PDA

View Full Version : Watter Bybel lees jy en hoekom?CFJ
Aug 14th 2007, 06:19 PM
Daar is geweldig baie woelinge en debatte oor watter vertaling of "tipe" vertaling van die Bybel die korrekte een is. Self verkies ek in Afrikaans die 1933/'53 vertaling van die Bybel, maar lees met tye ook die ander. Inteendeel ek versamel Bybels en vind dit interessant hoe hierdie vertalings verskil, soms is dit hartseer en soms nogal insiggewend!

Vertel gerus watter vertaling van die Bybel jy lees en vra vrae as jy so voel. Hopenlik kan ekself of iemand anders jou vrae antwoord. Jy vra moontlik iets wat iemand anders dalk net nodig gehad het om te weet of deel dalk 'n manier van lees uit een of verskillende van die vertalings wat leersaam vir ander kan wees.

Ta-An
Aug 15th 2007, 05:32 PM
Ek het ook meer as een vertaling, en lees hulle soms vergelykend om te sien wat die hoof idee is.... soms lees ek een vertaling op 'n slag... dit maak dit net moeliker om skriftuur te memoriseer, veral as jy 'n sekere woord mee bekend is, en dan opsoek en vind die betrokke woord nie in daardie spesifieke vertaling gebruik is nie...

Huidiglik is ek besig met die "Boodskap" vertaling wat miskien 'n meer vrye vertaling is, en soms vind ek dat dit nie die wortel van die gedagte bykom nie,,, maar somtyds gee dit 'n wyer beskrywing van die woord wat dit 'n makliker Afrikaans maak ;)

14390876
Aug 20th 2007, 09:49 AM
gewoonlik gebruik ek glad nie meer `n Afrikaanse vertaling nie en nooit the soganaamde "Nuwe" vertaling nie. Ek lees egter verkeie Engelse vertaalings. My pa is betrokke by Bybel vertaaling siende dat hy `n specialis op sekere gebiede is.

Tonton
Aug 20th 2007, 02:58 PM
Ek lees die eerste vertaling (1933, hersien in 1953). Daardie vertaling is direk (d.w.s. nie 'n parafrase - [oorvertelling in moderne idioom] nie. Die manuskripte waaruit die eerste vertaling gedoen is (TEXUS RECEPTUS {TR}) is meer betroubaar as die van die tweede vertaling (TEXUS VATICANUS en TEXUS SINIACTUS), en is nie gekontamineer met denominasionele leerstellinge nie.

Johan Malan het 'n uitgebruide studie gemaak oor die verskillende vertalings, en hoewel ek met hom verskil oor sekere aangeleenthede, dink ek sy werk oor die verskillende vertalings is uitstekend: http://www.bibleguidance.co.za/Afrartikels/Bybelteks.htm

Ek stem wel met Malan saam dat die nuwer weergawes van die Bybel ernstige aanslag op kern-aspekte soos die maagdelike geboorte van Jesus, die Bybel as Woord van God (deesdae gesien as "woorde oor God" - d.w.s. feilbaar) maak, en ek is ook van mening dat die nuwer vertalings gekontamineer is met denominasie - leerstellinge.

Ek lees ook graag die Engelse vertalings wat op die TR gebasseer is.

Groete in Jesus,
Anton

CFJ
Aug 20th 2007, 04:51 PM
Ek lees die eerste vertaling (1933, hersien in 1953). Daardie vertaling is direk (d.w.s. nie 'n parafrase - [oorvertelling in moderne idioom] nie. Die manuskripte waaruit die eerste vertaling gedoen is (TEXUS RECEPTUS {TR}) is meer betroubaar as die van die tweede vertaling (TEXUS VATICANUS en TEXUS SINIACTUS), en is nie gekontamineer met denominasionele leerstellinge nie.

Johan Malan het 'n uitgebruide studie gemaak oor die verskillende vertalings, en hoewel ek met hom verskil oor sekere aangeleenthede, dink ek sy werk oor die verskillende vertalings is uitstekend: http://www.bibleguidance.co.za/Afrartikels/Bybelteks.htm

Ek stem wel met Malan saam dat die nuwer weergawes van die Bybel ernstige aanslag op kern-aspekte soos die maagdelike geboorte van Jesus, die Bybel as Woord van God (deesdae gesien as "woorde oor God" - d.w.s. feilbaar) maak, en ek is ook van mening dat die nuwer vertalings gekontamineer is met denominasie - leerstellinge.

