PDA

View Full Version : WegrapingTa-An
Aug 24th 2007, 04:43 PM
Deel asseblief met my jou oortuiging oor die wegraping.
Indien jy die wegrasping van die kerk (bruid) voorstaan... watter skrif bevestig dit??
Indien jy nie die wegraping van die kerk (bruid) voorstaan nie, hoekom s jy so,,, watter skrif bevestig dit??

oppiweb
Aug 24th 2007, 08:10 PM
Deel asseblief met my jou oortuiging oor die wegraping.
Indien jy die wegrasping van die kerk (bruid) voorstaan... watter skrif bevestig dit??
Indien jy nie die wegraping van die kerk (bruid) voorstaan nie, hoekom s jy so,,, watter skrif bevestig dit??

Kan ons nie eerder hierdie een bietjie beter bewoord nie want op die oomblik kom dit net so slinks deur as de klerk se "ja" en "nee" vraag voor die 1994 oorgawe aan die heidene!

Wat van "wegraping" en "wederkoms" want dit maak beter onderskeid tussen die leuen en die waarheid. Want as ek op die oomblik sou se ek glo nie in die wegraping nie, is dit vir my 'n strik aangesien almal dan kan se ek glo nie dat Jesus weer gaan kom om die te kom haal wat aan Hom behoort nie en dan ontspoor die draad sommer van die begin af!
Tradisioneel is "wegraping " gekoppel aan die onbybelse chiliasme en "wederkoms" gekoppel aan die eenvoudige waarheid van die Skrif:note:

Phil Fourie
Aug 25th 2007, 05:30 AM
Deel asseblief met my jou oortuiging oor die wegraping.
Indien jy die wegrasping van die kerk (bruid) voorstaan... watter skrif bevestig dit??
Indien jy nie die wegraping van die kerk (bruid) voorstaan nie, hoekom s jy so,,, watter skrif bevestig dit??

Hallo ACCM

Ek wil net eers s ek glo wel in die wegraping en dit ook voor die groot verdrukking. Ek is net bietjie besig vandag en het groot probleme om uit te sorteer, so ek gaan nie hierdie naweek vir jou ten volle kan antwoord nie, maar soos ek in die week al ges het, sal ek ten volle hier Bybels my antwoord plaas rakende die wegraping.

Groete
Phil

Ta-An
Aug 25th 2007, 04:44 PM
Kan ons nie eerder hierdie een bietjie beter bewoord nie want op die oomblik kom dit net so slinks deur as de klerk se "ja" en "nee" vraag voor die 1994 oorgawe aan die heidene!

Wat van "wegraping" en "wederkoms" want dit maak beter onderskeid tussen die leuen en die waarheid. Want as ek op die oomblik sou se ek glo nie in die wegraping nie, is dit vir my 'n strik aangesien almal dan kan se ek glo nie dat Jesus weer gaan kom om die te kom haal wat aan Hom behoort nie en dan ontspoor die draad sommer van die begin af!
Tradisioneel is "wegraping " gekoppel aan die onbybelse chiliasme en "wederkoms" gekoppel aan die eenvoudige waarheid van die Skrif:note:So eitlik s jy dat die wegraping op dieselfde tyd as die wederkoms gaan plaasvind :hmm:
Hoe staaf jy dit volgens skrif?

Ta-An
Aug 25th 2007, 04:47 PM
Hallo ACCM

Ek wil net eers s ek glo wel in die wegraping en dit ook voor die groot verdrukking. Ek is net bietjie besig vandag en het groot probleme om uit te sorteer, so ek gaan nie hierdie naweek vir jou ten volle kan antwoord nie, maar soos ek in die week al ges het, sal ek ten volle hier Bybels my antwoord plaas rakende die wegraping.

Groete
Phil
okay, Phil, dus glo jy dat Christene nie deur die groot verdrukking gaan gaan nie :hmm: Wanneer jy tyd het, ek hoor jy is besig, hoe staaf jy dit met skrif??
So eintlik (sonder om datums te set) kan ons binnekort mense begin vermis ??

oppiweb
Aug 26th 2007, 10:10 PM
So eitlik s jy dat die wegraping op dieselfde tyd as die wederkoms gaan plaasvind :hmm:
Hoe staaf jy dit volgens skrif?

Eintlik het ek jou gevra om jou strikvraag beter te bewoord...dan sal ek jou antwoord......wees versigtig om nie woorde aan my toe te dig wat ek nie gese het nie...die stelling wat jy hierbo maak het ek nie gese nie en ek glo nie die Here dans met mense wat so skaamteloos goeters in ander se woorde inploeg wat daar nie is nie....:mad:

Phil Fourie
Aug 27th 2007, 10:59 AM
okay, Phil, dus glo jy dat Christene nie deur die groot verdrukking gaan gaan nie :hmm: Wanneer jy tyd het, ek hoor jy is besig, hoe staaf jy dit met skrif??
So eintlik (sonder om datums te set) kan ons binnekort mense begin vermis ??

Wel vir 'n begin, ek dink ons leef in die eindtyd, die tekens is daar, hoe lank dit nog moet aangaan sal ek nie weet nie, maar ek glo dit gaan nog baie erger gaan. Onthou daar is die verdrukking en dan is daar die groot verdrukking. Ek glo die ware kerk van Christus was nog altyd in die verdrukking en is tans ook, ek weet daar is baie kerke en baie denominasies, maar ek het onlangs tot my skok begin besef hoe deurspek die "kerke" van die dwaalleer is en as jy daarteen opstaan, word jy uitgewerp, die anti-intellektuele genoem en van 'n bespotting gemaak, ek weet, ek praat uit persoonlike ondervinding, so ek glo ons word reeds verdruk, maar hoeveel erger die huidige verdrukking gaan word voor die groot verdrukking en die laaste plae, sal net God weet, aangesien slegs Hy die dag en datum ken.

Ek glo wel dat die wegraping van die liggaam van Christus wat nog in die lewe is voor die groot verdrukkings sal wees, juis oor hierdie vers waar Jesus met Sy dissipels praat rakende die geslag van die eindtyd, die tekens, hoe sleg dit gaan raak en dan ook die wegraping.

Waak dan en bid altyddeur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan.
Luk 21:36 (33/53 AV)

Hierdie woord ontvlug is dieselfde griekse woord wat gebruik word vir wegruk en wegraap en soos in Op 12... weggeruk "harpazo"

G0726 to seize, catch (away, up), pluck, pull, take (by force)

G5343 by anology, to vanish

G0142 to lift up, to take up, bear (up), lift up, remove, take (away, up)

Groete
Phil

Ta-An
Aug 27th 2007, 03:42 PM
Eintlik het ek jou gevra om jou strikvraag beter te bewoord...dan sal ek jou antwoord......wees versigtig om nie woorde aan my toe te dig wat ek nie gese het nie...die stelling wat jy hierbo maak het ek nie gese nie en ek glo nie die Here dans met mense wat so skaamteloos goeters in ander se woorde inploeg wat daar nie is nie....:mad:Okay.... dit is wat ek verstaan het, miskien kan jy dit beter aan my verduidelik

oppiweb
Sep 9th 2007, 09:37 AM
Jesus praat van Sy wedrkoms in die laaste dag...die dag waarvan net God die Vader die tyd ken.

Johannes 6:

39 En dit is die wil van die Vader wat My gestuur het, dat al wat Hy My gegee het, Ek daarvan nie sal verloor nie, maar dit opwek in die laaste dag.
40 En dit is die wil van Hom wat My gestuur het, dat elkeen wat die Seun aanskou en in Hom glo, die ewige lewe mag h; en Ek sal hom opwek in die laaste dag.
44 Niemand kan na My toe kom as die Vader wat My gestuur het, hom nie trek nie; en Ek sal hom opwek in die laaste dag.
54 Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en Ek sal hom opwek in die laaste dag.

Wanneer Hy kom in die laaste dag, sal ons wat deur Hom opgewek word, Hom tegemoet gaan in die lug....


1 Thess4:16 Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ’n geroep, met die stem van ’n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan.
17 Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees.

Volgens die skrif vind ek dus nie dat die bruid van die planeet af weg geraap gaan word voor die tyd nie....alles gebeur in die laaste dag.

In hierdie laaste dag kom Hy om Sy voet op die berg te sit...ons wat in Christus ontslaap het of steeds in die lewe hier op aarde is in daardie laaste dag sal Hom tegemoet gaan, en dan saam met Hom kom sit om te oordeel oor die lewende en die dode:

Mat. 12:

41 Die manne van Ninev sal in die oordeel opstaan saam met hierdie geslag en dit veroordeel; want hulle het hul op die prediking van Jona bekeer, en - meer as Jona is hier!
42 Die koningin van die Suide sal in die oordeel opstaan saam met hierdie geslag en dit veroordeel; want sy het gekom van die eindes van die aarde af om die wysheid van Salomo te hoor, en - meer as Salomo is hier!

Verder....Joh.5:

21 Want soos die Vader die dode opwek en lewend maak, so maak ook die Seun lewend wie Hy wil.
22 Want die Vader oordeel ook niemand nie, maar het die hele oordeel aan die Seun gegee,
23 sodat almal die Seun kan eer net soos hulle die Vader eer. Wie die Seun nie eer nie, eer nie die Vader wat Hom gestuur het nie.
24 Voorwaar, voorwaar Ek s vir julle, wie my woord hoor en Hom glo wat My gestuur het, het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. ( die "eerste opstanding" van Open. 20:4 )
25 Voorwaar, voorwaar Ek s vir julle, daar kom ’n uur, en dit is nou, wanneer die dode die stem van die Seun van God sal hoor; en die wat dit gehoor het, sal lewe.
26 Want soos die Vader lewe het in Homself, so het Hy aan die Seun ook gegee om lewe in Homself te h.
27 En Hy het Hom mag gegee om ook te oordeel, omdat Hy die Seun van die mens is.
28 Moenie julle hieroor verwonder nie. Want daar kom ’n uur wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor ( in die laaste dag )
29 en sal uitgaan, die wat goed gedoen het, tot die opstanding van die lewe, en die wat kwaad gedoen het, tot die opstanding van die veroordeling. ( in die laaste dag )
30 Ek kan uit Myself niks doen nie. Soos Ek hoor, oordeel Ek; en my oordeel is regverdig, omdat Ek nie my wil soek nie, maar die wil van die Vader wat My gestuur het.

Nou het vriend Phil verwys na die volgende in Lukas 21:

34 MAAR pas op vir julleself, dat julle harte nie miskien beswaar word deur swelgery en dronkenskap en sorge van die lewe nie, en di dag julle nie skielik oorval nie. ( weereens verwys Jesus na die Laaste dag )
35 Want soos ’n strik sal hy kom oor almal wat op die hele aarde woon.
36 Waak dan en bid altyddeur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan.

Wat hier ontvlug moet word is die oordeel van die laaste dag...nie die verdrukking nie en ek se dit na aanleiding van die volgende skrif:

Mat. 23:33 Slange, addergeslag, hoe sal julle die oordeel van die hel ontvlug?

en

Joh. 5:
24 Voorwaar, voorwaar Ek s vir julle, wie my woord hoor en Hom glo wat My gestuur het, het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. ( Efe 2:1-3 )


28 Moenie julle hieroor verwonder nie. Want daar kom ’n uur wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor
29 en sal uitgaan, die wat goed gedoen het, tot die opstanding van die lewe, en die wat kwaad gedoen het, tot die opstanding van die veroordeling.

ChildofJesus
Sep 26th 2007, 09:10 PM
Wel vir 'n begin, ek dink ons leef in die eindtyd, die tekens is daar, hoe lank dit nog moet aangaan sal ek nie weet nie, maar ek glo dit gaan nog baie erger gaan. Onthou daar is die verdrukking en dan is daar die groot verdrukking. Ek glo die ware kerk van Christus was nog altyd in die verdrukking en is tans ook, ek weet daar is baie kerke en baie denominasies, maar ek het onlangs tot my skok begin besef hoe deurspek die "kerke" van die dwaalleer is en as jy daarteen opstaan, word jy uitgewerp, die anti-intellektuele genoem en van 'n bespotting gemaak, ek weet, ek praat uit persoonlike ondervinding, so ek glo ons word reeds verdruk, maar hoeveel erger die huidige verdrukking gaan word voor die groot verdrukking en die laaste plae, sal net God weet, aangesien slegs Hy die dag en datum ken.

Ek glo wel dat die wegraping van die liggaam van Christus wat nog in die lewe is voor die groot verdrukkings sal wees, juis oor hierdie vers waar Jesus met Sy dissipels praat rakende die geslag van die eindtyd, die tekens, hoe sleg dit gaan raak en dan ook die wegraping.

Waak dan en bid altyddeur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan.
Luk 21:36 (33/53 AV)

Hierdie woord ontvlug is dieselfde griekse woord wat gebruik word vir wegruk en wegraap en soos in Op 12... weggeruk "harpazo"

G0726 to seize, catch (away, up), pluck, pull, take (by force)

G5343 by anology, to vanish

G0142 to lift up, to take up, bear (up), lift up, remove, take (away, up)

Groete
Phil


Hi Almal
Hierdie is 'n tameletjie onderwerp, aangesien almal die Bybel anders interpreteer. Ek het al baie oor hierdie onderwerp opgelees en ek dink ons moet almal ons eie keuse maak.

Ons moet eerstens die Jesus Christus as ons Verlosser erken en aanvaar en dan moet ons LEEF soos gehoorsame christene (dws nie closet christene nie).

Sou daar dan 'n wegraping wees, sal Jesus net die wat rein van hart en gehoorsaam is aan Hom saam met Hom neem en die ander agterlaat.
Sou daar nie 'n wegraping wees nie, gaan ons deur die verdrukking en soveel groter sal ons beloning wees as ons ter wille van Jesus ly en sterf.

Ek wil tog nog 'n vers in die Bybel aanhaal wat ek dink ook 'n goeie "bevestiging" van die wegraping kan wees:

Openbaring 3:10 (1953 vertaling)
Omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal Ek jou ook bewaar in die uur van beproewing wat oor die hele wreld kom om die bewoners van die aarde op die proef te stel.

Ek wil ook die KJV (engels en vanaf e-sword gecopy) aanhaal :
Rev 3:10Because thou hast kept the word of my patience, I also will keep thee from the hour of temptation, which shall come upon all the world, to try them that dwell upon the earth.


Ek het ook "Heaven is so Real" van Choo Thomas gelees. Daar praat sy van 'n wegraping. Ja ek weet in die eindtyd sal daar vals profete ens wees, maar ek dink iewers moet mens seker iemand ook kan glo - nie soos Judith de Beer wat nie eens die Bybel as vertrekpunt gebruik nie. Lees ook gerus die boek "Are we living in the end times?" geskryf deur Tim la Haye en Jerry B. Jenkins (Skrywers van die Left Behind reeks). In hierdie boek skryf hulle hoekom hulle glo daar wel 'n wegraping gaan wees, maar sal dit nou te lank neem om dit hier aan te haal.


Daar is nogals iets waaroor ek baie wonder. Hoekom is dit so dat die christen geloof so 'n deurmekaar geloof is? Elke persoon glo anders en elke persoon tree anders op en dit maak dit moeilik om 'n christen te wees, want elkeen glo dat net hy/sy reg is. Hoekom kan ander gelowe soos bv islam almal dieselfde sienswyse he - ek dink ander gelowe kyk met verbasing na ons en kan net hulle koppe skud. jammer as ek deurmekaar skryf (ek was nog nooit 'n goeie skrywer nie).

Groete

Phil Fourie
Sep 27th 2007, 06:26 AM
Hallo ChildofJesus

Dankie vir jou plasing.

Ek wil net op een deel van jou plasing ingaan en dit is die vraag wat jy vra. Hoekom is ons geloof so deurmekaar?

Ek glo dit is oordat ons met die 1 ware geloof sit en die Satan sal alles in sy vermo doen om hierdie geloof van ons te verdraai, hy sal mense op kansels sit wat nie die Gees van God in hulle het nie en sodoende dwaalleer verkondig.

As ons almal wat kinders van Christus is eerlik met mekaar moet wees en net getuig oor wat die Gees van God vir ons geleer het, glo ek nie ons sal so verskil nie, maar ons s te maklik "God het vir my ges" en dan was dit nooit waarlik so nie.

Ons moet iet dalk by Paulus gaan leer en ophou die Satan vatplek gee om ons onder mekaar te verstrooi, want dink net wat kan gebeur as ons almal as liggaam van Christus saamstaan in hierdie geestelike stryd:hmm:

Paulus s:

For now we see through a glass, darkly; but then face to face: now I know in part; but then shall I know even as also I am known.
1 Corinthians 13:12

Ek praat hier van myself in spesifiek, dit is so moeilik vir ons om te erken ek weet nie alles nie en ek "know in part", want ek wil mos soos 'n grote profeet of apostel oorkom, ek wil respek afdwing met my kennis van die Woord. Ek moet leer erken dat ek maar slegs met 'n stuk van die geheel sit en my broer moontlik met 'n ander stuk. Ek moet hom nie ter helle verwerp nie, maar ons moet saamsit en hierdie stukke van ons bymekaar sit, dit aan die Woord van God meet en as alby stukke opweeg teen die Woord, kan dit ons beide soveel verryk, maar nou hou ek net aan my stukkiekiekie vas en hol die wreld in as die "grootste evangelis" ooit:blush:.

Ons stry te veel en sit te min saam met mekaar om die Woord van God:B.

Groete en baie sen
Phil

CFJ
Sep 27th 2007, 06:31 AM
Daar is nogals iets waaroor ek baie wonder. Hoekom is dit so dat die christen geloof so 'n deurmekaar geloof is? Elke persoon glo anders en elke persoon tree anders op en dit maak dit moeilik om 'n christen te wees, want elkeen glo dat net hy/sy reg is. Hoekom kan ander gelowe soos bv islam almal dieselfde sienswyse he - ek dink ander gelowe kyk met verbasing na ons en kan net hulle koppe skud. jammer as ek deurmekaar skryf (ek was nog nooit 'n goeie skrywer nie).ChildofJesus,

Dit is iets wat ekself ook oor wonder en dit pla my nogal, dat mense wat ek 100% seker is die Here ken, met mekaar kan verskil. Dit het gemaak dat mens van hierdie verskille begin ondersoek het... en so min soos wat ek nog ontdek het, was daar ongelooflike ontdekkings vir myself gewees. Iets wat ek persoonlik glo belangrik is, is om nie met die bril van 'n spesifieke denominasie se leerstellings, na 'n saak te kyk nie. Kyk eerlik en soos God jou alleen lei na sake. Dit kan ongelukkig jare neem voor daar deurbrake kom, maar mens moet leer om op die Here te wag.

Hier is 'n draad (http://bibleforums.org/showthread.php?t=94382) wat juis handel oor hierdie verskille tussen kinders van die Here. Mens het eintlik gehoop daar sou al meer bespreek kon wees op hierdie draad, maar miskien kan mens dit begin ondersoek, want ek glo die Here het dit juis so beskik, dat diegene wat eerlik soek, alleen die waarheid kan vind. Ek twyfel 100% dat daar een enkele denominasie is, wat die volle waarheid kan beredeneer en kan verwoord. Die waarheid l met permissie ges, verflenterd tussen 'n bepaalde groep denominasies wat mens in wese, so glo ekself, binne hoofstroom protestantisme vind.

Gene
Sep 27th 2007, 06:43 AM
Hi ChildofJesis

Phil is heeltemal reg - die satan val die kerk van Christus juis aan op hierdie manier - deur ons te probeer verdeel. Kyk maar hoeveel verskilende denominasies is daar wat almal die waarheid glo, maar verskil oor 'n magdom minder belangrike onderwerpe. Neem nou maar die wegraping. Watter verskil gaan dit aan ons saligheid maak as daar 'n wegraping op 'n bepaalde tyd gaan plaasvind of nie? Verstaan my mooi, ek dink ons het nodig om hierdie goed te weet, daarom is dit in die Bybel opgeteken. Maar dit is nie belangrik vir ons saligheid nie. En dit is juis op sulke goed wat die satan konsentreer - hy probeer die fokus wegneem van dit wat belangrik is (die kruis van Christus en ons opdrag in hierdie wreld) deur sulke onderwerpe op te blaas sodat 'n mens naderhand al jou energie daaraan spandeer, en sodat broers en susters onder mekaar verdeel kan word. Maar ek dink die grootste rede daarvoor is dat die kerk sy geloofwaardigheid verloor wanneer daar nie eenheid onder christene is nie, en dit pas so reg in die satan se kraal. Want dit verhinder ons om ons opdrag in hierdie wreld uit te voer

Ek dink Jesus het dit voorsien. As 'n mens Sy gebed vir sy dissipels (vir Sy kerk op aarde) in Johannes 17 lees, dan sien ons dat eenheid die een ding was wat Hom die heel meeste gepla het. Hy bid nie minder nie as vier keer in daardie gebed dat die Vader Sy kinders sal bewaar, sodat hulle EEN kan wees. En Hy maak dit ook duidelik dat Hy dit vra, juis sodat die wreld kan glo....

Hierdie is 'n saak wat vir my persoonlik baie naby aan my hart l en ek dink ons gaan eendag voor God moet verantwoording doen oor hierdie verdeeldheid. Ek s vir geen oomblik dat ons almal altyd oor alles moet saamstem nie - terwyl ons in hierdie gebroke wreld leef, sal dit sekerlik nooit heeltemal moontlik wees nie. Maar ons wat in wese dieselfde glo, ons wat wedergebore is, MOET probeer om verby die verskille te kyk, en meer na mekaar uitreik in liefde en mekaar se hande vat. Maar daar dwaal ek alweer van die onderwerp af.

ChildofJesus
Sep 27th 2007, 07:18 PM
Goeie Naand aan almal

Baie dankie vir die terugvoer. CFJ, ek het 'n klein pos geplaas in die draad wat jy genoem het en dink ek dit is 'n goeie draad om te he. Miskien word daar lig op baie onderwerpe geplaas as ons insette kan lewer.

Tot later!

David2
Oct 6th 2007, 04:57 AM
Beste vriende

Die wegraping is 'n wonderlike onderwerp om uit die Bybel te bestudeer. In wese gaan dit oor die vraag na die kerk. Wie en wat is die kerk van vandag? As ons nie hieroor baie duidelikheid het nie, sal ons nooit die vraag oor die wegraping kan verstaan nie.

Daar is basie twee opsies. Die kerk is 'n direkte voortsetting van Israel van die Ou Tetament of die kerk is 'n nuwe skepping van die Nuwe Teatament. Dit klink nou miskien of ek nou in 'n nuwe lyn hier wil begin praat oor die kerk in plaas van oor die wegraping, maar dit is nie so nie. Ek praat eksklusief oor die wegraping, maar die feit is dat die wegraping nooit begryp kan word sonder om die kerk te verstaan nie. Die wegraping is 'n nuwe waarheid wat aan die kerk van die Nuwe Testament gegee is. Vir diegene wat ontken dat die kerk 'n nuwe skepping van die Nuwe Testament is (dit sluit al die groot kerke in) sal die wegraping nooit kan bestaan nie.

Hulle sien die kerk as 'n direkte voortsetting van die Israel van die Ou Testament en daardie Israel het baie beslis nooit 'n wegraping gehad as deel van sy toekomsverwagting nie.

Ek glo natuurlik dat die kerk duidelik 'n nuwe skepping is:

Hierdie dramatiese nuwe ontwikkeling vind in die Nuwe Testament plaas:

"Deurdat Hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, naamlik die wet van gebooie wat in insttinge bestaan; sodat Hy deur vrede te maak, die twee in Homself tot een nuwe mens kon skep". (Ef. 2:15).

Groete
David

Phil Fourie
Oct 6th 2007, 02:06 PM
David

Versigtig, baie versigtig, vra ek die volgende vraag en ek hoop nie die gaan bietjie van die doel van hierdie draad af nie.

Wat dink jy: Wegraping voor die groot verdrukking of daarna?

Ek hoor graag jou kommentaar in die verband.

Jy is ook reg, dit is vir my 'n wonderlike gebeurtenis om na uit te sien, Openbaring is vir my 'n boek van ontsaglik baie hoop, veral rakende die vrederyk.

Groete
Phil

oppiweb
Oct 6th 2007, 02:53 PM
Beste vriende

Die wegraping is 'n wonderlike onderwerp om uit die Bybel te bestudeer. In wese gaan dit oor die vraag na die kerk. Wie en wat is die kerk van vandag? As ons nie hieroor baie duidelikheid het nie, sal ons nooit die vraag oor die wegraping kan verstaan nie.

Daar is basie twee opsies. Die kerk is 'n direkte voortsetting van Israel van die Ou Tetament of die kerk is 'n nuwe skepping van die Nuwe Teatament. Dit klink nou miskien of ek nou in 'n nuwe lyn hier wil begin praat oor die kerk in plaas van oor die wegraping, maar dit is nie so nie. Ek praat eksklusief oor die wegraping, maar die feit is dat die wegraping nooit begryp kan word sonder om die kerk te verstaan nie. Die wegraping is 'n nuwe waarheid wat aan die kerk van die Nuwe Testament gegee is. Vir diegene wat ontken dat die kerk 'n nuwe skepping van die Nuwe Testament is (dit sluit al die groot kerke in) sal die wegraping nooit kan bestaan nie.

Hulle sien die kerk as 'n direkte voortsetting van die Israel van die Ou Testament en daardie Israel het baie beslis nooit 'n wegraping gehad as deel van sy toekomsverwagting nie.

Ek glo natuurlik dat die kerk duidelik 'n nuwe skepping is:

Hierdie dramatiese nuwe ontwikkeling vind in die Nuwe Testament plaas:

"Deurdat Hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, naamlik die wet van gebooie wat in insttinge bestaan; sodat Hy deur vrede te maak, die twee in Homself tot een nuwe mens kon skep". (Ef. 2:15).

Groete
David
Mmmm ek stem! Die kerk is 'n nuwe skepping uniek in die opsig dat dit een is al is sy lede in baie sg. kerke versprei :)
En ek vind dat Efe. 2:14 -15 deur tot 19 die prentjie vir my nog duideliker skilder


Want Hy is ons vrede, Hy wat albei een gemaak en die middelmuur van skeiding afgebreek het
15 deurdat Hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, naamlik die wet van gebooie wat in insettinge bestaan; sodat Hy, deur vrede te maak, die twee in Homself tot een nuwe mens kon skep
16 en albei in een liggaam met God kon versoen deur die kruis, nadat Hy daaraan die vyandskap doodgemaak het.
17 En Hy het die evangelie van vrede kom verkondig aan julle wat ver was en aan die wat naby was;
18 want deur Hom het ons albei die toegang deur een Gees tot die Vader.
19 So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God,

David2
Oct 6th 2007, 04:13 PM
Phil
Nee, ek dink nie jy gaan van die draad af as jy wil praat oor die vraag of dit voor of na die verdrukking is nie. As ons oor die wegraping praat dan praat ons oor die kerk en ons praat ook oor die vraag of dit voor of na die verdrukking sal plaasvind.

Soos ges, die kerk is 'n nuwe skepping en ek is baie bly om te sien dat oppiweb ook daarmee saamstem. Let ook op waar die aankondiging van die nuwe skepping van die kerk gemaak word. Dit is in Paulus se briewe (ook ander van sy briewe as net Efesirs). Ek kry nie sodanige aankondiging in die vier Evangelies of vroeg in Handelinge nie. As ons oor hierdie punt duidelikheid het, dan volg dit baie duidelik daaruit dat ons NIE die afwesigheid van die wegraping in die vrore dele van die Bybel kan aanhaal as 'n bewys dat die wegraping nie bestaan nie.

En wat meer is, dan kan ons ook uit hierdie feite baie leer oor die vraag of die wegraping voor of na die verdrukking sal plaasvind. Die groot verdrukking is geweldig baie in die Ou Testament aan Israel voorgehou. Dit word onder andere ook genoem "die tyd van Jakob se benoudheid". En dit terwyl die kerk en die wegraping, soos ons reeds gesien het, hoegenaamd nie daar voorkom nie. So, daar het jy dit nou. Die dele van die Bybel waar die verdrukking voorspel word, is dele waar die kerk nie geken is nie. MOET DUS NIE VERWAG OM DIE KERK IN DIE VERDRUKKING TE SIEN NIE!

Maar daar is baie meer redes waarom ek glo dat die wegraping voor die verdrukking is. 'n Ander term (behalwe die tyd van Jakob se benoudheid) wat in die Ou Testament vir die verdrukking gebruik word, is "die dag van die Here". Paulus sluit hierby aan in 1 Thess. 5. Die wegraping word in 1 Thess. 4 in die laaste verse beskryf en dan begin hfst. 5 met die woord "MAAR". Hfst. 5 is in TEENSTELLING met die wegraping in hfst. 4! Hfst.5 is 'n opvolg van hfst. 4 en en beskryf wat met die "HULLE" gaan gebeur. In hfst. 4 is dit "ONS" wat in Jesus glo by sy verskyninig, MAAR in hfst 5 is dit "HULLE" wat nie daarin gedeel het nie. Wat word van hulle? Die "dag van die Here" wag vir "HULLE". Barensnood gaan "hulle" oorval soos vir 'n swanger vrou en HULLE gaan dit sekerlik nie ontvlug nie. Weereens, "ONS" wat deel van Christus sal wees by sy verskyning, is nie deel van die HULLE wat die dag van die Here sal ingaan nie. Hierdie feit word weer duidelik bevestig in 1 Thess. 5:8,9.

Dus: die wegraping vind voor die verdrukking plaas.

Groete
David

oppiweb
Oct 6th 2007, 05:44 PM
Broeders,

Soos ek die lewe deesdae ervaar, is ek baie lus om te glo ons het onlangs in die verdrukking begin in beweeg! Die aanslag teen my as Christen het die tyd verskriklik toegeneem - dis so al asof daar 'n gees is wat mense soortvan waarsku en se "bly weg van die een, vertrou eerder die grootprater". Jesus het gese dat hierdie wereld sy eie soort liefhet en die christene sal haat! Bolangs lyk almal steeds vriendelik, ja, net bo-langs!

Vrede laat Ek vir julle na, my vrede gee Ek aan julle; nie soos die wreld gee, gee Ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie.

Voorwaar, voorwaar, as die groot verdrukking nog nie begin het nie, dan is moet dit waaragtig baie naby wees! Maar ons sal nie 'n lyn kan trek en se, hier het dit begin nie, of daar het dit begin nie, want dan sal iemand mos sy calculator nader trek en begin sommetjies maak oor die tyd en tye en die helfte van 'n tyd! Hoe lank dink julle is " 'n tyd "? Volgens Gen. 1:14 wil ek dink dis een skrikel jaar want ons jaar sowel as die Joodse is nie volmaak nie!


En God het ges: Laat daar ligte wees aan die uitspansel van die hemel, om skeiding te maak tussen die dag en die nag; en laat hulle dien as tekens sowel vir vaste tye, asook vir dae sowel as jare.

Wil ek nou 'n paar profete se kalenders in duie laat stort? :) Wat dink julle, hoe lank is "'n tyd en tye en die helfte van 'n tyd" ? :idea:

CFJ
Oct 6th 2007, 05:59 PM
Volgens Gen. 1:14 wil ek dink dis een skrikel jaar want ons jaar sowel as die Joodse is nie volmaak nie!


En God het ges: Laat daar ligte wees aan die uitspansel van die hemel, om skeiding te maak tussen die dag en die nag; en laat hulle dien as tekens sowel vir vaste tye, asook vir dae sowel as jare.

Wil ek nou 'n paar profete se kalenders in duie laat stort? :) Wat dink julle, hoe lank is "'n tyd en tye en die helfte van 'n tyd" ? :idea:

Interessante siening Dirk... vaste tye, gesien as 'n skrikkeljaar, ek het nog nooit so daaraan gedink nie, maar mens kan dit verseker oorweeg en ondersoek.

David2
Oct 6th 2007, 08:46 PM
Ek verstaan dit so dat 'n "tyd" staan vir een jaar. Tyd, tye en die helfte van 'n tyd is dan 3 en 'n half jaar. Dit stem ooreen met Openbaring se 1260 dae. Dit is die tyd waarin die satan met groot woede en met 'n vry hand op die aarde gaan toesak. Ja, satan pla ons nou alreeds geweldig baie, maar danksy die Heilige Gees in die lewens van wedergebore kinders van die Here, is daar nou 'n teehoudende faktor (2 Thess. 2). Maar in daardie tyd gaan die teehouer weg wees (omdat die wegraping plaasgevind het) en dan sal satan met baie groot woede op die aarde toesak. Die profetiese rede in die Evangelies s dat daar dan groot verdrukking sal wees soos daar van die begin van die wreld nog nie gewees het nie.

Ek stem saam, baie vooraf tekens van die verdrukking is nou reeds daar. 2 Thess. 2 s ook dat die ongeregtigheid van die Antichris in verborge vorm reeds aan die werk is. Maar dit sal ekponensieel in intensiteit toeneem nadat die "mens van sonde" geopenbaar is.

Hy is nou nog nie geopenbaar nie. verdrukking en ongeregtigheid het nou nog nie 'n spesifieke naam en adres hier op aarde nie. Maar volgens 2 Thess. 2 en Openbaring (en ook Danil) sal die Antichris op die bepaalde uur op die toneel verskyn en alle ongeregtigheid, godslastering en woede teen God administreer en openlik afdwing. Dan sal mense nie meer twyfel of die verdrukking al begin het nie!

Maar weet dit: Hierdie tyd van woede, oordeel en verdrukking is nie vir God se bloedgewaste kinders van hierdie bedeling, die liggaam van Christus bedoel nie. 1 Thess. 5:8,9 is daaroor meer as duidelik.

Toestande is besig om te versleg. Pornografie is tienvoudig die gewildste onderwerp op die internet. Twintig jaar gelede was ongetroude saamwonery en homoseksualisme nog 'n gruwel en sonde, vandag word dit selfs deur kerke aanvaar. Almal weet hoe misdaad en geweld toeneem. Tekens in die natuur soos aardverwarming neem onkeerbare afmetings aan. Dink nou net wat met al hierdie goed gaan gebeur nadat die mens van sonde geopenbaar is. Dit is te verskriklik om aan te dink. Dan wil ek nie meer hier wees nie en op grond van die Woord glo ek van harte dat ek ook nie meer hier SAL wees nie.


Groete
David

Phil Fourie
Oct 6th 2007, 09:46 PM
David om net by jou plasing aan te sluit, neem ook hierdie vers onder o. (En dit is in die evangelies;))

Dit is waar Jesus praat van die tekens van die eindtyd asook die groot verdrukking. En dan let op hierdie vers:

Waak dan en bid altyddeur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan
Luk 21:36

Net vir interesantheid. Die Griekse woord wat hier vertaal is as ontvlug is harpazo, dieselfde woord wat gebruik word waar in Openbaring 12 geskryf is Jesus is weggeruk na die troon van God, dit is die woord wat toon op wegraping, gaan kyk maar na die betekenins van die woord en jy sal dit sien.

So, ek sal dan met jou moet saamste, veral as jy na Luk 21:36 kyk, dat die bruid weggeraap gaan word voor die groot verdrukking, want Jesus s ons moet waak en bid dat ons hierdie dinge kan ontvlug.

Groete en baie sen
Phil

David2
Oct 7th 2007, 04:14 AM
Phil
Net ter wille van die rekord, die woord harpadzo kom nie in Luk 21:36 voor nie, maar wel in 1 Thess. 4:17. Die woord wat in Luk. 21:36 voorkom is ekfeugo. Ek stem saam dat die vers ook na die wegraping kan verwys.

Let op dat dat die woord harpadzo in 1 Thess. 4:17 letterlik beteken om vinnig weg te ruk. Mense wat die leer van die wegraping ontken s mos altyd dat die woord wegraping nie eers in die Bybel voorkom nie. Wel, hulle is verkeerd. "wegraping" is 'n baie direkte en letterlike vertaling van "harpadzo"

Groete
David

oppiweb
Oct 7th 2007, 10:21 AM
Ek verstaan dit so dat 'n "tyd" staan vir een jaar. Tyd, tye en die helfte van 'n tyd is dan 3 en 'n half jaar. Dit stem ooreen met Openbaring se 1260 dae. Dit is die tyd waarin die satan met groot woede en met 'n vry hand op die aarde gaan toesak. Ja, satan pla ons nou alreeds geweldig baie, maar danksy die Heilige Gees in die lewens van wedergebore kinders van die Here, is daar nou 'n teehoudende faktor (2 Thess. 2). Maar in daardie tyd gaan die teehouer weg wees (omdat die wegraping plaasgevind het) en dan sal satan met baie groot woede op die aarde toesak. Die profetiese rede in die Evangelies s dat daar dan groot verdrukking sal wees soos daar van die begin van die wreld nog nie gewees het nie.

