, tree jy ongelukkig net soos Johan777 op, met dieselfde ontwykings, ignorering van skrif, speel die man en beskuldig teenstand van onchristelikheid, blindheid ensomeer. Ek kan 'n tabel van ooreenkomste opstel tussen jou en Johan777 met al die bewyse en jy gaan geskok wees, my vriend.
Iets om opreg aan te dink:
Dink jy nie God het die 12 stamme van Israel in die OU Testament gebruik om 'n lig te wees vir Sy Evangelie soos Hy die 12 dissipels/apostels in die NUWE Testament gebruik het nie?
Miskien?:hmm:

Maar 'n power poging om die vraag op die tafel te "sidestep". Hoe nou Ben....uit jou eie mond is jy mos nie 'n SDA (Allen G White) aanhanger nie? :hmm:

Johnny
Dec 6th 2012, 07:35 AM
Sorry Chisel! :blushsad:
Ek was maar nog altyd 'n biedjie van 'n onderpresteerder.......:blushhap:

Jesus was nie in Johannes 3:16 'n onderpresteerder nie.

Johnny
Dec 6th 2012, 08:04 AM
Ek wil net hier omonwonde noem dat sover ek weet het ek nog altyd gese dat ek nie die SDA of hulle lidmate aanval nie, maar hulle leerstellings. Dus is Ben se aantuigings buite verband en sy direkte aanval op my leraars moet summier gestaak word. Hy val nie ons lering aan nie, maar ons as persoon. CAPICE!


Urban Dictionary: capicewww.urbandictionary.com/define.php?term=capiceCached - Similar
You +1'd this publicly. Undo
Asking for agreement, understanding, belief. Answered with itself. Often used in italian mafia-type settings to emphasize understanding.

Ben Cronje
Dec 6th 2012, 08:07 AM
Maar 'n power poging om die vraag op die tafel te "sidestep". Hoe nou Ben....uit jou eie mond is jy mos nie 'n SDA (Allen G White) aanhanger nie? :hmm:

Nie dat dit jou terug hou nie, jy bring dit steeds orals in. En dan proklameer jy boonop:

Vandag se kerk is maar redelik "confused" en deurmekaar. Daarom dat dit nie vir my gaan oor 'n denominasie, pastore of dominees nie, maar oor Woordgebaseerde lering. NS: Ek is ook geen opgeleide teoloog nie, maar net 'n gewone lidmaat van 'n Woordgebaseerde gemeente.

Nee wat Johnny, jy het twee stelle reels; een om jouself mee aan te meet, en een om ons mee te meet! Jou tantrumpie het dit gewys!

So kom ons kom terug na Johnny toe. Jy't 'n paar vrae om te antwoord om te wys jy is konsikwent!

Louwrens Erasmus
Dec 6th 2012, 08:08 AM
Johnny, Ek moet vir een keer saam met jou stem oor Israel. Volgens my word net Jode/Israeliete gered. En ek kan dit bevestig want dit staan in Moses 3 vers 10 (http://shamaministries.org.za/wp/moses-2-oor-grondbeginsels/moses-2-vers-10-wie-is-uitverkies-is-dit-nog-geldig-vandag-en-indien-wel-hoe-werk-dit/).

chisel
Dec 6th 2012, 08:10 AM
Maar 'n power poging om die vraag op die tafel te "sidestep".

Jy sal meer moet doen as om net my plasing van die tafel af te vee. waarom s jy dit is power, Johnny? Wat is jou redes, of is enigeiets waarmee jy nie saamstem nie, outomaties "power".
In daardie geval word, 'n argument nie gemeet aan hoe dit met ooreengekome feite of bewystukke of algemene logiese reels of eksegetiese reels ooreenstem nie, maar of dit ooreenstem met jou vooroordeel?

Terloops, wanneer jy 'n drogredenasie inspan, soos om die bewyslas na ons toe te skuif, is dit nie power om dit uit te wys nie, maar dit is power om dit in die eerste plek te pleeg.

Die Filadelfieer
Dec 6th 2012, 08:20 AM
Ek wil net hier omonwonde noem dat sover ek weet het ek nog altyd gese dat ek nie die SDA of hulle lidmate aanval nie, maar hulle leerstellings. Dus is Ben se aantuigings buite verband en sy direkte aanval op my leraars moet summier gestaak word. Hy val nie ons lering aan nie, maar ons as persoon. CAPICE!


Soos reeds genoem Johnny, is dit eerder jou bronnelys wat bevraagteken word. Onthou, jy kies self om eerder pastore se video's en die internet te gebruik as die Bybel. As hierdie bronne dus bevraagteken word en jy dit nie kan verdedig met die Bybel as fondasie nie, dan verkrummel die hele spulletjie.....amper soos 'n huis wat op sand gebou is jy weet.

Ben Cronje
Dec 6th 2012, 08:22 AM
Ek wil net hier omonwonde noem dat sover ek weet het ek nog altyd gese dat ek nie die SDA of hulle lidmate aanval nie, maar hulle leerstellings. Dus is Ben se aantuigings buite verband en sy direkte aanval op my leraars moet summier gestaak word. Hy val nie ons lering aan nie, maar ons as persoon. CAPICE!

Regtig?:hmm:
Gelukkig getuig beide jou en my stellings op die drade van hierdie forum van wat jy en ek ges/gedoen het.....;)

Johnny
Dec 6th 2012, 08:33 AM
Nie dat dit jou terug hou nie, jy bring dit steeds orals in. En dan proklameer jy boonop:


Nee wat Johnny, jy het twee stelle reels; een om jouself mee aan te meet, en een om ons mee te meet! Jou tantrumpie het dit gewys!

So kom ons kom terug na Johnny toe. Jy't 'n paar vrae om te antwoord om te wys jy is konsikwent!

Kom ons begin sommer is Israel God se land, is die Jode sy volk en bestaan Israel fisies.

Ben Cronje
Dec 6th 2012, 08:35 AM
Johnny, Ek moet vir een keer saam met jou stem oor Israel. Volgens my word net Jode/Israeliete gered. En ek kan dit bevestig want dit staan in Moses 3 vers 10 (http://shamaministries.org.za/wp/moses-2-oor-grondbeginsels/moses-2-vers-10-wie-is-uitverkies-is-dit-nog-geldig-vandag-en-indien-wel-hoe-werk-dit/).

Hi Louwrens. Ek sien die volgende staan op die skakel wat jy gegee het:


Ek wil begin by die begin. Nou mag jy dink dat as ek na Openbaring verwys, ek aan die einde begin, maar Christus is aan die woord, en Hy was van die begin van die aarde al daar. Openbaring 3 vers 9: Kyk, Ek gee jou uit die sinagoge van die Satan, van die wat s dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar lieg. Hier sien ons dat Jesus aan die gemeente skryf en s dat sommige vertel dat hulle Jode is maar lieg. Die gemeente is in Filedelfia, verseker nie in Israel nie. Dit is ook n bevestiging van Openbaring 2 vers 9: Ek ken jou werke en verdrukking en armoede maar jy is ryk en die lastering van die wat s dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar n sinagoge van die Satan. So hier gee Jesus vir ons n belangrike stukkie inligting.

Ek wil jou graag na hierdie geskiedskrywer verwys:

Suetonius, die Romeinse historikus het die volgende in ongeveer 120AD geskryf, Since the Jews were continually making disturbances at the instigation of Chrestus, he (Claudius) expelled them from Rome.

Die vroe Christene is Jode genoem, omdat hul beskou was as 'n sekte van die Jode-dom.
Openbaring praat hier van kerk-eras, vanaf Christus tot vandag. Die Jode wat daar genoem is, is sogenaamde "Christene" wat die kerk infiltreer het met hul kettery, onder lyding al van Simon Magus en sy trawante.....
Dis vir seker nie die traditionele Jode wat daar van gepraat word nie!

Dis miskien iets om oor na te dink...:hmm:

Johnny
Dec 6th 2012, 08:36 AM
Jy sal meer moet doen as om net my plasing van die tafel af te vee. waarom s jy dit is power, Johnny? Wat is jou redes, of is enigeiets waarmee jy nie saamstem nie, outomaties "power".
In daardie geval word, 'n argument nie gemeet aan hoe dit met ooreengekome feite of bewystukke of algemene logiese reels of eksegetiese reels ooreenstem nie, maar of dit ooreenstem met jou vooroordeel?

Terloops, wanneer jy 'n drogredenasie inspan, soos om die bewyslas na ons toe te skuif, is dit nie power om dit uit te wys nie, maar dit is power om dit in die eerste plek te pleeg.

Hoeveel bewyse soek jy nog oor Israel en die Jode in die laaste dae? Miskien het jy daai plasing heeltemal gemis. Gelukkig kan jy "backtrack" en so bietjie geskiedenis gaan leer. Geen wonder jy sien dit as drogredenasie nie. Dit weerspieel in jou siening van Johannes 3:16.

chisel
Dec 6th 2012, 08:39 AM
Ag hemel!

Ben, het johnny vir jou ook 'n negatiewe rep gegee hieroor?

Hoe lagwekkend.

Johnny die "rep" stelsel is nie vir jou om mense te straf omdat hulle jou infantiele redenasies uitwys of as wanneer jou tantrumpies nie werk nie.

Nietemin, Johnny, ek het vir jou 'n positiewe puntjie gegee, net om te demonstreer hoe min ek omgee oor rep punte.

Word groot.

Johnny
Dec 6th 2012, 08:39 AM
Soos reeds genoem Johnny, is dit eerder jou bronnelys wat bevraagteken word. Onthou, jy kies self om eerder pastore se video's en die internet te gebruik as die Bybel. As hierdie bronne dus bevraagteken word en jy dit nie kan verdedig met die Bybel as fondasie nie, dan verkrummel die hele spulletjie.....amper soos 'n huis wat op sand gebou is jy weet.