Ek lees ook graag die Engelse vertalings wat op die TR gebasseer is.

Groete in Jesus,
Anton

Anton,

Goed om jou weer te sien en veral oor hierdie onderwerp, want dit is 'n onderwerp wat jy baie goeie en insiggewende plasings op die Engelse forum gemaak het! Dit is verseker iets wat mens opval in die verskille in vertalings, hoe Jesus se godheid meer of minder beklemtoon word. Mens wonder nogal hoeveel impak die "nuwer" Afrikaanse vertalings op die nuwe strominge in die teologie het, veral met die nuutste DVD (Nuwe Strominge in die Teologie - Word die hart van die Evangelie uitgeruk?) wat nou in omloop is en groot opspraak maak?

Phil Fourie
Aug 21st 2007, 11:50 AM
Hi almal

Ek self beskik ook oor 'n groot aantal vertalings, my gunstelinge sal altyd die OAV (aka 1933/53) en die King James Version bly (Die ou een, nie die NKJV nie). Ek het noudie dag vir my die NLV (Nuwe Lewende Vertaling) gekoop en moet sÍ, dit is nie vir my 'n bybel nie.

As ek mag, wil ek graag hier iets plaas wat ek noudie dag vir iemand getik het rakende die vertalings, sorry as dit bietjie te lank is, raas maar net met my, dan sal ek dit nie weer doen nie;)

Kom ons deel hierdie nou in 2 dele

1. Ou Testament

Seker die belangrikste dele van die OT is soos genoem word Moses en die Profete. Of dan die Torah en die boeke van en deur die profete, ons verwys ook na die groot profete en die klein profete.

Die Torah is die 5 boeke van Moses en word ook die wette genoem, hierdie boeke is dan natuurlik Gen-Deut.

Ok, dan wat is die Joodse kanon. Die Joodse kanon word genoem die Tanakh en stem basies ooreen met die OT van die Protestantse Bybels. Die verskille is baie gering en is meestal goed soos die nommer van boeke en sekere boeke wat die Protestante opgedeel het in twee dele wat nie twee dele is in die Tanakh nie. Soos bv 1 Koning en 2 Konings. Moenie my vra hoekom dit gedoen is nie, ek weet nie.

Dus word die apokriewe steeds uitgelaat aangesien dit nie deel was van die Tanakh nie en die betroubaarheid daarvan gewoonlik nie bepaal kan word nie.

2. Nuwe Testament

Dit is nou hier waar dinge lekker deurmekaar word oor twee redes.

a. Hoekom is sekere boeke nie deel van die NT nie, soos bv. die Evangelie van Thomas.
b. Watter grondtekste is nou eintlik die ware grondtekste.

a.

Daar is al vroeg in die kerk vasgestel watter evangelies gelees word en watter evangelies as nie betroubaar geag is nie, by Nicea is daar nie boeke bygesit of weggevat nie, al is dit wat baie sÍ en glo. Die boeke in die NT is dieselfde boeke wat deur die vroeŽ kerk gebruik is en sluit nie die gnostiese werke in nie. SÍ maar as jy meer inligting rakende die gnostiese werke soek, hier is 'n voorbeeld die Judas Evangelie, hierdie boeke is geskryf om Christus te diskrediteer.

b.

Ok, so watter tekste is die betroubare grondtekste. Kom ek stel dit so, hier praat ons gewoonlik van die Majority Texts en praat van die Textus Receptus, dan kom daar ook die Codex Vaticanus en die Codex Sinaiticus by. So, wat is dan nou waar?

Kom ek verduidelik eers die Majority Texts. Hier word gepraat van oor 'n 5,000 geskrifte waarvan 95% ooreenstem met mekaar, dus is hierdie 95% die majority texts. Die Textus Receptus is deel van hierdie Majority Texts, MAAR die Codex Vaticanus en die Codex Sinaiticus is deel van die ander 5%. En die ergste van als is dat die Codex Vaticanus en die Codex Sinaiticus nie eers ooreenstem met mekaar nie, om die waarheid te sÍ, ten spyte van die feit dat hierdie 5% nie ooreenstem met die ander 95% nie, stem hulle ook onderling gewoonlik nie ooreen nie.

Textus Receptus is 'n baie betroubare teks en maak deel uit van die Majority Text.

Die Codex Vaticanus is gevind in 'n vullisblik in 'n monestry, daar is soos ek verstaan selfs verandering gemaak in die manuskrip en lekker aangegaan met die boek.

