Announcement

Collapse
No announcement yet.

Sondige gedagtes....

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Sondige gedagtes....

  Ons weet die Here sê vir ons dat selfs al het ons net 'n sondige gedagte, is dit asof ons daardie sonde gepleeg het.

  Nou wil ek hoor, vind julle dit moeilik om ontslae te raak van sondige gedagtes? Ek bedoel, dis relatief maklik om jouself daarvan te weerhou om fisies 'n moord te pleeg of om fisies 'n buite-egtelike verhouding te hê... of om nie die Here se naam ydelik te gebruik nie, of om iets te gaps ,as jy 'n wedergebore Christen is. Maar dis 'n ander storie om nie gedagtes te hê dat jy iemand se nek letterlik sal omdraai van woede nie. (Robert Mogabe?) Hoe beveg mens gedagtes of veral emosies waaroor mens moeilik beheer het?
  The fallen human will is free the way a sky diver is free until he discovers he has no parachute. - John Piper

 • #2
  Eish..... prozac ?

  Comment


  • #3
   Watse vloekwoord is daai???? Ek glo nie aan goed wat jou breinfunksies beinvloed nie. My ma was jare afhanklik van die goed en jy sal my moet vasbind of oor die kop slaan om my sover te kry om dit te sluk. Ek drink nie eers pille as ek griep het nie....

   (Nee man, hoe hou mens op om goed te voel en te dink wat jy nie moet voel en dink nie?)
   The fallen human will is free the way a sky diver is free until he discovers he has no parachute. - John Piper

   Comment


   • #4
    Ek spot natuurlik net 'n bietjie ! Persoonlik dink ek dit is onmoontlik om ontslae te raak van die dinge waarvan jy praat Lanie, en ek glo dit is hoekom dinge soos pornografie, prostitusie, egbreek en en en al hoe meer aanvaarbaar raak in die nuwe, "verligte" samelewing waarin ons onself bevind. Dit is baie makliker om net te aanvaar en mëe te leef as om te beveg.

    Die Woord vertel egter vir ons 'n interesante ding :

    Eph4:20 Maar julle het Christus nie so leer ken nie,
    21 as julle ten minste van Hom gehoor het en in Hom onderrig is soos die waarheid is in Jesus:
    22 dat julle, wat die vorige lewenswandel betref die oue mens moet aflê wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan,
    23 en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed
    24 en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid.

    Dus, is dit moontlik vir die ou, verlore mens om ontslae te raak van hierdie dinge ? Nee, nie sonder Prozac nie, maar wat van 'n splinternuwe, opnuut geskape mens ? Natuurlik !


    ( Edit : terloops, die res van Ep. 4 is ook die lees werd in hierdie verband. )

    Comment


    • #5

     Hi Lanie,

     Ja dit seker een van die moeilikste dinge om te doen in ons stryd tot oorwinning.
     Ek kan onmoontlik nie in woorde plaas dit wat ek ivm die sondige gedagtes geleer het deur die openbaring wat die Heilige Gees my gegee het nie maar ek gaan dit tot die beste van my vermoeë hier probeer neerplaas en en glo die Heilige Gees wat dit aan my geopenbaar het, dit ook aan jou en die wat dit sal lees en 'n opregte hart het sal openbaar. My eie woorde ia maar baie bebroke.
     Net vinnige agtergrond verduideliking soos ek lig ontvang het ivm die situasie:

     Die slegte nuus eerste – Die gedagtes, idees en versoekinge gaan altyd daar wees terwyl ons in ons tydelike tentwoning is, en die versoeker nognie gebind is nie - hoe gouer mens dit aanvaar hoe beter.
     Hiervoor is daar nie ‘n “quick fix, een versie los die probleem op nie” maar dis ‘n stryd wat voortduur.

     Die goeie nuus – God sal nie toelaat dat ons bo ons kragte versoek word nie, sien 1Kor 10:13 “Geen versoeking het julle aangegryp behalwe ‘n menslike nie; maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie; maar Hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra.”

     Dis nie God wat ons versoek nie, maar ons eie begeerlikhede, Sien Jak 1:12-15
     Salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat Hom liefhet. Laat niemand, as hy in versoeking kom, sê: Ek word deur God versoek nie. Want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek Hy niemand nie. Maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Daarna, as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde; en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort.”

     Sien die versoeking as ‘n geleentheid om oorwinning te kry, maar dis ‘n groot stryd, soos Paulus gesê het, ons het nognie eers ten bloede toe weerstand gebied teen die sonde nie.

