PDA

View Full Version : Romeine 11:25-27 en die redding van die hele Israel: n Sleutel-teks tot jou wreldPhilip dT
Sep 28th 2015, 06:16 PM
Soos baie van julle seker weet verstaan ek Rom 11:26 as die redding van antieke, uitverkore, historiese Israel in Christus, en lees dit dus as iets wat reeds gebeur het. Ek het dit hier uiteengesit in 'n bondige en maklik leesbare vorm.

http://www.truthexposed.co.za/index.php?option=com_content&task=view&id=170&Itemid=15

CFJ
Sep 29th 2015, 08:28 PM
Hi Philip,

Ek dink dit is 'n uitstekende artikel en dit som basies my eie siening op en alhoewel ek dit net vinnig deurgelees het, dink ek dit is 'n raakvat-artikel in die algemeen... en die moeite werd om te lees. Ek hoop elkeen wat hier kom lees klik op die skakel wat jy gegee het.

Son of the South
May 17th 2017, 09:59 AM
https://www.youtube.com/watch?v=XxY-jiPkW-0

Ek plaas hierdie video (in Ingils) wat vir my aansluit by hierdie artikel en die bespreking op hierdie en ander drade oor die onderwerp.

Philip dT
May 17th 2017, 11:37 AM
Dis wonderlik dat baie Jode tot bekering kom vandag, maar ek sal dit nie saamgooi met die ideologie dat vandag se Jode (moet) terugkeer na Palestina nie. Dit is eerder ten spyte daarvan. Nrens in die NT is daar 'n aanduiding dat vandag se Jode moet terugkeer na Palestina nie, of dat so 'n bewing sou saamgaan met hulle bekering nie. Inteendeel, vandag se Jode is 'n ander spesie as die Jode van die Nuwe Testament. Ek self is versigtig vir die lerings van Jacob Prasch. Hy is 'n Messiaanse Jood, wat uitgaan van die veronderstelling dat daar twee stelle/soorte Christene is, Joodse Christene (Messiaanse Jode) en Heidense Chrstene. Verskillende kondisies geld vir elk: Joodse Chrsitene hou die hele OT wet en Heidense Christene nie. Die NT maak geen so 'n onderskeid nie (bv. Gal 3:28). Hy gebruik ook beginsels van interpretasie (bv. die sg. PARDES beginsel) wat 'n latere, Joodse stel beginsels van interpretasie is wat onder andere gebruik maak van Joodse mistiek en allegorie, dieselfde soort interpretasie-beginsel wat geheime organisasies gebruik.

Son of the South
May 18th 2017, 08:27 AM
As Bereane is dit ons plig om versigtig te wees vir alle lerings. Wat Prasch betref is ek nie bewus daarvan dat hy enigsens 'n voorstaander daarvan is dat enige iemand onder die wet is nie, Joods of nie. Miskien het jy 'n voorbeeld hiervan waarna jy verwys?

Natuurlik kan enige iets wat vir goed bedoel is ook vir sleg aangewend word, maar is die PARDES (http://paulproblem.faithweb.com/pardes.htm) beginsel opsigself verkeerd?

Philip dT
May 18th 2017, 08:57 AM
As Bereane is dit ons plig om versigtig te wees vir alle lerings. Wat Prasch betref is ek nie bewus daarvan dat hy enigsens 'n voorstaander daarvan is dat enige iemand onder die wet is nie, Joods of nie. Miskien het jy 'n voorbeeld hiervan waarna jy verwys?

Natuurlik kan enige iets wat vir goed bedoel is ook vir sleg gebruik word, maar is die PARDES (http://paulproblem.faithweb.com/pardes.htm) beginsel opsigself verkeerd?

Prasch sal nie s Messiaanse Jode doen die wet om gered te word nie, maar hulle voeg dit by by Christus se voltooide werk, en dit merk Messiaanse Jode se identiteit af. Hulle sal bv. s die onderhouding van die besnydenis, sabatte, eetwette ens. is net 'n kultureel, maar dit is nie. Iets soos die besnydenis was 'n verbondsteken en die Sabbat het die Israeliete help afmerk as God se mense.