Ek stem saam, baie vooraf tekens van die verdrukking is nou reeds daar. 2 Thess. 2 s ook dat die ongeregtigheid van die Antichris in verborge vorm reeds aan die werk is. Maar dit sal ekponensieel in intensiteit toeneem nadat die "mens van sonde" geopenbaar is.

Hy is nou nog nie geopenbaar nie. verdrukking en ongeregtigheid het nou nog nie 'n spesifieke naam en adres hier op aarde nie. Maar volgens 2 Thess. 2 en Openbaring (en ook Danil) sal die Antichris op die bepaalde uur op die toneel verskyn en alle ongeregtigheid, godslastering en woede teen God administreer en openlik afdwing. Dan sal mense nie meer twyfel of die verdrukking al begin het nie!

Maar weet dit: Hierdie tyd van woede, oordeel en verdrukking is nie vir God se bloedgewaste kinders van hierdie bedeling, die liggaam van Christus bedoel nie. 1 Thess. 5:8,9 is daaroor meer as duidelik.

Toestande is besig om te versleg. Pornografie is tienvoudig die gewildste onderwerp op die internet. Twintig jaar gelede was ongetroude saamwonery en homoseksualisme nog 'n gruwel en sonde, vandag word dit selfs deur kerke aanvaar. Almal weet hoe misdaad en geweld toeneem. Tekens in die natuur soos aardverwarming neem onkeerbare afmetings aan. Dink nou net wat met al hierdie goed gaan gebeur nadat die mens van sonde geopenbaar is. Dit is te verskriklik om aan te dink. Dan wil ek nie meer hier wees nie en op grond van die Woord glo ek van harte dat ek ook nie meer hier SAL wees nie.


Groete
David

David

Soos ek jou verstaan sien jy die wedergeborenes as die "teehouer" dat die mens van die sonde openbaar gemaak word? Dit maak nie vir my sin nie. Sou dit nie eerder die mens van die sonde en die anti-Chris wees wat teehou nie?

En watter skrif spoor jou aan om te glo dat "'n tyd" een jaar is? Ek is wel bewus daarvan dat jy en meeste mense aangeneem het "'n tyd" een jaar is, maar Genisis 1:14 het my "my mind laat change" en daarom het ek die moeite gedoen om dit hier te noem. Ek het een reel wat ek volg wanneer ek met die Skrif omgaan en dit is dat die Skrif openbaar homself - "hy wat lees moet oplet!" het Jesus gese. Byvoorbeeld, as ek wil weet waarvoor ses-ses-ses staan, moet ek gaan waar anders in die Bybel dit voorkom om agter die kap van die byl te kom. Terloops, drie en 'n half jaar werk uit op 1278 dae.

Laastens wil ek net se dat Jesus self gese het Hy kom eers weer in die laaste dag en die Skrif daarvoor het ek reeds so 'n paar postings terug iewers op die draad aangehaal - dus verwag ek Hom nie voor die laaste dag nie en beskou die sienning dat Hy Sy kerk voor die voor die verdrukking gaan kom haal wensdenkery - ag, as Hy my tog maar sommer vandag nog wou kom haal! Marnatha!

oppiweb
Oct 7th 2007, 10:45 AM
Interessante siening Dirk... vaste tye, gesien as 'n skrikkeljaar, ek het nog nooit so daaraan gedink nie, maar mens kan dit verseker oorweeg en ondersoek.

Ferdi,

Ek is nie 'n sterrekundige nie, maar ek is seker dat dit aan die ligte aan die uitsppansel is waaraan hulle, die slim ouens, agtergekom het dat die aarde homself elke vier jaar ( 1461 volle dae ) weer presies op die selfde plek t.o.v. die son bevind. Dit maak dit dus die eerste/enigste vaste tyd waaroor ons beskik. Selfs ons 24-dag werk nie reg uit nie. Elke dag is anders as die ander, daarom het ons elke jaar 'n "langste dag" en ook "'n kortste dag" en elke vierde jaar 'n skrikel jaar om ons jare te laat inpas.

Ek het selfs gewonder of 'n vier jaar tydperk nie eerder as een jaar bekend moes gestaan het nie, maar die seisoene wat ons het, bepaal weer ons jare - dus moes ek my 1461 dae jaar gedagte weer laat vaar. Ai, ek wens eintlik ek het meer geweet van hierdie dinge. :)

CFJ
Oct 7th 2007, 10:49 AM
Ek sal graag net so klip in die bos wil gooi. Dat die wegraping sal gebeur wanneer Jesus Sy kinders kom haal, is maklik om te glo. Die vraag is, waarna moet ons uitsien, die wegraping of die wederkoms?

Sou mens meer moet uitsien na die wederkoms... of meer op die wegraping? As jou missie is om die top van die berg (wederkoms) te bereik, waarom dan fokus op 'n punt duskant die middel of net onder die top van die berg (wegraping)?


Open 22:20 Hy wat dit getuig, s: Ja, Ek kom gou. Amen, ja kom, Here Jesus!

2Pet 3:10-14 Maar die dag van die Here sal kom soos n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan, en die aarde en die werke wat daarop is, sal verbrand. (11) Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie? (12) julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas, waardeur die hemele deur vuur sal vergaan en die elemente sal brand en versmelt. (13) Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en n nuwe aarde waarin geregtigheid woon. (14) Daarom, geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, beywer julle dat julle vlekkeloos en onberispelik voor Hom bevind mag word in vrede.

David2
Oct 7th 2007, 10:59 AM
Ja, Jesus kom op die laaste dag. Daar is verskillende bedelings in die Bybel. God se program met Israel is drasties en massief anders as sy program vir die liggaam van Christus. Die twee kan kwalik in dieselfdse asem genoem word. Die belofte wat reg van die begin af aan Israel voorgehou is, is die koninkryk op aarde. Dit word honderde kere in die Bybel herhaal.

Maar die kerk as die liggaam van Christus deel nie Israel se toekomsvoorpelling met hom nie. Daarvoor is die verskille te groot. Die koninkryk word nooit aan die kerk voorgehou soos dit aan Israel voorgehou is nie.

Dit is dan nou waar die paaie uiteenloop. Mense wat in die Israel-dele van die Bybel lees en daaruit die toekoms van die kerk wil aflees, sal altyd eindig in verwarring. Terloops - dit is m.i. ook die groot rede waarom die groot kerke al die menigte koninkryksbeloftes aan Israel in die Bybel vergeestelik en probeer wegredeneer. Hulle sien dit as geskryf aan die adres van die kerk (wat dit nie is nie) en dan maak dit nie sin nie. Daarom verdraai en verander hulle dit.

Die oplossing is eenvoudig om die toekoms van Israel te gaan lees in die dele van die Bybel wat aan die adres van Israel gerig is en om die toekoms van die kerk te gaan lees in die dele wat aan die kerk gerig is.

As ons dit doen, dan stem ek 100% saam met die beginsel wat jy daar stel. Die Here kom nie voor die laaste dag nie. Die wegraping IS die laaste dag vir die kerk en die aanbreek van die koninkryk IS die laaste dag vir die volk Israel.

1260 is baie naby aan 1278. As ons boonop in ag neem dat maande in 30 dae getel is, dan is 1260 presies 3 en 'n half jaar. As ons verder ook sien dat presies dieselfde dinge van die 1260 dae en van die tyd, tye en die helfte van 'n tyd ges word, dan is dit baie duidelik dat dit drie en 'n half jaar is.

Hartlike groete
David

CFJ
Oct 7th 2007, 11:03 AM
1260 is baie naby aan 1278. As ons boonop in ag neem dat maande in 30 dae getel is, dan is 1260 presies 3 en 'n half jaar. As ons verder ook sien dat presies dieselfde dinge van die 1260 dae en van die tyd, tye en die helfte van 'n tyd ges word, dan is dit baie duidelik dat dit drie en 'n half jaar is.Ek het dit ook so, die kalender van daardie tyd was korter as die een wat ons vandag gebruik.

CFJ
Oct 7th 2007, 11:21 AM
Hier is nog 'n klip in die bos.

Hoekom sou die wegraping voor die verdrukking wees, as die boodskap aan gelowiges juis is om hulle in verdrukking te versterk?

Die uiterste vorm van verdrukking is wanneer iemand sterf vir sy of haar geloof... hoe moet mens die Bartelomsnag moorde as voorbeeld sien, waar tot 30 000 mense op brandstapels vir hul geloof gesterf het? Terwyl hulle halflyf gebrand het, word vertel, het hierdie mense lofliedere tot eer van God gesing?

Die laaste vraag is dat sou mens nt 'n letterlike lees van die Bybel voorstaan as een-dimensionele uitgangspunt, dan negeer sekere profesie enigsins betekenis aan diegene wat dit nie letterlik ervaar nie. Verarm mens nie dan die boodskap van die Bybel nie? Moet mens nie eerder God se Woord multi-dimensioneel lees nie? Is Matths werklik nt vir die letterlike Jood in die eindtyd geskryf, gemeet aan die Bartelomsnag moorde in die middeleeue?


Mat 24:9 Dan sal hulle jul aan verdrukking oorgee en julle doodmaak; en julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my Naam.
My gevoel is dat iemand wat al nader en nader aan God sal leef, altyd 'n uiterste vorm van verdrukking gaan ervaar, ongeag die tydvak waarin hulle geleef het. Verdrukking is nie iets wat 'n kind van die Here bang voor hoef te wees nie, God sal mens bewaar selfs in uiterste toestande en die geskiedenis het vele voorbeelde hiervan... selfs in ons eie land. Skets die prentjie van Bloedrivier en 'n oormag wat een doel voor o het, om jou totaal uit te wis... hoe het daardie klein groepie mense dit byvoorbeeld ervaar? Hoe moes die ou boeremense gevoel het toe Engeland hul vrouens vermoor, miljoene der miljoene wild uitgewis, miljoene der miljoene hektaar plase afgebrand en nog ander dinge gedoen het nie?

oppiweb
Oct 7th 2007, 11:24 AM
Ek sal graag net so klip in die bos wil gooi. Dat die wegraping sal gebeur wanneer Jesus Sy kinders kom haal, is maklik om te glo. Die vraag is, waarna moet ons uitsien, die wegraping of die wederkoms?

Sou mens meer moet uitsien na die wederkoms... of meer op die wegraping? As jou missie is om die top van die berg (wederkoms) te bereik, waarom dan fokus op 'n punt duskant die middel of net onder die top van die berg (wegraping)?Open 22:20 Hy wat dit getuig, s: Ja, Ek kom gou. Amen, ja kom, Here Jesus!2Pet 3:10-14 Maar die dag van die Here sal kom soos n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan, en die aarde en die werke wat daarop is, sal verbrand. (11) Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie? (12) julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas, waardeur die hemele deur vuur sal vergaan en die elemente sal brand en versmelt. (13) Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en n nuwe aarde waarin geregtigheid woon. (14) Daarom, geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, beywer julle dat julle vlekkeloos en onberispelik voor Hom bevind mag word in vrede.


Inderdaad 'n goeie klip in die bos!

Ek het besluit om ter wille van vrede vir die doeleindes van hierdie draad die uitdrukking "wegraping" en "wederkoms" as een en die selfde gebeurtenis te beskou.

Die nuwe hemele en die nuwe aarde waarin daar geregtigheid woon sal verseker baie ver weg hierdie spul wees, wat Adam aan die satan oorgegee het, wat vir ewig in die proses van vergaan en versmelt en gekners van die tande sal wees!

oppiweb
Oct 7th 2007, 12:08 PM
Ja, Jesus kom op die laaste dag. Daar is verskillende bedelings in die Bybel. God se program met Israel is drasties en massief anders as sy program vir die liggaam van Christus. Die twee kan kwalik in dieselfdse asem genoem word. Die belofte wat reg van die begin af aan Israel voorgehou is, is die koninkryk op aarde. Dit word honderde kere in die Bybel herhaal.

Maar die kerk as die liggaam van Christus deel nie Israel se toekomsvoorpelling met hom nie. Daarvoor is die verskille te groot. Die koninkryk word nooit aan die kerk voorgehou soos dit aan Israel voorgehou is nie.

Dit is dan nou waar die paaie uiteenloop. Mense wat in die Israel-dele van die Bybel lees en daaruit die toekoms van die kerk wil aflees, sal altyd eindig in verwarring. Terloops - dit is m.i. ook die groot rede waarom die groot kerke al die menigte koninkryksbeloftes aan Israel in die Bybel vergeestelik en probeer wegredeneer. Hulle sien dit as geskryf aan die adres van die kerk (wat dit nie is nie) en dan maak dit nie sin nie. Daarom verdraai en verander hulle dit.

Die oplossing is eenvoudig om die toekoms van Israel te gaan lees in die dele van die Bybel wat aan die adres van Israel gerig is en om die toekoms van die kerk te gaan lees in die dele wat aan die kerk gerig is.

As ons dit doen, dan stem ek 100% saam met die beginsel wat jy daar stel. Die Here kom nie voor die laaste dag nie. Die wegraping IS die laaste dag vir die kerk en die aanbreek van die koninkryk IS die laaste dag vir die volk Israel.

1260 is baie naby aan 1278. As ons boonop in ag neem dat maande in 30 dae getel is, dan is 1260 presies 3 en 'n half jaar. As ons verder ook sien dat presies dieselfde dinge van die 1260 dae en van die tyd, tye en die helfte van 'n tyd ges word, dan is dit baie duidelik dat dit drie en 'n half jaar is.

Hartlike groete
David

Nou hoe verklaar jy hierdie stelling van Jesus? Lukas 17:
21 En hulle sal nie s: Kyk hier! of: Kyk daar! nie; want die koninkryk van God is binne-in julle.

Is dit moontlik dat die dinge wat in die 1260 dae gaan gebeur net oor bv. die laaste gedeelte van die groot verdrukking mag strek? Gestel die groot verdrukking duur 14 jaar maar die vertrapping van die heiligdom slegs die laaste 1260 dae daarvan?

oppiweb
Oct 7th 2007, 12:18 PM
David om net by jou plasing aan te sluit, neem ook hierdie vers onder o. (En dit is in die evangelies;))

Dit is waar Jesus praat van die tekens van die eindtyd asook die groot verdrukking. En dan let op hierdie vers:

Waak dan en bid altyddeur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan
Luk 21:36

Net vir interesantheid. Die Griekse woord wat hier vertaal is as ontvlug is harpazo, dieselfde woord wat gebruik word waar in Openbaring 12 geskryf is Jesus is weggeruk na die troon van God, dit is die woord wat toon op wegraping, gaan kyk maar na die betekenins van die woord en jy sal dit sien.

So, ek sal dan met jou moet saamste, veral as jy na Luk 21:36 kyk, dat die bruid weggeraap gaan word voor die groot verdrukking, want Jesus s ons moet waak en bid dat ons hierdie dinge kan ontvlug.

Groete en baie sen
Phil

As ek die versies voor vers 36 saam lees wil ek eerder glo Jesus het bedoel dat ons moet waak en bid om die oordeel van die laaste dag te ontvlug.


33 Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie.
34 MAAR pas op vir julleself, dat julle harte nie miskien beswaar word deur swelgery en dronkenskap en sorge van die lewe nie, en di dag julle nie skielik oorval nie.
35 Want soos ’n strik sal hy kom oor almal wat op die hele aarde woon.

oppiweb
Oct 7th 2007, 12:30 PM
Phil

Maar daar is baie meer redes waarom ek glo dat die wegraping voor die verdrukking is. 'n Ander term (behalwe die tyd van Jakob se benoudheid) wat in die Ou Testament vir die verdrukking gebruik word, is "die dag van die Here". Paulus sluit hierby aan in 1 Thess. 5. Die wegraping word in 1 Thess. 4 in die laaste verse beskryf en dan begin hfst. 5 met die woord "MAAR". Hfst. 5 is in TEENSTELLING met die wegraping in hfst. 4! Hfst.5 is 'n opvolg van hfst. 4 en en beskryf wat met die "HULLE" gaan gebeur. In hfst. 4 is dit "ONS" wat in Jesus glo by sy verskyninig, MAAR in hfst 5 is dit "HULLE" wat nie daarin gedeel het nie. Wat word van hulle? Die "dag van die Here" wag vir "HULLE". Barensnood gaan "hulle" oorval soos vir 'n swanger vrou en HULLE gaan dit sekerlik nie ontvlug nie. Weereens, "ONS" wat deel van Christus sal wees by sy verskyning, is nie deel van die HULLE wat die dag van die Here sal ingaan nie. Hierdie feit word weer duidelik bevestig in 1 Thess. 5:8,9.

Dus: die wegraping vind voor die verdrukking plaas.

Groete
David

"Jakob se benoudheid" is 'n noodsaaklike deel van die wedergeborene se lewe aangesien dit aanleiding gee tot die bekering en wedergeboorte. Dan, na die wedergeboorte word die geredde se nuwe naam Israel.

Sien, Jakob het in benoudheid vir sy broer "gehardloop" tot by die Jabbok rivier waar hy met God geworstel het ( ek wil jou vra om die betekenis van die woordjie "jabbok" op te kyk ) en sy naam verander is na Israel. Daarom ky mens baie keer in die profete die uitdrukking "in jakob" en "in Israel" want almal van ons word "in Jakob" gebore en die wat gered word, bevind hulself weer "in Israel"

Phil Fourie
Oct 8th 2007, 07:12 AM
Phil
Net ter wille van die rekord, die woord harpadzo kom nie in Luk 21:36 voor nie, maar wel in 1 Thess. 4:17. Die woord wat in Luk. 21:36 voorkom is ekfeugo. Ek stem saam dat die vers ook na die wegraping kan verwys.

Let op dat dat die woord harpadzo in 1 Thess. 4:17 letterlik beteken om vinnig weg te ruk. Mense wat die leer van die wegraping ontken s mos altyd dat die woord wegraping nie eers in die Bybel voorkom nie. Wel, hulle is verkeerd. "wegraping" is 'n baie direkte en letterlike vertaling van "harpadzo"

Groete
David

Jammer my friend, my foutjie:blush:

Jy is reg, die woord is ekfeugo, ek het daardie pos geplaas sonder die Strongs by my, maar hier word dit net duideliker gestel:

Ekfeugo is 'n samestelling van ek en feugo. Op die ek deel wil ek nie nou ingaan nie, dit is 'n lang beskrywing, maar net vir stawing, kyk na die feugo deel van die woord

feugo

to run away (literally or figuratively); by implication, to shun; by anology, to vanish

Groete
Phil

Phil Fourie
Oct 8th 2007, 07:20 AM
Hier is nog 'n klip in die bos.

Hoekom sou die wegraping voor die verdrukking wees, as die boodskap aan gelowiges juis is om hulle in verdrukking te versterk?

Die uiterste vorm van verdrukking is wanneer iemand sterf vir sy of haar geloof... hoe moet mens die Bartelomsnag moorde as voorbeeld sien, waar tot 30 000 mense op brandstapels vir hul geloof gesterf het? Terwyl hulle halflyf gebrand het, word vertel, het hierdie mense lofliedere tot eer van God gesing?

Die laaste vraag is dat sou mens nt 'n letterlike lees van die Bybel voorstaan as een-dimensionele uitgangspunt, dan negeer sekere profesie enigsins betekenis aan diegene wat dit nie letterlik ervaar nie. Verarm mens nie dan die boodskap van die Bybel nie? Moet mens nie eerder God se Woord multi-dimensioneel lees nie? Is Matths werklik nt vir die letterlike Jood in die eindtyd geskryf, gemeet aan die Bartelomsnag moorde in die middeleeue?Mat 24:9 Dan sal hulle jul aan verdrukking oorgee en julle doodmaak; en julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my Naam.
My gevoel is dat iemand wat al nader en nader aan God sal leef, altyd 'n uiterste vorm van verdrukking gaan ervaar, ongeag die tydvak waarin hulle geleef het. Verdrukking is nie iets wat 'n kind van die Here bang voor hoef te wees nie, God sal mens bewaar selfs in uiterste toestande en die geskiedenis het vele voorbeelde hiervan... selfs in ons eie land. Skets die prentjie van Bloedrivier en 'n oormag wat een doel voor o het, om jou totaal uit te wis... hoe het daardie klein groepie mense dit byvoorbeeld ervaar? Hoe moes die ou boeremense gevoel het toe Engeland hul vrouens vermoor, miljoene der miljoene wild uitgewis, miljoene der miljoene hektaar plase afgebrand en nog ander dinge gedoen het nie?

Ferdi, net om gou die klip terug te gooi in jou bos is:lol:

Ek glo ons moet duidelik onderskeid tref tussen die verdrukking (wat ek glo die liggaam van Christus nog altyd in is) en die groot verdrukking, gepaardgaande met die plae wat God gaan bring.

Ek sien net dat God se kinders nog altyd van hierdie oordele gespaar is, ek dink aan Sy volk in Egipte, ek dink aan Noag, ek dink aan Lot:hmm:, hierdie mense is eenkant geplaas voor die oordele gekom het, die plae in Egipte, die dood van die eersgeborenes, die vloed en die vuur en swawel oor Sodom:hmm:

Ek hoor graag of jy weer die klip kan kry daar in jou bos, ek het hom probeer hard gooi:D

Groete en baie sen vir jou
Phil

CFJ
Oct 8th 2007, 07:31 AM
Ferdi, net om gou die klip terug te gooi in jou bos is:lol:

Ek glo ons moet duidelik onderskeid tref tussen die verdrukking (wat ek glo die liggaam van Christus nog altyd in is) en die groot verdrukking, gepaardgaande met die plae wat God gaan bring.

Ek sien net dat God se kinders nog altyd van hierdie oordele gespaar is, ek dink aan Sy volk in Egipte, ek dink aan Noag, ek dink aan Lot:hmm:, hierdie mense is eenkant geplaas voor die oordele gekom het, die plae in Egipte, die dood van die eersgeborenes, die vloed en die vuur en swawel oor Sodom:hmm:

Ek hoor graag of jy weer die klip kan kry daar in jou bos, ek het hom probeer hard gooi:D

Groete en baie sen vir jou
Phil

Phil,

Ek dink daai klip wat jy gegooi het, het saggies op my geval...:)

Wat jy s maak sin, want die voorbeeld is relevant tot wat mens in die Bybel vind, maar dink jy, dat mens die Bybel kan verarm, as mens net letterlik na dinge kyk... of vir dieselfde argument net geestelik of net simbolies?

Phil Fourie
Oct 8th 2007, 07:31 AM
As ek die versies voor vers 36 saam lees wil ek eerder glo Jesus het bedoel dat ons moet waak en bid om die oordeel van die laaste dag te ontvlug.


33 Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie.
34 MAAR pas op vir julleself, dat julle harte nie miskien beswaar word deur swelgery en dronkenskap en sorge van die lewe nie, en di dag julle nie skielik oorval nie.
35 Want soos n strik sal hy kom oor almal wat op die hele aarde woon.

Goed, kom ons kyk dan na die volle konteks van die hoofstuk:hmm:

En wanneer julle hoor van oorlo en opstande, moenie skrik nie; want di dinge moet eers plaasvind, maar dit is nie dadelik die einde nie.
Luk 21:9

En daar sal groot aardbewings op verskillende plekke wees en hongersnode en pessiektes; en daar sal verskriklike dinge en groot tekens van die hemel kom.
Luk 21:11

En wanneer julle Jerusalem deur lers omsingeld sien, dan moet julle weet dat sy verwoesting naby is.
Luk 21:20

En daar sal tekens wees aan son en maan en sterre, en op die aarde benoudheid van nasies in hulle radeloosheid, wanneer see en branders dreun,
Luk 21:25

En dan sal hulle die Seun van die mens sien kom in 'n wolk, met groot krag en heerlikheid.
Luk 21:27

So moet julle ook weet dat die koninkryk van God naby is wanneer julle hierdie dinge sien gebeur.
Luk 21:31

Waak dan en bid altyddeur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan.
Luk 21:36

Ja, ons sien al van hierdie tekens en ons dink, die einde is naby, ek het geen seggenskap om dit te kan bevestig nie, maar as ek hierdie Skrif in konteks moet bring met Openbaring, ek s vir julle dit gaan baie erger word, en dit is wat Jesus s waak en bid dat julle hierdie dinge sal ontvlug.

6 En die sewe engele met die sewe plae het uit die tempel uitgekom, bekleed met rein, blink linne, en om die bors omgord met goue gordels.
7 En een van die vier lewende wesens het aan die sewe engele sewe goue skale gegee, vol van die grimmigheid van God wat leef tot in alle ewigheid.
8 En die tempel het vol rook geword uit die heerlikheid van God en uit sy krag, en niemand kon ingaan in die tempel voordat die sewe plae van die sewe engele voleindig was nie.
Open 15:6-8

Groete
Phil

Phil Fourie
Oct 8th 2007, 07:34 AM
Phil,

Ek dink daai klip wat jy gegooi het, het saggies op my geval...:)

Wat jy s maak sin, want die voorbeeld is relevant tot wat mens in die Bybel vind, maar dink jy, dat mens die Bybel kan verarm, as mens net letterlik na dinge kyk... of vir dieselfde argument net geestelik of net simbolies?

Ek glo nie dit moet in enige geval teenstrydig wees nie;) Die simboliek wat uit die letterlike spruit sal altyd aansluit by die letterlike, want as die letterlike simboliek impliseer, dui die simboliek steeds op 'n letterlike waarheid.

Ek hoop dit maak sin (ek probeer soms slim klink, maar dan klink dit eintlik net baie dom:blush::lol:)

oppiweb
Oct 8th 2007, 08:51 AM
Goed, kom ons kyk dan na die volle konteks van die hoofstuk:hmm:

En wanneer julle hoor van oorlo en opstande, moenie skrik nie; want di dinge moet eers plaasvind, maar dit is nie dadelik die einde nie.
Luk 21:9

En daar sal groot aardbewings op verskillende plekke wees en hongersnode en pessiektes; en daar sal verskriklike dinge en groot tekens van die hemel kom.
Luk 21:11

En wanneer julle Jerusalem deur lers omsingeld sien, dan moet julle weet dat sy verwoesting naby is.
Luk 21:20

En daar sal tekens wees aan son en maan en sterre, en op die aarde benoudheid van nasies in hulle radeloosheid, wanneer see en branders dreun,
Luk 21:25

En dan sal hulle die Seun van die mens sien kom in 'n wolk, met groot krag en heerlikheid.
Luk 21:27

So moet julle ook weet dat die koninkryk van God naby is wanneer julle hierdie dinge sien gebeur.
Luk 21:31

Waak dan en bid altyddeur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan.
Luk 21:36

Ja, ons sien al van hierdie tekens en ons dink, die einde is naby, ek het geen seggenskap om dit te kan bevestig nie, maar as ek hierdie Skrif in konteks moet bring met Openbaring, ek s vir julle dit gaan baie erger word, en dit is wat Jesus s waak en bid dat julle hierdie dinge sal ontvlug.

6 En die sewe engele met die sewe plae het uit die tempel uitgekom, bekleed met rein, blink linne, en om die bors omgord met goue gordels.
7 En een van die vier lewende wesens het aan die sewe engele sewe goue skale gegee, vol van die grimmigheid van God wat leef tot in alle ewigheid.
8 En die tempel het vol rook geword uit die heerlikheid van God en uit sy krag, en niemand kon ingaan in die tempel voordat die sewe plae van die sewe engele voleindig was nie.
Open 15:6-8

Groete
Phil

Vers 8 hierbo - die feit dat niemand die tempel kon binnegaan totdat al die plae voleindig was nie....wat sou dit beteken?

Phil Fourie
Oct 8th 2007, 09:13 AM
Vers 8 hierbo - die feit dat niemand die tempel kon binnegaan totdat al die plae voleindig was nie....wat sou dit beteken?

Word gelees in konteks met vers 1 en 2

1 En ek het 'n ander teken in die hemel gesien, groot en wonderlik: sewe engele met die sewe laaste plae, want daarmee is die grimmigheid van God voleindig.
2 En ek het gesien iets soos 'n see van glas, gemeng met vuur. En die oorwinnaars oor die dier en oor sy beeld en oor sy teken, oor die getal van sy naam, het ek by die see van glas sien staan, met siters van God.
Open 15:1-2

Nou sal jy moontlik noem dat dit twee tekens is en dat vers twee nie aansluit by vers een se: "teken in die hemel" nie, maar

En = kai

having a compulative and sometimes also a cumulative force

Daarna het die sewe engele uitgegaan en daarna is die tempel "gesluit"


Groete
Phil

oppiweb
Oct 8th 2007, 10:23 AM
Word gelees in konteks met vers 1 en 2

1 En ek het 'n ander teken in die hemel gesien, groot en wonderlik: sewe engele met die sewe laaste plae, want daarmee is die grimmigheid van God voleindig.
2 En ek het gesien iets soos 'n see van glas, gemeng met vuur. En die oorwinnaars oor die dier en oor sy beeld en oor sy teken, oor die getal van sy naam, het ek by die see van glas sien staan, met siters van God.
Open 15:1-2

Nou sal jy moontlik noem dat dit twee tekens is en dat vers twee nie aansluit by vers een se: "teken in die hemel" nie, maar

En = kai

having a compulative and sometimes also a cumulative force

Daarna het die sewe engele uitgegaan en daarna is die tempel "gesluit"


Groete
Phil
Ek sien open. 15 en 16 en 17 as een teken en die geeste soos paddas ( op. 16:13 ) is nou al aan die preek! (http://www.oppiweb.com/dirkmuller/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=26)

Phil Fourie
Oct 8th 2007, 10:35 AM
Ek sien open. 15 en 16 en 17 as een teken en die geeste soos paddas ( op. 16:13 ) is nou al aan die preek!

Dirk

Kan jy dalk vir my uit die Skrif wys hoekom jy so s? (Dit nou rakende die paddas wat uit die mond van die valse profeet, die draak en die dier kom)

Groete
Phil

oppiweb
Oct 8th 2007, 10:48 AM
Dirk

Kan jy dalk vir my uit die Skrif wys hoekom jy so s? (Dit nou rakende die paddas wat uit die mond van die valse profeet, die draak en die dier kom)

Groete
Phil
Hoe bedoel jy phil? Open 15 deur tot 16 vertel een storie aaneenlopend en dan 17 neem die engel hom weg en toon hom die hoer - hierdie sg. kerk (NGK ingesluit ) wat God nou besig is om te verwoes en waaroor almal so rou-bedryf oor haar ondergang ( maar waaroor ek so bly is ! )

Phil Fourie
Oct 8th 2007, 10:59 AM
Hoe bedoel jy phil? Open 15 deur tot 16 vertel een storie aaneenlopend en dan 17 neem die engel hom weg en toon hom die hoer - hierdie sg. kerk (NGK ingesluit ) wat God nou besig is om te verwoes en waaroor almal so rou-bedryf oor haar ondergang ( maar waaroor ek so bly is ! )

Los nou eers vir Babilon, ek probeer net verstaan hoe jy daarby uitkom dat die paddas alreeds te voorskyn gekom het.

Moenie worry nie, ek probeer nie strikvrae of iets hier vir jou stel nie, ek probeer net verstaan wat jy s sodat ons nie 'n misverstand het nie, dus vra ek net dat jy vir my sal vertel hoe jy eksegities daarby uitkom. (Juis oor die paddas wat jy genoem het)

Sen vir jou
Phil

oppiweb
Oct 8th 2007, 11:57 AM
Los nou eers vir Babilon, ek probeer net verstaan hoe jy daarby uitkom dat die paddas alreeds te voorskyn gekom het.

Moenie worry nie, ek probeer nie strikvrae of iets hier vir jou stel nie, ek probeer net verstaan wat jy s sodat ons nie 'n misverstand het nie, dus vra ek net dat jy vir my sal vertel hoe jy eksegities daarby uitkom. (Juis oor die paddas wat jy genoem het)

Sen vir jou
Phil

Ek weet nie eers wat die woord eksegeties beteken nie maar kliek hier vir my sienning van die geeste soos paddas (http://www.oppiweb.com/dirkmuller/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=26) want dis bietjie lank om hier te kom in plak en dan jou terugvoering asseblief.

Phil Fourie
Oct 8th 2007, 12:08 PM
Ek weet nie eers wat die woord eksegeties beteken nie maar kliek hier vir my sienning van die geeste soos paddas (http://www.oppiweb.com/dirkmuller/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=26) want dis bietjie lank om hier te kom in plak en dan jou terugvoering asseblief.

Dirk, ek geniet die musiek op jou website;)

As jy dink ek antwoord bietjie vinnig, ek het netnou al begin lees op jou site.

Eksegese is nie 'n vloekwoord nie, dit is maar net dat ek kan sien hoe jy die wat die Heilige Gees aan jou openbaar meet aan die konteks van die Woord. Jy weet tog, ek moet alles wat jy s meet aan die Woord net soos jy met my woorde ook moet doen.

So al wat ek vir jou vra is wys my uit die konteks van die Woord hoe jy by jou siening van die paddas uitkom, want ek lees dit dalk mis, maar ek sien dit nie in die stuk op jou website nie.

Groete
Phil

oppiweb
Oct 8th 2007, 12:24 PM
Dirk, ek geniet die musiek op jou website;)

As jy dink ek antwoord bietjie vinnig, ek het netnou al begin lees op jou site.

Eksegese is nie 'n vloekwoord nie, dit is maar net dat ek kan sien hoe jy die wat die Heilige Gees aan jou openbaar meet aan die konteks van die Woord. Jy weet tog, ek moet alles wat jy s meet aan die Woord net soos jy met my woorde ook moet doen.

So al wat ek vir jou vra is wys my uit die konteks van die Woord hoe jy by jou siening van die paddas uitkom, want ek lees dit dalk mis, maar ek sien dit nie in die stuk op jou website nie.

Groete
Phil

Dan het jy nie gelees nie - nog minder het jy op ELKE skakel gekliek want daar is 'n skakel na elke teks toe sowel as een na 'n kort ensik. inskrywing oor paddas. - Jy sien paddas moet altyd naby die water wees en in die geval se prekende paddas is die Woord die water wat hulle nodig het om te oorleef - jy het nou geen keuse nie as om jou "geestelike" bril op te sit nie want daarsonder sal jy niks verstaan nie. :)

Phil Fourie
Oct 8th 2007, 12:31 PM
Dan het jy nie gelees nie - nog minder het jy op ELKE skakel gekliek want daar is 'n skakel na elke teks toe sowel as een na 'n kort ensik. inskrywing oor paddas. - Jy sien paddas moet altyd naby die water wees en in die geval se prekende paddas is die Woord die water wat hulle nodig het om te oorleef - jy het nou geen keuse nie as om jou "geestelike" bril op te sit nie want daarsonder sal jy niks verstaan nie. :)

Jy sal dalk vir my moet aandui dat die Woord in die geval die water is vir die paddas, spesifiek in die geval van Openbaring 16, veral as ek kyk wat die paddas voortgebring het (die draak, dier en valse profeet) self is hulle mos dan nie volgens jou verduideliking die water nie, so hoe kon hulle dan in hierdie konteks van jou die paddas voortgebring het?

oppiweb
Oct 8th 2007, 01:15 PM
Jy sal dalk vir my moet aandui dat die Woord in die geval die water is vir die paddas, spesifiek in die geval van Openbaring 16, veral as ek kyk wat die paddas voortgebring het (die draak, dier en valse profeet) self is hulle mos dan nie volgens jou verduideliking die water nie, so hoe kon hulle dan in hierdie konteks van jou die paddas voortgebring het?
Openbaring se teks se dat "uit die bek" van dier en "uit die bek" van die draak en "uit die mond" van die valse profeet kom die drie geeste "soos paddas".

D.w.s. hierdie gees kom in die vorm van woorde omdat hulle uit die bek en die mond uit kom. Nou verder is die gees soos paddas.

D.w.s. ons moet na die karrakter van paddas gaan kyk om te verstaan wat die gesig/teken ons probeer vertel. Nou ja, jy weet paddas leef altyd naby water anders vrek hulle. Hierdie geeste het die Woord van God wat as die "water van die lewe" uitgebeeld word oral in die Skrif, nodig om te kan bestaan. Dus is dit predikante/valse profete wat 'n woord preek wat verlei. En as jy die stukkie oor die wadi=arah gelees het dan kom jy agter die kap van die byl - die satan val die christendom aan via sy mensgemakte kerk! Sy gekweekte predikante uit die kweekskool.

