PDA

View Full Version : Wil Jy Regtig Weg Geraap Word?Ben Cronje
Dec 9th 2012, 10:03 PM
Wat ‘n Titel om ‘n draad mee te begin. Ek is deeglik daarvan bewus dat daar reeds ‘n paar drade met die onderliggende tema is. Maar hopelik is hierdie een anders, want hy begin van die ander kant af. Fila, as jy voel hy het nie miriete op sy eie nie, kan ons hom skuif na ‘n bestaande draad toe.:thumbsup:
Ek het ook ontdek mens kan net soveel op een slag op sit, so hierdie gaan in twee dele wees....
Maar laat ek begin met ‘n vraag:

Verskyn die woord Wegraping of Geheime wegraping in die Bybel?
Die antwoord is ‘n absolute JA!!! Dit doen! Is dit goeie nuus? Kom ons gaan kyk:

Jer 8:13 Saamskraap, wegraap sal Ek hulle,spreek die HERE. Daar is geen druiwe aan die wingerdstok en geen vye aan die vyeboom nie, ja, die blare verdor. So het Ek ook vir hulle di bestel wat dwars oor hulle sal gaan.

Zep 1:2-3 Saamskraap, wegraap sal Ek alles van die aardbodem af weg, spreek die HERE. Ek sal wegraap mense en diere, Ek sal wegraap die vols van die hemel en die visse van die see en die struikelblokke saam met die goddelose, ja, Ek sal die mense uitroei van die aardbodem af weg, spreek die HERE.
Wat s die Engelse verse uit die KJV?:

Jer 8:13 I will surely consume them,saith the LORD: there shall be no grapes on the vine, nor figs on the fig tree, and the leaf shall fade; and the things that I have given them shall pass away from them.

Zep 1:2-3 I will utterly consume all things from off the land, saith the LORD. I will consume man and beast; I will consume the fowls of the heaven, and the fishes of the sea, and the stumbling blocks with the wicked; and I will cut off man from off the land, saith the LORD.

OOOOOHHHH. Wil ‘n mens deel wees van hierdie Wegraping? NEEEEEEE! :no:
Hier is Wegraping = Vernietiging.
Maar ek wil graag h julle moet hierdie in gedagte hou...

Is die Wederkoms ‘n GEHEIME wederkoms??? Wat s die Bybel?

Open 1:7 Kyk, Hy kom met die wolke, en elke oog sal Hom sien, ook hulle wat Hom deursteek het; en al die geslagte van die aarde sal oor Hom rou bedryf; ja, amen!
“Kyk” beteken “Sien” is dit nie? Jip, want verder aan s dit, “en elke oog sal Hom sien." So elke oog sal hom sien, selfs die wat Hom gekruisig het en AL DIE GESLAGTE van die aarde! Kom ons gaan nou van die eerste hoofstuk van Openbaring af na die laaste hoofstuk:

Open 22:7 Kyk, Ek kom gou. Salig is hy wat die woorde van die profesie van hierdie boek bewaar.

Open22:12-13 En kyk, Ek kom gou, en my loon is by My, om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees. Ek is die Alfa en die Omga,die begin en die einde, die eerste en die laaste.
Open22:20 Hy wat dit getuig, s: Ja, Ek kom gou. Amen, ja kom, Here Jesus!

So die wederkoms kom en dit kom gou. Open 6, 11, 14 en 19 het dieselfde. So Openbaring s dus Geskiedenis gaan in die klimaks eindig van Jesus se wederkoms! Dit is die klimaks waarin die hele Bybel van praat en dus in eindig. Reg? En in Openbaring is dit ‘n konstante tema as’t ware.
Iemand het hier (http://bible.org/seriespage/prophetic-context-millennium-%e2%80%94-part-iii-second-coming-christ-new-testament) ges dat 1 in elke 25 verse in die Nuwe Testament praat van die Wederkoms....

Hoekom kom Jesus terug?

Joh 14:1-4 Laat julle hart nie ontsteld word nie; glo in God, glo ook in My. In die huis van my Vader is daar baie wonings; as dit nie so was nie, sou Ek dit vir julle ges het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as Ek gegaan en vir julle plek berei het, kom Ek weer en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is. En waar Ek heen gaan, weet julle en die weg ken julle.

So die REDE vir die Wederkoms is sodat Hy ons kan kom haal om vir ewig saam met Hom te wees.

HOE gaan dit gebeur??
Met ‘n wegraping waar al die Christene weg gevat word en die res word agter gelaat om deur ‘n “7 Jaar verdrukking” te gaan?
Of gebeur alles gelyk aan die einde met die Wederkoms?

En hier kan ons ‘n baie groot les van die Jode leer!!!!! (Nee Johnny, ek pik nie op hulle nie! :)):
Die Jode het gewag (en gepreek oor) vir ‘n Messias vir meer as ‘n 1000 jaar. Hulle het uit gesien vir Sy koms! Hulle het daarvoor gebid en vertrou en hulle het van baie van die detail geweet van Sy koms. Hulle het dit geleer, gepreek en gepremofeer en toe......mis hulle Sy koms! Hoe kon dit gebeur? Dis amper nie denkbaar nie! En tog het hulle. :hmm:
Die antwoord l daarin dat hulle die HOE verkeerd gehad het! Die manier van hoe Hy sou kom.
En die moontlikheid is baie groot dat die Christen kerk vandag dieselfde fout kan maak. Die Jode het uitgesien na ‘n Millitere Messias wat hulle sou kom verlos van die Romeinse juk waaronder hul geleef het; hul vernederende diennaar-skap aan Rome. En ons wil nie dieselfde doen nie. Want daar is steeds miljoene Jode wat nog wag vir Jesus se eerste koms, terwyl ons wag vir Sy wederkoms.
So, dit is belangrik dat ons die Wederkoms reg verstaan, is dit nie?:thumbsup:

HOE gaan Jesus Christus terug keer aarde toe met Sy wederkoms? En ook wanneer, RELATIEF tot eindtyd gebeure? Dit is baie belangrik!!
Volgens die Bybel gaan dit gepaard gaan met 6 eienskappe:
Sigbaar, Letterlik, Magtig, Hoorbaar, Onvermydelik en Vreugdevol.

SIGBAAR:


Hand 1:8-11 maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Juda en Samara en tot aan die uiterste van die aarde. En nadat Hy dit ges het, is Hy opgeneem terwyl hulle dit sien; en ‘n wolk het Hom voor hulle o weg geneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl Hy weggaan, staan daar twee manne in wit klere by hulle, wat s: Galilse manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle Hom na die hemel sien wegvaar het.

So hier is 5 dinge in bogenoemde wat te doen het met sig. So 5 keer in hierdie verse het hulle...gesien! En dan: “sal net so kom soos julle Hom na die hemel sien wegvaar het.” So Jesus gaan terug keer OP DIE SELFDE MANIER. Of: die selfde manier as wat jy Hom sien gaan het is die selfde manier as wat Hy gaan terug kom.
Dit is ‘n korrekte gevolgtrekking om te maak,is dit nie?
Toe Hy weg is, was dit SIGBAAR. As Hy terugkom, sal dit SIGBAAR wees. Want: “Kyk, Hy kom met die wolke, en elke oog sal Hom sien, ook hulle wat Hom deursteek het; en al die geslagte van die aarde sal oor Hom rou bedryf; ja, amen!- Open 1:7

LETTERLIK:

Onthou die Engele se woorde in Hand 1:11, dat “Hierdie Jesus” sal net so weer terug keer? So dis nie ‘n geheime storie nie.Dis sigbaar en ‘n letterlike Jesus. En dit is belangrik.

MAGTIG:


Luk 9:26 Want elkeen wat hom skaam vir My en my woorde, vir hom sal die Seun van die mens Hom skaam wanneer Hy kom in sy heerlikheid en di van die Vader en van die heilige engele.

Mens moet erken hierso, dis ‘n klomp heerlikheid en Glorie!:thumbsup:
Nou, net EEN engel se glorie alleen het die Romeinse soldate (geharde manne wat baklei en dood geken het) in ‘n toestand in gestuur wat Jesus se graf opgepas het:

Mat 28:2-4 En daar kom ‘n groot aardbewing, want ‘n engel van die Here het uit die hemel neer gedaal en gekom en die steen van die opening weggerol en daarop gaan sit. En sy gedaante was soos weerlig en sy kleding wit soos sneeu. En uit vrees vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword.

EEN engel! En die Bybel s daar is biljoene engele! Dink hoeveel te meer AL HIERDIE glorie gaan wees! En waar kry die engele hul glorie vandaan? Van God en Jesus Christus af, so dink as dit by kom! Mens hoef maar net 1 Tim 6:16 te lees. En Moses in Eks 33:18-23.
Feit bly, dis GROOT!


Mat 25:31 En wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom en al die heilige engele saam met Hom, dan sal Hy op sy heerlike troon sit;

HOORBAAR:


Mat 24:30-31 En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid. En Hy sal sy engele uit stuur met harde trompetgeluid, en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke, van die een einde van die hemele af tot die ander einde daarvan.

1Co 15:52 in ‘n oomblik, in ‘n oogwink, by die laaste basuin; want die basuin sal weerklink, en die dode sal onverganklik opgewek word; en ons sal verander word.

En trompette is nie bekend daarvoor dit hulle sagte instrumente is nie! Daarom is hulle altyd gebruik met aankondigings.


1Th 4:16-17 Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ‘n geroep, met die stem van ‘n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weg gevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees.
Hier is ‘n geroep en ‘n trompet. Jip, dit gaan vir seker nie ‘n sagte storie wees nie!

ONVERMEIDELIK:


Psa 50:3-4 Onse God kom en kan nie swyg nie. Vuur verteer voor sy aangesig, en rondom Hom storm dit geweldig. Hy roep na die hemel daarbo, en na die aarde, om sy volk te oordeel:

Hierdie glorie/heerlikheid van God word gesien as ‘n vuur.

Heb12:29 Want onse God is ‘n verterende vuur.
Daardie lig om God wat mens nie kan nader nie.


Psa 50:5-6 Gather my saints together unto me; those that have made a covenant with me by sacrifice. And the heavens shall declare his righteousness: for God is judge himself. Selah.

So God gaan kom, en Hy GAAN NIE STIL WEES NIE!


Mat 24:23 As iemand dn vir julle s: Kyk, hier is die Christus! of: Daar! —moet dit nie glo nie. Want daar sal valse christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei. Kyk, Ek het dit vir julle vooruit ges. As hulle dan vir julle s: Kyk, Hy is in die woestyn—moenie uitgaan nie; kyk, Hy is in die binnekamer—moet dit nie glo nie. Want soos die weerlig uit die ooste uitslaan en tot in die weste skyn, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees.

En weerlig is so, selfs al is jou o toe, kan mens hom sien deur jou ooglede. So mens hoef dit nie op die nuus te sit nie; ELKE oog sal Hom sien!
Klink dit sovr asof ek oor die wegraping praat? Dit mag dalk nie so lyk nie. Maar ja, ek is. Mens moet die hele tema h voor mens iets kan probeer isoleer! So jammer as dit so lank vat! Onthou, idees mag miskien populr wees, maar Populr is nie noodwendig waar of BYBELS nie. Daarom al die Bybelverse...


Mat 13:24-30 ‘n Ander gelykenis het Hy hulle voorgehou en ges: Die koninkryk van die hemele is soos ‘n man wat goeie saad in sy land gesaai het; maar terwyl die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid onder die koring gesaai en weg gegaan. En toe die spruitjies opgeskiet en vrug gevorm het, toe verskyn die onkruid ook. En die diensknegte van die huisheer het gekom en vir hom ges: Meneer, het u dan nie goeie saad in u land gesaai nie? Waar kry dit dan die onkruid vandaan? En hy antwoord hulle: ‘n Vyandige mens het dit gedoen.Toe s die diensknegte vir hom: Wil u dan h dat ons dit moet gaan bymekaar maak? Maar hy antwoord: Nee, dat julle nie miskien, as julle die onkruid bymekaar maak, die koring daarmee saam uittrek nie.
Mat 13:30Laat altwee saam groei tot die oes toe, en in die oestyd sal ek vir die maaiers s: Maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand, maar bring die koring bymekaar in my skuur.

Kyk weer mooi wat s vers 30!!!! “Laat altwee saam groei”. TOT WANNEER? “tot die oes toe.” Hier is geen onduidelikheid nie! Laat altwee (nie net een nie!!!) saam (nie apart nie!!!) groei tot die oes toe (die een word nie voor die ander een ge-oes nie, reg tot en met die oes self toe!!!!). Inteendeel, “Wil u dan h dat ons dit moet gaan bymekaar maak? Maar hy antwoord: Nee, dat julle nie miskien, as julle die onkruid bymekaar maak, die koring daarmee saam uittrek nie” bevestig dit!
En ons hoef nie te wonder wat is wat hier nie, Jesus self verklaar dit! En ek stel voor mens lees die volgende gedeelte ook baie mooi:


Mat 13:36-43 Nadat Hy die skare weggestuur het, het Jesus huis toe gegaan; en sy dissipels het na Hom gekom en ges: Verklaar vir ons die gelykenis van die onkruid in die saailand. En Hy het geantwoord en vir hulle ges: Hy wat die goeie saad saai, is die Seun van die mens, en die saailand is die wreld. Die goeie saad—dit is die kinders van die koninkryk, en die onkruid is die kinders van die Bose, en die vyand wat dit gesaai het, is die duiwel. Die oes is die voleinding van die wreld, en die maaiers is die engele. Net soos die onkruid dan bymekaar gemaak en met vuur verbrand word, so sal dit wees in die voleinding van hierdie wreld: die Seun van die mens sal sy engele uit stuur, en hulle sal uit sy koninkryk bymekaarmaak al die struikelblokke en die wat die ongeregtigheid doen, en sal hulle in die vuuroond gooi. Daar sal geween wees en gekners van die tande. Dan sal die regverdiges skyn soos die son in die koninkryk van hulle Vader. Wie ore het om te hoor, laat hom hoor.

Kyk weer mooi na vers 30: “Maak eers die onkruid bymekaar”. So die “kinders van die Bose” word EERSTE bymekaar gemaak!!!! Vers 41-42 bevestig dit. Sit jy wat hier lees al regop?
So eers nadat die sondiges verwyder is, sal die regverdiges skyn soos die son!!!!! Aldus Matt13.
En onthou, ELKE oog sal hom sien! So hier is nie aparte ondervindings nie!

Ben Cronje
Dec 9th 2012, 10:25 PM
Met bogenoemde in plasing#1 in gedagte, hoe strook ‘n GEHEIME WEGRAPING hiermee?

Hier het ons sovr gesien daar is niks geheimsinnigs nie. ELKE OOG GAAN HOM SIEN!!!!! : “Kyk, Hy kom met die wolke, en elke oog sal Hom sien, ook hulle wat Hom deursteek het; en al die geslagte van die aarde sal oor Hom rou bedryf; ja, amen!"- Open 1:7
Jip, selfs die van die verlede. En om dit te kan doen, moet almal nog hier wees, is dit nie?:hmm:

Dief in die nag:


Mat 24:36 Maar van di dag en di uur weet niemand nie, ook die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen.
Mat 24:43-44 Maar weet dit: as die huisheer geweet het in watter nagwaak die dief sou kom, sou hy gewaak en nie toegelaat het dat in sy huis ingebreek word nie. Daarom moet julle ook gereed wees, want die Seun van die mens kom op ‘n uur dat julle dit nie verwag nie.

Wat kom hierso soos ‘n dief? Die gebeurtenis of die tydsberekening? Volgens vers 44 is dit die Tyd!!!!! Dit kan nie die wederkoms self wees nie, want elke oog sal Hom sien. Ons het dit hier bo gedoen! Dit is die spesifieke TYD VAN DIE WEDERKOMS wat soos ‘n dief is. En dit is baie belangrik om te verstaan hierso!

2Pe 3:10 Maar die dag van die Here sal kom soos ‘n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan, en die aarde en die werke wat daarop is, sal verbrand.
Dit s nie die Here kom as ‘n dief nie!!! Dit s die DAG van die Here kom soos ‘n dief. Afterall, “waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan, en die aarde en die werke wat daarop is, sal verbrand” is vir seker nie ‘n GEHEIM nie!
So die Here kom nie soos ‘n dief nie, die TYD (die dag en die uur) is soos ‘n dief......en hoekom verbrand? In die Glorie en Heerlikheid van God.
God is ook nie hier om ons uit te vang nie. Onthou wat Jesus, Petrus en Paulus vir ons s?
KYK, SIEN, Hou dop! Dit sal nie ‘n verrassing wees vir die wat gereed en voorbereid is nie.
Die wederkoms is ‘n verrassing vir die wat nie voorbereid is nie.
Dan is die Wegrapings manne groot op die volgende :
Een sal gevat word, die ander agter gelaat word om deur ‘n “7 jaar verdrukking” te gaan!!!!
Die hele “Left Behind” reeks het sy naam van die volgende verse:

Luk 17:34-36 Ek s vir julle: In daardie nag sal daar twee op een bed wees; die een sal aangeneem en die ander verlaat word. Twee vroue sal saam maal; die een sal aangeneem en die ander verlaat word. Twee sal op die land wees; die een sal aangeneem en die ander verlaat word.

Volgens hul interpretasie, WIL JY GEVAT WORD?
Wel, as jy in die Bybel glo wil jy VIR SEKER NIE weg gevat word NIE!!!!!!! Ja, jy’t reg gehoor! Hoekom nie? Kom ons kyk:


Mat 24:36 Maar van di dag en di uur weet niemand nie, ook die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen. En net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees. Want net soos hulle was in die dae voor die sondvloed toe hulle geet en gedrink het, getrou en in die huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het,
So hul lewens het gewoonweg aangegaan soos ons s’n vandag....

Mat 24:39 en dit nie verstaan het voordat die sondvloed gekom en almal weggevoer het nie, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees.
Het Noag geweet die vloed was aan die kom? JA. Het die Sondaars geweet? NEE. Net soos die wederkoms.
Merk ook hierso IN KONTEKS: WIE WORD WEG GEVAT? Die Sondaars. WIE BLY AGTER? Noag !!!!


Mat 24:40-42 Dan sal daar twee op die land wees; die een word aangeneem en die ander word verlaat. Twee vroue sal by die meul maal; die een word aangeneem en die ander word verlaat. Waak dan, omdat julle nie weet watter uur julle Here kom nie.
Onthou, dit begin met: “so sal ook die koms van die Seun van die mens wees.” En dan beskryf vers 24:40-42 die wederkoms!!
So kom ons gaan maak seker in Genesis:


Gen 7:21-23 En alle vlees wat op die aarde beweeg, het weggesterwe: die vols en die vee en die wilde diere en al die gedierte wat op die aarde wemel, en al die mense. Alles wat die asem van die lewensgees in sy neusgate gehad het, alles wat op die dro grond was, het doodgegaan. So is dan al die lewende wesens verdelg wat op die aarde was, die mens sowel as die vee en die kruipende diere en die vols van die hemel; hulle is verdelg van die aarde af. En net Noag het oorgebly en wat by hom in die ark was.

So wie het agter gebly????? Noag en die saam met hom in die Ark. Wie is Weggeraap? Die Sondaars!!! Wil jy dus nog weggeraap wees?
So in samevatting, in Matt 24: 36-42 vergelyk Jesus die Wederkoms met die vloed van Noag. Die vloed het gekom en al die Sondaars weg gevat. Noag en sy gesin het agter gebly. Een groep is weg gevat en een groep het agter gebly. En dan in die volgende vers na Noag s Jesus in Matt 24: 40 daar sal mense weg gevat word en mense agter bly.
Maar dit raak interessanter:


Luk 17:26-27 En soos dit gebeur het in die dae van Noag, so sal dit ook wees in die dae van die Seun van die mens: hulle het geet en gedrink, hulle het getrou en is in die huwelik gegee tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het, en die sondvloed gekom en almal vernietig het.
In Matt 24: 39 is die sondaars weg geneem, in Luk 17:26 is hulle VERNIETIG!!!! So die wat weg geneem is, is vernietig!

Luk 17:34 Ek s vir julle: In daardie nag sal daar twee op een bed wees; die een sal aangeneem en die ander verlaat word. Twee vroue sal saam maal; die een sal aangeneem en die ander verlaat word. Twee sal op die land wees; die een sal aangeneem en die ander verlaat word.

So wil jy “weggeraap” word, of agter bly? Ek weet EK wil agterbly!: :thumbsup:

Luk 17:37 En hulle antwoord en s vir Hom: Waar, Here?...
Let op wat vra die dissipels hierso! Jesus s mense gaan weg gevat word. En die dissipels vra, Waarheen. Jy gaan nie waarheen vra oor mense wat agter bly nie, want jy weet waar hulle was en hul gaan steeds daar wees, want hulle het agter gebly. Jy vra waar word mense heen gevat. En die antwoord:

... En Hy s vir hulle: Waar die liggaam l, daar sal die aasvols saamkom.
OK. S Jesus hier hulle word weg gevat Hemel toe, na glorie toe? NEE. Kyk waarnatoe word hulle weg gevat: “Waar die liggaam l, daar sal die aasvols saamkom.”
“Supper of the Birds” soos die Bybel s. Daar gaan niemand wees om die sondaars te begrawe nie en die voels gaan hulle eet. So hulle word nie na ‘n lekker plak toe weg gevat nie! Hul word weg gevat om vernietig te word!
So, gebasseer OP DIE BYBEL, wil jy dus “weg geraap” word?
Kom ons gaan nou weer terug na Matt 13 toe:

Mat 13:30 Laat altwee saam groei tot die oes toe, en in die oestyd sal ek vir die maaiers s: Maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand, maar bring die koring bymekaar in my skuur.
Onthou, die maaiers is die Engele (vers 39). En Jesus s vir die engele om EERS die sondaars bymekaar te maak, PRESIES soos dit was in die dae van Noag.

Mat 13:47-50 Verder is die koninkryk van die hemele soos ‘n net wat in die see gegooi word en van elke soort bymekaarbring; en as dit vol geword het, trek hulle dit op die strand uit en gaan sit en maak die goeies in bakke bymekaar, maar gooi die slegtes weg. So sal dit wees in die voleinding van die wreld: die engele sal uitgaan en die slegte mense onder die regverdiges uit afskei en hulle in die vuuroond gooi. Daar sal geween wees en gekners van die tande.
So die slegtes word tussen die goeies uit geskei!!! En as jy die sondaars uithaal, wie bly oor? Die Regverdiges.
Die Bybel is konstant hieroor!


Mat 13:51 Jesus s vir hulle: Het julle l hierdie dinge verstaan? Hulle antwoord Hom: Ja, Here!

Ta-An
Dec 10th 2012, 05:42 AM
Ben, ek stem saam met jou :idea:

Die Filadelfieer
Dec 10th 2012, 05:47 AM
Volgens die Bybel gaan dit gepaard gaan met 6 eienskappe:
Sigbaar, Letterlik, Magtig, Hoorbaar, Onvermydelik en Vreugdevol.


Ek hou van die manier hoe jy bg uiteen gesit het Ben. :)

RR van Wyk
Dec 10th 2012, 07:22 AM
So Ben, volgens jou is die wegraping al die sondaars wat verweider word? Dit is 'n interresante siening, maar klop nie lekker met 'n paar ander gedagtes nie. Baie mense verstaan dat die wegraping juis die Christenne is wat deur Jesus kom haal word. Deur die kerk weg te neem, word die Antichris dan ontbloot deurdat hy dan kan maak en breek soos hy wil, niemand om hom te keer.
En dan glo daar heelwat Christenne dat die groot verdrukking daarna volg, soos die mens nog nooit beleef het nie, as gevolg van hierdie antichris wat met ystervuis regeer. Deur die wegraping mis die kerk hierdie verdrukking.

Jou siening is net mooi anders om. Volgens jou sienning behoort daar wreldvrede en harmonie te heers as alle sondaars verweider word?

Die Filadelfieer
Dec 10th 2012, 09:17 AM
RR, wat van die opsie dat die enigste "wegraping" die Godskinders is wat saam met Hom hemel toe gaan en die res hel toe ? ( Met ander woorde gee spesiale wegraping vir enige van die twee groepe nie )

CFJ
Dec 10th 2012, 09:22 AM
Ek stem saam met jou Ben. Net iets vinnig wat myself betref. Die eenvoudige boodskap van die Bybel skep 'n verwagting dat daar 'n wederkoms van Christus is en dat die hemel ons deel is. Die wegraping en gepaardgaande 1000-jarige vrederyk, neem hierdie fokus van die wederkoms en hemel se plek in. Diegene wat daarin glo is veel meer gemoeid met die wegraping en die 1000-jarige vrederyk, terwyl dit tog algemeen aanvaar kan word dat ons veel meer gemoeid moet wees met die wederkoms en die hemel. Dis die fokus op hierdie gebeure wat my pla, wat dan die wederkoms en hemel in die agtergrond skuif, nie die gebeure self nie...

Ben Cronje
Dec 10th 2012, 09:49 AM
Ben, ek stem saam met jou :idea:
Die Bybel is verbasend duidelik en omonwonde hieroor, ne....:thumbsup:

Volgens die Bybel gaan dit gepaard gaan met 6 eienskappe:
Sigbaar, Letterlik, Magtig, Hoorbaar, Onvermydelik en Vreugdevol.
Ek hou van die manier hoe jy bg uiteen gesit het Ben. :)
God se woord is ongelooflik Fila! Elke dag iets nuuts vir ons om te leer, n. Hierdie was na aanleiding van nuwe dinge wat ek ook geleer het! So aan God al die eer.

So Ben, volgens jou is die wegraping al die sondaars wat verweider word? Dit is 'n interresante siening, maar klop nie lekker met 'n paar ander gedagtes nie. Baie mense verstaan dat die wegraping juis die Christenne is wat deur Jesus kom haal word. Deur die kerk weg te neem, word die Antichris dan ontbloot deurdat hy dan kan maak en breek soos hy wil, niemand om hom te keer.
En dan glo daar heelwat Christenne dat die groot verdrukking daarna volg, soos die mens nog nooit beleef het nie, as gevolg van hierdie antichris wat met ystervuis regeer. Deur die wegraping mis die kerk hierdie verdrukking.

Jou siening is net mooi anders om. Volgens jou sienning behoort daar wreldvrede en harmonie te heers as alle sondaars verweider word?
Hi RR. Nee, dis nie volgens my nie. Dit is volgens die Bybel!;). Daarom het ek elke stelling gerugsteun met die in-konteks-Bybelverse.:)

Met n wegraping waar al die Christene weg gevat word en die res word agter gelaat om deur n 7 Jaar verdrukking te gaan? Of gebeur alles gelyk aan die einde met die Wederkoms
Daarom glo ek in die tweede opsie hierso. Die Wegraping, gevolg deur n 7 jaar verdrukking maak dood gewoon geen sin nie.
Dit maak nie logies of prakties sin nie.
Dit kan ook nie uit die Bybel uit gerugsteun word nie. Inelkgeval nie so reguit en onomwonde soos die teendeel nie.
O ja, daar gaan vir seker n tyd van groot verdrukking aan die eindtyd wees! n Smeltkroes. Veral vanneer die anti-Sabbat wette intree. Maar GEEN wegraping nie!!!! Die antichrist, die RKK is ook lankal al hier. Hy hoef nie nog te kom nie.
Lees weer die tweede plasing! Jesus is duidelik! Die goeie en bose saad moet saam groei TOT EN MET die oestyd! Dan kom Jesus met Sy engele. Hy stuur sy Engele af om die goddeloses te oes en te verwyder. Die grafte gaan oop van die gereddes en die lewende regverdiges word getransformeer. Al die regverdiges ontmoet Jesus dan saam in die lug.

