PDA

View Full Version : Die ontbinding van SatanKalahari
Nov 17th 2013, 09:26 AM
Ek weet daar is baie verskillende menings en teorie oor die binding van Satan en sy ontbinding na die 1000 jaar (Op. 20). Party beweer dat dit nog moet kom en ander glo dat ons reeds in die tyd is. Soos ek verstaan sal die Satan gebind wees sodat die evangelie tot die nasies sal versprei, hy sal hulle nie meer kan verlei nie. Indien hy ontbind word sal die nasies weer mislei kan word. Die vraag is hoe dit kan plaasvind gegewe die tegnologie en beskikbaarheid van kennis bv. internet ens. Hoe sal die Satan dit kan regkry om te voorkom dat die evangelie na almal versprei kan word of dat die mens nie meer daarin glo nie.

Die vraag is ook of dit dalk nie alreeds besig is om vandag te gebeur nie.

As ons kyk na wat vandag gebeur sal ons sien dat die wreld besig is om voor ons o te verander. Wetgewing word wreldwyd verander wat die orde omver werp wat deur God ingestel is byvoorbeeld die instelling van homoseksuele huwelike, die gelykstelling van mans en vrouens, die onderdanigheid van ouers aan kinders ens. Wat is die gevolg van al hierdie veranderinge? Die gevolg is dat die waarheid nie meer die waarheid is nie. Die waarheid kan ook nie meer verkondig word nie, want dit maak inbreuk op ander se regte. Soos die dinge nou aangaan sal dit eersdaags bitter moeilik wees om enige godsdiensvryheid te h, al vryheid wat daar sal wees is indien jy geen standpunt inneem om sodoende nie iemand te affronteer nie. Is dit nie die gevolg van die ontbinding van Satan nie, die wreld wat nou so "vry" is dat hulle nie meer die evangelie nodig het nie. Almal het regte, maar niemand het die Waarheid nodig nie.

Dit lyk vir my dat die eindtye baie nader is as wat ons dink. Dit gebeur reg onder ons en ons is soos in die dae van Noag onbewus wat aangaan. Ons raak opgewonde oor die evangelie wat vooruitgang maak in lande soos China en die Mosemlande (en ons moet wees), maar ons mis die afval wat daar plaasvind in tradisionele Christenlande. Die Christene is baie maal dit net in naam en tradisie en leef glad nie meer 'n heilige en geesvervulde lewe nie. Ons verander en stem in tot wetgewing wat dit in die toekoms bykans onmoontlik gaan maak om die evangelie te verkondig sonder om in die tronk gegooi te word nie. Ons wil mos nie ander se regte/gevoelens minag nie. Die mens se belang is mos belangriker as die belang van God en die ewigheid.

Ek dink al hoe meer dat die Satan klaar ontbind is, wat dink julle?

Kalahari

Ben Cronje
Nov 17th 2013, 02:29 PM
Ek dink al hoe meer dat die Satan klaar ontbind is, wat dink julle?

Kalahari

As die Satan gebind is kan hy niemand verlei nie en behoort daar dus geen sonde te wees nie.

As jy van mening is dat die Satan al gebind was en nou ontbind is, wanneer in watter tydperk van ons geskiedenis sal jy dan van mening wees was daar 'n 1000 jaar van geen sonde nie, Kalahari???:hmm:

Kalahari
Nov 17th 2013, 02:44 PM
Ben

Eerstens wil ek dit net stel dat ek glad nie 'n kundige is op die gebied van eindtyd profesie nie. Party maak vir my sin en anders glad nie volgens die Bybel nie. Ek persoonlik glo nie dat die wegraping en 1000 jarige vredesryk op aarde gaan gebeur volgens die Bybel nie. Die volgende wat gaan plaasvind is die wederkoms van die Here.

Ek glo dus nie dat daar 'n 1000 jaar van geen sonde gaan wees nie, net dat die duiwel gebind gaan wees. Hy is dus gebind om sekere dinge te kan doen soos onder andere dat hy nie kan voorkom dat die evangelie na al die nasies versprei word nie. Dus vir my is ons in die 1000 jarige tydperk, want ons het vryheid om die evangelie te verkondig volgens Jesus se opdrag, ons het reeds mag ontvang oor die aanslae van die bose volgens Efes 6. Dit begin vir my lyk asof daar nou 'n oorgang is en dat die satan ontbind is en die tyd van die wederkoms baie nader kom. Tog weet niemand wanneer dit gaan plaasvind nie, maar ons gelowiges kan kyk na die tekens van die vyeboom.

Die enigste tyd van geen sonde gaan wees in die nuwe hemel en aarde wat Jesus vir ons voorberei. Op die aarde sal daar altyd sonde wees.

Groete
Kalahari

Ben Cronje
Nov 17th 2013, 09:42 PM
As dit dalk sal help Kalahari, ek het my verstaan redelik volledig op die draad "1000 jaar millenium - Is daar so iets?" hierso (http://bibleforums.org/showthread.php/244213-1000-jaar-Millenium-Is-daar-so-iets) geplaas.....:thumbsup:

Groete

Ben

RR van Wyk
Nov 18th 2013, 06:29 AM
Ek dink ons grootste struikelblok op die omblik is dat Christenne al meer gesien word in die wreld as mense wat diskrimineer teen ander. Christendom het nog alteid standvastigheid gevestig onder mense, met goeie moraal, sterk gesinswaarde, ens.

Die wreld verander al meer in die teenoorgestelde rigting hiervan. Die wreld WIL beweeg in hierdie rigting en Christenne staan net in die pad.

Moslem invloed brei ook ontsettend vinnig uit en terrorisme uit moslem invloed neem ontsettend toe. Hoe lank nog voordat kerke in SA opgeblaas gaan word deur hulle? hoop dit gebeur nooit!

Daar is 'n duidelike en doelgerigte oorlog huidiglik aan die gang om ons stil te maak en uit te werk. En ongelukkig in meeste gevalle maak ons dit te maklik, omdat ons stilbly en terugstaan. Ongelukkig moet ek bieg dat ek self huidiglik nie iets daaraan doen nie... kan 'n mens?

Kalahari
Nov 18th 2013, 06:34 AM
Ben

Ek het jou werk gelees en dankie vir al die moeite. Na egter die eerste plasing is die ding wat die heeltyd by my voorkom en wat vir my meer sin maak die volgende naamlik die eerste opstanding is nie by die wederkoms nie, maar by jou wedergeboorte, waar jy uit die dood tot die lewe oorgaan. Vir ons wat wedergebore is, het die tweede dood geen bedreiging en heers ons alreeds saam met Chritus en in Hom. Vir die res wat nie deel hieraan het nie, sal by die wederkoms saam met almal uit die grafte kom en dan sal die oordeel plaasvind. Die wat deel is van die eerste opstanding tot die ewige lewe en die wat nie deel daarvan is nie tot die ewige verdoemenis.

Jy sien dus hoekom dit vir my meer sin maak dat die millenium begin het by Christus se opstanding en hemelvaart. Hy sit nou as heerser by God en berei vir ons ons plek voor. Ons is saam met Hom die tydperk, want ons heers nou ook oor die dood (tweede). Ons sal in ewigheid nie verlore gaan nie, want ons is in Hom en niks kan ons van Hom skei nie. Die eerste dood is net 'n deurgang vir ons en 'n end aan geleentheid vir die verlorenes. Na die eerste dood is die vlogende die oordeel en ons wat reeds opgestaan het, het niks te vrees nie.

Dit is dan volgens my moontlik dat die ontbinding van Satan nou reeds kan gebeur, want dit blyk dat die tydperk van die millenium besig is om verby te gaan.

Groete
Kalahari

Kalahari
Nov 18th 2013, 06:47 AM
RR

Die probleem met die wreld wat humanisites geword het, is juis dit dat mens nie meer die waarheid kan verkondig nie, want dan ontneem jy iemand se regte of jy diskrimineer teen iemand se standpunt of geloof. Christendom sal per defenisie die vyand van die wreld wees, want ons koninkryk is nie van hier nie, ons is bywoners. Ek sien dat dit al hoe moeiliker gaan word om jou geloof uit te leef en hiermee spesifiek die Christen geloof, want dit is die enigste ware geloof. Die ander is almal van die wreld en sal deur die wreld aanvaar word. Dit sal dus al hoe makliker word om 'n ander godsdiens na te volg as die Christendom.

Ons hoef nie omrede dit gebeur mismoedig word nie, want dit is so geprofeteer. Tog moet ons nie ophou om die goeie stryd te stry nie

Groete
Kalahari

Ben Cronje
Nov 18th 2013, 09:06 AM
Hi Kalahari.

As ek jou volgende woorde lees;

wat vir my meer sin maak die volgende naamlik die eerste opstanding is nie by die wederkoms nie, maar by jou wedergeboorte, waar jy uit die dood tot die lewe oorgaan.
...kry ek half die gevoel dat, alhoewel jy reeds genoem het dat:

Eerstens wil ek dit net stel dat ek glad nie 'n kundige is op die gebied van eindtyd profesie nie.
Jy tg al reeds vr die tyd besluit het wat jy gaan glo:

wat vir my meer sin maak die volgende naamlik...

Ek hoop egter van harte dat ek jou werklik heeltemal verkeerd verstaan hierso.:)

Ook:

Die volgende wat gaan plaasvind is die wederkoms van die Here.
Daarmee stem ek volkome saam. AL die NT-skrywers het ook verskriklik hierna uitgesien. Soos wat elke wedergebore Christen vandag doen.

So jy en ek het vandag presies dieselfde verwagting as wat Paulus et al (Matteus, Markus, Lukas, Johannes, Kobus en andere) gehad het voor hul dood.
Soos Paulus et al ten tyde van hul skrywe van die NT, is ons k wedergebore Christene. Dit beteken dat hulle toe al reeds opgestaan het soos wat ons opgestaan het soos per jou verstaan;


wat vir my meer sin maak die volgende naamlik die eerste opstanding is nie by die wederkoms nie, maar by jou wedergeboorte, waar jy uit die dood tot die lewe oorgaan.

As Paulus hulle toe alreeds dan "opgestaan" het (soos ons ook alreeds volgens jou verstaan), hoekom dan nog skryf van n komende rste opstanding?? :hmm: :hmm:


Open 20:5 En die ander dode het nie herlewe totdat die duisend jaar voleindig was nie. Dit is die eerste opstanding.
Rev 20:6 Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding; oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met Hom as konings regeer duisend jaar lank.
Onthou weereens;

Johannes skryf Openbaring as n eindtyd gebeurtenis wat in die toekoms l van waar hy gesit het op Patmos.
Die eerste opstanding l dus in die toekoms van waar hy skryf, nie agter hom met sy wedergeboorte nie.....sien die probleem hierso?
Hy is reeds bekeer en het reeds (volgens jou huidige verstaan) die eerste opstanding gehad
Hy praat van ANDER dode wat nie herleef het tot NA die 1000 jaar nie. So per implikasie al klaar het daar dode opgestaan VOOR die 100 jaar en dis die eerste opstanding.

