Announcement

Collapse
No announcement yet.

Teologiese- en groepleierskursus

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • David2
  replied
  Re: Teologiese- en groepleierskursus

  Hierdie kursus het op 12 Januarie vanjaar begin loop met sy eerste student. Daar is drie termyne per jaar en nuwe studente sal ook van 29 April en van 26 Augustus af kan begin.

  Leave a comment:


 • Johnny
  replied
  Originally posted by David2 View Post
  Nee, Johnny, dit sal nie help nie. In hierdie kursus is daar net een essensiele opdrag en dit is om met God versoen te word by die kruis van Jesus Christus. Terloops, ek glo nie dat iemand in Handelinge 19 oorgedoop is nie. Ek het 'n idee ons lees die verse verkeerd. Maar kry vir ons 'n ander draad waar ons daaroor kan praat.
  Ek het al alles wat ek wou en kon se oor die doop alreeds op die forum bespreek. Gaan maak maar 'n studie van daardie drade. Sterkte.

  Leave a comment:


 • CFJ
  replied
  Julle moet miskien net kennis neem dat geen debat in hierdie forum mag plaasvind nie. Maak eerder 'n draad oop en verwys na hierdie draad. Niemand hoef gekniehalter te word om 'n mening te lug nie en of 'n standpunt te huldig nie...

  Leave a comment:


 • David2
  replied
  Nee, Johnny, dit sal nie help nie. In hierdie kursus is daar net een essensiele opdrag en dit is om met God versoen te word by die kruis van Jesus Christus. Terloops, ek glo nie dat iemand in Handelinge 19 oorgedoop is nie. Ek het 'n idee ons lees die verse verkeerd. Maar kry vir ons 'n ander draad waar ons daaroor kan praat.

  Leave a comment:


 • Johnny
  replied
  David en DanieB,

  Heeltemal reg. Mense is oor gedoop omdat hulle verkeerdelik gedoop is. Hulle is dan volgens die Bybel se onderdompelings doop gedoop waarvan Jesus vir ons die voorbeeld kom stel het. Dit is in elk geval 'n te diep onderwerp aan julle te verduidelik as julle nie kan insien dat jy jou moet laat doop na ware bekering nie. Ons het ongeveer 16 dvd's wat alle vrae en onduidelikheid oor die bybelse doop (nie die onbybelse baba doop nie) aanspreek. Een van die dvd's spreek juis hierdie punt aan wat julle skynbaar deurmekaar het. As julle belangstel kan ek dit vir julle pos......as dit sal help?

  Leave a comment:


 • DanieB
  replied
  Originally posted by Johnny View Post
  Ek sien ook nie dat daar bely word dat 'n bekeerling gedoop moet word volgens Handelinge 2:38 en...
  Johnny, ek het dit al in 'n ander draad vir jou genoem, maar volgens Hand.19:1-5 moes Paulus 'n paar apostels oor gedoop het omdat hulle volgens die doop van Hand.2:38 gedoop is.

  Leave a comment:


 • David2
  replied
  Johnny, jy s bekering en die waterdoop gaan altyd saam. Maar nou is daar net een probleem. Johannes, die enigste apostel wat dit direk noem dat sy evangelie geskryf is sodat mense gered moet word, gebruik die woord bekering NIE EEN KEER NIE. Dus is dit baie duidelik dat bekering en waterdoop NIE by Johannes saamgaan nie. En wat meer is, Johannes skryf sy evangelie, soos hyself s, sodat mense gered sal word, maar hy ag dit nie nodig om die woord bekering eers te gebruik nie, maar die woord "geloof" gebruik hy geweldig baie.

  Wat meer is, Paulus is die apostel wat geroep is om die evangelie na die heidennasies (buite die grense van die volk Israel) uit te dra. So, as bekering en waterdoop dan saamgaan en as dit die model is vir redding van mense uit alle nasies, dan moet Paulus dit seker vir ons s. Jammer, toe nou nie. Paulus gee nie een enkele opdrag om met water te doop nie en hoewel hy die evangelie tot redding byna op elke bladsy in sy briewe uitl, gebruik hy die woord "bekering" skaars drie keer. So, bekering en die waterdoop gaan by Paulus weereens nie saam nie en vorm baie beslis ook nie die boodskap wat vir mense gegee word wat wil weet wat om te doen om gered te word nie. Duidelik bou Johannes en Paulus nie verder voort op die model van Hand. 2:38 nie. Vir Paulus is daar net een ding: Verkondig Jesus Christus en Hom as gekruisigde en niks anders nie.

