PDA

View Full Version : Jesus se aansprake dat Hy God isDavid2
Apr 5th 2014, 07:12 AM
Ek luister gister na 'n uitstaande boodskap van Chuck Missler wat die afgelope naweek by 'n groot profetiese konferensie in Florida in die VSA aangebied is. Ongelukkig moet mens $50 betaal om toegang tot die boodsakppe van die konferensie te kry. Miskien is dit verstaanbaar want die mense het verseker groot uitgawes aangegaan om 17 navorsers en outeurs in een konferensie bymekaar te bring. https://www.prophecyinthenewsvideo.com/index.html Toe ek luister na Missler, val dit my op dat een van die skemas wat hy aanhaal uit Josh Mcdowell se boek kom wat ek al gelees het.

Jesus het in al vier die Evangelies herhaaldelik daarop aanspraak gemaak dat Hy God is. Hoe reageer mense op hierdie aansprake van Jesus? Hoe reageer die groot denominasies vandag daarop? Hoe reageer ek en jy as Christene daarop?

Wel, daar is net een van twee moontlikhede. Jesus se aansprake kan WAAR (A) of VALS (B) wees. Vergeet nou maar van die postmodernisme se verduidelikings dat dit 'n ander "paradigma" was wat iets anders probeer s as wat daar staan. Dit is maar net 'n ander manier waarop hulle s dat Jesus se aansprake VALS is.

B As Jesus se aansprake vals was, is daar weer een van twee moontlikhede: Hy het geweet dat sy aansprake vals (B1) was, of Hy het nie geweet dat dit vals was nie (B2).

B1 As dit die geval was, het Hy 'n doelbewuste verdraaiing van die waarheid aangebied. Dit sou beteken dat Hy 'n leuenaar was, 'n huigelaar en fariser. Ook dat Hy die werk van satan kom doen het. Uiteindelik sou dit beteken dat Hy dwaas was, want net 'n dwaas is bereid om te sterf vir iets wat hyself weet nie waar is nie.

B2 In hierdie geval sal ons moet s dat Hy ernstig mislei was. Uiteindelik kom dit daarop neer dat die farisers dan reg was om Hom van kraksinnigheid te beskuldig.

A As Jesus se aansprake WAAR was, dan beteken dit eenvoudig dat Hy die HERE is. Hierop volg twee moontlikhede. Jy kan dit AANVAAR (A1) of dit VERWERP (A2).

Let verder daarop dat Jesus baie wyd vandag as 'n groot morele prediker en profeet verkondig en "geglo" word . Maar hierdie opsie bestaan nie. As jy dit doen, dan IGNOREER jy sy aansprake op Godheid. Neem kennis van wat Jesus van Homself s en besluit dan of Hy 'n leuennaar en huigelaar was en of Hy kranksinnig was (soos die farisers ges het). As jy nie dit kan of wil s nie, dan is Jesus jou Here en jou God (soos Petrus ges het).

Die Filadelfieer
Apr 8th 2014, 05:32 AM
Ek en vroutjie douwtjie is besig met Missler se Openbaring reeks , hy is regtigwaar 'n uitstaande prediker.

As ek die res van die sprekers op die kongres so beloer, moes dit 'n BAIE interesante een gewees het ! :)

RR van Wyk
Apr 14th 2014, 07:11 AM
Baie interresante draad, hoop nie hy het doodgeloop nie.. :)

David2
Apr 28th 2014, 09:58 PM
Joh. 8:58 "Jesus s vir hulle: Voorwaar, voorwaar Ek s vir julle, voordat Abraham was, is Ek."

Hier is een van die kragtigste Bybelse aansprake op die Godheid van Christus. Die vers het net een moontlike betekenis en dit is dat Jesus nog altyd bestaan het, net soos die Jode geweet het dat God, soos Hy in die OT aan hulle openbaar is, nog altyd bestaan het. Ons sien ook dat die Jode toe klippe opgetel het om Jesus te stenig. Wat s dit? Maar net dat hulle die uitspraak ook presies so verstaan het nl. dat Jesus s dat Hy God is. Verder sien ons dat Jesus hulle nie korrigeer nie. Hy het gesien hulle verstaan reg dat Hy ges het Hy is God en hy trek nie die stelling terug nie, in teendeel, Hy herhaal dit weer 'n paar keer. Ons kan hieruit maar net leer dat die Bybel self uit die konteks duidelik bevestig dat Jesus hier daarop aanspraak maak dat Hy God is en dat Hy teverede is daarmee dat die Jode Hom reg verstaan het. Geen verklaarder kan dus hier kom s dat Jesus iets anders bedoel het as om te s dat Hy God is nie.