Wanner is die tweede dood? Wanneer Jesus Satan en sy gevolg vir ewig dood maak.
Wanneer was die eerste dood dan? Toe almal dood gegaan het.
Hier word van fisiese dood gepraat Kalahari, nie geestelike dood nie.

Ook, mense het van die sondeval al bekeer. Maar omdat dit altyd groepies is wat bekeer is daar dan al "opstandings" van toe af tot nou..... dit is n aaneenlopende proses dus, waaraan mens nie n akute begin en einde kan plaas om dus n akute 1000 jaar se begin of einde aan kan koppel nie.....dis nog n probleem.


1Th 4:16 Want die Here self sal van die hemel neerdaal met n geroep, met die stem van n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan.
1Th 4:17 Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees.
Dink jy nie die term EERSTE OPSTANDING kom dalk van 1Th 4:16 af nie? En weereens l dit nie net in die toekoms nie, maar met die Wederkoms.
Hier word ook niks van die wat "sonder Christus" gesterf het se opstanding met die wederkoms nie. Dit maak in teendeel spesifiek melding van die wat IN Christus gesterf het, en kwalifiseer/spesifiseer dus....:thumbsup:
Dan s dit Ons (Christene) wat nog lewe tydens die wederkoms, sal SAAM met die wat opgestaan het, die Here tegemoet gaan in die lug om altyd by die Here te wees.
Nou, as jy reg is en:

Vir die res wat nie deel hieraan het nie, sal by die wederkoms saam met almal uit die grafte kom en dan sal die oordeel plaasvind.
As die verlorenes wat sonder Christus gesterf het sm met die wat in Cristus gestef het gaan opstaan soos jy glo, moet hulle dan volgens die vers saam met die lewendes Jesus tegemoet gaan in die lug om VIR EWIG saam met die Here te wees. Ek glo jy sal met my saam stem dat dit nie lekker werk nie....?
Dit sal, ter wille van die gesprek, goed wees as jy kan wys op watse Bybel tekste jy jou volgende stelling op basseer:

Vir die res wat nie deel hieraan het nie, sal by die wederkoms saam met almal uit die grafte kom en dan sal die oordeel plaasvind.

Open 20:4 En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee; en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie; en hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die duisend jaar lank.
Open 20:5 En die ander dode het nie herlewe totdat die duisend jaar voleindig was nie. Dit is die eerste opstanding.

Vers 4 wys die wat in Christus gesterf het is reeds in die Hemel (soos wat Paulus in 1Th 4:16-17 verduidelik het) en dan wys vers 5 dat die ander dode eers n 1000 jaar na hulle opstaan....dan gaan hy terug en bevestig vers 4 is die eerste opstanding soos Paulus ook uitgewys het. Dan moet die wat na die duisend jaar opstaan die tweede opstanding wees, soos chronologie dikteer, dink jy nie so nie?

Maar ja, as ek verkeerd verstaan en jy reg, sit ons met n klomp verse wat weg verduidelik moet word. Dit sal baie help dan as jy byvoorbeeld al die verse wat ek aangehaal het op die "1000 jaar millenium - Is daar so iets?"-draad kan neem en vanuit jou verstaan kan verduidelik.... So kan jy my verstaan verander.

Kalahari
Nov 18th 2013, 10:00 AM
Ben

Ek het my opinies volgens hoe ek die Bybel verstaan en hoe dit vir my sin maak. Soos almal van ons bly ons 'n student van die Woord. Ek het egter nie gegaan en 'n studie gemaak van elke vers in die Bybel wat moontlik kon dui op die eindtyd of nie. My verstaan is dus meer holisties as wat dit vers vir vers sal wees. Tog word skrif deur skrif verklaar. Al wat ek dus wil s is dat ek opinies het, maar dit kan met die nodige motivering en Bybelse waarhede dalk verander, indien dit meer Bybels sou wees as my huidige verstaan.

Volgens my lees jy in Op 20 dat die eerste opstanding in die toekoms is. Ek lees dit nie so nie. Die wat nie wedergebore is nie, bly dood, al "leef" hulle vandag op die aarde. Hulle het nie deel aan die eerste opstanding nie en sal eers opgewek word by die wederkoms waar hulle vir die eerste keer God sou sien en die oordeel. So ja, ons verskil hier want volgens my interpretasie dui die gedeelte nie na 'n toekomstige gebeurtenis nie, maar vind dit plaas sedert die hemelvaart elke dag totdat die getal van die uitverkorenes vol is en die wederkoms kom.

Daar is 'n volgorde by die wederkoms. Eerstens sal die wedergeborenes wat al dood is (fisies) opstaan en opvaar na God, dan sal die wedergeborenes wat nog lewe omskep word en ook opvaar na God. Daar sal hulle op die trone gaan sit en dan sal die ongelowiges opgewek word en verskyn voor die regterstoel. Daar sal die regverdigheid van God aan almal openbaar word. Jy sien ons sal op die oordeelsdag verskyn saam op die troon en nie voor die troon nie. Vir die wat wedergebore is, is daar geen veroordeling nie, daar is geen sondes om te oordeel nie, want ons versoening is volmaak deur Jesus betaal. Die dode wat opgewek word is die wat nog altyd dood was sedert die sondeval. Hulle dade sal openbaar word en hulle sal daarvolgens geoordeel word.

Jy sien die dood wat ons verkry het by die sondeval was 'n ewige dood waarin ons verkeer het. Deur die genade van God het Hy ons daaruit verlos deur ons wedergeboorte en die eerste opstanding. Indien jy nie daaraan deel het nie het jy deel aan die tweede dood waar jy in die vuurpoel gegooi gaan word. Die eerste dood het ons verkry in Adam en die eerste opstanding het ons verkry deur die tweede Adam naamlik Jesus. Die fisiese dood dui 'n moments verandering aan, maar beteken eintlik nie veel nie. Jy sien almal het deel aan die eerste dood, maar nie almal het deel aan die tweede dood nie net soos nie almal deel het aan die eerste opstanding nie.

So tensy jy vir my kan bewys dat die vers in Op 20 wys op toekomstig is daar nie sin om al die verse te bespreek nie, want die beginpunt is foutief en sal lei tot 'n foutiewe eindpunt.

So om my verstaan saam te vat:
1. Almal het deel aan die eerste dood en dit is nie die fisiese dood nie.
2. Nie almal het deel aan die eerste opstanding nie. Die wat deel daaraan het is vry van die tweede dood.
3. Die wat nie deel het aan die eerste opstanding nie het deel aan die tweede dood.
4. Ons heers sedert ons opstanding (eerste) saam met Christus en die bose het geen mag oor ons nie.
5. Dit sal vir 'n tydperk plaasvind totdat die getal van die uitverkorenes voltooi is en dan kom die wederkoms en finale oordeel.
6. Die 1000 jaar dui 'n tydperk aan en is nie letterlik nie.

Groete
Kalahari

Ben Cronje
Nov 18th 2013, 12:03 PM
So tensy jy vir my kan bewys dat die vers in Op 20 wys op toekomstig is daar nie sin om al die verse te bespreek nie, want die beginpunt is foutief en sal lei tot 'n foutiewe eindpunt.
Ek neem jou in sekerheid en liefde na die inleiding tot die boek Openbaring toe:


Open 1:1 Die openbaring van Jesus Christus wat God Hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur, en wat Hy deur die sending van sy engel aan sy dienskneg Johannes te kenne gegee het,
Openbaring is ‘n ten volle toekoms-gebaseerde boek. “Case closed”. En met toekoms bedoel ek van NA Johannes se visioen af. Onthou ook:


Amo 3:7 Want die Here HERE doen niks tensy Hy sy raadsbesluit aan sy knegte, die profete, geopenbaar het nie.
So VOOR God dinge doen, openbaar Hy dit eers aan Sy profete. En wat doen Jesus hierso?:


Open 1:1 Die openbaring van Jesus Christus wat God Hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur, en wat Hy deur die sending van sy engel aan sy dienskneg Johannes te kenne gegee het,
So hierdie is ‘n Openbaring aan Johannes van Jesus Christus SELF af van wat nog moet gebeur......vanaf na Johannes af tot en met die ewigheid. Dan wil ek ook graag jou aandag op die volgende vers vestig:


Open 1:3 Salig is hy wat die woorde van die profesie lees, en die wat dit hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby.

Die woord profesie al klaar impliseer toekoms. Mens kan nie oor die verlede profeteer nie. Glo my, daar is nog baie meer wat ek kan wys, maar net die intro al klaar is onteenseglik. Maar kom ons gaan kyk ook gou ten laaste na die slot van Openbaring:


Open 22:19 En as iemand iets van die woorde van die boek van hierdie profesie wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe en uit die heilige stad en uit die dinge waarvan in hierdie boek geskrywe is.

Hoop dit is voldoende, Kalahari?:hmm:


My verstaan is dus meer holisties as wat dit vers vir vers sal wees. Tog word skrif deur skrif verklaar. Al wat ek dus wil s is dat ek opinies het, maar dit kan met die nodige motivering en Bybelse waarhede dalk verander, indien dit meer Bybels sou wees as my huidige verstaan.
Sal jy met my saamstem dat selfs ‘n holistiese huis deur individuele bakstene gebou is? En as mens nie die individuele bakstene kan uitwys nie omdat hullie nie daar is nie, het mens dan ‘n huis?:hmm:

Des nie teen staande is ek bly dat jy oop is vir “maar dit kan met die nodige motivering en Bybelse waarhede dalk verander, indien dit meer Bybels sou wees as my huidige verstaan”.:thumbsup:


Daar is 'n volgorde by die wederkoms. Eerstens sal die wedergeborenes wat al dood is (fisies) opstaan en opvaar na God, dan sal die wedergeborenes wat nog lewe omskep word en ook opvaar na God. Daar sal hulle op die trone gaan sit en dan sal die ongelowiges opgewek word en verskyn voor die regterstoel. Daar sal die regverdigheid van God aan almal openbaar word. Jy sien ons sal op die oordeelsdag verskyn saam op die troon en nie voor die troon nie. Vir die wat wedergebore is, is daar geen veroordeling nie, daar is geen sondes om te oordeel nie, want ons versoening is volmaak deur Jesus betaal. Die dode wat opgewek word is die wat nog altyd dood was sedert die sondeval. Hulle dade sal openbaar word en hulle sal daarvolgens geoordeel word.
Met bogenoemde kan ek snaaks genoeg nie werklik verskil nie.

1. “Eerstens sal die wedergeborenes wat al dood is (fisies) opstaan en opvaar na God”
2. “dan sal die wedergeborenes wat nog lewe omskep word en ook opvaar na God”
3. “Daar sal hulle op die trone gaan sit...”
4. Hier wil ek egter inlas: Vir ‘n 1000 jaar lank.
5. “en dan sal die ongelowiges opgewek word en verskyn voor die regterstoel.”
6. “Daar sal die regverdigheid van God aan almal openbaar word.”

Punt 6 na my verstaan gebeur gedurende die 1000 jaar aan God se kinders sodat hulle kan verstaan hoekom mense wat hul gedink het saam met hulle daar moet wees nie daar is nie en vise versa.