Wat PARDES betref. Dit is 'n stel interpretasiebeginsels wat eintlik kom uit latere Rabbynse Judaisme, en terug-geprojekteer word op die interpretasie van die Bybel. Trouens, hierdie interpretasie-beginsels l ook ten grondslag van Kabbala en die okkulte. Die SOD, die laaste beginsel dui bv. op dit wat "verborge/geheim" is. Okkulte beteken eintlik "verborge/geheim". Die SOD beginsel sluit mistiese en allegoriese interpretasie in. Die DRASH sluit ook allegorie in! Die leuse van Vrymesselary is bv. "'n sisteem van moraliteit, versteek/verborge in [= okkulties] in allegorie." Allegorie is 'n interpretasie-beginsel waarvolgens jy geheime kennis ontgin op 'n arbitrre wyse. M.a.w. die betekenis is nie deel van die oorspronklik teks (of simbool in die geval van Vrymesselary) nie, dit is geheime kennis wat d.w.v. bv. die ontginning van die getalwaardes of d.m.v. kabbala ontgin word (sien ook die SOD). Daar is ook vlakke van betekenis, en net die ingelyfdes/elite ken die "ware" betekenis.

Son of the South
May 18th 2017, 09:17 AM
Wat PARDES betref. Dit is 'n stel interpretasiebeginsels wat eintlik kom uit latere Rabbynse Judaisme, en terug-geprojekteer word op die interpretasie van die Bybel. Trouens, hierdie interpretasie-beginsels l ook ten grondslag van Kabbala en die okkulte. Die SOD, die laaste beginsel dui bv. op dit wat "verborge/geheim" is. Okkulte beteken eintlik "verborge/geheim". Die SOD beginsel sluit mistiese en allegoriese interpretasie in. Die DRASH sluit ook allegorie in! Die leuse van Vrymesselary is bv. "'n sisteem van moraliteit, versteek/verborge in [= okkulties] in allegorie." Allegorie is 'n interpretasie-beginsel waarvolgens jy geheime kennis ontgin op 'n arbitrre wyse. M.a.w. die betekenis is nie deel van die oorspronklik teks (of simbool in die geval van Vrymesselary) nie, dit is geheime kennis wat d.w.v. bv. die ontginning van die getalwaardes of d.m.v. kabbala ontgin word (sien ook die SOD). Daar is ook vlakke van betekenis, en net die ingelyfdes/elite ken die "ware" betekenis.Ek sien dat daar groot gevaar daarin l wanneer PARDES nie toegepas word volgens hulle eie reels nie. Wanneer dit egter toegepas word volgens die beginsels wat hulle neerl soos in die skakel wat ek gegee het (http://paulproblem.faithweb.com/pardes.htm), stem dit vir my ooreen met doodgewone gesonde Bybel interpretasie.

CFJ
May 18th 2017, 09:39 AM
Natuurlik kan enige iets wat vir goed bedoel is ook vir sleg aangewend word, maar is die PARDES (http://paulproblem.faithweb.com/pardes.htm) beginsel opsigself verkeerd?

Ek dink daar is vele 'tegnieke' of 'beginsels' wat mense kan toepas by die lees van die Bybel en in alle waarskynlik kan mens die Pardes beginsel ook insluit. Wat al hierdie beginsels en tegnieke subjektief of eerder relatief maak, is dat dit ondergeskik is aan die Heilige Gees wat dinge aan ons moet openbaar, op welke wyse Hy dit ook wil doen.

Sonder die Gees van die Here kan geen tegniek of beginsel werklik op 'n deurlopende basis instaan vir hoe die waarheid tot ons kom nie...

