Announcement

Collapse
No announcement yet.

Ferdi Mulder se pa is ongelukkig oor UP Professors

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Ferdi Mulder se pa is ongelukkig oor UP Professors

  Liberalisme in die Christelike godsdiens is werklik aan die orde van die dag, maar daar is nog diegene wat wil en kan opstaan vir 'n lewende God. Hierdie brief van Ferdi Mulder se pa word net so aangehaal, soos geplaas op Gereformeerd en Afrikaans,

  "Aan die redakteur Gereformeerd en Afrikaans

  Na aanleiding van u uitnodiging om briewe aan u webwerf te rig, rig ek nou my skrywe aan u. Ek is bitter ontsteld nadat ek vir twee agtereenvolgende Sondae aande geluister het na “Oop gesprek” onder leiding van Doktor Flip Loots waartydens die gesprek gegaan het oor die teologie fakulteit van die Universiteit van Pretoria. Ek het ongelukkig twee seuns wat teologie gestudeer het by die Teologie fakulteit van Pretoria. Die rede hoekom ek sê “ongelukkig” is omdat ek besef hoeveel gif my twee seuns moes inkry by hierdie dwaalleer-fakulteit. Skokkend was dit vir my gewees dat die hoof van die fakulteit by Tukkies Cas Vos nie “ja” of “nee” wou antwoord toe daar vir hom gevra is oor die bestaan van die Duiwel en die hel nie. As hy op hierdie eenvoudige vraag nie “ja” of “nee” kan antwoord nie, wat van die res van die Bybel? Die feit dat drie van die teologie fakulteit van Tukkies se professore aangekla is van dwaalleer en sogenaamd onskuldig bevind is, is ‘n nagmerrie vir die NG Kerk. Nou trippel hulle rond en probeer goeie voetwerk doen na die verskyning van die gewraakte DVD wat hierdie professore fisies en liggaamlik aanhaal. Hoe kan ‘n professor buite konteks aangehaal word as hy fisies en liggaamlik die dwaalleerstellings maak tydens gesprekke wat in helder kleur en duidelike klank op video opgeneem is? Hierdie drie professore doen die Woord van God ernstige geweld aan, ter wille van brood en botter.

  Hulle het my nou daartoe genoop om ‘n veldtog van stapel te stuur om alle voornemende teologie studente af te raai om na Tukkies se teologie fakulteit vir studie te gaan. En as iemand sou meen dat ek so sterk oor hierdie saak voel net omdat my seun Ferdie Mulder by UP se teologie fakulteit te na gekom is, en geskors is ter wille van die waarheid, slaan so persoon die bal ver mis. Hier gaan dit oor die Woord van God, en die voortbestaan van sy kerk.

  Ek is ‘n afgetrede Generaal uit die Suid-Afrikaanse weermag en het pas my phd graad in teologie voltooi. Bogenoemde saak rondom die teologie fakulteit se dwaalleer en my twee seuns wat dit moes beleef het, is nie lukrake veralgemenings nie. Maar dit is vir my ‘n saak van lewe en dood.

  Ek is oortuig daarvan dat die Kerkbode nie my brief sal plaas nie, daarom rig ek hierdie brief aan “Gereformeerd en Afrikaans” na aanleiding van die uitnodiging wat gerig is om my besorgtheid en ontsteltenis oor die NG Kerk se teologiese opleiding bekend te maak.
  The Rapture

  My dearest friends, I’m so sorry… so sorry
  but I must confess, don’t worry
  the rapture is not before the Great Tribulation
  it’s before God’s wrath!!!

  Because His wrath is not meant for you
  it’s for all the people in the zoo
  think about it and refresh…
  you will see there’s no way out of here, in the flesh

  If you really believe, you will see
  the rapture is for you and me
  when we decide to leave from here
  that very day, oh! God adhere… • #2
  Ek wil net 'n klip in die bos gooi. Julle weet waar ek staan mbt hierdie dinge, soos ons "geliefde" NH en die vreeslike dwaling wat in die gereformeerde kerke hoogty vier.