As julle die "bronnelys" sou bestudeer sal julle net Bybelse waarhede daar sien. ;)

Johnny
Dec 6th 2012, 08:40 AM
Ag hemel!

Ben, het johnny vir jou ook 'n negatiewe rep gegee hieroor?

Hoe lagwekkend.

Johnny die "rep" stelsel is nie vir jou om mense te straf omdat hulle jou infantiele redenasies uitwys of as wanneer jou tantrumpies nie werk nie.

Ek is so bly jy kon die rep lees.....lees nou die plasings. :yes: Dit wys my jy kan lees, maar nou moet jy nog net verstaan.

chisel
Dec 6th 2012, 08:43 AM
As julle die "bronnelys" sou bestudeer sal julle net Bybelse waarhede daar sien. ;)


...maar nou moet jy nog net verstaan

Klink of jy ook die "sewende oog" gebruik.

Ben Cronje
Dec 6th 2012, 08:44 AM
Kom ons begin sommer is Israel God se land, is die Jode sy volk en bestaan Israel fisies.

Duidelik het jy die volgende NIE verstaan NIE:


So kom ons kom terug na Johnny toe. Jy't 'n paar vrae om te antwoord om te wys jy is konsikwent!

Interpreteer vir ons die verse in plasing #1 wat ek SO verkeerd verstaan volgens jou. Want blykbaar het HH dit verkeerd geinterpreteer, volgens jou.
Jou vrae bo is reeds beantwoord.
So hou op stall, Johnny. Soos hul in Engels s, "MAN UP!":thumbsup:

Ben Cronje
Dec 6th 2012, 08:46 AM
Klink of jy ook die "sewende oog" gebruik.

:rofl::rofl::rofl:

Die Filadelfieer
Dec 6th 2012, 08:49 AM
As julle die "bronnelys" sou bestudeer sal julle net Bybelse waarhede daar sien. ;)

Jy vergeet Johnny, ek het reeds na jou "Alida" video verwys en die onBybelse stellings wat daar ge-opper is ontbloot vir die valshede wat hulle is. As jou bronne dan wel Bybelse waarhede bevat, hoekom skakel jy nie die middelgangers ( Alida/van As/die internet) uit en gebruik sommer die Bybel direk nie ?

Ben Cronje
Dec 6th 2012, 08:50 AM
Ag hemel!

Ben, het johnny vir jou ook 'n negatiewe rep gegee hieroor?

Hoe lagwekkend.

Johnny die "rep" stelsel is nie vir jou om mense te straf omdat hulle jou infantiele redenasies uitwys of as wanneer jou tantrumpies nie werk nie.

Nietemin, Johnny, ek het vir jou 'n positiewe puntjie gegee, net om te demonstreer hoe min ek omgee oor rep punte.

Word groot.

Hi Chisel. Ek weet nie of Johnny vir my so iets gegee het nie. Hoe weet mens? Waar kyk mens? Ek weet nie eers hoe die rep-storie werk nie! Waar gee mens vir mense reps? Ek het net een maal gesien mens kan dit aan/af sit, toe sit ek dit aan, maar dit is hoe ver my kennis strek......:hmm:

Johnny
Dec 6th 2012, 08:54 AM
Is God se Woord nie net AWESOME nie? Dit word voor ons oe vervul op die forum. Hy het die volgende gese:

Sagaria 12:3 "En in di dag maak Ek Jerusalem tot n baie swaar klip vir al die volke: elkeen wat dit optel, sal hom daarmee sekerlik seer maak; en al die nasies van die aarde sal daarteen vergader word."

Hy maak nie net Jerusalem 'n swaar klip vir die wereld nie, maar ook vir die forum. Oppas.....julle mag julle dalk net daarmee seer maak. Ek los julle maar met die gedagte, want dit is regtig nutteloos om verder op die draad deel te neem.

11463

chisel
Dec 6th 2012, 08:55 AM
Hi Chisel. Ek weet nie of Johnny vir my so iets gegee het nie. Hoe weet mens? Waar kyk mens? Ek weet nie eers hoe die rep-storie werk nie! Waar gee mens vir mense reps? Ek het net een maal gesien mens kan dit aan/af sit, toe sit ek dit aan, maar dit is hoe ver my kennis strek......:hmm:

Onder "settings" kan jy dit sien.
Check 'n bietjie of Johnny777 jou ook gestraf het vir jou Drieslastering. Kanse is baie goed. -reps is rooi :)

Ben Cronje
Dec 6th 2012, 08:56 AM
Ek is so bly jy kon die rep lees.....lees nou die plasings. :yes: Dit wys my jy kan lees, maar nou moet jy nog net verstaan.

Uit jou antwoord hierso lei ek af jy het! Sies Johnny! Ek het ook 'n binneste...:no:
Ek respekteer jou as persoon darem nog...:hug:

Philip dT
Dec 6th 2012, 08:59 AM
Johnny, nee Jesus was nie 'n Jood soos wat ons vandag na Jode verwys nie. Jesus was 'n Israeliet vanuit die Ou Testament en etnies 'n Juder, maar nee Hy was nie 'n Jood nie.

Kyk weer hierna, ek suig dit nie uit my duim uit nie. Hierdie is harde feite:

Johnny.


1. Die woord "Jood/Jode" kom nie in Rom 11 voor nie. Slegs "Israel." Die Israel waarvan Rom 11 praat is die Israel van die Ou Testament. Hoe bring jy die Ou Testamentiese "Israel" en vandag se "Jode" by mekaar uit as Judaisme eers in 70 n.C. ontstaan het? (Onthou, Paulus het Rom ongeveer 57 n.C. geskryf).

2. Paulus gebruik wel die term Ioudaios/Ioudaioi, maar dit is nie dieselfde as vandag se Jode nie, en moet eerder vertaal word met "Juder(s)." Paulus het dus niks te doen gehad met wat ons vandag as "Jode" ken nie, want hulle het nog nie bestaan nie. Paulus gebruik die terms Ioudaios/Ioudaioi om 'n etniese groep aan te dui. Nrens dra Ioudaios/Ioudaioi by Paulus die konnotasie van God se volk nie.

Antwoord asb. die vrae of regeer op die opmerkings.

Ben Cronje
Dec 6th 2012, 09:06 AM
Onder "settings" kan jy dit sien.
Check 'n bietjie of Johnny777 jou ook gestraf het vir jou Drieslastering. Kanse is baie goed. -reps is rooi :)
Dankie. Dit was nou interessant!

Johnny het my getug oor Pastoor Dries! :yes: Eina.;).

Maar ek wil die geleentheid gebruik om dankie te s vir almal wat sulke mooi positiewe goed vir my daarop gesit het. Ek waardeer dit opreg!

En ek het nou iets nuuts geleer. die Rep-ding.:pp

Kalahari
Dec 6th 2012, 12:05 PM
Johnny

Net dat ek jou nie verkeerd antwoord nie, wil ek net die volgende bevestig.

Jy glo dat God se volk net die Jode is en dat Sy land net Israel is. Indien ons dus nie vir die is nie, dan is ons teen God, want dan is ons nie deel van dit nie. Verstaan ek reg?

Kalahari

Kalahari
Dec 6th 2012, 09:33 PM
Johnny

Ek wou vir jou antwoord, maar toe sien ek dat die vrae al reeds beantwoord is in plasings vroer in die draad. Gaan lees weer.

Groete
Kalahari

HammerHead
Dec 7th 2012, 07:18 AM
Hi almal...:wave:

Ek het sopas deur die hele draad gelees, en behalwe vir die feit dat hy bietjie "gederail" is deur die persoonlike aanvalle, is dit waaroor aageval was tog relevant..:dunno:

Tog dink ek ook ons moet ernstig bid vir Israel en die mense wat hulle aanhang....Want as hulle nie gaan besef dat God voor die grondlegging van die aarde al geweet het Hy gaan vir elke individueel sterf nie, en dat elke persoon deel is van Sy volk nie, dan se ek dit sommer reguit, dan gaan hulle nie die ewigheid sien nie!!!

Ek mag dalk klink of ek oordeel, dit is nie die geval nie...Want ek verwys nie na spesifieke persone nie, maar as daardie misleiers nie gaan besef God se liefde is eweveel vir elke persoon nie, en dat God nie sekere mense voortrek en ander straf omdat hulle nie Sy oogappels verhef nie, dan ken hulle nie God nie!!!:sad:

En vir diegene wat hulle christenskap basseer op enige iets behalwe die Woord van God, en die rooi ligte ignoreer wat hulle amper verblind, kan nie ernstig wees oor God nie!.

So, :OFFT:...


Gal 3:29 And if ye are Christ's, then are ye Abraham's seed, heirs according to promise.

Volgens my diskwalifiseer die bogenoemde vers enige verbintenis aan wat in Israel aangaan huidiglik want jy is alleenlik Abraham se saad as jy n kind van God is, en alleenlik dan is jy geregtig op die beloftes!!! Dit is tog duidelik! So wat gebeur het in 1948, het niks tedoen met God se beloftes aan Israel nie! So ook niks wat huidiglik gebeur daar nie!

In my persoonlike opinie, is dit egter satan wat al hierdie dinge so mooi laat plaasvind in Israel, dat dit lyk of dit die beloftes van God aan Israel is, wat op hulle uitgestort word...En satan weet dat 1000de daarvoor sal val, en hulle fokus van God laat afdwaal na n fisiese nasie toe...:2cents:

HammerHead
Dec 7th 2012, 08:31 AM
Ek sien daar was n paar vrae gewees oor die fisiese land van Israel, hoe het dit betrekking tot God se belofte aan Abraham etc?

As mens die volgende klompe verse saam en in konteks lees, kom mens iets agter wat weereens die hele teorie van fisiese Israel verwerp:

Wat was God se belofte aan Abraham oor die land?


Gen 12:7 Daarop verskyn die HERE aan Abram en s: Aan jou nageslag sal Ek hierdie land gee.


