PDA

View Full Version : Die rels - lees Asseblief (Rules - Please read)



bdh
Jul 23rd 2007, 05:59 AM
Hierdie forum is net vir Afrikaans-sprekendes, respekteer dit asseblief (This forum is only for Afrikaans speaking people, respect this please. Just like English is the only language allowed in the other forums, to avoid obvious chaos, Afrikaans is the only language allowed here. Any posts not in this language will be removed).

Vir elke gelowige wat in Jesus glo, is daar dankbaarheid vir dit wat Hy vir ons geskep en nagelaat het. Daarom is dit ook net logies dat gelowiges hierdie dankbaarheid sal uitleef, om die Gewer van hul godsdiens, hul omgewing en hul lewe, op so wyse te handhaaf soos Hy dit graag wil h. Hierdie forum gaan dus rels h... om seker te maak dat die God wat ons aanbid, wat heilig is, ge-eer kan en moet word... want God is nie n God van wanorde nie, maar van vrede, soos in al die gemeentes van die heiliges.
(1Kor 14:33)

RIGLYNE VIR PLASINGS IN GODSDIENSFORUM - RESPEKTEER DIT ASSEBLIEF

Ons verwelkom alle Christelike denominasies en ook ander oortuigdes om hier deel te neem. Ongelukkig leer mens uit ondervinding dat daar maar altyd diegene sal wees wat vir die uitsluitlike doel aansluit om doelbewus uittartend te wees, veral om met die geloof van Christene te spot. As dit beskrywend is wat betref die doel van jou teenwoordigheid hier, dan wil ons vriendelik vra dat jy jouself en ons die moeite spaar, deur liewers elders te gaan. Sulke plasings sal sovr moontlik op meriete hanteer word en indien nodig verwyder word. Respekteer dus asseblief hierdie ruimte.

1. Godsdiensforum-beleid

Hierdie forum is spesefiek vir 'n ondersoekingsreis in die hoofstroom Protestantse geloofs-sfeer. Ons waardeer en respekteer ander se geloof en wil vra dat jy dieselfde sal doen terwyl jy hier is. Alle plasings wat reglynig teen die Christelike geloof is, moet in die spesifieke forums gedoen word, wat daarvoor geskep is (indien nog nie geskep nie, stel ons in kennis en dit word sondermeer gedoen)... en moet verder voldoen aan 'n eerlike soeke vir die waarheid.

Werwing vir jou eie geloof en/of om die Bybel en Christene doelbewus af te takel, word ten strengste verbied. Plasings mag bewerk en verander word op diskresie van modereerders/administreerders van die forum. Ons behou die reg voor om plasings te verwyder, met of sonder kennisname teenoor die outeur van die plasing.

Die doel van hierdie forum kan die beste opgesom word in hierdie woorde van Paulus... Daarom, bemoedig mekaar en bou die een die ander op, soos julle ook doen. (1Thes 5:11)

Hierdie forum het uit en uit ten doel om 'n geloofsgemeenskap vir wedergebore kinders van die Here te wees. Diegene wat eerlik soek na die Here Jesus Christus (Yahshua vir sommige gelowiges - die Hebreeuse vorm vir Jesus) is egter ook welkom om hul vrae hier te plaas en deel te neem. Onthou, daar is nie iets soos 'n dom vraag nie.

Wenk
Moenie negatiewe "one-liners" pos of plaas nie... iets soos, "dit is nou 'n klomp gemors!" Dit is onchristelik en verdien geen respek nie. Onthou net dit... die hele verhouding met Jesus Christus (Yahshua)... of die Christelike geloof, is gebou op respek. Respek vir God en respek vir jou naaste... dink voor jy 'n plasing maak en gebruik die "bewerk" knoppie om iets te verander wat onnodig kras of negatief is.

CFJ
Jul 23rd 2007, 07:55 AM
Diegene wat reeds bekend is met die Engelse forum, sal sien dat daar verskeie forums is met onder-afdelings vir verskillende onderwerpe in die Christelike sfeer en in ons leefwreld. Op hierdie stadium kan alle onderwerpe net in hierdie een forum geplaas word. Soos wat die tyd aanbeweeg, sal die nodige aanpassings gedoen word, om relevante onderwerpe in unieke forums te plaas. Wat heel moontlik kan gebeur is dat 'n onderwerp wat op ons Engelse forum jou aandag getrek het, hier bespreek kan word. Ek weet dat as Engels nie jou eerste taal is nie, dan kan dit nogal vermoeiend wees om te debatteer (indien nodig) of jouself sinvol uit te druk in Engels. Neem gerus vrymoedigheid om dit hr, in Afrikaans te kom doen!

Laat weet gerus as daar voorstelle is.

CFJ
Aug 10th 2007, 09:00 AM
Neem kennis asseblief:

Indien enige Afrikaans-sprekende lid sou deelneem op die hoof-forum en jou eie oortuiging sou wees dat 'n taal-probleem, waar jy jouself moontlik verkeerd uitgedruk het, jou by ons Engelse modereerders in die moeilikheid sou bring. Moet julle asseblief met myself (CFJ), Ta-An of enige ander Afrikaanse modereerder kontak maak, sodat die saak uitgeklaar kan raak en jy nie onnodig in die moeilikheid hoef te wees nie.

Dit het al in die verlede gebeur dat mense weens hierdie redes verban was, wat eintlik verhoed kon wees, bloot oor die frustrasie wat daaruit voortvloei en dan in 'n verbanning kan eindig. Dit is nie algemeen dat dit gebeur nie, so daar is geen rede tot paniek nie, maar mens wil net een geval wat onnodig sou wees verhoed.

http://bibleforums.org/showthread.php?t=105677

Ons as Suid Afrikaners dink nie altyd soos skelms nie, en daarom vertou ons ander mense te maklik, maar dit is baie belangrik dat ons nie mekaar se noemname op die ope bord gebruik nie. Asseblief mense vir ons eie en mekaar se veiligheid..... spreek mekaar asseblief op die oop forum nie op noemname aan nie .
Dankie

CFJ
Sep 2nd 2007, 07:02 PM
Hier is net 'n paar addisionele riglyne wat baie kan help om dit wat toegelaat word en nie op die forum, beter te kan verstaan. Dit is ongelukkig in Engels, maar hopenlik sal mens dit so gou moontlik in Afrikaans kan weergee.


Bibleforums Rules... Please Read! (http://bibleforums.org/showthread.php?t=59397)

Definition of "Are you a Christian?" in profile (http://bibleforums.org/showthread.php?t=61168)

Avatars - what is and is not allowed (http://bibleforums.org/showthread.php?t=86832)

End Times Specific: Please read. (http://bibleforums.org/showthread.php?t=295)

Note To Everyone who Participates in the End Times Forum: READ as it is important. (http://bibleforums.org/showthread.php?t=76972)