PDA

View Full Version : Wie is die Anti-chris en wanneer kom hy?CFJ
May 3rd 2017, 11:54 AM
Ek is oortuig dat weens die feit dat Jesus Christus 'n Jood was en dat die Jode van vandag en ook oor al die eeue 'n Messias verwag, baie belangrik is as mens wil probeer uitvind wie die Anti-chris is. Hierdie valse verwagting van die Jode, kan op niks anders wys as die Anti-chris nie. Hieronder is 'n kort video daaroor en ook oor dinge wat vandag in die wreld gebeur, wat gerus bespreek kan word...


https://www.youtube.com/watch?v=7fUYL0eWG7o

Direkte Youtube skakel: https://www.youtube.com/watch?v=7fUYL0eWG7o

CFJ
May 3rd 2017, 01:23 PM
Die Joodse Messias moet aan die volgende vereistes voldoen in my verstaan,

1. Dit moet 'n politieke figuur wees wat veldslae kan lei
2. Hy moet terugkeer na die heilige land
3. Hy moet die tempeldienste weer instel
4. Hy moet uit die stam van Dawid wees of dan nou uit sy bloedlyn

Die vraag is, is die Anti-chris dieselfde as hulle Messias?

CFJ
May 3rd 2017, 01:27 PM
Hierdie is werklik insiggewend...


https://www.youtube.com/watch?v=tv6ZkS4gCdY

Direkte Youtube skakel: https://www.youtube.com/watch?v=tv6ZkS4gCdY

Ben Cronje
May 4th 2017, 12:45 PM
Hi Ferdi.


Die Joodse Messias moet aan die volgende vereistes voldoen in my verstaan,

1. Dit moet 'n politieke figuur wees wat veldslae kan lei
2. Hy moet terugkeer na die heilige land
3. Hy moet die tempeldienste weer instel
4. Hy moet uit die stam van Dawid wees of dan nou uit sy bloedlyn

Die vraag is, is die Anti-chris dieselfde as hulle Messias?
Vergelyk dit nou met die volgende:

Clement VIII used these remarkable words on his nomination: "We choose him, because the Church of God does not possess his equal in learning." Bellarmine, like Ribera, advocated the futurist interpretation of prophecy. He taught that antichrist would be one particular man, that he would be a Jew, that he would be preceded by the reappearance of the literal Enoch and Elias, that he would rebuild the Jewish temple at Jerusalem, compel circumcision, abolish the Christian sacraments, abolish every other form of religion, would manifestly and avowedly deny Christ, would assume to be Christ, and would be received by the Jews as their Messiah, would pretend to be God, would make a literal image speak, would feign himself dead and rise again, and would conquer the whole world Christian, Mohammedan, and heathen; and all this in the space of three and a half years. He insisted that the prophecies of Daniel, Paul and John, with reference to the antichrist, had no application whatever to the Papal power. - Romanism and the Reformation - H. Grattan Guinness

Die vraag wat jy dus stel is identies met die futerisme-leer en die verwagtinge van die Jode. Ons kan dus sien waar Ribera en Bellermine desperaat gaan soek het vir insperasie om met die teen-protestante leerstelling van futerisme vorendag te kom.

En ons weet die Jode se Messias-verwagting vandag is identies aan wat dit was voor Jesus se eerste koms en dus 100% verkeerd. Daarom het hulle Jesus gemis. Daarom mis hulle Hom nog steeds en gaan Hom ook in die toekoms mis.


Hand 1:11 wat s: Galilse manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle Hom na die hemel sien wegvaar het.
Dis oor al hierdie spekkulasie oor wie die antichris nou eintlik is, dat ek destyds die draad begin het hierso (http://bibleforums.org/showthread.php/240220-Hoekom-soveel-antichriste) by name Hoekom soveel antichriste?. Maar ek beplan om weer biedjie daarso deur al die Bybelse kriteria te gaan. :thumbsup:

Daar is hierdie Engelse gesegde wat s;

Man would rather risk catastrophy than read the manual.

Selfde hierso. Kom ons lees net die Bybel. Dit is ons manual. God vertl ons haarfyn wie die antichris is daarin. Hy gee ons meer as n honderd kriteria. Hoekom bly mense dit heeltyd ignoreer en wonder dan hoekom hulle nog moet spekkuleer en verward probeer raai wie die antichris is? :o

God is n God van orde (1Kor 14:33). Hoekom dan hierdie algemene wanorde wat heers in die wereld oor wie nou eintlik die antichris is? :hmm:
Is dit nie dat AL die Hervormers en Vroe Protestante Kervaders en volgelinge almal 100% eens was oor wie die antichris is nie? Die identiteit van die antichris was die een ding waaroor hulle almal dit ns was. En dit was gebasseer SLEGS op die Bybel. Sola Scriptura. Uit God se beskrywing van die antichris het ORDE gekom.

Eers toe al hierdie Jesuietiese teen-reformasie teori soos Preterisme en Futerisme die Protestante wereld ingevoer is (afkomstig js uit die beker van die gedentifiseerde antichris)(Open 17:2) het wanorde oor die antichris se identiteit die Christen wereld binne gekom. :cry:

As God die God van orde is, wie is dus die god van wanorde? Satan. Wie is in beheer van die antichris? Satan (Open 13:2; 12:9). So kom ons join the dots soos hulle in Engels s:

God wys ons wie die antichris is en wie die antichris se god is. Die Protestante glo dit en kom ALMAL tot dieselfde Heilige Gees en Bybel-gelyde 100% gevolgtrekking wie die antichris is. Die antichris se god probeer dit teenwerk met wanorde deur vals doktrines van futerisme en preterisme deur sy antichris te versprei. Die protestante raak dronk op hierdie wyn (doktrines) uit haar beker uit. En dronk wees is immers verwardheid en wanorde. En nou is die Protestante weer clueless oor wie die antichris is. :cry:

So in uiteindelike antwoord op jou vrae wat jy daar stel vir gesprek, kom ons kyk net gou na een of twee kriteria wat God in Sy woord gee vir die antichris:

Is die Antichris 'n individu?:

Die antichris is n dier/ horing (Dan 7, Open 13) en wat is n dier/horing in profesie?

Dan 7:23 S het hy ges: Die vierde dierdie vierde koninkryk
Dan 7:24 En die tien horingsuit daardie koninkryk sal tien konings opstaan
n Koning kan slegs n koning wees as dit n koninkryk het. n Koning het n koninkryk en n koninkryk het n koning. :thumbsup:

Die antichris is dus volgens die Bybel 'n Koninkryk. Dit is nie 'n individu nie, maar n sisteem, n koningkryk. Hoekom soek almal dan so hard na n individu? Glo hulle nie in die Bybel nie? :hmm:

Die antichris is n vrou (Open 17). Wat is n vrou in profesie?

n Vrou is n kerk (sien Eff 5:22-24, Jesaja 54:5-6, 2 Kor 11:2) en n hoer n afvallige Kerk (Eseg 16:28, Jer 3:3). En as ons Jer 3:3 en Open 17:5 vergelyk:

Jer 3:3 En die renbuie is ingehou, en daar was geen laat rens nie. Maar jy het n hoerevoorhoof gehad, jy het geweier om jou te skaam.
Rev 17:5 en op haar voorhoof was n naam geskrywe: Verborgenheid, die groot Babilon, die moeder van die hoere en van die gruwels van die aarde.
En wat die vrou verder betref:

Open 17:18 En die vrou wat jy gesien het, is die groot stad wat heerskappy voer oor die konings van die aarde.
Open 17:9 Hier kom die verstand wat wysheid het, te pas. Die sewe koppe is sewe berge waar die vrou op sit.
Die stad (Open 17:8) sit op sewe berge (Open 17:9). En dit is algemene kennis dat Rome op sewe heuwels gebou is. Die antichris heers dus uit Rome uit en is n Kerk EN 'n Koninkryk.


Punt is: Volgens Bybelprofesie wat ditself verklaar (en ons dus nie verskoning het om ander betekenisse daaraan te heg nie) is die antichris dus n koningkryk sowel as n Kerk-sisteem en is gesetel in Rome. En dit regeer die wereld.

Hoe meer duidelik moet God dit nog vir ons maak? Of wil die mens dit maar net nie sien nie?

Hoeveel kanidate is daar? :hmm:

Maar wag, kom ons kyk gou na nog een of twee punte:

Tydsduur van die antichris:

Dan 7 wys die antichris het tussen die 10 horings uitgekom DIREK van die Romynse dier se kop (Dan 7:24) en dat dit daar sal wees tot die wederkoms. Die antichris het dus tot volheid gekom toe die Romeinse Ryk geval en opgebreek het in 10 hoof koninkryke. Die horinkie vernietig 3 van hulle. Dit het alles gebeur voor 476AD. Die Antichris is dus al daar van 476AD en sal daar wees tot en met die wederkoms. Paulus bevestig dit in 2 Thes 2 met sy tyds-limiete. Dat die alreeds wortel het in sy tyd en daar sal wees tot die Wederkoms.

Die antichris is dus alreeds, volgens die Bybel, met ons. Hoekom wag die wereld dan dat hy nog moet kom? :hmm:

Antichris kom uit die Christen Kerk uit:

2Th 2:4 die testander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is.

Vir Paulus het alles vorentoe gel. Ons het n terugblik op die geskiedenis. En waar kom die Roomse bestel vandaan? Uit die Christen Kerk uit. Dit is n Kerk, n vervalle Kerk (hoer), n koninkryk met n koning en voldoen aan elke liewe kriteria van die antichris wat God gee in die Bybel.


To this he devotes, on the contrary, the greater part of the prophecy; and I must ask you now carefully to note the various points that prove this horn to be a marvelous prophetic symbol or hieroglyph of the Roman Papacy, fitting it as one of Chubb's keys fits the lock for which it is made, perfectly and in every part, while it refuses absolutely to adapt itself to any other. - Romanism and the Reformation - H. Grattan Guinness

Hoekom nog verward probeer soek vir n toekomstige antichris? Terwyl almal se o op die horison is in afwagting op n toekomstige antichris, wat hulle in die toekoms gaan beinvloed, is die antichris al eeue lank hier en mislei die wereld links en regs en regeer die wereld vanuit Rome deur haar Jesuiete en beinvloed hulle met haar wyn vol vals doktrines.

En DIT... is ber-misleiding. :yes:

CFJ
May 4th 2017, 01:18 PM
Hi Ben,

In wese kan ek nie veel verskil van jou nie, behalwe dat ek glo daar 'n veel groter verband tussen Jode en die Rooms katolieke Kerk is, as wat ek dink baie besef. Die Rooms Katolieke Kerk is in vele vorme op Krypto-Judasme gebou en mens moet hierdie verband kan raaksien, wat dan ook baie dinge verklaar van Joodse beheer ten tye van Rooms Katolieke beheer. Wie beheer dan nou vir wie? Hier is 'n aangrypende waarheid soos gesien kan word op, How the Kabbalist Jews took over the Roman Catholic Church through the Jesuit Order (http://redefininggod.com/2016/10/how-the-kabbalist-jews-took-over-the-roman-catholic-church-through-the-jesuit-order/)

Kripto-Judaste of dan nou 'crypto-Jews' (wat kabbalisties is), is diegene wat 'n ander geloof aanneem en praktiseer daarin, maar in die geheim steeds Judasme beoefen.

Sien jy so verband en indien nie, hoekom sou jy dit negeer indien wel?

Ben Cronje
May 5th 2017, 09:36 AM
... daar 'n veel groter verband tussen Jode en die Rooms katolieke Kerk is, as wat ek dink baie besef...
Vir seker. Ek glo die Roomse bestel is soos n spons. Soos hulle deur die wereld versprei het soos kanker het dit die afgodsdienste van die nuwe gebiede genkorporeer en sogenaamd gedoop. Daar is selfs n Engelse term daarvoor: Baptized Paganism. Hierso (https://www.scribd.com/document/23924546/Baptized-Paganism) sal jy n baie interessante artikel vind om te lees.

Punt is, Openbaring 13 se dier bestaan uit elemente van die 4 diere van Dan 7. Die antichris is, volgens die Bybel, n opsomming van die 4 voorafgaande koninkryke (Babilonies, Mede en Perse, Grieks en Romeins) en is die akkumulasie van almal. Soos ek dit verduidelik het eenmaal oor Danil 2:

Let ook wel: die klip verbrysel nie net die voete nie, maar die hele beeld(vers 35, 45) is verbrysel tot poeier! Dit is ook GELYKETYD verbrysel (vers 35). As hierdie beeld opeenvolgend is, m.a.w. die een word vervang met die ander, hoekom het nie net die voete verkrummel nie?
Wel, die filosifie van die kop is oorgedra en uitgebou in die filosofie van die bors en arms, vergroot is in die filosofie van die lende, ingesluit is in die filosofie van die yster en versprei is aan die wereld van yster en klei. Wanneer die klip dus die voete tref, word die hele geskiedenis se bydrae tot hierdie eindtyd-filosofie ook ter gelyke tyd vernietig. En so kom die hele sisteem van die vyand van God tot n einde.
Die antichris is dus glad nie bang om heidense gebruike in te bring en sogenaamd te ver-Christelik nie. Kyk maar na Kersfees (al die Heidense gode verjaar op 25 Desember! Jesus is in Junie-Julie iewers gebore. Kersfees het dus niks met Jesus te doen nie), Paasfees (gedoopte fees vir die vrugbaarheids-godin Ishtar, paaseiers en al...), klein doop, All Saints- and All Soles day (gedoopte Da de los Muertos-dag) en vele meer.

God het natuurlik n opinie hieroor:

Deu 12:30-32 neem jou dan in ag dat jy nie, agter hulle aan, verstrik word nadat hulle voor jou uit verdelg is nie, en dat jy nie na hulle gode vra en s nie: Hoe het hierdie nasies hulle gode gedien? dat ek ook so kan doen. 31 So mag jy nie handel met die HERE jou God nie; want alles wat vir die HERE n gruwel is, wat Hy haat, het hulle vir hulle gode gedoen; want selfs hulle seuns en hulle dogters verbrand hulle met vuur vir hulle gode. 32 Alles wat ek julle beveel, dit moet julle sorgvuldig hou; jy mag daar niks byvoeg en daar niks van weglaat nie.
Natuurlik steur die antichris homself nie hieraan nie. Hy is egter nie alleen nie. Protestante het die Sewende dag Sabbat weg gelaat en die opstanding-Sondag bygevoeg. En daarom kan hulle vandag so maklik in gedeelde sonde na Mamma toe terug gaan. DIT en al die ander Roomse vals doktrines wat hulle weer terug ingevoer het oor tyd sedert die Reformasie. Kyk hoe lekker vier hulle steeds Kersfees, Paasfees, doen klein doop ensomeer. 2017 word immers beskou as die jaar waarin Protestantisme finaal sterf. Maar ek dwaal af, jammer.

Die RK-bestel is n spons wat nie bang is om heidense gewoontes te inkorporeer nie. Sonaanbidding, Mitraisme, Griekse folosofie soos evolusie en Rede (reason) gebasseer op natural law of natuurwette, Romeinse Heidense gelowe en hordes afgode in die vorm van Saints. Hulle het n afsonderlike saint vir elke ding, net soos die Romeine n afsonderlike god gehad het vir elke ding.

Die RK bestel is ook nie bang om in die bed te spring met ander gelowe nie. Onthou, esoteries ontken die RK Jesus en glo in die vader-moeder-seun drie eenheid afkomstig van Nimrod-Semiramis-Tammuz. Eksoteries s hulle natuurlik hul 3 eenheid is Vader-Seun en Heilige Gees.

Ander gelowe ontken Jesus (Hinduisme, Judaisme, Zoraisme, Bhoedisme, Bhahi ensomeer). So hoekom sal die RK bestel hulle nie inkorporeer en doop nie? Die RK soek immers dat al die gelowe een moet word onder die RK leiding...natuurlik. Daarom is ek glad nie verbaas dat daar n groot aanwesigheid van sogenaamde Kripto-Judasme in die RK-bestel aanwesig is nie. Die Kabbelah is natuurlik uiters okkult en so is die RK esoteriese geloof ook. Die Kabbelah aan die uiteinde van die dag het maar sy oorsprong op dieselfde plek as die RK-esoteriese geloof; Babilon.

Maar onthou: Die RK-bestel is nie aanwesig in Kripto-Judaisme nie. Kripto-Judaisme is aanwesig in die RK-bestel. Kripto-Judaisme is opgesuig in die RK-spons in. Maar die spons is steeds RK. Die antichris is steeds die antichris.

Wat dit wel vir my beklemtoon is dat die web van die antichris baie groter, gekompliseerd en ver-reikend is as wat mens kan raai.

Open 13:3 ...and all the world wondered after the beast.
Dis wondered, nie wandered nie. Die wereld is gemesmiseer en verwonderd oor hierdie dier. Want hyt tentakels in alles en regeer alles.

Ten laaste, die Jesute hou daarvan om die toutjies te trek vanuit die agtergrond. Klandestien. Dikwels is hulle agter die Rothchilds en Oppenheimers van die wereld. Die Jesuete is glad nie skaam om die eer en krediet aan ander te gee nie, al kom dit hulle toe. Hulle is die poppe-meesters wat die toutjies trek, die wereld regeerders vanuit die donker agtergrond.


Die Rooms Katolieke Kerk is in vele vorme op Krypto-Judasme gebou en mens moet hierdie verband kan raaksien, wat dan ook baie dinge verklaar van Joodse beheer ten tye van Rooms Katolieke beheer. Wie beheer dan nou vir wie?
Is die RK op Krypto-Judasme gebou? Of het die Kabbalah sy wortels op dieselfde plek as wat die RK se esoteriese geloof het? Ek glo die tweede deel.

Die RK-bestel, volgens al die beskrywings in die Bybel, is die antichris. Die spons. En ongeag wat die spons intrek, die spons bly die objek. As ek dit so kan stel? :thumbsup:

Eintlik kon ek seker net die laaste sin geplaas het, en die Ben-gebabbel uitgelaat het seker...:lol:
Maar ek probeer maar altyd die agtergrond gee waarteen ek stellings maak. ;)

CFJ
May 5th 2017, 12:11 PM
Hi Ben,

Alhoewel Judasme (wat spesifiek die "Babylonian Talmud" as gesag lees) en die Roomse Kerk makliker waarneembaar is, gaan dit in wese oor die verborgenheid agter hierdie bewegings en nie een van hulle kan uitgesonder word nie. Die "New Age" beweging manifesteer in veral Hindoe-isme en ook Hindoe-isme is 'n verborge werking van Babilon. Vele Christelike strome verteenwoordig Babilon ook. Die werking en verborgenheid van Babilon in my verstaan, is wat mens moet fokus op... en die akkumulatiewe somtotaal van Babilon se verborge werking strek wyer as net die Roomse Kerk of Judasme byvoorbeeld...

Die beeld in Danil wat Nebukadneser van gedroom het, het 5 ryke gehad. Dit was in my verstaan nie om dowe neute in die vorm van 'n mens se liggaam gegee nie. Die kop van goud verteenwoordig Babilon. Dit spreek vansself dat die ander 4 ryke deur die kop gerig sal word. Babilon is op hierdie wyse nog nooit sedert Nebukadneser, afwesig van die wreldtoneel gewees nie.

Ben Cronje
May 6th 2017, 09:08 AM
Hi Ferdi.


Alhoewel Judasme (wat spesifiek die "Babylonian Talmud" as gesag lees) en die Roomse Kerk makliker waarneembaar is...
Is dit makliker waarneembaar? 99% van Christene daar buite is nie eers amper hiervan bewus nie. Dit word amper van geen kansels meer verkondig nie. Jy en ek is al lank hiervan bewus, maar meeste Christene is nie. Ons moet dus nie in daardie slaggat trap van, “omdat ons dit weet, weet almal dit” nie. Inteendeel, die Roomse bestel gee voor hulle is ‘n Christen Kerk en die hele wereld omtrent glo haar. Die Reformasie het haar nie geglo nie en uitgewys as die antichris. Hulle het die deksel van die efa gelig. Maar die Jesuete te teen-reformasie doktrines van Preterisme en Futerisme het die deksel weer terug op die efa gesit:


Sagg 5:5-6 Daarop kom die engel vorentoe wat met my gespreek het, en s vir my: Slaan tog jou o op, en kyk wat daar te voorskyn kom. 6 Toe s ek: Wat beteken dit? En hy antwoord: Dit is die efa wat te voorskyn kom. Verder het hy ges: So lyk hulle in die ganse land.
Sagg 5:7-8 En meteens word daar ‘n looddeksel opgelig, en daar was ‘n vrou wat binne-in die efa sit. 8 En hy s: Dit is die goddeloosheid. En hy het haar binne-in die efa teruggewerp en die looddeksel op die opening daarvan gegooi.
Sagg 5:9 Toe slaan ek my o op en kyk—daar kom twee vroue te voorskyn met die wind in hulle vlerke; en hulle het vlerke gehad soos die vlerke van ‘n groot sprinkaanvol, en hulle het die efa weggevoer tussen die aarde en die hemel.
Sagg 5:10 Daarop s ek aan die engel wat met my gespreek het: Waarheen bring hulle die efa?
Sagg 5:11 En hy antwoord my: Om vir haar ‘n huis te bou in die land Snear; en is dit klaar, dan word sy daar op haar plek neergesit.
Sagg 5:5-11 beskryf dit dus. Nadat die looddeksel [steek geheime weg] terug gesit is, is die vrou weer onder die dekmantel en word deur onreine vols na Snear (Babel was in Snear) toe geneem en sy word daar op haar plek in haar huis geplaas. Weereens is dit dus profesie, en ‘n Vrou in profesie is.............‘n Kerk.


...gaan dit in wese oor die verborgenheid agter hierdie bewegings...

Open 17:5 en op haar voorhoof was ‘n naam geskrywe: Verborgenheid, die groot Babilon, die moeder van die hoere en van die gruwels van die aarde.
Die Roomse bestel s daardie verborgenheid. En volgens die Bybel:

Open 17:15 En hy s vir my: Die waters wat jy gesien het, waar die hoer op sit, is volke en menigtes en nasies en tale.
Open 12:9 En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wreld verlei, hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp.
Rev 12:9 And the great dragon was cast out, that old serpent, called the Devil, and Satan, which deceiveth the whole world: he was cast out into the earth, and his angels were cast out with him.
Open 13:3 En ek het een van sy koppe gesien net of dit dodelik gewond was, en sy dodelike wond is genees. En die hele wreld het verwonderd agter die dier aan gegaan.
Volgend die Bybel is dit die antichris wat die hele wereld mislei. Niemand anders nie.

En as jy s:

... en nie een van hulle kan uitgesonder word nie.
As die antichris die wereld mislei, dan moet AL hierdie ander klandestine groepe waarna jy verwys, deur die antichris beheer word en as werktuie vir sy eie einddoel gebruik word. Reg?


Die "New Age" beweging manifesteer in veral Hindoe-isme en ook Hindoe-isme is 'n verborge werking van Babilon.
Wie is die vader van die “New Age” beweging? Tik “Father of New Age Movement” in google in. En mens kry:

Pierre Teilhard De Chardin: Father Of The New Age Movement
Hy was ‘n Super-Jesuiet. Gaan lees maar op oor hom. So wie beheer die “New Age”-beweging?


Gen 3:4-5 Toe s die slang vir die vrou: Julle sal gewis nie sterwe nie; 5 maar God weet dat as julle daarvan eet, julle o sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees deur goed en kwaad te ken.
In hierdie twee verse het Satan die deure oopgemaak na lke sisteem van vals godsdiens wat vandag daar buite is!

• “Julle sal gewis nie sterwe nie”: Dit is die fondasie van Spiritualisme. Die siel is onsterflik, daarom kan jy met hom kommunikeer (Film “Ghost” byvoorbeeld), en dit het by hinduisme, die Egiptiese gelowe en omtrent elke liewe ander geloof vandag inslag gekry)
• “...julle o sal oopgaan...”: Dit is die fondasie van Oosterse geloof. Jy gaan meer en meer “verligting” kry wat jou na al hoe hor vlakke van bestaan sal neem.
• “...sodat julle soos God sal wees...”: Dit is die fondasie van Pantheisme, Panentheisme, en dus die “New Age” beweging. God is binne jou, daarom is jy gelyk aan Hom en daarom is jy eintlik ‘n god. Jy red jouself.
• “...deur goed en kwaad te ken.”: Dit is die fondasie van Heidense gelowe of dan “Paganism”. Daar moet ‘n gelyke balans tussen goed en sleg wees, en bla bla bla.
• Die hoofpunt egter was dat Satan vir Eva wou kry om God te bevraagteken. En dit is die basis van Griekse filosofie en sogenaamde “Higher criticism”.

“The beginning of wisdom is found in doubting; by doubting we come to the question.” - Aristotelus.

Inelkgeval. My punt is dat die RK deur sy Jesuiete al hierdie gelowe vandag beheer. Onthou, Satan beheer ALLES wat nie van God af is nie. Satan beheer dus ALLE gelowe, behalwe God se ware kinders. En wat het Satan met hierdie beheer gedoen?


Open 13:4 En hulle het die draak aanbid wat die dier mag gegee het, en die dier aanbid en ges: Wie is aan die dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog voer?

Open 17:13 Hulle het een gesindheid en sal hulle krag en mag oorgee aan die dier.
Die hele wereld en hul gelowe wonder agter die dier aan. Hulle gee beheer oor aan die dier. En Satan gee die dier mag. Alles kom dus na die dier toe.
Sien ons nie vandag hoe leiers van al die gelowe die pous se ring soen nie? Google dit. As jy die pous se ring soen, is jy onderstaande aan hom en onder sy gesag.


... en die akkumulatiewe somtotaal van Babilon se verborge werking strek wyer as net die Roomse Kerk of Judasme byvoorbeeld...
Ek sou eerder s dit akkumuleer en kom tot uiting in die antichris, die Roomse bestel. En die Roomse bestel gebruik al die ander as werktuie tot Satan se eind-doel.

Die feit is, die RK-bestel regeer die wereld. En die konings gee hul mag aan haar. Sy het God se kinders nog altyd vervolg en gaan dit weer doen. Haar vyand is Christen fundamenteliste – hulle wat die Bybel glo soos dit daar staan. En die Bybel maak dit duidelik dat die groot verdrukking deur haar nog kom!!! As God ons waarsku teen die antichris, hoekom wil ons dan euwel op ander plekke gaan soek? Glo ons God nie? Neem ons Hom nie ernstig op nie? Twyfel ons in God?Die beeld in Danil wat Nebukadneser van gedroom het, het 5 ryke gehad. Dit was in my verstaan nie om dowe neute in die vorm van 'n mens se liggaam gegee nie. Die kop van goud verteenwoordig Babilon. Dit spreek vansself dat die ander 4 ryke deur die kop gerig sal word. Babilon is op hierdie wyse nog nooit sedert Nebukadneser, afwesig van die wreldtoneel gewees nie.
Ja, maar dit alles akkumuleer en eindig in die voete. En die antichris is in die voete. Hy slaan die ghitaar daar. En die Bybel wys hoe God die hele hierargie vernietig: Satan, sy dier, en die vals profeet.

Ferdi, eers as mens aanvaar wie God uitwys as die antichris, soos die Hervormers en vroe Protestante, en God 100% vertrou, dan maak die res van profesie ook soveel meer sin.

CFJ
May 6th 2017, 10:24 AM
Hi Ben,

Ek neem jou argument oor die Roomse Kerk net so, maar ek dink ons praat nou verby mekaar. Die Roomse Kerk word baie spesifiek die hoer van Babilon genoem. In Openbaring 17:9 staan daar dat sy tussen 7 berge sit en is dit die verklaring vir die dier met die 7 koppe.

Die groot imputus in die RKK is die Jesute. Die Jesute se groot imputus is weer die Jode (vals Jode (http://redefininggod.com/2016/10/how-the-kabbalist-jews-took-over-the-roman-catholic-church-through-the-jesuit-order/)). In Openbaring 1-3 waar Jesus die gevare aan die 7 gemeentes uitspel, wys Hy net op 2 groot vyande van die Kerk. Satan en vals Jode. Tog glo ek die RKK is die gevolg van Judasme wat spesifiek ontstaan het as teenvoeter vir die Christendom, maar om die RKK te identifiseer maak 100% sin, gegewe die konteks dat die RKK verteenwoordigend is van 'n totale aanslag teen die waarheid. Die totale aanslag teen die waarheid is wat Babilon op neerkom en dit is wat die RKK verteenwoordig. Die Bybel praat van die RKK as die hoer van Babilon en die Bybel, gee meer gesag aan Babilon as aan die RKK.

Ben Cronje
May 6th 2017, 11:20 PM
Hi Ferdi.

Wat beteken imputus? :blushhap:

Net vir interessantheid:

Hand 11:26 En hulle het ‘n hele jaar lank in die gemeente saam vergader en aan ‘n aansienlike skare onderwys gegee; en die dissipels is in Antioch vir die eerste keer Christene genoem.
Vr hierdie oomblik is die Christene slgs as ‘n Joodse sekte beskou. En Jode genoem. Toe Johannes die Openbaring van Jesus Christus neergepen het, afgesonderd op ‘n eiland, is hier ‘n vraag 1 wat mens dalk mens self moet vra:

Vraag 1: Was die woord “Christen” alreeds aan Johannes bekend? :hmm:


In Openbaring 1-3 waar Jesus die gevare aan die 7 gemeentes uitspel, wys Hy net op 2 groot vyande van die Kerk. Satan en vals Jode.
Hier wys jy dit self uit. Dit gaan oor Jesus se Kerk, en Jesus wys gevare uit vir Sy Kerk. met ander woorde Christene. Jode het Jesus verwerp en is nie in Sy Kerk nie. Hoekom Sy Kerk waarsku teen Jode wat nie Jode is nie, as Jode nie eers in Sy Kerk is nie, wat nog te s Jode wat nie Jode is nie?
Verstaan die punt wat ek probeer maak hierso? Dit gaan nie hier oor Jode wat nie Jode is nie, maar Christene wat nie Christene is nie. Die woord “Christen” was net bloot nog nie aan Johannes bekend nie.

As versterking hiervoor haal ek graag ook bykomend die volgende aan hierso:


Act 20:29-30 Want ek weet dit, dat n my vertrek wrede wolwe onder julle sal inkom en die kudde nie sal spaar nie. 30 Ja, uit julle self sal daar manne opstaan wat verkeerde dinge praat om die dissipels weg te trek agter hulle aan.
Sien ook 2Ti 2:17-18, 2Ti 4:3-4; 2Pe 2:1-3; 1Jn 2:19; 2Jn 1:7. Die tema is deurlopend. Hulle lyk soos een van julle, maar is nie. Vals Christene....vals Jode.

Persoonlik glo ek dus nie dat wanneer Openbaring praat van “Jode wat nie Jode is nie” dit is soos dit lui nie, maar dat dit eintlik “Christene wat nie Christene is nie” is. Wolwe in skaapklere. Die oorgrote boodskap in al die verse ondersteun dit vir my.


Ek neem jou argument oor die Roomse Kerk net so, maar ek dink ons praat nou verby mekaar.
Ons dalk moontlik besig om verby mekaar te praat. So kom ons probeer tot ons dit nie meer doen nie....:lol:


Die Roomse Kerk word baie spesifiek die hoer van Babilon genoem. In Openbaring 17:9 staan daar dat sy tussen 7 berge sit en is dit die verklaring vir die dier met die 7 koppe.
Hoeveel koppe het die Dan 7 se diere in totaal?:
• 1 kop van eerste dier (Dan 7:4)
• 1 kop vir tweede dier (Dan 7:5)
• 4 koppe vir derde dier (Dan 7:6)
• 1 kop en 10 horings vir vierde dier (Dan 7:7, 7:20)
As mens die wiskunde doen, sien mens daar is in totaal 7 koppe en 10 horings. Selfde as:

Open 17:3 En hy het my in die gees weggevoer na ‘n woestyn, en ek het ‘n vrou sien sit op ‘n skarlakenrooi dier, vol godslasterlike name, met sewe koppe en tien horings.
Maar wat gebeur nou in in Dan 7:8? Daar kom ‘n 11de horingkie uit, en hierdie horinkie het identiese eienskappe met die hoer. Die Hoer dus in Open 17 is dieselfde entiteit as die 11de horinkie in Dan 7. ALBEI SIT OP ‘N konglomeraat dier met 7 koppe en 10 horings.

Die klein horinkie in Dan 7 is dus presies dieselfde entiteit as die hoer in Open 17. Die horing ‘n koninkryk en die hoer ‘n Kerk. Die twee karakter eienskappe van die antichris. En al die ander profesie-kriteria oor die antichris komplimenteer die twee. Elke Bybel-boek gee net meer inligting, ala Jes 28:10. In Dan 2 byvoorbeeld is die 4 koninkryke liggaamsdele, in Dan 7 diere en wat van die skaap ram en bok ram wat Mede en Perse en Griekeland is...

So die hoer is nie net die kersie op die koek en dus alles waarheen dit gewerk het nie, maar die 7 berge is ook ekstra clues dat Sy in Rome sit en die wereld regeer. Jesus is dinamies. Hy gebruik baie keer dieselfde beeld om meer as een punt mee oor te dra, maar dit is nooit antachonisties nie, maar komplimentr. God gee al hoe meer detail in progressie.

En ek glo dit.

CFJ
May 7th 2017, 08:52 AM
Hi Ben,


Wat beteken imputus?


Dis impetus, jammer. Die impetus is om dit te imputeer wat ten laste gel word of wat toegereken word op welke wyse ookal. Die impetus is 'n voorstuwende krag.

Hieronder is 'n diagram wat in 'n neutedop uitspel wat ek probeer oordra aan jou. Ek is oortuig dat die eintlike probleem in Judasme gesetel is (wat niks met Ou Testamentiese Israel te doen het nie), wat die oorsprong van Babilon se verborge werking uitdra na 'n verwarde wreld... (Judasme is hiervolgens die impetus en Babilon is weer die impetus wat ten laste gel was op Judasme en Satan is die impetus wat Babilon daargestel het). Judasme het die RKK beinvloed, nie andersom nie en Judasme het ontstaan as teenvoeter vir die Kerk en was voor die RKK al 'n werklikheid. Tog verstaan ek jou argument, maar ek is oortuig dat die eintlike probleem met die RKK dieper l as die RKK self. Lees gerus hieronder,

"The Roman Catholic Church was established by crypto-Jews as a false "Christian" front for their Babylonian religion. Both Judaism and Catholicism are based upon Babylonian mysteries." (https://www.henrymakow.com/catholic-church-always-crypto-jewish.html)

13254

Ben Cronje
May 8th 2017, 10:31 AM
Hi Ferdi.

Ek begin die vermoede kry ons stem dalk saam en dat ons tg by mekaar verby praat. Maar dit is nog net ‘n sterk vermoede. :hmm:
Ek is op soek na iets. Sodra ek dit gekry het, is ek terug met ‘n lekker plasing. Tot en met dan laat ek jou solank hiermee (hoekom? Ek weet nog nie :lol:):

Wanneer het die Kazarian Jode Jode geword? 8ste eeu NC. Hulle was natuurlik gebasseer op die Kabbelah. Hoewel daar nou ‘n ou is wat s hierdie storie is ‘n mite. Hierso (https://www.sciencedaily.com/releases/2014/06/140626095711.htm).
Ek vertrou natuurlik nie sy studie nie, want hier gee hy ietsie interessants weg:
“Sand had tied the Khazar issue directly to the Israeli-Palestinian conflict, telling Haaretz in 2008 that many Jews fear that wide acceptance of his thesis would undermine their “historic”right to the land.”- hierso (http://forward.com/news/200825/why-ashkenazi-jews-are-not-descended-from-khazars/). Die man het dus ‘n agenda. En ja, ek het op die Iranse nuuskanaal, PRESS, gehoor dat die Palesteine dit opbring. Hulle is bewus daarvan. So dit lyk vir my na 'n paniek-gedrewe studie.

Die Roomse Kerk het ongelukkig begin swaai in Konstantyn se tyd (313 NC) na die donker kant toe. 5oo jaar voor die Kazaars na hul Kaballah-gebaseerde Judaisme “bekeer” het.
Die Jesuite is gestig as teen-reformasie “eenheid” in 1540. 700 jaar na die Kazaar Jode se “bekering”.

Hoe oud is die Kabbalah?
• Die Zoar is die Kabbalah se begin. 70 NC rond. Hierso (http://zohar.com/article/history-zohar).
• Die tweede groot byvoeging is gemaak deur Rav Isaac Luria (the Ari) van die 16de eeu.. (1534 – July 25, 1572). Hierso (https://www.kabbalah.com/history-kabbalah).

Nou het ons soort van ‘n tydlyn. :thumbsup:

Ben Cronje
May 8th 2017, 11:34 PM
Ferdi, ek het na jou tabel gaan kyk in plasing #11. Ek het ook die artikel gaan lees.
Maar vr ek repliek daaroor wil lewer, is daar tog ‘n punt of twee om voor die tyd te maak:


Open 17:5 ...die moeder van die hoere...
Open 18:7 ...Omdat sy in haar hart s: Ek sit as koningin en is geen weduwee nie, en droefheid sal ek nooit sien nie.
Jes 47:8 Hoor dan nou dit, wellustige wat so veilig sit, wat in jou hart s: Dit is ek en niemand anders nie! Ek sal nie as weduwee sit of kinderloosheid ken nie.
Dit is wat die antichris s en is volgens die Bybel. Onthou, die antichris staan op twee bene; ‘n Politieke en Kerklike been. Net soos die RKK. Slegs die RKK as mens daaroor dink. Uit haar Kerklike been redeneer en glo sy so. Inteendeel, as ons haar vra:


“Other churches are not sisters of ours, the Vatican insists.” – The Independent. Sept 5, 2000.
“It must always be clear that the one, holy, catholic and apostolic universal church is not the sister, but the mother of all the churches.” – Cardinal Ratzinger. 9/4/2000.
Soos in profesie voorspel, stem sy saam.
Punt hier is: Alle kerke is dus onder haar geskik. Reg? Alle gelowe loop agter haar aan. Die Bybel maak dit duidelik. Die Hele wereld en hul gelowe loop agter die dier (antichris) aan en aanbid die dier.

Jou artikel beweer die volgende:

"The Roman Catholic Church was established by crypto-Jews as a false "Christian" front for their Babylonian religion..." - See more at: https://www.henrymakow.com/catholic-church-always-crypto-jewish.html#sthash.kNj4Ktxm.dpuf
As Krypto-Jode dit gestig het en dus beheer het, hoekom s die Bybel dit nie? :hmm:

Inteendeel: Die Bybel s alle gelowe en die wereld word deur die RKK as antichris beheer. Die hele wereld aanbid die antichris (Open 13:4,12,15, 14:9,11, 16:2, 19:20, 20:4). Dit wys dat alle gelowe eventueel die dier aanbid, INSLUITEND sogenaamde Krypto-Jode.

Kom ons maak dus net hierdie punt duidelik:

Krypto-Judasme kan nie die antichris (RKK) beheer nie. Jy kan nie iets beheer wat jy aanbid nie. As jy iets aanbid is dit bo jou. Die aanbidder word beheer deur die een wat aanbid word. Die antichris word beheer deur die Draak, en die draak is Satan. (Open 13:1,2 en Open 12:9, 20:2). Aanbidding gaan dus boontoe. Krypto-Jode en ander gelowe aanbid die antichris, die antichris aanbid Satan en almal wat die antichris in die ketting aanbid, aanbid Satan dus inderek. En Satan is gelukkig, want hy kry aanbidding. Die groot kwessie van die eindtyd is.....AANBIDDING. Dit was die kwessie van die begin af, dis die kwessie reg deur tot en met die wederkoms. Aanbidding raak elke liewe persoon op hierdie aarde. Niemand gaan veilig iewers kan sit en op TV dophou hoe alles afspeel nie.

Enige doktrine wat dus wil beweer dat Krypto-Judaisme die RKK beheer, is dus al klaar Bybels VERKEERD en dus alles wat daarna volg van die doktrine is op foutiewe fondasie gebou.

Dit wat betref beheer.

Wat van of hulle die RKK gestig het? :hmm:


“[I]The phenomenon is especially associated with renaissance Spain, following the June 6, 1391, Anti-Jewish pogroms and the expulsion of the Jews in 1492 unless they converted.” - Wiki hierso (https://en.wikipedia.org/wiki/Crypto-Judaism).
Die Krypto-Jode het eers in die 1300’s in die RKK ingekom in massa nadat hulle met die Spaanse inkwisisie gemotiveer is. Toe’s die RKK al oor die 1000 jaar aan die gang. Hoe kon hulle dus die RKK stig? :hmm:

OOK: Die RKK het eers met Konstantein se invloed in afgodsdienste verval. Nie met hul stigting nie. As die sogenaamde “Krypto-Jode” dit gestig het, moes die RKK al van die begin af korrup gewees het. En ons het reed gesien dat die antichris BYBELS vanuit die Christen Kerk uit gekom het. Dit het dus ‘n Christen oorsprong, nie ‘n Kabbalistiese Krypto-Jode oorsprong nie.

Die “Krypto-Judaisme” stigting en beheer van die antichris RKK is dus beide foutiewe fondasies. En die feit dat hy aanbidding op die Sabbat as “euwel” beskou en deur sogenaamde “Krypto-Jode” begin en beheer word, wys my die teorie slaan die bal baie baie ver mis. Die Sabbat is deur God ingestel VOOR die sondeval, en in Eks 20:11 bevestig God SELF dit. Of julle dit wil glo of nie, weg filosofeer of nie. Hierdie teorie is maar net nog ‘n poging om die identiteit van die antichris te probeer maskeer. Soos met Futerisme en Preterisme. Ek sal glad nie verbaas wees as ‘n Jesuet agter die stigting/beheer teorie sit nie. Jesuiete is op hul gelukkigste in die agtergrond immers!

Inelkgeval, hier is ‘n diagram wat meer sin maak Bybels en vir my persoonlik ook:
https://propheticalert.files.wordpress.com/2011/04/evolution-of-the-jesuit-order.gif

Hoe voel jy oor hierdie tabel?

CFJ
May 9th 2017, 10:36 AM
Inelkgeval, hier is ‘n diagram wat meer sin maak Bybels en vir my persoonlik ook:
https://propheticalert.files.wordpress.com/2011/04/evolution-of-the-jesuit-order.gif

Hoe voel jy oor hierdie tabel?

Hi Ben,

Ek dink hierdie diagram s presies soos ekself dit verstaan. Dit gaan heel eerste oor die verborgenheid van Babilon of dan nou mistieke Babilon. Die groot probleem met die Jode (spesifiek vals Jode), is dat die impetus van Babilon die voorstuwende krag in hulle is, wat Jesus dinge laat s het oor hulle soos mens in die Nuwe Testament lees. Niemand anders as vals Jode nie, het Hy 'addergeslag' genoem, 'witgepleisterde grafte' genoem en hulle selfs vergelyk of gelyk gestel as 'n 'sinagoge van Satan'.

Kabbalisme is die onderbou van Judasme en dit spreek vanself dat dit veel vroer volg vanuit Babilon as die Roomse Kerk wat eers veel later gevolg het (maar net so sentraal is en meewerk om Babilon te verwesenlik). Tog gaan dit eerstens oor mistieke Babilon en die vraag is bloot, wie verteenwoordig Babilon in hierdie hoedanigheid? Wat myself betref verteenwoordig Sionisme, Judasme en ook die Rooms Katolieke Kerk, op primre wyse die verborge werking van Babilon as een totale konsep. Vele ander bewegings het wel ook 'n sekondre inspraak, soos Hindoe-isme en Islam. Om net die Roomse Kerk uit te sonder laat ruimte vir die totale aanslag wat 'n gegewe is, om gate te laat in so siening.

Dit gaan uiteraard oor Babilon en ons moet mistieke Babilon ontmasker en sal dan 'n realistiese prentjie kry. Die feit bly egter dat Judasme wat voor die RKK bestaan het, al gekoppel kon word aan mistieke Babilon (dis basies my argument). Deur egter net Judasme of die RKK te wil ontmasker, fokus mens verkeerd, so glo ek in elk geval. Hier is 'n baie goeie artikel wat Philip daaroor geskryf het...,

Die verborgenheid van Babilon (http://www.truthexposed.co.za/index.php?option=com_wrapper&Itemid=39)

CFJ
May 9th 2017, 11:47 AM
Hi Ben,

Hieronder is 'n baie insiggewende skrywe oor die verband tussen Judasme en die Rooms Katolieke Kerk.

MYSTERY, BABYLON THE GREAT
CATHOLIC OR JEWISH? (http://www.truthexposed.co.za/index.php?option=com_wrapper&Itemid=39)

Hier is 'n uittreksel om die verstommende ooreenkoms uit te wys...


A listing of parallels between Roman Catholicism and Judaism, which have analogues in the Eastern Orthodox Church as well, presented us with the startling prospect that Roman Catholicism may have been a Judaized form of Christianity from its inception. In the list of traditions below, links to the Catholic Encyclopedia show that the Roman Catholic Church justifies most of its practices by appealing to the Old Testament. Even in cases where the New Testament is cited as justification, these practices are not required under the New Covenant but have their basis in Judaism.
Priesthood (cf. Levitical priesthood/mediators between God and men)

Pope (cf. Jewish High Priest)

College of Cardinals (70) (cf. seventy elders of Moses/Deut.17:8)

Confession of sins to priest for forgiveness (cf. Lev.5:5)

Daily sacrifice of the Mass (cf. Daily burnt offering / Heb.10:11)

Altars for sacrifices

Altar vessels of gold and silver

Vestments for priests

Cardinals skullcap (cf. Jewish yarmulke)

Offertory (cf. Offerings)

Church buildings for worship (cf. Temple)

Liturgy (cf. service of the Temple)

Sunday obligation (cf. Sabbath observance)

Ecclesiastical Feasts (cf. Jewish feasts)

Scapular / Hairshirt (cf. Sackcloth)

Works-based salvation (cf. Mosaic Law)

Sacrament of infant baptism (cf. Rite of Circumcision / Talmud)

Wafer-only Communion (cf. Manna/Shew Bread)

Sacrament of Confirmation (cf. Jewish Bar/Bat Mitzvah)

Burning of candles and incense (cf. Exodus 30)

Holy water font (cf. The Laver / Exodus 40)

No salvation outside the (Catholic) Church (Gentiles must convert to Judaism to be saved)

Hier is nog 'n vrdere bevestiging...


"JUDEO BABYLONIAN INFLUENCE

We can see the Judeo/Babylonian influence in the organization of the Roman Catholic Church. The Vatican College of Cardinals is the Roman Catholic version of the Jewish Sanhedrin. The College of Cardinals, like the Sanhedrin, has traditionally had 71 members. However, that number has been expanded in modern times. The members of the College of Cardinals are called Cardinals for a reason. Cardinal means chief, principal, preeminent, or fundamental. The Catholic Cardinals fill the office of the Jewish "Chief" Priests who, along with the scribes and elders, were members of the Sanhedrin.

The Sanhedrin selected the High Priest who was the head of the Sanhedrin, just as the Cardinals select a Pope who is the head of the College of Cardinals. The seventy-first member of the Sahehdrin is the High Priest. The Catholic corollary to the High Priest is the Pope, who as head has traditionally been the seventy-first member of the College of Cardinals." (https://www.henrymakow.com/catholic-church-always-crypto-jewish.html)

CFJ
May 9th 2017, 02:09 PM
Hi Ben,

Net nog iets wat die kaarte heel deurmekaar kan krap. Baie sien dit as 'n gegewe, dat die 7 berge van Openbaring 17 waarop die vrou sit, spesifiek verwys na die Rooms Katolieke Kerk, want Rome is tussen 7 berge. Wat mens egter in gedagte moet hou, is dat Jerusalem ook tussen 7 berge sit en Openbaring 17:9 is dan nie heeltemal so seker saak nie, behalwe as mens Babilon in die verborgene so bietjie van nader beskou, dan maak beide sin... en wat 'n openbaring is, is dat Openbaring 17 ook verklaar wie hierdie vrou is, wat tussen 7 berge sit... "en op haar voorhoof was ‘n naam geskrywe: Verborgenheid, die groot Babilon, die moeder van die hoere en van die gruwels van die aarde." (Open 17:5)

Ben Cronje
May 9th 2017, 03:26 PM
Satan is die meester vervalser. Ons weet dit. Hy wil immers soos God wees. Soos God het hy 'n 3-eenheid en na-aap alles van God. Daar gaan dus 'n REDELIKE vergelyking wees tussen GOD se sisteem en Statan se Namaaksel. Reg?

Maar:
In jou plasings # 1,2,3,5,7, 9 en 11 gaan dit oor Kabbalistiese Krypto-Jode en die RKK. En aangesien beide sisteme van Satan is, stem ek saam, daar gaan baie ooreenkomste wees. Satan van sy “best practices” wat werk van die ouer sisteem en gebruik dit in die nuwer een. En op hierdie vlak, glo ek praat ons saam. Die een “stig en regeer” nie altyd die volgende een nie, maar die nuwer een erf baie van die vorige en so bou Satan ‘n al beter en beter sisteem wat kulmineer in die kersie op die koek, die antichris. En aangesien Satan se kersie daar is vanaf na die Hemelvaart tot en met die Wederkoms, gn Satan al meer vals sisteme oor tyd in sy kersie inbring (en het hy ook) soos hy dit “fine-tune” om sodoende die ber-antichris te h wat die wereld regeer.

Kyk egter nou na die voorbeelde wat jy in plasing # 15 inbring. Nou vergelyk die “Krypto-Jood-skep-en-regeer”-mannie nie meer Satan se sisteme met mekaar nie, o nee. Nou gaan dit nie meer oor Kabbalistiese Krypto-Jode en die RKK soos in jou plasings # 1,2,3,5,7, 9 en 11 nie.
NOU vergelyk hulle ISRAEL (nie Krypto-Jode nie) se aanbiddings-sisteem (Soos deur GOD ingestel) en vergelyk dit met Satan se namaaksel, die RKK. En wil nog steeds probeer s dat omdat die twee dieselfde lyk, dit dieselfde is en dus albei sisteme van Satan af is!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hulle maak nou in implikasie die punt Dat die God-gegewe OT aanbiddings-sisteem dieselfde is as Satan se RKK sisteem en daarom regeer die Krypto-Jode (wat nie eers in die OT bestaan het nie) die RKK.

Jes 5:20 Wee hulle wat sleg goed noem en goed sleg, wat die duisternis lig maak en die lig duisternis, wat bitter soet maak en soet bitter.
Daardie mense gaan te ver nou in hul desperaatheid, Ferdi. Hulle vergelyk appels met pere in die plasing #15 vergelyking en s dit is een en dieselfde ding! Dit is "Blasphemy" teenoor God is die hoogste graad!

Wat plasing #15 eintlik wys, is dat Satan se RKK-antichris skepping ‘n blatante vervalsing is van God se OT aanbiddings-sisteem vir Israel en almal wat Hom aanbid het (in die OT).
Stem jy saam met die een punt daarin: “Works-based salvation (cf. Mosaic Law)”???? Volgens my is die twee teenoorgesteld van mekaar en nie dieselfde nie. Ek soek nog in die OT na verse wat wys dat jy gered kan word as jy die 10 Gebooie onderhou. Hulle noem dit die Mosaic Law. Dit kon jou ook nie red nie.


Deur egter net Judasme of die RKK te wil ontmasker, fokus mens verkeerd, so glo ek in elk geval.
Ek steur my nie aan Judasme nie, want God waarsku ons nie daarteen nie. Ek steur my aan die RKK, want dit is die antichris en God waarsku ons teen hom.

• Dit is die antichris wat aanbid word,
• Dit is die antichris wat die wereld regeer,
• Dit is die antichris wat Christene gaan vervolg in ‘n massiewe vervolging; erger as wat SY in die Middeleeue gedoen het.
• Dit is die antichris wat aan die hoof van die Een-wereld sit, en God s menigmaal dat ons moet waak, dophou vir profetiese gebeurtenisse.
• Dit is die antichris se doktrines waarop die wereld dronk raak en mee mislei word.


Die antichris is die kop van die Babilon-slang. Hou mens hom dop, verstaan jy Babilon en hou jy Babilon dop. En verstaan jy hoe alles inmekaar pas. Dis hulle wat hulle met die stert besig hou wat verward rond pik en aanhou antichriste soek wat nog in die toekoms moet kom.

Ben Cronje
May 9th 2017, 03:42 PM
Net nog iets wat die kaarte heel deurmekaar kan krap. Baie sien dit as 'n gegewe, dat die 7 berge van Openbaring 17 waarop die vrou sit, spesifiek verwys na die Rooms Katolieke Kerk, want Rome is tussen 7 berge. Wat mens egter in gedagte moet hou, is dat Jerusalem ook tussen 7 berge sit ...
As mens AL DIE ANDER omtrent 200 kriteria wat God gee van die antichris ignoreer, kan dit Jerusalem wees ja. :thumbsup: Maar slegs as mens dit ignoreer.

CFJ
May 10th 2017, 07:31 AM
Ek steur my nie aan Judasme nie, want God waarsku ons nie daarteen nie. Ek steur my aan die RKK, want dit is die antichris en God waarsku ons teen hom.


As mens AL DIE ANDER omtrent 200 kriteria wat God gee van die antichris ignoreer, kan dit Jerusalem wees ja. :thumbsup: Maar slegs as mens dit ignoreer.

Mre Ben,

Ek dink nie Judasme of selfs die Rooms Katolieke Kerk is die sentrale punt hier nie. Dit gaan oor mistieke Babilon en hoe sy verteenwoordig word. Babilon = Satan, want dit is sy religieuse sisteem. Om Judasme uit die Skrif te bewys is makliker as om die RKK uit die Skrif te bewys..., maar dit is vervleg in die RKK en die ooreenkomste is legio.

Wie is hierdie?

(Open 2:9 en 3:9) Vals Jode wat sinagoge van die Satan is.
(1Thes 2:15-16) Wat Jesus doodgemaak, profete doodgemaak en teen ALLE mense gekant is.
(Joh 5:46) Hulle glo Moses nie.
(Joh 8:44) Hulle het die duiwel as vader.

CFJ
May 10th 2017, 07:49 AM
Bondige Youtube video om te wys hoe Judasme en Rooms Katolisisme ooreenstem...


https://www.youtube.com/watch?v=agyWWSPMQF8

Youtube skakel: https://www.youtube.com/watch?v=agyWWSPMQF8

Ben Cronje
May 10th 2017, 02:09 PM
Om Judasme uit die Skrif te bewys is makliker as om die RKK uit die Skrif te bewys..., maar dit is vervleg in die RKK en die ooreenkomste is legio.
Jy gaan die Israelvisie-manne se “Poster-boy” word Ferdi. :lol:
Hulle glo presies soos die agenda wat jy hierso dryf. Lees gerus die boek, “...Wie Sien ons en wie ken ons?” – Dr. NA Burger. Ek is in dieselfde gesprek gewikkel die afgelope maand met my Israelvisie-vriend wat tans in Somali werksaam is.

Ek gaan op my draad, “Hoekom soveel antichriste” eersdaags weer poog om AL die kriteria te vat wat die Bybel gee oor die antichris. En by elkeen bewyse hoe die RKK voldoen daaraan. Maar ek sal nou ook in rooi daarop uitlig waar Judaisme NIE DAARAAN VOLDOEN NIE, dan kan jy vir my die teendeel, indien daar is, vir my uitwys. Nee wag, ek wys gou-gou vir jou netnou maar net n vir ‘n begin. Daar is nog baie ander ook. Onthou net, F Judaisme voldoen aan AL 100% kriteria oor die antichris, F dit kan nie die antichris wees nie. So eenvoudig soos dit. As dit dus selfs net aan een nie voldoen nie, is dit uit. Want die Bybel kan nie verkeerd wees nie. Slegs ons teori. :thumbsup:


Bondige Youtube video om te wys hoe Judasme en Rooms Katolisisme ooreenstem...
Onthou nou, Satan het die OT Israelietiese Aanbiddings-sisteem vervals in sy RKK sisteem. Wat is ‘n vervalsing? Dit is die namaaksel van die oorspronklike. Reg? So ek het geen probleem daarmee nie. Satan het 4 hoof-agendas:

• Die eerste is om God se ordes om te draai.
• Die tweede is om God se regering te vervals sodat hy die aanbidding kan kry.
• Derdens vervals hy die Evangelie en
• Vierdens wil hy die Bybel wegmaak deur mense te laat twyfel in die feitlike korrektheid en waarheid van die Bybel. Onthou dit.