1Th 4:16-17 Want die Here self sal van die hemel neerdaal met n geroep, met die stem van n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weg gevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees.
Ek beoog nog plasings oor die 1000jaar ensomeer. Ook met Bybelverse wat ELKE stelling rugsteun.

Na watter kant toe l jou oorweging huidiglik, as ek mag vra RR?

Ben Cronje
Dec 10th 2012, 09:54 AM
Ek stem saam met jou Ben. Net iets vinnig wat myself betref. Die eenvoudige boodskap van die Bybel skep 'n verwagting dat daar 'n wederkoms van Christus is en dat die hemel ons deel is. Die wegraping en gepaardgaande 1000-jarige vrederyk, neem hierdie fokus van die wederkoms en hemel se plek in. Diegene wat daarin glo is veel meer gemoeid met die wegraping en die 1000-jarige vrederyk, terwyl dit tog algemeen aanvaar kan word dat ons veel meer gemoeid moet wees met die wederkoms en die hemel. Dis die fokus op hierdie gebeure wat my pla, wat dan die wederkoms en hemel in die agtergrond skuif, nie die gebeure self nie...

Jy s 'n baie waar ding, CFJ. Ons fokus moet op die Wederkoms wees. Paulus en almal het met Groot verwagting daarna uitgesien. Van daar af is ons by Jesus en dit is die belangrikste. Die duisend-jaar storie word ook geweldig mis-geinterpreteer.:yes:

Ek beplan nog 'n bespreking daaroor. Maar soos jy s, dis meer vir interessantheid as 'n fokus....

Johnny
Dec 10th 2012, 10:29 AM
Nou ja, ek stem natuurlik glad nie saam nie. :cool: Ek het vir jou videos .............:lol:

RR van Wyk
Dec 10th 2012, 10:37 AM
Ben, om jou te antwoord na watter kant my oorweging l... ek is werklik nog nie oortuig van enige sienning nie, so ek taamlik oop vir enige opsie. Ek luister maar net wat geleerde manne s, wat natuurlik gepaard gaan met aanhalings uit die Bybel.

Maar dit is natuurlik waar dit ingewikkeld raak. Alhoewel jou siening sin maak en by baie van jou Bybelverse pas, is daar ander wat presies dieselfde doen, wat Juis glo in 'n wegraping en dan natuurlik gepaste Bybelverse plaas wat hulle staaf.

Vir my persoonlik maak dit nie regtig saak nie. Ek gaan beslis nie 'n bakleiery daaroor begin nie. :) Die wederkoms sal meer as genoeg wees vir my.

As voorbeeld. Baie glo dat die gruwel wat in die tempel sal staan reeds gebeur het(Een van Daniel se profesiee). Toe 'n standbeeld van Zeus opgerig was waar die tempel gestaan het. Maar Blykbaar 'n hele paar jaar later het Jesus hierdie profesie van Daniel gekoppel aan 'n toekomstige gebeurtenis.

So eerlikwaar weet ek laankal nie meer nie. Ek vorder net al hierdie inligting in, het 'n baie bre kennis van verskillende sienninge en verklarings, en op die einde van die dag sal ek sien wat gebeur.

Johnny
Dec 10th 2012, 10:59 AM
Ben, om jou te antwoord na watter kant my oorweging l... ek is werklik nog nie oortuig van enige sienning nie, so ek taamlik oop vir enige opsie. Ek luister maar net wat geleerde manne s, wat natuurlik gepaard gaan met aanhalings uit die Bybel.

Maar dit is natuurlik waar dit ingewikkeld raak. Alhoewel jou siening sin maak en by baie van jou Bybelverse pas, is daar ander wat presies dieselfde doen, wat Juis glo in 'n wegraping en dan natuurlik gepaste Bybelverse plaas wat hulle staaf.

Vir my persoonlik maak dit nie regtig saak nie. Ek gaan beslis nie 'n bakleiery daaroor begin nie. :) Die wederkoms sal meer as genoeg wees vir my.

As voorbeeld. Baie glo dat die gruwel wat in die tempel sal staan reeds gebeur het(Een van Daniel se profesiee). Toe 'n standbeeld van Zeus opgerig was waar die tempel gestaan het. Maar Blykbaar 'n hele paar jaar later het Jesus hierdie profesie van Daniel gekoppel aan 'n toekomstige gebeurtenis.

So eerlikwaar weet ek laankal nie meer nie. Ek vorder net al hierdie inligting in, het 'n baie bre kennis van verskillende sienninge en verklarings, en op die einde van die dag sal ek sien wat gebeur.

Vir 'n 7 jaar verdrukking om plaas te vind, moet die Bruid van Christus weggeraap word. Nou as Ben nie glo dat daar 'n 7 jaar verdukking moet kom nie, dan val sy hele redenasie heeltemal uit die bus, maak nie saak of hy die hele Bybel aanhaal nie.

Die Filadelfieer
Dec 10th 2012, 11:24 AM
Vir 'n 7 jaar verdrukking om plaas te vind, moet die Bruid van Christus weggeraap word. Nou as Ben nie glo dat daar 'n 7 jaar verdukking moet kom nie, dan val sy hele redenasie heeltemal uit die bus, maak nie saak of hy die hele Bybel aanhaal nie.
Johnny,
Kom ons probeer hierdie draad 'n Bybelse draad hou met Bybels-gefundeerde argumente.
Enige ander poste sal verwyder word sonder notifikasie.

Jy is natuurlik welkom om bogenoemde opmerking met die Bybel as bron te staaf.

Johnny
Dec 10th 2012, 11:27 AM
Johnny,
Kom ons probeer hierdie draad 'n Bybelse draad hou met Bybels-gefundeerde argumente.
Enige ander poste sal verwyder word sonder notifikasie.

Jy is natuurlik welkom om bogenoemde opmerking met die Bybel as bron te staaf.

Sou dit regtig nodig wees? Ben het mos alreeds uit die Bybel met BAIE skrifverwysings gewys dat die 7 jaar verdukking tydens Jesus plaasgevind het, waarvan die kruisiging die middel daarvan was. :idea:

Kalahari
Dec 10th 2012, 03:22 PM
Ben

Die is vir my iets nuut om aan te dink, dat die gelowiges nog altyd agter gebly het, soos in die dae van Noag. Dit maak vir my sin alhoewel ek nog nooit so daaraan gedink het nie.

Ek kon nog nooit Bybelse regverdiging kry oor die wegraping en duisend jaar vrederyk nie. Indien mens dit wou glo het dit meer vrae as antwoorde gelaat.

Groete
Kalahari

Johnny
Dec 10th 2012, 03:54 PM
Ben

Die is vir my iets nuut om aan te dink, dat die gelowiges nog altyd agter gebly het, soos in die dae van Noag. Dit maak vir my sin alhoewel ek nog nooit so daaraan gedink het nie.

Ek kon nog nooit Bybelse regverdiging kry oor die wegraping en duisend jaar vrederyk nie. Indien mens dit wou glo het dit meer vrae as antwoorde gelaat.

Groete
Kalahari

Kan ek jou aanhaling oor Noag ook anders beskryf? As al die ongereddes agter gebly het.....op aarde, dan was Noag en sy gesin "opgetel" (verhewe bo) vanaf die aarde. 'n Ander siening van weggeraap of opgeneem? :hmm:

Ta-An
Dec 10th 2012, 06:49 PM
Kan ek jou aanhaling oor Noag ook anders beskryf? As al die ongereddes agter gebly het.....op aarde, dan was Noag en sy gesin "opgetel" (verhewe bo) vanaf die aarde. 'n Ander siening van weggeraap of opgeneem? :hmm:Johnny, die wat oorgebly het was gered :D

Johnny
Dec 10th 2012, 07:13 PM
Johnny, die wat oorgebly het was gered :D

Ja slimjan. :lol:

Ta-An
Dec 10th 2012, 07:38 PM
Ja slimjan. :lol:

:o Ek is 'n Sussie :D

Kalahari
Dec 10th 2012, 07:39 PM
Kan ek jou aanhaling oor Noag ook anders beskryf? As al die ongereddes agter gebly het.....op aarde, dan was Noag en sy gesin "opgetel" (verhewe bo) vanaf die aarde. 'n Ander siening van weggeraap of opgeneem? :hmm:

Johnny

Is die beskrywing van Noag nie juis dat die ongereddes vernietig is nie en die gereddes agterbly nie? Hulle is nie weggeneem of weggeraap nie.

Kalahari

Johnny
Dec 11th 2012, 05:03 AM
:o Ek is 'n Sussie :D

Dan moet dit "Slimsus" wees. :hug:

Johnny
Dec 11th 2012, 05:04 AM
Johnny

Is die beskrywing van Noag nie juis dat die ongereddes vernietig is nie en die gereddes agterbly nie? Hulle is nie weggeneem of weggeraap nie.

Kalahari

Henog en Elia het beslis nie "agtergebly" nie.

Die Filadelfieer
Dec 11th 2012, 05:37 AM
Henog en Elia het beslis nie "agtergebly" nie.

Henog en Elia was nie saam met Noag op die ark nie.

Johnny
Dec 11th 2012, 05:44 AM
Henog en Elia was nie saam met Noag op die ark nie.

Nee.....maar hulle was deel van die wegraping! (Tipe) :pp

Die Filadelfieer
Dec 11th 2012, 05:48 AM
Nee.....maar hulle was deel van die wegraping! (Tipe) :pp


Vergelyk jy met ander woorde Jesus se "soos in die dae van Noag" met Elia en Henog ? Hoe op dees aarde kom jy daarby uit ? Was hulle op een of ander manier betrokke by die groot vloed wat niemand van weet nie ?

Johnny
Dec 11th 2012, 05:50 AM
Vergelyk jy met ander woorde Jesus se "soos in die dae van Noag" met Elia en Henog ? Hoe op dees aarde kom jy daarby uit ? Was hulle op een of ander manier betrokke by die groot vloed wat niemand van weet nie ?

Nee, ek vergelyk dit met die wegraping en dit is waaroor die draad gaan.....as jy die opskrif kan lees.

Die Filadelfieer
Dec 11th 2012, 05:57 AM
Nee, ek vergelyk dit met die wegraping en dit is waaroor die draad gaan.....as jy die opskrif kan lees.

Nee Johnny, vat bietjie verantwoordelikheid vir jou poste toe man ?

Kalahari skryf die volgende aan jou persoonlik :

Is die beskrywing van Noag nie juis dat die ongereddes vernietig is nie en die gereddes agterbly nie? Hulle is nie weggeneem of weggeraap nie.


en jy antwoord :

Henog en Elia het beslis nie "agtergebly" nie.

Dit was nie eers so lank terug nie Johnny ! Hoe kan jy dit nie onthou nie ??

My vraag nog steeds, na aanlyding van jou antwoord aan Kalahari :

Wat het Henog en Elia met Noag te doen ?


(Hierdie draad is nou ook genoeg skeef getrek, bly op die onderwerp of beweeg aan asseblief )

Johnny
Dec 11th 2012, 06:13 AM
Nee Johnny, vat bietjie verantwoordelikheid vir jou poste toe man ?

Kalahari skryf die volgende aan jou persoonlik :

Is die beskrywing van Noag nie juis dat die ongereddes vernietig is nie en die gereddes agterbly nie? Hulle is nie weggeneem of weggeraap nie.


en jy antwoord :

Henog en Elia het beslis nie "agtergebly" nie.

Dit was nie eers so lank terug nie Johnny ! Hoe kan jy dit nie onthou nie ??

My vraag nog steeds, na aanlyding van jou antwoord aan Kalahari :

Wat het Henog en Elia met Noag te doen ?


(Hierdie draad is nou ook genoeg skeef getrek, bly op die onderwerp of beweeg aan asseblief )

Ek dink nie jy verstaan lekker nie. Ek is jou geen verduideliking skuldig nie.

RR van Wyk
Dec 11th 2012, 06:18 AM
Ben,

Ek het taamlik lank ondersoek ingestel in hierdie onderwerp gisteraand. My gevolgterekking is dat dit glad nie so eenvoudig is nie.

Ek glo nie jou sienning is ook 100% korrek nie. Natuurlik is dit niks snaaks nie, want wie se siening is 100% korrek?

Lukas 17:30-37
Word genoem dat een persoon sal saamgeneem word, ander agtergelaat word.
die 1983 vertaling praat van saamneem,
die 1953 vertaling praat van aangeneem. die wat agterbly word verlaat.

En dan 1Teassalonisense 4:17
"daarna sal ons wat nog lewe, saam met hulle op die wolke weggevoer word,die lug in,die Here tegemoet. En so sal ons alteid by die Here wees"

Sekere van die verse wat jy aanhaal lees ek anders as jy. Ek vind geen verwoesting in hulle nie. Geen defnitiewwe teken dat die wegraping sondaars sal wees wat opgeraap gaan word nie.
Selfs die deel van die aas wat baie aasvoels lok, daarin sien ek net dat die teken so duidelik gaan wees soos aasvoels wat sirkel in die lug, selfs van baie ver af. Almal sal sien die opgeraaptes gaan na Jesus, wat op die wolke staan.

Maar dan aan die ander kant, is daar verse wat jy aanhaal wat WEL gaan oor die bose en die sondaars wat in die vuur verwoes word.

Al wat ek kan aflei, is dat jy verskillende gebeure saamgooi as een gebeurtenis. Dat jy die wederkoms van Christus en die dag van oordeel sien as een. Dat jy dalk selektief is wat Bybelverse betref om jou punt te bewys.

Jesus s wel dat Sy wederkoms sal wees soos in die dae van Noag, maar slegs in die lig van dat mense heel onbewus is van Sy koms en onkant gevang word. Geen mens ken die dag of uur nie.

Met Jesus se wederkoms gaan Hy al die ontslapenis saam hom bring, en ons wat nog leef sal Hom tegemoet gaan in die Hemel. Dit klink vir my taamlik baie na 'n wegraping van gelowiges.

Na my ondersoek is my gevoel dat die Wegraping een gebeurtenis is, waar die hele wreld Hom sal sien, waar die wreld die gelowiges sal sien opgaan na Jesus.
Die aarde wat verwoes word, die ongelowiges wat verteer word deur vuur, is weer 'n ander gebeurtenis.

En moennie Johnny heeltemal afskiet nie. Hy het dalk 'n punt beet. Noag en sy familie was soort van 'n wegraping gewees.
Hulle het baie beslis NIE op land agtergebly toe die vloed die aarde getref het nie. Hulle was in die Ark.
Selfs met die verwoesting van Sodom en Gomora was gelowiges eers WEGGENEEM voordat die hele stad verwoes was.

So my gevolgtrekking, is dat ek nog moet baie ondersoek instel op hierdie een, want daar is geen eenvoudige maklike verklarings nie.

Louwrens Erasmus
Dec 11th 2012, 06:23 AM
Johnny dit lyk my jy is nie by magte om enigsins iets anders te doen nie Johnny. Jy blyk glad nie in staat te wees om enigsins te redeneer nie, en laat dink my aan die gedig van C Louis Leipoldt, genaamd "Op my ou ramkiekie, met nog net een snaar". Al wat jou liedjie is is, "Wegraping Israel, Wegraping Israel"

As jy iets kan bydra, doen dit, maar om elke draad te probeer "derail" maak my en ander glo ek, net die josie in.

Johnny
Dec 11th 2012, 06:41 AM
Johnny dit lyk my jy is nie by magte om enigsins iets anders te doen nie Johnny. Jy blyk glad nie in staat te wees om enigsins te redeneer nie, en laat dink my aan die gedig van C Louis Leipoldt, genaamd "Op my ou ramkiekie, met nog net een snaar". Al wat jou liedjie is is, "Wegraping Israel, Wegraping Israel"

As jy iets kan bydra, doen dit, maar om elke draad te probeer "derail" maak my en ander glo ek, net die josie in.

So....wat sal jou bydrae wees oor die wegraping? As jy die forum sal bietjie deurgaan sal jy sien dat ek die wegraping tot vervelens toe bepreek het.....en in diepte. Dus, voor jy oordeel, gaan doen bietjie research. Julle sal dalk al die antwoorde reeds daar kry.

Vir die wat nie die lied ken nie, hier is die woorde:


Op my ou ramkiekie Language: Afrikaans

http://blogs.litnet.co.za/abrham/files/2010/08/17e8a85a-2fb5-440f-be23-e7425e839369.jpg

Op my ou ramkiekie met nog net een snaar
speel ek in die maanskyn deurmekaar

As die maan my aanhoor en die sterre knik
dan speel ek kordaat voort in my skik

Wat gee ek om mense wat s ek's mal
as die varings my aanhoor by die wal?

Wat om my vrinde wat nooit nie verstaan
as die sterre my toeknik en die maan?

Op my ou ramkiekie met nog net een snaar
speel ek in die maanskyn deurmekaar

Kalahari
Dec 11th 2012, 06:44 AM
Ek dink die verskil kom juis in as mens glo dat daar 'n wegraping en dan 'n wederkoms gaan wees.

Ek glo dat daar net 'n wederkoms gaan wees. Na die wederkoms gaan die oordeel plaasvind. Daar gaan dus geen aardse ryk wees nie. Ons as gereddes gaan saam met die Here na die hemel en die ander na die helse vuur. Die aarde sal dan tot 'n einde kom en ons sal in die nuwe aarde leef.

Ek dink nie dat enige iemand weggeraap gaan word nie. By die wederkoms gaan die gereddes die Here tegemoet en die ongereddes gaan die oordeel tegemoet. Net soos in Noag se tyd gaan niemand weet wanneer dit plaasvind nie en gaan dit die ongereddes onverhoeds betrap. Vir ons wat gelowig is gaan dit egter nie onverhoeds betrap nie, want eerstens weet ons dat die wederkoms kom en tweedens is ons alreeds deel van die koninkryk van God.

Groete
Kalahari

Johnny
Dec 11th 2012, 07:27 AM
Kom ons kyk na die vraag van hierdie draad:

"Wil jy regtig weg geraap word"

Dit is al wat jy hoef te antwoord. As jy nie in die wegraping glo nie, dan het jy nie nodig om enigsins 'n bespreking daarvan te maak nie, dus...

JA, EK WIL DEEL WEES VAN DIE WEGRAPING! :pray:

Son of the South
Dec 11th 2012, 07:43 AM
Ek dink die verskil kom juis in as mens glo dat daar 'n wegraping en dan 'n wederkoms gaan wees.Ek deel hierdie siening.
Ek glo dat daar net 'n wederkoms gaan wees.Hoe verstaan mens dan 1 Tes. 4:17?
En dan 1Teassalonisense 4:17
"daarna sal ons wat nog lewe, saam met hulle op die wolke weggevoer word,die lug in,die Here tegemoet. En so sal ons alteid by die Here wees"(Ek verkies persoonlik om die woord 'opraping' hier te gebruik, al is dit dan net vir myself om onderskeid in my gedagtes te kan maak tussen die 'wegraping' in Jer. en Sef. soos vroer in hierdie draad aangehaal.)
As mens die konteks lees, dan dui dit tog op die wederkoms en nie op die verdrukking soos sommige dit sien nie:
Want dit s ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenes hoegenaamd nie sal vr wees nie.
(1Th 4:15) Ek sien dit amper soos wanneer 'n kelner die tafel kom skoonmaak: Hy tel die soutpot op en hou dit in sy hand, terwyl hy die sout wat op die tafel is afvee. Ek sien nie 'n geheime wegraping voor die verdrukking in die skrif nie, maar wel 'n uitredding met die wederkoms net voor die oordeel. Ek dink sodra mens begin vasstaar teen 'n geheime wegraping vr die verdrukking, moet mens noodgedwonge sommige legkaartstukkies inforseer waar hulle nie hoort nie. So word God dan die 'verdrukker' tydens die verdrukking, terwyl wanneer mens die woord 'verdrukker' naslaan, dan is die verdrukker eerder 'n mens en lyk dit vir my eerder of dit die Antichris kan wees. Kyk bv. na:
Ek is dit wat julle troos! Wie is jy, dat jy bevrees is vir die mens wat moet sterwe, en vir die mensekind wat oorgegee word soos gras? — dat jy vergeet die HERE wat jou gemaak het, wat die hemel uitgesprei en die aarde gegrond het; dat jy gedurigdeur die hele dag bewe vir die grimmigheid van die verdrukker as hy dit daarop toel om te verwoes? Waar is dan die grimmigheid van die verdrukker?
(Isa 51:12-13)Ek sien die verdrukking dus nie as 'die dag van die Here', wanneer Hy oordeel nie. Die gelowiges moet egter iewers uit die pad uit geneem word voordat die oordeel kom:
Hy wat in Hom glo, word nie veroordeel nie; maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel omdat hy nie geglo het in die Naam van die eniggebore Seun van God nie.
(Joh 3:18)Ek dink dus die gelowiges sal die verdrukking deurgaan, maar sal die oordeel vryspring.

RR van Wyk
Dec 11th 2012, 07:50 AM
Dit is asof mense verward is wie die "weggeraaptes" was met die groot vloed in Noag se tyd. Sommige reken Noag het agtergebly en die sondaars is weggeraap deur die vloed. Die probleem wat ek met hierdie redenasie het, is dit was fisies die sondaars wat aangegaan het soos alteid, hulle gang gegaan het, onverhoeds gevang was. Hulle het fisies nrens gegaan nie. Dit was Noag en sy familie wat fisies in 'n groot boot geklim het.

Dus Noag is die "weggeraapte".

Dit is asof die hele wegraping teorie verkeerd bewys probeer word deur die sondvloed. Vir my bevestig die sondvloed en die verwoesting van Sodom en Gomora eintlik 'n wegraping.
Die regverdiges is gered van God se woedde...nie gered van die sondige wreld nie, daarvan sal ons altyd deel wees, maar gered van God se oordeel.

Vir Ben pas 'n wegrapingteorie nie in by die Bybel nie, vir my lyk dit weer asof dit nogal mooi pas.

RR van Wyk
Dec 11th 2012, 07:55 AM
Ek stem 100% saam met Son of the South, ons gaan die oordeel vryspring, maar nie die verdrukking nie.

Die woord wegraping, of sinoniemme daarvan, word nogal vir taamlik baie gebeure gebruik in die Bybel. Ook in Henog en Elia se geval, soos Johnny genoem het. So mens moet dit binne konteks waarneem.

Johnny
Dec 11th 2012, 07:58 AM
".......vir my lyk dit weer asof dit nogal mooi pas."

:pp :hug: Die Bruid gaan God se oordeel vryspring. Die ware kerk word al vir eeue vervolg. Dit gaan hulle uitkoms wees om die oordeel wat oor die wereld kom tydens die 7 jaar verdukking vry te spring.

Die Filadelfieer
Dec 11th 2012, 08:04 AM
Ek sien nie 'n geheime wegraping voor die verdrukking in die skrif nie, maar wel 'n uitredding met die wederkoms net voor die oordeel. Ek dink sodra mens begin vasstaar teen 'n geheime wegraping vr die verdrukking, moet mens noodgedwonge sommige legkaartstukkies inforseer waar hulle nie hoort nie. So word God dan die 'verdrukker' tydens die verdrukking, terwyl wanneer mens die woord 'verdrukker' naslaan, dan is die verdrukker eerder 'n mens en lyk dit vir my eerder of dit die Antichris kan wees. Kyk bv. na: Ek sien die verdrukking dus nie as 'die dag van die Here', wanneer Hy oordeel nie. Die gelowiges moet egter iewers uit die pad uit geneem word voordat die oordeel kom: Ek dink dus die gelowiges sal die verdrukking deurgaan, maar sal die oordeel vryspring.


Ek deel hierdie siening 100% met jou.

Daar is gewoon net nie genoeg skriftuurlike bewyse vir 'n geheime wegraping nie, terwyl mens sou dink dat iets wat potensieel so belangrik is seer sekerlik meer aandag moet geniet in die Bybel.

Die ander ding wat my pla is die tydsberekening van hierdie wegraping.
Hoekom sal "daardie" Christene weg geraap word, maar Christene van vandag wat deur dieselfde ellende wat beskryf word as daar na die verdrukking praat gaan word nie weg gevat nie ?

Son of the South
Dec 11th 2012, 08:07 AM
Dit is asof mense verward is wie die "weggeraaptes" was met die groot vloed in Noag se tyd. Sommige reken Noag het agtergebly en die sondaars is weggeraap deur die vloed. Die probleem wat ek met hierdie redenasie het, is dit was fisies die sondaars wat aangegaan het soos alteid, hulle gang gegaan het, onverhoeds gevang was. Hulle het fisies nrens gegaan nie. Dit was Noag en sy familie wat fisies in 'n groot boot geklim het.

Dus Noag is die "weggeraapte".

Dit is asof die hele wegraping teorie verkeerd bewys probeer word deur die sondvloed. Vir my bevestig die sondvloed en die verwoesting van Sodom en Gomora eintlik 'n wegraping.
Die regverdiges is gered van God se woedde...nie gered van die sondige wreld nie, daarvan sal ons altyd deel wees, maar gered van God se oordeel.

Vir Ben pas 'n wegrapingteorie nie in by die Bybel nie, vir my lyk dit weer asof dit nogal mooi pas.Ek dink so! So, om die vraag te antwoord: Ja, ek sien uit na die wegraping (wat ek gerieflikheidshalwe die opraping noem) en ek wil graag deel wees daarvan.

:pp :hug: Die Bruid gaan God se oordeel vryspring. Die ware kerk word al vir eeue vervolg.Net so!
Dit gaan hulle uitkoms wees om die oordeel wat oor die wereld kom tydens die 7 jaar verdukking vry te spring.Nee, ek sien dit ongelukkig nog nie in die Woord nie.

Johnny
Dec 11th 2012, 08:19 AM
Nee, ek sien dit ongelukkig nog nie in die Woord nie.

SOS, ek dink dit is juis hier waar RR se aanhaling oor Noag en Sodom en Gomorra se oordeel inpas, wat 'n "tipe" van die wegraping en oordeel was. Daarom het die engel die volgende vir Lot en sy vrou gese:

Gen 19:22 Vlug gou daarheen, want Ek kan niks doen voordat jy daar aankom nie.

God kan nie die wereld oordeel voordat Sy Bruid nie weggeraap is nie, dan kom die oordeel tydens die 7 jaar verdrukking. 'n Verdrukking soos die wereld nog nooit beleef of ooit weer sal beleef nie....dit se die Bybel!

CFJ
Dec 11th 2012, 08:22 AM
Ek sien nie 'n geheime wegraping voor die verdrukking in die skrif nie, maar wel 'n uitredding met die wederkoms net voor die oordeel. Ek dink sodra mens begin vasstaar teen 'n geheime wegraping vr die verdrukking, moet mens noodgedwonge sommige legkaartstukkies inforseer waar hulle nie hoort nie. So word God dan die 'verdrukker' tydens die verdrukking, terwyl wanneer mens die woord 'verdrukker' naslaan, dan is die verdrukker eerder 'n mens en lyk dit vir my eerder of dit die Antichris kan wees. Kyk bv. na: Ek sien die verdrukking dus nie as 'die dag van die Here', wanneer Hy oordeel nie. Die gelowiges moet egter iewers uit die pad uit geneem word voordat die oordeel kom: Ek dink dus die gelowiges sal die verdrukking deurgaan, maar sal die oordeel vryspring.

Dis hoe ekself dit ook sien. Ek glo in 'n wegraping of opraping, maar nie in die konteks van dispensasionalisme (diegene wat in 'n kerk-dispensasie, wegraping, 7 jaar verdrukking, 1000-jarige vrederyk en finale oordeel glo) nie. Een van die grootste probleme wat ekself het met dispensasionalisme, is dat dit vir eeue afwesig was in die Kerk. Ek glo nie die waarheid om die waarheid te wees, mag afwesig wees om enigsins as waarheid te kwalifiseer nie.

