PDA

View Full Version : Is die Bybel maklik om te verstaan?CFJ
Aug 8th 2007, 07:45 PM
In daardie tyd het Jesus gespreek en ges: Ek loof U, Vader, Here van die hemel en die aarde, dat U hierdie dinge verberg het vir wyse en verstandige mense en dit aan kindertjies geopenbaar het. Ja, Vader, want so was dit u welbehae.
(Mat 11:25-26)
Mens moet die Here dank as 'n geleerde en slim mens eerlik met Sy Woord omgaan, want sulkes kan aktuele sake rondom die Woord baie duidelik maak vir almal.

Die vraag is egter, wie kan almal die Bybel verstaan, moet mens geleerd wees as mens na hierdie teks hierbo kyk?

Philip dT
Aug 9th 2007, 10:49 AM
Ek sou s die Bybelse boodskap is eenvoudig om te verstaan. Dit is die akademici en die kerklike tradisie wat dit ingewikkeld maak. Probleem is dat baie Christene wat in 'n westerse of akademiese omgewing grootword sit met al hierdie bagasie. Dit is dan wat Bybelse Christene (met 'n Bybelse wreldbeskouing) moet weet om hulle daarteenoor te verantwoord.

Maar dit is jammer as Christene so besig is met akademiese praatjies oor die Bybel dat hulle nie by getuienis, dissipelskap en evangelisasie uitkom nie. Ek dink dit hang ook af waar God jou roep om te bedien.

As dit is waar mense nog nie van die Here gehoor het nie, dan gaan God jou oplei om die evangelie in eenvoud te bring en in die krag van sy Gees te funksioneer.

As dit is om 'n getuie te wees tussen westerse mense, dan gaan God jou oplei om jouself teenoor wreldse, westerse en postmoderne denke te verantwoord en in daardie taal en verwysingsraamwerk 'n getuie te wees.

En so is daar nog baie ander bedieninge waarvoor die Here mens kan roep en voor toerus.

Die belangrikste is dat elke mens gehoorsaam is in dit wat die Here hom/haar roep en funksioneer in die gawes wat God hom/haar gee.

14390876
Aug 9th 2007, 01:01 PM
Dit hang af wat jy bedoel met "maklik" Wat vir my maklik is is vir jou dalk moeilik.Maar ek stem saam dat die Bybel geskryf is vir almal. Elkeen kan iets daarin kry wat vir hom/haar rigting kan gee. Ek dink egter dit help om te weet wat ander mense oor `n gedeelte s sodat `n mens dalk nuwe insigte kan ontwikkel.

Tonton
Aug 20th 2007, 03:42 PM
Die woorde is maklik om te verstaan, maar die Woord kan slegs deur openbaring deur God oopgemaak word.

Anton

Ta-An
Aug 20th 2007, 05:18 PM
Ek dink ons Afrikaanse agtergrond maak dit makliker vir ons om te verstaan.... baie van ons idiome en spreekwoorde kom uit die Bybel uit :idea:

Phil Fourie
Aug 22nd 2007, 09:56 AM
Vir my l die sleutel by die Heilige Gees. Iemand wat nie gedoop is met die Gees van God nie sal dit moeilik vind om die Woord te lees en ten volle ter verstaan en daardeur die diepere waarhede daarvan te leer.

Moet my nie verkeerd verstaan nie, ek weet dat deur slegs die Woord te lees mense tot bekering gekom het, maar om die diepere waarhede in die Woord ten volle te begryp, moet die Gees van God dit aan jou openbaar.

die Gees van die waarheid wat die wreld nie kan ontvang nie, omdat dit Hom nie sien en Hom nie ken nie; maar julle ken Hom, omdat Hy by julle bly en in julle sal wees.
Joh 14:17 (33/53 AV)

En julle het die salwing van die Heilige en weet alles.
1 Joh 2:20 (33/53 AV)

En die salwing wat julle van Hom ontvang het, bly in julle, en julle het nie nodig dat iemand julle leer nie; maar soos dieselfde salwing julle aangaande alles leer, so is dit ook waar en geen leuen nie; en soos di julle geleer het, so moet julle in Hom bly.
1 Joh 2:27 (33/53 AV)

Die beginsel van die wysheid is die vrees van die HERE, en kennis van die Heilige is verstand.
Spr 9:10 (33/53 AV)

God gee vir ons die insig en kennis deur die Gees wat in ons woon, daar in nie kennis as dit nie van God af kom nie, dus moet Hy die Woord ook vir jou ontsluit en dus is die selfs vir kinders maklik om die Bybel te lees, want hulle glo onvoorwaardelik

Groete
PFM

Victor
Aug 22nd 2007, 03:42 PM
Vir my is dit baie moeilik. Ek vind ook hoe verskil mense op die selfde vak.

Phil Fourie
Aug 22nd 2007, 06:15 PM
Vir my is dit baie moeilik. Ek vind ook hoe verskil mense op die selfde vak.

Ek kan dalk probeer vir jou bietjie raad gee, iets wat vir my baie goed werk.

Voor ek begin met my Bybelstudie, word ek eers stil en vra die leiding van die Heilige Gees, ek vra dat Hy my gedagtes sal rig, my deur die Woord sal lei en my insig sal gee om te verstaan wat ek lees.

