PDA

View Full Version : 13 Tekens van die eindtydCFJ
Aug 21st 2007, 08:37 PM
Hier volg 'n paar tekens wat oor die algemeen verbind kan word met profesie oor die eindtye. As daar iets is wat iemand graag wil byvoeg, doen dit gerus. Die idee is om een van hierdie tekens op 'n keer te bespreek en dit te ondersoek. Vir elke teken moet dus 'n nuwe draad oopgemaak word. Hier is 13 tekens wat ek glo beloof om baie insiggewende onderwerpe te kan wees...

Miskien moet mens maar iewers begin en elke teken nommer, teenoor die onderwerp. Nie dat die nommer enigsins iets beteken nie, maar net dat mens kan volg waarmee mens besig is. Elke nuwe draad sal dan as volg gedentifiseer kan word...


:note:Teken 1 - Valse Christusse

:note:Teken 2 - Oorlo en gerugte van oorlo

:note:Teken 3 - Hongersnode

:note:Teken 4 - Slegte weer

:note:Teken 5 - Bevolkingsontploffing

:note:Teken 6 - Pessiektes

:note:Teken 7 - Aardbewings

:note:Teken 8 - Tekens aan die son, maan en sterre

:note:Teken 9 - Geestelike en teologiese verval

:note:Teken 10 - Morele en sedelike verval

:note:Teken 11 - Wreldevangelisasie

:note:Teken 12 - Jong en ou mense sal drome droom

:note:Teken 13 - Die Herstel van Israel

Verwys iemand net na hierdie draad, sou daar enige vrae wees oor die nommers van die tekens, dit behoort te kan verduidelik.

Gerhard Ebersoehn
Feb 15th 2008, 08:08 PM
Ek glo ons is huidiglik - soos van Christus af, in die 'eindtyd'. Christus die Eskatos was die Vervulling van alle eskatologie. Nie dat ek 'n preteris is nie; gans en al nie. Christus moet nog slegs die apokaliptiese vervul - met en deur sy wederkoms.

Hier is dan 'n paar kenmerke - vir my - van hierdie afsluitende eindgebeure:

Soos in die dae van Noag - almal gaan hul gewone gang terwyl vraatsug heers;
Hy kom om die verderwers van die aarde te verderf - ons tyd is daardie tyd wanneer meneer mens die aarde verderf;
Wanneer weersin teen die Waarheid van Jesus Christus en die Skrifte botvier, en die leun liefgehe word eerder as die waarheid. Dis ons dag!
Wanneer almal skree vrede vrede tussen alles wat van nature vyande is, soos stamme, tale, nasies, volke, rasse, ideologie, religie en selfs dinge soos bewaring en 'volhoubare' bewaring.

Geen twyfel by my nie, die Here Jesus kan vandag of enige dag van vandag af - inderdaad hierdie oomblik - kom. Laat ons bid: Ja kom Here Jesus, kom gou!

Gerhard Ebersoehn
Feb 15th 2008, 08:14 PM
"Teken 2 - Oorlo en gerugte van oorlo" en ander van die 'tekens' genoem: Het Jesus nie UITDRUKLIK gemaan: "Nog is dit NIE die einde NIE"? Al hierdie ding gaan tog opsigtelik aan vir solank as wat sonde al geheers het.

Gerhard Ebersoehn
Feb 15th 2008, 08:26 PM
Versoening op die Sabbat

Ons is besig om soos die geleentheid hom voordoen al die Sabbats-geskiedenisse van die Ou-Testament een vir een na te gaan. Ons het al gekyk na die Genesis 1 dae, en kortliks na die struktuur van hoofstukke 2 en 3 wat daarop gebou staan. Aldrie hoofstukke pas so presies op mekaar soos die blokke van Partenon-pilare – ’n lemmetjie sal jy nie tussenin kry nie!

Die dae van Genesis 1 – skeppingsdae 1 tot 6 – vorm die fondament onder hoofstukke 2 en 3:

Fondament:-
Genesis 1, Dae:-
|.………1…|2……….…|3……………|4……………|5…………|…….…6…|
1…….8a…|8b……12|13…..…18|19…….22|23…..25|26……2: 1


en teksplase … “Dit was aand en dit was mre die ...”

Sewende Dag: 2:2-3 / 4a[ Dae 3 en 4, hemel en see, bied nie ’n vaste fondament nie en verskyn daarom nouliks weer in die volgende twee ‘lae’ van die skeppingsgeskiedenis, hoofstukke 2 en 3. ]

Mure:-
Genesis 2,
..…………………………….……………|19b….….|19a…….…|19c….25|
……………..|8………14|……………………………………………|15……18|
|4b………6|…………………………………………………………..|7……….7|
|…….1……|…….2…….|……3…..|…….4…….|.……5…….|……6……|
1…….8a…|8b…….12|13…..18|19…….22|23…….25|26……2: 1

Koepel:-
Genesis 3,
………………………….Sewende Dag……………………….|3: 8-24|
………………….…………………………………………………………| 3: 1-7 |
.…………………………………………….|19b……….|19a……|19c….25|
……………..|8………14|……………………………………………|15……18|
|4b………6|…………………………………………………………..|7……….7|
1…….8a…|8b…….12|13…..18|19…….22|23……25|26……2:1
Nou is ons instaat om die dae kronologies te gaan lees soos hulle in aldrie hoofstukke voorkom. Lees:

Eerste Dag:…….1:1-8a; 2:4b-6.
Tweede Dag:….1:8b-12; 2:8-14. (19b)
Derde Dag:…….1:13-18. (19a)
Vierde Dag:…….1:19-22.
Vyfde Dag:……..1:23-25.
Sesde Dag:......1:26-2:1; 2:15-18, 19c-25; 3:1-7.
Sewende Dag:..2:2-4b…………………………………..3:8-24.

[ Vanwe die Tweede Gebod word van die Tweede Dag geen verdere melding gemaak nie. Vgl. Ro1:23-25. ]

Die Sewende Dag staan dus gebou, kronologies retrospektief, met regter voet vorentoe op die Sesde Dag, en linker voet met hak op die Tweede Dag en toon op die Eerste Dag: soos die vegter sal gaan staan, gereed vir geveg. Volgens aldrie hoofstukke is die geskiedenis van die skeppingsdae een van stryd, veral van die Sesde Dag; want lewe word uit stryd gebore! Dit het ons ook alreeds gesien. (‘Dae van Genesis 1’; ook uit ‘Die Sewende Dag is die Sabbat van die Here’. “En kyk, daar staan ’n Man teenoor hom met ontblote swaard in sy hand; en Josua het na Hom gegaan en Hom gevra: Behoort U by ons, of by ons vyande? En Hy het geantwoord: Nee; maar Ek is die Lerowerste van Jawe die HERE!”)

Die Sabbat, het Calvyn ges, is gemaak sodat ns sal ophou werk sodat Gd, n ons kan werk. Dit is so ja; maar Moses het ges die Sabbat is gemaak sodat ons sal gaan stilstaan, en sal sien, hoe die HERE vr ons, werk. Ex14:13-14. (Dit was die Sabbat, verseker! Ons sal nog daarby kom as die Here wil.)

Roelof
Feb 16th 2008, 03:43 AM
Ek glo ons is huidiglik - soos van Christus af, in die 'eindtyd'. Christus die Eskatos was die Vervulling van alle eskatologie. Nie dat ek 'n preteris is nie; gans en al nie. Christus moet nog slegs die apokaliptiese vervul - met en deur sy wederkoms.

Hier is dan 'n paar kenmerke - vir my - van hierdie afsluitende eindgebeure:

Geen twyfel by my nie, die Here Jesus kan vandag of enige dag van vandag af - inderdaad hierdie oomblik - kom. Laat ons bid: Ja kom Here Jesus, kom gou!

Gerhard

Baie dankie vir jou interessante brief.

Ek steun jou 100% dat ons in die"afsluitende eindgebeure" lewe.

Daniel was then told to protect the message received so that it could be read in later times. The time of the end is aptly described as a day when knowledge shall be increased, namely our modern computer era. (Daniel 12:4, KJV Bible Commentary)

Die volgende is n uittreksel uit John Hagee's se boek "From Daniel to Doomsday:"
The literal translation of Dan. 12:4 indicates that during the end times, an explosion of knowledge will occur. We are living in that generation.

Die World Wide Web (www) is in 1989 deur Sir Tim Berners-Lee in Switserland ontwikkel.

Sedert 1989 het die Internet tot n ontploffing van kennis gelei.

Ons leef dus beslis in die einde van die Eindtyd !!!

koekoes
Apr 10th 2008, 01:05 AM
Waar pas die twee getuienis in van openbaring 11:3?

Roelof
May 6th 2008, 02:21 PM
Sikloon: dodetal reeds 15 000, honderdduisende dakloos

Jangon (Mianmar). Sikloon Nargis het die dodetal hier volgens die staatsbeheerde media tot sowat 15 000 laat styg.

Honderde duisende mense is na wat berig word dakloos gelaat. Altesame 10 000 mense het volgens die staatstelevisie in die dorpie Bogalai, in die laagliggende Irrawaddi-rivierdelta, omgekom. 'n Paar duisend inwoners word nog vermis. Di omgewing is die ergste deur die storm getref.
http://www.news24.com/Beeld/Wereld/0,,3-71_2317060,00.html

Etienne Marais
Jun 12th 2009, 01:50 PM
Ek dink ook die einde is naby en dat Jesus een van die dae gaan kom.

Roelof
Jun 13th 2009, 11:14 AM
CFJ

Ek is nou besig met dieper navorsing van die tekens en die Laaste Dae

Het jy dalk Skrif vir elkeen van die 13 tekens?

Dankie

CFJ
Jun 13th 2009, 12:24 PM
Jip Roelof, ek sal dit wat ek het daaroor later pos...

Johnny
Jul 10th 2009, 08:47 AM
Waar pas die twee getuienis in van openbaring 11:3?

Dit is gedurende die 7 jaar verdrukking tydens die regeer van die antichris. Party Bybel kenners reken dit kan dalk Elia en Henog wees of dalk Moses en een van hulle.:hmm:

DurbanDude
Jan 5th 2010, 08:52 AM
Dit is gedurende die 7 jaar verdrukking tydens die regeer van die antichris. Party Bybel kenners reken dit kan dalk Elia en Henog wees of dalk Moses en een van hulle.:hmm:

Ek dink dat die twee getuienis is die kerk. Die symbole wat gebruik is , is symbole van die kerk en ook van Israel. Alles wat gebeur met hulle, die bybel vertel ons sal ook met die kerk gebeur. (prophecy/warning the nations, then persecution, hated by the world, then death, then resurrection). As jy Rev 12 lees, en sien wat gebeur met ons gedurende die laaste 3.5 jare, is dit dieselfde 3.5 jare van die twee getuienis, en die woord getuienis is n woord wat jy kan gebruik vir die kerk.

Timing/symbolism/description, it all points to the church. (two lampstands/ two olive trees - research what these represent in the NT)

Jammer vir die Engels, my Afrikaans is swak!

CFJ
Jan 5th 2010, 09:20 AM
Jammer vir die Engels, my Afrikaans is swak!

Dankie dat jy deelneem DurbanDude, ons sal jou verseker verskoon, maar jy moet solank jou Afrikaans opskerp, dis die enigste taal wat in die hemel gepraat gaan word... :D

CFJ
Jan 5th 2010, 09:45 AM
CFJ

Ek is nou besig met dieper navorsing van die tekens en die Laaste Dae

Het jy dalk Skrif vir elkeen van die 13 tekens?

Dankie

Roelof,

Hieronder is 'n paar tekens wat al drade het met die nodige Skrifverwysings en is oop vir bespreking. Die ander sal ek so gou moontlik begin plaas...


:note: Teken 1 - Valse Christusse (http://bibleforums.org/showthread.php?97891-Teken-1-Valse-Christusse)

:note: Teken 2 - Oorlo en gerugte van oorlo (http://bibleforums.org/showthread.php?104540-Teken-2-Oorlo-en-gerugte-van-oorlo)

:note: Teken 3 - Hongersnode (http://bibleforums.org/showthread.php?104631-Teken-3-Hongersnode)

:note: Teken 9 - Geestelike en teologiese verval (http://bibleforums.org/showthread.php?98531-Teken-9-Geestelike-en-teologiese-verval)

:note: Teken 12 - Jong en ou mense sal drome droom (http://bibleforums.org/showthread.php?97932-Teken-12-Jong-en-ou-mense-sal-drome-droom)

Roelof
Jan 6th 2010, 03:16 AM
Roelof,

Hieronder is 'n paar tekens wat al drade het met die nodige Skrifverwysings en is oop vir bespreking. Die ander sal ek so gou moontlik begin plaas...


:note: Teken 1 - Valse Christusse (http://bibleforums.org/showthread.php?97891-Teken-1-Valse-Christusse)

:note: Teken 2 - Oorlo en gerugte van oorlo (http://bibleforums.org/showthread.php?104540-Teken-2-Oorlo-en-gerugte-van-oorlo)

:note: Teken 3 - Hongersnode (http://bibleforums.org/showthread.php?104631-Teken-3-Hongersnode)

:note: Teken 9 - Geestelike en teologiese verval (http://bibleforums.org/showthread.php?98531-Teken-9-Geestelike-en-teologiese-verval)

:note: Teken 12 - Jong en ou mense sal drome droom (http://bibleforums.org/showthread.php?97932-Teken-12-Jong-en-ou-mense-sal-drome-droom)

Dankie CFJ, dit sal gaaf wees

Roelof
Jan 6th 2010, 03:19 AM
EINDTYD - HOE NABY IS DIE WEDERKOMS VAN CHRISTUS? #5

'n Reeksie van 8 poste wat ek in my beste Brits ingestuur het

LAST DAYS HOW CLOSE IS THE SECOND COMING OF CHRIST #5?

http://bibleforums.org/showthread.ph...85#post2313285 (http://bibleforums.org/showthread.php?193930-Last-Days-Roelof-s-News-Reports-5&p=2313285#post2313285)

Johnny
May 6th 2010, 09:22 AM
Daar word baie min deesdae op die eindtyd blad gepraat. Weet julle wat die natuur besig is om daar buite te doen. Behalwe vir die vulkane, olie rampe, ens, het ek die volgende inligting.

http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Quakes/quakes_all.php

Vanaf 1 Mei 2010 tot 6 Mei 2010: (6 dae)

Daar was vir hierdie tydperk sover 270 aarbewings. Daar was 4 bokant 6 op die rigterskaal, 15 bokant 5, 54 bokant 4, en die ander 197 was onder 4 op die rigterskaal. Nou praat ons nie eers van al die ander rampe soos oorstromings, tornado's, modder strortings en moenie vergeet die onrus wereldwyd in lande soos Korea, Thailand, Griekeland ,ens, ens.

RR van Wyk
May 7th 2010, 07:00 AM
Ek dink die rede daarvoor is dat ons al so gewoond raak daaraan. Ons het letterlik in hierdie nuwe era van natuurrampe en onrus inbeweeg. Gisteraand weer het die amerikaanse markaandele weer getuimel. Dit het my nie eers veras of bekommerd gemaak nie. Dit is die tyd waarin ons leef. Ons gaan onself nog deur ons nekke vir alles begin betaal. Lewensonkostes gaan so die hoogte inskiet dat ons gaan begin om met net die nodigstes oor die weg te kom. Dit gaan lei tot nog werksverliese, wat dan 'n verdere impak gaan h op armoedde en werkloosheid.

Die Filadelfieer
May 7th 2010, 07:12 AM
Ek dink die rede daarvoor is dat ons al so gewoond raak daaraan. Ons het letterlik in hierdie nuwe era van natuurrampe en onrus inbeweeg. Gisteraand weer het die amerikaanse markaandele weer getuimel. Dit het my nie eers veras of bekommerd gemaak nie. Dit is die tyd waarin ons leef. Ons gaan onself nog deur ons nekke vir alles begin betaal. Lewensonkostes gaan so die hoogte inskiet dat ons gaan begin om met net die nodigstes oor die weg te kom. Dit gaan lei tot nog werksverliese, wat dan 'n verdere impak gaan h op armoedde en werkloosheid.

Baie waar RR, ek sit met dieselfde ding in my kop. Ons lees van "net nog" 'n finansile krisies maar besef nie hoe dit ons gaan raak nie. R10 'n liter vir petrol ? Geen probleem ! Nog mense wat hulle werk verloor ? Solank dit net nie ek is nie !

Die "padda in die pot water" sindroom vang ons almal.

Johnny
May 7th 2010, 09:19 AM
Iets interesants oor die olie lek naby Mexico. Ek se geensins hierby dat dit die vervulling is van Openabring nie, maar lees hier.

Openabring 16:3 En die tweede engel het sy skaal op die see uitgegooi, en dit het bloed geword soos van n dooie, en al die lewende wesens in die see het gesterwe.

