PDA

View Full Version : Bespreking Die Twee SieningsHenry44
Feb 1st 2013, 12:44 PM
Goeie dag almal,


Ek skryf na aanleiding van Ben Cronje se onlangse plasings en wil graag dan die vergrootglas plaas op die 2 verskillende sienings . Ek plaas eers ní baie kort opsomming van die 2 sienings.

Groep 1 se siening: Dat hierdie laaste Jaarweek van DaniŽl eers aan die einde gaan plaasvind wanneer die vals messias ní verbond met die Israeliete gaan sluit en in die helfde van die week ní beeld van homself gaan oprig en homself as God sal verklaar.Hierdie tydperk kan eers begin nadat die gemeente van Christus deur middel van die wegraping uit die weg geruim is.Ons fokus en waaksaamheid is op Jesus Christus wat kom vir sy gemeente wanneer die tye van die nasies in vervulling gaan net voor die 7 jaar verdrukking en direk na die verdrukking kom Jesus met Sy heiliges en sit Sy voet neer op die Olyfberg.Maw :Wegraping van God se gemeente, Groot Verdrukking, Jesus se Wederkoms tot op die Olyfberg en dan die begin van die 1000 jarige vredesryk op aarde saam met ons Koning terwyl Satan gebind is.

Groep 2 se siening: Hulle se dat die ďhyĒ Jesus is wat dan in die middel van die week gekruisig word en dat die 7 jaar eindig met die steniging van Stephanus.Ons fokus is dat die antichrist die RKK is en dat aan die einde God 7 plae op die aarde gaan uitstort en spesiale beskerming gaan bied vir die gemeente van Christus in afwagting dat die godeloses van die wÍreld weggeraap gaan word net voor Jesus se wederkoms waar ons Hom in die lug tegemoed gaan.Verwoesting op aarde vir 1000 jaar terwyl satan en sy demone gebind is op aarde en dan weer ní wederkoms van Jesus na die 1000 jaar waar satan en sy demone die opgewekte sondaars asook die onverganklike mense weer gaan verlei.

Ben jy het reeds aan my bevestig dat ek julle siening reg verstaan.

Johnny, ek wil jou ook graag hier inbring.

Kom ons kyk verder na die verskille:1) Net Groep 2 weet wanneer die Wederkoms gaan wees.

Mat 24:36 Maar van diť dag en diť uur weet niemand nie, ook die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen.

Volgens die siening van groep 2 gaan hulle weet wanneer die wederkoms van Jesus Christus gaan plaasvind, en is daar geen verassings element tov die Wederkoms van Jesus nie.Hulle is in afwagting vir die 7 plae, vervolging en verdrukking net voor die Wederkoms. Dit beteken dus dat sodra die eerste plaag die aarde tref, daar nog 6 plae volg en dan direk daarna die wegraping van die onregverdiges en dan die wegraping van die regverdiges met die Wederkoms.

Groep 1 weet nie wanneer die Wederkoms gaan wees nie.

Groep 1 weet glad nie wanneer ons met Jesus gaan verenig nie en is ons in afwaging in waaksaamheid op die koms van Jesus vir Sy gemeente (Sy Bruid). Ons verwag geen plae, oordeel en grimmigheid van God wat van die hemele geopenbaar gaan word voor Sy wederkoms nie (soos beskryf in 1 Thess 4:15-18).Ons kan glad nie bepaal wanneer Christus gaan kom vir Sy gemeente nie.Ons sien slegs die teken wat Jesus ons gegee het.Naamlik:Matt 24:32-34( Verstrooide Israel wat terugkeer na hul tuisland en alle gebeure rondom Israel.)

Jesus waarsku duidelik:

Mat 25:13 Waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet waarop die Seun van die mens kom nie. 1Th 5:6 Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees. Mar 13:33 Pas op, waak en bid, want julle weet nie wanneer die tyd daar is nie. Luk 12:37 Gelukkig is daardie diensknegte vir wie die heer wakker sal vind as hy kom. Voorwaar Ek sÍ vir julle, hy sal hom omgord en hulle aan tafel laat gaan en hulle kom bedien. Luk 12:38 En as hy in die tweede of in die derde nagwaak kom, en dit so vind gelukkig is daardie diensknegte.Luk 12:39 Maar weet dit: as die huisheer geweet het in watter uur die dief sou kom, sou hy gewaak het en nie in sy huis laat inbreek het nie.Luk 12:40 Julle moet dan ook gereed wees, omdat die Seun van die mens kom op Ďn uur dat julle dit nie verwag nie.

Luk 21:36 Waak dan en bid altyddeur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan.(Let wel)

Ek vind nÍrens in die bybel waar die Gemeente van God vermaan word om waaksaam te wees om Sy oordeel, toorn en grimmigheid tegemoet te gaan nie.

Groep 2 gaan gooi God se oordele, toorn en grimmigheid voor die wegraping van die kerk in.Hulle gaan gooi die vloed voor die ark in.Hulle gaan gooi die oordele van Sodom en Gomorra voor die ontvlugting van Lot in.Wat dink u sou gebeur het as Noag en Lot miskien net soos groep 2 geredeneer het en gesÍ het.ĒAg nee wat, ek gaan nie die ark bou nie, daar sal wel ní droŽ plek wees waarna ons kan ontsnapĒ.Of Lot wat sÍ ď Ek bly net hier in Sodom, God sal my wel beskerm hier en geen oordeel sal my tref nie.Ē

Die Bybel is duidelik: Eers Noag en familie in die ark dan sluit God self die ark en dan die vloed; Eers Lot se ontvlugting dan die oordeel waar God Sodom en Gomorra tot as laat verbrand het;Eers die wegraping van die Bruid van Christus en dan God se oordeel, toorn en grimmigheid oor die sondige wÍreld.

Voor die wegraping sal hulle eet en drink , trou en in die huwelik uitgee.Net soos in die dae van Noag en Lot.Om te eet en te drink, te trou en in die huwelik uit te gee, klink vir my na ní normale allerdaagse lewenswyse.Mense se lewenswyse gaan radikaal verander as God sy Toorn oor die aarde gaan uitstort.Hulle lewe sal nie normal wees nie.

2) Net groep 2 weet wie die Anitchris is.

Groep 2 sÍ dat die Antichris die Roomse katolieke kerk is en dat hy reeds geopenbaar is. Met hierdie redenasie plaas hulle ní dekmantel oor die ware antichrist en is hulle siening onbybels.

Groep 1 weet glad nie wie die Antichris is nie.

Ons weet nie wie die Antichris is nie, want die bybel is duidelik dat hy eers na die wegraping geopenbaar kan word. 2Th 2:7 Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat nou teŽhou, uit die weg geruim is; 2Th 2:8 en dan sal die ongeregtige geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maakÖ

Ons weet egter wat die aanloop van die antichrist is voor sy openbaarmaking asook wat sy doen en late sal wees na die wegraping.

Omdat Groep 2 klaar glo dat die RKK die antichrist is Koppel hulle glad nie die bybelse beskrywing van die Antichris aan die eindtye nie en sien hulle nie sy hoŽ invloed wat hy gaan uitoefen op die wat nie weggeraap gaan word nie.Hulle plaas nou-al ní rookskerm oor die antichris.

3) Groep 2 sÍ dat die onregverdiges eers weggeraap gaan word en dan later die regverdiges.

Rev 1:7 Kyk, Hy kom met die wolke, en elke oog sal Hom sien, ook hulle wat Hom deursteek het; en al die geslagte van die aarde sal oor Hom rou bedryf; ja, amen!
Mat 24:30 En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid.

Let wel: As die verse in vervulling gaan is die Bruid van Christus reeds weggeraap, met ander woorde 1Thess 4 sal reeds in vervulling gegaan het.

Groep 2 sÍ dat die onregverdiges eerste weggeraap word en daarna sal die regverdiges weggeraap word met die verskyning van Jesus.In ní ander sin is hulle heeltemal teenstrydig met hulle eie siening en sÍ dat die onregverdiges onmiddelik gedood gaan word met die verskyning van Jesus.Later dan egter verskyn Jesus weer om die regverdiges weg te raap Hemel toe.Hulle verkondig twee wederkomste op een dag.Onbybels!

As mens gaan kyk na die twee verse hierbo, ontstaan daar baie vra rondom groep 2 se teorie:

My vraag is dus: Wanneer gaan die onregverdiges en regverdiges dan die kans kry om eers rou te bedryf as hulle almal dan op dieselfde dag weggeraap word? Die wegraping gaan in ní oogwink plaasvind.Die woord is duidelik daaroor.

Hoe is dit moontlik dat Jesus met sy wederkoms die onregverdiges wegraap met sy verskyning en dan later weer kom om die regverdiges weg te raap? Waar staan dit in die Bybel?

Wanneer gaan die seun van verderf die tyd kry om in die tempel van God te sit en voor te gee dat hy God is?

Wanneer gaan Jesus die Skape van die Bokke skei?Waar vind die skeiding plaas in die Hemel, hel of op die Aarde ?Matt 25:31

Moedswilliglik vermy groep 2 ook om te sÍ wie die werklike weggerapenes is en sÍ hulle net dat die regverdiges weggeraap sal word.

Wie is die regverdiges? Slegs die wedergebore kinders van Jesus.Vir die wat IN JESUS IS.Die ware Kerk van Christus.Die Bruid van Christus.

Wie is die onregverdiges:Is die Jode in Jesus? NEE. Is die ongelowige en godelose wÍreld in Christus? NEE.Is die valse profete en valse godsdienstiges in Christus? NEE. (Let wel: Ek verwys nie na alle Jode nie )

So as ons weer gaan kyk na 1Thess 4 dan sien ons dat die wegraping en opstanding bedoel is net vir die wat IN JESUS IS.Hierdie stelling skep ní groot probleem vir Groep 2. Hulle impliseer in werklik dat, direk na die verdrukking die onregverdiges weggeraap sal word, met ander woorde sÍ hulle dat die godelose wÍreld met al sy valse profete en valse godsdienste tesame met die Jode weggeraap sal word na die verderf.Dan bly net die christene wat in Jesus is agter op aarde todat Jesus ons weer kom haal.Hierdie siening is onbybels.

4) Groep 2 is die enigste groep wat 3 wederkomste sien.

1 ste wederkoms. Jesus verskyn en raap die onregverdiges weg.
2 de wederkoms. Jesus verskyn weer om die regverdiges op te raap.
3 de wederkoms. Jesus verskyn dan eers weer na die 1000 millenium.Dis onbybels.

Met hierdie siening beweer hulle dat Jesus met die eerste 2 wederkomste glad nie Sy voete op die aarde sal sit nie en dat Hy dit iewers vanaf uit die hemel sal doen.Nee nee dis nie korrek nie. Jesus het op aarde gestaan net voor die Hemelvaart en met Sy wederkoms sal Hy weer sy voete op aarde plaas.

Groep 1 sien slegs een wederkoms.

Met die wederkoms van Christus kom haal Hy Sy Bruid soos in 1 Thess 4 en na die verdukking kom Hy saam met Sy bruid.Matt 24:29-31; Openbaring 19:11 en Sag 14:4. Een wederkoms in twee dele.Wanneer Jesus Sy gemeente kom haal sal hulle Hom in die lug tegemoet gaan voor die verdrukking, en na die verdrukking kom Sy gemeente saam met Hom en dan sal Hy Sy voete op aarde plaas.Daar sal dan ní oorblyfsel op die aarde wees naamlik:Israel en die mense wat die merk van die dier nie aangeneem het nie asook mense wat tot hul sinne gekom het.Dan eers sal die nasies rou bedryf, dan eers sal die 6 punte in Dan 9:24 in vervulling gaan.


5) Groep 2 sien nie ní Groot Verdrukking nie.

Groep 2 sien glad nie die Groot verdrukking nie en noem hulle dit die vervolging en verdrukking en Koppel hulle glad nie enige tydperk hieraan nie.Hierdie siening is totaal verkeerd en onbybels. Jesus sÍ duidelik in Mat 24:21 Want dan sal daar groot verdrukking wees soos daar van die begin van die wÍreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie.Hulle Koppel slegs die 7 laaste plae aan die sogenaamde ďvervolging en verdrukkingĒ en vergeet moedswillig dat daar nie net sewe plae is nie, maar wel 21 (3 x 7) oordele oor die ongelowige wÍreld waarvan die laaste 7 plae die voleinding van God se grimmigheid is. Die Bybel is weereens baie duidelik hieroor. Die bewoners van die aarde sÍ vir die berge en rotse ďval op ons en verberg ons vir die aangesig van Hom wat op die troon sit, en vir die Toorn van die Lam, want die groot dag van Sy toorn het gekom, en wie kan bestaanĒ Open 6:16-17 en dan ď ek het Ďn ander teken in die hemel gesien, groot en wonderlik: sewe engele met die sewe laaste plae, want daarmee is die grimmigheid van God voleindig. Open 15:1.

Hierdie groot verdrukking sal 7 jaar duur.Verdrukking vir 1260 dae (Open 11.1 En Ďn riet soos Ďn stok is aan my gegee, en die engel het gestaan en gesÍ: Staan op en meet die tempel van God en die altaar en die wat daarin aanbid. Maar die voorhof buitekant die tempel moet jy uitlaat en dit nie meet nie, want dit is aan die heidene gegee; en hulle sal die heilige stad twee en veertig maande lank vertrap. En Ek sal aan my twee getuies gee dat hulle, met sakke bekleed, duisend twee honderd en sestig dae lank sal profeteer. ) en groot verdrukking 1260 dae.( En Ďn mond is aan hom gegee wat groot woorde en godslasteringe uitspreek, en aan hom is mag gegee om dit twee en veertig maande lank te doen.Open 13:5)

Die dier (Antichris) sal ní ontsettende gruwel opstel in die middel van die 70ste jaarweek van DaniŽl en verwys Dan 9:27 ; Dan 11:31-36 ; Matt 24:15, 2 Thess 2:4 en Openbaring 13 daarna.

Groep 2 beskou die 1260 dae waarvan die Bybel praat as 1260 jaar en ook die 2300 aande en mores in Dan 8:14 ook as 2300 jaar en probeer hulle dan hulle lering rondom dit bou.Dis onbybels.

Lev 25:8 Jy moet ook sewe jaarweke tel, sewe maal sewe jaar, sodat die dae van die sewe jaarweke vir jou nege en veertig jaar is.

As die Bybel praat van ní Jaarweke soos in Dan 9, dan beteken dit dat 1 jaarweek gelyk is aan 7 jare van 360 dae elk. As die bybel verwys na 42 maande beteken dit 1260 dae (Open 11 en Open 13) en as die bybel praat van 1260 dae is dit fisiese dae.

Die 1000 jarige vredestemyn waar daar ook ní reuse verskil is tussen die 2 groepe sal ek later aanspreek.

Groete

Henry

Ben Cronje
Feb 1st 2013, 09:45 PM
Hallo Henry.

Dankie vir ‘n baie interessante en gelaaide plasing. En ek bevestig weereens wat ek voorheen al gesÍ het deur ‘n kwotasie:

Hi Henry, bly jy neem ook deel. :)
Van vorige plasings kon ek sien jy is baie bekend met die 7 Jaar Verdrukking/Geheime Wegraping-leer en jou insette hier is baie waardevol.:thumbsup:
Wat jou plasing hier egter beter maak, is dat jy dit geplaas het en dus sal kan verdedig deur die vrae wat ons het direk te kan beantwoord. Die rede dan ook hoekom ek hierdie stelling maak, is omdat ek jou reeds ‘n paar vrae gevra het op ander drade wat jy nog moet beantwoord.... Maar ek sal hulle sommer weer hier vra. Dit is belangrike vrae wat die kern van die doktrines aanspreek en hulle maak of breek. Ek glo en vertrou egter dat jy hulle die keer sal beantwoord.
Ook, hoewel jy ‘n goeie plasing hier maak, is jy ‘n biedjie kreatief met die waarheid en feite, wat ek graag vir jou wil uitwys met kwotasies natuurlik. Ek glo en vertrou dat jy hulle sal uitklaar?
Ek gaan ook poog om op ALLES wat jy hier geplaas het te reageer, met die hoop dat jy dieselfde met myne sal doen. Dit gaan ongelukkig oor meer as een plasing moet strek.

Goeie dag almal,
Ek skryf na aanleiding van Ben Cronje se onlangse plasings en wil graag dan die vergrootglas plaas op die 2 verskillende sienings * Ek plaas eers n’ baie kort opsomming van die 2 sienings.
Ek is 100% akkoord met jou hierso, ons kort ‘n vergrootglas om die detail uit te lig en reg te kry! Goeie punt, Henry. :thumbsup:

Groep 1 se siening: Dat hierdie laaste Jaarweek van DaniŽl eers aan die einde gaan plaasvind wanneer die vals messias n’ verbond met die Israeliete gaan sluit en in die helfde van die week n’ beeld van homself gaan oprig en homself as God sal verklaar.Hierdie tydperk kan eers begin nadat die gemeente van Christus deur middel van die wegraping uit die weg geruim is.Ons fokus en waaksaamheid is op Jesus Christus wat kom vir sy gemeente wanneer die tye van die nasies in vervulling gaan net voor die 7 jaar verdrukking en direk na die verdrukking kom Jesus met Sy heiliges en sit Sy voet neer op die Olyfberg.Maw :Wegraping van God se gemeente, Groot Verdrukking, Jesus se Wederkoms tot op die Olyfberg en dan die begin van die 1000 jarige vredesryk op aarde saam met ons Koning terwyl Satan gebind is.
Groep 2 se siening: Hulle se dat die “hy” Jesus is wat dan in die middel van die week gekruisig word en dat die 7 jaar eindig met die steniging van Stephanus.Ons fokus is dat die antichrist die RKK is en dat aan die einde God 7 plae op die aarde gaan uitstort en spesiale beskerming gaan bied vir die gemeente van Christus in afwagting dat die godeloses van die wÍreld weggeraap gaan word net voor Jesus se wederkomswaar ons Hom in die lug tegemoed gaan.Verwoesting op aarde vir 1000 jaar terwyl satan en sy demone gebind is op aarde en dan weer n’ wederkoms van Jesus na die 1000 jaar waar satan en sy demone die opgewekte sondaars asook die onverganklike mense weer gaan verlei.
Ben jy het reeds aan my bevestig dat ek julle siening reg verstaan.
Nee, Henry. Ek het nie reeds bevestig dat jy ons siening reg verstaan nie. Vir seker nie jou opsomming van ons siening soos hier bo in groep 2 vervat nie. Ek het wel bevestig dat ek jou ander opsomming (wat anders is as bogenoemde) en hier (http://bibleforums.org/showthread.php/243752-Wil-Jy-Regtig-Weg-Geraap-Word/page7) gelees kan word in plasing #102 as korrek verstaan het. In jou opsomming egter wat jy op hierdie draad maak is die dele wat ek in rooi uitgelig het byvoegings/aannames van jouself af en is vir seker nie deel van ons siening nie;
net voor Jesus se wederkoms: Nie net voor die wederkoms nie, maar TYDENS die wederkoms. Dit is ‘n baie belangrike verskil soos ons later gaan sien wanneer jy ongelukkig verkeerde afleidings maak van hierdie reeds verkeerde en dus onwaar afleiding.
asook die onverganklike mense: Waar het ek gesÍ dat die Satan en sy demone die onvergantlike gereddes gaan verlei, my vriend? Hier is wat ek wel gesÍ het:

So, Satan se bestaan draai om mense. Maar waar is die mense op hierdie stadium? Wel, die Lewende Regverdiges en Opgewekte Regverdiges is saam met Jesus. Die Lewende Godeloses is gedood en die dooie Godeloses is steeds....dood. So Satan het skielik NIEMAND om te mislei en te vernietig nie, so hy is nou gebind deur ‘n ketting van omstandighede. Want daar is NIKS wat hy kan doen nie!

Onthou, al die Regverdiges is mos by Jesus en dus in die Nuwe Jerusalem. Nou is daar twee groepe op die aarde. Die Regverdiges in die nuwe Jerusalem en die opgewekte Godeloses...punt 2
Ek persoonlik glo die eerste ding wat satan vir die opgewekte Godeloses gaan sÍ is: “Kyk, ek Satan het julle opgewek!” Hy is mos die vader van die leun, is dit nie?
Snaaks, die duiwel het ‘n 1000 jaar gehad om oor alles te dink, en steeds kom hy nie tot ander insigte nie. Die eerste ding wat hy doen toe daar weer mense is, is om te mislei!!!
En daar kom dan ‘n oorlog wat teen die Gog en Magog gevoer word.....
‘n Interessante gedagte:
Na die opwekking van die Onregverdiges en die neerdaal van die Nuwe Jerusalem, sal al die mense wat al ooit op die aarde gelewe het, gelyk en lewendig op die aarde wees! Dink hoe baie mense dit gaan wees! Die Regverdiges Binne in die Nuwe Jerusalem, en die Onregverdiges Buite!
Ek sal jou egter die voordeel van die twyfel gee en Jammer sÍ as ek moontlik dalk enige idee geskep het dat Satan en sy demone enigsens sal probeer om die geredde regverdiges (Veilig saam met Jesus in die Nuwe Jerusalem) te gaan probeer verlei. Satan gaan slegs maar weer NET sy opgewekte sondaars hÍ om te verlei.

1) Net Groep 2 weet wanneer die Wederkoms gaan wees.
Mat 24:36 Maar van diť dag en diť uur weet niemand nie, ook die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen.
Volgens die siening van groep 2 gaan hulle weet wanneer die wederkoms van Jesus Christus gaan plaasvind, en is daar geen verassings element tov die Wederkoms van Jesus nie.Hulle is in afwagting vir die 7 plae, vervolging en verdrukking net voor die Wederkoms. Dit beteken dus dat sodra die eerste plaag die aarde tref, daar nog 6 plae volg en dan direk daarna die wegraping van die onregverdiges en dan die wegraping van die regverdiges met die Wederkoms.
Dit is baie groot stellings en aannames wat jy maak hierso, Henry. Weereens sonder enige bewyse dat ek enigsins gespekuleer of geimpliseer het dat ons weet wanneer die Wederkoms gaan wees. In teendeel, Nerens sÍ die Bybel hoe lank elke plaag gaan wees of hoe lank die periode tussen plae gaan wees nie! So hoe kan ons enigsens selfs impliseer dat ons weet? Sal jy my asseblief kwoteer waar ek so ‘n klaim gemaak het asseblief? Wat wel waar is, is dat ons wel glo in ‘n baie groot vervolging en verdrukking net voor die wederkoms. So groot soos wat daar nog nooit voorheen was of ooit weer sal wees nie.

O ja, daar gaan vir seker ‘n tyd van groot verdrukking aan die eindtyd wees! ‘n Smeltkroes. Veral vanneer die anti-Sabbat wette intree. Maar GEEN wegraping nie!!!!
Hoe lank hierdie verdrukking gaan wees, sÍ die Bybel volgens ons ook nie! Maar dit waarvan jy ons beskuldig is julle JUIS skuldig aan. Julle glo op steeds onbeantwoorde direkte vrae aan Groep 1 dat die verdrukking presies 7 jaar gaan wees!!! En net voor dit ‘n wegraping en onmiddelik na die 7 JAAR verdrukking Sy Wederkoms. So julle impliseer dus dat julle presies weet wanneer die wederkoms gaan wees, naamlik 7 jaar vanaf die begin van die verdrukking. As enige iemand hulle self daaraan skuldig maak dat...:

Volgens die siening van groep 2 gaan hulle weet wanneer die wederkoms van Jesus Christus gaan plaasvind, en is daar geen verassings element tov die Wederkoms van Jesus nie
...dan is dit Groep 1, Henry, met ‘n 7 JAAR Verdrukking. Net die naam alleen impliseer julle direk in die verband, my vriend. So dit wat jy beweer ons skuldig aan is, is julle absoluut skuldig aan al net deur die Naam alleen.

Groep 1 weet nie wanneer die Wederkoms gaan wees nie.
Groep 1 weet glad nie wanneer ons met Jesus gaan verenig nie...
Julle weet VIR SEKER wanneer die Wederkoms gaan gebeur (7 jaar vanaf die begin van jul verdrukking)!!!!!

4) Groep 2 is die enigste groep wat 3 wederkomste sien.
1 ste wederkoms. Jesus verskyn en raap die onregverdiges weg.
2 de wederkoms. Jesus verskyn weer om die regverdiges op te raap.
3 de wederkoms. Jesus verskyn dan eers weer na die 1000 millenium.Dis onbybels.
Met hierdie siening beweer hulle dat Jesus met die eerste 2 wederkomste glad nie Sy voete op die aarde sal sit nie en dat Hy dit iewers vanaf uit die hemel sal doen.Nee nee dis nie korrek nie. Jesus het op aarde gestaan net voor die Hemelvaart en met Sy wederkoms sal Hy weer sy voete op aarde plaas.
Werklik Henry, ek het geglo jy is iemand met integriteit. Maar jy gooi soveel aantuigings teen Groep 2 sonder om hulle woorde EEN KEER te kwoteer waar hulle enige van hierdie “stellings” maak wat jy beweer!:no: Hierdie is slegs HOE JY WIL H  ons moet wees, en reflekteer geensins wat werklik gesÍ is nie. Jy vergeet ook om te noem dat elke liewe stelling deur die Bybel gerugsteun is, anders as jou stellings hierso. Gaan lees gerus weer die twee drade, “Wil jy Regtig weg geraap word” hier (http://bibleforums.org/showthread.php/243752-Wil-Jy-Regtig-Weg-Geraap-Word) en “1000 Jaar/Millenium...is daar so iets?” hier (http://bibleforums.org/showthread.php/244213-1000-jaar-Millenium-Is-daar-so-iets) net om jouself weer van hierdie feite te vergewis. Kom ons neem die 3 Wederkomste wat jy hier bo noem as voorbeeld:

Volgens jou het ons gesÍ ons sien 3 Wederkomste! Kwoteer my en bewys dit! Anders is jy besig om blatante leuns hier te plaas! Kom ons gaan kyk hoe eerlik is jy in jou stellings. Wat het ek hier beskryf op die en “1000 Jaar/Millenium...is daar so iets?” hier (http://bibleforums.org/showthread*php/244213-1000-jaar-Millenium-Is-daar-so-iets)? Daar is Jesus se Wederkoms, dan die 100 jaar Millenium, dan kom Hy weer in ‘n Tweede Wederkoms terug aarde toe MET die Gelowiges in die Nuwe Jerusalem! TWEE WEDERKOMSTE. En TWEE OPSTANDINGS. Dit is JY wat die EERSTE WEDERKOMS namens ons in twee gaan deel het. Met jou vals stellings dat ons beweer het dat:

1 ste wederkoms. Jesus verskyn en raap die onregverdiges weg.
2 de wederkoms. Jesus verskyn weer om die regverdiges op te raap.
Inteendeel, my plasings#1 en 2 hier op “Wil jy Regtig weg geraap word” gaan slegs oor die EERSTE Wederkoms. Oor twee plasings hierop het ek in detail oor hierdie EEN Eerste Wederkoms gepraat wat dan opgevolg word deur die 1000 Jaar Millenium. Ek het dan ook die volgende gesÍ:

HOE gaan dit gebeur??
Met ‘n wegraping waar al die Christene weg gevat word en die res word agter gelaat om deur ‘n “7 Jaar verdrukking” te gaan?
Of gebeur alles gelyk aan die einde met die Wederkoms?
En dan stel ek die saak deur te wys dat alles gelyk gebeur. Inteendeel, ek kwoteer:

Mat 13:30 Laat altwee saam groei tot die oes toe, en in die oestyd sal ek vir die maaiers sÍ: Maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand, maar bring die koring bymekaar in my skuur.
Die Wederkoms en die oes is dieselfde ding. EEN gebeurtenis. So waar deel ons dit in twee wederkomste soos jy beweer, Henry?

Lees weer die tweede plasing! Jesus is duidelik! Die goeie en bose saad moet saam groei TOT EN MET die oestyd! Dan kom Jesus met Sy engele. Hy stuur sy Engele af om die goddeloses te oes en te verwyder. Die grafte gaan oop van die gereddes en die lewende regverdiges word getransformeer. Al die regverdiges ontmoet Jesus dan saam in die lug.

Al wat ek probeer sÍ vir nou is dat die lewende sondaars se vernietiging en die regverdiges se opstanding en verheerliking gebeur met die OES (Wederkoms), sÍ maar als op een dag omdat ek nou ‘n dag as voorbeeld gekies het. SÍ maar in die oggend word die sondaars verwyder en in die middag die regverdiges opgeneem deur die Engele om Jesus in die lug te ontmoet. Vir al wat ons weet gebeur alles dalk binne ‘n uur. Wie weet? Die konsep is egter belangrik hier.
Is dit genoeg kwotasies, Henry? Of moet ek nog plaas. Laat weet maar net.

Ben Cronje
Feb 1st 2013, 10:13 PM
Met hierdie siening beweer hulle dat Jesus met die eerste 2 wederkomste glad nie Sy voete op die aarde sal sit nie en dat Hy dit iewers vanaf uit die hemel sal doen.Nee nee dis nie korrek nie. Jesus het op aarde gestaan net voor die Hemelvaart en met Sy wederkoms sal Hy weer sy voete op aarde plaas.
Korreksie: “Ons weet nou dat Jesus met Sy EERSTE Wederkoms glad nie Sy voete op die aarde sal sit nie, en dat Hy dit iewers vanaf uit die hemel sal doen. Korrek, Henry.

1Th 4:15-17 Want dit sÍ ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenes hoegenaamd nie sal vůůr wees nie. 16 Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ‘n geroep, met die stem van ‘n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. 17 Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees.
Henry, jy sal vind dat Paulus stippileer in vers 15 dat hy hier van Jesus se WEDERKOMS praat, nie van ‘n Geheime Wegraping nie. Hy noem dit dan ook “tot by die wederkoms van die Here” sodat daar GEEN verwarring kan wees nie. En met hierdie Wederkoms ontmoet ons die Here in die lug (vers 17). Watter deel van hierdie 3 verse is nie korrek nie, Henry?:hmm:

3 de wederkoms. Jesus verskyn dan eers weer na die 1000 millenium.Dis onbybels.
Ons weet nou dat wat jy die 3de Wederkoms noem is ons Tweede Wederkoms na die Millenium.

