PDA

View Full Version : Is die land Israel van vandag, die land waarvan die Bybel praat?CFJ
Mar 4th 2014, 09:02 AM
Aan die Engelse kant is daar 'n baie goeie draad hieroor en ek plaas graag die skakel...

Is the State of Israel that exists today the one Scripture speaks of? Why or why not? (http://bibleforums.org/showthread.php/254060-Is-the-State-of-Israel-that-exists-today-the-one-Scripture-speaks-of-Why-or-why-not)

Ek plaas graag twee plasings uit daardie draad en wil juis dit bespreek..., eerste die aanvangsplasing...


Ezekiel 39:26 After that they have borne their shame, and all their trespasses whereby they have trespassed against me, when they dwelt safely in their land, and none made them afraid.
27 When I have brought them again from the people, and gathered them out of their enemies' lands, and am sanctified in them in the sight of many nations;
28 Then shall they know that I am the LORD their God, which caused them to be led into captivity among the heathen: but I have gathered them unto their own land, and have left none of them any more there.
29 Neither will I hide my face any more from them: for I have poured out my spirit upon the house of Israel, saith the Lord GOD.


If this has already been fulfilled, when was it that the Lord God was sanctified in the whole house of Israel in the sight of many nations? And why does verse 29 say, meaning the house of Israel, IOW natural Israel...Neither will I hide my face any more from them? When did that happen with natural Israel?

Interestingly...verse 28 states...Then shall they know that I am the LORD their God, which caused them to be led into captivity among the heathen: but I have gathered them unto their own land, and have left none of them any more there. Let's compare that with the following.

Zechariah 14:2 For I will gather all nations against Jerusalem to battle; and the city shall be taken, and the houses rifled, and the women ravished; and half of the city shall go forth into captivity, and the residue of the people shall not be cut off from the city.

In order for all nations to be gathered against Jerusalem, Jerusalem has to first be on the map, on the radar so to speak. We already learned in Ezekiel 39:28 that God is the one that gathers them back into their own land, with one of the reasons being that they THEN shall know He is the LORD their God, which caused them to be led into captivity among the heathen. For the past 2000 years where has natural Israel existed? Has it not been among the heathen and not in their own land, the land that was promised them?

So the way it looks to me then, using Ezekiel 39 and Zech 14, the Lord God gathers His people back into their own land in order to gather all nations to battle against them, so that He can then fight for them and be sanctified in them in the eyes of many nations. So to me then, yes, the State of Israel that exists today, it is the one Scripture speaks of. That would be the logical conclusion based on the above evidence.

What about everyone else? What are your thoughts, if any? Is the State of Israel that exists today the one Scripture speaks of or not? Why or why not?

Dan hierdie reaksie daarop...


What you have to do here David is project a passage out of its original context that was written to a people in exile who just received the news that Jerusalem had been sacked, and force it into a meaningless 21 century scenario.
I will give you some insight into why I left Judaism and embraced the Messiah.
1.The prophets were the Covenant mediators to Israel. Why are the words of the prophets ripped out of the hands of the original context and then projected into the 21 century?
2.If the covenant is still active then why don't we see prophets raised up in accordance to the Covenant before,during and after the modern secular state of Israel.
3.Where are the prophets raised up to support your theories?

When teachers teach speculation they are creating an atmosphere in which a person depends on the teachers imagination instead of leaning on the scripture.

CFJ
Mar 5th 2014, 01:11 PM
Leringe oor die eindtye, is iets waar ek nog nooit ten volle een van die leringe my eie gemaak het nie, want in almal is daar dinge wat vir myself sin maak, meer of minder. Ek kan in beide plasings meriete sien, alhoewel die tweede plasing my meer geval...

JPR
May 10th 2014, 07:56 AM
Francois, ek is baie oortuig dat Paulus die antwoord op hierdie vraag in 1 Kor 10 gee. Hy skryf (lees die hele gedeelte vir n beter perspektief) I Kor 10:11: Maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het.

Die doel van die profesie in Esegiel is direk op ons gemik. As wedergeborenes, moet ons (Efesiers 4:23) vernuwe .. word in die gees van (ons) gemoed

Ons verstand (gemoed) moet vernuwe word want dit was, voor ons wedergeboorte, gekondisioneer tot eenvormigheid met ons vlees. As geesmense word ons as stene ingebou tot n tempel vir die Heilige Gees in die nuwe stad; Jerusalem. Dit kan alleen gebeur as ons van wereldse denkpatrone (wat as Babiloniese gevangeneskap uitgedruk word) bevry word.

Sien jou brein as die landskap van Israel en sien die stad Jerusalem as die hoofstad van jou denkprosesse. Eers met die hoofstad sterk gevestig, is jy waarlik vry van wreldse denke (Babiloniese gevangeneskap). YHWH gee by monde van Esegiel aan alle wedergeborenes die versekering dat Hy daardie proses sal fasiliteer solank ons daarin belangstel.

Die land Israel is nie die land Israel naby die Meditereense see nie. Die land Israel is die totaliteit van ons gemoed/denkprosesse, deur YHWH aan ons gegee, om binne die reels van die nuwe verbond, hom in vryheid te dien. Die Jode van vandag is nie die vleeslike besnedenes nie maar die hartsbesnedenes, n besnydenis wat nie deur hande gedoen word nie en nie in die fisiese wereld sigbaar is nie.

Ek is oortuig dat die poging onder baie gelowiges om die fisiese Israel herstel te sien, n hartseer gebrek aan geestelike insig is.

Shalom

Rapture Ready
Jul 4th 2014, 06:51 PM
Absoluut, die land Israel vandag is die Bybelse land van Jesus se tyd.

David2
Jul 5th 2014, 06:05 AM
Absoluut, die land Israel vandag is die Bybelse land van Jesus se tyd.

Korrek. Daar kan geen twyfel oor bestaan nie. Daar is meer in die Bybel oor die verstrooiing en herstel van Israel as oor enige ander onderwerp in die Bybel. En ja, in die meeste profesie word die verwerping en verstrooiing SAAM MET die herstel behandel. Dus is die verklarings wat Israel se verwerping en verstrooiing NET SO aanvaar soos dit in die Bybel staan, maar dan DIE ANDER HELFTE van die profesie oor die herstel van Israel verwerp en vergeestelik en verdraai, doodgewoon 'n menslike ingryping en verdraaiing van die Bybel. Dit is bloot 'n stuk ongeloof. Daar is geen ander woorde om hierdie houding te beskryf nie. Om die verwerping van Israel LETTERLIK te interpreteer en die herstel te verwerp in bloot moedelose ongeloof in die Bybel. En teen ongeloof kan jy min doen. Geloof is 'n keuse om dit wat in die Woord vir jou ges word, te aanvaar. En die ou wat daar TEEN kies, kan jy baie min mee doen. Die teensprekers van die Bybel sal ook altyd in die meerderheid wees. So is daar ook vandag BAIE MEER verwerpers van die toekoms van Israel as gelowige Bybelse aanvaarders daarvan. En dit gaan ek ongelukkig nie verander nie, al wil ek ook hoe graag.