In terme van OMDRAAI:

In die tuin van Eden het God ‘n orde of twee ingestel. Voor die sondeval.

• Mens is heerskappy oor die natuur gegee (Gen 1:26). Vandag het die Natuur heerskappy oor die mens volgens al die UN se nuwe wetgewing.
• God het die huwelik ingestel tussen man en vrou. Vandag kan enige kombinasie en permutasie trou.
• Die Sewende dag Sabbat. Satan het later Sondag ingestel in die wereld via die RKK.
• Die man is bo die vrou aangestel in terme van gesag/hierargie. Dit is omgekeer vandag.

In terme van Vervalsing van God se regering:

Satan het sy ‘n drie-eenheid (Open 16:13), hy het God se OT Israelietiese Aanbiddings sisteem vervals in die RKK, die 10 Gebooie vervang (eers met tradisie en hordes by-wette Matt 15:3-6) en daarna in die NT-bedeling met menseregte (sien hierso (http://bibleforums.org/showthread.php/240220-Hoekom-soveel-antichriste/page25). Plasing #362), ensomeer. God se Merk is die Sabbat. Satan het dit vervals met sy Sondag en die antichris erken dit is hulle merk van outoriteit oor die mens. Want die mens gehoorsaam Sondag, en daardeur dus die dier, en deur die dier die draak. En Open wys wat die lot is van draers van die merk.

In terme van vervalsing van die Evangelie:

Wyn uit haar glas uit. Doktrines dus soos Futerisme, Preterisme, klein doop, Eucarist, heiden tradisies soos Kersfees en Paasfees, Vagevuur, basies ALLES wat die RKK predik.

In terme van Twyfel in die Bybel:

Evolusie, “Higher Critasism”, twyfel in die Geskiedenis wat die Bybel weergee, ensomeer.

En ek raak maar net aan ‘n boomtoppie of twee. Daar is ure en ure se bespreek van voorbeelde hierso. Maar terug by jou plasing # 20:

Kyk nou hoe oneerlik is hierdie Jode-is-ware-antichris-teorie mense van jou: die foto van daai youtube video wys ‘n vergelyking tussen “Old Testament Judaism vs Roman Catholosism.”:

• Is daar so iets soos OT Judaisme? NEE. Die hele Israel het so aanbid. AL DIE STAMME, insluitend Juda.
• As hulle eerlik wou wees sou hul opskrif wees: OT Israelism vs Roman Catholosism.

Ek het ongelukkig nie genoeg data om Youtube video’s te kan kyk nie, jammer. Ek sou bitter graag wou. Maar punt is: Krypto-Judaisme gebasseer op die Kabbalah het in die NT ontstaan. NIE in die OT nie. Die OT het dus net mooi niks te doen met sogenaamde NT-Krypto-Judaisme nie. So hoekom dit so probeer laat lyk met vals persepsies? Daar is ‘n wereld se verskil tussen

1. B is ‘n duiwelse vervalsing en verdraaiing van A, daarom al die ooreenkomste.
2. Duiwelse A het duiwelse B geskep en A se duiwelse sisteem netso in B geplaas, daarom al die ooreenkomste.

Ferdi, die Teorie wat jy hier dryf, se manne dryf punt 2.

• deur OT Israelietiese aanbidding (soos deur God direk gegee let wel) te vat en dit skielik nou ‘n Joodse uitvindsel te wil maak is bloot blatant oneerlik.
• Deur te wil impliseer dat die Jode die RKK gestig het omdat die duiwelse RKK-sisteem identies is aan die “duiwelse OT Judaisme” is Godslasterlik. PUNT.
• Hoekom is hulle nie eerlik nie? Forseer hulle hul teorie hier met hul valshede?
• Die Waarheid is: God het direk die OT aanbiddings-sisteem aan ISRAEL gegee (insluitend die stam Juda) en dit is die hele NT Evangelie in Tipe. Satan probeer die Evangelie te vervals deur hierdie Godgegewe OT Israelitiese aanbiddings-sisteem te vervals in sy RKK sisteem.
• Die Eksodus het omtrent 1446 BC gebeur. So kom ons neem relatief aan dit dit omtrent die tyd is wat God vir Israel die Tabbernakel-aanbiddingsisteem vir Israel gegee het, wat ‘n tipe was en ‘n spieelbeeld van die ware in die hemel. Dit was suiwer Evangelie. Hoe kan ‘n suiwer Godgegewe sisteem die RKK korrup? :hmm: :cry:

Maar kom ons gaan kyk gou na kriteria van die antichris en Judaisme. Onthou, Judaisme moet aan 100% van die kriteria voldoen, n. Anders val hierdie hele teorie plat en so ook hierdie draad.


Dan 7:7 Daarna het ek in die naggesigte gesien, en kyk, daar was ‘n vierde dier, vreeslik en skrikwekkend en baie sterk, en dit het groot ystertande gehad; dit het verslind en vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap; en dit was verskillend van al die diere wat voor hom gewees het, en dit het tien horings gehad.
Die vierde dier is die Romeinse Ryk. Reg? Die kop van die 4de dier is mos waar die brein is en wat die 4de dier beheer. Reg?

Vraag: Het Judaisme die Romeinse Ryk beheer? Of was Jerusalem en sy inwoners onder Romeinse beheer? Geskiedenis wys dit. Israel (land destyds) was ‘n piepklein landjie onder Romeinse beheer. Judaisme het die Romeinse Ryk glad nie eers amper beinvloed nie. Wat nog te s regeer!!!! Romeinse Heidenisme het wel die “Judaisme” beinvloed.

Waaruit nou groei die klein horingkie?:

Dan7:8 Terwyl ek op die horings ag gee, kom daar ‘n ander horinkie tussen hulle op, en drie van die vorige horings is daarvoor ontwortel; en kyk, in hierdie horing was o soos mens-o, en ‘n mond wat groot dinge spreek.
Die horinkie groei direk uit die kop van die Romeinse Ryk uit. Dit is dus Romeins, nie Joods nie. Die Romeinse Ryk het die Rooms Katolieke Kerk gevorm.

Roman Empire ---- Roman Catholic Church.

Wat is die algemene deler hierso? “Roman”. Self die Romeinse Ceizar se Titel, nl. Pontifex Maximus, het na die pous toe gegaan. Niks Joods hierso nie. Nie eers in die agtergrond nie.

So Judaisme voldoen al klaar nie aan hierdie n kriterium nie. Ek kan nog ‘n paar kriteria bespreek as jy wil. Feit is, omdat Judaisme al klaar nie aan een kriteria pas nie, val hierdie hele “Krypto-Jode-het-die-RKK-begin”-teorie plat. Judaisme kan nie die antichris wees nie. Hulle kan wel een van die menigte werktuie wees wat deur die RKK gebruik word.

Ek haal gou ‘n paar stukkies uit Benjamin Freedman se boek, "Facts are Facts", aan.


It is an incontestable fact that the word "Jew" did not come into existence until the year 1775. Prior to 1775 the word "Jew" did not exist in any language. The word "Jew" was introduced into the English for the first time in the 18th century when Sheridan used it in his play "The Rivals", II,i, "She shall have a skin like a mummy, and the beard of a Jew". Prior to this use of the word "Jew" in the English language by Sheridan in 1775 the word "Jew" had not become a word in the English language. Shakespeare never saw the word "Jew" as you will see. Shakespeare never used the word "Jew" in any of his works, the common general belief to the contrary notwithstanding. In his "Merchant of Venice", V.III.i.61, Shakespeare wrote as follows: "what is the reason? I am a Iewe, hath not a Iewe eyes ?"
Nogal interessant n. Inteendeel, lees ook die volgende:


Without any fear of contradiction based upon fact the most competent and best qualified authorities all agree today that Jesus Christ was not a so-called or self-styled "Jew", They now confirm that during His lifetime Jesus was known as a "Judean" by His contemporaries and not as a "Jew", and that Jesus referred to Himself as a "Judean" and not as a "Jew". During His lifetime here on earth Jesus was referred to by contemporary historians as a "Judean" and not as a "Jew". Contemporary theologians of Jesus whose competence to pass upon this subject cannot be challenged by anyone today also referred to Jesus during his lifetime here on earth as a "Judean" and not as a "Jew".

Inscribed upon the Cross when Jesus was Crucified were the Latin words "Iesus Nazarenus Rex Iudeorum". Pontius Pilate was the author of that infamous inscription. Latin was Pontius Pilate's mother-tongue. No one will question the fact that Pontius Pilate was well able to accurately express his own ideas in his own mother-tongue. The authorities competent to pass upon the correct translation into English of the Latin "Iesus Nazarenus Rex Iudeorum" agree that it is "Jesus the Nazarene Ruler of the Judeans". There is no disagreement upon that by them.

During His lifetime here on earth Jesus was not regarded by Pontius Pilate nor by the Judeans among whom He dwelt as "King of the Jews". The inscription on the Cross upon which Jesus was Crucified has been incorrectly translated into the English language only since the 18th century. Pontius Pilate was ironic and sarcastic when he ordered inscribed upon the Cross the Latin words "Iesus Nazarenus Rex Iudeorum". About to be Crucified, with the approval of Pontius Pilate, Jesus was being mocked by Pontius Pilate. Pontius Pilate was well aware at that time that Jesus had been denounced, defied and denied by the Judeans who alas finally brought about His Crucifixion as related by history.

Except for His few followers at that time in Judea all other Judeans abhorred Jesus and detested His teachings and the things for which He stood. That deplorable fact cannot be erased from history by time. Pontius Pilate was himself the "ruler" of the Judeans at the time he ordered inscribed upon the Cross the Latin words "Iesus Nazarenus Rex Iudeorum", in English "Jesus the Nazarene Ruler of the Judeans". But Pontius Pilate never referred to himself as "ruler" of the Judeans. The ironic and sarcastic reference of Pontius Pilate to Jesus as "Ruler of the Judeans" can hardly be accepted as recognition by Pontius Pilate of Jesus as "Ruler of the Judeans". That is inconceivable by any interpretation.

At the time of the Crucifixion of Jesus Pontius Pilate was the administrator in Judea for the Roman Empire. At that time in history the area of the Roman Empire included a part of the Middle East. As far as he was concerned officially or personally the inhabitants of Judea were "Judeans" to Pontius Pilate and so- called "Jew" as they have been styled since the 18th century. In the time of Pontius Pilate in history there was no religious, racial or national group in Judea known as "Jew" nor had there been any group so identified anywhere else in the world prior that time.

Pontius Pilate expressed little interest as the administrator of the Roman Empire officially or personally in the wide variety of forms of religious worship then practiced in Judea. These forms of religious worship extended from phallic worship and other forms of idolatry to the emerging spiritual philosophy of an eternal omnipotent and invisible Divine deity, the emerging (Jehovah) concept which predated Abraham of Bible fame approximately 2000 years. As the administrator for the Roman Empire in Judea it was the official policy of Pontius Pilate never to interfere in the spiritual affairs of the local population. Pontius Pilate's primary responsibility was the collection of taxes to be forwarded home to Rome, not the forms of religious worship practiced: by the Judeans from whom those taxes were collected.

As you well know, my dear Dr. Goldstein, the Latin word "rex" means "ruler, leader" in English. During the lifetime Jesus in Judea the Latin word "rex' meant only that to Judeans familiar with the Latin language. The Latin word "rex" is the Latin verb "rego, regere, rexi, rectus" in English means as you also well know "to rule, to lead". Latin was of course the official language in all the provinces administered by a local administrator of the Roman Empire. This fact accounts for the inscription on the Cross in Latin.

With the invasion of the British Isles by the Anglo-Saxons, the English language substituted the Anglo-Saxon "king" for the Latin equivalent "rex" used before the Anglo-Saxon invasion. The adoption of "king" for "rex" at this late date in British history did not retroactively alter the meaning of the Latin "rex" to the Judeans in the time of Jesus. The Latin "rex" to them then meant only "ruler, leader" as it still means in Latin. Anglo-Saxon "king" was spelled differently when first used but at all times meant the same as "rex"; in Latin, "leader" of a tribe.

During the lifetime of Jesus it was very apparent to Pontius Pilate that Jesus was the very last Person in Judea the Judeans would select as their "ruler" or their "leader". In spite of this situation in Judea Pontius Pilate did not hesitate to order the inscription of the Cross "Iesus Nazarenus Rex Iudeorum". By the wildest stretch of the imagination it is not conceivable that this sarcasm and irony by Pontius Pilate at the time of the Crucifixion was not solely mockery of Jesus by Pontius Pilate and only mockery. After this reference to "Jesus the Nazarene Ruler of the Judeans" the Judeans forthwith proceeded to Crucify Jesus upon that very Cross.
Mense is genoem na die area waar hulle vandaan gekom het. Byvoorbeeld:


Mar 15:26 And the superscription of his accusation was written over, THE KING OF THE JEWS.
Wat is die oorspronklike woord wat hier gebruik word vir Jode?

Ἰουδαῖος
Ioudaios
ee-oo-dah'-yos
From G2448 (in the sense of G2455 as a country); udaean, that is, belonging to Jehudah: - Jew (-ess), of Juda.
Total KJV occurrences: 196
Jesus was ‘n Juder. Daar het in daardie tyd en vr dit nie so iets soos ‘n Jood bestaan nie. Judea was ‘n area, en enige iemand wat van daar af gekom het, is ‘n Juder genoem. Soos wat mense van Samaria bekend gestaan het as Samaritane, iemand van Nasaret is ‘n Nasarener genoem ensomeer;

Joh 19:19 En Pilatus het ook ‘n opskrif geskrywe en dit op die kruis gesit; en daar was geskrywe: JESUS, DIE NASARNER, DIE KONING VAN DIE JODE.
Die oorspronklike woord vir Nasarner:

G3480
Ναζωραῖος
Nazōraios
nad-zo-rah'-yos
From G3478; a Nazoraean, that is, inhabitant of Nazareth; by extension a Christian: - Nazarene, of Nazareth.
Total KJV occurrences: 15

Mar 14:70 Maar hy het dit weer ontken. En ‘n bietjie later weer s die wat daar staan vir Petrus: Waarlik, jy behoort by hulle, want jy is ook ‘n Galilr en jou spraak is net so.
Jesus was dus ‘n Judir en ‘n Nasarner. Die dissipels was Judir, Galilrs ensomeer.

Hoe sou jy s impakteer dit die Jode-teorie? Indien Freedman 'n punt hier beet het, natuurlik. :thumbsup:

CFJ
May 10th 2017, 02:41 PM
Ben,

Jou afleidings laat 'n perspektief dat jy die Rooms Katolieke Kerk verhef bo mistieke Babilon. Babilon = Satan, punt! Derhalwe maak jy na my gevoel ook 'n vals afleiding deur dit wat ek aan jou uitwys, as 'n Israelvisie agenda uit te maak. Allermins! Dit gaan oor Babilon en die verborgenheid daaragter en dit blyk dat jy die RKK in plek van Babilon wil plaas. Jy kan tog nie vir my s dat jy nie die totale Joodse beheer in hierdie wreld nie kan sien nie?

Daarmee s ek nie dat die RKK nie ook beheer nie, maar dat beide primr in 'n interverweefde liggaam die manifestering is van mistieke Babilon saam met ander sekondre manifestasies. Al hierdie manifestasies saam verteenwoordig Babilon en nie die RKK pers soos jy verkeerdelik aandui nie. Vir myself gaan dit oor die verborgenheid van mistieke Babilon wat al oor en oor aan jou genoem is en sien ek die RKK (met al haar kleintjies) aan die een kant en Sionisme-Judasme-Sabbateanisme-Frankistisme-Talmoedisme-Wahhabisme (dan is daar nog Marxisme, Kommunisme, Bolsjewisme en diesmeer ook) aan die ander kant as die vals Jode. Gaan 'google' al daai snaakse name gerus...

Ben Cronje
May 10th 2017, 04:58 PM
Jou afleidings laat 'n perspektief...
Watter afleidings, Ferdi?

• Dan 7:8 Wys die klein horinkie antichris groei direk uit die Romeinse ryk uit. Sy ontstaan is direk uit die Romeinse Ryk uit. Dit is vir seker ‘n feit. Wat is afleiding hieraan, Ferdi? :hmm:
• As die Jode (dit is nou te s as daar so ‘n ding soos ‘n Jood bestaan het vr 1775) die antichris geskep het soos jy DUIDELIK graag wil glo, hoekom het die klein horinkie dan nie uit een of ander vyfde, Israel-dier gegroei nie?
• God s, deur middel van profesie, dat die antichris uit die Romeinse Ryk uit kom. As God so s, dan is dit so. Dan is dit die waarheid. Dan is die “Jode het die RKK gestig” die leun. Dan is die “Jode het die RKK gestig” die afleiding.
• Deur te wil glo die “Jode het die RKK gestig”, maak mens God in Dan 7:8 ‘n leunaar. Kies wie jy wil glo, Ferdi. Jy kan nie albei kies nie. En jy kan ook nie lou hieroor wees nie (Open 3:16).

Onthou, daar is nog baie meer kriteria van die antichris en Jode kwalisfiseer vir seker nie daarvoor nie.


...dat jy die Rooms Katolieke Kerk verhef bo mistieke Babilon.
Verhef ek die antichris bo Babilon? Nee. Ek verstaan hom as die hoof daarvan.

Jy is 1000% reg. Babilon is Satan se Ryk hier op aarde. Satan is immers die koning van hierdie wereld tot en met die Wederkoms. Maar hoe werk die pik-orde in Satan se Babilon-ryk?:hmm: Kom ons vra die Bybel om afleidings te vermy...;)


Open 16:13 En ek het uit die bek van die draak en uit die bek van die dier en uit die mond van die valse profeet drie onreine geeste soos paddas sien kom.
Satan het dus in vervalsing sy eie 3-eenheid wat aan die hoof staan van sy Babilon-ryk. Satan (die draak), die antichris (die dier) en vervalle protestantisme (die vals profeet).

En hoe werk die mag-struktuur in hierdie 3-eenheid wat aan die hoof staan van hierdie Babilon-Ryk? :hmm:


Open 13:2 En die dier wat ek gesien het, was soos ‘n luiperd, en sy pote soos di van ‘n beer, en sy bek soos die bek van ‘n leeu; en die draak het hom sy krag gegee en sy troon en groot mag.

Open 13:4 En hulle het die draak aanbid wat die dier mag gegee het, en die dier aanbid en ges: Wie is aan die dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog voer?
Die draak (Satan) is die hoofseun. Hy is die god van sy Babilon en sit op die troon daarvan. Maar kyk wat doen Satan met sy mag, troon, en krag. Hy gee dit aan die dier.
So wie, volgens God in profesie, regeer op die oomblik die fisiese wereld hier op aarde waarin ons leef? Die antichris. Hy sit op die troon van Babilon met Satan se krag en mag.

So as mens wil sien wat in Babilon aangaan, kyk wat Babilon se regering maak. Want Babilon se regering is absoluut en totaal. En Babilon se regering is die antichris. En wat doen die antichris?


Open 13:3 ...En die hele wreld het verwonderd agter die dier aan gegaan.
Open 13:4 En hulle het die draak aanbid wat die dier mag gegee het, en die dier aanbid en ges: Wie is aan die dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog voer?
Rev 13:17 sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het.
Rev 13:18 Hier kom die wysheid te pas. Wie die verstand het, laat hom die getal van die dier bereken, want dit is die getal van ‘n mens; en sy getal is ses honderd ses en sestig.

Die antichris beheer Babilon, Ferdi. En daar is gn afleiding daarin nie. Die hele wreld (Babilon) wonder agter die antichris-dier aan. Die hele Babilon het die antichris se merk, en aanbid die antichris en sy beeld, en die antichris beheer koop en verkoop (Handel). Die antichris is die RKK. En wat die antichris s en doen, word deur die hele Babilon geglo en toegepas. Feit is, die Bybel s die antichris beheer die wereld.

So hulle beheer al die Jode daar buite ook (Rothchilds, Rockefellars, Openheimers ensomeer.) Hulle is sogenaamde “Front-Jews”, die voorgrond-manne sodat die Jesuiete in die agtergrond kan skuil. Maar hulle is niks meer as net nog werkstuie wat deur die RKK gebruik word om Babilon te regeer nie. Die Jode is dus maar net nog ‘n rat in die geoliede Babilon-masjien, wat deur die RKK beheer word.


... Dit gaan oor Babilon en die verborgenheid daaragter en dit blyk dat jy die RKK in plek van Babilon wil plaas. Jy kan tog nie vir my s dat jy nie die totale Joodse beheer in hierdie wreld nie kan sien nie?
Ek plaas nie die RKK in die plek van Babilon nie. Die antichris is die RKK. En dit is aan die hoof van Babilon hier op aarde soos reeds uit die Bybel gewys. Ek plaas die antichris (RKK) dus aan die hoof, soos die Bybel doen. Die “totale Joodse beheer in hierdie wreld” is vir seker ver van totaal af. So vr van totaal af actually, dat hulle nie eers kwalifiseer om profetiese dekking van God af te kry nie. Hulle is maar net die “Token-Poster boys” om die wereld te mislei, sodat die werklike regering (die antichris) steeds onder die looddeksel in die agtergrond in misterie kan probeer bly en die wereld verder kan mislei..


Al hierdie manifestasies saam verteenwoordig Babilon en nie die RKK pers soos jy verkeerdelik aandui nie.
Die antichris verteenwoordig nie Babilon nie, dit beheer dit. Die RKK beheer Babilon. Groot verskil dus.

Vir myself gaan dit oor die verborgenheid van mistieke Babilon wat al oor en oor aan jou genoem is en sien ek die RKK (met al haar kleintjies) aan die een kant en Sionisme-Judasme-Sabbateanisme-Frankistisme-Talmoedisme-Wahhabisme (dan is daar nog Marxisme, Kommunisme, Bolsjewisme en diesmeer ook) aan die ander kant as die vals Jode. Gaan 'google' al daai snaakse name gerus...
Ek bedoel dit nou nie lelik nie Ferdi, maar dit gaan nie oor hoe jy of ek dit sien of wil sien nie, maar oor hoe God dit sien en ons waarsku. die RKK is vandag in totale beheer van al daai –ismes wat jy noem. Ek kan jou verseker, as jy hulle almal google sal jy ‘n Jesuiet in die houtwerk vind. Baie van daai Jesuiete (soos Marx byvoorbeeld) was “Jode” ook, maar ‘n Jesuiet is via hul eed altyd ‘n Jesuiet EERSTE, en daarna wat ook al. En nie andersom nie.
Babilon staan nie op twee bene soos jy dit graag wil sien nie, die Bybel s daar is EEN leier, en dit is die RKK antichris. En hy beheer die wereld m.a.w. alle nasies en tale en gelowe wat daarmee saamgaan, want almal aanbid hom.

Open 13:3 ...En die hele wreld het verwonderd agter die dier aan gegaan.
Open 13:4 En hulle het die draak aanbid wat die dier mag gegee het, en die dier aanbid en ges: Wie is aan die dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog voer?
Jesus is aan die woord en dit is Openbaring. En Jesus s die hele wereld wonder agter die dier aan en aanbid die dier. Dit sluit krypto-Jode, vals Jode, of wat mens ookal in wil glo IN. As Jesus dit s, hoekom wil mens dan iets anders as dit :hmm:glo?

CFJ
May 10th 2017, 08:12 PM
Ben,

In kort verskil ek nie oor die RKK se rol in wat mens kan verstaan as die verborgenheid van Babilon nie, daar kan ek jou baie gelyk gee. Ek glo egter jou siening is naef wat betref die rol wat Judasme speel in mistieke Babilon. Hulle hoogste bron van gesag is nt vir interessantheidshalwe, "The Babylonian Talmud". Mag ek jou vra, sien jy geen verband met mistieke Babilon wat Judasme betref, as hulle direk oorvertaal, die Babiloniese Talmoed as hoogste gesag lees nie (hor as die Ou Testament en die OT word eintlik maar deur hulle negeer)??

CFJ
May 10th 2017, 08:15 PM
Jesus is aan die woord en dit is Openbaring. En Jesus s die hele wereld wonder agter die dier aan en aanbid die dier. Dit sluit krypto-Jode, vals Jode, of wat mens ookal in wil glo IN. As Jesus dit s, hoekom wil mens dan iets anders as dit :hmm:glo?

Maar Ben, Jesus skryf dan aan die 7 gemeentes in Openbaring dat die Kerk net 2 vyande het. Wil jy dit moontlik waag om die 2 vyande te identifiseer? Satan en...?

Ben Cronje
May 11th 2017, 09:22 AM
Hi Ferdi.


Maar Ben, Jesus skryf dan aan die 7 gemeentes in Openbaring dat die Kerk net 2 vyande het. Wil jy dit moontlik waag om die 2 vyande te identifiseer? Satan en...?
Ek vermoed jy het dit dalk eerlik gemis, so hierso het ek dit beantwoord, Ferdi:

Net vir interessantheid:

Hand 11:26 En hulle het ‘n hele jaar lank in die gemeente saam vergader en aan ‘n aansienlike skare onderwys gegee; en die dissipels is in Antioch vir die eerste keer Christene genoem.
Vr hierdie oomblik is die Christene slgs as ‘n Joodse sekte beskou. En Jode genoem. Toe Johannes die Openbaring van Jesus Christus neergepen het, afgesonderd op ‘n eiland, is hier ‘n vraag 1 wat mens dalk mens self moet vra:

Vraag 1: Was die woord “Christen” alreeds aan Johannes bekend? :hmm:

In Openbaring 1-3 waar Jesus die gevare aan die 7 gemeentes uitspel, wys Hy net op 2 groot vyande van die Kerk. Satan en vals Jode.
Hr wys jy dit self uit. Dit gaan oor Jesus se Kerk, en Jesus wys gevare uit vir Sy Kerk. met ander woorde vir Christene. Jode het Jesus verwerp en is nie in Sy Kerk nie. Hoekom Sy Kerk waarsku teen Jode wat nie Jode is nie, as Jode nie eers in Sy Kerk is nie, wat nog te s Jode wat nie Jode is nie?
Verstaan die punt wat ek probeer maak hierso? Dit gaan nie hier oor Jode wat nie Jode is nie, maar Christene wat nie Christene is nie. Die woord “Christen” was net bloot nog nie aan Johannes bekend nie.

As versterking hiervoor haal ek graag ook bykomend die volgende aan hierso:

Hand 20:29-30 Want ek weet dit, dat n my vertrek wrede wolwe onder julle sal inkom en die kudde nie sal spaar nie. 30 Ja, uit julle self sal daar manne opstaan wat verkeerde dinge praat om die dissipels weg te trek agter hulle aan.

Sien ook 2Ti 2:17-18, 2Ti 4:3-4; 2Pe 2:1-3; 1Jn 2:19; 2Jn 1:7. Die tema is deurlopend. Hulle lyk soos een van julle, maar is nie. Vals Christene....vals Jode.

Persoonlik glo ek dus nie dat wanneer Openbaring praat van “Jode wat nie Jode is nie” dit is soos dit lui nie, maar dat dit eintlik “Christene wat nie Christene is nie” is. Wolwe in skaapklere. Die oorgrote boodskap in al die verse ondersteun dit vir my.
Jesus waarsku dus in Open Sy Kerk, en Sy Kerk bestaan uit Christene (ne Jode vr Hand 11:26). En Hy s dat hulle moet oppas vir Christene wat nie Christene is nie. Paulus bevestig dit in Hand 20:29-30 wanneer hy s, “uit julle self”. Al die ander verse (2Ti 2:17-18, 2Ti 4:3-4; 2Pe 2:1-3; 1Jn 2:19; 2Jn 1:7) bevestig hierdie konsep. Die antichris kom uit die Christen Kerk uit ook. En onthou, aanvanklik was die RKK se Evangelie suiwer.

Ben,

In kort verskil ek nie oor die RKK se rol in wat mens kan verstaan as die verborgenheid van Babilon nie, daar kan ek jou baie gelyk gee. Ek glo egter jou siening is naef wat betref die rol wat Judasme speel in mistieke Babilon. Hulle hoogste bron van gesag is nt vir interessantheidshalwe, "The Babylonian Talmud". Mag ek jou vra, sien jy geen verband met mistieke Babilon wat Judasme betref, as hulle direk oorvertaal, die Babiloniese Talmoed as hoogste gesag lees nie (hor as die Ou Testament en die OT word eintlik maar deur hulle negeer)??
Die “Jode” se geheime organisasie is: “B'nai B'rith (https://en.wikipedia.org/wiki/B%27nai_B%27rith)”. Dit is die “Joodse” weergawe van Vrymesselary. Hulle is ‘n tak van Vrymesselary. Hulle “hoof” is dus Vrymesselary. Vrymesselary se “hoof” is die Jesuiete. En die Jesuiete se hoof is die.....wag vir dit.....die pous. :cool:

Weet jy waar het die Babiloniese gelowe begin vatplek kry in die RKK?


"Following the conquest of Mesopotamia by the Persians, the Babylonian priesthood fled to Pergamum in Asia Minor. Here they erected the Acropolis temples of Pergamum in honor of the Greek Pantheon, but continued to worship the Babylonian mystery god under the name of Saturnus.
The Babylonian mysteries were preserved in the temple of Zeus at Pergamum and transfered to Rome in 133 B.C. The penetration of the religion of Babylon became so general that Rome was called "The New Babylon". – hierso (http://historical.benabraham.com/html/babylonian_priests_migrate.html).
Nogal iets om te bepeins in die groter prentjie. :thumbsup:
Dit negeer ongelukkig die "Jode"-teorie...

Net vir interessantheid, Ferdi. Ek bedoel dit nie verwysend nie, dog Hitler het ook hierdie "Jode-regeer-die-wereld"-teorie gesluk. En kyk wat het gebeur... :sad:

CFJ
May 11th 2017, 11:24 AM
Net vir interessantheid:

Hand 11:26 En hulle het ‘n hele jaar lank in die gemeente saam vergader en aan ‘n aansienlike skare onderwys gegee; en die dissipels is in Antioch vir die eerste keer Christene genoem.
Vr hierdie oomblik is die Christene slgs as ‘n Joodse sekte beskou. En Jode genoem. Toe Johannes die Openbaring van Jesus Christus neergepen het, afgesonderd op ‘n eiland, is hier ‘n vraag 1 wat mens dalk mens self moet vra:

Hi Ben,

Was gelowiges in Jesus werklik "Jode" genoem? Nooit in enige plek in die Skrif en spesifiek in Handelinge, was Christene aanvanklik "Jode" genoem nie (waar staan dit?). Jy stel dit dat vr gelowiges Christene genoem was, was hulle Jode genoem. Tog staan daar duidelik dat hulle as mense van die Weg bekend was voor hulle Christene genoem was? Hulle was mense van die "Weg" genoem... (Hand 9:2; 19:9 en 23; 24:14 en 22) en hulle was 'n "sekte" genoem, (Hand 24:5 en 14; 24:14; 28:22) en hulle was "Nasarners" genoem (Hand 24:5). As ek dit mis, jammer daaroor, maar jy sal Skrif moet aanhaal en dan kyk mens daarna.

Ek moet ongelukkig met jou verskil oor die Jode se totale beheer wat 'n absolute feit is. As mens nie na die verborgenheid van Babilon kan kyk nie, sal mens nooit die prentjie vorm van wat werklik in hierdie wreld aan die gang is nie. Jy is welkom om te glo soos jy wel glo, maar vele gaan nie met jou saamstem nie en hulle hoef ook nie. Ek is bevrees dit wat jy voorhou is baie geskoei oor hoe die SDA daarna sal kyk. Jy mag dalk nie 'n lid van die SDA wees nie, maar hier is iets wat jy gerus kan nagaan...

Hier is 'n uittreksel uit die artikel, "The Jewish face of Adventism" (http://www.shalomlc.org/index.php/resources/publications/shabbat-shalom-magazine/131-jewish-christian-dialogue/289-the-jewish-face-of-adventism),


The Jewish Connection

Adventist identity holds a remarkable number of specific features that are an important part of what also characterizes the Jewish identity. Adventists’ theology of the Law, their respect for the Torah of Moses, their high regard for the Hebrew Scriptures, their keen interest in ancient Israelite institutions such as the Levitical sanctuary and in the theological significance of the Jewish Kippur, their lifestyle and even their eating habits, and, more importantly, their keeping of the same seventh-day Sabbath have not only singled them out within Christianity, but have also drawn them theologically and even sociologically closer to the Jews.

In this article, my observations of the Jewish character in Adventism will focus on the Sabbath, not only because it is the most important Jewish feature in Adventism—the most distinctive and the most visible one—but also because from the Sabbath we may derive the main contours of Seventh-day Adventist theology as they parallel those of Jewish theology.

The Jewish-Christian Separation

By keeping the same seventhday Sabbath as the Jews—not just as a principle as with other Christian faiths but in actual reality, from Friday night to Saturday night—Seventh-day Adventists have made a historic statement regarding the Jewish-Christian separation. The Sabbath had played an important, if not a decisive, role in the Jewish-Christian separation. Christians separated from the Jews because of the Sabbath; they chose another day and rejected the Jewish Sabbath precisely in order to disassociate themselves from the Jews. This motivation is already explicitly stated by Marcion in the second century: “Because it is the rest of the God of the Jews, . . . we fast on that day in order not to accomplish on that day what was ordained by the God of the Jews.”1 It is repeated and made official in the imperial councils of the fourth century: “Christians must not Judaize by resting on the Sabbath, but must work on that day, honoring rather the Lord’s day by resting, if possible, as Christians. However, if any should be found Judaizing, let them be anathema from Christ.”2

Bepaald kan ek verstaan hoekom die Sewende Dag Adventiste veel meer oorleun na die Rooms Katolieke Kerk as feitlik alleen-verteenwoordiger van mistieke Babilon en 'n byna totale negering van die vals Jodedom as deel hiervan. Miskien is dit nie hoe jy redeneer nie, maar wat die SDA betref kan hulle seker nie te veel teen die vals Jodedom wees nie...

Ben Cronje
May 20th 2017, 11:28 PM
Hi Ferdi.

Ek is vir seker nie weg nie. Inteendeel, my terugvoer wat ek op "MS Word" voorberei, trek al op 26 bladsye. As die Here wil, gaan ek so 6 plasings in 'n ry hier plaas. Staan sterk, my vriend. :lol:

Ek moet egter eerlik wees en s; Jy het my verstom deur die SDA hier in te trek. Aanvanklik was ek sprakeloos. Met vrae:

1. Is daar ENIGE gesprek wat jy en ek nousodae kan voer sonder dat jy nie in desperaatheid die SDA gaan intrek nie? :hmm:
2. Doen jy dit sodat jy verskoning kan kry om die draad na Kontroversieel toe te skuif as jy dit dalk later mag nodig vind? :hmm:

Wel, hier is ons nou inelkgeval. Die SDA is ingetrek. So kom ons gaan aan met die gesprek en kyk waar dit eindig. Ek gaan op die SDA-ding moet reageer. :thumbsup:

As die Here wil, en ek weer op die webwerf kan inkom lank genoeg (ek bly boodskappe kry dat die "server" te besig is en ek dus nie kan inkom nie), sal ek my baie plasings hopelik teen Woensdag maak. ;) Op die laatste. :thumbsup:

Ben Cronje
May 23rd 2017, 03:26 PM
Eers net gou hierdie plasing.

Ons weet hoe God se troon lyk, reg? Ons sien dit immers in tipe met die OT ark (Eks 25:20). God se troon is omring met Cherebrum wat beskut. En Lusifer was eenmaal een van hulle (Eseg 28:14).

Jes 37:16 o HERE van die lerskare, God van Israel wat op die grubs troon! U alleen is die God van al die koninkryke van die aarde; U het die hemel en die aarde gemaak.
En Jesus is beklee in wit linne op die troon en di wat om die troon sit is ook geklee in wit (Open 4:4). Wel, wat doen die antichris?


2Th 2:4 die testander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is .
Hier, in die volgende prentjie, wys die antichris dit blatant en is nie skaam om vir die wereld in beeld te wys wie hy is nie.

http://biblelight.net/Sources/throne-cherub-2011.jpg

Jip, hier sit die antichris, gekleed in wit linne, op sy troon tussen gerubs in die plek van God, asof hy God is.... Maar Protestante hou hulle self blind, want hulle wl nie sien nie. Hulle wil eerder wag vir iets in die toekoms.... :cry:
Gaan lees gerus meer daaroor hierso (http://www.biblelight.net/pope-throne.htm).

CFJ
May 24th 2017, 08:09 AM
Hi Ferdi.

Ek is vir seker nie weg nie. Inteendeel, my terugvoer wat ek op "MS Word" voorberei, trek al op 26 bladsye. As die Here wil, gaan ek so 6 plasings in 'n ry hier plaas. Staan sterk, my vriend. :lol:

Ek moet egter eerlik wees en s; Jy het my verstom deur die SDA hier in te trek. Aanvanklik was ek sprakeloos. Met vrae:

1. Is daar ENIGE gesprek wat jy en ek nousodae kan voer sonder dat jy nie in desperaatheid die SDA gaan intrek nie? :hmm:
2. Doen jy dit sodat jy verskoning kan kry om die draad na “Kontroversieel” toe te skuif as jy dit dalk later “mag nodig vind”? :hmm:

Wel, hier is ons nou inelkgeval. Die SDA is ingetrek. So kom ons gaan aan met die gesprek en kyk waar dit eindig. Ek gaan op die SDA-ding moet reageer. :thumbsup:

As die Here wil, en ek weer op die webwerf kan inkom lank genoeg (ek bly boodskappe kry dat die "server" te besig is en ek dus nie kan inkom nie), sal ek my baie plasings hopelik teen Woensdag maak. ;) Op die laatste. :thumbsup:

Hi Ben,

Dit is meer 'n kwessie van observasie en dat vele dinge wat jy voorhou, identies aan SDA-leringe is. Inteendeel, jy het 'n draad oopgemaak waar jy die SDA verdedig het. Dit spreek dus vanself, dat mens nie die SDA-ondertoon in van jou plasings kan mis nie...

Ben Cronje
May 25th 2017, 09:17 AM
Hi Ferdi....

OK, hier kom die eerste van –ek dink- 4 opeenvolgende plasings nou...

Jy het hierdie draad as volg begin:

Ek is oortuig dat weens die feit dat Jesus Christus 'n Jood was......
Was Jesus ‘n Jood? Volgens Freedman is dit geskiedkundige feit dat die woord Jood nog nooit bestaan het voor 1775 nie. Kan jy hom verkeerd bewys? :hmm:

Mar 15:26 En die opskrif van sy beskuldiging was bokant Hom geskrywe: DIE KONING VAN DIE JODE.
Joh 19:19 En Pilatus het ook ‘n opskrif geskrywe en dit op die kruis gesit; en daar was geskrywe: JESUS, DIE NASARNER, DIE KONING VAN DIE JODE
En ek het dit reeds gewys dat volgens Strong beteken die oorspronklike van Jode en Nasarner; van Juda en van Nasart af. Die Bybel s dus dat Jesus ‘n Judir was, en nie ‘n Jood nie. Dit blyk dus die Bybel stem saam met Freedman hierso.
As die Bybel waar is, dan is die fondasie-aanname waarmee jy so graag hierdie teorie wil glo, alreeds...VERKEERD. Dit begin dus met ‘n foutiewe aanname. :note:


Hierdie valse verwagting van die Jode, kan op niks anders wys as die Anti-chris nie.
Tog wys die Bybel in profesie dat die antichris kom direk uit die Romeinse Ryk uit, nie uit een of ander “Hebreeuse-dier” uit nie, en die Bybel wys die anti-chris kom vanuit die Christen-Kerk uit, nie vanuit die “Joodse” geloof nie.
Albei die fondasie-aannames van die teorie is dus verkeerd. Tog verkies jy om dit te ignoreer en voort te gaan met die teorie, soos evolusioniste wat maar net voortbou op hul foutiewe aannames en nuwe teori met nog nuwer teori te probeer staaf... Is dit ‘n raadsame proses om te volg? Kan ‘n proses van teori met teori poog staaf, mens lei na waarheid toe? Of lei feite mens na waarheid toe?


Die vraag is, is die Anti-chris dieselfde as hulle Messias?
Nee, hy is nie. Want:

• die antichris is alreeds ongehinderd mt ons in sy volheid sedert die opbreek van die Romeinse Ryk in 476AD in hoofsaaklik 10 hoof-koninkryke. Die klein horinkie het tot volheid tussen hulle gegroei en 3 ander koninkryke in die proses wortel en tak uitgeroei (Dan 7:8). Die antichris is dus alreeds in volle gestalte (Dan 7:20) hier vir meer as 1 500 jaar. AS ons die Bybel wil glo. Die verwagte “Joodse Messias” mt nog kom.
• Die antichris is ook nie ‘n individu nie, maar ‘n Koninkryk en Kerk gekombineerd (Dan 7:23,24,). AS ons die Bybel wil glo. Die verwagte “Joodse Messias” is ‘n individu.
• Daar is dus GEEN verwantskap nie, wat hierdie draad dus onmiddelik dood maak. Tog volhard jy met die teorie deur nuwe teori in te bring Ferdi, so asof hierdie teorie as waar aanvaar mt word, “come hell or high water”. Hoekom sal dit wees, Ferdi?

Sovr dus in opsomming:

Die “Jode-beheer-die-wreld”-teorie s Jesus was ‘n Jood, en die Jode se toekomstige komende messias is een en dieselfde as die antichris wat die meerderheid Christendom via Futerisme nog in die toekoms iewers verwag. Die antichris is ‘n indivudie. Die antichris gaan dus uit die Jode uit kom, want die Jode moet hom ook aanvaar.
Die Bybel daarinteen, s dat Jesus ‘n Judir was, dat die antichris direk uit die Romeinse Reik uit gekom het, uit die Christen Kerk, die antichris alreeds met ons is vir meer as 1500 jaar, en dat die antichris ‘n gelyktydige Kerk/Koninkryk is.

Sovr loop die Bybel en Die “Jode-beheer-die-wreld”-teorie 180 grade van mekaar af weg.... :hmm:

f mens kan stds eerder in die “Jode” glo. f mens kan die Bybel glo.


1Ki 18:21, Matt 6:24...Hoe lank hink julle op twee gedagtes? As die HERE God is, volg Hom na; en as Bal dit is, volg hom na!...Niemand kan twee here dien nie; want f hy sal die een haat en die ander liefh, f hy sal die een aanhang en die ander verag. Julle kan nie God n Mammon dien nie!
Wil jy liewer in die “Jode” glo, of in die Bybel? :hmm:...ek glo daar 'n veel groter verband tussen Jode en die Rooms katolieke Kerk is, as wat ek dink baie besef. Die Rooms Katolieke Kerk is in vele vorme op Krypto-Judasme gebou en mens moet hierdie verband kan raaksien, wat dan ook baie dinge verklaar van Joodse beheer ten tye van Rooms Katolieke beheer. Wie beheer dan nou vir wie? Hier is 'n aangrypende waarheid soos gesien kan word op, How the Kabbalist Jews took over the Roman Catholic Church through the Jesuit Order (http://redefininggod.com/2016/10/how-the-kabbalist-jews-took-over-the-roman-catholic-church-through-the-jesuit-order/)

Kripto-Judaste of dan nou 'crypto-Jews' (wat kabbalisties is), is diegene wat 'n ander geloof aanneem en praktiseer daarin, maar in die geheim steeds Judasme beoefen.

Sien jy so verband en indien nie, hoekom sou jy dit negeer indien wel?
Kom ons kyk wr LOGIES na hierdie plasing. Die skakel wat jy plaas lui; “How the Kabbalist Jews took over the Roman Catholic Church through the Jesuit Order”. NET die titel alleen wys dus dat, as die “Kabbalistiese Jode” die RKK oorgeneem het deur die Jesuiet Orde, die “Kabalistiese Jode” eers die RKK binne gegaan het rondom 1540, want die Jesuiet Orde is rs gestig op 27 September, 1540.

Jou teorie lui dat “Die Rooms Katolieke Kerk is in vele vorme op Krypto-Judasme gebou en mens moet hierdie verband kan raaksien...”. Logika vra vir my:

As die sg. Krypto-Jode hulle opwagting rs rondom 1540 in die RKK gemaak het [toe die RKK se doktrines, struktuur en esoteriese geloof alreeds vas was] om die Jesuiete te kon infiltreer, hoe kan die RKK op Krypto-Judaisme gebou wees as hulle in die die eerste plek nie daar was om dit te bou nie, maar eers meer as ‘n 1000 jaar later hul opwagting gemaak het rondom 1540?? Maak dit logies sin? :hmm:

Of het hulle in tyd terug gereis via ng ‘n misterieuse teorie met ‘n tyd-masjien vanaf 1540 na die eerste eeu na Christus om die RKK te gaan stig gou-gou en hul babiloniese geloof gou-gou gaan plant????? :o:

Oor die tydperk vanaf 1540 tot die hede [ek neem so aan hierso] vra jy dan die vraag; “wat dan ook baie dinge verklaar van Joodse beheer ten tye van Rooms Katolieke beheer. Wie beheer dan nou vir wie?. Die Bybel is duidelik is duidelik daaroor wanneer dit by beheer kom en ek het dit reeds gewys. Die antichris (die RKK) regeer en beheer die wreld en almal (insluitend elke geloof dus) aanbid hom (Open 13:3,4, 18:3, 17:2).

As ons dus die Bybel wil glo, beheer die RKK die Krypto-Jode en elke ander geheime organisasie en geheimenis en verborgenhede van Babilon. Want Babilon is Satan se wreld en die Bybel maak dit duidelik dat DIE HELE WRELD (die hele Babilon) agter die antichris (die RKK) aan wonder en hom aanbid. Dit maak die Krypto-Jode bloot ook maar net marionette, pionne, “Front-Jews” waaragter die Jesuiete kan skuil. Het jy al gaan navors wat Rothschild beteken, Ferdi? :hmm: Kom ek help jou.

Die Joodse ensiklopedie van 1906 (voor die Vrymesselaar-media dit verander het) hierso (http://jewishencyclopedia.com/articles/12909-rothschild) verduidelik Rothschild as, “Rooi skild” en.....wag vir dit...wag vir dit...wag vir dit... “...the guardians of the papal treasure...”. Hulle is dus maar net pionne. Soldaatjies.

Die RKK is deur die Reformasie uitgewys as die antichris. Die Jesuiete doen ALLES in hul vermo om in die agtergrond te bly, om daardie lood deksel terug op die efa te hou (Sagg 5:5-11). So hulle stoot die “Jode” na die voorgrond toe. En ek is jammer om dit so blatant reguit te moet s, maar Die “Jode-beheer-die-wreld”-teorie, n die Israel-visie manne, n Hitler en ook j moontlik val en het geval daarvoor. Maar moenie sleg voel nie, laaaaank terug het ek ook geval daarvoor. Gelukkig kon God my nederig genoeg maak dat ek nie volhard het nie. Maar kon insien hoe verkeerd en mislei ek was. Maar terug by die punt;

As ons Die “Jode-beheer-die-wreld”-teorie wil glo, swaai die stert die hond, en die Krypto-Jode, wat die RKK in die 1540’s oorgevat het, beheer die wreld, insluitend per implikasie die antichris.

Weereens loop die Bybel en Die “Jode-beheer-die-wreld”-teorie 180 grade van mekaar af weg.


...Joodse beheer ten tye van Rooms Katolieke beheer.
Kom ons kyk hoeveel “Joodse” beheer was daar in die RKK vr 1540:

After a few centuries of freedom from harassment during the Carolingian period (800-1000), the Jews of western Europe began to suffer new indignities as the crusades came on. The Muslims were the "infidel" targets in the attempted recapture of the holy places in Palestine. However, the pillage and slaughter committed by Christian mobs against Jews on the way linger long in Jewish memory. - Hierso (https://www.ushmm.org/research/the-center-for-advanced-holocaust-studies/programs-ethics-religion-the-holocaust/articles-and-resources/christian-persecution-of-jews-over-the-centuries/christian-persecution-of-jews-over-the-centuries).


A Bloody Past:

1096 Roman Catholic crusaders slaughter half the Jews in Worms, Germany.
1098 Roman Catholic crusaders slaughter almost all of the inhabitants of the city of Antioch.
1099 Roman Catholic crusaders massacre 70,000 Muslims and Jews when they capture Jerusalem.
1208 – 1226 The Albigensian Crusades in southern France. Roman Catholic crusaders slaughter approximately 20,000 citizens of Beziers, France, on July 22,
1209. By the time the Roman Catholic armies finished their “crusade,” almost the entire population of southern France (mostly Albigensian Christians) had been
exterminated.
1236 Roman Catholic crusaders slaughter Jews in the Anjou and Poitou regions of western France. The Catholic crusaders trample to death under their horses 3000 Jews who refuse baptism.
1243 Roman Catholic mobs burn alive all the Jews in Berlitz, Germany (near Berlin).
1298 Roman Catholic mobs burn alive all Jews in Rottingen, Germany.
April 26, 1349 Roman Catholic mobs burn to death all Jews in Germersheim, Germany.
1348 – 1349 The Jews are blamed for the bubonic plague. Jews were rounded up and hanged, burned, and drowned by the thousands in revenge.”
[B]1389 Roman Catholic mobs murder 3000 Jews in Prague when they refuse to be baptized.
1481 – 1483 At the direction of the Roman Catholic inquisitors, authorities burn at the stake at least 2000 people during the first two years of the Spanish Inquisition.
1540 – 1570 Roman Catholic armies butcher at least 900,000 Waldensian Christians of all ages during this 30-year period.
1550 – 1560 Roman Catholic troops slaughter at least 250,000 Dutch Protestants via torture, hanging, and burning during this ten-year period.
1553 – 1558 Roman Catholic Queen Mary I of England (aka “bloody Mary”) 200 men and woman are burned to death at the sake.
1572 St. Bartholomew’s Day Massacre. French Roman Catholic soldiers begin killing Protestants in Paris on the night of August 24, 1572. The soldiers kill at least
10,000 Protestants during the first three days. At least 8000 more Protestants are killed as the slaughter spreads to the countryside.
1618 – 1648 The Thirty Years’ War. This bloody, religious war is planned, instigated, and orchestrated by the Roman Catholic Jesuit in an attempt to exterminate all the Protestants in Europe. Many countries in central Europe lose up to half their population.
1641 – 1649 Eight years of Jesuit-instigated Roman Catholic butchery of Irish Protestants claims the lives of at least 100,000 Protestants.
1685 French Roman Catholic soldiers slaughter approximately 500,000 French Protestant Huguenots on the orders of Roman Catholic King Louis 14 of France. – Hierso (https://cdn.subsplash.com/documents/V9572P/_source/afacfd1a-d76e-4412-b507-cf6681d61145/document.pdf).
Die RKK, vr die Reformasie, se gunsteling sport was om “Jode” te vermoor. Eers na die Reformasie het hulle natuurlik nuwe kroonwild gehad om te jag; Protestante. Feit is, vr 1540 is “Jode” vervolg, nie omarm in die RKK sodat hulle die RKK kon “stig” op hul beginsels soos in die persepsie wat Die “Jode-beheer-die-wreld”-teorie mens graag wil laat glo nie.

Of dink jy die “Jode” het hul mede-“Jode” vervolg dr die RKK? :hmm:


Lees gerus hieronder,

"The Roman Catholic Church was established by crypto-Jews as a false "Christian" front for their Babylonian religion. Both Judaism and Catholicism are based upon Babylonian mysteries." (https://www.henrymakow.com/catholic-church-always-crypto-jewish.html)
Weereens, kom ons kyk sommer na die titel. Volgens Die “Jode-beheer-die-wreld”-teorie dus is die RKK gestig deur Krypto-Jode as ‘n Valse Christen front waardeur hulle hul Babiloniese geloof wou versprei. AL het hulle eers in 1540 rond die RKK infiltreer om die Jesuiete te beheer, ...natuurlik. En die Rede BOONOP: albei gebasseer is op Babiloniese misteries.

Dit is hulle rede????? :o: As dit die beginsel is, dan kan ek s dat omdat ek ‘n Christen is en Jy ‘n Christen is, maar ek is ouers as jy, het ek, Ben, vir jou, Ferdi bekeer!! En dit moet ‘n feit wees!!!!

Is dit ‘n feit? Het jy jou Christenskap te danke aan my Ferdi? Dit moet waar wees as die rede-aanname van die Die “Jode-beheer-die-wreld”-teorie waar is. As jy hierdie teorie se rede as waar en vas wil glo, dan gaan jy k moet glo dat jou Christenskap aan my, Ben, te danke is...om dieselfde redes. :thumbsup:

Kyk egter ook biedjie hierna en bepeins dit ook. Want daar is vir seker meer as een moontlikheid:

THYATIRA:

thi-a-ti'-ra (Thuateira): Thyatira was a wealthy town in the northern part of Lydia of the Roman province of Asia, on the river Lycus. It stood so near to the borders of Mysia, that some of the early writers have regarded it as belonging to that country. Its early history is not well known, for until it was refounded by Seleucus Nicator (301-281 BC) it was a small, insignificant town. It stood on none of the Greek trade routes, but upon the lesser road between Pergamos and Sardis, and derived its wealth from the Lycus valley in which it rapidly became a commercial center, but never a metropolis. The name "Thyatira" means "the castle of Thya." Other names which it has borne are Pelopia and Semiramis. Before the time of Nicator the place was regarded as a holy city, for there stood the temple of the ancient Lydian sun-god, Tyrimnos; about it games were held in his honor. Upon the early coins of Thyatira this Asiatic god is represented as a horseman, bearing a double-headed battle-ax, similar to those represented on the sculptures of the Hittites. A goddess associated with him was Boreatene, a deity of less importance. Another temple at Thyatira was dedicated to Sambethe, and at this shrine was a prophetess, by some supposed to represent the Jezebel of Rev 2:20, who uttered the sayings which this deity would impart to the worshippers.

Thyatira was specially noted for the trade guilds which were probably more completely organized there than in any other ancient city. Every artisan belonged to a guild, and every guild, which was an incorporated organization, possessed property in its own name, made contracts for great constructions, and wielded a wide influence. Powerful among them was the guild of coppersmiths; another was the guild of the dyers, who, it is believed, made use of the madder-root instead of shell-fish for making the purple dyestuffs. A member of this guild seems to have been Lydia of Thyatira, who, according to Acts 16:14, sold her dyes in Philippi. The color obtained by the use of this dye is now called Turkish red. The guilds were closely connected with the Asiatic religion of the place. Pagan feasts, with which immoral practices were associated, were held, and therefore the nature of the guilds was such that they were opposed to Christianity. According to Acts 19:10, Paul may have preached there while he was living at Ephesus, but this is uncertain; yet Christianity reached there at an early time. It was taught by many of the early church that no Christian might belong to one of the guilds, and thus the greatest opposition to Christianity was presented. – Hierso (http://www.bible-history.com/isbe/T/THYATIRA/)
Het jy bogenoemde mooi gelees, Ferdi? Semiramis?? Klink dit bekend. Die Babiloniese 3-eenheid van vader-moeder-kind: Nimrod, Semiramis en Tammuz. So in hierdie Kerk era van Open is die Christen Kerk hierso al bloot gestel aan Babiloniese geloof. Selfs sonaanbidding hierso. MAAR gn Krypto-Jode hierso nie... :no:

En dan, soos voorheen ook gewys:


Following the conquest of Mesopotamia by the Persians, the Babylonian priesthood fled to Pergamum in Asia Minor. Here they erected the Acropolis temples of Pergamum in honor of the Greek Pantheon, but continued to worship the Babylonian mystery god under the name of Saturnus.