Wat baie mense nie besef nie, is dat die Isrealiete van ouds ook 'n aardse Messias wat op die troon van Dawid vanuit Jerusalem sou regeer, verwag het. Hulle verwagting het gekwyn en in vyandskap ontaard teenoor hul Messias, toe Hy aandui dat Sy koninkryk nie van hierdie wreld is nie. Nou, in die laaste dae, word hierdie identiese verwagting weer gepopulariseer en dit is iets wat mens mooi moet oordink, baie mooi...

As die wegraping plaasvind, moet jou saak reg wees en dit het niks te doen met of jy hierin glo of nie. As jou saak nie reg is nie, beteken jou geloof in die wegraping niks. Ons word egter telkens in die Skrif bemoedig om die verdrukking te kan weerstaan en dit is juis waaroor ons geloof moet h, sodat niks ons kan skei van die liefde van Christus nie. Die hele geskiedenis die afgelope 2000 jaar was een van vervolging, marteling en die doodmaak van Christene. Die 2de wreldoorlog het iets bewys wat min ook besef en dit is, dat Christene (ook hulle Kerke) afgemaai en plat geskiet was in Duitsland, Frankryk en Japan (Hirosjima het by vrre die grootste Christen gemeenskap in Japan gehad) op so stille manier, want die fokus was nie daarop nie. Katolieke dele het nie naastenby dieselfde verwoesting in Europa ondervind soos Protestantse dele nie. Na die 2de wreldoorlog het die Protestantse geloof in Europa byvoorbeeld, byna tot stilstand gekom en min mense sien hierdie fenomeen raak. Soos ons nou gesels, word Christene onthoof en gemartel elders in die wreld en bewys dit opsigself dat die wegrapingsleer voor die verdrukking, skepties bejeen kan word, al sou ekself nie 'n totale streep daardeur trek nie, is dit moeilik om daarin te glo.

Johnny
Dec 11th 2012, 08:33 AM
Ek deel hierdie siening 100% met jou.

Daar is gewoon net nie genoeg skriftuurlike bewyse vir 'n geheime wegraping nie, terwyl mens sou dink dat iets wat potensieel so belangrik is seer sekerlik meer aandag moet geniet in die Bybel.

Die ander ding wat my pla is die tydsberekening van hierdie wegraping.
Hoekom sal "daardie" Christene weg geraap word, maar Christene van vandag wat deur dieselfde ellende wat beskryf word as daar na die verdrukking praat gaan word nie weg gevat nie ?

Ek twyfel of dit in die geheim gedoen gaan word, nie volgens die Skrif nie! Ek dink die hele wereld sal weet, net soos met Noag. Toe eerste druppels val en die Ark se deure toegaan, toe weet die hele wereld! Dit sal egter te laat wees........ :cry:

1Th 4:16 Want die Here self sal van die hemel neerdaal met n geroep, met die stem van n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan.

http://www.holybibleprophecy.org/wp-content/uploads/2011/10/Rapture.png

Johnny
Dec 11th 2012, 08:35 AM
As die wegraping plaasvind, moet jou saak reg wees en dit het niks te doen met of jy hierin glo of nie. As jou saak nie reg is nie, beteken jou geloof in die wegraping niks.

CFJ ek stem saam.

Son of the South
Dec 11th 2012, 08:36 AM
SOS, ek dink dit is juis hier waar RR se aanhaling oor Noag en Sodom en Gomorra se oordeel inpas, wat 'n "tipe" van die wegraping en oordeel was. Daarom het die engel die volgende vir Lot en sy vrou gese:

Gen 19:22 Vlug gou daarheen, want Ek kan niks doen voordat jy daar aankom nie.

God kan nie die wereld oordeel voordat Sy Bruid nie weggeraap is nie, dan kom die oordeel tydens die 7 jaar verdrukking. 'n Verdrukking soos die wereld nog nooit beleef of ooit weer sal beleef nie....dit se die Bybel!Johnny, ek stem met alles saam, behalwe die gedeelte in jou plasing wat ek hier onderstreep het. Die terminologie wat ons gebruik kan nogals baie verwarring skep. So kan dit bv. veroorsaak dat ons met mekaar stry, terwyl ons eintlik saamstem en weer op ander plekke saamstem, terwyl ons nie in ooreenstemming is nie. Kom ek probeer dit verduidelik, eerder as om verwarrende terme te gebruik. Ek wil graag saam met Noag in die Ark wees en/of saam met Lot vlug en/of Jesus in die lug ontmoet met sy wederkoms, ja beslis. Ek wil nie saam met die sondaars in die vloed omkom en/of in Sodom en Gomorra verbrand en/of deur God se oordeel gaan nie. Ek sien die dag van die Here (God se oordeel) en die verdrukking (Antichris/wereld) verskillend. Die gelowiges sal myns insien deur God gedra word deur die tyd van verdrukking en spring dan God se oordeel vry.

Johnny
Dec 11th 2012, 08:38 AM
Hoekom sal "daardie" Christene weg geraap word, maar Christene van vandag wat deur dieselfde ellende wat beskryf word as daar na die verdrukking praat gaan word nie weg gevat nie ?

http://smccutah.org/draper/wp-content/uploads/2012/01/baptism_web.jpg

CFJ
Dec 11th 2012, 08:39 AM
Ek twyfel of dit in die geheim gedoen gaan word, nie volgens die Skrif nie! Ek dink die hele wereld sal weet, net soos met Noag. Toe eerste druppels val en die Ark se deure toegaan, toe weet die hele wereld! Dit sal egter te laat wees........ :cry:

1Th 4:16 Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ‘n geroep, met die stem van ‘n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan.Hi Johnny,

Die wegrapingsleer, leer juis nie dat almal dit gaan weet nie. Ek dink jy behoort dit te besef en 'n geheime wegraping is die kruks waarom dit draai in hierdie doktrine. As julle anders leer, dan verskil julle van die klassieke lering dat dit 'n geheime of stille wegraping is. Die deel wat jy aanhaal in Thes 4, het al vele mense wat in die wegrapingsleer glo anders laat begin glo, juis omdat dit duidelik nie in die geheim gaan wees nie. Vergelyk ook Mat 24, alhoewel volgens dispensasionalisme is hierdie van toepassing op Jode in die verdrukking en nie op die Kerk nie. Tog is die ooreenkomste tussen Mat 24 en Thes 4 as voorbeeld identies en kan mens nie anders as om te let daarop nie.

Son of the South
Dec 11th 2012, 08:40 AM
Ek twyfel of dit in die geheim gedoen gaan word, nie volgens die Skrif nie! Ek dink die hele wereld sal weet, net soos met Noag. Toe eerste druppels val en die Ark se deure toegaan, toe weet die hele wereld! Dit sal egter te laat wees........ :cry:Noag het baie lank groot verdrukking gely in die wereld onder die goddelose en toe het hy God se oordeel ontkom...

Johnny
Dec 11th 2012, 08:43 AM
Johnny, ek stem met alles saam, behalwe die gedeelte in jou plasing wat ek hier onderstreep het. Die terminologie wat ons gebruik kan nogals baie verwarring skep. So kan dit bv. veroorsaak dat ons met mekaar stry, terwyl ons eintlik saamstem en weer op ander plekke saamstem, terwyl ons nie in ooreenstemming is nie. Kom ek probeer dit verduidelik, eerder as om verwarrende terme te gebruik. Ek wil graag saam met Noag in die Ark wees en/of saam met Lot vlug en/of Jesus in die lug ontmoet met sy wederkoms, ja beslis. Ek wil nie saam met die sondaars in die vloed omkom en/of in Sodom en Gomorra verbrand en/of deur God se oordeel gaan nie. Ek sien die dag van die Here (God se oordeel) en die verdrukking (Antichris/wereld) verskillend. Die gelowiges sal myns insien deur God gedra word deur die tyd van verdrukking en spring dan God se oordeel vry.

SOS, ek het al by meer as een geleentheid die parralel tussen die Joodse bruilof en die wegraping verduidelik. As 'n mens dit snap, dan kan jy die wegraping en die verdukking van mekaar skei as 2 gebeurtenisse op 2 verskillende plekke. Die wat nie deel is van die Bruid nie gaan deur die verdrukking op aarde en die wat deel is van die Bruid is saam met die Bruidegom in die huwelikskamer....in die hemel. Na 7 jaar die wederkoms en die Bruilofsmaal op aarde.

Johnny
Dec 11th 2012, 08:44 AM
Noag het baie lank groot verdrukking gely in die wereld onder die goddelose en toe het hy God se oordeel ontkom...

Presies! Dit is hoekom die Bruid ook die oordeel gaan ontkom.

Johnny
Dec 11th 2012, 08:46 AM
Hi Johnny,

Die wegrapingsleer, leer juis nie dat almal dit gaan weet nie. Ek dink jy behoort dit te besef en 'n geheime wegraping is die kruks waarom dit draai in hierdie doktrine. As julle anders leer, dan verskil julle van die klassieke lering dat dit 'n geheime of stille wegraping is. Die deel wat jy aanhaal in Thes 4, het al vele mense wat in die wegrapingsleer glo anders laat begin glo, juis omdat dit duidelik nie in die geheim gaan wees nie. Vergelyk ook Mat 24, alhoewel volgens dispensasionalisme is hierdie van toepassing op Jode in die verdrukking en nie op die Kerk nie. Tog is die ooreenkomste tussen Mat 24 en Thes 4 as voorbeeld identies en kan mens nie anders as om te let daarop nie.

Ons sal seker eers werklik weet wanneer dit gebeur? Ek hoop net nie dit is dan te laat nie.

RR van Wyk
Dec 11th 2012, 09:23 AM
Hi Johnny,

Die wegrapingsleer, leer juis nie dat almal dit gaan weet nie. Ek dink jy behoort dit te besef en 'n geheime wegraping is die kruks waarom dit draai in hierdie doktrine. As julle anders leer, dan verskil julle van die klassieke lering dat dit 'n geheime of stille wegraping is. Die deel wat jy aanhaal in Thes 4, het al vele mense wat in die wegrapingsleer glo anders laat begin glo, juis omdat dit duidelik nie in die geheim gaan wees nie. Vergelyk ook Mat 24, alhoewel volgens dispensasionalisme is hierdie van toepassing op Jode in die verdrukking en nie op die Kerk nie. Tog is die ooreenkomste tussen Mat 24 en Thes 4 as voorbeeld identies en kan mens nie anders as om te let daarop nie.

Nou verstaan ek ook beter hoekom Ben so baie klem geplaas het oor die "geheim van die wegraping" waarmee hy glad nie saamstem nie, in sy eerste pos.
Ek het glad nie besef baie mense glo dat die wegraping in die geheim sal plaasvind. Was nog alteid onder die indruk, soos Johnny s, dat die hele wreld sal weet wat gebeur het..

Son of the South
Dec 11th 2012, 09:26 AM
SOS, ek het al by meer as een geleentheid die parralel tussen die Joodse bruilof en die wegraping verduidelik. As 'n mens dit snap, dan kan jy die wegraping en die verdukking van mekaar skei as 2 gebeurtenisse op 2 verskillende plekke. Die wat nie deel is van die Bruid nie gaan deur die verdrukking op aarde en die wat deel is van die Bruid is saam met die Bruidegom in die huwelikskamer....in die hemel. Na 7 jaar die wederkoms en die Bruilofsmaal op aarde.Ek het dit gehoor en verstaan, maar kon dit nog nie in die skrif sien nie, sorrie. :dunno:

AndreHa
Dec 11th 2012, 09:29 AM
Nou verstaan ek ook beter hoekom Ben so baie klem geplaas het oor die "geheim van die wegraping" waarmee hy glad nie saamstem nie, in sy eerste pos.
Ek het glad nie besef baie mense glo dat die wegraping in die geheim sal plaasvind. Was nog alteid onder die indruk, soos Johnny s, dat die hele wreld sal weet wat gebeur het..

Janee, dis moeilik om te dink hoe die wegraping 'n geheim sal wees. Dink net - duisende kar en vlieg ongelukke wereldwyd. Vliegtuie wat wereldwyd uit die lug uitval. Chaos oor baie maatskappye nie kan oopmaak vir besigheid nie. Miljoene mense wat vermis word. Dit kan nie 'n geheim bly nie, daarvan is ek oortuig.

Kalahari
Dec 11th 2012, 10:43 AM
Wat gebeur by die wederkoms?

Die Here kom terug om ons te kom haal.
Die gelowiges wat reeds oorlede is word opgewek.
Ons wat nog lewe word verander en word saam geneem.
Die oordeel vind dan plaas.
Ons leef saam met God vir ewig.

Dit sien ons dat by die Here se terugkoms Hy sy engele gaan stuur om die gelowiges bymekaar te maak. Die Bybel leer nie van 'n tweede wederkoms nie.

Groete
Kalahari

Kalahari
Dec 11th 2012, 10:50 AM
Ek wil graag saam met die Here gaan by sy wederkoms.

Gelukkig hoef ek nie te twyfel nie, want ek is alreeds deel van Sy koninkryk. Ek is Sy kind en daarom kom Hy my haal. Hy sal my beskerm en bewaar totdat Hy weerkom. Ek sal of verander word of ek sal opgewek word by Sy koms. Prys die Heer!

Groete
Kalahari

CFJ
Dec 11th 2012, 12:24 PM
Nou verstaan ek ook beter hoekom Ben so baie klem geplaas het oor die "geheim van die wegraping" waarmee hy glad nie saamstem nie, in sy eerste pos.
Ek het glad nie besef baie mense glo dat die wegraping in die geheim sal plaasvind. Was nog alteid onder die indruk, soos Johnny s, dat die hele wreld sal weet wat gebeur het..

RR,

Dat mense die wederkoms as 'n geheime gebeurtenis sou voorhou (wegrapingsleer voldoen hieraan), is voorspel en Jesus s duidelik, glo hulle nie!As iemand dn vir julle s: Kyk, hier is die Christus! of: Daar! —moet dit nie glo nie. Want daar sal valse christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei. Kyk, Ek het dit vir julle vooruit ges. As hulle dan vir julle s: Kyk, Hy is in die woestyn—moenie uitgaan nie; kyk, Hy is in die binnekamer—moet dit nie glo nie.
(Mat 24:23-26)


Die wederkoms gaan so wees dat almal dit weet en Thes 4:16 s dit ook!Want soos die weerlig uit die ooste uitslaan en tot in die weste skyn, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees.
(Mat 24:27)


As dit (die wederkoms) so duidelik in die ope is, hoekom moet daar dan 'n ope wegraping ook wees...(?), as die ander wat oorbly dan presies kan uitwerk, oor 7 jaar is die wederkoms...

Dit is die rede hoekom die wegraping sogenaamd in die geheim moet wees, want die 7 jaar verdrukking kan dan van dag en datum van die wegraping, presies uitgewerk word sou dit in die ope wees. Die wegraping kan nie in die ope wees nie, want dan is die wederkoms gekoppel aan 'n datum en Jesus het ges, niemand weet dit behalwe die Vader nie. Groot gat wat hierdie leer laat, baie groot en as mens weereens na die 'Counter Reformation' kyk waar die Jesute met verskeie leerstellings verwarring in die Christendom wou saai, dan kom die naam Ribera op, wat hierdie dinge net na die Reformasie geformuleer het..., met 'n 7 jaar verdrukking ensomeer en ook die fokus weg van die Roomse Kerk af...

Ta-An
Dec 11th 2012, 02:55 PM
Die wat nie deel is van die Bruid nie gaan deur die verdrukking op aarde en die wat deel is van die Bruid is saam met die Bruidegom in die huwelikskamer....in die hemel. Kan jy die verduidelik nav die 10 maagde :hmm:

Johnny
Dec 11th 2012, 05:27 PM
Kan jy die verduidelik nav die 10 maagde :hmm:

Ta-An, ongelukkig moet ek weer (teen sommige se wil) vir Pastoor Dries hier betrek wat 'n reeks gedoen het oor die 10 maagde. Hulle is almal hier tydens die 7 jaar verdrukking. Sal maar weer vir jou 'n video moet stuur.

Johnny
Dec 11th 2012, 05:35 PM
Dit is die rede hoekom die wegraping sogenaamd in die geheim moet wees, want die 7 jaar verdrukking kan dan van dag en datum van die wegraping, presies uitgewerk word sou dit in die ope wees. Die wegraping kan nie in die ope wees nie, want dan is die wederkoms gekoppel aan 'n datum en Jesus het ges, niemand weet dit behalwe die Vader nie. Groot gat wat hierdie leer laat, baie groot en as mens weereens na die 'Counter Reformation' kyk waar die Jesute met verskeie leerstellings verwarring in die Christendom wou saai, dan kom die naam Ribera op, wat hierdie dinge net na die Reformasie geformuleer het..., met 'n 7 jaar verdrukking ensomeer en ook die fokus weg van die Roomse Kerk af...

CFJ ek dink dit is juis hier waar die antichris gaan begin opereer. Onthou, hy gaan wonders doen, vuur uit die hemel laat kom. Nie net die Jode nie, maar die hele wereld gaan dink hy is die messias. Hy gaan vrede bring, oplossings vir die wereld ekonomie, ens, ens. Hy sal 'n verduideliking gee vir die verdwyning van miljoene mense. Onthou dat hy saam met die valse profeet (pous) die een wereld valse kerk gaan lei. Hulle gaan aanvoer dat die probleem kinders (ware kerk - Bruid) nou uit die weg geruim is. Die Heilige Gees gaan nie meer teenwoordig wees hier op aarde nie.

Die ware kerk (Bruid) staan in die pad van die verskyning van die antichris. As ons weg is, dan sal hy geopenbaar word.

Kalahari
Dec 11th 2012, 07:47 PM
CFJ ek dink dit is juis hier waar die antichris gaan begin opereer. Onthou, hy gaan wonders doen, vuur uit die hemel laat kom. Nie net die Jode nie, maar die hele wereld gaan dink hy is die messias. Hy gaan vrede bring, oplossings vir die wereld ekonomie, ens, ens. Hy sal 'n verduideliking gee vir die verdwyning van miljoene mense. Onthou dat hy saam met die valse profeet (pous) die een wereld valse kerk gaan lei. Hulle gaan aanvoer dat die probleem kinders (ware kerk - Bruid) nou uit die weg geruim is. Die Heilige Gees gaan nie meer teenwoordig wees hier op aarde nie.

Die ware kerk (Bruid) staan in die pad van die verskyning van die antichris. As ons weg is, dan sal hy geopenbaar word.

Johnny

Waar staan dit in die Bybel dat die Heilige Gees in die laaste dae voor die Here se wederkoms nie op die aarde sal wees nie?

Kalahari

Ben Cronje
Dec 11th 2012, 11:19 PM
Hallo julle.:wave: Ek’s ‘n dag of twee weg en kyk hoe raak ek verskriklik vr agter! Dit gaan ‘n rukkie vat om in te haal, so waar begin mens? By die begin. As iets later herhaal, vergewe my asb.;)
RR, net nog iets op hierdie stelling:

Jou siening is net mooi anders om. Volgens jou sienning behoort daar wreldvrede en harmonie te heers as alle sondaars verweider word?
Nee, ek impliseer dit glad nie. Kom ons s die wederkoms is ‘n dag lank (die Bybel s nie so nie, ek vat dit net ter verduideliking), en kom ons s arguments onthalwe Jesus kom die oggend in al Sy glorie, dan terwyl hulle in die lug is, stuur Jesus Sy Engele af om die lewende sondaars tussen die regverdiges uit te haal (soos in gelykenisse en ander verse reeds verduidelik) en te dood. Dan gaan die grafte oop en die lewende regverdiges se liggame word verheerlik en almal gaan saam on Jesus in die lug te ontmoet:

1Th 4:16-17 Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ‘n geroep, met die stem van ‘n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weg gevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees.
Dan vat hy ons hemel toe:

Joh 14:1-4 Laat julle hart nie ontsteld word nie; glo in God, glo ook in My. In die huis van my Vader is daar baie wonings; as dit nie so was nie, sou Ek dit vir julle ges het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as Ek gegaan en vir julle plek berei het, kom Ek weer en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is. En waar Ek heen gaan, weet julle en die weg ken julle.
Oor die duisend jaar en die tweede dood van die sondaars en Satan se vernietiging sal ek later 'n lang plasing maak met al die verse, dan kan almal hul opinie daaroor gee, en kan ons dit lekker bespreek.:thumbsup:
Al wat ek probeer s vir nou is dat die lewende sondaars se vernietiging en die regverdiges se opstanding en verheerliking gebeur met die OES (Wederkoms), s maar als op een dag omdat ek nou ‘n dag as voorbeeld gekies het. S maar in die oggend word die sondaars verwyder en in die middag die regverdiges opgeneem deur die Engele om Jesus in die lug te ontmoet. Vir al wat ons weet gebeur alles dalk binne ‘n uur. Wie weet? Die konsep is egter belangrik hier.

RR, wat van die opsie dat die enigste "wegraping" die Godskinders is wat saam met Hom hemel toe gaan en die res hel toe ? ( Met ander woorde gee spesiale wegraping vir enige van die twee groepe nie )
Jy’s reg Fila. Per diffinisie is die wegraping die verwydering van die sondaars met die wederkoms, maar LaHay het ‘n ander wegraping, die Jesuiete-een, populer gemaak. So as ek van Wegraping praat, is dit die een wat Johnny-hulle aanhang....

So eerlikwaar weet ek laankal nie meer nie. Ek vorder net al hierdie inligting in, het 'n baie bre kennis van verskillende sienninge en verklarings, en op die einde van die dag sal ek sien wat gebeur.
RR, jy is op die regte plek, my vriend. Kry al die inligting en laat die Heilige Gees jou lei na God se waarheid toe.

Johnny,
Kom ons probeer hierdie draad 'n Bybelse draad hou met Bybels-gefundeerde argumente.
Enige ander poste sal verwyder word sonder notifikasie.

Jy is natuurlik welkom om bogenoemde opmerking met die Bybel as bron te staaf.
Dankie, Fila. Johnny, ek wil jou asseblief mooi vra om die jou internet-Spam op hierdie draad te plak soos jy alreeds gedoen het in plasings #31, 42 en 45 nie! Ek sien ook jy het HH se draad, “waar staan ons met Israel” net so gaan toeplak met Internet-Spam in plasings #108, 109 en 110!
Ons soek jou opinie en eie woorde (gerugsteun uit die Bybel) op hierdie draad, nie internet-opinies nie. Ek kry die indruk die oomblik as jy jouself nie uit die Bybel kan verdedig nie, daan gooi jy ons toe onder Internet-Spam wat jy speog en plak met die hoop dat jy ons aandag van die Bybel sal kan aftrek!!!! So asseblief, jou eie woorde en die Bybel, of liewer glad nie!
Dankie, Johnny, ek glo jy sal saamwerk.:hug:

Ben

Die is vir my iets nuut om aan te dink, dat die gelowiges nog altyd agter gebly het, soos in die dae van Noag. Dit maak vir my sin alhoewel ek nog nooit so daaraan gedink het nie.

Ek kon nog nooit Bybelse regverdiging kry oor die wegraping en duisend jaar vrederyk nie. Indien mens dit wou glo het dit meer vrae as antwoorde gelaat.

Groete
Kalahari
Dito. Die wegraping het in der waarheid meer vrae as antwoorde.Daarom het ek ges:

Die Wegraping, gevolg deur ‘n 7 jaar verdrukking maak dood gewoon geen sin nie.
Dit maak nie logies of prakties sin nie.
Dit kan ook nie uit die Bybel uit gerugsteun word nie. Inelkgeval nie so reguit en onomwonde soos die teendeel nie.
En sodra ek al die vrae aan my geantwoord het, gaan ek ‘n plasing plaas wat na die Wegraping voor die 7 jaar verdrukking kyk op die 3 vlakke, i.e. Logies, prakties en Bybels. Dan kan ons dit lekker bespreek van die pro en con kante af.

Kan ek jou aanhaling oor Noag ook anders beskryf? As al die ongereddes agter gebly het.....op aarde, dan was Noag en sy gesin "opgetel" (verhewe bo) vanaf die aarde. 'n Ander siening van weggeraap of opgeneem? :hmm:
Dis desperaat, Johnny, Veral in die konteks waarin dit voorkom! Jammer, maar daardie “kite” gaan nie vlieg nie. Dis iets wat jy baie diep tussen die lyne moet lees, teensy jy Bybelverse in konteks kan inbring om dit te staaf.

Henog en Elia het beslis nie "agtergebly" nie.

Nee.....maar hulle was deel van die wegraping! (Tipe) :pp
Wie s hulle is nie ‘n tipe van die lewendes in Cristus met Sy wederkoms wat oombliklik verandering ondergaan om nuwe liggame te kry en saam met die opgestanes vir Jesus in die lug te ontmoet nie. Hulle gaan ook nie die dood ken nie!

1Th 4:16 Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ‘n geroep, met die stem van ‘n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan.
1Th 4:17 Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees.
Klink vir my dis hoe Henog en Elia weg is....:pp

Ben Cronje
Dec 12th 2012, 12:22 AM
Ben,
Ek het taamlik lank ondersoek ingestel in hierdie onderwerp gisteraand. My gevolgterekking is dat dit glad nie so eenvoudig is nie.
Ek glo nie jou sienning is ook 100% korrek nie. Natuurlik is dit niks snaaks nie, want wie se siening is 100% korrek?
Lukas 17:30-37
Word genoem dat een persoon sal saamgeneem word, ander agtergelaat word.
die 1983 vertaling praat van saamneem,
die 1953 vertaling praat van aangeneem. die wat agterbly word verlaat.
Wel, RR, kyk wat s die King James:

Luk 17:33 Whosoever shall seek to save his life shall lose it; and whosoever shall lose his life shall preserve it.
Luk 17:34 I tell you, in that night there shall be two men in one bed; the one shall be taken, and the other shall be left.
Luk 17:35 Two women shall be grinding together; the one shall be taken, and the other left.
Luk 17:36 Two men shall be in the field; the one shall be taken, and the other left.
Luk 17:37 And they answered and said unto him, Where, Lord? And he said unto them, Wheresoever the body is, thither will the eagles be gathered together.
OK, in hierdie verse is daar n volgorde.
Vers 33: die eerste groep wat probeer om hul lewens te red, sal dit verloor; en die tweede groep wat dit verloor, sal dit behou.
Vers34: Eerste groep word gevat, tweede groep agter gelaat.
Vers 35: Eerste groep word gevat, tweede groep agter gelaat.
Vers 36: Eerste groep word gevat, tweede groep agter gelaat.
So die eerste groep wat gevat word, verloor hul lewens. Die tweede groep wat agter gelaat word, behou hul lewens.
In vers 37 vra die dissipels dan ook : Where, Lord? So waar word hulle gevat? Mens vra nie waar bly hulle nie. Hulle bly waar hul was. So waar word hulle gevat? Waar die voels hul gaan eet! Hier is dus die verwoesting in die verse. Hulle sterf. Hul verloor hul lewens. Die aasvoels eet hulle......:hmm:


En dan 1Teassalonisense 4:17
"daarna sal ons wat nog lewe, saam met hulle op die wolke weggevoer word,die lug in,die Here tegemoet. En so sal ons alteid by die Here wees"

Sekere van die verse wat jy aanhaal lees ek anders as jy. Ek vind geen verwoesting in hulle nie. Geen defnitiewwe teken dat die wegraping sondaars sal wees wat opgeraap gaan word nie
Selfs die deel van die aas wat baie aasvoels lok, daarin sien ek net dat die teken so duidelik gaan wees soos aasvoels wat sirkel in die lug, selfs van baie ver af. Almal sal sien die opgeraaptes gaan na Jesus, wat op die wolke staan.
Maar dan aan die ander kant, is daar verse wat jy aanhaal wat WEL gaan oor die bose en die sondaars wat in die vuur verwoes word.
Al wat ek kan aflei, is dat jy verskillende gebeure saamgooi as een gebeurtenis. Dat jy die wederkoms van Christus en die dag van oordeel sien as een. Dat jy dalk selektief is wat Bybelverse betref om jou punt te bewys.
Ek gooi verskillende gebeure saam, omdat Jesus dit saamgooi. Daarom moet mens die Hele Lukas 17 lees en die hele Matt 24 vir die konteks. Jesus s die gelykenis gaan oor Sy wederkoms, Sy wederkoms is soos die Vloed. En as Jesus so s, wie is ons om te stry?
Onthou ook, 1 uit elke 25 verse in die NT gaan oor die wederkoms. Daar is nog legio verse wat ek kon aanhaal ter stawing, maar dan sou ek 'n hele paar plasings moes doen op een slag en nie net twee nie. So al hoekom ek selektief was, was oor spasie. Nie oor voorbedagde rade nie. Ek het probeer om een voorbeeld van elke "groep" te vat, as ek dit so lomp kan stel?