Hoe lyk die bloed van 'n dooie? Dit is swart. Heel moontlik is dit wat die Here gaan gebruik om hierdie profesie in vervulling te laat kom.......'n reuse olie katastrofie. Olie kan AL die diere in die see laat sterf.

RR van Wyk
May 7th 2010, 10:07 AM
Iets interesants oor die olie lek naby Mexico. Ek se geensins hierby dat dit die vervulling is van Openabring nie, maar lees hier.

Openabring 16:3 En die tweede engel het sy skaal op die see uitgegooi, en dit het bloed geword soos van ‘n dooie, en al die lewende wesens in die see het gesterwe.

Hoe lyk die bloed van 'n dooie? Dit is swart. Heel moontlik is dit wat die Here gaan gebruik om hierdie profesie in vervulling te laat kom.......'n reuse olie katastrofie. Olie kan AL die diere in die see laat sterf.

Deur vinnig te kyk hierna klink dit bietjie vergesog, maar as mens kyk wat bloed doen... Dit is die liggaam se "lewenslyn", amper soos wat olie is vir die moderne samelewing.

Johnny
May 7th 2010, 10:53 AM
Gister se vars nuus oor aardbewings as al weer ou nuus vandag. Hier is die nuutste.


UK budget deficit 'to surpass Greece's as worst in EU' (http://www.guardian.co.uk/business/2010/may/05/uk-budget-deficit-worse-than-greece)
Magnitude 6.4 quake hits southern Peru (http://news.yahoo.com/s/ap/20100506/ap_on_re_la_am_ca/lt_peru_earthquake)
Magnitude 6.5 quake hits southern Sumatra (http://beforeitsnews.com/story/40231/Magnitude_6.5_-_SOUTHERN_SUMATRA_-_May_5.html)
29 dead after tornado, storm in southwestern China (http://news.yahoo.com/s/ap/20100506/ap_on_re_as/as_china_tornado)
Nashville residents return home to devastation (http://apnews.myway.com/article/20100506/D9FHAQ780.html)
China has seen a dramatic rise in cases of syphilis (http://news.bbc.co.uk/2/low/asia-pacific/8664168.stm)

Willem
May 9th 2010, 07:16 PM
Durbandude, I am an ex-Toti boy and your Afrikaans is better than some english I have heard... all that matters is if you speak praise and love and worship and truth to Him and know him... Amen!

lukeskywalker
Mar 21st 2011, 07:46 AM
Is die vermeerdering van kennis nie ook een van die tekens nie?

CFJ
Mar 21st 2011, 09:44 AM
Is die vermeerdering van kennis nie ook een van die tekens nie?

Persoonlik sou ekself dit ook as 'n teken sien en die wese van die inligting in hierdie draad is verkry vanaf ds Hennie Prinsloo van die EGK in Brits. Dit was eintlik bedoel as 'n goeie vetrekpunt en in alle waarskynlikheid is daar veel meer tekens. Ek kry dit net nie nou in die hande nie, maar het gelees dat een van die dinge wat in Noag se tyd gebeur het, was dat vrouens of ouers nie meer kinders gekry het nie, net soos vandag was die seksuele (hoe mooi die vrou moet lyk) besig om belangriker te word as om kinders te kry (God se opdrag om te vermeerder en die aarde te vul) en dit opsigself is 'n teken dat soos in die dae van Noag alles net oor die mens begin draai het en wys dat ons net soos toe, baie naby aan die einde is.

Johnny
Mar 22nd 2011, 09:14 AM
Is die vermeerdering van kennis nie ook een van die tekens nie?

Ek glo dit is definitief ook een van die tekens. Mense was baie slimmer in Noag se dae as vandag. Heel moontlik meer gevorderd as vandag. Moeilik om te glo, maar waar.

David2
May 24th 2013, 02:25 AM
Teken 13 - Die herstel van Israel

Al ooit gewonder waarom die 144 000 Jode gaan wees wat die evangelie verkondig en nie 144 000 groot predikers van die kerk nie? Ja, ek weet daar is die siening dat Open. 7 praat van die sg. "Israel van God" of die Christene wat Israel geword het. Maar ek val nie vir dit nie. In die Bybel is Israel nog altyd Israel en 'n Jood is 'n Jood. Lees die volgende stuk.

Die vrdrukking is Israel-tyd

Open. 7:3,4 “en ges: Moenie die aarde of die see of die bome beskadig voordat ons die diensknegte van onse God op hulle voorhoofde versel het nie. En ek het die getal van die verseldes gehoor: honderd-vier-en-veertigduisend verseldes uit al die stamme van die kinders van Israel.“

Verstaan dit asseblief mooi: Die Groot Verdrukking van sewe jaar is Israel-tyd. Hier word 144 000 Jode in di tyd versel om die evangelie van die koninkryk in die Verdrukking te verkondig. Maar hoekom Jode? Hoekom nie 144 000 van die grootste predikers van die kerk nie? Maar natuurlik. Die ware gelowiges van die bedeling van genade is nie meer op die aarde nie! Die wegraping het plaasgevind! “Hy wat nou tehou, is uit die weg geruim” (2 Thess. 2 - Die Heilige Gees in die lewe van die Liggaam van Christus op aarde).

Hierdie 144 000 Jode sal waarskynlik kom uit die geledere van die “Messiaans–gelowige Jode" wat nou in Israel woon en ook in ander dele van die wreld. Hulle glo in Christus en moet dus gered wees, maar is tog nie deel van die Liggaam van Christus nie, want hulle het nie uit Israel uitgegaan nie en is nog onder die wet en die besnydenis wat beslis nie ‘n kenmerk van die Liggaam van Christus is nie. Verder is dit so dat baie verse s daar is geen onderskeid tussen verskillende volke binne die Liggaam nie. Maar die Messiaanse Jood glo dit nie. Hulle dink Israel is steeds die super-ras en die volk van God op aarde.

Maar Israel is verwerp. God het nou geen volk op aarde nie. Binne-in die Liggaam is almal gelyk. Daarom beskou hierdie Messiaanse Jode hulleself ook nie as deel van die kerk nie, maar steeds as Jode. Ek glo hulle gaan agterbly en gaan saam met Israel die Verdrukking in. Hulle gaan versel word om in di tyd die evangelie te verkondig. Kyk ook weer na Dan. 9:24-27. Die Verdrukking is die sewentigste week van Danil. Dit is Israel-tyd. Dit is die finale tydperk van die 490 jaar waarin daar deur oordeel heen verlossing vir Israel bewerk gaan word.

Ek s dus onomwonde dat Open. 7 nog ‘n kragtige bewys bring dat die sewe jaar van Verdrukking Israel-tyd is en dat die wegraping plaasgevind het. Mense word versel om die evangelie te verkondig, maar dit is nie Christene nie! Dit is Jode! Die Christene is in die hemel!

Die Filadelfieer
May 24th 2013, 05:48 AM
Teken 13 - Die herstel van Israel

Al ooit gewonder waarom die 144 000 Jode gaan wees wat die evangelie verkondig en nie 144 000 groot predikers van die kerk nie? Ja, ek weet daar is die siening dat Open. 7 praat van die sg. "Israel van God" of die Christene wat Israel geword het. Maar ek val nie vir dit nie. In die Bybel is Israel nog altyd Israel en 'n Jood is 'n Jood. Lees die volgende stuk.

Die vrdrukking is Israel-tyd

Open. 7:3,4 “en ges: Moenie die aarde of die see of die bome beskadig voordat ons die diensknegte van onse God op hulle voorhoofde versel het nie. En ek het die getal van die verseldes gehoor: honderd-vier-en-veertigduisend verseldes uit al die stamme van die kinders van Israel.“

Verstaan dit asseblief mooi: Die Groot Verdrukking van sewe jaar is Israel-tyd. Hier word 144 000 Jode in di tyd versel om die evangelie van die koninkryk in die Verdrukking te verkondig. Maar hoekom Jode? Hoekom nie 144 000 van die grootste predikers van die kerk nie? Maar natuurlik. Die ware gelowiges van die bedeling van genade is nie meer op die aarde nie! Die wegraping het plaasgevind! “Hy wat nou tehou, is uit die weg geruim” (2 Thess. 2 - Die Heilige Gees in die lewe van die Liggaam van Christus op aarde).

Hierdie 144 000 Jode sal waarskynlik kom uit die geledere van die “Messiaans–gelowige Jode" wat nou in Israel woon en ook in ander dele van die wreld. Hulle glo in Christus en moet dus gered wees, maar is tog nie deel van die Liggaam van Christus nie, want hulle het nie uit Israel uitgegaan nie en is nog onder die wet en die besnydenis wat beslis nie ‘n kenmerk van die Liggaam van Christus is nie. Verder is dit so dat baie verse s daar is geen onderskeid tussen verskillende volke binne die Liggaam nie. Maar die Messiaanse Jood glo dit nie. Hulle dink Israel is steeds die super-ras en die volk van God op aarde.

Maar Israel is verwerp. God het nou geen volk op aarde nie. Binne-in die Liggaam is almal gelyk. Daarom beskou hierdie Messiaanse Jode hulleself ook nie as deel van die kerk nie, maar steeds as Jode. Ek glo hulle gaan agterbly en gaan saam met Israel die Verdrukking in. Hulle gaan versel word om in di tyd die evangelie te verkondig. Kyk ook weer na Dan. 9:24-27. Die Verdrukking is die sewentigste week van Danil. Dit is Israel-tyd. Dit is die finale tydperk van die 490 jaar waarin daar deur oordeel heen verlossing vir Israel bewerk gaan word.

Ek s dus onomwonde dat Open. 7 nog ‘n kragtige bewys bring dat die sewe jaar van Verdrukking Israel-tyd is en dat die wegraping plaasgevind het. Mense word versel om die evangelie te verkondig, maar dit is nie Christene nie! Dit is Jode! Die Christene is in die hemel!


Interesante pos David. Dit is die eerste keer dat ek hierdie definisie van 'n mesiaanse jood raaklees, ek verstaan dit nog altyd as 'n jood wat bekeer na Christus toe, wat natuurlik impliseer dat , indien daar wel iets soos 'n wegraping gaan wees, hulle ook nie meer op aarde gaan wees met die groot verdrukking nie. Gooi dit nie eintlik 'n spanner in die wegraping wiel nie ?

Ben Cronje
May 24th 2013, 06:41 PM
Hallo David.

Ek sien jy stem saam dat die 70 week profesie 490 jaar is:

Kyk ook weer na Dan. 9:24-27. Die Verdrukking is die sewentigste week van Danil. Dit is Israel-tyd. Dit is die finale tydperk van die 490 jaar waarin daar deur oordeel heen verlossing vir Israel bewerk gaan word.

So dit is n eenheid van 490 jaar.
As die 490 jaar begin in 445 v.C;


Daar het 69 jaarweke verloop vandat koning Artasasta op 1 Nisan 445 v. C aan Nehemia toestemming gegee het om Jerusalem te gaan herbou tot met Jesus se kruisiging op 14 Nisan 32 n.C.Maw 483 profetiese jare van 360 dae elk in total is 173880 dae. Op ons Gregoriaanse kalender van 365 gedeel deur 173880 is dit gelyk aan 476.06 seisoen jare. Op hierdie kalender het die 69 jaarweke dus op 23 Maart 445 v.C in aanvang geneem en geeindig op 11 April 32 n.C
...moes dit eindig in 39 n.C.

Om die laaste week te vat en in die toekoms te plaas is dit dus:
483 jaar + meer as 2000 jaar tot jul groot verdrukking + 7 jaar verdrukking = > 2490 jaar!!!!

>2490 jaar is vir seker meer as 490 jaar.:hmm:

Nerens na my wete in die geskiedenis word jare getel met die weglating van eeue tussen-in nie. Ek persoonlik het nog nooit in n hedendaagse Geskiedenis handboek of op die internet as 'n voorbeeld gelees dat Jerusalem se vernietiging in 70AD byvoorbeeld 550 jaar terug gebeur het (met weglating van die donker middeleeue want dit tel nie) nie....:no:

Verstaan my dillema?

David2
May 26th 2013, 04:59 AM
Ek sien nie jou dillema raak nie. Lees weer mooi hoe die profesie van Dan. 9 verwoord is. Die laaste sewe jaar van die profesie word heeltemal los en afsonderlik van die res van die verhaal vertel. Duidelik eindig die 483 jaar by die kruisiging. En dan word die verhaal van die Antichris opgeneem in die laaste sewe jaar. Om die laaste sewe jaar direk na die kruis te probeer inpas is volkome onmoontlik. Daar is nie in daardie tyd 'n volkome verlossing vir Israel bewerk soos die profesie van Daniel dit voorhou nie. Die volkome verlossing van Israel kom eers aan die einde van die sewe jaar van verdrukking en dit word deur al die profete bevestig, ook deur Sagaria 12-14 in besonder. Verder word die "gruwel van verwoesting" waarvan Daniel praat ook duidelik in die profetiese rede aangespreek en daar word onomwonde ges dat dit die groot verdrukking is wat sal uitloop op die terugkeer van Jesus na die aarde. Die groot gaping tussen die 69 ste en die sewentigste week van Daniel word dus ook in die profetiese rede in die Evangelies duidelik motiveer.

Verder moet jy daarop let dat die bestaan van die volk Israel as God se volk opgehou het. Volgens die profesie van Hosea is Israel nou lo-ami, nie my volk nie. In hierdie tyd wat Israel met 'n hoer getroud is en nie God se volk is nie, loop Israel se jaartelling voor God ook nie aan nie. Ons is nou in die bedeling van genade. Dit is nou nie Israel tyd nie. In die geloofslewe is daar vandag geen status vir Israel voor God nie. Die evangelie gaan uit na almal sonder enige onderskeid. Israel se jaartelling loop nie nou aan nie!

Hierdie feit dat Israel nie nou bestaan nie, kom nie net in Hosea voor nie, maar in meeste van die ander profete. Gaan kyk bv. na die 2000 jaar gaping tussen Sagaria 9:9 en 10. Hierdie gaping kan jy by tientalle plekke in die profesie optel. Selfs Paulus bevestig dit as hy duidelik en herhaaldelik aankondig dat ons nou in die tyd van die "verborgenheid", die groot geheim, leef. OT profesie praat nie van die tyd nie. Israel verwerp sy Messias en hou op bestaan. Dan gaan hulle geskiedenis weer aan as die verdrukking begin, nadat die kerk van vandag, die groot verborgenheid, uit die weg geruim is.

Louwrens Erasmus
May 26th 2013, 07:56 AM
David, ek verstaan jul interpretasie heeltemal, maar glo dat dit verkeerd is, aangesien dit Jesus se offer vir sonde afmaak as niks. Of 'n persoon aanvaar dat Jesus die Lam was, of nie. Ons kan nie die een helfte van die evangelie van Jesus aanvaar en die ander nie. Jesus moes die verbond vervul. As Hy dit gedoen het soos ek glo, kan daar nie 'n tweede n tweede koms wees nie. Hy het self aan die kruis ges "Dit is volbring". So dit is nie nodig om weer te kom en nog goeters te kom doen nie. Lees die volgende en dan sal jy my standpunt verstaan.

Daar is al baie boeke geskryf oor Daniel se sewentig weke, en hoe dit genterpreteer moet word. Oor die eerste 69 weke is almal dit min of meer een dat dit al verby is en dat dit dui op die tydperk van die terugkeer uit ballingskap tot en met die koms van Jesus. Die laaste week is die een wat skielik so 160 jaar gelede deur n sekere Darby nuwe betekenis aan gegee is, en nou harloop almal wat nie sterk is in die geloof, agter hom aan. Voor hom was daar geen lering oor n wegraping ooit deur die Kerk verkondig nie. Hy was ook die eerste persoon wat weer onderskeid tussen Israel en die Kerk gemaak het. Die lering het gemaak dat mense vandag duisende rande spandeer om na Israel te gaan en vir die Jode probeer namaak sodat hulle gesien kan word dat hulle deel wil wees van die beweging om weer die tempel in Jerusalem te vestig, en weer allerhande offers in te stel.

Maar hoe lui Danil se profesie oor die sewentigste week? En hy sal een week lank met baie n sterk verbond sluit, en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou; en op die vleuel van gruwels sal daar n verwoester wees, en wel tot aan die einde; en wat vas besluit is, sal oor wat woes is, uitgestort word. (Dan 9:27) Hier profeteer Danil dat in die laaste week, wat eintlik jare is, daar n nuwe verbond gesluit sal word. Wanneer ons na Jesus se bediening kyk, sien ons dat Hy vir drie en n halwe jaar deur Israel gegaan het om die Israeliete te oortuig dat Hy die Christus is, en dat hulle hul moes bekeer en Hom sien vir wie Hy was. Na drie en n half jaar, soos Danil dit uitdruk, in die middel van die week, is Jesus gekruisig. Ons weet ook dat Jesus die volmaakte offer was en vir die Vader aanvaarbaar was, daarom het die offer soos Danil dit noem dus ook opgehou, want dit was nie meer nodig nie.

