PDA

View Full Version : Die gay besluit van die NG KerkPhilip dT
Nov 24th 2015, 03:23 PM
Ek plaas dit hier omdat dit 'n uiters aktuele saak is:

Hier is my reaksie op die NG Kerk se gay-besluit:

http://www.truthexposed.co.za/index....=172&Itemid=15 (http://www.truthexposed.co.za/index.php?option=com_content&task=view&id=172&Itemid=15)

Ben Cronje
Nov 25th 2015, 05:27 AM
Ek sien die persoon wat die voorstel aanvanklink gesekondeer het, het nou omgedraai en geappeleer.... As dit so 'n groot saak van sekerheid vir die pro-manne is, hoekom dan die rondspringery?

Kalahari
Nov 25th 2015, 08:52 AM
Ek is dankbaar dat die AS hierdie keer wel 'n besluit geneem het en dit nie net weer uitgestel het nie. Ongelukkig het hulle die verkeerde besluit geneem, maar dit is ook 'n goeie ding in my opinie. Eerstens kon mens sien dat teolo en kundiges nie altyd die waarheid beet het nie en dat kennis mens wel tot misleiding en dwaling kan lei. Tweedens het gewone lidmate besef dat hulle nie alles moet aanvaar net omdat sogenaamde geleerdes s dit is reg nie. Ons moet alles toets aan die Skrif en veral die uitsprake van ons dominees en professore. Ek glo hierdie is 'n gesonde ding wat gebeur het en dat dit dalk die begin van die pad is om die lering van die kerk te suiwer. Daar is in my opinie alreeds voor hierdie besluit besluite geneem wat aanleiding gegee het tot die huidige situasie. Dit sal dus nie help ons keer die besluit om en los die ander in plek nie, want dan sal ons later weer dieselfde paadjie loop. God het 'n sekere orde gestel van die funksionering van die gesin en indien ons begin torring aan die orde ten einde in lyn te wees met die wreld en die se kultuur dan het ons moeilikheid. Ek is alhoemeer oortuig dat die verhouding tussen man en vrou soos deur die kerk geleer en spesifiek ook die lering oor die huwelik is van die oorsake wat gelei het tot die besluit oor gays. Die besluit oor gays is simptome en nie die oorsaak nie. Ons kan nie kies en keur oor wat ons wil aanvaar en wat nie. Dit is wat gebeur het en ons samelewing vandag is die resultaat daarvan. Ons sal die bereidwilligheid moet h om aan God gehoorsaam te wees al blyk dit dat die hele wreld teen ons is. Ons leef ten minste vir Hom en tot Sy eer en nie die wreld nie.

Ben Cronje
Nov 25th 2015, 10:24 AM
Kalahari,

Jy vat dit pragtig saam in die volgende:

Ons kan nie kies en keur oor wat ons wil aanvaar en wat nie. Dit is wat gebeur het en ons samelewing vandag is die resultaat daarvan. Ons sal die bereidwilligheid moet h om aan God gehoorsaam te wees al blyk dit dat die hele wreld teen ons is. Ons leef ten minste vir Hom en tot Sy eer en nie die wreld nie.
En dit is juis dan ook daarom dat ek onder andere die sewende dag Sabbat in gehoorsaamheid teenoor God onderhou eerder as die eerste dag soos gekies en keur deur die samelewing. Snaaks hoe teen dt die hele wreld is... ;)

CFJ
Nov 26th 2015, 06:58 AM
En dit is juis dan ook daarom dat ek onder andere die sewende dag Sabbat in gehoorsaamheid teenoor God onderhou

Hi Ben,

Hier is net 'n ander perspektief soos ek dit verstaan, maar in konteks kan jy dit doen, ek glo die Skrif is duidelik daaroor.

Neem net hierdie perspektief ook in ag. As jy een kan onderhou, dan kan jy almal onderhou en het niemand Jesus se soenverdienste nodig nie. Niemand kon nog ooit die gebooie onderhou nie en net genade stel die mens instaat om dit wel te doen. Die Sabbat volgens die wet van die Gees wat vry maak (Rom 8:2, sien ook Rom 3:27 en Joh 8:36), kan nie meer een dag in 'n week wees nie, dis te maklik en dis hoekom baie so maklik Moslems word, want mens kan die dinge wat jy nakom aftiek, een vir een. Vyf gebede vir die dag en jy het jou kant gebring... Die wet op kliptafels het net dood in (Rom 8:2; 2Kor 3:17; Gal 2:19; Gal 5:1).