Sag 14:3-4 En die HERE sal uittrek en stryd voer teen diť nasies soos op die dag van sy stryd, die dag van oorlog. 4 En in diť dag sal sy voete staan op die Olyfberg wat voor Jerusalem lÍ, aan die oostekant; en die Olyfberg sal middeldeur gesplyt word van oos na wes tot ‘n baie groot dal; en die een helfte van die berg sal wegwyk na die noorde en die ander helfte na die suide.
“die dag van sy stryd, die dag van oorlog.” Wys hier vir ons van watter Wederkoms Saggaria hier praat. Wanneer is Sy dag van Oorlog?

Open 20:7-8 En wanneer die duisend jaar voleindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word; 8 en hy sal uitgaan om die nasies te verlei wat in die vier hoeke van die aarde is, die Gog en die Magog, om hulle te versamel vir die oorlog; en hulle getal is soos die sand van die see.
So Saggaria verwys dus hier na die Tweede Wederkoms na die 1000 jaar. Is dit onbybels, Henry? Dit kom dan uit die Bybel uit!:pp


Groep 1 sien slegs een wederkoms.
Met die wederkoms van Christus kom haal Hy Sy Bruid soos in 1 Thess 4 en na die verdukking kom Hy saam met Sy bruid.Matt 24:29-31; Openbaring 19:11 en Sag 14:4. Een wederkoms in twee dele.
Eers beskuldig jy ons dat ons die EERSTE Wederkoms opbreek in ‘n Eerste en Tweede wederkoms waar "Jesus verskyn om die onregverdiges wegraap", dan ‘n "2 de wederkoms waar Jesus verskyn weer hier om die regverdiges op te raap."
Net daarna doen jy WEEREENS presies dit wat jy ons valslik beskuldig van! Jy gaan deel die Eerste Wederkoms (Julle glo net in een wederkoms, sÍ jy) op in twee kom-dele. Jy noem dit nie twee verskillende wederkomste nie, al is hulle 7 jaar uit mekaar uit. Maar hoe verstaan mens dit? Jesus kom al die pad aarde toe (dit kwalifiseer per deffinisie as ‘n Koms, dink jy nie?) en raap sy bruid weg Hemel toe, en kom dan weer al die pad aarde toe (dit kwalifiseer per deffinisie as nog ‘n Koms, dink jy nie?) om die Jode te kom red, maar Hy kom net een keer!!!!! In twee dele! Huh? 1 koms + 1 koms = 1 koms. Ek het dit.:dunno: En tog is die Bybel Duidelik dat NA HIERDIE DUISEND Jaar kom Jesus met Sy bruid.....nie NA 7 JAAR nie. Kyk dan wat sÍ jy verder:

Wanneer Jesus Sy gemeente kom haal sal hulle Hom in die lug tegemoet gaan voor die verdrukking, en na die verdrukking kom Sy gemeente saam met Hom en dan sal Hy Sy voete op aarde plaas.
OK, nou klaim jy presies die twee konsepte wat jy so flussies as onBybels afgemaak het....en hier praat jy ook van twee gebeurtenisse:

Groep 1 weet nie wanneer die Wederkoms gaan wees nie.
Groep 1 weet glad nie wanneer ons met Jesus gaan verenig nie...
Maar wag, die teenstrydighede hou nie op nie:

Groep 2 gaan gooi God se oordele, toorn en grimmigheid voor die wegraping van die kerk in.Hulle gaan gooi die vloed voor die ark in.Hulle gaan gooi die oordele van Sodom en Gomorra voor die ontvlugting van Lot in.Wat dink u sou gebeur het as Noag en Lot miskien net soos groep 2 geredeneer het en gesÍ het.”Ag nee wat, ek gaan nie die ark bou nie, daar sal wel n’ droŽ plek wees waarna ons kan ontsnap”.Of Lot wat sÍ “ Ek bly net hier in Sodom, God sal my wel beskerm hier en geen oordeel sal my tref nie.”
Die Bybel is duidelik: Eers Noag en familie in die ark dan sluit God self die ark en dan die vloed; Eers Lot se ontvlugting dan die oordeel waar God Sodom en Gomorra tot as laat verbrand het;Eers die wegraping van die Bruid van Christus en dan God se oordeel, toorn en grimmigheid oor die sondige wÍreld.
OK, as jy reg is Henry, kyk dan ook na jou volgende stelling:

Daar sal dan n’ oorblyfsel op die aarde wees naamlik:Israel en die mense wat die merk van die dier nie aangeneem het nie asook mense wat tot hul sinne gekom het.Dan eers sal die nasies rou bedryf, dan eers sal die 6 punte in Dan 9:24 in vervulling gaan.
OK, volgens julle is daar die Wegraping, dan die 7 Jaar verdrukking waarin nog mense sal bekeer ala jou stelling hier bo. Nou, as Noag en Sodom as voorbeelde van die Wederkoms is volgens die Bybel self:

Mat 24:37 En net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees.
Luk 17:29-30 Maar op die dag toe Lot van Sodom uitgaan, het vuur en swawel van die hemel af gereŽn en almal vernietig. 30 Net so sal dit wees in die dag wanneer die Seun van die mens geopenbaar word.
Dan is die vrae:
1) Het ENIGE mense wat agter gebly het op die aarde (nadat Noag “weg geraap” is in die ark in) bekeer toe die vloed tref, en gedurende die vloed?????
2) Het ENIGE mense wat agter gebly het in Sodom (nadat Lot “weg geraap” is) bekeer gedurende die tydperk wat Sodom en Gamorra gebrand het???

En dit is belangrike vrae, Henry. Want julle sÍ Noag en Lot verteenwoordig die “weg geraaptes”, die res van die mense van Sodom en Gamorra en die Pre-Vloed menigtes verteenwoordig die mense wat agter bly na jul sogenaamde wegraping en die Vloed en die Vuur verteenwoordig jul 7 JAAR verdrukking.
Nou, as niemand bekeer het tydens die vloed (almal het verdrink) of die brand (almal het dood gebrand) nie, hoe kan julle sÍ dat mense gaan bekeer tydens jul 7 JAAR verdrukking?
Die 2 gebeurtenisse is dan tipes van jul Wegraping en 7 JAAR verdrukking.
En, aangesien hul tipes was, het die vloed en die swael en vuur in enige periodes van 7 gebeur? Dit sou moes, want ‘n tipe is altyd iets van iets groters.....
So antwoord asseblief vir my (met Bybelse rugsteun) bogenoemde twee vrae. Aangesien julle reg is, behoort jy legio verse te kan kwoteer van die “remnant” in Sodom en Gamorra en in die pre-Vloed wereld wat bekeer het!
En as jy nie kan nie, Henry, is julle verkeerd. So maklik soos dit! En dit is maar net op hierdie punt!


Voor die wegraping sal hulle eet en drink , trou en in die huwelik uitgee.Net soos in die dae van Noag en Lot.Om te eet en te drink, te trou en in die huwelik uit te gee, klink vir my na n’ normale allerdaagse lewenswyse.Mense se lewenswyse gaan radikaal verander as God sy Toorn oor die aarde gaan uitstort.Hulle lewe sal nie normal wees nie.

Waar in die Bybel staan dit dat wat jy hier bo sÍ gaan oor die wegraping en nie die Wederkoms nie? Ek verstaan die Bybel praat van Jesus se Wederkoms, nie jul “Wegraping” nie.:confused


2) Net groep 2 weet wie die Anitchris is.
Groep 2 sÍ dat die Antichris die Roomse katolieke kerk is en dat hy reeds geopenbaar is. Met hierdie redenasie plaas hulle n’ dekmantel oor die ware antichrist en is hulle siening onbybels.
Eina. Wel Henry, op die draad “Hoekom soveel Antichriste” wat jy deur hier (http://bibleforums.org/showthread.php/240220-Hoekom-soveel-antichriste) te klik sal vind, sal jy sien dat ek ‘n tabel in plasing #1 gesit het met al die BYBEL se kriteria van die Antichris. En die RKK voldoen aan elke liewe een van al daardie kriteria, INSLUITEND 1 Joh 4:3 en 2 Thes 2:7 waarin onderskeidelik beide Johannes en Paulus bevestig dat die antichris alreeds in hul tyd teenwoordig was en sal wees tot en met die wederkoms! Dit is ‘n baie lang tyd!

1Jn 4:3 en elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie; en dit is die gees van die Antichris waarvan julle gehoor het dat hy kom, en hy is nou al in die wÍreld.
2Th 2:7-8 Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat nou teŽhou, uit die weg geruim is; 8 en dan sal die ongeregtige geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak,
Dit diskwalifiseer onmiddelik BYBELS enige antichris wat in die toekoms iewers nog moet kom, want hy is alreeds in die wereld sedert die Apostels se tyd al. Hy was op 'n stadium wel terug gehou, MAAR HY WAS STEEDS REEDS DAAR!!!!!
En ja, jy is verkeerd en reg hierso. Nee, dis nie net Groep 2 wat weet wie die Antichris is nie, maar ook elke liewe Reformeerder. Klik maar net hier (http://redeemerfw.org/resources/reformers_antichrist.pdf) om te gaan kyk. Dit is ‘n pdf as jy hom wil aflaai. Watter deel hiervan is OnBybels, Henry?
Ek het al meer as 30 keer vir Johnny gevra om asseblief dan vir ons 1 Joh 4:3 en 2 Thes 2:7 te interpreteer en hy ignoreer dit heeltyd, asof die vraag nog nooit gevra is nie. Hopelik sal jy?

Groep 1 weet glad nie wie die Antichris is nie.
Ons weet nie wie die Antichris is nie, want die bybel is duidelik dat hy eers na die wegraping geopenbaar kan word. 2Th 2:7 Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat nou teŽhou, uit die weg geruim is; 2Th 2:8 en dan sal die ongeregtige geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak…
Ek sien jy ignoreer die “is al aan die werk”-deel van die vers. Oor hy wat nou teŽ hou, is dit ook goed om te gaan kyk na wat die VroeŽ Kerkvaders gesÍ het wat nader aan die tyd was. Dit het ek gedoen op die draad, “Hy wat nou teŽhou” in plasing #17. Klik net hier (http://bibleforums.org/showthread.php/231309-Hy-wat-nou-teŽhou/page2).

Omdat Groep 2 klaar glo dat die RKK die antichrist is Koppel hulle glad nie die bybelse beskrywing van die Antichris aan die eindtye nie en sien hulle nie sy hoŽ invloed wat hy gaan uitoefen op die wat nie weggeraap gaan word nie.Hulle plaas nou-al n’ rookskerm oor die antichris.
Ek wys dan juis uit wat die antichris se invloed is op die draad “Hoekom soveel antichriste”. Wanneer laas was jy daar, Henry? Ons openbaar hom nie net nie, maar wys sy daaglikse doen en late uit!:thumbsup:

3) Groep 2 sÍ dat die onregverdiges eers weggeraap gaan word en dan later die regverdiges.
Rev 1:7 Kyk, Hy kom met die wolke, en elke oog sal Hom sien, ook hulle wat Hom deursteek het; en al die geslagte van die aarde sal oor Hom rou bedryf; ja, amen!
Mat 24:30 En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid.
Let wel: As die verse in vervulling gaan is die Bruid van Christus reeds weggeraap, met ander woorde 1Thess 4 sal reeds in vervulling gegaan het.
Volgens julle ja. Wat sÍ 1 Thes 4 wat jy hier noem?

1Th 4:15-17 Want dit sÍ ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenes hoegenaamd nie sal vůůr wees nie. 16 Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ‘n geroep, met die stem van ‘n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. 17 Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees.

Wat het 1 Thes 4 met ‘n wegraping te doen, Henry? Dit SINK die wegraping heeltemal!
“dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenes hoegenaamd nie sal vůůr wees nie.” – Hierdie stukkie al klaar bevestig dat ‘n wegraping ONMOONTLIK is, want dit praat eerstens hier van Jesus se WEDERKOMS (nie ‘n wegraping nie) en tweedens dat die lewendes NIE die ontslapenes sal voor wees nie, so julle kan nie weg geraap word nie, want dan is julle die ontslapenes voor wat EERS opgewek word met Jesus se wederkoms!!!
“Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word” – Hier word dit weer bevestig dat ‘n wegraping ONMOONTLIK IS!
Hoe kan julle Jesus in die lug ontmoet SAAM MET DIE OPGEWEKTES as die "Geheime Wegraping" net die lewende "Cristene" kom wegvat om hul te beskerm van jul 7 JAAR verdrukking, Henry? Dit maak nie sin nie!:hmm:

Ben Cronje
Feb 1st 2013, 10:29 PM
Groep 2 sÍ dat die onregverdiges eerste weggeraap word en daarna sal die regverdiges weggeraap word met die verskyning van Jesus. In n’ ander sin is hulle heeltemal teenstrydig met hulle eie siening en sÍ dat die onregverdiges onmiddelik gedood gaan word met die verskyning van Jesus.Later dan egter verskyn Jesus weer om die regverdiges weg te raap Hemel toe. Hulle verkondig twee wederkomste op een dag.Onbybels!
RÍrig, Henry! Jy is desperaat en jy forseer jou teorie geweldig! Ons is nie teenstrydig nie, inteendeel. Ek het in detail gewys dat wat met “wegraap” hier bedoel word is VERNIETIG!!!!!
En asseblief, KWOTEER MY waar ek sÍ Jesus kom twee keer op een dag. ASSEBLIEF! Wys vir die lesers jy praat die waarheid en versprei nie leuns nie! Waar in die volgende kwotasie sÍ ek Jesus verskyn 2 keer?:

Lees weer die tweede plasing! Jesus is duidelik! Die goeie en bose saad moet saam groei TOT EN MET die oestyd! Dan kom Jesus met Sy engele. Hy stuur sy Engele af om die goddeloses te oes en te verwyder. Die grafte gaan oop van die gereddes en die lewende regverdiges word getransformeer. Al die regverdiges ontmoet Jesus dan saam in die lug.

As mens gaan kyk na die twee verse hierbo, ontstaan daar baie vra rondom groep 2 se teorie:
My vraag is dus: Wanneer gaan die onregverdiges en regverdiges dan die kans kry om eers rou te bedryf as hulle almal dan op dieselfde dag weggeraap word? Die wegraping gaan in n’ oogwink plaasvind.Die woord is duidelik daaroor.
Wys asseblief vir my uit die duidelike Woord uit dat die wegraping in die eerste plek duidelik daarin is! SovÍr kon jy slegs verse en gedeeltes wys wat so duidelik soos modder is oor jul sogenaamde Wegraping! Die Woord Wegraping kom nie eers in die Nuwe Testament voor nie! Die Wederkoms van Jesus kom 10 Keer voor. Dan praat ons nie eers van die Dag van die Here ensomeer nie. Maar die “Wegraping”? ‘n Ronde nul, my vriend. En soos Chisel al genoem het en ek van toepasing wil maak hier; Julle lees dit in die Teks in en sÍ dan dit kom uit die Teks uit!

Hoe is dit moontlik dat Jesus met sy wederkoms die onregverdiges wegraap met sy verskyning en dan later weer kom om die regverdiges weg te raap? Waar staan dit in die Bybel?
Jy is reg, dit staan nie in die Bybel nie. Dit staan in jou kop. En jy het gesÍ dat ons so gesÍ het; Ons het nie!

Wanneer gaan die seun van verderf die tyd kry om in die tempel van God te sit en voor te gee dat hy God is?
Hy is klaar besig. As Groep 1 ophou wag vir ‘n toekomstige antichris soos die Jode wag vir ‘n toekomstige Messias, mis julle die antichris wat reeds hier is soos die Jode Jesus gemis het. Kom ek wys jou met die antichris se eie woorde:

But to believe that our Lord God the Pope the establisher of said decretal, and of this, could not decree, as he did decree, should be accounted heretical (emphasis added). The Gloss of Extravagantes of Pope John XXII, Cum. Inter, title 14, chapter 4, "Ad Callem Sexti Decretalium", Column 140 (Paris, 1685). In an Antwerp edition of the Extravagantes, the words, Dominum Deum Nostrum Papam ("Our Lord God the Pope") can be found in column 153.

But the supreme teacher in the Church is the Roman Pontiff. Union of minds, therefore, requires, together with a perfect accord in the one faith, complete submission and obedience of will to the Church and to the Roman Pontiff, as to God Himself. - Pope Leo XIII, Sapientiae Christianae: On Christians as Citizens (January 10, 1890).

“We hold upon this earth the place of God Almighty.” The Great Encyclical Letters of pope Leo XIII, Encyclical Letter, June 20, 1894

"This judicial authority will even include the power to pardon sin.” Catholic Encyclopedia, vol 12, art. “pope”, p 265

“The pope has the power to change times, to abrogate laws, and to dispense with all things, even the precepts of Christ.” – Decretal De Translat, Episcop. Cap.

“The Pope can modify divine law.” – Prompta Bibliotheca”, “Papa,” art. 2

"Seek where you will, through heaven and earth, and you will find one created being who can forgive the sinner , who can free him from the chains of hell. That extraordinary being is the priest, the Roman Catholic priest ." 2 The Catholic Priest, p.78

"Thou art a priest forever: says the ordaining bishop...He is no longer a man, a sinful child of Adam , but an " Alter Christus ', another Christ ...Forever a priest of the Most High , with power over the Almighty. The Pope is not only the representative of Jesus Christ, but he is Jesus Christ himself , hidden under the veil of flesh ." 3 The Catholic National, July 1895.

" God Himself is obliged to abide by the judgment of His priests , and either not to pardon or to pardon, according as they refuse or give absolution...The sentence of the priest precedes , and God subscribes to it." 1 Dignities and Duties of the Priest, vol. 12, p. 27 .

"All names which in the Scriptures are applied to Christ, by virtue of which it is established that he is over the church, all the same names are applied to the Pope ." 2 "On the Authority of Councils," Cardinal Bellarmine, vol 2, p. 266.
Glo my vry, daar is nog hordes!


Wanneer gaan Jesus die Skape van die Bokke skei? Waar vind die skeiding plaas in die Hemel, hel of op die Aarde ?Matt 25:31
Met Sy Wederkoms. Die Oes, soos reeds bespreek. Gaan lees weer “wil jy regtig weg geraap word”. Elke stelling is gerugsteun deur Bybelverse.

Moedswilliglik vermy groep 2 ook om te sÍ wie die werklike weggerapenes is en sÍ hulle net dat die regverdiges weggeraap sal word.
Wie is die regverdiges? Slegs die wedergebore kinders van Jesus.Vir die wat IN JESUS IS.Die ware Kerk van Christus.Die Bruid van Christus.
Moedswilliglik vermy ons die vraag? Waar het jy die vraag gevra waar hy vermy is Henry? Maar ek antwoord hom sommer gou vir jou:

Gal 3:29 En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename.
En selfs die Jode wat Jesus aanneem:

Rom 11:20-23 Goed! Deur ongeloof is hulle afgebreek, maar jy staan deur die geloof. Moenie hoogmoedig wees nie, maar vrees. 21 Want as God die natuurlike takke nie gespaar het nie, sal Hy miskien jou ook nie spaar nie. 22 Let dan op die goedertierenheid en die gestrengheid van God: gestrengheid oor die wat geval het, maar goedertierenheid oor jou as jy in die goedertierenheid bly; anders sal jy ook afgekap word. 23 Maar ook hulle sal, as hulle nie in die ongeloof bly nie, ingeŽnt word; want God is magtig om hulle weer in te ent.


Wie is die onregverdiges:Is die Jode in Jesus? NEE. Is die ongelowige en godelose wÍreld in Christus? NEE.Is die valse profete en valse godsdienstiges in Christus? NEE. (Let wel: Ek verwys nie na alle Jode nie )
So as ons weer gaan kyk na 1Thess 4 dan sien ons dat die wegraping en opstanding bedoel is net vir die wat IN JESUS IS.Hierdie stelling skep n’ groot probleem vir Groep 2. Hulle impliseer in werklik dat, direk na die verdrukking die onregverdiges weggeraap sal word, met ander woorde sÍ hulle dat die godelose wÍreld met al sy valse profete en valse godsdienste tesame met die Jode weggeraap sal word na die verderf.Dan bly net die christene wat in Jesus is agter op aarde todat Jesus ons weer kom haal.Hierdie siening is onbybels.
Henry, jy lees in ons geskrywe in net wat jy wil, soos jy ook met die Bybelverse doen! RÍrig!:heart-borken: Die Goddeloses word nie weg geraap in die verderf in nie, hulle word vernietig. Doodgemaak. En NA DIE DUISEND JAAR WEER OPGEWEK om dan die tweede dood te sterf! Hoe lees jy, my vriend?

Open 20:5-8 En die ander dode het nie herlewe totdat die duisend jaar voleindig was nie. Dit is die eerste opstanding. 6 Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding; oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met Hom as konings regeer duisend jaar lank. 7 En wanneer die duisend jaar voleindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word; 8 en hy sal uitgaan om die nasies te verlei wat in die vier hoeke van die aarde is, die Gog en die Magog, om hulle te versamel vir die oorlog; en hulle getal is soos die sand van die see.
In die Eerste opstanding met die EERSTE wederkoms, word die regverdige ontslapenes opgewek en ontmoet Jesus in die lug SAAM met die lewindige regverdiges. Dit is die eerste opstanding. Die dooie godeloses (i.e. die wat van die skepping af gesterf het tot voor die Wederkoms + al die lewindige goddeloses wat sterf met die Wederkoms) het nie herlewe totdat die duisend jaar voleindig was nie. Die Regverdiges van die eerste opstanding word duidelik in onder andere 1Th 4:15-17 beskryf. En word in GEEN onsekere terme nie die WEDERKOMS genoem, nie die “Wegraping” nie!
So Groep 2 het Geen probleem daarmee soos jy beweer nie. Jy skep die probleem deur ons verkeerd voor te stel op aannames wat jy SELF maak en glad nie kan staaf deur ons te kwoteer nie! En wys vir my watter deel van bogenoemde siening is onBybels. Ek het dit presies net so uit die Bybel uit aangehaal. :bible:

5) Groep 2 sien nie n’ Groot Verdrukking nie.
Groep 2 sien glad nie die Groot verdrukking nie en noem hulle dit die vervolging en verdrukking en Koppel hulle glad nie enige tydperk hieraan nie.Hierdie siening is totaal verkeerd en onbybels. Jesus sÍ duidelik in Mat 24:21 Want dan sal daar groot verdrukking wees soos daar van die begin van die wÍreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie.Hulle Koppel slegs die 7 laaste plae aan die sogenaamde “vervolging en verdrukking” en vergeet moedswillig dat daar nie net sewe plae is nie, maar wel 21 (3 x 7) oordele oor die ongelowige wÍreld waarvan die laaste 7 plae die voleinding van God se grimmigheid is. Die Bybel is weereens baie duidelik hieroor. Die bewoners van die aarde sÍ vir die berge en rotse “val op ons en verberg ons vir die aangesig van Hom wat op die troon sit, en vir die Toorn van die Lam, want die groot dag van Sy toorn het gekom, en wie kan bestaan” Open 6:16-17 en dan “ ek het ‘n ander teken in die hemel gesien, groot en wonderlik: sewe engele met die sewe laaste plae, want daarmee is die grimmigheid van God voleindig. Open 15:1.
Bewys asseblief vir my “en vergeet moedswillig dat daar nie net sewe plae is nie, maar wel 21 (3 x 7) oordele oor die ongelowige wÍreld waarvan die laaste 7 plae die voleinding van God se grimmigheid is” stap vir stap uit die Bybel uit met ELKE stelling wat jy maak gerugsteun uit die Bybel uit!
Ek het reeds in hierdie plasing gekwoteer waar ek bevestig dat ons in ‘n groot verdrukking glo, so jou stelling en beskuldiging is VALS! Ons koppel nie ‘n tydperk daaraan nie, want die Bybel koppel nie ‘n tydperk daaraan nie. Julle koppel ‘n 7 JAAR tydperk daaraan met onkonsikwente wiskunde wat julle glad nie kan verdedig nie! Ten spyte van herhaalde versoeke om dit te doen!

Hierdie groot verdrukking sal 7 jaar duur.Verdrukking vir 1260 dae (Open 11.1 En ‘n riet soos ‘n stok is aan my gegee, en die engel het gestaan en gesÍ: Staan op en meet die tempel van God en die altaar en die wat daarin aanbid. Maar die voorhof buitekant die tempel moet jy uitlaat en dit nie meet nie, want dit is aan die heidene gegee; en hulle sal die heilige stad twee en veertig maande lank vertrap. En Ek sal aan my twee getuies gee dat hulle, met sakke bekleed, duisend twee honderd en sestig dae lank sal profeteer. ) en groot verdrukking 1260 dae.( En ‘n mond is aan hom gegee wat groot woorde en godslasteringe uitspreek, en aan hom is mag gegee om dit twee en veertig maande lank te doen.Open 13:5)
As jou kreatiwe wiskunde dan reg is en julle reg is, beantwoord dan asseblief die volgende vraag die keer:

2) PROBLEEM 2: Lengte van ‘n profetiese jaar?
Die belangrike punt is: Mens vat elke profetiese dag as ‘n letterlike jaar. En SELFS die 7 Jaar Verdrukking/Wegraping groep doen dit. Hulle vat OOK 1 profetiese dag as ‘n letterlike jaar. Tot en met week 69! Week 70, bestaande uit 7 dae, maak hul 7 jare. Dan BREEK hul die reels waarby hulle self gehou het!!!! . Hulle vat die 1260 dae profesie (wat, sou hul by die reels bly, 1260 jaar is) en maak dit skielik....dae. 1260 dae is nou letterlik 1260 dae!!! En is nou 3.5 jaar!!! Hier is ‘n tipese voorbeeld daarvan uit ‘n stuk wat Johnny self geplaas het:

During the first 3 1/2 years of the 7 year period (a thousand two hundred [and] threescore days) 70th week of Daniels prophecy, God will send two witnesses to speak and witness on the earth 7 year period called 'the times of Jacobs trouble' or 'the tribulation period'
Let mooi op hoe teen strydig dit met ditself is IN DIESELFDE SIN!
"During the first 3 1/2 years of the 7 year period (a thousand two hundred [and] threescore days"): hier maak hulle 'n profetiese dag 1 letterlike dag lank!
"70th week of Daniels prophecy": direk daarna in dieselfde sin is 'n profetiese dag een letterlike jaar lank!???? In dieselfde sin? Dit is ‘n BAIE GROOT probleem wat hulle het!
So ek daag jou weereens reguit uit, Henry. Hoe lank is ‘n profetiese dag? Is dit een letterlike dag of een letterlike jaar lank? Logika sÍ dit kan nie albei wees nie! Hier is baie mense wat hierdie lees, my vriend. Neem nou standpunt in en sÍ vir ons hoe lank is ‘n profetiese dag. Of gaan jy weereens doen waarvan jy ons beskuldig en...

Moedswilliglik vermy groep 2 ook....
Hoe lank is ‘n Profetiese dag, Henry??????

Die dier (Antichris) sal n’ ontsettende gruwel opstel in die middel van die 70ste jaarweek van DaniŽl en verwys Dan 9:27 ; Dan 11:31-36 ; Matt 24:15, 2 Thess 2:4 en Openbaring 13 daarna.
Groep 2 beskou die 1260 dae waarvan die Bybel praat as 1260 jaar en ook die 2300 aande en mores in Dan 8:14 ook as 2300 jaar en probeer hulle dan hulle lering rondom dit bou.Dis onbybels.
Is dit onBybels om ‘n profetiese dag KONSIKWENT een letterlike jaar lank te maak omdat die Bybel so sÍ in:

Eze 4:6 En as jy met hierdie dae klaar is, moet jy, vir die tweede keer, op jou regterkant gaan lÍ en die ongeregtigheid van die huis van Juda dra, veertig dae lank: vir elke jaar lÍ Ek jou een dag op.
Num 14:34 Volgens die getal dae dat julle die land verken het, veertig dae, vir elke dag een jaar, moet julle jul ongeregtighede dra, veertig jaar lank, en my teŽstand gewaar word.
As ons onBybels is, wys asseblief vir ons waar in die Bybel staan dit dat ‘n profetiese dag een letterlike dag lank is!
Wys asseblief vir ons waar in die Bybels staan daar dat ‘n profetiese dag een letterlike dag of een lettelike jaar lank kan wees afhangend van jou teorie.
Want ek het nou vir jou gewys waar die Bybel vir ons wys dat ‘n Profetiese dag een letterlike jaar lank is. As julle Bybels is, sal jy geen moeite ondervind nie en die verse kan aanhaal.

Lev 25:8 Jy moet ook sewe jaarweke tel, sewe maal sewe jaar, sodat die dae van die sewe jaarweke vir jou nege en veertig jaar is.
As die Bybel praat van n’ Jaarweke soos in Dan 9, dan beteken dit dat 1 jaarweek gelyk is aan 7 jare van 360 dae elk. As die bybel verwys na 42 maande beteken dit 1260 dae (Open 11 en Open 13) en as die bybel praat van 1260 dae is dit fisiese dae.
Henry, Lev 25:8 bevestig ook dat 'n profetiese dag een fisiese/letterlike jaar lank is. Ook, jy is steeds onkosekwent met jouself, want jy doen weereens presies dit wat ek hoŽr op genoem het! Jy skommel dit net rond (Sirkulere redenasie) maar is wese sÍ jy presies dieselfde as die stukkie van Johnny wat ek hoŽr op kwoteer het! ‘n Profetiese dag kan nie albei ‘n letterlike jaar en ‘n dag wees nie. Maar gestel jy is reg, waar in die Bybel staan dit wanneer jy kan besluit wanneer hy ‘n dag of jaar moet lank wees? Op watter inligting besluit jy?
Nee wat. Inelkgeval, ek het nou op elke stukke van jou gereageer. Op elke vraag. As ek iets gemis het, laat weet maar net. Jou beurt om op alles te reageer!
Ek het ook in die "Wil jy regtig weg geraap word" draad in plasing #87 6 Probleem-redes genoem (en nog 2 probleem-redes in plasing #93 vir 'n totaal van 8) waarop die Wegraping en 7 Jaar verdrukking nie werk nie. Ook het ek in plasing # 91 hoekom die 70ste week nie geskuif kan word nie. Sal jy asseblief elkeen van daardie redes vat en vir my wys hoekom dit verkeerd is?

Groete
Ben

Ben Cronje
Feb 2nd 2013, 08:11 AM
Die dier (Antichris) sal n’ ontsettende gruwel opstel in die middel van die 70ste jaarweek van DaniŽl en verwys Dan 9:27 ; Dan 11:31-36 ; Matt 24:15, 2 Thess 2:4 en Openbaring 13 daarna.