7. “Jy sien ons sal op die oordeelsdag verskyn saam op die troon en nie voor die troon nie.”
8. “Vir die wat wedergebore is, is daar geen veroordeling nie, daar is geen sondes om te oordeel nie, want ons versoening is volmaak deur Jesus betaal.”
9. “Die dode wat opgewek word is die wat nog altyd dood was sedert die sondeval. Hulle dade sal openbaar word en hulle sal daarvolgens geoordeel word”

In wese stem ons oor die algemeen saam hierso. Ek het net ingevoeg waar ek “by-verstaan” relatief tot die gegewe..

“nog altyd dood was sedert die sondeval” – die rede hoekom ek glo dit gaan oor fisiese (en geestelik- dood sonder Christus) is omdat hulle (sowel as die wat In Christus slaap) UIT HUL GRAFTE opgewek word:


1Th 4:16 ...en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan”.
Joh 5:28 Moenie julle hieroor verwonder nie. Want daar kom ‘n uur wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor
As “Die dode wat opgewek word is die wat nog altyd dood was sedert die sondeval. Hulle dade sal openbaar word en hulle sal daarvolgens geoordeel word” waar was en dit gaan oor slegs ‘n geestelike dood;

Hoekom moet die wat in Christus gesterf het (dan moet dit ook slegs geestelik wees om konsekwent te wees en wie gaan geestelik dood in Christus? Ek dog ons lf geestelik in Christus) ook opgewek word?
Verstaan dus die probleem wat ontstaan met die volgende interpretasie?:


Die wat nie wedergebore is nie, bly dood, al "leef" hulle vandag op die aarde. Hulle het nie deel aan die eerste opstanding nie en sal eers opgewek word by die wederkoms waar hulle vir die eerste keer God sou sien en die oordeel.
Want as dit slegs so is soos jy dit lees, kan jy dit konsekwent toepas op die opwekking van die wat IN Christus gesterf het en die wat Sonder Christus gesterf het?.
Albei word immers OPGEWEK, al is dit op verskillende twee tye.....

As opwekking beteken “wedergeboorte” moet dit dan ook beteken dat wanneer die goddelose opgewek word, beteken dit hulle bekeer ook.....
Mens kan nie “opwekking” in dieselfde Openbaring geestelik maak vir die een en fisies vir die ander nie. Dit moet dieselfde vir albei wees, want dis dieselfde profesie...:thumbsup:

Dit maak die volgende ook nie vir my haalbaar nie:


Jy sien die dood wat ons verkry het by die sondeval was 'n ewige dood waarin ons verkeer het. Deur die genade van God het Hy ons daaruit verlos deur ons wedergeboorte en die eerste opstanding. Indien jy nie daaraan deel het nie het jy deel aan die tweede dood waar jy in die vuurpoel gegooi gaan word. Die eerste dood het ons verkry in Adam en die eerste opstanding het ons verkry deur die tweede Adam naamlik Jesus. Die fisiese dood dui 'n moments verandering aan, maar beteken eintlik nie veel nie. Jy sien almal het deel aan die eerste dood, maar nie almal het deel aan die tweede dood nie net soos nie almal deel het aan die eerste opstanding nie.
Inteendeel, kyk die volgende teenstrydigheid:


Deur die genade van God het Hy ons daaruit verlos deur ons wedergeboorte en die eerste opstanding. Indien jy nie daaraan deel het nie het jy deel aan die tweede dood waar jy in die vuurpoel gegooi gaan word.
Hoe kan die goddeloses ‘n tweede dood sterf as hul nooit opgewek is na hul eerste dood nie? Mens kan tog nie dooier as dood wees nie. Om te kan gedood word moes jy gelewe het.

So as “Jy sien die dood wat ons verkry het by die sondeval was 'n ewige dood waarin ons verkeer het.”, en die goddeloses is vir ewig dood, hoe gaan hul ‘n tweede dood sterf as hul klaar vir ewig dood is?:hmm:

Ek sukkel om dit te verstaan, Kalahari....

Maar in elkgeval, Ek kon uit die inleiding van Openbaring wys dat die hele Openbaring oor die toekoms vanuit Johannes se perspektief gegaan het... En soos jy ges het, dan;


So tensy jy vir my kan bewys dat die vers in Op 20 wys op toekomstig is daar nie sin om al die verse te bespreek nie, want die beginpunt is foutief en sal lei tot 'n foutiewe eindpunt.

Kalahari
Nov 18th 2013, 02:38 PM
Ben

Indien ek jou reg verstaan dan kan die draak van Op 12 nie die satan wees nie, want toe die visioen aan Johannes verskyn het, is die duiwel klaar verban uit die hemel, maar tog s dit daar duidelik dat 'n ander teken in die hemel sou verskyn wat 'n derde van die sterre op die aarde sou gooi? Die kerk wat al deur Jesus ingestel is sou ook nie al kon wees nie, want die draak het gewag vir die vrou om die kind te baar? Verstaan ek jou reg of het ek die kat aan die stert beet?

Ek dink tog dat daar dinge in Openbaring is wat nie net profeties is nie, maar vir mens aanleiding gee van wat gaan gebeur. Die boek gaan oor die toekoms en wat gaan gebeur, maar dit is nie net oor die toekoms nie, daar moet tog 'n aanknopingspunt met die hede wees. As ek Op 12:10 vergelyk met Op 20 dan sien ek dat die satan se mag gebreek is en hy gebind is alreeds. Dit gaan nie eers gebeur in die toekoms in 'n 1000 jarige bedeling nie. Ek sukkel dus om te sien dat dit toekomstig is, vir my lyk dit of dit reeds plaasvind of besig is om plaas te vind. Kan jy my wys waar ek dalk die fout maak?

Almal word opgewek by die wederkoms. Ek hoop jy sal daarmee kan saamstem. Hulle (die verlorenes) word ook nie opgewek om te lewe nie, hulle word opgewek vir die oordeel en die ewige dood. (die tweede dood) Alhoewel hulle fisies op aarde gelewe het, was hulle nog altyd dood gewees en vasgevang in die sonde wat die dood is. Ek hoop ek skryf dit vir jou reg dat jy verstaan wat ek probeer s. Die mens wat vandag op die aarde leef, leef wel fisies, maar nie almal is lewend volgens die Bybel nie. Net die wat wedergebore is, lewe want hulle het oorgekom vanaf die dood tot die lewe. Ek hoop dit is duidelik.

Groete
Kalahari

Ben Cronje
Nov 20th 2013, 10:39 AM
Hi Kalahari.

Dankie vir jou terugvoer oor Open 20. En ek weldrae daarop reageer, net eers:


Die boek gaan oor die toekoms en wat gaan gebeur, maar dit is nie net oor die toekoms nie, daar moet tog 'n aanknopingspunt met die hede wees.
Met bogenoemde verskil ek glad nie, inteendeel, ek stem saam en dit was nie my bedoeling sou dit so oorkom nie. Jammer as dit die persepsie was wat ek geskep het en dankie dat jy dit vir my uitgewys het.:thumbsup: Anders sou die persepsie dalk bly...Maar meer hieroor later....


Almal word opgewek by die wederkoms. Ek hoop jy sal daarmee kan saamstem.
Ek sal ongelukkig nie daarmee kan saamstem nie, Kalahari. Dit het ek reeds te kenne gegee in my vorige plasing. Daarom sal ek dit baie waardeer indien jy eers gou daarop k sal reageer eer ek dan sal reageer op die totaal. Ek lig dit gou weer uit vir jou:

1. As ALMAL (die wat in Christus gesterf het en die wat buite Christus gesterf het – dis immers “almal”) opgewek word by die wederkoms, hoekom beskryf Paulus dit nie so in 1 Thes 4:16-17 nie?
2. Hoekom word “1 Th 4:26 ...en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan” nie opgevolg met “so ook sal die wat buite Christus gesterf het dan ook opgewek word” nie? Maar dit word eerder opgevolg met vers 17 “Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees.”
3. Hoekom praat 1 Thes 4:16-17 glad nie van die goddeloses se opstanding hier nie?
4. Wat van die lewende goddeloses tydens die wederkoms (die Bybel is dit eens dat hul vernietig word deur die Glorie van Sy wederkoms - sien my plasings in "Wil jy regtig weg geraap word?"). Hoekom sal Jesus hul met Sy wederkoms vernietig en hul dan 10 minute later weer opwek?????
5. In teendeel, hoekom word hier ook nie van oordeel gepraat nie, maar eerder van die wat in Christus is wat Hom in die lug tegemoet gaan om vir altyd by Hom te wees? Hulle moet dus reeds geoordeel wees.....
6. Hoekom praat Open 20 dan eers van die wat reeds by Christus is in die hemel op hul trone is en dan s dit die goddeloses word eers ‘n 1000 jaar later opgewek?“nog altyd dood was sedert die sondeval” – die rede hoekom ek glo dit gaan oor fisiese (en geestelik- dood sonder Christus) is omdat hulle (sowel as die wat In Christus slaap) UIT HUL GRAFTE opgewek word:

1Th 4:16 ...en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan”.
Joh 5:28 Moenie julle hieroor verwonder nie. Want daar kom ‘n uur wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor
As “Die dode wat opgewek word is die wat nog altyd dood was sedert die sondeval. Hulle dade sal openbaar word en hulle sal daarvolgens geoordeel word” waar was en dit gaan oor slegs ‘n geestelike dood;

Hoekom moet die wat in Christus gesterf het (dan moet dit ook slegs geestelik wees om konsekwent te wees en wie gaan geestelik dood in Christus? Ek dog ons lf geestelik in Christus) ook opgewek word?
7. Bogenoemde is ‘n belangrike vraag, dink jy nie so nie?


Verstaan dus die probleem wat ontstaan met die volgende interpretasie?:

Die wat nie wedergebore is nie, bly dood, al "leef" hulle vandag op die aarde. Hulle het nie deel aan die eerste opstanding nie en sal eers opgewek word by die wederkoms waar hulle vir die eerste keer God sou sien en die oordeel.
Want as dit slegs so is soos jy dit lees, kan jy dit konsekwent toepas op die opwekking van die wat IN Christus gesterf het en die wat Sonder Christus gesterf het?.
Albei word immers OPGEWEK, al is dit op verskillende twee tye.....

As opwekking beteken “wedergeboorte” moet dit dan ook beteken dat wanneer die goddelose opgewek word, beteken dit hulle bekeer ook.....