Kom ons behandel die gedeeltes kronologies soos deur Danil geskryf. Die verbond wat Jesus gesluit het met ons as Nuwe Testamentiese Christene is die sterkste verbond wat daar kan wees, want die verbond is tussen God die Vader en Jesus Sy seun namens ons gesluit. Ons weet dat Jesus self ges het dat Hy gekom het om die verbond te vervul, daarom is Hy self geoffer, en daarom is dit die sterkste verbond wat daar kan wees. Mat 5:17 Moenie dink dat Ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. So is die verbond met Abraham vervul, wat bepaal het dat mans besny moes word en slegs besnydes nasate van Abraham en daarom erfgename en kinders van God genoem kon word. Ons moet onthou dat die HERE vir Abraham gevra het om Isak te offer, maar deur hom te vra om sy seun te offer, moes die Maker van die verbond dieselfde doen, en dit is hoekom Jesus geoffer moes word. Die eerste verbond moes aanhoudend bevestig word deur offers te bring aan die HERE, en moes alle manspersone besny word op die agste dag. Verder moes die volk tiendes betaal aan die Leviete vir hulle diens by die tempel, en moes alle eerstelinge aan die HERE geoffer word. Die besnydenis en offers was nodig omrede die HERE n vloek op elke eersteling geplaas het met die uittog uit Egipte. So moes Jesus dus self sterf as eersteling om die vloek van Egipte te verwyder.

So om saam te vat. Die verbond wat Jesus kom vestig het, was die sterk verbond waarvan Danil geskryf het, want dit het die vloek van die dood van die eerstelinge verwyder, asook alle offers wat die volk moes bring. Verder het Hy al ons sondeskuld betaal sodat ons vlekkeloos in geregtigheid voor die Vader kan verskyn.

Baie van die aanhangers van die leer oor die wegraping, wys daarop dat die daaglikse offer eers met die verwoesting van die tempel opgehou het, en dat ons dit eintlik nie kan gebruik as maatstaf nie. Wat hulle vergeet, is dat indien Jesus die Christus was, was dit nie meer nodig om te offer na Sy dood nie, want Hy was die volmaakte offer vir alle offers wat deur Moses voorgeskryf is. Geen offers was meer nodig daarna nie. So indien hulle die verklaring so wil gebruik, verklaar hulle dus dat Jesus nie die Christus was nie, en dat die HERE nog steeds die offers in die tempel aanvaar het.

Daar is ook n ander gedeelte wat vir ons verklaar hoekom Jesus geoffer kon word, en hoekom die Vader spesifiek Jesus se offer raakgesien het en nie die offer wat deur die hopriester gebring is die dag van Jesus se kruisiging nie. Toe Jesus deur die hopriester ondervra is, het die volgende verhaal hom afgespeel. Maar oplaas kom daar twee valse getuies en s: Hierdie man het ges: Ek kan die tempel van God afbreek en dit in drie dae opbou. Daarop staan die hopriester op en s vir Hom: Antwoord U niks nie? Wat getuig hierdie manne teen U? Maar Jesus het stilgebly. En die hopriester antwoord en s vir Hom: Ek besweer U by die lewende God dat U vir ons s of U die Christus, die Seun van God, is? Jesus antwoord hom: U het dit ges. Maar Ek s vir u almal: Van nou af sal u die Seun van die mens sien sit aan die regterhand van die krag van God en kom op die wolke van die hemel. Toe verskeur die hopriester sy klere en s: Hy het godslasterlik gespreek, wat het ons nog getuies nodig? Kyk, nou het julle sy godslastering gehoor! (Mat 26:61-65) Die klere van die hopriester moes van een stuk materiaal gemaak word, sonder dat daar nate aan was. Die hopriester kon dus nie met gelapte klere in die tempel gaan om te offer die volgende dag nie, want sy klere was geskeur. So daar was geen manier wat hy voor die HERE kon verskyn sonder om sy klere weer reg te maak nie, maar dit sou nog steeds nate gehad het. Dus kon die Vader nie sy offer aanneem nie omdat hy nie aan die voorskrifte van Moses voldoen het nie, en daarom is Jesus se offer aangeneem, en het die daaglikse offer opgehou. Daaroor ook dat Sy klere nie verdeel is nie, maar dat hulle die lot daaroor gewerp het.

U moet onthou dat Jesus aan die kruis gehang het van die tyd dat die oggend offer geoffer moes word, tot die tyd dat die aandoffer gedoen moes word, of van nege uur in die oggend tot drie uur die middag. Hy is ook buite die laer gekruisig, sodat Hy ook di offer kon volbring. Ons het n altaar waarvan die wat die tabernakel bedien, geen reg het om te eet nie; want die diere waarvan die bloed vir die sonde deur die hopriester in die heiligdom ingedra wordhulle liggame word buitekant die laer verbrand. Daarom het Jesus ook, om die volk deur sy eie bloed te heilig, buitekant die poort gely. Laat ons dan uitgaan na Hom toe buitekant die laer en sy smaad dra (Heb 13:10-13) So het Jesus dus n einde gebring aan alle offers wat deur die hopriester en ander Leviete gebring moes word. Hy het dit ook nie in die aardse tempel gedoen nie maar in die hemelse tabernakel. Dit was dus nodig dat die afbeeldinge van die dinge in die hemele deur hierdie offers gereinig moes word, maar die hemelse dinge self deur beter offers as hierdie. Want Christus het nie ingegaan in n heiligdom met hande gemaak, n tebeeld van die ware nie, maar in die hemel self om nou voor die aangesig van God vir ons te verskyn; ook nie om Homself dikwels te offer, soos die hopriester elke jaar in die heiligdom ingaan met bloed wat nie sy eie is nie, want dan moes Hy dikwels gely het van die grondlegging van die wreld af. Maar nou het Hy een maal in die voleinding van die eeue verskyn om die sonde deur sy offer weg te doen. En net soos die mense bestem is om een maal te sterwe en daarna die oordeel, so sal Christus ook, nadat Hy een maal geoffer is om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat Hom verwag tot saligheid. (Heb 9:23-28).

Daarom ook dat die voorhangsel van die tempel geskeur het met Sy dood. Dit was dus die einde van die eerste helfte van die sewentigste week, met Jesus se bediening op aarde wat drie en n half jaar geduur het, wat in Danil se profesie n halwe week was.

Die laaste gedeelte van die week was die tydperk tot en met die gesig wat Petrus gesien het van die onrein diere wat op n laken neergedaal het. Dit was weereens drie en n half jaar na Jesus se kruisiging. Gedurende die tyd het die Jode tyd gekry om hulle te bekeer en te erken dat Jesus die Christus was. Met die dood van Stephanus, het die tydperk opgehou, en het die evangelie na ons as heidene gekom. So is Danil se profesie dus vervul, en het ons as heidene wat Kerk geword het, Israel van die eerste verbond se plek ingeneem.

Danil wys verder dat daar n verwoester sal kom op die vleuels of vlerke van gruwels, en dit sal tot die einde duur. Hier het die Satan as verwoester opgestaan om teen alle vlees oorlog te voer en sodoende te probeer om sy koningkryk uit te brei. Die werke van Satan sal duur tot die einde van die aarde toe.

Nog n waarheid wat verkeerd gebruik word, is soos Paulus dit stel dat daar n verborgenheid is. Hierdie woorde van hom word deur baie mense heeltemal buite verband gebruik, sodat hulle hul boodskap kan verkondig. Daar word onder andere verklaar dat slegs mense wat die verborgenheid verstaan, insig in die Bybel kan h, en dat die wegraping n verborge gebeurtenis is.

Maar Paulus verklaar self vir ons wat die verborgenheid is waarvan hy praat: Efesirs 1: 7-10 In Hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade, wat Hy oorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid en verstand, deurdat Hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het na sy welbehae wat Hy in Homself voorgeneem het, om die volheid van die tye te rel, met die doel om alle dinge wat in die hemele sowel as wat op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig in Hom in wie ons ook n erfdeel ontvang het nadat ons vantevore daartoe verordineer is ooreenkomstig die voorneme van Hom wat alles werk volgens die raad van sy wil, sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid, ons wat reeds tevore op Christus gehoop het, in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding, gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, versel is met die Heilige Gees van die belofte, wat die onderpand is van ons erfdeel om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid. So die verborgenheid van Paulus is dat die evangelie van vrede aan die heidene verkondig sou word en dat ons mede erfgename saam met Jesus geword het met Hom as hoof. Daar is geen verwysing na n geheime koms van Christus om net Sy volgelinge weg te vat en dan die oordele op die aarde te laat neerkom nie.

So, om saam te vat het die sewentigste week begin met Jesus se bediening op aarde, en het geindig met die uit dra van die evangelie aan die heidene. Dit dan die interpretasie van Danil se sewentigste week asook die bewys dat daar geen wegraping is of sal wees soos dit deur baie persone verkondig word nie. Jesus het self male sonder tal gewaarsku dat ons moet volhard tot die einde toe, en nie verwag om nie deur foltering te gaan nie. In Paulus se tyd was daar ook persone wat nie verstaan het waaroor die evangelie gaan nie. Paulus skryf aan Timthes die volgende: Soos ek jou versoek het toe ek na Macedni op reis was, moet jy in fese wag om sekere persone te beveel dat hulle geen ander leer moet leer nie, en hulle nie besig hou met fabels en eindelose geslagsregisters nie, wat net twisvrae bevorder meer as stigting van God wat in die geloof is. Maar die doel van die gebod is liefde uit n rein hart en n goeie gewete en n ongeveinsde geloof waarvan sommige mense afgedwaal en hulle afgewend het na onsinnige praatjies; hulle wil leraars van die wet wees, alhoewel hulle wat hulle s, of die dinge wat hulle beslis beweer, nie verstaan nie. (1Ti 1:3-7)

Maar wat dan van die gebore Jode? Hulle was die eersgeborene na die vlees, maar het soos Esau hulle eersgebore reg verkoop deurdat hulle Jesus verwerp het. Hulle het 'n aardse koning verwag, presies soos wat die wegrapers vandag weer verkondig. Hulle oordeel is die oordeel wat deur die hele Bybel oor Edom uitgespreek word. Onthou Esau se nakomelinge was Edomiete. Lees maar Jesaja 63 verse 1 tot 6 en Openbaring 19 vers 13. Israel as staat vandag het niks te doen met die Israel van die profete nie. Ons as wedergebore Christene het Israel geword, en sal dus 'n ewige lewe erf in die nuwe Israel saam met Jesus en die Vader.

Henry44
May 26th 2013, 10:46 AM
Hallo Louwrens,

Open 13:15 En dit is hom gegee om n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie.

Rev 13:15 And it was given unto him to give breath to it, even to the image to the beast, that the image of the beast should both speak, and cause that as many as should not worship the image of the beast should be killed.

In bogenoemde vers s die woord dat ALMAL gedood gaan word wat nie die dier se beeld aanbid nie.Verstaan ek dit reg?In ander woorde almal wat nie die knie buig vir die dier nie en weier om hom te aanbid, sal gedood word.

Hoe verstaan jy die vers?

Wie is die almal?


Groete

Henry

David2
May 26th 2013, 11:15 AM
Interesante pos David. Dit is die eerste keer dat ek hierdie definisie van 'n mesiaanse jood raaklees, ek verstaan dit nog altyd as 'n jood wat bekeer na Christus toe, wat natuurlik impliseer dat , indien daar wel iets soos 'n wegraping gaan wees, hulle ook nie meer op aarde gaan wees met die groot verdrukking nie. Gooi dit nie eintlik 'n spanner in die wegraping wiel nie ?

Die bestaan van die Messiaanse Jode is nog altyd 'n probleem. Om hulle deel van die kerk te maak, werk nie so lekker nie. In teendeel, dit werk gladnie. Dit is 'n wesenskenmerk van die liggaam van Christus dat daar geen onderskeid tussen Jood en heiden is nie en word en baie van die briewe van die NT uitgespel en herhaal. Maar die Messiaanse Jood val nie daarby in nie. Hy is 'n Jood en staan op God se beloftes aan en deur daardie volk. Verder steur die Messiaanse Jood hom ook nie aan Hebr. 13:13 wat s dat 'n Jood uit die laer van Israel moet uitgaan om Jesus buite die laer te ontmoet nie. Laastens en die ergste van alles, steur hulle hulle ook nie aan die feit dat Jesus van geen betekenis is vir iemand wat voorgaan om hom te laat besny nie (Galasiers). Dan het ons nog nie eers gepraat van die tientalle voorskrifte vir vandag dat die wet nie meer bestaan nie. Die ou verbond het oud geword en is vervang, s Hebr. 8. 2 Kor. 3 s dit in nog sterker taal. Die bediening van Moses is die bediening van die dood, terwyl ons nou in die bediening vaN DIE GEES EN DIE LEWE IS. Nee, Die Messiaanse Jode staan duidelik en onomwonde nog in die bediening van die dood. Hulle het op geen manier van Moses en die wet afstand gedoen nie. Die volle betekenis van Jesus Christus vir ons vandag, het nog nie by hulle deurgeskemer nie. Daarom kan ek beswaarlik sien dat hulle nou lede van die liggaam van Christus, die "kerk onder al die nasies", waar daar geen onderskeid tussen Jood en heiden is, en waar wette geen rol speel nie en waar Chrstus vir ons alles is, kan wees nie.

Maak geen fout nie, ek s nie dat 'n Jood nou nie gered kan word nie. Verseker kan hy. Die evangelie gaan uit na almal. Maar die opdrag is om in Jesus volkome vervulling van al jou geestelike behoeftes en jou volkome verlossing te vind. Baie Jode kom wel so tot die geloof. Ek het al van hulle ontmoet wat waarlik volkome "Christen" geword het. Hulle beroem hulle dan op geen manier meer op Israel en die wet nie. Maar die "Messiaanse Jood doen nie dit nie. Hulle beskou hulleself as Jode in die eerste plek en totaal onder die wet, besnydenis ens. ens. Daar moet dus 'n onderskeid gemaak word by Jode wat in Christus glo. Het hulle die wet, besnydenis en hulle volkskap afgel vir Jesus Christus? Dit is die groot vraag. Duisende Messiaanse Jode het dit nie gedoen nie en is nog volkome "Jood" terwyl hy aan Jesus glo. My persoonlike mening is dat diesulkes nie deel van die liggaam van Christus is nie. (Net my persoonlike mening. Ek is nie die een wat gaan oordeel nie).

David2
May 26th 2013, 11:38 AM
David, ek verstaan jul interpretasie heeltemal, maar glo dat dit verkeerd is, aangesien dit Jesus se offer vir sonde afmaak as niks. Of 'n persoon aanvaar dat Jesus die Lam was, of nie. Ons kan nie die een helfte van die evangelie van Jesus aanvaar en die ander nie. Jesus moes die verbond vervul. As Hy dit gedoen het soos ek glo, kan daar nie 'n tweede n tweede koms wees nie. Hy het self aan die kruis ges "Dit is volbring". So dit is nie nodig om weer te kom en nog goeters te kom doen nie. Lees die volgende en dan sal jy my standpunt verstaan.

Henry, ek glo net soveel soos jy dat alles by die kruis afgehandel is. Maar alles is nie by die kruis toegepas nie. Toepassing van die verlossing sal nog tot die laaste dag voortduur. Die feit dat jy nie plek het vir die toekomstige verlossing en herstel van Israel nie, is nie eintlik vreeslik ter sake nie. Dan. 9 het wel en so ook elke enkele profeet in die die OT. Lees liewer Sag. 12-14 ; Die laaste hfst. van Amos, Hos. 6 Eseg, 36 Rom. 11:25,26; Hand. 15:16,17 en vele, vele meer oor die toekomstige verlossing en herstel van Israel. Geen filosofiese redenasie kan hierdie feite ongedaan maak of iets anders laat beteken nie. Groete.

Henry44
May 26th 2013, 11:42 AM
Henry, ek glo net soveel soos jy dat alles by die kruis afgehandel is. Maar alles is nie by die kruis toegepas nie. Toepassing van die verlossing sal nog tot die laaste dag voortduur. Die feit dat jy nie plek het vir die toekomstige verlossing en herstel van Israel nie, is nie eintlik vreeslik ter sake nie. Dan. 9 het wel en so ook elke enkele profeet in die die OT. Lees liewer Sag. 12-14 ; Die laaste hfst. van Amos, Hos. 6 Eseg, 36 Rom. 11:25,26; Hand. 15:16,17 en vele, vele meer oor die toekomstige verlossing en herstel van Israel. Geen filosofiese redenasie kan hierdie feite ongedaan maak of iets anders laat beteken nie. Groete.