Philip dT
May 18th 2017, 09:46 AM
Ek sien dat daar groot gevaar daarin l wanneer PARDES nie toegepas word volgens hulle eie reels nie. Wanneer dit egter toegepas word volgens die beginsels wat hulle neerl soos in die skakel wat ek gegee het (http://paulproblem.faithweb.com/pardes.htm), stem dit vir my ooreen met doodgewone gesonde Bybel interpretasie.

Ek stem beslis nie saam nie.

Vanuit jou aanhaling:DRASH...

Another level of understanding the Scriptures is called in Hebrew "drash" meaning "search", this is the allegorical, typological or homiletical application of the text. Creativity is used to search the text in relation to the rest of the Scriptures, other literature, or life itself in order to develop an allegorical, typological or homiletical application of the text. This process involves eisegesis (reading of the text) of the text. But understand, before something can be like something else, it can never remove the reality of what it compares itself to. The context determines the peshat, and then and only then can be have a drash. We cannot have a drash without a prior peshat!

Three important rules of thumb in utilizing the drash level of understanding a scripture are:

[1] A drash understanding can not be used to strip a passage of its Pashat meaning, nor may any such understanding contradict and Pashat meaning of any other scripture passage. As the Talmud states "No passage loses its Pashat." (b. Shab. 63a; b.Yeb. 24a)
[2] Let scripture interpret scripture. Look for the scriptures themselves to define the components of an allegory.
[3] The primary components of an allegory represents specific realities. We should limit ourselves to these primary components when understanding the text.

SOD

The final level of understanding the Scriptures is called in Hebrew "Sod" meaning "hidden". This understanding is the hidden, secret or mystic meaning of a text. This process often involves returning the letters of a word to their prime-material state and giving them new form in order to reveal a hidden meaning (interpreting them through the numbers of the letters for example). An example may be found in Rev. 13:18 where the identity of the Beast is expressed by its numeric value 666.

Ek het al die problematiese dele in bold gemerk hierbo.

Son of the South
May 18th 2017, 10:59 AM
Hier kom die wysheid te pas. Wie die verstand het, laat hom die getal van die dier bereken, want dit is die getal van ‘n mens; en sy getal is ses honderd ses en sestig.
(Rev 13:18)
Maar goed, ek wil nie verder krap waar dit nie jeuk nie. Ek sal volstaan deur saam te stem met wat CFJ geantwoord het:
Ek dink daar is vele 'tegnieke' of 'beginsels' wat mense kan toepas by die lees van die Bybel en in alle waarskynlik kan mens die Pardes beginsel ook insluit. Wat al hierdie beginsels en tegnieke subjektief of eerder relatief maak, is dat dit ondergeskik is aan die Heilige Gees wat dinge aan ons moet openbaar, op welke wyse Hy dit ook wil doen.

Sonder die Gees van die Here kan geen tegniek of beginsel werklik op 'n deurlopende basis instaan vir hoe die waarheid tot ons kom nie...

Louwrens Erasmus
May 18th 2017, 01:03 PM
Philip hoe verstaan jy dan die gedeeltes in die lig van jou skrywe?