     Dan hoe bied mens weerstand daarteen?
     Almal kwoteer altyd die versie in Jakobus 4:7 “weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug” dis waar, maar ongelukkig ‘n halwe waarheid daar staan: “Onderwerp jou aan God; weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug”
     Die “Onderwerp jou aan God” deel word gewoonlik van vergeet. Dis ‘n voorvereiste, sodat jy die duiwel kan weerstaan en hy van jou af wegvlug.
     Die onderwerp jou aan God is ‘n lewenswyse, 'n lewensstyl, ‘n totale oorgawe van jou hele lewe, in Siel, Gees en Liggaam – waarvan jou gedagtes val in jou Siels area.

     Jesus is die Perfekste voorbeeld hiervan toe Hy self net soos ons in alle opsigte versoek is – Sien Mattheus 4:1 – 11, ek gaan nou nie alles hier behandel nie, net 1 sekere punt uitlig (daar is baie om hieroor te sê) anders gaan dit te veel wees om te skryf en te lees, vra asb vir die Heilige Gees om dit oop te maak vir jou – Sien vers 10 – 1 1 :

     “Toe sê Jesus vir hom: Gaan weg, Satan! want daar is geskrywe: Die Here jou God moet jy aanbid en Hom alleen dien. Daarna het die duiwel Hom laat staan, en daar het engele gekom en Hom gedien. “

     en

     Maat 26:39 “En Hy het ‘n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê: My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by My verbygaan; nogtans nie soos Ek wil nie, maar soos U wil.”

     Jesus het self ‘n verskriklike wroeging in sy Siels area gehad hier – iets wat gladnie eers in die vliek “Passion of the Christ” – wat vol “Poison” is uitgebeeld is nie en waar die GROOTSTE stryd was.
     Jesus het homself totaal onderwerp aan God, alhoewel dit vir hom ook bitter baie moeilik was want hy self was versoek. Dis hoekom Hy self die woorde gebruik het “Die Here God moet jy ALEEN aanbid en Hom ALLEEN dien” – Dis die “Onderwerp jou aand God, weerstaan die duiwel” en “Daarna het die duiwel Hom laat staan” – en dis die “en hy sal van jou af wegvlug”


     Word minder van jouself en Meer van Jesus. Sien ook Romeine 12:1-2
     “Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jul liggame stel as ‘n lewende, heilige en aan God welgevallige offer dit is julle redelike godsdiens. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is.”

     Soek na die wil van God, en vernuwe jou denke/gemoed daarmee, vul jou met die Woord van God – ons sal leef van elke Woord wat uit God uitgaan.
     Wandel in Christus wie jy aangeneem het – Kol 2:6-7
     “Soos julle dan Christus Jesus, die Here, aangeneem het, wandel so in Hom, gewortel en opgebou in Hom en bevestig in die geloof, soos julle geleer is, terwyl julle daarin oorvloedig is in danksegging.”

     Bedink die dinge van daarbo, nie wat op aarde is nie – Sien Kolesense 3:1-8
     “As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus, wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sal julle ook saam met Hom in heerlikheid geopenbaar word. Maak dood dan julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid, wat afgodediens is, waardeur die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom, waarin julle ook vroeër gewandel het toe julle daarin geleef het. Maar nou moet julle ook dit alles aflê, naamlik toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond. “

     Dit is nie altyd maklik nie en ons word maklik afgetrek, dis hoekom Paulus so hard probeer het om dit oor te dra aan die gemeentes. Heiligmaking, heiligmaking en weereens heiligmaking.

     Bly altyd in Jesus, en laat Sy woorde in jou bly, ons kan NIKS uit onsself doen nie, maar alleenlik deur die krag van die Heilige Gees en die Genade van God en deur in Jesus te bly.

     Johannes 15:1-8
     Ek is die ware wynstok, en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in My nie vrug dra nie, neem Hy weg; en elke loot wat vrug dra, dié maak Hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle is alreeds rein deur die woord wat Ek tot julle gespreek het. Bly in My, soos Ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstokbly nie, so julle ook nie as julle in My nie bly nie. Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in My bly, en Ek in hom, hy dra veel vrug; want sonder My kan julle niks doen nie. As iemand in My nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog, en hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur, en dit verbrand. As julle in My bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry. Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra; en julle sal my dissipels wees.”

     (Vers 16) “Julle het My nie uitverkies nie, maar Ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in my Naam vra, Hy julle dit kan gee.”


     Ivm daai naam wat jy genoem het in hakkies:
     Spr 21:1 “Die koning (kleinletter koning) se hart is in die hand van die HERE soos waterstrome: Hy lei dit waarheen Hy wil.” – Daar is ‘n doel hoekom sekere elemente in sekere posisies is en sekere dinge doen. Vat bv. Faro – Vader het sy hart verhard sodat die wêreld Sy krag (God se krag) kan sien.