Phil Fourie
Oct 8th 2007, 01:56 PM
Dirk

Ek gaan nie met jou stry of iets nie, so kom ek verander dan die hoek waaruit ek met jou gesels hier.

Is Openbaring in kronologie geskryf of nie?

oppiweb
Oct 8th 2007, 02:20 PM
Dirk

Ek gaan nie met jou stry of iets nie, so kom ek verander dan die hoek waaruit ek met jou gesels hier.

Is Openbaring in kronologie geskryf of nie?

Openbaring is nie 'n vervolg verhaal nie. In die eerste versie word dit uitdruklik gestel dat die dinge gou moet gebeur. M.a.w. alles waaroor openbaring gaan (behalwe volgens alle logika, die laaste dag se oordeel) het al lankal begin gebeur! Nou is daar verskillende tekens maar hulle vertel ook nie noodwendig 'n vervolgverhaal nie. Baie van die dinge gebeur gelyktydig, maar Johannes was ook net 'n mens, so hy kan nie alles wat gelyktykdig gebeur se tekens gelyktydig ontvang nie, hy moet hulle eenvoudig een-vir-een ontvang. So mens moet dus vir jouself sien wat pas alles bymekaar. Die feit dat die samestellers van die bybel hulle eie opskrifte oral ingedruk het bemoeilik sake. Ek dinks dis beter om jou glad aan die opskrifte te steur nie. Die hoofstukke kom in omdat Johannes se kryfmateriaal nie was soos ons vandag het nie. Om te vergelyk hoe dit vir hom gewerk het is om bv. 'n boek met lyntjies daarin te koop en dit volskryf - hoofstuk1 en daan aangaan met die volgende boek tot dit vol is - hoofstuk 2 ens. ens. M.a.w. mens hoef jou elfs nie eers aan die hoofstukke te steur nie, net die inhoud wat bymekaar pas.

Maar onthou wat Joh. 6:63 se en dat die eerste versie verklaar dat die dinge gou moet gebeur. En die "moet" kan jy gaan opkyk en jy sal vind dis nie 'n opdrag nie dis soos in: as ek in die reen gaan staan MOET ek nat word.

Hierdie verklarende woordeboek van my het nie eers die "kronologies" daarin nie so toe probeer ek jou maar antwoord die beste manier wat ek jou verstaan.

Phil Fourie
Oct 8th 2007, 02:29 PM
Dirk

Ek glo jy het die vraag reg verstaan:pp

Net iets interresant.

Het jy al opgemerk hoeveel keer daar in Openbaring die volgende woorde staan:

Na hierdie dinge.

In Grieks

Meta tauta

Ek is nou nie seker of die twee woorde in die grondteks gekombineer is en of dit twee woorde is nie, dalk kan iemand slimmer as ek hier vir ons net dit kom vertel, maar gaan kyk bietjie na die woord/woorde meta tauta.;)

Groete
Phil

oppiweb
Oct 8th 2007, 03:11 PM
Dirk

Ek glo jy het die vraag reg verstaan:pp

Net iets interresant.

Het jy al opgemerk hoeveel keer daar in Openbaring die volgende woorde staan:

Na hierdie dinge.

In Grieks

Meta tauta

Ek is nou nie seker of die twee woorde in die grondteks gekombineer is en of dit twee woorde is nie, dalk kan iemand slimmer as ek hier vir ons net dit kom vertel, maar gaan kyk bietjie na die woord/woorde meta tauta.;)

Groete
Phil

Soos ek gese het, Johannes kon net een ding op 'n slag getoon word en "na hierdie dinge" was hy iets anders getoon en dan weer "na hierdie dinge" was hy weer iets anders getoon. Dit beteken nie noodwendig die dinge volg op mekaar nie.

Phil Fourie
Oct 8th 2007, 06:30 PM
Soos ek gese het, Johannes kon net een ding op 'n slag getoon word en "na hierdie dinge" was hy iets anders getoon en dan weer "na hierdie dinge" was hy weer iets anders getoon. Dit beteken nie noodwendig die dinge volg op mekaar nie.

Dit impliseer juis 'n volgorde;)

Groete
Phil

oppiweb
Oct 8th 2007, 08:02 PM
Dit impliseer juis 'n volgorde;)

Groete
Phil

Nou hoe sou jy wou he God vir jou Openbaring moes skryf as HY twee of drie dinge wat gelyktydig gebeur op een slag vir johannes gegee het?

Hou tog in gedagte dat ander wat op soek is na die waarheid, dit nie regtig gaan vind deur hierdie soort van gesprekvoering te lees wat op niks afstuur nie. Verder begin ek nou oortuig raak daarvan dat jy jou bes probeer om kinderagtig te wees en net twak te praat. As die dinge van openbaring al in die verlede begin gebeur het, of het jy besluit jy ignoreer Op. 1 vers 1 se bestaan, so waar in jou sprokiesverhaal is jy nou?

David2
Oct 9th 2007, 04:24 AM
Oppiweb
Jou vlak van gesprekvoering oor heilige dinge is totaal onaanvaarbaar.
Admin, hier is nog 'n draad wat jy kan sluit en as dit so aangaan kan ons alles sluit waaraan oppiweb deelneem.

Phil Fourie
Oct 9th 2007, 05:53 AM
Nou hoe sou jy wou he God vir jou Openbaring moes skryf as HY twee of drie dinge wat gelyktydig gebeur op een slag vir johannes gegee het?

Hou tog in gedagte dat ander wat op soek is na die waarheid, dit nie regtig gaan vind deur hierdie soort van gesprekvoering te lees wat op niks afstuur nie. Verder begin ek nou oortuig raak daarvan dat jy jou bes probeer om kinderagtig te wees en net twak te praat. As die dinge van openbaring al in die verlede begin gebeur het, of het jy besluit jy ignoreer Op. 1 vers 1 se bestaan, so waar in jou sprokiesverhaal is jy nou?

More Dirk

Dankie vir die kompliment, ek probeer my bes om soos 'n kind te glo.

Iets wat ek wel probeer vermy is om soos 'n volwassene te glo en soos 'n kind te redeneer. Fyn lyn ek weet, as my redenasies wat ek voel nogals baie geldig is vir jou kinderagtig is, ignoreer dan my plasings, dit is jou volste reg, maar as jy persoonlik raak oor my opregte vrae, dan sal jy ongelukkig ook moet aanvaar dat ek die gesprek daar gaan stop.

Groete
Phil

CFJ
Oct 9th 2007, 05:56 AM
David, oppiweb en ander,

Ek is maar altyd versigtig om te gou betrokke te raak in 'n draad... en een van die redes is die probleem wat die internet kan skep. Omdat mens nie geforseer en gerig word in mens se aksies nie, want jy is nie direk in ander se teenwoordigheid nie, raak mens maklik kripties en stomp, sonder dat mens dit moontlik lelik bedoel.

Die probleem is, mens weet dit nie altyd nie, want dit kan lelik bedoel wees ook. Ek wil tog vra dat elkeen wat deelneem, dit in gedagte moet hou. Probeer moeite doen om hierdie faktor van die internet te oorkom en skep die omgewing vir jouself so, dat jy die teenwoordigheid van ander kan aanvoel. Dit help werklik as dit die probleem is, maar as iemand gemene motiewe het is daar geen salf aan te smeer nie. Mens hoop maar nie dat daar gemene motiewe sal wees nie, maar ek is oortuig dat daar nie is nie... en dat die internet se afstand mens "verkeerd" laat oorkom.

Probeer asseblief om nie kripties te skryf nie, dit doen skade aan die saak van die Here en die ergste van alles is, as mens skade doen sonder om dit doelbewus so te meen.

Phil Fourie
Oct 9th 2007, 06:27 AM
Ek probeer maar altyd skryf soos wat ek werklik is, of sal ek s ek probeer hier dieselfde persoon wees wat ek in die werklike lewe ook is. Diegene wat my hier bietjie meer persoonlik ken sal maar moet s of ek dit altyd regkry, dit is soms maar bietjie moeilik om jou woorde so uit te l dat diegene wat dit lees nie verkeerd verstaan nie.

Dit ges, ek het alles ges wat ek glo ek wou s op hierdie draad, dus onttrek ek my nou van hierdie draad.

Groete en baie sen vir julle almal
Phil

oppiweb
Oct 9th 2007, 04:02 PM
Oppiweb
Jou vlak van gesprekvoering oor heilige dinge is totaal onaanvaarbaar.
Admin, hier is nog 'n draad wat jy kan sluit en as dit so aangaan kan ons alles sluit waaraan oppiweb deelneem.

David2

Hier is die trant van jou gesprekvoering:


Die Chiliasme is om die volgende redes die mees aanvaarbare metode van Skrifinterpretasie.
1. Dit laat jou toe om die Bybel op die normale reguit manier te lees soos dit bedoel was. Die Bybel is...

Dit is nie so maklik om die vraag te beantwoord nie. Dit is nou soos mense dikwels vra oor die hemel. Waar is die hemel? Gaan ons ou vriende op aarde erken? Wat gaan ons daar doen? Gaan ons werk? Sal...


Die wegraping is 'n wonderlike onderwerp om uit die Bybel te bestudeer. In wese gaan dit oor die vraag na die kerk. Wie en wat is die kerk van vandag? As ons nie hieroor baie...

Die blote bestaan van Israel is 'n wonderwerk. Vir hoeveel jaar wat hulle sonder 'n land versprei en verstrooi oor die hele wreld? Vir 1900 jaar. Selfs die magtige Romeinse ryk het sy taal, kultuur, idebtiteit en nasieskap totaal verloor in 'n baie korter tyd nadat hulle oorwin is. Maar Israel sal nooit oorwin word nie. Die Bybel s so op baie plekke.

Nee, ek dink nie jy gaan van die draad af as jy wil praat oor die vraag of dit voor of na die verdrukking is nie. As ons oor die wegraping praat dan praat ons oor die kerk en ons praat ook oor...

Net ter wille van die rekord, die woord harpadzo kom nie in Luk 21:36 voor nie, maar wel in 1 Thess. 4:17. Die woord wat in Luk. 21:36 voorkom is ekfeugo. Ek stem saam dat die vers ook na die...

Ja, Jesus kom op die laaste dag. Daar is verskillende bedelings in die Bybel. God se program met Israel is drasties en massief anders as sy program vir die liggaam van Christus. Die twee kan kwalik...

Oppiweb
Jou vlak van gesprekvoering oor heilige dinge is totaal onaanvaarbaar.
Admin, hier is nog 'n draad wat jy kan sluit en as dit so aangaan kan ons alles sluit waaraan oppiweb deelneem.

Jy klink so al asof jy die een of ander gesaghebende is wat gestuur is om te besluit wie se trant van praat reg of verkeerd is! Is jy die nuwe moderator? Jy klink so al asof jy 'n dominee kan wees - dominee kom van dominat af! Nou aangesien jy my nie eerder 'n PM gestuur het met jou besware nie, net die volgende:

Het jy ooit 'n Bybel? ...ek merk jy haal nooit eers skrif aan nie maar praat sommer so ewe met gesag uit die hoogte uit

Jy is reg, julle hoef nie alles te luit waaraan ek deelneem nie, ek sluit dit sommer. Jy sien, dit werk so, ek haal die skrif aan. Dit beteken dat dit nie ek is wat aan die woord is nie maar die Skrif. Die Skrif is finaal en het die laaste se en as iemand soos jy wat nie Skrif het om aan te haal en te weerle wat daar aangevoer word nie, is die gesprek outomaties afgesluit want die vraag is beantwoord!

Laastens, ek het gedink die iedee van 'n gespreksdraad is om by die antwoord uit te kom en dan 'n nuwe draad te begin. Maar ek het ook al agtergekom dat daar mense is wat nie weet wat om met hulle ty te maak nie en dan wil hulle graag iets he om oor te redeneer en te redeneer en te redeneer sonder om regtig by 'n antwoord uit te kom. Nou ek is vinnig besig om te leer wie almal op hierdie forum dit is en sal julle los dat julle maar kan redeneer tot in ewigheid en dan, net so voor die forum se mysql database oor sy limiet gaan, sal ek met die Skrif opdaag en die antwoorde uit die Skrif verskaf.

Nou sal jy so gaaf wees om vir my te se watter gedeelte van die sowat 8 ure gesprek tussen my en phil jou nie aanstaan nie? Sou dit wees omdat ek eindelik van hom gevra het om te se hoe hy sou verkies God die boek openbaring moes laat skryf het ten einde aante dui wat gelyktydig gebeur en wat kronologies gebeur?

Hier was nou die dag iemand hier by my wat die woord se geldigheid betwyfel omdat mense die skryfwerk gedoen het. Toe dit duidelik word dat die ou nie regtig 'n antwoord wou hoor nie, was dit ook my finale vraag,"Hoe sou jy wou he dat God die Bybel moes aflewer om jou tevrede te stel dat dit Sy Woord is?" Hy skuld my natuurlik steeds 'n antwoord maar hy natuurlik nie nagelaat om ewe vroom vir my te se dat my laaste vraag nie "liefdevol" was nie! 'n Satan se gedrag!

CFJ
Oct 9th 2007, 06:23 PM
Mense,

Kom ons maak dit liefs nie persoonlik nie. Ter wille van die gemoedere, is dit miskien beter om die draad tydelik te sluit en dan kry elkeen 'n tyd om te besin, soos jyself die beste weet. :)

CFJ
Oct 11th 2007, 07:31 AM
Mense,

Die draad is nou weer oop vir gesprek...

Phil Fourie
Oct 11th 2007, 08:27 AM
Hier is ook 'n baie goeie link rakende die wegraping

Johan Malan - Die Wegraping (http://www.jesus-is-lord.co.za/Lifeline/Afrikaans/die_wegraping.htm)

Groete
Phil

Yolande~
Oct 15th 2007, 06:48 PM
Julle mense wat nou so glo aan die wegraping...

WAt nou van as daar 'n vrou is met 'n 5 jarige seuntie...en die ma word weggeraap en die klein kind bly oor...

Of wat van as 'n mamma al haar kindertjies verloor deur die wegraping en sy alleen bly oor

Watse God dink julle dien ons???

Wat van as 'n loods nou weggeraap word en die vliegtuig val?

WAtse God dink julle dien ons???

Die verse wat aangegee word vir die wegrapingdogma is die einste versie van 2 sal op die land wees en een sal weggeneem word en een nie...
maar lees bietjie die hele hoofstuk...dit sal wees soos in die tyd van Noag, dit sal wees soos in die tyd van Lot...

So nou wat het presies gebeur met Lot en Noag...
wie het agtergebly? die regverdiges of die onregverdiges???

Ek kan geen waarheid sien in hierdie eindtyd dogmas wat totaal en al indruis teen die evangelie van genade deur geloof.

So terloops...julle wat wag vir die groot verdrukking...het julle geweet dat dit alles ALREEDS gebeur het in die generasie wat geleef het in Jesus se tyd. Jesus het dit juis so gese - hierdie generasie sal nie uitsterf voor al hierdie dinge gebeur nie...en dit het ook so gebeur...

As ons die bybel lees - en die effek daarvan is dat ons gebind word deur vrees, dat ons nie nader getrek word aan ons liefdevolle genadige Vader nie, dat ons nie vryer word nie, maar verward word, dan lees ons dit nie met die Gees van Waarheid nie, want die Waarheid maak altyd vry en die volmaakte liefde verdryf die vrees.

Phil Fourie
Oct 16th 2007, 06:09 AM
Kaalvoetkind

Goeie more.

Ek sien jy praat van Lukas 21 en die stuk wat praat van die generasie. Nou as ons daardie stuk in die Bybel in konteks lees, sal ons duidelik sien dat Jesus eers praat van 'n aantal tekens wat moet gebeure en dan s Hy:

Voorwaar Ek s vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat alles gebeur het nie.
Luk 21:32

Dit is tog duidelik uit die konteks hier, dat gepraat word van die geslag wat hierdie tekens sien, en hierdie tekens is:

Tekens aan die son en maan
Benoudheid van die nasies
Radeloosheid
Dreuning van die see
Vrees
Kragte van die hemele sal geskud word

Ek glo die konteks van daardie Skrifgedeelte s dat die geslag wat hierdie tekens sien nie verby sal gaan voor alles gebeur het nie.

Ek kan ook nie saamstem dat die kerk al ooit deur die groot verdrukking gegaan het nie, die kerk is wel van Jesus se kruisiging in die verdrukking, maar die groot verdrukking is iets heel anders. Sien dit so, die verdrukking is iets wat God toelaat, maar wat deur die wreld kom, terwyl die plae van die groot verdrukking vanaf God kom. Nou ons sien regdeur die Bybel as God die plae en groot verdrukking bring, neem Hy sy kinder weg of skei hulle van diegene wat die plae en straf ontvang. Nou vra ek jou, ons as God se kinders is aansienlik meer deesdae as Noag en sy gesin, en Openbaring is duidelik dat die plae oor die hele aarde gaan kom:

En ek het 'n groot stem uit die tempel aan die sewe engele hoor s: Gaan gooi die skale van die grimmigheid van God op die aarde uit.
Op 16:1

Nou waar sal Christus ons dan heen neem om hierdie grimmigheid van God te ontvlug?

Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees.
1 Tes 4:17

Jesus s ook daar in Lukas 21 wat ons moet doen as ons hierdie tekens sien:

Waak dan en bid altyddeur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan.
Luk 21:36

Groete en baie sen vir jou
Phil

Pierre van Zyl
Oct 16th 2007, 06:30 AM
Julle mense wat nou so glo aan die wegraping...

WAt nou van as daar 'n vrou is met 'n 5 jarige seuntie...en die ma word weggeraap en die klein kind bly oor...
Dan is dit God se wil

Of wat van as 'n mamma al haar kindertjies verloor deur die wegraping en sy alleen bly oor
Dan is dit God se wil
Watse God dink julle dien ons???
Dieselfde God wat nog altyd bestaan. Dieselfde God wat die aarde se mense uitgewis het met die Vloed. Dieselfde God wat Sodom en Gomorra vernietig het met swael en vuur. Dieselfde God wat 'n bose gees oor Saul laat kom het, want hy is in beheer selfs van die bose.
Dieselfde God in wie se vermo dit is om ons in 'n helse vuur te werp vir 'n EWIGHEID. Dink jy dat God gaan luister na die redenasie "Maar U is dan 'n God van liefde, hoe kan U my in 'n helse vuur werp?"
Wat van as 'n loods nou weggeraap word en die vliegtuig val?
Dan is dit hoe God wil h dit moet gebeur. Hoekom is die dood so erg ? God het dan vir Adam en Eva ges hulle gaan doodgaan. Nie "O...Okay, kom ons los dit maar nie," Hy het Sy belofte uitgevoer.
Is dit nie soms beter om dood te wees as lewend nie ?

WAtse God dink julle dien ons???
Waarom moet ons menslike eienskappe aan God gee ? God is nie mens nie, God is God. Kan 'n mier die mens verklaar, en as hy kon wat sou hy s. Kan ons God verklaar: NEE
God doen dinge wat ons nie nou sal verstaan nie, ek berus myself egter daarin dat ek eendag sal verstaan.
Indien ons nou 'n Sodom en Gommorra het, wat sal ons doen ? Ek meen dit is om ons. Sendelinge in stuur ? God het dit verwoes.
Ja ! God is 'n God van liefde, maar vrees Hom ook, want God is vr bokant ons vuurmaakplek. God se denke is vr bo ons denke.
Liefde beteken nie altyd gemak, 'n lang lewe en rykdom nie. Indien God 'n klein kindjie wegneem, het God Sy redes, wie is ek om dit te bevraagteken. Miskien, net miskien neem Hy soms die kindjie weg, want Hy watter pad daai kindjie in sy lewe gaan stap, en God wil dit dalk nie h nie, dan is dit mos God se besluit om die kindjie weg te neem terwyl hy nog hemel toe kan gaan in plaas van 'n helse vuur.
Die verse wat aangegee word vir die wegrapingdogma is die einste versie van 2 sal op die land wees en een sal weggeneem word en een nie...
maar lees bietjie die hele hoofstuk...dit sal wees soos in die tyd van Noag, dit sal wees soos in die tyd van Lot...

So nou wat het presies gebeur met Lot en Noag...
wie het agtergebly? die regverdiges of die onregverdiges???
Soos ek en Phil dit bespreek het, jy gebruik hier 'n uitstekende voorbeeld. Wat het God gedoen, Hy het Sy mense afgesonder van dit wat kom, net soos Hy met die Groot Verdrukking gaan doen, Sy mense afsonder

Ek kan geen waarheid sien in hierdie eindtyd dogmas wat totaal en al indruis teen die evangelie van genade deur geloof.

So terloops...julle wat wag vir die groot verdrukking...het julle geweet dat dit alles ALREEDS gebeur het in die generasie wat geleef het in Jesus se tyd. Jesus het dit juis so gese - hierdie generasie sal nie uitsterf voor al hierdie dinge gebeur nie...en dit het ook so gebeur...
Ja die verdrukking het al lankal gebeur, en dit gaan nog erger word voor die Groot verdrukking. Nero het Christene as straatligte gebruik, hulle besmeer met teer en aan die brand gesteek. Ons gaan nog dink dit is die Groot Verdrukking, maar die kom nog. Indien God nie die dae korter maak nie, sal daar nie mense oorbly nie. 'n Verdrukking soos die mens nog nooit gesien het nie........Ek meen Christene is vir leeus gegooi, verbrand, gekruisig...maar dit is nie 'n patch teen wat kom nie

As ons die bybel lees - en die effek daarvan is dat ons gebind word deur vrees, dat ons nie nader getrek word aan ons liefdevolle genadige Vader nie, dat ons nie vryer word nie, maar verward word, dan lees ons dit nie met die Gees van Waarheid nie, want die Waarheid maak altyd vry en die volmaakte liefde verdryf die vrees.
Weereens presepsies, my gevoel is laat dit kom, want dan is Christus Jesus se koms naby, dan kan ek by Hom wees. As priester, profeet en koning van my huis, weet ek dat ek doen wat ek kan om my gesin voor te berei en om hulle te leer van God se Woord. My seun van 6 het ongelooflike geloof in God. "Hy glo soos net 'n kind kan" Ek beweeg ook van die vertrekpunt af dat my gesin die enigste belangrike ding is wat ek saam met my in die hiernamaals in kan neem.
Nou my seun en ek het 'n wonderlike verhouding, my dogtertjie van 13 maande wil net by pappa wees. Maar ek praat net hard met hulle en hulle luister, en weet wat hulle doen is verkeerd. Is dit nie 'n mate van vrees in liefde nie ?
Jes 11:2 "...., die Gees van van wysheid en verstand, die Gees van raad en sterkte, die Gees van kennis en van die vrees van die Here"

Yolande~
Oct 16th 2007, 06:42 AM
Goeie more Phil!


[quote=Phil Fourie;1411558]

Tekens aan die son en maan
Benoudheid van die nasies
Radeloosheid
Dreuning van die see
Vrees
Kragte van die hemele sal geskud word

Ek het al met meer as een persoon gepraat wat tyd geneem het om die geskiedkundige gebeure in diepte te ondersoek in daardie tyd en beide het onafhanklik van mekaar tot die oortuiging gekom dat inderdaad het alles reeds gebeur. Ek het myself dit nog nie ondersoek nie, so ek kan nie op my eie outoriteit daaroor praat nie, maar aan die ander kant, ek is seker jy ook nie, so jy kan ook nie se dat dit NIE so is nie :)Openbaring is duidelik dat die plae oor die hele aarde gaan kom:

Gaan gooi die skale van die grimmigheid van God op die aarde uit.
Op 16:1

Ek glo al die grimmigheid wat uitgestort was was simbolies van wat uitgestort is (God se oordeel) op Jesus Christus op die kruis. Ek lees openbaring as 'n fantastiese boek wat Jesus verheerlik en dit wat Hy aan die kruis vir ons gedoen het. Ek lees armageddon as 'n tipe van die groot geestelike geveg aan die kruis, wat Jesus vir altyd vir ons oorwin het. Ek lees openbaring en staan in verwondering oor die wonderlike genade van God, nie in vrees vir 'n kragtige antichris wat mense moet kom verdruk nie. Ek lees die bybel - en sien dat die hele aarde gaan gevul wees met die heerlikheid van God. Ek lees die krag van die kruis en sien 'n ontsaglike erfenis wat ons het in Jesus Christus - om te heers in hierdie lewe en om 'n lewe van oorvloed en oorwinning te kan geniet as ons verstaan wie ons is in Hom. Ek sien God se groot plan om Sy seun as saad te laat sterf, sodat Hy 'n opbrengs van baie Seuns sal he, wat die aarde sal loop en dieselfde dinge sal se en doen wat Jesus gese en doen het. Ek sien in die bybel geseend is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe.

Maar baie dankie vir jou hartlike skrywe en die mooi gesindheid waarmee jy dit doen.

Vrede en seen vir jou ook!

Phil Fourie
Oct 16th 2007, 06:45 AM
Pierre

Jy praat van Sodom en Gamorra.

Hier is vir my 'n baie belangrike deel. Gaan jy doen wat Jesus ges het en waak en bid dat jy hierdie dinge mag ontvlug (ekfeugo) (Luk 21:36), of gaan jy maak soos Lot se vrou en terugkyk en vashou aan die wreldse dinge?

Dit is jou keuse, ek persoonlik wil eerder waak en bid.

ekfeugo

ek --> a primary preposition denoting origin, from, out (of place, time, or cause)

feugo --> to run away; by implication, to shun; by anology, to vanish

Groete
Phil

Phil Fourie
Oct 16th 2007, 07:01 AM
Kaalvoetkind

Dankie vir die trant van jou skrywes ook.

Die kern van Openbaring l vir my steeds in die kronologie. Hoekom s ek dit?

Weens 'n term wat baie in die boek gebruik word. "Na hierdie dinge" of in die Grieks Meta tauta wat vir my bevestig dat die een ding gebeur en dan daarna die volgende.

As jy dit in ag neem, dan sal jy ook sien dat die boek Openbaring sy klimaks bereik in Openbaring 12 (Jesus se kruisiging en hemelvaart) en dan daarna gebeur 'n sekere aantal dinge. Volgens hierdie kronologie, vind die verdrukking dan plaas, die openbaring van die antichris (Openbaring 13), die wegraping vind dan plaas voor die groot verdrukking, Openbaring 15 is daar 'n groot teken in die hemel, die dienaars van Jesus staan dan daar voor God en dan word die plae gestuur. Daarna slag van Armageddon (Openbaring 16-19), die terugkeer van Christus saam met Sy volgelinge (Openbaring 20) die heerskappy van die Here Jesus Christus vir 1,000 jaar lank waar die Satan gebind is in die put (Openbaring 20), die loslaat van die Satan na die 1,000 jaar, die verslaan van die Satan, die laaste oordeel oor die dooies wat nie deel het aan die eerste opstanding nie (Steeds Openbaring 20) en dan die nuwe hemel en die nuwe aarde (Openbaring 21).

Groete
Phil

NS! Alle fundamentaliste en chiliaste, jammer as my kronologie so effe af is hier, ek moet binnekort weer Openbaring bestudeer en net weer let op die timing, so ek vra dan maar verskoning as 'n paar dingetjies wat ek s nie heeltemal op hulle plekke val nie:blush:

Yolande~
Oct 16th 2007, 10:08 AM
Liewe Phil

Ek wil nie regtig met jou stry nie. Ek is nie regtig die intellektualistiese hiper slip tipe nie...maar 'n heel eenvoudige mens wat ontsaglik lief is vir Jesus. As ons dan verskil, dan moet ons maar 'agree to disagree' in vrede :)

Ek het vir jou vertel hoe ek Jesus sien, die beeld wat ek van Hom het wanneer ek Openbaring lees.

Vertel my dan asseblief ook hoe jy Hom sien wanneer jy openbaring lees?

Pierre van Zyl
Oct 16th 2007, 11:01 AM
Phil
Vanaf een fundamentalis en chilias na 'n ander, jy is vergewe Phil, dit lyk my ons moet daai Bybelstudie verander na Openbaring :pp

Phil Fourie
Oct 16th 2007, 01:27 PM
Pierre

Ons sal dit bespreek by die volgende algemene vergadering.:lol:

Pierre van Zyl
Oct 16th 2007, 02:51 PM
Kaalvoet
Gaan loer 'n bietjie hier:
http://www.exposingsatanism.org/illuminati-vatican-connection2.htm

Pierre van Zyl
Oct 16th 2007, 02:54 PM
En hier.....
http://www.youtube.com/watch?v=a9gitez0wiM

Yolande~
Oct 23rd 2007, 01:11 PM
Daar is baie Gees gevulde christene wat vandag opstaan en die wegraping dogma te ontmasker as 'n okkultiese drogleer, met die oog daarop om by christene 'n 'ontvlugtingsmentaliteit' te kweek (ook maar soos Jakob Lorber en Dudde probeer doen), sodat hulle nie sal heers in hierdie lewe in Christus soos God dit bedoel het vir Sy kerk, deur die erfenis van Jesus Christus - sy genade deur geloof, uit te leef, en die koningkryk van God te bring tot aan die uithoeke van die aarde, deur die krag van Sy Gees in en deur ons sy kinders nie.

Sien aangeheg een van hierdie websites.

http://www.demonbuster.com/rapture.html

Phil Fourie
Oct 23rd 2007, 01:34 PM
Daar is baie Gees gevulde christene wat vandag opstaan en die wegraping dogma te ontmasker as 'n okkultiese drogleer, met die oog daarop om by christene 'n 'ontvlugtingsmentaliteit' te kweek (ook maar soos Jakob Lorber en Dudde probeer doen), sodat hulle nie sal heers in hierdie lewe in Christus soos God dit bedoel het vir Sy kerk, deur die erfenis van Jesus Christus - sy genade deur geloof, uit te leef, en die koningkryk van God te bring tot aan die uithoeke van die aarde, deur die krag van Sy Gees in en deur ons sy kinders nie.

Sien aangeheg een van hierdie websites.

http://www.demonbuster.com/rapture.html

Hallo Kaalvoetkind.

Wil jy nie dalk net vir my uitklaar wat jy nou eintlik bedoel met hierdie plasing van jou nie?

Groete
Phil

Yolande~
Oct 23rd 2007, 02:23 PM
Wel, daar was 'n tyd wat ek ook vas geglo het aan die wegraping...gedink het die kerk moet 'wegvlieg' want daar kom so magtige anti-chris, ons kan maar net te bly wees ons kan padvat.

Maar Vader het my al meer en meer begin vestig in die evangelie van genade deur geloof, dat JEsus reeds elke mag van duisternis oorwin het aan die kruis, dat Hy wil he ons moet 'n lewe van oorvloed leef, dat Hy die volmaakte prys betaal het daarvoor, dat ons (Sy bruid) die kop is en nie die stert nie, en dat Hy al die outoriteit vir Sy bruid gegee het. DAt Sy plan is vir ons om OOR TE NEEM en nie WEG TE VLUG NIE. En dat Sy Gees in ons sterker is as enige mag wat daar ook mag wees. (Dit is presies die teenoorgestelde evangelie wat kultgroepe tipies sal verkondig). Ook dat al die oordeel van God uitgestort is op Jesus op die kruis. Dat in Christus ons so 'n kragtige erfenis en verbond het met God, dat as ons dit net kan begin verstaan, sal ons Sy koningkryk (heerskappy) kan bring net waar ons gaan.

Hy het my ook toe geleidelik begin blootstel aan teenoorgestelde eindtyd en wegraping lerings, wat alles wat ek eers geleer het ten volle weerspreek, en wat volmaak inpas by die evangelie van oorwinning uit genade deur geloof (wat nie alleen is hoe ons ons pad met Hom begin nie, maar ook hoe ons dit voltooi). Ek het geleer Hy kom vir 'n vlekkelose bruid wat in oorwinning is, Sy droom is om die hele aarde te vul met Sy heerlikheid.

En dit alles maak vir my nou sin, hoewel ek nou nie juis so 'n akademiese mens is nie. Julle 'leraars' sal dit seker meer analities kan ondersoek. Ek gee dit net so een kyk en se - dit klink vir my reg :). Dit praat met my. Dit pas vir my in die groot prentjie in. So, miskien kan julle ook so bietjie daarna kyk en julle mening lig? Mens moet maar altyd oop wees om te groei of hoe???;)

Phil Fourie
Oct 23rd 2007, 02:33 PM
Kaalvoetkind

Ek gaan nie jok nie, jy het my geruk in jou vorige plasing deur te s dat diegene wat glo in die wegraping glo in 'n okkultiese drogleer.

Dit is vir my bietjie moeilik om te kan verwerk, aangesien die wegraping 'n baie sterk Bybelse leer is, iets wat juis nie meer verkondig word in vandag se kerke nie en iets wat die vertalers van die nuwer vertalings baie hard probeer uit die Bybel uitvertaal.

Ek kan ook nie sien dat ons hier is om die wreld te vernuwe nie, aangesien die Bybel ons baie duidelik leer dat die wreld verwoes gaan word, dat daar 'n groot oordeel kom, 'n groot verdrukking en dat die grimmigheid van God oor die wreld uitgegiet gaan word. Dit is alles wat vir ons duidelik in die Woord geleer word.

Om die waarheid te s, ek weet nie regtig hoe ek nou met jou moet gesels hieroor nie.

Groete
Phil

Yolande~
Oct 23rd 2007, 02:45 PM
WAt ek bedoel het is dat die artikel so se.

Ek is oop vir ander oortuiging. Maar die artikel gee baie baie inligting oor die wegraping, en ek sal graag wil he jy moet my antwoord nadat jy dit gelees het. Miskien kan jy my nog bewys die artikel is verkeerd? Ek is oop vir oortuiging. Maar tot dusver, maak dit vir my baie sin.

Phil Fourie
Oct 23rd 2007, 02:56 PM
WAt ek bedoel het is dat die artikel so se.

Ek is oop vir ander oortuiging. Maar die artikel gee baie baie inligting oor die wegraping, en ek sal graag wil he jy moet my antwoord nadat jy dit gelees het. Miskien kan jy my nog bewys die artikel is verkeerd? Ek is oop vir oortuiging. Maar tot dusver, maak dit vir my baie sin.

Ek sal hopelik vanaand tyd kry om vir jou so Skrifgetrou moontlik aan te dui waar die Bybel oral praat van die wegraping.

Ek wil jou ook net waarsku teen daardie website. Ek het al baie met demonbusters se artikels te doen gehad. Hulle maak baie wilde aannames, gebruik tekste wreed buite konteks en maak lelike veralgemenings. Ek het baie van daardie site gelees op 'n tyd en hulle is nie altyd so akkuraat nie.

Kaalvoetkind, ons moet net baie versigtig wees voor ons iets s, ek verwys nou na die opmerking dat die wegraping 'n okkultiese leer is. Dit is 'n baie streng Bybelse leer en daar is ook baie Geesvervulde teolo wat hieroor verskil, maar hulle raak nooit persoonlik hieroor nie. Dit is 'n moeilike onderwerp en ons sal met baie deernis met mekaar hieroor moet gesels. Ons het 'n ruk terug in 'n strik getrap aangaande persoonlik raak hier deur sekere lede en ek dink nie ons wil weer daar gaan nie, dit raak maar 'n lelike affre.

Groete en baie sen vir jou
Phil

Yolande~
Oct 23rd 2007, 03:04 PM
Antwoord my asseblief nadat jy die artikel gelees het.

Of is jy bang die artikel gaan jou deurmekaar maak? Al die skrifverwysings wat jy vir my gaan gee haal hulle ook aan...en verduidelik dit in konteks.

Ek is nie bang om dinge te ondersoek net omdat dit iets anders se as wat ek altyd geleer het nie. Ek is seker jy ook nie??;)

PS : Hulle offer 'n $10,000 beloning vir enige persoon wat nog kan bewys die wegrapingteorie het enige bybelse meriete nadat al die feite ondersoek is. Miskien kan jy nog ryk word ook :)

Ek klink dalk sarkasties, maar ek is nie regtig nie...as jy regtig voel dat hierdie artikel dwaling bevat sal ek graag daarvan wil hoor...maar nie net sommer omdat jy nie van die 'site' hou nie, ek sou bietjie meer konkrete redes waardeer...Ons is mos almal waarheid soekers, of hoe?