Maar let op:

1. God se woord staan (gelukkig) vas. Die uitkoms gaan nie afhang van hoeveel dit glo nie. Dit hang alleen af van 'n getroue God wat altyd doen wat Hy ges het. Maak dus maar seker dat elkeen uitsluitsel kry of hy 'n verwerper en verdraaier van die Bybel is en of hy gelowig wag op die uitkoms wat rotsvas beloof is. Oor 'n paar jaar gaan jy by verskillende geleenthede en op verskillende moontlike vlakke skaam wees oor jou ongeloof in herhaalde duidelike uitsprake van die Woord.

2. As jy s dat jy glo in die toekomstige herstel van Israel, dan gaan dit nie daaroor om Israel op te hemel nie. Dit gaan daaroor om God op te hemel as die waarmaker van AL SY BELOFTES.

3. As jy s dat jy glo in die toekomstige herstel van Israel, dan beteken dit nie jy is nou 'n sionis nie. Die Bybel praat eers van Israel se verwerping en DAARNA van sy herstel. Sioniste glo nie dat Israel ooit deur God verwerp was nie terwyl die Bybel honderde kere oor Israel se verwerping praat. Israel is nou nog steeds LO_AMI (nie God se volk nie) volgens Hosea. Hulle is nou nog steeds dood (ook Hosea). Hulle is nog steeds vervloek en hulle huis woes gelaat (Mattheus). En hulle is verwerp (Rom. 11:15).

4. Maar na die verwerping kom die herstel. By al daardie profesie waar die verwerping aangekondig word en daar is tientalle meer, word dit gevolg deur herstel. En moenie kom met die hoogs aanvegbare en humanistiese verklaring dat die verwerping vir Israel is en die herstel vir die kerk nie. Al daardie profesie stel dit meer as duidelik dat dit DIESELFDE GROEP is wat verwerp is, wat weer herstel sal word. Begin glo in die Bybel! Begin om ontslae te raak van humanistiese manipulasie van vaste Bybelse uitsprake. Israel is nou niks en is dood. Maar hulle gaan hestel word. Nie omdat daar iets in hulle is wat beter is as in ander mense nie, maar suiwer net omdat dit meer kere helder en duidelik in die Bybel ges word as wat enige iets anders in die Bybel ges word.

5. Nee, ek is nie besig om die Christendom te help MONSTER om in die herstel van Israel te begin glo nie. Ek skryf relatief maar min op hierdie forum oor Israel se herstel. Israel het nie die oorweldigende steun van die Christendom nodig om herstel te kan word nie. God gaan dit doen ten spyte van wat Christene in hulle ongeloof dink. Daarom is ek ook nie fanaties daaroor nie. Maar daar is iets wat my meer bekommer as die lot van Israel en dit is die lot van Christene en ander naamChristene wat hulleself oor die Bybel verhef en vir die Bybel voorse wat daarin mag staan en wat nie. Hierdie mense weet nie wat hulle doen nie. Hulle dink hulle haal hulle woede op Israel uit, maar eintlik is hulle besig om die een soewereine lewende God van die Bybel in diskrediet te werp.

Philip dT
Jul 5th 2014, 04:20 PM
Ek sou s die kwessie is nie so seer of die huidige land Israel dieselfde is as die Byblse Israel nie, maar of die huidige Israelies dieselfde is as die Ou Testamentiese volk Israel. Dus, is die beloftes aan Ou Testamentiese Israel van toepassing op die huidige Israelies/Jode? As ek sien hoedat die beloftes aan Ou Testamentiese Israel vervul is, al was dit op 'n ander manier hoe baie van OT Israel gemeen het die Messias sou dit vervul (baie het gemeen die Messias moet 'n aardse, politiese Messias wees wat hulle van Romeinse onderdrukking moes bevry), dan is daar nie in die Nuwe Testament ruimte vir die voortbestaan van die Ou Testamentiese volk Israel as God se volk of as volk wat op een of ander manier nog deel is van God se heilsekonomie nie. In Christus is daar 'n nuwe verbond en die ou verbond is vervul en voltooi (Heb 8; 2 Kor 3). In Christus berf gelowiges die "aarde" (Mt 5:5), wat ooreenstem met die "nuwe aarde" van Op 21:1 (dieselfde Griekse woord in die Septuaginta vir die "land"); die nageslag van Abraham erf trouens die hele kosmos/wreld (Rom 4:13). Daar is geen uitstaande belofte vir 'n fisiese land nie. In Christus is gelowiges die tempel van God (1 Kor 3:16-17; 6:19; 2 Kor 6:16); daar is geen vooruitsig vir nog 'n aardse tempel nie. In Christus deel ons nou reeds aan die koninkryk en heerskappy van Christus (Rom 14:7; 1 Kor 4:20) oor alle owerhede en magte (Kol 1:16). Die koninkryk wat ons gaan berf (al het ons reeds nou deel daarin) is 'n hemelse en nie 'n aardse koninkryk nie (sien "hemelse" in 1 Kor 15:40,48,49). Ons burgerskap is trouens nou reeds van die hemel (Flp 3:20). Geen aardse koninkryk waarin politiese beheer oor aardse koninkryke gaan volg, word nog verwag nie. Christus gaan dus ook nie kom as 'n aardse, politiese heerser nie, maar regeer nou reeds deur sy liggaam, wat die gemeente is (Rom 12:5; 1 Kor 12:27; Eph 4:12). Christus s in soveel woorde:

"My koninkryk is nie van hierdie wreld nie; as my koninkryk van hierdie wreld was, sou my dienaars geveg het, dat Ek nie aan die Jode oorgelewer word nie. Maar nou is my koninkryk nie van hier nie."
(Joh 18:36).

Die idee dat daar 'n aardse, politiese millennium-heerskappy gaan kom waar Christus as aardse koning van Israel sal regeer is dus nie 'n idee wat enige platvorm in die Nuwe Testament kry nie. Dit is trouens 'n foutiewe, aardse verwagting wat baie van die Juders in Jesus se tyd gehad het, en veral verder ontwikkel het in Judastiese geskrifte toe dit geassosieer is met 'n interim ryk (Judasme het tegnies eers in ong. 70 nC ontstaan). Die hele idee dat Christus eendag as aardse, politiese heerser sal terug kom aarde toe om vir 'n millennium op aarde te regeer, is dus 'n latere Joodse (nie Ou Testamentiese) idee wat teruggeprojekteer word in die Nuwe Testament (vanuit latere Joodse apokaluptiek). Daar is geen aanduiding dat die millennium in Openbaring 20 praat van 'n aardse millennium, of dat dit gepaard sou gaan met die terugkeer van Christus na die aardse Jerusalem waar Hy polities op aarde sal regeer vir 'n duisend jaar nie. (Ek glo terloops daar gaan 'n millennium wees, maar dit gaan nie op die huidige aarde wees nie).