Jesus s wel dat Sy wederkoms sal wees soos in die dae van Noag, maar slegs in die lig van dat mense heel onbewus is van Sy koms en onkant gevang word. Geen mens ken die dag of uur nie.

Is jy seker?:hmm:

Mat 24:39 en dit nie verstaan het voordat die sondvloed gekom en almal weggevoer het nie, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees.
EN ALMAL WEGGEVOER HET. Jy het dit mis gekyk! En ook die volgende stukkie:
Luk 17:27 hulle het geet en gedrink, hulle het getrou en is in die huwelik gegee tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het, en die sondvloed gekom en almal vernietig het.;)


Met Jesus se wederkoms gaan Hy al die ontslapenis saam hom bring, en ons wat nog leef sal Hom tegemoet gaan in die Hemel. Dit klink vir my taamlik baie na 'n wegraping van gelowiges.
Jou beurt om vir my te wys waar in die Bybel lees jy die stukkie wat ek hier bo uitgelig het....:thumbsup:


En moennie Johnny heeltemal afskiet nie. Hy het dalk 'n punt beet. Noag en sy familie was soort van 'n wegraping gewees.
Hulle het baie beslis NIE op land agtergebly toe die vloed die aarde getref het nie. Hulle was in die Ark.
Selfs met die verwoesting van Sodom en Gomora was gelowiges eers WEGGENEEM voordat die hele stad verwoes was.
Baie goeie punte wat jy maak. Vraag, die plae van Egipte; wie is almal deur watter plae getref?
Die plae aan die eindtyd; wie word getref? Dit help met die Noag en Sodom-ding.....

So my gevolgtrekking, is dat ek nog moet baie ondersoek instel op hierdie een, want daar is geen eenvoudige maklike verklarings nie.
Maar dis n goeie en opregte gevolgtrekking wat jy maak. En jy vra die regte vrae en bevraagteken die regte goed. Gelukkig is die geprek op die draad nou eers lekker aan die opwarm!

Ben Cronje
Dec 12th 2012, 12:27 AM
Ek dink die verskil kom juis in as mens glo dat daar 'n wegraping en dan 'n wederkoms gaan wees.

Ek glo dat daar net 'n wederkoms gaan wees. Na die wederkoms gaan die oordeel plaasvind. Daar gaan dus geen aardse ryk wees nie. Ons as gereddes gaan saam met die Here na die hemel en die ander na die helse vuur. Die aarde sal dan tot 'n einde kom en ons sal in die nuwe aarde leef.

Ek dink nie dat enige iemand weggeraap gaan word nie. By die wederkoms gaan die gereddes die Here tegemoet en die ongereddes gaan die oordeel tegemoet. Net soos in Noag se tyd gaan niemand weet wanneer dit plaasvind nie en gaan dit die ongereddes onverhoeds betrap. Vir ons wat gelowig is gaan dit egter nie onverhoeds betrap nie, want eerstens weet ons dat die wederkoms kom en tweedens is ons alreeds deel van die koninkryk van God.

Groete
Kalahari

Ek stem meer en deels saam:thumbsup:
Ons gaan vir seker nog lekker geseld:cool:

Ben Cronje
Dec 12th 2012, 06:26 AM
Met Jesus se wederkoms gaan Hy al die ontslapenis saam hom bring, en ons wat nog leef sal Hom tegemoet gaan in die Hemel.

Jammer RR, :blushhap:ek wonder nog steeds oor hierdie stelling van jou en die praktiese implikasie daarvan, aan die lig van weereens byvoorbeeld 1 Te 4:16 :hmm:

1Th 4:16 Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ‘n geroep, met die stem van ‘n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan.
1Th 4:17 Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees.

Hoe kan Jesus met Sy wederkoms die ontslapenis met Hom saambring as Hy hulle met Sy wederkoms eers gaan opwek (en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan.) in vers 16??:hmm:

Net vir interessantheid:

Joh 6:54 Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en Ek sal hom opwek in die laaste dag.
Joh 6:39 En dit is die wil van die Vader wat My gestuur het, dat al wat Hy My gegee het, Ek daarvan nie sal verloor nie, maar dit opwek in die laaste dag.
Joh 6:40 En dit is die wil van Hom wat My gestuur het,dat elkeen wat die Seun aanskou en in Hom glo, die ewige lewe mag h; en Ek sal hom opwek in die laaste dag.
Joh 6:44 Niemand kan na My toe kom as die Vader wat My gestuur het, hom nie trek nie; en Ek sal hom opwek in die laaste dag.
Joh 6:54 Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en Ek sal hom opwek in die laaste dag.

Ben Cronje
Dec 12th 2012, 06:47 AM
Ek dink dus die gelowiges sal die verdrukking deurgaan, maar sal die oordeel vryspring.

Hi SoS! :wave:Ek stem 100% saam met jou stelling hierso!
Om 'n Wegraping te wil h, dan 'n 7 jaar verdrukking en dan 'n wederkoms, beteken Jesus moet twee keer kom. Nrens praat die Bybel van wederkomste nie, daar is slegs 1 wederkoms:


Hand 1:11 wat s: Galilse manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle Hom na die hemel sien wegvaar het.

Dit s nie Hy sal twee keer net so kom nie....:cool:

Ben Cronje
Dec 12th 2012, 07:00 AM
Dit is asof mense verward is wie die "weggeraaptes" was met die groot vloed in Noag se tyd. Sommige reken Noag het agtergebly en die sondaars is weggeraap deur die vloed. Die probleem wat ek met hierdie redenasie het, is dit was fisies die sondaars wat aangegaan het soos alteid, hulle gang gegaan het, onverhoeds gevang was. Hulle het fisies nrens gegaan nie. Dit was Noag en sy familie wat fisies in 'n groot boot geklim het.

Dus Noag is die "weggeraapte".

Dit is asof die hele wegraping teorie verkeerd bewys probeer word deur die sondvloed. Vir my bevestig die sondvloed en die verwoesting van Sodom en Gomora eintlik 'n wegraping.
Die regverdiges is gered van God se woedde...nie gered van die sondige wreld nie, daarvan sal ons altyd deel wees, maar gered van God se oordeel.

Vir Ben pas 'n wegrapingteorie nie in by die Bybel nie, vir my lyk dit weer asof dit nogal mooi pas.

So kom Jesus twee keer, RR?
Inelkgeval, met die wederkoms word die regverdiges OOK gered van God se woede! Jesus stuur sy Engele af om die onkruid tussen die goeie saad uit te haal om te gaan vernietig en die regverdiges ontmoet Jesus dan in die hemel.
En met alle respek ges, jy vergeet wat die vers self s:

Mat 24:37 En net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees.
Mat 24:39 en dit nie verstaan het voordat die sondvloed gekom en almal weggevoer het nie, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees.
Luk 17:26 En soos dit gebeur het in die dae van Noag, so sal dit ook wees in die dae van die Seun van die mens:

Jesus vergelyk dit met Sy WEDERKOMS, nie met 'n wegraping voor 'n "7 jaar" verdrukking nie!;). Volgens Jesus self kom Hy net EEn keer weer, nie TWEE keer weer nie. Dit is die tema reg deur die Nuwe Testament: EEN Wederkoms.:pp

Maar ek kry die gevoel ons twee praat dalk by mekaar verby. En die feit dat ek van agter af, een plasing op 'n keer probeer inhaal, maak dat ek goed dalk s wat reeds genoem is 'n plasing of twee later.
So wat ek gaan doen nou is 'n plasing voorberei oor die Wegrapings teorie daar in terme van Bybelse verantwoordbaarheid, praktiese en logiese probleme. En as dit ook op die tafel is, sal die gesprek dan eers interessanter wees. En dit is alreeds baie interessant en leersaam.:thumbsup:

Son of the South
Dec 12th 2012, 07:08 AM
Dit s nie Hy sal twee keer net so kom nie....:cool:...maar iewers sal Hy wel moet gaan verklee, want met die eenmalige wederkoms kom Hy op die wolke en ook:
Toe het ek die hemel geopend gesien; en daar was ‘n wit perd, en Hy wat daarop sit, word genoem Getrou en Waaragtig, en Hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid.
(Rev 19:11)Ek kon nog nie agterkom dat die Woord vir ons die presiese tydsverloop gee nie, maar ek hou van die teorie wat s dat dit dalk later op dieselfde dag kan wees. Soortevan: Net eers gou hierdie oes in die skuur kry en dan sal ons netnou hierdie onkruid ook aan die brand steek.

RR van Wyk
Dec 12th 2012, 08:09 AM
Hi Ben,

Om dood eerlik te wees, ek lees die laaste tyd so baie, ek self nie meer 100%seker waar ek die deel gekry het waar ek ges het dat Jesus die ontslapenis saam met hom gaan bring. Dit was heel moontlik komentaar uit 'n boek. Sal weer moet gaan kyk.

Ek lees in die Bybel(as ek reg lees) van net een wederkoms. Maar wat die tyd gebonde daaraan is weet ons natuurlik nie.

Is ek reg as ek s jy glo in 'n wegraping(van gelowiges), maar dat die sondaars eers gedood gaan word?

Sou dit nie meer sin maak as die gelowiges, soos byvoorbeeld Noag, eers veilig in 'n plek van bewaring is, voordat die aarde basies verwoes word nie?

Son of the South
Dec 12th 2012, 08:28 AM
Om dood eerlik te wees, ek lees die laaste tyd so baie, ek self nie meer 100%seker waar ek die deel gekry het waar ek ges het dat Jesus die ontslapenis saam met hom gaan bring. Dit was heel moontlik komentaar uit 'n boek. Sal weer moet gaan kyk.Mens kry dit hier:
Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met Hom bring.
(1Th 4:14)Hoe s julle: waar pas dit in?

Ben Cronje
Dec 12th 2012, 08:43 AM
Hi Ben,

Om dood eerlik te wees, ek lees die laaste tyd so baie, ek self nie meer 100%seker waar ek die deel gekry het waar ek ges het dat Jesus die ontslapenis saam met hom gaan bring. Dit was heel moontlik komentaar uit 'n boek. Sal weer moet gaan kyk.

Ek lees in die Bybel(as ek reg lees) van net een wederkoms. Maar wat die tyd gebonde daaraan is weet ons natuurlik nie.

Is ek reg as ek s jy glo in 'n wegraping(van gelowiges), maar dat die sondaars eers gedood gaan word?

Sou dit nie meer sin maak as die gelowiges, soos byvoorbeeld Noag, eers veilig in 'n plek van bewaring is, voordat die aarde basies verwoes word nie?

Hi RR. Ja, ek glo aan slegs Jesus se wederkoms en dat dit die oes is soos verduidelik in plasing #2 met die gelykenis van die saaier en die goeie saad en onkruid. Ook:

Open 14:14 En ek het gesien, en kyk, daar was ‘n wit wolk en een soos ‘n Menseseun wat op die wolk sit, met ‘n goue kroon op sy hoof en in sy hand ‘n skerp sekel.

En in die oes word die onkruid eerste verwyder, want Jesus s self so. Ek basseer my verstaan op hoe Jesus Sy wederkoms SELF beskryf, met watter gelykenisse hy dit verduidelik en na watter tipes Hy verwys om dit te verduidelik. En almal moet dieselfde s, anders weerspreek Jesus Homself en dit is nie moontlik nie. Noag se ark kan ook God se hand van beskerming wees, dan nie? En is Johannes nie in kokende olie beskerm en Daniel en sy maats in 'n vuur nie?:hmm:


...maar iewers sal Hy wel moet gaan verklee, want met die eenmalige wederkoms kom Hy op die wolke en ook: Ek kon nog nie agterkom dat die Woord vir ons die presiese tydsverloop gee nie, maar ek hou van die teorie wat s dat dit dalk later op dieselfde dag kan wees. Soortevan: Net eers gou hierdie oes in die skuur kry en dan sal ons netnou hierdie onkruid ook aan die brand steek.

Hier is nog interessante punte om te oorweeg ( 'n "point to ponder"), SoS:

Op dieselfde dag wat Noag in die Ark in gegaan het, het dit begin reen.
Op dieselfde dag as wat Lot uit Sodom uit is, het die vuur geval...
Op dieselfde dag wat die sondaars ge-oes word, word die uitverkorenis opgewek, verander en opgeneem om Jesus in die lug te ontmoet....:hmm:

Luk 17:26 En soos dit gebeur het in die dae van Noag, so sal dit ook wees in die dae van die Seun van die mens:
Luk 17:27 hulle het geet en gedrink, hulle het getrou en is in die huwelik gegee tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het, en die sondvloed gekom en almal vernietig het.
Luk 17:28 Net soos dit ook gebeur het in die dae van Lot: hulle het geet en gedrink, gekoop en verkoop, hulle het geplant en gebou.
Luk 17:29 Maar op die dag toe Lot van Sodom uitgaan, het vuur en swawel van die hemel af geren en almal vernietig.
Luk 17:30 Net so sal dit wees in die dag wanneer die Seun van die mens geopenbaar word.

Interessant, n

Daarom het ek die wederkoms en die oes as oor een enkele dag gevat in plasing #61.
Dit laat ook nie ruimte vir 'n wegraping sewe jaar tevore nie......:hmm:

Ben Cronje
Dec 12th 2012, 08:57 AM
Mens kry dit hier: Hoe s julle: waar pas dit in?

Dankie SoS! :lol:

Wat se die daaropvolgende verse?:

1Th 4:15 Want dit s ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenes hoegenaamd nie sal vr wees nie.
1Th 4:16 Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ‘n geroep, met die stem van ‘n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan.
1Th 4:17 Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees.
1Th 4:18 Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde.
So hoe moet ons vers 14 verstaan?
vers 16 en 17 verduidelik dit. As hul saam met Jesus van die hemel af terug kom, hoe kan hul opgewek word om saam met die wat in die lewe oorbly weg gevoer te word om SAAM die Here tegemoet te kom in die lug?
Hoe gaan mens iemand tegemoet as jy nounet saam mee was?
Jesus s ook:

Open 22:12 En kyk, Ek kom gou, en my loon is by My, om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees.
Rev 22:12 And, behold, I come quickly; and my reward is with me, to give every man according as his work shall be.

So as die ontslapenis alreeds voor die wederkoms by Jesus was, het hul mos klaar hul prys gekry. Hoekom nog die loon saam bring vir ALMAL?

Ja, daar is reeds mense in die Hemel soos Henog en Elia en Moses en die "First fruits". Maar die loon uitdeel is 'n "klas-aksie" vir die meerderheid, as ek dit so kan stel???:cool:
Inelkgeval, so verstaan ek dit...

HammerHead
Dec 12th 2012, 09:12 AM
Hi julle!!!! Ben jy dink jyt uitgemis na n dag of twee, sjoe!! Trai 2 weke!!!


Joh 5:28 Moenie julle hieroor verwonder nie. Want daar kom ‘n uur wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor
Joh 5:29 en sal uitgaan, die wat goed gedoen het, tot die opstanding van die lewe, en die wat kwaad gedoen het, tot die opstanding van die veroordeling.

Hierdie verse se vir my nogal duidelik dat dit alles in dieselfde tyd gebeur...Hierdie vers kanseleer die wegraping ook uit, want soos die bybel bevestig, sal die dooies die lewendes nie voor wees nie.d.w.s:

As die dooies met God se wederkoms nog op die aarde is, moet die lewendes duidelik ook, en die regverdiges ook nie die onregverdiges nie...

Daarom sal almal op die dag van die Here nog op die aarde wees...Ek glo ook dat hierdie gebeurtenis in n dag of wat sal gebeur, defnitief nie met baie verloop van tyd uit mekaar uit nie

Ben Cronje
Dec 12th 2012, 09:16 AM
Ben,

Ek het taamlik lank ondersoek ingestel in hierdie onderwerp gisteraand. My gevolgterekking is dat dit glad nie so eenvoudig is nie.

Ek glo nie jou sienning is ook 100% korrek nie. Natuurlik is dit niks snaaks nie, want wie se siening is 100% korrek?

RR, ek wil net weer terug kom na hierdie stelling van jou toe, want dit is absoluut waar!:thumbsup:
Daarom beklemtoon ek heeltyd dat dit my verstaan is. Daar is dalk baie verse wat anders verduidelik as wat ek verstaan, ek ken nie die Woord van God so goed nie! En dinge wat ek glo is nie in steen gegied nie. En dit is die lekker van die forum. Julle sal wel verse opbring wat teenstrydig is met hoe ek dit sover verstaan as daar is, en dan sal ek my verstaan hersien onder leiding van die Heilige Gees. My strewe is in gebed om God se waarheid te verstaan en volg. En as ek verkeerd is moet ek my trots in my sak kan steek en voor die wereld erken as ek verkeerd is. Want dit gaan oor God en Sy waarheid, nie my ego en trots nie!
Wie wil dan volhard in "verkeerdheid", want die gevolge kan duur wees.......:pray:

Ben Cronje
Dec 12th 2012, 09:21 AM
Hi julle!!!! Ben jy dink jyt uitgemis na n dag of twee, sjoe!! Trai 2 weke!!!

Hi HH!!!!!:wave:. Welkom terug:thumbsup: Moenie terug hou nie, gaan groot!

Dankie vir die nuwe verse en jou inset:thumbsup:. Hoe meer Bybelse rugsteun "vir en teen" mense opbring, hoe meer leer ons almal!
Glo ek. :cool:

RR van Wyk
Dec 12th 2012, 11:22 AM
Daar is ook 'n vers, wat ek sal moet gaan soek, waar Jesus s dat ons moet hoop dat ons die groot "verdrukking" sal ontvlug, want dit gaan die ergste wees wat die aarde ooit ervaar het. Die presiesse woorde is ek ook nie seker van nie. Wonder of dit ook betrekking het tot hierdie onderwerp.

As daar so 'n vers bestaan soos ek dink, wat ek natuurlik eers moet bewys, pas dit by die verhaal van Noag en die ark, en Sodom.

Ben, jy het self ges, nadat Noag in die Ark geklim het, het dit begin ren... So dit klink soos die wegraping vind plaas, en onmiddelik na dit dalk die oordeel.

Wat ookal die geval, die tydsperiode tussen die gebeure is dalk so klein, dat watookal eerste plaasvind dalk nie eers saak maak nie :)

Wat ek wel verder wil ondersoek, is waar die ander teoriee vandaan kom. Die duisend jaar vrederyk, sewe jaar verdrukking, ens. Dit moet tog 'n oorsprong h..
As ek reg kan onthou is dit met een van Daniel se profesiee tedoen(sewe jaar verdrukking).

Ben Cronje
Dec 12th 2012, 11:48 AM
Daar is ook 'n vers, wat ek sal moet gaan soek, waar Jesus s dat ons moet hoop dat ons die groot "verdrukking" sal ontvlug, want dit gaan die ergste wees wat die aarde ooit ervaar het. Die presiesse woorde is ek ook nie seker van nie. Wonder of dit ook betrekking het tot hierdie onderwerp.

As daar so 'n vers bestaan soos ek dink, wat ek natuurlik eers moet bewys, pas dit by die verhaal van Noag en die ark, en Sodom.

Ben, jy het self ges, nadat Noag in die Ark geklim het, het dit begin ren... So dit klink soos die wegraping vind plaas, en onmiddelik na dit dalk die oordeel.

Wat ookal die geval, die tydsperiode tussen die gebeure is dalk so klein, dat watookal eerste plaasvind dalk nie eers saak maak nie :)

Wat ek wel verder wil ondersoek, is waar die ander teoriee vandaan kom. Die duisend jaar vrederyk, sewe jaar verdrukking, ens. Dit moet tog 'n oorsprong h..
As ek reg kan onthou is dit met een van Daniel se profesiee tedoen(sewe jaar verdrukking).

Ek is besig om iets oor die 7 jaar verdrukking te skryf, "As we speak". Gaan egter 'n rukkie vat. Ja, daar gaan groot verdrukking wees voor Jesus se koms, en dit gaan groter wees as enige iets wat nog ooit voorheen op die aarde was. Maak geen fout nie. 7 Jaar egter???? Die verdrukking gaan soos ek vroeer genoem het, dit gaan 'n smeltkroes wees. Wag net vir die anti-Sabbat wette en kyk hoe gaan die regverdiges vervolg word! Dit het in die middeleeue gebeur en gaan weer, net erger. Maar meer daaroor later. Weet net jy is reg oor die verse, dit is daar.
Onthou, 'n wegraping op dieselfde dag is anders as 'n wegraping voor 'n 7 jaar verdrukking! En dit is die probleem. Dan is daar die issue van die tipe wegraping. Dis die twee vraagtekens wat ek wou uitlig met die draad:
Ook, hoe gaan God ons beskerm teen die verdrukking is wat ons nog gaan bespreek. Hoe is die Israeliete beskerm teen die plae wat die Egiptenare getref het? Dink solank daaroor.....;)
En jy is reg, die tydverloop is dalk so klein dat dit nie saak maak nie. Wat wel saak maak, is of mens in die Regverdige groep is of in die verlore groep! Daarom moet ons Fokus op Jesus Christus wees eerste, want as mens nou ontslaap, wil mens dit in Jesus Christus doen. Tweedens moet ons, soos Paulus en die ander uitsien na die Wederkoms, wanner ons weer saam met Jesus gaan wees. Maar dit beteken nie ons kan nie gesels hieroor om sodoende meer te verstaan nie!:thumbsup:

HammerHead
Dec 12th 2012, 12:22 PM
Wat ek wel verder wil ondersoek, is waar die ander teoriee vandaan kom. Die duisend jaar vrederyk, sewe jaar verdrukking, ens. Dit moet tog 'n oorsprong h..
As ek reg kan onthou is dit met een van Daniel se profesiee tedoen(sewe jaar verdrukking).

Hi RR, ek het die draad probeer soek wat die 7 jaar verdukking in detail bespreek het, maar eks nie seker of dit die regte een is nie.

Hier is wel n draad: (http://bibleforums.org/showthread.php/240961-Daniel-se-70-week-profesie)

Ek ondersteun natuurlik plasing #14 wat Ben geplaas het.

Maar ek is seker Ben gaan n voledige uiteensetting hier plaas.

Groete
HH

Louis F Brits
Dec 12th 2012, 12:34 PM
Hallo daar!Want daar kom ‘n uur wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor .Is dit grafte van die dooies se siele?Ek meen in baie grafte is daar nou net grond,so wie gaan Sy stem hoor.Ek verstaan nie so mooi nie.Alles kom tog tot niks,n gejaag na niks.Ons gaan in n diep slaap in as ons sterf maar ek glo nie dis in n graf soos in die grond nie miskien n rustige plekkie langs Hom!

Ta-An
Dec 12th 2012, 07:14 PM
Op dieselfde dag wat Noag in die Ark in gegaan het, het dit begin reen.
Op dieselfde dag as wat Lot uit Sodom uit is, het die vuur geval...
Op dieselfde dag wat die sondaars ge-oes word, word die uitverkorenis opgewek, verander en opgeneem om Jesus in die lug te ontmoet....:hmm:


Daarom het ek die wederkoms en die oes as oor een enkele dag gevat in plasing #61.
Ek stem nogals saam :)

Ons sal maar kyk op die dag wie saam met jou is :idea: Wie weg geraap is :D

Son of the South
Dec 13th 2012, 08:45 AM
Daar is ook 'n vers, wat ek sal moet gaan soek, waar Jesus s dat ons moet hoop dat ons die groot "verdrukking" sal ontvlug, want dit gaan die ergste wees wat die aarde ooit ervaar het. Die presiesse woorde is ek ook nie seker van nie. Wonder of dit ook betrekking het tot hierdie onderwerp.Miskien is daar 'n ander gedeelte waarna jy verwys, maar kyk so lank na:
En bid dat julle vlug nie in die winter of op die sabbat mag plaasvind nie. Want dan sal daar groot verdrukking wees soos daar van die begin van die wreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie. En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie; maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word.
(Mat 24:20-22)In die een asem verwys hierdie gedeelte tog seker na die gebeure rondom 70 nC. Ek dink die Jodiers se vlug was toe juis ook nie in die winter gewees nie; miskien kan iemand vir ons mooi inlig rondom daardie gebeure? In dieselfde asem sal geen vlees vir my daarop dui dat dit ook na die verdrukking verwys waarvan ons nou op die drumpel staan.

Son of the South
Dec 13th 2012, 09:25 AM
Julle kinders beter nou bitter gou by die onderwerp uitkom, of die draad sal gesluit moet word. Soos ek altyd s wanneer ek genoeg gehad het van my kinders: KRY NOU END!

HammerHead
Dec 13th 2012, 10:54 AM
Miskien is daar 'n ander gedeelte waarna jy verwys, maar kyk so lank na: In die een asem verwys hierdie gedeelte tog seker na die gebeure rondom 70 nC. Ek dink die Jodiers se vlug was toe juis ook nie in die winter gewees nie; miskien kan iemand vir ons mooi inlig rondom daardie gebeure? In dieselfde asem sal geen vlees vir my daarop dui dat dit ook na die verdrukking verwys waarvan ons nou op die drumpel staan.


En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie; maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word.

Of die vers nou wys op die einde van tyd of nie, wat sou jy dink beteken die bogenoemde gedeelte SoS?

Son of the South
Dec 13th 2012, 03:34 PM
Of die vers nou wys op die einde van tyd of nie, wat sou jy dink beteken die bogenoemde gedeelte SoS?Wel, as dit dui op die laaste dae, dan moet dit tog duidelik wees dat die gelowiges wel deur die verdrukking sal gaan.

HammerHead
Dec 14th 2012, 05:20 AM
Wel, as dit dui op die laaste dae, dan moet dit tog duidelik wees dat die gelowiges wel deur die verdrukking sal gaan.

Ek stem saam met jou. Nerens in die bybel se dit die uitverkorenes sal die verdrukking vryspring nie, inteendeel, die Bybel is vol bewyse dat God Sy kinders gereeld deur die beproewings lei...

Maar ek hoor wat jy se oor of die vers wel verwys na die eindtyd of nie...