Hi David,

Jy bedoel seker Louwrens.:pp

Louwrens Erasmus
May 26th 2013, 12:20 PM
David,
Ek ken daardie gedeeltes baie goed. Maar, jy het duidelik nie die laaste paragraaf gelees wat ek geskryf het nie. Ek herhaal dit net gou:

Lees maar Jesaja 63 verse 1 tot 6 en Openbaring 19 vers 13. Israel as staat vandag het niks te doen met die Israel van die profete nie. Ons as wedergebore Christene het Israel geword en so word almal wat deel word van die verbond met die HERE deel van die HERE se volk wat as Israel beskryf word in die Ou Testament, en sal dus 'n ewige lewe erf in die nuwe Israel saam met Jesus en die Vader.

Daniel 9 is afgehandel. Esegil, Sagaria, Jesaja, Amos et al, is van toepassing in die 1000 jarige vrederyk, en het NIKS met Israel te doen nie, maar ALLES met ons as gelowiges.

David2
May 26th 2013, 01:29 PM
David,
Ek ken daardie gedeeltes baie goed. Maar, jy het duidelik nie die laaste paragraaf gelees wat ek geskryf het nie. Ek herhaal dit net gou:

Lees maar Jesaja 63 verse 1 tot 6 en Openbaring 19 vers 13. Israel as staat vandag het niks te doen met die Israel van die profete nie. Ons as wedergebore Christene het Israel geword en so word almal wat deel word van die verbond met die HERE deel van die HERE se volk wat as Israel beskryf word in die Ou Testament, en sal dus 'n ewige lewe erf in die nuwe Israel saam met Jesus en die Vader.

Daniel 9 is afgehandel. Esegil, Sagaria, Jesaja, Amos et al, is van toepassing in die 1000 jarige vrederyk, en het NIKS met Israel te doen nie, maar ALLES met ons as gelowiges.

Jy is reg. Veral wat hierdie onderwerp betref stel ek geensins belang in filosofie nie. Ek bly by die Bybel. Jou siening dat ons Israel geword het is hopeloos vergesog en het nie een woord in die Bybel om dit te bevestig nie. Groete

Ben Cronje
May 26th 2013, 03:43 PM
Hallo David.


Ek sien nie jou dillema raak nie. Lees weer mooi hoe die profesie van Dan. 9 verwoord is.
Ek lees Daniel 9 se verwoording js mooi, David. Veral die volgende vers:

Dan 9:26 En n die twee en sestig sewetalle sal ‘n Gesalfde uitgeroei word
Dan 9:26 And after threescore and two weeks shall Messiah be cut off
Vers 26 s onomwonde en duidelik vir my dat NA DIE 69ste week (die "na" word selfs beklemtoon in die Bybel met ‘n strepie op die a!) word Jesus gekruisig! Die Engelse vertaling maak dit ook duidelik dat dit die Messias is wat NA die 69 weke, in die middel van die daaropvolgende week (vers 27) afgesny/uitgeroei word. In die middel (3,5 jaar) van die week NA die 69ste week.
Logika dikteer tog dat 70 kom na 69, nie waar nie?. En dit is immers ‘n 70 week profesie. Jou stelling dus...

Die laaste sewe jaar van die profesie word heeltemal los en afsonderlik van die res van die verhaal vertel. Duidelik eindig die 483 jaar by die kruisiging. En dan word die verhaal van die Antichris opgeneem in die laaste sewe jaar.
..., gegewe jou verklaring aan Lourens...

Jy is reg. Veral wat hierdie onderwerp betref stel ek geensins belang in filofie nie. Ek bly by die Bybel.
...is nie vir my so duidelik nie en strook dus werklik nie vir my met Dan 9:26 nie en kan so ‘n gevolgtrekking soos jy daar maak met alle respek na my verstaan nie geregverdig word volgens die vers nie. Miskien mis ek iets in die vers?

Ook:

Wat mens OOK hier in gedagte moet hou, is dat die 70 week profesie deel is van ‘n baie groter profesie, naamlik die 2300 dag profesie van Daniel 8 (8:14). Die 70 week profesie is inelkgeval deel van die eerste 70 weke van die 2300 dag/jaar profesie. Deur die 70ste week uit te haal, vat mens dit nie net weg van die 70 week-een nie, maar ook uit die eerste stuk van die groter profesie.
Bring dan die vorige dillema by;

Om die laaste week te vat en in die toekoms te plaas is dit dus:
483 jaar + meer as 2000 jaar tot jul groot verdrukking + 7 jaar verdrukking = > 2490 jaar!!!!

>2490 jaar is vir seker meer as 490 jaar.:hmm:
...en mens sit met 3 dillema’s.
Hoe, met alle respek, verduidelik mens hulle weg?

Lourens se verduideliking in plasing # 31 is ook ‘n tweede, meer nabye betragting en oorweging werd. Hy vat dit werklik goed saam.

Henry44
May 26th 2013, 04:46 PM
Ben,

Dan 9:26 1) En n die twee en sestig sewetalle sal n Gesalfde uitgeroei word, maar sonder iets vir Hom;

2) en die volk van n vors wat sal kom, sal die stad en die heiligdom verwoes, maar sy einde sal met n oorstroming wees, en tot die einde toe sal dit oorlog wees, vasbeslote verwoestings.

Daar is twee gebeurtenisse tussen die 69 week en die 70ste week.

1) Jesus se kruisiging.
2) Verwoesting van Jerusalem 70ad

As ons dit moet interpreteer soos jy en Louwrens dan moes die vernietiging van Jerusalem ook plaasgevind het tydens die 70ste Jaarweek nie waar nie.Of dan moes die 2de gedeelte van vers 26 eerder gestaan het in vers 27 met direkte verwysing dat die gebeurtenis na die 70ste jaarweek plaas vind en nie na 69ste jaar week nie.

Groete


Henry:)

Henry44
May 26th 2013, 04:49 PM
Hallo Louwrens,

Open 13:15 En dit is hom gegee om n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie.

Rev 13:15 And it was given unto him to give breath to it, even to the image to the beast, that the image of the beast should both speak, and cause that as many as should not worship the image of the beast should be killed.

In bogenoemde vers s die woord dat ALMAL gedood gaan word wat nie die dier se beeld aanbid nie.Verstaan ek dit reg?In ander woorde almal wat nie die knie buig vir die dier nie en weier om hom te aanbid, sal gedood word.

Hoe verstaan jy die vers?

Wie is die almal?


Groete

Henry


Louwrens, ek sal bly wees as jy my antwoord op my vrae.Ek het die vrae gestel met 'n doel en is dit relevant tov die onderwerp.


Dankie:hug:

Henry44
May 26th 2013, 06:36 PM
Louwrens,

Dan 9:7 Aan U, Here, kom die geregtigheid toe, maar aan ons beskaming van die aangesig soos dit vandag is, aan die manne van Juda en aan die inwoners van Jerusalem en aan die hele Israel, die wat naby en die wat ver is in al die lande waarheen U hulle verdryf het, oor hulle ontrou wat hulle teen U begaan het.

Daniel het in ernstige gebed en smeking gegaan met God oor al die manne van Juda en aan die inwoners van Jerusalem en aan die hele Israel.Daniel het beslis nie in gebed gegaan vir die toekomstige kerk of werdergebore heindine nie.God het vir Daniel geantwoord op sy gebed en smeking deurmiddel van die Engel Gabriel.Lees maar die gebed tot vers 19.

Gabriel antw Daniel as volg:

Dan 9:24 Sewentig sewetalle is oor jou volk en jou heilige stad bepaal, om 1) die goddeloosheid te voleindig 2) en om die maat van die sondes vol te maak en 3) om die ongeregtigheid te versoen en 4) om ewige geregtigheid aan te bring en 5) om gesig en profeet te besel en 6) om wat hoogheilig is, te salf.

Wanneer het die 6 punte in vervulling gegaan vir die volk Israel?


Groete


Henry:)

Johnny
May 27th 2013, 08:26 AM
Jy is reg. Veral wat hierdie onderwerp betref stel ek geensins belang in filosofie nie. Ek bly by die Bybel. Jou siening dat ons Israel geword het is hopeloos vergesog en het nie een woord in die Bybel om dit te bevestig nie. Groete

Dankie David. Ek stem saam met jou.


Israel and the Church: the Differences - Zola Levitt Ministrieswww.levitt.com › Information › Essays‎CachedThis is Replacement Theology, in which the Church has become Israel. Replacement Theology was already around before the end of the First Century, but did ...

http://www.levitt.com/essays/israel-church

Ben Cronje
May 28th 2013, 11:43 AM
Ek hoor wat jy s, Henry.:thumbsup:

Maar kom ons kyk na die konteks van Dan 9, wat fokus op 70 weke. So die tema is die 70 weke. Selfs julle erken vers 27 gaan oor die 70ste week! Deur dit te doen, erken jul aan die een kant dat vers 26 begin met NA die 69ste week.
Maar dan is jul teenstrydig deur te s dat die 69ste week eindig met die kruisiging van Jesus!:


Duidelik eindig die 483 jaar by die kruisiging...
Dit al klaar s Jesus is op die laaste dag van die 69ste week gekruisig, nie tussen die 69ste en 70ste week soos jy s nie:


Daar is twee gebeurtenisse tussen die 69 week en die 70ste week.

1) Jesus se kruisiging.
2) Verwoesting van Jerusalem 70ad

David s aan die einde van die 69ste week, jy s tussen die 69 en 70ste week? Hoe nou? Watter een is dit? Of verstaan ek David se woorde verkeerd? Ek gee toe dat dit moontlik is...:blushhap:

Ook dan s vers 27 dat hy die slagoffer en spysoffer sal laat ophou.
Wie het die slag en spysoffer laat ophou?:hmm:

Jesus het. Anders sou al die Christene immers sedert Jesus se kruisiging tot vandag toe nog steeds n lam geoffer het en spysoffers gehou het, is dit nie?
So as vers 27 oor die antichris praat, het futerisme n probleem. Want aan die een kant hou julle self nie meer brand- en spysoffers nie uit erkenning dat Jesus se kruisiging n einde daaraan gebring het, maar aan die ander kant ontken julle dat Jesus se kruisiging dit wel gedoen het (en dus vers 27) en dat die antichris dit moet kom doen deur dit in vers 27 in te lees.
Vers 26 s Jesus word n die 69ste week gekruisig (70 is logies na 69) en vers 27 verwys na hierdie week na die 69ste, met n Messias wat die offers stop. Offers wat jul erken gestop is deur dit nie meer te doen nie, maar terselfde tyd die stoppery van die offers aan die antichris toedig. Is dit logies?

Ook sal jy vind dat vers 26 en 27 in n bepaalde struktuur geskryf is:

Vers 26 praat van Jesus, dan is daar n ; en dan praat dit oor iets heel anders.
Vers 27 praat van Jesus, dan is daar n ; dan praat dit weer oor iets anders.
Daar is n naam vir hierdie tipe geskryf: Kiasma. Chiasm.


Dan 9:26 En n die twee en sestig sewetalle sal n Gesalfde uitgeroei word, maar sonder iets vir Hom; en die volk van n vors wat sal kom, sal die stad en die heiligdom verwoes, maar sy einde sal met n oorstroming wees, en tot die einde toe sal dit oorlog wees, vasbeslote verwoestings.
Dan 9:27 En hy sal een week lank met baie n sterk verbond sluit, en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou; en op die vleuel van gruwels sal daar n verwoester wees, en wel tot aan die einde; en wat vas besluit is, sal oor wat woes is, uitgestort word.

Die groen gaan oor Jesus, die rooi oor die antichris (klein horinkie) wat uit die Romeinse dier kom en daar sal wees tot en met die Wederkoms wat in lyn is met Dan 2 en Dan 7.

Johnny
May 28th 2013, 11:58 AM
Daniel 9:27 "En hy sal een week lank (7 jaar verdrukking - 70ste week - na die wegraping) met baie ‘n sterk verbond sluit, en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou; (van die 3de Tempel - vervolging van die Jode) en op die vleuel van gruwels sal daar ‘n verwoester wees, en wel tot aan die einde; en wat vas besluit is, sal oor wat woes is, uitgestort word."

http://www.truthnet.org/Endtimes/introduction/Signs/Signs_chart.jpg


THE "ABOMINATION OF DESOLATION" IMAGE!
http://powerpointparadise.com/endworld/fin-signs/imagebeast.jpg
The Abomination in the Jewish temple!
http://powerpointparadise.com/endworld/fin-signs/gt666mrk.jpg
Bow down to the Image of the Beast or the Regime will liquidate you!
At this time, halfway the "Last 7 Years (javascript:msgWindow=window.open('last7years.htm' ,'_blank','toolbar=0,location=0,directories=0,stat us=0,menubar=0,scrollbars=1,resizable=1,screenX=50 ,screenY=50, width=750,height=400');msgWindow.focus();)", the Antichrist (http://bibleforums.org/05-the-ac.htm) causes the Jewish Daily Sacrifice (http://bibleforums.org/07-temple.htm) to be stopped by armed force. They erect, under the auspices of the False Prophet (javascript:msgWindow=window.open('falsprof.htm',' _blank','toolbar=0,location=0,directories=0,status =0,menubar=0,scrollbars=1,resizable=1,screenX=50,s creenY=50, width=750,height=400');msgWindow.focus();), within the rebuilt Jewish temple (http://bibleforums.org/07-temple.htm) area, an idol or image of the AC, that the Bible calls the "Image of the Beast." Jesus called it the "Abomination of Desolation", as idolatry is always an abomination to all three monotheistic religions of Judaism, Islam and Christianity alike!
This "Image of the Beast" will probably be some kind of highly sophisticated, super-scientific, computerised tele-communications & Internet system for the perfection of the new One World Economy of the A.C. one World government (http://bibleforums.org/04-global.htm), as it will speak and somehow even cause those who refuse to worship it—by rejecting the economic Trading "Mark of the Beast (http://bibleforums.org/11-mark.htm)"—to be executed! It may even be in the form of some computerised robot or statue perhaps, as it will be "placed" and "stand in the "Holy place", the temple area in Jerusalem! Not just that, but the False Prophet (javascript:msgWindow=window.open('falsprof.htm',' _blank','toolbar=0,location=0,directories=0,status =0,menubar=0,scrollbars=1,resizable=1,screenX=50,s creenY=50, width=750,height=400');msgWindow.focus();) will have the "power to give it life", most likely by manipulating its electronic circuitry by spiritual demonic powers or telekinesis! Jesus Himself warned, that "when you shall see" this image, this idol, this "Abomination of Desolation stand in the Holy Place" there in the Jewish Temple, that then would begin the last 3 years of Man's self-rule on Earth, a time of "Great Tribulation (http://bibleforums.org/12-tribula.htm)!" Daniel 12:1-7 (javascript:msgWindow=window.open('../bible/ot1/dan12.htm','_blank','toolbar=0,location=0,director ies=0,status=0,menubar=0,scrollbars=1,resizable=1, screenX=50,screenY=50, width=400,height=400');msgWindow.focus();)
In the spiritual realm, the Book of Revelation tells us that at this time,"in the midst of the seven" years,Satan is banned and expelled from Heaven, together with one third of the angels who rebelled with him, and these fallen ones follow him down into the Earth for the last 3-1/2 years of World History! Rev 12:4 (javascript:msgWindow=window.open('../bible/nt/rev12.htm#v4','_blank','toolbar=0,location=0,direc tories=0,status=0,menubar=0,scrollbars=1,resizable =1,screenX=50,screenY=50, width=400,height=400');msgWindow.focus();) When the Antichrist breaks the Covenant (http://bibleforums.org/09-midweek.htm) and decides to have an Image set up of himself and commands that the whole World worship him, sitting in the Temple, stating that "he is God", at this very moment the AC will become fully possessed by Satan himself! He will then become the Devil in person--Satan incarnate--and will run the World for the next 3-1/2 years as the Devil himself, because he will be "the Devil himself" in the flesh of the AC!