  Daar is egter iets wat my pla deesdae.
  Hoe is ons, as Christene, kinders van die Here, veronderstel om te werk te gaan om hierdie goed te beveg ? Is dit die regte manier om 'n ou op 'n verhoog te plaas en hom te dwing om sekere woorde te uiter, anders word hy op 'n virtuele brandstapel gegooi ?
  Inderdaad lyk dit asof baie teoloë nou wal gooi met alerhande wollerige stellings, maar hoe hanteer mens dan nou die saak verder ?

  Comment


  • #3
   Fila,

   Jy het 'n goeie punt beet. Ek moet eerlik wees en erken dat ekself nie altyd na my eie mening 'n draad op die regte wyse begin nie. Tog is daar so geweldig baie mense wat mislei word en iewers wil mens dit uitwys. Die vraag moet altyd wees, hoe en wanneer? In hierdie gedeelte uit 2 Timothéüs is 'n paar belangrike dinge om te onthou vir almal wat hulle met die waarheid besig hou en dit belangrik ag...

   2Tim 2:15-26 Lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel as ‘n werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid reg sny. (16) Maar die onheilige, onsinnige praatjies moet jy vermy; want hulle sal al verder voortgaan in goddeloosheid, (17) en hulle woord sal voortwoeker soos ‘n kanker, onder wie daar Himenéüs en Filétus is, (18) wat van die waarheid afgedwaal het, omdat hulle sê dat die opstanding al plaasgevind het; en hulle keer die geloof van sommige om. (19) Ewenwel, die fondament van God staan vas met hierdie seël: Die Here ken die wat syne is; en: Laat elkeen wat die Naam van Christus noem, afstand doen van die ongeregtigheid. (20) Maar in ‘n groot huis is daar nie alleen voorwerpe van goud en silwer nie, maar ook van hout en erdewerk; en sommige tot eer, maar ander tot oneer. (21) As iemand hom dus hiervan deeglik reinig, sal hy ‘n voorwerp tot eer wees, geheilig en bruikbaar vir die Here, toeberei vir elke goeie werk. (22) Maar vlug vir die begeerlikhede van die jonkheid en jaag ná geregtigheid, geloof, liefde, vrede, saam met die wat die Here uit ‘n rein hart aanroep. (23) En die dwase en onverstandige strydvrae moet jy afwys, omdat jy weet dat dit twis verwek; (24) en ‘n dienskneg van die Here moet nie twis nie, maar vriendelik wees teenoor almal, bekwaam om te onderrig en een wat kwaad kan verdra. (25) Hy moet die weerspanniges in sagmoedigheid teregwys, of God hulle nie miskien bekering sal gee tot die kennis van die waarheid nie, (26) en hulle weer nugter kan word, vry van die strik van die duiwel, nadat hulle deur hom gevang was om sy wil te doen.

   Paulus het diegene wat dwaal by die naam genoem, maar ook gewys dat mens dit so moet doen dat dit nie onnodig twis verwek nie.
   The Rapture

   My dearest friends, I’m so sorry… so sorry
   but I must confess, don’t worry
   the rapture is not before the Great Tribulation
   it’s before God’s wrath!!!

   Because His wrath is not meant for you
   it’s for all the people in the zoo
   think about it and refresh…
   you will see there’s no way out of here, in the flesh

   If you really believe, you will see
   the rapture is for you and me
   when we decide to leave from here
   that very day, oh! God adhere…


   Comment


   • #4
    Ek het ook bietjie gewonder hieroor. Is ons taak nie net om te bly getuig van die waarheid en ook bereid te wees om te ly vir die evangelie as gevolg daarvan nie (...die ander wang draai)?

    Moet ons ons beroep op die sg. kerklike regstelsel, of moet ons eerder broederlik vermaan?


    Terloops, ek het persoonlik 'n probleem met 'n kerklike regstelsel en bestuurstelsel wat die regstelsels en regerings van die wêreld naboots.
    Joh 8:32 "And you shall know the truth, and the truth shall make you free."

    Comment


    • #5
     Originally posted by Philip dT View Post
     Ek het ook bietjie gewonder hieroor. Is ons taak nie net om te bly getuig van die waarheid en ook bereid te wees om te ly vir die evangelie as gevolg daarvan nie (...die ander wang draai)?