The Babylonian mysteries were preserved in the temple of Zeus at Pergamum and transfered to Rome in 133 B.C. The penetration of the religion of Babylon became so general that Rome was called "The New Babylon". – hierso (http://historical.benabraham.com/html/babylonian_priests_migrate.html).
Werklik Ferdi, hier is twee Gemeentes wat van die begin af al bloot gestel was aan die Babiloniese gelowe. Onthou, dit gaan oor letterlike gemeentes van daardie tyd, sowel as die Kerk-geskiedenis. Paulus het dus die gemeentes gestig in dorpe wat alreeds swaar onder die Babiloniese geloof gebukkend gegaan het. Hierdie dorpe was dus Babilonies nog vr Paulus die gemeentes gestig het. Hoe kan mens dus dan wil s dat omdat albei gebasseer is op Babiloniese misteries, die een die ander MOES stig. Daar is geen ander opsie nie!! Wel, daar is ander opsies. Hier het ek nou al twee gewys.

En nou, net hierso, gaan ek jou op ‘n baie interessante GESKIEDKUNDIGE reis neem. Dit gaan oor die titel: Pontifex Maximus.
Onthou nou weer my kwotasie van so flussies?:


Following the conquest of Mesopotamia by the Persians, the Babylonian priesthood fled to Pergamum in Asia Minor. Here they erected the Acropolis temples of Pergamum in honor of the Greek Pantheon, but continued to worship the Babylonian mystery god under the name of Saturnus.

The Babylonian mysteries were preserved in the temple of Zeus at Pergamum and transfered to Rome in 133 B.C. The penetration of the religion of Babylon became so general that Rome was called "The New Babylon". – hierso (http://historical.benabraham.com/html/babylonian_priests_migrate.html).
Toe die Mede-Perse Babilon binne geval het, is die Babiloniese geloof aanvanklik gehantaaf. Maar die Priesterdom het rebeleer, en is uit gedryf. Hulle het Pergamos toe gevlug en hul titels en klere-pakkies saam met hulle geneem. Die titel, Pontifex Maximus, was een daarvan. Waar mens tergelyke tyd Priester en Koning is. Jy is ‘n god-koning dus. Klink dit ekstreem? Inelkgeval, ek het iemand op ‘n forum gevind wat dit mooi opsom. Ek kwoteer hom dus. Maar jy is welkom om dit meer in diepte te gaan navors en dit vir jouself te bevestig. Ek het dit hierso (https://www.christianforums.com/threads/the-priest-who-is-the-pontifex-maximus.7843913/) gekry:


”The papal title Pontifex Maximus can be traced back to Babylon. The Babylon Kings, who were descended from Nimrod, served as both king and priest of the pagan Babylonian Mystery religion, As priests, they bore the title "Pontifex Maximus" or "Supreme Pontiff," meaning "supreme pathfinder" or "bridge maker," representing "the path or connection between this life and the next".

When Medo-Persia conquered Babylon, the Babylonian pagan religion was maintained, but after a revolt of the priesthood, the priests of Babylon were driven out of Medo-Persia, and established themselves at Pergamum, taking with them their titles and vestures. They continued their reign there as priest-kings of Babylonian paganism.

The pontiff king of Pergamum Attalus III, bequeathed his title to the emperor of Rome in 133 BC and the kingdom of Pergamum merged with the Roman Empire along with what the Bible calls Satan throne and idol worship and its title "Pontifex Maximus".

Revelation 2:12-14King James Version (KJV)
12 And to the angel of the church in Pergamos write; These things saith he which hath the sharp sword with two edges;
13 I know thy works, and where thou dwellest, even where Satan's seat is: and thou holdest fast my name, and hast not denied my faith, even in those days wherein Antipas was my faithful martyr, who was slain among you, where Satan dwelleth.
14 But I have a few things against thee, because thou hast there them that hold the doctrine of Balaam, who taught Balac to cast a stumblingblock before the children of Israel, to eat things sacrificed unto idols, and to commit fornication.

In the fourth century AD, Christian emperor Gratian refused the title, and in the year 431 AD, the title was taken over by Damascus, bishop of Rome. By this time, the Roman bishops had advanced in political power, and so Bishop Damasus was elected Pontifex Maximus, becoming the official pagan Babylonian priest seated on Satan's throne in Rome. As such, the bishop converted the pagan temples of Rome into Christian churches and introduced the worship of pagan Babylon with its rites and rituals and pagan sacraments. History has what is considered the "overnight" conversion of pagan Romans to Christianity, which in actuality, the Roman pagans did not convert to Christianity, but rather the bishop Damasus exercised his authority as head of' Babylonian paganism in Rome, and replaced all the Christian elders with pagan priests and continued the practice of the pagan Babylonian Mystery religion and began its spread to all areas of the old Roman Empire.

The present-day college of cardinals with the Pope at the head is identical to the college of pontiffs from Babylon and Ancient pagan Rome with the Pontifex Maximus at the head.

The keys that the Pope wears around his neck are not the keys of Peter. Rather, they date back from Babylonian times, when it was supposed that this representative of God had the power to unlock heaven or hell. All the pomp and ceremony that existed in ancient Babylon was now practiced as Roman Catholic Christianity.

We find much of what happened in s statement about the Pope’s position as the pagan priest who is the Pontifex Maximus:

"The Emperor is no more...but the Pontifex Maximus abides; he is now the Vicar of Christ, offering the old civilisation to the tribes of the North. He converts them to his creed, and they serve him as Father and Judge supreme" William Barry's 'The Papal Monarchy'.

Seems like the priests of Babylon continue in this new guise..

Onthou: Die RKK het nie sleg begin nie. Die RKK is gebou op die suiwer Evangelie wat van die apostels uitgegaan het. Dit het wl sleg geraak oor tyd as gevolg van Heidense Babiloniese doktrines wat die Kerk ingebring is (daarom die hoer. Sy het hoereer met ander gelowe.)

Dink logies:

As, volgens Die “Jode-beheer-die-wreld”-teorie, “The Roman Catholic Church was established by crypto-Jews as a false "Christian" front for their Babylonian religion”, dan sou die RKK van dag een af ‘n Babiloniese nes gewees het, en nie eers later verval het daartoe deur haar gehoereerdery nie. So werklik, hierdie “FEIT” van Die “Jode-beheer-die-wreld”-teorie is logies en geskiedkundig bloot verkeerd.

Krypto-Jode was nie eers naby die stigting van die RKK nie, wat nog te s “stigting” met ‘n vooraf bepaalde agenda dat dit ‘n valse Christen front gaan wees vir hul Babiloniese geloof!! Rerig????

Selfs die “Knights Tempelars” is baie beter kannidate om die Babiloniesie geloof diep in die RKK te vestig, hoewel ek ook glo dat die Babiloniese geloof stap vir stap sy eerste vastrapplek gekry het veel vroer al, en stuk vir stuk ingevoer is.

Ben Cronje
May 25th 2017, 09:24 AM
Deur egter net Judasme of die RKK te wil ontmasker, fokus mens verkeerd, so glo ek in elk geval.
Kom ons vergelyk Babilon met n Horskool:

As jy wil weet wat hierdie skool se toekomsplanne is en watter rigting dit wil inslaan, fokus jy op n kind hier en daar, of op die regering van die horskool om dit uit te vind? :hmm:
Wel kinders kom en gaan, maar die skoolhoof en sy personeel weet waarna hulle hierdie skool heen vat. Mens fokus dus die skoolhoof en sy personeel.
Selfde met Babilon.
As mens wil sien waar Babilon heengaan, vra die hoof van Babilon en sy personeel. In Babilon se geval, die RKK. Die pous en sy Jesuiete. Is dit nie interessant dat die huidige pous k n Jesuiet is nie? Vir die heel eerste keer. Nou is die wit pous en die swart pous EEN. Vir die finale aanslag.

Deur op die Jode te wil fokus, fokus mens op een van die kolle van die luiperd. MAAR Die RKK is die hoof van die wreld, dit regeer die wreld, dit regeer Babilon.

Wat vir my interessant was van ons gesprek en Die Jode-beheer-die-wreld-teorie tot hierso, was dat dit gegaan het spesifiek oor Krypto-Jode. Met ander woorde, Nuwe Testamentiese, Kabbalistiese Krypto-Jode. Hulle bestaan dus SLEGS in die Nuwe Testament en is die euwel manne. Maar omdat Die Jode-beheer-die-wreld-teorie slegs aannames is en nog aannames wat deur ander aannames bewys probeer word, en dus nie baie sollied is nie, word die arme Ou Testamentiese klomp k nou ingetrek. Snaaks, Die Jode-beheer-die-wreld-teorie propageer die teorie as n Nuwe Testament-ding, maar kyk hoe gaan ons nou skielik in desperaatheid Ou Testament toe:


Hieronder is 'n baie insiggewende skrywe oor die verband tussen Judasme en die Rooms Katolieke Kerk.

MYSTERY, BABYLON THE GREAT
CATHOLIC OR JEWISH? (http://www.truthexposed.co.za/index.php?option=com_wrapper&Itemid=39)

Hier is 'n uittreksel om die verstommende ooreenkoms uit te wys...
En dan wys jy n vergelyking tussen die RKK en.....wag vir dit....wag vir dit... Ou Testamentiese Judaisme!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Dit is nou nie meer Nuwe Testamentiese, Kabbalistiese Krypto-Jode vs RKK nie, maar Ou Testamentiese God-gegewe Pentateugiese aanbiddings-sisteem van Israeliete vs RKK!!!!
n Godgegewe Pentateugiese sisteem soos gegee vir AL 12 stamme (Juda ingesluit) in die OT word nou gebruik om n Babiloniese sisteem in die NT mee te probeer bewys... :o

Jammer Ferdi, en ek s dit in deernis en liefde; dit is absoluut absurd.

Hoe kan mens wil beweer dat, omdat daar n vergelyking te trek is tussen God se volmaakte OT aanbiddings sisteem VIR ISRAEL, en die Babilonies antichris RKK sisteem, dit n bewys is dat die Kabalistiese Krypto-Jode van die NT die RKK gestig het?

DIT IS JUIS DIE TEENOORGESTELDE. Dit is juis die bewys dat Kabalistiese Nuwe Testament Krypto-Jode net mooi NIKS met die RKK te doen het nie, dat hulle nog nooit enige invloed daarin gehad het nie, en slegs marionette in die sisteem is.

As jy nou kon:

Eers bewys dat Nuwe Testamentiese, Kabbalistiese Krypto-Jode nie net NT is nie, maar dat hulle in die OT ook bestaan het...
Dan vergelyk jy die OT Kabalistiese, Babiloniese sisteem met die RKK.
Dan, en eers dan, het die teorie dalk n punt beet.

Maar nou vergelyk Die Jode-beheer-die-wreld-teorie Ou Testament Appels met die RKK en s daarom is die RKK pre. Huh? Maak dit sin? Is dit logies? Nee. Hulle maak glad nie sin nie.
Hulle moet nou besluit:

1. Is die RKK Nuwe Testamentiese, Kabbalistiese Krypto-Jode?
2. Of is die RKK Ou Testamentiese God-gegewe Pentateugiese aanbiddings-sisteem van Israeliete

Die RKK kan nie albei wees nie, want Die Israelitiese aanbiddings-sisteem is deur God gegee en die Babiloniese aanbiddings-sisteem is deur Satan gegee. Logica dikteer dat jy nie die een met die ander kan bewys nie!! :note:

Al wat hulle reg kry in jou plasing #15 is om actually te bewys dat Satan God se aanbiddings-sisteem vervals het in sy antichris soos die Bybel voorspel het:

2Th 2:4 die testander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is.
Dit bevestig ook dat Satan God se sewende dag Sabbat vervals het met sy Sondag. Hoe kan mens nog daarteen wil stry? Dit bewys dat:

Jes 14:13-14 En jy het in jou hart ges: Ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God en sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die Noorde. 14 Ek wil klim bo die hoogtes van die wolke, my gelykstel met die Allerhoogste!
Die Jode-beheer-die-wreld-teorie bewys hulle dus slf verkeerd in hul poging om hulself reg te bewys. :yes:

Die Jode-beheer-die-wreld-teorie is ook uiters oneerlik in hul voorstelling dat die Ou Testamentiese God-gegewe aanbiddings-sisteem slgs n Jode-ding is (plasing #15). Die Sisteem is as TIPE gegee vir die HELE Israel. Dit sluit al 12 stamme in. En Juda was maar net een stam van die 12 stamme. Om dit dus eksklusief te probeer ver-Joods is uiters oneerlik, vals en agenda-gedrewe. Dit is dus n blatante leun.

Hoekom het Die Jode-beheer-die-wreld-teorie leuns en vals persepsies nodig om ditself te probeer bewys as dit n waar teorie is? :hmm:

Hr is die Nuwe Testamentiese Krypto-Joodse ding weer, en ek haal slegs die skakel aan wat jy gee:

Hier is nog 'n vrdere bevestiging...

https://www.henrymakow.com/catholic-church-always-crypto-jewish.html"JUDEO BABYLONIAN INFLUENCE
Dit lui, henrymakow.com/catholic-church-always-crypto-jewish. Ek herhaal weer:
As mens wil bewys dat die RKK Krypto-Joods is, en as die Krypto-Jode Babilonies-kabalisties was, dan is jy veronderstel om te bewys dat die RKK Babilonies-kabalisties is, en nie Ou Testamenties God-gegewe Israelieties soos hul in plasing 15 gedoen het nie. Hulle het hulself maar net verkeerd gaan bewys.


Baie sien dit as 'n gegewe, dat die 7 berge van Openbaring 17 waarop die vrou sit, spesifiek verwys na die Rooms Katolieke Kerk, want Rome is tussen 7 berge. Wat mens egter in gedagte moet hou, is dat Jerusalem ook tussen 7 berge sit en Openbaring 17:9 is dan nie heeltemal so seker saak nie, behalwe as mens Babilon in die verborgene so bietjie van nader beskou, dan maak beide sin...
Net mr detail hieroor: Die Jode-beheer-die-wreld-teorie het dit absolt nodig dat dit Jerusalem, en nie Rome nie, moet wees. OK, kom ons speel die spel en kyk of dit gaan werk. Regeer Jerusalem die wreld? Of Rome?

Gaan al die Presidente van die wreld, Evangeliste en hoofde van gelowe (Katoliek, Protestants, Hindu of wat ook al) na Jerusalem toe en soen Benjamin Nethanyahu se ring? Of gaan al die leiers Rome toe en soen die Pous se ring? Sien Open 17:12-13. Word Netanyahu of die pous aanbid?
Hoekom huur die Britse Monargie hulle kroon by die pous?
Onthou, wanneer mens na Dan, Paulus en Johannes se boeke en Open kyk, gee God geleidelik al hoe meer inligting. As mens alles saam vat, is dit onmoontlik dat Jerusalem die stad is. Dit kan slegs Rome wees
Deur Jerusalem as die stad te wil vat, moet mens baie Bybel ignoreer. Hoe Bybels kan mens se teorie dan wees daarna?

Dit plaas Die Jode-beheer-die-wreld-teorie ngmaals aan die verkeerde kant van die Bybel.


...en wat 'n openbaring is, is dat Openbaring 17 ook verklaar wie hierdie vrou is, wat tussen 7 berge sit... "en op haar voorhoof was n naam geskrywe: Verborgenheid, die groot Babilon, die moeder van die hoere en van die gruwels van die aarde." (Open 17:5)
Presies. En hierdie vrou is ook die klein horinkie van Dan 7. Ek het dit reeds mooi gewys in plasing 10. Dink so daaraan, Ferdi:

n Koning het n koninkryk en n koninkryk het n koning. :thumbsup:
n Koning IS sy koninkryk en n Koninkryk is sy koning. Die RKK is die koning van Babilon, en Babilon is sy koning. Koningin in hierdie geval. Punt is, die Bybel s die antichris is tegelykertyd n Koninkryk en n Kerk. Die hele wreld (Babilon) wonder agter hom aan (koning) en aanbid hom (Kerk). Hoekom wil jy so hard daarteen stry, my vriend?

Ecc 12:11 Die woorde van die wyse manne is soos prikkels; en soos spykers, diep ingeslaan, is die versamelde spreuke; hulle is deur die enige Herder gegee.
Hoe lank en hard wil jy teen die prikkels skop? :hmm:

Ben Cronje
May 25th 2017, 09:28 AM
Was gelowiges in Jesus werklik "Jode" genoem? Nooit in enige plek in die Skrif en spesifiek in Handelinge, was Christene aanvanklik "Jode" genoem nie (waar staan dit?). Jy stel dit dat vr gelowiges Christene genoem was, was hulle Jode genoem.
Hier gee jy jouself ‘n leidraad:

...hulle was 'n "sekte" genoem, (Hand 24:5 en 14; 24:14; 28:22)...
Wat is ‘n sekte? ‘n Variasie van die oorspronklike. En die oorspronklike in hierdie geval was: Ou Testamentiese Israelitiese geloof soos voort geset deur die Judirs. Wat was die eerste bekeerlinge? Judirs (of Jode volgens KJV en OAV). Selfs Wiki s die volgende:

The first Christians were essentially all ethnically Jewish or Jewish proselytes. In other words, Jesus preached to the Jewish people and called from them his first disciples, see for example Matthew 10. – hierso (http://”https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Christianity”).

You would have thought that such horrendous persecution of the new church would have chilled the effect it was able to have in the first century world. Beginning at Jerusalem, threats, beatings and arrests had finally given way to murder as Stephen was stoned to death for his faith in Jesus. It was decided in high places to stamp out the church then and there, but it was also decided in the Highest of High Places not to allow that to happen.

Believers, driven from their homes in Jerusalem, were scattered here and there throughout Palestine. They had lost their homes and property, but not their faith. They went as far as Phoenicia, Cyprus and Antioch. What did they do? They spoke the word of the Lord, at first only to their own countrymen, the Jews. Jesus was a Jew, born of the tribe of Judah. All His apostles, the first converts, as well as the first persecutors were Jews as well. Soon this was to change as Greeks heard and obeyed the gospel.

The Gospel Comes To Antioch

"So then, those who were scattered because of the persecution that arose in connection with Steven made their way to Phoenicia and Cyprus and Antioch, speaking the word to no one except Jews alone. But there were some of them, men of Cyprus and Cyrene, who came to Antioch and began speaking to the Greeks also, preaching the Lord Jesus." (Acts 11:19,20). - Hierso (http://”http://www.bible.ca/ef/expository-acts-11-19-26.htm”)
En kyk wat skryf Buite Bybelse Geskiedskrywers van daardie tyd, soos byvoorbeeld Suetonius:

Gaius Suetonius Tranquillas, chief secretary of Emperor Hadrian (117-138 AD):

"Because the Jews of Rome caused continous disturbances at the instigation of Chrestus, [Claudius] expelled them from the city."
Feit is, “Hulle was mense van die "Weg" genoem... (Hand 9:2; 19:9 en 23; 24:14 en 22) en hulle was 'n "sekte" genoem, (Hand 24:5 en 14; 24:14; 28:22) en hulle was "Nasarners" genoem (Hand 24:5).”, maar hulle was aanvanklik almal Jode en is Jode ook genoem.


Maar Ben, Jesus skryf dan aan die 7 gemeentes in Openbaring dat die Kerk net 2 vyande het. Wil jy dit moontlik waag om die 2 vyande te identifiseer? Satan en...?
Ek weet jy gaan my glad nie wil glo nie, want dit pas nie in Die “Jode-beheer-die-wreld”-teorie nie. Maar kom ons kyk ook vir ‘n verandering nie emosioneel of agenda-gedrewe daarna nie, maar LOGIES:

Open 2:9 Ek ken jou werke en verdrukking en armoede maar jy is ryk en die lastering van die wat s dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar ‘n sinagoge van die Satan.
Open 3:9 Kyk, Ek gee jou uit die sinagoge van die Satan, van die wat s dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar lieg Ek sal maak dat hulle kom en voor jou voete neerbuig en erken dat Ek jou liefgehad het.
Jesus is hier aan die woord. En Hy is besig om met Sy Kerk te praat. Jesus is dus besig hierso om met Christene te praat. En Hy waarsku Sy ChristenKerk tn die mense onder hulle wat s dat hulle Jode is, maar dit nie is nie.. Jesus se Kerk is Christen, reg? Behoort Jesus nie Sy Kerk te waarsku teen die Christene onder hulle wat s dat hulle Christene is, maar dit nie is nie?
As Hy dan waarsku IN SY KERK SLEGS teen Jode wat nie Jode is nie; dan beteken dit dus dat dit OK en reg is vir fundamentele Jode [wat Jesus verwerp] om daar in Sy Christen Kerk te wees as gemeentelede, maar dat dit NIE OK IS vir “Jode” wat s dat hulle fundamentele Jode is, maar dit nie is nie, om daar in Jesus se Christen gemeente te wees NIE. En ek wil jou graag gou hieraan herinner:

Ek moes maar leer dat die Jode absoluut geen sen vir die Kerk inhou nie, inteendeel, ek bely dat ek Jesus en Sy kruis verydel het toe my fokus van hierdie toppunt van alles wat ons as gelowiges aan kan vashou, my laat struikel het in my eie dwaling.
Wat is dus LOGIES fout met die LETTERLIKE betekenis wat Die “Jode-beheer-die-wreld”-teorie aan Open 2:9 en 3:9 wil gee? En ek glo dit het dalk al begin deur skemer. Maar laat ek dit uitspel. Volwaardige, letterlike “Jode” verwerp Jesus. Reg? Kom ons noem hulle dus Fundamentele Jode.• Hierdie is ‘n Christen Kerk. Hoort Fundamentele Jode nie in die eerste plek in ‘n Sinagoge nie? – per logika. Wat maak fundamentele Jode in die Christen gemeente in die eerste plek? Jode verwerp immers vir Jesus.....!!!!!! Tog, as ons dit as letterlik aanvaar, dan is dit OK volgens Jesus dat hierdie fundamentele Jode in sy gemeente as gemeentelede sit. Want Hy waarsku nie teen hulle nie.
• Erger nog, daar is OOK nog boonop mense in Sy Kerk van Christene wat s dat hulle “ fundamentele Jode is”, MAAR eintlik is hulle Kabalistiese, Krypto-Jode.....!!!!! En as dit letterlik is, waarsku Jesus SLEGS teen hulle, nie teen die ander ware fundamentele Jode nie. Ware Fundamentele Jode (wat Jesus verwerp) is per implikasie dus welkom as gemeentelede in Jesus se Christen gemeente, maar Kabalistiese, Krypto-Jode is onwelkom daar.
• Aldus die letterlike interpretasie van die twee verse volgens Die “Jode-beheer-die-wreld”-teorie
• Kan jy dus sien hoe onlogies raak dit, Ferdi? Want as die vers is wat dit blyk te s, dan was daar 3 groepe in Jesus se Kerk. Fundamentele Christene, fundamentele Jode n Babiloniese, Kabalistiese krypto-Jode. Dit moet wees, want vir ‘n fundamentele Jood om in die eerste plek te kon s dat hy ‘n Fundamentele Jood is, moes fundamentele Jode welkom in die Christen Kerk gewees het as lede, vir Jesus om net teen die Fundamentele Jode wat nie fundamenteel is nie, maar Krypto-Jode is, te waarsku.....
• Maar ‘n fundamentele Christen, anders as ‘n Fundamentele Jood, hrt in ‘n Christen Kerk, en dit is makliker vir ‘n “Christen om in ‘n Christen Kerk te sit en te s dat hy ‘n Christen is en dit nie is nie, as wat dit vir ‘n fundamentele Jood is om in ‘n Christen Kerk te sit en te s dat hy ‘n Fundamentele Jood is en dit nie is nie.
• Want ‘n Christen hoort in ‘n Christen Kerk en Jesus hoef dan net te waarsku teen hulle wat s dat hulle Christene is, maar dit nie is nie.
• ‘n Fundamentele Jood hoort in die eerste plek nie in ‘n Christen Kerk nie, veral nie as hy bly s hy is ‘n fundamentele Jood nie en dit nie is nie, maar ‘n Krypto Jood boonop... Dan sou Jesus moes waarsku tn die Fundamentel Jode in Sy Kerk (hulle verwerp Hom inmmers), EN ook waarsku teen hulle ook wat s dat hulle Jode is, maar eintlik Krypto Jode is......
• Ek sien egter dat Jesus SLEGS waarsku teen, “die wat s dat hulle Jode is en dit nie is nie”. M.a.w. die wat s dat hulle Christene is, maar nie is nie. Daar kan SLEGS na Christene as Jode hier in die vers verwys word.

Kom ons wees eerlik, Ferdi. Die Letterlike interpretasie van Open 2:9 en Open 3:9 is nie haalbaar nie. Dit maak nie logies sin in betekenis of metode hierso nie. So weereens maak Die “Jode-beheer-die-wreld”-teorie nie Bybels sin nie.

Werklik Ferdi, ek het nou ‘n klomp goed hier uitgewys wat wys dat Die “Jode-beheer-die-wreld”-teorie slegs dt is;

• ‘n Teorie fundamenteel staande op vals aannames, gebou met teoretiese bakstene, geplyster met dis-informasie en vals voorstellings en geverf met misleiding.
• En n volgende volg die kruks daarvan, en eintlik kon mens maar net hierby begin en hierby ge-indig het:


Ek moet ongelukkig met jou verskil oor die Jode se totale beheer wat 'n absolute feit is.
Die “Jode-beheer-die-wreld”-teorie s die Jode het Totale Beheer oor die wreld. Dit is volgens die teorie ‘n feit.
Die Bybel (Open 13:3,4,7, 18:3, 17:2) s onomwonde die antichris (RKK) het totale beheer oor die wreld. En volgens die Bybel is dit ‘n feit:

Open 13:7 ...en aan hom is mag gegee oor elke stam en taal en nasie.
Open 13:3 ...En die hele wreld het verwonderd agter die dier aan gegaan.
Open 13:4 ...en die dier aanbid en ges: Wie is aan die dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog voer?
Albei kan nie feite wees nie, Ferdi. Die een is die waarheid, en die ander een is die leun. Volgens Joh 17:17 is die Bybel die waarheid.

Ek kies om die waarheid te glo; die Bybel wat s dat die antichris (RKK) Totale Beheer oor die wreld het.
Jy s jy verskil van my en glo dat die Jode Totale Beheer oor die wreld het. Jy kies dus om Die “Jode-beheer-die-wreld”-teorie te glo.
Jy verkies dus om die leun te glo... :cry:

Sela.Wie is hierdie?

(Open 2:9 en 3:9) Vals Jode wat sinagoge van die Satan is.
(1Thes 2:15-16) Wat Jesus doodgemaak, profete doodgemaak en teen ALLE mense gekant is.
(Joh 5:46) Hulle glo Moses nie.
(Joh 8:44) Hulle het die duiwel as vader.
Gaan meet dit nou wr met wat reeds op die tafel is, Ferdi.


Ek glo egter jou siening is naef wat betref die rol wat Judasme speel in mistieke Babilon. Hulle hoogste bron van gesag is nt vir interessantheidshalwe, "The Babylonian Talmud"
M hoogste bron van gesag is die Bybel, Ferdi. Ek glo die Woord van God. Enige iets anders as dit, is misleiding. Moenie fokus op die kolle van die luiperd nie, daar is ‘n luiperd om op te fokus, my vriend. As jy op die kolle gaan fokus, gaan jy verdwaal in jou eie detail. Jy gaan in die middel van jou eie doolhof wees en net deure en openinge orals om jou sien en verward rond pik. Bybel profesie lig ons uit tot hoog bo die doolhof, sodat ons kan afkyk op die doolhof en ons pad daaruit kan karteer. Want dan sien ons die geheel-beeld.
Die “Jode-beheer-die-wreld”-teorie is slegs een kol op die luiperd. Dit is ‘n persepsie, ‘n misleiding. En as mens die Bybel selektief wil lees, gn mens dalk ‘n vers of twee kan vind wat blyk of dit die “Jode”-boodjie gaan kan laat dryf. Maar gemeet aan l die verse in die Bybel wat daaroor handel, is mens maar net desperaat besig om dekstoele op die Titanic te probeer rond skuif.

Ben Cronje
May 25th 2017, 09:32 AM
Ten laaste dan, die SDA wat jy dan nogmaals ook hr probeer intrek het; laat ek dan daarop reageer.


Ek is bevrees dit wat jy voorhou is baie geskoei oor hoe die SDA daarna sal kyk.
Toevallig is dit ook identies met wat AL die Hervormers en Protestante Kerkvaders soos een man uit een mond uit VOOR HULLE ook geglo het. Jy bring dit glad nie op nie. Sou jy dink dit is irrelefant? :hmm:

En snaaks, ek het SLEGS hierdie draad benader vanuit die Bybel uit. ELKE liewe stelling het ek met Bybelse profesie gestaaf en gerugsteun. Waar nodig het ek sekulre en ander bronne ingebring op ‘n brer beeld te probeer wys. Maar nrens het ek SDA-bronne enigsens ingebring OF na hulle verwys nie.

Die feit dus dat jy s dat “Ek is bevrees dit wat jy voorhou is baie geskoei oor hoe die SDA daarna sal kyk" is tegelyke tyd baie verblydend en hartseer.

Dit is vir my baie verblydend, want dit beteken dat die SDA dus k uiters Bybels is en die die Woord van God k fundamenteel as waarheid ag soos Joh 17:17 dan ook bevestig, SOOS AL die Hervormers en Protestante Kerkvaders voor hulle. Hulle is dus die enigste ware Protestante nog op hierdie punt. GEEN ander Protestante denominasie kan vandag hierop roem nie. Ander Protestante denominasies het en kon aan die begin. Maar hulle het Rome se doktrines stuk-stuk terug ingebring.

Dit is egter vir my uiters hartseer om twee redes:

1. Die Hervormers en Vroee Protestante Kerkvaders was VOOR die SDA daar. Jy wil dit begin by wat jou saak blyk pas; die SDA. As jy werklik opreg eerlik wou wees, sou jou aantuiging soos volg gelui het:

"Ek is bevrees dit wat jy voorhou is baie geskoei oor hoe AL die Hervormers en Protestante Kerkvaders uit een mond uit daarna gekyk het". Want dan sou dit opgetekende feit wees. Maar om in jou stelling net so ver terug te gaan as die SDA en nie verder na die Hervorming toe nie, na die oorsprong toe nie, is oneerlik, en agenda-gedrewe.

Wat dit ook wys, is dat as jy glo die SDA is verkeerd op hierdie punt, glo jy ook dat AL die Hervormers en Protestante Kerkvaders deur die bank verkeerd was op hierdie punt. Want die SDA, soos ek, glo presies wat hulle geglo het. Kan jy dus nog jouself as 'n Protestant beskryf? :hmm: Glo jy Luther, Zwingle, Erasmus, Tyndale, Knox, Calvyn, Latimer, Ridley, Cranmer, Hooper, Grattan Guinness, en menigte ander manne was almal verkeerd, en jy Ferdi, het dit reg? Elke liewe persoon wat op die brandstapel gesterf het hiervoor, was verkeerd, hulle het verniet gesterf vir 'n leun, dit was eintlik die Jode wat hulle vermoor het, want hulle beheer die RKK...?

2.dat dit jou bevrees maak. Hoekom maak die waarheid jou bevrees, Ferdi? :hmm:. Gegewe natuurlik dat dit wat AL die Hervormers en Protestante Kerkvaders deur die bank geglo het, reg was.

Aan die einde van die vorige plasing verkies jy dan ook om eerder die leun te glo van Die “Jode-beheer-die-wreld”-teorie in wat dit s eerder as om die Bybel te glo dat dit die antichris (RKK) is wat die wreld beheer. Dit maak my opreg bekommerd, my vriend. :cry:


Dit is meer 'n kwessie van observasie en dat vele dinge wat jy voorhou, identies aan SDA-leringe is. Inteendeel, jy het 'n draad oopgemaak waar jy die SDA verdedig het. Dit spreek dus vanself, dat mens nie die SDA-ondertoon in van jou plasings kan mis nie...
Is dit ‘n kwessie van obsevasie, of vals persepsies wat gepoog skep word? Vergewe my asb. vir baie herhaling. Maar: Die feit dat die SDA leerstellinge identies is, is omdat hulle OOK fundamenteel Bybels is, soos wat ek slegs hier uit die Bybel uit kwoteer het. Dit is dus logies dat dit identies gaan wees. :thumbsup:
En ja, ek het ‘n draad oor die SDA oopgemaak dat ons hulle eerlik en objektief kon ondersoek. Maar ek lewer repliek daarop nader aan die einde van hierdie plasing....hier is iets wat jy gerus kan nagaan...

Hier is 'n uittreksel uit die artikel, "The Jewish face of Adventism" (http://www.shalomlc.org/index.php/resources/publications/shabbat-shalom-magazine/131-jewish-christian-dialogue/289-the-jewish-face-of-adventism),
Ek het na die artikel gaan kyk, Ferdi. Die organisasie, “Shalom Learning Center” beskryf hulle self so:

...The original intent was for students to travel to Hollywood, FL to engage in classes and to acquire knowledge regarding Judaism and the origins of Christianity...
...our two primary purposes: to teach Christians the Hebraic roots of their faith and to build bridges of understanding and friendship between the Seventh-day Adventist and Jewish Communities...
Through educating both Jews and Christians we can effectively deal with antisemitism and other forms of discrimination. We are also able to help individuals who are Jewish but did not grow up practicing Judaism to receive an education in culturally appropriate manner.– aldus die webwerf.
Dit is dus ‘n hoofsaaklik Joodse organisasie wat Christene hul Ou Testamentiese wortels wil leer en ‘n brug na die SDA wil bou. Maar hul intensies is Joods-sentries. Maar kom ons fokus nou op die artikel self. ‘n Artikel geskryf, LET WEL, vanuit ‘n Joodse perspektief. Laat ons dit aseblief die hele tyd in gedagte hou en nie vergeet nie.:

The Jewish Connection

Adventist identity holds a remarkable number of specific features that are an important part of what also characterizes the Jewish identity. Adventists’ theology of the Law, their respect for the Torah of Moses, their high regard for the Hebrew Scriptures, their keen interest in ancient Israelite institutions such as the Levitical sanctuary and in the theological significance of the Jewish Kippur, their lifestyle and even their eating habits, and, more importantly, their keeping of the same seventh-day Sabbath have not only singled them out within Christianity, but have also drawn them theologically and even sociologically closer to the Jews.
In this article, my observations of the Jewish character in Adventism will focus on the Sabbath, not only because it is the most important Jewish feature in Adventism—the most distinctive and the most visible one—but also because from the Sabbath we may derive the main contours of Seventh-day Adventist theology as they parallel those of Jewish theology.
Dit is ‘n redelike mond vol wat hulle hier kwytraak. Maar die moeite werd om te bestudeer. Ek wil hr begin:

“...their keeping of the same seventh-day Sabbath... en “...my observations of the Jewish character in Adventism will focus on the Sabbath, not only because it is the most important Jewish feature in Adventism....
Wat sien ons hierso? Die Joodse Skrywer verwys eers darem na die sewende dag sabbat in die algemeen wanneer hy s, “the same seventh-day Sabbath, hoewel hy eers ‘n saadjie plant met die woorde “...the same...”. EN dan verpersoonlik hy dit met hierdie persepsie: “...it is the most important Jewish feature...”. Is die Sabbat ‘n Joodse ding? En die antwoord is blatant NEE.

Vir die wat wil redeneer (om hul eie teorie te maak pas) dat die Sabbat rs in Eksodus 20 ingestel is toe God dit met Sy eie vinger op twee kliptafels vir Moses gegee het; hier is ‘n belangrike punt:

Die 10 Gebooie is vir ISRAEL gegee. En Israel het bestaan uit 12 stamme uit. Dit is nie net vir die “Jode” of Juda gegee nie, maar vir die Benjaminiete ook, en vir die Rubeniete en SELFS vir die gemengede menigte wat saam met Israel uit Egipte uit getrek het! So die 10 Gebooie is vir die 12 stamme + die gemengde menigte gegee (albei groepe is natuurlik deur die rooi see gedoop ook, ens – 1 Kor 10:1-4).

Dit is dus on-Bybels en verkeerd om die Sabbat as slgs ‘n Joodse ding te wil afmaak. Op hierdie punt is ons Joodse skrywer dus...verkeerd.

• Dit is n ‘n Joodse Sabbat nie.
• En dit is vir seker ook nie ‘n Israelietiese Sabbat nie.

Want die Sewende dag Sabbat bestaan alrds VOOR dit op kliptafels neergeskryf is, en dus VOOR Eks 20. Hier is die bewys:

Eks 16:5 En op die sesde dag, as hulle berei wat hulle inbring, sal dit dubbel soveel wees as wat hulle daagliks insamel.
Eks 16:25 Toe s Moses: Eet dit vandag, want dit is vandag die sabbat van die HERE. Vandag sal julle dit nie in die veld kry nie.
Die Sewende dag Sabbat bestaan dus lank voor Eks 20. Soveel so dat God SELF nie vir die Israeliete op die sewende dag manna gee nie, maar dubbeld soveel op die sesde dag. Sodat daar genoeg sal wees op die sewende dag en die Israeliete en gemengde menigte nie hoef te gewerk het op die sewende dag nie. God SELF dus hou nie net by ‘n roetine van ses dae werk en op die sewende dag is daar gn werk nie, maar is dit Sy Sabbat soos bevestig deur Moses in Eks 16:25, maar God laat ook Sy volk rus op daardie 7de dag.

Die Sabbat is dus ouer as Eks 20, dit word selfs deur God gehou en Hy laat Sy volk sowel as die gemengde menigte dit OOK onderhou.

Ons kan dus nou weer eerlik die vraag vra: As die sewende dag Sabbat dan nie ‘n Joodse of Israelitiese Sabbat is nie, Wie se Sabbat is dit dan? Kom ons vra die Bybel:

Eks 20:10 maar die sewende dag is die sabbat van die HERE jou God;
So die sewende dag is die Sabbat van die Here, ONS God. God is immers nie ‘n God slegs vir die Israeliete gewees nie. Hy was God ook vir die gemengde menigte, vir Nebbukatnezer en die Heidinne van Niniv, EN Hy is DIESELFDE God ook vir ONS vandag.
En God verander nie (Heb 13:8, Mal 3:6). Baie Christene wil God afmaak as iemand wat slgs in die OT bestaan het. :cry: Groot fout.

Maar terug by die punt: die sewende dag is die sabbat van die HERE jou God. En God gee Dan ook ekstra detail oor Sy Sabbat:

Eks 20:11 Want in ses dae het die HERE die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het Hy gerus. Daarom het die HERE die sabbatdag gesen en dit geheilig.
“Want” en “Daarom” is redes. God gee die redes van Sy sewende dag Sabbat. Hy self het van dag 1-6 gewerk, daarom is dag 1-6 werksdae, en die 7de dag het Hy gerus. Maar Hy het nie net gerus nie; God SELF het die sabbatdag gesen en dit geheilig.

En wat GOD heilig kan die mens slegs ont-heilig. Wat God sen kan ons as mense nie “ont- sen” en ‘n ander dag sen nie, al probeer die mens hulself hoe hard bluff deur die 1ste dag (Sondag) wat God SELF ‘n werksdag gemaak het, te probeer sen en dit dan die Heilige Sondag te noem nie. God erken dit bloot nie. Inteendeel, ONS God s;

Deu 12:32 Alles wat ek julle beveel, dit moet julle sorgvuldig hou; jy mag daar niks byvoeg en daar niks van weglaat nie.

Natuurlik bluff die mens homself deur die Sabbat weg te laat en die Sondag by te voeg, dat hulle dit reg doen. Maar God erken dit bloot nie, Hy s;

Mat 15:9 But in vain they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men.
Mar 7:7 Howbeit in vain do they worship me, teaching for doctrines the commandments of men.
Maar die groter punt hierso is dat die sewende dag Sabbat God se Sabbat is, en in Eks 20:11 gee God die redes daarvoor: Want in ses dae het die HERE die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het Hy gerus. Daarom het die HERE die sabbatdag gesen en dit geheilig. Dit is dus onder andere ‘n gedenking/herdenking van die Skepping. God het dit ingestel in Eden VOOR die Sondeval. En God verwag van Sy volk (insluitend die gemengde menigte) om dit te onderhou.


"The Sabbath was binding in Eden, and it has been in force ever since. This fourth commandment begins with the word 'remember,' showing that the Sabbath already existed when God wrote the law on the tables of stone at Sinai. How can men claim that this one commandment has been done away with when they will admit that the other nine are still binding?"....."I honestly believe that this commandment [the fourth, or Sabbath commandment] is just as binding today as it ever was. I have talked with men who have said that it has been abrogated (canceled), but they have never been able to point to any place in the Bible where God repealed it. When Christ was on earth, He did nothing to set it aside; He freed it from the traces under which the Scribes and Pharisees had put it, and gave it its true place. `The Sabbath was made for man, and not man for the Sabbath.' It is just as practicable and as necessary for men today as it ever was - in fact, more than ever, because we live in such an intense age." D.L. Moody, Weighed and Wanting, pg. 47. – Bron later.
Vraag: As God onveranderd is, en hy het verwag van hulle wat Hom aanbid (Israel in Eks 20, sowel as die gemengde menigte) om dit te onderhou, dan sou Hy dit verwag het van Adam hulle af al OOK om dit te onderhou? God is immers konsikwent.
En ja, ons vind dit. Ons het reeds gesien dat die Sabbat ouers as as Eks 20 (Eks 16:5,25), maar ons vind ook die Sabbat in die oorspronklike Hebreeus in Eks 5:5.

Kom ons dink verder. By die toring van Babel het God die mense verwar deur hulle menigte tale te gee. As die Sewende dag Sabbat alreeds by die toring van Babel bekend was aan die mense, behoort dit in hul taal ook inslag te gevind het. Reg? LOGIES. Kom ons gaan kyk biedjie in die ou tale wat die naam van die sewende dag was/is:

Such widespread use of forms of the word Sabbath for the seventh day of the week, Saturday, is clear evidence that speakers of these languages understood which day is the Sabbath.

Likewise, the fact that in no language do we see “Sabbath” similarly linked with Sunday, the first day of the week, is an obvious confirmation that this day never was considered the biblical Sabbath until later religious leaders tried to substitute Sunday for the true Sabbath day.

Arabic: Sabet
Armenian: Shabat
Bosnian: Subota
Bulgarian: Sabota
Corsican: Sbatu
Croatian: Subota
Czech: Sobota
Georgian: Sabati
Greek: Savvato
Indonesian: Sabtu
Italian: Sabato
Latin: Sabbatum
Maltese: is-Sibt
Polish: Sobota
Portuguese: Sbado
Romanian: Sambata
Russian: Subbota
Serbian: Subota
Slovak: Sobota
Slovene: Sobota
Somali: Sabti
Spanish: Sabado
Sudanese: Saptu
Ukranian: Subota
Hierso (https://www.ucg.org/bible-study-tools/booklets/sunset-to-sunset-gods-sabbath-rest/names-for-saturday-in-many-languages).

Mens kan dan ook 'n baie meer volledige table hierso (http://www.angelfire.com/la2/prophet1/sabbath2.html) sien. Ek sou hom graag wou plaas, maar het na 'n gesukkel opgegee. Gaan kyk egter gerus.

En hier is nou die moontlikhede:

f, as deel van “die verborgenheid van Babilon”, het die “Jode” terug gegaan in tyd met ‘n tyd-masjien, om net n God die baie tale ingebring het, gou die sewende dag die naam “Sabbat” te gaan gee het in verskillende tale om die toekomstige generasies te wys dat HULLE wat Jode is, Totaal en al in beheer van die wereld is, en dat dit ‘n “Joodse Sabbat” is omdat hulle tydens Babilon daar was,

of Die “Jode-beheer-die-wreld”-teorie is steeds totaal en al verkeerd.

Mens kan dit baie hard as toevallig probeer afmaak, maar daar is t veel om dit te probeer doen. Rebelleer daarteen soos mens wil, die Sewe dag-week is deur God ingestel vr die sondeval, en die feit dat alle ou volkere omtrent die 7-dag-week gevolg het, wys dat dit van die begin af al daar was en deur mense gevolg is.

Die feit dat die sewende dag in so baie tale die Sabbat genoem word, is bewys dat AL hierdie volkere maar net t bewus was van God se sewende dag Sabbat, en dus daar moes wees van die begin af. God het immers k die sewende dag Sabbat ingestel in Eden voor die sondeval. En omdat dit vr die sondeval ingestel is, kan ons sien dat dit ook steeds daar gaan wees nadat Jesus alles herstel het:

Jes 66:23 En elke maand op die nuwemaan en elke week op die sabbat sal alle vlees kom om te aanbid voor my aangesig, s die HERE.
As Jesus vandag ons Sabbat is en daarom het die sewende dag sabbat weg geval, hoekom dit dan terug bring in die Nuwe Hemel en Nuwe aarde in waar ons HEELTYD by Jesus gaan wees inelkgeval? :o Daar is iets ernstig verkeerd met so ‘n redenasie dan.

Nee wat, die Sewende dag Sabbat is steeds met ons. Satan weet dit, daarom het hy dit vervals met sy Sondag via sy antichris, die RKK. Satan gaan vir seker dit nie nodig vind om iets te prober vervals wat nie meer bestaan nie.


Selfs sogenaamde Kerkvaders erken dit en ek plaas slegs een van elke denominasie hier. Gaan lees maar die gros daarvan hierso (http://www.sundaylaw.net/opening/said.htm).

The Moody Bible Institute

"The Sabbath was binding in Eden, and it has been in force ever since. This fourth commandment begins with the word 'remember,' showing that the Sabbath already existed when God wrote the law on the tables of stone at Sinai. How can men claim that this one commandment has been done away with when they will admit that the other nine are still binding?"....."I honestly believe that this commandment [the fourth, or Sabbath commandment] is just as binding today as it ever was. I have talked with men who have said that it has been abrogated (canceled), but they have never been able to point to any place in the Bible where God repealed it. When Christ was on earth, He did nothing to set it aside; He freed it from the traces under which the Scribes and Pharisees had put it, and gave it its true place. `The Sabbath was made for man, and not man for the Sabbath.' It is just as practicable and as necessary for men today as it ever was - in fact, more than ever, because we live in such an intense age." D.L. Moody, Weighed and Wanting, pg. 47.

The Congregational Church:

"The Christian Sabbath (Sunday) is not in the Scriptures, and was not by the Primitive Church called the Sabbath." Dwight's Theology, Vol. 4, pg. 401.

"It is quite clear that however rigidly or devotedly we may spend Sunday, we are not keeping the Sabbath.. The Sabbath was founded on a specific, divine command. We can plead no such command for the observance of Sunday.. There is not a single line in the New Testament to suggest that we incur any penalty by violating the supposed sanctity of Sunday." Dr R.W. Dale, "The Ten Commandments," pg. 106-107.


The Lutheran Church:

"The observance of the Lord's day [Sunday] is founded not on any command of God, but on the authority of the church." Augsburg Confession of Faith, quoted in the Catholic Sabbath Manual, Part 2, Chap. 1, Sec.10.

"They [the Catholics] allege the Sabbath changed into Sunday, the Lord's Day, contrary to the Decalogue, as it appears, neither is there any example more boasted of than the changing of the Sabbath day. Great, say they, is the power and the authority of the church, since it dispensed with one of the Ten Commandments." Martin Luther, Augsburg Confession of Faith, Art. 28, Par.9.

The Episcopal Church:

"The Bible commandment says on the seventh day thou shalt rest. That is Saturday. Nowhere in the Bible is it laid down that worship should be done on Sunday." Philip Carrington, Toronto Daily Star, Oct. 26, 1949.

"Where are we told in Scripture that we are to keep the first day at all? We are commanded to keep the seventh; but we are nowhere commanded to keep the first day...... The reason why we keep the first day of the week holy instead of the seventh is for the same reason that we observe many other things, not because the Bible, but because the church has enjoined it." Isaac Williams, D. D., Plain Sermons on the Catechism, Vol. 1, pp. 334-336.

The Presbyterian Church:

"There is no word, no hint in the New Testament about abstaining from work on Sunday. The observance of Ash Wednesday, or Lent, stands exactly on the same footing as the observance of Sunday. Into the rest of Sunday no Divine Law enters." Canon Eyton, in "The Ten Commandments"

"We must not imagine that the coming of Christ has freed us from the authority of the law; for it is the eternal rule of a devout and holy life, and must therefore be as unchangeable as the justice of God, which it embraced, is constant and uniform." John Calvin, Commentary on a Harmony of the Gospels, Vol. 1, pg. 277.

"The Sabbath is a part of the Decalogue - the Ten Commandments. This alone forever settles the question as to the perpetuity of the institution... Until, therefore, it can be shown that the whole moral law has been repealed, the Sabbath will stand... The teaching of Christ confirms the perpetuity of the Sabbath." T.C. Blake, D.D., Theology Condensed, pp.474,475

The Methodist Church:

"It is true that there is no positive command for infant baptism. Nor is there any for keeping holy the first day of the week. Many believe that Christ changed the Sabbath. But, from his own words, we see that He came for no such purpose. Those who believe that Jesus changed the Sabbath base it only on a supposition." Amos Binney, "Theological Compendium," pp. 180-181.

"No Christian whatsoever is free from the obedience of the commandments which are called moral." "The Sabbath was made for MAN; not for the Hebrews, but for all men." Methodist Church Discipline (1904), p.23

"But the moral law contained in the Ten Commandments, and enforced by the prophets, He [Christ] did not take away. It was not the design of his coming to revoke any part of this. This is a law which can never be broken.... Every part of this law must remain in force upon all mankind and in all ages; as not depending either on time or place, or any other circumstances liable to change, but on the nature of God and the nature of man, and their unchangeable relation to each other." John Wesley, Sermons on Several Occasions, Vol. 1, Sermon XXV.
Die probleem is die sewende dag Sabbat. En om daardie probleem te probeer omsyl, gooi hulle liewer al 10 die “woorde” of dan gebooie hermeneuties en heils-histories uit. TOTDAT DIT HULLE PERSOONLIK RAAK natuurlik... Dan is “Nie doodslaan, egbreuk, steel of begeer nie” absoluut relefant. Dan is AL 9 relefant. Almal behalwe die een in die middel van die 10. Maar die sewende dag Sabbat, word van sy posisie in die middel van die 10, geskuif na ekstreme as deel van ander wette.... Maar slfs die sogenaamde Protestante denomonasies weet hulle is verkeerd, Tog volhard hulle. En daarom word die SDA as ‘n sekte af gemaak. Want die SDA, deur hul sewende dag Sabbat onderhouding, laat die ander Protestante denominasies skuldig voel, want hulle wt hulle is verkeerd met Sondag. So, kom ons skiet die SDA af, kom ons maak hulle ‘n sekte, kom ons val hulle emosioneel aan (ons kan dit nie “sola scriptura” doen nie), dan kan ons beter voel oor onsself. Al het ons die debat teen die antichris verloor via Sola Scriptura oor die Sabbat by die Konsul van Trent. Laat ons eerder soos volstruise wees met ons koppe in gate en s dat omdat ons eerstens nie in die Sabbat glo nie, het dit nie gebeur nie.... Hoe absurd dom is so ‘n redenasie?


Psa 81:12 Toe het Ek hulle oorgegee aan die verhardheid van hul hart, dat hulle in hul eie planne kon wandel.
Jer 7:24 Maar hulle het nie geluister en geen gehoor gegee nie, maar gewandel in wat hulle in die verharding van hul bose hart beraadslaag het, en hulle het agteruitgegaan en nie vooruit nie.
2Th 2:11 En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur, om die leuen te glo,


Net vir interessantheid: Raai wat is die ANTICHRIS se opinie van hierdie SDA wat jy so haat?
Kom ons ons kyk eers gou hierna:


“Reason and common sense demand the acceptance of One or the other of these alternatives; either Protestantism and the keeping holy of Saturday, or Catholicity and the keeping holy of Sunday. COMPROMISE is impossible.” The Catholic Mirror, December 23, 1893.
Die probleem is, al weet almal dit, is daar min Protestante wat die Sewende dag Sabbat onderhou.

“The Adventists are the only body of Christians with the Bible as their teacher, who can find no warrant in its pages for the change of day from the seventh to the first. Hence their appellation, "Seventh-day Adventists." - The Catholic Mirror (September 23, 1893):
Die Antichris beskou dus die SDA as die enigste ware Protestant, en aangesien Sy die ware Protestante (Fundamentele Christene dus wat nog Sola Scriptura) as haar vyand beskou, wie is dus haar vyand? :hmm:


Seventh-day Adventism cannot change its views on the Catholic Church being the Whore of Babylon without admitting that it was wrong on Sunday worship. It cannot admit that Sunday worship is not the mark of the beast without changing its views on the Jewish Sabbath. Seventh-day Adventism cannot cease to be anti-Catholic without ceasing to be Seventh-day Adventism. – Catholic Answers. Hierso (https://www.catholic.com/tract/seventh-day-adventism).

“...those who follow the Bible as their guide, the Israelites and the Seventh Day Adventists have the exclusive weight of evidence on their side, whilst the Biblical Protestant has not a word in selfdefence for the substitution of Sunday for Saturday.” - The Catholic Mirror (September 23, 1893)

The (Catholic) Church changed the observence of the Sabbath to Sunday by right of the divine, infallible authority given to her by her Founder, Jesus Christ. The Protestant claiming the Bible to be the only guide of faith, has no warrant for observing Sunday. In this matter the Seventh-day Adventist is the only consistent Protestant.” – The Question box, “The Catholic Universe Bulletin, p.4 (August 14, 1942).

Rome weet en erken hulle is verkeerd, so hulle staan tereg gewys. Maar Meeste Protestante volg steeds Rome met die Sondag-ding, al het ek reeds gewys dat hulle weet dat hulle verkeerd is. Maar dis ook hoekom hulle so maklik na Rome kan terug gaan hierdie jaar en die Reformasie as amptelik dood gaan verklaar word. So albei gaan nie van die SDA hou nie!!!

Ek het reeds om my draad hierso (http://bibleforums.org/showthread.php/240220-Hoekom-soveel-antichriste/page28) in plasing #408 en 413 gewys dat die RKK Fundamentele Christene as haar vyand beskou en Open wys ook dat die antichris (RKK) hulle gaan vervolg. En wie beskou die RKK in hierdie kwotasies as Fundamentele Christene, Ferdi?

Die punt wat ek wil maak is dit:

Gestel die SDA is wel wat die RKK s hulle is, waarlik Sola Scriptura, waar laat dit jou?......

Aan hierdie kant?:


Joh 16:2 ...Ja, daar kom ‘n uur dat elkeen wat julle om die lewe bring, sal dink dat hy ‘n diens aan God bewys.
Jy vervolg hulle immers al klaar verbaal... :hmm:

Wees dus versigtig om die SDA so blatant te veroordeel. Ek het dit ook gesien in ons ander gesprek oor die SDA (wat genoem word hor op in die plasing), daardie ondersoek. Jy’t klaar besluit wat jou uitspraak gaan wees nog voor ons eerlik in ondersoek daarna kon begin kyk. In jou hart het jy besluit dat hulle euwel is en NIKS sal jou opinie verander nie. Ek kry teen die tyd al (en ek bid dat dit verkeerdelik is) die indruk dat nie eers Jesus self jou opinie meer kan verander hierop nie. :cry:...Bepaald kan ek verstaan hoekom die Sewende Dag Adventiste veel meer oorleun na die Rooms Katolieke Kerk as feitlik alleen-verteenwoordiger van mistieke Babilon en 'n byna totale negering van die vals Jodedom as deel hiervan. Miskien is dit nie hoe jy redeneer nie, maar wat die SDA betref kan hulle seker nie te veel teen die vals Jodedom wees nie...
...want die SDA glo presies DIT wat AL die Hervormers en Protestante Kerkvaders uit een mond uit geglo het in hierdie verband. Ek glo dit ook, want dit is Bybels. Sola Scriptura. 100% van die Hervormers en Vroee Protestante Kerkvaders EN gemeentelede het dit geglo. Soveel so dat hulle bereid was om gemartel, vervolg en op brandstapels te sterf. En hulle is juis gemartel, vervolg, en op brandstapels geplaas DEUR die RKK en nie deur die "Vals Jodedom" nie. As jy dit verstaan, maar nie ook glo nie, is die vraag weereens: Waarin glo jy Ferdi? Glo jy in die valse Jodedom?