So, dit is van die vroegste tye so dat daar 2 lyne tekste is, die ware oorgelewerde (ontvangde) tekste en die verdraaide tekste. Die verdraaiings het begin nadat Johannes dood is, aangesien hy die langslewende apostel was en hulle streng kontrole gehou het oor die geskrifte en dus kon niemand dit verander en verdraai nie. Groot "verbeterings" is gedoen op hierdie betroubare geskrifte in Alexandria veral onder die hande van 'n persoon genaamd Oregenes. Oregenes was 'n gnostic. En hy het uiterste veranderinge aan die tekste aangebring so 185 NC. Hy het dan ook 'n bybel saamgestel wat die hexepla bybel genoem word, en hier is waar daar 'n probleem inkom. Die Vaticanus is vertaal uit hierdie lyn tekste met groot invloed van Oregenes en die Hexepla bybel. Hierdie vertaling staan dan vandag bekend as die Vulgaat.

Nou so belangrik was die ontvangde teks dat Christenne dit met hul lewens bewaar het. Dit is ook dan deur die Christenne in AntiogiŽ versteek sodat dit nie gevind kon word deur die RKK nie, die RKK wou hierdie tekste vernietig aangesien dit verskil het van die Vaticanus. Met die Jesuite, die Knights templar ens het die RKK iets soos 68 miljoen mense vermoor wat hulle teen gestaan het.

Nou, die hele geweld agter hierdie storie kan ek lank oor aangaan, maar ek gaan nie nou nie.

Die vraag is dan, watter vertaling moet mens lees.

Wel geen van die "Nuwe" vertalings nie, aangesien hierdie vertalings invloede het van die verdraaide lyn tekste. Hierdie tekste wat dat inkom in hierdie "Nuwe" vertalings is die Codex Vaticanus, die Codex Sinaiticus en die Nestle Tekste. Hierdie tekste is erg verdraai en verander en ek weet daar gaan diegene wees wat met my gaan verskil hieroor, maar dit is daar om vir enigeen om die navorsing te gaan doen, ek het ook en het skokkende insigte gekry. So dat ek nie meer die 83 Afrikaanse vertaling lees nie, maar die 33/53 Afrikaanse vertaling.

Dus bly ek by 3 vertalings, daar is ander ook, maar hierdie is die 3 wat ek gebruik

1. 1933/53 AV
2. King James Version
3. Nederlandse Statevertaling 1637

Hierdie vertalings is vertaal vanaf die Majority Texts en veral vanaf die Textus Receptus en stem baie ooreen met mekaar ook, ek lees gewoonlik die 33/53 en die KJV saam.

Wel dit is my antwoord vir jou, jy kan self die ondersoek gaan instel, maar ons is nou al 'n rukkie besig om hierdie goed te ondersoek.

Tonton
Aug 21st 2007, 02:50 PM
Dankie vir die agtergrond van die geskrifte - het van dit al stuk-stuk opgetel, maar nou is dit mooi bymekaar.

Daar is glo meer as 60 000 wysigings in die korrupte geskrifte!

Anton

Phil Fourie
Aug 21st 2007, 08:31 PM
Hierdie minderheidsgeskrifte (Codex V, Codex S en N Text) is 'n groot klug, ek sien deesdae word daar van 'n ander majority text gepraat, hierdie majority is die meerderheid van die minderheid tekste, die 5%.

In die Nuwe Afrikaanse Vertaling byvoorbeel is Hand 8:37 glad nie daar nie, daar is wel 'n voetnota wat sÍ: Sekere manuskripte voeg by: en dan in die Bybellenium is dit blykbaar: Sekere minder betroubare manuskripte voeg by: Hierdie "minder betroubare manuskripte" waarvan hulle praat is die Textus Receptus, die Received Text, die betroubare Skrif, die oorspronklike Woord van God.

Doen julle self 'n guns en gaan kyk wat staan in Hand 8:37. Ek sou sÍ dit is nogals 'n wesenlike teks om uit te haal.

Soos Jes 7 wat nou praat van die jong vrou, waar ons weet dit is 'n Messiaanse profesie en in die ou vertaling staan daar 'n maagd, KJV virgin.

Ps 110 is weer 'n messiaanse profesie, ons moet bietjie gaan kyk hoe hulle die profesie in die nuwe vertalings begin wegskryf, 'n profesie waarna Christus self verwys.

Die Nuwe Lewende Vertaling is 'n klug, met blatante foute in.