Die Sabbat het verdiep en is 'n veel meer omvattende begrip as onderhouding van een enkele dag in die week. Om die Sabbat te onderhou soos ekself dit verstaan, is om Jesus se vrede te vind en in Sy rus te wees... (Heb 4). Sien ook,


Die een ag die een dag bo die ander, die ander ag al die dae gelyk. Laat elkeen in sy eie gemoed ten volle oortuig wees.
(Rom 14:5)

maar nou dat julle God ken, of liewer deur God geken is, hoe keer julle weer terug tot die swakke en armoedige eerste beginsels wat julle weer van voor af aan wil dien? Julle neem dae en en maande en tye en jare waar.
(Gal 4:9-10)

Laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank of met betrekking tot ‘n fees of nuwemaan of sabbat nie, wat ‘n skaduwee is van die toekomstige dinge; maar die liggaam behoort aan Christus.
(Kol 2:16-17)

As ek hierdie reg verstaan, dan is daar wel 'n vryheid om die Sabbat te onderhou en jy is reg as jy dit doen, maar daar het verandering gekom in ons vryheid. Ek sou egter reken in die konteks soos hierbo in die 3 Skrifgedeeltes uitgelig is. Daar is 'n vryheid daarin, maar net in die Here en die wat in Jesus se rus hulle Sabbat vind, mag dit so doen..., wat die eintlike betekenis van die Sabbat in ons dag is.

Ben Cronje
Nov 27th 2015, 05:27 PM
Jy's biedjie hard op die konteks van die verse wat jy aanhaal, Ferdi... :hug:


As jy een kan onderhou, dan kan jy almal onderhou en het niemand Jesus se soenverdienste nodig nie. Niemand kon nog ooit die gebooie onderhou nie en net genade stel die mens instaat om dit wel te doen. .
OK, as jy reg is en niemand kan enige iets onderhou nie (en ek praat van opreg probeer, niemand is perfek nie), dan kan niemand God se bevel dat niemand Homoseksueel mag verkeer nie, ook probeer onderhou nie. Hoekom het ons dan hierdie debat?
As ons wil preek dat mense hulle moet probeer weerhou van homoseksualiteit omdat God so BEVEEL, dan kan ons mos ook preek dat mense hulle moet probeer weerhou om n ander dag opsy te sit as die een wat God hier BEVEEL:


Eks 20:8 Gedenk die sabbatdag, dat jy dit heilig. 9 Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen; 10 maar die sewende dag is die sabbat van die HERE jou God; dan mag jy gn werk doen niejy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. 11 Want in ses dae het die HERE die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het Hy gerus. Daarom het die HERE die sabbatdag gesen en dit geheilig.

Of het n Onveranderende God verander en Sy Mind gechange NET OOR die sewende dag, maar die res van Sy bevele staan nog?
Het God sy "Mind gechange" teenoor homoseksualiteit soos die Pro-faksie beweer? :hmm:

Interessante vrae...

Philip dT
Nov 27th 2015, 06:39 PM
Kan ons hierdie draad hou vir die gay kwessie?

Ben Cronje
Nov 27th 2015, 07:27 PM
Jammer Philip.

Kalahari het net 'n baie mooi stelling gemaak. Terug by die tema egter:;Wat is jou opinie oor my plasing twee.

Ek sien ook in die nuutse Huisgenoot so vlugtig is daar 'n man wat die twee ou skoolvriende van CR Swart, Andr en Jean, wil verkla by die SAMRK. Hierdie man was Homoseksueel, maar is nou hetero.
Andr en Jean meen egter dit is onmoontlik...

