PDA

View Full Version : Bespreking Wanneer jou tiener seksueel aktief isKalahari
Jan 10th 2014, 07:57 AM
Lees die ander dag op News 24 van die geval waar 'n Ma skryf na een van die hulp/raad rubrieke oor wat sy moet doen aangesien haar 15 jarige dogter besluit het om seksueel aktief te wees. Sy beskou dit positief dat haar dogter nie probeer het om dit te ontken toe sy haar gekonfronteer het nie, maar dit erken het.

Die rubriekskrywer antwoord dat dit nie sal help om gedane sake ongedaan te maak nie, maar dat jy saam met jou tiener die saak moet bestuur sodat sy nie onnodig aan siektes of ongewenste swangerskap blootgestel word nie. Dit is dus "reg" om voort te gaan, doen dit net verantwoordelik.

Iemand reageer toe dat dit snert is. Indien sy tiener sou besluit sy is volwasse genoeg om seksueel aktief te wees, dan moet sy die verantwoordelikheid daarvan neem. Sy moet dus of ophou of haar eie potjie gaan krap, want sy is mos nou volwasse.

Wat s julle, is daar 'n Bybelse benadering tot bogenoemde situasie en wat kan mens doen om dit te voorkom?

Kalahari
Jan 12th 2014, 02:24 PM
Was dit die verantwoordelikheid van die meisie om 'n maagd te bly of die van haar vader?

Die Filadelfieer
Jan 13th 2014, 05:32 AM
Ek dink dit is wel die verantwoordelikheid van die ouer om die kind te leer dat hy/sy besig is om met vuur te speel, en dit oordentlik te motiveer.
As 'n ouer glo ek nie vir 'n oomblik dat dit "reg" is vir 'n tiener om seks te he nie, watwou nog van voor mens getroud is. Ek dink die Bybeel is heel ondubbelsinnig wat seksuele losbandigheid betref : dit is 'n vleeslike sonde en moet saam met die ou mens afsterf.

Kalahari
Jan 13th 2014, 02:46 PM
Fila

Jy is reg dat die Bybel ondubbelsinnig is oor seks voor of buite die huwelik. Dit is die weg wat ons moet volg, die voorbeeld wat aan ons gegee is. Aangesien die waardes van die samelewing egter so verander het, dat seks voor die huwelik, hoewel nie goedgepraat word nie, maar aanvaar word as die norm. Dit is hoekom die oproep nie is om van seks te weerhou nie, maar om dit "verantwoordelik" toe te pas. Gebruik kondome om jouself te beskerm van siektes en indien daar 'n McGyver is dan is 'n aborsie altyd 'n oplossing. Daar is dus geen gesondheids of bang wees vir ongehude swangerskappe om nie vandag seksueel aktief te wees nie. Daar is 'n wettige oplossing vir alles.

Indien jou tiener van jou vandag wou weet hoekom hy nie seksueel aktief kan wees nie, behalwe om te s die Bybel s so, sal jy die redes daarvoor volgens God sou kan verduidelik. Ken ons as gelowige ouers die redes hoekom seks net vir die huwelik gereserveer is en ken ons kinders dit ook?

Die ander punt waaroor ek wonder is of ons vaders ons verpligting en verantwoordelikheid teenoor ons kinders se seksuele opvoeding ken en verstaan. Is ons enigsins betrokke of is dit die verantwoordelikheid van die moeders of onderwysers. Het jy die respek van jou kind om jou keuse te respekteer of 'n vriend by jou dogter kan kuier of nie. Maak jy seker dat jou kind veilig sal wees of gooi jy haar vir die wolwe en moet sy self sien en kom klaar. Het jou woord en rels nog enige krag of is die woord en behoefte van jou kind die enigste gesag in jou huis. Almal doen dit, wat kan ek doen om iets te verander, adapt or die. Indien ek sou weier sal hulle dit net skelm doen. Wat s dit van jou opvoeding en wat s dit van jou kind.

Ek sal graag van ouers wat tieners het en dalk al in soortgelyke situasies was, advies wou h. Hoe het jy jou kind bemagtig en seker gemaak dat die duiwel nie houvas op hul seksuele lewe kry nie. Behalwe gebed vir jou kind wat anders het julle gedoen?

Kalahari

Louis F Brits
Jan 21st 2014, 02:21 PM
Hallo Kalahari,

Wat sal jy se beteken hierdie woorde:Ondersoek alles en behou die goeie?Het ons nie maar ook alles beproef en ge-ondersoek toe ons jonk was nie.
Is die druk nie vandag hoor as toe ons jonk was nie.Vandag weet ons dit was verkeerd en ook dat ons vergewe is.Ek praat dit nie goed nie.Vandag wen die vlees en nie die Gees nie.
Daar is baie wolwe daar buite!!

Groete

Kalahari
Jan 21st 2014, 03:34 PM
Hi Louis

Ek dink die druk is vir enige generasie ewe erg. Wat ek egter dink is dat die korrekte onderstuening wat die jongmense kry al hoe minder word. Die lewe raak al hoe meer gejaag dat mens nie meer tyd kry vir jou kinders nie. Die gemeenskap en kerk het ook nie meer die ondersteuningsrolle wat hulle tradisioneel gehad het nie. Mense raak nie meer betrokke by ander nie en die kerk se posisie is ongelukkig vandag meer onder verdenking as ondersteunend.

Almal word versoek tot sonde. Ons moet daarom die volle wapenrusting aantrek en weerstand bied teen die vyand. Om alles te beproef het nog nooit die sonde ingesluit nie. Beproef alle dinge rakend die gemeenskap met ander gelowiges en behou dit wat goed is. Die boodskap wat ongelukkig vandag uitgaan is die van kompromie en die waarheid word nie meer verkondig nie. Ons het waarlik lou geraak.