"And he (the False Prophet) had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak, and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed." Rev 13:15 (javascript:msgWindow=window.open('../bible/nt/rev13.htm#v15','_blank','toolbar=0,location=0,dire ctories=0,status=0,menubar=0,scrollbars=1,resizabl e=1,screenX=50,screenY=50, width=400,height=400');msgWindow.focus();)
"When ye therefore shall see the Abomination of Desolation, spoken of by Daniel the prophet, stand in the holy place (whoso reads let him understand) For then shall be Great Tribulation!" Mt.24:15,21 (javascript:msgWindow=window.open('../bible/nt/matt24.htm#v15','_blank','toolbar=0,location=0,dir ectories=0,status=0,menubar=0,scrollbars=1,resizab le=1,screenX=50,screenY=50, width=400,height=400');msgWindow.focus();)
"And thegreat dragon was cast out, that old serpent, called the Devil, and Satan, which deceives the whole World: he was cast out into the Earth, and his angels were cast out with him."Rev 12:8 (javascript:msgWindow=window.open('../bible/nt/rev12.htm#v8','_blank','toolbar=0,location=0,direc tories=0,status=0,menubar=0,scrollbars=1,resizable =1,screenX=50,screenY=50, width=400,height=400');msgWindow.focus();)
"Who opposes and exalts himself above all that is called God, or that is worshipped; so that he as God sits in the temple of God, showing himself that he is God. And then shall that wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of His mouth, and shall destroy with the brightness of His coming! Even him, whose coming is after the working of Satan with all power and signs and lying wonders" 2Thess.2:4,8,9 (javascript:msgWindow=window.open('../bible/nt/iithes02.htm#v2','_blank','toolbar=0,location=0,di rectories=0,status=0,menubar=0,scrollbars=1,resiza ble=1,screenX=50,screenY=50, width=400,height=400');msgWindow.focus();)

HammerHead
May 28th 2013, 12:45 PM
Hi julle, graag wil ek julle net weer attent maak op waar hierdie 3.5 jaar dogma vandaan kom. Hierdie is n dogma geskep deur die Katolieke kerk om die aandag van hulle af te trek as die antichris.. Hier is wat wiki daaroor se:


In order to remove the papacy of the Catholic Church from consideration as the Antichrist (as an act of countering the Protestant Reformation), Ribera began writing a lengthy (500 page) commentary in 1585 on the Book of Revelation (http://en.wikipedia.org/wiki/Book_of_Revelation) (Apocalypse) titled In Sacrum Beati Ioannis Apostoli, & Evangelistiae Apocalypsin Commentarij, proposing that the first few chapters of the Apocalypse apply to ancient pagan (http://en.wikipedia.org/wiki/Pagan) Rome, and the rest he limited to a yet future period of 3 literal years, immediately prior to the second coming (http://en.wikipedia.org/wiki/Second_coming). During that time, the Roman Catholic Church would have fallen away from the pope into apostasy (http://en.wikipedia.org/wiki/Apostasy) because of the Reformation cry stating that "the papacy is the seat of the true and real Antichrist." (Martin Luther, Aug. 18, 1520). Then, he proposed, the Antichrist (http://en.wikipedia.org/wiki/Antichrist), a single individual, would:


To accomplish this, Ribera proposed that the 1260 days and 42 months and 3 times of prophecy were not 1260 years as based on the year-day principle (http://en.wikipedia.org/wiki/Year-day_principle) (Numbers (http://en.wikipedia.org/wiki/Book_of_Numbers) 14:34 and Ezekiel (http://en.wikipedia.org/wiki/Ezekiel) 4:6), but a literal 3 years, hence preventing the arrival of the deduction of (i) the 1260 years to be related to the Dark Ages (according to the Historicism (Christianity) (http://en.wikipedia.org/wiki/Historicism_%28Christianity%29) interpretation of eschatology from 538 A.D. when the papal power was fully established in Rome until its political blow in 1798 A.D., when Louis-Alexandre Berthier (http://en.wikipedia.org/wiki/Louis-Alexandre_Berthier) the general of Napoleon (http://en.wikipedia.org/wiki/Napoleon) captured pope Pius VI (http://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Pius_VI) as prisoner to Valence, France) and (ii) the Antichrist to be related to papacy.

http://en.wikipedia.org/wiki/Francisco_Ribera

Hierdie is n dogma so blatant soos net die Katolieke dit kon voortbring, en nogsteeds val duisende mense "hook, line and sinker" daarvoor...

Ben Cronje
May 28th 2013, 12:55 PM
Hierdie is n dogma so blatant soos net die Katolieke dit kon voortbring, en nogsteeds val duisende mense "hook, line and sinker" daarvoor...

Hopelik sal dit nie weereens geignoreer word nie, HH. Hopelik sal iemand vir 'n verandering direk op jou plasing kommentaar lewer oor hierdie bewysde gegewe stel feite....


en 6) om wat hoogheilig is, te salf.

Wanneer het die 6 punte in vervulling gegaan vir die volk Israel?

Is Jesus dus nie die hoogheilige gesalfde nie? Het ek iets gemis Henry?:hmm:

Louwrens Erasmus
May 28th 2013, 01:10 PM
Jammer ek het so 'n bietjie lank gevat, maar werk kom ongelukkig eerste. So Henry44 en ander Henry, hier dan Danil 9 verduidelik:

Danil se gesig en profesie wat hy van Gabril ontvang het.

“By die begin van jou smekinge het ‘n woord uitgegaan, en ek het gekom om dit mee te deel, want jy is ‘n geliefde man; gee dan ag op die woord en verstaan die gesig.”

1 – “Sewentig sewetalle is oor jou volk en jou heilige stad bepaal,” (Sien ook Lev 25 vers 9 Jy moet ook sewe jaarweke tel, sewe maal sewe jaar, sodat die dae van die sewe jaarweke vir jou nege en veertig jaar is). So die sewentig 7 talle is dus 490 jaar.

2 – “om die goddeloosheid te voleindig” Dat na 490 jaar die goddeloosheid van die HERE se volk sal verdwyn na die uitstorting van die Heilige Gees, waar almal wat die Gees ontvang ‘n hart van vlees ontvang sodat hulle nie meer goddeloos sal optree nie.

3 – “en om die maat van die sondes vol te maak”. Dat daar ‘n einde sal kom aan die tydperk waar sonde heers oor God se kinders, en Jesus die volmaakte offer vir sonde sal wees.

4 – “en om die ongeregtigheid te versoen en om ewige geregtigheid aan te bring” Dit is waarvoor Jesus gekom het; om versoening te bring sodat ons Sy geregtigheid kan ontvang wat ons sin word as deel van die Nuwe Verbond, waar ons nie meer gesien word deur ons sonde nie, maar onder die Bloed van Jesus, en dus sonder sonde voor die genadetroon van die Vader kan verskyn. (Die gedeelte oor Jesus se geregtig bespreek ek volledig hier (http://shamaministries.org.za/wp/moses-2-vers-5-wat-is-jesus-se-geregtigheid/).)

5 – “en om gesig en profeet te besel” Om ‘n einde te bring aan al die profesi rondom die eerste koms van Jesus as verlosser.

6 – “en om wat hoogheilig is, te salf.” Jesus moes dus ook gedurende die tydperk gesalf word as Koning, verlosser, en profeet.

So dit is alles wat gedurende die 490 weke moes gebeur. Nou begin Gabril eers met ‘n uiteensetting van wat gedurende die tydperk sal gebeur.

• “Nou moet jy weet en verstaan: van die uitgang van die woord af om Jerusalem te herstel en op te bou tot op ‘n Gesalfde, ‘n Vors, is sewe sewetalle;” maw 49 jaar voor die tempel herstel is.
• “en twee en sestig sewetalle lank sal dit herstel en opgebou word, met pleine en slote, maar in tye van benoudheid”. So na die herstel tot en met Jesus sal dit dus 434 jaar wees.(62 x 7)
• “En n die twee en sestig sewetalle sal ‘n Gesalfde uitgeroei word”, (so gedurende die 70 ste week) “maar sonder iets vir Hom;" so dit hou geen voordeel in vir Jesus om te sterf nie. "en die volk van ‘n vors wat sal kom, sal die stad en die heiligdom verwoes, maar sy einde sal met ‘n oorstroming wees, en tot die einde toe sal dit oorlog wees, vasbeslote verwoestings” Nou gee Gabril hier te kenne wat ook met Jerusalem sal gebeur. Jerusalem sal deur ‘n vors wat sal kom, met ander woorde ‘n vors wat nie gedurende Danil se tyd ‘n vors was nie, verwoes word, en Jerusalem se einde sal wees soos dit gebeur het gebeur, met die lers wat soos ‘n vloed sal inkom en Jerusalem sal verwoes. Verwys maar gerus na Danil 11:22, 26 en 40 waar soldate na as ‘n vloed verwys word. “en tot die einde toe sal dit oorlog wees, vasbeslote verwoestings” Dit is vasbeslote verwoestings wat nooit sal ophou nie, dit is waarom daar tot vandag toe nog aanhoudende oorlog in en om Jerusalem is.
• “En hy sal een week lank met baie ‘n sterk verbond sluit, en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou; en op die vleuel van gruwels sal daar ‘n verwoester wees, en wel tot aan die einde; en wat vas besluit is, sal oor wat woes is, uitgestort word.” Die gedeelte het ek vroer in die draad oor uitgebrei.

Henry44
May 30th 2013, 09:59 AM
Ben,Hopelik sal dit nie weereens geignoreer word nie, HH. Hopelik sal iemand vir 'n verandering direk op jou plasing kommentaar lewer oor hierdie bewysde gegewe stel feite....

Is Jesus dus nie die hoogheilige gesalfde nie? Het ek iets gemis Henry?:hmm:

Nee, jy het niks gemis nie. Jesus is die Hoogheilige gesalfde vir Sy gemeente, vir Sy bruid.Absoluut!!!, maar op die oomblik nie vir Sy volk Israel nie, dit sal hulle eers te beurt val met Jesus se wederkoms na die verdrukking.

Ek het dit duidelik beklemtoon dat die gebed en smekeninge van Daniel in Dan 9 sleg bedoel is vir Israel soos wat die Bybel dit duidelik deurgee het en nie vir die bruidsgemeente van Jesus nie.Toe Daniel gebid het, het die kerk nog nie bestaan nie, sowel as met met Jesus se kruisiging.


Dan 9:7 Aan U, Here, kom die geregtigheid toe, maar aan ons beskaming van die aangesig soos dit vandag is, aan die manne van Juda en aan die inwoners van Jerusalem en aan die hele Israel, die wat naby en die wat ver is in al die lande waarheen U hulle verdryf het, oor hulle ontrou wat hulle teen U begaan het.

Daniel het in ernstige gebed en smeking gegaan met God oor al die manne van Juda en aan die inwoners van Jerusalem en aan die hele Israel.Daniel het beslis nie in gebed gegaan vir die toekomstige kerk of werdergebore heindine nie.God het vir Daniel geantwoord op sy gebed en smeking deurmiddel van die Engel Gabriel.Lees maar die gebed tot vers 19.

Gabriel antw Daniel as volg:

Dan 9:24 Sewentig sewetalle is oor JOU VOLK en JOU HEILIGE STAD bepaal, om 1) die goddeloosheid te voleindig 2) en om die maat van die sondes vol te maak en 3) om die ongeregtigheid te versoen en 4) om ewige geregtigheid aan te bring en 5) om gesig en profeet te besel en 6) om wat hoogheilig is, te salf.

BEN, WANNEER HET DIE 6 PUNTE IN VERVULLING GEGAAN VIR DIE VOLK ISRAEL????
Ben ek plaas weer als in rooi sodat jy kan sien.


Groete


Henry:)

Ben Cronje
May 30th 2013, 08:51 PM
Nee, jy het niks gemis nie. Jesus is die Hoogheilige gesalfde vir Sy gemeente, vir Sy bruid.Absoluut!!!, maar op die oomblik nie vir Sy volk Israel nie, dit sal hulle eers te beurt val met Jesus se wederkoms na die verdrukking.

Henry, het Jesus een of twee bruide? Sover ek verstaan het Jesus SLEGS een bruid. Die implikasie van jou stelling hier bo sal wees dat Jesus twee bruide gaan trou; eers Sy kerk, dan Israel...


Open 21:9 En een van die sewe engele wat die sewe skale gehad het, vol van die sewe laaste plae, het na my gekom en met my gespreek en ges: Kom hierheen, ek sal jou die bruid toon, die vrou van die Lam.
Ek sien nie die woord "vrouens" hierso nie....
Ook nie hierso nie:


Joh 3:29 Hy wat die bruid het, is die bruidegom; maar die vriend van die bruidegom wat na hom staan en luister, verbly hom baie oor die stem van die bruidegom. So is dan hierdie blydskap van my volkome.
Open 22:17 En die Gees en die bruid s: Kom! En laat hom wat hoor, s: Kom! En laat hom wat dors het, kom; en laat hom wat wil, die water van die lewe neem, verniet.

Ek sukkel om die woord "bruide" hier te sien????? Ek sien SLEGS EEN vrou, slegs EEN bruid.
Ek verstaan dit dat Paulus in Romeine 11 verduidelik dat Israel verby is (en dus hul 70 weke), dat hulle nou net soos die Gentiles en enige ander persone Jesus moet aanvaar op individuele vlak om terug te ge-ent te kan word in die EEN olyfboom.....
Wat mis ek?:hmm:

Ben Cronje
May 31st 2013, 03:15 PM
Henry,

Ek sal ook baie graag jou opinie wil hoor oor HH se plasing #45. Dit is immers die olifant in die vertrek...

Dink jy dit is 'n leun?
Indien wel, hoekom?
As dit nie 'n leun is nie, wat is die implikasie daarvan?

David2
Jun 2nd 2013, 06:42 AM
Israel is die groot teken (Hierdie plasing is nie deel van die bespreking wat hier plaasvind nie, dit is maar net nog 'n inset oor Israel as die groot teken van die wederkoms)

Open. 12:1-3 “EN ’n groot teken het in die hemel verskyn: ’n vrou wat met die son bekleed was, en die maan was onder haar voete, en op haar hoof ’n kroon van twaalf sterre; en sy was swanger en het uitgeroep in haar we en barensnood. En ’n ander teken het in die hemel verskyn, en daar was ’n groot vuurrooi draak met sewe koppe en tien horings, en op sy koppe sewe krone”

Daar kom baie tekens en wonders in Openbaring voor, maar hier is nou die groot teken, Israel. Vandag is daar ook baie tekens van die wederkoms, maar die groot teken is Israel. As jy dit miskyk of van Israel iets anders maak wat dit nie is nie, is jou begrip van wat aan die einde gaan gebeur totaal gebrekkig. Die groot kerke is ook hier skuldig want hulle s meestal die vrou is “die kerk”, die bruid van Christus. Maar die kerk het nie vir Jesus voortgebring nie. Dit is eerder andersom. Jesus het na die aarde gekom, gebore uit die volk Israel en het toe die kerk tot stand gebring. Die kerk kom tot stand uit die getuienis van Jesus se kruisdood en opstanding.

Lees gerus weer die beskrywing van die vrou hierbo in vers 1 en 2 en vergelyk dit dan met Gen. 37:9,10 waar jy al hierdie simbole vir die vrou sal terugvind. Hierdie simbole identifiseer die vrou duidelik met Israel wat kom uit Jakob en sy 12 seuns.

Verder weet ons ook dat dit Israel is wat in die middel van die verdrukking vir hulle lewe sal moet vlug wanneer die Antichris die verbond met hulle gaan verbreek en teen hulle oorlog gaan maak soos dit in Mat. 24:15-21 en ook in Dan. 9: 24-27 voorspel is. Openbaring 12 teken hierdie vlug van Israel baie duidelik. Neem kennis vriende, Israel moet in sy land terug wees vir die eindtydse gebeurtenisse om plaas te vind. Die haat teen Israel uit die Arabiese wreld, Rusland en elders wat ons nou daagliks beleef, is maar net die vooraf bevestiging van dit wat die Antichris in die verdrukking met Israel gaan doen.

Wanneer Open 12 in die verdrukking gaan afspeel, is die kerk veilig in die hemel. Hierdie vrou is Israel en niemand anders nie.

Henry44
Jun 2nd 2013, 01:49 PM
Henry, het Jesus een of twee bruide? Sover ek verstaan het Jesus SLEGS een bruid. Die implikasie van jou stelling hier bo sal wees dat Jesus twee bruide gaan trou; eers Sy kerk, dan Israel...
Ek sien nie die woord "vrouens" hierso nie....
Ook nie hierso nie:

Ek sukkel om die woord "bruide" hier te sien????? Ek sien SLEGS EEN vrou, slegs EEN bruid.
Ek verstaan dit dat Paulus in Romeine 11 verduidelik dat Israel verby is (en dus hul 70 weke), dat hulle nou net soos die Gentiles en enige ander persone Jesus moet aanvaar op individuele vlak om terug te ge-ent te kan word in die EEN olyfboom.....
Wat mis ek?:hmm:

Hallo Ben,Nee, jy het niks gemis nie. Jesus is die Hoogheilige gesalfde vir Sy gemeente, vir Sy bruid.Absoluut!!!, maar op die oomblik nie vir Sy volk Israel nie, dit sal hulle eers te beurt val met Jesus se wederkoms na die verdrukking.