Die Israeliete probeer so hard om hul eie geregtigheid na te volg, want Moses het immers ges in Deutronomium 6: En dit sal geregtigheid vir ons wees as ons sorgvuldig al hierdie gebooie hou voor die aangesig van die HERE onse God soos Hy ons beveel het. (Deu 6:25) En dit is waaraan hulle vashou tot vandag toe. Maar hulle let nie op wat Jeremia vir hulle geleer het nie: So s die HERE van die lerskare, die God van Israel: Voeg julle brandoffers by julle slagoffers en eet vleis. Want Ek het met julle vaders, op die dag dat Ek hulle uit Egipteland uitgelei het, nie gespreek nie en hulle geen bevel gegee in verband met brandoffer of slagoffer nie. Maar hierdie saak het Ek hulle beveel, naamlik: Luister na my stem, dan sal Ek vir julle n God wees, en julle sal vir My n volk wees; en wandel net in die weg wat Ek julle beveel, dat dit met julle goed kan gaan. Maar hulle het nie geluister en geen gehoor gegee nie, maar gewandel in wat hulle in die verharding van hul bose hart beraadslaag het, en hulle het agteruitgegaan en nie vooruit nie. Van die dag af dat julle vaders uit Egipteland uitgetrek het tot vandag toe het Ek na julle al my knegte, die profete, gestuur, daagliks, vroeg en laat; maar hulle het na My nie geluister en geen gehoor gegee nie, maar hul nek verhard; hulle het dit erger gemaak as hul vaders. (Jer 7:21-26) En dit is hoe dit vandag nog gaan met die Joodse geloof. Hier net enkele verse waar die HERE aankondig dat Hy Israel verwerp, en dus ook gelyk daarmee Juda, na Jesus se geboorte, want Jesus moes uit die stam van Juda kom.
Die verwerping van Israel kan ook gesien word in die volgende tekste:
Jer 6:30 "Hulle word genoem: Verworpe silwer; want die HERE het hulle verwerp."
Jer 7:15 "En Ek sal julle van my aangesig wegwerp soos Ek al julle broers, die hele geslag van Efraim, weggewerp het."
Jer 12:7 "Ek het my huis verlaat, Ek het my erfenis verwerp, Ek het die beminde van my siel in die hand van haar vyande gegee."
Jer 15:6 "Jy het My verwerp, spreek die HERE, jy het l agteruitgegaan; daarom strek Ek my hand teen jou uit en verwoes jou; Ek is moeg om berou te h."
Jer 30:12 "Want so s die HERE: Jou verbreking is ongeneeslik, jou wond is smartlik."
Jer 31:36-37 "As hierdie verordeninge voor my aangesig sal wyk, spreek die HERE, dan sal die nageslag van Israel ook ophou om n volk te wees voor my aangesig vir altyd. (37) So s die HERE: As die hemele daarbo gemeet en die fondamente van die aarde daaronder nagespeur kan word, dan sal Ek ook die hele nageslag van Israel verwerp weens alles wat hulle gedoen het, spreek die HERE."
Ps 53:6 (vers 5 in ander tekste): "Dr het skrik hulle oorweldig sonder dat daar skrik was; want God het die beendere verstrooi van hom wat jou beler het; jy het hulle beskaamd gemaak, want God het hulle verwerp."
Ps 78:58-59 "En hulle het Hom geterg deur hul hoogtes en deur hul gesnede beelde sy jaloersheid gewek. (59) God het dit gehoor en toornig geword, en Hy het Israel heeltemal verwerp."
2 Kon 17:19-20 "Selfs Juda het die gebooie van die HERE hulle God nie gehou nie, maar gewandel in die insettinge van Israel wat hulle gemaak het. (20) Daarom het die HERE die hele geslag van Israel verwerp en hulle verneder en hulle in die hand van rowers oorgegee totdat Hy hulle van sy aangesig weggewerp het."
2 Kon 23:27 "En die HERE het ges: Ek sal Juda ook van my aangesig verwyder soos Ek Israel verwyder het; en Ek sal hierdie stad Jerusalem verwerp wat Ek verkies het, en die huis waarvan Ek ges het: My Naam sal daar wees."
2 Kron 7:19-20 "Maar as jlle afkerig word en my insettinge en my gebooie wat Ek julle voorgehou het, verlaat en ander gode gaan dien en julle voor hulle neerbuig, (20) dan sal Ek hulle uitruk uit my land wat Ek aan hulle gegee het, en hierdie huis wat Ek vir my Naam geheilig het, sal Ek van my aangesig wegwerp en daarvan n spreekwoord en n spotlied maak onder al die volke."
Hos 4:6 "My volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis; omdat jy die kennis verwerp het, sal Ek jou verwerp, sodat jy vir My die priesteramp nie sal bedien nie; omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal Ek ook jou kinders vergeet."
Hos 9:17 "My God sal hulle verwerp, omdat hulle na Hom nie geluister het nie, en hulle sal rondswerwe onder die nasies."
1 Tess 2:14-16 "Want julle, broeders, het navolgers geword van die gemeentes van God wat in Christus Jesus is in Juda, omdat julle ook dieselfde dinge gely het van julle eie stamgenote net soos hulle van die Jode [Juders], (15) wat ook die Here Jesus en hulle eie profete gedood en ons vervolg het en God nie behaag nie en teen alle mense gekant is, (16) deurdat hulle ons verhinder om tot die heidene te spreek dat hulle gered kan word, sodat hulle die maat van hulle sondes gedurig vol kan maak. Maar die toorn het oor hulle gekom tot die einde toe."