RR van Wyk
May 1st 2014, 01:24 PM
Maar Jesus het ook ges dat Hy net doen wat die Vader se wil is. Dus is daar ook verskil in die Seun en die Vader.

"voorwaar,voorwaar Ek s vir julle, voordat Abraham was, is Ek"

"was Ek" of "is Ek" ?

Ek sou reken daar is 'n dieper betekenis in daardie "is" inplaas van "was"

Want God "is" (alomteenwoordig, tyd het geen betekenis, kan selfs s tyd bestaan nie.)

Mens is gebonde aan tyd. Abraham "was"

CFJ
May 1st 2014, 03:19 PM
Maar Jesus het ook ges dat Hy net doen wat die Vader se wil is. Dus is daar ook verskil in die Seun en die Vader.

"voorwaar,voorwaar Ek s vir julle, voordat Abraham was, is Ek"

"was Ek" of "is Ek" ?

Ek sou reken daar is 'n dieper betekenis in daardie "is" inplaas van "was"

Want God "is" (alomteenwoordig, tyd het geen betekenis, kan selfs s tyd bestaan nie.)

Mens is gebonde aan tyd. Abraham "was"

Interessant RR, mens dink nie altyd so daaraan nie en ek het iets geleer wat ek glo mens jou eie moet maak. EK IS, kan nooit, Ek was word of wees nie, want God is buite tyd...

David2
May 5th 2014, 04:28 AM
En die nag toe Jesus op die see geloop het en die dissipels vir Hom bang geword het, s Jesus eintlik vir hulle: "Moenie verbaas wees nie. Ek is God en daarom loop Ek op die see. "Ek is" in Grieks is "ego eimi", wat die Griekse weergawe is van "Ek is" in die OT, die naam van God. Maar daar is min indien enige vertalings van die Bybel wat Jesus se aanspraak op Godheid in hierdie uitspraak duidelik genoeg weergee. Jy kan die Griekse woorde in die uitspraak korrek in Afrikaans weergee sonder om Jesus se aanspraak op Godheid daarin weer te gee en dan het jy die punt gemis. Dit is die fout van die meeste of self alle vertalings.

Vandag is ons in 'n situasie dat kerkbanke in groot denominasies vol sit van manse waarvan baie steeds glo dat Jesus God is, maar hulle teenwoordigheid daar word misbruik om 'n stelsel te borg en finansieel te dra wat nie plek het vir die godheid van Jesus nie. Hulle almal borg die teologiese skole wat mense oplei om aan Jesus te dink as leraar en profeet wat mooi morele lesse leer maar niks vir jou saligheid kan doen nie omdat Hy nie God is nie.

Skrikwekkend dat binne een geslag die Godheid van Jesus by daardie kweekskole uitgegooi is. Ons het nog in die jare 70 in daardie skole by herhaling geleer van "ego eimi" in die NT en van Jesus se aansprake op Godheid. Vandag is daar niks meer van oor nie. Tog ondersteun duisende goedgelowige Christene die stelsel nog steeds getrou.

JPR
May 6th 2014, 05:58 AM
Ek het min twyfel dat Yeshuah God is/was, maar ek vind geen skrifte wat se dat Hy dieselfde God as sy Vader is nie. Volgens Hebreers 1:6 was Hy n ander God.

Deur die Woord van God het alle dinge, sienlik en onsienlik, ontstaan maar die Woord self was nie altyd daar nie. Die Woord is gegenereer toe God dit gespreek het en die Woord word dus die eersgeborene van die skepping genoem.

Die vraag bly; waarom is Sy Godheid so belangrik? Is dit nie sy menswees wat belangrik is nie?

David2
May 7th 2014, 01:23 PM
Jesus s Hy en die Vader is een. Hy is een van wese met die Vader. Hy was ook die een God wat die aarde geskep het. Daar bestaan geen regverdiging om Hom 'n ander God as die Vader te maak nie. Die Christendom is nie 'n stelsel van veelgodendom nie.

Hierdie waarheid kom ook baie mooi deur in die bespreking oor die brood van die lewe in Joh. 6, veral vers 33. "Want die brood van God is Hy wat uit die hemel neerdaal en aan die wreld die lewe gee." Gaan tel hoeveel keer "uit die hemel neerdaal" in Joh. 6 voorkom. Jy sal verbaas wees! En hierdie Brood wat uit die hemel neerdaal, is die antitipe van die tipe wat die manna in die woestyn was. Beide die tipe en die antitipe is "van God". Jesus is die "brood van God". Nie net gestuur van God nie, maar uit God self, want hierdie brood gee lewe. Die wat die manna in die wostyn geet het, is dood en meeste selfs geestelik dood ook, maar die wat die ware (antitipe) brood van God eet, sal nooit weer sterwe nie.