     Daardeur regverdig ek nie daai “koning” (kleinletter koning) se dade nie, maar sien God se hand daarin. God is nog altyd in beheer oor Sy skepping, en daar is bitter BITTER baie voorbeelde van wat daai “koning” (kleinletter koning) doen opgeskryf in die Woord van God tot voorbeeld vir ons maar meeste mense kyk dit mis want hulle is te vol van dogma en te min gevul met die Woord van God. Ek gaan dit nie uitspel nie, lees dit self in onder andere Rigters – daar is voorbeelde daarvan oor en oor en oor en oor.


     Ek hoop my gebroke woorde dra darm die konsep oor, mag die Heilige Gees dit laat groei.

     Comment


     • #6
      Dankie vir jou moeite Psalm. Nee, ou Bob was net 'n voorbeeld.... ek wroeg die laaste week met iets baie, baie ernstiger en jou plasing word waardeer...
      The fallen human will is free the way a sky diver is free until he discovers he has no parachute. - John Piper

      Comment


      • #7
       LAnie, solank mens nie die gedagtes "entertain" nie, daarmee bedoel ek: Moenie daarop voortborduur of dwel nie.

       Wanneer 'n gedagte wat nie opbouend is jou kop binnekom, neem kontrole daaroor, en verwerp dit, en dink willekeurig aan dit wat opbouend is, dit wat goed is, bedink wat goed is voor alle mense..... hou jou gedates besig met goeie dinge

       Die gedagte wat jou kop onwillekeurig inkom moet jy vervang met 'n willekeurige gedagte.
       The LORD is my Miracle

       G_d was gracious He has shown favor


       Hope is a seed
       God plants in our hearts
       to remind us
       there are better things ahead.
       -Holley Gerth

       Comment


       • #8
        Wow, Psalm, jy het werklik baie moeite gedoen met daardie plasing van jou. Veral hierdie gedeelte vat dit vir my mooi saam :

        Dit is nie altyd maklik nie en ons word maklik afgetrek, dis hoekom Paulus so hard probeer het om dit oor te dra aan die gemeentes. Heiligmaking, heiligmaking en weereens heiligmaking.

        Bly altyd in Jesus, en laat Sy woorde in jou bly, ons kan NIKS uit onsself doen nie, maar alleenlik deur die krag van die Heilige Gees en die Genade van God en deur in Jesus te bly.


        Lanie,
        Ek vra omverskoning as ek lighartig oor die onderwerp voorgekom het, dit is in der waarheid 'n ernstige vraagstuk wat ernstige antwoorde nodig het.

        Comment


        • #9
         Alles reg, Fila....
         The fallen human will is free the way a sky diver is free until he discovers he has no parachute. - John Piper

         Comment


         • #10
          Originally posted by ACCM View Post
          LAnie, solank mens nie die gedagtes "entertain" nie, daarmee bedoel ek: Moenie daarop voortborduur of dwel nie.

          Wanneer 'n gedagte wat nie opbouend is jou kop binnekom, neem kontrole daaroor, en verwerp dit, en dink willekeurig aan dit wat opbouend is, dit wat goed is, bedink wat goed is voor alle mense..... hou jou gedates besig met goeie dinge

          Die gedagte wat jou kop onwillekeurig inkom moet jy vervang met 'n willekeurige gedagte.

          Ja, An....... mens kan nie keer dat die kraaie oor jou kop vlieg nie, maar jy kan sowaar keer dat hulle daar nesmaak !! ....


          die beste raad wat ek nog gekry het vir enige negatiewe gedagtes - oor jouself of oor 'n geliefde, selfs 'n vyand, is :

          " aanval is die beste verdediging "


          dit klink radical. maar nie as jy besef waar die aanval vandaan kom nie :

          Eff 6:12 Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.

          en dan :

          Fil 4:
          6 Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God.

          7 En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus.

          8 Verder, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is--watter deug en watter lof daar ook mag wees, bedink dit.
          .... so, soos jy se, VERVANG daardie negatiewe / sondige gedagtes met God se gedagtes.......          wat ek sommer doen as die lus om iemand te na te kom my wil oorval, is BID vir daardie persoon, Woord uitspreek oor daardie persoon ...... myself ingesluit, as dit moet....          dankie Heer dat :

          Die werk wat U in hom / haar / my begin het, U sal volbring.....

          vir 'n nuwe skepping in Christus...... die ou dinge is verby, alles het nuut geword ......

          vir oorwinning in Christus.....

          vir U vrede wat alle verstand te bowe gaan....

          dat alles ten goede sal meewerk, want ek kies om te glo......

          ens....ens.....          ( wat nogal baie help as dinge jou breins in trurat stuur, is eenvoudig in tale bid vir die persoon / situasie....... die duiwel moet dan vinnig wyk ! )


          groetnis
          m
          Ps 139 Klim ek op na die hemel, U is daar; en maak ek die doderyk my bed, kyk, U is daar! Neem ek die vleuels van die dageraad, gaan ek by die uiteinde van die see woon, ook daar sou u hand my lei en u regterhand my vashou.