Groete
Kalahari

Moralise
Mar 4th 2015, 06:20 PM
Vir enige ouer wat vrae rondom tiener seks en die ander sogenaamde "cool" en "okei" praktyke waarby derduisende tieners en selfs jonger hulself bevind, kan ouers gerus die boek, "Meisies Seuns julle besluit" aanskaf. Loer gerus op FB - Meisies Seuns.
Hi Louis

Ek dink die druk is vir enige generasie ewe erg. Wat ek egter dink is dat die korrekte onderstuening wat die jongmense kry al hoe minder word. Die lewe raak al hoe meer gejaag dat mens nie meer tyd kry vir jou kinders nie. Die gemeenskap en kerk het ook nie meer die ondersteuningsrolle wat hulle tradisioneel gehad het nie. Mense raak nie meer betrokke by ander nie en die kerk se posisie is ongelukkig vandag meer onder verdenking as ondersteunend.

Almal word versoek tot sonde. Ons moet daarom die volle wapenrusting aantrek en weerstand bied teen die vyand. Om alles te beproef het nog nooit die sonde ingesluit nie. Beproef alle dinge rakend die gemeenskap met ander gelowiges en behou dit wat goed is. Die boodskap wat ongelukkig vandag uitgaan is die van kompromie en die waarheid word nie meer verkondig nie. Ons het waarlik lou geraak.

Groete
Kalahari

Phil Fourie
Jun 18th 2015, 10:04 AM
Hallo Kalahari,

Wat sal jy se beteken hierdie woorde:Ondersoek alles en behou die goeie?Het ons nie maar ook alles beproef en ge-ondersoek toe ons jonk was nie.
Is die druk nie vandag hoor as toe ons jonk was nie.Vandag weet ons dit was verkeerd en ook dat ons vergewe is.Ek praat dit nie goed nie.Vandag wen die vlees en nie die Gees nie.
Daar is baie wolwe daar buite!!

Groete

Goeie dag Louis

Ek was lanklaas hier, weet nie of ons al in gesprek saam op die forum was nie, maar ek is altyd baie pertinent daarop as dit kom by aanhalings uit die Skrif dat ons nooit buite konteks moet beweeg nie. Ons moet onsself eers afvra hoe pas die teks in by die teksverse rondom hom, hoe pas hy dan in by die perikoop, hoe pas dit in by die boodskap van die hoofstuk, dan verder die boodskap van die boek en dan die algehele boodskap van die Skrif in geheel. Nou ons weet dat die Wil van God nie is dat ons moet sondig nie, maar moet wegbly van die sonde, dus sal die Woord van God wat sy Wil aan ons spreek nie ons aanmoedig om te speel met sonde nie.

Kom ons kyk na die vers waarvan jy melding maak:

Beproef alle dinge; behou die goeie - 1 Thes 5:21

Die konteks van die lering hier is lering oor die eindtye en mense wat met ander leringe na die gemeente gekom het om hulle op 'n dwaalspoor te plaas, dus word die gemeente gemaan om lering te beproef of dit in ooreenstemming is met die lering soos vanaf die apostel ontvang, lering wat konsekwent is met die Skrif in sy geheel en indien dit nie is nie, dit te verwerp en slegs die goei (die korrekte) te behou. Ons kry hierdie verwysing ook in:

Geliefdes, moenie enigeen glo wat s dat hy die Gees van God het nie, want daar is nou reeds baie vals profete in die wreld, maar ondersoek elkeen, ondersoek of sy gees van God afkomstig is. - 1 Joh 4:1

Dus wat Johannes hier leer is dat daar baie valse leeraars (profete) is wat verdraaiings van God se Woord verkondig en dat hierdie mense se leer ondersoek (beproef) moet word teenoor dit wat goed en reg en waar is, dit wat in lyn is met God se wil.

Ons ondersoeking moet dus nie wees om te speel met sonde nie, ons ondersoeking is altyd om dinge te meet teenoor die Woord van God of dit in lyn is met God se wil, ondersoek/beproef elke situasie waarmee jy gekonfronteer word en pas die toets van God se geopenbaarde wil (Die Byel) daarop toe, as dit die toets deurstaan, behou dit, dis goed en rein, as dit nie die toets deurstaan nie, verwerp dit. Nog 'n paar verse wat ons sien in hierdie verband:

En beproef wat die Here welbehaaglik is; - Ef 5:10

En word nie aan hierdie wreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. - Rom 12:2

Dus, die vraag, seks voor die huwelik? Meet dit teen God se woord! Dit deurstaan nie die toets nie, verwerp dit, leer jou kinders dit is sonde en nie aanvaarbaar voor God nie, as jou kinders wil voortlewe in sonde, laat hulle weet, dis sonde teen God en hul eie liggaam. Moenie dit probeer aanvaar of hanteer nie, leer jou kinders wat God se Wil hieroor is.

Groete
Phil

Louis F Brits
Jun 18th 2015, 02:40 PM
Dankie Phil!

Jy het dit mooi uiteengesit!

Ek is geneig om die kar voor die perd in te span.Altyd haastig waarheen weet ek nie?n Gejaag na niks.

Groete
Louis

Kalahari
Jun 18th 2015, 08:23 PM
Mens kan amper niks byvoeg by Phil se skrywe nie. Ek plaas hier net Die Lewende Bybel se vertaling daarvan.

1 Thes. 5: 19:

“Moenie die werking van die Heilige Gees weerstaan nie. :20 Moenie die boodskap van die

Here wat deur mense gebring word verag nie, :21 maar kyk of dit alles waar is en hou vas

daaraan as dit is. :22 Bly weg van elke soort kwaad.”