Yolande~
Oct 23rd 2007, 04:41 PM
sien ook http://www.christian-forum.net/index.php?showtopic=7634&mode=threaded :saint:

en http://www.whattimeitis.org/ComingEvents/myths.htm :saint:

dit is altyd die moeilikste ding om te leer jy het dinge nog altyd verkeerd verstaan en is dit nog altyd verkeerd geleer...maar wie regtig dapper is, sal bereid wees, om alles wat hulle glo te ondersoek vir wat waarheid daarin is. Want om vir Jesus lief te wees is om vir Waarheid lief te wees, Hy is tog die waarheid. Dit glo ek :)

Phil Fourie
Oct 23rd 2007, 06:33 PM
PS : Hulle offer 'n $10,000 beloning vir enige persoon wat nog kan bewys die wegrapingteorie het enige bybelse meriete nadat al die feite ondersoek is. Miskien kan jy nog ryk word ook :)

Hoekom krap daardie woorde vreeslik baie aan my?:hmm:

In elk geval, ek is baie bekend met hulle site ek gaan ongelukkig nie die tyd het om weer daardeur te werk nie. Ek stel voor ons los die site, want ons weet nie wat daardie mense se agenda is nie en ons werk saam deur die Woord. Dit is hoe ek "operate" ek leer uit die Woord, as 'n site daarmee saamstem, wonderlik, maar ek gaan nie na sites toe om waarhede aangaande die Woord te leer nie, dus voel ek dit is beter dat ons saam na die Woord kyk.

Nou weer terug, ek moet net gou vir Eugene gaan antwoord soos ek vir hom my woord gegee het.

Groete
Phil

CFJ
Oct 23rd 2007, 07:02 PM
Mense,

As ek so klip in die bos mag gooi. Iets wat ekself al moes leer, was om te bepaal of dit wat iemand glo, waarmee ekself nie saamstem nie, meriete kan h in iemand se eerlike soeke, sou mens die skrif wat so iemand aanvoer as bewysrede, objektief ondersoek. Ek glo vas dat daar 'n hele paar leerstellings is wat maklik kan hand uit ruk, weens die diep verskil wat dit teweeg bring. Die wegraping is so onderwerp, maar ook iets soos vry wil, vry genade, eenmaal gered altyd gered en die daarteen, die 1000 jarige vrederyk, die klein- en groot doop en moontlik nog so 3 of 4 ander, maar dit is basies die onderwerpe waaroor mense skerp kan verskil.

Mens moet jouself in 'n ander een se posisie probeer plaas en by jouself eerlik genoeg kan wees, om te probeer bepaal of dit enigsins moontlik is, dat iemand op grond van die Bybel, by so of so sienswyse kan uitkom. My eie oortuiging is dat die wegraping genoeg skriftuurlike gronde het, om wel so leerstelling te kan glo. Ekself glo nie elke faset rondom die wegraping nie, maar mens moet versigtig wees om mekaar sondermeer te verdoem, sou mens 'n ander siening handhaaf. Tog klink dit of mens kompromie wil aangaan, maar ek glo nie so nie, want ek het al werklik groot oorwinnings gehad juis oor hierdie benadering binne die hoofstroom protestantisme. Dit is wel my eie perspektief, maar dink bietjie daaroor, miskien maak dit sin... :)

Op die Engelse forum het ek al vreemd genoeg dinge opgemerk wat my breed laat glimlag het. A verskil met B oor iets wat A so sterk oor voel, dat hy B verdoem tot die hel. A stem egter met C oor 'n bepaalde onderwerp saam, wat C soos 'n broer laat voel. B verskil weer met C oor hierdie selfde onderwerp in so mate, dat B dieselfde standpunt teenoor C huldig rakende die hel, as wat A oor B voel. C verskil weer met A oor iets waarmee B dit 100% eens met C is, dat so iemand kan nrens anders as iets uit die hel self, glo nie.

In hierdie vreemde driehoek stem elkeen dus oor iets saam om selfs 'n broeder te kan wees, maar elkeen verskil met een in so mate dat daar amper 'n vervloeking is. Dit was vir my vreemd en ek het dit al telke male gesien oor juis die onderwerpe wat hierbo genoem is. Dit het my so effe versigtiger gemaak in my eie benadering, maar hou by jou oortuiging, mens wil niemand mislei laat nie... dit lyk egter of daar nog baie water in die see moet loop voor ons alles 100% sal verstaan!

Ek is oortuig dat baie leerstellings eerder arm is, as wat dit vals is.

Phil Fourie
Oct 23rd 2007, 07:34 PM
Ferdie

Baie goeie raad dankie;)

Jy het my net heeltemal verloor met A B en C, ek dink dit is te laat in die aand vir my om te volg

Groete en baie sen vir jou
Phil

Phil Fourie
Oct 23rd 2007, 07:35 PM
Kaalvoetkind

Hi, skies ek het bietjie lank gevat, maar hier is ek nou.

Ek het bietjie gedink. In stede daarvan dat ek net jou gooi met Skrifverwysings, kom ons werk saam deur 'n paar tekste. Beginnende by Luk 21.

Ek sal more dit hier plaas, dan kan ek en jy hopenlik lekker daaroor gesels.

Goeie aand vir jou verder, ons gesels more weer.

Groete
Phil;)

CFJ
Oct 23rd 2007, 07:38 PM
Ja Phil... ek kan ook nou nie meer onthou waaroor A, B en C saamgestem het toe hulle so verskil het nie. :lol:

Yolande~
Oct 23rd 2007, 07:46 PM
Phil

Die woord wegraping kom nie eers een keer voor in die bybel nie.
Dit is 'n teorie. 'n Leerstelling. Bybelverse wat bymekaargegooi word om
n doktrine te maak.
Maar niemand sou maklik by daardie doktrine uitgekom het deur net, sonder dat iemand die teorie vir hulle geleer het, persoonlike bybelstudie te hou nie

So, dit is dus nie reg om te se dit is so bybels dat jy weier om enige ander interpretasie van die skrif aan te hoor nie. Maar net my beskeie mening ;)

Die webblady gee nie net bybelverse wat die hele wegrapingteorie totaal weerspreek en bybels ongeldig maak nie. Maar dit grawe ook in die geskiedenis rond van waar hierdie leerstelling nou eintlik vandaan kom, en hulle het uitgevind dit was 'n 15 jarige spiritis wat dit die eerste keer kom leer het.

So ek verstaan nie regtig jou inslag nie Phil?

Phil Fourie
Oct 23rd 2007, 08:02 PM
Kaalvoetkind

Nee, dit kom baie keer in die Bybel voor. Die grondtekswoord wat daarvoor gebruik word in die Nuwe Testament is harpazo en ekfeugo

Beide hierdie woorde dui op die wegraping. Letterlik fisies, dit praat van die wegraping.

Ek wil nou nie aangaan oor daardie site nie, maar weereens het hulle hul feite verkeerd, hierdie dinge is al uit die Woord uit geleer vanaf Johannes af, deur na sy leerling wat die biskop van Smirna was. Hierdie leerstelling kom van Jesus se tyd af, hoekom, want Jesus het dit self geleer.

Waak dan en bid altyddeur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan.
Luk 21:36

Grondteks woord in Grieks is hier ekfeugo.

Dit is net vir my snaaks as ek so kyk na die "nuwe" vertalings dat almal van hulle juis die wegraping uitvertaal, maar in die 33/35, King James version en die Nederduitse Statenvertaling staan die wegraping nog bankvas:hmm: Dis s vir my baie van die aanslag van die Satan op die Woord van God.

Laat mens nogals dink.

Nee, ek herhaal dit weer KVK, en ek is eerlik met jou, die wegraping kom duidelik in die Woord voor en dit was oorspronklik in Grieks uitgesit in die woorde harpazo en ekfeugo.

Groete en sen vir jou
Phil

Ta-An
Oct 23rd 2007, 08:36 PM
Phil

Die woord wegraping kom nie eers een keer voor in die bybel nie.
Dit is 'n teorie. 'n Leerstelling. Bybelverse wat bymekaargegooi word om
n doktrine te maak. :hmm: Die woorde Drie-eenig kom ook nie in die Bybel voor nie, so ??? :hmm:

Yolande~
Oct 24th 2007, 05:04 AM
John 17:15 (JESUS praying to The Father) "I pray NOT that thou shouldest TAKE THEM OUT OF THE WORLD, but that thou should keep them from evil."

Yolande~
Oct 24th 2007, 05:13 AM
:hmm: Die woorde Drie-eenig kom ook nie in die Bybel voor nie, so ??? :hmm:

Presies!!!!!...ek is bly jy sien dit raak...
het jy al 'n studie gedoen in die bybel oor die drie-eenhoud, deur NET na die bybel te kyk, onafhanklik van die dogmas wat mense jou geleer het?

as jy dit sou doen sou jy agterkom daar is 'n paar verse wat gladnie inpas nie...

byvoorbeeld
1) Die bybel leer ons die Gees van Christus is die Heilige Gees (Sien o.a. Gal 4v6) en
2) Wanneer daar in Jesaja van Jesus gepraat word wat gaan kom word Hy, Jesus, genoem die 'Ewige VAder'.

Maar laat ons nou nie te veel hierop ingaan nie.

My punt is, die skrif is vir my die finale outoriteit, nie mense se dogmas nie. En as ek die bybel soos 'n kindjie lees sou ek nooit uitgekom het by die 'wegrapingsteorie' soos wat slim en geleerde mense dit verduidelik nie en sou ek nooit die 'drie eenheid' verduidelik het soos wat die dogmas doen nie.

Maar ek wil nie stry nie, ek is oop om te hoor as iemand 'n werklike persoonlike openbaring van 'n onderwerp het, deur te gesit by Jesus se voete met die Woord, maar ek het geen begeerte dat iemand vir my kom oorvertel wat hulle by hulle dominee of pastoor geleer het nie. :)

Hoeveel dinge leer mense nie in kerke wat totaal onbybels is nie...vat byvoorbeeld maar dat 'n baba met druppels besprinkel moet word...daar is nog baie ander sulke dogmas wat ek 'n groot probleem het....maar meer daaroor later.

Liefde-Groete
Kaalvoetkind

Phil Fourie
Oct 24th 2007, 06:02 AM
Goeie dag Kaalvoetkind

Rakende daardie vers wat jy aanhaal. Dit is spesifiek rakende Jesus se dissipels, Hy bid die Vader dat Hy hulle krag sal gee om dit te doen waarvoor Hy hulle stuur (Matt28). As God hulle uit die wreld sou uithaal op daardie stadium, waar sou evangelisasie vandaan gekom het?

Jesus waarsku juis ook hierdie selfde dissipels dat daar gewaat ek bid moet word om die grimmigheid van God te kan ontvlug. Wie moet waak en bid? Die geslag wat die tekens sien soos Jesus dit beskryf in Lukas 21. Waarvoor moet hulle waak en bid? Dat hulle dit wat na hierdie dinge gebeur kan ontvlug, naamlik die grimmigheid van God oor die aarde (Open 15).

Nou Openbaring is 'n letterlike boek, met dinge wat werklik aan die gebeur is en baie dinge wat nog gaan gebeur. As ek en jy nie saam kan stem oor die uitleg van Openbaring nie, dan sal ek en jy ook nie kan saamstem oor iets soos die wegraping nie. Nie dat ek met jou daaroor wil baklei of snaaks raak nie, maar ek noem dit maar net vir vewysing en dat ek weet dat as mens nie Openbaring op dieselfde manier benader nie, jy nie lekker bymekaar uitkom in gesprek aangaande die wegraping en die 1,000 jarige vrederyk nie.

Nou interessant. Ek het onder geen dominee geleer nie. Om jou die waarheid te vertel, ek stry gereeld met die dominee oordat die NGK die leer van chiliasme verwerp het en die Woord begin verallegoriseer het. Ek kan nie allegories met die Woord omgaan nie, want dit is nie hoe Jesus my geleer het nie. Ek het begin om intensiewe Bybelleer te doen op die ouderdom van 11 jaar oud. Reeds op hierdie ouderdom, sonder enige invloed vanaf die dominee of die pastoor, of selfs my ma en pa het ek duidelik begin sien dat Openbaring nie is soos wat dit vir jou in die kerk vertel word nie, maar dat dit 'n boek is van groot hoop. Wanneer het ek tot die besef gekom dat Openbaring 'n boek is van groot hoop? Toe Christus vir my die wegraping en die 1,000 jarige vrederyk wys.

So om jou vraag dan te antwoord. Hierdie is dinge wat ek by Jesus self geleer het en by geen mens nie, ek glo in 'n leer wat die kerk verwerp het, so net daarop alleen sal ek vir jou eerlik moet s dat ek hierdie goed by geen dominee of pastoor geleer het nie.

En julle het die salwing van die Heilige en weet alles.
1 Joh 2:20

En die salwing wat julle van Hom ontvang het, bly in julle, en julle het nie nodig dat iemand julle leer nie; maar soos dieselfde salwing julle aangaande alles leer, so is dit ook waar en geen leuen nie; en soos di julle geleer het, so moet julle in Hom bly.
1 Joh 2:27

Wat ek uit hierdie teks leer is nie dat ek nie deur mense geleer mag word nie, maar dat ek onder die salwing van die Heilige Gees is en primr by Hom sal leer, as ek na ander se woorde luister moet ek dit meet aan dit wat die Heilige Gees vir my in die Woord openbaar. Dit het nou maar weer met die kennis storie te doen. Sonder God is daar geen kennis nie, kennis word net geopenbaar in jou lewe deur die werking van die Heilige Gees.

Ek sal graag wil hoor nou voor ons dalk aangaan rakende die Drie-Eenheid. Ek verstaan nie mooi waar jy staan hierop nie. Is die Vader, Seun en Heilige Gees Een?

Groete
Phil

Yolande~
Oct 24th 2007, 08:03 AM
Dankie vir jou mooi antwoord Phil.

Ek kan daarteen niks inbring, as jy vrede in jou hart het dat die Gees self jou so geleer het nie. En as jy voortdurend toelaat dat Hy jou lei in meer en meer waarheid en as ek dit ook doen, sal ons op een stadium wel by dieselfde openbarings uitkom, hoewel die pad wat ons gaan stap moontlik gaan verskil...en ons dalk nie elke tree oor alles sal saamstem nie.;)

WAt betref die drie eenheid...ek kan nie met jou regtig teorie deel op hierdie stadium nie...want dit is nog in die proses om oopgemaak te word vir my. Ek verstaan ten dele. Maar wat ek wel verstaan, is dat dit nie regtig is soos ek altyd geleer het nie, want die bybel leer my anders.

Daar is verskillende sienswyses wat vir my sin maak op hierdie stadium, miskien kan jy my help uit die Woord?
Een moontlike verduideliking is?

God die Vader is Gees, en niemand sal Hom ooit sien nie. Hy vul die heelal. Hy het Jesus gestuur, wat die eksakte weergawe is van wie en wat Hy is. As ons Jesus gesien het het ons die VAder gesien. Ons sal nooit die Vader andersins sien nie. Ons kan Jesus dus ook ons VAder noem. Die Gees van die Seun is in ons harte uitgestort. Dit is Christus in ons, die hoop van heerlikheid

Daar is ander mense wat ek ken wat glo daar is 2 entiteite, die Vader en die Seun, maar dat die Heilige Gees die Gees van beide is en nie 'n aparte individu is nie.

Maar vir my, tans, en ek groei nog hierin? lyk dit of eersgenoemde vir my die meeste sin maak aan die hand van die bybel.

Phil Fourie
Oct 24th 2007, 08:30 AM
Goed, teks waarna ek dadelik sal moet verwys is die teks wat die Drie-Eenheid vir jou baie mooi uitl:

Want daar is drie wat getuig in die hemel: die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie drie is een;
1 Joh 5:7

Dan verder, het ons hierdie tekste:

15 Hy is die Beeld van die onsienlike God, die Eersgeborene van die hele skepping;
16 want in Hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte -- alle dinge is deur Hom en tot Hom geskape.
17 En Hy is voor alle dinge, en in Hom hou alle dinge stand.
18 En Hy is die Hoof van die liggaam, naamlik die gemeente; Hy wat die begin is, die Eersgeborene uit die dode, sodat Hy in alles die eerste kan wees.
19 Want dit het die Vader behaag dat in Hom die ganse volheid sou woon
20 en dat Hy deur Hom alles met Homself sou versoen nadat Hy vrede gemaak het deur die bloed van sy kruis -- ek s deur Hom -- die dinge op die aarde sowel as die dinge in die hemele.
Col 1:15-20

en omtrent die negende uur het Jesus met 'n groot stem geroep en ges: Eli, Eli, lama sabagtni? Dit is: My God, my God, waarom het U My verlaat?
Matt 27:46

En daar kom 'n stem uit die hemele wat s: Dit is my geliefde Seun in wie Ek 'n welbehae het.
Matt 3:17

Terwyl hy nog spreek, oordek 'n helderligte wolk hulle meteens en daar s 'n stem uit die wolk: Dit is my geliefde Seun in wie Ek 'n welbehae het. Luister na Hom!
Matt 17:5

Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.
Joh 14:6

Glo jy nie dat Ek in die Vader is en die Vader in My nie? Die woorde wat Ek tot julle spreek, spreek Ek nie uit Myself nie; maar die Vader wat in My bly, Hy doen die werke.
Joh 14:10

Hy wat My nie liefhet nie, bewaar my woorde nie; en die woord wat julle hoor, is nie myne nie, maar is van die Vader wat My gestuur het.
Joh 14:24

Ek is die ware wynstok, en my Vader is die landbouer.
Joh 15:1

En Jesus het met 'n groot stem uitgeroep en ges: Vader, in u hande gee Ek my gees oor! En toe Hy dit ges het, blaas Hy die laaste asem uit.
Luk 23:46

Ek hoop dit help

Groete
Phil

Ta-An
Oct 24th 2007, 05:56 PM
Presies!!!!!...ek is bly jy sien dit raak...
Jammer, die feit dat dit nie spesifiek uitgespel word deur dit "Drie-eenig" te noem nie, beteken nie dat dit nie bestaan nie.... is die punt wat ek wil maak, nie dat ek die drie-eenheid van G_d bevraagteken nie :o... Jammer Phil as ek jou nou bietjie vlam laat vat het :hug:

So wat ek eintlik wou s is dit, die feit dat die woord :"Wegraping" nie so genoem word nie, is geen bewys dat die wegraping nie bestaan nie... :o

Phil Fourie
Oct 25th 2007, 06:07 AM
Jammer, die feit dat dit nie spesifiek uitgespel word deur dit "Drie-eenig" te noem nie, beteken nie dat dit nie bestaan nie.... is die punt wat ek wil maak, nie dat ek die drie-eenheid van G_d bevraagteken nie :o... Jammer Phil as ek jou nou bietjie vlam laat vat het :hug:

So wat ek eintlik wou s is dit, die feit dat die woord :"Wegraping" nie so genoem word nie, is geen bewys dat die wegraping nie bestaan nie... :o

Nee toema Ta-An, ek het nie gedink jy ontken die Drie-Eenheid nie;)

David2
Oct 26th 2007, 04:13 PM
In die groot kerke glo mense oor die algemeen nie aan die wegraping nie. Waarom nie? Wel, die groot kerke is in 'n groot mate nog deel van die aardse sisteem van die Rooms-Katolieke Kerk. Die Katolieke het hulleself gesien, en doen nog steeds, as die sigbaarmaking van die koninkryk op aarde.

Daarna het die Protestantse kerke op die toneel verskyn en hulle het nie geweldig ver van die Katolieke-idee afgewyk nie. In die groot Gereformeerde kerke is daar tot vandag nog baie onduidelikheid en dubbelpratery as dit gaan oor die verband tussen kerk en koninkryk. Die algemene idee is nog maar steeds dat die kerk die verteenwoordiger van die koninkryk op aarde is en dat dit die kerk se opdrag is om die koninkryk meer en meer na die aarde toe te laat kom.

Nouja, met hierdie koninkryk-nou teologie van al die groot kerke, spreek dit tog vanself dat hulle geen plek en geen tyd het vir die wegraping nie. Hoe kan hulle aan die een kan hulle "groot opdrag" om die koninkryk na die aarde toe te bring uitvoer, maar aan die ander kant hartstogtelik wag om in die wegraping van die aarde af weggeneem te word. Dit is 'n totale teenspraak en die grootste enkele rede waarom daar nooit vir die wegraping plek sal wees in enige van die groot kerke nie.

Maar hierdie kerke is verkeerd met hulle koninkryk-nou benadering. Die koninkryk is nooit in die Bybel aan die kerk beloof nie. Dit is aan Israel beloof. Die profete van die Ou Testament is daarvan vol. Ek gaan nie nou lyste tekste hier aanhaal nie. Ons kan dit wel later doen indien nodig as ons in meer detail hieroor praat.

Die kerk is nie 'n wreldleier nie. Die groot kerke dink natuurlik hulle is en hulle gedra hulle ook so. Hulle wil die voortou neem met sosiale en politieke sake. Hulle sien hulleself as die hoop en die toekoms van hierdie wreld. Ons het self nou al 'n ACDP Christelike politieke party. Dit is hulle uitgesproke doel om as Christene die land en daarna die wreld vir God en vir die koninkryk te wen. Met sulke ideale is dit baie duidelik dat daar vir 'n wegraping geen plek in hulle denke is nie.

Nee, die kerk van die Nuwe Testament was veronderstel om 'n wreldvreemde konsep te wees, iets wat geen tuiste in hierdie wreld het nie. Vir ons as Christene is hierdie wreld die troon van Satan (Openb. 2:13). Ek lees nrens dat die troon van God nou hier op aarde is nie. Die troon van genade waarheen ons ons in die geloof moet wend, is in die hemel, totaal weg van hierdie aarde af (Hebr. 4:16; 8:1; 12:2). Christene word gewaarsku teen die wysheid en die leiers van hierdie wreld (1 Kor. 2:6). Hierdie wreld sal die verborgenheid van God nooit verstaan nie, al probeer ons ook hoe hard (1 Kor, 2:7).

Nee, Christene is vreemdelinge en bywoners op aarde. Ons is gesante en ambassadeurs hier (2 Kor. 5:20), met ander woorde, dit is nie ons land die nie. Neem gesante en ambassadeurs deel aan die politiek van die land waarheen hulle gestuur is? Nee, nooit nie! Maar ons is gestuur soos skape onder die wolwe (Matt. 10:16; Hand. 20:29). Ek sien geen Bybelse regverdiging daarvoor vir 'n Christen om hom soos 'n wreldleier te gedra en Christelike gesag en regte hier op aarde op te eis nie. Ons "bugerregte" (letterlik wat die woord beteken) is nie op aarde nie maar in die hemel (Fil 3:20).

Ons kan nou lekker aanhou stry en tekste aanhaal uit die Bybel om ons saak te steun, maar dit gaan ons nrens bring nie. Die feit bly staan dat die groot kerke (almal van hulle) aardsgebonde is en 'n aardse verwagting en doel verkondig. Met hulle kan jy praat tot jy blou word, hulle sal in alle ewigheid nooit die wegraping verstaan en glo nie. Dit gaan reg teen hulle grein in. Die enigste Christene wat ooit die wegraping sal verstaan en glo, is hulle wat weet dat ons as Christene totaal en al geen plek hier op aarde het nie en nou reeds saam met Christus in die hemel gesetel is (Ef. 2:6).

Yolande~
Oct 27th 2007, 04:53 AM
David

Jy begin nou die kern en die hart van die twee verskillende lyne waarmee die bybel geinterpreteer word aanspreek

Voor ek daarop uitbrei wil ek jou neg reghelp, ek was my lewe deur betrokke by baie groot kerke, ook by die grootste kerke in Pretoria (Hatfield en Lewende Woord) en hulle het maar altyd aan die wegraping geglo sowel as eindtyd katestrofes en verdrukking wat moet kom. Ek weet nie of hulle nogsteeds doen nie, maar hulle het altyd.

Dit is eers nou na my ek okkultiese boeke wat 'sogenaamd' christen is wat ek die geweldige kontras begin raaksien het tussen die 'escapism' mentaliteit en die 'oorwinnaars in Christus agv die kruis' mentaliteit.

Groep1
- Sien die groot verdrukking as iets wat nog moet kom.
Daniel : Hulle interpreteer die 490 jaar wat Daniel van gepraat het nie as opeenvolgend nie. Hulle sien 'n gedeelte het plaasgevind direk na die profesie en dan sien hulle 'n gap en dan sien hulle 'n gedeelte moet afspeel in 'n 'ver komende' eindtyd, wat hulle propageer nou is.
Hulle sien die 7 jaar waarvan Daniel praat as 'n 7 jaar waarop 'n antichris in die tempel gaan sit, en hulle wil die tempel herbou want waar anders gaan hy dan nou sit.
Openbaring : Hulle lees dit primer as 'n futuristiese boek.
- Sien die wegraping as 'n manier wat God sy kinders kan red van hierdie vreeslike wrede antichris man wat moet kom.
- Sien die wolk as 'n fisiese wolk waarop Jesus moet ry oppad aarde toe een dag en hoe hy weggegaan het ook.
- Benny Hinn byvoorbeeld (ook groot kerk ;) ) samel tans geld in om die tempel te herbou, want hy sien dit as nodig vir hierdie skrifte om in vervulling te kan kom.

Groep 2
- Sien die groot verdrukking as iets wat gebeur het kort na Jesus se opvaarding (geskiedenis leer dit was 'n ontsaglike verdrukking. Varke is geoffer in die tempel. En die dinge wat Jesus voorspel het het alles letterlik in vervulling gegaan). Die bybel se in Daniel 9v12 "such as never been done as what has been done to Jerusalem" en dat daar wel volgens die geskiedenis nog nooit so 'n verdrukking was in Jersualem nie. (sien ook Es 6v9)
- Interpreteer Daniel se profesie van die 490 jaar as letterlike 490 jaar na die profesie. Dit bring ons dan by 483 jaar met waar Jesus se bediening begin het. Jesus het 3.5 jaar die aarde geloop, en toe het hy gesterf. Die opkomende 3.5 jaar was daarna tot en met Stefanus se kruisiging. Toe is die 490 jaar voltooi
-DAniel se profesie praat dan van 'n klip wat uit die hemel kom en die hele aarde vul (God se koningkryk wat gebou word en die aarde vul).
-Sien die 2 profesie wat Daniel gehad het,die beeld asook Daniel 7, se eintlik presies dieselfde, maar net met ander versinnebeeldings.
- Interpreteer Openbaring as 'n boek wat basies afgehandel is. En dat die belangrike lyn wat mens moet trek is toe Jesus gese het op die kruis 'it is finished' was dit regtig volbring. WAnneer hy in Openbaring daarvan praat praat Hy van die kruis. Die engele wat oordeel uitgestort het was God se totale oordeel wat op Jesus uitgestort is, en armageddon (wat beteken 'battle on a hill'), was gewees 'n versinnebeelding van die bloed aan die kruis, toe al die wereldmagte van duisternis opgetrek het teenoor Jesus en waar hy elke mag en prinsipaliteit verslaan het.
-Lees die bybel dat Jesus 'met die wolk' gegaan het en ook sal terugkom. Die wolk is soos in Hebreers beskryf die wolk van getuienisse. Toe Jesus opgevaar het het hy die wat opgestaan het uit hul grafte saam met hom geneem, en as hy terugkom bring hy ook die wolk van getuies saam met hom.
-Lees die bybel as God se goeie nuus boodskap, dat hY die aarde wil vul met Sy heerlikheid.
-Jesus het gese die tempel sal afgebreek word. Die tempel word verbind met die wet en 'n ou verbond. Jesus het nooit gese die tempel sal weer herbou word nie. God gaan nooit weer in tempels van mense bly nie, Hy bly nou in die harte van Sy kinders
- Le klem op die feit dat Jesus sy dissipels geleer het om te bid 'laat U koningkryk kom', hulle afgevaardig het om die koningkryk te preek en wys ook daarop dat Jesus vir die mense wat letterlik voor hom gestaan het gese het in Matteus 16v28 "Voorwaar Ek se vir julle, daar is sommige van die wat hier staan, wat die dood sekerlik nie sal smaak voordat hulle die Seun van die mens in sy koningkryk sien kom het nie."

Ek dink dit is kern belangrik dat elkeen sal uitklaar watter groep is reg. Dit beinvloed alles in jou lewe, hoe jy die hele bybel lees. Hoe jy die evangelie van 'genade deur geloof' verstaan en toepas in hierdie tyd. Dit beinvloed jou 'mindset'. As mens die 'lyn' verkeerd het waarmee jy die bybel lees, sal jy baie baie dinge verkeerd verstaan. En ons wil tog elkeen in waarheid leef. .

Ek wil niemand oortuig nie. Ek noem die twee groepe. En ook die effek (vrug) - uitkyk - wat dit op mense se lewens het verskil grootliks, of hulle in groep 1 of groep 2 val :)

Yolande~
Oct 27th 2007, 06:38 AM
Die invalshoek waarmee mens die bybel lees is die enkel mees belangrikste ding. WAnt as mens jou lyn verkeerd trek, en die verkeerde bril opsit as jy die bybel lees, sal alles vir jou skeef en krom uitkom.

Mense wat byvoorbeeld deur die bybel te gebruik wil verkondig dat alles (insluitende ons verlossing) gaan oor die liefdesleer - sal net verse hieroor aanhaal, en totaal afgesluit wees vir enige iets anders.

Mense wat byvoorbeeld rassisties is sal die heiligheidkonsep (heiligheid wat beteken God se apartheid van sonde en ander gode eintlik) van God gebruik om appartheid van rasse te regverdig en al die verse uit hul kop ken wat verbuig of gebruik kan word om te staaf dat dit is waaroor dit eintlik gaan.

So ook diegene wat wetties is, hulle sal die ou testament se wette en Jesus se uitsprake oor die wet (voor Sy kruisiging, toe die nuwe verbond eintlik eers ingetree het) oor en oor aanhaal, en enige ander verse eenvoudig weg verduidelik.

Mense wat glo die fokus van die lewe vir Christene is om bannelinge (vreemdelinge) te wees wat moet vasbyt en uithou tot die wegraping hier is, sal graag Paulus se leiding gebruik om hulle punt te staff (Paulus was een van die 12 fondamente van die kerk, ons nie) en sal enige iemand wat wil vrugbaar is en vermeerder sodat hy/sy in 'n posisie kan wees om 'n seen te wees vir ander afmaak as 'uit lyn'. Hulle glo hoe meer ons lei hoe beter op 'n manier - en sien dit as 'n vorm van heiligmaking.

Mense wat glo die kernboodskap an die bybel is dat Jesus gekom het om ons lewe in oorvloed te gee, om ons (Sy kinders) te gebruik om instrumente te wees om Sy koningkryk oor die hele aarde te laat kom, en dat Hy alleen kom wanneer die hele aarde gevul is met Sy heerlikheid, lees die bybel dan ook in daardie konteks.

Ek glo, ons moet ons 'brille' afhaal, en toelaat dat die Gees van WAarheid ons help om die bybel met die korrekte invalshoek te interpreteer, sodat ons nie dwaal nie. Hartseer genoeg, iemand wat 'n 'set mindset' het, wil gewoonlik niks anders van enige een hoor behalwe dit wat sal bevestig dit wat hy reeds glo nie, en dit gee tog net 'n ellelange stryery af...en wat baat dit. Kom ons wees waarheidsoekers, al kos dit ook, dat ons sekere van ons ou 'dogmas' moet afle, om Hom te kan sien soos Hy werklik is

Yolande~
Oct 27th 2007, 07:07 AM
Na Jesus se besoek aan my in 'n droom, besef ek een ding vandag...

Dit maak nie saak hoe gesofistikeerd 'n leerstelling mag klink nie, dit maak nie saak hoeveel bybeltekste gekwoteer kan word om dit te kan staaf nie...

As die wegspringplek, die fondasie van die leerstelling nie reg is nie, is die hele leerstelling 'n misleiding...

Dit is hoekom ek soveel klem le op die invalshoek :)

David2
Oct 27th 2007, 07:52 AM
Kom ons bring die twee groepe af tot by hierdie een enkele stelling: Daar is mense wat die Bybel op die reguit en normale manier lees en verstaan en ander wat dit nie doen nie. Ek glo die Bybel as hy s dat die Antichris in die tempel sal sit en voorgee dat hy God is. Dit het nog nooit gebeur nie en dit gaan. Die Bybel is nie geskryf vir filosowe en letterkundiges nie. Hy is geskryf vir vissermanne, timmermanne en boere. As jy aan sulke mense skryf en jy s vir hulle die Antichris sal in die tempel sit en voorgee dat hy God is, wat verstaan hulle dan? Hy verstaan net mooi presies dit wat daar staan, en dit is ook wat ek verstaan.

Benny Hinn is presies net so aards soos die groot kerke. Om nou geld in te samel en tempels te begin bou is aards. Ek hoef nie dit te doen nie. Daar staan nrens dat ek nou moet sorg dat die tempel gebou word nie. Ek glo maar net wat die Bybel s. Ek hoef God nie te help om die profesie te vervul nie. Hy sal dit self doen. Soos so geweldig baie profesie van die eerste koms van Christus LETTERLIK vervul is, sal die i.v.m sy tweede koms ook LETTERLIK vervul word. Benny se teologie is ook aards. Hy preek koninkryk-nou teologie. Christene moet die beheer op aarde oorneem. As hy dus wel aan die wegraping glo is hy 'n uitsondering.

Jy s van jou tweede groep die volgende: "-Lees die Bybel as God se goeie nuus boodskap, dat Hy die aarde wil vul met Sy heerlikheid." Dit is presies wat ek glo. Maar die verskil tussen ons is dat ek weet dat hierdie ideaal van God baie gou bereik sal word - wanneer Hy die koninkryk instel wat reeds in die Ou Testament voorspel is. Mens hoef nie 'n gelowige te wees om te weet dat as hierdie aarde onder sy demoniese misleide leiers toegelaat word om veel langer aan te gaan, gaan hy homself totaal vernietig. Hoeveel vliegtuie moet nog in torings vasvlieg? Hoeveel tiranne in Afrika en elders moet nog miljoene mense vermoor? Hoeveel rampe en peste moet nog uitbrei as gevolg van "global warming"? Dit gaan nou al vir 2000 jaar so aan nadat die "koninkryk" volgens hierdie tweede groep reeds "na die aarde gekom het". En dan sit hierdie mense van die tweede groep in hulle ivoortorings en met hulle oogklappe aan en s "God is besig om die aarde met sy heerlikheid te vervul". Asseblief, kom ons word net 'n bietjie eerlik en realisties. Waar is hierdie aarde onder sy huidige bestel op pad heen?

Ja, God sal die aarde met sy heerlikheid vul. Daaroor het ek geen twyfel nie. Maar dit gaan nie in hierdie massiewe gemors gebeur wat die afgelope 2000 jaar reeds aan die gang is nie. Wat sal gebeur is presies net wat in die Bybel staan. Die Antichris gaan op die toneel verskyn. Almal sonder oogklappe kan dit sien naderkom. Globalisering van die wreld onder 'n menslike, humanistiese en God-onterende bewind is voor die deur. Ons hoef nie eers meer die profesie in die Bybel te lees nie, ons kyk net rondom ons en ons sien dit kom. Maar intussen s die mense in die ivoortorings nog steeds: "God is besig om die aarde met sy heerlikheid te vervul". Is dit nie ook wat gebeur het toe die mense die stoele op die dek van die Titanic reggeskuif het nie? (Terloops, as die koninkryk regtig gekom het, sal Titanics ook nie meer sink nie)

Nee, hierdie aarde moet eers 'n massiewe oordeel en 'n revolusie ondergaan voordat dit met die heerlikheid van God gevul sal kan word. Daardie revolusie word in die Bybel voorspel en word genoem die groot verdrukking. En ek dink ook nie ek is skuldig aan 'n "escapism" mentaliteit nie. ("mentaliteit" is 'n woord met 'n baie negatiewe konnotasie). Ek glo maar net wat die Bybel s oor die tyd van verdrukking. Dit is nie my "mentaliteit wat my aan die wegraping laat glo nie. As dit Bybel s ons moet deur die verdrukking gaan is dit goed vir my. Alles wat die Bybel aan my toes is vir my goed. Ek aanvaar dit so.