     Moet ons ons beroep op die sg. kerklike regstelsel, of moet ons eerder broederlik vermaan?


     Terloops, ek het persoonlik 'n probleem met 'n kerklike regstelsel en bestuurstelsel wat die regstelsels en regerings van die wêreld naboots.
     Dankie vir die antwoorde Ferdie en Philip,
     Die rede hoekom ek die vraag vra is omdat die reaksie vanuit behoudende kringe my pla, en ek probeer uitmaak hoekom dit my so pla. Ek weet die antwoord sal wel vir my gegee word.

     Is dit regtig die "Christelike manier" om iemand in die openbaar te verketter ? Wat is die indruk wat by mense geskep word met so 'n handeling ? (Jy kan 'n Christen wees, maar behoed jou siel as jy nie met ons saamstem oor alles nie...)

     Ek word net so kwaad en hartseer as ek die "nuwe strominge" DVD kyk, maar, in plaas daarvan om mense op 'n venynige manier aan die kaak te stel (wat besig is om te gebeur), wat van as ons, soos Philip skryf, bly getuig en mense doodeenvoudig uit die Woord van God antwoord ? As die Woord nie met 'n spesifikie individu spreek nie, gaan ons as mense dit ook nie regkry nie....of wat ? Help bietjie dink !

     Comment


     • #6
      Daar lê nie baie krag in leuens nie. Die kans is goed dat mens in satan se hande speel as mens deurentyd net leuens en dwalings wil uitwys. Om net die waarheid te getuig het veel meer krag en is minder riskant.

      Ons kan mekaar help hierin en ek kan getuig dat Philip my al persoonlik moes vermaan oor plasings wat persoonlik begin raak het. Ons is dit verskuldig aan mekaar om so mekaar te help om die uitnemender weg te bewandel.
      The Rapture

      My dearest friends, I’m so sorry… so sorry
      but I must confess, don’t worry
      the rapture is not before the Great Tribulation
      it’s before God’s wrath!!!

      Because His wrath is not meant for you
      it’s for all the people in the zoo
      think about it and refresh…
      you will see there’s no way out of here, in the flesh

      If you really believe, you will see
      the rapture is for you and me
      when we decide to leave from here
      that very day, oh! God adhere…


      Comment


      • #7
       Ek dink die versoeking vir iemand wat 'n diep geestelike oortuiging het van die waarheid, is om dit te gebruik as intrument om "geestelike inkomste" daaruit te verdien. Wat bedoel ek met "geestelike inkomste"? Ek het dit sommar nou opgemaak

       Soos ek dit sien is om bietjie jou eie eer en erkenning voor mense bietjie te verbeter. Om iemand anders in die openbaar sleg te maak kan ook hierdie doel dien, want dit laat jou beter lyk. Dit kan soms so diep lê dat mens met jou mooi nederige optrede voor mense ten diepste maar raakgesien en erken wil word! En glo my, ek preek maar lekker vir myself! Ek dink almal van ons faal dikwels. Ek glo dit is 'n lewenslange strewe om meer liefde te hê, want sonder liefde is dit alles hol klanke. Ons kan slegs leef uit geloof en die krag en genade wat Christus ons skenk.

       Bottomline is, niks wat ons weet of is, verdien ons nie. Daarom kan ons niks daarvan gebruik om guns by mense te probeer kry nie. As ons alles verniet ontvang moet ons dieslefde gesindheid teenoor ander openbaar. En daarvoor het ons die Gees van die Here elke oomblik van die dag nodig!
       Joh 8:32 "And you shall know the truth, and the truth shall make you free."

       Comment


       • #8
        Iets wat ek by myself agterkom, is dat die vuur wat mens vir die waarheid het, soms te wild brand. Ek besef dat sonder hierdie vuur daar baie verlore sal gaan, maar mens moet 'n vuur kan beheer, anders brand alles af. Ek sal nie graag my vuur vir die waarheid wil verloor nie, maar net so graag wil mens ook nie beheer verloor nie... en dit kan nogal 'n frustrasie wees as mens nie die balans lekker kan laat oorkom nie.
        The Rapture

        My dearest friends, I’m so sorry… so sorry
        but I must confess, don’t worry
        the rapture is not before the Great Tribulation
        it’s before God’s wrath!!!