Groep 2 beskou die 1260 dae waarvan die Bybel praat as 1260 jaar en ook die 2300 aande en mores in Dan 8:14 ook as 2300 jaar en probeer hulle dan hulle lering rondom dit bou.Dis onbybels.

Lev 25:8 Jy moet ook sewe jaarweke tel, sewe maal sewe jaar, sodat die dae van die sewe jaarweke vir jou nege en veertig jaar is.

As die Bybel praat van n’ Jaarweke soos in Dan 9, dan beteken dit dat 1 jaarweek gelyk is aan 7 jare van 360 dae elk. As die bybel verwys na 42 maande beteken dit 1260 dae (Open 11 en Open 13) en as die bybel praat van 1260 dae is dit fisiese dae.
Om terug te kom na jou redenasie hierso toe, kom ons dekonstrueer dit in detail:

In die volgende kwotasie sÍ jy dus twee dinge as ek dit reg verstaan?:

As die Bybel praat van n’ Jaarweke soos in Dan 9, dan beteken dit dat 1 jaarweek gelyk is aan 7 jare van 360 dae elk. As die bybel verwys na 42 maande beteken dit 1260 dae (Open 11 en Open 13) en as die bybel praat van 1260 dae is dit fisiese dae.

1) Jy sÍ "As die Bybel praat van Jaarweke soos in Dan 9, dan beteken dit dat 1 jaarweek gelyk is aan 7 jare van 360 dae elk."
2) Jy sÍ "As die bybel verwys na 42 maande beteken dit 1260 dae (Open 11 en Open 13) en as die bybel praat van 1260 dae is dit fisiese dae."

So in punt 1 sÍ jy is 'n profetiese dag dus een letterlike/fisiese jaar lank. Ek stem 200% saam. Ons basseer dit op die Bybel nl. Eseg 4:6, Lev 25:8 en Num 14:34. Dit is Bybels.
In punt 2 sÍ jy is 'n profetiese dag dus een letterlike/fisiese dag lank. Op watter verse in die Bybel baseer jy dit? Waar in die Bybel sÍ die Bybel dit? Want as dit nie in die Bybel staan nie, is dit ONBYBELS (iets waarvan jy Groep 2 'n paar keer beskuldig het in jou plasing op die draad). Jy gaan dit dus moet bewys om nie oor te kom as iemand wie se doktrine skuldig is aan juis dit waarvan hy ander se doktrine beskuldig nie.:redface:
En dan, nadat jy uit die Bybel uit bewys het dat 'n profetiese dag ook een fisiese dag lank kan wees, gaan jy ook in dieselfde asem vir ons moet wys wat die kriteria dan is vir 'n gegewe profesie om te kwalifiseer as dan "'n dag is 'n jaar lank" of in die geval van die 1260 profetiese dae "'n dag is 'n dag lank". Vir jou om met soveel selfvertroue te kan sÍ dat "en as die bybel praat van 1260 dae is dit fisiese dae." moet jy dus hierdie "stel kriteria" gebruik het wat jy vir ons gaan wys om hierdie stelling te kan maak.

Kom ons kyk ook weer na jou een stelling:

As die bybel verwys na 42 maande beteken dit 1260 dae (Open 11 en Open 13) en as die bybel praat van 1260 dae is dit fisiese dae.

Kom ons gaan kyk:

Dan 7:25 En hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste en die heiliges van die Allerhoogste mishandel; en hy sal probeer om tye en wet te verander, en hulle sal in sy hand oorgegee word gedurende ‘n tyd en tye en die helfte van ‘n tyd.
Dan 12:7 Toe hoor ek die man, met linne bekleed, wat bo-oor die water van die rivier was, en hy het sy regterhand en sy linkerhand na die hemel opgehef en gesweer by die Ewig-Lewende: ‘n Tyd, tye en ‘n halwe tyd, en as hulle die mag van die heilige volk geheel verstrooi het, sal al hierdie dinge vervul word.
Open 11:2 Maar die voorhof buitekant die tempel moet jy uitlaat en dit nie meet nie, want dit is aan die heidene gegee; en hulle sal die heilige stad twee en veertig maande lank vertrap.
Open 11:3 En Ek sal aan my twee getuies gee dat hulle, met sakke bekleed, duisend twee honderd en sestig dae lank sal profeteer.
Open 12:6 En die vrou het na die woestyn gevlug waar sy ‘n plek het wat deur God gereed gemaak is, dat hulle haar daar sou onderhou duisend twee honderd en sestig dae lank.
Open 12:14 maar die twee vlerke van die groot arend is aan die vrou gegee, sodat sy na die woestyn, na haar plek, kon vlieg, waar sy uit die gesig van die slang onderhou word, ‘n tyd en tye en ‘n halwe tyd.
Open 13:5 En ‘n mond is aan hom gegee wat groot woorde en godslasteringe uitspreek, en aan hom is mag gegee om dit twee en veertig maande lank te doen.

'n Mens hoef maar net na die konteks te gaan kyk om te sien dat AL 7 oor dieselfde onderwerp gaan. En al 7, as mens dit uitwerk, is 1260 profetiese dae lank!
So Henry, volgens die Bybelverse wat jy gaan wys dat 'n profetiese dag ook een fisiese dag lank kan wees, en volgens die Bybelse Kriteria wat jy vir ons uit die Bybel uit gaan wys wat sÍ wanneer jy 'n profetiese dag as 'n fisiese dag moet vat of wanneer jy dit as 'n fisiese jaar moet vat, watter een van hierdie 7 is 'n fisiese jare en watter is fisiese dae. Jy het net Open 11 en 13 genoem. Wat van die ander?


Groep 2 beskou die 1260 dae waarvan die Bybel praat as 1260 jaar en ook die 2300 aande en mores in Dan 8:14 ook as 2300 jaar en probeer hulle dan hulle lering rondom dit bou.Dis onbybels.

Wel Henry, as ons ONBYBELS is omdat ons 'n profetiese dag vat as een letterlike/fisiese jaar volgens die onBybelse Eseg 4:6, Lev 25:8 en Num 14:34, wat is dan Bybels?
Groep 2 kon nie verse in die Bybel vind wat wys dat 'n profetiese dag ook een fisiese/letterlike dag kan wees nie. Ons kon ook nie Kriteria vind in die Bybel wat sÍ wanneer 'n gegewe profesie kwalifiseer om die profetiese dag as een letterlike dag te vat of wanneer dit kwalifiseer om dit as een letterlike jaar te vat nie. Gelukkig het Groep 2 nou vir jou wat ons van ons OnBybelse weŽ af gaan terug lei na die Bybel toe om vir ons die Bybelverse EN Kriteria uit die Bybel uit te wys! :eagerness:. Tot en met dan sal ons maar die onBybelse ding doen en net op die verse steun (Eseg 4:6, Lev 25:8 en Num 14:34) wat ons wel in die Bybel kon vind en wat vir ons sÍ dat 'n profetiese dag EEN JAAR lank is.:thumbsup:

Ten laaste:

en as die bybel praat van 1260 dae is dit fisiese dae.
So as die Bybel praat van dae, dan is dit fisiese dae, reg? Dit is mos wat jy sÍ hierso. Kyk die volgende vers:

Eseg 4:5 En …k lÍ jou die jare van hulle ongeregtigheid op volgens die getal dae, drie honderd en negentig dae, dat jy die ongeregtigheid van die huis van Israel moet dra.
So hier praat die Bybel van dae. 390 dae om spesifiek te wees. So volgens jou Bybelse Kriteria wat jy nog vir ons gaan wys is hierdie 390 letterlike dae, reg? Verkeerd. En die vers spesifiseer terselfde tyd. En kyk wat sÍ die volgende vers?:

Eseg 4:6 En as jy met hierdie dae klaar is, moet jy, vir die tweede keer, op jou regterkant gaan lÍ en die ongeregtigheid van die huis van Juda dra, veertig dae lank: vir elke jaar lÍ Ek jou een dag op.
Hierdie is 1000% teenstrydig en teenoorgesteld met jou stelling, Henry.:hmm:

Num 14:34 Volgens die getal dae dat julle die land verken het, veertig dae, vir elke dag een jaar, moet julle jul ongeregtighede dra, veertig jaar lank, en my teŽstand gewaar word.
Die boonste vers hoef ek nie eers te verduidelik nie, maar dit is ook 1000% teenoorgesteld met wat jy sÍ.

Groep 2 sien baie uit daarna om deur jou uit ons onBybelse posisie gelei te word na Groep 1 se Bybelse posisie toe wanneer jy vir ons die Bybelverse gaan wys waar dit kristel helder en in geen onsekere terme sÍ dat 'n profetiese dag ook een letterlike dag kan wees. Daar moet sulke verse wees waarop jy jou stelling basseer:

...en as die bybel praat van 1260 dae is dit fisiese dae.
Ons sien ook uit na jou Bybelse kriteria.:thumbsup:

Henry44
Feb 2nd 2013, 08:58 PM
Ben,

Ek kan sien dat ons verby mekaar gaan redeneer oor die aangeleendheid. Ek versoek jou ook vriendelik om waaksaam te wees om nie persoonlik te raak nie. Hier is stellings wat jy maak op my as persoon wat onaanvaarbaar is. Deur dit te doen bewys jy die gees waardeer jy praat. Ons is besig met God se woord hier. Ek het hierdie draad begin op die objektiefste manier moontlik, omrede julle oorgrote siening glad nie vir ons sin maak nie. Ons moet hierdie ding uitklaar op ní christelike manier, want dis nie net christene wat hier lees nie, ook valse profete, ongelowiges en selfs atieste. Dis juis die draad waarop ons die verskille moet uitsorteer en debatteer Ben. So ek vra omverskoning as my verstaan rondom jou lering nie 100% korrek is nie.Ek het spesifiek by my opsomming oor julle siening vir jou gevra dat jy my moet reghelp as ek dit verkeerd het.Jou antwoord was ĒHenry jou opsomming is glad nie sleg nieĒmet die opsomming aangheg.Jy het geensins eninge foute uitgelig nie.

Ek skryf,


3) Groep 2 sÍ dat die onregverdiges eers weggeraap gaan word en dan later die regverdiges.

Rev 1:7 Kyk, Hy kom met die wolke, en elke oog sal Hom sien, ook hulle wat Hom deursteek het; en al die geslagte van die aarde sal oor Hom rou bedryf; ja, amen!
Mat 24:30 En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid.

Let wel: As die verse in vervulling gaan is die Bruid van Christus reeds weggeraap, met ander woorde 1Thess 4 sal reeds in vervulling gegaan het.

Groep 2 sÍ dat die onregverdiges eerste weggeraap word en daarna sal die regverdiges weggeraap word met die verskyning van Jesus.In ní ander sin is hulle heeltemal teenstrydig met hulle eie siening en sÍ dat die onregverdiges onmiddelik gedood gaan word met die verskyning van Jesus.Later dan egter verskyn Jesus weer om die regverdiges weg te raap Hemel toe.Hulle verkondig twee wederkomste op een dag.Onbybels!

As mens gaan kyk na die twee verse hierbo, ontstaan daar baie vra rondom groep 2 se teorie:

My vraag is dus: Wanneer gaan die onregverdiges en regverdiges dan die kans kry om eers rou te bedryf as hulle almal dan op dieselfde dag weggeraap word? Die wegraping gaan in ní oogwink plaasvind.Die woord is duidelik daaroor.

Hoe is dit moontlik dat Jesus met sy wederkoms die onregverdiges wegraap met sy verskyning en dan later weer kom om die regverdiges weg te raap? Waar staan dit in die Bybel?

Wanneer gaan die seun van verderf die tyd kry om in die tempel van God te sit en voor te gee dat hy God is?

Wanneer gaan Jesus die Skape van die Bokke skei?Waar vind die skeiding plaas in die Hemel, hel of op die Aarde ?Matt 25:31

Moedswilliglik vermy groep 2 ook om te sÍ wie die werklike weggerapenes is en sÍ hulle net dat die regverdiges weggeraap sal word.

Wie is die regverdiges? Slegs die wedergebore kinders van Jesus.Vir die wat IN JESUS IS.Die ware Kerk van Christus.Die Bruid van Christus.

Wie is die onregverdiges:Is die Jode in Jesus? NEE. Is die ongelowige en godelose wÍreld in Christus? NEE.Is die valse profete en valse godsdienstiges in Christus? NEE. (Let wel: Ek verwys nie na alle Jode nie )

So as ons weer gaan kyk na 1Thess 4 dan sien ons dat die wegraping en opstanding bedoel is net vir die wat IN JESUS IS.Hierdie stelling skep ní groot probleem vir Groep 2. Hulle impliseer in werklik dat, direk na die verdrukking die onregverdiges weggeraap sal word, met ander woorde sÍ hulle dat die godelose wÍreld met al sy valse profete en valse godsdienste tesame met die Jode weggeraap sal word na die verderf.Dan bly net die christene wat in Jesus is agter op aarde todat Jesus ons weer kom haal.Hierdie siening is onbybels.

4) Groep 2 is die enigste groep wat 3 wederkomste sien.

1 ste wederkoms. Jesus verskyn en raap die onregverdiges weg.
2 de wederkoms. Jesus verskyn weer om die regverdiges op te raap.
3 de wederkoms. Jesus verskyn dan eers weer na die 1000 millenium.Dis onbybels.

Met hierdie siening beweer hulle dat Jesus met die eerste 2 wederkomste glad nie Sy voete op die aarde sal sit nie en dat Hy dit iewers vanaf uit die hemel sal doen.Nee nee dis nie korrek nie. Jesus het op aarde gestaan net voor die Hemelvaart en met Sy wederkoms sal Hy weer sy voete op aarde plaas.Ben skryf,
Volgens hul interpretasie, WIL JY GEVAT WORD?
Wel, as jy in die Bybel glo wil jy VIR SEKER NIE weg gevat word NIE!!!!!!! Ja, jyít reg gehoor! Hoekom nie? Kom ons kyk:

Mat 24:36 Maar van diť dag en diť uur weet niemand nie, ook die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen. En net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees. Want net soos hulle was in die dae voor die sondvloed toe hulle geŽet en gedrink het, getrou en in die huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het,
So hul lewens het gewoonweg aangegaan soos ons sín vandag....
Mat 24:39 en dit nie verstaan het voordat die sondvloed gekom en almal weggevoer het nie, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees.
Het Noag geweet die vloed was aan die kom? JA. Het die Sondaars geweet? NEE. Net soos die wederkoms.
Merk ook hierso IN KONTEKS: WIE WORD WEG GEVAT? Die Sondaars. WIE BLY AGTER? Noag !!!!

Mat 24:40-42 Dan sal daar twee op die land wees; die een word aangeneem en die ander word verlaat. Twee vroue sal by die meul maal; die een word aangeneem en die ander word verlaat. Waak dan, omdat julle nie weet watter uur julle Here kom nie.
Onthou, dit begin met: ďso sal ook die koms van die Seun van die mens wees.Ē En dan beskryf vers 24:40-42 die wederkoms!!
So kom ons gaan maak seker in Genesis:

Gen 7:21-23 En alle vlees wat op die aarde beweeg, het weggesterwe: die voŽls en die vee en die wilde diere en al die gedierte wat op die aarde wemel, en al die mense. Alles wat die asem van die lewensgees in sy neusgate gehad het, alles wat op die droŽ grond was, het doodgegaan. So is dan al die lewende wesens verdelg wat op die aarde was, die mens sowel as die vee en die kruipende diere en die voŽls van die hemel; hulle is verdelg van die aarde af. En net Noag het oorgebly en wat by hom in die ark was.
So wie het agter gebly????? Noag en die saam met hom in die Ark. Wie is Weggeraap? Die Sondaars!!! Wil jy dus nog weggeraap wees?
So in samevatting, in Matt 24: 36-42 vergelyk Jesus die Wederkoms met die vloed van Noag. Die vloed het gekom en al die Sondaars weg gevat. Noag en sy gesin het agter gebly. Een groep is weg gevat en een groep het agter gebly. En dan in die volgende vers na Noag sÍ Jesus in Matt 24: 40 daar sal mense weg gevat word en mense agter bly.
Maar dit raak interessanter:

Luk 17:26-27 En soos dit gebeur het in die dae van Noag, so sal dit ook wees in die dae van die Seun van die mens: hulle het geŽet en gedrink, hulle het getrou en is in die huwelik gegee tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het, en die sondvloed gekom en almal vernietig het.
In Matt 24: 39 is die sondaars weg geneem, in Luk 17:26 is hulle VERNIETIG!!!! So die wat weg geneem is, is vernietig!
Luk 17:34 Ek sÍ vir julle: In daardie nag sal daar twee op een bed wees; die een sal aangeneem en die ander verlaat word. Twee vroue sal saam maal; die een sal aangeneem en die ander verlaat word. Twee sal op die land wees; die een sal aangeneem en die ander verlaat word.
So wil jy ďweggeraapĒ word, of agter bly? Ek weet EK wil agterbly!:
Luk 17:37 En hulle antwoord en sÍ vir Hom: Waar, Here?...
Let op wat vra die dissipels hierso! Jesus sÍ mense gaan weg gevat word. En die dissipels vra, Waarheen. Jy gaan nie waarheen vra oor mense wat agter bly nie, want jy weet waar hulle was en hul gaan steeds daar wees, want hulle het agter gebly. Jy vra waar word mense heen gevat. En die antwoord:
... En Hy sÍ vir hulle: Waar die liggaam lÍ, daar sal die aasvoŽls saamkom.
OK. SÍ Jesus hier hulle word weg gevat Hemel toe, na glorie toe? NEE. Kyk waarnatoe word hulle weg gevat: ďWaar die liggaam lÍ, daar sal die aasvoŽls saamkom.Ē
ďSupper of the BirdsĒ soos die Bybel sÍ. Daar gaan niemand wees om die sondaars te begrawe nie en die voels gaan hulle eet. So hulle word nie na Ďn lekker plak toe weg gevat nie! Hul word weg gevat om vernietig te word!
So, gebasseer OP DIE BYBEL, wil jy dus ďweg geraapĒ word?
Kom ons gaan nou weer terug na Matt 13 toe:
Mat 13:30 Laat altwee saam groei tot die oes toe, en in die oestyd sal ek vir die maaiers sÍ: Maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand, maar bring die koring bymekaar in my skuur.
Onthou, die maaiers is die Engele (vers 39). En Jesus sÍ vir die engele om EERS die sondaars bymekaar te maak, PRESIES soos dit was in die dae van Noag.
Mat 13:47-50 Verder is die koninkryk van die hemele soos Ďn net wat in die see gegooi word en van elke soort bymekaarbring; en as dit vol geword het, trek hulle dit op die strand uit en gaan sit en maak die goeies in bakke bymekaar, maar gooi die slegtes weg. So sal dit wees in die voleinding van die wÍreld: die engele sal uitgaan en die slegte mense onder die regverdiges uit afskei en hulle in die vuuroond gooi. Daar sal geween wees en gekners van die tande.
So die slegtes word tussen die goeies uit geskei!!! En as jy die sondaars uithaal, wie bly oor? Die Regverdiges.
Die Bybel is konstant hieroor!


en jy sÍ ook..


Punt 4: Die Lewende Onregverdiges word gedood. Deur die Glorie van Sy Wederkoms. Soos ek reeds voorheen genoem het,Jy skryf dat die lewende onregverdiges gedood word deur die Glorie van Sy wederkoms en dat die regverdiges agterbly dan Kom Jesus weer om die regverdiges op te raap.TWEE VERSKYNINGS OP EEN DAG.

en hier sÍ jy nog n' wederkoms,


Sag 14:3-4 En die HERE sal uittrek en stryd voer teen diť nasies soos op die dag van sy stryd, die dag van oorlog. 4 En in diť dag sal sy voete staan op die Olyfberg wat voor Jerusalem lÍ, aan die oostekant; en die Olyfberg sal middeldeur gesplyt word van oos na wes tot Ďn baie groot dal; en die een helfte van die berg sal wegwyk na die noorde en die ander helfte na die suide.
Watter Jerusalem is dit? Al die stede was met die Wederkoms vernietig?
Hier bly Jesus nie in die lug sodat die regverdiges Hom daar ontmoet nie, want hulle is reeds by Hom sedert die Wederkoms. Hier kom Hy SELF af na die sondige aarde toe. En soos Sy Voete (Jesus is sonder sonde) aan die aarde (VOL SONDE) raak, skeur dit oop en vorm Ďn dal (vlakte) wat gereinig is deur Hom...vir wat? Vir iets om af te kom! Wat moet afkom?

Jy sÍ ook dat daar nog n' wederkoms is na die 1000 jaar


Sien jy Ben: Jy verkondig 2 wederkomste.Wanneer Jesus die onregverdiges wegraap met Sy Glorie en dan nadat die Regverdiges n' wyle spandeer het op aarde dan sien hulle Hom weer met die opraping.Dan nog n' wederkoms na 1000 jaar.

2+1=3

en jy sÍ....


Werklik Henry, ek het geglo jy is iemand met integriteit. Maar jy gooi soveel aantuigings teen Groep 2 sonder om hulle woorde EEN KEER te kwoteer waar hulle enige van hierdie ďstellingsĒ maak wat jy beweer! Hierdie is slegs HOE JY WIL H  ons moet wees, en reflekteer geensins wat werklik gesÍ is nie. Jy vergeet ook om te noem dat elke liewe stelling deur die Bybel gerugsteun is, anders as jou stellings hierso. Gaan lees gerus weer die twee drade, ďWil jy Regtig weg geraap wordĒ hier en ď1000 Jaar/Millenium...is daar so iets?Ē hier net om jouself weer van hierdie feite te vergewis. Kom ons neem die 3 Wederkomste wat jy hier bo noem as voorbeeld:

Volgens jou het ons gesÍ ons sien 3 Wederkomste! Kwoteer my en bewys dit! Anders is jy besig om blatante leuns hier te plaas! Kom ons gaan kyk hoe eerlik is jy in jou stellings. Wat het ek hier beskryf op die en ď1000 Jaar/Millenium...is daar so iets?Ē hier? Daar is Jesus se Wederkoms, dan die 100 jaar Millenium, dan kom Hy weer in Ďn Tweede Wederkoms terug aarde toe MET die Gelowiges in die Nuwe Jerusalem! TWEE WEDERKOMSTE. En TWEE OPSTANDINGS. Dit is JY wat die EERSTE WEDERKOMS namens ons in twee gaan deel het. Met jou vals stellings dat ons beweer het dat:
Originally Posted by Henry44
1 ste wederkoms. Jesus verskyn en raap die onregverdiges weg.
2 de wederkoms. Jesus verskyn weer om die regverdiges op te raap.

Kyk waarvan beskudig jy my nog:
O nee, 3 Wederkomste, want Ďn 1000 jaar later nog een!!! Dis problematies.

Vragie aan jou: Is dit eers God se Toorn en dan ons verheerliking OF eers ons verheerliking en dan God se toorn.?


Groete


Henry

Ben Cronje
Feb 3rd 2013, 07:20 PM
Ben,
Ek kan sien dat ons verby mekaar gaan redeneer oor die aangeleendheid. Ek versoek jou ook vriendelik om waaksaam te wees om nie persoonlik te raak nie. Hier is stellings wat jy maak op my as persoon wat onaanvaarbaar is. Deur dit te doen bewys jy die gees waardeer jy praat. Ons is besig met God se woord hier. Ek het hierdie draad begin op die objektiefste manier moontlik, omrede julle oorgrote siening glad nie vir ons sin maak nie. Ons moet hierdie ding uitklaar op n’ christelike manier, want dis nie net christene wat hier lees nie, ook valse profete, ongelowiges en selfs atieste. Dis juis die draad waarop ons die verskille moet uitsorteer en debatteer Ben. So ek vra omverskoning as my verstaan rondom jou lering nie 100% korrek is nie.Ek het spesifiek by my opsomming oor julle siening vir jou gevra dat jy my moet reghelp as ek dit verkeerd het.Jou antwoord was ”Henry jou opsomming is glad nie sleg nie”met die opsomming aangheg.Jy het geensins eninge foute uitgelig nie.


Hi Henry.

Ek waardeer jou vermaning nie net as stelling nie, maar neem dit ter harte. Dankie. Op een van die drade het ek een maal genoem dat ek ek gedog het dat ons as "ek" moet kleiner raak en Jesus in ons lewens moet groter raak. Ongelukkig kan ek dit nie nou in hierdie stelling kwoteer nie, want tyd in my plasing is 'n faktor, maar met tyd kan ek dit vind hierop. Feit is, dit is een van die baie punte in my lewe waarop ek nog baie groei nodig het in my lewe. Uit my self uit? Nee, uit Jesus uit waaroor ek bid dat Hy my gedagtes en lewe moet verander. Deur die Heilige Gees. Ek het geen elusies dat my benadering baie keer verkeerd is nie. En daarom waardeer ek almal se vermaning opreg baie; al kneus dit my ego in die proses.:blushsad:. Wat is 'n ego inelkgeval, behalwe 'n muur wat tussen ons en God se Waarheid staan in die werklikheid.
Ek kan egter vir jou 'n hol regverdiging gee vir my aksies: ek het van 'n beginsel af gegaan dat mense die wereld behandel soos hulself behandel wil word. Daarom het ek op jou eerste plasing reageer in die selfde impliserende gesindheid. Dit was verkeerd van my, en ek vra opreg om verskoning. CFJ en Fila het die gawe om te reageer op 'n manier wat positief is, en ouens, hierdie is nie 'n stroop-stelling nie, maar 'n voorbeeld-stelling sonder wen, maar positief en 'n voorbeeld vir my wat 'n indruk gemaak het. Sela.

Met dit gesÍ en die emosionele imlikasies agter alles verduidelik, verander dit egter glad nie die kwessies op die tafel gelÍ nie.
Jesus het volgens "Groep 2" se verstaning 2 wederkomste. Een voor die 1000 jaar en een daarna.
Die een voor die 1000 jaar is volgens Groep 2 EEN gebeurtenis waarin 'n paar goed gebeur. Eers word die goddeloses geoes en dan die regverdiges. Met een wederkoms. Hoekom, met alle respek gesÍ kan Jesus nie meer as een ding op 'n slag met een oes doen nie?


Mat 13:30 Laat altwee saam groei tot die oes toe, en in die oestyd sal ek vir die maaiers sÍ: Maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand, maar bring die koring bymekaar in my skuur.

Hierdie is die Bybel, en dit sÍ EEN oes met twee gebeurtenisse. Laat ek dit opdeel:
"Maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand"
"maar bring die koring bymekaar in my skuur."

SÍ Groep 2 dit of sÍ die Bybel dit?

Vragie aan jou: Is dit eers God se Toorn en dan ons verheerliking OF eers ons verheerliking en dan God se toorn.?

Volgens die vers: EERS God se heerlikheid met Sy wederkoms wat die goddeloses dood ("Maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand") en dan ons verheerliking ("maar bring die koring bymekaar in my skuur.").
Hierdie is direk uit die Bybelvers uit. En dit is alles met Sy wederkoms (die oes). EEN gebeurtenis, twee goed wat gebeur in daardie gebeurtenis.


En ek het, ongeag my onverskoonbare houding, steeds ligitieme vrae gevra. Baie daarvan. Ek hoop van harte dat jy dit almal sal beantwoord, Henry. Want om te faal op slegs een, breek die ketting van die geheel van die verstaan....

Henry44
Feb 3rd 2013, 09:00 PM
Goeie dag,


Volgens groep 2 se siening word die onregverdiges verwyder van die aardbol af en dan later ook die regverdiges en is daar niemand meer op die aarde oor nie.Ben hoe seker is jy dat daar niemand op aarde sal wees na die wederkoms van Christus nie .Wel dis wat jy impliseer en gebruik jy Sag 14:4 as die wederkoms van Christus aan die einde van die 1000 jaar

Nou kom ons kyk weer na die verse: Sag 14:1 Kyk, daar kom Ďn dag vir die HERE; dan sal wat van jou buitgemaak is, binne-in jou verdeel word, o Jerusalem! (Hoekom sal die Here dit sÍ as daar dan niemand op aarde is nie Ben?)

Want Ek sal al die nasies versamel om oorlog te voer teen Jerusalem; en die stad sal ingeneem en die huise geplunder en die vroue onteer word, en die helfte van die stad sal uitgaan in ballingskap; maar die orige deel van die bevolking sal nie uit die stad uitgeroei word nie.
(Watter nasies gaan hier versamel word? Watter stad sal ingeneem word? Ben; en die huise? Gaan daar dan weer ballingskap plaasvind, daar is dan niemand op aarde nie? Watter orige deel van die bevolking sal nie uit die stad uitgeroei word nie?;en die vroue gaan onteer word,Hoe gaan dit gebeur? Ben jy sÍ dan daar is niemand op aarde nie. )

En die HERE sal uittrek en stryd voer teen diť nasies soos op die dag van sy stryd, die dag van oorlog.