Maar toevallig weet ek goed dat op die normale reguit manier wat die Bybel gelees moet word, die wegraping 'n klinkklare feit is. 1 Thess. 4:16 beskryf eers hoe dit gaan plaasvind, dan direk daarna, s hy wat net na die wegraping gaan gebeur. Dit sal "ons" wees wat in Jesus glo wat die Here sal ontmoet in die lug. Dan sal "hulle" wat nie deel van daardie groep is nie soos barensnood by 'n swanger vrou met die dag van die Here oorval word. Gebruik 'n konkordansie en kyk wat die Ou Testament s van hierdie dag van die Here. Dit is 'n dag van afrekening en 1Thess.5 s dit is bedoel vir die "hulle" nadat die "ons" reeds weggeneem is. En om dit verder te bevestig s 1Tess. 5:8,9 net na die behandeling van hierdie "dag van die Here" wat vir "hulle" bedoel is, dat "ons" nugter en wakker moet slaap "want ons is nie bedoel vir hierdie toorn van God nie, maar om die saligheid te verkry in Christus Jesus". Dus: nee, dit is nie my "mentaliteit" wat die dinge vir my leer nie, dit is maar net die normale reguit manier waarop die Bybel gelees moet word.

Kom ons los die filosofie en letterkunde as ons oor die Bybel praat. Gaan trek vir jouself 'n paar vissersandale aan, 'n verslete plaashoedjie en 'n blouboordjie timmermansvoorskoot. Gaan lees dan die Bybel en glo wat jy daar lees en verstaan dit op die eerlike en reguit manier wat daardie mense dit sou doen.

Hartlike groete
David

Fanie van Emmenes
Oct 27th 2007, 08:20 AM
Ek wil graag deelneem aan die hoof onderwerp van hierdie draad naamlik die wegraping. David het egter nou 'n nuwe dimensie aan die wegraping gegee deur dit te koppel aan die begrip van die kerk. Ek stem saam dat die kerk 'n nuwe skepping van God is, maar dat hierdie gemeenskap wat so geskep is uit Jode en heidene ( dis nou ons ) bestaan volgens Paulus se uiteensetting in Rom.11 waar hy oor die toekoms van Israel praat. Ons almal ken mos die verhaal oor die Olyfboom? Ons moet baie duidelik besef dat dit nie ons is wat die wortel dra nie , maar die wortel ( dit is Israel ) dra ons. Ek verstaan die kerk van Jesus Christus so, as bestaande uit alle gelowiges uit die Jodedom en die heidene wat almal deel in die beloftes en verbonde van die God van Abraham , Isak en Jacob. Dit is hierdie kerk of gemeenskap wat deel gaan aan die wederkoms ( of openbaarmaking ? ) van Jesus.

CFJ
Oct 27th 2007, 08:35 AM
Welkom hier by Lighuis Fanie!

'n Begrip wat vir my baie sin maak, is die Israel van God en dan ook die God van Israel. Persoonlik glo ek dat dit is waaroor alles handel in spesifiek die Bybel, sonder Israel is God nie daar nie en sonder God kan daar nie 'n Israel wees nie. Elkeen moet deel word van hierdie Israel en dit geld vir beide Testamente. Soos jy tereg meld oor Romeine 11, daar word aangedui hoe word mens deel van Israel en wie dra mens, die wortel dra jou wat inge-ent is en diegene wat deel is van die olyfboom.


En mag daar vrede en barmhartigheid wees oor almal wat sal wandel volgens hierdie rel, en oor die Israel van God!
(Gal 6:16)

Daar het hy ook ‘n altaar opgerig en dit genoem: Die God van Israel is God.
(Gen 33:20)

David2
Oct 27th 2007, 09:11 AM
Fanie
Dankie vir jou inset. Jy is reg. Die kerk vandag bestaan uit Jode en heidene. Die middelmuur van skeiding is afgebreek. Maar as die muur van skeiding afgebreek is, dan is dit twee groepe wat saam een nuwe groep geword het. Dit is nie heidene wat Israel oorgeneem het nie. Israel bly vir altyd Israel. Dit is Christus-gelowiges uit Israel en uit die heidendom wat saamgekom het en 'n nuwe skepping van God gevorm het (Ef. 2:15).

Wat die olyfboom betref is daar ook so 'n klein nuanse verskilletjie. Onthou, toe die olyfboom nog sy mak takke gedra het. was daar ook 'n stam en takke. Was Israel beide die stam en die takke? Nee, die stam is die belofte (Abraham) en toe is die mak takke op 'n stadium afgekap. Israel is afgekap en die belofte het bly staan. Toe is die wilde takke ingent. Dra Israel nou die heidene? Nee, Israel is afgekap en die liggaam van Christsus, 'n nuwe skepping van God bestaande uit Christus-gelowige mense van alle nasies (ook Israel) is op die belofte ingent.

Hartlike groete
David

CFJ
Oct 27th 2007, 09:24 AM
Wat die olyfboom betref is daar ook so 'n klein nuanse verskilletjie. Onthou, toe die olyfboom nog sy mak takke gedra het. was daar ook 'n stam en takke. Was Israel beide die stam en die takke? Nee, die stam is die belofte (Abraham) en toe is die mak takke op 'n stadium afgekap. Israel is afgekap en die belofte het bly staan. Toe is die wilde takke ingent. Dra Israel nou die heidene? Nee, Israel is afgekap en die liggaam van Christsus, 'n nuwe skepping van God bestaande uit Christus-gelowige mense van alle nasies (ook Israel) is op die belofte ingent.Ek sien dit ook so David... en wil net byvoeg dat ek glo die wortel en die vettigheid van die olyfboom in Rom 11:17, wys op die verbond en belofte. Dit is die verbond en die belofte wat jou dra... die wortel en vettigheid van die olyfboom.

Yolande~
Oct 27th 2007, 10:20 AM
Die bybel leer ons in 1 JOhannes dat daar al baie antichriste opgestaan het en dat daar eintlik so iets is soos 'n gees van die antichris wat deur sommiges werk.

LEt wel anti-chris, nie anti Jesus nie. Christ beteken "the Annointed one and HIs annointing". WAnneer die krag van God deur Sy Gees werk, staan hierdie gees maar altyd daarteen op. En meestal in godsdienstige sirkels.

DAar was twee baie prominente antichriste wat opgestaan het gedurende die tyd van die groot verdrukking, dit was Nero en Keiser Titus. Dit kon enige van die twee wees waarna spesifiek verwys is en wat te doen het met die nommer 666.

Maar die geskiedenis leer ons dat die groot verdrukking reeds plaasgevind het in Jerusalem.

Julle hoef my nie te glo nie. Wie ore het om te hoor laat hom hoor, wie wil vashou aan sy dogma en dit net wil verdedig en nie 'n oomblik oop is vir enige iets anders nie, laat hom tekere gaan en sy dogma bestry van alle kante af. Ek deel dit nie omdat ek wil stry nie, dit is altyd moeilik om iets nuuts met mense te deel, en ek weet julle sal dit moeilik vat, ek deel dit omdat ek julle wil vrymaak, maar net die wat oop is, die wat wil stry, ek gaan nie aanhou stry nie. Dan verskil ons maar en laat dit daar.

Ek het geleer in my lewe, deur dure les en harde pad - as die wegspringplek van 'n lering nie die goeie nuus (die blye boodskap) is van wat JEsus vir ons kom doen het aan die kruis, die erfenis wat Hy vir ons nagelaat het en die krag van die nuwe verbond nie, kan mens gerus begin vrae vra oor die fondasies van daardie lering of leerstelling.

Maar dit is nie vir almal nie - en ek gaan nie langer stry nie. VAt dit of los dit. Die bal is in julle baan.

Letterlike interpretasie van die bybel se verduideliking van 'the abomination of the temple' aan die hand van geskiedkundige feite : Sien aangeheg. Vir die wat wil sien ;) http://www.the-highway.com/matt24_Woodrow2.html

PS : Ons is ingeplant in Abraham in, nie in die Jode in nie.

Pierre van Zyl
Oct 27th 2007, 01:06 PM
1 Joh verwys hier na 'n tydperk waar mense opgestaan het en Jesus wou vergeestelik het. Weereens dieselfde idees wat deur sommige dogmas en teolo aangehang word.
Ek is huidiglik besig met 'n boek wat handel oor die onderwerp aangaande die anti-chris. Dit word op 'n meer gerefomeerde basis gebasseer, dat die anti-chris reeds hier was, en dat daar nog baie ander was. Dus verstaan ek jou punt. Ek het egter net een probleem, dit plaas ons binne die 1000 vrederyk of dan dalk net buite dit. Kyk ek na die Middel Eeuse geskiedenis sit ons met 'n probleem, want dan was / is daar nie 'n vrederyk nie.
Verder, indien ek hierdie aangeleentheid ondersoek uit 'n "objektiewe soeke na die waarheidsoogpunt" het ek weer 'n probleem. Ek haal vir jou aan uit 'n brief geskryf deur Mazinni gerig aan Albert Pike gedatteer 15 Aug 1871

"We shall unleash the nihilsts and the atheists and we shall provoke a great social catalysm, which in all it's horror will show clearly to all nations the effect of absolute atheism, the origin of savagery and of most turmoil. Then everywhere, the people forced to defend themselves against the world minority and revolutionaries will exterminate those destroyers of civilization, and multitudes, disillusioned with Christianity whose deistic spirits from that moment will be without direction and leadership and anxious for an ideal, but without knowledge of where to send it's adoration, will receive the true light through the universal manifestation of pure doctrine of Lucifer, brought finally out into public view, a manifestation which follow the destruction of Christianity and Atheism, both conquered and exterminated at the same time.

Nou ter inligting, om te kyk of hierdie briewe outentiek is, en of dit wel enige waarde dra in die moderne geskiedenis, om te kyk of dit nie net nog 'n mal ou se brief is nie, kom ons kyk wat Albert Pike in een van sy briewe skrywe, gedurende dieselfde tydperk.

"World War three is to be fermented by using the differences of agentur of the Illuminati stir up between Political Zionists and the leaders of the Moslem world. The war is to be directed is such a manner that Islam and Political Zionism will destroy themselves while at the same time the remaining nations, once more divided against each other on this issue will be forced to fight themselves into a state of complete exhaustion, physically, metally , spiritually and economically"

Wat baie belangrik is aan die skrywes is dat dit geensins voorspellings is nie, maar wel beplannings

Let nou mooi op, Israel was met skrywe van die briewe, nog nie 'n staat nie. Isarel het eers in 1948 to stand gekom !
Nou weet jy nog nooit het hierdie skrywes my ontstig nie, inteendeel, dit het net vir my gewys dat die Bybel feitelik waar is. Net vir interressantheid, Amerika sit op 'n ekonomiese tydbom. Die VSA laat 'n bom ontplof en noem dit die "Mother of all Bombs"
Rusland word huidiglik gelei deur 'n oud KGB offisier. Net na die VSA se bom, ontlont Rusland ene en noem hom die "Father of all Bombs". Die "Father of all bombs" is darem omgewings vriendelik, aangesien dit nie kern aktiwiteit na laat nie.;)

Die Neo-konserwatiewes in die VSA moes 'n land kies om in te val, ten einde hul oorlogsspeelgoed aan die gang te hou. Pax Americana moes voortgesit word. Hulle het nie kans gesien vir Kuba nie, agv hul Kern wapens. Afganisthan was ook nie 'n opsie nie aangesien die land vir die USSR ekonomies uitgeput het. Daarby het die VSA Afganisthan ondersteun in hul oorlog teen die USSR.
Op daardie stadium was Iran nie 'n opsie nie want die gebied was te bergagtig. Die enigste opsie was China en Irak. China sou die VSA ekonomies gebreek het en die enigste opsie was Irak.
Om in hul doel te slaag moes die Amerikaners die oorlog teen terreur opblaas, want hulle moes hul aanval regverdig. ( Sien ook "Future Tense" geskryf deur die historikus Gwynne Dyer)

Kyk ek na my "Eienaarshandleiding van die mens" naamlik my Bybel, en dit wat deur Pike en Mazzini geskryf is, en ek vergelyk dit met wreld gebeure, dan lyk dit of hier wel iets gebeur. Ek het nog redelik inligting op die onderwerp, maar hierdie alleen, kan 'n ou nogals laat wonder :hmm:

Yolande~
Oct 27th 2007, 02:09 PM
Beste Pierre

Nou kan ons lekker saam gesels. Want ek en jy het dieselfde oogmerk. Ons wil ons nie vasstaar teen dogmas en leerstellings nie, maar soek die waarheid, ten alle koste en ten alle tye.

In my soeke na waarheid het ek besef ek kan gladnie saamstem met die ou wegrapingsteorie en eindtyddogmas wat ek van kleindogtertjie tyd af geleer het nie. Maar dit beteken nie dat ek nou se ek weet als en verkondig 'n nuwe dogma nie. Al wat ek se, is ek is oop vir waarheid.

WAt die 1000 jaar vrederyk betref - sommiges beweer ons is al klaar daarin. Ek kan eerlik se, ek weet nie. Ek het nog nie verligting daaroor nie.

Wat die ander aanslagte aan betref waarvan jy praat - wereldmagte ens. Ek weet wel Jesus het gese iewers "in this world you will have trouble, but take heart, for I have overcome the world". Om dus te se dat alles voortaan net maaskyn en rose gaan wees, is dus glad ook nie bybels nie.

Maar dat ons 'n verantwoordelikheid het as christene om te oorwin, dit is vir my God se opdrag. Teenstand sal daar altyd wees. Bose magte en aanslae, nie net teen christendom nie, maar teen alles wat mooi en goed is. Ek lees tans 'n boek oor die Moslems, en dit op sigself is 'n aaklige bedryging vir die christendom ook.

Interessant genoeg, net voor ek op die Forum gekom het nou, toe lei die Gees my na 2 Tim 4v18 "And the Lord will deliver me from every evil work and preserve me for His heavenly kingdom. To Him be glory forever and ever. Amen".

Om dus te leer - ons sal geen weerstand in hierdie lewe he nie is belaglik. Maar om te leer ons moet maar net galate uithou want ons gaan tog een dag wegvlieg, is vir my teen God se doel, vir ons om te leer heers en oorwin in hierdie lewe in Christus, oor elke aanslag van die vyand.

Gebed is kragtig. Sy Woord in ons mond het ontsaglike krag. Ons gaan nie oorwin deur vriendelik te wees en agteroor te sit nie, maar deur aggressief ons posisie in te neem in Christus sodat God 'n standaard teen die boosheid in hierdie wereld kan oprig deur Sy kerk.

Dit is hoe ek dit verstaan. Hoe verstaan jy dit?

Yolande~
Oct 27th 2007, 02:25 PM
Net so 'n nagedagte : WAnneer God iets wou doen het Hy altyd 'n profeet gesoek om Sy plan oor die aarde uit te spreek. Wanneer die vyand iets wil doen soek hy ook 'n spreekbuis om boosheid in te roep oor hierdie wereld.

Woorde het krag. Of dit nou van satan se plan praat of van God se plan. Woorde het krag. Die bybel leer ons "dood en lewe is in die mag van die tong, en elkeen wat dit gebruik sal die vrug daarvan pluk".

As al die christene heeldag negatief spreek oor die toekoms. As almal spreek oor die vernietiging vanaf Israel. As almal verdoemenis en kataklismis 'inroep' - wat dink julle sal gebeur? Presies dit wat ons spreek - sal ons die vrug van pluk.

Hoe hartseer is dit vir my nie, dat die vyand deur die kinders van God soveel 'disasters' in hierdie wereld inroep as gevolg van 'n 'doom & gloom' interpretasie van Sy Woord? Is ons nie veronderstel om lewe te spreek en God se planne van lewe in te roep nie?

Ek hoor nou die dag van 'n eiland wat deurspek was met satanisme. Hulle koraalrif het heeltemal swart geword. Allerande booshede het geseevier. Toe begin 'n herlewing uitbreek. Christene begin hulle plek in neem en heers in Christus. Hulle begin toe lewe spreek oor die koraalrif. Nie lank daarna nie, wonderwerk, word die koraalrif herstel. Wetenskaplik onmoontlik. Maar 'n godswonder. Want Sy kinders het begin heers, soos Hy dit bestem het, deur die krag van Sy Gees, deur die krag van Sy Woord in hulle mond.

God is 'n God wat wil herstel, wat wil lewe bring, wat wil heelmaking bring. Jesus het 'n volmaakte prys betaal. Nie 'n halfgebakte prys nie. Ons het nie 'n benul wat HY alles vir ons gegee het wanneer ons in Hom is nie. As ons dit net kan besef...Sy kinders...en ons posisie begin inneem in hierdie wereld...sal die vyand se werke vernietig word, deur die krag van Sy Gees. Maar wanneer sal ons ontwaak uit ons 'godsdienstige slaap' en sien?....

Phil Fourie
Oct 27th 2007, 03:10 PM
Die bybel leer ons in 1 JOhannes dat daar al baie antichriste opgestaan het en dat daar eintlik so iets is soos 'n gees van die antichris wat deur sommiges werk.

Kaalvoetkind

Ons sal moet versigtig wees as ons daardie teksgedeelte hier wil inbring, aangesien Johannes duidelik onderskei tussen DIE ANTICHRIS wat moet kom en ander antichriste wat reeds daar is.

Groete
Phil

Phil Fourie
Oct 27th 2007, 03:13 PM
Kaalvoetkind

Het jy toe al tyd gekry om te kyk na daardie tekste oor die Drie-Eenheid?

Ek sal graag nog 'n antwoord van jou wil h in die verband, aangesien dit nogals vir my 'n belangrike ding is wat ek met jou wil opklaar.

Sen vir jou
Phil

Yolande~
Oct 27th 2007, 03:21 PM
Beste Phil,

Jy hoef nie so besorgd te wees oor my nie...jy het 'n mooi hart.

Ek ken al daai verse wat pas om die traditionele drie eenheid leer te verkondig. Maar daar is ook verse wat nie netjies daarby inpas nie (het jy wel na daardie gekyk wat ek jou gegee het?)

Ek verkondig nie 'n nuwe leer nie. Ek is maar net 'n passievolle waarheidsoeker en ek vra openlik vrae en is oop om voortdurend te groei in waarheid. Ek het ook al op 'n stadium 'n bybelskool bygewoon waar ek my leermeester al sy dae gegee het omdat ek nie net aanvaar wat hy my wou leer oor die drie eenheid nie, maar voortdurend verse vir hom gewys het wat die teendeel bewys van die eier (dop, geel en wit) lering :).

Ek is maar so Phil. Ek vra vrae. En as ek 'n ding in die bybel sien wat indruis teen enige lering wat ek het, is ek bereid om te se - nou wat nou? nou maak dit mos nie meer sin wat ek voorheen geleer/geglo het nie? wat is die waarheid?

So, wat die drie-eenheid aan betref. Totdat iemand vir my die verse kan uitklaar wat teenstrydig is met die algemene drie-eenheid leer - sal my siening daaroor wees, 'ek weet nie'...'ek is oop vir oortuiging'...

Maar ek propageer gladnie 'n nuwe lering nie. Ek is maar net dapper genoeg om ongemaklike vrae te vra. WAnt ek hoef nie 'reg' te wees nie. Ek se maklik - 'o gaats, lyk my ek het dit nog heeltyd gemis! oor hierdie of hierdie saak' - as ek kan sien ek het iets verkeerd geglo tot op 'n punt. Vir my is dit meer belangrik om leerbaar te wees en oop te wees vir ander interpretasies as om heeltyd 'reg' te wees in ander se oe. :)

Phil Fourie
Oct 27th 2007, 03:28 PM
Kaalvoetkind

Dit gaan glad nie oor jou soeke na die waarheid nie, dit is vir my goed en reg so, ek probeer jou ook nie in 'n hoek druk nie.

Ek wil net nie h jy moet later probleme op hierdie forum optel nie, want die Drie-Eenheid word op hierdie forum erken en daar is al paar mense wat probleempies opgetel het oordat hulle nie die Drie-Eenheid aanvaar nie. Ek wil net nie h ons moet daardie pad stap nie.

So ek s maar net vir jou, hierdie forum is glad nie oop vir die bespreking van die Drie-Eenheid.

Groete
Phil

NS! Jammer as jy die verkeerde idee gekry het met hierdie plasings van my, ek probeer ook maar net my werk hier doen;)

Stuur vir my al die verse wat jou pla sommer per e-mail (jy het mos nou my e-mail), dan kyk ek vir jou of ek jou nie dalk beter kan uithelp nie. Ek wil maar net help KVK, moet a.s.b. nie verkeerd verstaan nie

Yolande~
Oct 27th 2007, 03:36 PM
Jy kan my help vir eers met die twee voorbeelde in pos 92 van hierdie draad as jy wil :)

Dankie Phil

Yolande~
Oct 27th 2007, 04:35 PM
Pierre...wat dink jy hiervan, sien link? (oor die 1000 jaar vrederyk)

http://www.sonstoglory.com/covenantofpeace.htm

Pierre van Zyl
Oct 27th 2007, 04:38 PM
Hi Kaalvoetkind,
Ek ignore jou nie, maar herkou 'n bietjie;)

Yolande~
Oct 27th 2007, 05:18 PM
Neem gerus al jou tyd :)

Pierre van Zyl
Oct 28th 2007, 10:25 AM
Dalk is hierdie in sy geheel n ander onderwerp, maar ek staan egter baie skepties en krities teenoor die stelling Woorde het krag
Woorde kan seermaak, woorde kan dalk omstandighede hier en daar verdraai en verander. Maar as n kind van die Here het woorde by implikasie geen invloed op my nie. Sedert ek tot bekering gekom het, het ek baie vriende verloor, en woorde het soms seergemaak, maar in sy totaliteit niks verander oor hoe ek oor God voel nie. Woorde en gedagtes het egter n groot impak op die Afrika kultuur. Die Afrika kultuur is deurspek van die okkulte, net soos ons eie kultuur ook is.
Laat ek egter verduidelik. In die Afrika Kultuur werk alles in harmonie saam, jy kom tot jou reg as individu solank jy tot voordeel van die groep is. Hierdie groepsgees word in Zulu Ubuntu genoem. Jy bly dus n aanwins solank jy tot voordeel van die groep optree. Verder word daar geglo, binne die konteks van Ubuntu, dat alle grensdrade moet val, en almal in harmonie moet saamleef.
Indien iemand egter negatiewe gedagtes koester moet hy of sy haar laaste asem met vuur uitblaas, sodat die ene met die negatiewe gedagtes nie tussen die voorvadergeeste kan sit en verdere negatiewe gedagtes kan stuur nie. Met die uitblaas van sy/haar laaste asem met vuur, beland die persoon se gees in die buitenste donker. Dieselfde lot wag op die ene wat die Afrika geheime uitgee.
Hierdie idees is ook vasgevang in n DVD wat nou gesirkuleer word byname van Secret ek dink Oprah Winfrey is betrokke by die DVD.
Ek glo vas dat geen woord/woorde uitgespreek oor my enige invloed kan h nie, jy sien indien ek dit glo, sal dit mos lynreg staan teenoor God se plan met my, en enige ander persoon. Woorde kan tog nie God se alwetenheid en volkome almag beinvloed nie ? Ja in die OT is profete gebruik, maar vandag het ons die Opperste Profeet, naamlik Jesus Christus. Op Sy beurt het Hy my aangestel as koning, priester en profeet van my eie gesin.

Maak die wete of nie-wete van n wegraping enige verskil aan my lewe as sulks. Ja dit bring hoop, nie vrees nie. Maak die boek Openbaring my bang, geensins, hoe kan ek bang wees as my Koning reeds die dood oorwin het ? My Koning is die Heerser van die Heelal, Hy het dan alles gemaak, hoe kan ek enige iets vrees ? Dink ek die wederkoms is mre, of oormre ? Geensins, ek laat dit in God die Vader se hande, Jesus het dan self ges dat slegs die Vader alleen weet wanneer die dinge sal gebeur. Ek staan dus by wat Paulus ges het. Die wat werk sal eet, maar die wat nie werk nie sal nie eet nie. Ek beplan elke dag nogsteeds vir my eie aftrede, vir die welvaart van my kinders wanneer ek nie meer daar is nie.

Ek hou die internasionale politiek en ekonomiese bedrywighede dop, dit is vir my lekker, my hobby as ek dit so kan stel. Ek hou dit egter nie dop met vrees nie, maar met hoop, die hoop wat vir my in die Bybel gegee word
:bounce:

Yolande~
Oct 28th 2007, 02:35 PM
Best Pierre

My opninie of jou opinie hieroor maak tog gladnie saak nie, op die ou end is dit wat ons Vader deur Sy Woord vir ons hieroor se wat saakmaak, nie waar?

Ek tik vir jou twee versies in die verband. As jy 'n aparte lyn wil oopmaak kan ons nog baie daaroor gesels en ek kan nog vir jou vele ander ook aanhaal:

Mattheus 17v20
sal julle vir hierdie berg se: Gaan weg hiervandaan daarnatoe! En hy sal weggaan, en niks sal vir julle onmoontlik wees nie.

(moet hulle bid dat God die berg skuif, of moes hulle praat met die berg?)

Spreuke 18v21
Dood en lewe is in die mag van die tong; en elkeen wat dit graag gebruik sal die vrug daarvan eet.

As iemand 'n vloek oor jou spreek sal dit 'n uitwerking he. Maar in die naam van Jesus kan jy daardie vloek breek. Ons moet seen en nie vloek nie. En ons kan in Jesus se naam die vloeke oor onsself en oor ons land en wereld breek.

Jesus het al die outoriteit verwen, deur elke mag van duisternis te oorwin. Hy het dit toe vir ons gegee en gaan sit aan die regterhand van God. Hy wag nou vir ons om dit te gebruik. Met die outoriteit wat Hy vir ons gegee het moet ons demone uitjaag, met omstandighede (berge) in ons lewens praat in geloof en seen uitspreek. God se woord in jou mond het net soveel krag soos God se Woord in Sy eie mond.

Joyce Meyer het 'n hele boek geskryf oor die geweldige impak dit op haar lewe gehad het toe sy hierdie beginsel ontdek het en haar tong begin gebruik het om lewe te spreek. Daar is ook baie ander boeke beskikbaar in hierdie verband.

Ons is die kop en nie die stert, in Christus.

Wanneer ons hierdie beginsel egter toepas moet ons ook gelei word deur die Gees. Ons spreek nie net nie, ons luister wat Hy deur ons wil se, en spreek dit dan :)

As jy verder wil gesels...laat ons dan 'n ander draad oopmaak.:bounce:

Phil Fourie
Oct 29th 2007, 06:14 AM
Kaalvoetkind

Geen woord of vloek oor my uitgespreek kan gestand doen nie, ek staan onder die beskerming van die bloed van die Lam.

In my opinie water ons hierdie bloed af, as ons om elke hoek en elke draai dit wat teenoor ons gespreek word eers moet breek en dan weer die volgende dag dit moet breek en dan die volgende dag dat.

Hierdeur maak ek die offer wat Jesus vir my aan die kruis gebring het onvoldoene en bring die idee oor dat dit nie volkome was nie en kruisig ek hom weer ten opsigte van myself.

Groete
Phil

Pierre van Zyl
Oct 29th 2007, 06:40 AM
As iemand 'n vloek oor jou spreek sal dit 'n uitwerking he. Maar in die naam van Jesus kan jy daardie vloek breek. Ons moet seen en nie vloek nie. En ons kan in Jesus se naam die vloeke oor onsself en oor ons land en wereld breek.
Moeilike ene, indien 'n ou in die okkulte werksaam is, kan jy duisende vloeke teen jou per dag kry, jy sal nie eers van 10 % weet nie. Hoe hanteer jy dit ? My insiens deur te vertrou op God alleen

Jesus het al die outoriteit verwen, deur elke mag van duisternis te oorwin. Hy het dit toe vir ons gegee en gaan sit aan die regterhand van God. Hy wag nou vir ons om dit te gebruik. Met die outoriteit wat Hy vir ons gegee het moet ons demone uitjaag, met omstandighede (berge) in ons lewens praat in geloof en seen uitspreek. God se woord in jou mond het net soveel krag soos God se Woord in Sy eie mond.

Hierdie idee, klink vir my nogal baie humanisties, die selfverheerliking van die mens na Godstatus. Na my mening kan God ENIGE iets "override" Hy het my nie nodig om dit te doen nie. Ek weet egter dat God lief is vir my, en my wil gebruik. Dus freefall ek in Sy hande in, hy weet tog beter.

Joyce Meyer het 'n hele boek geskryf oor die geweldige impak dit op haar lewe gehad het toe sy hierdie beginsel ontdek het en haar tong begin gebruik het om lewe te spreek. Daar is ook baie ander boeke beskikbaar in hierdie verband.

Ons is die kop en nie die stert, in Christus.

Ek voel weer, ek is minder as die stert, jy sien aan Hom alle eer, en niks aan my nie. Laat Sy wil geskied.

Sal hierdie spreek van lewe, en verbreking van vloeke nie neerkom op die daarstelling van daaglikse rituele nie ? Wat dan beteken dat jy elke dag net soos die satanis, sekere rituele moet beoefen alvorens jy met jou dagtaak kan aangaan. Dit kom daarop neer dat Skrif soos Gal 5:1 sy betekenis verloor

Phil Fourie
Oct 29th 2007, 06:57 AM
Ek wil net 'n bietjie agtergrond hier deel.

Ek is redelik betrokke met geestelike oorlogvoering. En laat ek vir jou s, van die mense wat ek al mee te doen gekry het en van die stories wat ek al gehoor het, maak blatant 'n bespotting van die kruis en die oorwinning van Christus. Ons dink deur al hierdie dingetjies wat ons doen kry ons nou hierdie uitnemende mag en daarmee gaan ons dit nou kanaliseer na hierdie gegewe demoon toe en dan sal hy net die berge inhardloop weens vrees vir al hierdie tricks wat ons nou so op hom kon trek. Smeer daai olie, gooi daai holy water, blaas daai ramshoring, blaas, ja blaas, ons blaas daai ding uit man. Ek weet deesdae nie meer of ek oor hierdie goed moet lag of huil nie, soos 'n oom sal s wat ek die naweek ontmoet het.

Vat jou outoriteit in Christus en verklaar wie jou Verlosser is en waardeur jy gered is.

En hulle het hom oorwin deur die bloed van die Lam en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie liefgehad nie.
Op 12:11

Verder sal die Here vir jou wys hoe jy in elke omstandigheid moet optree en wat om te doen, partymaal sal dit nodig wees vir die Here om jou te wys om weer bietjie jou huis skoon te maak, ek moes hierdie week weer my huis salf as teken van beskerming van God oor my huis, maar om elke woord wat oor my gespreek is eers te moet bestraf, is nie vir my Skriftuurlik nie.

Groete
Phil

Yolande~
Oct 29th 2007, 09:12 AM
Vir diegene wat wil glo woorde het geen krag nie en ons het geen krag of outoriteit in Christus nie, en ons moet net vasbyt en uithou tot Jesus ons eendag laat wegvlieg van hierdie versukkelde wereld - Glo gerus wat julle wil. Ek gaan julle nie eers probeer oortuig nie. Dit klink of julle 'minds' opgemaak is oor hierdie saak.

Vir iemand wat honger is om bietjie meer hieroor te hoor, sien gerus aangehegte link http://www.christian-faith.com/forjesus/prayers-and-confessions-based-on-the-word

of kry Joyce Meyer se boekie "The secret power of the Spoken Word".

Woorde het krag. Punt. Of jy dit nou kan insien of nie, verander niks aan die waarheid nie.

PS: Ek het geen probleem om te se dat die okkulte 'n afskuwelike sonde voor God is nie. Maar 'n gees van ongeloof en 'godsdienstigheid' is net so afskuweluk, en moet van 'repent' word om in die volheid van God te kan inbeweeg. Mag God my vrymaak van enige ongeloof en vormgodsdienstigheid wat nog in my mag oor wees, want ek weet hoe absoluut veragtelik dit is vir Hom....en mag dit die uitroep van julle harte ook word. Sonder geloof is dit in elk geval onmoontlik om God te behaag.

Phil Fourie
Oct 29th 2007, 09:34 AM
PS: Ek het geen probleem om te se dat die okkulte 'n afskuwelike sonde voor God is nie. Maar 'n gees van ongeloof en 'godsdienstigheid' is net so afskuweluk, en moet van 'repent' word om in die volheid van God te kan inbeweeg. Mag God my vrymaak van enige ongeloof en vormgodsdienstigheid wat nog in my mag oor wees, want ek weet hoe absoluut veragtelik dit is vir Hom....en mag dit die uitroep van julle harte ook word. Sonder geloof is dit in elk geval onmoontlik om God te behaag.

Kaalvoetkind

Kom ons probeer om nie persoonlik te raak met mekaar nie, dit is nie stigtend tot die gesprek nie.

Ek ontken nie die krag van 'n woord wat gespreek word in die Naam van Jesus Christus nie, ek s wel die woord wat gespreek word teen my in die naam van die Satan het nie invloed op my nie, aangesien ek baie bewustelik my outoriteit in Christus hieroor geneem het.

Ons moet oppas dat ons nie 'n "karma" beginsel hier voorhou nie, want dit is nie Bybels nie. Om dan iemand wat hierdie standpunt in neem te beskuldig van 'n gees van ongeloof is heeltemal verkeerd.

Laat ons kyk dat ons die gesprek hou soos tussen kinders van God, anders gaan daar ongelukkig nog 'n draad streng gemodereer moet word.

Ek vra dat almal asseblief in die verband hulle samewerking sal gee.

Groete
Phil

Yolande~
Oct 29th 2007, 10:30 AM
Toe JEsus in Nasaret was het Hy probeer om die goeie boodskap te gee van die Koningkryk wat hier is. Maar Hy kon nie veel doen nie, weens hulle ongeloof. Dit het Hom meer gegrief as al die afgode van die heidene, as al die sonde van die prostitute...dit klink vir my soos ek my bybel lees dit was die mees fieslikste en ontstellendste ding vir Jesus, en Hy kon nie meer langer daar bly nie as gevolg daarvan.

As die koningkryk van God nie verkondig word op hierdie forum nie, en as ongeloof opgehemel word, het ek regtig geen plek hier nie.

Hoop diegene met wie dit praat sal repent. En hiermee totsiens van my kant af. Ek kan myself geen plek hier sien vul nie. Godsdiens en ongeloof in die erfenis van wat Jesus ons agtergelaat het, grief my persoonlik meer as die okkulte!

Phil Fourie
Oct 29th 2007, 10:48 AM
Kaalvoetkind

Ek verstaan nie hoe kom jou nou daarop uit dat ek en Pierre wat hierdie standpunt huldig nou skielik ongelowig is nie. Wil jy nie net vir my dit asseblief uitwys nie?

Ek is altyd oop vir oortuiging, mits iemand dit vir my kan aantoon uit die Woord uit, ek kan nie en sal nie 'n opinie huldig wat nie Skriftuurlik is nie, as ek verkeerd is in die verband, wys dit asseblief tog net vir my uit vanuit die Woord, laaste ding wat ek wil doen is om met 'n suster in Christus te baklei.

Groete
Phil

CFJ
Oct 29th 2007, 10:53 AM
Toe JEsus in Nasaret was het Hy probeer om die goeie boodskap te gee van die Koningkryk wat hier is. Maar Hy kon nie veel doen nie, weens hulle ongeloof. Dit het Hom meer gegrief as al die afgode van die heidene, as al die sonde van die prostitute...dit klink vir my soos ek my bybel lees dit was die mees fieslikste en ontstellendste ding vir Jesus, en Hy kon nie meer langer daar bly nie as gevolg daarvan.

As die koningkryk van God nie verkondig word op hierdie forum nie, en as ongeloof opgehemel word, het ek regtig geen plek hier nie.

Hoop diegene met wie dit praat sal repent. En hiermee totsiens van my kant af. Ek kan myself geen plek hier sien vul nie. Godsdiens en ongeloof in die erfenis van wat Jesus ons agtergelaat het, grief my persoonlik meer as die okkulte!

Kaalvoetkind,

Hieronder is my eie perspektief van hoe ekself glo, soos op 'n ander draad weergegee, die koninkryk van God gevestig is. Ons stem nie almal hieroor saam nie en my eie gevoel is dat mens nie noodwendig net letterlik of net geestelik na die Skrif moet kyk nie. Hopenlik gee dit perspektief op hierdie debat, want ek twyfel dat van die ander nie ook oorweging gee aan dit wat ons nou het nie en miskien verstaan jy hulle moontlik net verkeerd...


Dat ons nou 'n buitengewone vrede kan smaak het baie te doen met die mag wat 'n kind van die Here oor satan het (Joh 1:12; Luk 10:19; Mar 16:10; Hand 28:5; )... en ook... En die God van vrede sal die Satan spoedig onder julle voete verbrysel. Die genade van onse Here Jesus Christus sy met julle! Amen.
(Rom 16:20)

Satan het geen beheer oor die koninkryk wat nou binne ons is nie (Luk 17:21). Satan se beheer is net gesetel buite Christus. Die mense wat Jesus nog nie aangeneem het nie, is blootgestel aan satan wat wel die owerste van hierdie wreld is, maar vir 'n kind van die Here is satan in so mate gebind, dat hy absoluut geen mag oor 'n gelowige kan h nie. Daar is 'n vrederyk wat ons nou vandag deelagtig is, een waar ons meer as oorwinnaars is, omdat ons uit God gebore is...


Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wreld; en dit is die oorwinning wat die wreld oorwin het, naamlik ons geloof. Wie anders is dit wat die wreld oorwin as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is? Dit is Hy wat deur water en bloed gekom het, Jesus die Christus; nie deur die water alleen nie, maar deur die water en die bloed; en dit is die Gees wat getuig, want die Gees is die waarheid. Want daar is drie wat getuig in die hemel: die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie drie is een; en daar is drie wat getuig op die aarde: die Gees en die water en die bloed, en die drie is eenstemmig.
(1Joh 5:4-8)
Dit lyk soos die kruis wat daardie oorwinning bevestig het. As mens nie die kruis as die middelpunt van vervulling kan sien nie, sal dwaling die noodwendige gevolg wees. In die ganse geskiedenis, sal die kruis uitstaan as die hoogtepunt! Jesus het 'n vrederyk gebring wat Hyself in soveel woorde ge-uiter het, die ooreenstemming is nie so toevallig nie... maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my Naam sal stuur, Hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat Ek vir julle ges het. Vrede laat Ek vir julle na, my vrede gee Ek aan julle; nie soos die wreld gee, gee Ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie.
(Joh 14:26-27)

Enige mens wat nou in totale wanhoop en vrees leef, ken God nie en sal nooit tot God kan kom nie (Open 21:8 ). Dat Jesus se vrede bomenslik is, word op talle plekke in die geskiedenis bewys. Dit word in elke mens wat in Jesus se liggaam gedoop is bewys. Die satan kan jou nie teister, soos Job geteister was nie. Die satan het 'n mag oor Job ontvang wat hy nie oor jou lewe kan h, as jy 'n kind van God is nie. God se koninkryk word werklik, die oomblik as Jesus jou koning word, as 'n mens nie vrede in so koninkryk het nie, dan bestaan Jesus nie en het Hy 'n leuen vertel. Dit is nie realisties om die onvrede van hierdie wreld as toonbeeld van God se koninkryk te wil uitbeeld nie. Sy koninkryk is net beskikbaar as jy dit betree. Maak die mens dit minder sal dit kleiner wees as wat God bedoel het, dit is elkeen self wat God se volheid wegstoot, sou hulle wag vir 'n koninkryk wat nog moet kom, terwyl dit reeds hier is. Nie dat ekself nie meriete daarvoor kan sien nie (die letterlike 1000 jarige vrederyk), maar die vrae wat ekself het daaroor, laat my nog in twyfel oor sekere aspekte. Tog weet ek dat baie mense wat hierin glo, die Here ken. Daaroor kan mens tog nie oneerlik wees nie. Genadiglik ken ek van hierdie mense, wat net soos ek besef daar is nie werklik saligheidswaarde in eskatologie nie. Mens behoort verskille wat sieninge oor die eindtye betref, te kan verdra, want hierdie verskille het moontlik 'n groter doel as wat mens mag besef.

Voor die uitstorting van die Heilige Gees, praat alle Skrif van die koninkryk wat moet kom... watter koninkryk? ...en ges: Die tyd is vervul en die koninkryk van God het naby gekom; bekeer julle en glo die evangelie. (Mar 1:15) (Sien ook Mat 3:2; 4:17; 10:7; Luk 10:9; 10:11) Mens kan dit sonder twyfel s dat dit 'n koninkryk is waar Jesus die Koning is, dieselfde Koning van die vrederyk, wat vrede aan almal belowe het wat Hom aanneem.

Na die uitstorting van God se Gees wys alle Skrif op die koninkryk wat gevestig en bekragtig is op aarde.


Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die Seun van sy liefde,
(Kol 1:13)

Daarom, omdat ons n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees, en so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees.
(Heb 12:28)
Dieselfde Johannes wat van die 1000 jarige vrederyk in Openbaring 20 skryf, skryf die volgende in Openbaring 1...


en ons gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader, aan Hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid! Amen
(Open 1:6)

Ek, Johannes, julle broeder en deelgenoot in die verdrukking en in die koninkryk en lydsaamheid van Jesus Christus, was op die eiland wat Patmos genoem word, ter wille van die woord van God en om die getuienis van Jesus Christus.
(Open 1:9)
Hy praat van ons wat nou reeds konings is... en hy praat van homself as een wat reeds in Jesus se koninkryk is. Jesus Christus heers reeds van Sy opstanding al en sal dit doen tot en met die wederkoms!


Maar nou, Christus is opgewek uit die dode; Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Want aangesien die dood deur n mens is, is die opstanding van die dode ook deur n mens. Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word; maar elkeen in sy eie orde: as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms. Daarna kom die einde, wanneer Hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as Hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het. Want Hy moet as koning heers totdat Hy al sy vyande onder sy voete gestel het. Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood. Want Hy het alles aan sy voete onderwerp, maar wanneer Hy s dat alles onderwerp is, is dit duidelik dat Hy uitgesonder is wat alles aan Hom onderwerp het. En wanneer alles aan Hom onderwerp is, dan sal ook die Seun self Hom onderwerp aan die Een wat alles aan Hom onderwerp het, sodat God alles in almal kan wees.
(1Kor 15:20-28)
Ons heers nou saam met Hom, saam met Christus, heers alle gelowiges wat dit aanvaar!


Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde waarmee Hy ons liefgehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christusuit genade is julle gered en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus, sodat Hy in die eeue wat kom, kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade in goedertierenheid oor ons in Christus Jesus.
(Efe 2:4-7)

Toe sing hulle n nuwe lied en s: U is waardig om die boek te neem en sy sels oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met u bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie, en het ons konings en priesters vir onse God gemaak, en ons sal as konings op die aarde heers.
(Open 5:9-10)

Want as ten gevolge van die misdaad van die n die dood geheers het deur die n, veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gawe van die geregtigheid ontvang, in die lewe heers deur die n, Jesus Christus.
(Rom 5:17)

Pierre van Zyl
Oct 29th 2007, 11:28 AM
KvK
Ek dink jy tree nou 'n bietjie oorhaastig op. Jy moet ingedagte hou, indien jy jou idees op 'n openbare forum weergee gaan ander dit meet aan hul perspektiewe en verwysingsraamwerke.
Nie almal binne die liggaam van Christus sal dieselfde redeneer nie. Ons het verskillende agtergronde en sienswyses. Die een ding wat ons egter saambind is Christus. Ons het Sy Woord gekry in die vorm van die Bybel, en ek gebruik dit as riglyn en maatstaf. Die Woord is tog onfeilbaar. Gesprekforums soos hierdie maak baie deure oop, dit stimuleer die denke en 'n ou kan baie leer, ek het !
Maar dan moet 'n mens alles aan iets kan meet. Dit is dan hier waar die Bybel nader getrek word, die iets is die Woord.
Indien 'n mens verskil, help dit geensins om te verklaar ek hoort nie hier nie. 'n Mens moet dit in 'n sagmoedige gees weergee. Onthou dat die manier van kommunikeer nie die "ultimate" is nie, en dat 'n mens maklik misverstaan kan word. Vra vrae, en sorteer op die wyse misverstande uit.

Ek meen ek het op 'n anner draad geseg die Gerefomeerde Kerk is nie Doppers nie :blush:

Ta-An
Nov 1st 2007, 04:59 PM
Ek meen ek het op 'n anner draad geseg die Gerefomeerde Kerk is nie Doppers nie :blush: Gereformeerd is Doppers.
NGK is Gatjieponners (OF Sparkplugs )

Phil Fourie
Nov 2nd 2007, 06:06 AM
NGK is Gatjieponners (OF Sparkplugs )

Ek het nog nooit daarvan gehoor nie, wil jy nie vir ons verduidelik hoekom hulle so genoem word nie?

Ta-An
Nov 2nd 2007, 03:06 PM
Ek het nog nooit daarvan gehoor nie, wil jy nie vir ons verduidelik hoekom hulle so genoem word nie? Dit kom van my kinder dae..... die oumense het so gepraat..... dit is nou van die Gatjieponners...
NGK ..... is vonkproppe vir jou motorkar... thus sparkplugs :idea:

Phil Fourie
Nov 3rd 2007, 06:05 AM
Ek verstaan die NGK = Sparkplug, maar waar kom die Gaatjieponners vandaag?

Yolande~
Nov 3rd 2007, 07:28 PM
Ek en Phil het 'n paar krapperige sakies af lyn uitgepraat...en ek is nou weer terug....

Phil Fourie
Nov 4th 2007, 01:26 PM
Welkom terug Kaalvoetkind, bly jy is weer hier:hug:

Groete
Phil

Antonvs
Nov 9th 2007, 09:59 PM
Sou van julle meer wil lees oor die saak van die wegraping kan julle hierdie
skakel volg. http://myweb.absamail.co.za/anton.vs/Wegraping%20Feit%20of%20Fiksie%20'n%20Oorsig%20oor %20die%20Eindtyd.doc#Millenium

Verder wil ek net my kommer uitspreek oor KVK se gebruik van Joyce Meyer materiaal. Meyers se bedienning is onder "ministry-watch" gelys en donateure word gewaarsku teen die oormatige spandabelrigheid en vermorsing van kerk fondse. Meyers is in elk geval nie 'n teoloog of skrifkenner nie.

Tog is Pierre / Phil gentlemen in hulle benadering van KVK se uitlatings

Phil Fourie
Nov 12th 2007, 02:43 PM
Anton

Dankie vir daardie link, dit lyk my ek en jy dink nogals baie dieselfde oor die wegraping.

Groete
Phil

Antonvs
Nov 16th 2007, 08:57 PM
Vir die wat 'n sistematiese behandeling van die Wegraping soek, kan julle 'n PDF aflaai. "Wegraping-Feit of Fiksie" (http://myweb.absamail.co.za/anton.vs/Wegraping%20Feit%20of%20Fiksie%20'n%20Oorsig%20oor %20die%20Eindtyd.pdf)

Dit sal dalk vriende / familie meer kan inlig en kan in 'n boekie formaat gedruk word.

Puik besprekings tot dusver dankie

Phil Fourie
Nov 17th 2007, 08:44 AM
Vir die wat 'n sistematiese behandeling van die Wegraping soek, kan julle 'n PDF aflaai. "Wegraping-Feit of Fiksie" (http://myweb.absamail.co.za/anton.vs/Wegraping%20Feit%20of%20Fiksie%20'n%20Oorsig%20oor %20die%20Eindtyd.pdf)

Dit sal dalk vriende / familie meer kan inlig en kan in 'n boekie formaat gedruk word.

Puik besprekings tot dusver dankie

Ek dink ek het daardie link al gelees.

Anton, kan jy vir ons dalk vinnig hier opsom hoe jy na die wegraping kyk en dalk miskien ook vir my s of jy glo dit is voor die groot verdrukking of na die groot verdrukking?

Groete
Phil

Antonvs
Nov 17th 2007, 07:43 PM
Dankie, ek het dit al geplaas 'n jaar terug by Philip dT se Truth Exposed maar dit opgedateer en geredigeer.

Op jou vraag waarneer die Wegraping wel plaasvind?
Drie algemene opsies tans
1. voor,
2. middel
3. na die groot verdrukking

Ek kies opsie een - voor die verdrukking (dit elimineer opsies 2&3) o.g. Pre-Tribulational Rapture.

Opsie 3 maak geen sin want hoekom sal Jesus sy Kinders wegruk net om 'n paar oomblike later hulle terug te bring saam met Sy wederkoms. Dit gee ook geen tyd vir die Bruilofs maal.

Opsie 2 is moontlik maar dit neem weg die skielike (mystery - therfore sudden &immanent; I Kor 15:51-52) karakter v/d wegraping. Verder, 'n mid-tribulation rapture sal slegs aandui waarneer die Middelpunt v/d verdrukking plaasvind. So vir 3 1/2 jaar gaan niemand weet die verdrukking het plaasgevind nie. (I Thess 3:16 - with the voice of the Archangel and with the trumpet of God. . .)
-
My redes
Waarom moet Christene (ware Christene) eers deur die verdrukking gaan
Die Wegraping is "immanent" - of Skielik - geen voortekens of waarskuwings vooraf nie

Onthou daar is drie groot kenmerke van die groot verdrukking -
A. Dis gemik op Israel en Ongelowiges - om Israel nader aan hul God te bring deur verdrukking.
B. Na die wegraping is die aarde vry van Christene (tydelik); dus by die Wederkoms is die aarde vry van Ongelowiges --> So die Millennium Koningkryk op aarde gaan 100% uit Christene en Gelowige Jode bestaan.
C. Die Wegraping is die aanduiding v/d begin van die groot verdrukking (7 jaar) en die einde v/d Kerk-Era (tydperk van Pentekost---tot Wegraping).

Die boek Understanding the End Times deur Bruce Benware (Moody Pub) is die mees omvattenste handboek oor die eindtye, daar bespreek die outeur al die bekende opsies met sterk en swak punte (hoewel Benware self 'n Pre-Tribulation / Pre-Millennialist is).

Ek hoop nie ek is te verbaal nie?

Frikkie
Jan 7th 2008, 12:16 PM
Hier is 'n antw van Ds Du Toit

Die term Wegraping is nie n uitdrukking wat net so in die Bybel gebruik word nie. Aangesien daar verskil hieroor tussen Christene is, is dit nodig om hieroor versigtig te praat. Daar is toegewyde kinders van die Here wat glo in die wegraping, daarom wil ek nie graag hulle standpunt op n negatiewe manier weergee nie. Daarom is dit ook beter om liewer nie te praat van 'n slim set van die Satan om mense te mislei nie. Daar is vandag veral twee standpunte hieroor. Mense wat glo daar gaan n wegraping wees, noem hulleself gewoonlik dispensationalists terwyl die ander standpunt meestal aangedui word as amillenialism. Ek noem die terme alleen omdat dit is soos n mens dit in boeke raakloop en as 'n mens verduidelikings gebruik, sal mense dit nie in die boeke so kry nie. Daar word heelwat boeke geskryf oor die standpunt wat glo in die wegraping en die meerderheid van die Amerikaanse Evangeliese kerke en gemeentes het hierdie siening. Die probleem kom deurdat dit in hulle geledere so algemeen aanvaar word, dat enige afwyking daarvan as minder geestelik en as dwaling beskou kan word.

Die sleutelgedeelte waarop die gedagte van die wegraping gebaseer word, is 1 Tes 4: 15 17. Paulus het dit blykbaar geskryf in antwoord op n vraag van die gemeente oor Christene wat reeds gesterf het. Die vraag was: Sal hulle nie agterbly wanneer Christus weer kom en die gelowiges saam met Hom gaan nie? Paulus antwoord dan dat die gelowiges wat reeds gesterf het, beslis nie sal agterbly nie. Hy s:
Ons wat bly lewe tot met die wederkoms van die Here, sal die ontslapenes hoegenaamd nie voor wees nie. Wanneer die bevel gegee word en die stem van die aartsengel en die trompet van God weerklink, sal die Here self uit die hemel neerdaal. Allereers sal di wat in Christus gesterf het, uit die dood opstaan; daarna sal ons wat nog lewe, saam met hulle op die wolke weggevoer word, dit lug in, die Here tegemoet. En so sal ons altyd by die Here wees.
Dit word dan verduidelik dat daar twee wederkomste sal wees. Die eerste een sal ongemerk wees omdat al die gelowiges, die wat uit die grafte sal lewendig word en die wat dan nog lewe, sal weggeraap word en die Here in die lug ontmoet. Op aarde sal dan net die le plekke gesien word van die wat weg is. Daar is al heelwat boeke geskryf oor die scenario op aarde nadat dit gebeur het, maar dis gewoonlik in die vorm van fiksie, maw dis die skrywer se voorstelling van hoe hy dink dit sal wees. Daar is nou weer n hele reeks nuwe boeke op die mark deur Tim LaHaye en Jerry B Jenkins wat genoem word die Left Behind reeks. Hulle is ook in Afrikaans vertaal.

Maar as ons mooi kyk na hierdie gedeelte wat aan die Christene in Tessalonika geskryf is, is daar nie sprake van iets wat stilweg sal gebeur en wat mense nie sal opmerk nie. Daar word gepraat van die stem van die aartsengel en die trompet van God wat sal weerklink. In die Engesle NIV Bybel word daar ges dat daar drie dinge is wat dwarsoor die hele wreld sal weerklink op daardie oomblik:
For the Lord himself will come down from heaven, with a loud command, with the voice of the archangel and with the trumpet call of God (1 Thes 4: 16)
Wanneer die Here self [Christus]uit die hemel neerdaal, word daar dus duidelik nie gepraat van iets wat stilweg sal gebeur nie en daar word ook nie ges dat dit onsigbaar sal wees nie.

Vergelyk hierdie gedeelte met wat Jesus self ges het oor sy wederkoms in Mat 24:
Dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemelruim verskyn, en al die volke van die aarde sal verslae wees. Hulle sal die Seun van die mens op die wolke van die hemel sien kom met groot krag en majesteit. Die groot trompet sal weerklink en Hy sal sy engele uitstuur om sy uitverkorenmes bymekaar te maak uit die vier windstreke, van elke uithoek van die aarde af. (Mat 24: 30,31)
Christene wat glo dat daar so n wegraping sal wees, stem ook nie oor die detail ooreen nie. Wat die presiese tyd betref, is daar drie opvattings: pre-trib, mid-trib, en post-trib. Die trib verwys na die tribulation of die groot verdrukking wat in Openb 7: 14 genoem word. Die verskil gaan dus oor die tyd, of die wegraping voor die verdrukking of in die middel daarvan of na die tyd sal gebeur. Christene in Asi en party ander dele van die wreld s hulle is al jare lank, partymaal geslagte lank in die ergste verdrukking. Hulle s dan dis die Christene wat in die Weste in voorspoed lewe wat glo dat die verdrukking op n spesifieke tyd gaan begin.

Saam met die idee van die wegraping gaan ook die aanvaarding van n letterlike duisend jaar van Christus se regering op aarde wat genoem word in Openb 20: 1-6. Die opvatting is dan dat Christus sal kom in sy verheerlikte liggaam en in Jerusalem die staatshoof sal wees. Saam met Hom sal dan kom die gelowiges wat in die wegraping saamgeneem is. Hulle sal dan die duisend jaar met Hom saam regeer, en hulle sal ook die nuwe verheerlikte liggame h. Die res van die mensdom sal so voortgaan met aardse liggame, hulle sal siek word, rampe ervaar en met sonde en die gevolge van sonde te doen h en sterf.

Maar die ander staatshoofde sal nie noodwendig vir Christus aanvaar nie, en sy regering sal dus deel moet uitmaak van die deurmekaar wreldpolitiek. So sal dit wees totdat die duisend jaar om is, want teen die einde van hierdie duisend jaar sal daar weer n opstand teen teen God wees.

Wat is die alternatief as Christene nie die idee van 'n wegraping en die duisendjarige ryk aanvaar nie? Die alternatief kom daarop neer dat al die aanduidings van die wederkoms saam gelees behoort te word, al sou hulle op die oog af verskillend mag lyk. Daar sal dan net een wederkoms en een opstanding wees en net een finale oordeel, al sou dit wees dat die Skrif op n keer verwys na die eerste opstanding (Openb 20: 5,6). Dit sou ook beteken dat die duisendjarige vrederyk op n ander manier verstaan moet word eerder as die voorstelling van hierdie mense dat dit 'n hele tydperk is wat tussenin sou kom met party mense in opstandingsliggame en ander in gewone sterflike liggame. Die probleem is dat die Nuwe Testament nrens anders praat van 'n regering van Christus wat deur party nie aanvaar sal word nie. Daar word ook nrens gepraat van 'n gedeeltelike opstanding van party dooies nie. Ons hoor ook nie van 'n koninkryk van Christus van mense wat in die nuwe bedeling leef met ewige opstandingsliggame terwyl ander nog siek word en sterf nie

Wat die Nuwe Testament wel duidelik s is dat Christus net een maal kom om alles nuut te maak en dan te regeer in die nuwe bedeling, en nie staatshoof in Jerusalem sal wees terwyl al die ander staatshoofde nog met hulle dinge aangaan nie. Daarom word die standpunt wat net een wederkoms aanvaar amillenialisme genoem wat n onnodig geleerde naam is en beteken nie-duisendjarige ryk. Dit beteken ook dat n gelowige gereed moet wees vir die koms van Jesus, enige oomblik, sonder om vir Hom n tyddtafel te probeer opstel van presies hoe die dinge behoort te verloop voordat Hy kom.

Hoe kan 'n Christen hier duidelikheid kry oor wat om te glo? Beslis nie deur daaroor te redeneer en te debatteer nie. Een van ons probleme oor die wederkoms is dat enige boek wat daaroor gepubliseer word, soos soetkoek verkoop, afgesien van of dit werklik die Skrif weergee en of dit die Skrif skeef trek deur menslike fantasie daar by te sit. Ons moet nie die Bybel lees om daarin argumente te kry vir 'n sekere satndpunt oor die wederkoms nie. Ons moet liewer let op hoe die Here wil h dat ons sal reageer op die aankondiging van sy wederkoms. Dit sal ons help om rein te lewe en voorbereid te wees vir wanneer Hy kom want ons weet nie presies wanneer dit gaan wees nie.

Luister wat die Skrif s oor hoekom ons van die wederkoms vertel word.
1. Ons moet gereed wees omdat ons die presiese tyd nie ken nie
Julle moet ook altyd gereed wees, want die Seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie Mat 24: 44

2. Dit moet ons aanspoor om te volhard
En nou, liewe kinders, julle moet in Hom bly, sodat ons almal niks te vrees sal h wanneer Hy kom nie en by sy wederkoms nie beskaamd voor Hom sal staan nie. 1 Joh 2: 28;
Voer jou opdrag stiptelik en onberispelik uit tot op die dag dat ons Here Jesus Christus kom 1 Tim 6: 14.
3. Dit moet ons dring om rein en heilig te lewe
Dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat, wanneer Jesus kom, ons soos Hy sal wees Elkeen wat hierdie verwagting in verband met Hom koester, hou homself rein soos Jesus rein is 1 Joh 3: 2,3
Die genade van God wat verlossing bring, het immers aan alle mense verskyn. Dit voed ons op om die goddelose leefwyse en wreldse begeerlikhede te laat vaar en met selfbeheersing opregtheid en godsvrug in die teenswoordige wreld te lewe terwyl ons uitsien na die gelukkige dag wat ons verwag
Tit 2: 11-13;
Aangesien al hierdie dinge so aan hulle einde gaan kom, moet julle des te meer vroom en aan God toegewy lewe. Leef in verwagting dat die dag van God kom. 2 Pet 3: 11-13
4. Ons moet onthou om nie ander mense vooraf te oordeel nie
Daarom moet julle nie te vroeg, voordat die Here kom, 'n oordeel uitspreek nie. Hy sal ook die dinge wat in duisternis verborge is, aan die lig bring en die bedoelings van die hart blootl. Elkeen sal dan van God die lof ontvang wat hom toekom 1 Kor 4: 5
5. Dit gee ons die versekering dat Jesus ons red
en dat julle sy Seun wat Hy uit die dood opgewek het, uit die hemel verwag, Jesus deur wie ons gered word van die oordeel wat kom 1 Tes 1: 10

Die doel waarom die Bybel ons van die wederkoms vertel is dus nie sodat ons 'n tydtafel vir die Here kan opstel waarvolgens Hy die verskillende dinge gaan laat gebeur nie. Die doel is ook nie dat ons argumente sal h om ander Christene se siening daaroor verkeerd te kan bewys nie. Dis een plek waar ons Christene van mekaar verskil terwyl ons tog mekaar aanvaar, omdat ons op pad is om vir ewig saam met ons Redder by God te lewe

Phil Fourie
Jan 7th 2008, 12:57 PM
Hi Frikkie, dankie vir jou plasing

Ek wil net weereens noem dat dit nie korrek is as iemand s dat die begrip van die wegraping nie in die Bybel voorkom nie aangesien ons te doen het met twee Griekse woorde wat wel die wegraping impliseer. Hierdie twee woorde is ekfeugo en harpazo, wat beide dui op die wegraping en die begrip kom ook duidelik na vore uit Openbaring, tesame met die hele Ou Testament waar geprofeteer woord van die vrederyk wat nog moet kom.

Groete
Phil

Frikkie
Jan 7th 2008, 02:00 PM
Hi Phil
Ek kom nie eers heltemal reg met die ingelse Bybel nie, wat nog te se met daai snaakse woorde.http://bibleforums.org/images/icons/help.gif
Groete
Frikkie

Phil Fourie
Jan 7th 2008, 02:17 PM
Hi Phil
Ek kom nie eers heltemal reg met die ingelse Bybel nie, wat nog te se met daai snaakse woorde.http://bibleforums.org/images/icons/help.gif
Groete
Frikkie

Ag nee man, dit is nie so ingewikkeld nie, kom ons kyk gou na hul betekenisse:

Waak dan en bid altyddeur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug [ekfeugo] en voor die Seun van die mens te staan.
Luk 21:36

ekfeugo - By implication to, to shun; by anology, to vanish

Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer [harpazo] word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees.
1 Tes 4:17

En sy het 'n manlike kind gebaar, wat al die nasies met 'n ystersepter sou regeer; en haar kind is weggeruk [harpazo] na God en sy troon.
Open 12:5

harpazo - to seize -- catch (away, up), pluck, pull, take (by force)

Ek hoop dit maak vir jou nou meer sin

Groete
Phil

Frikkie
Jan 8th 2008, 05:26 AM
Phil
Word hierdie snaakse woorde ook gebruik in Henog en Elia se geskiedenis?:confused

Phil Fourie
Jan 8th 2008, 06:35 AM
Hi Frikkie

Ons moet net onthou, die ou testament is Hebreeus en die nuwe testament Grieks.

Kom ons kyk gou na Henog:

En Henog het met God gewandel; en hy was daar nie meer nie, want God het hom weggeneem [laqach].
Genesis 5:24

laqach - to take, accept, bring, buy, carry away, drawn, fetch, get, seize, take (away, up)

Elia:

En terwyl hulle aldeur loop en spreek, kom daar meteens 'n wa van vuur met perde van vuur wat skeiding tussen hulle twee maak; en Ela het in die storm na die hemel opgevaar [alah].
2 Kon 2:11

alah - to ascend, be high, mount

Dan word daar in Heb 11 weer gepraat van Henog en daar word dievolgende ges:

Deur die geloof is Henog weggeneem om die dood nie te sien nie; en hy is nie gevind nie, omdat God hom weggeneem [metatithemi] het; want voor sy wegneming het hy getuienis ontvang dat hy God behaag het.
Heb 11:5

metatithemi - to transfer, transport, exchange, change sides

Wat nogals interresant is aangaande die woord harpazo is dat dit dieselfde woord is wat gebruik is in Openbaring 12 waar gepraat word van Jesus wat opgevaar het na die Vader toe:

En sy het 'n manlike kind gebaar, wat al die nasies met 'n ystersepter sou regeer; en haar kind is weggeruk [harpazo] na God en sy troon.
Open 12:5

Groete
Phil

Gene
Jan 9th 2008, 07:10 AM
Laat my toe om hier 'n "spanner in die werke te gooi" (Hoe's daai vir 'n anglisisme?) Verskoon my as ek buite orde is. Ek neem normaalweg nie aan debatte oor die wegraping of die eindtye deel nie, omdat daar soveel verskillende sieninge daaroor is en ek glo nie een van ons kan met 100% sekerheid s dat ons die volle waarheid ken nie. Die feit is, soos Frikkie ook rens ges het, dat die Bybel, en veral Openbaring, nie geskryf is sodat ons in detail alles vooruit moet weet nie, maar (ek glo) sodat ons die dinge kan herken wanneer dit gebeur.

Nietemin, terwyl ek lank gelede ook hieroor gespook het, het 'n baie wyse man een dag vir my iets ges wat vir my groot vrede gegee het. Hy het ges: "Watter verskil gaan dit aan jou saligheid maak of daar 'n wegraping gaan plaasvind of nie? Leef eerder asof daar geen wegraping gaan wees nie, dan sal jy nie onvoorbereid gevang word as dit dalk nie gebeur nie. En as dit gebeur, is dit 'n bonus."

1 Korintiers 13:12 Nou kyk ons nog in n dowwe spiel en sien n raaiselagtige beeld, maar eendag sal ons alles sien soos dit werklik is. Nou ken ek net gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken soos God my ten volle ken.

Frikkie
Jan 9th 2008, 11:25 AM
Spyker op die kop.
Dankie Gene

David2
Jan 9th 2008, 12:44 PM
Gene
Die groot probleem met so 'n siening is dat 1 Thess. 4 s dat ons mekaar moet bemoedig met die verwagting van die wegraping. Hoe gaan ons nou iemand met die wegraping bemoedig as ons vir hom s hy moet leef asof daar nie so iets gaan gebeur nie?

David

Gene
Jan 9th 2008, 01:38 PM
Gene
Die groot probleem met so 'n siening is dat 1 Thess. 4 s dat ons mekaar moet bemoedig met die verwagting van die wegraping. Hoe gaan ons nou iemand met die wegraping bemoedig as ons vir hom s hy moet leef asof daar nie so iets gaan gebeur nie?

David

David,

Ek wil nie graag by die debat rondom die wegraping as sulks betrokke raak nie, want soos reeds ges, het ek self nie 100% sekerheid daaroor nie. Ongeag wat jy en ek glo, die Bybel is NIE heeltemal duidelik hieroor nie. Dis die rede waarom sommige christen onwrikbaar daarin glo, omdat hulle sekere tekste so interpreteer, terwyl duisende ander opregte, wedergbore christene weer glo dat daar nie 'n wegraping sal wees nie, omdat hulle dieselfde tekste anders interpreteer. Ek glo die Bybel is vir eenvoudiges geskryf, en enigiets wat nie in soveel woorde uitgespel word nie, is goed om oor te wonder en te debateer, maar nie noodsaaklik vir ons saligheid nie.

1 Tessalonisense 4 praat duidelik oor die wederkoms, en die strekking van die teks waarna jy verwys, is bloot dat ons christene mekaar moet bemoedig met die wete dat Jesus weer gaan kom, en dat ons, wat nog lewe sowel as diegene wat reeds gesterf het, vir ewig by Hom sal wees. Hier word nie eens vaagweg verwys na 'n wegraping nie.

Nietemin, ek skiet die wegraping nie af nie. Soos reeds ges, het ek op 'n tyd in my lewe 'n worsteling hieroor gehad, en werklik 'n studie daarvan gemaak. Ek het beslis my siening daaroor, maar ek besef dat dit bloot my eie siening is, en daarom sal ek dit nie probeer verdedig nie. Ek s bloot dat dit geen verskil aan ons saligheid sal maak nie. En s nou maar net jy het daarvoor gereed gemaak en dit gebeur nie. Skielik bevind jy jou in die grootste verdrukking van alle tye, en jy is nie gereed om dit te hanteer nie omdat jy al die jare vas geglo het dat jy nie deel daarvan sou wees nie? Is dit nie dan beter om te leef asof dit nie gaan gebeur nie en reg te maak vir die ergste nie? Dink net hoe wonderlik sal dit wees as dit dan wel gebeur!

Groetnis!

Eugene

David2
Jan 9th 2008, 02:55 PM
Gene
As jy s dat 1 Thess. 4 "nie eers vaagweg" na die wegraping verwys nie, dan s jy iets heel anders as wat die Bybel s:

1. By die opstanding van diegene wat nie aan die wegraping glo nie, sal almal gelyk opstaan, maar soos hier beskryf in 1 Thess. 4, "sal die wat in Christus ontslaap het eerste opstaan". Die wegraping is bedoel vir Christene en daarom word dit ook voorafgegaan deur 'n opstanding wat bedoel is vir Christene. 1 Thess. 4 is dus inderdaad anders as 'n opstanding en wederkoms wat vir almal bedoel is.

2. 1 Thess. 5 begin met die woord "MAAR". Die hoofstuk is dus in teenstelling met dit wat in 1 Thess. 4 geskryf staan. Waar die onderwerp van 1 Thess. 4 "ONS" is (Christene, die wat in Christus is), is die onderwerp van 1 Thess. 5 "HULLE" (ongelowiges, oningeligtes, onverskilliges). Hierdie verskil tussen ONS in 1 Tess. 4 en HULLE in 1 Thess 5 is so duidelik soos daglig - mens kan dit nie mis nie. Hier word dus twee drasties verskillende programme in die twee hoofstukke beskryf. Een vir Christene en 'n ander een vir ongelowiges. Die HULLE sal "die dag van die Here" ingaan nadat die Christene weggeneem is. Die Ou Testament s reeds duidelik wat die dag van die Here is. Dit is die dag van oordeel, die groot verdrukking.

3. En as hy klaar die bestemming van die ongelowiges beskryf het, dan kom hy in 1 Thess. 5:8 weer terug na "ONS" toe, en dit begin weer met 'n "MAAR". ONS wat van die dag is, is nie vir die nag van oordeel bestem nie. Wanneer die ander die tyd van oordeel ingaan, sal ONS die saligheid verkry.

Gene, ek kan verstaan dat jy een van die is wat nie aan die wegraping glo nie, maar om vir my te s dat hier nie eers "vaagweg" na die wegraping verwys word nie, gaan nie goed af nie. Die hele deel onderstreep al die beginsels waaraan ons glo i.v.m. die wegraping en dit is dat CHRISTENE EN ONGELOWIGES OP DAARDIE DAG TOTAAL APART EN AFSONDERLIK BEHANDEL WORD. Daar is niks wat vir die twee groepe saam gedoen word nie. Ons gaan nooit saam met ongelowiges voor 'n regbank staan om te sien of ons hemel of hel toe sal gaan nie. Nee, hulle word AFSONDERLIK behandel. Die verse s dat die wat in Christus ontslaap het sal eerste opstaan en dan in die wolke weggevoer word. Ongelowiges is hier nie eers in sig nie.

Dan kom die MAAR en die ongelowiges wat die dag van die HERE sal ingaan. Let wel, hulle gaan nie dan hel toe nie, as die gelowiges weggeraap is, sal die ongelowiges "die dag van die Here" ingaan. Dit is wat die word hier duidelik s en dit is wat ons glo en dit is wat die wegraping beteken.

Groete
David

Gene
Jan 10th 2008, 08:36 AM
David

weet jy, ek weet nie wat om vir jou te s nie. Ek bevind my midde in 'n debat waarvan ek nie deel wil wees nie. Kom ek wees eerlik met jou. Ek is geneig om wel in die wegraping te glo. So eintlik praat ons dieselfde taal. Maar na BAIE navorsing en delf in die onderwerp, het ek besluit dat die Bybel net eenvoudig te vaag oor die onderwerp is om met 100% sekerheid te kan weet of dit so gaan gebeur of nie. Daarom hou ek my mening normaalweg vir myself, en wil nie betrokke raak by die debat nie. My deelname was om 'n ander boodskap deur te stuur, nl, wat maak dit eintlik saak? Maar as jy so sterk daaroor voel, is dit natuurlik jou voorreg.

Wat 1 Tess 4 betref, ek is jammer as ek dalk verkeerd oorgekom het. Ek het nie bedoel om jou verklaring daarvan af te skiet nie. Maar soos ek dit lees, word daar eenvoudig gepraat van die wederkoms. (Natuurlik gaan christene en nie-christene nie dieselfde behandel word nie) Maar ek verstaan wat jy bedoel, en hoe jy dit lees.

Dis net bietjie t vaag na my sin. Jy sien, ek glo met my hele hart dat die Bybel nie 'n ingewikkelde Boek is nie, dat dit vir eenvoudige mense geskryf is en dat alles wat ons nodig het om te weet, duidelik vir ons uitgespel word. Die onderwerpe wat met ingewikkelde verduidelikings verklaar moet word, in myns insiens onderwerpe waaroor daar beslis nie duidelikheid is nie, en waaroor christene met mekaar gaan verskil. En die wegraping is een van daardie goed wat 'n mens met ingewikkelde verduidelikings moet verklaar, want dit word nie so uitgespel in die Bybel nie. Maar dis my mening. Miskien moet ons dan maar net ooreenkom om te verskil op di een.

Groetnis

Eugene

Roelof
Feb 9th 2008, 04:50 AM
ACCM

Ek wil graag 'n aanhaling uit 'n boek met jou deel oor die Wegraping. Ek glo persoonlik dat die Wegraping voor die Groot Verdrukking gaan plaasvind en dat die Tweede Glorieryke Koms van Christus daarna sal gebeur.