Ons moet waaksaam wees in hierdie verband.

Hierdie nuwe vertalings is nie gramaties histories letterlik gedoen nie, dit is vir my so mooi in die OAV dat hulle nog sÍ: "oorgesit uit die oorspronklike tale"

Groete
PFM

Tonton
Aug 22nd 2007, 08:40 AM
In die Nuwe Afrikaanse Vertaling byvoorbeel is Hand 8:37 glad nie daar nie
Hierdie is my toets-vers om twee redes: eerstens omdat dit 'n standaard-weglating is van die korrupte manuskrifte, en tweedens omdat ek glo dat die weglating juis gedoen is omdat dit die antwoord is op die vraag oor die geloofsdoop (m.a.w. dat dit die baba-doop teŽstaan) - die doop is natuurlik 'n kwessie op sy eie, en moet versigtig hanteer word, want baie het al seer gekry met die tipe argument - juis omdat die kinderdoop al soveel jare / generasies toegepas is, en dit daarom vrae ontlok bv. oor ontslapenes, en dikwels onsensitief (en onbybels) beantwoord word.

Kyk ook na Markus 16:16 hieroor: Eerste vertaling: MK 16:16(a) Hy wat glo en hom laat doop, ... teenoor Tweede vertaling (sg. Nuwe Vertaling): Hy wat glo en gedoop is.... Die nuwe vertaling verduister die orde: glo ... doop.

Hoe dit ookal sy, die tweede deel van dieselfde vers is die beduidende een: MK 16:16(b) ... maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word.


Soos Jes 7 wat nou praat van die jong vrou, waar ons weet dit is 'n Messiaanse profesie en in die ou vertaling staan daar 'n maagd, KJV virgin.


Ja, hier is die kern van die misleiding - die nuwe geskrifte probeer alles moontlik maak: jong vroue kan swanger raak, maar dit is (gewoonlik) 'n wonderwerk dat 'n maagd swanger raak. Net so word daar in die wÍreld bespiegel dat Jesus nooit gesterf het nie, nooit opgestaan het nie, en defenitief nooit opgestaan het en opgevaar het nie - Hy word dus gereduseer na 'n gewone profeet, en die evangelie van die kruis word begrawe...


Die Nuwe Lewende Vertaling is 'n klug, met blatante foute in.


Ek het hom nog nie gesien nie - wil nie 'n Rand daaraan spandeer nie... Ek sal egter graag wou sien of die misleidings 'n stap verder geneem word...

My groot probleem met sg. "lewende" vertalings is dat dit dood is. Mooi moderne taal, maar nie meer in die konteks waarin dit geskryf is nie. God openbaar Homself oral, met of sonder die Woord, maar wanneer die woord verdraai word vanaf sy oorspronklike konteks gaan baie van die rykdom van die verband tussen die ou- en nuwe Testament verlore. Ek het begrip daarvoor dat ou woorde in onbruik verval, maar dit kan met minimum moeite, sonder verdraaiing reggestel word.

Die probleem is dat wanneer iemand besluit om die woord binne sy eie verwysingsraamwerk "uit te lÍ" so 'n uitleg noodwendig gekontamineer is met sy/haar sienings en die leerstellinge wat hy/sy onderskryf.

Groete in Yeshua (Jesus se regte Naam),
Anton

CFJ
Aug 22nd 2007, 08:54 AM
Net iets oor manuskripte. Mens wonder hoe geleerdes bepaal het dat die "nuwer" manuskripte die meer betroubares is, bloot omdat hulle die oudste is? Hoe weet hulle dit was die oudste, as byvoorbeeld die handgeskrewe-oorspronlike manuskripte nie meer bestaan nie en dit onmoontlik is om eintlik so vergelyking te maak? Dit is maar bloot aannames... of is dit 'n betroubare aanname wat die teoloŽ van ons dag maak? Is die ooreenstemming tussen die die meer as 5000 wat vir die samestelling van die TR gebruik was, nie juis 'n aanduiding van die betroubaarheid van hierdie manuskripte nie, gemeet teenoor die letterlik duisende verskille wat die Sinaiticus "ontdekking" toon nie?