Daar is net een bruid en dit is Sy ware kerk.Ek het nie impliseer dat Israel ook Sy bruid is nie,Nee beslis nie.Wat ek wel impliseer is dat Israel met Sy wederkoms dan eers vir Jesus as Koning sal aanvaar.Op daardie dag wanneer Jesus Homself gaan openbaar, dan sal Sy bruid ook saam met Hom geopenbaar word vanaf uit die Hemel.

Kan julle miskien my vraag beantwoord oor wanneer die 6 punte in vervulling gegaan het vir die volk Israel?


Groete


Henry:)

Henry44
Jun 2nd 2013, 02:22 PM
Ben,Ook dan s vers 27 dat hy die slagoffer en spysoffer sal laat ophou.
Wie het die slag en spysoffer laat ophou?:hmm:

Jesus het. Anders sou al die Christene immers sedert Jesus se kruisiging tot vandag toe nog steeds n lam geoffer het en spysoffers gehou het, is dit nie?
So as vers 27 oor die antichris praat, het futerisme n probleem. Want aan die een kant hou julle self nie meer brand- en spysoffers nie uit erkenning dat Jesus se kruisiging n einde daaraan gebring het, maar aan die ander kant ontken julle dat Jesus se kruisiging dit wel gedoen het (en dus vers 27) en dat die antichris dit moet kom doen deur dit in vers 27 in te lees.
Vers 26 s Jesus word n die 69ste week gekruisig (70 is logies na 69) en vers 27 verwys na hierdie week na die 69ste, met n Messias wat die offers stop. Offers wat jul erken gestop is deur dit nie meer te doen nie, maar terselfde tyd die stoppery van die offers aan die antichris toedig. Is dit logies?

Die slagoffer en spysoffer het geensins opgehou met Jesus Christus se kruisiging nie, maar het hulle nog aangehou daarmee todat die Tempel in 70ad verwoes is en met Israel se internasionale balingskap . Met die kruisiging van Jesus het die kerk nog nie bestaan nie. Die kerk het nog nooit probeer om die offers te bring nie en sal ook nie.Die kerk is geleer dat Jesus die volmaakte offer is.Die Jode aan die anderkant glo dit nog nie en word daar reeds beplan om die offers her in te stel.Doen maar navorsing hieroor. Ek is seker Johnny het ook meer detail hieroor.

Afskaffing impliseer dat dit stopgesit moet word.Nou is die vraag:Het dit gestop met Jesus se kruisiging? NEE!!Net nog 'n bewys dat die "hy" in Dan 9:27 nie na Jesus verwys nie.As die "hy" wel Jesus was, so die volk Israel Slag en Spysoffer summier gestaak het met Sy kruisiging en Hom aangeneem het.Dit bewys ook natuurlik dat vers 27 ook nog nie in vervulling gekom het nie.

Dan 11:31; 12:11 verwys ook daarna


Groete


Henry:)

Ben Cronje
Jun 2nd 2013, 04:01 PM
Kan julle miskien my vraag beantwoord oor wanneer die 6 punte in vervulling gegaan het vir die volk Israel?

Wel ek glo Lourens het meeste reeds geantwoord. Maar wat van punt 6 self?
Kom ons vra Jesus SELF of Hy die gesalfde is:

Luk 4:17 En die boek van die profeet Jesaja is aan Hom oorhandig; en toe Hy die boek oopmaak, kry Hy die plek waar geskrywe is:
Luk 4:18 Die Gees van die Here is op My, omdat Hy My gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het My gestuur om die wat verbryseld van hart is, te genees;
Luk 4:19 om aan gevangenes vrylating te verkondig en aan blindes herstel van gesig; om die wat gebroke is, in vryheid weg te stuur; om die aangename jaar van die Here aan te kondig.
Luk 4:20 En nadat Hy die boek toegemaak en aan die dienaar teruggegee het, gaan Hy sit, en die o van almal in die sinagoge was op Hom gevestig.
Luk 4:21 Toe begin Hy vir hulle te s: Vandag is hierdie Skrif in julle ore vervul.

Jip, Jesus is die gesalfde.
God SELF het Hom gesalf deur die Heilige Gees.
Jesus is die gesalfde vir ALMAL, insluitend Israel. Hier in Lukas is Hy immers in die Sonagoge besig om dit vir die Farriseers en Skrifgeleerdes te vertel, en hul is die “main manne” van Israel, dink jy nie so nie?

En maak nie saak of Israel Hom verwerp het of nie, Hy is steeds hul gesalfde k. Hier het punt 6 in vervulling gegaan. Selfs die woord “vervul” word gebruik.
En Jesus het die drank en spys offer met Sy kruisiging vervul en tot 'n einde gebring. Of Israel dit aanvaar het en nie, dit is steeds vervul en dus tot 'n einde. Of is Israel magtiger as God en kon s, "Jammer, ons aanvaar dit dit. Kom probeer maar weer wanneer ONS reg is vir U"??????? Net soos wat Jesus vir ALMAL gesterf het, of mense dit aanvaar of nie, so het Hy ook vir die Israeliete, of hul dit aanvaar of nie...

Of wat van:


Joh 3:16 Want so lief het God die wreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan h.
Joh 3:17 Want God het sy Seun in die wreld gestuur nie om die wreld te veroordeel nie, maar dat die wreld deur Hom gered kan word.

Ek sien nie hier die klousule van; “die wereld, behalwe Israel” nie.

Interpreteer jy asseblief vir my Romeine 11 asseblief, Henry....:note:

Kom ons kyk nou of jy my vrae ook ALMAL gaan beantwoord, soos die volgende een wat jy nog stds nie het nie;):


Ek sal ook baie graag jou opinie wil hoor oor HH se plasing #45. Dit is immers die olifant in die vertrek...

Dink jy dit is 'n leun?
Indien wel, hoekom?
As dit nie 'n leun is nie, wat is die implikasie daarvan?

David, ek sal ook baie graag jou eerlike opinie op bogenoemde wil hoor. Ek het wel jou plasing gesien en sal oor die vrou met die 12 sterre reageer. Maar eers wag ek vir jul opine oor my bogenoemde vraag.Daar is net een bruid en dit is Sy ware kerk. Ek het nie impliseer dat Israel ook Sy bruid is nie,Nee beslis nie.Wat ek wel impliseer is dat Israel met Sy wederkoms dan eers vir Jesus as Koning sal aanvaar.Op daardie dag wanneer Jesus Homself gaan openbaar, dan sal Sy bruid ook saam met Hom geopenbaar word vanaf uit die Hemel.
Dink jy nie dalk dat, wanneer Jesus Homself gaan openbaar met Sy Wederkoms, dit te laat gaan wees vir Israel om volgens futerisme Jesus as Koning te aanvaar nie? Want voor die Wederkoms gaan daar ‘n dikreet uit:

Open 22:11 Wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen; en wie vuil is, laat hom nog vuiler word; en laat die regverdige nog regverdiger word, en laat die heilige nog heiliger word.
Open 22:12 En kyk, Ek kom gou, en my loon is by My, om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees.

Ook, al het jy nie impliseer dat Jesus twee bruide moet he nie, impliseer die beginsel wat jy handhaaf wel....

Louwrens Erasmus
Jun 3rd 2013, 09:52 AM
Ben

Net om die gedeelte van Danil ook verder duidelik te maak, lees ons in Lukas wat Jesus se woorde oor die tydperk is, en wat die mense van Hom ges het:

terwyl hulle s: Gesend is die Koning (So Hy was gesalf en deur die mense in Jerusalem erken dat Hy die Gesalfde was) wat kom in die Naam van die Here, vrede in die hemel en heerlikheid in die hoogste hemele! En sommige van die Farisers uit die skare s vir Hom: Meester, bestraf u dissipels! En Hy antwoord en s vir hulle: Ek s vir julle, as hulle swyg, sal die klippe uitroep. En toe Hy naby kom en die stad sien, het Hy daaroor geween en ges: As jy tog maar geweet het, ja, ook in hierdie dag van jou, die dinge wat tot jou vrede dien! Maar nou is dit vir jou o bedek. Want daar sal dae oor jou kom dat jou vyande n skans rondom jou sal opwerp en jou omsingel en jou van alle kante insluit. En hulle sal jou en jou kinders in jou teen die grond verpletter; en hulle sal in jou nie een klip op die ander laat bly nie, omdat jy die gunstige tyd toe God jou besoek het, nie opgemerk het nie. (Luk 19:38-44) In die gedeelte bevestig Jesus wat Danil ges het wat sal gebeur. Hy s ook dat Jerusalem totaal verwoes sal word, maar Hy gee ook die rede daarvoor. Omdat hulle die gunstige tyd toe God hulle besoek het nie opgemerk het nie. So dit help nie om te gaan soek wanneer die laaste week van Danil in vervulling sal gaan nie, want dit het alreeds plaas gevind. Dit is Jesus se woorde, so of ons glo Jesus, of ons glo die wegrapers se woorde.

Ek weet wat my keuse is.

Ben Cronje
Jun 3rd 2013, 11:10 AM
Henry, kom ons kyk weer mooi hierna:


Daar is net een bruid en dit is Sy ware kerk
Ek stem saam met jou op hierdie punt. Wat ons, volgens David, skuldig maak:

Die groot kerke is ook hier skuldig want hulle s meestal die vrou is “die kerk”, die bruid van Christus.
Tog glo jy en David in die RKK Jesuiet, Ribera, se Futerisme – ‘n feit wat so algemene kennis is dat selfs ‘n sekulere bron soos Wikipedia dit bevestig; en julle twee sovr nog geignoreer het...:hmm:
Feit is; jy s die bruid is Sy ware Kerk, David s Sy bruid is Israel...

As jy dit miskyk of van Israel iets anders maak wat dit nie is nie, is jou begrip van wat aan die einde gaan gebeur totaal gebrekkig.
Ter wille van eenvormigheid, vir wie kan ek glo op hierdie punt? Vir jou of David?

Lees gerus weer die beskrywing van die vrou hierbo in vers 1 en 2 en vergelyk dit dan met Gen. 37:9,10 waar jy al hierdie simbole vir die vrou sal terugvind. Hierdie simbole identifiseer die vrou duidelik met Israel wat kom uit Jakob en sy 12 seuns.
Snaaks dat daar 12 apostels ook was in die Nuwe Testament. Toeval?
Kan dit wees dat fisiese Israel met sy 12 stamme die draers van die Evangelie was in die OT en Geestelike Israel met sy 12 apostels die draers van die Evangelie is in die NT?

Open 21:9 En een van die sewe engele wat die sewe skale gehad het, vol van die sewe laaste plae, het na my gekom en met my gespreek en ges: Kom hierheen, ek sal jou die bruid toon, die vrou van die Lam.
Open 21:10 En hy het my in die gees weggevoer op ‘n groot en ho berg en my die groot stad getoon, die heilige Jerusalem, wat uit die hemel van God neerdaal;
Open 21:11 en dit het die heerlikheid van God gehad, en sy lig was soos ‘n baie kosbare steen, soos die kristalhelder jaspissteen.
Open 21:12 En dit het ‘n groot en ho muur met twaalf poorte gehad, en by die poorte twaalf engele, en name daarop geskrywe, naamlik di van die twaalf stamme van die kinders van Israel.
Open 21:13 Aan die oostekant was daar drie poorte, aan die noordekant drie poorte, aan die suidekant drie poorte, aan die westekant drie poorte.
Open 21:14 En die muur van die stad het twaalf fondamente gehad, en daarop was die name van die twaalf apostels van die Lam.

In Open 21:10-14 wys die engel hom die Bruid van die Lam, en dit sluit die 12 stamme EN 12 apostels IN....

Kan dit dus wees dat daar reg deur die OT en NT slegs twee groeperings is: God en Sy mense vs Satan en sy mense? En dat God se mense in die OT en NT as ‘n vrou beskryf word?
Ek glo volgens Open 21:10-14 dat dit wel so is....
Jesus het SLEGS EEN bruid, Sy mense van die Ou en Nuwe Testament.


As jy dit miskyk of van Israel iets anders maak wat dit nie is nie, is jou begrip van wat aan die einde gaan gebeur totaal gebrekkig.
Bogenoemde stelling is in wese ‘n waar stelling. Vraag is, wie maak iets van Israel wat dit nie is nie?
Het al die ou kerkvaders vanaf Paulus-hulle regdeur tot die reformasie vir 1585 jaar + iets van Israel gemaak wat dit nie is nie, of het Ribera en Futerisme sedert 1585 iets van Israel gemaak wat dit nie is nie?

Nog ‘n punt:
Volgend Futerisme kry Israel ‘n tweede kans basies. Hulle het Jesus verwerp to Hy vir ALMAL se sondes kom sterf het. Maar nou gaan hulle ‘n tweede kans kry. Wanneer?:

Wat ek wel impliseer is dat Israel met Sy wederkoms dan eers vir Jesus as Koning sal aanvaar.
Onthou, Israel is ‘n volk. As Israel ‘n tweede kans dan gaan kry, dink jy nie dit is onregverdig nie?
Wat van al die Israel wat geleef het vanaf Jesus se hemelvaart tot voor jul wegraping? Hulle kry geen tweede kans as per wat jy s hier bo nie. Want hulle sien nie Jesus met Sy Wederkoms om Hom te kan aanvaar en dus gered raak nie.... Inteendeel, hulle almal het dieselfde kans as ons nie-Israeliete gekry. Dit maak werklik nie vir my sin nie.

Op daardie dag wanneer Jesus Homself gaan openbaar, dan sal Sy bruid ook saam met Hom geopenbaar word vanaf uit die Hemel.
Kan daardie laaste paar Israeliete wat leef tydens die wederkoms, na “probation” wat gestop is deur God SELF met die dikree dat hul wat regverdig is regverdig bly en hul wat sondig is, sondig bly, God se dekree van hulle menslike kant af “override” en bekeer, nou deel word van God se bruid?
Gaan die bruid nou gewig optel (soos baie bruide soms doen na die troue) deur die kilogramme aan te sit in die vorm van “last minute” Israeliete????
Ek sukkel om dit te verstaan gemeet aan wat reeds bespreek is...

Dan wil ek ook graag wat jy volgende s van nader by bekyk:

Die slagoffer en spysoffer het geensins opgehou met Jesus Christus se kruisiging nie, maar het hulle nog aangehou daarmee todat die Tempel in 70ad verwoes is en met Israel se internasionale balingskap . Met die kruisiging van Jesus het die kerk nog nie bestaan nie. Die kerk het nog nooit probeer om die offers te bring nie en sal ook nie.Die kerk is geleer dat Jesus die volmaakte offer is.Die Jode aan die anderkant glo dit nog nie en word daar reeds beplan om die offers her in te stel.Doen maar navorsing hieroor. Ek is seker Johnny het ook meer detail hieroor.

Afskaffing impliseer dat dit stopgesit moet word.Nou is die vraag:Het dit gestop met Jesus se kruisiging? NEE!!Net nog 'n bewys dat die "hy" in Dan 9:27 nie na Jesus verwys nie.As die "hy" wel Jesus was, so die volk Israel Slag en Spysoffer summier gestaak het met Sy kruisiging en Hom aangeneem het.Dit bewys ook natuurlik dat vers 27 ook nog nie in vervulling gekom het nie.

Dan 11:31; 12:11 verwys ook daarna
Bogenoemde maak my ook biedjie deurmekaar.

Die kerk is geleer dat Jesus die volmaakte offer is. Die Jode aan die anderkant glo dit nog nie en word daar reeds beplan om die offers her in te stel.Doen maar navorsing hieroor.
Is die kerk dus verkeerd geleer? Of glo die Jode reg?
As die kerk reg geleer is, is die Jode verkeerd en maak nie saak of hulle dit her-instel nie, hulle BLY verkeerd. So of die Fuetristiese antichris dit stop of nie, dit maak inelkgeval nie saak nie, want dit was nie belangrik om dit te her-in te stel in die eerste plek nie.

Maar volgens jou stelling:

Die slagoffer en spysoffer het geensins opgehou met Jesus Christus se kruisiging nie, maar het hulle nog aangehou daarmee todat die Tempel in 70ad verwoes is en met Israel se internasionale balingskap .
Beteken dit die kerk is verkeerd, Israel is reg en omdat hulle geforseer is op dit te stop met die vernietiging van die tempel MOET dit weer her-ingestel word?
Want as die offers nie gestop is nie, beteken dit Jesus was nie die volmaakte offer nie. Is dit wat jy s? Verstaan ek dit reg?

Of die offer is op Goddelike vlak gestop en maak nie saak wat die mens doen nie, hulle kan dit nie verander nie; en enige her-instel van die offer is ‘n belediging teenoor God waar die mens aan God s, “Jesus is nie U Seun nie, stuur nou vir ons die regte Een!” Want dit is waarop dit neerkom. En dit is inderdaad wat Isreal gedoen het, hulle het Jesus verwerp as Seun van God, en het aanhou offer. DAAROM het God SELF deur die Romeine die Tempel vernietig!