En nou vra jy waarom dit so belangrik is dat Jesus God moet wees. Omdat net God ewige lewe kan meedeel. God is een en net Hy is die ewige lewe en gee die ewige lewe. Nou, nadat die Seun verskyn het om God op aarde sigbaar te maak en die lewe in persoon aan die wreld aan te bied, is daar geen ander manier om by God uit te kom as om na Jesus te gaan nie. Die dissipels wat dit verstaan het, het hierdie lewensbelangrike woorde gespreek: "Na wie toe sal ons gaan? U het die woorde van die ewige lewe." Inderdaad. Die ewige lewe is in Hom alleen.

JPR
May 9th 2014, 06:05 AM
Jesus s Hy en die Vader is een. Hy is een van wese met die Vader. Hy was ook die een God wat die aarde geskep het. Daar bestaan geen regverdiging om Hom 'n ander God as die Vader te maak nie. Die Christendom is nie 'n stelsel van veelgodendom nie.

Hierdie waarheid kom ook baie mooi deur in die bespreking oor die brood van die lewe in Joh. 6, veral vers 33. "Want die brood van God is Hy wat uit die hemel neerdaal en aan die wreld die lewe gee." Gaan tel hoeveel keer "uit die hemel neerdaal" in Joh. 6 voorkom. Jy sal verbaas wees! En hierdie Brood wat uit die hemel neerdaal, is die antitipe van die tipe wat die manna in die woestyn was. Beide die tipe en die antitipe is "van God". Jesus is die "brood van God". Nie net gestuur van God nie, maar uit God self, want hierdie brood gee lewe. Die wat die manna in die wostyn geet het, is dood en meeste selfs geestelik dood ook, maar die wat die ware (antitipe) brood van God eet, sal nooit weer sterwe nie.

En nou vra jy waarom dit so belangrik is dat Jesus God moet wees. Omdat net God ewige lewe kan meedeel. God is een en net Hy is die ewige lewe en gee die ewige lewe. Nou, nadat die Seun verskyn het om God op aarde sigbaar te maak en die lewe in persoon aan die wreld aan te bied, is daar geen ander manier om by God uit te kom as om na Jesus te gaan nie. Die dissipels wat dit verstaan het, het hierdie lewensbelangrike woorde gespreek: "Na wie toe sal ons gaan? U het die woorde van die ewige lewe." Inderdaad. Die ewige lewe is in Hom alleen.

David 2, uit jou antwoord lei ek die volgende af: (Help my waar ek jou verkeerd verstaan)

Die Vader God kon nie aan mense die ewige lewe gegee het, alvorens Hy nie die Seun God geword het nie. Die Seun God, gee nou die Ewige Lewe aan die mense. Die ewig lewe is genoeg om die mens by God uit te bring en omdat daar net een God is, is die mens outomaties by die Vader en die Seun.

As bg. min of meer jou siening is, is my volgende vraag dit:

Dit lyk vir my of alle mense die ewige lewe gaan kry, sommige gaan vir ewig gestraf word (hel), en ander gaan vir ewig gelukkig by God lewe (gereddenes).

Waar kom die slegte ewige lewe vandaan? Ook van die Seun God? Hy het immers gese tot n oordeel het ek in die wereld gekom)

Wat gaan bepaal of iemand die slegte ewige lewe of die goeie ewige lewe gaan kry?

David2
May 9th 2014, 12:06 PM
Die doel van hierdie draad is vir Christene om saam te gesels oor Jesus se aansprake op Godheid. Hierdie is nie 'n forum om die Christelike waarheid teenoor buite-bybelse idees soos veelgodendom en 'n tydgebonde Christus wat geen ewige lewe meedeel nie en verwerping van die Bybelse name van Christus te verdedig nie. Daar is ander plekke, ook op hierdie forum, waar jy toegelaat word om die Chrstelike geloof in twyfel te trek, maar nie op hierdie draad nie. Groete.

JPR
May 10th 2014, 07:07 AM
Die doel van hierdie draad is vir Christene om saam te gesels oor Jesus se aansprake op Godheid. Hierdie is nie 'n forum om die Christelike waarheid teenoor buite-bybelse idees soos veelgodendom en 'n tydgebonde Christus wat geen ewige lewe meedeel nie en verwerping van die Bybelse name van Christus te verdedig nie. Daar is ander plekke, ook op hierdie forum, waar jy toegelaat word om die Chrstelike geloof in twyfel te trek, maar nie op hierdie draad nie. Groete.
David, ek het niks gedoen om so n reaksie van jou te kry nie. Ek het presies jou antwoord op my vraag, so ver ek dit verstaan het, in my eie woorde weergee. As iemand dus die christelike geloof in twyfel getrek het, was dit jy. My opvolg vrae op jou eerste stelling is logies en trek niks in twyfel nie. Wat is daarmee verkeerd?