Mens kan nie “opwekking” in dieselfde Openbaring geestelik maak vir die een en fisies vir die ander nie. Dit moet dieselfde vir albei wees, want dis dieselfde profesie...
8. Dink jy nie bogenoemde is ook ‘n belangrike punt om uit te klaar nie?
En verder:


Dit maak die volgende ook nie vir my haalbaar nie:

Jy sien die dood wat ons verkry het by die sondeval was 'n ewige dood waarin ons verkeer het. Deur die genade van God het Hy ons daaruit verlos deur ons wedergeboorte en die eerste opstanding. Indien jy nie daaraan deel het nie het jy deel aan die tweede dood waar jy in die vuurpoel gegooi gaan word. Die eerste dood het ons verkry in Adam en die eerste opstanding het ons verkry deur die tweede Adam naamlik Jesus. Die fisiese dood dui 'n moments verandering aan, maar beteken eintlik nie veel nie. Jy sien almal het deel aan die eerste dood, maar nie almal het deel aan die tweede dood nie net soos nie almal deel het aan die eerste opstanding nie.
Inteendeel, kyk die volgende teenstrydigheid:

Deur die genade van God het Hy ons daaruit verlos deur ons wedergeboorte en die eerste opstanding. Indien jy nie daaraan deel het nie het jy deel aan die tweede dood waar jy in die vuurpoel gegooi gaan word.
Hoe kan die goddeloses ‘n tweede dood sterf as hul nooit opgewek is na hul eerste dood nie? Mens kan tog nie dooier as dood wees nie. Om te kan gedood word moes jy gelewe het.

So as “Jy sien die dood wat ons verkry het by die sondeval was 'n ewige dood waarin ons verkeer het.”, en die goddeloses is vir ewig dood, hoe gaan hul ‘n tweede dood sterf as hul klaar vir ewig dood is?

Ek sukkel om dit te verstaan, Kalahari....
9. Kan jy asseblief bogenoemde ook vir my uitklaar, want dit help werklik dat ek jou punt beter kan verstaan.
Groete

Ben

Kalahari
Nov 20th 2013, 02:11 PM
Ben

Joh 5:28 Moenie julle hieroor verwonder nie. Want daar kom ‘n uur wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor
Joh 5:29 en sal uitgaan, die wat goed gedoen het, tot die opstanding van die lewe, en die wat kwaad gedoen het, tot die opstanding van die veroordeling.

Dit is vir my duidelik dat die ongelowige ook opstaan dieselfde uur as die gelowige, maar volgens God se orde soos in 1 Thes.

Wat is die doel van die opstanding? Dit is sodat die oordeel van God vervul kan word. Die ongelowiges wat God se regverdigheid sal aanskou en die gelowiges wat God se genade sal aanskou.

Dit is vir my duidelik en daarom kan ek dit dalk nie so goed verduidelik nie, want ek sien nie die onduidelikheid nie. Vra gerus dus weer.

Groete
Kalahari

Ben Cronje
Nov 20th 2013, 02:16 PM
Hi Kalahari, eks op pad werk toe.

Ek het my plasing van 1-9 genommer. Dit sal my baie help as jy weer daarvolgens kan terugvoer gee.

Ook sal ek , as die Here wil, more die Bybelverse plaas en reageer op alles.

Groete

Ben

Kalahari
Nov 20th 2013, 03:51 PM
Ben

Ek sal probeer.

1,2 en 3 Die brief is aan die gelowiges geskryf en beantwoord wat van die gelowiges sal word. Dit is algemeen soos Joh 5:28-29 wys dat die gelowiges en ongelowiges opgewek gaan word.
4. Ons weet dat die Here sy engel gaan stuur om die onkruid uit te roei voordat die koring geoes word. Geen ongelowige kan vir God aanskou nie en aangesien die Here as verheerlikte terugkom, kan geen ongelowige Hom aanskou nie. Of dit nou net 10 minute later is en hulle opgewek word vir die oordeel kan ek nie oordeel nie, ek kan net verklaar dit wat die Bybel leer. Dit sal in dieselfde uur wees.
5. Ek stry nie, want die gereddes sal nie geoordeel word nie, ons is klaar vry in Jesus.
6. Jy s so nie ek of die Bybel nie.
7. Ons almal word opgewek want ons gees word weer met ons verheerlikte liggaam verenig.
8. Ek dink nie dit is wat ek ges het nie, maar jy wat dit parafraseer. Die wedergeboorte is die eerste opstanding nie die eerste opwekking nie. Almal sal opgewek word, maar nie almal het deel aan die eerste opstanding nie.
9. Niemand het nog deel aan die tweede dood nie, want nie een het al sy ewige liggaam ontvang nie. Die oordeel het ook nog nie plaas gevind nie, want daarna word die ongelowiges gewerp in die poel van vuur. Alhoewel die ongelowige nog altyd dood is agv die sondeval is die tweede dood 'n spesifieke dood en straf wat nog nie in werking getree het nie.

Groete
Kalahari

Kalahari
Nov 21st 2013, 08:18 AM
Die draad gaan eintlik meer oor die ontbinding van satan, maar aangesien baie glo dat dit eers na die 1000 jarige ryk gaan gebeur, het ek nie 'n probleem as ons dit ook bespreek nie. Die fokus is egter oor die ontbinding van satan, aangesien die Bybel duidelik is dat na sy ontbinding en voor die einde daar 'n geveg sal wees die Gog en Magog. Die geveg is teen die heiliges/kerk, maar God kom en vernietig hulle. Is dit eenmalig of kan dit oor 'n tydperk of binne in 'n era plaasvind?

Ek is van mening dat ons in die tyd van die groot afval is en dit laat my dink dat dit die tydperk is waarin die satan ontbind is. Wanneer al die magte so opgestel is teen die kerk dat dit sou blyk dat dit oorweldig gaan word, tree God in en vernietig hulle.

Omrede die Bybel dit duidelik gemaak het dat ons nie die tyd van die wederkoms sal weet nie, maar dat ons na die tekens moet kyk, lyk dit of al die tekens daar is. Die wederkoms is nie eers na 1000 jaar nie, maar kan enige oomblik gebeur. Sal die Here jou gereed tref of is jy aan die slaap omrede jy vir dinge wag wat nooit gaan gebeur nie.

Groete
Kalahari

Kalahari
Nov 21st 2013, 10:06 AM
Ek het 'n wonderlike stuk gekry wat baie van die punte wat ek oor wou praat aanraak. Dit is redelik lank en sal seker oor 'n paar poste hier geplaas word. Ek dink dit is egter sinvol om die hele stuk hier te plaas en indien nodig kan ons dit daarna bespreek. In geheel kon ek nog nie iets kry waarmee ek verskil van die skrywer nie, maar soos iets oor profesi moet mens 'n oop gemoed h.