So ja Israel as Ou Testamentiese volk het geen plek in vandag se bestaan nie.

Philip dT
May 18th 2017, 01:46 PM
Philip hoe verstaan jy dan die gedeeltes in die lig van jou skrywe?

Die Israeliete probeer so hard om hul eie geregtigheid na te volg, want Moses het immers ges in Deutronomium 6: En dit sal geregtigheid vir ons wees as ons sorgvuldig al hierdie gebooie hou voor die aangesig van die HERE onse God soos Hy ons beveel het. (Deu 6:25) En dit is waaraan hulle vashou tot vandag toe. Maar hulle let nie op wat Jeremia vir hulle geleer het nie: So s die HERE van die lerskare, die God van Israel: Voeg julle brandoffers by julle slagoffers en eet vleis. Want Ek het met julle vaders, op die dag dat Ek hulle uit Egipteland uitgelei het, nie gespreek nie en hulle geen bevel gegee in verband met brandoffer of slagoffer nie. Maar hierdie saak het Ek hulle beveel, naamlik: Luister na my stem, dan sal Ek vir julle n God wees, en julle sal vir My n volk wees; en wandel net in die weg wat Ek julle beveel, dat dit met julle goed kan gaan. Maar hulle het nie geluister en geen gehoor gegee nie, maar gewandel in wat hulle in die verharding van hul bose hart beraadslaag het, en hulle het agteruitgegaan en nie vooruit nie. Van die dag af dat julle vaders uit Egipteland uitgetrek het tot vandag toe het Ek na julle al my knegte, die profete, gestuur, daagliks, vroeg en laat; maar hulle het na My nie geluister en geen gehoor gegee nie, maar hul nek verhard; hulle het dit erger gemaak as hul vaders. (Jer 7:21-26) En dit is hoe dit vandag nog gaan met die Joodse geloof. Hier net enkele verse waar die HERE aankondig dat Hy Israel verwerp, en dus ook gelyk daarmee Juda, na Jesus se geboorte, want Jesus moes uit die stam van Juda kom.
Die verwerping van Israel kan ook gesien word in die volgende tekste:
Jer 6:30 "Hulle word genoem: Verworpe silwer; want die HERE het hulle verwerp."
Jer 7:15 "En Ek sal julle van my aangesig wegwerp soos Ek al julle broers, die hele geslag van Efraim, weggewerp het."
Jer 12:7 "Ek het my huis verlaat, Ek het my erfenis verwerp, Ek het die beminde van my siel in die hand van haar vyande gegee."
Jer 15:6 "Jy het My verwerp, spreek die HERE, jy het l agteruitgegaan; daarom strek Ek my hand teen jou uit en verwoes jou; Ek is moeg om berou te h."
Jer 30:12 "Want so s die HERE: Jou verbreking is ongeneeslik, jou wond is smartlik."
Jer 31:36-37 "As hierdie verordeninge voor my aangesig sal wyk, spreek die HERE, dan sal die nageslag van Israel ook ophou om n volk te wees voor my aangesig vir altyd. (37) So s die HERE: As die hemele daarbo gemeet en die fondamente van die aarde daaronder nagespeur kan word, dan sal Ek ook die hele nageslag van Israel verwerp weens alles wat hulle gedoen het, spreek die HERE."
Ps 53:6 (vers 5 in ander tekste): "Dr het skrik hulle oorweldig sonder dat daar skrik was; want God het die beendere verstrooi van hom wat jou beler het; jy het hulle beskaamd gemaak, want God het hulle verwerp."
Ps 78:58-59 "En hulle het Hom geterg deur hul hoogtes en deur hul gesnede beelde sy jaloersheid gewek. (59) God het dit gehoor en toornig geword, en Hy het Israel heeltemal verwerp."
2 Kon 17:19-20 "Selfs Juda het die gebooie van die HERE hulle God nie gehou nie, maar gewandel in die insettinge van Israel wat hulle gemaak het. (20) Daarom het die HERE die hele geslag van Israel verwerp en hulle verneder en hulle in die hand van rowers oorgegee totdat Hy hulle van sy aangesig weggewerp het."
2 Kon 23:27 "En die HERE het ges: Ek sal Juda ook van my aangesig verwyder soos Ek Israel verwyder het; en Ek sal hierdie stad Jerusalem verwerp wat Ek verkies het, en die huis waarvan Ek ges het: My Naam sal daar wees."
2 Kron 7:19-20 "Maar as jlle afkerig word en my insettinge en my gebooie wat Ek julle voorgehou het, verlaat en ander gode gaan dien en julle voor hulle neerbuig, (20) dan sal Ek hulle uitruk uit my land wat Ek aan hulle gegee het, en hierdie huis wat Ek vir my Naam geheilig het, sal Ek van my aangesig wegwerp en daarvan n spreekwoord en n spotlied maak onder al die volke."
Hos 4:6 "My volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis; omdat jy die kennis verwerp het, sal Ek jou verwerp, sodat jy vir My die priesteramp nie sal bedien nie; omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal Ek ook jou kinders vergeet."
Hos 9:17 "My God sal hulle verwerp, omdat hulle na Hom nie geluister het nie, en hulle sal rondswerwe onder die nasies."
1 Tess 2:14-16 "Want julle, broeders, het navolgers geword van die gemeentes van God wat in Christus Jesus is in Juda, omdat julle ook dieselfde dinge gely het van julle eie stamgenote net soos hulle van die Jode [Juders], (15) wat ook die Here Jesus en hulle eie profete gedood en ons vervolg het en God nie behaag nie en teen alle mense gekant is, (16) deurdat hulle ons verhinder om tot die heidene te spreek dat hulle gered kan word, sodat hulle die maat van hulle sondes gedurig vol kan maak. Maar die toorn het oor hulle gekom tot die einde toe."