Die Bybel maak dit duidelik dat die RKK-antichris die ware Christene WEER gaan vervolg, soos hulle dit in die Middel-Eeue gedoen het. Waar kom die "vals Jode" in?

Ook: die SDA glo in die OT Israelitiese Tabernakel-diens as tipe vir die NT anti-tipe Evangelie. Die OT het in Tipe NA Jesus toe gewys en die NT in anti-tipe terug op Jesus.Heb 8:5 hulle wat ‘n afbeeldsel en skaduwee van die hemelse dinge bedien, soos Moses ‘n goddelike bevel ontvang het toe hy die tabernakel sou voltooi; want Hy het ges: Kyk dat jy alles maak volgens die voorbeeld wat jou op die berg getoon is.
En jy noem dit per implikasie vals...????? :cry: :cry: :cry:

DurbanDude
Jun 8th 2017, 03:01 AM
Die Anti-cris is die "koning van die Noord" - Daniel 11
Dit beteken dat hy is van Syria af.

Roma is die vrou van Rev17. Nie die Anti-cris nie

Roma is ook die "false prophet". Daniel 2 en ook Rev 13 praat oor ń koninkryk van twee stukke, wat baie sterkte het in die eindtye. Daniel 2 s twee voete van Roma. Rev 13 s twee "horns". Miskien is daar vier? Haha nee. Net twee wat wreld superpowers is.

Roma en Istanbul. Daardie twee stukke van Rome sal soos een die Anti-cris in Jerusalem sterkte gee. Die RKK en die "Islamic Caliphate" sal soos een werk. Jy kan dit alreeds sien terwyl Turkey en die EU altwee in NATO is. En die RKK s net goeie dinge oor Islam en hou van die influx van Muslims binne die EU. Hierdie Anti-cris sal van Syria wees maar sal ook soos ń Jood lyk. A hybrid tussen Arab en Jood om ń "false peace and unity" tussen Islam en die Wes te h. En tussen Arab en Jood.

Ben Cronje
Jun 8th 2017, 07:54 AM
Die Anti-cris is die "koning van die Noord" - Daniel 11
Dit beteken dat hy is van Syria af.

Roma is die vrou van Rev17. Nie die Anti-cris nie

Roma is ook die "false prophet". Daniel 2 en ook Rev 13 praat oor ń koninkryk van twee stukke, wat baie sterkte het in die eindtye. Daniel 2 s twee voete van Roma. Rev 13 s twee "horns". Miskien is daar vier? Haha nee. Net twee wat wreld superpowers is.

Roma en Istanbul. Daardie twee stukke van Rome sal soos een die Anti-cris in Jerusalem sterkte gee. Die RKK en die "Islamic Caliphate" sal soos een werk. Jy kan dit alreeds sien terwyl Turkey en die EU altwee in NATO is. En die RKK s net goeie dinge oor Islam en hou van die influx van Muslims binne die EU. Hierdie Anti-cris sal van Syria wees maar sal ook soos ń Jood lyk. A hybrid tussen Arab en Jood om ń "false peace and unity" tussen Islam en die Wes te h. En tussen Arab en Jood.

DD.

Ek herhaal; SLEGS as mens die ander 99% van profesie ignoreer, kan jou verstaan Bybels korrek wees. Mens kan nie cherry-pick met profesie en dan 'n hele doctrine om een of twee verse bou nie.:no:

Gaan lees gerus weer mooi deur deur hierdie HELE draad. En nadat jy dit gedoen het, vra dan opnuut en eerlik weer vir jouself of jou verstaan korrek kan wees. :hug: :thumbsup:

CFJ
Jun 8th 2017, 10:09 AM
Ben,

Ek dink wat jy glad nie in ag neem nie, is dat profeties gesien - kennis in die laaste dae geweldig gaan toeneem en die kennis oor fisiese Israel oor die eeue, drasties gaan verskil oor die kennis wat ons van hulle het die laaste 150 jaar of so. Israel wat in 1948 sogenaamd hulle land terug gekry het en vele ander dinge rondtom Joodse beheer in hierdie wreld, het insig aan gelowiges gegee wat ten tye van die Reformasie in die 1500's nie bekend was nie. Dat die Rooms Katolieke Kerk (RKK) 'n sentrale rol speel in die vals drie-eenheid van Satan, is nie te betwyfel nie, maar Krypto-Judasme is iets wat suiwer met verborgenhede te doen het en baie spesifiek die verborgheid van Babilon in hierdie leefwreld waarin ons nou leef.

Die invloed van vals Jode om die Christendom te kaap en dit deur o.a. die RKK, is nie iets wat met een oogopslag in die Middeleeue bekend was nie, alhoewel veral Luther toe al 'n probleem met spesifiek vals Jode gehad het. Die verborgenheid van Babiblon wat Openbaring van praat, kan baie maklik oppervlakkig gemaak word deur jou simplistiese verstaan. Nie dat ek s jy dit doelbewus doen nie, maar bepaald is dit wat jou onwrikbare siening van die RKK as enigste rolverdeler van die anti-Chris op neerkom.

Jy sal veel dieper moet delf as jy werklik by die kruks van die saak wil kom. DIE SDA SLAAN DIE BAL HIER HEELTEMAL MIS... (Daar is 'n baie goeie rede hoekom ekself glo die SDA die Jode wil negeer (http://www.shalomlc.org/index.php/resources/publications/shabbat-shalom-magazine/131-jewish-christian-dialogue/289-the-jewish-face-of-adventism))! Waar jy wel gelyk gegee kan word is dat die RKK binne die konteks van Babilon gesien kan word, maar dit is nie die volheid van wie Babilon is nie. Die Jode wat baie spesifiek die "Babylonian Talmud" lees en kaballah be-oefen wat 'n suiwer Babiloniese gebruik is en in Sinagoges (Babilon se aanbiddigsplekke) by-eenkom en nog vele ander fenomene wat 100% direk aan Babilon gekoppel kan word, is veel meer sentraal in hierdie saak. Ook die RKK is ingesluk in die groter prentjie van hoe Babilon figureer.

Ek is jammer, maar wat jy voorhou maak die werklike Babilon totaal oppervlakkig, toegegee dat dit tog 'n integrale deel daarvan uitmaak. Beide die Rooms Katolieke Kerk en die Judasme, se wortels l in Babilon en as jy hierdie prentjie kan sien, glo ek maak dit meer sin. Dit gaan daaroor om Babilon te ontmasker... en dit blyk dat dit wat voorgehou word soos 'n weerligafleier moet dien om Babilon nie in volheid te mag raaksien nie!

CFJ
Jun 8th 2017, 10:38 AM
Die Anti-cris is die "koning van die Noord" - Daniel 11
Dit beteken dat hy is van Syria af.

Roma is die vrou van Rev17. Nie die Anti-cris nie

Roma is ook die "false prophet". Daniel 2 en ook Rev 13 praat oor ń koninkryk van twee stukke, wat baie sterkte het in die eindtye. Daniel 2 s twee voete van Roma. Rev 13 s twee "horns". Miskien is daar vier? Haha nee. Net twee wat wreld superpowers is.

Roma en Istanbul. Daardie twee stukke van Rome sal soos een die Anti-cris in Jerusalem sterkte gee. Die RKK en die "Islamic Caliphate" sal soos een werk. Jy kan dit alreeds sien terwyl Turkey en die EU altwee in NATO is. En die RKK s net goeie dinge oor Islam en hou van die influx van Muslims binne die EU. Hierdie Anti-cris sal van Syria wees maar sal ook soos ń Jood lyk. A hybrid tussen Arab en Jood om ń "false peace and unity" tussen Islam en die Wes te h. En tussen Arab en Jood.

Wekom hier aan die Afrikaanse kant DurbanDude :)

Ek is ook van mening dat die waarskynlikheid dat die anti-Chris van Joodse afkoms sal wees, groter is as alle ander menings of waarskynlike menings. Satan kom as 'n vals "Jesus" en alhoewel die Kerk dit verstaan as die anti-Chris, is dit nie in hierdie gewaad wat Satan gaan kom nie. Die Satan gaan kom asof hy Jesus self is en Jesus was 'n Jood, dus moet mens nie verbaas wees as die anti-Chris ook 'n Jood sal wees of van Joodse afkoms gaan wees nie... (mens moet net in ag neem dat die anti-Chris 'n vals "Jesus" gaan wees en dat hy ook 'n vals Jood sal wees of van so afkoms, is so te s voor die handliggend)

DurbanDude
Jun 8th 2017, 08:44 PM
DD.

Ek herhaal; SLEGS as mens die ander 99% van profesie ignoreer, kan jou verstaan Bybels korrek wees. Mens kan nie cherry-pick met profesie en dan 'n hele doctrine om een of twee verse bou nie.:no:

Gaan lees gerus weer mooi deur deur hierdie HELE draad. En nadat jy dit gedoen het, vra dan opnuut en eerlik weer vir jouself of jou verstaan korrek kan wees. :hug: :thumbsup:

Hi Ben,

Ek hou nie altyd van langerige poste nie, maar moenie dink dat my hele begrip van die onderwerp is net op een of twee verse gebaseer, net omdat my pos kort was.. Ek het hierdie onderwerp jare lank bestudeer. Ek hou van die fokus op die RKK, en dink jy en die SDA en baie Ander mense is reg om dit te sien. Ek dink net dat daar is sommige punte wat jy het nie gesien het.

My Afrikaans is nie goed genoeg om alles van jou begrip te verstaan, maar ek wil net iets se oor n paar punte dat jy gemaak het.

1) Rev 17, die dier haat die vrou, hulle is twee verskillende identiteite. Die vrou is Rome/RKK jy is reg. Die dier is anders, want die dier haat die vrou.

2) Jy is baie reg dat n dier n koninkryk is, nie n mens nie. Maar sommige beskrywings soos die klein horing in Daniel 7 , die man van sonde in 2 Thessalonians 2, en n bietjie van die dier in Rev 13 praat oor n man, nie n koninkryk nie. As jy dieper gaan, kan jy sien dat wanneer die dier of die koring in Dan 7, 8 Rev 13, 17 het mens' eienskappe, dan praat die bybel van n mens. Miskien het hy n "stem" of "oe", of n "mond". Dan kan jy onmiddelik sien dat die beskrywing verander van n koninkryk tot n mens. Die koning of leier van daardie koninkryk. Daar is n presies beskrywing van hierdie mens , hy is n grootprater, en hy het volledige gesag gedurende die Groot Verdrukking. Dit is in al drie plekke, Daniel 7, 2 Thessalonians 2, en Rev 13, hulle het die selfde beskrywing. En 2 Thess 2 wenk nie van n koninkryk nie, dit se n mens.


3) In 2 Thess 2 dit is duidelik dat die antichrist alreeds daar is, maar is nie aan die lig gebring. Ons sal nooit weet wie hy is, totdat die Groot Verdrukking. Jy se jy weet. 2 Thess 2 se dat hy nie aan die lig gebring is.

Miskien werk die Rothschilds vir die RKK. Histories lyk dit so. Jy is daarom reg, dit is die RKK. Maar hulle werk met mekaar om n leier in Jerusalem te ondersteun, en met tekens en wonders sal hy op een dag verskyn. Die plek van die finale koninkryk is Jerusalem, nie Rome nie. 2 Thess 2 is baie duidelik.

Net sommige gedagtes om oor te dink.

DurbanDude
Jun 8th 2017, 08:52 PM
Wekom hier aan die Afrikaanse kant DurbanDude :)

Ek is ook van mening dat die waarskynlikheid dat die anti-Chris van Joodse afkoms sal wees, groter is as alle ander menings of waarskynlike menings. Satan kom as 'n vals "Jesus" en alhoewel die Kerk dit verstaan as die anti-Chris, is dit nie in hierdie gewaad wat Satan gaan kom nie. Die Satan gaan kom asof hy Jesus self is en Jesus was 'n Jood, dus moet mens nie verbaas wees as die anti-Chris ook 'n Jood sal wees of van Joodse afkoms gaan wees nie... (mens moet net in ag neem dat die anti-Chris 'n vals "Jesus" gaan wees en dat hy ook 'n vals Jood sal wees of van so afkoms, is so te s voor die handliggend)

Dis reg. Jesus het op Matthew 24 gese dat ons moet kyk vir vals Messiahs, wanneer die Groot Verdrukking begin. N Messiah is n Jood wat a leier is. N oorwinnaar. Indien Ben reg is, moet ons nog pasop vir n Jood wat baie sterk is. Omdat Matthew 24:24 baie duidelik is.

4 For there shall arise false Christs, and false prophets, and shall shew great signs and wonders; insomuch that, if it were possible, they shall deceive the very elect.

Ben Cronje
Jun 10th 2017, 08:36 AM
Hi DD.

OK, kom ons gaan kyk na al jou stellings. Ek gaan baie kwoteer.
Ek hou van die fokus op die RKK, en dink jy en die SDA en baie Ander mense is reg om dit te sien.
Dankie. Jy bedoel seker Ek en Al die Hervormers en vroe Protestante. ;) Lees gerus die volgende aandagtig deur:

...the convictions of the Reformers with reference to the character of the Papal Church, and the duty of separation from it, were largely derived from their study and interpretation of the prophetic Scriptures...

...All the reformers were unanimous in the matter; even the mild and cautious Melanchthon was as assured of the antipapal meaning of these prophecies as was Luther himself. And their interpretation of these prophecies determined their reforming action. It led them to protest against Rome with extraordinary strength and undaunted courage. It nerved them to resist the claims of that apostate Church to the uttermost. It made them martyrs; it sustained them at the stake. And the views of the reformers were shared by thousands, by hundreds of thousands. They were adopted by princes and peoples. Under their influence nations abjured their allegiance to the false priest of Rome.

In the reaction which followed, all the powers of hell seemed to be let loose upon the adherents of the Reformation. War followed war: tortures, burnings, and massacres were multiplied. Yet the Reformation stood undefeated and unconquerable... - H. Grattan Guinness, Romanism and the Reformation, p. 66 (1887).
Die hartseer is, vandag staan Protestantisme verslaan en oorwin. Hoekom? Niemand glo meer die Bybel nie. Almal glo nou Jesuiet-gebore teori eerder as die Bybel....Ek dink net dat daar is sommige punte wat jy het nie gesien het.
Wel DD, kom ons gaan kyk na hulle. :yes:

1) Rev 17, die dier haat die vrou, hulle is twee verskillende identiteite. Die vrou is Rome/RKK jy is reg. Die dier is anders, want die dier haat die vrou.
Kom ons kyk na die verse:

Rev 17:2,9,10 met wie die konings van die aarde gehoereer het, en die bewoners van die aarde het dronk geword van die wyn van haar hoerery...Hier kom die verstand wat wysheid het, te pas. Die sewe koppe is sewe berge waar die vrou op sit. 10 En hulle is sewe konings: vyf het geval en een is; die ander een het nog nie gekom nie; en wanneer hy kom, moet hy ‘n kort tydjie bly.
Hier gee God dus meer as een betekenis aan ‘n simbool. Koppe is berge, maar ook konings. En dit is die punt. Die dier waarop die hoer sit, is dieselfde dier van beide Danil 7 in kombinasie, Openbaring 13 en 17. Maar God gee OOK ekstra betekenisse daaraan om MEER detail en beskrywing te gee.

Wat betref die diere is wat dieselfde is, het ek dit voorheen op die draad soos volg verduidelik:

Hoeveel koppe het die Dan 7 se diere in totaal?:

• 1 kop van eerste dier (Dan 7:4)
• 1 kop vir tweede dier (Dan 7:5)
• 4 koppe vir derde dier (Dan 7:6)
• 1 kop en 10 horings vir vierde dier (Dan 7:7, 7:20)

As mens die wiskunde doen, sien mens daar is in totaal 7 koppe en 10 horings. Selfde as:

Open 17:3 En hy het my in die gees weggevoer na ‘n woestyn, en ek het ‘n vrou sien sit op ‘n skarlakenrooi dier, vol godslasterlike name, met sewe koppe en tien horings.
Maar wat gebeur nou in in Dan 7:8? Daar kom ‘n 11de horingkie uit, en hierdie horinkie het identiese eienskappe met die hoer. Die Hoer dus in Open 17 is dieselfde entiteit as die 11de horinkie in Dan 7. ALBEI SIT OP ‘N konglomeraat dier met 7 koppe en 10 horings.

Die klein horinkie in Dan 7 is dus presies dieselfde entiteit as die hoer in Open 17. Die horing ‘n koninkryk en die hoer ‘n Kerk. Die twee karakter eienskappe van die antichris. En al die ander profesie-kriteria oor die antichris komplimenteer die twee. Elke Bybel-boek gee net meer inligting, ala Jes 28:10. In Dan 2 byvoorbeeld is die 4 koninkryke liggaamsdele, in Dan 7 diere en wat van die skaap ram en bok ram wat Mede en Perse en Griekeland is...

So die hoer is nie net die kersie op die koek en dus alles waarheen dit gewerk het nie, maar die 7 berge is ook ekstra clues dat Sy in Rome sit en die wereld regeer. Jesus is dinamies. Hy gebruik baie keer dieselfde beeld om meer as een punt mee oor te dra, maar dit is nooit antachonisties nie, maar komplimentr. God gee al hoe meer detail in progressie.

En ek glo dit.
Maar God gee ook ekstra betekenis aan die 10 horings:

Dan 2:42 En dat die tone van die voete deels van yster en deels van klei is—’n gedeelte van die koninkryk sal hard en ‘n gedeelte sal bros wees.
Dan 7:24 En die tien horings—uit daardie koninkryk sal tien konings opstaan,
Rev 13:1 (12:18) En ek het op die sand van die see gaan staan. (13:1) En ek het ‘n dier uit die see sien opkom met sewe koppe en tien horings, en op sy horings tien krone en op sy koppe ‘n naam van godslastering.
Rev 17:12 En die tien horings wat jy gesien het, is tien konings wat nog geen koningskap ontvang het nie, maar hulle ontvang mag soos konings een uur lank saam met die dier.
Klink dieselfde, n. Maar in Dan 7 is die 10 Konings die 10 hoof-lande waarin die Romeinse Reik in opgebreek het. Die klein horinkie kom toe tussen hulle op en vernietig 3.
In Open 17:12 is die 10 horings 10 konings wat hul mag eers aan die RKK gee, dan ontnugter raak deur haar wanneer dit reeds te laat is (na “probation”), en haar dan haat (wanneer dit steeds te laat is). God gee ons dus met dieselfde dier, net elke keer mr en ekstra detail.
Hy gebruik dus dieselfde dier om net al meer en ekstra detail te gee. Dit verander egter nie die dier nie, soos jy aandui 'n opsie kan wees nie.

Ook, jy s die dier haat haar. Tog, Sy ry die dier. Die 10 horings van die dier haat haar eventueel. Maar aanvanklik hoereer hierdie konings met haar (Open 18:3), sy regeer oor hulle (Open 17:18) en hulle regeer saam met haar (Open 17:12) en hulle gee hulle mag oor aan haar (Open 17:13).

Gaan kyk ook na die geskiedenis. Die RKK het nog nooit ‘n ler, vliegtuie, tenks of skepe gehad nie. die RKK het altyd ander lande (konings/koninkryke) gebruik om haar werk vir haar te doen. Sy het meestal Frankryk en Duitsland gebruik. En wie dink jy beheer die EU en die VSA op die oomblik? Die RKK, dude. Die konings van die wereld is besig om hul heerskappy aan haar oor te gee “as we speak”.


Open 13:3,4 ...En die hele wreld het verwonderd agter die dier aan gegaan...en die dier aanbid en ges: Wie is aan die dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog voer?

Open 17:1,2,15 ...die groot hoer wat op die baie waters sit, met wie die konings van die aarde gehoereer het, en die bewoners van die aarde het dronk geword van die wyn van haar hoerery...Die waters wat jy gesien het, waar die hoer op sit, is volke en menigtes en nasies en tale.
Volgens Open 13 regeer die Dier die hele wereld. Volgens Open 17 regeer die hoer die hele wereld. Albei kan nie die hele wereld regeer nie. NET NOG “N BEWYS DUS dat die dier en die hoer een en dieselfde ding is; die antichris. Die RKK.

Ek verskil dus egter van jou punt 1. Maar kom ons gaan kyk na jou punt 2:


2) Jy is baie reg dat n dier n koninkryk is, nie n mens nie. Maar sommige beskrywings soos die klein horing in Daniel 7 , die man van sonde in 2 Thessalonians 2, en n bietjie van die dier in Rev 13 praat oor n man, nie n koninkryk nie. As jy dieper gaan, kan jy sien dat wanneer die dier of die koring in Dan 7, 8 Rev 13, 17 het mens' eienskappe, dan praat die bybel van n mens. Miskien het hy n "stem" of "oe", of n "mond". Dan kan jy onmiddelik sien dat die beskrywing verander van n koninkryk tot n mens. Die koning of leier van daardie koninkryk. Daar is n presies beskrywing van hierdie mens , hy is n grootprater, en hy het volledige gesag gedurende die Groot Verdrukking. Dit is in al drie plekke, Daniel 7, 2 Thessalonians 2, en Rev 13, hulle het die selfde beskrywing. En 2 Thess 2 wenk nie van n koninkryk nie, dit se n mens.
Ek gaan hierdie vir jou antwoord uit wat die Hervormers en vroe Protestante almal geglo het:

”The names which the apostle gives to this head of the apostasy in this prophecy are "that man of sin,...the son of perdition," and "that wicked" or "lawless" one. These expressions might convey to the mind of superficial readers the idea that the predicted head of the apostasy would be an individual.

Careful study however shows this to be a false impression an impression for which there is no solid foundation in the passage. The expressions themselves, when analyzed grammatically, are seen to bear another signification quite as well, if not better, and the context demands that they be understood in a dynastic sense.

"The man of sin," like "the man of God," has a broad, extended meaning. When we read "that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works," we do not suppose it means any one individual man, although it has the definite article. It indicates a whole class of men of a certain character, a succession of similar individuals. The use of the indefinite article (analogous to the omission of the article in Greek) does indeed limit an expression of the kind. A man of sin could be only one, just as a king of England could mean only an individual.

The king, on the other hand, may include a whole dynasty. A king has but the life of an individual, the king never dies. When, in speaking of the Jewish tabernacle in Hebrews, Paul says that into the holiest of all "went the high priest alone once every year," he includes the entire succession of the high priests of Israel. That a singular expression in a prophecy may find its fulfillment in a plurality of individuals is perfectly clear from John's words, "As ye have heard that antichrist shall come, even so now there are many antichrists."

Any doubt or ambiguity as to the true force of the expression "the man of sin" is however removed by a consideration of the context of this passage. Grammatically it may mean either an individual or a succession of similar individuals. The context determines that it actually does mean the latter. "The mystery of iniquity," in which this man of sin was latent, was already working in Paul's day. The apostasy out of which he was to grow was already in existence. "The mystery of iniquity doth already work." The man of sin, on the other hand, was to continue till the second advent of Christ, which is still future; for he is destroyed, as it is distinctly stated, only by the brightness of the epiphany. The interval between Paul's days and those of the still future advent was then to be filled by the great apostasy in either its incipient working as a mystery of iniquity or its open manifestation and great embodiment in the career of "the man of sin and son of perdition." That career must consequently extend over more than a thousand years, for the process of gestation is certainly briefer than the duration of life. In this case of the man of sin the two together occupy at least eighteen centuries. What proportion of the period can we assign to the hidden, mysterious growth of this power, and what to its wonderfully active and influential life? The life must of course occupy the larger half, to say the least of it, and therefore, as no individual lives on through ages, we may be sure that it is a succession of men, a dynasty of rulers, that is intended by the ambiguous expression.

We, students of the nineteenth century, may be sure of this, though the students of early centuries could not. - H. Grattan Guinness, Romanism and the Reformation, p. 23 op my pdf. (1887)
Ek hoop dit beantwoord jou vraag volledig?


3) In 2 Thess 2 dit is duidelik dat die antichrist alreeds daar is, maar is nie aan die lig gebring. Ons sal nooit weet wie hy is, totdat die Groot Verdrukking. Jy se jy weet. 2 Thess 2 se dat hy nie aan die lig gebring is.
Kom ons kwoteer gou 2 Thessalonisense hierso, en dan gaan kyk ons weereens na die hervormers en kie vir insperasie:

2Th 2:3 Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf 2Th 2:4 die testander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. 2Th 2:5 Onthou julle nie dat ek dit altyd vir julle ges het toe ek nog by julle was nie? 2Th 2:6 En nou, julle weet wat hom tehou, sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word. 2Th 2:7 Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat nou tehou, uit die weg geruim is;...
Voorheen het ek al hierna gekyk en ek kwoteer dit vir jou. Onthou, Paulus gee te kenne dat hy die kerk verbaal vertel het wat teehou (2 Thes 2:5).

En ek wil graag hiermee begin. Dit is repliek op 2 Tessalonisense. 2:7:

”Here we have a point on which Paul affirms the existence of knowledge in the Christian church (2 Thes 2:5). The early church knew, he said, what the hindrance was. The early church tells us what it did know upon the subject and no one in these days can be in a position to contradict its testimony as to what Paul had by word of mouth only, told the Thessalonians. It is a point on which ancient tradition alone can have authority. Modern speculation is positively impertinent on such a subject.” - H. Grattan Guinness, Romanism and the Reformation, P 105 (1887).
En wat het die mense naaste aan Paulus se Kerk ges? Kom ons gaan kyk:

“…He who now hinders must hinder until he be taken out of the way. What obstacle is there but the Roman state; the falling away of which, by being scattered into ten kingdoms, shall introduce antichrist…” (Tertullian’s “On the resurrection” Chapter 24, 25. Christian Apologist in North Africa 200AD)


“Only there is one that restraineth now, until he be taken out of the way, that is when the Roman Empire is taken out of the way, then he [antichrist] shall come.” (John Chryxoxtorn, Homily on 2 Thessalonians 2, Number 4, Bishop of Constantinople 390AD)
Hierdie sluit pragtig aan by Daniel Hoofstuk 7. En onthou, Daniel is die sleutel tot Openbaring. Aangesien Paulus iets vir die vroe kerk ges het, maar nie op skrif nie, behoort die kennis algemeen te gewees het in die vroe kerk oorgedra van mond tot mond. Hier is nog ‘n paar interessante kwotasies:

“We have the consenting testimony of the early fathers, from Irenaeus, the disciple of St John, down to Chrysostorn and Jerome, to the effect that it was understood to be the imperial power ruling and residing at Rome.” (Edward B. Elliot. Commentary on the Apocalypse, volume 3, P92 (1862))

“Paul did not identify the restraining power which they knew to be Rome, for fear of reprisals. Remember the Christian church were under persecution by Rome.” (Dr. Ron Thompson, Champions of Christianity in search of the Truth, P47 (1996))
Dit is dus duidelik dat die vroe kerk presies geweet het wat die antichris te gehou het, maar nie Paulus of enige ander wou daardie gedagte op papier gesit het nie, want hulle was bang vir die Romeinse regering. Die Bybelse verstaan van beide Daniel 7 en Daniel twee dat die klein horinkie sal opkom en prominent word (“stout”) net nadat die Romeinse Reik sou opsplit in 10 magsblokke word dus ondersteun deur die vroe Kerk dat die antichris na vore sal kom net nadat Rome uit die weg geruim en opgesplit het.

Soos AL die Hervormers en Protestante uit een mond uit dit geglo het, so glo ek dit ook. Dis Sola Scriptura, dude. Miljoene Hervormers en Protestante kon nie almal en mass verkeerd gewees het nie, veral as daardie SELFDE mag jou en jou pelle vervolg, gemartel en verbrand het omdat jy onder andere so glo nie... :hmm:


”The Reformation of the sixteenth century, which gave birth to Protestantism, was based on Scripture. It gave back to the world the Bible. It taught the Scriptures; it exposed the errors and corruptions of Rome by the use of the sword of the Spirit. It applied THE PROPHECIES, and accepted their practical guidance. Such Reformation work requires to be done afresh. We have suffered prophetic anti-papal truth to be too much forgotten. This generation is dangerously latitudinarian indifferent to truth and error on points on which Scripture is tremendously decided and absolutely clear.” - H. Grattan Guinness, Romanism and the Reformation, P 1 (1887).

Ben Cronje
Jun 10th 2017, 08:43 AM
Open 17:1 ...die groot hoer wat op die baie waters sit,
Rev 17:3 ...ek het ‘n vrou sien sit op ‘n skarlakenrooi dier,...
Rev 17:15 ...Die waters wat jy gesien het, waar die hoer op sit, is volke en menigtes en nasies en tale.
Het sy op die dier gesit of op water? :hmm:

Ben Cronje
Jun 12th 2017, 12:04 AM
Hi Ferdi.

Wat ek nou gaan s, s ek in ongeloof en hartseer, terwyl ek kliphard hoop dat ek verkeerd is. Ek hoop ek is verkeerd; s asseblief vir my ek is verkeerd; maar in jou plasings #37-38 gaan jy aan asof my plasings #29, 31-34 nooit gebeur het nie. Dit herrinner my sterk aan Churchill se woorde:


Men occasionally stumble over the truth, but most of them pick themselves up and hurry off as if nothing ever happened.
Ek het baie ure gespandeer en hoeveel keer die Jode-ding verkeerd bewys uit die Bybel uit, uit logika uit, en tog ignoreer jy dit totaal en al asof niks gebeur het nie... :(
Inteendeel, jy maak die volgende stelling:

... Ek is ook van mening dat die waarskynlikheid dat die anti-Chris van Joodse afkoms sal wees, groter is as alle ander menings of waarskynlike menings... (mens moet net in ag neem dat die anti-Chris 'n vals "Jesus" gaan wees en dat hy ook 'n vals Jood sal wees of van so afkoms, is so te s voor die handliggend)
Menings? :hmm:

Beide Johannes en Paulus het bevestig dat die antihcris alreeds in hul tyd aanwesig was, al was hy tehou op daardie stadium. Inteendeel, Paulus vertel ook MONDELINGS aan die Kerk wat die antichris daardie tyd te gehou het en die Vroe Kerkvaders van daardie tyd bevestig dat dit die Romeinse Ryk was. Daniel 7 bevestig dit deur te wys dat die klein horingkie EERS uitkom nadat die Romeinse Ryk alreeds 10 horings gehad het (opgebreek het in 10 hoof-koninkryke). Die Bybel wys die Antichris kom DIREK uit die Romeinse Ryk uit, is ‘n verlenging daarvan, maar jy volhard deur in ‘n Joodse oorsprong te wil glo.... Hoekom? :hmm: Op waste Bybelse kriteria regverdig jy die negering?

En ook, na alles wat die Bybel wys, wag jy nog vir ‘n antichris wat in die toekoms moet kom Ferdi. Hoekom? Waarop Bybels basseer jy dit?

Paulus en Johannes waarsku die heeltyd CHRISTENE TEEN die ANTICHRIS. Paulus waarsku nie Jode teen ‘n vals toekomstige Messias nie!!!!!
Die Bybel maak dit uiters duidelik die antichris het gekom vanuit die Christendom uit, want hy wil IN DIE PLEK VAN CHRISTUS WEES. ANTICHRIS???????? IN DIE PLEK VAN???????

SELFS die antichris SELF wys vir die wereld BLATANT in die foto in my plasing #29 dat hy die antichris is, want hy sit tussen Gerubs op sy troon, hy is, volgens hom, Jesus. Wat meer wil mens h? :eek:

Deur daardie foto kom klop die antichris as't ware aan jou skouer my vriend en s, “Ferdi, hallo.... k is die antichris!”

En jy s, “Nee, jy kan nie wees nie. MY antichris moet nog kom. Vergeet die Bybel wat s jy is alreeds hier om op my skouer te tik. MY antichris gaan uit die Jodedom uit kom, want hy moet die Jode ook beindruk (al bestaan daar nie meer so ‘n ding soos ‘n Jood of ‘n Griek in God se o nie).

Vraag, Ferdi:

JOU kriteria van jou toekomstige antichris is dat hy: Joods MOET wees om Jode te kan mislei. So sy etnisiteit is belangrik vir misleiding. Kom ons wees konsikwent in jou redenasie:

• Hoe gaan hy Christene mislei? Christene het niks met Jode te doen nie. Gaan hy ‘n Christen Jood moet wees?
• Jou antichris gaan dan ook per jou konsikwente kriterium van Indiese oorsprong MOET WEES, anders gaan hy nie die Indiers met hul gelowe kan mislei nie
• Jou antichris gaan dan ook per jou konsikwente kriterium van Japanese oorsprong MOET WEES om die Shinto-manne te kan mislei
• Jou antichris gaan dan ook per jou konsikwente kriterium van Chinese oorsprong MOET WEES om hulle in hul unieke gelowe te kan mislei
• Jou antichris gaan dan ook per jou konsikwente kriterium van ARABIESE MOSLEM oorsprong MOET WEES om die Moslem wereld te mislei, want hulle wag vir hulle Immam Madi.

Daar is miljoene meer Moslems om te mislei as "Jode". Hoekom die klein groupie Jode uitsonder? Hoe nou gemaak, Ferdi? Verstaan jy die punt wat ek probeer maak? Hierdie Die “Jode-beheer-die-wreld”-teorie wat jy so hard in probeer glo, versaak nie net die Bybel nie, maar draai ditself vas in dit se eie detail.

Onthou nou, die Bybel s die HELE WERELD gaan die dier aanbid. Hele wereld beteken juis DIT. AL die verskillende gelowe gaan die dier eventueel aanbid. AL die verskillende gelowe gaan die antichris eventueel aanbid.
Kyk om jou rond my vriend. Wat gebeur in die Ekumeune wereld? Al die gelowe van die wereld kom bymekaar, onder die pous as die klaskaptein... :note: Nie Benjamin Nethanyahu nie.


Ek dink wat jy glad nie in ag neem nie, is dat profeties gesien - kennis in die laaste dae geweldig gaan toeneem...
Ek is terde bewus daarvan, Ferdi. ‘n Her-ontdekking van die Evangelie soos dit uitgegaan het vanuit Jesus en die Apostels. Soos die ontdekking dat die OT Tabernakel diens die Tipe is van die NT anti-Tipe Evangelie. Paulus het dit kliphard probeer verduidelik (begin by Heb 8:5), maar in die eindtyd is dit hoofsaaklik net die SDA wat dit sovr uiteindelik gesnap het. Die res van die Protestante het meer-in-deels nie. Die res van die Protestante het te vinning die Jesuietiese teen-Reformasie Roomse doktrines terug-ingevoer in hul leerstellings in, eerder as om dieper in Sola Scriptura in te delf.
Kom ons wees blatant eerlik: die Oorblyfsel (“Remnant”) wat vandag die naaste is aan wat die Herformers en eerste paar generasies Protestante bely en geglo het, is die SDA nog. En of jy daarvan hou of nie, tot die RKK beskou hulle as die enigste ware Protestant. :note:

GEEN ANDER sogenaamde “Protestante” denominasie is naastenby meer naby daaraan nie. Hulle is almal vrot van Roomse doktrines en is so min onderskeidend van die Roomse bestel vandag, dat hulle almal kan terug hardloop na Mamma toe soos die Bybel dan ook geprofeteer het in Open 18:7 en Jes 47:7-8.

En nie net kennis neem toe nie. Misleiding ook (Matt 24:4, Open 12:12).


...en die kennis oor fisiese Israel oor die eeue, drasties gaan verskil oor die kennis wat ons van hulle het die laaste 150 jaar of so.
Dink jy ons weet MEER oor fisiese Israel vandag as wat die Apostels geweet het? 2 Ti 3:16 maak dit duidelik dat die Bybel, soos tot op daardie stadium wat die vers geskryf is, VOLKOME is. Ons het dus geen ekstra kennis oor "fisiese Israel" nodig om in die toekoms 'n teorie te ondersteun of te weerle nie.

En ook, ons leef in die NT. Geestelike Israel. GEEN FISIESE ISRAEL meer nie. Hoe kan jy ‘n geestelike Israel in al die debatte bepleit, maar nou ‘n fisiese Israel in jou sameswerings-teorie bepleit? Al noem jy hulle nou Jode, ter wille van “nuwe” mantra? :hmm:


...Israel wat in 1948 sogenaamd hulle land terug gekry het en vele ander dinge rondtom Joodse beheer in hierdie wreld, het insig aan gelowiges gegee wat ten tye van die Reformasie in die 1500's nie bekend was nie.
Dit was ook nie aan die Bybel bekend nie...:hmm: Hoe belangrik kan dit dus wees?

Moes Luther hulle maar in die RKK gebly het? Want die Jode was die rerige probleem? Die Jode het miljoene Christene gemartel, op die brandstapels laat sterf en die Donker Middeleeue veroorsaak? Die Jode het die Bybel verbied ensomeer in die middeleeue? Die Jode het die kruistogte gereel, want die Jode het die RKK beheer?

Leef ek en jy in ‘n parallelle heelal, my vriend? Het jy enigsens my plasings gelees? Indien wel, reageer asseblief in detail daarop. Ek het twee weke (baie baie ure ) daaraan toegewy voor ek dit geplaas het. Ek sal dit baie waardeer as jy die guns kan terug doen en in detail daarop reageer. Ek wil graag sien hoe interpreter jy die data gegee daarin. Dalk help dit my verstaan. :yes:


...Dat die Rooms Katolieke Kerk (RKK) 'n sentrale rol speel in die vals drie-eenheid van Satan, is nie te betwyfel nie, maar Krypto-Judasme is iets wat suiwer met verborgenhede te doen het en baie spesifiek die verborgheid van Babilon in hierdie leefwreld waarin ons nou leef.
As Krypto-Judasme so groot is soos wat jy graag wil glo, hoekom praat die Bybel nie daarvan nie, Ferdi? Die Joodse antichris waarvoor jy wag, is vir seker nie die antichris waarvan die Bybel praat nie. Jy probeer heeltyd die SDA in ‘n Joodse kamp plaas, maar kom ons wees reguit eerlik:

Jy en die Jode wag vir presies dieselfde vals Messias. Hulle noem dit die “toekomstige Messias”, jy noem dit die “toekomstige antichris”. Jy en die Jode is aan die einde van die dag in dieselfde kamp. Julle o is so ver op die horison dat julle val oor die antichris reg voor julle. die Judieers se o was so ver in die toekoms dat hulle oor Jesus geval het destyds en Hom verwerp het, die Jode se o is vandag steeds so ver op die toekoms dat hulle val bo-oor die antichris en net al verder mislei word in verlorenheid in. Waak daarteen my vriend... Die Bybel noem dit misleiding.


Die invloed van vals Jode om die Christendom te kaap en dit deur o.a. die RKK, is nie iets wat met een oogopslag in die Middeleeue bekend was nie, alhoewel veral Luther toe al 'n probleem met spesifiek vals Jode gehad het.
Eerstens, die RKK het Jode vervolg in die middeleeue. Beantwoord asseblief my vraag daaroor: Het die Jode Jode vervolg deur die RKK (aangesien hulle die RKK “gekaap” het volgens jou), of is jou teorie verkeerd? Dit kan nie albei wees nie. :hmm:

En kom ons gaan kyk na Luther se probleem met Jode. Luther het ontwikkel in sy geloof. Sy aanvanklike probleem was met “indulgences”. Sy Tesis wat hy op die kerk-deure geplaas het, het totaal en al daaroor gegaan. Die res van sy sienings was toe nog op daardie stadium RKK, en dit het Jode-vervolging ingesluit. As jy Martin Luther kwoteer in sy vroe reformasie, was hy taai op hulle omdat geglo is in RKK styl dat die Jode Jesus doodgemaak het. Maar is jy bekend met “Table Talk”? ‘n Boek geskryf teen die einde van sy lewe? Gaan laai dit hier (http://www.ntslibrary.com/PDF%20Books/Luther%20Table%20Talk.pdf) af. Kyk dan of jy nog dieselfde opinie kan handhaaf oor Luther en die Jode. :thumbsup:


Die verborgenheid van Babiblon wat Openbaring van praat, kan baie maklik oppervlakkig gemaak word deur jou simplistiese verstaan. Nie dat ek s jy dit doelbewus doen nie, maar bepaald is dit wat jou onwrikbare siening van die RKK as enigste rolverdeler van die anti-Chris op neerkom.
Simplisties, Ferdi??? Oppervlakkig? Die Bybel beskryf PRESIES wie die antichris is. Dit neem AL (baie meer as 100, m.a.w. ELKE LIEWE EEN) die beskrywings in ag wat die Bybel gee oor die antichris. En die RKK voldoen 1000% daaraan. SONDER UITSONDERING. DIT IS DUS KOMPLEKS.

Simplisties en oppervlakkig IS die teorie van “Die Jode regeer die wereld”. Ek DAAG jou nou eerlik uit:

Maak vir my ‘n lys van al die Bybelverse wat jy glo jou “Die Jode regeer die wereld”-teorie ondersteun. Dan plaas jy dit hierso in jou volgende plasing. Dan kyk ons daarna. Want as my verstaan oppervlakkig en simplisties is, gaan jy hordes verse vir my hier kan plaas. Ek gee jou dus 3 weke. Want dit gaan ‘n groot taak wees wat ek van jou verwag. :hug:

Van hier af wag ek dus. :thumbsup:

CFJ
Jun 12th 2017, 09:23 AM
Ben,

Die eerste saak wat ons eers moet uitsorteer, is wie is Babilon? Dat die Roomse Kerk die hoer van Babilon genoem word in Openbaring, maak sin, in dat dit 'n religieuse sisteem sal wees en daar stem ons 100% saam. Die beeld wat Nebukadneser van gedroom het, was in die vorm van 'n mens en die kop van goud is Babilon en Babilon rig sedertdien die hele liggaam (waar is die setel van beheer in 'n mens se liggaam en is dit nie maar ook so met Nebukadneser se beeld nie?), wat noodwendig wys dat die Romeinse Ryk wat aanvanklik die bene van yster was en gekulmineer het in die laaste Ryk van voete van yster en klei, koppel die RKK direk aan Babilon.

Wat jy egter versuim om op werklik ooglopende wyse te kan raaksien, te aanvaar, te akkomodeer in wie k Babilon is, is die 100% direkte konneksie wat die Jode met Babilon het. Hulle geliefde primre bron van gesag, is die "Babiloniese Talmoed". Judasme is Kabballa, Kabballa is verborge Babilon, verborge Babilon is die Sataniese Illuminati. Hulle gaan kerk (weereens 'n religieuse sisteem) in Sinagoges. Waar kom Sinagoges vandaan? As jy net so klein bietjie navorsing doen sal jy gou uitvind, dat nrens in die Ou Testament het Israel in Sinagoges vergader nie, maar na Juda teruggekeer het uit Babilon, is dit die plekke van aanbidding waar hulle vergader het. Sinagoges is die aanbiddingsplekke van antieke Babilon!!!!... kan jy die konneksie sien in dat Jesus sulkes..., "vals Jode wat niks anders as 'n Sinagoge van die Satan is nie" (Open 2:9; 3:9), genoem het?

Beide die RKK en Judasme figureer in wie Babilon is en daar is selfs 'n invalshoek wat aan jou uitgewys is van hoe Judasme en die RKK vervleg is. Hoe moeilik is dit om te verstaan?

Net die sisteme wat direk aan Babilon gekoppel kan word, kan met die Anti-Chris ge-assosier word, want Satan se aanbiddingsplek is juis 'n Sinagoge en Babilon is die religieuse sisteem van Satan!

Jy sal jouself moet afvra, wie op hierdie aarde, verteenwoordig Babilon?

CFJ
Jun 13th 2017, 10:55 AM
Judasme is Kabballa, Kabballa is verborge Babilon, verborge Babilon is die Sataniese Illuminati.

Hierdie video is nogal insiggewend...

Klik op die skakel [Magiese lering van Kabbalah, verborge Babilon en Sataniese Illuminate] om dit te kyk... (http://bibleforums.org/showthread.php/271587-Magiese-lering-van-Kabbalah-verborge-Babilon-en-Sataniese-Illuminate?p=3392178#post3392178)

CFJ
Jun 13th 2017, 12:28 PM
Hoekom dra die Pous en Kardinale as voorbeeld, 'n Joodse yamulke?

13262

13263

CFJ
Jun 15th 2017, 12:10 PM
Hi Ferdi.

Wat ek nou gaan s, s ek in ongeloof en hartseer, terwyl ek kliphard hoop dat ek verkeerd is. Ek hoop ek is verkeerd; s asseblief vir my ek is verkeerd; maar in jou plasings #37-38 gaan jy aan asof my plasings #29, 31-34 nooit gebeur het nie. Dit herrinner my sterk aan Churchill se woorde:

Jammer as jy dit so sien Ben, maar miskien sal iets in hierdie plasing dit aanspreek. Neem ook in ag ek hou nie wat ek aan jou skryf as absoluut onfeilbaar korrek voor nie, dis bloot my verstaan wat ek voorhou, met uitsondering na oor 'n sekte soos die SDA.Ek het baie ure gespandeer en hoeveel keer die Jode-ding verkeerd bewys uit die Bybel uit, uit logika uit, en tog ignoreer jy dit totaal en al asof niks gebeur het nie... :(
Inteendeel, jy maak die volgende stelling:

Ek is egter 100% oortuig dat jy nie die Jode-ding verkeerd bewys het nie.Beide Johannes en Paulus het bevestig dat die antihcris alreeds in hul tyd aanwesig was, al was hy tehou op daardie stadium. Inteendeel, Paulus vertel ook MONDELINGS aan die Kerk wat die antichris daardie tyd te gehou het en die Vroe Kerkvaders van daardie tyd bevestig dat dit die Romeinse Ryk was. Daniel 7 bevestig dit deur te wys dat die klein horingkie EERS uitkom nadat die Romeinse Ryk alreeds 10 horings gehad het (opgebreek het in 10 hoof-koninkryke). Die Bybel wys die Antichris kom DIREK uit die Romeinse Ryk uit, is n verlenging daarvan, maar jy volhard deur in n Joodse oorsprong te wil glo.... Hoekom? :hmm: Op waste Bybelse kriteria regverdig jy die negering?

En ook, na alles wat die Bybel wys, wag jy nog vir n antichris wat in die toekoms moet kom Ferdi. Hoekom? Waarop Bybels basseer jy dit?

Paulus en Johannes waarsku die heeltyd CHRISTENE TEEN die ANTICHRIS. Paulus waarsku nie Jode teen n vals toekomstige Messias nie!!!!!
Die Bybel maak dit uiters duidelik die antichris het gekom vanuit die Christendom uit, want hy wil IN DIE PLEK VAN CHRISTUS WEES. ANTICHRIS???????? IN DIE PLEK VAN???????

SELFS die antichris SELF wys vir die wereld BLATANT in die foto in my plasing #29 dat hy die antichris is, want hy sit tussen Gerubs op sy troon, hy is, volgens hom, Jesus. Wat meer wil mens h? :eek:

Deur daardie foto kom klop die antichris as't ware aan jou skouer my vriend en s, Ferdi, hallo.... k is die antichris!

En jy s, Nee, jy kan nie wees nie. MY antichris moet nog kom. Vergeet die Bybel wat s jy is alreeds hier om op my skouer te tik. MY antichris gaan uit die Jodedom uit kom, want hy moet die Jode ook beindruk (al bestaan daar nie meer so n ding soos n Jood of n Griek in God se o nie).


Dit is verseker nie my siening wat jy hier aan my meedeel nie Ben. Die gees van die Anti-Chris was reeds in Bybelse tye teenwoordig en daar sal baie Anti-Christe wees, maar DIE Anti-Chris is die laaste een, voor Jesus se wederkoms.

Hoe verstaan jy dan Johannes se siening waar hy baie duidelik s DIE Antichris KOM nog, maar daar bestaan reeds baie antichriste, sodat almal altyd kon weet hulle leef in die laaste uur?

Kinders, dit is die laaste uur; en soos julle gehoor het dat die Antichris kom, bestaan daar ook nou baie antichriste, waaruit ons weet dat dit die laaste uur is.
(1Joh 2:18)JOU kriteria van jou toekomstige antichris is dat hy: Joods MOET wees om Jode te kan mislei. So sy etnisiteit is belangrik vir misleiding. Kom ons wees konsikwent in jou redenasie:

Hoe gaan hy Christene mislei? Christene het niks met Jode te doen nie. Gaan hy n Christen Jood moet wees?

Krypto-Judasme is presies wat jou vraag op wys. Word 'n "Christen", maar in die geheim beoefen ons nog Judasme. Ignatius van Layola is 'n uitstekend voorbeeld wat die Roomse Kerk betref. In die NGK is daar ook sulke bewerings, maar ek sal liefs nie name noem nie.

Die beste voorbeeld egter is Rivera ('n Jesuet) se fondasie wat reeds in die Teen-Reformasie geformuleer was en die basis van vandag se dispensasionele teologie vorm. Christelike Sionisme is besig om met rasse skrede toe te neem en is eintlik maar 'n voortsetting wat vanuit dispensasionele geledere kom. Kom ons neem SA as 'n voorbeeld. So 30 jaar gelede het bitter min Suid Afrikaners in die wegraping geglo en na 1994 (Joodse manipulering is 'n groot deel daarvan as die modelstaat vir die NWO om te wys hoe verskillende volke in 'n geestelike toring van Babel - AKA renboognasie - kan saamleef), glo die hoofstroom "Christendom" daarin. Wat het verander?

Mens kan dit logies bepaal, dan nie?Jou antichris gaan dan ook per jou konsikwente kriterium van Indiese oorsprong MOET WEES, anders gaan hy nie die Indiers met hul gelowe kan mislei nie

Dis 'n strooipop argument Ben.


Jou antichris gaan dan ook per jou konsikwente kriterium van Japanese oorsprong MOET WEES om die Shinto-manne te kan mislei

Nog 'n strooipop...


Jou antichris gaan dan ook per jou konsikwente kriterium van Chinese oorsprong MOET WEES om hulle in hul unieke gelowe te kan mislei

Nog een...


Jou antichris gaan dan ook per jou konsikwente kriterium van ARABIESE MOSLEM oorsprong MOET WEES om die Moslem wereld te mislei, want hulle wag vir hulle Immam Madi.

... en nog een!


Daar is miljoene meer Moslems om te mislei as "Jode". Hoekom die klein groupie Jode uitsonder? Hoe nou gemaak, Ferdi? Verstaan jy die punt wat ek probeer maak? Hierdie Die Jode-beheer-die-wreld-teorie wat jy so hard in probeer glo, versaak nie net die Bybel nie, maar draai ditself vas in dit se eie detail.

Gaan 'google' bietjie Israel en ISIS en kyk of jy die skoothondjie kan raaksien...


Onthou nou, die Bybel s die HELE WERELD gaan die dier aanbid. Hele wereld beteken juis DIT. AL die verskillende gelowe gaan die dier eventueel aanbid. AL die verskillende gelowe gaan die antichris eventueel aanbid.
Kyk om jou rond my vriend. Wat gebeur in die Ekumeune wereld? Al die gelowe van die wereld kom bymekaar, onder die pous as die klaskaptein... :note: Nie Benjamin Nethanyahu nie.

Maar natuurlik, beide wat Babilonies-gekoppel is, gaan nie openlik teen mekaar werk nie. Hulle dra presies dieselfde hoedjies... :)Ek is terde bewus daarvan, Ferdi. n Her-ontdekking van die Evangelie soos dit uitgegaan het vanuit Jesus en die Apostels. Soos die ontdekking dat die OT Tabernakel diens die Tipe is van die NT anti-Tipe Evangelie. Paulus het dit kliphard probeer verduidelik (begin by Heb 8:5), maar in die eindtyd is dit hoofsaaklik net die SDA wat dit sovr uiteindelik gesnap het. Die res van die Protestante het meer-in-deels nie. Die res van die Protestante het te vinning die Jesuietiese teen-Reformasie Roomse doktrines terug-ingevoer in hul leerstellings in, eerder as om dieper in Sola Scriptura in te delf.
Kom ons wees blatant eerlik: die Oorblyfsel (Remnant) wat vandag die naaste is aan wat die Herformers en eerste paar generasies Protestante bely en geglo het, is die SDA nog. En of jy daarvan hou of nie, tot die RKK beskou hulle as die enigste ware Protestant. :note:

Alle geloofsisteme wat eers hier in die 1800's ontstaan het, moet mens met agterdog bejeen, want die modernistiese tyd se hoofdoel is en was om mense met nuwe sienswyses te konfronteer, om bestaande sienswyses in die war te kan bring. Die SDA is een van hierdie modernistiese geloofsisteme. Net vir interessantheid, die hele fondasie waarop die SDA gebou is, is 100% vals en uiters maklik om te bewys.

Dit is 'n lasterlike denkwyse wat die kruis van Jesus Christus verydel, deur Levitikus 16 (wat handel oor die sondebok wat simbolies die wreld se sondes moes dra en 'n tipe van die kruis illustreer) profeties aan 1843/44 te koppel en nie direk aan die kruis nie en om die sogenaamde "Ondersoekende Oordele van God" of ook bekend as die "Reiniging van die Heiligdom" wat profeties volgens die SDA eers in 1843/44 waar geword het, in die plek te plaas van dit wat die KRUIS van Jesus in effek op neerkom. Die KRUIS van Jesus het die Gees as enigste oortuiging van ons sonde, van geregtigheid en van God se oordele, bewerk. Dis in die hele Kerk-dispensasie 'n absolute gewees en het nie eers soos die SDA valslik beweer, profeties gemanifesteer in 1843/44 nie. Dit was 'n vals wederkoms voorspelling wat op hierdie manier verbloem was, toe dit nie op dag en datum gebeur het soos Miller voorspel het nie. Dis oor hierdie rede dat Bibleforums die SDA as 'n sekte beskou en derhalwe is enige denkwyse wat vyandigheid teen die kruis van Jesus aanspoor, 'n baie gevaarlike denkwyse. Dit is dus nie snaaks of vreemd, dat die Rooms Katolieke Kerk op sogenaamde "eerlike" of eerder misleidende aansprake, die indruk wil skep dat die SDA die enigste ware Protestante is nie. Mens sien maklik deur hulle sogenaamde standpunt, wat bloot net 'n agenda is om te mislei.

Dan het ons nog nie by die Reformatore gekom wat die 5 Solas as basis van Protestantisme daargestel het nie...


Sola Fide, deur geloof alleen.
Sola Scriptura, deur Skrif alleen.
Solus Christus, deur Christus alleen.
Sola Gratia, deur genade alleen.
Soli Deo Gloria, aan God alleen.


As ons na die naam van die SDA kyk, gaan dit oor die SEWENDE DAG en dit gaan weer oor die WET. Mens kan nie so maklik dwaal nie, want die Reformasie staan of val by hierdie 5 Solas en daar is nie 'n SOLA WET nie. Dit bestaan net eenvoudig nie en die feit dat mense weer onder die wet gebring moet word, is presies wat Paulus teen geskryf het oor die Jode in sy tyd en hierdie selfde Jode (eintlik vals Jode) kom nou deur denominasies soos die SDA, op baie misleidende manier die Kerk binne...


GEEN ANDER sogenaamde Protestante denominasie is naastenby meer naby daaraan nie. Hulle is almal vrot van Roomse doktrines en is so min onderskeidend van die Roomse bestel vandag, dat hulle almal kan terug hardloop na Mamma toe soos die Bybel dan ook geprofeteer het in Open 18:7 en Jes 47:7-8.

En nie net kennis neem toe nie. Misleiding ook (Matt 24:4, Open 12:12).

Oor alle denominasies is jy reg en stem ek saam met jou. Die SDA was egter nog nooit reg nie!Dink jy ons weet MEER oor fisiese Israel vandag as wat die Apostels geweet het? 2 Ti 3:16 maak dit duidelik dat die Bybel, soos tot op daardie stadium wat die vers geskryf is, VOLKOME is. Ons het dus geen ekstra kennis oor "fisiese Israel" nodig om in die toekoms 'n teorie te ondersteun of te weerle nie.