Gen 13:14 En die HERE s vir Abram nadat Lot van hom geskei het: Slaan tog jou o op en kyk van die plek waar jy staan, na die noorde en suide, na die ooste en weste;
Gen 13:15 want die hele land wat jy sien, sal Ek aan jou gee en aan jou nageslag tot in ewigheid.


Gen 15:18 Op di dag het die HERE met Abram ‘n verbond gesluit en ges: Aan jou nageslag gee Ek hierdie land…


Gen 17:8 En Ek sal aan jou en jou nageslag n jou die land van jou vreemdelingskap gee, die hele land Kanan, as ‘n ewige besitting; en Ek sal vir hulle ‘n God wees.

So God hety aan Abraham die land beloof, maar wat se die volgende vers?


Rom 4:13 Want die belofte dat hy erfgenaam van die wreld sou wees, het Abraham of sy nageslag nie deur die wet verkry nie, maar deur die geregtigheid van die geloof.

God het in werklikheid aan Abraham die wereld beloof, nie net n gedeelte nie!

Dit is ook duidelik vanaf:...


Gal 3:29 En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename.

...dat alle kinders van God gereken word as Abraham se nageslag, en wat word aan hulle beloof?:


Mat 5:5 Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde berwe.


Rom 8:17 en as ons kinders is, dan ook erfgename, erfgename van God en mede erfgename van Christus


Psa 37:9 Want die kwaaddoeners sal uitgeroei word; maar die wat die HERE verwag, hulle sal die aarde besit.


Psa 37:18 Jod. Die HERE ken die dae van die opregtes, en hulle erfdeel sal tot in ewigheid bly.


Psa 37:29 Die regverdiges sal die aarde besit en vir ewig daarop woon.

Ek dink dit is genoeg om te bewys dat:

Dieselfde belofte wat aan Abraham gemaak is oor die beloofde land, dieselfde belofte is wat God aan elkeen van Sy kinders maak, dat ons die wereld sal beerf, en nie net n seker gedeelte van die land nie, en net deur n sekere nasie nie!!

Dit is tog so duidelik in God se Woord, dat ek nie kan insien hoe mens kan aanhang aan n valse teorie van n fisiese land nie..

Verder, het Abraham ooit die beloofde land gesien? Het Abraham ooit sy erfdeel ontvang soos God hier onder se:?


Gen 13:15 want die hele land wat jy sien, sal Ek aan jou gee en aan jou nageslag tot in ewigheid.

Toe die volk Israel die beloofde land ingetrek het onder Josua, was Abraham lankal reeds oorlede, en dus het hy nooit die beloofde land ontvang nie, hoekom nie?

Want die belofte wat God aan Abraham gemaak het, was dat hy die wereld sal erf, en wanneer gaan Abraham die wereld beerf? Dit kan alleenlik gebeur met God se wederkoms, wanneer God se kinders self ook die wereld sal beerf.

Was God se belofte dan nou aan n fisiese nasie? Weereens uit die Bybel uit, NEE…God se belofte sal vervul word met Sy wederkoms…Vir AL Sy kinders (insluitend Abraham, en ander Israeliete wat Jesus aanvaar het as hulle Verlosser) :pp

Ben Cronje
Dec 7th 2012, 09:18 AM
Baie goeie plasing, HH. Hier leer ek weer 'n paar dinge. Welkom terug. :thumbsup:

Die Filadelfieer
Dec 7th 2012, 09:59 AM
In my persoonlike opinie, is dit egter satan wat al hierdie dinge so mooi laat plaasvind in Israel, dat dit lyk of dit die beloftes van God aan Israel is, wat op hulle uitgestort word...En satan weet dat 1000de daarvoor sal val, en hulle fokus van God laat afdwaal na n fisiese nasie toe...:2cents:

Jy sal bepaalde deelnemrs hier na bloedrukpille dryf met sulke menings HH ! :)

Ek moet s, reg of verkeerd, en of mens nou saamstem met hierdie stelling of nie, bly dit 'n baie interesante opmerking hierdie wat mens nogals laat nadink .....

Skillie
Dec 7th 2012, 02:37 PM
Johnny, maak jou hart oop vir die woorde van Jesus.

Johnny
Dec 10th 2012, 04:08 PM
Johnny, maak jou hart oop vir die woorde van Jesus.

Kom ek probeer....

http://www.subvertednation.net/wp-content/uploads/2010/09/sleeping-masses.jpg


Markus 13:35 Waak dan, want julle weet nie wanneer die eienaar van die huis kom nie: in die aand of middernag of met die haangekraai of vroeg in die mre nie;
Markus 13:36 dat hy nie miskien skielik kom en julle aan die slaap vind nie.
Markus 13:37 En wat Ek vir julle s, s Ek vir almal: Waak!

Johnny
Dec 10th 2012, 04:49 PM
Ons Plig ten Opsigte van Jerusalem
Prof Johan Malan

http://www.lillyofthevalleyva.com/Pray4PeaceJerusalem-peace_title.jpg

“Bid om die vrede van Jerusalem; mag hulle wat jou liefhet, rustig lewe” (Ps. 122:6). “O Jerusalem, Ek het wagte op jou mure uitgesit wat gedurigdeur die hele dag en die hele nag nie sal swyg nie. O Julle wat die Here herinner aan sy beloftes – moenie rus nie en laat Hom nie met rus nie, totdat Hy Jerusalem bevestig en maak tot ’n lof op aarde! (Jes. 62:6-7).
Waarom word daar net een stad in die hele wreld uitgesonder waarvoor Christene van alle tye ernstig moet bid, totdat die heerlikheid van die Here op di stad neerdaal sodat almal, van alle eindes van die aarde af, dit sal kan sien en in die vreugde van Jerusalem kan deel?
Die feit dat Jerusalem vir hierdie eer uitgesonder word, vereis van alle Christene om ten volle bewus te wees van die diep geestelike betekenis van hierdie stad, want dit alleen verklaar die feit waarom Jerusalem veral in die eindtyd op die voorpunt staan van die stryd tussen lig en duisternis. Sonder hierdie kennis kan ons nie sinvol vir Jerusalem bid nie, kan ons nie Jerusalem se vyande duidelik genoeg waarsku nie, en sal ons ook nie genoegsame profetiese insig h in die wonderlike toekoms van die stad van die Groot Koning nie!
Volgens die Bybel gaan Jerusalem deur die volgende tien stadiums totdat die Here se finale doel daarmee bereik sal wees. Ons is tans in die vyfde stadium van hierdie merkwaardige stad se heilsgeskiedenis, en die Here verwag van ons om waardige ondersteuners van Jerusalem te wees en die geestelike belange van hierdie stad en sy inwoners altyd op die hart te dra.

1. Die stad wat God gekies het om Homself daarin te openbaar

http://www.sff.net/people/laresnick/Edited%20Graphs/Israel/Book%20Recs/JerusBk.jpg

Jerusalem se heilsgeskiedenis het begin toe die Here ’n besluit geneem het om sy Naam vir altyd aan hierdie stad te verbind. Nadat Salomo die eerste tempel in Jerusalem gebou het, het die Here ges: “Ek het hierdie huis wat jy gebou het, geheilig deur my Naam daar te vestig tot in ewigheid” (1 Kon. 9:3). Jerusalem is deur God genoem: “Die stad wat Ek vir My verkies het om my Naam daar te vestig” (1 Kon. 11:36).
God se Naam is vir ewig aan Jerusalem verbonde. Min het Israel besef watter groot en wonderlike openbarings die Here in toekomstige eeue in Jerusalem sou doen. Die verskeie lang onderbrekings in die uitvoering van hierdie plan was te wyte aan Israel se ongeloof, maar nooit het die Here van sy aanvanklike voorneme met betrekking tot Jerusalem afgesien nie, en Hy sal dit ook nooit doen nie. In die Ou Testament het Hy Homself dikwels deur middel van die tempeldiens in Jerusalem aan die volk geopenbaar, maar dit het nie tot ’n blywende hartsverandering by hulle gelei nie.

2. Die stad van Christus se openbarings aan die mensdom

http://untilallhaveheard1.files.wordpress.com/2010/07/jesus-overlooking-jerusalem.jpg?w=595

Die grootste openbaring van God aan Israel n die hele mensdom het plaasgevind tydens die koms van sy Seun, Jesus, na die aarde. In ’n Messiaanse profesie in Jesaja 49 het God van Jesus ges: “Dit is te gering dat U my Kneg sou wees om op te rig die stamme van Jakob en terug te bring die gespaardes in Israel: Ek het U gemaak tot ’n lig van die nasies, om my heil te wees tot aan die einde van die aarde” (Jes. 49:6). Johannes die Doper het na Hom gewys en ges: “Daar is die Lam van God wat die sonde van die wreld wegneem!” (Joh. 1:29).
God het Homself deur sy Seun aan Jerusalem se inwoners openbaar, maar hulle het dit ten spyte van talle duidelike Messiaanse profesie nie raakgesien nie, en Hom verwerp. Jesus is in ’n proses van beplande verraad gevange geneem, in die stad verhoor en onskuldig veroordeel. Die Here Jesus is net buite Jerusalem by Glgota, in die steengroewe van Salomo, gekruisig. Hier is die groot soenoffer vir die sondes van ’n verlore mensdom aan God betaal. Vir ewig sal Glgota uitstaan as die uitdrukking van God se neerbuigende liefde en vergewensgesindheid, en as die enigste poort tot die ewige lewe. Daar is geen ander naam onder die hemel gegee waardeur mense gered kan word nie – net Jesus Christus en Hom as die gekruisigde.
Jesus is net buite die stadsgebied van Jerusalem begrawe en het drie dae later uit die dood opgestaan. Op die Sondag van sy opstanding het Hy die eerste preek van die Christelike bedeling in Jerusalem aan sy dissipels gelewer, en ’n week later die tweede een (Joh. 20:19-29). Veertig dae n sy opstanding het Jesus van die Olyfberg af na die hemel opgevaar. Nt voor dit het Hy die opdrag van wreldevangelisasie aan sy dissipels gegee. Dit sou egter eers gebeur nadat ng ’n belangrike heilsgebeurtenis in Jerusalem plaasgevind het.