        Because His wrath is not meant for you
        it’s for all the people in the zoo
        think about it and refresh…
        you will see there’s no way out of here, in the flesh

        If you really believe, you will see
        the rapture is for you and me
        when we decide to leave from here
        that very day, oh! God adhere…


        Comment


        • #9
         Openlike leuens moet openlik beveg word

         Hello julle ouens

         Ek hoor julle besorgdheid oor hoe en of mens dwaalleraars moet beveg ensovoorts. Natuurlik is dit in 'n sekere sin 'n skande om die leuens van kerkmense te ontbloot so in die openbaar, op 'n webwerf of enige ander publieke media. Onthou egter dat Heelwat van die Tukkie leuens reeds in die openbaar deur die betrokke professore verkondig is. dink aan Muller se optrede by die Centurion teater ensovoorts. Skapies moet getugtig en beskerm word. Maar wolwe se slagare moet gesny word, met ander woorde hulle moet op die "virtuele brandstapel" naamlik die kerklike ban gebrand word. Sagter gestel, dwaalleraars IN die kerk moet UIT die kerk uit. Dit sal gebeur net op een manier deur die Woord van God en deur die krag van die Heilige Gees.

         Onthou moet nooit liefde skei van die waarheid nie. Leer om vir die wat jy lief het ALTYD die waarheid te vertel, en leer om ALTYD liefde in enige waarheid te hoor.

         Groete

         C Lukaris

         Comment


         • #10
          Wat is liberale teologie?

          Is liberale teologie nie dalk baie meer as net die predikante wat nie glo in 'n hemel en 'n hel nie en wat nie glo dat Jesus uit die dood opgestaan het nie? Waar kom hierdie liberale idees vandaan?

          Is dat nie dalk die ou "konserwatiewe" Gereformeerde teologie wat hierdie mense geleer het dat hulle nie alles hoef te glo wat in die Bybel staan nie?

          Is dit nie dalk die Afrikaanse Bybel wat in 1983 deur "konserwatiewe" teoloë vertaal is wat die weg vir die liberalisme geopen het nie? In daardie "Bybel" is die Naam van Jesus Christus en 90% van die profetiese verwysings na Hom uit die Ou Testament uitgegooi. Wie is die "Hy" wat ter wille van ons oortredinge deurboor is? In die ou vertaling is dit 'n hoofletter en in die '83 vertaling 'n kleinletter.

          Wie is die Lam wat na die slagplek gelei is? In die ou vertaling word na Hom verwys as "Hy" en in die nuwe vertaling as "hy". Daar is letterlik tientalle sulke voorbeelde in die nuwe vertaling - miskien selfs 'n honderd. Goed, ek aanvaar in enige vertaling kom daar foute voor. Geen vertaling is volmaak nie, maar die geweldige wye en doelgerigte poging van die '83 vertaling om Jesus Christus uit die profesie van die Ou Testament uit te skryf is ooglopend en dit maak hom m.i. 'n valse Bybel.

          Toe hierdie Bybel verskyn het, is mense deeglik oor hierdie en vele ander aanslae teen ons Verlosser gewaarsku. Boeke van Martin Gunter, artikels van Prof. Johan Malan in die tydskrif "Die Basuin", asook vele briewe in koerante. Hierdie goed is egter doodgeswyg en 95% van die Christelike publiek en predikante het hierdie valse Bybel aanvaar.

          En nou is die mense skielik verbaas dat tukkies se teoloë die goed kan glo wat hulle wel glo. Mense, die dood was reeds in die pot met die 1983 vertaling van die Bybel. Christene het hulle laat intimideer en kondisioneer om daardie Bybel te koop en te gebruik. Al wat nou gebeur is dat die kerk maar net nog een stappie verder gaan. Mense sit nog steeds die kerkbanke warm ten spyte van wat die kerk se teoloë sê en ten spyte daarvan dat 'n baie groot persentasie predikante dit doodluiters aanvaar.