Phil Fourie
Aug 22nd 2007, 08:55 AM
Ek dink nie ons moet op hierdie draad debatteer oor die groot en kleindoop nie, daardie vers staan weer nie in my opinie die babadoop teen nie, aangesien as jy kyk na iets soos

Toe sÍ hulle: Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin.
Hand 16:31 (33/53 AV)

Hy met sy hele huis was vroom en godvresend en het baie aalmoese aan die volk gegee en was altyddeur in die gebed tot God.
Hand 10:2 (33/53 AV)

Maar kom ons vergeet nou eers van die doop, ek gaan vanaand vir jou kyk in die Nuwe Lewende Vertaling Boekie en 'n paar verse hier plaas saam met die 33/53 verse dat jy kan sien waar dinge bietjie wild beginne raak.

Groete
PFM

Phil Fourie
Aug 22nd 2007, 08:58 AM
Net iets oor manuskripte. Mens wonder hoe geleerdes bepaal het dat die "nuwer" manuskripte die meer betroubares is, bloot omdat hulle die oudste is? Hoe weet hulle dit was die oudste, as byvoorbeeld die handgeskrewe-oorspronlike manuskripte nie meer bestaan nie en dit onmoontlik is om eintlik so vergelyking te maak? Dit is maar bloot aannames... of is dit 'n betroubare aanname wat die teoloŽ van ons dag maak? Is die ooreenstemming tussen die die meer as 5000 wat vir die samestelling van die TR gebruik was, nie juis 'n aanduiding van die betroubaarheid van hierdie manuskripte nie, gemeet teenoor die letterlik duisende verskille wat die Sinaiticus "ontdekking" toon nie?

Dit is baie waar wat jy sÍ, ons moet onthou dat as dit by die geskrifte kom in ouer nie noodwendig beter nie, ek dink actually ouer is slegter, want dit wys dat daardie manuskripte nie gelees is nie en ons weet die vroeŽ kerk het die Woord gulsig gelees.

Neewat, ons moet nou sterk vashou aan dit wat vir ons oorgegee is van die begin af.

In hierdie verband het die ontdekking van die Dead Sea Scrolls baie gehelp aangesien dit die betroubare tekste redelik bevestig het.

Groete
PFM

Philip dT
Aug 22nd 2007, 02:49 PM
Hier (http://www.truthexposed.co.za/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=15)is 'n artikel oor die onderwerp wat ek so 'n jaar of twee gelede geskryf het. (Daar is baie dinge wat ek intussen daar sou kon byvoeg, maar dit gee 'n goeie basiese oorsig).

Persoonlik verkies ek 'n idiolektiese vertaling. Dit beteken dat die woorde van die oorspronklike teks net so oorgebring word in die nuwe taal en so min as moontlik geÔnterpreteer word. Aangesien die simboliese verwysingsraamwerk van tale nooit presies dieselfde is nie, gaan daar altyd iets verlore in vertaling. Die beste is as mens toegang het tot die oorspronklike teks. Maar ek stem saam met die gedagte dat mens die Heilige Gees as ware Hermeneut nodig het om enige teks te begryp, selfs al lees mens dit in die oorspronklike teks. Die rede hiervoor is dat taal en woorde in enige Bybelse taal slegs menslike simbole en referente is na 'n dieper, geestelike realiteit en nooit 'n volledige greep daarop kan kry nie. Die Heilige Gees is die enigste Hermeneut wat ons by die geestelike diepte-dimensie van die teks kan uitbring.

Henry
Jun 7th 2009, 05:04 AM
Ek gebruik die 1953 vertaling en die KJV. Ek het die Lewende Bybel gebruik tot ek EsegiŽl 23:20 daarin lees. Ek het nogal gebloos, toe dag ek nee wat Here, ek bly maar by die Ou Vertaling en die KJV. :D

lukeskywalker
Jun 8th 2009, 06:03 PM
Ek verkies ook die 1933/1953 vertaling, trouens, ek dink nie ons het 'n "nuwe" vertaling in die huis nie. Sondag was daar iemand van die Bybelgenootskap in ons kerk wat toe laat weet het dat hulle besig is om weer aan 'n "nuwe" vertaling te werk wat oor so 10 jaar klaar sal wees, en dit gaan blykbaar soos die 1933 vertaling 'n direkte vertaling en nie 'n interpretasie vertaling wees nie. Dit sal dan blykbaar net in meer moderne afrikaans as die 1933 vertaling wees.

Lanie
Jun 9th 2009, 07:33 AM
Klink goed. Maar ek moet sÍ, ek het nie eintlik meer absolute vertroue in die Bybelgenootskap nie.

