PDA

View Full Version : Bekering of wedergeboorte?CFJ
Aug 27th 2007, 12:57 PM
Iemand vra op 'n ander forum hierdie vraag,

Wat kom eerste vir 'n nie Christen, Bekering of Wedergeboorte?
Hierdie antwoord het ongelukkig nie Skrif-verwysings nie, maar dit was die antwoord wat ek hom gegee het,

Ek deel graag met jou dit soos ekself God se Woord verstaan. Bekering kan verskillende betekenisse h, maar wedergeboorte het net een betekenis. Mens bekeer jou van jou eie sondes en bely dat jy verkeerd gehandel het - hierdie sondes is bekend as sondesmet en is die sonde wat jyself kan sien. Die wedergeboorte is wanneer God mens losmaak van erfsonde, iets wat baie dieper is as sondesmet, maar sondesmet se afl bring mens nader aan die wedergeboorte. Mens kan nie wedergebore word as daar nie 'n diep sonde-besef in mens kom nie. Dus kan bekering voor wedergeboorte wees. Daar is baie mense wat sal getuig dat hulle bid en bely oor hulle sondes en dit vir jare gedoen het, voor hulle wedergebore was. Daar is ook 'n beskouing dat die aanvanklike bekering gelykstaande aan die wedergeboorte is. Dit kan gebeur dat iemand baie skielik tot wedergeboorte kom en dan is dit ook so persoon se aanvanklike bekering, maar baie kinders wat in gelowige ouerhuise groot word, besef hulle sondes maar het nog net nie klein genoeg geraak voor God om hul geestelike bankrotskap te besef wat direk lei tot die wedergeboorte nie. Sulkes kan hul bekeer van hul sondes wat sondesmet betref, maar hierdie bekering is meer op die oppervlak en raak nog nie noodwendig aan die siel van die mens se redding wat verlos moet word van erfsonde nie, naamlik die wedergeboorte wat ook in sekere gevalle die aanvanklike bekering kan wees.
...en

Net nog iets wat my opval. 'n Diep sondebesef kan direk saam met die wedergeboorte plaasvind of naby daaraan, want oppervlakkige sondebesef kan nooit wedergeboorte bring nie. Mense se sondesmet is juis daar om hulle 'n idee te gee van hul eie verlorenheid, maar die dieper sondebesef wat saam met wedergeboorte gaan, is die oomblik wanneer mens eerstehands ervaar wat Adam se sonde veroorsaak het. Dit is daardie sonde wat die mensdom gedompel het in hierdie ellendige toestand waar sondesmet ons nou almal raak.

Mense kan op die oppervlak sondesmet sien en hulle bekeer van dit, maar 'n veel dieper besef is nodig om te bekeer (aanvanklike bekering of wedergeboorte) van erfsonde. Daar is dus 2 soorte bekerings en dit is moontlik waar verwarring ontstaan. Bekering van jou sondesmet en bekering (wedergeboorte) van erfsonde.
Maak dit vir julle sin, en hoe sien julle dit?

Tonton
Aug 27th 2007, 04:17 PM
My persoonlike ervaring is dat bekering eerste gekom het, toe wedergeboorte.

Ek het in 1975 begin glo dat daar 'n God is, en tot bekering gekom. Ek het eers in 2000 die beduidendheid van Jesus en Sy kruisdood besef. Ek glo dat my wedergeboorte eers plaasgevind het toe ek my sondige self "gekruisig" en begrawe het, en ek as nuwe mens vanuit die "dood" opgestaan het. Dit het alles gebeut toe ek besef het hoedat Jesus doe losprys aan die kruis betaal het. Dit is toe my sondige aard ondergeskik geraak het aan die Gees van die Here wat in my kom woon het.

Bogenoemde is gesimboliseer deur my doop.

Sen vir julle!
Anton

Philip dT
Aug 28th 2007, 08:59 AM
Soos ek dit sien is wedergeboorte die werk van God se Gees in jou gees om jou "ou mens" uit te haal en jou gees nuut te maak. 'n Paar Skrifgedeeltes:

Joh 1:12-13 "Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo; (13) wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van n man nie, maar uit God gebore is."

Joh 3:5-6 "Jesus antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek s vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. (6) Wat uit die vlees gebore is, is vlees; en wat uit die Gees gebore is, is gees."

2 Kor 5:17 "Daarom, as iemand in Christus is, is hy n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword."

Rom 6:5-6 "Want as ons met Hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur di aan sy opstanding; (6) aangesien ons dit weet dat ons oue mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie."

Bekering verwys na 'n proses in jou denke (Grieks: metanoia). Dit is om jou gedagtes, jou wil en emosies te laat verander deur die vernuwende werk van die Heilige Gees.

Rom 12:2 "En word nie aan hierdie wreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed (denke [Grieks: "nous" - dieselfde stam as die "noia" in "meta-noia"), sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is."

So, ek sou s wedergeboorte is 'n eenmalige vernuwende, reddende werk van die Heilige Gees wat jou oorbring van die koninkryk van die duisternis na die koninkryk van die lig, en bekering is 'n voortdurende proses van vernuwing van wil en denke.

14390876
Aug 28th 2007, 10:47 AM
:agree:

Met almal wat hierbo geskryf het :)

Yolande~
Oct 21st 2007, 09:15 PM
Hoe verstaan julle wedergeboorte volgens die Skrif?

As ek na 1 Petrus 1 kyk, veral vers 3 en vers 23 leer die bybel ons
- dat wedergeboorte 'n barmhartigheid van God is "by His boundless mercy we have been born again to an ever-living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead"
- dat dit gekoppel is aan wat Jesus Christus vir ons gedoen het aan die kruis en deur Sy opstanding (nie deur ons eie goeie dade nie)
- dat die lewende saad van God se Woord betrokke is by hierdie proses (sien vers 23)

Romeine 9v16 onderstreep dit vir my "So then (God's gift) is not a question of human will and human effort, but of God's mercy (It depends not on one's own willingness nor on his strenuous exertion as in running a race, but on God's having mercy on him)".

Dit is God se wil dat elke mens wedergeboorte sal ervaar, en Sy kinders sal word, maar nie almal laat toe dat die Woord van God hulle harte indring en dat die saad van die Woord dan wedergeboorte bewerkstellig deur God se genade en barmhartigheid nie.

Sien julle dit ook so in?

CFJ
Oct 22nd 2007, 05:21 AM
Goeie onderwerp Kaalvoetkind! Ek glo dat die wedergeboorte 'n werk van God alleen is, soos hier staan...


Dit is die Gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie; die woorde wat Ek tot julle spreek, is gees en is lewe.
(Joh 6:63)
Selfs al sou iemand tot wedergeboorte kom, sonder dat hy of sy die woorde van die Bybel moes aanhoor toe dit gebeur het, sal hulle nog steeds na die tyd ondersoek kan instel, om te sien hoe hulle van Bo gebore is. Dit bly nog steeds die bevestiging van God se woorde, wat ons bekragtig as Sy kinders!

Ta-An
Jan 27th 2010, 11:11 AM
Her-roep............................... :)