En ook, ons leef in die NT. Geestelike Israel. GEEN FISIESE ISRAEL meer nie. Hoe kan jy n geestelike Israel in al die debatte bepleit, maar nou n fisiese Israel in jou sameswerings-teorie bepleit? Al noem jy hulle nou Jode, ter wille van nuwe mantra? :hmm:

Ek verstaan nie eintlik jou argument nie. Alhoewel ekself in geestelike Israel glo, kan mens nie naef wees oor die werklikheid van 'n fisiese Israel wat hierdie beginsel van geestelike Israel konfronteer nie. Kyk maar na die vriende van Israel verskynsel, Christelike Sionisme, Dispensasionalisme en uiteraard, fisiese Israel self en die hele Sionistiese beweging wat die wreld waarin ek en jy leef, volkome beheer.Dit was ook nie aan die Bybel bekend nie...:hmm: Hoe belangrik kan dit dus wees?

Moes Luther hulle maar in die RKK gebly het? Want die Jode was die rerige probleem? Die Jode het miljoene Christene gemartel, op die brandstapels laat sterf en die Donker Middeleeue veroorsaak? Die Jode het die Bybel verbied ensomeer in die middeleeue? Die Jode het die kruistogte gereel, want die Jode het die RKK beheer?

Leef ek en jy in n parallelle heelal, my vriend? Het jy enigsens my plasings gelees? Indien wel, reageer asseblief in detail daarop. Ek het twee weke (baie baie ure ) daaraan toegewy voor ek dit geplaas het. Ek sal dit baie waardeer as jy die guns kan terug doen en in detail daarop reageer. Ek wil graag sien hoe interpreter jy die data gegee daarin. Dalk help dit my verstaan. :yes:

In 'n vorige plasing is reeds aan jou gewys dat Judasme na die Christendom ontstaan het en dat die RKK hulle goeie misleidende teenvoeter was om die Christendom teen te staan, maar dis iets wat ek glo, jy hoef nie. Vrder, detail maak nie 'n argument meer gedig nie Ben. Ons verskille is ooglopend en daarom vermy ek detail wat net nuttelose spasie gaan opneem. Ek verstaan egter dat jy baie van detail hou...As Krypto-Judasme so groot is soos wat jy graag wil glo, hoekom praat die Bybel nie daarvan nie, Ferdi? Die Joodse antichris waarvoor jy wag, is vir seker nie die antichris waarvan die Bybel praat nie. Jy probeer heeltyd die SDA in n Joodse kamp plaas, maar kom ons wees reguit eerlik:

Die verborgenheid van Babilon wat die Bybel van praat, het 100% te doen met die verborgenheid waarin Jode opereer en waarin die Rooms Katolieke Kerk in opereer. Die konsep van Babilon verbind hulle, al wil mens hoe daarteen stry, mens kan nie!


Jy en die Jode wag vir presies dieselfde vals Messias. Hulle noem dit die toekomstige Messias, jy noem dit die toekomstige antichris. Jy en die Jode is aan die einde van die dag in dieselfde kamp. Julle o is so ver op die horison dat julle val oor die antichris reg voor julle. die Judieers se o was so ver in die toekoms dat hulle oor Jesus geval het destyds en Hom verwerp het, die Jode se o is vandag steeds so ver op die toekoms dat hulle val bo-oor die antichris en net al verder mislei word in verlorenheid in. Waak daarteen my vriend... Die Bybel noem dit misleiding.

Ek glo nogal so, maar my verstaan van die eindtye is nie dit wat jy aan my toedig nie Ben. Wat jy s is egter een deel daarvan. Ek glo dat die eindtye nog altyd ge-figureer het, maar dat dit ook op 'n fisiese en werklik resente manier sal kulmineer in gebeure wat tasbaar voor ons o sal afspeel. Diegene wat net aan die einde van die tyd 'n profetiese tydskaal koppel, kan soos jy tereg s iets wat voor hulle afspeel, miskyk en die wat nie 'n konkrete einde van hierdie wreld voorsien nie, kan weer mislei word as alles op 'n werklik resente wyse afspeel. Dit is 2-ledig in my verstaan, maar miskien is dit goed dat ek dit wel noem en jy kan sien ek glo nie soos jy dit voorhou nie.

Jy is egter welkom om met my te verskil...Eerstens, die RKK het Jode vervolg in die middeleeue. Beantwoord asseblief my vraag daaroor: Het die Jode Jode vervolg deur die RKK (aangesien hulle die RKK gekaap het volgens jou), of is jou teorie verkeerd? Dit kan nie albei wees nie. :hmm:

Ek dink nie jy verstaan mooi wie die Jode is en hoe hulle werk nie. Die wat beheer is nie al die Jode nie en daar is baie onskuldige Jode ook, inteendeel, die meerderheid. Die Sioniste het byvoorbeeld 'n baie groot rol gespeel in die 2de wreldoorlog, waar Jode onder geweldige druk geplaas was om hulle groot doel, waar Jode weer gevestig moes word in Palestina, te kon verwesenlik. Eers toe die Jode vervolg was, het 1948 gerealiseer en die 1ste wreldoorlog het al hierdie doel daargestel, maar die Jode het te gerieflik gelewe en niks sou hulle beweeg om Palestina toe te trek nie. Die verdrukking van die 2de wreldoorlog het egter die nodige vrugte afgewerp (dis my verstaan). Die middeleeue se gebeure is nie anders nie...


En kom ons gaan kyk na Luther se probleem met Jode. Luther het ontwikkel in sy geloof. Sy aanvanklike probleem was met indulgences. Sy Tesis wat hy op die kerk-deure geplaas het, het totaal en al daaroor gegaan. Die res van sy sienings was toe nog op daardie stadium RKK, en dit het Jode-vervolging ingesluit. As jy Martin Luther kwoteer in sy vroe reformasie, was hy taai op hulle omdat geglo is in RKK styl dat die Jode Jesus doodgemaak het. Maar is jy bekend met Table Talk? n Boek geskryf teen die einde van sy lewe? Gaan laai dit hier (http://www.ntslibrary.com/PDF%20Books/Luther%20Table%20Talk.pdf) af. Kyk dan of jy nog dieselfde opinie kan handhaaf oor Luther en die Jode. :thumbsup:

Ek sal dit gaan lees, maar is nie oningelig daaroor nie. Ek vermoed egter dat ons konteks gaan verskil...AL[/B] (baie meer as 100, m.a.w. ELKE LIEWE EEN) die beskrywings in ag wat die Bybel gee oor die antichris. En die RKK voldoen 1000% daaraan. SONDER UITSONDERING. DIT IS DUS KOMPLEKS.

Simplisties en oppervlakkig IS die teorie van Die Jode regeer die wereld. Ek DAAG jou nou eerlik uit:

Maak vir my n lys van al die Bybelverse wat jy glo jou Die Jode regeer die wereld-teorie ondersteun. Dan plaas jy dit hierso in jou volgende plasing. Dan kyk ons daarna. Want as my verstaan oppervlakkig en simplisties is, gaan jy hordes verse vir my hier kan plaas. Ek gee jou dus 3 weke. Want dit gaan n groot taak wees wat ek van jou verwag. :hug:

Van hier af wag ek dus. :thumbsup:

Deels is jy korrek wat die RKK betref, maar jy moet Babilon begin raaksien, dan sal jy sien die RKK is 'n deel van die groter prentjie en nie die prentjie self, soos ek glo jy verkeerdelik voorhou nie. Hier is genoeg inligting op hierdie draad alleen, wat wys dat jou siening oor Joodse beheer wat sogenaamd net 'n drogrede is, nie water dra nie...

Ben Cronje
Jun 17th 2017, 10:22 AM
Maak vir my n lys van al die Bybelverse wat jy glo jou Die Jode regeer die wereld-teorie ondersteun. Dan plaas jy dit hierso in jou volgende plasing. Dan kyk ons daarna. Want as my verstaan oppervlakkig en simplisties is, gaan jy hordes verse vir my hier kan plaas. Ek gee jou dus 3 weke. Want dit gaan n groot taak wees wat ek van jou verwag. :hug:

Van hier af wag ek dus. :thumbsup:
...Hier is genoeg inligting op hierdie draad alleen, wat wys dat jou siening oor Joodse beheer wat sogenaamd net 'n drogrede is, nie water dra nie...
Hier is videos (waarvoor ek nie data het om dit te kan kyk nie) en sameswerings-webwerwe vol Bybel-lose aantuigings. Ek vra vir Bybelverse, Ferdi. As jou Die Jode regeer die wereld-teorie Bybels is, sal jy vir my die Bybelverse mos kan wys. Anders, hoe Bybels kan jou seining dan wees?

Ek wag dus geduldig. :hug:

Intussen sal ek solank 'n repliek op jou laaste plasing op MS Word doen en plaas wanneer jy die Bybelverse bring. :thumbsup:

CFJ
Jun 19th 2017, 12:28 PM
Hier is video’s (waarvoor ek nie data het om dit te kan kyk nie) en sameswerings-webwerwe vol Bybel-lose aantuigings. Ek vra vir Bybelverse, Ferdi. As jou “Die Jode regeer die wereld”-teorie Bybels is, sal jy vir my die Bybelverse mos kan wys. Anders, hoe Bybels kan jou seining dan wees?

Ek wag dus geduldig. :hug:

Intussen sal ek solank 'n repliek op jou laaste plasing op MS Word doen en plaas wanneer jy die Bybelverse bring. :thumbsup:

Ben,

Daar is op vele plekke in hierdie draad al aan jou gewys, dat o.a. die Jode (VOLGENS DIE BYBEL), in ballingskap weg-gevoer was Babilon toe. Daar is aan jou gewys dat die Jode van vandag, vashou aan die gebruike wat Babilon gehad het (VOLGENS DIE BYBEL), soos kabbalah. Daar is aan jou gewys dat vir die eerste keer in die Nuwe Testament eers, het Jode in Sinagoges bymekaar gekom (VOLGENS DIE BYBEL). Sinagoges is die aanbiddingplekke van Babilon en uiteraard ook Satan se aanbiddingsplek is 'n Sinagoge (VOLGENS DIE BYBEL). Die Jode lees 'n boek, "The Babylonian Talmud" (VOLGENS DIE BYBEL is daar 'n opdrag deur Jesus gegee dat net Hy jou en my Rabbi mag wees, tog ignoreer die Jode hierdie opdrag en lees hulle Rabboeniese geskrifte, verwysend na die Babiloniese Talmud wat presies net dit is)

Volgens die Bybel is die Jode teen alle mense gekant en het hulle ook Jesus gekruisig. Volgens die Bybel sit die hoer van Babilon (kyk bietjie hoe intens is Babilon verweef in Judasme??) tussen 7 koppe. Interessant dat beide Rome en Jerusalem tussen 7 berge sit (tog ignoreer jy dit). Volgens die Bybel waarsku Jesus die Kerk in Sy laaste 7 briewe aan die 7 gemeentes, dat die Kerk in wese 2 groot vyande het, naamlik Satan en vals Jode.

Die vraag is nou, moet ek dit vir jou bevestig met Bybelversies? Ek sal as dit moet, maar iewers sal jy tog moet besin oor jou onrealistiese siening jeens Joodse Totale Beheer! Sien jy nie die Jode in byvoorbeeld die ANC se bevrydingstryd ter plaatse nie, in die Bolsjewistiese Revolusie nie, in die Illuminate nie, in Vrymesselary nie, in die Franse Revolusie nie, in Hollywood nie, in die grootste Media-Maatskappye nie? Die plaaslike volstruisbedryf was vir dekades deur Jode beheer en Johannesburg se bevolking tydens die groot goud-stormloop was byna 25% Jode gewees! Wie het beheer oor die diamantbedryf gehad al die dekades? Wie is die grootste Eiemdomsmagnate in SA (dink bietjie net aan Seeff en Pam Golding) en so kan mens bladsye lank aangaan. Hoe blind moet mens wees om nie Joodse beheer te kan raaksien nie?

Wat ek egter nie negeer nie, is dat die Rooms Katolieke Kerk net so groot verteenwoordigend van Babilon is, as die Jode. Dit gaan oor Babilon die verborge Babilon en nie die Rooms Katolieke Kerk pers nie. Hoekom sou Openbaring verwys na die hoer van Babilon?

Ben Cronje
Jun 21st 2017, 12:39 PM
Hi Ferdi.

Jy moet nou besluit watter “Jode” jou manne is. Want jy probeer jou brood aan albei kante botter, my vriend.

Aan die een kant beweer jy die Krypto-Jode is jou antichris wat “Totale beheer” oor die wereld uitoefen. Hulle is nou die NT-manne wat glo s dat hulle Jode is, maar dit nie is nie. Kabbalistiese Khazaarse Jodedom wat geneties bewys is as dat hulle niks met die Semietiese Jode te doen het nie en hul voorouers het ook nog nooit ‘n voet in Israel gesit nie.

Aan die ander kant maak jy stellings soos d:

Daar is op vele plekke in hierdie draad al aan jou gewys, dat o.a. die Jode (VOLGENS DIE BYBEL), in ballingskap weg-gevoer was Babilon toe.
Nou skielik is die OT Semitiese afstammelinge van Juda weer jou antichris. :o

So watter een is dit nou??? :dunno:

Gaan hou nou biedjie 'n indaba daar aan jou kant en besluit daaroor en dan, wanneer jy nou uiteindelik besluit het watter kant van jou brood jy wil botter, gaan ons aan met die gesprek. :hug:

CFJ
Jun 26th 2017, 09:45 AM
Ben,

Moontlik verstaan jy net nie wat ek wil oordra nie en maak nou bloot afleidings volgens jou verstaan, wat blyk nie begrip het vir hoe alles in mekaar pas nie, gegewe dat ons hierdie onderwerp onskynlik baie verskillend verstaan.

Juda was weggevoer in ballingskap na Babilon. Hulle het terug gekom na die fisiese land Israel (volgens profesie), toe hulle Messias op aarde was. In die tyd wat hulle terug gekom het, het die Edomiete reeds in hulle land gewoon en 'n Edomiet, Herodus, was Israel se koning of soos eerder bekend die Jode se koning in die tyd wat Jesus se eerste koms op aarde was.

Hulle het Babiloniese gebruike saam met hulle gebring, wat nie eg aan Israel van die Ou Testament was nie, soos byvoorbeeld om in Sinagoges te vergader (en bepaald ook wat daarmee saamgaan). Jesus het reeds toe al 'n probleem gehad en hulle leiers vergelyk met die leuengees van Satan, wat Hy (Jesus) toe al hulle vader genoem het (vader van die leuen). Jesus het hulle addergeslag genoem (hulle geestelike leiers en baie spesifiek die Farisers). Hy het toe al aan hulle genoem dat hulle Hom nie ken nie, want hulle glo Moses nie en as hulle Moses gelees of geglo het, sou hulle Hom kon raaksien, want Moses het baie van Hom geskryf (Joh 5:46).

In die groter prentjie word Jesus se eerste koms wat Israel betref, so opgesom..., "Hy het na sy eiendom gekom, en sy eie mense het Hom nie aangeneem nie." (Joh 1:11)

Net die wat Hom aanneem, is Sy volk en kry mag om 'n kind van God genoem te kan word (Joh 1:12).

Elders skryf Paulus in Romeine dat nie almal wat uit Israel is, Israel is nie. Dit spreek dus vanself dat net hulle wat Jesus aanneem, Israel is en wie Israel is, het geen fisiese attribute tot toegang van God se volk nie, soos in geen. Die Nuwe Testamentiese boodskap moet eers tot jou kom, voor jy sal verstaan wat "Israel" beteken!!!


Want nie hy is ‘n Jood wat dit in die openbaar is nie, en nie dt is besnydenis wat dit in die openbaar in die vlees is nie; maar hy is ‘n Jood wat dit in die verborgene is, en besnydenis is di van die hart, in die gees, nie na die letter nie. Sy lof is nie uit mense nie, maar uit God.
(Rom 2:28-29)

As jyself vasgevang is in fisiese Joodskap, verstaan jy nie (verwysend na enige een..., nie spesifiek jy nie Ben), wat Joodskap beteken nie. 'n Ware Jood is net diegene wat deel is van die Israel van God. (God se Israel of eerder die Israel van God = Gal 6:16) Paulus skryf ook in Gal 3 dat Jood en Griek nie meer bestaan by God nie, maar 'n nuwe skepsel is al wat belangrik is wat deel is van die Israel van God.

Dis tog duidelik, as dit wat 'n Jood is baie pertinent deur die Bybel verklaar word as hulle wat geestelik deel van God se volk geraak het, net die gelowiges is wat Jesus aangeneem het en derhalwe kindskap ontvang het. Dan..., is diegene wat op 'n ander wyse ook 'n Jood wil wees, 'n vals Jood. Jesus praat van hulle in Openbaring en dit sluit enige proseliet (Khazaar), Edomiet (Esau se nageslag) en Judas in!

Judasme is ook nie Ou Testamentiese Jode nie en het eers na Christus ontstaan.

Net vir interessantheid. Reeds in die Ou Testament het Jode proseliete gemaak van individue in ander nasies en daardie mense het dan deel van die volk Israel geword. Volgens hierdie beginsel sou Khazaars ook dan ingereken kan word as deel van Israel. Probleem is net, die Nuwe Testament voorsien nie meer toegang tot God se volk op hierdie wyse nie en die fisiese besnydenis KAN jou nie meer deel van Sy volk maak nie. Slegs die besnydenis wat nie met hande verrig word, kan jou nou deel van God se volk maak en dit erken jyself Ben!

Die wortel van jou argument maak dus nie sin nie, want om deel van God se volk te wees, moet mens Jesus aanneem...

Enige ander wyse van toegang maak jou 'n vals Jood. Dis net logies.

Ben Cronje
Jun 30th 2017, 06:44 PM
Hi Ferdi.

Toe ek, rakende Open 2:9 en 3:9, van die verstaan uitgegaan het dat daar oor Christene gepraat word en nie Jode nie, en dat die vroe Christene aanvanklik Jode genoem is voor Hand 11:26 omdat hulle as n Joodse sekte beskou was, was jou reaksie;

Was gelowiges in Jesus werklik "Jode" genoem? Nooit in enige plek in die Skrif en spesifiek in Handelinge, was Christene aanvanklik "Jode" genoem nie (waar staan dit?). Jy stel dit dat vr gelowiges Christene genoem was, was hulle Jode genoem. Tog staan daar duidelik dat hulle as mense van die Weg bekend was voor hulle Christene genoem was? Hulle was mense van die "Weg" genoem... (Hand 9:2; 19:9 en 23; 24:14 en 22) en hulle was 'n "sekte" genoem, (Hand 24:5 en 14; 24:14; 28:22) en hulle was "Nasarners" genoem (Hand 24:5). As ek dit mis, jammer daaroor, maar jy sal Skrif moet aanhaal en dan kyk mens daarna.
En nou, hier in jou plasing # 51 (26 junie) maak jy nie net n saak uit (beter as wat ek sou kon doen, let wel ;)) waarin JY nou alle Christene Jode maak nie, maar jy sluit af met hierdie juweel:

..., want om deel van God se volk te wees, moet mens Jesus aanneem...

Enige ander wyse van toegang maak jou 'n vals Jood. Dis net logies.
Wat het gebeur tussen 11 Mei en nou? As my siening t doemingswaardig was gemeet aan jou teorie, hoe kan dit nou so INTEGRAAL deel wees van jou steeds-dieselfde-teorie???? :o: Met die verskil darem; Jode in Jesus Christus en ALMAL in Jesus Christus word deur die Bybel CHRISTENE gemaak, terwyl jou teorie in plasing # 51 paradoksaal poog om alle Christene weer Jode te maak... :hmm: En daar gaan nie eers n rooi liggie by jou op nie? :note:

Kom ons gaan bekyk hom in mr detail:


Moontlik verstaan jy net nie wat ek wil oordra nie en maak nou bloot afleidings volgens jou verstaan, wat blyk nie begrip het vir hoe alles in mekaar pas nie, gegewe dat ons hierdie onderwerp onskynlik baie verskillend verstaan.
Neem jy my kwalik dat ek jou teorie nie lekker verstaan nie? Dit is propvol teenstrydighede en dit is onBybels. Maar kom ons gaan aan...

Juda was weggevoer in ballingskap na Babilon. Hulle het terug gekom na die fisiese land Israel (volgens profesie), toe hulle Messias op aarde was. In die tyd wat hulle terug gekom het, het die Edomiete reeds in hulle land gewoon en 'n Edomiet, Herodus, was Israel se koning of soos eerder bekend die Jode se koning in die tyd wat Jesus se eerste koms op aarde was.

Hulle het Babiloniese gebruike saam met hulle gebring, wat nie eg aan Israel van die Ou Testament was nie, soos byvoorbeeld om in Sinagoges te vergader[/U] (en bepaald ook wat daarmee saamgaan).
Ek sien jy het n DING met sinagoges. So asof sinagoges n heidense ding is. Asof sinagoges bestaan het in Babilon nog voor Juda-hulle soentoe verban is.... want jy stel dit asof dit een van die euwels is wat hulle daar gaan leer en terug gebring het. Is ek reg?

Die eerste vraag wat mens behoort te vra oor sinagoges is dit: AS Sinagoges n Babiloniese heidense konsep was wat die bannelinge in Babilon net so gaan oorneem het, dan sou dit al klaar sonde gewees het net om in so n gebou in te gaan. Reg? En as hulle in sinagoges net Babiloniese heidense kennis geleer het, sou dit NOG GROTER sonde gewees het om daar te aanbid en te leer (2 Kor 6:14, Deut 12:29-32). Reg?

Hoekom dan het Jesus in Sy grootword jare, elke sabbat sinagoge toe gegaan om te lees en te leer (Luk 4:16) en uiters gereeld in sinagoges ingegaan en mense geleer, met hulle geredeneer ensomeer?

n Mens kan dus duidelik sien dat, as die sinagoge-konsep enigsens duiwels was (en dus Babilonies), Jesus nie Sy voete daarin sou sit nie. As daar EEN persoos is wat presies sou weet waar die sinagoge-konsep presies vandaan kom, is dit God. Hy was daar met die vorming van die eerste een en Hy sou die intensies van die mense se harte sien met die bou van die heel eerste sinagoge. As dit enigsens Satan-gedrewe was, sou Jesus nooit n voet daarin sit nie. En Hy sou Homself wel teen sinagoges in die algemeen uitgespreek het, dink jy nie so nie? :hmm:


... en hulle selfs vergelyk of gelyk gestel as 'n 'sinagoge van Satan'.
Vandag het ons die Kerk van God en die kerk van Satan (http://www.churchofsatan.com/). Maak dit die woord Kerk Satanisties? :hmm:

Met alle respek dus, as jou teorie lui dat sinagoges deur die Babilonirs uitgevind is om hul afgode in te aanbid en die Jode het dit net so oorgeneem; wel dan is jou teorie weereens...totaal en al verkeerd. Ek het n klomp geskiedkundige artikels gaan bekyk ook. Meeste is dit eens dat omdat die ballinge weg van die Tempel af was in Babilon, het hulle in geboutjies begin bymekaar kom wat later tot sinagoges ontwikkel het. Die konsep dus mag in Babilon ontwikkel het, maar dit het uit die ballinge ontwikkel en nie uit die Babiloniers uit nie. Dit het dus nie ontwikkel uit afgodsdiens uit nie, maar uit nood uit vir plekke verwyderd in n heidense wereld waar hul God kon aanbid. Dit is presies dieselfde konsep as kerke vandag. Om dus sinagoges per s te wil betrek by jou Jode-teorie gaan dus nie baie eerlik wees nie.

Jesus het reeds toe al 'n probleem gehad en hulle leiers vergelyk met die leuengees van Satan, wat Hy (Jesus) toe al hulle vader genoem het (vader van die leuen). Jesus het hulle addergeslag genoem (hulle geestelike leiers en baie spesifiek die Farisers). Hy het toe al aan hulle genoem dat hulle Hom nie ken nie, want hulle glo Moses nie en as hulle Moses gelees of geglo het, sou hulle Hom kon raaksien, want Moses het baie van Hom geskryf (Joh 5:46).
LET WEL, Jesus het n probleem gehad met Israel se geestelike leiers daardie tyd. NIE MET SINAGOGES NIE. So laat ons asseblief net eerlik perspektief behou hierso. En hoe lankal het Jesus al n probleem met Israel se leiers?

Luk 13:34 Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en die wat na jou gestuur is, stenig, hoe dikwels wou Ek jou kinders bymekaarmaak, soos n hen haar kuikens onder die vlerke, en julle wou nie.
God/Jesus het al n probleem met Israel se leiers amper van meet af al. So lank as wat Israel bestaan het, so lank al het van die leiers probleme gegee. En kom ons wees eerlik:
Daar is slegs twee vaders in hierdie heelal. En elke mens is f vir die een, f vir die ander een. Mens kan immers nie twee here dien nie (Matt 6:24). En as ons eerlik gaan kyk na Joh 8:39-47 gaan dit oor die twee-vader beginsel:


Joh 8:41 Julle doen die werke van jul vader. Toe s hulle vir Hom: Ons is nie uit ontug gebore nie; ons het een Vader, naamlik God.
Joh 8:42,44 En Jesus s vir hulle: As God julle Vader was, sou julle My liefh,...Julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen.
Elke liewe mens het of God as Vader, of Satan as vader. (Snaaks hoe die pous as Heilige Vader aangespreek word, ten spyte van (Matt 23:9)). Punt is, Jesus praat hier direk met n spesifieke groep wat voor Hom sit. Dit sluit Skrifgeleerdes, Fariseers EN Jode wat in Hom geglo het (Joh 8:31) in. Elke liewe skrifgeleerde, Fariseer en Saduseer in Israel sit nie nou hier voor Hom nie. So wanneer Hy vir hierdie groepie s dat hulle die Duiwel as vader het, is dit as gevolg van hul vrugte (As julle die kinders van Abraham was, sou julle die werke van Abraham doen). Jesus sien elke een se hart daarso.

Of wat van Nicodemus en baie van die Fariseers (Joh 12:42, Hand 15:5), Saduseers (Hand 6:7), Crispus, die hoof van die sinagoge (Hand 18:8), en byvoorbeeld Saul??? Hulle almal was afkomstig van die Adder geslag af. As jou teorie waar was en die Jode regeer die wereld, dan is hierdie spesie verkeerd, euwel en onredbaar, tog wys die Bybel anders. Jesus is teen die sisteem. En onthou, Jesus verwys na n GENERASIE, nie na n RAS nie. Gaan bepeins hierdie feit n biedjie. :yes:


In die groter prentjie word Jesus se eerste koms wat Israel betref, so opgesom..., "Hy het na sy eiendom gekom, en sy eie mense het Hom nie aangeneem nie." (Joh 1:11)

Net die wat Hom aanneem, is Sy volk en kry mag om 'n kind van God genoem te kan word (Joh 1:12).

Elders skryf Paulus in Romeine dat nie almal wat uit Israel is, Israel is nie. Dit spreek dus vanself dat net hulle wat Jesus aanneem, Israel is en wie Israel is, het geen fisiese attribute tot toegang van God se volk nie, soos in geen. Die Nuwe Testamentiese boodskap moet eers tot jou kom, voor jy sal verstaan wat "Israel" beteken!!!
En hiermee stem ek 100% saam met jou. En wat word hierdie mense vandag genoem?

Hand 11:26 En hulle het n hele jaar lank in die gemeente saam vergader en aan n aansienlike skare onderwys gegee; en die dissipels is in Antioch vir die eerste keer Christene genoem.
Vanaf Hand 11:26 is gelowiges van enige volke en menigtes en nasies en tale nou Jesus se geestelike Israel, onder die vaandel van Christene. Reg? LET WEL: Israel (bestaande uit 12 stamme waarvan Juda slegs 1 stam is). Onthou: nie almal wat uit Israel is, Israel is nie. Net so is nie almal wat uit Israel is Juda nie, maar almal uit Juda is Israel (Fisies natuurlik). Belangrike punt, veral as ons verder gaan. Want skielik gaan jy terug na Jode toe en probeer ALLE Christene nou weer Jode te maak. Dit verstaan ek glad nie. Kyk maar:Want nie hy is n Jood wat dit in die openbaar is nie, en nie dt is besnydenis wat dit in die openbaar in die vlees is nie; maar hy is n Jood wat dit in die verborgene is, en besnydenis is di van die hart, in die gees, nie na die letter nie. Sy lof is nie uit mense nie, maar uit God.
(Rom 2:28-29)

As jyself vasgevang is in fisiese Joodskap, verstaan jy nie (verwysend na enige een..., nie spesifiek jy nie Ben), wat Joodskap beteken nie. 'n Ware Jood is net diegene wat deel is van die Israel van God. (God se Israel of eerder die Israel van God = Gal 6:16) Paulus skryf ook in Gal 3 dat Jood en Griek nie meer bestaan by God nie, maar 'n nuwe skepsel is al wat belangrik is wat deel is van die Israel van God.
Presies. Paulus skryf ook in Gal 3 dat Jood en Griek nie meer bestaan by God nie, maar 'n nuwe skepsel is al wat belangrik is wat deel is van die Israel van God.. So hoekom probeer jy alle Christene weer Jode te maak? En dit nadat jy die aanvanklike konsep verwerp het? :hmm:

Ek herhaal: Nie almal wat van Israel uit is, is Juda nie, maar almal uit Juda is van Israel. Israel was 12 stamme. Israel en Juda kan dus nooit een en dieselfde ding wees nie. nie Letterlik of selfs geestelik nie.


Dis tog duidelik, as dit wat 'n Jood is baie pertinent deur die Bybel verklaar word as hulle wat geestelik deel van God se volk geraak het, net die gelowiges is wat Jesus aangeneem het en derhalwe kindskap ontvang het.
Nee, nou redeneer jy uiters oneerlik. Met n paar foutiewe aannames.

1. Die woord Jood het nie in daardie tyd bestaan nie. Jou teorie en vertalings na 1775 praat van Jode. Die Bybel praat van Juders; mense afkomstig van Judea af. Jou aanname dat as dit wat 'n Jood is baie pertinent deur die Bybel verklaar word as hulle wat geestelik deel van God se volk geraak het, net die gelowiges is wat Jesus aangeneem het en derhalwe kindskap ontvang het. is blootweg vals daarvolgens.
2. Dan beskou jy Rom 2:28-29 in isolasie, waar Paulus met Judiers praat. Kan jy my dieselfde woorde /konsep van Paulus kwoteer waar hy dit so aan bekeerde Heidene verduidelik? :hmm: Konteks, my vriend. In Gal 3:29 is ons geestelike kinders van Abraham. Geen lid van Juda toe nog in sig nie. Wat van Eff 3:6. Ek verstaan dat wedergebore Christene Geestelike Israel kan wees. Maar slegs geestelike Juda? wat van Geestelike Benjamin, geestelike Ruben ensomeer???
3. Met wie praat Paulus daar in Rom 2:28-29 Ferdi? Met Jode en hy verduidelik hul posisie post-Jesus se kruis. Paulus praat nie hier met bekeerde heidinne en s nou vir hulle dat hulle nou geestelike Jode geraak het nie. Teensy jy dit vir my kan wys natuurlik.
4. Feit is, jy probeer die Christendom, en dus geestelike Israel, reduseer tot slegs Joods. En dit is n groot beginsel-fout, my vriend.

Wat jy wel reg kry, is om uiteindelik toe te gee dat die eerste Christene onder andere ook wel Jode genoem is, totdat hulle as Christene begin bekend staan het.


Dan..., is diegene wat op 'n ander wyse ook 'n Jood wil wees, 'n vals Jood. Jesus praat van hulle in Openbaring...
Jy erken dus nou, al is dit nie in direkte antwoord op my plasing #33 nie, dat die eerste Christen-bekeerlinge aanvanklik steeds Jode genoem is, omdat die Christendom as Joodse sekte beskou is. Reg? En dat die Jode in Open 2:6 en 3:6 dus ...hulle wat geestelik deel van God se volk geraak het Christene is. Daarom is vals Jode dus niks anders as vals Christene nie. Maar dan verstom jy my deur dit nou direk weer te wil ver-Joods:

...en dit sluit enige proseliet (Khazaar), Edomiet (Esau se nageslag) en Judas in!
Dit sluit ook enige Duitser, Italianer, Griek, Fransman, Portugees, Brit, Spanjaard, Hollander, Japanner, Indir, Chinees en watookal in!!!!! Jammer jy noem hulle nie.... slegs die groepies wat moontlik jou teorie kan pas. Dit is nogal jammer... :cry:
Maar nou dat ons hulle wel hier het, hoe beinvloed dit nou jou gevolgtrekking?
Want daar is baie meer Chinese as krypto-Jode. Beteken dit ons moet waak teen Chinese wat s dat hulle Jode is, maar nie is nie? Of moet ons waak teen miljoene Indirs wat s dat hulle Jode is, maar dit nie is nie? Sien jy hoe onsamehangend en paradoksaal jou teorie is? Maar as dit Christene is....


...Judasme is ook nie Ou Testamentiese Jode nie en het eers na Christus ontstaan.
Presies een van my punte. Hoekom trek jy dan heeltyd die Ou Testament hier in as dit niks met Judasme te doen het nie?????? :hmm:


Net vir interessantheid. Reeds in die Ou Testament het Jode proseliete gemaak van individue in ander nasies en daardie mense het dan deel van die volk Israel geword.
Jip. Ek is bewus daarvan.

Eks 12:48 En as n vreemdeling by jou vertoef en tot eer van die HERE die pasga wil vier, moet by hom almal wat manlik is, besny word; en dan mag hy nader kom om dit te vier, en hy sal soos n kind van die land wees. Maar gn onbesnedene mag daarvan eet nie.

Num 15:15-16 Wat die vergadering aangaan, een en dieselfde insetting geld vir julle en vir die vreemdeling wat by julle vertoef. n Ewige insetting in julle geslagte is dit: soos julle, so moet die vreemdeling voor die aangesig van die HERE wees. 16 Een wet en een reg moet geld vir julle en vir die vreemdeling wat by julle vertoef.

Num 9:14 En as n vreemdeling by julle vertoef en die pasga vir die HERE hou, moet hy dit hou volgens die insetting van die pasga en volgens die verordening daarvan. Dit moet een insetting vir julle wees, vir die vreemdeling sowel as die kind van die land.
Dit is n Tipe van die NT-anti tipe. Gehoorsaamheid aan God. Want die vreemdeling WIL die Here eer (Eks 12:48). Weereens word die vreemdeling nie geforseer nie. As hy nie daarvan hou nie en hy wil dit nie doen nie, kan hy sy goed vat en loop. Selfde in die NT. Jesus forseer niemand nie. Punt is, mense wat wou deel raak van Israel is nie geforseer nie.


Volgens hierdie beginsel sou Khazaars ook dan ingereken kan word as deel van Israel. Probleem is net, die Nuwe Testament voorsien nie meer toegang tot God se volk op hierdie wyse nie en die fisiese besnydenis KAN jou nie meer deel van Sy volk maak nie. Slegs die besnydenis wat nie met hande verrig word, kan jou nou deel van God se volk maak en dit erken jyself Ben!
En jou punt is? Kazaars sou God moes aanneem en volgens Sy voorwaardes leef, Ferdi. Hoeveel Israeliete is nie gedood vir hul ongehoorsaamheid nie? 100% van die kazaars sou nie terugval nie, maar hulle sou saam met die kinders van die land gestraf gewees het. Ek verstaan rerig nie jou punt nie. Ek glo jy sal die punt uitlig in jou repliek.


Die wortel van jou argument maak dus nie sin nie, want om deel van God se volk te wees, moet mens Jesus aanneem...
Huh? Watter wortel?

Enige ander wyse van toegang maak jou 'n vals Jood. Dis net logies.
Dit maak my n vals Christen, nie n vals Jood nie. GROOT VERSKIL. Sedert Hand 11:26 is Mense wat Jesus aangeneem het, Christene. Deur hul steeds Jode te wil maak is oneerlik.

Ben Cronje
Jul 1st 2017, 09:56 AM
Hi Ferdi. Kom ons kyk na ng n stukkie Bybel profesie: Danil 2:

Die Beeld wys duidelik dat die Babiloniese geloof via die Mede en Perse deur die Grieke na die Romeinse ryk oorgedra is aan die voete en 10 tone.

Die roete van die Babiloniese geloof dus geneem het na die antichris toe, is VOLGENS die Bybel dr eers Mede-Persi na die Griekse Ryk toe, en van die Griekse Ryk via die Romeinse Ryk na die antichris-sisteem toe (die RKK sisteem).

As dit deur Judaisme na die RKK-sisteem oorgedra is soos jou teorie beweer, dink jy nie die beeld sou anders moes gelyk het nie? :hmm:

jcwalker3usa
Jul 1st 2017, 01:00 PM
Die Dag van die Here sal nie kom voordat die 27 profesie wat ek volg, volkome vervul word nie. Vir 'n lys van hierdie profesie, kontak my by jcwalker3usa@netscape.net en plaas "Profesie" in die vakgebied. Die anti-Christus is nog nie geopenbaar nie en ook nie die tempel van God is herbou nie, wat voor die einde sal gebeur. Onthou wat jy toelaat om jouself te dink, te sien, te hoor, te s en letterlik in werking te stel. Almagtige God se skeppende kragte wat die matriks van die lewe se realiteit vorm, vind jy jouself nou goed of sleg. So weet elke dag hierdie oefening om jou aandag te vestig op jou bewegings of gedagtes, sig, klanke, woorde of dade, goed, positief en opbouend doen.
Die Woord van God vertel ons daar is lewe na die dood en nou bewys die wetenskap dit. 'N Britse wetenskaplike aan die voorpunt van hierdie teorie beweer dat mense siele het, wat nie saam met die liggaam sterf nie. Ons weet dalk nie presies wat die bewussyn is nie, maar fisikus Sir Roger Penrose glo dat dit net 'n pakkie inligting is wat op 'n kwantum- of sub-atoomvlak gestoor word. Sensasioneel beweer hy bewyse dat hierdie inligting, wat in mikrotubules in menslike selle gestoor word, die liggaam verlaat nadat 'n persoon dood is. Sir Roger het aangevoer dat wanneer 'n persoon tydelik sterf, hierdie kwantuminligting vrygestel word in die heelal, net om terug te keer na die liggaam se selle as die gasheer teruggebring word. Hy beweer dat dit verklaar waarom mense naby-dood-ervarings kan h, en glo dat hierdie kwantuminligting 'n siel uitmaak wat die liggaam verlaat. Die fisika-deskundige het ges: "As die pasint sterf, is dit moontlik dat hierdie kwantuminligting buite die liggaam kan wees, miskien onbepaald, as 'n siel."
"'N Man kan nie meer die heerlikheid van God of sy Seun Jesus verlaag nie deur te weier om hulle te aanbid as 'n kranksinnige die son kan uitsteek deur die woord' duisternis 'op die mure van sy sel te skryf.
Die Daniel-projek het op Netflix gespeel en kan op Face Book gevind word. Hierdie dokumentr sal die o van sommige skeptici oor die Woord van God, profesie vervul en Jesus Christus van Nasaret, die Messias, oopmaak.
As jy nie Jesus ken nie, is die Christus van Nasaret, die Messias, as jou persoonlike Verlosser, glo dat Hy die Here is, gebore uit die Maagd Maria, gesterf vir jou sondes, op die derde dag uit die dood opgestaan ​​en is nou regs Hand van die Almagtige God, as dit so lei, s hierdie eenvoudige gebed om gered te word en die ewige lewe in die koninkryk van God te h en nie te beoordeel word vir sondes wat werklik bekeer het nie.
Jesus het jou lief en roep jou.
"Hoor, o Israel, die Here, ons God, is een Here, en gesend is die heerlikheid van die Here uit sy plek; Dierbare Jesus, die Christus van Nasaret, vergewe my my sondes en kom in my hart en lewe vir ewig Amen. "
As jy opreg in hierdie gebed is, weet dan seker dat jy gered is en as jy hulp nodig het op jou Christelike lewenswandel, kontak my deur my webwerf hieronder.

http://counselfreelight.homestead.com/Roberts.html

CFJ
Jul 2nd 2017, 10:05 AM
Hi Ferdi.

Toe ek, rakende Open 2:9 en 3:9, van die verstaan uitgegaan het dat daar oor Christene gepraat word en nie Jode nie, en dat die vroe Christene aanvanklik Jode genoem is voor Hand 11:26 omdat hulle as ‘n Joodse sekte beskou was, was jou reaksie;

En nou, hier in jou plasing # 51 (26 junie) maak jy nie net ‘n saak uit (beter as wat ek sou kon doen, let wel ;)) waarin JY nou alle Christene Jode maak nie, maar jy sluit af met hierdie juweel:

Wat het gebeur tussen 11 Mei en nou? As my siening t doemingswaardig was gemeet aan jou teorie, hoe kan dit nou so INTEGRAAL deel wees van jou “steeds-dieselfde”-teorie???? :o: Met die verskil darem; “Jode in Jesus Christus” en ALMAL in Jesus Christus word deur die Bybel CHRISTENE gemaak, terwyl jou teorie in plasing # 51 paradoksaal poog om alle Christene weer Jode te maak... :hmm: En daar gaan nie eers ‘n rooi liggie by jou op nie? :note:

Ben,

Ek is oortuig jy fabriseer kontradiksies en teenstrydighede om jou saak te dien, altans, dis hoe dit lyk, want soos Philip ook al tereg opgemerk het, jy haal mens baie selektief aan. Daar is absoluut geen kontradiksie in my antwoorde aan jou nie, dis bloot opportunisme of moontlik moedswilligheid van jou kant in my verstaan.

Jy skryf, "Toe ek, rakende Open 2:9 en 3:9, van die verstaan uitgegaan het dat daar oor Christene gepraat word en nie Jode nie, en dat die vroe Christene aanvanklik Jode genoem is voor Hand 11:26 omdat hulle as ‘n Joodse sekte beskou was, was jou reaksie;"

Jy sal moet wys hoe Openbaring 2:9 en 3:9, op Christene wys, dis absoluut vrregaande om so afleiding te maak. Vrder, op geen stadium was gelowiges of eerste Christene 'Jode' genoem, in die tyd wat Jesus op aarde was nie. Hulle was wel 'n 'Joodse sekte' genoem, wat daarop neerkom dat hulle afwyk van Joodskap in die ware sin van die woord en die kontemporre konteks van die tyd, soos wat dit in daardie spesifieke tyd was, toe Jesus op aarde was. Joodskap in Jesus se tyd, het oor fisiese Jode gehandel. Jy sal iewers moet begin besef, daar is 'n hemelsbre verskil tussen fisiese Jode en geestelike Jode (dis op hierdie misverstaan wat jy my nou valslik wil diskrediteer). Jy voer aan dat gelowiges soos die Ingelse sal s, "plain straight forward" JODE genoem was voor Handelinge 11. Dis so vr van die waarheid, soos die ooste van die weste. WAAR STAAN DIT? Hulle was wel as 'n 'Joodse sekte' bekend, maar meer spesifiek as mense van die Weg. Hulle was nie as 'Jode' bekend om sodanig te wys op hulle geloof in Jesus nie, dis 'n vals aanname, as jy dit so blatant wil stel!!!

Vrder dwaal jy in my verstaan om die vals Jode van Openbaring 2:9 en 3:9 as 'Christene' te wil verstaan. Om as 'n Sinagoge van Satan bekend te wees en dit aan Christene te wil koppel, is byna so vrregaande as wat mens kan kry. Christene se ware tuiste sou nooit Sinagoges wees nie en toe Johannes hierdie briewe geskryf het, het hy dit aan gemeentes geskryf wat nie in Sinagoges vergader het nie!!! Hulle kon dus nie enigsins dit as Jode verstaan nie, want dit was reeds in daardie tyd nie die gebruik dat Christene in Sinagoges bymekaar gekom het nie.

Paulus het ‘n geweldige stryd met Jode gehad, omdat hulle steeds die wet as geregtigheid tot saligheid wou invoer in die Christendom en dit hulle dis ‘n vyand van die waarheid gemaak het…,


Want julle, broeders, het navolgers geword van die gemeentes van God wat in Christus Jesus is in Juda, omdat julle ook dieselfde dinge gely het van julle eie stamgenote net soos hulle van die Jode, wat ook die Here Jesus en hulle eie profete gedood en ons vervolg het en God nie behaag nie en teen alle mense gekant is, deurdat hulle ons verhinder om tot die heidene te spreek dat hulle gered kan word, sodat hulle die maat van hulle sondes gedurig vol kan maak. Maar die toorn het oor hulle gekom tot die einde toe.
(1Th 2:14-16)

Net ter bevestiging wie Jode in die Bybelse kontemporre konteks was, skryf Paulus hier van Jode as vyande van die Kerk. Die broeders wat tot bekering gekom het, noem hy stamgenote van die Jode om hierdie onderskeid uit te wys. Die Jode het Jesus gekruisig, het hul eie profete dood gemaak, het die bekeerde Jode vervolg (daar is 'n verskil tussen 'n bekeerde Jood en 'n Jood), behaag God nie en is 'n vyandskap teen alle mense!!!... (derhalwe ook Jesus se waarskuwing aan die 7 gemeentes soos per Openbaring 2:9 en 3:9). Hy doen ook veel moeite in feitlik al sy briewe om te wys wie God se ware Israel is.

Die ou Boere het byvoorbeeld van gelowiges gepraat as Israeliete. Dit was 'n algemene term om 'n gelowige te beskryf deur te s, 'daar loop 'n goeie Israeliet'. Paulus het egter die eerste keer verduidelik dat om deel van God se Israel te wees, jy Jesus moet aanneem en derhalwe is my verwysing van 'Jood', verwysend na geestelike Israel. Niks vreemd nie.

Aanvanklik was bloot aan jou gewys dat gelowiges in Jesus se tyd, nie 'Jode' genoem was nie. Paulus het egter verduidelik wat die verskil tussen fisiese Israel en geestelike Israel is en in byvoorbeeld Romeine 2 praat hy van wie 'n ware Jood is (geestelike Jood) en wie 'n vals Jood is (fisiese Jood). Joodskap kan nie meer aan vleeslike en fisiese attribute gekoppel word nie.

Ek antwoord graag op die res van jou plasing later...

CFJ
Jul 2nd 2017, 10:17 AM
Hi Ferdi. Kom ons kyk na ng ‘n stukkie Bybel profesie: Danil 2:

Die Beeld wys duidelik dat die Babiloniese geloof via die Mede en Perse deur die Grieke na die Romeinse ryk oorgedra is aan die voete en 10 tone.

Die roete van die Babiloniese geloof dus geneem het na die antichris toe, is VOLGENS die Bybel dr eers Mede-Persi na die Griekse Ryk toe, en van die Griekse Ryk via die Romeinse Ryk na die antichris-sisteem toe (die RKK sisteem).

As dit deur Judaisme na die RKK-sisteem oorgedra is soos jou teorie beweer, dink jy nie die beeld sou anders moes gelyk het nie? :hmm:

Ben,

Jou aannames is nie net verkeerd nie, maar blyk moedswillig te wees. Nrens het ekself Judasme direk uitgewys, sonder om te wys wie dit verteenwoordig nie (naamlik Babilon). Wat ek wel ges het, was dat beide die Rooms Katolieke Kerk en Judasme, Babilon verteenwoordig.

Ek het male sonder tal dit aan jou genoem, dat dit oor Babilon gaan en wie Babilon verteenwoordig. Dit blyk dat dit by jou oor die RKK alleen gaan en dat Babilon in jou verstaan indirek deel is van die RKK. Wie is die kop in daardie beeld in Dan 2 Ben?? Wie is die bene in daardie beeld?? Wie is die voete in daardie beeld?? Wie rig die hele beeld, die bene, die voete, die buik, die bors en arms of die kop?? Kan jy dit antwoord?

Vertel my bietjie, hoekom word die belangrikste geskrif in Judasme, 'DIE BABILONIESE TALMOED' genoem?

Ben Cronje
Jul 2nd 2017, 09:04 PM
Die Dag van die Here sal nie kom voordat die 27 profesie wat ek volg, volkome vervul word nie. Vir 'n lys van hierdie profesie, kontak my by jcwalker3usa@netscape.net en plaas "Profesie" in die vakgebied.
Baie welkom op die forum JC. En baie dankie vir die uitnodiging.

Die anti-Christus is nog nie geopenbaar nie en ook nie die tempel van God is herbou nie, wat voor die einde sal gebeur.
Futerisme. Jy kom van ‘n begin van Futerisme af. Begin gerus weer hierdie draad lees van die begin af, my vriend. En dan gesls ons lekker verder.

Groete

Ben

Ben Cronje
Jul 2nd 2017, 10:06 PM
Ek is oortuig jy fabriseer kontradiksies en teenstrydighede om jou saak te dien, altans, dis hoe dit lyk, want soos Philip ook al tereg opgemerk het, jy haal mens baie selektief aan.
Ek haal julle egter op s ‘n manier aan dat enige iemand op die aanhaling kan klik sodat hulle geneem kan word na die plasing toe sodat ENIGE IEMAND daardie kwotasie in sy konteks kan gaan lees. Ek neem aan dat jy dit eerder sou verkies het dat ek julle op s ‘n manier aanhaal, dat niemand na die oorspronklike plasing geneem kan word waarin hulle die kwotasie in konteks kan lees en sodoende vir hulle-self kan besluit nie????? :hmm:

Ek laat dus hierdie stelling van jou aan enige iemand wat hier lees, om op enige kwotasies wat ek van julle plaas, te gaan klik en vir hulle self te besluit of ek julle buite konteks kwoteer al dan nie.

Net vir interessantheid, hoeveel keer het ek julle al gedaag om my te gaan kwoteer oor dinge wat julle ges het ek “glo” ges het, en niemand het my nog ooit kon kwoteer nie? :hmm:
Een voorbeeld: Julle beskuldig my gereeld van wettisme, maar kon my nog nooit kwoteer waar ek die stelling maak dat werke of die wet jou kan red nie. :cry:

So laat ons liewer maar nie hierdie roete gaan nie, my vriend. :hug: As jy voel ek mis-kwoteer jou, gaan kwoteer dan jou eie woorde vir my sodat ek soentoe kan gaan en dit vir myself kan gaan lees in die konteks wat jy s jy gedoen het. Hoeveel keer kwoteer ek nie my eie woorde aan julle terug nie? Gun my dieselfde gunsie. ;)

Daar is absoluut geen kontradiksie in my antwoorde aan jou nie, dis bloot opportunisme of moontlik moedswilligheid van jou kant in my verstaan.
OK. Kom ons volg jou argument....

Jy skryf, "Toe ek, rakende Open 2:9 en 3:9, van die verstaan uitgegaan het dat daar oor Christene gepraat word en nie Jode nie, en dat die vroe Christene aanvanklik Jode genoem is voor Hand 11:26 omdat hulle as ‘n Joodse sekte beskou was, was jou reaksie;"

Jy sal moet wys hoe Openbaring 2:9 en 3:9, op Christene wys, dis absoluut vrregaande om so afleiding te maak.
Ek het dit gewys. Al wat jy hoef te gedoen het, was om op die skakels van die kwotasie te klik. Maar ek sal dit nou mr volledig doen:
Kom ek neem jou na die plasing toe waar ek; “Toe ek, rakende Open 2:9 en 3:9, van die verstaan uitgegaan het dat daar oor Christene gepraat word en nie Jode nie, en dat die vroe Christene aanvanklik Jode genoem is voor Hand 11:26 omdat hulle as ‘n Joodse sekte beskou was...” :

Net vir interessantheid:

Vr hierdie oomblik is die Christene slgs as ‘n Joodse sekte beskou. En Jode genoem. Toe Johannes die Openbaring van Jesus Christus neergepen het, afgesonderd op ‘n eiland, is hier ‘n vraag 1 wat mens dalk mens self moet vra:
In die kwotasie, agter my naam, is ‘n klein blou blokkie met twee pyltjies in. As mens op daardie blokkie klik, neem dit mens onmiddelik na die plasing toe waarin ek die gekwoteerde stukkie ges het. Want ek het niks om weg te steek nie. Ek het dit ges op hierdie draad in plasing #10 op bladsy 1.
Toe, op bladsy 2 van hierdie draad, in plasing #27, kwoteer jy toe die stukkie wat ek ges het in in plasing #10 op bladsy 1.

Inelkgeval, jy kwoteer dit wl, en antwoord dan daarop:


Net vir interessantheid:

Vr hierdie oomblik is die Christene slgs as ‘n Joodse sekte beskou. En Jode genoem. Toe Johannes die Openbaring van Jesus Christus neergepen het, afgesonderd op ‘n eiland, is hier ‘n vraag 1 wat mens dalk mens self moet vra:
Hi Ben,

Was gelowiges in Jesus werklik "Jode" genoem? Nooit in enige plek in die Skrif en spesifiek in Handelinge, was Christene aanvanklik "Jode" genoem nie (waar staan dit?). Jy stel dit dat vr gelowiges Christene genoem was, was hulle Jode genoem. Tog staan daar duidelik dat hulle as mense van die Weg bekend was voor hulle Christene genoem was? Hulle was mense van die "Weg" genoem... (Hand 9:2; 19:9 en 23; 24:14 en 22) en hulle was 'n "sekte" genoem, (Hand 24:5 en 14; 24:14; 28:22) en hulle was "Nasarners" genoem (Hand 24:5). As ek dit mis, jammer daaroor, maar jy sal Skrif moet aanhaal en dan kyk mens daarna.
Gaan klik op die blou blokkie agter jou naam om jou stelling in sy konteks te gaan lees en kyk of ek jou mis-kwoteer of selektief kwoteer het.... Ek doen blou blokkies... :hug:
En hier, in plasing # 33 op bladsy 3, reageer ek daarop.