Tonton
Jun 9th 2009, 04:15 PM
Ek verkies ook die 1933/1953 vertaling, trouens, ek dink nie ons het 'n "nuwe" vertaling in die huis nie. Sondag was daar iemand van die Bybelgenootskap in ons kerk wat toe laat weet het dat hulle besig is om weer aan 'n "nuwe" vertaling te werk wat oor so 10 jaar klaar sal wees, en dit gaan blykbaar soos die 1933 vertaling 'n direkte vertaling en nie 'n interpretasie vertaling wees nie. Dit sal dan blykbaar net in meer moderne afrikaans as die 1933 vertaling wees.

Jammer om jou "bubble te bars" maar die een waaraan hulle nou werk is blykbaar ook vanuit die korrupte manuskripte (Scriptus Siniactus en Scriptus Vaticanus). Korrigeer my asb. as ek verkeerd is, maar indien my inligting reg is, is die nuwe komende vertaling steeds suspect...

Anton

lukeskywalker
Jun 9th 2009, 06:42 PM
Jammer om jou "bubble te bars" maar die een waaraan hulle nou werk is blykbaar ook vanuit die korrupte manuskripte (Scriptus Siniactus en Scriptus Vaticanus). Korrigeer my asb. as ek verkeerd is, maar indien my inligting reg is, is die nuwe komende vertaling steeds suspect...

Anton

Nee, die dominee van die Bybelgenootskap het beslis gese dis op dieselfde oorspronklike teks gegrond as die 1933 vertaling, maar nou ja, ek kan nie met absolute sekerheid bevestig nie, dalk is daar iemand anders hier wat vir ons kan uitvind?

Die Filadelfieer
Jun 10th 2009, 08:42 AM
Ek weet ek kan perdalks myself 'n pak slae op die hals haal, maar ek wil graag die volgende met julle deel :

Gister stap daar 'n man by my kantoor in. 24 jaar oud, praat goeie afrikaans, kyk my in die oŽ en 'n ferm handdruk. Boemelaar. Verslete klere. Vra of ek nie vir hom werk het nie. Hoef nie met geld te betaal nie, sal werk vir kos.
Lank storie kort, vra ek vir 'n kontaknommer en hy sÍ hy het een in sy Bybel : 'n Nuwe Lewende Vertaling wat hy uit sy rugsak haal, tussen sy opgerolde kombers gebÍre...duidelik 'n kosbare besiting. Na ons gesprek sÍ hy vir my dankie, sÍ hy gaan vir my bid, en reken " ons moet net op die Here vertrou, Hy sal sorg ", haal nog 'n teks uit Johannes 3 aan voor hy groet en loop.

" Nou wat nou ? " Vra ek myself af toe hy weg is ..... hierdie man kry sy krag uit sy Bybel uit .....dieselfde vertaling wat ek so erg in die verlede afgeskiet het..... Ek is mos self 'n stoere '33 / KJV man en die res is duiwels..... of is dit ?

Vraag dus vir die Lighuis gemeente :
As 'n vertaling mens die regte Jesus verhaal leer, en daardie einste vertaling mens tot bekering kan neig.....kan dit nog steeds as 'n probleemvertaling gesien word ?

mari
Jun 10th 2009, 10:58 AM
Die Amplified is nogal insiggewend met uitbreidings van betekenisse van algemene woorde......... laat jou soms opspring ( of neerkniel ) van blessings as jy besef wat eintlik daar staan ! ....

gebruik ook Strongs om betekenisse na te slaan .... dankie vir e-sword wat dit makliker maak deesdae as die bonkige naslaan boek ! .....

Tompsons Chain Reference ook baie hulp met konteks .....

.....................


Fila ..... onthou jy nog die "Blye Boodskap" ( Evangelies en eerste 50 Psalms, voorloper tot 80's vertaling ) ...... ons het vele siele tot redding gelei met daardie kosbare bundeltjie .....

groetnis
m

Die Filadelfieer
Jun 10th 2009, 11:16 AM
Mari,
Jy vertaan die punt wat ek probeer maak. Daar is inderdaad baie dinge wat my nog steeds pla van sekere vertalings, maar wanneer hou 'n Bybel op om die Woord van God te wees ?


Wat my eie Bybelstudie betref lees ek meestal die '33 en KJV (Thompsons Chain Ref ) , maar ook die Apologetics Study Bible (NKJV weergawe) , en dan ook die Evidence Bible, geskooi op die KJV, wat deur die Way of the Master ouens gedoen is.