CFJ
Nov 27th 2015, 09:06 PM
Jammer eers Philip, mens gaan maar gou van 'n onderwerp af en ons hou nou by die onderwerp. Ek en Ben sal ons gesprek elders/later voortsit... :)

Louwrens Erasmus
Nov 28th 2015, 07:52 AM
'n Vriendin van ons se pa was vir jare die moderator van die NG Kerk. Suid Afrika was nogal goed onder hul invloed want Koot was hoof van die NG Kerk se algemene sinode en sy broer Ben was Eerste Minister. Sy noem nou die dag by die kuns klas van Hettie (my vrou), dat iemand haar gevra het wat haar pa sou doen oor die besluit, en soos die uitdrukking is hy sal seker omrol in sy graf. Haar antwoord was skerp en reguit. "My pa sou lankal nie meer in die NG Kerk gewees het nie."

Ben Cronje
Nov 28th 2015, 10:12 PM
Miskien sal dit goed wees om te kyk wat die NG-bestel oorspronklik geglo het oor verskillende doktrines en wat hulle vandag glo. Dit kan nogal 'n interessante oefening wees. Philip, kan jy ons dalk lei hiermee? Of gaan dit 'n te groot storie afgee?

Groete

Ben.

PS: Ferdi, dis die tweede keer wat jy en ek raas kry oor ons drade ontspoor... :blushsad: :blushhap: Jammer Philip. Ek weet darem jou teregwysing is in liefde en deernis gedoen. :hug: En ons was skuldig.

CFJ
Nov 29th 2015, 12:32 PM
Miskien sal dit goed wees om te kyk wat die NG-bestel oorspronklik geglo het oor verskillende doktrines en wat hulle vandag glo. Dit kan nogal 'n interessante oefening wees. Philip, kan jy ons dalk lei hiermee? Of gaan dit 'n te groot storie afgee?

Groete

Ben.

PS: Ferdi, dis die tweede keer wat jy en ek raas kry oor ons drade ontspoor... :blushsad: :blushhap: Jammer Philip. Ek weet darem jou teregwysing is in liefde en deernis gedoen. :hug: En ons was skuldig.

Ek glo vas wat jy nou op wys, is op die regte spoor Ben. Die NGK van vandag, het lankal hulle eie belydenisse versaak. Hulle glo en wandel nie meer die gereformeerde weg nie. Gereformeerdheid (wat ekself is en glo), het basies niks met 'n denominasie te doen nie, maar om heeltyd terug na God te gaan. Dit beteken bloot om God eerste te stel en ek dink die Satan het met strukture ware gereformeerdheid kom kaap en in rigtings gestuur, soos wat mens nou met hierdie 'gay' kwessie waarneem. Geen struktuur kan mense by God hou nie, Hy is net op 'n persoonlike vlak en as strukture dit inisieer of impliseer, dan moet mens rooi ligte sien en meeste het oor daai rooilig gejaag...

Ben Cronje
Nov 29th 2015, 10:11 PM
Gereformeerdheid (wat ekself is en glo), het basies niks met 'n denominasie te doen nie, maar om heeltyd terug na God te gaan. Dit beteken bloot om God eerste te stel en ek dink die Satan het met strukture ware gereformeerdheid kom kaap en in rigtings gestuur, soos wat mens nou met hierdie 'gay' kwessie waarneem.

Sela my vriend. Ons word gered slegs deur Sy genade en ons verhouding met Hom. En as mens lief is vir iemand, wil mens so veel moontlik oor daardie geliefde leer en uitvind. En die beste manier soos jy tereg uitwys, is om "om heeltyd terug na God te gaan". En Sy Woord het Hy vir ons gegee daarvoor. Dit deurstaan die toets van tyd.


Jer 6:16 So spreek die HERE: Staan op die we, en kyk en vra na die ou paaie, waar tog die goeie weg is, en wandel daarin; en julle sal rus vind vir julle siel. Maar hulle het ges: Ons wil daarin nie wandel nie.
Vandag se wereld wil nie daarin wandel nie. Vandag se generasies is so arrogant deur te dink hulle het die antwoord; die 6000 jaar se generasies voor hulle het dit verkeerd gehad! :cry:

Philip dT
Nov 30th 2015, 01:15 PM
Ben, ek dink die NG kerk het vroer sterker by hulle Belydenisskrifte gehou (NGB, HK, DL), en interpreteer dit nou vryer. Want die eintlike kwessie wat op die spel is, is die verstaan van die gesag van die Skrif, en hoe mens die Bybel vir vandag moet interpreteer (hermeneutiek).