6. Die Millennialisme Beteken Onbybelse en Onmoontlike Implikasies
Ons het reeds daarop gewys dat die poging van die millennialiste om hulle standpunt in die Bybel in te pas, botsing met duidelike en stellige uitsprake van die Here Jesus, Paulus en andere beteken. Ons voer nou hierdie punt verder deur te wys op die implikasies van die millennialistiese idees. Om ’n duisendjarige ryk op aarde, na die wederkoms van Christus ingepas te kry, is daar twee standpunte by die pre-millennialiste. Die een is dat daar twee koninkryke van Christus gelyktydig bestaan. Die een is in die hemel, en bestaan uit al die heiliges wat opgeraap is. Die ander is op die aarde en bestaan uit die Jode (en moontlik andere) wat die Here Jesus by sy tweede wederkoms en verskyning op aarde aangeneem het. So ’n siening is, uiteraard in stryd met die een koninkryk van Christus soos wat die Bybel voorhou.
Die ander standpunt is dat al die opgestane, weggeraapte en verheerlikte heiliges, te same met die bekeerde Jode, Christus se koninkryk op aarde uitmaak. In die Bybel is daar egter geen aanduiding dat diegene wat uit die dood opgestaan het en met verheerlikte liggame beklee is, saam met mense, wat nog soos ons hier op aarde is, ’n gemeenskap vorm nie. Nog minder is daar enige gedagte dat sulke verheerlikte mense hier op aarde direk met sondige nasies te doen het en die regering oor hulle uitmaak. Daarby is dit ook ondenkbaar dat die salige plek wat Christus vir die gelowiges in die huis van sy Vader gaan voorberei het (Joh. 14:1–3), in die aardse Jerusalem te midde van sondige nasies is.
Dit is totaal strydig met Christus se koninkryk dat Hy sy ryk met gewelddadige metodes (die ysterroede-regering) in stand hou. Ons lees dat wanneer Hy weer kom, en sy koninkryk in sy volheid deurbreek, Hy al sy vyande vernietig. Christus se koninkryk bestaan uit diegene wat hulle met Hom as Heer en Saligmaker vereenselwig het, en wat deur sy Gees lewe en sy gesindheid openbaar. Daarom s die Here Jesus ook dat sy koninkryk nie van hierdie wreld is nie (Joh. 18:36), want die koninkryk van God bestaan in mense, in hulle harte. Luk. 17:21.
Die vrede wat van die Here is en wat in sy koninkryk heers, is ook nie iets wat met geweld afgedwing word nie. Sy vrede is nie soos die van die wreld nie (Joh. 14:27), maar is ’n vrug wat die Heilige Gees in die lewens van mense werk. Gal. 5:22.
Omdat die duisendjarige vrederyk op aarde ’n letterlike Israel-ryk sou wees, beteken dit dat die Here weer onderskeid sal maak tussen die Joodse (Israelitiese) nasie en al die ander, ja selfs betreffende die saligheid. (Die wat saam met Christus regeer moet tog minstens saliges wees.) In Ef. 2:14 word uitdruklik ges dat die middelmuur van skeiding tussen die gelowiges uit die letterlike Israel en die uit die nasies, deur Christus afgebreek is. Gaan Hy nou weer opbou wat Hy reeds afgebreek het?
Om die millennium in die Bybel ingepas te kry, moet die Millennialiste onderskeid maak tussen die kinders van die koninkryk van God, naamlik die volk Israel, en die kinders van die genade, naamlik die kerk. So ’n onderskeid is egter vreemd aan die Bybel en bots met sy direkte uitsprake. Die kinders van die koninkryk is juis hulle wat Christus met sy wederkoms by )m versamel. Matt. 13:38. Die pre-millennialiste verklaar self dat dit die kerk is wat die Here by Hom opneem. (Daar is wel gevalle waar die Jode as kinders van die koninkryk aangedui word. Matt. 8:12. Dit is egter ’n term wat nie net vir Jode geld nie, maar ook vir die gelowiges in die kerk.)
As die sogenaamde duisendjarige vrederyk op aarde die vervulling is van die Messiaanse ryk waarvan ons in Jesaja en ander Ou Testamentiese boeke lees, dan beteken dit dat die ryk van die Messias net vir duisend jaar sal bestaan. In die Ou Testamentiese geskrifte word uitdruklik ges dat dit ’n koninkryk is waaraan daar geen einde is nie. Vergelyk Jes. 17; 45:17; 59:21; 60:15–21; Dan. 2:44; 4:3; 7:27; Jol 2:27; Eseg. 43:7, 9. Vergelyk ook 2 Pet. 1:11 waar gepraat word van die ingang in die ewige koninkryk van onse Here en Saligmaker, Jesus Christus.”*
Die pre-millennialisme moet ook voorsiening maak vir ’n tempel in die millennium, te same met die priesterdiens en al die offerrites wat in die Ou Testament bestaan het. Hierdie dinge is immers, ingesluit as jy die Messiaanse ryk waarvan ons in Jesaja en ander geskrifte lees, letterlik verwesenlik wil sien. Sonder om op alles te antwoord, wys ons net op die offerrites. Jesus Christus, ons Hopriester het vir eens en altyd vir ons die finale offer deur sy eie sterwe gebring. Hebr. 9 en 10. Hy het die Ou Testamentiese bedeling met sy wet, besnydenis en offerindes afgesluit en ons in die Nuwe Testamentiese bedeling ingelei. Moet ons nou verwag dat die horlosie weer terug gedraai sal word; dat die Nuwe Testamentiese bedeling weer plek sal moet maak vir ’n herstelde Ou Testamentiese bedeling? So iets is nie alleen ondenkbaar nie, maar ook totaal in stryd met wat vir ons in die evangelie voorgehou word. Om te s dat offerandes wat tydens die duisendjarige ryk geoffer sou word, net ’n herdenking van Christus se offer is, spreek van die dilemma waarin mens beland as jy van die hoofbaan van dit wat die evangelie ons voorhou, afwyk.
Volgens die pre-millennialiste se vertolking van die Ou Testamentiese geskrifte oor die Messiasryk, moet die nasies van die wreld jaarliks na Jerusalem optrek om die loofhutte-fees te vier. Doen hulle dit nie, sal allerlei tespoed hulle tref, soos byvoorbeeld dat hulle nie ren sal kry nie. Dink daaraan, die biljoene mense van die wreld in Jerusalem saamgetrek!
Wat betref die saligheid van die nasies tydens die duisendjarige vrederyk, is daar uiteenlopende menings onder die pre-millennialiste. Daar is hulle wat s dat dit ’n tyd van ongekende wreldevangelisasie sal wees. Nou is daar mos opgestane en verheerlikte mense om die evangelie te verkondig! So ’n siening plaas ons dus maar net weer terug in die kerkperiode en die tyd voor die wederkoms van Christus.
Daar is ook hulle wat beweer dat die nasies nie alleen goddeloos sal wees nie, maar goddeloos sal bly vir die hele duur van die millennium. Dit is daarom dat hulle deur ’n ysterroede-regering vanuit Jerusalem in bedwang gehou moet word. Daar is geen sprake dat hulle deur massa-evangelisasie by die geledere van die heiliges in Jerusalem sal aansluit nie. Almal is verlore en bly verlore. As dit die geval sou wees, beteken dit dat diegene onder hulle wat as babas gesterf het, ook verlore is. Moet sulke babas, by wie daar nog geen aanspreeklikheid is nie, in die verderf beland?
Diegene wat saam met die Here Jesus vanaf Jerusalem oor die aarde regeer, is mense wat uit die dood opgestaan het en met verheerlikte liggame beklee is. Dit is die siening van sommige pre-millennialiste. As dit wat in Openbaring 20:7–9 vermeld word in verband met die Gog en Magog wat teen Jerusalem optrek en dit omsingel, na ’n gebeure tydens die millennium verwys, ontstaan die vraag: Hoe is dit moontlik dat opgestane en verheerlikte heiliges (mense wat nie meer kan sterf of aan lyding onderwerp kan word nie) dan deur sondige aardbewoners bedreig word? Die bedreiging is so groot dat God moes ingryp en die vyande van hierdie heiliges met vuur uit die hemel verslind!
Die pre-millennialiste vertolk 2 Thess. 2:6 en 7 so dat dit die kerk is wat die openbaring van die Antichris tehou. Eers wanneer die kerk weggeraap is, kan die Antichris verskyn en sy bose werk doen. In Openbaring 13:7 lees ons hoe die Antichris (die dier uit die see) oorlog maak teen die heiliges en hulle oorwin. So ’n gebeure kan mos nie plaasvind as die kerk (die versameling van heiliges) hom tehou nie! Dit lei dan weer tot ’n ander verklaring van die pre-millennialiste, naamlik dat die heiliges van Openbaring 13:7 bekeerde Jode (Israeliete) is en nie die heiliges waaruit die kerk bestaan nie. So ’n verdeling van diegene wat deur Christus die saligheid deelagtig geword het, is totaal strydig met wat die Bybel leer. Die heiliges wat die kerk uitmaak is juis die ware kinders van Abraham (Rom. 4:16–18; 9:6–8; Filip. 3:3) en dus God se Israel. Gal. 6:16.
In aansluiting by die voorafgaande, beweer pre-millennialiste dat die wat weggeraap word die kerk van die Nuwe Testament is. Terselfdertyd beweer pre-millennialiste ook dat die Ou Testamentiese gelowiges en die bekeerde Israel ’n ander groep is as die wat die kerk uitmaak. God sou dan ook op ’n ander wyse met hulle werk. Daaruit moet ons dan aflei dat persone soos Abraham, Moses en ander Ou Testamentiese heiliges, nie deel van die een liggaam van Christus is wat by Hom opgeneem word nie. Moet die Ou Testamentiese heiliges dan nog ’n duisend jaar wag om uit die dood opgewek te word? Dit is mos dan die geleentheid wat die pre-millennialiste s dat die goddelose mense uit die dood opgewek gaan word!
Soos wat ons reeds gesien het, vertolk die pre-millennialiste die oorlog wat in Eseg. 38 en 39 voorgehou word, as iets letterliks. Dan sal hierdie toekomstige oorlog met swaarde en skilde, pyle en bo, knopkieries en spiese geveg word. Met hierdie wapens van die verslane nasies, sal daar vir sewe jaar vuur gemaak kan word.
Om die wegraping van die kerk voor die verdrukking te kan verdedig, beweer die pre-millennialiste dat die uitverkorenes waarvan in Matt. 24:29–31 sprake is, nie op die kerk dui nie. Die kerk sou dan alreeds met die wederkoms soos in 1 Thess. 4:13–17 beskryf, by Christus weggeraap wees.
Allereers moet ons daarop wys dat lidmate van die kerk as uitverkorenes bekend staan. Rom. 16:13; Ef. 1:4; Kol. 3:12. Die wat volgens 1 Thess. 4:13–17 weggeraap is, was dus ook uitverkorenes.
Verder moet ons daarop let dat die Here Jesus in Matt. 24:29–31 s dat met sy wederkoms Hy die uitverkorenes by Hom sal versamel. Volgens die pre-millennialiste is dit wat Paulus oor die wederkoms en die insameling van die uitverkorenes s (1 Thess. 4:13–17), dus iets anders as wat die Here Jesus daaroor s. So word Paulus teenoor Christus gestel, en dit net om twee wederkomste te verdedig. (Die een is net tot in die lug, en die ander op die aarde.) Daarmee saam word dus nie alleen twee wederkomste geleer nie, maar ook twee insamelings(wegrapings) van die uitverkorenes. En dit alles net om die pre-millennialisme in die Bybel te kan lees!
Om hulle leer by die Skrif aangepas te kry, beweer die post-millennialiste dat die swaard uit die mond van Christus, soos in Openbaring 19:21 genoem, op die verkondiging van die evangelie dui. Die lyke waarheen die vols van die hemel genooi word om ’n groot maaltyd van te maak, dui dus op hoe nasies tot bekering gaan kom!
So is daar nog talle ander implikasies van die millennialisme wat nie alleen on-Skriftuurlik is nie, maar ook van totaal onrealistiese dinge spreek.

Moller, F. 1999, c1991. Woorde van lig en lewe : 'n dogmatiese studie. 3 Volume reeks. (electronic ed.). Evengelie Uitgewers: Westhoven

vervolg.......