Lees asb jou oorspronklike antwoord (op my vraag waarom so belangrik dat Jesus God moet wees) weer deur en probeer tog om my opvolg vraag, of dan die oorspronklike vraag, te antwoord. Ek is eerlik in my poging om jou te verstaan.
***************

David2
May 10th 2014, 07:18 AM
Moenie my probeer verstaan nie. Verstaan en glo die Bybel. 'n Goeie plek on te begin is om die Bybelse name vir Jesus te glo en aanvaar. Daarna kan ons praat oor wie Jesus is. As jy nie sy Bybelse naam erken en nie glo dat Hy ewig bestaan en die enigste weg is waardeur God lewe aan die mens gee nie, het ek en jy niks vir mekaar te s nie. Hierdie draad is vir gelowiges bedoel.

JPR
May 10th 2014, 09:55 AM
Moenie my probeer verstaan nie. Verstaan en glo die Bybel. 'n Goeie plek on te begin is om die Bybelse name vir Jesus te glo en aanvaar. Daarna kan ons praat oor wie Jesus is. As jy nie sy Bybelse naam erken en nie glo dat Hy ewig bestaan en die enigste weg is waardeur God lewe aan die mens gee nie, het ek en jy niks vir mekaar te s nie. Hierdie draad is vir gelowiges bedoel.
Ek sal maar aangaan met my gesprek en hoop iemand anders antwoord my.

Ek dink David het n baie belangrike saak hier aangeraak en daarom was dit regtig vir my belangrik om hom reg te hoor. My vraag aan hom was: Waarom so belangrik dat Yeshuah n God moet wees, is sy menswees nie meer belangrik nie?

Die rede vir my vraag is gebore uit die feit dat die verleier sy menswees ontken, nie sy Godwees nie. (1 Johannes 4:3 en 2 Johannes 1:7)

Ek kon nog nooit verstaan, hoe die enigste God, mens kan word, as Hy terselfdertyd, daardie een-met-die-Vader Godheid behou nie. Dan het hy mos nie regtig n mens geword nie, maar een of ander supermens. Ek is n mens en ek kan nie in n alom teenwoordige, almagtige, ewige God verander nie, kan ek? As n mens nie in n God kan verander nie, was Jesus nie n mens nie want Hy het in n God verander! (of nooit sy almagtige Godheid gelos nie)

Vir my l die Hy is/was God boodskap, skrikwekkend naby aan die verleier se boodskap. Hy kon, mynsinsiens nie n mens gewees het, as hy terselftertyd, die almagtige God was nie.

Getrou aan die aard van die verleier, is die boodskap van die verleier verskuil. Openlik word ges dat hy mens was maar verskuil daaragter is die ontkenning van sy menswees deurdat ges word hy is die ewige almagtige God.

Tensy jy:

bely dat hy altwee gelyktydig was, en hoewel dit nie verstaan kan word nie, moet dit so wees , want sien jy is klaar verlei.(maar hopelik bereid is om die waarheid verder te ondersoek)

CFJ
May 11th 2014, 10:04 AM
Ek het min twyfel dat Yeshuah God is/was, maar ek vind geen skrifte wat se dat Hy dieselfde God as sy Vader is nie. Volgens Hebreers 1:6 was Hy ‘n ander God.

Deur die Woord van God het alle dinge, sienlik en onsienlik, ontstaan maar die Woord self was nie altyd daar nie. Die Woord is “gegenereer” toe God dit gespreek het en die Woord word dus die eersgeborene van die skepping genoem.

Die vraag bly; waarom is Sy Godheid so belangrik? Is dit nie sy menswees wat belangrik is nie?

JPR,

Die wese van die Christelike geloof is dat God vlees kom word het deur Sy Seun. Kan jy 'n draad oopmaak hieroor in Chat to the Moderators asseblief?

JPR
May 12th 2014, 05:47 AM
JPR,

Die wese van die Christelike geloof is dat God vlees kom word het deur Sy Seun. Kan jy 'n draad oopmaak hieroor in Chat to the Moderators asseblief?
David het hierdie draad begin met die vraag: Hoe reageer mense op hierdie aansprake van Jesus? Hoe reageer die groot denominasies vandag daarop? Hoe reageer ek en jy as Christene daarop? Later skryf hy: Die doel van hierdie draad is vir Christene om saam te gesels oor Jesus se aansprake op Godheid.