Ben Cronje
Dec 1st 2015, 12:38 AM
Ben, ek dink die NG kerk het vroer sterker by hulle Belydenisskrifte gehou (NGB, HK, DL), en interpreteer dit nou vryer. Want die eintlike kwessie wat op die spel is, is die verstaan van die gesag van die Skrif, en hoe mens die Bybel vir vandag moet interpreteer (hermeneutiek).

Ek verstaan jou dalk heeltemal verkeerd Philip; vergewe my asb. as ek doen. Maar vanuit God se perspektief (onthou, Hy sien alles van die begin af tot die einde) is 'n waarheid 'n waarheid en Hy gee dus vir ons waarheid wat konsekwend onveranderd sal staan reg deur al die epogge ongeag veranderende tye wat Hy sou voorsien. Dink jy dan hermeneutiek (gegewe my beperkte konsep van die term) het 'n plek hierin? Want dit klink vir my asof hermeneutiek dalk 'n menslike uitvinding is as poging tot regverdiging wat tot polimieke soos juis hierdie een ly. Byvoorbeeld; hoe het "jy mag nie steel nie" hermeneuties oor tyd verander?

Philip dT
Dec 1st 2015, 09:43 AM
Ek verstaan jou dalk heeltemal verkeerd Philip; vergewe my asb. as ek doen. Maar vanuit God se perspektief (onthou, Hy sien alles van die begin af tot die einde) is 'n waarheid 'n waarheid en Hy gee dus vir ons waarheid wat konsekwend onveranderd sal staan reg deur al die epogge ongeag veranderende tye wat Hy sou voorsien. Dink jy dan hermeneutiek (gegewe my beperkte konsep van die term) het 'n plek hierin? Want dit klink vir my asof hermeneutiek dalk 'n menslike uitvinding is as poging tot regverdiging wat tot polimieke soos juis hierdie een ly. Byvoorbeeld; hoe het "jy mag nie steel nie" hermeneuties oor tyd verander?

Ben, "hermeneutiek" beteken gewoon "uitlegkunde", maar het oor jare 'n ander betekenis begin kry. Robert L. Thomas, 'n evangelical, het 'n baie goeie boek hieroor geskryf (Evangelical Hermeneutics), m.a.w., hoe die begrip "hermeneutiek" in die akademie 'n ander betekenis gegee is oor die jare. Die manier hoe dit vandag in die akademiese wreld gebruik word is dat dit die Skrif op sodanige wyse interpreteer dat dit "relevant" is vir vandag se konteks. Hulle praat van die "hermeneutiese afstand" tussen "toe" en "nou" wat oorbrug moet word. M.a.w. vandag se kultuur en samelewing speel 'n deurslaggewende rol in hoe die Bybel van toepassing gemaak word op vandag.

Ek stem egter in wese met jou saam, naamlik dat die manier hoe "hermeneutiek" vandag gedefinieer word, die deur oopmaak:

(1) dat jy die Bybel kan pas maak vir jou situasie en dinge soos sonde kan herdefinieer om by die waardes van jou samelewing te pas.
(2) dat vandag se kulturele- en samelewings-waardes op die ou end hor in gesag is as die Bybel self.

Thomas skryf bv. dat die Bybel in wese tydloos is en altyd krities moet wees t.o.v. kultuur (nie andersom nie).

trudie
Dec 2nd 2015, 05:01 PM
Ek lees juis nou Jeremia .Die mense het ten spite van al die waarskuwings van God voort gegaan om te doen wat hulle wou .Dit lyk baie soos die mense van vandag .Ons het die voordeel om terug te kyk en gesien wat gebeur het maar ons weier steeds om te luister .As mense eers regtig die Vrede van God ervaar , sal dit makliker wees om aan God gehoorsaam te wees .Onglukkig is die mens nog steeds eiewys .

mastermike
Jan 4th 2016, 06:58 PM
Se maar tata vir die ng kerk. Hierdie besluit vertoon ruggraatloos wat deur Christus onaanvaarbaar sou wees. Vra maar vir broer Paulus. Hoe hartseer is dit wanneer ons buig onder die Pous. Sulke mense kan ook gered word, maar dit is in die gemeente van Christus verbied om daarmee vol te hou.