En in diť dag sal sy voete staan op die Olyfberg wat voor Jerusalem lÍ, aan die oostekant; en die Olyfberg sal middeldeur gesplyt word van oos na wes tot Ďn baie groot dal; en die een helfte van die berg sal wegwyk na die noorde en die ander helfte na die suide.En julle sal vlug in die dal van my bergeówant die dal van die berge sal loop tot by Asalóen julle sal vlug soos julle gevlug het vir die aardbewing in die dae van UssŪa, die koning van Juda. Dan sal die HERE my God kom, al die heiliges met U!
(Ben wie vlug so hier?)
En in diť dag sal daar geen lig wees nie, die sterre sal duister wees. En dit sal Ďn enige dag wees wat aan die HERE bekend isógeen dag en geen nag nie; maar teen die aand sal dit lig word.
En in diť dag sal daar lewende waters uit Jerusalem uitvloei, die een helfte daarvan na die Oostelike en die ander helfte daarvan na die Westelike See; somer en winter sal dit so wees.
En die HERE sal Koning wees oor die hele aarde; in diť dag sal die HERE een wees, en sy Naam een. Die hele land sal soos die Vlakte word, van Geba tot by Rimmon, suid van Jerusalem; maar Jerusalem self sal hoog wees en woon op sy plek, van die poort van Benjamin af tot by die plek van die vorige poort, tot by die Hoekpoort, en van die toring HanŠneŽl tot by die parskuipe van die koning. En hulle sal daarin woon, en daar sal geen banvloek meer wees nie, en Jerusalem sal in veiligheid woon. En dit sal die plaag wees waarmee die HERE al die volke sal tref wat opgetrek het om teen Jerusalem te veg: Hy sal hulle vlees laat wegteer, terwyl hulle nog op hul voete staan; en hulle oŽ sal wegteer in hulle holtes, en hulle tong wegteer in hulle mond. ( Is dit geeste Ben?)
En in diť dag sal Ďn groot verwarring van die HERE onder hulle kom, sodat die een die hand van die ander sal gryp, en die hand van die een hom sal verhef teen die hand van die ander. En Juda sal ook in Jerusalem veg, en die rykdom van al die nasies rondom sal ingesamel word: goud en silwer en klereóín groot hoeveelheid. ( Het die dooies Rykdom en klere?Ben) En soos hierdie plaag is, sal die plaag wees van die perde, die muile, die kamele en die esels en van al die diere wat in daardie laers is.(Daar is diere, kan jy dit sien?Ben )
En almal wat oorbly uit al die nasies wat teen Jerusalem aangekom het, sal jaar na jaar optrek om te aanbid voor die Koning, die HERE van die leŽrskare, en om die huttefees te vier. (Wie is die nasies wat optrek Jerusalem toe? Ben)
En wie uit die geslagte van die aarde nie na Jerusalem optrek om voor die Koning, die HERE van die leŽrskare, te aanbid nieóhulle sal geen reŽn kry nie. (Wie is die geslagte? Ben)

En as die geslag van Egipte nie optrek en nie kom nie, op wie geen reŽn sal val nie, dan sal tog die plaag hulle tref waarmee die HERE die nasies tref wat nie opgaan om die huttefees te vier nie. Dit sal die straf van Egipte wees en die straf van al die nasies wat nie optrek om die huttefees te vier nie.(lees jy nog?Ben.)
In diť dag sal op die klokke van die perde staan: Heilig aan die HERE! En die potte in die huis van die HERE sal wees soos die komme voor die altaar.Ja, al die potte in Jerusalem en Juda sal aan die HERE van die leŽrskare heilig wees; en almal wat wil offer, sal kom en daarvan neem en daarin kook; en in diť dag sal daar geen Kanašniet in die huis van die HERE van die leŽrskare meer wees nie.

Jy sÍ in jou draad oor die 1000 millenium:

1.Die nuwe Jerusalem daal neer uit die Hemel
2. Die sondaars / Onregverdiges word opgewek
3. Satan word vrygelaat
4. Die sondaars word vernietig
5.Die aarde word nuut gemaak.

Ben antwoord asb eerlik: Is die wederkoms in Sagaria 14;4 die wederkoms na die 1000 jaar. Staaf jou antwoord met die regte Bybelverse.


Groete

Henry

Ben Cronje
Feb 3rd 2013, 09:26 PM
Henry, Ek het reeds al jou vrae in jou eerste plasing beantwoord na my wete. Ek het selfs op elkeen van jou stellings gereageer. En ek wil graag al die vrae wat jy my nou vra beantwoord (al is almal al reeds in die 2 plasings "Wil jy regtig weg geraap word" en die "1000 Jaar Millenium"-een beantwoord). Maar ek wil dit graag een op een beantwoord.
Punt is; ek het werklik hopelik elke liewe sin in jou plasing #1 op hierdie draad beantwoord. Jy skuld my eers antwoorde op elke liewe vraag wat ek jou gevra het in die klomp plasings daarna tot voor jou plasing #8. Ook skuld jy my eers teen-argumente op al my argemente op die draad om te wys ek was verkeerd.
Anders vra jy my heeltyd vrae op my vrae en ons kom nooit by jou plasings uit van jou draad nie.
So ek gaan eers weer op hierdie draad reageer nadat jy al my vrae oor JOU stellings beantwoord het en my teen-argumente oor jou argumente weerlÍ het. Dit is afterall jou draad, en jy behoort dit te kan doen.
Uit wedersydse respek skuld jy my dit. ;)

Henry44
Feb 5th 2013, 03:12 PM
Kan Sagaria 14 en veral vers 4 inge-forseer word aan die einde van die 1000 jarige millennium?
NEE!!

Volgens Groep 2 se siening gaan daar geen enkele lewende wese op aarde wees nie, vanwee hulle siening dat alle mense in 2 afsonderlike wegrappings naamlik eerste die onregverdiges en dan tweedens die regverdiges weggeneem gaan word met die wederkoms van Jesus na die verdrukking. Hulle gaan forseer dan Sagaria 14 in na die 1000 jarige millennium.By nadere studie van Sagaria 14 is die Bybel egter baie duidelik dat hierdie gedeelte in die Bybel GLAD NIE oor die voleinding van die 1000 jaar millennium gaan nie, maar wel oor die wederkoms direk na die Groot verdrukking.

Sagaria 4 maak ook geen voorsiening dat Jesus alles vanuit die Hemel gaan doen nie, maar sit Jesus Sy voete op die aarde neer.Hulle siening is nie die waarheid nie.


Die waarheid:

Sag14:1-4 Kyk, daar kom ‘n dag vir die HERE; dan sal wat van jou buitgemaak is, binne-in jou verdeel word, o Jerusalem! Want Ek sal al die nasies versamel om oorlog te voer teen Jerusalem; en die stad sal ingeneem en die huise geplunder en die vroue onteer word, en die helfte van die stad sal uitgaan in ballingskap; maar die orige deel van die bevolking sal nie uit die stad uitgeroei word nie. En die HERE sal uittrek en stryd voer teen diť nasies soos op die dag van sy stryd, die dag van oorlog. En in diť dag sal sy voete staan op die Olyfberg wat voor Jerusalem lÍ, aan die oostekant; en die Olyfberg sal middeldeur gesplyt word van oos na wes tot ‘n baie groot dal; en die een helfte van die berg sal wegwyk na die noorde en die ander helfte na die suide. En julle sal vlug in die dal van my berge—want die dal van die berge sal loop tot by Asal—en julle sal vlug soos julle gevlug het vir die aardbewing in die dae van UssŪa, die koning van Juda. Dan sal die HERE my God kom, al die heiliges met U!
Luk 21:20 En wanneer julle Jerusalem deur leŽrs omsingeld sien, dan moet julle weet dat sy verwoesting naby is. Dan moet die wat in Judťa is, na die berge vlug; en die wat in die stad is, moet uitgaan; en die wat in die buitewyke is, moet nie daar inkom nie. Want dit sal dae van wraak wees, sodat alles wat geskrywe is, vervul kan word. Maar wee die vroue wat swanger is en die wat nog soog in daardie dae; want daar sal ‘n groot nood in die land wees en toorn oor hierdie volk…….en dan die Wederkoms van Jesus

Mat 24:15 Wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is deur die profeet DaniŽl, sien staan in die heiligdom—laat hy wat lees, oplet— dan moet die wat in Judťa is, na die berge vlug; wie op die dak is, moet nie afkom om iets uit sy huis weg te neem nie; en wie op die land is, moet nie omdraai om sy klere weg te neem nie. Maar wee die vroue wat swanger is en die wat nog soog, in daardie dae. En bid dat julle vlug nie in die winter of op die sabbat mag plaasvind nie.Want dan sal daar groot verdrukking wees soos daar van die begin van die wÍreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie. En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie; maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word…...en dan die Wederkoms van Jesus


Sagaria 14:4 sÍ dat Jesus Sy voete op die Olyfberg sal sit met Sy wederkoms.

En

Hand 1:9-11 En nadat Hy dit gesÍ het, is Hy opgeneem terwyl hulle dit sien; en ‘n wolk het Hom voor hulle oŽ weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl Hy weggaan, staan daar twee manne in wit klere by hulle, wat sÍ: Galilťse manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle Hom na die hemel sien wegvaar het. (Jesus vaar op vanaf die Olyfberg en sal net so terugkom)

Ben, ek wil graag hÍ ons moet gaan stilstaan op hierdie punt en daaroor praat, dit help nie ons praat oor alles op een slag nie, want dit krap alles net deurmekaar!

Ek het jou dus geantwoord uit die Bybel uit, en sal ek graag jou kommentaar oor Sagaria 4 wil sien.Onthou die vergrootglas.

Ek sal ook nie vergeet om die res van jou vra te beantwoord nie, maar onthou net dat die antwoorde sal uitkom soos ons dit bespreek.

Ons het nog baie om oor te gesels, soos Bv die profetiese jare, die verdrukking , die wegraping ensv. Een ding op n’ slag asseblief.


Groete


Henry

Henry44
Feb 6th 2013, 03:06 PM
Profetiese Jaar

Kom die term ďprofetiese jaarĒ in die Bybel voor? NEE. Hierdie term word slegs deur die Groep 2 kamp gebruik om hulle siening te ondersteen. NÍrens in die bybel is daar eninge verwysing dat die term DAG gesien moet word as ní JAAR nie.Maar tog het hulle bybelverse wat dit volgens hulle onomwonde bewys.

Kom ons kyk na die verse:

Num 14:34 Volgens die getal dae dat julle die land verken het, veertig dae, VIR ELKE DAG EEN JAAR, moet julle jul ongeregtighede dra, veertig jaar lank, en my teŽstand gewaar word.

En

Eze 4:6 En as jy met hierdie dae klaar is, moet jy, vir die tweede keer, op jou regterkant gaan lÍ en die ongeregtigheid van die huis van Juda dra, veertig dae lank: VIR ELKE JAAR LÍ EK JOU EEN DAG OP.

Num 14:34- VIR ELKE DAG EEN JAAR
Ezeg 4:6 Ė VIR ELKE JAAR EEN DAG

Twee teenoorgestelde terme. Ben sÍ volgens Num 14:34 dat vir elke keer as die Bybel verwys na ní dag of dae dit gesien moet word as ní jaar en dan ook die omgekeerde vir elke jaar ní dag.

Kom ons raak bietjie prakties:

Dae

Mar_1:13 En Hy was daar in die woestyn veertig dae lank, terwyl Hy deur die Satan versoek is; en Hy was saam met die wilde diere, en die engele het Hom gedien

Het Jesus werklik veertig jaar in die woestyn gewandel?

Mar_8:31 Toe het Hy hulle begin leer dat die Seun van die mens baie moet ly en verwerp word deur die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerdes en gedood word en nŠ drie dae opstaan.

Het Jesus werklik vir 3 jaar in die graf gelÍ?

Act_1:3 aan wie Hy ook, nŠ sy lyde, Hom lewend vertoon het deur baie kentekens, terwyl Hy gedurende veertig dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het.

Was Jesus regtig vir veertig jaar na Sy opstanding nog op aarde?

Rev_11:3 En Ek sal aan my twee getuies gee dat hulle, met sakke bekleed, duisend twee honderd en sestig dae lank sal profeteer.

Gaan die twee getuies werklik vir 1260 jaar lank profeteer en dan gedood word en vir 3 jaar dood in die state lÍ.Kan ní mens werklik so oud word?

Joh_11:9 Jesus antwoord: Is daar nie twaalf ure in die dag nie? As iemand in die dag wandel, stamp hy hom nie, omdat hy die lig van hierdie wÍreld sien.

Geen kommentaar!

Die woord DAE kom 808 keer en die woord DAG 1125 keer in die Bybel voor en is tyd en plek heeltamal te min om alles te behandel.

En nou die omgekeurde volgens Ezeg 4:6

Jaar

Gen_5:3 Toe Adam honderd en dertig jaar oud was, het hy Ďn seun verwek na sy gelykenis, na sy ewebeeld, en hom Set genoem.

Was Adam regtig net 130 dae oud toe sy seun verwek is?.

2Ki_16:2 Twintig jaar was Agas oud toe hy koning geword het, en sestien jaar het hy in Jerusalem geregeer en nie gedoen wat reg was in die oŽ van die HERE sy God soos sy vader Dawid nie.

Was Agas regtig net 20 dae oud toe hy koning geword het en Jerusalem slegs vir 16 dae lank regeer ?Gun wonder hy kon nie die pyp rook nie, hy was net 20 dae oud.

Rev_20:7 En wanneer die duisend jaar voleindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word;

En ons 1000 jaar vredestermyn is maar net 1000 dae lank!

Die woord Jaar kom 597 voor en jare kom 85 keer voor in die Bybel.

Die woord dae en dag in Grieks:

G2250
ἡμέρα
hēmera
hay-mer'-ah
Feminine (with G5610 implied) of a derivative of ἧμαι hēmai (to sit; akin to the base of G1476) meaning tame, that is, gentle; day, that is, (literally) the time space between dawn and dark, or the whole 24 hours (but several days were usually reckoned by the Jews as inclusive of the parts of both extremes); figuratively a period (always defined more or less clearly by the context): - age, + alway, (mid-) day (by day, [-ly]), + for ever, judgment, (day) time, while, years.

Alle dae in die nuwe testament verwys na die dieselfde betekenis.

En in die Ou Testament:

H3117
יום
yŰm
yome
From an unused root meaning to be hot; a day (as the warm hours), whether literally (from sunrise to sunset, or from one sunset to the next), or figuratively (a space of time defined by an associated term), (often used adverbially): - age, + always, + chronicles, continually (-ance), daily, ([birth-], each, to) day, (now a, two) days (agone), + elder, X end, + evening, + (for) ever (-lasting, -more), X full, life, as (so) long as (. . . live), (even) now, + old, + outlived, + perpetually, presently, + remaineth, X required, season, X since, space, then, (process of) time, + as at other times, + in trouble, weather, (as) when, (a, the, within a) while (that), X whole (+ age), (full) year (-ly), + younger.

Die reŽling wat God gemaak het met die rolspelers in Num en EzegiŽl was geensins ní permanente reŽling gewees nie.Indien dit so was, dan het al die Bybel skrywers ní gruwelike fout gemaak deur ní jaar vir ní dag aan te sien.

Wie is reg? BEN OF DIE BYBEL.


Groete


Henry

Henry44
Feb 7th 2013, 08:24 PM
Ben,


Sagaria 12

Jy sal werklik moet begin verklaar hoe jy Sagaria 12 sien as n' wederkoms na die 1000 jaar.Sagaria 12 gooi jou hele siening in die afgrond in Ben, en dis nie ek wat jou verkeerd bewys nie, maar die Woord van God self.Mits jy anders bewys.

Profetiese jaar

Ook hier Ben, wys die bybel self dat jy nie n' Dag kan verander na jaar nie of selfs omgekeerd nie.

Ben jy skryf op Johnny se Poll:


En as julle my verkeerd kan bewys, sal ek in alle opregtheid en eerlikheid erken dat ek God se woord verkeerd interpreteer op hierdie punt. Ek sal dit in hoofletters op hierdie forum doen. Want God se waarheid is vir my EERSTE, my trots en "eie ek" heel laaste.

As jy nie kan verklaar oor die 2 punte nie sal jy jou belofte wat jy op die Forum gemaak het moet nakom Ben.


Groete


Henry

HammerHead
Feb 8th 2013, 05:50 AM
Profetiese Jaar

Kom die term ďprofetiese jaarĒ in die Bybel voor? NEE. Hierdie term word slegs deur die Groep 2 kamp gebruik om hulle siening te ondersteen. NÍrens in die bybel is daar eninge verwysing dat die term DAG gesien moet word as ní JAAR nie.Maar tog het hulle bybelverse wat dit volgens hulle onomwonde bewys.

Kom ons kyk na die verse:

Num 14:34 Volgens die getal dae dat julle die land verken het, veertig dae, VIR ELKE DAG EEN JAAR, moet julle jul ongeregtighede dra, veertig jaar lank, en my teŽstand gewaar word.

En

Eze 4:6 En as jy met hierdie dae klaar is, moet jy, vir die tweede keer, op jou regterkant gaan lÍ en die ongeregtigheid van die huis van Juda dra, veertig dae lank: VIR ELKE JAAR LÍ EK JOU EEN DAG OP.

Num 14:34- VIR ELKE DAG EEN JAAR
Ezeg 4:6 Ė VIR ELKE JAAR EEN DAG

Twee teenoorgestelde terme. Ben sÍ volgens Num 14:34 dat vir elke keer as die Bybel verwys na ní dag of dae dit gesien moet word as ní jaar en dan ook die omgekeerde vir elke jaar ní dag.

Henry, ek sien jy weier om Ben se vrae se beantwoord, want jy wil een ding op n slag pak, maar dan draai jy om en gooi maar net nog vrae?

Se my Henry, die feit dat n term nie in die Bybel voorkom nie, maak dit die term ongeldig? Besef jy dat die woord "rapture" ook nie in die Woord voorkom nie, maar dat jy daarin glo? Besef jy dat die woord "Trinity" ook nie in die Woord voorkom nie? Nie eers die woord "Bybel" kom in die Bybel voor nie...Tog glo jy daarin ne? So moenie n denkwyse ongeldig verklaar net omdat die woord nie in die Bybel verskyn nie...

As mens so fanaties wil word, kan mens eintlik maar se geen Engelse woord kom in die Bybel voor nie, want die Bybel was nie in Engels geskryf nie...;)

Kom ek ontleed gou vir jou jou bogenoemde kwotasie:


Num 14:34- VIR ELKE DAG EEN JAAR
Ezeg 4:6 Ė VIR ELKE JAAR EEN DAG

Twee teenoorgestelde terme...

Teenoorgesteld??:hmm: Hmmm...Ek moet se, die twee lyk vir my presies dieselfde...

Henry, Ben se nie ELKE KEER as jy die woord "dag", of "jaar" in die Bybel lees, dat jy dit moet interpreteer as andersom nie..

Al jou kwoteerde verse is wel ongeldig want dit het absoluut niks met n profesie tedoen nie...(En ek dink jy weet dit ook)

Probeer jy vir ons se dat wanneer Numerie en Esegiel vir ons uitdruklik se in n profesie is n dag = jaar, en andersom, dat ons nie dit moet aanvaar so nie?

Wie is nou teen die Bybel?

Wie is nou reg? Henry of die Bybel?

Daar is n gesegde wat gaan:

Niemand is so blind / doof soos die ou wat nie WIL sien / hoor nie...

En ek is nogal jammer dat ek so n gesegde moet aanhaal, maar Henry ek dink as jy werklikwaar eerlik is met jouself, sal jy besef dat jy nie teen n konsep van n profetiese jaar kan stry nie...

Want ek sal graag jou interpretasies van al die profesieŽ in die Bybel wil hoor as jy so glo...;)

HammerHead
Feb 8th 2013, 08:26 AM
Hier is wat jy se Henry:


Sagaria 4 maak ook geen voorsiening dat Jesus alles vanuit die Hemel gaan doen nie, maar sit Jesus Sy voete op die aarde neer.Hulle siening is nie die waarheid nie.

Hier is wat Paulus se:


1Th 4:17 Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug...


Sagaria 14:4 sÍ dat Jesus Sy voete op die Olyfberg sal sit met Sy wederkoms.

Klink vir my redelik teenoorgesteld, en sienende dat ons glo dat die Bybel nie Homself weerspreek nie, is dit duidelik dat hulle nie op daardie tydstip van dieselfde wederkoms praat nie...

Goed kom ons maak so en staan bietjie stil by hierdie gedeelte van Sagaria...

As ons hierdie hoofstuk van Sagaria kronologies lees soos wat jy se ons moet, kyk wat gebeur:


Zec 14:3 En die HERE sal uittrek en stryd voer teen diť nasies soos op die dag van sy stryd, die dag van oorlog.
(In vers 3 kom die Here om te veg en stryd te voer)

Zec 14:4 En in diť dag sal sy voete staan op die Olyfberg wat voor Jerusalem lÍ, aan die oostekant; en die Olyfberg sal middeldeur gesplyt word van oos na wes tot ‘n baie groot dal; en die een helfte van die berg sal wegwyk na die noorde en die ander helfte na die suide.
(In vers 4 staan die Here met Sy voete op die Olyfberg, dit splyt middeldeur na alle rigtings)

Zec 14:5 En julle sal vlug in die dal van my berge—want die dal van die berge sal loop tot by Asal—en julle sal vlug soos julle gevlug het vir die aardbewing in die dae van UssŪa, die koning van Juda. Dan sal die HERE my God kom, al die heiliges met U!
(In vers 5 vlug die mense, en kyk, dan kom die Here weer met al die heiliges saam Hom!!..maar Hy het dan alreeds in vers 4 gekom...)

Zec 14:12 En dit sal die plaag wees waarmee die HERE al die volke sal tref wat opgetrek het om teen Jerusalem te veg...
(In vers 12 tref n plaag die volke, nadat die Here se wederkoms al plaasgevind het in vers 4 en weer in vers 5:hmm:, en dit nadat die Bybel duidelik is die plae val voor Sy koms??)

Logika vereis dat ons besef dat Sagaria nie alles hier in kronologiese orde skryf nie...

Volgens jou leef die onregverdiges gedurende die 1000 jaar, kom ons kyk wat se die Bybel gebeur met die onregverdiges wanneer die Here terugkeer met Sy engele...

2Th 1:7 en aan julle wat verdruk word, verligting te gee saam met ons in die openbaring van die Here Jesus uit die hemel met sy magtige engele
2Th 1:8 in vuur en vlam, wanneer Hy wraak uitoefen op die wat God nie ken nie en op die wat aan die evangelie van onse Here Jesus nie gehoorsaam is nie.
2Th 1:9 Hulle sal as straf ondergaan ‘n ewige verderf, weg van die aangesig van die Here en van die heerlikheid van sy sterkte,
2Th 1:10 wanneer Hy kom om verheerlik te word in sy heiliges en bewonder te word in almal wat glo, in daardie dag; want ons getuienis het by julle geloof gevind.

2Th 2:8 en dan sal die ongeregtige geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak,

So volgens jou lewe die onregverdiges nog nadat God met Sy Engele terugkeer aarde toe, volgens die Bybel sal hulle sterf as straf...

Rev 20:5 En die ander dode het nie herlewe totdat die duisend jaar voleindig was nie.

En volgens die Bybel sal hulle weer herleef na die 1000 jaar voleindig is.

Daar is nog baie ander vrae ook wat nie jy of die ander in "groep 1" kan verduidelik nie...Hoekom voel dit ook vir my heeltyd of groep 2 die heeltyd moet verdedig, terwyl groep 1 se teorie meer vrae as antwoorde oplewer?

Henry44
Feb 8th 2013, 10:07 PM
Hallo HH,


Jy skywe,

Se my Henry, die feit dat n term nie in die Bybel voorkom nie, maak dit die term ongeldig? Besef jy dat die woord "rapture" ook nie in die Woord voorkom nie, maar dat jy daarin glo? Besef jy dat die woord "Trinity" ook nie in die Woord voorkom nie? Nie eers die woord "Bybel" kom in die Bybel voor nie...Tog glo jy daarin ne? So moenie n denkwyse ongeldig verklaar net omdat die woord nie in die Bybel verskyn nie...


Net ter inligting:
1) Die woord "Rapture" word afgelei van die Griekse woord "harpazo" wat "catch (away, up), pluck, pull, take (by force)" beteken.Soos in 1 Thess 4:17
2) Die woord "Trinity" word verwys na die Drie Eenheid nl: God, Die Seun en die Heilige Gees.
3) Die Bybel is God se Woord soos ons dit vandag ken.
4) Ek kan geen verwysing in die Bybel vind waar ons in alle toekomstige profesieŽ die woord dag moet insien as n' jaar nie of dan andersom n' jaar as n' dag nie.

Ek skryf,


Rev_11:3 En Ek sal aan my twee getuies gee dat hulle, met sakke bekleed, duisend twee honderd en sestig dae lank sal profeteer.

Gaan die twee getuies werklik vir 1260 jaar lank profeteer en dan gedood word en vir 3 jaar (jammer dis n' fout,dit is 3 en n' half jaar) dood in die state lÍ.Kan ní mens werklik so oud word?

en


Rev_20:7 En wanneer die duisend jaar voleindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word;

En ons 1000 jaar vredestermyn is maar net 1000 dae lank!

en jy sÍ:


Al jou kwoteerde verse is wel ongeldig want dit het absoluut niks met n profesie tedoen nie...(En ek dink jy weet dit ook)

HH is jou woorde hier die waarheid?Defnitief NIE, ek het na 2 profesieŽ verwys en bewys dit hoe belaglik is jou siening.

Ek skryf ook en verwys jy geensins hierna nie:


Die reŽling wat God gemaak het met die rolspelers in Num en EzegiŽl was geensins ní permanente reŽling gewees nie.Indien dit so was, dan het al die Bybel skrywers ní gruwelike fout gemaak deur ní jaar vir ní dag aan te sien.

HH hier sal jy moet bewys dat Num 14:34 en Eseg4:6 n' permanente reŽling was.

Num 14:34 Volgens die getal dae dat julle die land verken het, veertig dae, vir elke dag een jaar, moet julle jul ongeregtighede dra, veertig jaar lank, en my teŽstand gewaar word.

WAAR STAAN DIT IN DIE VERS DAT ONS "ALLE PROFETIESE DAE" MOET SIEN AS N' JAAR?DIT STAAN NIE DAAR NIE HH. 40 dae vir 40 jaar.Dis al.Met die einde van die 40 jaar, was dit verby!!Kan jy SIEN dat daar n' termyn aan gekoppel word?Gaan lees bietjie die hele Num 14, dan sal jy sien waaroor vers 34 gaan.


......en presies dieselfde met EsegiŽl 4:6

Al die Griekse vertalings van DAG EN DAE regdeur die Nuwe Testament verwys na presies dieselfde betekenins en maak julle Johannes van Patmos wat deur die Heilige Gees vervul was n' blatante leuenaar.Asook DaniŽl in die Ou Testament.

Die Bybel sÍ: 1260 dae (Rev 11:3 En Ek sal aan my twee getuies gee dat hulle, met sakke bekleed, duisend twee honderd en sestig dae lank sal profeteer.)


en (Dan 8:14 En hy het vir my gesÍ: Twee duisend drie honderd aande en mŰres, dan sal die heiligdom in sy regte staat herstel word.)

HH julle stry nie met my nie, maar met die Bybel!!


Henry

Ben Cronje
Feb 8th 2013, 10:42 PM
Hallo Henry.:wave:

OK dan, ek sal begin by jou plasing #8:

Volgens groep 2 se siening word die onregverdiges verwyder van die aardbol af en dan later ook die regverdiges en is daar niemand meer op die aarde oor nie.Ben hoe seker is jy dat daar niemand op aarde sal wees na die wederkoms van Christus nie .Wel dis wat jy impliseer en gebruik jy Sag 14:4 as die wederkoms van Christus aan die einde van die 1000 jaar
Henry, jy is reg hierso.:thumbsup: Ek impliseer dit wel en ek basseer my sekerheid “dat daar niemand op aarde sal wees na die Wederkoms van Christus nie” op wat God ons leer in Sy woord:

2Th 2:8-10 en dan sal die ongeregtige geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak, 9 hy wie se koms is volgens die werking van die Satan met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen 10 en met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie.
So wanneer Jesus kom MET SY WEDERKOMS (vers 8) om Sy regverdiges te kom haal, word al die goddeloses (vers 10) wat lewendig is op daardie stadium vernietig met die “brightness of His coming” of dan die verskyning van Sy Wederkoms. Daarom sal daar niemand lewendig wees op die aarde vir die volgende 1000 jaar (behalwe natuurlik vir Satan en sy demone) nie. Kyk hoe stel die NIV vers 10:

and in every sort of evil that deceives those who are perishing. They perish because they refused to love the truth and so be saved.

In Openbaring 19 sien ons ook dat die goddeloses gaan sterf met Jesus se wederkoms:

Open 19:17 En ek het een engel sien staan in die son; en hy het met ‘n groot stem uitgeroep en vir al die voŽls gesÍ wat in die middel van die lug vlieg: Kom hierheen en versamel julle tot die maaltyd van die grote God, 18 dat julle kan eet die vlees van konings en die vlees van owerstes oor duisend en die vlees van sterkes en die vlees van perde en van die wat daarop sit, en die vlees van almal, vrymense sowel as slawe, klein sowel as groot. 19 En ek het die dier en die konings van die aarde en hulle leŽrs versameld gesien, om oorlog te voer teen Hom wat op die perd sit, en teen sy leŽr. 20 En die dier is gevange geneem, en saam met hom die valse profeet wat die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het, waarmee hy hķlle verlei het wat die merk van die dier ontvang en sy beeld aanbid het. Lewend is die twee gewerp in die vuurpoel wat met swawel brand. 21 En die ander is gedood met die swaard wat uit die mond gaan van Hom wat op die perd sit; en al die voŽls is versadig van hulle vlees.

Openbaring 6 vertel ons ook die goddeloses gaan sterf. Om die waarheid te sÍ Henry, sÍ Jesus self die goddeloses gaan vernietig word met Sy Wederkoms:

Luk 17:26-30 En soos dit gebeur het in die dae van Noag, so sal dit ook wees in die dae van die Seun van die mens: 27 hulle het geŽet en gedrink, hulle het getrou en is in die huwelik gegee tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het, en die sondvloed gekom en almal vernietig het. 28 Net soos dit ook gebeur het in die dae van Lot: hulle het geŽet en gedrink, gekoop en verkoop, hulle het geplant en gebou. 29 Maar op die dag toe Lot van Sodom uitgaan, het vuur en swawel van die hemel af gereŽn en almal vernietig. 30 Net so sal dit wees in die dag wanneer die Seun van die mens geopenbaar word.

Jeremia help ook nogal om vir ons ‘n prentjie te skets hier met Jesus se Wederkoms. Hy vergelyk dit met Genesis:

Jer 4:23-26 Ek het na die aarde gekyk, en dit was woes en leeg; ook na die hemel, en sy lig was daar nie. 24 Ek het na die berge gekyk, en hulle het gebewe, en al die heuwels het geskud. 25 Ek het gekyk, en daar was geen mens nie, en al die voŽls van die hemel het weggevlieg. 26 Ek het gekyk, en die land van tuine was ‘n woestyn, en al sy stede was afgebreek voor die HERE, voor sy toorngloed.
So Henry, jy sal vind dat hierdie nie sommer net ‘n stelling is wat ligtelik gemaak is nie. Dit is ‘n stelling gerugsteun met Bybelverse.

en gebruik jy Sag 14:4 as die wederkoms van Christus aan die einde van die 1000 jaar
Ek glo dat HH se antwoord aan jou oor Saggaria dit alles uitklaar en verduidelik en dan wil ek ook graag net byvoeg tot dit:
Sagaria praat eerstens met sy mense in sy eie tyd. Hulle gaan ook in ballingskap. Daar is 'n dag van die Here in die dae van Sagaria en ook 'n dag van die Here in die eindtyd.
Christus kom na die 1000 jaar terug aarde toe met die heiliges wat die 1000 in die hemel saam met Hom geregeer het. Gedurende die 1000 jaar is die Satan mos gebind op aarde. Bedoelende daar is niemand om te versoek nie. Maar na Christus terug kom na die 1000 jaar met die heiliges, dan "ontbind" hy die Satan wanneer die ander mense op aarde opgewek word, dit is die 2de dood wat vir hulle bestem is. Dan sal Sagaria 14: 3-4 van toepassing wees.
So hierdie moet saam met HH se beskrywing en saam met die “1000 jaar/Millenium...is daar so iets”-draad gelees word. Weereens word Saggaria nie as strooihalm gegryp nie, maar dit is ‘n legkaart stuk wat met duidelike redes en verwysings daarin geplaas is.