(Ek het selfs 'n Bybel in Praktyk (ANT) op my bedkassie, maar is nie te opgewonde oor dit nie. )

Tonton
Jun 10th 2009, 11:55 AM
Mari,
Jy vertaan die punt wat ek probeer maak. Daar is inderdaad baie dinge wat my nog steeds pla van sekere vertalings, maar wanneer hou 'n Bybel op om die Woord van God te wees ?


Wat my eie Bybelstudie betref lees ek meestal die '33 en KJV (Thompsons Chain Ref ) , maar ook die Apologetics Study Bible (NKJV weergawe) , en dan ook die Evidence Bible, geskooi op die KJV, wat deur die Way of the Master ouens gedoen is.

(Ek het selfs 'n Bybel in Praktyk (ANT) op my bedkassie, maar is nie te opgewonde oor dit nie. )

Fila, ek en my vrou het "vanuit" die '83 vertaling tot wedergeboorte gekom, en ek is die eerste om nie die krag van die Woord te onderskat nie. Daar is net soveel meer in die suiwer Woord. Profetiese skakelings tussen die testamente is duideliker, en 'n neutrale posisie (eerder as leerstelling-gebaseerde parafrasering) maak dit net soveel makliker. Daar is plekke waar mense nie eers 'n versie in die hande het nie - en ons baklei oor watter vertaling van die versie...

Dieselfde tyd dink ek dit is goed om die vyand se pogings om die Woord te verdraai te ontbloot. Maar ons moet nooit die krag van die Woord - selfs 'n swak en besoedelde vertaling daarvan - onderskat nie.

Anton

Die Filadelfieer
Jun 10th 2009, 01:25 PM
Daar is net soveel meer in die suiwer Woord. Profetiese skakelings tussen die testamente is duideliker, en 'n neutrale posisie (eerder as leerstelling-gebaseerde parafrasering) maak dit net soveel makliker.

Daarmee kan ek wraggies nie stry nie Anton. 'n Dominee hier by die Puk kampus het eendag vir my gesÍ die Nuwe vertaling is soos 'n motor met lekker skokbrekers, vir as jy vinnig oor die Woord wil gaan, en die ou vertaling soos 'n trekker, as jy diep wil ploeg.

Wat die vyand se invloed in al hierdie dinge betref moet dit verseker nie onderskat nie, maar dit gesÍ, moet on ook nie dieselfde met die Here se verlossingskrag doen nie.

Tonton
Jun 10th 2009, 02:18 PM
Daarmee kan ek wraggies nie stry nie Anton. 'n Dominee hier by die Puk kampus het eendag vir my gesÍ die Nuwe vertaling is soos 'n motor met lekker skokbrekers, vir as jy vinnig oor die Woord wil gaan, en die ou vertaling soos 'n trekker, as jy diep wil ploeg.

Ja, dis 'n goeie een. Behalwe dat die trekker so mooi loop dat hy jou ook heerlik vinnig oor die Woord kan neem! Amper soos 'n Ferrari-model (*) stootskraper!

Anton

(*) sonder die pentagram-wiele, natuurlik!

Wilderness Voice
Jun 11th 2009, 06:47 AM
Jy wag(waag) nie enige ander vertaling lees as die King James en Ou 1933/53 vertaling nie. Dit is God se Woord vir jou vandag. Al die ander is niks meer as kommentaar nie en moet dus as sodanig gelees word.

Wilderness Voice
Jun 11th 2009, 06:54 AM
Ja, dis 'n goeie een. Behalwe dat die trekker so mooi loop dat hy jou ook heerlik vinnig oor die Woord kan neem! Amper soos 'n Ferrari-model (*) stootskraper!

Anton

(*) sonder die pentagram-wiele, natuurlik!

SÍ vir daai dominee hy behoort nie eens Sondagskool aan te bied nie! God se Woord! Kan jy nie met menslike aardes ding vergelyk nie. Dis nie net Ďn boek nie, dit is in staat om jou en my siel te red en Ďn gebrek aan kennis van wie en wat GOD is maak dat mense sulke stupid vergelykings tref. Ek en jy moet elke aand voor ons gaan slaap die Woord van God styf vashou en vir die HERE dank dat hierdie Woord wat deur bloed bevlek is oor die eeue heen, in staat is om ons siele te red. Daar is mense wat letterlik hulle arms sal gee vir een blaadjie van die Woord wat hy met trekkers vergelyk.

