Announcement

Collapse
No announcement yet.

Die 250 name en titels van Jesus Christus

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Die 250 name en titels van Jesus Christus

  Sovêr bekend, is daar niemand in die geskiedenis wat soveel name en titels soos Jesus Christus het nie. Allah het iets soos 99 name en titels as ek dit reg het, maar dit is blykbaar die naaste aan die 250 van Jesus. Dit sal nogal interessant wees om dit te ondersoek. Gaan voort waar die laaste nommer ge-eindig het en gee ook die Skrif waar dit staan, as jy graag wil help om hierdie 250 name en titels van Christus te vind.

  Open 21:6 En Hy het vir my gesê: Dit is verby! Ek is die Alfa en die Oméga, die begin en die einde. Aan die dorstige sal Ek gee uit die fontein van die water van die lewe, verniet.


  1. Die Alfa
  2. Die Oméga
  3. Die begin
  4. Die einde
  The Rapture

  My dearest friends, I’m so sorry… so sorry
  but I must confess, don’t worry
  the rapture is not before the Great Tribulation
  it’s before God’s wrath!!!

  Because His wrath is not meant for you
  it’s for all the people in the zoo
  think about it and refresh…
  you will see there’s no way out of here, in the flesh

  If you really believe, you will see
  the rapture is for you and me
  when we decide to leave from here
  that very day, oh! God adhere… • #2
  En Thomas antwoord en sê vir Hom: My Here en my God!
  (Joh 20:28)

  5. Here
  6. God


  Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape.
  (Joh 10:11)

  7. Die goeie herder
  The Rapture

  My dearest friends, I’m so sorry… so sorry
  but I must confess, don’t worry
  the rapture is not before the Great Tribulation
  it’s before God’s wrath!!!

  Because His wrath is not meant for you
  it’s for all the people in the zoo
  think about it and refresh…
  you will see there’s no way out of here, in the flesh

  If you really believe, you will see
  the rapture is for you and me
  when we decide to leave from here
  that very day, oh! God adhere…


  Comment


  • #3
   Joh 14:6 Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.

   8. Die weg
   9. Die waarheid
   10. Die lewe


   1Pe 2:6-7 Daarom staan dit ook in die Skrif: Kyk, Ek lê in Sion ‘n uitverkore en kosbare hoeksteen, en die wat in Hom glo, sal nooit beskaam word nie. (7) Vir julle dan wat glo, is Hy kosbaar; maar vir die ongelowiges geld die woord: Die steen wat die bouers verwerp het, dit het ‘n hoeksteen geword; en: ‘n Steen des aanstoots en ‘n rots van struikeling—

   11. Hoeksteen

   Jes 9:6 Want ‘n Kind is vir ons gebore, ‘n Seun is aan ons gegee; en die heerskappy is op sy skouer, en Hy word genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors—

   12. Wonderbaar
   13. Raadsman
   14. Sterke God
   15. Ewige Vader
   16. Vredevors
   The Rapture

   My dearest friends, I’m so sorry… so sorry
   but I must confess, don’t worry
   the rapture is not before the Great Tribulation
   it’s before God’s wrath!!!

   Because His wrath is not meant for you
   it’s for all the people in the zoo
   think about it and refresh…
   you will see there’s no way out of here, in the flesh

   If you really believe, you will see
   the rapture is for you and me
   when we decide to leave from here
   that very day, oh! God adhere…


   Comment


   • #4
    Joh 1:14 En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon—en ons het sy heerlikheid aanskou, ‘n heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die Vader kom—vol van genade en waarheid.

    17. Die Woord
    18. Die Eniggeborene


    Joh 1:34-38 En ek het gesien en getuig dat Hy die Seun van God is. (35) Die volgende dag het Johannes weer daar gestaan en twee van sy dissipels; (36) en toe hy Jesus sien wandel, sê hy: Dáár is die Lam van God! (37) En die twee dissipels het hom dit hoor sê en Jesus gevolg. (38) En toe Jesus Hom omdraai en hulle sien volg, sê Hy vir hulle: (1:39) Wat soek julle? En hulle antwoord Hom: Rabbi—dit wil sê, as dit vertaal word, Meester—waar is U tuis?

    19. Seun van God
    20. Jesus
    21. Lam van God
    22. Rabbi/Meester
    The Rapture

    My dearest friends, I’m so sorry… so sorry
    but I must confess, don’t worry
    the rapture is not before the Great Tribulation
    it’s before God’s wrath!!!

    Because His wrath is not meant for you
    it’s for all the people in the zoo
    think about it and refresh…
    you will see there’s no way out of here, in the flesh

    If you really believe, you will see
    the rapture is for you and me
    when we decide to leave from here
    that very day, oh! God adhere…


    Comment


    • #5
     Kolosense 1:15 Hy is die Beeld van die onsienlike God, die Eersgeborene van die hele skepping;

     23.
     Beeld van die onsienlike God
     24.
     Eersgeborene van die hele skepping;
     The LORD is my Miracle

     G_d was gracious He has shown favor


     Hope is a seed
     God plants in our hearts
     to remind us
     there are better things ahead.
     -Holley Gerth

     Comment


     • #6
      Matt.16:16 En Simon Petrus antwoord en sê: U is die Christus, die Seun van die lewende God.