In elk geval, sou mens die idee koester dat Christus nou eers moet terugkom om op aarde te reageer, bring dit velerlei probleme mee:

1) Dit sou beteken dat Christus, wat s dat sy koninkryk van die hemel is en nie aards nie, dan weer terugkeer na 'n minderwaardige staat waarin die hemelse koninkryk as't ware nou eers op die ys geskuif word. Die heil verloop dan nie progressief nie maar regressief!
2) Mens kan duidelik vanuit 1 Kor 15 en 1 Tess 4 aflei dat alle gelowiges 'n verheerlikte liggaam gaan kry by Christus se tweede koms. Wat dan van beweerde ongelowiges wat gaan oorby in gewone, onverheerlikte liggame? Of, gaan almal onverheerlikte liggame h? Hierdie probleem is nog nie opgelos nie.
3) As gelowiges opstaan met Jesus se koms maar nou eers 'n minderwaardige, onvolkome, aardse bestel moet tegemoetgaan, strook dit nie met die res van die NT nie.
4) 'n Aardse millennium impliseer die bewoning van 'n wreld wat reeds onder die finale toorn van God deurgeloop het (sien Openbaring 14-19) en nog nie vernuwe of oorgeskep is nie. Dit is ook nie 'n idee wat elders in die NT voorkom nie.

David2
Jul 6th 2014, 03:02 AM
Philip, het jy al aan die moontlikheid gedink dat dit nie Israel van Jesus se tyd was wat die beloftes van 'n koninkryl op aarde verkeerd verstaan het nie, maar dat dit dalk jy kan wees. Het jy al daaraan gedink dat die redes waarom Jesus as Messias van Israel verskyn het en tog nie die koninkryk vir hulle gegee het soos dit in die OT voorspel is nie, mag wees, nie soseer dat die Jode die begrip van 'n koninkryk verkeerd verstaan het nie, maar dat hulle hulleself volkome gediskwalifiseer het om so 'n koninkryk in ontvangs te neem omdat hulle die Messias self verwerp en belaster het.

Het jy al gedink aan die moontlikheid dat mens Joh. 18:36 verantwoordelik kan ontleed en kan vasstel dat daar in die konteks van die Evangelie van Johannes meer as genoeg materiaal is om aan te toon dat wat die betekenis van "hierdie wreld" is. As jy dit gedoen het, sal jy kan vasstel dat dit nie noodwendig 'n aanduiding is dat God nie 'n koninkryk op aarde gaan instel nie, maar dat dit veel eerder s dat die koninkryk wat Hy wel volgens herhaalde beloftes op aarde gaan instel, nie van die bose en sondige wreldse stelsel gaan wees nie. Dit gaan soos dit belowe is hier op aarde wees (verwys na die draad waar ek reeds vir jou oorvloedige verse tot die effek aangehaal en verduidelik het). Maar dit gaan verseker nie voortkom uit hierdie sondige en satan-gedrewe stelsel wat hier op aarde aan die orde is nie. Daarom gaan daar by die instelling van die koninkryk "'n hemelse revolusie" plaasvind soos wat in Op. 19 en 20 beskryf word.

Het jy al daaraan gedink dat jy nie die term "Politieke" by aardse hoef te voeg nie. Natuurlik is daar nie een enkele aanduiding dat Jesus se bewind hier op aarde volgens die huidige "politieke" stelsel sal plaasvind nie. Dit is juis wat Joh.18:36 van praat. Maar dat dit hier op aarde gaan wees, ly geen twyfel as die Bybel geglo kan word nie.

As jy nie glo dat Op. 20 van die aarde praat nie, dan het jy die hoofstuk nog nie eers begin lees nie.

1.) Jy maak 'n wilde en onverdedigbare aanname. Die koninkryk is nie lokaal beperk tot "die hemel" nie. Dit is net hemels in die opsig dat dit van God af kom en volgens sy beginsels werk. Maar hierdie aarde wat deur God self geskep is gaan verseker nie as 'n terrein waar God uitoorl en deur die duiwel verslaan is as 'n verlies en 'n erkenning van God se onvermo opgegee word nie. Nee, die aarde gaan herstel word as die Bybel wat ek lees enigsins waar is.
2.) Gelukkig hoef jy en ek nie die probleem op te los nie. Die komende bedeling is 'n Bybelse voorspelling wat duidelik en herhaaldelik aangetoon word dat dit op die aarde sal wees (vgl. die draad waar dit in detail bespreek is). Maar om die hele stelsel nou haarfyn uit te werk en al die probleme op te los met ons denke van die bedeling waarin ons nou is, is nie moontlik nie. Soos die huidige bedeling waar daar geen Jood - of Griek voor God bestaan nie totaal ondenkbaar was in die vorige en nie geken is nie en as "verborgenheid" deur Paulus aangekondig is, so is daar menige detail van die komende koninkryk wat ek nie uit die Bybel kan beantwoord nie. Maar dit wat daar wel herhaaldelik, oor en oor beloof is, dit glo ek.
3.) Laat hierdie punt aansluit by die vorige. Dit is op geen manier 'n uitgemaakte saak dat gelowiges wat volgens 1 Thess. 4 en 1 Kor. 15 gaan opstaan, op hierdie aarde gaan woon nie. Weereens gaan jy of niemend anders my dwing om iets wat ek nie haarfyn in detail kan verklaar en verstaan en 'n volledige en egte bestuursplan daarvoor kan opstel nie, te werwep en as onsin af te maak nie. Ek plaas nie my rede bo-oor die Bybel nie. Ek probeer verstaan sover as dit vir my gegee is om te verstaan en die res van die detail los ek vir later.
4.) Selfs die digter John Milton het verstaan dat die "Paradise lost" moet verander in 'n "Paradise regained". Dit is hoe ek ook die Bybel verstaan.

Terloops, jou plasing hier het nie veel met my vorige plasing te doen nie en ook nie veel met die onderwerp van hierdie draad nie. Die herstel van Israel en die komende koninkryk staan wel in verband, maar as jy die ganse profetiese verwagting elke keer by elke profesiese draad wil bespreek, dan ontspoor jy die bedoeling en die onderwerp van die draad.

Louwrens Erasmus
Jul 6th 2014, 01:50 PM
Vir my maak ons Jesus tot leuenaar as ons glo Hy moet weer op aarde kom woon. Hy het aan die kruis ges "Dit is volbring". Indien Hy weer moet kom om nou eers die Jode te kom red het Hy mos gelieg. So of Jesus lieg of die wegrapers lieg. Ek weet wat my keuse is.

Wat word dan ook van al die Jode wat die afgelope 2000 jaar dood is? Is hulle nou in 'n plek van beskerming want dit gaan mos baie onregverdig wees as net die Jode wat dan lewe gered gaan word, en dan ook net die ou paartjies in Israel. Wat van al die Jode en Joodse geloof van die res van die wereld? Ek reken daar is meer Jode in New York as in die hele Israel. As hulle almal Israel toe moet gaan gaan daar verseker nie genoeg plek wees nie.


So Jesus het ges Hy het alles gedoen wat nodig is vir alle persone om gered te word, en dit is om deel van die verbond te word wat Hy met Abraham gesluit het. Dit is wat Paulus in Galasirs 6 self skryf: Almal wat ‘n mooi vertoning in die vlees wil maak, di dwing julle om julle te laat besny net om nie ter wille van die kruis van Christus vervolg te word nie. Want ook hulle wat besny word, hou self nie die wet nie; maar hulle wil h dat julle besny moet word, sodat hulle in julle vlees kan roem. Maar wat my betref, mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van onse Here Jesus Christus, deur wie die wreld vir my gekruisig is en ek vir die wreld. Want in Christus Jesus het ng die besnydenis ng die onbesnedenheid enige krag, maar ‘n nuwe skepsel. En mag daar vrede en barmhartigheid wees oor almal wat sal wandel volgens hierdie rel, en oor die Israel van God!
(Gal 6:12-16)

Dit is die mense wat gered word wat deel word van God se volk. Om nou die Jode op te helder is skynheiligheid.