          Groete
          David

          Comment


          • #11
           David

           Ek hoor jou en ek stem saam.

           Ek sit gisteraand met 'n dominee vriend van die EGK en gesels en wat hy sê is so waar.

           Almal in die NGK is nou "up in arms" oordat daar betwyfel word of die duiwel bestaan. Waaroor is hierdie mense ongelukkig? Die NGK het dan in die 40's die leer van Chiliasme verwerp en begin verkondig dat ons nou in 'n 1,000 jarige vrederyk leef, dat die Satan gebind is. So waaroor gaan hulle dan nou so aan, hulle glo mos lankal die Satan is nie meer op die toneel nie, wat is dan die verskil of hy gebind is of nie bestaan nie, feit blyk, volgens hulle allegoriese Bybeluitleg is die Satan nie hier op die aarde nie.

           Ek kyk ook na blatante veranderinge wat gemaak is om die leer van Chiliasme te kan omseil. Kyk na wat word in die 1983 vertaling gedoen. Die woord ekfeugo wat oral vertaal word as ontvlug, word blatant in Luk 21:36 anders vertaal as:

           Maar wees waaksaam en bid altyddeur dat julle die krag kan ontvang om deur al hierdie dinge wat gaan gebeur, behoue deur te kom en om voor die Seun van die mens te verskyn.
           Luk 21:36 (83 AV)

           Die woord ekfeugo impliseer eintlik die volgende:

           Waak dan en bid altyddeur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan.
           Luk 21:36 (33/53 AV)


           Watch ye therefore, and pray always, that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass, and to stand before the Son of man.
           Luke 21:36 (KJV)


           Maar jy sien, hierdie vers impliseer die wegraping wat kom uit die leer van Chiliasme, dus moes daar plan gemaak word om dit te verander.

           Die veranderinge is hordes.

           Daar is dus drie wat getuig
           1 Joh 5:7 (83 AV)

           Want daar is drie wat getuig in die hemel: die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie drie is een;
           1 Joh 5:7 (33/53 AV)


           As ek so na hierdie veranderinge kyk, moet die NGK dalk nie eers vra waar kom hierdie strominge vandaan nie, want soos dit vir my blyk, het hulle self die fondasies daarvoor gegooi

           Groete
           Phil

           Comment


           • #12
            Originally posted by Lukaris View Post
            Hello julle ouens

            Ek hoor julle besorgdheid oor hoe en of mens dwaalleraars moet beveg ensovoorts. Natuurlik is dit in 'n sekere sin 'n skande om die leuens van kerkmense te ontbloot so in die openbaar, op 'n webwerf of enige ander publieke media. Onthou egter dat Heelwat van die Tukkie leuens reeds in die openbaar deur die betrokke professore verkondig is. dink aan Muller se optrede by die Centurion teater ensovoorts. Skapies moet getugtig en beskerm word. Maar wolwe se slagare moet gesny word, met ander woorde hulle moet op die "virtuele brandstapel" naamlik die kerklike ban gebrand word. Sagter gestel, dwaalleraars IN die kerk moet UIT die kerk uit. Dit sal gebeur net op een manier deur die Woord van God en deur die krag van die Heilige Gees.

            Onthou moet nooit liefde skei van die waarheid nie. Leer om vir die wat jy lief het ALTYD die waarheid te vertel, en leer om ALTYD liefde in enige waarheid te hoor.

            Groete

            C Lukaris
            Lukaris,

            Mens moet verseker versigtig wees hoe mens enige saak benader, waar mense betrokke is, mense wat se redding ook belangrik is. Om egter aan te sluit by jou, hoe maak mens, as alles in onreg verval het en wat sê die Here, as almal maar net stilbly en niemand meer opstaan om die waarheid te verdedig nie?