Of Jesus was die volmaakte offer vir ALMAL en Israel gaan ‘n liederlike sonde pleeg deur weer te begin offer, of Jesus was nie die volmaakte offer nie.....

As mens glo Jesus was die volmaakte offer en al 6 die punte is in Hom vervul vir ALMAL (wat Israel insluit), is Futerisme ‘n baie groot dwaalleer....
As mens glo Jesus was nie die volmaakte offer nie en het nie al 6 punte vervul vir ALMAL nie, is futerisme reg en die res van Christendom sedert die hemelvaart (ingesluit die HELE reformasie) tot vandag (uitgesluit die volgelinge van die RKK Jesuit doktrine van Futerisme natuurlik) glo in dwaalleer.

Ek kies om nie in Futerisme te glo nie, want vir my l daar net te veel teenstrydighede in.
Vir my het Jesus die volmaakte offer gebring. In die 70ste week, NA die 69ste week.
Dit is vir seker ook nie logies om te tel vanaf 1 regdeur tot 68, 69, -, 71, 72 .....2298, 2299, 2300, 70 nie.
Ek glo ook nie God sal so onlogies tel nie.

David2
Jun 3rd 2013, 04:06 PM
Snaaks dat daar 12 apostels ook was in die Nuwe Testament. Toeval?
Kan dit wees dat fisiese Israel met sy 12 stamme die draers van die Evangelie was in die OT en Geestelike Israel met sy 12 apostels die draers van die Evangelie is in die NT?
Ben, weet jy dat die 12 apostels almal Jode was en dat die tempel nog gestaan het, dat daar elke dag offers gebring is, dat Jesus nooit enige Joodse wet afgeskaf het nie, dat die besnydenis wat in Gal. 5 as daad van rebelsheid en ongeloof bestempels is toe nog in volle werking was ens. Voeg daarby dat Jesus nooit heidene bedien het nie, behalwe die hoofman oor 100 en hy het geweet dat Jesus nie vir hom gekom het nie en dat Hy nie in sy huis hoef in te kom nie en die vrou van Matt. 15 wat ook geweet het Jesus het nie vir haar gekom nie en dat sy net 'n hondjie was wat die krummels van die vloer af moes optel. Die bottomline is, ons is met die vier evangelies en met die 12 apostels nog pens en pooitjies geheel en al in Israel tyd. Jesus bedien net in Israel en in geen ander nie-Joodse land nie. Dus, ja, nogal reg, die 12 apostels en die twaalf stamme kom sterk ooreen. Waarom? Omdat albei onder die wet in die bediening van die volk Israel is. Die kerk onder al die nasies was nog nie eers in sig nie.

trudie
Jun 4th 2013, 03:15 PM
Nou dat die 12 apostels genoem is mbt " geestelike Israel wil ek weer 'n vraag vra waarop ek nog nooit 'n antwoord gekry het nie. As die kerk vir arguments onthalwe die 12 apostels voorstel wat genoem word in Openbaring ,hoe word besluit watter van die name van die 12 Stamme word gebruik.Die name van die 12 Stamme kan tog nie geignoreer word nie.

Ben Cronje
Jun 6th 2013, 04:00 PM
Hi David.

Ben, weet jy dat die 12 apostels almal Jode was en dat die tempel nog gestaan het, dat daar elke dag offers gebring is, dat Jesus nooit enige Joodse wet afgeskaf het nie, dat die besnydenis wat in Gal. 5 as daad van rebelsheid en ongeloof bestempels is toe nog in volle werking was ens. Voeg daarby dat Jesus nooit heidene bedien het nie, behalwe die hoofman oor 100 en hy het geweet dat Jesus nie vir hom gekom het nie en dat Hy nie in sy huis hoef in te kom nie en die vrou van Matt. 15 wat ook geweet het Jesus het nie vir haar gekom nie en dat sy net 'n hondjie was wat die krummels van die vloer af moes optel.
Ek is bewus van bogenoemde oorhoofse benadering. ‘n Vriend van my wat in Israel Visie verval het, verduidelik dit ook so. En soos op hierdie draad ignoreer hy ook al die teenvrae soos die van Ribera en andere. En verwag hy dat almal moet hoor hoe hy glo, dat verskil daarvan nie aan is nie en dus geignoreer moet word.:hmm:

Snaaks egter dat:

...dat Jesus nooit enige Joodse wet afgeskaf het nie,...
Jy is reg oor bogenoemde en gee selfs die rede soos uitgelig in “bold”. Dit was Joodse wette, nie Sy wette nie. Wette van MENSE. Jesus het wel Sy opinie daaroor gegee:

Mat 15:1-9 Toe kom daar skrifgeleerdes en Farisers van Jerusalem na Jesus en s: 2 Waarom oortree u dissipels die oorlewering van die ou mense? Want hulle was nie hul hande as hulle brood eet nie. 3 Maar Hy antwoord en s vir hulle: Waarom oortree julle ook die gebod van God ter wille van julle oorlewering? 4 Want God het bevel gegee en ges: Eer jou vader en moeder; en: Hy wat vader of moeder vloek, moet sekerlik sterwe. 5 Maar julle s: Elkeen wat aan vader of moeder s: enige voordeel wat u van my sou kan geniet, is ‘n offergawe—di hoef sy vader of sy moeder glad nie te eer nie. 6 So het julle dan die gebod van God kragteloos gemaak ter wille van julle oorlewering. 7 Geveinsdes, tereg het Jesaja oor julle geprofeteer toe hy ges het: 8 Hierdie volk nader My met hulle mond en eer My met die lippe, maar hulle hart is ver van My af. 9 Maar tevergeefs vereer hulle My deur leringe te leer wat gebooie van mense is.

...en dat die tempel nog gestaan het, dat daar elke dag offers gebring is,...
Die Jode het Jesus verwerp, daarom het hul aangehou met hul offers. Offers wat op Jesus gedui het! Soveel so dat God deur die Romeinse Reik die Tempel vernietig het om die offers te laat stop! Want die offers het nou ‘n aanhoudende verwerping van Jesus geword! Want elke keer na Jesus se kruisiging wat die Jode geoffer het, het hul basies daardeur ges dat Jesus nie die volmaakte offer vir hulle was nie! Te vergeefs was hul besig om te dink dat hul God steeds vereer het... Jesus as volmaakte offer het die offers wat na Hom toe gedui het met Sy kruisinging (offer) en Sy bloed afgeskaf! Om aan te hou met spys en drank offers verander dit nie en kan NOOIT hierdie feit verander nie.


...dat die besnydenis wat in Gal. 5 as daad van rebelsheid en ongeloof bestempels is toe nog in volle werking was ens...
Bogenoemde onderstreep, ondersteun en bevestig die punt wat ek hier probeer maak.


Voeg daarby dat Jesus nooit heidene bedien het nie, behalwe die hoofman oor 100 en hy het geweet dat Jesus nie vir hom gekom het nie en dat Hy nie in sy huis hoef in te kom nie en die vrou van Matt. 15 wat ook geweet het Jesus het nie vir haar gekom nie en dat sy net 'n hondjie was wat die krummels van die vloer af moes optel.
En tog lees ons in dieselfde asem van die hoofman oor ‘n honderd:

Mat 8:10-13 Toe Jesus dit hoor, het Hy Hom verwonder en aan sy volgelinge ges: Voorwaar Ek s vir julle, selfs in Israel het Ek so ‘n groot geloof nie gevind nie. 11 Maar Ek s vir julle dat baie sal kom van ooste en weste en saam met Abraham en Isak en Jakob sal aansit in die koninkryk van die hemele. 12 Maar die kinders van die koninkryk sal uitgedryf word in die buitenste duisternis. Daar sal geween wees en gekners van die tande. 13 Toe s Jesus vir die hoofman oor honderd: Gaan, en laat dit vir jou wees soos jy geglo het. En sy kneg het gesond geword in daardie uur.
En van die vrou in Matt 15:

Mat 15:28 Toe antwoord Jesus en s vir haar: o Vrou, groot is jou geloof; laat dit vir jou wees soos jy wil h. En haar dogter het gesond geword van daardie uur af.

Die bottomline is, ons is met die vier evangelies en met die 12 apostels nog pens en pooitjies geheel en al in Israel tyd. Jesus bedien net in Israel en in geen ander nie-Joodse land nie.
Huh? Ek verstaan werklik nie wat jy hier bedoel nie. As ons vandag nog steeds in Israel tyd is, hoekom glo jy? As Jesus vandag steeds net in Israel bedien aan Israel,...
Feit is, hoekom het Jesus SLEGS in hedendaagse Israel gepreek terwyl Hy op aarde was? Want Jesus het geleef in die 70ste week van Daniel se profesie, Wat toe nog vir die Jode was! Sy dissipels was daarom ook almal Jode (hoewel daar vrae oor Lukas se herkoms is). Daarom is Dan 9:26 ook duidelik en onomwonde dat die Messias NA die 69ste week gekruisig gaan word:


Dan 9:26 En n die twee en sestig sewetalle sal ‘n Gesalfde uitgeroei word, maar sonder iets vir Hom;
Die Ou Afrikaanse vertaling beklemtoon die NA selfs met ‘n akuut aksent daarop. Is dit toevallig dat Jesus slegs 3.5 jaar lank gepreek het voor Hy gekruisig is, en dat Stefanus 3.5 jaar daarna gestenig is? (7 jaar totaal). Toeval? Toeval dat wanneer Dan 9 van hierdie week na die 69ste praat, dit duidelik stel:

Dan 9:27 En hy sal een week lank met baie ‘n sterk verbond sluit, en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou;...
Slegs God kan laat ophou wat Hy persoonlik self ingestel het. Mense kan probeer met menslike aksies om God s’n te probeer negeer, “Maar tevergeefs vereer hulle My deur leringe te leer wat gebooie van mense is.”
Deur te wil redeneer dat, nadat God iets afgestel het, daarmee aan te hou dit nog geldig sal wees en God steeds vereer sal word daarmee, is ten beste wensdenkery van mense af.

Hier is nog interessante praktiese punte en vrae om te ignoreer:;)


Teken 13 - Die herstel van Israel
Al ooit gewonder waarom die 144 000 Jode gaan wees wat die evangelie verkondig en nie 144 000 groot predikers van die kerk nie? Ja, ek weet daar is die siening dat Open. 7 praat van die sg. "Israel van God" of die Christene wat Israel geword het. Maar ek val nie vir dit nie. In die Bybel is Israel nog altyd Israel en 'n Jood is 'n Jood.
Jy volg dit dan op, nadat jy Open 7:3-4 aangehaal het, met:

Verstaan dit asseblief mooi: Die Groot Verdrukking van sewe jaar is Israel-tyd. Hier word 144 000 Jode in di tyd versel om die evangelie van die koninkryk in die Verdrukking te verkondig.
Is bogenoemde stelling eerlik korrek? 144 000 Jode?????? Moet wees, want jy s dan volgende:

Maar hoekom Jode?
Ek dink nie dit is 'n korrekte afleiding nie, want kom ons lees verder in Open 7:

Open 7:5-8 uit die stam van Juda twaalf duisend verseldes; uit die stam van Ruben twaalf duisend verseldes; uit die stam van Gad twaalf duisend verseldes; 6 uit die stam van Aser twaalf duisend verseldes; uit die stam van Nftali twaalf duisend verseldes; uit die stam van Manasse twaalf duisend verseldes; 7 uit die stam van Smeon twaalf duisend verseldes; uit die stam van Levi twaalf duisend verseldes; uit die stam van Issaskar twaalf duisend verseldes; 8 uit die stam van Sbulon twaalf duisend verseldes; uit die stam van Josef twaalf duisend verseldes; uit die stam van Benjamin twaalf duisend verseldes.

Volgens bogenoemde word slegs 12 000 Jode "verseel". Nie 144 000 nie. Die Jode was maar net 1 stam van Israel. Die Jode is Israel, maar Israel is verseker nie net die Jode nie.
Waar is die ander stamme?
Deur al die wereld se Jode terug te vat na die STAAT Israel toe, het jy vir seker nog nie al Israel in Israel nie. Hierdie (http://www.bechollashon.org/population/today.php) webwerf s daar is ongeveer 13-15 miljoen Jode in die wereld vandag. Hoeveel is daar van Efraim en Manasse en die ander stamme? Daar behoort mos minimum net soveel van elk te wees iewers in die wereld, dink jy nie so nie? As ons hulle kan vind om mee te begin en almal in die staat Israel kan kry, hoe gaan ons hulle almal inpas daarso? Daar gaan minimum 140+ miljoen mense moet in. Dis ‘n praktiese probleem.:yes:
As dit immers "Israel-tyd" is soos jy s, moet al die stamme daarso wees. Deur slegs die Jode alleen Israel te maak, sit jy eintlik met ‘n "Jode-tyd", nie ‘n Israel-tyd nie; en kan jy vir seker nie eers die woord Israel gebruik nie.

En dan moet daar nog ‘n klompie uit hul uit gesel word, as jou interpretasie reg sou wees....


Ben, weet jy dat die 12 apostels almal Jode was...
Jip, ek weet. Maar kan mens hieruit die gevolgtrekking maak wat jy maak?:

Dus, ja, nogal reg, die 12 apostels en die twaalf stamme kom sterk ooreen. Waarom? Omdat albei onder die wet in die bediening van die volk Israel is. Die kerk onder al die nasies was nog nie eers in sig nie.
Ek dink nie so nie. 70 weke is volgens Daniel vir die Jode gegee. Nie 70 weke + ‘n paar duisend jaar tussen-in nie, dan sou die profesie dit so gestel het en nie 70 weke gebruik het nie!
Die 70 weke sou ook dan nie die eerste helfde van die 2300 jaar profesie van Daniel 8 gewees het nie. Futerisme se wiskunde is ongelukkig uiters kreatief en onlogies. Wiskunde is immers JUIS ‘n eksakte en logiese vak.


Nou dat die 12 apostels genoem is mbt " geestelike Israel wil ek weer 'n vraag vra waarop ek nog nooit 'n antwoord gekry het nie. As die kerk vir arguments onthalwe die 12 apostels voorstel wat genoem word in Openbaring ,hoe word besluit watter van die name van die 12 Stamme word gebruik.Die name van die 12 Stamme kan tog nie geignoreer word nie.
Ek verstaan ongelukkig nie jou vraag mooi hier nie, Trudie. Kan jy asseblief uitbrei? Hoe word die name van die 12 stamme waar gebruik?

Maar ja, die gesprek het die draad inelkgeval heeltemal skeef getrek. Of is hy nog in sy grense, Fila?

Die Filadelfieer
Jun 7th 2013, 05:37 AM
Maar ja, die gesprek het die draad inelkgeval heeltemal skeef getrek. Of is hy nog in sy grense, Fila?

Hierdie is 'n baie pertinente gesprek Ben, wat mens graag sal wil sien voortgaan. Dalk 'n nuwe draad daarvoor ?

Ben Cronje
Jun 7th 2013, 07:02 AM
Hierdie is 'n baie pertinente gesprek Ben, wat mens graag sal wil sien voortgaan. Dalk 'n nuwe draad daarvoor ?

Jip, 'n nuwe draad en die titel maak luidende, "Die Herstel van Israel" na aanleiding van David se titel in plasing #27. Dan alles vanaf plasing #27 in die nuwe draad sit????

Die Filadelfieer
Jun 7th 2013, 10:01 AM
Jip, 'n nuwe draad en die titel maak luidende, "Die Herstel van Israel" na aanleiding van David se titel in plasing #27. Dan alles vanaf plasing #27 in die nuwe draad sit????

Gooi hom Ben, dan kan jy dalk net 'n skakel hier plaas na die nuwe draad as jy nie omgee nie ..............

Ben Cronje
Jun 7th 2013, 10:41 AM
Gooi hom Ben, dan kan jy dalk net 'n skakel hier plaas na die nuwe draad as jy nie omgee nie ..............

Hier (http://bibleforums.org/showthread.php/247787-Die-Herstel-van-Israel?p=3004745#post3004745) is die skakel na die nuwe draad toe, Fila. :thumbsup:

Johnny
Jun 7th 2013, 10:45 AM
Jip, 'n nuwe draad en die titel maak luidende, "Die Herstel van Israel " na aanleiding van David se titel in plasing #27. Dan alles vanaf plasing #27 in die nuwe draad sit????