Dan sal ek jou ook aanbeveel om 'n naslaan Bybel te gebruik, dus sodra jy iets lees wat jou aandag trek, kyk jy in die margin vir 'n verwysing, die verwysing sal jou lei na 'n ander deel in die Bybel wat aansluit by die deel wat jy sopas gelees het, so kry jy die volle konteks van waarmee jy besig is in jou studie en behoort jy dit ook beter te verstaan.

Ek bid dat dit sommer vir jou 'n fees sal wees om die Bybel te bestudeer.

Groete
PFM

EngelHart
Aug 28th 2007, 09:03 AM
As jy die Bybel lees onder leiding van die Heilige Gees is die Bybel maklik om te verstaan.

David2
Jan 11th 2009, 06:47 AM
Ek stem saam dat die Heilige Gees met ons praat deur die Woord. Ons moet dus ingestel weet op God en sy Gees as ons die Woord benader.

Dan is daar verder ook 'n paar beginsels wat kan help. Kom ons noem hulle "sleutels". Die belangrikste sleutels is:

1. Lees die Bybel Grammaties-Histories. Dit beteken maar net dat hy reguit en normaal gelees moet word. "When the plain sense of the word makes common sense, then seek nou other sense". Bv. die woord "Israel" in die Bybel moet in sy werklike grammatiese en historiese verband verstaan word. Israel is maar net die volk met wie God 'n verbond opgestel het en aan wie Hy 'n land beloof het. Goed, as die Bybel op 'n stadium sou kom en die betekenis van Israel verander en vir ons sou s Israel is nou iets anders, dan moet ons daarvan kennis neem, maar sover ek weet het dit nie gebeur nie.

2. Weet wie die oorspronklike menslike skrywer was, in watter tyd hy geskryf het, wat sy bediening was en wie sy eerste toehoorders was. As ons dit weet, kan ons die oorspronklike bedoeling met 'n vers baie makliker beoordeel en dan daarvandaan uit die algemene boodskap bepaal wat dit vandag vir ons het. Dus: 'n Bybelse teks het 'n oorspronklike betekenis (dit noem ons die interpretasie wat ons eerstens moet bepaal) en daarna kan die teks verskillende toepassings of boodskappe vir ons vandag h. Hierdie feit is veral belangrik as ons kyk na 'n OT teks wat opgeteken is in 'n tyd toe die evangelie nog anders gelyk het as vandag. (Let op dat die vier Evangelies ook afspeel in die tyd van die ou verbond). As ons egter na 'n teks van bv. Paulus kyk, kan dit maklik wees dat die oorspronklike betekenis van die teks vandag nog steen presies net so geldig is en dus kan die interpretasie en die toepassings baie naby aan dieselfde wees. Daardeur s ek nie dat n teks uit die tyd van die ou verbond altyd verander moet word nie. Sommige Bybelse waarhede bly dieselfde in verskillende bedelings en ander verander.

3. "Koninkryk" en "Messias" is twee baie belangrike terme in die Bybel. Veral in die profesie in die OT. Maar daar moet ons oplet dat die profetiese boodskap bepaal het dat die Messias vir Israel gaan kom en dat Hy ook daar en dan die koninkryk vir hulle gaan instel. Maar in die NT kry ons gou hiermee 'n probleem. Hier sien ons dat die Messias gekom het, maar dat die koninkryk nog uitgebly het. Die dissipels was ook hieroor verward en vra Jesus dikwels oor wanneer die koninkryk dan nou gaan kom (Hand. 1:6 bv). Sommige teolo het toe op grond van die feit dat Messias en koninkryk met mekaar verbind is, besluit dat die koninkryk in elk geval ook gekom het saam met die tyd van die Messias. Volgens hulle leef ons nou in die koninkryk. Ander het weer ges nee, die koninkryk wat in die OT beloof is het nie gekom nie. Israel het die Messias verwerp en die koninkryk het uitgebly (Hand. 3:19-25). Hieroor moet mens maar vir jouself duidelikheid kry. Die koms van Christus en die koninkryk is dus 'n baie belangrike sleutel om die Bybel te verstaan.

4. Voortgesette openbaring. Hierdie is ook 'n belangrike sleutel. Moses het meer geweet as Noag. Jesaja het meer geweet as Moses. Die 12 het meer geweet as Jesaja. Die briewe aan die kerk het meer geweet as die 12 op aarde.

Eben
Jan 11th 2009, 11:00 AM
David,
Na aanleiding wat jy ges het sal ek graag wil hoor hoe jy 2Kor5:16 interpeteer.
2Co 5:16 Ons ken dus van nou af niemand meer na die vlees nie; en al het ons ook Christus na die vlees geken, nou ken ons Hom tg nie meer so nie.
2Co 5:17 Daarom, as iemand in Christus is, is hy n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword.

Groete
Eben

David2
Jan 11th 2009, 04:34 PM
Eben
Ek het by punt 4 verwys na voortgesette openbaring.
Dit wat hier in 1 Kor. 5:16 staan, dink ek is so 'n geval.
In die sendbriewe word daar meer van Jesus Christus vir ons geleer as wat Jesus self op aarde aan ons meegedeel het.
Hierdie vers s duidelik dat Jesus op aarde na die vlees in 'n anderste bediening was as sy geestelike bediening wat deur Paulus openbaar is.
Op aarde was Hy die Messias wat Israel vir hulle koninkryk kom voorberei het (punt 3 hierbo) en nou in die hemel is Hy die Hoof van die Liggaam van Christus (die kerk) wat uit alle nasies bestaan.