3. Die stad waar die Heilige Gees se wreldwye werk begin het

http://terce.files.wordpress.com/2008/05/dove-wailing-wall1.jpg

Die Christelike kerk het sy ontstaan in Jerusalem gehad, waar die Heilige Gees op Pinksterdag oor 120 getroue dissipels uitgestort is. Hulle het ’n duidelike opdrag gekry om hiervoor te wag, want sonder die krag van die Heilige Gees sou hulle nie in ’n vyandige wreld getuies vir die verwerpte Christus kon wees nie:
“En Hy s vir hulle: So is dit geskrywe, en so moes die Christus ly en op die derde dag uit die dode opstaan, en bekering en vergewing van sondes in sy Naam verkondig word aan al die nasies, van Jerusalem af en verder. En julle is getuies van hierdie dinge. En kyk, Ek stuur die belofte van my Vader op julle. Maar julle moet in die stad Jerusalem bly totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte” (Luk. 24:46-49).
Dit was die belofte van die Heilige Gees: “Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Juda en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde” (Hand. 1:8). Op Pinksterdag, toe die Heilige Gees oor die dissipels uitgestort is, het die proses van wreldevangelisasie begin. Op daardie dag is drieduisend siele gered en het die kerk van Christus sy geboorte in Jerusalem gehad. Daarvandaan sou die boodskap in die hele wreld verkondig word, van Jerusalem af en verder.

4. Die vertrapte stad tydens Israel se ongeloof en die wreldwye sendingopdrag

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b2/Ercole_de_Roberti_Destruction_of_Jerusalem_Fightin g_Fleeing_Marching_Slaying_Burning_Chemical_reacti ons_b.jpg/400px-Ercole_de_Roberti_Destruction_of_Jerusalem_Fightin g_Fleeing_Marching_Slaying_Burning_Chemical_reacti ons_b.jpg

Waarom was Jerusalem regdeur die Nuwe Testamentiese bedeling ’n vertrapte stad, en in hierdie betreurenswaardige toestand baie ver daarvandaan om aan sy roeping te beantwoord as die stad van God? Omdat Israel nie hulle Messias aangeneem het nie, en dus nie hulle roeping as God se volk kon vervul om vanuit Jerusalem die boodskap van die Messias se reddende genade na die wreld uit te dra nie. Die Here Jesus het Jerusalem en sy inwoners geoordeel weens hulle ongeloof:
“Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en stenig di wat na jou gestuur is, hoe dikwels wou Ek jou kinders bymekaarmaak net soos ’n hen haar kuikens onder die vlerke bymekaarmaak, en julle wou nie! Kyk, julle huis word vir julle woes gelaat! Want Ek s vir julle: Julle sal My van nou af sekerlik nie sien nie totdat julle sal s: Gesend is Hy wat kom in die Naam van die Here!” (Matt. 23:37-39). Op ’n vraag oor hierdie profesie het die Here Jesus ges dat daar in Jerusalem nie een klip op die ander gelaat sal word wat nie afgebreek sal word nie (Matt. 24:2).
Israel is uit hulle stad verdryf en die bedeling van wreldevangelisasie het begin – ’n taak wat hoofsaaklik deur nie-Joodse Christene uitgevoer word. Die Here Jesus het in sy profetiese rede ges: “Jerusalem sal vertrap word deur die nasies totdat die tye van die nasies vervul is” (Luk. 21:24). Uit die formulering van hierdie stelling kan ons baie duidelik aflei dat die Here se plan met Israel en Jerusalem nie gekanselleer is nie, want Jerusalem sou net vertrap word totdat die tye van die nasies vervul is. Die tye van die nasies dui op die tyd van wreldevangelisasie. Aan die einde van die kerkbedeling mt Israel en Jerusalem dus herstel word om hulle belangrike toekomstige rol te vervul.
Paulus sluit ook hierby aan wanneer hy s: “Want ek wil nie h, broeders, dat julle hierdie verborgenheid nie moet weet nie, sodat julle nie eiewys mag wees nie: dat die verharding ten dele oor Israel gekom het totdat die volheid van die heidene ingegaan het; en so sal die hele Israel gered word, soos geskrywe is: Die Verlosser sal uit Sion kom en die goddelooshede van Jakob afwend” (Rom. 11:25-26).
Soos reeds aangedui, het Jesus vir die Jode in Jerusalem ges dat hulle Hom nie weer sou sien nie totdat hulle sal s: “Gesend is Hy wat kom in die Naam van die Here!” Wanneer Hy weer kom, sal Israel Hom sekerlik as Messias-Koning aanvaar!
Niemand kan teen die waarheid stry dat Israel net tydelik verhard geraak en verstrooi is nie, want in die onlangse geskiedenis is daar oorvloedige bewyse van die eindtydse herstel van Israel en Jerusalem. Die volk is in 1948 in hulle land herstel na byna 2 000 jaar van verstrooiing onder die nasies. Die ou deel van Jerusalem is in 1967 van Jordani verower en het toe weer onder Joodse beheer gekom. In 1980 is Jerusalem tot die ewige en onverdeelbare hoofstad van Israel verklaar, en was dit vir die eerste keer sedert die Babiloniese ballingskap weer die hoofstad van ’n onafhanklike Israel. Tydens die Here Jesus se eerste koms was die stad onder die beheer van die Romeine. Tans is die stad volledig onder Joodse beheer, maar sy politieke en geestelike herstel sal eers finaal wees wanneer die Messias gekom en die troon van Dawid herstel het.

5. Die stad waarin Israel te midde van groot vyandigheid herstel word

http://adventbiblestudy.files.wordpress.com/2010/10/jerusalem-rebuild-walls.jpg

Die huidige herstelproses van Israel is nog net gedeeltelik, en die meerderheid van die volk is nog steeds geestelik dood. Die Here laat om twee redes vyandighede teen Israel en Jerusalem toe:
Die eerste rede is om sy volk in benoudheid te bring sodat hulle gelouter en ’n oorblyfsel gered kan word. In ’n profesie oor hulle eindtydse loutering s Hy: “Daarom, so s die Here Here: Omdat julle almal skuim geword het, kyk, daarom sal Ek julle binne-in Jerusalem bymekaarmaak. Soos silwer en koper en yster en lood en tin binne-in ’n smeltoond bymekaargemaak word om daarteen ’n vuur aan te blaas en dit te smelt, so sal Ek julle bymekaarmaak in my toorn en in my grimmigheid en julle ingooi en smelt” (Eseg. 22:19-20). Israel se huidige probleme gaan nog veel erger word terwyl hulle afstuur op die tyd van benoudheid van Jakob, waaruit net ’n oorblyfsel gered sal word (Jer. 30:7). In Hosa 5:15 s die Messias: “In hulle nood sal hulle My soek.”
Die tweede rede waarom vyandighede teen Jerusalem eskaleer, is omdat die Here die nasies in Israel gaan versamel om by die slag van Armagddon met hulle in die gerig te tree weens hulle sondes wat onder andere ook met Jodehaat gepaard gaan. In Sagaria 12:3 en 14:2 s die Here dat al die nasies teen Jerusalem vergader sal word en dat Hy daar met hulle in gerig sal tree. Volgens Sagaria 14:12-13 sal dit verskriklik wees om te val in die hande van die lewende God. Jol 3:2 bevestig ook die feit dat die Here die nasies sal oordeel omdat hulle die volk Israel verstrooi en hulle land verdeel het.

6. Die stad van die Antichris se sewe jaar-lange regering

http://www.trackingbibleprophecy.com/images/antichrist.jpg

Daar wag in die nabye toekoms ’n baie donker tydperk van sewe jaar vir Jerusalem en die hele wreld. Volgens Johannes 5:43 gaan Israel die Antichris as Messias aanvaar, en volgens Danil 9:27 gaan al die nasies ook dieselfde fout maak. Dit gaan daartoe lei dat die Antichris gedurende die sewe jaar van die verdrukking vir Jerusalem een van die hoofkwartiere van sy goddelose wreldregering gaan maak.
Met sy toestemming sal die tempel hier herbou word, maar hy gaan self die tempel ontheilig deur homself daarin tot God te verklaar. Paulus verwys na die Antichris as “die testander wat hom verhef bo al wat God genoem word, ... sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is” (2 Thess. 2:4). Eers dan sal die Jode besef dat hulle die verkeerde persoon as Messias aanvaar het, en hulle verbond met hom verbreek. Die Antichris sal daarop ’n Joodse volksmoord gelas en hulle sal so vinnig as moontlik uit Jerusalem moet vlug na ’n skuilplek iewers in die berge. Die Here Jesus het hulle op die komende krisis voorberei:
“Wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is deur die profeet Danil, sien staan in die heiligdom … dan moet di wat in Juda is na die berge vlug; … Want dan sal daar groot verdrukking wees soos daar van die begin van die wreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie. En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie; maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word” (Matt. 24:15-16, 21-22).
’n Messiaanse Jood, Arthur Katz, waarsku ook sy volksgenote oor die groot aanslag wat die valse messias en sy wreldmagte op hulle gaan maak. Hy s: “Ek sou liewer verkeerd bewys wou word, maar ek glo dat die huidige geslag Jode vernietiging op ᾿n wreldwye skaal gaan ervaar wat veel erger as die Nazi-era sal wees. Ons gaan geweldig gehaat, vervolg en skielik verdryf word sodat ons sal moet vlug met net die klere aan ons lyf – sonder om te weet waarheen ons gaan. Die Here het ges Hy sal met ons in die gerig tree, maar Hy sal ook herstel” (The Holocaust – Where was God?) Aan die einde van hierdie donker tonnel van die groot verdrukking sal die lig van die Messias se koms op die oorblyfsel van Israel skyn.