Kalahari
Nov 21st 2013, 10:09 AM
7. Die Vertolking van Skrifgedeeltes wat in Verband met die Millennium Gebring Word
Ons het gewys dat die sogenaamde duisendjarige vrederyk op aarde totaal on-Skriftuurlik is en tot vreemde implikasies lei. Die vraag bly egter nog hoe ons Openbaring 20:1–10, sowel as die voorspellings in verband met die Messiasryk in Jesaja en ander Ou Testamentiese geskrifte moet vertolk.
Allereers wys ons daarop dat dit nie maklik is om ’n presiese en finale vertolking aan simboliese voorstellings soos hierdie te gee nie, veral as dit in die Bybel self nie verduidelik word nie. Wat egter in verband met enige vertolking vas staan, is dat dit in lyn moet wees met die direkte en stellige uitsprake van die Here Jesus, Paulus, en andere. Daarvolgens moet enige gedagte wat ’n duisendjarige vrederyk op die huidige aarde met Openbaring 20:1–7 in verband bring, summier afgewys word. So iets is veral onmoontlik as dit boonop na die wederkoms van Christus gestel word. Soos wat ons reeds gesien het, is daar talle direkte uitsprake wat verklaar dat met die wederkoms van Christus, die gelowiges by Hom geneem word, die Bose en die goddelose mense veroordeel word en dat die voleinding dan ’n werklikheid word.
Die vertolking wat ons hierna van Openb. 20:1–7 gee, pas, ons insiens, die beste aan by die direkte uitsprake van die Bybel oor die eindtyd. (Daarmee behou ons ’n oop gemoed vir iemand wat met ’n beter vertolking vorendag kom.)
7.1 Die Binding en Ontbinding van die Satan
In die eerste plek moet ons daarop let dat geen ander gebeure in verband met die binding en ontbinding van die Satan genoem word waarvolgens ons die tyd en betekenis daarvan kan aflei nie. Daar word ook niks ges van ’n vrederyk op hierdie aarde nie. Al wat ons lees is dat die Satan vir ’n duisend jaar gebind is, sodat hy die nasies nie meer sou verlei nie. Om te weet wat die verleiding van die nasies beteken, moet ons let op wat die gevolg van die ontbinding van die Satan was. Wanneer die Satan vry is om te doen wat hy wil, sal hy die ganse sondige mensdom mobiliseer om met alle geweld teen die kerk op te trek in ’n poging om dit te vernietig. Openb. 20:7–9. Dit kon hy tot nou nog nie doen nie.
Hierdie periode waarin die Satan gebind is, beteken nie die uitskakeling van alle sonde, onreg en talle ander bose werkinge op aarde nie. Soos reeds ges, beteken die binding van die Satan ook dat hy nie kan verhoed dat die evangelie na alle nasies uitgedra word nie. Dit is die tyd waarin ons nou lewe, en dit word ook genoem “die tyd van welbehae” en “die tyd van heil.” 2 Kor. 6:2.
Die feit dat daar geen verdere verduideliking van die binding van die Satan gegee word nie, moet moontlik daaraan toegeskryf word dat die lesers van die boek Openbaring reeds iets in verband daarmee geweet het. Soos wat ons in die bespreking van die profeties-apokaliptiese geskrifte genoem het, bied die visioene vir ons ’n dramatiese voorstelling van dinge wat reeds in verband met die eindtyd bekend was.
Melding van die binding van die Satan, vind ons reeds in ’n uitspraak van die Here Jesus, ongeveer 50 jaar voor die verskyning van die boek Openbaring. Matt. 12:28, 29. Hieruit moet ons aflei dat die binding van die Satan in verband staan met Christus se versoeningswerk op aarde.
Ons het reeds daarop gewys dat die Satan nie met ’n letterlike ketting gebind kan word nie. Hy kan ook nie in ’n gevangenis opgesluit word soos wat dit hier op aarde gedoen word nie. Die wyse waarop hy gebind word, word verbeeld in terme van hoe deeglik daar in die ou tyd met gevaarlike gevangenes te werk gegaan is.
Hierby wil ons ook die gedagte voeg dat die gees van die Antichris (en sy medewerker, die valse profeet), reeds van die begin van die sondeval werksaam was. Dit is hoe die Satan nog altyd in die mensdom werk. Die gees van die Antichris beteken stryd teen Christus, en daarmee ook teen God. Die optrede van die valse profeet—wat ons onder die antichris gees kan indeel—dui blykbaar op elke godsdiens wat teen Christus en sy kerk is. Die binding van die Satan kom neer op die te houding of binding van die Antichris, want die kan alleen optree in die krag van die Satan. Daarom kan ons aanneem dat met die ontbinding van die Satan, die Antichris ook nie langer tegehou sal word nie. Dan sal hy in persoon verleidende wonderwerke doen en so sal die verborge ongeregtigheid aan die lig kom. 2 Thess. 2:5–10.
Die dramatiese voorstelling van die binding van die Satan moet ’n troos vir gelowiges van alle tye wees, maar veral in tye van vervolging, soos toe Johannes, hierdie visioene gehad het. Daarmee word aan die gelowiges die versekering gegee dat die Satan nie met hulle kan maak wat hy wil nie. Hy kan net dit aan die gelowiges doen wat die Here hom toelaat, maar ook dit sal uiteindelik tot hulle beswil uitwerk. Rom. 8:28. Die Here sorg dat sy kinders nie bo hulle kragte versoek en beproef word nie (1 Kor. 10:13), en dat hulle onder alle omstandighede altyd meer as oorwinnaars kan wees. Rom. 8:37.
7.2 Die Betekenis van die Gestorwe Heiliges van Openb. 20:4–6
Hierdie tydperk wat as ’n duisend jaar beskryf word, het betrekking op gebeure wat in twee visioene aangebied word. (Elkeen begin deur te wys op dit wat Johannes gesien het.) Die eerste is waar Satan gebind is, soos wat ons reeds behandel het. Die ander een is van die ontslape heiliges wat in daardie tyd saam met Christus regeer en deel aan die oordeel het. Johannes praat van die siele van die wat die marteldood moes ondergaan ter wille van hul getuienis vir Jesus en die woord van God. Saam met hulle is ook diegene wat nie die merk van die Antichris op hulle voorhoof en hand wou ontvang nie.
Die feit dat hulle op trone gesit het, is ’n aanduiding dat hulle in ’n hemelse plek moes wees, dit is, die plek waar ontslape heiliges in die tyd tussen sterwe en opstanding saam met die Here is. In al die visioene wat vanaf Openbaring 3:21 gemeld word, en waar “troon” ter sprake is, dui op ’n hemelse plek. Vergelyk Openb. 3:21; 4:2–10; 5:6; ens. Daar is geen sprake dat dit na trone op aarde verwys soos die pre-millennialiste beweer nie.
Die feit dat gepraat word van die “siele” van die ontslapenes, is ’n verdere aanduiding dat dit betrekking het op mense wat na die liggaam gesterf het en nog nie die opstanding met ’n nuwe liggaam beleef het nie. Dit kan in dieselfde verband gesien word as die “siele” waarvan ons in Openbaring 6:9 lees.
Dat dit op hierdie tussentoestand dui, word verder bevestig met die woorde: “En die ander dode het nie geleef (die letterlike vertaling van die Grieks “ezesan”) totdat die duisend jaar voltooi was nie.” Openb. 20:5. Hier word na die gestorwe ongelowiges verwys as “die ander dode”, of soos wat dit letterlik vertaal word, “die res of orige van die dode”. (Grieks, hoi loipoi tôn nekrôn). Dit dui daarop dat die heiliges wat hier ter sprake is, ook as dooies aangesien moet word.
Met betrekking tot hierdie gestorwe heiliges wat nou by die Here is, word in Openbaring 20:6 ook ges: “Salig is hy wat deel het aan die eerste opstanding; oor hulle het die tweede dood geen mag nie.”
Soos reeds gemeld, sien die pre-mellennialiste die woorde “eerste opstanding” as verwysend na ’n letterlike opstanding uit die dood met die bekleding van ’n geestelike liggaam. Hier aan sou net gestorwe gelowiges deel h.
Ons wil benadruk dat die oorwinning oor die ewige oordeel of tweede dood (Openb. 20:14), nie daarin bestaan dat jy weer liggaamlik uit die dood opstaan nie. Die gestorwe heiliges waarvan in Openbaring 20:4–6 gepraat word, het nie die tweede dood oorwin bloot deur die feit dat hulle weer uit die dood sou opgestaan het nie. Die oorwinning oor die tweede dood of ewige oordeel, kom deur ons vereenselwiging met Christus, wat vir ons die lewe en opstanding geword het. Hierdie ewige lewe ontvang die gelowige nog voordat hy sterwe, naamlik deur sy wedergeboorte. Die wedergeboorte en nuwe lewe word in Rom. 6:4 en Kol. 2:12 beskryf as ’n opstanding (opwekking) saam met Christus. Dit is daarvan wat die doop ’n afbeelding is.
Die feit dat van die gestorwe heiliges in Openbaring 20:4 ges word “en hulle het geleef en as konings regeer saam met Christus die duisend jaar lank.” dui op wat die Here Jesus self in Joh. 11:25 s: “Ek is die opstanding en die lewe; wie in My glo, sal lewe al het hy ook gesterwe.” Uiteraard geld hierdie versekering nie vir die gestorwe goddeloses (die ander dooies) nie.
As ons die woord “leef” in Openbaring 20:4 (wat ook as “die eerste opstanding” bekend staan), vertolk as die opstanding uit die dood, soos wat die pre-millennialiste doen, kom ons voor ’n situasie wat vir drie redes onmoontlik is.
Allereers sou dit beteken dat hierdie letterlike en liggaamlike opstanding uit die dood, die rede is waarom die tweede dood (of oordeel) geen mag oor ’n mens het nie. Ons het reeds daarop gewys dat die letterlike opstanding uit die dood jou nie van die oordeel vrywaar nie. Dit kom net deur die nuwe lewe wat jy reeds as gelowige op aarde, deur jou wedergeboorte verkry het.
Dit sou, tweedens, beteken dat slegs diegene wat eers moes gesterf het en toe weer uit die dood opgestaan het, die mag van die tweede dood kon vryspring. Hoe sal die gelowiges wat by die wederkoms van Christus nog lewe en dan net verander word (1 Kor. 15:51, 52), sonder om eers dood te gaan en weer op te staan, dan die tweede dood vryspring?
Dit sou, derdens, beteken dat ons twee opstandings uit die dood het, waar die een lank na die ander plaasvind. So ’n siening is weer totaal teenstrydig met wat die Bybel oor die opstanding uit die dood s. Soos wat ons reeds gesien het, praat die Skrif van een opstanding van die regverdiges en onregverdiges. Dit is by hierdie opstanding wat die regverdiges van die onregverdiges geskei word, en waar elke groep na sy eie bestemming gaan.
Dit is eers na hierdie tussenstaat (wat met die duisend jaar aangedui word) verstreke is, dat die woord “leef”, ’n aanduiding is van ’n opstanding uit die dood. Dit is na aanleiding hiervan, dat ons in Openbaring 20:5 lees: “Die ander dooies het nie lewend geword voordat die duisend jaar om was nie” (nuwe vertaling). Dit beteken dat die gestorwenes wat nie aan die eerste opstanding deel gehad het nie, eers met die opstanding uit die dood as “lewend” beskou word. Hierdie lewe van die opgestane ongelowiges is egter aan die mag van die tweede dood onderhewig.
Die ewige lewe wat ons met ons wedergeboorte (ons opstanding saam met Christus) verkry het, besit ons nie alleen terwyl ons op aarde is nie; ons word as “lewend” beskou selfs nadat ons gesterf het. Met hierdie selfde lewe staan ons op uit die dood (Rom. 8:11) en gaan ons die ewige heerlikheid in.
Daarteenoor, werk die tweede dood reeds in die lewens van die ongelowiges op aarde. Ef. 2:1. Dit geld ook nadat hulle gesterf het (Luk. 16:19–31) en tot met hulle opstanding uit die dood. Dan word hulle veroordeel en in die verderf gestort. Dit is dan wat hulle die volle implikasie van die tweede dood ondervind.
Die eerste opstanding veronderstel ’n tweede opstanding, net soos wat ’n tweede dood ’n eerste dood veronderstel. In kort kom dit hierop neer: die ongelowiges, d.w.s., hulle wat nie saam met die gelowiges aan die eerste opstanding deel het nie, sal wel saam met die gelowiges by die tweede opstanding (die liggaamlike opstanding) betrokke wees. Die gelowiges sal saam met die ongelowiges aan die eerste of natuurlike dood deel h, maar waar dit by die tweede dood (die ewige oordeel) kom, is hulle reeds daarvan gevrywaar.
Die wete dat gestorwe gelowiges, met besondere verwysing na die martelare, saam met Christus sal wees en saam met Hom sal regeer, is ’n groot bron van troos en sterkte vir almal wat vir die Naam en saak van die Here ly. Hierdie wete moes veral baie beteken het vir diegene wat in die tyd van die verskyning van die boek Openbaring, swaar vervolg was. Hiermee saam moet ons in gedagte hou dat hierdie openbarings allereers bedoel was vir die destydse diensknegte van die Here. Openb. 1:1.
7.3 Die Betekenis van die Duisend Jaar
Ons het reeds daarop gewys dat die binding van die Satan vanaf die begin van die mensdom tot kort voor die wederkoms moes geduur het. Die duisend jaar waarvan daar in die visioene van Openbaring 20:1–7 melding gemaak word, sien dus op ’n lang, maar ook ’n volkome tydperk.* Dit is nie ’n onbeperkte tyd nie, maar een met ’n begin en ’n einde.
Wanneer ’n mens met die figuurlike taal wat in visioene voorkom te doen kry, kan ’n mens nie sondermeer wil aanneem dat ’n beskrywende woord soos “duisend” juis as ’n presiese numeriese getal verstaan moet word nie. Dit is eers met die uitleg van so ’n visioen dat vasgestel kan word wat eintlik met “duisend” bedoel word.
In die ander profeties-apokaliptiese geskrifte in die Bybel, en wat met die boek Openbaring ooreenkom, vind ons dat die woord “duisend” gebruik word om dit wat baie is, aan te dui. In Jes. 7:23 lees ons, byvoorbeeld: “En in di dag sal elke plek waar duisend wingerdstokke staan, wat die waarde van duisend sikkels silwer het, vir die dorings en distels wees.” Dit gaan hier nie om ’n presiese getal nie, maar om die groot waarde van ’n stuk land aan te dui. Dieselfde gedagte vind ons ook in Jes. 30:17; 60:22 (nuwe vertaling)*; Jer. 32:18 en ander verwysings. Die figuurlike gebruik van die woord “duisend” vind ons ook in Ps. 50:10; 84:11; 90:4; 91:7; 105:8; 119:72.
Wanneer dit gaan om God se handelinge met die mens, word menslike getalle en berekenings transendeer. So lees ons in 2 Pet. 3:8 die volgende: “Maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat een dag by die Here soos duisend jaar is en duisend jaar soos een dag.”
Moller, F. 1999, c1991. Woorde van lig en lewe : 'n dogmatiese studie. 3 Volume reeks. (electronic ed.). Evengelie Uitgewers: Westhoven

vervolg ......