Heaven Is So Real – Flying Like Birds (The Rapture)(Choo Nam Thomas, Heaven is so Real, 2003, ISBN 0-620-34622-1)

(The words of Jesus are in red italics)


A MIRACULOUS EVENT will be happening in the very near future. Though the Bible never uses the word rapture, the apostle Paul describes a cataclysmic event in which the Lord Jesus will return from heaven with His saints to "rapture" His church. It will be the ultimate experience for all those who know Jesus. (p137)

For this we say to you by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord will by no means precede those who are asleep. For the Lord Himself will descend from heaven with a shout, with voice of an archangel, and with the trumpet of God. And the dead in Christ will rise first. Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And thus we shall always be with the Lord. Therefore comfort one another with these words. 1 THESSALONIANS 4:15-18

But those who don't know the Lord will appear before the judgment seat of Christ where they will hear the sentence that their lack of faith deserves - "for the wages of sin is death" (Rom. 6:23). Those who know Jesus, however, will receive the free gift of God's grace - "the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord" (Rom. 6:23).


Earth's environment was noisy and busy. Then I began to see what all the activity was about.
The air was filled with white, moving objects. As the vision clarified, I saw people wearing white robes flying throughout the air. People were popping out of the earth everywhere and flying up into the air. The sky was literally filled with flying people, like birds in migration.
I saw my one-year-old granddaughter. She was wearing a white robe, and her hair had grown to shoulder length. She looked pretty grown up. At first I saw her at her house in normal clothing. Then suddenly she was wearing a white robe and flying through the air. I was dumb­founded by the vision. It certainly seemed to confirm that the Lord would be returning in the very near future.
Then I saw my daughter's ten-month-old daughter. She does not have much hair right now, but in the vision her hair was down to her shoul­ders, and, like my other granddaughter, she was flying through the air.

"Daughter" He said, "I must show you these things so you can tell the whole world what is going to happen. I love all My children, and I want them to realize I am coming for them soon, but I cannot bring those who don't live according to My word cause they are not ready for Me. (p141)

The truth is, however, that most of the things God has shown me are recorded in the Bible. (p138)

Antonvs
Feb 9th 2008, 06:16 AM
Roelof ek is met jou oor Pre-Trib Rapture

Maar ek is bekommerd oor Choo Thomas, met Choo se s.g. ervaring i.e. Openbaring van God, moet die boek Heaven So Real as 'n appendiks tot die Bybel gelas word. Miskien dalk in die Bybel geplaas word - dis nuwer Openbaring van God en is dus meer relevant.

(Ek is sarkasties . . . kan jy sien waarom)

Roelof
Feb 10th 2008, 03:35 AM
Anders as my kerk (NG), glo ek ook dat die Wegraping voor die Groot Verdrukking gaan plaasvind. Ek glo ook dat dit nie te vreeslik ver in die toekoms gaan wees nie, maar wil beslis nie 'n datum voorspel nie.

Die Glorieryke Wederkoms is na my mening na die Groot Verdrukking wanneer Christus saam met Sy Heiliges kom om die Satan (vir duisend jaar) te bind.

Na my mening het die einde van die Eindtyd begin met die geboorte van die Internet in 1989.

The time of the end is aptly described as a day when knowledge shall be increased, namely our modern computer era. [Daniel 12:4. KJV Bible Commentary]

Die geboorte van wat ons vandag as Internet ken, het in 1989 begin, met die ontwikkeling van die World Wide Web (www) deur Timothy Berners-Lee, n Britse rekenaarwetenskaplike.

CFJ
Feb 10th 2008, 09:10 AM
Anders as my kerk (NG), glo ek ook dat die Wegraping voor die Groot Verdrukking gaan plaasvind. Ek glo ook dat dit nie te vreeslik ver in die toekoms gaan wees nie, maar wil beslis nie 'n datum voorspel nie.

Die Glorieryke Wederkoms is na my mening na die Groot Verdrukking wanneer Christus saam met Sy Heiliges kom om die Satan (vir duisend jaar) te bind.

Na my mening het die einde van die Eindtyd begin met die geboorte van die Internet in 1989.

The time of the end is aptly described as a day when knowledge shall be increased, namely our modern computer era. [Daniel 12:4. KJV Bible Commentary]

Die geboorte van wat ons vandag as Internet ken, het in 1989 begin, met die ontwikkeling van die World Wide Web (www) deur Timothy Berners-Lee, n Britse rekenaarwetenskaplike.

Mens wil graag iets noem wat lyk of dit relevant kan wees tot 1989..., post-modernisme is in dieselfde jaar gebore met die val van die Berlynse muur. Dit maak nogal sin om 'n verbintenis met die internet en post-modernisme te maak.

Roelof
Feb 13th 2008, 09:40 AM
hallo CFJ

Graag wil ek byvoeg wat alles in 1989 gebeur het, wat van dit 'n besondere jaar maak:

The Internet was born in 1989 with the development of the World Wide Web (www) by Timothy Berners-Lee, a British computer scientist.
Since 1989 the Internet has led to an explosion of knowledge.

We are living in the “end of the End Times” !!!

Therefore watch; for you do not know what hour your Lord comes. (Mat 24:42)

Are there any Biblical prophesies that relate to the following historical events, that happened in 1989?:

The year is historically notable for the wave of revolutions that swept the Eastern Bloc (http://en.wikipedia.org/wiki/Eastern_Bloc), starting in Poland (http://en.wikipedia.org/wiki/Poland). Collectively known as the Revolutions of 1989 (http://en.wikipedia.org/wiki/Revolutions_of_1989), they were the death knell for the Soviet Union (http://en.wikipedia.org/wiki/Soviet_Union) and for Stalinistic (http://en.wikipedia.org/wiki/Stalinism) Marxism-Leninism (http://en.wikipedia.org/wiki/Marxism-Leninism) as a basis for government in most of the world, and ushered in a new era of neoliberal (http://en.wikipedia.org/wiki/Neoliberalism) globalization (http://en.wikipedia.org/wiki/Globalization), free trade (http://en.wikipedia.org/wiki/Free_trade), and United States (http://en.wikipedia.org/wiki/United_States) dominance that lasts to this day.


February 3 (http://en.wikipedia.org/wiki/February_3) - After a stroke (http://en.wikipedia.org/wiki/Stroke), Pieter Willem Botha (http://en.wikipedia.org/wiki/Pieter_Willem_Botha) resigns his party's leadership and the presidency of South Africa (http://en.wikipedia.org/wiki/South_Africa).
The South African National Party (NP) realized that there was no future in Apartheid.
March 27 (http://en.wikipedia.org/wiki/March_27) - The first free elections for the Soviet (http://en.wikipedia.org/wiki/Soviet) parliament go against the Communist Party (http://en.wikipedia.org/wiki/Communist_Party).
June 3 (http://en.wikipedia.org/wiki/June_3) - The Ayatollah Khomeini (http://en.wikipedia.org/wiki/Ayatollah_Khomeini) dies.
June 4 (http://en.wikipedia.org/wiki/June_4) - Solidarity (http://en.wikipedia.org/wiki/Solidarity)'s victory in the first partly free parliamentary elections in post-war Poland (http://en.wikipedia.org/wiki/Poland) is the first of many anti-communist (http://en.wikipedia.org/wiki/Communism) revolutions (http://en.wikipedia.org/wiki/Revolutions_of_1989) in Central (http://en.wikipedia.org/wiki/Central_Europe) and Eastern Europe (http://en.wikipedia.org/wiki/Eastern_Europe) in 1989 (almost all of them peaceful).
July 14 (http://en.wikipedia.org/wiki/July_14) - France celebrates the 200th anniversary of the French Revolution (http://en.wikipedia.org/wiki/French_Revolution).
July 26 (http://en.wikipedia.org/wiki/July_26) - A federal grand jury (http://en.wikipedia.org/wiki/Grand_jury) indicts Cornell University (http://en.wikipedia.org/wiki/Cornell_University) student Robert Tappan Morris, Jr. (http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Tappan_Morris%2C_Jr.) for releasing a computer virus (http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_virus), making him the first person to be prosecuted under the 1986 (http://en.wikipedia.org/wiki/1986) Computer Fraud and Abuse Act (http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_Fraud_and_Abuse_Act).
September 6 (http://en.wikipedia.org/wiki/September_6) - The South African (http://en.wikipedia.org/wiki/South_Africa) general election (http://en.wikipedia.org/wiki/South_African_general_election%2C_1989) (the last under apartheid (http://en.wikipedia.org/wiki/Apartheid)).
September 20 (http://en.wikipedia.org/wiki/September_20) - F. W. de Klerk (http://en.wikipedia.org/wiki/F._W._de_Klerk) was sworn in as State President of South Africa (http://en.wikipedia.org/wiki/South_Africa). Apartheid was dismantled in a series of negotiations from 1990 to 1993, culminating in elections in 1994 (http://en.wikipedia.org/wiki/South_African_general_election%2C_1994),
November 7 (http://en.wikipedia.org/wiki/November_7) - Cold War (http://en.wikipedia.org/wiki/Cold_War): The Communist (http://en.wikipedia.org/wiki/Communist) government of East Germany (http://en.wikipedia.org/wiki/East_Germany) resigns.
November 9 (http://en.wikipedia.org/wiki/November_9) - Cold War (http://en.wikipedia.org/wiki/Cold_War): East Germany opens checkpoints in the Berlin Wall (http://en.wikipedia.org/wiki/Berlin_Wall), allowing its citizens to freely travel to West Germany (http://en.wikipedia.org/wiki/West_Germany) for the first time in decades (the next day celebrating Germans (http://en.wikipedia.org/wiki/Germany) began tearing the wall down).
November 10 (http://en.wikipedia.org/wiki/November_10) - After 45 years of Communist rule in Bulgaria (http://en.wikipedia.org/wiki/Bulgaria), Bulgarian Communist Party (http://en.wikipedia.org/wiki/Bulgarian_Communist_Party) leader Todor Zhivkov (http://en.wikipedia.org/wiki/Todor_Zhivkov) is replaced by Foreign Minister Petar Mladenov (http://en.wikipedia.org/wiki/Petar_Mladenov), who changes the party's name to the Bulgarian Socialist Party (http://en.wikipedia.org/wiki/Bulgarian_Socialist_Party). This is the latest of several events this week which signal the beginning of the end for communism in Eastern Europe (http://en.wikipedia.org/wiki/Eastern_Europe).
November 16 (http://en.wikipedia.org/wiki/November_16) - South African (http://en.wikipedia.org/wiki/South_Africa) President F.W. de Klerk (http://en.wikipedia.org/wiki/F.W._de_Klerk) announces the scrapping of the Separate Amenities Act (http://en.wikipedia.org/wiki/Separate_Amenities_Act).
November 20 (http://en.wikipedia.org/wiki/November_20) - Cold War (http://en.wikipedia.org/wiki/Cold_War): Velvet Revolution (http://en.wikipedia.org/wiki/Velvet_Revolution) - The number of peaceful protesters assembled in Prague (http://en.wikipedia.org/wiki/Prague), Czechoslovakia (http://en.wikipedia.org/wiki/Czechoslovakia) swells from 200,000 the day before to an estimated half-million.
November 28 (http://en.wikipedia.org/wiki/November_28) - Cold War (http://en.wikipedia.org/wiki/Cold_War): Velvet Revolution (http://en.wikipedia.org/wiki/Velvet_Revolution) - With other Communist regimes falling all around it and with growing street protests, the Communist Party of Czechoslovakia (http://en.wikipedia.org/wiki/Communist_Party_of_Czechoslovakia) announces they will give up their monopoly (http://en.wikipedia.org/wiki/Monopoly) on political power (elections held in December bring the first non-communist government to Czechoslovakia (http://en.wikipedia.org/wiki/Czechoslovakia) in more than 40 years).
December 1 (http://en.wikipedia.org/wiki/December_1) - Cold War (http://en.wikipedia.org/wiki/Cold_War): East Germany (http://en.wikipedia.org/wiki/East_Germany)'s parliament abolishes the constitutional provision granting the Communist-dominated SED (http://en.wikipedia.org/wiki/Socialist_Unity_Party_of_Germany) its monopoly on power. Egon Krenz (http://en.wikipedia.org/wiki/Egon_Krenz), the Politburo and the Central Committee resign 2 days later.
December 3 (http://en.wikipedia.org/wiki/December_3) - Cold War (http://en.wikipedia.org/wiki/Cold_War): In a meeting off the coast of Malta (http://en.wikipedia.org/wiki/Malta), U.S. President George H. W. Bush (http://en.wikipedia.org/wiki/George_H._W._Bush) and Soviet leader Mikhail Gorbachev (http://en.wikipedia.org/wiki/Mikhail_Gorbachev) release statements indicating that the Cold War (http://en.wikipedia.org/wiki/Cold_War) between their nations may be coming to an end.
December 17 (http://en.wikipedia.org/wiki/December_17) - In Timişoara (http://en.wikipedia.org/wiki/Timi%C5%9Foara), Romania (http://en.wikipedia.org/wiki/Romania), an uprising begins against the communist (http://en.wikipedia.org/wiki/Communist) regime, sparking the Romanian Revolution (http://en.wikipedia.org/wiki/Romanian_Revolution).
December 17 (http://en.wikipedia.org/wiki/December_17) - Brazil (http://en.wikipedia.org/wiki/Brazil) holds its first free election in 29 years; Fernando Collor de Mello (http://en.wikipedia.org/wiki/Fernando_Collor_de_Mello) wins the election.
Homosexual Acts between consenting adults decriminalized in Western Australia (http://en.wikipedia.org/wiki/Western_Australia). http://en.wikipedia.org/wiki/1989


If you have not accepted Jesus Christ as your Saviour and stopped sinning, now is the time !!!

Son of the South
Jun 6th 2008, 02:17 PM
Ek bieg ek het nie die draad van begin tot einde deurgelees nie, so vergewe maar as ek herhaal wat reeds ges is of sny oor alles wat rees as reg aanvaar is. Ek is splinternuut op die forum en hoop julle sal my dit gun as ek my beroep op 'groentjie voor op die wa-geit' en sommer in die middel inval.

Ek glo ook ons is baie naby aan die Laaste Dag.

Ek glo nie in die wegraping nie, maar in die opraping met Christus se wederkoms. Laat ek my standpunt op my simplistiese wyse staaf. Jesus self het ges dit sal moelik gaan met ons en ek glo Hom. Ek dink in teendeel dit sal nog baie moeiliker gaan. Om te glo dat hy ons die Groot Verdrukking sal laat vryspring klop net nie vir my nie. Dink maar net aan die Israeliete en die Rooi see en aan Noag in die ark. God het hulle nie van die aarde af verwyder en aan hulle 'n 'spring die moeilikheid gratis vry' kaartjie gegee nie. Hy het hulle DEUR dit alles laat behoue bly. En die mede gelowiges wat tans vervolg word, is hulle nie reeds midde-in hulle Groot Verdrukking nie? Hoekom word hulle nie weggeruk nie? Ek dink dis maklik om hier in ons leunstoele te sit en te aanvaar dat dit vir almal maklik is om Christen te wees. Ek dink nie ek is groter as enige een van hulle dat ek alles sal vryspring terwyl hulle die swarigheid moes deurmaak nie. Ek het reeds die besluit geneem om reg te wees vir wat ook al mag kom. Selfs al red Hy my nie; ek sal nie 'voor die afgodsbeeld buig' nie.

Ta-An
Jun 6th 2008, 07:34 PM
Ek het reeds die besluit geneem om reg te wees vir wat ook al mag kom. Selfs al red Hy my nie; ek sal nie 'voor die afgodsbeeld buig' nie.Ja, al raap Hy jou nie weg nie, sal ons nie buig voor 'n afgod nie.... jou siel het HY reeds gered my vriend :hug:

Roelof
Jun 7th 2008, 03:45 AM
Ek glo ook ons is baie naby aan die Laaste Dag.

Ek glo nie in die wegraping nie, maar in die opraping met Christus se wederkoms.

Son

Welkom by die forum.

Ek glo ook soos jy dat die Laaste Dag baie, baie naby is.
Lees gerus my volgende pos:

http://bibleforums.org/showthread.php?t=127157

http://bibleforums.org/showthread.php?t=124437

Toe ek nog in 'n bekende Afr. kerk was het ek soos hulle geglo dat daar nie 'n wegraping (Rapture) is nie. Gelukkig het die Heilige Gees en vriende my oe oop gemaak.

Lees gerus die artikel van 'n baie gesaghebbende teoloog / skrywer:

http://www.bibleguidance.co.za/Engarticles/Rapturereasons.htm (http://www.bibleguidance.co.za/Engarticles/Rapturereasons.htm)

Thomas Marx
Jun 7th 2008, 08:39 AM
Roelof:

"Toe ek nog in 'n bekende Afr. kerk was het ek soos hulle geglo dat daar nie 'n wegraping (Rapture) is nie. Gelukkig het die Heilige Gees en vriende my oe oop gemaak.

Lees gerus die artikel van 'n baie gesaghebbende teoloog / skrywer:

http://www.bibleguidance.co.za/Engarticles/Rapturereasons.htm (http://www.bibleguidance.co.za/Engarticles/Rapturereasons.htm)"

Nee-wat, ek verskil van jou op di een en gaan saam met wat Gene vroer ges het: die Bybel is eenvoudig te vaag oor die onderwerp om met 100% sekerheid te kan s. Ek het gaan kyk na jou skakel hierbo en die teoloog waarna jy verwys, gebruik die gedeelte in 1 Thess 4 as klinklare bewys dat die wegraping gaan plaasvind en boonop in 'n oogwink - ek vind dit te vaag. Dis nie wat my Bybel s nie en miskien het die vertalers klei getrap?:). Vir my klink dit eerder of die wederkoms hier beskryf word.

Ek dink dis eenvoudig nie belangrik genoeg nie, want jou saligheid hang nie daarvan af of jy glo dat die wegraping plaasgevind het of nie. :pp

Dis vir my nogtans 'n interessante debat. Ek staan net op die kantlyn en weet dat my paadjie reg is, maar mens is nogtans nuuskierig om te weet hoe die eindtyd gaan verloop.

protea
Jun 7th 2008, 09:45 AM
Thomas , jy is SO reg. Die vraag is nie of jy in die wegraping glo voor, tydens of na die groot verdrukking nie en of jy in die groot doop of klein doop glo en of jy die Sabbat op n Saterdag of Sondag vier ens. nie MAAR of jy Jesus se verlossingsgawe aan die kruis van Golgota vir jou as persoon aanneem . Want DIT is die kern van die Evangelie.Ons raak so baie keer verstrengel in onbelangrike detail dat ons ons fokus op Jesus verloor.

Roelof
Jun 8th 2008, 04:30 AM
Nee-wat, ek verskil van jou op di een en gaan saam met wat Gene vroer ges het: die Bybel is eenvoudig te vaag oor die onderwerp om met 100% sekerheid te kan s.

Thomas

Ek gaan nie nou in 'n debat oor die Wegraping al dan nie betrokke raak nie. Die mooi van die saak is, al glo jy nie in die Wegraping nie, maar is 'n wedergebore Christen, gaan jy saam op die reis wanneer dit gebeur.

"Watch, pray and be ready"

Roelof
Jun 8th 2008, 04:32 AM
Ons raak so baie keer verstrengel in onbelangrike detail dat ons ons fokus op Jesus verloor.

protea

Baie waar woorde !!!:pp:pp:pp

Son of the South
Jun 9th 2008, 10:41 AM
Ek stem saam Protea en kie: die evangelie van verlossing in Jesus Christus bly tog logies van primre belang. (Hy is nie verniet die Eerste en die Laaste nie.)

Ek het die artikel waarna verwys is deurgelees en ek hou voet by stuk. Dit lyk eerder vir my of daar verwys word na 'n opraping met die wederkoms as 'n stille wegraping. Die voor/na/tydens vraag is dan vir my irrelevant. My hoop is dan eeerder DAT Hy ons weer kom haal. My hoop is nie dat ons die moeilikhede sal ontkom nie.

As ek 'n sding by Doug Bachelor mag leen: as jy twyfel, neem dan die 'veilige opsie'. As daar dan 'n stille wegraping sou plaasvind, dink ek nie Jesus sal my vra: "Waarom het jy nie geglo dat ek jou die dinge sal laat vryspring nie?". As daar geen wegraping is nie en die dinge raak moeilik, BAIE MOEILIK, dan gaan ek begin twyfel as ek in die wegraping geglo het. As ek Sy wederkoms verwag dan sal my geloof versterk word en hulle kan maar maak wat hulle wil met my; ek weet Jesus kom weer!

Phil Fourie
Jun 9th 2008, 11:23 AM
Luister maters, net iets om gedagte te hou, Amerika is besig om hul steun aan Israel te onttrek, hulle is van die laastes wat nog die volk van die Here ondersteun, sodra dit gebeur, staan Israel alleen soos geprofeteer word, ons kom baie naby aan die wegraping, sodat die Teenhouer van die anti-chris weggeneem kan word en hy openbaar word.

Of julle nou wil saamstem of nie op hierdie punt, my raad sal wees om maar die klere reg te hou ;)

Groete
Phil

Ta-An
Jun 9th 2008, 06:38 PM
.

Of julle nou wil saamstem of nie op hierdie punt, my raad sal wees om maar die klere reg te hou ;)
Dis nou die sonder sakke n Phil, want ons skatte is al klaar in die hemel bymekaar gemaak :pp

Lampies vol olie!!

Phil Fourie
Jun 10th 2008, 05:35 AM
Amen vir die olie ja, ons sal nie kan leen nie, ons moet genoeg he by ons ;)

Roelof
Jun 12th 2008, 05:58 AM
Luister maters, net iets om gedagte te hou, Amerika is besig om hul steun aan Israel te onttrek, hulle is van die laastes wat nog die volk van die Here ondersteun,

Phil

Phil

Amerika het laas week met Irak 'n militere ooreenkoms gesluit en 'n aanval op Iran se kerninstallasies is moontlik in Sep 2008.

Hoe pas dit in by die Eindtyd?

Phil Fourie
Jun 12th 2008, 08:47 AM
Obama s een van sy eerste doelstellings is om Jerusalem terug te gee vir Palestina :hmm:

Die Woord leer ons dat aan die einde sal die volk alleen staan, niemand sal tot hul hulp kom nie. Ek gaan net vir jou die teksgedeeltes kontroleer, dalk kan David of Anton dit sommer vir ons gee, ek glo hulle behoort dit te h

Antonvs
Jun 17th 2008, 11:47 PM
Dankie Phil, dat jy vertroue in my stel.

Wat Israel en die eintyd aanbetref is 'n taai een, hier is my redes

1. Israel het lelkemale in die verlede op die punt van vernietiging gestaan - in 1967 was hulle omring deur Arabiese state (1:500 wat mannekrag en wapenrusting) aanbetref; Die hele wereld het gedink nou is die einde naby; maar in slegs 6 dae het hulle die hele Sinaia skiereiland en Jordanie ingeval (grond gebied wat nie sedert Salomo / David se dae gesien was nie.

So, dit kan dalk net nog 'n "bliep op God se radar vir die Wereld wees"

2. Die wegraping gaan skielik en onvoorspelbaar wees - so ons as kinders van die Here gaan nie eens hier wees voor hierdie dinge gaan gebeur nie.
Want die dinge met Israel gaan meesal tydens die groot verdrukking wees.

3. Rakende Mr. Obamha - hy moet eers verkies word (wat ek oor twyfel); en sou hy verkies word is dit God wat hom in hierdie magtige leiers pos inbring (Rom 13:1-3ff). En sal hy Jerusalem terug gee vir Palestina nou ja - dit mag dalk die einde van die tye aandui maar dan weer - Jesus gaan soos 'n dief in die nag wees en dit kan nog 'n jaar of 10, of 100 wees voor Hy sal terug kom.

Onthou dat meeste profesie oor die eindtyd gemik (vrugte wat ryp is) wys op Christus se wederkoms aan die einde van die groot verdrukking.

Maar rakende die begin tydstip van die groot verdrukking d.w.s. direk na die wegraping is 'n misterie en gaan skielik en onverspelbaar gebeur.

David2
Jun 18th 2008, 04:38 AM
Anton is reg. Die wegraping is onvoorspelbaar. Maar tog is daar duidelik tendense aan die opbou wat ons nie kan ignoreer nie. Ek kan nie die storie van die bloedmane (elders op die forum) ignoreer nie. Ek kan nie Iran se kernwapens ignoreer nie. Ek sien duidelik dat Israel in 'n massiewe kritiese situasie verkeer. Ek sien die opbou van die magte van die Antichris en die tendens tot globalisering. Ek sien die samewerking tussen Iran en Rusland. Hierdie samewerking het nooit in duisende jare bestaan nie. Dit is maar nou in die laaste drie of vier jaar - en dit word in Esegiel voorspel! Wat s dit?

Die Filadelfieer
Jun 18th 2008, 10:29 AM
Anton is reg. Die wegraping is onvoorspelbaar. Maar tog is daar duidelik tendense aan die opbou wat ons nie kan ignoreer nie. Ek kan nie die storie van die bloedmane (elders op die forum) ignoreer nie. Ek kan nie Iran se kernwapens ignoreer nie. Ek sien duidelik dat Israel in 'n massiewe kritiese situasie verkeer. Ek sien die opbou van die magte van die Antichris en die tendens tot globalisering. Ek sien die samewerking tussen Iran en Rusland. Hierdie samewerking het nooit in duisende jare bestaan nie. Dit is maar nou in die laaste drie of vier jaar - en dit word in Esegiel voorspel! Wat s dit?


Ek kan nie anders as om saam met David te stem nie. Ek is self besig om bietjie navorsing oor die bloedmane te doen, dit is mynsinsiens tog uiters verifieerbare stellings wat gemaak word, en baie moeilik om te ignoreer....maar soos Blitz ook s : " We are not in Tornado warning, but Tornado watch " .

David2
Jul 11th 2008, 09:29 AM
Hal Lindsey praat hierdie week oor die wegraping (11 Julie 2008). Kliek op die link. Vir hierdie week sal sy wegraping -video op die tuisblad wees. As jy dit later van tyd wil kyk, kliek dan net op "video archive" en soek vir die video van 11 Julie 2008.

www.hallindsey.com (http://rs6.net/tn.jsp?e=001HHWH2ATt20A9wpmBDzoqTTYK_QzggYHqEKVYdy 0G8A3Pb-bK1mqTxR30R_YDn8T5lDTMkF0_kV80weX2S2ND3zCAX1AJbrHN PyIUtT3b2uEHKKVNmK_uBw==)

Ek het vanoggend gekyk en die video van 11 Julie was nog nie daar nie. Dit is nog 4 Julie se video (ook baie interessant met Roosevelt se gebed vir die soldate wat op D-dag Europa ingeval het). 11 Julie se video behoort nou enige tyd daar te wees.

bennie
Jul 22nd 2008, 12:01 AM
Hal Lindsey praat hierdie week oor die wegraping (11 Julie 2008). Kliek op die link. Vir hierdie week sal sy wegraping -video op die tuisblad wees. As jy dit later van tyd wil kyk, kliek dan net op "video archive" en soek vir die video van 11 Julie 2008.

www.hallindsey.com (http://rs6.net/tn.jsp?e=001HHWH2ATt20A9wpmBDzoqTTYK_QzggYHqEKVYdy 0G8A3Pb-bK1mqTxR30R_YDn8T5lDTMkF0_kV80weX2S2ND3zCAX1AJbrHN PyIUtT3b2uEHKKVNmK_uBw==)

Ek het vanoggend gekyk en die video van 11 Julie was nog nie daar nie. Dit is nog 4 Julie se video (ook baie interessant met Roosevelt se gebed vir die soldate wat op D-dag Europa ingeval het). 11 Julie se video behoort nou enige tyd daar te wees.

hi david
moet my asb nou nie verkeert opneem nie. hal lindsey is 'n valse profeet. ek weet dit is taamlike sterk opienie. maar die bybel is baie spesifiek wanneer dit vals profete behels. hal lindsey het in die tagtige jare die Here se wederkoms geprofitiseer. dit het duidelik nie waargekom nie. in die ou testament was mense gestenig vir wat hy gedoen het.

glo ek in 'n wegraping voor die verdrukking of na die verdrukking? ek weet dit is na die groot verdrukking. om 2 of 3 proeftekste aan tehaal wat die wegraping ondersteun, is roekeloos. lees die hele bybel. die Here het ons nooit belowe dat ons nie getoes sal word nie.
hy gaan ons dear die vuur neem om ons skoon temaak en te rafineer.
lees daniel and openbaring. dit is die twee belangrikste boeke in die laaste tye. daar is 'n argitektuur in daniel wat 'n mens nie kan ignoreer nie. dit is so duidelik soos 'n groot padkaart.

bennie

David2
Jul 22nd 2008, 04:12 AM
Bennie
Ek glo ook dat 'n profeet 100% akkuraat moet wees in wat hy voorspel. Die probleem is nou net dat Lindsey homself nooit as 'n profeet uitgegee het nie. Hy het nooit beweer dat God met hom gepraat het en dat hy nou 'n gesagvolle uitspraak maak wat soos die Bybel as "Die Woord van God" verstaan moet word nie. Al wat Linsey gedoen het was om die Skrif te interpreteer en te s hoe hy dit verstaan. Die enigste gesag was nog steeds die Bybel. Ek het Lindsey se boek "Die Groot planeet aarde" waarna jy verwys hier op my rak. Die boek in nie 'n profesie nie, dit is 'n verklaring van die Bybel se profetiese woord. Daar is 'n baie groot verskil.

Vat nou maar vir JR Church wat ook 'n bediening het van Bybelse profesie. Hy gee ook nie nuwe buite-Bybelse profesie nie. Hy verklaar net en kyk hoe profesie vervul word. Dan sal hy woorde gebruik soos "Ek verwag ..." of "As dit of dat gebeur dan sal ..." Dit is ook wat Lindsey gedoen het. Dit is ook wat elkeen van ons veronderstel is om te doen. Die Here het self ges ons is intelligente mense en ons moet instaat weet om die tekens van die tye te beoordeel. Ons moet instaat wees om te preek en vir mense te s "Kyk hier gebeur dit en daar gebeur dat, gaan vergelyk dit nou met wat die Bybel voorspel het en maak jou gereed. Moet nie mense kwalik neem as hulle dit doen nie, dit is God se opdrag dat ons dit moet doen.

Profsie is in die tyd van die Bybel afgesluit. Daar is vandag geen nuwe profesie nie. Almal wat nuwe profesie uitspreek is vals. Lindsey, JR Church. Tim Lahay, John Walvoord, Dave Hunt en baie ander is nie profete nie. Nie een van hulle het nog 'n nuwe profesie bekendgemaak wat nie op die Bybel gegrond is nie. Hulle interpreteer en hulle waarsku en omdat hulle nie profete is nie, daarom is hulle feilbaar. JR Church waarsku mense nou oor die bloedmane. Dit is iets wat in die Bybel staan. Nou verwag hy 'n sekere vervulling van die profesie, maar as dit nie gebeur nie, was hy nie 'n valse profeet nie. Hy interpreteer en verkondig net Bybelse profesie.

protea
Jul 22nd 2008, 06:06 AM
Bennie, aktiveer jou Private Message. Ons kom van dieselfde omgewing , maar ek is nie seker WATTER Bennie jy is nie.

Groetnis
Protea

Phil Fourie
Jul 22nd 2008, 06:17 AM
hi david
moet my asb nou nie verkeert opneem nie. hal lindsey is 'n valse profeet. ek weet dit is taamlike sterk opienie. maar die bybel is baie spesifiek wanneer dit vals profete behels. hal lindsey het in die tagtige jare die Here se wederkoms geprofitiseer. dit het duidelik nie waargekom nie. in die ou testament was mense gestenig vir wat hy gedoen het.

glo ek in 'n wegraping voor die verdrukking of na die verdrukking? ek weet dit is na die groot verdrukking. om 2 of 3 proeftekste aan tehaal wat die wegraping ondersteun, is roekeloos. lees die hele bybel. die Here het ons nooit belowe dat ons nie getoes sal word nie.
hy gaan ons dear die vuur neem om ons skoon temaak en te rafineer.
lees daniel and openbaring. dit is die twee belangrikste boeke in die laaste tye. daar is 'n argitektuur in daniel wat 'n mens nie kan ignoreer nie. dit is so duidelik soos 'n groot padkaart.

bennie

Hi Bennie

Baie welkom hier by ons op die forum.

Ek sal net graag iets wil uitlig uit hierdie plasing van jou, jy kom hier met 'n "lees Daniel en Openbaring", maar dan se jy nie hoe jy die konteks verstaan nie, want ek praat vir myself, maar ek glo ook David sal van dieselfde standpunt huldig, ek kan vir jou duidelik uit Openbaring en Daniel 'n wegraping wys voor die groot verdrukking. Die wegraping in Openbaring byvoorbeeld geskied in Openbaring 4, nou as ons gaan vanuit die posisie (en volgens my die enigiste posisie) dat Openbaring in kronologie geskryf is, dan kom die groot verdrukking in 2 fases voor vanaf Openbaring 6 tot Openbaring 18, hierdie twee fases is die 42 weke (profeties van 3 1/2) weke van skyn vrede nadat die antichris openbaar is en dan die 42 weke (weereens profeties van 3 1/2) jaar van erge vervolging, wat vir ons totaal die 7 jaar groot verdrukkig gee, hierdie blyk dan ook duidelik vanuit Daniel 9.

Want wanneer hulle s: Vrede en veiligheid -- dan oorval 'n skielike verderf hulle soos die barensnood 'n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie.
1 Thes 5:3

En nou, julle weet wat hom tehou, sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word.
Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat nou tehou, uit die weg geruim is;
2 Thes 2:6-7

Hy wat teehou volgens my is die liggaam van Christus, diegene wat die Heilige Gees in hul woonagtig het, want anders as in die dispensasie van die wet waar die Heilige Gees slegs insedenteel en sporadies in mense woonagtig was, is Hy in die genade dispensasie verseelend in mense woonagtig, so sodra die liggaam van Christus (Die Kerk) weggevoer word, kan die antichris (die seun van die verderf) geopenbaar word en in daardie tyd sal die Heilige Gees nie meer verseelend in mense woonagtig wees nie. Hier sal die kerk dispensasie tot 'n einde kom (Op 4) Jy sien, die antichris kan nie openbaar word voordat die liggaam van Christus weggeraap is nie en die 7 jaar groot verdrukking kan oop nie gebeur voordat die antichris openbaar is nie.

Dit ook gese moet ons verstaan dat daar 'n verskil is tussen die algemen verdrukking van die liggaam van Christus en die groot verdrukking, Christenne is reeds al streng vervolg in geskiedenis, maar dit wat ons gesien het is maar 'n vulletjie teen dit wat die gaan beleef wat agter bly na die geklank van die basuin.

Die feit van die saak is dat Jesus ons waarsku dat ons dit nie sal maklik he hier na Sy kruisiging nie en dat ons vervolg en bespot sal word, maar dan begin hy in Lukas 21 die groot verdrukking (7 jaar verdrukking) beskryf en dan sluit Hy dit af met hierdie woorde:

Waak dan en bid altyddeur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan.
Luk 21:36 (OAV)

Jy sal sien dat hierdie vers blatant verkeerd vertaal is in die Nuwe Afrikaanse Vertaling 83, die oorspronklike woord wat hier in Grieks gebruik is is die woord ekfeugo wat omtrent dieselfde betekenis het as die Griekse woord harpazo, beide hierdie woorde dui op 'n wegneem. In die NAV word dit vertaal as deurstaan, maar op al die ander plekke waar ekfeugo gebruik word vertaal hulle dit korrek, net in hierdie vers waat Jesus pertinent praat daarvan dat mense moet waak en bid dat hulle deel sal wees van die wegraping om daardeur die groot verdrukking (7 jaar verdrukking) te ontvlug en vir daardie 7 jaar saam met die Bruidegom die bruilof te vier, sodat ons voor die Seun van die mens kan staan.

Laat my baie dink aan hoe God nog altyd gewerk het, kom ons vat Noag. Hy was bespot en afgemaak as waansinnig (baie soos die algemene verdrukking), maar toe God die water bring, het Hy vir Noag weggeneem d.m.v. die ark en diegene wat nie ontvlug het nie, het ontkom (soos in die 7 jaar groot verdrukking). Jy sien, die "skip" of "ark" waardeur God vandag mense die geleentheid gee om in te klim om die verwoesting te ontvlug soos in Noag se tyd is die kerk, die liggaam van Christus. As jy nie in daardie ark is nie, gaan jy verwoes word.