  Baie dankie vir jou goeie wense met die kursus. Ek dink daar was 'n behoefte aan 'n leerskool in Afrikaans wat 1) Fundamenteel is (alle vorme van liberalisme verwerp) 2) Totaal evangelies volgens die model van die nuwe bedeling en die kruis "alleen" en 3) Ook in die tyd wat ons nou leef, Israel, die profesie en die toekoms van die kerk uitl volgens die Bybelvaste reguit verklaringsmetode soos dit in dispensasionalisme aangetref word.

  Maar ter selfder tyd besef ons dat die waarheid nie gewild is nie en nog nooit was nie. Ons verwag dus nie 'n toestroming van studente nie, maar ons wil ten minste hierdie weg aan mense beskikbaar stel en ons wil hulle ook daaroor inlig dat die opsie om hier te studeer wel bestaan. As hulle dan besluit om nie daarvan gebruik te maak nie, dan het ons ten minste nie ons plig versaak nie.

  Leave a comment:


 • Johnny
  replied
  Dankie vir jou verduideliking. Ek glo enige iemand wat so 'n kursus wil aanbied het 'n passie om vir die Here te werk en ek ondersteun julle vir dit. Ek weet dit is NET die Here wat kan red, maar sonder wedergeboorte is die saak nutteloos, en meer nog, bekering en die doop loop ALTYD hand aan hand in die Bybel. Net soos wat die Ou en Nuwe Testament nie los van mekaar gemaak kan word nie, net so ook nie bekering en die doop nie.

  Daar is 'n gesegde: " 'n Halwe waarheid is meer skadelik as 'n volle leuen".

  Sterkte met die kursus en ek hoop julle kan sommer baie siele wen vir die Here.

  Leave a comment:


 • David2
  replied
  Johnny ja, as dit in die Bybel staan is dit waar. Maar ek dink jy weet so goed as ek dat geen mens vandag deur bekering gered word nie en geen mens woord ook deur waterdoop gered nie. Bekering en waterdoop is "tot redding" vir mense gegee in 'n tyd toe die ware en volkome weg tot versoening nog nie geken en gepredik is nie. Nou ken ons daardie weg en dit is Jesus Christus ALLEEN. Dus sal dit, na my oordeel in elk geval, dom wees om steeds voort te gaan om bekering en waterdoop tot redding vir mense aan te bied. Daarom stel ons dit duidelik dat die Bybel altyd binne konteks, binne sy tyd, binne sy dispensasie gelees moet word. In die tyd van die wet was dit volkome waar dat 'n manlike geloweige besny moes word, maar vandag is besnydenis 'n teken van verharding teen die waarheid van die Woord.

  Hoe dit ookal sy, hierdie soort diskussie rondom die doop sal wel in hierdie kursus toegelaat word, maar 'n siening oor die doop sal nooit op enige persoon afgedwing kan word nie omdat dit in hierdie belydenis nie essensieel is nie. En ek veronderstel dat mense wat dit wel as essensieel beskou en nie daarmee kan saamleef dat dit nie hier uitgespel word nie, waarskynlik nie hier tuis sal voel nie (jammer). Maar dit is onnodig. Op die oomblik is daar reeds een van die aanbieders in die kursus wat aan grootdoop glo en 'n ander een wat glo dat die vereiste van waterdoop uitgefaseer is. Maar die twee stem volkome saam dat daar net een vereiste is en dit is Jesus Christus en op die basis werk hulle perfek saam rondom die belydenis.

  Leave a comment:


 • Johnny
  replied
  Ek haal aan in jou skrywe die volgende.

  Dat alles wat die Bybel s waar is;

  As die Bybel dit s, is die argument afgehandel en ek glo dit.

  Nie alles wat in die Bybel staan is egter nou aan die orde nie. Die Bybel moet binne konteks gelees word.
  Dit klink bietjie dubbelsinnig dat in die een reel bely word dat alles wat in die Bybel waar is en die volgende lyn dat nie alles wat in die Bybels staan in orde is nie?

  "Bekeer jou en laat jou doop staan tog in die Bybel".....of hoe?