          Ps 139 If I ascend up into heaven, thou art there: if I make my bed in hell, behold, thou art there. If I take the wings of the morning, and dwell in the uttermost parts of the sea; Even there shall thy hand lead me, and thy right hand shall hold me.

          Comment


          • #11
           Goeie antoorde hier. Ja, die ou gedagtes .... maar 'n moeilike ding daardie.

           My ouma het altyd haar een skouer (linker?) so 'n klap gegee en dan hardop gese "hiert, jou satan, weg is jy jou vuilgoed!" as 'n sondige gedagte by haar opgekom het. Nou ja, ekself se ook sommer hardop "nee nee nee nee nee!" (of in my gedagtes as ek nie kan hardop praat nie), en dan bid ek dadelik en vra die Here om vergifnis vir so 'n gedagte. Dit werk vir my.

           Soms kom gedagtes vanuit onsself by ons op, en soms is dit maar die vyand wat sulke gedagtes by ons laat opkom, maar hoe dit ookal sy, die Here kan ons help om van hulle ontslae te raak.

           Lekker dag.
           Jeremiah 29:11
           "For I know the plans that I have for you,’ declares the Lord, ‘plans for welfare and not for calamity to give you a future and a hope." (NASB)

           Comment


           • #12
            Dankie vir almal van julle se plasings.

            B....

            Ek glo nie daarin dat die satan gedagtes binne in ons kan plaas nie. Die skrif stel dit duidelik dat sonde vanuit die vlees kom. Die satan is wel 'n meester op die gebied om jou omstandighede te gebruik of te manipuleer om jou sover te kry om oor te gee aan jou sondige emosies of gedagtes...

            M...

            Ek hou van jou "aanval is die beste verdediging"-plan.... en God het tog vir my 'n swaard gegee om mee aan te val, het Hy nie? So ipv om te lê en broei as ek bed toe gaan, sal ek nou maar Bybel lees totdat ek aan die slaap raak....

            En die res vd dag sal ek my lofprysing cd's aansit....
            The fallen human will is free the way a sky diver is free until he discovers he has no parachute. - John Piper

            Comment


            • #13
             Haai Lanie - ek weet satan kan nie ons gedagtes lees nie, maar ek glo hy kan wel gedagtes in ons kop plaas. Ek kom vanuit 'n okkultiese agtergrond, en ek kon gedagtes in mense se koppe plaas. Dit was absoluut demonies gewees, natuurlik, en dit is hoekom ek glo dat hulle dit kan doen. Daar is ook vele ander okkultiese praktyke wat staatmaak op demoniese input. Hierdie draad gaan nou nie oor hierdie onderwerp nie, maar as julle wil kan ons so 'n draad oopmaak en dit verder bespreek.
             Jeremiah 29:11
             "For I know the plans that I have for you,’ declares the Lord, ‘plans for welfare and not for calamity to give you a future and a hope." (NASB)

             Comment


             • #14
              Originally posted by paidforinfull View Post
              Haai Lanie - ek weet satan kan nie ons gedagtes lees nie, maar ek glo hy kan wel gedagtes in ons kop plaas. Ek kom vanuit 'n okkultiese agtergrond, en ek kon gedagtes in mense se koppe plaas. Dit was absoluut demonies gewees, natuurlik, en dit is hoekom ek glo dat hulle dit kan doen. Daar is ook vele ander okkultiese praktyke wat staatmaak op demoniese input. Hierdie draad gaan nou nie oor hierdie onderwerp nie, maar as julle wil kan ons so 'n draad oopmaak en dit verder bespreek.

              Ek dink dit sal dalk die regte ding wees om te doen PaidFor, ek self sal graag meer oor jou stelling wil weet.

              Comment


              • #15
               Ek het ook 'n paar vrae wat ek jou wil vra, maar ek sal wag vir die nuwe draad, sodat ek nou nie my eie draad ontspoor nie...
               The fallen human will is free the way a sky diver is free until he discovers he has no parachute. - John Piper

               Comment

               Working...
               X