Die Filadelfieer
Jun 11th 2009, 07:18 AM
Jy mag nie enige ander vertaling lees as die King James en Ou 1933/53 vertaling nie.

Die 11de gebod ?

Wilderness Voice
Jun 11th 2009, 07:24 AM
Die 11de gebod ?

Nee glad nie,

maar ken jy die een?

Exo 20:16 Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie.

Ek dink dis oneties om iemand aan te haal en dan die aanhaling te verander om jou standpunt te pas.

Originally Posted by Wilderness Voice http://bibleforums.org/images/buttons/viewpost.gif (http://bibleforums.org/showthread.php?p=2099710#post2099710)
Jy mag nie enige ander vertaling lees as die King James en Ou 1933/53 vertaling nie.

Die Filadelfieer
Jun 11th 2009, 07:34 AM
Ek dink dis oneties om iemand aan te haal en dan die aanhaling te verander om jou standpunt te pas.Wat sal my standpunt wees ?

Wilderness Voice
Jun 11th 2009, 07:38 AM
Wat sal my standpunt wees ?

Waarom sou jy blatant my verkeerdeliks aanhaal? Jy hoef my nie te antwoord nie los dit, ek dink nie dit heg enige waarde aan hierdie onderwerp nie.

Die Filadelfieer
Jun 11th 2009, 07:51 AM
Waarom sou jy blatant my verkeerdeliks aanhaal?

Is my standpunt op hierdie draad om jou blatant verkeerd aan te haal ? Nee regtig Steminniebos, gaan lees weer.

Ek stem , soos wat jy perdalks reeds gelees het, heeltemal saam dat die '33/KJV die mees behoudentste van die Afrikaans/Engelse vertalings is. Die vraag wat ek eintlik gevra het is, indien 'n vertaling mense na Christus toe kan lei, afgesien daarvan dat dit 'n "swak" vertaling is, dit nog steeds as 'n Bybel gesien kan word ?
Jou reaksie dat mens net die '33/KJV MAG lees is vir my erg vreemd. Wat van die wat nie Afrikaans of Engels verstaan nie ?
Is hulle nie nou effens geskroef nie ?

Wilderness Voice
Jun 11th 2009, 08:00 AM
Is my standpunt op hierdie draad om jou blatant verkeerd aan te haal ? Nee regtig Steminniebos, gaan lees weer.

Ek stem , soos wat jy perdalks reeds gelees het, heeltemal saam dat die '33/KJV die mees behoudentste van die Afrikaans/Engelse vertalings is. Die vraag wat ek eintlik gevra het is, indien 'n vertaling mense na Christus toe kan lei, afgesien daarvan dat dit 'n "swak" vertaling is, dit nog steeds as 'n Bybel gesien kan word ?
Jou reaksie dat mens net die '33/KJV MAG lees is vir my erg vreemd. Wat van die wat nie Afrikaans of Engels verstaan nie ?
Is hulle nie nou effens geskroef nie ?

Ek dink ek verstaan: My rekenaar het die tweede "a" met auto-correction verwyder en dus "waag" met "wag" vervang en jy lees sekerlik die "wag" as "mag"

Ta-An
Jun 11th 2009, 03:37 PM
SÍ vir daai dominee hy is Ďn dwaas . Mag maar iemand 'n dwaas noem??

Tonton
Jun 11th 2009, 04:08 PM
[SIZE=3]SÍ vir daai dominee hy is Ďn dwaas en behoort nie eens Sondagskool aan te bied nie!


Mag maar iemand 'n dwaas noem??

Hmmm - dan nogal 'n gesalfde van die Here. Of is hy nie 'n gesalfde nie omdat hy aan beide vertalings lees en van Trekkers praat?

Wilderness, lankmoedigheid is een van die vrugte van die Gees. Werk daaraan. Dit is goed om passionate te wees, maar Christene moet mekaar regop hou en versterk - nie omstoot en afbreek nie. Anders is hulle in die vlees, en die vlees werk teen die Gees.

Gal 5:22 Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing.

Groete in Jesus,
Anton

Ta-An
Jun 11th 2009, 04:48 PM
Mag maar iemand 'n dwaas noem?? Dit sÍ die Bybel (http://bibleforums.org/showthread.php?p=2100148#post2100148) ;)

Etienne Marais
Jul 7th 2009, 10:32 AM
Ek is 'n groot mens maar geniet dit om my Kinder Bybels te lees. Ek hou net van dit wat vir my mooi is ongeag of dit grootmens of kinder Bybels is.