            Daar is niemand wat aanklaag in geregtigheid en niemand wat ‘n regstryd voer in waarheid nie; hulle vertrou op nietigheid en spreek valsheid, met moeite gaan hulle swanger en baar onheil.
            (Jes 59:4)

            Die mense van die land pleeg geweld en eien hulle geroofde goed toe; ook verdruk hulle die ellendige en behoeftige, en teenoor die vreemdeling pleeg hulle geweld sonder reg. En Ek het onder hulle ‘n man gesoek wat ‘n muur kan bou en voor my aangesig in die bres kan staan vir die land, sodat Ek dit nie sou verwoes nie; maar Ek het niemand gevind nie. Daarom het Ek my toorn oor hulle uitgegiet; deur die vuur van my grimmigheid het Ek hulle verteer; hulle wandel het Ek op hulle hoof laat neerkom, spreek die Here HERE.
            (Ese 22:29-31)

            Dit is seker 'n vraag hoe mens oorkom, in hierdie regstryd vir die waarheid, maar ek glo dat dit nodig is, mens kan nie in tye soos hierdie waar duisende mense mislei word, net eenvoudig swyg nie en moet ge-oefen wees in die godsaligheid om die waarheid reg te sny.
            The Rapture

            My dearest friends, I’m so sorry… so sorry
            but I must confess, don’t worry
            the rapture is not before the Great Tribulation
            it’s before God’s wrath!!!

            Because His wrath is not meant for you
            it’s for all the people in the zoo
            think about it and refresh…
            you will see there’s no way out of here, in the flesh

            If you really believe, you will see
            the rapture is for you and me
            when we decide to leave from here
            that very day, oh! God adhere…


            Comment


            • #13
             Bybelvertaling en stryd vir die waarheid

             Oor die 83 vertaling van die Bybel moet ek aan my chiliastiese vriende hier bo sê dat ek daardie vertaling nie 'n Valse Bybel sou noem nie, maar dit wel stel as iemand nie te vrot in Grieks en Hebreeus is nie dat die 33 vertaling definitief ons beste Afrikaanse Vertaling is.

             CFJ

             Dankie vir jou woorde. Ek onthou ook die gedeelte in Esegiël wat praat oor profete wat mense wat getroos moes word skuldig en sleg laat voel het, en die wat tugtiging nodig gehad het getroos het. Ons moet in der daad weet hoe om watter persoon te antwoord.

             Groete

             C Lukaris

             Comment


             • #14
              Originally posted by CFJ View Post
              Dit is seker 'n vraag hoe mens oorkom, in hierdie regstryd vir die waarheid, maar ek glo dat dit nodig is, mens kan nie in tye soos hierdie waar duisende mense mislei word, net eenvoudig swyg nie en moet ge-oefen wees in die godsaligheid om die waarheid reg te sny.

              Daarmee stem ek 100% saam, en dit is inderdaad 'n Bybelse opdrag om 'n doeltreffende apologeet te wees. Ek het egter uit ondervinding geleer dat dit 'n fyn kuns is om met bepaalde groepe in gesprek te treë, en om dit sonder die leiding van die Heilige Gees te doen 'n futiele oefening is.

              Comment


              • #15
               Ek dink nie my kritiek op die '83 vertaling gaan or die feit dat ek Chilliasties is nie. Dit gaan eenvoudig daaroor dat daardie vertaling die voorspellinge van Jesus Christus in die Ou Testament uit die Bybel uit geskryf het. Hierdie feit moet tog vir alle ware Bybelgelowiges 'n bron van geweldige kommer wees. Dit is tog nie net Chilliaste wat glo dat Jesus se koms in die Ou Testament voorspel is nie, of is dit?

               Nee, alle konserwatiewe Christene behoort saam te staan oor die bedrog en misleiding in verband met ons Here soos dit in die '83 vertaling na vore kom.

               Waarom, sou mens kon vra het hulle dit gedoen? Waarom wil die '83 vertalers nie hê dat ons moet glo dat Jesus in die Ou Testament voorspel is nie? Dit kan maar net wees dat hulle toe reeds met 'n proses begin het om die bo-natuurlike Godgestuurde oorsprong van ons Verlosser skade aan te doen. Dit was hulle eerste stap om Christus van die Bybel af te takel. Met die tweede stap is hulle nou besig.

               Groete
               David

               Comment

               Working...
               X