7. Die stad waar Christus Homself in heerlikheid gaan openbaar

http://rodiagnusdei.files.wordpress.com/2011/06/jesus-in-heaven.jpg?w=535

Jerusalem is onteenseglik die toneel vir Christus se wederkoms: “En in di dag sal sy voete staan op die Olyfberg wat voor Jerusalem l, aan die oostekant; en die Olyfberg sal middeldeur gesplyt word van oos na wes tot ’n baie groot dal… En julle sal vlug in die dal van my berge. Dan sal die Here my God kom, al die heiliges met U!” (Sag. 14:4-5). By hierdie geleentheid sal die Messias die oorblyfsel van Israel red, maar hulle vyande veroordeel. Die Here s die volgende oor die nasionale redding van Israel:
“Oor die huis van Dawid en die inwoners van Jerusalem sal Ek uitgiet die Gees van genade en smekinge; en hulle sal opsien na My vir wie hulle deurboor het, en hulle sal oor Hom rouklaag soos ’n mens rouklaag oor ’n enigste seun en bitterlik oor Hom ween soos ’n mens bitterlik ween oor ’n eersgebore kind. … In di dag sal daar ’n geopende fontein wees vir die huis van Dawid en vir die inwoners van Jerusalem teen sonde en onreinheid. … Hulle sal my Naam aanroep, en Ek sal hulle verhoor. Ek s: Dit is my volk! En hulle sal s: Die Here, my God!” (Sag. 12:10; 13:1,9).
Nadat die volk met die Here Jesus versoen is, sal Hy ook die troon van Dawid in Jerusalem herstel. Dan sal ’n belofte vervul word wat die engel van die Here reeds voor Jesus se geboorte aan Maria gemaak het: “Hy sal groot wees en die Seun van die Allerhoogste genoem word; en die Here God sal aan Hom die troon van sy vader Dawid gee” (Luk. 1:32). Jesus het nog nooit van die troon van Dawid af regeer nie, maar n sy wederkoms sal Hy dit wel doen: “Daarna sal Ek terugkom en die vervalle hut van Dawid weer oprig, en wat daarvan verwoes is, sal Ek weer oprig en dit herstel, sodat die oorblyfsel van die mense die Here kan soek, en al die nasies oor wie my Naam uitgeroep is, spreek die Here wat al hierdie dinge doen” (Hand. 15:16-17).

8. Die stad van die groot Koning tydens die vrederyk

http://www.tribulation.com/images/newj.jpg

’n Wonderlike toekoms wag op Jerusalem wanneer die stad in die duisendjarige vrederyk die hoofstad van die wreld sal wees vanwaar die Messias sal regeer: “Skoon deur sy verhewenheid, die vreugde van die hele aarde is die berg Sion, aan die noordekant, die stad van die groot Koning” (Ps. 48:3). Almal sal hulle in Jerusalem en Sion verbly:
“Baie volke sal heengaan en s: Kom laat ons optrek na die berg van die Here, na die huis van die God van Jakob, dat Hy ons sy we kan leer en ons in sy paaie kan wandel. Want uit Sion sal die wet uitgaan en die woord van die Here uit Jerusalem. En Hy sal oordeel tussen die nasies en regspreek oor baie volke; en hulle sal van hul swaarde pikke smee en van hul spiese snoeimesse; nie meer sal nasie teen nasie die swaard ophef nie, en hulle sal nie meer leer om oorlog te voer nie” (Jes. 2:3-4).
“In di tyd sal hulle Jerusalem noem die troon van die Here; en al die nasies sal daarheen saamkom vanwe die Naam van die Here in Jerusalem; en hulle sal nie meer wandel na die verharding van hul bose hart nie” (Jer. 3:17). Die duiwel sal in ’n put gebind wees sodat hy nasies nie sal kan verlei nie.
Israel sal in hierdie tyd hoog in aansien wees: “So sal dan baie volke en magtige nasies kom om die Here van die lerskare in Jerusalem te soek en die aangesig van die Here om genade te smeek. So s die Here van die lerskare: In di dae sal tien man uit al die tale van die nasies die slip van ᾿n Joodse man gryp en dit vashou en s: Ons wil met julle saamgaan, want ons het gehoor dat God met julle is” (Sag. 8:22-23).

9. Die stad waarop Satan se laaste rebellie gerig sal wees

http://i.ytimg.com/vi/iPX0QjgKkAg/0.jpg

N die Messiasryk gaan daar nog een groot, finale aanslag teen Jerusalem wees wanneer die duiwel uit sy gevangenis losgelaat word. Sy hernude geestelike teenwoordigheid op aarde sal duidelik aan die lig bring wie in daardie stadium waarlik gered is en wie nie. Klaarblyklik gaan daar aan die einde van die vrederyk ten spyte van die positiewe omstandighede op aarde ’n baie groot aantal vormgodsdienstiges wees wat net ’n gedaante van godsaligheid het. Hulle sal maklik deur die duiwel mislei kan word om aan sy laaste groot rebellie deel te neem:
“En wanneer die duisend jaar voleindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word; en hy sal uitgaan om die nasies te verlei wat in die vier hoeke van die aarde is, die Gog en die Magog, om hulle te versamel vir die oorlog; en hulle getal is soos die sand van die see. En hulle het opgekom oor die breedte van die aarde en die laer van die heiliges en die geliefde stad omsingel, en vuur het van God uit die hemel neergedaal en hulle verslind. En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swawel gewerp waar die dier en die valse profeet is; en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid” (Op. 20:7-10).
Dit sal die einde van Satanies-genspireerde aanslae teen Jerusalem en die koninkryk van God wees. Die duiwel en al sy meelopers sal daarna in die poel van vuur wees.

10. Die stad wat die enigste poort na die nuwe Jerusalem is

http://2.bp.blogspot.com/-oDCxVyLBuD4/TegdnGKdOSI/AAAAAAAAAO8/BrIFdFUhzv4/s1600/new_jerusalem.jpg

Die heilswerk wat die Here Jesus in aardse Jerusalem gedoen het, is die enigste poort na die hemelse Jerusalem, daardie wonderstad wat die Here Jesus as ’n ewige tuiste vir ons gaan berei het (Joh. 14:2-3). Wanneer die nuwe aarde geskape is, sal die nuwe Jerusalem uit die hemel neerdaal en op die aarde rus. Johannes s:
“En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdaal van God uit die hemel, toeberei soos ’n bruid wat vir haar man versier is. En ek het ’n groot stem uit die hemel hoor s: Kyk, die tabernakel van God is by die mense, en Hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees; en God self sal by hulle wees as hulle God. En God sal al die trane van hulle o afvee, en daar sal geen dood meer wees nie; ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. En Hy wat op die troon sit, het ges: Kyk, Ek maak alles nuut” (Op. 21:2-5).
Voordat die heerlikheid van die ewigheid in die nuwe Jerusalem aanbreek, is daar op hierdie donker wreld egter nog ’n stryd om te stry en oorwinning te verkry. Daar is belangrike aspekte van aardse Jerusalem se wreldhervormende rol wat nog nie vervul is nie.


Hoedanig is jy en ek ingeskakel by die stryd ter ondersteuning van Jerusalem? Besef ons die intensiteit van die Satanies-gedrewe stryd teen Jerusalem en neem ons genoegsaam standpunt hierteen in? Besef ons regtig die groot en wonderlike openbarings van God wat nog in hierdie stad gaan plaasvind? Ons het nog soveel te meer as die Joodse ballinge in Babel rede om aan Jerusalem te dink, en te bid dat God se vrede opnuut sal neerdaal op hierdie stad wat so dikwels in die verlede as gevolg van sy inwoners se ongeloof en onkunde beler, verwoes, vertrap en verlate was. Die Israelse ballinge het die volgende Sionslied gesing:

“As ek jou vergeet, o Jerusalem, laat my regterhand dan homself vergeet! Laat my tong kleef aan my verhemelte as ek aan jou nie dink nie, as ek Jerusalem nie verhef bo my hoogste vreugde nie” (Ps. 137:5-6).

Op die oomblik is Jerusalem ’n stad waarin grootskaalse ongeloof in die ware Messias heers, en ook ’n stad wat weens die vyande van Israel deur fisiese, godsdienstige en politieke verdeling bedreig word. Vir ons wat so nou by Jerusalem se verlede, hede en toekoms betrokke is, is dit ’n onaanvaarbare situasie en rede vir ernstige voorbidding totdat die Here Jerusalem bevestig en maak tot ’n lof op aarde.
http://www.bibleguide.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=733:ons-plig-ten-opsigte-van-jerusalem&catid=62:israel-en-jerusalem&Itemid=238

Johnny
Dec 10th 2012, 05:55 PM
Jy sal bepaalde deelnemrs hier na bloedrukpille dryf met sulke menings HH ! :)

Ek moet s, reg of verkeerd, en of mens nou saamstem met hierdie stelling of nie, bly dit 'n baie interesante opmerking hierdie wat mens nogals laat nadink .....

Bogenoemd is Fila se antwoord op hierdie plasing van Hammerkop volgende.


In my persoonlike opinie, is dit egter satan wat al hierdie dinge so mooi laat plaasvind in Israel, dat dit lyk of dit die beloftes van God aan Israel is, wat op hulle uitgestort word...En satan weet dat 1000de daarvoor sal val, en hulle fokus van God laat afdwaal na n fisiese nasie toe...:2cents:

Dit is nie net Godslasterlik nie, maar hiermee se julle dat die satan in beheer is van God se land Israel en Sy volk die Jode.....en nie God nie! As ek hierdie studiestuk lees lyk dit vir my of my God, Jesus Christus in beheer is!


Israel Is God’s Land And Jews Are God’s People.