Kan Sagaria 14 en veral vers 4 inge-forseer word aan die einde van die 1000 jarige millennium?
NEE!!
Volgens Groep 2 se siening gaan daar geen enkele lewende wese op aarde wees nie, vanwee hulle siening dat alle mense in 2 afsonderlike wegrappings naamlik eerste die onregverdiges en dan tweedens die regverdiges weggeneem gaan word met die wederkoms van Jesus na die verdrukking.
Wel Henry, ons het nou gewys dat selfs Jesus self gesÍ het in byvoorbeeld Luk 17:26-30 dat die Goddeloses vernietig gaan word met Sy Wederkoms! En as die goddeloses vernietig is en die regverdiges is verwyder saam met Hom Hemel toe, wie bly oor? Niemand. Geen mens nie. Wie gaan al die dooie goddeloses begrawe? Niemand. Want daar is niemand om hul te begrawe nie. Daarom:

Jer 25:30-33 Jy moet dan al hierdie woorde vir hulle profeteer en aan hulle sÍ: Die HERE sal brul uit die hoogte en sy stem verhef uit sy heilige woning! Geweldig sal Hy brul oor sy woonplek; soos druiwetrappers sal Hy ‘n vreugdegeroep aanhef teen al die inwoners van die aarde. 31 Oorlogsrumoer het gekom tot by die einde van die aarde, want die HERE het ‘n twis met die nasies, Hy hou gerig oor alle vlees. Die goddelose—aan die swaard het Hy hulle oorgegee, spreek die HERE. 32 So sÍ die HERE van die leŽrskare: Kyk, onheil gaan uit van volk tot volk, en ‘n groot storm word opgewek uit die agterhoeke van die aarde. 33 En die wat deur die HERE verslaan is, sal diť dag lÍ van die een einde van die aarde tot die ander einde van die aarde; hulle sal nie beklaag of versamel of begrawe word nie; hulle sal mis op die aarde wees.
En jammer Henry, maar dit is ook ongelukkig teenstrydig met hierdie siening van Groep 1:

Maw :Wegraping van God se gemeente, Groot Verdrukking, Jesus se Wederkoms tot op die Olyfberg en dan die begin van die 1000 jarige vredesryk op aarde saam met ons Koning terwyl Satan gebind is.
Wat egter vir my baie jammer is, is dat jy STEEDS die volgende stelling hier onder hanthaaf deur steeds te beweer;

...vanwee hulle siening dat alle mense in 2 afsonderlike wegrappings naamlik eerste die onregverdiges en dan tweedens die regverdiges weggeneem gaan word met die wederkoms van Jesus na die verdrukking.
Dit Henry, doen jy in totale ignorering van die volgende twee baie belangrike dinge:
1) Jou volgende woorde:

So ek vra omverskoning as my verstaan rondom jou lering nie 100% korrek is nie.Ek het spesifiek by my opsomming oor julle siening vir jou gevra dat jy my moet reghelp as ek dit verkeerd het.
2) Die feit dat ek jou toe, soos jy versoek het, reg gehelp het:

Jesus het volgens "Groep 2" se verstaning 2 wederkomste. Een voor die 1000 jaar en een daarna.
Die een voor die 1000 jaar is volgens Groep 2 EEN gebeurtenis waarin 'n paar goed gebeur. Eers word die goddeloses geoes en dan die regverdiges. Met een wederkoms. Hoekom, met alle respek gesÍ kan Jesus nie meer as een ding op 'n slag met een oes doen nie?

Mat 13:30 Laat altwee saam groei tot die oes toe, en in die oestyd sal ek vir die maaiers sÍ: Maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand, maar bring die koring bymekaar in my skuur.
Hierdie is die Bybel, en dit sÍ EEN oes met twee gebeurtenisse. Laat ek dit opdeel:
"Maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand"
"maar bring die koring bymekaar in my skuur."
SÍ Groep 2 dit of sÍ die Bybel dit?
So Henry, die volgende...:

...vanwee hulle siening dat alle mense in 2 afsonderlike wegrappings naamlik eerste die onregverdiges en dan tweedens die regverdiges weggeneem gaan word met die wederkoms van Jesus na die verdrukking.
...is nie ons siening nie. Dit was nog nooit ons siening nie. Dit is jou siening van wat jy dink ons siening is.:cry:
Is dit hoe die strekking van ons debat gaan wees, Henry? Gaan jy heeltyd die Bybelse bewyse wat Groep 1 se siening as teenstrydig met die Bybel uitwys ignoreer en onbespreek laat en aanhou om Groep 2 aan te val op jou persepsies van jou vrye interpretasie van wat jy wil hÍ ons moet glo sodat jy darem iets het om aan te val? Gaan jy heeltyd wan-persepsies van Groep 2 skep en dan hierdie wanpersepsies wat jy self skep as sogenaamde “feite” aanval? Want as dit so gaan wees, Henry, gaan ek werklik nie verder eers met jou probeer redeneer, debateer of argumenteer nie. Want dit maak dan inelkgeval nie saak wat ek sÍ en rugsteun met die Bybel nie, jy gaan dit inelkgeval net ignoreer. So hoekom my tyd mors?:hmm: Of gaan ons sinvol en opreg eerlik na alles kyk en tot eerlike gevolgtrekkings kom?
As jy nog nie oortuig is dus van my verduideliking van Jesus se EERSTE WEDERKOMS waarin Hy twee dinge gaan doen (terwyl Hy hier is) nie, vat dan Matt 13: 24-30 en dan verse 37-43 en her-interpreteer dit vir ons oortuigend en wys vir ons waar ons dit dan verkeerd het. En as jy nie kan nie, dan is Groep 2 reg en Groep 1 verkeerd wat hierdie gelykenis en punt betref. Of vice versa. So maklik soos dit. Beantwoord ook asseblief terselfde tyd die volgende wat ons immers saam met die Geleikenis van die Saaier gebruik om dieselfde siening te rugsteun:

OK, volgens julle is daar die Wegraping, dan die 7 Jaar verdrukking waarin nog mense sal bekeer ala jou stelling hier bo. Nou, as Noag en Sodom as voorbeelde van die Wederkoms is volgens die Bybel self:

Mat 24:37 En net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees.
Luk 17:29-30 Maar op die dag toe Lot van Sodom uitgaan, het vuur en swawel van die hemel af gereŽn en almal vernietig. 30 Net so sal dit wees in die dag wanneer die Seun van die mens geopenbaar word.
Dan is die vrae:
1) Het ENIGE mense wat agter gebly het op die aarde (nadat Noag “weg geraap” is in die ark in) bekeer toe die vloed tref, en gedurende die vloed?????
2) Het ENIGE mense wat agter gebly het in Sodom (nadat Lot “weg geraap” is) bekeer gedurende die tydperk wat Sodom en Gamorra gebrand het???
En dit is belangrike vrae, Henry. Want julle sÍ Noag en Lot verteenwoordig die “weg geraaptes”, die res van die mense van Sodom en Gamorra en die Pre-Vloed menigtes verteenwoordig die mense wat agter bly na jul sogenaamde wegraping en die Vloed en die Vuur verteenwoordig jul 7 JAAR verdrukking.
Nou, as niemand bekeer het tydens die vloed (almal het verdrink) of die brand (almal het dood gebrand) nie, hoe kan julle sÍ dat mense gaan bekeer tydens jul 7 JAAR verdrukking?
Die 2 gebeurtenisse is dan tipes van jul Wegraping en 7 JAAR verdrukking.
En, aangesien hul tipes was, het die vloed en die swael en vuur in enige periodes van 7 gebeur? Dit sou moes, want ‘n tipe is altyd iets van iets groters.....
So antwoord asseblief vir my (met Bybelse rugsteun) bogenoemde twee vrae. Aangesien julle reg is, behoort jy legio verse te kan kwoteer van die “remnant” in Sodom en Gamorra en in die pre-Vloed wereld wat bekeer het!
En as jy nie kan nie, Henry, is julle verkeerd. So maklik soos dit! En dit is maar net op hierdie punt!
Jy sal vind deur hierop (http://bibleforums.org/showthread.php/243752-Wil-Jy-Regtig-Weg-Geraap-Word) te klik in plasing # 2 dat ons Matt 13:24 se geleikenis en Matt 24:37 en Luk 17:29-30 hand aan hand gebruik, daarom sal dit goed wees om dit in “een asem” te beantwoord.

Luk 21:20 En wanneer julle Jerusalem deur leŽrs omsingeld sien, dan moet julle weet dat sy verwoesting naby is. Dan moet die wat in Judťa is, na die berge vlug; en die wat in die stad is, moet uitgaan; en die wat in die buitewyke is, moet nie daar inkom nie. Want dit sal dae van wraak wees, sodat alles wat geskrywe is, vervul kan word. Maar wee die vroue wat swanger is en die wat nog soog in daardie dae; want daar sal ‘n groot nood in die land wees en toorn oor hierdie volk…….en dan die Wederkoms van Jesus
Ek sien hier bo jy kwoteer net tot aan die einde van vers 23. En gaan dan sommer direk na die Wederkoms van Jesus toe. Dit is nogal jammer, want dit skep ongelukkig die persepsie dat die een onmiddelik op die volgende volg. Maar kom ons lees verder wat sÍ vers 24:

Luk 21:24 En hulle sal deur die skerpte van die swaard val en as krygsgevangenes geneem word na al die nasies, en Jerusalem sal vertrap word deur die nasies totdat die tye van die nasies vervul is.
So vers 24 is eintlik die belangrikste vers, want dit is die sleutel. Die Jode word reg oor die wereld versprei vir honderde jare plus...! Hierdie vers is klaar vervul toe Titus die stad ingeneem het. Onthou!!!!!! Lees eers die vers in konteks. Dit was vir die Jode gegee as lot omdat hulle die Messias verwerp het. Die teken was "wanneer julle Jerusalem deur leŽrs omsingeld sien", Titus het die beleŽr. In 70AD. Mens kan selfs op die sekulere Wiki daaroor gaan lees onder die Titel, “Seige of Jerusalem”.
Klik maar net hierop (http://en.wikipedia.org/wiki/Siege_of_Jerusalem_(70)).

Mat 24:15 Wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is deur die profeet DaniŽl, sien staan in die heiligdom—laat hy wat lees, oplet— dan moet die wat in Judťa is, na die berge vlug; wie op die dak is, moet nie afkom om iets uit sy huis weg te neem nie; en wie op die land is, moet nie omdraai om sy klere weg te neem nie. Maar wee die vroue wat swanger is en die wat nog soog, in daardie dae. En bid dat julle vlug nie in die winter of op die sabbat mag plaasvind nie.Want dan sal daar groot verdrukking wees soos daar van die begin van die wÍreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie. En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie; maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word…...en dan die Wederkoms van Jesus
Henry, kyk na die sin in rooi in Matt 24:14 hier bo in jou kwotasie wat ek uitgelig het. Gaan kyk ook dan na die sin in rooi hoŽr op in jou Luk 21:20 kwotasie. Dieselfde sin? Dit is nie toevallig nie, hierdie gaan oor dieselfde gebeurtenis, naamlik die val van Jerusalem in 70 AD. En dan is die Jode versprei regoor die wereld vir honderde jare. En later aan die Wederkoms. Die val van Jerusalem en die Wederkoms is vir seker nie so direk opeenvolgend as wat jou “…...en dan die Wederkoms van Jesus” dit maak lyk nie. En dan net nog iets interessants re die “Heiligdom”, daar is meer as een interpretasie daar buite oor wat nou eintlik daarmee bedoel word. Hier is maar net een om oor te besin:

Die grondgebied rondop (buite) Jerusalem was beskou as heilige grond
G5117
τόπος
topos
top'-os
Apparently a primary word; a spot (generally in space, but limited by occupancy; whereas G5561 is a larger but particular locality), that is, location (as a position, home, tract, etc.); figuratively condition, opportunity; specifically a scabbard: - coast, licence, place, X plain, quarter, + rock, room, where.

In Hebrews is die woorde "place" en dan "holy". Dit is 2 woorde. Vertalers het dit een woord gemaak en die volgorde omgeruil.
Sien die groen onder "standing in what is a holy place".

When therefore ye shall see the abomination of desolation, which is spoken of through Daniel the prophet, standing in what is a holy place [τόπος], (he that reads let him understand,)

Neh 13:20 Toe het die koopmans en handelaars in allerhande koopware ‘n paar keer buitekant Jerusalem vernag.
Neh 13:21 Maar ek het hulle gewaarsku en vir hulle gesÍ: Waarom vernag julle voor die muur? As julle dit weer doen, sal ek die hand aan julle slaan. Van diť tyd af het hulle nie meer op die sabbat gekom nie.

Bogenoemde noem ek suiwer uit die idee om vir jou te wys dat mens mooier as net vlugtig oor die saak moet dink. Feit bly staan dat bogenoemde voorbeelde wat jy gebruik anders geinterpreteer word as die sigwaarde met die “…...en dan die Wederkoms van Jesus” wat dit verbind.
Om dus saam te vat:

Ben,
Sagaria 12
Jy sal werklik moet begin verklaar hoe jy Sagaria 12 sien as n' wederkoms na die 1000 jaar.Sagaria 12 gooi jou hele siening in die afgrond in Ben, en dis nie ek wat jou verkeerd bewys nie, maar die Woord van God self.Mits jy anders bewys.
Saggaria 12 of 14? Saggaria 14 bewys juis my verstaan as korrek, Henry. Selfs julle bevestig dit indirek met hierdie stelling van jou,

Wanneer Jesus Sy gemeente kom haal sal hulle Hom in die lug tegemoet gaan voor die verdrukking, en na die verdrukking kom Sy gemeente saam met Hom en dan sal Hy Sy voete op aarde plaas.
...want waar ons eers ‘n Ontmoeting in die lug het (Eerste wederkoms voor 1000 jaar) en dan Jesus wat Sy voete op die Olyfberg sit (Tweede Wederkoms na 1000 jaar), het julle dieselfde volgorde! Slegs deur hierdie stelling van jou as Groep 1 se siening negeer jy ongelukkig self baie van die redenasies wat jy self opgebring het.
So dit dan wat betref jou plasings #8 en # 10. In die volgende plasing gaan ons verder.

Ben Cronje
Feb 8th 2013, 11:00 PM
Wat betref jou plasing # 11, Henry:


Profetiese Jaar
Kom die term “profetiese jaar” in die Bybel voor? NEE. Hierdie term word slegs deur die Groep 2 kamp gebruik om hulle siening te ondersteen.
OK Henry. Kom ons sÍ jou stelling hier bo is 100% korrek. Dan: Kom die woord “Wegraping” enigsins in die Nuwe Testament voor? “NEE. Hierdie term word slegs deur die Groep 1 kamp gebruik om hulle siening te ondersteen”. So as ons verkeerd is, is julle verkeerd. Is ons nog steeds per jou deffinisie verkeerd, Henry? Ek hoop jy gee my ‘n direkte antwoord op hierdie vraag en ignoreer hom nie net nie! Maar nou sit jy in ‘n dilemma, Henry. Want sÍ jy ons is verkeerd, is Groep 1 ook en die debat is oor. SÍ jy ons is reg......ek sien opreg baie uit na jou antwoord.:cool:

NÍrens in die bybel is daar eninge verwysing dat die term DAG gesien moet word as n’ JAAR nie.Maar tog het hulle bybelverse wat dit volgens hulle onomwonde bewys.
Kom ons kyk na die verse:
Num 14:34 Volgens die getal dae dat julle die land verken het, veertig dae, VIR ELKE DAG EEN JAAR, moet julle jul ongeregtighede dra, veertig jaar lank, en my teŽstand gewaar word.
En
Eze 4:6 En as jy met hierdie dae klaar is, moet jy, vir die tweede keer, op jou regterkant gaan lÍ en die ongeregtigheid van die huis van Juda dra, veertig dae lank: VIR ELKE JAAR LÍ EK JOU EEN DAG OP.
Num 14:34- VIR ELKE DAG EEN JAAR
Ezeg 4:6 – VIR ELKE JAAR EEN DAG
Twee teenoorgestelde terme.
Is dit regtig so, Henry?:hmm: Gaan lees weer die betekenis van die sin. Nie net word hier van presies dieselfde konsep gepraat nie, maar:
Of ek nou sÍ 5X = 15 of 15 = 5X, gaan ek twee verskillende waardes vir X kry? NEE. Maar volgens wat jy sÍ gaan ek moet!
Hierdie vers het jy SELF tafel toe gebring:

Lev 25:8 Jy moet ook sewe jaarweke tel, sewe maal sewe jaar, sodat die dae van die sewe jaarweke vir jou nege en veertig jaar is.
Wat sÍ die vers?
7 jaar weke: ‘n week het 7 dae. So 7 x 7 dae = 49 dae.
7 x 7 jaar = 49 jaar.
OK, so 49 dae = 49 jaar! Dit sluit presies by Num 14:24 aan. So Henry, as jy glo Num 14:34 is verkeerd, dan moet Lev 25:8 ook verkeerd wees. So as jy sÍ:

NÍrens in die bybel is daar eninge verwysing dat die term DAG gesien moet word as n’ JAAR nie
.....het jy presies dieselfde probleem as wat jy beweer ons het! Want “jou vers” kom op presies dieselfde beginsel uit as “Groep 2” se twee verse! Een dag = een jaar. Maar nou beskou jy nie jou vers as ‘n probleem nie, want jy gebruik een dag vir ‘n jaar in die volgende van jou bewerkinge:

Groep 1 sÍ: Daar het 69 jaarweke verloop vandat koning Artasasta op 1 Nisan 445 v. C aan Nehemia toestemming gegee het om Jerusalem te gaan herbou tot met Jesus se kruisiging op 14 Nisan 32 n.C.Maw 483 profetiese jare van 360 dae elk in total is 173880 dae.
So joune is Bybels, omdat jy so sÍ, maar ons s’n is nie (al gee dit presies dieselfde beginsel en antwoord) omdat Groep 1 so sÍ?:hmm:
En verbeel ek my of gebruik jy die woord “Profetiese jare” daarin?:yes: En dit nadat jy die volgende gesÍ het:

Profetiese Jaar
Kom die term “profetiese jaar” in die Bybel voor? NEE. Hierdie term word slegs deur die Groep 2 kamp gebruik om hulle siening te ondersteen.
Hoeveel waarheid is in jou bogenoemde stelling, Henry? Verstaan jy my frustrasie, my vriend?:confused

Ben sÍ volgens Num 14:34 dat vir elke keer as die Bybel verwys na n’ dag of dae dit gesien moet word as n’ jaar en dan ook die omgekeerde vir elke jaar n’ dag.
Hier bo is een van daardie oomblikke warvoor ek graag wil jammer sÍ omdat ek myself nie mooi uitdruk nie. Ek gebruik elke keer die woord PROFETIESE dag of PROFETIESE jaar om dit te onderskei van ‘n GEWONE dag en ‘n GEWONE jaar af juis sodat daar nie verwarring oor die twee konsepte moet wees nie. Soveel so dat Groep 1 dit dadelik opgetel het aan die een kant om die stelling te maak dat dit:

Profetiese Jaar
Kom die term “profetiese jaar” in die Bybel voor? NEE. Hierdie term word slegs deur die Groep 2 kamp gebruik om hulle siening te ondersteen.
...maar dit ter selfde tyd glad nie opgetel het nie om die volgende stelling te kan maak:

Ben sÍ volgens Num 14:34 dat vir elke keer as die Bybel verwys na n’ dag of dae dit gesien moet word as n’ jaar en dan ook die omgekeerde vir elke jaar n’ dag.
Ek is opreg jammer oor die verwarring en wil dit net graag reg stel:
In profesie is ‘n profetiese dag (afhangend van die konteks) een letterlike jaar lank. Ek hoop dit klaar die aangeleentheid op?:hmm:
En meeste van die verse wat jy kwoteer het, het werklik niks met profesie te doen nie. Soos HH dan ook tereg uitwys:

Al jou kwoteerde verse is wel ongeldig want dit het absoluut niks met n profesie tedoen nie...(En ek dink jy weet dit ook)
Ek glo ook “deep down” weet jy dit, want jy pas die beginsel in die profesie van Daniel toe soos ek reeds in hierdie plasing uit gewys het. Maar laat ek net weer doen:

Groep 1 sÍ: Daar het 69 jaarweke verloop vandat koning Artasasta op 1 Nisan 445 v. C aan Nehemia toestemming gegee het om Jerusalem te gaan herbou tot met Jesus se kruisiging op 14 Nisan 32 n.C.Maw 483 profetiese jare van 360 dae elk in total is 173880 dae.
Inteendeel, wat jy hier onder sÍ is dan 100% op jou ook van toepassing en is jy ook verkeerd in jou berekeninge hier bo!

Die reŽling wat God gemaak het met die rolspelers in Num en EzegiŽl was geensins n’ permanente reŽling gewees nie.Indien dit so was, dan het al die Bybel skrywers n’ gruwelike fout gemaak deur n’ jaar vir n’ dag aan te sien.
Met jou stelling hier bo vernietig jy dan ook jul eie “Sewe Jaar” verdrukking, omdat Levitikus ingesluit is by jou stelling hier bo! So hier is jy weer voor net so ‘n groot delemma as wat jy voor staan aan die begin van hierdie plasing! Is jou kwotasie hier bo korrek wat sÍ dat, “Die reŽling wat God gemaak het met die rolspelers in Num en EzegiŽl was geensins n’ permanente reŽling gewees nie.Indien dit so was, dan het al die Bybel skrywers n’ gruwelike fout gemaak deur n’ jaar vir n’ dag aan te sien.”? En is jul “Sewe jaar” verdrukking per die redenasie ook maar net “Sewe DAE” lank? Of is jou boonste stelling verkeerd en dan kan ons die res van die repurkussies bespreek wat daaruit vloei?:thumbsup:
En dan die volgende stelling:

Profetiese jaar
Ook hier Ben, wys die bybel self dat jy nie n' Dag kan verander na jaar nie of selfs omgekeerd nie.
...gedagtig dat julle die laaste week van die sewentig week profesie verwerk na 7 dae en dan 7 jare daarvan maak om jul “Sewe jaar” verdrukking te kry! So Henry, na alles:
Is jou laaste twee stellings wat ek in hierdie plasing kwoteer steeds korrek?
En is jou stelling in die heel eerste kwotasie in hierdie kwotasie korrek?

Ek sien ook uit na jou direkte antwoord op hierdie vrae....

HammerHead
Feb 9th 2013, 07:51 AM
Hallo HH,


Jy skywe,


Net ter inligting:
1) Die woord "Rapture" word afgelei van die Griekse woord "harpazo" wat "catch (away, up), pluck, pull, take (by force)" beteken.Soos in 1 Thess 4:17
2) Die woord "Trinity" word verwys na die Drie Eenheid nl: God, Die Seun en die Heilige Gees.
3) Die Bybel is God se Woord soos ons dit vandag ken.
4) Ek kan geen verwysing in die Bybel vind waar ons in alle toekomstige profesieŽ die woord dag moet insien as n' jaar nie of dan andersom n' jaar as n' dag nie.

Henry jy het ongelukkig gevaal om my punt hier raak te sien dat jy nie n konsep kan ongeldig verklaar net omdat die woord nie in die Bybel voorkom nie...


HH is jou woorde hier die waarheid?Defnitief NIE, ek het na 2 profesieŽ verwys en bewys dit hoe belaglik is jou siening.

WAAR STAAN DIT IN DIE VERS DAT ONS "ALLE PROFETIESE DAE" MOET SIEN AS N' JAAR?DIT STAAN NIE DAAR NIE HH

HH julle stry nie met my nie, maar met die Bybel!!
Henry

Henry ek herhinner jou aan jou vermaning aan Ben oor sy "tone of voice" wat jy nie van gehou het nie...ek sal graag net aan jou wil uitwys dat jou bogenoemde stelling geensins beter as Ben sin is nie...

Dit is ook vir my nutteloos om verder met jou te stry oor al jou aanvalle, aangesien dit duidelik is dat jy dieselfde konsepte gebruik waaroor jy ons juis aanval..

Dit word vir my meer duidelik dat jy met een voet in albei "groepe" wil staan...en wanneer dit jou pas die ander "groep" se siening gebruik vir jou aanvalle...

Ben Cronje
Feb 9th 2013, 08:00 AM
Ek sien ongelukkig nou eers hierdie plasing van jou aan HH, Henry, en sien dat ek baie dinge herhaal het. Jammer daarvoor. Graag wil ek net 'n paar dinge hier byvoeg egter:


Net ter inligting:
1) Die woord "Rapture" word afgelei van die Griekse woord "harpazo" wat "catch (away, up), pluck, pull, take (by force)" beteken.Soos in 1 Thess 4:17
2) Die woord "Trinity" word verwys na die Drie Eenheid nl: God, Die Seun en die Heilige Gees.
3) Die Bybel is God se Woord soos ons dit vandag ken.
4) Ek kan geen verwysing in die Bybel vind waar ons in alle toekomstige profesieŽ die woord dag moet insien as n' jaar nie of dan andersom n' jaar as n' dag nie.

Oor jou punt 1 hierso Henry: "Die woord "Rapture" word afgelei van die Griekse woord "harpazo" wat "catch (away, up), pluck, pull, take (by force)" beteken.Soos in 1 Thess 4:17"
Net 'n praktiese vraag:
As dit so prominent is, hoekom gebruik nie een van die huidige vertalings na my wete vandag dan die woord “Rapture” of “Wegraping” in die Nuwe Testament-deel van hul vertalings nie?:hmm:

Oor jou punt 2: "Die woord "Trinity" word verwys na die Drie Eenheid nl: God, Die Seun en die Heilige Gees."

En tog word dit nie so in die Bybel gebruik nie, Henry. En ek glo dit is die punt wat HH probeer maak hierso.


HH is jou woorde hier die waarheid?Defnitief NIE, ek het na 2 profesieŽ verwys en bewys dit hoe belaglik is jou siening.

In jou aangehaalde verse praat die profesie REEDS van jare. Die vraag aan jou Henry is en was nog heeltyd die VOLGENDE:

Hoe lank is ‘n Profetiese dag, Henry??????
Al praat ons onder die opskrif van “Profetiese Jaar”, bly die vraag oor hoe lank ‘n profetiese DAG is. Ons weet ‘n Profetiese jaar is 360 dae lank, anders as die 365 dae wat ons vandag in die Gregoriaanse Kalender gebruik. Selfs jy erken dit as feit in jou berekeninge hier onder en kan dus nie daarteen stry nie, anders stry jy met jouself:

Groep 1 sÍ: Daar het 69 jaarweke verloop vandat koning Artasasta op 1 Nisan 445 v. C aan Nehemia toestemming gegee het om Jerusalem te gaan herbou tot met Jesus se kruisiging op 14 Nisan 32 n.C.Maw 483 profetiese jare van 360 dae elk in total is 173880 dae. Op ons Gregoriaanse kalender van 365ľ...
So deur die volgende vir HH te sÍ:

HH is jou woorde hier die waarheid?Defnitief NIE, ek het na 2 profesieŽ verwys en bewys dit hoe belaglik is jou siening.
...impliseer jy dit dan ook van jou eie siening omdat jy presies dieselfde doen, Henry? So is jou stelling teenoor HH nie miskien 'n biedjie voortydig gewees nie?


HH hier sal jy moet bewys dat Num 14:34 en Eseg4:6 n' permanente reŽling was.

Num 14:34 Volgens die getal dae dat julle die land verken het, veertig dae, vir elke dag een jaar, moet julle jul ongeregtighede dra, veertig jaar lank, en my teŽstand gewaar word.

Kan jy dit met Jou Levitikus-vers bewys, Henry? Was Lev 25:8 'n permanente reŽling? Volgens die vers impliseer dit 49 jaar, so presies dieselfde redenasies wat jy opbring teen Num 14:34 en Eseg 4:6 is van toepasing op Lev 25:8, sou jou redenasie korrek wees. Dit sal dan beteken dat jy dit nie kan gebruik op die 70ste week as 'n tydperk van 7 Jaar te sien nie, wat weereens terug kom by die feit dat jul 7 Jaar verdrukking slegs 7 DAE lank kan wees. Maar as jy erken dat dit nie van toepassing is op Lev 25:8 nie, kan dit ook nie van toepassing wees op die ander twee verse nie. So ongeag watter opsie jy kies, jou redenasie val inelkgeval plat. Maar net vir interessantheid: Watter een kies jy?
En as Lev 25:8 nie permanent is nie, dan gaan jy nog steeds moet kan bewys dat jy dit kan toepas SLEGS vir die 70 Week profesie, en nie vir die 2300 dae profesie waarvan die 70 week-profesie slegs ‘n deel van is nie! Die bewys-las is op jou Henry.:thumbsup: Soos na aanleiding van jou woorde hier onder:

Die Bybel sÍ: 1260 dae (Rev 11:3 En Ek sal aan my twee getuies gee dat hulle, met sakke bekleed, duisend twee honderd en sestig dae lank sal profeteer.)


en (Dan 8:14 En hy het vir my gesÍ: Twee duisend drie honderd aande en mŰres, dan sal die heiligdom in sy regte staat herstel word.)


Dit gaan interessant wees.....


WAAR STAAN DIT IN DIE VERS DAT ONS "ALLE PROFETIESE DAE" MOET SIEN AS N' JAAR?DIT STAAN NIE DAAR NIE HH.