Kalahari
Nov 21st 2013, 10:10 AM
7.4 Die Betekenis van die Messiasryk, Soos in die Ou Testament Voorspel
’n Groot deel van die profeties-apokaliptiese geskrifte van die Ou Testament word aan die Messiasryk gewy. Die vraag is dan ook: Hoe en waar word hierdie profesie vervul?
7.4.1 Openbaring 20:1–6 en die Messiasryk
Soos reeds gemeld, geniet die visioen wat van die duisend jaar spreek, baie meer aandag as enige van die talle ander visioene in die boek Openbaring. Die rede hiervoor is dat ’n aardse vrederyk daaraan gekoppel word. Openbaring 20:1–7 is di Skrifgedeelte waarop die pre-millennialiste hulle leer van ’n aardse vrederyk bou. Dit sou dan die vervulling wees van die Messiasryk waarvan die profeet Jesaja praat.
Allereers moet ons daarop wys dat ’n mens nie ’n teologie op ’n simboliese voorstelling, soos wat ’n mens in visioene het, kan bou nie.* Teologie word gebou op die duidelike en stellige uitsprake, met spesiale verwysing na wat Christus self aan ons meegedeel het. Enige visioen of gesig moet daarby aansluit.
Ons het ook reeds daarop gewys dat die Millennialisme (hetsy pre- of post-millennialisties) in botsing is met die direkte en stellige uitsprake van die Skrif oor die eindgebeure.
7.4.2 Christus se Koningskap en die Messiasryk
Wat betref die vervulling van die Messiaanse ryk waarvan ons in Jesaja lees, gee die Messias (Christus) self die verduideliking. ’n Voorbeeld hiervan is Lukas 4:17–21. In hierdie Skrifgedeelte wys die Here daarop dat dit wat in Jesaja 61 staan (’n beskrywing van die Messiasryk), deur sy koms en optrede in hierdie wreld vervul is.
Die Messiaanse ryk waarvan die Ou Testamentiese profete praat, is dieselfde as die koninkryk van God wat Christus in hierdie wreld openbaar het.
Toe Christus in die vlees op aarde was, het Hy bekend gestaan as die Koning van die Jode. Matt. 2:2; 27:37. Hy is erken as die Koning van wie die profeet Sagaria gepraat het. Sag. 9:9; Matt. 21:5. Toe die skare uitroep: “Hy is die Koning wat kom in die Naam van die Here,” het Christus verklaar dat as hulle dit nie s nie, sal die klippe dit uitroep. Luk. 19:38–40. Deur die Gees het Natnael van Hom getuig: “U is die Seun van God, U is die Koning van Israel.” Joh. 1:50. Toe Pilatus Christus gevra het of Hy die Koning is, het Hy bevestigend daarop geantwoord. Matt. 27:11; Mark. 15:2; Luk. 23:3; Joh. 18:37. Sy dissipels is deur die heidene beskuldig dat hulle Hom as Koning verkondig het. Hand. 17:7.
So is daar ook ander Skrifgedeeltes wat baie duidelik s dat sy optrede in hierdie wreld op sy koningskap dui. Ons verwys na die aankondiging van die engel aan die maagd Maria. “En kyk, jy sal swanger word en ’n Seun baar, en jy moet Hom Jesus noem. Hy sal groot wees en die Seun van die Allerhoogste genoem word; en die Here God sal Hom die troon van sy vader Dawid gee.” Luk. 1:31, 32. Hierna verwys Petrus in Hand. 2:30, 31 waar hy die eed wat die Here vir Dawid gesweer het (Ps. 132:11) ophaal. God het aan hom beloof “dat Hy uit die vrug van sy lendene, wat die vlees betref, die Christus sou verwek om op sy troon te sit.” Hierdie woorde, s Petrus, het betrekking op Christus se opstanding uit die dood, (vers 31) d.w.s., sy opstanding dien as ’n bevestiging dat Hy inderdaad die Christus en die Koning is. Dieselfde waarheid word deur Paulus in Hand. 13:32–35 uitgespreek.
Weliswaar, bestaan Christus se koningskap hier op aarde net in die lewens van die gelowiges. Eers met sy verskyning by die wederkoms, word Hy aan die hele wreld openbaar as die “Koning van die konings, en die Here van die here.” Openb. 19:16. Dan sal Hy die bose magte op aarde vernietig, juis omdat Hy die Here van die here en die Koning van die konings is. Openb. 17:14. Hy het nie die sogenaamde duisendjarige vrederyk van die toekoms nodig om sy koningskap op die troon van Dawid te bepaal of te bevestig nie.
In millennialistiese geledere word daar onderskeid gemaak tussen die koninkryk van God wat hulle as iets geesteliks sien, en die koninkryk van Christus wat hulle weer as iets fisies sien. Laasgenoemde is dit wat in die duisendjarige vrederyk tot stand sou kom.
In die hoofstuk oor die koninkryk van God, het ons reeds gesien dat daar nie so ’n onderskeid bestaan nie, en dat die twee uitdrukkings as wisselterme gebruik word. Die Here Jesus self s dan ook dat sy koninkryk nie van hierdie wreld is nie. Joh. 18:36. Hierby sluit Petrus aan deur te s dat die saligheid wat ons berwe, gesien moet word as die ingaan in “die ewige” (nie ’n tydelike duisend jaar nie) koninkryk van onse Here en Saligmaker, Jesus Christus. 2 Pet. 1:10, 11.
In verband hiermee s die Here Jesus ook dat die koninkryk van God nie deur sigbare tekens kom, d.w.s. soos met enige aardse ryk, en soos wat die Farisers dit verstaan het nie, want die koninkryk van God is iets in die gelowige. Luk. 17:20, 21. Die koninkryk wat hier ter sprake is, is die goddelike ryk wat hier op aarde teen die sonde-duisternis van hierdie wreld staan. Saligheid beteken dan ook om vanuit die mag van die duisternis oorgebring te word “in die koninkryk van die Seun” van God. Kol. 1:12, 13.
Dit is duidelik dat die gemeenskap van die gelowiges, d.w.s. die kerk, die uitdrukking is van die koninkryk van God (koninkryk van Christus). Dat hierdie koninkryk in direkte verband staan met die evangelie van saligheid, word beklemtoon deur uitdrukkings soos: “die evangelie van die koninkryk” (Matt. 4:23; 9:35), die “woord van die koninkryk” (Matt. 13:19) en die gelowiges wat “die kinders van die koninkryk genoem word,” teenoor die ongelowiges wat weer “die kinders van die Bose” genoem word. Matt. 13:38.
In die droom wat Nebukadneser gehad het, vorm die koninkryk van Christus nie saam met die ander aardse koninkryke deel van die beeld nie. Hierdie koninkryk van Christus sal nie alleen die uiteinde van daardie aardse koninkryke beteken nie, maar sal ontwikkel tot een wat in ewigheid nie vernietig sal word nie. Dan. 2.
Soos reeds gemeld, beweer die pre-millennialiste dat die koninkryk van Christus, dit is wat in die duisendjarige ryk verwesenlik word. Dan sal Hy die goddelose nasies met ’n ysterroede regeer. Die gedagte dat die uiterlike hardhandige heerskappy van duisend jaar ’n soort vergelding moet wees vir wat die goddeloses aan die gelowiges gedoen het, of ’n demonstrasie van Christus se oorwinning oor die bose magte, strook nie met wat die Bybel ons oor Christus en sy wederkoms leer nie. Wanneer Hy verskyn en Hy heerskappy oor die nasies oorneem, is dit met die oog op hulle oordeel en vernietiging. Dit is nie om ’n ordelike regering op hulle af te dwing nie.
Openb. 2:26, 27 praat van hoe die gelowige saam met Christus die goddelose nasies sal oordeel en stel dit so: “En aan hom wat oorwin en my werke tot die einde toe bewaar, sal Ek mag oor die nasies gee, en hy sal hulle regeer met ’n ysterstaf; soos erdegoed word hulle verbrysel, net soos Ek ook van my Vader ontvang het.” Daar is geen sprake dat Christus by sy wederkoms die goddelose nasies saam met die gelowiges op een aarde nog vir ’n lang tyd sal laat voortleef nie; nee, dan word die goddeloses van die gelowiges geskei en verdelg. Matt. 13:30; 13:43; 25:31–34, 41.
7.4.3 Hoe die Messiasryk Uiteindelik Ten Volle Verwesenlik Word
Ons het reeds daarop gewys dat die Ou Testamentiese profete nie eers ’n perspektief van Christus se eerste koms na die aarde gee en daarna die van sy wederkoms nie. Alles word net oor die boeg gegooi van die triomferende Messias wat sal kom om sy ewige koninkryk te openbaar. Die enkele uitsprake wat daar wel voorkom oor Christus se geboorte, lyding en versoeningswerk kan ons slegs vanuit die Nuwe Testamentiese perspektief onderskei, en selfs dit word nie as gebeure voorgehou naas die openbaring van sy ewige koninkryk nie. Hulle kom maar net as losstaande Skrifgedeeltes in die Messiaanse profesie voor.
Verder sien ons ook dat die Messiaanse koninkryk wel beskryf word as iets wat hier op aarde openbaar word, maar wat terselfdertyd deurloop tot in die ewigheid. Jes. 60–66. Hierdie profesie in verband met die Messiaanse koninkryk pas alleen in as dit in verband gebring word met Christus se eerste koms na hierdie aarde, dit wat in die kerkperiode gebeur en wat met die wederkoms (waar alle goddelose magte vernietig word en die gelowiges saam met Christus verheerlik word) sy finale gestalte vind. Hierdie finale beslag is die oorheersende gedagte in die Ou Testamentiese profete se vergesig in verband met die Messiaanseryk. Dit het hulle verwoord in terme van die destydse begrippe en denkwyse, d.w.s. in terme van die destydse staat Israel met sy omstandighede, kultuur en wetenskap asook met die destydse nasies rondom hulle. By hierdie soort van verwoording sluit Johannes ook aan in sy apokalips waar hy die visioene oor die wederkoms van Christus en die “Nuwe Jerusalem” meedeel.
Die heerlike Messiaanse ryk waarvan ons in Jesaja lees, slaan nie op ’n duisendjarige vrederyk in hierdie huidige wreld soos wat die chiliaste beweer nie. Dit dui op die nuwe Jerusalem of hemel soos wat dit in Openb. 21 by wyse van ’n visioen voorgehou word. So slaan Jes. 54:11, 12 op Openb. 21:19; Jes. 60:19, 20 op Openb. 21:23; Jes. 60:3 en 66:12 op Openb. 21:24(a); Jes. 60:5, 11, 16 op Openb. 21:24(b); Jes. 60:11 op Openb. 21:25(b); Jes. 35:8 en 52:1 op Openb. 21:27. Ons het reeds daarop gewys dat daar nie sprake in die Ou Testamentiese profesie is dat Christus, die Messias vir ’n ruk (duisend jaar) op aarde sal regeer en dat sy koninkryk daarna beindig word nie, al is dit dan ook net vir ’n kort rukkie.
Moller, F. 1999, c1991. Woorde van lig en lewe : 'n dogmatiese studie. 3 Volume reeks. (electronic ed.). Evengelie Uitgewers: Westhoven

vervolg ......