Ek was weer gisteraand by 'n funksie in JHB waar voornemende Jode wil terugkeer na Israel, hul beloofde land in vervulling van Bybel profesie. (ALIYAH)

11837 11838 11839 11840 11841

DIE HERSTEL VAN ISRAEL AAN DIE EINDE VAN TYD ! (Enkele Skrifte)

Die rede vir Israel se verstrooiing
Lev. 26:13-16 en 33 13 “Ek is die HERE julle God wat julle uit Egipteland uitgelei het, dat julle nie hulle slawe moet wees nie; en Ek het julle jukskeie verbreek en het julle regop laat loop.
14 Maar as julle nie na My luister en al hierdie gebooie nie doen nie;
15 en as julle my insettinge verwerp, en as julle siel van my verordeninge ’n afsku het, sodat julle nie al my gebooie doen nie en my verbond verbreek -
16 dan sal k dit ook aan julle doen:
33 En Ek sal julle onder die volke verstrooi en ’n swaard agter julle uittrek; en julle land sal ’n
wildernis en julle stede puinhope word.”
Deut. 4:27 “En die HERE sal julle onder die volke verstrooi, en ’n klein klompie van julle sal onder die nasies oorbly waarheen die HERE julle sal drywe.”
Deut. 28:64-65 “64 En die HERE sal jou verstrooi onder al die volke, van die een einde van die aarde tot by die ander einde van die aarde; en daar sal jy ander gode, hout en klip, dien, wat jy en jou vaders nie geken het nie.
65 En onder di nasies sal jy geen rus h nie, en vir jou voetsool sal daar geen rusplek wees nie; maar die HERE sal jou daar ’n bewende hart gee en smagtende o en ’n kwynende siel. ..........”

Beloftes van herstel
Gen. 49:1 “DAARNA het Jakob sy seuns geroep en ges: Kom bymekaar, dat ek julle kan verkondig wat julle aan die einde van die dae sal wedervaar.”
Deut. 4:30 “As jy in die nood is en al hierdie dinge aan die einde van die dae oor jou kom, sal jy na die HERE jou God terugkeer en na sy stem luister.”
Deut. 30:3vv “dan sal die HERE jou God jou lot verander en Hom oor jou ontferm; en Hy sal jou weer versamel uit al die volke waarheen die HERE jou God jou verstrooi het.
4 Al was jou verstrooides aan die einde van die hemel, daarvandaan sal die HERE jou God jou versamel, en daarvandaan sal Hy jou gaan haal.
5 En die HERE jou God sal jou bring in die land wat jou vaders in besit geneem het, en jy sal dit in besit neem; en Hy sal aan jou goed doen en jou vermenigvuldig meer as jou vaders.
6 En die HERE jou God sal jou hart besny en die hart van jou nageslag, om die HERE jou God lief te h met jou hele hart en met jou hele siel, dat jy kan lewe.”
Neh. 1:9 “maar as julle jul tot My bekeer en my gebooie onderhou en dit doen al was julle verjaagdes aan die einde van die hemel, dan sal Ek hulle daarvandaan versamel en hulle bring na die plek wat Ek verkies het om my Naam daar te laat woon.”
Jes. 2:2vv “2 En aan die einde van die dae sal die berg van die huis van die HERE vasstaan op die top van die berge en verhewe wees bo die heuwels, en al die nasies sal daarheen toestroom.
3 En baie volke sal heengaan en s: Kom laat ons optrek na die berg van die HERE, na die huis van die God van Jakob, dat Hy ons sy we kan leer en ons in sy paaie kan wandel. Want uit Sion sal die wet uitgaan en die woord van die HERE uit Jerusalem.”
Jer. 23:7-8 ” 7Daarom kyk, daar kom dae, spreek die HERE, dat hulle nie meer sal s: So waar as die HERE leef wat die kinders van Israel uit Egipteland laat optrek het nie,
8 maar: So waar as die HERE leef wat die geslag van die huis van Israel laat optrek en laat kom het uit die Noordland en uit al die lande waarheen Ek hulle verdryf het. En hulle sal woon in hulle land.”
Jer. 23:20 “Die toorn van die HERE sal nie afgewend word nie, totdat Hy uitgevoer en tot stand gebring het die raadslae van sy hart; aan die einde van die dae sal julle dit duidelik verstaan.”
Jer. 30:3 “want kyk, daar kom dae, spreek die HERE, dat Ek die lot van my volk Israel en Juda sal verander, s die HERE; en Ek sal hulle terugbring in die land wat Ek aan hulle vaders gegee het, en hulle sal dit in besit neem “
Jer. 31:8vv “Kyk, Ek bring hulle aan uit die Noordland en sal hulle bymekaar laat kom uit die agterhoeke van die aarde; blindes en lammes, swangeres en barendes onder hulle, almal saam; in ’n groot vergadering sal hulle terugkom hiernatoe.
9 Hulle sal kom met geween, en met smekinge sal Ek hulle lei; Ek sal hulle bring by waterstrome, op ’n gelyk pad waarop hulle nie sal struikel nie; want Ek is vir Israel ’n Vader, en Efraim is my eersgeborene. …….. “
Jer.31:35vv “So s die HERE wat die son gee tot ’n lig oordag, die ordeninge van die maan en van die sterre tot ’n lig in die nag; wat die see in beroering bring, sodat sy golwe bruis, HERE van die lerskare is sy Naam:
36 As hierdie verordeninge voor my aangesig sal wyk, spreek die HERE, dan sal die nageslag van Israel ook ophou om ’n volk te wees voor my aangesig vir altyd.
37 So s die HERE: As die hemele daarbo gemeet en die fondamente van die aarde daaronder nagespeur kan word, dan sal Ek ook die hele nageslag van Israel verwerp weens alles wat hulle gedoen het, spreek die HERE.
38 Kyk, daar kom dae, spreek die HERE, dat die stad vir die HERE herbou sal word, …..”
Eseg. 37:11vv “Toe s Hy vir my: Mensekind, hierdie bene is die hele huis van Israel. Kyk, hulle s: Ons bene is verdor, en ons verwagting is verlore; dit is klaar met ons!
12 Daarom, profeteer en s aan hulle: So spreek die Here HERE: Kyk, Ek sal julle grafte oopmaak en julle uit jul grafte laat opkom, o my volk! En Ek sal julle bring in die land van Israel.
13 En julle sal weet dat Ek die HERE is as Ek julle grafte oopmaak en julle uit jul grafte laat opkom, o my volk!
14 En Ek sal my Gees in julle gee, dat julle lewendig kan word; en Ek sal julle vestig in jul land; en julle sal weet dat Ek, die HERE, dit gespreek en gedoen het, spreek die HERE.”
Dan. 10:14 “Ek het dan gekom om jou inligting te gee oor wat jou volk aan die einde van die dae te beurt sal val, want die gesig sien nog op die verre toekoms.”
Hosea 3:4-5 “4 Want die kinders van Israel sal ’n lang tyd bly sit sonder koning en sonder vors en sonder slagoffer en sonder klippilare en sonder efod en huisgode.
5 Daarna sal die kinders van Israel hulle bekeer en die HERE hulle God soek en Dawid hulle koning, en met siddering aankom na die HERE en na sy goedheid in die laaste van die dae.”
Miga 4:1vv “EN aan die einde van die dae sal die berg van die huis van die HERE vasstaan op die top van die berge en verhewe wees bo die heuwels, en die volke sal daarheen toestroom.”
Jol 3:1vv “WANT kyk, in di dae en in di tyd wanneer Ek die lot van Juda en Jerusalem verander,
2 sal Ek al die nasies versamel en hulle na die dal van Jsafat laat aftrek, om daar met hulle ’n strafgerig te hou ter wille van my volk en my erfdeel Israel wat hulle onder die nasies verstrooi het, en my land wat hulle verdeel het. ……..”
Amos 9:11vv “In di dag sal Ek die vervalle hut van Dawid weer oprig, en Ek sal sy skeure toebou en sy puinhope herstel, en Ek sal dit opbou soos in die ou tyd;
12 sodat hulle in besit kan neem die oorblyfsel van Edom en al die nasies oor wie my Naam uitgeroep is, spreek die HERE wat dit doen.”
Sag. 1:17 “Roep verder en s: So spreek die HERE van die lerskare: My stede sal weer oorstroom wees van goeie dinge, en die HERE sal Sion weer vertroos, en Hy sal Jerusalem weer verkies.”
Sag. 12:3 “En in di dag maak Ek Jerusalem tot ’n baie swaar klip vir al die volke: elkeen wat dit optel, sal hom daarmee sekerlik seer maak; en al die nasies van die aarde sal daarteen vergader word.”
Luk.21:20-24 “En wanneer julle Jerusalem deur lers omsingeld sien, ….... 24 En hulle sal deur die skerpte van die swaard val en as krygsgevangenes geneem word na al die nasies, en Jerusalem sal vertrap word deur die nasies totdat die tye van die nasies vervul is.”
Hand. 15:14vv “Smeon het vertel hoe God in die begin uitgesien het om ’n volk uit die heidene [die kerk] vir sy Naam aan te neem.
15 En hiermee stem die woorde van die profete ooreen, soos geskrywe is:
16 Daarna sal Ek terugkom en die vervalle hut van Dawid weer oprig, en wat daarvan verwoes is, sal Ek weer oprig en dit herstel,
17 sodat die oorblyfsel van die mense [in die groot verdrukking] die Here kan soek, en al die nasies oor wie my Naam uitgeroep is, spreek die Here wat al hierdie dinge doen.”
Hoe gaan hulle terugkom
Jes. 14:1-2 “WANT die HERE sal Hom oor Jakob ontferm, en Hy sal Israel nog verkies en hulle in hul land laat vestig; en die vreemdeling sal hom by hulle voeg, en hulle sal hul aansluit by die huis van Jakob.
2 En die volke sal hulle neem en op hul woonplek bring; en die huis van Israel sal hulle in die land van die HERE as besitting verwerwe, as slawe en slavinne; en hulle sal di gevange hou wat hulle as gevangenes weggevoer het, en oor hulle drywers heers.”
Jes. 43:5-6 “5 Wees nie bevrees nie, want Ek is met jou; Ek sal jou geslag van die ooste af aanbring en jou versamel van die weste af.
6 Ek sal s aan die noorde: Gee! en aan die suide: Hou nie terug nie! Bring my seuns van ver, en my dogters van die einde van die aarde af,”
Jes. 49:22 “So s die Here HERE: Kyk, Ek sal my hand ophef na die nasies en my banier opsteek na die volke; dan sal hulle jou seuns aan die boesem bring, en jou dogters sal op die skouer gedra word;”
Jes. 60:8-9 “Wie is dit wat daar aangevlieg kom soos ’n wolk en soos duiwe na hulle vensters? [vliegtuie]
9 Ja, op My wag die eilande, en die skepe van Tarsis kom vooraan, om jou seuns van ver te bring. Hul silwer en hul goud is by hulle, vir die Naam van die HERE jou God en vir die Heilige van Israel, omdat Hy jou heerlik gemaak het.”
Rom. 15:26-27 “om iets by te dra vir die armes onder die heiliges in Jerusalem.
27 Hulle het dit goedgevind, s ek, en hulle is ook hul skuldenaars; want as die heidene deel gekry het aan hulle geestelike voorregte, is hulle ook verskuldig om hulle met stoflike goedere te dien.”

Wat gaan met hulle gebeur in hulle land
Jer.31:8-9 “Kyk, Ek bring hulle aan uit die Noordland en sal hulle bymekaar laat kom uit die agterhoeke van die aarde; blindes en lammes, swangeres en barendes onder hulle, almal saam; in ’n groot vergadering sal hulle terugkom hiernatoe.
9 Hulle sal kom met geween, en met smekinge sal Ek hulle lei; .......
Jer.31:31-34 Kyk, daar kom dae, spreek die HERE, dat Ek met die huis van Israel en die huis van Juda ’n nuwe verbond sal sluit;
32 nie soos die verbond wat Ek met hulle vaders gesluit het op di dag toe Ek hulle hand gegryp het om hulle uit Egipteland uit te lei nie - my verbond wat hulle verbreek het, alhoewel k gebieder oor hulle was, spreek die HERE.
33 Maar dit is die verbond wat Ek n di dae met die huis van Israel sal sluit, spreek die HERE: Ek gee my wet in hulle binneste en skrywe dit op hulle hart; en Ek sal vir hulle ’n God wees, en hulle sal vir My ’n volk wees.
34 En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer nie en s: Ken die HERE; want hulle sal My almal ken, klein en groot onder hulle, spreek die HERE; want Ek sal hulle ongeregtigheid vergewe en aan hulle sonde nie meer dink nie.”
Sag. 12:10 “Maar oor die huis van Dawid en oor die inwoners van Jerusalem sal Ek uitgiet die Gees van genade en smekinge; en hulle sal opsien na My vir wie hulle deurboor het, en hulle sal oor Hom rouklaag soos ’n mens rouklaag oor ’n enigste seun en bitterlik oor Hom ween soos ’n mens bitterlik ween oor ’n eersgebore kind.”
Rom. 11:1vv “EK vra dan: Het God miskien sy volk verstoot? Nee, stellig nie! Want ek is ook ’n Israeliet uit die nageslag van Abraham, van die stam van Benjamin.
2 God het sy volk wat Hy vantevore geken het, nie verstoot nie. ….
11 Ek vra dan: Het hulle miskien gestruikel om te val? Nee, stellig nie! Maar deur hulle val het die saligheid tot die heidene gekom om hulle jaloers te maak.
12 En as hulle val die rykdom van die wreld is en hulle tekort die rykdom van die heidene, hoeveel te meer sal hulle volheid dit nie wees nie! …….
25 Want ek wil nie h, broeders, dat julle hierdie verborgenheid nie moet weet nie, sodat julle nie eiewys mag wees nie: dat die verharding ten dele oor Israel gekom het totdat die volheid van die heidene [die kerk] ingegaan het;
26 en so sal die hele Israel gered word, soos geskrywe is: Die Verlosser sal uit Sion kom en sal die goddelooshede van Jakob afwend;
27 en dit is van my kant die verbond met hulle as Ek hulle sondes wegneem.
28 Wat die evangelie betref, is hulle wel vyande ter wille van julle; maar wat die uitverkiesing betref, bemindes ter wille van die vaders.
29 Want die genadegawes en die roeping van God is onberoulik.”

mastermike
Jan 4th 2016, 02:25 PM
CFJ, sover ek verstaan het al hierdie tekens alreeds in vervulling gegaan. Daar is nog wat jy miskyk, of dalk weet jy nie. Die volgende is soos volg:

0. Die hoer op die dier wat die wreld raad van kerke voorstel.
1. Die bou van die stad Babilon.
2. Die derde wreld oorlog teen Israel wat deur die Ooste sal begin word.

Nou ja, die res glo ek weet jy.

Deborah de Richter
Jul 10th 2017, 12:51 PM
Geagte lesers
Ek plaas d volg inligting slegs ter insae..my taak.is om te waarsku...jou taak is seker te maak ek lieg nie..die 1290 dae eindig op 15 jul 2017..
D eerste astroide val in d see kort na 21 aug.na 21 sept tref n grt astroide suid afr.
Biljoene sterf hier by ons oorleef slegs 47000 blankes. [edit: epos verwyder]

Louis F Brits
Jul 10th 2017, 01:48 PM
Hi Deborah.Welkom hier! Nee Deborah, ek glo nie so nie!Watter biljoene hier by ons?Ons is maar ongeveer 75 miljoen!

Kalahari
Jul 10th 2017, 02:39 PM
Geagte lesers
Ek plaas d volg inligting slegs ter insae..my taak.is om te waarsku...jou taak is seker te maak ek lieg nie..die 1290 dae eindig op 15 jul 2017..
D eerste astroide val in d see kort na 21 aug.na 21 sept tref n grt astroide suid afr.
Biljoene sterf hier by ons oorleef slegs 47000 blankes.[edit: epos verwyder]

Deborah

Op grond van wat maak jy die stellings?

CFJ
Jul 10th 2017, 05:38 PM
Geagte lesers
Ek plaas d volg inligting slegs ter insae..my taak.is om te waarsku...jou taak is seker te maak ek lieg nie..die 1290 dae eindig op 15 jul 2017..
D eerste astroide val in d see kort na 21 aug.na 21 sept tref n grt astroide suid afr.
Biljoene sterf hier by ons oorleef slegs 47000 blankes. [edit: epos verwyder]

Hallo Deborah,

Welkom hier by ons. Ek het jou epos verwyder en vertrou jy sal verstaan ons laat dit nie toe nie, weens verskeie redes, waaronder jou eie privaatheid.

Soos Kalahari reeds aangedui het, kan jy so bietjie meer agtergrond gee oor hoekom jy hierdie profetiese stellings maak?

As mens net eers kan stilstaan by die 1290 dae wat eindig op 15 Julie 2017. Is dit letterlike dae in jou berekening en as dit is, dan tel jy die die 1290 dae so naasteby van die 18de Januarie 2014. Hoekom?

RR van Wyk
Jul 19th 2018, 07:39 AM
Goed soos hierdie is seker ook goeie aanduiding van hoe naby ons aan die eindtyd is:

http://www.neonnettle.com/news/4556-describing-breastfeeding-as-natural-declared-hate-speech-towards-transgender