  Leave a comment:


 • David2
  replied
  Johnny, kom ek haal weer vir jou aan wat hierbo staan:
  maar tipies "kerklike" verskille soos doop word nie aangespreek nie, nie net omdat dit verdeel nie, maar ook omdat dit onbelangrik is en geen mens se eindbestemming sal raak nie
  Dit is verder ook 'n evangeliese belydenis en dit word pertinent genoem dat versoening met God ALLEEN deur die kruis en die soenverdienste van Jesus is. Doop kan geen duit daartoe bydra nie en daarom is dit nie belangrik genoeg om in die belydenis opgeneem te word nie. As mense dit in kerklike belydenisse wil opneem, laat hulle dit dan doen, maar hierdie is 'n fundamentele en evangeliese belydenis. Aanbieders van hierdie kursus is dus vry om hulle eie private opinie oor die doop te h en dit ook teenoor studente uit te spreek net solank dit nie bots met die deel van die belydenis wat s dat versoening met God ALLEEN deur Jesus en die kruis bewerkstellig word nie.
  Groete

  Leave a comment:


 • Johnny
  replied
  David....het 'n bietjie gaan lees oor julle/hulle siening oor die doop. Ek sien ook nie dat daar bely word dat 'n bekeerling gedoop moet word volgens Handelinge 2:38 en talle ander skrifte in die Nuwe Testament nie. Ook nie onder die "Ek Glo" verwysings nie. Verwerp julle/hulle dus dat 'n mens gedoop moet word in die kursus? Ek vrae die vrae nie uit 'n kerklike oogpunt of stelling nie, want bekering en die doop is Godgegewe instellings, m.a.w. Woordgebaseerde lering.

  Leave a comment:


 • David2
  replied
  Vir die doel van hierdie kursus is die aanbieders nie aan 'n besondere kerklike belydenis gebind nie, maar het ooreengekom rondom 'n fundamentele en evangeliese belydenis. Enige liberale idee word in die belydenis veroordeel maar tipies "kerklike" verskille soos doop word nie aangespreek nie, nie net omdat dit verdeel nie, maar ook omdat dit onbelangrik is en geen mens se eindbestemming sal raak nie. (Julle insette rondom die belydenis is welkom).

  Ek glo:

  In die Goddelike inspirasie van die Bybel;

  in die absolute gesag van die Bybel (2 Tim. 3:16).

  Ek glo:

  In die Godheid van Jesus Christus;

  in die maagdelike geboorte en wonderwerke van Jesus;

  in die plaasbekledende dood en liggaamlike opstanding van Jesus;

  in die hemelvaart van Jesus;

  in die huidige middelaarswerk van Christus (1 Tim. 3:16, 1 Kor. 15:1-8).

  Ek glo:

  In God as ‘n persoon;

  in ‘n letterlike hemel;

  in ‘n letterlike hel;

  in die lewe na die dood (Open. 20,21,22);

  dat Christus aan die einde van hierdie bedeling sy kinders kom haal by die wegraping en dat hulle nie die oordeel van die verdrukking sal ingaan nie.

  Ek glo:

  Dat Jesus terugkom aarde toe om te kom regeer;

  dat Jesus krag het om gebed te beantwoord;

  dat die Heilige Gees die weldade van Christus aan ons bedien;

  dat Jesus God was, is, en altyd sal wees (Hand. 1:11, Joh. 14:7-14; 16:13,14; Ef. 1:13).

  Ek glo:

  Dat alle mense sondaars is;

  dat die loon van die sonde die dood is;

  dat die ewige lewe afhang van geloof in Jesus as Verlosser; dat verlossing van n oorwinning oor sondes alleen in Jesus Christus te vinde is (Rom.3:20-24; 6:23, Ef. 2:8,9).

  Ek glo:

  Dat alles wat die Bybel s waar is;

  As die Bybel dit s, is die argument afgehandel en ek glo dit.

  Nie alles wat in die Bybel staan is egter nou aan die orde nie. Die Bybel moet binne konteks gelees word.

  Die Godsopenbaring deur die Bybel is progressief totdat ons kom by die volle bekendmaking van die evangelie van die kruis.

  Ek glo:

  dat die ekklesia (uitgeroepenes) in gemeenteverband as die liggaam van Christus moet funksioneer om die evangelie te verkondig, die geestelike groei van gemeentelede te verseker en evangelisasie na buite te doen.

  dat alle Christene die opdrag het om nie kinders in die geloof te bly nie, maar op te groei na die volwasse man of vrou in Christus. Hulle moet daarna streef om deur vermeerderde Skrifkennis volkome te wees, vir elke goeie werk volkome toegerus.