The Lord made a covenant with Abram, saying: “To your descendants I have given this land; from the riverof Egypt to the great river, the River Euphrates’” (Genesis 15:18).“I will make of you (Abraham) a great nation and I will bless you and make your name famous, and you willbe a blessing. I will bless those who bless you and curse him who curses you. In you, will all the families ofthe earth be blessed” (Genesis 12:2 & 3). ‘God said to Jacob, “Your name shall no longer be Jacob, but Israel’” (Genesis 32:28). ‘Again God said to Jacob, “You shall not be called Jacob any longer, but Israel shall be your name.” So the Lord God called him Israel’ (Genesis 35:10).When the Israelites accepted the Covenant of Moses, that marked their birth as a nation. They became a separate people in the eyes of the Lord, and they knew they were special in God’s sight. ‘For what shall it be known that Your people have found favour in Your sight? Is it not in Your going with us so that we are distinguished from all other people upon the face of the earth?’ (Exodus 33:16). The Lord said, “You are a holy people to the Lord your God; the Lord your God has chosen you to be a special people to Himself out of all the nations on the earth. The Lord did not set His love upon you and choose you because you were more in number than any other nation, for you were the fewest in number, but because the Lord loves you and because He would keep the oath which He swore to your forefathers” (Deuteronomy 7:6 to 8).When the Lord God of Israel makes a statement, it always comes true because He has spoken it. God’s covenant with Abraham guarantees that the boundaries stated in Genesis will one day hold true. God promised to Abraham and his descendants, as a perpetual inheritance, the land between the Euphrates andthe Nile Rivers, and God cares about all of that land because it belongs to Him. ‘A land for which the Lord your God cares. The eyes of the Lord your God are always upon it, from the beginning of the year to the end of the year’ (Deuteronomy 11:12). The Lord promised Abraham a huge swathe of land for his descendantsand one day, as the Lord promised, Israel will include all of this land. The land of Israel is deeply embedded in the hearts of the Jewish people. ‘For your servants take pleasure inthe stones and favour her dust’ (Psalm 102:14). Israel is their land, given to them by God and every non-Jewish person needs to realise that. ”Yes, I (the Lord) will rejoice over them (the Jews) to do them good, and I will plant them in this land assuredly with My whole heart and with My whole soul” (Jeremiah 32:41). We can see that the Lord has indeed ‘planted’ His people back into the Holy Land and they will stay there. God is calling Jews from all over the world to return to their land. Why is Israel the ‘Holy’ land? Because the Lordhas chosen to establish His holy name there. ‘I will gather them and will bring them to the place where I havechosen as a dwelling for My Name’ (Nehemiah 1:9). ‘Your people (the Jews) shall all be righteous; they shall possess the land forever, the branch of My (God’s) planting, the work of My hands, that I might be glorified.The least of them shall become a tribe and the small one a strong nation. I, the Lord, will hasten it in its appointed time’ (Isaiah 60:21 & 22). The Holy Land of Israel is not Palestine and the land has never ever belonged to Arabs, Moslems or the descendents of Ishmael, so we should never call the land Palestine. In the Bible it is called the land of Israel and that has never changed. Palestine means the land of the Philistines and it was named that by the Romans. Israel and Judea had been nations for over 1,000 years but were defeated by the Roman Empire.The Romans exiled or murdered hundreds of thousands of Jews, then in order to obliterate any connection of the Jewish people to their land, renamed it Palestine after the Jews’ Biblical enemy, the Philistines. For the next 2,000 years no other national group developed in that land and no ruler ever chose Jerusalem as its capital. Instead, different peoples came, colonised, ruled then disappeared. Jews remained a constantpresence throughout these changes, and always kept Jerusalem as their capital because Jews were always the majority. The number of Jews slowly grew as exiled Jews returned in periodic waves of immigration; their numbers growing and at times, falling. The region was an impoverished, barren and thinly populated area.There was plenty of room for returning Jews to settle in Israel, without displacing the few Arabs who lived there. It is important for people to know the facts about Israel, given the misinformation sent to us via the media who are almost always biased in favour of Israel’s enemies. Some of the people who promote the most negative attitude towards Israel are journalists with their own agenda. They are wickedly biased against the Jews. Shame on the media and shame on their organisations for allowing such biased reporting. Now wewill read the truth about God’s promises to Abraham regarding Israel, and then we will look at the disputedterritories.Abraham was the father and founder of the Jewish people and they are still God’s chosen people and always will be. God planned for salvation to come to the Gentiles via the Jews (John 4:22). Gentiles are not terrible people; they are simply non-Jews. ‘In you (Abraham and his descendants) will all the families of the earth be blessed’ (Genesis 12:3) … all families – both Jews and Gentiles. Jesus was a Jewish Man descended directly from Abraham, and the promise made to Abraham by God in that scripture was fulfilled 2,000 yearslater when Paul took the Gospel message of salvation through the blood of Jesus to the Gentiles. Paul and
--------------------------------------------------------------------------------
Page 2
Barnabas spoke out boldly saying, “It was necessary that God’s message should be spoken to you (theJews) first … and now we turn to the Gentiles” (Acts 13:46).Israel was promised to Abraham and his descendants (the Jews) so it is their land and will always be their land. It was originally known as Canaan (Genesis 11:31), then as the land of the Hebrews (Genesis 40:15).What is now known as the West Bank, was once divided peacefully between the original tribes of Issachar,Zebulun, Naphtali, Gad and Manasseh and was later called Judea and Samaria, which were cities within ancient Israel. Gaza was known as Gaza way back in Genesis 10:19 and was owned by Noah’s son Ham,Ham’s son Canaan and his descendants. The Canaanites became a wicked people and through thejudgement of God, were ejected from the land of Canaan by the Israelites (Deuteronomy 9:4 & 5). The land allotted to Judah was from the Mediterranean Sea to the Dead Sea (Joshua 15:1 to 12). Gaza became partof the territory owned by the tribe of Judah, so it was part of the land of Israel from the beginning. The Lord changed Jacob’s name to Israel and his twelve sons, who fathered the twelve tribes and all of their descendants, were known as the children of Israel. Jewish habitation in the land of Israel has been continuous ever since the twelve tribes moved there. Evenafter the Romans exiled or murdered much of the Jewish population, many remained in Israel and flourishedthroughout the region. While in the Diaspora, Jews always promised to rejoin those who had never left Israel. Judaism was the majority religion in Jerusalem. Throughout history, much has been written about the exiled Jews, but little was known about the Jewish families who have lived continuously in Israel for thousands ofyears. Only 160 years before the birth of Jesus, the Jews warred against the might of the Greek/Syrian Empire (the War of the Maccabees) and won, securing Israel once again as the land belonging to the Jews.That happened before the Roman Empire invaded Israel. No Arab Palestinian nation had ever existed in Israel. After Rome fell, Israel became a minor district ruled by a succession of empires. Arabs living in Israel were Syrians left over from the Greek/Syrian occupation prior to 160 BC. These Arabs did not have a distinct Palestinian identity prior to the 1967 war, so until then, they never demanded their own land. Because theJewish settlements were built on uninhabited land, they did not displace Arab families. Over a million Arabs currently and contentedly live in Jewish Israel, and most do not want a separate ‘Palestinian State’. After the Balfour Declaration in 1917, Article 80 states that Israel’s only impediment to settlement buildingwas self-imposed. The territories of the West Bank and Gaza were never allocated to a sovereign nation nor were they assigned any fixed boundaries. That means both Jews and Palestinian Arabs legally have equalclaim over all of that land and the Israeli’s can put their security fence wherever they want to. Israel’sboundary once included all of what is now Jordan, which was the original ‘Palestinian State’. So we can seethat Israeli control of the disputed territories is not an ‘illegal occupation’ and Israeli settlements do not violateany international laws. The media reporters who make such claims are lying, simply for reasons of anti-Israel/anti-Semitic political propaganda. Israel has given vast swathes of land to the Palestinians just tomake peace and that highlights Israel’s willingness to make significant compromises for the sake of peace in their region. Every time Israel tries to make peace with the Palestinians, it is the Palestinians who reject it. Palestinians are actually a ‘made up’ race. Today’s ‘Palestinians’ are actually Arabs, and are close relatives of those living in neighbouring countries, and from where most of them or their ancestors came from. Untilrecently, Arabs did not consider the land of Israel theirs and they refused to call themselves Palestinians. During the British Peel Commission in 1937, an Arab leader said there was no such place as Palestine. In the Anglo-American Committee during an inquiry in 1946, another Arab leader said there was no such thing as Palestine in all of history. To the UN Security Council in 1956, yet another Arab leader Ahmed Shukairy, said Palestine was nothing but southern Syria. Then eight years later, the very same man, Ahmed Shukairy became the founding chairman of the PLO and said he would drive the Jews into the sea. The land of Canaan was never promised to the Arabs nor did they live there in any great numbers until modern times and they make a number of conflicting claims. The Arabs could not have descended from the original Palestinians – the Philistines who were giants in stature; nor could they have descended from Abraham’s eldest son, Ishmael. They make these claims to try to ‘prove’ they are the legitimate heirs of the land God gave to Abraham. Arabs are a mixed race of several people from that region. They are made up of the ancient descendants of Noah’s three sons. As we have already read, the people in the area were Ham’s descendants. As they broke away into various family groups, they called themselves Kenites, Kenizites,Kadmonites, Hittites, Perizites, Rephaims, Amorites, Canaanites, Girga****es, Jebusites or Egyptians butnever Palestinians. There is no direct genealogy tracing today’s Arabs back to Ishmael, and they could notbe descended from the land’s original inhabitants. God promised the land to Abraham before Ishmael was born. Since it already had many Canaanite inhabitants, how could Arab descendants of Ishmael be at the same time, descendants of the Canaanites? That is quite impossible! Further to that, Abraham was not from Canaan, he was from Ur of the Chaldees and had immigrated to Canaan. Ishmael’s mother Hagar was an Egyptian. Neither Abraham nor Hagar were among the original inhabitants of Canaan and are not even remotely related to the Canaanite people. As we know, Hagar and Ishmael were banished from the Promised Land to live permanently in the Wilderness of Paran (Genesis 21:21), which is near Beersheba(Genesis 21:14). The Lord told Abraham to send Ishmael away so he would not be an heir with Isaac and therefore could have no claim on the land (Genesis 21:10 & 12; Galatians 4:30). Ishmael’s descendants never lived in Canaan but settled in the Arabian Peninsula. They did not live in Israel when it was called Palestine so they cannot with any honesty claim to be the ‘original inhabitants’. Today’s so-called