Ek weet jy gaan my glad nie wil glo nie, want dit pas nie in Die “Jode-beheer-die-wreld”-teorie nie. Maar kom ons kyk ook vir ‘n verandering nie emosioneel of agenda-gedrewe daarna nie, maar LOGIES:

Open 2:9 Ek ken jou werke en verdrukking en armoede maar jy is ryk en die lastering van die wat s dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar ‘n sinagoge van die Satan.
Open 3:9 Kyk, Ek gee jou uit die sinagoge van die Satan, van die wat s dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar lieg Ek sal maak dat hulle kom en voor jou voete neerbuig en erken dat Ek jou liefgehad het.
Jesus is hier aan die woord. En Hy is besig om met Sy Kerk te praat. Jesus is dus besig hierso om met Christene te praat. En Hy waarsku Sy ChristenKerk tn die mense onder hulle wat s dat hulle Jode is, maar dit nie is nie.. Jesus se Kerk is Christen, reg? Behoort Jesus nie Sy Kerk te waarsku teen die Christene onder hulle wat s dat hulle Christene is, maar dit nie is nie?
As Hy dan waarsku IN SY KERK SLEGS teen Jode wat nie Jode is nie; dan beteken dit dus dat dit OK en reg is vir fundamentele Jode [wat Jesus verwerp] om daar in Sy Christen Kerk te wees as gemeentelede, maar dat dit NIE OK IS vir “Jode” wat s dat hulle fundamentele Jode is, maar dit nie is nie, om daar in Jesus se Christen gemeente te wees NIE. En ek wil jou graag gou hieraan herinner:

Ek moes maar leer dat die Jode absoluut geen sen vir die Kerk inhou nie, inteendeel, ek bely dat ek Jesus en Sy kruis verydel het toe my fokus van hierdie toppunt van alles wat ons as gelowiges aan kan vashou, my laat struikel het in my eie dwaling....
Wat is dus LOGIES fout met die LETTERLIKE betekenis wat Die “Jode-beheer-die-wreld”-teorie aan Open 2:9 en 3:9 wil gee? En ek glo dit het dalk al begin deur skemer. Maar laat ek dit uitspel. Volwaardige, letterlike “Jode” verwerp Jesus. Reg? Kom ons noem hulle dus Fundamentele Jode.• Hierdie is ‘n Christen Kerk. Hoort Fundamentele Jode nie in die eerste plek in ‘n Sinagoge nie? – per logika. Wat maak fundamentele Jode in die Christen gemeente in die eerste plek? Jode verwerp immers vir Jesus.....!!!!!! Tog, as ons dit as letterlik aanvaar, dan is dit OK volgens Jesus dat hierdie fundamentele Jode in sy gemeente as gemeentelede sit. Want Hy waarsku nie teen hulle nie.
• Erger nog, daar is OOK nog boonop mense in Sy Kerk van Christene wat s dat hulle “ fundamentele Jode is”, MAAR eintlik is hulle Kabalistiese, Krypto-Jode.....!!!!! En as dit letterlik is, waarsku Jesus SLEGS teen hulle, nie teen die ander ware fundamentele Jode nie. Ware Fundamentele Jode (wat Jesus verwerp) is per implikasie dus welkom as gemeentelede in Jesus se Christen gemeente, maar Kabalistiese, Krypto-Jode is onwelkom daar.
• Aldus die letterlike interpretasie van die twee verse volgens Die “Jode-beheer-die-wreld”-teorie
• Kan jy dus sien hoe onlogies raak dit, Ferdi? Want as die vers is wat dit blyk te s, dan was daar 3 groepe in Jesus se Kerk. Fundamentele Christene, fundamentele Jode n Babiloniese, Kabalistiese krypto-Jode. Dit moet wees, want vir ‘n fundamentele Jood om in die eerste plek te kon s dat hy ‘n Fundamentele Jood is, moes fundamentele Jode welkom in die Christen Kerk gewees het as lede, vir Jesus om net teen die Fundamentele Jode wat nie fundamenteel is nie, maar Krypto-Jode is, te waarsku.....
• Maar ‘n fundamentele Christen, anders as ‘n Fundamentele Jood, hrt in ‘n Christen Kerk, en dit is makliker vir ‘n “Christen om in ‘n Christen Kerk te sit en te s dat hy ‘n Christen is en dit nie is nie, as wat dit vir ‘n fundamentele Jood is om in ‘n Christen Kerk te sit en te s dat hy ‘n Fundamentele Jood is en dit nie is nie.
• Want ‘n Christen hoort in ‘n Christen Kerk en Jesus hoef dan net te waarsku teen hulle wat s dat hulle Christene is, maar dit nie is nie.
• ‘n Fundamentele Jood hoort in die eerste plek nie in ‘n Christen Kerk nie, veral nie as hy bly s hy is ‘n fundamentele Jood nie en dit nie is nie, maar ‘n Krypto Jood boonop... Dan sou Jesus moes waarsku tn die Fundamentel Jode in Sy Kerk (hulle verwerp Hom inmmers), EN ook waarsku teen hulle ook wat s dat hulle Jode is, maar eintlik Krypto Jode is......
• Ek sien egter dat Jesus SLEGS waarsku teen, “die wat s dat hulle Jode is en dit nie is nie”. M.a.w. die wat s dat hulle Christene is, maar nie is nie. Daar kan SLEGS na Christene as Jode hier in die vers verwys word.

Kom ons wees eerlik, Ferdi. Die Letterlike interpretasie van Open 2:9 en Open 3:9 is nie haalbaar nie. Dit maak nie logies sin in betekenis of metode hierso nie. So weereens maak Die “Jode-beheer-die-wreld”-teorie nie Bybels sin nie.
Onthou jy hierdie plasing, Ferdi? Jy vra nou;

Jy skryf, "Toe ek, rakende Open 2:9 en 3:9, van die verstaan uitgegaan het dat daar oor Christene gepraat word en nie Jode nie, en dat die vroe Christene aanvanklik Jode genoem is voor Hand 11:26 omdat hulle as ‘n Joodse sekte beskou was, was jou reaksie;"

Jy sal moet wys hoe Openbaring 2:9 en 3:9, op Christene wys, dis absoluut vrregaande om so afleiding te maak.
Ek het dit gewys. Jy het net bloot glad nie daarop reageer nie. :hmm:
Kom ons sorteer dus eers hierdie "persepsie" uit, dan reageer ek verder in detail op jou plasing # 55-56. GLO MY, ek wil en gaan in detail daarop reageer. :hug:

Want jy maak dan nou Christenskap 'n Jode-ding van meet af.... :confused

CFJ
Jul 3rd 2017, 08:07 AM
Ben,

Ek wens ek kon verstaan wat jy werklik met my wil bespreek. Oor watter rede is jy so ingestel op bladsye en bladsye detail? Is dit om verwarring te saai? Die Christelike geloof het die besonderse eienskap dat een sin die wreld kan beteken. Jy het nou die geleentheid gehad om aan mens te wys, waar in die Bybel is kontemporre Jode in Jesus se tyd op aarde, 'JODE' genoem, asof sou dit verwys na die eerste Christene? Waar staan dit Ben, want dis wat jy tog ges het?

Die eerste Christene was wel 'n Joodse sekte genoem, om te wys dit is juis nie Jode in die tyd van Jesus nie. Hierdie mense was aanvanklik bekend as mense van die Weg.

Jy maak 'n stelling wat baie relatief is, wanneer jy skryf,


Want jy maak nou Christenskap 'n Jode-ding van meet as... :confused

Wys vir my hoe ek dit doen asseblief?
Bedoel jy fisiese Jode of om Jood in die gees te wees?

CFJ
Jul 3rd 2017, 08:51 AM
Hier is die eintlike probleem Ben. Hoe gouer jy besef die SDA besoedel die waarheid (want jou oordrewe liefde vir detail, is byvoorbeeld 'n taktiek wat die SDA ook gebruik om misleiding makliker te maak), hoe gouer gaan ons mekaar verstaan...

Ek sal egter nie s jy wil doelbewus mislei nie, maar detail verstrengel mens net en mens kan in minder woorde veel meer bereik. Baie min mense absorbeer bladsye en bladsye detail.Alle geloofsisteme wat eers hier in die 1800's ontstaan het, moet mens met agterdog bejeen, want die modernistiese tyd se hoofdoel is en was om mense met nuwe sienswyses te konfronteer, om bestaande sienswyses in die war te kan bring. Die SDA is een van hierdie modernistiese geloofsisteme. Net vir interessantheid, die hele fondasie waarop die SDA gebou is, is 100% vals en uiters maklik om te bewys.

Dit is 'n lasterlike denkwyse wat die kruis van Jesus Christus verydel, deur Levitikus 16 (wat handel oor die sondebok wat simbolies die wreld se sondes moes dra en 'n tipe van die kruis illustreer) profeties aan 1843/44 te koppel en nie direk aan die kruis nie en om die sogenaamde "Ondersoekende Oordele van God" of ook bekend as die "Reiniging van die Heiligdom" wat profeties volgens die SDA eers in 1843/44 waar geword het, in die plek te plaas van dit wat die KRUIS van Jesus in effek op neerkom. Die KRUIS van Jesus het die Gees as enigste oortuiging van ons sonde, van geregtigheid en van God se oordele, bewerk. Dis in die hele Kerk-dispensasie 'n absolute gewees en het nie eers soos die SDA valslik beweer, profeties gemanifesteer in 1843/44 nie. Dit was 'n vals wederkoms voorspelling wat op hierdie manier verbloem was, toe dit nie op dag en datum gebeur het soos Miller voorspel het nie. Dis oor hierdie rede dat Bibleforums die SDA as 'n sekte beskou en derhalwe is enige denkwyse wat vyandigheid teen die kruis van Jesus aanspoor, 'n baie gevaarlike denkwyse. Dit is dus nie snaaks of vreemd, dat die Rooms Katolieke Kerk op sogenaamde "eerlike" of eerder misleidende aansprake, die indruk wil skep dat die SDA die enigste ware Protestante is nie. Mens sien maklik deur hulle sogenaamde standpunt, wat bloot net 'n agenda is om te mislei.

Dan het ons nog nie by die Reformatore gekom wat die 5 Solas as basis van Protestantisme daargestel het nie...


Sola Fide, deur geloof alleen.
Sola Scriptura, deur Skrif alleen.
Solus Christus, deur Christus alleen.
Sola Gratia, deur genade alleen.
Soli Deo Gloria, aan God alleen.


As ons na die naam van die SDA kyk, gaan dit oor die SEWENDE DAG en dit gaan weer oor die WET. Mens kan nie so maklik dwaal nie, want die Reformasie staan of val by hierdie 5 Solas en daar is nie 'n SOLA WET nie. Dit bestaan net eenvoudig nie en die feit dat mense weer onder die wet gebring moet word, is presies wat Paulus teen geskryf het oor die Jode in sy tyd en hierdie selfde Jode (eintlik vals Jode) kom nou deur denominasies soos die SDA, op baie misleidende manier die Kerk binne...Oor alle denominasies is jy reg en stem ek saam met jou. Die SDA was egter nog nooit reg nie!

CFJ
Jul 3rd 2017, 11:39 AM
Ek sien jy het ‘n DING met sinagoges. So asof sinagoges ‘n heidense ding is. Asof sinagoges bestaan het in Babilon nog voor Juda-hulle soentoe verban is.... want jy stel dit asof dit een van die euwels is wat hulle daar gaan leer en terug gebring het. Is ek reg?

Die eerste vraag wat mens behoort te vra oor sinagoges is dit: AS Sinagoges ‘n Babiloniese heidense konsep was wat die bannelinge in Babilon net so gaan oorneem het, dan sou dit al klaar sonde gewees het net om in so ‘n gebou in te gaan. Reg? En as hulle in sinagoges net Babiloniese heidense kennis geleer het, sou dit NOG GROTER sonde gewees het om daar te aanbid en te leer (2 Kor 6:14, Deut 12:29-32). Reg?

Hoekom dan het Jesus in Sy grootword jare, elke sabbat sinagoge toe gegaan om te lees en te leer (Luk 4:16) en uiters gereeld in sinagoges ingegaan en mense geleer, met hulle geredeneer ensomeer?

‘n Mens kan dus duidelik sien dat, as die sinagoge-konsep enigsens duiwels was (en dus Babilonies), Jesus nie Sy voete daarin sou sit nie. As daar EEN persoos is wat presies sou weet waar die sinagoge-konsep presies vandaan kom, is dit God. Hy was daar met die vorming van die eerste een en Hy sou die intensies van die mense se harte sien met die bou van die heel eerste sinagoge. As dit enigsens Satan-gedrewe was, sou Jesus nooit ‘n voet daarin sit nie. En Hy sou Homself wel teen sinagoges in die algemeen uitgespreek het, dink jy nie so nie? :hmm:


Vandag het ons die Kerk van God en die kerk van Satan (http://www.churchofsatan.com/). Maak dit die woord “Kerk” Satanisties? :hmm:

Met alle respek dus, as jou teorie lui dat sinagoges deur die Babilonirs uitgevind is om hul afgode in te aanbid en die “Jode” het dit net so oorgeneem; wel dan is jou teorie weereens...totaal en al verkeerd. Ek het ‘n klomp geskiedkundige artikels gaan bekyk ook. Meeste is dit eens dat omdat die ballinge weg van die Tempel af was in Babilon, het hulle in geboutjies begin bymekaar kom wat later tot sinagoges ontwikkel het. Die konsep dus mag in Babilon ontwikkel het, maar dit het uit die ballinge ontwikkel en nie uit die Babiloniers uit nie. Dit het dus nie ontwikkel uit afgodsdiens uit nie, maar uit nood uit vir plekke verwyderd in ‘n heidense wereld waar hul God kon aanbid. Dit is presies dieselfde konsep as kerke vandag. Om dus sinagoges per s te wil betrek by jou Jode-teorie gaan dus nie baie eerlik wees nie.

LET WEL, Jesus het ‘n probleem gehad met Israel se geestelike leiers daardie tyd. NIE MET SINAGOGES NIE. So laat ons asseblief net eerlik perspektief behou hierso. En hoe lankal het Jesus al ‘n probleem met Israel se leiers?Ben,

Sinagoges se oorsprong is 'n betreklik obskure en selfs onseker saak wat nie 100% verreken kan word nie. Soos jy tereg s, dit het ontstaan tydens die Babiloniese ballingskap. Waar ek egter met jou verskil, is of dit die Here se goedkeuring weg gedra het. In Deut 12 staan daar byvoorbeeld,


So mag julle nie doen met die HERE julle God nie; maar die plek wat die HERE julle God uit al julle stamme sal uitkies om sy Naam daar te vestig om daar te woon, moet julle opsoek en daarheen moet jy kom. En daarheen moet julle jul brandoffers bring en julle slagoffers en julle tiendes en die offergawe van julle hand en julle gelofte— en julle vrywillige offers en die eersgeborenes van julle beeste en van julle kleinvee. En daar moet julle voor die aangesig van die HERE julle God eet en vrolik wees, julle en jul huisgesinne, oor alles waar julle jul hand aan slaan, waarin die HERE jou God jou gesen het. Julle moet nie doen net soos ons vandag hier doen nie—elkeen net maar wat reg is in sy eie o. Want julle het nog nie gekom in die rusplek en in die erfenis wat die HERE jou God jou sal gee nie. Maar julle sal deur die Jordaan trek en woon in die land wat die HERE julle God julle laat erwe, en Hy sal julle rus gee van al julle vyande rondom, en julle sal veilig woon. Dan moet julle na die plek wat die HERE julle God sal uitkies om sy Naam daar te laat woon, alles bring wat ek julle beveel: julle brandoffers en julle slagoffers, julle tiendes en die offergawe van julle hand en al julle keurgelofte-offers wat julle die HERE sal belowe. En julle moet vrolik wees voor die aangesig van die HERE julle God, julle en julle seuns en julle dogters en julle slawe en julle slavinne en die Leviet wat in julle poorte is, want hy het geen deel of erfenis saam met julle nie. Neem jou in ag dat jy jou brandoffers nie bring op elke plek wat jy sien nie. Maar op die plek wat die HERE in een van jou stamme sal uitkies, daar moet jy jou brandoffers bring en daar alles doen wat ek jou beveel.
(Deu 12:4-14)

Hier word sonder twyfel van die Tabernakel en later se Tempel gepraat, want dit is wat die Here daargestel het as aanbiddingsplekke. Sinagoges is mens-gemaak en nrens, soos in absoluut nrens is daar 'n sweempie van 'n verwysing in die Ou Testament dat God enigsins Sinagoges daargestel het nie.

Dis 'n gebruik wat mens van lees in die Nuwe Testament. Dat Jesus in Sinagoges ingegaan het, het alles te doen met die doel van Sy koms, in dat Hy gekom het om sondaars te kom red en ten spyte van die verwydering van die volk wat God se verbond gebreek het, het Hy dit op Hom geneem om die verbond nuut te kom maak.

Die konneksie met Babilon is in alle waarskynlikheid nie 'n direkte een, as dit by Sinagoges kom nie, maar ons weet dat Sataniste ook in Sinagoges aanbid. Wat mens ook weet is dat Babilon die religieuse sisteem van Satan is en op grond daarvan kan mens dan 'n konneksie maak dat Babilon en Sinagoges 'n bepaalde verband kan h. Ek glo dit, maar kan aanvaar dat dit spontaan onder Jode ontstaan het in die tyd toe hulle Tempel afgebreek was. Tog hou dit weereens verband met hulle ballingskap wat juis in Babilon was. Uit Babilon het vele der vele gebruike gekom en "DIE BABILONIESE TALMOED" as hoogste gesag in Judasme, wys dat die aanbiddingsisteem van fisiese Jode, hetsy proseliete of vals Jode of wat ookal van pas is, hulle verbind aan Sinagoges ook in ons dag. Om terug te verwys na Deut 12, sien mens dat geen brandoffers en enige ander offers daar plaasvind nie en dus kan mens die legitimiteit van Sinagoges bevraagteken.

Die gemeentes wat Jesus kom vestig het op aarde, verteenwoordig Sy liggaam en ook hier, word Christene nie aangeraai om hulle aanbiddigsplekke Sinagoges te maak nie. In beide die Ou Testamentiese plek of plekke van aanbidding en ook in die Nuwe Testament, is Sinagoges nie amptelik deel van hoe die Here dit gewil het nie.

Ben Cronje
Jul 15th 2017, 10:25 AM
Pope Wants Federal Europe

The bishop of Rome is agitating against capitalism and the United States.

By Andrew Miiller (https://www.thetrumpet.com/16046-pope-wants-federal-europe) July 14

This is not the first time Francis has advocated for a federal Europe. He received the famed Charlemagne Prize on May 6, 2016 for exceptional work performed in the service of European unity. Then, almost a year later, he delivered a speech to the leaders of 27 European Union member states. This speech commemorated the 60th anniversary of the signing of the Treaty of Rome. During his address, the pope warned that the European Union risks dying unless its leaders band together against populism.

What makes the popes interview with La Repubblica unique is that it marked the first time Francis has openly stated that a federal Europe is necessary to counterbalance the United States.

Even many Catholics do not grasp that Vatican City is more than the headquarters of a religion; it is a nation-state participating in political machinations involving empires.

Before World War i, the Vaticans geopolitical partner was the Austro-Hungarian Empire. But after the Habsburg dynasty lost its political power, Pope Pius xi negotiated treaties with fascist Italy and Nazi Germany in a bid to halt the spread of communism into Europe.

After the Axis powers were defeated in World War ii, Pope Pius xii struck an alliance with the U.S. Central Intelligence Agency to smuggle 30,000 Nazi war criminals to locations where they could continue laying the foundation for a European superstate.

Once it became apparent that the United States might not win the Cold War, Pope John xxiii and his successor Pope Paul vi abandoned the Vatican alliance with the CIA in pursuit a policy of peaceful coexistence with the Soviet Union. By allowing proletariat priests to replace traditionalist Catholic notions of Christ the king with a new image of Christ the worker, these popes sought to create a Communist-friendly version of Catholicism.

Pope John Paul ii renewed the Vatican alliance with the U.S. during the 1980s, when he saw that the Soviet Union was finally ready to collapse. After the USSR fell apart in 1991, Pope John Paul ii and his successor Pope Benedict xvi dedicated their papacies to the creating of a federal European superstate powerful enough to return Roman Catholicism to the global influence it exerted during the Middle Ages.

The current pope is continuing his predecessors push for a federal Europe. But as a left-wing activist mentored by a Paraguayan Communist, Francis is also working to stir up resentment against capitalism in general and the U.S. in particular. In some ways, it seems Pope John Paul ii helped bring down the Soviet Union only for Pope Francis to position the Catholic Church as the Soviet Unions economic successor.

Eugenio Scalfari asked Pope Francis last November whether he was advocating for a Marxist society. It has been said many times and my response has always been that, if anything, it is the Communists who think like Christians, Francis replied. Christ spoke of a society where the poor, the weak and the marginalized have the right to decide. Not demagogues, not Barabbas, but the people, the poor, whether they have faith in a transcendent God or not. It is they who must help to achieve equality and freedom.

While Christ did highlight the importance of free-will generosity to those genuinely in need, He never advocated state-enforced income redistribution.

Communists do not think like true Christians.

Regardless of the exact economic policies that the Vatican implements in the near future, it is important to recognize that Pope Francis and the College of Cardinals are actively working to establish a new system of world government.
Hou jy maar die Jode dop Ferdi... :thumbsup:

Ek sal later op jou plasings reageer...

CFJ
Jul 16th 2017, 01:01 PM
Hou jy maar die Jode dop Ferdi... :thumbsup:

Ek sal later op jou plasings reageer...

Nee Ben, ek verskil glad nie met jou oor die RKK nie, maar oor jou engheid jeens die RKK en ek glo mens moet Babilon die verborgene dophou, wat manifesteer in beide die vals Jodedom en ook die Rooms Katolieke kerk. Groot verskil, in dat jy steeds nie hoor wat mens aan jou s nie. DIT GAAN NIE OOR DIE RKK OF DIE JODE PERS NIE, MAAR OOR BABILON EN WIE UITERAARD BABILON VERTEENWOORDIG!

Ben Cronje
Jul 22nd 2017, 11:12 AM
Eers moet ek hierop reageer:


Hoe gouer jy besef die SDA besoedel die waarheid (want jou oordrewe liefde vir detail, is byvoorbeeld 'n taktiek wat die SDA ook gebruik om misleiding makliker te maak), hoe gouer gaan ons mekaar verstaan...

Ek sal egter nie s jy wil doelbewus mislei nie, maar detail verstrengel mens net en mens kan in minder woorde veel meer bereik. Baie min mense absorbeer bladsye en bladsye detail.
Detail is juis FEITE. Jammer jy vind dit 'n probleem. Jy gaan dan 'n probleem met die Bybel ook moet ondervind. Die Bybel is propvol detail selfs in elke vers. Bladsye en bladsye, hoofstukke en hoofstukke, boeke en boeke daarvan. Te veel vir jou om te absorbeer seker, want die Bybel is baie baie langer as my plasings... :cry:

Jammer Ferdi, maar ek vind hierdie verskoning van jou leeg, en 'n strooipop. As mens detail uithaal, bly slegs filosofie en ekstrapolasie oor. En daarmee kan mens enige plek mee heengaan na waar mens ookal WIL h mens se eie troetel-teorie moet heengaan. Klink my jy glo ook mens moenie 'n goeie storie met feitlike detail "spoil" nie...

Ek betreur werklik hierdie spesifieke seining van jou...

Kalahari
Jul 22nd 2017, 11:17 AM
Ben hou in gedagte dat volgens mens se breinprofiele sommige mense eers die detail soek voordat hulle die geheel wil beoordeel. Ander wil weer die geheel sien voordat hulle die detail wil beoordeel. Indien mens iemand wil leer moet mens bereid wees om albei te kan akkomodeer. :hug:

Ben Cronje
Jul 22nd 2017, 09:37 PM
Hi Kalahari.

Baie dankie vir jou terugvoer en ek neem kennis. :hug:

Maar ek dink nie dit is wat CFJ bedoel het nie. Ek verstaan sy bedoeling as volg en ek gaan wiskunde (wat orde is; God is ‘n God van Orde) as ‘n voorbeeld gebruik:

Hier is een van Ben se lang feitlike detail-plasings :lol: :

X +3y4b – 14xzc + 15w/5 + 7wz = A

Soos ek egter verstaan is Ferdi egter van mening dat ek (n die SDA) ‘n oordrewe liefde vir detail het. Volgens hom dus besoedel die SDA n Ek by implikasie die waarheid as gevolg van ons oordrewe liefde [en dus fokus op-] vir detail. Ons gebruik dus detail as voertuig om mense mee te mislei!!!!! :cry:

Die implikasie daarvan, wanneer ons terug gaan na die formule toe, is dat mens maar net hier en daar hoef te “scan” oor die formule, net op een puntjie hier en daar te fokus en ons SAL die regte antwoord (vir A) kry!

Deur net een of twee van die getalle of letters te vat sal mens by die regte antwoord uitkom. Die res van die letters/syfers is dus ala Ferdi onnodige detail wat liefs geignoreer moet word, want sou mens op elke letter/syfer fokus is dit SDA en Ben Misleiding.

Volgens Ferdi is dit dus verkeerd om op die detail te fokus om die korrekte antwoord te kry. As ek Ferdi dus reg verstaan, sal jy dan seker verstaan hoekom ek dit ondervind as betreurenswaardig?

Die enigste manier om A se antwoord te kry is om op elke liewe letter/simbool te fokus en om dit in ag te neem om sodoende by die somtotaal en dus die regte antwoord uit te kom. Verander mens slegs 1 syfer/simbool verander mens die antwoord. Daar is SLEGS EEN KORREKTE ANTWOORD.

So kom ons bring dit terug na hierdie gesprek toe.

Daar is slegs EEN klein horinkie, slegs EEN hoer op die dier, SLEGS EEN Antichris dus waarop die Bybel fokus in die eindtyd in profesie. Daar is nie twee nie. Daar is nie ‘n RKK antichris EN ‘n Joodse antichris nie. Daar is slegs 1.

EN die Bybel gee die formule van daardie antichris. En daardie formule het meer as 120 verse (syfers/simbole) [Detail dus – daardie nee-nee woord glo]. En in profesie gee God selfs mr detail. In ons wiskundige formule byvoorbeeld gee Hy ekstra detail soos:

x = 3, y = 5, b = 2, z = 4, c = 7, w = 1.

Die Vroe Kerkvaders vanaf Tertullian (155–222), Cyril van Jerusalem, Jerome, regdeur tot die Hervormers, het hierdie detail alles gebruik [detail wat Ferdi glo ons moet ignoreer omdat dit mislei] en almal deur die bank by dieselfde antwoord uitgekom. A = - 1022.

Ferdi glo ek moet die detail ignoreer, dan gaan ek en hy mekaar verstaan... dan gaan ons eerder by 'n antwoord uitkom wat ons WIL He, eerder as wat die antwoord is.
Is dit beter om die detail te ignoreer en mekaar eerder te verstaan as om by die regte antwoord uit te kom?

Die enigste plek waar ek hoop ek is verkeerd, is dat ek Ferdi verkeerd verstaan...:hug:

CFJ
Jul 24th 2017, 08:04 AM
Ben,

Jy ekstrapoleer nou jou eie argument om weet nie wat te probeer bewys nie.

Wanneer ek van detail praat in hierdie geval, dan gaan dit oor die feit dat jy reken, hoe langer jou plasings is en hoe meer detail jy daar insit, hoe meer gewig dra jou argument en dus maak jy die bewyslas groter. Niks is vrder van die waarheid as dit nie.

Mens vind hierdie eienaardige redenasie veral by die SDA, Jehovah Getuies en ook Israelwaarheid onderstrominge. Ek is glad nie teen detail nie, maar as deur sogenaamde detail op die tafel al manier is wat iemand hulle argumente kan staaf (dis al manier wat sektes het om hulle dwalinge in te voer, massas en massas detail!!), sien ek werklik net rooi ligte...

CFJ
Jul 24th 2017, 08:08 AM
Soos ek egter verstaan is Ferdi egter van mening dat ek (n die SDA) ‘n oordrewe liefde vir detail het. Volgens hom dus besoedel die SDA n Ek by implikasie die waarheid as gevolg van ons oordrewe liefde [en dus fokus op-] vir detail. Ons gebruik dus detail as voertuig om mense mee te mislei!!!!! :cry:Ben,


Is jy 'n SDA? Dis sal my verbaas as jy kan wys, waar jy dit anders verstaan of glo as die SDA...

Ben Cronje
Jul 28th 2017, 08:17 PM
Ek is glad nie teen detail nie, maar as deur sogenaamde detail op die tafel al manier is wat iemand hulle argumente kan staaf (dis al manier wat sektes het om hulle dwalinge in te voer, massas en massas detail!!), sien ek werklik net rooi ligte...
Hoe anders staaf mens ENIGE punt, Ferdi? Met teori??????

My plasings is lank en VOL detail omdat ek my stellings met FEITE kan onderskraag, nie met ongerugsteunde lee sambreel-stellings nie.

Kwoteer my asseblief waar ek enige irrelevansies kwytgeraak het wat volgens jou misleidend is. Ek daag jou. Anders skuld jy my 'n verskoning vir hierdie strooipop redenasie van jou. :hug:

En as jy voel my plasings is te lank, kan jy altyd 'n paragraaf 'n dag lees. ;)

In die volgende plasing sal ek weer die SDA opbring. :thumbsup:

CFJ
Jul 29th 2017, 09:07 AM
Ben, mens kan baie selektief ook met detail omgaan, om jou eie punt te bewys. Dis hoe ekself jou plasings verstaan en wat hierdie onderwerp betref, het min van die detail wat jy geplaas het, my beweeg om jou argument te koop of oortuig te word daardeur. Ek stem wel met bepaalde argumente saam, maar nie met jou oorwegend SDA dogmatiese uitkyk nie.

Om selektief met detail om te gaan beteken nie noodwendig dat dit die volheid van 'n saak aanspreek nie. Dit trek 'n saak maklik skeef en dis hoe ekself na van jou plasings kyk. Om my te forseer om elke skewe punt uit te lug (in my verstaan) en op alles repliek te lewer, is nie iets wat ek as persoon altyd tyd voor het nie (oor daardie rede is hier Kontroverse forums om sulke detail of dogma's te hanteer en kan so onderwerp soos hierdie eintlik verskuif word). Uiteraard reageer jyself ook nie op mens se plasings nie en ek kan vele sulke punte aan jou uitwys, waarop jy nog glad nie gereageer het nie en tog maak jy beskuldigings waaraan jyself skuldig is. Daar is detail waarmee ek kan saamstem en ek is nie teen detail nie, maar die beginsel van "DETAIL", is nie spesifiek dieselfde as die beginsel van die WAARHEID nie. Groot verskil

Ben Cronje
Jul 29th 2017, 10:30 AM
Uiteraard reageer jyself ook nie op mens se plasings nie en ek kan vele sulke punte aan jou uitwys, waarop jy nog glad nie gereageer het nie...
Ek kom by alles uit Ferdi. Dit vat net tyd. Vir maande nou al het ek slegs die Sabbat om tyd hieraan te wei.... een dag 'n week dus....

En hier is nog so 'n oomblik:

Kom ons antwoord van jou vrae. Hierdie plasing gaan weer lank wees, maar jy kan ‘n paragraaf ‘n dag lees en bestudeer. :hug:


Open 17:4 En die vrou was bekleed met purper en skarlaken en versierd met goud en kosbare stene en prels, en sy het in haar hand ‘n goue beker gehad, vol gruwels en die onreinheid van haar hoerery;

Ons weet ‘n vrou in profesie is ‘n kerk. Dit kan nie iets anders wees nie. Die Jode is nie ‘n Kerk nie, Ferdi. . Mens kry Christen Jode, Messiaanse Jode, Talmoediese Jode, atteistiese Jode ensomeer. Jou teorie is dus alreeds hier teenstrydig met die profetiese beeld. :thumbsup:

En daar is natuurlik net n Kerk vandag in die hele wereld wat ‘n ‘n vrou met ‘n beker gebruik...offisieel:

https://sites.google.com/site/freemasonryajesuitfront/_/rsrc/1434201531389/home/origin-of-freemasonry/Masonic%20fides.png
http://www.iisusbog.com/images/p11Ad.Mary.gif
En die vrou en die beker word Fides genoem deur die RKK. Wie is Fides? :


Fides (Latin: Fidēs) was the goddess of trust and bona fides (good faith) in Roman paganism.[1][2] She was one of the original virtues to be considered an actual religious "divinity". – hierso (https://en.wikipedia.org/wiki/Fides_(deity)).

Gaan lees gerus hierdie (http://aloha.net/~mikesch/vatican.htm) artikel, Ferdi: “What does the word Vatican mean (http://aloha.net/~mikesch/vatican.htm)”.

Gaan doen asseblief rerig moeite om dit mooi te bestudeer. Die vrou sit bo-op die dier, sy beheer die sisteem, my vriend. Die klein horonkie sit bo-op die dier in Dan 7, en beheer die sisteem. Nie Jode nie. Die Jode is maar, net soos die New Agers, Vrymesselaars, Teosofiese vereniging, Builderbergers ensomeer PIONNE in hierdie sisteem. Front-organisasies. En die Jesuete gebruik traditioneel front-organisasies omdat Protestantisme hulle uit die Bybel uit gewys het as die Antichris-sisteem. Hulle verkies dus die skaduwees.

Vr die Jode die bankiers van die wereld was, was dit die Knights Templars. En hulle het OOK vir die RKK gewerk...hulle was die RKK se front organisasie in daardie stadium voordat die Jode dit geword het.

Gaan lees gerus hierso:

• The Rothchilds are Jesuits (https://geopolitics.co/2015/04/08/the-rothschilds-are-jesuits/).
• The Rothchild Dynasty is Jesuit (http://secret--societies.blogspot.co.za/2013/12/the-rothschild-dynasty-is-jesuit.html).

En wanneer mens die Jesuetiese eed (http://www.reformation.org/jesuit-oath.html) gaan lees, sal jy onder andere die volgende daarin vind;

”My son, heretofore you have been taught to act the dissembler: among Roman Catholics to be a Roman Catholic, and to be a spy even among your own brethren; to believe no man, to trust no man. Among the Reformers, to be a reformer; among the Huguenots, to be a Huguenot; among the Calvinists, to be a Calvinist; among other Protestants, generally to be a Protestant, and obtaining their confidence, to seek even to preach from their pulpits, and to denounce with all the vehemence in your nature our Holy Religion and the Pope; and even to descend so low as to become a Jew among Jews, that you might be enabled to gather together all information for the benefit of your Order as a faithful soldier of the Pope.”...

“I do further promise and declare, that I will have no opinion or will of my own, or any mental reservation whatever, even as a corpse or cadaver (perinde ac cadaver), but will unhesitatingly obey each and every command that I may receive from my superiors in the Militia of the Pope and of Jesus Christ.”
Ek hoop jy het dit mooi gelees, my vriend. As iemand ‘n Jesuet is, is jy altyd ‘n Jesuet EERSTE, en daarna wat ookal hy voorgee om te wees om sy missie as Jesut te vervul, “only that the Church might be the gainer in the end,...”. Mens kan nie byvoorbeeld ‘n protestant of Jood rste wees, en daarna ‘n Jesuet nie. NEE. Jy is ‘n Jesuet EERSTE.

Die Jode-regeer-die-wereld-teorie maak ongelukkig hierdie fundamentele aanname-fout, dat jy ‘n Jood eerste kan wees en dan ‘n Jesuet. Die Jode-regeer-die-wereld-teorie is ongelukkig blatant verkeerd , maar hulle het geen ander keuse as om so ‘n foutiewe aanname te huldig nie, anders val die teorie platter as wat dit alreeds Bybels is.

Hier is nog ‘n interessante kwotasie:

In 1550 Pope Julius III declared his claim to universal Temporal (political) Power evidenced by a new coin he issued, its motto having read;

“The Nation and Kingdom that will not serve me shall perish!” – “Popery. An Enimy to Civil and Religeous Liberty; and dangerous to our Republic.” by W.C. Brownlee, (New York: John S. Taylor, Publisher, 1836) p. 159.
Geskiedenis het dit natuurlik oor en oor bewys. En wat hou dit dan vir “Protestante” lande in? Hoeveel van hulle is nog waarlik protestants? Nie meer een nie... Almal is Jesuet-beheer.


...Thomas Aquinas:

“The Pope, by Divine right, hath Spiritual and Temporal Power, as supreme King of the World...
The Pope of Rome, as the Head of the Papal Govemment, claims absolute sovereignty and supremecy over all the governments of the earth.” - “Romanism as a World Power”, Luther S. Kauffman (Philadelphia, Pennsylvania: The American Publishing Co., 1922) p. 30,31.

Terwyl ons nou op kwotasies is, hier is nog ‘n paar om oor te besin:

...the Roman Catholic Lafayette warned:

“It is my opinion that if the liberties of this country -the United States of America- are destoyed, it will be by the subtlety of the Roman Catholic Jesuit priests, for they are the most crafty, dangerous enemies to Civil and Religeous liberty. They have instegated most of the wars of Europe.” – "Romanism: a Menace to the Nation", Jeremiah J. Crowley, (Aurora, Missouri: The Menance Publishing Co., 1912) p.140.
En hier volg ‘n kwotasie wat mens nie onder die mat kan invee nie; een reguit uit die perd se bek uit SELF:

”See, my lord, from this room – from this room I govern not only Paris, but China; not only China, but the whole world, without any one knowing how ‘tis managed.”

Michael Angelo Tamburini, 1720, General of the Jesuits, speaking to the Duke of Brancas. – “History of the Jesuits”, Andrew Steinmetz, (Philadelphia, Pennsylvania; Lea and Blanchard, 1848) Vol. 1, p. 107.
Niks Jode hier in nie. Dit maak dit duidelik wie in beheer is, en strook met die Bybel.

Hierso (http://arizonapoliticalsecrets.blogspot.co.za/2008/08/spellman-black-pope-jean-baptiste.html) noem iemand van die organisasies onder Jesuiet beheer:

in command of the Masters of international Secret Societies including:

The Sovereign Military Order of Malta,
Scottish-Rite Shriner Freemasonry,
The Order of the Illuminati,
The Knights of Columbus,
The Knights of the Ku Klux Klan,
B'nai B'rith
The Club of Rome,
The Nation of Islam
and its private army called "The Fruit of Islam",
The Mafia Commission,
and Opus Dei
along with a host of lesser brotherhoods.
Ek het B'nai B'rith, die Joodse arm van die Vrymesselaars, uitgelig. Selfs hulle rapporteer uiteindelik aan die Jesuete.


”The Jesuit order, therefore, stands before us as the embodiment of a system which aims at temporal political domination through temporal political means , embellished by religion, which assigns to the head of the Catholic religion – the Roman Pope – the role of a temporal overlord, and under shelter of the Pope-King, and using him as an instrument , desires itself to attain the dominion over the whole world.”

Count von Hoensbroech, 1911, German Noble and ex-Jesuit. From “Fourteen years a Jesuit”, Count von Hoensbroech, translated by Alice Zimmern, (New York. Cassell and Company. LTD., 1911) VolII, p. 430.
Hierdie is nie Mickey Mouse kwotasies nie…. Dit is kwotasies van die binne-kring mense SELF. En vandag is die pous ‘n Jesuet OOK. Laat ons nie dit vergeet nie. :hmm:

Kom ons sluit met die volgende 3 kwotasie af voor ons na jou vraag kyk;

”At what then do the Jesuits aim? According to them, they only seek the greater glory of God; but if you examine the facts you will find that they aim at universal dominion alone. They have rendered themselves indispensable to the Pope, who, without them, could not exist, because Catholosism is identified with them. They have rendered themselves indispensable to governors and hold revolutions in their hands; and in this way, either under one name or the other, it is they who rule the world…” – Popery, Puseyism and Jesuitism”, Luigi Desanctis, (London: D. Catt, 1905; translatedby Maria Betts from the origenal Italian edition published as “Roma Papale”, p. 139

“Moreover, the pope has thousands of secret agents worldwide. They include Jesuits, the Knights of Columbus, Knights of Malta, Opus Dei and others. The Vatican’s intelligence Service and its field resources are second to none.” – Dave Hunt, 1994, American Baptist Historian. “A Woman rides the Beast.”, Dave Hunt, (Eugene, Oregon: Harvest House Publishers, 1994), p.87.
En dan:

”It’s [the Jesuit Order’s] objective was, and is still, to destroy the effects of the Reformation and to re-establish the Holy Roman Empire of the german Nation…
A Greater Germany, in other words, must be made again the centre of a revived Holy Roman Empire. – Leo H. Lehmann, 1942, American Historian in his book, “Behind the Dictators”, (New York: Agora Publishing Co., 1942, p.26.
Let op die datum van die laaste kwotasie. Halfpad deur die Tweede Wereld Oorlog en nog voor die EU met Duitsland as middelpunt. Duitsland is beskou as euwel en niemand sou eers in hul wildste drome ‘n EU in gedagte kon bring nie, …teensy jy natuurlik ‘n binnekring man was. Maar weereens, gn Jode hierso nie….

En as dit kom by Hitler se “Mein Kampf”, stel ek voor jy gaan vors biedjie ‘n man by name Jesuit Fr. Staempfle na. :yes: en dan;

”The SS had been organized by Himmler according to the principles of the Jesuit order…Absolute obedience was the supreme rule;… - Hierso (https://www.scribd.com/doc/18468529/Paris-The-Vatican-Against-Europe-Suppressed-Role-of-Vatican-in-For-Men-Ting-Both-World-Wars-1964). - “The Vatican against Europe”, by Edmond Paris, p.253.
Of sou jy s, Ferdi, dat die Jode agter Hitler se opgang gesit het, agter sy regering en dade????? Aangesien hulle “alles beheer”! :hmm:

Jy sal sien ek het revolusies in rooi uitgelig in die kwotasie hor op. Jy sal netnou sien hoekom.

Maar kom ons analiseer biedjie hierdie stelling van jou:

… maar iewers sal jy tog moet besin oor jou onrealistiese siening jeens Joodse Totale Beheer! Sien jy nie die Jode in byvoorbeeld die ANC se bevrydingstryd ter plaatse nie, in die Bolsjewistiese Revolusie nie, in die Illuminate nie, in Vrymesselary nie, in die Franse Revolusie nie, in Hollywood nie, in die grootste Media-Maatskappye nie? Die plaaslike volstruisbedryf was vir dekades deur Jode beheer en Johannesburg se bevolking tydens die groot goud-stormloop was byna 25% Jode gewees! Wie het beheer oor die diamantbedryf gehad al die dekades? Wie is die grootste Eiemdomsmagnate in SA (dink bietjie net aan Seeff en Pam Golding) en so kan mens bladsye lank aangaan. Hoe blind moet mens wees om nie Joodse beheer te kan raaksien nie?
Kom ons vat al die voorbeelde wat jy hierin noem n vir n waarin j Joodse beheer sien en ondersoek dit.

1. Joodse beheer in die Vrymesselaars?

Kom ons vra die Vrymesselaars en binne-kring-manne SELF. Hulle sal immers beter weet wie hulle beheer as die buitestaanders op die kantlyn wat sit en spekkuleer.

”The truth is, the Jesuits of Rome have perfected Freemasonry to be their most magnificent and effective tool, accomplishing their putposes among Protestants’…” – “The Grand design exposed”, John Daniel, (Middleton, Idaho: CHJ Publishing, 1999), p. 302.

”…, if you trace up Masonry, through all its Orders, till you come to the grand tip-top, Head Mason of the World, you will discover that the dread individual and the Chief of the Society of Jesus are one and the same person!” – James Parton, 1855, American Historian. “The Black Pope”, M.F. Cisack, (London: Marshall, Russell & Co., 1896), p. 76.
Volgens hierdie kenners en binnekring-man is die Jesuete in beheer van Vrymesselary. Maar kom ons vra nog ‘n grter binnekring persoon, Madame Blavadsky, stigter van die Teosofiese Vereniging en Vrymesselaar:

”It is curious to note too that most of the bodies (Secret societies) which work these (sacred rites), such as the Ancient and Accepted Scottish Rite, the Rite of Avignon, the Order of the Temple, Fessler's Rite, the "Grand Council of the Emperors of the East and West—"Sovereign Prince Masons," etc.,etc., are nearly all the offspring of the sons (Jesuits) of Ignatius Loyola. The Baron Hundt, Chevalier Ramsay, Tschoudy, Zinnendorf, and numerous others who founded the grades in these rites, worked under instructions from the General of the Jesuits. The nest where these high degrees were hatched, and no Masonic rite is free from their baleful influence more or less, was the Jesuit College of Clermont at Paris(emphasis added).” – Isis Unveiled, by H.P. Blavadsky, Los Angeles California, The Theosophy Company. Origenally published in 1877, re-published in 1988, p.390
Ek sien dus sovr gn Jode hierso nie, my vriend. Die Jesuite regeer Vrymesselary. Maar net om mr detail te kry om SEKERDER te maak, kom ons kyk na ng meer binne-kring bronne:


”We permit Jewish and [Muslim] brethren to content themselves with the books of the Old Testament or Koran. Masonry does not interfere with the peculiar form or development of any one’s religious faith. All that it asks is that the interpretation of the symbol shall be in accordance to what each one supposes to be the revealed will of the creator - Dr. Albert G. Mackey, as quoted in "Tracing Boards and Trestle-Boards," Masonic Bulletin of the Grand Lodge of British Columbia and Yukon (March 2011): 1.
Jip, jou Jode (via B’nai B’rith) en selfs Moslems (via die Ismailiete, Karmatiete, Fatimite, Druises en Assasins) rapporteer eventueel aan Vrymesselary en hulle op hulle beurt rapporteer weer aan die Jesuite.


”The true Mason is not creed-bound. He realizes with the divine illumination of his lodge that as a Mason, his religion must be universal: Christ, Buddha or Mohammed, the name means little, for he recougnizes only the light and not the bearer. He worships at every shrine, bows before every altarwhether in temple, mosque or cathedral, ralizing with his truer understanding the oneness of all spiritual truth. – Manly Palmer Hall, “The Lost Keys of Freemasonry”, (Richmond, Virginia: Macoy Publishing and Massonic Supply Company, Inc., 1976; 65.

“The Bible is an indispensable part of the furniture of a Christian Lodge, only it is the sacred book of the Christian religion. The Hebrew Pentateuch in a Hebrew Lodge, and the Koran in a Mohammedan one, belong on the Altar; and one of these, and the Square and Compass, properly understood, are the Great Lights by which a Mason must walk and work” – Dr. Albert Pike, “Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Scittish Rite of Freemasonry Prepared for the Supreme Council of the Thirty-third Degree, for the Southern Jurisdiction of the United States, and published by its Authority (Richmond, Virginia: LH Jenkins, 1871, Reprinted 1944, 11.
Jip, die Jode is maar net ook pionne in die groter skema van dinge.
So in antwoord op jou vraag of ek Totale Joodse beheer in Vrymesselary sien? Nee Ferdi, ek doen nie. Die binne-kring-manne ook nie. Hulle (en ek) sien TOTALE JESUET beheer in Vrymesselary. En aangesien B'nai B'rith maar net die Joodse arm van Vrymesselary is en aan dieselfde hoof van Vrymesselary rapporteer, is hulle hoofseun steeds ‘n Jesuet.
En aangesien Jesuete dit uitsluitlik doen sodat (volgens hul eed) “only that the Church might be the gainer in the end,...”, sien ek dus uiteindelike RKK-beheer van Vrymesselary. Die vrou op die dier beheer dus vrymesselary. Geen Totale Joodse beheer-komplot hierso nie, anders sou die binne-kringers dit ook geweet en erken het...Teensy die gekwoteerde binne-kringers k almal deur die SDA en hul detail mislei is natuurlik, en valslik glo dat dit die Jesuiete is waaraan hulle rapporteer, maar eintlik rapporteer hulle aan die Jode... :cry:


2. Joodse beheer in die Illuminati?

Wie was Adam Weishaupt? Kom ons vra Wiki (‘n nie-SDA bron):

”Johann Adam Weishaupt (6 February 1748 – 18 November 1830) was a German philosopher and founder of the Order of the Illuminati, a secret society...
...Weishaupt began his formal education at age seven at a Jesuit school.
After Pope Clement XIV’s suppression of the Society of Jesus in 1773, Weishaupt became a professor of canon law, a position that was held exclusively by the Jesuits until that time...
...Weishaupt was initiated into the Masonic Lodge "Theodor zum guten Rath", at Munich in 1777...
...Presenting their own system as pure masonry, Weishaupt and Adolph Freiherr Knigge, who organised his ritual structure, greatly expanded the secret organisation. – Hierso (https://en.wikipedia.org/wiki/Adam_Weishaupt).
Weishaupt was dus grootgemaak deur die Jesute vanaf hy 7 jaar oud was in ‘n Jesuet skool en Universiteit, beklee ‘n “Voorheen eksklusiewe Jesuiete pos” by hierdie Universiteit en word ‘n Vrymesselaar wat ‘n Jesuet-beheerde organisasie is. As Vrymesselaar was hy dus ook Jesuet-beheerd.
Sy hele milieu was Jesuet en soos ons vandag sien kom jy maar jesuet aan die ander kant uit. f so ‘n persoon is Jesut-beheerd na so ‘n opleiding soos ons vandag sien met jesuiet-opgeleide politikuste ensomeer, of so in persoon is ‘n Jesuet slf. Hulle s hy het ‘n protestant geword, maar kom ons gaan kyk weer na die Jesuite eed:

“My son, heretofore you have been taught to act the dissembler: among Roman Catholics to be a Roman Catholic, and to be a spy even among your own brethren; to believe no man, to trust no man. [/B]Among the Reformers, to be a reformer; among the Huguenots, to be a Huguenot; among the Calvinists, to be a Calvinist; among other Protestants, generally to be a Protestant[/B], and obtaining their confidence, to seek even to preach from their pulpits, and to denounce with all the vehemence in your nature our Holy Religion and the Pope; and even to descend so low as to become a Jew among Jews, that you might be enabled to gather together all information for the benefit of your Order as a faithful soldier of the Pope.”.

As ‘n Jesuet geskoolde dan skielik anti-Jesuieties en anti-RKK raak, dan bevestig dit sy Jesuietskap vir my. Aan hul vrugte sal jy hulle ken. En die Jesuiete het ondergronds gegaan op daardie stadium. As openlike Jesuiet sou hy nie by die Vrymesselaars (die protestante arm) kon aansluit nie. Dit maak dus alles sin.

Die medestigter van die Illuminati volgens Wiki is Adolph Knigge, wat die Illuminati se organisasie behartig het, en was k ‘n Vrymesselaar en dus Jesuet-beheerd. Kom ons wees eerlik, die Illuminati was van stap 1 af Jesuet-beheerd.

”From the Jesuit College at Ingolstadt is said to have issued the sect known as “the Illuminati of Bavaria” founded by Adam Weishaupt; its nominal founder, however, seems to have played a subordinate though conspiceous role in the orginization of the sect.” – “Occult Theocracy”, Lady Queensborough, (South Pasadena California Emissary Publications, 1980, Origenally published in 1933), p313.
Hoekom sal hierdie persoon bogenoemde beweer? Wel, in die boek (https://books.google.co.za/books/about/History_of_the_Jesuits.html?id=lmbyXrqyw7cC&redir_esc=y), “History of the Jesuits: Their origin, Progress, Doctrines, and Designs”, geskryf deur Giovanni Battista Nicolini, lees ons op bladsye 356,357 die volgende:

Lorenzo Ricci Eighteenth Superior General of the Society of Jesus 1758-1775 and Wlodimir Ledochowski 1915-1942.

During the Order’s Suppression from 1773 to 1814 by Pope Clement XIV, General Ricci created the Illuminati with his soldier, Adam Weishaupt, the Father of modern Communism who, with his Jacobins, conducted the French Revolution. Years later, Jesuit General Ledochowski, with his Bolsheviks, conducted the Russian Revolution in 1917, it being identical to the upheaval of 1789.
Daar het ons dit. Adam Weishaupt was Jesuet-beheerd, nogal deur die hoof van die Jesuete persoonlik, en saam het hulle die Franse Revolusie ook georkestreer. Onthou jy die stelling wat ek in rooie uitgelig het? Ek herhaal dit gou weer:

“ They have rendered themselves indispensable to governors and hold revolutions in their hands; and in this way, either under one name or the other, it is they who rule the world…”. Dit beantwoord ook sommer jou vraag of ek Totale Joodse beheer sien in die Bolshevistiese- en Franse Revolusies.... Nee, ek sien stds Jesuetiese beheer in die Illuminati en in Revolusies. En ek is nie die enigste nie.

Net vir interessantheid, wat het gebeur met die “Jesuetiese onderdrukking” van 1773 tot 1814 deur Pope Clement XIV? Die dier het sy (wat lyk soos ‘n) dodelike wond gekry (Open 13:3, 12). Die pous is gevang en is dood in banning. En as jy in die geskiedenis gaan delf, sal jy vind die Jesuiete sit agter dit ook as weerwraak teen die pous. En die Bybel weet dit was skyn, daarom gebruik God die woorde, “asof dit” want dit was skyn. Maar dis ‘n plasing op sy eie.


”The Russian Revolution, by eliminating the Czar, protector of the orthodox Church, had it not decapitated the great rival and helped the penetration of the Roman Catholic Church? We must strike while the iron is hot! The famous ‘Russicum’ [Russian College in Rome] is created [in 1929] and its clandistine missionaries will take the Good News to this schismatic country. One century after their expulsion by Czar Alexander the First, the Jesuits will again undertake the conquest of the Slav world.” – Edmond Paris, France’s greatest authority on the Jesuits, in his book, “The Secret History of the Jesuits”, Edmund Paris, hierso (http://www.chick.com/catalog/books/0191.asp).
Die Vrymesselaars (insluitend die Moslem (Shriner), Joodse (B'nai B'rith) en swart (Prince Hall) is in die voorgrond, terwyl die Jesuete en hul ander, groter pion, die Orde van Malta, in die agtergrond rondsluip. Jip, die Jesuete is in beheer van al die Katolieke ordes, maar die Orde van Malta (Ridders van Malta) is hul kroon-juweel. En kyk biedjie na hierdie foto’s:

Dit is algemene kennis dat Mugabe deur die Jesuete grootgemaak en geskool is, so ons weet wie agter sy heersskappy sit en die toutjies trek in Zim. Maar as die Jode agter die ANC sit, Ferdi, hoekom die volgende foto’s?

https://stopmensonges.com/wp-content/uploads/2013/12/Knight-of-Malta-Nelson-Mandela-with-Duke-of-Gloucester-2009.jpg

https://arthurgraph.files.wordpress.com/2011/04/thabombeki2.jpg

Onthou, jy kry bogenoemde in diens van die RKK…. Hierdie manne rapporteer dus onteenseglik aan die hoof-Ridder van Malta wat op sy beurt aan die swart pous rapporteer. So wie is dus hierdie manne se tippie-toppie baas? Die Jesuete. Nie die Jode nie.

Selfs die Jode van “Die plaaslike volstruisbedryf”, die Jode van “Johannesburg se bevolking tydens die groot goud-stormloop was byna 25% Jode gewees”, die Jode wat die diamant bedryf “beheer”, en die Joodse eiendomsmagnate, hulle almal rapporteer aan die swart pous aan die einde van die dag.

Jy vra; “Hoe blind moet mens wees om nie Joodse beheer te kan raaksien nie?”
Ek vra, Hoe blind wil mens mensself dan nou hou ter wille van ‘n teorie met geen Bybelse of werklike fondasie nie? “There is none so blind than those who do not want to see.”.

Die Bybel s daar is n antichris-sisteem wat die HELE WERELD regeer, die Babilonioese sisteem en dit IS DIE RKK sisteem. Die RKK sisteem via al haar front-organisasies regeer die hele wereld. Daar is nie ‘n RKK-sisteem EN ‘n Joodse sisteem wat saam die wereld regeer nie. Dis nie Bybels nie.
Die RKK regeer selfs die Joodse sisteem as een van hul menigte front-organisasies. Doen diep genoeg navorsing oor ENIGE organisasie en jy sal altyd ‘n Jesuet in die agtergrond vind.

Dit is soos ‘n besigheid:

Die CEO is die Wit Pous.
Die Bemarkings bestuurder is die swart pous (Jesuet hoof)
die Verkoopsbestuurder is die jesuiet order
Die area bestuurders is die Vrymesselaars (wat Moslem, Joodse, swart en vroue organisasies insluit), Teosofiese Vereniging, New Age, Emerging Church, Spiritualisme ensomeer insluit.
Die Reps is die “Poster-manne” van hierdie organisasies.

En dit, my vriend, is die RKK sisteem, of Babilon-sisteem. Dit is ‘n Kerklik-politieke sisteem.

In my volgende plasing (hopelik volgende week Sabbat as die Here wil) sal ons na Hollywood en die Media kyk en sien of ons Jode of Jesuiete heel agter in die donker kan uitsniffel..... :thumbsup:

Wat die SDA betref: Dit is vir my uiters hartseer dat jy, soos die ANC-politikuste van vandag, geskiedenis begin waar dit JOU pas. Om sodoende jou agenda te dryf.
Jy glo dat om die RKK as die enigste antichris te maak, is uitsluitlik SDA misleiding gebore uit detail. Nie net is dit ‘n vals beskuldiging nie, maar blatant oneerlik.
Die SDA propageer verbaal wat AL DIE HERVORMERS en VROE Protestante Kerkvaders uit EEN mond uit belei en voor gesterf het: die RKK-sisteem is die antichris.

As jy dus eerlik in jou beskuldigings wil wees, s dan eerder "dat eensydige detail om die antichris slegs die RKK te maak is Hervorming en Protestante misleiding.”
Moenie die SDA uitsonder nie, hulle is maar een denominasie van die beweging. Beskuldig dus die wortels, nie die vrugte nie. :hug:

Ben Cronje
Jul 29th 2017, 10:43 AM
Hiers nog. n Foto spreek n duisend woorde.
https://www.discerningtheworld.com/images/wpi/Nelson-Mandeal-Desmond-Tutu-Knight-of-Malta.jpg
http://www.jesuitinstitute.org.za/wp-content/uploads/2015/10/Seminarian-march-1985-2-744x546-384x253.jpg
1985 optog. Jesuits en die ANC.