Ek glo tog dit doen, want dit se anders sal niemand gered word nie...En ons redding kom saam met God se wederkoms...(Moet iemand nou nie tegnies hieroor raak nie ne!):D

Henry44
Dec 14th 2012, 12:16 PM
Goeie dag almal,

As iemand my sou vra of ek weggeraap wil word , dan is my antwoord sonder twyfel. JA!
En as iemand my sou vra :Hoekom ? Dan sal ek antwoord” Want God het ons nie bestem tot toorn nie, maar om die Saligheid te verkry deur onse Here Jesus Christus wat vir ons gesterf het, sodat ons, of ons waak en of ons slaap, saam met Hom kan lewe. 1 Thess 5:9-10
U sien, God het ons nie bestem tot toorn nie, maar om die saligheid te verkry.Almal wat in Christus is. Die wat nie in Christus is nie , hulle het n’ probleem,en is hulle bestem tot die toorn, grimmigheid en regverdige oordeel van God.Hierdie saligheid word ontvang wanneer die lewendes sowel as die ontslapenes wat in Christus is, onverganklikheid ontvang en weggevoer word, die Here Jesus Christus tegemoet in die lug, en so sal ons altyd by Hom wees. Die onregverdiges, ongehoorsame kinders bly agter op die aardbol.”Want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die godeloosheid en ongeregtiheid van die mense wat in ongeregtiheid die waarheid onderdruk”.Rom 1:18
“Want hulle vertel self aangaande ons watter ingang ons by julle gehad en hoe julle jul van die afgode bekeer het tot God, om die lewende en waaragtige God te dien en Sy Seun uit die hemele te verwag, wat Hy uit die dode opgewek het, Jesus wat ons van die toekomstige toorn verlos “ 1 Thess 1:9-10
Lees ook Titus2:11-15
Dis duidelik dat Jesus kom vir die kinders wat in Hom is, om hulle van die toekomstige toorn, grimmigheid en oordeel wat God van die hemel geopenbaar gaan word, te verlos. Nadat die wat in Jesus is, weggevoer is na die Hemel dan oorval n’ skielike verderf hulle, net soos die godelosose mense in die dae van Noag en Lot. Hulle sal nie van God se toorn ontvlug nie. Die dag sal hulle oorval soos n’ dief in die nag. Lees ook 2 Petrus 2 . Die oordeel van God het in die dae van Noag en Lot op die aarde plaasgevind terwyl Noag en Lot uit die rampgebied geneem is.Die toekomstige toorn van God vind ook op die aarde plaas, want dit is waar die godelose gaan wees.God neem hulle nie iewers heen om hulle dan te veroordeel nie, maat God neem Sy heilige kinders hemel toe , sodat God Sy toorn kan uitstort oor die godelose wreld.” Die verskil tussen die toekomtige toorn van God en die vorige veroordelings is dat dit die voleindiging van die wreld is en die Wederkoms van Jesus is, maw die bedeling kom tot n’ einde. Wanneer Jesus dan Sy kinders kom haal kondig dit dan die Groot verdukking aan en sal God dan Sy oordele en grimmigheid oor die aarde uit stort, in die tyd sal die antichrist dan ook geopenbaar word deur die werking van Satan en sal hy openlike aanbidding opeis . Sodra die oordele van God in aanvang neem s Johannes “ want die groot dag van Sy toorn het gekom, en wie kan bestaan? Op 6:17 en dit is maar net die begin.Lees gerus Openbaring.
Na die oordele dan kom Jesus met Sy heiliges en Lers om Sy voete op die Olyfberg te sit om finaal hierdie bose wreld skoon te maak. Sag 14:4, Op 19:11-21. Let op: Jesus se o was soos n’ vuurvlam.

Die briewe aan die Thessalonicence is van uiterste belang en moet daar n’ diepgaande studie van gemaak word in die Heilige Gees want daar is verborge Profesie wat vir Paulus gegee is deur die Here wat nie voorheen aan die Heiliges bekend gemaak is nie.”Want dit s ons vir julle deur die woord van die Here……”1Thess4:15. Paulus (in die Heilige Gees) vermaan ons in sy briewe aan die Thessalonicense:” Ek besweer julle by die Here dat hierdie brief aan al die heilige broeders voorgelees word” 1Thess5:27 en “as iemand aan ons woord in hierdie brief nie gehoorsaam is nie, teken die man en hou geen gemeenskap met hom nie, sodat hy skaam kan word.”2Thess3:14 en “Verag die profesie nie” 1Thess5;20

Die grootste probleem is dat daar mense is wat die die Kerk van Christus en Israel onder dieselfde kam wil skeer, daar is n’ reuse veskil tussen die twee.Israel het Jesus verwerp, daarom is die evangelie van Jesus Christus geneem na die heidin nasies wat hulle tot Jesus bekeer het.Indien n’ Israeliet of Jood hom sou bekeer tot Jesus Christus is hy nie meer Jood nie maar n’ evangeliese Christen, dan is hy n’ krygsvegter vir die kruis van Jesus, dan is hy weergebore, gevul met die Heilige Gees en wandel hy dan ook in die Gees en het n’ lewende verhouding met Jesus. Dan het sy geestelike o oopgegaan en nie meer blind soos wat hulle vandag is nie. In Jesus (Rom 8:1)
In 1Thess 4 staan daar duidelik: Vir die wat IN JESUS GESTERWE HET, en dan geld dit ook vir die lewendes wat IN JESUS is, dit is dit hulle wat saam met Jesus in die wolke weggevoer sal word na die hemele toe.Net vir die wat in Jesus is, nie Israel, nie godeloses nie en nie lou sogenaamde naam christene nie, nie valse profete nie. Laasgenoemdes gaan deur die Groot Verdrukking en gaan blootgestel word aan God se oordele, grimmigheid en toorn asook die bose antichrist deur die werking van Satan.Wanneer Jesus kom op Sy Wit Perd met vuur in Sy o, dan sal elke oog hom sien, ook hulle wat Hom deursteek het, en al die geslagte van die aarde sal oor Hom rou bedryf;ja amen!
Gedurende die Groot verdrukking sal daar wel mense wees wat tot die waarheid en tot inkeer sal kom asook nuwe geestelike insigte sal ontvang deur die Heilige Gees, want die evangelie van Christus kom nie tot n’ einde nie.Lees Openbaring en 1Kor 3
Nog n’ fout wat die mense maak is dat hulle die laaste jaarweek van Daniel histories verklaar, daarom glo hulle nie in die 7 jaar verdrukking nie , wat nog van die wegraping van die wat in Christus is.Kyk n’ bietjie na die volgende verse:
Dan_8:17 Toe kom hy by my staanplek; en toe hy kom, het ek geskrik en op my aangesig geval. En hy het vir my ges: LET OP, mensekind, want die gesig sien op die TYD VAN DIE EINDE.
Dan_8:19 en ges: Kyk, ek maak jou bekend wat aan die EINDE van die strafgerig sal gebeur, want dit sien op die bepaalde TYD VAN DIE EINDE.
Dan_9:26 En n die twee en sestig sewetalle sal ‘n Gesalfde uitgeroei word, maar sonder iets vir Hom; en die volk van ‘n vors wat sal kom, sal die stad en die heiligdom verwoes, maar sy einde sal met ‘n oorstroming wees, en TOT DIE EINDE toe sal dit oorlog wees, vasbeslote verwoestings.
Dan_9:27 En hy ( Dis defnitief nie Christus nie) sal een week lank met baie ‘n sterk verbond sluit, en gedurende die helfte van die week sal hy (Dis defnitief nie Christus nie) slagoffer en spysoffer laat ophou; en op die vleuel van gruwels sal daar ‘n verwoester wees, en wel TOT AAN DIE EINDE; en wat vas besluit is, sal oor wat woes is, uitgestort word.
Dan_10:14 Ek het dan gekom om jou inligting te gee oor wat jou volk aan die EINDE VAN DIE DAE te beurt sal val, want die gesig sien nog op die VERRE TOEKOMS.
Dan_11:35 En van die verstandiges sal sommige struikel, om onder hulle loutering en reiniging en suiwering aan te bring tot die TYD VAN DIE EINDE—want dit sal nog duur tot op die vasgestelde tyd.
Dan_12:4 En jy, Danil, hou die woorde geheim en versel die boek tot die TYD VAN DIE EINDE TOE; baie sal dit deursoek, en die kennis sal vermeerder.
Dan_12:6 En een het aan die man, met linne bekleed, wat bo-oor die water van die rivier was, ges: Hoe lank sal die EINDE van die wonderbaarlike dinge uitbly?
Dan_12:9 En hy het ges: Gaan heen, Danil, want die woorde bly verborge en versel TOT DIE TYD VAN DIE EINDE TOE.

Uit hierdie verse in die boek die boek Danil is dit duidelik dat hierdie profesi gemik is OP DIE TYD VAN DIE EINDE en het die 70ste jaarweek (7 jaar) nog nie in vervullig gegaan nie, maar slegs die 69 Jaarweke soos geskiedenis bewys.Die 70 ste jaarweek sal 7 jaar net voor die Wederkoms van Jesus Christus met die voleinding van die wreld plaasvind. Matteus 24 is ook n’ duidelike bewys daarvan en bevestig Jesus dit in vers 15 nadat Sy disippels Hom die volgende vraag gestel het in vers 3. Vertel ons, WANNEER SAL HIERDIE DINGE WEES,EN WAT IS DIE TEKEN VAN U KOMS EN VAN DIE VOLEINDING VAN DIE WRELD? In Danil 8:17 word ONS DUIDELIK VERMAAN OM “OP TE LET” en in Matt 24.15 vermaan Jesus ons met die volgende woorde: “LAAT HY WAT LEES,OPLET”

Kyk ook aandagtig na die vers: Dan 9:24 Sewentig sewetalle is oor jou volk( Israel) en jou heilige stad(Jerusalem) bepaal, 1) om die goddeloosheid te voleindig en om die 2)maat van die sondes vol te maak en om die 3) ongeregtigheid te versoen en om 4) ewige geregtigheid aan te bring en om 5) gesig en profeet te besel en om wat 6) hoogheilig is, te salf.” En vra jouself af of al 6 die punte al in vervulling gegaan het!


Sien ook Matt 24

Mat 24:1 En Jesus het uitgegaan en van die tempel vertrek, en sy dissipels het nader gekom om Hom die geboue van die tempel te wys.
Mat 24:2 En Jesus s vir hulle: Sien julle al hierdie dinge? Voorwaar Ek s vir julle, daar sal hier sekerlik nie een klip op die ander gelaat word, wat nie afgebreek sal word nie.
Mat 24:3 En toe Hy op die Olyfberg gaan sit het, kom die dissipels alleen na Hom en s: Vertel ons, WANNEER SAL HIERDIE DINGE WEES,EN WAT IS DIE TEKEN VAN U KOMS EN VAN DIE VOLEINDING VAN DIE WRELD?
Mat 24:4 En Jesus antwoord en s vir hulle: PAS OP dat niemand julle MISLEI nie
Mat 24:5 Want baie sal onder my Naam kom en s: Ek is die Christus! en hulle sal baie mense mislei.
Mat 24:6 En julle sal hoor van oorlo en gerugte van oorlo. Pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie.
Mat 24:7 Want die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander; en daar sal hongersnode wees en pessiektes en aardbewings op verskillende plekke.
Mat 24:8 Maar al hierdie dinge is ‘n begin van die smarte.
Mat 24:9 Dan sal hulle jul aan verdrukking oorgee en julle doodmaak; en julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my Naam.
Mat 24:10 En dan sal baie tot struikel gebring word en mekaar verraai en mekaar haat.
Mat 24:11 En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei.
Mat 24:12 En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. (Vanaf vers 9 tot 12 is aan die orde van die dag.)
Mat 24:13 Maar wie volhard TOT DIE EINDE, hy sal gered word.
Mat 24:14 En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wreld tot ‘n getuienis vir al die nasies; en DAN SAL DIE EINDE KOM.
Mat 24:15 Wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is deur die profeet Danil, sien staan in die heiligdom—LAAT HY WAT LEES,OPLET—
Mat 24:16 dan moet die wat in Juda is, na die berge vlug;
Mat 24:17 wie op die dak is, moet nie afkom om iets uit sy huis weg te neem nie;
Mat 24:18 en wie op die land is, moet nie omdraai om sy klere weg te neem nie.
Mat 24:19 Maar wee die vroue wat swanger is en die wat nog soog, in daardie dae.
Mat 24:20 En bid dat julle vlug nie in die winter of op die sabbat mag plaasvind nie.
Mat 24:21 Want dan sal daar GROOT VERDRUKKING wees soos daar van die begin van die wreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie.
Mat 24:22 En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie; maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word.
Mat 24:23 As iemand dn vir julle s: Kyk, hier is die Christus! of: Daar! —moet dit nie glo nie.
Mat 24:24 Want daar sal valse christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei.
Mat 24:25 Kyk, Ek het dit vir julle vooruit ges.
Mat 24:26 As hulle dan vir julle s: Kyk, Hy is in die woestyn—moenie uitgaan nie; kyk, Hy is in die binnekamer—moet dit nie glo nie.
Mat 24:27 Want soos die weerlig uit die ooste uitslaan en tot in die weste skyn, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees.
Mat 24:28 Want oral waar die dooie liggaam l, daar sal die aasvols saamkom.
Mat 24:29 En dadelik n die verdrukking van daardie dae sal die son verduister word, en die maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val, en die kragte van die hemele sal geskud word.
Mat 24:30 En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid.
Mat 24:31 En Hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid, en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke, van die een einde van die hemele af tot die ander einde daarvan.
Mat 24:32 En leer van die vyeboom hierdie gelykenis: Wanneer sy tak al sag word en sy blare uitbot, weet julle dat die somer naby is.
Mat 24:33 So weet julle ook, wanneer julle l hierdie dinge sien, dat dit naby is, voor die deur.
Mat 24:34 Voorwaar Ek s vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie.
Mat 24:35 Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie.
Mat 24:36 Maar van di dag en di uur weet niemand nie, ook die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen.
Mat 24:37 En net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees.
Mat 24:38 Want net soos hulle was in die dae voor die sondvloed toe hulle geet en gedrink het, getrou en in die huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het,
Mat 24:39 en dit nie verstaan het voordat die sondvloed gekom en almal weggevoer het nie, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees.
Mat 24:40 Dan sal daar twee op die land wees; die een word aangeneem en die ander word verlaat.
Mat 24:41 Twee vroue sal by die meul maal; die een word aangeneem en die ander word verlaat.
Mat 24:42 Waak dan, omdat julle nie weet watter uur julle Here kom nie.
Mat 24:43 Maar weet dit: as die huisheer geweet het in watter nagwaak die dief sou kom, sou hy gewaak en nie toegelaat het dat in sy huis ingebreek word nie.
Mat 24:44 Daarom moet julle ook gereed wees, want die Seun van die mens kom op ‘n uur dat julle dit nie verwag nie.
Mat 24:45 Wie is dan die getroue en verstandige dienskneg vir wie sy heer oor sy diensvolk aangestel het om hulle hul voedsel op tyd te gee?
Mat 24:46 Gelukkig is daardie dienskneg vir wie sy heer, as hy kom, op hierdie manier besig sal vind.
Mat 24:47 Voorwaar Ek s vir julle, hy sal hom oor al sy besittings aanstel.
Mat 24:48 Maar as daardie slegte dienskneg in sy hart s: My heer talm om te kom—
Mat 24:49 en hy sy medediensknegte begin slaan en saam met die dronkaards begin eet en drink,
Mat 24:50 dan sal die heer van di dienskneg kom op ‘n dag dat hy dit nie verwag nie en op ‘n uur dat hy dit nie weet nie;
Mat 24:51 en sal hom pynig en hom ‘n deelgenoot van die geveinsdes maak. Daar sal geween wees en gekners van die tande.

Ben Cronje
Dec 14th 2012, 03:21 PM
Hi Henry, bly jy neem ook deel. :)
Van vorige plasings kon ek sien jy is baie bekend met die 7 Jaar Verdrukking/Geheime Wegraping-leer en jou insette hier is baie waardevol.:thumbsup:
Ek het egter ‘n paar onmiddelike vrae wat opgeduik het toe ek deur jou plasing lees wat ek glo jy my meer helderheid oor kan gee.

Want God het ons nie bestem tot toorn nie, maar om die Saligheid te verkry deur onse Here Jesus Christus wat vir ons gesterf het, sodat ons, of ons waak en of ons slaap, saam met Hom kan lewe. 1 Thess 5:9-10
U sien, God het ons nie bestem tot toorn nie, maar om die saligheid te verkry.Almal wat in Christus is. Die wat nie in Christus is nie , hulle het n’ probleem,en is hulle bestem tot die toorn, grimmigheid en regverdige oordeel van God.
Ek wil graag weer hier iets inbring wat CFJ ges het, en wat ‘n goeie vraag is teen jou stelling dat, “U sien, God het ons nie bestem tot toorn nie, maar om die saligheid te verkry.” Dit is ooglopend teenstrydig met:

Ons word egter telkens in die Skrif bemoedig om die verdrukking te kan weerstaan en dit is juis waaroor ons geloof moet h, sodat niks ons kan skei van die liefde van Christus nie. Die hele geskiedenis die afgelope 2000 jaar was een van vervolging, marteling en die doodmaak van Christene. Die 2de wreldoorlog het iets bewys wat min ook besef en dit is, dat Christene (ook hulle Kerke) afgemaai en plat geskiet was in Duitsland, Frankryk en Japan (Hirosjima het by vrre die grootste Christen gemeenskap in Japan gehad) op so stille manier, want die fokus was nie daarop nie. Katolieke dele het nie naastenby dieselfde verwoesting in Europa ondervind soos Protestantse dele nie. Na die 2de wreldoorlog het die Protestantse geloof in Europa byvoorbeeld, byna tot stilstand gekom en min mense sien hierdie fenomeen raak. Soos ons nou gesels, word Christene onthoof en gemartel elders in die wreld en bewys dit opsigself dat die wegrapingsleer voor die verdrukking, skepties bejeen kan word, al sou ekself nie 'n totale streep daardeur trek nie, is dit moeilik om daarin te glo.
Selfs nie eens die dissipels/Apostels het ‘n natuurlike dood gesterf nie (behalwe Johannes). Hulle is gestenig, gekruisig, gemartel en noem dit maar op. Wat van die Duisende Vroe Christene wat so wreed vervolg en vermoor is deur Nero, die miljoene vermoor deur die RKK in die Donker eeue soos die Waldenses en almal regoor Europa. Stalin wat Christene by die miljoene gemartel en en vermoor het en alles wat CFJ hier bo noem!
Hoe strook dit met jou aangehaalde stellings hier bo? Hoekom dan, as ons nie bestem is vir verdrukking nie, bemoedig die Bybel ons om die verdrukking te weerstaan?

Hierdie saligheid word ontvang wanneer die lewendes sowel as die ontslapenes wat in Christus is, onverganklikheid ontvang en weggevoer word, die Here Jesus Christus tegemoet in die lug, en so sal ons altyd by Hom wees. Die onregverdiges, ongehoorsame kinders bly agter op die aardbol.”Want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die godeloosheid en ongeregtiheid van die mense wat in ongeregtiheid die waarheid onderdruk”.Rom 1:18
Is Israel eers uit Egipte gehaal EN TOE KOM DIE PLAE, of het die plae getref TERWYL Israel nog in Egipte was?:hmm:


“Want hulle vertel self aangaande ons watter ingang ons by julle gehad en hoe julle jul van die afgode bekeer het tot God, om die lewende en waaragtige God te dien en Sy Seun uit die hemele te verwag, wat Hy uit die dode opgewek het, Jesus wat ons van die toekomstige toorn verlos “ 1 Thess 1:9-10
Kan bogenoemde nie dalk anders genterpreteer word nie? Byvoorbeeld: Is God se toekomstige toorn nie dalk die vernietiging van alle sondaars en die Draak op dieselfde tyd soos in Openbaring nie?:hmm:

Open 11:18 En die nasies was vertoornd, en u toorn het gekom en die tyd van die dode om geoordeel te word en om die loon te gee aan u diensknegte, die profete, en aan die heiliges en aan die wat u Naam vrees, klein en groot, en om die verderwers van die aarde te verderf.
Hier lyk dit my meer na die oordeelsdag. Die "en" verbind die twee gebeurtenisse as een groot een, is dit nie?

Heb 9:27 En net soos die mense bestem is om een maal te sterwe en daarna die oordeel,

As Daar ‘n wegraping is, en dan ‘n verdrukking van Sondaars, dan is die dooie sondaars skotvry, want jy kannie ‘n dooie verdruk nie! Verstaan wat ek bedoel?:hmm:
Sal interessant wees om van jou te hoor. Daar is nog ‘n paar vrae, maar later meer daaroor

Ben Cronje
Dec 14th 2012, 06:32 PM
Die 7 Jaar verdrukking:

Waarop is dit Gegrond?
Hierdie “verwagting” van ‘n 7 jaar verdrukking kom van ‘n interpretasie van Dan 9:27 af.

Dan 9:27 En hy sal een week lank met baie ‘n sterk verbond sluit, en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou; en op die vleuel van gruwels sal daar ‘n verwoester wees, en wel tot aan die einde; en wat vas besluit is, sal oor wat woes is, uitgestort word.
Dan is daar nog ‘n paar verse wat ook gebruik word:

“In a nutshell, here’s what the Bible says. In 1 Thes. 4:16-18 Paul wrote that at some point in time Jesus will call both deceased and living believers from the entire Church Age together to meet Him in the air, and from that time on we will always be with Him. In John 14:2-3 Jesus said the place He will take us to is His Father’s House. In 1 Cor. 15:51-53 Paul said this will happen instantaneously and without advance warning. At that time the dead will receive new physical bodies and the bodies of the living will be changed from mortal to immortal so we can exist in His presence. From 1 Thes. 1:10 and Rev. 3:10 we learn that the reason for this is to take us away from both the time and place of the judgments that are coming upon the Earth, so He’ll come for us before these judgments begin.
Next to His promise to save us from the penalty due us for our sins, this is the most important promise the Lord has made to us. At the moment we came to belief He placed His Spirit within us as a guarantee that this will happen, whether we understand it or not.”

Kom ons gaan kyk na die probleme wat egter hiermee gepaard gaan:

1) PROBLEEM 1: Kan mens Dan 9:27 uitsny?

Die groeperings wat hierdie 7 jaar verdrukking(Futerisme) aanhang, het basies Dan 9:27 gaan uitknip en aan die eindtyd gaan vasplak. Hulle het dit dus uit sy konteks gaan haal, en sodoende ‘n profesie wat reeds vervul is, 2000 jaar die toekoms in gegooi! Dit klink erg, maar kom ons gaan kyk na die detail.
Dan 9:27 is deel van die Messias-profesie van 70 weke. HH het ‘n draad dan ook begin wat hierna gekyk het. Mens kan dit hier (http://bibleforums.org/showthread.php/240961-Daniel-se-70-week-profesie) kry

Dan 8 en 9 moet saam na gekyk word, omdat hul verbind word. Daniel 8 en 9 het ‘n tyd profesie in. Die 2300 dae een in Dan 8:14, waarvan die eerste stukkie daarvan verduidelik word in Dan 9:24-27(die Messias-proffesie van Dan 9:25).
Klik maar net op die pyltjies agter my naam om na die plasing toe te gaan waar ek my verstaan daarvan soos deur al die reformeerders soos Luther et al. volledig in verduidelik. In ‘n neutedop, wat die Wegrapings/7 jaar verdrukking-kamp gedoen het, is op die 70ste week van die 70 week profesie nie net uit te knip uit die 70 weke nie, maar ook uit te knip uit sy posisie in die 2300 dag profesie!!!
Kom ons kyk daarna in die vorm van die 2300 dag profesie as die N1 roete vanaf Jozi Kaapstad toe. Die 70 week profesie is dus arguments onthalwe die deel tussen Jhb en Winburg. Hulle het basies die stuk pad tussen Ventersburg en Winburg uitgesny en aan die einde net voor Kaapstad Waterfront gaan inforseer! Die feit dat mens nou net vanaf Jhb tot by Ventersburg kan ry voor daar geen pad meer oor is nie, is irrelefant volgend die dogma. Dit is soos om Daniel uit te haal en n Openbaring te sit! Alhoewel Daniel die sleutel tot Openbaring is...
En die ou wat ry van Winburg af gaan Kaapstad binnekom en dan skielik weer deur Ventersburg ry....Maak dit sin?
Is dit logies en prakties om so iets te doen?

Dan 9:24 Sewentig sewetalle is oor jou volk en jou heilige stad bepaal, om die goddeloosheid te voleindig en om die maat van die sondes vol te maak en om die ongeregtigheid te versoen en om ewige geregtigheid aan te bring en om gesig en profeet te besel en om wat hoogheilig is, te salf.
Dit s nie “69 sewetalle is vir jou Volk (Israel) en dan die res vir die Heidinne en dan die 70ste weer vir jou volk” bepaal nie! Nee-nee-neeeee...:thumbsdn:
Kyk byvoorbeeld wat s Henry (Jammer Henry, ek sonder jou nie deurgaans uit nie. Jy verteenwoordig egter ‘n bepaalde siening en dis die sienings wat ek wil insit):

Kyk ook aandagtig na die vers: Dan 9:24 Sewentig sewetalle is oor jou volk( Israel) en jou heilige stad(Jerusalem) bepaal, 1) om die goddeloosheid te voleindig en om die 2)maat van die sondes vol te maak en om die 3) ongeregtigheid te versoen en om 4) ewige geregtigheid aan te bring en om 5) gesig en profeet te besel en om wat 6) hoogheilig is, te salf.” En vra jouself af of al 6 die punte al in vervulling gegaan het!
Ja, Henry. AL hierdie 6 punte het al in vervulling gegaan met Jesus se tyd op aarde en Kruisiging! Hy het al die dinge volbring! Ook:

Mat 5:17 Moenie dink dat Ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul.
Selfs al die profesie oor Hom het hy vervul! Watter een s jy is nie vervul nie, Henry?:hmm:

Nog n’ fout wat die mense maak is dat hulle die laaste jaarweek van Daniel histories verklaar, daarom glo hulle nie in die 7 jaar verdrukking nie , wat nog van die wegraping van die wat in Christus is.Kyk n’ bietjie na die volgende verse:
Henry gee dan die volgende: Dan 8:17, Dan 8:19, Dan 9:26, Dan 9:27, Dan 10:14, Dan 11:35, Dan 12:4 Dan 12:6 Dan 12:9. Hy s dan:

Uit hierdie verse in die boek die boek Danil is dit duidelik dat hierdie profesi gemik is OP DIE TYD VAN DIE EINDE en het die 70ste jaarweek (7 jaar) nog nie in vervullig gegaan nie, maar slegs die 69 Jaarweke soos geskiedenis bewys.Die 70 ste jaarweek sal 7 jaar net voor die Wederkoms van Jesus Christus met die voleinding van die wreld plaasvind. Matteus 24 is ook n’ duidelike bewys daarvan en bevestig Jesus dit in vers 15 nadat Sy disippels Hom die volgende vraag gestel het in vers 3. Vertel ons, WANNEER SAL HIERDIE DINGE WEES,EN WAT IS DIE TEKEN VAN U KOMS EN VAN DIE VOLEINDING VAN DIE WRELD? In Danil 8:17 word ONS DUIDELIK VERMAAN OM “OP TE LET” en in Matt 24.15 vermaan Jesus ons met die volgende woorde: “LAAT HY WAT LEES,OPLET”

Is dit eerlik om al daardie verse in Daniel uit te lig en dan te s dat ALMAL op die EINDTYD van toepassing is? Dan 8 en 9 is een profesie, die 2300 jaar een. Die ander is ander profesiee. Maar kom ons gee dit die voordeel van die twyfel, dan:
PROBLEEM: As almal soos Henry s in die EINDTYD is, hoekom sit hul dan nie die 69 weke ook soos die 70ste een in die eindtyd nie? Dis teenstrydig met wat hulle self s!!!!! Waar in die Bybel staan dat die 69 weke in die direkte toekoms l, maar die 70ste in die eindtyd l? Die Bybel SELF s:

Dan 9:24 Sewentig sewetalle is oor jou volk en jou heilige stad bepaal...
So, die 70 weke is vir die JODE!!! Dis ‘n eenheid. Jy kan nie die 70ste afskei en aan die einde gaan gooi nie! Maar meer oor hierdie punt later...

Terug by die probleme: Om hierdie stuk te kon uitsny, kom nie verniet nie. Dit is ‘n geforseerde proses en mens moet goed breek! Kom ons kom nou terug na die profesie toe, weg van paaie af....na Probleem 2 toe

2) PROBLEEM 2: Lengte van ‘n profetiese jaar?