--------------------------------------------------------------------------------
Page 3
‘Palestinians’ are promoting a lie but it is the lie, encouraged by the secular media that the world loves and gladly uses as a ‘cudgel’ against Israel. It wasn’t until about the seventh century AD, when the rather despicable false religion based on the demonic ‘dreams’ of a mentally sick man called Muhammad took hold in Mecca and Medina. If ‘Palestine’ is so important to the Moslems, why is it not once mentioned in the Quran? The Bible talks about the peoples ofthe area being afraid of the Israelites and they included the ‘inhabitants of Philistia’ and the ‘inhabitants of Canaan’ who melted away (Exodus 15:14 to 16). The Prophets Isaiah and Joel also mention Philistia but never refer to Philistia as the land of Canaan or Israel (Isaiah 14:29 & 31 and Joel 3:4). Philistia was where the Philistines lived and it was where Gaza was then and is today. This is true history not mentioned in the Quran. Even the Philistines were not the original inhabitants of the land; they were an Aegean race. Arabs living in Israel today cannot claim ethnic, linguistic or an historical relationship to the Philistines and cannot justify calling themselves ‘Palestinians’. Those who claim to be Palestinians are in fact Arabs by birth, language, Islamic religion and culture and have emigrated from surrounding Arab countries. Most are attracted by Israel’s prosperity, created by Jews returning to their Promised Land. Even though a great deal of the Quran is plagiarised from the Bible, there is no mention of Jerusalem even once. King David established Jerusalem as the capital of Israel more than 3,000 years ago. Islam has been around for about 1,200 years, so it was the Jewish capital more then a thousand years before the religion of Islam was invented. Even when Moslems controlled the Middle East, Jerusalem was not given anyimportance and was largely ignored. The population of Jerusalem was mostly Jews, some were Christiansbut only a very few were Arabs. As late as 1964, there was no reference to Jerusalem in the Palestinian National Covenant. Suddenly and inexplicably, the Moslems began to insist that Jerusalem belonged to them as much as the West Bank and Gaza Strip, and had always belonged to them. Moslem writers only very recently began to pretend that Jerusalem was as holy as Mecca or Medina, and even call Jerusalem ‘ourmost sacred place’. The Palestinians demand the ‘return’ of Jerusalem as their capital, when it has never in history been their capital. Even when the mosque was built in Jerusalem, the area was not given any specialsignificance in Islam. Yasser Arafat’s grandfather, Amin Mohammed al-Husseini was a Jew-killing partner of Hitler, was a terrorist in his own right and he was also Arafat’s mentor and guide. The PLO was formed in1964, not in Israel but in Cairo by Egypt’s President, Nasser. The Moslems have invented a ‘history’ to suitthemselves.False religions actually worship the devil and he loves that. Buddhists, Hindus, Islamists and other religionsthat bow down are not worshipping God the Father – they are worshipping the devil and they will all end up together in the lake of fire unless they turn to God for forgiveness, repent and are saved by the blood of Jesus. The Islamist word Allah does not mean God at all … far from it. That is a lie perpetuated by the devil. Allah was one of Muhammad’s 360 gods, and to fall in line with the ‘trend’ of monotheism back in the year 622, Muhammad simply chose the ‘chief god’ of their 360 gods and made it the main object of worship. It had been the official god of Muhammad’s tribe for centuries before he was born. His so-called ‘revelations’ were so strange and terrifying to him, he knew they could only come from the devil; he knew he was possessed by the devil and he acted like he was. Muhammad attempted suicide several times; he was a false prophet; he married a little girl of just eight years old – and that makes him a paedophile. Most Islamists are ignorant of these facts about their own religion and continue to be hopelessly deceived and continue to worship their god, the devil. Jesus our Messiah is their only hope. However, the devil does not want these false religions to stop worshipping him, so there is an immense struggle in the spiritual realm to keep these people bound in their sin – hence the persecution of Jews and Christians. Moslems are sometimes murdered if they turn away from worshipping the devil and desire to worship God. Jerusalem is the capital of God’s chosen land. It is loved by God and was lamented over by Jesus. “O Jerusalem, Jerusalem, murdering the prophets and stoning those who are sent to you! How often would I have gathered your children together as a mother hen gathers her chicks under her wings, and you refused! You would not! Behold, your house is forsaken. For I declare to you, you will not see Me again until you say, ‘Blessed is He Who comes in the name of the Lord” (Matthew 23:37 to 39). Jesus said He would not come back until the Jewish people could say of Him ‘Blessed is He Who comes in the name of the Lord’. In other words – to acknowledge Jesus as the Messiah. The Jewish people have to be made ready to welcome Him back. God is at present, preparing Israel for that great event. The way the Lord gave Israel back to the Jews, and the gathering of the exiled Jewish people back to their own land is nothing short of a miracle. Our Jewish Messiah will one day return to the Jewish capital, Jerusalem. Jerusalem does not and never ever did belong to the Arabs. Moslems do not want the Messiah to come because He would prove their religion to be false, and so they are resisting the return of Jews to Israel and they are resisting there turn of Jesus. Anybody who resists the regathering of the Lord’s people, resists the return of the Messiah. This is God the Father speaking, “For behold, the days are coming when I will release from exile My people Israel and Judah, and I will cause them to return to the land that I gave to their fathers, and they will possess it … In the latter days you shall understand this” (Jeremiah 30:3 & 24). That verse makes it clear that this prophecy is about the latter days, which is now. All of Jeremiah chapters 30 & 31 tell us all about the return of the Jews to Israel, which precedes the return of the Lord Jesus.
--------------------------------------------------------------------------------
Page 4
The Jews have been exiled into different nations around the world for thousands of years, yet by a miracle, they have remained Jews. There are Jews still living in Iran and Iraq who are the descendants of the Jews that lived in Persia during the time of King Xerxes (Esther 2:6) after being forced there during the reign of Nebuchadnezzar (Daniel 1:1 & 2). They still live there and know their ancestry. If we took an ancient tribeand exiled them to far away lands for only three generations, their bloodline, culture, religion and beliefs would assimilate into the countries where they lived, but the Lord has shepherded His chosen people, the Jews, and kept them as they are. They have always remained Jews in spite of terrible persecutions, vast distances and thousands of years. They are still a distinct people with their own customs, language, cultureand music. That in itself is an amazing miracle and only the mighty hand of God could have achieved that. ‘Hear the word of the Lord, O you nations … He Who scattered Israel will gather him and will guard him as a shepherd guards his flock’ (Jeremiah 31:10). Another amazing miracle is their return to the land promised to Abraham. Modern Israel is like a melting pot, blending the new arrivals into one people with one culture, one language and their own unique holidays, feasts and celebrations. That verse is a message from God to nations all over the earth, that He is gathering His people back to Israel. This prophetical scripture is being fulfilled in our time. Despite all the pressure, opposition, wars and struggles, Israel will continue to be populated by Jews in their own land. God has decreed it, spoken it, and is performing it, and there is nothing anyone can do to stop God’s plan for His people. ‘Jerusalem shall not be plucked up or overthrown anymore, forever’ (Jeremiah 31:40). “‘I will bring back the exiles of My people Israel, and they shall build the ruined cities and inhabit them, and they shall plant vineyards and drink the wine from them. They shall also make gardens and eat of the fruit of them. I will plant them on their land and they shall no more be plucked up out of their land which I have given them.” says the Lord your God’ (Amos 9:14 & 15). This prophecy from Amos is being fulfilled right now. The Jews have made their deserts and wastelands profitable farmlands that produce food for Israel in abundance, so they are able to export some of it. When God set Israel apart, He set them apart as a nation, not as individuals. When God forgave them and reconciled with them, He reconciled with them as a nation. God has reconciled with them in the exact same land as He once disowned them, then once in their own land, they will appoint themselves a head or in modern language, a Prime Minister, which they have done. ‘The number of the children of Israel shall be as the sand of the sea which cannot be measured or numbered; and instead of it being said to them, “You are not My people” it shall be said to them “You are sons of the Living God.” Then shall the children of Judah and the children of Israel be gathered together and appoint themselves one head, for they shall go up out of the land, and great shall be the day for the reborn Israel’ (Hosea 1:10 & 11). ‘Just as the Lord says in Hosea,“Those who were not My people I will call My people, and her who was not beloved I will call My beloved.And it shall be in the very place where it was said to them, ‘You are not My people’ they shall be called Sons of the living God’” (Romans 9:25 & 26). The regathering of Israel is one of the main themes of Biblical prophecy. The above scriptures are just a few but there are many more following the same theme. There is no place named Palestine: it is Israel, it has been Israel since the Israelites moved there and it will always be Israel, occupied by Jewish people. Israel was erroneously and temporarily called Palestine by pagans, who did not believe in God the Father or our Saviour Jesus. If there ever is a Palestinian state, it will wither before it grows. ‘Let them all be put to shame and turned backward who hate Zion. Let them be as the grass upon the housetops, which withers before it grows up’ (Psalm 129:5 & 6).Through the sacrifice of Jesus Who was Jewish, we can have eternal life. There are hundreds of scriptures mentioning our Messiah, in various ways, way back in the book of Genesis, right through to Malachi. Through the writings of God-fearing, righteous Jews, we know we Gentiles can be adopted into the eternal Kingdom of God, and therefore receive the same inheritance originally given to the Jewish people; and God blesses us if we receive the word given to us. ‘Blessed are your eyes because they do see and your ears because they do hear’ (Matthew 13:16).