Kalahari
Nov 21st 2013, 10:16 AM
8. Die Letterlike Israel en die Toekoms
Die profesie in verband met die Messiasryk word so konkreet in terme van die volk Israel, hulle landstreek, hulle koning, hulle vyande, hulle tempel, e.d.m. geskets, dat ’n mens inderdaad kan verstaan waarom daar persone is wat hierdie profesie sien as geskiedenis vooruitgeskrywe.* Daarom is dit seker ook gepas om te vra: Maar wat is dan die toekoms van die letterlike Israel?
Ons het reeds gesien dat die millennialistiese idee gebou is op die herstel van die letterlike volk Israel met hulle letterlike stad Jerusalem as hoofstad van die wreld. Dan sal daar weer ’n tempel met sy tempeldiens, offerandes, feeste ens. wees, net soos dit was in die Ou Testamentiese tyd. Al verskil sal wees dat dit dan in ’n volmaakte vorm sal bestaan.
Hierdie siening plaas die millennialiste op presies dieselfde basis as die Judaste en die tipiese Joodse apokaliptiek. Volgens die Judaste sal die Messias kom om die letterlike huis en troon van Dawid weer te herstel. Dan sal Israel die nasie gemaak word wat alle ander nasies op aarde sal oorheers—hoewel baie van die nasies wat in daardie profesie gemeld word, lankal nie eers meer bestaan nie!
Van die betekenis van Christus (Messias) se koms na die aarde om versoening vir die mensdom te doen, en die openbaring van God se koninkryk op aarde, tesame met die geskiedenis wat Hy met sy kerk het tot met die wederkoms, kom in so ’n millennialistiese vertolking van die Ou Testamentiese profesie nie veel tereg nie. Dit is omdat hulle die Messiasryk beperk tot ’n bepaalde periode na die wederkoms.
Ons het reeds daarop gewys dat beloftes en verbonde wat aan die volk Israel gegee is, in die Nuwe Testamentiese kerk verwesenlik is. Die gemeenskap van gelowiges in die Nuwe Testamentiese bedeling is die herstel van die huis van Dawid, soos wat dit in Amos 9:11, 12 voorspel word. Jakobus wys hoe hierdie profesie vervul is in die feit dat, op die getuienis van Simeon, Petrus, Barnabas en Paulus die Here besig is om vir Hom ’n volk, nie alleen uit Israel nie, maar uit alle nasies voort te bring. Hand. 15:12–17. (Omdat die broeders by die eerste algemene kerkvergadering dit ingesien het, kon hulle die gelowige heidene aanvaar. Dit kon hulle doen sonder om hulle soos die vleeslike Israel te probeer maak deur die wet van Moses en die besnydenis op hulle te wil toepas).
As ons let op die profesie van die profeet Sagaria, dan sien ons dat hy allereers praat van die terugkeer van die volk Israel uit ballingskap, waarna Hy die uiteindelike heerlikheid van Israel aan die einde van die dae skets. Hierdie heerlikheid waarvan hy praat, begin nie met die wederkoms van Christus nie, maar met sy eerste koms. Die uitspraak in Sag. 9:9 word in Matt. 21:5 direk verbind met Christus se intog in Jerusalem. Dit wys dat hierdie herstel en komende heerlikheid in terme van die volk van God en die Nuwe Testament gesien moet word. Daarom word daar dan ook na die evangelie van Christus verwys as die “hoop van Israel”. Hand. 28:20.
Die eenheid wat daar bestaan tussen die Nuwe Testamentiese gelowiges vanuit alle nasies, en die gelowige Israel van die Ou Testament, word op ’n treffende wyse in Rom. 11:17–24 uitgebeeld. Daar word Israel vergelyk by ’n olyfboom. Die stam van die boom verwys na die heil en beloftes soos wat dit aan Israel toevertrou was. Die vleeslike afstammelinge van Israel wat God en Christus verwerp het, word vergelyk by die takke van die olyfboom wat afgebreek is. In die plek van hulle is takke van ’n wilde-olyfboom ingent—’n verwysing hoe die gelowige uit die heidendom in hierdie stam ingent is en so deel gekry het aan die wortel en vettigheid van die olyfboom. Die kerk en die Nuwe Testament is dus die boom wat bestaan uit die stam van Israel in wie gelowiges uit ander nasies (en ook uit die vervreemde vleeslike Israel) as takke ingent is. Daarom s ons weer, dat die ware Christelike kerk die ware Israel is, dit is, die Israel wat gebou is volgens die heil en beloftes wat aan die Ou Testamentiese vaders toebedeel is. Die kerk is nie net ’n volk van die Here wat met die volk van Israel vergelyk word nie. Dit is in waarheid die werklike, ware en sigbare volk van God, wat Hy van die begin af in gedagte gehad het. Hand. 15:14–17. Dit is die Israel van God. Gal. 6:16; Rom. 9:6–8.
Die enigste toekoms vir afstammelinge van die letterlike Israel is om, net soos mense van enige ander volk, deur Christus versoening vir hulle sondes te kry en deel te word van die volk van God. So sal hulle ook met die wederkoms van Christus, in saligheid opgeneem word. Hierby sluit die belofte wat in Rom. 11:25–32 aan Israel gegee word, ook aan.
Voor sy hemelvaart het die dissipels aan die Here Jesus gevra: “Here, gaan U in hierdie tyd die koninkryk van Israel weer oprig?” Hand. 1:6. Christus se antwoord op die vraag is twerlei van aard. Allereers wys Hy op wat die tye betref, dit iets is wat by die hemelse Vader berus. Vergelyk Mark. 13:32. In die tweede deel van sy antwoord, maak Hy hierdie verklaring: “Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Juda en Samaria en tot aan die uiterste van die getuienis van Geesgevulde gelowiges wat die evangelie oor die hele wreld sal dra.
In die lig van alles wat ons hierbo genoem het, is dit dus gans onmoontlik om te dink aan ’n letterlike volk Israel, wat met Christus as Koning, vir ’n duisend jaar op hierdie aarde en in hierdie wreld die volk sal wees wat oor die ander nasies sal regeer.


Moller, F. 1999, c1991. Woorde van lig en lewe : 'n dogmatiese studie. 3 Volume reeks. (electronic ed.). Evengelie Uitgewers: Westhoven

HammerHead
Nov 21st 2013, 12:39 PM
Dus vir my is ons in die 1000 jarige tydperk, want ons het vryheid om die evangelie te verkondig volgens Jesus se opdrag, ons het reeds mag ontvang oor die aanslae van die bose volgens Efes 6.

Daar is heelwat dinge wat gebeur gedurende die 1000 jaar, volgens die Bybel. Soos:


Rev 20:4 En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee; en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie; en hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die duisend jaar lank.

Die mense wat onthoof was (dood was) het weer herlewe. (Dus n opstanding moes plaasgevind het) en hulle het as "judges" regeer saam met Christus n 1000 jaar lank. So volgens my verstaan moet daar n opstanding plaasvind voordat hierdie 1000 jaar kan begin...

Ook is ons goed gewaarsku dat ons nie mag oordeel oor andere nie, maar tog hier het die wat herleef die oordeel gekry..

Kalahari, hoe sou jy hierdie gebeurtenisse in ons huidige toestand in pas as ons nou in n 1000 jaar sou wees?

Kalahari
Nov 21st 2013, 12:56 PM
Daar is heelwat dinge wat gebeur gedurende die 1000 jaar, volgens die Bybel. Soos:Die mense wat onthoof was (dood was) het weer herlewe. (Dus n opstanding moes plaasgevind het) en hulle het as "judges" regeer saam met Christus n 1000 jaar lank. So volgens my verstaan moet daar n opstanding plaasvind voordat hierdie 1000 jaar kan begin...

Ook is ons goed gewaarsku dat ons nie mag oordeel oor andere nie, maar tog hier het die wat herleef die oordeel gekry..

Kalahari, hoe sou jy hierdie gebeurtenisse in ons huidige toestand in pas as ons nou in n 1000 jaar sou wees?

HH

Ek sien dit soos in punt 7.2 verklaar. Ek dink ons het al op ander drade gepraat oor die tussentoestand en hoe mens dit verstaan sal ook hier relevant wees.

Groete
Kalahari

HammerHead
Nov 21st 2013, 01:55 PM
HH

Ek sien dit soos in punt 7.2 verklaar. Ek dink ons het al op ander drade gepraat oor die tussentoestand en hoe mens dit verstaan sal ook hier relevant wees.

Groete
Kalahari

Hi Kalahari, ja ek dink jys reg, die toestand waarin jy verkeer wanneer jy sterf speel n groot rol in die interpretasie en verstaan van hierdie stuk.

Kalahari
Nov 28th 2013, 08:13 AM
Hoe moet mens die volgende interpreteer?

Luk 8:31 Hulle het Jesus gesmeek om hulle nie na die onderaardse diepte toe terug te stuur nie.

Hulle moes dus daar gewees het en wil nie terug gaan nie. Wanneer is hulle soontoe gestuur? Volgens hoe ek verstaan is die duiwel uit die hemel gegooi op die aarde. Slegs die wesens wat hulle plek verlaat het en gemeenskap gehad het met die vroue is in die onderaardse diepte gegooi sodat hulle dit nie weer kan doen nie. Is dit omrede hulle ontbind is?

CFJ
Nov 28th 2013, 11:10 AM
Kalahari, hoe sou jy hierdie gebeurtenisse in ons huidige toestand in pas as ons nou in n 1000 jaar sou wees?

HH,

Hierdie is 'n onderwerp waar ekself nog nie 100% besluit het hoe ek dit presies moet verstaan nie. Die argument wat jy huldig oor die oordele in die 1000 jaar kan mens sekerlik koop en dit is 'n opsie wat ek nie noodwendig sterk voorstaan nie, maar wat ekself voorsiening kan maak. Ek glo egter dat wanneer iemand wedergebore word, daar ook 'n saak is om dit as 'n opstanding uit die dood te sien... >>> Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanwe die sonde, maar die gees is lewe vanwe die geregtigheid. En as die Gees van Hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal Hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon.
(Rom 8:10-11)

Dit is heel moontlik nie so uitgemaakte saak om die koninkryk wat reeds gekom het (wat Jesus kom vestig het), nie as 'n vrederyk ook te kan sien nie. Diegene wat aan Christus behoort, is reeds in Sy koninkryk en vir my is die vrederyk eenvoudig, dit is waar die Koning heers...

Tog skiet ek nie die letterlike 1000-jarige vrederyk af nie, maar daar is maar baie vrae daaroor wat nie beantwoord is vir my nie... Dit is makliker om in die hier en die nou, die krag van God se vrederyk te kan insien, in my praktiese verstaan van dinge...