Die 70 week profesie (en dus die 2300 jaar profesie)begin in 457BC. Ek benadruk dit weer, lees gou plasing #14 hier (http://bibleforums.org/showthread.php/240961-Daniel-se-70-week-profesie),
Ek verduidelik alles stap vir stap. En hierdie is wat al die vroee Kerkvaders ook geglo het. Dit is nie ‘n slegs-Ben verstaan nie.. Of klik net op die peiltjies agter my naam hier onder... :


Kom ons sit dit op ‘n tydlyn, met verwysing na Daniel.

7 Weke: Bevel van Artassta in 457 BC tot die herstel van die tempel.
62 Weke: Herstel van die tempel tot "Messias die Prins" in 27 AD
1 Week: Messias die Prins tot Stephanus wat gestenig is in 34 AD
1810 dae/jare tot 1844 AD ("Sanctuary be cleansed")
Die belangrike punt is: Mens vat elke profetiese dag as ‘n letterlike jaar. En SELFS die 7 Jaar Verdrukking/Wegraping groep doen dit. Hulle vat OOK 1 profetiese dag as ‘n letterlike jaar. Tot en met week 69! Week 70, bestaande uit 7 dae, maak hul 7 jare. Dan BREEK hul die reels waarby hulle self gehou het!!!! . Hulle vat die 1260 dae profesie (wat, sou hul by die reels bly, 1260 jaar is) en maak dit skielik....dae. 1260 dae is nou letterlik 1260 dae!!! En is nou 3.5 jaar!!! Hier is ‘n tipese voorbeeld daarvan uit ‘n stuk wat Johnny self geplaas het:


During the first 3 1/2 years of the 7 year period (a thousand two hundred [and] threescore days) 70th week of Daniels prophecy, God will send two witnesses to speak and witness on the earth 7 year period called 'the times of Jacobs trouble' or 'the tribulation period'

Let mooi op hoe teen strydig dit met ditself is IN DIESELFDE SIN!

"During the first 3 1/2 years of the 7 year period (a thousand two hundred [and] threescore days"): hier maak hulle 'n profetiese dag 1 letterlike dag lank!
"70th week of Daniels prophecy": direk daarna in dieselfde sin is 'n profetiese dag een letterlike jaar lank!???? In dieselfde sin? Dit is ‘n BAIE GROOT probleem wat hulle het!

Die "a thousand two hundred [and] threescore days" waarvan hul hier bo praat bring ons by die volgende probleem uit:

3) PROBLEEM 3: die 1260 dae profesie

Nog ‘n probleem wat Futeriste mee sit, is dan die 1260 profesie. Dit is die tyd wat die antichris die Christene vertrap:


Dan 12:7 Toe hoor ek die man, met linne bekleed, wat bo-oor die water van die rivier was, en hy het sy regterhand en sy linkerhand na die hemel opgehef en gesweer by die Ewig-Lewende: ‘n Tyd, tye en ‘n halwe tyd, en as hulle die mag van die heilige volk geheel verstrooi het, sal al hierdie dinge vervul word.
Dan 7:25 En hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste en die heiliges van die Allerhoogste mishandel; en hy sal probeer om tye en wet te verander, en hulle sal in sy hand oorgegee word gedurende 'n tyd en tye en die helfte van ‘n tyd.
Open 11:2 Maar die voorhof buitekant die tempel moet jy uitlaat en dit nie meet nie, want dit is aan die heidene gegee; en hulle sal die heilige stad twee en veertig maande lank vertrap.
Open 11:3 En Ek sal aan my twee getuies gee dat hulle, met sakke bekleed, duisend twee honderd en sestig dae lank sal profeteer.
Open 12:6 En die vrou het na die woestyn gevlug waar sy ‘n plek het wat deur God gereed gemaak is, dat hulle haar daar sou onderhou duisend twee honderd en sestig dae lank.
Open 12:14 maar die twee vlerke van die groot arend is aan die vrou gegee, sodat sy na die woestyn, na haar plek, kon vlieg, waar sy uit die gesig van die slang onderhou word, 'n tyd en tye en ‘n halwe tyd.
Open 13:5 En ‘n mond is aan hom gegee wat groot woorde en godslasteringe uitspreek, en aan hom is mag gegee om dit twee en veertig maande lank te doen.
As mens nou elkeen in sy konteks gaan lees, sal mens vind dat almal na dieselfde storie dui, i.e. die antichris/Satan se vervolging van die kerk! En die vrou (kerk) wat skuil weg van die slang af! Sy is nie weg geraap hemel toe van Satan se vervolging af nie, God beskerm haar net!!!

Daarna is die antichris se wond genees en vervolg hy God se kerk rs!
Sewe keer gee God vir ons hierdie tydperk & 7 is Sy volmaakte getal. Wil God ons dalk dus iets s?

Feit bly staan, die LeHay-manne maak hierdie profetiese tyd skielik ‘n dag, m.a.w. Een profetiese dag is nou ‘n letterlike....dag! En word daar vergeet van die verskriklike vervolgings reg deur die middeleeue waarin MILJOENE Christene gedood is! Dit was baie erg! En toe hierdie profesie geskryf was, was die Middel Eeue nog in die toekoms, hoewel dit vandag vir ons in die verlede l.
Nie net breek die Futeriste dus hul eie reel om ‘n profetiese dag een letterlike jaar te maak nie (met die 70ste week is ‘n profetiese dag een letterlike jaar) deur dit hier ‘n letterlike dag te maak nie, maar hul Koppel hierdie tyd aan Israel! Terwyl dit oor die gelowiges gaan. Aan die een kant s die dogma:

Die grootste probleem is dat daar mense is wat die die Kerk van Christus en Israel onder dieselfde kam wil skeer, daar is n’ reuse veskil tussen die twee.Israel het Jesus verwerp, daarom is die evangelie van Jesus Christus geneem na die heidin nasies wat hulle tot Jesus bekeer het.Indien n’ Israeliet of Jood hom sou bekeer tot Jesus Christus is hy nie meer Jood nie maar n’ evangeliese Christen, dan is hy n’ krygsvegter vir die kruis van Jesus, dan is hy weergebore, gevul met die Heilige Gees en wandel hy dan ook in die Gees en het n’ lewende verhouding met Jesus. Dan het sy geestelike o oopgegaan en nie meer blind soos wat hulle vandag is nie. In Jesus (Rom 8:1)
Pas hulle dit toe wat hulle preek? NEE. Kyk, hier s die dogma duidelik:


Kyk ook aandagtig na die vers: Dan 9:24 Sewentig sewetalle is oor jou volk( Israel) en jou heilige stad(Jerusalem) bepaal...
Dan 9:24 is dus duidelik dat al 70 weke (en dus die 70ste week k) vir die Jode bedoel is, maar dat vat hul dieselfde 70ste “Joodse week” en gaan gooi hom in die toekoms in en maak hom van toepassing op die KERK! Nadat hul net hier bo daarteen gewaarsku het....Kyk:


Uit hierdie verse in die boek die boek Danil is dit duidelik dat hierdie profesi gemik is OP DIE TYD VAN DIE EINDE en het die 70ste jaarweek (7 jaar) nog nie in vervullig gegaan nie, maar slegs die 69 Jaarweke soos geskiedenis bewys.Die 70 ste jaarweek sal 7 jaar net voor die Wederkoms van Jesus Christus met die voleinding van die wreld plaasvind.

Maak dit sin?????? Ek wil graag weer vir CFJ hier inbring:

Die wegrapingsleer, leer juis nie dat almal dit gaan weet nie. Ek dink jy behoort dit te besef en 'n geheime wegraping is die kruks waarom dit draai in hierdie doktrine. As julle anders leer, dan verskil julle van die klassieke lering dat dit 'n geheime of stille wegraping is. Die deel wat jy aanhaal in Thes 4, het al vele mense wat in die wegrapingsleer glo anders laat begin glo, juis omdat dit duidelik nie in die geheim gaan wees nie. Vergelyk ook Mat 24, alhoewel volgens dispensasionalisme is hierdie van toepassing op Jode in die verdrukking en nie op die Kerk nie. Tog is die ooreenkomste tussen Mat 24 en Thes 4 as voorbeeld identies en kan mens nie anders as om te let daarop nie.
Jip, Matteus 24 is in die nuwe testament en vertel dus van die toekoms, van God se Kerk! Futerisme breek dus hul eie reels om die “Joodse” 70ste week van toepassing te maak op die Kerk, en Matt 24 (Die Kerk) van toepassing te maak op die Jode!! Om m hierdie Matt 24 probleem te kom, moes hul dus ‘n Wegraping in forseer voor die 70ste week sadat die kerk kan weg wees en net die Jode oorbly! En waar Jesus duidelik van Sy Wederkoms praat, maak hulle dit nou van toepassing op ‘n Wegraping.
Het Jesus dus ‘n eerste en tweede Wederkoms???? Is dit Bybels? Hier onder word die doktrine bevestig deur Johnny:


Vir 'n 7 jaar verdrukking om plaas te vind, moet die Bruid van Christus weggeraap word. Nou as Ben nie glo dat daar 'n 7 jaar verdukking moet kom nie, dan val sy hele redenasie heeltemal uit die bus, maak nie saak of hy die hele Bybel aanhaal nie.


:pp :hug: Die Bruid gaan God se oordeel vryspring. Die ware kerk word al vir eeue vervolg. Dit gaan hulle uitkoms wees om die oordeel wat oor die wereld kom tydens die 7 jaar verdukking vry te spring.


God kan nie die wereld oordeel voordat Sy Bruid nie weggeraap is nie, dan kom die oordeel tydens die 7 jaar verdrukking. 'n Verdrukking soos die wereld nog nooit beleef of ooit weer sal beleef nie....dit se die Bybel!

PROBLEEM 4: Dit is ‘n geheime wegraping......mense gaan net verdwyn

En CFJ wat albei probleme (hierdie en die volgende) in sy antwoord hier onder mooi saam:
PROBLEEM 5: Niemand weet nie, behalwe die Futeriste.....


Mar 13:32 Maar van daardie dag en di uur weet niemand nie, ook nie die engele in die hemel of die Seun nie, maar net die Vader.
Maar met ‘n sewe jaar verdrukking weet mens.....7 jaar vanaf die verdrukking begin! En hier vat CFJ dit die beste raak:


As dit (die wederkoms) so duidelik in die ope is, hoekom moet daar dan 'n ope wegraping ook wees...(?), as die ander wat oorbly dan presies kan uitwerk, oor 7 jaar is die wederkoms...
Dit is die rede hoekom die wegraping sogenaamd in die geheim moet wees, want die 7 jaar verdrukking kan dan van dag en datum van die wegraping, presies uitgewerk word sou dit in die ope wees. Die wegraping kan nie in die ope wees nie, want dan is die wederkoms gekoppel aan 'n datum en Jesus het ges, niemand weet dit behalwe die Vader nie. Groot gat wat hierdie leer laat, baie groot en as mens weereens na die 'Counter Reformation' kyk waar die Jesute met verskeie leerstellings verwarring in die Christendom wou saai, dan kom die naam Ribera op, wat hierdie dinge net na die Reformasie geformuleer het..., met 'n 7 jaar verdrukking ensomeer en ook die fokus weg van die Roomse Kerk af...

PROBLEEM 6: Wat word met ‘n 7 jaar verdrukking bereik?

Volgens Futerisme:

Lees ook Titus2:11-15
Dis duidelik dat Jesus kom vir die kinders wat in Hom is, om hulle van die toekomstige toorn, grimmigheid en oordeel wat God van die hemel geopenbaar gaan word, te verlos. Nadat die wat in Jesus is, weggevoer is na die Hemel dan oorval n’ skielike verderf hulle, net soos die godelosose mense in die dae van Noag en Lot. Hulle sal nie van God se toorn ontvlug nie. Die dag sal hulle oorval soos n’ dief in die nag. Lees ook 2 Petrus 2 . Die oordeel van God het in die dae van Noag en Lot op die aarde plaasgevind terwyl Noag en Lot uit die rampgebied geneem is.Die toekomstige toorn van God vind ook op die aarde plaas, want dit is waar die godelose gaan wees.God neem hulle nie iewers heen om hulle dan te veroordeel nie, maat God neem Sy heilige kinders hemel toe , sodat God Sy toorn kan uitstort oor die godelose wreld.”
VRAE:
Het daar enige mense met die vloed bekeer terwyl hulle in die “verdrukking” van die water was?
Was die vloed 7 dae of 7 weke of 7 jaar lank?
Het daar enige mense bekeer in Sodom en Gamorra terwyl hulle in die “verdrukking” van die vuur was?
Was die vuur “verdrukking” van Sodom en Gamorra 7 dae/weke/jare lank?

Volgens Futerisme moes daar, want Lot en Noag was ‘n tipe wat “weg geraap” was en van die wat verdruk was moes bekeer het, want dit was ‘n tipe van ‘n groter waarheid en die groter waarheid s:


Gedurende die Groot verdrukking sal daar wel mense wees wat tot die waarheid en tot inkeer sal kom asook nuwe geestelike insigte sal ontvang deur die Heilige Gees, want die evangelie van Christus kom nie tot n’ einde nie.Lees Openbaring en 1Kor 3.

Is dit net ek, of is hier darem maar baie teenstreidighede?
‘n Belangrike vraag:
WIE DOEN DIE VERDRUKKING??????
Aan die een kant s Futerisme dit is God. Aan die ander kant s hulle dit is Satan. So wie is dit?:hmm:


Wanneer Jesus dan Sy kinders kom haal kondig dit dan die Groot verdukking aan en sal God dan Sy oordele en grimmigheid oor die aarde uit stort, in die tyd sal die antichris dan ook geopenbaar word deur die werking van Satan en sal hy openlike aanbidding opeis.

Maak dit sin? So God se toorn is verdrukking wat Hy doen deur die Satan deur die antichris op die sondaars!!!!! Rerig???? Hoe Bybels is dit?:hmm:
Is die oorlog nie juis tussen God en Satan nie. Satan is die draak wat die antichris beheer. Satan oppereer op sy eie!
Maar kom ons kyk na nog praktiese probleme met ‘n Futeristiese 7 jaar verdrukking:

As dit die antichris is wat verdruk:

Hier is praktiese vrae wat ek reeds voorheen gevra het:

En ek probeer nou prakties hieroor dink. Eers s jy word AL God se kinders weggeraap hemel toe, en net die verlorenes bly agter! Dan kom die antichris!
Wie onderdruk die Antichris dan met die Groot Verdrukking? Want net sy volgelinge, die wat reeds verlore is, bly dan op die aarde agter!
Hoekom sal God dan vir Sy kinders “bonatuurlike ontvlugting” gee hier op aarde tydens die Groot Verdrukking as hulle reeds in die hemel in weggeraap is?
As al God se kinders hemel toe is met die geheime wegraping, en net die verlorenes bly agter, hoekom moet die antichris dan nog kom? Dis mos onnodig.
Hoekom sal die Antichris sy eie volgelinge wat reeds verlore is en nie hemel toe is nie, onderdruk? Wat kan hy daaruit baat? Hulle is net soos hy klaar verlore! Hulle kan nie as gevolg van die verdrukking MEER verlore raak nie, kan hulle?
Die antichris soek ook soveel volgelinge moontlik, dis hoekom hy mense verlei ensomeer! Aangesien hy direk aan die duiwel raporteer, beteken dit dan ook dat die duiwel soveel volgelinge moontlik soek. Dis hoekom hy sonde ontdek het. So hoekom sal hy en sy anti-chris-puppet nou hul eie volgelinge onderdruk en die risiko loop dat hul bekeer. Dan maak hul nie MEER volgelinge nie, maar minder. En dit is teen-produktief!
Hul kan ook nie nuwe volgelinge kry deur God se kinders te verlei en onderdruk nie, want hulle is almal weg geraap hemel toe. Dis 'n probleem.

Nog ‘n probleem met die antichris wat in die toekoms nog moet kom in die 7 jaar verdrukking:

Nog ‘n vraag:

2Th 2:7 Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat nou tehou, uit die weg geruim is;
Hierdie vers s ook dat in Paulus se tyd al is die antichris al REEDS aan die werk. Johannes bevestig dit onomwonde in:

1Jn 4:3 en elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie; en dit is die gees van die Antichris waarvan julle gehoor het dat hy kom, en hy is nou al in die wreld.

So kom die antichrist dan twee keer? Een keer in Paulus en Johannes se tyd en dan weer in die eind tyd?

As dit God is wat onderdruk:

Al Jesus se volgelinge is nou klaar in die hemel, net sondaars het agter gebly! Niemand kan nog weer bekeer nie, want niemand kon bekeer met die vloed of met Sodom en Gamorra se vuur nie!
Jesus gaan dis ook nou twee wederkomste moet h, een vir die wegraping en een 7 jaar later om:


Na die oordele dan kom Jesus met Sy heiliges en Lers om Sy voete op die Olyfberg te sit om finaal hierdie bose wreld skoon te maak. Sag 14:4, Op 19:11-21. Let op: Jesus se o was soos n’ vuurvlam..
O nee, 3 Wederkomste, want ‘n 1000 jaar later nog een!!! Dis problematies.


1Th 4:15 Want dit s ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenes hoegenaamd nie sal vr wees nie.
1Th 4:16 Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ‘n geroep, met die stem van ‘n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan.
1Th 4:17 Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees.

Hierdie gaan duidelik oor die WEDERKOMS (vers 15 bevestig dit) en nie die Wegraping nie!
Moet al God se kinders (wat weg geraap is hemel toe) dan weer terug kom aarde toe sodat hul Hom weer in die lug kan ontmoet?
Ek sien ook hier in vers 16 dat Jesus kom met ‘n stem van ‘n aardsengel en met geklank van die basuin! Daar is niks “geheimsinnig” daaraan soos ‘n dief in die nag nie!
Daar is nog meer probleme en teenstrydighede, maar laat ek vir eers hierby volstaan!

HammerHead
Dec 15th 2012, 08:37 AM
Hi Ben

Jy het baie moeite gedoen met jou plasing, baie dankie!! Al die vrae wat by my opgekom het, het jy ook uitgelig en die rooi ligte het orals geskyn.

As mens werklikwaar na al hierdie probleme kyk, sal jy sien die 7 jaar verdrukking laat net meer en meer vrae, as antwoorde!!

Dit is ook so teenstrydig met menigte ander verhale en verse in die bybel!

HH

Louwrens Erasmus
Dec 15th 2012, 11:04 AM
Hi Ben

Dankie vir jou verduideliking. Vir my gaan dit dat die mense nie verstaan waaroor die sewentigste week gaan nie, en dan skielik een week uitsonder sodat hulle 'n hele onbybelse leer daarop kan vestig. Vir my gaan die sewentigste week oor die volgende:

Daar is al baie boeke geskryf oor Daniel se sewentig weke, en hoe dit genterpreteer moet word. Oor die eerste 69 weke is almal dit min of meer een dat dit al verby is en dat dit dui op die tydperk van die terugkeer uit ballingskap tot en met die koms van Jesus. Die laaste week is die een wat skielik so 160 jaar gelede deur n sekere Darby nuwe betekenis aan gegee is, en nou harloop almal wat nie sterk is in die geloof, agter hom aan. Voor hom was daar geen lering oor n wegraping ooit deur die Kerk verkondig nie. Hy was ook die eerste persoon wat weer onderskeid tussen Israel en die Kerk gemaak het. Die lering het gemaak dat mense vandag duisende rande spandeer om na Israel te gaan en vir die Jode probeer namaak sodat hulle gesien kan word dat hulle deel wil wees van die beweging om weer die tempel in Jerusalem te vestig, en weer allerhande offers in te stel.

Maar hoe lui Danil se profesie oor die sewentigste week? En hy sal een week lank met baie n sterk verbond sluit, en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou; en op die vleuel van gruwels sal daar n verwoester wees, en wel tot aan die einde; en wat vas besluit is, sal oor wat woes is, uitgestort word. (Dan 9:27) Hier profeteer Danil dat in die laaste week, wat eintlik jare is, daar n nuwe verbond gesluit sal word. Wanneer ons na Jesus se bediening kyk, sien ons dat Hy vir drie en n halwe jaar deur Israel gegaan het om die Israeliete te oortuig dat Hy die Christus is, en dat hulle hul moes bekeer en Hom sien vir wie Hy was. Na drie en n half jaar, soos Danil dit uitdruk, in die middel van die week, is Jesus gekruisig. Ons weet ook dat Jesus die volmaakte offer was en vir die Vader aanvaarbaar was, daarom het die offer soos Danil dit noem dus ook opgehou, want dit was nie meer nodig nie.

Kom ons behandel die gedeeltes kronologies soos deur Danil geskryf. Die verbond wat Jesus gesluit het met ons as Nuwe Testamentiese Christene is die sterkste verbond wat daar kan wees, want die verbond is tussen God die Vader en Jesus Sy seun namens ons gesluit. Ons weet dat Jesus self ges het dat Hy gekom het om die verbond te vervul, daarom is Hy self geoffer, en daarom is dit die sterkste verbond wat daar kan wees. Mat 5:17 Moenie dink dat Ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. So is die verbond met Abraham vervul, wat bepaal het dat mans besny moes word en slegs besnydes nasate van Abraham en daarom erfgename en kinders van God genoem kon word. Ons moet onthou dat die HERE vir Abraham gevra het om Isak te offer, maar deur hom te vra om sy seun te offer, moes die Maker van die verbond dieselfde doen, en dit is hoekom Jesus geoffer moes word. Die eerste verbond moes aanhoudend bevestig word deur offers te bring aan die HERE, en moes alle manspersone besny word op die agste dag. Verder moes die volk tiendes betaal aan die Leviete vir hulle diens by die tempel, en moes alle eerstelinge aan die HERE geoffer word. Die besnydenis en offers was nodig omrede die HERE n vloek op elke eersteling geplaas het met die uittog uit Egipte. So moes Jesus dus self sterf as eersteling om die vloek van Egipte te verwyder.

So om saam te vat. Die verbond wat Jesus kom vestig het, was die sterk verbond waarvan Danil geskryf het, want dit het die vloek van die dood van die eerstelinge verwyder, asook alle offers wat die volk moes bring. Verder het Hy al ons sondeskuld betaal sodat ons vlekkeloos in geregtigheid voor die Vader kan verskyn.

Baie van die aanhangers van die leer oor die wegraping, wys daarop dat die daaglikse offer eers met die verwoesting van die tempel opgehou het, en dat ons dit eintlik nie kan gebruik as maatstaf nie. Wat hulle vergeet, is dat indien Jesus die Christus was, was dit nie meer nodig om te offer na Sy dood nie, want Hy was die volmaakte offer vir alle offers wat deur Moses voorgeskryf is. Geen offers was meer nodig daarna nie. So indien hulle die verklaring so wil gebruik, verklaar hulle dus dat Jesus nie die Christus was nie, en dat die HERE nog steeds die offers in die tempel aanvaar het.

Daar is ook n ander gedeelte wat vir ons verklaar hoekom Jesus geoffer kon word, en hoekom die Vader spesifiek Jesus se offer raakgesien het en nie die offer wat deur die hopriester gebring is die dag van Jesus se kruisiging nie. Toe Jesus deur die hopriester ondervra is, het die volgende verhaal hom afgespeel. Maar oplaas kom daar twee valse getuies en s: Hierdie man het ges: Ek kan die tempel van God afbreek en dit in drie dae opbou. Daarop staan die hopriester op en s vir Hom: Antwoord U niks nie? Wat getuig hierdie manne teen U? Maar Jesus het stilgebly. En die hopriester antwoord en s vir Hom: Ek besweer U by die lewende God dat U vir ons s of U die Christus, die Seun van God, is? Jesus antwoord hom: U het dit ges. Maar Ek s vir u almal: Van nou af sal u die Seun van die mens sien sit aan die regterhand van die krag van God en kom op die wolke van die hemel. Toe verskeur die hopriester sy klere en s: Hy het godslasterlik gespreek, wat het ons nog getuies nodig? Kyk, nou het julle sy godslastering gehoor! (Mat 26:61-65) Die klere van die hopriester moes van een stuk materiaal gemaak word, sonder dat daar nate aan was. Die hopriester kon dus nie met gelapte klere in die tempel gaan om te offer die volgende dag nie, want sy klere was geskeur. So daar was geen manier wat hy voor die HERE kon verskyn sonder om sy klere weer reg te maak nie, maar dit sou nog steeds nate gehad het. Dus kon die Vader nie sy offer aanneem nie omdat hy nie aan die voorskrifte van Moses voldoen het nie, en daarom is Jesus se offer aangeneem, en het die daaglikse offer opgehou. Daaroor ook dat Sy klere nie verdeel is nie, maar dat hulle die lot daaroor gewerp het.

U moet onthou dat Jesus aan die kruis gehang het van die tyd dat die oggend offer geoffer moes word, tot die tyd dat die aandoffer gedoen moes word, of van nege uur in die oggend tot drie uur die middag. Hy is ook buite die laer gekruisig, sodat Hy ook di offer kon volbring. Ons het n altaar waarvan die wat die tabernakel bedien, geen reg het om te eet nie; want die diere waarvan die bloed vir die sonde deur die hopriester in die heiligdom ingedra wordhulle liggame word buitekant die laer verbrand. Daarom het Jesus ook, om die volk deur sy eie bloed te heilig, buitekant die poort gely. Laat ons dan uitgaan na Hom toe buitekant die laer en sy smaad dra (Heb 13:10-13) So het Jesus dus n einde gebring aan alle offers wat deur die hopriester en ander Leviete gebring moes word. Hy het dit ook nie in die aardse tempel gedoen nie maar in die hemelse tabernakel. Dit was dus nodig dat die afbeeldinge van die dinge in die hemele deur hierdie offers gereinig moes word, maar die hemelse dinge self deur beter offers as hierdie. Want Christus het nie ingegaan in n heiligdom met hande gemaak, n tebeeld van die ware nie, maar in die hemel self om nou voor die aangesig van God vir ons te verskyn; ook nie om Homself dikwels te offer, soos die hopriester elke jaar in die heiligdom ingaan met bloed wat nie sy eie is nie, want dan moes Hy dikwels gely het van die grondlegging van die wreld af. Maar nou het Hy een maal in die voleinding van die eeue verskyn om die sonde deur sy offer weg te doen. En net soos die mense bestem is om een maal te sterwe en daarna die oordeel, so sal Christus ook, nadat Hy een maal geoffer is om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat Hom verwag tot saligheid. (Heb 9:23-28).

Daarom ook dat die voorhangsel van die tempel geskeur het met Sy dood. Dit was dus die einde van die eerste helfte van die sewentigste week, met Jesus se bediening op aarde wat drie en n half jaar geduur het, wat in Danil se profesie n halwe week was.

Die laaste gedeelte van die week was die tydperk tot en met die gesig wat Petrus gesien het van die onrein diere wat op n laken neergedaal het. Dit was weereens drie en n half jaar na Jesus se kruisiging. Gedurende die tyd het die Jode tyd gekry om hulle te bekeer en te erken dat Jesus die Christus was. Met die dood van Stephanus, het die tydperk opgehou, en het die evangelie na ons as heidene gekom. So is Danil se profesie dus vervul, en het ons as heidene wat Kerk geword het, Israel van die eerste verbond se plek ingeneem.

Danil wys verder dat daar n verwoester sal kom op die vleuels of vlerke van gruwels, en dit sal tot die einde duur. Hier het die Satan as verwoester opgestaan om teen alle vlees oorlog te voer en sodoende te probeer om sy koningkryk uit te brei. Die werke van Satan sal duur tot die einde van die aarde toe.