Jews are, and will always be God’s chosen people, just as Israel was and always will be, God’s chosen land. We non-Jewish people, have a lot to thank the Jews for. It can’t be stated strongly enough, how much we need to appreciate Jewish people. God’s chosen people who live in His chosen land brought us our salvation… our eternal life. Thank God for the Jews! Praise God for them! They brought us the whole Bible.

The Lord spoke to Moses face to face like a man speaks to his friend, and the Lord told Moses to write everything down (Exodus 24:4; 33:11; Numbers 33:2). From that humble beginning in the desert, we have the wonderful salvation message, written by Jews as they were inspired by God (2 Timothy 3:16). Other Jewish men, the prophets and later the apostles, wrote more of God’s instructions down, which has been recorded for us to learn the way of salvation so we can obey the Lord and be saved. Amen and God bless you. www.bibleabookoftruth.com (http://www.bibleabookoftruth.com)

HammerHead
Dec 12th 2012, 05:37 AM
Johnny, ek sal graag wil weet hoeveel mense lees jou plasings soos hier bo. Ek sal reguit met jou wees, ek het dit nie gelees nie (vir verskeie redes)

Jy se dat ek Godslasterlik optree, het jy geweet dat as jy enige iets bo God plaas, en belangriker as God maak, tree jy ook Godslasterlik op? Deur God se evangelie te verdraai en mense ast ware weg te lei van Jesus af, is volgens my baie erger in elkgeval...

HammerHead
Dec 12th 2012, 05:41 AM
Jy sal bepaalde deelnemrs hier na bloedrukpille dryf met sulke menings HH ! :)

Ek moet s, reg of verkeerd, en of mens nou saamstem met hierdie stelling of nie, bly dit 'n baie interesante opmerking hierdie wat mens nogals laat nadink .....


Hi Fila, Ja ek het besef dit sal gebeur, maar weet jy, ek het net gese, wat baie ander wel gedink het!! :lol:

Johnny
Dec 12th 2012, 05:44 AM
Johnny, ek sal graag wil weet hoeveel mense lees jou plasings soos hier bo. Ek sal reguit met jou wees, ek het dit nie gelees nie (vir verskeie redes)

Jy se dat ek Godslasterlik optree, het jy geweet dat as jy enige iets bo God plaas, en belangriker as God maak, tree jy ook Godslasterlik op? Deur God se evangelie te verdraai en mense ast ware weg te lei van Jesus af, is volgens my baie erger in elkgeval...

Yip....ek het, soos byvoorbeeld Allen G White. ;)

HammerHead
Dec 12th 2012, 05:49 AM
Johnny, jy het al die antwoorde voor jou, en jy word met vrae bestook wat jy nie kan antwoord nie, en jyt sekerlik vrae wat jyself nie kan antwoord nie, maar op die stadium is jy soos n perd met oogklappe aan, jou respons op enige plasing oor Israel is altyd dieselfde, en volgens my mening, dra geen water nie..

Dink jy nie dis tyd dat jy weer terug gaan na Jesus 101 toe, en van voor af die Heilige Gees smeek om jou in die waarheid te lei nie? Ek meen, wat kan so sleg wees daarmee?

As Israel die ware volk van God is, sal die Heilige Gees jou mos weer na daardie waarheid toe lei...:yes:

Hoekom los jy nie vir eers die menslike geskrifte, en studeer net die Bybel nie?

Ek belowe jou, niks sleg kan daarvan kom nie...:bible:

HammerHead
Dec 12th 2012, 06:00 AM
Yip....ek het, soos byvoorbeeld Allen G White. ;)

Johnny, jy gryp na grashalms...Wys my een keer waar ek EGW aangehaal het op die forum... ek kan jou wel menigte male wys waar jy jou pastoor aanhaal...

BTW...Dit is EGW, nie AGW nie...:thumbsup:

Johnny
Dec 12th 2012, 06:02 AM
BTW...Dit is EGW, nie AGW nie...

Nee man......dit is nie een van die bogenoemde nie. Dit is AGS. :lol:

Skillie
Dec 14th 2012, 08:48 AM
Kom ek probeer....


Gesend is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word.

...en nie sit in die kring van die spotters nie

HammerHead
Dec 14th 2012, 09:43 AM
Nee man......dit is nie een van die bogenoemde nie. Dit is AGS. :lol:

jou kommentaar laat my dink jy sit met n mond vol tande...

Komaan Johnny, wanneer gaan jy ophou Israel-Israel speel?

Besef jy nie hierdie is n lewe of dood saak nie?

:giveup:

Ben Cronje
Dec 14th 2012, 06:50 PM
Kom ons begin sommer is Israel God se land, is die Jode sy volk en bestaan Israel fisies.

Johnny, een van die guru's van Israel, die President nogal, s dat dit tyd is om van die verlede te vergeet terwyl hulle vir vrede onderhandel!!
Hulle kwoteer hom in 'n artikel:


"In order for peace talks to resume, he said, Israel must “forget the past” and move forward. Peres said, “We are not going to deal with Abraham, our father and brother. It’s over.”
http://www.spiegel.de/international/world/spiegel-interview-with-israeli-president-shimon-peres-on-peace-a-871911.html

Die OT-droom is verby, klink dit half vir my, Johnny. As die Jode dit self s, wie is ons om te stry?
Daar gaan jou geloof, Johnny! ;)

Ben Cronje
Dec 17th 2012, 05:55 AM
Dit is nie net Godslasterlik nie, maar hiermee se julle dat die satan in beheer is van God se land Israel en Sy volk die Jode.....en nie God nie! As ek hierdie studiestuk lees lyk dit vir my of my God, Jesus Christus in beheer is!

Wel Johnny, hoe reg is prof Johan Malan as hy nog hierin glo:

Ons Plig ten Opsigte van Jerusalem
Prof Johan Malan

6. Die stad van die Antichris se sewe jaar-lange regering

Daar wag in die nabye toekoms ’n baie donker tydperk van sewe jaar vir Jerusalem en die hele wreld. Volgens Johannes 5:43 gaan Israel die Antichris as Messias aanvaar, en volgens Danil 9:27 gaan al die nasies ook dieselfde fout maak. Dit gaan daartoe lei dat die Antichris gedurende die sewe jaar van die verdrukking vir Jerusalem een van die hoofkwartiere van sy goddelose wreldregering gaan maak.
Met sy toestemming sal die tempel hier herbou word, maar hy gaan self die tempel ontheilig deur homself daarin tot God te verklaar. Paulus verwys na die Antichris as “die testander wat hom verhef bo al wat God genoem word, ... sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is” (2 Thess. 2:4). Eers dan sal die Jode besef dat hulle die verkeerde persoon as Messias aanvaar het, en hulle verbond met hom verbreek. Die Antichris sal daarop ’n Joodse volksmoord gelas en hulle sal so vinnig as moontlik uit Jerusalem moet vlug na ’n skuilplek iewers in die berge. Die Here Jesus het hulle op die komende krisis voorberei:
“Wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is deur die profeet Danil, sien staan in die heiligdom … dan moet di wat in Juda is na die berge vlug; … Want dan sal daar groot verdrukking wees soos daar van die begin van die wreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie. En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie; maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word” (Matt. 24:15-16, 21-22).
’n Messiaanse Jood, Arthur Katz, waarsku ook sy volksgenote oor die groot aanslag wat die valse messias en sy wreldmagte op hulle gaan maak. Hy s: “Ek sou liewer verkeerd bewys wou word, maar ek glo dat die huidige geslag Jode vernietiging op ᾿n wreldwye skaal gaan ervaar wat veel erger as die Nazi-era sal wees. Ons gaan geweldig gehaat, vervolg en skielik verdryf word sodat ons sal moet vlug met net die klere aan ons lyf – sonder om te weet waarheen ons gaan. Die Here het ges Hy sal met ons in die gerig tree, maar Hy sal ook herstel” (The Holocaust – Where was God?) Aan die einde van hierdie donker tonnel van die groot verdrukking sal die lig van die Messias se koms op die oorblyfsel van Israel skyn.


...'n Doktrine wat uiters moeilik met die Bybel regverdig kan word soos hier (http://bibleforums.org/showthread.php/243752-Wil-Jy-Regtig-Weg-Geraap-Word/page6) gesien kan word?:hmm:

En dit lyk asof hierdie oor-verheerliking van Israel en die Jode amper onlosmaaklik deel is van die Geheime Wegraping/7 jaar verdrukking doktrine. Is al die dinge (die doktrine) nie maar net 'n vervanging om die fokus op Jesus Christus (deur 'n oorverheerliking van die Jode en Israel), die RKK as antichris wat Sy mense sedert Sy opvaar mislei tot Sy wederkoms (deur 'n toekomstige antichris wat slegs 7 jaar regeer) en Sy Wederkoms waarin ELKE oog Hom sal sien (deur 'n Geheime Wegraping) weg te vat nie? Hierdie doktrine vervang al 3 hierdie dinge met alternatiewes.....:hmm:
Miskien is dit tog tyd om weer opreg te besin!:yes:

Ben Cronje
Jan 7th 2013, 11:16 AM
Hi Trudie
Na aanleiding van jou twee stellings/vrae:

Ben dit is presies my probleem.Ek weet nie waar staan dit in die bybel dat fisiese Israel vervang word met geestelike Israel nie.Ek het die bybel al deur gelees en ek lees nie dit wat julle lees nie.Vir my is God se Getrouheid baie belangrik en ek glo dit met my hele hart dat God nog dieselfde is as Gister en sal nog die selfde wees in die toekoms.

Ben ek het weer Romeine deurgelees en ek kan nie anders om te glo dat God nie klaar is met die Jode nie.Al waarmee ons kan saamstem is dat ons wat ons lees verskillend verstaan.

Kom ons begin hier:

Gal 3:29 En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename.

Hoe interpreteer jy bogenoemde?