Interessant nogal

CFJ
Jul 30th 2017, 09:08 AM
Ben,

Die wese van die inligting wat jy plaas is nie dinge wat ek onnodig mee sal verskil nie. Dis feite en self sien ek dit ook so, met uitsondering wat sekere afleidings wat jy maak betref. Ek glo egter jy wys nie mooi of korrek wie Babilon werklik verteenwoordig nie en jou verdediging van die SDA (wat verseker sektaries is en gebou is op 'n wortel wat Jesus se kruis verydel), maak dat mens nie alles kan inneem wat jy in sulke golwe op golwe weergee nie... Jy mag wel detail weergee, wat myself geen rede gee om teen dit te wees nie, maar hoeveelheid detail verander nie die waarheid, as dit in 'n konteks geplaas word om iemand se standpunte te wil regverdig nie.

Mens moet werklik naef wees, as mens nie globale Joodse beheer in hierdie wreld kan sien nie. Die rol wat die RKK speel is verseker iets wat ek dink jou plasings goed uitlug, maar weereens, jou eie woorde draai teen jou as jy wel Babilon erken, maar dat jy nie Babilon die verborgene in al haar glorie raaksien nie (dis meer as net die RKK). Wie het Babilon dogmaties gedra voor die RKK daar was? As jy dit kan antwoord, sal jy ook moet erken dat Babilon meer as net die RKK is.

Jy wys gou fotos waar die ANC en die RKK gekonnekteer kan word, wat wel so is, maar wat van die volskaalse Joodse inslag in hierdie landjie waarin ek en jy bly (http://balder.org/judea/South-Africa-Terrorism-ANC-Revolution-Jewish-Involvement.php), wat letterlik in 'n "hel" verander is? Miskien moet mens die wreld net so bietjie kleiner maak en net eers na Suid Afrika kyk en dan wys jy hoekom Joodse beheer nie ook globaal op dieselfde vlak SAL funksioneer nie.


Oppenheimer lobbied the Rothschilds to overthrow Verwoerd, who had publicly denounced the Jewish banking monopolies in Parliament. The Rothschilds secured the support of the Rockefeller, Carnegie and other "Anglo" families in the United States, and had those institutions lobby against the white government. Rockfeller influenced the Council on Foreign Relations and its members in the US government in particular to oppose white rule.

Die wortels van die “moderne” of “resente” ANC, is Joods, toe hulle die beweging in 1963 gekaap het!!!


In 1963 a group of Jews founded the "African" National Congress. The ANC was founded by Lionel Bernstein, Bob Hepple, Dennis Goldberg, Arthur Goldreich, Hazel Goldreich and James Kantor, with a few African front men -- Nelson Mandela, Walter Sisulu, Govan Mbeki (father of Thabo Mbeki), Raymond Mhlaba, and Ahmed Kathrada. In this, the ANC followed the model the Jews established when they founded the NAACP in the United States, with the exception that the ANC was a much more violent and openly communist organization. These Jews and their African National Congress received funding and support from both the Soviet Union and the US CIA.

Vandag of baie onlangs nog, is dit hoe die politieke landskap in Suid Afrika lyk wat Jode se absolute manipulerende beheer betref. Tog redeneer jy dat Jode geen beheer het nie. Werklike Ben???


Today, South Africa's central bank is run by a Jew named Gill Marcus, with the black frontman named Tito Mboweni taking instructions. Trevor Manuel, a Jew, is the Minister of Finance. Alec Erwin, a Jew, is the Minister of Trade and Industry. Helena Dolny, the Jewish ex-wife of KGB Colonel Joe Slovo, runs the Land Bank. Ronnie Kasrils, a Jew, is the Minister of Water Affairs and Forestry. Louise Tager, a Jew, is chairman of the railway system, Spoornet. Michael Katz, a Jew, is the chief consultant on taxation. Meyer Kahn, a Jew, is the managing director of the police service. Three Jews -- Richard Goldstone, Arthur Chaskalson, and Albert Sachs -- sit on the South African Supreme Court.

Ben, waarom wil jy Joodse benvloeding in die gang van hierdie wreld, wat in hierdie plasing afgeskaal is na jou eie land, om jou eie perspektief te toets aan die feite wat nie negeer kan word nie, wel negeer?

Dat die Room Katolieke Kerk (soos jou bydraes mooi uitwys) wel 'n groteske rol speel in wreldoorheersing, is verseker so, maar om die baie duidelike rol van Jode te wil negeer, grens aan misleiding...

KAN JY GEEN KONNEKSIE SIEN MET BABILON, AS DIT BY JODE KOM NIE?

CFJ
Jul 30th 2017, 09:15 AM
Hoekom dra die Pous en Kardinale as voorbeeld, 'n Joodse yamulke?

13262

13263

Wat maak jy hiervan Ben?

Ben Cronje
Jul 30th 2017, 11:39 PM
Ferdi.

Ek vermoed ek is om die einde van my jaar-kontrak wat data beterf, so as ek biedjie verdwyn weer, is dit om ‘n nuwe kontrak te kry. En om die tyd te vind om dit in te doen. Die sekkulre kant eet my tyd op. Ek vermoed ek ry op die dampe wat oor is in my data-petrol-tenk...


Die wese van die inligting wat jy plaas is nie dinge wat ek onnodig mee sal verskil nie. Dis feite en self sien ek dit ook so, met uitsondering wat sekere afleidings wat jy maak betref.
Lig hulle (die afleidings) dan pertinent uit vir my, dan gaan ons in diepte in op daardie punte. Maar dan, dis wat ek die heeltyd doen en jy noem dit “misleidende detail”, so dit maak my deurmekaar... :hmm:


Ek glo egter jy wys nie mooi of korrek wie Babilon werklik verteenwoordig nie en jou verdediging van die SDA (wat verseker sektaries is en gebou is op 'n wortel wat Jesus se kruis verydel), maak dat mens nie alles kan inneem wat jy in sulke golwe op golwe weergee nie...
Jou opinie oor die SDA is sleg dit...j opinie. En die mense s’n wat jy jou mee omring wat jou opinie deel. As ek in vliende pierings glo en mense om my omring wat glo soos ek, mag ons dalk ‘n magsblok wees. Maar dit beteken nog nie ons is reg nie.

Dom voorbeeld dalk, maar ek glo die beginsel kom deur. Net omdat 5 uit die 6 mense wat nog aktief is op die forum ‘n sekere standpunt handhaaf en een doen dit nie, beteken nie die 6 is reg nie. Laat ons dus nie sulke absolute posisies handhaaf nie, want hoe moet God met mense werk wat so onwrikbaar in hul sienings is? Die Bybel is ‘n swaard. Dit sny twee kante toe, nie een kant toe nie. Wat gebeur as die SDA wl reg is, waar laat dit jou? Veral in hierdie verband oor wie die antichris is?

Die SDA het AL die Hervormers en Vroe Protestante kerkvaders agter hulle. Met ander woorde, elke liewe traditionele denominasie wat ons vandag het VOOR die Jesuete se teen-reformasie (Lutherane, Calviniste, Doppers etc) het geglo wat die SDA vandag NOG STEEDS GLO. Waar laat dit jou, Ferdi???????????????????????????????? Wie het jy agter jou???????????????????????? :hmm:


Jy mag wel detail weergee, wat myself geen rede gee om teen dit te wees nie, maar hoeveelheid detail verander nie die waarheid, as dit in 'n konteks geplaas word om iemand se standpunte te wil regverdig nie.
Hierdie stelling verstaan ek werklik nie van jou nie. Jy erken self jy kan nie teen dit wees nie; tog is jy teen die hoeveelheid daarvan?? :o: Hoe kan ‘n mens teen die hoeveelheid feite wees????????????? En in watter ander konteks kan mens dit plaas as in die konteks waarin dit is??? As die Vrymesselaars erken hul baas is die Jesuete, dan is hul baas die Jesuete. Punt. Hoe kan jy dit in ‘n ander konteks wil plaas van dat hul baas eindelik die Jode is?????????? En dit geld vir al die groeperings soos aangehaal. Die hoeveelheid detail VERSTERK die waarheid Ferdi. Dit BEVESTIG die waarheid. Om dit in ‘n ander konteks te wil plaas, is blote oneerlike filosofiese gimnastiek. ‘n Feit is ‘n feit.

‘n Klip is ‘n klip. Mens kan dit probeer in ‘n ander konteks plaas, maar dan jok mens vir jouself. Onthou die gesegde:

...as Plato in his Republic scripted his Socrates to insist: ‘We must follow the argument wherever it leads’”
Wil jy dit aanvaar of die bewyse probeer manupileer om mens se troetel-teorie te pas?


Mens moet werklik naef wees, as mens nie globale Joodse beheer in hierdie wreld kan sien nie.
Ek sien die Jode wel oral. Maar ek sien die groter prentjie. Die Jode is maar front-Jode wat daar geplaas word deur die Jesuete sodat die wereld hulle kan blameer, terwyl die Jesuete (wat uitgewys is deur die Reformasie as deel van die antichris-sisteem) veilig in die agtergrond kan aangaan met hul misleiding.


Mat 24:3 En toe Hy op die Olyfberg gaan sit het, kom die dissipels alleen na Hom en s: Vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees, en wat is die teken van u koms en van die voleinding van die wreld?
Mat 24:4 En Jesus antwoord en s vir hulle: Pas op dat niemand julle mislei nie.
Die GROOT ding van die eindtyd, en die eerste ding waarteen Jesus waarsku in ons tyd is.... MISLEIDING. Moenie mislei word nie, Ferdi. Die Joodse gevaar is die Jesute se Antjie-Somers.Moenie daarvoor val nie. dit is “vlug-van-die-hand” taktiek.


Die rol wat die RKK speel is verseker iets wat ek dink jou plasings goed uitlug, maar weereens, jou eie woorde draai teen jou as jy wel Babilon erken, maar dat jy nie Babilon die verborgene in al haar glorie raaksien nie (dis meer as net die RKK).
Ek sien dit raak. Hier het ek dit uitgelig:


Dit is soos ‘n besigheid:

Die CEO is die Wit Pous.
Die Bemarkings bestuurder is die swart pous (Jesuet hoof)
die Verkoopsbestuurder is die jesuiet order
Die area bestuurders is die Vrymesselaars (wat Moslem, Joodse, swart en vroue organisasies insluit), Teosofiese Vereniging, New Age, Emerging Church, Spiritualisme ensomeer insluit.
Die Reps is die “Poster-manne” van hierdie organisasies.

En dit, my vriend, is die RKK sisteem, of Babilon-sisteem. Dit is ‘n Kerklik-politieke sisteem.
Jy kan op die area bestuurders fokus of op die CEO. Wie maak die besluite? :hmm:

Daniel se ballingskap is ‘n tipe van vandag se anti-tipe. Wie het die beeld gebou wat aanbid moes/moet word en beveel dat dit aanbid moet word? Die koning en sy regering. Reg?
Open 13:15 is die anti-tipe. Dis die koning en sy regering wat dit dryf. Die pous en sy sisteem wat dit dryf. Hoekom op die pionne fokus (die Jode, Vrymesselaars ens) as jy op die koning en sy top manne (die pous en sy Jesuete) kan fokus wat die besluitnemers is?

Deur op die CEO te fokus, kry mens die geheelbeeld. Die Area-bestuurders is maar slegs die simtoom van die oorsaak. Die blou ordes van die Vrymesselaars vang juis baie mense omdat hulle nie weet wat hor op gebeur nie, daarom dink so baie blou orde-messelaars die organisasie is Christen. Selfs hulle word mislei. Jy fokus op die Jode, wat in die voorbeeld maar net blou-orde messelaars is. Hoe kan jy die volledige prentjie sien as jy op die lae ordes fokus????

Fokus op die kop van die slang, nie sy lyf nie. As jy op sy lyf fokus, het jy steeds geen benul waar die kop heen gaan nie. Fokus op die kop, en die hele slang se rigting word bepaal.


Wie het Babilon dogmaties gedra voor die RKK daar was? As jy dit kan antwoord, sal jy ook moet erken dat Babilon meer as net die RKK is.
Dogmaties is die Babiloniese sisteem gedra deur Babilon SELF, toe het die Mede en Perse dit gedra, toe die Griekse sisteem, toe die Romeinse sisteem, en dit is verder gedra deur die ROMYNSE Katoelieke Kerk. Presies soos Daniel 2, 7 ens die res dit beskryf.

Jammer Ferdi, God sien dit en gee dit so weer in Sy Profesie. Ek weet jy wil dit graag anders sien. Ek glo God bo jou. Jy mag maar kwaad wees vir my daaroor. En jy mag dit maar op die SDA blameer as jy wil, maar weereens het die SDA Reformasie-geskiedenis agter hulle. Jy het nie. Jy moet nog verduidelik wat het jy agter jou verstaan.


Jy wys gou fotos waar die ANC en die RKK gekonnekteer kan word, wat wel so is, maar wat van die volskaalse Joodse inslag in hierdie landjie waarin ek en jy bly (http://balder.org/judea/South-Africa-Terrorism-ANC-Revolution-Jewish-Involvement.php), wat letterlik in 'n "hel" verander is? Miskien moet mens die wreld net so bietjie kleiner maak en net eers na Suid Afrika kyk en dan wys jy hoekom Joodse beheer nie ook globaal op dieselfde vlak SAL funksioneer nie.
Eerstens het ek alreeds gewys wie agter die Jode sit. Onteenseglik. En dan is ek besig om die groter wereld te wys in my draad, “Hoekom soveel antichriste”. Gaan lees dit weer van die begin af reg deur.


Die wortels van die “moderne” of “resente” ANC, is Joods, toe hulle die beweging in 1963 gekaap het!!!
Rerig??? Wie sit agter die Jode? Klaar bewys. :note:


Vandag of baie onlangs nog, is dit hoe die politieke landskap in Suid Afrika lyk wat Jode se absolute manipulerende beheer betref. Tog redeneer jy dat Jode geen beheer het nie. Werklike Ben???
Werklik Ferdi. Staar jouself vas teen die Jode, dis presies wat die Jesuete wil h, want hulle wil nie uitgewys word nie. Daarom word dit Front-Jode genoem. Dit word misleiding genoem. Vertrou op die Bybel, nie webwerwe nie.


Ben, waarom wil jy Joodse benvloeding in die gang van hierdie wreld, wat in hierdie plasing afgeskaal is na jou eie land, om jou eie perspektief te toets aan die feite wat nie negeer kan word nie, wel negeer?
Jy erken self, jy kan nie met die kwotasies stry nie, maar jy stry daarteen?????


Jy Dat die Room Katolieke Kerk (soos jou bydraes mooi uitwys) wel 'n groteske rol speel in wreldoorheersing, is verseker so, maar om die baie duidelike rol van Jode te wil negeer, grens aan misleiding...
Ek negeer dit nie. Ek weet net hulle is ‘n Front. Agter hulle is ‘n groter prentjie.

KAN JY GEEN KONNEKSIE SIEN MET BABILON, AS DIT BY JODE KOM NIE?
Ek sien dit, my vriend. Maar ek sien hulle is Micky Mouse. Ek sien die Jesuete stoot hulle vorentoe sodat ons op hulle kan fokus sodat ons mislei kan wees. Jesus waarsku ons daarteen en wys vir ons op wie ons MOET fokus. Satan ken die Bybel, hy is die gootste Bybel-leser, want hy kan nie die toekoms voorspel nie. Slegs God kan. Satan verstaan die Bybel beter as ons en hy gee sy beste om ons te probeer mislei. Hy het die “Jode” mislei met Jesus se eerste koms, daarom het hulle Hom gemis. Dink jy hy het opgegee op misleiding sodat ons die eindtyd-dinge mis?

1Pe 5:8 Wees nugter en waaksaam, want julle testander, die duiwel, loop rond soos ‘n brullende leeu, en soek wie hy kan verslind.

Open 12:12 Daarom, wees verheug, o hemele en die wat daarin woon; wee die bewoners van die aarde en die see, want die duiwel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het.
Die Eindtyd-kwessie waarin ons is, is aanbidding. En die gevaar is misleiding. Volg die Bybel.


Die Hervorming is gelei deur God en Sy Heilige Gees. As al die Hervormers en Vroe Protestante Kerkvaders (en hul denominasies) almal 100% [nie 99% nie, LET WEL] eens was dat die RKK die antichris is, dan is daar GEEN kwessie dat daar fout mee kon wees nie. die Heilige Gees is nie “deurmekaar” nie. Hulle was 100% eens. OF hulle was EEN in die Heilige Gees en REG, of die Heilige Gees was glad nie teenwoordig nie en hulle was ALMAL verkeerd.

As hulle reg was, praat God van 'n "remnant" in die eindtyd, 'n oorblyfsel in die eindtyd, 'n oorblyfsel van die reformasie (Open 11:13, 12:17, 19:21). 'n Oorblyfsel, volgens die Bybel, is dit 'n klein groepie van die oorspronklike, 'n klein groepie van die Reformasie in die eindtyd. Die SDA is die enigste groep wat dit steeds glo (en hulle het die algemene waarhede kombineer). Watter oorblyfsel is jy van, my vriend? Kan jy dit asseblief vir my detaileer? Wat glo jy nog wat die oorspronklike Hervormers geglo het?????????????? Detaileer dit asseblief vir my. :hmm: Jy het tyd.

Besluit jy vir jouself.


Jos 24:15 Maar as dit verkeerd is in julle o om die HERE te dien, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien: f die gode wat julle vaders daar oorkant die Eufraat gedien het, f die gode van die Amoriete in wie se land julle woon; maar ek en my huis, ons sal die HERE dien.
En as die SDA dit ook glo, wel, dan is hulle my dam se eende...

Ben Cronje
Jul 31st 2017, 12:18 AM
Ten laaste:

Ek het jou gevra of jy aspris die SDA opbring as verskoning om ‘n gesprek na Kontroversieel toe te skuif.... onthou jy?Ek moet egter eerlik wees en s; Jy het my verstom deur die SDA hier in te trek. Aanvanklik was ek sprakeloos.Met vrae:

1. Is daar ENIGE gesprek wat jy en ek nou sodae kan voer sonder dat jy nie in desperaatheid die SDA gaan intrek nie? :hmm:
2. Doen jy dit sodat jy verskoning kan kry om die draad na“Kontroversieel” toe te skuif as jy dit dalk later “mag nodig vind”? :hmm:
En kyk wat lees ek nou 'n paar plasings later:


...Dit trek 'n saak maklik skeef en dis hoe ekself na van jou plasings kyk. Om my te forseer om elke skewe punt uit te lug (in my verstaan) en op alles repliek te lewer, is nie iets wat ek as persoon altyd tyd voor het nie (oor daardie rede is hier Kontroverse forums om sulke detail of dogma's te hanteer en kan so onderwerp soos hierdie eintlik verskuif word).

Dit lyk baie agenda-rig vir my...

As jy in my posisie was, wat sou jy gedink het? :hmm:

Ben Cronje
Jul 31st 2017, 01:00 AM
PPS: Onthou nog net nog iets, my vriend:

Sover het ek en jy nog net minder as 1% profesiee opgebring oor die antichris wat wys dat die Jode nie kwalifiseer as die antichris nie. Ons het maar nog net daardie 1% bespreek. Wanneer ons die ongewensede "detail" daarvan klaar bespreek het, kom die res oormeerderheid....

Hou dit ingedagte... :hug:

CFJ
Jul 31st 2017, 10:43 AM
Ben,

Ek dink dis meer 'n kwessie van om op sogenaamde "neutrale" manier sekere standpunte voor te hou, wat eintlik maar niks anders as SDA dogma is nie (iewers sien mens mos maar die prentjie). Vrder verdedig jy hierdie sekte baie passievol en dit blyk 'n agenda te wees om SDA leringe subtiel in te voer.

Dan, daar is iets baie eenvoudig, wat jou siening werklik gaan beproef. Aan wie het die Here die aardse Kanaan gegee (simbolies die aarde in geheel)? Aan wie gee Hy die hemelse Kanaan (simbolies die hemel in geheel)?

Werk dit maar self uit. Babilon bly die kop van goud en die kop rig die hele liggaam (dit sluit in die Meders en Perse, die Griekse ryk en die Romeinse Ryk en ook herstelde Romeinse ryk). Onthou, die laaste ryk is yster en klei, dis nie net die Romeinse Ryk op sy eie nie, maar sluit nog iets in, die klei! Dis nie net die Romeinse Ryk wat aanvanklik die bene was nie... (dis waar jy nou is)

Ek weet nie of ek werklik meer van hierdie gesprek hou wat ekself en jy voer nie (dis nie meer 'n gesprek nie, maar het ontaard in 'n lesing), want dit het 'n aanmatigheid en as iemand eers voortvarend raak met hulle sogenaamde bewyse, dan sien ekself rooi ligte (gaan kyk maar na alle sektes, hulle bewys alles..., werklik?). Kennis kan relatief wees, maar kennis maak opgeblase en laat mense soms dink hulle het ge-arriveer...

Ek wil jou net weereens ernstig daarop laat let, die SDA is nie net in Lighuis gesien as sektaries nie, maar word op Bibleforums in geheel as 'n sekte bestempel en word sedert hulle ontstaan deur Protestante as sulks gesien (die 1843/44 se vals wederkoms en gevolglike vals heenwysing na "God's investigative judgement" en/of "cleansing of the sanctuary" is lasterlik in die plek van die kruis van Jesus geplaas). Mens hoef nie eers veel vrder as dit te gaan nie. Dit blyk dat jy op subtiele wyse hierdie dwalings wil invoer, deur die SDA goed te praat...

Mens sal dit net tot op 'n punt kan toelaat..., want jy gaan verseker nie 'n podium kry om die SDA goed te praat nie.

Gerhard Ebersoehn
Aug 3rd 2017, 09:29 AM
Ek is oortuig dat weens die feit dat Jesus Christus 'n Jood was en dat die Jode van vandag en ook oor al die eeue 'n Messias verwag, baie belangrik is as mens wil probeer uitvind wie die Anti-chris is. Hierdie valse verwagting van die Jode, kan op niks anders wys as die Anti-chris nie.

....

Die Joodse Messias moet aan die volgende vereistes voldoen in my verstaan,

1. Dit moet 'n politieke figuur wees wat veldslae kan lei
2. Hy moet terugkeer na die heilige land
3. Hy moet die tempeldienste weer instel
4. Hy moet uit die stam van Dawid wees of dan nou uit sy bloedlyn

Die vraag is, is die Anti-chris dieselfde as hulle Messias?


Jy identifiseer hom, duidelik, onvergisbaar, onmiskenbaar, onontkenbaar, punt vir punt: Die Rooms-Katolieke pousdom en al sy laat-lammetjies, onder andere die enetjie om en by 1844, en die hele string tot in die twintigste eeu, agterna gebore.

Louwrens Erasmus
Aug 4th 2017, 07:13 AM
Goed gestel. 100% korrek.


Jy identifiseer hom, duidelik, onvergisbaar, onmiskenbaar, onontkenbaar, punt vir punt: Die Rooms-Katolieke pousdom en al sy laat-lammetjies, onder andere die enetjie om en by 1844, en die hele string tot in die twintigste eeu, agterna gebore.

Dit is moelik om te sien dat mense nie die Bybel se definisie wil gebruik nie. Johannes stel dit volledig: "Kinders, dit is die laaste uur; en soos julle gehoor het dat die Antichris kom, bestaan daar ook nou baie antichriste, waaruit ons weet dat dit die laaste uur is. Hulle het van ons uitgegaan, maar hulle was nie van ons nie; want as hulle van ons was, sou hulle by ons gebly het; maar dit moes aan die lig kom dat hulle nie almal van ons is nie. En julle het die salwing van die Heilige en weet alles. Ek het nie aan julle geskrywe omdat julle die waarheid nie ken nie, maar omdat julle dit ken en omdat geen leuen uit die waarheid is nie. Wie is die leuenaar, behalwe hy wat ontken dat Jesus die Christus is? Dit is die Antichris wat die Vader en die Seun lon. Elkeen wat die Seun lon, het ook nie die Vader nie. Wat julle dan van die begin af gehoor het, laat dit in julle bly. As in julle bly wat julle van die begin af gehoor het, dan sal julle ook in die Seun en in die Vader bly. En dit is die belofte wat Hy ons beloof het, naamlik die ewige lewe. Dit het ek aan julle geskrywe met betrekking tot die wat julle mislei. En die salwing wat julle van Hom ontvang het, bly in julle, en julle het nie nodig dat iemand julle leer nie; maar soos dieselfde salwing julle aangaande alles leer, so is dit ook waar en geen leuen nie; en soos di julle geleer het, so moet julle in Hom bly" (1Jo 2:18-27)

Dit s presies wie dit is. So hy sit al vandag in die Kerk en verlei mense. Hoe anders het die sektes begin as dat hule "nuwe" openbarings gekry het.

So die antichris is die wat ontken dat Jesus gekom het as Seun van God, en die wat glo dat hy weer moet kom om die Jode te kom red, omdat nie net hulle die antichris is nie maar volgens Romeine 1 ook die wat dit goedpraat of hulle saam met die antichris skaar. "En omdat hulle dit nie die moeite werd geag het om God in erkentenis te hou nie, het God hulle oorgegee aan ‘n slegte gesindheid, om te doen wat nie betaam nie: hulle is vervul met allerhande ongeregtigheid, hoerery, boosheid, hebsug, ondeug; vol nydigheid, moord, twis, bedrog, kwaadaardigheid; nuusdraers, kwaadsprekers, haters van God, geweldenaars, trotsaards, grootpraters, uitvinders van slegte dinge, ongehoorsaam aan die ouers; onverstandig, ontrou, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, onbarmhartig, mense wat al ken hulle die verordening van God goed, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien di dinge nie alleen self doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen." (Rom 1:28-32)

Ben Cronje
Aug 4th 2017, 02:11 PM
Toemaar Ferdi. :hug:

Ek verlaat vrywillig hierdie forum. Bybelse waarheid is lankal nie meer hier welkom nie.

Hier word slegs nog OOR die Bybel gepraat; enige poging om UIT DIE BYBEL UIT te praat word gestigmatiseer en poog "verdag" gemaak deur dit as sektaries te wil oormerk.

Hierdie Afrikaanse kant is besig om dood te gaan, my vriend. Dit word versmoor deur enkele ego en opinie, eerder as wat dit bemes word om te gedy in Bybelse feit.

Hartseer Groete

Ben

CFJ
Aug 4th 2017, 04:16 PM
Toemaar Ferdi. :hug:

Ek verlaat vrywillig hierdie forum. Bybelse waarheid is lankal nie meer hier welkom nie.

Hier word slegs nog OOR die Bybel gepraat; enige poging om UIT DIE BYBEL UIT te praat word gestigmatiseer en poog "verdag" gemaak deur dit as sektaries te wil oormerk.

Hierdie Afrikaanse kant is besig om dood te gaan, my vriend. Dit word versmoor deur enkele ego en opinie, eerder as wat dit bemes word om te gedy in Bybelse feit.

Hartseer Groete

Ben

Hi Ben,

Dis geen probleem nie. Die waarheid staan vas en is nie vasgevang in 'n denominasie nie. Dit is die Here se waarheid, nie mense s'n nie. Die SDA is welkom hier, maar in die kontroverse afdeling, nie op die oop forum nie, gegewe die aard van die gesprek natuurlik. Dis die reel en enige een wat hier deelneem moet dit aanvaar en jyself het dit immers geweet en dis nie iets wat nou skielik verander het nie. Hier was nog altyd verdraagsaamheid teenoor vele mense wat in sektes vasgevang was en sou hier geen tolleransie wees nie, sou jy nie tot nou deelgeneem het nie.

Daar is iets wat nie baie mense besef nie. Dit is dat Afrikaanse Christelike forums oor die algemeen baie stil is. Afrikaanse Lighuis is weens presies dieselfde rede as by al die ander, relatief stil teenoor veral Engelse forums. Selfs op Facebook kry mens nie dat gesprekke aanhoudend gevoer word nie en raak dit maar met tyd stiller.

Voorheen was hier ook al deelnemers wat daarop gesinspeel het dat hierdie forum dood sal gaan. Wel, enige forum kan doodgaan en hierdie een ook, maar dit is nie weens woorde van mense wat dit sal doodgaan nie, maar in krag van God. Weens die aard van Afrikaanse mense en mens leer dit oor tyd wat die internet betref en baie spesifiek Christelike gesprekforums, is daar geen rede tot kommer dat alles 'dood' is nie. Dis normaal in Afrikaanse terme en sedert 2007 was dit al vele kere baie stil en dan gaan die gesprek maar weer aan. Tog is dit net in die Here se hand wat die toekoms hier inhou en sal mens moet aanvaar wat Hy bepaal... Al is hier net 2 deelnemers, s die Here, Hy sal hier teenwoordig wees (dit was deurentyd nog my uitgangspunt gewees). Getalle bepaal geen sukses wat forums betref nie...

Ongelukkig kan daar nie na elke een se dogmatiese smaak gehandel word nie en is daar grense op Bibleforums en derhalwe ook op Afrikaanse Lighuis.

Groete en mooibly en ongeag die toekoms wat jy mag inslaan, jy is steeds welkom hier en het ons vele goeie gesprekke en ook tye gehad. Ek is geensins ontsteld nie, maar moet ongelukkig die perke uitspel.

Weereens, sterkte en sen vir jou!

Ben Cronje
Aug 5th 2017, 09:55 AM
Laat hierdie korreksie dan dalk my swanesang wees en is dit dan ook op die man af:

Nog altyd het ek ‘n bepaalde siening opgebring en elke liewe stelling daarin dan met Bybelverse in hul konteks wat dit staaf gerugsteun. Lighuis se bladsye is my getuies.
Dan het jy die SDA opgebring (LW: NIE EK NIE), en in stede daarvan om die Bybelse verse te bevraagteken en te her-interpreteer om JOU teenstrydige siening mee te verduidelik, het jy dit ‘n SDA kwessie gemaak en dan gesuggureer (en in sommige gevalle selfs so gemaak) dat die kontroverse mes heeltyd teen my keel is. Die bewyse hiervoor l k die hele forum vol.

Sien Ferdi, hierdie Forum se leuse is, “Let’s talk Bible”. ENIGE siening dus, ongeag denominasie, behoort dus aan die Bybel, EN SLEGS AAN DIE BYBEL, gemeet te word. Daar behoort nie ‘n denominationele strooipop gemaak te word soos op Lighuis gedoen word om agter te skuil as verskoning omdat mens nie mens se siening Bybels kan verdedig, soos huidiglik die geval is nie.
En weereens is die bladsye op Lighuis my getuie.
Die SDA is die laaste van tyd elke keer jou strooipop waar agter jy skuil, eerder as om die Bybelverse soos aangebied te beredeneer. En natuurlik algemene sambreel-stellings. Dit is vir my hartseer Ferdi. Dit is my ervaring dat jou eie lig vir jou so helder geword het dat dit jou verblind sodat jy die lig van die Skrif nie meer kan raaksien nie... :cry: En daarom gebruik jy iets anders (denominasie) as die Skrif. Ek bly egter in gebed altyd hoop dat ek verkeerd is...

Hoe kan God met mense werk wat se eie opinie so regied is dat niks hulle kan skuif nie? Die Skrifgeleerdes, Fariseers en Saduseers in Jesus se tyd was so. Daarom het Jesus hulle “gebypass” en vissers, tollenaars ensomeer as Sy aanvanklike dissipels gekry. God het, soos vroer genoem eenmaal, SELF vir Johannes die Doper gaan leer in die woestyn, SELF vir Saulus in die woestyn gaan afsonder en van voor af oor geleer, ensomeer. En enige persoos wat dink hy is volleerd, is SO verkeerd al klaar. Dit is dus iets waarteen ons almal moet waak en SLEGS die BYBEL gebruik om sienings aan te meet. Maak nie saak watter denominasie watter siening huldig nie, as die siening Bybels is, IS DIT BYBELS en dus korrek en die waarheid. Die waarheid staan vas en is nie vasgevang in 'n denominasie nie.

Ek lees op Kletskerk se argiewe hierso (http://www.kletskerk.co.za/viewtopic.php?f=1&t=8589&p=198682); iets wat Philip ges het en gekwoteer is in;

”Ek het maar net gedink dat vanuit my ervaring is gesprekke op Lighuis en my eie blad geneig om meer te handel oor die saak ter tafel en nie oor persone en hulle (onskynlike) motiewe nie.”
Ek wens ek kon dieselfde ervaring as Philip h hier op Lighuis. Jy self s immers:

Dis geen probleem nie. Die waarheid staan vas en is nie vasgevang in 'n denominasie nie. Dit is die Here se waarheid, nie mense s'n nie.
En tog maak jy elke Bybelse gesprek met my ‘n denominasionele gesprek die laaste tyd... :hmm: :hmm:

Glo jy nie eers in jou eie woorde wat jy hierso plaas nie???? As dit dan so is soos jy s jy glo, hoekom beredeneer jy dan nie Bybelverse met Bybelverse nie, en beredeneer jy eerder Bybelverse met sambreelstellings en SDA-strooipoppe? Jou vrugte wys my dat jy nie jou eie woorde van hier bo glo nie.

In ‘n ander gesprek op KK hierso (http://www.kletskerk.co.za/viewtopic.php?f=1&t=6801) word jy gekwoteer as dat jy ges het (in terme van Lighuis);

...'n Mens se siel is vir my belangriker as rels, waar rels 'n beperking kan plaas op die verlossing van 'n siel.”
As verlossing van’n siel so hoog is op jou agenda, en die Bybels SELF s;

2Ti 3:15-17 en dat jy van kleins af die heilige Skrifte ken wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus. 16 Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, 17 sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus.
Hoekom beredeneer jy dan nie uitsluitlik uit die hele Skrif nie, in plaas van om alles ‘n SDA-strooipop te wil maak en dan daaragter te skuil, en dan die gesprek na Kontrovers toe te skyf en sodoende al die lesers te ontneem van die gesprek? Beskerm jy hlle? Of jself en jou aansien daardeur eerder? Gaan besin in nederigheid voor God daaroor, ...


..jy is steeds welkom hier en het ons vele goeie gesprekke en ook tye gehad. Ek is geensins ontsteld nie, ...
Ek waardeer die ope staande uitnodiging opreg baie, my vriend. :hug:

Maar ek sal eers ten volle welkom voel hier wanneer ek die voorneme het dat die Bybel met Bybel bespreek sal word hierso, en denominasies hier uitgehou word. Ek wil baie graag dieselfde ervaring hierso ondervind as Philip, naamlik “om meer te handel oor die saak ter tafel en nie oor persone en hulle (onskynlike) motiewe nie.” ...of denominasies nie...

Ek het geen behoefte om op KK te gaan deelneem nie, die taalgebruik en gesinthede daar maak dit vir my persoonlik moeilik om Christus daar te vind. Maar as die Leuse van Bybelforums ook nie hier op Lighuis toegepas en uitgeleef word nie, maak dit dit vir my net so moeilik. Ek wil graag in Afrikaans oor my God en Sy Woord praat, maar nie onder 'n mes soos nou nie...

Kalahari
Aug 5th 2017, 01:54 PM
Hi Ben

Verskoon dat ek hier "inspring" tussen jy en Ferdi, maar partykeer kan 'n ander perspektief dalk net die regte medisyne wees en voorkom dat iets ontaard in 'n persoonlike vete tussen persone wat voorkom dat persone mekaar hoor.

Eerstens is Lighuis glad nie daarteen dat ons hier Bybel bespreek of ondersoek nie. Inteendeel dit is juis dit wat ons wil aanspoor en bevoordeel. Dit is egter belangrik dat ons sal streef na die waarheid sover moontlik binne ons gebrekkige menslike vermons. Een aspek hiervan is dat ons sal streef om ten alle tye eerlik te wees. Een van die rels van die forum is dat SDA leringe en leerstellings nie toegelaat word op die oop forums nie, maar slegs in die ruimte vir dit geskep. Jy mag hiermee saamstem of nie, maar dit is die rels van die forum soos deur die eienaar bepaal en nie die modereerspan nie, ons pas dit net toe. Indien ek korrek is het Ferdi jou menigmaal gevra wat jou verhouding is rakend die SDA. Volgens my lees en verstaan het jy dit nie direk beantwoord nie, maar is daar tog die indruk geskep dat jy in akkoord is met hulle leerstellings. Indien dit so is, is dit die sogenaamde mes waarna jy verwys. Dit is egter nie 'n dreigement nie maar 'n toepassing van die rels van die forum, wat ons in my opinie baie verdraagsaam was om nie te streng toe te pas nie. Ek wil jou nie beskuldig van oneerlikheid nie, maar sal dit waardeer indien jy hierdie punt vir my sal opklaar, want ek is huidiglik nog steeds onseker of jy die SDA en hulle leerstellings onderskryf of nie. Ek glo dit sal hierdie hele punt opklaar indien ons weet waarmee ons werk, dan volg ons die rels en hoef niemand teleurgesteld wees in die forum en die deelnemers hierso nie.

Ek hoor graag van jou in die hoop van jou steeds deelnemende teenwoordigheid hier in watse forum of hoedanigheid ookal.

Groete
Kalahari

CFJ
Aug 6th 2017, 12:37 PM
Nog altyd het ek n bepaalde siening opgebring en elke liewe stelling daarin dan met Bybelverse in hul konteks wat dit staaf gerugsteun. Lighuis se bladsye is my getuies.

Ben,

Sonder twyfel kan ek jou daarop wys dat jy nie elke liewe stelling met Bybelverse toegelig het nie. Sovr my kennis strek (dit sluit myself in), is hier nie een deelnemer wat so met die Bybel omgaan nie en sekere stellings (meer of minder), word deur ons almal toegelig met Bybelverse.

Dat jyself jou eie verstaan van die Bybel in jou konteks sien, kan mens jou toegee. Dit s egter nie alles wat jy geskryf het is in konteks nieDan het jy die SDA opgebring (LW: NIE EK NIE), en in stede daarvan om die Bybelse verse te bevraagteken en te her-interpreteer om JOU teenstrydige siening mee te verduidelik, het jy dit n SDA kwessie gemaak en dan gesuggureer (en in sommige gevalle selfs so gemaak) dat die kontroverse mes heeltyd teen my keel is. Die bewyse hiervoor l k die hele forum vol.

As mens meeste van die onderstrominge in die Christelike sfeer se dogmatiese sieninge ken of eerder bekend is daarmee, dan sien mens mos as iemand n bepaalde dogmatiese denkwyse voorstaan. In Afrikaans is daar n mooi s-ding, wanneer iemand se kleure wys en dit is nie vergesog dat jou eie SDA-onderrok uitgehang het nie. Aan die einde van die dag het jy die SDA openlik verdedig, nadat jy vele kere daarop gewys is, omdat jy hulle sieninge feitlik woordeliks weergee. Hoekom is jy verbaas daaroor of voel jy dit is verkeerd?

Jy het aangevoer dat jy nie n SDA is nie, maar hoekom sou jy dan 'n bloudruk van hulle dogmatiese sieninge op Bibleforums beredeneer? Ek kan maklik aanvoer dat jy oneerlik was om nie te erken, jy is eintlik maar n SDA nieSien Ferdi, hierdie Forum se leuse is, Lets talk Bible. ENIGE siening dus, ongeag denominasie, behoort dus aan die Bybel, EN SLEGS AAN DIE BYBEL, gemeet te word. Daar behoort nie n denominationele strooipop gemaak te word soos op Lighuis gedoen word om agter te skuil as verskoning omdat mens nie mens se siening Bybels kan verdedig, soos huidiglik die geval is nie.

Dis mos nie n eerlike stelling hierdie nie Ben, want hier is Bibleforums se struktuur as voorbeeld, wat inslot by die heersende reel oor sektes. Op Bibleforums is daar geen illusie oor sektes nie en is n spesiale forum geskep daarvoor (Areopagus, soos onder aangedui) Daar kan dus oor alles wat die Bybel betref, gesels word, maar nie op die oop forum nie.

Jy weet dit mos! Waarom plaas jy suiwer SDA dogma op die oop forum?? Hierdie situasie sou nooit ontstaan het, as jy nie hierdie lyne gekruis of oorgesteek het nie. Dit is hoe Bibleforums voorsiening maak vir die SDA, wat presies soos Lighuis ook is...


Areopagus
RCC, Islam, SDA, JWs, LDS and more. Discuss them, debate them. By all means disapprove of the system but do not attack the individual.

Die ooreenstemmende forum by Lighuis is die Kontroverse forum en dit is wat daar staan,


Kontroverse sake
Enige kontroverse saak, teologiese debatte en ook al die gelowe van die wreld kan hier bespreek word. Net diegene wat 30 dae lid is, 40 plasings gemaak het met 'n goeie reputasie, kan hierdie forum sien.En weereens is die bladsye op Lighuis my getuie.
Die SDA is die laaste van tyd elke keer jou strooipop waar agter jy skuil, eerder as om die Bybelverse soos aangebied te beredeneer. En natuurlik algemene sambreel-stellings. Dit is vir my hartseer Ferdi. Dit is my ervaring dat jou eie lig vir jou so helder geword het dat dit jou verblind sodat jy die lig van die Skrif nie meer kan raaksien nie... :cry: En daarom gebruik jy iets anders (denominasie) as die Skrif. Ek bly egter in gebed altyd hoop dat ek verkeerd is...

Lighuis is jou getuie ja en getuig dat jy SDA dogma verkondig. Daar is n forum daarvoor geskep, waar dit met die Bybel getoets kan word. Uiteraard is nie alles wat die SDA glo verkeerd nie en is daar baie stigtende leringe.Hoe kan God met mense werk wat se eie opinie so regied is dat niks hulle kan skuif nie? Die Skrifgeleerdes, Fariseers en Saduseers in Jesus se tyd was so. Daarom het Jesus hulle gebypass en vissers, tollenaars ensomeer as Sy aanvanklike dissipels gekry. God het, soos vroer genoem eenmaal, SELF vir Johannes die Doper gaan leer in die woestyn, SELF vir Saulus in die woestyn gaan afsonder en van voor af oor geleer, ensomeer. En enige persoos wat dink hy is volleerd, is SO verkeerd al klaar. Dit is dus iets waarteen ons almal moet waak en SLEGS die BYBEL gebruik om sienings aan te meet. Maak nie saak watter denominasie watter siening huldig nie, as die siening Bybels is, IS DIT BYBELS en dus korrek en die waarheid. Die waarheid staan vas en is nie vasgevang in 'n denominasie nie.

Is jy dan hier om proseliete vir die SDA te maak Ben?Ek lees op Kletskerk se argiewe hierso (http://www.kletskerk.co.za/viewtopic.php?f=1&t=8589&p=198682); iets wat Philip ges het en gekwoteer is in;

Ek wens ek kon dieselfde ervaring as Philip h hier op Lighuis. Jy self s immers:

En tog maak jy elke Bybelse gesprek met my n denominasionele gesprek die laaste tyd... :hmm: :hmm:

Glo jy nie eers in jou eie woorde wat jy hierso plaas nie???? As dit dan so is soos jy s jy glo, hoekom beredeneer jy dan nie Bybelverse met Bybelverse nie, en beredeneer jy eerder Bybelverse met sambreelstellings en SDA-strooipoppe? Jou vrugte wys my dat jy nie jou eie woorde van hier bo glo nie.

In n ander gesprek op KK hierso (http://www.kletskerk.co.za/viewtopic.php?f=1&t=6801) word jy gekwoteer as dat jy ges het (in terme van Lighuis);

As verlossing vann siel so hoog is op jou agenda, en die Bybels SELF s;

Hoekom beredeneer jy dan nie uitsluitlik uit die hele Skrif nie, in plaas van om alles n SDA-strooipop te wil maak en dan daaragter te skuil, en dan die gesprek na Kontrovers toe te skyf en sodoende al die lesers te ontneem van die gesprek? Beskerm jy hlle? Of jself en jou aansien daardeur eerder? Gaan besin in nederigheid voor God daaroor, ...

Ek sien nie hierdie deel werklik as relevant tot hierdie gesprek nie
Ek waardeer die ope staande uitnodiging opreg baie, my vriend. :hug:

Maar ek sal eers ten volle welkom voel hier wanneer ek die voorneme het dat die Bybel met Bybel bespreek sal word hierso, en denominasies hier uitgehou word. Ek wil baie graag dieselfde ervaring hierso ondervind as Philip, naamlik om meer te handel oor die saak ter tafel en nie oor persone en hulle (onskynlike) motiewe nie. ...of denominasies nie...

SDA dogma mag bespreek word, maar in die forum daarvoor geskep. Dit laat n verkeerde indruk as mens nie by rels kan hou nie.Ek het geen behoefte om op KK te gaan deelneem nie, die taalgebruik en gesinthede daar maak dit vir my persoonlik moeilik om Christus daar te vind. Maar as die Leuse van Bybelforums ook nie hier op Lighuis toegepas en uitgeleef word nie, maak dit dit vir my net so moeilik. Ek wil graag in Afrikaans oor my God en Sy Woord praat, maar nie onder 'n mes soos nou nie...

Lighuis is Bibleforums Ben. Sien jy dat SDA dogma openlik op die oop forum aan die Engelse kant geplaas word? Ek is seker jy sien dit nie. Lighuis het dit dalk vir te lank toegelaat, maar wees net eerlik, as jy wel n SDA is. Kan jy aan mens wys, waar jyself met die SDA verskil?

Ben Cronje
Aug 10th 2017, 10:47 PM
Verskoon dat ek hier "inspring" tussen jy en Ferdi, maar partykeer kan 'n ander perspektief dalk net die regte medisyne wees en voorkom dat iets ontaard in 'n persoonlike vete tussen persone wat voorkom dat persone mekaar hoor.
Ek waardeer jou poging Kalahari. Ek weet dit is opreg en uit jou hart uit. Dankie. :hug:
En ja, die rustigheid in jou benadering het my ook na ‘n dag of twee laat rustig raak. Ek moet bieg, ek het ‘n hoogs emosionele plasing aanvanklik gemaak, maar weer verwyder. En toe gaan sit en besin.
Ek het hierdie rels intussen, in rustigheid weer, gaan her-besoek. Dankie weereens aan jou [en Ferdi wat hard probeer het, maar ek op ‘n te emosionele missie was om aanvanklik te gaan kyk] dat julle my terug verwys het na die reels eerste.

En ja Ferdi, hierdie plasing het ek geskryf vr jou plasing #85 op hierdie draad, so vergewe my asseblief vir enige duplisering wat daar is.... :hug:

Onthou hierdie woorde van my?:

Hierdie is ‘n Protestante forum, en as ek reg kan onthou het ek iewers gelees dat mens nie op hierdie forum mag deelneem as jy Rooms Katoliek is nie. Ek het al baie gewonder hoekom nie, gegewe dat so baie Rooms Katolieke sienings wat verwerp is deur die vroe Protestante nou weer hul weg terug gevind het in die Protestante leer, en hier as eg-Protestants in die oop forum-kant bespreek en verdedig word. (Lighuis en die Engelse kant). Ons kan net sowel die Katolieke weer op Bibleforum toelaat om deel te neem, hulle sal hulself baie tuis voel hier. En ek s dit nie sarkasties nie, maar in opregte hartseer. :cry:
Wel, ek het dit uiteindelik gekry:

”In addition, we do not ascribe to the teachings of the Roman Catholic Church or similar faiths such as Orthodoxy. Those who do are quite welcome to fellowship here, but teaching and promoting such theology and doctrine will not be allowed. We allow discussions on other faiths in the appropriate forum and for the purpose of refuting doctrines contrary to scripture. – hierso (http://bibleforums.org/showthread.php/261748-BibleForums-Posting-and-Forum-Guidelines?p=3210107#post3210107).
Ek het ongelukkig ‘n baie groot probleem met hierdie rel.

Vergewe asseblief eindelose repitisie, maar met die Hervorming en in Vroe Protestantisme, is alle Rooms Katolieke doktines verwerp. Die Hervormers het daarteen protesteer (daarom is hulle immers Protestante genoem). Almal, sonder uitsondering, het ook die RKK as antichris uit die Bybel uit op ‘n Sola scriptura-basis uit geidentifiseer, en Rooms-katolieke doktrines geidentifiseer as wyn uit haar (die antichris-sisteem) glas uit. En hulle het gehoor aan God se roep gegee om uit haar uit te kom.

Open 18:4 En ek het ‘n ander stem uit die hemel hoor s: Gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag h en van haar plae ontvang nie.
‘n Vrou in profisie is immers ‘n Kerk-sisteem. Aan die lig dus hiervan, maak die forum-rel dus perfek sin, en stem ek 100% in beginsel daarmee saam.

MAAR, sedert die Jesuet-georkestreerde teen-reformasie, het baie van die RKK-doktrines weer hul weg terug in Protestantisme in gevind. Ons dink hier aan klein doop en ‘n groep ander doktrines. Futerisme en Preterisme ensomeer is ook RKK-doktrines van die RKK af. En al hierdie doktines word nou openlik en in oop forums onder ‘n “Protestante” dekmantel op Bybelforums gepropageer, gepremofeer en geleer, as Bybelse feit boon-op. My vraag is:

Dink julle nie dalk mens behoort hierdie terugval ook te begin in ag neem in die strewe na ‘n konsikwenste toepassing van hierdie forum-reel nie?????

En glo mens behoort ernstig hierna te kyk.


Eerstens is Lighuis glad nie daarteen dat ons hier Bybel bespreek of ondersoek nie. Inteendeel dit is juis dit wat ons wil aanspoor en bevoordeel. Dit is egter belangrik dat ons sal streef na die waarheid sover moontlik binne ons gebrekkige menslike vermons. Een aspek hiervan is dat ons sal streef om ten alle tye eerlik te wees.
Presies, my vriend. As hierdie Bybelforum nog enigsens waarlik Protestants was, waarom word daar nie Protestante sienings verdedig eerder as Katoliekes nie? :hmm: Inteendeel, waarlik Protestante sienings soos wie die antichris is, word nou kontroversieel beskou en as sektaries afgemaak... :cry: Grattan Guinness is immers die man wat ek gereeld kwoteer.
Daar is iets ERNSTIGS daarmee verkeerd...

Ek is ‘n Protestant, en protesteer steeds teen die RKK se teologie. Hoe “Protestants” dit ookal vandag verpak mag wees. As ek nie daarteen protesteer nie, is ek nie meer ‘n Protestant nie, en kan ek myself nie meer ‘n Protestant noem nie.


Een van die rels van die forum is dat SDA leringe en leerstellings nie toegelaat word op die oop forums nie, maar slegs in die ruimte vir dit geskep. Jy mag hiermee saamstem of nie, maar dit is die rels van die forum soos deur die eienaar bepaal en nie die modereerspan nie, ons pas dit net toe.
Wat jy s die SDA betref en kontroversieel, ek het dit vanoggend (ten tyde van hierdie skrywe) gevind:

Unorthodox teachings of ANY of these religions will be moved to the "Areopagus" or "Controversial" Forums:

1. Seventh Day Adventist (SDA)
2. Jehovah's Witnesses (JW)
3. Latter Day Saints (LDS)
4. ANY non-Christian religion, such as Islam, Hinduism, Buddhism, Wicca, etc.
5. Roman Catholicism.
6. Oneness/Non-Trinity
7. Universalism of any form to include Universal Reconciliation
Hierso (http://bibleforums.org/showthread.php/253855-Rules-for-posting-in-Bible-Chat-All-Members-Must-Read-Before-Posting).
Weereens het ek ernstige vrae met hierdie reel, en hier is my redes:
Soos Ferdi genoem het:

Die waarheid staan vas en is nie vasgevang in 'n denominasie nie. Dit is die Here se waarheid, nie mense s'n nie.
Hoekom dan, wanneer ek/ons ‘n bepaalde stuk teologie aan die Bybel gaan meet op hierdie forum, om te sien of dit Bybels waar is, word dit halfpad deur verwerp op grond van dat sekere “sektariese” groeperings/denominasies dit OOK glo, EERDER AS op die Bybelse basis?

En hierdie draad is ‘n sprekende voorbeeld daarvan: Die Hervormers en Protestante Kerkvaders het soos een man geglo dat die antichris SLEGS die RKK sisteem is. Toevalling glo die SDA dit steeds as enigste Protestant nog in hierdie verband. Dit is dus OF BYBELSE WAARHEID wat en in geen denominasie vasgevang nie, of Ferdi maak dit ‘n SDA-denominasie-leun. Sien jy hoe selektief is dit. As Ferdi enigsens konsikent eerlik wil wees, moet hy dit dan ‘n Hervormings/Protestante leun maak, en nie die SDA uitsonder en dit die “Posterboy” daarvan maak nie, want die SDA het meer as 200 jaar na die Hervorming eers tot stand gekom. En boonop vanuit die verskillende denominasies... Hierdie is opgetekende geskiedkundige FEIT. Laat ons dus eerlik wees.

Met sulke oneerlikheid het ek dus ook ‘n probleem. Eerlikwaar, as jy ook opreg eerlik wil wees, was Ferdi verkeerd om hierdie Hervorming/Protestante siening ‘n SDA een te wil maak. Ek het slegs Protestante pre-SDA kwoteer.

Maar dit vir eers daar gelaat.


Jy mag hiermee saamstem of nie, maar dit is die rels van die forum soos deur die eienaar bepaal en nie die modereerspan nie, ons pas dit net toe.
Jy is reg, my vriend. :hug:
Die reels was daar vr my... Had ek dit maar van die begin af studeer het :cry:. Ek is verkeerd hierso dus.
Maar dink jy nie dat dit dalk tyd is om weer saam met die eienaar na hierdie reels te gaan kyk nie? Eerder as om so ‘n absolute posisie in te neem wat nie so absoluut is as wat dit op die oog af meer blyk te wees nie...??


...but teaching and promoting such theology and doctrine will not be allowed.
En kyk hierdie siniese juweel, Kalahari:

Topics not allowed in Bible Chat

Just to make things a bit more clear to folks. This list is not complete it's just meant to cover some recent things that have popped up. These topics are only allowed to be discussed in Areopagus.

3. Mortalism/Soul Sleep-At death, the immaterial, non-body aspect of a person remains in the grave with the body, and is unconscious and unaware until the resurrection; and doesn't go to be in the presence of the Lord at death.
Hierso (http://bibleforums.org/showthread.php/253855-Rules-for-posting-in-Bible-Chat-All-Members-Must-Read-Before-Posting).

Dis RKK-doktrine. En stry soos mens wil, slegs die Gelykenis van Lasarus en Jesus se woorde aan die kruis soos geinterpreteer met die vertaler-geplaasde komma blyk dit te ondersteun op die oog af. Die res van die Bybel in 99% grosse tematiese verse doen nie. Elke liewe afgodsdiens glo die immortaliteit van die siel, wat die bywys vir Elke opregte Christen behoort te wees dat as al die afgodsdienste dit glo, dit nie Bybels kan wees nie!!!!! Afgodsdienste glo immers die leun. En wat is waarheid?

Pilatus het ook gewonder;...

Joh 18:38 Pilatus s vir Hom: Wat is waarheid? En toe hy dit ges het, gaan hy weer uit na die Jode en s vir hulle: Ek vind geen skuld in Hom nie.
Joh 14:6 Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.
Psa 119:151 U, o HERE, is naby, en al u gebooie is waarheid.
Joh 17:17 Heilig hulle in u waarheid; u woord is die waarheid.
1Jn 5:6 Dit is Hy wat deur water en bloed gekom het, Jesus die Christus; nie deur die water alleen nie, maar deur die water en die bloed; en dit is die Gees wat getuig, want die Gees is die waarheid.
En hier, wat elke liewe afgodsdiens glo, word aanvaar en wat die Bybel mr as in ‘n gelykenis en ‘n kontroverse komma in ‘n sin te s het, bevraagteken, ver-kontrovers en glad nie in “Bible Chat” toegelaat nie. Die RKK siening word aanvaar, en die Bybel bevraagteken. :hmm:
Dit laat vir my baie bekommerende vrae.... En dit maar net op daardie punt...