  Ek is ‘n fundamentele Bybelgelowige.

  Leave a comment:


 • David2
  started a topic Inligting Teologiese- en groepleierskursus

  Teologiese- en groepleierskursus

  Met die vergunning van die mods wil ek raag die teologiese kursus waarby ek betrokke is hiermee bekendstel.

  1. Lighuis is 'n forum vir Christene van verskillende agtergronde en denominasies en daarom dra hierdie kursus nie die amptelike goedkeuring van Lighuis nie en word ook nie deur Lighuis aangebied nie.

  2. Die Kursus is basies dispensasioneel en daar sal van verskeie dispensasionele teologiese boeke gebruik gemaak word, veral in die vak "Sistematiese teologie", maar is nie eksklusief daartoe beperk nie. Daarom sal die algemene "logos" pakket ("Scholars library") wat Gereformeerde, Dispensasionele en Wesliaanse boeke insluit, ook aan studente voorgeskryf word. Studente word dus aan verskillende teologiese denksisteme bekendgestel. As jy jou teologiese boeke op "Logos" koop, betaal jy so min as 5% van die totale prys wat die boeke in gedrukte vorm sou kos en jy kry die bykomende voordeel om in 'n japtrap deur al die boeke te "search" vir enige inligting wat jy benodig. Jy word natuurlik in die kursus ook volledig wys gemaak hoe om "Logos" optimaal te benut.

  3. Die kursus bestaan uit 24 modules en 'n basiese berdag kursusgelde sal per module gehef word, maar weereens is Lighuis nie hierby betrokke nie en ontvang geen inkomste uit die kursus nie.

  4. 'n Module loop oor net 13 weke en nie 'n halfjaar of 'n jaar soos in ander kursusse nie. Jy bly dus week na week aktief berdywig en handig elke week vir 13 weke 'n werkstuk in, dan is die module afgehandel en daar is geen eksamen nie. Een werkstuk neem tot ses uur werk per week. 'n student besluit self of hy 1, of 2 of 3 modules gelyktydig wil doen (3 is net vir mense wat voltyds is of halfdag werk). As jy 2 modules op 'n slag neem, doen jy dus 6 modules per jaar en handel die kursus in vier jaar af.

  5. Hierdie kursus werk op die model van die onafhanklike kerke. Jy word dus nie 'n predikant van 'n sekere denominasie as jy die kursus afgehandel het nie en ons sal ook nie vir jou 'n werk kan aanbied nie. Mense studeer dus net vir hulle eie private groei in die kennis van die Woord en om 'n onafhanklike gemeente te kan bedien.

  6. Omdat die kursus basies dispensasioneel is, is dit natuurlik ook fundamenteel. Dit beteken dat die volle gesag en goddelike inspirasie van die Bybel bely word, dat Jesus Christus as God erken en aanbid word en dat Christus se verdienste aan die kruis as die enigste weg tot versoening met God geleer word. Wat die interpretasie van die Bybel aangaan, maak ons ook gebruik van die fundamentele reel: "If the plain sense of the word makes common sense, then seek no other sense". (Daar is natuurlik ook ander teologiese sisteme behalwe dispensasionalisme wat die volle gesag van Christus en die Bybel erken, maar tog was dit van die begin af en vandag nog steeds 'n wesenskemmerk van dispensasionalisme om fundamenteel te wees.)

  7. Hierdie is 'n diploma in teologie en sluit ook drie modules studie in die Bybeltale in, maar ons beweer nie dat die kursus gelykstaande aan 'n B-graad in teologie is nie. Ons is egter nog besig met ontwikkeling en sal poog om 'n vorm van akkreditasie te bekom, al is dit net dat mens erkenning en krediet vir die studie sal kan kry as jy later met 'n graad in teologie sou wou aangaan.

  Vir volledige inligting kliek net op hierdie skakel. Die webblad waarheen die skakel jou lei, sal in die toekoms ook opgedateer word om die jongste info oor die kursus weer te gee.

  Ek kan ook enige vrae verder op hierdie draad beantwoord.

  Groete
  David
  Last edited by David2; Jul 7 2010, 12:17 PM.
Working...
X