      25.
      Seun van die lewende God.
      The LORD is my Miracle

      G_d was gracious He has shown favor


      Hope is a seed
      God plants in our hearts
      to remind us
      there are better things ahead.
      -Holley Gerth

      Comment


      • #7
       Jeremiah 23:5 Kyk, daar kom dae, spreek die HERE, dat Ek vir Dawid 'n regverdige Spruit sal verwek, en as Koning sal Hy regeer en verstandig handel en reg en geregtigheid doen in die land.
       6 In sy dae sal Juda verlos word en Israel veilig woon; en dit is sy naam waarmee Hy genoem sal word: DIE HERE ONS GEREGTIGHEID.

       26. Regverdige Spruit
       27.
       DIE HERE ONS GEREGTIGHEID.
       The LORD is my Miracle

       G_d was gracious He has shown favor


       Hope is a seed
       God plants in our hearts
       to remind us
       there are better things ahead.
       -Holley Gerth

       Comment


       • #8
        Hebreers 3:1Daarom, heilige broeders, deelgenote van die hemelse roeping, let op die Apostel en Hoëpriester van ons belydenis, Christus Jesus,

        28.
        Apostel en Hoëpriester
        The LORD is my Miracle

        G_d was gracious He has shown favor


        Hope is a seed
        God plants in our hearts
        to remind us
        there are better things ahead.
        -Holley Gerth

        Comment


        • #9
         1 Thimotheus 1:1 Paulus, 'n apostel van Jesus Christus, volgens die bevel van God, ons Verlosser, en van die Here Jesus Christus, ons Hoop,

         29. Verlosser
         30. Hoop
         The LORD is my Miracle

         G_d was gracious He has shown favor


         Hope is a seed
         God plants in our hearts
         to remind us
         there are better things ahead.
         -Holley Gerth

         Comment


         • #10
          Openbaring 15:3 En hulle het die lied gesing van Moses, die dienskneg van God, en die lied van die Lam, en gesê: Groot en wonderlik is u werke, Here God, Almagtige; regverdig en waaragtig is u weë, o Koning van die heiliges!

          31.
          Koning van die heiliges!
          32. Almagtige
          33. Here G_d
          The LORD is my Miracle

          G_d was gracious He has shown favor


          Hope is a seed
          God plants in our hearts
          to remind us
          there are better things ahead.
          -Holley Gerth

          Comment


          • #11
           Originally posted by ACCM View Post
           Hebreers 3:1Daarom, heilige broeders, deelgenote van die hemelse roeping, let op die Apostel en Hoëpriester van ons belydenis, Christus Jesus,

           28.
           Apostel en Hoëpriester
           Miskien kan mens 2 titels van hierdie teks maak.

           28. Apostel
           34. Hoëpriester
           The Rapture

           My dearest friends, I’m so sorry… so sorry
           but I must confess, don’t worry
           the rapture is not before the Great Tribulation
           it’s before God’s wrath!!!

           Because His wrath is not meant for you
           it’s for all the people in the zoo
           think about it and refresh…
           you will see there’s no way out of here, in the flesh

           If you really believe, you will see
           the rapture is for you and me
           when we decide to leave from here
           that very day, oh! God adhere…


           Comment


           • #12
            Lukas 4:23 En Hy antwoord hulle: Julle sal My ongetwyfeld hierdie spreekwoord toevoeg: Geneesheer, genees uself! Alles wat ons hoor wat in Kapérnaüm gebeur het, doen dit hier in u vaderstad ook.

            35. Geneesheer,
            The LORD is my Miracle

            G_d was gracious He has shown favor


            Hope is a seed
            God plants in our hearts
            to remind us
            there are better things ahead.
            -Holley Gerth

            Comment


            • #13
             Johannes 3:29 Hy wat die bruid het, is die bruidegom; maar die vriend van die bruidegom wat na hom staan en luister, verbly hom baie oor die stem van die bruidegom. So is dan hierdie blydskap van my volkome.

             36. Bruidegom

             The LORD is my Miracle

             G_d was gracious He has shown favor


             Hope is a seed
             God plants in our hearts
             to remind us
             there are better things ahead.
             -Holley Gerth

             Comment


             • #14
              Johannes 15:1 Ek is die ware wynstok, en my Vader is die landbouer.

              37.Ware wynstok
              The LORD is my Miracle

              G_d was gracious He has shown favor


              Hope is a seed
              God plants in our hearts
              to remind us
              there are better things ahead.
              -Holley Gerth

              Comment


              • #15
               1Korintiers 5:7 Suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat julle 'n nuwe deeg kan wees--soos julle inderdaad ongesuurd is--want ook ons paaslam is vir ons geslag, naamlik Christus.

               38. Paaslam
               The LORD is my Miracle

               G_d was gracious He has shown favor


               Hope is a seed
               God plants in our hearts
               to remind us
               there are better things ahead.
               -Holley Gerth

               Comment

               Working...
               X