Nog n waarheid wat verkeerd gebruik word, is soos Paulus dit stel dat daar n verborgenheid is. Hierdie woorde van hom word deur baie mense heeltemal buite verband gebruik, sodat hulle hul boodskap kan verkondig. Daar word onder andere verklaar dat slegs mense wat die verborgenheid verstaan, insig in die Bybel kan h, en dat die wegraping n verborge gebeurtenis is.

Maar Paulus verklaar self vir ons wat die verborgenheid is waarvan hy praat: Efesirs 1: 7-10 In Hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade, wat Hy oorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid en verstand, deurdat Hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het na sy welbehae wat Hy in Homself voorgeneem het, om die volheid van die tye te rel, met die doel om alle dinge wat in die hemele sowel as wat op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig in Hom in wie ons ook n erfdeel ontvang het nadat ons vantevore daartoe verordineer is ooreenkomstig die voorneme van Hom wat alles werk volgens die raad van sy wil, sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid, ons wat reeds tevore op Christus gehoop het, in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding, gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, versel is met die Heilige Gees van die belofte, wat die onderpand is van ons erfdeel om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid. So die verborgenheid van Paulus is dat die evangelie van vrede aan die heidene verkondig sou word en dat ons mede erfgename saam met Jesus geword het met Hom as hoof. Daar is geen verwysing na n geheime koms van Christus om net Sy volgelinge weg te vat en dan die oordele op die aarde te laat neerkom nie.

So, om saam te vat het die sewentigste week begin met Jesus se bediening op aarde, en het geindig met die uit dra van die evangelie aan die heidene. Dit dan die interpretasie van Danil se sewentigste week asook die bewys dat daar geen wegraping is of sal wees soos dit deur baie persone verkondig word nie. Jesus het self male sonder tal gewaarsku dat ons moet volhard tot die einde toe, en nie verwag om nie deur foltering te gaan nie. In Paulus se tyd was daar ook persone wat nie verstaan het waaroor die evangelie gaan nie. Paulus skryf aan Timthes die volgende: Soos ek jou versoek het toe ek na Macedni op reis was, moet jy in fese wag om sekere persone te beveel dat hulle geen ander leer moet leer nie, en hulle nie besig hou met fabels en eindelose geslagsregisters nie, wat net twisvrae bevorder meer as stigting van God wat in die geloof is. Maar die doel van die gebod is liefde uit n rein hart en n goeie gewete en n ongeveinsde geloof waarvan sommige mense afgedwaal en hulle afgewend het na onsinnige praatjies; hulle wil leraars van die wet wees, alhoewel hulle wat hulle s, of die dinge wat hulle beslis beweer, nie verstaan nie. (1Ti 1:3-7)

Maar wat dan van die gebore Jode? Hulle was die eersgeborene na die vlees, maar het soos Esau hulle eersgebore reg verkoop deurdat hulle Jesus verwerp het. Hulle het 'n aardse koning verwag, presies soos wat die wegrapers vandag weer verkondig. Hulle oordeel is die oordeel wat deur die hele Bybel oor Edom uitgespreek word. Onthou Esau se nakomelinge was Edomiete. Lees maar Jesaja 63 verse 1 tot 6 en Openbaring 19 vers 13. Israel as staat vandag het niks te doen met die Israel van die profete nie. Ons as wedergebore Christene het Israel geword, en sal dus 'n ewige lewe erf in die nuwe Israel saam met Jesus en die Vader.

Ben Cronje
Dec 15th 2012, 12:09 PM
Hi Louwrens.

Baie dankie vir 'n baie goeie en volledige plasing!:thumbsup:
Ek self is ook op die oomlik amper klaar met 'n lywige een wat ek wou plaas, maar dit gaan baie oorvleuel met wat jy nou net ges het. Ek dink tog ek gaan myne later ook plaas want jy het 'n paar dinge genoem wat ek nie noem nie en vice versa. So behalwe vir die oorvleuling is daar baie aanvulling ook in.
Maar voorwaar 'n goeie en samevattende plasing.:thumbsup:

Ben Cronje
Dec 15th 2012, 01:45 PM
Nog Redes: hoekom die 70ste week nie kan geskuif word nie

Hier gaan oorvleuling met Louwrens wees, maar hopelik ook aanvulling:cool:


Dan 9:24 Sewentig sewetalle is oor jou volk en jou heilige stad bepaal, om die goddeloosheid te voleindig en om die maat van die sondes vol te maak en om die ongeregtigheid te versoen en om ewige geregtigheid aan te bring en om gesig en profeet te besel en om wat hoogheilig is, te salf.

So 70 weke is vir Daniel se volk, die Jode, om 6 dinge te doen. Vers 25 verduidelik nou vers 24 in meer detail:

Dan 9:25 Nou moet jy weet en verstaan: van die uitgang van die woord af om Jerusalem te herstel en op te bou tot op ‘n Gesalfde, ‘n Vors, is sewe sewetalle; en twee en sestig sewetalle lank sal dit herstel en opgebou word, met pleine en slote, maar in tye van benoudheid.

So vanaf die edik om Jerusalem te herstel tot by die Messias is 7 weke + 62 weke = 69 weke lank. Daar bly dus 1 week (die 70ste) oor! Soos reeds gewys is Jesus tot op die datum gedoop aan die einde van die 69ste week. Dit is offisieel waar Jesus se Predeking begin het! So na die 69ste week, kom die 70ste week. Kyk nou mooi wat s die Bybel volgende oor die 70ste week:

Dan 9:26 En n die twee en sestig sewetalle sal ‘n Gesalfde uitgeroei word, maar sonder iets vir Hom; en die volk van ‘n vors wat sal kom, sal die stad en die heiligdom verwoes, maar sy einde sal met ‘n oorstroming wees, en tot die einde toe sal dit oorlog wees, vasbeslote verwoestings.

Hierdie bevestig dat die 70ste week STEEDS oor Jesus gaan. Die KJV is eintlik beter, want daar word direk gepraat van die Messias.

Dan 9:26 And after threescore and two weeks shall Messiah be cut off, but not for himself:

Het Jesus vir Homself gesterf? Nee, Hy was sondeloos. Hy het die prys van ons sondes betaal deur te sterf. Want die loon van die sonde is die dood (Rom 6:23).
Wat het gebeur toe Jesus gekruisig is en Hy sterf? Daar was ‘n groot aardbewing (Matt 27:51)
Die Tempel Voorhangsel het geskeur van bo na onder (Matt 27:51, Mark 15:38, Luk 23:45).


Die voorhangsel het die Heilige van die Aller Heiligste geskei. Hierdie voorhangsel is geskeur van bo na onder! Hulle het bereken dat hierdie voorhangsel omtrent 6 meter hoog was, en omtrent so duk soos ‘n man se hand as jy hom van die kant bekyk het. GEEN mens kon hom dus van BO na onder skeur nie. God SELF het hom geskeur, van bo na onder, sodat daar gn twyfel na die tyd kon wees nie.
Nou, Jesus sterf op die kruis, en die voorhangsel skeur! Hoekom sal die voorhangsel skeur binne in die Tempel as Jesus buite op die kruis sterf? Is daar ‘n konneksie tussen die twee?:hmm:

Heb 10:19-20 Terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus op die nuwe en lewende weg wat Hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees,
Die voorhangsel verteenwoordig dus Jesus se vlees. Net soos die lam Jesus verteenwoordig het as die Paas Lam, die brood Jesus verteenwoordig het as die Brood van die Lewe, en die Kandelare as Jesus, die lig van die lewe. Die HELE tempel en Tempel diens het vooruit gewys na Jesus. Alles was verteenwoordigend van Jesus!
So God s dus basies hier: “Geen meer offerhandes vir My nie, Ek is tevrede met hierdie LAASTE offer, My Seun!” as ek dit so met respek mag stel.
Let ook op die tweede helfde van die vers. Die stad en die Heiligdom word verwoes. Lees nou mooi op wat s die volgende vers, vers 27:

Dan 9:27 And he shall confirm the covenant with many for one week: and in the midst of the week he shall cause the sacrifice and the oblation to cease, and for the overspreading of abominations he shall make it desolate, even until the consummation, and that determined shall be poured upon the desolate.
Dan 9:27 En hy sal een week lank met baie ‘n sterk verbond sluit, en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou; en op die vleuel van gruwels sal daar ‘n verwoester wees, en wel tot aan die einde; en wat vas besluit is, sal oor wat woes is, uitgestort word.

So ons praat steeds hier nog van die 70ste “Joodse” week. Jesus het ‘n verbond gehad met die Jode/Israel.
Wat is ‘n verbond? Onthou nou, 70 weke is oor die Jode en Jerusalem bepaal. En ons is nou in die 70ste week nog. Jesus het dus onder andere aarde toe gekom (nie net om vir ons die prys van Sonde te betaal nie) om die verbond met Israel/Jode te bevestig. Om hulle basies ‘n laaste kans te gee. “And he shall confirm the covenant with many for one week”.
Maar wat gebeur in die middle van die week? Is Jesus met ope arms ontvang deur die Jode vandat Hy met Sy doop begin Evangeliseer het? Het die Jode Hom ontvang as Hul lang verwagte Messias? NEE. Hulle het Hom gekruisig 3.5 jaar in Sy bediening in, i.e. helfde van 7 jaar, dus in die middle van die week! In die middle van die...70ste week! En Jesus het nie vir Homself gesterf nie, maar vir ONS. Nie omdat Hy skuldig was nie, maar omdat ONS skuldig was/is.
“en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou;”. En toe Hy sterf, toe skeur God die Voorhangsel van Bo na Onder! Die slagoffer en spysoffer kom tot ‘n einde! Is daar nou enige punt om ‘n lam na die tempel toe te bring soos in die Ou Testament om te offer vir my sondes? Nee, want die lam het vorentoe gedui op Jesus wat vir ons die Lam sou word!!!

Joh 1:29 Die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom, en hy s: Dr is die Lam van God wat die sonde van die wreld wegneem!

So toe Jesus vir ons sonde sterwe, het Hy die “slagoffer en spysoffer laat ophou.”
God het dit bevestig en benadruk deur die Voorhangsel van die Tempel van bo na onder te skeur, en gewone mense het nou toegang tot die Aller Heiligste gehad. Daar om het Jesus ook ges:

Joh 19:30 En toe Jesus die asyn geneem het, s Hy: Dit is volbring! En Hy het sy hoof gebuig en die gees gegee.

Soos reeds gesien, s Futerisme dat hierdie te doen het met ‘n antichris waarvoor hulle wag wat na ‘n aardse tempel toe sal kom om die Jode te stop om te offer. Hierdie 70ste week het NIKS te doen met ‘n antichris nie, en alles te doen met Jesus Christus wat gekom het. Hierdie het te doen met Jesus Christus wat ‘n einde gemaak het aan alle offers wat inelkgeval op HOM gedui het, en God SELF het dit bekragtig deur die voorhangsel van Bo na Onder te skeur. Hier verwys ek ook graag na wat Louwrens hieroor ges het:

Baie van die aanhangers van die leer oor die wegraping, wys daarop dat die daaglikse offer eers met die verwoesting van die tempel opgehou het, en dat ons dit eintlik nie kan gebruik as maatstaf nie. Wat hulle vergeet, is dat indien Jesus die Christus was, was dit nie meer nodig om te offer na Sy dood nie, want Hy was die volmaakte offer vir alle offers wat deur Moses voorgeskryf is. Geen offers was meer nodig daarna nie. So indien hulle die verklaring so wil gebruik, verklaar hulle dus dat Jesus nie die Christus was nie, en dat die HERE nog steeds die offers in die tempel aanvaar het.

ONTHOU: Die Jode het Jesus verwerp, daarom het hul aangehou offer!


Dan 9:26 En n die twee en sestig sewetalle sal ‘n Gesalfde uitgeroei word, maar sonder iets vir Hom; en die volk van ‘n vors wat sal kom, sal die stad en die heiligdom verwoes, maar sy einde sal met ‘n oorstroming wees, en tot die einde toe sal dit oorlog wees, vasbeslote verwoestings.
Dan 9:27 En hy sal een week lank met baie ‘n sterk verbond sluit, en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou; en op die vleuel van gruwels sal daar ‘n verwoester wees, en wel tot aan die einde; en wat vas besluit is, sal oor wat woes is, uitgestort word.

Wat beteken dit? Word hier gepraat van die antichrist, of iets anders? Futerisme s...ANTICHRIS! Is daar alternatiewe interpretasie?
En hier wil ek graag vir Louwrens kwoteer:

Danil wys verder dat daar ‘n verwoester sal kom op die vleuels of vlerke van gruwels, en dit sal tot die einde duur. Hier het die Satan as verwoester opgestaan om teen alle vlees oorlog te voer en sodoende te probeer om sy koningkryk uit te brei. Die werke van Satan sal duur tot die einde van die aarde toe.
Kom ons gaan kyk nou na ‘n stuk die tweede deel van vers 26 en dan na ‘n stuk in die tweede deel in vers 27: “sal die stad en die heiligdom verwoes” en “en op die vleuel van gruwels”
Hier word gepraat van die vernietiging van Jerusalem en die Tempel in 70AD. Hoekom s ek so?
Om bogenoemde vraag te beantwoord sal dit goed wees om eers terug te keer na:


Dan 9:24 Sewentig sewetalle is oor jou volk en jou heilige stad bepaal,...
Aan die einde van week 69 sou, volgens die profesie, Messias kom (Jesus is gedoop aan die einde van week 69, waarna Sy bedizening slegs 3.5 jaar was toe Hy gekruisig is). Die einde van die 70ste week vat ons na 34AD. Wat het in 34AD gebeur? Soos Louwrens reeds gewys het, is Stephanus gestenig! Handelinge 7 en 8 wys daarop dat nadat Stephanus gepreek het vir die TOP Geloofsmanne van die Jode (die Sanhedrin) oor hul Jesus verwerp het, het hy die eerste Christen Martelaar geword deur gestenig te word.

Stephanus se laaste preek bevat dan ook 4 baie belangrike punte:
1)Hy het gepreek vir die Sanhedrin, die Hoogste Geloofsgesag van die Jode. Hy het dus gepreek vir die Tippy-top van hulle.
2)Sy preek is geskoei op die Verbonds-“aanklag” soos van die Ou Testament profete. Hy argumenteer nie net dat Jesus die Messias is nie, maar hy begin by die begin diep in die verlede van Abraham af al. So loop hy dan deur met hulle deur die geskiedenis deur die Moses en ander stamvaders en eindig met Jesus. Hoekom? Want soos reeds genoem, hy skoei dit op ‘n Verbonds-aanklag. ‘n Verbond is tog ‘n ooreenkoms/kontrak tussen twee partye en as een dit breek, kan die ander ‘n klag teen die verbreker bring! God het ‘n Verbond met Isreal/Jode gehad. Dit het met Abraham begin en deurgeloop. Dit is later beperk (Soos Gabriel aan gekondig het) tot ‘n “beserings tyd” van 70 weke (Dan 9:24 Sewentig sewetalle is oor jou volk en jou heilige stad bepaal) en hier aan die einde daarvan gee Stephanus vir hulle hierdie ongelooflike Preek wat Bybel kenners vandag eien as ‘n tipiese Verbonds aanklag soos wat die profete in die OT gedoen het.So wat Stephanus basies vir hulle s is; Dis nou DIT! Hierdie is julle laaste kans om Jesus te aanvaar, en hy gaan deur die bewyse van die geskiedenis soos ‘n prokureer en s bewys A is dit en bewys B is dit ensomeer. En hierdie is julle laaste kans! Hulle was nie daarvoor te vinde nie!
3)Die Profetiese Element waar hy in die hemel in kyk en Jesus aan die regter kant van God sien sit! En dit bevestig sy boodskap!


Hand 7:54-57 En toe hulle dit hoor, was hulle woedend in hul harte en het teen hom op die tande gekners. Maar hy was vol van die Heilige Gees en het die o na die hemel gehou en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat staan aan die regterhand van God. En hy het ges: Kyk, ek sien die hemele geopend en die Seun van die mens aan die regterhand van God staan. Maar hulle het met ‘n groot stem geskreeu en hulle ore toegestop en soos een man op hom aangestorm.
En hul reaksie was om hul ore toe te stop. Daardeur het hul bevestig dat hulle nie genteresseerd was in Jesus nie...toe stenig hulle hom.

4)Paulus se bekering het sy wortels gehad in Stephanus se steniging! Dit is dus die becin van die Evangelie wat gaan van die Jode na die Heidinne, Van hier af gaan die Evangelie soos ‘n bosbrand na die Heidinne. Want die Jode AS ‘n Nasie, nie as individue nie, het die Aanklag teen hulle verloor en die Verbond is dus gesluit. Dis basies ‘n geval van, “As julle nie die Evangelie wil glo en uitdra nie, dan gaan dit na die mense wat wil!”. As mens dit so kan stel.

Hoekom is die Evangelie na die Heidinne toe juis op hierdie spesifieke tyd?

Want die tyd wat aan die Jode gegee is as ‘n nasie het tot ‘n einde gekom. En in 70AD is Jerusalem vernietig as straf omdat hul Jesus verwerp het!
So eerste dele van vers 26 en 27: Messias verwerp. Tweede stuk: Jerusalem vernietig...
Kyk biedjie na hierdie gelykenis:


Mat 21:33-40 Luister na ‘n ander gelykenis: Daar was ‘n sekere huisheer wat ‘n wingerd geplant het; en hy het ‘n heining daarom gesit en ‘n parskuip daarin gegrawe en ‘n wagtoring gebou, en hy het dit aan landbouers verhuur en op reis gegaan. En toe die vrugtetyd nader kom, stuur hy sy diensknegte na die landbouers om sy vrugte te ontvang. Maar die landbouers het sy diensknegte geneem en een geslaan en ‘n ander een doodgemaak en ‘n ander een gestenig. Weer het hy ander diensknegte gestuur, meer as die eerstes, en hulle het met di net so gemaak. Oplaas het hy sy seun na hulle gestuur en ges: Hulle sal my seun ontsien. Maar toe die landbouers die seun sien, het hulle onder mekaar ges: Dit is die erfgenaam; kom laat ons hom doodmaak en sy erfdeel in besit neem. En hulle het hom geneem en buitekant die wingerd uitgewerp en doodgemaak.

Jip, dit is Israel. God het profeet op profeet na hulle toe gestuur. Wou hulle luister? Wat gebeur volgende?


Mat 21:40-46 Wanneer die eienaar van die wingerd dan kom, wat sal hy met daardie landbouers doen? Hulle antwoord Hom: Die slegte mense—hy sal hulle ‘n slegte dood laat sterwe en die wingerd verhuur aan ander landbouers wat hom die vrugte op die regte tyd sal gee. Jesus s vir hulle: Het julle nooit in die Skrifte gelees nie: Die steen wat die bouers verwerp het, dit het ‘n hoeksteen geword. Hy het van die Here gekom en is wonderbaar in ons o? Daarom s Ek vir julle: Die koninkryk van God sal van julle weggeneem en aan ‘n volk gegee word wat die vrugte daarvan sal dra. En hy wat op hierdie steen val, sal verpletter word; maar elkeen op wie hy val, di sal hy vermorsel. En toe die owerpriesters en die Farisers sy gelykenisse hoor, het hulle begryp dat Hy van hulle spreek. En hulle het probeer om Hom in hulle mag te kry, maar hulle was bang vir die skare, omdat di Hom vir ‘n profeet gehou het.

So hulle wou presies met Jesus doen soos in die gelykenis! Maar hier is dit ook duidelik! Verwerp Jesus en vernieteging kom.
So:

Dan 9: Verwerp Messias: Jerusalem vernietig
Matt 21: Verwerp Messias: Jerusalem vernietig
Matt 23-24: Verwerp Messias: Jerusalem vernietig


Mat 23:37-39 Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en stenig di wat na jou gestuur is, hoe dikwels wou Ek jou kinders bymekaarmaak net soos ‘n hen haar kuikens onder die vlerke bymekaarmaak, en julle wou nie! Kyk, julle huis word vir julle woes gelaat! Want Ek s vir julle: Julle sal My van nou af sekerlik nie sien nie totdat julle sal s: Gesend is Hy wat kom in die Naam van die Here!

En God is steeds die heer, Hy forseer Homself nie af in mense se lewens in nie, Hy wil h ons moet gewillig wees om Hom in te laat! Jesus werk saam met ons wil, nie teen hom nie! Daar is natuurlik uitsonderings.;)
Jesus loop uit die Tempel uit vir die laaste maal. Hulle het Hom verwerp, hul Tempel sal vernietig word en hulle sal Hom eers weer sien met Sy wederkoms!
Kyk wat is die direkte volgende ding wat gebeur na Matt 23:39:


Mat 24:1-2 En Jesus het uitgegaan en van die tempel vertrek, en sy dissipels het nader gekom om Hom die geboue van die tempel te wys. En Jesus s vir hulle: Sien julle al hierdie dinge? Voorwaar Ek s vir julle, daar sal hier sekerlik nie een klip op die ander gelaat word, wat nie afgebreek sal word nie.

En geen klip is op die ander gelos met die vernietiging van die Tempel in 70AD nie.
So die steniging van Stephanus simboliseer die afsluiting van die Verbond.

In Opsomming:

Israel/Jode as ‘n Nasie se spesiale verhouding voor God as draers van die Evangelie eindig toe hul Stephanus gestenig het toe hy hul verbond wou bevestig en hul laaste kans wou gee om Jesus te aanvaar. Jerusalem en die Tempel is vernietig.
Kan Jode steeds gered word?
JA, as individue. Ons is nou almal gelyk voor God! Hy trek niemand meer voor nie.

Kan die 70ste week in die toekoms in gegooi word?

Besluit self na aanleiding van al die plasings....:thumbsup:

Ben Cronje
Dec 21st 2012, 07:50 AM
Ek het dit reeds op 'n ander draad ges , maar ek wil dit graag hier ook noem:
Wanneer mens opsommend kyk na die Geheime wegraping/7 Jaar verdrukking en oor-aksentuering van die rol van die Jode/Israel, blyk dit tog dat hier maar ook net vervangings-teologie aan die werk is! Waar die waarheid op 'n slinkse manier op 'n sy-tak gerangeer word en al verder weg die duister in gelei word:

Die Wederkoms-verwagting (waar elke oog Hom sal sien) waarvan die Nuwe Testament openlik en duidelik van getuig word en waarna al die dissipels/apostels so na uitsien word vervang met 'n Geheime Wegraping wat mens "Tussen die lyne" moet gaan soek en "ekstrapoleer" uit die Nuwe Testament uit...
Die sentraliteit en enkele Fokus op Jesus Christus ALLEEN word vervang met 'n onnatuurlike fokus op Israel/Jode
Die misleiding van die antichris mag (wat sedert Johannes en Paulus reeds begin het) tot en met Jesus se wederkoms (wat ook selfs Christene gaan verlei (Matt 24:24, Mark 13:5, 13:22, 13:6, ens) word vervang met 'n toekoms verwagting van 'n antichris in 'n "7 Jaar verdrukking" wat glad nie Christene kan mislei nie (teenstrydig met die Bybel) omdat hulle in die geheim weg geraap is!!!! Maak dit sin?

Onthou, as mens antichris hoor, dan dink mens anti = teen! Maar ons vergeet dit beteken "in die plek van" en om te kan mislei, moet dit 'n vervalsing van die oorspronklike wees! So dit moet oortuigend wees! Die Antichris loop nie met 'n bordjie om sy nek rond wat s hy is die antichris nie. Want dan gaan hy niemand kan mislei nie.:hmm:
Hierdie Geheime Wegraping/7 Jaar verdrukking/ "Jode verheerliking" doktrine het net soveel onlogiese, teenstrydighede in dit dat mens werklik opnuut sal moet her-besin hieroor!

Ben Cronje
Jan 5th 2013, 12:14 PM
PROBLEEM 7: Die antichris is ‘n enkele PERSOON

Futeriste glo dat die antichris ‘n enkele persoon gaan wees; die Bybel s die antichris is ‘n vrou en in profesie is ‘n vrou ‘n kerk! Soos hier (http://bibleforums.org/showthread.php/240220-Hoekom-soveel-antichriste) in plasing #1 in detail verduidelik. So weereens sit die Futeriste met ‘n probleem.

PROBLEEM 8: Wie is eerste; die Vals Profeet of die Antichris?

Wel, volgens Futeriste is die Vals Profeet eerste, dan kom die antichris:

Ek weet dat die RKK 'n groot aandeel in die laaste dae gaan speel. Ons glo nie dat die pous die antichris gaan wees nie, maar wel die valse profeet saam met die antichris. Ons glo ook die volgende pous gaan die laaste pous wees.
Die probleem in bogenoemde stelling l hierin:

Die RKK self trek hul geskiedenis terug na Petrus. So hulle is al in die rondte vir honderde (duisende + eintlik) jare.
As die pous dus die valse profeet is, beteken dit die false profeet is al vir al daardie jare hier. Reg? En die Antichris moet nog kom. Maar volgens profesie is die Dier (antichris) EERSTE daar, dan kom die vals profeet.
Hoe verduidelik julle dit?:hmm:.
Jip, kyk maar na Open 13:1-10. Dit wys die antichris is eerste daar. Dan, vanaf vers 11 kom die vals profeet eers in die prentjie...
Inelkgeval, hier is 8 probleme in totaal, en mens moet saamstem, dit is nie klein probleme nie. Dit is teenstrydighede met God se Woord SELF.......
Inteendeel, RE die antichris: Die Bybel gee nie net al die criteria van die antichrist soos hier (http://bibleforums.org/showthread.php/240220-Hoekom-soveel-antichriste) in plasing #1 en aan opgesom nie, maar wys ook waar hy gesetel is in Open 17:


Open 17:9 Hier kom die verstand wat wysheid het, te pas. Die sewe koppe is sewe berge waar die vrou op sit.
Open 17:18 En die vrou wat jy gesien het, is die groot stad wat heerskappy voer oor die konings van die aarde.
Google “City of Seven Hills” of “City of Seven Mountains”. En Rome kom elke keer eerste op. Die RKK is die antichris, nie die vals profeet nie.
Iemand (ek probeer nog uitvind wie) in die verre verlede het eenmaal die volgende ges:

"If the Pope is not Antichrist, he has bad luck to be so like him"

trudie
Jan 5th 2013, 04:00 PM
Ek het nogal 'n probleem om te verstaan hoe ondersteuning van die Jode as verheerliking beskou word.As dit ooit die selfde sou beteken dan is ons in nog 'n groter penarie.Ons bly in 'n land wat sportmal is en die manier hoe mense tekere gaan oor sport sal dit nou bekou word as verheerliking.

Ben Cronje
Jan 5th 2013, 04:21 PM
Ek het nogal 'n probleem om te verstaan hoe ondersteuning van die Jode as verheerliking beskou word.As dit ooit die selfde sou beteken dan is ons in nog 'n groter penarie.Ons bly in 'n land wat sportmal is en die manier hoe mense tekere gaan oor sport sal dit nou bekou word as verheerliking.

Hi Trudie. Jy sal, as jy weer kyk, sien ek het die woord "ONNATUURLIKE Fokus" gebruik:

Die sentraliteit en enkele Fokus op Jesus Christus ALLEEN word vervang met 'n onnatuurlike fokus op Israel/Jode

Jy hoef maar net na al die Israel-drade te gaan kyk om te sien dat Futeriste meer klem op die Jode/Isreal plaas as op Jesus. Ek kan vir jou die voorbeelde gaan uitlig as jy wil en nie self wil gaan lees nie?:hmm:

Maar jy is heeltemal reg oor sport. Dit is ongelukkig 'n afgod in Suid Afrika. Veral Rugby:cry:

trudie
Jan 5th 2013, 07:11 PM
Ek dink dit is 'n geval van wat jy lees.Ek lees baie en ek het al baie gelees oor die wat Israel ondersteun en ek kan eerlik vir jou s dat ek nie gelees het wat jy gelees het nie.Ek het dit agter gekom in baie van die geskiedenis boeke.Mense skryf uit hulle eie perspektief.Soms voel jy of dit oor toetaal ander mense en ander tydvak is.Ons kan dit in ons eie land sien.Ek hoop dat jy nog sal ontdek dat Israel/Die Jode nie vir gelowiges( Futeriste) belangrik is as Jesus nie.