David2
Jul 7th 2014, 10:51 AM
En net omdat jy hierdie menslike redenasies hier op die forum uitgestal het, beteken dit nog nie dat die 100 plus duidelike en direkte beloftes van Israel se herstel in die Bybel skielik nie meer waar is nie ....

Louwrens Erasmus
Jul 7th 2014, 11:05 AM
En wat van Jesus se uitspraak in Matteus: "Jesus s vir hulle: Het julle nooit in die Skrifte gelees nie: Die steen wat die bouers verwerp het, dit het ‘n hoeksteen geword. Hy het van die Here gekom en is wonderbaar in ons o? Mat 21:43 Daarom s Ek vir julle: Die koninkryk van God sal van julle weggeneem en aan ‘n volk gegee word wat die vrugte daarvan sal dra."

So nou het Jesus al weer gelieg. Maar toe maar, julle maak dieselfde foute as die Mormone, Moslems en almal wat hulle uitleg van die profete en hulle eie profeet se siening hor ag as Jesus se eie woorde.

David2
Jul 7th 2014, 11:47 AM
Jy gooi die woord "lieg" darem al te maklik rond, ook in jou vorige plasing. Dit is vir my nie snaaks dat die koninkryk van Israel af weggevat is nie. Ek het reeds aangehaal dat hulle "verwerp", "vervloek", "gedood", "verban", "aan 'n hoer verkoop", is. Maar telkens nadat dit ges is, is daar weer ges dat DIESELFDE MENSE dan weer herstel gaan word. Om dus nou te vra of Jesus LIEG, is so 'n bietjie hopeloos 'n sinnelose vraag. As jy hulle kan vervloek en verwerp en daarna weer kan herstel soos 110+ kere in die Bybel bevestig, dan kan jy seker ook die koninkryk van hulle wegneem (daardie mense van daardie dag) en hulle dan later weer herstel (soos herhaaldelik beloof). Behalwe natuurlik as jy nie die Bybel wil glo nie. Vir ongeloof is daar geen medesyne nie.

Louwrens Erasmus
Jul 8th 2014, 11:15 AM
1. Hoekom het die HERE dan elke keer omgedraai nadat Israel wegbeweeg het in die Ou Testament? Want Jesus moes uit Israel voorkom volgens “Deu 18:15 ‘n Profeet uit jou midde, uit jou broers, soos ek is, sal die HERE jou God vir jou verwek; na Hom moet julle luister—“

Na Jesus is daar nie weer ‘n fisiese herstel nie want die Profeet is toe klaar gebore.

2. Herstel van Israel volgens die profete.

‘n Kort vinnige antwoord is dat ek saam met jou stem dat daar beloftes is van herstel van Israel, maar soos ek in ‘n vroer uit Galasirs aangehaal het “En aan die Israel van God”. So almal wat deel geword het van die verbond. Daar is hoeveel verklarings in die Bybel dat alle mense deel word van die verbond met Abraham, en dit is wat Paulus ook na verwys in Galasirs 6, want die ander persone wat hulle besoek het wou hulle fisies besny sodat hulle deel kon word van die verbond. Geen fisiese besnyding is vandag nodig nie wat ons hart word besny.

Ek stem saam met jou dat Israel herstel gaan word, maar die volk wat wel herstel gaan word is die ware Israel, die Israel van God, die wie se hart besny is, en nie die wat fisies besny is nie.

3. Op wie is die verbond van toepassing?
Verbond voor Christus: Beide Israel en buitelanders. Eks 12:49 “Een wet moet geld vir die kind van die land en vir die vreemdeling wat onder julle vertoef. Eks 12:38 En ‘n menigte mense van gemengde bloed het ook saam met hulle opgetrek, en kleinvee en beeste—’n groot hoeveelheid vee.” So selfs in Moses se tyd was vreemdelinge deel van die verbondsvolk. Dit bevestig ook wat die HERE vir Abraham beloof het. “Daarom sal hulle jou nie meer Abram noem nie, maar jou naam sal wees Abraham, want Ek maak jou ‘n vader van ‘n menigte van nasies”.

Verbond met Christus as Lam: Daar is geen verandering nie. Want dit is nie nodig nie. Daar was reeds vir ons voorsiening gemaak. Jesus het net dit kom volbring wat nodig was sodat Hy dit wat op Hom gewys het gedoen het en alle sonde op Hom kon neem en ons in die regte verhouding met die Vader geplaas. Dit geld vir elke persoon wat glo dat Jesus die Lam is, Israel en vreemdeling. Nou kan ons in die geregtigheid van Jesus lewe, want Hy is ons geregtigheid. Soos Jeremia dit stel: “In di dae sal Juda verlos word en Jerusalem veilig woon; en dit sal die naam daarvan wees: DIE HERE ONS GEREGTIGHEID.” Jer 33:16

4. En ek merk op dat jy my vrae systap deur te s dat dit menslike vrae is. Wel, ek is ‘n mens en sal aanhou om menslike vrae te vra, veral as ek weet dat mense op ‘n dwaalweg is en nie hulle dwaling kan bewys nie. Onthou die bewyslas is op jou.

En te s ek gooi die woord lieg baie maklik rond, ja dit is so, veral as ek met leuenaars te doen het.

Rapture Ready
Jul 8th 2014, 06:31 PM
Jammer Mr Louwrens, maar U is dwaal op sy beste. :)

Ta-An
Jul 8th 2014, 07:55 PM
Al gewonder hoekom die wyl oor o van die Jode is?? ROMEINE 11:1 Ek vra dan: Het God miskien sy volk verstoot? Nee, stellig nie! Want ek is ook 'n Israeliet uit die nageslag van Abraham, van die stam van Benjamin.

Romeine 11:25 Want ek wil nie h, broeders, dat julle hierdie verborgenheid nie moet weet nie, sodat julle nie eiewys mag wees nie: dat die verharding ten dele oor Israel gekom het totdat die volheid van die heidene ingegaan het; 26 en so sal die hele Israel gered word, soos geskrywe is: Die Verlosser sal uit Sion kom en sal die goddelooshede van Jakob afwend; Die brief aan die Romeine is geskryf na die koms van Christus..... dieselfde hoofstuk praat ook van die Olyftakke wat ingeent is....
Israel (Jode) is en was nog altyd God se eerste liefde,,,, ek dink nou aan die gelykenis van die verlore seun.... dit maak nie saak hoe stout jou kind is nie, daar is wel 'Tough-love' maar, NIKS kan ons skei van God se liefde nie... Die Jode se o is blind juis tot ons voordeel....

'n Ander gedagte wat by my opkom is die: Openb 15:3 En hulle het die lied gesing van Moses, die dienskneg van God, en die lied van die Lam, en ges: Groot en wonderlik is u werke, Here God, Almagtige; regverdig en waaragtig is u we, o Koning van die heiliges! Watter Christen/Protestant ken die lied van Moses om dit te sing?? Dit s vir my dat die Boek van Openbaring duidelik die teenwoordigheid van die Jode in die hemel beskryf.