Jammer. maar ek dink jy is verkeerd.

Louwrens, ek stem saam dat Ou Testamentiese Israel verwerp is; trouens dit word ook gemliseer deur Rom 9:30-33. Ek dink wel die uiteindelike punt waarby historiese Israel verwerp is, is in Christus. Dit is wat Rom 9:30-33 impliseer. Maar kyk ook Rom 9:27. Dit s: "Al is die getal van die kinders van Israel soos die sand van die see, [net] die oorblyfsel sal gered word". Let wel, die woordtjie "net" kom nie in die Grieks voor nie, maar staan in beide die 1953 en 1983 Afrikaanse vertaling. Die oorblyfsel dui op hulle van historiese Israel wat oorgebly het tydens Jesus se eerste koms en in hom geglo het, maar hulle is nie ingesluit by die res nie. Die "res" is terugduidend op die res van historiese Israel terug in die geskiedenis. Tog, omdat daar nie 'n "net" in die teks is nie, is die moontlikheid vir 'n misterie en 'n wonderwerk nie uitgesluit nie. En dan kom die misterie in waarvan Rom 11:25 praat. Daar is 'n dubbele aksie m.b.t. Israel in Christus. Hulle is eers in die geheel verwerp, maar uiteindelik ook gered in Christus - dis nou historiese, Ou Testamentiese Israel (Rom 11:26). Dit is deel van die misterie. Maar hoe so? Omdat hulle dan ook die patroon volg van dood en opstanding: verwerping en redding. Maar let wel, nie almal van nasionale, historiese Israel word gered nie, slegs die ware Israel, want nie almal wat van Israel afstam (of deel was van die nasionale volk) is die ware (Ou Testamentiese) Israel nie (Rom 9:6). Dis altans soos ek dit verstaan.