Indien ek korrek is het Ferdi jou menigmaal gevra wat jou verhouding is rakend die SDA. Volgens my lees en verstaan het jy dit nie direk beantwoord nie, maar is daar tog die indruk geskep dat jy in akkoord is met hulle leerstellings.
Gaan lees weer my plasings, Kalahari. Ek het al menigmaal ges; Ek is nie SDA nie, maar soos ek hul doktrines opreg eerlik en onbevooroordeeld aan die Bybel gaan met, het ek werklik nog nie iets teenstrydig met die Bybel gevind nie. Ek't nog nie ALLES daaraan gemeet nie, let wel.

Ek het ‘n Sabatarieer geword deur die Philadelphian Church of God en die UCG se pamflette en artikels daaroor, nie deur die SDA nie. Hulle is almal brokkelinge van die WCG (Armstrong se Kerk - Britse Israelisme. Ja, ek was daar ook...) En ek het dit oor ‘n tydperk van 5 jaar nagevors voor ek tot die slotsom gekom het dat dit Bybels is. Bybelse waarheid in 'n denominasie waarvan ek eventueel met baie van hul hul ander doktrines verskil het. :thumbsup:Hulle glo byvoorbeeld nie in die 3-Eenheid nie... Onbybels. Maar oor die Sabbat kon ek nie Bybels verskil nie. Oor verskeie van hul ander doktrines eventueel WEL. Julle mag en sal verskil in liefde oor die Sabbat. :hug: Ek kyk en kwoteer vandag nog van hul artikels oor die RKK en ander wereld gebeure op hierdie forum wat wel Bybels is op my draad; "Hoekom soveel antichriste". Die stukke wat met die Bybel strook. Die on-Bybelse dele ignoreer ek. Maar SELFS hulle het stukkies waarheid beet. MEET alles aan die Bybel. As ek nie die Bybel en profesie gehad het nie, en 'n absolute opinie, sou ek hulle stukkies waarheid tussen hul misleiding gemis het... Waarheid is waarheid. Ongeag die denominasie. Kan ek hul opregtheid totaal en al ignoreer? Dink jy God doen dit? Of kyk Hy na Harte, eerder as denominasies soos hierso gebeur? En hier dink ek aan (1 Sam 16:7)


Hoekom het ek die SDA verdedig?. Hoekom doen ek steeds? Om twee beginsel-redes:

1. Omdat die SDA hier geoordeel en te lig bevind is, terwyl Jesus ons leer dat die oordeel ons nie toekom nie. Die Jode het ‘n ABSOLUTE opinie oor Jesus gehad en Hom in die proses verwerp. Was hulle reg in hul absolute opinie? Nee.

2. Wat as die SDA wel die “remnent” (nakomelinge) van God se Kerk is (Gegewe dat ons glo die Hervorming en Protestante Kerk was wel God se Kerk) omdat hulle leerstellings nog die meeste soos die Hervormers sin was, is. Wat dan? Dan is iemand wat so ‘n absolute standpunt teen die SDA het, in die selfde posisie as die Jode in Jesus se tyd. Reg?

En die Bybel praat van ‘n eindtyd “remnant”. Ons is in die eindtyd. Die "remnant" van die Protestante (gegewe weereens dat ons glo die Hervorming en Protestante Kerk was wel God se Kerk). ‘n “Remnant” (nakomelinge) is ‘n oorblyfsel van die oorspronklike. Minder mense wat glo soos die oorspronklike, maar met nuwe kennis by (Bybel kennis vermeerder in die laaste tyd immers)..


Open 12:17 En die draak was vertoornd op die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou.

Rev 19:21 And the remnant were slain with the sword of him that sat upon the horse, which sword proceeded out of his mouth: and all the fowls were filled with their flesh.
As Jesus wat in Sy tyd op aarde tussen sy mense verwerp is ‘n tipe was dalk van die eindtyd, sal Jesus se ware Kerk nie ook tussen Sy “Christen” mense verwerp word nie??? Dit blyk tog profeties voorspel te wees:

Joh 16:2 ...Ja, daar kom ‘n uur dat elkeen wat julle om die lewe bring, sal dink dat hy ‘n diens aan God bewys.
Onthou, baie sogenaamde Christene gaan mislei wees. Praat Jesus immers nie met sogenaamde Christene in Matt 7:21-23 en s dat Hy hulle nie ken nie?

Ek wil nie daardie fout maak nie. Kan ek bekostig om daardie fout te maak as gevolg van bevooroordeeltheid? Nee. Ek is nie so braaf nie...

Kan julle? :hmm:

In opsomming dus, ek is nie SDA nie, maar ek deel nie julle absolute standpunt teen hulle nie, want wat as julle verkeerd is????? Ek glo nie mens moet so ‘n absolute standpunt handhaaf nie... En hoe meer ek hul sienings aan die Bybel meet, hoe meer strook dit. Veral omdat die Hervormers ook baie daarvan onderskryf het. Ek probeer werklik kinderlik-eerlik weer dinge aan die Bybel meet. Ek probeer opnuut weer klei in Jesus se hande wees. Sonder klonte van absolute vooropgestelde en traditionele opinies.

En weet julle wat? Ek bring doktrines hiernatoe, sodat ek JUIS julle eerlike opinies vanuit die Bybel OOK te hoor, en dit te meet aan julle Bybelkennis ook, want ek glo julle Bybelkennis is baie groter as myne. Daarom hoop ek mildelik dat julle my met Bybelse sienings sal teenstaan of saamstem, en nie met oorwegend sektariese strooipoppe sal gooi nie. Want weereens kwoteer ek Ferdi:

Die waarheid staan vas en is nie vasgevang in 'n denominasie nie. Dit is die Here se waarheid, nie mense s'n nie.
Ek staan baie sterk op hierdie punt. Kan mens dit oor-beklemtoon?

Vir my is Bybelstudie juis om tematiese studies te doen; vat AL die gedeeltes in die hele Bybel wat oor ‘n bepaalde tema handel en volg nie bewyse na waar dit ookal mag ly. Ek besluit nie voor die tyd waar ek WIL EINDIG in my studie en probeer dan onbewustelik my bevindinge manupuleer om by my vooraf bepaalde antwoord uit te kom nie.

Ek weet julle Mods het nie ‘n maklike taak nie, en ek haal my hoed af vir julle. Maar ek bepleit dat mens vooraf-opgestelde idees so vr as moontlik moet vermy as mens by die Bybelse waarheid wil uitkom. Het Jesus nie sy dissipels gekies wat “ongeleerd” was juis om van vooropgestelde opinies weg te kom nie. Of Johannes SELF geleer en Paulus SELF geleer nie? Om weg te kom van absolute opinies en vooropgestelde idees af nie? Het Jesus nie heeltyd die Fariseers en Saduseers juis oor hul vooropgestelde idees heeltyd aangevat nie??

Ten laaste vir nou:

Ja Ferdi. Jy is reg. Julle was baie meer genadig met my en verdraagsaam en het baie meer toegelaat met my as wat die rels toelaat. En in my eng gesentreerde missie het ek dit misken. Daarvoor vra ek opreg om verskoning. Inteendeel, ek wil julle mods prys en bedank vir jul lankmoediheid, geduld en deernis.

Ek vind hierdie forum as ‘n huis vir my. En ‘n sen. En ek erken dat ek baie tekortkominge het, en dat julle vir my goeie kuber-vriende geword het. Ek gaan nie nou dadelik op Ferdi se laaste plasing reageer nie, maar ek sal wel bietjie deur ou plasings gaan en my kwoteer waar ek my posisie jeens die SDA duidelik gemaak het. Maar ek glo ook dat ek my posisie opnuut hierso verduidelik het?

Ek bepleit dat ons sienings -enige sienings oor die Bybel- aan die Bybel en SLEGS die Bybel sal meet. Op die Protestante manier?

Ek weet en bely dat ons slegs deur ons verhouding met Jesus Christus gered kan word. Daar is GEEN ander manier nie. Dit is die agtergrond waarteen ons gesprekke afspeel. Die gegewe. Maar Jesus het vir ons die "manual" gegee nadat ons gered is; Sy Woord. sodat ons Hom beter kan leer ken en nie sal dwaal nie. Misleiding is die gevaar van ons tyd Matt 24:4).

Kom ons praat Bybel, nie denominasie nie. En kom ons sluit ons lesers (soekers) in. Gee hulle kans om ook ingeligde besluite te kan neem. Soekers kan nie die kontroverse kant besoek nie. As hulle slegs gefiltreerde dinge kan lees, eerder as debate met baie invalshoeke, wat maak hierdie forum beter as die Evolusioniste (in die bed met skole en die liberale media) wat slegs hul kant aan die samelewing gee? :hmm: Hoe kan enige mens dan 'n ingeligde besluit vir homself maak?? Dit is indoktrenasie, nie keuse nie....

As mens 'n doktrine oor die Bybel aan die Bybel gaan meet in "kontrovers", waar die algemene publiek dit nie kan sien nie, voel dit vir my asof mens iets het om weg te steek. Kan mens die waarheid onder 'n maatemmer gaan sit of is dit veronderstel om te skyn? Lig moet SKYN. Jesus het niks in die geheim gedoen nie (Joh 18:20), hoekom moet ons? Ons het nie "insider-kennis" nie, geheime organisasies het dit. Hervormers het hul kennis laat skyn en het gesterf daarvoor. Is ons bang vir gevolge, en steek ons lig in "kontrovers" weg? Behoort ons nie openlik, eerder as klandestien te gesels nie? :hmm:

Die RKK in die Middeleeue het slegs EEN opinie toegelaat (hulle s'n) en die Bybel verbied. Daarom juis die Donker middeleeue, want die Bybel se LIG is verdoof. Wat maak ons beter as hulle "in Kontrovers"?

CFJ
Aug 11th 2017, 10:41 AM
Hi Ben,

Ek reageer graag later, maar dit is juis hoekom ons gesprekke nog heeltyd gewerk het (ons almal ingesluit), want ons het almal dinge ondersoek en dit is juis 'n ondersoekingsreis in en met die waarheid, wat noodwendig nodig is vir enige gelowige, om te groei.

Die mense met wie gesprekke nie hier gewerk het nie, het dinge verabsoluteer en het geen leersaamheid gehad rondom hulle absolute sieninge nie. As iemand eers arriveer in die waarheid (wat met alle sektes die geval is), val die ondersoekingsreis weg...

Sektes het hierdie onderskeiding van reeds ge-arriveer en die SDA is nie hier uitgesluit nie, want die SDA veroordeel juis almal, omdat NET hulle die klein oorgeblewe gelowiges in hierdie wreld sogenaamd verteenwoordig. Oor die SDA se dwalinge is daar by myself geen twyfel nie. Daaroor wil ek graag nog veel skryf...

Ben Cronje
Aug 16th 2017, 11:46 PM
Hi Ben,

Ek reageer graag later, maar dit is juis hoekom ons gesprekke nog heeltyd gewerk het (ons almal ingesluit), want ons het almal dinge ondersoek en dit is juis 'n ondersoekingsreis in en met die waarheid, wat noodwendig nodig is vir enige gelowige, om te groei.
Ek is met jou daarso, my vriend. :hug:
Maar...


Die mense met wie gesprekke nie hier gewerk het nie, het dinge verabsoluteer en het geen leersaamheid gehad rondom hulle absolute sieninge nie. As iemand eers arriveer in die waarheid (wat met alle sektes die geval is), val die ondersoekingsreis weg...
Tog ondervind ek dat jy hierdie ver-absoluteerde stelling maak:

Oor die SDA se dwalinge is daar by myself geen twyfel nie
Maak jy nie nou dalk dieselfde fout as die sektes nie? :hmm:

Sektes het hierdie onderskeiding van reeds ge-arriveer en die SDA is nie hier uitgesluit nie, want die SDA veroordeel juis almal, omdat NET hulle die klein oorgeblewe gelowiges in hierdie wreld sogenaamd verteenwoordig.
Het jy reeds gearriveer om die SDA so te veroordeel? Ek kan vir jou aanhalings uit SDA geledere aanhaal waar hulle glo dat God SY mense in elke liewe denominasie het (ook in die RKK) en hulle juis uitroep. Want vir God om te kan s, Gaan onder hulle uit... (2 Kor 6:17), staan Hy buite die valse sisteme... Al die voorheen Protestante denominasies gaan terug na Rome toe, Sy kinders behoort dus uit hulle ook te kom. Maar Waarna toe? Dink jy God gaan hulle herderloos en trop-loos laat rondmaal sonder om n plek te h vir hulle? En dit is die vraag. Wie is nog die meeste protestants? Wie is nog die remnant, die oorblyfsel? Want daar is een in ons tyd. Onbetwisbaar: Open 11:13, 12:17, 19:21.


Oor die SDA se dwalinge is daar by myself geen twyfel nie. Daaroor wil ek graag nog veel skryf...
Weereens, het jy gearriveer? Ek het nognie. Miskien moet ons die drade in Kontrovers her-besoek.
Ek vra hierdie vrae, want eerlik waar kan ek nie die absolute posisie inneem wat jy hier inneem nie. daar is nog te veel Bybelstudie oor om dit te bepaal. Maar ek sien uit nou jou vollediger bespreking. Ekself is ook in studies vasgevang, en gaan eers weer, as die Here wil, Vrydag-aand weer meer toegewyd hierna kan kyk.

Sen verder vir die res van die week

Ben

CFJ
Aug 17th 2017, 01:02 PM
Hi Ben,

Die waarheid en die leuen werk verskillend en ek sal dit graag as volg wil verduidelik of eerder toelig.

In die ou dae weet ek het die Reserwe bank 'n afdeling gehad wat vals note gedentifiseer het. Aanvanklik het hulle die mense al die soorte vals note geleer, maar dit was totaal oneffektief en hulle kon net nie die vals note baasraak nie. Toe verander hulle die fokus en leer hulle net hoe 'n egte of ware noot lyk. Dit het perfek gewerk en was feitlik 100% effektief.

'n Ondersoekingsreis in die waarheid, het die onderskeiding dat mens leuens dan maklik raaksien. Die SDA het net te veel wat hulle ontbloot en die 1843/'44 fiasko van 'n vals wederkoms voorspelling wat 2 keer vals voorspel was en toe die 3de keer verander is na sou dit dan net 'n verkeerde interpretasie van profesie wees en hulle sogenaamd 'n fout gemaak het om die wederkoms te verwar met God se ondersoekende oordele of ook bekend as die reiginging van die heiligdom, wys dat die fondasie waarop hierdie sekte gebou is, hulle ontbloot as vals. Die Skrif wat gebruik is om dit te regverdig, verydel die kruis van Jesus...

Iemand wat die kruis verydel is 'n vyand van die kruis en derhalwe 'n vyand van God...

Ben Cronje
Aug 17th 2017, 10:29 PM
Hi Ben,

Die waarheid en die leuen werk verskillend en ek sal dit graag as volg wil verduidelik of eerder toelig.

In die ou dae weet ek het die Reserwe bank 'n afdeling gehad wat vals note gedentifiseer het. Aanvanklik het hulle die mense al die soorte vals note geleer, maar dit was totaal oneffektief en hulle kon net nie die vals note baasraak nie. Toe verander hulle die fokus en leer hulle net hoe 'n egte of ware noot lyk. Dit het perfek gewerk en was feitlik 100% effektief.
Baie goeie voorbeeld wat jy hier gebruik, en ek stem 100% met jou saam hierso. En jy is reg, mens behoort so daarna te gaan kyk. En dit is presies wat ek die heeltyd in beginsel probeer bepleit. So ons is dit dus ns hierso oor hierdie beginsel...glo ek.

'n Ondersoekingsreis in die waarheid, het die onderskeiding dat mens leuens dan maklik raaksien.
Hier egter wil ek graag van jou in opregtheid en deernis in beginsel mee verskil. Want daar is so iets soos opregtheid.
Mense kan wel in opregtheid verkeerde dinge aanvanklik glo ook. Jy beskryf die pad na waarheid toe juis baie mooi as jy dit ‘n “Ondersoekingsreis in die waarheid” noem. Dit is ‘n bestemming en mens struikel en val gereeld op pad soentoe. Dit wat mens aanvanklik as waarheid glo, is nie noodwendig altyd so nie. Maar dit is juis hoekom God Bybelstudie bepleit. God kyk na harte in hul opregtheid in strewe na waarheid toe. Kyk byvoorbeeld hoe selfs die dissipels oor besnydenis verskil het in hul soeke na waarheid. Daar was twee kampe, een was reg en een verkeerd. Albei in Christus. Dit alles het dus plaas gevind teen die agtergrond van hul liefde vir Jesus en hul verhouding met Hom.

Glo jy nog alles presies net soos op dag een toe jy bekeer het? Of het van jou verstane oor tyd verander? Ek weet ek het baie dinge aanvanklik opreg as feit geglo, maar het intussen besef baie daarvan was nie Bybels nie- ongegag my opregtheid op daardie stadium... :hmm: Soos reeds genoem het ek 'n draai deur Britse Israelisme gemaak...

En ek het die volgende ook eenmaal reeds genoem; maar kom ons her-besoek dit: Die Emmaus-gangers was ‘n sprekende voorbeeld van die foutiewe wanopvatting wat gelowiges in Jesus se tyd oor Hom gehad het. Hulle (insluitend die dissipels) het ‘n politieke redder verwag. Hulle het deur die bank “in die vals voorspellings-fiasko” geglo dat Jesus hul politieke redder was wat hul van hul aardse onderdrukkers sou kom bevry. Hulle het dus ook ‘n vals fiasko van foutiewe en verkeerde interpretasie van profesie gebesig en hulle het k sogenaamd die beginsel-fout gemaak om egter die eerste koms te verwar met Jesus se wederkoms. En toe eindig dit in die massiewe teleurstelling waar hul politieke Redder gedood is aan die kruis. Kom ons lees dit gerus weer:


Luk 24:13 En twee van hulle was dieselfde dag op pad na ‘n dorp wat agt myl van Jerusalem af was, met die naam van mmas.
Luk 24:14 En hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat voorgeval het.
Luk 24:15 En terwyl hulle praat en mekaar ondervra, kom Jesus self nader en loop met hulle saam.
Luk 24:16 Maar hulle o is weerhou, sodat hulle Hom nie kon herken nie.
Luk 24:17 En Hy s vir hulle: Watter woorde is dit wat julle met mekaar loop en wissel, en waarom is julle bedroef?
Luk 24:18 En die een wie se naam Klopas was, antwoord en s vir Hom: Is U alleen ‘n vreemdeling in Jerusalem en weet U nie van die dinge wat in hierdie dae daarin gebeur het nie?
Luk 24:19 En Hy s vir hulle: Watter dinge? En hulle antwoord Hom: Die dinge aangaande Jesus, die Nasarner, wat ‘n profeet was, kragtig in werk en woord voor God en die hele volk;
Luk 24:20 en hoe ons owerpriesters en owerstes Hom oorgelewer het tot die doodstraf en Hom gekruisig het.
Luk 24:21 En ons het gehoop dat dit Hy was wat Israel sou verlos; maar nou is dit vandag, met dit alles, die derde dag vandat dit plaasgevind het.
Ek suig dus nie hul foutiewe verwagtinge as gevolg van hul foutiewe interpretasie van profesie uit my duim uit nie. Hulle was bedroef in hul teleurstelling (Luk 24:17) en in vers 21 gee hulle hul foutiewe, DOG OPREGTE, verstaan weer aan Jesus. Maar die feit was dat hulle opreg hierin geglo het. Jesus verwerp hulle nie daaroor nie, want onthou wat hier staan:

Hand 17:30 God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle hul moet bekeer,...
Jesus sien hul opregtheid in hul droefheid raak, en verkondig dan aan hul die waarheid;

Luk 24:25 En Hy s vir hulle: o Onverstandiges, met harte wat traag is om te glo alles wat die profete gespreek het!
Luk 24:26 Moes die Christus nie hierdie dinge ly en in sy heerlikheid ingaan nie?
Luk 24:27 En Hy het begin van Moses en al die profete af en vir hulle uitgel in al die Skrifte die dinge wat op Hom betrekking het.
As Jesus hulle nie geoordeel het in hul foutiewe gevolgtrekkings uit profesie uit nie, Ferdi, op watter gronde sou jy s het ons dan die reg om dit wel te doen? :hmm:

Jesus kon ook immers ges het; “Jammer, julle het net te veel wat julle ontbloot en die 33AD fiasko van 'n vals eerstekoms verwagting voorspelling wat menigmaal vals voorspel was sou dit dan net 'n verkeerde interpretasie van profesie wees en julle sogenaamd fout wat julle gemaak het om die eerste koms met die wederkoms te verwar, wys dat die fondasie waarop julle sekte gebou is, julle ontbloot as vals. Die Skrif wat gebruik is om dit te regverdig, verydel die kruis van Jesus... Iemand wat die kruis verydel is 'n vyand van die kruis en derhalwe 'n vyand van God... Gaan weg van My af.....

Maar het Jesus dit gedoen???? Nee. Met dit dan as voorbeeld, wat sou jy se gee ons dan die reg om dit te kan wil doen? Ken ons die opregtheid van hul harte om so ‘n uitspraak te kan maak? Ek doen nie, en daarom kan ek nie.
As jy voel jy kan, dan respekteer ek dit as sodanig. Maar ek kan nie.

Ook noem jy:

Die SDA het net te veel wat hulle ontbloot en die 1843/'44 fiasko van 'n vals wederkoms voorspelling wat 2 keer vals voorspel was...
Ongelukkig is jy histories verkeerd hierso. Dit was nie die SDA nie, maar die Milleriete. En die Milleriete was mense vanuit AL DIE bestaande denominasies uit van daardie tyd wat almal net so opreg soos Miller in sy verstaan en interpretasie geglo het-hoe gebrekkig ookal. Deur dit ‘n SDA-ding te wil maak dig jy iets aan die SDA toe, wat nie SDA was nie. Die SDA het immers nog nie bestaan nie. Ons mag nie valse getuienis teen ons naaste spreek nie...ek glo inelkgeval in hierdie gebod. Ek kan dus ongelukkig nie met hierdie stelling van jou saamstem nie.

Ook noem jy weer “om die wederkoms te verwar met God se ondersoekende oordele of ook bekend as die reiginging van die heiligdom, wys dat die fondasie waarop hierdie sekte gebou is, hulle ontbloot as vals.”

Kom ons gaan kyk biedjie na hierdie twee beginsels in kontroversieel dan...
En as ons eerlik dit kan ondersoek en dit is Bybels, dan verskuif ons dit na die ope draad toe. Hoe klink dit? ;)

Weereens, baie dankie vir jul lankmoedige verdraagsaamheid met my. Dit is voorwaar prysenswaardig. :hug: En ek dank God daarvoor.

CFJ
Aug 21st 2017, 10:47 AM
Hier egter wil ek graag van jou in opregtheid en deernis in beginsel mee verskil. Want daar is so iets soos opregtheid.
Mense kan wel in opregtheid verkeerde dinge aanvanklik glo ook. Jy beskryf die pad na waarheid toe juis baie mooi as jy dit ‘n “Ondersoekingsreis in die waarheid” noem. Dit is ‘n bestemming en mens struikel en val gereeld op pad soentoe. Dit wat mens aanvanklik as waarheid glo, is nie noodwendig altyd so nie. Maar dit is juis hoekom God Bybelstudie bepleit. God kyk na harte in hul opregtheid in strewe na waarheid toe. Kyk byvoorbeeld hoe selfs die dissipels oor besnydenis verskil het in hul soeke na waarheid. Daar was twee kampe, een was reg en een verkeerd. Albei in Christus. Dit alles het dus plaas gevind teen die agtergrond van hul liefde vir Jesus en hul verhouding met Hom.

Om opreg verkeerd te wees, regverdig steeds nie die feit dat mens verkeerd is nie. Die belangrikste beginsel van verkeerd wees, is om in opregtheid dit te erken en dan reg te stel. Die Gees wat in ons is, gaan ons nie vir dekades lank verkeerd lei nie…

Ons het die Gees staan daar… en weet gevolglik alles…


Glo jy nog alles presies net soos op dag een toe jy bekeer het? Of het van jou verstane oor tyd verander? Ek weet ek het baie dinge aanvanklik opreg as feit geglo, maar het intussen besef baie daarvan was nie Bybels nie- ongegag my opregtheid op daardie stadium... :hmm: Soos reeds genoem het ek 'n draai deur Britse Israelisme gemaak...

Ben, niemand mag roem as hulle nog nooit ernstig gedwaal het nie. My behoud van die eerste keer dat ek Bybel begin lees het, is dat ek nie boekies gelees het of ander mense gevolg het nie. Van dag een was Jesus my Leermeester en Hy leer mens nie verkeerd nie. Ek het wel al uit myself dinge geglo, maar genadiglik was dit meer sekondre waarhede en nie fundamentele waarhede nie. Steeds, ek kan nie roem nie en kon net sowel baie vr gedwaal het, maar ek het nie en dank die Here daarvoor…


En ek het die volgende ook eenmaal reeds genoem; maar kom ons her-besoek dit: Die Emmaus-gangers was ‘n sprekende voorbeeld van die foutiewe wanopvatting wat gelowiges in Jesus se tyd oor Hom gehad het. Hulle (insluitend die dissipels) het ‘n politieke redder verwag. Hulle het deur die bank “in die vals voorspellings-fiasko” geglo dat Jesus hul politieke redder was wat hul van hul aardse onderdrukkers sou kom bevry. Hulle het dus ook ‘n vals fiasko van foutiewe en verkeerde interpretasie van profesie gebesig en hulle het k sogenaamd die beginsel-fout gemaak om egter die eerste koms te verwar met Jesus se wederkoms. En toe eindig dit in die massiewe teleurstelling waar hul politieke Redder gedood is aan die kruis. Kom ons lees dit gerus weer:


Ek suig dus nie hul foutiewe verwagtinge as gevolg van hul foutiewe interpretasie van profesie uit my duim uit nie. Hulle was bedroef in hul teleurstelling (Luk 24:17) en in vers 21 gee hulle hul foutiewe, DOG OPREGTE, verstaan weer aan Jesus. Maar die feit was dat hulle opreg hierin geglo het. Jesus verwerp hulle nie daaroor nie, want onthou wat hier staan:

Jesus sien hul opregtheid in hul droefheid raak, en verkondig dan aan hul die waarheid;

As Jesus hulle nie geoordeel het in hul foutiewe gevolgtrekkings uit profesie uit nie, Ferdi, op watter gronde sou jy s het ons dan die reg om dit wel te doen? :hmm:

Jesus kon ook immers ges het; “Jammer, julle het net te veel wat julle ontbloot en die 33AD fiasko van 'n vals eerstekoms verwagting voorspelling wat menigmaal vals voorspel was sou dit dan net 'n verkeerde interpretasie van profesie wees en julle sogenaamd fout wat julle gemaak het om die eerste koms met die wederkoms te verwar, wys dat die fondasie waarop julle sekte gebou is, julle ontbloot as vals. Die Skrif wat gebruik is om dit te regverdig, verydel die kruis van Jesus... Iemand wat die kruis verydel is 'n vyand van die kruis en derhalwe 'n vyand van God... Gaan weg van My af.....

Maar het Jesus dit gedoen???? Nee. Met dit dan as voorbeeld, wat sou jy se gee ons dan die reg om dit te kan wil doen? Ken ons die opregtheid van hul harte om so ‘n uitspraak te kan maak? Ek doen nie, en daarom kan ek nie.
As jy voel jy kan, dan respekteer ek dit as sodanig. Maar ek kan nie.

Daardie mense het nog nie die Gees van die Here gehad nie, dis totaal ‘n ander scenario Ben. Die Gees as Trooster en Beskermer is eers na Jesus se hemelvaart aan ons gegee.Ook noem jy:

Ongelukkig is jy histories verkeerd hierso. Dit was nie die SDA nie, maar die Milleriete. En die Milleriete was mense vanuit AL DIE bestaande denominasies uit van daardie tyd wat almal net so opreg soos Miller in sy verstaan en interpretasie geglo het-hoe gebrekkig ookal. Deur dit ‘n SDA-ding te wil maak dig jy iets aan die SDA toe, wat nie SDA was nie. Die SDA het immers nog nie bestaan nie. Ons mag nie valse getuienis teen ons naaste spreek nie...ek glo inelkgeval in hierdie gebod. Ek kan dus ongelukkig nie met hierdie stelling van jou saamstem nie.

Ook noem jy weer “om die wederkoms te verwar met God se ondersoekende oordele of ook bekend as die reiginging van die heiligdom, wys dat die fondasie waarop hierdie sekte gebou is, hulle ontbloot as vals.”

Kom ons gaan kyk biedjie na hierdie twee beginsels in kontroversieel dan...
En as ons eerlik dit kan ondersoek en dit is Bybels, dan verskuif ons dit na die ope draad toe. Hoe klink dit? ;)

Weereens, baie dankie vir jul lankmoedige verdraagsaamheid met my. Dit is voorwaar prysenswaardig. :hug: En ek dank God daarvoor.

Ek glo nie so nie Ben. Histories het die hele dogma begin by die Milleriete, maar dit is ‘n feit dat na die aanvanklike teleurstelling van die wederkoms wat verkeerd voorspel was en toe die verbloeming daarvan om dit as God se ondersoekende oordele af te maak, daar twee groepe daaruit ontstaan het. Die Milleriete het hulle dwaling opgegee en weer aangegaan op die evangeliese manier en steeds siele ingewin, maar Ellen G. Harmon (latere eggenoot van James White), James White, Kaptein Joseph Bates en andere het aangegaan as die sogenaamde klein oorblyfsel wat hierdie dwaling bly glo het.

Hierdie sogenaamde klein oorblyfsel was al wat nog gered kon word (dis nou die SDA's), want die deur van redding (1844 se vals wederkoms voorspelling wat toe die deur van redding geword het) is volgens hierdie dwaling gesluit vir die res van die mensdom.

Ben Cronje
Aug 31st 2017, 10:47 PM
Om opreg verkeerd te wees, regverdig steeds nie die feit dat mens verkeerd is nie. Die belangrikste beginsel van verkeerd wees, is om in opregtheid dit te erken en dan reg te stel.
Hoe opreg glo jy in jou eie stelling hier gekwoteer, my vriend? Glo jy dit genoeg om dit konsikwent as beginsel te kan toe pas? :hmm:

Want mens kan natuurlik die saak uitmaak dat dit presies is wat die stigters van die SDA gedoen het post die Millerites. Hulle het in opregtheid besef hulle was verkeerd (die geskrifte is daar) en hulle het van voor af terug gekeer na die Bybel en Bybelstudie begin doen en dit volgens hul nuwe verstaan reg gestel.

Dink jy nie dalk dat dit bevooroordelend kan wees om met twee maatstawwe te meet nie; een vir feilbare mense in die algemeen wat nie SDA is nie en een vir die SDA. Ek bepleit natuurlik die konsikwente toepassing van hierdie beginsel wat jy hier noem, :hug: Aangesien nie jy of ek die opregte harte van mense kan sien nie - slegs God kan - en ons almal die voordeel van die twyfel behoort te gee as gevolg van ons menslike tekortkoming hiervan.

So kom ons staak hierdie gesprek vir eers en bespreek die nuwe draad in kontrovers. Daarna kan ons terug keer hiernatoe; sou God ons natuurlik spaar hiervoor. :hug:

CFJ
Sep 2nd 2017, 05:40 PM
Ben,

Die sentrale plek in die Christelike godsdiens is die kruis van Jesus. Om iets in die plek van die kruis te plaas, soos byvoorbeeld die lering van "God se Ondersoekende Oordele", is verskoonbaar by die Here en in die sfeer van die waarheid, as mens jou fout wat jy gemaak het los... en terugkeer na die waarheid. Die Milleriete bestaan sedert daardie tyd nie meer nie, want hulle het hulle fout heeltemal afgel en het bloot terug gekeer na die normale. Die SDA het egter voortgegaan met hierdie dwaling en derhalwe kan mens nie goedkeuring gee met so handeling nie.

Wat hierdie lering van "God se Ondersoekende Oordele" op neerkom, is basies as volg


1. Christus het van die Heilige Plek na die Aller Heiligste Plek beweeg in die hemelse heiligdom op die 22ste Oktober 1844 en 'n nuwe fase van Sy bediening begin. Hierdie bediening is 'n voorafskadu van die Levitiese Dag van Versoening (Lev 16:16-33).

2. Die eeste fase van die "Dag van Versoening" is genoem die "reiniging van die Heiligdom". Dit behels 'n pre-wederkoms ondersoek en oordeel van God se kinders om te bepaal wie se sondes verwyder sal word uit die Heiligdom. Christus het hierdie oordele begin in 1844, beginnende met Adam en Eva en dan proggressief kronologies deur die eeue, om alle dooie gelowiges te oordeel. By 'n sekere punt, naby aan die einde van die tye, sal Christus begin om die lewende gelowiges te oordeel. Tydens hierdie 'Ondersoekende Oordele van God", sal Hy enersyds die sondes van gelowiges uitwis of andersyds die name van gelowiges verwyder uit die Boek van die Lewe.


Soos met die tipiese Dag van Versoening, met die reiniging van die aardse heiligdom, word die sondes daar verwyder en net so sal dit dan gedoen word in die hemelse heiligdom. Voordat die rekords finaal skoongemaak word, word hulle ondersoek om te bepaal wie deur bekering en geloof, geregverdig sal wees om Sy ewige koninkryk in te gaan. Die reiniging van die hemelse heiligdom behels gevolglik 'n werk van ondersoekende oordeel, wat die aard van die Dag van Versoening reflekteer. Hierdie oordeel, bekragtig derhalwe die besluit van wie gered word en wie verlore gaan...

3. Wanneer een van God se volgelinge 'n sonde pleeg en Hom om vergifnis vra, dan word daardie sonde verplaas na die Allerheiligste Plek in die hemelse Heiligdom. Die sonde bly dan daar, in die Heiligdom, todat die Ondersoekoende Oordele afgehandel is. Aan die einde van die tyd, sal al die sondes van die regverdiges verplaas word van die Heiligdom, na die Sondebok, dit is Satan. Satan ly dan die finale straf vir al sy sondes en ook vir die sondes van die regverdiges.

As mens dit ondersoek, sien mens gou hoe hierdie leer die kruis van Jesus Christus verydel en eintlik die krag daarvan wil opeis en selfs steel...

Hierdie lering is die fondasie waarop die SDA gebou is en mens kan dit net eenvoudig nie goedpraat nie!

Gerhard Ebersoehn
Sep 2nd 2017, 06:58 PM
Toemaar Ferdi. :hug:

Ek verlaat vrywillig hierdie forum. Bybelse waarheid is lankal nie meer hier welkom nie.

Hier word slegs nog OOR die Bybel gepraat; enige poging om UIT DIE BYBEL UIT te praat word gestigmatiseer en poog "verdag" gemaak deur dit as sektaries te wil oormerk.

Hierdie Afrikaanse kant is besig om dood te gaan, my vriend. Dit word versmoor deur enkele ego en opinie, eerder as wat dit bemes word om te gedy in Bybelse feit.

Hartseer Groete

Ben

Asseblief, voor jy gaan, antwoord net my vraag aan jou en alle SDA: Wanneer --uit die Skrif uit-- was die heiligdom "gereinig", met en na die hopriester ingegaan het of metdat en nadat hy uitgegaan het uit die allerheiligste plek uit?

Dis tog seker 'Bybelse waarheid' wat ek jou / julle vra, is dit nie?

Ben Cronje
Sep 3rd 2017, 09:49 PM
Ben,

Die sentrale plek in die Christelike godsdiens is die kruis van Jesus. Om iets in die plek van die kruis te plaas, soos byvoorbeeld die lering van "God se Ondersoekende Oordele", is verskoonbaar by die Here en in die sfeer van die waarheid, as mens jou fout wat jy gemaak het los... en terugkeer na die waarheid.
Dit is vir seker nie IN DIE PLEK DAARVAN NIE, Ferdi. Ek betreur dit dat jy dit ongelukkig so sien... :cry:

Ferdi, die Evangelie van Jesus eindig nie by die kruis nie. Anders het die Bybel ook daar geindig...maar dit doen nie. Inteendeel, die OT maak dit duidelik dat daar ‘n tabernakel-diens was. En dat hierdie ‘n skaduwee, ‘n voorbeeld van dit in die hemel is. God het dit vir Moses gewys:

Eks 25:9 Volgens alles wat Ek jou laat sien—die voorbeeld van die tabernakel en die voorbeeld van alles wat daarby behoort—so moet julle dit maak.
Paulus het dit gesnap:

Heb 8:1 Die hoofsaak nou van wat ons ges het, is dt: Ons het so ‘n Hopriester wat gaan sit het aan die regterhand van die troon van die Majesteit in die hemele,
Heb 8:2 ‘n Bedienaar van die heilige dinge en van die ware tabernakel wat die Here opgerig het en nie ‘n mens nie.
Heb 8:3 Want elke hopriester word aangestel om gawes en offers te bring. Daarom moes Hy ook iets h om te offer.
Heb 8:4 Want as Hy op aarde was, sou Hy selfs geen priester wees nie, omdat daar priesters is wat volgens die wet die gawes offer,
Heb 8:5 hulle wat ‘n afbeeldsel en skaduwee van die hemelse dinge bedien, soos Moses ‘n goddelike bevel ontvang het toe hy die tabernakel sou voltooi; want Hy het ges: Kyk dat jy alles maak volgens die voorbeeld wat jou op die berg getoon is.
Heb 8:6 Maar nou het Hy ‘n voortrefliker bediening verkry vir sover Hy ook Middelaar is van ‘n beter verbond wat op beter beloftes wettelik gegrond is.
Heb 8:7 Want as daardie eerste een onberispelik was, sou daar nie plek vir ‘n tweede gesoek word nie.
In die OT het God die bloed van diere wat geoffer is aanvaar as bedekking van sonde in geloof, maar dit was ‘n tipe van wat kom. ‘n Komende (NT) permanente oplossing. En dit is een van die hoof boodskappe in Hebreeus. Dat Israel se tabernakel-sisteem bloot ‘n skaduwee of kopie was van wat werklik in die hemel gebeur.(Heb 8:1-7). Ewige verlossing kan slegs gedoen word wanneer ‘n ander Hopriester hierdie hemelse tabernakel binnegaan met ‘n perfekte offer (Heb 9:11-14):

Heb 9:11 Maar Christus, wat opgetree het as Hopriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel wat nie met hande gemaak is nie, dit wil s, wat nie aan hierdie skepping behoort nie,
Heb 9:12 ook nie met die bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed, een maal ingegaan in die heiligdom en ‘n ewige verlossing teweeggebring.
Heb 9:13 Want as die bloed van stiere en bokke en die as van ‘n vers wat die verontreinigdes besprinkel, heilig maak tot reiniging van die vlees,
Heb 9:14 hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat Homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien.
Na die kruis het Jesus nie net gaan sit en niks doen nie, Hy dien nou in die Hemelse tabernakel. En om presies te sien wat Jesus alles daar maak, moet ons net na die voorbeeld van die OT-diens gaan kyk, waarin die hopriester ‘n tipe van Jesus as anti-tipe is.
En ja, waar het Jesus met Sy eie bloed ingegaan?:

Heb 9:12 ook nie met die bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed, een maal ingegaan in die heiligdom en ‘n ewige verlossing teweeggebring.
En as Jesus (anti-tipe) met Sy eie bloed (soos die hoepriester per tipiese voorbeeld met die bloed van diere) in die Heilige ingegaan het, moes Hy dan daarna op een of ander stadium ook in die Aller Heilige ingaan, soos die aardse priester per voorbeeld.

Onthou ook, die aardse tabernakel-diens is een maal per jaar herhaal, maar in die Hemelse tabernakel gebeur die diens SLEGS een keer oor die tyd vanaf die NT se begin tot en met die wederkoms. Een jaar op aarde se diens was dus een maal in die geskiedenis in die hemel. Jesus kom immers nie met Sy Wederkoms terug as Hoepriester nie. Sy rol is dus vervul eer Sy wederkoms. Dit beteken Hy moes Sy Aller-Heiligste diens as Hoepriester voltooi het teen dan.


Asseblief, voor jy gaan, antwoord net my vraag aan jou en alle SDA: Wanneer --uit die Skrif uit-- was die heiligdom "gereinig", met en na die hopriester ingegaan het of metdat en nadat hy uitgegaan het uit die allerheiligste plek uit?

Dis tog seker 'Bybelse waarheid' wat ek jou / julle vra, is dit nie?
Profesie wys dit alles, Gerhard. Ons moet profesie en die aardse tabernakel-diens as voorbeeld gebruik om hierby uit te kan kom, nie waar nie.


Dan 8:14 En hy het vir my ges: Twee duisend drie honderd aande en mres, dan sal die heiligdom in sy regte staat herstel word.
Dan 8:14 And he said unto me, Unto two thousand and three hundred days; then shall the sanctuary be cleansed.
God gee ‘n tydsprofesie daarvoor. Vir ons om uit te werk. Het God nie immers ook die begin van Jesus se aardse minesterie en Sy kruisiging in profesie tot op die dag en uur toe vir ons in tipe enprofesie gegee vir ons om uit te werk nie?
Wanneer is die heiligdom skoongemaak in die OT-voorbeeld, Gerhard? Vertel jy my. Dan gaan kyk ons daarna. :thumbsup:

As Jesus met Sy eie bloed in die Heilige van die Hemelse tabernakel ingegaan het by die kruis en in ons meetbare geskiedenis, dan moes Jesus as Hopriester ook iewers in ons meetbare tyd in die aller Heiligste ingegaan het, dan nie?

Daar is baie meer Profetiese data om op te bring. Hierdie is 'n net 'n "sample", 'n monster...

Maar hierdie is is alles ‘n draad op sy eie, en behoort as sodanig bespreek te word. Om nou aan die boomtoppies te wil raak sonder detail, is om maklik verdwaal te raak.

Heb 9:23 Dit was dus nodig dat die afbeeldinge van die dinge in die hemele deur hierdie offers gereinig moes word, maar die hemelse dinge self deur beter offers as hierdie.

Mens kan dus die aardse tempeldiens deur die hek/deur ingaan in tipe (Jesus is die enigste deur in antitype - Joh 10:9, 10:7 etc), en dan gaan stop reg voor die brandoffer altaar tipe van Jesus se anti-tipe kruis) en s; OK, my evangelie stop net hier. Maar wat dan van die res?

Inelkgeval, ouens. Ek stop vir eers die gesprek hieroor eers hierso van my kant af. Julle twee (Ferdi en Gerhard) kan nou plasigs maak hierso om dit alles af te skiet en my verdag te laat lyk soos ‘n erg-dwalende persoon, ek gaan dit los en vir eers op ons gesprek konsentreer in Kontroversieel met die min tyd wat ek het. Die Bybel s wat dit s, ekt van die verse uitgewys vir enige iemand wat hier lees en dit op hul eie wil gaan bestudeer solank, en dan kan hul ook solank jul terugvoer lees as ekstra inligting.
As die Here wil, sal ek wel later in tyd en in detail terugkom hierna toe.

CFJ
Sep 5th 2017, 10:03 AM
Dit is vir seker nie IN DIE PLEK DAARVAN NIE, Ferdi. Ek betreur dit dat jy dit ongelukkig so sien... :cry:

Ferdi, die Evangelie van Jesus eindig nie by die kruis nie. Anders het die Bybel ook daar geindig...maar dit doen nie. Inteendeel, die OT maak dit duidelik dat daar ‘n tabernakel-diens was. En dat hierdie ‘n skaduwee, ‘n voorbeeld van dit in die hemel is. God het dit vir Moses gewys:

Paulus het dit gesnap:

In die OT het God die bloed van diere wat geoffer is aanvaar as bedekking van sonde in geloof, maar dit was ‘n tipe van wat kom. ‘n Komende (NT) permanente oplossing. En dit is een van die hoof boodskappe in Hebreeus. Dat Israel se tabernakel-sisteem bloot ‘n skaduwee of kopie was van wat werklik in die hemel gebeur.(Heb 8:1-7). Ewige verlossing kan slegs gedoen word wanneer ‘n ander Hopriester hierdie hemelse tabernakel binnegaan met ‘n perfekte offer (Heb 9:11-14):

Na die kruis het Jesus nie net gaan sit en niks doen nie, Hy dien nou in die Hemelse tabernakel. En om presies te sien wat Jesus alles daar maak, moet ons net na die voorbeeld van die OT-diens gaan kyk, waarin die hopriester ‘n tipe van Jesus as anti-tipe is.
En ja, waar het Jesus met Sy eie bloed ingegaan?:Ben,

Ek is glad nie so seker van hierdie argument van jou nie. Om die doktrine van God se ondersoekende oordeel wat in 1844 begin het volgens die SDA te bekragtig, gebruik hulle Levitikus 16 waar die sondes op die sondebok gelaai is as profetiese begronding. Hulle redeneer of beweer dat Levitikus 16, in 1844 eers waar geword het. Dis 'n geweldige groot leuen en mens KAN dit nie anders beoordeel nie!

Levitikus kan heelwat beter verstaan word, as mens sien wat die bepaalde vorm is van die Pentateug en die posisie waarin Levitikus hierin geplaas is. Die volgende diagram verduidelik die tyd-skale wat gevind word in die verhaal van elke boek en hoe hulle soos met Chiasma's, soortgelyke strukture wat in en uit beweeg, aandui.


Watter tydskale speel af in Moses se eerste 5 boeke = Pentateug = Torah.

**GENESIS******************>>EEUE

**EXODUS***********************>>JARE

**LEVITIKUS**************************>>MAAND

**NUMERI***********************>>JARE

**DEUTERONOMIUM***********>>EEUE

Hier is 'n beeld van Levitikus en hoe Levitikus 16 uitsluitlik wys op die kruis van Jesus en alles rondom dit. Hierdie ordelikheid wat mens sien in die posisie van die boek Levitikus en ook die tyd-skale wat invloei tot 'n hoogtepunt in Levitikus en dan weer dienooreenkomstig uitvloei, is nie toevallig nie en ook nie die werk van mense nie, maar van 'n almagtige God, soos ook aangedui gaan word met die besonderse ordelike struktuur in die boek Levitikus self. Die boek van Levitikus, wys in volheid op die Ou Testament, die versoening van die kruis en die Nuwe Testament en het profetiese waarde wat net deur die volmaakte plan van God daargestel kon word. Die beeld van die Ou Testament in Levitikus wys soos die wet op Christus dui, die weg van regverdigmaking aan. Die beeld van die Nuwe Testament in Levitikus dui die pad van heiligmaking aan. Soos reeds gewys met chiasma's, is daar 'n inloop tot by 'n klimaks, die dag van versoening (sondebok) in hierdie geval en 'n uitloop wat perfek korreleer, waar 'n perfekte spieelbeeld (dis wat 'n chiasma weergee) vorm. Die hoofstukke in Levitikus dui dan ook 'n ordelike invloei en uitvloei aan, soos hier uitgebeeld en vee alle aansprake van die mens-uitgedinkte 1844 SDA doktrine oor "God se ondersoekende oordele", spreekwoordelik van die tafel af.


STRUKTUUR VAN LEVITIKUS = SAMEVATTING VAN BYBEL

...................................>>Lev 1-7 Offers en Offerhandes
REGVERDIGMAKING
........................................>>Lev 8-10 Priesterdom
Weg na God
.............................................>>Lev 11-15 Onrein ------> Rein

------------------------------------>>Lev 16 Dag van Versoening

.............................................>>Lev 17-22 Gewoon ------> Heilig
Pad met God
........................................>>Lev 23-25 Aanbidding
HEILIGMAKING
...................................>>Lev 26-27 Waarborge en Beloftes

Omdat die boek Levitikus, heel moontlik die enigste boek in die Bybel is wat die hele Bybel-verhaal versinnebeeld (met die kruis as middelpunt en versoeningspunt), maak dit dat mens op ander dinge ook moet let. Niemand anders as God is verantwoordelik vir hierdie verstommende strukture in stories, boeke en ook die Pentateug nie. Om die waarheid te s, daar is meer woorde van God in die boek van Levitikus, as in enige ander boek in die Bybel. Feitlik 90% van die boek van Levitikus, is direkte woorde van God, soos byvoorbeeld, En die HERE het Moses geroep en met hom gespreek uit die tent van samekoms en ges: (Lev 1:1 AOV)

Daar is soos genoem geen ander boek in die Bybel, waar soveel direkte spraak van God gevind kan word nie, so as iemand God se Woord wil lees, is hierdie normaalweg "vervelige" boek, die perfekte plek om te begin!

Jy sal werklik moet besin oor hierdie werklik vreemde lering van die SDA, wat niks anders as verydeling van die kruis van Jesus is nie, want dit steel die aandag om 'n denominasie te regverdig, wat dit juis nie het nie...

Levitikus 16 wys profeties of op die KRUIS of op die SDA lering van 1844 wat handel oor die sogenaamde "Ondersoekende Oordele van God". Dis een of die ander...

Ben Cronje
Sep 9th 2017, 08:28 PM
Ben,

Ek is glad nie so seker van hierdie argument van jou nie. ...
Dis Paulus se argument. Gaan lees Hebreeus 8 en 9, en nie webwerwe oor mense se opinies van die SDA se opinie nie. :hug:

Jy is meer as welkom natuurlik om die verse wat ek ge-kwoteer het in plasing #95 weer te kwoteer en vir my te verduidelik wat elkeen actually beteken...volgens jou interpretasie. Dis immers daar, en in die Bybel. Ek glo dit is 'n billike vraag om te vra en te beantwoord en dit moet dus tog iets beteken. Vertel my. :thumbsup:

Anders sal ons wel hierby uitkom in tyd en orde. :thumbsup:

Ben Cronje
Sep 9th 2017, 08:46 PM
Om die doktrine van God se ondersoekende oordeel wat in 1844 begin het volgens die SDA te bekragtig, gebruik hulle Levitikus 16 waar die sondes op die sondebok gelaai is as profetiese begronding. Hulle redeneer of beweer dat Levitikus 16, in 1844 eers waar geword het. Dis 'n geweldige groot leuen en mens KAN dit nie anders beoordeel nie!..[/B]
Is dit 'n leun, of het hul God se tydsprofesie (Dan 8:14) gebruik wat God gegee het om uit te werk? Ek ken nie hul doktrine goed genoeg om jou bewerings te staaf of te negeer nie. Ek weet net daar is 'n tyds-profesie (Dan 8:14) wat God ons gegee het om uit te werk.... SOOS wat Hy vir ons gegee het om Jesus se eerste koms en ministerie uit te werk.

Is dit reg om die een uit te werk, maar verkeerd om die ander uit te werk? En wie het besluit watter een is OK om uit te werk en watter een is verkeerd en 'n "leun" om uit te werk?
Ek glo hierdie is 'n fundamentele punt om oor te besin en hierdie vraag te vra....

CFJ
Sep 13th 2017, 09:46 AM
Dis Paulus se argument. Gaan lees Hebreeus 8 en 9, en nie webwerwe oor mense se opinies van die SDA se opinie nie. :hug:

Jy is meer as welkom natuurlik om die verse wat ek ge-kwoteer het in plasing #95 weer te kwoteer en vir my te verduidelik wat elkeen actually beteken...volgens jou interpretasie. Dis immers daar, en in die Bybel. Ek glo dit is 'n billike vraag om te vra en te beantwoord en dit moet dus tog iets beteken. Vertel my. :thumbsup:

Anders sal ons wel hierby uitkom in tyd en orde. :thumbsup:

Ben,

M.a.w., Paulus beredeneer God se ondersoekende oordele in Heb 8 en 9, soos verstaan deur die SDA, dat eers op die 22ste Oktober 1844, daardie deel van die Skrif vervul is??

CFJ
Sep 13th 2017, 09:50 AM
Is dit 'n leun, of het hul God se tydsprofesie (Dan 8:14) gebruik wat God gegee het om uit te werk? Ek ken nie hul doktrine goed genoeg om jou bewerings te staaf of te negeer nie. Ek weet net daar is 'n tyds-profesie (Dan 8:14) wat God ons gegee het om uit te werk.... SOOS wat Hy vir ons gegee het om Jesus se eerste koms en ministerie uit te werk.

Is dit reg om die een uit te werk, maar verkeerd om die ander uit te werk? En wie het besluit watter een is OK om uit te werk en watter een is verkeerd en 'n "leun" om uit te werk?
Ek glo hierdie is 'n fundamentele punt om oor te besin en hierdie vraag te vra....


Ben,

Hoe verstaan mens dan Levitikus 16 volgens jou?


Wys die dag van versoening in Lev 16 op die KRUIS?
Wys die dag van versoening in Lev 16 op die SDA doktrine van 1844?

Een van die 2 is 'n leuen. Watter een?

Ben Cronje
Sep 15th 2017, 12:56 AM
Ben,

M.a.w., Paulus beredeneer God se ondersoekende oordele in Heb 8 en 9, soos verstaan deur die SDA, dat eers op die 22ste Oktober 1844, daardie deel van die Skrif vervul is??
Wanneer dink jy is dit vervul? En waarop Bybels basseer jy dit (L.W. Nie webwerwe nie) :hmm:

Ben Cronje
Sep 15th 2017, 01:00 AM
Onthou Ferdi,

Behalwe vir Dan 8:14, het jy al die tydslyn van Dan 7:9 tot 7:26 gaan bekyk?:hmm:

Terwyl die Antichris-sisteem sy koninkryk op aarde vestig vir die finale stryd, is daar ‘n sitting in die hemel en Jesus word koninskap gegee. Sy priesters-rol is dus vervul. En dit is voor die Wederkoms. Want:


Dan 7:26 Maar die gereg sal sit, en hulle sal hom die heerskappy ontneem om dit vir goed te verdelg en te vernietig.
Die sitting gebeur dus VOOR die vernietiging van die antichris-sisteem. En dit is 'n regs sitting! VOOR die wederkoms. Neem dit ook in ag in jou studie. :thumbsup:

CFJ
Sep 15th 2017, 05:57 AM
Ben,

Dankie vir jou reaksie, maar dit antwoord steeds nie onderstaande vraag nie. Hoe verstaan jy Levitikus 16?


Ben,

Hoe verstaan mens dan Levitikus 16 volgens jou?


Wys die dag van versoening in Lev 16 op die KRUIS?
Wys die dag van versoening in Lev 16 op die SDA doktrine van 1844?

Een van die 2 is 'n leuen. Watter een?

Ben Cronje
Sep 16th 2017, 10:50 PM
Ferdi, ek ontwyk niks.

Hierdie is ‘n vraag wat ons vorentoe hierso (http://bibleforums.org/showthread.php/272129-God-se-ondersoekende-oordele) na kan kyk, nadat ons eerste die Bybel se opinie geraadpleeg het, en ons ‘n verwysingsraamwerk het.

Dit help nie ons probeer die draad in kontrovers reg benader, maar span die wa voor die perde in hierso nie. Ek is dus vir eers nou klaar met hierdie draad; ek het dit nou ‘n paar keer genoem as my voorneme, dog elke keer weer hier reageer. My fout. :blushsad:

As hierdie krieket is, verklaar ek vir eers nou hier my beurt. :lol:

Gerhard Ebersoehn
Sep 17th 2017, 11:38 AM
Dis CFJ se braailat. Ek het my tjoppie daarop geryg. Ek gaan aan. Nou kan ons eers Bybel praat, man!

Gerhard Ebersoehn
Sep 17th 2017, 11:43 AM
CFJ, S die Woord nie rens, die anti-Chris "het al gekom" nie?

Ek bedoel, daar's gedurig anti-Christusse aan't kom? Nes daar gedurig pseudo Christusse aan’t kom is.

CFJ
Sep 19th 2017, 08:13 PM
CFJ, S die Woord nie rens, die anti-Chris "het al gekom" nie?

Ek bedoel, daar's gedurig anti-Christusse aan't kom? Nes daar gedurig pseudo Christusse aan’t kom is.

Verwys jy hierna Gerhard...?

Kinders, dit is die laaste uur; en soos julle gehoor het dat die Antichris kom, bestaan daar ook nou baie antichriste, waaruit ons weet dat dit die laaste uur is. Hulle het van ons uitgegaan, maar hulle was nie van ons nie; want as hulle van ons was, sou hulle by ons gebly het; maar dit moes aan die lig kom dat hulle nie almal van ons is nie.
(1Joh 2:18-19)