Hier gee ek dit vir jou gelyk. Maar terselfde tyd staan daar ook nie na my wete erens in die Bybel dat ALLE Profetiese Dae as letterlike dae gesien moet word nie. Ons het wel 3 verse hier wat wel direk daarop wys waar profetiese dae as letterlike jare gesien word en kan ons dit as riglyn gebruik. 'n Feit dat selfs jy 'n profetiese dag as as letterlike jaar gebruik in jou berekeninge van die 70 week profesie soos reeds uitgewys. 'n konsep dus wat jy toepas al redeneer jy so hard teen dit????? Daarom gaan kyk ons na die konteks en geskiedenis om dit te bepaal. Konteks is afterall iets wat ons ALTYD na moet kyk wanneer ons ENIGE Bybelvers ooit kwoteer, Henry. En ek glo jy sal met my saam stem hierso. Daarom dan die debat.

Oor die 1260 dae en die twee getuienis: Dit is reeds hier in detail bespreek in die draad: Openbaring 11:13. Klik net hierop (http://bibleforums.org/showthread.php/242318-Openbaring-11-3) in plasing#2 en in plasing #21 hierso (http://bibleforums.org/showthread.php/242318-Openbaring-11-3/page2):
Die Twee getuienis is die Ou en Nuwe Testament, soos deur die Bybel self verklaar, Henry. Dis nie fisiese TWEE mense soos jy beweer nie. Hierdie is profesie en profesie praat so baie in beelde. Of dink jy die dier is ‘n fisiese dier? Of dat die diere wat uit die see uit kom letterlike diere was nie? Of die Draak is ‘n Fisiese Draak. Die Bybel verklaar self wie die diere uit die see is en die Draak ensomeer. So ook verklaar die Bybel self wie die twee getuienis is. Openbaring leen baie uit beelde uit die ou Testament soos Daniel en Esegiel ensomeer! Selfs Luther kon nie Openbaring verstaan het totdat hy Daniel vertaal het en die ander Ou Testamentiese Profete nie, juis omdat Openbaring uit hulle uit leen. Hier moet ons dus baie versigtig wees en die konteks gaan lees, Henry, om te bepaal waarna mens kyk in enige gegewe vers. Selfde hierso met die 1260 dae....:thumbsup:

Henry44
Feb 17th 2013, 07:48 PM
Ben,

Ben jy vra:


Dan is die vrae:
1) Het ENIGE mense wat agter gebly het op die aarde (nadat Noag ďweg geraapĒ is in die ark in) bekeer toe die vloed tref, en gedurende die vloed?????
2) Het ENIGE mense wat agter gebly het in Sodom (nadat Lot ďweg geraapĒ is) bekeer gedurende die tydperk wat Sodom en Gamorra gebrand het???
En dit is belangrike vrae, Henry. Want julle sÍ Noag en Lot verteenwoordig die ďweg geraaptesĒ, die res van die mense van Sodom en Gamorra en die Pre-Vloed menigtes verteenwoordig die mense wat agter bly na jul sogenaamde wegraping en die Vloed en die Vuur verteenwoordig jul 7 JAAR verdrukking.
Nou, as niemand bekeer het tydens die vloed (almal het verdrink) of die brand (almal het dood gebrand) nie, hoe kan julle sÍ dat mense gaan bekeer tydens jul 7 JAAR verdrukking?
Die 2 gebeurtenisse is dan tipes van jul Wegraping en 7 JAAR verdrukking.
En, aangesien hul tipes was, het die vloed en die swael en vuur in enige periodes van 7 gebeur? Dit sou moes, want Ďn tipe is altyd iets van iets groters.....
So antwoord asseblief vir my (met Bybelse rugsteun) bogenoemde twee vrae. Aangesien julle reg is, behoort jy legio verse te kan kwoteer van die ďremnantĒ in Sodom en Gamorra en in die pre-Vloed wereld wat bekeer het!
En as jy nie kan nie, Henry, is julle verkeerd. So maklik soos dit! En dit is maar net op hierdie punt!

Die antwoord op die twee vra is NEE.

Ek het nÍrens op die forum gesÍ dat Noag se vloed of Sodom en Gomorra 7 jaar geneem het om te volstrek nie.Waar kom jy daaraan?

Gen_7:12 en die stortreŽn was op die aarde veertig dae en veertig nagte lank.

Gen_19:24 En die HERE het swawel en vuur oor Sodom en Gomorra laat reŽn van die HERE uit die hemel

Daar is n' groot verskil tussen die Vloed van Noag en Lot se Sodom en Gomorra as teenoor die 7 Jaar Verdrukking en dit is JESUS CHRISTUS

Die wegraping vernietig geensins die evangelie van Jesus Christus nie en sal daar mense tot redding kom gedurende die 7 jaar verdrukking.

Henry44
Feb 17th 2013, 08:00 PM
HH,

Jy skrywe,


Volgens jou leef die onregverdiges gedurende die 1000 jaar, kom ons kyk wat se die Bybel gebeur met die onregverdiges wanneer die Here terugkeer met Sy engele...

Hammerhead, waar het ek so-iets gesÍ.Jy verdraai my woorde.

Henry44
Feb 17th 2013, 08:40 PM
Ben,


Sagaria 14

Zec 14:1 Kyk, daar kom Ďn dag vir die HERE; dan sal wat van jou buitgemaak is, binne-in jou verdeel word, o Jerusalem!
Zec 14:2 Want Ek sal al die nasies versamel om oorlog te voer teen Jerusalem; en die stad sal ingeneem en die huise geplunder en die vroue onteer word, en die helfte van die stad sal uitgaan in ballingskap; maar die orige deel van die bevolking sal nie uit die stad uitgeroei word nie.

Ben, kan jy sien wat gebeur hier voor vers 4 en 5.Moet net nie antwoord dat Sagaria gepraat het met die mense van sy tyd soos jy reeds geantwoord het nie.Dis Bog! Sagaria vers 3 tot 11 volg direk op vers 1 en 2 (Dit wat voor die wederkoms gebeur sowel as na die wederkoms.

My vraag:Jy sÍ dat die onregverdiges gedood is en dat die regverdiges opgeraap is hemel toe direk na die verdrukking.Met ander woorde daar is niemand meer op aarde.Dan gebruik jy Sag 14:4 as n' wederkoms na die 1000 jaar! Ben dis duidelik dat Jerusalem op aarde is en dat daar nasies rondom Jerusalem versamel is om oorlog teen hulle te voer.

Ben hoe is dit moontlik as jy sÍ dat daar geen siel op aarde is nie?

Zec 14:3 En die HERE sal uittrek en stryd voer teen diť nasies soos op die dag van sy stryd, die dag van oorlog.
Zec 14:4 En in diť dag sal sy voete staan op die Olyfberg wat voor Jerusalem lÍ, aan die oostekant; en die Olyfberg sal middeldeur gesplyt word van oos na wes tot Ďn baie groot dal; en die een helfte van die berg sal wegwyk na die noorde en die ander helfte na die suide.
Zec 14:5 En julle sal vlug in die dal van my bergeówant die dal van die berge sal loop tot by Asalóen julle sal vlug soos julle gevlug het vir die aardbewing in die dae van UssŪa, die koning van Juda. Dan sal die HERE my God kom, al die heiliges met U!
Zec 14:6 En in diť dag sal daar geen lig wees nie, die sterre sal duister wees.
Zec 14:7 En dit sal Ďn enige dag wees wat aan die HERE bekend isógeen dag en geen nag nie; maar teen die aand sal dit lig word.
Zec 14:8 En in diť dag sal daar lewende waters uit Jerusalem uitvloei, die een helfte daarvan na die Oostelike en die ander helfte daarvan na die Westelike See; somer en winter sal dit so wees.
Zec 14:9 En die HERE sal Koning wees oor die hele aarde; in diť dag sal die HERE een wees, en sy Naam een.
Zec 14:10 Die hele land sal soos die Vlakte word, van Geba tot by Rimmon, suid van Jerusalem; maar Jerusalem self sal hoog wees en woon op sy plek, van die poort van Benjamin af tot by die plek van die vorige poort, tot by die Hoekpoort, en van die toring HanŠneŽl tot by die parskuipe van die koning.
Zec 14:11 En hulle sal daarin woon, en daar sal geen banvloek meer wees nie, en Jerusalem sal in veiligheid woon.

Hier beskrywe Sagaria weer wat met die onregverdiges gebeur as Jesus terug kom.

Zec 14:12 En dit sal die plaag wees waarmee die HERE al die volke sal tref wat opgetrek het om teen Jerusalem te veg: Hy sal hulle vlees laat wegteer, terwyl hulle nog op hul voete staan; en hulle oŽ sal wegteer in hulle holtes, en hulle tong wegteer in hulle mond.
Zec 14:13 En in diť dag sal Ďn groot verwarring van die HERE onder hulle kom, sodat die een die hand van die ander sal gryp, en die hand van die een hom sal verhef teen die hand van die ander.
Zec 14:14 En Juda sal ook in Jerusalem veg, en die rykdom van al die nasies rondom sal ingesamel word: goud en silwer en klereóín groot hoeveelheid.
Zec 14:15 En soos hierdie plaag is, sal die plaag wees van die perde, die muile, die kamele en die esels en van al die diere wat in daardie laers is.

Dan weer nasies na Sy Koms

Zec 14:16 En almal wat oorbly uit al die nasies wat teen Jerusalem aangekom het, sal jaar na jaar optrek om te aanbid voor die Koning, die HERE van die leŽrskare, en om die huttefees te vier.
Zec 14:17 En wie uit die geslagte van die aarde nie na Jerusalem optrek om voor die Koning, die HERE van die leŽrskare, te aanbid nieóhulle sal geen reŽn kry nie.
Zec 14:18 En as die geslag van Egipte nie optrek en nie kom nie, op wie geen reŽn sal val nie, dan sal tog die plaag hulle tref waarmee die HERE die nasies tref wat nie opgaan om die huttefees te vier nie.
Zec 14:19 Dit sal die straf van Egipte wees en die straf van al die nasies wat nie optrek om die huttefees te vier nie.
Zec 14:20 In diť dag sal op die klokke van die perde staan: Heilig aan die HERE! En die potte in die huis van die HERE sal wees soos die komme voor die altaar.
Zec 14:21 Ja, al die potte in Jerusalem en Juda sal aan die HERE van die leŽrskare heilig wees; en almal wat wil offer, sal kom en daarvan neem en daarin kook; en in diť dag sal daar geen Kanašniet in die huis van die HERE van die leŽrskare meer wees nie.

Sagaria 14 steen geensins jou lering nie Ben, en soek ons verduideliking!!


Groete

Henry44
Feb 17th 2013, 09:04 PM
Ben,


Jy Skrywe,

Punt 5: Satan word gebind vir ‘n Duisend jaar lank.
So hierdie is die gebeurtenisse wat plaasvind aan die begin van die Millenium.
Iets om net weer te noem is dat Satan met ‘n Ketting gebind word (Open 20:1-3). Kan mens ‘n spirituele wese met ‘n letterlike ketting vas bind? Nee. As iemand my iets vra en ek sÍ ek kan ongelukkig nie help nie, my hande is gebind!, is my hande letterlik gebind of beteken die gesegde iets anders? Jip, dit beteken ek is magteloos om te help met hierdie spesifieke saak as gevolg van omstandighede.
Selfde hierso. Satan word gebind met ‘n ketting van Omstandighede. Sien, Satan se doel is om mense te mislei en sodoende te vernietig, want hy soek volgelinge om hom te gehoorsaam en te aanbid en te dien! Dit word hieronder breedvoerig bespreek, volg net my kwotasie:

en

So, Satan se bestaan draai om mense. Maar waar is die mense op hierdie stadium? Wel, die Lewende Regverdiges en Opgewekte Regverdiges is saam met Jesus. Die Lewende Godeloses is gedood en die dooie Godeloses is steeds....dood. So Satan het skielik NIEMAND om te mislei en te vernietig nie, so hy is nou gebind deur ‘n ketting van omstandighede. Want daar is NIKS wat hy kan doen nie!

en

Jip, met die wederkoms gaan die Godeloses stres net voor hul gedood word. Hulle het nie hul geloof in Jesus gesit nie, en is nou bang vir Hom. En die aarde skud!!! Dis ‘n katastrofe!!! En die Sondaars hardloop en skuil!
Jy verwys na Sagaria 14 hier ne?

Kom ons kyk wat sÍ die Bybel:

Rev 20:1 En ek het ‘n engel uit die hemel sien neerdaal, met die sleutel van die afgrond en ‘n groot ketting in sy hand.
Rev 20:2 En hy het die draak gegryp die ou slang wat die duiwel en die Satan is en hy het hom gebind duisend jaar lank,
Rev 20:3 en hom in die afgrond gewerp en hom toegesluit en dit bo hom verseŽl
HOEKOM? , sodat hy die nasies nie meer sou verlei totdat die duisend jaar voleindig is nie. Daarna moet hy dan ‘n kort tydjie ontbind word


Eerstens: Jou lering omtrent Satan se binding is geensins korrek nie.Kan jy sien dat daar staan in vers 3 "en hom in die afgrond gewerp en hom toegesluit en dit bo hom verseŽl".

Tweedens:Hoekom? Sodat hy die nasies nie meer sou verlei totdat die duisend jaar voleindig is nie.Hoe is dit moontlik Ben? Jy sÍ dat daar niemand op aarde is nie!

Dit is duidelik dat daar regverdige nasies is op aarde gedurende die 1000 jaar.Daarom is Satan gebind.Sodat hy hulle nie kan verlei nie.

Kan jy asb hieroor verduidelik Ben?

Ben Cronje
Feb 18th 2013, 08:33 AM
Ek het nÍrens op die forum gesÍ dat Noag se vloed of Sodom en Gomorra 7 jaar geneem het om te volstrek nie.Waar kom jy daaraan?
Kom ons gaan kyk gou weer wat ek gesÍ het:

En, aangesien hul tipes was, het die vloed en die swael en vuur in enige periodes van 7 gebeur? Dit sou moes, want ‘n tipe is altyd iets van iets groters.....
Met alle respek gesÍ Henry, jy maak weereens verkeerde afleidings, in hierdie geval sommer twee.
Eerstens; ek sÍ of impliseer glad nie hierin dat JY dit gesÍ het nie.
Wat die 7 jaar betref, waar in my bogenoemde gekwoteerde sin kom die woord JAAR in voor? Beter nog, waar hierin sÍ ek dat jy gesÍ het dat die vloed en die swael en vuur 7 JAAR geduur het?
Dit bring ons terug by die probleem wat ek reeds voorheen uitgelig het, my vriend. Jy lees dinge in verse en sinne in wat bloot net nie daarin staan nie, en reageer daarop asof dit wel daarin staan. Dit maak dit geweldig moeilik vir ons om ‘n konstruktiewe en progresiewe gesprek te hÍ teen hierdie agtergrond, want ons moet elke keer eers terug gaan om die mis-interpretasies te gaan uitklaar voor ons kan vorentoe gaan.:hmm:
Met dit hopelik agter die rug, kom ons gaan weer hier deur, maar stap vir stap die keer. Groep 1 (“Team Futerisme” i.e. Wegraping/7 Jaar Verdrukking) het die volgende stelling gemaak:

Kan ek jou aanhaling oor Noag ook anders beskryf? As al die ongereddes agter gebly het.....op aarde, dan was Noag en sy gesin "opgetel" (verhewe bo) vanaf die aarde. 'n Ander siening van weggeraap of opgeneem? :hmm:

SOS, ek dink dit is juis hier waar RR se aanhaling oor Noag en Sodom en Gomorra se oordeel inpas, wat 'n "tipe" van die wegraping en oordeel was. Daarom het die engel die volgende vir Lot en sy vrou gese:
Gen 19:22 Vlug gou daarheen, want Ek kan niks doen voordat jy daar aankom nie.
God kan nie die wereld oordeel voordat Sy Bruid nie weggeraap is nie, dan kom die oordeel tydens die 7 jaar verdrukking. 'n Verdrukking soos die wereld nog nooit beleef of ooit weer sal beleef nie....dit se die Bybel!
Jy sal dus hier met my saam stem dat groep 1 by monde van Johnny glo en klaim dat Noag en Sodom en Gamorra TIPES is van die wegraping! En net om seker te maak dat ek Groep 1 nie verkeerd verstaan het nie, het ek ook Wegraping-webwerwe soos hierdie een (http://www.raptureprophecy.net/category/noahs-ark-the-rapture/) gaan raadpleeg en hulle almal bevestig dat Groep 1 Noag en Sodom en Gamorra sien as TIPES van jul wegraping. Nou, wat is ‘n tipe? Dit is ‘n kleiner gebeurtenis van ‘n toekomstige groter waarheid. Beskryf ek dit reg hier?
Inelkgeval, dit is waar my punt inkom. As die verhaal van Noag en Lot ‘n TIPE is van jul Wegraping (en nie die Wederkoms soos ons glo en die Bybel self sÍ nie), dan moet die gebeurtenisse van hierdie 2 verhale OOK in jul Wegraping reflekteer. Met ander woorde:
Julle sÍ dat Noag verteenwoordig Jesus se bruid wat eers weg geraap moet word. Die Sewe jaar verdrukking volg waartydens van die wat agter gebly het, ook gaan bekeer!

Daar sal dan n’ oorblyfsel op die aarde wees naamlik:Israel en die mense wat die merk van die dier nie aangeneem het nie asook mense wat tot hul sinne gekom het.Dan eers sal die nasies rou bedryf, dan eers sal die 6 punte in Dan 9:24 in vervulling gaan.
So tydens die “7 Jaar verdrukking” dus, glo julle dat Israel en andere sal bekeer. Reg? En net om seker te maak ek het jou (en dus Groep 1) nie verkeerd verstaan nie, het ek gaan kyk wat sÍ die Futeriste:

Second Chance for Salavation
I would like to begin by stating that I am not telling people that they don't need salvation today. However, I am a realist, not an idealist. Reality dictates that after the rapture, people will be left behind because of their own unbelief, procrastination, or pride. The point of this article is not to reassure people that they can wait to believe in the Lord until after the Rapture happens. It is simply a look at what the scriptures have to say about salvation during the Tribulation. Those people 'lucky enough' to actually live through that time of wrath will have the opportunity to repent, but they also need to know that they will likely be martyred for their faith. It will be a long, hard road.
http://www.raptureready.com/rr-second-chance.html
So julle sÍ dit deffinitief!:thumbsup:

So kom ons som jul verstaan soos sover bevestig deur jul eie woorde op:

1. Julle sÍ die verhale van Noag en Lot is TIPES van jul “Wegraping”.
2. Hierin verteenwoordig Noag en Lot die weggeraaptes
3. Die mense wat agter gebly het verteenwoordig die nie-weg geraaptes soos Israel en andere
4. Vloed en Swael en Vuur = 7 Jaar verdrukking

Dan het ek ook bewys dat jul glo dat tydens jul “7 Jaar verdrukking” kan mense DEFFINITIEF bekeer.
En dit is waar ek die twee probleme in sien.

Probleem 1: As mense tydens jul 7 Jaar verdrukking ‘n tweede kans het om te kan bekeer, hoekom het die mense nie ‘n tweede kans gekry Met Noag (tydens die vloed-"verdrukking") of in Sodom en Gamorra (tydens die Vuur en swael-"verdrukking") nie?????
Probleem 2: As jul Verdrukking Sewe jaar is, hoekom het die vloed en die Verwoesting van Sodom en Gamorra nie in enige tydperke van 7 gebeur (7 sekondes, 7 minute, 7 ure, 7 dae of weke of wat ook al nie) om simbolies te kan wees van 'n 7 JAAR verdrukking nie, want dit is mos 'n tipe. Byboorbeeld, Jesus was 40 dae in die wildernis soos Israel 40 jaar was....Verstaan wat ek bedoel hier?

Dit kan SLEGS een ding beteken:
Noag en Lot se verhale KAN NIE TIPES WEES van ‘n “Wegraping” nie. Dit beteken dat ‘n Wegraping en 7 Jaar verdrukking ONMOONTLIK is.

Jesus sÍ die verhale van Noag en Lot is Tipes van Sy WEDERKOMS. ‘n Wederkoms waarin daar geen wegraping kan wees met mense wat agter bly om ‘n tweede kans te kry nie. In Noag en Lot se verhale is daar SLEGS 2 Groeperings; die wat gered word (Noag en sy gesin en Lot en sy gesin) en die wat vernietig word. GEEN TWEEDE KANSE NIE.
Daarom, slegs op hierdie bewyse, is ons debat oor. Futerisme is ONBYBELS. PUNT.

Boonop is daar nog 9+ ander plekke ook in Futerisme wat uitgewys is as teenstrydig met die Bybel op die draad, “Wil jy regtig weg geraap word”. Maar as mens ernstig is oor die waarheid Henry, behoort hierdie al klaar vir mens genoeg motivering te wees om mens se siening teenoor Futerisme ernstig te besin.

1) Het ENIGE mense wat agter gebly het op die aarde (nadat Noag “weg geraap” is in die ark in) bekeer toe die vloed tref, en gedurende die vloed?????
2) Het ENIGE mense wat agter gebly het in Sodom (nadat Lot “weg geraap” is) bekeer gedurende die tydperk wat Sodom en Gamorra gebrand het???
Jou antwoord:

Die antwoord op die twee vra is NEE.
Dan kan dit mos nie wees nie...:hmm:
Oor jou ander plasings sal ek later kommentaar lewer, ek moes net gou hierdie reg stel.

Ben Cronje
Feb 18th 2013, 09:45 AM
Daar is n' groot verskil tussen die Vloed van Noag en Lot se Sodom en Gomorra as teenoor die 7 Jaar Verdrukking en dit is JESUS CHRISTUS
Is daar werklik “n' groot verskil tussen die Vloed van Noag en Lot se Sodom en Gomorra as teenoor die 7 Jaar Verdrukking” Henry?
Jy sÍ dan self:

Groep 1 sien slegs een wederkoms.
Met die wederkoms van Christus kom haal Hy Sy Bruid soos in 1 Thess 4 en na die verdukking kom Hy saam met Sy bruid.Matt 24:29-31; Openbaring 19:11 en Sag 14:4. Een wederkoms in twee dele.Wanneer Jesus Sy gemeente kom haal sal hulle Hom in die lug tegemoet gaan voor die verdrukking, en na die verdrukking kom Sy gemeente saam met Hom en dan sal Hy Sy voete op aarde plaas.
Julle sien dus dan self jul 7 Jaar verdrukking as deel van die Wederkoms-“proses” as ek jou woorde hier bo reg verstaan....en tog is dit JESUS CHRISTUS self aan die woord wanneer Hy sÍ:

Mat 24:37-39 En net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees. 38 Want net soos hulle was in die dae voor die sondvloed toe hulle geŽet en gedrink het, getrou en in die huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het, 39 en dit nie verstaan het voordat die sondvloed gekom en almal weggevoer het nie, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees.
Luk 17:26-27 En soos dit gebeur het in die dae van Noag, so sal dit ook wees in die dae van die Seun van die mens: 27 hulle het geŽet en gedrink, hulle het getrou en is in die huwelik gegee tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het, en die sondvloed gekom en almal vernietig het.
Luk 17:28-29 Net soos dit ook gebeur het in die dae van Lot: hulle het geŽet en gedrink, gekoop en verkoop, hulle het geplant en gebou. 29 Maar op die dag toe Lot van Sodom uitgaan, het vuur en swawel van die hemel af gereŽn en almal vernietig.
Volgens Jesus self is ALMAL vernietig en Hy sÍ Sy Wederkoms gaan NET SO wees. Julle verskil egter hiervan, en sÍ Aikona, almal gaan nie vernietig word nie, inteendeel:

Die wegraping vernietig geensins die evangelie van Jesus Christus nie en sal daar mense tot redding kom gedurende die 7 jaar verdrukking.
Sien jy nie ook ‘n groot teenstrydigheid en probleem hierso nie, my vriend? Of is dit net ek?:hmm:

Henry44
Feb 18th 2013, 08:04 PM
"Profetiese Jare"

Dan 7:25 En hy sal woorde spreek (wie is dit?Die antichrist) teen die Allerhoogste en die heiliges van die Allerhoogste mishandel; en hy sal probeer om tye en wet te verander, en hulle sal in sy hand oorgegee word gedurende Ďn tyd en tye en die helfte van Ďn tyd.

Tyd en tye en die helfde van die tyd.

Hoe lank is n' Tyd en tye en die helfde van die tyd?Die antwoord lÍ in Openbaring 13:5
Wat word bedoel met Tyd en tye en die helfde van die tyd?

Rev 13:5 En Ďn mond is aan hom (wie is dit?Die antichris) gegee wat groot woorde en godslasteringe uitspreek, en aan hom is mag gegee om dit twee en veertig maande lank te doen.

Hier sien ons dat 'n Tyd en Tye en die helfde van die tyd = 42 maande.
42 maande = 1260 dae
Tyd en tye en die helfde van die tyd is ook = die helfde van n' jaarweek naamlik:7 jaar /2 = 3 en n'half jaar.
3 en n' half jaar = 42 maande en 42 maande = 1260 dae

Dan 12:7 Toe hoor ek die man, met linne bekleed, wat bo-oor die water van die rivier was, en hy het sy regterhand en sy linkerhand na die hemel opgehef en gesweer by die Ewig-Lewende: Ďn Tyd, tye en Ďn halwe tyd, en as hulle die mag van die heilige volk geheel verstrooi het, sal al hierdie dinge vervul word.

Waar staan dit in Openbaring?

Rev 11:2 Maar die voorhof buitekant die tempel moet jy uitlaat en dit nie meet nie, want dit is aan die heidene gegee; en hulle sal die heilige stad twee en veertig maande lank vertrap.

Ben, dis voor die hand liggend dat DaniŽl en Openbaring verwys na 1260 dae of n' Tyd en tye en die helfde van die tyd of 42 maande.Kan jy dit sien?

Ben, Hoe is dit moontlik dat jy 1260 dae na 'n 1260 jaar verwerk?

Ben, Jy sal moet bewys dat hierdie profesieŽ van 1260 dae in DaniŽl en Openbaring se bedoeling 1260 jaar is, soos in jou lering![/U][/B]Gerugsteen uit die Bybel natuurlik.

Henry44
Feb 20th 2013, 07:58 PM
Ben,

My antwoord op jou plasing tov Noag en Lot en die tipe van n' wegraping en skryf jy:


So julle sÍ dit deffinitief!

So kom ons som jul verstaan soos sover bevestig deur jul eie woorde op:

1. Julle sÍ die verhale van Noag en Lot is TIPES van jul ďWegrapingĒ.
2. Hierin verteenwoordig Noag en Lot die weggeraaptes
3. Die mense wat agter gebly het verteenwoordig die nie-weg geraaptes soos Israel en andere
4. Vloed en Swael en Vuur = 7 Jaar verdrukking

Dan het ek ook bewys dat jul glo dat tydens jul ď7 Jaar verdrukkingĒ kan mense DEFFINITIEF bekeer.
En dit is waar ek die twee probleme in sien.

Probleem 1: As mense tydens jul 7 Jaar verdrukking Ďn tweede kans het om te kan bekeer, hoekom het die mense nie Ďn tweede kans gekry Met Noag (tydens die vloed-"verdrukking") of in Sodom en Gamorra (tydens die Vuur en swael-"verdrukking") nie?????
Probleem 2: As jul Verdrukking Sewe jaar is, hoekom het die vloed en die Verwoesting van Sodom en Gamorra nie in enige tydperke van 7 gebeur (7 sekondes, 7 minute, 7 ure, 7 dae of weke of wat ook al nie) om simbolies te kan wees van 'n 7 JAAR verdrukking nie, want dit is mos 'n tipe. Byboorbeeld, Jesus was 40 dae in die wildernis soos Israel 40 jaar was....Verstaan wat ek bedoel hier?

Dit kan SLEGS een ding beteken:
Noag en Lot se verhale KAN NIE TIPES WEES van Ďn ďWegrapingĒ nie. Dit beteken dat Ďn Wegraping en 7 Jaar verdrukking ONMOONTLIK is.

Jesus sÍ die verhale van Noag en Lot is Tipes van Sy WEDERKOMS. Ďn Wederkoms waarin daar geen wegraping kan wees met mense wat agter bly om Ďn tweede kans te kry nie. In Noag en Lot se verhale is daar SLEGS 2 Groeperings; die wat gered word (Noag en sy gesin en Lot en sy gesin) en die wat vernietig word. GEEN TWEEDE KANSE NIE.
Daarom, slegs op hierdie bewyse, is ons debat oor. Futerisme is ONBYBELS. PUNT.


Jesus se dissipels vra vir Hom hierdie vraag.

Mat 24:3 En toe Hy op die Olyfberg gaan sit het, kom die dissipels alleen na Hom en sÍ: Vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees, en wat is die teken van u koms en van die voleinding van die wÍreld


Ek plaas nie Jesus se hele antwoord nie!

En Jesus antwoord:"Want dan sal daar groot verdrukking wees soos daar van die begin van die wÍreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie.
Mat 24:22 En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie; maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word.

en

die Here is weer aan die woord.
Sag 14:2 Want Ek sal al die nasies versamel om oorlog te voer teen Jerusalem; en die stad sal ingeneem en die huise geplunder en die vroue onteer word, en die helfte van die stad sal uitgaan in ballingskap; maar die orige deel van die bevolking sal nie uit die stad uitgeroei word nie.

en

Paulus sÍ

Rom 9:27 En Jesaja roep oor Israel uit: Al is die getal van die kinders van Israel soos die sand van die see, net die oorblyfsel sal gered word;
Rom 9:28 want Hy volbring Ďn saak en verkort dit in geregtigheid, omdat die Here Ďn saak wat verkort is, op die aarde sal doen.
Rom 9:29 En soos Jesaja tevore gesÍ het: As die Here van die leŽrskare vir ons nie Ďn nageslag oorgelaat het nie, soos Sodom sou ons geword het en aan Gomorra gelyk gewees het.

en Jesaja

Jes 1:9 As die HERE van die leŽrskare vir ons nie Ďn klein oorblyfsel oorgelaat het nieósoos Sodom sou ons geword het, ons sou net soos Gomorra gewees het.

en

Sag 12:10 Maar oor die huis van Dawid en oor die inwoners van Jerusalem sal Ek uitgiet die Gees van genade en smekinge; en hulle sal opsien na My vir wie hulle deurboor het, en hulle sal oor Hom rouklaag soos Ďn mens rouklaag oor Ďn enigste seun en bitterlik oor Hom ween soos Ďn mens bitterlik ween oor Ďn eersgebore kind.
Sag 12:11 In diť dag sal die rouklag groot wees in Jerusalem, soos die rouklag van Hadad-Rimmon in die laagte van Megiddo.