EDIT to add:
Ek glo nie in "Vervangings Teologie" nie, maar eerder dat Jood en Christen saam voor die troon sal staan :)

Louwrens Erasmus
Jul 9th 2014, 12:54 PM
Ann baie dankie vir jou edit wat jy bygesit het. Dit is wat die Bybel leer. Ek vat dit net een stappie verder om inlyn te kom met wat Paulus skryf dat die middelmuur van skeiding afgebreek is tussen ons en die Jode, en dat almal deel van die verbond moet word met Jesus as offerlam. Ons wil so graag glo dat Jesus ges het: "Dit is volbring" en dan ons eie teologie bysit by Jesus se woorde "behalwe vir die Jode wat een of ander tyd van my sal leer in die duisendjarige vrederyk op aarde".

Moses se lied is opgeteken in Deut:32. Baie insiggewend om te lees.

Totdat iemand my kan bewys dat Paulus hier nie weet waarvan hy praat nie, sal ek na hulle verwys as wegrapers, en nie as Christene nie, want dit is onmoontlik om te glo dat Jesus alles gedoen het wat nodig is vir die vervulling van die verbond, en in die wegraping.

Hier dat Paulus/Moses se uitsprake:
“Wat My aangaan, kyk, my verbond is met jou, en jy sal die vader van ‘n menigte van nasies word. Daarom sal hulle jou nie meer Abram noem nie, maar jou naam sal wees Abraham, want Ek maak jou ‘n vader van ‘n menigte van nasies. En Ek sal jou buitengewoon vrugbaar maak: Ek sal jou tot nasies maak, en konings sal uit jou voortkom. En Ek sal my verbond oprig tussen My en jou en jou nageslag n jou in hulle geslagte as ‘n ewige verbond, om vir jou ‘n God te wees en vir jou nageslag n jou. En Ek sal aan jou en jou nageslag n jou die land van jou vreemdelingskap gee, die hele land Kanan, as ‘n ewige besitting; en Ek sal vir hulle ‘n God wees. Verder het God aan Abraham ges: Maar jy moet my verbond hou, jy en jou nageslag n jou, van geslag tot geslag.” (Gen 17:4-9)

In Efesirs 2 leer ons die volgende: “Daarom, onthou dat julle wat vroer heidene in die vlees was en onbesnedenes genoem word deur die sogenaamde besnydenis wat in die vlees met hande verrig word, dat julle in di tyd sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten aansien van die verbonde van die belofte, sonder hoop en sonder God in die wreld. Maar nou in Christus Jesus het julle wat vroer ver was, naby gekom deur die bloed van Christus. Want Hy is ons vrede, Hy wat albei een gemaak en die middelmuur van skeiding afgebreek het deurdat Hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, naamlik die wet van gebooie wat in insettinge bestaan; sodat Hy, deur vrede te maak, die twee in Homself tot een nuwe mens kon skep en albei in een liggaam met God kon versoen deur die kruis, nadat Hy daaraan die vyandskap doodgemaak het. En Hy het die evangelie van vrede kom verkondig aan julle wat ver was en aan die wat naby was; want deur Hom het ons albei die toegang deur een Gees tot die Vader. So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God, gebou op die fondament van die apostels en profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is, in wie die hele gebou, goed saamgevoeg, verrys tot ‘n heilige tempel in die Here, in wie julle ook saam opgebou word tot ‘n woning van God in die Gees. (Eph 2:11-22)

Kolossense 2:9 "Want in Hom woon al die volheid van die Godheid liggaamlik; 10 en julle het die volheid in Hom wat die Hoof is van alle owerheid en mag; 11 in wie julle ook besny is met 'n besnydenis wat nie met hande verrig word nie, deur die liggaam van die sondige vlees af te l in die besnydenis van Christus, 12 omdat julle saam met Hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God wat Hom uit die dode opgewek het".

Wat s Paulus oor ons as onbesnedenis na die vlees: “Of behoort God net aan die Jode, en nie ook aan die heidene nie? Ja, ook aan die heidene, aangesien dit inderdaad een God is wat die besnedenes sal regverdig uit die geloof en die onbesnedenes deur die geloof. Maak ons dan die wet tot niet deur die geloof? Nee, stellig nie! Inteendeel, ons bevestig die wet.” (Rom 3:29-31) maar hy is ‘n Jood wat dit in die verborgene is, en besnydenis is di van die hart, in die gees, nie na die letter nie. Sy lof is nie uit mense nie, maar uit God.” (Rom 2:29)

Ta-An
Jul 9th 2014, 01:04 PM
Ja, Lourens, ek dink mens moet 'n ingeboude Lexicon h wat al die betekenisse van die woorde kan uitspel :)

Ek glo dat wanneer die "veil" voor die o van die Jode verwyder word, hulle alles so helder soos daglig sal beleef.
Ek het Jesus in die bladsye van die OT vir die eerste keer ontmoet, hoe te meer die Jood wanneer sy oge oopgaan.... hoe s die spreekwoord, "...in the blink of the eye..."

Louwrens Erasmus
Jul 9th 2014, 01:45 PM
Ann dit is so fantasties wanneer dit gebeur, en jy skielik daardie "wow" oomblik beleef. Ek praat verlede week met 'n persoon hier by ons wat vir pastoor leer, en hy s toe vir my hy het gedink hy weet wat die boodskap van die Bybel is en toe hy die week sy stuk deurgaan oor die verbond toe sien hy skielik 'n heel ander beeld as wat hy gehad het. Nou het hy soveel vrae dat dit ons seker 'n ruk gaan neem om al die antwoorde te kry vir hom. Maar hy s nou verstaan hy eers wat Paulus gepraat het van in 2 Kor.3 "Maar hulle sinne is verhard. Want tot vandag toe bly by die lesing van die Ou Testament dieselfde bedekking sonder dat dit opgelig word, die bedekking wat in Christus vernietig word. 2Co 3:15 Ja, tot vandag toe, wanneer Moses gelees word, l daar ‘n bedekking oor hulle hart; 2Co 3:16 maar wanneer hulle tot die Here bekeer is, word die bedekking weggeneem."

Dit is so goed om te sien hoe hierdie bedekking oor die o weggeneem word, en skielik is jy bang om die Bybel te lees want in elke stukkie sien jy die verlossings boodskap, of het jy net meer vrae.

Ta-An
Jul 9th 2014, 02:30 PM
Ann dit is so fantasties wanneer dit gebeur, en jy skielik daardie "wow" oomblik beleef. Ek praat verlede week met 'n persoon hier by ons wat vir pastoor leer, en hy s toe vir my hy het gedink hy weet wat die boodskap van die Bybel is en toe hy die week sy stuk deurgaan oor die verbond toe sien hy skielik 'n heel ander beeld as wat hy gehad het. Nou het hy soveel vrae dat dit ons seker 'n ruk gaan neem om al die antwoorde te kry vir hom. Maar hy s nou verstaan hy eers wat Paulus gepraat het van in 2 Kor.3 "Maar hulle sinne is verhard. Want tot vandag toe bly by die lesing van die Ou Testament dieselfde bedekking sonder dat dit opgelig word, die bedekking wat in Christus vernietig word. 2Co 3:15 Ja, tot vandag toe, wanneer Moses gelees word, l daar ‘n bedekking oor hulle hart; 2Co 3:16 maar wanneer hulle tot die Here bekeer is, word die bedekking weggeneem." Dit is inderdaad wonderlik!!