Philip dT
May 18th 2017, 01:49 PM
Maar Louwrens, ek dink die punt waaroor ons behoort saam te stem, as ek jou reg verstaan, is dat Israel vervul, voltooi en be-eindig is in Christus en dat daar nou net een volk van God is, naamlik Chrsitene.

Louwrens Erasmus
May 18th 2017, 02:42 PM
Maar Louwrens, ek dink die punt waaroor ons behoort saam te stem, as ek jou reg verstaan, is dat Israel vervul, voltooi en be-eindig is in Christus en dat daar nou net een volk van God is, naamlik Chrsitene.

Jy's reg. Soos genoem verkeerde gesindheid in jou gemoed maak verkeerde afleidings. Maar ek is 100% agter jou.

Son of the South
May 19th 2017, 11:47 AM
https://www.youtube.com/watch?v=RbY9OheRoRw
Ek luister vandag hierna. Ek kan eerlikwaar nie s dat ek 'n wesentlike probleem het met enige iets wat ek hier gehoor het nie.

CFJ
May 19th 2017, 12:45 PM
Net vir interessantheid. Ek het so in 2003 tot 2005 redelik betrokke geraak in die beginsel dat die Jode 'n sen vir die Kerk is en die Pardes beginsel waar mens die Bybel op 4 vlakke benader het my aanvanklik bendruk. Dit het egter nie lank geneem om te sien dat daar nie te veel praktiese waarde daarin was nie en dan die belangrike vir myself, was dat ek moes ontdek die Jode bring geen sen vir die Kerk nie. Dit is eintlik 'n godslasterlike beginsel om dit so te sien (veral omdat Jode in ons dag hoofsaaklik Talmoedies is en nie Ou Testamenties is nie), want op watter stadium is Jesus alles vir 'n mens? Dit gaan in Nuwe Testamentiese tye oor Jesus en Hom as gekruisigde. Hierdie beginsel se verstaan, verduidelik Paulus so...


1Kor 1:17-23
(17) Want Christus het my nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig, nie met wysheid van woorde nie, sodat die kruis van Christus nie verydel mag word nie.
(18) Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God;
(19) want daar is geskrywe: Ek sal die wysheid van die wyse mense vernietig en die verstand van die verstandige mense tot niet maak.
(20) Waar bly die wyse? Waar bly die skrifgeleerde? Waar die redetwister van hierdie eeu? Het God nie die wysheid van hierdie wreld dwaas gemaak nie?
(21) Want aangesien in die wysheid van God die wreld deur die wysheid God nie geken het nie, het dit God behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo, te red;
(22) want die Jode vra ‘n teken en die Grieke soek wysheid,
(23) maar ons verkondig Christus wat gekruisig is, ‘n struikelblok vir die Jode en dwaasheid vir die Grieke;

Ek moes maar leer dat die Jode absoluut geen sen vir die Kerk inhou nie, inteendeel, ek bely dat ek Jesus en Sy kruis verydel het toe my fokus van hierdie toppunt van alles wat ons as gelowiges aan kan vashou, my laat struikel het in my eie dwaling.

Die ander kant is egter dat ek nie spyt is oor enige kennis wat mens kon opdiep nie, want dit plaas mens se verstaan van dinge in perspektief. As iemand deur die Here 'n pad moet stap, stap daai pad, want Hy weet hoekom Hy dit aan jou wil wys...