Ek dink dat hierdie belangrike vrae is en vandaar my plasings dusver. Niemand op die draad (allermins myself) trek Yeshuah se Godheid in twyfel nie. Ons gesels oor die doel daarvan;

David skryf .. niks vir jou saligheid kan doen nie omdat Hy nie God is nie. Hierdie stelling bring meer vrae as antwoorde, soos:

Was dit nie sy sterwe as mens wat my saligheid verseker het nie?
1. As Hy n God moet wees alvorens Hy my kan red, waarom kon die Vader God my nie gered het nie? Hulle is immers altwee God? Of:
2. As die Seun God my kon red, maar nie die Vader God nie, l ons saligheid nie eerder in die feit dat Hy Seun was, as dat dit in Sy Godheid l nie?

Ek het ook alreeds daarop gewys dat die antichrist sy menswees (in die vlees gekom) ontken, en dat die Yeshuah-is-God-boodskap sy menswees verskuil en as sodanig baie naby aan die antichris boodskap l. Dit is van uiterste belang dat verantwoordelike gelowiges (David en die moderators), die twee boodkappe duidelik kontrastreer vir almal om te lees en dit nie in n persoonlike draad of deur stilswye sal smoor nie.

CFJ
May 12th 2014, 07:57 AM
Hi JPR,

Dit gaan hoofsaaklik daaroor dat soos mens jou siening verstaan, is Jesus en die Vader nie dieselfde God nie of dan nou nie Een nie... Dit is iets wat jy eers moet verduidelik, want die Skrif is duidelik dat die God wat ons aanbid, Drie-Enig is. Dis net een God, maar hul werking drieledig in name die Vader, Seun en Heilige Gees. Dit is die wese van hierdie forum en geen ander siening buite dit kan aanvaar word of sal aanvaar word nie. Daar is wel 'n spesiale forum waar sulke plasings bespreek kan word anders as Chat to the Moderators, maar dis nie op hierdie stadium waar mens jou na wil verwys nie.

Die ander argumente wat jy huldig is seker iets waarmee mens kan verskil, maar nie krities soos mens dit verstaan nie.

RR van Wyk
May 12th 2014, 09:44 AM
EK weet nie of ek dit reg verstaan nie, maar dit maak dit makliker vir my as eenvoudige mens om dit so te verstaan:

God is Koning.
Jesus sy Seun. Die Prins.

Die Prins is die erfgenaam van die Koninkryk en alles in en om die Koninkryk. Ek as mens kan nie God nader, vir vele redes. Jesus is ons Middelaar, ons kontak wat ons met God verenig.

Dus, omdat Jesus die Seun van God is, die Erfgenaam, die Eersgeborene, behoort die Heelal aan Jesus, is Jesus en God, die Seun en die Vader, een.


Ek probeer nie my kop verder as dit te breek oor hierdie onderwerp nie. Almal het hul eie siening. elkeen interpreteer die Bybel op 'n manier en dink dan sy verklaring is die regte een en almal anders is verkeerd en kom uit die bose uit.

Ons klein verstandjies kan nie hierdie dinge ten volle verstaan nie(inelkgeval nie myne nie :) )

Vir my persoonlik is Jesus God, Hy is die Seun van God, dit maak Hom as Erfgenaam God( Hy erf daardie titel), God oor my, oor jou, en die res van die heelal.

Kalahari
May 12th 2014, 11:29 AM
Ek het min twyfel dat Yeshuah God is/was, maar ek vind geen skrifte wat se dat Hy dieselfde God as sy Vader is nie. Volgens Hebreers 1:6 was Hy n ander God.

Deur die Woord van God het alle dinge, sienlik en onsienlik, ontstaan maar die Woord self was nie altyd daar nie. Die Woord is gegenereer toe God dit gespreek het en die Woord word dus die eersgeborene van die skepping genoem.

Die vraag bly; waarom is Sy Godheid so belangrik? Is dit nie sy menswees wat belangrik is nie?

JPR

Hoe versoen jy bogenoemde met die volgende:

Joh 1:1 In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God.
Joh 1:2 Hy was in die begin by God.
Joh 1:3 Alle dinge het deur Hom ontstaan, en sonder Hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie.

Hier is dit tog baie duidelik dat die Woord(Jesus), God is.

Jesus as die Seun was nog altyd God, Hy is nie geskep nie en is soos God van ewigheid to ewigheid. Jesus die mens is gegenereer in die skoot van Maria deur die Gees. Dit wys dat Hy volledig mens was, Hy is gebore en het gesterf aan die kruis as 'n mens, net soos ons. Tog maak Sy menswees Hom nie minder God nie, want Hy is die Seun van God vir altyd. Hy het gekom om die wil van die Vader te doen, Hy het gekom om die Vader aan die mense te wys, niemand kan na die Vader kom indien nie deur die Seun nie. Dit is hoekom Hy as mens moes kom om die skuld te kom dra van ons sonde. Slegs 'n mens kon dit dra, nie die Gees of engele nie en daarom het God Sy Seun gestuur in die gestalte van 'n mens om die skuld te kom betaal.