Ben jy skrywe en haal my ook aan:


Volgens Jesus self is ALMAL vernietig en Hy sÍ Sy Wederkoms gaan NET SO wees. Julle verskil egter hiervan, en sÍ Aikona, almal gaan nie vernietig word nie, inteendeel:
Originally Posted by Henry44
Die wegraping vernietig geensins die evangelie van Jesus Christus nie en sal daar mense tot redding kom gedurende die 7 jaar verdrukking.
Sien jy nie ook Ďn groot teenstrydigheid en probleem hierso nie, my vriend? Of is dit net ek?

Ben al die verse hierbo is bewys dat almal nie vernietig word gedurende die 7 Jaar verdrukking nie. Sien jy dit?Jy stry nie met my nie, maar jy stry met die Bybel!!

Kom ons kyk verder of daar nog mense is wat nie vernietig gaan word nie. Behalwe die uitverkiesde Israel.


Open 1:7 Kyk, Hy kom met die wolke, en elke oog sal Hom sien, ook hulle wat Hom deursteek het; en al die geslagte van die aarde sal oor Hom rou bedryf; ja, amen!

Mat 24:30 En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid.

Onthou Ben, hierdie is aan die einde van die verdrukking met Jesus se wederkoms saam met Sy Bruid.Gaan lees weer Sagaria 14


Ek skrywe:


Groep 2 gaan gooi God se oordele, toorn en grimmigheid voor die wegraping van die kerk in.Hulle gaan gooi die vloed voor die ark in.Hulle gaan gooi die oordele van Sodom en Gomorra voor die ontvlugting van Lot in.Wat dink u sou gebeur het as Noag en Lot miskien net soos groep 2 geredeneer het en gesÍ het.ĒAg nee wat, ek gaan nie die ark bou nie, daar sal wel ní droŽ plek wees waarna ons kan ontsnapĒ.Of Lot wat sÍ ď Ek bly net hier in Sodom, God sal my wel beskerm hier en geen oordeel sal my tref nie.Ē

Die Bybel is duidelik: Eers Noag en familie in die ark dan sluit God self die ark en dan die vloed; Eers Lot se ontvlugting dan die oordeel waar God Sodom en Gomorra tot as laat verbrand het;Eers die wegraping van die Bruid van Christus en dan God se oordeel, toorn en grimmigheid oor die sondige wÍreld.

Voor die wegraping sal hulle eet en drink , trou en in die huwelik uitgee.Net soos in die dae van Noag en Lot.Om te eet en te drink, te trou en in die huwelik uit te gee, klink vir my na ní normale allerdaagse lewenswyse.Mense se lewenswyse gaan radikaal verander as God sy Toorn oor die aarde gaan uitstort.Hulle lewe sal nie normal wees nie.

Hoekom vergelyk ons Noag se Ark en Lot se ontvlugting met die wegraping "Tipe"


Mat 24:37 En net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees.
Mat 24:38 Want net soos hulle was in die dae voor die sondvloed toe hulle geŽet en gedrink het, getrou en in die huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het,
Mat 24:39 en dit nie verstaan het voordat die sondvloed gekom en almal weggevoer het nie, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees.

Dis eers hulle (die godeloses) normale lewenswyse (eet, drink en trou) , dan Noag in die Ark (wegraping) dan die Vloed.(God se oordeel, toorn en Grimmigheid)

en

Luk 17:28 Net soos dit ook gebeur het in die dae van Lot: hulle het geŽet en gedrink, gekoop en verkoop, hulle het geplant en gebou.
Luk 17:29 Maar op die dag toe Lot van Sodom uitgaan, het vuur en swawel van die hemel af gereŽn en almal vernietig.

Dis eers hulle ( die godeloses) normale lewenswyse (eet,drink,koop en verkoop, geplant en verbou), dan Lot se onvlugting ( wegraping) en dan God se oordeel.

1Th 4:16 Want die Here self sal van die hemel neerdaal met Ďn geroep, met die stem van Ďn aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan.
1Th 4:17 Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees.

1Th 5:3 Want wanneer hulle sÍ: Vrede en veiligheidódan oorval Ďn skielike verderf hulle soos die barensnood Ďn swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie.


Wanneer hulle sÍ vrede en veiligheid (n' gewone dag, eet, drink, koop en verkoop, geplant en verbou) dan die wat IN CHRISTUS is se ontvlugting (wegraping), dan oorval n' skielike verderf hulle(God se oordeel, toorn en grimmigheid, die 7 jaar verdrukking)

Jesus sÍ: Luk 21:35 Want soos Ďn strik sal hy kom oor almal wat op die hele aarde woon.
Luk 21:36 Waak dan en bid altyddeur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan.

Wat is hierdie dinge waarna Jesus verwys?Die Verdrukking.
Wie is die Julle waarna Jesus verwys? Die bekeerde heiden nasies.Die evangelie van Lukas is na die heiden nasies gerug en word daar met hulle gepraat.

Ben jy moet een ding in ag neem as dit kom by Noag en Lot se oordele.Dit het nie gepaart gegaan met Jesus Christus se Wederkoms nie.

Ben hierdie debat is nie oor nie en het jy nog nie geantwoord op my laaste plasings nie.

Henry44
Feb 21st 2013, 12:46 PM
Ben,

Jy skrywe


Oor die 1260 dae en die twee getuienis: Dit is reeds hier in detail bespreek in die draad: Openbaring 11:13. Klik net hierop in plasing#2 en in plasing #21 hierso:
Die Twee getuienis is die Ou en Nuwe Testament, soos deur die Bybel self verklaar, Henry. Dis nie fisiese TWEE mense soos jy beweer nie. Hierdie is profesie en profesie praat so baie in beelde. Of dink jy die dier is ‘n fisiese dier? Of dat die diere wat uit die see uit kom letterlike diere was nie? Of die Draak is ‘n Fisiese Draak. Die Bybel verklaar self wie die diere uit die see is en die Draak ensomeer. So ook verklaar die Bybel self wie die twee getuienis is. Openbaring leen baie uit beelde uit die ou Testament soos Daniel en Esegiel ensomeer! Selfs Luther kon nie Openbaring verstaan het totdat hy Daniel vertaal het en die ander Ou Testamentiese Profete nie, juis omdat Openbaring uit hulle uit leen. Hier moet ons dus baie versigtig wees en die konteks gaan lees, Henry, om te bepaal waarna mens kyk in enige gegewe vers. Selfde hierso met die 1260 dae....

Rev 11:3 En Ek sal aan my twee getuies gee dat hulle, met sakke bekleed, duisend twee honderd en sestig dae lank sal profeteer.

Sag 4:14 En hy sÍ: Dit is die twee gesalfdes wat by die Here van die ganse aarde staan.

Ben, hulle is letterlike twee getuies en sal hulle vir 1260 DAE lank profeteer. God se getuienis sal voortgaan gedurende die verdrukking.

Nou beweer jy dat ek nou glo dat die diere letterlike diere is in Openbaring.Haha :spin:

1) Twee Olyfbome en die twee kandelaars = Twee letterlike getuies.
2) Die dier uit die see = Letterlike Antichris
3) Die dier uit die aarde= Letterlike Valse profeet
4) Die Leeu van Juda = Letterlike Jesus


Dis jy wat nie wil glo dat hulle letterlike twee getuies is nie.In Openbaring 11 is daar te veel letterlike gebeurtenisse rondom die twee getuies om dit te gaan ver-allegories.


Sien jy dit?Ben

HammerHead
Feb 23rd 2013, 07:20 AM
HH,

Jy skrywe,Hammerhead, waar het ek so-iets gesÍ.Jy verdraai my woorde.

Henry, as dit nie is wat jy se nie, se my tog wat jy bedoel, want jy stry met ons dat daar nie NIEMAND op aarde is nie, jy se ook dat die regverdiges weggeraap is, so verduidelik asb vir my wie bly oor?

Ek dink jy speel speeletjies Henry, jy vra vir bewyse van dinge wat al menigte kere bewys is, en jy stry met die Bybel self. So ek raai aan dat jy miskien al die bewyse gaan bestudeer wat vir jou gegee is.

Dit help nie jy gooi elke dag n paar "vrae" hier en "demand" antwoorde, maar wanneer die antwoorde vir jou gegee word, dan ignoreer jy dit nie. Sover ek kan onthou was daar n hele paar vrae wat aan jou ook gestel was wat jy wel ignoreer om te antwoord...

HH

Ben Cronje
Feb 23rd 2013, 10:22 AM
Hallo Henry. Ek sien HH het die punt aangeraak in sy plasing #29 wat ek ook wil aanraak. Dit is toeval, maar wys ook dat dit ‘n punt is wat uitstaan ongelukkig....:sad:


Rev 11:3 En Ek sal aan my twee getuies gee dat hulle, met sakke bekleed, duisend twee honderd en sestig dae lank sal profeteer.
Sag 4:14 En hy sÍ: Dit is die twee gesalfdes wat by die Here van die ganse aarde staan.
Ben, hulle is letterlike twee getuies en sal hulle vir 1260 DAE lank profeteer. God se getuienis sal voortgaan gedurende die verdrukking.
Terwyl jy nou uit Saggaria 4 uit kwoteer wat ook handel oor die Twee getuies van Open 11 (‘n Feit wat jy self erken deur Open 11:3 en Sag 4:14 saam te kwoteer en jy dus nie mee kan stry van hier af nie!:thumbsup:), hoekom het jy slegs Sag 4:14 gekwoteer en nie OOK Sag 4:5 nie, Henry?:hmm: Hoekom het jy hom ook nie ingesit nie? Is dit dalk omdat die vers teenstrydig is met Futerisme en dus GEIGNOREER moet word? (Hierdie is 'n vraag, ek sÍ nie JY sÍ dit nie! Net vir ingeval...)

Sag 4:5 En die engel wat met my gespreek het, antwoord en sÍ vir my: Weet jy dan nie wat dit beteken nie? En ek het gesÍ: Nee, my heer. 6 Toe antwoord hy en sÍ vir my: Dit is die woord van die HERE aan SerubbŠbel, naamlik: Nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my Gees, sÍ die HERE van die leŽrskare.
Jip, die Twee Getuies is die Woord van die Here, Die Bybel, die Ou en Nuwe Testament, die “twee gesalfdes wat by die Here van die ganse aarde staan” deur al die eeue heen tot vandag toe, wat insluitend die 1260 JAAR van die Donker Middeleeue as Enigste lig geprofeteer het.:pp

Gaan kyk gerus in plasing # 228 deur hierop (http://bibleforums.org/showthread.php/240220-Hoekom-soveel-antichriste/page16) te klik. Ek bespreek dit hier in detail SONDER om impliserende verse uit te laat.......;)

En dit is ongelukkig twee van die groot probleme in ons gesprek sovÍr, my vriend. "Selektiewe" interpretasie (soos plasing #27 in breŽ). En... IGNORERING. En dit maak dit ongelukkig baie moeilik vir ons om ‘n konstruktiewe progresiewe gesprek te kan hÍ met gevolgtrekkings. Maar hierdie gaan nie net ‘n leŽ stelling wees nie, dus laat ek dit verduidelik aan die hand van voorbeelde:

Voorbeeld 1: Noag en Lot vs Futersme (Wegraping/7 Jaar verdrukking)
Futerisme sÍ:

Waarvan moet ons onvlug?
Die Groot Verdrukking wanneer die Antichris gaan heers en wanneer die toorn van God oor die hele aarde gaan losbars tot en met die Wederkoms van Christus met al Sy heiliges.Openbaring 6 tot 19 Wanneer hierdie gebeurtenis gaan plaasvind gaan ons nie deel uitmaak van hierdie toorn en heerskappy van die Antichris nie en bied God vir ons bonatuurlike ontvlugting.
In 2 Petrus 2:4-8 het God presies dieselfde gedoen met die goddelose wÍreld toe Hy vir Noag en sewe ander uitgered het van die sonvloed en ook vir Lot uit die stede van Sodom en Gomorra en die goddelose mense as voorbeeld gestel vir die wat in die toekoms goddeloos sou wees. God gaan dit weer so doen! Sien ook Matt 24:36-44.Rom 5:9 “Veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in Sy bloed, deur Hom gered word van die toorn.”Rom 1:18”Want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk,”
So aan die een kant erken julle dit dat die goddeloses vernietig gaan word in jou eie woorde hier bo “In 2 Petrus 2:4-8 het God presies dieselfde gedoen met die goddelose wÍreld toe Hy vir Noag en sewe ander uitgered het van die sonvloed en ook vir Lot uit die stede van Sodom en Gomorra en die goddelose mense as voorbeeld gestel vir die wat in die toekoms goddeloos sou wees.”,
maar TERSELFDE TYD ontken julle dit met ‘n stelling soos die volgende:

Die wegraping vernietig geensins die evangelie van Jesus Christus nie en sal daar mense tot redding kom gedurende die 7 jaar verdrukking.
So watter een is dit nou Henry?
Het God PRESIES DIESELFDE gedoen en Noag en sy gesin gered en die RES VERNIETIG soos jy aan die een kant erken en wat dus ook hierdie volgende stelling irrelifant maak:

Ben jy moet een ding in ag neem as dit kom by Noag en Lot se oordele.Dit het nie gepaart gegaan met Jesus Christusse Wederkoms nie.
of

het daar van die RES ‘n paar oorgebly wat kon bekeer weer en ‘n tweede kans kry soos jy aan die anderkant erken (Wat beteken Nie PRESIES DIESELFDE Nie, maar ANDERS)? Jy kan nie draad sit en jou brood aan alby kante gebotter wil hÍ, maar dan uitsluitlike terme wil gebruik soos “PRESIES DIESELFDE” as Noag maar dan “SAL” daar mense tot redding kom nie.
Mense wat vernietig is, kan nie oorbly nie.
Mense wat vernietig is, kan nie tot bekering kom nie.
Ek glo jy gaan met my moet saamstem dat Goddeloses wat vernietig word tot as is verseker nie “presies dieselfde” as goddeloses wat skielik verdruk word en weer kan bekeer nie...
Vernietig en Verdruk is vir seker ook nie PRESIES DIESLFDE nie....:note:

En tog, net om seker te maak ek het jou nie verkeerd verstaan nie, hier doen jy dit weer:

Dis duidelik dat Jesus kom vir die kinders wat in Hom is, om hulle van die toekomstige toorn, grimmigheid en oordeel wat God van die hemel geopenbaar gaan word, te verlos. Nadat die wat in Jesus is, weggevoer is na die Hemel dan oorval n’ skielike verderf hulle, net soos die godelosose mense in die dae van Noag en Lot. Hulle sal nie van God se toorn ontvlug nie. Die dag sal hulle oorval soos n’ dief in die nag. Lees ook 2 Petrus 2 . Die oordeel van God het in die dae van Noag en Lot op die aarde plaasgevind terwyl Noag en Lot uit die rampgebied geneem is.Die toekomstige toorn van God vind ook op die aarde plaas, want dit is waar die godelose gaan wees.God neem hulle nie iewers heen om hulle dan te veroordeel nie, maat God neem Sy heilige kinders hemel toe , sodat God Sy toorn kan uitstort oor die godelose wÍreld.” Die verskil tussen die toekomtige toorn van God en die vorige veroordelings is dat dit die voleindiging van die wÍreld is en die Wederkoms van Jesus is, maw die bedeling kom tot n’ einde.
So hier stem jy weer 100% saam met ons, net om dan weer 100% om te draai en elders 100% teenoorgesteld van bogenoemde stelling weer die volgende te sÍ:

Wanneer Jesus dan Sy kinders kom haal kondig dit dan die Groot verdukking aan en sal God dan Sy oordele en grimmigheid oor die aarde uit stort, in die tyd sal die antichrist dan ook geopenbaar word deur die werking van Satan en sal hy openlike aanbidding opeis.
En op ‘n ande plek ook:

Daar sal dan n’ oorblyfsel op die aarde wees naamlik:Israel en die mense wat die merk van die dier nie aangeneem het nie asook mense wat tot hul sinne gekom het.Dan eers sal die nasies rou bedryf, dan eers sal die 6 punte in Dan 9:24 in vervulling gaan.
Sien Henry, julle is teenstrydig met julle self!!!!!!!!!!! As Futerisme nie eers met ditself kan saamstem nie, hoe kan jy en ek tot enige gevolgtrekkings kom?:hmm:

Die Bybel is duidelik: Eers Noag en familie in die ark dan sluit God self die ark en dan die vloed; Eers Lot se ontvlugting dan die oordeel waar God Sodom en Gomorra tot as laat verbrand het;Eers die wegraping van die Bruid van Christus en dan God se oordeel, toorn en grimmigheid oor die sondige wÍreld.
In jou boonste kwotasie laat jy ook GEEN ruimte vir tweede kanse nie en is die Bybel DUIDELIK vir jou dat God se mense gered word en die goddeloses tot as verbrand, geen bekerings onder die goddeloses nie, en stem jul in beginsel(nie volgorde nie, maar dit is vir die hierdie spesifieke beginsel irrelefant) saam met ons, maar dan weer Futerisme:

Second Chance for Salavation
I would like to begin by stating that I am not telling people that they don't need salvation today. However, I am a realist, not an idealist. Reality dictates that after the rapture, people will be left behind because of their own unbelief, procrastination, or pride. The point of this article is not to reassure people that they can wait to believe in the Lord until after the Rapture happens. It is simply a look at what the scriptures have to say about salvation during the Tribulation. Those people 'lucky enough' to actually live through that time of wrath will have the opportunity to repent, but they also need to know that they will likely be martyred for their faith. It will be a long, hard road.
http://www.raptureready.com/rr-second-chance.html
Verstaan jy my situasie, Henry? Daarom gaan ek myself nou herhaal met kwotasies en die volgende saak aan jou voorlÍ:
Jesus Cristus sÍ SELF:

Mat 24:37-39 En net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees. 38 Want net soos hulle was in die dae voor die sondvloed toe hulle geŽet en gedrink het, getrou en in die huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het, 39 en dit nie verstaan het voordat die sondvloed gekom en almal weggevoer het nie, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees.
Luk 17:26-27 En soos dit gebeur het in die dae van Noag, so sal dit ook wees in die dae van die Seun van die mens: 27 hulle het geŽet en gedrink, hulle het getrou en is in die huwelik gegee tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het, en die sondvloed gekom en almal vernietig het.
Luk 17:28-29 Net soos dit ook gebeur het in die dae van Lot: hulle het geŽet en gedrink, gekoop en verkoop, hulle het geplant en gebou. 29 Maar op die dag toe Lot van Sodom uitgaan, het vuur en swawel van die hemel af gereŽn en almal vernietig.
Henry sÍ SELF:

In 2 Petrus 2:4-8 het God presies dieselfde gedoen met die goddelose wÍreld toe Hy vir Noag en sewe ander uitgered het van die sonvloed en ook vir Lot uit die stede van Sodom en Gomorra en die goddelose mense as voorbeeld gestel vir die wat in die toekoms goddeloos sou wees. God gaan dit weer so doen!
So hier stem jy 100% saam. Inteendeel, jy ERKEN SELFS op die volgende twee vrae:

Dan is die vrae:
1) Het ENIGE mense wat agter gebly het op die aarde (nadat Noag “weg geraap” is in die ark in) bekeer toe die vloed tref, en gedurende die vloed?????
2) Het ENIGE mense wat agter gebly het in Sodom (nadat Lot “weg geraap” is) bekeer gedurende die tydperk wat Sodom en Gamorra gebrand het???

Die antwoord op dia twee vra is NEE.
So, daarmee erken jy dus dat die mense nie ‘n tweede kans gekry het met Noag (tydens die vloed-"verdrukking") of in Sodom en Gamorra (tydens die Vuur en swael-"verdrukking") nie en daarom kan mense ook nie ‘n tweede kans kry tydens jul “7 Jaar Verdrukking” nie. Want, soos jy dan ook tereg sÍ hoŽr-op, dis PRESIES DIESELFDE.
Dit al klaar maak jul “7 JAAR Verdrukking” waar God die regverdiges reeds uit weg gevat het TEENSTRYDIG met die woord van God; dus...ONBYBELS.
Hierdie vraag hier onder het jy nie eers beantwoord nie maar my net beskuldig as dat JY DIT GLO, volgens my volgens jou, gesÍ het....

Probleem 2: As jul Verdrukking Sewe jaar is, hoekom het die vloed en die Verwoesting van Sodom en Gamorra nie in enige tydperke van 7 gebeur (7 sekondes, 7 minute, 7 ure, 7 dae of weke of wat ook al nie) om simbolies te kan wees van 'n 7 JAAR verdrukking nie, want dit is mos 'n tipe. Byboorbeeld, Jesus was 40 dae in die wildernis soos Israel 40 jaar was....Verstaan wat ek bedoel hier?
Terug egter by Noag en Lot; terselfde tyd wat jy erken dat die AL die goddeloses vernietig word soos met Noag en Lot, handhaaf julle OOK ‘n teenoorgestelde posisie, naamlik dat NIEMAND vernietig word nie, maar dat die goddeloses agter bly en onderdruk word en baie weer kan bekeer!!!! So ALMAL word vernietig PRESIES soos in 2 Petrus 2:4-8, maar NIEMAND word vernietig nie soos in Futerisme!
So, ten spyte daarvan dat jy absoluut weet en erken dat GEEN “mense wat agter gebly het op die aarde (nadat Noag “weg geraap” is in die ark in) bekeer” het “toe die vloed tref, en gedurende die vloed” nie, en dat GEEN “mense wat agter gebly het in Sodom (nadat Lot “weg geraap” is) bekeer” het “gedurende die tydperk wat Sodom en Gamorra gebrand het” nie, en dus Futerisme onmoontlik maak, IGNOREER JY DIT en bly jy glo in Futerisme asof jou antwoord op die twee vrae JA was! Dit herrinner sterk aan Churchill se woorde:

Men occasionally stumble over the truth, but most of them pick themselves up and hurry off as if nothing ever happened.
Hier het baie gebeur, Henry. Hoe kan mens in enige gesprek vorentoe gaan as die waarheid geignoreer word?

Ben Cronje
Feb 23rd 2013, 12:05 PM
Nog Voorbeelde:

Voorbeeld 2: Saggaria

Saggaria het sy boek geskryf in Hebreeus. Die Hebreeuse woord vir Saggaria, as ek reg onthou, beteken “God Onthou”. Saggaria was ‘n profeet wat beteken hy het twee dinge gedoen:

1) Hy het mense vertel wat God gesÍ het oor hul huidige omstandighede in daardie tyd
2) Hy het mense vertel wat God gesÍ het oor die toekoms.

As jy dus ‘n paar keer deur Saggaria 14 gaan lees, Henry, asook die Engelse KJV daarvan, sal jy vind hoe dit ‘n hele paar keer tydslyne en “tenses” verander.
Ook:
Omdat Saggaria profeties is, is dit ook geredelik simbolies. Dit maak ook gereeld gebruik van verwysings na verlede gebeure om toekomstiges mee te verduidelik. En lei tot verwarring, want watter gebeure is bedoel vir die toekoms en watter is bedoel as voorbeelde vir die toekoms????
So Henry, as mens dit letterlik gaan benader, gaan presies gebeur wat gebeur in plasing #22.

Weereens IGNOREER jy my en HH se raad in plasings # 14 en dan ook in die volgende:

Ek glo dat HH se antwoord aan jou oor Saggaria dit alles uitklaar en verduidelik en dan wil ek ook graag net byvoeg tot dit:
Sagaria praat eerstens met sy mense in sy eie tyd. Hulle gaan ook in ballingskap. Daar is 'n dag van die Here in die dae van Sagaria en ook 'n dag van die Here in die eindtyd.
Christus kom na die 1000 jaar terug aarde toe met die heiliges wat die 1000 in die hemel saam met Hom geregeer het. Gedurende die 1000 jaar is die Satan mos gebind op aarde. Bedoelende daar is niemand om te versoek nie. Maar na Christus terug kom na die 1000 jaar met die heiliges, dan "ontbind" hy die Satan wanneer die ander mense op aarde opgewek word, dit is die 2de dood wat vir hulle bestem is. Dan sal Sagaria 14: 3-4 van toepassing wees.
So hierdie moet saam met HH se beskrywing en saam met die “1000 jaar/Millenium...is daar so iets”-draad gelees word. Weereens word Saggaria nie as strooihalm gegryp nie, maar dit is ‘n legkaart stuk wat met duidelike redes en verwysings daarin geplaas is.
Henry, hoekom vra jy my nog vrae as jy inelkgeval gaan ignoreer wat ek antwoord?:hmm: As jy inelkgeval gaan aangaan asof daar nooit antwoorde was nie? Of as jy vas gevra word, dan verander jy die tema met ‘n nuwe "aanval" op iets anders volgens hierdie taktiek:

...is nie ons siening nie. Dit was nog nooit ons siening nie. Dit is jou siening van wat jy dink ons siening is.:cry:
Is dit hoe die strekking van ons debat gaan wees, Henry? Gaan jy heeltyd die Bybelse bewyse wat Groep 1 se siening as teenstrydig met die Bybel uitwys ignoreer en onbespreek laat en aanhou om Groep 2 aan te val op jou persepsies van jou vrye interpretasie van wat jy wil hÍ ons moet glo sodat jy darem iets het om aan te val? Gaan jy heeltyd wan-persepsies van Groep 2 skep en dan hierdie wanpersepsies wat jy self skep as sogenaamde “feite” aanval? Want as dit so gaan wees, Henry, gaan ek werklik nie verder eers met jou probeer redeneer, debateer of argumenteer nie. Want dit maak dan inelkgeval nie saak wat ek sÍ en rugsteun met die Bybel nie, jy gaan dit inelkgeval net ignoreer. So hoekom my tyd mors?:hmm:
Ek het jou immers al genooi om byvoorbeeld Matt 13 vir my te her-interpreteer as jy glo ons verstaan dit verkeerd?

As jy nog nie oortuig is dus van my verduideliking van Jesus se EERSTE WEDERKOMS waarin Hy twee dinge gaan doen (terwyl Hy hier is) nie, vat dan Matt 13: 24-30 en dan verse 37-43 en her-interpreteer dit vir ons oortuigend en wys vir ons waar ons dit dan verkeerd het. En as jy nie kan nie, dan is Groep 2 reg en Groep 1 verkeerd wat hierdie gelykenis en punt betref. Of vice versa. So maklik soos dit.
Het jy al? Dit is maklik om iets af te skiet en te sÍ dit is verkeerd en aan te gaan; maar dit is immers iets heeltemal anders om te gaan wys HOEKOM dit verkeerd is, deur dit eerstens te her-interpreteer in sy konteks en dan te beaam met ander verse....
En die teenstrydighede! Hoeveel keer het ek nie al in jou eie woorde vir jou gewys hoe jy ons van een ding beskuldig as verkeerd en onbybels nie, net om vir jou te wys waar jy presies dieselfde “verkeerde onbybelse” goed SELF gebruik en aan skuldig maak nie! En erken jy dit dan? Nee, WEEREENS ignoreer jy dit totaal en al en gaan aan asof niks gebeur het nie. Wat van die vrae wat ek jou oor van jou teenstrydighede gevra het?

OK Henry. Kom ons sÍ jou stelling hier bo is 100% korrek. Dan: Kom die woord “Wegraping” enigsins in die Nuwe Testament voor? “NEE. Hierdie term word slegs deur die Groep 1 kamp gebruik om hulle siening te ondersteen”. So as ons verkeerd is, is julle verkeerd. Is ons nog steeds per jou deffinisie verkeerd, Henry? Ek hoop jy gee my ‘n direkte antwoord op hierdie vraag en ignoreer hom nie net nie! Maar nou sit jy in ‘n dilemma, Henry. Want sÍ jy ons is verkeerd, is Groep 1 ook en die debat is oor. SÍ jy ons is reg......ek sien opreg baie uit na jou antwoord.:cool:

Met jou stelling hier bo vernietig jy dan ook jul eie “Sewe Jaar” verdrukking, omdat Levitikus ingesluit is by jou stelling hier bo! So hier is jy weer voor net so ‘n groot delemma as wat jy voor staan aan die begin van hierdie plasing! Is jou kwotasie hier bo korrek wat sÍ dat, “Die reŽling wat God gemaak het met die rolspelers in Num en EzegiŽl was geensins n’ permanente reŽling gewees nie.Indien dit so was, dan het al die Bybel skrywers n’ gruwelike fout gemaak deur n’ jaar vir n’ dag aan te sien.”? En is jul “Sewe jaar” verdrukking per die redenasie ook maar net “Sewe DAE” lank? Of is jou boonste stelling verkeerd en dan kan ons die res van die repurkussies bespreek wat daaruit vloei?:thumbsup:
En dan die volgende stelling:

Profetiese jaar
Ook hier Ben, wys die bybel self dat jy nie n' Dag kan verander na jaar nie of selfs omgekeerd nie.
...gedagtig dat julle die laaste week van die sewentig week profesie verwerk na 7 dae en dan 7 jare daarvan maak om jul “Sewe jaar” verdrukking te kry! So Henry, na alles:
Is jou laaste twee stellings wat ek in hierdie plasing kwoteer steeds korrek?
En is jou stelling in die heel eerste kwotasie in hierdie kwotasie korrek?
Ek sien ook uit na jou direkte antwoord op hierdie vrae....
Het Henry ENIGE van hierdie vrae beantwoord? Nee. Net geignoreer asof dit nooit gebeur het nie en ‘n nuwe “aanval” van ‘n ander hoek af geloots in plasing #26. So kan geen gesprek mos vorder nie. Jy bring my belofte op wat ek gemaak het:

En as julle my verkeerd kan bewys, sal ek in alle opregtheid en eerlikheid erken dat ek God se woord verkeerd interpreteer op hierdie punt. Ek sal dit in hoofletters op hierdie forum doen. Want God se waarheid is vir my EERSTE, my trots en "eie ek" heel laaste.
En hou my daarby:

As jy nie kan verklaar oor die 2 punte nie sal jy jou belofte wat jy op die Forum gemaak het moet nakom Ben.
En tog is jy SELF nie bereid om dit te doen nie! Hier waar jy ons byvoorbeeld beskuldig het van:

Profetiese Jaar
Kom die term “profetiese jaar” in die Bybel voor? NEE. Hierdie term word slegs deur die Groep 2 kamp gebruik om hulle siening te ondersteen.
Waar ek gewys het dat jy ons onregverdiglik van iets beskuldig het waarvan jy SELF skuldig is:

Groep 1 sÍ: Daar het 69 jaarweke verloop vandat koning Artasasta op 1 Nisan 445 v. C aan Nehemia toestemming gegee het om Jerusalem te gaan herbou tot met Jesus se kruisiging op 14 Nisan 32 n.C.Maw 483 profetiese jare van 360 dae elk in total is 173880 dae. Op ons Gregoriaanse kalender van 365ľ gedeel deur 173880 is dit gelyk aan 476.06 seisoen jare. Op hierdie kalender het die 69 jaarweke dus op 23 Maart 445 v.C in aanvang geneem en geeindig op 11 April 32 n.C
Hier is maar net een voorbeeld waar jy ten minstens maar net kan erken dat jy verkeerd was en jammer daaroor is of iets... Maar weereens Totale Ignorering! Daar is ongelukkig talle sulke voorbeelde...:cry:

So ongelukkig gebeur al hierdie dinge, en daarom ontrek ek my nou van hierdie debat af op hierdie draad. Want teen hierdie agtergrond kan ons geen gesonde, gebalanseerde gesprek voer met gevolgtrekkings en ‘n moontlike slotsom nie. Ongeag dus wat jy verder hierso plaas, ek gaan nie weer hierop deelneem nie. En hierdie sÍ ek met opregte jammerte. Ek is nie kwaad of aspris of beledigend as ek al hierdie dinge sÍ nie. Ek sÍ dit klinies feitlik en omdat ek jammer is die debat het so geraak.