Ben Cronje
Jan 5th 2013, 11:07 PM
Ek dink dit is 'n geval van wat jy lees.Ek lees baie en ek het al baie gelees oor die wat Israel ondersteun en ek kan eerlik vir jou s dat ek nie gelees het wat jy gelees het nie.Ek het dit agter gekom in baie van die geskiedenis boeke.Mense skryf uit hulle eie perspektief.Soms voel jy of dit oor toetaal ander mense en ander tydvak is.Ons kan dit in ons eie land sien.Ek hoop dat jy nog sal ontdek dat Israel/Die Jode nie vir gelowiges( Futeriste) belangrik is as Jesus nie.

Ek neem kennis van wat jy s, Trudie:). Maar vir my gaan dit oor die perspektief van die Bybel. En Die Bybel wys vir my dat dit nou gaan oor geestelike Israel, nie meer die Fisiese Israel nie. En net soos ek gewys het dat die Wegraping/7 Jaar verdrukking nie strook met die Bybel nie, strook die obsessie met die Fisiese Israel wat daarmee gepaard gaan, ook nie met die Bybel nie. Gaan lees gerus HH se plasing #1 hierso (http://bibleforums.org/showthread.php/243403-Waar-staan-ons-met-Israel). As jy nie daarmee saamstem nie is jy natuurlik meer as welkom om dit uit die Bybel uit vir ons verkeerd te bewys.:thumbsup:

trudie
Jan 6th 2013, 04:27 PM
Ben dit is presies my probleem.Ek weet nie waar staan dit in die bybel dat fisiese Israel vervang word met geestelike Israel nie.Ek het die bybel al deur gelees en ek lees nie dit wat julle lees nie.Vir my is God se Getrouheid baie belangrik en ek glo dit met my hele hart dat God nog dieselfde is as Gister en sal nog die selfde wees in die toekoms.

Ben Cronje
Jan 6th 2013, 10:46 PM
Ben dit is presies my probleem.Ek weet nie waar staan dit in die bybel dat fisiese Israel vervang word met geestelike Israel nie.Ek het die bybel al deur gelees en ek lees nie dit wat julle lees nie.Vir my is God se Getrouheid baie belangrik en ek glo dit met my hele hart dat God nog dieselfde is as Gister en sal nog die selfde wees in die toekoms.

Wel, Trudie, HH het juis slegs die Bybel gebruik om juis te wys dat Israel nou geestelik is. Gaan klik op die skakel bo. Hierdie is nou nie 'n Israel draad nie. Anders, neem hierdie vraag van jou na HH se draad "Waar staan ons met Israel" toe, dan wys ek jou presies in die Bybel waar dit staan. Glo my, die Bybel is vol daarvan. Paulus wy baie van sy tyd daaraan toe om juis dit te verduidelik.:thumbsup:

trudie
Jan 7th 2013, 09:50 AM
Ben ek het weer Romeine deurgelees en ek kan nie anders om te glo dat God nie klaar is met die Jode nie.Al waarmee ons kan saamstem is dat ons wat ons lees verskillend verstaan.

Ben Cronje
Jan 7th 2013, 11:10 AM
Ben ek het weer Romeine deurgelees en ek kan nie anders om te glo dat God nie klaar is met die Jode nie.Al waarmee ons kan saamstem is dat ons wat ons lees verskillend verstaan.

Trudie, Paulus het nie net Romeine geskryf nie. Ek gaan ook nie hierdie draad verder ontspoor en dit 'n Isreal draad maak nie. Ek sal jou verder antwoord in die verband op HH se draad, "Waar staan ons met Israel".

Klik net hierop (http://bibleforums.org/showthread.php/243403-Waar-staan-ons-met-Israel?p=2936900#post2936900) om jou na die begin van my antwoord aan jou te vat....

Henry44
Jan 12th 2013, 07:14 AM
Die twee verskille

Die kern van die argument tov die gelowiges wat weggeraap word voor die 7 jaar Groot verdrukking en die wat s dat die ongelowiges eers weggeraap word en dan ons Vereeniging met Christus in die Lug waarin daar geen tyd gekoppel word nie. Is die laaste jaarweek of 70ste jaarweek profesie in Danil.

Die een groep (Groep 1) s dat die eerste 69 jaarweke (483 jare) reeds in vervulling gegaan het tot op Jesus Christus se kruisiging en dat die laaste jaarweek die 7 jaar net voor Jesus se Wederkoms is.( Ek vorm deel van die groep)
Die ander groep ( Groep 2) s dat die 69 jaarweke in vervulling gekom het tot en met Jesus se Doop en het die laaste jaarweek direk in aanvang geneem en is Jesus in die middel gekruisig en die laaste 3 en n half jaar verloop tot met Stephanus se dood.
Kom ons kyk weer na die vers:
Dan 9:24 Sewentig sewetalle is oor jou volk (Israel) en jou heilige stad (Jerusalem) bepaal, om 1) die goddeloosheid te voleindig en om 2) die maat van die sondes vol te maak en 3) om die ongeregtigheid te versoen en 4) om ewige geregtigheid aan te bring en 5) om gesig en profeet te besel en 6) om wat hoogheilig is, te salf.

Groep 1 s: Dat al die 6 punte nog nie in vervulling gegaan het nie, juis vanwee die feit dat die Israeliete Jesus verwerp en laat kruisig het.Tot en met vandag se datum het die 6 punte nog nie plaasgevind nie.As ons vandag kyk na Israel is hulle nog steeds so blind soos hulle voorvaders en bly Jesus verwerp. Eers wanneer Jesus kom met al sy heiliges en dan op daardie dag sal die oorblyfsel van Israel opsien na Hom vir wie hulle deurboor het en rouklaag oor Hom soos n mens rouklaag oor n eninge seun.Dan sal die 6 punte eers in vervulling gaan.

Groep 2 s: Tenspyte van die feit dat Israel vir Jesus uitgelewer het om gekruisig te word, s hulle dat die 6 punte in vervulling gegaan het na die steniging van Stephanus en omdat die evangelie na die heidine gebring is, is die gemeente van God nou die geestelike Israel.

Dan 9:25 Nou moet jy weet en verstaan: van die uitgang van die woord af om Jerusalem te herstel en op te bou tot op n Gesalfde, n Vors, is sewe sewetalle; en twee en sestig sewetalle lank sal dit herstel en opgebou word, met pleine en slote, maar in tye van benoudheid.
Dan 9:26 En n die twee en sestig sewetalle sal n Gesalfde uitgeroei word, maar sonder iets vir Hom; en die volk van n vors wat sal kom, sal die stad en die heiligdom verwoes, maar sy einde sal met n oorstroming wees, en tot die einde toe sal dit oorlog wees, vasbeslote verwoestings.

Groep 1 s: Jerusalem word herbou tot op n Gesalfde en Sy kruisiging (Jesus Christus) maw Jesus is gekruisig aan die einde van die 69 jaarweke = 483 jaar ( 7 + 62 x 7 = 483 Jaar)

Groep 1 s: Daar het 69 jaarweke verloop vandat koning Artasasta op 1 Nisan 445 v. C aan Nehemia toestemming gegee het om Jerusalem te gaan herbou tot met Jesus se kruisiging op 14 Nisan 32 n.C.Maw 483 profetiese jare van 360 dae elk in total is 173880 dae. Op ons Gregoriaanse kalender van 365 gedeel deur 173880 is dit gelyk aan 476.06 seisoen jare. Op hierdie kalender het die 69 jaarweke dus op 23 Maart 445 v.C in aanvang geneem en geeindig op 11 April 32 n.C

Groep 2 s: Jerusalem word herbou tot op n Gesalfde ,Sy Doop.(Jesus Chrustus ) maw aan die 69 jaarweke is Jesus gedoop.

Groep 2 s: Argeologie het bewys dit het uitgegaan in 457 BC. Hier het die Jode weer politieke Vryheid gekry!

1. 2300 dae = 2300 jaar. 457 BC + 2300 jaar = 1844 AD. Then will the sanctuary be cleansed. Hierdie is wanneer die ho priester van die Heilig na Aller Heiligste inbeweeg.
2. 70 weke word uitgesit hiervan vir die Jode. 70 weke x 7 dae = 490 dae = 490 Jaar.
3. 7 sewetalle; en 62 sewetalle = [ (7 x 7talle) + (62x 7 talle)= (49+434) = 483 dae = 483 jaar.

As als begin by 457 BC, werk die 3 soos volg uit:
1. 2300 jaar + 457 BC = 1844 AD.
2. 490 jaar + 457 BC = 34 AD.
3. 483 jaar + 457 BC = 27 AD.
Onthou: Mens tel nie die ZERO jaar nie!!!! ( Ben se berekening)


Dan 9:27 En hy sal een week lank met baie n sterk verbond sluit, en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou; en op die vleuel van gruwels sal daar n verwoester wees, en wel tot aan die einde; en wat vas besluit is, sal oor wat woes is, uitgestort word.

Groep 1 s: Dat hierdie laaste week die 7 jaar eers aan die einde gaan plaasvind wanneer die vals messias n verbond met die Israeliete gaan sluit en in die helfde van die week n beeld van homself gaan oprig en homself as God sal verklaar.Dit is ook in die tydperk waar God Sy oordele grimmigheid en toorn op die aarde gaan uit stort waar slegs die 144000 Jode spesiale beskerming gaan kry. Hierdie tydperk kan eers begin nadat die gemeente van Christus deur middel van die wegraping uit die weg geruim is.Ons fokus en waaksaamheid is op Jesus Christus wat kom vir Sy gemeente, wanneer die tye van die nasies in vervulling gegaan het net voor die 7 jaar verdrukking. Direk na die verdrukking kom Jesus met Sy heiliges en sit Sy voet neer op die Olyfberg.Maw :Wegraping van God se gemeente, Groot Verdrukking, Jesus se Wederkoms tot op die Olyfberg en dan die begin van die 1000 jarige vredesryk op aarde saam met ons Koning terwyl Satan gebind is.

Groep 2 s: Hulle se dat die hy in Dan 9:27 Jesus is wat dan in die middle van die week gekruisig word en dat die 7 jaar eindig met die steniging van Stephanus.Ons fokus is dat die antichrist die RKK is en dan aan die einde God se plae op die aarde gaan uitstort en spesiale beskerming gaan bied vir die gemeente van Christus in afwagting dat die godeloses van die wreld weggeraap gaan word net voor Jesus se werderkoms waar ons Hom in die lug tegemoed gaan.n" Woeste aarde vir 1000 jaar terwyl satan en sy demone gebind is op die aarde en dan weer n wederkoms van Jesus na die 1000 jaar (2 wederkomste) waarna satan en sy demone die opgewekte sondaars asook die onverganklike mense weer gaan verlei.( Ben jy moet maar help as ek jou siening nie reg het nie;))

Een van die grootste bewyse dat die Laaste Jaarweek nog nie plaasgevind het nie ( en natuurlik ook talle ander bewyse) is die vernieting van Jerusalem 70 n.C. Tussen Week 69 en Week 70

Johnny
Jan 12th 2013, 07:53 AM
Henry, ek sien jy verstaan ook iets wat hulle nie verstaan nie, en die draad kan aasluit by my draad van wanneer is die 7 jaar verdrukking. Net onlangs 'n berig oor Jordanie wat Israel beskuldig dat hulle die 3de Tempel wil bou. 'n Eindtyd profesie wat voor ons oe in vervulling kom, en die antichris gaan homslef natuurlik as god verklaar in die middel van die komende 7 jaar verdrukking waar hy uit die 3de Tempel gaan regeer. Ek dink ek het ook die berig onder Eindtyd Nuusgebeure geplaas.

Jordanian minister accuses Israel of planning to erect the third Temple

http://defendproclaimthefaith.org/blog/wp-content/uploads/temple-mount-jerusalem-jihad-isalm-final.jpg

Verse of the Day
Psalm 12:8 The wicked walk on every side, when the vilest men are exalted.

Commentary

Temple Mount Jerusalem: Ground Zero for Bible Prophecy
When studying current events in light of prophecy, always look to see what is happening over the land of Israel and especially Jerusalem. Right now, Jerusalem is simmering at a slow boil. It is always simmering and at any time could erupt. I believe that the coming all-out war will either start over Jerusalem or this city will be the gasoline thrown on the fire for the conflict to erupt into the all-out war. The issue of Jerusalem is not going away until the Second Coming of Jesus Christ with His church.

Jordanian minister accuses Israel of planning to erect the third Temple 01/03/13 This is ground zero for Bible prophecy. This is real serious as Jordan is issuing a warning to all Muslims over Jerusalem! This is inflammatory rhetoric that could start a Jihad or ignite a smoldering fire. I expect more and more such rhetoric. Watch Jerusalem and especially the Temple Mount more and more become the focus of Muslims wrath. The final battle of Islam will be over Jerusalem. Islam is going to end with a violent and bloody battle.

http://defendproclaimthefaith.org/blog/?p=3454

Henry44
Jan 12th 2013, 08:09 AM
Henry, ek sien jy verstaan ook iets wat hulle nie verstaan nie, en die draad kan aasluit by my draad van wanneer is die 7 jaar verdrukking. Net onlangs 'n berig oor Jordanie wat Israel beskuldig dat hulle die 3de Tempel wil bou. 'n Eindtyd profesie wat voor ons oe in vervulling kom, en die antichris gaan homslef natuurlik as god verklaar in die middel van die komende 7 jaar verdrukking waar hy uit die 3de Tempel gaan regeer. Ek dink ek het ook die berig onder Eindtyd Nuusgebeure geplaas.


Johnny ek verstaan nie wat jy bedoel nie.:)

Johnny
Jan 12th 2013, 08:15 AM
Johnny ek verstaan nie wat jy bedoel nie.:)

As ek jou plasing reg verstaan dan stem jy saam met 'n 7 jaar verdukking wat kom teenoor Ben wat se dit was tydens Jesus se kruisiging. (Groep 1 en Groep 2) ?

Henry44
Jan 12th 2013, 08:26 AM
As ek jou plasing reg verstaan dan stem jy saam met 'n 7 jaar verdukking wat kom teenoor Ben wat se dit was tydens Jesus se kruisiging. (Groep 1 en Groep 2) ?

Ja, 7 jaar verdrukking net voor Jesus se wederkoms.

Henry44
Jan 12th 2013, 08:33 AM
Die een groep (Groep 1) s dat die eerste 69 jaarweke (483 jare) reeds in vervulling gegaan het tot op Jesus Christus se kruisiging en dat die laaste jaarweek die 7 jaar net voor Jesus se Wederkoms is.( Ek vorm deel van die groep)
Die ander groep ( Groep 2) s dat die 69 jaarweke in vervulling gekom het tot en met Jesus se Doop en het die laaste jaarweek direk in aanvang geneem en is Jesus in die middel gekruisig en die laaste 3 en n’ half jaar verloop tot met Stephanus se dood.

Daars hy Johnny

Johnny
Jan 12th 2013, 08:42 AM
Ja, 7 jaar verdrukking net voor Jesus se wederkoms.

Amen Amen Amen.

Ben Cronje
Jan 12th 2013, 08:59 AM
Hallo Henry, baie dankie weereens vir jou insae hierso. Dit is waardevol en altyd goed om albei kante van n saak te hoor!:thumbsup:


Groep 1 s: Daar het 69 jaarweke verloop vandat koning Artasasta op 1 Nisan 445 v. C aan Nehemia toestemming gegee het om Jerusalem te gaan herbou tot met Jesus se kruisiging op 14 Nisan 32 n.C.Maw 483 profetiese jare van 360 dae elk in total is 173880 dae. Op ons Gregoriaanse kalender van 365 gedeel deur 173880 is dit gelyk aan 476.06 seisoen jare. Op hierdie kalender het die 69 jaarweke dus op 23 Maart 445 v.C in aanvang geneem en geeindig op 11 April 32 n.C
Henry, as ek mag vra, hoe kan julle 365 dae as n jaar gebruik in julle berekeninge? Want reg deur die Ou Testament is die Hebreeuse Kalender gebruik waar n jaar 360 dae lank is. Die Gregoriaanse Kalender is eers ingestel in 1582 AD!!!! Omtrent 2000 jaar na Daniel! God gebruik Sy Kalender in die Bybel, nie mense sn nie. En Sy kalender-jaar is 360 dae...soos wat Daniel en almal in die Ou Testament gebruik het.


Dan 9:27 En hy sal een week lank met baie n sterk verbond sluit, en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou; en op die vleuel van gruwels sal daar n verwoester wees, en wel tot aan die einde; en wat vas besluit is, sal oor wat woes is, uitgestort word.
Groep 1 s: Dat hierdie laaste week die 7 jaar eers aan die einde gaan plaasvind wanneer die vals messias n verbond met die Israeliete gaan sluit en in die helfde van die week n beeld van homself gaan oprig en homself as God sal verklaar.Dit is ook in die tydperk waar God Sy oordele grimmigheid en toorn op die aarde gaan uit stort waar slegs die 144000 Jode spesiale beskerming gaan kry. Hierdie tydperk kan eers begin nadat die gemeente van Christus deur middel van die wegraping uit die weg geruim is.Ons fokus en waaksaamheid is op Jesus Christus wat kom vir Sy gemeente, wanneer die tye van die nasies in vervulling gegaan het net voor die 7 jaar verdrukking. Direk na die verdrukking kom Jesus met Sy heiliges en sit Sy voet neer op die Olyfberg.Maw :Wegraping van God se gemeente, Groot Verdrukking, Jesus se Wederkoms tot op die Olyfberg en dan die begin van die 1000 jarige vredesryk op aarde saam met ons Koning terwyl Satan gebind is.

Groep 2 s: Hulle se dat die hy in Dan 9:27 Jesus is wat dan in die middle van die week gekruisig word en dat die 7 jaar eindig met die steniging van Stephanus.Ons fokus is dat die antichrist die RKK is en dan aan die einde God se plae op die aarde gaan uitstort en spesiale beskerming gaan bied vir die gemeente van Christus in afwagting dat die godeloses van die wreld weggeraap gaan word net voor Jesus se werderkoms waar ons Hom in die lug tegemoed gaan.n" Woeste aarde vir 1000 jaar terwyl satan en sy demone gebind is op die aarde en dan weer n wederkoms van Jesus na die 1000 jaar (2 wederkomste) waarna satan en sy demone die opgewekte sondaars asook die onverganklike mense weer gaan verlei.( Ben jy moet maar help as ek jou siening nie reg het nie;))

Henry, jou opsomming hier is glad nie sleg nie;)
Ons (Groep 2) s wat ons s Henry, want die Bybel s dit in Dan 9:27!!!!:thumbsup: Kom ons doen die Wiskunde:


Dan 9:25 Nou moet jy weet en verstaan: van die uitgang van die woord af om Jerusalem te herstel en op te bou tot op n Gesalfde, n Vors, is sewe sewetalle; en twee en sestig sewetalle lank sal dit herstel en opgebou word, met pleine en slote, maar in tye van benoudheid.
Reg, so daar is EERS sewe sewetalle, dan n opvolgende twee en sestig sewetalle!
OK, is sewe sewetalle; en twee en sestig sewetalle = 7 + 62 = 69 weke.: Groep 1 en Groep 2 is dit EENs hieroor.
Maar belangrik, en ek herhaal:
daar is EERS sewe sewetalle, dan n opvolgende twee en sestig sewetalle!
Kyk nou MOOI wat s die volgende vers:

Dan 9:26 En n die twee en sestig sewetalle sal n Gesalfde uitgeroei word, maar sonder iets vir Hom; en die volk van n vors wat sal kom, sal die stad en die heiligdom verwoes, maar sy einde sal met n oorstroming wees, en tot die einde toe sal dit oorlog wees, vasbeslote verwoestings.
Dan 9:26 And after threescore and two weeks shall Messiah be cut off, but not for himself: and the people of the prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary; and the end thereof shall be with a flood, and unto the end of the war desolations are determined.

So, die Bybel s self hier dat die Messias sal uitgeroei word (gekruisig word) NA hierdie 62 weke. Wat kom NA die totale 69 weke? Die 70ste week!!!! So die Bybel praat nou van die 70ste week. En wat gebeur in die 70ste Week? Wanneer in hierdie week word die Messias uitgeroei?


Dan 9:27 En hy sal een week lank met baie n sterk verbond sluit, en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou; en op die vleuel van gruwels sal daar n verwoester wees, en wel tot aan die einde; en wat vas besluit is, sal oor wat woes is, uitgestort word.
Dan 9:27 And he shall confirm the covenant with many for one week: and in the midst of the week he shall cause the sacrifice and the oblation to cease, and for the overspreading of abominations he shall make it desolate, even until the consummation, and that determined shall be poured upon the desolate.

Maar ja, Daniel 24 tot 27 het ek volledig en in detail hier (http://bibleforums.org/showthread.php/243752-Wil-Jy-Regtig-Weg-Geraap-Word/page7) in plasing #91 onder die Titel:

Nog Redes: hoekom die 70ste week nie kan geskuif word nie.

Een van die grootste bewyse dat die Laaste Jaarweek nog nie plaasgevind het nie ( en natuurlik ook talle ander bewyse) is die vernieting van Jerusalem 70 n.C. Tussen Week 69 en Week 70
Ek is bevrees ek verstaan nie jou stelling hier bo nie, Henry:hmm:. Jy gaan hom mooi vir my moet verduidelik. 70 .C. val NA die 70 weke. In teendeel, die sewentigste week eindig in 34AD, dan is die vernietiging van Jerusalem in week 77. Maar soos ek s, ek verstaan nie jou stelling hier mooi nie...

Ek sal ook baie graag jou terugvoer wil hoor oor plasing #86.
En jou opinie oor plasings #87, 91 en 93.

Henry44
Jan 12th 2013, 09:35 AM
Ben,


Ek het wel van Hebreeuse kalender gebruik gemaak en vir interresantheid dit verwerk na moderene kalender.Ek kan dit ook met jou berekening doen. Gee vir my net die presiese hebreeuse datum van jou jaar 457 v.C

Dan 9:26 En n die twee en sestig sewetalle sal ‘n Gesalfde uitgeroei word, maar sonder iets vir Hom; en die volk van ‘n vors wat sal kom, sal die stad en die heiligdom verwoes, maar sy einde sal met ‘n oorstroming wees, en tot die einde toe sal dit oorlog wees, vasbeslote verwoestings.Jesus Christus is gekruisig tot op 69 Jaar weke (n Gesalfde uitgeroei word, maar sonder iets vir Hom) en dan word Jerusalem vernietig 70 n.C (en die volk van ‘n vors wat sal kom, sal die stad en die heiligdom verwoes, maar sy einde sal met ‘n oorstroming wees, en tot die einde toe sal dit oorlog wees, vasbeslote verwoestings. En dan volg die 70ste Jaarweek in die toekoms.

Ben Cronje
Jan 12th 2013, 09:43 AM
Groep 1 s: Dat al die 6 punte nog nie in vervulling gegaan het nie, juis vanwee die feit dat die Israeliete Jesus verwerp en laat kruisig het.Tot en met vandag se datum het die 6 punte nog nie plaasgevind nie.As ons vandag kyk na Israel is hulle nog steeds so blind soos hulle voorvaders en bly Jesus verwerp. Eers wanneer Jesus kom met al sy heiliges en dan op daardie dag sal die oorblyfsel van Israel opsien na Hom vir wie hulle deurboor het en rouklaag oor Hom soos n mens rouklaag oor n eninge seun.Dan sal die 6 punte eers in vervulling gaan.

Hier ook:

Kyk ook aandagtig na die vers: Dan 9:24 Sewentig sewetalle is oor jou volk( Israel) en jou heilige stad(Jerusalem) bepaal, 1) om die goddeloosheid te voleindig en om die 2)maat van die sondes vol te maak en om die 3) ongeregtigheid te versoen en om 4) ewige geregtigheid aan te bring en om 5) gesig en profeet te besel en om wat 6) hoogheilig is, te salf. En vra jouself af of al 6 die punte al in vervulling gegaan het!

Watter van hierdie punte Henry, is julle van mening moet nog in vervulling gaan?:hmm:

Ben Cronje
Jan 12th 2013, 09:56 AM
Ben,
Ek het wel van Hebreeuse kalender gebruik gemaak en vir interresantheid dit verwerk na moderene kalender.Ek kan dit ook met jou berekening doen. Gee vir my net die presiese hebreeuse datum van jou jaar 457 v.C
Die presiese Hebreeuse datum val presies op 457 VC.... So jy kan op die Hebreeuse kalender van daar af werk. En ek het al in my berekeninge.....om jou die moeite te spaar...;)

Dan 9:26 En n die twee en sestig sewetalle sal ‘n Gesalfde uitgeroei word, maar sonder iets vir Hom; en die volk van ‘n vors wat sal kom, sal die stad en die heiligdom verwoes, maar sy einde sal met ‘n oorstroming wees, en tot die einde toe sal dit oorlog wees, vasbeslote verwoestings.
Jesus Christus is gekruisig tot op 69 Jaar weke (n Gesalfde uitgeroei word, maar sonder iets vir Hom) en dan word Jerusalem vernietig 70 n.C (en die volk van ‘n vors wat sal kom, sal die stad en die heiligdom verwoes, maar sy einde sal met ‘n oorstroming wees, en tot die einde toe sal dit oorlog wees, vasbeslote verwoestings. En dan volg die 70ste Jaarweek in die toekoms.
Jy s “Jesus Christus is gekruisig tot op 69 Jaar weke” en die Bybel s, “En n die twee en sestig sewetalle”. Inteendeel, die Bybel s in die middel van die daaropvolgende week NA die 69ste week!
Een van julle moet reg wees hierso, Jy of Die Bybel. Ek neem aan jy is reg...;)
Maar as die Bybel reg is, is jou berekeninge verkeerd...:hmm:

Henry44
Jan 12th 2013, 10:15 AM
Jy s “Jesus Christus is gekruisig tot op 69 Jaar weke” en die Bybel s, “En n die twee en sestig sewetalle”. Inteendeel, die Bybel s in die middel van die daaropvolgende week NA die 69ste week!
Een van julle moet reg wees hierso, Jy of Die Bybel. Ek neem aan jy is reg...
Maar as die Bybel reg is, is jou berekeninge verkeerd...

Want kan jy sien dat Dan 9:26 twee gebeurtenisse het.... Jesus gekruisig en die vernietiging van Jerusalem.

Ben Cronje
Jan 12th 2013, 11:50 AM
Want kan jy sien dat Dan 9:26 twee gebeurtenisse het.... Jesus gekruisig en die vernietiging van Jerusalem.

Ek kan juis sien. Ek kyk juis na die EERSTE ding wat gebeur:


Dan 9:26 En n die twee en sestig sewetalle sal ‘n Gesalfde uitgeroei word
Dan 9:26 And after threescore and two weeks shall Messiah be cut off

Dit is een sin, dus een konsep. Daar is nie 'n sin en dan 'n "en" wat nog 'n sin hieraan bind nie. Dit s onomwonde en duidelik dat NA DIE 69 week word Jesus gekruisig! In die middel (3,5 jaar) van die week NA die 69ste week. Logika s 70 kom na 69.:thumbsup:
Die punt wat ek wil maak is dat, selfs al haal mens die wiskunde van Artasasta tot Jesus toe heeltemal uit die prentjie, wys die verse in Daniel SELF dat Jesus gekruisig is NA die 69ste week, dus in die 70ste week, wat beteken dat mens nie die 70ste week kan losmaak en in die toekoms gaan sit nie.......