Die wonder is dat God in Sy genade vir ons dit moontlik gemaak het deur Sy Seun om gered te kan word. Dit is volledig God. Jesus as Sy Seun het volledig as mens die prys kom betaal en daarom kan ons deur in Hom te glo nou ook genoem word kind van God. Ons redding is 100% God en tog is Jesus 100% mens anders kon Hy nie die prys betaal nie. Dit is die wonder en genade van ons God, dat Hy dit moontlik gemaak het.

Deur die voorbeeld van Jesus na te volg sien ons dat ons wel oorwinning oor die sonde hier kan behaal, aangesien Hy as volwaardige mens dit kon doen. Ons kan egter dit net gedeeltelik reg kry, maar hoe meer ons aan Hom gelykvormig word, hoe meer kan ons in die oorwinning smaak. Tog weet ons dat ons wel gered is deur in Hom te glo en nie deur ons dade nie, maar in dit wat Hy gedoen het. Dit wat ons moes doen het Hy gedoen en daarom kan ons deur geloof deel wees in die oorwinning wat Hy behaal het. Dit is dus belangrik om te weet en te glo dat Jesus God is maar ook mens. Die een aspek is nie belangriker as die ander nie, maar altwee is vervul in Hom en daarom is Hy ons hopriester vir ewig.

David2
May 12th 2014, 05:20 PM
Dit het begin as 'n draad waar Christene besin oor die evangeliese wondere van Jesus wat alleen kan doen wat Hy gedoen het - die versoening van die wreld - as Hy waarlik God was. Maar nou ontaard dit in 'n twisgesprek met ongelowiges wat in veelgodendom of 'n tipe beperkte godheid glo wat nie die enigste Verlosser en Middelaar van die wreld kan wees nie. Ander lede van die forum gebruik nou ook al die draad om Christus teenoor die donker ongelowige wreld te verdedig. Daar is ander plekke op die forum waar dit gedoen word. Tipies van hierdie siening is ook dat hulle nie Chrstus se Bybelse name sal gebruik nie, want hulle weet self dat dit 'n "ander christus" is wat hulle aan "glo". Dit was nie die bedoeling van hierdie draad om 'n twisgesprek teenoor sulke drogredes te voer nie. Dan stap ek nou maar van hierdie draad af.

JPR
May 14th 2014, 07:21 AM
Kalahari en RR, dankie vir julle onderskeie plasings. Ek reageer graag in 'n volgende plasing. Kan ek net eers die volgende stelling(s) maak?

Daar is na my wete geen erkende godsdiens wat Yeshuah se menswees openlik teenstaan nie (Ek sluit Moslems, Budiste en Sonaanbidders hierby in. Self agnostisie en historisie ontken nie sy menswees nie) Die enigste Godsdiens wat die antichris leuen (Christus het nie in die vlees gekom nie) in sy teologie verskuil, is die Christelike Godsdiens. Dit blyk uit hierdie draad dat niemand nog daaroor gedink het nie en dat niemand dit raaksien nie. (of die wat weet, wil nie s nie en dit vind ek baie moeilik om te aanvaar)

1. Yeshuah en sy Vader is een. Geen twyfel daaroor nie.
2. Yeshuah is die Christus (die Messias). Geen twyfel daaroor nie.
3. Die antichris s: Yeshuah het nie in die vlees gekom nie. Geen twyfel daaroor nie.
4. Yeshuah is God kan bots met (3) en moet gekwalifiseer word.

Ek sou dink dit is belangrik om die waarheid betreffende die Godheid van Yeshuah te onderskei van die antichrist boodskap aangesien die twee baie na aanmekaar is. Besoekers aan die draad behoort die kontras te sien; Hoe is dit dat sy God-wees, nie met sy mens-wees bots nie? Hoe kan dit wees dat sy godheid Hom nie van sy mensheid ontneem het nie? Is sy Godheid nie onvereenselwigbaar met sy vleesheid nie? Ek was onder die indruk dat hierdie die onderwerp van die draad is.

Dit is onveranwoordelik om n verduideliking en verstaan van die antichris boodskap, wat potensieel duisende gelowige kan raak en beinvloed, onderhewig aan die aanvaarding van die drie-eenheid teologie (wat nie die onderwerp van die draad is nie), te maak. Die wat as regters oor die waarheid aangestel is, en sekere onderwerpe verban, sal moet verduidelik waarom hierdie onderwerp verban word.