Dit is so goed om te sien hoe hierdie bedekking oor die o weggeneem word, en skielik is jy bang om die Bybel te lees want in elke stukkie sien jy die verlossings boodskap, of het jy net meer vrae.
En dit is waardeur ek op die oomblik gaan.... ek luister na 'n baie kontroverse prediker... en dit maak my Bybel toe hardloop om seker te maak ek weet wat ek weet, of nie weet nie...

Philip dT
Jul 9th 2014, 06:42 PM
Philip, het jy al aan die moontlikheid gedink dat dit nie Israel van Jesus se tyd was wat die beloftes van 'n koninkryl op aarde verkeerd verstaan het nie, maar dat dit dalk jy kan wees. Het jy al daaraan gedink dat die redes waarom Jesus as Messias van Israel verskyn het en tog nie die koninkryk vir hulle gegee het soos dit in die OT voorspel is nie, mag wees, nie soseer dat die Jode die begrip van 'n koninkryk verkeerd verstaan het nie, maar dat hulle hulleself volkome gediskwalifiseer het om so 'n koninkryk in ontvangs te neem omdat hulle die Messias self verwerp en belaster het.

Ja, ek het al aan so 'n moontlikheid gedink, en so 'n benadering strook nie met die Nuwe Testamentiese getuienis nie. Sien bv. Markus 8:29-38. Kyk maar net na Jesus se reaksie toe Petrus, nadat hy saam met die ander dissipels erken het dat Hy die Messias is, vreeslik verontwaardig is dat Jesus s dat Hy baie moet ly en verwerp word deur die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerdes en gedood word en n drie dae opstaan. Petrus het toe vir Jesus begin bestraf! Hoekom? Omdat Petrus oortuig was die Messias moet 'n aardse heerser wees wat hulle bevry van hulle aardse onderdrukkers. Dit was en sal nooit die soort funksie van die Messias wees nie. Juis hieroor, omdat Petrus die ware aard van Jesus se Messias-skap misverstaan en bevraagteken, bestraf Jesus vir Petrus met seker die ergste bestraffing wat ons kry in die NT: "Gaan weg agter My, Satan! Want jy bedink nie die dinge van God nie, maar di van die mense". Dan wys Jesus op sy koms in die heerlikheid van sy Vader met die heilige engele (Markus 8:29-38).


Het jy al gedink aan die moontlikheid dat mens Joh. 18:36 verantwoordelik kan ontleed en kan vasstel dat daar in die konteks van die Evangelie van Johannes meer as genoeg materiaal is om aan te toon dat wat die betekenis van "hierdie wreld" is. As jy dit gedoen het, sal jy kan vasstel dat dit nie noodwendig 'n aanduiding is dat God nie 'n koninkryk op aarde gaan instel nie, maar dat dit veel eerder s dat die koninkryk wat Hy wel volgens herhaalde beloftes op aarde gaan instel, nie van die bose en sondige wreldse stelsel gaan wees nie. Dit gaan soos dit belowe is hier op aarde wees (verwys na die draad waar ek reeds vir jou oorvloedige verse tot die effek aangehaal en verduidelik het). Maar dit gaan verseker nie voortkom uit hierdie sondige en satan-gedrewe stelsel wat hier op aarde aan die orde is nie. Daarom gaan daar by die instelling van die koninkryk "'n hemelse revolusie" plaasvind soos wat in Op. 19 en 20 beskryf word.

Nee, ek het nog nie aan so moontlikheid gedink nie, want ek het nog nie jou voorstel raakgelees by enige uitlegger van die Bybel nie. Dit is duidelik dat Jesus se koninkryk 'n ander soort koninkryk is as di soort wat Pilatus Jesus oor vra. Jesus se koninkryk is nie aards in die sin dat dit politiese beheer oor mense neem of politiese gesag uitoefen oor mense soos aardse koninkryke nie. God se konkryk is in mense (Lk 17:21). God se koninkryk bestaan in geregtigheid, vrede en blydskap in die Heilige Gees (Rom 14:17). Dit is beslis nie 'n aardse koninkryk nie. Nie een van jou tekse uit die OT (die plasing waarna jy verwys) dui daarop dat Christus eers op die huidige aarde vir 'n interim periode moet regeer nie. As daar nog uitstaande beloftes is oor 'n "aardse" regering van God, het dit te doen met God se regering op die nuwe aarde. Ek het jou reeds op daardie draad waarna jy verwys, daarop gewys en al jou interpretasie oor onvervulde, aardse beloftes weerl waarop jy my nog nie geantwoord het nie.


Het jy al daaraan gedink dat jy nie die term "Politieke" by aardse hoef te voeg nie. Natuurlik is daar nie een enkele aanduiding dat Jesus se bewind hier op aarde volgens die huidige "politieke" stelsel sal plaasvind nie. Dit is juis wat Joh.18:36 van praat. Maar dat dit hier op aarde gaan wees, ly geen twyfel as die Bybel geglo kan word nie.

Enige aardse regering op die huidige aarde is polities. "Polities" het gewoon te make met 'n land of lande se regering en publieke aangeleenthede. Ek het nooit ges dat die aardse-mellennium-lering leer dat dit "volgens die huidige 'politieke' stelsel" sal plaasvind nie, maar wel dat enige aardse regering op die huidige aarde wel onvermydelik "polities" is, soos wat ek "polities" verstaan.


As jy nie glo dat Op. 20 van die aarde praat nie, dan het jy die hoofstuk nog nie eers begin lees nie.

Wys eerder vir my d.m.v. eksegese dat dit Openbaring 20 ondubbelsinnig sou aandui dat die millennium op die huidige aarde is.

1) die trone (v. 4) in die res van Openb. is hemels (behalwe Satan s'n: 2:13; 13:2; 16:10).
2) diegene wat nie die draak aanbid het nie (v. 4b) kom ooreen met diegene wat die draak oorwin (15:2) wie harpe in hulle hande het en dus in die hemel moet wees.
3) 20:4 kom ooreen met 3:21 en 15:2 wat 'n hemelse "setting" aandui.
4) die onthoofde siele in 20:4b kom ooreen met die siele van diegene wat doodgemaak is (6:9) wat in die hemel is.
5) die waarskynlike afwisseling van 'n hemelse (20:4-6) en aardse "setting" (20:7-10) word versterk deur dieselfde tendens aan die einde van hoofst. 7 waar oorwinning in die hemel aangekondig word (7:9-17) en hoofst. 11 waar die oorwinningslied in die hemel weerklink (11:16-19), ens.
(Sien artikel deur Gourgues: The Thousand-Year Reign (Rev 20:16): Terrestrial or Celestial? CBQ 14:676681)


1.) Jy maak 'n wilde en onverdedigbare aanname. Die koninkryk is nie lokaal beperk tot "die hemel" nie. Dit is net hemels in die opsig dat dit van God af kom en volgens sy beginsels werk. Maar hierdie aarde wat deur God self geskep is gaan verseker nie as 'n terrein waar God uitoorl en deur die duiwel verslaan is as 'n verlies en 'n erkenning van God se onvermo opgegee word nie. Nee, die aarde gaan herstel word as die Bybel wat ek lees enigsins waar is.