God het nog altyd voor Hy sy oordele gebring het mense die geleentheid gegee tot ontvlugting, soos in Noag se tyd, soos in Lot se tyd met Sodom en Gomorra.

Ons moet besef dat die Bruidegom lief is vir Sy bruid en nie sal toelaat dat 'n ander man, die antichris, oor haar heers en haar dwing om aan sy tafel te eet nie, nee, die Bruidegom sal Sy bruid kom haal en haar wegneem hiervan af.

En soos dit gebeur het in die dae van Noag, so sal dit ook wees in die dae van die Seun van die mens:
hulle het geet en gedrink, hulle het getrou en is in die huwelik gegee tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het, en die sondvloed gekom en almal vernietig het.
Net soos dit ook gebeur het in die dae van Lot: hulle het geet en gedrink, gekoop en verkoop, hulle het geplant en gebou.
Maar op die dag toe Lot van Sodom uitgaan, het vuur en swawel van die hemel af geren en almal vernietig.
Net so sal dit wees in die dag wanneer die Seun van die mens geopenbaar word.
In daardie dag moet hy wat op die dak sal wees, terwyl sy huisraad in die huis is, nie afkom om dit weg te neem nie; en so ook moet hy wat op die land sal wees, nie omdraai na wat agter is nie.
Dink aan die vrou van Lot!
Elkeen wat probeer om sy lewe te red, sal dit verloor; en elkeen wat dit verloor, sal dit behou.
Ek s vir julle: In daardie nag sal daar twee op een bed wees; die een sal aangeneem en die ander verlaat word.
Twee vroue sal saam maal; die een sal aangeneem en die ander verlaat word.
Twee sal op die land wees; die een sal aangeneem en die ander verlaat word.
Luk 17:26-36

Laat ons dankbaar wees dat die Bruidegom ons baie lief het.

Groete
Phil

Roelof
Jul 23rd 2008, 03:38 PM
Jy sien, die antichris kan nie openbaar word voordat die liggaam van Christus weggeraap is nie en die 7 jaar groot verdrukking kan oop nie gebeur voordat die antichris openbaar is nie.


Phil

Dankie vir 'n baie goeie verduideliking. Jy raak 'n punt aan waaroor ek nog baie gewonder het. Die Antichris word openbaar NA die Wegraping klink vir my baie aanneemlik. Het jy dalk vir my Skrif asb?

bennie
Jul 24th 2008, 12:53 AM
Bennie, aktiveer jou Private Message. Ons kom van dieselfde omgewing , maar ek is nie seker WATTER Bennie jy is nie.

Groetnis
Proteahi protea

ek het geen idee hoe om my msg te aktifeer nie.
ek het op bredasdorp skool gegaan. is jy van die dorp of omgewing?

groete bennie

Phil Fourie
Jul 24th 2008, 05:54 AM
Phil

Dankie vir 'n baie goeie verduideliking. Jy raak 'n punt aan waaroor ek nog baie gewonder het. Die Antichris word openbaar NA die Wegraping klink vir my baie aanneemlik. Het jy dalk vir my Skrif asb?

Hi Roelof

Die tekste is almal in my plasing hierbo ;) Let op die teehouer tekste wat ek geplaas het, as die wegraping gebeur, sal die teehouer (die kerk) weggeneem word, dan is daar niks om die openbaring van die antichris teen te staan nie, dan sal hy as die seun van die verderf openbaar word. Thessalonicense is nogals baie duidelik hieraangaande.

Groete
Phil

protea
Jul 24th 2008, 06:51 AM
hi protea

ek het geen idee hoe om my msg te aktifeer nie.
ek het op bredasdorp skool gegaan. is jy van die dorp of omgewing?

groete bennie

Bennie , ja , ek bly in die distrik.

Gaan kliek op die User CP en dan weer op die Private Messages. Dan kry jy die opsie om jou Private Messages te aktiveer. Hoop jy kom reg.

Groetnis

Protea

SUSAN KRUGER
Aug 5th 2008, 10:05 AM
Hallo Phil

Ek is 'n nuweling op hierdie website en ek het jou kommentaar gelees oor die wegraping.
graag wil ek jou net vertel van die droom wat die Here my gegee het aangaande die onderwerp.
volgens die droom is daar wel 'n wegraping, want self het beleef hoe ek nog die een oomblik op die aarde, met my man en kinders, was en toe was daar 'n verskriklike verblindende witblou lig, wat oor die aarde gekom het. Die volgende toneel wat die Here my gewys het, was weer die aarde. Ek was terug op die aarde, maar nie deel daarvan nie,(as jy verstaan wat ek bedoel). Oral op die aarde was daar puinhope, soos net na 'n groot aardbewing en die mense wat ek gesien het was besig om tussen die puin te soek na kos. Die aarde was ook baie donker, omdat daar amper geen lig was nie. Terwyl ek toe so na die aarde kyk, het ek bewus geword van die Here by my. Ek het Sy kleed, skoene, gordel, gesien, maar ek het nie Sy gesig gesien nie, Hy was besig om papiere op die grond op te tel. Ek het toe ook afgebuk en van die papiere opgetel, daarop was gebede geskryf en een wat optel, het 'n bybelvers opgehad- Openbaring 8:12. (op daardie stadium het ek nie geweet vat die vers is nie) Ek vra toe vir die Here,:"Here het dit al begin" en Hy het vir my gekyk en Sy antwoord was: Ja, my kind, dit het" en op daardie oomblik kon ek die hartseer, pyn en teleurstelling van die Here aanvoel. Dit was vir my hartverskeurend en het het orals vir die mense begin roep om hulle tot Jesus te bekeer, want dit is die regte pad, maar hulle kon my nie hoor nie. Met die toneel, het ek my self wakker gehuil. Later die oggend het ek toe die vers van OPEN.8:12 gelees en dit was vir my 'n bevestiging van die toneel wat ek gesien het. Ook het ek bebid en vir die Here gevra hoekom Hy vir my die droom gegee het? Sy antwoord was: wat doen jy, my kind, om siele vir my koninkryk te wen? Dit was vir my 'n eye-opener!! Ook het die Here vir my alles ook bevestig met die woord Sefanja 1: 2 en 1:10-18 en 2:1-3. U kan maar self gaan lees. So terwyl ons nog kan, moet ons alles in ons vermoe doen, om siele na die Here te lei.
Ek is ook gevra om 'n preek te lewer t.o.v die wegraping en eindtye, by die AGS Kerk in King Williams Town, so ek sal alle insettinge waardeer.
Groete
Susan Kruger
Oos London

Ta-An
Aug 5th 2008, 11:46 AM
Susan, onthou daar is ook die gelykenis in Mattheus 13 van die onkruid en die koring..... beide sal saam groei/leef... en die onkruid word eerste uitgehaal.... net iets om aan te dink ;)

Son of the South
Aug 5th 2008, 12:52 PM
Ek het gedink ek moet gerieflikheidshalwe die skrifgedeeltes hier aanhaal.
Rev 8:12 En die vierde engel het geblaas, en n derde van die son is getref en n derde van die maan en n derde van die sterre, sodat n derde van hulle donker sou word en die dag vir sy derde deel nie lig sou gee nie, en die nag net so. Dankie e-Sword!
Zep 1:2 Saamskraap, wegraap sal Ek alles van die aardbodem af weg, spreek die HERE. Zep 1:3 Ek sal wegraap mense en diere, Ek sal wegraap die vols van die hemel en die visse van die see en die struikelblokke saam met die goddelose, ja, Ek sal die mense uitroei van die aardbodem af weg, spreek die HERE.
Eintlik kon mens maar die hele Sefanja 1 gelees het, maar goed kom ons volstaan eers by die dele wat genoem is.
Zep 1:10 En op di dag, spreek die HEREhoor! n geskreeu van die Vispoort af en n gehuil van die Nuwe Stad af en n groot gekraak van die heuwels af!
Zep 1:11 Huil, o inwoners van die Vysel! want al die koopmans gaan te gronde, almal wat geld afweeg, word uitgeroei.
Zep 1:12 En in di tyd sal Ek Jerusalem met lanterns deursoek en besoeking doen oor die manne wat dik geword het op hulle afsaksel, wat in hulle hart s: Die HERE doen geen goed en Hy doen geen kwaad nie.
Zep 1:13 En hulle rykdom sal geplunder word, en hulle huise verwoes word; en as hulle huise bou, sal hulle dit nie bewoon nie; en as hulle wingerde plant, sal hulle die wyn daarvan nie drink nie.
Zep 1:14 Naby is die groot dag van die HERE, naby en baie haastig. Hoor! die dag van die HERE! Bitterlik skreeu die held daar.
Zep 1:15 Di dag is n dag van grimmigheid, n dag van benoudheid en angs, n dag van woestheid en verwoesting, n dag van duisternis en donkerheid, n dag van wolke en wolkenag,
Zep 1:16 n dag van basuingeklank en krygsgeskreeu teen die versterkte stede en teen die ho hoekvestings.
Zep 1:17 En Ek sal die mense in benoudheid bring, en hulle sal rondloop soos blindes, omdat hulle teen die HERE gesondig het; en hulle bloed sal vergiet word soos stof en hulle ingewande soos drek.
Zep 1:18 Hulle silwer of hulle goud sal nie in staat wees om hulle op die dag van die grimmigheid van die HERE te red nie, maar deur die vuur van sy ywer sal die hele aarde verteer word; want Hy bring vernietiging, ja, n verskriklike, oor die inwoners van die aarde. Elke keer as die Bybel praat van die wegraping, dan praat dit van die goddelose, nie van die gelowiges nie. Ondersoek self die skrif en kyk of dit so is.
Zep 2:1 Kom tot julleself, ja, kom tot inkeer, o nasie wat nie skaam word nie!
Zep 2:2 Voordat die besluit baarsoos kaf gaan die dag verbyvoordat daar oor julle kom die toorngloed van die HERE, voordat oor julle kom die dag van die toorn van die HERE.
Zep 2:3 Soek die HERE, o alle ootmoediges van die land, wat sy ordening onderhou; soek geregtigheid, soek ootmoedigheidmiskien sal julle verborge bly op die dag van die toorn van die HERE. Persoonlik glo ek in die opraping met Jesus se wederkoms aan die einde van die groot verdrukking vir die regverdiges:
Mat 24:27 Want soos die weerlig uit die ooste uitslaan en tot in die weste skyn, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees.
Mat 24:28 Want oral waar die dooie liggaam l, daar sal die aasvols saamkom.
Mat 24:29 En dadelik n die verdrukking van daardie dae sal die son verduister word, en die maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val, en die kragte van die hemele sal geskud word.
Mat 24:30 En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid.
Mat 24:31 En Hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid, en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke, van die een einde van die hemele af tot die ander einde daarvan.
Rev 1:7 Kyk, Hy kom met die wolke, en elke oog sal Hom sien, ook hulle wat Hom deursteek het; en al die geslagte van die aarde sal oor Hom rou bedryf; ja, amen!
Rev 7:14 En ek s vir hom: My heer, u weet dit. En hy s vir my: Dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom, en hulle het hul klere gewas en hul klere wit gemaak in die bloed van die Lam. Daarna word die oorblywendes weggeraap, oftewel deur Jesus afgevee van die aarde af:
Rev 19:11 Toe het ek die hemel geopend gesien; en daar was n wit perd, en Hy wat daarop sit, word genoem Getrou en Waaragtig, en Hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid. Rev 19:12 En sy o was soos n vuurvlam, en op sy hoof was baie krone; en Hy het n Naam wat geskrywe is, wat niemand ken nie, behalwe Hy self.
Rev 19:13 En Hy was bekleed met n kleed wat in bloed gedoop was, en sy Naam is: Die Woord van God.
Rev 19:14 En die lers in die hemel het Hom gevolg op wit perde, bekleed met wit en rein fyn linne.
Rev 19:15 En uit sy mond gaan daar n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan; en Hy sal hulle met n ysterstaf regeer, en Hy trap die parskuip van die wyn van die grimmigheid en van die toorn van God, die Almagtige. Dit is myns insiens nie dieselfde gebeure wat beskryf word nie, want wat sou wolke in gemeen h met n wit perd? So, ek dink Jesus kom haal eers sy kinders (opraping), daarna kom verslaan hy sy vyande (wegraping).

bennie
Aug 5th 2008, 03:13 PM
Ek het gedink ek moet gerieflikheidshalwe die skrifgedeeltes hier aanhaal. Dankie e-Sword!
Eintlik kon mens maar die hele Sefanja 1 gelees het, maar goed kom ons volstaan eers by die dele wat genoem is. Elke keer as die Bybel praat van die wegraping, dan praat dit van die goddelose, nie van die gelowiges nie. Ondersoek self die skrif en kyk of dit so is. Persoonlik glo ek in die opraping met Jesus se wederkoms aan die einde van die groot verdrukking vir die regverdiges: Daarna word die oorblywendes weggeraap, oftewel deur Jesus afgevee van die aarde af: Dit is myns insiens nie dieselfde gebeure wat beskryf word nie, want wat sou wolke in gemeen h met n wit perd? So, ek dink Jesus kom haal eers sy kinders (opraping), daarna kom verslaan hy sy vyande (wegraping).

hi son of the south.

ek glo, soos jy ook in 'n opraping na die groot verdrukking.:pp hoe lank glo jy is die groot verdrukking? 7 jaar of 3.5 jaar?

bennie

Son of the South
Aug 6th 2008, 08:12 AM
...hoe lank glo jy is die groot verdrukking? 7 jaar of 3.5 jaar? Nee, ek moet bieg, ek het nog nie baie aandag geskenk aan die tyd kwessie nie, behalwe dat ek weet dat die tyd kort is. :hmm: Miskien kan iemand ons help met 'n paar skrifverwysings wat bietjie lig gee op die tyd onderwerp?

Al wat ek sover besef het is dat n 'stille wegraping' net nie vir my na die regte ding klink nie. In die eerste plek het ons gesien dat die term wegraping nie pas nie, maar eerder opraping (of dan wegvoering as jy wil):
Maar, broeders, ek wil nie h dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenes nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met Hom bring. Want dit s ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenes hoegenaamd nie sal vr wees nie. Want die Here self sal van die hemel neerdaal met n geroep, met die stem van n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. 1Th 4:13-18Dankie e-Sword!
Verder is daar vir my gevare verbonde aan so n stille wegraping. In die eerste instansie skep dit ruimte vir mense om te glo dat daar altyd nog n kans sal wees. So, ons kan maar hoer en rumoer, sodra die skool klok lui sal ons gou-gou die huiswerk by iemand anders af skryf. Oppas, daai tweede kans mag dalk nooit kom nie.

In die tweede plek kan gelowiges se geloof afgebreek word as hulle n groot verdrukking moet deurgaan en hulle besef dat hulle nie weggeraap is nie. Was ek dan nie goed genoeg nie, waarom het die Here van my vergeet?

Nee, ons moet eerder mekaar bemoedig te midde van enige omstandighede, dit sal nie lank wees nie, dan sal Jesus ons kom haal!


Want dan sal daar groot verdrukking wees soos daar van die begin van die wreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie. En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie; maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word. Mat 24:21-22 Nog n groot waarskuwing vir ons is die koms van die Antichris. Die probleem was dat die Jode met Jesus se eerste koms die Koning verwag het op die wit perd (sien Openbaring 19 in my vorige plasing). Hulle het gedink Hy sal sy Koningryk kom vestig en die Romeinse juk kom afgooi, maar toe kom Hy as die Verlosser op die donkie. In die laaste dae verwag hulle weer dat Hy sal kom op n donkie. Dit laat dan die gaping vir die Antichris om te kom en te s: Vrede, vrede. en te maak asof hy die held en ook die Christus is. Mense, ons kan n groot vertoning te wagte wees, kompleet met byklanke en spesiale effekte:
Hy doen ook groot tekens, sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdaal op die aarde voor die o van die mense. Rev 13:13
As iemand dn vir julle s: Kyk, hier is die Christus! of: Daar! moet dit nie glo nie. Want daar sal valse christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei. Mat 24:23-24 Maar ons wat Hom verwag weet dat hy hierdie keer kom as die ridder op die wit perd!

RR van Wyk
Dec 11th 2008, 09:08 AM
Ek het heel toevallig hierop afgekom:

http://members.tripod.com/%7ELynnish/timeline.html

Hulle reken dat die wederkoms reeds plaasgevind het, amper 2000 jaar terug, ongeveer 79AD.

Enige opinies hieroor?

Prophet Daniel
Dec 11th 2008, 09:51 PM
Hi julle,

Die draad vra glo jy in wegraoing van gelowiges?
Ek se nee.

Daniel se vriende was in die vuur gegooi en was in die Gees, die Seun van die mens verskyn aan hulle. Die wat hulle ingooi brand dood.

Noag en 7siele is al wat oorbly. Dieselfde water wat goddelose vernietig het, red Noag volgens skrif. 1Pet 3:22 (lw. nie die aark nie)

Die koms van die Seun van die mens sal net so wees maar deur vuur.
Dieselfde vuur wat doodbrand kan 'n gelowige soos hierbo nie skade aandoen nie. Die skrif se dat die "werke" sal gebrand word.

As die toets van geloof is 2Kor13:5 of jy nie weet dat die Seun van die mens in jou is nie, hoekom sal Hy ons laat weghardloop.

In Egipte is die bloed van die Lam aangesmeer en niemand het weggehardloop nie. Die skrif se dat die ou testament is 'n skadubeeld van die nuwe.

God self kom by ons bly.. die tabernakel van God is by die mense..

As julle belanstel sal ek die skrifte met julle deel.

Groete

bennie
Dec 12th 2008, 02:10 AM
Ek het heel toevallig hierop afgekom:

http://members.tripod.com/%7ELynnish/timeline.html

Hulle reken dat die wederkoms reeds plaasgevind het, amper 2000 jaar terug, ongeveer 79AD.

Enige opinies hieroor?

Hi RR

Die siening word Preterist genoem in engels.
Wat dit basies behels is die volgende: Al die prophecys van daniel en openbaring het klaar gebeur. Hulle glo dat die vernietiging van die temple in 70AD die wederkoms van Jesus was. Somige preterist glo dit is spiritiuul, party nie.
Hulle hele teorie hang van een groot punt af: Die datum wat openbaring geskryf is. As openbaring voor 70AD geskryf was, dan kan die teorie moontlik wees. As openbaring na 70AD geskryf is, het hulle 'n probleem om die teorie tebewys.
Ek dink daar is genoeg bewyse dat die boek van openbaringe in 95AD geskryf is.

bennie

RR van Wyk
Dec 12th 2008, 06:27 AM
Dankie Bennie, ek geniet dit om oor onderwerpe soos hierdie te redeneer, al stem ek nie alteid saam met ander se sienings soos hierdie geval nie. Die ergste wat dit kan doen is om ons algemene kennis bietjie te verbreed.
Ek stem saam met jou oor openbaring, dit stem nie ooreen met wat daar staan.
Hulle s dat Jesus aan sy dessippels ges het dat dit sal plaasvind in hulle generasie... Of ek lees dit mis of dit staan nie in die bybel!!
Dankie vir jou inset ook "prophet daniel" Ek verstaan nie lekker wat jy bedoel jy glo nie in die wegrapng, vertel die bybel nie vir ons duidelik van hierdie gebeurtenis nie? Ek verstaan dit as 'n fisiesse gebeurtenis, nie iets wat geestelik is nie. "elke oog sal hom sien"

David2
Dec 12th 2008, 06:44 AM
Elke keer as die Bybel praat van die wegraping, dan praat dit van die goddelose, nie van die gelowiges nie. Ondersoek self die skrif en kyk of dit so is.
Onthou net dat daar 'n groot verskil is tussen die Ou en die Nuwe Testamente. Die ou verbond is aangegaan met een volk en een land terwyl die nuwe verband gaan oor die liggaam van Christus wat bestaan uit elke volk en stam en nasie en geen land nie. Die ou verbond, Israel, het 'n land. Die nuwe verbond, die liggaam van Christus, het geen land op aarde nie. Ons burgerskap is in die hemel.

Dus: Om uitsprake oor Israel en die ou verbond te vat en net so daaruit te leer van die liggaam van Christus, wat toe nog nie bestaan het nie, gaan nie werk nie. Onthou, die kerk as die liggaam van Christus is 'n NT waarheid en hierdie kerk het wel 'n wegraping.

I Thess. 4:16 s "ons" (wat in Christus gesterwe het - Christene) gaan op daardie dag weggeraap word. Grieks: Harpadzoo beteken wegraap. Om dus te s dat die wegraping altyd vir ongelowiges is, is totaal verkeerd. In die tyd van die ou verbond (wat nie 'n wegraping soos die kerk gehad het nie) mag dit wel so wees. Maar die wegraping van I Thess. 4:16 is baie duidelik seker en gewis vir gelowiges.

Prophet Daniel
Dec 13th 2008, 10:22 AM
Hi julle, ek het n paar van julle vrae aan my beantwoord.
Ek is net n doodgewone Christen en noem myself nie pre enige iets nie. Ek is life vir Jesus maar ek wil verskil van julle seining. Ek glo wel en kan nie wag nie om Hom te sien soos Hy is want ek verlang na Hom. Hier gaan ek moenie kwaad wees nie dis wat ek voel die Here se:my kommentaar meestal in rooi

Joh 17:15 Ek bid nie dat U hulle uit die wreld wegneem nie, maar dat U hulle van die Bose bewaar.
Let wel Jesus se gebed.

Rev 8:12 .. en n derde van die son is getref en n derde van die maan en n derde van die sterre, sodat n derde van hulle donker sou ..
Mag ek hier vra of die boek openbaring geestelik gesien word? Die Lam op die troon weet ons was Jesus en nie n fisiese skaap nie. My punt is die bybel leer ons van Josef wat droom die son, maan en sterre buig voor hom. Kan die son maan en sterre nie na mense hier verwys nie? Ons praat hier van die boek openbaring.
Jud 1:13woeste golwe van die see wat hulle eie skandes laat opskuim, dwaalsterrevir wie die donkerheid van die duisternis vir ewig bewaar word.

Zep 1:2 Saamskraap, wegraap sal Ek alles van die aardbodem af weg, spreek die HERE. Zep 1:3 Ek sal wegraap mense en diere, Ek sal wegraap die vols van die hemel en die visse van die see en die struikelblokke saam met die goddelose, ja,
Amen!

Mat 24:37 En net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees.
Het Noag agtergebly? Of die goddeloses? Wie is weg?

Rev 1:7 Kyk, Hy kom met die wolke, en elke oog sal Hom sien
Heb 12:1 Daarom dan, terwyl ons so n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las afl en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons l,

Jud 1:12 Hulle is skandvlekke in julle liefdemaaltye, wat sonder vrees saam fees hou en hulleself voer, waterlose wolke deur winde rondgedrywe, bome in die nasomer, wat sonder vrugte is, twee maal gestorwe, ontworteld;

Rev 19:15 En uit sy mond gaan daar n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan; en Hy sal hulle met n ysterstaf regeer, en Hy trap die parskuip van die wyn van die grimmigheid en van die toorn van God, die Almagtige.
Hier praat nie van wegraping/opraping nie.


Met betrekking tot 1Th 4:13-18
Co 15:51 Kyk, ek deel julle n verborgenheid mee: Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word,
1Co 15:52 in n oomblik, in n oogwink, by die laaste basuin; want die basuin sal weerklink, en die dode sal onverganklik opgewek word; en ons sal verander word.
1Co 15:53 Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid beklee word, en hierdie sterflike moet met onsterflikheid beklee word.
1Co 15:54 En wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid beklee is en hierdie sterflike met onsterflikheid beklee is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is: Die dood is verslind in die oorwinning.

Hier sien ek n woord vir woord verduideliking van daai skrif.
Die voorafgaande versies verduidelik ook van die wat al dood is. Basuin kom ook hier voor maar die gelowiges word verander dat die Gees(lewe) die dood verslind.
Dit gaan 10 maal beter wees as wat ons dink! n verheerlikte ligaam, soos syne!

As iemand dn vir julle s: Kyk, hier is die Christus! of: Daar! moet dit nie glo nie. Want daar sal valse christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei. Mat 24:23-24
Amen
Lukas 17:21.. En hulle sal nie se kyk hier of kyk daar nie, want die koningryk van God is binne in julle!

David2 wrote:
Onthou net dat daar 'n groot verskil is tussen die Ou en die Nuwe Testamente. Die ou verbond is aangegaan met een volk en een land terwyl die nuwe verband gaan oor die liggaam van Christus wat bestaan uit elke volk en stam en nasie en geen land nie. Die ou verbond, Israel, het 'n land. Die nuwe verbond, die liggaam van Christus, het geen land op aarde nie. Ons burgerskap is in die hemel.
Php 3:20 Want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as Verlosser verwag die Here Jesus Christus,
Van waar beteken jy is daar! As ek in die hemelse plekke saam met Christus sit (Eff2:6) en hy is nie ver van my nie .

2Co 13:5 Ondersoek julself of julle in die geloof is; stel julself op die proef. Of is julle nie seker van julself dat Jesus Christus in julle is nieas julle ten minste nie verwerplik is nie!
Joh 3:13 En niemand het opgevaar in die hemel nie, behalwe Hy wat uit die hemel neergedaal het, naamlik die Seun van die mens wat in die hemel is.

Hier staan Jesus voor hulle op aarde en vertel hulle Hy is in die hemel (Gees) verder vertel hy hulle die Vader is in Hom en as jy die vader gesien het het jy Hom gesien en as jy Hom gesien het sien jy die Vader.
God het tyd, plek en spasie geskep Hy is groter as dit. Hy het nie spasie nodig as dit juis uit Hom kom nie.
Ons is ambassadeers vir hom, n ambasade van die hemel daarom dra ons n stukkie van die hemel saam met ons. Ons gaan oorklee word met ons hemelse woning sodat die dood verslind kan word. 2Kor5:1-5

Ons se dat Jesus sit op die troon aan die rgterhand van die Vader en die skrif se dat die toets van geloof is weet jy nie dta dit binne in jou is nie. 2Kor13:5 Luk 17:21.. En dat God een is. Ons is die ligaam van Christus. Hy kom met die wolke, daar is n wolk van getuies/gelowiges. Die stad is die bruid wat uit die hemel neerdaal.

Rev 21:2 En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdaal van God uit die hemel, toeberei soos n bruid wat vir haar man versier is.

Dus: Om uitsprake oor Israel en die ou verbond te vat en net so daaruit te leer van die liggaam van Christus, wat toe nog nie bestaan het nie, gaan nie werk nie. Onthou, die kerk as die liggaam van Christus is 'n NT waarheid en hierdie kerk het wel 'n wegraping.

Gal 4:24 Dit is sinnebeelde, want di vroue staan vir twee verbonde: een, van die berg Sinai afkomstig, wat vir die slawerny kinders baardit is Hagar;
Gal 4:25 want Hagar staan vir die berg Sinai in Arabi en kom ooreen met die teenswoordige Jerusalem en is met haar kinders saam in slawerny.
Gal 4:26 Maar Jerusalem daarbo is vry; en dit is die moeder van ons almal.

Heb10:1 Heb8:5 Kol2:17se wel dat die ou tetament n skadubeeld en en n heenwysing is na die nuwe.

Die geestelike rots waarvan in die woestyn gedrink is was Christus. 1Kor10:3 Liggaam van Christus en Christus is een volgens Jesus.

Die bruid is die stad wat uit die hemel uit neerdaal ia die liggaam van Christus.

Joh 14:2 In die huis van my Vader is daar baie wonings; as dit nie so was nie, sou Ek dit vir julle ges het. Ek gaan om vir julle plek te berei.

Joh 14:3 En as Ek gegaan en vir julle plek berei het, kom Ek weer en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is.

Hy is op aarde voor hulle maar hy se hy gaan hulle neem na waar Hy is. Waar is Hy? In die Gees in die hemel maar hy staan op planet aarde terwyl Hy dit se!

2Co 12:2 Ek weet van n man in Christus, veertien jaar geledeof dit in die liggaam was, weet ek nie, of buite die liggaam, weet ek nie, God weet ditdat so iemand weggeruk is tot in die derde hemel.
2Co 12:3 En ek weet van so n manof dit in die liggaam of buite die liggaam was, weet ek nie, God weet dit2Co 12:4 dat hy weggeruk is in die Paradys en onuitspreeklike woorde gehoor het wat n mens nie mag uitspreek nie.
Paulus het hier self beleef om weggeruk te word na die Gees. Hy he took gese God het sy Seun binne in hom openbaar. Gal1:16 RAAI watter griekse word was openbaar apoklypto Wat se openbaring 1. Hierdie is die openbaring van Jesus Christus (Seun) soos geopenbaar aan Johannes. Wat se Johannes? I was in the spirit on the Lords day Rev1:10

Rev 4:1 N hierdie dinge het ek gesien kyk, n geopende deur in die hemel, endie eerste stem wat ek soos n basuin met my hoor spreek het, het ges: Kom op hierheen, en Ek sal jou toon wat n hierdie dinge moet gebeur.
Rev 4:2 En dadelik was ek in die Gees, en kyk, daar staan n troon in die hemel en Een sit op die troon.

Daarbo is in die Gees onthou daar word die heeeltyd aan Johannes gese kom nog hoer.

Wat dink julle is daar hoop vir my.(grappie) Ek wil nie he ons Christene moet n weghardloop mentaliteit as die skrif iets ander se nie.

Groete

Vertigus
Mar 7th 2009, 02:00 PM
Onthou net dat daar 'n groot verskil is tussen die Ou en die Nuwe Testamente. Die ou verbond is aangegaan met een volk en een land terwyl die nuwe verband gaan oor die liggaam van Christus wat bestaan uit elke volk en stam en nasie en geen land nie. Die ou verbond, Israel, het 'n land. Die nuwe verbond, die liggaam van Christus, het geen land op aarde nie. Ons burgerskap is in die hemel.

Dus: Om uitsprake oor Israel en die ou verbond te vat en net so daaruit te leer van die liggaam van Christus, wat toe nog nie bestaan het nie, gaan nie werk nie. Onthou, die kerk as die liggaam van Christus is 'n NT waarheid en hierdie kerk het wel 'n wegraping.

I Thess. 4:16 s "ons" (wat in Christus gesterwe het - Christene) gaan op daardie dag weggeraap word. Grieks: Harpadzoo beteken wegraap. Om dus te s dat die wegraping altyd vir ongelowiges is, is totaal verkeerd. In die tyd van die ou verbond (wat nie 'n wegraping soos die kerk gehad het nie) mag dit wel so wees. Maar die wegraping van I Thess. 4:16 is baie duidelik seker en gewis vir gelowiges.

EK het vir baie jare in die wegraping geglo, maar onlangs het ek anders oortuig
geword. Eerstens, kan ek net s dat die wegraping waarvan in I Thess. 4:16 gepraat word nie dieselfde gebeurtenis kan wees as die "dief in die nag" wegraping wat almal verwag nie? 'n Dief in die nag sal beslis nie 'n basuin blaas om sy aankoms bekend te maak nie!

Franciscus
Mar 8th 2009, 04:34 AM
EK het vir baie jare in die wegraping geglo, maar onlangs het ek anders oortuig
geword. Eerstens, kan ek net s dat die wegraping waarvan in I Thess. 4:16 gepraat word nie dieselfde gebeurtenis kan wees as die "dief in die nag" wegraping wat almal verwag nie? 'n Dief in die nag sal beslis nie 'n basuin blaas om sy aankoms bekend te maak nie!

Ek sal graag jou siening verder wil hoor. Tot sovr klink dit vir my reg.

Yahshua het ges dat Hy nie gekom het om die wet en profete te ontbind nie, maar om dit te vervul, of beter gestel dit in vervulling te laat gaan.

Kyk ons nou na die feeste van Yahweh (Lev.23) dan sien ons dat Yahshua reeds die eerste 4 feeste in vervulling laat gaan het. Die Pasga, die fees van die ongesuurde brode, die beweegoffer, en die fees van die Weke(Pinkster).

Die volgende fees wat nou in vervulling moet gaan is die fees van die Basuine.

Die voorstaanders van >n geheime Wederkoms en wegraping sewe jaar (of drie en >n half jaar?) voor die sigbare Wederkoms, interpreteer dat die Basuinefees vervul sal word met die geheime Wederkoms, en dat die tydperk van groot verdrukking sal uitloop op die vervulling van die groot Versoendag. Daarna sal die Loofhuttefees in vervulling gaan met die aanbreek van die Duisendjarige Vrederyk tydens Yahshua se sigbare Wederkoms. Dit lyk egter nie vir my na die regte vertolking daarvan nie. Die hele gedagte dat Adie kerk@ weggeraap word, terwyl AIsrael@ deur >n groot verdrukking moet gaan, pas nrens in, vandat ons besef dat daar nie soiets soos Adie kerk@ bestaan in die Skrif nie. Daar is dus niemand wat op >n geheime manier voor die tyd weggeraap moet word nie, en daarom lyk die vervulling van die laaste drie feeste vir my eerder soos volg:

Die enigste en sigbare Wederkoms sal die Basuinefees in vervulling laat gaan, want AYahshua sal Self van die hemel neerdaal met >n geroep, met die stem van >n aartsengel en met geklank van die basuin van God; ....@ (1 Thess. 4:16). In 1 Kor. 15:52 lees ons daarvan as die laaste basuin, en dat die basuin sal weerklink. Dit sal allermins >n geheime gebeurtenis wees. Basuine word geblaas om oorlog in te lui, en dit is presies wat gaan gebeur wanneer die Wederkoms plaasvind. Yahshua gaan in oorlog gewikkel wees met die magte van Satan (Open. 19). Die dag word in Jol 2:10‑11 beskryf as groot en uitermate vreeslik, waarin selfs die aarde sal bewe, en die hemel sal sidder.


Daardie geweldige gebeure sal so >n ontsettende benoudheid veroorsaak, wat sal uitloop op die ware groot Versoendag nege dae later, waarin Yahshua Self die Hopriester sal wees (Heb. 9). Gedeeltelik is daar reeds tydens die gebeure by Golgota >n vervulling hiervan bewerk, want eers moes Aron (of sy opvolgers) agter die Voorhangsel in die Allerheiligste ingaan, om vir die volk versoening te doen, maar by Golgota het Yahshua die Voorhangsel laat skeur, wat die opheffing van die Priesterskap van Aron simboliseer (lees Matt. 27:51; Mark. 15:38; Luk. 23:45 en Heb. 10:19-21). Van toe af is Yahshua ons Hopriester volgens die Priesterorde van Melgisedek (Heb. 6:20), en sal Hy op die bestemde tyd vir ons die finale versoening doen voor Yahweh. Dit sal geskied op die tiende van die sewende maand op die Hebreeuse kalender, nege dae n die Wederkoms. Alles is dus gereed, n die oorlog teen Satan, vir Yahshua om daardie fees in vervulling te laat gaan op die bestemde tyd. Ons lees dat ons almal sal verskyn voor die Regterstoel van Yahshua (Rom. 14:10 en 2 Kor. 5:10).

Hoe sal die Loofhuttefees in vervulling gaan? Dit lyk vir my dat die volgende Woorde dit mooi saamvat: ADaarna sal Ek terugkom en die vervalle hut van Dawid weer oprig, en wat daarvan verwoes is, sal Ek weer oprig en dit herstel.@ (Hand. 15:16). Die Loofhuttefees was >n tyd waarin die volk vrolik moes wees voor Yahweh. In hierdie vervulling van die fees, sal daar inderdaad alle rede wees om te jubel voor Yahweh. Yahshua gaan Sy bruid herstel soos in die ou tyd (Amos 9:11). Met die aanvang van die Duisendjarige Vrederyk sal Hy daarmee begin, en dit sal waarskynlik begin tydens die datum van die Loofhuttefees op die Hebreeuse kalender, bykans >n week n die groot Versoendag.

Die Purimfees was nie een van die feeste wat Yahweh aanvanklik ingestel het nie. Die volk het dit self ingestel (Ester 9:20-23). Die volk was vrolik omdat hulle rus van hulle vyande gekry het, en dit het hulle dan elke jaar herdenk. In >n sekere sin, alhoewel nie op daardie datum nie, het Yahshua dit ook by Golgota vervul, want Hy het mos vir ons die ewige rus bewerkstellig. Die bruid sal egter ook eers in die Duisendjarige Vrederyk in daardie ewige rus ingaan (Heb. 4:9).