1Jn_4:2 Hieraan ken julle die Gees van God: elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God; 1Jn_4:3 en elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie; en dit is die gees van die Antichris waarvan julle gehoor het dat hy kom, en hy is nou al in die wreld.

CFJ
May 14th 2014, 07:38 PM
Hallo JPR,

Die onderwerp van hierdie draad kom in 'n tyd of tye waar Jesus se Godheid bevraagteken word en op verskeie wyses. Dit blyk dat jyself 'n kontras sien daarin dat Jesus tegelyk mens en God kan of kon wees. Jy was reeds gevra om 'n draad oop te maak in Chat to the Moderators (http://bibleforums.org/forumdisplay.php/84-Chat-to-the-moderators) en doen dit gerus. Dit gaan vele dinge vergemaklik as ons eers daar kan gesels oor hierdie standpunt wat jy huldig. Sien jou daar en moet asseblief nie nog plasings op die oop forum maak, voor mens nie eers daar gesels het nie. Dis nie gemik om vernederend teenoor jou op te tree nie, maar bloot om 'n on-onderhandelbare dogmatiese verband van Jesus wat tegelyk God en mens was, aan jou uit te wys. Dit is 'n standpunt op hierdie forum wat ons sal toelaat sou iemand dit bevraagteken, maar net as 'n ongelowige of iemand wat opreg soek. Diegene wat dogmaties raak (soos in jou geval), moet ongelukkig doen soos gevra is...

RR van Wyk
May 23rd 2014, 07:09 AM
Ek is seker baie naief, het nie besef hierdie draad raak so 'n teer punt aan vir baie mense nie. Lyk my wat vir my half logies en vanselfsprekend is, worstel ander mee.

Probeer ons nie hierdie ding te ingewikkeld vir onself maak nie?

Jesus was baie beslis mens in vlees en bloed op aarde gewees. Hoe kan enigiemand dit bevraagteken? Hy was van die heel begin af Seun van God. Dus God in vlees en bloed. Wat is so moeilik om te verstaan? dalk mis ek iets.

Ta-An
May 25th 2014, 04:56 PM
Ek is seker baie naief, het nie besef hierdie draad raak so 'n teer punt aan vir baie mense nie. Lyk my wat vir my half logies en vanselfsprekend is, worstel ander mee.

.
Jesus was nog altyd God, (deel van God)
Hy het (as deel van God) mens geword omdat Hy ons regverdig gaan kom oordeel, maar hoe kan iemand 'n oordeel oor jou uitspreek wat nie die menslike lewe gelei het wat jy lei nie :hmm: dus om in alle regverdigheid te handel, het Hy die lewe van 'n mens kom lei.
Dit laat my dink aan die gesegde "Om in iemand anders se skoene te loop" Dit is so maklik om 'n vinger te wys na iemand wanneer jy nog nie 'n myl in sy skoene geloop het nie... Jesus het in ons skoene kom loop, so Hy sal weet presies waarvan Hy praat wanneer Hy as Regter kom verskyn.
Nee, Hy is nie "prins" nie, Hy is Koning!! :pp

EDIT to add
Hebrers 2:18 (http://bibledatabase.org/cgi-bin/bib_search/bible.cgi?BIBLE=1&BOOK=58&CHAP=2&SEARCH=jesus%20king%20lord&Read=Read&FIRST=OK&HV=18) Want deurdat Hy self onder versoeking gely het, kan Hy di help wat versoek word.
Hebrers 4:15 (http://bibledatabase.org/cgi-bin/bib_search/bible.cgi?BIBLE=1&BOOK=58&CHAP=4&SEARCH=jesus%20king%20lord&Read=Read&FIRST=OK&HV=15) Want ons het nie 'n hopriester wat nie met ons swakhede medelye kan h nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonder

Jsus, weet nie net van ons swakhede nie, want hy was self in Sy menslike vorm daarmee gekonfronteer.

David2
Jun 2nd 2014, 04:42 AM
EK weet nie of ek dit reg verstaan nie, maar dit maak dit makliker vir my as eenvoudige mens om dit so te verstaan:

God is Koning.
Jesus sy Seun. Die Prins.

Die Prins is die erfgenaam van die Koninkryk en alles in en om die Koninkryk. Ek as mens kan nie God nader, vir vele redes. Jesus is ons Middelaar, ons kontak wat ons met God verenig.

Dus, omdat Jesus die Seun van God is, die Erfgenaam, die Eersgeborene, behoort die Heelal aan Jesus, is Jesus en God, die Seun en die Vader, een.


Ek probeer nie my kop verder as dit te breek oor hierdie onderwerp nie. Almal het hul eie siening. elkeen interpreteer die Bybel op 'n manier en dink dan sy verklaring is die regte een en almal anders is verkeerd en kom uit die bose uit.