God se koninkryk het verseker 'n invloed op die huidige aarde, en God gaan inderdaad die huidige aarde oor-skep. Maar wat het dit te doen met of die millennium in 'n hemelse/aardse "setting" gaan wees? Trouens, dat God se laaste oordeel gaan losbreek oor die aarde (Op 14-19) suggereer eerder dat die aarde verwoes gaan l en nie geskik gaan wees vir aardse aktiwiteit en aardse lewe tydens die millennium nie.


2.) Gelukkig hoef jy en ek nie die probleem op te los nie. Die komende bedeling is 'n Bybelse voorspelling wat duidelik en herhaaldelik aangetoon word dat dit op die aarde sal wees (vgl. die draad waar dit in detail bespreek is).

Jy sal moet aantoon:
1. Dat die OT 'n interim (nie ewige) aardse koninkryk voorspel op die huidige aarde (nie nuwe aarde nie).
2. Dat Openbaring 20, wat die enigste NT gedeelte is waar die millennium duidelik ter sprake is, onomwonde daarop wys dat dit (a) te doen het met Jesus se aardse regering vanaf die huidige Jerusalem, dat (b) dat dit ondubbelsinnig aandui dat die millennium op die huidige aarde gaan gebeur.


Maar om die hele stelsel nou haarfyn uit te werk en al die probleme op te los met ons denke van die bedeling waarin ons nou is, is nie moontlik nie. Soos die huidige bedeling waar daar geen Jood - of Griek voor God bestaan nie totaal ondenkbaar was in die vorige en nie geken is nie en as "verborgenheid" deur Paulus aangekondig is, so is daar menige detail van die komende koninkryk wat ek nie uit die Bybel kan beantwoord nie. Maar dit wat daar wel herhaaldelik, oor en oor beloof is, dit glo ek.
3.) Laat hierdie punt aansluit by die vorige. Dit is op geen manier 'n uitgemaakte saak dat gelowiges wat volgens 1 Thess. 4 en 1 Kor. 15 gaan opstaan, op hierdie aarde gaan woon nie. Weereens gaan jy of niemend anders my dwing om iets wat ek nie haarfyn in detail kan verklaar en verstaan en 'n volledige en egte bestuursplan daarvoor kan opstel nie, te werwep en as onsin af te maak nie. Ek plaas nie my rede bo-oor die Bybel nie. Ek probeer verstaan sover as dit vir my gegee is om te verstaan en die res van die detail los ek vir later.
4.) Selfs die digter John Milton het verstaan dat die "Paradise lost" moet verander in 'n "Paradise regained". Dit is hoe ek ook die Bybel verstaan.

Ek glo ook nie mens kan die eindtye haarfyn uitwerk nie. Maar ek dink dat jy lg. stelling maak omdat jou skema myns insiens baie aan die verbeelding oorlaat, en juis daarop dui dat dit nie 'n stewige Nuwe Testamentiese basis het nie. Dit kom eerder ooreen met 'n moderne Joodse (nie Ou Testamentiese) verwagting, waarin Joodse superioriteit voortduur en alle ander nasies as 'n "plug-in" by hulle verstaan moet word. Deel van die Joodse verwagting (onder baie van die Jode) is dat alle nasies moet buig voor hulle en aan hulle onderdanig moet wees. Dit sien mens nie net by hulle eskatologie nie, maar ook by die hele idee van die Noagitiese wette, wat 'n stelsel is vir nie-Jode sodat hulle ook 'n (minderwaardige) plekkie kan kry in die hiernamaals as hulle sekere universele wette onderhou. Volgens Paulus is daar in Christus gewoon nie meer Juder of nie-Juder nie (Gal 3:28); by implikasie verval enige etniese identiteit in Christus. Om 'n spesiale plek vir huidige Jode (wat in elk geval nie meer die Ou Testamentiese volk Israel is nie; en ook nie dieselfde is as die Bybelse Judaios nie) in God se heilsekonomie te koester wat op ander voorwaardes gebaseer is as die evangelie in Christus, gaan na my mening lynreg in teen die universele boodskap van die evangelie vir alle mense.Terloops, jou plasing hier het nie veel met my vorige plasing te doen nie en ook nie veel met die onderwerp van hierdie draad nie. Die herstel van Israel en die komende koninkryk staan wel in verband, maar as jy die ganse profetiese verwagting elke keer by elke profesiese draad wil bespreek, dan ontspoor jy die bedoeling en die onderwerp van die draad.

Ja, ek weet, maar ek dink die hele idee dat die terugkeer van huidige Jode na die huidige Israel nog 'n vervulling van uitstaande Ou Testamentiese profesie is, l gewortel in 'n baie groter teologiese raamwerk, waarin 'n bepaalde Messiasverwagting en 'n bepaalde verstaan van die Ou Testament ten grondslag l, en dus die dieper probleem verteenwoordig.

Philip dT
Jul 9th 2014, 07:02 PM
Al gewonder hoekom die wyl oor o van die Jode is?? ROMEINE 11:1 Ek vra dan: Het God miskien sy volk verstoot? Nee, stellig nie! Want ek is ook 'n Israeliet uit die nageslag van Abraham, van die stam van Benjamin.

Romeine 11:25 Want ek wil nie h, broeders, dat julle hierdie verborgenheid nie moet weet nie, sodat julle nie eiewys mag wees nie: dat die verharding ten dele oor Israel gekom het totdat die volheid van die heidene ingegaan het; 26 en so sal die hele Israel gered word, soos geskrywe is: Die Verlosser sal uit Sion kom en sal die goddelooshede van Jakob afwend; Die brief aan die Romeine is geskryf na die koms van Christus..... dieselfde hoofstuk praat ook van die Olyftakke wat ingeent is....
Israel (Jode) is en was nog altyd God se eerste liefde,,,, ek dink nou aan die gelykenis van die verlore seun.... dit maak nie saak hoe stout jou kind is nie, daar is wel 'Tough-love' maar, NIKS kan ons skei van God se liefde nie... Die Jode se o is blind juis tot ons voordeel....

'n Ander gedagte wat by my opkom is die: Openb 15:3 En hulle het die lied gesing van Moses, die dienskneg van God, en die lied van die Lam, en ges: Groot en wonderlik is u werke, Here God, Almagtige; regverdig en waaragtig is u we, o Koning van die heiliges! Watter Christen/Protestant ken die lied van Moses om dit te sing?? Dit s vir my dat die Boek van Openbaring duidelik die teenwoordigheid van die Jode in die hemel beskryf.

EDIT to add:
Ek glo nie in "Vervangings Teologie" nie, maar eerder dat Jood en Christen saam voor die troon sal staan :)

Ta-An. Rom 11:26 dui nie op die redding van huidige Jode nie, maar op die redding van historiese Israel in Christus. Die toekomstige "sal gered word" is toekomstig van die profesie en figureer dus as 'n "logiese futurum", en het dus reeds gebeur by Christus se eerste koms. ;-)

CFJ
Jul 14th 2014, 10:43 AM
Martin de Beer het hierdie plasing gemaak in die draad, 'Is Israel deel van jou gebeds kalender?' (http://bibleforums.org/showthread.php/210243-Is-Israel-deel-van-jou-gebeds-kalender/page11)... en ek haal graag die plasing aan wat ek glo die saak oor Israel bondig en saaklik opsom en nie sommer net ignoreer kan word nie...