Ben hierdie debat is nie oor nie...
Hierdie debat is inelkgeval oor, Henry. Noag en Lot bewys onteenseglik dat die Wegraping/7 Jaar verdrukking onmoontlik en teenstrydig met die Bybel is. Om ander verse nou uit konteks uit te gaan kwoteer en teenstrydiges of hierdie Feit te ignoreer gaan niks aan hierdie feit verander nie. Hierdie feit gaan ook nie weg gaan nie.:thumbsup:
Inteendeel, hierdie feit behoort juis vir jou te wys dat jy Matt 24 en ander verkeerd interpreteer.:yes:
Sou jy enige iets meer oor die 1260 dae profesie wou sien, ek het dit alles reeds op hierdie forum bespreek:
biedjie in plasing 5 op hierdie draad,
in plasing #87 onder PROBLEEM 3 op die draad, “Wil jy regtig weg geraap word”. Klik net hierop (http://bibleforums.org/showthread.php/243752-Wil-Jy-Regtig-Weg-Geraap-Word/page6).

Elders ook.

Groete
Ben

Henry44
Feb 26th 2013, 07:21 PM
Ben,


Onthou jy my woorde, waar ek jou mooi versoek het!!! Ek haal myself aan

"Ben, ek wil graag hÍ ons moet gaan stilstaan op hierdie punt en daaroor praat, dit help nie ons praat oor alles op een slag nie, want dit krap alles net deurmekaar!

Ek het jou dus geantwoord uit die Bybel uit, en sal ek graag jou kommentaar oor Sagaria 14 wil sien.Onthou die vergrootglas.

Ek sal ook nie vergeet om die res van jou vra te beantwoord nie, maar onthou net dat die antwoorde sal uitkom soos ons dit bespreek.

Ons het nog baie om oor te gesels, soos Bv die profetiese jare, die verdrukking , die wegraping ensv. Een ding op ní slag asseblief"

Jy argumenteer oor alles behalwe die tema.


Groete Henry

Henry44
Feb 26th 2013, 08:10 PM
Opsomming Sagaria 14 met bykomende Bybelverse:

Ben verwys na Sagaria 14:4-5 as Ďn wederkoms van Jesus Christus na die 1000 jaar millennium.Hy verkondig en sÍ met die eerste wederkoms van Jesus dat al die goddeloses met Sy koms gedood word, en stem ek 100% daarmee saam en is dit bybels.Wat egter nie die waarheid is nie, is sy verkondiging dat die regverdiges na die goddeloses gedood is, dan weggeraap of opraap word hemel toe sodat daar geen meer siel op aarde oor is nie. Ek neem aan hy verwys dan 1 Thess 4:16-17.Ons groep stem glad nie saam nie en sÍ ons dat Sagaria 14 nie gebruik kan word vir Ďn wederkoms na die 1000 jaar nie, maar verwys Sagaria 14 na die toneel net voor die wederkoms van Jesus waar hy dan Sy voete op die Olyfberg sal neersit en Sy Heiliges saam met Hom geopenbaar sal word asook die gebeure na Jesus se wederkoms.Volgens Ben se siening is daar geen siel op aarde wanneer die wederkoms plaasvind nie, behalwe ní vrylopende satan en sy demone. Sagaria 14 bewys Ben verkeerd.

Sagaria 14 is Ďn duidelike verwysig na Jesus se wederkoms na die groot verdrukking en plaas ek dit vir die soveelste keer om met Ben hieroor te debater, maar sonder sukses.

Sag 14:1 Kyk, daar kom Ďn dag vir die HERE; dan sal wat van jou buitgemaak is, binne-in jou verdeel word, o Jerusalem! 2 Want Ek sal al die nasies versamel om oorlog te voer teen Jerusalem; en die stad sal ingeneem en die huise geplunder en die vroue onteer word, en die helfte van die stad sal uitgaan in ballingskap; maar die orige deel van die bevolking sal nie uit die stad uitgeroei word nie.

Mat 24:15 Wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is deur die profeet DaniŽl, sien staan in die heiligdomólaat hy wat lees, opletó 16 dan moet die wat in Judťa is, na die berge vlug; 17 wie op die dak is, moet nie afkom om iets uit sy huis weg te neem nie; 18 en wie op die land is, moet nie omdraai om sy klere weg te neem nie.19 Maar wee die vroue wat swanger is en die wat nog soog, in daardie dae.20 En bid dat julle vlug nie in die winter of op die sabbat mag plaasvind nie. 21 Want dan sal daar groot verdrukking wees soos daar van die begin van die wÍreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie.

Luk 21:20 En wanneer julle Jerusalem deur leŽrs omsingeld sien, dan moet julle weet dat sy verwoesting naby is.21 Dan moet die wat in Judťa is, na die berge vlug; en die wat in die stad is, moet uitgaan; en die wat in die buitewyke is, moet nie daar inkom nie.22 Want dit sal dae van wraak wees, sodat alles wat geskrywe is, vervul kan word. 23 Maar wee die vroue wat swanger is en die wat nog soog in daardie dae; want daar sal Ďn groot nood in die land wees en toorn oor hierdie volk.

Sag 14:3 En die HERE sal uittrek en stryd voer teen diť nasies soos op die dag van sy stryd, die dag van oorlog.

Open 19:19 En ek het die dier en die konings van die aarde en hulle leŽrs versameld gesien, om oorlog te voer teen Hom wat op die perd sit, en teen sy leŽr.


Sag 14:4 En in diť dag sal sy voete staan op die Olyfberg wat voor Jerusalem lÍ, aan die oostekant; en die Olyfberg sal middeldeur gesplyt word van oos na wes tot Ďn baie groot dal; en die een helfte van die berg sal wegwyk na die noorde en die ander helfte na die suide.5 En julle sal vlug in die dal van my bergeówant die dal van die berge sal loop tot by Asalóen julle sal vlug soos julle gevlug het vir die aardbewing in die dae van UssŪa, die koning van Juda. Dan sal die HERE my God kom, al die heiliges met U!

Open 19:11 Toe het ek die hemel geopend gesien; en daar was Ďn wit perd, en Hy wat daarop sit, word genoem Getrou en Waaragtig, en Hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid. 12 En sy oŽ was soos Ďn vuurvlam, en op sy hoof was baie krone; en Hy het Ďn Naam wat geskrywe is, wat niemand ken nie, behalwe Hy self.13 En Hy was bekleed met Ďn kleed wat in bloed gedoop was, en sy Naam is: Die Woord van God.14 En die leŽrs in die hemel het Hom gevolg op wit perde, bekleed met wit en rein fyn linne.

Mat 24:30 En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid.

Luk 21:27 En dan sal hulle die Seun van die mens sien kom in Ďn wolk, met groot krag en heerlikheid.Sag 14:6 En in diť dag sal daar geen lig wees nie, die sterre sal duister wees.

Mat 24:29 En dadelik nŠ die verdrukking van daardie dae sal die son verduister word, en die maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val, en die kragte van die hemele sal geskud word.
Mar 13:24 Maar in daardie dae, nŠ diť verdrukking, sal die son verduister word, en die maan sal sy glans nie gee nie,

Ben vergelyk Sagaria 14:4-5 met Ďn wederkoms na die 1000 jaar en heg ek die verse van Openbaring 21:1-27 aan wat wel die ware gebeure na die 1000 beskrywe en moet u maar self oordeel.

Sag 14:4 En in diť dag sal sy voete staan op die Olyfberg wat voor Jerusalem lÍ, aan die oostekant; en die Olyfberg sal middeldeur gesplyt word van oos na wes tot Ďn baie groot dal; en die een helfte van die berg sal wegwyk na die noorde en die ander helfte na die suide.5 En julle sal vlug in die dal van my bergeówant die dal van die berge sal loop tot by Asalóen julle sal vlug soos julle gevlug het vir die aardbewing in die dae van UssŪa, die koning van Juda. Dan sal die HERE my God kom, al die heiliges met U!

Rev 21:1 En ek het Ďn nuwe hemel en Ďn nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan; en die see was daar nie meer nie. 2 En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdaal van God uit die hemel, toeberei soos Ďn bruid wat vir haar man versier is. 3 En ek het Ďn groot stem uit die hemel hoor sÍ: Kyk, die tabernakel van God is by die mense, en Hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees; en God self sal by hulle wees as hulle God.4 En God sal al die trane van hulle oŽ afvee, en daar sal geen dood meer wees nie; ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. 5 En Hy wat op die troon sit, het gesÍ: Kyk, Ek maak alles nuut. En Hy het aan my gesÍ: Skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar.6 En Hy het vir my gesÍ: Dit is verby! Ek is die Alfa en die Omťga, die begin en die einde. Aan die dorstige sal Ek gee uit die fontein van die water van die lewe, verniet. 7 Hy wat oorwin, sal alles beŽrwe; en Ek sal vir hom Ďn God wees, en hy sal vir My Ďn seun wees.8 Maar wat die vreesagtiges aangaan en die ongelowiges en gruwelikes en moordenaars en hoereerders en towenaars en afgodedienaars en al die leuenaars hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swawel: dit is die tweede dood.9 En een van die sewe engele wat die sewe skale gehad het, vol van die sewe laaste plae, het na my gekom en met my gespreek en gesÍ: Kom hierheen, ek sal jou die bruid toon, die vrou van die Lam.10 En hy het my in die gees weggevoer op Ďn groot en hoŽ berg en my die groot stad getoon, die heilige Jerusalem, wat uit die hemel van God neerdaal; 11 en dit het die heerlikheid van God gehad, en sy lig was soos Ďn baie kosbare steen, soos die kristalhelder jaspissteen. 12 En dit het Ďn groot en hoŽ muur met twaalf poorte gehad, en by die poorte twaalf engele, en name daarop geskrywe, naamlik diť van die twaalf stamme van die kinders van Israel. 13 Aan die oostekant was daar drie poorte, aan die noordekant drie poorte, aan die suidekant drie poorte, aan die westekant drie poorte.14 En die muur van die stad het twaalf fondamente gehad, en daarop was die name van die twaalf apostels van die Lam. 15 En hy wat met my gespreek het, het Ďn goue meetroede gehad, om die stad en sy poorte en sy muur te meet. 16 En die stad het vierkantig gelÍ, en sy lengte was net so groot as sy breedte. En hy het die stad met die meetroede gemeet op duisend vyf honderd myl; sy lengte en breedte en hoogte was gelyk.17 En hy het sy muur gemeet op honderd vier en veertig el, volgens Ďn mens se maat, wat die maat van Ďn engel is. 18 En die boustof van sy muur was jaspis, en die stad was suiwer goud soos suiwer glas.19 En die fondamente van die muur van die stad was versierd met allerhande edelgesteentes. Die eerste fondament was jaspis, die tweede saffier, die derde chalcedoon, die vierde smarag; 20 die vyfde sardůniks, die sesde sardius, die sewende chrisoliet, die agtste beril, die negende topaas, die tiende chrŪsopraas, die elfde hiasŪnt, die twaalfde ametŪs. 21 En die twaalf poorte was twaalf pÍrels; elkeen van die poorte was uit een pÍrel, en die straat van die stad was suiwer goud soos deurskynende glas. 22 En Ďn tempel het ek nie daarin gesien nie, want die Here God, die Almagtige, is sy tempel, en die Lam. 23 En die stad het die son of die maan nie nodig om in hom te skyn nie, want die heerlikheid van God het hom verlig, en die Lam is sy lamp. 24 En die nasies van die wat gered word, sal in die lig daarvan wandel, en die konings van die aarde bring hulle heerlikheid en eer daarin.25 En bedags want nag sal daar nie meer wees nie sal sy poorte nooit gesluit word nie; 26 en hulle sal die heerlikheid en die eer van die nasies daarin bring. 27 En daarin sal nie inkom iets wat verontreinig en gruwelikheid en leuens doen nie; maar net die wat geskrywe is in die boek van die lewe van die Lam.

Inteendeel beskrywe Openbaring 20 en 21 glad nie wat Ben verkondig nie

Die eningste kommentaar wat Ben gegee het tot die tema is die volgende en haal ek hom aan:

"Saggaria het sy boek geskryf in Hebreeus. Die Hebreeuse woord vir Saggaria, as ek reg onthou, beteken ďGod OnthouĒ. Saggaria was Ďn profeet wat beteken hy het twee dinge gedoen:

1) Hy het mense vertel wat God gesÍ het oor hul huidige omstandighede in daardie tyd
2) Hy het mense vertel wat God gesÍ het oor die toekoms.

As jy dus Ďn paar keer deur Saggaria 14 gaan lees, Henry, asook die Engelse KJV daarvan, sal jy vind hoe dit Ďn hele paar keer tydslyne en ďtensesĒ verander.
Ook:
Omdat Saggaria profeties is, is dit ook geredelik simbolies. Dit maak ook gereeld gebruik van verwysings na verlede gebeure om toekomstiges mee te verduidelik. En lei tot verwarring, want watter gebeure is bedoel vir die toekoms en watter is bedoel as voorbeelde vir die toekoms????
So Henry, as mens dit letterlik gaan benader, gaan presies gebeur wat gebeur in plasing #22.

en

"Ek glo dat HH se antwoord aan jou oor Saggaria dit alles uitklaar en verduidelik en dan wil ek ook graag net byvoeg tot dit:
Sagaria praat eerstens met sy mense in sy eie tyd. Hulle gaan ook in ballingskap. Daar is 'n dag van die Here in die dae van Sagaria en ook 'n dag van die Here in die eindtyd.
Christus kom na die 1000 jaar terug aarde toe met die heiliges wat die 1000 in die hemel saam met Hom geregeer het. Gedurende die 1000 jaar is die Satan mos gebind op aarde. Bedoelende daar is niemand om te versoek nie. Maar na Christus terug kom na die 1000 jaar met die heiliges, dan "ontbind" hy die Satan wanneer die ander mense op aarde opgewek word, dit is die 2de dood wat vir hulle bestem is. Dan sal Sagaria 14: 3-4 van toepassing wees.
So hierdie moet saam met HH se beskrywing en saam met die ď1000 jaar/Millenium...is daar so ietsĒ-draad gelees word. Weereens word Saggaria nie as strooihalm gegryp nie, maar dit is Ďn legkaart stuk wat met duidelike redes en verwysings daarin geplaas is"

en Hammerhead se bydra en haal ek hom aan:

"Goed kom ons maak so en staan bietjie stil by hierdie gedeelte van Sagaria...

As ons hierdie hoofstuk van Sagaria kronologies lees soos wat jy se ons moet, kyk wat gebeur:

Zec 14:3 En die HERE sal uittrek en stryd voer teen diť nasies soos op die dag van sy stryd, die dag van oorlog.
(In vers 3 kom die Here om te veg en stryd te voer)
Zec 14:4 En in diť dag sal sy voete staan op die Olyfberg wat voor Jerusalem lÍ, aan die oostekant; en die Olyfberg sal middeldeur gesplyt word van oos na wes tot Ďn baie groot dal; en die een helfte van die berg sal wegwyk na die noorde en die ander helfte na die suide.
(In vers 4 staan die Here met Sy voete op die Olyfberg, dit splyt middeldeur na alle rigtings)
Zec 14:5 En julle sal vlug in die dal van my bergeówant die dal van die berge sal loop tot by Asalóen julle sal vlug soos julle gevlug het vir die aardbewing in die dae van UssŪa, die koning van Juda. Dan sal die HERE my God kom, al die heiliges met U!
(In vers 5 vlug die mense, en kyk, dan kom die Here weer met al die heiliges saam Hom!!..maar Hy het dan alreeds in vers 4 gekom...)
Zec 14:12 En dit sal die plaag wees waarmee die HERE al die volke sal tref wat opgetrek het om teen Jerusalem te veg...
(In vers 12 tref n plaag die volke, nadat die Here se wederkoms al plaasgevind het in vers 4 en weer in vers 5, en dit nadat die Bybel duidelik is die plae val voor Sy koms??)

Logika vereis dat ons besef dat Sagaria nie alles hier in kronologiese orde skryf nie..." (einde van aanhaling)


NÍrens word hulle stellings met die nodige Bybelse verwysings gegee nie en gaan forseer hulle net eenvoudig Sagaria 14:4-5 in aan die einde van die 1000 jaar.

Dit is onbybels en valse lering.

Petrus het gesÍ:

2Pe 1:19 En ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee soos op Ďn lamp wat in Ďn donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die mŰrester opgaan in julle harte; 20 terwyl julle veral dŪt moet weet, dat geen profesie van die Skrif Ďn saak van eie uitlegging is nie;21 want geen profesie is ooit deur die wil van Ďn mens voortgebring nie, maar, deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense van God gespreek.


Groete


Henry

Henry44
Mar 4th 2013, 07:46 PM
Opsomming ďProfetiese JareĒ

Ben se siening oor ďProfetiese JareĒ is totaal onbybels.Hulle gebruik Num 14:34 en Eseg 4:6 as hulle enigste maatstaf as bewys dat waar dit na toekomstige profesieŽ verwys naanmlik dag of dae, vertolk moet word as jare of dan andersom.

Num 14:34 Volgens die getal dae dat julle die land verken het, veertig dae, vir elke dag een jaar, moet julle jul ongeregtighede dra, veertig jaar lank, en my teŽstand gewaar word.

Eze 4:6 En as jy met hierdie dae klaar is, moet jy, vir die tweede keer, op jou regterkant gaan lÍ en die ongeregtigheid van die huis van Juda dra, veertig dae lank: vir elke jaar lÍ Ek jou een dag op

Vir elke dag een jaar

Vir elke jaar een dag

Twee omgekeurde stelings.

Hierdie verse is beslis nie Ďn permanente reŽling waar God van ons verwag om alle toekomstige dae in die bybel as jare moet vertolk nie; en ook toekomstige jare as dae te vertolk nie.Num14:34 en Eseg 4:6 is profesieŽ wat lankal in vervulling gegaan het en was dit slegs van toepasing op die spesifieke rolspelers. God verwys glad nie in die bybel dat ons dit so moet vertolk nie.Indien dit so was , waarom het DaniŽl en Johannes van Openbaring dit nie reg vertolk nie?Waarom het hulle nie van die begin af dit so geskrywe nie?Ek dink God sou uitdruklik vir ons in Sy woord gesÍ het as ons dit so moes doen.Daar is egter nie sulke verse in die Bybel nie.

Kom ek pas Ben se siening prakties toe.

Die Bybel:

Rev 11:3 En Ek sal aan my twee getuies gee dat hulle, met sakke bekleed, duisend twee honderd en sestig DAE lank sal profeteer.

1260 DAE of 42 maande of 3 en Ďn half jaar of ní Tyd, tye en Ďn halwe tyd.

Ben:Vir elke dag een Jaar. Num 14:34

Rev 11:3 En Ek sal aan my twee getuies gee dat hulle, met sakke bekleed, duisend twee honderd en sestig JAAR lank sal profeteer.

1260 JAAR of 180 jaarweke

So Ben sÍ dat hierdie twee getuies vir 180 jaarweke profeteer.

Nou vra ek met trane in my oŽ:

Is 180 Jaarweke dieselfde termyn as 42 maande of 3 en Ďn halwe jaar of Ďn Tyd, tye en ní halwe tyd? Die antwoord is Nee!!

Die Bybel:

Rev 20:2 En hy het die draak gegryp die ou slang wat die duiwel en die Satan is en hy het hom gebind duisend jaar lank,

Ben: Vir elke Jaar een Dag. Eseg 4: 6

Rev 20:2 En hy het die draak gegryp die ou slang wat die duiwel en die Satan is en hy het hom gebind duisend dae lank,

1000 dae / 360 dae in die jaar = 2.77 Jaar

Kan dit moonlik wees?Is dit werlik wat die Bybel ons leer? Al die jare wat Satan los rondloop soos ní brullende leeu word hy sleg vir 2.77 jaar gebind.

Hulle gebruik ook later Lev 25:8 , ook die vers sÍ nie vir ons om Ďn dag vir jaar of andersom moet vertolk nie.

Lev 25:8 Jy moet ook sewe jaarweke tel, sewe maal sewe jaar, sodat die dae van die sewe jaarweke vir jou nege en veertig jaar is.

DaniŽl 9:24-27 bewys dit. Sewentig sewetalle is gebasseer op jaarweke nl 70 x 7 jaar = 490 jaar of 1 jaarweek = 7 jaar soos wat Lev 25:8 sÍ.

Die woord dae en dag of dit nou verlede , huidige of toekomstige tyd in die Bybel se bedoeling is presies dieselfde.

Dit is duidelik waarom Ben hom onttrek het van die debat ,want slegs op 2 punte naamlik Sagaria 14 en ďprofetiese jareĒ kan hy nie die teendeel uit die bybel bewys nie.Hierdie is egter nog net die tippie van sy ysberg.

Groete Henry

Henry44
Mar 6th 2013, 07:58 PM
Satan se binding vir 1000 jaar en verlei die opgestane dode

Ben se lering oor die binding van Satan na die wederkoms van Jesus Christus asook die ontbinding van Satan aan die voleinding van die 1000 jaar millennium verskil hemels breed met dit wat die Bybel ons leer.Hy sÍ dat met Jesus se Wederkoms sal al die onregverdiges gedood word met die Glorie van Jesus se Wederkoms en dan daarna sal die regverdiges opgeraap word Hemel toe.Hy verkondig dat daar dan geen mens op aarde sal wees nie.Satan en sy demone sal dan weens omstandigehede gebind wees omdat daar niemand is om te verlei nie.Dan aan die einde van die 1000 jaar sal Jesus weer kom saam met Sy regverdiges en Sy voete op die aarde sit en gebruik hy Sag 14:3-4 om sy steling te bewys. Dan sal al die onregverdiges uit die dood opgewek word.Satan sal dan outomaties nie meer gebind wees nie aangesien daar nou weer mense is om te verlei.
Hierdie is geheel en al nie die waarheid nie en is die doktrine onbybels en ‘n valse lering.

Ek haal vir Ben aan uit sy draad 1000 jaar Millenium...is daar so iets:

"Punt 5: Satan word gebind vir ‘n Duisend jaar lank.
So hierdie is die gebeurtenisse wat plaasvind aan die begin van die Millenium.
Iets om net weer te noem is dat Satan met ‘n Ketting gebind word (Open 20:1-3). Kan mens ‘n spirituele wese met ‘n letterlike ketting vas bind? Nee. As iemand my iets vra en ek sÍ ek kan ongelukkig nie help nie, my hande is gebind!, is my hande letterlik gebind of beteken die gesegde iets anders? Jip, dit beteken ek is magteloos om te help met hierdie spesifieke saak as gevolg van omstandighede.
Selfde hierso. Satan word gebind met ‘n ketting van Omstandighede. Sien, Satan se doel is om mense te mislei en sodoende te vernietig, want hy soek volgelinge om hom te gehoorsaam en te aanbid en te dien! Dit word hieronder breedvoerig bespreek, volg net my kwotasie:"

"Watter Jerusalem is dit? Al die stede was met die Wederkoms vernietig?
Hier bly Jesus nie in die lug sodat die regverdiges Hom daar ontmoet nie, want hulle is reeds by Hom sedert die Wederkoms. Hier kom Hy SELF af na die sondige aarde toe. En soos Sy Voete (Jesus is sonder sonde) aan die aarde (VOL SONDE) raak, skeur dit oop en vorm ‘n dal (vlakte) wat gereinig is deur Hom...vir wat? Vir iets om af te kom! Wat moet afkom?"

"Onthou, al die Regverdiges is mos by Jesus en dus in die Nuwe Jerusalem. Nou is daar twee groepe op die aarde. Die Regverdiges in die nuwe Jerusalem en die opgewekte Godeloses...punt 2"


"Dink daaraan, dit is logies. Want onthou, Satan was vas gevang met ‘n Ketting van Omstandighede. En die omstandighede was dat daar geen mens meer was wat hy kon mislei en vernietig deur aanbidding tot hom nie! MAAR nou is die Sondaars weer opgewek! Skielik is daar weer mense en die Satan se “kettings van omstandighede” is dus verwyder. Ek persoonlik glo die eerste ding wat satan vir die opgewekte Godeloses gaan sÍ is: “Kyk, ek Satan het julle opgewek!” Hy is mos die vader van die leun, is dit nie?
Snaaks, die duiwel het ‘n 1000 jaar gehad om oor alles te dink, en steeds kom hy nie tot ander insigte nie. Die eerste ding wat hy doen toe daar weer mense is, is om te mislei!!!
En daar kom dan ‘n oorlog wat teen die Gog en Magog gevoer word.....
‘n Interessante gedagte:
Na die opwekking van die Onregverdiges en die neerdaal van die Nuwe Jerusalem, sal al die mense wat al ooit op die aarde gelewe het, gelyk en lewendig op die aarde wees! Dink hoe baie mense dit gaan wees! Die Regverdiges Binne in die Nuwe Jerusalem, en die Onregverdiges Buite!"


"So hulle het probeer om die Nuwe Jerusalem te vat met Mag!! Kan jy dit glo. Die duiwel het hul oortuig dat dit haalbaar is. En met soveel euwel generaals en diktators uit al die eeue van die mens uit ('n euwel 'dream-team'), het hy nie ‘n tekort van “Top Brass” gehad in sy euwel leer nie! Jip, as enige iemand verlore gaan is dit nie omdat God jou nie wou aanvaar nie, dit is omdat daardie mens nie God wou aanvaar nie! Want God wil hÍ dat alle mense gered moet word. So hulle omsingel die stad om te vat met geweld wat hulle nie wou ontvang deur Genade nie! !
En vuur kom van die hemel af en vernietig hulle!"

EINDE VAN BEN SE AANHALING!


Kom ons kyk wat sÍ die Bybel:

Rev 20:1 En ek het ‘n engel uit die hemel sien neerdaal, met die sleutel van die afgrond en ‘n groot ketting in sy hand. 2 En hy het die draak gegryp die ou slang wat die duiwel en die Satan is en hy het hom gebind duisend jaar lank, 3 en hom in die afgrond gewerp en hom toegesluit en dit bo hom verseŽl, sodat hy die nasies nie meer sou verlei totdat die duisend jaar voleindig is nie. Daarna moet hy dan ‘n kort tydjie ontbind word.

1) N’ Engel uit die hemel
2) Met n’ sleutel van die afgrond en ‘n groot ketting in sy hand.
3) Hy gryp Satan en bind hom vir 1000 jaar.
4) Die engel werp satan in die afgrond, sluit dit bo hom en verseŽl dit.
Hoekom doen die engel dit?
1) Sodat hy die nasies nie meer sou verlei totdat die duisend jaar voleindig is nie.
Daarna moet Satan dan vir n’ kort tydjie ontbind word.
Hoekom?
1) Sodat hy die die nasies weer kan verlei.
Rev 20:7 En wanneer die duisend jaar voleindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word; 8 en hy sal uitgaan om die nasies te verlei wat in die vier hoeke van die aarde is, die Gog en die Magog, om hulle te versamel vir die oorlog; en hulle getal is soos die sand van die see. 9 En hulle het opgekom oor die breedte van die aarde en die laer van die heiliges en die geliefde stad omsingel, en vuur het van God uit die hemel neergedaal en hulle verslind.

Volgens Openbaring 20:1-3 word daar geen vermelding gemaak dat satan slegs weens omstandighede gebind word en waar hy en sy demone vrylik op aarde is nie.Wat die verse wel sÍ is dat satan gebind word met n’ groot ketting, hy dan in die afgrond gewerp word, toegesluit en verseŽl word bo hom. Sodat hy die nasies nie meer kan verlei nie.

Daar is nasies op die aarde!

Dan in Openbaring 20:7-9 word satan dan vir ‘n kort tydjie ontbind om die nasies te verlei wat in die vier hoeke van die aarde is, hy versamel hulle dan vir oorlog.

Ben sÍ dat die dode opgewek is en dat satan hulle verlei om oorlog te voer teen Jesus en Sy onverganklikes.Dis n’ leuen.

Rev 20:10 En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swawel gewerp waar die dier en die valse profeet is; en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid.11 En ek het ‘n groot wit troon gesien en Hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het; en daar is geen plek vir hulle gevind nie. 12 En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen; en ‘n ander boek, die boek van die lewe, is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke.13 En die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was; en hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke.14 En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. 15 En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp.


Die dode wat nie deel was van die eerste opstanding nie word EERS opgewek nadat satan in die poel van vuur gewerp is ,en dan sal hulle direk voor God verskyn met die Wit Troon Oordeel.
NÍrens maak die bybel voorsiening dat God die dode opwek sodat hulle vry op aarde wandel sodat satan hulle weer kan verlei nie.Nee, hulle word opgewek en verskyn direk aan God.

2Pet 2:9 die Here weet om die godsaliges uit versoeking te verlos en die onregverdiges te bewaar vir die dag van oordeel om gestraf te word;


Net nog 'n bewys van die valsheid.


Groete Henry