Ons klein verstandjies kan nie hierdie dinge ten volle verstaan nie(inelkgeval nie myne nie :) )

Vir my persoonlik is Jesus God, Hy is die Seun van God, dit maak Hom as Erfgenaam God( Hy erf daardie titel), God oor my, oor jou, en die res van die heelal.
Dit is waar RR. Jesus was mens en Hy is ook God. Geen probleme met die mensheid van Jesus nie. Maar as die mensheid beklemtoon word en die Godheid ignoreer word (ek s nie jy doen dit nie) dan sit ons met 'n Jesus soos die Moslems en die Jehovas aan Hom glo - net 'n profeet wat geen mens van hulle sonde kan verlos nie.

Watter mens op aarde, watter groot evangelieprediker, watter profeet, watter groot wreldleier kon ooit vir die mense s: "Ek is die opstanding en die lewe"? So 'n mens bestaan daar nie. En na sy mensheid kon Jesus dit nie eers s nie. Dit is net omdat Jesus dieselfde goddelike wese as die Vader gedeel het, dat Hy kon s: "Ek is die opstanding en die lewe." En dit is ook die rede waarom Jesus mense kan red, omdat Hy God is.

Dit is wat Israel in Jesus se dag nie geglo het nie en wat Israel vandag nog steeds nie glo nie, dat Hy God is. Daarom is Israel destyds verwerp en is hulle vandag nog steeds verwerp.

RR van Wyk
Jun 6th 2014, 07:07 AM
Jesus was nog altyd God, (deel van God)
Hy het (as deel van God) mens geword omdat Hy ons regverdig gaan kom oordeel, maar hoe kan iemand 'n oordeel oor jou uitspreek wat nie die menslike lewe gelei het wat jy lei nie :hmm: dus om in alle regverdigheid te handel, het Hy die lewe van 'n mens kom lei.
Dit laat my dink aan die gesegde "Om in iemand anders se skoene te loop" Dit is so maklik om 'n vinger te wys na iemand wanneer jy nog nie 'n myl in sy skoene geloop het nie... Jesus het in ons skoene kom loop, so Hy sal weet presies waarvan Hy praat wanneer Hy as Regter kom verskyn.
Nee, Hy is nie "prins" nie, Hy is Koning!! :ppDit is ook baie goed gestel.
Ek sien die Jode in Israel maak reg om die tempel weer te herbou, met onder andere die gordyn wat die binne heilige deel met die buitenste deel waar die mense aanbid skei.
As mens in gedagte hou dat Jesus al hierdie dinge vervul het en dat daardie gordyn geskeur het met sy kruisiging, kan ek nie help om te wonder wat die gevolg gaan wees daarvan as die tempel wel eendag herbou gaan word nie. Dit is ook 'n vorm van ontkenning dat Jesus die Seun van God is, en wat Hy vir ons kom doen het en steeds doen.

David2
Jun 13th 2014, 10:06 AM
Kyk net hoe Jesus se aansprake op Godheid weer in Johannes 13 opgestapel word:

1. Voor die viering van die paasfees het Jesus geweet sy uur het nou gekom. Hy was God en het sulke dinge geweet.
2. Jesus het geweet dat die Vader "alles" aan Hom oorgegee het, die ganse verlossingsplan was in sy hande.
3. Jesus was deel van die Vader en was weer op pad terug na Hom toe.
4. Jesus het geweet dat Judas Hom sou verraai.
5. Jesus s vir Petrus dat hy geen deel in Hom het nie as Hy nie sy voete was nie, verwysende daarna dat Jesus God is en alleen mag het om mense se sondes te vergewe.
6. Jesus het geweet dat Judas nie rein was nie en nooit van sy sonde gereinig is nie.
7. Jesus s vir hulle dat hulle reg was om Hom Meester en Here te noem, want Hy is dit.
8. Jesus haal Ps. 41:10 aan en pas dit op Judas toe.
9. Jesus s dat Hy dinge vir hulle s nog voor dit gebeur sodat wanneer dit gebeur, hulle kan weet dat Hy die Here God is (EK IS).
10. Jesus s dat as mens Hom ontvang (in Hom glo) dan ontvang jy die Vader wat Hom gestuur het.
11. Nie een van die dissipels het geweet dat dit Judas sou wees nie, maar Jesus het hom aan hulle uitgewys.
12. Dan volg die uiters verreikende verklaring van sy Godheid: " EN toe hy buite was, s Jesus: Nou is die Seun van die mens verheerlik, en God is in Hom verheerlik."
13. Jesus s vir Petrus dat hy Hom nie nou al kan volg waarheen Hy gaan nie.
14. Jesus het vooraf ook geweet dat Petrus Hom gaan verlon.