Julle, ek wil rerig nie 'n jakkals in die hoenderhok gooi nie, maar kan dit ongelukkig nie help nie. Ek het baie respek vir mense wat onder die Jode evangelisasiewerk doen, want die Jode is skepsels van die Almagtige nes enige ander een van ons.

Wat my egter onrustig maak is die hedendaagse bykanse verafgoding van die Jodedom (die mense, die taal en hulle geloof) asook die gebied van Israel. Hierdie tendens is te danke aan, myns insiens, foutiewe interpretasies van die Woord en algemene onkunde.

Die Jode (Mense)

Eerstens moet ons verstaan dat die term "Jood" hoogstens na die stamme van Juda en Benjamin verwys, weens die verdeling en opvolgende verskille en geskiedenis van die Noorderyk (Israel) en die Suideryk (Juda). Die naam Jood word afgelei van Juda, maw 'n wettige afstammeling van Juda.

Wat se Christus in die Boek van Openbaring omtrent die Jode? Daar is slegs twee verwysings na die Jode, Opb 2:9 en 3:9, en altwee is negatief. Beide verwysings handel oor mense wat hulle as Jode voordoen, maar in werklikheid die sinagoge van Satan is.

Ek het ongelukkig nie nou 'n Afrikaanse teks van die Bybel byderhand nie, so julle sal my bewerings moet nagaan en ordeel of ek dit reg het of nie.

Esra, Hoofstuk 9 deel ons mee dat heelwat van die ballinge wat uit Babilon teruggekeer het na Israel toe, met vreemde vrouens getrou en kinders by die gehad het. Dit was natuurlik 'n oortreding van die gebod om met die ander volkere van die omgewing te vermeng. Daar is besluit dat hierdie vrouens en kinders weggestuur moes word, met ander woorde hulle was nie wettige afstammelinge van Israel nie.

Baie Jode het in Babilon agter gebly of iewers elders heen getrek, minstens sommiges, vanwee die feit dat hulle ook vermeng het en geweet het dat hulle nie kan terugtrek nie? Sedet hierdie tyd, etlike eeue voor Christus, het die Jode duidelik begin om met ander volkere te vermeng. Ons lees ook nerens van enige optrede of suiwering na Esra se tyd nie.

In Johannes 8:44 se Christus dat die Jode die duiwel as vader het en dat hy 'n moordenaar en 'n leuenaar is. Het Jesus geweet dat hulle nie almal Jode is nie, maar dat baie bedrieers is, of het Hy maar net verwys na hulle sonde? Wel, Christus se ook dat Hy gekom het na die verlore skape van Israel, dat sy skape sy stem ken en hom volg?

Nou, as Jesus se wooorde waar is en enige afstammeling uit enige stam van Israel die evangelie gehoor het of sou hoor, sou hulle die stem erken en Hom volg? Met ander woorde die Jode in Israel wat hulle bekeer het toe hulle die evangelie hoor was Israel, maar die ander kon nie Sy woorde verstaan nie en het Hom nie gevolg nie, maar Hom gekruisig.

Uit Christus se eie leeringe moet ons verstaan dat daar destyds al geweldig baie bedrieer Jode bestaan het, welke feit bevestig word deur die twee verse in die Boek van Openbaring.

Na 70AD het die Jode in Israel meestal wyd versprei deur die wereld, sodat hulle, in werklikheid, net so verlore geraak het soos die ander tien stamme waarna deesdae toenemend verwys word.

As Christus se woorde waar was en die evangelie so wyd verkondig word, kan daar werklik ware Jode wees wat Hom nie volg nie?

Kyk ons na die wetenskap vind ons ook interessanthede. Voor 2012 was daar heel party Joodse "wetenskaplikes" wat genetiese bewyse beweer het dat die Jode uit Israel afkomstig is. Sedert einde 2012 het twee studies, die eerste toevallig deur n Jood, die lig gesien waarin bewys word die Ashkhenazi Jode, die oorgrote meerderheid, geen wortels in Israel het nie, maar stam uit die Khazars en Europese lyne (laasgenoemde aan moederskant). Uit die "Khazar Correspondence" weet ons dat die Khazars van Japhet afgestam het en nie van Sem nie, wat meebring dat die oorgrote meerderheid van hedendaagse Jode ook nie Semiete is nie, terwyl heelwat van die "Arabiere" wel is!

Hierdie Khazars was blote bekeerlinge, geen Israeliete nie.

Die hele Israel (die mense) is onder die Christene van die wereld versprei, maar nie alle Christene is Israel nie. God sal hulle uitwys wanneer die tyd ryp is en hulle na Israel toe laat bring, soos wat die Woord voorspel.

Judaisme

Judaisme is juis die rede hoekom Jesus moes kom. As mens bietjie navorsing doen is dit ongelooflik hoeveel afwykende strominge van hierdie geloof bestaan en hoe betrokke Judaisme in okkultpraktyke is. Judaisme, soos Katolisisme, is nie 'n godsdiens nie, maar 'n stelsel. Jy kan nie net bekeer na die Joodse geloof nie, jy moet 'n proses deurmaak en dan deur 'n paneel van drie beoordeel word of jy inderdaad kwalifiseer!

As mens die Talmud en Zorah bietjie naspeur, lees hierdie mense nie dieselfde Ou Testament as ons nie of hulle verkies om net brokkies, wat hulle pas uit te haal of verdraai dit na hulle sin.

Die Gebied Israel

Baie Jode veroordeel die vestiging van Israel en sy bestaan as 'n sondedaad, wat vir die Messias moes oorstaan! Hulle is nader aan die Waarheid, maar die grondlegging vir die Wederkoms moes gele word. Hoekom kan die Jodedom nie in vrede die hele Israel besit en bewoon nie? Alleenlik omdat die Moslems om hulle so onhebbelik is? Is hulle god so onmagtig om hulle te behoed en beskerm? Soos Israel van ouds hardloop hulle na die VSA, Frankryk, Saudi Arabie en wie nogal vir ondersteuning, omdat hulle weet dat hulle god nie oppermagtig is nie en, omdat hulle as lasteraars geen reg het om die Oppermagtige aldus op te roep het nie?

Kyk na die profesie oor toekomstige Egipte in Jesaja 19. Die Here verwys na die "land van Juda" wat vir Egipte 'n "terreur" sal wees en nie na Juda of Israel nie, maar die mense wat in Juda se land woon.

Slotsom

Ja, ek bid vir alle mense dat hulle tot die Waarheid sal kom, sonder uitsondering, want my Bybel se die Here se skapies is reeds in Sy kraal. Ek bid vir die land van Israel dat die Here dit sal bewaar teen verwoesting deur bedrieers wat dit vertrap en dat Hy die land sal bou en voorberei vir die terugkeer van die ware Israel en die Wederkoms van ons Here.

Dit is al waarvoor ek in alle opregtheid en eerlikheid kan bid.

CFJ
Jul 14th 2014, 12:37 PM
En te s ek gooi die woord lieg baie maklik rond, ja dit is so, veral as ek met leuenaars te doen het.

Sjoe Louwrens, is dit die heel beste manier om iemand te antwoord, ongeag verskille wat mens tog kan verstaan?

Laat julle woord altyd aangenaam wees, met sout besprinkel, sodat julle kan weet hoe julle iedereen moet antwoord.
(Kol 4:6)